Sunteți pe pagina 1din 182
1

1

CUPRINS

INTRODUCERE CAPITOLUL 1. ORIGINI CAPITOLUL 2. DIRECTORI CAPITOLUL 3. SPIONI CAPITOLUL 4. TRĂDĂTORI CAPITOLUL 5. OPERAŢ IUNI CAPITOLUL 6. DEPARTAMENTE ANEXA. LISTA DE DIRECTORI BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ DESPRE MOSSAD INDICE DE NUME

Silviei şi lui Hugo, cei mai importanţi pentru mine Mamei mele, pentru că mi-a ară tat importanţa cititului

Fabrica de fantome

Stihiile vremurilor tulburi ale anilor ‘30, în momentele nebune ale mişcărilor sioniste, au născut cea mai de temut organizaţ ie israeliană , şi de ce nu şi mondială : Mossad sau Institutul. Implicaţ i în asasinate, operaţiuni paramilitare, sabotaje sau acţiuni parapsihologice ofiţerii katsas din cartierul general plasat în centrul Tel-Avivului îşi întind tentacule în orice emisferă planetară. De fapt şi de drept, Institutul Central pentru Coordonare, incipienţa organizaţională a ce avea să urmeze ulterior şi să se transforme în Mossad, a fost fondat şi a luat fiinţă la 13 decembrie 1949, fiind ulterior reorganizat în mai multe etape. La început s-a dorit a fi o instituţie de nivel central ce urma să conducă interesele de intelligence ale Israelului prin intermediul altor agenţ ii. Ben Gurion a înţeles însă cum trebuie să-şi clă dească viitorul departament politic: prin informaţie. Deja Institutul ştia şi el ce a are de făcut. Tradiţiile de la care s-a pornit în fondarea serviciilor secrete israeliene erau, pe de o parte, acelea ale grupurilor clandestine, obişnuite să încalce legea

2

pentru ceea ce credeau că este cauza mai bună, iar pe de altă parte, cele ale serviciilor speciale ale armatei, inspirate de metode şi structuri organizatorice clasice. Israelul s-a impus şi a prosperat ca naţiune graţie poate celor mai abile operaţiuni secrete. Deci şi de spionaj. Primii lideri ai proaspă tului stat nu au dat înapoi de a se învolbura în lumea adesea ocultă a serviciilor de informaţ ii. Urmarea firească a fost faptul că noul stat a devenit o „spiocraţie“, numeroase figuri proeminente ale vieţii politice israeliene de atunci, dar şi de acum, având la activ un trecut mai mult sau mai puţin recunoscut cu serviciile de informa ţii. Ca urmare a acestui trecut, a fost normal ca principiul păstră rii secretului să stea la baza conducerii statului Israel după proclamarea independenţei. Acest principiu îşi are însă originea şi în tradiţ ia britanică în domeniu. Aidoma multor instituţii ale statului Israel şi serviciile secrete au fost organizate după modelul britanic, numeroşi evrei luptând în cadrul armatei britanice sau în spionajul militar în timpul celui de-al doilea război mondial. Marile performanţe ale Mossad-ului au fă cut mai tot timpul obiectul unor filme, romane, volume memorialistice, urmărite sau citite cu sufletul la gură de opinia publică internaţională . Prima mare realizare a Mossad- ului a constat în procurarea raportului secret al lui Hruşciov, prezentat, pe 24 februarie 1956, în şedinţa secretă a celui de al XX-lea congres al PCUS, prin care erau denunţate crimele lui Stalin, îndeosebi Marea Teroare din anii 1936 - 1938 care s-a abă tut asupra vechii gă rzi leniniste. Mossad- ul a procurat acest text, care circula într-un număr restrâns de exemplare în eşaloanele superioare ale partidului comunist, prin intermediu unui tânăr ziarist polonez de origine evreiască , Victor Greievski şi l-a trimis imediat lui Allen Dulles, şeful C.I.A. Publicarea sa de că tre Departamentul de Stat a constituit o adevă rată bombă atomică politico-ideologică în lumea comunistă . Hruşciov a declarat că textul publicat era un fals întocmit în laboratoarele imperialiste occidentale, cu prijinul SUA. În Occident, numeroşi comunişti s-au retras din partid, iar în ţările satelit Moscovei textul a generat un puternic curent anticomunist şi antisovietic, atacând baza moral ă şi legitimitatea sistemului. O altă realizare spectaculoasă a Mossad, intens mediatizată, a fost răpirea criminalului de ră zboi nazist Adolf Eichman, refugiat în Argentina şi aducerea lui pe calea aerului în Israel, unde a fost judecat, condamnat şi executat în septembrie 1960. Una din cele mai celebre acţiuni a constituit-o eliberarea a peste 100 de ostatici israelieni deţinuţi pe aeroportul Entebbe (Uganda) de un comando al Frontului Popular de Eliberare a Palestinei, secondat de terorişti germani, care, pe 27 iunie 1976, deturnase cursa Air France, Tel Aviv - Paris. Graţie reţelei de agenţi organizată cu mult timp în urmă de Mossad în Kenya, ţară vecină

3

Ugandei, care includea şi un membru al guvernului, acţ iunea a putut fi excelent pregă tită, încheindu-se cu eliberarea ostatecilor şi eliminarea teroriştilor. Şeful comandoului care a executat intervenţia antiteroristă, fratele viitorului premier Benyamin Netanyahu şi un soldat israelian şi-au pierdut viaţa în această misiune, adevărată capodoperă de organizare şi execuţie. Cea mai mare parte a succeselor Mossad-ului s-a datorat infiltr ării unor agenţi cu identitate falsă în diverse state sau organizaţiilor considerate periculoase din întreaga lume. Reprezentative în acest sens sunt cazurile lui Eliahul Cohen, care sub acoperirea unui om de afaceri sirian a reuşit să îşi creeze mai mulţi prieteni în mediile militare şi diplomatice de la Amman, furnizând informaţii valoroase statului israelian între 1962 şi 1965, sau cel al lui Wolfgang Lotz, infiltrat în Egipt, în decembrie 1960, care sub acoperirea de proprietar al unei firme de cai şi al unei şcoli de echitaţie va exploata informativ numeroşi înalţi funcţionari ai poliţiei şi serviciilor secrete egiptene, până în momentul căderii sale în februarie 1965. În multe privinţe, Mossad-ul a eclipsat adesea marile servicii concurente, respectiv CIA şi KGB, căpătându-şi o aură de invicibilitate. Mâna Mossad-ului s- a aflat în spatele unui lung şir de acţiuni politice, militare şi diplomatice din perioada postbelică . Nu au lipsit voci care să susţină că însă şi scandalul Monica Lewinski a fost provocat de fantomele din Tel Aviv pentru a-l compromite pe preşedintele Clinton, care avea profunde divergenţe cu premierul israelian Benyamin Netanyahu, acuzat de Washington că ar fi blocat procesul de pace din Orientul Mijlociu. Până nu de mult, orice aspect referitor la activitatea serviciilor secrete israeliene era considerat strict secret. Numai după ce primul ministru Ben Gurion a rostit în Knesset cuvântul „Mossad“ a fost posibil ca această denumire să devină publică, dar abia după încheierea Războiului Rece, misterele Mossadului au început să devină accesibile marelui public, gra ţie şi unor investigaţii semnate de importanţi ziarişti sau mărturii mai mult sau mai puţin ghidate ale unor memorialişti. Mossad Institutul pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale – a fost constituit ca o agenţie independentă, plasată exclusiv sub autoritatea şefului executivului. Pentru ofiţerii şi colaboratorii acestei organizaţii, termenul de Mossad nici nu există . Generic, însă , principalul serviciu de informaţ ii al Israelului este numit „Institutul“. Nici o altă ţară din lume nu a avut o asemenea nevoie presantă de un serviciu secret eficient. Israelul a fost şi este mai tot timpul înconjurat de duşmani, iar în mod vădit nu a avut relaţii diplomatice cu acele naţiuni care l-au considerat terorist. Pentru Israel, Mossad-ul a fost întotdeauna o chestiune de supravieţuire.

4

Lipsa totală de scrupule şi curajul nemărginit, precum şi hotărârea de a face uz de toate mijloacele pentru atingerea scopului propus au mărit mai tot timpul capacitatea de acţiune a acestei organizaţii. Serviciul secret israelian nu ţine seama de suveranitatea altui stat şi nu foloseşte un aresenal de mijloace limitate atunci când pune la cale o acţiune. În Israel, orice cetăţean, începând cu primul ministru, are datoria de a ajuta serviciul secret. La aceasta mai trebuie adă ugat faptul că serviciul secret israelian şi-a infiltrat oamenii printre personalităţile de seamă din aproape marea majoritate a serviciilor de spionaj din lume. Tot la capitolul „fondului uman“ aflat la dispoziţ ia Mossad-ului, se cuvine menţionat că acesta se diferenţiază net de cel al altor servicii secrete de renume. Agenţii Mossad-ului sunt, în general, oameni cu o înfăţişare obişnuită , discreţi, dar foarte dotaţi intelectual, pratici, care preferă să stea în spatele scenei publice şi care rareori sunt dispuşi să spună, fie şi prietenilor, unde locuiesc. Principala sarcină a Mossad-ului este de a organiza şi conduce activitatea de culegere de informaţii publice, economice şi tehnico-ştiinţ ifice în afara Israelului. Alte atribuţii privesc penetrarea şi contracararea activităţii organizaţiilor teroriste prin orice mijloace, organizarea şi coordonarea operaţiunilor, de propagandă împotriva ţărilor arabe şi de discreditare a acestora pe plan internaţional, desfăşurarea de operaţ iuni speciale împotriva ţărilor arabe ostile.

