Sunteți pe pagina 1din 14

TEORIA PROBABILITATILOR

probalilitati_dificultate scazuta

1.
Cum sunt urmatoarele evenimente intre ele: evenimentul sigur si evenimentul imposibil ?

2.
Ce tip de afirmatie este: Orice eveniment elementar sau compus nu implicã întodeauna
evenimentul sigur.

3.
Ce tip de afirmatie este: Într-un câmp finit de evenimente evenimentul sigur este reuniunea
tuturor evenimentelor elementare.

4. Ce tip de afirmatie este: Într- un câmp de evenimente egal posibile probabilitatea


evenimentului A este egalã cu raportul dintre numãrul cazurilor posibile si numãrul cazurilor
favorabile.

5. Ce tip de afirmatie este: P ( ∅ ) = 1 .

6. Ce tip de afirmatie este: P ( Ω ) = 1 .

       
7. Ce tip de afirmatie este: P  A ∪ A  = P  A  + P  A  − P  A ∩ A  , A , A ∈ Σ
 1 2  1  2  1 2 1 2

8. Ce tip de afirmatie este: Evenimentele A, B ale câmpului de probabilitate {Ω, Σ, P} sunt P


independente dacã:
P ( A ∩ B ) = P ( A) P ( B )

9. Ce tip de afirmatie este: Numim probabilitate a evenimentului A condiþionatã de evenimentul


(
B P ( B) ≠ 0 )
raportul .
10. Ce tip de afirmatie este: Functia de repartitie a unei variabile aleatoare verifica urmatoarea
proprietate:

11. Ce tip de afirmatie este: Functia de repartitie a unei variabile aleatoare verifica urmatoarea
proprietate:

12. Ce tip de afirmatie este: Functia de repartitie a unei variabile aleatoare verifica urmatoarea
proprietate:

13. Ce tip de afirmatie este: Fie o variabila aleatoare continua si fie f(x) densitatea sa de repartitie
atunci are loc:

14.
Evenimentul care nu se poate realiza prin nici o probã a experimentului studiat se numeste
evenimentul ......

15. Evenimentul care se realizeazã printr-o singurã probã a experimentului studiat se numeste
evenimentul ....

16. Evenimentul care se realizeazã prin douã sau mai multe probe a experimentului
considerat se numeste evenimentul ....

17. Evenimentul care se realizeazã dacã si numai dacã se realizeazã cel putin unul din
evenimentele A sau B se numeste .... evenimentelor A sau B.

18. Evenimentul care se realizeazã dacã si numai dacã se realizeazã ambele evenimente A sau B
se numeste .... evenimentelor A sau B.

19. Evenimentele A si B care nu se pot realiza simultan sunt evenimente ...

20. Alegerea unei piese corespunzãtoare sau necorespunzãtoare standardului dintr-un lot de piese
reprezintã evenimentul ... al experientei.

21. Aparitia fetei 7 la aruncarea cu zarul (cu fete numerotate de la 1 la 6) reprezintã un eveniment
...

22. Variabila aleatoare care inregistreaza numarul produselor defecte dintr-un lot analizat se numeste
variabila aleatoare....

23. Daca sunt doua variabile aleatoare pentru care :


atunci spunem ca sunt variabile aleatoare...
24. Ce tip de afirmatie este: Fiecare realizare a unui experiment se numeste proba.

25. Ce tip de afirmatie este: Rezultatul unei probe se numeste eveniment.

26. Ce tip de afirmatie este: Evenimentul care apare sau se realizeazã prin orice probã a
experimentului studiat se numeste evenimentul sigur.

27. Ce tip de afirmatie este: Aparitia unei fete la aruncarea cu zarul reprezintã un eveniment
sigur.

28. Ce tip de afirmatie este: Aparitia unui numãr par la aruncarea cu zarul reprezintã un
eveniment elementar.

Probabilitati_dificultate medie

1. Fie X, Y doua variabile aleatoare. Determinati M(Z), unde Z=X+2Y, stiind ca M(X)=5, M(Y)=3.

2. Fie X, Y doua variabile aleatoare. Determinati M(Z), unde Z=2X+3Y, stiind ca M(X)=2, M(Y)=6.

3. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati stiind ca M(X)=8.

4. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati stiind ca M(X)=11,4.

5. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati stiind ca

6. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Stiind ca m, M reprezinta valoarea

minima posibila, respectiv valoarea maxima posibila pe care le poate lua variabila aleatoare X,
stabiliti dacã

10. Fie X, Y doua variabile aleatoare, independente. Determinati , unde Z=3X+2Y, stiind ca
11. Fie X, Y doua variabile aleatoare, independente. Determinati , unde Z=2X+3Y, stiind ca

13. Fie X variabila aleatoare urmatoare ,( ), stiind ca ,

atunci completati repartitia lui X.

14. Fie o variabila aleatoare, stabiliti daca ( unde sunt doua valori posibile ale variabilei aleatoare

) este adevarata .

15. Fie X o variabila aleatoare, ce ia valoarea minima si valoarea maxima , atunci

16. Fie doua variabile aleatoare independente, ( unde )atunci

17. Utilizand inegalitatea lui Cebisev stabiliti o margine inferioara , unde este
abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X .

18. Utilizand inegalitatea lui Cebisev stabiliti o margine inferioara , stiind ca


.

19. Stiind ca si , utilizati inegalitatea lui Cebisev si stabiliti


valoarea lui ε.

20. Fie variabila aleatoare urmatoare , utilizand inegalitatea lui Cebisev estimati

21. Fie variabila aleatoare urmatoare , utilizand inegalitatea lui Cebisev estimati

22. Fie doua variabilele aleatoare X si Y avand repartitiile , .

Gasiti repartitia variabilei aleatoare

23. Fie repartitia variabilei bidimensionale urmatoare


Y/X 3 10 12
4 0,17 0,13 0,25
5 0,10 0,30 0,05
aflati distributia variabilei aleatoare , respectiv distributia variabilei aleatoare .

24. Fie repartitia variabilei bidimensionale urmatoare


Y/X
0,15 0,30 0,35
0,05 0,12 0,03
aflati repartitia lui conditionata de evenimentul

25. Fie repartitia variabilei bidimensionale urmatoare


Y/X
0,15 0,30 0,35
0,05 0,12 0,03
aflati repartitia lui Y conditionata de evenimentul .

26. O variabila aleatoare continua X are functia de densitatea de repartitie

Determinati functia de repartitie a variabilei aleatoare continue X .

27. O variabila aleatoare continua X are functia de densitatea de repartitie

Determinati functia de repartitie a variabilei aleatoare continue X .

28. O variabila aleatoare continua X are functia de densitatea de repartitie

Determinati functia de repartitie a variabilei aleatoare continue X .


29. O variabila aleatoare continua X are functia de densitatea de repartitie

Determinati media variabilei aleatoare continue X .

30. O variabila aleatoare continua X are functia de densitatea de repartitie

Determinati media variabilei aleatoare continue X .

31. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie

Determinati functia densitate de repartitie a variabilei aleatoare continue X .

32. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie

Determinati media variabilei aleatoare continue X .

33. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie

Determinati dispersia variabilei aleatoare continue X .

34. Fie X variabila aleatoare urmatoare , atunci aflati media lui X.


35. Fie X variabila aleatoare urmatoare , atunci aflati media lui X 2 .

36. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati M(X)

37. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

38. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

39. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati M(X)

40. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

41. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

42. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

43. Fie X variabila aleatoare urmatoare . Determinati

44. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie ,

determinati
45. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie , determinati

46. O variabila aleatoare continua X are functia de repartitie , determinati

47.
Evenimentul care se realizeazã dacã si numai dacã nu se realizeazã evenimentul A
se numeste ....

48.
Douã evenimente elementare distincte sunt…..

49.
Se extrage o bilã dintr-o urnã având urmãtorul continut: douã bile albe, cinci bile negre,
zece bile verzi.
Considerãm evenimentul E1 bila extrasã este albã. Sã se scrie evenimentul contrar.

50. Într-un sistem de comunicaþii se transmit trei mesaje.


Considerãm evenimentul E1: cele trei mesaje se înregistreazã corect. Sã se scrie evenimentul
contrar.

51. Intr-un centru de calcul sunt 6 computere si 4 calculatoare de buzunar. Probabilitatea ca un computer
sã se defecteze este de 0,05, iar pentru un calculator este de 0,2. Un student alege la intamplare un
instrument de calcul. Care este probabilitatea ca instrumentul de calcul ales sa functioneze?

