Sunteți pe pagina 1din 46

PLAN DE AFACERI

Societatea comerciala SC BIMETAL SRL

A. DATE DE IDETIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Numele firmei BIMETAL 2. Data inregistrarii la Registrul Comertului 2002 3. Forma juridical de constituire S.A S.R.L S.N.C S.C.S X Persoana Independenta 4. Tipul activitatii curente exterior 5. Natura capitalului: 6. Asociatii , Actionari principali: Nume si prenume POPESCU CRISTIAN GHEORGHE ANDREI Data nasterii 15.10.1951 09.07.1960 Adresa Str. Vizantea nr. 2 Str. Milcov nr. 7 Telefon 0746222211 0740121495 Stare civila Casatorit Casatorit Productie Particular Servicii Stat Comert Asociatie Familiala Constructii Strain Comert

B. CONDUCEREA / PERSONALUL SOCIETATII B . 1 Conducerea Functia ADMINISTRATOR Numele POPESCU Prenume CRISTIAN Studii SUPERIOARE Experienta (Intreprinderea) SC ATLAS SA SC ATLAS SA SC ATLAS SA SC BIMETAL SRL Functia detinuta INGINER INGINER SEF DIRECTOR TEHNIC ADMINISTRATOR Perioada 1985 1991 1991 1997 1997-2002 2002 - prezent

Functia DIRECTOR ECONOMIC Numele PREDA Prenume GHEORGHE Studii SUPERIOARE Experienta (Intreprinderea) SC AUTOROM SRL SC BIMETAL SRL SC BIMETAL SRL B . 2 Personalul Numar total de salariati: 7 din care : direct productivi C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE: 1. Produsele / Serviciile: 2 5 Functia detinuta ECONOMIST ECONOMIST DIRECTOR ECONOMIC Perioada 1995 2002 2002-2005 2005- prezent

Produsele / serviciile realizate si ponderea in total : servicii de transport auto , de mrfuri si reparaii auto 2. Principalii furnizori: Nume agent economic SC AUTOMOBILE DACIA SA SNP PETROM SA Diveri furnizori Pondere valorica in total aprovizionri 40% 35% 25% Forma de proprietate Privata Privata De stat si private

Denumirea materie prima /servicii Piese de schimb auto Carburant Alte materiale si servicii 3.

Descrierea sumara a procesului tehnologic actual:

In prezent societatea desfoar activitatea de transport auto de marfa si activitatea de reparaii autovehicule in service-ul propriu, situat in Galai , str, Dorului nr. 7 4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate in proprietatea agentului economic:

Mijlocul fix Autocamioneta ARO Elevatoare 2 buc Platforma de remorcare si tractare D. 1. PIATA ACTUALA: Clienii: Nume , adresa Persoane fizice si diverse firme Persoane fizice si diverse firme

Date tehnice 1,5 tone 2,5 tone 2 tone

An fabricaie 2000 2002 2005

Produsul / serviciul Reparaii auto Transport marfa

Pondere in total vnzri 80% 20%

2. Concurenii ( nume, date cunoscute cu privire la acetia ) Concurenta : S.C. NALBA S.A , S.C. ENA SRL , S.C. AUTOUNIVERSAL S.R.L. , pentru activitatea de service si reparaii auto si diverse firme posesoare de mijloace de transport auto si mrfuri 3. Poziia produselor /serviciilor societatii comparative cu cele ale concurenilor: Produs Reparaii si ntreinere auto Servicii de transport auto de mrfuri E. Pre Ieftin /comparabil /scump Ieftin Comparabil Calitatea slaba /comparabila / superioara Comparabila Comparabil

DESCRIEREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA CREDITUL: 3

1. Produsele / Serviciile: Extinderea activitii de ntreinere si reparaii a autovehiculelor si nfiinarea activitii de inspecie tehnica periodica a autovehiculelor uoare. Extinderea activitii de ntreinere si reparaii a autovehiculelor , in vederea ncheierii unui contract cu SC AUTOMOBILE DACIA SA Piteti , pentru asigurarea serviceului in perioada de garanie la autoturismele comercializate de aceasta , prin distribuitori autorizai . In urma realizrii investiiei se proiecteaz a se creste capacitatea de reparare a autovehiculelor prin crearea unui numr de 6 posturi de lucru , in cadrul crora se prevede a se efectua reparaii curente la 30 autovehicule pe zi 2. Principalii furnizori: Denumirea materie prima de proprietate / serviciu

Nume si adresa

Pondere (total aprovizionari) -lei-

Forma

3. Descrierea procesului tehnologic Intr-o prima etapa activitatea de ntreinere si reparaii a autovehiculelor va avea loc in spaiul proprietate societatii , situat in Galai , str. Dorului nr. 7 si care are o suprafata construita de 426 mp iar ncepnd de la 01.04.2007 , activitatea va fi extinsa prin deschiderea Staiei Tehnice de Inspecie , pe o suprafaa de 208 m.p situata la aceeai adresa , extinderea spaiului de producie , realizndu-se in regie proprie . Dup constatarea strii tehnice a autovehiculelor are loc lansarea in reparaie , in cadrul creia se executa demontarea , degresarea , splarea pieselor sau nlocuirea ori recondiionarea lor , dup caz , remontarea si efectuarea testelor si reglajelor , inclusiv proba de drum . 1.1 Impactul asupra mediului S-a obinut acord de mediu .Emisia de gaze de eapament este supusa controlului prin intermediul analizatorului de gaze ce se va procura . Resturile tehnologice se predau la REMAT , celelalte materiale reziduale se depoziteaz in containere , dup care se evacueaz periodic . 1.2 Modul de asigurare cu utilai : Energie termica , energie electrica , apa , evacuarea apelor uzate se asigura prin racordarea la retelele publice in zona .

2. Descrierea investiiei propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior ( maini , echipamente etc. ) : Denumirea Elevatoare GTE 2500 kg 4 buc Aparat de reglat faruri 1 bucata Redresor ( robot de pornire ) 1 bucata Macara hidraulica 1 bucata Tester motor SCANNER 1 bucata Analizator de gaze 1 bucata Stand geometrie roti ( cu 4 capete ) Extinderea spaiului de producie TOTAL Valoarea estimata pe baza de deviz/oferta lei 80.000 5.000 4.500 6500 19.000 5.000 30.000 130.000 100 % Furnizori SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC ARABESQUE SRL Furnizor Surse Credite proprii 20.000 1.500 1.000 1.500 4.000 1.500 7.500 43.000 28,57% 60.000 3.500 3.500 5.000 15.000 3.500 22.500 87.000 71,43 %

*Se va completa conform facturilor proform 5. Graficul de realizare a investiiei: S-a completat conform anexei nr. 1

6. Modificrile necesare la echipamentele , cldirile existente: Hala de producie existenta , se va extinde prin amenajarea Staiei Tehnice de Inspecie , pe o suprafaa de 208 mp 7. Modificrile necesare in structura si numrul personalului angajat: - necesar nr. de angajai - 19 - existent 7 - deficit 12 Deficitul se acoper prin angajarea de 5 omeri ( 4 mecanici , 1 electrician auto ) si 7 angajri directe ( sef service -1 , mecanici auto 2 , vopsitori 2 , tinichigii auto 2 ) F. 1. Nume DATE PRIVIND PIATA SI PROMOVAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI: Clieni poteniali: Adresa Vnzri prevzute**

2. Concurenii poteniali: S.C. NALBA S.A. , S.C. ENA S.R.L. , S.C. AUTOUNIVERSAL S.R.L. ** Se va completa conform comenzilor proforma 5

3. vnzare

Principalele avantaje ale noilor produse / servicii oferite: Pret Calitate Caracteristici noi Servicii post

Altele ( descriere ): 4. Reactia previzibila a concurentului la apariia noii oferte pe piata:

5. Cum se va realiza desfacerea produselor: Retea proprie de magazine Direct detalistilor En gros Alte metode(descriere) 6. Activitati de promovare a vinzarilor: Reclama Alte forme Costurile anuale ale activitatii de promovare sunt estimate de ........................................................................ G. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA A SOCIETATII: a) Rata curenta a lichidarii = Active curente / Obligatii curente = 35,62 % b) Rata rapida a lichidarii = ( Active curente Stocuri ) / Obligatii curente = 32,12 Facturi emise si neincasate c) Rata de recuperare a creantelor = x 365 = 34 zile Vanzari nete 6 Publicitatea Participare tirguri/expozitii pliante brosuri Pondere in total vanzari (%): ............. ............. ............. .............

