Sunteți pe pagina 1din 100

MANUALUL AUDITULUI PUBLIC INTERN CNCIR

DIFUZARE Director General al CNCIR : Mircea Vasile Zegrean Serviciul Audit Public Intern din cadrul CNCIR Structurilor auditate GLOSAR ............................................................................................................................................... A. Scop ............................................................................................................................................... 9 Misiunea auditului public intern ........................................................................................................ 8 Relatii de raportare .......................................................................................................................... 10 Autoritate ............................................................................................................................................ 8 Sfera domeniului auditabil si atributiile Serviciului Audit Public Intern ......................................... 9 Domeniul auditabil............................................................................................................................. 9 Atributiile Serviciului Audit Public Intern ......................................................................................... 9 Referinte, standarde ......................................................................................................................... 10 Standarde de audit public intern ..................................................................................................... 10 B.Carta auditului intern public si Codul privind conduita etica a auditorului intern public..... 10 Pregtirea profesional i instruirea continu ................................................................................ 11 Organizarea activitatii de audit public intern in cadrul CNCIR ..................................................... 11 Organizare ....................................................................................................................................... 11 Independenta si obiectivitate............................................................................................................ 11 Numirea/destituirea sefului SAI ....................................................................................................... 11 Numirea/revocarea auditorilor interni publici ...................................................................................... 12 Rol si responsabilitati ...................................................................................................................... 12 Obiectivele Serviciului Audit Public Intern ..................................................................................... 12 Obiectivele misiunii de audit public intern ...................................................................................... 13 Evaluarea managementului riscului ................................................................................................ 13 Evaluarea sistemelor de control ...................................................................................................... 13 Echipa de audit ................................................................................................................................ 14 Alte activitati .................................................................................................................................... 14 Misiuni ad-hoc ................................................................................................................................. 14 Activitati de consiliere...................................................................................................................... 14 Urmarirea recomandarilor .............................................................................................................. 15 C. Norme aplicabile Serviciului Audit Intern ............................................................................... 16 Cerinte privind angajatea Serviciului Audit Intern ......................................................................... 16 Linii generale pentru inlocuirea personalului in situatii speciale ................................................... 16 Resursele financiare pentru audit .................................................................................................... 16 Resursele de timp pentru audit ......................................................................................................... 16 Planificarea auditului intern ............................................................................................................ 17 Planificarea pe termen lung sau planul strategic ............................................................................ 17 Elaborarea planului strategic de audit public intern ...................................................................... 18 Analiza riscurilor ............................................................................................................................. 18 Planul strategic de audit public intern ............................................................................................ 19
Pag 2 din 100

Referatul de justificare pentru planul strategic de audit public intern ........................................... 19 Planul anual de audit public intern ................................................................................................. 19 Structura planului de audit public intern ......................................................................................... 20 Referatul de justificare ..................................................................................................................... 20 Actualizarea planului de audit public intern ................................................................................... 20 Gestionarea resurselor..................................................................................................................... 20 Programarea sarcinilor ................................................................................................................... 21 Metodologia de audit ....................................................................................................................... 21 Introducere ....................................................................................................................................... 21 Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern ............................................... 21 Pregatirea misiunii de audit public intern ....................................................................................... 22 Initierea auditului............................................................................................................................. 22 PROCEDURA P- 01 ORDINUL DE SERVICIU ............................................................................. 22 PROCEDURA P- 02 DECLARATIA DE INDEPENDENTA ........................................................... 23 PROCEDURA P- 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT ............. 24 Colectarea informatiilor - preliminar ................................................................................... 24 PROCEDURA P- 04 COLECTAREA INFORMATIILOR- PRELIMINAR ...................................... 25 Analiza riscurilor ............................................................................................................................. 26 Standarde: ........................................................................................................................................ 26 Notiuni introductive privind riscul ................................................................................................... 27 Definirea riscului ............................................................................................................................. 27 Categorii de riscuri: ......................................................................................................................... 27 Componentele riscului ..................................................................................................................... 27 Fazele analizei riscurilor ................................................................................................................. 27 Msurarea riscurilor ........................................................................................................................ 27 Criteriile utilizate pentru msurarea probabilitii de apariie a riscului ...................................... 27 Ghidul de evaluare al controlului intern ......................................................................................... 28 Masurarea gravitatii consecintelor evenimentului (nivelul impactului) ......................................... 29 Analiza riscurilor metoda de calcul .............................................................................................. 29 Abordarea Esantionarii ................................................................................................................... 30 PROCEDURA P- 05 ANALIZA RISCURILOR ................................................................................ 31 Elaborarea programului de audit ......................................................................................... 32 PROCEDURA P- 06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT .............................................. 33 Sedinta de deschidere ............................................................................................................ 34 PROCEDURA P 07: SEDINTA DE DESCHIDERE........................................................................ 34 Interventia la fata locului ...................................................................................................... 35 Colectarea informatiilor ....................................................................................................... 35 PROCEDURA P 08 : COLECTAREA INFORMATIILOR ............................................................. 36 Constatarea si raportarea iregularitatilor ........................................................................... 38 PROCEDURA P 09: CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR ......................... 38 Revizuirea documentelor de lucru ........................................................................................ 39 PROCEDURA P 10: REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU ........................................... 39 Sedinta de inchidere ............................................................................................................... 39 PROCEDURA P 11: SEDINTA DE INCHIDERE .......................................................................... 40 Raportul de audit public intern ............................................................................................ 40 Elaborarea proiectului de raport de audit public intern ...................................................... 41 PROCEDURA P 12: ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN........... 41
Pag 3 din 100

Transmiterea proiectului de raport de audit public intern ................................................... 42 PROCEDURA P 13: TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN Reuniunea de conciliere ........................................................................................................ 43 PROCEDURA P 14: REUNIUNEA DE CONCILIERE ................................................................... 43 Raportul de audit public intern ............................................................................................. 43 PROCEDURA P 15: RAPORTUL FINAL DE AUDIT PUBLIC INTERN ..................................... 43 Supervizarea ........................................................................................................................... 44 PROCEDURA P 16: SUPERVIZAREA .......................................................................................... 44 Difuzarea raportului de audit public intern .......................................................................... 45 PROCEDURA P 17: DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN ...................... 45 Evaluarea performantelor auditorilor si auditului ............................................................... 46 Evaluarea exercitata de Seful Serviciului Audit public intern in cadrul fiecarei misiuni. ... 46 PROCEDURA P18 EVALUAREA PERFORMANTELOR AUDITORILOR INTERNI ................ 46 Evaluarea activitatii de audit de catre structurile auditate ............................................................. 47 Urmarirea recomandarilor ................................................................................................... 47 PROCEDURA P19 URMARIREA RECOMANDARILOR ............................................................ 48 Programul de calitate ........................................................................................................... 48 Evaluarea exercitata in cadrul fiecarei misiuni de audit ................................................................ 48 Evaluarea activitatii de audit de catre structurile auditate ............................................................. 49 Autoevaluarea activitatii de audit public intern .............................................................................. 49 Resursele umane ............................................................................................................................... 49 Media zilelor de pregatire profesionala-auditor/an . ...................................................................... 49 Rata schimbarilor de personal ......................................................................................................... 49 Eficacitatea....................................................................................................................................... 49 Numarul constatarilor si recomandarilor importante pentru CNCIR ............................................. 49 Procentul recomandarilor acceptate ............................................................................................... 49 Numarul recomandarilor care se repeta pentru aceeasi structura auditata ................................... 50 Numarul proceselor imbunatatite ca urmare a recomandarilor Serviciului de Audit .................... 50 Relatia cu managementul institutiei si structurile organizatorice auditate Numarul solicitarilor de misiuni de audit formulate de management ............................................ 50 Nivelul de satisfactie al structurilor auditate determinat pe baza de chestionar ............................ 50 Numarul obiectiilor formulate de structurile auditate ..................................................................... 50 Eficienta auditului ............................................................................................................................ 50 Media misiunilor de audit efectuate/auditor .................................................................................... 50 Procent - misiuni finalizate vs. misiuni planificate ......................................................................... 50 Media zile-om/misiune ..................................................................................................................... 50 Raportarea ....................................................................................................................................... 50 Numarul de rapoarte de audit/an ..................................................................................................... 50 Durata intervalului de timp intre sedinta de lansare a misiunii si finalizarea activitatii pe teren . 51 Durata intervalului de timp intre finalizarea activitatii pe teren si emiterea raportului final ........ 51 Dosarele de audit ............................................................................................................................. 51 Introducere ....................................................................................................................................... 51 Tipuri de dosare ............................................................................................................................... 51 Dosarul misiunii de audit ................................................................................................................. 51 Dosarul documentelor de lucru ....................................................................................................... 52 Documentele misiunii de audit ......................................................................................................... 52
Pag 4 din 100

Sistemul de codificare ...................................................................................................................... 53 Sistemul de refereniere.................................................................................................................... 53 Circuitul documentelor .................................................................................................................... 53 Raportare ......................................................................................................................................... 53 Politica de pastrare a documentelor de audit si arhivarea acestora .............................................. 54 Tabel Anexe ................................................................................................................................... 55 ABREVIERI MECMA CNCIR ROF SAPI MFP UCAAPI FIAP Termen Analiza de risc Activitati de asigurare Activitati de consiliere Adaugarea unui plus de valoare Cauza Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat Regulament de Organizare si Angajate Serviciul Audit Public Intern - CNCIR Ministerul Finantelor Publice Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Intern Fisa de Identificare si Analiza a Problemei Explicaie Metoda tehnica de identificare a riscurilor posibile, care pot aparea in procesul de implementare a msurilor sau in activitatile privind gestionarea patrimoniului a fondurilor e sau a altor activitati Examinarea obiectiva a elementelor probante, efectuata din scopul de a furniza organizatiei o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control sau de guvernare a institutiei. Au ca obiectiv adaugarea unui plus de valoare si imbunatatirea angajatii unei organizatii. Furnizarea de informatii pretioase sub forma de consultante, consilieri, comunicari in scris sau sub alta forma comunicate conducerii sau personalului de exploatare competent care pot fi extrem de utile in imbunatatirea activitatilor entitatii. Explicaia diferenei ntre ceea ce ar trebui s existe i ceea ce exist efectiv. Document oficial care definete misiunea, competenele i responsabilitile acestei activiti. Carta trebuie s: - defineasc poziia auditului intern n cadrul CNCIR; - autorizeze accesul la documente, la bunuri i la persoanele competente, pentru buna realizare a misiunilor; - defineasc aria de activitate a auditului intern ; - sa fie formal aprobat de conducerea CNCIR. Toate relaiile care nu sunt sau care nu par a fi compatibile cu interesele CNCIR. Un conflict de interese poate s afecteze capacitatea unei persoane de a-i asuma in mod obiectiv obligaiile i responsabilitile sale. Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii e, inclusive auditul intern, stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic, eficient i eficace. Include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i procedurile.
Pag 5 din 100

Carta auditului intern

Conflictul de interese

Controlul intern

Aptitudinea de a garanta in limite rezonabile respectarea si aderarea la politici, planuri, proceduri, legi, regulamente si contracte ale institutiei Prezentarea schematic a circuitului documentelor ntre diverse posturi de Diagrama lucru, indicndu-se originea i destinaia lor i care ofer o viziune complet circulaiei a traseului informaiilor i a suporturilor ei. Constituie un element n documentelor abordarea auditului, care ine cont de riscuri. Entitate Unitate, institutie, direcie sau un organism supus controlului intern. Erori Greseli neintentionate intervenite in procesul de aplicare a unui fenomen. Stabilirea unui segment de subiecti/ tranzacii, in urma unor criterii Esantion prestabilite cu un scop bine definit. FIAP este un document sintetic care prezint o disfuncie, indic natura FIAP problemei, faptele, cauzele, consecinele i recomandrile pentru remediere. Orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv fapte penale, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul Frauda general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor aferente de la bugetul de stat; necomunicarea unei informatii prin incalcarea unei obligatii specifice, avand acelasi efect la care s-a facut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopul pentru care au fost acordate initial. Nereguli constatate pe parcursul derularii msurilor sau in activitatile Iregularitati privind gestionarea patrimoniului a fondurilor e sau a altor activitati Atitudinea i aciunile conducerii cu privire la importana controlului n CNCIR. Mediul de control reprezint cadrul i structura necesar realizrii obiectivelor primordiale ale sistemului de control intern. Mediul de control nglobeaz urmtoarele elemente: - integritatea i valorile etice; Mediul de control - concepia i stilul conducerii; - structura organizatoric; - atribuirea competenelor i a responsabilitilor; - politicile i practicile referitor la resursele umane; - competena personalului. O misiune, sarcina sau activitate speciala de revizuire precum un audit public intern, o auto-evaluare in ceea ce priveste controlul, investigarea unei Misiune fraude sau o misiune de consiliere. O misiune poate ingloba mai multe sarcini sau activitati desfasurate in vederea atingerii unui ansamblu determinat de obiective care se raporteaza la acestea. Printre neajunsurile aduse obiectivitii individuale i independenei n organizare, poate figura conflictul de interes personal, limitrile ariei Neajunsuri auditului, restriciile de acces la dosare, la bunuri i la personal, precum i limitrile resurselor. Enunuri generale elaborate de ctre auditorii interni si care definesc ceea Obiectivele misiunii ce este prevzut a se realiza n timpul misiunii. Atitudine imparial, care necesita o independen de spirit i de judecat i care implic faptul c auditorii interni nu se subordoneaz dect propriei Obiectivitate lor judeci i nu altor persoane. Aprecierile lor trebuie s fie fundamentate pe fapte/probe indiscutabile i pe activitati incontestabile, lipsite de Conformitate
Pag 6 din 100

Ordinul de serviciu Proces de control

Probele/ documentele justificative

prejudeci. Mandat general acordat de ctre o autoritate calificat unui auditor n vederea nceperii unei misiuni. Polticile, procedurile si activitatile care fac parte dintr-un cadru de control, concepute pentru a asigura ca riscurile se inscriu in limitele de toleranta stabilite de procesul de management al riscurilor. Informaiile pe baza crora se fundamenteaz concluziile, opiniile auditorului. Ele trebuie s fie: - Suficiente (informaii cantitative suficiente pentru ca auditorul s poat s ndeplineasc bine munca i calitativ impariale, astfel nct pot fi considerate fiabile); - Pertinente (informaiile corespund cu exactitate obiectivelor auditului); - Cu un cost de obinere rezonabil (informaiile au un cost de obinere proporional cu rezultatul pe care auditorul urmrete s-l obin). Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura acestora, calendarul de proceduri i testri destinate s ndeplineasc obiectivele controalelor sau misiunilor de audit. Un document care enumr procedurile de urmat n vederea realizrii misiunii de audit. Opiniile scrise ale auditorului i alte constatri, care se bazeaz pe un ansamblu de date certe, rezultnd in urma documentelor analizate in timpul misiunii de audit public intern. Maniera specific de efectuare a unei activiti sau a unui proces Propunerea formulat pentru a corecta/ameliora deficienele constatate. Postul de nivel cel mai nalt n cadrul CNCIR, responsabil de activitatea de audit public intern. Efectele unui program sau ale unui proiect, msurate la nivelul cel mai semnificativ, innd cont de realizarea programului sau a proiectului. Rezultatele sunt efectele muncii prestate de ctre auditori n concordan cu obiectivele auditului. Concluziile reprezint interpretarea constatrilor plecnd de la rezultate. Recomandrile sunt piste de aciune avansate de ctre auditor n funcie de rezultatele i concluziile obinute. Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un impact asupra realizrii obiectivelor. Riscul se msoar n termeni de consecine i de probabilitate. Supervizarea poate fi neleas n dou maniere: - este mai nti de toate un semn de unitate, funcia de regularitate constnd n urmrirea activitilor i validarea operaiilor; se integreaz sistemului de control intern; - este de asemenea, elementul indispensabil procesului de audit. Supervizorul ncadreaz, orienteaz i controleaz auditorii n toate etapele de natur s ajusteze cu maximum de eficacitate operaiile, procedurile i testele obiectivelor urmrite.

Planificarea sau programarea controalelor i auditurilor Programul de audit Raportul de audit public intern Procedura Recomandare Responsabil pentru auditul intern Rezultate, impact Rezultate concluzii i recomandri ale auditului Riscul

Supervizarea

Pag 7 din 100

A. Scop
Procedurile i metodologiile prezentate n acest manual sunt conforme cu standardele internaionale i naionale de audit public intern. Definitia auditului intern: activitate funcional independent i obiectiv, de asigurare i consiliere, conceput s adauge valoare i s mbunteasc activitile entitii publice; ajut entitatea public s i ndeplineasc obiectivele, printr-o abordare sistematic i metodic, evalueaz i mbuntete eficiena i eficacitatea managementului riscului, controlului i proceselor de guvernan".

Misiunea auditului public intern


Obiectivul Serviciului de Audit Public Intern este de a furniza asigurari obiective si consiliere, destinate sa imbunatateasca sistemele de management si control si activitatile CNCIR in vederea atingerii scopurilor sale. Misiunile de audit vor avea ca scop urmatoarele: 1. modului de elaborare si aplicare a tuturor procedurilor folosite in CNCIR pentru implementarea tehnica si financiara a reglementarilor comunitare si nationale referitoare la activitatea CNCIR; 2. interventia in cazul manifestarii unor disfunctionalitati a procedurilor prin formularea de recomandari, implementarea acestora constituind responsabilitatea managementului superior al CNCIR. Misiunea auditului public intern se concretizeaza in rapoarte si recomandari adresate conducerii CNCIR, intocmite in conformitate cu standardele de audit acceptate internationale, rapoarte si recomandari care au ca scop imbunatatirea activitatii CNCIR. Investigatiile realizate in cadrul auditului public intern se refera la proceduri, la sisteme si nu la persoane. Observatiile si recomandarile formulate in rapoarte nu privesc persoanele in sine, ci exclusiv operatiile pe care acestea le realizeaza. Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor exercitate in CNCIR, inclusiv asupra activitatilor sucursalelor, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor, precum si la administrarea patrimoniului.

Activitatile desfasurate de Serviciul Audit public intern pot fi evaluate si controlate de organisme, precum urmatoarele:
Autoritatea de Audit; Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Intern; alte organisme interne abilitate de legislatia nationala.

Autoritate
Serviciul Audit Public Intern din cadrul CNCIR are acces deplin si fara restrictii la toate evidentele, inregistrarile, aspectele legate de personal ale CNCIR si ale organismelor delegate, precum si la documentele care sunt relevante pentru indeplinirea responsabilitatilor. Pentru desfurarea n bune condiii a misiunilor de audit Serviciul de Audit Public Intern din cadrul CNCIR trebuie s dispun de toat documentatia necesara activitatii sale, pe care trebuie sa le
Pag 8 din 100

furnizeze structurii auditate n ceea ce priveste procedurile, rapoartele de control, informaiile contabile si de gestiune etc.

Sfera domeniului auditabil si atributiile Serviciului Audit Intern Domeniul auditabil


Conform prevederilor Legii auditului intern nr. 672/2002 si prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor e pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit intern nr.38/2003, Serviciul Audit Public Intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: a) b) c) d) e) f) g) h) obligatiile de plata platile asumate obligatiile de plata concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul al statului; fundamentare BVC; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemul de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

Serviciul Audit public intern verifica daca procedurile adoptate de CNCIR sunt adcvate pentru a asigura ca indeplinirea conformitatii cu normele comunitare este verificata si ca rapoartele sunt corecte, complete si executate la timp.

