Sunteți pe pagina 1din 165

VictorSTRATAN

Alexandru
GORUN

(Chi\305\237in\304\203u)

(la\305\237i)

Mo\305\237

Ion Roat\304\203,Siguran\305\243a
\305\237i

\342\200\236Unirea\"

Chi\305\237in\304\203u

Ia\305\237i

2003

ne cunoa\305\237tem istoria,
necinstimneamul

S\304\203

s\304\203

S\303\256ntem

moldoveni de la

(Replic\304\203

\303\256n

Stareade
noastre,

\303\256n
pl\303\256ns

guri

c\304\203scate

tori,

nu

\303\256n

locde

prefa\305\243\304\203)

cares-apomenit

istoriografia

ast\304\203zi

de opintelile de ultima

provocat\304\203

de\305\237i

mo\305\237ilor

\303\256ncep\304\203tura

partizanilorantimold'ovenismuluiprimitiv,

de

regim non-stop\",

r\304\203sturn\304\203tori

adev\304\203ruri
\305\237i

ca un fenomen
poate
dramatice
acestei
Premisele
acum.
de
veste
neprins
fi

considerat\304\203,

\305\243\304\203rii

aleunor \"hipopotami cu

or\304\203

totu\305\237i,

atotunificaap\304\203rut

proasp\304\203t,

st\304\203ri

pe
\303\256n

\305\237tiin\305\243ei

valorificarea tezaurului istorical moldovenilor trebuiesc

c\304\203utate

\303\256n

care nemai totdeauna vitregi


nemiloase,
neamul de-alungul veacurilor
undeva, la o
de drum a vremurilor mai noi,am pierdut spiritul haiducismului
calitate, cu carebunul Dumnezeune-a
pentru a
destinului
pentru a supravie\305\243ui.
de

complexitatea

au

\303\256mprejur\304\203ri,

\305\237i

p\304\203lmuit

moldovenesc

\303\256nfrunta

p\303\256n\304\203

\303\256nzestrat

dezgra\305\243iile

Mai
de botez
h\304\203cuit\304\203

mai

\305\237i

moldovenilor,cu numele
pierdere,
\"
fie
calea
\", avea
Moldovei,
care
deacei
de
al
bunul plac
pe

de

\303\256ncolo

aceast\304\203

s\304\203

\303\256n

r\304\203ot\304\203\305\243ilor

str\304\203inilor

dup\304\203

\305\237i

spre locul lui

numim

s\304\203-i

- \"la

tradi\305\243ional

s-au trudit mai cu

Dela '90

\305\237i

fundul

m\304\203rii\".

el
Iar

c\304\203

c\304\203lcat

\305\237i

\303\256n

\305\237i

aceast\304\203

oper\304\203

serioasemotive

moldovenesc

statul

\303\256mpins

du\305\237manii...

dec\303\256t

silin\305\243\304\203

\305\237i

fra\305\243i.

moldovanul nostru avea

\303\256ncoace,

speran\305\243a

sporeasc\304\203

du\305\237mani,

prieteni
istoric despremoldovenia fost

obi\305\237nuisem

t\303\256rziu

mo\305\237ia

aflat\304\203

\305\242ara

Adev\304\203rul

\"fra\305\243ii\"

cotitur\304\203

c\303\256nd

devenind

ren\304\203scut,

o ideologie
liber, suveran independent,va promova
sale spiritului
consolid\304\203rii
noilorprimeniri democratice,
de
iar prin
patriotic al
tinerei
va
se
cultiva
mass-media
prin
sa\305\237i

adecvat\304\203

\305\237i

\305\237i

favorabil\304\203

\305\237i

institu\305\243iile

cet\304\203\305\243enilor,

\303\256nv\304\203\305\243\304\203m\303\256nt

\303\256n

r\303\256ndurile

educa\305\243ionale,

dragostea

fa\305\243\304\203

ocrotirea
\305\237i

deacest

\303\256nmul\305\243irea

str\304\203mo\305\237esc

mo\305\237tenirii

\305\237i

multp\304\203timit

p\304\203m\303\256nt,

\305\237i

genera\305\243ii

grija pentru

spiritualea acestuineam.Caurmare,
3

credeael,va

reabilitat

fi

\303\256n

mo\305\237tenire

con\305\237tiin\305\243a

\305\237i

casalui -RepublicaMoldova.
Mai

c\304\203

a\305\237tepta

afar\304\203

nep\304\203rtinitoare,

istoriografieimoldovene\305\237ti,
scriindo istorie

de dogmeletrecutului

se vor situa pe

\305\237i

fa\305\243a

totalitar,

al vuiturilor conjuncturale servilismului

maresau altul...
-Padracul
o
de
inferiorit\304\203\305\243ii,

cohort\304\203

n\304\203dejdea

tun\304\203tor

agen\305\243i

fac\303\256nd

influen\305\243\304\203

\305\243\304\203rii

pl\304\203tit\304\203

\303\256n

infiltra\305\243i

\305\237i

\303\256n

ideologic

\305\237i

La

aliniat

ceestemoldovenesc.
la care s-au
deprin subsolurilesordide,
ei cine la cine s-a

de

vale\305\243ii

cap\304\203

\305\237i

spad\304\203

discut\304\203

istoric, terfelindu-1 aduc\303\256ndu-1


neamului moldovenilorn-a
La
calamitate, nu
ajutor
peste
ce-aupus la calenenorocirea\"
ca nimeni
ce
r\304\203mas

aceast\304\203

z\304\203bav\304\203,

alearg\304\203

p\303\256r\304\203u

rom\303\242nii,

al\305\243ii,

istoria rom\303\242nilor,
i minciunoas\304\203 sau
Lua\305\243i

c\304\203

de

s-au

ab\304\203tut

\303\256mprumut

cu
\305\237i

salvarea adev\304\203rului
din istoria
hal,
nici neam,nici istorie...
de
peniznaiul,
\303\256ntr-un

\305\237i

\303\256n

\303\256nde

\303\256ntru

s\304\203rit

ace\305\237tia

\305\236i

satanic\304\203

d\303\256mbovi\305\243eni,

milit\304\203re\305\237te

umanitare\"

o campanie

statului, contra a tot


patronilor lor politici

\303\256ndemnul

insalubre ale \"micului Paris\" (se mai


au
ca la pojar, chipurile,
aliniat),

\"ajutoarelor

de profil

institu\305\243iile

dezl\304\203n\305\243uind

precedentcontra

f\304\203r\304\203

din

corvoad\304\203

vecine
la posturi-chee
chiar inima puterii de stat,

chimirul

frate mai

i-au retezat moldovanului

glas

de

de un

fa\305\243\304\203

\305\237i

\303\256ntr-un

pozi\305\243ii

cu
spre
de complexul

\303\256ntoars\304\203

adev\304\203rat\304\203,

cur\304\203\305\243it\304\203

\303\256n
st\304\203p\303\256n

savan\305\243ii

\303\256n

impus din

(prin

istoricivor profita de
de politicanismulabuziv,

moldovanul nostru
fericita ocazie de a se debarasa, fine,

moldoveni,

statului

cet\304\203\305\243eanului

- curat moldovenesc!)
sentimentul de gospodar

sfriji\305\243i

\305\237tim

\303\256nv\304\203\305\243a\305\243i-o

\303\256nc\303\256t

a\305\237a

fac\303\256ndu-1

iat\304\203

s\304\203

Na-v\304\203,

\303\256nseamn\304\203

cu

istoria
noi,
n-ai propria ta istorie!
noastr\304\203,

fra\305\243ilor,

s\303\256rg,

s\304\203

dar

s\304\203

nu

c\304\203

cumva

cr\303\256cni\305\243i

c\304\203-

cel Mare e al vostru!...\"

\305\236tefan

Moldoveinorii grei
peste
deistoriea
\305\242ara

rom\303\242nilor.

c\304\203r\305\243i

c\303\256rpit\304\203

c\304\203

ca ne scapecu ziletaman acei

rom\303\242ne\305\237te

a rodit la

\305\237i

Slav\304\203

urgia
domnului, istoria
Rom\303\242nia,

no\305\237tri.

fra\305\243ii

\303\256n

mai alesla etapele


pofida goliciuniisaledocumentaristice,
timpurii de
existen\305\243\304\203

statalit\304\203\305\243ii

ei (nu-i

ajung

cei

\305\237apte

ani

de

acas\304\203

pentru

primul loc
istoricepe cap de locuitor, iar prin
de
tact, cu careacestea impuse
de asemenean-au pereche lume.

vechime continuitate), s-a

\303\256nvrednicit

\305\237i

lume

dup\304\203

insisten\305\243a

num\304\203rul

ast\304\203zi

\303\256n

tip\304\203rituri

s\303\256nt

f\304\203r\304\203

\303\256n

vecin\304\203t\304\203\305\243i,

\303\256n

a ocupa

rom\303\242nii

din
Cu ajutorul unui grup legionar-frontist de
noastre s-aujucat unelefarse stilul vicleniei
mirositoare
ofensatoare foarte
pentru
din
pentru
RepublicaMoldova,
opinie
nu
de a demonstra moldovenii,
ba chiarmor
nu alta de dorul istoriei rom\303\242nilor.
Cu
gologani(vreo
din bugetul asa
milioane dedolari)
al Rom\303\242niei,
\"
cu
\"pentru
speciale(l) RepublicaMoldova, Iurie
de morbul antimoldoprin intermediul unor
venismului
sub steagul
unionismului, zilnic, luni la
Marii
o
deberbespre
\"cu
crude subnasurileude \", silindu-i urle a
li sedea lor
o
deistorie
potop
extrac\305\243ie

interiorul

f\304\203\305\243\304\203rniciei

unionist\304\203

\303\256n

\305\243\304\203rii

\305\237i

r\304\203u

rom\303\242ne\305\237ti,

moldoveni

\305\237i

\303\256ntreaga

\305\237i

c\304\203

scopul

\303\256n

public\304\203

c\304\203

cic\304\203,

t\303\256njesc,

c\303\256teva

ni\305\237te

zmul\305\237i

destina\305\243ia

av\303\256nd

s\304\203rac

\305\237i

rela\305\243iile

Ro\305\237ea,

infecta\305\243i

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tori

Rom\303\242niei

Adun\304\203ri

Pia\305\243a

\303\256nc\304\203

cer\303\256nd

Na\305\243ionale

gr\304\203m\304\203joar\304\203

s\304\203

min\305\243ile

cu\305\243i

m\303\256nau

r\303\256nd,

\305\237i

\305\237i

m\304\203car

s\304\203

chi\305\237c\304\203tur\304\203

\305\237i

\305\237i

rom\303\242neasc\304\203.

Tot acestescopuri,de
unele
regizoris-au
actede vandalism (cu banul dracului se poate face orice!):
ca pe vremurile
medievale a ciumeifasciste,se
ardeau
de istorie a Moldovei,iar
din clasele
de
la
liceul
\"Gheor(care
rom\303\242nesc!)
superioare
a
Asachi\"
lumii
lor
au
dat
foc
ghe
profesorilor
drapeluluide
stat al fostei RSSMoldovene\305\237ti
lui
s-au
aruncat
cu mutre
pe
idiotizate
dans barbar,
scrumul a ceeace
\303\256n

\303\256nscenat

aceia\305\237i

\305\237i

\303\256n

inchizi\305\243iei

pia\305\243\304\203,

plin\304\203

\305\237i

vl\304\203jgani

ni\305\237te

c\304\203r\305\243ile

\"rom\303\242n\"

altul\342\200\224desigur,

\303\256n

fa\305\243a

\305\237i

cenu\305\237a

\305\237i

\303\256ntr-un

era simbolul

c\303\256ndva

strop\305\237ind

\305\237i

moldovene\305\237ti.

statalit\304\203\305\243ii

Ziareleunioniste (\"\305\242ara\",\"Flux\" etc.)imediat

au ridicat o

d\304\203n-

jurul acestuieveniment \"istoric\",


indivizilor cu betejenii
glasul revoltat al opiniei publice
f\304\203r\304\203

g\304\203neal\304\203

seam\304\203n

\303\256n

astup\303\256nd

\305\237i

la

cap

aureol\304\203

de \"martiri

pun\303\256ndu-le

ai neamului\".

la
O ploaiede ziare
majoritatea create
banii
contribuabililor
radioul
televiziunea
pe
mai bine dezeceani la
creierii
\"sut\304\203

sut\304\203

rom\303\242ne\305\237ti\"

rom\303\242ni),

moldoveneasc\304\203

moldovenilor

culturale

rom\303\242nizat\304\203

r\303\256nd

cu detergentul rom\303\242nismului,
\303\256n

organizate aproape
la CasaLimbii
la

Rom\303\242ne

ambasadorului

prezent\303\256nd

alerepublicii exclusivitatenumai
\303\256n

Rom\303\242niei

(\303\256n

\305\237i

\305\237i

sp\304\203lau

din
numai

evenimentele
\305\237ez\304\203torile

unioniste

\"OnisiforGhibu\",
regim non-stop la biblioteca
cu participarea
Aceste
alternau cu
\305\237.a.

Chi\305\237in\304\203u.

\305\236i,

neap\304\203rat,

activit\304\203\305\243i

adun\304\203turi

romaneasc\304\203 de
N.
cu
(M.Cimpoi, Dabijaetc.) ocaziadezveliriibusturilor
nemoldovenilor
neclasiciori prilejuite de sosireala
(fie la
a vreunui emisar
cu un geamantan de
Orhei sau alte
cartedeistoriediversionist\304\203
geaba,
pentru a ajuta
orfani
la
numai
onoruri
cu
militare
care
!)
copiii
salve de tun lipseau.I
vezi ce istoriese
noastre,cu ce
copiilor
se implanteaz\304\203
uitarea de
necoapteminciuna
confiscarea
de
a tezaurului
neam, ce

mitingardecondimentatecu

de

mult\304\203

aceia\305\237i

spum\304\203

agen\305\243i

influen\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203u

rom\303\242n

\303\256n

p\304\203r\305\243i)

rom\303\242neasc\304\203

cic\304\203,

(p\304\203

adun\304\203turi

g\304\203rzi

pro\305\243es

C\303\256nd

\303\256n

pred\304\203

r\303\256vn\304\203

\303\256n

\305\237colile

istoric\304\203

min\305\243ile

\305\237i

rom\303\242ni

c\304\203tre

propor\305\243ii

\305\237i

pa\305\237ol...

cap\304\203t\304\203

spiritualal poporuluinostru, te cuprinde o


de mult a avansat
moldovenilortehnologiaetnocidului antiadev\304\203rat\304\203

v\304\203z\303\256nd

groaz\304\203

c\303\256t

\303\256n

\305\243ara

moldovenesc.

se ia sufletul, restul nu mai


i se
o
trecutului
de
antimoldovenisIdeologii
mului
unionismului
cum unde
ca
un neam..
Ce-iasta: un fenomen
de lipsa
de
E
O asemenea

dac\304\203

c\304\203

\305\237tiut

deposedat\304\203

\305\237i-i

omului

poate avea

soart\304\203

conteaz\304\203.

c\304\203reia

na\305\243iune

\305\237i

bat\304\203

s\304\203

s\304\203

atestarea

existen\305\243ei

eclips\304\203

popor, a unei

unui

politic\304\203

din

\305\243ara

de la noi,

rom\303\242ne\305\237ti

\305\237i

moldovene\305\237ti

sam\304\203,

cum ne zugr\304\203vesc

cu

continuind cu

vecin\304\203,

de a periclitadestinul istorical
fim oare
o

\303\256ncerc\304\203ri

amb\303\256\305\243

manifest\304\203

a 5-a
serviciilorsale secrete al coloanei

sterilele
? Debuna

sau

statalit\304\203\305\243i

\303\256nfior\304\203tor?

\305\237i

oligarhia

\303\256nc\304\203p\304\203\305\243inare

m\304\203rturii

total\304\203

Sau, poate, e curat


expansionist agresiv, ce-1

grandorom\303\242n,

at\303\256ta

ajutorul

istorie a

\303\256n

de memorie,
mancurtism

pretutindenist

ucid\304\203

\305\237i

condi\305\243ionat

pentru

r\304\203d\304\203cinile

spiritual\304\203.

via\305\243a

\305\237tiu

\305\237i

reteaz\304\203

\303\256ntr-adev\304\203r

s\304\203

statalit\304\203\305\243ii

na\305\243iune-fantom\304\203,

?!

a\305\237a

istorie
nume,
statalitate,
rom\303\242nilor
Neamulmoldovenilor a dat lumii
inclusiv!)
de valoare GrigoreUreche,Miron Costin, Ion Neculce,pe
Dimitrie Cantemir
domnitorul-savant enciclopedist
de unde nu-s!)ai vremii,
Romaneasc\304\203
ai neamului, care\"cu
nevoinoameni
rom\303\242nii:

f\304\203r\304\203

f\304\203r\304\203

cronicari

f\304\203r\304\203

(\305\237i

\305\237i

cinsti\305\243i

cetind
cum a fost

scris
6

\305\237i

c\304\203r\305\243ile

\305\243\304\203

\305\237i

talenta\305\243i

lua\305\243i-i

\305\242ara

(\303\256n

mult\304\203

patrio\305\243i

izvoadele

\303\256ncep\304\203tura

s\304\203

al\305\243ii

ale noastre, celestriine\"


de unde au
\", au
nostru celmoldovenescu...
ca
feciorilor
lefiede
decelerele se
\305\237i

\"

\"letopise\305\243ul

nepo\305\243ilor

devota\305\243i

mul\305\243i

c\304\203rturari

afl\303\256nd

\305\237i

\305\237i

izvor\303\256t

mo\305\237ilor,

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tur\304\203

\305\237i

s\304\203

s\304\203

\303\256n

\305\243ar\304\203

r\304\203m\303\256ie

fereasc\304\203

s\304\203

\305\237i

se

iar dupre celebune urmeze,


se
Ureche).
repteze...
\"(Grigore
Ceamai de
de moldoveniau
pecare
din
fiu din izvoadelevechi,e
cert
\"
dela
noi am fost am
categoriccao
\"
moldoveni, vatra
sau, cum se exprimau cronicarii,
\"
neamului nostru a fost este
Moldovei
locuitorii acestei
comunicau
ei,creau
moldovenii,
boceau
doine
balade,
pre limba lor
- limba moldoveneasc\304\203.
de la nimeni, a lor proprie!)
Ce s-a schimbatde atunci acestenume, vechi
lumea,
de moldoveni : nume de neam, de
de
scumpe
Decareargumente mai
nevoie,domnilor
(autentici
ca
din mame moldovencei),
sama
autoproclama\305\243i,
voi de vechimea,statornicia {continuitatea,
neamului
moldovenilorpe aceste
de la
zilele
socoteasc\304\203,

s\304\203

s\304\203

sam\304\203

tat\304\203

\305\237i

genera\305\243ii

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tur\304\203,

\303\256naltul

\303\256n

\303\256nsu\305\237it-o

axiom\304\203

\303\256ndi-

s\304\203

\303\256nve\305\243e

adev\304\203r,

\305\237i

r\304\203mas

c\304\203

\"\303\256ncep\304\203tur\304\203

\305\237i

c\304\203

str\304\203mo\305\237easc\304\203

\303\256nt\303\256iul

p\304\203m\303\256ntulu

\305\242ara

\305\237i

\305\237i

adic\304\203

c\304\203

\303\256nde

\305\243\304\203ri,

c\303\256ntau

matern\304\203

r\304\203posa\305\243ii

\303\256\305\237i

\305\237i

(ne\303\256mprumutat\304\203

\303\256n

\305\237i

c\303\256t

rom\303\242ni

ave\305\243i

\305\237i

s\304\203

v\304\203

ie\305\237i\305\243i

da\305\243i

dac\304\203

noastre?Noi nu ne-amschimbatnumelede
fiind

repetate

r\303\256nduri,

\305\243ar\304\203,

defiecare
poate,pe viitor

dat\304\203

boteza\305\243i

\305\237i

vre\305\243i!)

\303\256n

\303\256nceputuri

p\304\203m\303\256nturi

\303\256n

limb\304\203?

\305\243ar\304\203,

\303\256ndr\304\203gite

p\303\256n\304\203

\305\237i

cum

facut-o voi

a\305\243i

cu noi nume deneam

alte
(valah, muntean,
la urma urmei,
cu lacrimi mascate oul de
\"
cum
ultimii ani mass-media
Germania,
sunt
iar
Ungaria Qtc.) a tot propulsatideea
rom\303\242n\342\200\224da,

s\304\203

porecle!)

\303\256ncerca

ve\305\243i

\305\237i

v\304\203

\305\237i,

c\303\256t

pl\303\256nge\305\243i

c\304\203

str\304\203in\304\203

\303\256n

(Fran\305\243a,

g\303\256sc\304\203

rom\303\242nii

c\304\203

atitudinea

cet\304\203\305\243enilor

occidentale
Economist\"

nu

fa\305\243\304\203

f\304\203cut

De

rom\303\242nii

s\304\203

\303\256n

afla\305\243i

\305\242iganiada\",

\305\243igani,

vizit\304\203

diverse

\303\256n

\305\243\304\203ri

idee\"(vezi \"The

aceast\304\203

\303\256nt\304\203reasc\304\203

\"

a luat

c\303\256nd

nimeni dintre
al

dec\303\256t

reitereaz\304\203

1999).
lungul

de

din

Rom\303\242n\304\203\",

neamul moldovenilor

fiin\305\243\304\203

\305\242ara

\305\237i

vecine cronicilevremii
popoarele
\303\256n

veacurilor n-a pus la

\303\256ndoial\304\203

14iulie

\"Cronica

legitimitatea

\305\237i

\305\237i

Moldovei

mai apoi de-a

caracterulfiresc

acestui neam,a acestuistat.


Statul Moldovenesc,
Moldovei,
poten\305\243ialului
economic militar mai ridicat,
salegeografice
strategice,

existen\305\243ei

adic\304\203

s\304\203u

pozi\305\243iei

\305\237i

unei

active

diploma\305\243ii

mai
deschidere
dec\303\256t

\"\305\242ara

gra\305\243ie

\305\242ara

larg\304\203

\305\237i

\303\256n

Romaneasc\304\203\"

o
rezonabile,

lung\304\203

lume
\303\256n

o
arealul de
\305\237i

influen\305\243\304\203

perioad\304\203

a avut

istoric\304\203

cu mult mai
a acestor

pronun\305\243at\304\203

existen\305\243\304\203

dou\304\203
\305\243\304\203ri,

care

nu visau la unire, dar se


istorienu numai
dihai ca cei mai
evul mediu, timp ce Muntenia
mari eforturi din partea
otoman
a
fost
ca politica
s-a
imperiului
urmeze\"aplicarea
a
status-quoul cu
ei,\"avea
poarta\"(sic0>Moldova,la
un
cererilorotomane\",
pentru a se
bastion al
t
eatru
de
\"un
antiturce\305\237ti,
permanent
politica
sprea
eforturile ei militare au fost
\303\256n

r\304\203zboiau

c\304\203

plin\304\203

ele mai

\303\256ntre

du\305\237mani.

\303\256nr\304\203i\305\243i

\303\256n

\303\256n

f\304\203r\304\203

v\304\203zut

supus\304\203

extern\304\203

continu\304\203

s\304\203

\303\256n\305\243elegerii

r\303\256ndul

capacitatea

politic\304\203

nevoit\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

militar\304\203

for\305\243a

\305\237i

r\304\203m\303\256n\303\256nd

\303\256mpotrivi

r\304\203zboi...

rezisten\305\243ei

\305\237i

extern\304\203

toat\304\203

\303\256ndreptate

\305\237i

asigura independen\305\243a

\305\243\304\203rii...

celMarea optat pentru

\305\236i

solu\305\243ia

cum

trebuia

\305\243ara

s\304\203

\305\236tefan

tr\304\203iasc\304\203,

negociind

politic\304\203,

str\304\203lucita

dup\304\203

de prestigiu\342\200\224pacea cu turcii (la 1487),care


a Moldovei schimbul
unui
recuno\305\237tea deplina
Munteneasc\304\203
Constantin C.
haraci,inferiorceluidat de
\".(Vezi:
Giurescu,Dinu C.Giurescu IstoriaRom\303\242nilor din celemai vechi
II,editura Albatros,
timpuri
pag. 272rezisten\305\243\304\203

biruin\305\243e

\305\237i

\303\256n

independen\305\243\304\203

pl\304\203\305\243ii

\305\242ara

ast\304\203zi,

p\303\242n\304\203

273). Frumos

spiritul

De la origini

pe

p\304\203m\303\256nturile

au fost

str\304\203mo\305\237ii

nestr\304\203mutat\304\203

popornomad,

vatr\304\203,

f\304\203r\304\203

s\304\203

str\304\203ine,

c\304\203
\305\237tie

\305\237i

permanent

tr\304\203it

de invidiat. Nnici

de

p\304\203zitori

de neamul

m\303\256ndri

mo\305\237ie,

lor,

de
cuiva. Se

r\304\203pitori

\303\256ntoarce

iubitori

a\305\237eza\305\243i,

buni

n\304\203r\304\203veau

le
de

s\304\203

cu ei,

\303\256ns\304\203

ei

purt\303\256ndu-se

\303\256\305\237i

du\305\237manului,

\342\200\224

\303\256ncerca

acesta

f\304\203r\304\203

dac\304\203

Ie\305\237i,

clinteasc\304\203

adunau

\305\237i

de la egal

unguri, munteni, turci, cazaci chiar


din ei se consideraua fi, poate,mai mari, mai puternici.Nu

la egal cu vecinii

c\304\203,

un

no\305\237tri

prezent moldovenii au

o statornicie

ca avem acum datoria de a le


moldoveniidin vechimeau fost gospodari

p\304\203m\303\256nturi

unii

ar\304\203t\303\256nd

spus!

adev\304\203rului
\303\256n

p\303\256n\304\203

\305\237i

lor,

Bucure\305\237ti,

edi\305\243ia

\303\256n
\305\237i

paceavecinilor, se
lecalce
vreunul
dese aruncau cu
s\304\203

r\304\203zboiasc\304\203

f\304\203r\304\203

s\304\203

p\304\203m\303\256ntul

for\305\243ele

\305\243\304\203rii

fiind

z\304\203bav\304\203

pentru

r\304\203spl\304\203tit

s\304\203-ij\304\203cuias-

\305\237i

leului

seme\305\243ia

se

motive

asupra

ce le-o

str\303\256mb\304\203tatea

f\304\203cea.