Furnizori + Creditori d) Rata de plata a debitelor = Cheltuieli directe

x 365

e) Serviciul datoriei = Profit net + Amortizare+ Dobanzi credite Rate credite + Dobanzi credite f) Rata profitului = Profit brut x 100 = 15,28 % Vanzari Capital propriu Obligatii totale + Capital propriu g) Rata solavabilitatii = x100 = 0,27 %

La prezentul s-au anexat : Bilanturile contabile ale ultimilor 2 ani Situatia veniturilor si cheltuielilor ale ultimilor 2 ani Estimarile pe anul in curs Situatia creditelor deja existente H. PLANUL FINANCIAR A INVESTITIEI SI PROIECTELE FINANCIARE PENTRU URMATORII TREI ANI DUPA PRIMIREA ASISTENTEI FINANCIARE Sursele de finantare ale investitiei se asigura din: Suma % a) Capital propriu b) Credite bancare c) Alte surse ( normalizate ) TOTAL La prezentul s-au anexat : 200.000 80.000 280.000 71,43 % 28,57 % 100 %

1. Fluxul de numerar ( anexa ) - pe proiect - pe total activitate

2. Situatia veniturilor si cheltuielilor ( anexa ) - pe proiect - pe total activitate

I. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A SOCIETATII 1. Rata interna de rentabilitate financiara a proiectului = 75 % 2. Rata curenta de lichidare = 77 % 3. Rata rapida a lichiditii = 73 % 4. Serviciul datoriei = 79 %

Primita azi nregistrata la nr CERERE DE CREDITE CATRE, BANCA COMERCIALA ( Sucursala , Filiala , Agenia )

05.03.2006 1974

Va rugam sa ne aprobai acordarea unui credit pentru activitatea curenta in suma de _____________-_________ mii lei si a unui credit pentru investiii in suma de 280.000 RON In susinerea cererii noastre prezentam urmtoarele : 1. DATE INFORMATIVE la data de 05.03.2006 ( Se completeaz de solicitant) 1. Societatea : SC BIMETAL SRL 2. Reprezentata legal prin Domnul POPESCU CRISTIAN administrator 3. Sediul societii : LOC.GALATI STR. DORULUI NR. 7 4. Cod potal ... 800100..Fax. 5. Telefon. 0236489056 6. nregistrata in Registrul societatilor comerciale nr..J17/ 1989/ 2002 7. Numrul de acionari : 2 ( Se completeaz de banca )x Conturi deschise la banca : 1. Cont de disponibiliti la vedere nr.................. sold.....................mii lei............... 2. Cont de depozit nr. ..............sold............... mii lei ............................... 3. Cont in valuta nr.....................sold................. 4. Conturi de credite : a) Termen scurt : nr....................sold......................mii lei............. nr....................sold......................mii lei............. nr....................sold......................mii lei............. b) Termen lung : nr....................sold......................mii lei............. nr....................sold......................mii lei............. nr....................sold......................mii lei.............

x)

mprumuturile si depozitele la alte bnci sunt prezentate separat , in anexa la cerere .

Consiliul de administraie Nr. Crt 1 2. Numele si prenumele POPESCU CRISTIAN GHEORGHE ANDREI Data nasterii 15.10.195 ADMINISTRATOR 1 09.07.196 0 Calitatea in consiliu Profesia Capital social Subscris Varsat 63000 270000

INGINER 63000 INGINER 27000

Reprezentani legali ai societatii : Nr. Crt 1. 2. Numele si prenumele POPESCU CRISTIAN PREDA GHEORGHE Functia ADMINISTRATOR DIRECTOR EC. Data nasterii 15.10.195 1 18.11.196 3 Profesia INGINER ECONOMIST Vechimea in Specialitate Functie 17 10 5 2

Obiectivul de activitate al societatii : PRTESTARI SERVICII , REPARATII AUTO Forta de munca : numarul total : 9 din care : - membri asociati. : - 2 - angajati permanent . : 5 - angajati temporar . : 2 Capital social subscris. : 90.000 RON vrsat : 90000 RON

II. CAPACITATI DE PRODUCTIE INDUSTRIALE, COMERCIALE SI ALTE DOMENII , IN FUNCTIUNE : 1. Terenuri : Denumirea Capacitatea exprimata in unitati de masura

2. Constructii ( cele mai principale ) : 10

Denumirea Cladiri

Numr Capacitatea 2

Anul constructiei 200

Valoarea actuala 240000

3. Utilaje instalatii ( cele mai principale ) : Denumirea Elevator Rampa electrica Croset electric Anul fabricatiei 2001 2000 2002 Tipul ARO Capacitatea 2,5 t Valoarea actuala 100.000 5.000 6.000

4. Mijloace de transport ( cele mai principale ) : Denumirea Autocamioneta Platforma de remorcare si tractare Anul fabricatiei 2000 2005 Tipul ARO Capacitatea 1,5 t 2t Valoarea actuala 5.000 150.000

III. PRODUCTIA SI DESTINATIA ACESTEIA Productii totale Obtinute an precedent Obtinute an curent Din care Din care Din care pe baza TOTAL Total vanduta marfa de contract

Specificatie 1. Sector industrial

2. Sector comercial

3. Alte activitati x) Prestari servicii

645504

868740

615960

252780

4. Canale de comercializare a produciei (se vor nominaliza partenerii si valoarea tranzaciei ) a) Sector industrial : 11

b) Sector comercial :

c) Sector agricol vegetal animal : d) Alte sectoare ( canale) IV. SURSE DE VENITURI, CHELTUIELI SI PROFIT 1. Total venituri - din care : SPECIFICARE - sector industrial - sector comercial - sector prestri servicii - sector vegetal animal - alte activitati x) TOTAL
x)

Obinute in anul precedent 680000

- RON Estimate in anul curent 710000

societi comerciale si regii autonome cu profil de activitate silvica, prestri servicii, gospodrirea apelor, construcii - montaj, cercetare proiectare , etc 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale din care SPECIFICARE - sector industrial - sector comercial - sector prestri servicii - sector vegetal animal - alte activitati TOTAL 3. Profit brut total din care SPECIFICARE - sector industrial - sector comercial - sector prestri servicii - sector vegetal animal - alte activiti TOTAL Obinute in anul precedent 149300 Estimate in anul curent 390000 Obinute in anul precedent 530700 Estimate in anul curent 320000

12

4. Impozit pe profit brut

23888

62400 327600

5. Profit net total 125412 V. DESTINATIA CREDITELOR SOLICITATE 1. Pentru activitatea curenta SPECIFICARE a) pentru sectorul industrial b) pentru sectorul comercial c) pentru prestri servicii d) pentru producia vegetala e) pentru producia zootehnica f) pentru stocuri sezoniere g) pentru alte activiti TOTAL 2. Pentru investiii : Suma Perioada de rambursare nr. luni -

RON Propuneri pentru restituire (chenzinal , lunar , trimestrial)

Descrierea proiectului x)

Suma RON

Data punerii in functiune Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 Mai 2007 X

Perioada de rambursare 6 transe 6 transe 6 transe 6 transe 6 transe 6 transe 6 transe 6 transe X

Perioada de gratie (luni) 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani X

Propuneri pentru restituire (luna, trim. , sem.)

Elevatoare GTE 80.000 2500 kg 4 buc Aparat de reglat 5.000 faruri 1 bucata Redresor ( robot de 4.500 pornire ) 1 bucata Macara hidraulica 6500 1 bucata Tester motor SCANNER 1 19.000 bucata Analizator de gaze 5.000 1 bucata Stand geometrie roti 30.000 ( cu 4 capete ) Extinderea spaiului 130.000 de producie TOTAL 280.000
x)

Se vor rezuma principalele elemente ale proiectului ( C+M, utilaje si instalatii numar , tipuri capacitati -, numarul , speciile si categoriile de animale etc)

3. Surse de finanare a proiectului de investiii

13

a) fonduri proprii total din care: - depozite constituite (amortismente) - alocari de profit - din lichidarea mijloacelor fixe - din alte surse ( lista anexata ) b) din credite bancare VI. GARANTII PROPUSE a) Garanii de baza :

Valoarea RON

80.000 200.000

Descrierea bunurilor aduse in garanie Platforma de remorcare si tractare

Asigurarea bunurilor Valoarea Anul din Valoarea Data construirii Valoarea evidenta estimata Compania de expirrii sau asigurat contabila RON asigurri poliei (zi, fabricrii a RON RON luna,an) 2005 130.000 150.000 BCR 150.000 01.08.2012 ASIGURARI SA

b) Garanii complementare Valoarea din actele de proprietate RON300.000 Asigurarea bunurilor Valoarea estimata -RON270.000 Compania de asigurari BCR ASIGURARI SA Valoarea asigurata RON270.000 Data expirarii politei (zi, luna,an) 01.08.2012

Descrierea garantiilor CASA PROPRIETATE PERSONALA

x)

De banca sau alte organe autorizate

VII . DECLARATIE : Declaram pe propria rspundere ca toate datele din prezenta cerere corespund cu cele din evidentele noastre si ne angajam sa respectam toate obligaiile ce ne revin din normele de creditare ale bncii . 14

05.03.2006

SEMNATURI AUTORIZATE 1. 2.

