Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE FINANTELE INTREPRINDERII

ECTS gr2

1.Finantele intreprinderii reprezinta : a) ansamblu de masuri si servicii al caror obiectiv este fenomenul financiar b)ansamblul de masuri si activitati al caror obiectiv este fenomenul financiar c)sarcini nefinanciare d)a+b 2.Procurarea fondurilor se poate realiza prin : a)surse interne b)organizatii c)surse externe d)a+b+c e)a+c 3.Activitatea intreprinderii poate fi redata prin : a)functia de productie b)functia financiara c)functia de organizare d)functia de comercializare e)a+b+d 4.Functia financiara a intreprinderii are : a)rol politic b)rol democratic c)rol functional d)rol operational e)a+c+d 5.Deciziile financiare care pot fi luate de conducerea intreprinderii pot fi: a)decizia de investire sau dezinvestire b)decizia de repartizare a profitului c)decizia de finantare d)a+c e)c+d 6.La ce se refera decizia de investire ? a)la modul de constituire a resurselor b)la repartizarea profitului pentru investirii c)la constituirea si gestionarea portofoliului de active d)a+c 7.Participantii la operatiile financiare sunt : a)statul,actionarii si detinatorii de titluri b)salariatii,actionarii,creditorii si statul c) salariatii,actionarii,creditorii,statul si conducatorii unitatii

8.Ce cuprinde ciclul financiar : a)ciclul de investire b)ciclul de finantare c)ciclul de exigibilitate d)ciclul de exploatare e)a+b+d 9.Recunoasteti care din urmatoarele elemente se regasesc in activul bilantului financiar : a)resurse de trezorezie b)mijloace cu durata mai mica de un an c)mijloace de trezorerie d)resurse cu scadenta mai mare de un an e)b+c 10.Recunoasteti cade din urmatoarele elemente se regasesc in pasivul bilantului financiar : a)mijloace de trezorerie b)resurse cu scadenta mai mica de un an c)resurse cu scadenta mai mare de un an a)a+b c)b+c 11.Pentru a determina mijloacele cu durata de exploatare mai mare de un an,se porneste de la activul imobilizat al bilantului contabil,care este modificat prin : a)scaderea activelor fictive b)se aduna toate activele fictive c)adaugarea activelor circulante a caror scadenta este peste un an d)a+c e)b+c 12.Capitalurile proprii de determina pornind de la capitalul propriu si datoriile financiare pe termen mediu si lung din bilantul contabil,care sunt modificate prin: a)eliminarea activelor fictive b)adaugarea provizioanelor c)adaugarea datoriilor nefinanciare d)a+b e)a+b+c 13.Fondul de rulment financiar se determina astfel: a)FRF=(R>1an)-(M>1an) b)FRF=(M<1an)-[(R<1an)-CBTS)] c)FRF=[(M<1an)+MT]-(R<1an) d)a+b e)a+c

14.Fondul de rulment financiar determinat dupa formula FRF=[(M<1 an)+MT]-(R<1 an) semnifica: a)partea capitalurilor permanente degajata de etajul superior al bilantului,pentru a acoperi neviole de finantare din partea de jos a bilantului b)surplusul activelor circulante nete in raport cu datoriile temporare sau partea activelor circulante nefinantata din datoriile pe termen scurt c)un excedent de resurse permanente in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante 15.Relatia [(M<1 an)+MT]=(R<1an),respective FRF=0 poate fi interpretata astfel: a)activele circulante transformarile in lichiditati sunt insuficiente pentru rambursarea datoriilor pe termen scurt b)activele circulante acopera strict datoriile pe termen scurt,fara posibilitatea degajarii unui excedent de lichiditate c)o amortizare totala a structurii resurselor permanente cu necesitatile de alocare a acestora 16.Trezoreria neta reprezinta diferenta dintre : a)necesarul de fond de rulment si fondul de rulment b)fondul de rulment imprumutat si necesarul de fond de rulment c)fondul de rulment si mijloace de trezorerie d)activele de trezorerie si credite bancare pe termen scurt 17.Care din elementele de mai jos se regasesc in structura activului bilantului functional : a)active circulante de exploatare b)mijloace de trezorerie c)active de trezorerie d)a+c e)b+d 18.Care dintre elementele urmatoare se includ in activele circulante in afara ecxploatarii: a)creditori diversi b)decontari cu grupul si asociatii cu sold debitor c)debitori diversi 19.Cifra de afaceri reprezinta: a)volumul afacerilor realizate cu tertii in urma activitatii curente a intreprinderii b)plusul de valoare adus de catre intreprinderea cu activitate in sfera comerciala la circuitul economic c)totalitatea cheltuielilor necesare pentru activitatea de productie a intreprinderii 20.Valoarea adaugata reprezinta : a) totalitatea cheltuielilor necesare pentru activitatea de productie a intreprinderii b)ceea ce adauga intreprinderea la circuitul economic prin propria activitate c)suplimentul de valoare adusa de intreprindere prin activitatea de comercializare