Vitejia
vr\304\203jma\305\237ii

haini

dezl\304\203n\305\243uit

con\305\237tientizat\304\203

urma\305\237ilor

\305\237i

eroismulmoldovenilor luptele
\303\256n

\305\237i

hr\304\203p\304\203re\305\243i

erau

nu

sau un tribut
a dragosteide

pl\304\203tit

(feciorilor
\305\237i

un tribut
voca\305\243ii

mo\305\237ie,

nepo\305\243ilor

pl\304\203tit

unei
a datoriei sfinte
le fie de

cu
ireconciliant
spirit

cr\303\256ncene

unui

ci expresia

r\304\203zboinice

\303\256n
fa\305\243a

s\304\203

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tur\304\203!)

str\304\203mo\305\237ilor

de

a-\305\237i

\305\237i

ap\304\203ra

desineneamul moldovenilor Patria lor


Moldovei.
De-arfi venit la
vreun \"puican de
le
neveste cu un cal sur, cum
povestea cu
nici
cineau fost, conn-au fost cine
moldovenii

cu jertfire

\305\237i

str\304\203bunii

\305\242ara

acas\304\203

no\305\237tri

rom\304\203-

\"

s\304\203

nou\304\203

c\303\256r\303\256ie

c\304\203

\305\237i

vi\305\243\304\203

nicic\303\256nd

s\303\256nt

s\303\256nt

\305\237i

tinuindu-\305\237i

c\304\203

p\304\203t\304\203rania

a gospodarilor
plaiului moldav ar fi

rom\303\242ni

fazend\304\203

nii

Rom\303\242neasc\304\203,

\305\242ara

pentru moldoveni, iar

\"mum\304\203\"

adic\304\203

fi

n\304\203sc\304\203toare,

\305\243ar\304\203

Moldovei nu e stat, ci o

\305\242ara

cititori,
de o
de
cu basnele(clarlucru, de

v\304\203

reac\305\243ionat

ar

cic\304\203,

garant\304\203m,

c\304\203

stima\305\243i

manier\304\203

at\303\256t

st\304\203p\303\256-

la

potrivit\304\203

fraierul
acestebalivendre,
s-arfi
de aicicu
din cauciucuri,
doar imaginea lui de om stricatla cap...
Dar
indivizii cu betejeniila cap s-au plodit
pestesecole
ca
reformelelui MirceaSnegur.
de noua
se pe lacrimamamei,
noua\\
l-am
cu bulucul pe trotuar,
pe
pe
hotelul
de
separe,le erau
strigoaice,
din cemotive.Erau
nu se
sub steag
un
neputincios,carenu s-aputut da
la o parte din calealor, apoi l-au fluierat
\"Joscomuni\305\237tii!\"
eraun ritual ca
Tablou deja cunoscutde moldoveni.La
mai
de a-1
pe un
jandarmul trebuia
\303\256nc\303\256t

r\304\203m\303\256nea

sc\303\256ntei

c\304\203rat

teaf\304\203r!)

l\304\203s\303\256nd

\303\256n

urm\304\203

\303\256n

iat\304\203,

noastr\304\203

\305\243ara

s\304\203r\304\203cia

p\304\203duchii

P\304\203duchi-mutan\305\243i,
rou\304\203,

dup\304\203

\305\237i

genera\305\243ie,

rena\305\237tere

\342\200\236Chi\305\237in\304\203u\",

l\303\256ng\304\203

\303\256nv\304\203\305\243\304\203toare\",

zb\303\256rli\305\243i

\342\200\236de

s\304\203

anima\305\243i,

rom\303\242nesc

strop\305\237easc\304\203

trec\303\256nd

dou\304\203

m\303\256na\305\243i

\305\237i

ou\304\203

\342\200\236care

v\304\203zut

\305\237tie

b\304\203tr\303\256n

zbier\303\256nd:

rom\303\242ni

\303\256n

l\304\203sa

\303\256nainte

b\304\203t\304\203i

s\304\203-i

\305\243\304\203ran,

\305\243ap\304\203n

\305\243ipe

bol\305\237evicule!\"

\303\256nt\303\256i:
\342\200\236M\304\203,

I-am
troleibuz (ruta 21),erau tot din
a alcool
de Iu.
de buna
ca unor
cu o comportaremai dihai ca a
ca se
o noapte de cart pe corabia
a
caute
de
o
satisface
pentru
corturile
instalate
nu
ci
anumite instincte
undeva,
cele
puteri\".
de
sensuldeplin al cuv\303\256ntului: ei n-au legat un
n-au
un
ridicat
acest
pai pentru
pentru
popor, dar,
cu
idei fantasmagoricede
dealde
ziua
dreptul de a ne
pegard secredeBonapart\",ei
de noi, de a ne rebotezaneamul,
refaceistoria, de acum
unii venind de
limba. I-amauzit de multe ori pe
v\304\203zut

\303\256n

genera\305\243ie\",

\342\200\236noua

Ro\305\237ea

pl\304\203tit

r\303\256g\303\256ind

credin\305\243\304\203\",

\342\200\236rom\303\242ni

\303\256n

\342\200\236pohmileasc\304\203\"

dup\304\203

sar\304\203\"

s\304\203-\305\237i

c\303\256te

\342\200\236pe

\342\200\236ciuvih\304\203\"

a-\305\237i

\303\256n

\303\256ntre

ora\305\237

falnic\304\203

rom\303\242nismului

\305\237i

s\304\203

Ie\305\237iser\304\203

pu\305\237c\304\203ria\305\237ilor.

\303\256n

plin\304\203

strad\304\203

\342\200\236dou\304\203

Parazi\305\243i

\303\256n

cap\304\203t

aceast\304\203

\305\243ar\304\203,

a\305\243\304\203

\303\256ndoctrina\305\243i

\342\200\236apostoli\"

ni\305\237te

\342\200\236toat\304\203

asum\304\203

st\304\203

\305\237i

\303\256\305\237i

tr\304\203it\304\203

\305\237i

ace\305\237ti

\342\200\236apostoli\"

\305\243ara,

dincolo:
\342\200\236Noi,

strad\304\203

s\304\203

c\304\203-s
ast\303\256mp\304\203r

urle,

s\304\203

tari...

c\304\203-s

cu capul nostru\"...

interior:

din

al\305\243ii

\305\237i

basarabeni...\"

rom\303\242nii

lumina\305\243i,

Ei n-au
\303\256n

voastre

m\303\256inile

\342\200\236Cu

cei

nu-s

c\304\203

pu\305\243ini,

lumea ca

\303\256ngrozeasc\304\203

de nimeni.Ei ies
ca arate

observa\305\243i

s\304\203

c\304\203-s

s\304\203

mul\305\243i,

par\304\203

o speciea ideologieitotalitar-fasciste, a
xenofobia de
este agresivitatea
violente de
contra adversarilor
a metodelor
folosirea
caanomalie
saledin
trage
politici.
Legionarismul
Legionar-frontismule

c\304\203rei

esen\305\243\304\203

intoleran\305\243a,

\305\237i

for\305\243ei

r\304\203d\304\203cinile

politic\304\203

aceast\304\203

\"\305\243ara-mum\304\203\",

perioadade

nefast\304\203

mi\305\237care
rom\303\242neasc\304\203

ocupa\305\243ie

dup\304\203

40ai secoluluitrecut.

\303\256\305\237i

manifest\303\256ndu-se

la noi

\305\237i

1918,

\303\256ndeosebi

anii

\303\256ntre

\303\256n

30-

au preluat un alt
actualii
Tot de la
la fel de monstruos,condamnabil amoral, cum e \"pedofilisrom\303\242ni

n\304\203rav,

pe\305\237ter\304\203,

lupt\304\203

\305\237i

fronti\305\237ti-unioni\305\237ti

\305\237i

\305\237i

politic.

implicarea
copiilor jocurilepoliticemurdare.
din
a lui
debine s-arpotrivi pentru
Iu.
acum mai bine de un secol,
decunoscutul
aprecierile
socialict
Constantin Dobrogeanu-Gherea
asupra deform\304\203rilor
din
cauzate de oligarhia
perioada din a
mul\"

\303\256n

Adic\304\203,

C\303\256t

tab\304\203ra

ohlocra\305\243ii

belicoas\304\203

f\304\203cute,

Ro\305\237ea

rom\303\242n

rom\303\242neasc\304\203

politic\304\203

via\305\243a

doua

\303\256n

a secoluluiXIX.

jum\304\203tate

a
o parte de
oligarhie,care
de toate
a deposedat
(arii, scriaC.Dobrogeanu-Gherea,
a ajuns
drepturilesalepolitice
pe
poporul
nici n-ar exista...
ignorezecu
ea ceresau a
ceva, ea nu
oligarhiavrea ceva,
zice:eu vreau, eu cerori eu am
vrea,
nu; ea zice:
a
cere,
mai departe:
noastre,profesori
de
de
corespunz\304\203toare, aveau menireaca prin
cu
deajosun guvern
altul, mai
acuma
vederile interesele
depe
de
de profesori,tot prin
\"
directive politica
delocoriginali ca
nu
actualii \"apostoli\"
ci
luate
simpli epigoni,jalniciplagiatori ai metodelor
politicieni,
\"Aceast\304\203

minuscul\304\203

at\303\256t

formeaz\304\203

\303\256ntru

\305\243\304\203rii

s\304\203-l

parc\304\203

des\304\203v\303\256r\305\237ire,

C\303\256nd

s\304\203-l

\303\256nc\303\256t

\303\256ntreg

nesocoteasc\304\203,

c\303\256nd

hot\304\203r\303\256t

na\305\243iunea

hot\304\203r\303\256t,

...

na\305\243iunea

na\305\243iunea

\305\237i

ocupa\305\243ie

lips\304\203

strad\304\203

hot\304\203r\303\256t\"...

\"universit\304\203\305\243ile

\305\236i

s\304\203

b\304\203ie\305\243ilor

\305\237i

studioas\304\203,

aduc\304\203

b\304\203ncile

condus\304\203

\303\256n

\303\256n

c\304\203

mi\305\237c\304\203ri

unioni\305\237ti

ni\305\237te

concordan\305\243\304\203

\305\237coalelor;

extern\304\203...

\303\256n

A\305\237a

10

studen\305\243i,

mi\305\237c\304\203ri

s\304\203

\305\237i

tinerimea

at\303\256ta

s\303\256nt

strad\304\203,

d\304\203

din

gunoi\305\237tea

Au

politice

ei,

\303\256n

rom\303\242nii,

caracterul

trecute.

din vremuri demult

rom\303\242ne\305\237ti

vie\305\243ii

lor

care

tr\304\203s\304\203turi

na\305\243ional

izbitor cu modestia, cinstea,ospitalitatea,


cumin\305\243enia
acestfapt face
moldovenilor,
pentru moldoveni orice
r\304\203bdarea

contrasteaz\304\203

\305\237i

nesuferit\304\203

\305\237i

cu

convie\305\243uire

rom\303\242nii.

La drept vorbind, muntenii (rom\303\242nii) \"hicleni\"


n-au fost
nici
nici
tari.
nici
buni
mari,
priiatelisau
pentru noi, moldovenii,
nicic\303\256nd

\305\236i

fra\305\243i

binevoitori cu noi, de la

caream fi

putut

fapte

\303\256nv\304\203\305\243a

\303\256n\304\203l\305\243\304\203toare

de Dumnezeu.
acceptate
n-a fost descoperit
vreun merit oarecareal
istorie
ar
care
Moldovei,
putea servi moldovenilordrept
a
le
bate
cum o fac
motiv pentru a se pocloni
de alde Iu.
M. Cimpoi,N.
unii talibani ai rom\303\242nismului
D.
A.
etc.etc.care
Petrenco(u),
Dabija, Dragnev,
la vecini,
potcoavede cai
Din
c
a
l
a
ele
te-nchini!\"
fac icoane, tu, poporule,
\305\237i

\303\256n

rom\303\242nilor

\303\256nc\304\203

\303\256n

fa\305\243a

\305\242\304\203rii

at\303\256tea

ast\304\203zi

m\304\203t\304\203nii

\305\237i

Ro\305\237ea,

C.T\304\203nase

\"\303\256mbl\303\256nd

\303\256n

mor\305\243i

dup\304\203

\305\243ar\304\203

s\304\203

ele-\305\243i

Dimpotriv\304\203.

goni\305\243i

de

c\303\256te

ori muntenii

(AgnesaVasiloi)
noroculde

\303\256ncercau
\303\256\305\237i

prade,camtot de
ori ei,muntenii, se
denenoroc,deoarececu
erau
din
la caselelor
Moldovei,cu
era
acoloiar
de
(Munteneasc\304\203)

n\304\203v\304\203leau

at\303\256tea

Ori

asupra moldovenilor ca

mi\305\237ele\305\237te

s\304\203-i

b\304\203taie

pl\303\256ngeau

b\304\203taie

\305\242ara

\303\256n

urm\304\203ri\305\243i

Rom\303\242neasc\304\203

b\304\203tu\305\243i...Asta

\305\237i

\"neam

rom\303\242nesc\"

Var\304\203

p\303\256n\304\203

con\305\237tiin\305\243a

la moldoveni!

scriecronicarul,s-apornit

\305\236tefan-Vod\304\203,

dup\304\203

d\303\256nsul

cu
oasteasa.
domnul Munteniei-n.n.)
au
1473-n.
(noiembrie
n.) \303\256nconjurat cetatea
din cetate,
Radu-Vod\304\203
au
pre doamna sa
noapte fugit
toat\304\203

\305\236i

\303\256ntr-aceast\304\203

D\303\256mbovi\305\243a

Voichi\305\243a

\305\237i

\"Letopise\305\243ul

\305\242\304\203rii

98)

Da,

\303\256n

tot

anumite
pe toate

ce-auavut

Moldovei \",

\305\237i

(Radu,
lun\304\203

23

\303\256ntr-acea

\305\237i

M\304\203ria

l\304\203s\304\203

prefiica sa
Ureche,

\305\242ara

\305\237i

s-au dus la turci...\"


(Gr.

edi\305\243ia

perioadeale istorieinoi

II,

Bucure\305\237ti,

aveam

1958,p.

o superioritate

nu s-a
asupra rom\303\242nilor,
\
"unirilor\".
Paradoxul
cel
cataclismul
moldovenilor
pestecapul
lui
dintre moldoveni nici
mare a fost este
cov\303\256r\305\237itoare

direc\305\243iile

ab\304\203tut

c\304\203

\305\237i

nim\304\203nui

c\303\256nd

p\303\256n\304\203

o\305\237tenilor

11

cel Mare, cuceritoriai


de scaun al
domnitorilorrom\303\242ni!), nici genera\305\243iilor mai noi de moldoveni,
din ai
nu i-a
moldoprin cap ideea
le scoatemdin
duhul (spiritul) lor de
pe
neam romanesc
la
a
alipim cu tot cu
Moldovei!
ne-a
Morala
facem acestlucru
condamnabil.Neamurile au fost createde Dumnezeu a atenta la
ale
suflarea lor,ca la toate celelalte
\305\236tefan

nim\304\203nui

repet\304\203m,

D\303\256mbovi\305\243a

cet\304\203\305\243ii

tr\304\203snit

no\305\237tri

veniz\304\203m

s\304\203-i

s\304\203

rom\303\242ni,

(t\303\256rgul

r\303\256nz\304\203

s\304\203-i

\305\242ara-mum\304\203

p\304\203m\303\256nturi

\305\237i

cre\305\237tineasc\304\203

s\304\203

\303\256mpiedicat

\305\237i

\303\256nf\304\203ptuiri

\305\237i

e un

rului,

mare

Rom\303\242nii

cre\305\237tineasc\304\203

p\304\203cat.

separe,demult de-abinelea

s\303\256nt

\303\256ns\304\203,

nostru

letopise\305\243ul

\303\256n

c\304\203

r\304\203zboiul

lui

cu morala

certa\305\243i

\305\237i

Spune

cu turcii

Vod\304\203

\305\236tefan

Basarab,d\"omnul Munteniei, cu oasteasa


turcescu
domnii deprinprejur
ajutorul
n-aufost
crucii
de
ce paginilor du\305\237manilor...\" (Gr. Ureche,\"Letopise\305\243ul...\" p.

la Valea
\"\303\256ntru

\303\256l

M\303\256ntuito-

p\304\203m\303\256nte\305\237ti

Alb\304\203

a venit

\305\237i

c\304\203

\303\256mp\304\203ratului

cuv\303\256ntau

t\304\203\305\243iif

\305\237i

zic\303\256ndu,

r\304\203u,

c\304\203

\"to\305\243i

\303\256ntr-ajutor

\305\237i

cre\305\237tini-

\305\237i

104).

Uneltirileantimoldovene\305\237ti ale

rom\303\242nilor

\303\256n
c\303\256rd\304\203\305\237ie

cu

ca le
ocazionale
din pomelnicul
ce ne-aulovit
cu
putem
neamul de la
de zori al
zilelenoastre.
sale
de atunci
Ele (uneltirile)setrag din \"negura de vremi\",
geniulpopularal moldovenilor, temeiul unor fapte, evenimente reale,
carepe
a creatbalada
durute de
de o
ei de
vechimeaneamului
de documentautentic istoricce
du\305\237manii

crucii

n-au fost

cre\305\237tinit\304\203\305\243ii

\305\237i

\305\237terge

nici
sporadice,

u\305\237urin\305\243\304\203

s\304\203

\"r\304\203ot\304\203\305\243ilor\"

\303\256n

existen\305\243ei

cr\304\203patul

p\303\256n\304\203

\303\256nc\304\203

c\303\256nd

\303\256n

tr\304\203ite

\303\256nsemn\304\203tatea

\"Miori\305\243a\",

no\305\237tri,

str\304\203mo\305\237ii

\305\237i

l\303\256ng\304\203

oper\304\203

rarisim\304\203

folcloric\304\203

artistic\304\203

frumuse\305\243e

atest\304\203

\305\237i

mai
moldovenilor,
alarm\304\203

lansat

pe
cine
i

poart\304\203

v\304\203dita

viitoarelor
pestesecole

s\303\256nt
\305\237i

form\304\203

vr\303\256ncean
\305\237i

c\303\256t

alegoric\304\203,

aceice vor atenta la

\305\237erpe\305\237te)

genera\305\243ii

dar se poate de
din ce parte vor veni \"la apus de soare\"(pe

\303\256ntr-o

urma\305\237i

a unui semnalde
demoldoveni,prevenindu-

semnifica\305\243ie

\305\237i

cu celungurean

neamului mioritic

d\304\203inuirea

\"(rom\303\242n

transparent\304\203\342\200\224

din

Ardeal)...

furi\305\237,

. \"Iar cel

Rom\303\242nii

ast\304\203zi
\305\237i

de moldoveni
lor
cu surplus de fapte
comportarea
Multe din
ale
creatorului
genialeleprorociri
acestefapte le-amexpusdeja
\"Cruciada\".
prin

confirm\304\203

fa\305\243\304\203

\"Miori\305\243ei\".

necre\305\237tine\305\237ti

\303\256n

12

bro\305\237ura

* * *

Ce

vin\304\203

pot avea

moldovenii dintre Prut

ast\304\203zi

carele-au
de glierupte de la

istorieipentru nelegiuirilevecinilor

haps\303\256ni,

str\304\203bun\304\203,

de-asila

iar cons\303\256ngenii lor din

buc\304\203\305\243ile

ucrainiza\305\243i,

rom\303\242niza\305\243i,

Nistru

\305\237i

\303\256n
fa\305\243a

-cu

mo\305\237ia

ciop\303\256r\305\243it

vatr\304\203

rusifica\305\243i?

cutremur de
fenomen al naturii
sau
de
eveniment
istoric,social-politic
etc.)
atribuie mod arbitrar
dreptul dea pretinde la ultima
a moldovenilordin
pruto-nistrean,
n-au
care
nici puteau
moldovene\305\237ti,
iar
moldovenii(nu rom\303\242nii!)
ri-au acceptatcaraghioasa
de
ceade
\303\256n

temeiul

c\304\203rui

solar\304\203,

(eclips\304\203

alt\304\203

p\304\203m\303\256nt

sfid\304\203tor

\303\256n

rom\303\242nii
\303\256\305\237i

\305\237i

redut\304\203

spa\305\243iul

p\304\203m\303\256nturile

nicic\303\256nd

tradi\305\243ional

niciodat\304\203

popula\305\243ia

Rom\303\242ne\305\237ti,

\305\242\304\203rii

apar\305\243ine)

spe\305\243\304\203

\305\237i

apar\305\243inut

scornit\304\203

porecl\304\203

basarabeni\"?
Nu cumva
baza unirii cu

--

(\305\237i

ocupan\305\243i

\342\200\236rom\303\242ni

\303\256n

ulterioar\304\203

\305\237i

din

moldovene\305\237ti

\305\243inuturilor

colonizarea

Rom\303\242neasc\304\203

\305\242ara

la

dreapta Prutului

1862?

Mai
de Prut
nici un mod n-au
moldovenii de dincoace
la ea, deoarece
se
participat la aceaunire decin-au nici o
aflau
Asta
Rusiei.
al
doilea,
componen\305\243a
primul
de
te mirai
Moldovei,de n-ar fi fost
moldovenilordintre Prut
Milcov le-arfi venit
ideeaunirii,
cum nu le-avenit nici secole
la
mai
al treilea
noi prin ce manipul\304\203ri politice subterfugii ale
unioniste a
fost
aceaunire
ce
au avut de
moldovenii de pe urma ei.
La 1862 nu se
negura euforieiunioniste,
cu
cu
vremii
desc\303\256ntecele
celormai
presa
ai neamului rom\303\256nesc,
moldovenii,desmeticindu-se, au
\303\256n

\303\256nt\303\256i,

atribu\305\243ie

\305\237i

\303\256n

r\303\256nd.

\303\256n

h\304\203cuit\304\203

\303\256n

\305\242ara

r\304\203m\303\256nea

c\304\203

\303\256ntreag\304\203,

\305\237i

c\303\256ndva

\305\237i

\303\256nainte.

r\303\256nd

\303\256n

\305\237tim

for\305\243elor

\305\237i

\305\237i,

\303\256nf\304\203ptuit\304\203

r\303\256nd,

\303\256ndurat

\342\200\236foloase\"

esen\305\243ialul,

\303\256nc\304\203

st\303\256rnit\304\203

\303\256mpr\304\203\305\237tiase

\303\256n

vr\304\203jile

iscusi\305\243i

\305\237i

c\304\203

sim\305\243it

tot amarul

convie\305\243uirii

Cercet\304\203torul
ac\305\243iunile

rom\303\242nilor

\342\200\236pentru

acestei
mi\305\237c\304\203ri

I.

Lupa\305\237

\342\200\236alc\304\203tuise

lorcu
scria moldovenii
un comitetseparatist\"
rom\303\242nii.

c\304\203

\305\237i

\303\256n

mai

1866la o

lupta

\303\256ncepuser\304\203

Numero\305\237ii

ie\305\237ind

de

nemul\305\243umi\305\243i

respectarea
drepturilorMoldovei\".
separatiste,

\305\237amani

\303\256ndat\304\203

p\304\203rta\305\237i

manifesta\305\243ie

ai

de protest

contra rom\303\242nilor, au fost


de
munteni,
au fost multe
ciocniris\303\256ngeroase de pe urma
centrul
Miclescu.
a
fiind
Calinic
victime,
mitropolitul
ataca\305\243i

solda\305\243ii

declan\305\237\303\256nd

\303\256n

c\304\203rora

Ia\305\237ilor

r\304\203nit

\305\237i

\342\200\236\303\256nv\304\203lm\304\203\305\237ala

13

\305\243inut

la ora

p\303\256n\304\203

dou\304\203

moldoveneo
Nu e nevoie

trist\304\203,

\303\256nf\304\203\305\243i\305\237are

scrieI.

mas\304\203,

dup\304\203

stropit\304\203

cu

capitalei

d\303\256ndu-i

Lupa\305\237,

s\303\256nge\".

pe cineva separatismulera o
unire cu
expresiea revoltei moldovenilor,care s-au pomenit
oexpresiea
de
drepturilelor
lorde
de neam moldovenesc.
140
de
de
ani
Moldova
din dreapta Prutului a fost
Timp
unui intens proces
demuntenizare, de asimilareetnocultural\304\203,
ei fiind
drepturile salepolitice,social-economic
au manifestat permanent o atitudine
Guvernan\305\243ii de la
discriminatorie deetnia moldoveneasc\304\203 din
le-afost limitat accesulla guvernarea
a propriilor
aduc\303\256ndu-li-se
mereunumai conduc\304\203tori munteni ca
convingem

s\304\203-1

c\304\203

dup\304\203

c\304\203lcate

libert\304\203\305\243ile

c\304\203tre

\305\237i

esen\305\243a

p\304\203stra

a-\305\237i

rom\303\242ni;

voin\305\243ei

fa\305\243a

\305\237i

supus\304\203

str\303\256mtorat\304\203

\303\256n

popula\305\243ia

\305\237i

Bucure\305\237ti

Rom\303\242nia.

fa\305\243\304\203

Moldovenilor

\305\243\304\203rii

\305\243inuturi,

\305\237i

oc\303\256rmuiasc\304\203.

s\304\203-i

din

Aloca\305\243iile

dintre Prut

se

\305\237i

bugetul statului destinate pentru dezvoltarea Moldovei


Milcov totdeauna au fost
mai mici
celece
esen\305\243ial

dec\303\256t

altor regiuni
fapt carecu timpul a
transformat acest
moldovenescrom\303\242nizat (colonizat) cea
mai
provinciea Rom\303\242niei.
i-a silit pe moldovenii transpruteni continue lupta pentru
1989Partidul Moldovenilor,care,cu
drepturile lor,
a fost mototolit
de
serviciilorspeciale
pus sub
f\304\203ceau

tradi\305\243ional

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

p\304\203m\303\256nt

Aceast\304\203

s\304\203rac\304\203

\303\256napoiat\304\203

situa\305\243ie

\305\237i

deplorabil\304\203

s\304\203

cre\303\256nd

p\304\203rere

dup\304\203

c\304\203lc\303\256iul

r\304\203u,

\305\237i

rom\303\242ne\305\237ti.

