Sunteți pe pagina 1din 49
UMF “C. Davila” Bucuresti – Catedra de Parazitologie SSCCHHIISSTTOOSSOOMMIIAAZZAA Conf. Dr. Carmen-Michaela Cretu
UMF “C. Davila” Bucuresti – Catedra de Parazitologie
SSCCHHIISSTTOOSSOOMMIIAAZZAA
Conf. Dr. Carmen-Michaela Cretu
PPaarraazziittuull:: Schistosoma spp. Bilharzia spp., Blood flukes S. haematobium S. mansoni S. japonicum S.
PPaarraazziittuull::
Schistosoma spp. Bilharzia spp., Blood flukes
S. haematobium
S. mansoni
S. japonicum
S.
intercalatum
S.
mecongi
BBooaallaa::
schistosomiaza, bilharzioza
- 2 –3 millioane de oameni infectati in lume
DDiissttrriibbuuttiiaa ggeeooggrraaffiiccaa - SS hhaaeemmaattoobbiiuumm ( schistosomiaza urinara) – Africa (Valea
DDiissttrriibbuuttiiaa ggeeooggrraaffiiccaa
- SS hhaaeemmaattoobbiiuumm ( schistosomiaza urinara) – Africa
(Valea Nilului este o zona endemica), parti din Arabia,
Orientul apropiat, Madagascar, Mauritius
- SS mmaannssoonnii (schistosomiaza intestinala) – Initial in
Africa si Madagascar, apoi exportata in America de Sud, I-le
Caribbe, Arabia
- SS jjaappoonniiccuumm (schistosomiaza intestinala si hepatica) –
China, Japonia, Filipine
- SS mmeekkoonnggii (schistosomiaza intestinala) - Coasta de
Est a Tailandei
- SS iinntteerrccaallaattuumm (schistosomiaza intestinala, – Africa
de Vest
MMoorrpphhoollooggyy Adult - traieste in sistemul venos mesenteric - sexe separate - lungime 1 –2
MMoorrpphhoollooggyy
Adult
- traieste in sistemul venos mesenteric
- sexe separate
- lungime 1 –2 cm (functie de specie)
prezinta in 1/3 anterioara aspect cilindric
cu 2 ventuze (ventrala si anterioara), apoi corpul se
aplatizeaza si se incurbeaza, ca o frunza, generand
in interior canalul ginecofor (adaposteste femela)
La exterior cuticula, prezinta “spinisori” foarte fini
pe suparfata
mai zvelta si lai lunga decat masculul;
cuticula fina, neteda, prezentand cele 2 ventuze;
localizata in canalul ginecofor
- longevitate: 5-30 ani
Oul - aspect ovalar - 110-180 X 45-75µµµµm - invelis subtire si transparent - in
Oul
- aspect ovalar
- 110-180 X 45-75µµµµm
- invelis subtire si transparent
- in interior miracidium mobil, dar neinfectant
- S. haematobium – spin terminal - in urine sau fecale
- S. mansoni – spin lateral - in fecale
- S. japonicum – spin lateral, aplatizat - in fecale
Stadiul infectant – cercar - 200µµµµm lungime - sexe separated - coada bifurcata (bifid) -
Stadiul infectant – cercar
- 200µµµµm lungime
- sexe separated
- coada bifurcata (bifid)
- deriva din melc (dupa cateva
saptamani, in special in prezenta
luminii)
- mor dupa 48 ore, daca nu intalnesc
gazda potrivita
Transmitere
Penetrare activa a cercarului prin tegumentul intact,
imersat in apa dulce
SScchhiissttoossoommaa –– cciicclluull bbiioollooggiicc apa dulce: furcocercar om: schistosomula schistosome mature
SScchhiissttoossoommaa –– cciicclluull bbiioollooggiicc
apa dulce: furcocercar
om: schistosomula
schistosome mature
perechi de schistosome
oua
apa dulce: miracidia
melc: sporocysti I & II
TTrraannssmmiitteerree Ape dulci, curs lent sau statatoare Peste 20 0 C Bogate in ioni de
TTrraannssmmiitteerree
Ape dulci, curs lent sau statatoare
Peste 20 0 C
Bogate in ioni de Ca si bine oxigenate - vegetatie
CClliinniiccaa - Modificarile patologice se datoreaza retentiei de oua - Intensitatea infectiei este in relatie
CClliinniiccaa
- Modificarile patologice se datoreaza retentiei de oua
- Intensitatea infectiei este in relatie cu timpul de expunere si
repetarea acesteia
11
PPeenneettrraarreeaa ccuuttaannaattaa – determinata de reactia locala la
prezenta “Schistosomulei”. In timpul penetrarii –
“swimmer’s itch”, “fisherman’s itch”
Rash papular, pruriginos, urticarie, fenomene care pot
dura de la cateva ore, la cateva zile: ”piquina a Puerto
Rico”
