Sunteți pe pagina 1din 85

Prof. d r. d o c . N . N . G H E O R G H IU d r. C r . D R A G O M IR E S C U d r. C . R U d r. C . IO N E S C U - T R G O V I T E d r.

S T E F A N IA C IU C A

MANUAL DE ACUPUNCTURA

EM
ED ITURA M E D IC A L - BUCURETI, 1974

Coperta de: VIOLETA COMA

PREFA
Strvechea metod extrem-oriental acupunctura" a fost mult vreme practicat n mod cvasiempiric, o serie de principii aie extrem-orientalilor fiind traduse n practic numai pe baza tradiiei i fr discernmntul tiinific necesar. Dac pe lng acestea lum n considerare faptul c o serie de medici, dintre care unii fr o calificare deosebit, au aplicat acu punctura, aceasta fiind economicoas i uor de aplicat, gsim ex plicaia de ce acupunctura n-a fost apreciat la justa valoare sau a fosj: chiar desconsiderat. Unii acupunctori" aplicau metoda n boli incurabile, cu leziuni organice definitive (cancer, hemiplegie etc.)f astzi tiindu-se c metoda este eficient numai n afeciuni cu predominania unor semne funcionale sau generale, n care du rerea este preponderent. Lucrri destul de recente aie unor autori anglo-saxoni, francezi, sovietici, japonezi, chinezi, coreeni i chiar romni, dintre care nu omitem pe autorii acestui manual, au cutat s stabileasc ba zele tiinifice aie metodei, reuind dac nu n totalitate, cel puin s restrng cadrul ipotezelor. Avnd n vedere c n ultimii ani, i mai ales dup nfiinarea Cercului de acupunctur din cadrul U.S.S.M., o serie de medici din Bucureti i din ar practic cu destul succes aceast metod i avnd n vedere c cei care practic acupunctura snt din ce n ce mai solicitai de bolnavi, am socotit necesar elaborarea acestui ma nual, primul n limba romn, prin care s difuzm o serie de date clinice i experimentale, date privind tehnica metodei, pentru a pune la ndemna medicilor valoarea metodei bazat pe datele tra diionale i pe cele ale cunotinelor tiinifice moderne, trecute prin filtrul experienei noastre. Dorina noastr a fost ca n acest prim manual s dm date eseniale, eliminnd discuiile ancestrale cu coninut metafizic.
3

Prin formularul terapeutic i materialul iconografic, dorim s venim n ajutorul celor care vor s cunoasc i eventual s prac tice acupunctura1. 1 Am optat pentru termenii clasici, evitnd denumirile multiple pentru acelai punct sau meridian, care risc s creeze unele con fuzii. Ne-am propus ca aceast prim ediie din ara noastr s fie urmat de o ediie mai complet, bazat pe eventualul succes, dar mai ales pe necesitatea aprofundrii metodei de ctre cititorii care n spirit critic vor putea deveni adepi la nivelul tiinific actual al strvechii terapii orientale. Trebuie s mulumim conducerii Editurii Medicale i organelor tehnice ale acesteia care, nvingnd unele prejudeci ale corpului medical, ne-au acordat ncrederea necesar i au asigurat prezen tarea spre difuzare a acestui material. N. N. G h e o r g h i u
1 iu lie 1973

CUPRINS

Pag.
P re fa a ..................................................................................................................................................................
3

Date i s t o r i c e ............................ . . 7 1. MORFOFIZIOLOGIA TEGUMENTULUI . . . . . . 10 1 .1 . Structura pielii ......................................... . . . . . . ! 10 1.2. Funciile pielii ............................................................................. 13 1.3. Proprietile p i e l i i ................ ................................................ .... 13 1.3.1. Proprietile e n z im a t ic e ................ ........................ 13 1.3.2. Proprietile electrice c u t a n a t e ................................ . 14 1.3.3. Proprietile de a reflecta modificrile patologice n func iile organelor i n t e r n e ............................ .... 15 1 .0.4. Proprietatea de a influena activitatea organelor interne ! 16 g 1.3.5. Proprietile zonelor cutanate utilizate n acupunctura 17 1.3.5.1. Caracteristici a n a t o m ic e ........................................ 17 1 .3.5.2. Caracteristici funcionale . . . 18 2. ACUPUNCTURA EXPERIM ENTAL ........................ 20 2.1. Aciunea acupuncturii asupra s n g e lu i.........................................21 2.2. Aciunea acupuncturii asupra glandelor e n d o c r in e ................ 22 2.3. Aciunea acupuncturii asupra aparatului circulator . . . . 1 25 2.4. Aciunea acupuncturii asupra tubului d i g e s t i v ........................ 32 2.5. Aciunea acupuncturii asupra dinamicii uterine . . . . . . . 33 2.5.1. n travaliu n o r m a l ............................................................. 33 2.5.2. n adinamie u t e r in ............................................................. '4 2.5.3. n hipotonie i hipokinezie u t e r i n ............................... 34 2.5.4. n diskinezie uterin i cu instabilitate de tonus . . . . 34 3. MECANISMUL DE ACIUNE A ACUPUNCTURII . ..................... 36 4. BAZELE TRAD IIO NALISTE ALE MEDICINEI EXTREM-ORIENTALE ................................................................................................. 44 5. MERIDIANELE I P U N C T E L E ................ ........................................55 5.1. Meridiane p r in c ip a le .................... ... . ................................ 56 5.1.1. Meridianul principal al p l m n ilo r .................................... 58 60 5.1.2. Meridianul principal al intestinului gros . ................ .... 5.1.3. Meridianul principal al s to m a c u lu i................................... 61 5.1.4. Meridianul principal al splinei-pancreasului . . . . . . 64 5.1.5. Meridianul principal al i n i m i i ............................................ 67 5.1.6. Meridianul principal al intestinului s u b i r e .................... 68 5.1.7. Meridianul principal al vezicii u r i n a r e ............................ 70 5.1.8. Meridianul principal al rinichilor ..................................... 74

5.1.9. M e rid ia n u l p rin c ip a l va se-s ex ............................................... .......76 5.1.10. M e rid ia n u l p rin c ip a l tre i (trip lu ) fo c a re ....................................77 5.1.11. M e rid ia n u l p rin c ip a l a l v e z ic u le i b i l i a r e .................... . 78 5.1.12. M erid ia n u l p rin cip a l al f i c a t u l u i ............................ .... ................ 80 5.2. M e rid ia n e le cu rioase . . . . . ................... .....................................82 5.2.1. T o u -M o (va su l g u v e rn o r) ............................................................. 83 5.2.2. Jen n-M o (va su l de concepie sau d i r e c t o r ) ....................... 86 5.2.3. T c h o n g -M o (va su l stra tegic) . . . . .............................. . 89 5.2.4. T a e -M o (va su l cen tu r) ........................................... .... .................. 90 5.2.5. In n -K e o (va su l fo r e i i m ic rii va su l C lciu lu i) . . 90 5.2.6. Y a n g - K e o (va su l Y a n g a l m ic rii i fo r e i) . . . . . . 91 5.2.7. In n -O e (vasu l In n de l e g t u r ) ...............................................91 5.2.8. Y a n g -O e (va su l Y a n g de l e g t u r ) ............................ .... . 92 6. D IA G N O S T IC U L D IN P U N C T U L DE V E D E R E A L A C U P U N C T U R II 93 6.1. E xa m en u l b o l n a v u l u i ...........................................................................93 6.2. P u lsu rile c h i n e z e ........................................................ .... ...........................95 7. I N D I C A I I L E I L IM IT E L E A C U P U N C T U R II . . . . . . . . 102 7.1. C on train dicaii, erori, i n c i d e n t e ............................ .... ................................104 8. T E H N IC A T R A T A M E N T U L U I P R I N A C U P U N C T U R A . . . . . 107 8.1. A c e le de acupunctur ........................................................................... 107 8.2. L o c a liza re a p u n ctelor . . . . ........................ .... . . 108 8.3. n e p a rea p u n c t e l o r ............................................... .... ....................... .... ... 109 8.4. T eh n ica de to n ifie r e i de dispersie ............................................... .... ... 109 8.5. N u m ru l p u n ctelor u t i l i z a t e ............................ .....................................112 8.6. N u m ru l ed in elo r . . . . . . ........................ ........................... 112 8.7. A le g e r e a p u n ctelor ................................................................................ 113 9. F O R M U L A R T E R A P E U T I C ................... .... ...........................................114 9.1. Pu n cte cu aciu ne g e n e r a l .......................................... .......................... 114 9.2. P u n cte cu aciune lim ita t .................................................................. 114 9.3. Pu n cte s i m p t o m a t i c e ............................ .... .......................................... 114 9.4. Pu n cte o r g a n o t r o p e ................... .... ........................................................115 9.5. Pu n cte s e g m e n t a r e .......................................... .... ................................ 115 9.6. A s o c ie ri de puncte .................................................... ............................116 9.7. P u n cte cu aciu ne sp ecific . . . . . . . . . . . . . . . 117 9.8. A fe c iu n i c ircu la to rii .................................................... .............................. 117 9.9. T u lb u r ri card iace . #. . . . . . . . . . . . . v . 118 9.10. T u lb u r ri a le circu la iei a rte ria le ........................ .... . . . . . 118 9.11. T u lb u r ri ale c ircu la iei ven oase . . . . . .............................118 9.12. A n e m i i ....................... ................................................................. . . . 119 9.13. A fe c iu n i re sp ira to rii ........................................... .... .............................. 119 9.14. A fe c iu n i d ig e s tiv e . . . . . . . . . . . . . . . . . . H9 9.15. A fe c iu n i u r i n a r e .......................................... . . . ........................ 120 9.16. A fe c iu n i gin eco lo gice-o b stetrica le . . ...........................................121 9.17. A fe c iu n i ale o rga n elo r de sim .................................................... 121 9.18. A fe c iu n i d erm a tolo gice . . . . . . . . . . . . . V . . 122 9.19. A fe c iu n i e n d o c r i n e ............................ . . . . . . . . . . . 122 9.20. A fe c iu n i a le sistem u lui n ervo s . . ................................. . . . 123 9.20.1. P a ra liz ii, p a re ze . . . . . . ................................. . . . 124 9.21. A fe c iu n i reu m a tice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 10. A N E S T E Z IA P R I N A C U P U N C T U R . . . . . . . . . . . . . 126 11. A T L A S .............................................................................................. ................ 131 12. B I B L IO G R A F IE ..................................................................................... ........... 166

DATE ISTORICE
Medicina oriental, n cadrul creia acupunctura constituie nu mai una din metodele terapeutice, a nceput s fie practicat or ganizat nc naintea mileniului III .e.n. n China, India, Japonia, Coreea. Datorit multitudinii de cunotine, n timpul dinastiei Han (sec. III .e.n.), mpratul Roang-Ti a ordonat sistematizarea i n registrarea lor, crend astfel premisele redactrii celui mai vechi tratat, N e i King", canonul medicinei interne, completat la scurt timp tle comentarii, cuprinse n volumul lui So-Ouenn. n anul 984 e.n. medicul japonez Yasuyovi Tamba a redactat, pe baza experienei colilor chineze i japoneze, primul tratat de acu punctur n aceast ar, intitulat ,,Ishiu Po\ iar n 1068 a fost n fiinat n China prima coal superioar imperial pentru studie rea acupuncturii. ncepnd din anul 1207 e.n., n China exist statui de bronz cu destinaie didactic, pe care punctele de acupunctur snt marcate cu o precizie excepional, n dreptul fiecruia fiind notat pro funzimea pn la care trebuie introdus acul, exprimat n diviziuni ale distanei dintre pliurile interfalangiene ale mediusului indivi dului, pe faa radial. n secolul IV .e.n. un acupunctor rmas celebru, Pienn-Tsio, a publicat lucrarea n 4 volume intitulat ,,Nann King" (Tratat des pre probleme dificile), iar sub egida lui Hoang-Fu-Mi s-a redactat ntre 215 282 e.n. cartea ,,Tsia Y King" (Principiile unu i cinci), n anul 1258 e.n. a fost redactat tratatul ,,Chi See King Fa Houei" (Circulaia celor 14 meridiane) de ctre Hoa Pa Jenn, iar n anul 1576 ,,Tchi King Fa M o Krao" (Contribuii la studiul celor 9 me ridiane) de ctre Li Che Tchenn.
7

n anul 1571, Harvieu public pentru prima oar n Europa o lu crare despre acupunctur, lucrare care a creat premisele practicrii ei rudimentare de ctre o serie de personaliti medicale celebre: Recamier, Laennec, Trousseau, Cloquet, Berlioz, Sarlandiere etc.; n secolul urmtor misionarul P. Amiens public n limba latin un compendiu de acupunctur. Introducerea acupuncturii n medicina occidental este legat ns de numele diplomatului i scriitorului francez Georges Soulie de Morant. Educaia pe care a primit-o i-a dat posibilitatea ca la vrsta de 18 ani, cnd a intrat n serviciul diplomatic, s vorbeasc perfect dialectul mandarin, n care s-a exprimat multe secole elita culturii chineze. n anul 1929, fiind consul francez la Iunan, a con statat cu surprindere, n cursul unei epidemii de holer, c bolnavii cei mai gravi, tratai prin metodele medicinei tradiionale orien tale, erau salvai n majoritate, n timp ce pacienii tratai dup concepiile europene mureau n proporie de peste 50o/0 Acest lu . cru l-a incitat pe Soulie de Morant s studieze bazele medicinei orientale, reuind s realizeze acest deziderat n civa ani, dato rit cunotinelor sale superioare n domeniul culturii i etichetei extrem-orientale care-i deschideau accesul n orice sfer. Imediat naintea celui de-al doilea rzboi mondial, cnd se n toarce n Europa, public Precis de Vraie Acupuncture Chinoise", iar n anul 1960, lucrarea n 5 volume L'Acupuncture Chinoise", fondnd i una din societile franceze de acupunctur. n aceeai perioad au editat cr}i de valoare Champfrault (Trite de medecine chinoise" n 6 volume), Ferreyrolles, Voisin, Goux, de la Fuye (care a fondat Societatea internaional de acu punctur), Gerhard Bachman (care a editat tratatul n 2 volume Lehrbuch der Akupunktur"), E. Stiefvater, Felix Mann. n anul 1958 a luat fiin, n cadrul Policlinicii Colea, primul serviciu de acu punctur, condus de ctre prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomirescu, care au organizat ncepnd din acel an i cercul de acupunc tur din cadrul U.S.S.M. n ultimii ani au contribuit la dezvoltarea acupuncturii n ara noastr dr. T. Crciun, dr. C. lonescu-Trgovite, dr. C. Ru, dr. I. F. Dumitrescu i alii. Contribuii remarca bile au fost aduse de asemenea de ctre dr. I. Bratu, C. Stoicescu, V. Pr ode seu etc. Literatura medical anglo-saxon, care ignora medicina orien tal pn relativ recent, acord din ce n ce mai mare atenie acestei probleme. Rapoartele tiinifice ale personalitilor medicale care s-au documentat n R. P. Chinez asupra rezultatelor metodei, snt publicate i comentate in extenso, cu atenie, interesul practicieni lor ncepnd s creasc vizibil. n prezent snt editate n S.U.A.
8

American Journal of Chinese M edicine" i American Journal of Acupuncture". n momentul de fa, Societatea internaional de acupunctur cu sediul la Paris, care editeaz ,,Nouvelle revue internaional d'Acupuncture", nsumeaz eforturile a numeroase societi naio nale, promoveaz cercetarea tiinific n acest domeniu i apr prestigiul metodei i al celor ce o practic mpotriva tuturor criti cilor incompetente ori lipsite de probitate. Anual snt organizate congrese de ctre societile naionale de acupunctur din Frana, R. F. Germania, Austria, Japonia, HongKong, Argentina. n Marea Britanie a fost organizat un ,,British College of Acupuncture", iar un institut mixt, cu secii n S.U.A. i Japonia a fost intitulat K yoto Pain Control Institute", acesta editnd un buletin periodic care are n colegiul de redacie i medici romni. La fiecare patru ani se organizeaz cte un congres mon dial de acupunctur, ultimele avnd loc n R. F. Germania, Frana i Japonia. Membrii cercului romn de acupunctur din cadrul U.S.S.M., Filiala Bucureti, au prezentat lucrri, apreciate favorabil la di verse manifestri internaionale, iar n introducerea anesteziei prin acupunctur, prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomirescu au prio ritate n Europa. Cei mai competeni cercettori n acest domeniu subliniaz c trebuie criticat i respins ,,reflex oter apia la chinoise/1 care nu este dect o caricatur (Nguyen Van Nghi) a adevratei medicine chineze, creia i duneaz considerabil.

1 M0RF0FIZI0L0G1A . TEGUMENTULUI
Pielea este unui din cele mai mari organe ale corpului omenesc, cntrind pentru un individ de 70 kg, aproximativ 4,5 kg. Particu laritatea sa anatomic din care decurg dou proprieti fundamen tale i anume, aceea de a reflecta suferinele organelor interne i aceea de a influena activitatea organelor interne, este in raport cu structura sa i anume: se ntinde pe o suprafa de 1 500 cm2, avnd raporturi spaiale particulare, pe de o parte cu organele in terne, iar pe de alta cu sistemul nervos, n concepia noastr, pielea reprezint un ecran biologic dublu: prin faa sa extern (epidermul), ea vine n contact cu lumea exte rioar pe care o recepioneaz i o proiecteaz contient la nivelul scoarei cerebrale, iar prin faa sa intern (dermul) vine n con tact cu mediul interior, recepionnd contient, pe calea sistemu lui nervos vegetativ, suferinele organelor interne.

1.1. STRUCTURA PIELII


Histologic, pielea este alctuit din trei straturi: epidermul, dermul i hipodermul. Epidermul reprezint faa extern, avnd o grosime mai mic de un milimetru; este alctuit dintr-un epiteliu pavimentos, strati ficat, formnd patru straturi de celule cu o morfologie diferit, ce reprezint formele pe care le parcurge o celul care nate n pro funzime (zona germinativ) i evolueaz ctre celule exfoliatrice superficiale, ce snt eliminate la suprafaa pielii, sub forma unor descuamri fiziologice.
10

Cele patru straturi succesive snt: stratul bazai germinativ, stratul mucos al lui Malpighi, stratul granulos i stratul cornos. Epidermul are aceeai origine embriologic cu sistemul nervos i anume, origine ectodermic. Dermul provine din mezoderm, avnd origine embriologic co mun cu vasele de snge, glanda corticosuprarenal, muchi etc.; avnd o grosime de 0,3 3 mm, dermul este alctuit din stratul papilar (ce apare ca o linie sinuoas ce delimiteaz dermul de epiderm) i corionul (o structur polimorf alctuit dintr-un schelet conjunctiv, n care snt diseminate glande sudoripare, glande se bacee, vase de snge, fibre musculare netede i terminaiuni ner voase). Sistemul vascular sanguin este extrem de bine reprezentat, realiznd dou plexuri paralele care tapiseaz pielea pe toat ntin derea ei i anume: plexul subdermic (situat mai profund) i plexul subpapilar (situat superficial). Din plexul subpapilar pornesc ramificaii ascendente care for meaz un buchet de anse papilare care irig un teritoriu cutanat bine delimitat, numit conul vascular de irigaie". ntre aceste zone rotunde se gsesc teritorii cu o circulaie mai redus. Pe lng rolul lor nutritiv, vasele pielii au i un rol funcional n raport cu funcia sa receptoare, rol care nu poate fi conceput fr o bogat inervaie vegetativ att aferent (receptoare) ct i eferent (efectoare). Este posibil ca stimularea acestor receptori (a baroreceptorilor ndeosebi) s participe n recepia stimulilor rea lizai cu ajutorul nepturilor n tratamentul prin acupunctur. Terminaiile nervoase ale pielii, care snt extrem de numeroase, snt specializate n vederea recepiei stimulilor dureroi, termici (cald i rece), de tact i de presiune. Terminaiile libere rspndite n epiderm explic recepia durerii superficiale, durerea profund fiind recepionat de termi naii nervoase situate la nivelul muchilor i articulaiilor. Meniscurile terminale (Meissner-Merkel) snt formaii dise minate n epiderm i snt specializate pentru recepia tactil. Corpusculii Ruffini (recepia cldurii) i Krause (recepia sen zaiei de rece), snt situai n derm. Corpusculii Vater-Paccinni, specializai pentru recepia sen zaiei de presiune, snt interoceptori situai n profunzimea dermului.
11

1.2 . FUNCJIILE PIELII


B stium fo lic u ls r

EFiDERM Anse capilare

C orpusculu!Mefssne>

P or su d o r/p a r F iru l de p ir

M uchiul e re cio r 3! p ru lu i

'-D E RM
Glande sebacee

Cana! excreton su d o rip dr B u lb u lp ru /u i Corpusc u k l R uFfini lu m e ru lu l s u d u rip a r H tP O D E R M Vase hipoderm ice

Pielea joac multiple roluri cu semnificaii diferite: Rol de protecie mecanic, fizic i microbian. Rol de organ intern" prin numeroase organite cuprinse n derm (glande sudorale, sebacee, vase de snge, fibre musculare netede etc.) (fig. 1 ). Acest organ intern intervine n numeroase procese, ca termoreglare, metabolism hidroelectrolitic, eliminarea unor substane etc. Funcie receptoare, asigurat pe de o parte de inervaia so matic, prin intermediul receptorilor menionai mai sus, i pe de alt parte de inervaia vegetativ.

1.3. PROPRIETILE PIELI!


n afara proprietilor mecanice (de rezisten) i fizice (de permeabilitate), o deosebit importan prezint urmtoarele pro prieti:
1.3.1. PROPRIETILE E N Z IM A T IC E

F i g . 1. Structura pielii (seciune, dup Conu, 1970).

P ro te c t/J cutd/ik a conu fu i i/ s c t/k r


E p /d e rm

Fig. 2. Proiecia cutanat a conului vascular de irigaie.

Proprietile enzimatice multiple au fcut pe numeroi cercet tori s considere pielea o important gland cu secreie enzimatic. Aceste proprieti snt n raport cu posibilitatea activrii unor sis teme enzimatice care dau natere unor substane vasoactive de tip: histamin, serotonin i braidikinin. Histamina a fost considerat capabil de a explica unele din efectele acupuncturii (Pinet, 1968; Lanza, 1968? Popkin, 1972). Cu siguran, histamina este rspunztoare de reacia hiperemic care apare n jurul acelor dup 5 20 de secunde de la aplicarea lor. La distan, prin trecerea sa n circulaie, histamina poate aciona asupra glandelor endocrine, mai ales asupra medulosuprarenalei i asupra vaselor de snge, producnd hipotensiune. Eliberarea sa n circulaie n cantitate mic i n mod repetat, prin intermediul n epturii produs n scop terapeutic de ctre acupunctor, are efect desensibilizator, cel puin n afeciunile n care histamina pare a juca un rol important i anume: astmul bronic alergic, coriz, ede mul Quincke, conjunctivit, migren, eczem, prurit etc. Dup Pinet (1968) punctele histaminolitice cele mai importante snt I*G.4 n; V.U.J3 i 54. , Bradikinina poate fi format prin activarea sistemelor chininoformatoare, ca urmare a unor leziuni cutanate. Ea poate contribui la hiperemia local ca i histamina.
13

Serotonina prezint o concentraie n piele de 0,7 micrograme pc gram de esut. Eliberarea sa n circulaie poate avea loc n urma stimulilor cutanai realizai prin intermediul acelor de acupunctur.
1.3.2. PROPRIETILE ELECTRICE CUTANATE

Comportamentul electric al pielii este reprezentat de un grup complex de fenomene desfurate sinniltan i sincron, mprite n dou subgrupe: Proprieti pasive (rezisten cutanat la trecerea unui curent exosomatic) i proprieti active (potenial cutanat, expresie a pro ceselor biologice active). Aceste fenomene au fost ncadrate de Bloch (1965) n termenul de activitate electrodermal", ele nefiind reprezentate prin valori fixe. A tt potenialul ct i rezistena unei zone cutanate pot su porta n timp modificri care nscrise grafic, dup principiul nre gistrrilor curenilor biologici, mbrac aspectul unei curbe numit electrodermogram. n aprecierea valorilor obinute prin cercetarea proprietilor electrice cutanate trebuie s inem seama de dificultile survenite n astfel de nregistrri (N. N. Gheorghiu i colab., 1967). n adevr, valoarea unor parametri electrici, ca de exemplu rezistena elec tric cutanat, depinde de numeroi factori (curent de exploraie, tensiune, frecven i intensitate, suprafaa electrodului, regiunea explorat, existena unor factori patologici locali, a unor factori emoionali etc.). Rezistena electric cutanat poate fi determinat cu o serie de aparate bazate pe acelai principiu: studiul variaiilor de intensi tate ale unui curent continuu sau alternativ care traverseaz cor pul uman ntre doi electrozi, dintre care unul numit electrod de mas, este inut n mn, iar altul, electrodul de cercetat, explo reaz suprafaa cutan (Bratu, 1959; Grall, 1962; Ionescu-Trgovite, 1965). n acest mod putem msura rezistena pe care o opun esuturile la trecerea curentului electric, rezisten care este variabil de la o regiune a corpului la alta, ca expresie a neomogenitii de struc tur a pielii. Rezistena cea mai mare la trecerea curentului este dat de stratul cornos al epidermului, ndeprtarea acestuia avnd ca rezultat scderea rezistenei la valori foarte mici. n legtur cu studiul variaiilor de rezisten electric cutanat sub influena factorilor emoionali a fost mult utilizat termenul de reflex psihogalvanic", ca test de activitate vegetativ (Bloch, 1965).
14

Potenialul electric cutanat, care poate fi nregistrat cu aju torul diferenelor de potenial aprute, este expresia activitii de membran n diferitele pri ale pielii (Lang, 1967), fr ca meca nismul de producere s fie pe deplin cunoscut. Variaiile valorilor potenialului electric cutanat se mpart n dou categorii: variaii lente ale aa-zisului potenial electric cutanat bazai" i variaiile rapide care apar sub influena sistemului nervos simpatic (rspun sul galvanic de potenial al pielii). Acesta din urm este n mare parte n legtur cu activitatea glandelor sudoripare, fapt demonstrat de Shaver (1962) cu ajutorul unor microelectrozi de sticl introdui n canalele sudorale. ntructr ns, potenialele electrice cutanate pot fi evideniate i pe pa tul unghial, lipsit de glande sudoripare i pe zone epidermice izo late microchirurgical de glandele sudoripare, Edelberg (1964 1965) consider c ele snt n legtur i cu stratul celular epidermic. Din punct de vedere teoretic este important de subliniat faptul c activitatea electrodermal (modificarea de rezisten i poten ial aprut sub influena diferiilor stimuli) este expresia unor reflexe vegetative n care snt implicate numeroase segmente ner voase centrale, ci aferente i eferente simpatice i poate i parasimpatice.
1.3.3. PROPRIETATEA D E A REFLECTA M O D IF IC R IL E P A T O L O G IC E N F U N C IIL E O R C A N E L O R IN T E R N E

Suferina visceral se manifest printr-un grup de simptome din tre care de multe ori durerea este cea mai important. Ea poate fi simit ca o durere visceral propriu-zis, sau ca o durere visceral referit, adic o durere resimit de bolnav ntr-o regiune deprtat a organului interesat. Referina se realizeaz pe aa-zisele zone Head", adic pe dermatomul inervat de rdcina posterioar prin care impulsurile aferente viscerale ajung la mduva spinrii, n aa fel net durerea pare a veni de la suprafaa corpului. Aa se explic, de exemplu, durerile iradiate din angina pecto ral, colica nefretlc sau colica vezicular. Pentru a explica refe rina durerii viscerale pe zonele Head, Mackenzie a sugerat c impulsurile senzitive, pornind de la viscere, snt incapabile s ajung direct la creier, ntruct ele nu au nici o conexiune cu calea spinotalamic. Totui ele vor facilita impulsurile durerii somatice care vin de regul de la piele, n cantitate insuficient pentru a excita fibrele cii spinotalamice. Acest lucru este posibil datorit fenomenelor de convergen i sumaie. Convergena este modali
15

tatea prin care un mare numr de fibre existente n rdcinile pos terioare ale mduvei se concentreaz pe un numr mai mic de neu roni ai fasciculului spinotalamic. In acest fel mai multe fibre ale protoneuronilor converg ctre acelai deutoneuron, care n acelai timp poate fi conexat att neuronilor viscerali ct i celor cutanai, n aceast situaie, influxul visceral i cel cutanat (luate separat) snt insuficiente pentru a produce o durere visceral. Prin sumarea lor, aceste influxuri pot atinge pragul de descrcare neuronic spinotalamic, determinnd apariia senzaiei dureroase.
1.3.4. PROPRIETATEA D E A IN F L U E N T A AC TIVITA TEA O R G A N E L O R IN T E R N E

leni). Rezultatele obinute snt uneori rapide, eficiente, dar de scurt durat. Spre deosebire de aceste metode reflexoterapice nespecifice, acupunctura reprezint o metod reflexoterapic specific care are la baz existena unor relaii precise ntre anumite zone puncti forme situate pe tegument i organele interne. Aceste zone puncti forme n numr de aproximativ 700 prezint o serie de particulari ti anatomice i funcionale, a cror cunoatere este indispensabil nelegerii bazelor teoretice i practice ale aplicrii acupuncturii.
1.3.5. PROPRIETILE Z O N E L O R C U T A N A T E U TILIZA TE N

ACUPUNCTUR

In raport cu constatarea fcut, Head descoper i principiul terapeutic dup care stimularea uneia din zonele de hiperestezie cutanat, aprut ca o proiecie cutanat a unei suferine viscerale, are adesea un efect surprinztor de vindecare a tulburrilor orga nelor respective. Pe acest principiu se bazeaz metodele preconi zate de Cornelius, Danielopolu, Lemaire n tratamentul algiilor vis cerale prin introducerea intradermic, loco dolenti, a unor soluii anestezice. Dup Lichtwitz, stimulrile dermice acioneaz, se pare, inhibnd segmentul medular care primete incitaia visceral, n timp ce Hugh arat c, dac dou esuturi snt inervate de acelai seg ment i snt iritate n acelai timp, numai una din cele dou iritaii, i anume cea mai puternic, va fi nregistrat sub forma unei sen zaii dureroase. Pornind de la aceste date, n categoria metodelor reflexoterapice" au fost incluse o serie de tehnici utilizate n practic, tehnici care urmresc influenarea unor tulburri surve nite n activitatea organelor interne, printr-o aciune fizic, chi mic sau electric exercitat asupra pielii. n aceast categorie snt incluse: masajul, fizioterapia (ultrascurte, ultraviolete), electroterapia, stimuloterapia endonazal sau auricular etc. Cele mai multe dintre ele i explic aciunea terapeutic prin declanarea unor reflexe de tip normalizator, n care snt implicai receptori i ci nervoase aferente somatice, aa cum o sugereaz aplicarea excitantului pe metamerul de care ine organul ee urmeaz a fi influenat. Acest gen de reflexoterapie poate fi numit nespecfic, ntruct zonele utilizate pentru excitarea n scop terapeutic snt re prezentate de suprafee mari. In aceast situaie, important este ca un excitant de o anumit intensitate s fie aplicat pe metamerul respectiv sau pe zona de hiperestezie cutanat aprut (loco do16

Datele din literatur privind particularitile structurale i func ionale ale meridianelor i punctelor de acupunctur au dus la des prinderea unor caracteristici importante.
1.3.5.1. CARACTERISTICI ANATOMICE:

Punctele de acupunctur se afl pe o arie de civa mm2 . Se gsesc situate n mici depresiuni, de cele mai multe ori greu de sesizat. Trecerea degetului de-a lungul meridianului d senzaia de lipicios sau fin rugos la nivelul punctelor, de parc secreia sudoral ar fi de alt calitate la acest nivel. Bachman descrie punctele de acupunctur ca locuri unde circulaia capilar este mai redus, fapt ce determin o serie de diferenieri metabolice fa de restul nveliului cutanat. n 1964 Kim Bong Han descrie la nivelul punc telor de acupunctur o serie de formaiuni anatomice specifice, cu caracter histologic special, bogate n A R N i A D N i legate ntre ele printr-o serie de canalicule. Kellner (1967) nu a putut ajunge la acelai rezultat. Singura particularitate a punctelor de acupunc tur ar fi dup Kellner aceea c, n zonele respective, terminaiile senzitive receptoare snt mai numeroase dect fibrele eferente elec toare. La nivelul punctului de acupunctur suprafaa de piele de servit de un receptor este de 2,8 mm2. Punctele snt aproape totdeauna sensibile la presiune, mai sensibile dect zonele din jur, fapt explicat prin diferenele de inervaie senzitiv descrise mai sus. ntr-o anumit afeciune, anumite puncte devin mai dureroase la presiune, fapt care are o dubl im portan:
2 M a n u a l d e a cu pu n ctu r

17

valoare diagnostic, indicnd afectarea unui organ definit; valoare terapeutic, neparea puctelor dureroase fiind urmat aproape totdeauna de un rspuns bun.
1.3.5.2. CARACTERISTICI FUNCIONALE

Meridianele i punctele de acupunctur prezint o serie de ca racteristici electrice diferite fa de zonele nvecinate, ale cror proprieti electrice au fost descrise n capitolul M orfofiziologia tegumentului". Numeroase studii efectuate n acest sensr n mai multe rir au dus la acumularea unor date care pot fi rezumate astfel: Traiectul meridianelor chineze prezint o rezisten electric sczut fa de zonele din jur, iar pe meridian, rezistena este mai sczut la nivelul punctelor (dup Niboyet, cu minimum 20%, une ori cu 50%, fa de rezistena zonelor nvecinate). Starea de hidratare pielii modific valorile absolute ale rezistenei la nivelul punctelor, dar nu modific valorile compara tive dintre ele. n scop diagnostic privind meridianele afectate, va trebui s se in seama, deci, numai de valorile comparative i nu de cele absolute. Localizarea anatomic a punctului nu este unrfactor determi nant n rezistena sa electric, acelai punct prezentnd valori di ferite, la indivizi diferii. neparea unui punct poate modifica impedana electric a unui alt punct aflat uneori la distan considerabil fa de primul. Punctele de mai mic rezisten snt simetrice de partea dreapt i stng a corpului, fcnd excepie numai punctele situate pe liniile mediane. nepturile fcute n scop terapeutic modific valoarea re zistenei electrice cutanate, n sensul creterii atunci cnd valorile snt sczute, sau ale scderii, cnd valorile snt crescute. n acest fel, n cursul celor 6 10 edine, ct dureaz de obicei tratamentul, valoarea maxim i cea minim, pot fi n linii mari egalizate, mo mentul egalizrii coinciznd de obicei cu dispariia afeciunii tra tate. n zonele de hiperestezie cutanat, caracteristicile electrice ale tegumentului devin asemntoare cu cele ale punctelor chineze. Variaiile comparative ale impedanei electrice a punctelor de acupunctur au fost utilizate n scop diagnostic, n aprecierea tulburrilor aprute n starea energetic a meridianelor i deci a organelor corespunztoare lor, cu rezultate interesante.
18

innd cont de aceste particulariti anatomo-funcionale ale punctelor de acupunctur, explicaia eficienei acupuncturii, bazat numai pe reflexele somatice, este limitat din urmtoarele motive: a) Traumatismul efectuat cu ajutorul acelor este de obicei mi nim, astfel nct nu se poate yorbi de inhibarea unei dureri visce rale, prin alt durere, deoarece senzaia dureroas realizat cu aju torul acelor este mult inferioar durerii pe care dorim s o tratm, fapt ce nu corespunde cu principiul enunat de Hugh, dup care ,,dac dou esuturi inervate din acelai segment snt iritate n ace lai timp, numai una din cele dou iritaii, i anume cea mai puter nic, se va nregistra n creier sub forma unei senzaii dureroase". Pe de alt parte, trebuie precizat c rezultatele acupuncturii nu snt direct proporionale cu intensitatea excitaiei, ci, dimpotriv, se consider c rezultatul este cu att mai bun cu ct senzaia du reroas a fost mai mic. b) n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara dermatomului sau metameruui de care organul aparine. Mai mult, confirmnd cele scrise n crile chinezeti, practica arat c acupunc tura cea mai eficace este aceea care folosete n tratarea bolilor manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate opus acestei regiuni, de exemplu: bolile organelor extremitii cefalice, se tra teaz prin puncte situate pe membrele inferioare i invers. Trebuie amintit c exist o serie de puncte despre care se poate vorbi c au o dispoziie metameric, permind a gndi c pot ac iona asupra organelor situate pe acelai metamer. Acestea snt: punctele cervico-dorso-lambare, situate pe vasul guvernor; punctele vasului de concepie, situate median anterior i care regizeaz, n poriunea toracic, funciile respiratorii, n por iunea epigastric, funciile digestive, iar n cea subombilical, funciile genitale i urinare, punctele zise de asentiment" dispuse pe ramura intern a poriunii dorso-lombare a meridianului vezicii, situate paravertebral (la circa 4 cm de linia median, corespunznd lanului simpatic subiacent).

