Sunteți pe pagina 1din 15

EXERCITII PREGATIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2010 - CATEGORIA IX CONSULTANTA FISCALA ACORDATA CONTRIBUABILILOR IMPOZITE DIRECTE Problema 1.

. O entitate dispune de urmatoarele informatii: - venituri totale 550.000 lei, din care venituri neimpozabile 0 lei; - cheltuieli totale 600.000 lei, din care cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt 75.000 lei. Se cere: a) calculul rezultatului brut, rezultatului impozabil, impozitului pe profit si a rezultatului net; b) interpretarea rezultatelor. Rezultatul brut = Rezultatul contabil, se calculeaza ca si diferenta intre venituri totale si cheltuieli totale Rez. brut = 550.000 lei 600.000 lei = 50.000 lei Rezultatul impozabil = Profitul impozabil sau Rezultatul fiscal, se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. Rez impozabil = Rez. brut elemente similare veniturilor + cheltuieli nedeductibile fiscal = 550.000 lei 600.000 lei + 75.000 lei = 25.000 lei (cheltuieli cu ajustarile sunt nedeductibile fiscal) Impozitul pe profit = Profitul impozabil x cota de impozitare = 25.000 lei x 16% = 4.000 lei Rezultatul net = Rezultatul brut impozitul pe profit = - 54.000 lei Problema 2. Se considera urmatoarele date: - capitalul social al unei ntreprinderi este de 250.000 lei, iar marimea rezervelor legale existente 10.000 lei; - pe parcursul exercitiului financiar N s-au nregistrat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale (altele dect cele cu impozitul pe profit) sunt n suma de 800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei. Se cere: a) marimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N; b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit si a rezultatului net n situatia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. Profit brut: 1.100.000 800.000 = 300.000 lei maxim deductibil 20 % din capitalul social = 250.000 x 20% = 50.000 lei Rezerva legala deductibila: 5% x (300.000 - 20.000 + 30.000) = 15.500 lei

Rezerva legala totala: 15.500 + 10.000 = 25.500 lei Profit impozabil: total venituri total cheltuieli venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile = 1.100.000 800.000 -20.000 + 30.000 15.500 = 294.500 lei Impozit pe profit : 294.500 x 16% = 47.120 lei Profit net: profit brut impozit pe profit = 300.000 47.120 = 252.880 le Problema 3. O entitate cu capital integral privat dispune de urmatoarele informatii pe parcursul unei perioade contabile: - venituri totale 400.000 lei, din care venituri neimpozabile 0 lei; - cheltuieli totale, exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit 230.000 lei. - cheltuielile cu diurna acordate efectiv pe parcursul perioadei contabile sunt de 80 lei/zi (pe parcursul a 15 zile). Se cere determinarea rezultatului net. Diurna = 80 x 15 zile = 1.200 lei, dar doar 32,5 lei / zi este deductibila => 32,5 x 15 zile = 487,5 lei deductibil iar 712,5 lei nedeductibil. Venituri 400.000 Cheltuieli 230.000 Profit brut 170.000 Profit impozabil = 170.000 + 712,5 = 170.712,5 x 16% = 27.314 lei Profit net = 170.000 27.314 = 142.686 lei Problema 4. O entitate dispune de urmatoarele informatii pe parcursul unui exercitiu financiar: - venituri totale 350.000 lei, din care venituri neimpozabile 15.000 lei; - cheltuieli totale 230.000 lei (altele dect cele cu impozitul pe profit), din care cheltuieli de protocol 20.000 lei. Se cere determinarea rezultatului net. Profit impozabil = Venituri totale cheltuieli totale venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile Deductibilitatea ch de protocol = 2% x (veniturile impozabile-ch aferente ven. Imp) Venituri impozabile = venituri totale venituri neimpozabile Venituri impozabile = 350 000 15 000 = 335 000 Cheltuieli aferente ven impozabile ch protocol = 230 000 20 000 = 210 000 Deductibilitatea ch cu protocolul: (335 000 210 000) x 2% = 2 500 (ch deductibile) 20 000 2 500 = 17 500 (ch nedeductibile) Profitul impozabil= 350 000 230 000 15 000 + 17 500 = 122 500 Impozit = 122 500 x 16% = 19 600 Rezultat net = Profit brut impozit = 120 000 19 600 = 100 400 (profit net) Problema 5. O entitate dispune de urmatoarele informatii: - venituri totale 3.980.000 lei, din care venituri din anularea datoriilor n schimbul titlurilor de participare la o persoana juridica 110.000 lei;