Bine exprimata la pacientii non-imuni si rareori la cei
locuind in zone endemice, chiar copii, intrucat toleranta
imuna se dezvolta inca din viata intrauterina datorita
transferului transplacentar de Ag
22 FFaazzaa ddee iinnvvaazziiee – duraza 2-4 luni, este mai evidenta in infectia cu S.
22
FFaazzaa ddee iinnvvaazziiee – duraza 2-4 luni, este mai evidenta in
infectia cu S. mansoni si S. japonicum si mai atenuata in
infectia cu S. haematobium
- Fenomene toxico-alergice: febra, urticarie,
hipereozinofilie, diaree, hepatomegalie, splenomegalie,
tuse, wheesing, casexie.
- Febra de Katayama este foarte frecventa in infectia cu S.
japonicum, in timp ce aceste semne si simptome nu au
aceeasi semnificatie in infectia cu S. haematobium
33
FFaazzaa ccrroonniiccaa se datoreaza retentiei de oua
formarea
de
granuloame
la
nivel
tisular
(celule
epitelioide, gigante, limfocite si eozinofile, dispuse
concentric in jurul oualor)
ulterior, infiltratul celular diminua, fiind inlocuit de
fibroza si colagen, lasand o mica cicatrice care poate dura
2-3 luni
SSeemmnneellee ddee oorrggaann depind de specia de schistosoma: in infectii cu incarcatura parazitara mica semnele
SSeemmnneellee
ddee
oorrggaann
depind
de
specia
de
schistosoma:
in infectii cu incarcatura parazitara mica semnele
apar dupa 4-25 ani, iar in infectiile cu incarcatura
parazitara mare dupa 18-24 luni
!! Destul de frecvent se asociaza Salmonella spp.;
este inclusa in granulom, evitand raspunsul imun
al gazdei
Salmoneloza cronica sau septicemia cu toate speciile de salmonella
asociata infectiei cu S. mansoni
Starea de purtator de S. typhi asociata infectiei cu S. haematobium
SS mmaannssoonnii - suferinta hepatica si intestinala: - Hepato-splenomegalie - Sindrom dizenteric: scaune
SS mmaannssoonnii - suferinta hepatica si intestinala:
- Hepato-splenomegalie
- Sindrom
dizenteric:
scaune
muco-pio-sanguinolente
si
anemie consecutiva
- Pseudo-polipoza colonica (sangerare, asociata cu infectii
bacteriene, dar care niciodata nu se transforma malign - la
nivelul cunostintelor actuale)
- suferinta hepato-splenica
- HSM ferma, de aspect nodular, urmata de fibroza in pipa
Symmer (constituirea de granuloame si fibroza periportala,
care constrasteaza cu o functie hepatica ce se coonserva
timp indelungat, care in final sangereaza prin varicele
esofagiene
- suferinta cerebrala (prin viermi ectopici), sau
spinala (embolizarea oualor pe cale vasculara
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa - Colita chronica - Scaune sanguinolente - Ingrosarea peretelui
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa
- Colita chronica
- Scaune sanguinolente
- Ingrosarea peretelui intestinal
- Polipi
- Prolaps
SS mmaannssoonnii - complicatii: 1. Fibroza periportala si hipertensiune portala 2. Ruptura varicelor esofagiene 3.