2. ACUPUNCTURA EXPERIMENTAL
In occidcnt, acupunctura a fost introdus pe scar larg n Frana dup 1930. Mult vreme a existat (^incertitudine justificat de existena a trei factori: 1 imposibilitatea de a preciza baza material a existenei punctelor de acupunctur; 2 lipsa unor explicaii tiinifice a mecanismului su de aciune; 3 ipsa da telor experimentale care ar putea obiectiva i msura, din punct de vedere cantitativ, modificrile survenite n activitatea organe lor interne, dup neparea diferitelor puncte considerate ca fiind n legtur cu organele respective. Un lucru care reiese din nde lungata istorie a acupuncturii i care este cert este c aceast me tod de tratament a trit, triete i se dezvolt datorit efectelor sale terapeutice. Pentru un mare numr de acupunctori, justificarea experimental a rezultatelor acestui tratament prezint o impor tan secundar, acest punct de vedere constituind reacia faptului c rezultatele experimentale obinute prin acupunctur snt aproape totdeauna mai slabe dect rezultatele terapeutice. Aceast situaie este explicabil dac ne gndim c rezultatele tratamentului prin acupunctur nu snt apreciate numai dup o singur edin, ci dup o serie de edine. Exist numeroase cazuri n care prima sau primele edine de acupunctur rmn fr efect, ameliorarea survenind ncetul cu ncetul, n edinele urmtoare; n acest sens este posibil ca primele aplicri ale acelor s aib mai ales rolul de a pregti terenul, efectele evidente aprnd ulterior. In ce privete metodele experimentale, se tie c prin ele se studiaz de obicei rspunsul aprut dup stimularea unui singur punct de acupunctur i ntr-o singur edin, mai rar a unui grup de puncte i dup mai multe edine. Trebuie avut n vedere faptul c cele mai numeroase afeciuni tratate prin acupunctur snt tulburri funcionale nsoite de obi cei de fenomene algice, a cror apreciere obiectiv este dificil de realizat. Dispariia dup acupunctur a unei nevralgii de trigemen,
20

a unei migrene, a unei nevroze etc., care mbrac uneori forma unui rezultat spectacular, poate s fie imposibil de obiectivat prin teste de laborator. n sfrit, un alt aspect care trebuie s fie discu tat este acela c reproducerea efectelor acupuncturii nu este tot deauna posibil datorit unor factori diferii: Localizarea imprecis a unui punct studiat nu este nsoit de rspunsul dorit. Se tie c suprafaa cutanat a unui punct de acupunctur nu depete civa mm2 Localizarea imprecis este . posibil, pe de o parte datorit lipsei de experien i a cunotine lor insuficiente n ceea ce privete proiecia cutanat a punctelor active, iar pe de alt parte de existena unei variabiliti de am plasament, condiionat de lipsa unei simetrii perfecte a inervaiei vegetative care reprezint substratul anatomic al acestor puncte. Caracterul dinamic al punctelor de acupunctur care face ca activitatea acestora s fie variabil. Acelai punct de acupunctur ntr-o perioad de activitate intens (tonus vegetativ mrit) va rs punde intens la stimulare, n timp ce ntr-o perioad de inactivitate (tonus vegetativ sczut) va da un rspuns mult mai redus sau chiar absent. n afar de perioadele diferite de activitate ale punctelor de acupunctur, trebuie luat n considerare i faptul c gradul de reac tivitate la stimularea punctelor este diferit de la individ la individ, fiind antrenai factori care pn n prezent nu snt cunoscui. n ciuda acestor dificulti de care ar trebui s se in cont n inter pretarea rezultatelor, numeroase date vin s dovedeasc relaia specific existent ntre punctele active cutanate i funcia organe lor interne. n cele ce urmeaz vor fi prezentate lucrrile cele mai impor tante cu rezultatele obinute, clasate pe grupe de organe sau de funciuni.
2 .1. ACIUNEA ACUPUNCTURA ASUPRA SNGELUI

Acupunctura poate s intervin activ n modificarea numrului unor elemente sanguine (hematii, leucocite), ca i n modificarea constituenilor plasmatici (fraciuni proteice), fapt demonstrat n primul rnd de autorii japonezi (A o k ir Hara, Nagatuya, Fujii, Terada) la nceputul secolului. M ai interesante snt lucrrile con duse de N. N. Gheorghiu (1961), Bratu (1964), Crciun i Blosu (1968). Bratu i colab. (1964), care studiaz efectul acupuncturii fo losind punctele V.G .21 (punctul de comand al hipotalamusului anterior), V.B .20 (hipotalamus posterior), V .G .14 (punctele de co mand ale mduvei spinrii), toate punctele enumerate mai sus,
21

cu excepia lui V.G .14 produc o leucopenie, deci au un efect inhi bitor. Punctele V .10 i V.B .20 au un efect leucopeniant pronunat. V.G.U, din contr, provoac creterea numrului leucocitelor (n medie 1 500 elemente/mm3 Fracia neutrofilelor scade sau crete ). paralel cu diminuarea sau creterea neutrofilelor, n medie cu 500 elemente/mm3. Asupra numrului limfocitelor care au un rol preponderent n formarea anticorpilor, V .G .14 are un efect de diminuare, contrar efectului pe care l are asupra polinuclearelor. Celelalte puncte produc numai o uoar cretere a limfocitelor. Asupra monocitelor, care reflect activitatea esutului reticuloendotelial, se obine un efect de cretere mai accentuat cu punctele V .10 i V.B.2o In * acelai sens N.N. Gheorghiu, Cr. Dragomirescu i F. Dumitrescu au studiat punctele V.G.1 , V .1> 1y 2 ^ 3 S.3 ) V.C.6 Intr-o prim 4 2 Z 5 > 6 . etap, autorii au folosit toate aceste puncte n aceeai edin pentru stimularea leucopoiezei; timpul folosit de obicei pentru tonifiere (3 4 minute) este gsit inadecvat pentru c el are un efect depresiv asupra funciei hematopoietice i de golire a rezervelor medulare. Din aceast cauz autorii gsesc c este necesar s se foloseasc un timp prelungit de excitaie cutanat, timp realizat, fie prin edine scurte i repetate, fie prin edine mai lungi (30 de minute). Autorii susin c aciunea acupuncturii pare s se exer cite asupra golirii rezervelor medulare, ca i asupra funciei leucopoietice, ntruct n toate cazurile observate se nregistreaz o cretere pn la de 5 ori numrul leucocitelor tinere (deviaia la stng a a formulei Arneth). Creterea numrului hematiilor dup acupunctur a fost comu nicat de numeroi autori (Bratu i colab., N. N. Gheorghiu i co lab., Kassil, A o k y etc.). Punctele cel mai frecvent folosite au fost: V .38 n tonifiere i S .36 n dispersie. Cu aceeai stimulare, funcia de aprare a organismului (creterea complementelor, a anticorpilor, fraciunea globulinelor etc.) a fost obinut de Aoki, Tekeida, Gheorghiu, Cr. Dragomirescu, F. Dumitrescu. Aceste modificri snt specifice pentru punctele de acupunctur, nepturile efectuate n zonele indiferente producnd variaii ne semnificative n jurul cifrei iniiale.

Primele ncercri n acest sens au fost comunicate de Bratu i colab. (1957). Rezultatele privind posibilitatea stimulrii hipofizocorticosuprarenalei prin neptura specific anumitor puncte de acupunctur au fost prezentate la Congresul Internaional de Acupunctur de la Viena. Aceast problem a fost reluat de ace lai colectiv n 1963, studiindu-se 16 puncte unice i asociaii de cte 2 i 3 puncte. n fig. 3 se poate observa comparativ rezultatul obinut n ace leai cazuri prin testul Thorn efectuat cu 25 uniti A C T H cu 48 de V?3 VGU VB25 SR2 VG21 VB39 R 7
53 50 -45

VGfy 50 47 J/ 7 / / /

SPG
-1,7 0 4/ T / / / / / /

VG16 VG6

-w'J? 7 / -6 2 / / / / / / / / / /

-59 -5? 4 53 9 47 p / -4r3 / r33 7 / / / / -/3 / / -5 / _E 1

t'o ttn o F ilid


-59 56 * 45 - t i / / 3 & / / -3 0 / / 7 / / / / / / / / / / / /

Dup
ti

4 5

-37 -39

-1 1

acth V / / /

D l/p # acupunctura
w

F ig . 3. Dinamica eozinofiliei n procente, comparativ dup AC TH i dup acupunctur.

2.2. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA GLANDELOR ENDOCRINE


Stimularea secreiei corticosuprarenalei a fost ncercat prin studiul dinamicii eozinofilelor sanguine (testul Thorn modificat, n care injecia cu A C TH a fost nlocuit printr-o neptur efectuat n punctul studiat).
22

ore nainte. Dup cum se vede, o serie de puncte au realizat un efect eozinopeniant mai accentuat ca dup administrarea de ACTH. Plecnd de la aceste date s-a ntreprins un studiu sistematic al di namicii eozinofilelor dup neparea unor puncte ale meridianelor: Rinichi (Ionescu-Trgovite, 1967), Splin-Pancreas (Ionescu-Trgovite, 1967) i Ficat (Ionescu-Trgovite, 1968) pentru a verifica ideea aciunii specifice a punctelor de acupunctur studiate asupra eozinofilelor; cercetarea a fost comparat cu determinarea a 15 ca zuri de variaii spontane ale eozinofilelor (care s-a dovedit a fi de + 12 ,6o/ ) i un alt lot cu determinarea a 10 cazuri de eozinofilie 0 nainte i la 4 ore dup introducerea a dou ace n afara meridia23

nelor chineze, nregistrndu-se variaii de 8,lo/0 Datele obinute . snt prezentate n fig. 4, 5 i 6. innd cont de datele nregistrate dup stimularea meridianului Ficat (fig. 4), care au dat maximum de eozinopenie de numai

punctele meridianului Rinichi studiate (83 de cazuri) unele descriu o adevrat zon eozinopeniant: R.2 3 4 i 5 n timp ce altele ; s ; (R -7 ?i 10) descriu o zon eozinofiliant.

I f2 -. 1

L o tu l de cercetare ^ ^ ^ -10
-19,1

^ c o_^o^o

-is.z

-m
t e , 70 Fig. 6.
F ig . 4.
Dinam ica eozin ofiliei n procente, dup acupunctura m eridianului

J
-V

- 1,02 -3S;7

-3 .3 7

51 5 5 5 0

5 $ 5

6 5 5 5

S -% I,S /

5 6

Dinamica eozinofiliei n procente, dup acupunctura meridianului Splin-Pancreas.

Ficat. lotul de cercetare

Pe meridianul Splin-Pancreas, n total 77 de cazuri un efect eozinopeniant marcat a fost obinut cu punctele S.P.1 ( 5,5%) i 5

S .* ( 4 00 .P 5,1/).
f2 5 5

1
<> S

R R A / R R R R R R ^ g fy , z j f 5 g 7 s g ft y ?
f28.6 +0,1

IU

hs

n n !! _
-9,0

+2 1$ I +88 1

0 -JjS '3 .8 ~ 1 5 5

Date privind posibilitatea stimulrii secreiei hormonilor corticosuprarenali urmrind fie dinamica eozinofilelor, fie secreia de 17-cetosteroizi au fost demonstrate de Crciun i Blosu (1968) i de Umlauf (1969). A pariia unui efect eozinopeniant marcat dup stimularea punc telor de acupunctur sugereaz, desigur, declanarea unei impor tante secreii de hormoni corticosuprarenali, mecanismul prin care se obine efectul respectiv rmnnd nc neelucidat. Nu tim dac se produce o excitaie direct a corticosuprarenalei sau una indi rect, prin intermediul hipofizei sau al pancreasului endocrin, ca ur mare a unei hipoglicem ii. Ultima posibilitate trebuie avut n v e dere cu att mai mult cu ct meridianul Splin-Pancreas este acela de care depinde n mare msur metabolismul glucidic.

Mi

-*6,3

5 1 5 5 0 Rinichi.

F ig . 5 Dinam ica e ozin ofiliei n procente, dup acupunctura meridianului

2.3. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA APARATULUI CIRCULATOR


Dintre mecanismele implicate n scderea presiunii arteriale prin acupunctur, cel reflex nervos pare a fi cel mai important. Din tre punctele hipotensoare n care mecanismul nervos ar putea s

37,5o/o, datele obinute dup stimularea m eridianelor Rinichi (fig. 5) i Splin-Pancreas (fig. 6) snt mai interesante. A stfel, din

24

25

intervin, s-au studiat dou: I.S.1 , care prin poziia sa supraiacent 7 zonei sino-carotidiene a sugerat posibilitatea de a influena meca nismele baroceptoare i S.P.6 care prin proprietile sale antir spasmodice poate produce modificri ale tonusului vascular, evi deniate prin msurarea indicelui ocilometric la nivelul membrelor inferioare. Primul punct (I.S.1 ) a fost utilizat n scopul studierii di 7 namicii tensiunii arteriale la hipertensivi i la normotensivi, i\ comparaie cu un lot martor la care nepturile au fost efectuate n afara punctelor de acupunctur. Scderi remarcabile ale ten siunii arteriale cu 14 mm Hg au fost nregistrate n lotul hiperten sivilor, n comparaie cu 5 mm Hg n lotul normotensivilor i 3 mm Hg n lotul martor (fig. 7). Se sugereaz posibilitatea de a influena centrii vasomotori, bulbari, prin excitarea reflex a funciei baroceptoare a aparatului sinocarotidian. Aciunea celui de al doilea punct (S.P.G cuplat cu V.B.3 a fost ), 9

mmHg

Lotul
lo t u l

Lotul

n cazul asimetriilor vasculare, adic n cazul nregistrrii unor diferene de indice oscilometric ntre gamba dreapt i cea stng, punctul S.P.g a fost stimulat 10 minute i V.B.3 timp de 2 minute de 9 partea n care indicele oscilometric a fost mai mic; de partea opus, punctul S.P.g a fost stimulat 2 minute i punctul V.B.3 timp de 9 10 minute. Pentru lotul martor, valorile obinute au fost asemntoare. Va riaiilor nregistrate n cteva cazuri nu au depit 1/4 din valoarea iniial. Pentru lotul de cercetare, rezultatele au fost divizate n 4 categorii: indicele oscilometric a rmas nemodificat (7 cazuri); indicele oscilometric a crescut cu 1/4 2/4 fa de valoarea iniial (fig. 8); indicele oscilometric a crescut cu 2/4 3/4 fa de valoarea iniial (18 cazuri) (fig. 9); indicele oscilometric s-a dublat fa de valoarea iniial (11 cazuri) (fig. 10).

martor -3

de cercet! de cercet! n r.l n r.2

5 W 1 5
20

-5

-lk 2 k
33

nr. cdzur/

2 k
Fig. 8.

Presiune (mmHg)

Presiune (m m Hg) -----------In u n te t/e acupunctur

----- Dup acupunctur


Fig. 7. Scderi ale presiunii arteriale n m m Hg fa de valoarea iniial, dup nepturi efectuate laterocervical, n afara punctului I.S .1 7 (lotul m ar tor), n punctul I.S .1 7 la normotensivi (lotul de cercetat nr. 1) i la hiperten sivi (lotul de cercetat nr. 2 ). Indicele oscilometric nainte i dup acupunctur. Bolnavul D.M., 32 ani, diagnostic: ulcer duodenal.

studiat cu ajutorul msurrii indicelui oscilometric nainte i dup neptur pe 75 de bolnavi neselecionai, spitalizai pentru dife rite afeciuni, nainte i la o or dup stimularea punctelor de mai sus. 26

Analiza rezultatelor n cele 3 loturi demonstreaz c efectul de cretere al indicelui oscilometric este specific punctului S.P.6 ; aceste creteri snt semnificative n 29 din 50 de cazuri (58o/0 ). n general, indicele oscilometric revine la valoarea iniial dup 24 de ore. 27

Modificarea reactivitii vasculare a fost studiat prin acu punctur, folosind testul presor la rece i testul presor la angiotensin, administrat intravenos.

Tabelul I C re te rile ten siu nii a rte ria le la n o rm o re a c to ri


Creteri ale presiunii arteriale Testul efeetuat Sistolic Diastolic

Test presor la rece Test intraven os la angiotensin

15 25 mm H g 25 35 mm H g

5 15 mm H g 15 25 mm H g

Testul presor la rece a fost efectuat dup tehnica clasic a lui Hinnes i Brown pe 50 de bolnavi, 25 normotensivi hiperreactori i 25 hipertensivi, nainte i dup 3 edine de acupunctur. Analiza

Presiune (m m H g)
F ig. 9.

Pres/une (m m ffg )

In d ic e le oscilom etric n ain te i d u p a cup un ctu r. B o ln a v u l E.C., 42 ani, d iagn o stic: astm bronic.

-I SS s
1 J 8 I

i: i 6 $ 1 1 [61 02 8
fh stu n e (mmng>
Fig. 10.

Presiune (mm Hg)


injMe d s t/p fu e c irtc r ------- O i/fi cu ctu pi/n rs Fig. 11. D in a m ic a pre siu n ii a rte ria le , n tim p u l testu lu i p re so r la rece, n ain te i d u p ac u p u n c tu r , p e n tru lo t u l d e n orm oten sivi.

In d ic ele oscilom etric nain te i d u p acup un ctu r. B o ln a v u l D.D., 33 an i, diagn o stic: u lc e r d u od en al.

- Inm d auuc r s te e c pntua ----- Dp e p c r u ci/ jnf'v


Fig. 12. D in a m ic a p re siu n ii a r te ria le n tim p u l testu lu i p re so r la rece, n a in te i d u p a c u p u n c tu r, p e n tru lo tu l d e h ip e rte n sivi.

n funcie de rspunsul presor obinut, subiecii au fost divizai n 3 categorii: normoreactori, hiperreactori i hiporeactori, dup cum se vede din tabelul I. Pentru hiperreactori creterile tensiunii arteriale snt mai mari, n timp ce pentru hiporeactori snt mai mici. Testul presor la rece i cel presor la angiotensin a fost efectuat nainte i dup 3 edine de acupunctur cu punctele hipotensoare: R-2, S.P.e; S.3e; I.7; P.0 V.S.7; I.S.17 ; . 28

rezultatelor demonstreaz c pentru cele 2 loturi, intensitatea rs punsului presor dup acupunctur este net inferioar, n raport cu valorile dinaintea acupuncturii (fig. 11 i 12).

Testul intravenos la angiotensin (0,05 mg angiotensin/kilocorp), administrat ntr-un interval de 3 minute, tensiunea arterial fiind urmrit minut cu minut (de 6 ori), a fost efectuat nainte i dup 3 edine de acupunctura, la 2 3 zile interval, folosind ace-

Fig. 13. Dinamica presiunii arteriale n timpul testului la angiotensin.

fn ted auuc r im e c pntu D p a p ntu u cu u c ra

s' s: tm pi

30"
------------ D b,p d

60"

^'tim pul

----------- nainte de acupunctura

acupunc/'ura

leai puncte hipotensoare. Dinamica limitat a presiunii arteriale n cele 6 determinri (3 n timpul injeciei cu angiotensin i 3 dup), pentru hiperreactori, nainte i dup acupunctura, este pre zentat n fig. 13. Dup cum se observ, dup acupunctur intensitatea rspunsu lui presor a sczut considerabil n comparaie cu cea obinut naintea acupuncturii, mai ales pentru presiunea arterial sistolic (P.A.S .). Cele mai mari diferene au fost obinute dup 3 minute, adic la sfritul injeciei cu angiotensin. Pentru a vedea mai bine aceste diferene, creterea medie a presiunii arteriale n mm Hg peste v a loarea iniial a fost reprezentat pentru presiunea arterial sisto lic n fig. 14 i pentru presiunea arterial diastolic n fig. 15, nainte i dup acupunctur. Aceste date aduc un argument obiec tiv ipotezei dup care acupunctura este capabil s influeneze reactivitatea vascular, una din componentele cele mai importante ale procesului hipertensiv. Scderea reactivitii vasculare prin acupunctur pare a fi mediat prin mecanisme complexe. O aciune endocrinian ar prea s aib punctul R .2 i S.P.6 (capabile s in flueneze corticosuprarenala). Punctul C.7, teoretic poate s scad debitul cardiac, iar I.S.17 este capabil s influeneze funcia baro ceptoare sinocarotidian.
30

Fig. 14.

Creterea medie a presiunii arteriale sistolice n m m Hg peste valoarea iniial, nainte i dup acupunctura.

nainte oe acupunctura -----D u p i acupunctura


Fig. 15. Creterea medie a presiunii arteriale diastolice n m m Hg peste valoarea iniial, nainte i dup acupunctur.

2.4. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA TUBULUI DIGESTIV


Intensificarea peristaltismului intestinal i accelerarea funciilor hepatice au fost demonstrate prima dat la nceputul secolului de autorii japonezi (Goto, Komai etc.). Deschamps (1964) comunic o observaie radiologic de atonie gastric, n care dup neparea punctelor S.3 i V.B.X s-au putut G observa contracii gastrice puternice, substana baritat trecnd ra pid prin pilor i opacifiind intestinul. La aceste observaii spora dice se adaug i un studiu experimental interesant, comunicat de Bratu i Prodescu n 1957 la Congresul Internaional de la Viena. Aceti autori arat, cu ajutorul gastrogramelor, nregistrate dup metoda Boldref-Danielopolu, modificrile motilitii gastrice n sensul unei intensificri sau din contra a unei scderi, urmrind folosirea punctului de tonifiere sau dispersie a meridianului stoma cului (fig. 16). Folosind puncte indiferente, nu se obin modificri asemn toare. In laboratorul de fiziologie al Facultii de Medicin din Bucu reti, Cr. Dragomirescu, Viorica Miulescu i M. Isaia au obinut pe cini modificri de secreie i motilitate gastric, n sensul unei hiperfuneii, mergnd pn la entitate patologic ulceroas.
H < ?0

asupra ficatului. Autorii au efectuat 120 de experiene cu pauze i reluri pe aceleai animale. Cifrele medii obinute arat c n urma acupuncturii debitul biliar crete cu 90o/0 timp de o or dup ne ptur, efectul diminund n orele urmtoare? valorile rmn totui ridicate fa de lotul martor. Creterea debitului biliar se asociaz cu o fluidificare a bilei i o scdere a valorilor bilirubinei pn la circa 50%, ceea ce arat c s-a obinut n realitate o hidrocolerez. Acionnd asupra altor puncte, nu s-a obinut creterea debitului biliar.

2.5. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA D IN AM ICII UTERINE


Problema a fost studiat la noi n ar de ctre N. N. Gheorghiu, Cr. Dragomirescu, S. Fiof, F. Dumitrescu pe 13 cazuri de femei gra vide, n majoritate cu forme distocice de travaliu i n care inefi cienta terapeutic obinuit era evident. n cazurile studiate, nu s-au asociat acupuncturii alte mijloace terapeutice. nregistrrile dinamicii uterine au fost fcute prin metoda kimografic nainte i dup acupunctur, cu ajutorul unor capsule pneu matice aplicate pe poriunea superioar i inferioar a corpului uterii, evitnd proeminenele foetale. Acest sistem de nregistrare a permis urmrirea undei fundamentale (und tonic) i a celei de contracie, precum i perturbaiile produse de paroxismele dure roase evideniate pe fondul dinamic. Acupunctura a fost fcut cu ace de oel, lsate pe loc timp de 4 pn la 30 de minute, urmrindu-se totdeauna tonifierea. Din cele 13 cazuri studiate, acupunctura a fost aplicat la 5 ca zuri de travaliu normal, dou cazuri de adinamie uterin, 3 cazuri de hipotonie i hipokinezie uterin i 3 cazuri de diskinezie ute rin cu atonie i instabilitate de tonus.
2.5.1. N TR A V A LIU N O R M A L

45(77?

Gs g s d fro rjm
F i g . 16. nregistrarea grafic a motilitii gastrice nainte i dup acupunctur.

Bratu, Stoicescu, Prodescu au artat, prin studii experimentale, aciunea acupuncturii asupra debitului secretor biliar. Pe d in ii purttori de fistule biliare cronice s-a putut observa, or de orr efectul acupuncturii asupra debitului secretor biliar, timp de 4 ore dup neptur, folosind punctele F.s, V.B .40 i 4 , )3 puncte indicate prin tradiia chinez ca avnd o aciune tonifiant

In unul din cazuri a fost obinut o eficien contractil sporit (dilataia de la 4 la 8 cm s-a produs ntr-o or), cu scderea tonusu lui cu 3 cm fa de cel iniial i creterea amplitudinii contraciilor uterine. A lte dou cazuri s-au comportat asemntor. In dou cazuri a fost obinut o dereglare pasager a contractilitii uterine (creterea amplitudinii contraciilor asociat cu ine galitatea intervalelor ntre contracii). Din datele obinute rezult c n travaliul normal acupunctura nu-i gsete o indicaie cert.
3 M a n u a l d e a cu p u n ctu r

33

2.5.2. N A D IN A M IE U T E R IN

Au fost obinute rezultate bunef ilustrate printr-un caz n care nainte de acupunctur nu se nregistrase nici un accident grafic. S-a practicat acupunctura n punctele V .6 i 67 i S.30 i 3 . La 10 mi C 6 nute dup aplicarea acelor, s-a remarcat prima contracie uterin cu durat de 40 de secunde. Dup alte 6 minute, apare o nou con tracie cu durat de 60 de secunde, intervalul dintre contracii scurtndu-se la 4 minute, iar durata contraciei stabilindu-se la 60 de secunde.
2.5.3. N H IP O T O N IE l H IP O K IN E Z1E U T E R IN

progresiv, timp de 10 minute, dup care s-a remarcat stabilizarea lui, nsoit de o regularizare a intervalului dintre contracii. T o nusul urmrit timp de o or, a rmas constant, contraciile fiind mai puin dureroase. La o or de la aplicarea acelor, s-a efec tuat o nou nregistrare a dinamicii uterine, contraciile fiind regulate, plasate pe un tonus normal i durnd 1,5 minute. n prezent, metoda dirijrii naterii prin acupunctur a dep it limitele experimentului; ea se practic cu succes n Clinica de obstetric-g-inecologie a Spitalului Dr. Cantacuzino, precum i n alte materniti din ar.

Au fost obinute creteri ale tonusului i apariia de unde contractile superioare celor nregistrate nainte de acupunctur. S-a practicat acupunctura n punctele V .2 ; V .2 ; eo, 7 S.3 , 3 ; S.P.4 acele !2 3 0 6 r fiind inute timp de 15 minute. Dup 6 minute de la introducerea acelor s-a remarcat o cretere a amplitudinii undei contractile de circa 3,2 cm fa de tonusul iniial. Pe acest fond de tonus ridicat au aprut ondulaii contractile de mic amplitudine (circa 1 cm fa de linia tonusului de moment), cuprinse ntre dou contracii tonice de aproximativ 5 minute. Ridicarea tonusului s-a meninut timp de 20 de minute, dup care a sczut progresiv pn la valoa rea iniial. S-a injectat intravenos glucoz 33o/0 60 ml i dup , 8 minute a aprut o curb de cretere a tonusului comparabil cu efectul produs de acupunctur, avnd o nlime de 3 cm fa de to nusul iniial, ceea ce a dus la constatarea insuficienei energetice uterine prin epuizarea rezervelor energetice a fibrei musculare.
2.5.4. N D IS K IN E Z IE U T E R IN l C U IN S TA B ILITA TE D E T O N U S

A fost obinut fixarea tonusului i reglarea contraciilor ute rine. In unul din cazuri, nregistrarea dinamicii uterine a indicat un tonus crescut, contraciile survenind la 7 minute. S-a practicat acupunctura n punctele S.30 i se moment marcat printr-o und de contracie. La 5 minute de la primele nepturi s-au aplicat ace i n punctele V .6 i 67 dup care s-a constatat Imediat o und 0 contractil. Dup nepturi, tbnusul s-a ridicat brusc cu 2 cm fa de to nusul iniial. Contraciile au devenit ample, survenind la 3 4 mi nute cu o durat de 2 minute. Ascensiunea tonusului s-a produs.
34

3. MECANISMUL DE ACIUNE A ACUPUNCTURII


Unele metode de tratament utilizate de medicina clasic euro pean folosesc ca baz teoretic constatarea fcut de Head, i anume: n unele afeciuni, zonele cutanate care aparin dermatomului de care ine organul afectat prezint o sensibilitate spon tan sau provocat crescut; stimularea acestor zone de hiperestezie cutanat este ur mat deseori de dispariia afeciunii care a generat-o. In primul caz este vorba de un reflex viscero-cutanat patologic spontan (Mackenzie), cu valoare diagnostic; n al doilea caz, este vorba de o aciune reflex provocat, de sens invers (cutaneo-visceral), efectuat de medic n scop terapeutic. Metodele care au la baz o astfel de aciune reflex au cptat numele de metode reflexoterapice. Dintre metodele ,,reflexoterapice" cu punct de plecare cutanat, amintim infiltraiile loco dolenti, stimularea punctelor lui W etterwald, infiltrarea zonelor Head etc. Aciunea lor se bazeaz pe constatarea c o stimulare cutanat puternica duce^ la inhibiia segmentului medular care primete incitaia viscerala, astfel jn c creierul va nregistra numai o singur senzaie dureroas, i anume pe aceea care este mai puternic, adic pe cea cutanat. Iniial s-a considerat c acupunctura poate fi inclus printre aceste metode reflexoterapice", lucru numai n parte adevrat. Rezerva pe care o avem fa de interpretarea pur reflexoterapic a acupuncturii se datorete imposibilitii de a explica prin aceast ipotez unele fapte i anume: n cazul durerii viscerale tratate prin acupunctur, de exemplu, nu se poate vorbi de inhibiia unei senzaii dureroase ^cea visceral) printr-o alt senzaie dureroas (cea produs de stimularea cu ajutorul acelor), ntruct aceasta din urm este mult mai puin intens dect durerea visceral pe care dorim s o tra
36

tm. Mai mult, trebuie amintit c rezultatele acupuncturii nu snt direct proporionale cu importana excitaiei, ci dimpotriv. Se consider uneori c rezultatul este cu att mai bun cu ct senzaia dureroas a fost mai mic. ndeosebi tehnicile japoneze care fo losesc introducerea acului n piele, cu ajutorul unui tub metalic, diminueaz mult senzaia dureroas, fr ca efectul terapeutic s fie mai mic. n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara dermatomului sau metamerului de care aparine organul. Mai mult, practica arat (confirmnd cele scrise n textele vechi chinezeti) c acupunctura cea mai eficace este aceea care folosete n tra tarea bolilor manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate pe partea opus (contralaterale). De exemplu, bolile organelor ex tremitii cefalice se trateaz prin puncte situate pe membrele infe rioare i invers, afeciunile prii drepte a corpului, prin puncte situate la stnga iar cele ale prii stngi a corpului, prin puncte si tuate la dreapta. Cu alte cuvinte, punctele cele mai indicate se gsesc n afara metamerului sau dermatomului respectiv. Nu se poate explica de ce dou puncte apropiate, situate ntr-o zon inervat de acelai nerv, pot avea aciuni opuse asu pra unui organ sau a unei funciuni. De exemplu, pe degetul au ricular (V ) se gsete un punct ce tonific funcia inimii (I.9 n ), timp ce la nivelul osului pisiform (situat la baza aceluiai deget) se afl alt punct a crui excitare duce la diminuarea aceleiai funciuni (punctul I.7 ). Nu se poate explica cum o neptur efectuat n centrul unui punct activ d un rspuns maxim, n timp ce o neptur efectuat eu civa milimetri lateral de el poate rmne fr nici un rspuns, dei, fr ndoial, ambele nepturi snt efectuate pe un teritoriu cutanat inervat de acelai nerv. n fine, | Nu se poate explica specificitatea de aciune a punctelor niruite de-a lungul unui meridian, adic nu se pot explica mul tiplele efecte pe care le poate produce neparea diferitelor puncte ale aceluiai meridian. Dac analizm cu atenie argumentele de mai sus, vom ob serva c diferena cea mai important ntre metodele reflexo* terapice" i acupunctur const n faptul c primele i bazeaz aciunea pe o excitare cutanat n teritoriul metamerului de care ine organul respectiv, respeotnd dispoziia inervaiei somatice. Devine evident c segmentul aferent al arcului reflex normalizator implicat este reprezentat de calea somatic, n timp oe
37

calea aferent a acestui arc reflex este de natur vegetativ, n acest caz, vorbim de un reflex mixt, somatovegetativ. ntruct acupunctura i exercit efectele prin stimularea unor puncte situate n afara metamerului respectiv, apare de asemenea evident c aceste efecte snt mediate nu de reflexe somatovegetative, ci probabil de reflexe vegetative pure, n care att aferena ct i eferena snt vegetative. ntruct repartiia periferic a sistemului nervos vegetativ nu mai respect metameria, evident pentru inervaia somatic, se poate explica de ce o neptur cutanat poate influena acti vitatea unui organ intern care se gsete n afara metamerului de care ine intervenia somatic a teritoriului cutanat pe care se afl punctul nepat. innd seama de aceste date, ipoteza noastr de aciune a acu puncturii, pe care o vom argumenta imediat, este urmtoarea: Punctele de acupunctur reprezint zone de concentrare v e getativ", avnd o relaie precis cu organele interne, a cror stimulare este capabil s produc o serie de modificri normalizatoare la nivelul acestora, n situaia n care funcia lor este modificat. Argumentele pe care le putem aduce n acest sens snt urm toarele: Faa intern a ecranului biologic cutanat, reprezentat de dermr este o structur bogat inervat, n raport n primul rnd cu existena unei duble reele vasculare, prevzut cu numeroi receptori provenind din reeaua nervoas perivascular. Kellner (1967) descrie punctele de acupunctur ca zone prevzute cu terminaii nervoase mai numeroase, n raport cu zonele cutanate indiferente. Rezistena electric cutanat, mai sczut la ilivelul punc telor active, trdeaz de asemenea un tonus vegetativ crescut n aceste zone punctiforme. Reacia eozinopeniant ce apare dup stimularea punctelor de acupunctur indic o activare a axului hipotalamohipofizocorticosuprarenal, Or, ntre acest sistem i centrii vegetativi hipotalamici exist o strns relaie anatomic i funcional. M ai greu de explicat ar fi relaia dintre proiecia spaial cu tanat a punctelor de acupunctur i activitatea organelor interne, n acest sens, trebuie s facem apel la datele de embriologie, care arat c poriunea epidermic a pielii are, ca i sistemul nervos i organele de sim, o origine comun, n timp ce dermul i, n primul rndr sistemul vascular plexiform dublu de la acest nivel, au o origine mezodermic. Datorit particularitilor structurale
38

i funcionale ale pielii, care joac rolul unui ecran biologic re ceptor al mediului extern i datorit originii sale comune cu cea a* sistemului nervofs, la nivelul centrilor nervoi superiori va exista o proiecie punct cu punct a ntregului teritoriu cutanat. Tot la nivelul centrilor nervoi superiori exist o proiecie precis a tuturor organelor interne, inclusiv a dermului, care dup cum am, artat reprezint un adevrat organ intern (aa cum o tr deaz i originea sa mezodermic). Secretul aciunii specifice a punctelor de acupunctur const, dup prerea noastr, n re laia existent ntre proiecia la suprafaa pielii a unor puncte dermice, avnd la rndul lor relaii precise cu activitatea organe lor interne, prin intermediul proieciei lor comune la nivelul cen trilor nervoi superiori. Excitarea acestor puncte dermice, pre vzute cu un bogat aparat receptor vegetativ, va iniia o serie de reflexe vegetative pure, avnd ci aferente, centrii i ci eferente de natur vegetativ. Din pcate, nu se cunoate pn n prezent drumul precis parcurs de stimulul cutanat pentru a ajunge la organul a crui funcie dorim s o influenm, ntruct repartiia periferic a afe rentelor vegetative nu se cunoate nc cu siguran. Cile su gerate de dispoziia cutanat a punctelor de acupunctur ar putea constitui pentru neurofiziologi un interesant punct de pornire. Sintetiznd datele expuse n capitolele anterioare, ceea ce cu noatem pn n prezent cu siguran din structurile implicate n mecanismele de aciune ale acupuncturii snt: Ecranul biologic cutanat cu cele dou ee: faa epidermic i faa hipodermic; la nivelul feei epidermice snt proiectate peste 700 de puncte cu o repartiie spaial bine determinat i care con stituie imaginea de suprafa a unor zone de concentrare vegeta tiv dermic, a cror stimulare cu ajutorul nepturilor asigur specificitatea de reacie. M odificrile organice i funcionale specifice care apar dup stimularea punctelor de acupunctur i care n prezent pot fi obiectivate i apreciate cantitativ, aa cum am mai artat n ca pitolul II. A vem argumente suficiente pentru a crede c ntre stimulul aplicat n punctele active i organul efector se interpun ci aferente vegetative, centrii vegetativi i ci eferente vegetative. Care este ns drumul parcurs de aceste ci, care snt centrii n care stimu lul cutanat este prelucrat i de unde pornete reacia eferent normalizatoare, snt probleme care nu i-au gsit nc un rspuns.
39

n fine, rmne de explicat un ultim aspect, i anume: dispro poria existent ntre lipsa de nsemntate a stimulilor cutanai realizai cu ajutorul nepturilor i mrimea remarcabil a re aciilor organofuncionale ce apar n cursul tratamentului prin acupunctur. Aceeai disproporie apare i ntre suprafaa imens a ecranului biologic cutanat (peste 1,6 m*) i suprafaa total a punctelor active cutanate, care nu nsumeaz nici mcar 1 % din ntregul nveli cutanat. Cu toate acestea, aceast mic suprafa, fragmentat n peste 700 de zone, avnd fiecare civa mm2 este suficient pentru a stabili un imens numr de circuite vegetative care vor fi activate n momentul n care acele snt introduse la nivelul punctelor de acupunctur. Totul se petrece ca n meca nismele cibernetice de reglaj, care n organism asigur, prin in termediul sistemului nervos (sisteme neurocibernetice), homeostazia multiplelor constante care caracterizeaz mediul intern. n aceste cazuri, circuitele neuroendocrinocibernetice ce funcioneaz pe baza principiului de eed-baek, pornesc din mediul intern i se nchid tot la nivelul lui, dup ce au trecut prin sistemul nervos. Pentru a nelege mecanismul neurocibernetic care intervine n reglarea organelor interne, ca urmare a aplicrii terapeutice a acelor, cteva noiuni snt indispensabile. Astfel, prin teoria informaiei, se nelege studiul modului de transmitere, pe prelu crare i conservare a informaiei. Prin informaie, n activitatea sistemului nervos, se nelege totalitatea aiferenelor primite de e'l de la nivelul organelor de sim i de la nivelul organelor interne, care i furnizeaz date despre schimbrile survenite n mediul ex tern i mediul intern al organismului. Prelucrarea informaiilor pri mite i emiterea rspunsului adecvat snt asigurate de existena celor 14 miliarde de neuroni ce alctuiesc sistemul nervos i care trdeaz o complexitate nebnuit. Prin coduri se neleg semnalele care pornesc de la organele receptoare i care snt purttoare de informaii. Pentru a putea aduce informaiile necesare privind modificrile fizico-chimice ale mediului intern i extern la nivelul receptorilor cutanai i a celor interni, excitaiile realizate de aceste modificri trebuie co dificate ntr-un anumit mod. Astfel, calitatea excitaiei este codi ficat spaial", cu alte cuvinte, un influx nervos care pornete dintr-o anumit zon periferic se traduce la nivelul sistemului nervos sub forma unei senzaii: senzaie luminoas, dac excitan tul pornete de la retin, senzaie dureroas dac excitantul por nete de la nivelul terminaiilor nervoase sensibile la stimulii dureroi etc.
40

Cantitatea informaiei este codificat de ctre receptori n ra port cu frecvena impulsurilor care se deplaseaz de-a lungul nervului, pornind de la periferie. Codificarea se face atta timp ct excitantul este aplicat pe receptor. La nivelul sistemului ner vos, informaiile care determin eferene pozitive snt numite fe nomene excitatorii, n timp ce acelea care determin efecte nega tive, s-nt numite fenomene inhibitorii. Cum n sistemul nervos nu circul dect impulsuri modulate ca frecven, rezult c ntre excitaie i inhibiie nu exist o diferen n ceea ce privete structura mesajului nervos. Acest lucru este important pentru explicarea efortului tonifiant sau dispersant, realizat prin apli carea aceluiai stimul n puncte diferite. Este tiut c la animalele evoluate, etajele superioare ale sis temului nervos controleaz etajele sale inferioare i, prin ele, funcionalitatea ntregului organism. Cu alte cuvinte, la nivelu rile superioare ale sistemului nervos exist o proiecie a tuturor organelor i a tuturor mecanismelor care controleaz activitatea lor. Deci, ntreaga activitate vegetativ a organismului nu repre zint dect o activitate reflex complex care controleaz funcia organelor interne. Tot la aceste niveluri se proiecteaz, bineneles, i tulburrile ce apar n funcia unuia sau altuia din organe, iar atuijci cnd acestea capt o oarecare intensitate, se traduc la ni velul contiinei, sub forma unor senzaii specifice tulburrii res pective, senzaii care reprezint manifestrile subiective ale bo lilor (durere, astenie, ameeli etc.). Dup concepia chinez, un organism care se afl n perfect stare funcional (traducere a unui echilibru energetic perfect) este inaccesibil atacurilor dereglante externe, capabile s declan eze o boal oarecare. Dimpotriv, un dezechilibru energetic duce la proasta funcionare a unui organ, care n aceast stare fiind nu va putea face fa atacurilor dereglante despre care am vorbit. Aceast concepie ar putea fi tradus astfel: atta vreme ct eta jele nervoase superioare, care controleaz activitatea organelor interne, funcioneaz perfect, atacurile dereglante exterioare vor fi anihilate de ansamblul funciilor de aprare ale organismului, la care particip fiecare organ i fiecare funciune, acestea nepermind atacurilor respective s declaneze tulburrile care s duc, n final, la apariia bolii. Dimpotriv, dac reflexele care stau la baza activitii unui organ oarecare nu se vor mai pro duce conform calitilor lor naturale, organul i funcia sa vor fi dereglate, posibilitile de aprare vor fi diminuate, iar atacurile dereglante externe sau interne vor putea realiza la acest nivel tulburrile care vor avea expresia unei boli oarecare.