Nu cumva dreptul imaginar asupra


dintre Prut
de a ne porecli
basarabeni\"ideologii
Nistru
grandorom\303\242ni
atribuie baza odioasei
a Sfatului
din 27 martie (9
p\304\203m\303\256nturilor

\305\237i

\342\200\236rom\303\242ni

\305\237i

\303\256n

hot\304\203r\303\256ri

\305\237i-1

\305\242\304\203rii

aprilie)1918?

dela
unirea
27/apr.9. Sfatul
Basarabieicu Rom\303\242nia\". (Istoria
datet
1972,
pag.308).
Laconicspus cu o
houimitoare, de
le-a
cu
sila.
Sfatul
nici
impus-o
despre
un
depomeneal\304\203 aceaistorie date despreagresiunea
contra RepubliciiDemocratice
Moldovene\305\237ti!
o anexare
a fost nu altceva
realitate,multmitizata
\342\200\236Mart

Chi\305\237in\304\203u

\305\242\304\203rii

Rom\303\242niei

indiferen\305\243\304\203

\305\237i

t\304\203r\303\256re

\342\200\236unire\"

armatelor

14

parc\304\203

\303\256n

aceast\304\203

\305\236i

\303\256n

rom\303\242ne

\303\256n

for\305\243at\304\203

Bucure\305\237ti

rom\303\242nilor

\305\242\304\203rii

cuv\303\256nt

hot\304\203r\304\203\305\237te

\303\256n

\342\200\236unire\"

la

Rom\303\242nia

p\304\203m\303\256nturilor

moldovene\305\237ti

dec\303\256t

dintre Prut

\305\237i

Nistru.

o cucerire

fost, de facto,
monstruoase
A

militar\304\203

\305\237i

net\304\203,

Argumente?

s\304\203lbatice.

din

ocupa\305\243ie

frunz\304\203

C\303\256t

codru

\303\256n

cele mai
pe
iarb\304\203

\305\237i

Nu e o
de
ci constatareaunui fapt evident
demonstrat.Numai documenteledin prezenta carte fac!..
Neamul moldovenilor, ciuda tuturor
bravad\304\203,

afirma\305\243ie

p\304\203m\303\256nt!

c\303\256t

\305\237i

\303\256n

colonizatorilor,

\305\237i

destinul

nestingherit

din

istoric

s\304\203u

str\304\203duin\305\243elor

ca

grea

aceast\304\203

\303\256ncercare

s\304\203-\305\237i

continue

de Dumnezeu.

h\304\203r\304\203zit

Dup\304\203

cum am mai

ocazii,neamurilenu apar din senin porunca


sau prin
a
unui partid pipicedist,
scriitorietc.
lor e un procesistoric
i
ar
ce sanevoios,
nimeni nu le poate strivi. Elenu pier,chiar
s-arafla

subliniat

cu alte

\305\237i

\342\200\236la

c\303\256torva

hot\304\203r\303\256rea

\305\237tiucei\"

odat\304\203

\303\256ndelungat

Na\305\237terea

au

teaf\304\203r

ie\305\237it

\305\237i

dac\304\203

n\304\203scut,

sub papucul rom\303\242nesc.


de ne-amfi potrivit
savantl\303\256co\305\237i

unioni\305\237ti,

de mult

noi

pipicediste alec\304\203rtularilor
numelecelorace

concep\305\243iilor

C\304\203

\305\237i

trebuia

s\304\203

purt\304\203m

ne-au
a hunilor, cumanilor, t\304\203taro-mongoliglia
lor, turcilor, cazacilor,
ungurilor etc.
au
cu
ba chiarmilenii,cu
secole,
botezul lor
moldovenilor.De ce le facem
anume
rom\303\242nilor?
Pentru caremerite
a-i anticipa, zicem,pe
a fost mai
turci? Cu ce
din 1918
cu
cea
cu turcii
evul mediu?Turcii n-au cutezat ne strangulezesuflarea
de neam, ne privatizeze
ne fure) patrimoniul spiritual
bisericile, ne bagecu sila pe istoria turcilor, stema steagullor
luau prada sau haraciul
pe icile eradrumul...
Da
de frumos se
ei
cu moldovenii:cu
de
nici
de
aluzie
cum
pe picior egalitate
Moldova
ar
fi
iar
moldovenii
noi,
Republicii
c\304\203lcat

str\304\203mo\305\237easc\304\203

le\305\237ilor,

c\304\203

A\305\237a

rom\303\242nii

c\303\256teva

\303\256nt\303\256rziat

\303\256n

s\304\203

\305\243ara

s\304\203-i

\342\200\236blat\"

l\304\203s\304\203m

s\304\203

rom\303\242nii

\342\200\236unirea\"

breaz\304\203

\303\256n

dec\303\256t

s\304\203

s\304\203

s\304\203

(cite\305\237te:

\305\237i

s\304\203

g\303\256t

\305\237.a.m.d.,

\305\237.a.m.d.

\305\237i

\303\256\305\237i

\305\237i

c\303\256t

ast\304\203zi

comport\304\203

uita\305\243i-v\304\203

umbr\304\203

stim\304\203,

m\304\203car

c\304\203

\305\237i

p\304\203m\303\256nturile

\342\200\236turce\305\237ti\",

turci\" sau \"turci basarabeni\".


Oare n-ar putea fi
pilda turcilor, domnilorguvernan\305\243i

\342\200\236basarabeni

urmat\304\203

rom\303\242ni?!

Ceice fac
\303\256n

scr\303\256nciobul

ast\304\203zi

politic\304\203

h\303\256rbuit
\305\237i

NATO,
comportare

s\304\203

evident

Bucure\305\237ti

c\304\203

se dau de-a

hu\305\243a

de politicanii
la
alergicu poalele
Europa
vijelie
desprenormelede

periculos,

rom\303\242ni

me\305\237terit

secoluluitrecut.

\303\256nceputul

la

S\304\203

\303\256n

at\303\256ta

br\303\256u

\303\256n

\305\237i

faci prin vorbe


cu statele vecine

civilizat\304\203

\305\237i

ipocrit\304\203

\303\256n

acela\305\237i

timp, cu

trup

\305\237i

suflet,

15

moral
financiar
antistatale, antimoldovene\305\237ti,
s\304\203

sus\305\243ii

\305\237i

presei

diversioniste,ultraretrograde,

for\305\243e

compromise
societatea
moldoveneasc\304\203
(screm\304\203turile

din

public\304\203

ni\305\237te

din interiorul

rom\303\242ne\305\237ti

noastre nu

\305\243\304\203rii

care

pentru opinia

gre\305\243oase

\305\237i

ale

unioniste

opinie

s\303\256nt

pentru

public\304\203

crimecontra statului, chiar


gata
o
de stat, pentru a
o conducere
de popor pe
caledemocratic\304\203 asta nu e oareculmeavicleniei perfidiei
moldoveni!),

lovitur\304\203

\305\237i

r\304\203sturna

\303\256n

folosind-o

Siguran\305\243ei,

cu

fr\304\203\305\243e\305\237ti

\305\237i

noastr\304\203?!

\305\243ara

miza pe
1918strategiacolonizatorilor

la

Dac\304\203

aleas\304\203

\305\237i

speciale

cic\304\203,

rela\305\243iile,

comit\304\203

s\304\203

s\303\256nt

for\305\243e

f\304\203\305\243i\305\237

brutal pentru a

\305\237i

contextul noilor
serviciilesecretebucure\305\237tene
aranjarea

apoi

moldoveneasc\304\203,

spiritual\304\203

statalit\304\203\305\243ii

la

Moldova

\303\256n

fond

a neamului

decapitarea
lor alipireateritoriului Republicii

\305\237i

distrugerea

moldovenilor,

\342\200\236speciale\"

rom\303\242ne\305\237ti,

scop:ruinarea

acela\305\237i

rela\305\243iilor

activit\304\203\305\243ile

\342\200\236dulciurile\"

\305\237i

autorit\304\203\305\243ile

realit\304\203\305\243i

ilegalesubversive,jocurilepolitice
urm\304\203rind
spiritualepretutindeniste

(secrete?)prefer\304\203
sofisticate

\305\237i

oricesuflare

europene

\303\256n

\303\256n

\305\237i

militar\304\203

for\305\243a

\303\256n\304\203bu\305\237i

\305\237i

Rom\303\242nia.

contra
Metodeleconspirative,diversionistede
a moldovenilor,contra statului moldovenesc permit
lupt\304\203

de neam

fiin\305\243ei

Rom\303\242niei

\303\256i

s\304\203-\305\237i

Comunitatea European\304\203, deoarece


e
noastre,
pe teritoriul
toate rece\"...
Orientareaspre
legionar-frontiste liberal-unioniste,
la
e oorientare de
neamului
moldovene\305\237ti
de a provoca confrunt\304\203ri
moldo-rom\303\242ne.
o obstina
nu
societate,
capabili la nimic.Ei
de
minoritar\304\203
a rom\303\242nilor din RepublicaMoldova
p\304\203streze
forfota

unionist\304\203

toat\304\203

\303\256n

\342\200\236curat\304\203\"

fa\305\243a

mum\304\203\"

trecut\304\203

\305\243\304\203rii

\303\256n

\342\200\236\305\243ara

r\304\203m\303\256n\303\256nd

aparen\305\243\304\203

\342\200\236la

for\305\243ele

v\304\203t\304\203m\304\203toare

\303\256n

r\303\256p\304\203

\303\256n

grupuri
\305\237i

rom\303\242neasc\304\203

\342\200\236lichiri\"

cu

(al\304\203turi

tratatul
prezentul

nicic\303\256nd

\305\243\304\203rii,

abia

dup\304\203

lec\305\243ie!

las\304\203

vor permite

lec\305\243ii.

\342\200\236\303\256ntor-

urm\304\203,

Ocupa\305\243ia

Asta ar trebui

s-o

\305\237tie

\305\237i

at\303\256ta

s\304\203-1

c\304\203

\305\237i

nu

nu

aremintea sa de pe

actualii
careclocesc amar de vreme
Cotroceni,
nu vor
ratifice numai din cauza
locde
RepublicaMoldovapentru abun\304\203

moldo-rom\303\242n

g\304\203g\304\203uzi,

Moldovanul

\303\256n\305\243elepciunii

proiect le

16

popula\305\243iei

rom\303\242nii.

etc.)Moldovenii

evrei,

ru\305\237i,

vine la izvorul
1918i-a fost o
ai Palatului de la

dup\304\203

chiria\305\237i

\303\256n

reprezint\304\203

etnice ucraineni,

constituindmajoritatea
loc\304\203ri\"

afar\304\203

s\303\256nt

etnic\304\203

adic\304\203

duc\304\203

rela\305\243iile

unioni\305\237tii

celelalte

\305\237i

statalit\304\203\305\243ii

\305\237i

toloac\304\203

\303\256n

face mendreleunioniste.

S\304\203

\305\237i

guvernan\305\243i

v\304\203

mai

pune\305\243i

pofta-n cui, domnilor,

rom\303\242ni!

acestor
o
de uneltirile neocolonizatorilor,
carene-au
adus la bariera dincolodecare
de acum prind chipul unui mare
istoriei,
neamului nostru. Dreptatea
e de partea
Neamul moldovenilore un neam vechi cu
cu
milenare,
cu
de neam moldovenesca
istoria sa proprie
tuturor moldovenilor
pe acestemeleaguri
veacurilor
de-alungul
continuitatea sa.
la drum
marecu noroculistoric
(Ion Moldovanu)
cinstim acestneam,
de
avem
cunoa\305\237tem istoria.
ocrotim
cu
al
nostru...
el,
Iar noi,moldovenii,

p\304\203m\303\256nturi,

st\304\203p\303\256nii

atitudine

civic\304\203

mai

p\304\203cat

\305\237i

t\304\203cerea

noastr\304\203

\303\256n

proverbial\304\203

\303\256n

fa\305\243a

fa\305\243a

str\304\203mo-.

istoric\304\203

urma\305\237ilor

noastr\304\203.

tradi\305\243ii

\305\237i,

esen\305\243ialul,

con\305\237tiin\305\243a

tr\304\203itori

str\304\203mo\305\237e\305\237ti,

du-\305\237i

\305\236i

\303\256n

S\304\203

s\304\203-1

lu\304\203m

fa\305\243\304\203

r\304\203bdarea,

\305\237ilor

s\304\203

serioas\304\203

\342\200\236ie\305\237i

min\304\203\".

s\304\203-i

sfin\305\243enie.

p\304\203str\303\256n-

ast\304\203zi:

C\304\203-i

S\304\203

grij\304\203

Ion

Mo\305\237

Roat\304\203,

\"Unirea\"

Siguran\305\243a

\305\237i

asupraunordocumentesecrete
inedite,anul1918)

(Reflec\305\243ii

\305\237i

Cuv\303\256nt

\303\256nainte.

de
cititorilor o culegere
prezenta carte punem la
documentesecrete inedite ce de
serviciilorspeciale
ale
ale
armate
(Siguran\305\243a)
parte,
ocupa\305\243ioniste
Rom\303\242niei
1918
Democratice
teritoriul
regale
pe
Republicii
Prin

dispozi\305\243ia

activit\304\203\305\243ile

\305\243in

\305\237i

\303\256n

poli\305\243iei

\305\237i,

for\305\243elor

\305\237i

\303\256n

Moldovene\305\237ti.

Ne-amlimitat la anul 1918


anume evenimentele acelui
pentru
deosebite soarta poporuluimoldovenesc,
prilejuiesc
de acum aproape de un secol,celemai aprinse contradictorii
c\304\203

an, cu
iat\304\203

urm\304\203ri

\303\256n

\305\237i

discu\305\243ii,

fiind,

\303\256nchipuite

totodat\304\203,

obiectul a tot felul de

falsific\304\203ri

mitiz\304\203ri,

ne\303\256nchipuite.

\305\237i

Ideilenoastreexpuse

istoricenu au
de documentele
le-au sugerat materialele
de-adreptul
de
al\304\203turi

anticipat. Ni

ap\304\203rut

arhiv\304\203

s\303\256nf

\305\237i

a acestora.
de ordin financiar nu
mult
din cauza
Regret\304\203m
am putut scoatela lumina zilei
doar o
parte din volumul de
documente
de
cu
Cu toate acestea,
chiar
documentelece
loc prezenta
volum redus,
asupra dedesubturilorunor fenomene
rodul unei

cercet\304\203ri

minu\305\243ioase
c\304\203

dificult\304\203\305\243ilor

mic\304\203

dec\303\256t

dob\303\256ndite

c\304\203

\305\237i-au

vars\304\203

\305\237i

destul\304\203

\303\256n

g\304\203sit

asupra modului

rom\303\242nesc,

\303\256mprejur\304\203rile

\305\237i

s\304\203

z\304\203mislit

fi

18

atunci

refugia\305\243i

la

regimului militar ocupaa siluit

careacestadin

abat\304\203

for\305\243\304\203

\305\237i

\303\256n

activit\304\203\305\243ile

\303\256n

evenimenteledin perioada

pruto-nistrean,nevoindu-le se
cursul
impus prin
bucure\305\237teni,

p\304\203rere

\303\256ntr-un

edi\305\243ie,

lumin\304\203

procesesocial-politice
legatede

\305\243ionist

ar

s\303\256ntem

trud\304\203.

at\303\256ta

istoric\304\203

urm\304\203

respectiv\304\203

s\304\203

spa\305\243iul
s\304\203

\305\237i

\305\237i

vicle\305\237ug

c\304\203tre

Ia\305\237i.

documentelor
pentru publicaren-am avut
alegerea

fost firesc acestlucru)

\303\256n

de la mersul lor firesc


ia
de
diriguitorii

elucid\304\203m

\303\256n

inten\305\243ia

(de\305\237i

exclusivitate numai activi-

cu caracter
represivalesiguran\305\243ei.

t\304\203\305\243ile

Cu

Dimpotriv\304\203.

unor

excep\305\243ia

accente acestsensdin capitoluldedicatspecialorganelor


o
ce
starea de
pentru
de
spirit a
regimului de
Nu ascundem
acestaa fost scopulprincipal,
a\305\237a-numita \"unire\".
a
la
ceatitudine au
deoarece,
ale
avut masele
moldovene
din
Prutului
de
largi
a pune punctul pe \"i\"
\"unire\"
privind problema
\303\256n

Siguran\305\243ei,

am avut

deosebit\304\203

\303\256n

popula\305\243iei

reflect\304\203

informa\305\243iile

predilec\305\243ie

b\304\203\305\237tina\305\237e

privin\305\243a

ocupa\305\243ie

\305\237i

fa\305\243\304\203

c\304\203

noastr\304\203,

p\304\203rerea

dup\304\203

\303\256ntrebarea

r\304\203spunde

popula\305\243iei

st\303\256nga

\303\256nseamn\304\203

de

baz\304\203

\303\256n

\303\256n

siluirea

1918din

evaluarea evenimentelor
anului

anume:ce a fost
voin\305\243ei

\303\256ntr-adev\304\203r

\303\256n

acelan

poporului,o alipire cu

fa\305\243\304\203

discu\305\243iile

militar\304\203

for\305\243a

\305\243ara

noastr\304\203.

\305\236i

voie sau o
a \"Basarabiei\"
la

de

\"unire\"

bun\304\203

Rom\303\242nia?

Cititorul va
carte uneledocumentece
detalii la prima vedere,ne\303\256nsemnate
din cadrul istorical anului
ne introduc atmosfera vremii, ne fac
1918, carecu

\303\256n

g\304\203si

aceast\304\203

\305\237i

reflect\304\203

\303\256n

\303\256ns\304\203

s\304\203

u\305\237urin\305\243\304\203

caracteristice socialaicia trupelor


armate
acestedetalii, credem,vor putea servi
calitate defragmente autentice din mozaicul vremii, ascunsede
ochiilumii,
acum,dar care foarte oportunepentru o
a tabloului
cu
pentru restabilirea,

mai bine uneleelemente


de
politicedin teritoriul moldovenesc
\303\256n\305\243elegem

baz\304\203,

dup\304\203

rom\303\242ne\305\237ti.

vie\305\243ii

interven\305\243ia

\305\236i

\303\256n

cercet\304\203torilor

ne\305\237tiute

munc\304\203

unei

s\303\256nt

p\303\256n\304\203

minu\305\243ioas\304\203

p\304\203rticic\304\203,

p\304\203rticic\304\203

cu

din trecutul nostru, deformat

realit\304\203\305\243i

at\303\256ta

rea-voin\305\243\304\203.

Prezenta culegerepoate fi de folos pentru un cerc larg de


cititori, specialpentru tineretul studios, caremanifest\304\203 interes
cu
trecutul
va dori
completeze
din realitatea anului 1918.
informatorilor Siguran\305\243ei,
Notele
cum eleerau
a divulga numeleacestora
der\304\203spundere pentru
de
organelor persoanelor
\305\237i

\303\256n

pentru

\305\243\304\203rii

cuno\305\237tin\305\243ele

s\304\203-\305\237i

\305\237i

ni\305\237te

am\304\203nunte

agen\305\243ilor

prezentate

\305\237i

f\304\203r\304\203

canalizate

c\304\203tre

Siguran\305\243\304\203

Lipsa de

cuno\305\237tin\305\243\304\203.

se

operativ\304\203

posesia
expediate
de
expeditor
noastr\304\203

au nimerit

coresponden\305\243\304\203,

respectiv

f\304\203r\304\203

fi

semnate

a\305\237a

sub uneledocumentede

coresponden\305\243\304\203

acestea indescifrabilesau
nr. 2 ale
d
e
copii peexemplarele
la organul
de
Exemplarele dublaj
erau anexatela dosarul
de
zilele
norme de secretariat

faptului

adresa\305\243ilor.

documentelor

\303\256ntocmai

s\303\256nt

\305\237i

isc\304\203lituri

datoreaz\304\203

poli\305\243iei

(acelea\305\237i

c\304\203

c\304\203

s\303\256nt

\303\256n

r\304\203mase

regul\304\203,

exist\304\203

\303\256n

\305\237i

noastre).

19

aici la 1918
documenta\305\243ia
organele
demanuscris,
era
de
seperfecta mai mult sub
de
unele
Din cauzaperioadei
de
\303\256ndelungate
documentelor
s-au decolorat
.
pentru
a unor executoride
Mai
la aceasta caligrafia
din acestecauze,pe alocuri,cu toate
manuscrise.
\303\256n

c\304\203

Men\305\243ion\304\203m

form\304\203

p\304\203strare,

cerneal\304\203

folosit\304\203

m\303\256n\304\203.

variet\304\203\305\243i

sim\305\243itor

proast\304\203

\305\237i

c\304\203

Regret\304\203m

noastre,unelecuvinte fraze au
lor contextul documenteloreste

str\304\203duin\305\243ele

nedescifrate.
prin semnede
toate celelalte
cazuri punctelede
r\304\203mas

\305\237i

[...].

\303\256n

luate

suspensie

scris\304\203

\303\256ndeplinirea

ad\304\203ug\304\203m

Omiterea

Siguran\305\243ei

adic\304\203

suspensie

\303\256n

mai multe
din documentul citat, care
s-au extrasnumai alineatele
ce corespundtemei abordatede

\303\256nseamn\304\203

informa\305\243ii,

autori, sau

c\304\203

c\304\203

un

momente

neesen\305\243iale

esen\305\243ei

\303\256n

parantez\304\203

indicat\304\203

informa\305\243iei

con\305\243ine

document a fost redus de noi, prescurt\303\256ndu-1 de


cititorului asupra
scopuldea concentra
\303\256n

aten\305\243ia

din

\305\237i

considerentedeeconomisire
a

spa\305\243iului.

pe gradul evoluat de informare a cititorului modern,


o parte din documente expusespre judecatalui
a fi
de
din partea
Multe documente,
cum vom putea observa,
pecetea
a
xenofobiei
ideologiei
panrom\303\242nismului
pretutindenist
De
locuitorii
noastre,carese \303\256mpotriveau ocupan\305\243ilor,
erau
de agentura
indiferent de na\305\243ionalitatea acestora de faptul de erau ei
\"jidani\",
ori nu.
cititorii vor
al
spiritul ideologic
documentelor
citate vor
nemijlocit
faptelor pecareele
Miz\303\256nd

mult

s\303\256nt

f\304\203r\304\203

\303\256nso\305\243ite

l\304\203muriri

noastr\304\203.

poart\304\203

dup\304\203

\305\237i

pild\304\203,

laolalt\304\203

rom\303\242ne\305\237ti.

to\305\243i

\305\243\304\203rii

numi\305\243i

\"bol\305\237evici\",

siguran\305\243ei

\"str\304\203ini\",

\305\237i

bol\305\237evici

Sper\304\203m

c\304\203

\303\256n\305\243elege

p\304\203trunde

\305\237i

le

\303\256n

esen\305\243a

con\305\243in.
\303\256ngrijitorii

textelor

u\305\237or

edi\305\243iei

nu

\305\237i-au

gramatical\304\203 a
permis corectarea

reproduse.

cu
Aducemsinceremul\305\243umiri tuturor persoanelor
patriotic
moldovenescde pe ambelemaluriale Prutului, careprin eforturi
neordinareau
materialele
de
necesare,
sim\305\243

ob\305\243inut

posibil\304\203

arhiv\304\203

Jac\303\256nd

editareaacestei

c\304\203r\305\243i

Autorii
20

I. Un
de ianuarie

\303\256nceput

primul

b\303\256ntuia

din

nedrept

\305\237i

ambi\305\243iile

placul lor.

dup\304\203

Rom\303\242niei

slobozi

ni\305\243el

la

b\303\256rne\305\243ul

mai

ca

Visa

care pe atunci
\305\237i

\303\256mbrace

m\304\203cel

\303\256n

s\304\203

Carpa\305\243i

nou\304\203,

se

\303\256n

preg\304\203tise

s-autrudit
a

Europa.Pentru
din
cu
din grosca din
Sloganul
s\303\256rg

na\305\243ional\",

expansiunea

sub\303\256n\305\243elege

la

\303\256n

istoriografia

au fost

Rom\303\242niei,

rom\303\242neasc\304\203

\303\256n
\305\237i

\"n\304\203zuin\305\243ele

se

cu scoabede

b\304\203tute

fiec\304\203rui

con\305\237tiin\305\243a

micla mare.Cu timpul, acestevoroave s-au dizolvat


neamului rom\303\242nesc
i-ar lipsi

hemoglobina

c\304\203ruia

aceast\304\203

\303\256n
genera\305\243ie

nimeni

ast\304\203zi
\305\237i

nu-\305\237i

mai

rom\303\242n,

de

\303\256n

un

\303\256nchipuie

rom\303\242n

cese transmite din

ereditar\304\203

substan\305\243\304\203

\305\237i

rom\303\242ne.

na\305\243iunii

negre\305\237it,

c\304\203priori

a-\305\237i

mai

dolofan\304\203,

de veacuri alerom\303\242nilor de pretutindeni\", prin care,


a

de

n\304\203stru\305\237nice

curate

cu calificativele \"visul de aur\", \"idealul


teritorial\304\203

n\304\203ravurile

\305\237i

r\303\256nd,

icoan\304\203

nici ei

rochi\305\243\304\203

celemai

fac\304\203

\303\256ns\304\203

cu
pe trup o
pestePrut, spre apele

\"\305\243ara-mum\304\203\"

de noi teritorii

acapar\304\203rile

fa\305\243a

par\304\203

s\304\203

deceniila

d\303\256mbovi\305\243eni,

\"unire\"

at\303\256t

m\304\203sur\304\203,

lumii mai

\303\256n

erau

ve\305\237m\303\256nt,

Ideologii

timp.

egal\304\203

dorin\305\243e

ni\305\237te

s\304\203

spre nord de

p\303\256n\304\203

primenirede

aceast\304\203

de

ghiontit\304\203

bat\304\203

dodoloa\305\243\304\203.

l\304\203rgite

nu-i lipseau

mic\304\203,

\305\243ar\304\203

Nistrului,

de
acel
ale puterilor mari de a croi
imperiale
\303\256n

\305\243\304\203rile

de

c\303\256t

regale,
celormari.Demult era
poalele

imperialist banditesc,

r\304\203zboi

cauzat,
aflate la paroxism dintre
implicate

Europei

zdrav\304\203n\304\203,

\303\256nc\304\203

ale frontului,

p\304\203r\305\243i

contradic\305\243iile

harta

Pe continentul european
1918...

anul

mondial.Un

r\304\203zboi

ambele

continental,

cu noroc...

v\303\256nt\303\256\305\237or

genera\305\243ie.

la
de
declaraseneutralitatea, se
la
agitasenespusde mult privind cum lupii imperiali,
r\304\203zboi

\303\256nceput

De\305\237i

Rom\303\242nia

\303\256\305\237i

m\304\203cel,

participan\305\243i

rup

pentru

neutralitatea

sinehalci zdravene din teritoriile

sa,risca

s\304\203

cu \"idealul

r\304\203m\303\256n\304\203

na\305\243ional\"

Oligarhia

politic\304\203

dup\304\203

r\304\203zboi

spulberat

\303\256n

rom\303\242neasc\304\203

f\304\203r\304\203

celepatru
timp

str\304\203ine,

vreo

iar

ea,cu
de

buc\304\203\305\243ic\304\203

poman\304\203

\305\237i

v\303\256nturi...

de doi ani la

r\303\256nd

de la

\303\256nce-

21

putui

sau

a tot ezitat, fiind

r\304\203zboiului

intre

nu

s\304\203

r\304\203zboi.

\303\256n

de un singur

fr\304\203m\303\256ntat\304\203

neutralitatea,

Declar\303\256ndu-\305\237i

Peo
pecarele putea avea depeurma lui.
la

numai

r\304\203zboi.

c\303\256\305\237tigul

Imagineaunei

m\304\203lai.

marea,o exaltau
denebunia

Rom\303\242nii

c\303\256nd

\303\256n

c\303\256nd

imaginatul

ni\305\237te

\303\256n

c\304\203,

cazde

cu numeleei.

\305\243ara

\305\237i

mun\305\243ii

fi

\305\237i

c\303\256\305\237tigul.

Numai din

pu\305\243in.

cu

r\304\203zboiul

\303\256nchipuindu-\305\237i

ghia\305\243\304\203

faptul

\305\237i

c\303\256\305\237tig,

g\303\256ndea

pl\304\203cerii,

n\304\203p\304\203deau

mizeriilelui

toate

pierderile

\305\237i

\"\303\256ntregite\",

\305\237i

la nebunie.Transilvania putea
la pierderise
mai
fiori de

p\303\256n\304\203

Turmentat\304\203

dodoloa\305\243e

\303\256ns\304\203

visau numai
cu

g\303\256ndurilor

Vr\304\203biu\305\243ele

intre

g\303\256ndea

c\303\256nt\304\203rea

\303\256nchipuit\304\203

balan\305\243\304\203

s\304\203

g\303\256nd:

se

pierdeatotul:

\303\256nfr\303\256ngere,

\305\237i

erafoarte
nu
ziarelor
carese
societatea
paginile
partidelor politice,
de atunci ca buruienelepe loc
ploaie.Carul
era
satanic
de
multitudinea
de
politic
partide partras
ca fabula lui Ivan
toate
Racul
Partidelepoliticemajoritare s-au divizat
care
unii la blocul
Dar cinenu

risc\304\203

zical\304\203

Aceast\304\203

c\303\256\305\237tig\304\203.

