Sunteți pe pagina 1din 71

Modelarea și analiza

sistemelor multi-agent
4. Teoria jocurilor (I)
Florin Leon
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare

http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 2


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 3


Teoria jocurilor
 Studiază interacțiunile strategice între
jucători/agenți raționali care aleg diferite
acțiuni pentru a-și maximiza câștigul
 Mai formal, reprezintă studiul modelelor
matematice de conflict și cooperare între
decidenți inteligenți și raționali

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 4


Bazele teoriei jocurilor
 Teoria jocurilor este o abordare
interdisciplinară menită să studieze
comportamentul uman
 John von Neumann, Oskar Morgenstern:
Theory of Games and Economic Behavior
(1944)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 5


Întrebări fundamentale
 Ce înseamnă alegerea rațională a unor strategii când rezultatele
depind de strategiile necunoscute alese de alții?
 În jocuri care permit câștiguri colective, este rațională
cooperarea sau urmărirea scopurilor individuale? Când este
rațională cooperarea și când este rațional comportamentul
egoist?
 Sunt diferite interacțiunile continue de cele singulare?
 Pot apărea spontan reguli de cooperare din interacțiunile
indivizilor egoiști?
 Este „rațional” comportamentul uman real? Care sunt
diferențele: sunt oamenii mai cooperanți sau mai egoiști decât
ar fi „rațional”?

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 6


Raționalitatea
 Teoria jocurilor studiază modul în care se comportă
agenții raționali
 Potrivită pentru modelarea agenților inteligenți
 Fiecare agent încearcă să-și maximizeze recompensele
(venituri, profituri, alte beneficii)
 Ajută studiul alocării resurselor
 Restrânge numărul posibilităților de analizat (comportamentul
rațional este mai predictibil decât cel irațional)
 Furnizează un criteriu pentru evaluarea eficienței unui sistem
economic (ineficiență: reducerea recompenselor unora fără
compensații suplimentare pentru alții)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 7


Interacțiunile indivizilor
 În economia neoclasică, se consideră că indivizii raționali
interacționează cu un sistem de instituții (constrângeri):
drepturi de proprietate, schimburi bazate pe bani,
competitivitatea economică
 Indivizii nu interacționează direct, ci pe baza „condițiilor pieței”
 Teoria jocurilor analizează interacțiunile directe, nu prin
intermediul „pieței”
 „Jocurile” sunt o metaforă pentru probleme care presupun luarea
unor decizii sau alegerea unei strategii
 Se poate aplica la jocuri propriu-zise, dar și la interacțiuni din
lumea reală: competiția economică, strategiile militare, poluarea
mediului etc.

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 8


Maximizarea recompenselor
 Fiecare agent trebuie să-și maximizeze recompensele
într-un mediu influențat de strategiile celorlalți agenți
 Alegerile unui agent depind de alegerile tuturor celorlalți
agenți
 Fiecare agent încearcă să-și maximizeze câștigul indiferent
de acțiunile celorlalți agenți
 Conflicte, cooperare
 Decizii sociale: cu cine și cum să coopereze
 Alegerea rațională a strategiilor poate presupune și
maximizarea recompenselor grupului de agenți

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 9


Aplicații
 Oriunde există interacțiuni strategice între
agenți raționali
 Economie
 Strategii geo-politice
 Psihologie
 Sociologie
 Rețele de calculatoare: rutarea, partajarea în
rețele peer-to-peer etc.

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 10


Elementele unui joc
 Un joc este orice situație în care:
 Există cel puțin 2 agenți
 Fiecare agent are la dispoziție un număr de
strategii posibile
 Strategiile alese de fiecare agent determină
rezultatul (outcome) jocului
 Pentru fiecare rezultat, există un câștig
(payoff) numeric pentru fiecare agent

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 11


Dilema deținutului
 engl. “prisoner’s dilemma”
 Agenți
 2 deținuți
 Acțiuni
 Deținutul 1: mărturisește sau neagă
 Deținutul 2: mărturisește sau neagă
 Strategii
 Deținuții își aleg acțiunile simultan,
fără a cunoaște acțiunea celuilalt
 Rezultate
 Numărul de ani de închisoare
 Câștigul
 Mai puțini ani ⇒ câștig mai mare

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 12


Reprezentarea în forma
normală (strategică)
 O matrice care conține agenții, strategiile și
câștigurile
 Se presupune că agenții acționează simultan
 Pentru dilema deținutului:

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 13


Jocuri de sumă nulă
 Numite și „jocuri de sumă zero”
 Pentru orice rezultat al jocului, câștigurile
agenților au suma 0
În limba română ar
putea fi Laura și Cristi

Câștigul lui Rose (“rows”) = – câștigul lui Colin (“columns”)


Pentru un joc de sumă generală, sunt necesare perechi
Pentru un joc de sumă nulă, (2) este echivalent cu (2, –2)
Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 14
Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 15