Care este mecanismul prin care nepturile (informaiile) cu tanate, efectuate n punctele active, duc la apariia modificrilor normalizatoare la nivelul organelor interne? Cele peste 700 de puncte active dermice, proiectate la suprafaa corpului i de scrise cu mai bine de 2 500 de ani n urm, reprezint adevrate borne" prin care pot fi stabilite tot attea circuite informaio nale, avnd o specificitate de informaie n funcie de modul n care informaia este codificat. Punctele de acupunctur ar reprezenta o memorie" a pielii, privind relaiile sale cu sistemul nervos i organele interne, me morie redeteptat n mod voit de ctre acupunctur prin ne pturile efectuate n scop terapeutic. Cu ajutorul nepturilor efectuate n puncte cu o determinare spaial precis, centrii ner voi superiori vor fi informai despre tulburarea unui anumit me canism reglator. O dat informaia primit, ea va fi prelucrat" i amplificat" n aa fel c este de ateptat ca mrimea rs punsului periferic s fie disproporionat de mare n raport cu nensemntatea stimulilor cutanai. Alegerea punctelor capabile s informeze corect centrii ner voi despre dereglarea unui organ intern i indirect, s duc la normalizarea acestei funcii, trebuie fcut innd seama de fap tul c tulburarea funciei respective se va reflecta Ia nivelul punc telor dermice de corelaie, prin creterea tonusului lor vegetativ (scderea cronaxiei senzitive, scderea rezistenei electrice cuta nate, creterea potenialului electric i sensibilitatea la presiune). ntruct tulburarea activitii unui organ la un anumit individ are totdeauna caracteristici particulare, o aceeai afeciune poate s se proiecteze la nivelul pielii n mod diferit, de la individ la indi vid. De fapt, acupunctura nu const n a nepa o serie de puncte cutanate, ci n a alege din cele peste 700 de puncte pe cele mai potrivite pentru nlturarea dezechilibrului prezent. n ce privete efectul tonifiant sau dispersant al unei nepturi (care nate totdeauna acelai influx nervos), specificitatea infor maional poate fi realizat pe trei ci: printr-o codificare spaial (neparea unui punct de tonificare va informa sistemul nervos despre o dereglare n minus a funciei unui organ, n timp ce n eparea unui punct de dispersie l va informa despre o dereglare n plus a aceleiai funcii), printr-o codificare temporar a infor maiei, n funcie de timpul de meninere pe loc a acelor, precum i printr-o codificare modulaional reprezentat prin alte carac teristici ale fluxului informaional, al cror elucidare a nceput n mod promitor.
42

ntruct deseori am menionat termenul de proiecie cutanat" a unui organ, am dori s facem urmtoarea, remarc: aceast no iune trebuie neleas ca o proiecie dinamic, care apare sau dis pare n raport cu o serie de factori pe care n prezent nu-i putem individualiza cu precizie. Exist fr ndoial o proiecie cutanat stabil a organelor la nivelul unor anumite puncte dintre care fac parte, de exemplu punctele zise specializate ale afeciunilor i care se utilizeaz de obicei n toate tulburrile unui organ intern. Ele constituie borne" capabile s pun n micare circuite multiple, greu de urmrit i de interpretat. Pe lng acestea, exist o pro iecie dinamic a organelor interne, proiecie care apare odat cu apariia unei tulburri i dispare o dat cu dispariia ei.

4. BAZELE TRADIIONALISTE ALE MEDICINEI EXTREM-ORIENT ALE


M edicina oriental s-a dezvoltat pe baza unei doctrine diferit de concepiile occidentale, la formarea i aprofundarea creia a contribuit n mod decisiv o practic milenar, efectuat pe aproape o treime din populaia lumii. Susintorii acestei doctrine opereaz cu concepte i noiuni uneori foarte greu de asimilat, a cror v a labilitate a fost numai parial demonstrat de ctre cercetrile mo derne, dar a cror cunoatere este deosebit de util pentru nele gerea i practicarea ei corect, datorit faptului c la baza lor stau observaia i experiena unei coli cu o veche tradiie. Unele din aceste noiuni i-au gsit echivalene n fiziologia i fiziopatologia clasic, aa cum vom arta ntr-un capitol ulterior. Este foarte probabil c n viitorul apropiat vor fi disponibile date care s permit nelegerea i utilizarea i a altora. n cursul expunerii noastre, vom fi obligai, deci, s menionm o serie de termeni clasici extrem-orientali utilizai n prezent n literatura internai onal de specialitate. Premisa fundamental a acestei doctrine este c tot ceea ce exist n univers este format din dou fore opuse dar complemen tare Inn i Yang care acioneaz una asupra alteia i se afl n permanent transformare. Naterea i dezvoltarea, schimbarea i distrugerea tuturor fiinelor i lucrurilor snt bazate pe principiul mutaiei continue Inn-Yang care este la originea tuturor fe nomenelor din univers. n medicin, activitile organice, apariia i dispariia bolilor, snt dependente de fenomenele de mutaie Inn-Yang, ale cror caractere eseniale snt opoziia i complementaritatea. Se poate spune c aceste principii snt peste tot aceleai i posed o anu mit analogie cu diferite obiecte ori categorii din natur: cerul este Yang, pmntul Inn; ziua Yang, noaptea Inn; brbatul Yang, femeia Inn; energia ce st la baza tuturor proceselor din organism Yang, iar sngele Inn etc.
44

A ceste exem ple arat c oricare fiin din univers poate s fie considerat Inn sau Yang, dup caracterele sale. Atunci cnd n o iunea este aprofundat i i se lrgete sensul, se constat c mi carea i repausul, lumina i obscuritatea, excitaia i inhibiia, exteriorul i interiorul, im aterialul" i materialul, frigul i c l dura snt n relaie reciproc, 'complementar, ca i cele dou prin cipii Inn-Yang. M a i mult, cu toate c aceste dou noiuni snt abstracte, ele au o baz m aterial care cuprinde, n general, tot ceea ce este opus dar complementar. Se poate spune c fiecare fiin sau obiect poate fi ncadrat ntr-una din cele dou categorii, dar n fiecare dintre ele se ma nifest, n mod secundar, i aspecte ale categoriei complemen tare. A stfel, de exemplu, ziua este Yang, iar noaptea Inn, dar, n cursul zilei se disting Y an g n Y an g" i Inn n Y a n g"; la fel, noaptea se mparte n Y an g n Inn" i ,,Inn n Inn". n tratatul antic So-Ouenn (cap. V ) aceast evolu ie este de scris n felul urmtor: Din zorii zilei pn la amiaz este partea Yang a zilei, cores punztoare aspectului Yan g n Y an g"; de la amiaz pn la as finit, tot partea Yang a zilei, corespunztoare ns aspectului Inn n Yan g", de la asfinit pn la cntecul cocoului partea Inn a zilej, corespunztoare aspectului Inn n Inn", iar de la miezul nopii pn n zori, tot o parte Inn a zilei, corespunztoare' aspec tului Yan g n Inn". C ele dou principii Inn i Yan g nu snt criterii de opoziie ab solut, ci de opoziie relativ, care nu reprezint fiine ori obiecte ntr-o manier stabil, ci evolueaz n strns relaie cu transfor mrile acestora. Aceste dou polariti nu reprezint numai cu pluri de fiine ori lucruri opuse ci i fenomene de opoziie n in teriorul fiecrei fiine ori fiecrui obiect, care nu este absolut, dat fiind existena unor raporturi de asisten mutual. n fiziologia uman, activitile organice nu se pot manifesta corect dect sub aciunea substanelor nutritive, iar alimentele au nevoie de activitatea organelor pentru a putea fi transformate n substane nutritive care, la rndul lor, ajut organele s-i n deplineasc funciile. Astfel, se poate spune c materia" produce activiti" care, la rndul lor, produc materia" i aceasta la in finit. Deci starea de repaus relativ a energiei (m ateria" n sensul filozofiei antice chineze) este Inn, iar activitatea (micarea) Yang; n general, se poate spune c Inn-ul ntreine Yang-ul, dar c Yang-ul i exercit aciunea asupra Inn-ului. Ele se stimuleaz i se asist reciproc, simultan.
45

Din acest motiv se menioneaz n So-Ouenn (cap. V ): . . . Inn-ul se gsete n interiorul corpului i conserv Yang-ul? acesta din urm se afl la exterior i ajut Inn-ul". Opoziia dintre Inn i Yang nu implic ideea unei opriri fr transformare fiindc, dei n opoziie, ele se susin, provocndr ntr-o manier discontinu, fenomene de alternan. O parte poate fi slab iar cea opus puternic; o parte progreseaz iar alta regreseaz. . . n acest cadru al alternanei Inn-ului i Yang-ului se dezvolt i evolueaz fiinele i lucrurile. n stare normal, aceast transformare nu produce nici un dez echilibru, datorit aciunilor inhibitorii i stumilatorii ale Inn-ului i Yang-ului. Yang-ul ajutat de Inn nu trebuie s ajung n pleni tudine i tensiune, iar Inn-ul reglat de Yang nu trebuie s ajung n depleiune (vid relativ). Evoluia celor dou principii este con stant meninut n cadrul opoziiei echilibrate". Evoluia fenomenelor naturale, cosmice, cum ar fi evoluia ano timpurilor, constituie un aspect clasic al transformrilor Inn-ului i Yang-ului, exprimate clar n So-Ouenn (cap. X V II): .. la 45 de zile dup solstiiul de iarn, energia Yang ncepe s creasc iar cea Inn s scad; 45 zile dup solstiiul de var energia Inn ncepe s creasc iar -cea Yang s scad; apariia unei anomalii n aceast succesiune bine reglat a transformri lor se manifest prin catastrofe". Aadar, opoziia i uniunea, creterea i regresiunea, echili brul i dezechilibrul Inn-ului i Yang-ului pot explica relaiile interne ale fiinelor i lucrurilor, dezvoltarea i transformarea lor. Medicina oriental utilizeaz aceste noiuni fundamentale pentru a rezolva problemele patologiei i fiziologiei umane, servindu-se de ele la stabilirea diagnosticului i planificarea tratamentului. Astfel, So-Ouenn (cap. IV ): Atunci cnd principiile Inn i Yang se aplic la om, spatele este Yang, iar abdomenul Inn; organele interne (ficatul, inima, splina, plmnii i rinichii) snt Inn, iar viscerele cavitare (v e zi cula biliar, intestinul subire, Stomacul, intestinul gros i vezica urinar) Yang. Atunci cnd echilibrul de opoziie Inn-Yang nu mai poate fi meninut n organism, se produc manifestrile pato logice" (So-Ouenn, cap. V ). Atunci cnd Inn-ul ajunge n plenitudine, Yang-ul este bolnav i invers? . . . Yang-ul n plenitudine se manifest prin febr iar Inn-ul prin frisoane. Un exces de Inn (rece) se transform n Yang (cldur), sau un exces de Yang (cldur) n Inn (r e c e ). . . "
46

Atunci cnd energia Inn circul linitit, energia Yang este bine meninut iar moralul omului n bun stare? atunci cnd Yang-ul i Inn-ul se separ, decesul este inexorabil". Medicul trebuie s tie s examineze minuios Inn-ul i Yang-ul i s le regularizeze" (So-Ouenn, cap. V II). Una din cele mai vechi teorii, datnd dinaintea mileniului III .e.n., larg rspndit nc n Extremul Orient, este teoria celor cinci elemente, bazat pe cele dou proprieti fundamentale ale energiei n cosmos: producerea i distrugerea acestor elemente (forme de manifestare a energiei n univers) i anume a metalu lui, lemnului, focului, pmntului i apei n scopul stabilirii rela iilor dintre ...fa p te , lucruri, obiecte, fiin e ...", din care rezult legile transformrii (menionate n tratatul antic N ei-King = Cartea, transformrilor). n medicin, aceast teorie este aplicat pe scar larg pentru cercetarea raporturilor dintre diferitele organe, precum i a rela iilor dintre diferitele pri ale organismului uman i fenomeneleexterioare. Unul din caracterele eseniale ale celor cinci elemente consti tutive ale universului este acela de a se produce" reciproc (n sensul de a se ntreine, alimenta) n ordinea de mai jos: Lemn Foc Pmnt M etal Ap iar al doilea, cel de a se distruge" (n sensul de a se suprima i. inhiba) n ordinea: Lemn Pmnt Ap Foc M etal Lemn. n concordan cu legile generale ale transformrilor din na^ tur, producia implic distrugerea i reciproc: atunci cnd cele dou aspecte nu se completeaz, echilibrul natural este perturbat". Fenomenele de stimulare i inhibiie studiate mai sus consti tuie manifestri fiziologice simultane, discotinue, constante i normale. n caz de exces sau de insuficien, echilibrul nu mai: poate fi meninut i apar fenomenele de ampietare" i de domi nare" (So-Ouenn, cap. LX V II). Elementul n mare exces ampieteaz asupra celui mai slab dect el i se opune celui care tinde s-l distrug"; iar elementul n. mare insuficien are contra lui pe cel pe care tinde s-l distrug", precum i cel asupra cruia ampieteaz". Astfel, atunci cnd n medicin se utilizeaz conceptul privind cele cinci elemente, se exprim legea conform creia exist simul tan fenomene de excitaie (stimulare) i inhibiie, care se mani fest permanent n organism la nivelul celor cinci organe i ase viscere cavitare, n scopul meninerii echilibrului fiziologic (fig. 17 i 18).
47
'

Exemple: energia elementului ap n mare exces distruge iniial ener gia elementului foc (aciunea inhibitorie normal fiind astfel exa cerbat) i se opune simultan celei a elementului pmnt (contrariu aciunii normale n cursul creia elementul pmnt distruge" ele mentul ap).
Lemn

n tabelul II snt prezentate relaiile de analogie dintre cele cinci elemente i fenomene cosmice, anatomice, fiziologice i psi hice.

Lemn

Fig. 17. Sistemul de producie i distrucie conform legii celor 5 elemente.

Exemplu: primvara, vegetaia ncepe s se manifeste i s creasc. Prima manifestare a proceselor energetice este creterea frunzelor, ce se recunosc dup culoarea lor verde. Elementul l e m n este deci simbolul p r i m v e r i i . Organismul uman se ncadreaz n procesul general al transformrilor din natur, iar organul co respunztor este ficatul (Inn) care, n conformitate cu polaritatea Inn-Yang, este n relaie direct cu vezicula biliar (Yang).
4 M a n u a l d e acu p u n ctu r

49

Prin circulaia sa energetic profund, ficatul comunic cu ex teriorul la nivelul ochilor, iar prin cea superficial, meridianul su principal se ramific n muchi i tendoane.
Tabelul i
Relaii de analogie dintre cele cinci elemente i fenomenele cosmice, anatomice, fiziologice i psihice
ELEM ENTE

Fenomene Lemn
Foc

Pmnt

Metal

Ap

Gusturi Culori ale tenului Energii Evoluii Anotimpuri

Acru Verde Vnt Natere Primvara

Amar Rou Cldur Cretere Vara

Dulce Galben Umiditate Transfor mare (adult) Sfritul verii

Picant Alb Uscciune Declin Toamna

Srat Negru Rece Stagnare (moarte) Iarna

Organe Viscere cavitare Simuri Straturi ale corpului Sentimente

Ficat Vezicul biliar Ochi Muchi Mnie

Inim Intestin subire Limb Vase Bucurie

Splin Stomac Gur esut sub cutanat Griji, obsesii

Plmni Intestin gros Nas Pielea i pilozi tate Suprare, tristete

Rinichi Vezica urinara Urechi Oase Fric

n clinic se observ c excesul (plenitudinea) de energie n icat predispune la irascibilitate (mnie) i, reciproc, c mnia sti muleaz iniial i apoi epuizeaz energia ficatului. Unele boli de origine hepatic se pot manifesta la exterior prin culoarea verde (icter verdinic). Se poate deci vedea c teoria celor cinci elemente care evoc frapant conceptul de analogie cu care opereaz programatorii cal culatoarelor electronice are drept scop evidenierea relaiilor din tre fenomenele naturale externe (cosmice) i a diferitelor pri ale corpului, pentru nelegerea superioar a problemelor de diagnostic i tratament.
50

Cu toat complexitatea lor, bolile evolueaz n conformitate cu o lege general, a crei cunoatere este esenial, spun extremorientalii, pentru practica acupuncturii, i anume n cadrul trasat de ampietare i dominare: energia parazit (pervers") se deplaseaz de la un organ la altul n ordinea celor cinci elemente (de exemplu: o tulburare hepatic afecteaz inima); energia parazit (pervers") se deplaseaz n ordinea in vers a celor cinci elemente (de exemplu: o boal a splinei afec teaz inima); boala evolueaz n ordinea distructiv" a elementelor (de exemplu o boal a ficatului afecteaz splina); boala evolueaz n ordinea invers celei distructive" (de exemplu: o boal a plmnilor cu afectare cardiac); boala se manifest ntr-un singur organ (de exemplu: inima). Exemplu: n conformitate cu doctrina medicinei orientale, spermatoreea este semnul principal al insuficienei energetice a rini chilor. Dup tratatul antic N ei King: Rinichii (inclusiv glandele suprarenale) recepioneaz i n ^magazineaz energia pur a celor cinci organe i ase viscere ca vitare". fel tratatul intitulat I Sio Jou M en" publicat de Li Ienn n 1575, se explic: Atunci cnd cele cinci organe funcioneaz normal, ele produc o energie pur" corespunztoare, ntr-o manier discontinu. Dac activitatea unuia din aceste organe este perturbat, se va tulbura n consecin producerea energiei pure" n rinichi i inim. M ai explicit, n afar de insuficiena renal, spermatoreea poate fi provocat de ruperea echilibrului ntre alte organe, energia tip fo c" a inimii n mare plenitudine, atacarea" meridianului Ficat de ctre energiile parazite (perverse"), umiditatea-cldur, insu ficiena *energetic simultan a inimii i rinichilor, insuficiena energetic a rinichilor care are drept efect imposibilitatea de re inere a spermei n organism. La indivizii care practic abuzuri sau perversiuni sexuale, sur sele Yang i Inn ale energiei rebele diminueaz, iar semnele clinice snt: dureri renale; ameeli i tinnitus; spermatoree n timpul somnului i n timpul zilei. Tratamentul const n tonifierea energetic a rinichilor, cu sco pul reinerii spermei.
4*

51

Reveriile lascive care nu se realizeaz n timpul zilei i se transform n visuri nocturne pot provoca la rndul lor sperm ato reea. In acest caz, trebuie purificat" elementul foc (inima) i cal mat" elementul ap (rinichi-Inn). In acest fel este regularizat energia inimii i rinichilor, obinndu-se vindecarea. Dac se aplic tehnica tonifierii rinichilor ex pus la paragraful precedent, rezultatele nu snt favorabile. La persoanele a cror stare general este deficitar, se constat deseori urmtoarele: senzaia de curbatur lombar; scderea forei musculare n membre? comaruri, transpiraii reci i spermatoree fiindc energia tip fo c" a inimii este tulburat (ceea ce provoac transpiraiile), iar cea de tip ap" a rinichilor este n vid (ceea ce provoac spermatoreea). Tratamentul impune restabilirea echilibrului energetic inim-rinichi. M edicii din Extremul-Orient au cunoscut importana relaiei dintre om i cosmos: fiina uman trebuie s se adapteze n per manen la transformrile continue ale mediului nconjurtor; transformrile energetice neprevzute, depind cadrul evoluiei ordonate a elementelor, se manifest ca energii neobinuite, agre sive, parazite ori perverse", dup terminologia oriental sub form de vnt, cldur, foc, umiditate, uscciune i frig, acestea atacnd organismul n funcie de potenialul lor agresiv ori de sus ceptibilitatea fiinei vii, accentuat de epuizare ori dezechilibru. n So-Ouenn (cap. LX V III) se menioneaz: Energiile situate ntre cer i pmnt snt supuse unei legi de terminate; n caz contrar se produc fenomene anormale, care au drept consecin o evoluie anormal i, la om, apariia bolii" i atunci cnd energia organismului este stabil i plin de for n interiorul acestuia, energiile perverse" nu pot ptrunde. . . Singure energiile perverse" nu pot ptrunde n organism dect dac acesta din urm este epuizat sau n dezechilibru energetic. Trebuie s nelegem deci c mbolnvirea este o stare de dezechi libru energetic al organismului care face posibil ptrunderea unor ageni nocivi din exterior. n So-Ouenn (cap. XI) este explicat clar deosebirea dintre or gane i viscere cavitare: Organele nmagazineaz energia ancestral (Tinh) i snt pline, dar nu dure; viscerele cavitare las s treac i evacueaz, fr s nmagazineze deeurile digestive i din acest motiv snt dure, dar nu pline". Energia n continu transformare care st la baza existenei organismelor v ii circul n interiorul acestora de-a lun52

<ju unor ci sau vectori energetici ce poart numele de meril (King), care au rolul de a armoniza cantitativ fluxul enerI( mio din diferite organe, viscere i pri ale corpului. Exist, n organism, n conformitate cu doxologia oriental, iniele viscere aparte, curioase", care au rolul de a nmagazina mumite forme ale energiei avnd un aspect asemntor viscerelor vi constituie un ansamblu de sisteme organice: sistemul cerebro-spinal; sistemul osos; sistemul circulator (al sngelui); sistemul hepato-biliar; sistemul genital. Pentru realizarea funciilor de nutriie, aprare, circulaie ener getic i sanguin n organism, energia se difereniaz calitativ n forma care poart denumiri precise ce variaz n cursul evoluiei bolilor. Energia nutritiv" de micare (Y o n g ") este prezentat astfel de tratatul antic N ei King: Omul recepioneaz o parte din energia necesar existenei sale din cereale, la nivelul stomacului. Aceast energie se depla seaz apoi n cele cinci organe i ase viscere cavitare, succesiv, iucepnd cu plmnii. Energia pur" (de caracter uor, superior) oste cea nutritiv" (Y on g"), iar cea impur" (de caracter greu, inferior) este cea defensiv (O e "). Prima circul n interiorul me ridianelor, alimentnd organismul, iar cea de-a doua n afara lor, n esutul subcutanat, fibrele musculare i peritoneu, dispersndu-se n torace i abdomen. Energia Yong i lichidul organic circul n interiorul vaselor sanguine (arterelor i venelor) n scopul alimentrii esuturilor, att ia exteriorul, ct i n interiorul organismului, prezentndu-se sub form de snge. Se poate deci spune c energia Yong i sngele au aceeai origine, dar c Yong este un fenomen energetic n timp t e sngele o form de concretizare a acestuia. Tratatul vietnamez Trung Y Hoc explic n continuare: Energia esenial este energia vital principal a omului. Ener gia superioar (provenind din aer, prin respiraie) i cea terestr (provenind din alimente, prin intermediul digestiei) snt numite energii primare. Sub aciunea celui de-al aselea viscer energetic (trei focare)* ele se transform n energii secundare. Acea parte din circuitul energetic care corespunde poriunilor Yang ale corpu lui poart numele de energie Yang, iar cea din poriunile Inn, n
* Trei focare, vezi p. 76.

53

acelai fel; energia Yong se gsete n interiorul corpului, iar cea Oe la exterior". La unele parturiente, pierderea de lichid organic este foarte mare; cantitatea de snge din organism se reduce, iar energia men tal diminueaz, ceea ce are drept consecine divagaiile, agitaia i uneori chiar tulburri psihice grave. n acest caz, tratamentul const n tonifierea sngelui i inimii precum i n tranchilizarea energiei mentale". Energia Oe face parte (Nguyen Van Nghi) din energia organis mului, iar funciile sale principale snt nclzirea tegumentelor, meninerea caracterului neted i catifelat al acestora, hrnirea fi relor de pr, nchiderea i deschiderea porilor, ntreinerea esutu lui muscular i aprarea mpotriva energiilor perverse". Atunci cnd energia Oe se opune acestora, bolnavul este febril i se teme de frig; eliminarea energiei parazite se manifest prin transpiraie i scderea febrei. Atunci cnd energia i sngele se deplaseaz neregulat, se per turb echilibrul Inn-Yang, se tulbur circulaia sanguin i energe tic i apare boala. Termenul Tinh" exprim nu numai noiunea de energie pur" ci i pe cea de energie ancestral. Tratatul antic N ei King explica deja procesul formrii fetusului, iar textul Trung Y Hoc, publicat la Hanoi, relateaz fenomenul astfel: . .Din momentul formrii sale, fetusul primete de la prinii si energia ancestral (Tinh) care st la baza ntregii structuri a organismului, a formrii sistemului nervos, osos i muscular. Dup natere, copilul primete energia esenial care provine din aer (prin respiraie) i pmnt (prin alimente) pentru a realiza condi iile de dezvoltare i pentru a justifica energia ancestral care se dezvolt progresiv i se manifest prin cretere, activitate mental i sexual. Sediul energiei ancestrale este n rinichi i glandele suprarenale. Energia mental (Than) care, dup doctrina medicinei orientale i are sediul n inim, se manifest prin gndire i contiin. Ea se formeaz n momentul concepiei din energia ancestral a p rinilor i se fortific progresiv, fiind ntreinut n mod discon tinuu, dup natere, de ctre energia pur" (esenial)".

5. MERIDIANELE l PUNCTELE
Meridianele principale i secundare snt, dup doctrina medi cinei orientale, vectori energetici sau, altfel exprimat, conductori ai energiei i sngelui care circul n organism. Tratatul Trung Y Hoc (Hanoi) le definete astfel: M eridianele principale se aseamn cu oselele naionale, iar cele secundare cu o plas care nconjur ntreg corpul omenesc. Meridianele au posturile de comand n organe i viscere cavitare i se distribuie n tot corpul, constituind un sistem organic com pus dintr-o multitudine de relee, n fiecare regiune a organismului. Ansamblul se compune din 12 meridiane principale, 8 curioase", 15 Lo longitudinale, 12 Lo transversale, 12 distincte i 12 tendinomusculare, fr a se mai ine seama de multiplele vase mici care le unesc la nivelul punctelor (365, dup N ei King) . . . M edicii tre buie s cunoasc precis regulile activitii, obiectivrii i subsistenei acestor meridiane pentru a stabili o baz de diagnostic i tratament. In tratatul antic N ei King se precizeaz: n interior, meridia nele corespund organelor i viscerelor cavitare, iar la exterior ele snt n conexiune cu minile, picioarele, articulaiile etc. Energia esenial, sngele, energia ancestral i cea mental ntrein i con serv viaa. Meridianele servesc drept vehicule pentru snge i energie, pentru ca acestea din urm s poat c irc u la ..." Dac aceste meridiane principale i secundare i pierd echi librul, rolul lor de aprare mpotriva energiilor perverse" cos mice diminueaz: agenii patogeni ptrund n meridiane, n ordi nea acestora, pentru a atinge n profunzime organele i viscerele cavitare. Atunci cnd snt invers afectate de la nceput organele i visce rele cavitare (datorit alimentaiei ori unor cauze psihice), feno menele patologice iau calea meridianelor principale sau secundare
55

pentru a se manifesta la exterior, la nivelul membrelor i arti culaiilor. n tratatul antic N ei King se spune n continuare: Posibilitatea distingerii meridianelor nn i Yang echivaleaz cu aceea a recu noaterii zonei unde se dezvolt boala i a regiunilor unde predo min vidul relativ (insuficiena) i, respectiv, plenitudinea, pre cum i a localizrii bolii n partea superioar ori inferioar a corpului". n fiziologie, meridianele reprezint cile circulatorii ale ener giei i sngelui? n patologie, cile de ptrundere ale energiei per verse'1 n terapeutic, ele reprezint n acelai timp cile de mani ; festare ale efectelor medicamentelor, precum i cele de recepie ale excitaiilor realizate prin instrumente (ace) n cursul trata mentului (Nguyen Van Hghi). De aceea: ...m e d ic ii trebuie s aprofundeze regulile de utili zare a meridianelor pentru a fi n msur s determine diagnosti cul, n scopul aplicrii tratamentului" (Trung Y Hoc).

Tabelul IU
Punctele de comand ae meridianelor
ToniDisper

fiere
9 41 11 3 9 9 7 2
8

sie
7 45 2 2 8 7 5 2
5

Surs

"Lo''
5 40 5 6 7 6 7 6 4 5
58

Asentiment

A larm
v .c .14 v .c .12 F.i4
V .C 4 . p.i
V.B.25 F-13 V.C.5 V.C.3 V .B.jr, S.25

I.

S,

v .s.
P. R. S.P. T.F. v .u . V.B.

F. I.G. I.S.

3 67

10
65 38

7 42 3 4 4 7 9 5 3 4
64

V .21 V.1B V .25 V,,7 V.M V .23 V.2-)

v .15

V.09
V.23

43

40

37

V.L 9

5.1. MERIDIANE PRINCIPALE


Cele 12 meridiane principale constituie pivotul sistemului me ridianelor i corespund organelor, viscerelor cavitare i pericardului (matre du coeur"). Ele parcurg bilateral capul, faa, corpul i membrele, pe partea lor extern cnd snt de tip Yang, i pe cea intern cnd snt Inn. Fiecare meridian are traiectul su propriu, spaiile dintre traiecte fiind parcurse de o multitudine de vase mici de legtur. n tabelul III ce urmeaz redm, dup Voisin (1966), punctele de comand ale meridianelor. La mnr fiecare meridian Inn iese dintr-un organ i poart nu mele acestuia, iar fiecare meridian Yang ptrunde ntr-un viscer cavitar, avnd acelai nume. La picior, fiecare meridian Yang iese dintr-un viscer cavitar, purtndu-i numele, iar fiecare meridian Inn ptrunde ntr-un organ, cu nume identic. Fiecare meridian Inn de la mn ajunge la extre mitatea unui deget, unindu-se cu un meridian Yang, iar acesta din urm intr n torace la nivelul fosei supraclaviculare i ptrunde, iniial, ntr-un viscer cavitar, apoi ntr-un organ. La picior, lucru rile se petrec invers. n felul acesta se constituie sistemul de relaie Inn-Yang interior-exterior, a cte dou meridiane principale, dintre care unul este Inn iar cellalt Yang. Fiecare meridian Yang de la mn la

extremitatea cefalic se unete cu cte un meridian Yang de la pi cior, care coboar pn la un deget de la picior, unindu-se cu cte un meridian Inn care, la rndul su, urc spre torace pentru a se uni cu cte un meridian Inn al minii. Ordinea circulaiei energiei n meridianele principale este urmtoarea: Plm n(orele 3 5 dim.)Intestin gros (5 7) Inn-picior Y ang-mn Splin-pancreas Inim (11 13) (9 11) Inn-picior Inn-mn Vezic urinar (15 17) Rinichi (17 19) Yang-picior Inn-picior Triplu focare (21 23) Vezicul biliar (23 1 dimu) Yang-mn Yang-picior Stomac (7 9) Yang-picior Intestin subire (13 15) Yang-mn Pericard (19 21) Inn-mn Ficat (1 3) Inn-picior

Orele indicate ntre paranteze arat perioada de plenitudine a fiecrui meridian. Intervalul opus pe cadranul orar (de exemplu, intervalul 23 1 dim. fa de cel 11 13) reprezint perioada n care fluxul energetic este diminuat. Observaie. In planele care urmeaz snt cuprinse numai tra iectele exterioare pe care se gsesc punctele utilizate In terapie , dei n text au ost descrise i traiectele interne ale meridianelor cu conexiunile respective.
57

5.1.1. M E R ID IA N U L PRINCIPAL AL P L M N ILO R (Plana I)

ncepe n interior la nivelul poriunii medii a traiectului intern al meridianului trei focare, coboar spre intestinul gros, urc la cardia, traverseaz diafragmul, intr n plmni, urmeaz traheea pn la gt i coboar din nou n axil la punctul Iunn-Menn (P.2 El ). coboar apoi pe faa anterioar a braului, trecnd naintea meri dianului principal al pericardului i inimii, pentru a ajunge la cot, n punctul Tche Tsre (P.5 ). In continuare, parcurge antebraul pn la plic pumnului (Tae luann, P.9 f parcurge mna paralel cu marginea extern a eminen ) tei tenare i se termin la unghiul unghial extern al poicelui. Un vas secundar (Lo) pleac din punctul Lie Tsiue (P.7 situat ) la o distan i jumtate deasupra plicii pumnului, n prelungirea anului radial i, parcurgnd marginea intern a eminenei tenare, merge direct la unghiul unghial al indexului, pentru a se uni cu meridianul principal al intestinului gros, n punctul Chang-Yang (LG.U). Tulburrile meridianului (rezumativ) Energii perverse": bombarea toracelui"; tuse, dispnee, astm. Dureri lancinante n fosa supraclavicular. n cazurile grave: astm, bolnavul i strnge toracele cu minile, f,vedere tulbure". Perturbri interne: tuse, astm cu senziia c energia urc n partea superioar a corpului; sete; senzaia unor tulburri gastrice; bombarea toracelui cu respiraie scurt; durere pe faa anterioar a braului; senzaie de rece ori cald n palme. Plenitudine: dureri de umeri i spate. Iniial, plenitudinea este datorit prezenei energiei perverse" care dintr-un ram secundar (meridian tendino-muscular) trece n meridianul principal, manifestndu-se prin transpiraii i polakiurie, n care agentul este constituit din asocierea curent de aer ( Tvnt")-rece. r V id relativ (insuficien): dureri lancinante n umeri i spate; team de frig"; dispnee, polipnee; urini decolorate.

Intre cele 11 puncte bilaterale ale meridianului, cele mai impor tante snt urmtoarele: 1. Tchong Fou situat la 1 d 6/10 sub clavicul, n afar i late ral fa de coasta a 3-a (precizm c distana" este egal cu lungi mea intervalului dintre pliurile de flexiune situate la ambele extre miti ale celei de-a doua falange a mediusului, pe faa ei inte rioar. Stimularea punctului este indicat n special n: tuse, dispnee, astm bronic, dureri ale peretelui toracic an terior, umrului i gtului. 2. Iunn Menn, situat ntr-o foset sub clavicul, pe artera subclavicular, la 2 d intern fa de pliul axial anterior. Indicaii asemntoare cu 1 P. 5. Tche Tsre, situat n plic cotului, ntr-o foset, pe faa ex tern a tendonului bicipital. Este punctul H o" al meridianului, co respunztor elementului ap, meridianului rinichi i este considerat punctul de dispersie. Indicat, n special n: dureri ale umrului i cotului, tuse, expectoraie sanguinolent, opresiune, dispnee, astm bronic, disfagie. 7. Lie Tsiue, localizat la dou distane" deasupra plicii pum nului, n prelungirea anului radial, exact la extremitatea indexu lui, atunci cnd ncrucind policele ambelor mini se aplic faa palmar a uneia, pe cea dorsal a celeilalte. Este punctul Lo (de trecere) de la care pleac vasele secundare Lo (transversal i lon gitudinal), punct cheie al meridianului curios Jenn Mo. Indicat n special n: tuse, angin, hemicranie, dureri ale cotului, senzaia de cl dur palmar, polakiurie. 9. Tae luann, situat pe faa anterioar a pumnului, pe pliul de flexiune, deasupra arterei radiale. Este punctul Iu-Iunn (surs"), al meridianului, corespunztor elementului pmnt i meridianului Splin-Pancreas i n acelai timp punct de tonifiere. Indicat n: tuse, hematemez, astm cu tuse consecutive frigului. 11. Chao Chang, localizat la 2 mm lateral de unghiul unghial extern al poicelui. Este punctul Ting al meridianului, corespunz tor elementului lemn i punctul de plecare al meridianului tendinomuscular al plmnului. Indicat n special n: . sincop, afeciuni pulmonare inflamatorii, unele forme de tinnitus, tuse, disfagie, accident vascular cerebral.
59

58

5.1.2. M E R ID IA N U L PRINCIPAL A L INTESTINULUI GROS (Plana 11}

ncepe de la unghiul unghial extern al indexului, parcurge mar ginea supero-extern a acestuia din urm, ajunge la unghiul format de primele dou metacarpiene, trece pe faa posterioar a radiusu lui, ajunge la extremitatea extern a pliului de flexiune a cotului, parcurge marginea extern a braului, ajunge la umr, apoi la cea de-a 7-a vertebr cervical, urc la gt, ajunge la maxilarul infe rior, se ncrucieaz sub septul nazal cu cel de partea opus i se sfrete pe marginea inferioar a nasului, lateral, unde se unete cu medianul stomacului. Un vas secundar coboar n fosa supraclavicular, ptrunde n plmn, traverseaz diafragmul i ajunge n cele din urm n intestinul gros. Tulburrile meridianului Energii perverse": odontalgie; angin, tumefierea gtulyi. Perturbri interne. Rolul esenial al acestui meridian fiind echilibrarea lichidelor din organism, tulburrile lui se traduc prin: subicter al conjunctivelor; xerostomie (uscciunea gurii); rinoree i epistaxis; angin, disfagie; dureri ale braului i feei anterioare a umrului; imobilizarea antalgic a indexului. Plenitudine: senzaia de cldur i tumefiere pe traiectul meridianului. Vid relativ (insuficien): tremurri consecutive frigului. Senzaia c timpul se scurge prea lent. De asemenea, n simpto matologia afectrii meridianului se menioneaz durerile abdomi nale, borborismele, diareea ori constipaia, dizenteria, rinoreea ori epistaxisul i unele tulburri respiratorii. ntre cele 20 de puncte bilaterale ale meridianului, cele mai im portante snt: 1. Chang Yang, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al in dexului. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului metal i reprezint locul de ramificare al meridianului tendino-muscular. Indicaiile sale principale snt:
60

dermatozele feei, acnee, odontalgie, alergie i tumefieri ale maxilarelor, unele nevralgii faciale, tinnitus, surditate, febr cu delir, tulburri oculare. 2. El Tsienn, localizat ntr-o foset naintea i pe faa anterioar a marginii externe a articulaiei metacarpofalangiene a indexului. Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elementului ap i n acelai timp punctul de dispersie al meridianului, indicat n cazurile de plenitudine. 4. Ro Kou situat pe faa dorsal a minii, ntr-o foset format de extremitile proximale ale primelor dou metacarpiene. Este punctul Iunn (sursa) al meridianului, la care ajunge vasul Lo venind de la plmni. Principalele sale indicaii snt: paludism, cefalee, tulburri de vedere, keratit, epistaxis, afeciuni provocate de curente de aer (vnt), afonie. 6. Pienn Li localizat pe marginea postero-extern a antebrau lui, la 3 distane de pliul de flexiune al pumnului, pe traiect. Este punctul Lo (de la care pleac vasele secundare Lo longitu dinal i transversal). Indicat n special n: carii dentare, surditate, tulburri de vedere, epistaxis, tinni tus, alergie, inflamaii ale cotului i pumnului. 11. Tsiou Tchre, localizat la extremitatea extern a pliului de flexiune a cotului. Punct Ho, corespunztor elementului pmnt i meridianului Stomac, de tonifiere, indicat n special n: dureri i tumefieri ale cotului i braului, hemiplegie, febr, urticarie, bufee de menopauz*. 20. Ing Siang, localizat ntr-o foset, la 1/2 distan de margi nea inferioar a aripii nasului, indicat n special n: toate afeciunile nasului (obstruare, rinoree, rinit alergic, polipi, epistaxis, tulburri ale mirosului), edem facial.
5.1.3. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L A L S T O M A C U L U I (P la n a III)

ncepe n regiunea fronto-parietal, coboar la unghiul maxila rului inferior, urc sub orbit i coboar spre ramura orizontal a mandibulei, deasupra arterei faciale n fosa supraclavicular (un vas secundar se detaeaz din traiectul facial, ajunge n fosa su* feei. Punctele 4 i 1 I.G. snt indicate n aproape toate afeciunile capului i 1