\303\256n

frecvent\304\203

\303\256n

plodiser\304\203

rom\303\242neasc\304\203

rom\303\242nesc

tidu\305\243e

dup\304\203

nepr\304\203\305\237it

zg\303\256l\305\243\303\256it

\303\256n

\305\237i

direc\305\243iile

\305\237i

Kr\303\256lov

\303\256n

\305\236tiuca\".

\305\237i

\"germanofili\"

\305\237i

\"antanti\305\237ti\",

\303\256ntre

tr\304\203geau

\305\243ara

d\303\256n\305\237ii

\"Leb\304\203da,

\303\256n

Puterilor Centrale(Germania,Austro-Ungaria
la Antanta
erau
\"r\304\203zboinicii\".
Un curent
Anglia, Rusia, Italia).
de
l-au
constituit
puternic printre partidele
au
de
care,pentru o
pe
neutralitate. Reprezentan\305\243ii celuide-alpatrulea curent,
stilul
curat rom\303\242nesc, propuneau se
cu
se va
se va stabili
Numai atunci,
trebuie intre
de partea blocului
spuneau ei,
\305\237.a.),

(Fran\305\243a,

al\305\243ii

Ace\305\237tia

guvern\304\203m\303\256nt

anumit\304\203

perioad\304\203,

\"pacifi\305\237tii\",

s\304\203

reu\305\237it

men\305\243in\304\203

pozi\305\243ii

\305\243ara

\303\256n

s\304\203

tradi\305\243ional,

\303\256nsenina

situa\305\243ia

ca

s\304\203

Situa\305\243ia

intern\304\203,

extern\304\203

a vremii

era caracterizat\304\203 ca
superficial\304\203,

ne\303\256nchipuite
f\304\203c\303\256nd
mi\305\237c\304\203ri

ba
22

\303\256nspre

sam\304\203,

p\303\256n\304\203

contradic\305\243ii,

\305\237i

\303\256n

\"f\304\203r\304\203

plin\304\203

unui

fl\304\203c\304\203rile

din
spectaculoase

PuterileCentrale,ba

politic\304\203
\305\237olduri,

\303\256nspre

f\304\203r\304\203

socialist\304\203

c\303\256rm\304\203,

f\304\203r\304\203

decontraziceri'*

p\303\256lp\303\256iau

atunci, iar elita

baz\304\203,

\303\256n

influen\305\243at

\303\256n

politic\304\203

\305\237ov\304\203itoare

Dobrogeanu-Gherea).
De
jur
bun\304\203

r\304\203zboi

de
a
c
are
regale,
presa

plin\304\203

Rom\303\242niei

directiv\304\203,
(Constantin

c\303\256nd

p\303\256n\304\203

cu el laurii victoriei.

\303\256mpreun\304\203

instabil\304\203

mod directpolitica

\303\256n

s\304\203

culeag\304\203

pacient\304\203

\303\256nving\304\203torul.

\305\237i

Rom\303\242nia

biruitor

a\305\237tepte

rom\303\242neasc\304\203

a\305\243\303\256\305\243\304\203toare

Antanta,

de
juca

r\304\203zboi

propor\305\243ii

\"t\304\203n\304\203nica\",

de anumite pofte,

uit\303\256ndu-se

piezi\305\237

\305\237i

is-

coditor la

pe care i-1 propunea un blocbeligerantsau altul.

pre\305\243ul

Continua
trebuia
respectat,

tratate

\303\256ncheie

s\304\203

intre

s\304\203

\303\256n

r\304\203zboi

avea

Rom\303\242nia

le-arfi
pe care,
de partea ambelor
opuse.
secretcu Germania altul de

interna\305\243ionale
deodat\304\203

un tratat

cu Austro-Ungaria.La 17iulie
guvernului

cuno\305\237tin\305\243a

dac\304\203

lag\304\203re

1914

au adus la

Antantei

reprezentan\305\243ii

acordullor de a

rom\303\242n

alian\305\243\304\203

\305\237i

sus\305\243ine

preten\305\243iile

asupra Transilvaniei, ce
parte din teritoriul Ungariei,
la
Puterilor Centrale.
Rom\303\242niei
schimbul
ca balsamul la
Antantei
le-a
venit
Propunerea
diriguitorilor
De
ei au uitat de
de austrieci de tratatele
f\304\203cea

Rom\303\242niei

\303\256n

r\304\203zboi

particip\304\203rii

\303\256mpotriva

rom\303\242ni

ran\304\203.

nem\305\243i,

emo\305\243ie

anterioare

cu

\303\256ncheiate

\305\237i

acestora.

\305\243\304\203rile

a fost

desprepropunerileAntantei

Informa\305\243ia

\305\237i

pe

dezdediminea\305\243\304\203

afla

deja

18iulie 1914,

ambasadorulgerman la

mas\304\203,

nepus\304\203

de externe

cabinetul ministrului

\303\256n

imediat de

captat\304\203

serviciilesecreteale Germaniei chiar a doua zi, la


rom\303\242n

se

Bucure\305\237ti

transmi\305\243\303\256ndu-i

GermanieiWilhelm al II-lea
Mesajul
regele
a
Carol I, prin caresecerea\303\256ndeplinirea de
Rom\303\242nia
sale de Puterile Centrale.
cu
La 18octombrie
1914
o
Rusia (\"Acordul Sazonov-Diamandi\,")
conform
promiteRusiei
neutralitate
schimbul recunoa\305\237terii din partea guvernului
rus a drepturilor
asupra Transilvaniei.
c\304\203tre

\303\256mp\304\203ratului

c\304\203tre

Rom\303\242niei

obliga\305\243iunilor

fa\305\243\304\203

Rom\303\242nia

\303\256ncheie

secret\304\203

conven\305\243ie

c\304\203reia

amical\304\203

\303\256n

Rom\303\242niei

R\304\203zboiul

sc\304\203p\304\203tase

Antantei

ceruri).

\303\256n

plus,

s\304\203

4 luni. Un
total\304\203.

de

continuau

rom\303\242nii

t\303\256rgul.

\303\256n
\305\237ov\304\203ieli

\305\237i

a\305\237tept\304\203ri

\305\237i,

de partea
cum a mai pomenit mai sus, alipirii
se afla
sus
(cocost\303\256rcul comercializat
intr\304\203

r\304\203zboi

\303\256n

dup\304\203

rom\303\242n

\303\256n

\303\256nc\304\203

ca
pas foarte riscant pentru o
chiar
fiind
geografic
epicentrulpojarului
de imperiile inamice Germania Austro-Ungaria.
economic militar, ca resursele
permiteau
un

\305\243ar\304\203

aflat\304\203

poten\305\243ialul

pauz\304\203

Rom\303\242nia

fost, de fapt,

cle\305\237te

Rom\303\242niei

la

cu
la statul

Rom\303\242nia,

ca

\303\256ndelungat\304\203

condi\305\243ia,

Transilvaniei

urm\304\203,

amiaza lui, iar

o
14august 1916

A mai urmat

celedin

dup\304\203

\303\256n

sl\304\203b\304\203noag\304\203

str\303\256ns\304\203

\305\237i

\303\256n

\305\237i

\303\256i

\305\237i

duc\304\203

r\304\203zboi

acest

r\304\203zboi

\303\256ndelungat

Pericolulnu s-a

l\304\203sat

\305\237i

\305\243\304\203rii

pe umerii
pentru ea ar
s\304\203i

mult

a\305\237teptat.

firavi
fi

nu

\303\256nsemnat

Nu

mai mult de 3o catastrofa


nici

trecuser\304\203

dou\304\203

23

intrarea

dup\304\203

s\304\203pt\304\203m\303\256ni

Rom\303\242niei

\303\256n

r\304\203zboi,

c\303\256nd

parte din

bun\304\203

ei a fost mototolit\304\203 de trupele germane,superioarenumeric


La Turtucaia glorioasele
au suferit o
25de mii de prizonieri
(multe mii de
de inamic).Spre
lui noiembrie1916
armatele Puterilor

armata
\303\256n

\305\237i

militar\304\203.

iscusin\305\243\304\203

ireparabil\304\203

\303\256nfr\303\256ngere

f\304\203cu\305\243i

ora\305\237ul

ocup\304\203

a armatei, a
a

mum\304\203

(centrul

mor\305\243i

\305\237i

sf\303\256r\305\237itul

Centrale
unei

rom\303\242ne

o\305\237ti

general\304\203

regelui,parlamentului

popula\305\243iei

p\304\203r\305\243i

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

\305\237i

\303\256n

\"sp\304\203rg\304\203torului

jude\305\243e

\305\236iret.

r\303\256ul

lovitur\304\203

\303\256nc\304\203

bulgare,feldmare\305\237alul Mackensen,ar fi
pentru
lumii.PuterileCentrale
de-acumcapacul de

Rom\303\242nia

\303\256nsemnat

tr\304\203geau

sf\303\256r\305\237itul

peste\"marisima\"

pomenire

\305\243ar\304\203

\305\237i

deexterneal Austro-UngarieiOttocarCzernin
dela Viena, carese stipula
cazde victorie, Austro-

ministrul

semneaz\304\203

Documentul

\303\256n

c\304\203,

Ungariei revenea

teritoriul
\"idealul
pentru

\303\256i

Rom\303\242nia

\303\256n

Acesta putea

Rom\303\242niei.

\303\256ntreg

de
de pretutindeni.

rom\303\242nilor

ve\305\237nic\304\203

rom\303\242neasc\304\203.

13martie 1917cancelarulGermanieiBethmann-Holweg

La

pl\304\203tit

\305\237i

celepatru
a
se oprisecu frontul pe
o
de fronturi\", a comandantului armatei germano-turco\303\256nc\304\203puse

Inamicul

moldovene\305\237ti.

\305\243ara-

a guvernului, precum

Moldovadin dreaptaPrutului

Rom\303\242nie

\303\256ntreaga

Ia\305\237i).

din

retragerea

A urmat

Bucure\305\237ti.

na\305\243ional\"

\305\237i

fi

de aur\"

\"visul

pre\305\243ul

al

Rusia eramare tare,


nu putea nici visa
la
demult curgea
cu toate
la
delicioas\304\203.
Dar
de la o vreme,un
cu noroc
pentru
toate
tocmai din partea locului
careerau
lor
Basarabiei.
A fost o
din Petrograda scosRusia din
nu
un
nenoroc
din
Antanta,
pentru
grea
pentru
a fost scris zodia rom\303\242nilor (sau
li-i
Rom\303\242nia.
unde pierd
trebuie
lor, ei
Groaza
unei
a
pe continent pentru
timp

At\303\256ta

Rom\303\242nia

c\303\256t

\305\237i

la o Basarabie
saliva
se

anexat\304\203

c\303\256nd

g\303\256ndea

aceast\304\203

\303\256n

\303\256ngropate

r\304\203zboi.

Revolu\305\243ia

\303\256ns\304\203

alia\305\243ii

\305\237i

\305\237i

\303\256n

A\305\237a

a\305\237a

\303\256n

fa\305\243a

guvernele
chiar

escalad\304\203ri

lag\304\203re

amenin\305\243\304\203rile

adversarilorpe

de a curma
a creaun \"cordonsanitar\" pe Nistru

24

Rom\303\242niei

fele\305\237agul)

c\304\203

c\303\256\305\237tige...

revolu\305\243iei

europenedin ambele

\305\243\304\203rilor

dec\303\256t

s\304\203

neap\304\203rat

alia\305\243ii

puternic\304\203

bat\304\203

privin\305\243a

pierdere

Angajamentul

s\304\203

\303\256ncepe

v\303\256nti\305\237or

rom\303\242ni

\303\256n

\303\256i

buc\304\203\305\243ic\304\203

iat\304\203,

speran\305\243ele

c\304\203

\"\305\243ara-mum\304\203\",

de

r\304\203zboi

c\303\256mpurile

eramai
de
lupt\304\203.

\"Basarabia\"
contra sovietelorsuna
ca

mi\305\237carea

bol\305\237evist\304\203

din

\305\237i

alint\304\203tor

un

de

c\303\256ntec

dezn\304\203dejde

blagoslovit

\303\256n

leag\304\203n

\303\256n

urechilemultor

cu
apuseni
mod
au
Unii
tacit,
contra Republicii Democratice

mocirla

r\304\203zboiului.

armatelor

interven\305\243ia

oc\303\256rmuitori

\303\256ngloda\305\243i

\303\256n

al\305\243ii

f\304\203\305\243i\305\237

rom\303\242ne

Moldovene\305\237ti.

cu
au
extern
Rusiei
Sovietice
Antanta
de acum
dezlegatepe plan
(vocea
Prutul. Ei au apreciat
nu mai conta),au dat ordin armatei
ce
nu va fi nevoiedecine
aveau
sacrificii. schimb,
oho, de ademenitorera
rom\303\242ni

Guvernan\305\243ii

\303\256n

r\303\256s

m\303\256nile

v\304\203z\303\256ndu-se

m\303\256nec\304\203

\305\237i,

\303\256n

s\304\203

\303\256n

aceast\304\203

aventur\304\203

treac\304\203

c\304\203

militar\304\203

sfor\305\243\304\203ri

\305\237tie

\303\256n

c\303\256t

g\303\256nd

(\303\256n

c\303\256\305\237tigul,

\305\237i

anexarea\"Basarabiei\"!).

numai

Republica Moldoveneasc\304\203,

autonomia

declar\303\256ndu-\305\237i

\303\256n

Era
Ruse,de fapt, deveniseo
stat
teritorial de Ucraina,care
aceavreme se proclamase

Federa\305\243iei

componen\305\243a

blocat\304\203

izolat\304\203.

singur\304\203

\305\243ar\304\203

\305\237i

c\304\203tre

independent.Guvernul ucrainean (Rada) promova o


teritoriale
de Rusia Sovietic\304\203,
el
Puterea
pe
pe moarte
cu armatele albgardiste, acea
putea permite luxul deade
continua rolul
pe care avea Rusia
politic\304\203

av\303\256nd

du\305\237m\304\203noas\304\203

fa\305\243\304\203

sovietic\304\203

noastr\304\203.

aflat\304\203

\303\256n

s\304\203u

- din

\305\237i

periferiile

na\305\243ionale

etap\304\203,

via\305\243\304\203

nu-\305\237i

\303\256n

lips\304\203

\305\243arist\304\203

mai

for\305\243\304\203,

din

\303\256nt\303\256i,

apoi

\305\237i

din

regimului
guvernul sovietica dreptului lorla

c\304\203tre

zburaser\304\203

\305\243ara

\305\237i

\303\256l

de

sc\304\203pate

declarareade
care
Decistatul moldovenesc,abia

cu\305\237ca

cauz\304\203

\305\243arist

c\304\203

prin

\303\256ncotro.

autodeterminare,

\305\237i

\303\256nc\304\203
\305\237i

v\303\256nat

\303\256ncle\305\237tare

\"matu\305\237c\304\203\",

odat\304\203

na\305\243ionale,

p\304\203s\304\203ruicele

\303\256ntr-o

c\304\203tre

preten\305\243ii

\305\237i

ie\305\237it

de sub jugul

\305\243arist,

ne\303\256nt\304\203rit

deveneao
nefiind ajutat de nimeni din vecinii
foarte
pentru Rom\303\242nia. Rom\303\242nilor numai asta
s\304\203i,

u\305\237oar\304\203

prad\304\203

de

le-a

trebuit...

Un fost prim-ministru
mult

dotat, cum

Rom\303\242niei,

c\304\203

nu

arunc\304\203

se vede, cu

a spus: \"Rom\303\242nul ca orice


cu piatranumai
aceioamenidin partea

spirit de observa\305\243ie,

complexat\304\203,
\305\237tie

al

\305\237i

fiin\305\243\304\203

sepoate

a\305\237tepta

slab\304\203
\305\237i

c\304\203rora

\303\256n

la represiuni...
\"

Momentul erapotrivit.
pietroiul moldoveni...

\305\236i

rom\303\242nii

n-au ratat

\305\237ansa

s\304\203

aruncecu

\303\256n

25

II.Invazia
primelezileale lunii ianuarie 1918trupele armate ale
ca o
regaleprin surprindereau trecut Prutul,
de mal pestecapul
din
pruto-nistrean, care,
\303\256n

Rom\303\242niei

c\304\203z\303\256nd

popula\305\243iei

pr\304\203bu\305\237ire

urma

din Rusia
DrepturilorPopoarelor

Declara\305\243iei

sovietic

pesteo

\305\243arist

baza

\303\256n
\305\237i,

de noul guvern

adoptat\304\203

croiseo cale
proindependent\304\203,
(2 decembrie)
RepublicaDemocratic\304\203

la 2 noiembrie1917,

clam\303\256nd

\303\256n

spa\305\243iul

Petrograd,scuturasejugul

din

revolu\305\243iei

liber\304\203,

\303\256\305\237i

lun\304\203

Moldoveneasc\304\203.

ianuarie 1918
unelesurseconsultate
- la 13mijlocul
Divizia
XI
de
ianuarie)
generalulE.
lunii

C\304\203tre

de noi

(dup\304\203

condus\304\203

a ocupat
continuare cu
peste
timp, va
ora\305\237ul

\303\256n

disloca\305\243ia

\305\237i

pu\305\243in

Bro\305\237teanu

Grosul efectivului acesteidivizii va


perimetrul capitaleimoldovene,unde,
r\304\203m\303\256ne

Chi\305\237in\304\203u.

\303\256n

trece

comandamentul Armatei

\303\256ntreg

au
Celelalte
militare
zonele
ale
I
Divizia
Cavalerie
spre
periferice republicii.
grup\304\203ri

\303\256naintat

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

\305\237i-a

6.

mar\305\237

for\305\243at

desf\304\203\305\237urat

Brigada22Infanterie a fost
ia sub control obiectivele
ocupe
- nodul feroviar Bender capul de pod peste
din
Nistru. Alte
militare au
din sudul
misiuneade a ocupa centreleCahul, Bolgrad,Cetatea
Ismail litoralul
Nistru. Flancul de sud al
Gura
armatei
acestui
teritoriu, avea ca
ocuparea
al
unui
eventual
atac
inamicului
stoparea
dinspre Odesa,unde
opera\305\243iunile
\303\256ns\304\203rcinat\304\203

\303\256n

s\304\203

Orhei-B\304\203l\305\243i.

ora\305\237ul

aceast\304\203

strategice

direc\305\243ia

Bender

s\304\203

\305\237i

zon\304\203

\305\237i

grup\304\203ri

\303\256n

p\304\203truns

\305\243inuturile

\305\243\304\203rii,

av\303\256nd

Alb\304\203,

m\304\203rii

Dun\304\203rii

\303\256ntre

\305\237i

\305\237i

rom\303\242ne,

sarcin\304\203

dup\304\203

principal\304\203

seaflau numeroasetrupe
\303\256n

teritoriul
prizonieri

fo\305\237ti

dup\304\203

26

contextul

republiciise
de la

\303\256nscrie

Darni\305\243a,

\305\237i

l\303\256ng\304\203

militari ai armatei
agita\305\243iile

revolu\305\243ionare.

opera\305\243iunilor

ce se

militare

sosireala

Kiev, a

Chi\305\237in\304\203u

unui

austro-ungare,

f\304\203ceau

alearmatei

deta\305\237ament

captura\305\243i

de

c\304\203tre

din

emisarii

rom\303\242ne

lag\304\203rul

de

\303\256n

de

transilv\304\203neni,

pe frontul rusesc,care
rom\303\242ni,

o parte din pri-

zonieri fusese
lupte de partea Rom\303\242niei contra Puterilor
Centrale. la 3 aprilie 1917guvernul provizoriu al Rusiei
atras\304\203

s\304\203

\303\256nc\304\203

aprobase

cerereaguvernan\305\243ilor

rom\303\242ni

din armata

rom\303\242n\304\203

na\305\243ionalitate

pentru a lupta

voluntari

de voluntari

deta\305\237amentul

ca 30

austro-ungar\304\203

\303\256ntr-un

\303\256narmat

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

s\304\203

g\303\256nd

\305\237i

corpde

Straniu lucru,
la 6
gara

rom\303\242n\304\203.

sosit

transilv\304\203neni,

era
nu avea de
1918,
sosiriila
s-apreconizatsincronizarea

ianuarie

se constituie

de armata

al\304\203turi

de prizonieri de

mii

s\304\203

p\304\203r\304\203seasc\304\203

Probabil,

ora\305\237ul.

a voluntarilor sub arme


a
Diviziei XI.
acestplan al
cu intrarea
se pare,din
a
comandamentului
spre
a
diviziei lui Bro\305\237teanu n-a fost un maraton
obstacole,
\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

\303\256ns\304\203

unit\304\203\305\243ilor

ora\305\237

cauz\304\203

rom\303\242n,

c\304\203

\303\256naintarea

Chi\305\237in\304\203u

e\305\237uat.

f\304\203r\304\203

Voluntarii

au fost

dezarma\305\243i

cum ne

Dup\304\203

neav\303\256nd

transilv\304\203neni,

...

\305\237i

de

for\305\243ele

bol\305\237evizate

din

localitate.

mai multe documenteale Siguran\305\243ei, la


au participat activ
contra voluntarilor

m\304\203rturisesc

militar\304\203

opera\305\243iunea

neutraliza\305\243i

niciun suport din partea DivizieiXI,


rom\303\242ni

\305\237i

arme.
acestscopli se
G.S.semnaleaz\304\203 la spitalulCostiujeni,7 km de
serviciidoiindivizi
unul Midriganpresupus
se
al doileaFrakenberg,evreu,care ziua de 6 c. (ianuarie
1918-n.n.) la sosireavoluntarilor ardeleniau luat parte ca autori
ceau dezarmatpeardeleni(Din
principali
printre
ServiciuluiExterioral
Generalenn 29din 26ianuarie
locuitori civili,
g\304\203sesc

c\304\203ror

distribuiser\304\203

\303\256n

c\304\203

Ki\305\237in\304\203u

\303\256n

bol\305\237evi\305\237ti,

\303\256n

rom\303\242n,

bol\305\237evi\305\237tii

Raportul

Siguran\305\243ei

1918)
*

9februarie1918
NOT\304\202

de Circumscrip\305\243ia 4
Ohorodnaianr. 2 care
care ziua de 6 ianuariela sosirea
un anume
s-adus cu un grup de
voluntarilor transilv\304\203neni
gara
a
cu
la
undes-a
Pe

apar\305\243ine

uli\305\243a

\303\256n

Gheorghi\305\243\304\203

tr\304\203ie\305\237te

\303\256n

\303\256nceput

s\304\203

\303\256n
\303\256mpu\305\237te

C\303\256nd

Chi\305\237in\304\203ului

\303\256narmat

gar\304\203

bol\305\237evi\305\237ti

\305\237i

\303\256mpreun\304\203

bol\305\237evi\305\237ti

voluntari

a plecat

acas\304\203

de la

gar\304\203

a mai cerut

\303\256nc\304\203

pu\305\237c\304\203

27

un frate pe care trebuie


mai are
contrarom\303\242nilor, care mai vin. Acestearme
prezentle are
c\304\203

spun\303\256nd

s\304\203-l

\303\256nc\304\203

\303\256narmeze

\303\256n

\305\237i

acas\304\203...

D. C. P. M.

24martie1918
NOT\304\202

mahalauaMalaia

Ivan Pavel
au venit voluntarii transilv\304\203neni
i-au atacat
la
cu
a venit armata
au
au fugit cu
nu
mult timp
venit
M\304\203lina

\303\256n

C\303\242nd

fra\305\243ii

ace\305\237ti

dezarmat
n\304\203u

tr\304\203iesc

ace\305\237tia

cu

discu\305\243ie

care o

De
militare

Republica

ruse\305\237ti

o ciocnire

pe

rom\303\242n\304\203

\305\237i

R M.

vestea despreinvadarea trupelor

cunoscut\304\203

unele
republicii,

Moldoveneasc\304\203,

ce se aflau

cu diviziile
pomenite,

direct\304\203

\303\256n

\303\256ntr\303\256nd

\305\237i

rom\303\242ni

revolt\304\203.

Democratic\304\203

bol\305\237evizate

Nistru.
moldoveni, s-au

de

filtr\303\256ndu-le

f\304\203cuse

fabricile
dearmata
lucr\304\203torilor
ideide
D. C.
cutreer\304\203

Gu\305\243u

fra\305\243i

Ki\305\237i-

dup\304\203

\305\237i

vorbe\305\237te

cese

\303\256ndat\304\203

\303\256n

le

totodat\304\203

insult\304\203,

rom\303\242ne

ace\305\237ti

lucr\304\203torii

\305\237i

rom\303\242n\304\203

bol\305\237evicii

Actualmente

\303\256napoi

fra\305\243i

c\303\242nd

bol\305\237evicii,

\303\256mpreun\304\203

Gu\305\243u...

\305\237i

\303\256n

teritoriul

subunit\304\203\305\243i

evit\303\256nd

s-au retras

rom\303\242ne\305\237ti,

\303\256n

peste

grab\304\203

lor
ale
militar
la
districtului
revolu\305\243ionare
mai
multe
traseul
c
oncentrate
Odesa,
pe
av\303\256nd

Subunit\304\203\305\243ile

\303\256ncorpora\305\243i

\303\256n

r\303\256ndurile

\305\237i

sari Tiraspol Razdelinaia Odesa.Deacoloele


armata
mai alesdinspreTiraspol, din
mai miciParcani,
Grigoriopol,

mul\305\243i

for\305\243ele

ata\305\237at

\303\256n

localit\304\203\305\243i

R\303\256bni\305\243a

Dub\304\203-

amenin\305\243au

permanent

rom\303\242n\304\203,

unor

T\303\256rnau-

Dub\304\203sari,

localit\304\203\305\243i

or\304\203\305\237ele\305\237i

direc\305\243ia

\305\237i

Acherman (Cetatea
ca,Slobozia,iar din zona
E de
la Odesase aflau
revolu\305\243ionari
faptul
care iunie 1917
acest \"Comitetulde
social-democrat\",
organ conduc\304\203tor al sociali\305\237tilor
sudic\304\203

men\305\243ionat

rom\303\242ni,

Alb\304\203).

c\304\203

mul\305\243i

\305\237i

creaser\304\203

\303\256n

\303\256n

ac\305\243iune

ora\305\237

rom\303\242ni

refugia\305\243i

teritoriul Rusiei.
o
activitate
contra regimului oligarhicinsuportabil din
de
a ideilorrevolu\305\243ionare
maselor
Refugia\305\243ii

rom\303\242ni

desf\304\203\305\237urau

intens\304\203

Rom\303\242nia

propagandistic\304\203
regal\304\203

\305\237i

28

r\304\203sp\303\256ndire

\303\256n

r\303\256ndurile

sold\304\203\305\243e\305\237ti

\303\256n

alearmatei
tori\",

rom\303\242ne.

\303\256n

ei

documentele

Siguran\305\243ei

s\303\256nt

\"deser-

numi\305\243i

\"tr\304\203d\304\203tori\".

