Sunteți pe pagina 1din 2

APC profesionale macrofagele Macrofagele sunt celule de origine medulara; maduva (n. ed.

osoasa hemat opoietica) elimina continuu n circulatia periferica elemente (n.ed. figurate sang uine) tinere, nematurizate (monocite). Dupa un scurt tranzit (24 36 h), acestea tr ec n tesuturi, fiind atrase de anumiti factori (chemotactici). n tesuturi se vor m aturiza sub influenta unor (n. ed. altii?) factori cum ar fi IFN ? (n. ed. gamai nterferon), transformndu-se treptat n macrofage. Macrofagele pot ndeplini functia d e APC (trecnd prin anumite transformari). Transformarea macrofagelor n APC a fost mpartita (n. ed. didactic) n 5 etape (n. ed notate A E n cursul de fata). A. Captarea antigenelor: 1. macrofagele capteaza antigenele corpusculate (e. g. bacterii, virusi, pa raziti de dimensiuni mici, etc); macrofagele nu capteaza niciodata antigene solu bile; 2. captarea este un proces imunologic nespecific; 3. captarea este un proces imunologic mediat receptorial. A.1 Antigenele corpusculare captate de macrofage pot fi mpartite n doua categorii: i) Antigene corpusculare opsonizate (adica <nvelite> de factori imunologici solubili); opsonizarea favorizeaza net captarea Ag si endocitarea lor. Opsoninel e sunt reprezentate de: I) C3b prezent n mod continuu n lichidul interstitial, n cantitate mica; generarea C3b se face prin functie continua a caii alternative de activare a complementulu i; C3b are o foarte pronuntata tendinta de fixare a oricaror suprafete membranar e non-self (n. ed. adica C3b, considerat nespecific, se leaga specific si prefer ential de structuri non-self ???!). Macrofagele au receptori capabili sa lege C3b; acesti receptori se vor nota cu C R (Complement Receptor). II) Ig (mai ales IgG) prezente n lichidul interstitial n concentratii mai mari. Ig se ataseaza pe membrana bacteriana datorita recunoasterii unor antigene de supr afata exprimate pe respectiva membrana. Portiunea Ig care se leaga la determinan tul antigenic a fost notata Fab (Fragment antigen-binding). Fragmentul Fc (Fragm ent constant) al Ig astfel legate este liber n lichidul interstitial. Captarea ar e loc rapid prin legarea Fc la receptorii Fc?R ai macrofagelor (n. ed. spre deos ebire de complement, Ig sunt specifice n ceea ce priveste Ag legat prin structura Fab, care este complementara cu structura antigenica recunoscuta; pentru doua a ntigene diferite, Fab corespunzator nu poate fi acelasi; Fc este acelasi indifer ent de antigenul recunoscut de Fab). ii) Antigene corpusculare neopsonizate captarea lor este mai putin eficienta . Macrofagele au receptori care se leaga la oligozaharide ale peretelui bacteria n - radicalii fucozil, manozil - de unde si notatia F/MR. A.2 Captarea este nespecifica pentru ca macrofagele nu au contact direct cu dete rminantii antigenici de suprafata, contactul facndu-se (n.ed. exclusiv) prin C3b, Fc si radicali F/M (n.ed. care sunt structuri constante); B. Endocitarea antigenelor corpusculare captate este un proces energodepend ent (<activ>); endocitarea presupune modificarea conformatiei membranare cu form are de pseudopode si vezicule de endocitare. C. Prelucrarea/procesarea antigenelor endocitate. n lizozomi, sub actiunea p roteazelor si hidrolazelor are loc o proteoliza partiala n urma careia rezulta fr agmente (epitopi). Ulterior sunt selectati epitopii imunodominanti (cei mai imun ogeni). D. O parte din epitopii selectionati sunt conservati n macrofag si servesc la ntretinerea n timp a raspunsului imun. Cantitati mici sunt eliberate si mentin stimularea antigenica. E. Cea mai mare parte din epitopii selectati se cupleaza n macrofag cu molec ule MHC I sau MHC II, rezultnd complexe MHC I (sau II) epitop care vor fi expuse pe membrana macrofagului. Primele celule care vin la cooperare sunt limfocitele T (mai exact subsetul Th). Limfocitele Th pot recunoaste epitopii doar n complexe MHC II - epitop. Capacitatea de prezentare este deci conditionata de capacitate a macrofagelor de a sintetiza molecule de tip MHC II. De exemplu: 70 % din macrofagele peritoneale sunt capabile sa sintetizeze MHC II;

50 % din macrofagele splenice sunt capabile sa elaboreze MHC II; maxim 25 % din macrofagele hepatice sunt capabile sa exprime MHC II. Macrofagele care elaboreaza MHC II sunt implicate n generarea unor raspunsuri imu ne. Cele care nu au aceasta capacitate nu participa la generarea unor raspunsuri imune dar sunt implicate doar n reactiile inflamatorii locale. Etapele limitante ale procesului de transformare macrofag-APC sunt A si E: rata captarii depinde de numarul de receptori CR, Fc?R functionali; prezentarea depinde de capacitatea de sinteza a MHC II. Functia de ansamblu a macrofagelor n raspunsul imun: capteaza antigenele si le tr ansporta catre ganglionii locoregionali unde le prezinta limfocitelor Th aflate n aria timodependenta a ganglionilor (paracortexul ganglionar).