Dominare. Definiții
 O strategie S domină o strategie T (T este dominată
de S) dacă orice rezultat al lui S este cel puțin la fel
de bun ca rezultatul corespunzător al lui T
 Un agent rațional nu trebuie să joace niciodată o
strategie dominată
 Dacă fiecare agent are o strategie dominantă și o
joacă, atunci combinația acestora și câștigurile
corespunzătoare constituie echilibrul strategiilor
dominante ale jocului

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 16


Exemple

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 17


Exemple

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 18


Exemple

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 19


Echilibrul strategiilor dominante

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 20


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 21


Diagrame de mișcare
 În fiecare linie, trasăm o
săgeată de la fiecare intrare
către intrarea minimă de pe
linie
 Colin vrea să-și maximizeze
câștigul, minimizând negatul
câștigului lui Rose
 În fiecare coloană, trasăm o
săgeată de la fiecare intrare
către intrarea maximă de pe
coloană
 Rose vrea să-și maximizeze
câștigul

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 22


Diagrame de mișcare

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 23


Exemplu mai complex

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 24


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 25


Echilibru minimax pur
 Un rezultat al unui joc matriceal este numit
punct șa (saddle point) sau echilibru minimax
pur dacă este minimul liniei și maximul
coloanei sale
 Echilibrul minimax este un caz particular al
echilibrului Nash pentru jocuri de sumă generală
(vezi cursul 5)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 26


Rezultate teoretice
 Principiul punctului șa: Dacă o matrice are un punct șa,
ambii agenți trebuie să joace strategia indicată de acesta
 Pentru orice joc matriceal, există un număr v numit
valoarea jocului, astfel încât Rose are o strategie care
garantează că va câștiga cel puțin v, iar Colin are o
strategie care garantează că Rose nu va câștiga mai mult
decât v
 Teoremă: Într-un joc de sumă nulă cu doi agenți, dacă
intrarea (Ri, Cj) este un echilibru de strategii dominante,
atunci aceasta este și un echilibru minimax pur

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 27


Exemple

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 28


Teoremă
 Oricare două puncte șa dintr-un joc matriceal
au aceeași valoare
 Demonstrație:
 Presupunem că a și b sunt puncte șa

a≤c
a≥d a≤c≤b
a≤c≤b≤d≤a
b≤d b≤d≤a
b≥c

 Deci a = b

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 29


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 30


Jocuri fără echilibru minimax pur

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 31


Echilibru minimax mixt
 von Neumann a demonstrat că pentru orice
joc de sumă nulă cu doi agenți se poate găsi
întotdeauna un echilibru minimax mixt
 Strategie mixtă = combinație de strategii cu
probabilități fixe
 De exemplu, agentul alege strategia
A cu probabilitatea de 25% și strategia
B cu probabilitatea de 75%

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 32


Exemplu

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 33


Strategii mixte
 Strategia lui Rose: (y, 1 – y)
 Strategia lui Colin: (x, 1 – x)
 Câștigul așteptat al lui Rose: E [P] = y G xT
 Rose încearcă să maximizeze E [P] variind y
 Colin încearcă să minimizeze E [P] variind x

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 34


Model de calcul: Colin
 Câștigurile așteptate ale strategiilor lui Rose:

 3 situații posibile pentru Colin

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 35


Model de calcul: Colin

Rose ar alege y = 1 și ar câștiga mai mult de -1/2

Rose ar alege y = 0 și ar câștiga mai mult de -1/2

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 36


Câștigurile R1 și R2

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 37


Model de calcul: Rose
 La fel se poate calcula strategia optimă a lui
Rose

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 38


Metoda resturilor
 engl. “oddment method”

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 39


Metoda resturilor

Metoda funcționează numai pentru jocuri 2 x 2 fără echilibru pur!

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 40


Jocuri cu echilibru pur

Diferențele au același semn


Rose alege sigur R1 iar Prima linie domină linia a doua
Colin ar trebui să aleagă C1

Strategia (3/4, 1/4) nu este optimă pentru Colin


Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 41
Teorema Minimax
 Orice joc de sumă nulă m x n cu doi agenți are o
soluție, un număr unic v numit valoarea jocului și
există strategii optime (pure sau mixte) pentru
Rose și Colin astfel încât:
 Dacă Rose joacă strategia optimă, câștigul său așteptat
nu va fi mai mic decât v, indiferent ce joacă Colin
 Dacă Colin joacă strategia optimă, negatul câștigului
său așteptat nu va fi mai mare decât v, indiferent ce
joacă Rose

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 42


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 43


Rezultat
 Jocurile (2 x n) și (m x 2) pot fi întotdeauna
reduse la jocuri (2 x 2) și deci pot fi rezolvate
prin metodele prezentate anterior

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 44


Jocuri (m x 2)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 45


Exemplu

Câștigul minim al lui Rose


Strategia optimă a lui Colin
x1 = R1 ∩ R2
5 x1 – 3 = 2 – 2 x1
 x1 = 5/7

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 46


Reducerea la (2 x 2)
 Strategia optimă a lui Colin este (5/7, 2/7)
 Dacă Colin alege punctul x1, Rose poate
răspunde doar cu R1 și R2
 R3 i-ar aduce câștig mai mic
 Deci Rose nu va juca R3 deloc
 Jocul se reduce la (2 x 2)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 47


