Sunteți pe pagina 1din 11

Nr. 6403 / 21.04.

2005

UNIVERSITATEA TEHNIC GH. ASACHIIAI

METODOLOGIIE PRIIVIIND DESFURAREA METODOLOG E PR V ND DESFURAREA OPERAIIUNIILOR DE SCOATERE DIIN FUNCIIUNE A OPERA UN LOR DE SCOAT RE D N FUNC UNE A MIIJLOACELOR FIIXE II OBIIECTELOR DE MIIC M JLOACELOR F XE OB ECTELOR DE M C VALOARE VALOARE
- 2005 -

TRECERE N REVIST

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Revizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORAT Director General Administrativ, Birou Administrativ - Patrimoniu 21.04.2005

AVIZAT Birou Senat UTI 26.04.2005

APROBAT Senat UTI 26.04.2005

REVIZIA METODOLOGIEI

Curprins:

1. Regulament de functionare a comisiei de evaluare a mijloacelor fixe si obiectelor de mic valoare din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai 2. Regulament de functionare a comisiei de licitatie pentru bunurile scoase din functiune din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai 3. Regulament de functionare a comisiilor de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din cadrul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai 4. Regulament de declasare a substanelor toxice i/sau poluante 5. Anexe Anexa nr. 1 Decizie privind numirea Comisiei de evaluare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai Anexa nr. 2 Decizie privind numirea Comisiei de licitatie pentru bunurile scoase din functiune din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai Anexa nr. 3 Decizie privind numirea Comisiei de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pentru spaiile de nvmnt,Administraia Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai i Direcia Servicii Studeneti Anexa nr. 4 Hotrre privind aprobarea Metodologiei privind desfurarea operaiunilor de scoatere din funciune a mijloacelor fixe i a obiectelor de mic valoare din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai

1. REGULAMENT de funcionare a comisiei de evaluare a mijloacelor fixe i obiectelor de mic valoare din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai

1.1.DISPOZITII GENERALE 1.1.1. Prin scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se inelege demolarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, pieselor componente si a materialelor rezultate din dezmembrarea lor. 1.1.2. Mijloacele fixe cu durata de serviciu normata, expirata, pot fi scoase din functiune dac: - prezinta un grad avansat de uzur; - nu pot primi o alta destinatie sau utilizare; - costul repararii sau modernizarii depete 60% din valoarea de nlocuire a mijlocului fix. 1.1.3. n cazul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare se poate efectua numai cu aprobarea Senatului U.T.I. i a M.Ed.C. 1.1.4. Este considerat mijloc fix, obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) are o valoare mai mare de 15.000.000 lei; b) are o durata mai mare de utilzare mai mare de 1 an. 1.2.BAZA LEGAL Actele normative n baza crora se realizeaz scoaterea din funciune i casarea mijloacelor fixe precum i declasarea i casarea celorlalte bunuri materiale ( obiectele de mic valoare i materialele din fixaia cldirilor), sunt: - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 242 din 31.05.1999, modificata si completata prin Ordonana Guvernului nr. 54/1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 225 din 30 august 1997. - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 , aprobate prin HG 909/1997 i publicat n Monitorul Oficial nr. 4/08.01.1998. - Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plata i de valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 253 din 7 noiembrie 1995, modificata si completata prin Hotrrea Guvernului nr. 966/1998 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 525 din 31 decembrie 1998. - Ordonana Guvernului nr.112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 425 din 1 septembrie 2000. - H.G.2139/30 Noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial partea I nr.46 din 13 Ianuarie 2005. 3

1.3. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE A MIJLOACELOR FIXE I A OBIECTELOR DE MIC VALOARE


NR. CRT 0 DETALII 1 ntocmirea referatului pentru emiterea deciziei de constituire a comisiei de evaluare. Comisia de evaluare a mijloacelor fixe este format din 3-5 membri, are n componen pe responsabilul cu secretariatul operaiunilor de scoatere din funciune din partea B.A.P. (Alina Macovei) i este coordonat de Directorul Financiar Contabil . Rector CINE EXECUTA 2 CINE APROBA 3 OBSERVATII 4