21.Calculul valorii adaugate se realizeaza prin : a)metoda sintetica b)metoda analitica c)metoda sistemica d)a+b e)a+b+c 22.Excedentul brut de exploatare este: a)rezultatul realizat din activitatea curenta a ntreprinderii, care permite s se msoare capacitatea de a genera i de a conserva fonduri b)msoa performana industrial i comercial a ntreprinderii c)rezultatul care provine din activitatea financiara 23.Rezultatul brut al exercitiului se obtine prin: a)Rbr=Rcrt+rextr b)Rbr=Venituri totale-Cheltuieli totale c)Rbr=Rexp+Rfin d)a+b e)a+b+c 24.Capacitatea de autofinantare poate fi caracterizata astfel :
a)este un sold rezidual al fluxurilor generate de ansamblul operaiunilor de gestiune

b)are caracterul unei resurse degajate n cursul exercitiului c)trebuie s acopere total sau parial necesitile financiare generate de investiiile de cretere i de ntrire a necesarului de fond de rulment
d)este un flux de trezorerie efectiv sau potenial

e)a+b+d 25.Ratele de structura a activelor reflect apartenena sectoriala a treprinderii, sunt n concordan cu natura activitatii acesteia i vizeaz urmtoarele aspecte:
a)ponderea imobilizarilor b)ponderea capitalurilor permanente c)ponderea activelor circulante d)a+c e)b+d 26.Conceptul de risc apare n strans legtur cu strategia financiara ntreprinderii, fiind

legat de: a)costul capitalului b)riscul de exploatare c)risc de insolvabilitate 27.Indicatorii care exprima calitatea activitatii economico-financiara sunt : a)solvabilitate financiara b)lichiditate c)solvabilitate d)rata rentabilitatii financiare

e)a+b+c+d 28.Surse de finantare a intreprinderii pe termen mediu si lung sunt : a)surse proprii b)surse prin indatorare c)finantare nerambursabila d)a+b e)a+b+c 29.Sursele proprii de finanare sunt reprezentate de: a)leasing-ul si creditul bancar b)cedarea activelor fictive c)resurse proprii d)a+b e)a+b+c 30.Situatia intreprinderii este foarte buna cand riscul de faliment este: a)<10 b)intre 10-30 c)intre 30-65 d)>90 31.Situatia intreprinderii este foarte buna cand valoarea scorului este: a)Z>0,16 b)0,1<Z<0,16 c)0,04<Z<0,1 d)Z<-0,05 32.Ce este factoringul ? a)operatiunea prin care banca pune la dispozitia posesorului creantei valoarea efectului commercial diminuata cu agio b)participarea unei institutii financiare specializate care se angajeaza sa achizitioneze, in mod regulat, un portofoliu de creante-clienti dobandite de intreprindere cu ocazia vanzarilor c)formarea sortimentului commercial si acordarea de diverse facilitate, indeosebi de pret d)studierea motivatiilor de cumparare

33.Ce tipuri de comisioane nu se determina in acelasi mod ? a)comisioane fixe care sunt independente de cuantunul si durata operatiunii b)comisioane care au rolul de a remunera munca bancilor in functie de riscul asumat

c)comisioanele proportionale cu cuantumul operatiunii d)comisioane proportionale cu cuantumul si durata operatiunii e) a+c+d

34.Plasamentele de trezorerie pot fi : a)plasamente financiare b)plasamente monetare nenegociabile sau negociabile c)plasamente pe termen scurt d)plasamente pe termen mediu si lung e)a+b

35.Sursele financiare sunt reprezentate de : a)CAF si AF resurselor excedentare generate de activitatea firmei b)leasing c)cedarea activelor imobilizate d)cresterea capitalului social prin contributia proprietarilor e)a+c+d

36.Indicatori care exprim calitatea activitii economico-financiare sunt : a)solvabilitatea patrimoniala b)lichiditatea c)trezoreria d)rata rentabilitatii financiare e)a+b+c+d

37.Care din cele de mai jos nu reprezinta o oportunitate pentru regiunea de S-E ? a)Creterea cererii de turism ecologic, religios, cultural, balneoclimateric b)riscul migrarii populatiei din mediul rural catre urban

c)prezenta investitiilor straine care pot determina inovarea si tehnologia d)oportunitatea existentei programelor nationale si europene pentru sustinerea dezvoltarii, inovarii, cercetarii 38.Care sunt dezavantajele creditului ? a)aparitia obligatiilor suplimentare b)existent mai multor formalitati obligatorii de indeplinit c)disponibil in orice moment d)nu poate fi obtinut mereu in cuantumul dorit de la institutia de credit e)a+b+d