Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL I PREZENTARE Nume si prenume stagiar: Anca Gheorghe Corneliu Categ.

Profesionala: Expert Contabil ; An stagiu I; Numar lucrare practica: 2/2011 CAPITOLUL II RASPUNSURI Nr. grupa II Nr. categ. II TEMA: Auditul situatiilor financiare

25. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului?
Raspuns: nainte de a contracta o lucrare de audit a situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune; trebuie sa in seama de unele reguli profesionale i de deontologie. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului s colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, i acestea se refer la:

-Cunoaterea global a intreprinderii n afara elementelor de identificare a intreprinderii, auditorul caut s obtina elementele care sa ii permit aprecierea celor mai importante riscuri existente, retinand observatii cum ar fi: -control intern insuficient sau cu carene notabile; -contabilitate neinut corect si la timp; -atitudinea conducatorilor fa de respectarea legii si a organelor publice si administrative; -personal incompetent; -rotatia cadrelor prea mare i anormal; -dezechilibre financiare, pierderi mari, activitati in declin, ceea ce compromite viitorul exploatarii; -riscuri fiscale; -conflicte sociale; -riscuri juridice; -independenta exercitiilor nerespectata; -situatii conflictuale intre conducatori, actionari etc.; -cazuri anterioare de limitare a controlului; -onorarii insuficiente la auditorii anteriori; - alte constatari care ar putea influena decizia de acceptare a mandatului. -Examenul de independen i de absen a incompatibilitilor
1

Orice nou mandat trebuie examinat in raport cu regulile de independenta si de incompatibilitate fixate prin normele interne ale profesiei. Auditorul trebuie s examineze: -lista clientilor si sau ai societatii de expertiz n care lucreaz, pentru a se asigura c nu exist deja o activitate remunerat din partea ntreprinderii respective; -situatia sa si a membrilor de familie in legatura cu eventualele interese in intreprinderea in cauz. -Examenul competentei Lipsa experientei in anumite sectoare poate face dificil misiunea auditorului; el trebuie s se asigure c propriile competente, ale personalului su salariat sau ale colaboratorilor folositi sunt suficiente pentru exercitarea misiunii. -Contactul cu fostul auditor sau cenzor Auditorul trebuie sa se informeze in legatura cu motivele demisiei sau refuzului de reinnoire a mandatului fostului auditor sau cenzor si, mai ales, dac nu cumva au fost dezacorduri in ce priveste: respectarea normelor legale, aplicarea msurilor stabilite, stabilirea onorariilor etc. -Decizia de acceptare a mandatului Dup analiza factorilor de risc, auditorul poate lua urmtoarele decizii: -accept un mandat fr riscuri aparente; -accept mandatul, ns va necesita o supraveghere i msuri particulare; -refuz mandatul. -Fia de acceptare a mandatului O astfel de fi poate servi ca act justificativ al deciziei de acceptare a misiunii. Ea are ca obiective: -posibilitatea de a colecta informatiile de baza pentru identificarea intreprinderii, a conducerii sale, a obiectului de activitate, a taliei sale etc.; -de a materializa lucrrile efectuate inaintea acceptarii: analiza situatiei ntreprinderii si a riscurilor sale; contactele cu predecesorul n profesie; vizitarea intreprinderii si contacte cu conducerea; -de a indica bugetul necesar; -de a formaliza procedurile de acceptare; -de a asigura ndeplinirea obligatiilor profesionale care decurg dintr-o astfel de acceptare: scrisoare catre conducerea societatii; scrisoare catre auditorul anterior sau cenzor (dac e cazul); scrisoare de acceptare a mandatului (dac s-a decis astfel).

26. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a auditului statutar.
Raspuns: In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile

intreprinderii, zonele sale de risc, domeniile si sistemele semnificative, informatii care sa-i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misiunii de audit. Principalele lucrari din aceasta etapa sunt: 1. Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii 2. Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative 3. Redactarea Planului de misiune (planului de audit) 4. Elaborarea programului de munca 27. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit. Raspuns: Standardul International de Audit (ISA) nr. 800 stabileste procedurile si principiile fundamentale precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de audit speciale. Misiunile de audit cu scop special se pot referi la : Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale; Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare; Respectarea clauzelor contractuale; Situatii financiare condensate (rezumate).

28. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu. Raspuns: Interesul propriu devine o ameninare la adresa independenei atunci cnd un cabinet, o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau dac un interes propriu al acestor cabinete ar intra n conflict cu clientul respectiv (exemple: participare financiar direct sau indirect la capitalul propriu, un mprumut sau o garanie la sau de la un client, onorarii totale provenind de la un singur client, relaii de afaceri cu clientul, potenial angajare ca salariat al clientului, onorarii neprevzute n contractul de audit). 29. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri. Raspuns: Renunarea la convingeri poate s apar atunci cnd cabinetul/societatea sau un membru al acestuia, promoveaz opinia unui client pn la punctul n care obiectivitatea sa este sau poate fi neleas ca fiind compromis.Este cazul n care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia i-au subordonat raionamentul lor profesional aceluia al clientului. SEMNATURA,