SS mmaannssoonnii - complicatii:
1. Fibroza periportala si hipertensiune portala
2. Ruptura varicelor esofagiene
3. Glomerulonefrita
4. Alterarea functiei pancreasului exocrin
5. Hipertensiune pulmonara cord pulmonar cronic
SSpplleennoommeeggaalliiee Hiperplazie reactiva - schistosomiaza acuta, in stadiu precoce Congestiva - hipertensiune
SSpplleennoommeeggaalliiee
Hiperplazie reactiva
- schistosomiaza acuta, in stadiu precoce
Congestiva
- hipertensiune portala
- schistosomiaza cronica hepatosplenica
- cirhoza hepatica post-hepatitica
- ciroza hepatica + schistosomiaza chronica
hepatosplenica
- tromboza de vena porta
HHiippeerrtteennssiiuunneeaa ppoorrttaallaa iinn sscchhiissttoossoommiiaazzaa CCuumm ssee iiddeennttiiffiiccaa
HHiippeerrtteennssiiuunneeaa ppoorrttaallaa iinn sscchhiissttoossoommiiaazzaa
CCuumm ssee iiddeennttiiffiiccaa
ppaacciieennttiiii ccuu rriisscc??
HHaacckkeetttt --
SSpplleennoommeeggaalliiaa
GGrraaddee cclliinniiccee
((11994444))
SS hhaaeemmaattoobbiiuumm – semne precoce - Hematurie terminala, nedureroasa, zilnica, accentuata de effort fizic -
SS hhaaeemmaattoobbiiuumm – semne precoce
- Hematurie terminala, nedureroasa, zilnica, accentuata de effort fizic
- Calcificari ale VU (calcificarea oualor retinute, nu parietale)
- Polipoza vezicala - pot sangera sau pot asocia infectii bacteriene
- efecte intarziate (inf. cu mare incarcatura
parazitara si de lunga durata)
- Uropatia obstructiva ireversibila (formarea de stricturi fibroase,
hidroureter, hidronefroza, blocaj al functiei renale)
- Reducerea capacitatii VU – ingrosarea si rigiditatea peretelui vezical
- Carcinom VU, cu epiteliu de tip scuamos - in zonele endemice se
instaleaza cu cca 20 ani mai repede, decat in populatia obisnuita
(din EU, sau SUA) si in proportie mult mai mare
- Litiaza urinara asociata cu obstructia cronica
- Sindrom nefrotic prin depunerea de complexe imune (reversibil)
SS jjaappoonniiccuumm Semne precoce - Febra de Katayama - este foarte bine exprimata clinic Semne
SS jjaappoonniiccuumm
Semne precoce
- Febra de Katayama - este foarte bine exprimata clinic
Semne tardive (similare celor din infectia cu S. mansoni)
- Ulceratii la nivelul intestinului subtire (pe teritoriul venei
mezenterice superioare) - posibila evolutie catre malignitate
- Diaree muco-sanguinolenta, +/- infectii bacteriene asoc
- Parazitul adult nu este foarte bine adaptat speciei umane→→→→
semnele si simptomele clinice sunt foarte bine exprimate,
iar formarea granuloamelor hepatice este foarte importanta
SScchhiissttoossoommiiaazzaa IInntteessttiinnaallaa
SScchhiissttoossoommiiaazzaa IInntteessttiinnaallaa
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv 11 PPaarraazziittoollooggiicc - Oua in urina (S. haematobium) si/sau materii fecale
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv
11
PPaarraazziittoollooggiicc
- Oua in urina (S. haematobium) si/sau materii fecale (toate
speciile) dupa minimum 6 saptamani p.i
- Biopsie rectala, vezicala sau hepatica - pentru identificarea
oualor tisulare permite aprecierea infectivitatii sau a
viabilitatii oualor
22 IImmuunnoollooggiicc - ELISA, haemaglutinare, RIF, RFC, - precipitare perilarvara sau cercariana - Western
22
IImmuunnoollooggiicc
-
ELISA, haemaglutinare, RIF, RFC,
- precipitare perilarvara sau cercariana
- Western blotting
33
MMoorrffooppaattoollooggiicc
- Adulti in sistemul port
- Oua la nivel tisular
44
IImmaaggiissttiicc
-
Ecografie, CT, RMN, Scintigrafie
55
CCiissttoossccooppiiee
-
polipoza grad 1-
unic/ramificat)
4
(nisip –
bob de orez
– polip
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa Diagnostic: - colonoscopie -
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa
Diagnostic:
- colonoscopie
- rectoscopie
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa Diagnostic - serologic (calatori) -Metode de concentrare fecale -
SScchhiissttoossoommiiaazzaa iinntteessttiinnaallaa
Diagnostic
- serologic (calatori)
-Metode de concentrare
fecale -
S.m.
S.i.
S.j.
(S.h.)
S.me.