S.C. BIMETAL S.R.L. Str. DORULUI NR. 7 Galai RC J 17/ 1989/2002 COD FISCAL : R 12653747 Nr. 100 / 01.04.2006

FIA DE PREZENTARE S.C. BIMETAL S.R.L. Galai, nregistrat la R.C. Galai sub nr. J 17 / 1989 / 2002, avnd cod fiscal R 12653747 cu sediul n Galai, str. Dorului nr. 7, reprezentat legal de domnul Popescu Cristian , administrator i-a nceput activitatea n anul 2002 , avnd ca obiect de activitate principal prestri servicii , reparaii auto . Capitalul social subscris si vrsat este de 90.000 lei RON 100% privat 70% aparinnd domnului Popescu Cristian si 30% domnului Gheorghe Andrei . Evoluia cifrei de afaceri n cretere an de an de la nfiinare, iar patrimoniul societii a crescut an de an astfel nct societatea noastr dispune de maini i utilaje de lucru performante, spaii de producie utilate conform normelor n vigoare. Personalul angajat n numr de 7 din care direct productivi 5 persoane. Intenionm s mai deschidem nc 2 service n Galai. Pentru ca societatea s poat dubla producia i s demareze activitatea sa , avem nevoie de credit n sum de 200000 lei RON , sum necesar pentru aprovizionarea cu materii prime . Prin calitatea reparaiilor executate de unitatea noastr chiar n condiii actuale nu ntmpinm probleme . Administratorul societii , Popescu Cristian , prin calitatea sa de manager general al societii, prin rezultatele obinute din anul 2002 i pn n prezent, prin experiena n domeniul de activiti prestate, a ridicat aceast societate pe trepte nalte i cu premise foarte bune n evoluie. n prezent nu avem datorii restante la bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale, sntate. Preconizm dublarea cifrei de afaceri i a profitului n perioada urmtoare n condiiile actuale. 15

ADMINISTRATOR, Popescu Cristian

FISA DE DATE
1. Clientul : SC. BIMETAL SRL 2. Organizat ca: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 3. Adresa: GALATI , STR. DORULUI NR. 7 4. Numar de telefon: 0236489056 5. Obiectul de activitate: PRESTARI SERVICII SI REPARATII AUTO 6. Capitalul social: a) la infiintare: 90000 RON b) la data solicitarii creditului: 90000 RON 7. Numar de asociati ( actionari ) : 2 , din care unul detine 70% . 8. Principalele capacitati de productie : Valoarea de inregistrare in evidenta RON -

Denumirea a. Constructii (pe categorii) ........................................ ........................................ b. Terenuri c. Utilaje ( pe tipuri) 1-elevator 2 -rampa 3- croset electric d. Animale ( pe categorii ) ....................................... ......................................... e. Mijloace de transport -autocamionet - platforma de remorcare si tractare

U/M

Cantitatea

Caracteristici specifice

Buc Buc Buc

2 2 1

Aro 2,5 t 200000 10000 6000 ARO

Buc Buc 1 1

5000 150000

16

31.12.200 31.12.200 3 4 a. Venituri 490000 750000 b. Cheltuieli 580000 690000 c. Profit brut - 90000 60000 d. Profit net din - 75600 50400 care repartizat ptr. : - dividende -fond de dezvoltare e. Disponibiliti in conturi total 30500 19000 - de la B.Comerciala S.A 16000 8000 - la alte bnci f.Imprumuturi primite - la B.Comerciala - S.A. - la alte banci - la alti creditori h.Gradul de utilizare a capacitilor de productie ( %)

Specificare

Valori nregistrate la datele x) 31.12.200 31.01.200 28.02.200 ........... 5 6 6 . ............ 680000 630000 725000 530700 490000 595000 149300 140000 130000 125412 -

15000 12000

21000 3600

1500 18800

17

TESTUL R
A. FACTORII DE RISC ..............................................................PUNCTAJ

1. Supradimensionarea volumului afacerii fata de posibilitile existente(expansiunea necontrolata ).............................................15


2. Structura necorespunztoare a capitalului

existenta unui capital prea mare in active fixe si prea mic in active circulante.................................................................15
3. Capitalizarea necorespunztoare

( profit reinvestit foarte mic) ....................................................................15


4. Proiecte de investiii , in execuie , prea mari sau

prea multe .................................................................................................15 - Total riscuri posibile Pragul de pericol.......................................................................................15 B. SIMPTOME DE RISC X)
1. Semnale financiare ( efectuarea cu ntrziere

a platilor , cresterea stocurilor , etc )...........................................................5


2. Contabilitatea creativa ( prezentarea unor date sintetice

nesusinute de evidenta analitica , aranjarea unor indicatori , etc.........5


3. Semnale nefinanciare (refuzuri pentru calitatea necorespunztoare ,

nerespectarea termenelor din contracte , etc ) ............................................3 4. Alte semnale ( demisii ale personalului in mod deosebit a cadrelor din conducere -, actiuni in justitie zvonuri nefavorabile privind intreprinderea , etc )........................................2 - Total simptome posibile ..............................................................................15 - Pragul de pericol ...........................................................................................5
18

x)

Se apreciaza de organele bancare pe baza datelor din evidentele solicitantului si a informatiilor proprii detinute de banca.

19

PROGNOZA FLUXULUI DE LICHIDITIal agentului economic S.C. BIMETAL S.R.L. in urmtoarele 12 luni
Nr. Explicaii/luna Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

I Sold iniial disponibil ( casa si banca ) A Intrri lichiditati din vnzri: Vnzri cu ncasri imediate Vanzari pe credit Pe termen mediu si lung Din aport suplimentar capital asociatilor Intrari de numerar subtotal I Total disponibil (SI+subtotal I) Iesiri lichiditati Cumparari de materii prime si materiale Achizitii cu plata imediata Achizitii cu plata pe credit Costuri salariale directe Alte cheltuieli directe Cheltuieli indirecte de exploatare Chelt. Generale , adm. si desfacere Rate de credit scadente Dobanzi Pt investitii Plata impozitului pe profit Subtotal II Flux lunar de lichiditati (subtotal I II) Sold final disponibil ( SI+ Subtotal IsUBTOTAL II )

2255 80000 40000 40000 0 0 80000 82255 85200 45000 30000 15000 5000 10200 15000 5500 0 0 3000 1500 85200 -5200 -2945

2945 110000 70000 40000 120000 40000 270000 270000 259200 70000 60000 10000 5000 10000 10000 5000 0 1000 157000 1500 259500 10500 7555

7555 140000 100000 40000 80000 40000 260000 267555 255500 90000 70000 20000 17000 10000 10000 5000 0 2000 120000 1500 255500 4500 12055

12055 160000 120000 40000 0 0 160000 172055 160300 110000 80000 30000 17000 10000 10000 5000 3333 1967 0 3000 160300 -300 11755

11755 165000 125000 40000 0 0 165000 176755 168766 120000 80000 40000 17000 10000 10000 5000 3333 1933 0 1500 168766 -3766 7989

7989 170000 130000 40000 0 0 170000 177989 168733 120000 80000 40000 17000 10000 10000 5000 3333 1900 0 1500 168733 1267 9256

9256 165000 125000 40000 0 0 165000 174256 160700 110000 80000 30000 17000 10000 10000 5000 3333 1867 0 3500 160700 4300 13556

13556 160000 120000 40000 0 0 160000 173556 158366 110000 70000 40000 17000 10000 10000 5000 3333 1833 0 1200 158366 1634 15190