Neîndoielnic, Mossad-ul este de mulţi ani omniprezent în culisele politicii secrete, susţinând sau completând orice demers diplomatic al Israelului. Mossad-ul a fost prezent oriunde diplomaţ ia israeliană a acţ ionat pentru a soluţiona probleme evreieşti, iar contribuţ ia sa a fost apreciată adesea ca hotă râtoare. În ultimul timp însă , Mossad-ul a devenit prea convins de vocaţ ia sa de ambasador clandestin al Israelului, ceea ce a stârnit nemulţumirea Ministerului de Externe de la Ierusalim. Miza conflictului este mare: cine să deţină monopolul legă turilor cu ţă rile care au relaţii diplomatice tensionate cu Israelul - Ministerul de Externe sau Mossad-ul? Oscilaţiile balanţei disputei sunt influenţate de un ascendent al Mossad faţă de un adversar ale cărui performanţe datorate Israelului depind tot mai mult de valoarea informaţ iilor şi reuşita acţiunilor de influenţă realizate de rezidenţele spionajului israelian în ţările respective. În plus, multe din reuşitele diplomatice sunt realizate de cadre ale Mossad care acţionează în ţările respective sub acoperire diplomatică, ceea ce permite spionajului să-şi revendice partea leului, lăsând reprezentanţelor diplomatice satisfacţia precară de a semnala existenţa unor probleme care le depă şeşte. Şi acolo unde diplomaţii se dovedesc a fi neputincioşi, triumfă Mossad-ul. Această

5

dispută , ţinută , cât se poate, departe de ochii şi urechile lumii, pare a fi atins în ultima vreme o intensitate considerabil ă. Acolo unde nu este o direcţie, o naţiune eşuează , dar acolo unde este consens aceasta va fi în siguranţă. Vorbe care poate sună sec. Proverbe ivrite demodate? Nimic mai fals. Pasajele biblice amintite sunt tocmai principul de bază pe care fiecare acţiune a Mossad-ului se bazează , fie ea secretă , umedă sau transparentă . Consensul şi unitatea au stat de altfel şi la baza noilor concepte de intelligence cooperativ, sintagme care poate ieri ni se păreau desprinse din teoriile plate ale unor profesionişti prăfuiţ i, dar care azi, în contextul relaţiilor internaţionale actuale, reprezintă poate singurul moment de luciditate planetară în domeniu şi poate unica soluţie viabilă în faţa clivajelor sociopate de orice fel. Ca şi un deschizător de drumuri, Mossad-ul îşi va continua sinuos drumul greoi printre meandrele unei contemporanetăţi mult prea pragmatice, acţionând însă la fel de pragmatic şi continuând mai mereu să ne furnizeze iluzorii soluţii

miraculoase prin fabricarea de

Tiberiu Troncotă Prundu Bârgăului, aprlie 2009

INTRODUCERE

noi fantome.

MOSSAD, „Istoria Institutului”, este un rezumat al celor 55 de ani de istorie al „Institutului pentru Informaţii şi Operaţ iuni Speciale”, dar de asemenea şi al statului Israel şi al explozivelor şi periculoaselor relaţii ale sale cu vecinii arabi. La data de 1 septembrie 1951, primul ministru al Israelului, David Ben Gurion, a promulgat un decret care ordona crearea a ha-Mossad le-Modiin ule- Tafkidim Meyuhandin, sau Institutul pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale. Tocmai se nǎştea Mossad-ul. Noul Institut, nume cu care este cunoscut în lumea spionajului, urma sǎ se afle din punct de vedere administrativ sub controlul Ministerului de Afaceri Externe, deşi deciziile sale operative urmau sǎ se afle sub controlul propriului birou al primului ministru. Chiar şi astǎzi continuǎ sǎ fie la fel. În timpul anilor mei în postura de corespondent în Israel, la finele anilor optzeci şi începuturile anilor nouǎzeci, am devenit prieten cu cetǎţeni ai Israelului şi inclusiv cu un membru al Informaţiilor Militare, al Aman-ului. Când încercam sǎ vorbesc cu ei despre munca şi funcţiile Mossad-ului, cea mai mare parte a lor preferau sǎ devieze conversaţia. Un ziarist al revistei Jerusalem Report a ajuns

6

sǎ-mi spunǎ: „Pentru cetǎ ţenii acestei ţǎri, Mossad-ul, sau orice referire la el, este precum Mafia pentru cetǎ ţenii din sudul Italiei. Toatǎ lumea ştie cǎ existǎ, dar toţi preferǎ sǎ o ignore”. Pânǎ în 1966, mediilor de comunicare le-a fost interzis sǎ facǎ public numele directorului general al Mossad-ului. Ziarele, revistele sau trusturile de televiziune se refereau la memuneh ca „S”. Astǎzi, în plin secol XXI, deşi toţi recunosc existenţa Mossad-ului, continuǎ sǎ fie o organizaţie fantomǎ din toate punctele de vedere. De exemplu, Mossad nu are niciun capitol în Bugetele Generale ale Statului Israel; de asemenea nu se face nicio referire la el în cartea editatǎ de cǎtre Guvern despre departamentele şi ministerele guvernamentale; şi nicio referire în faimosul Political Dictionary of the State of Israel*. Pentru mulţi, Mossad continuǎ sǎ fie o organizaţie obscurǎ, fantasmagoricǎ şi total opacǎ.

* Dicț ionarul politic al statului Israel (n.r.)

O altă caracteristică a Mossad-ului faţ ǎ de celelalte servicii de informaţii din lume, fie CIA-ul american, MI6-ul britanic, FSB-ul rusesc sau CNI-ul spaniol, este cǎ spionajul israelian nu este subordonat niciunui organism regulator sau corp de control politic sau judiciar, ceea ce se întâmplǎ cu restul, cu CIA, care se aflǎ sub controlul Comitetului de Servicii de Informaţii al Congresului şi al Senatului; cu MI6, aflat sub controlul Comitetului de Informaţ ii al Parlamentului, sau cu CNI, sub controlul Congresului Deputaţilor şi al unui magistrat al Tribunalului Suprem. Mossad-ul îi informeazǎ doar pe primul ministru şi pe Dumnezeu. Deşi Israelul este o democraţie stabilǎ, în ceea ce priveşte serviciile sale de informaţii şi numirea celor mai înalţi şefi ai lor se îndepǎrteazǎ destul de mult de acea democraţie. De exemplu, în Statele Unite preşedintele este cel care îl numeşte pe directorul CIA, dar înainte ca acesta sǎ-şi asume funcţia, trebuie sǎ se supunǎ unei audienţe publice în faţ a unui Comitet de Informaţii desemnat de cǎtre Senat şi, ulterior, confirmat de o majoritate a acestei instituţii. În Israel, deşi primul ministru, de la David Ben Gurion la Ariel Sharon, este principalul responsabil de Mossad, în nenumǎrate ocazii obişnuieşte sǎ ignore acţiunile pe care acesta le desfǎşoarǎ. Pentru cetǎ ţenii Israelului, pur şi simplu, aceste acţiuni nu au existat niciodatǎ. De asemenea, în timp ce CIA are aproape 25.000 de angajaţi, FSB în jur de 15.000, Mossad, vǎ vine a crede sau nu, are între treizeci şi treizeci şi cinci de ofiţeri ai serviciilor speciale, cunoscuţi sub numele de katsa. Numǎrul redus de

7

agenţi ar putea fi explicat prin faptul cǎ, spre deosebire de alte servicii de informaţii, Mossad profitǎ de numǎrul mare de evrei din lume, care coopereazǎ în mod deschis, într-un anumit moment, cu serviciul de informaţii al Israelului. Aceşti strânşi colaboratori poartǎ numele de sayanim. Aceastǎ faţetǎ este comparabilǎ doar cu Sfânta Alianţ ǎ sau „Entitatea”, serviciul de spionaj al statului Vatican, care conteazǎ pe sprijinul oferit efectivelor sale de cǎtre preoţi, cǎlugǎri şi misionari trimişi în toate col ţurile lumii. În acest caz, atât Sfânta Alianţǎ cât şi Mossad-ul se bazeazǎ pe colaboratori împinşi de credinţ ǎ, în timp ce CIA, FSB şi altele, se bazeazǎ doar pe idealuri politice sau, pur şi simplu, pe bani. Mossad, în mai multe ocazii de-a lungul existenţ ei sale, a renunţat la a fi David pentru a se transforma în Goliat, deşi asta a presupus moartea multora, iar motto-ul sǎu oficial, „Prin înşelǎciune, vei face rǎzboi”, a condus la formarea altor motto-uri neoficiale şi care demonstreazǎ în multe ocazii modalitǎţile de a acţiona ale Mossad-ului. „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”; „Primul şi ultimul, mereu Israel” sau „Şi duşmanii vor cunoaşte că eu sunt Domnul, când voi să vârşi asupra lor ră zbunarea mea” sunt unele dintre ele. Celebrul agent al Mossad-ului, Rafael Eitan, a spus într-o zi: „Sarcina noastrǎ este sǎ facem istorie şi apoi sǎ o ascundem. În general suntem onorabili, respectǎm Guvernul constituţional, libertatea de exprimare şi drepturile omului. Dar în final înţelegem totodatǎ şi cǎ nimeni nu trebuie sǎ se interpunǎ în ceea ce facem”. Problema lor este cǎ, în apǎrarea unor valori morale pe care mulţi agenţi ai Mossad-ului le-au şi uitat, fraza care apare pe plǎcuţa directorului academiei de viitori agenţi a încetat sǎ mai fie motivul principal al luptei duse de toţi aceştia:

„Nu realiza un act imoral dintr-un motiv moral”. Meir Amit, memuneh al Mossad-ului între 1963 şi 1968, a spus nu de mult:

„În vechile timpuri, un agent al Mossad-ului nu ar fi permis niciodatǎ sǎ fie identificat cu uşurinţǎ. Mulţi alţii din interiorul comunitǎ ţii de informaţii cred cǎ greşeli de acest tip în arta interschimbului de informaţii nu sunt semne bune pentru viitorul Mossad-ului, în noul mileniu”. Scriitorul Gordon Thomas, unul dintre cei mai importanţi istorici ai Mossad- ului, a scris într-o bunǎ zi: „A avut loc un schimb de atitudine în interiorul Israelului, care a condus la supǎrare şi deziluzii din cauza erorilor operative ale Mossad-ului. În timpurile vechi, puţini israelieni erau preocupaţi ca succesele Mossad-ului sǎ fie bazate pe subminare, minciunǎ şi asasinat. Tot ce conta era supravieţuirea Israelului”. Dar odatǎ cu acordurile de pace cu vecinii arabi, Egipt şi Iordania ieri şi palestinienii astǎzi, mulţi cetǎţeni israelieni îşi pun întrebǎri din ce în ce mai des, cu privire la metodele utilizate de Mossad în rolul sǎu de scut al statului Israel.