61

praclavicular, ptrunde n torace, traversnd diafragmul, intr m stomac i splin). Meridianul coboar n continuare din fosa supraclavicular, prin mamelon pn la plic inghinal (unde se ntlnete cu un vas secundar, plecat de la pilor). De la plic inghinal, meridianul coboar pe fata antero-lateral a coapsei i gambei, i, ramificndu-se, se sfrete la unghiu rile unghiale externe ale degetului II de la picior. Tulburrile meridianului Energii perverse": senzaie analog celei provocate de o baie rece; bolnavului i place s se cambreze i s i ntind gambele; cscat frecvent; pat negricioas pe frunte; mizantropie; detest lumina,* nclinaii spre solitudine; anxietate. In cazurile grave manifestri paranoice, balonri, borborisme. Perturbri interne. Rolul principal al acestui meridian este de a menine echili brul sanguin. In caz de perturbare, se observ febr i frisoane (boala de cldur"). Delir, paranoia uneori, provocate de febra ridicat? transpiraii profuze? rinoree sau epistaxis? deviaia gurii; angin, disfagie; balonare abdominal datorit acumulrii apei n stomac? dureri i tumefierea genunchilor? dureri toracice, n sni, n regiunea inghinal, pe faa anteroextern a coapsei i gambei i pe faa dorsal a piciorului; degetul II de la picior nu poate fi micat. Plenitudine: senzaie de cldur n torace i abdomen. Energia" stomacului fiind supranclzit, alimentele snt con sumate rapid. Urinile concentrate. V id relativ (insuficien): Peretele anterior al toracelui rece. Stomacul (viscer) e rece (provocat de Inn) i de aceea abdo menul e tumefiat". ntre cele 45 de puncte ale meridianului, cele mai importante snt:
62

4. Tchreng Tsri, situat pe axa vertical a pupilei, sub marginea inferioar a orbitei. Indicaiile sale principale snt: spasm palpebral, dureri oculare, lcrimare, tulburri de v e dere? imposibilitatea de a vorbi. 9. Jenn Ing, situat pe gt, pe marginea anterioar a sternocleido-mastoidianului, pe artera carotid extern, la 1 1/2 d. de linia median, lng unghiul supero-extern al cartilajului tiroid. Indicaii: energia" nu poate urca n partea superioar a corpului, ceea ce se traduce prin cefalee violent i senzaia de plenitudine toracic asociat cu dispnee"; neptura poate i periculoas (M ei K ing) dac e profund (n vecintatea carotidei). 25. Tienn Tchrour localizat pe abdomen, pe linia orizontal ce trece prin ombilic, la 4 d. de acesta. Este punctul M o (de alarm) al intestinului gros, dureros n ca zul unui vid relativ al energiei I.G. Indicaiile principale snt: afeciunile intestinului gros i splinei, provocate de cldur (energie pervers"); ' diareea de toate felurile; toate afeciunile cronice ale stomacului i intestinului (vomismente, indigestie, borborisme, balonri, dizenterie, dureri in testinale, ascit, constipaie); toate afeciunile ginecologice (menstruaii neregulate, dismenoree, sterilitate etc.). 30. Tsri Tchrong, localizat deasupra arterei femurale, la ieirea acesteia de sub arcada crural. Indicaiile sale principale snt: energia urc spre partea superioar a corpului; abdomen balonat i dureros; dureri n penis i scrot? erecia imposibil; dureri renale violente, hematemez. 36. Tsou Sann Li, localizat pe faa antero-extern a gambei, la 3 d. sub vrful rotulei, ntr-o foset situat ntre muchiul gambier anterior i muchiul extensor comun al degetelor, la nivelul emer genei articulaiei tibiale anterioare (la nivelul colului peroneal). Indicaii: bolnavul simte o durere care iradiaz de la genunchi spre pulp, cu senzaia de strivire (So Ouenn, cap. LX);
03

dispersarea energiei perverse" din partea m ijlocie a cor pului" (N ei King, cap. III); n afeciunile stomacului, ntruct abdomenul este n pleni tudine, balonat, cu dureri gastrice i precordiale, bolnavul nu poate nghii nimic. El are impresia c membrele superioare i inferioare i-au pierdut legtura"; n afeciunile cronice datorite umiditii (reumatismul arti cular) trebuie nclzite acele i puncionat n orice caz i Sann Li" (36)? n tulburrile intestinului gros i stomacului (N ei King, cap. XX). Trebuie utilizate punctele vezicii urinare i stomacului; dac rezultatul nu apare, trebuie puncionat Sann Li (N ei King, cap. XX): n toate afeciunile intestinului gros trebuie dispersat Sann Li n caz de plenitudine i tonificat n caz de vid relativ (insufi cien); cnd abdomenul este dureros i se asociaz cu anurie, este afectat vezica urinar; n acest caz trebuie cutate capilarele con gestionate i lsate s sngereze; dac tumefierea ajunge la stomac, trebuie puncionat Sann Li. 41. Tsie Tsri, situat la mijlocul interiorului articulaiei tibiotarsiene, ntr-o foset format de dou tendoane. Este punctul King al meridianului, corespunztor elementului foc, i n acelai timp punctul de tonificare. Indicaii: cefalee, ameeli; edem facial; dureri n tumefierea gleznei i genunchiului. 45. Li Toe, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al degetu lui II de la picior. Este punctul Ting al meridianului* punctul de dispersie, de la care pleac meridianul tendino-muscular. Indicaii: psihoz, insomnie, visuri frecvente; edeme generalizate; extremiti reci; cldur" n ficat.
5.1.4. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL S P L IN E I-P A N C R E A S U L U I (P la n a IV )

ncepe de la unghiul unghial intern al degetului gros de la picior, urc pe faa intern a membrului inferior, face un scurt detur dublu, pe linia median (ptrunde n splin i apoi n stomac, traverseaz
64

diafragmul) ajungnd n spaiul II inter costal; de aici coboar n spaiul VI, formnd al doilea vas Lo al meridianului. (Un alt vas se cundar, cu traiect intern, traverseaz diafragmul i ptrunde n inim.) Tulburrile meridianului Energii perverse": redoarea bazei limbii; bolnavul vomit imediat ce mnnc; dureri esofagiene; abdomen balonat, eructaii frecvente; bolnavul se simte uurat dup defecaie i flatulen; senzaia de corpToarte greu, dureros. Perturbri interne: dureri la baza limbii; redoarea corpului; imposibilitatea de a mnca; dureri n regiunea inimii; diaree i dizenterie; posibilitatea de acumulare a lichidului n interiorul corpu lui sau de icter generalizat; bolnavul nu poate sta culcat linitit; atunci cnd bolnavul ncearc s se ridice, partea intern a genunchiului se tumefiaz i devine rece". Punctele principale snt: 1. Inn Po situat la 2 mm de unghiul unghial intern al degetului gros de la picior. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianului Ficat, la care ajunge un vas secundar de la me ridianul Stomac i de la care pleac meridianul Tendino-Muscular. Indicaiile importante snt: balonri abdominale, insomnie; mpreun cu S.45 senzaii de corp greu i de cldur n in testine" (N ei King, cap. XX III); aparine grupului de puncte indicat pentru provocarea trans piraiilor n caz de febr; celelalte snt S.P,9 i P.3t, (N ei King, cap. XXIII); febr asociat cu dispnee i plenitudine toracic; mpreun cu S.P.2 n cazurile de perturbare a energiei sto macului care are drept consecin dureri precordiale i balonri ab dominale; balonri abdominale, diaree sever; menstruaii de lung durat.
5 M a n u a l d e acu p u n ctu r

65

2. Ta Tou localizat pe marginea intern a articulaiei metatarsofalangiene a degetului gros, ntr-o foset. Este punctul Iang al me ridianului corespunztor elementului foc, meridianului inimii, fiind n acelai timp punctul de tonificare; mpreun cu S.P.3 este indicat n afeciunile splinei; pentru provocarea sudaiei n caz de febr (vezi mai sus); anxietate. 3. Tae Po, localizat napoia i pe marginea intern a articula iei metatarso-falangiene a degetului gros de la picior, ntr-o fo set. Este punctul Iu-Iunn al meridianului, corespunztor elementului pmnt i primete vasul secundar Lo transversal de la meridianul stomacului. Indicaii: paralizia gambelor (N ei King, cap. XVIII); afeciunile stomacului i splinei asociate cu balonri abdo minale, greuri i vomismente, diaree ori constipaie, senzaie de cldur ori greutate n corp, paloare marcat (de la care i deriv numele). 4. Kong Soun, localizat la 1 d. napoia articulaiei metatarsofalangiene a degetului gros de la picior, pe faa intern a picioru lui, ntr-o foset. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun dare Lo (transversal i longitudinal), i n acelai timp, punctul cheie al meridianului curios Tchong Mo. Indicaii: dac bolnavul e trist, suspin, pierde apetitul, are frisoane i febr de lung durat, iar atunci transpir, prezint vomismente, energia pervers ncepe s diminueze: Kong Soun trebuie puncturat imediat" (So Ouenn, cap. XXXV); afeciunile gastrice, cu vomismente frecvente i balonri. 6. Sann-Inn Tsiao, situat la 3 d. de la vrful maleolei interne, ntr-o foset de pe marginea postero-intern a tibiei. Este punctul de ncruciare a celor trei meridiane principale Inn de la picior (splin, rinichi, ficat) plenitudinea toracelui, abdomenului; dureri n scrot; diaree;^ interzis la femeile gravide; disfuncii ovariene. 9. Inn-Ling-Tsiuann, localizat sub faa intern a genunchiului ntr-o foset format de tuberozitatea intern i epifiza tibiei. Este punctul Hi al meridianului, corespunztor elementului ap, meri
66

dianului Rinichi i n acelai timp punctul de detaare a meridia nului secundar distinct Indicaii: . . . toate afeciunile cu sediul n partea superioar i in tern a corpului, fiindc este atins energia Inn a acestuia" (Nei King, cap. I); mpreun cu R.lr n afeciunile provocate de cldura per vers" manifestate prin dureri peri ombilicale (N ei King, cap. XXIII); plenitudine lateral? ascit ori edeme? anurie? spermatoree. 21. Ta-Pao, situat n spaiul V I intercostal, la 3 d. sub punctul V.B.22ila 5 d. sub I^. Este un punct foarte important: marele Lo al splinei, de la care pleac numeroase ramificaii care intr n leg tur cu toate vasele Lo longitudinale; ele servesc alimentrii ntre gului corp cu lichid organic care provine din stomac (Nei King, cap. X). Indicaii: dac marele Lo e n plenitudine, apar dureri n tot corpul" (Nei King)? dureri toracice, astm, dispnee.
5.1,5. M E R ID IA N U L PRINCIPAL AL IN IM II (Plana V )

ncepe n organul cu acelai nume, traverseaz diafragmul i ptrunde n intestinul subire; un alt vas se ndreapt, de la inim, direct spre faringe i ajunge la ochi. Un al treilea pornete de la inim spre plmni, apare n axil, coboar pe faa intern a braului i antebraului i se sfrete la unghiul unghial extern al degetului auricular. Tulburrile meridianului: Energii perverse": faringe uscat; dureri precordiale; sete. Perturbri interne: tent subicteric a conjunctivelor? dureri n zonele laterale ale corpului; dureri pe traiectul menionat. Punctele cele mai importante snt:
5*

67

5. Trong-Li, situat la 1 d. de pliul de flexiune al pumnului, pe faa antero-intern a antebraului, pe artera cubital. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun dare Lo transversal i longitudinal. Indicaii: tahicardii cu anxietate, fric; dilalie, cu reducerea motilitii limbii, care pare legat". 7. Chenn-Menn, localizat ntr-o foset, pe faa intern a pisiformuliii, pe pliul de flexiune al pumnului, deasupra arterei cubitale. Este punctul Iu-Inn (surs) al meridianului, corespunztor elementului pmnt i meridianului Splin, i n acelai timp punc tul de dispersie al meridianului i nu al organului. Atunci cnd energia pervers" (cldura) ptrunde n meridia nul inimii, bolnavul prezint: malaise" la inim; ' dorete buturi la ghea; . frisoane de lung dur.at; : febr de scurt durat. Indicat de asemenea n: tremurturi cu tahicardie; insomnie, amnezie; paranoia. 9. Chao Tchrong, localizat lng unghiul unghial extern al au ricularului. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianului Ficat i n acelai timp punctul de plecare a unui vas secundar oare merge la meridianul Intestin Subire i al meridianului Tendino-Muscular. Indicaii principale: dureri" pre.cordiale;, alternan de bucurie i mnie; afeciunile provocate de Fong pervers", cu febr.
5.1.6. MERIDIANUL PRINCIPAL AL INTESTINULUI SUBIRE (Plana VI)

ncepe Ia unghiul unghial intern al degetului auricular i urc pe faa intern a minii i antebraului, precum i pe faa posteroextern a braului, dup care trece n partea posterioar a umru lui, n fosa supraclavicular. (Un vas secundar ptrunde n torace, intr n inim, urmeaz esofagul, traverseaz diafragmul i ajunge 3a stomac i intestinul subire.) Din fosa supraclavicular urc pe faa lateral a gtului, ajunge la unghiul extern al ochiului i ptrunde apoi n ureche. (Un al doi68

\ vas secundar urc analog, dar se ndreapt spre unghiul intern ('t\ < ochiului). il Tulburrile meridianului; Energii perverse": disfagie, angin; dureri i tumefieri submaxilare; torticolis; dureri n umeri cu senzaia de smulgere? dureri ale braului cu senzaia de fractur. Perturbri interne: toate afeciunile consecutive dezechilibrelor lichidului or ganic (vezi I.G.); tinnitus, surditate; subicter conjunctiva!; tumefieri submaxilare; dureri simultane pe traiectul menionat. Punctele cele mai importante snt: 3. Reou Tsri, localizat pe marginea dorsal extern a minii, ntr-o foset, n spatele articulaiei metacarpo-falangiene. Este punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn i me ridianului Veziculei Biliare i, n acelai timp, punct de tonixiere al meridianului i punct de comand al meridianului curios Tou Mo, Indicaii: paranoia; paludism; redoarea cefei; dureri ale tuturor degetelor; surditate; epistaxis; hiperemie conjunctival; mpreun cu J.M .15 i In .7 n tratamentul epilepsiei. 7. Tche Tcheng, situat la mijlocul distanei dintre interliniilo articulaiilor cotului i pumnului, pe marginea posterioar a cubituului. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele Lo longitudinal i transversal, ultimul spre meridianul inimii. Dac abdomenul e brusc tumefiat, trebuie puncturat .S7 i V . 23" (So Ouenn, cap. X V III); torticolis; tumefierea maxilarelor; tulburri de vedere; contractura cotului; paranoia, anxietate. 11. Tienn Tchong, localizat sub mijlocul spinei omoplatului, n fosa spinoas.
69

Indicat n: dureri ale umrului i spatelui, imposibilitatea de a ridica cotul sau braul; tumefierea maxilarelor. 19. Ting Kong, localizat naintea tragusului, ntr-o foset. Indicat n tinnitus i surditate.
5.1.7. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL V E Z IC II U R IN A R E (P la n a V II)

ncepe n unghiul intern al ochiului, urc pe frunte (se unete apoi cu meridianul curios Tou M o i ptrunde n creier la punctul de jonciune (20 Tou M o) cu cel contralateral? un vas secundar ajunge la unghiul superior al urechii). Vasul intern iese din creier i coboar spre ceaf, unde se divide n dou ramuri. Una dintre ele trece pe sub apofiza spi noas a celei de a 7-a vertebre cervicale, apoi coboar, paralel cu linia median, pn n dreptul celei de a 2 -a vertebre lombare (V.U.2 ), unde ptrunde n rinichi i vezica urinar. Din regiunea 3 renal, aceast ramur continu s coboare spre fes, n timp ce cealalt ramur coboar paralel i extern fa de prima, de la ceaf pn la fes, spaiul popliteu i maleola extern, sfrindu-se la unghiul unghial extern al degetului V de la picior. Tulburrile meridianului Energii perverse": senzaia c energia urc n partea superioar a corpului; cefalee? ^ exoftalmie; dureri cervicale cu impresia de smulgere"; dureri n coloana vertebral; senzaie de fractur n regiunea renal; imposibilitate de flectare a oldului; senzaie de nnodare n spaiul popliteu. Perturbri interne: toate afeciunile muchilor i oaselor; hemoroizi; febr i frisoane, delir i paranoia; dureri lancinante de cap i gt; subicter conjunctival, lcrimare; rinoree; dureri lancinante pe traiectul meridianului; Punctele principale snt urmtoarele: 1. Tsing Ming, localizat n unghiul intern al ochiului, ntr-o foset.
70

n acest punct sosesc vase secundare de la meridianele prin cipale ale intestinului subire, precum i meridianele curioase Yang Keo, Inn Keo i Tou Mo. Indicaii: ochii congestionai, umflai, dureroi, lcrimare provocat de Fong (vnt pervers"), hemeralopie, voal albicios pe con junctiv. 10. Tien Tchu, localizat la ceaf 1/1 i 1/2 d. de la linia me dian posterioar, ntr-o foset, laanlimea punctului T,M.1 . 5 Indicaii: n migrene precedate de dureri ale cefei cu iradieri spre regiunea lombar" (N ei King, cap. X X V I); ameeli, cefalee; tulburri de vedere, cecitate; redoarea cefei. 11. Ta Tchrou, localizat la 2 d. de la linia median, la nivelul apofizei transverse a primei vertebre dorsale, nitr-o foset. Este punct specific de dispersie al ansamblului energiei Yang din organism (N ei King, cap. LI). Indicaii principale: febr provocat de Fong, fr transpiraii; senzaie de cldur n tot corpul; cefalee. 12. Fong Menn, situat sub a doua vertebr dorsal, la 2 d. de linia median posterioar. Dup Pienn Cho (menionat n Cap. Istoric): atunci cnd porii epidermei nu se nchid satisfctor, Fong pervers" ptrunde n Fong Menn, provocnd coriz cu rinoree (cu lichid clar); n acest caz trebuie tonifiat V .1 ; 2 tuse, nas obsitruat; senzaie de cldur; agitaie, cefalee. 13. Fei-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub ver tebra a 3-a dorsal. Indicaii principale: tuse, rinoree, tuberculoz; plenitudine toracic; dispnee. 14. Tsiue-Inn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub vertebra a 4-a dorsal. Indicaii principale: dureri precordiale i cardiace; tuse cu expectoraie;
71

vomismente; agitaie. 15. Sinn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar; sub ver tebra a 5-a dorsal. Indicaii principale: dispnee cardiac, hematemez; anxietate, insomnie; spermatoree nocturn; amnezie, delir, epilepsie. 18. Kann-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub vertebra a 9-a dorsal. Indicaii principale: tuse cu dureri n prile laterale ale toracelui; icter; senzaie de plenitudine (opresiune); tulburri de vedere? anxietate, delir? afeciuni genitale. 19. Tam-Iu, situat la 2 d. de la linia median posterioar, sub cea 10 -a vertebr dorsal. Indicaii principale: plenitudine abdominal; dureri latero-toracice,* gust amar n gur, vomismente frecvente; icter; febricul? tuberculoz (prin vid de energie); cefalee. 20. Pi-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea de-a 10 -a vertebr dorsal. Indicaii: balonri, plenitudine, opresiune abdominal, borbo risme, dizenterie, edeme, ascit, icter. 21. Oe-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea de-a 12 -a vertebr dorsal. Indicaii principale: dilataii i dureri gastrice, balonri i dureri abdominale, vomismente i greuri; dizenterie. 23. Chenn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub vertebra a 2 -a lombar. Indicaii principale: dureri n regiunea lombar; spermatoree, ejaculare prematur, impoten?
72

tuberculoz (prin vid de energie); hematurie, albuminurie; menstruaii neregulate; diaree matinal; edeme. 25. Ta-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub a 4-a vertebr lombar. Indicaii principale: borborisme, dureri abdominale, diaree, constipaie; anurie; dureri n regiunea lombar. 27. Siao-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub prima vertebr sacrat. Indicaii principale: scaune lichide? hematurie; spermatoree, incontinen urinar, urini rare i roii, dureri; dureri i balonri abdominale; cefalee cu xerostomie i sete accentuat. 54. Oe-Tchong, situat n spaiul popliteu la mijlocul pliului. Este punctul Ho al vezicii urinare, corespunztor elementului p mnt, meridianului Stomac, punctul de plecare al meridianelor dis tincte ale rinichilor i vezicii urinare. Indicaii principale: dureri n regiunea lombar; dureri toracice; colici, contractur i dureri la genunchi. 58. Fei-Iang, situat la 7 d. de maleola extern, pe faa posteroextern a gambei. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac cele dou vase Lo. Indicat n special n: cefalee, tulburri de vedere; nas obstruat, epistaxis; artralgii. 60. Kroun-Loun, situat ntre maleola extern si tendonul lui Achille, ntr-o foset: n caz de vid de energie n partea superioar a corpului apar tinnitus i ameeli; n partea mijlocie, borborisme i consti paie; n partea inferioar paralizia; n toate cazurile trebuie tonifiat Kroun-Loun (N ei King, cap. X X X V III); cefalee, redoarea cefei; contracturi i dureri n regiunea lombar;
73

ameeli? imposibilitatea expulziei placentei; epilepsie, convulsii. 62. Chenn-Mo, situat la 1/2 d. sub maleola extern, ntr-o foset. Este punctul de plecare de comand al meridianului curios Yang Keo. Indicaii: dureri n regiunea lombar; dureri oculare consecutive afectrii meridianului Yang-Kao. 63. Tchinn-Menn, localizat dedesubtul i naintea lui ChennMo, ntr-o foset, la nivelul articulaiei calcaneo-cuboidiene. Este punctul de plecare al meridianului curios Yang Oe. 67. Tche-Inn, localizat lng unghiul unghial extern al dege tului V de la picior. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului metal i meridianului Intestinului Gros, punctul de tonifiere, pre cum i punctul de detaare al meridianului tendino-muscular. Indicaii principale: cefalee; dureri oculare; nas obstruat; travaliu dificil; parazii intestinali.
5.1.8. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL R IN IC H IL O R (P lan a V III)

ncepe la extremitatea degetului V de la picior. Se ndreapt spre mijlocul regiunii plantare, ajunge la faa intern a piciorului apoi pe faa intern a gambei i antero-intern a coapsei. (Un vas secundar ptrunde n perineu, urcnd paralel cu coloana vertebral, intr n rinichi i apoi n vezica urinar; un alt vas secundar pleac din rinichi, se ndreapt spre ficat, traverseaz diafragmul i, trecnd prin faringe, se sfrete la rdcina limbii; un altul pleac din plmn i se unete cu meridianul pericardului n mijlocul torace lui). Traiectul extern urc pe abdomen i torace, paralel cu linia median pn la clavicul. Tulburrile meridianului: Energii perverse": bolnavului i este foame, dar nu vrea s mnnce; faciesi negru-cenuiu; tuse, hemoptizie, dispnee; bolnavul nu se poate culca sau aeza linitit i simte nevoia s se scoale? tulburri de vedere.
74

Lipsa de energie n rinichi provoac anxietate i fric, inima bate foarte frecvent, iar bolnavul are impresia c va fi ncarcerat. Perturbri interne: toate afeciunile rinichilor; gur fierbinte, limb uscat; angin; faringe sec, dureros; senzaia c energia urc n partea superioar a corpului; suprri; dureri cardiace; icter; dizenterie, scaune sanguinolente; dureri lancinante n coloana vertebral i pe restul traiec tului; membrele inferioare par paralizate i ngheate; bolnavul dorete s stea culcat; regiunea plantar e cald i dureroas. Punctele principale snt: 1. Iong-Tsiuann, situat n mijlocul regiunii plantare, la vrful V-lui format prin unirea proeminenelor musculare situate la baza degetului gros, nuntrul i a celorlalte n afar. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianu lui Ficat, punctul de dispersie i punctul de plecare al meridianu lui Tendino-Muscular. Indicaii principale: dureri la vrful craniului; convulsii infantile provocate de Fong; sete (xerostomie); abdomen balonat; impresia subiectiv c un corp viu se deplaseaz n abdomen; dispnee; epilepsie. 2. Jenn-Kou, situat n faa maleolei interne, ntr-o foset, sub scafoid. Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elemen tului foc, meridianul Inimii, punctul de plecare al meridianului curios Inn-Keo if de asemenea, punctul de dispersie. Indicaii principale: convulsii la copii; menstruaii neregulate, amenoree; spermatoree. 3. Tchao-Rae, situat la 4/10 d. sub maleola intern. Este punc tul de unire al meridianului curios Inn-Keo i punctul de comand al acestuia.
75

Indicaii principale; tulburri menstruale; dureri i tumefiere ale scrotului; delir, epilepsie nocturn, insomnii, tulburri de vedere. 9. Tchou Penn, localizat la 6 d. deasupra m aleolei interne, la 2 d. de 6 S.P. i la 1 i 1/2 d. de spatele acestuia. Este punctul de plecare a! meridianului curios Inn-Oe.
5.1 .9 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L V A S E -S E X (P la n a IX )

indicaii principale: anxietate, fric; malai.se" continuu la inim? hematemez; dureri toracice, inclusiv laterale; toate afeciunile stomacului.
5.1 .10 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L TREI (T R IP L U ) F O C A R E (P la n a X )

ncepe n m ijlocul toracelui, se unete cu pericardul, traver seaz diafragmul i se ramific n triplul focare. Din mijlocul tora celui iese la suprafa sub axil un vas ce coboar pe faa intern a braului, precum i pe cea anterioar a antebraului, sfrindu-se la unghiul unghial extern al mediusului. Tulburrile meridianului Energii perverse": cldur n regiunea palmar; contractura cotului; tumefierea axilei; n cazurile grave, toracele e opresat i umflat; palpitaii; figur rubicond, subicter conjunctival; bolnavul rde frecvent. Perturbri interne: toate afeciunile arteriale i venoase; suprri, dureri cardiace; cldur n regiunea palmar. Dintre cele 9 puncte, cele mai importante snt: 6 . Nei-Koann, situat pe faa anterioar a antebraului, La 2 d. de plic pumnului, n mijloc. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele Lo. Lo transversal comunic cu punctul Yang Tcheu (4 TF). Este punctul de deschidere i de comand al meridianului curios Inn-Oe. Indicat n special n: dureri i malaise" la inim; plenitudine toracic; sughi; greuri i vomismente. 7. Tae-Ling, localizat n mijlocul pliului anterior al pumnului, ntr-o foset. Este punctul Iu-Iunn al meridianului corespunztor elementului pmnt, meridianului Splin i este punct de dispersie i surs al meridianului.
76

ncepe la unghiul unghial intern al inelarului, urc pe faa dorsal a minii i antebraului i pe cea posteroextern a brau lui pn la umr. (Un vas secundar coboar n fosa supraclavicu lar i, ptrunznd n torace, intr n legtur cu pericardul; ul terior traverseaz diafragmul i ptrunde n triplul focar.) Meridianul principal se detaeaz din torace, urc prin spatele urechii, pe care o ocolete i ajunge la marginea inferioar a or bitei (un alt vas secundar pornete din spatele urechii, ptrunde n ureche, iese din nou la suprafa naintea acesteia i se ter min deasupra i n afara orbitei, n punctul T.F. 23). Tulburrile meridianului Energii perverse": / surditate, tinnitus; angin. Perturbri interne: toate afeciunile n raport cu energia i transpiraiile; dureri n unghiul intern al ochiului; dureri n unghiul maxilarului; dureri pe traiectul meridianului. Intre cele 23 de puncte ale meridianului, cele mai importante snt: 1. Koann-Tchong, localizat lng unghiul unghial intern al inelarului. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor ele mentului metal i meridianului Intestinului Gros i punctul de ple care al meridianului Tendino-Muscular. Indicaii: n cazurile de angin (afeciuni Yang provocate de cl dura pervers", asociate cu contractura limbii, malaise 1 la 1 inim i dureri pe faa intern a braului, trebuie puncturat Koann-Tchong (N ei King, cap. X X III); cefalee; angin; afeciuni provocate de Fong pervers".
77

5. Oae-Koann, situat la 2 d. deasupra pliului pumnului, pe faa dorsal a antebraului, n m ijlocul acesteia. Este punctul Lo al meridianului. Vasul Lo transversal comu nic cu punctul 7 pericard; este punctul de deschidere i comand al meridianului curios Yang-Oe. Indicaii principale: cefalee; tinnitus, surditate; febr; hemoragii. 23. Seu-Tchou-Rong, localizat la extremitatea extern a sprncenei, ntr-o foset. Indicaii principale: hemicranie, cefalee, ochii congestionai i dureroi; tulburri de vedere.
5.1 .1 1 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L A L V E Z IC U L E I B ILIA R E (P la n a X I)

ncepe la unghiul extren al ochiului, se ndreapt spre tragus, apoi spre regiunea temporal, coboar napoia urechii, urc din nou spre frunte i coboar apoi pe ceaf, spre fosa supraclavicular. Un vas secundar pornete dinafara urechii, ptrunde n aceasta, reapare naintea ei i ajunge la unghiul extern al ochiului. Un alt vas secundar pleac de la unghiul extern al ochiului, co boar spre unghiul maxilarului, urc spre marginea inferioar a or bitei, dup care coboar spre fosa supraclavicular, prunde n torace, traverseaz diafragmul, intr n ficat i vezicula biliar, re apare n punctul S.3 , nconjur organele genitale i se ndreapt 0 spre marele trohanter. Din fosa supraclavicular, meridianul principal coboar pe faa lateral a toracelui, ajunge la articulaia oldului, coboar pe faa extern a coapsei i gambei pn la unghiul unghial extern al de getului IV de la picior. Tulburrile meridianului: Energii perverse": gura amar; suspinuri frecvente,toracele i coastele dureroase, mpiedicnd bolnavul s se rsuceasc; n cazurile grave, figura palid, corpul uscat; partea extern a gambei cald.
78

Perturbri interne: toate afeciunile oaselor; cefalee i dureri; dureri n unghiul extren al ochiului; dureri i tumefiere n fosa supraclavicular; adenopatie subaxilar; transpiraii abundente, tremurturi provocate de frig; febr i frisoane,dureri pe traiectul meridianului. Intre cele 44 de puncte ale meridianului, cele mai importante snt: 1. Trong-Tseu-Liou, localizat la 1/2 d. de unghiul extern a ochiului. Indicaii: cefalee temporal; ochii roii, dureroi i inflamai, tulburri de vedere. 2. Ting-Roe, localizat ntr-o foset, n faa lobulului urechii. Pentru localizare bolnavul trebuie s in gura deschis. Indicaii: tinnitus, surditate, odontalgie. 20. Fong-Tchre, situat napoia i puin sub vrfu l mastoidei, sub protuberanta extern. Indicaii: hemicranie, cefalee, torticolis, apoplexie, tulburri de v e dere. Dispersarea sa are un efect simpaticolitic general (Soulie de Morant). 22. Iuann-Ie, localizat la 3 d. sub axil ntr-o foset mare, situat n al IV -lea spaiu intercostal. Este punctul de intrare al meridianelor distincte ale inimii, pericardului i plmnilor.. Indicaii: dureri brahiale i laterotoracice. 23. Tchre-Tsinn, situat la 1 d. n faa precedentului. Este punctul de alarm (M O ) al meridianului Veziculei Biliare. Indicaii: mpreun cu V.U. 19 n strile de vid relativ ale m eri dianului. 26. Tae-Mo, localizat la 8 i 1/2 d. de la linia median ante rioar, deasupra crestei iliace. Este punctul de deschidere al meri dianului curios Tae-Mo. Este important n tratamentul unei pa ralizii. Indicaii: menstruaii neregulate, leucoree, afeciuni ginecologice. 30. Roann-Tiao. Pentru localizare, bolnavul trebuie aezat n decubit lateral, cu gamba de dedesubt ntins i cea de deasupra
79

flectat. Punctul e situat ntr-o foset, napoi i extern fat de ar ticulaia coxo-femurala, extratrohanterian. Este punctul de plecare al meridianului distinct al veziculei biliare. Indicaii: reumatisme provocate de umiditate; dureri lombare; hemiplegie. 34. Iang-Ling-Tsiuann, localizat pe faa extern a genunchiu lui, la 2 d. sub interlinia articular, imediat sub capul peroneului. Este punctul HO al meridianului, corespunztor elementului P mnt i meridianului Stomac. Indicaii: hemiplegie? dureri surde i lancinante ale coapsei i genunchiului; dureri laterotoracice? tumefierea figurii. 37. Koang-Ming, situat la 5 d. deasupra maleolei externe. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac cele dou vae Lo (transversal i longitudinal). Indicaii: dureri oculare,* dureri laterale; paralizii ale membrelor inferioare. 41. Linn-Tsri, localizat ntre capetele metatarsienelor IV l V. Este punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianului nsui i n acelai timp punctul de comand al meri dianului curios Tae-Mo. 43. Sie-Tsrir localizat n spaiul interdigital (IV V). Este punc tul lorig al meridianului, corespunztor elementului ap i meridia nului Intestinului Subire i n acelai timp punctul de tonifiere al meridianului. Indicaii: tinnitus, surditate; tulburri de vedere; dureri laterale; absenta transpiraiilor.
5.1.12. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL F IC A T U L U I (P lan a X II)

ncepe la unghiul unghial extern al degetului gros de la picior, urc pe faa dorsal a piciorului i pe cea intern a gambei i coapsei pn la pubis. n continuare se ndreapt spre vrful coas tei a Xl-a (ptrunde n ficat i vezicula biliar dup care, traver80

snd diafragmul, urc spre faringe, ajunge la ochi i are punct final Ia vrful craniului; un vas secundar pornete din interiorul ochiului i se ndreapt spre buze, pe care le nconjur, iar altul pleac din ficat (organ) spre plmn. Tulburrile meridianului Energii ,,perverse": dureri lombare; imposibilitatea de a se curba nainte ori napoi; la brbat, toate afeciunile scrotului, iar la femeie, toate cele ale micului bazin; figur palid. Perturbri interne: plenitudine toracic; greuri i vomismente; diaree (cu scaune nedigerate); indigestie; afeciuni ale scrotului; miciuni dificile. Intre cele 14 puncte ale meridianului, cele mai importante snt: 1. Ta-Toun, situat lng unghiul unghial extern el degetului gros de la picior. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn i, n acelai timp, punctul de plecare al meridia nului Tendino-Muscular al ficatului. Indicaii: afeciuni ale penisului, scrotului, vaginului, metroragii, pro laps uterin. 2. Sing-Tsienn, situat n spaiul interdigital I II de la picior, ntr-o foset situat pe partea lateral a degetului gros. Este punc tul Yong al meridianului, corespunztor elementului Foc i meri dianului inimii, fiind n acelai timp punctul de dispersie al me ridianului. Indicaii: incontinen urinar; constipaie; dureri n flancuri; ochii roii, tumefiai; insomnie, delir, epilepsie; apoplexie. 3. Tae-Tchrong, situat la 1 i 1/2 d. de precedentul, n spaiul nterosos dintre metatarsienele I II. Este punctul Iu-Iunn al me ridianului, corespunztor elementului pmnt i meridianului Splin, fiind n acelai timp punctul de surs. 6
M a n u a l d e acu p u n ctu r

81

Indicaii: afeciuni genitale; uretrit, disurie; hemoragii uterine; dureri n micul bazin. 5. Li-Kao, situat la 4 d. deasupra maleolei interne pe faa in tern a tibiei. Este punctul Lo al meridianului, de la care pornesc vasele Lo longitudinal i transversal, precum i punctul de plecare aL meridianului distinct al ficatului. Indicaii: metroragii dureroase; tulburri menstruale; uretrit, disurie. 8. Tsiou-Tsiuann, situat la extremitatea intern a plicii de fle xiune a genunchiului. Este punctul Ho al meridianului, corespun ztor elementului ap i meridianului Rinichi, precum i punctul de tonifiere. Indicaii: afeciuni genito-urinare; hemoragii intestinale; prolaps uterin; dureri n micul bazin; disurie.