Atributiile Serviciului Audit Intern


Serviciul Audit public intern are urmatoarele atributii: Elaboreaza si implementeaza normele metodologice si procedurile de audit specifice CNCIR Elaboreaza planul strategic pe 3 ani precum si planul anual de audit public intern pe baza caruia se efectueaza misiunile de audit public intern si propune modificarea planului de audit public intern ori de cate ori analiza riscurilor motiveaza acest lucru, sau conducerea CNCIR dispune efectuarea unor misiuni de audit neprevazute in planul de audit initial aprobat, prin renuntarea la unele misiuni cu riscuri mai reduse incluse deja in plan; Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale CNCIR sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate si face recomandari pentru imbunatatirea acestora, daca este cazul; Evalueaza economicitatea, eficienta si eficacitatea cu care sistemele de management si executie ale structurilor CNCIR, prin intermediul carora se administreaza si se deruleaza fondurile, utilizeaza resursele financiare, umane sau materiale in scopul indeplinirii obiectivelor si obtinerii rezultatelor stabilite si propune recomandari pentru imbunatatirea acestora; Analizeaza sistemele de management si control intern ale structurilor auditate, identifica slabiciunile acestora, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/masuri/proiecte sau operatiuni si propune recomandari pentru reducerea acestora, daca este cazul;
Pag 9 din 100

Verificarea caracterului adecvat al procedurilor adoptate de CNCIR si de organismele delegate pentru a se asigura c este verificat conformitatea cu reglementrile comunitare i conturile sunt exacte, complete i executate in timp util; Verificarea respectrii procedurilor astfel cum au fost ele acreditate; Participa la actiunile initiate si organizate de conducerea CNCIR pe linia instruirii profesionale; Aduce la indeplinire masurile si recomandarile de natura metodologica si de specialitate Desfasoara misiuni de audit public intern cuprinse in planul de audit public intern cu respectarea normelor procedurale de audit public intern; Efectueaza misiuni de audit public intern la unitati care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea CNCIR; Urmareste modul de implementare a recomandarilor formulate prin rapoartele de audit si avizate de conducerea superioara a CNCIR; Informeaza conducerea CNCIR despre recomandarile neinsusite, precum si despre consecintele acestora; Raporteaza, asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea de audit; Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern din cadrul CNCIR; In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejuducii, raporteaza imediat directorului general al CNCIR si structurii de control intern abilitate;

Referinte, standarde Standarde de audit


Procedurile i metodologiile prezentate n acest manual sunt conforme cu standardele internaionale de audit, precum i legislaia naional n domeniu. Functia auditului intern al CNCIR isi bazeaza activitatile pe legislatia nationala in domeniu si anume Legea nr. 672/2002 privind auditul intern si OMFP nr 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit intern, cu modificarile si completarile ulterioare si Standardele pentru practica profesionala a auditului intern initiate de Institutul Auditorilor Interni (IAI). Aceste standarde sunt recunoscute pe plan international si reprezinta un nivel fata de care se comensureaza calitatea activitatilor de auditare globala si individuala. In acelasi timp atat standardele IAI cat si legislatia nationala furnizeaza o baza de pregatire si specializare pentru realizarea nivelelor de excelenta profesionala dorite. In cazul in care apar modificari ale actelor legislative in baza carora a fost elaborat manualul de audit public intern, auditorul responsabil cu revizuirea manualului va proceda la actualizarea imediata a acestuia. Toate modificarile aduse continutului manualului de audit public intern vor fi supervizate de catre seful Serviciului de audit intern. B. Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului public intern Carta auditului intern definete misiunea, competenele i responsabilitile auditului intern. Totodata, defineste poziia auditului intern n cadrul CNCIR, autorizeaza accesul la documente, la bunuri i la persoanele competente, pentru buna realizare a misiunilor, defineste aria de activitate a auditului intern si este aprobat de conducerea CNCIR. Carta auditului intern cuprinde si prevederile Codului de conduita etica al auditorului intern aprobat prin Ordinul MFP nr. 252/2004. Scopul Codului de conduita etic este de a promova
Pag 10 din 100

cultura etic n viziunea global a profesiei de auditor intern si se aplic att persoanelor fizice ct i instituiilor care furnizeaz servicii de audit public intern

Pregtirea profesional i instruirea continu


Pregtirea profesional i instruirea continu reprezint principalul mijloc prin care se poate menine i crete nivelul cunotinelor i abilitilor profesionale ale auditorilor interni. Acestea trebuie s cuprind att un nivel de competen corespunztor, ct i cunoaterea adecvat a specificului activitii CNCIR. Seful Serviciului de Audit Intern din cadrul CNCIR trebuie s asigure condiii necesare pentru pregtirea profesional a auditorilor interni pentru o perioad de minim 15 zile anual. In acest sens la inceputul anului se intocmeste Planul de pregatire profesionala pentru Serviciul Audit public Intern, plan ce trebuie sa cuprinda programele de pregatire profesionala ale auditorilor interni in functie de necesarul de pregatire pe diverse domenii. Planul de pregatire profesionala pentru Serviciul Audit public Intern se intocmeste si se actualizeaza de seful Serviciului Audit Intern

Organizarea activitatii de audit public intern in cadrul CNCIR Organizare


Auditul intern este organizat numai la nivel central CNCIR, sub forma de serviciu . Auditorii interni asigura evaluarea controlului intern prin misiuni de audit atat la nivel central cat si la nivel teritorial, prin delegari la fata locului. Serviciul Audit public Intern se afla in subordonarea Directorului General al CNCIR.

Independenta si obiectivitate
Independenta si obiectivitatea sunt calitati esentiale in eficacitatea misiunii de audit public intern. Astfel, auditul public intern al CNCIR raporteaz direct directorului general al CNCIR, a carui autoritate asigura luarea in considerare in mod corespunzator a constatarilor de audit public intern si a recomandarilor. Pentru a nu compromite independenta auditorilor interni, acestia nu participa la elaborarea procedurilor de contabilizare sau control, nu efectueaza inregistrari si nu se angajeaza in nici o activitate pe care mai tarziu o vor analiza si pe care o vor evalua. Obiectivitatea nu este afectata prin recomandarea de standarde sau prin consiliere in ceea ce privete controalele ce se vor aplica in dezvoltarea sistemelor si a proceselor ce se verifica. Auditorii din cadrul Serviciului Audit Public Intern respecta secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cadrul activitatii lor si nu dezvaluie nimic care ar putea pune in dificultate o persoana auditata, cu exceptia cazurilor de frauda sau de disfunctionalitate deliberata descoperite. Pentru a evita orice conflict de interese, auditorii interni nu participa la misiuni de audit consecutive pentru aceeai structura din aceeasi regiune. Seful Serviciului Audit Intern, n faza de planificare trebuie s stabileasc o echip corespunztoare n concordan cu politica de rotatie a membrilor echipei pentru o misiune de audit. Serviciul Audit Public Intern funcioneaz n subordinea direct a Directorului General al CNCIR, exercitnd o funcie distinct i independent de activitile CNCIR . Prin atribuiile sale, Serviciul Audit Public Intern nu este implicat n elaborarea procedurilor de control intern. Activitatea de audit public intern nu este supus ingerinelor externe ncepnd
Pag 11 din 100

de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiv a lucrrilor i pn la comunicarea rezultatelor acesteia. Auditorii interni au o atitudine imparial, nu au prejudeci i evite conflictele de interese: ii ndeplinesc atribuiile n mod obiectiv i independent, cu profesionalism i integritate, potrivit normelor i procedurilor specifice activitii de audit public intern.

Numirea/destituirea Sefului Serviciciului Audit Public Intern


Seful Serviciului Audit Intern este numit/destituit de ctre Directorul General al CNCIR, cu acordul organul ierarhic imediat superior cf.Legii nr.672/2002 cu modif.si completari ulterioare.

Numirea/revocarea auditorilor interni


Numirea/revocarea auditorilor publici nterni se face de ctre Directorul General al CNCIR, impreuna cu avizul prealabil al Sefului Serviciului Audit Public Intern. Pentru acordarea avizului n vederea numirii auditorilor interni, Seful Serviciului Audit Intern analizeaz dosarele de nscriere depuse de candidaii pentru ocuparea funciei de auditori interni i poate avea consultri directe cu acetia, cu 5-10 zile nainte de data susinerii examenului. Dosarele de nscriere vor cuprinde n mod obligatoriu declaraiile candidailor privind respectarea prevederilor art. 20, alin.(1) din Legea privind auditul intern, referitoare la incompatibilitile auditorilor interni, precum i scrisori de recomandare, n cazul obinerii unui aviz favorabil, numirea n funcie se face de ctre Directorul General al CNCIR, n conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea i desfurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor funcii Pentru revocarea auditorilor interni, Directorul General al CNCIR ntiineaz Seful Serviciului Audit Intern despre intenia de revocare a unui auditor intern i despre motivele acesteia. Seful Serviciului Audit Intern analizeaz motivele, efectueaz investigaii, are consultri directe cu acetia, dup caz, i n termen de 10 zile prezint avizul favorabil/nefavorabil revocrii.

Rol si responsabilitati
Rolul auditului intern este de a contribui la buna i efectiva gestiune a fondurilor CNCIR. Aportul Serviciului Audit public intern const n promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv i eficient n cadrul CNCIR. Misiunea Serviciului Audit Intern este de a audita sistemele de control din cadrul CNCIR n scopul de a evalua eficacitatea i performana structurilor funcionale n implementarea procedurilor, programelor i aciunilor n vederea mbuntirii continue a acestora.

Obiectivele Serviciului Audit public intern:


de a ajuta CNCIR att n ansamblul ct i structurile sale prin intermediul opiniilor i recomandrilor; s gestioneze mai bine riscurile; s asigure o mai bun administrare i pstrare a patrimoniului; s asigure o mai bun monitorizare a conformitii cu regulile i procedurile existente; s asigure o eviden contabil i un management informatic fiabile i corecte; s mbunteasc calitatea managementului, a controlului i auditului intern; s mbunteasc eficiena i eficacitatea operaiilor.

Pag 12 din 100

Obiectivele misiunii de audit public intern:


asigurarea conformitii procedurilor i a operaiunilor cu cadrul legal in vigoare prin auditul de regularitate; evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmrite i examinarea impactului efectiv prin auditul de performan; evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere i control intern, cu scopul de a stabili

dac acestea funcioneaz economic, eficace i eficient prin auditul de sistem. Evaluarea managementului riscului
Auditul intern sprijina conducerea CNCIR n identificarea i evaluarea riscurilor semnificative contribuind la mbuntirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul intern supravegheza i s evalueza eficacitatea acestui sistem. Auditul intern evalueza riscurile aferente activitatilor i operaiilor CNCIR, privind: fiabilitatea i integritatea informaiilor financiare i operaionale; eficacitatea i eficiena operaiilor; protejarea patrimoniului; respectarea legilor, reglementrilor i contractelor. n cursul misiunilor, auditorii interni identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, n cazul n care acestea sunt semnificative.

Evaluarea sistemelor de control


Definire Controlul intern reprezint ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre managementul i personalul CNCIR, n vederea furnizrii unei asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor CNCIR intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management. Se poate afirma, despre controlul intern, c: este integrat n sistemul de management al fiecrei componente structurale a CNCIR; intr n sarcina personalului de la toate nivelurile; ofer o asigurare rezonabila a atingerii obiectivelor, ncepnd cu cele individuale si terminnd cu cele generale. Controlul este prezent pe toate palierele CNCIR i se manifest sub forma autocontrolului controlului in lan (pe faze ale procesului) i a controlului ierarhic. Din punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este: 1. concomitent (operativ); 2. ex-ante (feed-forward); 3. ex-post (feed-back). Printre activitile de control curente se regsesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea funciunilor si monitorizarea. n afara activitilor de control integrate in linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurale anume constituite
Pag 13 din 100

(comisii, Serviciue de control etc.), a cror activitate se desfoar n baza unui plan conceput prin luarea n considerare a riscurilor. Auditorii interni analizeza, prin misiunile de audit public intern, activitile desfasurate in cadrul CNCIR i determina msura n care rezultatele corespund obiectivelor stabilite i dac aceste activiti sunt realizate conform normelor, regulamentelor si procedurilor aplicabile. Auditul intern ajut CNCIR, prin misiunile de audit realizate, s menin un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitii i eficienei acestuia, contribuind la mbuntirea lui continu.

Echipa de audit
Echipa de audit public intern este format din cel puin 2 auditori interni. Un serviciu de calitate superioar necesit eforturi de cooperare ale intregii echipe de audit public intern. De aceea, toi membrii echipei de audit au urmatoarele responsabilitati n cadrul fiecarei misiuni: de a menine cele mai nalte standarde att etice, ct i profesionale; de a manifesta o nelegere deplin a operaiunilor, problemelor, intelor i obiectivelor din domeniul auditat; de a fi vigileni n privina aprecierii necesitii de a recomanda mbuntirea controalelor interne, a eficienei i eficacitii operaiunilor; de a dezvolta i menine un climat favorabil de munc i colaborare cu personalul; de a menine permanent o atitudine de profesionalism i obiectivitate. n afar de responsabilitile generale de mai sus, membrii echipei au i responsabiliti specifice, corespunzatoare rolului atribuit.

Alte activitati Misiuni ad-hoc


Serviciul Audit Public Intern va realiza misiuni ad-hoc (misiuni speciale) de audit solicitate de Directorul General al CNCIR. Astfel de misiuni speciale vor cuantifica aproximativ 10% din timpul global planificat al Serviciului Audit Intern pentru a nu restrictiona/impiedica desfasurarea activitatii de baza a Serviciului Audit Intern descrisa in planul anual de audit aprobat de directorul general. In realizarea misiunilor de audit ad-hoc auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de Ordin de serviciu emis de catre seful Serviciului Audit Intern care prevede scopul, obiectivele misiunii si echipa de audit. Misiunea de audit ad-hoc se notifica structurii auditate in cel mai scurt timp. Fiind misiuni de audit speciale (si cu termen scurt) in realizarea lor, auditorii interni efectueaza verificari directe fara a fi necesara parcurgerea tuturor procedurilor de audit public intern. Constatarile si recomandarile se regasesc in Raportul de audit public intern adresat directorului general al CNCIR. Dupa aprobare o copie a raportului de audit este inaintata structurii auditate in vederea implementarii recomandarilor formulate. In cazul in care nu sunt formulate recomandari, raportul de audit al misiuni ad-hoc se inainteaza Directorului General al CNCIR pentru informare.

Activitati de consiliere
Organizarea i exercitarea activitii de consiliere desfurat de ctre Serviciul Audit Public Intern din cadrul CNCIR
Pag 14 din 100

Consilierea reprezint activitatea desfurat de auditorii interni menit s aduc plus de valoare i s mbunteasc administrarea CNCIR, gestiunea riscului i controlul intern, fr ca auditorul intern s-i asume responsabiliti manageriale. Activitile de consiliere se efectueaz potrivit programului anual, n concordan cu standardele de audit acceptate pe plan internaional i cu buna practic din Uniunea European, alturi de activitile de asigurare precum i la cererea expres a conducerii CNCIR. Activitile de consiliere desfurate de ctre auditorii interni din cadrul Serviciului Audit Intern cuprind urmtoarele tipuri de consiliere: a) consultan - avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinelor, prezentnd totodat solutii pentru eliminarea acestora; b) facilitarea nelegerii destinat obinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a funcionrii unui sistem, standard, sau prevedere normativ, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora; c) formarea i perfecionarea profesional destinat furnizrii cunotiinelor teoretice i practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor i controlul intern prin organizarea de cursuri i seminarii. Activitatea de consiliere se organizeaz i se desfoar sub forma de: a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului de audit public intern, efectuate prin abordri sistematice i metodice conform unor proceduri prestabilite avnd un caracter formalizat; b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea n cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte de durat determinat, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informaii, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora; c) misiuni de consiliere pentru situatii excepionale, cuprinznd participarea in cadrul unor echipe constituite in vederea reluarii activitatilor urmare a unei situatii de fort major sau alte evenimente exceptionale, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora. n scopul evitrii prejudicierii independentei si obiectivitatii auditorilor interni atunci cind misiunile de asigurare sunt realizate in urma unei misiuni de consiliere, seful Serviciului Audit Intern va asigura desemnarea de auditori i supervizori diferiti pentru efectuarea misiunilor de asigurare si respectiv a misiunilor de consiliere. Seful Serviciului Audit Intern rspunde de organizarea, desfurarea misiunilor de consiliere i a resurselor necesare pentru efectuarea acestor misiuni, astfel nct activitatea auditorilor interni s se deruleze n conformitate cu principiile si regulile prevazute n Codul privind conduita etica a auditorului intern. Conform prevederilor Ordinului nr.1702/14.11.2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i exercitarea activitii de consiliere, Serviciul Audit public intern va realiza activiti de consiliere. La planificarea activitii de consiliere se va calcula timpul alocat astfel incat aceasta activitate sa fie in procent de aproximativ 5% din bugetul anual de timp al Serviciului Audit Intern. Desfasurarea misiunilor de consiliere formalizate se realizeaza prin parcurgerea procedurilor si elaborarea unor documente specifice activitatii, respectiv etapele pregtirea misiunii de consiliere, intervenia la faa locului i comunicarea rezultatelor misiunii de consiliere, conform O.M.F. nr. 1702/14.11.2006 si a prezentelor proceduri prezentate in Carta auditului intern.

Urmarirea recomandarilor
Conform standardelor de audit public internaional acceptate i a metodologiei de audit descris n legislaia naional n vigoare cu privire la modul de desfurare a auditului intern,
Pag 15 din 100

Serviciul Audit Public Intern va realiza activiti de urmrire a recomandrilor formulate de ctre auditorii interni i externi. Astfel de activiti de urmrire a stadiului de implementare a recomandrilor auditorilor interni i externi va fi in procent de aproximativ 7% din bugetul anual de timp al Serviciului Audit Intern.

C.Norme aplicabile Serviciului Audit Public Intern Cerinte privind angajatea Serviciului Audit Public Intern
Responsabilitatea organizatii si desfasurarii activitatilor de audit public intern revine sefului Serviciului Audit Intern Auditorii din cadrul servicului de audit public intern au urmatoarele responsabilitati in cadrul fiecarei misiuni, in scopul asigurarii unui serviciu de calitate bazat pe cooperarea intregii directii de audit: - sa verifice daca procedurile adoptate de CNCIR sunt adecvate pentru asigurarea conformitatii si daca conturile sunt exacte, complete si punctuale; - sa-si desfasoare activitatea conform standardelor nationale si internationale de audit; - sa mentina cele mai inalte standarde etice si profesionale; - sa realizeze pe deplin sarcinile incredintate; - sa manifeste intelegere deplina a operatiunilor si obiectivelor din domeniul auditat; - sa fie rigurosi in cazul aprecierii necesitatii de a recomanda imbunatatirea controalelor interne, a eficientei si eficacitatii operatiunilor; - sa mentina un climat favorabil de munca si colaborare cu personalul CNCIR; - sa mentina in permanenta o atitudine de profesionalism si obiectivitate.

Linii generale pentru inlocuirea personalului in situatii speciale


Inlocuirea personalului va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii: respectarea separarii atributiilor; inlocuirile vor fi initiate de Seful Serviciului Audit Intern si se opereaza pentru absente justificate ale personalului, care pot duce la nerespectarea termenelor din proceduri Pentru intreaga perioada cand un auditor inlocuieste un alt auditor, atributiile primului auditor vor fi preluate de cealalt auditor conform procedurii, astfel incat sa nu existe mai mult de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document de lucru.

Resursele financiare pentru audit


Necesarul de resurse financiare pentru desfurarea activitilor de audit public intern este angajat din bugetul CNCIR.

Resursele de timp pentru audit


Modul de calculare a resurselor disponibile pentru operaiunile auditului intern din cadrul CNCIR este urmtorul:

Fond de timp calendaristic total (se vor lua n calcul numai zilele lucrtoare, de luni pn vineri):

X zile lucrtoare, din care:

Pag 16 din 100

Concedii Srbtori legale Alte activiti curente ale serviciului (rspunsuri la adrese, edine, deplasri, alte solicitri) Pregtire profesional Total zile lucrtoare disponibile pentru misiune (Y=X-A-B-C-D) Total buget zile-om (Y x nr. auditori, inclusiv supervizorul) Supervizor Auditor 1 Auditor 2

A zile lucrtoare B zile lucrtore (detaliate, specificndu-se care sunt acestea) C zile lucrtoare D zile lucrtoare Y zile lucrtoare Z zile lucrtoare, repartizate astfel: E zile lucrtoare F zile lucrtoare G zile lucrtoare

Nota: Numrul de luni, sptmni, auditori, zile lucrate, zile disponibile poate varia n funcie de misiune i domeniul de aplicare. Prin urmare auditorii vor dezvolta acest document standard utiliznd elementele specifice misiunilor desfurate.

Planificarea auditului intern


Planul activitii Serviciului Audit se realizeaza pe doua nivele: termen lung sau planificarea strategic; planificarea anual;

Planificarea pe termen lung sau planul strategic


Planificarea pe termen lung sau planul strategic de lucru identifica toate domeniile auditabile din cadrul CNCIR si functiile delgate i prevede acoperirea acestora de ctre Serviciul Audit Public Intern n urmtorii trei ani. Planul strategic trebuie, de asemenea, s identifice: zonele auditabile care nu sunt acoperite n acest ciclu i motivele pentru care nu vor exista verificri; timpul alocat pentru pregatirea profesionala a auditorilor; alte activitati preconizate a fi desfasurate de catre auditul intern in perioada vizata. Planul strategic se intocmeste pe o perioada de trei ani si va fi actualizat in fiecare an. La actualizarea Planului Strategic se va tine cont de respectarea periodicitatii in auditare cel putin o data la 3 ani sa se asigure auditarea tuturor domeniilor auditabile. Selectarea misiunilor de audit public intern se realizeaza in functie de urmatoarele elemente de fundamentare: evaluarea riscului asociat diferitelor structurii, activitati sau operatiuni; criterii semnal/sugestiile directorului general al CNCIR; modificari legislative, organizatorice; respectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la 3 ani; recomandarile Curtii de Conturi si/sau ale Autoritatii de Audit.
Pag 17 din 100

Elaborarea planului strategic de audit public intern


Pentru identificarea in totalitate a riscurilor asociate operatiilor se poate utiliza chestionarul de control intern riscuri generale, din care auditorii interni, prin intrebarile formulate si raspunsurile primite, realizeaza evaluarea sistemului de control intern al CNCIR. Acest chestionar va fi inaintat tuturor structurilor CNCIR, intrebarile putand fi adaptate la specificul activitatii fiecarei structuri.

