Sunteți pe pagina 1din 6

INDTALATII FRIGORIFICE

Procedee de producere a frigului artifical


Principiul al doilea al termodinamicii: orice corp se poate rci pe cale natural pn la temperatura mediului ce l nconjoar. Rcirea lui n continuare se poate realiza numai pe cale artificial. Instala iile frigorifice se utilizeaz pentru scderea i men inerea temperaturii unui corp sau sistem de corpuri sub temperatura mediului nconjurtor. n procesul de rcire particip ntotdeauna cel pu in dou corpuri: corpul rcit i corpul care realizeaz rcirea, numit agent frigorific.
CLASIFICAREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE CU COMPRESIE MECANICA DE VAPORI CU COMPRESIE MECANICA DE GAZE CU ABSORBTIE (COMPRESIE TERMOCHIMICA) CU EJECTIE (CU JET) TERMOELECTRICE TIPUL CICLULUI FRIGORIFIC INCHIS PERIODICITATE CU FUNCTIONARE CONTINUA (REGIM STATIONAR) CU FUNCTIONARE DISCONTINUA (REGIM NESTATIONAR)

DESCHIS

FLUIDE FRIGORIFICE
Un agent (fluid) frigorific este o substan care evolueaz n circuitul unei instala ii frigorifice i care, datorit unui proces endoterm, constnd n schimbarea de faz a substan ei din starea lichid n cea de vapori, ntr-un vaporizator, permite producerea frigului prin absorb ia de cldur. Aceasta cldur este evacuat n exteriorul instala iei printr-un proces exoterm, constnd n schimbarea de faz invers, din vapori n lichid, ntr-un condensator. Acetia trebuie s ndeplineasc o serie de cerin e termodinamice, fizico-chimice, fiziologice, economice i de protec ia mediului. Propriet ile termodinamice trebuie s corespund cerin elor impuse de schema i tipul instala iei frigorifice, precum i de nivelul de temperatur al celor dou surse de cldur, n special de cel al frigului produs.
oxigenul (O2), hidrogenul (H2) sau heliu (He); permit atingerea unor temperaturi foarte joase, motiv pentru care acestea se numesc i fluide criogenice componen ii inorganici: apa (H2O), bioxidul de sulf (SO2), bioxidul de carbon (CO2) i amoniacul (NH3) componen ii organici; cuprind la rndul lor trei categorii de fluide frigorifice: - clorofluorocarburile (CFC) care au o ac iune negativ asupra mediului nconjurtor i sunt deci condamnate pentru viitor; - hidroclorofluorocarburi (HCFC) care au o ac iune mai pu in nociv pentru mediu i care mai sunt tolerate un anumit timp; - hidrofluorocarburi (HFC) care nu afecteaz mediul i constituie principalele fluide frigorifice pentru viitor. amestecurile zeotrope; compozi ia fazelor de lichid sau vapori aflate n echilibru termodinamic sunt diferite; temperatura variaz la schimbrile de faz (vaporizare sau condensare) la presiune constant amestecurile azeotrope; compozi ia fazelor de lichid sau vapori aflate n echilibru termodinamic sunt identice; temperatura variaz la schimbrile de faz (vaporizare sau condensare) la presiune constant

Fluide pure

Amestecuri de fluide

Sistem notatii
a) Hidrocarburile din categoria alcanilor i a deriva ilor lor halogena i; Ei sunt codifica i prin litera R urmat de trei cifre (R xyz): x: indic numrul de atomi de carbon minus unu; y: indic numrul de atomi de hidrogen plus unu. z: indic numrul de atomi de fluor. Cnd agentul frigorific con ine i atomi de brom, nota ia este urmat de un B, cu un indice ce reprezint numrul de atomi de brom. b) Alchenele i deriva ii halogena i ai alchenelor; Modul de codificare numeric este acelai ca precedentul, dar se adaug un 1 pentru cifra miilor (exemplu R1150); c) Hidrocarburile ciclice i deriva ii ciclici; Litera C este utilizat naintea numrului de identificare a fluidului frigorific (exemplu RC 270); d) Compui organici diveri; Acestora le este atribuit seria 600, numrul alocat fiecrui fluid fiind arbitrar (exemplu R 630 pentru metilamin); e) Compui inorganici diveri; Acestora le este atribuit seria 700 i pentru ob inerea numrului de identificare a fluidului frigorific, se adaug la 700 masa sa molecular(exemplu R 717 pentru amoniac); f) Amestecurilor zeotrope le este atribuit seria 400, numrul de identificare fiind arbitrar atribuit fiecrui fluid n parte; g) Amestecuri azeotrope le este atribuit seria 500, numrul de identificare fiind de asemenea arbitrar.