15190 160000 120000 40000 0 0 160000 175190 148333 100000 70000 30000 17000 10000 10000 5000 3333 1800 0 1200 148333 11667 26857

26857 160000 110000 50000 0 0 160000 186857 150100 100000 70000 30000 17000 10000 10000 5000 3333 1767 0 3000 150100 9900 36757

36757 166000 116000 50000 0 0 166000 202757 152066 100000 65000 35000 17000 10000 10000 5000 3333 1733 0 5000 152066 13934 50691

50691 145000 95000 50000 0 0 145000 195691 138533 90000 50000 40000 17000 10000 10000 5000 3333 1700 0 1500 138533 6467 57158

C D

SC BIMETAL SRL GALATI ADMINISTRATOR , CONTABIL SEF

VERIFICAT INSPECTOR CREDITE

20

AGENTUL ECONOMIC SC BIMETAL SRL PROGRAM de realizare a proiectului de investiii ACHIZITII UTILAJE Ealonarea realizrii investiiei 2006. 2007 2008

Denumirea costurilor proiectului Proiectare Teren si amenajarea terenului Construcii montaj Utilaje cu montaj , echipamente, instalaii Utilaje independente si alte dotri Utilitati ( energie , combustibili , carburani , etc) Diverse si neprevzute Cheltuieli anticipate de exploatare ( pregatire cadre , etc) Alte cheltuieli de investitii se vor nominaliza daca nu se regasesc mai sus ca : ( animale , pasari , etc) Capital circulant necesar ( prima dotare sau cresterea fata de existent) TOTAL COST INVESTITII

Costuri de investiii Costuri interne Costuri externe Total (importuri)

280000

280000

280000

280000

Programul va fi sustinut de situatii detaliate de stabilire a costurilor daca acestea nu se regasesc in studiul de fazabilitate (prefezabilitate ) si anume : - constructii montaj , amenajare teren, utilitati si alte cheltuieli de constructii montaj cu devize pe obiecte si esalonarea realizarii lor , - utilaje cu montaj , echipamente , instalatii, utilaje independente si dotari ce se achizitioneaza - situatii cu cantitati , pret unitar si total , esalonarea achizitionarii , din tara si din import , etc - dobanda , capitalul circulant , diverse si neprevazute calcule de fundamentare si esalonarea lor. Nota: Costurile totale in lei se vor transforma in dolari la cursul oficial de la data ntocmirii ( se va specifica data si cursul ).

21

SC BIMETAL SRL PROGRAM de realizare a proiectului de investitii privind UTILAJE INDEPENDENTE , DOTARI, ANIMALE , ETC Descrierea ( denumire , marca , specia , capacitatea , etc ) ELEVATOARE GTE 2,5 T APARAT DE REGLAT FARURI REDRESOR ( ROBOT PORNIRE ) MACARA HIDRAULICA TESTER MOTOR SCANNER ANALIZATOR DE GAZE STAND GEOMETRIE ROTI ( cu 4 capete ) EXTINDERE SPATIU CHELTUIELI CONSTRUCTII MONTAJ Costuri Unitare Totale 20000 5000 4500 6500 19000 5000 30000 100000 30000 80000 5000 4500 6500 19000 5000 30000 100000 30000 Perioada achiziiei MAI 2006 MAI 2006 MAI 2006 MAI 2006 MAI 2006 MAI 2006 Mai 2006 MAI 2006 MAI 2006

Furnizor SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC AUTOTECH SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL SC ARABESQUE SRL

Cantitatea 4 1 1 1 1 1 1

SEMNATURI AUTORIZATE L.S.

22

SC BIMETAL SRL GALATI

PLAN DE FINANTARE
A PROIECTULUI ACHIZITII UTILAJE -RONSURSA DE FINANTARE SURSE PROPRII capital propriu profit pentru investitii amortizari alte fonduri proprii TOTAL 80000 80000 8000 0 CREDITE TERMEN LUNG BANCA COMERCIALA TOTAL DE FINANTAT 200000 RON TOTAL de realizat 80000 Din care proiectul de finantat Din care : Total 2006 2007 2008 80000 8000 0

SEMNATURI AUTORIZATE L.S. POPESCU CRISTIAN PREDA GEORGE ADMINISTRATOR DIRECTOR ECONOMIC 23

PROIECTII Ale veniturilor si cheltuielilor pentru proiectul :ACHIZITII UTILAJE de la punerea in functiune pana la rambursarea integrala a creditului in preturi constante ( in vigoare la data intocmirii proiectului ) RON SPECIFICARE 2006 2007 2008 2009
Gradul de atingere a parametrilor x) 710000 800000 850000 910000 A. VENITURI - vanzari - subventii ( de pret si export ) TOTAL A 710000 800000 850000 910000 B. CHELTUIELI DE PRODUCTIE , din care : 320000 380000 415000 480000 - materii prime , materiale 180000 200000 210000 235000 - energie combustibili 30000 40000 50000 65000 - salarii , sporuri , prime , CAS 50000 60000 65000 70000 - reparatii , intretineri 30000 40000 45000 60000 - cheltuieli administr. reclama , etc - dobanzi pentru credite de productie 30000 40000 45000 50000 - alte cheltuieli de productie - cresterea (+) sau descresterea (-)stocuriloe de produse finite TOTAL B 320000 380000 415000 480000 C. CHELTUIELI DE PRODUCTIE NECUPRINSE IN PCT . B - amortizarea fondurilor fixe - alte cheltuieli ( probe tehn. provizioane ) TOTAL C D. VENITURI INAINTE DE IMPOZITARE TOTAL D = A-(B+C) 390000 320000 435000 430000 E. IMPOZITE 62400 51200 69600 68800 - TVA - pe profit TOTAL E 62400 51200 69600 68800 F. PROFIT NET (D-E) 327600 268800 365400 361200 - din care dividende G. AMORTIZAREA 10000 12000 13000 15000 H. TOTAL SURSE PROPRII ( F+G) 337000 280800 378400 376200 I. ALTE INTRARI DE SURSE 200000 - imprumuturi pe termen lung - alte intrari ( noi contributii la capital , vanzari de active , valoarea reziduala neta a fondurilor fixe inlocuite ) J. TOTAL SURSE ( H+I) 537000 280800 378400 376200 K. UTILIZAREA SURSELOR 200000 - investitii - rate credite termen lung - dobanzi credite termen lung L. SURSE NETE (J-K) 337000 280800 378400 376200 M. RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR)XX) X) Se va trece procentul de realizare a parametrilor din proiect , in functie de care se vor dimensiona veniturile si chelt.xx)RIR se va calcula numai dupa realizarea proiectului , Calculul se va face dupa ce se va primi programul pentru calculator , de la centrala.

24

SEMNATURI AUTORIZATE SC BIMETAL SRL GALATI PROIECTIA activelor si pasivelor la pe perioada :2006-2009 - RONANII 2007 2008 18200 432500 28000 478700 22600 448000 36000 506600

2006 1. ACTIVE CURENTE numerar si disponibil in conturi stocuri clieni , debitori alte active curente ( inclusiv producia neterminata ) TOTAL 1 2. a) b) c) d) 12140 410000 20000 442140

2009 25900 457000 39000 521900

ACTIVE FIXE 212000 217000 222000 227000 construcii , echipamente , utilaje amortizarea aferenta ( se scade ) valoarea rmasa ( a-b) alte active fixe ( teren ) TOTAL 2 TOTAL ACTIVE 1+2 654140 695700 728600 748900 3. PASIVE CURENTE - furnizori 136000 138200 146100 158300 - creditori si preliminari - credite pe termen scurt si lung scadente - alte datorii curente 105000 109000 117000 120000 TOTAL 3 241000 247200 263100 278300 4. PASIVE FIXE 162000 181000 203000 205000 - credite pe termen lung scadente in anii urmatori - alte pasive fixe TOTAL 4 162000 181000 203000 205000 5. FONDURI PROPRII - capital varsat 90000 90000 90000 90000 - profit retinut (fonduri constituite ) inainte si dupa plata dividendelor ( se cumuleaza la soldul anilor precedenti ) 158000 149000 154000 157000 TOTAL 5 248000 239000 244000 247000 TOTAL PASIVE ( 3 + 4 + 5 ) 651000 667200 710100 730300 NOTA: Totalul activelor trebuie sa fie egal cu totalul pasivelor . Situatia se intocmeste pentru prezent ( dupa cel mai recent bilant balanta ) si in perspectiva ( estimativ ) pana la rambursarea