In tratatul antic N ei-King (cap. II) se menioneaz: Tou-M o (vasul guvernor") i Jenn-Mo (vasul director" sau de concepie") i au sursa n rinichi i comunic n mod egal cu lnn-ul i Yang-ul din Univers (cap. LXII). Tchong-M o (vasul strategic") este marea celor 12 meridiane, ca i meridianul rinichilor. El i are originea n acest organ, de la care coboar spre organele genitale, urc spre partea superioar a corpului i ajunge n torace. El circul n egal msur n me ridiane . . . (Este necesar s menionm c prin rinichi", extrem-orientalii neleg i glandele suprarenale). Prin ramificaiile numeroase ale meridianului Tchong-Mo Ia ni velul abdomenului, toracelui i feei interne a membrului inferior, energia ancestral parcurge esutul subcutanat, esuturile i spa iile interosoase, n afara meridianului, ca i energia defensiv O e . Aceast energie ptrunde n meridianele principale la nivelul punc telor Ting. n N ei King se precizeaz: n final, energia ancestral care circul n esutul celular sub cutanat i epiderm intr n meridiane prin punctele Ting i circul apoi prin ele pentru a realiza ciclul complet al circulaiei. Atunci cnd aceast energie ancestral ptrunde prin punctele Ting, i ajunge la punctele R.2 R.9 V.U.6 > V .U .63 i V.B .28 o mare ) > 2 parte din aceasta, nsoit de o mic cantitate de energie Yong i Oe, trece succesiv n celelalte meridiane curioase.
5.2.1. T O U - M O C .V A S U L G U V E R N O R " ) (P la n a X III)

5.2. MERIDIANELE CURIOASE


Termenul de meridian curios" se utilizeaz n opoziie cu cel de principal", n sensul de izolat sau separat, ntruct aceste meridiane nu posed nici un sistem de legtur, nici Inn-Yang, nici interior-exterior. Fiecare meridian curios are rolul su i posed un traiect, dar datorit raporturilor lor ele nu pot fi separate de meri dianele principale, n special Tou-Mo i Jenn-Mo, al cror traiect constituie un cerc meridian, cu propriile sale puncte. Meridianele curioase nu snt supuse, ca cele principale, reguli lor de alternan Inn-Yang. Ele reprezint conductori ce transport energia ancestral, care i are originea n rinichi, spre diferitele pri ale corpului, att direct ct i prin intermediul meridianelor principale. n acest din urm caz, ele i vars fluxul energetic n vasele menionate i recepioneaz energie Yong i Oe, n aa fel nct, n oricare parte a corpului circul n permanen cele trei feluri de energie: Yong, Oe i ancestral.
82

A re sursa n rinichi, ajunge la organele genito-urinare, urc de-a lungul coloanei vertebrale, ajunge la ceaf, ptrunde n creier i revine pe vrful craniului, dup care coboar pe frunte, pe linia median, pn la buza superioar unde se unete cu Jenn-Mo. De la ceaf, un vas secundar coboar spre umr i omoplat, ajunge la fes i se termin n regiunea genito-urinar. Vasul in tern d, la nivelul organelor genitale, un ram care iese la suprafa n mijlocul pilozitii pubiene i se divide n dou brane: prima, montat (abdominal), urmeaz meridianul tendinomuscular al splinei i ajunge la ombilic, apoi urc pe peretele intern al abdomenului, traverseaz inima, ajunge n torace, n faringe i la fa i se termin n punctul V.U.*; a doua, descendent (dorsal) urmeaz organele genito-urinare, trece spre rect, nconjur fesa i urc spre cap mpreun cu meridianul vezica urinar, pn la punctul V.U.1 dup care p (
6*

83

trunde n creier; de la punctul V.U.i el coboar din nou n regiunea lombar la punctul V.U.2 i ptrunde n rinichi. 3 Tulburrile meridianului Semnele eseniale ale afectrii lui Tou-Mo: n caz de plenitudine: redoare i dureri ale coloanei ver tebrale; n caz de vid: senzaie de gol n craniu. Afectarea meridianului Tou-Mo este, n general, asociat cu tulburri ale vaselor sale secundare. In acest caz: dureri renale cu febr. Dac afeciunea e grav, bolnavul are senzaia de redoare marcat (scndur") i prezint inconti nen urinar; dureri precordiale, cu iradieri dorsale, care indic existena unui conflict ntre Inn i Yang. n acest caz, apar dureri toracice asociate cu senzaia c energia urc n partea superioar a cor pului; dureri n micul bazin, iradiate la inim. Dac este vorba de o femeie, aceasta va prezenta sterilitate, tul burri de miciune, hemoroizi i uscciune faringian. Febr intermitent: atunci cnd energia pervers" ptrunde n T.M.1 , eventual cu semne de iritaie meningeal. 6 ntre cele 28 de puncte (30, dup unii autori), cele mai impor tante snt: I. Tchiang-Tsiang, localizat n vrful coccisului. Indicaii principale: hemoroizi, prolaps rectal; hemoragii intestinale, constipaie, diaree? uretrit, refracie testicular, spermatoree; dureri de-a lungul coloanei vertebrale, redoare? paranoia, epilepsie? prurit ano-vulvar. 4. Ming-Menn, localizat ntr-o foset, sub apofiza spinoas a celei de-a 2 -a vertebre lombare. Indicaii: dureri n regiunea renal, iradiate n micul bazin? membrele reci? febr; cefalee, tinnitus; impoten, spermatoree. II. Chenn-Tao, localizat sub apofiza spinoas a celei de-a 5-a vertebre dorsale. Indicaii: afeciuni cardiace;

astenie nervoas; fric i pierderea memoriei. 14. Ta-Toui, localizat ntr-o depresiune, sub apofiza spinoas a celei de-a 7-a vertebre cervicale. Acest punct este legat prin vase secundare de toate meridianele Yang. Indicaii: cefalee, redoarea coloanei cervicale? paludism, frisoane i febr; tuberculoz; astenie, vomismente, senzaia c energia urc n partea su perioar a corpului; epistaxis, tuse convulsiv. 15. Ia-Menn, localizat sub apofiza spinoas a primei vertebre cervicale. Indicaii: redoarea coloanei cervicale; convulsii, opistotonus? cap greu? mutism subit? redoarea i tumefierea limbii? epistaxis; convulsii, apoplexie. Ir6 . Fong-Fou, localizat la ceaf, la 1 d. de rdcina prului, ntr-o foset, suboccipital. Indicaii: delir, provocat de un coup de iroid apoplexie, hemiplegie; toate afeciunile capului, redoarea cefei? redoarea limbii cu alalie. 20. Pae-Roe, localizat n mijlocul craniului, la intersecia liniei mediane cu linia axului vertical al urechilor, ntr-o foset. Este n legtur cu toate meridianele Yang din corp. Indicaii: apoplexie? hemiplegie; cefalee, cu senzaia de cap greu? fric cu tremurturi; obstruarea nasului? amnezie; tinnitus; prolaps rectal. 26. Choe-Kao, localizat n treimea superioar a anului nazolabial, ntr-o foset.
85

Indicaii: paranoia, epilepsie, apoplexie; paralizie facial, trismus; edem facial; afazie; diabet.
5.2.2. JENN-MO {VASUL DE CONCEPJSE SAU DIRECTOR") (P lan a XIV)

A re sursa n rinichi, ajunge la organele 'genito-urinare, urc pe linia median anterioar pe abdomen, torace i gt pentru a ajunge n regiunea mentonier. Din regiunea mentonier pornesc dou vase secundare care nconjur gingiile i buzele, iar meridianul se unete cu Tou-Mo n punctul T,M .2 (Gann-Tsiao). Din regiunea ;8 mentonier, Jenn-Mo se divide n dou ramuri, care se sfrec n punctul S.4 ptrunznd n ochi. , Vasul secundar abdominal se detaeaz de meridian la nivelul vrfului apendicelui xifoid i se insereaz n abdomen. Tulburrile meridianului Semne de afeciuni ale vaselor secundare: Vasul facial: dureri i tumefieri ale buzelor i gingiilor; alalie? spasm i contractar ale muchilor feei cu devierea ochilor i gurii; dureri oculare asociate cu lcrimare abundent i prurit; spasm palpebral. Vasul abdominal: dureri ale epidermei n caz de plenitudine; prurit n caz de vid relativ. Sfemrie ale afectrii meridianului: Dureri renale: bolnavul transpir, iar dup aceea dorete s bea o cantitate mare de lichide. Dup ce mnnc, are impulsul de a alerga (SoOuenn, cap. 41). apte categorii de afeciuni genitale la brbat, care pot fi pro vocate att de energia pervers" ct i de un dezechilibru ener getic: de fr ig 1: scrotul e contractat i dur, iar testiculele snt du 1 reroase, fr semne de inflamaii; de umiditate": hidrocel; cteodat aceast energie per vers" atrage i pe cea Yang i, n acest caz, hidrocelul se asociaz cu semne inflamatorii;
86

starea cronic de acumulare a umiditii": elefantiazis; surmenaj, decepii: energia Inn a corpului nu se poate ri dica n partea superioar a acestuia i se localizeaz n organele genitale: orhit, torsiune testicular; circulaie necorespunztoare; hematocel? insuficien a rinichilor (consecutiv unor excese sexuale): prostatoree. La femei: leucoree. ntre cele 24 de puncte ale meridianului, cele mai importante snt: 1 . Roe-Inn, localizat pe linia median, ntre scrot (sau vulv) i anus. Este punctul de unire al tuturor meridianelor Inn i n acelai timp, punct comun de emergen al Tou-Mo i Tchong-Mo. 3. Tchong-Tsi, localizat pe linia median, la 4 d. sub ombilic. Este punctul de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale splinei, ficatului i rinichilor i este punctul M o (d e alarm"), al vezicii urinare. Indicaii principale: ptoz anal; prurit vulvar, menstruaii neregulate; miciuni prea abundente. 4. Koann-Iuann, localizat pe linia median, la 3 d. sub ombilic. Este i el punct de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale splinei, ficatului i rinichilor i punct M o (de alarm"), al meri dianului intestinului subire. Indicaii principale: dispnee; ascit, edem provocat de o perturbare a energiei n partea inferioar a corpului; slbiciune n membre consecutiv unei hemoragii provocate; dureri precordiale iradiate n spate; spermatoree; dureri n micul bazin; hemoragii; leucoree sanguinolent, hematurie, enurezis, uretrit? bufee de menopauz. 5. Che-Menn, localizat pe linia median, la 2 d. sub ombilic. Este punctul M o (de alarm") al triplului focare. 6. Tsri-Hae, localizat la 1 i 1/2 d. sub ombilic. Indicaii principale: afeciuni intestinale;
87

vomismente; spermatoree, penisul i scrotul retractate; metrit, leucoree? dureri periombilicale, tulburri ale strii generale consecu tive vidului relativ de energie al celor cinci organe; astenie, pierdere ponderal, constipaie; enurezis; menstruaii neregulate; lumbago, dureri abdominale atroce; com; depresiune. 7. Inn-Tsiaor localizat pe linia median, la 1 d. sub ombilic. Este de asemenea punct M o (d e alarm") al triplului focare. Indicaii: dureri precordiale; dureri n micul bazin, iradiate n regiunea genital; dureri ombilicale cu senzaie de cldur. 12. Tchong-Koann, localizat pe linia median, la mijlocul dis tanei dintre ombilic i apendicele xifoid. Este punctul de concen trare a energiei splinei i primete energia provenind din vasele secundare ale meridianelor Intestin Subire, Triplu Focare i Sto mac. Este punctul M o (,, de alarm") al stomacului. Indicaii: dureri precordiale? balonri asociate cu dureri abdominale? vomismente; hiperclorhidrie; dizenterie; constipaie, sughiuri. 14. Tsiou-Koann, localizat pe lin ia median, la 6 d. deasupra ombilicului. Este punctul M o (d e alarm") al inimii. Indicaii: senzaie de bar n stomac, gastralgii, greuri, vomismente? diverse tulburri psihice, fric, tulburri de memorie? dureri precordiale. 15. Tsiou-Oe, localizat n vrful apendicelui xifoid. De la acest punct, se detaeaz vasul secundar abdominal al lui Jenn-Mo. Indicaii: dureri precordiale; vomismente; migren cu iradieri n unghiul extern al ochiului; epilepsie, tulburri psihice.
88

17. Trann-Tchong, localizat pe sternT la nivelul spaiului IV in ter costal. Este punctul de concentrare al tuturor vaselor secundare i punctul M o (de alarm1) al meridianului pericardului ori al 1 segmentului superior al Triplului Focare (dup unii autori). Indicaii: tuse, astm, dispnee, senzaie de obstrucie toracic; dureri toracice i precordiale; senzaia c energia urc n partea superioar a corpului; agalactie. 24. Sing-Tsiang, localizat n foseta mentonier. De la el se de taeaz vasele secundare care nconjur buzele i gingiile, precum i cele dou ramuri terminale ale meridianului. Indicaii: com; paralizie facial, deviaia ochilor i gurii? mutitate, surditate; odontalgie (pioree, carie, nevralgie), trismus; torticolis.
5.2.3. T C H O N G -M O (V A S U L STR A TE G IC ") (P la n a XV )

A re sursa n rinichi, coboar spre organele genitale, ajunge la Roe-Inn (T.M.!) i se divide n dou ramuri; una, posterioar, care merge spre faa intern a coloanei vertebrale; a doua, anterioar, urmeaz traiectul lui T.M. pn n punc tul nr. 4 (Koann-Iuann), trece n meridianul principal al rinichilor, traverseaz abdomenul pn la punctul R.ai trimind n acest por iune a traiectului o serie de ramificaii n vasele secundare ale meridianelor Tendino-Musculare, Stomac i Intestin Subire, urc n torace pn la punctul R.a7 apoi pe gt i pe figur, nconjurncl , buzele. De la punctul R.n , un vas secundar coboar pe faa intern a coapsei i se unete cu meridianul principal al rinichilor, cobornd apoi pn la marginea intern a piciorului. Din acelai punct (R-n), alt vas secundar se ndreapt spre S.T.so i coboar apoi pn la haluce, dup care revine la maleola intern. Tulburrile meridianului Vasul intern i traiectul abdominal principal: dureri n regiunea renal care mpiedic flectarea anterioar ori posterioar; senzaie de jen n interiorul corpului; senzaie de greutate i dureri abdominale, cu impresia c energia urc n partea superioar a corpului?

tulburri genitale. La femeie: dureri i tumefieri vaginale, prurit vaginal, Inn n uter, hemoragii, inflamaii uterine, prolaps uterin, spasm vaginal, metrit, deviaie uterin, dismenoree, leucoree, sterilitate. La brbat: tumefiere i dureri n penis, inflamaie scrotal, uretral, impoten, spermatoree, prostatoree. Vasul toracic i facial: dureri precordiale i dispnee, cu senzaia c energia urc spre cap; dispnee, angin, cefalee, constricie faringian; xerostomie. Vasul descendent: dureri n plic inghinal, pe faa intern a coapsei i n molet; dureri pe faa intern a piciorului, n haluce i senzaie de picioare ngheate".
5.2.4. TAE-MO (VASUL CENTUR") (Plana XVI)

fanta palpebral nu se mai nchide ori nu se poate deschide, tulburri ale lcrimrii; anurie.
5.2.6. YANG-KEO (VASUL YANG AL MICRII l FORJEI") (Plana XVIII)

A re sursa n punctul Tae-M o (V.B.2 ) dup care trece prin re 6 giunea renal i nconjur (o singur dat) abdomenul, unindu-se cu meridianul principal al veziculei biliare n punctul V.B.2 . S Tulburrile meridianului Tae-Mo este un meridian special, ntruct el nconjur multe din celelalte meridiane i anume S.T.r Tchong-Mo, R., S.P., JennMo i Tou-Mo, lsnd la exterior meridianele Ficat i Vezica Uri nar. Semnul esenial al atingerii lui Tae-Mo este reprezentat de paralizia membrelor inferioare, precedat de pareza acestora.
5.2.5. INN-KEO (VASUL FOREI l MICRII" VASUL CLCIULUS") (Plana XVII)

A re ca punct de plecare V.U.6 l urc pe faa extern a gambei, 3 ajunge la punctul V.B.2 , urc spre punctul I.S.1 l trece prin punc 9 0 tele LG.1 , I.G.1 , S.4 S.3 S.lr V.U.i i urc pe craniu, ajungnd 5 6 , , la punctul V.B.2 , unde se termin (N ei King). l0 Yang-Keo este o anex a meridianului principal al V.U., care primete energia lui Inn-Keo n punctul V.U.!; de aici, acesta din urm coboar spre membrele inferioare. Tulburrile meridianului: insomnie. Cnd Yang-Keo e atacat de energia pervers": dureri renale cu senzaia unor lovituri de ciocan"; nchiderea complet a fantei palpebrale i tulburri ale l crimrii; dureri oculare, care debuteaz n unghiul intern al ochiului; micri dificile, lips de agilitate.
* 5.2.7. INN-OE (VASUL I NN DE LEGTUR") (Plana XIX)

ncepe n punctul R.2, trece succesiv prin punctele R 6 ori R8, urc pe faa interioar a membrului inferior, ptrunde n organele genitale, apoi n abdomen i torace i iese la suprafa n punc tul S.T.1 , trece prin punctul S.T.9 i se termin n punctul V.U.t. 2 Tulburrile meridianului: somnolen; dureri fr localizare precis; n prezena unei energii perverse", dureri, unele ce iradiaz spre gt; dac afeciunea e grav, corpul e contractat i limba rigid;

Este derivat din meridianul principal al rinichilor; el ncepe n punctul R9 urc pe faa intern a coapsei, ajunge n abdomen, se , unete cu meridianul principal al splinei n punctele S.P.15 i S.P.i6, cu cel al ficatului (prin punctele S.P.13 i F.1 ) i cu meridianul Jenn4 M o n punctele J.M .22 i J.M.2 . Traiectul este aadar segmentar: 3 segmentul splin; segmentul splin-ficat; segmentul Jenn-Mo. In caz de tulburri, cele trei segmente nu snt afectate n mod obligatoriu simultan. Tulburrile meridianului Semne eseniale: dureri cardiace; tulburri segmentare. Segmentul splin: dureri cardiace asemntoare unor nepturi multiple, aso ciate eventual cu migren i tulburri de memorie. Segmentul splin-ficat: dureri cardiace atroce, facies cadaveric, eventual migren, plnset i gemete.
91

Segmentul Jenn-Mo: dureri cardiace sub forma unei lame care intr in inim dinapoi, cu imposibilitatea de a sta n picioare, asociate eventual cu migren. ntregul Inn-Oe e afectat: dureri cardiace iradiate dorsal sau anterior, asociate cu opresiune i astenie marcat.
5.2 .3. Y A N Q -O E ( V A S U L Y A N G D E L E G T U R ") (P la n a X X )

6.

DIAGNOSTICUL

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ACUPUNCTURII


6.1. EXAMENUL BOLNAVULUI
Diagnosticul n acupunctur constituie un element pe ct de important, pe att de dificil. El se refer nu numai la precizarea unei afeciuni oarecare (de exemplu astm bronic, boala ulceroas cu localizare duodenal etc.), ci i la ncadrarea bolnavului n unul din cele dou tipuri constituionale fundamentale (tipul Yang i ti pul Inn), precum i a dezechilibrului energetic care a precedat i a ocazionat apariia afeciunii respective. Pentru a putea obine toate aceste relaii, examenul bolnavului va cuprinde pe lng me todele clasice de diagnostic (anamnez, examen clinic obiectiv, examene paraclinice, investigaii biologice) i pe cele caracteristice medicinei tradiionale extrem-orientale (studiul tipologiei, interpre tarea energetic a simptomatologiei, studiul pulsurilor chineze etc). Aceste elemente vo r fi adunate n urmtoarele etape: Diagnosticul de afeciune este de fapt diagnosticul occiden tal, care se face n maniera obinuit i asupra cruia nu mai insis tm. Pentru grupele de afeciuni care depesc specialitatea i competena diagnostic a acupunctorului, este necesar avizul spe cialistului (neurolog, dermatolog, endocrinolog etc.), care v a tre bui s precizeze n acelai timp forma, stadiul de evoluie al bolii, precum i reversibilitatea sau ireversibilitatea leziunilor. A r fi, de exemplu, o greeal fundamental a trata o constipaie recent, fr a exclude eventualitatea unui neoplasm de colon, care, e v i dent, are cu totul alte indicaii terapeutice dect acupunctura. Elementele diagnostice specifice medicinei tradiionale chi neze, care prezint o importan deosebit pentru alegerea punc telor ce urmeaz a fi folosite, snt pe de o parte tipul Yang sau Inn, att al individului ct i al afeciunii pe care o prezint, iar pe de alt parte, a dezechilibrului energetic prezent, att n ceea
93

Este un vas ce deriv din meridianul V.U. n punctul V.U.6 , 2 urc pe faa extern a membrului inferior pn n punctul V.B .29 i ajunge apoi n punctul I.S.1 . 0 A l doilea segment trece prin punctul I.G.1 i ajunge la V.B.2 . S 1 A l treilea segment trece prin punctele T.M.1 , T.M.1 V.B.2 , 5 6 0 V.B.1 , V.B.1 r V.B .14 i V.B.1 . 9 7 3 Tulburrile meridianului Semnele eseniale: frisoane i febr. Tulburri segmentare: Segment cap: febr; senzaie de frig-cald; cefalalgie; xerostom ier gust amar; greuri, vomismente; anxietate; tulburri auditive. Segmentul ceaf: febr; team de curent de aer; cefalalgii difuze? cefalee, redoarea cefei. Segment umr: febr; team de cldur, frig ori cureni de aer; dureri n umeri, iradiate spre gt. Segmentul corp i membru inferior:
febr;

dureri n partea lateral a corpului cu senzaie de frig-cald; dureri n old? dureri i contractura pe faa extern a membrului inferior i pe maleola extern. Tulburri ale totalitii traiectului: Febr ridicat, asociat cu tumefierea brusc a regiunii renale.
92

ce privete raportul Yang-Inn, ct i n ceea ce privete repartiia energiei intre diversele meridiane. Preponderena energetic Yang-Inn se face n raport cu elemen tele care caracterizeaz cele dou forme de energie. Excesul de Yang (care se suprapune n mare parte cu simpaticotonia) are, multiple forme de manifestare, studiul acestora permind precizarea tipului constituional Yang i a caracterului Yang al afeciunii prezente. Elementele utile pentru caracterizarea tipului constituional Yangr snt: atitudine ndrznea; expresie mobil, gesturi vii; ochii vii, strlucitori; pielea cald, tonic, bine colorat; voce timbrat,, ferm, debit verbal crescut; rezisten fizic? hipersensibilitate (senzitiv i senzorial) i hiperreflectivitate; esuturi (n special esut muscular) cu tonus bun. Elementele utile pentru caracterizarea tipului Yang al aeciunii snt: afeciuni brute, mobile, intermitente, cu reacie febril mar cat i semne de bun aprare a organismului. In simptomatologia clinic se ntlnesc adesea: contracturi, spasme, crampe, dureri vii, hipertensiune, congestii active, transpiraii calde, hipermenoree, insomnie, metabolism bazai crescut; de obicei tulburrile se accentueaz n timpul zilei. Excesul de Inn (care se suprapune n mare parte cu parasimpaticotonia) are de asemenea multiple forme de manifestare, stu diul acestora permind precizarea tipului constituional Inn i a caracterului Inn al afeciunii prezente. Elementele utile pentru caracterizarea tipului constituional Inn snt: atitudine pasiv, descurajant i obosit; min inexpresiv, privire aton; piele rece, cu tonus sczut, paloare; lentoare n vorbire, cu timbru ters; gesturi lente i rare; rezisten fizic sczut? esuturi flasce; hiposensibilitate (senzitiv i senzorial), hiporeflectivitate. Elementele utile pentru caracterizarea tipului Inn al afeciunii snt:
94

afeciuni torpide, cronice, subfebrile, cu lips de reacie i de aprare a organismului. In simptomatologia clinic se ntlnesc adesea: congestii pasive, parestezii, prurit, hipotonia muchilor i esuturilor, hipotensiune, transpiraii reci, amenoree, fatigabilitate, somnolen; tulburrile se accentueaz n cursul nopii. In raport cu aceast simptomatologie se poate preciza excesul general de Yang sau de Inn, precum i excesul Yang sau Inn ntr-o regiune a corpului. Diagnosticul diferenial ntre plenitudinea real i cea aparent consecutiv ptrunderii unei energii perverse1 ntr-un meridian ' sau organ este deosebit de dificil, fiind posibil doar dup o expe rien ndelungat. Din acest motiv, nu poate fi abordat n lucra rea de fa. La fel de dificil este diagnosticarea afectrii vaselor secundare (distincte, tendino-musculare, Lo longitudinale) a cror prezentare integral, de asemenea, nu a fost posibil. Unele ele mente au fost menionate ntr-un capitol anterior. In ceea ce privete diagnosticul de meridian afectat, o impor tan deosebit o prezint studiul simptomatologiei expuse n ca pitolul V. De asemenea, n practica veche chinez, un rol impor tant n stabilirea diagnosticului l avea examenul atent al tegumentului feei, al ochilor, al abdomenului, al limbii i n spe cial al pulsurilor, care necesit o meniune special.

6.2. PULSURILE CHINEZE


Spre deosebire de medicina european, care caracterizeaz pul sul, n special n ceea ce privete ritmicitatea (ritmic aritmie), frecvena (tahicardic bradicardic) i amplitudinea (puls mare puls mic), medicina extrem-oriental cerceteaz pulsurile pe un plan mult mai larg. Studiul lor atent a permis descrierea a 27 de caractere ale pulsurilor privind frecvena, ritmicitatea, duritatea, amplitudinea, forma, plenitudinea, amplasamentul etc. Pulsurile chineze clasice snt n numr de 12, situate pe artera radial, pe un segment de 5 6 cm, acolo unde se ia n mod obi nuit pulsul. Se cerceteaz trei niveluri i dou profunzimi (fig. 19), i anume: pulsul central, la nivelul apofizei stiloide radiale? pulsul superior, proximal de apofiza stiloid radial; pulsul inferior, distal de apofiza stiloid radial.
95

Pentru fiecare din cele trei niveluri, se cerceteaz dou pro funzimi: pulsul superficial sesizat printr-un contact ferm, dar numai uor apsat al degetului;

pulsul profund sesizat printr-o apsare mai insistent, dar fr a comprima complet artera (fig. 20). Pentru cercetarea pulsurilor chineze se procedeaz astfel: me dicul aezat n faa bolnavului (aflat de 15 minute n repaus) cu braele ntinse pe masF prinde n acelai timp ambele mini ale

Pulsul superficial

flllsu/ profund

F ig . 20. Tehnica de palpare a pulsului superficial i profund.

bolnavului i palpeaz cu acelai deget (de preferin indicele) de la ambele mini, unul din niveluri i profunzimile amintite. Este necesar a se cerceta un puls cel puin n timpul a 8 bti.

In timpul lurii pulsurilor chineze, rezultatele gsite se nscriu pe o fi special, nsemnnd, de exemplu, cu 1, 2 i 3 plusuri, exce sul i cu 1, 2 i 3 minusuri insuficiena gsit. Din numeroasele caracteristici gsite ale pulsurilor, cele care ne intereseaz n mod deosebit i snt mai uor sesizabile au urm toarele corespondene funcionale: puls moale i mic: organ insuficient; puls amplu i dur: supraactivitate ori congestie a organului; puls moale i gros: organ tumefiat, cu funcie diminuat; puls mic, dur, ascuit: organ spastic, contracturat, dureros. Cu ajutorul pulsurilor, putem depista n mare un exces ener getic (care necesit o tehnic de dispersie) sau o insuficien ener getic (care necesit o tehnic de tonifiere). Acest lucru este re lativ uor de apreciat pe baza caracterului general al pulsurilor. Mai dificil este aprecierea raportului existent ntre cele 12 pulsuri corespunztoare celor 12 meridiane. Datorit dozei mari de subiec tivism (aprecierea aceluiai puls de ctre mai muli acupunctori poate fi diferit), ponderea lor n precizarea diagnosticului trebuie s fie cu att mai limitat, cu ct experiena celui care le utilizeaz este mai mic. Studiul pulsurilor chineze poate, de asemenea, permite preciza rea excesului sau insuficienei aspectului Yang sau Inn al energiei. Excesul general de Yang se caracterizeaz prin: pulsuri drepte mai puternice dect pulsurile stngi, pulsurile superficiale mai puternice dect pulsurile profunde, pulsurile superioare mai puternice dect pulsurile inferioare. Excesul general de Inn se caracterizeaz prin: pulsurile stngi mai puternice dect cele drepte, pulsurile profunde mai puternice dect cele superficiale, pulsurile superioare mai pu ternice dect cele inferioare. Intr-un mod asemntor se apreciaz excesul de Yang sau de Inn n partea superioar sau inferioar a corpului (n raport cu prepon derena pulsurilor n meridianele de aceeai natur, din regiunea superioar sau inferioar a corpului). Datorit dificultilor n aprecierea pulsurilor chineze, unii autori moderni au ncercat s obin relaii asemntoare prin studiul proprietilor electrice ale punctelor de acupunctur. De exemplu, Akabane studiaz rezistena electric a punctelor termi nale ale meridianelor, iar Bratu i colab. (1959) rezistena electric a punctelor de alarm. Excesul energetic s-ar caracteriza printr-o rezisten electric sczut, iar insuficiena energetic printr-o re zisten electric crescut. A legerea punctelor de utilizat ar trebui fcut astfel nct s produc o egalizare a valorilor rezistenei pato logic crescute sau sczute.
7 M anual de acupunctur

97

Indiferent de modalitatea de precizare a dezechilibrului energe tic ntre meridiane (studiul simptomatologiei, al pulsurilor, al pro prietilor electrice cutanate), echilibrarea energetic" se face utiliznd conexiunile existente ntre cele 12 meridiane, legate ntre ele prin numeroase ,,vase secundare" i care permit transferul de energie din meridianele n exces ctre meridianele n insuficien. Aceste conexiuni, redate n tabelul de mai jos, snt urmtoarele; Raporturile zise ntre ,,meridiane cuplate" se stabilesc ntre meridianele aezate la puls la acelai nivel, ns unul superficial (Yang) i altul profund (Inn). Aceste vase secundare snt coman date de punctul Lo care se afl de o parte i de alta a extremiti lor lor, pe meridianele n raport. Aceste raporturi snt:
T a b e lu l I V Raporturile dintre diferitele meridiane prin intermediul vaselor secundare
Meri dian Raport sosoie Raport z i -noapte Raport meridiane cuplate

Raporturile zise miezul zilei-miezul nopii", stabilesc leg turi ntre un meridian i altul care se gsete separat de el prin alte cinci meridiane n lanul circulaiei. Corespondenele stabi lite snt ntre un meridian Yang i un meridian Imn. Vasul secundar ce le unete este comandat de punctul de tonifiere, dis persie, surs i Lo al acestor meridiane. Aceste raporturi snt: P V I V.B. R I.G. V.S. S S.P. T.F. F I.S.
R aportu rile m am -fiu " stabilesc o le gtu r ntre m erid ia nul iSiUpraiacent (m am ) l subiacent (fiu ), conform circulaiei d e energie. U n m eridian, deci, jo a c pentru m eridianul c e -i urm eaz ro lu l de furnizor de en ergie ( m a m "), cednd n schim b en e rg ie m eridianului urm tor ( fiu "). F iecare m eridian d eci este m am " celui ce-i urm eaz, fiind n acelai timp fiu " precedentului, co n form schem ei:

M am

Fiu

I S

F I.G. I.S. V.S.


P

R S.P. T.F. ' V.B. V

P V.B. S.P. I.S. I.G. R I V.S. F V


s

V.B.
v .s .

LS. R F S
v

T.F.

I.G. T.F. S.P. I P

I.S. S.P. V.B. I I T.F. I.G. V


s v .s .

S.P. I.G. V.B. P

! j

1
T

R F V
s v .s .

F R

T.F. I.S.

I.S. S.P. P S V T.F. I.G. V.S. I. V.B.' F R

P S I

I.G. S.P. I.S.

V
v .s .

V.B. V.G.

R T.F. F V.G.

Raporturile zise so-soie" se stabilesc ntre meridianele ce corespund la pulsuri pe cele dou artere radiale. Ele snt coman date de punctele de tonifiere, dispersie i surs ale acestor meri diane. Aceste raporturi snt: Pentru Yang: LS V.B. V
98

I.G. S T.F.

Pentru,Inn

I F R

P. S.P. V.S.

fiu mam fiu P I.G. S S.P, . . . ;etc. mam fiu mam Tonificnd, de exemplu, meridianul plmn, se va tonifica in acelai timp mama" sa (meridianul ficat) i fiul" su (meridia nul intestin subire). Acelai lucru ns, n sens invers, se va ntmpla dac vom dispersa un meridian. Aceste reguli snt importante n momentul n care precizm dezechilibrul unuia, sau al mai multor meridiane. Punctele vor fi astfel alese nct s duc la echilibrarea energetic prin transfe rul excesului de energie n meridianele aflate n insuficien, conform raporturilor menionate mai sus. n cazul n care exist un dezechilibru energetic ntre cele dou ramuri ale unui meridian (de exemplu, exces energetic n ramura dreapt a meridianului Vezic, n caz de lombosciatic dreapt) poate fi utilizat cu succes tehnica marii nepturi", care se aplic n special cnd exist o algie liniar de-a lungul unui meridian. Tehnica const n tonifierea de partea nedureroas, a punctului Lo al meridianului respectiv, precum i a punctului Lo al meridianului cuplat dup raportul miezul zilei-miezul nopii". Punctele utilizate n tehnica marii nepturi" pentru diferitele meridiane sint redate n tabelul V. . Pentru situaii similare (exces energetic n ramura unui meri dian), poate fi utilizat cu succes tehnica Ou-Rou, care const n dispersia punctului surs al meridianului n exces (Vezic sau Vezicul biliar pentru lombosciatic) i tonifierea punctului Lo
7*

mam F

99

Tabelul V
Marea neptur cuplat miezul nopii miezul zilei"

Durere unilateral pe un meridian

Se tonific

de partea V.B.37 V .s * I.S.7 Re

opus

Cord Stomac Ficat Intestin gros Intestin subire Vase-Sex Plmn Rinichi Splin-Pancreas Trei Focare Vezicul biliar Vezic

I5 f5 I.G .6 I.S.7 V.S .6 P7 Re S.P.4 T.F.5 v .b .37 V 58

S/ ,0

i i i i i i i i i i

i
i

V5 8 I.G.S T.F.5 S.P.4 I5

f5 S/ ,0

P;

cu organele interne) i sub ce form (exces sau insuficien); lum pulsurile chineze i ne bazm pe ele, n msura n care experiena ne-o permite. Eventual, acest timp l completm (unii l-au nlocuit) prin examenul electric al punctelor chineze, n orice caz, chiar dac prin acest mijloc nu putem preciza natura dezechilibrului n cele 12 meridiane, putem preciza caracterul Yang sau Inn al afeciunii respective; asamblm datele obinute prin studiul simptomatologiei cu cel obinut prin examenul pulsurilor sau examenul electric, cu tnd a preciza care meridiane se afl n exces i care se afl n insuficien; utiliznd regulile de echilibrare energetic, vom alege punc tele capabile s combat excesul energetic i s compenseze insu ficiena, folosind un numr ct mai mic de puncte; n acelai timp cercetm lexicul terapeutic ce indic punc tele folosite n afeciunea respectiv i cutm a folosi acele puncte care snt situate pe meridianele dereglate, ncercnd a realiza n acelai timp echilibrarea energetic.

al meridianului cuplat la pulsuri (pentru exemplul de mai sus al meridianelor Vezic i Vezicul biliar, meridianele Rinichi i Ficat). Foarte rspndit n Europa n prezent este tehnica de trata ment simptomatic, care nu ine seam de regulile echilibrrii energetice ntre diferitele meridiane, utiliznd ca baz terapeutic lexicul terapeutic, care reprezint esena experienei clinice acu mulat de-a lungul anilor i care a demonstrat c ntr-o afeciune sau alta unele puncte din cele 365 snt deosebit de utile la nltu rarea afeciunilor respective. n aceast situaie, ar fi suficient cunoaterea afeciunii respective, a punctelor indicate pentru trataimentul ei i a localizrii acestora. Rezultatele obinute n acest fel snt de cele mai multe ori certe, dar de obicei nu suficient de durabile. Metoda de tratament pe care o practicm de mai mult vreme, Cu rezultate bune, este urmtoarea: ncepem, cu stabilirea diagnosticului clasic, folosind m ijloa cele clinice i de investigaie obinuite; stabilim apoi tipul constituional (Yang sau Inn) cu care avem de-a face, precum i tipul Yang sau Inn al afeciunii res pective. Acest lucru va fi de mare folos n alegerea punctelor de aciune general, precum, i a tehnicii lor de stimulare (n tonifiere sau n dispersie); cercetm simptomatologia prezent la bolnav, cutnd a descifra de care meridian depinde ea (conform relaiilor existente
100

7. INDICAIILE I LIMITELE ACUPUNCTURII


Ca orice tratament, acupunctura are indicaii i contraindicaii a cror cunoatere este absolut indispensabil, ntruct aplicat fr discernmnt, acolo unde posibilitile sale snt depite, risc eecuri capabile s compromit o terapie a crei valoare a fost probat de-a lungul a mai multor mii de ani. Pentru acest motiv, prima etap ce urmeaz stabilirii diagnosticului este aceea dac afeciunea respectiv se ncadreaz sau nu n indicaiile acupunc tura. Numai dup ce am rspuns afirmativ la aceast ntrebare, putem trece la aplicarea propriu-zis a tratamentului. Acupunctura poate fi aplicat att profilactic ct i curativ. Profilactic a fost aplicat mai ales n Japonia, unde a dat bune rezultate n prevenirea tuberculozei. Dei clasic se consider c acupunctura nu influeneaz organele normale, datele experimen tale au demonstrat posibilitatea modificrii funciilor de aprare probate prin creterea indicelui opsonofagocitar, a numrului de leucocite, a anticorpilor, a secreiei de hormoni corticosuprarenalL etc. n aceast situaie putem vorbi deci de o profilaxie nespeciic, adic de creterea capacitii imunobiologice de lupt m potriva agresiunilor externe (virotice, microbiene, fizice, etc.). Curativ, acupunctura poate fi aplicat n numeroase afeciuni, procentul de vindecri sau ameliorri fiind ns variabil de la afec iune la afeciune. Beneficiul cel mai mare este obinut n urm toarele categorii de tulburri: Tulburrile funcionale pure, evolund fr leziuni organice decelabile, ca de exemplu: distoniile neurovegetative, nevrozele de organ (nevroza cardiac, respiratorie), diskinezia biliar, cefaleele idiopatice, parezele faciale, zise a frig ore*. n aceast categorie pot fi incluse, de asemenea, unele tulburri psihice zise minore", ca: iritabilitate, trac, anxietate, emotivitate exagerat, insomnie etc. Tulburrile funcionale care evolueaz paralel cu leziuni organice reversibile. Existena unor tulburri funcionale poate face s apar i s ntrein unele leziuni organice reversibile.
102

nlturarea tulburrii funcionale va ntrerupe cercul vicios care ntreine leziunea. Din aceast categorie fac parte: afeciunile ncadrate n bolile zise corticoviscerale sau psiho somatice: ulcerul gastro-duodenal, hipertensiunea arterial, unele colopatii etc.; unele tulburri psihosexuale (impoten, frigiditate); afeciunile alergice (astmul bronic alergic pur, unele eczeme, pruritul idiopatic, edemul Quinclce, coriza spasmodic, sinuzitele); afeciunile sau tulburrile care au la baz spasme ale muscula turii netede (colici biliare, nefretice, intestinale) sau ale muscula turii striate (torticolis, crampe musculare); unele tulburri vasculare (sindrom de ischemie periferic cro nic, sindrom Raynaud etc.). A lg iie att cele de natur visceral ct mai ales cele ne viscerale (nevralgie de trigemen, nevralgie sciatic, nevralgii dentare etc.). n multe cazuri rezultatele snt excelente, motiv pen tru care deseori metoda a fost numit i o terapie a durerilor". Pentru obinerea unei anestezii (mai corect a unei analgezii) n timpul interveniilor chirurgicale, acupunctura reprezint poate unica metod de rezolvare a cazurilor care nu pot beneficia de metodele clasice (alergie medicamentoas sau alte contraindicaii ale* substanelor medicamentoase utilizate n scop anestezic). n cazul existenei unor leziuni organice profunde, irever sibile, peste care se suprapun tulburri funcionale, tratamentul prin acupunctur nu va nltura leziunea, dar va putea nltura tulburrile funcionale supraadugate. Lim itele acupuncturii snt deja sugerate din analiza registru lui posibilitilor sale. N e putem atepta la un rezultat slab n toate cazurile n care elementul organic ireversibil este deja insta lat. Snt, de exemplu, dincolo de posibilitile sale: neoplasmele (dei acupunctura poate fi uneori util n nlturarea elementului durere"), leziunile cardiace vasculare, bolile de snge (exceptnd unele anemii), bolile hepatice n general, bolile renale, bolile pancreatice, bolile psihice majore (schizofrenie, paranoia etc.), bolile neurologice (siringomielie, leuconevraxit, paralizie general progresiv etc.), bolile endocrine prin insuficien glandular etc. n multe din aceste situaii pot fi obinute ameliorri" ale unor tulburri funcionale supraadugate, ceea ce nu trebuie confundat cu influenarea procesului patologic de baz. n afara limitelor care depind de indicaiile acupuncturii, mai exist unele limite impuse de o serie de factori intrinseci, care
103

pot s scad sau s anuleze aciunea stimulrii lor, chiar atunci cnd afeciunea se ncadreaz printre indicaiile sale clasice. Condiiile extrinseci care influeneaz defavorabil rspunsul la tratamentul prin acupunctur snt: un tratament roentgen efectuat cu mai puin de 6 luni nainte; unele intervenii chirurgicale ca radiculotomii, simpatectomii, duc la anularea efectului de stimulare a punctelor situate pe teritoriul denervat vegetativ; autointoxieaiile (uremie cronic, insuficiena hepatic) sau heterointoxicaiile nemedicamentoase sau medicamentoase (n spe cial cea morfinic). Condiiile intrinseci care influeneaz defavorabil rspunsul la tratamentul prin acupunctur snt: acupuncturorezistena primar (indivizi care nu rspund la tratament chiar atunci cnd ne aflm n faa unei afeciuni teoretic rezolvabile prin acupunctur) sau secundar (aprut ca urmare a efecturii unui numr mare de edine de acupunctur, la un inter val mic, de exemplu, zilnic). n general, s-a observat c indivizii slabi rspund mai bine dect obezii, intelectualii mai bine dect lucrtorii manuali, copiii mai bine dect adulii (m otiv pentru care sub 6 ani se recomand, pentru a evita o reacie brutal, aciuni mai blnde, ca moxe sau masaje), btrnii mai slab dect adulii etc. Exist, de asemenea, o periodicitate de eficacitate a tratamen tului n raport cu perioada din zi sau din an n care este aplicat. Afeciunile simpaticotone (Yang) vor fi mai uor de influenat dimineaa, n timp ce afeciunile parasimpaticotone (Inn) vor putea fi mai uor influenate seara, n raport cu dominanta fireasc a tonusului respectiv. Pentru acelai motiv, afeciunile Yang vor fi mai bine influenate primvara i vara, n timp ce afeciunile Inn, mai bine toamna i iarna. Fr ndoial, aceast diferen de rs puns nu este foarte evident i trebuie inut seama de ea numai atunci cnd acest lucru este posibil. De exemplu, rezultatul va fi ceva mai bun dac o insomnie de tip Yang (prin simpaticotonie: bolnavul adoarme greu) va fi tratat n cursul dimineii, dect n cursul serii i invers pentru insomniile de tip Inn (prin vagotonie: bolnavul adoarme repede, dar se trezete dup cteva ore de somn).