8

Ari Ben Menashe, faimos katsa al Mossad-ului datoritǎ participǎrii la operaţiuni obscure, a afirmat: „Dacǎ Mossad continuǎ sǎ se închidǎ în ţelurile şi triumfurile din trecut, va fi pe punctul de a se sufoca. Ceva asemǎnǎtor unui cavaler medieval cu armurǎ sclipitoare, care şi-a pierdut calul la jumǎtatea bǎtǎliei”. Dupǎ cincizeci şi cinci de ani, imaginea „Institutului” deja nu mai este cea a unei eroice agenţii de spionaj care salvgardeazǎ dreptul Israelului la existenţ ǎ. Katsas nu mai opereazǎ sub romantica acoperire de soldaţi de avangardǎ ai Stelei lui David. Încǎ o datǎ Ben Menashe a ţinut sǎ asigure: „Israel şi lumea ar trebui sǎ se gândeascǎ la Mossad ca la un medicament preventiv pentru o boalǎ fatalǎ. Se ia medicamentul doar când boala ameninţǎ şi nu tot timpul”. Este clar cǎ moderaţia este ceva destul de îndepǎrtat de codul de comportare al Mossad-ului şi de ofi ţerii sǎi. Problema este dacǎ liderii sǎi, inclusiv prim-miniştrii ai Israelului şi memuneh-ii, vor decide sǎ îndeplineascǎ un rol mai moderat într-un Orient Mijlociu mai echilibrat. Poate cǎ ar fi timpul ca Mossad-ul sǎ abandoneze sabia pentru ramura de mǎslin; politica sa de a realiza acte dure pentru cauze mai miloase sau, ceea ce înseamnǎ acelaşi lucru, realizarea actelor imorale din motive morale. În plin an 2006, un departament al Mossad-ului încǎ se ocupǎ de fabricarea toxinelor care ar fi utilizate pentru a pune capǎt vieţii unui inamic al Israelului; şi astǎzi, alt departament, Kidon, se ocupǎ de executarea şi sechestrarea duşmanilor Israelului acolo unde se aflǎ; şi astǎzi, „Comitetul X” decide destinul între viaţǎ şi moarte al unui presupus inamic al statului evreu.

Aceastǎ carte încearcǎ într-o manierǎ simplǎ , în ale sale peste şapte sute de întrebǎ ri, sǎ dea rǎ spuns la multe dintre aceste enigme, secrete pân ǎ acum, ale unuia dintre cele mai obscure servicii de spionaj, dar totodat ǎ cu cel mai mare romantism, din toatǎ comunitatea de informaţii.

Capitolul I

ORIGINI

Ce înseamnǎ Mossad?

În ebraicǎ Ha-Mossad, acronim al le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhandin (Institutul pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale).

9

Când a fost fondat Mossad?

La data de 1 martie 1951 Mossad-ul a fost înfiinţat oficial şi o zi mai târziu a început sǎ opereze. Controlul sǎu depindea în mod direct de biroul primului ministru. Crearea formalǎ a Mossad-ului a avut loc dupǎ gravele lupte dintre serviciile de informaţii militare şi serviciile de informaţii civile.

Ce alt nume poartǎ Mossad-ul în lumea spionajului?

Institutul.

Ce nume a primit la origini Mossad-ul?

Ha Mossad Leteum sau Institutul pentru Coordonare. În 1963 a fost rebotezat cu numele actual, ha-Mossad, acronim al le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhandin (Institutul pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale).

Care este motto-ul Mossad-ului?

„Prin înşelǎciune, vei face rǎzboi”.

Care era deviza pe care le-o reamintea mereu Meir Amit agenţ ilor

sǎi?

„Primul şi ultimul, mereu Israel”.

Ce scrie pe placa de pe uşa directorului Academiei Mossad-ului?

„Nu realiza un act imoral dintr-un motiv moral”.

Care este pagina oficialǎ în ebraicǎ a Mossad-ului, pe Internet?

10

Care este pagina oficialǎ în englezǎ a Mossad-ului pe Internet?

Pe ce paginǎ de Internet se pot gǎsi ştiri despre Mossad?

Pe ce paginǎ de Internet neoficialǎ poate fi gǎsitǎ istoria agenţ iilor de informaţ ii ale Israelului?

Ce spune textul scrisorii de prezentare a memuneh-ului Meir Dagan de pe pagina oficialǎ a Mossad-ului de pe Internet?

Statul Israel i-a repartizat Mossad-ului sarcina de culegere de informaţii şi realizare de operaţiuni speciale sub acoperire, în strǎinǎtate. Munca sa trebuie sǎ identifice şi sǎ blocheze ameninţările asupra statului şi a cetǎ ţenilor, sǎ întǎreascǎ securitatea şi sǎ salvgardeze ţara. Este un privilegiu special sǎ serveşti Mossad-ul şi, pe deasupra, sunt privilegiat sǎ fiu directorul sǎu. Persoanele care se alǎturǎ Mossad-ului se alǎturǎ generaţiilor de combatanţi anonimi dedicaţi şi ofiţerilor de informaţii care sunt loiali şi credincioşi poporului şi ţǎrii lor. Stâlpul de rezistenţ ǎ al Mossad-ului sunt oamenii. Ei sunt însǎşi inima Mossad-ului. Ei sunt motoarele principale. Ei sunt prima linie operaţionalǎ. Le cer oamenilor care servesc Mossad-ul sǎ dǎruiascǎ Israelului talentul lor, dedicarea şi curajul lor. Oamenii din Mossad sunt mereu conştienţi de obiectivele lor; ei pǎstreazǎ confidenţialitatea şi servesc cu modestie şi loialitate. Mereu cǎutǎm ce e mai bun şi mai indicat pentru a ne uni. Aceastǎ paginǎ web este introducerea sa. Pagina web descrie spiritul şi valorile care motiveazǎ Mossad-ul. Dumneavoastrǎ de asemenea veţi gǎsi aici informaţii despre cum puteţi deveni unul dintre noi. Vǎ doresc succes.

11

MEIR DAGAN

Director, Mossad

Care este crezul ofiţ erilor Mossad-ului?

„Institutul pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale, de altfel cunoscut şi ca „Mossad”, a fost desemnat de că tre statul Israel pentru a culege informaţ ii, a le analiza şi a realiza operaţiuni speciale sub acoperire, dincolo de frontierele ţării. Ofiţerii Mossad-ului sunt sursa forţ ei sale şi efortul considerabil este investit pentru a-i hrăni pe ei, în dezvoltarea capacităţilor lor şi în credinţa spiritului corpului. Noi, personalul Mossad-ului, împărtă şim credinţa că :

Serviciul în Mossad este bazat pe recunoaşterea de serviciu al naţiunii, pe care-l oferim pentru identificarea cu valorile naţionale, cele mai alese interese naţionale şi obiectivele pentru care Mossad a fost creat. În desfăşurarea muncii noastre urmă rim justiţia, onestitatea, integritatea, modestia, responsabilitatea personală , cinstea, disciplina şi discreţia. Conducerea Mossad-ului presupune:

Conducerea şi motivarea, pentru a accepta responsabilitatea funcţiei şi a o pune în practică într-o manieră constructivă, oferirea sprijinului, conducerea prin exemplul propriu, delegarea responsabilităţilor şi inspiraţia.”

Sub ce motto a fost creat Mossad-ul?

„Unde nu există o bună îndrumare, poporul se duce în jos; dar unde sunt mulţi sfă tuitori, vine şi salvarea.” Cartea Proverbelor, Proverbul XI, 14.

Care este textul oficial al scrisorii redactate de către cel ce era atunci prim ministru al Israelului, David Ben Gurion, pentru crearea Mossad-ului?

SECRET

Către: Ministrul de Afaceri Externe De la: Primul ministru

12

Urmând instrucţiunile mele, se înfiinţează un Institut menit să coordoneze agenţiile de informaţii ale statului (departamentul de informaţ ii militare, departamentul de stat al Ministerului de Afaceri Externe, Agenţia Generală de Securitate, etc.). L-am însă rcinat pe Reuven Shiloah, consilier al Ministerului de Afaceri Externe pentru proiecte speciale, să organizeze şi să conducă Institutul. Reuven Shiloah mă va informa pe mine. El va acţiona la instrucţiunile mele şi îmi va furniza rapoarte despre activitate cu regularitate. Din punct de vedere administrativ, biroul dumneavoastră va face parte din Ministerul de Afaceri Externe. I-am ordonat lui R. Shiloah să întocmească o analiză despre mâna de lucru şi bugetul necesar pentru 1950-51, de aproximativ 20.000 lire israeliene, dintre care 5.000 de lire israeliene vor fi utilizate pentru operaţiuni speciale, întotdeauna autorizate de mine în prealabil. Vă solicit pe această cale să anexaţi această sumă la bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru 1950-51.

Semnat:

D. Ben Gurion

Ce faimos discurs ţ inea întotdeauna responsabilul de securitate al Mossad-ului, noilor agenţ i?

„De fiecare dată când vă veţi întoarce dintr-o misiune, veţi trece prin proba cu detectorul de minciuni. Puteţi refuza să o faceţi. Este la alegerea voastră, dar dacă refuzaţi, mă voi vedea nevoit să vă împuşc”.

De ce are nevoie Mossad la momentul actual şi de ce recrutează candidaţ i printr-o pagină oficială?

MOSSAD ESTE DESCHIS

Doar pentru 13 ingineri. Ramura tehnologică a Mossad-ului caută licenţ iaţ i în informatică şi ingineri electronişti. Visaţi să proiectaţi sofisticate instrumente tehnologice? Căutaţi o slujbă care să vă ofere provocă ri zi de zi? Ramura tehnologică a Mossad-ului vă invită să deveniţi o parte a producţ iei de tehnologie clandestină. Dacă vă doriţi un viitor în care să vă slujiţi pe dumneavoastră şi statul, trimiteţi

13

un curriculum vitae şi numărul dumneavoastră de identificare ca şi cetăţ ean, la acest număr de fax: 1-800-363-003 sau adresa de e-mail: tec-job@zahav.net.il Mossad este deschis. Nu pentru toţi. Nu pentru mulţi. Poate doar pentru dumneavoastră . Acest anunţ este destinat deopotrivă bărbaţilor şi femeilor. Doar candidaţii cei mai potrivi ţi vor primi un r ăspuns.