25

integrala a creditului . Situatia de perspectiva trebuie sa reflecte un raport al activelor curente fata de pasivele curente 2 :1. REFERAT privind analiza cererii de credite nr 1960/ 05.03.2006 I. PREZENTAREA CLIENTULUI 1. Denumirea Clientului : SC BIMETAL SRL 2. nregistrat in Registrul Comerului GALATI .la nr J 17/ 1989 / 2002 3. Capital social 90000 RON, din care vrsat 90000 RON 4. Ponderea activitii desfurate in anul precedent in cifra de afaceri realizata de : 680000 RON - 4.1 industrie % 4.2 agricultura .........................% 4.3 construcii...........................% 4.5 comer interior ...% 4.4 prestri servicii ............100 % 4.6 comer exterior ..................% Coeficieni de utilizare in anul precedent curent

5. Principalele capacitai de producie : Sectoarele de activitate 1. 2. 3. 6. Surse de aprovizionare : Principale produse (mrfuri) - piese de schimb auto - carburant - alte materiale si servicii 7. Canale de desfacere 7.1 La intern: prin reeaua proprie - RON cu livrare pe baza de contract ncheiat cu terii ...................-...........mil. lei ( nominalizate in anexa nr. 1 la prezentul ) 7.2 La export .....................mil. lei , pe baza de contracte ferme nominalizate in anexa nr. 1 la prezentul. Furnizori SC AUTOMOBILE DACIA SA SNP PETROM SA Diveri furnizori Cantitati 40 % 35 % 25 % din care : Cu contract U/M Capacitai existente

RON , din care :

26

II. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI : Anul curent Realizat la Program 28.02.200 6 Prognozat pe perioada de creditare .

INDICATORI

Realizat in anul precedent

1.Cifra de afaceri 2. Profit net 3. Indicatori de bonitate ( la datele de. nr. puncte ) a) Lichiditate curenta b) Solvabilitate c) Rata rentabilitii generale d) Rata rentabilit. capital propriu e) Grad de ndatorare 3. Credite acordate - ( rulaje ) din care - restante ( rulaje ) 4. Dobnzi restante ( rulaje)
5. Plti restante ( la data cererii ) : 3160 RON 6. Clieni nencasai in termen -

680000 90100

720000 328000

91000 3200 16 0 5 4 0 0

3125000 850100 16 0 8 5

220000

7. Viteza de rotaie a stocurilor , stoc mediu X 365 / ( val. vnzrii) zile 8. Viteza de rotaie a creanelor ( sold mediu creane X 365) / val. vnzrii = 34 zile 9. Costuri de producie ( achiziie ) si preturi de vnzare .
Costuri (pe unitate) Realiz. Progr. an an preceden curren t t
3 4

Principalel e produse (mrfuri)


1

U/M

Pre de vnzare (pe unitate ) Realiz. Progr. an an preceden curren t t


5 6

Profit (pe unitate) Realiz. an preceden t


7=5-3

Progr. an curren t
8=6-4

Rentabilitate pe produs(%) Realiz. an Progr. an preceden current t


9=7/3x100 10=8/4x100

27

III. SITUATIA IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE SI A DISPONIBILITATILOR LA DATA CERERII 1. Credite existente in sold la banca total 220000 RON din care : a) Pe termen scurt .-curente 220000 RON; restante-..mil. lei b) Pe termen mediu si lung curente...mil. lei;restante ..mil lei c) In valuta .$ (D.M.), echivalent mil lei 2.Dobanzi restante (sold) 3.Credite angajate la alte banci din care : a) Banca b) Banca .. c) Banca . 4. Imprumuturi angajate la alte personae juridice sau fizice din care : (nominal ) 5. Disponibilitati in conturi la banca 6. Disponibilitati in conturi la alte banci din care : a) Banca COMERCIALA b) Banca BANCPOST IV . ALTE INFORMATII 1. Constatri si aprecieri ale economistului referentului privind : calitile manageriale , receptivitatea fata de solicitrile bncii , alte aspecte : SOCIETATEA SC.BIMETAL SRL este condusa si administrata de POPESCU CRISTIAN si director ec. PREDA GEORGE Managerul societatii , prin calitatea sa , prin rezultatele obinute din anul 2002 si pana in prezent , prin experiena in domeniul de activitatea prestat , a ridicat societatea pe trepte nalte si cu premise foarte bune in evoluie. 2. Daca in ultimii doi ani solicitantul a avut probleme deosebite : - declarat in incapacitate de plata -In ultimii doi ani societatea nu a avut probleme deosebite- de incapacitate de plata 28 .mil lei .mil lei RON RON RON .....mil lei .mil lei ..mil lei ..mil lei 1500 RON 18800 RON

supus urmririi silite : nu ron, dobnzi restante nu......

- credite restante (rulaj). nu V. CREDITE SOLICITATE

1. Pe termen scurt mil lei pentru plata a. Participarea cu fonduri propriimil lei..% b. Garantii prezentate mil lei .% fata de datoria totala ( conform situatiei anexate ). c. Esalonarea la rambursare ( chenzinar , lunar , trimestrial ) .., conform graficului anexat ( copie de pe graficul de acordare si rambursare ntocmit cu solicitantul ). 2. Pe termen mediul si lung pentru finanarea proiectului : ACHIZITII UTILAJE a) Participare cu fonduri proprii 45000 RON30.% (conform listei anexate ). b) Garanii prezentate 420000 RON101,58 % fata de datoria totala ( conform situaiei anexate ). c) Ealonarea la rambursare (anual) 6 transe conform graficului de acordare si rambursare anexat VI . PROPUNERI 1. Aprobarea creditelor solicitate a. pe termen scurt total .mil lei - partial ..mil lei b. pe termen mediu si lung 2. Respingerea cererii datorita urmatoarelor cauze : ECONOMIST Comitetul de credite Sef serv. credite 29 Insusit si propus pentru total 200000 RON - partial ...mil lei

DATA ACORDAREA UNUI CREDIT DE INVESTIII SOCIETII S.C. BIMETAL S.R.L.

Valoarea investiiei Procent creditare Dobnda Perioada graie Acordare Rambursri Perioada creditare I tran de acordare la 25.04.2006 A II a tran de acordare 25.07.2007 Ultima rat la 25.04.2013

280000 RON 71,43 % 20 % 2 ani 2 trane 6 trane 7 ani 100000 RON 100000 RON

GRAFIC DE ACORDARE I RAMBURSARE RON Luna/anul Aprilie 2006 Iulie 2006 Aprilie 2008 Aprilie 2009 Aprilie 2010 Aprilie 2011 Aprilie 2012 Aprilie 2013 Sold iniial 100000 200000 188571 171428 154285 114285 65306 Acordri Data Suma 25.04. 80 000 25.07. 25 000 Rambursri Data Suma 25.04.200 11429 8 25.04.200 17143 9 25.04.201 17143 0 25.04.201 40000 1 25.04.201 48979 2 25.04.201 65306 3 Sold final 100000 200000 188571 171428 154285 114285 65306

1. Stabilirea valorii creditului acordat de banc 280000 RON x 71,43 % = 200000 RON 2. Valoarea dobanzilor aferente creditului: I. 25.04.2006 25.07.2006

30

100000 X 20% x90 zile = 5000 RON 360 II. 25.07.2006 25.04.2008 200000 X 20% X 610 zile = 67778 RON 360 Dobanda aferenta perioadei de gratie este: 67778 + 5000 = 72778 III. 25.04.2008 25.04.2009 188571X 20% X 365 zile = 38238 RON 360 IV. 25.04.2009 25.04.2010 171428 X 20% X 365 zile = 34762 RON 360 V. 25.04.2010 25.04.2011 154285 X 20% X 365 zile = 31286 RON 360 VI. 25.04.2011 25.04.2012 114285 X 20% X 365 zile = 23174 RON 360 VII. 25.04.2012 25.04.2013 65306 X 20% X 365 zile = 13242 RON 360 Graficul de rambursare a datoriei Data luna/an Aprilie 2008 Aprilie 2009 Rat credit 11429 17143 Dobnd stocat 12130 12130 Dobnd curent 38238 RON Total datorie 23559 67511 31