7.1. CONTRAINDICAII, ERORI, INCIDENTE


Contraindicaiile acupuncturii nu snt foarte numeroase. Tre buie evitat aplicarea acelor cnd 'bolnavul este epuizat, n strile
104

grave nsoite de obnubilare, dup un prnz abundent, n stare de ebrietate, ntr-un acces de 'furie, pe timp de furtun sau ploi toreniale. Trebuie evitat aplicarea acelor n timpul ciclului menstrual, ntruct poate produce dereglri ale ciclului, care poate s apar uneori tardiv, dup mai multe luni. n caz de dismenoree se vor stimula punctele V 60 i V 6 . 2 Unele puncte trebuie evitate n cursul sarcinii, ntruct pot pro duce avort. Cele mai periculoase n acest sens snt: I.G.4 S.P.6, S3 , , 6 S30. V 67 i V .C .3 . Erorile posibile care explic multe din eecuri snt urmtoarele: eroare n aprecierea tipului constituional al bolnavului i a posibilitilor sale de reacie. Exist situaii n care resursele tera peutice ale acupuncturii snt depite. De exemplu, n prezena semnelor de insuficien total de energie", tratamentul prin acu punctur este inoperant, ntruct dup expresia clasicilor acupunc turii acele nu creeaz energie", ci doar o mnuiesc atunci cnd exist; eroare n aprecierea tipului de afeciune, a dezechilibrului energetic i, deci, n alegerea punctelor. n afeciuni de tip simpaticotonic (Yang) vo r trebui alese alte puncte dect n afeciuni de tip., parasimpaticomimetic (Inn). n caz contrar, chiar dac nu se obine o agravare a bolii, aplicarea acelor va rmne fr efect. De asemenea, aplicarea tehnicii de dispersie, n caz de insuficien, sau a tehnicii de tonifiere, n oaz de exces energetic, rmne de obicei fr nici un rspuns terapeutic; eroare n alegerea punctelor celor mai utile pentru bolnavul respectiv i pentru boala pe care o prezint. Mai ales pentru nce ptori, exist uneori o mare dificultate n alegerea, ntr-un caz anume, din cele circa 365 de puncte, a celor capabile s nlture tulburrile prezente. De exemplu, numai pentru simptomul vrs tur pot fi utilizate peste 70 de puncte, fiecare din acestea, ns, avnd o nuan particular; n fine, eroarea cea mai frecvent pare a fi n raport cu localizarea imprecis a punctelor. O eroare minim de localizare poate face neptura complet sau aproape complet inactiv. Incidente. Agravarea simptomelor prezente (niciodat apariia de simptome noi) poate fi ntlnit ntr-un numr relativ mic de cazuri. Ea este de obicei pasager, rareori durnd mai mult de cteva zile. De cele mai multe ori ea se manifest n orele ce urmeaz edinei. Agravrile care apar mai trziu de 4 zile de la
105

edina de acupunctur pot fi considerate ca survenind indepen dent de ea. Agravrile nu se produc de obicei dect dup primele trei edine, rareori dup a patra. Cauza agravrilor nu se cunoate cu siguran. Au fost incrimi nate vechimea bolii (n afeciunile mai vechi, agravarea este mai frecvent), hiperreactivitatea bolnavului, o aciune intempestiv asupra punctelor de acupunctur ducnd la agravarea unui deze chilibru existent sau la crearea unor noi dezechilibre. S-a cons tatat o agravare mai frecvent a unor afeciuni cnd au fost utili zate puncte situate n vecintatea regiunilor bolnave. Pentru acest motiv, chinezii recomand tratarea afeciunilor prin puncte contralaterale, puncte n jumtatea dreapt a corpului pentru afeciunile jumtii stngi, puncte situate la extremitile inferioare pentru afeciunile extremitii cefalice etc, Lipotim iie constituie un incident care apare cu o frecven de aproximativ 1 3% din cazuri. Incidentul se produce n timpul aplicrii acelor sau la cteva minute mai trziu, niciodat ns dup scoateirjea lo;r. N u pare a juca un rol principal elementul emotiv, ci un mod special de reacie al organismului, mai ales dup neparea anumitor puncte (;V.G.S P7 V 5 ). Incidentul apare mai r , 4 frecvent n ortostatism sau n poziie eznd, ceea ce sugereaz ca mecanism, patogenetic o hipotensiune aprut brusc. Mai frecvent dect lipotimiie se ntlnesc strile de slbiciune cu paloare i senzaie de gol epigastric, nsoite de transpiraie sau mai rar de vrstur. Apariia unuia din incidentele semnalate indic o reacie bun a organismului la aciunea acelor, ntruct n aceast situaie rezul tatul terapeutic este totdeauna bun. Este nc un argument care arat c acupunctura produce o mobilizare" a sistemului nervos vegetativ, care uneori influeneaz dinamica vasomotorie mai mult dect am dori. n prezena incidentelor menionate, unii autori sftuiesc conti nuarea edinei, ntruct niciodat nu s-au semnalat accidente sau necesitatea aplicrii unor metode moderne de reanimare. Mai pru dent ni se pare atitudinea lui Bratu, Niboyet i a altora, care recomand scoaterea acelor, ntinderea bolnavului i aplicarea unor manevre: nfigerea unghiilor operatorului la 2 mm de punctul de emergen al unghiilor bolnavului (Niboyet), masarea punctului V.G . 2 4 situat sub cloazonul nazal (Bratu), masarea punctului in testin gros I.G.lt) n sensul acelor unui ceasornic sau masa rea n acelai sens a punctului V.C.1 sau neparea punctului V.C.2 . 7 4
106

8. TEHNICA TRATAMENTULUI PRIN ACUPUNCTUR


8 .1 . A C E L E

DE ACUPUNCTURA

Pentru a realiza excitarea punctelor de acupunctur, n ultimii 30 de ani au fost ncercate, n special n Europa, o serie de pro cedee fizice (aplicarea de ultrasunete), chimice (injectarea unor substane ca histamin, hidrocortizon, novocain), electrice (eleetroacupunctur), termice (nclzirea acelor) etc. Cu excepia ul timei metode (care nlocuiete ntr-o oarecare msur moxa), nici una din celelalte metode nu egaleaz efectele obinute cu aju torul nepturilor clasice. Totui, n unele situaii, ca de exemplu necesitatea prelungirii stimulrii cutanate n vederea obinerii unei analgezii prelungite, aplicarea unui curent electric pe acele introduse n piele poate fi de un real folos, reducnd la minimum personalul auxiliar imobilizat pentru agitarea continu a acelor (micri rotatorii, vibratorii sau de du-te-vino n profunzime.) A cele de acupunctur snt confecionate din oricare material care ndeplinete trei condiii: inoxidabilitate, incasabilitate i re zisten la flambaj. Singurele ace utilizate curent snt cele de oel inoxidabil sau din alte aliaje coninnd oel, nichel, cupru etc. i mai rar din aur i din argint. Pentru acestea din urm se de scrie posibilitatea obinerii unui efect mai puternic tonifiant (ace de aur) sau dispersant (ace de argint). Forma acelor trebuie s fie adaptat unui ct mai mic trauma tism. Pentru aceasta ele trebuie s fie efilate, cu vrful ascuit. La extremitatea opus necesit, fie o form ptrat, fie un man on care s permit o mai bun priz n timpul introducerii sau rotirii. Grosimea acelor variaz de la 0,2 mm (acele japoneze utilizate pentru punctele situate Ia extremitile degetelor sau la fa), pn la 0,7 mm (folosite la indivizii grai sau n regiunile muscu loase spate, gambe etc.).
107

Lungimea acelor variaz ntre 2 i 8 cm n raport cu necesi tatea atingerii unei profunzimi variabile. Snt puncte care trebuie nepate superficial i puncte care trebuie nepate mai adnc. n orice caz, ele trebuie s ajung n derm sau hipoderm, acolo unde se pare c se gsesc situate punctele active, fr ndoial n ra port cu inervaia vegetativ a formaiunilor cutanate dermice i subdermice.

sczut pe regiuni n care nu exist puncte de acupunctur) sau fals-negative (rezistena electric normal la nivelul punctelor de acupunctur).

8.3. NEPAREA p u n c t e l o r
Poziia bolnavului va fi adaptat localizrii punctelor care ur meaz a fi nepate. n general, trebuie evitat ortostatismul, ntru ct aceasta este poziia n care apar mai frecvent lipotimiile. Este bine ca n timpul aplicrii acelor individul s fie relaxat, calm, cu atenia ndreptat ctre medic. M odul de introducere a acelor n piele are importan n v e derea obinerii unui efect tonifiant sau dispersant. n concepia noastr, excitaiile realizate cu ajutorul nepturilor constituie o modalitate de codificare a informaiilor care, transmise la nivelul sistemului nervos central, vo r fi prelucrate n vederea declan rii reaciei de rspuns. Codificarea informaiei care trebuie trans mis centrilor de prelucrare se poate face n trei feluri: spaial (n raport cu locul nepturii), temporal (n raport cu durata n epturii) i modaional (n raport cu modul de introducere a acelor n piele), aspecte ce vor fi tratate n capitolul ce urmeaz.

8.2. LOCALIZAREA PUNCTELOR


Localizarea punctelor constituie unul din timpii cei mai impor tani ai tratamentului; ntruct aria de eficacitate a punctelor nu depete civia mm2 cunoaterea exact a amplasamentului lor , este indispensabil. ntruct exist fa de descripiile clasice v a riaii de amplasament, probabil n raport cu asimetria ntlnit in structurile corpului (inclusiv a inervaiei vegetative), o impor tan deosebit n localizarea lor precis o are sensdbilitatea la presiune. Pe drept cuvnt Malapert (1959) considera c gsirea unui punct dureros alturi de amplasamentul normal al punctu lui nu trebuie s ne fac nici o clip a ezita s-l nepm. Localizarea aproximativ a punctului se face folosind cla sica distan (d.) deget" (fig. 21), care este deprtarea ntre pliu rile de flexie ale falangei mediusului, ceea ce corespunde n mare cu limea degetului la acest nivel (n medie 2 cm). Tre buie folosit bineneles transversul de deget al bolnavului i nu al celui care caut punctele. Dei preferm localizarea ma nual a punctelor, menionm Fig. 21. Unitatea de msur existena unor aparate, produse (distana) utilizat pentru localizan diferite ri, care de obicei rea punctelor de acupunctur. permit localizarea punctelor, folosind proprietatea electric a tegumentului n aceste zone, de a avea o rezisten electric mai sczut. Cnd rezistena electric scade sub un anumit prag n ra port cu rezistena electric medie a tegumentului individului, apa ratul respectiv emite un sunet sau un semnal luminos. Trebuie menionat ns existena unor rezultate fals-pozitive (rezisten
108

8.4. TEHNICA DE TONIFIERE l DE DISPERSIE


neparea unui punct de acupunctur este urmat de o serie de reacii normalizatoare" asupra organelor interne. Clasic, acu punctura influeneaz puin organele a cror funcie este normal. Dimpotriv, aciunea va fi cu att mai puternic cu ct organul de corelaie prezint o tulburare mai accentuat. ntruct exist afec iuni prin exces i afeciuni prin insuficien, evident, tehnica tra trii unora sau a altora trebuie s difere pentru a permite corec tarea excesului sau a insuficienei. O dat stabilit diagnosticul de exces sau insuficien, alegerea punctelor se va face de aa manier nct s permit reechili brarea energetic. Pentru a tonifia" sau r,dispersa" un meridian, influennd n mod corespunztor organul de corelaie, vom utiliza n.primul rnd punctele de tonifiere i de dispersie ale meridiane lor respective. Aceste puncte, oricum ar fi nepate, vor avea efect de tonifiere pentru punctele de tonifiere i efect de dis persie pentru punctele de dispersie. Trebuie avut n vedere faptul c putem tonifia un meridian insuficient, dispersnd meridianele n exces, cu care se gsete n raporturi energetice.
109

Majoritatea punctelor de acupunctur ns nu snt nici puncte de tonifiere, nici puncte de dispersie, ceea ce face ca modul lor de nepare s aib o importan deosebit pentru obinerea efec tului tonifiant sau dispersant, Dup Leueg (1973) metodele prin care se pot obine aceste efecte diferite snt urmtoarele: viteza de introducere a acului n piele: pentru efectul tonifiant acul va fi introdus lent, n 3 etape i va fi scos brusc, iar dup scoatere punctul va fi masat; pentru efectul dispersant, acul va fi introdus brusc, ntr-o singur etap, fiind scos lent, n 3 etape? dup scoaterea acului, orificiul creat va fi lsat liber? sensul nepturii: dac vrfu l acului este introdus n sensul circulaiei energiei n meridian, se va obine un efect tonifiant, n timp ce vrful acului introdus n sens opus circulaiei de energie va declana un efect dispersant. De asemenea, dac se aleg mai multe puncte, ordinea nepturii lor va fi n sensul circulaiei energiei, pentru tonifiere i n sens invers ei, pentru dispersie. Este necesar s menionm ns c, dup majoritatea autorilor n meridianele Inn acele se introduc vertical? rsucirea acelor: pentru meridianele Yang ale membrelor superioare, meridianele Inn ale membrelor inferioare i pentru vasul de concepie, rsucirea n sensul invers acelor de cea sornic produce tonifiere, n timp ce rsucirea lor n sensul acelor de ceasornic, dispersie. Pentru meridianele Inn ale membrelor superioare, meridianele Yang ale membrelor inferioare i pentru vasul guvernor, rsucirea acelor n sensul invers acelor de cea sornic va produce dispersie, iar rsucirea lor n sensul acelor de ceasornic, tonifiere; cnd este posibil, neparea punctelor unui meridian n timpul maximumului su energetic va avea un efect dispersant? dimpotriv, neparea lor n timpul minimumului energetic va avea un efect tonifiant; neparea punctelor n timpul inspirului i scoaterea acelor n expir are efect dispersant? dimpotriv, neparea punctelor n expir i scoaterea acelor n inspir are efect tonifiant. Timpul de lsare a acelor pe loc n vederea obinerii unui efect tonifiant sau dispersant este apreciat n mod diferit de Ia autor la autor. N iboyet recomand 2 4' pentru dispersie i 10f pentru tonifiere, n timp ce Voisin recomand pentru tonifiere 2 3 iar pentru dispersie 5 10'. Dup prerea noastr, n aceast privin nu este posibil o atitudine standard. De exemplu, un efect tonifiant poate fi obinut printr-o aciune energic i scurt asupra motilitii gastrice sau uterine n timp ce asupra glandelor endocrine sau a funciilor de imunoaprare ale organismului ace110

lai efect tonifiant va fi obinut printr-o aciune prelungit (10 20'). Efectul dispersant poate fi obinut, de asemenea, fie prin utilizarea unui timp scurt (disper sie scurt", util de exem plu n stimularea punctelor cheie ale vaselor curioase") fie prin utilizarea unui timp lung (dispersie lung", util de exemplu n caz fie contracturi musculare). Muli autori snt de prere c pentru dispersie este necesar o profunzime mai mare i o durat de lsare a acelor mai lung. n alegerea timpului de lsare a acelor pe loc, dou aspecte tre buie avute n vedere. La indivizii slabi, nervoi, pre cum i la copii, acele trebuie inute mai puin dect la indivizii grai, musculoi sau vrstnici. Pentru bolile acute, acele vor fi lsate pe loc un timp mai scurt, iar pentru cele cronice un timp mai lung. Fr a impune un timp oare care lsrii acelor pe loc (de obicei ntre 1 i 15'), trebuie inut totdeauna seama de un element important: att vreme ct acele snt inute ferm n piele, ele tre buie lsate nc pe loc, dei s-a depit poate timpul pe care ni-1 propusesem la nceputul edinei. Leueg (1973) consider c una din cele mai bune metode de -tonifiere este introducerea n piele a acelor^ n 3 etape, dup tehnica urmtoare: n prima eta p acul trebuie introdus subepi-

F ig . 22. Tehnica de tonifiere l dispersie prin acupunctur.

111

dermic, n cea de-a doua derrnic, iar n a treia hipodermic. La fiecare etap se efectueaz 9 micri de du-te-vino (din afar n interior i invers), dup care acul este scos afar printr-o sin gur micare (fig. 22). Autorul sftuiete repetarea ciclului pn la apariia senzaiei de cldur. In acelai timp se respect cele lalte manevre (rotirea acelor, timpul respirator etc.). Dimpotriv, dispersia poate fi obinut printr-o tehnic n sens invers: acul este introdus profund, printr-o singur micare, pn la stratul muscular, de unde va fi retras n 3 etape: intradermic, subdermic i la exterior. La fiecare din cele 3 profunzimi se va efectua mi carea de du-te-vino de 6 ori, introducerea acului fiind lent, iar retragerea energic (invers de cum trebuie procedat pentru teh nica de tonifiere). Ciclul poate fi repetat pn ce bolnavul re simte senzaia de rece. Bineneles, trebuie respectate i cele lalte modaliti de dispersie (timp respirator, sensul de rotire a acelor etc.). Leueg (1973) recomand tehnica de tonifiere menionat mai sus, n special n afeciunile cronice, atonice, ca de exemplu n paralizii, atrofii musculare, pareze etc. Dimpotriv, tehnica de dispersie menionat de el este indicat n afeciunile prin pleni tudine, ca hipertensiune, hemiplegie prin accident vascular cerebral etc.

care cedeaz mai rapid, este n evoie de cteva edine (4 8). n cazurile cronice, ns, numrul edinelor este cu att mai mare, cu ct afeciunea este mai veche i mai profund, fiind suficiente de obicei 10 12 edine. Exist ns situaii n care snt necesare cteva serii de cte 15 20 de edine, avnd ntre ele intervale variabile, n raport cu rspunsul obinut. Spaierea edinelor se face de asemenea n raport cu afeci unea prezent i cu rspunsul la tratament. n afeciunile acute (colici, spasme, nevralgii etc.), rareori snt necesare i utile dou edine pe zi, o edin pe zi sau la 2 zile fiind suficient. n ca zurile cronice, n care snt necesare un numr mai mare de e dine, primele v o r fi fcute la 3 4 zile, pn la obinerea unei oarecare ameliorri, apoi la 6 10 zile, pn la completa vinde care sau pn la ameliorarea pe care o considerm maxim la bolnavul i la boala respectiv. Pentru afeciunile foarte vechi, care necesit mai mult de 15 edine, acestea vor fi spaiate progresiv pn la o distan maxim de 15 zile. n unele cazuri, se poate recurge la un tratament de ntreinere", constnd n efectuarea unei edine la 15 30 de zile, n vederea prevenirii" unei recidive.

8.7. ALEGEREA PUNCTELOR


Una din cele mai importante etape ale tratamentului prin acu punctur const n alegerea corect a punctelor ce urmeaz a fi utilizate n fiecare caz n parte. Aceast alegere corect nu poate fi conceput fr un diagnostic corect, att al afeciunii respec tive, ct i al dezechilibrului energetic prezent. A vn d la ndemn aceste dou relaii diagnostice, vom putea alege din cele aproxi mativ 365 de puncte un numr restrns de 5 10 ce urmeaz a fi utilizate n aceeai edin sau n edine succesive. Dat fiind importana deosebit a acestei etape a tratamentului, ea va fi tra tat ntr-un capitol aparte.

8.5. NUMRUL PUNCTELOR UTILIZATE


n timpul unei edine de acupunctur, numrul punctelor utili zate variaz de obicei ntre 6 i 8, adic 12 16 ace. Este de pre ferat obinerea unui efect maxim cu minimun de ace. In afec iunile degenerative, de exemplu, numrul punctelor utilizate este mai mare, mai ales atunci cnd tulburrile prezente cuprind mai multe organe.

8.6. NUMRUL EDINELOR


Numrul de edine necesar obinerii efectului maxim scon tat ntr-o afeciune variaz n raport cu vechimea, extensia i pro funzimea leziunilor. Snt cazuri (evident, rare), n care o singur edin este suficient pentru dispariia unor simptome, cum ar fi, de exemplu, o durere dentar produs de o carie. Bineneles, n acest caz ceea ce dispare este simptomul durere, procesul pato logic nefiind influenat. De obicei, ns chiar n afeciunile acute,
8 M anual de acupunctur

112

9. FORMULAR TERAPEUTIC
Am cutat s dm o gam ct mai complet a punctelor reco mandate de autorii extrem-orientali, puncte verificate printr-o experien multimilenar, puncte citate i de autorii europeni. Din repertoriul foarte larg, menionm pe cele ce ntrunesc marea majoritate a recomandrilor, servindu-ne ntr-o msur oarecare i de experiena noastr personal, rezultat din cteva decenii de aplicare a acupuncturii, n exclusivitate sau alturi de terapia alopatic sau homeopatic, ntr-o serie variat de afec iuni.

Anemie: S3 ; V.U.3 . 6 8 Afeciuni articulare: I.G.u? T.F.3 s; S3 ; V.U.U V.U.M, 6 ; ; 6 0 v .b .4 . 1 Afeciuni musculare: V.B.3 . J - Afeciuni cutanate: I.G.n; V.U.5 . 4

9 4. PUNCTE ORGANOTROPE
Ochi: I.G.u, 4; V.U.])2, 8 V.B.j; T.F,2 . 3 Nas, laringe: I.G.4 u, 1 , 2 ; V.B.2 ; T.M.2 . > 9 0 0 2 Gur, dini: T.G.j,, 4; S6; V.S.6; T.M.1 . 6 Faringe, amigdale: I.G.4 u ; T.F.3; P9 n ; V.S.6 , ) . Inim: V.U.1s 1 ; artere: P9; vene: S4 ; V.B.3 . 5 7 0 8 Plmn: V.U.j9, 4 ; P 5 , 8 9; J.M.j.7 2 ; T.M.i4. 3 , , 1 Stomac: T.M.8, J.M.1 i 1 ; V.U.2 ; F1 ; S3 . 2 3 1 3 6 Intestin: S2 , 3 V.U.25i27; J.M.4 6 95 6f ; , Ficat, vezicul biliar: J.M.1 ; F1 ; V.U.1 , 1 ; T.M.I9. 2 3 8 9 Rinichi: V.U.2 ; S.P.9, u3 Ci urinare, vezic: V.U.ga, 2 ) 3 i 3 ; S.P.9; J.M.3>4, 5 3 0 1 . Aparat genital feminin: J.M.2 3 6; V.U.2 , 2 , 3 , 3U 3 , 3> 3 . , . 3 7 0 2 3 4 Aparat genital masculin: V.U.2 , 4 ; S.P.6; J.M.4, 5 3 7 .

9.1. PUNCTE CU ACIUNE GENERALA


Tulburri neuropsihice: V 1 , T.M.i 6 0, V.B.2 ; I3; S3 ; S.P.2 0 6 , 15 F2. Tulburri neurovegetative: J.M.4,6; T.M.1 ; V.S.6 I.G.4 S3 9 ; ; fl;
^2' 3 ^7! V.B.34.

9.5. PUNCTE SEGMENTARE


Cap: V.U.2 3 4 1>5 ; V.B.;12o; I.B.4; Sr, 3 . , , ; 0 4 6 Fa: I.G.4 n ; T.M.2 , 2 . , 3 5 Gt: I.G.4, T.M.1 , 1 ; T.F.1 . 3 4 7 Torace: I.G.n; T.M.joj14; V.U.n, 12, 13, 53 V-S^; T.F.4 ; . Abdomen: S2 , 3 ; J.M.6; T.M.3; F8 1 ; S.P.9 5 6 ) . Lombe, regiunea sacrat: V.U.2 , 2 j 2 ) 2 , Hj 3 , 3 i 3 j 3 , 54 T.M.^ 2 5. 2 3 4 9 O 1 2 3 4 ; , Coccis: V.U.3 , 3 , 3 , 3 ; T.M,1;2. 1 2 3 4 Umr: V.B.2 ; I.B.1 , 1 , 1 ; P5. 1 4 5 6 Bra: I.G.n, u, 15 ; P 5, 6Cot: I3; T.F.S 1 ; I-G-io, 11? I-S.4. , 0 Antebra: I.G.4 U T.F.5 6 7. , , , Mn: LG.4f T.F.3 6; V.S.7 I.S.4. , old, dureri, contracturi determinate n special de coxartroze. Pentru efect antalgic, decontracturant: V.B.3 , 4 ; F3; S3 ; V.U.5 , 0 3 0 0
54, 6 0

9.2. PUNCTE CU ACIUNE LIMITATA


Astenie, nervozitate: S3 ; J.M.6 1 , 1 . 6 ) 2 5 Anxietate: S.P.2 S3 ; V.B.3 . , 6 4 Hiperemotivitate: I3 7 S3 ; T.M.1 . , ; 6 B Hipertensiune arterial: SB V.S.6. ; Hipotensiune arterial: S3 , R7; J.M.2 . 6 4 Meteorosensibilitate: T.F.1 . 5

9.3. PUNCTE SIMPTOMATICE


Afeciuni alergice: V.U.1 , j3; V.B.3 , 4 2 8 0. Nevralgii, dureri eratice: I.G.4; V.B.3 ; V.U.G. 8 0 Crampe abdominale: F2 3i S.P.g. ,
114

115

C oaps:

V.U.53, 54f V .B .g o , 31*, 32 F g .

Genunchi: V.U.5 ; V.B.3 ; S.P.9 F6;7#8;9; S3 . 4 4 3 Gamb: V.U.54 >57; V.B.34, 37, 40; F6 . Picior: V.U.C 62 V.B.42? F2 3 . q, In general, se vo r avea n vedere, datorit efectului antalgic i decontracturant, punctele: LG.3 T.F.3 ,5; V.B.3841.? S36 (punct calmant general, tonifiant, antalgic, n afeciunile membrelor); V 6 . 2 Menionm c efectul are caracter eclectic regional, n sensul siturii topografice a punctelor respective, primele trei avnd ac iune asupra capului, gtului, membrelor superioare, iar ultimele patru asupra jumtii inferioare a corpului, cu excepia punctu lui S36 care, aa cum am menionat, i extinde activitatea asupra ntregului organism.

Dereglri neuropsihice cu anxietate, team, insomnii: V.B.3 ? 4 F2! S.P.2* Surmenaj intelectual cu astenie, anxietate, depresiune psihic: I 3 i ?

9.7. PUNCTE CU ACIUNE SPECIFIC


n afara punctelor menionate pentru organele sau afeciunile respective, recomandm cteva puncte cu aciune favorabil asupra tulburrilor constante i care vor fi utilizate alturi de cele prescrise pentru entitatea nosologic ce necesit a fi tratat n cadrul organului afectat. Afeciuni circulatorii (cardiace) V 1 ; V.S.7; (arteriale) V.S.9; P9; 7 (venoase) V.B.3 ; T.M.1 ; S4; anemie: V 3 ; S3 . 8 3 8 6 Afeciuni respiratorii: V.U.J ; 2 Afeciuni digestive: S3 . 0 Afeciuni osoase: V.U.^. Afeciuni musculare mialgii: V.B.3 . 4 Afeciuni cutanate: V.U.3 . 4 Afeciuni ale feei, urechilor: I.G.4 . Afeciuni nervoase: S3 ; I3; J.M.4 6. 6 ) Ppntru dureri n doimea superioar a corpului: V.S.5? F8; I.G.4 , iar pentru doimea inferioar: V.U.6. Bune rezultate se obin de asemenea nepnd punctele dure roase sau, dac durerea este difuz, ncercuind zona dureroas cu ace plasate la un interval de 2 4 cm. n oricare din metodele utilizate se recomand lsarea pe loc a acelor un timp mai ndelun gat, variind ntre 20 de minute i cteva ore. De asemenea, efectul este sporit dac se nclzesc acele cu ajutorul unui galvanocauter (Benichou). Contraciile musculare dureroase beneficiaz de ace plasate n apropierea zonei de in serie a muchiului contractat. n funcie de zon se utilizeaz punctele antalgice: Dureri ale membrelor: I.G.n ; F8. Dureri generalizate: S3 V.B.3 ( 4 ; V.U.6 . 6; 8 0 0 Dureri nsoite de contracturi: se adaug F2.

9.6. ASOCIERI DE PUNCTE


n afara punctelor citate anterior i a celor ce var fi menio nate n afeciunile pe organe, snt de avut n vedere i de utili zat cteva formule cu care se obin rezultate n unele tulburri funcionale de aparat sau organ, sau n zone topografice delimi tate. Redm dup W u-W ei-Ping pe cele mai utilizate: I.G.4, R 7 n tulburri ale glandelor sudoripare, transpiraii. I.G.4 u n toracal) gii, cefalalgii. In caz c snt nsoite de cervicalgii, se vor aduga T.M .16 i V.B.20; dac tulburrile snt datorite unei viroze respi ratorii, coriz, se utilizeaz i T.M .23 mpreun cu I.G.ig, 2oPentru tulburrile de auz se punctureaz i V.B.2, T.F.n . In laringotraheit se adaug S6 P1 . , 0 Odontalgiile beneficiaz prin adugarea punctelor S7 l Efect sedativ asupra sistemului nervos: I.G .4 i F3. Aciune asupra tulburrilor abdomenului inferior (digestive, urinare, genitale): J.M.e i S2 . 5 Tonifierea aparatului digestiv (anorexie, meteorism, gur amar, diaree): I.G .4 i S3 l ca i pentru constipaie. 6 Sindroame astenice dup diverse boli, suprasolicitare: V.S.C ; S.P-6* Astenie, cervicalgii, dorsalgii: V.U .10 i n . Aciune echilibrant n tulburrile aparatului genital, tulburri de dinamic sexual: J.M,6 4 3, , s Efect echilibrant, tonifiant, asupra sistemului nervos n astenii: T.M.1 f S3e, V.B.3 . 9 4
116

9.8. AFECIUNI CIRCULATORII


Beneficiaz: Tulburrile de ritm cardiac. n ceea ce privete tulburrile organice (endocardit, miocardit, insuficien cardiac) snt de
117

ateptat numai am eliorri eventuale de ordin subiectiv; rezultate similare pot fi obinute i n cardiopatia ischemic, unde algiile precordiale, palpitaiile, anxietatea pot fi net amendate, Tulburrile vasculare: arteriale (hiper- sau hipotensiunea, arteritele, spasmele arteriale), venoase (flebitele, durerile i ede mele, ulcerele varicoase). Anem iile.

9.12. ANEMII
Rezultate deosebite se nregistreaz utiliznd cuplul S3 ; V.U.3 . 6 8 Mai pot fi utilizate: V.S.2o; J*M.1 ; V.U.1 . 2 6

9.13. AFECIUNI RESPIRATORII


Laringe (laringite, tulburri de fonaie): P5>7; I-G.4)10)U; VB.2 T.F.1 V.U.1 f T.M.^. 0 8 0 Trahee: J.M.2 V.U.1 ; V.B.2 ; I.G.4 2 0 0 . Bronhii: Bronit acut: V.U.1 , n, 1 , u, as; I.G.* n ; P5; J.M.20 0 2 . Bronit cronic: P7, 9; V.U.1 , i3 2 . Astm bronic: P7; V.U.1 ) 14sl5j 1 ; I.G.4; V.B.2 ? J.M.X ; R2 , 2 . 3 7 0 7 6 7 Criza de astm bronic beneficiaz de punctele: V.U.1 i2; P5; 0 R 27* Plmn Emfizem: P7; V.U.1 ) 1 3 J.M.6 1 ; T.F.6; I3 2 3 8 j 7 . Congestii pulmonare, pneumonii, bronhopneumonii: P2 7 ^ 6, 2 , 2 ? V.U.1 > 4 J.M.1 ; Sj5. , t 6 7 31; 7 Pleur: V.U.i2 1>1 ; F3, 1 ; T,F.6 s 3 4 3 ,

9 9. TULBURRI CARDIACE
Endocardite: V .U .13l6 V.S.o; J -M .u ,^ ; I7,9; I.G.4 S3 ; ; (j. Tulburri de ritm: a) M anifestate subiectiv prin palpitaii i anxietate: V .U .1 , ir# 1 ; 0 2 V.B.2 S36; T .M .1 ; J.M ,1 ; I3, 7; V .S .6 o 9 2 * b) Tahicardii paroxistice: R2 ; V .U .3 ; R 19; I3, 7; S3 . 5 8 6 A lg ii precordiale: J.M.6 1 ; I.G.4 V .B .2 ; T.M .1 ; V .U .U, ) 5 0 6 1, 5 38? S3 ; V .U .6 ; S.P.2 6 0 , A lg ii cu caracter anginos: S36; V .S .6 7; I9; R2 3; S.P.4 > > . Se v a preveni totdeauna boln avul c dispariia durerilor nu trebuie interpretat drept vindecare a afeciunii, ci numai am elio rarea acesteia. r Insuficien cardiac: I7; V .U .1 > 1 . 6 7

9.14. AFECIUNI DIGESTIVE


Gur, dini Gdontalgie: I.G.1s4 S6 7, 44; V.B.2 T.F.5; V.U.6q. ) o Stomatite: I.G.1 s o n? ^ 36? J*M.2 ; V.B.2 , )4 > 4 0 Gur amar: V.B.3 ; S3 . 8 6 Faringe (faringoamigdalite) I.G.3 u ; S3 V.B.1 , 2 ; S6 j 7 0 ; V.U.lo; J.M.2 . 1 Esofag: Spasme ale esofagului: P7 8; V.U.1 ) 2 S1 ? V.B.2 ; 7 0 6 0 I.G.4, n . Stomac: Pirozis: V.B.2 , 2 ? J.M.2 ; I.G.4 u. 0 4 1 ) Gastrite, gastralgii: J.M.1 s2 ; V.U.2 ) 2 , 2 ; S3 , 4 ; 2 1 0 1 2 6 5 V .B ,8 F3 ; . Hipoclorhidrie: S4 ; V.U.1s 1 . 2 8 9 Hiperclorhidrie: V.U.2 ; V.B.3 ; F3 S3 j 4 J.M.i2, 2 . 1 8 6 5 1 Ulcer gastric: V.U.1 ) 2 , 2 ; F1 ; S3 ; J.M.1 . 9 0 3 3 6 2 Dispepsie nervoas: V.U.1 , 2 , 2 ; V.B.2 ; S3 , 4 ; F2; 0 0 1 0 6 5 X M .3 . 2 Greuri: S2 ? V.B.3 ; J.M.1 . 3 8 2 Vrsturi: V.B.4 ; T.F.5; V.S.6 Fg; I.G.4 S3 ; 1 ; (; 6
119

9.10. TULBURRI ALE CIRCULAIEI ARTERIALE


' Hipertensiunea arterial: I7 R6; S0; S.P.4 V.S.6 ; ? .

Hipotensiunea arterial: R7; S3 ; J.M.2 . 6 3


Spasme arteriale, sindrom de ischemie periferic: V .S .6 V .U .2 . ; 1 Arterioscleroz: V .S .6)9; P9; V.B.34; S3 ; T .M .1 . 6 9 F2 3 , ;

9.11. TULBURRI ALE CIRCULAIEI VENOASE


V arice: T.M .4; V.B.38; V .S .6 V .U .3 ; S.P.5 (am elioreaz ra ; 1 pid durerile). - Hem oroizi: V .S .6 V .U .2 3 , 5 . ; i, 1 4 Flebite: T .M .4 i2; V.B.2 . , 1
118

Intestin Dureri abdominale periombilicale J.M.6 1 f S2 i 3 ; , 0 5 6 V.S.6; S.P.9, V.U.2 . 3 Dureri subombilicale: J.M.4, S2 f F2, S.P.4 6 9 >. Balonri abdominale, colici: J.M.1 , S2 ; S.P.9; 7 2 V.U.23. Enterocolite; S2 ) 2 , 3 ; F2 3; J.M.4, 6 5 6 6 , . Diaree: V.U.23j27; I.G.2!3;4; J.M.4;6j12; F3; S3 . 6 Diaree cu colici: F2 3; S.P.9 , Constipiaie: V.U.2 ; S2 , 2 , S ; Fs; 3 5 6 6 spastic: I.G.3; F2 3; S.P.9; S3 . , 0 aton: S3 ; V.B.3 l S3 . 0 4 6 Ficat, vezicul biliar: Ficat mrit, sensibil: V.U.1 , 1 ,2 ; F2 3 1 ; V.B.3 . 8 9 1 , , 3 4 Icter: V.U.1 i 1 ; 2 ; I.G.4; S3 ; J.M.1 ; V.B.3 . 3 8 3 6 4 4 Hepatite cronice: V.U.1 , 2 , 4 ; F3 8 1 ; J.M.1 ; S3 ) 4 . 8 3 2 , , 3 7 6 5 Ciroz iatrofic: Fg. Ascit: R 3, 7; V 54; F8; I.G.4; S3 S.P.9 V.S.6. g; ; Colecistit, colici hepato-biliare: V.B.2 j3>3 ; S.P.4 9 5 4 8 > fV .u .1 , 1>2 ; V.S.6; F2j3; S2 j3 . 4 9 5 5 6 Pancreas: insuficien pancreatic exocrin: V.U.1 8 20, 25? J.M.4 S3 ; 6

9.16.

AFECIUNI GINECOLOGICE-OBSTETRICALE

9.15. AFECIUNI URINARE


Rinichi: afeciuni ale rinichiului n general: V.U.2 . 3 Glomerulonefrite: V.U.2 , 5 j V.S.7 S.P.e. 8 4 ; Colic nefretic: R1 2 V.B.2 F2 3; S.P.9; V.U.2 , 4 ; S3> 3 ; ; 5 > 3 0 0 6 Litiaz renal: V.U.2 , 2 , 6 ; R2, 3; S3 ; S.P.9 3 7 0 6 . Pielonefrit: V.U.2 ; 2 ; J.M .4 1 ; Ri, 2 1 3 2 . Vezic urinar: Cistite: V.U.2> 2 _ 2 i 31, 54,^ S3 30; R2! J.M.4 g 3 5 8 ; o, ) Atonie vezical: V.U.2 . 67; 8 6i S3 . 6 Incontinen urinar: V.U.2 ; R 2, 7! F2, s S.P.9 J.M.3 6. 8 ; < Uretrit: F3; S.P.9; R4 . Sexualitate: Dureri peniene: V.U.2 ; S3 ; S.P.6. 7 0 Orhite: R7 V.U.3 ) 3 j 3 ; S.P.6 S3 3 ; 1 2 3 o, g. Prostatit: R7 T.M.j; J.M.3 4; S.P.9. ; , Impoten: J.M.2 6; S2 ; 3 ; V.B.34 S.P.6; T.M,4 j 5 6 ; . Spermatoree: S.P.6; J.M.3 4 S3 ; V.B.2 r V.U.3 , 3 . i ; 8 0, 1 2
120

Tulburri menstruale: A le periodicitii: J.M .3 4; S^, 3 ; S.P.6; R3; V .U .2 , 2 ; I.G.4 , 6 3 6 . Hipom enoree, amenoree: S.P.6 S3 ; T.M.J, 4; J.M.2 3 4 ; 6 i ) ; V .U .2 , 2 F*. 0 ir Hiperm enoree, metroragii: S.P.6; J.M.4 6; S 1 !, -o- V .U .3 ; 0 4 T.M .4, V agin ite: F2; J.M.2 3; S.P.6; V .U .3 T.M .2 4; R 2; V .U .6 . > 3 , 0 Pruri-vulvar: S.P.2; F2 V .U .3 ; 3 , 3 ; J.M.2 3; S3 ) 8 . ; 1 2 3 > 0 1 Metrit: J.M.2 4 6; S.P.6 7; S3 V .U .3 ( 3 3 . > > ) o; 0 i, 2 Leucoree: S.P.6 J.M .6; V .U .2 ; S3 . ; 0 0 A nexite: J.M.4 6; S.P.6 7; V .U .2 . > ; 9 Sarcin patologic: disgravidie emetizant: S3 ; V .S .6 7 V .U .1 i 2 I6 , ; 9 1 disgra'vidie hipotensiv: J.M.2 . 1 disgravidie edematoas: V .U .2 > 2 ; S3 ; S.P.6 0 3 6 . In timpul naterii: hipotonie uterin: S.P.6 V .U .6 , 6 ; I.G.4; S3 , 3 ; 0 7 0 6 hipotonie cu hipokinezie uterin: V .U .22>' 2 ) 6 i 6 ; S3 , 3 ; 3 0 7 0 0 S.P.4 . diskinezie uterin cu instabilitate de tonus: S3 , 36; V .U .6 > S . 0 0 7 D up natere: hipotonie uterin: J.M .3 4; T .M .1 ; S.P.6; R6. > 9 infecie puerperal: V .U .2 > 2 , 3 > 3 ; S.P.6; J.M .4 5 6 0 1 . metroragii: T.F.6 S.P.6; J.M .6 4;; V.B.21. ; > agalactie, hipogalactie: L G .^ J.M .1 ; S1 > 1 . 7 7 8 leucoree postpartum: J.M.j.