Pe ce pagină de Internet poate fi citit acest anunţ ?

Unde se afla primul cartier general al Mossad-ului?

În clă direa Hadar Dafna, un bloc înalt şi gri de pe strada Regele Saul din Tel Aviv. Acesta era sediul Mossad-ului din anul 1956.

Cum era descris sediul Mossad?

La intrarea în clă direa din strada Regele Saul, erau doar casieri în spatele ghişeelor şi persoane aşezate pe scaune de plastic. Într-o parte era o uşă fără plă cuţă de identificare. Acea uşă se deschidea cu două chei, era unica modalitate de a pătrunde în cartierul general al Institutului. Prima cheie deschidea uşa, cea de-a doua deschidea uşa liftului care urca cele opt etaje ale clădirii. Cartierul general al Mossad-ului era în realitate o cl ădire în interiorul alteia, cu propriile sale servicii de aprovizionare cu apă şi electricitate.

Ce departamente ale Mossad-ului ocupau cele opt etaje?

Comunicaţii şi ascultă ri la primul etaj; personal fără clasificare la cel de-al doilea; analiza, planificarea, personalul operativ, investigaţ ia şi dezvoltarea, cele cinci etaje următoare; biroul memuneh-ului şi statul major la cel de-al optulea etaj.

Care era ideea lui David Ben Gurion despre Mossad?

14

Aceea de a grupa toate activităţile de informaţii externe sub o singură agenţie. Noua agenţie folosea personal al altor agenţ ii de spionaj deja existente. Pentru uzul zilnic, noua agenţie urma să poarte numele de Mossad.

Sub ce departament se va afla Mossad?

Politic şi administrativ, sub Ministerul de Afaceri Externe al Israelului. Cu toate acestea, înalta conducere a Mossad-ului va fi formată din reprezentanţi ai Shin Bet şi Aman.

Ce indicaţ ie i-a dat David Ben Gurion lui Reuven Shiloah, primul director general al Mossad-ului?

Mossad îşi va desfă şura activitatea sub tutela primului ministru, va acţiona după indicaţiile sale şi îi va da socoteală doar acestuia.

Care va fi bugetul iniţ ial al Mossad-ului?

Două zeci de mii de lire israeliene.

Cinci

mii

de lire

vor

fi destinate

operaţiunilor speciale, autorizate doar de Ben Gurion.

Care a fost primul eşec al Mossad-ului?

A avut loc la doar nouă să ptă mâni după ce a fost creat, când serviciul

secret irakian a nimicit o operaţiune a israelienilor şi a reţ inut doi agenţ i şi

doisprezece colaboratori care le fuseseră subordonaţi. Odată judecaţi cu toţii, agenţii Mossad au fost condamnaţi la moarte şi restul la închisoare pe viaţă.

Cum a eliberat Israelul agenţ ii săi din Irak?

A depus o importantă sumă de bani într-un cont al unei bănci din Elveţia,

deschis pe numele ministrului de Interne al Irakului.

Ce poartă denumirea de „Cal”?

15

Un personaj important din interiorul Mossad-ului care ajută un agent să avanseze în ierarhia spionajului israelian.

Ce este Shai?

Acronim de la Sherut Yediot sau Serviciu de Informaţii. Una dintre originile Mossad.

Când a fost înfiinţ at Shai?

Serviciul de informaţii al Haganei, armata evreiască din Palestina înainte de înfiinţarea statului Israel, a fost creat în 1934. Structura şi modalitatea de operare a Shai a fost gândită de Eliah Golombo şi Shaul Avigur. Prima funcţie a Shai a fost protejarea coloniilor evreieşti de atacurile arabe şi ascunderea acestora înainte de a fi reţinute de că tre Poliţia britanică aflatǎ sub mandat britanic în Palestina. Ulterior, în anii ‘40, Shai s-a ocupat de ajutarea imigranţilor evrei care fugeau dintr-o Europă devastată de către Hitler. Shai a reuşit să infiltreze operatori în Poliţia britanică , în oficiile poştale, vămi şi centrale telefonice.

Când a avut loc cel mai mare succes reputat de Shai?

În 1946, când o unitate a Shai a reuşit să pună mâna pe o „carte neagră ” a serviciilor de securitate britanice şi care conţinea numele tuturor liderilor evrei ai Hagana.

Când a fost abolit Shai?

În iulie 1948, când au fost înfiinţ ate Aman şi Shin Bet.

Care este cea mai înaltă clasificare acordată unui document al Mossad-ului?

16

Sodi

Beyoter.

Clasificarea

de

serviciului secret israelian.

„Top

Secret”

dată

unui

document

al

Unde se află monumentul Mossad-ului dedicat celor care şi-au pierdut viaţ a în acţ iune?

În Gilot, la nord de Tel Aviv. În cadrul unui câmp de antrenament militar se află un monument închinat celor că zuţ i în cele cinci războaie arabe-israeliene. Monumentul reprezintă tributul adus celor 557 de bărbaţi şi femei că zuţi în acţiune; 71 dintre ei lucrau pentru Mossad. Cea mai mare parte dintre ei au murit în deşerturile din Irak, în deşerturile iraniene, în pădurile din America Centrală şi pe străzile din Africa şi Europa.

Ce nume folosea Mossad pentru CIA?

Numele de Elga.

Ce operaţ iune a Mossad-ului a dat naştere Kidon-ului, subunitate a Metsada?

Operaţiunea „Garibaldi”. Sechestrarea lui Adolf Eichmann în Argentina, dusă la bun sfârşit de o unitate a Nokmin (Răzbunătorii), este originea Kidon- ului. În 1957, Mossad-ul a primit vestea că Eichmann, unul dintre pilonii „Soluţ iei finale”, fusese vă zut în ţara sud-americană. Israel dorea să -l sechestreze, să-l ducă în Israel şi să-l judece. Echipa Mossad-ului a trebuit să aştepte doi ani până să se confirme identitatea lui Eichmann.

Sub ce pseudonim tră ia Adolf Eichmann în Argentina?

Sub cel de Ricardo Klement.

Când a ajuns echipa Nokmin în Argentina?

La data de 1 mai 1960.

17

De ce operaţ iunea purta numele de „Garibaldi”?

Pentru că acesta era numele stră zii pe care locuia Adolf Eichmann într-un cartier din Buenos Aires.

Când a avut loc operaţ iunea „Garibaldi”?

La data de 11 mai 1960.

Care a fost relatarea lui Rafi Eitan despre momentul răpirii criminalului de război nazist?

„Strada era pustie. În spatele meu l-am auzit pe specialistul nostru în ră piri deschizând uşa maşinii. Mergeam în spatele lui Eichmann. Mergea repede, ca şi cum ar fi vrut să ajungă degrabă acasă pentru a cina. Puteam auzi respiraţia grea a specialistului, aşa cum fusese învăţat la antrenament. Reuşise să scurteze timpul necesar unei răpiri la doisprezece secunde. Ieşirea, luarea obiectivului de gât şi târârea în interiorul maşinii. Maşina se apropie de Eichmann. Abia avu timp să se întoarcă şi să-l privească cu uimire pe specialistul care cobora din maşină. Bărbatul se împiedică de şiretul unuia dintre pantofi şi fu pe punctul de a cădea. Străbătusem jumătate de lume pentru a-l prinde pe omul responsabil de trimiterea a şase milioane de evrei la moarte şi puteam să -l pierdem din cauza unui şiret prost legat. Eichmann grăbi pasul. Specialistul îl prinse de gât şi îl aruncă pe locul din spate al maşinii. Specialistul intră rapid, aşezându-se aproape deasupra lui Eichmann. Toată treaba nu a durat mai mult de cinci secunde”.

Cine era „specialistul în răpiri” din echipa Mossad-ului?

Peter Malkin. La momentul actual locuieşte cu fiica şi cu nepoţii săi, în Washington.

Câte zile a rămas Eichmann într-un apartament deschis până au putut să -l scoată din Argentina?

18

Şapte zile.

Cum l-a scos Mossad pe Eichmann din Argentina?

Într-un avion al El Al, liniile aeriene naţionale, care dusese delegaţia oficială a Israelului la celebrarea centenarului de independenţă a Argentinei. La 21 mai, avionul a decolat cu Eichmann închis în calele sale.

Ce s-a întâmplat cu Adolf Eichmann?

A fost judecat în Israel şi condamnat la moarte pentru crime împotriva umanităţii.

Ce i-a spus Adolf Eichmann lui Rafael Eitan în momentele de dinainte de a fi spânzurat?

La data de 21 mai 1960, Adolf Eichmann a fost spânzurat la închisoarea din Ramal. Când urmau să-i pună funia de gât, Eichmann i-a spus lui Eitan: „Va veni timpul când mă vei urma, evreule”. Rafi Eitan i-a răspuns: „Dar nu este astăzi acea zi, Adolf”. Când s-a deschis trapa, Eichmann a scos un sunet de sufocare. Apoi s-a simţit mirosul defecă rii. Ulterior cadavrul a fost dezlegat şi mutat într-un loc secret. Fusese construit un cuptor special pentru a arde cadavrul. După câteva ore, puţina cenuş ă a fost împrăştiată în mare, din ordinul lui David Ben Gurion.

De ce a luat această mă sură David Ben Gurion?

Pentru a evita ca locul unde se aflau ră mă şiţele lui Eichmann să devină un punct de pelerinj al urmaşilor naziştilor. Primul ministru israelian nu dorea să lase nici cea mai mică urmă de-a lui Adolf Eichmann.

Ce faimoasă operaţ iune a Mossadului a fost autorizată de către Meir Amit şi dă dea naştere programului nuclear israelian?

19

În 1968, memuneh-ul Mossad-ului, Meit Amit, a ordonat una dintre cele mai spectaculoase operaţiuni desfăşurate de către serviciul secret israelian. O unitate specială de comando a Kidon-ului a capturat în mijlocul Mediteranei o încărcătură a unui cargobot de două sute de tone de uraniu îmbunătăţit, provenind din Belgia.

Care era numele vasului atacat?