Analiza riscurilor
Planificarea strategic se realizeaza prin efectuarea unei analize a riscului pentru domeniile de auditat. Prin domeniile de auditat se nelege : auditul activitatilor, proceselor si structurilor din cadrul CNCIR; Primul pas n realizarea planului strategic este evaluarea riscurilor n funcie de domeniile de auditat. Formatul standard al evalurii riscurilor este Analiza riscurilor pentru fundamentarea Planului strategic pe anii ........ Completarea analizei riscurilor se va face astfel : Coloana 1 - Domeniul auditat cuprinde activitatile, procesele si structurile din cadrul CNCIR Coloana 2- Factorii de risc. Aceasta coloana este impartita in patru subcoloane cu urmatorii factori de risc: Riscul financiar Riscuri legislative Riscuri de organizare Risc operational Evaluarea riscului se realizeaza lund n considerare o scar de punctaj ntre 1 i 5 puncte, pentru riscurile menionate mai sus. Nivelul riscului s-a stabilit in functie de probabilitatea de aparitie a riscului si nivelul impactului, auditorii trebuind s recurg la utilizarea rationamentului profesional pentru a stabili punctajul exact al elementului evaluat, astfel : NIVELUL EXPLICATIE RISCURILOR: 1 Nesemnificativ Probabilitatea de aparitie a riscurilor este foarte scazuta iar nivelul impactului este foarte mic 2 Minor Probabilitatea de aparitie a riscurilor este scazuta iar nivelul impactului este mic 3 Moderat Probabilitatea de aparitie a riscurilor este moderata iar nivelul impactului este mediu 4 Major Probabilitatea de aparitie a riscurilor este mare iar nivelul impactului este foarte mare 5 Critic Probabilitatea de aparitie a riscurilor este foarte mare iar nivelul impactului este foarte mare Coloana 3 - Punctajul total va fi obtinut print insumarea punctajului acordat pe fiecare risc pentru fiecare activitate, operatiune, etc. Coloana 4 Nivel risc. Va cuprinde nivelul riscului pe fiecare activitate, operatiune, etc. in functie de punctajul total obtinut, astfel:
Pag 18 din 100

Zona 17 8 13 14 20

Nivel risc Redus Mediu Ridicat

Explicaii Nu necesit nici o msur de control Necesit msuri de control pe termen scurt Necesit msuri de control urgente

Planul strategic de audit public intern


Planul strategic este ntocmit pentru o perioad de trei ani i este actualizat n fiecare an. Completarea acestuia se va face astfel: Coloana 1 - Domeniul auditat cuprinde activitatile, procesele, structurile din cadrul CNCIR Coloana 2 - Punctajul total, punctaj ce va fi preluat din analiza riscului efectuata anterior. Coloana 3 Nivelul riscului, va fi preluat din analiza riscului efectuata anterior. Coloana 4 Misiune de realizat in anul. Coloana va fi impartita in trei subcoloane care va cuprinde ani pentru care se elaboreaza planul strategic. In functie de nivelul riscului se va marca cu x, in dreptul anului in care se va efectua misiunea de audit si cu NA (Not aplicabil) in ceilalti ani. Anul Anul Anul n n+1 n+2 17 Redus NA NA x 8 13 Mediu NA x NA 14 20 Ridicat x NA NA Nota: Din analiza tabelului se poate observa faptul ca activitatile din zona rosie (risc ridicat ) se vor audita in primul an, activitatile din zona galbena (risc mediu) se vor audita in al doilea an, activitatile din zona verde (risc redus ) se vor audita in ultimul an. Planul strategic de audit public intern se aproba de directorul general al CNCIR si reprezint un document oficial. Este pstrat n arhiva instituiei e mpreun cu referatul de justificare, n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale. Zona Nivel risc

Referatul de justificare pentru planul strategic de audit public intern


Ca rezultat al analizei riscurilor se ntocmeste Referatul de justificare pentru planul strategic de audit public intern.

Planul anual de audit public intern


Planul anual de audit public intern este ntocmit si se aproba de catre Directorul General al CNCIR pn la data de 1 decembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaz; presupune preluarea misiunilor de audit din Planul Strategic de audit public intern. Planul anual de audit public intern poate fi compeltat cu misiuni de audit public intern tinand cont de urmatoarele elemente: criterii semnal/sugestiile Directorului General al CNCIR
Pag 19 din 100

modificari legislative, organizatorice; recomandarile Curtii de Conturi si/sau ale Autoritatii de Audit.

Structura planului de audit public intern


Planul anual de audit public intern are urmtoarea structur: Coloana 1 Misiunea de audit se va mentiona obiectivul, activitatea, actiunea care face obiectul misiunii de audit. Coloana 2 Perioada afectata auditului se va mentiona perioada in care se realizeaza misiunea de audit; Coloana 3 - Structura auditata Coloana 4 Nominalizarea personalului care va realiza misiunea de audit Coloana 5 Personal atras (daca este cazul) Planul anual de audit public intern reprezint un document oficial. Este pstrat n arhiva instituiei e mpreun cu referatul de justificare, n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale.

Referatul de justificare
Proiectul planului anual de audit public intern este nsoit de un referat de justificare a modului n care sunt selectate misiunile de audit cuprinse n plan. Referatul de justificare trebuie s cuprind pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute n vedere la selectarea misiunii respective.

Actualizarea planului de audit public intern


Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza n funcie de: modificrile legislative sau organizatorice, care schimb gradul de semnificaie a auditrii anumitor operaiuni, activiti sau aciuni ale sistemului; solicitarile Directorului General al CNCIR de a introduce/nlocui/elimina unele misiuni din planul de audit public intern. Actualizarea planului de audit public intern se realizeaz prin ntocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de directorul general al CNCIR.

Gestionarea resurselor
Seful Serviciului Audit Public Intern este responsabil pentru organizarea i desfurarea activitilor de audit public intern i trebuie s asigure resursele umane necesare ndeplinirii planului de audit public intern n mod eficient. Daca apar cazuri n care resursele umane sunt insuficiente pentru acoperirea integral a domeniului de audit sau pregtirea profesional a personalului nu rspunde n totalitate necesitatilor misiunii in situatii precum: evaluarea activelor i investiiilor n curs, interpretri legislative, etc., seful Serviciului Audit public intern poate decide asupra oportunitatii contractarii de servicii de expertiza/consultanta din afara CNCIR. Aceste cazuri vor fi adecvat documentate de ctre seful Serviciului Audit public intern , iar n selectarea furnizorului se vor aplica prevederile legislaiei aplicabile achiziiilor e n vigoare la acea dat. Planul anual de audit public intern trebuie sa fie bine dimensionat astfel incat misiunile de audit sa se poata incadra in termelele stabilite pentru a evita intarzieri sau disfunctionalitati in
Pag 20 din 100

activitatea de audit public intern. n planul anual de audit se va specifica n termeni generali durata de desfurare a misiunii de audit.

Programarea sarcinilor
Programarea sarcinilor se realizeaza in doua moduri, si anume: programarea activitatilor Serviciului Audit public intern programarea si repartizarea sarcinilor in cadrul misiunii de audit Programarea activitatilor se refera la alte activitati de audit in afara planului anual de audit public intern cum ar fi: urmarirea recomandarilor, adrese, note de raspuns privitor la diverse solicitari, etc.

Metodologia de audit Introducere


Aceast seciune a procedurii explic etapele procedurale parcurse pentru realizarea unei misiune de audit. Graficul prezentat n continuare ofer o viziune global asupra procesului. Partea stng a graficului indic fiecare pas al procesului cu referire la procedurile descrise. Partea dreapt a graficului indic rezultatele procesului cu referire la procedurile descrise i documente corespunztoare cu referire la indexul hrtiilor de lucru. n procedurile detaliate n anexe sunt incluse forme standard i exemple. Numerele alocate formelor standard se refer la hrtiile de lucru completate. Procedurile de realizare a misiunii de audit public intern sunt evideniate n urmtorul grafic care constituie o pista de audit, n conformitate cu prevederile OMFP nr. 38/2003.

Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern


Iniierea auditului - P01, P02, P03 Ordinul de serviciu A.01 Declaraia de independen A.02 Notificarea privind declanarea misiunii de audit intern B.01 Colectarea informaiilor preliminar - C.01.1 Lista actelor Normative C.01.2

Colectarea informaiilor preliminar - P04 Pregtirea misiunii de audit

Analiza riscurilor - P05

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile - C.02.1 Stabilirea factorilor de risc si a ponderii riscurilor- C.02.2 Identificarea riscurilor - C.02.3 Stabilirea nivelului riscului si punctajului total al riscului C.02.4 Tabelul puncte tari i puncte slabe - C.02.5 Tematica in detaliu a misiunii de audit - C.02.6 Abordarea Esantionarii C.02.7

Elaborarea programului misiunii de audit - P06

Programul de audit - A.03.1 Programul interventiei la fata locului - A.03.2

edina de deschidere - P07

Minuta edinei de deschidere B.02

Colectarea informatiilor P08

Teste, chestionare, fise de interviuri- A.04 Fise de identificare si analiza a problemei (FIAP) -A.05

Constatarea i raportarea iregularitilor P09

Formular de constatare i raportare a iregularitilor A.06

Intervenia la faa locului

Revizuirea documentelor de lucru P10

Nota centralizatoare a documentelor de lucru C.03

Pag 21 din 100

edina de nchidere P11

Minuta edinei de nchidere B.03

Elaborarea proiectului de raport de audit P12

Proiectul raportului de audit public intern A.07.1

Transmiterea proiectului de raport de audit public intern la structura auditata P13

Reuniunea de conciliere P14

Minuta reuniunii de conciliere B.04

Raportul de audit public intern P15 Raportul de audit public intern Supervizarea P16

Raportul de audit public intern - final A.07.2

Lista de supervizare a documentelor D.01

Difuzarea raportului de audit public intern P17

Evaluarea performantei auditului si auditorilor - P18

Fisa de evaluare a performantei auditului - D.02.1 Fisa de evaluare a performantei auditorului - D.02.2

Urmrirea recomandrilor

Urmrirea recomandrilor P19

Fia de urmrire a recomandrilor A.08

Pregatirea misiunii de audit public intern


Etapa de pregatire a misiunii de audit cuprinde urmatoarele proceduri: Initierea auditului Colectarea informatiilor - preliminar Analiza riscurilor Elaborarea programului misiunii de audit Sedinta de deschidere

Initierea auditului
Procedura de initiere a auditului presupune intocmirea unor documente care autorizeaza misiunea si creeaza independenta auditorilor fata de cel auditat.

PROCEDURA P- 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scopul:
De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel nct acetia s poat demara misiunea de audit public intern.

Premise:
Ordinul de serviciu reprezint mandatul de intervenie dat de catre Serviciul Audit public intern i se ntocmete de ctre seful Serviciului, pe baza planului anual de audit intern. In cazul misiunilor de audit ad-hoc, ordinul de serviciu se aproba de catre directorul general al CNCIR.

Pag 22 din 100

Procedura:
Seful Serviciului Audit public intern 1. ntocmeste Ordinul de serviciu Model A.01.1 pe baza planului anual de audit public intern; 2. Repartizeaz sarcinile de serviciu pe fiecare auditor n parte; 3. Avizeaza sau propune modificari la Ordinul de serviciu; 4. Aloc un numr Ordinului de serviciu; Personalul de secretariat/Auditorii 5. Asigur copii ale Ordinului de serviciu pentru fiecare membru al echipei; 6. Iau la cunostinta de Ordinul de serviciu si de sarcinile repartizate; 7. Indosariaza Ordinul de serviciu in Dosarul permanent Sectiunea A; Cu 15 zile inainte de inceperea misiunii de audit.

Supervizorul( daca este cazul)

Auditorii

Data programata

PROCEDURA P- 02 DECLARATIA DE INDEPENDENTA

Scopul:
De a demonstra independenta auditorilor interni.

Premise:
n vederea desemnrii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi verificate incompatibilitile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde exist incompatibiliti personale, doar dac repartizarea lui este imperios necesar, fiind furnizat n acest sens o justificare din partea seful Serviciului Audit public intern . Dac n timpul efecturii misiunii de audit apare o incompatibilitate, real sau presupus, auditorii sunt obligai s informeze de urgen conducerea. Procedura: Auditorii 1. Completeaza Declaratia de independenta Model A.02; 2. Verifica Declaratia de independenta; Seful Serviciului Audit public intern 3. Identifica incompatibilitatile semnalate de catre auditori si stabileste modalitatea in care acestea pot fi diminuate; 4. Aproba Declaratiile de independenta; 5. Indosariaza Declaratia de independenta in dosarul misiunii de audit; 6. Daca in timpul misiunii de audit apare o incompatibilitate reala sau presupusa, informeaza de urgenta conducerea;
Pag 23 din 100

Auditorii

Data programata

Inainte de inceperea misiunii de audit

PROCEDURA P- 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT

Scopul:
Sa informeze entitatea/structura auditata de declansarea misiunii de audit public intern.

Premise:
Se intentioneaza ca, prin notificarea entitatii/structurii auditate, sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit.

Procedura:
Auditorii 1. Pregatesc adresa de notificare ctre prile interesate n vederea transmiterii acesteia cu 15 zile nainte de declanarea misiunii de audit public intern; 2. Verifica adresa de notificare; 3. Semneaza adresa de notificare; 4. Aloca un numar de inregistrare adresei de notificare si o transmite structurii auditate; 6. ndosariaz copia adresei de notificare n dosarul permanent Cu 15 zile inainte de inceperea misiunii de audit

Seful Serviciului Audit public intern Auditorii/Personalul de secretariat Auditorii Data programanta

Colectarea informatiilor - preliminar


Procedura de colectare si prelucrare consta in activitatea de pregatire a informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile, pertinente si utile in vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit. Colectarea informatiilor din etapa de pregatire a desfasurarii misiunii de audit public intern faciliteaza realizarea procedurilor specifice si in mod deosebit procedura de analiza a riscurilor. In mod concret, auditorii interni procedeaza astfel; poarta discutii cu conducerea pentru a li se prezenta cadrul general de angajate a structurii auditate si, cu acesta ocazie, vor solicita principalele documente: organigrama, regulamentul de organizare si angajate, fisele posturilor, regulamente interne, procedurile detaliate, etc; se deplaseaza la fiecare Serviciu implicat in misiunea de audit, unde se desfasoara activitatile cuprinse in plan si se familiarizeaza cu activitatea ce va fi auditata si solicita: a) descrierea posturile prevazute in structura organizatorica; b) circulatia documentelor si situatia de la fata locului; c) modul de derulare a activitatii cu caracter general;
Pag 24 din 100

d) procedurile, normele interne, circularele, iar daca nu au proceduri formalizate, retin aceasta problema pentru etapa urmatoare de analiza a riscurilor. Realizarea procedurii de colectare si prelucrare a informatiilor presupune din partea auditorilor un dialog profesional cu cei auditati, carora trebuie sa le explice ca sunt prezenti pentru a intelege specificul activitatii lor si a-i sprijini pentru imbunatatirea acesteia. Auditorii interni completeaza informatiile culese cu cadrul legal, procedurile scrise detaliate, normele metodologice de aplicare, instructiunile si alte acte care reglementeaza domeniul auditat, aflate de regula la sediul structurii de audit public intern, materializat in documentul Colectarea informatiilor. PROCEDURA P- 04 COLECTAREA INFORMATIILOR- PRELIMINAR

Scopul:
Cunoasterea domeniului auditabil il ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu activitatea structurii auditate. Colectarea informatiilor faciliteaza procedurile de analiza de risc si cele de verificare.

Premise:
Colectarea este de fapt, pregatirea informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile, pertinente si utile pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit public intern. Colectarea informatiilor presupune: analiza cadrului normative ce reglementeaza activitatea structurii auditate; analiza structurii auditate si a activitatiilor sale: organigrama, regulamanete de angajate, fise ale posturilor, proceduri scrise; analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna angajate a misiunii de audit public intern; identificarea punctelor cheie ale angajatii structurii auditate, sistemele sale de control intern, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe; analiza rezultatelor controalelor precedente (rapoarte de audit anterioare, alte verificari); analiza informatiilor externe referitoare la structura auditata si aprecierea validitatii acestora.

Procedura:
1. Identifica legile si regulamantele aplicabile structurii auditate 2. Obtin organigrama, regulamante de angajate, fise ale posturilor, procedurile scrise ale structurii auditate 3. Identifica personalul responsabil 4. Identifica circuitul documenetelor 5. Obtin exemplare ale controalelor anterioare inclusiv analiza rapoartelor de audit anterioare 6. Aduna date statistice asupra performantei activitatii pentru analiza riscurilor 7 Se familiarizeaza cu activitatea structurii 8. Revede documentatia
Pag 25 din 100

Auditorii

Seful Serviciului Audit public intern

Data programata

9.Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectelor auditabile si a criteriilor de analiza de risc. Reevalueaza obiectivele stabilite si scopul auditului si metodologia de lucru, dupa caz. La inceputul misiunii de audit

Analiza riscurilor
Standarde: Identificarea si analiza riscurilor reprezinta cea mai importanta procedura de pregatire a misiunilor de audit public intern si se realizeaza in vederea elaborarii programului de audit. Normele generale de aplicare a auditului intern stabilesc o metodologie de evaluare a riscurilor care presupune parcurgerea urmatoarelor faze, faze ce vor fi respectate si in cadrul normelor specifice ale CNCIR: a) identificarea operatiilor auditabile; b) identificarea riscurilor asociate operatiilor; c) stabilirea criteriilor de analiza a riscurilor si a nivelurilor de apreciere a acestora; d) stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere; e) determinarea punctajului total al riscului; f) clasarea operatiilor pe baza analizei riscurilor; g) ierarhizarea operatiilor in functie de analiza riscurilor; h) elaborarea tematicii in detaliu a obiectelor auditabile selectate. a) Identificarea operatiilor auditabile se realizeaza astfel: se detaliaza fiecare activitate in operatii succesive, prin descrierea procesului, de la initierea si pana la realizarea lui.; identificarea, pentru fiecare operatie in parte, a controalelor interne specifice si a riscurilor aferente; determinarea modalitatilor de angajate a controalelor necesare pentru ca entitatea sa elimine riscul si sa-si atinga obiectivul. Practic, stabilirea operatiilor auditabile se realizeaza prin analiza cadrului legislativ, respectiv a organigramei, ROF, procedurilor scrise, normelor metodologice de aplicare a cadrului normativ care reglementeaza activitatea, fiselor posturilor, instructiunilor, in vederea identificarii tuturor operatiilor elemente componente ale activitatilor. Aceasta activitate se concretizeaza in elaborarea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile, care cuprinde activitatile elementare ale domeniului auditat. b) Identificarea riscurilor asociate operatiilor prin determinarea impactului financiar, de organizare, operational sau impactului generat de schimbarile legislative, manageriale, structurale, etc. Auditorii interni finalizeaza aceasta etapa prin elaborarea listei Riscurilor identificate. c) Stabilirea criteriilor de analiza a riscurilor si a nivelurilor de apreciere a acestora se realizeaza tinand cont de procedurile din norme, utilizand criteriile privind aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativa ai calitativa, la care se pot adauga criterii specifice activitatii auditate. Aceasta etapa se concretizeaza in intocmirea situatiei Stabilirea criteriilor de analiza a riscurilor, care cuprinde pe coloana criteriile iar pe linie nivelurile de apreciere acestora.
Pag 26 din 100

Notiuni introductive privind riscul


Analiza riscului reprezint o etap major n procesul de audit public intern, care are drept scop identificarea riscurilor din cadrul activitilor CNCIR, dac controalele interne existente pot preveni, elimina sau diminua riscurile existente.

Definirea riscului
Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacittii CNCIR de a realiza obiectivele.

Categorii de riscuri:
riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor) lipsa unor responsabilitati precise, insuficienta organizare a resurselor umane, documentatie insuficienta, neactualizata; riscuri operationale neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative; lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat; riscuri financiare: plati nesecurizate, nedetectarea operatiilor cu risc financiar; riscuri generate de schimbarile legislative, structurale, manageriale.

Componentele riscului
Componentele riscului sunt: probabilitatea de aparitie; nivelul impactului, respectiv gravitatea consecintelor si durata acestora.

Fazele analizei riscurilor


Fazele analizei riscurilor sunt urmatoarele: analiza activitatii entitatii/structurii auditate; identificarea si evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor, de eroare semnificativa a activitatilor entitatii/structurii auditate, cu incidenta asupra operatiilor financiare; verificarea existentei controalelor interne, a procedurilor de control intern, precum si evaluarea acestora; evaluarea punctelor slabe, cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc. Auditorii interni trebuie s integreze n procesul de identificare i evaluare a riscurilor semnificative i pe cele depistate n cursul altor misiuni.

Msurarea riscurilor
Msurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariie a riscului i de gravitatea consecinelor evenimentului. Pentru realizarea msurrii riscurilor se utilizeaz drept instrumente de msurare, criteriile de apreciere.