9.17. AFECIUNI ALE ORGANELOR DE SIM


Ochi:
tulburri ale acuitii vizuale (prin m odificri circulatorii retiniene) i tulburri de acom odare: F2 3 I.G.4; V.B.2 ; V.U.2 T.F.2 . j ; 0 ; 1 conjunctivite: V.U.lv 2 1 ; V.B.i, 20; I.G.4 S3 . , 0 l6 cataract (rezultate favorabile, oprind evoluia acesteia):

I.G.4 u ; V.B.x, 2 ; V.U.8 1 ; T.M.1 ; T.F.5. , 0 , 0 9 glaucom: S2 3; I.G.!; V.U.7 1 ; V.B.2 . , > 0 0 hem eralopie: V.U.!, 2; V.B.j; T.F.2 . 3 Nas: epistaxis: V.U.3 6 1 , 6 I-G.4 11, 20! T.M.2 V.B.2 . , > 0 o; i 5 0 rinit: I.G.4 1 , 2 T.M.1 j 22; V.B.2 . j 9 of 6 o
121

rinit alergic: R2 ) 27; V .U .1 , 1 ; I.G.4. 6 2 3

ozena: I.G.^ n, 19, 20? V.B.go


anosfriie: I.G.4, 1 , 2 ; T.M .i6f 1 ; I.S.a. 9 0 9 sinuzit: V .U .2 I.G .* u , 2 ; P 7 ; 0 . frontal: V .U .2 3; S2 s . m axilar: S2)6; 2 ; T.F.2 . 0 2 Urechi: catar ototubar: I.G.4 1 ( 2 V .B .2 ; T.F.2 ; V .B .1 . ; 1 ot 0 S 7 otite: I.G.4 6 u? T.F.3, 17, 2 ? V .B .1 ; S6 , , 3 7 . otalgii: I.G.4, n ; T.F.5 17l 231 V .B .1 . j 7

9.18. AFECIUNI DERMATOLOGICE


Prezint avantajul c se poate interveni direct asupra zonei interesate de -ctre procesul patologic. Citm cazul leziunilor scuamoase, verucilor, unde acupunctura practicat n centrul i la peri feria leziunii, la interval de 2 3 zile, d rezultate favorabile. n ulcerele atone, n special pe fond varicos, se aplic ace n centur la distan de 10 15 mm unul de altul, n pielea sntoas din juru l zonei ulcerate. Interval ntre edine: 2 3 zile. A m obinut de asemenea rezultate bune i foarte bune n boala Dupuytren, plasnd ace n lungul liniilor de aderen tendinocutanat; edinele se repet n ritm de 2 pe sptmn, cu durata de aplicare a acelor de 10 2Q de minute. Tulburri de sudoraie: transpiraii abundente: L G .4 u ; R7. , 5 transpiraii nocturne: V .U .1 j J.M .6 5 . abcese, furuncule: V .U .5 ; I.G,4j u ? V .B .gl; S3 . 4 6 - eczem: I.G.4 n V .S .7 V.Xj *5 j q ? ^36? V.B.38.' s ; 4 o prurit generalizat, prurit senil: T.F.5; V .B .4 ; V .U .5 ; J.M .6; 1 4 I.G.4 n . , urticarie: L G .4 u ; V .U .1 s 1 , 5 ? V .B .4 . ), 2 3 4 3 Paralel cu tratamentul indicat se v a , interveni dup caz i asupra; ; . dereglrilor neur<>vegetative, utiliznd V .B .2 T.M .1 V.J,u . 0 q; : tulburrilor digestive: cu S3 ? V .B .3 ; F2 8; I.G.^ u . 6 8 ) fondului alergic: V .U .1 , i3 F8. 2 ;

Paratiroide: hiperparatiroidie: V.U.i^ 5 V.B.3 S3 . 8 0 6 hipoparatiroidie: F2; V.S.6 J.M.1 . ; 5 Suprarenale: hipersuprarenalism: V.S.7? S.P.q . hiposuprarenalism: R7 J.M.6 1 ; T.M.1 . ; ) 0 6 Ovare: hiperfoliculinism: R2; S.P.6 F3; J.M.4 ? . hipofoliculinism: V.U.6 ; R7 7 . Testicul hiperfunciune: S3 ; J.M.3 V.U.6 . 0 ; 0 hipofunciune: Rlf- T.M.3s4)5. Pancreas: diabet zaharat, insulinoindependent (cu rezerve funcionale pancreatice): R5 V.U.2 S.P.3 6 S3 . ; (); , ; 6

9.20. AFECJIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS


Tulburri psihice minore: emotivitate: T.M.1 ; S3 ; I3 7; S.P.G I.G.4 V.S.6 9 6 ) ; ; . agitaie: S3 , 4 ; jV.B.3 ; Fs; I.G.U. 6 0 4 insomnie: I7; S.P.6 V.S.6 S4 , 3 ; ,9; ; 5 6 R6 V.U.6 . ; 2 -7- anxietate: S.P.2; T.M.2 * S3 ; F3; I3 V.B.3 . 3 6 ? 4 vertije: S3 ; I3 7; V.U.2>4j60; V.S.7? Fs. 6 , irascibilitate S3 ; 6 V.B.3 S.P.2 7? F2 I.G.n. 4 ( ; astenie: S36, 4o; V.U.3 ; 8 TJM.J9? V.B.4q . Tulburri de memorie, amnezii: I3 9 V.S.6; S3 ; T.M.1 . , ? 6 9 A lgii: oefalalgii: T.M.16j19; V.B.2 ; V.U.1 ; I.G.4 S3 . 0 0 ; 8 migren: V.B.4 5 4 ; V.U.2 I*G.4 j jj; J.M.4 1 ; S3 ; T.F.23. ) >3 ; > , >2 6 N evralgii faciale: frontale: V.U.2 s 4; I.G.4 1 ; T.F.1 ? V.B.X 3 ) X 7 . temporale: V.B.l 4 6 7 i ) . maxilarul superior: S2 4 6 V.B.t. , ) : ; maxilarul inferior: S3>6)7>8; V.B.1 ; I.G.4. 7 algii occipitale: T.M.1 ) 1 ; V.U.8 1 ; V.B.2 ; P7 T.F.!; I.G.1 . 6 9 ) 0 0 0 nevralgii cervicobrahiale: V.U.1 u? I.G.llt 1 ; V.B.2 . 0 5 0 algiile umrului, omoplatului: I.G.n, 1 ) 1 1 T.F.1 ; I.S.1 , n, 4 5 6 4 0 1 , S 2 * A lgiile membrului superior: nevralgie radial: I.G.4 1 , n, i4 15 0 , nevralgie median: V.S.2 4 6 ; P4 , , >7 . nevralgie cubital: I2 3 6 7 , , , .
123

9.19. AFECIUNI ENDOCRINE


Tiroid: hipertiroidie: J.M .15>23? V .U .1 ; J1 ? F2 5 7 . hipotiroidie: T.F.3 R7 I.G.4 S9; T.M .1 ) 1 . ; ; ; 3 9

122

Toracalgii: I.G.U; V.U.U) 1 , 13 , 15, 17, 38? ^23, 2 ? S.P.J7, 1 , 2 r S1 . 2 4 8 1 5 Lombalgii: V.U.2 l 2 , 35, 54, eof T.M.2 s 41 2 , > In plus, se caut s se aplice ace pe punctele dureroase, sau, n cazul unei suprafee mai ntinse se face ncercuirea cu ace plasate la 2 5 cm distan ntre ele. A lgiile membrului inferior: nevralgie crural: V.U.2> 2< 2 ; V.B.S ; F9; S.P.8 9, io4 3 6 0 , algia feei externe a coapsei: V.U.2 , 2>2 ) 6 ; V.B.3 , 3 ; S3 , ,2 3 . 3 4 5 0 0 4 1 j 4 nevralgia sciatic: V,U.2 , 2 , 2 , 5 , 54., eof V.B 30, 34? S 36 * 3 4 5 0 Tulburri motorii (pareze, paralizii, contracturi). Se nregis treaz rezultate bune n spasme, contracturi, crampe, tulburri de coordonare motorie, tremurturi (n special cele pe fond emotiv). Rezultate slabe sau fr rezultat se constat n boala Parkinson, leuconevraxit, paralizii. Rezultate posibile n pareze (atone sau spastice). In toate cazurile se cere , un tratament susinut ndelungat, n serii de edine repetate. Punctele de utilizat n mod electiv se repartizeaz pe meridianele: Vezic urinar: aciune metameric,* algii, artralgii; tulbu rri de sensibilitate i motilitate, ale jumtii inferioare a cor pului. Ficat: spasme, contracturi. Trei focare, intestin gros, intestin subire, plmn, n tulbu rrile motorii ale membrului superior. Vezicul biliar, stomac, pentru tulburrile motorii ale membrului inferior.
9.20.1. PA R A LIZII, PAREZE

D u p lo c a liz a r e a p r e d o m in a n t s e a d a u g : c o a p s , m u c h ii a n te r io r i: V .U .22, 23( 24 F 7, 8; S .P .10; S 32)33.

coaps, muchii posteriori: V.U.6 l 51, 54, 550 g a m b , p ic io r : V .B .37?i S 40; V .U .60, G, <3 2 5C o n t r a c t u r i, c ra m p e ; n t o a t e c a z u r ile s e u t iliz e a z S3 F 2, 6 .B .40; V .U .60 62 Se a d a u g : m e m b r u l s u p e r io r : I.G .1 ) n , 15. 0 m n , d e g e t: I.G.2 3, 10; I.S.3, 4. f m e m b r u l in fe r io r : V .B .30, 38; S.P.e; V ,U .50j54,

9.21.

AFECIUNI REUMATICE

F a c ia le :

S 2, 3, 6,7?

T .F .^ 2 i, 22, 23? V .B .^

2,

3? I-G .4, n, 2 * 0

D u r e r i a r tic u la r e : n g e n e r a l T .F .5; V .B .30, 34, 41! V .U .54, 60. In t o a t e a fe c iu n ile o s o a s e : V .U .U . In t o a t e a fe c iu n ile m u s c u la r e : V .B .34, S p o n d ila r tr o z , r a h ia lg ii: c e r v ic a le : V .U .10; jV.B.20; T .F .15. d o r s a le : V .U .13) 17s 36, 41, 60. lo m b o s a c r a te : V .U .24, 25, 26,27,31, 54,60,6-2* A r t r o z e , a r tr a lg ii: u m r: I-G .1I( 14, 15,16; I-S.10; I2, V T .F .10, 15. -cot: I.G.4 i 0 n ; P6 9; T .F .3;10; I3. i ) ) p u m n : I.G .4, 5 I.S .4, 5; V .S .6, 7. a r t ic u la iile m e t a c a r p o fa la n g ie n e : I.G .2j 3, 4; I.S .3j 4; T .F .3. a r t ic u la ia s a c r o ilia c : V .U .27s 28j 30,31,33,47,48 a r t ic u la ia c o x o fe m u r a l : V .U .27j 54, eo V .B .30? F 8; S 36. a r t ic u la ia g e n u n c h iu lu i: V .U .54, 60; S 34s35, 36; V .B .34; P 8; S. a r t ic u la ia tib io - ta r s ia n : F 2S; Y .B . 4o, 4i V .U .60 62; R 3 ,4 ) a r t ic u la ia m e t a t a r s o - fa la n g ia n : V .U .G ) 62f R 2 3f F2 3; S 43 0 > )

Membrul superior: n toate cazurile se utilizeaz punctele: T.F,5; I.G.4 io, ii, 1 ; I 3. , 5 Dup localizarea predominant se adaug: umr, bra: I.S.9 1 ; T.F.i0) 1s 1 . , 0 4 5 antebra: I.S.4j7? P7 . pumn, min: I2 3 V.S.*; LS.4 6 7, u, 15* , ? i ) abductorii braului: I.G.1 ) 1s r7? I.S.1 , 1 P.S.1 . 4 5 4 6 4 muchiul pectoral: .S.1 ) 1 R2 , 2 2 . 4 S 4 5 6 membrul inferior: n toate, cazurile: V.B.3 j3 i 4 ; S3 ; R7 0 4 3 6 .
124

10. ANESTEZIA PRIN ACUPUNCTUR


Extinderea acupuncturii dincolo de hotarele terapeuticii i uti lizarea ei ca m ijloc de anestezie n chirurgie, de ctre medicina extrem-oriental, ne-a incitat la aplicarea ei n chirurgia gineco logic, n locul anesteziei obinuite. Sub anestezia efectuat de Cr. Dragomirescu, au fost practicate de ctre N. N. Gheorghiu i <^olab. o serie de intervenii chirurgi cale abdomino-perineale. S-a aplicat anestezia prin acupunctur la un numr de 12 ca zuri, de vrste diferite i cu patologie i indicaie chirurgical polimorf. n funcie de vrsit, bolnavele au fost grupate astfel: 28 40 de a n i= 7 cazuri; 40 70 de a n i=5 cazuri. Afeciunile au fost urmtoarele: apendicit . ......................................... chist o v a r ia n ............................................. . ruptur veche perineu descens uterin . . fibrom uterin ................................................ . retropoziie uterin, nevralgie pelvin . . prolaps genital total recidivat . . . . . . 3 4 2 1 1

In primele 3 cazuri s-a administrat medioaia sedativ preoperator (petidin, prometazin). Socotind ns c prezena acesteia diminueaz rspunsul siste mului nervos la aciunea acelor pe punctele de elecie utilizate, s-a renunat la pregtirea preoperatorie medicamentoas. Ipoteza s-a dovedit ntemeiat, ntruct efectul anestezic obi nut n exclusivitate prin acupunctur a fost superior. S-a cutat s se aplice aceast metod bolnavelor cu caracte ristici de ordin fizic i fiziologic ntre limite, care s asigure posibilitatea efectului urmrit.

Nu s-a utilizat metoda n urgene, n cardiopatii cu efecte cir culatorii manifeste. Hipertensiunea ca i hipotensiunea arterial nu au constituit un motiv de contraindicaie, una din bolnave prezentnd valori de 180/100 mmHg. Punctele de utilizat au fost hotrte n funcie de constituia bolnavei (amfotonie cu predominan simpatic sau parasimpatic, deci Yang-Inn), regiunea asupra creia urma s se intervin, organul interesat i afeciunea prezentat. S-a avut de asemenea n vedere reactivitatea de ordin psihoemotiv, hipo- sau hipertensiunea arterial, intervenind asupra punctelor necesare, n vederea restabilirii echilibrului funcional. n ziua precedent interveniei chirurgicale s-a procedat la un examen general al bolnavei, efectundu-se reechilibrarea neurovegetativ, dup caz, i anume: Pentru hipersimpaticotonie (constituia Yang) s-a tonificat Inn-ul cu unul din punctele Splin-Pancreas^ RinichiG sau VaseSex6 i s-a dispersat Yang-ul utiliznd punctul Jenn-Mo1 . 2 Pentru hipervagotonie (constituie Inn), s-a tonificat Yang-ul cu trei focare5+vezicu la biliar^" i s-a dispersat Inn-ul cu Ficatr3. n caz de hiperemotivitate s-a adugat punctul Tou-Mo 16 19. rf dimineaa interveniei chirurgicale, s-a revzut bolnava la pat i dup caz s-a refcut punctura sedativ. n 2 din cazuri s-au obinut rezultate bune, utilizndu-se punctele Inim 3 7. n angoas, fenomen frecvent ntlnit preoperator, s-a utilizat punctul Splin-Pancreas2 n, unele cazuri s-a preferat M oxa" n . locul acupuncturii simple. n sala de operaii, actul anestezic s-a nceput cu 20 30 de minute naintea interveniei, aplicndu-se acele dup cum ur meaz: la extremitile inciziei cutanate n funcie de organul i afeciunea respectiv: apendicectomie: Stomac2 , s6 5 Intestin gros4 Jenn-Mo6. Stomac2 5 F'icatg Splin-PancreaSe tt Vezic urinar3 2 Jenn-Mo2j4 <
127

histerectomie:

tumoare ovarian:

Stomac25 Splin-Pancreas9_ 1 0
F ic a tg .

colpoperineorafie:

Splin-Pancrease-^, Vezic urinar3 2 Jenn-Mo2 s3 Stomacso-

n alegerea i utilizarea punctelor, atitudinea a fost dictat de relaiile punet-organ, ct i de aciunea punct-funciune (sedativ, decontraoturant, hipo- sau hipertensiv). Nu toate punctele menionate au fost utilizate la fiecare bol nav, ci au fost selectate i ntrebuinate cele indicate, n funcie de constituie, reactivitate, afeciune, ct i zona anatomic asupra creia s-a intervenit. Pe acele introduse s~a trecut curent electric de nalt frecven cu foarte slab intensitate, timp de 20 30 de minute. Pe unele din puncte, la trecerea curentului, s-au observat micri ritmice ale acului, datorit contraciilor musculaturii subiacente. S-a verificat prin ciupire, neptur, instalarea anesteziei lo cale, apoi s-a trecut la actul operator, dup scoaterea acelor de la extremitile liniei de incizie. n tot timpul interveniei, anestezistul acupunctor a acionat prin micri de rotaie imprimate acelor ntre police i index, n funcie de esutul i organul pe care s-a intervenit. Dup caz, pentru decontracturarea peretelui abdominal, detenta visceral, corectri ale hipo- sau hipertensiunii arteriale nre gistrat intraoperator, au fost utilizate puncte ca: F2 3, S.P.9, ,
S*36r 13,7*

Vase-Sex6 Vezicul biliar2 Tou-Mo^, Tou-Mo1 ( Splina-Pancreas2 , o, 6 . Acele astfel plasate s-au lsat pe loc 10 minute. n ziua interveniei chirurgicale s-a efectuat un nou examen la pat; cord ritmic 72/minut, T.A. 120/70 mmHg. n sala de operaie acele pentru anestezie s-au aplicat n punctele: Jenn-Mo2, 6, 12l Stomac2 , Ficatg, Splin~PancreasG 1 . 5 l 0 Dup 20 de minute s-au scos acele aplicate n punctele Jenn-Mo2, e, 12 * Stomac2 ( trecndu-se la actul operator, timp n care acele rmase pe loc au fost 5 rotite ntre index i police n permanen. n timpul actului operator s-a constatat o scdere a tensiunii arteriale, motiv pentru care s-a intervenit n punctul Rinichi7 . Tensiunea arterial s-a restabilit la valori normale. Pentru obinerea relaxrii viscerale, s-au aplicat ace pe punctul Ficatg. Protocolul operator a fost urmtorul: Laparatomie median subombilical de 12 cm. La incizia tegumentelor, bolnava acuz uoar senzaie de arsur. La secionarea aponevrozei, uoar jen la limita superioar a seciunii. Senzaie uor dureroas la disocierea planului muscular. Secionarea peritoneului nedureroas. n momentul prinderii uterului, bolnava acuz senzaie de arsur. Uterul de volum normal n retropoziie, aderent cu ansele intestinale. Se desfac aderenele, se constat: salpinga dreapt ngroat, nodular n 2/3 externe, ovarul drept 4/5 cm cu o corticala dur, cu mici formaiuni chistice. Salpingectomie parial dreapt i ovariectomie parial dreapt. Ovarul stng 3/2 cm, cu cteva chisturi hematice. Rezecie parial a ovarului stng. Sajpinga stng de aspect normal. Ligamentopexie Dudley cu 2 fire. nchiderea peretelui abdominal n stra turi anatomice, surget catgut la tegumente. Semnalm uoar senzaie dure roas la sutura aponevrozei i tegumentelor, dar foarte suportabil. Dup intervenia chirurgical, bolnava este ajutat s coboare de pe masa de operaie, este bine dispus i merge singur la pat. Evoluia postoperatorie foarte bun, bolnava nu a prezentat dureri n pri mele ore dup intervenie i nici tulburri ca: meteorism abdominal, cefalee, greuri, tulburri de tranzit intestinal.

Autorii exemplific cele expuse, cu unul din cazurile operate:


Bolnava M. E., 34 de ani. F. O. nr. 2 988, operaia nr. 220/6. IV. 1972. D ia g n o s tic p r e o p e r a to r : retropoziie uterin, nevralgie pelvin. D ia g n o s tic p o s to p e r a t o r : retropoziie uterin (cu multiple aderene), salpingit nodular dreapt, ovarit chistic bilateral. O p e r a ia : salpingectomie parial, ovariectomie parial dreapt, rezecie parial ovar stng, ligamentopexie Dudley. Este vorba de o bolnav cu tulburri nevrotice manifestate prin anxietate, irascibilitate, somn agitat. Tratat cu medicaie sedativ, dar fr rezultate vizibile, capt alergie medicamentoas, motiv care de altfel pune sub semnul ntrebrii utilizarea anesteziei obinuite. Examinat n ziua precedent operaiei, se constat: Anxietate, team fa de actul operator. Cord cu ritm variabil 6884/minut; T. A. 110/70 mmHg, puls Yang. S-au aplicat, la pat, ace pe punctele:

Din cele 12 intervenii chirurgicale, 2 au fost efectuate pe cale vaginal, 3 pe cale dubl abdominal i vaginal, una pe cale abdominal, pentru fibroadenom mamar, iar 6 numai pe cale ab dominal. Rezultatele anesteziei prin acupunctur au fost grupate astfel: excelente: 7 cazuri, fr nici o medicaie preoperatorie sau intraoperatorie. S-a remarcat o anestezie visceral complet, nici una din bolnave neacuznd durere la manevrele efectuate pe viscere; mulumitoare: 3 cazuri, care au necesitat anestezie gene ral la sfritul interveniei, deci nu s-a putut obine o anestezie ce durat;
9 M anual de acupunctur

128

129

slab: 2 cazuri. De menionat c la aceste cazuri, incizia tegumentelor, aponevrozei i a muchilor a fost complet indolorf pentru ca la deschiderea peritoneului, prin relaxare insuficient, s se produc exteriorizarea anselor intestinale cu senzaie dureroas. Actul operator s-a continuat dup in tub ai e orotraheal. n ceea ce privete evoluia postoperatorie, se menioneaz c durerea nu a aprut dup terminarea interveniei, ca n cazul anes teziilor medicamentoase, iar fenomene ca: meteorism abdominal, parez intestinal, vrsturi, cefalee, au lipsit cu desvrire. Cele 7 intervenii chirurgicale efectuate cu anestezie exclusiv prin acupunctur i suportate perfect de paciente, au dus la con cluzia c, prin cunoaterea aprofundat a metodei, printr-o teh nic corect de aplicare a acelor, precum i prin cunoaterea i utilizarea judicioas a punctelor de eleeie, anestezia prin acu punctur se poate efectua cu succes n toate cazurile. Poate c merit semnalat i economicitatea metodei aneste zice prin acupunctur. Dac un caz de anestezie prin acupunctur este total necostisi tor, costul medicamentelor utilizate n anestezia obinuit este apreciabil. Inocuitatea metodei, ct i lipsa fenomenelor obinuite de reac ie postanestezic, pe de o parte, iar pe de alta, faptul c de multe ori chirurgul se gsete n faa fenomenelor de intoleran medica mentoas, ndreptete ntrebuinarea anesteziei prin acupunctur, ori de cte ori situaia o permite sau o cere.

XI. ATLAS*

* Localizarea punctelor menionate n anexele planelor precum i numele acestora, au fost preluate dup G. Soulie de Morant. Numele punctelor din text au fost preluate dup Nguyen Van Nghi; diferenele snt neeseniale.

9*

131

I. MERIDIANUL PLAM N
(T ra ie c tu l ex te rn )

(P)

(du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. T C H O N G - F O U : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a II-a , 2 tr. d. n u n tru l p liu lu i de fle x ie a x ila r a n terior. 2. I U N N - M E N N : m a rg in e a in fe r io a r a cla vicu lei, 2 tr. d. n u n tru l p liu lu i a x ila r an terior. 3. T S IE N N - F O U : biceps, sem ilu n gim e, sem il rg im e, la 6 tr. d. deasupra pliu lu i cotului. 4. S IE - P O : m a rg in e a in tern a bicep su lu i, p u in deasupra n iv e lu lu i pu n ctu lu i p r e cedent. 5. T S C H B E -T S R E ( D ) : pe p liu l cotu lui, m a rg in e a ex te rn a ten d on u lu i bicep su lu i. 6. K R O N G - T S O E : la 3 tr. d. sub p liu l cotu lui, m a rg in e a in tern a radiusulu i. 7. L IU E - T S IU E ( L O ) : n scob itu ra ra d ia l la 2 tr. d. deasupra p liu lu i plm n u lu i. 8. T S I N G - T S I U : n scob itu ra ra d ia l , 1 tr. d. deasupra p liu lu i p l m n u lu i. 9. T A E - I U A N N (T . i S . ) : n scobitu ra rad ial, pe p liu l pl m n u lu i. 10. I U - T S I : la baza p o licelu i, n fo sa deasupra capu lu i m etacarp ian u lu i I. 11. C H A O - C H A N G : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n g h ea l e x te rn al p o licelu i.

133

PLANA

IE

n. MERIDIANUL INTESTIN GROS (I.G.)


(T ra ie c tu l e x te rn ) (du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. C H A N G - Y A N G : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ial ex te rn al in d ex u lu i (p a rte a p o ic e lu i). 2. E L - T S IE N N ( D . ) : n a in tea capu lu i p r o x im a l al fa la n g e i in d exu lu i, m a rg in e a sa ex tern . 3. S A N N - T S I E N N : n a fa ra capu lu i dista l al m eta ca rp ia n u lu i II, m a rg in e a sa e x te rn . 4. R O -K O U ( S ) : n u n gh iu l de u n ire a m e ta c a rp ie n e lo r I II, pe m a rg in e a ex tern a celu i d e -a l d oilea. 5. I A N G - T S R I : la baza p o icelu i, n tab ach era an atom ic, p e v r fu l in fe r io r al a p o fiz e i rad iale. 6. P I E N N - L I (,,L o ) : la lim ita d in tre fa a p o sterio a r i ex te rn a a n teb ra u lu i 3 tr. d. de deasupra p liu lu i de fle x ie a pum nului. 7. O E N N - L E O N : fa a e x te rn a a n teb ra u lu i la ju m ta te a distan ei n tre cele dou e x tr e m it ti a le radiusului. 8. S I A - L I E N : la 1,5 tr. d. deasupra lu i G. I. 7. 9. C H A N G - L IE N N : la 2,5 tr. d. deasu p ra lu i G.I.7, 4 tr. d. sub ex tre m ita te a su p erioar a radiusulu i. 10. S A N N - L I : la 3 tr. d. sub p liu l cotu lui, ex tre m ita te a ex tern . 11. T S IQ U -T C H R E ( T ) : pu in n a fa r i n a in tea e x tr e m it ii e x te rn e a p liu lu i cotului. 12. T C H E O - T S IA O : la 2 tr. d. deasu p ra lu i G I .ll. 13. O U - L I : la 3 tr. d. deasupra lu i G I . l l fa a p o ste ro e x te rn a brau lu i. 14. P I - N A O : la e x tre m ita te a in fe r io a r a V -u lu i d elto id ia n (3 tr. d. sub co lu l c h ir u r g ic a l). 15. T S I E N N - I U : la pu n ctu l de u n ire al acrom ion u lu i, cla v ic u le i i hu m erusului, n v r fu l fo s e i fo rm a te p rin rid ic a re a b ra u lu i n ain te. 16. T S IU - K O U : la p a rtea in tern a a rtic u la ie i a cro n io -c la v icu la re . 17. T E N IN - J O N G : p restern o -c leid o -m a sto id ia n , 3 tr. d. sub m astoid, n iv e lu l m a rg in ii su p erioa re a c a rtila ju lu i tiro id . 18. F O U - T R O U : m a rg in e a a n te rio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, n iv e lu l m a rg in ii su p e rio a re a c a rtila ju lu i tiro id . 19. R O - T S I A O : la 1,5 tr. d. n a fa ra m ijlo c u lu i anu lu i n a zo -gen ia n . 20. I N G - S I A N G : p liu l n a zo -gen ia n , n lim e a m a rg in ii in fe r io a r e a a rip ii nasului.

135

PLANA

III

6. T S E IU - S IA O : pe v e rtic a la p u pilei, la n lim e a m rfii noi In fe rio a re a a rip ii nasului. 7. T I - T S R A N D : la 1 tr. d. n a fa ra co m is u rii b u zelor. L a te ra l de ol n** .simte b tn d a rtera fa cia l . 8. T A - I N G : pe m a rg in e a in fe r io a r a m an dibu lei, la 2 tr. d. naintea fa n io n u lu i, n tr-o d ep resiu n e unde se sim te b tn d a rtera fa c ia l (p e v e r tic a la e x trem ltA li ex tern e a sp rn ce n ei). 9. J E N N - IN G : la u n gh iu l s u p e ro -e x te rn al c a rtila ju lu i tiro id m argin ea a n terioar a stern o-m a stoid u lu i, pe ca rotid a ex tern . P e n tru lo c a liz a re a capului dat. pe spate. 10. C H O E -T R O U : la u n gh iu l in fe r o - e x te r n al c a rtila ju lu i tiro id , m argin ea an terioar a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i. 11. T S R I-T C H E : m a rg in e a su p erioar a cla vic u le i, a p ro a p e de a rticu la ia Mlernalft. 12. T S IU E - T R E N N : m a rg in e a su p erioa r a cla vic u le i, 3 tr. d. la te ra l de e x tr e m i tatea sa sternal. 13. T S R I-R O U : m a rg in e a in fe r io a r a cla vic u le i, 3 tr. d. la te ra l de ex trem ita tea sa Sternal, p u in n u n tru l v e r tic a le i m am elon u lu i. 14. K R O U - F A N G : m a rg in e a su p erioa r a coastei a Il- a , p u in n u n tru l ve rtic a le i m am elon u lu i. 15. O U - I: . m a rg in e a in fe r io a r a coastei a Il- a , n u n tru l v e r tic a le i m am elon u lu i. 16. IN G - T C H R O A N G : n sp a iu l I I I in terco stal, pe v e r tic a la m am elon u lu i. 17. J O U -T C H O N G : n m ijlo c u l m am elon u lu i. 18. J O U - K E N N : m a rg in ea in fe r io a r a coastei a V -a pe v e r tic a la m am elon u lu i. 19. P O U -J O N G : n u n gh iu l de u n ire a c a r tila je lo r co stale V I I I (4 tr. d. sul) V m a m e lo n ). 20. T C H R E N G - M A N N : n m ijlo c u l d ista n ei d in tre c a r tila je le co sta le V IT -V lir (4 tr. d. sub m am elon , n iv e lu l e x tr e m it ii in fe r io a r e a stern u lu i). 21. L E A N G - M E N N : p e v e r tic a la m am elon u lu i, m a rg in e a in fe r io a r a coastei a V ll- a . 22. K O A N N - M E N N : pe v e rtic a la m am elon u lu i, m a rg in e a in fe r io a r a coastei a VITT-n. 23. T R A E - I : m a rg in e a in fe r io a r a c a rtila ju lu i ce u nete u ltim e le dou coaste a d e v ra te (I X X ). 24. R O A -J E O U : la 3 tr. d. sub re b o rd u l costal, 4 tr. d. n a fa ra lin ie i m ed ian e, 1 tr. d. deasu p ra n iv e lu lu i om b ilicu lu i. 25. T IE N N - T C H R O U : lo c a liz a t pe abdom en , p e lin ia o rizo n ta l ce tre c e p rin o m b i lic la 4 d. de acesta. 26. O A E - L IN G : la 1 tr. d. sub n iv e lu l o m b ilic u lu i; 4 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . In pu nctu l M A C B U R N E Y . 2 T A - T S I U : la ju m ta tea dista n ei o m b ilic-p u b e, 35 tr. d. 7*? la te ra l de lin ia m edian. 28. C H O E -T A O : la 3 tr. d. deasupra pu belu i, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian (m a rg in e a e x te rn a m a re lu i d re p t). 29. K O E - L A E : la 2 tr. d. deasupra pu belu i, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 30. T S R I- T C H O N G : situ at p e a rte ra fe m u ra l , la ie ire a acesteia de sub arcad a 31. P I - K O A N N : n triu n g h iu l lu i Scarpa, la m a rg in e a a n te rio a r a croitoru lu i, 4 tr. d. sub p liu l in gh in a l. 32. F O U - T R O U : pe va stu l extern , la ju m ta tea distan ei p u b e-rotu l . 33. IN N - C H E : la 4 tr. d. deasu p ra u n gh iu lu i su p e ro -ex tern al rotu lei. 34. L E A N G - T S IO U : la u n gh iu l s u p e ro -e x te rn a l rotu lei. 35. T O U - P I : p e m a rg in ea e x te rn a rotu lei, n iv e lu l in te r lin ie i a rticu la re a gen u n chiului. 36. S A N N - L I : fa a a n terioar a g a m b e i la 3 d. sub v r fu l ro tu le i; n tr -o fo set situat n tre m u ch ii a n te rio ri ai g a m b ei i m u chiu l ex te n so r com u n a l d e g e te lo r la n iv e lu l e m e rg e n e i a rte re i tib ia le a n terioa re. 37. C H A N G - L IE N N : la 3 tr. d. sub S.36. 38. T IA O - K R E O U : la 6 tr. d. sub S.36. 39. S I A - L I E N N : la 8 tr. d. sub S. 36, tr. d. deasupra m a le o le i ex te rn e, m a rg in e a p o sterio a r a ga m b ieru lu i a n terior. 40. F O N G -L O N G (,,L o ) : la 5 tr. d. deasupra m a le o le i ex te rn e, p e m a rg in e a a n te rio a r a p eron eu lu i, sub i n a p o ia lu i S.39. 41. T S IE - T S R I ( T ) : sub m a rg in e a in fe r io a r a tib ie i p e p liu l de fle x ie a l p ic io ru lu i la ju m ta tea d ista n ei d in tre ce le dou m a le o le (in tern i e x te rn ). 42. T C H R O N G - IA N G ( S ) : la 1 tr. d. sub S.41, p e in te rlin ia a rticu la r s e a fo id -c u n e ifo rm , n tre e x te n so ru l p ro p riu i cel com u n a l d e g etelo r. 43. S IE N N - K O U : la u n gh iu l de u n ire d in tre m eta ta rs ien e le I I i I I I. 44. N E I - T I N G : pe m a rg in e a ex te rn a e x tr e m it ii p r o x im a le a p r im e i fa la n g e a d e g etu lu i II. 45. L I - T O E : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn al d egetu lu i II.

cm r3,l

HI. MERIDIANUL STOMAC (S)


(T ra ie c tu l ex te rn ) (du p G. Sou li6 de M o ra n t) 1. T R E O U -O E : la 2 tr. d. deasupra i n a fa ra e x tr e m it ii ex te rn e a sprn cen ei, n tr-o fos, pe sutura f r o n to -p a r ie ta l . 2. S I A - K O A N N : m a rg in e a in fe r io a r a a rca d ei zig o m a tice, p u in n u rm a m a rg in ii p o sterio a re a m aseteru lu i. 3. T S IA -T C H R E : p e g o n io n la m a rg in e a p o s te rio a r a m aseteru lu i (n u rm a fo s e i fo rm a te d esch izn d g u ra ). 4. T C H R E N G - T S R I: p e v e rtic a l pu p ilei, p u in sub m a rg in e a in fe r io a r a orb itei. 5. S E - P A E : pe v e rtic a la p u pilei, 0,5 tr. d. sub S.4.

137

PLANA

IV

IV . MERIDIANUL SPLINA-PANCREAS (S P .) (T r a ie c tu l ex te rn ) (du p G. S ou lie de M ou ra n t) 1. I N N - P O : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l in tern al h alu celu i. 2. T A - T O U ( T ) : p e in te rlin ia a rtic u la ie i m e ta ta rs o -fa la n g ie n e a h alu celu i, faa, in te r n i. 3. T R A E - P O ( S ) : p e m a rg in e a in tern a p icioru lu i, n u rm a a rtic u la ie i m eta ta rs o -fa la n g ie n e a h alu celu i, p u in sub ea. 4. K O N G -S O U N (,,L o ) : la m a rg in e a in tern a p icioru lu i, p u in sub in te rlin ia a rticu la ie i m etata rsian u lu i cu cu n e ifo rm u l I. 5. C H A N G -T S IO U ( D ) : p e g tu l p icioru lu i, 1,5 tr. d. n a in tea e x tr e m it ii in fe r io a r e a m a le o le i pe m a rg in e a in tern a ten d on u lu i ex ten so ru lu i h alu celu i. 6. S A N N - I N N T S I A O : fa a in tern a gam b ei, m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, 4 tr. d. deasupra m a le o le i in tern e. 7. L E O U - K O U : m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, la ju m ta tea d is ta n e i: ex trem ita tea in fe r io a r a m a le o le i in tern e, in te rlin ia tib io -fe m u ra l . 8. T I - T S I : m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, la u n irea tr e im ii su p e rio a re cu tre im ea m ed ie a d is ta n e i: ex trem ita tea in fe r io a r a m a le o le i in tern e in te rlin iu l tib io -fe m u ra l. 9. I N N - L I N G - T S I U A N N : n u n gh iu l d in tre tu b ero zita te a in tern a tib ie i i m a r g i nea sa p osterioa r . 10. S IU E - R A E : pe fa a in tern a coap sei, m a rg in e a p o sterio a r a croitoru lu i, 1 tr. d. n ain tea, 2 tr. d. deasupra u n gh iu lu i p o stero su p e rio r al co n d ilu lu i in tern al fem u ru lu i. 11. T S I- M E N N : p e croitor, 1 tr. d. deasupra u n irii tre im ii in fe r io a r e cu treim ea m ed ie a d is ta n e i: p u b e -in terlin iu tib io -fe m u ra l. 12. T C H R O N G - M E N N : pe m ijlo c u l p liu lu i in gh in a l. 13. F O U -C H E : la 1,5 tr. d. n u n tru l sp in ei ilia c e a n tero-su p erio a re. 14. F O U - T S IE : la 2 tr. d. n u n tru l v r fu lu i crestei ilia ce. 15. T A - R O N G : la in terse cia o riz o n ta le i o m b ilic u lu i cu v e rtic a la pu n ctu lu i cel m ai in fe r io r al coastei a X -a . 16. F O U - N A G A E : sub coasta a IX - a , p u in n a in tea v e r tic a le i a x ila r e a n terioa re. 17. C H E - T O U : m a rg in e a su p erioa r a coastei a V I-a , 2 tr. d. n a fa ra v e r tic a le i m am elon u lu i. 18. T I E N N - T S R I : m a rg in e a in fe r io a r a co astei a V -a la sem idistan a d in tre m a m e lo n si p liu l a x ila r a n terior. 19. S IO N G - S I A N G : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a IV - a la sem id ista n a n tre m a m e lo n p liu l a x ila r a n terior. 20. T H E O U - IO N G : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I l I - a la sem id ista n a d in tre m a m elon i p liu l a x ila r a n terior. 21. T - P A O : m ijlo c u l fe e i la te ra le a tora celu i, m a rg in e a in te rio a r a coastei a V l-a .