52. Intr-o cutie sunt 12 piese de la firma 1, 20 de piese de la firma 2 si 18 piese de la firma 3.
probabilitatea ca piesa de la firma 1 sa fie corespunzatoare este de 0,9; probabilitatea ca piesa de la
firma 2 sa fie corespunzatoare este de 0,6; probabilitatea ca piesa de la firma 3 sa fie corespunzatoare
este de 0,9. Se extrage o piesa la intamplare. Determinaþi probabilitatea ca piesa extrasa sa fie
corespunzatoare?
53. Fie doua urne avand urmatoare compozitie: urna contine 10 bile, din care 8 bile sunt albe;
urna contine 20 bile, din care 4 bile sunt albe. Se extrage o bila la intamplare din cele doua urne.
Care este probabilitatea ca bila extrasa sa fie alba?

54. 12 aparate de acelasi tip sunt in exploatare. Stiim ca 3 aparate provin de la fabrica 1, 4 aparate provin
de la fabrica 1, 5 aparate provin de la fabrica 3. Probabilitatea ca un aparat de la fabrica 1 sa
functioneze este de 0,9; probabilitatea ca un aparat de la fabrica 2 sa functioneze este de 0,8;
probabilitatea ca un aparat de la fabrica 3 sa functioneze este de 0,75. Aparatele sunt supuse unri probe
de verificare. Se alege la intamplare un aparat. Care este probabilitatea ca aparatul ales sa treaca proba
de verificare?

55. 12 aparate de acelasi tip sunt in exploatare. Stiim ca 3 aparate provin de la fabrica 1, 4 aparate provin
de la fabrica 1, 5 aparate provin de la fabrica 3. Probabilitatea ca un aparat de la fabrica 1 sa
functioneze este de 0,9; probabilitatea ca un aparat de la fabrica 2 sa functioneze este de 0,8;
probabilitatea ca un aparat de la fabrica 3 sa functioneze este de 0,75. Aparatele sunt supuse unri probe
de verificare. Se alege la intamplare un aparat, care trece proba de verificare. Care este probabilitatea
ca aparatul ales sa provina de la cea de a doua fabrica?

probabilitati-dificultate ridicata

1. Fie repartitia variabilei aleatoare , atunci determinati urmatoarea valoare .

2. Fie doua variabile aleatoare cu urmatoarele repartitii:

atunci repartitia variabilei aleatoare

3. Fie repartitia variabilei aleatoare atunci este adevarat ca ?

4. Fie repartitia variabilei aleatoare atunci este adevarat ca ?

5. Fie doua variabile discrete pentru care exista atunci determinati media lui
ξ+η.
6. Fie o variabila aleatoare pentru care exista si fie c o constanta reala, atunci determinati media
lui cξ
7. Fie doua variabile discrete pentru care exista atunci este adevarat ca

8. Fie doua variabile discrete independente pentru care exista atunci


?

9. Fie o variabila aleatoare si fie r un numar narural, daca exista atunci momentul de ordin r al

variabilei aleatoare este ?

10. Momentul absolut de ordin r, , pentru o variabila aleatoare este ?

11. Fie o variabila aleatoare atunci momentul centrat de ordin r, , este ?

12. Dispersia unei variabile aleataore este momentul centrat de ordin 2 al variabilei aleatoare ?

13. Fie o variabila aleatoare atunci ?

14. Daca , a si b constante reale, atunci ?

15. Fie n variabile aleatoare independente doua cate doua si constante reale, atunci

16. Fie o variabila aleatoare atunci ?

17. Este functie de repartitie a unei variabile aleatoare urmatoarea functie

({
F ( x ) = P ω ξ (ω ) < x, ∀x ∈ ℝ }) ?
18. Fie variabila aleatoare discreta atunci M(X)=-0,3 si ?

19. Fie repartitia variabilei aleatoare atunci functia de repartitie este ?


20. Fie o variabila aleatoare a carui functie de repartitie este F(x) si fie a si b doua constante reale astfel
incat . Atunci are loc ?

21. Fie o variabila aleatoare continua si fie f(x) densitatea sa de repartitie atunci functia de repartitie

F(x) este data de ?