Rezolvare

Valoarea jocului se poate afla și calculând, de exemplu:


R1(x1) = 2 · 5/7 – 3 · 2/7 = 4/7

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 48


Exemplul 2

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 49


Rezolvare
 Contează doar R4 și R5, care se intersectează în
punctul x:

 Strategia optimă a lui Colin este (3/5, 2/5)


 Valoarea jocului este: 3/5 + 6 · (1 – 3/5) = 3 (pe R4)
 Jocul se reduce la (2 x 2)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 50


Jocuri (2 x n)
 Se transpune matricea și se transformă jocul
în (n x 2)
 G’ = – GT
Prin transpunere, Colin devine „noua Rose”,
iar Rose devine „noul Colin”
 Se rezolvă cu metoda prezentată anterior

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 51


Exemplu

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 52


Rezolvare
Intervin 4 segmente:
R2, R3, R1, R5
Minimul este R1 ∩ R3
⇒ x0 = 4/7
Strategia optimă a „noului
Colin” este (4/7, 3/7)
Valoarea jocului este 1/7

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 53


Rezolvare
 Jocul devine (2 x 2)

 Strategia optimă pentru „noua Rose” este:


(R1, R2, R3, R4, R5) = (2/7, 0, 5/7, 0, 0)
 Pentru jocul inițial, strategiile optime sunt:
 Rose: (4/7, 3/7)
 Colin: (2/7, 0, 5/7, 0, 0)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 54


Teoria jocurilor (I)
Jocuri de sumă nulă cu doi agenți
1. Introducere
2. Dominanța
3. Diagramele de mișcare
4. Echilibru minimax pur
5. Echilibru minimax mixt
6. Jocuri matriceale (2 x n) și (m x 2)
7. Jocuri matriceale (m x n)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 55


Jocul culorilor

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 56


Exemplu
 Jocul culorilor nu are echilibru minimax pur

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 57


Programare liniară
 Jocurile matriceale (m x n) nu pot fi reduse la jocuri (2 x 2)
 Se rezolvă prin metode de programare liniară
 Exemplu:

Pentru cazul n-dimensional, este


nevoie de ajutorul calculatorului

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 58


Rezolvare
 Vom considera mai întâi un joc (2 x 5) pentru
a ilustra metoda și a verifica rezultatele

 Strategia lui Colin este dată de probabilitățile


(x1,..., x5)

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 59


Transformarea pentru PL
 Câștigurile posibile ale lui Rose

 Rose dorește câștigul maxim

 Colin încearcă minimizarea acestuia

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 60


Transformarea pentru PL

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 61


Rezolvarea cu Excel

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 62


Rezolvarea cu Excel
Din meniu: Tools  Solver (sau Data  Solver)
Dacă Solver nu există în meniul Tools, se adaugă din Tools  Add-Ins

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 63


Rezolvarea cu Excel

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 64


Soluția
 Valoarea jocului:
 1/7
 Strategia optimă a lui Colin:
 (2/7, 0, 5/7, 0, 0)
 Strategia optimă a lui Rose:
 (4/7, 3/7)
valorile negate ale multiplicatorilor Lagrange

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 65


Exemplu de joc (m x n)

 Colin: (4/13, 4/13, 5/13)


 Rose: (5/13, 2/13, 6/13)
 Valoarea jocului: -1/13

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 66


Jocul culorilor

 Colin: (1/2, 1/2, 0) ⇒ nimeni nu trebuie


să joace cartea „2”
 Rose: (1/2, 1/2, 0)
 Valoarea jocului: 0

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 67


Problema pescarilor
 În Jamaica pescarii pescuiesc la țărm sau
în larg (sau ambele) în funcție de curenți

 Strategia optimă a pescarilor: (0.67, 0, 0.33)


 Strategia optimă a curentului (!): (0.31, 0.69)
Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 68
Problema pescarilor
 Pescarii urmează această strategie cu un câștig de
13.3
 Curenții sunt prezenți în 25% din timp
 Valoare apropiată de 31%, dar nu egală

 Pescarii ar putea alege strategia (0,1,0) cu un câștig


de 14.35

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 69


Avantajul soluției minimax
 Însă cu strategia (0.67, 0, 0.33) ei își garantează un
câștig de cel puțin 13.3
 Dacă ar alege strategia (0,1,0) și într-un an curenții
ar fi prezenți 35% din timp, ar câștiga doar 11.85

 Avantajul principal al soluției minimax este


garantarea unui câștig minim, independent de
decizia celuilalt agent

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm 70


Referințe
 Raymond Chan: Games and Strategic Thinking
 Department of Mathematics, The Chinese University of Hong Kong
 http://www.math.cuhk.edu.hk/course/0910/ugb253na

Florin Leon, Modelarea si analiza sistemelor multi-agent, http://florinleon.byethost24.com/curs_masma.htm

S-ar putea să vă placă și