Vasul Scheersberg A. Acesta plecase dintr-un port din Belgia, încă rcat cu uraniu, având ca destinaţie industria petrochimică din Milano. Vasul a fost interceptat în mare de către un vas al ZIM (compania navală naţională a Israelului) şi au fost confiscaţi toţi barilii de uraniu. Când Scheersberg A a fost atacat, mai mul ţi agenţi ai spionajului nemţesc, BND, au verificat foile de îmbarcare şi au investigat cine era proprietarul vasului, care s-a dovedit a fi o companie al cărei proprietar era nici mai mult nici mai puţin decât Dan Aerbel, un operator Kidon al Metsada, arestat ani mai târziu pentru implicarea sa în fiascoul de la Lillehammer.

Ce a provocat o puternică ră cire între Mossad şi MI6-ul britanic?

Aşa numita „Problemă Dikko”. Mai mulţ i agenţ i ai Mossad-ului s-au vă zut implicaţi în tentativa de răpire şi asasinat al unui diplomat nigerian suspectat de a fi vândut arme grupă rilor palestiniene. Mossad a fă cut greşeala de a atenta contra lui pe teritoriul britanic, încălcând astfel cuvântul dat MI6-ului prin care niciun membru al comunităţii israeliene de spionaj nu va comite niciodată un atentat sau o operaţiune sub acoperire pe teritoriul Marii Britanii. Problema Dikko a provocat o răcire a relaţiilor dintre guvernele de la Londra şi Tel Aviv, precum şi dintre MI6 şi Mossad.

Ce este definit ca un „agent învechit” în informarea israeliană ?

Un informator al Mossad-ului care nu este foarte activ.

Ce este definit ca un „agent mort” în Mossad?

20

Un agent care este uşor de descoperit şi reţinut când deţine o acoperire greu de menţinut.

Ce poartă denumirea de Fibers?

Descrierile fizice exacte ale persoanelor care se află într-un loc în care operează un katsa.

Ce este un Flop pentru Mossad?

Numele cu care Mossad cunoaşte membrii Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

Ce este un Humint?

Informaţie secretă culeasă de către oameni.

Ce înseamnă Keshet?

Arc.

Informaţie

culeasă

prin

intermediul

locuinţele în care s-a intrat prin efracț ie.

microfoanelor

montate

în

Ce alt nume poartă acest tip de informaţ ie?

Neviot.

Ce este „Lumina zilei” pentru Mossad?

Cel mai înalt grad de alertă pentru agenţii serviciului secret israelian.

Ce este o operaţ iune Ain Efes?

O operaţiune pentru care nu este admis eşecul.

21

Ce este un Maoz?

O fortăreaţă. Apartament deschis folosit de că tre katsa ai Mossad-ului sau pentru kidoni ai Metsada, ca centru de opera ţiuni în str ăinătate.

Ce este un Mishlashim?

O cutie poştală sigură pentru a primi sau trimite informaţii.

Ce este o misiune Neviof?

Un sistem pentru penetrarea într-o cameră a unui hotel, într-un birou sau în orice alt obiectiv, cu scopul de a planta microfoane.

Ce este informaţ ia Photint?

Informaţie secretă culeasă prin intermediul fotografiilor.

Ce este informaţ ia Sigint?

Informaţie secretă culeasă prin interferenţă de semnale.

La ce se zice Slicks în spionajul israelian?

La o ascunză toare pentru pă strarea documentelor.

Ce poartă denumirea de Tachless?

Intrarea în problemă. Atacarea unui obiectiv pentru a-l convinge să devină un informator al Mossad-ului.

22

Ce este Tira?

Palat. Apartament deschis, folosit de către agenţi ai Mossad-ului pentru a gă zdui un sechestrat sau reţinut într-o ţară str ăină.

De câte Tira dispune Mossad-ul în Londra?

Aproximativ o sută cincizeci.

Care sunt caracteristicile principale ale unui Tira sau Palat?

Unul dintre principalele Tira sau apartamente deschise din Tel Aviv se află pe strada Pinsker. Înainte de a fi folosit pentru o misiune, doi tehnicieni de la APAM (Avtahat Paylut Modienit), unitatea însărcinată cu securitatea operaţiunilor şi securitatea internă a Mossad-ului, intră în apartament şi, cu un aparat asemănător cu o telecomandă, deschid o uşă glisantă care permite intrarea într- un salon mare. Apartamentul este mobilat cu nişte obiecte uzate, scaune, puţ ine tablouri şi un covor furnizat de că tre armată . În fiecare cameră se află două paturi şi un telefon. În bucă tă rie se aliniază o linie de securitate conectată la un puternic calculator portabil, un fax, un seif, un frigider şi un tocător de hârtie de mare viteză. Ferestrele apartamentului ca şi toate celelalte, rămân închise permanent. Tehnicienii de la APAM se ocupă de trecerea unui soi de detector de electronice în formă de antenă prin toate colţurile apartamentului. De la pereţi, pe sub mese şi deasupra covoarelor până la capacele de la duş. Apartamentele deschise, în general, sunt folosite de că tre studenţii de la academia Mossad-ului în timpul pregă tirii lor ca agenţi.

Ce este o operaţ iune Zahav Tahor?

Aur pur. Aşa se numesc operaţiunile combinate ale Mossad-ului cu orice altă agenţie de informaţii israeliană , unitate a Armatei sau cu Poliţia.

În ce operaţ iune Mossad-ul a fost ajutat de serviciul de informaţ ii sud-african?

23

În operaţiunea numitǎ „Zulu” de că tre israelieni şi „Armageddon” de către sud-africani. Guvernul segregaţionist de atunci al Pretoriei şi serviciile sale secrete, BOSS (Biroul de Securitate de Stat), au recunoscut că au furnizat Mossad-ului informaţii despre Alan Kidger, un om de afaceri din Johannesburg, de 48 de ani, care fusese asasinat în mod misterios. Colonelul Charles Landman, şef al Poliţiei din Africa de Sud, a afirmat că Mossad-ul îl executase pe Kidger, pentru că acesta furnizase arme chimice Iranului şi Irakului.

Cum definea Rafi Eitan, şef al Operaţ iunilor Speciale ale Mossadului, sarcina agenţ ilor propriului serviciu de informaţ ii israelian?

„Sarcina noastrǎ este sǎ facem istorie şi apoi sǎ o ascundem. În general suntem onorabili, respectǎm Guvernul constituţional, libertatea de exprimare şi drepturile omului. Dar în final înţelegem totodatǎ şi cǎ nimeni nu trebuie sǎ se interpunǎ în ceea ce facem”.

Ce operaţ iune în Elveţ ia s-a dovedit a fi un eşec pentru Mossad?

Când una dintre echipele Mossad-ului a fost reţinută în oraşul elveţ ian Liebefeld, sâmbă tă , 24 februarie 1998. După cum se pare, cei cinci agenţi ai Kidon se pregăteau să îl execute pe Abdullah Zein, un important membru al Hezbollah. În timp ce-şi pregă teau acţiunea noaptea, o bătrână fără somn a decis să sune la Poliţie după ce a văzut mai mulţi indivizi suspecţi, trei bă rbaţi şi două femei, intrând şi ieşind dintr-un bloc de apartamente aflat la numărul 27 pe Wabersackestrasse. Când Poliţia a ajuns la locul respectiv, a găsit mai mulţi ofiţeri ai Kidon în plină acţiune.

Ce agenţ i ai Mossad-ului se aflau în Elveţ ia şi cum au reuşit sǎ scape?

Solly Goldberg, Rachel Jacobson, Efraim Rubinstein, Leah Cohen şi Matti Finklestein. Rubinstein a simulat un atac de cord, în timp ce restul colegilor sǎi fugeau. La spital s-a confirmat cǎ nu suferea de nicio durere cardiacǎ şi şeful Poliţiei a ordonat arestarea sa imediat. Miercuri, 28 februarie 1998, procurorul Del Ponte a decis sǎ facǎ publicǎ întreaga situaţie şi sǎ denunţe practicile Mossad-ului într-o ţarǎ presupus aliatǎ.

24

Ce criză a suferit Mossad-ul dupǎ numirea lui Meir Dagan ca memuneh?

Mossad trecea printr-una dintre cele mai rele crize ale sale de la creare şi care îi adusese pe şase dintre conducǎtorii sǎi la stadiul de a demisiona în câteva luni în urma divergenţelor cu actualul memuneh, Meir Dagan.

Cum anunţ a un ziar israelian criza care exista în Mossad?

Un ziar din Israel anunţa: „Cutremur la Mossad”. Ziarul descria o situaţie haoticǎ, descoperitǎ a fi din ce în ce mai gravǎ, dând naştere unei profunde lipse de încredere a tuturor departamentelor sensibile, incluzând Metsada şi, prin urmare, şi Kidon.

Ce importanţ i oficiali ai Mossad-ului au abandonat serviciul de spionaj după venirea lui Dagan?

Printre şefii Mossad-ului care au decis sǎ abandoneze serviciul, se aflau, în ordine ierarhicǎ, numǎrul 2, numǎrul 3, cel însǎrcinat de relaţiile cu serviciile de informaţii din alte state, şeful Metsada pentru operaţiuni speciale, cel al luptei anti-teroriste şi cel al resurselor umane.

De ce îl acuzau înalţ ii oficiali ai Mossad-ului pe Meir Dagan?

Directorii care au plecat îl acuzau pe Dagan de a fi încǎlcat o promisiune pentru a-l avansa pe numǎrul 3 al Mossad-ului şi de a fi întrerupt cǎile de comunicare cu generalul-maior Aharon Ze’evi-Farkash, şef al Serviciului de Informaţii Militare (Aman) şi cu Avraham Deichter, director al Shin Bet.

Ce firmǎ a înfiinţ at Mossad pe Wall Street pentru a se alege cu material electronic de înaltǎ tehnologie?

ORA. Cei doi şefi ai ORA în Statele Unite erau Ari Ben Menashe şi Rafi Eitan. Cu ideea de a lista o firmǎ interesantǎ la Bursǎ, mai mulţi agenţi s-au ocupat de achiziţionarea materialelor informatice de înaltǎ tehnologie care apoi

25

erau trimise în Iran. Echipamentele erau trimise prin avion la Tel Aviv şi în avioane irlandeze pilotate de piloţi irlandezi, echipamentele erau redirecţionate spre Teheran.