- cheltuieli totale (fara cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.720.000 lei, din care: - cheltuieli nregistrate n contabilitate care nu au la baza documente justificative 12.000 lei; .. cheltuieli cu sponsorizarile 4.300 lei; .. cheltuieli cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje n natura 4.930 lei, fara ca valoarea bunurilor sa fi fost impozitata prin retinere la sursa; .. penalitati prevazute n cadrul contractelor economice 2.300 lei; .. amenzi datorate autoritatilor romne 8.000 lei; - cifra de afaceri 1.800.000 lei. Se cere stabilirea impozitului pe profit de platit de catre entitate. Venituri neimpozabile = 110.000 lei Venituri impozabile = 3.870.000 lei Cheltuieli nedeductibile = 12.000 + 4.300 + 4.930 + 8.000 = 29.230 lei Cheltuieli deductibile = 2.720.000 - 29.230 = 2.690.770 lei Profit impozabil = 3.980.000 2.720.000 110.000 + 29.230 = 1.179.230 lei Impozit pe profit = 1.179.230 x 16% = 188.677 lei Limita cheltuieli de sponsorizare pentru diminuarea impozitului pe profit : Minimum ntre : 3 din cifra de afaceri = 3 x 1.800.000 lei = 5.400 lei 20% din impozit datorat = 20% x 188.677 = 37.735 lei Impozit pe profit datorat = 188.677 4.300 = 184.377 lei Problema 6. Un angajat al unei entitati obtine ntr-o luna urmatoarele venituri: - venituri salariale 850 lei; - ajutor de nmormntare 1.270 lei, ca urmare a justificarii cu documente. - 150 lei reprezentnd cadou cu ocazia Pastelui. Salariatul nu are nici o persoana n ntretinere. Sa se stabileasca salariul net. Venit lunar brut = 850+150 =1000 CAS = 1000 x 10.5% = 105 CASS = 1000 x 5.5% = 55 Somaj = 1000 x 0.5% = 5 Salariu impozabil = venit net deducerea personala Salariu impozabil = 1000-105-55-5 =835 Deducere 250 Salar impozabil = 835-250 = 585 Impozit salariu = 585 x 16% = 95 Salariu net = 835 95 = 740 Rest plata = salariu net + ajutor inmormantare = 740 + 1 270 = 2010 Problema 7. Sa se calculeze si nregistreze n contabilitate impozitul pe profit pe baza urmatoarelor date: .. Venituri totale: 1.200.000 lei, din care: - venituri din vnzarea produselor finite: 800.000 lei; - venituri din vnzarea ambalajelor: 200.000 lei; - venituri din reluarea unor ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale: 30.000 lei; - venituri din vnzarea investitiilor financiare pe termen scurt: 170.000 lei; .. Cheltuieli totale: 700.000, din care: - cheltuieli cu ambalajele: 180.000 lei; - cheltuieli cu salariile: 300.000 lei; - cheltuieli cu materialele nestocate: 40.000 lei;