33 DDiiaaggnnoossttiicc iimmaaggiissttiicc EEccooggrraaffiiee aabbddoommiinnaallaa - tehnica neinvaziva, accesibila -
33 DDiiaaggnnoossttiicc iimmaaggiissttiicc
EEccooggrraaffiiee aabbddoommiinnaallaa
- tehnica neinvaziva, accesibila
- permite monitorizarea cazurilor dupa tratament –
regresia fibrozei periportale
RRaaddiioollooggiicc
- urografie IV
- Rx pulmonara - cord-pulmon cronic din schistosomiaza,
prin fibroza generata de granuloamele formate in jurul
oualor
- splenoportografie
- TAC si RMN
EEccooggrraaffiiaa – ficat, VB, splina, sistem port 1. Atrofia LDH si hipertrofia LSH (81 %
EEccooggrraaffiiaa – ficat, VB, splina, sistem port
1. Atrofia LDH si hipertrofia LSH (81 % din cazuri) - in legatura cu
diferentale hemodinamice intre fluxul venos mezenteric si splenic:
! lobul caudat, hipertrofiat la cirotici, ramane de dimensiuni normale
2. Ingrosarea si fibroza periportala – banda hipoecogena dispusa de-a
lungul axului splenoportal si ramificatiilor – identificabila in stadii
avansate. Fibroza granulomatoasa este un semn precoce, dar
inconstant, uneori apar ca noduli solitari ai ficatului
3. Splenomegalia - dilatatii sinusoide si proliferare reticuloendoteliala
cauzate de prezenta oualor (90-100% din cazuri): noduli hiperecogeni,
(prin nodulii siderotici, de 3-15 mm φφφφ)
4. Ingrosarea peretelui VB – halou hiperecoic – fara legatura cu o
patologie de colecist a cazului, varice esofagiene si ale fundului
gastric
5. Doppler: velocitate normala in VP
Cand fluxul sanguin este hepatofug in sistemul port, scade diametrul
VP si este incidenta scazuta de sangerare
6. Ascita este exceptionala – functia hepatica este conservata, iar
tromboza V, splenice este rara
Fibroza periportala graduala normal
Fibroza periportala graduala
normal
DDiiaaggnnoossttiicc iimmaaggiissttiicc Tract genital normal
DDiiaaggnnoossttiicc iimmaaggiissttiicc
Tract genital normal
EEccooggrraaffiiaa– sistem urinar - stricturi/dilatatii ale cailor urinare – hidroureter - hidronefroza - de
EEccooggrraaffiiaa– sistem urinar
- stricturi/dilatatii ale cailor urinare – hidroureter
- hidronefroza
- de examinat trigonul vezical, unde se dzvolta majoritatea
polipilor, fenomen la baza stazei urinare retrograde
- calcificari ale peretelui VU (ouale)
- VU cu aspect de cap de fat, capacitate redusa, fibrozata
SScchhiissttoossoommiiaazzaa ggeenniittaallaa
3. Imagistic - Ultrasonografic: – hepatomegalie - noduli cirotici - stricturi/dilatatii ale tractului urinar 4.
3. Imagistic
- Ultrasonografic:
– hepatomegalie
- noduli cirotici
- stricturi/dilatatii ale tractului
urinar
4. Cistoscopie
(inaintea chirurgiei, in cazuri avansate , pentru decelarea
malignizarii leziunilor locale)
55 MMoorrffooppaattoollooggiicc - Macroscopic – adulti in sistemul port - ficat cirotic, marit in dimensiuni
55 MMoorrffooppaattoollooggiicc - Macroscopic
– adulti in sistemul port
- ficat cirotic, marit in dimensiuni si greutate (peste 1500 g)
aspect micro- si macronodular
- capsula Glisson subtiata, translucida, in zonele macronodulare si
ingrosata, opaca, in zonele deplisate
- splenomegalie (peste 650 g in 50% din cazuri), cu dilatatii sinusoide,
hemoragii, noduli siderotici – corpusculi Gamma-Gandi
- vena splenica si vena porta dilatate, cu pereti ingrosati, dar fara
tromboze – axul spleno-portal poate ajunge pana la 3 cm
- Microscopic
- prezenta oualor in lumenul si peretele ramurilor porte
- fibroza bilharziana fina, difuza Hashem – frecventa si tipica in Egipt
- granulomul schistosomian cu evolutie de la infiltrat celular la scleroza
cicatriciala, se dezvolta dupa o perioada de 10 ani de expunere si nu
invadeaza regiunea controlobulara, prezervand arhitectura functionala