Ce înseamnǎ ORA?

Luminǎ, în ebraicǎ.

Care era numǎrul de telefon al ORA în Europa?

231-00-15. De la acest birou erau deviate câştigurile spre conturi secrete din Insulele Caiman, Belgia şi Luxemburg.

Cine era şeful ORA în Londra?

Nicholas Davies.

Ce este numit în Mossad un „efect ventilator”?

Când un agent arestat este abandonat de cǎtre Mossad, katsa are opţiunea de a utiliza aşa numitul „efect ventilator”, care constǎ în a povesti autoritǎ ţilor din tarǎ tot ce ştie despre aceia ce pun în pericol propria sa libertate.

În ce operaţ iune a colaborat Mossad cu Sfânta Alianţ ǎ, serviciul de spionaj al statului Vatican, pentru a salva viaţa primului ministru Golda Meir?

În operaţiunea „Diamant”, la data de 15 ianuarie 1973.

În ce a constat operaţ iunea „Diamant”?

În timp ce escadroanele Mossad-ului se ocupau de executarea teroriştilor din grupul palestinian „Septembrie Negru”, responsabili de asasinarea a unsprezece atleţi ai echipei israeliene de la Jocurile Olimpice din München, Ali

26

Hassan Salameh, pe care Mossad-ul îl cunoştea cu porecla de „Prinţul roşu”, pregǎtea un atentat pentru a pune capǎt vieţii Goldei Meir. „Septembrie Negru” a descoperit cǎ bǎtrâna conducǎtoare israelianǎ urma sǎ se întâlneascǎ cu papa Paul al IV-lea. Golda Meir încerca sǎ lege relaţii diplomatice cu Sfântul Scaun.

Cum a botezat Sfânta Alianţ ǎ aceeaşi operaţ iune?

Operaţiunea „Ierusalim”.

Când urma sǎ aibǎ loc întâlnirea dintre Golda Meir şi papa Paul al IV-lea?

Mossad şi Ministerul de Afaceri Externe al Israelului, prin intermediul Secretariatului de Stat al Vaticanului, au ştiut cǎ data de 15 ianuarie 1973 era data aleasǎ pentru întâlnire. Cardinalul Jean Villot a informat cǎ întâlnirea va dura treizeci şi cinci de minute, apoi urma un schimb de cadouri. În niciun moment întâlnirea dintre Paul al IV-lea şi Golda Meir nu urma sǎ se desfǎşoare dupǎ un program specific, ceea ce însemna cǎ orice temǎ putea fi tratatǎ de cǎtre ambele pǎrţi. Securitatea întâlnirii urma sǎ rǎmânǎ în sarcina Mossad-ului şi condusǎ de cǎtre Zamir şi a Sfintei Alianţe, în colaborare cu serviciul de spionaj italian.

Cine urma sǎ conducǎ responsabilii de securitatea Goldei Meir?

Zvi Zamir, memuneh-ul. Oamenii de legǎturǎ dintre Mossad şi Sfânta Alianţǎ erau Mark Hessner, din partea israelianǎ şi pǎrintele Carlo Jacobini, din partea Entitǎţii, serviciul de spionaj al Vaticanului şi pǎrintele Angelo Casoni, din partea Sodalitium Pianum, serviciul de contraspionaj al Sfântului Scaun. Lui Hessner urma sǎ i se alǎture şi Shai Kauly, katsa responsabil de baza din Milano.

Unde a dobândit pǎrintele Jacobini experienţ a sa în informaţ ii?

Pǎrintele Carlo Jacobini fusese şcolit în Statele Unite şi experienţa sa în informaţii o dobândise fǎcând diverse cursuri la Langley, cartierul general al CIA din statul Virginia. Agentul Sfintei Alianţe vorbea şase fluent limbi strǎine şi, în interiorul Vaticanului, era considerat un adevǎrat „nobil” datoritǎ relaţiilor sale familiale cu înalţi membri ai Curiei Romane, precum cardinalul Domenico Maria

27

Jacobini; cardinalul Ludovico Jacobini, secretarul de stat al papei Leon al XIII-lea şi cardinalul Angelo Jacobini.

Cum intenţ iona „Septembrie Negru” sǎ atenteze împotriva Goldei

Meir?

„Septembrie Negru” conta pe rachetele Strella tip SA-7, de fabricaţie ruseascǎ, ascunse într-o navǎ industrialǎ într-un port din Iugoslavia şi cu ele încerca sǎ detoneze avionul Goldei Meir când acesta era pe punctul de a ateriza pe aeroportul din Fiumicino. Rachetele erau propulsate spre obiectiv prin intermediul unui lansator cu o greutate de aproximativ zece kilograme, care se ţinea pe umǎr. Fiecare rachetǎ, cu o greutate de nouǎ kilograme, avea un motor solid şi uşor şi un sistem de ghidare care trecea prin infraroşu. Acest tip de rachete erau total inutile dacǎ se dorea detonarea unui avion de vânǎtoare, dar dacǎ obiectivul era mai greu şi mai lent, precum un avion Boeing de pasageri, racheta era cât se poate de eficientǎ şi ucigǎtoare.

Ce loviturǎ de efect a realizat „Septembrie Negru” pentru a devia atenţ ia de la atentatul asupra Goldei Meir?

La data de 28 decembrie 1972, un comando al „Septembrie Negru” a atacat ambasada Israelului din Bangkok. Într-un final, dupǎ ore de negocieri între ambasadorul Egiptului în Thailanda şi şeful comando-ului, a fost obţ inut un pasaj sigur pentru ca persoanele atacate sǎ poatǎ ieşi din ţarǎ, cu direcţia Cairo.

Unde erau ascunse rachetele?

Într-o furgonetǎ Fiat de culoare albǎ, aparent avariatǎ şi care se afla departe de drum. Nimeni nu se îndepǎrta atât de mult de o zonǎ circulatǎ dacǎ ceea ce aştepta era o maşină de tractări. Înarma ţi, israelienii s-au apropiat pânǎ unde era parcatǎ şi i-au cerut şoferului sǎ coboare din autovehicul. Uşa din spate s-a deschis şi a urmat o ploaie de împuşcǎturi. Unul dintre katsa a fǎcut un salt înapoi şi în timp ce cǎdea, a tras mai multe focuri. Una dintre împuşcǎturi i-a smuls urechea unuia dintre terorişti. Hessner şi-a scos arma printr-un geam şi a început sǎ tragǎ orbeşte. Un glonţ a strǎpuns umǎrul drept al celui de-al doilea

28

terorist şi o a doua împuşcǎturǎ i-a smuls o parte din obrazul stâng. Ambii terorişti au rǎmas rǎniţi grav pe pǎmântul plin de sânge.

Ce s-a întâmplat cu cea de-a doua furgonetǎ cu lansatoare de rachete?

Când avionul Goldei Meir începea sǎ se întrezǎreascǎ în depǎrtare, agenţii au vǎzut altǎ furgonetǎ de culoare albǎ apropiatǎ de pista de nord şi unde se puteau vedea un fel de ț evi îndreptate spre cer. Un agent al Mossad-ului cǎlcǎ acceleraţia şi izbi vehiculul dintr-o parte, fǎcându-l sǎ se rǎstoarne. În interior, doi membri ai „Septembrie Negru” rǎmǎseserǎ bloca ț i, striviţi de greutatea rachetelor şi a lansatoarelor.

Cine informase „Septembrie Negru” de reuniunea dintre papa Paul al IV-lea şi Golda Meir?

Bǎnuielile pe care le avea Sodalitium Pianum cǎzurǎ din nou asupra pǎrintelui Idi Ayad, de la Secretariatul de Stat al Vaticanului. În realitate, Ayad nu era doar un agent al Sfintei Alianţe, ci şi un un ofiţer de legǎturǎ între papa Paul al IV-lea şi conducerea OEP.

Ce ordine au primit katsa de la memuneh-ul Meir Amit în Africa?

Sǎ intervinǎ prin toate mijloacele în relaţiile dintre KGB şi oaspeţ ii sǎi africani şi între KGB şi serviciul de informaţii chinez, foarte activ în Kenia.

Ce operaţ iuni ale informǎrii chineze a nimicit Mossad-ul în Africa?

Un complot pentru a ră sturna Guvernul pro-occidental din Malawi şi informarea Guvernului din Kenia despre numǎrul mare de operaţiuni chinezeşti în acea ţarǎ.

Ce alte lovituri i-a dat Mossad-ul serviciului de informaţii chinez, în Africa?

29

În Ghana, un agent a fost ciuruit de gloanţ e în plinǎ stradǎ, alǎturi de iubita

sa. În Mali, alt agent chinez a zburat în aer împreunǎ cu maşina sa. În Zanzibar, una dinte cele mai importante baze ale spionajului chinez, clǎdirea care adǎpostea locuinţele mai multor agenţi a ars misterios. În Zambia, un agent chinez a fost legat de un copac şi devorat de cǎtre lei.

Ce loviturǎ de stat a organizat Mossad-ul în Africa?

În Ghana, împotriva lui Kwame Nkrumah. Când acesta se afla în vizitǎ oficialǎ în China, Mossad a organizat o loviturǎ de stat care l-a rǎsturnat. În schimb, noile autoritǎţi din ţarǎ au permis Mossad-ului sǎ distrugǎ toatǎ infrastructura spionajului chinez de pe teritoriul statului.

Ce rǎzbunare au dus la bun sfârşit agenţ ii spionajului chinezesc contra Mossad-ului?

Au rǎpit un katsa în Congo şi, dupǎ ce l-au torturat, l-au aruncat într-un râu plin de crocodili. Cineva a filmat ultimele minute de viaţ ǎ ale agentului israelian prins în col ț ii crocodililor şi le-a trimis la sediul Mossad-ului din Tel Aviv.

Cum s-a rǎzbunat Mossad-ul?

A lansat o rachetǎ în sediul spionajului chinezesc din Kinshasa, omorând

trei agenţi.

Cine a mediat între Mossad şi serviciul de spionaj chinezesc pentru a negocia pacea?

Preşedintele de atunci al Zairului, Mobutu Sese Seko.