- cheltuieli cu comisioanele bancare: 7.000 lei; - cheltuieli cu investitiile financiare pe termen scurt cedate: 150.000 lei; - cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate: 23.000 lei; Rezultatul contabil = 1.200.000 700.000 = 500.000 Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile = 500000 + 0 30000 = 470000 Impozitul pe profit Impozitul pe profit = 16% * 470000 = 75200 Problema 8. Se cunosc urmatoarele date despre o entitate: - venituri din exploatare 80.000 lei; - venituri financiare 50.000 lei; - venituri extraordinare 10.000 lei; - cheltuieli de exploatare 60.000 lei; - cheltuieli financiare 30.000 lei; - cheltuieli extraordinare 30.000 lei. Sa se determine rezultatul entitatii pe tipuri de activitati, precum si impozitul pe profit de platit, daca cheltuielile nedeductibile sunt n suma de 5.000 lei. Rezultatul exerciiului din exploatare Venituri din exploatare cheltuieli de exploatare = 80.000 60.000 = 20.000 lei Rezultatul exerciiului financiar Venituri financiare cheltuieli financiare = 50.000 30.000 = 20.000 lei Rezultatul exerciiului curent = 80.000 + 50.000 60.000 30.000 = 40.000 lei Rezultatul exerciiului din activitatea extraordinar Venituri extraordinare cheltuieli extraordinare = 10.000 30.000 = -20.000 lei Venituri totale = 140.000 lei Cheltuieli totale =120.000 lei Profit brut = 20.000 lei Calcul impozit pe profit = (140.000 120.000 + 5.000) x 16% = 4.000 lei Rezultat net = 20.000 4.000 = 16.000 lei Problema 9. O entitate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte obtine ntr-o perioada contabila venituri n suma de 900.000 lei, iar cheltuielile aferente veniturilor sunt de 500.000 lei. Sa se determine valoarea impozitului pe profit de platit de catre entitate. Impozit pe profit datorat = Max (imp.profit 16%, 5% din venituri) 16%: Profit impozabil = 90.000-500.000 = 400.000 => impozit profit = 400.000 x 16%=64.000 lei 5% din veniturile realizate: 900.000 x 5% = 45.000 ***Impozitul pe profit datorat=64.000 Problema 10. O entitate acorda unui salariat un avans n valoare de 300 lei. Sa se calculeze toate operatiile n legatura cu salariile stiind ca salariul de ncadrare este de 700 lei, sporul de vechime de 85 lei, iar salariatul are n ntretinere doi copii si sotia. Salar brut = 700 + 85 = 785 Cas = 785 * 10.5% = 82

Somaj individual = 785* 0.5% = 4 Sanatate = 785*5.5 % = 43 Deducere are 3 persoane in intretinere 550 Salar baza de calcul = 785 (82+4+43) -550 = 106 Impozit salar = 106*16%=17 Salar net = 550 + (106-17)= 639 Avans =300 Rest plata = 339 Contributii unitate Cas 20.8% = 163 Somaj = 4 Sanatate =41 Fond fnuass = 7 Fond risc&accidente = 7 Fond garantare = 2 problema 11. Sa se calculeze contributiile datorate de angajat pentru un salariu negociat de 636 lei, inclusiv salariul net (2 persoane n ntretinere). Deducere pentru 2 persoane = 450 Se calculeaza la fel ca problema precedenta Problema 12. Un angajat al unei entitati obtine ntr-o luna urmatoarele venituri: - venituri salariale 850 lei; - ajutor de nmormntare 1.270 lei, ca urmare a justificarii cu documente. - 150 lei reprezentnd cadou cu ocazia Pastelui. Salariatul nu are nici o persoana n ntretinere. Sa se stabileasca salariul net. E aceeasi problema ca nr. 6 Problema 13. Un angajat al unei entitati obtine ntr-o luna urmatoarele venituri salariale n suma de 970 lei si are n ntretinere sotia care detine cu titlu de proprietate teren agricol n zona de ses cu o suprafata de 11.000 mp. Sa se stabileasca salariul net. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere: a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane; b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata. Deci se calculeaza toate retinerile pornind de la 970 . nu i se acorda nici o deducere suplimentara pentru nevasta Problema 14. O persoana fizica detine n proprietate un teren dobndit n anul 2000, pretul de achizitie fiind de 7.000 lei. Terenul este vndut n anul 2007 pentru un pret de vnzare de 120.000 lei. Sa se stabileasca impozitul de platit de catre persoana fizica ca urmare a transferului dreptului de proprietate si care este destinatia acetuia? - pentru constructiile si terenurile dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv, impozitul este de 3 % daca valoarea tranzactiei este de pana la 200.000 lei inclusiv; in cazul in care valoarea tranzactiei depaseste 200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei plus + 2 % din ce depaseste 200.000 lei.