Aprilie 2010 Aprilie 2011 Aprilie 2012 Aprilie 2013 TOTAL

17143 40000 48979 65306 200000

12130 12130 12130 12128 72778

34762 31286 23174 13242 140702

64035 83416 84283 90676 413480

3.Valoarea minima a garaniilor : 413480 RON FISA DOSARULUI DE CREDITE NR 345 din 05.03.2006 1. 2. 3. 4. 5. Cererea de credite nr 1974 din 05.03.2007 Solicitant : SC. BIMETAL SRL, Str.DORULUI NR.7 GALATI Credit solicitat (RON) 200000 pe7(ani ) perioada de gratie 2 ani Destinaia creditului : Achiziii utilaje Garaniile materiale propuse ( pe scurt) : Platforma de remorcare si tractare in valoare de 150000 si casa proprietate personala in valoare de 270000 6. Condiii speciale de creditare x) . 7. In competenta de aprobare a BANCA COMERCIALA (filialei , sucursalei , centralei ) 8. Economistul ( referentul ) care a analizat ndeplinirea condiiilor de creditare , D-na POPA VIORICA 9. Propunerea economistului ( referentului ) : a) aprobarea integrala : 200000 RON b) aprobarea pariala ( mii lei ) . c) respingerea cererii ( motivul ) .. 10. DECIZIA COMITETULUI DE CREDITE al BANCII COMERCIALE 10.1. Aprobat : - integral : 200000 RON - partial 10.2. Respins pentru ( motivul ) 10.3. naintat sprea aprobare ( sucursalei , centralei ) la data de : 05.03.2006
x)

In baza ( nr. si data actului normative , accord pentru imprumuturi externe , etc ) 10.4. Nr. si data deciziei din registrul de dezbateri : 300 / 05.03.2006 10.5. Aprobat de ( sucursala , centrala ) la data de .. cu sc. nr.. 10.6. Termen de rambursare aprobat : 6 transe ultima rata scadenta la data de : aprilie 2013

Comitetul de credite Nr. crt 1 2 3 Numele si prenumele IONESCU GEORGE POPESCU ION STAN ION Functia DIRECTOR DIR .ADJ CONSILIER JURIDIC Votul exprimat ( Da-Nu ) DA DA DA Semnatura

32

CARAMAN IOANA

ANALIST CREDITE

DA

Intocmit, POPA VIORICA ( Semnatura )

CONTRACT DE GARANTIE IMOBILIARA ( IPOTECA )

ncheiat astzi 05.03.2006 Intre partile contractante : SC.BIMETAL SRL cu domiciliul in Galai, str. Dorului nr. 7, reprezentata prin POPESCU CRISTIAN ADMINISTRATOR , in calitate de debitori , si : BANCA COMERCIALA FILIALA GALATI .................................cu sediul

in .................................str...........................nr..........judet....................................... reprezentata prin ........................................director.........................................................contabil sef in calitate de creditor. In baza prevederilor art. 1746 si urmtoarele din codul civil a intervenit prezentul contract de garanie imobiliara in urmtoarele condiii : 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract il constituie garantarea obligaiei de rambursare a creditului in suma de 200000 RON + dobnda aferenta acordat de Banca COMERCIALA , filiala

GALATI , debitorului SC.BIMETAL SRL..in baza contractului de credit nr.2974 / 01.03.2006 prin ipotecarea imobilului Casa proprietate personala situat in Str.Vizantea nr. 2 .compus din 7 camere aflat in proprietatea debitorului . Dreptul de ipoteca asupra imobilului sus menionat se acorda Bncii Comerciale sucursala , filiala , agenia GALATI pentru ntreaga valoare a creditului acordat inclusiv pentru comisioanele si dobnzile aferente acestuia . 33

Imobilul se afla in proprietatea debitorului , SC BIMETAL SRL GALATI in baza ACTULUI DE PROPRIETATE 100302 / 2000 si este liber de orice sarcini , aa cum rezulta din certificatul de sarcini nr..311 eliberat de Notariatul de Stat .GALATI Constituitorii garaniei declara ca imobilul pentru care se ia inscripia ipotecara nu este scos din circuitul civil si a fost stpnit continuu de acetia sau autorii lor , timp de ..... ( act de proprietate ) 2. OBLIGATII SC. BIMETAL SRL GALATI se obliga prin prezentul contract sa nu nstrineze imobilul adus in garanie prin acest act , fara aprobarea scrisa a Bncii Comerciale sucursala , filiala , agenia GALATI. si sa cesioneze in favoarea bncii toate drepturile pe care le va avea de primit de la societatea de asigurri , pentru daunele produse imobilului descris anterior si asupra cruia s-a luat inscripia ipotecara conform art. 1780 cod civil . 3. In caz de neachitare a creditului garantat, Banca Comercial se va putea ndestula cu sumele obinute prin executarea silita a bunului imobil ipotecat prin prezentul act de garanie . 4. Banca Comerciala sucursala , filiala , agenia GALATI reprezentata prin Rapa Sergiu care lucreaz in baza mandatului nr. 230 legitimat prin B.I/C.I.. seria GL.nr. 106638 eliberat la data de 03.05.2000 de POL GALATI accepta aceasta garanie imobiliara constituita prin prezentul contract, cu ndeplinirea formelor de inscripie ipotecara prevzute la art. 1782 cod civil. Redactat si dactilografiat de parti in 5 exemplare, din care s-au nmnat acestora 4 exemplare la data autentificrii . ani , sau a fost dobndit in baza .................................................................................................................

DEBITORI

GARANTI

Sucursala , filiala , agenia BANCA COMERCIALA GALATI

SC BIMETAL SRL

34

ROMANIA Notariatul de Stat GALATI ncheierea de autentificare nr. 511 Anul 2006 luna 03 ziua 05 In fata mea ION BOGDAN .notar de stat s-au prezentat : 1.POPESCU CRISTIAN domiciliat in GALATI identificat cu B.I/C.I. seria GL nr.108638 eliberat DE POL GALATI la data de 05.08.2000. 2. .............................................................................................domiciliat in...................................... .................................... identificat cu B.I/C.I. seria ........nr.................eliberat la data de ............... de catre........................................................................... 3 POPA VIORICA delegatul Bancii Comercial SA, sucursala, filiala GALATI, domiciliat in GALATI identificat cu B.I/C.I. seria GL nr. 107231 eliberat la data de 01.03.1999 de catre POLITIA GALATI Care au cerut si au consimtit la autentificarea prezentului inscris . Se autentifica acest inscris conform art. 4 lit a si b din Decretul 377/1960. S-a taxat cu 100 RON conform foii de vrsmnt nr. 210 eliberat de CEC...GALATI

NOTAR DE STAT , Prezentul nscris a fost trecut in registrul de transcripiuni si inscripiuni sub nr 511 din.05.03.2006 S-a taxat cu 100 RON

SECRETAR SEF, 35

CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE ncheiat astzi 05.03.2006 Intre : SC BIMETAL SRL cu sediul in Galati , str. Dorului nr. 7 , inmatruculata in Registrul Comertului al Jud.Galati cu nr.J17/1989/2002 reprezentata prin Popescu Cristian in calitate de debitori si Banca Comerciala sucursala , jud filiala ( , agentia GALATI cu sediul in............................str...........................nr....... mun.) ................................................

reprezentata prin ................................................director, .......................................contabil sef , in calitate de creditori in baza prevederilor art. 480 din codul comercial a intervenit prezentul contract de gaj fara deposedare , in condiiile de mai jos : 1. Debitorii se obliga prin contractul de fata sa constituie in favoarea Bancii Comerciala ( sucursala , filiala , agentia ) GALATI judetul (mun. ) un gaj fara deposedare , in vederea garantarii creditului de 200000 RON acordat de banca , debitorului ( ilor) SC BIMETAL SRL. in baza contractului de credit nr.2974 / 05.03.2007 2. Bunurile aduse in gaj sunt proprietatea debitorului ( garantilor ) , sunt bine conservate si nu sunt afectate de sarcini . 3. Bunurile luate in garantie in baza prezentului contract sunt : Denumirea bunului , suprafata, volum , greutate , etc . 1 Platforma de remorcare si tractare

Locul unde se afla situat bunul 2 Str. Dorului nr. 7

Valoarea rezultata din documenteRON 3 180000

Valoarea luata in garantie RON 4 150000

4. Debitorii se obliga ca, in termen maxim de 5 zile de la data ncheierii prezentului contract , sa transcrie in registrul special de amanete ( gajuri ) de la Notariatul de Stat GALATI. prezentul contract. 36

5. Debitorii se obliga prin prezentul contract sa cesioneze in favoarea bncii eventualele drepturi bneti pe care le vor primi cu titlul de despgubiri de la societatea de asigurri . 7. In caz de neplata a sumelor datorate de debitor pentru care se constituie prezenta garanie , banca va trece la valorificarea gajului , prin vnzarea directa , ctre teri fara licitaie publica , a bunurilor gajate . 8. ncheiat astzi 05.03.2006 in 3 exemplare , din care un exemplar s-a reinut de creditor, iar un exemplar s-a nmnat debitorilor, garanilor, iar un exemplar se va depune la notariat.