1. B.A.P.- Alina Macovei

2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei de evaluare i trimiterea acesteia ctre membrii comisiei de evaluare. Analiza documentatiei primita de la Ministerul Educatiei si Cercetarii privind mijloacele fixe si obiectele de mica valoare. Prezentarea de propuneri ordonatorului de credite, functie de aprobarile primite de la M.Ed.C. pe procesele verbale de casare, clasare si disponibilizare Analiza rezolutiei Rectorului In cazul in care rezolutia prevede transmiterea fara plata catre alte institutii publice se va intocmi Referatul de disponibilizare Aprobarea referatului de catre Rector Informarea institutiilor publice considerate a avea nevoie de bunurile disponibilizate Se va urmari primirea raspunsului in termene de 30 zile de la institutiile publice care au fost informate Se propune Rectorului declansarea procedurii privind valorificarea bunurilor scoase din functiune in caz ca nici o institutie publica nu le-a solicitat Rectorul dispune declansarea procedurii de licitatie Urmarirea daca institutiile publice interesate mai solicita transmiterea bunurilor fara plata, dar nu mai tarziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru tinerea licitatiei In cazul ca o institutie publica solicita bunurile disponibilizate conform conditiilor stipulate la pct.11 si 14 se va intocmi Procesul verbal de predare-primire avizate de ordonatorii de credite ale institutiilor care au predat/primit bunurile Urmarirea inregistrarii in evidentele contabile a institutiilor care au predat/primit bunurile In cazul in care nu s-a procedat la transmiterea fara plata a bunurilor se va intocmi Raportul de evaluare si se va stabili pretul initial de vanzare Aprobarea raportului de catre Rector

Dir. de Resurse Umane Comisia de evaluare Comisia de evaluare Comisia de evaluare Secretar comisia de evaluare Comisia de evaluare Secretar comisia de evaluare Secretar comisia de evaluare Comisia de evaluare Comisia de evaluare Secretar comisia de evaluare Secretar comisia de evaluare

O.G. 841/1995 modificata prin O.G.966/1998

Director financiar-contabil Comisia de evaluare Comisia de evaluare

1.4.MODUL DE LUCRU AL COMISIEI Membrii comisiei isi vor exercita atributiile in baza sarcinilor stabilite in cadrul capitolului 1. 1.5.DISPOZITII FINALE Orice act normativ aparut ulterior care face referire la prezentul Regulament conduce, daca este cazul, la modificarea acestuia.

2. REGULAMENT de funcionare a comisiei de licitaie pentru bunurile scoase din functiune din patrimoniul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai

2.1.DISPOZITII GENERALE Valorificarea prin vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau dupa caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, potrivit legii, aflate in administrarea exclusiva a U.T.I., se face prin organizarea de licitatie publica deschisa cu strigare. 2.2.BAZA LEGALA Actele normative n baza crora se realizeaz scoaterea din funciune i casarea mijloacelor fixe precum i declasarea i casarea celorlalte bunuri materiale ( obiectele de mic valoare i materialele din fixaia cldirilor, sunt: - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 242 din 31.05.1999, modificata si completata prin Ordonana Guvernului nr. 54/1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 225 din 30 august 1997. - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 , aprobate prin HG 909/1997 i publicat n Monitorul Oficial nr. 4/08.01.1998. - Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plata i de valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 253 din 7 noiembrie 1995, modificata si completata prin Hotrrea Guvernului nr. 966/1998 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 525 din 31 decembrie 1998. - Ordonana Guvernului nr.112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 425 din 1 septembrie 2000. - H.G.2139/30 Noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial partea I nr.46 din 13 Ianuarie 2005.

2.3.ETAPELE PROCEDURII DE LICITATIE A MIJLOACELOR FIXE SI OBIECTELOR DE MICA VALOARE


NR. CRT DETALII CINE EXECUT CINE APROB OBSERVATII

1
ntocmirea referatului pentru emiterea deciziei de constituire a comisiei de evaluare.

4
Comisia de evaluare a mijloacelor fixe este format din 3-5 membri, are n componen pe responsabilul cu secretariatul operaiunilor de scoatere din funciune din partea B.A.P. (Alina Macovei) i este coordonat de Directorul Financiar Contabil .

1.

B.A.P.- Alina Macovei

2. 4. 5. 6.