- pentru constructiile si terenurile dobandite la o data mai mare de 3 ani, impozitul este de 2 % daca valoarea tranzactiei este de pana la 200.000 lei inclusiv; in cazul in care valoarea tranzactiei depaseste 200.000 lei, impozitul este de 4.000 lei plus + 1 % din ce depaseste 200.000 lei 120000 * 2% = 2400 lei Art 77 al. (7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel: a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat; b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainari Problema 15. O persoana fizica detine n proprietate o casa dobndita n anul 2006, pretul de achizitie fiind de 500.000 lei. Casa este vnduta n anul 2007 pentru un pret de vnzare de 750.000 lei. Sa se calculeze impozitul ce trebuie platit de catre persoana fizica si care este destinatia acestuia? Impozit = 6000 + [(750000-200000)*2%] = 6000+11000 = 17000 Problema 16. O persoana fizica obtine un venit dintr-un joc de noroc n suma de 9.000 lei. Sa se stabileasca impozitul pe venit de platit de catre persoana fizica. Art 77 Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil: a) pentru fiecare premiu; b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor ntr-o singura zi. (9000-600)*25% = 2100 impozit final IMPOZITE INDIRECTE Problema 1. O entitate de distributie a energiei electrice a livrat unei persoane fizice ntr-o luna calendaristica, energie electrica, iar factura fiscala contine urmatoarele informatii: consum 90 Kwh, pret unitar fara TVA 0,3840, accize aferente consumului necomercial 0,2 lei. Sa se determine taxa pe valoarea adaugata mentionata n factura fiscala. TVA aferenta energiei electrice consumata = 90 kw x 0,3840 lei x 24%=8,2944 lei TVA aferenta accizei necomerciale = 0,2 lei * 24% = 0,048 lei TOTAL TVA = 8,3424 lei Problema 2. Sa se determine acciza datorata, n 2 octombrie 2006, pentru tigari Marlboro. Se cunosc urmatoarele date: - acciza minima este de 31,25 euro/1000 tigarete; - pretul maxim este de 5,1 RON/pachet (20 tigarete); - curs euro este: 1 euro = 4,10 RON. Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 96% din acciza totala pentru tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima. Acciza ad valorem/1.000 igarete = 50*5,1*96% = 244,80lei Acciza minim = 31,25 * 4,10 = 128,13