( sucursala , filiala , agentia ) .BANCA COMERCIALA DIRECTOR CONTABIL SEF SC BIMETAL SRL DEBITORI GARANTI

37

CONTRACT DE CAUTIUNE ncheiat astzi 5.03.2006. Intre : COMAN TEODOR , domiciliat in GALATI posesor (i) al (ai) BI/CI seria GLnr.158136 eliberat(e) la data de 01.02.2004, de ctre SC BIMETAL SRL (denumirea persoanei juridice ) cu sediul in GALATI, STR. DORULUI NR. 7 , nmatriculata in Registrul Comerului al Municipiului ( judeului ) GALATI prin reprezentanii si legali POPESCU CRISTIAN administrator si director economic PREDA GHEORGHE in calitate de cauionar ( fidejusor) , pe de o parte si Banca COMERCIALA Sucursala , Filiala , Agenia GALATI cu sediul in GALATI prin reprezentanii si legali : ......................................................( director ), si ......................................(contabil sef ) , in calitate de creditor pe de alta parte . In baza prevederilor art. 1652 si urmtoarele din Codul civil a intervenit prezentul contract de cauiune ( fidejusiune ) in urmtoarele condiii : 1. Fidejusorul se obliga sa garanteze in favoarea Bncii ( sucursala , filiala , agenia) COMERCIALA creditul in suma totala de 200000 RON plus dobnzile aferente acordate de banca , debitorului in baza contractului de credit nr 2974 /01.03.2006 2. Fidejusorul se obliga sa garanteze aceasta obligatie solidar cu debitorul cu intregul patrimoniu prezent si viitor , inclusiv cu veniturile ce se vor realiza in orice activitate . 3. Fidejusorul se obliga in acelasi timp prin prezentul contract de garantie sa renunte la beneficiul de discutiune si diviziune . 4. Fidejusorul este de acord ca executarea prezentei garantii sa se faca in baza contractului de credit sus mentionat , ce constituie titlu executoriu , ori de cate ori debitorul nu-si executa la termen obligatiile . Incheiat astazi 05.03.2006 in 2 exemplare , din care un exemplar s-a inmanat cautionarului , iar un exemplar s-a retinut de creditor . CAUTIONAR ( FIDEJUSTOR ) Sucursala , Filiala , Agentie BANCA COMERCIALA Director , Contabil sef , 38

ROMANIA Notariatul de Stat. GALATI Incheierea de autentificare nr.511 Anul 2006.luna 03.ziua .05 In fata mea ION BOGDAN notar de stat s-au prezentat : 1 COMAN TEODOR. domiciliat in GALATI identificat cu B.I/C.I. seria GL.nr.158136 eliberat la data de 01.02.004 de catre. POL GALATI 2. .............................................................................................domiciliat in...................................... .................................... identificat cu B.I/C.I. seria ........nr.................eliberat la data de ............... de catre........................................................................... 3.POPA VIORICA delegatul Bancii COMERCIALE sucursala GALATI , filiala GALATI, agentia GALATI domiciliat in GALATI identificat cu B.I/C.I. seria GL nr. 107231 eliberat la data de 01.03.1999 de catre POL.GALATI Care au cerut si au consimtit la autentificarea prezentului inscris . Se autentifica acest inscris conform art. 4 lit a si b din Decretul 377/1960. S-a taxat cu 100 RON conform foii de varsamant nr.901 eliberat de CEC GALATI

NOTAR DE STAT , Prezentul inscris a fost trecut in registrul de transcriptiuni si inscripiuni sub nr. 511 din 5.03.2006 S-a taxat cu 100 RON

SECRETAR SEF,

39

CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIIE PE TERMEN MEDIU NR 2974 ncheiat astzi 05.03.2007 Capitol 1. Prile Contractului 1. Banca Comercil cu sediul in Galai nr.... judeul........., telefon..................fax reprezentata prin......................................................................................in calitate de...........si.....................in calitate de............................................................................, nregistrata la registrul comerului cu nr...................................................................................., cod unic..............., prezentul contract Banca , i 2. S.C Bimetal Srl , cu sediul in Galai str Dorului nr. 7 judeul Galai , denumita in

telefon 0236489056 fax....................

reprezentata prin Popescu Cristian in calitate de

administrator si Preda Gheorghe in calitate de director economic , nregistrata la registrul comerului cu nr J17/1989/2002 , cod unic 12653747 , denumita in prezentul contract mprumutat Capitol 2. CREDITUL 2.1 Creditul

Banca acorda mprumutatului un Credit pe termen mediu, in valoare de 200000 RON, pe o perioada de 7 ani de la data semnrii prezentului Contract, care va putea fi utilizat prin una sau mai multe Trageri. Creditul se acorda sub condiia respectrii Termenilor si Condiiilor Aplicabile Contractului de Credit de Investiie pe Termen Mediu (Anexa 1). 2.2 Destinaia

Creditul este acordat pentru finanarea achiziii utilaje 2.3. Perioada de gratie In cadrul perioadei de creditare Banca acorda mprumutatului o perioada de gratie de 2 ani. CAPITOL 3. UTILIZAREA CREDITULUI 3.1 Perioada de utilizare a creditului 3.1.1 Perioada de utilizare a creditului este de 3 ani , ncepnd cu data semnrii prezentului Contract. 40

3.1.2. Orice suma rmasa neutilizata la data expirrii perioadei de utilizare a creditului va fi anulata de plin drept si nu va mai putea fi utilizata de ctre mprumutat. 3.2. Valuta tragerilor 3.2.1. Creditul poate fi utilizat in RON Capitol 4. DOBNDA 4.1 Perioada de Dobnda 4.1.1. mprumutatul va plti Dobnda pentru Soldul Creditului, ncepnd cu data primei Trageri a Creditului si pn la Data Rambursrii Finale a Creditului. Perioada de Dobnd va fi de 1 (una) luna, cu excepia primei perioade de dobnda, care poate fi mai scurt. Perioada de Dobnd va ncepe la data primei trageri si, respectiv, in ultima zi a Perioadei de Dobnd precedente (fr ca aceeai zi s intre in calculul dobnzilor aferente a dou Perioade de Dobnd succesive). 4.2. Calcularea Perioadelor de Dobnda 4.2.1. 4.2.2. Prima Perioada de Dobnda va ncepe la Data Primei Trageri. Daca una dintre Trageri este efectuata in ultima zi a unei Perioade de Dobnda,

suma tragerilor se va agrega i va fi considerata o singur suma nerambursata a Creditului. 4.2.3. Dac una dintre Trageri este efectuat n cursul unei Perioade de Dobnd, asupra Tragerii respective se va calcula dobnda pn la expirarea acelei Perioade de Dobnd utiliznd o Rat fixa a Dobnzii. La data expirrii Perioadei de Dobnd , suma Tragerilor se va agrega i va fi considerata o singur suma nerambursata a Creditului, respectiv Soldul Creditului. 4.3. Calcularea dobnzii fi calculata in baza unui an de 360 de zile si a numrului de zile efectiv scurse. 4.3.2. Soldul creditului va fi purttor de dobnda in cursul Perioadei de Dobnda respective la data Dobnzii. 4.3.3. Creditul se acorda cu o rata a dobnzii de [text] % p.a.fixa 4.3.4. Calculul Dobnzii se va efectua de ctre Banca pe baza urmtoarei formule :