NOT\304\202

\303\256n

se

satul Radulasituat la 8
de
s
atului
12
le-a
care
chesone,pe
mijlocul
v\303\242rste

\303\256n

C\304\203l\304\203ra\305\237i

carea stat maimult

chiar

g\304\203se\305\237te

acoloo

l\304\203sat

coloan\304\203

a auzit vin
carea plecat
locuitorilor
90-100
cai,carese
acuma posesiunealocuitorilordin satS-amai
vreo 15-20
hamurinoi foidecort altele
cu inventar la Pre\305\237edintele
comuneiLa locuitorul
Teodoreanudin satul
se
80puduri cartoficump\304\203rate de
careeraula
coloanadin acelsat...
Militarii
au plecat
se unde cu venirea
Armatei
Basarabia.
Militari

ru\305\237i

au

timp

l\304\203sat

c\303\242nd

rom\303\242nii

c\304\203

\305\237i

pred\303\242nd

g\304\203sesc

l\304\203sat

\303\256n

l\304\203sate

\305\237i

\305\237i

R\304\203ciula

\305\236tefan

c\304\203tre

g\304\203sesc

\303\256ns\304\203

ru\305\237i

solda\305\243ii

s\304\203

\305\237tie

f\304\203r\304\203

Rom\303\242ne

ru\305\237i

\303\256n

17/21918

C\304\203l\304\203ra\305\237i,

Sergent CorneaRomulus

...21)

IdemG. S.semnaleaz\304\203
foarte
din
Rusia,
majoritatea
fiind
unde sealipescla grupul bol\305\237evicilor
contraarmatei
Printre
sunt
basarabenicareseservescde
stare
acte
din
interiorul
Rusiei
sunt
false
delucruriar fi provocat\304\203 de evreiidin Basarabia...
Centrului de
(Din Raportul lui N.
c\304\203

bol\305\237evici

ru\305\237i

pleac\304\203

ofi\305\243eri

mul\305\243i

trecu\305\243i

Chi\305\237in\304\203u

solda\305\243i

\305\237i

\303\256n

lupt\303\242nd

noastre.

ace\305\237tia

ruse\305\237ti

mul\305\243i

ar\304\203t\303\242nd

rom\303\242ni

Aceast\304\203

c\304\203

Dr\304\203gu\305\243escu,

Ki\305\237in\304\203u,

\305\237i

\305\237eful

29din 26ianuarie 1918


Generale
Biroul II al Diviziei XI).
*

(CSK),nr.

Siguran\305\243ei

Siguran\305\243\304\203

Direc\305\243iunea

c\304\203tre

Poli\305\243iei

c\304\203tre

\305\237i

21februarie1918
NOT\304\202.

Sunt informat

c\304\203

se

rom\303\242ne

mai

afl\304\203

carefac propagand\304\203
contra armatei
Basarabia

at\303\242t

purt\303\242nd

\303\256n

disertori
Basarabia,

rom\303\242ni

mul\305\243i

coresponden\305\243\304\203

c\303\242t

\305\237i

\303\256n
\305\237i

\303\256n

Rom\303\242nia

circul\303\242nd

cu tre29

biletede
nuri
Basarabiala Odesa...
av\303\242nd

disertoriduc

false.

circula\305\243ie

Ace\305\237ti

din

\305\237tiri

A.

HI

N 30
26ianuarie1918
RAPORT

Deactivitatea centruluide

\305\237i

...

Bender zilelede22

din

informa\305\243ie

23ianuarie.

\303\256n

De la un informatora fostinformat (comisarulPopescu,


de Informa\305\243iuni Bender n-n.) mod sigur 3 mii
ce veneau din
de
ziua de 21c.
li
Bender
1918
/*.
trecerea
s-au
(ianuarie
n.)
permis
Tiraspolprin
de
care
conformordinelorsuperioareau fost
total eraupeste10mii cu un regimentdecavalerie
inten\305\243ionau
ataceBenderulsprea-locupa. searade 22
informator la informat
la ora 6.00din a douazi vor atacaarmatele
prin 3puncte la capulpoduluicetrecepesteNistru
de
Bender.Acesteinforma\305\243iuni au fostcomunicate
marginea
comisarulPopescudomnuluicolonel
Meleca,comandantul
care a luat toate
de
posibile
cu acesteinforma\305\243iuni, am mai observat
Benderceeste majoritate
evreiserefugialasate
din
popula\305\243iunea
iar informatoriii-au comunicat popula\305\243iunea
dinaintedespreinten\305\243iunea bol\305\237evicilor.
cu
noaptea22spre23comisarulPopescucu
ajutoarele
datede comandantulmilitar a
maimulte
din Bender,iarpela ora 3,pe
perchezi\305\243ii diferitor indivizi
se
interiorul
cu ocaziacercet\304\203rilor sale,a
dela inamicbombardamentul
deartileriefoarteviolent asupra
continu\303\256nd
la ora 6
asupra
inamicula atacat cu mitralierele
aceastao

Centrului

\305\237eful

solda\305\243i

Rom\303\242nia

ru\305\237i

c\304\203

\303\256n

c\304\203ror

\303\256n

\305\237i

\303\256n

\303\256n

bol\305\237evici

\303\256narma\305\243i

s\304\203

\303\256n

c\304\203

acela\305\237

bol\305\237evi\305\237tii

rom\303\242ne

d\304\203

\303\256n

\305\237i

cet\304\203\305\243ii

Brig\304\203zii

m\304\203surile

\305\237i

\303\256n

ap\304\203rare.

c\304\203

leg\304\203tur\304\203

toat\304\203

\303\256n

c\304\203

ora\305\237ul,

p\304\203r\304\203sind

\305\237tia

\303\256n

agen\305\243ii

\305\237i

arest\304\203ri

f\304\203cut

\305\237i

bol\305\237evici

c\303\242nd

g\304\203sea

\303\256n

cet\304\203\305\243ii

\303\256nceput

cet\304\203\305\243ii

\305\237i

ora\305\237ului

\303\256ncep\303\242nd

30

diminea\305\243a

p\303\242n\304\203

dup\304\203

c\303\242nd

lupt\304\203

ai

carela
erau.mult mai
campela ora 10.00
trupelenoastres-au
inamiculuinici un felde material.
retras ordine a
a fostgrav
dl Colonel
Macovescu,iar trupele
la
Bulboca.
Comisarul
noastres-au
pe
Popescuare
dela
venite
din
Odesaeste
un
Rusia,
informa\305\243iuni
persoane
contra
tuturor
sever
rom\303\242nilor
se
ce
curentfoarte
au arestat membrii
Rusia,iar
parlamentului,
care
voiau
veni
a
func\305\243ionari
Evreii fac propagand\304\203
contrarom\303\242nilor
pe
omoarepe capii
de acolo.
Iargazetelelor
cu manifeste
regelenostru guvernulse
e
iar
Facpropagand\304\203 printre muncitorii
Rusia cu
la
ateliere
ca
la
\303\256ntoarcerea
lupte pentru
diferite
introducerea
actualeiformede
schimbarea
\303\256naintarea trupelor
spreOdesa
contra
pentru organizarea
\303\256ntre

\303\256nver\305\237unat\304\203

no\305\237tri

\305\237i

num\304\203r

bol\305\237evi\305\237ti

superiori din care

cauz\304\203

\305\237i

r\304\203m\303\242ne

\303\256n

f\304\203r\304\203

\303\256n

r\304\203nit

lupt\304\203

\303\256nt\304\203rit

pozi\305\243iuni

c\304\203

\303\256n

\303\256n

g\304\203sesc

bol\305\237evi\305\237tii

\305\237i

ofi\305\243eri,

to\305\243i

\303\256n

refugia\305\243i

\305\243ar\304\203.

\303\256n

\305\237i

s\304\203

bol\305\237evici

\303\256n

\303\256ndeamn\304\203

no\305\237tri

to\305\243i

\305\237i

c\304\203

anun\305\243\304\203

trimi\305\237i

to\305\243i

\303\256n

\303\256n

s\304\203

revolu\305\243ie

\305\243ar\304\203

guvern\304\203m\303\242nt

\305\237i

rom\303\242ne

Bol\305\237evicii

\303\256n

a\305\237teapt\304\203

\305\237i

militar\304\203

lupt\304\203

noastr\304\203.

\303\256n

\305\236eful

Director- (N.

Semai

c\304\203

adaog\304\203

la o farmacie la
\305\237i

mitralierele

\303\256n

aresta\305\243i,

g\304\203sesc

\305\237i

revolu\305\243ie.

\305\243ar\304\203

republicii.

\303\256n

solda\305\243ii

po\305\237t\304\203

Serviciului

Dr\304\203gu\305\243escu)

la retragereatrupelordin Benders-au
civili cu
pestradaprincipal\304\203

v\304\203zut

tr\304\203geau

no\305\237tri

N 37
27ianuarie1918

M. C.G. (MareleCartierGeneral n. n.) Serviciul


Siguran\305\243ei

Am onoareaa
Acherman
la
avem,
armatelor

v\304\203

bol\305\237evi\305\237ti

raporta

c\304\203

\303\256n

\303\256ngr\304\203m\304\203desc

ce
urma informa\305\243iunilor
a
piept
trupe spre
\305\243ine

rom\303\242ne.

*
31

carese
...\"Printrededezertori

Odesas-au
un
caresunt
cu
arfi 20.000
contraguvernului familieinoastre

num\304\203r

\303\256nrolat

\303\256n

g\304\203sesc

bol\305\237evi\305\237ti

\303\256nsemnat

rom\303\242ni,

pl\304\203ti\305\243i

10rublepezi
regale\"...
din 28ianuarie
(Din Raportul comisaruluispecialD. C.Popescu
1918).
propagand\304\203

f\304\203c\303\242nd

\305\237i

*
\"Sunteminforma\305\243i

Grigoriopol Tiraspol
tineri
ar concentratrupe
basarabeni,
vor
atace
la
Dub\304\203sari
care
trece
Cu
trupele
pe
pe
Basarabiavoind arate
noastre
provoaceo
din Basarabiasunt contra
al Marelui Cartier
(Din telegramaServiciului
Divizia XI, nr. 6336
din 25 ianuarie1918)
General
\303\256ntre

c\304\203

bol\305\237evi\305\237tii

Dub\304\203sari,

\305\237i

rom\303\242ni

\303\256nroleaz\304\203

\305\237i

s\304\203

ace\305\237tia

\303\256i

r\304\203scoal\304\203

s\304\203

\305\237i

s\304\203

\303\256n

c\304\203

\305\237i

noastr\304\203\".

rom\303\242nii

Siguran\305\243ei

c\304\203tre

Din documentelecitate vedem


la
de surprize primejdioas\304\203
(Ucraina,Transnistria) era
c\304\203

situa\305\243ia

r\304\203s\304\203ritean\304\203

grani\305\243a

plin\304\203

pentru

\305\237i

de contraatacul efectuat de
Bender
unele
bombardamenteizolate,
asupra
cu artileriegrea,din Tiraspol,Slobozia
asupra
din Bender,
Borisovca,trupele revolu\305\243ionare
armata

rom\303\242n\304\203.

\303\256ns\304\203,

afar\304\203

\303\256n

ora\305\237ului

bol\305\237evici

de\305\237i

\305\237i

T\303\256rnauca

puternice,

pozi\305\243iilor

\305\237i

Chi\305\243cani

rom\303\242ne\305\237ti

depesteNistru,

mai mult n-au

dispunea de un

cum s-arputea concluziona


din materialele
Siguran\305\243ei,
nimic serioscontra armatei
care
efectiv enorm
teritoriul ocupat.
rom\303\242ne,

\303\256ntreprins

\303\256n

schimb,
numeroase
violente
\303\256n

rezisten\305\243a

erup\305\243ii

ale

antirom\303\242ne\305\237ti

ocupan\305\243ilor

\305\237i

\303\256n

popula\305\243iei

oameni

din
pu\305\237i

situa\305\243ii

acela\305\237i
r\303\256ndurile

timp

32

adev\304\203rat

\303\256ns\304\203

sub arme la

ale guvernan\305\243ilor

latent\304\203,

de
era

c\304\203reia

regulatealearmatei

caracterizat\304\203

cvazitotal\304\203,
r\304\203scoale

r\304\203zvr\304\203tiri
\305\237i

civile de la

popula\305\243iei

st\304\203ri

\305\237i

ora\305\237e

\305\237i

\305\237i

antiocupa\305\243ioniste,

sate lecrea

co\305\237mar.

evident

c\304\203

numai prin

rezisten\305\243a

se creaugrupuri
paramilitare
nu se putea opri
r\304\203zle\305\243e

repezeal\304\203,

rom\303\242ne,

bucure\305\237teni.

prin

avalan\305\237a

din

unit\304\203\305\243ilor

nicipericlitacumva planurile anexioniste

- au

militare

Unit\304\203\305\243ile

create

r\304\203mas

\303\256n

- regimentele

na\305\243ionale

cazarmefiind

recent

moldovene\305\237ti.,

dezinformate cu

de

st\304\203ruin\305\243\304\203

c\304\203tre

a Sfatului
misiunii armatei
conducerea
teritoriul republicii.
Tot din
deputa\305\243ilor
s-au trimis emisari ai Sfatului
diferite
scopulde a
\"de l\304\203murire\",
de a dezinforma
a
cu
armate
se
evita o ciocnire
Inten\305\243ionat
au venit la cererea
tot felul de zvonuri, cum
trupele
a comandamentului Armatei IX Ruse de pe frontul
ia sub
de produse
ferate din
ca
depozitele
mai
cincicolonist\304\203
din
Sfatul
totul
Falanga
a facilita
ce era
pentru a dezorienta opinia
armatei
a
noastre.
ocuparea mai
De acum
lui februarie 1918
soarta Republicii
rom\303\242nofil\304\203

\303\256n

privin\305\243a

\305\242\304\203rii

rom\303\242ne

\303\256n

ini\305\243iativa

\303\256n

unioni\305\237ti

\303\256n

localit\304\203\305\243i

\305\242\304\203rii

munc\304\203

desf\304\203\305\237ura

adic\304\203,

for\305\243ele

popula\305\243ia

rom\303\242ne\305\237ti.

c\304\203

rom\303\242ne\305\237ti

rom\303\242n

alia\305\243ilor

\305\237i

c\304\203ile

s\304\203

paz\304\203

c\303\256te

republic\304\203.

\305\237i

f\304\203cea

c\303\256te.

\305\242\304\203rii

\305\237i

\305\236i

\303\256n

\303\256i

public\304\203

putin\305\243\304\203

\303\256naintarea

c\303\256t

rom\303\242ne,

c\304\203tre

grabnic\304\203

hot\304\203r\303\256t\304\203:

teritoriul

\305\237i

\305\243\304\203rii

\303\256nceputul

Democratice
de fapt, era
Moldovene\305\237ti,
ei se afla sub
diviziilor
c\304\203lc\303\256iul

aproape

\303\256ntreg

rom\303\242ne\305\237ti.

aspatele trupelor militare, la un scurt interval de vreme,


de
deta\305\237amentele
pasul,
misiunea teritoriul ocupat de militari
jandarmerie
f\304\203r\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

r\304\203sp\303\256ndeau

m\304\203r\305\237\304\203luiau

t\304\203r\304\203g\304\203na

\305\237i

av\303\256nd

Siguran\305\243\304\203

brig\304\203zile

poli\305\243ie,

\303\256n

\305\237i

de a-1
de r\304\203uvoitori\" a \"curma orice
suspect\304\203\".
Dar cum
lumea era\"r\304\203uvoitoare\"
regimului militar
a demarat o campanie nemaipomenit\304\203 de
republica
\"cura\305\243i

mi\305\237care

\305\237i

ostil\304\203

toat\304\203

\305\237i

str\304\203in,

\303\256n

teroare

\305\237i

cu

rom\303\242ne\305\237ti

Moldovei

b\304\203t\304\203i,

s-a

l\304\203sat

ani...

cotropit\304\203

popula\305\243ia

de ordine
Pe
RepubliciiMoldovene\305\237ti.
carea durat peste22de
noapte

adev\304\203rat\304\203

cumplit\304\203

r\304\203zboire

sold\304\203\305\243imii

\305\237i

for\305\243elor

p\304\203m\303\256ntul

ocupa\305\243ionist\304\203,

33

III.Cu Dumnezeu pe

limb\304\203

cu ucig\304\203-1 crucea

s\303\256n

\303\256n

\305\237i

Ion Iliescu,actualul
al Rom\303\242niei, originar din Oltenia,
dar carepe vremea lui Ceau\305\237escu lucrasemult timp ca secretarde
Moldova din dreapta Prutului, aflat ajunul alegerilor
partid
din
republica
voturi din partea moldovenilor, pe care
(venise cucereasc\304\203
pre\305\237edinte

\303\256n

\303\256n

Rom\303\242nia

preziden\305\243iale

s\304\203

autorit\304\203\305\243ile

\303\256i

t\303\256lh\304\203re\305\237te

\"Cum vi

avea
oltenii,ardelenii?\"
mai

\"\303\256l

\303\256l

s\304\203

recunosc\303\256nd

cumin\305\243i\",

ce
lor

rom\303\242nilor

deal

noastr\304\203

\303\256n

particular\304\203

ni\305\237te

rom\303\242ne\305\237ti

de la \"Flux\"

ziari\305\237tilor

vizit\304\203

\303\256ntr-o

afirme

cu

mai mult

repugn\304\203\"
repugn\304\203

c\304\203

\303\256ntrebarea

\303\256n

lini\305\237ti\305\243i,

aceea\305\237i

ocazie

din

c\304\203

Dac\304\203

\"\305\237mecheria\".

rom\303\242nilor,

\305\237mecheria

la
raport cu muntenii,
\"moldovenii sunt mai

pa\305\237aportizaser\304\203),

se par moldovenii

atunci

calit\304\203\305\243ile

pe un

cona\305\243ional

ce zicemnoi,
s\304\203

moldovenii...

La momentul invaziei armatei


teritoriul Republicii
n-au existat cauzeobiective,carear
Moldovene\305\237ti
Rom\303\242niei
regalecontra statului nostru.Mai
de
e lumea au fost
Prut
Nistru, oricear spune
rom\303\242ne

\303\256n

\303\256ndrept\304\203\305\243i

agresiunea

\303\256nt\303\256i,

dintre

moldovene\305\237ti
republic\304\203
lovitur\304\203

nu

nicic\303\256nd
\305\237i

amenin\305\243a

militar\304\203

urm\304\203,

s\304\203

t\303\256n\304\203ra

\303\256n

rom\303\242ne

inminent\304\203

pentru

Rom\303\242nia.

mai mult de un secolde


nostru, recent
fiind
de multiple grave probleme
interne, nu avea chef
cuvenit pentru a le
vecinilor noduri
nici dispuneade
ren\304\203scut

\305\237i

poten\305\243ialul

\303\256n

papur\304\203,
C\304\203

nu

ale
34

cu
Sfatul

m\303\256nuia

popula\305\243iei

at\303\256t

mai

\305\242\304\203rii

situa\305\243ia

\305\237i

ocupa\305\243ie

dup\304\203

sf\303\256\305\237iat

\305\243arist\304\203,

Rom\303\242niei.

apar\305\243inut

zicem,o primejdie

s\304\203

Statul
\305\237i

Mai pe
ca putem vorbi acestcazde o
asupra RDM din partea armatei

n-au
pe nimeni,

preventiv\304\203

pentru a anticipa,

p\304\203m\303\256nturile

c\303\256nd

rom\303\242nii,

\305\237i

- a se

c\304\203uta

- organul legislativ
pu\305\243in

din

avea

s\304\203

\305\243ar\304\203,

cad\304\203

av\303\256nta

\303\256n
h\304\203r\305\243uieli

militare cu

d\303\256n\305\237ii.

din RDM
de
nu se bucura de sprijinul maselor
largi
putred
singur, ca un fruct vierm\304\203nos
\305\237i

guvern\304\203m\303\256nt

\305\237i

din pomul cu

putea
vecin, de au

nu

- acestfenomen, pur intern,

road\304\203

preadureros la

s\304\203-i

\303\256mpung\304\203

s\304\203rit

de guvern din

parc\304\203

Lui i-a fost


provizoriu al

bun\304\203.

Sfatul

Cu
de pe

toat\304\203

urm\304\203,

\303\256ntru

j\304\203ratic

trebuia

\305\242\304\203rii

\303\256ntocmai

h\304\203r\304\203zit\304\203

guvernului

cu

frip\305\243i

noastr\304\203.

\305\243ara

logicalucrurilor,
pe guvernan\305\243ii statului
dup\304\203

r\303\256nz\304\203

salvarea unei zdohnituri


de moarte
ca ceaa
l\304\203sat

moar\304\203

s\304\203

soart\304\203

aceea\305\237i

\305\237i

Kerenskidin Rusia.

lui

provincial\304\203

mole\305\237ala

firea moldovanului cu mintea

\305\237i

evenimentele ex-gubernia
\303\256n

c\303\256ndva,

poreclit\304\203

\305\243arist\304\203,

lui

spre

anului 1917
\"Basarabia\",la
anului
1918se
de vertiginos,
guvernul
din maternitate deja
abia
Sfatul
provizoriu moldovenesc,
de a guverna de a face
deveneaun plod anacronic.Prin
de
ordine
prin politicasa duplicitar\304\203,

marea bucurie a

rom\303\242nilor,

\303\256nceputul

sf\303\256r\305\237itul

\303\256nc\303\256t

at\303\256t

desf\304\203\305\237urau

ie\305\237ind

\305\242\304\203rii,

impoten\305\243a

\305\237i

\303\256n

f\304\203\305\243arnic\304\203

\305\243ar\304\203,

tr\304\203d\304\203toare,

\305\237i

s-a
foarte
orientare unionist-prorom\303\242neasc\304\203, Sfatul
de
taurul
nostru
transformat
moldovenesc,
pentru
a bol\305\237evicilor. Era
o necorespundere
maselor,
politicaguvernului, pe deo parte,
de
alta.
pe
dintre cercet\304\203torii aceleiperioade
istorice
nedumeri\305\243i
la 1917
de un paradox, anume:cum des-a
cur\303\256nd

\305\242\304\203rii

\303\256ntr-o

c\303\256rp\304\203

zb\303\256rligat

ro\305\237ie

evident\304\203

socialist\304\203

mi\305\237carea
contrastant\304\203

\303\256ntre

aspira\305\243iile

\305\237i

r\304\203m\303\256n

Mul\305\243i

c\304\203

pruto-nistrean,

spa\305\243iul

\303\256n

aproape

st\304\203p\303\256nit\304\203

sociale
pentru
Sfatului
care
persoana
libert\304\203\305\243ile

mi\305\237c\304\203rii

\305\237i

poporuluimoldovenesc,
sub alt jug

str\304\203in,

\303\256n

c\304\203lcase

multe

de ideile

\303\256ntregime

r\304\203bdat

\303\256n

cu independen\305\243a

tr\304\203g\303\256ndu-1,

dob\303\256ndite,

\303\256n

na\305\243ionale,

\305\242\304\203rii,

\305\243ar\304\203,

popula\305\243ia

\303\256nt\303\256mplat

\305\237i

din

de
o conducere

picioare

n\304\203zuin\305\243ele

statalitatea deja
mai barbar, mai

privin\305\243e,

\305\237i

fiind
cel
Cum de s-a
la 1918
ceimai antipatici, ceimai
moldoveneasc\304\203
societatea
au
mendreleunioniste?
pe putere ca
s-arputea
scurt
pe
Dar cum
ei totdeauna au spus minciuni

chiar

monstruos

dec\303\256t

\305\243arist?

\303\256nt\303\256mplat

str\304\203ini

reu\305\237it

s\304\203

pun\304\203

s\304\203-i

m\303\256na

unioni\305\237tii,

fac\304\203

s\304\203-\305\237i

rom\303\242ni!\"-

\"\303\256ntreba\305\243i-i

c\304\203

\303\256n

\303\256ntreb\304\203m,

r\304\203spunde

\305\237i

cuprinz\304\203tor.

dac\304\203

moldovenilor?

E
Unioni\305\237ti

\305\237tiut

c\304\203

ascun\305\237i,

o parte

din membrii Sfatului

minoritari la

necinstite,\305\237mecherism arogant
ajutorul

for\305\243elor

militare

\305\237i

rom\303\242ne\305\237ti,

\303\256nceput.

Pe

urm\304\203,

erau
c\303\256nd,

unioni\305\237ti.

prin

metode
lorcu
lor

a oponen\305\243ilor
umflat artificial

terorizare
\305\237i-au

\305\242\304\203rii

direct\304\203

influen\305\243a

35

arama pe
conducerea
RDM, ei
calea
Cineau fost ei deunde s-au
spre
pe
luat? Careau fost antecedentele
careau dat
d\304\203duser\304\203

\303\256n

\303\256\305\237i

fa\305\243\304\203

sinuciga\305\237\304\203

\305\243ara

\305\237i

cu frumosul nume
Men\305\243ion\304\203m

aici

\"unire\"?

elitaintelectual\304\203,

c\304\203

\303\256n

\305\237i

la
a moldovenilor
o
continuare
s\304\203

era

noastr\304\203)

ini\305\243iatoare

deeliberare

mi\305\237c\304\203rii

secoluluitrecut
cu perioada
de
moral cu milostenii

tutelat\304\203,

fac\304\203

paralel\304\203

sus\305\243inut\304\203

desf\304\203\305\237ura

forma\305\243iune

societatea
moldoveneasc\304\203

\303\256n

de

\305\243ara

c\304\203tre

totodat\304\203,

mi\305\237care,

a Rom\303\242niei
scopuri
teritoriul pruto-nistrean o
\303\256n

politic\304\203
\303\256n

\305\237i

misiuneade \"a trezi\"


de neam
de a crea
climat ideologic
acestui
favorabil

rom\303\242neasc\304\203

av\303\256nd

moldovenilor\"spiritul

r\303\256ndurile

Aceast\304\203

rom\303\242ne\305\237ti.

c\304\203tre

cincicolonist\304\203

1989

b\304\203ne\305\237ti

\305\237i

\305\237i

c\304\203l\304\203rit\304\203

cititorul

(rug\304\203m

dup\304\203

serviciilesecrete
pe rupte de
oligarhia
consolida
unioniste,sprea
oficialit\304\203\305\243ile

era

bestialit\304\203\305\243ii

\303\256nceputul

na\305\243ional\304\203

trag\304\203

\305\237i

na\305\237tere

rom\303\242ne\305\237ti

s\304\203

purceser\304\203

Rom\303\242nia.

un

\303\256n

rom\303\242nesc\"

\303\256n

\305\237i

r\304\203pirii

teritoriu de
Rom\303\242nia.
au
prea bine de
la patronii lor transpruteni \305\237mecherismul politic rom\303\242nesc,
metodeleperfide
a
masele a se
cu
pe
c\304\203tre

\"Eliti\305\237tii\"

na\305\243ionali

\303\256nsu\305\237it

vicle\305\237ugul

\303\256ntru

\305\237i

c\304\203\305\243\304\203ra

\305\237i

u\305\237urin\305\243\304\203

puterii.

st\303\256lpul

C\303\256nd

na\305\243ionali\305\237tii

\303\256n\305\237ela

tulbur\304\203rile

\303\256ncepuser\304\203

revolu\305\243ionare

moldoveni din cohorta

prorom\303\242neasc\304\203

masca

\303\256n

cu

Basarabia,
au folosit

bun\304\203
\305\237tiin\305\243\304\203

cea a intereselor
ale moldovenilor.
adev\304\203ratele lor
ei au purces mase
cu
militare de
demagogice, special
moldovenialearmatei ruse
Odesa,Ekaterinoslav,SimferoA
rmata
IX
de
frontul
Rom\303\242nofilii
s-au orientat
pe
pol,
cu pricepere
eravreme de
grosulelectoratului
constituia masele
Un electorat
sub arme era celmai
potrivit pentru
Prin
atinge scopurile
politice
manevre politicenecinstite
au
urce
toate trepteleorganelorelective,
cu comitetele
primare
se
comitetul
central
cele
din
ca,
apoi
prin
strecoare primul legislativmoldovenesc ca
(directori)
Moldovene\305\237ti.
Cincicoloni\305\237tii
guvernul RepubliciiDemocratice
din Sfatul
ca ceidin Parlamentul Republicii
revolu\305\243ionar\304\203

agita\305\243ii

na\305\243ionale

\305\237i

Masc\303\256ndu-\305\237i

\303\256n

f\304\203\305\243arnice

treb\304\203luind

\303\256n

inten\305\243ii,

\303\256n

\305\237i

subunit\304\203\305\243ile

(Chi\305\237in\304\203u,

Rus\304\203

\303\256n

rom\303\242n).

r\304\203zboi

situa\305\243ie:

\303\256l

\305\237i

sold\304\203\305\243e\305\237ti.