Problema 3. n cadrul SNGN ROMGAZ SA SUC. MEDIAS sunt trei sectii care produc condensat de gaz natural: Roman, Filitelnic si Danes. La sfrsitul fiecarei perioade contabile, sefii celor 3 sectii trimit Serviciului Contabilitate al Sucursalei Medias situatia condensului captat n acea luna. Sectia de Productie Gaze Roman este singura sectie care a vndut condens n luna martie 2007. Pe baza celor 2 avize de nsotire a marfii constatam ca au fost efectuate doua vnzari, astfel: 35.500 l cu o densitate de 0.741 si respectiv, 35.500 l cu o densitate de 0.740. Sa se determine impozitul pe titei suportat de catre entitate. Conform Codului Fiscal la art. 215, impozitul datorat pentru titei este de 4 euro/tona, iar cursul euro este stabilit in prima zi lucratore a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . 35500 litri*0.741=26305.50 Kg 35500 litri*0.740=26270 kg Total=26305.50+26270=52.575,50 kg Total tone=52.575,50 kg/1.000=52,5755 tone Atunci impozitul pe titei= 52,5755 tone*4 euro/tona=210,302 euro x3,5334 le i / euro = =743, 08 RON Problema 4. Universitatea X dispune de o cantina proprie. n cursul lunii trecute aceasta a realizat din activitatea principala desfasurata de cantina (servirea prnzului) venituri de 25.000 lei. Se stie ca proportia veniturilor realizate de la studenti / persoane din afara universitatii, clienti ai cantinei, a fost de 75% / 25%. De asemenea, n cadrul cantinei s-au organizat pe parcursul lunii trecute 2 nunti, n urma carora s-au realizat venituri de 35.000 lei. Datoreaza TVA Universitatea X pentru activitatea desfasurata de cantina? Daca da, sa se calculeze marimea obligatiei datorate bugetului. 25.000 * 75% = 18.750 lei venit neimpozabil d.p.d.v. TVA 25.000 * 25% = 6.250 lei taxabil TVA 24% = 1.500 lei 35.000 *100%= 35.000 lei taxabil TVA 24% = 8.400 lei Total TVA datorat 9.900 lei Problema 5. O institutie publica a depozitat, ntr-o perioada, n magaziile sale, bunuri n valoare totala de 26.000 lei. Din acestea 12/20 apartin acesteia, iar restul sunt ale unei societati comerciale din zona. Chiria practicata pentru depozitare a fost de 6% din valoarea bunurilor depozitate. A avut de colectat TVA institutia publica? Daca da, se cere sa se calculeze marimea acesteia. ????????????????? Valoarea bunurilor depozitate: 26.000*8/20 = 10.400 lei Chiria perceput = 10.400 * 6% = 624 lei TVA colectat aferent chiriei = 624 * 24% = 149,70 lei. Problema 6. Hotelul Palace a realizat ntr-o perioada de pe urma activitatii de cazare un venit de 700 mil. lei. n pretul de cazare este inclus si costul micului dejun, acesta reprezentnd 12,5%. Sa se calculeze TVA aferenta venitului obtinut. ????????? Daca venitul este de xxx nu inteleg de ce nu inmultesc cu cotele de tva 9 sau 24 . 700.000.000 * 12.5% = 87.500.000 lei micul dejun 700.000.000 87.500.000 = 612.500.000 lei cazare

Tva aferent cazarii = 612.000.000 / 9% = 55.080.000 lei Tva aferent mic dejun = 87.500.000 / 1.24 = 16.935.483,87 Tva aferent venitului obtinut = 72.015.483,87 lei Problema 7. Casa de productie Tudor a realizat ntr-o perioada fiscala, de pe urma productiei de programe de televiziune, venituri de 890.000 lei. n aceeasi perioada s-a ncasat de la diverse firme beneficiare suma de 563.000 lei pentru spoturi publicitare realizate. Pentru desfasurarea activitatii casa de productie a achizitionat bunuri si a beneficiat de servicii n valoare de 486.000 lei, TVA 19%. Stiind ca pro-rata definitiva a anului precedent a fost de 0,2 se cere: a) sa se calculeze marimea TVA colectata de unitate; b) sa se precizeze valoarea TVA datorata sau achitata pentru bunurile si serviciile achizitionate; c) sa se stabileasca si nregistreze n contabilitate decontul de TVA. Persoanele impozabile cu regim mixt sunt acelea care desfasoara activitati cu drept de deduceresi fara drept de deducere, in cazul in care nu se poate tine evidenta separata pe activitati TVA-ulse deduce pe baza de prorata. Pro-rata = raport intre suma totala (fara TVA) a livrarilor de bunuri si prestari de servicii cu dreptde deducere si suma totala (fara TVA) a livrarilor de bunuri si prestari de servicii cu si fara dreptde deducere.Conform art. 141 lit. o) din CF activitatile specifice posturilor publice de radio si Tv, altele dectactivitile de natur comercial sunt scutite de taxa. Venituri din productie programe: 890.000 lei, TVA 169.100 lei Venituri din servicii prestate: 563.000 lei, TVA 106.970 lei Total Venituri 1.453.000 lei din care 276.070 lei TVA Cheltuileli cu bunuri si servicii:486.000 lei, TVA 92.340 lei Pro -rata definitiva pentru anul precedent = 20% TVA colectata de unitate = 169.000 lei + 106.970 lei = 276.070 lei TVA datorata/achitata = 92.340 lei TVA cu drept de deducere = 20% x 92.340 lei = 18.468 lei Problema 8. S.C. X S.R.L., persoana impozabila revnzatoare, a comercializat ntr-o perioada bunuri second-hand, pret de vnzare, exclusiv TVA 75.000 lei. Pretul de cumparare al acestora a fost de 62.000 lei, achizitia efectundu-se de la persoane ce nu sunt nregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Sa se precizeze valoarea taxei pe valoarea adaugata colectata, aferenta livrarilor efectuate de catre S.C. X S.R.L. Marja profitului = Pret vanzare pret cumparare = 13000 Pret vanzare = 75000 Pret cumparare = 62 000 TVA aferenta marjei = 13000 x24/124 = 2516 Problema 9. Un Grup Scolar a realizat n atelierele proprii geamuri si usi din lemn n valoare totala de 26.000 lei. Acestea au rezultat ca urmare a orelor practice efectuate de elevi si sunt destinate vnzarii, fiind produse finite. Datoreaza TVA aceasta unitate de nvatamnt pentru produsele realizate? Daca da, care este marimea acesteia? Art 141 CF - scutiri

