Sunteți pe pagina 1din 6

Raport de expertiza contabila extrajudiciara Nr 8 /2008

Expert contabil Ec. Delia Berinde

FIRST EXPERT SRL Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA


Capitolul I. INTRODUCERE 1.1. Date de identificare

Subsemnata, economist Delia Berinde, expert contabil, domiciliata in Cluj Napoca, str Rarau nr 4, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 18755/2003 inscris in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA (CECCAR), prin SC FIRST EXPERT SRL, in baza contractului de expertiza contabila extrajudiciara nr 93/2008 am efectuat expertiza contabila extrajudiciara pentru clientul : SC X SRL cu sediul in _______________, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj sub nr J12/_______, avand cod unic de inregistrare ________, reprezentata legal prin dl ________ administrator.

1.2.

Imprejurarile si circumstantele contractarii expertizei contabile

Expertiza contabila extrajudiciara s-a realizat in baza contractului nr 93/21.07.2008, la cererea SC X SRL.

1.3.

Obiectivul expertizei contabile extrajudiciare

Obiectivul expertizei contabile extrajudiciare il reprezinta formularea unei opinii in ceea ce priveste posibilitatea ca SC X SRL sa isi majoreze capitalul social prin incorporarea beneficiilor aferente anilor 2004, 2005, 2006 si 2007.

1.4.

Perioada expertizata, locul si perioada efectuarii expertizei

Perioada expertizata este 01.01.2004 31.12.2007. Expertiza contabila s-a efectuat in perioada 23.07.2008 28.07.2008 la sediul prestatorului. Termenul pentru predarea catre client a raporului de expertiza a fost stabilit conform contractului pentru data de 28.07.2008. 1.5.

Documente expertizate

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in raportarile contabile aferente perioadei 01.01.2005 31.12.2005, respectiv : - Situatia financiara anuala precum si balanta de verificare la 31.12.2004; FIRST EXPERT SRL 2
Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX

Situatia financiara anuala precum si balanta de verificare la 31.12.2005 ; Situatia financiara anuala precum si balanta de verificare la 31.12.2006 ; Situatia financiara anuala precum si balanta de verificare la 31.12.2007 ; Hotararea asociatilor nr 08361 din data de 17.07.2008 ; Hotararea asociatilor nr 0203/10.02.2005 pentru aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2004 ; Hotararea asociatilor nr 0228/20.01.2006 pentru aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2005 ; Hotararea asociatilor nr 061223/26.01.2007 pentru aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2006 ; Hotararea asociatilor pentru aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2007 ;

1.6.

Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara si alte precizari

Redactarea raportului de expertiza s-a facut in perioada 25.07.2008 28.07.2008. Nu a mai fost efectuata nicio alta expertiza contabila in aceasta cauza.

FIRST EXPERT SRL Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX

CAPITOLUL II : DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectivul nr 1. Obiectivul expertizei contabile extrajudiciare il reprezinta formularea unei opinii in ceea ce priveste posibilitatea ca SC X SRL sa isi majoreze capitalul social prin incorporarea beneficiilor aferente anilor 2005, 2006 si 2007. Raspuns : In conformitate cu prevederile art 221 din Legea nr 31 din 16 noiembrie 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in conditiile si modalitatile prevazute la art 210 . Totodata, art 210 alin 1 si alin 2 din Legea nr 31 din 16 noiembrie 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevad posibilitatea majorarii capitalului social prin marirea numarului de parti sociale si prin incorporarea beneficiilor. In conformitate cu prevederile pct 7.9.1. pct 201 din Ordinul nr 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu normele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt : subscrierea si emisiuena de noi parti sociale, incorporarea rezervelor . Totodata, la Grupa 10 Capital si rezerve se prevede faptul ca in creditul contului 101 Capital se inregistreaza profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social . In conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC X SRL, coroborate cu prevederile din Legea nr 31 din 16 noiembrie 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor legale se poate proceda la majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor anilor 2004, 2005, 2006 si 2007. Urmarea celor precizate mai sus, opinia expertului este ca este permisa majorarea capitalului social prin incorporarea beneficiilor realizate in exercitiile financiare precedente, cu respectarea prevederilor legale. In urma analizei documentelor expertizate expertul a constatat urmatoarele : In anul 2004, in baza situatiilor financiare depuse la Administratia Finantelor Publice a mun _______ sub nr ____/_____.2005 respectiv la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr ______/___.2005, SC ________ FIBRES SRL a realizat profit net in suma de 125.497 lei(ron). Prin Hotararea asociatilor nr 0203 din 10.02.2005 s-a hotarat repartizarea spre rezerve legale a sumei de 246 lei, suma de 125.251 lei(ron) fiind profit net lasat in asteptare. In anul 2005, in baza situatiilor financiare depuse la Administratia Finantelor Publice a mun _______ sub nr ____/____.2006 respectiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr ____/____.2006, SC _____ SRL a realizat profit net in suma de 372.349 lei. Prin Hotararea asociatilor nr 0228 din 20.01.2007 s-a hotarat ca suma de 372.349 lei sa fie lasata in asteptare. In anul 2006, in baza situatiilor financiare depuse la Administratia Finantelor Publice a mun ______ sub nr _____/____.2007 respectiv la Oficiul Registrului
FIRST EXPERT SRL Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX

Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr _____/_____2007, SC X SRL a realizat profit net in suma de 172.905 lei. Prin Hotararea asociatilor nr 061223 din 26.01.2007 sa hotarat ca suma de 172.905 lei sa fie lasata in asteptare. In anul 2007, in baza situatiilor financiare depuse la Administratia Finantelor Publice a mun ____ sub nr 39900/1700/03.06.2008, SC BAUM CAS FIBRES SRL a realizat profit net in suma de 79.544 lei. Prin Hotararea asociatilor s-a hotarat ca suma de 79.544 lei sa fie lasata in asteptare. In urma verificarilor efectuate de expert asupra documentelor expertizate a rezultat ca profitul net realizat in anii 2004-2007 este in suma de 750.050 lei, suma cu care se poate majora capitalul social. In urma verificarii documentelor expertizate nu a existat nici un element care sa duca la concluzia ca profitul net aferent anilor 2004-2007 a fost repatizat in vreun fel pe alte destinatii legale. Prin Hotararea Asociatilor nr 08361 din 17.07.2008 s-a hotarat majorarea capitalului social prin incorporarea profitului net aferent anilor 2004, 2005, 2006 si 2007 din suma de 750.000 lei. Filiera contabila de inregistrare a majorarii capitalului social prin incorporarea in capitalul social al profitului net al anilor precedenti este : 117=101 750.000 lei.

CAPITOLUL III : CONCLUZII


In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara, formulam urmatoarele concluzii la obiectivele fixate : -La obiectivul nr 1 : Expertul contabil, in baza documentelor expertizate, concluzioneaza ca SC X SRL are la data prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara profit net din anii 2004, 2005, 2006 si 2007 in suma de 750.050 lei, din care cu suma de 750.000 lei , cu respectarea prevederilor legale, poate face majorarea capitalului social. Filiera contabila de inregistrare a majorarii capitalului social prin incorporarea in capitalul social al profitului net al anilor precedenti este : 117=101 750.000 lei.

EXPERT CONTABIL

FIRST EXPERT SRL Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX

FIRST EXPERT SRL Cluj Napoca Romania Sediu social: str Rarau nr 4 Cod unic 249045; Registrul Comertului Cluj J12/2314/1992; CS 200 ron; Banca Transilvania Cluj, IBAN RO22BTRL01301202935538XX