Criteriile utilizate pentru msurarea probabilitii de apariie a riscului


Criteriile utilizate pentru msurarea probabilitii de apariie a riscului sunt: a) Aprecierea vulnerabilitii entitii; Pentru a efectua aprecierea vulnerabilitii, auditorul va examina toi factorii cu inciden asupra vulnerabilitii domeniului auditabil, cum ar fi: - resursele umane; - complexitatea operaiilor;
Pag 27 din 100

- mijloacele tehnice existente. Vulnerabilitatea se exprim pe trei nivele: - vulnerabilitate redus (nivel 1) = acest punctaj va fi acordat n cazul n care resursele umane sunt suficiente, complexitatea operaiunilor este redus, iar mijloacele tehnice existente necesare desfurrii activitii sunt suficiente; - vulnerabilitate medie (nivel 2) = acest punctaj va fi acordat n cazul n care resursele umane sunt aproape suficiente, ori complexitatea operaiunilor este medie, ori mijloacele tehnice existente necesare desfurrii activitii sunt medii; - vulnerabilitate mare (nivel 3) = acest punctaj va fi acordat n cazul n care resursele umane nu ar fi suficiente, complexitatea operaiunilor ar fi ridicat i mijloacele tehnice existente necesare desfurrii activitii sunt insuficiente. b) Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calitii controlului intern al entitii, pe trei nivele: - control intern corespunztor; - control intern insuficient; - control intern cu lipsuri grave

Ghidul de evaluare al controlului intern


Controlul intern este: cu lipsuri grave (3) daca: - conducerea i/sau personalul demonstreaz o atitudine necooperant i nepstoare cu privire la conformitate, pstrarea dosarelor, sau reviziile externe; - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit probleme deosebite, iar conducerea nu a luat msuri de remediere i nu a rspuns satisfctor la recomandrile auditului; - procedurile de control intern lipsesc sau nu sunt utilizate. insuficient (2) daca: - conducerea i personalul demonstreaz o atitudine cooperant cu privire la conformitate, pstrarea dosarelor i reviziilor externe; - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit anumite probleme, dar conducerea a luat msuri de remediere i a rspuns satisfctor la recomandrile auditului; - analiza arat c sunt n funciune tehnici de control, insa insuficiente. corespunztor (1) daca: - conducerea i personalul demonstreaz o atitudine constructiv, existnd preocuparea de a anticipa i nltura problemele; - auditurile anterioare i studiile preliminare nu au descoper it probleme semnificative; analiza arat c sunt n funciune tehnici de control intern eficiente; - sunt elaborate si aplicate proceduri specifice formalizate pe activitati. Probabilitatea de apariie a riscului variaz de la imposibilitate la certitudine i este exprimat pe o scara de valori pe trei nivele: probabilitate mic; probabilitate medie; probabilitate mare.

Pag 28 din 100

Masurarea gravitatii consecintelor evenimentului (nivelul impactului)


Nivelul impactului reprezint efectele riscului n cazul producerii sale i se poate exprima pe o scar valoric pe trei nivele: - impact scazut - impact moderat - impact ridicat
Probabilitate

Ridicat

Scazut

Mediu

Impact

Analiza riscurilor metoda de calcul


Prezentele norme metodologice exemplific efectuarea analizei riscurilor prin parcurgerea urmtorilor pai, pornind de la activitatile desfasurate de structurile auditate: identificarea (listarea) operaiilor/activitilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile. n aceast faz se analizeaz i se identific activitile/operaiile precum i interdependenele existente ntre acestea, fixndu-se perimetrul de analiz; identificarea ameninrilor, riscurilor inerente, asociate acestor operaiuni/activiti i determinarea eventualului impact financiar al acestora; stabilirea criteriilor de apreciere a riscului. Se recomanda utilizarea urmtoarelor criterii: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativ i aprecierea calitativ; stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scri de valori pe trei nivele, astfel: pentru aprecierea controlului intern: control intern CORESPUNZTOR - nivel 1; control intern INSUFICIENT - nivel 2; control intern CU LIPSURI GRAVE - nivel 3; pentru aprecierea cantitativ:
Pag 29 din 100

impact financiar slab - nivel 1; impact financiar mediu nivel 2; impact financiar important - nivel 3; pentru aprecierea calitativ: vulnerabilitate redus - nivel 1; vulnerabilitate medie - nivel 2; vulnerabilitate mare - nivel 3. stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un factor de greutate i un nivel de risc fiecrui criteriu. Produsul acestor doi factori d punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumit operaie/activitate auditabil conduce la determinarea punctajului total al riscului operaiei/activitii respective. Punctajul total al riscului se obine utiliznd formulele: Pt = Pi x Ni Unde: Pt = reprezinta punctajul total; Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu; Ni= nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obinute anterior, n: risc mare, risc mediu, risc mic; ierarhizarea operaiunilor/activitilor ce urmeaz a fi auditate.

Abordarea Esantionarii
Definitii: In zona instrumentelor si tehnicilor de esantionare exista o anumita terminologie specifica. Principalii termeni sunt: 1. Populatia numarul total de date, informatii si inregistrari care pot fi examinate; 2. Incredere gradul de certitudine ca esantionul este similar populatiei; 3. Rata de eroare este numarul sau procentul asteptat sau acceptabil de erori in cadrul populatiei totale. Esantionarea Exista trei metode majore de esantionare pe care le putem folosi pentru a selecta datele efective ce urmeaza sa constituie esantionul de testare, astfel: a. Esantionarea pe baza propriei aprecieri: esantionul este selectat pe baza cunostintelor, abilitatilor si experientei auditorului in privinta sistemelor, riscurilor, instrumentelor de control si oamenilor. Drept urmare, esantionul este de cele mai multe ori manipulat in mod deliberat de auditor si este departe de a fi ales intr-un mod aleator. b. Esantionarea aleatorie: esantionul este ales la intamplare, dar nu pe baza unei formule statistice predefinite, facand astfel imposibila extrapolarea stiintifica a rezultatelor. c. Esantionarea statistica: dimensiunea populatiei tuturor inregistrarilor si evidentelor este determinata, se stabileste un anumit nivel de incredere, iar pe baza lor se obtine dimensiunea esantionului. Datorita acestei abordari stiintifice, rezultatele testarii pot fi extrapolate pentru a se ajunge la o concluzie solida privind intreaga populatie. Metoda de Esantionare/Tehnica de selectie Aceasta este metoda utilizata in extragerea informatiilor necesare testarii. Exista diferite tipuri de metode de esantionare, cele mai uzuale fiind:

Pag 30 din 100

a. Esantionarea aleatoare - aceasta tehnica este utilizata pentru a selecta esantionarea in care fiecare element al populatiei are o sansa statistica egala de a fi ales. Un program de calculator sau un tabel al numerelor aleatorii poate fi utilizat in acest scop. b. Esantionarea stratificata - daca dorim sa acordam o mai mare atentie unor anumite parti ale populatiei - cum ar fi elementele care depasesc o anumita valoare putem apoi diviza populatia in mai multe grupuri cu diferite nivele de incredere si sa ne concentram eforturile pe grupul care ne intereseaza mai mult. c. Esantionarea aglomerata - este un mod convenabil de a testa elementele uneia sau mai multor locatii anume, adica toate inregistrarile dintr-un dulap al arhivei, nu toate locatiile. d. Esantionarea pe baza intervalului - implica sa alegem a n -a inregistrare din totalul populatiei. Intervalul este ales prin divizarea populatiei pe baza dimensiunii esantionului. Extinderi: In situatia in care dupa aplicarea procentului de esantionare echipa de audit considera ca esantionul rezultat nu este semnificativ poate sa decida extinderea esantionului pana la un procent considerat reprezentativ astfel incat echipa de audit sa poata exprima o opinia asupra domeniului auditat. Limitari: In situatia in care bugetul de timp disponibil este redus si numarul de auditori alocat misiunii de audit este mic, echipa de audit poate sa decida limitarea esantionului pana la un procent considerat minim pentru a putea exprima opinia de audit. In situtia in care se aplica extinderi sau limitari ale esantionului, acestea vor fi mentionate in Raportul de audit public intern rezultat in urma derularii misiunii de audit. PROCEDURA P- 05 ANALIZA RISCURILOR

Scopul:
Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern in vederea identificarii riscurilor posibile care pot determina disfunctionalitati in activitatea structurii auditate. Are urmatoarele scopuri: 1. identificarea riscurilor privind activitatea structurii auditate; 2. daca controalele interne sau procedurile existente pot preveni, elimina sau minimiza riscurile; 3. evaluarea controlului intern al structurii auditate.

Premise:
Reprezinta un punct de pornire in elaborarea Tabelului Puncte tari si puncte slabe. Aprecierea unui risc are la baza doua estimari: - gradul de gravitate al pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau al consecintelor directe si indirecte); - probabilitatea ca riscul sa revina (notiunea este cuantificata formal); Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit (acestea depind de rezultatele controalelor, testarilor si al verificarilor anterioare). Punctele tari si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtinere a acestora. Tematica in detaliu se realizeaza pe baza Tabelului Puncte tari si puncte slabe intocmit in etapa anterioara. Toate obiectele auditabile identificate ca fiind puncte slabe vor fi cuprinse in lista si in programul de audit/programul interventiilor la fata locului.
Pag 31 din 100

Obiectele auditabile identificate ca fiind puncte tari, dar la care gradul de incredere va fi scazut vor fi cuprinse de asemenea in tematica in detaliu a obiectelor auditabile si in programul interventiilor la fata locului. Celelalte obiectele auditabile identificate ca puncte tari si cu grad ridicat de incredere vor fi cuprinse in auditare in functie de timpul alocat misiunii de audit. In caz contrar, acestea vor fi cuprinse in analiza la urmatoarea misiune de audit. Se va urmari ca aceste obiecte auditabile sa fie verificate cel putin o data la trei ani.

Procedura:
Auditorii 1. Din activitatea desfasurata in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor, pregatesc o lista centralizatoare a obiectelor auditabile; 2. Identifica riscurile asociate acestor operatuni/activitati; 3. Stabilesc criterile de analiza a riscurilor; 4. Stabilesc ponderea fiecarui criteriu al riscului; 5. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; 6. Stabilesc punctajul total al criteriului utilzat; 7. Claseaza riscurile pe baza punctajelor totale obtinute; 8 Elaboreaza Tabelul puncte tari si puncte slabe; 9. Ierarhizeaza operatiunile activitatilor ce urmeaza a fi auditate, respectiv elaboreaza Tematica in detaliu a misiunii de audit public intern; 10. Transmit Sefului Serviciului Audit public intern Tabelul puncte tari si puncte slabe si Tematica in detaliu; Seful Serviciului 11. Analizeaza Tematica in detaliu a misiunii de audit public intern si Audit public intern Tabelul puncte tari si puncte slabe; 12. Supervizeaza Tabelul Puncte tari si puncte slabe; Auditorii 13. Indosariaza Tabelul Puncte tari si puncte slabe in dosarul permanent, sectiunea C; 14. Realizeaza esantionarea si intocmesc Abordarea esantionarii (C.02.7) Data programata In etapa de Colectare informatiilor - preliminar Documentele ce rezult n urma acestei proceduri sunt: C.02.1 Lista centralizatoare a obiectelor auditabile C.02.2 Stabilirea factorilor de risc si a ponderii riscurilor C.02.3 - Identificarea riscurilor C.02.4 - Stabilirea nivelului riscului si punctajului total al riscului C.02.5 Tabelul Puncte tari si puncte slabe C.02.6 Tematica in detaliu a misiunii de audit C.02.7 Abordarea esantionarii

Elaborarea programului de audit


Programul de audit public intern se intocmeste pe baza tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern. Cuprinde pe fiecare obiect din tematica in detaliu actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor.

Pag 32 din 100

PROCEDURA P- 06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT

Scopul:
Asigura Sefului Serviciului Audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern, asigura repartizarea sarcinilor pe auditori si planificarea activitatilor.

Premise:
Programul de audit este un document intern de lucru al Serviciului Audit public intern , care se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiect din tematica detaliata, actiunile concrete de efectuat, necesare atingerii obiectivului, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. Programul interventiilor la fata locului se intocmeste in baza Programului de audit public intern si prezinta detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze, respectiv studiile, cuantificarile, testele, validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului.

Procedura:
Auditorii 1. Pregatesc programul de audit, incluzand cel putin urmatoarele elemente: - obiectivele auditului; - testarile care se vor efectua; - locul testarii; - durata, pe obiective si pe testari; - bugetul de timp disponibil pe toata misiunea; - alte proceduri de audit si teste, dupa caz. 2. Pregatesc Programul interventiilor la fata locului, cuprinzand: - obiectivele auditului; - testarile care se vor efectua; - durata; - locul testarii; - referentiere (unde se regasesc testele efectuate in dosarul misiunii 3. Pregatesc o Nota cu urmatoarele anexe: - Colectarea informatiilor preliminar (Ref. C.01.1); - Tabelul Puncte tari si puncte slabe (Ref C.02.5); - Programul de audit ; - Programul interventiilor la fata locului ; Seful Serviciului 4. Organizeaza sedinta de analiza; Audit public intern 5. Verifica Nota si anexele acesteia. 6. Analizeaza si modifica, dupa caz, documentele prezentate. 7. Aproba Nota si anexele. Auditorii 7. Indosariaza programul de audit 8. Utilizeaza programul de audit in efectuarea misiunii. Data programata Anterior interventiei la fata locului

Documentele care rezulta in urma acestei proceduri sunt: - Programul misiunii de audit public intern Ref. A.03.1
Pag 33 din 100

Programul interventiilor la fata locului Ref. A.03.2

Sedinta de deschidere
Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la structura auditata, cu participarea auditorilor interni, Sefului Serviciului Audit public intern si a personalului structurii auditate. Scopul sedintei de deschidere il reprezinta intalnirea cu reprezentantii structurii auditate pentru a discuta domeniul auditului, obiectivele urmarite si modalitatile de lucru privind misiunea de audit si aducerea la cunostina a programului de interventie la fata locului. Ordinea de zi a sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda: prezentarea auditorilor interni; prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern; stabilirea termenelor de prezentare la conducerea structurii auditate a stadiului verificarilor; prezentarea tematicii in detaliu; acceptarea calendarului intalnirilor; comunicarea modului de realizare a interventiei la fata locului; asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii de audit public intern; prezentarea si inaintarea Cartei auditului intern. Sedinta de deschidere se finalizeaza prin incheierea minutei sedintei de deschidere, care cuprinde data, participantii, aspectele importante discutate, semnaturile. Aceasta se va atasa la dosarul de audit public intern, conform procedurii prezentate in continuare PROCEDURA P 07: SEDINTA DE DESCHIDERE Scopul: ntlnirea cu reprezentanii structurii auditate pentru a discuta domeniul auditului, obiectivele urmrite i modalitile de lucru privind auditul. Premise: edina de deschidere servete ca ntlnire de nceput a etapei de intervenie la faa locului. Procedura: Auditorii 1. Contacteaz structura auditat pentru a stabili data ntlnirii; Auditorii, seful Serviciului 2. Particip la edina de deschidere.; Audit public intern reprezentantii structurii auditate Auditorii 3. ntocmesc Minuta edinei de deschidere cu urmtoarea structur: A. Meniuni generale - tema misiunii de auit intern; - perioada auditat; - numele celor care ntocmesc Minuta edinei de deschidere; - numele persoanei nsrcinate cu verificarea ntocmirii Minutei edinei de deschidere conform prezentei proceduri; - lista participanilor la edina de deschidere cu menionarea numelui, funciei, direciei, a numrului de telefon/adresei de e-mail
Pag 34 din 100

i semntura. B. Stenograma Minutei de deschidere: - prezint n detaliu dezbaterile din cadrul edinei de deschidere;

-Seful Serviciului Audit public intern Auditorii Data programata

4. Supervizeaz Minuta sedinei de deschidere; 5. ndosariaz Minuta sedinei de deschidere n dosarul permanent Seciunea B. La inceputul interventiei la fata locului

Documentul care rezulta in urma acestei proceduri este: Minuta sedintei de deschidere Ref. B.02

Interventia la fata locului


Aceasta etapa consta in colectarea documentelor, analiza si evaluarea activitatii si cuprinde urmatoarele proceduri: Colectarea informatiilor; Constatarea si raportarea iregularitatilor; Revizuirea documentelor de lucru; Sedinta de inchidere

Colectarea informatiilor
Colectarea informatiilor consta in colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora (cunoasterea activitatii, intervievarea personalului auditat, verificarea inregistrarilor contabile, analiza datelor si informatiilor, evaluarea eficientei si eficacitatii controalelor interne, realizarea de testari, verificarea modului aducere la indeplinire a recomandarilor din misiunile de audit precedente). Tehnici utilizate Verificarea asigura validarea, confirmarea, acuratetea inregistrarilor, documentelor, concordanta cu legile si regulamentele, precum si eficacitatea controalelor interne. Tehnicile de verificare sunt: comparatia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite; examinarea: urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor; recalcularea: verificarea calculelor matematice; confirmarea: solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente in scopul validarii acesteia; punerea de acord: procesul de corelare a doua categorii diferite de inregistrari; garantarea: verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate prin examinarea documentelor, pe traseul de la articolul inregistrat spre documentele justificative;
Pag 35 din 100

urmarirea: verificarea procedurilor pe traseul de la documentele justificative spre articolul inregistrat. Observarea fizica reprezinta modalitatea prin care auditorii interni isi formeaza o parere proprie. Interviul se realizeaza de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate, iar informatiile primite trebuie confirmate cu documente sau chestionare. Analiza consta in descompunerea unei activitati in elemente componente care pot fi separate, identificate, cuantificate si masurate direct. Chestionarele si listele de verificare sunt instrumente care cuprind intrebarile pe care le formuleaza auditorii interni. Acestea sunt de mai multe tipuri, dupa cum urmeaza: Chestionarul de luare la cunostinta (CLC) cuprinde intrebari referitoare la contextul socio-economic, organizarea interna si angajatea structurii auditate. Acest chestionar se indosariaza in dosarul permanent si se utilizeaza in etapa de pregatire a misiunii de audit; Chestionarul de control intern (CCI) il ghideaza pe auditor in activitatea de identificare obiectiva a disfunctiilor si cauzelor reale ale acestor disfunctii si se utilizeaza tot in etapa de pregatire a misiunii de audit, procedura de analiza a riscurilor. Chestionarul - lista de verificare (CLV) este utilizat pentru stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare domeniu auditabil si cuprinde un set de intrebari standard privind obiectivele definite, responsabilitatile si metodele folosite, mijloacele financiare, tehnice si de informare si resursele umane existente; se realizeaza in etapa de interventie la fata locului, procedura de colectare a dovezilor. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite stabilirea fluxului informatiilor, stabilirea documentatiei justificative complete si reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers. Formularele constatarilor sunt Fisa de identificare si analiza a problemei (FIAP) si Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). FIAP-ul se intocmeste pentru fiecare disfunctionalitate constatata (se prezinta constatarile, cauzele, consecintele si recomandarile auditorilor) se supervizeaza si se aduce la cunostinta reprezentantilor structurii auditate. FCRI ul se intocmeste in cazul in care auditorii interni constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate, care ar putea produce prejudicii pe seama fondurilor e. Neregulile constatate trebuie sa fie transmise imediat sefului Serviciului audit public intern , care-l va informa in termen de trei zile pe conducatorul institutiei si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor. PROCEDURA P 08 : COLECTAREA INFORMATIILOR

Scopul:
Colectarea informatiilor are drept scop asigurarea unei evidente suficiente, competente si relevante si oferirea unei baze rezonabile pentru constatarile si concluziile auditorilor.

Pag 36 din 100

Premise:
In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor, auditorii efectueaza testari in concordanta cu Programul de audit public intern aprobat. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de audit in baza carora auditorii formuleaza constatari, concluzii si recomandari.

Procedura:
1. Urmeaza procedurile stabilite in Programul de audit, efectueaza testele (Ref. A.04); 2. Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente, relevante, competente si folositoare; 3. Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit; 4. Eticheteaza si numeroteaza toate documentele; 5. Intocmesc Fisele de Identificare si Analiza Problemelor (FIAP Ref A.05); 6. Completeaza Chestionarele - liste de verificare; 7. Completeaza Testele de control intern (Ref. A.04); 8. La sfarsitul fazei de colectare a informatiilor, finalizeaza Testele, Fisele de Identificare si Analiza Problemelor, Chestionarele - liste de verificare; 9. Transmit documentele intocmite in aceasta etapa supervizorului; Seful Serviciului 10. Analizeaza si supervizeaza Testele, Chestionarele - liste de verificar Audit public precum si alte documente intocmite de auditori in aceasta etapa a misiunii de intern audit; 11. Revede si supervizeaza Fisele de Identificare si Analiza Problemelor; Auditorii 12. Referenteaza, codifica, numeroteaza si indosariaza testele, chestionarele liste de verificare precum si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor in dosarul permanent Sectiunea A Raportul de audit intern si anexele acestuia. Data programata In etapa de interventie la afata locului In faza de interventie la fata locului se vor avea in vedere, fara a se limita la acestea: cunoasterea activitatii/sistemului/procesului supus verificarii si studierea procedurilor aferente; intervievarea personalului auditat; verificarea inregistrarilor contabile; analiza datelor si informatiilor; evaluarea eficientei si eficacitatii controalelor interne; realizarea de testari; verificarea modului de indeplinire a recomandarilor aprobate prin rapoartele de audit anterioare Auditorii

Comunicarea in cadrul echipei de audit


Membrii echipei de audit comunica intre ei in cadrul procesului de auditare. Informatiile obtinute de un auditor pot fi valoroase pentru un alt membru din cadrul echipei de audit. O buna comunicare previne de asemenea depunerea unei munci duble si permite valorificarea informatiilor obtinute de fiecare auditor in parte. Documentele care rezulta in urma acestei proceduri sunt: A.04 Teste de control; Chestionare liste de verificare; Teste; Interviuri A.05 Fise de identificare si analiza a problemei (FIAP)
Pag 37 din 100

Constatarea si raportarea iregularitatilor


In cazul in care, auditorii ajung la concluzia, bazata pe FIAP, ca s-a comis o iregularitate, ei sunt obligati sa raporteze, cel mai tarziu a doua zi, Sefului Serviciului Audit public intern, prin transmiterea fisei de constatare si raportare a iregularitatilor FCRI PROCEDURA P 09: CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR

Scopul:
De a furniza un criteriu semnal in cazurile de descoperire de iregularitati.