Fluidele frigorifice si protectia mediului


Efectul de ser este produs de radia ia solar care depete radia iile infraroii emise de sol prin diversele gaze din atmosfer, acest fenomen permi nd men inerea la suprafa a pmntului a unei temperaturi ce face posibil via a. Dac efectul de ser nu ar exista, temperatura medie la suprafa a pmntului ar fi mai mic cu circa 20 K ca cea actual, ceea ce nu ar face posibil via a pe planeta noastr. CO2 prezent n atmosfer este transparent la 85 % din radia ia solar i absoarbe 80 % din radia ia infraroie reflectat de planet, modificnd echilibrul termic la suprafa a pmntului, producnd nclzirea atmosferei. Contribu ia la efectul de ser (>25%) CFC: - durata lor de via n stratosfer (60 ani pentru R 11 i 120 ani pentru R 12); - capacitatea lor ridicat de absorb ie termic n spectrul infrarou. Astfel o molecul de R 11 este de 10 000 ori mai absorbant ca o molecul de CO2. Contribu ia, nsumat pentru o perioad de 100 ani, a unui kg de gaz, relativ la cea a unui kg de CO2, privitor la efectul de ser, este apreciat prin poten ialul global de nclzire GWP (Glogal Warming Potential). Contribu ia la efectul de ser se raporteaz la ac iunea freonului R 11, valoarea de referin pentru acesta fiind 1 (GWPR11 = 1). n cazul instala iilor frigorifice: - ac iunea direct asupra efectului de ser a freonilor emii n atmosfer (GWP); - ac iunea indirect de nclzire (prin CO2 degajat la producerea energiei consumate de instala ia frigorific, mult mai mare dect ac iunea direct asociat). Astfel se introduce un echivalent al contribu iei globale de nclzire TEWI (Total Equivalent Warming Impact) calculat innd seama de toate influen ele asupra efectului de ser : TEWI = GWP . m + . E, unde: m este masa total de fluid frigorific evacuat, n kg; emisia specific de CO2 pentru producerea de energie electric, n kg CO2/kWh, E consumul de energie electric al instala iei pe toat durata de via , n kWh.

Fluidele frigorifice si protectia mediului


Distrugerea stratului de ozon stratosferic constituie un cu totul alt fenomen deoarece se raporteaz la radia iile ultraviolete ale soarelui. Stratosfera con ine aproximativ 90% din ozon (O3), concentra ia sa trecnd printr-un maxim important pe la 30 km altitudine, unde se formeaz un strat de ozon de circa 20 km. n stratosfer se absoarbe aproximativ 99% din radia iile ultraviolete provenind de la soare, realizndu-se astfel un ecran protector eficace pentru via a pe pmnt. Rezultatul final al acestor reac ii este nlocuirea ozonului cu dou noi molecule: oxigen i un atom de clor nemodificat. Cum atomul de clor iese neschimbat din aceast reac ie, conform specialitilor, el poate distruge pn la 100 000 molecule de ozon nainte de a deveni inactiv. De asemenea, s-a estimat c moleculele de CFC pot supravie ui n stratosfer de la 70 la 100 ani. Reducerea ozonului, calculat n regim stabil pentru 1 kg de gaz emis anual n atmosfer este apreciat prin poten ialul de distrugere al ozonului ODP (Ozone Depletion Potential). Valoarea de referin este 1 pentru R 11 (ODPR11 = 1), celelalte fluide fiind comparate pe baza unit ii de mas (1 kg emis pe suprafa a pmntului).

Contributia freonilor la distrugerea stratului de ozon si la efectul de sera


Fluid frigorific CFC 11 CFC 12 CFC 113 CFC 114 CFC 115 HCFC 22 HCFC 123 HCFC 124 HFC 125 HFC 134a HCFC 141b HCFC 142b HFC 143a HFC 152a Formula chimic CCl3F CCl2F2 C2Cl3F3 C2Cl2F4 C2Cl3F5 CHClF2 C2HCl2F3 C2HClF4 C2HF5 C2H2F4 C2H3Cl2F C2H3ClF2 C2H3F3 C2H4F2 Durata de via (ani) 50 - 65 120 90 180 - 200 380 - 400 15,3 1,6 4 28,1 15,5 7,8 19 41 1,7 ODP (CFC 11 = 1) 1 0,9 - 1,0 0,5 - 0,8 0,6 - 0,8 0,3 - 0,5 0,04 - 0,06 0,013 - 0,022 0,016 - 0,024 0 0 0,07 - 0,11 0,05 - 0,06 0 0 GWP (CFC 11 = 1) 1 2,8 - 3,4 1,3 - 1,4 3,7 - 4,1 7,4 - 7,6 0,32 - 0,37 0,017 - 0,020 0,092 - 0,100 0,51 - 0,65 0,24 - 0,29 0,084 - 0,097 0,34 - 0,39 0,72 - 0,76 0,026 - 0,033