\305\237i

urm\304\203rite.

a-\305\237i

na\305\243ionali\305\237tii

\303\256n\305\237el\304\203ciune

prorom\303\242ni

reu\305\237it

\305\237i

s\304\203

\303\256ncep\303\256nd

s\304\203

treac\304\203

\303\256n

urm\304\203,

sold\304\203\305\243e\305\237ti,

\303\256n

\305\237i

s\304\203

\303\256n

mini\305\237tri

rom\303\242ni

\305\242\304\203rii,

Moldova

36

dup\304\203

\303\256ntocmai

1989,au

\305\237i

simulat lupta pentru

independen\305\243a

statal\304\203

a RM,

pentru a
imediat

numai

la

ca scopfinal

av\303\256nd

de Rusia, ca mai apoi,


de lichidarea
anexareaacestuiteritoriu la

sc\304\203pa

treac\304\203

s\304\203

cu

\303\256mpreun\304\203

m\304\203surile

a
contingent

rom\303\242nii,

moldovene\305\237ti,

statalit\304\203\305\243ii

Rom\303\242nia.

pentru dreptate
s-aprofilat un
ai ideilorrom\303\242nismului
de
c
areera
cu bani
moldovenilor,
xenofobiei,
de pestePrut. Erau \"ini\305\243iativnici\" uneori grup,
de
alteori individual,
ajutor dela
pentru a se infiltra
\303\256nc\304\203

\303\256n

etapa

na\305\243ional\304\203

social\304\203

mi\305\237c\304\203rii

ini\305\243ial\304\203

\305\237i

purt\304\203tori

str\304\203ine

\305\237i

sus\305\243inut

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

autorit\304\203\305\243ile

\305\237i

cer\303\256nd

\"fra\305\243ii

rom\303\242ni\"

conducerea
\"Dela libertateape care am
din
diferitele
2
se
milioane
de
Basarabia
care
Rusia,
moldoveni)
peste
carede 105ani a fost
de
(minciun\304\203 cunoscut\304\203
n. n.)
de
autonomiapebaza limbei religiei,
constituit un ComitetCentralla
careconduce
\303\256n

\305\243\304\203rii.

na\305\243iuni

c\304\203p\304\203tat-o

(\303\256n

Rom\303\242nia

deslipit\304\203

\303\256n

dorin\305\243a

afl\304\203

a-\305\237i

\305\237i

c\304\203p\304\203ta

aceast\304\203

Chi\305\237in\304\203u,

\305\237i-a

mi\305\237care,

Acest Comitet Centralare sub ordinelesalesubcomitetele


pe

carese
basarabeni.
care
cu
dea ducela bun
o
avem
pe
chestiune de important\304\203, se
denumeroase

Armate,

\303\256n

solda\305\243i

afl\304\203

Dorin\305\243a

to\305\243ii

at\303\256t

aceast\304\203

sfir\305\237it

izbe\305\237te

dificult\304\203\305\243i

inerente...

Noiam exclusdin Comitetele


noastrepe
moldoveni (sic!),trebuies-orecunoa\305\237tem, am
lor.Slabelemijloacedecaredispunem azi, nu vor
to\305\243i

aceice nu sunt
la banii
fi suficientenici

renun\305\243at

\305\237i

\305\237i

centralece dorim a face.Ar trebui


necesarepropagandei, prin ziare
pluscheltuielile

pentru completarea

grup\304\203rii

socotit\304\203

proprii,

\303\256n

c\303\242t

\303\256n

\"Da\305\243i-ne

at\303\242t

\305\237i

prin reuniuni

acestscopne

adres\304\203m

ajutorul vostru!\"

Pre\305\237edintele

la scumpii

no\305\237tri

fra\305\243i,

spun\304\203ndu-le:

ComitetuluiBasarabeanal Armatei IX Ruse,


membru alComitetului Centraldin
Chi\305\237in\304\203u

Sub-locotenent

P\304\203ntea

(Scrisoarea
de

c\304\203tre

ulterior,

sus\305\243inut

rom\303\242ni,

\"fra\305\243ii\"

a avut

rom\303\242ni

carier\304\203

a lui Gh.
uluitoare:

P\303\242ntea,

loc\305\243iitor

Gherman.

care
al

pre\305\237e-

37

dintelui Biroului vederea


Sfatului
ministru de
\305\242\304\203rii,

ajutorul

carier\304\203

c\304\203

mai

rom\303\242nilor

conducerea

o asemenea

subliniem

s\304\203

rom\303\242nofili

mul\305\243i

politic\304\203

\303\256n

a moldovenilor

const\304\203

na\305\243ionale

mi\305\237c\304\203rii

cu
acesteia, locde
dintre ciocan
Pedeoparte era
iar pe de alta
ohranca
\303\256n

na\305\237tere,

secret\304\203

\305\243arist\304\203,

se,

\303\256mbr\304\203\305\243i\305\237at\304\203

la

oplo\305\237it\304\203

\305\237i

lovit\304\203

\305\237i

vecin\304\203,

mum\304\203,

pretins\304\203

al\304\203pta

era
deosebirea o moarte avea
moldoveneasc\304\203

na\305\243ional\304\203

p\303\256ndit\304\203

c\304\203

cu visuri

pl\304\203cute

anul

C\304\203tre

cu

fie

subit\304\203

iar alta

violent\304\203,

demierepe buze...
\305\237i

- anul cuceririi
1917
\305\237i

sim\305\243ul

de

independen\305\243ei
ad\303\256ncite

r\304\203d\304\203cinile

\303\256n

na\305\243ionale,

\303\256n

for\305\243at,

politiciidena\305\243ionalizatoare
oparte a Moldovei, de oligarhia
s-au dovedit a fi
de
parte.
ideologic\304\203

\305\237i

Rom\303\242nii

cealalt\304\203

\305\237i

mai

periculo\305\237i

a-i asimila pe moldoveni


noastr\304\203

dec\303\256t

ru\305\237ii.

depun\303\256nd

\305\237i

spiri-

tradi\305\243ii

uit\304\203rii

\303\256n
\"p\303\256lp\303\256ind\304\203

pe de

- pe

\305\243arist,

\305\237ovino-rom\303\242neasc\304\203

cu mult

dena\305\243ionalizatori

au

Ace\305\237tia

f\304\203cut

totul

draconiceca din

sfor\305\243\304\203ri

c\303\256ndva

spiritual\304\203,

statalit\304\203\305\243ii

\303\256nveli\305\237ul

a imperiului

satrapii

mai vicleni

Cu

latent\304\203,

Republica

c\304\203tre

\305\237i

c\304\203tre

p\304\203r\305\243i.

s\304\203

trecutul
viguroase
neamului moldovenilor,bogatele frumoaselenoastre
tual-istorice
mod
erau astupate cu
Moldoveneasc\304\203

vitreg\304\203

careo
cu venin dulce.Ideea
de un pericolde moarte din ambele

\305\237mecheroaic\304\203,

la

c\304\203,

mortal de
cu vorbe dr\304\203gostoa-

urm\304\203rit\304\203

ademenit\304\203

de o

s\303\256nu-i

faptul

\303\256n

moale,i seoferiselocul

a\305\237ternut

leag\304\203n

nicoval\304\203.

\305\237i

de

cu

f\304\203cut

\305\237i-au

posturi-cheie

ocup\303\256nd

\305\243\304\203rii...

Tragedia

\305\237i

apoi membru al

\305\242\304\203rii,

etc.)

r\304\203zboi

Trebuie

Sfatului

form\304\203rii

\303\256n

vatra

s\304\203

str\304\203bun\304\203,

nu

pentru
f\304\203clia

r\304\203m\303\256n\304\203

le \"eraacru ciupcic\" durea cotde valorile


ale moldovenilor.Le
cultural-istorice
nici

urm\304\203\".

\303\256n

Ru\305\237ilor

\303\256n

\303\256i

\305\237i

na\305\243ionale

\303\256ngropau

emo\305\243ii.

f\304\203r\304\203

au
volnici
fure din tezaurul spiritual
Rom\303\242nii,
tot cese putea fura. Cinei-arfi
acea
acestlucru? Nimeni. au
fure ca codru.
Vorba aia:Codrul,frate cu rom\303\242nul... Nu-i
Dela o vreme s-au
furturile
ca
pot fi descoperite. ca
\303\256ns\304\203,

r\304\203mas

s\304\203

moldovenesc

\303\256n

\303\256mpiedicat

fac\304\203

\305\236i

rom\303\242nii

\303\256nceput

s\304\203

perioad\304\203

s\304\203

\303\256n

a\305\237ea?

g\303\256ndit

c\304\203

\305\236i

adev\304\203ra\305\243i

ho\305\243i

\305\237mecheri,

eroarejurispruden\305\243a
istoric,ei, loc
din lume, au
propriileurme, cum o fac
ai acestui tezaur
urmelemoldovenilor,ca
Unde era
moldoveneasc\304\203,
Moldovei,neam moldovenesc,

s\304\203

induc\304\203

\303\256n

m\304\203ture

to\305\243i

m\304\203ture

\303\256n

s\304\203-\305\237i

t\303\256lharii

\303\256nceput

netrec\304\203tor.

st\304\203p\303\256ni

\305\242ara

38

adev\304\203rului

limb\304\203

s\304\203

senin apar nume antipodice \"stat rom\303\242nesc\", \"neam rom\303\242nesc\"


cel Mare
domnitorii
Moldovei,
conchistadorilor
cronicarii,scriitoriimoldoveni,cu blagoslovirea
unde \"s-a
pestenoapte au devenit
nu dau nicio
Moldovei,neamul moldovenilor,
Acest procespustietor pentru istoria spiritualitatea
a
din

\"limb\304\203

rom\303\242n\304\203\".

\305\236tefan

\305\237i

to\305\243i

\305\242\304\203rii

d\303\256m-

\"rom\303\242ni\".

bovi\305\243eni,

pr\304\203bu\305\237it\"

C\303\256nd

\305\237i

rom\303\242nii

\305\242ara

l\304\203murire.

na\305\243ional\304\203

\305\237i

zilele
mai
cu o
minciuna au prins contururi durabile de
furtul
sub regimde
La noi, la moldoveni,
de vreme n-avea cine scrieistorie. nici putea

moldovenilor
noastre.

Iat\304\203
a\305\237a

continu\304\203

satanic\304\203

\303\256n

\305\237i

tradi\305\243ie

\305\237i

istoric\304\203

la

perioad\304\203

lung\304\203

\303\256nver\305\237unare

rom\303\242ni.

ocupa\305\243ie,

afla\305\243i

c\304\203

s\304\203

\305\236i

s-oscrie acele

Acum du-te de le spune


vor aduce\"dovezi\" cu nemiluita,
ei vor
trimiteri la zeci sute de alte minciuni, spuse scrisede
decerberii
cu
Minciuna la noi e mai
istorice
\303\256n

rom\303\242nilor

\303\256mprejur\304\203ri.

c\304\203

adev\304\203rul,

fac\303\256nd

s\304\203ri

frip\305\243i

\305\237i

\305\237i

rom\303\242ne\305\237ti.

din

p\304\203zit\304\203

legiunea\"c\304\203pitanului\" Iurie
de

buc\304\203\305\243i

\305\243\304\203ri

\305\243ariste

\305\237i

procesulde

esen\305\243ial

dou\304\203

rena\305\237tere

na\305\243iunii

\303\256nceputul

(sf\303\256r\305\237itul

potent\304\203,

mul\305\243i

s-au

n\304\203dit

dintre
la

cu

de

l\304\203ptoas\304\203

l\304\203ptucul

\303\256n

pentru a

autohton\304\203
exponen\305\243ii

\305\243\303\256\305\243a

\303\256mpreun\304\203

de neam

sim\305\243ului

sev\304\203

din plin,
vecinilor, veninul
asimil\303\256nd

se

slab\304\203

deficit acut al
suficient\304\203

moldovene\305\237ti

rom\303\242nilor.

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

Neav\303\256nd

\305\237i

al

sec.XX)
sec.XIX de cale
Moldovadin cauzelenumite mai sus era

\303\256nceput

na\305\243ional\304\203

larg\304\203

plat\304\203

ocupa\305\243ia

ciocnisede un
moldovenilor.

autocra\305\243iei

v\304\203t\304\203mat

moldovene\305\237ti.

mi\305\237carea

for\305\243a

\305\237i

agent cu

ambele
politico-ideologice
celor
sub
aflate
moldovenesc,
respectiv
a

p\304\203m\303\256nt

vecine,au
La

Ro\305\237ea,

nefaste, ca urmare a politicii dezna\305\243ionalizatoare

\303\256mprejur\304\203rile

Rusiei

somit\304\203\305\243i

\305\237i

\303\256nfiripa

ai

vaz\304\203

ideii

na\305\243ionalismului

sim\305\243ului

\305\237i

r\303\256ndurile

mi\305\237care

na\305\243ionale

rom\303\242nesc,

exageratde neam al

al antimol\305\237ovinismului
ideologiei
panrom\303\242nesc,
dovenismului, xenofobiei unionismului expansionist agresiv.
Acestea au fost cauzeleunui fapt evident o parte de membri
ai Sfatului
moldoveni de-ai
intelectuali de
erau
ai bacilului\305\237ovino-unionist rom\303\242nesc. Iar
mai
aici teroarea presiunea
militare ocupa\305\243ioniste
a
a
asupra organelorde guvernare din Republica
sepoate de clarcomportamentul
Moldoveneasc\304\203,atunci devine
\305\237i

\305\237i

\305\237i

c\304\203

dac\304\203

s\304\203lbatic\304\203

\305\237i

\305\237i

Democratic\304\203

vaz\304\203,

no\305\237tri,

\305\242\304\203rii,

purt\304\203tori

ad\304\203ug\304\203m

autorit\304\203\305\243ilor

siguran\305\243ei

c\303\256t

39

unor profitori cu
din Sfatul
careau
Aici e tot secretulenigmei al paradoxului...
La drept vorbind, Sfatul
se afla de acum
cu
pe
sosiarmata
i-au
pe piept,
duhul ce-i
aplicat proceduride reanimare i-au
Straniu lucru, fachirii letopisaniilor
cu auzul lor
prin
v\303\256ndut

\305\242\304\203rii,

influen\305\243\304\203

\305\243ara

rom\303\242nilor.

\305\237i

le\305\237inat

\305\242\304\203rii

m\303\256inile

c\303\256nd

\303\256ncruci\305\237ate

lai\305\243\304\203

Rom\303\242nii

rom\303\242n\304\203.

\303\256ntors

ie\305\237ea

\305\237i

g\303\256lg\303\256ind

rom\303\242ne\305\237ti,

g\303\256tlej.

extrasenzorialde

cu titluri academice, acel


\303\256n

savantl\303\256co\305\237i

vr\304\203jitori

din trupul muribund au


o chemare,
de a
expresiei
trimite armatele
saleca ocupe\"Basarabia\".
Deoarece
acestmit atinge o
de principiu,
atribuindu-i semnifica\305\243ia de temei juridic moral a agresiunii,ne vom
permite aici punem la
legitimitatea credibilitatea
\303\256n

deslu\305\237it

ie\305\237ind

g\303\256lg\303\256it

frumuse\305\243ea

adresat\304\203,

rom\303\242ne\305\237ti,

cic\304\203,

toat\304\203

\"\305\243\304\203rii-mume\"

s\304\203

rom\303\242nii

problem\304\203

\305\237i

\305\237i

s\304\203

\303\256ndoial\304\203

\305\237i

\"chem\304\203rii\"

\303\256n

cauz\304\203.

La orainvaziei trupelor
\303\256n

jurul Sfatului

1918

se

\305\242\304\203rii

rom\303\242ne

desf\304\203\305\237urau

activa
cu Kotovski, Levinzon
de
Ungheni, se aflau
\303\256n

\303\256nc\304\203

Chi\305\237in\304\203u

sec\305\243ia

a.,

c\303\256nd

\305\237.

\303\256n

RDM, evenimentele

felul
La 5 ianuarie
a Rumcerodului frunte
armatele
urm\304\203tor.

\303\256n

militar\304\203

\303\256n

rom\303\242ne,

deja

frontier\304\203

teritoriul

\303\256n

drum

ocup\303\256nd

spre

or\304\203\305\237elul

Chi\305\237in\304\203u.

aceleclipede
a fostalungat (sic!)
o
Sfatul
aufost
sestrecoareprin
debanpartede
dateale bol\305\237evicilor
armatei
undeau
de
seascundeauprin
primire
parte
beciurilegazdelorde\303\256ncredere...\" (Din amintirile c\304\203pitanului
\"\303\256n

groaz\304\203

\305\242\304\203rii

\303\256n

r\303\242ndurile

s\304\203

nevoi\305\243i

deputa\305\243i

rom\303\242ne,

direc\305\243ia

alt\304\203

\305\237i

ad\304\203post

Dumitru

M\303\256rza,
\303\256n

Basarabia

din Sfatul
\"Privire
asupra evenimentelor din
autorul acesteia,
Alexandrescu,scria:\"La

deputat rom\304\203nofil

schi\305\243a

istoric\304\203

g\304\203sit

deputa\305\243i

fr\304\203\305\243easc\304\203,

\305\242\304\203rii).

general\304\203

anilor 1917-1926\",

a
5ianuarie1918
Statului Majoralfrontului rom\303\242nesc,
lui
componen\305\243a
Activitatea
Cabac
Cotovski...
L
evinzon,
Sfatului
pePerper,
directorii
membrii
afostsuspendat\304\203, iar
s-auascuns
care
s-au
-n.n.)
noaptea
de5 ianuarie,
\"blocul
zemstvei s-a
carea
moldovenesc\" majoritardin Sfatul
o
din treipersoanela
\303\256n

ap\304\203rut

Chi\305\237in\304\203u

sec\305\243iunea

militar\304\203,

av\303\242ndu-i

adic\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237i

deputa\305\243ii

guvernului

\303\256n

tain\304\203

(mini\305\237trii,

\305\237i

\303\256ncotro...

\303\256mpr\304\203\305\237tiat

\303\256n

cl\304\203direa

\303\256ntrunit

hot\304\203r\303\242t

40

\303\256n

\305\237i

\305\242\304\203rii,

delega\305\243ie

sec\305\243ia

\303\256n

Ia\305\237i...\"

s\304\203

trimit\304\203

erade a cereguvernului

Scopul

delega\305\243iei

intervin\304\203

s\304\203

rom\303\242n\304\203

\303\256n

ca armata

Rom\303\242niei

evenimentelor
din Republica

desf\304\203\305\237urarea

Moldoveneasc\304\203.

\"
Te mirai
aceleclipede
pentru membrii
se
\"care
din \"blocul moldovenesc\",
aidoma unei
de oi,
de o
de lupi, unii
iar
tulind-o cu
subsuoar\304\203
sprearmata \"sp\304\203sitoare\"
cu suflarea
\"i/i beciurile
gazdelorde \303\256ncredere\",
fi
vorba
de
o
la adunarea din
majoritate
parlamentar\304\203
putea
ai
de
zemstvei.Mai lesne,a fost o
din ascunzi\305\237uri
cu frica spate, noaptea, pe
de nimeni pentru a improviza o decizie
insolent\304\203,
rom\303\242nilor
dar foarte
acoperi
agresiei.
pentru
de
.orice
Decizie,
plus,
post-factum,
se afla
fond absolut nici un rost, pentru
armata
de Prut
ai RDMpentru
de acum dincoace
c\304\203

\"\303\256n

ace\305\237tia

\303\256mpr\304\203\305\237tiaser\304\203

hait\304\203

turmi\305\243e

\303\256ncotro\",

unioni\305\237ti

groaz\304\203

c\303\256nd

n\304\203p\304\203dit\304\203

rom\303\242neasc\304\203,

c\304\203lc\303\256ile

st\303\256nd

t\304\203iat\304\203,

al\305\243ii,

cl\304\203direa

ne\303\256nsemnat\304\203

str\303\256nsur\304\203

agen\305\243i

\303\256n

rom\303\242nilor,

furi\305\237,

ie\305\237i\305\243i

odioas\304\203

ne\303\256mputernici\305\243i

\305\237i

necesar\304\203

neav\303\256nd

baz\304\203

lipsit\304\203

\303\256n

Sfatului

hot\304\203r\303\256rea

Mai
\305\243ara

ale unor

particulare

solicit\304\203rile

rom\303\242ni

activit\304\203\305\243i,

indivizi

\"au

inten\305\243ionat

\303\256ncurcat\"

(fie chiar

unioni\305\237ti

deputa\305\243i!)

cu,

\305\242\304\203rii.

a fost

chemarea armatei

adev\304\203rata

c\304\203

preciz\304\203m

noastr\304\203

\305\237i,

rom\303\242n\304\203

cet\304\203\305\243eni

\303\256mpu\305\237c\303\256nd

Guvernan\305\243ii

\303\256n

legal\304\203

c\304\203

antirom\303\242ne\305\237ti.

cic\304\203,

ru\305\237inea

a-\305\237i

luat\304\203

de

f\304\203cut\304\203

guvernan\305\243ii

\303\256n\305\237i\305\237i

dea ocupa

rom\303\242ne

rom\303\242ni

\303\256n
\305\237edin\305\243a

al
unde se luase
de
din 1 ianuarie 1918,
RDM. Nu
de a trimite imediat trupe armate ocupa\305\243ioniste
de a anexaBasarabia
vom fi departe de
erau clocitede capii
de pe
se
statul
I-a
acesteplanuri
Germania,carevoia
Consiliului

Rom\303\242niei

Coroan\304\203

\303\256n

hot\304\203r\303\256rea

adev\304\203r

constat\303\256nd

c\304\203

rom\303\242n.

aib\304\203

Basarabiei,

reu\305\237it

\303\256n

\303\256ncurajat

al\304\203turi

Rom\303\242nie

\303\256n

perspectiv\304\203

formidabil
C\303\256t

prive\305\237te

restabili
fost
a Sfatului

lini\305\237tea

discutat\304\203

contraindicat

\303\256n
\305\237i

du\305\237m\304\203nit\304\203

secretgermano-rom\303\242n
acestlucru, trebuie

ordinea

str\304\203ine

\305\243ar\304\203,

t\303\242lh\304\203re\305\237te,

\303\256ns\304\203

discu\305\243iilor

le-a

Nem\305\243ilor

subliniem,le-a

s\304\203

\303\256n

problema

\303\256n

anterior nu peascuns,
rezultatul

\305\242\304\203rii.

1883.

\303\256n

perspectiv\304\203...

chemarea
unor trupe
\305\237i

s\304\203

cu Rusia din cauza

\305\237i

mare

n\304\203scuse

c\303\256nd

r\304\203pitoare

ve\305\237nic

un tratat

\303\256ncheind

inten\305\243iile

\303\256nc\304\203

d\303\256mbovi\305\243eni

RDM,

\303\256n

ci

cauz\304\203

\303\256n

scopulde a
a

\303\256ntr-adev\304\203r

\303\256ntr-o

a fost cu

reu\305\237it

\305\237edin\305\243\304\203

plenar\304\203

des\304\203v\303\256r\305\237ire

rom\303\242nilor.

41

...

chestiuneaaduceriiunei
Atunci s-aridicat Sfatul
armatealiate Basarabia scrie amintirile salepomenitul D.
a propus fie
BloculMoldovenesc...
pentru
La auzul acesteipropuneri
armataregatului
au ridicat
minoritari chiarmembrii
oricearun violent protest,demasc\303\242ndu-ne scopul
(sic!)
chiarcea
numai
de
sau
fie
nu voiau
armata
(sic!)...
de noapteam
consf\304\203tuire
dea plecaimediat la
cu
doireprezentan\305\243i din Sfatul
cineconcretle-a
acestmandat? n. n.)
dea cerela guvernul
ne
n. n.)
(cui
mai
pentru a ocupaBasarabia...\"
baza unor asemenea
balabolii,lipsite de argumente

\303\256n

\303\256n

\305\242\304\203rii

\303\256n

M\303\256rza.

aceast\304\203

chemat\304\203

s\304\203

rom\303\242n.

oper\304\203

deputa\305\243ii

to\305\243i

frac\305\243iunii

\305\237i

\305\243\304\203r\304\203niste

cer\303\242nd

\305\237i

mat\304\203,

turceasc\304\203

japonez\304\203,

bol\305\237evic\304\203,

aud\304\203

s\304\203

rom\303\242n\304\203

secret\304\203

\303\256ntr-o

hot\304\203r\303\242t

s\304\203

mandat

deputa\305\243i

(c\303\256\305\243i

\303\256ncredin\305\243at

\305\237i

rom\303\242n

c\303\242t

deleg\304\203m

Ia\305\237i

\305\242\304\203rii

s\304\203

trimit\304\203

s\304\203-i

trimit\304\203?

armat\304\203

degrab\304\203

\303\256n

logic\304\203,

\305\237i

istoricii

rom\303\242ni

invazia armatei

\"argumenteaz\304\203\"

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

\305\243ara

noastr\304\203.

chiar de\"minoritari\" adversarii unioni\305\237tilor,


deschise cinstitetentativele
alerom\303\242nofililor au
fost cu succes
pretinsa
desprechemarea
la carefac trimiteri istoricii
armatei
ca
cum ea ar fi fost
Sfatului
eo
eo
Nu erau

dac\304\203

at\303\256t

discu\305\243ii

\303\256n

du\305\237m\304\203noase

\305\237i

z\304\203d\304\203rnicite.