activitatea de invatamant prevazuta in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate; Problema 10. Un furnizor livreaza unui client marfuri n valoare de 623.000 lei, TVA 19%. Pentru marfurile furnizate se acorda clientului la data livrarii o remiza de 5%. Sa se calculeze taxa pe valoarea adaugata colectata/deductibila aferenta marfurilor livrate/primite. Livrare [623000 - (623000 *5%)] * 24% = 591850*24%=142044 colectata Aceeasi suma se deduce

IMPOZITE SI TAXE LOCALE Problema 1. O persoana detine n Alba Iulia un apartament construit n anul 1983, avnd o suprafata utila de 66,34 mp si situat ntr-un bloc de locuinte cu 4 etaje, 19 apartamente si fara lift (zona C). Sa se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local. Problema 2. Un agent economic detine o cladire ce a fost reevaluata n anul 2006. n prezent, valoarea de inventar este de 18.000 lei. Sa se calculeze impozitul datorat de agentul economic cu titlu de impozit pe cladiri.

Problema 3. Organizatorii unui spectacol artistic dedicat Zilei Europei au obtinut ncasari din vnzarea biletelor de intrare n suma de 700 lei. Sa se calculeze impozitul pe spectacole pe care trebuie sa l achite organizatorii spectacolului bugetului local.

Problema 4. n scopul comercializarii de produse n piata agroalimentara din Centru, Ioan P. Din Alba Iulia solicita utilizarea temporara a unui loc public n suprafata de 4 mp. Sa se determine taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului pe mese, tarabe si alte spatii din piata.

Problema 5. O persoana detine n Alba Iulia un apartament construit n anul 1983, avnd o suprafata utila de 66,34 mp si situat ntr-un bloc de locuinte cu 4 etaje, cu 20 de apartamente, fara lift, situat n zona C. Sa se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local, atunci cnd apartamentul este considerat a doua, a treia, respectiv a patra proprietate.

Problema 6. O persoana detine n Alba Iulia un apartament construit n anul 1975, avnd o suprafata utila de 66,34 mp si situat ntr-un bloc de locuinte cu 3 etaje si cu 8 de apartamente, situat n zona B. Apartamentului i-a fost schimbata destinatia din spatiu de locuit n spatiu comercial. Sa se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local.

Problema 7. O persoana detine n Alba Iulia o casa cu parter din caramida arsa, cu instalatii, avnd suprafata construita desfasurata de 36 mp. Casa are si o pivnita tencuita n suprafata de 12 mp, precum si anexe cu pereti exteriori din caramida arsa n suprafata de 45 mp fara instalatii. Se mai cunosc urmatoarele date: - anul constructiei - 1963; - amplasare zona C.

Sa se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local.

Problema 8. O persoana detine un teren n Alba Iulia(localitate de rangul II) despre care se stiu urmatoarele: - zona n cadrul localitatii A; - categoria de folosinta livada; - suprafata terenului - 1200 mp Sa se calculeze impozitul pe teren datorat de catre contribuabilul respectiv.