Premise:
In cazul in care, auditorii ajung la concluzia, bazata pe Fisa de Identificare si Analiza a Problemei, ca s-a comis o iregularitate, ei vor trebui sa raporteze, cel mai tarziu a doua zi, sefului Serviciului audit public intern, prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.

Procedura:
Auditorii 1. Raporteaza, cel mai tarziu a doua zi, sefului Serviciului Audit public intern, iregularitatatile constatate, abaterile de la regulile procedurale si metodologice, repsectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activitatii/operatiuniiauditate si care ar putea produce prejudicii pe seama fondurilor e, prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor Seful Serviciului 2. Informeaza in termen de 3 zile Directorul General CNCIR si Audit public intern structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor. Data programata In etapa de interventie la fata locului Auditorii trebuie sa dea dovada de grija profesionala in activitatea de raportare a iregularitilor, astfel nct s nu interfereze cu alte proceduri legale de investigare. Dac s-a decis c este necesar raportarea iregularitii, n cuprinsul formularului auditorii trebuie s includ cel puin urmtoarele informaii: descrierea detaliat a iregularitii (iregularitilor), excepiei (excepiilor) sau potenialelor nclcri ale legii legea, regulamentul, decretul, politica sau procedura care a fost nclcat perioada, sau momentul n care, iregularitatea a fost comis, natura i aprecierea marimii prejudiciului produs sau potential a se inregistra, ca urmare a iregularitatii identificate, practicile folosite n comiterea iregularitii, consecinele financiare, suspendarea plilor i posibilitile de recuperare a fondurilor, data i sursa primelor informaii ce au condus la suspiciunea c o iregularitate s-a produs, identitatea persoanelor fizice i juridice implicate, numele auditorului; Echipa de audit trebuie sa primeasc un rspuns scris de la managerul structurii auditate. Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Formular de constatare si raportare a iregularitatilor - Ref. A.06

Pag 38 din 100

Revizuirea documentelor de lucru


PROCEDURA P 10: REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

Scopul:
Sa obtina asigurarea ca documentele sunt pregatite in mod corespunzator si ca furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de audit intern.

Premise
Auditorii revad FIAP-urile si documentele de lucru din punct de vedere al formei si al continutului, asigurandu-se ca dovezile de audit prezentate in actele dosarului pot trece testul de evidenta. Pentru a trece testul, evidenta trebuie sa fie suficienta, concludenta si relevanta.

Procedura:
Auditorii 1.Pe masura ce misiunea de audit progreseaza, se numeroteaza toate documentele; 2.Apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru asigura un sprijin corespunzator pentru misiunea de audit intern. 3.Revizuiesc lucrarile din punct de vedere al formei si al continutului si apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru pot trece testul de evidenta; 4.Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru. Seful Serviciului Audit 5. Revizuiete documentele de lucru din punct de vedere al formei i public intern coninutului acestora, 6. Se asigur c dovezile reflectate n documentele de lucru pot trece testul de eviden (sunt suficiente, concludente, relevante), 7. Dac este necesar, solicit, n mod formal, auditorilor efectuarea unor modificri la documentele intocmite de acestia; Auditorii 8. Efectueaz modificrile necesare la documente; 9. ndosariaz Nota centralizatoare a documentelor de lucru n Dosarul permanent, Seciunea C. Data programata La finalizarea etapei de interventie la fata locului

Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Nota centralizatoare a documentelor de lucru - Ref. C.03

Sedinta de inchidere
Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a constatarilor si recomandarilor preliminare, precum si discutarea unui plan de actiune, insotit de un calendar de implementare a cestora, ocazie cu care se intocmeste minuta sedintei de inchidere. In cadrul acestei sedinte, auditorii urmaresc sa se asigue ca recomandarile si constatarile sunt clare, obiective fundamentate, relevante, usor de inteles si nu vor permite interpretari. Este necesar ca toate constatarile sa fie fundamentate pe documente doveditoare si sa faca trimitere la reglementarile nerespectate. Aspectele semnalate trebuie sa ajute conducerea entitatii auditate in
Pag 39 din 100

luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate. Sedinta de inchidere se planifica cu acordul structurii auditate. Procedura se concretizeaza in intocmirea Minutei sedintei de inchidere PROCEDURA P 11: SEDINTA DE INCHIDERE

Scopul:
Permite prezentarea opiniei auditorilor interni, a constatarilor si recomandarilor preliminare din Proiectul raportului de audit intern, reprezentantilor structurilor auditate.

Premise:
S se asigure c a tt constatrile ct i recomandrile sunt clare, obiective, fundamentate, relevante, respectiv: Clare: s fie uor de neles, evidente, s nu permit interpretri; Obiective: s nu fie prtinitoare; Fundamentate: fiecare constatare s aib la baz documente doveditoare i s fac trimiteri la textul legal incident; Relevante: aspectele semnalate s ajute conducerea entitii/structurii auditate n luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficienelor constatate.

Procedura:
Auditorii Auditorii, Seful Serviciului Audit public intern, reprezentantii structurii auditate Auditorii 1. Planific edina de nchidere; 2. Particip la edina de nchidere; 3.Conductorii structurii auditate i declar prerile lor n privina constatrilor auditorilor, ale concluziilor referitoare la activitatea structurii auditate i recomandrilor, precum i a coreciilor de efectuat dovedite cu documente justificative; 4. Cad de acord asupra modificrilor propuse, dac este cazul; 5. Primesc documentele suplimentare necesare pentru a justifica modificrile propuse de catre structura auditata; 6. ntocmesc Minuta edinei de nchidere; 7. Supervizeaz Minuta edinei de nchidere. 8. ndosariaz toate modificrile aprobate, precum i Minuta edinei de nchidere n Dosarul permanent - Seciunea B. La inchiderea etapei de interventie la fata locului

Seful Serviciului Audit public intern Auditorii Data programata

Raportul de audit public intern


Aceasta etapa consta in elaborarea, transmiterea si difuzarea raportului de audit public intern prin parcurgetea urmatoarelor proceduri: Elaborarea proiectului de raport de audit public intern ; Transmiterea proiectului de raport de audit public intern ; Reuniunea de concliere ; Intocmirea raportului de audit public intern final ; Supervizarea;
Pag 40 din 100

Difuzarea raportului de audit public intern ; Evaluarea auditului intern si a auditorilor.

Elaborarea proiectului de raport de audit public intern


Elaborarea proiectului de raport de audit public intern presupune urmatoarele : constatarile trebuie sa apartina domeniului misiunii de audit si sa fie sustinute prin documente justificative ; recomandarile trebuie sa fie in concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor potentiale; raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern, bazata pe constatarile efectuate; raportul se intocmeste pe baza FIAP-urilor si a celorlalte documente de lucru. Redactarea proiectului raportului de audit public intern trebuie sa respecte o serie de principii dupa cum urmeaza : constatarile sa fie prezentate intr-o maniera pertinenta si incontestabila; evitarea utilizarii expresilor imprecise (se pare, in general, uneori, etc.); ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate in sinteza sau la concluzii); evidentierea aspectelor pozitive si a imbunatatirilor constatate de la precedenta misiune de audit public intern. PROCEDURA P 12: ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

Scopul:
Prezinta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile echipei de audit public intern.

Premise:
In elaborarea Raportului de audit intern, auditorul foloseste dovezile de audit raportate in Fisele de Identificare si Analiza a Problemelor si in Formularele de Constatare si Raportare a Iregularitatilor.

Procedura:
Auditorii 1. Redacteaza Proiectul raportului de audit utilizand formatul prezentat. 2. Indica, pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de audit, dovada corespunzatoare; 3. Transmite Sefului Serviciului Audit public intern, Proiectul de audit public intern, impreuna cu dovezile constatarilor ; 4. Analizeaza Proiectul raportului de audit ; 5. Stabileste daca proiectul in intregime sau doar parti din el, trebuie sa fie transmise la Serviciul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic ; 6. Efectueaza schimbarile propuse de catre Seful Serviciului Audit public intern misiunii de audit ; 7. Indosariaza Proiectul de raport de audit in dosarul permanent, sectiunea A Raportul de audit intern si anexele acestuia, incluzand corectiile aprobate
Pag 41 din 100

Seful Serviciului Audit public intern Auditorii

de catre Seful Serviciului Audit public intern/Supervizorul misiunii de audit Data programata La finalizarea etapei de interventie la fata locului Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Proiectul raportului de audit Ref A.07.1

Transmiterea proiectului de raport de audit public intern


Proiectul de audit public intern se transmite la structura auditata, iar aceasta poate trimite in maximum 15 zile de la primire punctele sale de vedere, care la randul lor trebuie analizate de auditorii interni.Netransmiterea punctelor de vedere in termenul mentionat presupune acordul tacit al structurii auditate in legatura cu proiectul raportului de audit public intern. In acest caz, reuniunea de conciliere nu-si mai are obiectul. Scopul transmiterii proiectului raportului de audit public intern structurii auditate este de a-i da posibilitatea acesteia sa analizeze si sa formuleze un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditorilor. Proiectul raportului de audit se transmite conform procedurii. PROCEDURA P 13: TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul:
Sa ofere structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit public intern si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditorilor.

Premise
Proiectul de raport de audit public intern transmis la structura auditata trebuie sa fie complet, cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor si concluziilor la care se face referire.

Procedura:
Auditorii 1. ntocmesc o adres n vederea transmiterii Proiectului de raport de audit public intern la structura auditat; 2. nainteaz adresa Sefului Serviciului Audit public intern pentru semnare; 3. Verific i semneaz adresa de transmitere a Proiectului de raport ctre structura auditat ; 4. Asigura transmiterea Proiectului de raport de audit public intern la structura auditat. 5. Analizeaz Proiectul de raport de audit intern; 6. Solicit, dac este cazul o Reuniune de conciliere; 7. Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit intern n termen de 15 zile de la primirea acestuia. 8. Revd rspunsurile de la structura auditat; 9. Pregtesc Reuniunea de conciliere, dac este cazul. 10. Precizeaz n Raportul de audit intern aspectele reinute din punctul de vedere al /structurii auditate, dac este cazul; 11. ndosariaz punctul de vedere al structurii auditate, n dosarul Permanent - Seciunea A.
Pag 42 din 100

Seful Serviciului Audit public intern Structura auditat

Auditorii/Supervizorul Auditorii

Data programata

La finalizarea interventiei la fata locului

Reuniunea de conciliere
Auditorii interni organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata, in termen de zece zile de la primirea Punctului de vedere, in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate, ocazie cu care se intocmeste Minuta reuniunii de conciliere. PROCEDURA P 14: REUNIUNEA DE CONCILIERE

Scopul:
Insusirea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de audit intern si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor.

Premise:
Auditorii pregatesc Reuniunea de conciliere in vederea discutarii cu structura auditata a constatarilor si recomandarilor rezultate in urma efectuarii misiunii de audit public intern.

Procedura:
Auditorii 1.Pregatesc, in termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere din partea structurii auditate, reuniunea de conciliere; 2.Informeaza structura auditata asupra locului si datei in care va avea loc Reuniunea de reconciliere; 3.Intocmesc o Minuta a reuniunii de conciliere; Auditorii/supervizorul/ 4.Analizeaza constatarile si concluziile din Proiectul raportului de audit structura auditata in vederea acceptarii recomandarilor formulate; 5. Structura auditata stabileste, de comun acord cu auditorii, termenele de implementare a recomandarilor precum si persoanele responsabile; Auditorii 6.Indosariaza Minuta reuniunii de reconciliere in dosarul permanent, sectiunea B Administrativa. Data programata In termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere al structurii auditate Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Minuta reuniunii de conciliere Ref B.04

Raportul de audit public intern


Raportul de audit public intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite in cadul reuniunii de conciliere. semneaza raportul de audit public intern pe fiecare pagina. PROCEDURA P 15: RAPORTUL FINAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul :
Prelucrarea raporului de audit public intern pentru redactarea finala si pentru tiparire. Scopul este sa se constate ca raportul de audit public intern este complet, incluzand si punctul de vedere al structurii auditate.
Pag 43 din 100

Premise:
Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentari de inalta calitate a Raportului de audit public intern si intocmirea unei liste corecte si complete de difuzare.

Procedura :
1.Se asigur c toate modificrile aprobate la Proiectul de raport de audit intern sunt efectuate; 2. Finalizeaz Raportul de audit intern (Model .A07.2); 3.Verific dac lista de difuzare a Raportului de audit public intern final este complet i corect; 4. Semneaz Raportul de audit public intern final pe fiecare pagin i l transmite Seful Serviciului Audit public intern/Supervizorului; Seful Serviciului 4. 5.Supervizeaz Raportul de audit intern; Audit public intern 6.Semneaz Raportul de audit intern pe ultima pagin; Seful Serviciului 5. 7. Verific i semneaz adresa de transmitere a Raportului de audit public Audit public intern intern final catre Directorul General CNCIR in vederea aprobarii. Data programata 6. La finalizarea misiunii de audit public intern Auditorii Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Raportul de audit public intern Ref A.07.2

Supervizarea
Scopul supervizrii este de a asigura c obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse n condiii de calitate.Seful Serviciului Audit public intern sau persoana desemnat de ctre acesta este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor misiunii de audit public intern.Activitatea de aupervizarea se desfoar pe ntreaga durat a misiunii de audit. Fiecare document, nainte de a fi utilizat n procesul de audit va fi revizuit i semnat de ctre supervizorul misiunii de audit public intern. PROCEDURA P 16: SUPERVIZAREA

Scopul :
De a asigura ca obiectivele misiunii de audit intern au fost atinse in conditii de calitate.

Premise :
Seful Serviciului Audit public intern sau persoana desemnata de catre acesta, este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor misiunii de audit intern.

Procedura :
Auditorii Supervizorul misiunii 1. Prezinta supervizorului documentele din dosarul permanent al misiunii de audit intern pentru supervizare; 2. Ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit intern; 3. Verifica executarea corecta a Programului de audit intern; 4. Verifica existenta elementelor probante;
Pag 44 din 100

Auditorii Data programata

5. Supervizeaza Testele, Chestionarele liste de verificare si de control precum si alte documente intocmite de auditori in cadrul misiunii de audit; 6. Supervizeaza FIAP-urile, Proiectul Raportului de audit public intern si Raportul de audit intern final ; 7. Verifica daca redactarea Raportului de audit public intern final este exacta, clara si concisa ; 8. Verifica daca Raportul de audit intern este elaborat la termenul fixat ; 9. Completeaza Lasta de supervizare a documentelor de audit ; 10. Indeosariaza Lista de supervizare a documentelor in Dosarul permanent Sectiunea D. Pe parcursul derularii misiunii de audit public intern

Documentul ce rezulta in urma acestei proceduri este Lista de supervizare a documentelor de audit Ref A.07.2

Difuzarea raportului de audit public intern


Seful Serviciului Audit public intern transmite raportul de audit public intern finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al structurii auditate directorului general al CNCIR care a aprobat misiunea, pentru analiza si aprobare. Dupa aprobare, raportul de audit public intern, in copie, va fi remis structurii auditate. Curtea de Conturi are acces la raportul de audit public intern in timpul verificarilor pe care le efectueaza.Scopul difuzarii raportului de audit public intern il constituie analiza si aprobarea recomandarilor din cadrul acestuia. PROCEDURA P 17: DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul:
Analizarea si aprobarea recomandarilor din Raportul de audit public intern

Premise:
Raportul de audit intern final trebuie sa contina si o sinteza a constatarilor si recomandarilor.

Procedura:
Auditorii 1. Transmit Raportul de audit public intern, rezultatele concilierii si punctul de vedere al structurii auditate, insotite de adresa de inaintare la Seful Serviciului Audit public intern care a aprobat misiunea de audit;

Seful Serviciului 2. Verifica si semneaza adresa de inaintare a Raportului de audit public Audit public intern intern catre Directorul General CNCIR; 3. Semneaza si asigura transmiterea Raportului de audit public intern final, impreuna cu adresa de inaintare, Directorului General CNCIR; Directorul CNCIR Auditorii General 4. Analizeaza si aproba Raportul de audit intern final; 5. Transmit structurii auditate o copie a Raportului de audit public intern
Pag 45 din 100

Data programata

aprobat de catre Directorul General CNCIR; 6. Transmit (daca este cazul) o copie a Raportului de audit intern spre informare, partilor interesate (Autoritatea de Audit, Comisia Europeana); 7. Indosariaza Raportul de audit public intern in Dosarul permanent Sectiunea A; Dupa aprobarea de catre directorul general al CNCIR

Evaluarea performantelor auditorilor si auditului Evaluarea exercitata de Seful Serviciului Audit public intern in cadrul fiecarei misiuni
Evaluarea exercitata de Seful Serviciului Audit public intern in cadrul fiecarei misiuni se realizeaza pe de o parte prin supervizarea misiunii de audit (activitatea de supervizare este detaliatea la Procedura P 16 Supervizarea) si pe de alta parte prin completarea unei Fise de evaluare a performantelor auditorilor. PROCEDURA P18 EVALUAREA PERFORMANTELOR AUDITORILOR INTERNI

Scop :
Imbunatatirea activitatii auditorilor interni Evaluare performantelor auditorilor ajuta seful Serviciului audit public intern in evaluarea anuala prin Raportul de evaluare conform metodologiei de evaluare a angajatilori.

Premise :
Se intentioneaza ca, prin evaluarea auditorilor interni la finalizarea fiercarei misiuni de audit sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii de audit si cresterea calitatii muncii auditorilor interni.

Procedura :
Seful Serviciului 1. Evalueaza fiecare auditor din echipa de audit care a realizat misiunea Audit public tinand cont de urmatorul mod de punctare: intern - 1 - nesatisfacato r - 2 - slab - 3 - satistisface cerintele - 4 - foarte bine - 5 - excelent Nota: orice notare sub 3 va trebui explicata. 2. Transmite Fisa de evaluare a performantelor auditorilor in vederea indosarierii; Auditorii 3. Iau cunostinta de evaluarea facuta de Seful Serviciului Audit Inetrn in vederea imbunatatirii activitatii desfasurate in cadrul misiunii de audit; 4. Indosariaza Fisa de evaluare a performantelor auditorilor in dosarul misiunii de audit la Sectiunea D Data programata La finalizarea misiunii de audit Documentul ce rezult n urma acestei proceduri este Fisa de evaluare a performantelor auditorilor - Ref. D.02.1
Pag 46 din 100

Evaluarea activitatii de audit de catre structurile auditate Evaluarea auditului intern se realizeaza, pe baza Chestionarului privind evaluarea performantei auditului intern, la finalizarea fiecarei misiuni de audit public intern.

Scop:
Imbunatatirea activitatii de audit public intern.

Premise:
Se intentioneaza ca, prin evaluarea auditului intern la finalizarea fiecarei misiuni de audit, sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii de audit si a interventiei la fata locului.

Procedura:
Auditorii 1. Pregatesc pentru misiunea finalizata Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern; Seful Serviciului 2. Transmite Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern la Audit public structura auditata pentru evaluare intern Structura 3. Evalueaza echipa de audit care a realizat misiunea tinand cont de auditata urmatorul mod de punctare: - 1 - nesatisfacato r - 2 - slab - 3 - satistisface cerintele - 4 - foarte bine - 5 - excelent Nota: orice notare sub 3 va trebui explicata. 4. Transmite Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern la Serviciul Audit public intern Seful Serviciului 5. Ia cunostinta de evaluarea facuta si propune masuri de imbunatatire a Audit public activitatii desfasurate in cadrul misiunilor de audit (daca este cazul); intern 6. Transmite Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern, echipei de audit in vederea indosarierii; Auditorii 7. Iau la cunostinta de evaluare si de masurile de imbunatatire a activitatii propuse de Seful Serviciului Audit public intern ; 8. Indosariaza Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern in dosarul misiunii de audit la Sectiunea D Data programata La finalizarea misiunii de audit Documentul ce rezult n urma acestei proceduri este Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern - Ref. D. 02.2

Urmarirea recomandarilor
Obiectivul acestei etape este acela de a urmari si a formaliza modul de implementare a recomandarilor din raportul de audit public intern.Urmarirea recomadarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea
Pag 47 din 100

actiunilor intreprinse de catre conducerea structurii auditate pe baza recomandarilor din raportul de audit public intern. PROCEDURA P19 URMARIREA RECOMANDARILOR

Scopul:
Este de a urmari si formaliza modul de implementare a recomandarilor din Raportul de audit public intern final.

Premise:
Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea structurii auditate pe baza recomandarilor din Raportul de audit intern.