\"hot\304\203r\303\256re

A\305\237adar,

hot\304\203r\303\256re

rom\303\242ne\",

rom\303\242ni,

\303\256n

adoptat\304\203

\305\237edin\305\243a

\305\237i

fic\305\243iune,

\305\242\304\203rii,

vorba rusului
uneori,a moldovanului.
se realizau sub tutela
Toate
deputa\305\243ilor

\"hohm\304\203\",

\305\237i,

inten\305\243iile

patronilor

unioni\305\237ti

depestePrut,

prin

metodeoculte,pe

furi\305\237,

\305\237erpe\305\237te,

prin

vicle\305\237ug

minciun\304\203...
\305\237i

Pentru a potoli spiritele


din republica
a-i da
o
armatei
mai respectabil\304\203,
de
Marelui
Cartier
al
armatei
General
prin gura
pe
din acele
o
generalulConstantin Prezan,au
ce
apele luna cuptorului.Minciun\304\203, cares-astrecurat chiar
a
subalternii lor de la
telegram\304\203
cum
au
chemate
de Sfatul
\"trupele
fost
avutul tuturor
sprea restabiliordinea a asigura
r\304\203zvr\304\203tite

rom\303\242ne

n\304\203v\304\203lirii

agresat\304\203

\305\237i

oficialit\304\203\305\243ile

\303\256nf\304\203\305\243i\305\237are

\305\237efului

D\303\256mbovi\305\243a,

rom\303\242ne,

r\304\203sp\303\256ndit

minciun\304\203

\303\256n

\303\256nghea\305\243\304\203

\303\256ntr-o

\305\237tabilor

\305\237i

Chi\305\237in\304\203u,

\305\237i

locuitorilor

pe
42

c\304\203tre

Siguran\305\243ei

rom\303\242ne

c\304\203

\305\242\304\203rii

via\305\243a

\305\237i

din Basarabia\"
(Din telegrama
DelegatuluiSiguran\305\243ei
CartierulGeneralRus, N 7440 din 10.02.1918).

Rom\303\242ne

ling\304\203

generalPrezan

Acela\305\237i

ianuarie
nu

1918),

adresat\304\203,

spiritele

\303\256n

lini\305\237ti

va

\303\256ntr-o

declara\305\243ie

public\304\203

cum se vede,
a dat serioase

popula\305\243iei

noastr\304\203,

\305\243ara

pereclitanici

(12

Ia\305\237i

menit\304\203
\305\237i

moldovenilor
republiciinoastre

c\304\203

asigur\304\203ri

mod independen\305\243a

\303\256ntr-un

sevor

la

f\304\203cut\304\203

RDM

c\304\203

la ei
Cu alte cuvinte,
oficialeale
pupau
jua
pe icoanasfintei Parascheva,ocrotitoare
mea
ce va
misiunea ei \"blagorodnic\304\203\" de
a \"restabili ordinea\" etc,etc. \"Basarabia\",
a cerebarem un
de
de
la
cele-afacutmoldoveni,pentru
covrig
va
se
deaici
cea
c
um
a
venit.
mare,
o,
Dar vorba ceea:cine
mai tare
vorbe
se
se vede.
crede,iar
fapte
la coate miere
bage
degetele!
\"osta\305\237ii

rom\303\242ni

\303\256ntoarce

\305\237i

acas\304\203\".

Rom\303\242niei

fe\305\243e

p\304\203m\303\256ntul

rom\303\242nilor,

r\303\256nd

\303\256n

sold\304\203\305\243i-

f\304\203r\304\203

\"bun\304\203tatea\"

m\303\256n\305\243\304\203nire

c\304\203ra

\303\256n

fugu\305\243a

\305\237i

fur\304\203

Dup\304\203

jur\304\203.

m\304\203gar

dup\304\203

m\303\256inile

c\304\203

\303\256ncheia

\303\256ndat\304\203

rom\303\242neasc\304\203,

\305\242i-ai

\303\256n

s\304\203

p\303\256n\304\203

\305\237i

na\305\243ie

g\304\203sit

nu-\305\237i

ling\304\203

pop\304\203

cinstit\304\203:

s\304\203-\305\237i

m\304\203car

TELEGRAM\304\202

M.

Sfatul
inten\305\243ionat
unanimitate

independent\304\203.

N 25din 25ianuarie1918

C. G. Serviciul

Siguran\305\243ei

de 23c.(ianuarie1918-n.
n.)
la 24c.ora 10a.m.
s-adeclaratcu

am\303\242nat\304\203

\303\256n

\305\242\304\203rii

\305\237edin\305\243a

c\303\242nd

p\303\242n\304\203

Republicamoldoveneasc\304\203

Basarabean\304\203

Directorii
senumesc

mini\305\237tri,

democratic\304\203

sunt inviolabili

deputa\305\243ii

(c\303\256t

de

n.)...
[...]
cu notabili
toasturilepentru m.s.d.,
pentru
au
pe (sic!)
pentru alipireala regat(sic!)
cu o
La 5 searala
[...]
despre
unire (sic!),
asistatDlgeneral
cor,
inviolabili erau

vedea

vom

deputa\305\243ii,

La ora11s-autrecuttrupele

\303\256n

\303\256n

revist\304\203,

urm\304\203toare
capitolele
apoi defilarea

\305\237i

armat\304\203

Dup\304\203

comandant

\305\237i

urmat toate

fa\305\243\304\203

teatru

Dup\304\203

12

\303\256n

conferin\305\243\304\203

\305\237ez\304\203toare

declama\305\243ie.

Bro\305\237teanu...

cu

bufetul teatrului

frunta\305\237i

au petrecut
pentru unire (sic!) pentru
rom\303\242ni

n.

recep\305\243ie

\303\256mpreun\304\203

p\303\242n\304\203

aproapede

Rom\303\242nia

\305\237i

\305\236eful

ziu\304\203.

nou\304\203

ofi\305\243eri

superiori

S-atoastat numai

(sic!)...

Serviciului

Director

N.

Dr\304\203gu\305\243escu

43

*
Secret
DelegatulSiguran\305\243ei

pe

Rom\303\242ne

CartierulGeneralRus

l\303\242ng\304\203

c\304\203tre

de

Domnul

Ofi\305\243er

Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u

MareleCartierGeneralcu adresaN 6581din 2februarie


Basarabiasuntformate
nefacecunoscut esteinformat
mai multe comitetede evrei
aceicare erau contra
n. n.)t carefac
erau
\"evrei\", \"streini\"
nu primeasc\304\203
Basarabean\304\203
ca
pentru
prin
a
Basarabieila
toate
mijloacele
prin
din
de noi folosul
Moldoveneasc\304\203 (caz aproapeexcep\305\243ional,
documentele
este
nume
n.
n.).
republica
pe
celespusemaisusf
a face
Comunic\304\203ndu-le
Dvs
a
Circumscrip\305\243ia
spre descoperi
cestiune9cum pe ceice ar face modizolat astfel de
semnal\304\203ndu-i
Comandamentului
carene
propagand\304\203
respectiv
cunoscut
ne
comunica
luate.
face
Delegat
curent

c\304\203

c\304\203

\303\256n

(to\305\243i

numi\305\243i

\"bol\305\237evici\",

s\304\203

popula\305\243ia

propagand\304\203

Rom\303\242nia

alipirea

discredita

ac\305\243iunea

rom\303\242nilor,

c\304\203ut\303\242nd

\303\256n

\303\256ntreprins\304\203

c\303\256nd

numit\304\203

noastr\304\203

Siguran\305\243ei

v\304\203

cercet\304\203ri

minu\305\243ioase

comitetele

no\305\237tri

fra\305\243ilor

Republica

\303\256n

\303\256n

rug\304\203m

toat\304\203

\303\256n

\303\256n

\305\237i

dup\304\203

\305\237i

ve\305\243i

m\304\203surile

ve\305\243i

(isc\304\203litur\304\203)

N 7336din 3/11-91

cum vedem,

Dup\304\203

oficialit\304\203\305\243ile

cu

pe
de statalitatea
limb\304\203

\305\237i

ucig\304\203-1

crucea

\303\256mbiau

rom\303\242ne\305\237ti

Publicjurau
moldovenilor

\303\256n

s\303\256n.

c\304\203

cu Dumnezeu

nu

se vor atinge

instaurarea
la ei
Iar la
bufetul teatrului, chefuind la bruderschaft
noaptea
cu
lorautohtoni, toastau numai
zori de

ordinii

\303\256n

\305\243ara

\305\237i

independen\305\243a

noastr\304\203,

se vor

\305\237i

\303\256ntoarce

c\304\203,

recep\305\243ia

toat\304\203

\303\256n

oficial\304\203

dup\304\203

acas\304\203.

p\303\256n\304\203

\305\237i

\303\256n

\"pentru

ziu\304\203,

unire \"
Be\305\243ia

\305\237i

\305\237i

agen\305\243ii

\303\256mpreun\304\203

\"pentru

Rom\303\242nia

nou\304\203\".

vorbelede la bufet n-ar fi

Nu
Dar, uite necazul!

z\304\203bav\304\203,

dup\304\203

meritat

cum ne

s\304\203

fie pomenite aici.

m\304\203rturise\305\237te

alt

document

citat mai sus, organelede represiune


din teritoriul
(Siguran\305\243a)
se
cu
aceicarevor cuteza a
ocupat au primit ordin secreta
contra \"alipirii Basarabiei
la Rom\303\242nia!\".
\303\256n

r\304\203fui

cr\303\256cni

44

mas\304\203

to\305\243i

unioni\305\237ti,

Iepura\305\237ii

din

mai

ie\305\237i\305\243i

cotloanele
gazdelorde

\303\256nc\304\203

d\304\203un\304\203zi,

iat\304\203

\303\256ncredere,

de

d\303\256rd\303\256ind

spaim\304\203,

la un
\"ciocnindu-se\"

c\304\203

din
campaniecu estabishmentulmilitar
pahar de agheazm\304\203
de
au
zona
vine,
prins
curaj
a huligani prin
cu ideea
s-au crezut lei
\"alipirii\", declar\303\256ndu-i
pe locuitorii republiciinoastre,
uniri cu rom\303\242nii.
careerau contra
rom\303\242n

\303\256n

at\303\256ta

ocupa\305\243ie,

fierbin\305\243eal\304\203

\305\237i

n\304\203zdr\304\203vani

c\304\203

purceser\304\203

\305\237i

...

\303\256n

\303\256ndat\304\203

\305\243ar\304\203

\342\200\236tr\304\203d\304\203tori\"

to\305\243i

oric\304\203rei

un grup de
din Sfatul
3) Idem.S.C.
lorpentru
s-au decisa da la
zile
(sic!)
peste
la
Vor declaraca
ai
alipireaBasarabiei
cei
c
are
lor
au
(sic!)
pe
separatiste
vor
a ajunge ca sfatul
alipire..
(Din raportul \"Deactivitatea seriviciuluiexterioral
in intervalul dela 19la 24ianuariea.c.din
N 29
Generale
c\304\203

deputa\305\243i

anun\305\243\304\203

iveal\304\203

c\303\256teva

Rom\303\242nia.

st\304\203ruie

neamului

c\304\203

\303\256n

tr\304\203d\304\203tori

credin\305\243ele

\305\237i

cear\304\203

s\304\203

reu\305\237i

speran\305\243a

\305\242\304\203rii

dorin\305\243a

\305\243\304\203rii

aceast\304\203

Siguran\305\243ei

din

\",

Ki\305\237in\304\203u

26ianuarie1918)

Minciuna
de
pentru moldoveni despre\"\303\256ntoarcerea
a fost
acordurile interna\305\243ionale.
La 5 martie 1918
departea
la
la 9 martie, departea
Rusiei la Odesa,a fost
acordulbilateral rom\303\242no-rus,
careera
rom\303\242ni

c\303\256rpit\304\203

acas\304\203\"

\303\256n

pecetluit\304\203

\305\237i

rom\303\242n\304\203

Ia\305\237i

\305\237i

isc\304\203lit

\303\256n

scrisnegrupe alb:

\"Rom\303\242nia

asum\304\203

obliga\305\243iunea

\303\256\305\237i

\303\256n

luni
trupeledin Basarabia...
acestuitermen Basarabiava
un deta\305\237ament
din 10.000
de oamenipentru pazadepozitelor
dou\304\203

retrag\304\203

s\304\203-\305\237i

Dup\304\203

\303\256n

r\304\203m\303\256ne

compus

c\304\203ilor

termende

expirarea

rom\303\242n

rom\303\242ne\305\237ti

\305\237i

ferate\".
Acordul mai prevedea

lui, \"asigurarea
localedela
ordiniipublice Basarabiatrece competen\305\243a
militar
sate.Comandamentul
suspendeaz\304\203
de a efectua
general,de a exercitaorice
totalmentesub
din
administrative
acestea
judiciare
c\304\203

\303\256ndat\304\203

\303\256n

ora\305\237e

isc\304\203lirea

dup\304\203

\303\256n

mili\305\243iei

rom\303\242n

\305\237i

\303\256\305\237i

arest\304\203ri

drepturile

\305\237i

jurisdic\305\243ia

\303\256n

func\305\243ii

\305\237i,

urm\304\203

trec\303\256nd

(Citat din
organelorlocalealesede
BneiuneuTlonumumi CCCP\"
Moacea,1957,
pag.210popula\305\243ie\".

edi\305\243ia

\"JJoKyjueHmbi

211.
Traducereane
cum
Republica

apar\305\243ine).

acesttratat interna\305\243ional
scoatearmata din
luate de
onorat angajamentele
lumea.
Moldoveneasc\304\203,peste
timp, o
Ce a

\303\256nsemnat

pentru

Rom\303\242nia

\305\237i-a

\305\237i

\305\237i

a-\305\237i

pu\305\243in

toat\304\203

\305\237tia

45

CoeemoMHapodnbixKoMUceapoe
3axejienueYnonHOMOHeHuozo

no PyccKo-PyMbincKUM flenaM

12anpenn 1918z.
B

C6H3U c noneueiuuMCHe za3emaxcoodu^eHueM U3


CmoKZOJibMtty
(o moM,umo) npedcedamejibcoeemaMunucmpoe e
meecmwi
otfnmuajibtio, nmo codpamieM6eccapa6cKu
PyMbwuu
e Kuuiuneee,89-wzojiocomunpomue3-x,peiueno
npedcmaeumeneu

npucoeduHuntbEeccapQ&uw k PyMbinuu, UAteeM coo6u{untb


cnedywmee:
CoznamenueM9~zo Mapma,Komopoe6bino oznauieno
no HnocmpannbiMflenaM, pyMUHCKoe
KoMiiccapuamoM
3a nodnucbto zeuepcuiaAeepecny,npedcedamejib
npaeumejibcmeo
coeemaMunucmpoe u Munucmpa unocmpannbixden, o6n30Jiocb
e menenuedeyxMecRi\305\243ee codun nodnucanun
OHuemumb Eeccapaduw

cozjiaweHun.

Cdpyzoii cmopoubiye cuny dmozo otcecozjiaiueuun


pyMbincKiie

enacmuceunac atee donwcnbi 6mjiu nepedambecto nonuomy


u adMunucmapmuenouenacmue pynu
nojiumunecKOUy
omnaibieancbom npaeaapeemoe
oeccapaocKiix
ebwopubixenacmeu,
u
om ecnnozoeMemamenbcmeaeo euympeHHww 0KU3Hb
cmp anbi.
Cnopo nocneJtnoeo mdunemzeuepanaAeepecny6bui cMenen
cyde\303\242nou

eoodu\305\243e

KadunemoM MapzunoMana,eoncdeMnoMeu\305\243UHbe-KOHcepeamuenou

zepMano^unbCKounapmuu. Hoeoe
pyMbiucKoe npaeumenbcmeo
coznacunocbnpunnmb ycnoeuxMupa L\305\243enmpajibHbix depncaeu ux
e omdanenocnednuMeceuJJodpydvcu
COW3HUKG6, 3aKjiwHawu{uecH
u 3anadnouBanaxuu,nan u
ne(pmnnbixuernonnunoe, a
u ebieo3a
B30Meu3mozof kuk euduoU3
pyMbincKOzo
KOHi\305\243eccuu

m\303\242nece

xne\303\242a.

penu Hepnuna,a
I\305\243enmpajibHbie
Eeccapa\303\242uto,

46

m\303\242nece

U3 menezpaMMUazeumemea
\"Bonbipa\",

depncaebinpednoncunu PyMbinuu

anneKcupoeamb

umo nennjiocbdaenuuiHUM oicenanueM pyMbincKux

KOHcepeamopoeu zepMauoipunoe,a e noaiedueeepeMHu


Kcwunema Epamuauy.

rojiocoeanue
npedcmaeumejieii

Eeccapa\303\242uu,

naewezo

na Komopoe

dnn
ccbuiaemcHMapzwioMau,nejinemcnKojnedueii,nodcmpoeuHou
u
aKtna uacunun nad 6eccapa6cKUMU
pa\303\242onuMU
npiiKpbimuH
ux
npomue OKKynai{uu
Kpan
KpecmbHHOMU, npomecmoeaemuMU

u
onuzapxueu,monno man nce, kqk npomecmoeami
Ho anin uaciuiun
cclmu pyMbiHCKue padonueu Kpecmbnue.
Konmppeeojiwi^uoHuozo
npaeumenbcmea
pyjubiHCKoeo
u
cqmum
HanuoHajiucmunecKO-noMeiiienbU
onpomecmoeaH
pyMbiHCKOu

MOJidaecKUM

napodnbiM coeemoMEeccapa\303\242uu

\"C<pamyji-l\305\243epuu\",

c cow3hukomu Poccuu,
um panbiueSMecme
Komopbiii codeucmeoean
3tno ebimeKaem
in UMewu\305\243uxcn y nac
doKyMeumoe,oKKynanuu Eeccapa\303\242uu pyMbiucKUMU
kuk

o(pui{uajibHbi
eoucKOMu.

Ha ocHoeauuu nepexeaneunozo
2-zo anpejin paduo
eoccmaem
6eccapa6cKuii\"C(pamyji-IJ,epuu\"
npomue noMepeuuu

PyMbinuu npucoeduHuntb Eeccapaouw.


\"C<pamyji-U,epuu\
ccbuiaemcHnpu imom na dozoeop,
3aKjuoneHUbiu

eu\305\243e

3a

c YKpauHCKoii

IXetimpajibHou Padou,odecnenueaiou\305\243eu
Eeccapa\303\242cKou
Cdpyzou
Pecnydjiuxou npaeona caMOcmoHinejibiioe
cyu\\ecmeoeanue.

cmopoHbh Ha ocHoeauuu3inozo otce paduo ebimeKaem, nmo Pada,


o6H3aemaHCHpanbiueyea.vcamb ne3aeucuM0cmb
Eeccapadcnoi
npednazaemmenepbpyMbincKUM nojueu{UKaM
Pecny\303\242jiUKU,
dnn YKpaunbi dea6eccapa6cKuxye3d
cdejucy,
nojiw\303\242oeuyw
a imeuHo:
u
XomuucKuu, uacenenubie
AKKepMancKuu
yKpauunaMu.
HonbimKa pyMbiucKouonuzapxuuaueKcupoeambEeccapaouw
nejinemcn,manuM o6pa30M, ne mojibKO uazjibiM nonpanueM
mopjwecmeeuHOZO
dozoeopuozoo6n3amenbcmea9no u uacwiueMnad
mpe\303\242yn

eoneiiecezouaceneuuREeccapa\303\242uu.

z.
Mocnea,12-zo
anpejin1918

ynojinoMOHeuHbiuCoeemoMHapodubixKoMuccapoe
no PyccKO-PyMbiucKUM
JJejiaM
47

IV.

stilulceleimai vechi profesii...

\303\256n

de frigurile malariei cronice a\305\237a-numitul \"ideal


interesulhipertrofiat pentru acapararea
carenu eraaltul

Scuturat\304\203

na\305\243ional\",

- elita

dec\303\256t

de noi teritorii

guvernant\304\203 a
avea un comportament straniu aidoma unei bestii
derele
cu prada
lumea din jur. Prea
suspect\303\256nd
mare
era
era
ca
s-o balamaua
picant
gustul
prea
pofta
de
bunului
civilizate cu
aranjarea unor
rela\305\243iile

cu

alia\305\243ii

\303\256n

pseudorom\303\242ne\305\237ti

Rom\303\242niei

\303\256n

\305\237i

s\304\203i

inten\305\243ii

gur\304\203,

toat\304\203

\303\256i

pr\304\203zii

\303\256n

\305\237i

\305\243in\304\203

rela\305\243ii

sim\305\243

alia\305\243ii

r\304\203zboi...

HomaCoeemcKozoIlpaeumejibcmea
Ilpaeumejibcmey
PyMbmuu

31demdpn1917a.
(13nueap*1918e.)

HanajibHUK49-upeeojiwi\305\243uoHHou

dueinuu nepedanhqm

npomecmomuocumejibuonoeedeuunpyMbiucKux enacmeu.
noejiacmuue mojibKo ue cmimawmcnc
PyjstbiHCKue
jiojtcenueMe pyccKoiiapunuu u uexomnm ecmynantb e cozjiaiuemiH
c u36paHHbiMU HauajibHUKOMU u npedcmaeumejiHMUKOMiimemoe,
ho u 3(iX6ambieawm(pypaotcubielanacbinamuxeoucK.Bcwiy 3mozo
jioiuadue 49-u duemuu ocmawmcn 6e3(pypajtccu IJepedeuMceHue
ebi\303\242opubiM

nojiKoe 3adepoKueaemcH
pyMbinaMU cujiojoopyncux.Oduu U3 nouKoe 49-u duemuu, UMenno 194-u
uojik, 6mji
Tpouupo-CepzueecKuu
OKpyjtceHpyjHbiHOMU, nodeo3npoeuaumaompe3au,uojikpa3opy.wen
u omeedeue ntbui. PyMUHCKue enacmu apecmoeajiu
inopanubiu
KOMumem
nojimu aecmpuucnux
npuzjiaiueuHbix,
kqk zocmu,e uima6
nojim.

195-zo

ofiui\305\243epoe,

195-zo

CoeemHapodribixKoMuccapoe
om PyMblHCKo^o
oceo6oMcdeuun
uanaiaHUH npouIlpaeumejibcmea
apecmoeauubix,
3eedmux
u
6e33aKouubie
6ecHuuubie
deucmeun
pyMbiucKux
apectttbi,
mpe\303\242yem

48

nododnuedeucmeunne noemopnmcH.
HenojiyueHueomeemana 3tno naiue mpe\303\242oeanue e meneuue24-x
nacoe6ydem paccMampueamtcnhomu kqk Hoebiupcnpbie,u mm
Mepbt, enjiontb do caMbix
6ydeM moedanpuuuMantb eoeuHbie
u zapaHtnuu, nmo

efiacme\303\256i,

peutumeribHbix.

TlpedcedamenbCoeema
HapodnbixKoMuccapoe

B.

YjibHHoe (JleiuiH)

BepxoetibiurjiaenoKOMandywu{uii

H.KpbineuKo

HapodHbiuKoMUceapno BoenubiM

J\305\243ejiaM

H.IJodeoucKuu

Armata
\305\236cerbaciov,

a IX-a
cum se

sovietic,

de pe frontul

Rus\304\203

nu

\305\237tie,

a aderat la

armate

coroanei

credincioas\304\203

r\304\203m\303\256n\303\256nd

de generalul
alenoului guvern

condus\304\203

rom\303\242n,
for\305\243ele

\305\243ariste

din Antanta.

alia\305\243ilor

\305\237i

armata lui \305\236cerbaciov fusese


de
guvernul sovietic
ei erau serios
afara legii
pofida faptului
atinse deprocesulde descompunere
provocat de
comandamentul acesteiarmate depuneatoate eforturile ca
de
cu devotament \303\256ndatoririle sale
la
armatei mercenare
ruse (avea statul major la
au luptat
la
cu trupele
du\305\237manului comun,
de
la
1918pe un petecde
ce mai
din
declarat\304\203

De\305\237i

\303\256n

\303\256n

tr\304\203d\304\203toare,

\305\237i

c\304\203tre

c\304\203

r\303\256ndurile

agita\305\243iile

totu\305\237i

revolu\305\243ionare,

sa\305\237i

\303\256ndeplineasc\304\203

alia\305\243i.

fa\305\243\304\203

um\304\203r

afl\303\256ndu-se

\303\256mpotriva

rom\303\242ne\305\237ti

ap\304\203r\303\256nd

de arme

pe
celeimai vechi profesii.

\303\256i

tratau

alia\305\243ii

Pentru armata
\303\256nsemn\304\203tate

lui

\303\256ntr-o

ru\305\237i

Autorit\304\203\305\243ile

manier\304\203

\305\236cerbaciov

spa\305\243iul

servindu-ica unica

vital\304\203,

p\303\256n\304\203

acestuistat.

existen\305\243a

\303\256ns\304\203\305\237i

Rom\303\242nia

r\304\203mase

p\304\203m\303\256nt

r\304\203zboi,

Unit\304\203\305\243ile

um\304\203r

Ia\305\237i)

baz\304\203

\303\256ns\304\203

rom\303\242ne\305\237ti

purt\304\203toarelor

specific\304\203

pruto-nistreanavea
care putea

\303\256n

desf\304\203\305\237ura

\303\256\305\237i

obiectivelede infrastructur\304\203 din spatelefrontului


primul
lorcu noi
pentru asigurareatrupelor cu alimente furaje, completarea
\303\256n

r\303\256nd,

\305\237i,

\305\237i

for\305\243e

ce puteau

demult,

fi

gubernii

T\304\203b\304\203r\303\256nd

\303\256n

zmuls cu
l-au
a fost
for\305\243a

f\304\203cut

\303\256ncadrate

ruse\305\237ti,

din

pentru

p\303\256n\304\203

\305\237.a.m.d.

rom\303\242ne\305\237ti

autorit\304\203\305\243ile

interzicerea

popula\305\243iei

\303\256ntre\305\243inerea

RDM,
de la gura

buc\304\203\305\243ica

acestei, nu
spitalelor
au
militare
de
primul pas pe care

r\303\256ndurile

osta\305\237ilor

oric\304\203ror

alia\305\243i

activit\304\203\305\243i

ocupa\305\243ie

\305\237i

\303\256n

sus\305\243inerea

armatei
49

ruse.

republica
campanienemaipomenit\304\203
\303\256n

ocupat\304\203

organelede
de izgonirea

rom\303\242ne\305\237ti

for\305\243\304\203

ini\305\243iaser\304\203

pesteNistru.Activitatea

ru\305\237ilor

Se
militare
din spatelefrontului era
obiectivelor
ridicau (lichidau)centrelede telecomunica\305\243ii
telegraful)
militare ruse.Agentura
prin spitaleleArmatei a IX
Nu erau
medical
ia
calea
pace
pribegiei.
personalul
suspendat\304\203.

ruse\305\237ti

(po\305\237ta

\305\237i

cotrob\304\203ia

Siguran\305\243ei

\303\256n

s\304\203

pres\303\256nd

l\304\203sa\305\243i

nici bolnavii.

Deta\305\237amentul

General

Com\304\203ndutrea

Pie\305\243ei

R\303\242\305\237canu

Chi\305\237in\304\203u

p\303\242n\304\203

la 6/XII

PERMISDE STA\305\242IONARE
N774

DomnulCureajschi
din armata
este
Damian,colonel
la 6Decembrie
autorizat a
fiind bolnav,
rus\304\203

\303\256n

r\304\203m\303\242ne

Ki\305\237in\304\203u

ordinul

p\303\242n\304\203

N5136.