Cum a omorât Mossad-ul un agent cubanez în Sudan?

Când acesta era în baie din cauza diareei, atunci când a tras de lanţul de la toaletǎ, o bombǎ pusǎ în rezervor a explodat. Partea de jos a corpului sǎu a zburat în aer.

30

Cu ce serviciu secret a avut Mossad-ul o relaţ ie foarte bunǎ în Africa?

Cu BOSS, biroul de securitate al statului Africa de Sud.

Ce a obţ inut Israelul prin intermediul acestei relaţ ii?

Primul export de uraniu îmbunǎtǎ ţit sud-african pentru Dimona.

Ce a obţ inut Africa de Sud prin intermediul acestei relaţ ii?

Israel

i-a

vândut

armament

american,

interzis

de

cǎtre

legile

internaţionale, din cauza regimului segregaţionist din Pretoria.

Ce i-au învǎ ţ at instructorii Mossad pe instructorii BOSS?

Sǎ trateze prizonierii prin sisteme de privare de somn, acoperirea capului timp îndelungat, obligarea prizonierului de a rǎmâne în picioare mult timp, lângǎ un perete, strângerea acestora de organele genitale, realizarea de simulǎri de execuţii ale prizonierilor şi o mare varietate de torturi mentale.

Ce este un mahebelim pentru Mossad?

Un terorist arab.

Ce

nume

dispreţ uitor

dǎ

Mossad-ul

serviciilor

secrete

civile

daneze?

Mossad-ul defineşte Politiets Efterretingsjtneste Polititstatonen (PEP) prin termenul de fertasalach, care în ebraicǎ desemneazǎ o serioasǎ eliminare de gaze. Pe scurt, un pârţ.

31

Ce nume dǎ Mossad-ul serviciilor secrete militare daneze?

Purpura.

Ce nume dǎ Mossad-ul serviciilor secrete suedeze?

Burgundia.

Ce este cunoscutǎ în interiorul Mossad-ului ca ruta „TLT”?

Ruta de furnizare a armelor din Libia spre OEP (Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei). TLT înseamnǎ Tripoli (Libia)- Tripoli (Liban) – Tripoli (Libia).

Ce înseamnǎ pentru Mossad expresia „mikrim ve tguvot”?

Expresie în ebraicǎ însemnând „acţiuni şi reacţii”. Li se cerea agenţilor Mossad ca, ştiind acţiunea, sǎ anticipeze reacţia. Pentru Mossad, fiecare posibilǎ acţiune prevedea o altǎ posibilǎ reacţie.

Câte reacţ ii trebuia sǎ prevadǎ un katsa al Mossadului?

Nu trebuia sǎ prevadǎ mai mult de douǎ reacţii dinainte.

Ce operaţ iune a Mossad-ului a dus la o strângere a relaţ iilor dintre Turcia şi Israel?

Sechestrarea liderului kurd Abdullah Ocalan. În octombrie 1998, primul ministru de atunci al Turciei, Bulent Ecevit, i-a cerut lui Benjamin Netanyahu ajutor pentru a-l putea captura pe Ocalan şi a-l transfera viu în Turcia, pentru a fi judecat pentru terorism. Guvernul de la Ankara îl fǎcea responsabil de moartea a aproape treizeci de mii de persoane în acţiuni teroriste ale grupului sǎu, PKK. Ocalan a ajuns la Roma. Italia a refuzat sǎ-i acorde azil politic dar şi sǎ-l extrǎdeze în Turcia. Când era pe punctul de a fi reţinut de Germania, din cauza faptului cǎ Ocalan cǎlǎtorea cu paşaport nemţesc fals, a decis sǎ retragǎ acuzele pentru a nu perturba numeroasa comunitate kurdǎ care locuia în Germania.

32

Cine a ordonat Mossad-ului sǎ ajute Turcia?

Benjamin Netanyahu lui Efraim Halevy, memuneh al Mossad-ului.

Ce nume de cod a primit aceastǎ operaţ iune?

Operaţiunea „Atent”.

ţ i katsa au fost repartizaţ i pentru aceastǎ operaţ iune?

Cinci katsa, o bat leveyha şi doi tehnicieni în comunicaţii.

Ce fapt a provocat reacţ ia Mossad-ului?

Când au descoperit cǎ Ocalan pǎrǎsise Italia pentru o destinaţ ie necunoscutǎ. Marţi, 2 februarie, liderul kurd a fost din nou detectat încercând sǎ cearǎ azil politic în Olanda. Guvernul de la Amsterdam a respins cererea. Va fi un informator al Mossad-ului cel care va anunţa cǎ Ocalan ieşea din Olanda într-un zbor KLM spre Nairobi. Vineri, 5 februarie, echipa Mossad-ului a ajuns în Kenia.

Unde se refugiase Abdullah Ocalan în Nairobi?

La ambasada greceascǎ din Nairobi. Problema era cum sǎ-l facǎ sǎ iasǎ de acolo. Mossad-ul ştia cǎ alte ţ ǎri africane îi refuzaserǎ intararea şi azilul politic. Ocalan devenea agitat, aşa cǎ un katsa al Mossad-ului care vorbea kurdǎ l-a convins pe liderul PKK sǎ se mute în nordul Irakului pentru a se refugia acolo.

Cum a fost capturat Abdullah Ocalan?

La ieşirea din ambasada greceascǎ, Ocalan se presupune cǎ a fost capturat de agenţi ai Milli Istihbarat Teskilati-mit (organizaţia naţionalǎ de informaţii) turcǎ şi transportat într-o furgonetǎ pânǎ la un aeroport din apropiere. De acolo, Abdullah Ocalan a fost transferat în Turcia la bordului unui Falcon-900. Câteva

33

sǎptǎmâni mai târziu, un tribunal turcesc îl va condamna la închisoare pe viaţǎ. Alte surse afirmǎ cǎ au fost katsa ai Mossad-ului cei care l-au sechestrat pe Ocalan şi l-au predat agenţilor spionajului turcesc la aeroport, dar aceasta din urmǎ este doar o presupunere.

Capitolul II

DIRECTORI

Ce alt nume poartǎ directorii generali ai Mossad-ului?

Memuneh.

Ce înseamnǎ memuneh?

„Primul la conducere” sau „primul dintre cei asemenea”.

Ce nume purtau pânǎ în 1966?

Pânǎ în 1966 era interzis prin lege sǎ fie fǎcut public numele directorului general al Mossad-ului. Pânǎ în acel an, directorul general era cunoscut prin litera „S”.

Cine a fost primul memuneh?

Reuven Shiloah, din anul 1951 pânǎ în 1952. Nǎscut sub numele de Reuven Zaslanski în Ierusalim, Shiloah provenea dintr-o familie evreiascǎ- ortodoxǎ. Deşi era un om mic de staturǎ şi cu nişte ochelari cu lentile groase, privirea sa era foarte penetrantǎ şi dǎrâmǎtoare.

Sub ce alte nume era cunoscut Shiloah?

„Dl. Inteligenţǎ” sau „Pǎrintele modernei organizaţii a serviciilor secrete israeliene”.

34

Ce alte sarcini de spionaj a realizat Shiloah?

A lucrat pentru Biroul de Servicii Strategice (OSS) în Washington, Cairo şi Istanbul. În timpul acestei perioade, Shiloah a dezvoltat o strânsǎ relaţie de prietenie cu James Jesus Angleton, ani mai târziu ajuns şef al contrainformǎrii CIA.

Ce numire a primit Reuven Shiloah din partea primului ministru David Ben Gurion?

În 1949, Shiloah a fost numit preşedinte al Comitetului de Coordonare a Serviciilor de Informaţii ale Israelului. Shiloah a deţinut aceastǎ funcţie pânǎ în martie 1953.

Ce a fǎcut ca Ben Gurion sǎ-i cearǎ lui Shiloah sǎ se ocupe de reorganizarea serviciilor de informaţ ii, militare şi civile?

Problemele dintre serviciile de informaţii militare (Aman) şi cele civile (Mossad şi Shin Bet). Asta l-a determinat pe David Ben Gurion sǎ-i încredinţeze lui Reuven Shiloah reorganizarea tuturor serviciilor de informaţii.

Care au fost principalele reuşite ale lui Shiloah la conducerea Mossad-ului?

Deşi Shiloah s-a aflat o perioadǎ scurtǎ la conducerea Mossad-ului, a reuşit sǎ punǎ la punct structura care se menţine şi astǎzi.

Ce a provocat demisia lui Reuven Shiloah?

Continuele dispute interne între şefii serviciilor de spionaj ale Israelului, precum şi rǎnile grave suferite într-un accident de maşinǎ la mijlocul anului 1952, au provocat demisia lui Reuven Shiloah din funcţia de şef al Mossad-ului, în septembrie 1952. Un an mai târziu va ocupa funcţia de ambasador al Israelului la Washington.

35

Când a decedat primul memuneh al Mossad-ului?

Reuven Shiloah, unul dintre cele mai mari genii şi maeştri ai spionajului, a murit în anul 1959, la vârsta de 50 de ani.

Care este cea mai bunǎ biografie scrisǎ despre Reuven Shiloah?

Cea scrisǎ de cǎtre Haggai Eshed: Reuven Shiloah, the Man Behind the Mossad. Secret Diplomacy in the Creation of Israel*.

* Reuven Shiloah, omul din spatele Mossad-ului. Diplomaț ia secretă în crearea Israelului. (n.r.)

Cine a devenit cel de-al doilea memuneh al Mossad-ului?

Isser Harel, memuneh al Mossad-ului între 1952 şi 1963. Isser Halperin (Harel), nǎscut în 1912, a ajuns în Palestina în 1930 ca imigrant rus şi şi-a gă sit adă post într-un kibbutz. Ani mai târziu îşi va înfiinţa propria lui companie de portocale. Fǎrǎ îndoialǎ, va fi mereu amintit în lumea informaţiilor ca cel mai bun şi mai eficient memuneh al Mossad-ului.

Care au fost primele sale cuvinte la conducerea Mossad-ului?

„Trecutul s-a terminat. Nu vor mai exista erori. Vom avansa împreunǎ. Nu vom vorbi cu nimeni în afarǎ de noi înşine şi nimeni în afarǎ de mine nu va pune întrebǎri”.