7.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei de evaluare i trimiterea acesteia ctre membrii comisiei de evaluare. (Anexa nr.3) Urmarirea raportului de evaluare aprobat de ordonatorul de credite Functie de pretul initial de vanzare se va proceda la:publicarea anuntului avizat de Comisia de licitatie intr-o publicatie local Intocmirea caietului de sarcini pentru licitaia de vnzare a mijloacelor fixe. Organizarea licitaiei publice cu strigare. ntocmirea procesului verbal de licitaie, cu semnturile tuturor participanilor ( membri ai comisiei i ofertani ).

Dir. de Resurse Umane Comisia de licitatie Secretar Comisia de licitatie B.A.P. Alina Macovei O.G. 841/1995 modificata prin O.G. 966/1998

B.A.P. ef Birou

Raportul de evaluare este parte integrant a caietului de sarcini. n situaia n care exist mijloace fixe pentru care nu s-a prezentat nici un ofertant, se aplic prevederile legale referitoare la repetarea licitaiei i diminuarea preului de pornire. Rector

8. 9. 10. 11.

Primirea documentatiei de licitatie cu cel mult o zi inainte de desfasurarea acesteia Analiza documentatiei prezentate de ofertanti si intocmirea listei cu ofertantii acceptati Desfasurarea sedintei in cazul in care sunt minim 2 participanti Daca nu sunt minim 2 participanti sau nu s-a oferit pretul de pornire stabilit, licitatia se va repeta In caz de repetare a licitatiei, tinerea acesteia va avea loc in urmatoarele conditii: a) dupa cel putin 5 zile; b) pretul de pornire diminuat cu 20%; c) prezenta a minim 2 participanti In caz de re-repetare a licitatiei, inerea acesteia va avea loc in urmatoarele conditii: a) dupa cel putin 5 zile, b) pretul de pornire diminuat cu 30% In cazul adjudecarii se intocmeste Proces-verbal de adjudecare Depunerea contestatiei de catre participanti in termen de 24 ore de le incheierea licitatiei Solutionarea contestatiei in termen de 5 zile de la depunere Incheierea contractului si achitarea pretului adjudecat al bunului se va face in termen de 10 zile de la data licitatiei Predarea ctre cumprtor a mijlocului fix, dup achitarea preului de adjudecare ( cash la casierie sau prin virament n contul precizat n contract ).

Comisia de licitatie Comisia de licitatie Comisia de licitatie Comisia de licitatie

12.

Comisia de licitatie H.G. nr. 841/1995 modificata prin O.G. nr. 966/1998 Comisia de licitatie Secretar comisie Comisia de licitatie Comisia de licitatie Biroul AdministrativPatrimoniu, comisia de licitaie Toate operaiunile i cheltuielile legate de preluarea i transportul mijloacelor fixe vndute prin licitaie cad n sarcina cumprtorului. n situaia n care, mijloacele fixe vndute sunt autovehicule sau aparin acestei categorii, n termen de maxim 10 zile de la predare, gestionarul care a avut n primire mijlocul fix respectiv, delegate fiind de conducerea universitii, se va ocupa de radierea din circulaie a acestuia ( dac este cazul ).

13. 14. 15. 16. 17.

18.

Gestionar

B.A.P. ef Birou

0
19.

1
In cazul in care nu s-a oferit macar pretul de pornire se intocmesc documentele de scoatere din functiune, de clasare si casare Efectuarea operaiunilor patrimoniale privind scoaterea din contabilitatea universitii a mijloacelor fixe vndute prin licitaie.

2
Secretar comisie M.M.F.O.I. Elena Sturzu

20.

D.F.C.

Operaiunile respective vor fi efectuate pe baza documentaiei ntocmite cu prilejul licitaiei i vnzrii efective.

2.4.MODUL DE LUCRU AL COMISIEI Membrii comisiei isi vor exercita atributiile in baza sarcinilor stabilite in cadrul capitolului 2. 2.5.DISPOZITII FINALE Orice act normativ aparut ulterior care face referire la prezentul Regulament conduce, daca este cazul, la modificarea acestuia.