Procedura:
Auditorii/ Supervizorul Conducerea structurii auditate 1. Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor (Ref. A.08); 2. Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite; 3. Transmite o copie a planului de actiune pentru implementarea recomandarilor; 4. Transmite auditorilor, la termenele stabilite, o Nota de informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor din Raportul de audit intern; Seful Serviciului 5.Transmite stadiul progreselor inregistrate in implementarea Audit public recomandarilor; intern 6. Daca nu sunt respectate termenele de implementare, informeaza directorul General CNCIR; Auditorii Indosariaza Nota de informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor in Dosarul permanent Sectiunea B. Data programata La termenele stabilite prin Raportul de audit public intern Documentul ce rezult n urma acestei proceduri este Fisa de urmarire a recomandarilor Ref. A.08

Programul de calitate
Elaborarea Programului de calitate se realizeaza prin evaluarea auditului intern pe doua nivele, astfel:

Evaluarea interna, care se exercita prin:

evaluarea exercitata de Sefului Serviciului Audit public intern in cadrul fiecarei misiuni de audit; evaluarea activitatii de audit de catre structurile auditate; autoevaluarea activitatii de audit public intern; Evaluarea externa este exercitata de reprezentantii Curtii de Conturi.

Evaluarea exercitata de seful Serviciului audit public intern in cadrul fiecarei misiuni de audit
Vezi Procedura P 18 Evaluarea performantie auditorilor si auditului intern
Pag 48 din 100

Evaluarea activitatii de audit de catre structurile auditate


Vezi Procedura P 18 Chestionarul privind evaluarea performantei auditului intern

Autoevaluarea activitatii de audit public intern


Aceasta evaluare se va realiza pe baza de indicatori. Rezultatele obtinute vor ajuta pe de o parte Seful Serviciului Audit public intern la imbunatatirea activitatii si pe de alta parte la intocmirea Raportului anual al activitatii de audit public intern.

Scop:
Imbunatatirea activitatii de audit public intern

Premise:
Se intentioneaza ca, prin evaluarea auditului intern la sfarsitul anului, sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii de audit si a interventiei la fata locului.

Procedura:
Evaluarea auditului intern din cadrul CNCIR se va realiza la inceputul fiecarui an pentru anul precedent, o data cu Raportul anual al activitatii de audit public intern, utilizind urmatorii indicatori:

Resursele umane
Media zilelor de pregatire profesionala-auditor/an . Rezulta din Planul de pregatire profesionala, perioada destinata in acest scop fiind de minim 15 zile/an/auditor. Se utilizeaza urmatoarea formula: Total zile pregatire Media zilelor de pregatire/auditor = Numar total auditori

Rata schimbarilor de personal


Se va analiza situatia concreta pentru anul precedent a personalului din Serviciul Audit public intern. Numarul de persoane promovate in functii de conducere din cadrul departamentului de audit. intern total functii de conducere Procent personal de conducere = *100 numarul total auditori

Eficacitatea Numarul constatarilor si recomandarilor importante pentru CNCIR


Se va face o centralizare a principalelor constatari si recomandari facute prin Rapoartele de audit public intern, elaborate in cursul anului.

Procentul recomandarilor acceptate


Se va face un procent din totalul recomandarilor formulate prin Rapoartele de audit public intern, pentru a determina recomandarile acceptate fata de cele neacceptate. Total recomandari formulate si neinsusite Procent recomandari acceptate = Total recomandari
Pag 49 din 100

*100

formulate

Numarul recomandarilor care se repeta pentru aceeasi structura auditata


Se va face o centralizare a recomandarilor care se regasesc de cel putin doua ori in Rapoartele de audit public intern, elaborate in cursul anului, pentru aceeasi structura auditata.

Numarul proceselor imbunatatite ca urmare a recomandarilor departamentului de audit


Se va face media evaluarilor obtinute la intrebarea nr. 12 din Chestionarul privind evaluarea auditului intern (vezi titlul 2.1 din prezentele proceduri), completate de structurile auditate, in cursul anului respectiv, la finalizarea misiunilor de audit.

Relatia cu managementul institutiei si structurile organizatorice auditate Numarul solicitarilor de misiuni de audit formulate de management
Se va face o analiza a numarului solicitarilor de misiuni de audit formulate de conducerea CNCIR.

Nivelul de satisfactie al structurilor auditate determinat pe baza de chestionar


Se va face media evaluarilor obtinute la intrebarea nr. 11 din Chestionarul privind evaluarea auditului intern (vezi titlul 2.1 din prezentele proceduri), completate de structurile auditate, in cursul anului respectiv, la finalizarea misiunilor de audit.

Numarul obiectiilor formulate de structurile auditate


Se va realiza o analiza a observatiilor facute de catre structurile auditate, consemnate in Chestionarul privind evaluarea auditului intern (vezi titlul 2.1 din prezentele proceduri).

Eficienta auditului Media misiunilor de audit efectuate/auditor


Se va stabili numarul total al misiunilor de audit efectuate anual, ce va fi impartit la numarul de auditori care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciului audit public intern . Formula utilizata este : Total misiuni realizate Media de misiuni de audit efectuate/auditor= Numar total de auditori

Procent - misiuni finalizate vs. misiuni planificate


Se vor centraliza misiunile de audit finalizate, pe de o parte si misiunile de audit nefinalizate, pe de alta pare. Se calculeaza procentul de misiuni finalizate fata de cele nefinalizate utilizandu-se urmatoarea formula: Procent misiuni finalizate vs. misiuni planificate numar misiuni finalizate = numar misiuni planificate * 100

Media zile-om/misiune
total zile om misiune Media zile-om/misiune = nr. auditori echipa

Raportarea Numarul de rapoarte de audit/an


Se va face un total al rapoartelor de audit elaborate in urma realizarii misiunilor de audit prevazute in Planul de audit pe anul precedent.
Pag 50 din 100

Durata intervalului de timp intre sedinta de lansare a misiunii si finalizarea activitatii pe teren
Se va face o medie pe an a duratei misiunilor de audit, astfel: Durata misiune 1 + durata misiune 2 ............+ durata misiune n Media duratei = unei misiunii nr. total de misiuni unde n = ultima misiune

Durata intervalului de timp intre finalizarea activitatii pe teren si emiterea raportului final
Se va centraliza, pe toate misiunile de audit realizate, perioada dintre momentul inaintarii (data inregistrarii) Proiectului de raport de audit catre structura auditata pentru punct de vedere si data aprobarii Raportului final de audit de catre conducerea superioara (data inregistrarii) impartit la numarul de misiuni realizate.

Dosarele de audit Introducere


Auditorii i documenteaz munca depus n documentele de lucru. Documentele de lucru servesc ca o legtur ntre activitatea de audit, munca de teren i raportul final. Documentele de lucru vor inregistra informatiile obtinute si analizele facute si totodata vor sprijini fundamentarile pentru aspectele si recomandarile raportate. Documentele de lucru vor servi in general pentru: a furniza suportul de evidenta principal pentru raportul de audit public intern. documenteaz realizarea sau nerealizarea obiectivelor de audit de a furniort support scris in situatii de asigurare, cazuri de frauda, etc. Documentele de lucru ale auditului vor fi complete si vor include suportul scris pentru concluziile la care s-a ajuns in urma auditarii.Documentele de lucru trebuie completate innd cont de activitatea de audit desfurat. Dup parcurgerea fiecrui pas din programul de audit, auditorul poate solicita o revizuire a documentelor de lucru. Documentele de lucru mai furnizeaz i baza pentru evaluarea calitii auditului intern i pentru a demonstra faptul c auditul intern se desfoar n conformitate cu standardele declarate.

Tipuri de dosare
Exist dou tipuri principale de dosare de audit: Dosarul misiunii de audit (permanent) i Dosarul documentelor de lucru. Fiecare dintre acestea sunt descrise mai jos.

Dosarul misiunii de audit


Seciunea A Raportul de audit public intern si anexele acestuia Ordinul de serviciu; Declaratia de independenta; Programul de audit Programul interventiilor la fata locului Teste de control, Chestionare liste de verificare, Interviuri Fisa de identificare si analiza a problemelor (FIAP) Formular de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI);
Pag 51 din 100

A.01 A.02 A.03.1 A.03.2 A.04 A.05 A.06

Proiectul raportului de audit public intern Anexa la raport (daca este cazul) Raportul de audit public intern - final Fisa de urmarire a recomandarilor; Seciunea B Administrativa Notificare privind declansarea misiunii de audit public intern; Minuta sedintei de deschidere; Minuta sedintei de inchidere; Minuta reuniunii de conciliere; Corespondenta cu structura auditata; Seciunea C Documentatia misiunii de audit public intern Colectarea informatiilor Lista actelor normative Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile; Stabilirea factorilor de risc si a ponderii riscurilor Identificarea riscurilor Stabilirea nivelului riscului si punctajul total al riscului Tabelul Puncte tari si puncte slabe Tematica in detaliu a misiunii de audit Abordarea esantionarii Nota centralizatoare a documentelor de lucru Seciunea D - Supervizarea Lista de supervizare a documentelor Fisa de evaluare a performantelor auditorilor Chestionar de evaluare a performantelor auditului intern

A.07.1 A.07.2 A.07.3 A.08

B.01 B.02 B.03 B.04 B.05

C.01.1 C.01.2 C.02.1 C.02.2 C.02.3 C.02.4 C.02.5 C.02.6 C.02.7 C.03

D.01 D. 02.1 D. 02.2

Dosarul documentelor de lucru


Dosarul documentelor de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, care confirma si sprijina concluziile echipei de audit.Dosarul este indexat pe litere (E, F, G, ). Pentru fiecare seciune important este folosit o liter. Fiecare seciune important din dosar corespunde unui obiectiv de audit din cadrul programului de audit.

Documentele misiunii de audit


Toate documentele ce rezult n cadrul misiunii de audit sunt denumite documente ale misiunii de audit. Toate aceste documente trebuie s fie subiectul unui sistem de codificare i referenare, astfel nct informaia s poat fi urmrit pe tot parcursul misiunii de audit. Documentele misiunii de audit trebuie s fie clare i uor de neles. Auditorii trebuie s includ n dosarele lor de lucru numai ceea ce este esenial i ei trebuie s se asigure c fiecare document introdus folosete unui scop privind o procedur de audit.

Pag 52 din 100

Sistemul de codificare
Codificarea documentelor misiunii de audit se face avnd n vedere punctul 8.2.1 Dosarul misiunii de audit. Sistemul de codificare pentru documentele din Dosarul documentelor de lucru este urmatorul: fiecare document va avea notat n colul paginii din dreapta sus codul, precum i numrul paginii curente mpreun cu numrul total de pagini. Pentru codificarea documentelor auditorii vor folosi pix de culoare roie. Numerotarea documentelor se efectueaza in ordine crescatoare de la ultima pagina pana la prima pagina.(ex: E.01:1, E.01:2.......E.01:n)

Sistemul de refereniere
Documentele de lucru trebuie s foloseasc un sistem de refereniere corespunztor. Acest sistem de refereniere trebuie s furnizeze o viziune global asupra activitilor desfurate de ctre CNCIR, precum i urmrirea acestora n cadrul documentelor misiunii de audit. n documentele rezultate din procedurile de audit se va regasi la coloana de Ref. codul documentului (dovada) din Dosarul documentelor de lucru.

Circuitul documentelor
Reflecta parcursul documentelor elaborate de catre Seful Serviciului Audit Public Intern , persoanele care poart rspunderea ntocmirii lor, data sau termenul ntocmirii, termenul de predare a documentului, Serviciul n care pleac, destinaia documentului si arhivarea lor. Toate documentele primite sau transmise de Serviciul Audit public intern trebuie inregistrate in Registrul de intrari/iesiri al Serviciului Audit public intern.Rapoartele de audit public intern se vor inregistra in Registrul - rapoarte de audit public intern in ordinea cronologica a efectuarii misiunilor de audit.

Raportare
Serviciul Audit public intern asigur urmatoarele raportari: a) raportul de audit public intern realizat urmare unei misiuni de audit, mpreun cu rezultatele concilierii, este inaintat de catre auditorii desemnati pentru realizarea misiunii de audit sefului Serviciului audit public intern pentru analiza si supervizare. Seful Serviciului Audit public intern inainteaza Raportul de audit public intern directorului general al CNCIR pentru analiz i aprobare; b) raportarea periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din activitile sale de audit catre directorul general al CNCIR, la solicitarea acestuia. Aceasta raportare este intocmita si inaintata de Seful Serviciului Audit public intern , ori de cate ori este necesar; c) elaborarea raportului anual al activitii de audit public intern; Pn pe data de 5 ianuarie a fiecrui an, Seful Serviciului Audit public intern elaboreaza si inainteaza Directorului General al CNCIR un Raport anual de activitate; Raportul anual de activitate cuprinde date cu privire la urmtoarele: deficiene detectate n cadrul sistemului de control intern al agentiei; implementarea unui plan anual de activitate al Serviciului Audit public intern care s indice numrul de misiuni de audit planificate i numrul de misiuni de audit realizate; cazurile de limitare a ariei de cuprindere a auditului (dac exist), care s indice cauzele i potenialele riscuri;
Pag 53 din 100

misiunile de audit realizate care nu au fost programate n planul anual de audit al Serviciului Audit public intern sau alte nsrcinri din partea directorului genaral sau alte organisme abilitate; indicaii privind faptul dac toate recomandrile auditului au fost implementate; analiza stadiului implementrii recomandarilor de audit i eliminarea deficienelor; recomandrile neimplementate pe care auditorul le consider a fi importante i riscurile asociate; suficiena resurselor materiale i umane pentru a realiza misiunile de audit planificate; instruirea i calificrile personalului Serviciului Audit public intern; alte informaii importante. Raportul reflecta semnificaia auditului intern i s sublinieza contributia auditului la mbuntirea activitatilor CNCIR. d) n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, seful Serviciului audit public intern instiinteaza directorul general al CNCIR i structura de inspectii sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul CNCIR, in termen de 3 zile; In cazul identificarii unor iregularitati majore echipa de audit poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul directorului general al CNCIR, daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente, etc.); e) seful Serviciului Audit public intern se asigura ca raportarea diverselor informatii, cu privire la activitatea de audit public intern din cadrul CNCIR, solicitate de organismele abilitate se bazeaza pe informatii autorizate si sunt aprobate de catre directorul general inainte de a fi transmise.

Politica de pastrare a documentelor de audit si arhivarea acestora


Toate documentele de lucru trebuie s fie pstrate de ctre Serviciul Audit public intern pe baza cerinelor de mai jos: in cadrul Serviciului pastrarea rapoartelor de audit si a documentatiei aferente se va face in fiete metalice cu incuietoare; rapoartele si documentele de lucru ale auditului sunt pstrate pe suport de hartie n cadrul Serviciului Audit public intern pan in momentul in care toate recomandrile sunt implementate; ele vor fi pstrate i arhivate in conformitate cu cerintele prevazute de Manualul de Arhivare a documentelor pe suport de hartie i n format electronic in conformitate cu politica de back-up prevazuta de Manualul IT; Copiile de siguranta sunt pastrate in cadrul Serviciului Audit public intern in fisete metalice incuiate la care are acces doar auditorul superior responsabil cu salvarea datelor curente. Toate documentele de audit sunt pstrate n arhiva CNCIR, n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale, conform termenelor prevazute in continuare: - dosarele privind misiunile de audit public intern vor fi pstrate 3 ani; - dosarele privind activitatea de consiliere vor fi pstrate 3 ani; - toate celelalte dosare, registre, lucrri vor fi pstrate o perioad de 3 ani. La sfritul anului atat rapoartele de audit si anexele la acesta, n care recomandrile sunt implementate, cat si alte documente de audit supuse arhivarii vor fi transferate la arhiva companiei de catre auditorul principal din cadrul Serviciului audit public intern . Acesta pregateste un proces verbal de predare primire a documentelor supuse arhivarii semnat de catre auditor si arhivar. Totodata auditorul principal din cadrul serviciului audit public intern tine evidenta in format electronic a documentelor predate la arhiva institutiei pentru a putea fi identificate ori de cate ori sunt necesare.
Pag 54 din 100

COD PROCEDURA

PROCEDURA

Planificarea strategica si anuala

Tabel Anexe Ref. DENUMIRE DOCUMENT Anexa model Anexa 1 Plan de pregatire profesionala Anexa 2.1 Chestionar de control intern pentru analiza riscurilor Anexa 2.2 Analiza riscurilor pentru fundamentarea Planului strategic pe anii ........ Anexa 2.3 Planul strategic de audit public intern pentru anii ..... Anexa 2.4 Referat de justificare privind planul strategic de audit pentru anii..... Anexa 3.1 Planul anual de audit public intern Anexa 3.2 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 A.01 A.02 B.01 C.01.1 C.01.2 C.02.1 C.02.2 C.02.3 C.02.4 C.02.5 C.02.6 C.02.6 A.03.1 A.03.2 B.02 A.04 A.05 Referat de justificare privind planul anual de audit public intern Program de lucru Circuitul documentelor Registrul Intrari - Iesiri Registrul Rapoarte de audit public intern Organigrama CNCIR Nota privind necesarul de resurse umane Ordin de serviciu Declaraia de independen Notificarea structurii auditate Colectarea informatiilor Lista actelor normative Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Stabilirea factorilor de risc si a ponderii riscurilor Identificarea riscurilor Stabilirea nivelului riscului si punctajul total al riscului Tabelul puncte tari si puncte slabe Tematica in detaliu a misiunii de audit Abordarea esantionarii Programul de audit Programul interveniilor la faa locului Minuta edinei de deschidere Teste, chestionare, fise de interviuri Fise de identificare si analiza a problemei (FIAP)

P 01 P 02 P 03 P 04

P 05

Ordin de serviciu Declaraia de independen Notificarea structurii auditate Colectarea informaiilor preliminar Analiza riscurilor

P 06

P 07 P 08

Elaborarea programului misiunii de audit edina de deschidere Colectarea informaiilor

Pag 55 din 100

COD PROCEDURA P 09

PROCEDURA Constatarea i raportarea iregularitilor Revizuirea documentelor de lucru edina de nchidere Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern Transmiterea proiectului de raport de audit public intern la structura auditat Reuniunea de conciliere Raportul de audit public intern Supervizarea Difuzarea Raportului de audit public intern Urmrirea recomandrilor Evaluarea performanei auditului i auditorilor

Ref. Anexa model A.06

DENUMIRE DOCUMENT Formular de constatare i raportare a iregularitilor (FCRI) Nota centralizatoare a documentelor de lucru Minuta edinei de nchidere Proiectul raportului de audit public intern Anexa la proiectul de raportul de audit public intern privind recomandarile de implementat Nu exist un format standard

P 10

C.03

P 11 P 12

B.03 A.07.1 A.07.2

P 13

P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19

B.04 A.07.3 D.01 A.08 D.02.1 D.02.2

Minuta reuniunii de conciliere Raportul de audit public intern final Lista de supervizare a documentelor Nu exist un format standard Fia de urmrire a recomandrilor Fia de evaluare a performanei auditorului Chestionar privind evaluarea auditului intern

ANEXA 1 PLAN DE PREGATIRE PROFESIONALA ANUL .


NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM TEMA PERIOADA PARTICIPANTI

Pag 56 din 100

NR. CRT. 10 11

PROGRAM

TEMA

PERIOADA

PARTICIPANTI

Seful Serviciului Audit public intern ANEXA 2.1

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN PENTRU ANALIZA RISCURILOR Seful Serviciului


Nr. ntrebare crt 1. Ce fel de activiti se desfoar n cadrul direciei/serviciului? 2. Cte persoane lucreaz n cadrul direciei/serviciului? 3. Ce activiti considerai c sunt mai importante? Dar cele care produc cele mai multe probleme? 4. Cum se controleaz activitatea n cadrul direciei/serviciului? 5. Ce fel de raportri sau informri periodice sunt primite de eful direciei sau serviciului de la subalterni? 6. Ce standarde considerai c ar trebui s ndeplineasc personalul pe care l coordonai? 7. Ce fel de pregtire a primit personalul pe care l coordonai? 8. Cum este evaluat personalul direciei/serviciului? 9. Care este rata fluctuaiei personalului? 10. Ce fel de rapoarte sunt pregtite pentru conducerea CNCIR i ct de des? 11. Cu ce fel de organizaii sau alte direcii venii n contact? 12. Ce fel de rspunsuri primii de la acestea? 13. Ce schimbri importante au avut loc de la ultimul audit? 14. Care este situaia recomandrilor fcute la ultimul audit? 15. Ce domenii ale activitii direciei/serviciului credei c necesit o atenie deosebit? Rspuns Observaii

Not: Acest chestionar nu este limitativ, el putnd fi completat permanent cu noi ntrebri, ce vor rezulta din exercitarea funciei de audit public intern

Pag 57 din 100

ANEXA 2.2 Analiza riscurilor pentru fundamentarea Planului strategic pe anii


Nr. crt. Domeniul auditat Risc financiar (volumul fondurilor) Definirea factorilor de risc Risc Riscuri de legislativ organizare (schimbari ( inceput de legislative) activitate) Puncte Risc operational (ultimul audit) Nivel risc

NIVELUL RISCURILOR: EXPLICATIE 1 Nesemnificativ Probabilitatea de aparitie a riscurilor este foarte scazuta iar nivelul impactului este foarte mic 2 Minor Probabilitatea de aparitie a riscurilor este scazuta iar nivelul impactului este mic 3 Moderat Probabilitatea de aparitie a riscurilor este moderata iar nivelul impactului este mediu 4 Major Probabilitatea de aparitie a riscurilor este mare iar nivelul impactului este foarte mare 5 Critic Probabilitatea de aparitie a riscurilor este foarte mare iar nivelul impactului este foarte mare Stabilire nivel risc Zona Nivel risc 17 8 13 Redus Mediu Explicaii Nu necesit nici o msur de control Necesit msuri de control pe termen scurt

ANEXA 2.3 SE APROBA, DIRECTOR GENERAL PLAN STRATEGIC DE AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU PERIOADA .
Nr. Domeniul auditat Crt. 1 Domeniul auditat Punctaj Nivel risc
Pag 58 din 100

Misiune de realizat in anul 2007 2008 2009 X NA NA

Nr. Crt. 2 3 4

Domeniul auditat

Punctaj

Nivel risc

Misiune de realizat in anul 2007 2008 2009

Stabilire nivel risc Zona Nivel risc 17 8 13 14 20 Redus Mediu Ridicat

Explicaii Nu necesit nici o msur de control Necesit msuri de control pe termen scurt Necesit msuri de control urgente

X Anul in care se ve efectua misiunea NA Not Aplicabil SEFUL SERVICIULUI AUDIT PUBLIC INTERN

ANEXA 2.4 REFERAT DE JUSTIFICARE PENTRU PLANUL STRATEGIC DE AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU PERIOADA
Planul strategic de audit public intern a fost elaborat in conformitate ce prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr.672/2002 privind auditul intern, O.M.F.P nr.38/2003 pentru aprobarea Normelelor generale privind exercitarea activitatii de audit intern, Manualul de audit public intern al Serviciului de Audit public intern a CNCIR cat si tinand cont de reglementarile si cerintele Comisiei Europene in ceea ce priveste componenta de audit public intern. Totodata s-au avut in vedere si cerintele Standardelor Internationale de Audit public intern. Acest plan a fost intocmit pe o perioada de trei ani dup examinarea organigramei si ROFului CNCIR. Avandu-se in vedere faptul ca se vor audita in aceasta perioada toate activitile Agentiei si in functie de rezultatele analizei riscurilori, auditul intern va fi capabil s ofere opinia sa conducerii Agentiei cu privire la modul n care sunt atinse obiectivele sale, ncadrandu-se totodat n cerinele art. 13(2) lit a-j din Legea nr. 672/2002 privind auditul intern. La intocmirea planului strategic de audit public intern, s-au avut in vedere principiile si procedurile astfel: 1. S-a efectuat analiza riscurilor aferente fiecarei activitati in parte, avandu-se in vedere urmatoarele categorii de riscuri: - riscuri financiare volumul fondurilor alocate; - riscuri juridice noutatea sau frecventa schimbarii reglementarilor; - riscuri operationale data efectuarii ultimului audit si problemele constatate.

Pag 59 din 100

riscuri de organizare avand in vedere faptul ca Agentia parcurge o perioada de organizare a activitatii; In functie de criteriile prestabilite s-au identificat riscuri mari, medii si mici, iar pe baza lor s-au stabilit misiunile de audit pe ani. In primul an se vor derula misiunile cu riscuri mari iar in ultimul an misiunile cu riscuri mici. 2. S-a avut in vedere utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale de care dispune Serviciul Audit public intern Intern din cadrul CNCIR si a fondului de timp disponibil. 3. La intocmirea planului, s-au avut in vedere si alte principii prevazute prin actele normative astfel: - nici o activitate desfasurata de CNCIR sau de structurile din subordinea acesteia nu poate fi exclusa de la exercitarea auditului intern; - orice activitate sau operatiune trebuie sa fie cuprinsa in planul de audit cel putin o data la trei ani; - activitatile si operatiunile se auditeaza pe tot patcursul realizarii lor; Planul stategic de audit public intern va fi actualizat in fiecare an, pentru a se avea in vedere eventualele modificari legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor operatiuni, activitati sau actiuni si, totodata modificari ale fondului de timp disponibil si de resurse ale Serviciului de Audit public intern. Seful Serviciului Audit public intern Nota: Modelul Referatului de justificare nu este limitativ. Acest Referat se va intocmi in functie modul de selectare a activitatilor fondul de timp disponibil, etc.

ANEXA 3.1 SE APROBA, DIRECTOR GENERAL PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU ANUL ..
NR. CRT. MISIUNEA DE AUDIT PERIOADA STRUCTURA AUDITATA ECHIPA DE AUDIT

Sef Serviciu Audit Public Intern

Pag 60 din 100

ANEXA 3.2 REFERAT DE JUSTIFICARE PENTRU PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN
Planul anual de audit, a avut ca punct de plecare Planul Strategic pe trei ani si presupune preluarea activitatilor de auditat din primul an. Astfel se observa faptul ca analiza de risc care a stat la baza intocmirii Planului strategic actualizat este si cea care sta la baza Planul anual de audit public intern. Sef Serviciu Audit public intern

ANEXA 4 PROGRAM DE LUCRU ANUL/PERIOADA


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Activitate Plan strategic pe 3 ani Urmarirea recomandarilor Termen de finalizare Persoana responsabila

ANEXA 5 CIRCUITUL DOCUMENTELOR N INTERIORUL SERVICIULUI AUDIT PUBLIC INTERN


Nr. crt Denumirea documentului Persoana care poart rspunderea ntocmirii Sef Serviciu Audit public intern Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i Serviciul n care pleac Destina ia docume nt tului Serviciu Audit public intern Arhivare

1.

Planul strategic de audit public intern pe 3 ani

2.

Planul de audit public intern

30 30 noiembrie noiembrie a a anului anului precedent precedent anilor pt. anilor pt. care se care se elaboreaz elaboreaz Sef Serviciu 1 10 Audit public decembrie a decembrie a intern anului anului
Pag 61 din 100

Directorul General al CNCIR pentru aprobare

Arhiva instituiei

Directorul General al CNCIR

Serviciu Audit public

Arhiva instituiei

Nr. crt

Denumirea documentului

Persoana care poart rspunderea ntocmirii

Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i precedent anului pt. care se elaboreaz -

Serviciul n care pleac

3.

Referat de modificare a planului

precedent anului pt. care se elaboreaz Sef Serviciu Ori de Audit public cte ori intern este cazul

Destina ia docume nt tului intern

Arhivare

4.

Ordinul de serviciu

Sef Serviciu Audit public intern

5.

Adresa de Auditorii notificare care privind efectueaz declanarea misiunea de misiunii de audit audit public public intern intern Colectarea i prelucrarea informaiilorpreliminar Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern

6.

15 zile nainte de nceperea misiunii de audit public intern 15 zile nainte de nceperea misiunii de audit public intern La nceputul misiunii de audit

nainte de nceperea misiunii de audit public intern

Directorul General al CNCIR pentru aprobare Structura auditat

Serviciu Arhiva Audit instituiei public intern Structur a auditat -

15 zile nainte de nceperea misiunii de audit public intern La nceputul misiunii de audit

Structura auditat Serviciu Audit public intern

eful structuri i auditate

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Arhiva institu tiei

7.

Analiza riscurilor

8.

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile

In etapa In etapa de de colectare si colectare prelucrare a informatii informatiilor lor prelimina r Pe Pe parcursul parcursul misiunii de misiunii audit public de audit intern public intern
Pag 62 din 100

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Arhiva institu tiei

Nr. crt

Denumirea documentului

Persoana care poart rspunderea ntocmirii Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public

Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i Dup efectuare a analizei riscurilor Dup efectuarea analizei riscurilor

Serviciul n care pleac

9.

Tabelul puncte tari i puncte slabe

Serviciu Audit public intern N

10.

Elaborarea programului de audit public intern

Anterior interveni ei la faa locului

Anterior interveniei la faa locului

Serviciu Audit public intern

Destina ia docume nt tului Sef Serviciu Audit public intern pentru avizare Sef Serviciu Audit public intern Serviciu Audit public intern

Arhivare

Arhiva institu tiei

11.

Programul preliminar al interveniilor la faa locului Minuta edinei de deschidere

Anterior interveni ei la faa locului

Anterior interveniei la faa locului

Serviciu Audit public intern

12.

La inceputul interventi ei la fata locului

La finalizarea edinei

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

13.

Chestionarul lista de verificare

n etapa Finalizarea de etapei de interveni intervenie la e la faa faa locului locului Pe parcursul misiunii de audit public intern Pe parcursul misiunii de audit public Pe parcursul misiunii de audit public intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

14. Chestionarul de control intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Arhiva institu tiei

15.

Teste

Pe parcursul misiunii de audit public intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Arhiva institu tiei

Pag 63 din 100

Nr. crt

Denumirea documentului

Persoana care poart rspunderea ntocmirii intern

Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i intern 2-6 2-6 sptmn sptmni i de la de la data data nceperii nceperii misiunii misiunii n etapa Cel trziu a de doua zi de la interveni constatare e la faa locului (cel trziu a doua zi de la constatar e) La La finalizare finalizarea a etapei etapei de de intervenie la interveni faa locului e la faa locului La La finalizare nchiderea a etapei edinei de interventi e la fata locului La La finalizare finalizarea a etapei etapei de de intervenie la interveni faa locului e la faa locului n termen La de 10 zile finalizarea de la reuniunii de
Pag 64 din 100

Serviciul n care pleac

Destina ia docume nt tului

Arhivare

16.

Fia de identificare a problemei

17.

Formular de constatare i raportare a iregularitilor

Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern

Sef Serviciu Audit public intern pentru aprobare Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

18.

Not centralizatoare a documentelor de lucru

Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de 64udit. intern Auditorii care efectueaz

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

19.

Minuta edinei de nchidere

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern

20.

Proiectul raportului de audit public intern

Sef Serviciu Audit public intern pentru supervizare

Serviciu Audit public intern

21. .

Reuniunea de conciliere Minuta

Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public

Nr. crt

Denumirea documentului

Persoana care poart rspunderea ntocmirii misiunea de audit public intern

Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i primirea punctului de vedere din partea entitii auditate La finalizare a misiunii de 65udit. intern reconciliere

Serviciul n care pleac

reuniunii de conciliere

Destina ia docume nt tului intern

Arhivare

22.

Raportul final de audit public intern

Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern

La finalizarea misiunii de audit public intern

23

24

Fisa de evaluare a performantelor auditorilor Chestionar privind evaluarea performantei auditului intern

Sef Serviciu Audit public intern Auditorii care efectueaz misiunea de audit public intern/ completat de structura auditata Auditorii care au efectuat misiunea de audit public intern

La finalizare a misiunii de audit La finalizare a misiunii de audit

La finalizarea misiunii de audit

Sef Serviciu Serviciu Audit public Audit intern public pentru intern supervizare Directorul General al CNCIR pentru aprobare Conductorul structurii auditate pentru implementare recomandri Serviciu Audit public intern Structura Serviciu auditata Audit pentru public evaluare intern

25.

Fi de urmrire a recomandrilor

La termenul stabilit n raportuld e audit public

Permanent

Serviciu Audit public intern Serviciu Audit public intern

Serviciu Audit public intern Director General

Pag 65 din 100

Nr. crt

Denumirea documentului

Persoana care poart rspunderea ntocmirii

Data sau Termenul de termenul predare a ntocmirii documentulu i intern

Serviciul n care pleac

Destina ia docume nt tului CNCIR Sef Serviciu Audit public intern Director General CNCIR Serviciu Audit public intern

Arhivare

26.

Raportri pentru nensuirea recomandrilor de ctre entitatea auditat Raportul anual al activitii de audit public intern

Sef Serviciu Audit public intern

Ori de cte ori este cazul

Ori de cte ori este cazul

Serviciu Audit public intern

27.

Sef Serviciu Audit public intern

5 ianuarie

5 ianuarie

Directorul General al CNCIR pentru aprobare

Arhiva instituiei

ANEXA 6 REGISTRUL INTRARI IESIRI INTRARE


Nr. inreg. Intrare / iesire 1. Data Expeditor Nr. de inreg. a documentului intrat

IESIRE
Continutul pe scurt a documentului Data Destinatar Continutul pe scurt a documentului

2.

3.

4. 5.

Pag 66 din 100

ANEXA 7 REGISTRUL - RAPOARTE DE AUDIT PUBLIC INTERN


Nr. inre g. 1. Data Denumirea Raportului de audit public intern Structura auditata Perioada misiunii de audit

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pag 67 din 100

Anexa 8 ORGANIGRAMA CNCIR

ANEXA 9 SE APROBA DIRECTOR GENERAL NOTA PRIVIND NECESARUL DE RESURSE UMANE Buget de timp disponibil pentru anul ......
Fond de timp calendaristic total (se vor lua n calcul numai zilele lucrtoare, de luni pn vineri): Concedii (medie)

Srbtori legale

Activitatea de consiliere (consiliere, puncte de vedere, evaluare si avizare proceduri scrise) Alte activiti curente ale Serviciului (rspunsuri la adrese, edine, deplasri, alte solicitri) Pregtire profesional Rezerva Total buget zile/om Total zile lucrtoare disponibile pentru realizarea misiunilor care vor fi cuprinse in planul anual . Nr zile/om x nr. Auditori

Bugetarea activitatii de audit pentru programul de activitate ..


NR. CRT. ACTIVITATE STRUCTURA AUDITATA BUGET FOND DE TIMP DE TIMP (zile/om) (zile om x nr auditori) 5 10

2 3 Total

Elaborarea Planului Strategic pe Toate structurile CNCIR anul..... (2 auditori) ........................... ..........................

Sef Serviciu Audit public intern

Nota:
1. In situatia in care fondul de timp disponibil prezinta un deficit major fata de numarul total de zile lucrtoare disponibile pentru realizarea misiunilor care vor fi cuprinse in planul anual pe anul si in programul de activitate, Seful Serviciului Audit public intern poate sa decida inaintarea catre directorului general a solicitarii cu privire la suplimentarea resurselor umane disponibile. 2. In situatia in care Fondul de timp disponibil prezinta un excedent major fata numarul total de zile lucrtoare disponibile pentru realizarea misiunilor care vor fi cuprinse in planul anual pe anul si in programul de activitate, Seful Serviciului Audit public intern va reanaliza activitatile cuprinse in plan pentru a se asigura de faptul ca activitatea de audit nu este subdimensionata sau faptul ca bugetul alocat pentru misiunile de audit/activitatile de audit este suficient.

Pag 69 din 100

A.01 SE APROBA DIRECTOR GENERAL

ORDIN DE SERVICIU
n conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern cu modificarile si completarile ulterioare precum i cu Planul anual de audit public intern, se va efectua o misiune de audit public intern privind: .................................. in perioada: ................. Structura auditata/activitatea auditata:............................................ Scopul misiunii de audit este.............................., sunt:................................................................................................ . Menionm c se va efectua un audit de: .............. . Perioada auditata este:........................................ Echipa de audit public intern este format din urmtorii auditori .............................................................................. Supervizarea va fi asigurata de ........................ Misiunea de audit se va desfasura in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Manualul de audit al Serviciului Audit public intern. Sef Serviciu Audit public intern iar obiectivele acesteia

A.02 DECLARAIA DE INDEPENDEN Misiunea de audit public intern ........................ Numele ..............................

Data ..................

Incompatibiliti n legtur cu entitatea/structura auditat ..................... DA NU Ai avut/avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea s v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s constatai slbiciuni de audit n orice fel? Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective care ar putea s v influeneze n misiunea de audit? Ai avut/avei funcii sau ai fost/suntei implicat() n ultimii 3 ani ntr-un alt mod n activitatea entitii/structurii ce va fi auditat?
Pag 70 din 100

Avei responsabiliti n derularea programelor i proiectelor finanate integral sau parial de Uniunea European? Ai fost implicat n elaborarea i implementarea sistemelor de control ale entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat? Suntei so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entitii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv? Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau primirea de redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel guvernamental? Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat, i alte instrumente de plat pentru entitatea/structura ce va fi auditat? Ai inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat? Avei vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditat? Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, extern sau organizaional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs. de a lucra i a face rapoartele de audit impariale, notificai eful Serviciului de audit intern de urgen? Auditor, Sef Serviciu Audit public intern NOT: Se completeaza de seful Serviciului audit public intern: 1. Incompatibilitati personale (se vor trece incompatibilitatile mentionate de auditor) 2. Daca pot fi negociate/diminuate incompatibilitatile. Dac pot fi negociate/diminuate incompatibilitile se va explica cum anume.

Data i semntura

Pag 71 din 100

A.03.1 PROGRAM DE AUDIT Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

OBIECTIVE Obiectiv nr. 1 .. . . .

OBIECTE AUDITABILE

ACTIVITI

DURATA PERSOANELE ore IMPLICATE Detalierea se face mai jos.

LOCUL DESFURRII

1. Ordinul de serviciu 2. Declaraia de independen 3. Notificarea privind declanarea misiunii de audit intern 4. edina de

OBIECTIVE

OBIECTE AUDITABILE

ACTIVITI deschidere 5. Colectarea informaiilor preliminar - lista actelor normative 6. Analiza riscurilor - lista centralizatoare a obiectelor auditabile -stabilirea factorilor de risc si a ponderii riscurilor - identificarea riscurilor - stabilirea nivelului riscului si punctajul total al riscului 7. Tabelul punctelor tari i a punctelor slabe 8. Elaborarea programului de audit 9. Programul interveniilor la faa locului Colectarea i prelucrarea informaiilor prin:

DURATA ore

PERSOANELE IMPLICATE

LOCUL DESFURRII

Obiectivul nr. 1

Pag 73 din 100

OBIECTIVE

OBIECTE AUDITABILE

ACTIVITI Test de control privind ....... Chestionar - lista de verificare privind ...... Prelucrarea testelor Elaborarea FIAPurilor Copii documente justificative Constatarea i raportarea iregularitilor ntocmirea formularului de constatare i raportare a iregularitilor Revizuirea documentelor ndosarierea 10. Nota centralizatoare a documentelor de lucru 11. Sedinta de inchidere 12. Proiectul de raport 13. Reuniunea de conciliere

DURATA ore

PERSOANELE IMPLICATE

LOCUL DESFURRII

Pag 74 din 100

OBIECTIVE

OBIECTE AUDITABILE

ACTIVITI 14. Elaborarea Raportului de audit final 15. Lista de supervizare a documentelor 16. Fisa de urmarire a recomandarilor 17. Fisa de evaluare a performantelor auditorului 18. Chestionar de evaluare a performantelor auditului

DURATA ore

PERSOANELE IMPLICATE

LOCUL DESFURRII

Pag 75 din 100

A.03.2 PROGRAMUL INTERVENTIILOR LA FATA LOCULUI


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Nr. Crt. 1 Obiective Activitatea de audit Tipul verificarii

Data: Data: Durata testarii - ore Ref. Locul testarii

nregistrarea n Chestionare lista de contabilitate a verficare privind receptia mijloacelor fixe si inregistrarea in achiziionate. contabilitate a bunurilor si serviciilor achizitionate

A.04.1

CNCIR Structura auditata

A.04 CHESTIONAR - LISTA DE VERIFICARE


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Model: PLATI Activitatea de audit 1. verificai dac exist proceduri scrise

Data: Data:

Auditori

Da

Nu

Ref.

Observatii

2. verificai dac atribuirea responsabilitilor i delegarea competenelor sunt declarate n proceduri 3. controlai dac angajaii sunt informai despre procedurile care se aplic 4. verificai dac procedurile asigur separarea sarcinilor 5. verificai dac procedurile sunt aprobate 6. verificai dac procedurile sunt actualizate 7. verificai dac operaiile de control sunt nsoite de liste de verificare (check-list) 8. apreciai calitatea listelor de verificare 9. verificai dac controalele efectuate au fost formalizate (data, semntura) 10. controlai conformitatea plii cu procedurile privind cursul de schimb 11. urmrii plile cu extrasele de cont 12. urmrii plile n cartea mare asigurndu-v c sunt transcrise corect 13. revizuii procedurile referitoare la plile care nu sunt efectuate 14. verificai dac este stabilit atribuirea responsabilitilor 15. verificai dac procedurile asigur separarea responsabilitilor 16. verificai dac contabilul principal are o autoritate adecvat asupra angajailor din Serviciul contabil 17. verificai dac procedurile sunt aprobate 18. verificai dac procedurile sunt actualizate 19. verificai dac procedurile stabilesc i explic politica contabil i procedurile 20. verificai dac numai persoanele autorizate pot s modifice sau s stabileasc noi politici sau proceduri 21. controlai ca procedurile de declaraii s includ: a) planul de conturi nsoit de explicaii ale operaiunilor; b) identificarea i descrierea principalelor nregistrri contabile, intrrile periodice; c) identificarea posturilor care au autoritatea s aprobe c intrrile sunt efectuate; d) explicaii pentru documentele i necesitile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzacii periodice i neperiodice i
Pag 77 din 100

intrrile n jurnal; 22. verificai pregtirea i aprobarea funciilor pentru intrrile n jurnal pentru a controla c ele sunt separate 23. verificai c toate intrrile n jurnal sunt revzute i aprobate de ctre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. toate intrrile n jurnal sunt explicate corespunztor i justificate 25. controalele efectuate sunt formalizate (data i semntura) 26. rapoartele financiare sunt pregtite pentru perioadele contabile solicitate 27. revedei procedurile privind corectarea rapoartelor 28. revizuii procedurile de nchidere 29. verificai dac fiecare cont bancar corespunde unui cont n registre 30. revizuii cartea mare pentru a verifica dac tranzaciile sunt trecute n contul corect 31. verificai sumele defalcate pe creditori i debitori 32. verificai dac cecurile din jurnal sunt trecute n ordine numeric i dac cele care lipsesc sunt semnalate NOTA: Aceste puncte din chestionarul - lista de verificare au rol consultativ. In functie de specificul fiecarei misiuni de audit public intern pot fi solicitate si alte informatii, respectiv pot fi efectuate alte testari.