22. Fie o variabila aleatoare continua si fie f(x) densitatea sa de repartitie atunci ?

23. Fie o variabila aleatoare continua si fie f(x) densitatea sa de repartitie atunci ?

24. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci mediana

variabilei aleatoare X este ?

25. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci media

variabilei aleatoare X este 0?

26. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci media

variabilei aleatoare X este 0?

27. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci

este 0?

28. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci =0?

29. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate: atunci =0?


30. Fie X o variabila aleatoare pentru care M(X) =3 si . Determinati o margine inferioara
pentru =0?

31. Se dau 52 de bile din care 4 sunt albe. Cele 52 de bile se impart in patru grupe egale. Se cere sa se
determine probabilitatea ca in fiecare grupa sa se gaseasca o bila alba.

32. O urna contine cinci bile albe si doua bile negre, alta patru bile albe si trei bile negre si o a treia sase
bile albe si patru bile negre. Se extrage cate o bila din fiecare urna. Se cere probabilitatea ca doua bile
sa fie albe si una neagra.

33. Fie variabila X cu densitatea normal redusa: . Sa se calculeze densitatea de

repartitie a variabilei Y=3|X|

34. Fie X o variabila aleatoare cu distributia uniforma in intervalul (0,1). Sa se calculeze densitatea de

repartitie a variabilei

35. Fie o variabila aleatoare continua pentru care exista momentele centrate de ordin 2 si 3 atunci
precizati formula pentru asimetria

36. Fie o variabila aleatoare continua pentru care exista momentele centrate de ordin 2 ,3 si 4 atunci
precizati formula pentru exces.

37. Se da functia

1. Care este valoarea constantei a astfel incat f(x) sa fie densitate de repartitie ?
2. Determinati forma functiei de repartitie corespunzatoare

3. Calculati

38. Variabila aleatoare X are urmatoarea densitate de repartitie:

1. Sa se afle functia de repartitie corespunzatoare


2. Sa se calculeze media lui X
3. Sa se calculeze media lui
4. Sa se calculeze dispesia lui X
5. Sa se afle F(0)

39. Intr-o loterie cu 100 de bilete exista 3 bilete castigatoare. Un jucator a cumparat 40 de bilete.
1. Care este probabilitatea ca el sa castige cu un singur bilet?
2. Care este probabilitatea ca el sa castige cu doua bilete?
3. Care este probabilitatea ca el sa castige cu cel putin un bilet?

40. Fie functia


1. Sa se determine constanta k astfel incat f sa fie o densitate de repartitie
2. Sa se determine repartitia marginala a variabilei X
3. Sa se determine repartitia marginala a variabilei Y

41. Vectorul (X,Y) are densitatea de repartitie .

1. sa se calculeze P(X>1/2)
2. sa se calculeze P(Y<X)
3.sa se calculeze P(Y<1/2|X<1/2)

42. Fie ( ) un vector pentru care avem . Aflati daca componentele acestui

vector sunt variabile aleatoare independente.

43. Se dau urmatoarele variabile aleatoare discrete:

si . Se stie ca : .

Determinati valoarea: .

44. Se dau urmatoarele variabile aleatoare discrete:

si . Se stie ca: . Sa se afle urmatoarea valoare: M( ).

45. Se dau urmatoarele variabile aleatoare discrete:

si . Se cunoaste urmatoarea probabilitate: . Sa se afle

coeficientul de corelatie: .

46. Fie si variabile aleatoare independente pentru care stim ca M( )=-2, M( )=4, ,
, .Determinati valoarea covariantei

47. Fie si variabile aleatoare independente pentru care stim ca M( )=-2, M( )=4, ,
, .Determinati valoarea mediei

48. Determinati densitatea de repartitie marginala a variabilei aleatoare daca stim ca

si .
49. Densitatea de repartitie a vectorului este de forma:

. Determinati valoarea constantei c.

50. Densitatea de repartitie a vectorului este de forma:

. Determinati densitatea repartitiei marginale a variabilei .

51. Densitatea de repartitie a vectorului este de forma:

. Determinati densitatea repartitiei marginale a variabilei .

52. Fie densitatea de repartitie a variabilei aleatoare bidimensionale :

. Aflati valoarea densitatii de repartitie marginale a variabilei

53. Fie densitatea de repartitie a variabilei aleatoare bidimensionale :

. Sa se calculeze .