Sunteți pe pagina 1din 2

Raspunsuri la intrebari S O . 1)Softul calculatoarelor dupa menirea sa este clasificat in : a)operational b)de elaborare c)aplicativ.

2)SO in Sc este : a) organizarea si monitorizarea interactiunii eficiente a componentelor electronice si aplicatiilor. 3)Mecanismul logic de cooperare paralela a componentelor SC in transferul fortat al dirijarii de la program executabil catre Sistem la aparitia anumitor situatii este numit : a) intrerupere 4)locul SO in aplicarea calculatorului este intre : a)component hardware si aplicatii. 5)Principalul modul al SO este : a)nucleul 6)Modulele secundare in SO sunt formate din a)utilite de system b)programe care asigura prelucrarea proceselor. c)programe ce ofera servicii utilizatorului. d)biblioteci cu proceduri si de date. 7)Toate SO sunt clasificate in : a)monotasking uniuser b)multitasking multiuser 8)SO multi-user sunt de urmatoarele tipuri: a)procesare in pachet b)procesare cu partajarea timpului c)procesare in timp real 9)Executarea paralela a mai multor preocese in sistemul de calcul se numeste: a)regim multitasking 10)Oricarui process dirijat de SO in SC I se aloca a)un processor. b)spatiu de adrese in memorie. c)resurse individuale. 11)Principalele functii ale mecanismului logic de intreruperi in SO sunt: a)depistarea si clasificarea intreruperilor. b)transferul dirijarii logice catre procesorul de intreruperi. c)reintoarcerea corecta la programul interrupt. 12)Intreruperile logice in SO sunt de urmatoarele tipuri: a)intrerne b)externe 13)exemplele corecte de evenimente ptru intreruperi externe sunt: a) de la echipamente externe. b) de la timer. c)din cauza problemelor sistemului de alimentare cu energie electrica. d)de la consola fizica a operatorilor SC. 14)exemple corecte de evenimente ptru intreruperile interne sunt: a)impartirea la 0; b)adresarea incorecta la adrese de memorie interna. c)intreruperi generate de mecanismul intern de verificare. 15)Mijloacele de protectie a procesorului contra intreruperilor includ: a) deconectarea sistemului de intreruperi b)interzicerea anumitor semnale de intrerupere. 16)Modulul principal de dirijare a mecanismului de intreruperi este numit : a)supervisor de intreruperi. 17)Principalele functii ale SO legate de gestiunea proceselor sunt: a)crearea si eliminarea proceselor b)planificarea proceselor si gestiunea lor. c)sincronizarea proceselor. d)asigurarea sarcinilor executate cu mijloace de comunicare.

18)dispecerizarea neprioritara include urmatoarele tipuri de procese: a)liniare b)cilice 19)Criteriile de comparare a algoritmilor de dispecerizare a proceselor in SC pot fi: a)gradul de incarcare a procesorului b)capacitatea transcendenta a procesorului. c)timpul de rulare a procesorului. d)timpul de asteptare a procesarii de procese. e)timpul raspunsului procesorului 20)Secventa de actiuni care au loc natural sau sunt realizate de om care schimba unele proprietati ale obiectelor sau sistemelor este numit : proces 21)starile prosibile ale unui process sunt a)new b)run c)wait d)ready e)finish 22)trecerile posibile intre starrile proceselor sunt: a)Newready b) readyrun c) runready d)runwait e)waitready f)runfinish 23)Procesele in calculator sunt structurate dupa ordinea executarii in : a) paralele , b)succesive0 24)Algoritmii de planificare ale proceselor in calculator sunt de urmatoarele tipuri: a)cu evacuare , b) fara evacuare. 25)Principiul de baza in organizarea si dirijarea proceselor de intrare/eshire este: a)Algoritmul bazat pe prioritati. 26)SC opereaza cu urmatoarele tipuri de memorie operativa interna: a)fizica, b)logica 27)principalele metode de organizarea a memoriei: a) alocarea paginate segmentat i paginat. 28)Principalele reguli de de organizare a inlocuirii datelor in memorie sunt: a)FIFO , b)LIFO 29)tipurile de memorie in SC sunt: a)ROM , b)RAM c) Flash RAM d) EEPROM(electricaly erasably programmable ROM) 30)Adresele operate in gestiunea memoriei calculatorului sunt de urmatoarele tipuri:a) fizice b)virtuale 31)Repartizarea spatiului de memorie intre mai multe programe se face dupa urmatoarele modele: a) cu partitii fixe b)cu partizare dinamica b)cu utilizarea listelor inlantuite 32)Principalii algoritmi pentru alocarea memoriei sunt: a)best fit. b)worst fit c)quick fit d)next fit 33)Portiunea de spatiu extra spatiului disponibil in RAM se numeste Memorie virtuala 34)Folosirea multiplelor portiuni pt pastrarea datelor in RAM se numeste Fragmentarea memoriei.

b)alocarea

segmentat

c)alocarea