Problema 9. O persoana detine un teren n suprafata de 112 mp, ocupat cu vii, n extravilanul municipiului Alba Iulia, n zona A. Sa se calculeze impozitul pe teren datorat de catre contribuabilul respectiv.

Problema 10. O persoana domiciliata n Alba Iulia detine o motocicleta cu atas, care are capacitatea cilindrica de 500 cmc. Sa se calculeze impozitul pe mijlocul de transport respectiv.

Problema 11. Un agent economic din Bucuresti utilizeaza un afis de 5,73 m

lungime si 4,80 m latime n scop de reclama si publicitate. Acest afis este amplasat n cartierul Cetate al municipiului Alba Iulia. Sa se calculeze taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorate de catre agentul economic respectiv bugetului local al municipiului Alba Iulia.

Problema 12. Creditorul S.F. solicita executarea silita a imobilului debitorului B.C. pentru realizarea creantei de 50000 lei. Debitorul B.C. formuleaza contestatie la executare sustinnd ca nu datoreaza dect 30000 lei. n legatura cu taxa judiciara de timbru emiteti o posibila solutie.

Problema 13. Reclamantul T.N. a chemat n judecata pe prtul B.S. solicitnd sa se anuleze contractul de vnzare-cumparare, ncheiat ntre parti la data de 05.04.N si autentificat prin ncheierea nr. 25 a Notarului Public J.B. cu privire la imobilul nscris n Cartea Funciara nr. 51242 Bucuresti nr. top 300 si sa dispuna restabilirea situatiei anterioare de C.F. n sensul renscrierii n aceasta a dreptului de proprietate al reclamantului. Comentati aceasta speta.

Problema 14. Reclamanta S.L. a chemat n judecata pe prtul S.S. solicitnd sa se declare desfacuta, din vina ambilor soti, casatoria ncheiata la data de 12.02.2004 si nregistrata sub numarul 1435 n Registrul starii

civile al orasului Rm. Vlcea, sa se ncuviinteze ca reclamanta sa-si reia numele avut anterior casatoriei, respectiv acela de B.L., sa fie ncredintat reclamantei, spre crestere si educare, minorul S.C., nascut la data de 15.11.2003 si sa fie obligat prtul la plata unei pensii de ntretinere lunare n favoarea acestuia, ncepnd de la data introducerii actiunii si pna la majorat. Prtul, prin ntmpinare, nu s-a opus la admiterea actiunii, nsa a solicitat, pe calea cererii reconventionale, sa se stabileasca modalitatea de pastrare a legaturii personale cu minorul, n sensul de a fi obligata reclamanta prta reconventionala sa l dea pe minor la domiciliul lui de doua ori pe luna, de vinerea si pna duminica, precum si n vacantele scolare. Comentati aceasta speta din punctul de vedere al taxei judiciara de timbru.

Problema 15. Petentul S.F. a formulat plngere civila mpotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria BX nr. 5278 ncheiat n data de 15.04.N de catre Politia Bucuresti solicitnd sa se dispuna

anularea acestuia si sa fie exonerat de plata amenzii ce i s-a aplicat. Comentati aceasta speta din punctul de vedere al taxei judiciara de timbru.

1. Salariatul Vasile Doru este ncadrat cu un salariu de 2.640 lei; norma de lucru de 8 ore; numarul de zile lucratoare 22; spor de conducere 20%; numarul orelor lucrate 160, restul reprezinta concediu fara plata; asigurare viata 100 lei. Are o persoana in intretinere. Cota de de contributie la fondul de risc se considera 0,5%. Deteminati regimul conabil si fiscal al datoriilor salariale si sociale ale societatii.

2. Angajatul Stancu Vlad, cu sotia si 4 copii in intretinere, a obtinut urmatoarele venituri in luna mai: salariu brut de incadrare 2.400 lei, salariu realizat 2.200 lei, tichete de masa 15 zile *9 lei/zi, ajutor deces 500 lei, concediu de odihna 600 lei, abonament fitness 100 lei. Cota de de contributie la fondul de risc se considera 0,5%. Se cer calculele si nregistrarile contabile aferente.