A.04 FISA DE INTERVIU


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

PERSOANA INTERVIEVATA FUNCTIA .


Pag 78 din 100

Nr. crt

Intrebare

Raspuns

Observatii

CONCLUZIILE

AUDITORILOR:

A.04 TEST nr. ....


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern: Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

OBIECTIVUL MISIUNII: Obiectul testului: .. Obiectivul testului: . Descrierea testului (tehnici de audit folosite):... Concluzie: ....

A.04 TEST DE CONTROL INTERN


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Model: SEPARAREA SARCINILOR in CNCIR Activitatea de audit
Pag 79 din 100

Data: Data:

Ref.

Da

Nu

Comentarii

1. Se iau msuri pentru ca o persoan s nu fie rspunztoare (in acelasi timp) de autorizarea, plata i contabilizarea operatiilor? 1.1 Exist un act oficial care prevede organizarea ca, companie nationala? 1.2 Actul oficial stabilete competenele, obligaiile, responsabilitile i structura administrativ ca, companie nationala? 1.3 Sunt sarcinile repartizate n aa fel nct nici un funcionar s nu ndeplineasc mai mult de o sarcin din cele menionate mai sus? 1.4 Este separarea responsabilitilor definit ntr-o schem organizatoric? 1.5 Exist dovada verificrii activitii de un membru superior n grad din rndul personalului? 1.6 Sunt responsabilitile fiecrui angajatr definite n scris? 1.7 Au fost stabilite pentru fiecare angajat limitele financiare ale autoritii sale? 1.10 Exist o politic de rotaie a cadrelor n posturilecheie sau, ca alternativ, supravegherea sporit a unor astfel de posturi? 1.9 Au fost luate msuri pentru evitarea unui conflict de interese n cazul n care o persoan care ocup o funcie de rspundere sau un post-cheie n verificarea, autorizarea i plata cererilor ndeplinete, de asemenea, i alte nsrcinri n afara companiei?

Nota: Acest formular nu este limitativ. In functie de misiuniea de audit si de cerintele de control intern formatul se poate modifica

A.05 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Data elaborarii:

1. Problema: ...
Pag 80 din 100

(Conform Test nr. .........) 2. Constatari: .......................... 3. Cauze: ............................

4. Consecinte: . 5.Recomandari si solutii ... propuse:

NIVEL DE PRIORITATE: Poate fi: - REDUS - MEDIU - INALT Intocmit de: Supervizat: Pentru conformitate: Structura auditata

A.06 FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITATILOR


Ctre: Seful Serviciului Audit public intern Ref. : Denumirea misiunii de audit .

n urma misiunii de audit public intern ....................... efectuat n baza......................., la ................................................ s-au constatat urmtoarele:

Pag 81 din 100

a) constatarea (abaterea): descrierea detaliat a iregularitii (iregularitilor), excepiei (excepiilor) sau potenialelor nclcri ale legii natura i mrimea cheltuielii; in cazurile unde nu s-a efectuat nici o plat, sumele care ar fi fost pltite n mod greit dac iregularitatea nu ar fi fost descoperit, perioada n timpul creia, sau momentul n care, iregularitatea a fost comis, practicile folosite n comiterea iregularitii, consecinele financiare, suspendarea plilor i posibilitile de recuperare a fondurilor, data i sursa primelor informaii ce au condus la suspiciunea c o iregularitate s-a produs, identitatea persoanelor fizice i juridice implicate, b) actul sau actele normative nclcate: legea, regulamentul, decretul, politica sau procedura ce a fost nclcat c) recomandri: s se desfoare activiti suplimentare sau s se suspende procedurile de audit ca rezultat al seriozitii iregularitii constatate i s se informeze Directorul General CNCIR n legtur cu iregularitile constatate. Totodat, trebuie s se informeaz i structura de control abilitat pentru continuarea verificrilor. d) anexe.

Supervizor: ................................. Auditor: ......................................

Data: ............... Data: ..............

A.07.1 PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT INTERN


Introducere: Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit, solicitari speciale) si prezinta datele de identificare ale misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, durata actiunii de auditare, perioada auditata). Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern (caracterul misiunii de audit inten: sondaj,/exhaustive,documentarea: proceduri, metode, tehnici utilizate, documente materiale examinate si materiale intocmite). Se face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern nu au fost implementate. Stabilirea obiectivelor: Obiectivele de audit prezentate in Proiectul de raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in Programul de audit. Stabilirea metodologiei Se explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit intern. Constatarile si recomandarile auditului
Pag 82 din 100

Auditorii trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit. Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic; sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte si a identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter fundamentat si trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. Recomandarile din proiectul de raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra structurii auditate. Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: - faptele; - criteriile, cauzele, efectele; - recomandarile. Recomandarile trebuie sa fie redactate clar si concis pentru fiecare deficienta constatata si vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilitt in Fisa de Identificare si Analiza a Problemelor: redus, mediu , inalt. Semnatura Proiectul de raport de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de audit si de catre seful Serviciului audit public intern pe ultima pagina a proiectului. Format Proiectul de raport va cuprinde in partea de sus numele entitatii, Serviciul Audit public intern si Proiect de raport de audit public intern privind auditarea .................. In partea de jos se va trece numarul pagini din totalul de pagini

Model: Sus
CNCIR Serviciul Audit public intern Proiect de raport de audit public intern privind auditarea .......................................................................... Textul raportului

Jos
Pag 1 din x

Pag 83 din 100

Pag 84 din 100

A.07.2 ANEXA LA PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT INTERN PRIVIND RECOMANDARILE DE IMPLEMENTAT


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. Punct de vedere al structurii auditate 3

Data: Data: Persoana responsabila 4

Recomandare 1

Termen de implementare 2

Semnatura 5

Nota: Aceasta anexa se intocmeste dupa elaborarea proiectului de audit si se foloseste la reuniunea de conciliere pentru satabilirea de comun acord a termenelor de implementare. Se poate utiliza si ca anexa la Raportul de audit. Astfel, directorul general al CNCIR poate avea o imagine concreta atat asupara recomandrilor cat si asupra termenelor de implementare. Coloanele anexei sunt adaptabile fiecarei misiuni de audit (introducerea, eliminare sau redenumirea acestora astfel incat sa poata reflecta cat mai bine elementele de finalitate a unei misiuni de audit)

A.07.3 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN


Introducerea Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii de audit (planul anual de audit, solicitari speciale). Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata). Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.

In introducere se prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documentele si materialele examinate in cursul misiunii de audit public intern; materialele intocmite in cursul misiunii de audit public intern). Se face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit. Stabilirea metodologiei In acest scop se explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern. Constatarile si recomandarile auditului Eventualele modificari stabilite la Reuniunea de conciliere, precum si cele propuse de catre conducerea Serviciului de audit intern vor fi cuprinse in Raportul de audit public intern. Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stbilite in Progrmul de audit. Constatarile efectuate trebuie sa fie prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit public intern. Constatarile cu caracter pozitiv trebuie sa fie prezentate distinct de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte. Echipa de audit formuleaza concluziile pe baza constatarilor facute si trebuie sa aiba un caracter fundamentat, sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. Recomandarile cuprinse in Raportul de audit trebuie sa aiba un rol de prevenire a eventualelor disfunctionalitati. Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: - faptele; - criteriile, cauzele, efectele; - recomandarile; Redactarea trebuie sa fie clara pentru fiecare deficienta constatata, iar recomandarile trebuie sa fie prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza a Problemelor: redus, mediu sau inalt Dupa fiecare recomandare se va mentiona si termenul de implementare stabilit impreuna cu structua auditata in cadul Reuniunii de conciliere. Semnatura
Pag 86 din 100

Raportul de audit este semnat de catre toti membrii echipei de audit, pe ultima pagina a acestuia. Seful Serviciului audit public intern semneaza raportul pe fiecare pagina a acestuia (inclusiv pe ultima). Format Raportul va cuprinde in partea de sus numele entitatii, Serviciul Audit public intern Intern si Raport de audit public intern privind .................. In partea de jos se va trece numarul pagini din totalul de pagini

Model: Sus
CNCIR Serviciul Audit Public Intern Raport de audit public intern privind ..........................................................................

Textul raportului

Jos
Pag 1 din 10

Pag 87 din 100

A.08 FISA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR


CNCIR Denumirea structurii auditate Serviciul de Audit public intern Misiunea de audit public intern: Raport de audit ........ public intern nr.: ... Implementat Partial Neimplementat Data implementat planificata/Data implementarii Explicatii/comentarii privind implementarea recomandarilor sau, dupa caz, neimplementarea acestora

Nr. rec.

Recomandarea

Instructiuni: Structura auditata: 1.Recomandarile de audit se introduc dupa cum sunt prezentate in Raportul de audit. Data si semnatura conducatorului 2.Se verifica coloana corespunzatoare; implementat, partial implementat, neimplementat. Auditor: 3.Se trece data planificata pentru implementare in Raportul de audit si data efectiva a implementarii Data si semnatura

Serviciul Audit public intern Nr. ..... Data ............ B.01

SE APROBA DIRECTOR GENERAL

Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern


Ctre: Structura auditat De la: Serviciul Audit public intern Intern Ref: Denumirea misiunii de audit public intern................................. n conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaz ca n perioada .............. s efectum o misiune de audit intern cu tema ............... la (numele structurii auditate). Auditul va examina responsabilitile asumate de ctre (numele structurii auditate) i va determina dac aceasta i ndeplinete obligaiile sale ntr-un mod eficient i efectiv. V vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o edin de deschidere n vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinznd: - prezentarea auditorilor; - prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern; - programul interveniei la faa locului; - scopul misiunii de audit intern; - alte aspecte. Pentru o mai bun nelegere a activitii dumneavoastr, v rugm s ne punei la dispoziie urmtoarea documentaie necesar: - legile si reglementarile care se aplica activitatii dumneavoastra; - organigrama structurii ; - regulamentul de organizare si angajate; - fisele posturilor existente; - procedurile scrise; - un exemplar al rapoartelor, notelor, dosarelor anterioare de control; - alte informatii, documente si situatii care vor fi necesare pentru realizarea misiunii. Dac avei unele ntrebri privind aceast aciune, v rog s contactai personalul din cadrul Serviciului Audit public intern. SEF SERVICIU AUDIT, ..

B.02 MINUTA SEDINTEI DE DESCHIDERE


A. Mentiuni generale Misiunea de audit:

Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern: Data programata: Elaborat de: Supervizat de: Lista participantilor: Nume si prenume Functia

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:

Directia/Serviciul

Nr. telefon/ e-mail

Semnatura

B. Stenograma Sedintei de deschidere

B.03 MINUTA SEDINTEI DE INCHIDERE


B. Mentiuni generale Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern: Data programata: Elaborat de: Supervizat de: Lista participantilor: Nume si prenume Functia Directia/Serviciul Nr. telefon/ e-mail Semnatura

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:

Pag 90 din 100

B. Concluzii:

B.04 MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE


C. Mentiuni generale Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern: Data programata: Elaborat de: Supervizat de: Lista participantilor: Nume si prenume Functia Directia/Serviciul Nr. telefon/ e-mail Semnatura

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:

B. Rezultatele concilierii

C.01.1 COLECTAREA INFORMATIILOR (PRELIMINAR)


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Informatii generale privind structura auditata
Pag 91 din 100

Data: Data:

Structura auditata: Da Directia/Seviciul Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obtinerea organigramei Obtinerea regulamentului de angajate Obtinerea fisei posturilor Obtinerea procedurilor scrise Identificarea personalului responsabil Obtinerea exemplarelor de raporte de control sau alte rapoarte Alte informatii referitoare la structura auditata

Nu

Ref.

Observatii

Rapoarte de audit anterioare sau alte rapoarte de verificare Principalele constatari si recomandari C.01.2

LISTA ACTELOR NORMATIVE


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile activitatii/structurii auditate 1.Legea nr.. 2.O.U.G. nr 3. Regulamentul Consiliului ..............

C.02.1 LISTA CENTRALIZATORE A OBIECTELOR AUDITABILE


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata:
Pag 92 din 100

Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

Nr. crt. 1

OBIECTIVE Obiectiv 1.. 1 2 3

OBIECTE AUDITABILE

OBSERVATII

Obiectiv 2..

1 2 3

C.02.2 STABILIREA FACTORILOR DE RISC SI A PONDERII RISCURILOR


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern

Ponderea factorilor de risc (Pi) P1- 60%

Nivelul de apreciere al riscului (Ni) Nivel 1- mic Nivel 2- mediu Nivel 3- mare

Exista proceduri si Exista proceduri dar Nu exista proceduri se aplica nu se aplica Nivelul riscului mai mic sau egal cu 1,5 Numar salariati< 500 persoane impact sczut Nivelul riscului mai mare sau egal cu 2,5 Numar salariati> 1000 persoane impact ridicat

Apreciere cantitativ

P2- 30%

Nivelul riscului ntre 1,5 i 2,5 Numar salariati< 1000 persoane impact mediu

Pag 93 din 100

Apreciere calitativ

P3- 10%

vulnerabilitate sczut o Resurse umane suficiente si/sau o Complexitatea operatiunilor redusa si/sau o Mijloace tehnice suficiente

vulnerabilitate medie o Resurse umane aproape suficiente si/sau o Complexitatea operatiunilor medie si/sau o Mijloace tehnice medii

Vulnerabilitate ridicat o Resurse umane insuficiente si/sau o Complexitatea operatiunilor ridicata si/sau o Mijloace tehnice insuficiente

C.02.3 IDENTIFICAREA RISCURILOR


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

Nr. crt. 1

Obiective Proceduri scrise

Obiecte auditabile Elaborarea si implementarea procedurilor scrise privind . (activitatea)

Identificarea Riscurilor Riscul ca procedurile sa nu fie elaborate, formalizate si/sau sa nu fie implementate

Observatii

2 3

. .

C.02.4 STABILIREA NIVELULUI RISCULUI SI PUNCTAJUL TOTAL AL RISCULUI


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern
Pag 94 din 100

Elaborat de: Supervizat de:

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:

NR OBIECTIVE OBIECTE RISCURI CRT AUDITABILE IDENTIFICATE

PUNCTAJ P1 P2 60 % 30%

NIVEL P3 10% Total

C.02.5 TABELUL PUNCTE TARI I PUNCTE SLABE


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Domeniul Obiective Riscuri posibile identificate Nenregistrarea in contabilitate a bunurilor si (mijloacelor fixe) achiziionate ..

T/S

Data: Data: Opinie Consecine Gradul Obs. (nivelul de impactului) ncredere

nregistrarea n contabilitate a mijloacelor fixe achiziionate.

Mare

Mic

.. ACHIZIIE

S S T S S S T T T T T T T

Mare Mare Mediu Mare Mediu Mare Mare Mare Mare Mediu Mediu Mic Mare

Mic Mic Mediu Mic Mic Mic Mare Mediu Mare Mediu Mare Mediu Mare

Pag 95 din 100

C.02.6 TEMATICA IN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura: Obiectiv Obiecte auditabile selectate

Data: Data: Observatii

C.02.7 ABORDAREA ESANTIONARII in vederea verificarii ..


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public intern Elaborat de: Semnatura: Supervizat de: Semnatura:

Data: Data:

Esantionarea verificarii .se realizeaza in conformitate cu Standardele Internationale de Audit public intern si practica in domeniu. In scopul verificarii respectarii dispozitiilor legale, au fost selectate dosarele . distinct in functie de urmatoarele categorii/criterior .. reprezentand un procent de 5% - 15% din total sumelor aprobate. Selectarea s-a realizat in ordine descrescatoare a valoarii autorizate si/sau platite pentru fiecare categorie, astfel:

C.03 NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU


Misiunea de audit: Structura auditata: Perioada auditata: Perioada desfasurarii misiunii de audit public
Pag 96 din 100

intern Elaborat de: Supervizat de: Constatarea Sectiunea E .. Sectiunea F .

Semnatura: Semnatura: Documentul justificativ Da

Data: Data: Exista Nu Auditori

D.01 LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR


Misiunea de audit: Perioada auditata: .... Intocmit: Sef Serviciu Audit public intern Nr. Lucrarea/documentul crt. Propunerea Sefului Serviciu Audit public intern/ Supervizorul misiunii ca urmare a revizuirii documentului Raspunsul auditorilor Revizuirea raspunsurilor auditorilor de catre Seful Serviciului Audit public intern/ Supervizorul misiunii .

1 2. 3. 4. n

Declaratia de independenta Tabelul puncte tari si puncte slabe Programul de audit FIAP nr. .. Proiectul raportului de audit public intern

.. .. La pagalin..etc

.. .. .. . De . acord/paragraful a fost eliminat/ s-a efectuat modificarea propusa

Pag 97 din 100

D.02.1 FIA DE EVALUARE A PERFORMANEI AUDITORILOR


Denumirea auditului: Perioada auditat: Perioada desfurrii misiunii de audit public intern: Auditor evaluat:............................. Pregtit de: Data: Bugetul de timp efectiv:....................

Luat la cunotin: .......................

Bugetul de timp planificat:............ 1 2 3 4 5 Observaii

n etapa de pregtire a misiunii, auditorul a identificat riscurile i controalele prevzute pentru procesele legate de obiectivele de audit i a estimat gradul de risc; Programele de audit au fost elaborate s ndeplineasc obiectivele n cadrul bugetului de timp alocat; Obiectivul auditului, scopul, procedurile i bugetul au fost reanalizate n mod constant pentru a asigura o eficient folosire a resurselor de audit; A existat o bun comunicare ntre auditor i auditat i ntre auditor i seful Serviciului audit public intern ; Au fost luate n considerare perspectivele i nevoile auditailor n procesul de audit; Au fost atinse obiectivele de audit ntr-o manier eficient i la timp; Auditaii au avut posibilitatea s revad constatrile i recomandrile cnd au fost identificate probleme; Standardele/normele de audit public intern, au fost respectate; Constatrile de audit demonstreaz analize profunde i concluzii, respectiv sunt formulate recomandri practice pentru probleme identificate; Comunicrile scrise au fost clare, concise, obiective i corecte ; Exist probe de audit care susin concluziile la care s-au ajuns; Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente, competente, relevante i folositoare; Documentele au fost completate n mod corespunztor i n conformitate cu standardele/normele de audit public intern; Bugetul de timp a fost respectat; Nivel de productivitate personal al auditorului intern ; Sef Serviciu Audit public intern

Pag 98 din 100

D.02.2 CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA AUDITULUI INTERN


Misiunea de audit:........................................................... Structura auditata:........................................................... Peritada auditata Echipa de audit. . Completarea acestui formular este necesar pentru a obine un feed-back de la dumneavoastr n scopul asigurarii calitatii auditului intern. V rugm s rspundei sincer i deschis la ntrebrile din acest formular de evaluare pentru a ne ajuta s mbuntim procesul de audit i modul de organizare a misiunilor de audit public intern. V mulumim pentru timpul alocat! Nr. crt. 1. Intrebare Da Nu Evaluare *

Obiectivele misiunii de audit au fost comunicate in mod clar si din timp? 2. Misiunea de audit s-a desfasurat intr-o perioada rezonabila de timp? 3. Perturbarile cauzate activitatii curente de catre misiunea de audit au fost minime? 4. Echipa de audit a luat in considerare in mod adecvat obiectivele si strategia dvs.? 5. Ati fost informati pe parcursul verificarilor cu privire la progresul misiunii si rezultatele acesteia? 6. Pe parcursul misiunii, echipa de audit a avut o atitudine si un comportament care denota profesionalism? 7. Considerati ca echipa de audit are suficienta experienta practica pentru efectuarea acestei misiuni? 8. Rezultatele/concluziile misiunii sunt logice si bine argumentate? 9. Recomandarile echipei de audit sunt constructive si pot fi implementate? 10. Considerati ca sedinta de final s-a desfasurat intr-o maniera profesionista? 11. Apreciati ca misiunea de audit a fost utila? 12. Echipa de audit a depus toate eforturile pentru a avea o colaborare reala cu dvs.? 13. Pe ansamblu, considerati ca misiunea de audit a adus imbunatatiri activitatii i/serviciului pe care il coordonati? Completat de Functia Data .. *Nota: Evaluarea se va face prin notare de la 1 la 5. Nivelul evaluarii: 1 nesatisfascator;
Pag 99 din 100

2 satisfacator; 3 bun; 4 foarte bun; 5 exceptional; Nota: Acest document nu este obligatoriu in situatia in care structurile auditate sunt in numar mare.

Pag 100 din 100