139

V . M ERIDIANUL INIM A (T ra ie c tu l e x te rn )

(I)

(du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. T S I - T S I U A N N : n a in tea a x ilei, la m a rg in e a in fe r io a r a m a relu i p ectoral, n sp aiu l I I in tercostal. 2. T S R IN G - L IN G : m a rg in e a in fe r io a r a bicepsu lu i, la 3 tr. d. deasupra p liu lu i in tern de fle x ie a cotului. 3. C H A O -R A E : la e x tre m ita te a in tern a p liu lu i de fle x ie al cotului. 4. L I N G - T A O : la 2,5 tr. d. deasupra p liu lu i de fle x ie al pu m nu lui, p e a rtera cu bital. 5. T R O N G - L I (,,L o ) : la 1,5 tr. d. deasupra p liu lu i de fle x ie a l pum nului, pe a rtera cubital. 6. I N N - T S R I : pe p liu l de fle x ie al pu m nu lui, pe a rtera cu bital, m a rg in ea in fe rio a r a capu lu i cubitusului. 7. C H E N N -M E N N (D i S ) : p e m a rg in e a in fe r o -e x te rn a p is ifo rm u lu i, pe a rtera cu bital, p u in sub p liu l de fle x ie al pum nului. 8. G H A O - F O U : p a lm la jo n c iu n e a d in tre m eta c a rp ien e le I V V , ctre m eta ca rp ia nul V . 9. C H A O T C H R O N G ( T ) : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn al au ricu laru lu i.

141

r L A Oi d M VI

VI. MERIDIANUL INTESTIN SUBIRE (S)


(T ra ie c tu l ex te rn ) (du p G. S ou lie de M o ra n t)

1. @ H A O -T S R E : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l in tern (partea cu b ita l ) a au ricu laru lu i. 2. T S IE N N - K O U : p e a rticu la ia m e ta c a rp o -fa la n g ia n a a u ricu laru lu i, m a rg in ea in tern (c u b ita l ). 3. R E O U -T S R I ( T ) : n sp atele a rtic u la ie i m eta c a rp o fa la n g ie n e, n fo s a ce se f o r m eaz n c h izn d pum nul. 4. O A N N - K O U ( S ) : m a rg in e a cu b ita l a m in ii n dep resiu n ea d in tre m eta c a rp ia nul V i osul cu crlig . 5. I A N G - K O U : m argin ea cu bital a m in ii, p e p liu l de fle x ie . 6. I A N G - L A O : m a rg in e a cu bital a a n tebrau lu i, pu in deasu pra s tilo id e i cu bitale (1,5 tr. d. de p liu l p u m n u lu i). 7. T C H E -T C H E N G (,,L o ) : fa a p o s te ro -in te rn a a n teb ra u lu i la a p r o x im a tiv ju m tatea lu n g im ii a n tebrau lu i. 8. S IA O - R A E ( D ) : n scobitu ra n e rv u lu i cu bital, la n iv e lu l v r fu lu i olecran u lu i. 9. T S IE N N - T C H E N N : m a rg in e a in fe r io a r a a rtic u la ie i scap u lo -h u m era le, la 1,5 tr. d. deasu p ra p liu lu i de fle x ie a l a x ile i, m a rg in e a in fe r io a r a deltoid u lu i. 10. N A O - J O U : p e m a rg in e a su p erioa r a a rtic u la ie i scap u lo-h u m era le, la 1 tr. d. sub spina om op latu lu i, p e v e r tic a la a crom ion u lu i. 11. T IE N - T S O N G : n fo s a su bspinoas, la m a rg in e a in fe r io a r a deltoid u lu i, pe v e rtic a la p o riu n ii m a i vo lu m in o a se a sp in ei om op latu lu i. 12. T C U R E N G - F O N G : m a rg in e a in fe r io a r a sp in ei om op latu lu i, n iv e lu l u n irii p trim ii in te rn e cu ce le tr e i p trim i ex tern e. 13. T S IO U - I U A N N : m a rg in e a su p erioa r a om op latu lu i, n scob itu ra co ra co id ia n . 14. T S IE N N - O A E : pe m a rg in e a su p erioar a tra p ezu lu i, n iv e lu l a p o fiz e i spinoase C.7. 15. T S IE N N - T C H O N G : pe m a rg in e a su p erioa r (a n te rio a r ) a tra p ezu lu i, n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase C.6. 16. T IE N N - T C H O N G : m a rg in e a p o sterio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, 3 tr. d. sub m astoid. ^ w . 17 . T IE N N - J O N G : m a rg in e a a n te rio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, m a lim e a u n gh iu lu i m an dibu lei. 18. T S IU A T (T ) - T S I A O : pe m a rg in e a in fe r io a r a m ola ru lu i, m fo sa fo rm a ta cu u n irea m a n d ib u lei (ram u ra a scen d en t). 19 . T I N G - K O N G : ch iar n a in tea tragusulu i, n fo s a u nde se sim te b a tm d te m p o ra la su p e rficia l .

143

PLANA

VII

VII. MERIDIANUL VEZICA (V)


(T ra ie c tu l e x te rn ) (du p G. S o u lie de M o ra n t) N 1. T S IN G - M IN G : p u in deasupra i n u n tru l co m is u rii in tern e a p le o a p elo r. 2. T S R O A N N - T C H O U : la 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian p e a rcad a sprncenoas. 3. M E I-T C H R O N G : la 4 tr. d. deasupra lu i V 2. 4. T S IO U - T C H R A E : la 5 tr. d. deasupra lu i V 2 . 5. O U -T C H R O U : la 6 tr. d. deasupra lu i V 2. 6. T C H R E N G -K O A N G : la 2 tr. d. n u rm a su tu rii fro n to p a rie ta le . 7. T R O N G - T IE N N : p e v e r tic a la con du ctu lu i au d itiv, la 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian. 8. L O - T S R I: p e sutura p a rie to -o c c ip ita l , 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian. 9. IU - T C H E N N : la p a rte a su p erioa r a b a zei o c cip ita le, 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian. 10. T IE N N - T C H A O U : su boccip ital, 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian. P u n c te le u rm to a re se gsesc la 2 tr. d. la te ra l d e lin ia m ed ian . 11. T A - T C H R O U : n iv e lu l a p o fiz e i tra n s vers e Di. 12. F O N G -M E N N : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 2. 13. F E I-IU (P . A S a l P ) : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 3. 14. T S IU E - I N N - IU : (P .A . al V . S . ) : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 4 . 15. S I N N - i u : la 2 d. de lin ia m ed ian p o s te rio a r sub v e rte b ra a V -a dorsal 16. T O U - IU : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D . 6.

17. K O - IU : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D.7. 18. K A N N - I U : (P .A . al F )* * : sub n iv e lu l a p o fiz e i spin oase D.9. 19. T A N N - I U : (P .A . al V .B .) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase D.10. 20. P I - I U : (P .A . al S .P.) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D .ll. 21. O E -IU : (P .A . al S) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D.12. 22. S A N N - T S I A O - I U : (P .A . al T .F .) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L .l. 23. C H E N N -IU (P .A . al R ) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase L.2. 24. T S R I - R A E - I U : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase L.3. 25. T A - T C H R A N G - IU (P .A . al G .I.) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L.4. 26. K O A N N - I U A N N - I U : sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L.5. P u n c te le u rm to a re se gsesc la 3 tr. d. la te ra l de lin ia m edian. 27. S T IA O - T C H R A N G - IU : (P .A . al I.S .) p e a rticu la ia sa c ro -ilia c n iv e lu l g u rii sacrate a V -a. 28. P R A N G - K O A N G - I U : (P .A . la V ) pe a rticu la ia sa croilia c , la n iv e lu l g u rii sa crate a Il- a . 29. T C H O N G - L IU - IU : pe a rticu la ia sa c ro -ilia c la n iv e lu l g u rii sacrate a IlI-a . 30. P A E - K O A N N - I U : p u in n a fa ra sacrului, la n iv e lu l g u rii sa cra te a IV -a . P u n c te le u rm to a re se a fl la 3,5 tr.d. la te ra l de lin ia m ed ian a corp u lu i. 31. C H A N G - T S IA O : pe p rim a gau r sacrat. 32. T S R A E - T S I A O : pe a I l- a gau r sacrat. 33. T C H O N G - T S IA O : pe a I l I - a gau r sacrat. 34. S I A - T S I A O : la 1 tr. d. n a fa ra lin ie i m ed ian e a co rp u lu i pe a IV - a gaur sacrat. 35. R O E - IA N G : pe m a rg in ea ex te rn a a rtic u la ie i sa cro -c o cc ig ien e . P u n c te le u rm to a re se a fl la 4 t r . d . la te ra l de lin ia m edian. 36. F O U -F E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.2. 37. P R O -R O U : la n lim e a a p o fiz e i su p e rio a re D.3. 38. K A O - R O A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.4. 39. C H E N N - T R A N G : la n lim e a a p o fiz e i spinoase D.5. 40. I - S I : la n lim e a a p o fiz e i spinoase D.6. 41. K O - K O A N N : la n lim e a a p o fiz e i spin oase D.7. 42. R O U N -M E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D .9. 43. I A N G - K A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.10. 44. I-C H E : la n lim e a a p o fiz e i spin oase D .ll. 45. O E - T S R A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oa se D.12. 46. R O A N G - M E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase L .l. 47. t C H E -C H E : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase L.2. 48. P A O - R O A N G : la n iv e lu l g u rii sa cra te a Il- a . 49. T C H E - P IE N N : la n iv e lu l g u rii sa crate a IlI - a . 50. T C H E R E N G -F O U : la m ijlo c u l p liu lu i fe sie r. 51. IN N - M E N N : m ijlo c u l fe e i p o s te rio a re a coapsei, la ju m ta tea dista n ei d in tre p liu l fe s ie r i p liu l p opliteu . 52. L E O U - T S R I: la 3 tr. d. deasupra m ijlo c u lu i sp aiu lu i pop liteu , pe m a rg in ea in tern a ten d on u lu i biceps cru ral, lu n ga p oriu n e. 53. O E - IA N G : p e o rizo n ta la tre cn d p rin m ijlo c u l sp aiu lu i p o p liteu , la 1,5 tr. d. de e x tre m ita te a sa ex tern . 54. O E -T C H O N G : la m ijlo c u l sp aiu lu i p o p liteu , p e pliu. 55. R O - IA N G : la 2 tr. d. sub V.54. 56. T C H E R E N G - T S IN N : n m ijlo c u l g r s im ii m oletu lu i, p u in sub p trim e a su pe rio a r a d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l m a le o l ex tern . 57. T C H E R E N G - C H A N N : sub m olet, p e v e r tic a la m ijlo c u lu i sp aiu lu i pop liteu , la m ijlo c u l d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l m a le o l ex tern . 58. F E I - I A N G (,,L o ) : p eron eu p o sterio r, p e o rizo n ta la lu i V.57 v e r tic a la m a rg in ii p o s te rio a re a m a le o le i extern e. 59. F O U - IA N G : n tre t^ndon ul lu i A c h ile i m a rg in e a p o sterio a r a p eron eu lu i, 3 tr. d. deasupra calcaneu lu i. 60. K R E O U N - L O U N : m a rg in e a su p erioar a ca lca n eu lu i; la ju m ta tea d istan ei d in tre ten d on u l lu i A c h ile si m a le o la extern . 61. P R O U -C H E N N : la 1,5 tr. d. sub V. 60. 62. C H E N N - M O : la 1,5 tr. d. sub m a le o la ex te rn pu in n ain tea ei. 63. T S IE N N - M E N N : la pu nctu l de u n ire a calcaneului, a stra galu lu i i cu boidu lui. 64. T S IN G - K O U ( S ) : m a rg in e a e x te rn a p icioru lu i, n d epresiu n ea din urm a m etata rsia n u lu i V. 65. C H O U -K O U ( D ) : m a rg in e a ex te rn a p ic io ru lu i n u rm a i pu in sub a rticu la ia m e ta ta rs o -fa la n g ia n a degetu lu i V. 66. T R O N G - K O U : m a rg in e a ex te rn a degetu lu i V pe fa la n g e I a p ro a p e de a r ticu la ia a Il- a . 67. T C H E N - IN N ( T ) : la 1 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh eal ex te rn al d egetu lu i al V -le a (ce l m ic ). * * P .A .= p u n c t de a s e n tim e n t al m erid ia n u lu i in d icat. 10 M an u al de acu pu nctu r

145

PLANA

VIII

V I I I . MERIDIANUL RINICHI (R) (T ra ie c tu l ex te rn ) (du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. I O N G - T S I U A N N ( D . l ) : n m ijlo c u l fo s e i p la n ta re fo rm a te p rin p lie re a halu celu i. 2. J E N N -K O U (D .2 ): fa a in tern a p icio ru lu i, sub i n a p o ia scafoid u lu i. 3. T C H A O -R A E ( S ) : fa a in tern a p ic io ru lu i, 1 tr. d. sub e x tre m ita te a in fe rio a r a m a le o le i in tern e. 4. C O E - T S IU A N N ; fa a in tern a p ic io ru lu i, 1 tr. d. n u rm a m a le o le i in tern e, p u in deasupra m a r g in ii in fe r io a r e a calcaneulu i. 5. T R A E - T S R I ( S ) : la 1 tr. d. n u rm a m a le o le i in tern e, m a rg in e a su p erioar a calcaneu lu i. 6. T A - T C H O N G (,,L o ) : la 1,5 tr. d. n a p o ia m a le o le i in te rn e la m a rg in e a su pe rio a r a calcaneu lu i. 7. T S IA O - T S IN N ( T ) : fa a in tern a gam b ei, la 3 tr. d. deasupra pu n ctu lu i m a i p ro e m in en t al m a le o le i in tern e, 0,5 tr. d. n u rm a m a rg in ii p o s te rio a re a tib iei. 8. F O U - L E O U : p e m a rg in ea p o sterio a r a tib iei, 3 tr. d. deasu p ra m a le o le i in tern e. 9. T S O - P I N N : la 1 tr. d. n u rm a m a r g in ii p o s te rio a re a tib ie i, 0,5 tr. d. deasupra sem idistan ei, m a le o l in tern in te rlin iu tib io -fe m u ra l. 10. I N N - K O U : p a rtea p o sterio a r in tern a fo s e i p o p lite e pe p liu l de fle x ie , m a r g in ea in tern a ten d on u lu i sem im em b ran osu lu i. 11. R O N G - K O U : m a rg in e a su p erioa r a pu belu i, 2 tr. d. la te ra l de sim fiz . 12. T A - R O : la 2 tr. d. deasupra pu belu i, 2,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 13. T S R I - T S I U N N : la 4 tr. d deasupra pu belui, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 14. S E - M A N N : la 5,5 tr. d. deasu p ra pu belui, la 3,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 15. T C H R O N G -T C H O U : la tr. d. sub o m b ilic, 3,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 16. R O A N G - IU : la 3 tr. d. la te ra l de om b ilic. 17. C H A N G - T S IO U : la 1,5 tr. d. deasu p ra om b ilicu lu i, m a rg in e a ex te rn a m a relu i drept. 18. C H E - K O A N N : la 3 tr. d. deasupra om b ilicu lu i, m a rg in e a e x te rn a m arelu i drept. 19. I N N - T O U : p e m a rg in e a in tern a c a rtila ju lu i ce u nete co astele V I I I - I X . 20. T R O N G - K O U : p e m a rg in e a in tern a ca rtila ju lu i ce unete co astele V I I - V I I I . 21. I O U - M E N N : p u in sub i n a fa ra e x tr e m it ii a p en d icelu i x ifo id , pe m a rg in ea in tern a ca rtila ju lu i, n iv e lu l u n irii co a s te lo r V I - V I I. 22. P O U - L A N G : p e m a rg in ea sternu lu i, sp a iu l V in tercostal. 23. C H E N N - F O N G : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a IV - a 1 tr. d. la te ra l de stern. 24. L I N G - S U : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I lI- a , 1 tr. d. la te ra l de stern. 25. C H E N N - T S R A N G : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I l- a 1 tr. d. la te ra l de stern. 26. R O U - T C H O N G : pe m a rg in e a in fe r io a r a coastei I, 1 tr. d. la te ra l de stern. 27. I U - F O U : pe m a rg in e a in fe r io a r a cla vic u le i, 1 tr. d. la te ra l de stern.

1* 0

147

PLANA

IX

IX . MERIDIANUL VASE- SE X (T ra ie c tu l ex te rn )

(V.S.)

( M a tr e du c o e u r sau m erid ia n u l P e ric a rd u lu i) (du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. T IE N N - T C H R E : 1 tr. d. n a fa ra m am elon u lu i, m a rg in ea su p erioar a coastei V. 2. T I E N N - T S I U A N N : m a rg in ea in tern a bicepsu lui, pu in sub o rizo n ta la trecn d p rin m am elon . 3. T S IO N - T S R E : p liu l cotului, m a rg in e a in tern a ten d on u lu i bicepsu lui. 4. T S R I - M E N : n tre radius i cubitus, p u in deasupra sem idistanei. din tre p liu l cotu lu i i p liu l pum nului. 5. T S E N N - C H E : m ijlo c u l fe e i a n te rio a re a an tebrau lu i, 4 tr. d. deasupra pliu lu i pum nului. 6. N E I- K O A N N (,,L o ) : s e m il rg ire a a n teb ra u lu i la 2 tr. d. deasupra p liu lu i p u m nului n tre tendoan e. 7. T A - L I N G (D i S) : pe p liu l de fle x ie al pu m nu lui la se m il rg im e a sa. 8. L A O - K O N G : m ijlo c u l p a lm ei m a rg in e a ex tern a m eta ca rp ia n u lu i I II. 9. T C H O N G - T C H R O N G : la 2 m m n a p o ia i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh eal e x te rn al m ed iu su lu i (p a rte a p o ic e lu i).

149

PLANA

X. MERIDIANUL TREI FOCARE (T.F.)


(T r a ie c tu l ex te rn ) ( T r ip le R e c h a u fe u r") (du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. K O A N N - T C H R O N G : la 2 m m n a p o ia i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l ex te rn al in elaru lu i. 2. I E - M E N N : m n dorsal, n tre m eta c a rp ien e le IV - V , a p ro a p e de a rticu la ia lo r cu fa la n g e le . 3. T C H O N G -T C H O U ( T ) : tn re m eta c a rp ien e le IV - V , n a in tea a rticu la ie i lo r su perioare. 4. IA N G -T C H E R E ( S ) : fa a d o rsal a n c h e ie tu rii pum nului, n d epresiu n ea d in tre capul m eta ca rp ia n u lu i I V osul cu c rlig . 5. O A E - K O A N N (,,L o ) : a n tebra dorsal, 2 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, m a r gin ea cu bital a radiusului, m n a n su pin aie. In m icarea de p ro n a ie, p e m a rg in e a radial*? a cubitusului. 6. R O E - T S O N G : an teb ra dorsal, la 4,5 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, pe m a r gin ea cu bital a radiusului. n m ic a rea de p ro n a ie p e m a rg in e a ra d ia l a cu bitu sului. 7. T C H E -K E O U : an tebra d orsal p e a ceeai o rizo n ta l cu T.F.6, m a rg in e a rad ial a cubitusului. n m ic a rea de p ro n a ie p e m a rg in e a in tern a cubitusului. 8. S A N N - I A N G - L O : a n tebra dorsal, 6 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, u or n a fa ra lu i T.F.6, a p ro a p e de lin ia m ed ian . n m icarea de p ro n a ie a p ro a p e de m a r gin ea ra d ia l a cubitusului. 9. S E - T O U : a n tebra dorsal, p u in n a fa ra lin ie i m ediane, la ju m ta te a d istan ei d in tre osul cu c r lig i e x tre m ita te a su p erioar . 10. T IE N N - T S IN G ( D ) : cot dorsal, e x trem ita tea su p erioar a ole cra n u lu i (a n te bra u l n e x te n s ie ), 1 tr. d. deasupra lu i (a n teb ra u l n f l e x i e ) . 11. T S R I N G - L E N G - IU A N N : a n teb ra u l n exten sie, 1 tr. d. deasu p ra olecran u lu i. 12. S I A O - L O : bra dorsal, m a rg in e a in fe r io a r a d eltoidu lu i, p u in n a fa ra lin ie i m ed ian e a brau lu i. 13. N A O - R O E : b ra p o stero -ex te rn , 3 tr. d. sub a crom ion , m a rg in e a p o sterio a r a hum erusului. 14. T S IE N - T S IA O : fa a su p e ro -ex tern a u m rulu i, n tre a cro m io n i tu b erozita tea m are a hum erusu lu i. 15. T I E N N - T S I A O : p e m a rg in e a a n te ro -su p e rio a r a tra p ezu lu i, la ju m ta te a dis tan ei de la baza gtu lu i la v r fu l scapulei. 16. T I E N N - I O U : fa a la te ra l a gtu lu i, p u in n u rm a m a rg in ii p o s te rio a re a s tern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, n iv e lu l u n gh iu lu i m an dibu lei. 17. I - F O N G : n u rm a lob u lu lu i u rech ii, p e m argin ea a n terio a r a m astoid ei, la 0,5 tr. d. deasupra e x tr e m it ii sale. 18. T C H R E - M O : pe craniu, la sem in lim ea u rechii. 19. L O U - S I: p e craniu, 1 tr. d. deasu p ra lu i T .F . 18 (m a rg in e a p a v ilio n u lu i u rech ii, dat p e sp ate). 20. T S IO - S O U N : la n iv e lu l p r ii rid ic a te a p a vilio n u lu i u rech ii, la r d cin a pru lu i. 21. E L - M E N N : n fo sa de din ain tea tragu su lu i. 22. R O - T S I A C : n a in tea u rech ii, la m a rg in e a su p erioar a a rc a d ei zig o m a tice, n fo sa fo rm a t p rin desch iderea gu rii. 23. S E -T C H O U -K O N G : n fos, deasupra i n a p o ia e x tre m it ii e x te rn e a sprn cen ei.

151

X I.

M E R ID IA N U L

V E Z IC U L A

B IL IA R

(V .

B .)

1. T R O N G -T S E -T S IA O : orb ita r, rioa r a a rcad ei zigo m a tice. 2. T I N G - R O E : pe in seria a n te ro -in fe rio a r a lo b u lu i u rech ii.

(T ra ie c tu l ex te rn ) (dup G. Sou li de M o ra n t) la 1 tr. d. n u rm a reb o rd u lu i

pe

m a rg in e a

supe

3. K R O - T C H O U - J E N N : pe m a rg in ea su p erioar a a rcad ei zig o m a tice, 1 tr .d . n u rm a m ijlo c u lu i su. 4. R A N N - I A : p a rtea su p erioar a tm p le i, la pu nctu l de p o rn ire a suturii p a rieto -tem p o ra le. 5. S IU A N N - L O U : la 3 t r . d . la te ra l de ex tre m ita te a sp rn cen ei, 2 tr.d. deasupra a rca d ei zig o m a tic e . _ _ ___ _ 6. S I U A N N - L I : la 1 tr. d. n a in tea reb o rd u lu i a n te rio r al u rech ii, 2 tr. d. deasupra a rc a d ei zigo m a tice. 7. T S IO U - P IN G : la 1 tr. d. n a in tea m a rg in ii a n te rio a re a u rech ii, 3 tr. d. deasupra a rca d ei zig o m a tice. 8. C H O A E - K O U : p e craniu, 2 tr. d. deasupra m a rg in ii su p e rio a re a p a vilio n u lu i u rechii, pu in n a in tea pu n ctu lu i su m a i n alt. 9. P E N N - C H E N : pu in n a in tea su turii fro n to -p a rie ta le , p e v e rtic a l , tre cn d p rin V .B . la l/7d. deasupra lu i V.B.8. 10. I A N G - P A E : pe fro n ta l, 2 t r . d . deasupra m ijlo c u lu i m a rg in ii su p e rio a re a o rb ite i (v e rtic a la p u p ile i). 11. L I N N - T S R I : p e fru n te, la 4 tr. d. deasupra arcad ei sp rn cen oa se, p e v e rtic a la m a rg in ii e x te rn e a orb itei. 13. T C H R E N G - IA N G : pe v e r tic a la pu n ctu lu i m a i n a lt al p a v ilio n u lu i u rechii, 4 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian a craniu lui. 14. T C H R E N G - L IN G : 4 t r .d . deasu p ra m astoid ei, 4 t r . d . la te ra l de lin ia m edian. 15. T IE N N - T C H R O N G : pe v e r tic a la m a rg in ii p o s te rio a re a m astoidei, 1,5 tr. d. deasupra o riz o n ta le i tre c n d prin pu nctu l cel m ai rid ica t al p a vilio n u lu i u rech ii. 16. F E O U -F A E : la 2,5 tr. d. n u rm i pu in dedesu btul p u n ctu lu i m a i rid ic a t al p a vilio n u lu i u rech ii. 17. O A N - K O U : pe v r fu l a p o fiz e i m a s to id ei (p u in p o s te rio r). 18. T S IA O - IN N :; pe m a rg in ea p o sterio a r a m astodei, o rizo n ta la tre cn d p rin fo sa in fe r io a r a tragusulu i. 19. N A O - K R O N G : p e sutura p a rie to -o c c ip ita l , n iv e lu l o riz o n ta le i v r fu lu i p a v ilio n u lu i u rech ii, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian . 20. F O N G -T C H R E : p e m a rg in e a la te ra l a tra p ezu lu i, la o rizo n ta la v r fu lu i m as toid ei, sub occip ita l. 21. T S IE N N - T S I N G : fa a la te ra l a gtu lu i, pe m a rg in e a la te ra l a tra p ezu lu i, o r i zon ta la m a rg in ii su p erioa re a c a rtila ju lu i tiro id . 22. I U A N N - I E : to ra c e (b ra u l d e-a lu n gu l co rp u lu i), pe coasta a V -a , la m argin ea a n te rio a r a fo s e i a x ila re 2. T C H R E - T S IN N : to ra c e (b ra u l d e-a lu n g u l co rp u lu i), p e coasta a V -a , 2 tr. d. n u n tru l m a r g in ii a n te rio a re a fo s e i a x ila re . 24. J E -IU E : m a rg in e in fe r io a r a coastei a V l- a , v e r tic a la tre cn d la 1 tr. d. la te ra l de lin ia m am elon u lu i. 25. T S IN G - M E N N : e x tre m ita te a lib e r a coastei a X lI- a . 26. T A E - M O : p e pu n ctu l cu lm in a n t a l crestei ilia ce. 27. O U -T C H R O U : la 1 tr. d. sub creasta ilia c , p e v e r tic a la lu i V.B.2S. 28. O E -T A E : dedesu btul i p u in n u rm a sp in ei ilia c e a n te ro -su p e rio a re. 29. T S IU - T S IA O : deasupra e x tr e m it ii su p erioa re a m a re lu i tro h an ter. 30 R O A N N - T S IA O : p e p a rtea cea m a i p ro e m in en t a m a re lu i tro h a n te r (n p o z i ie e zn d ). 31. F O N G -C H E : p e m a rg in e a a n te rio a r a fa s c ie i lata, la e x tre m ita te a m ediusului, in d iv id u l fiin d n p icioa re, cu b ra e le de-a lu n gu l coapsei. 32. S IA - T O U : la 1 tr. d. sub V.B.31. 33. I A N G - K O A N N : m a rg in e a p o sterio a r a fa s c ie i lata, la 4 t r . d . deasupra in terlin iu lu i tib io -fe m u ra l. 34. I A N G - L I N G - T S I U A N N : sub ca p u l p eron eu lu i. 35. I A N G - T S I A O : la m ijlo c u l d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l i e x tr e m i tatea in fe r io a r a m a le o le i ex tern e, la 0,5 tr. d. de m a rg in e a p o sterio a r a peron eu lu i. 36. O A E -T S IO U : la n lim e a pu n ctu lu i p reced en t, p u in n u rm a lui. 37. K O A N G - M IN G (,,L o ) : m a rg in e a a n te rio a r a p e ro n eu lu i 7 tr. d. deasupra e x tr e m it ii in fe r io a r e a m a le o le i ex tern e. 38. IA N G - F O U ( D ) : m a rg in e a a n te rio a r a p eron eu lu i, 5 tr. d. deasupra m a le o le i ex tern e. 39. S IU A N N - T C H O N G : m a rg in e a a n te rio a r a p eron eu lu i, 4 tr. d. deasu pra m a le o le i ex tern e. 40. T S IO U -S IU ( S ) : la m ijlo c u l a rtic u la ie i calca n eocu b oid e. 41. L I N N - T S R I : n a in tea jo n c iu n ii m e ta c a rp ie n e lo r I V V , c tre al IV -le a . 42. T I-O U -R O E : n u rm a e x tr e m it ii dista le a a rtic u la ie i m e ta ta rs o -fa la n g ie n e a d egetu lu i IV . 43. S IE -T S R I ( T ) : la b aza d e g etu lu i I V ex tern . 44. T S IA O - I N N : la 2 m m deasupra si n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn al d egetu lu i IV .

153

PLANA

XII

X II.

M E R ID IA N U L

F IC A T

(F )

(T ra ie c tu l ex te rn ) (du p G. S ou lie de M o ra n t) 1. T A - T O U N : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n g h ea l ex te rn al halucelu i. 2. S IN G - E T IE N ( D ) : pu in n u rm a jo n c iu n ii d eg etu lu i I II. 3. T R A E -T C H R O N G ( s ) : n u n gh iu l su p e rio r d in tre m eta ta rs ien e le I II. 4. T C H IN G - F O N G : p e fa a d orsal a p ic io ru lu i la n iv e lu l a rtic u la ie i a stra g a l-sca fo id , n tre ten d o a n ele ga m b ieru lu i a n te rio r si ex te n so ru l p ro p riu al halucelu i. 5. L I-C H E O U (,,L o ) : m ijlo c u l fe e i in te rn e a tib iei, 4 tr. d. deasupra m a le o le i interne. 6. T C H R O N G - T O U : fa a in tern a tib iei, la ju m ta tea d is ta n e i: m a le o l ex tern p la tou tib ia l. 7. S I - K O A N N : sub tu b ero zita te a in tern a tib ie i i n u n tru l tu b e ro z it ii sale a n terioa re. 8. T S IO U - T S IU A N ( T ) : p u in n a in tea i deasupra p liu lu i de fle x ie in tern al g e n u nchiului, p e tu b ero zita te a tib ia l , p e la b a gtei. 9. I N N - P A O : m a rg in e a p o sterio a r a croitoru lu i, 5 tr. d. deasupra p liu lu i in tern a l genu nchiu lu i. 10. O U - L I: la 3 tr. d. deasu p ra i p u in n a fa ra lu i F.9, m a rg in e a p o sterio a r a cro ito ru lu i. 11. I N N - L I E N N : m a rg in e a p o s te rio a r a croitoru lu i, 1,5 tr. d. sub i n a fa ra m ij lo c u lu i p liu lu i de fle x ie in gh in a l. 12. I A N G - G H E : p e p liu l in g h in a l, pe a rtera fem u ra l . 13. T C H A N G - M E N N : m a rg in e a su p erioa r a e x tr e m it ii a n te rio a re a coastei a X l- a (flo ta n t ). , s , . 14. T S R I- M E N N : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a V U I-a , 1 tr. d. n a fa ra lin ie i m am elon a re.

155

PLANA

XIII

X III.

VASUL

GUVERNOR

(V .G .)

S A U T O U -M O

(T .M .)

(T ra ie c tu l p rin c ip a l) (dup N g u y e n V a n N g h i) 1. T C H I A N G - T S I A N G : sub v r fu l eoccisulu i. 2. I A O - I U : la n iv e lu l a rtic u la ie i sa cro -c o cc ig ien e . 3. I A N G - K O A N N : n tr-o fo set , sub a p o fiz a spinoas a ce lei d e-a IV - a v e rte b re lom b a re. 4. M I N G - M E N N : n tr-o fo set , sub a p o fiz a spinoas a c e le i de a I l- a v e rte b re lom b a r. 5. IU A N N -T C tH O U : sub a p o fiza spinoas a p rim e i v e rte b re lom b a re. 6. T S I- T C H O N G : sub a p o fiza spinoas a c e ie i de a X l- a ve rte b r dorsal. 7. T C H O N G - S U : dedesu btul a p o fiz e i sp in oase a c e lei de a X - a v e rte b r dorsal. 8. T IN N - T C H O U : sub a p o fiz a spinoas a celei de a I X - a v e rte b r dorsal. 9. T C H I - Y A N G : sub a p o fiz a spinoas a c e lei de a V I I - a v e rte b r dorsal. 10. L IN G A E : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a V l- a v e rte b r dorsal. T 11. C H E N N - T A O : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a V -a v e rte b r dorsal. 12. C H E N N - T C H U : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a I I I - a v e rte b r dorsal. 13. T H A O - T A O : sub a p o fiza spinoas a p rim e i v e rte b re dorsale. 14. T A - T O U I : n tr-o fo set sub a p o fiz a spinoas a ce lei de a V il- a v e rte b r ce r vic a l , deasupra p rim e i v e r te b r e dorsale. 15. I A - M E N N : la ceaf, n tr -o fo set la 1/2 d. de r d c in a pru lu i, n tre cele 2 m a ri tendoan e. 16. F O N G - F O U : la ceaf, la 1 d. de rd cin a prulu i, n tr-o fo set a m arelu i ten d on ch iar deasupra occipu tulu i. 17. N O - F O U : pe lin ia m ed ian a re g iu n ii o c cip ita le, la 1,5 d. de ou n ctu l precedent. 18. T C H R A N G - T C A E N N : pe lin ia m ed ian a craniu lui, la 1 1/2 d. de pu nctu l p r e cedent. 19. C H A O - T IN G : n sp atele ve rte x u lu i, la 1 1/2 d. de p u n ctu l 20 (P A E - R O E ). 20. P A E - R O E : la m ijlo c u l cra n iu lu i n v e r te x , la in te rs e c ia lin ie i m ed ian e i a lin ie i care p lea c din a x u l v e r tic a l al u re c h ilo r n tr-o foset. 21. T C H I N G - T I N G : la 1 1/2 d. n fa a lu i P A E -R O E (20). 2,2. S E U N -R O E : la n iv e lu l fo n ta n e lei, n tr-o fo set , la 3 d. de P A E -R O E . 23. C H A N G - S IN G : cu o d. n a in tea pu nctu lu i p reced en t, la o d. de rd cin a fro n ta l a pru lu i, n tr-o fo set . 24. C H E N N - T IN G : n a in te cu 1/2 d. de pu nctu l preced en t. 25. (27). S O - L IO U : la n iv e lu l v r fu lu i nasului. 26. (28) C H O E - K A O : n tr-o fo set la n iv e lu l an u lu i n a zo -la b ia l, sub cloazon u l

nazal

27. (29) T O E - T O A N : la ex trem ita tea in fe r io a r a an u lu i n a zo -la b ia l, la co n ta c tul cu bu za su p erioar , pe o p roem in en . 28. G A N N - T S I A O : pe g in g ie, n fo sa d in tre r d c in ile in c is iv ilo r m ediani.

157

PLANA

XIV

X IV .

VASUL DE CONCEPIE (V.C) SAU J E N N -M O


(T ra ie c tu l p rin c ip a l) (du p N g u y e n V a n N g h i)

(J.M .)

1. R O E - I N N : p e perineu , la sem idistan a d in tre m a rg in e a a n terioa r a anusului i o rig in e a scrotu lu i. L a fe m eie, la ju m ta tea dista n ei d in tre anus i com isu ra p o ste rio a r a v u lv e i. 2. T S IO U - K O U : pe m a rg in e a su p erioa r a pubelui. 3. T C H O N G -T S I (P .H . al V ) : la 1,5 tr. d. deasupra pubelui. 4. K O A N N - IU A N N (P .H . al I . S . ) : la 1,5 tr. d. deasupra pu belui. 5. C H E -M E N N (p.H . al T . F . ) : la 3 tr. d. sub o m b ilic. 6. T S R I - R A E : la 2 tr. d. sub o m b ilic. 7. I N N - T S I A O : la 1 tr. d. sub om b ilic. 8. C H E N N - K O A N N : n m ijlo c u l om b ilicu lu i. 9. C H O R - F E N N : la 1 tr. d. deasu p ra o m b ilicu lu i. 10. S I A - K O A N N : la 3 tr. d. deasupra om b ilicu lu i. 11 . T S I E N N - L I : la 4 tr. d. deasu p ra om b ilicu lu i. 12. T C H O N G - K O A N N (p.H . d ig e s tiv a l T .F . i S ) : la 5 tr. d. deasu p ra o m b ilicu lu i (ju m ta tea d ista n ei o m b ilic - x ifo id ). 13. C H A N G - K O A N N : la 7 tr. d. deasupra o m b ilic u lu i (o riz o n ta la p o riu n ii m ai in fe r io a re a co astei a V H - a ). 14. T S IU - K O A N N (p.H . al C ) : la 1 tr. d. sub v r fu l x ifo id u lu i. 15. T S IO U - O E : v r fu l ap en di celu i x ifo id . 16. E C H O N G - T IN G : pe in te rlin iu l s te rn o -x ifo id ia n . 17. T R A N N - T C H O N G : n iv e lu l sp aiu lu i I V in tercostal. 18. I U - T R A N G : N iv e lu l sp aiu lu i I I I in terco stal. 19. T S R E - K O N G : n iv e lu l sp aiu lu i I I in terco stal. 20. R O A - K A E : n iv e lu l p rim u lu i sp aiu in tercostal. 21. S I U A N N - T S I : m a rg in e a su p erioa r a sternului. 22. T I E N N - T R O U : la 1 tr. d. deasupra sternului. 23. L I E R R - T S I U A N N : p e m a rg in e a su p erioa r a la rin gelu i. 24 T C H R E N G - T S IA N G : pe m a rg in e a su p erioar a fo s e i m en ton iere.

159

PLANA XV

- \ -------- V,nind

,. o/n rinichi

'--------------

1/C/

f s u ! Tchoug Mo C ne m e rid id n u l rin ic h iu lu i

1 princlpaldfnnfc/iiulw
----------- Vsu! secundar ai iui Tchoug-Mo

Je n n Mo

i ' r '

Tchoug M o M e rid ia n u l sto m a c

$0 3
V dsui c tre m e n d id n u ! r in ic h i c e c u r id a r ^ ^ d i iu / T eiioug M o

X V Tchong-Mo (vasul strategic") (dup G. Soulie de Morant)

M an u al de

PLANA

XVIII

P L A N A XVII
C tre f r o p u n c tu !

rjp reuniune / - AE nv u
V,

S t2 - -

r'

a V

#'

T r a ie c tu l
<j/ tu i In n -K E O

*tl J j
l !'W' t \ \

i/<{

Vc

-----------------

ra ie c iu i extrg ?/ lu i i r i n - K e o

In n - K e o
~

VB?9

M e n d fd n u i

rinichi

Vs9

V V'
X V III Yang-K eo (vasul Yang al micrii i forei") (dup G. Soulie de Morant)

vasul clciului")
XVII - ln-K eo M .)

163

ir

162

PLANA

XIX

PLANA

XX

VB1?

VBis

- - iJeen Mo

- _ . / n n OC

XIX

Inn-Oe (vasul Inn de legtur") (dup G. Soulie de Morant) XX Yang-Oe (vasul Yang de legtur") (dup G. Soulie de Morant)

164