4.3.1. Dobnda se va acumula de-a lungul fiecrei Perioade a Dobnzii de la o zi la alta si va

41

Sold Credit X Rata dobanzii x Numar zile X 30 zile = 3333 360

42

4.4. Plata Dobnzii 4.4.1. mprumutatul va plai lunar, la fiecare Data de Plata a Dobnzii, dobnda acumulata. Capitol 5 DOBNDA PENALIZATOARE 5.1. Toate sumele restante in temeiul prezentului Contract (exclusiv dobnzi, comisioane) vor fi purttoare de Dobnda Penalizatoare, ncepnd de la data scadentei normale sau anticipate si pana la data plaii efective. 5.2. 5.3. Rata Dobnzii Penalizatoare este compus din Rata fixa a dobnzii majorat cu 3 (trei) % pe an. Aplicarea unei dobnzi penalizatoare nu va putea aduce atingere declaraiei de exigibilitate anticipat a unei plti si, in consecin, nu va putea fi considerata ca fiind un acord pentru o plat cu ntrziere. Capitol 6. COMISIOANE 6.1. Comisioane Pentru Creditul acordat in temeiul prezentului Contract, Banca va percepe mprumutatului urmtoarele comisioane: (a) Comision de acordare credit : [text], (b) Comision de gestiune : [text] (c) Comision de rambursare anticipat : [text] Capitol 7. RAMBURSAREA LA SCADENA 7.1. Rambursarea creditului mprumutatul va rambursa suma cumulata a Tragerilor efectuate in temeiul Creditului n rate lunare (in conformitate cu Graficul de Rambursare - Anexa nr. 2 la prezentul Contract), cu precizarea ca ntregul Credit va trebui sa fie rambursat cel mai trziu la Data Rambursrii Finale a Creditului, adic data la care se mplinesc [...] luni de la data semnrii Contractului. Capitol 8. GARANII SI POLIE DE ASIGURARE 8.1. Garanii 8.1.1. mprumutatul se obliga sa garanteze Creditul si dobnzile aferente, precum si toate celelalte obligaii care deriva sau care pot deriva din prezentul Contract, cu urmtoarele garanii:

Ipoteca de rang I instituita in favoarea Bncii Comerciale

asupra imobilului casa a

proprietate personal , compus din 7 camere , situat n Galai , str. Vizantea , nr. 2, sectorul/judeul Galai , cu vecintile [......................................], inscris in C.F. nr. [ ] localitii [], cu numr cadastral [.], in valoare de [, proprietatea [nume,denumire, domiciliu/sediu, nr. inreg. laReg. Comerului, CULCNP],Garanie reala mobiliara pe bunul [descriere], avnd ca elemente de identificare [elemente identificare], in valoare de [valoare circulaie] 8.1.2. mprumutatul se obliga sa pstreze in bune condiii si sa nu nstrineze garaniile

care au stat la baza acordrii creditului, sa informeze Banca in termen de 15 zile asupra apariiei oricrui fapt susceptibil sa diminueze valoarea garaniilor accesorii creditului. 8.1.3. Pentru garantarea tuturor obligaiilor asumate prin prezentul contract, mprumutatul constituie in favoarea Bncii garanie reala mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din contul nr. [ 8.1.4. ] deschis la [ ], in conformitate cu prevederile Legii 99/1999, Titlul VI. mprumutatul se obliga sa permit Bncii verificarea existentei permanenta si

integrale a garaniilor si asigurarea acestora pe toata perioada de valabilitate a prezentului Contract, pana la stingerea tuturor obligaiilor pe care le are fata de Banca 8.1.5. mprumutatul se obliga sa permit Bncii, ca in cazul constituirii de garanii reale mobiliare, la rambursarea integrala a creditului sa radieze garania nregistrata la Arhiva Electronica de Garanii Reale Mobiliare, pe cheltuiala lui. 8.1.6 mprumutatul se obliga sa semneze in favoarea Bncii 2 (doua) bilete la ordin in alb la suma" si scadenta", cu meniunea fara protest", avalizate in nume personal de: -...............identificat cu BI/CI (seria, numrul).....avnd CNP...................cu Romania sau -................identificat cu document...........................(seria, numrul)................................. 8.1.7. In eventualitatea demarrii procedurii de executare silita, Banca este ndreptit domiciliul in

sa completeze aceste bilete la ordin cu valoarea soldului creditului, dobnzilor aferente, comisioanelor si oricror alte sume datorate bncii de ctre mprumutat, precum si cu data scadentei. Prezenta clauza constituie convenie de completare a biletelor la ordin. 8.1.8. mprumutatul se obliga - sub sanciunea declarrii scadentei anticipate a creditului - sa emit in favoarea bncii alte doua bilete la ordin in alb, valabile fara protest, avalizate in condiiile menionate la pct. 8.1.6., cel trziu cu 30 zile lucratoare anterior expirrii termenului de 3 ani de la data emiterii biletelor la ordin in alb.

8.2. Polie de asigurare 8.2.1. mprumutatul se angajeaz sa ncheie cu una dintre societile de asigurare agreate

de Banca polie de asigurare pentru bunurile aduse in garanie creditului si sa cesioneze in favoarea Bncii drepturile de despgubire rezultate din polia de asigurare, pe toata perioada derulrii creditului, pana la rambursarea integrala a acestuia. 8.2.2. In cazul in care mprumutatul omite sa incheie poliele de asigurare, sa le reinnoiasca sau sa plteasc ratele de asigurare, Banca isi rezerva dreptul, tara ca prin aceasta sa fie obligata in vreun fel, sa incheie poliele de asigurare sau sa le reinnoiasca, in numele si pe seama mprumutatului. Prin prezentul Contract, mprumutatul imputerniceste Banca sa incheie/prelungeasca poliele de asigurare in numele si pe seama sa si autorizeaz Banca sa-i debiteze orice cont cu sumele reprezentnd primele de asigurare si sa efectueze plata acestora. Capitol 9. TERMENII SI CONDIIILE APLICABILE CONTRACTULUI DE CREDIT 9.1. Termenii si Condiiile Aplicabile Contractului de Credit de Investiie pe Termen Mediu, denumii in prezentul Contract Termeni" (Anexa 1), precum si celelalte anexe, fac parte integranta din prezentul contract si se vor aplica acestuia si oricror amendamente/acte adiionale. 9.2. 9.3. In cazul existentei unor diferene intre documentele care alctuiesc Contractul, Contractul de Credit de Investiie pe Termen Mediu va prevala in raport cu Termenii" mprumutatul declara ca a primit si semnat un exemplar al "Termenilor" (Anexa 1) si al Graficului de Rambursare (Anexa 2), care completeaz prevederile din prezentul contract si confirma ca este de acord cu coninutul acestora. Capitol 10. LEGEA APLICABILA SI SOLUIONAREA LITIGIILOR 10.1. Legea aplicabila Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana. 10.2. Soluionarea litigiilor Partile vor depune toate eforturile pentru soluionarea oricror neintelegeri pe cale amiabila. In situaia in care partile contractante nu vor putea soluiona pe cale amiabila disputele aprute, litigiile de orice fel vor ti soluionate in condiiile prevzute de legea romana in materie.

Capitol 11. DISPOZIII DIVERSE 11.1. Modificarea Contractului Cu excepia cazului in care in prezentul Contract se prevede altfel, orice modificare a prezentului Contract se va realiza cu acordul prtilor, prin semnarea de Acte adiionale la acesta. 11.2. Titlu executoriu Prezentul Contract, precum si garaniile reale si personale constituite in scopul garantrii Creditului si a Dobnzii aferente, constituie titlu executoriu, fara ndeplinirea altor formaliti, conform art. 79 din Legea Bancara nr. 58/1998, republicata. 11.3. Sediul ales 11.3.1. Pentru orice comunicri judiciare sau extrajudiciare prile i aleg sediul la urmtoarele adrese : Banca Comercial Sucursala (Agenia)...................... Sediul.......................................... Tel:.....................Fax:.................. mprumutat Sediul .................................... Tel:.....................Fax:.................. 11.3.2. 11.3.3. Orice schimbare de sediu a unei parti va fi notificata celorlalte parti in termen de In caz contrar, orice notificare/comunicare va fi considerata ca legal ndeplinit 48 de ore, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. la adresa mai sus-menionat. 11.4. Dispoziii finale 11.4.1. Prezentul Contract a fost incheiat astzi [...] intr-un numr de doua (2) exemplare .....................................

originale, fiecare exemplar avnd aceeai valoare juridica, din care un (1) exemplar rmne la Banca si un (1) exemplar rmne la mprumutat. 11.4.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnrii de ctre ambele pri. mprumutat

Semnaturi: Banca