a ficatului
- evolueaza prin inlocuirea tractului port cu tesut fibros blocaj
presinusoid si HTP cu minimum de disfunctie hepato-celulara
DDiiaaggnnoossttiicc ddiiffeerreennttiiaall 1. Febre tropicale (Malaria, Leishmanioza, Denga, etc) 2. Diarei tropicale
DDiiaaggnnoossttiicc ddiiffeerreennttiiaall
1. Febre tropicale (Malaria, Leishmanioza, Denga, etc)
2. Diarei tropicale (dizenteria amoebiana, bacilara, giardioza,
3. Dermatita inotatorilor, LMV, LMC, oncocercoza,
paragonimiaza, fascioloza (in faza de migrare)
4. Alte parazitoze intestinale (strongyloidoza,
trichocefaloza, ankylostomiaza/necatoroza
5. Patologia VU
6. Ciroza hepatica
7. TBC reno-vezicala
TTrraattaammeenntt MMEEDDIICCAALL -- AANNTTIIPPAARRAAZZIITTAARR -- DDEE SSUUBBSSTTIITTUUTTIIEE CCHHIIRRUURRGGIICCAALL
TTrraattaammeenntt
MMEEDDIICCAALL
-- AANNTTIIPPAARRAAZZIITTAARR
-- DDEE SSUUBBSSTTIITTUUTTIIEE
CCHHIIRRUURRGGIICCAALL
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management 1. Medicatie antiparazitara + adjuvanta 2. Terapie endoscopica 3.
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
1. Medicatie antiparazitara + adjuvanta
2. Terapie endoscopica
3. Alte metode (TIPS?
(Transjugular intrahepatic portosystemic shunt )
4. Chirurgie
TTrraattaammeenntt 11 AANNTTIIPPAARRAAZZIITTAARR •• numai in infectiile active, cu paraziti viabili • fara
TTrraattaammeenntt
11
AANNTTIIPPAARRAAZZIITTAARR
•• numai in infectiile active, cu paraziti viabili
• fara aceasta confirmare - numai cand se suspecteaza
localizari SNC
•• scop: eliminarea unui numar mare de paprziti, cu minimum
de repercursiuni asupra gazdei
administrarea unei doze subletale pentru paraziti permite
refacerea completa a acestora dupa tratament teste de
vindecare dupa 3 luni
!
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management -- MMeeddiiccaattiiee aannttiippaarraazziittaarraa
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
-- MMeeddiiccaattiiee aannttiippaarraazziittaarraa
pprraazziiqquuaanntteell
ooxxaammnniiqquuiinnee
- In acest stadiu fibroza nu este semnificativ
reversibila
- se poate stopa evolutia in continuare a
fibrozei, dar mai pot sa apara mici sangerari
- posibil ca doze mai mari si repetate sa aiba
un efect mai bun decat doza unica standard
de 40 mg/kg
PPRRAAZZIIQQUUAANNTTEELL Cesol  (Merk), Biltricide  (Bayer), Epiquantel  (EIPICO)
PPRRAAZZIIQQUUAANNTTEELL
Cesol  (Merk), Biltricide  (Bayer), Epiquantel  (EIPICO)
Derivat
isochinolinic,
eficace
asupra
tuturor
speciilor
de
schistosoma
- 40
mg doza unica, po,
in infectia cu
S. mansoni si S.
haematobium
-
60
mg doza
unica po in infectia cu S. japonicum
si
S.
mekongi
Toleranta:
foarte buna: rareori ameteli, tulburari gastro-intestinale
NNIIRRIIDDAAZZOOLLEE Ambilhar - Ciba: cp 200 / 500 mg S. haematobium cea mai sensibila specie
NNIIRRIIDDAAZZOOLLEE
Ambilhar - Ciba: cp 200 / 500 mg
S. haematobium cea mai sensibila specie
Indicatii: 25 mg/kg/zi, in 3 prize, timp de 5-10 zile
monitorizare cardiologica si neurologica - toxic prin
metabolitii produsi)
CI: stare generala alterata, anemie severa, afectare
hepatica, renala, cardiaca, sarcina
HHYYCCAANNTTOONNAA Etrenol  - Wintrop - Eficient in S. haematobium si S. mansoni - Posologie:
HHYYCCAANNTTOONNAA Etrenol  - Wintrop
- Eficient in S. haematobium si S. mansoni
- Posologie: 2,5 mg/kg, doza unica
- Toxocitate: 50% din cazuri prezinta varsaturi, toxicitate
hepatica pana la deces prin necroza hepatica
MMEETTRRIIFFOONNAATTEE
Bilarcil - Bayer
- activ numai pe S. haematobium
- 10 mg/kg po, trei doze la interval de 2-4 saptamani
! OOXXAAMMNNIIQQUUIINNAA Vanasil , Manasil , UK-4271 - PFIZER Derivat tetrahidrochinoleinic,
!