3. SC INA SA prezinta la 30 iunie N urmatoarea situatie a veniturilor si cheltuielilor, cumulat de la inceputul anului: - Venituri totale 300.000 lei, din care: dividende primite 20.000 lei; venituri rezultate din anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor 5.000 lei;

- Cheltuieli totale 220.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit aferenta trimestrului I 20.000 lei. Impozitul platit pana la aceasta data 15.000 lei; cheltuieli de protocol 6.000 lei; cheltuieli de sponsorizare 14.000 lei; cheltuieli cu amenzile si penalitatile datorate bugetului de stat 6.000 lei; cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea stocurilor de marfuri 4.000 lei; cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor primite de la institutii nespecializate 15.000 lei, cheltuieli cu amortizarea contabila 3.000 lei; gradul de indatorare este 2,5; cheltuieli de publicitate pe baza de contract 10.000 lei; amortizarea fiscala 2.000 lei. - Cifra de afaceri a firmei 250.000 lei; - Capitalul social al firmei 200.000 lei; - Rezerva legala constituita in anii precedenti 38.000 lei; Se cere: determinare rezultatului contabil; trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal; impozitarea profitului; determinarea rezultatului net si contabilizarea impozitului pe profit.

4. Rezolvati urmatorul caz: SC INA SA vinde mobilier la SC ARO SA. Factura cuprinde : pretul de livrare 20.000 lei, rabat 10%, TVA 19%. a) Contabilizati operatiile la furnizor si la client, stiind ca un scont de 5% se acorda ulterior facturarii. b) Efectuati operatiunea de regularizare a TVA la sfrsitul lunii curente la furnizor si la client, stiind ca soldul initial al contului 4424 este n ambele de 560 lei.

5. Rezolvati urmatorul caz: Societatea INA SA cumpara din import 100 bucati echipamente sportive, valoarea pe bucata este de 150 EUR. Cu ocazia intocmirii declaratiei vamale de import se calculeaza si se platesc in vama: taxa vamala 10%, comision vamal 0.5% si TVA 19%. Cursul valutar de schimb la data ntocmirii declaratiei este de 3,5 lei/ EUR, la 31.12.N este de 3,6 lei/ EUR, iar la data platii (10.01.N+1) este de 3,3 lei/EUR.

6. Societatea comerciala INA SA platitoare de TVA si de impozit pe profit, vinde n aprilie bunuri din productia proprie (mobilier) in valoare de 30.000 lei, TVA 19% cu plata in rate. Conform contractului, la ridicare mobilierului, clientul achita 20% din valoare restul urmeaza sa-l achite in 4 rate lunare succesive. Dobanda este de 10%; costul marfurilor vandute este de 25.000 lei. Efectuati calculele si nregistrarile in aprilie si mai. Regularizati TVA in luna aprilie, stiind ca SID 4424 este de 1.000 lei.

Teme de referat/Studii de caz

1. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 2. TVA teorie si practica privind livrarea de bunuri 3. TVA teorie si practica privind prestarea de servicii. 4. TVA teorie si practica privind achizitiile de bunuri 5. TVA teorie si practica privind serviciile

6. TVA teorie si practica privind importul de bunuri 7. TVA teorie si practica privind operatiunile triunghiulare 8. TVA teorie si practica privind transferurile si non transferurile 9. TVA Regimuri speciale 10. TVA Ajustarea taxei pe valoarea adaugata 11. Studiu de caz privind calculul impozitului pe profit 12. Teorie si practica privind veniturile din activitati independente 13. Teorie si practica privind impozitul pe veniturile din cedarea dreptului de folosinta 14. Teorie si practica privind impozitul pe salarii 15. Fiscalitatea factorului uman 16. Teorie si practica privind impunerea veniturilor obtinute in Romania de nerezidenti 17. Teorie si practica privind impozitele si taxele locale 18. Teorie si practica privind accizele 19. Teorie si practica privind taxele vamale