Când a început cariera sa în lumea spionajului?

În anii ‘40, când s-a alǎturat Hagana şi forţelor auxiliare britanice pentru a lupta împotriva naziştilor. A condus ramura de informaţ ii a Hagana în 1942.

36

Ce întâmplare va face ca David Ben Gurion sǎ punǎ ochii pe Isser Harel?

Harel şi oamenii sǎi vor scufunda vasul din Iragun, Altalena, din ordinul lui David Ben Gurion. Altalena transporta arme pentru Iragun-ul lui Menahem Begin. Ben Gurion a ordonat serviciilor sale de spionaj sǎ o scufunde. Dupǎ aceastǎ întâmplare, Harel a avansat rapid printre rândurile elitei israeliene.

Care a fost prima funcţ ie importantǎ a lui Isser Harel în lumea spionajului israelian?

A devenit primul şef al Shin Bet, serviciul de securitate internǎ al Israelului şi directorul general al Mossad-ului începând cu anul 1952. A condus ambele servicii de informaţii, Shin Bet şi Mossad.

Ce grup de persoane admira Harel pentru cunoştintele lor despre arabi?

Pe kibbutzniks, locuitori ai kibbutz-urilor. Despre ei spunea: „Au învǎţat nu doar sǎ gândeasca precum ei, dar şi sǎ gândeascǎ mai rapid”.

Care este principalul scop al lui Isser Harel la conducerea Mossad-

ului?

Harel va dezvolta, de-a lungul conducerii sale, o bunǎ cooperare cu CIA. Mossad-ul a colaborat cu Statele Unite pentru culegerea de informaţii despre Uniunea Sovieticǎ şi KGB.

Ce reţea faimoasǎ a creat Isser Harel?

Aşa numita reţea „Trident”, prin intermediul cǎreia Israelul, Iranul şi Turcia culegeau informaţii secrete despre Guvernul egiptean. Harel era cunoscut pentru graba sa de a apǎra Israelul şi de a proteja democraţia în interiorul statului.

37

Ce operaţ iune a fost condusǎ de Isser Harel personal şi care i-a adus recunoaşterea mondialǎ?

În timpul mandatului sǎu ca şef al Mossad-ului, a condus mai multe operaţiuni celebre. Una dintre ele a fost capturarea în anul 1960, în Argentina, a lui Adolf Eichmann, unul dintre pilonii nazişti ai „Soluţiei Finale” la adresa evreilor.

Ce cadou i-a fǎcut Isser Harel lui Allen Dulles, care tocmai fusese numit DCI al CIA?

În 1954, când Harel a vizitat Washingtonul, şeful Mossad-ului i-a înmânat şefului CIA un pumnal pe a cǎrei teacǎ se vedea scris: „Gardianul Israelului niciodatǎ nu doarme şi nici nu este neglijent”.

Ce i-a rǎspuns Dulles lui Harel dupǎ ce a citit inscripţia de pe pumnal?

„Puteţi

conta

dumneavoastrǎ”.

pe

mine

pentru

a

rǎmâne

de

veghe

alǎturi

de

Ce a provocat primele ciocniri între David Ben Gurion şi puternicul sǎu memuneh şi, într-un final, demisia lui Isser Harel?

În 1962, Harel a descoperit cǎ nemţii îi sfǎtuiau pe egipteni cu privire la tehnologia rachetelor. Dupǎ unii experţi, tehnologia lor era net inferioarǎ celei a Israelului şi prin urmare nu constituia o ameninţare a securitǎ ţii; totuşi, Harel a decis sǎ intimideze Germania. Asta l-a mâniat pe David Ben Gurion. Ca rezultat al divergenţelor ireconciliabile cu primul ministru, Harel şi-a dat demisia din Mossad la data de 25 martie 1963.

De ce s-a ocupat Isser Harel dupǎ retragerea sa?

Dupǎ o carierǎ strălucită în lumea spionajului, Harel s-a dedicat scrisului. Cartea sa cea mai bunǎ este Casa de pe Strada Garibaldi (1975), în care relateazǎ capturarea lui Adolf Eichmann.

38

Când a decedat Harel?

Isser Harel va muri în Israel, la data de 19 februarie 2003, la vârsta de 91 de ani.

Care este cea mai bunǎ biografie scrisǎ despre Isser Harel?

Cea mai bunǎ biografie despre Harel este scrisǎ de Michael Bar-Zohar, Spies in the Promise Land. Iser Harel and the Israeli Secret Service*.

*Spioni în Ț ara Făgă duinț ei. Iser Harel şi Serviciul Secret Israelian. (n.r.)

Cine a devenit cel de-al treilea memuneh al Mossad-ului?

Meir Amit, nǎscut în 1921, a fost memuneh al Mossad-ului între 1963 şi 1968. Meir Slutzki s-a nǎscut într-un kibbutz din Palestina. S-a alǎturat Haganei, organizaţia clandestinǎ evreiascǎ, fiind numit comandant al unui batalion şi, ulterior, al unitǎţii de elitǎ „Brigada Golani” în timpul Rǎzboiului de Independenţǎ (1948). Amit a servit în Armata israelianǎ în infanterie şi la o unitate de blindate.

Ce serviciu de spionaj israelian condusese anterior?

Amit a fost şeful serviciului de informaţii militare (Aman) din 1962 pânǎ în

1963.

Care au fost primele sale cuvinte dupǎ ce şi-a asumat conducerea Mossad-ului?

„Nu vor mai exista operaţiuni de salvare a copiilor. Nu vor mai exista interferenţe politice. Eu vǎ voi proteja pe fiecare dintre dumneavoastrǎ de

39

criticile externe, dar dacǎ eşuez, toate acestea vor ieşi pe uşǎ”. Aceste cuvinte le-au fost adresate şefilor de departamente ale Mossad-ului.

Ce preţ uia Meir Amit înainte de toate?

Humint, arta muncii umane de informaţii. Vroia ca aceasta sǎ fie cea mai mare abilitate în Mossad.

Ce le spunea Meir Amit agenţ ilor de teren (katsa) ai Mossad-ului?

„Nu vǎ axaţi niciodatǎ pe imaginea de ansamblu, ci pe detaliile mici”.

Ce recomandare le fǎcea Meir Amit kidonilor Metsada?

„Gândiţi precum ţinta voastrǎ şi încetaţi sǎ vǎ mai identificaţi cu ea doar când gâtul vǎ este strâns ca în cleşte”.

Cine era şeful sǎu superior direct, în timpul campaniei din Suez din 1956?

Meir Amit a fost cel de-al doilea sub conducerea celebrului general Moshe Dayan.

Ce întâmplare s-a produs în Aman în timpul mandatului lui Meir Amit?

Când Amit s-a ocupat de Aman în 1962, cei trei predecesori ai sǎi fuseserǎ suspendaţi. În timpul mandatului sǎu în fruntea Aman-ului, a crescut rivalitatea sa faţǎ de Mossad-ul lui Isser Harel. Într-un final, la data de 26 martie 1963, primul ministru David Ben Gurion l-a numit memuneh al Mossad-ului.

Ce faimos militar şi apoi şef al spionilor îl va urma pe Amit la conducerea Aman?

40

Cel ce pânǎ atunci era al doilea dupǎ Amit la conducerea Aman, maiorul Aharon Yariv, l-a urmat la conducerea informaţiilor militare.

Care este principalul front al lui Meir Amit la conducerea Mossad?

În timpul mandatului sǎu, Meir Amit a dezvoltat o strânsǎ relaţie cu preşedintele Statelor Unite, Lyndon B. Johnson, şi cu directorul CIA, Richard Helms.

Ce a fǎcut Meir Amit dupǎ ce s-a retras din Mossad?

Dupǎ ce s-a retras din Mossad în 1968, Amit a fost numit preşedinte al Industrias Koor, grupul industrial cel mai important din Israel. Dupǎ nouǎ ani la Koor, Amit a fǎcut saltul cǎtre politicǎ şi a fost ales membru al Knesset (Parlament) şi puţin dupǎ aceea ministru al Transporturilor şi al Comunicaţiilor. În 1982 s-a întors la afaceri şi a iniţiat aşa numitul „Proiect Amos”, primul satelit de comunicaţii al Israelului.

Ce credea Meir Amit despre informaţ iile apǎrute în presǎ despre Mossad?

„Numirea unui şef activ este gravǎ. Spionajul este o treabǎ secretǎ şi puţin agreabilǎ. Nu conteazǎ cǎ cineva a fǎcut ceva, el trebuie protejat de ciudaţi. Poate fi tratat oricât de dur este nevoie în interiorul organizaţiei. Dar, pentru lumea exterioarǎ, trebuie sǎ rǎmânǎ de neatins şi, ceea ar fi şi mai bine, curat şi în anonimat”.

Ce nume purta autobiografia sa?

În 2005 Amit şi-a publicat autobiografia, intitulatǎ A Life in Israel’s Intelligence Service. An Autobiography*.

* O viaț ă în Serviciul de Informaț ii al Israelului. O autobiografie. (n.r.)

41

Care era numele de cod al lui Meir Amit în Mossad?

Ram.

Care au fost ultimele cuvinte ale lui Meir Amit pentru oamenii sǎi, înainte de a pǎrǎsi Mossad-ul?

„Dacǎ vreodatǎ faptul cǎ sunteţi evrei şi munca pentru Mossad înseamnǎ un conflict între etica personalǎ şi exigenţele statului, este momentul sǎ renunţaţi la Mossad”.

Cine a devenit cel de-al patrulea memuneh al Mossad-ului?

Zvi Zamir, între anul 1968 şi 1974. Nǎscut în 1925 în Polonia, Zamir a ajuns în Palestina pe vremea când era încǎ un copil. S-a alǎturat nou createi armate israeliene odatǎ cu crearea statului Israel în 1948, dupǎ aprobarea „Planului de Separare a Palestinei”. În interiorul Armatei israeliene a ajuns pânǎ la gradul de general-maior, pânǎ când în 1968 a fost numit cel de-al patrulea director general sau memuneh al Mossad-ului, de cel ce era atunci prim ministru, laburistul Levi Eshkol.

Care erau temerile lui Zamir legate de asumarea funcţ iei?

Zamir în realitate nu avea experienţ ǎ în materie de informaţii, dar observ