OOXXAAMMNNIIQQUUIINNAA
Vanasil , Manasil , UK-4271 - PFIZER
Derivat tetrahidrochinoleinic, eficient numai in infectia cu
S. mansoni
- caps. a 250 sau 500 mg; suspensie de 50 mg/ml
- posologie: 2 X 10 mg/kg/zi
Tulpinile din America de sud si Africa ecuatoriala sunt
mai sensibile decat cele din Africa de nord si de sud
RA: ameteala, poate precipita epilepsia
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management - MMeeddiiccaattiiee aaddjjuuvvaannttaa beta antagonisti Folosirea
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
- MMeeddiiccaattiiee aaddjjuuvvaannttaa
beta antagonisti
Folosirea beta-antagonistilor in practica ramane problematica
- Duce la scaderea frecventei cardiace la 25%
- De obicei sunt necesare doze mari
- In zonele endemice pacientii nu pot face fata costurilor
- Intreruperea medicatiei, este urmata de rebound
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management TTeerraappiiee mmeeddiiccaallaa Tratamentul ascitei ascita in
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
TTeerraappiiee mmeeddiiccaallaa
Tratamentul ascitei
ascita in schistosomiaza pura, este un stadiu terminal
- Restrictie salina
- Diuretice (spironolactone-furosemide)
- Paracenteza – cantitati mari extrase
- Tratment antifibrotic – este de mare utilitate
- Putine studii, pe model animal: corticosteroizii, a caror
aplicabilitate in practica, ramane de evaluat
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management 22 TTeerraappiiee eennddoossccooppiiccaa - Scleroterapia varicelor
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
22 TTeerraappiiee eennddoossccooppiiccaa
- Scleroterapia varicelor esofagiene
- Ligatura variceloer esofagiene – metoda mai buna, dar mai
scumpa
- Transfuzia de sange – problema in zonele endemice
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management 33 TTIIPPSS -- TTrraannssjjuugguullaarr iinnttrraahheeppaattiicc
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
33 TTIIPPSS --
TTrraannssjjuugguullaarr iinnttrraahheeppaattiicc ppoorrttoossyysstteemmiicc sshhuunntt
nu sunt studii publicate in schistosomiaza
- restrictii
- cost
- durabilitate
- la pacientii relativ tineri
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management 44 TTrraattaammeenntt cchhiirruurrggiiccaall Nu exista studii
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
44 TTrraattaammeenntt cchhiirruurrggiiccaall
Nu exista studii controlate chirurgie vs tratament medical
- Splenectomie
reducerea afluxului splenic – nu este foarte eficienta
- Devascularizatie gastrica
+ splenectomie
Shunt spleno-renal
Hipertensiunea portala in schistosomiaza Management Shunt porto-systemic - operatie complicatii: infectioase
Hipertensiunea portala in schistosomiaza
Management
Shunt porto-systemic - operatie
complicatii:
infectioase
Tromboza de vena porta
encefalopatie
Schistosomiaza
cardiopulmonara
PPrrooffiillaaxxiiee IInnddiivviidduuaallaa - Diagnostic si tratament rapid la toate persoanele infectate
PPrrooffiillaaxxiiee
IInnddiivviidduuaallaa
- Diagnostic si tratament rapid la toate persoanele infectate
CCoolleeccttiivvaa
- Lupta impotriva GI (melci): cu moluscicide, sau introducerea in apa a
pestilor sau altor moluste competitoare care nu sunt GI
- Educatie sanitara
evitarea defecatiei in natura, si in special pe malul apelor
evitarea contactului cu ape posibil contaminate in zonele endemice -
in special inotul
- Terapie de masa - in zonele endemice
- Vaccinarea bovinelor cu vaccin proteic Sm28 GST – perspectiva
promisiva
- Surse de apa sigure, supravegheate