3. REGULAMENT de functionare a comisiilor de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de mic valoare din cadrul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai
3.1.DISPOZITII GENERALE 3.1.1. Prin scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se intelege demolarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din dezmembrarea lor. 3.1.2. Mijloacelor fixe cu durata de serviciu normata, expirata, pot fi scoase din functiune dac: prezinta un grad avansat de uzura (fizica si/sau morala) nu pot primi o alta destinatie sau utilizare costul repararii sau modernizarii depaseste 60% din valoarea de inlocuire a mijlocului fix 3.1.3. n cazul Universitii Tehnice Gh. Asachi Iai, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normate de funcionare i se poate efectua numai cu probarea Senatului U.T.I. i M.Ed.C. 3.1.4. Este considerat mijloc fix, obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulative urmatoarele conditii: a) are o valoare mai mare de 15.000.000 lei b) are o durata de utilizare mai mare de 1 an. 3.2. BAZA LEGAL Actele normative n baza crora se realizeaz scoaterea din funciune i casarea mijloacelor fixe precum i declasarea i casarea celorlalte bunuri materiale ( obiectele de mic valoare i materialele din fixaia cldirilor, sunt: - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 242 din 31.05.1999, modificata si completata prin Ordonana Guvernului nr. 54/1997 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 225 din 30 august 1997. - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 , aprobate prin HG 909/1997 i publicat n Monitorul Oficial nr. 4/08.01.1998. - Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plata i de valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 253 din 7 noiembrie 1995, modificata si completata prin Hotrrea Guvernului nr. 966/1998 publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 525 din 31 decembrie 1998. - Ordonana Guvernului nr.112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I nr. 425 din 1 septembrie 2000. - H.G.2139/30 Noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat n Monitorul Oficial partea I nr.46 din 13 Ianuarie 2005. 8

3.3. ETAPELE PROCEDURII DE CASARE, CLASARE, DISPONIBILIZARE A MIJLOACELOR FIXE SI OBIECTELOR DE MIC VALOARE
NR. CRT. 0 1. 2. DETALII 1 Identificarea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar care fac obiectul scoaterii din functiune Intocmirea propunerii pentru mijloacele fixe si a celei pentru obiectele de mic valoare ce urmeaza a fi scoase din functiune, precum si a: notelor justificative privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, devizul estimativ al reparatiei capitale (60%), actul constatator al avariei, avize, nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc. Prezentarea propunerii la serviciul contabilitate pentru identificarea scriptica, punerea de acord cu evidenta contabil si vizarea acesteia. CINE EXECUTA 2 CINE APROB 3 OBSERVATII 4

Gestionar al gestiunii de mijloace fixe si obiecte de inventar

Propunerea de casare, ntocmit pe formular tipizat preluat de la B.A.P., va fi semnat de gestionar, ef de catedr, administrator ef i decan.

3.

Propunerea va fi returnat gestionarului n cazul absenei uneia din semnturile susmenionate; mijloacele fixe care nu au durata de funcionare expirat vor fi exceptate prin marcarea cu o linie orizontal.

4. 5. 6.

7.

8. 9.

Prezentarea propunerilor responsabilului cu centralizarea proceselor verbale de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar Inspectarea locatiilor unde se afla mijloacele fixe/obiectele de inventar ce urmeaza a fi casate, clasate si disponibilizate Procesele verbale de casare, clasare si disponibilizare, insotite de notele justificative, devizul estimativ de reparatii acolo unde este cazul, etc., sunt centralizate separat pe mijloace fixe si obiecte de inventar, sunt totalizate si prezentate Directorului General pt.obtinerea vizei in B.S. in vederea casarii Dupa obtinerea vizei B.S. al U.T.I., se procedeaza la transcrierea bunurilor ce urmeaza a fi casate in formatul agreat de M.Ed.C., separat pt. mijloace fixe si obiecte de inventar Depunerea la M.Ed.C.sub numar de inregistrare si urmarirea ridicarii listelor aprobate Dupa ridicarea listelor aprobate de la MEdC, responsabilul cu centralizarea P.V. de casare, clasare si disponibilizare preda pe baza de semnatura intr.-un Registru special intocmit, P.V.de casare, clasare si disponibilizare secretarului de comisie de casare

Secretarul comisie de casare Responsabilul cu centralizarea PV de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar . Responsabilul cu centralizarea PV de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si Secretarul comisiei de casare B.A.P. Alina Macovei

Rector Centralizatorul va fi ntocmit cu respectarea clasificrii pe grupe i subgrupe, conform legislaiei susmenionate. Centralizatorul va fi naintat n dou exemplare, prin curier sau prin pot i nregistrat la D.P.I.

H.G. nr.964/1998

10.

ntocmirea referatului de emitere a deciziei de constituire a comisiei de negociere privind stabilirea preului de vnzare a deeurilor reciclabile. (Anexa nr.1) Emiterea deciziei de constituire a comisiei de negociere.

Rector

Comisia de negociere va fi compus din minim 3 persoane.

11.

Direcia Umane

Resurse

Decizia va fi comunicat celor interesai imediat dup emitere.

12.

In baza P.V. de casare, clasare si disponibilizare aprobate in B.S. si de catre M.Ed.C., comisia de casare procedeaza la casarea efectiva Dupa obtinerea acestor semnaturi, secretarul comisiei de casare merge la Registratura U.T.I. pt.obtinerea nr.de inregistrare pe fiecare P.V.de casare, clasare si disponibilizare in parte

Comisia de casare

13.

Secretar comisie

0 14.

15.

1 Dupa obtinerea vizelor si a numarului de inregistrare (atentie pe Procesele verbale de casare, clasare si disponibilizare intocmite de gestionari, semnate de Serviciul Contabilitate si de Comisia de Casare pentru casarea lor) secretarul comisiei depune la Serviciul Contabilitate urmatoarele documente: -originalul Procesului verbal de casare cu toate semnaturile aferente (de aprobare, a gestionarului de mijloace fixe si/sau obiecte de inventar, a comisiei de casare, a Directorului financiar contabil si a Prorectorului); -originalul adresei inaintate M.Ed.C. cu aprobarea de casare pentru bunurile respective; -originalul centralizatorului cu mijloace fixe si obiecte de inventar care contine viza de aprobare a Biroului de Senat Efectuarea studiului de ofert privind preurile pieei pentru diferitele tipuri de deeuri reciclabile.

2 Secretar comisie

B.A.P. Macovei

Alina

16.

Desfurarea edinei de negociere procesului verbal de negociere.

ntocmirea

Comisia negociere

de

17.

ncheierea contractului de vnzare-cumprare a deeurilor ntre universitate i societatea cu cea mai convenabil ofert financiar.

B.A.P.Macovei

Alina

Rector, D.F.C., juridic.

D.G.A., consilier

18.

ntocmirea formelor de livrare a deeurilor valorificabile ( aviz de expediie i factur ).

B.A.P. Daniela Mangalagiu.

Rector

Vor fi trimise cereri de ofert la societile care au ca obiect de activitate colectarea deeurilor reciclabile. edina de negociere cu posibilii ofertani va fi fixat n termen de maxim 10 zile de la data trimiterii cererilor de ofert. Vor fi admise la negociere societile care dein toate avizele prevzute de lege privind desfurarea activitii de colectare a deeurilor reciclabile n contract va fi stipulat n mod expres obligativitatea firmei colectoare de a suporta toate cheltuielile legate de dezmembrarea, ridicarea i transportul deeurilor. Transportul de deeuri valorificabile va fi nsoit pn la punctul de cntrire de ctre gestionar care va prezenta B.A.P. bonul de cntar n vederea ntocmirii facturii. Bonul de cntar va fi tampilat de societatea colectoare, semnat de reprezentantul acesteia i contrasemnat de gestionar.

3.4. MODUL DE LUCRU AL COMISIILOR Membrii comisiilor de casare, clasare si disponibilizare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, responsabilul cu centralizarea proceselor verbale de casare, clasare si disponibilizare si gestionarii de mijloace fixe si obiecte de inventar isi vor exercita atributiile in baza sarcinilor stabilite in cadrul capitolului 3. 3.5. DISPOZITII FINALE Orice acte normative aparute ulterior care vor face referire la prezentul Regulament conduc, daca este cazul, la modificarea acestuia.

10

4. REGULAMENT de declasare a substanelor toxice i/sau poluante

ntruct declasarea substanelor toxice i/sau poluante rezultate n urma activitilor de microproducie, a activitii de laborator, utilizate n activitatea de cercetare sau n orice alt mod, este o activitate care presupune o calificare special , aceasta se va efectua de ctre o comisie stabilit la nivelul facultii care produce sau deine astfel de substane. Comisia va fi numit prin decizie la propunerea facultii respective. Administratorul ef de facultate, n calitate de vicepreedinte al comisiei, va urmri respectarea legislaiei n vigoare privind regimul, manipularea i tratarea sau distrugerea acestor substane. Fondurile necesare desfurrii acestor operaiuni vor fi asigurate de facultatea n cauz.

11