G-al

Deta\305\237.

R\303\242\305\237canu

Domiciliul stradaArmeanscaia43,
a seprezentala Com\304\203nduirea
de 1 5 ale
luni.
\303\256n

Ki\305\237in\304\203u.

Urmeaz\304\203

Pie\305\243ei

zilele

\303\256n
Ki\305\237in\304\203u

fiec\304\203rei

\305\237i

R Comandantul
C\304\203pitan

Pie\305\243ei

(isc\304\203litur\304\203)

*
NOT\304\202

la spitalulN 61(militar rus -n.n.) evacuat


doctoriiacestuispital.La
a vorbit doctorulNielson Von Kizin careau spus mai

Ieris-a
de la Gran Hotelde
\305\243inut

\305\237edin\305\243\304\203

bine
\303\256ntruc\303\242t

s\304\203

\305\237edin\305\243\304\203

c\304\203tre

aceast\304\203

to\305\243i

c\304\203

\305\237i

plece fie
s\304\203

\303\256n

m\303\242na

bol\305\237evicilor

dec\303\242t

m\303\242na

rom\303\242nilor

caredoctorilornu lefac nimic.


DoctorulL. mi-acomunicat
E.

au

\303\256ncredere

\303\256n

bol\305\237evici,

aceast\304\203

50

\303\256n

informa\305\243ie.

*
N

1) Dlui GeneralComandantCorpului6
2) MareluiCartierGeneralServ.Siguran\305\243ei
3) Divizia XI, BiroulII Informa\305\243ii

76

1918ianuarie28

Armat\304\203

onoareaa raporta suntem


ieri a sositla
de evacuarerus N 61din
o telegram\304\203 de
de generalulrus \305\236erbachef prin care
ca numitul
mai
cum
a
func\305\243ioneze
departe
func\305\243ionat
spital
nu ia considera\305\243ie niciun ordin ce i seva da
de
prezent
militare
de Sfatul
Am

c\304\203

informa\305\243i

spitalul militar

c\304\203

l\303\242

Ki\305\237in\304\203u

ordon\304\203

dat\304\203

Ia\305\237i

s\304\203

dup\304\203

s\304\203

\305\237i

\303\256n

pan\304\203

at\303\242t

\303\256n

\305\237i

rom\303\242ne

autorit\304\203\305\243ile

lui

au luat

Ocupan\305\243ii

noilor

armata

coarne

militare

unit\304\203\305\243i

brutaliza\305\243i,

urm\304\203ri\305\243i,

aresta\305\243i.

anglo-francezilor
privind
teritoriul moldovenescpentru a

hot\304\203rirea

\305\237i

de pe frontul

rus\304\203

aceast\304\203

\303\256n

cesoseaucu misiuneade a
lor erau

\305\236cerbaciov

diferite nevoi pentru armata

crearea

\305\242\304\203rii

\305\237i

Reprezentan\305\243ii
satisface

c\303\242t

\303\256n

rom\303\242n,

oriceactivitate a

curm\303\256nd

\303\256nt\304\203ri

alia\305\243ilor

\303\256n

direc\305\243ie.

N 42

MareluiCartierGeneral

1918ianuarie 27

ServiciulSiguran\305\243ei

UrmaretelegrameinoastreN 32 din 26 ianuarie918avem


N 22/din 25ianuarie
onoarea
ziarul Basarabia
la
1918 caresevede apelulgeneralului
pentru
a
a unei brigademilitare
v\304\203

Liber\304\203

\303\256nainta

\303\256n

Osta\305\237of

rus\304\203

Ki\305\237in\304\203u

v\304\203

\305\237i

\303\256nfiin\305\243area

rug\304\203m

s\304\203

binevoi\305\243i

dispune.
N-am
Cartier

reu\305\237it

s\304\203

afl\304\203m

\303\256ns\304\203

fa\305\243\304\203,

lui

cu

r\304\203spunsul

Generalla coresponden\305\243a de
din alt documental CSKcanalizat

indica\305\243iile

u\305\237or

aceluia\305\237i

Marelui

sub\303\256n\305\243eles

con\305\243inutul

adresat.
51

N 189
29ianuarie1918
Chi\305\237in\304\203u

NOT\304\202

Aducem la
dl
din
cu
garnizoanei localitate)
Ua
cu generalul

(ajutoral Comandantului
zilemai
e
elformeaz\304\203 o
de
localitate
Numitul generalrus
i-a
da. Domnul
i-a
a pus
bani de unde
generalul
ne
cum
rom\303\242nilor..
Dl
i-apus vedereca se
cazcontrar
va fi arestat Avem informa\305\243iuni
generalul
g\304\203sindu-se
ofensata plecatla
raportezecazuldlui generalCerbaceff\305\237i
PrimuluiMinistru al nostru.
c\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

Movil\304\203

c\303\242teva

\303\256ntrebat

Osta\305\237off

armat\304\203

rus\304\203

sup\304\203r\304\203cios

r\304\203spuns

\303\256ntrebarea

Movil\304\203

r\304\203spuns

c\304\203

d\304\203

v\304\203

d\304\203

Osta\305\237off

vou\304\203,

\305\237i

\303\256n

s\304\203

ast\303\242mpere,

c\304\203

la\305\237i

c\304\203

ave\305\243i,

Fran\305\243a

Movil\304\203

c\304\203

d\303\256nsul

condus\304\203

\303\256n

\303\256nt\304\203lnindu-se

\303\256nainte

adev\304\203rat

dac\304\203

\303\256n

Osta\305\237off

s\304\203

*
N 26
26ianuarie918
DivizieiXI

onoarea raporta
str. Nicolaevsca
se oficiulTerus aproape toatecaseleparticulare birourile
legrafo-po\305\237tal
Am

c\304\203

\303\256n

afl\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

sunt telefoane...
Suntem de

p\304\203rere

particulare,altfel

s\304\203

siguran\305\243a

\305\236eful

se

oficiul rus telefoanele


armatei a rom\303\242nilor este
disfiin\305\243eze

\305\237i

periclitat\304\203.

\305\237i

serviciului

....

C\304\203tre

Divizia XI
Comenduirea
Pie\305\243ei

Ki\305\237in\304\203u

ceeace
din interior
telefoanelor
exteriorde la persoaneleparticulare,s-adat ordin acestsens
locotenentuluiPitulescu,
de telefoanecu fir.
\303\256n

prive\305\237te

disfiin\305\243area

\305\237i

\303\256n

\305\237eful

52

sec\305\243iei

Locotcolonel

(isc\304\203litur\304\203)

TELEGRAM\304\202

N 243din 9februarie918
semnal\304\203m pe
comisieide aprovizionareGeneral
Vironoski care au
Moritz pe Generalulde corp de
cu
l
a
Mane
comisiune
(...)
plecat scopuri
severede supraveghere.
tot cu
MareleCartierGeneral,N 6752
Intrarela

siguran\305\243\304\203

V\304\203

\305\237eful

armat\304\203

anume

\305\237i

pleac\304\203

Ki\305\237in\304\203u.

destina\305\243ia

\303\256ntreaga

m\304\203suri

Lua\305\243i

Ki\305\237in\304\203u.

*
nu poate
alimente
Generalul
Belozerof
armatasa din cauza acapar\304\203rilor armatelor
(Din raportul CSK,N 363din 19februarie918)
c\304\203

pl\303\242nge

cump\304\203ra

rom\303\242ne.

pentru

*
\"Dr. L. care
la un loccu generalulTroianofa
de
din Basarabiatoate
la
acesta
aflat
alimentele comestibilele
care
le
duc
la
pe
armatalui Cerbaciev
defoame era foarte indignat
contra acestei
Noroc la
sunt reprezentan\305\243i ai
care
nu
ne
Americii,Angliei
facemceeace vrem
ne
paceacu Germania...
deaprovizionare,desprecare
comisiei
Generalul
Moritz,
am comunicat coresponden\305\243a precedent\304\203, a adus birou ca
4
pe care
supraveghere.
Centrului
de
(Din
Marele
CartierRus, N 294din 13
pe
locuie\305\237te

c\304\203

rom\303\242nii

rechizi\305\243ioneaz\304\203

Ia\305\237i

\305\237i

s\304\203

\305\237i

piar\304\203

m\304\203suri.

\305\237i

c\304\203

Chi\305\237in\304\203u

las\304\203

Fran\305\243ei

s\304\203

\303\256ncheem

s\304\203

opre\305\237te

\305\237i

l\304\203s\303\242ndpopula\305\243iunea

\305\237i

\305\237eful

\303\256n

\303\256n

scriitori

\303\256i

ofi\305\243eri,

\305\243inem

\303\256n

informa\305\243ia

Delegatul

Siguran\305\243ei

Rom\303\242ne

Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u

c\304\203tre

ling\304\203

februarie1918)

1918
februarie13
NOT\304\202

Ast\304\203

\303\256n

gara

restul

local\304\203

ofi\305\243eri

la ora 8.35p.m.la sosireatrenuluiIa\305\237i-Ungheni


iar
au sosit19
printrecareerau2 colonei,
insigne.N-am putut
inferiorifiind

sear\304\203

ofi\305\243eri

mul\305\243i

ru\305\237i

f\304\203r\304\203

ob\305\243ine

53

numeleacestor
superioriconform instruc\305\243iunilor Dstre
Dl locotenentLupan nu maiestecu serviciul
vom
la curentcu informa\305\243iunile ce vom
ofi\305\243eri

deoarece

\303\256n

V\304\203

gar\304\203.

\305\243ine

c\304\203p\304\203ta.

Ag. 43-44

era cu nimic

Nu
fa\305\243\304\203

de

alia\305\243ii

de

mai

nici comportamentul

treab\304\203

Rom\303\242niei

era
de arme a anglo-francezilor

apuseni.

s\304\203i

Fr\304\203\305\243ia

a
fond, cu
de
de scrupule
mondial avuse
primul
de angajamente morale
salecu
se
Pe
din
cu
iar
din
schimba
pupa
prietenii.
pe spate
\303\256n

moned\304\203

aceea\305\237i

pl\304\203tit\304\203,

r\304\203zboi

cre\305\237tine\305\237ti,

lipsit\304\203

\303\256n

rela\305\243iile

\303\256i

alia\305\243ii,

cuinamicul.

dragoste

camuflat\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

dam\304\203

ne\303\256mpov\304\203rat\304\203

fa\305\243\304\203

fac\303\256nd

Rom\303\242nia

tr\304\203d\304\203rii.

f\304\203\305\243\304\203rniciei

reputa\305\243ia

Autorit\304\203\305\243ile

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti,

intereselor
alebunului
au permis trecerea
prin
teritoriul ocupat de armata
a
cu
cum se
germani, iar produsele
agricolejefuitedin republica
detrimentul

alia\305\243ilor

sim\305\243,

\305\237i

c\303\256torva

rom\303\242n\304\203

e\305\237aloane

solda\305\243i

noastr\304\203,

\303\256ntr-o

pomene\305\237te

not\304\203

\305\237i

Liderii
nasul
\303\256n

rom\303\242ni

adulmec\303\256nd

v\303\256nt,

erau
permanent cu fundul

Siguran\305\243ei,

st\304\203teau

cu

tot

\303\256mp\304\203r\305\243ite

oriceadieredinspre

nem\305\243ii.

luntri

dou\304\203

\303\256n

\305\237i

cu

ce putea leza

alia\305\243i

interesele
lor \"Basarabia\".Germania, rezerve,
totul
anexarea
a acestuiteritoriu. timp ce
de
din Antanta
acea
Anglia, StateleUnite
numai
de
de
a
teritoriului
RDM,
acceptau
epurare
fiind contra
cese
de
nerecunoa\305\237terea
prin
SUA a
de
Basarabiei
Din primelezileale
au prins gustul de
RDM,
ai acestor
cineva din
pe grozavul
se \"amestece\" treburile lor \"interne basarabene\".
\303\256n

Rom\303\242nia

c\304\203tre

Rom\303\242niei

Iat\304\203

alia\305\243ii

\303\256n

perioad\304\203

c\304\203tre

explic\304\203

anex\304\203rii

Rom\303\242nia.

c\304\203tre

rom\303\242nii

ocupa\305\243iei

f\304\203ceau

\303\256l

alia\305\243i

\303\256n

bol\305\237evici

activit\304\203\305\243ile

p\304\203m\303\256nturi

st\304\203p\303\256ni

\303\256n

Fran\305\243a,

anex\304\203rii.

\303\256ncerca

sus\305\243inea

f\304\203r\304\203

c\303\256nd

\305\237i

s\304\203

\303\256n

fel consulul

a fost declarat
intereselor
\"Basarabia\"
pomenitul
pentru faptul
al
a
aliate a condamnat public campania de teroare
de ordine
contra
a
\303\256n

a\305\237a

Fran\305\243ei

la

du\305\237man

Chi\305\237in\304\203u

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

c\304\203

demnitar

\303\256n

for\305\243elor

\305\243\304\203rii

comport\304\203

generalului

Bro\305\237teanu

ca

\303\256ndr\304\203znit

popula\305\243iei

rom\303\242ne\305\237ti

repro\305\237eze

c\304\203

b\304\203\305\237tina\305\237e

autorit\304\203\305\243ile

s\304\203-i

\305\237i

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

RDM se

ocupan\305\243i.

Din acestemotive, Centrul de


54

al

Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u

luasecelemai

de supravegherea lucr\304\203torilor consulatului cu


aspre
diplomatice, special,a consulului care, documentele
m\304\203suri

\303\256n

\303\256n

era numit cu
\"jidan\"
o campaniede

\303\256n

\"Ziarul

o
o

\"Rom\303\242nia

campanie

\303\256mpotriva

ini\305\243iase

Siguran\305\243a

\305\237i

def\304\203imare

pres\304\203

Siguran\305\243ei

pe nume.

nicic\303\256nd

dispre\305\243

imunit\304\203\305\243i

RDM-n.n.)
(creatde
atitudinei consululuifrancezJ\\se spune
Nou\304\203\"

\305\237i

consul.

numitului
rom\303\242ni

\303\256n

\303\256ncepe
\303\256ntr-

Nicolae
Generale.
Centrul de
permanent
preajmaconsulatului grupuri de filaj, carefixau fiece
pas al personaluluiconsular,fiececontact al acestuiacu lumea din jur.
a

telegram\304\203

Direc\305\243iunea

\305\237efului

\305\243inea

chi\305\237in\304\203uiene,

Siguran\305\243ei

Poli\305\243iei

\305\237i

c\304\203tre

Dr\304\203gu\305\243escu,

Siguran\305\243ei

siguran\305\243\304\203

\303\256n

N 306
februarie14

MCG, BiroulInf.,Delegatului

Rom\303\242n

Am
v\304\203

onoareaa

v\304\203

al\304\203turata

\303\256nainta

not\304\203

a dispoza

informatoare
rug\303\242ndu-

- Serviciului

\305\236eful

Director

Dr\304\203gu\305\243escu

NOT\304\202

La 13februarieau
de la Consululfrancez2 suroride
caritate au intrat alte2.A intrat apoiun domn
blond apoi
iar 3 suroridecaritate 2
care au stat 15minute.Au
venit apoi2
francezisuperiori,iarprin dosun sub.IU
cu un soldatce-iaduceaun patA venit apoio
cu un copil
mic
cea stat ca o
Au mai venit 2
un
domn
apoi
D. C. P. M.
ie\305\237it

\303\256nalt,

\305\237i

\305\237i

ofi\305\243eri

\305\237i

ru\305\237i

rom\303\242n

ofi\305\243eri

dam\304\203

or\304\203.

ofi\305\243eri

\303\256nalt.

ru\305\237i

NOT\304\202

Frunta\305\237ii

politicide aici

mercenarecarese

preg\304\203te\305\237te

\305\237i

explic\304\203

aicila

astfel rostul armatei

ruse\305\237ti

m\304\203n\304\203stirea

de

l\303\242ng\304\203

Chi\305\237in\304\203u

Ia\305\237i:

nu sepot
cu ideeacare
cu niciun
Franco-englezii
le convinegermanilor de mult, ca Rusia se
micistate.Eivor aici
un stat rusescmare puternic,care
pre\305\243

\303\256mp\304\203ca

a\305\237a

\303\256n

r\304\203s\304\203rit

s\304\203

\303\256n

f\304\203r\304\203mi\305\243easc\304\203

\305\237i

55

acesta
din
Ucraina au trimis la Kiev pe
salvezecel
Apus au
lor
au
la
ucrainenilor
bani.
reprezentan\305\243ii
pus
tinde se
Rusie
Bol\305\237evismul
peste
de
contra
uniforme
timp
Rusie
a
lui contra
prindeteren
de hotarelenoilorrepublici
din ea.
caree un semnal ivirii
Sprijinindacestcurent de
o
sentimentului
bine organizat\304\203 la
au
s-arputea reconstituiRusiacea
mare
au interesingurstat mare puternic.Anglo-francezii
sul o creeze,sezice, au
altele
acestei
armate
nostru. Fondurilemaridecareare nepe
voie armataaceasta, care
sezice,
sunt bine
sunt tot dela
ideea
noastrecade
intereselorlordea da unitatea Rusiei
deaici.
Factorulprincipal
e consulul
Acelcare
cujidanii
Basarabieiaprotestat
armateinoastre,acelcaremai
Dlui General
a atras
ca
teritoriu ocupat,acelpecarese
Bro\305\237teanu
procedeaz\304\203
streiniidin Basarabia.Sprijinindu-sepe el,
cei13
semnde
jidani nu maideaprin
e
intrarea
Personalul
numaijidovescnu
pentru
e adus, ci recrutatde aici un pas
program:tot sub
scutul acestuiconsulse
aicila
\"Ligapentru

pe germani Cu

stinghereasc\304\203

s\304\203

\303\256ncercat

s\304\203

\305\237i

dispozi\305\243ia

\305\237i

\303\256ns\304\203

s\304\203

\303\256n

propor\305\243ii

\305\237i

\303\256ntreaga

r\304\203sp\303\242ndeasc\304\203

acela\305\237

seam\304\203

\303\256ntreaga

f\304\203r\304\203

\305\243ine

n\304\203scute

reac\305\243iune

av\303\242nd

na\305\243ional,

\305\237i

armat\304\203

\303\256nde-

\305\237i

s\304\203

\303\256nceput

mul\305\243i

m\303\242n\304\203,

reac\305\243iune

mi\305\237carea

\303\256n

revolu\305\243iei

\305\237i

no\305\237tri

alia\305\243ii

pu\305\243in

to\305\243i

\303\256n

g\303\242ndul

cread\304\203

c\304\203

\303\256ntr-un

\305\237i

s\304\203

\303\256ntre

c\304\203

ruse\305\237ti

p\304\203m\303\256ntul

\303\256n

alia\305\243ii

no\305\237tri

\303\256n

c\304\203

solda\305\243ii

\305\237i

\303\256n

cre\304\203rii

ini\305\243iativa

\305\237i

pl\304\203ti\305\243i

c\304\203rora

fa\305\243a

unit\304\203\305\243ii

fa\305\243a

\303\256n

aceast\304\203

Fran\305\243ei

oper\304\203

\303\256mpotriva

\303\256mpreun\304\203

t\303\242rziu

intr\304\203rii

sprijin\304\203

\303\256ndr\304\203znesc

to\305\243i

camer\304\203

s\304\203

deputa\305\243i

noastr\304\203.

protestare

na\305\237te

culturii

\303\256n

lega\305\243iei

\303\256nainte

\305\236i

ap\304\203rarea

aten\305\243ia

\303\256ntr-un

c\304\203

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

ruse\305\237ti\".

o are corpuldidactic
va avea
contra
a
culturii
noastre.
societate
d
ecicontra
O
lupte
rom\303\242nilor
a Rom\303\242niei carese
timp destarede asediu
s\304\203

\303\256ndoial\304\203

Ini\305\243iativa

\305\237i

f\304\203r\304\203

noastr\304\203

\305\237i

na\305\237te

\305\237i

dosulfrontului nostru
56

cont\303\242nd

\303\256ns\304\203

\303\256n

pe

\303\256n

bun\304\203voin\305\243a

Centrulde

alia\305\243ilor

Siguran\305\243\304\203

no\305\237tri

Ki\305\237in\304\203u

29ianuarie1918

*
la o parte xenofobiade
a rom\303\242nilor.
era
de
adversarului
alta, politica
principal,
deci
a unui aliat al
plin

L\304\203s\304\203m

\303\256ndr\304\203gostit\304\203,

s\304\203u

obrazul

\305\243inea

sl\304\203birea

f\304\203r\303\242mi\305\243area

tuturor

\305\237i

rom\303\242ni

f\304\203r\304\203

remu\305\237c\304\203ri

acelorace o puteau
\303\256n

mor\305\243i\305\237

\303\256n

sus\305\243in\303\256nd

fel chip
Antantei. Liderii
\305\237i

Rom\303\242nia

jungl\304\203

nu

de
ca

con\305\237tiin\305\243\304\203

s\304\203-\305\237i

scuipau
mistuie

\303\256n

buc\304\203\305\243ica

ce

s\304\203i.

col\305\243ii

Mai presus
sovestea,moralitatea

\303\256mpiedica

r\304\203zboi!)

(\303\256n

dec\303\256t

nu-\305\237i

toate erau poftele anexionisteexagerate,


iar
preaaveau loc mediul rom\303\242nesc...
\303\256n

V,

Cu
cu

p\303\256ine

pu\305\237ti

sare sau...

\305\237i

topoare?..

\305\237i

nici o
liderii
regalela
c
ontra
noastre
de
agresiunii
republicii
dispuneau
vizavi de
extremde
ce o putea
invazie prin surprinderea trupelor
opinieipubliceo
nu
teritoriul moldovenesc.
Pentru aceastasurselede
trebuiau
mult
Unii din politicieniimoldoveni,
cum am
subliniat anterior, erau
de
serviciilesecrete
la
armatei
autohtoni,
drumurile pestePrut
necontenit
Nu

\303\256ndoial\304\203

\303\256ncape

Rom\303\242niei

c\304\203

momentul

informa\305\243ia

necesar\304\203

reac\305\243ia

st\303\256rni

negativ\304\203

\303\256n

r\303\256ndurile

eventual\304\203

rom\303\242ne

\303\256n

informa\305\243ii

c\304\203utate.

dup\304\203

oficialit\304\203\305\243ile

oplo\305\237i\305\243i

Unioni\305\237tii

rom\303\242ne\305\237ti.

guvernan\305\243ilor

u\305\237ile

nu

\303\256n

\305\237i

cauza bol\305\237evicilor.
Apari\305\243ia

Prutului,
indignare

dup\304\203

\303\256n

rom\303\242ni,

trece \"Basarabia\"

trupelor armate

Totodat\304\203

rom\303\242ne\305\237ti

cer\303\256nd

\305\237i

armatei
cum se

a\305\237tepta,

popula\305\243iei

c\303\256t

vor rupe bocancii


tot

\303\256\305\237i

\"rom\303\242nii

potrivea

de pe
mal\".
cu ceade la
\304\203lalt

st\303\256nga

a provocat

\303\256n

conving\304\203

c\304\203

\303\256ntre

un

val puternic

\303\256mpotrivire

de

\303\256nd\303\256rjit\304\203

contra

de-abineleade ideologia
credeau,probabil,

turmenta\305\243i

Prutul,

trec\303\256nd

c\304\203

hore ale\"unirii\"
cu
de
socoteala
nicicacumnu se
plin
agresoriiau avut destule motive
dans\303\256nd

\305\237i

\"fr\304\203\305\243iei\"

acas\304\203

\303\256ns\304\203

t\303\256rg.

se

grabnic\304\203

\303\256n

\305\237i

pretutindenist\304\203,

grandrom\303\242neasc\304\203

c\304\203

rom\303\242nofilii

locale o

fiind

rom\303\242ni,

acestora

n-au zilebune din


introducerea mai
a
c\304\203

ocupan\305\243ilor.
Militari\305\237tii

\303\256\305\237i

pl\303\256ng\303\256ndu-li-se

ocuparearepubliciirecentproclamate.
din
teritoriul moldovenesc

rom\303\242ne

\305\237i

r\303\256ndurile

\303\256n

sm\303\256rc\303\256iau

\305\237i

nasurile sub
unionismul

rom\303\242ne

b\304\203teau

noastr\304\203,

\305\243ara

\305\237i

\303\256ntrarea

p\303\256n\304\203

\305\237i

t\303\256rg

moldoveni

rom\303\242ni
\305\237i

esteo mare

razni\305\243\304\203.

s\304\203

Au

pe pielealorproprie...
esteo
de temut, chiar noaptene-amculcat
atent
ne
scriacomisarulD. C.Popescu
foarte
N.
din
sa
29ianuarie 1918
lui de la
sim\305\243it-o

\"Aici

situa\305\243ie

s\304\203

f\304\203r\304\203

\303\256n

depe\305\237a

Dr\304\203gu\305\243escu.

58

dezbr\304\203c\304\203m\"

c\304\203tre

ast\304\203

\305\237eful

Chi\305\237in\304\203u

de scrisori,note ale
se
de
telegrame,
rapoarte scurgeauzilnicdin centrele
ale
toate
din zona de
spreorganelede
antichiftea
terminologie:
Deacolo
un
tot
de
curgea
impetuosde
directive documentede
lexicale: se
N 101din 30ianuarie 1918
Centrul de
telegrama
informa Serviciul
al Marelui Cartier
al DivizieiXI despre
General,Comandamentul Corpului 6
un
de
din
satul
dintre
Goiana,
grup
faptul
pomeninduIacob
i personalpe Taranovski, Ignat
GheorghePopa,
cu
Andrei Bunescu
topoare,la ocuparea
detrupelerom\303\242ne...
preotuluiau pornit
contra
rom\303\242nilor\".
la
lupte
Un

\305\237uvoi

nem\304\203rginit

agen\305\243ilor

\305\237i

informatorilor,

siguran\305\243\304\203

v\303\256rf

ocupa\305\243ie

aceea\305\237i

\"s\304\203

fac\304\203

m\304\203sur\304\203

aceea\305\237i

s\304\203r\304\203c\304\203cioase

\303\256n

\"arest\304\203ri\"...

\"urm\304\203riri\",

cercet\304\203ri\",

variet\304\203\305\243i

cifrat\304\203

\303\256n

Siguran\305\243\304\203

\303\256n

r\304\203spuns,

\305\237i

at\303\256t

\305\237uvoi

\303\256napoi

\305\237i

\"r\304\203zvr\304\203tire

\"revolt\304\203\",

\"nelini\305\237te\",

rom\303\242neasc\304\203\".

\303\256n

Siguran\305\243ei

Siguran\305\243ei

Ki\305\237in\304\203u

Armat\304\203

\305\237i

c\304\203

ace\305\237tia

\305\243\304\203rani

Fe\305\237cov,

\"\303\256narma\305\243i

\305\237.a.,

B\303\256rc\304\203,

pu\305\237ti

Chi\305\237in\304\203ului

\305\237i

\303\256ndemnul

dup\304\203

s\304\203

Chi\305\237in\304\203u

rapoarteleinformative NN 16 29din 26ianuarie


Centrului de
Nicolae
a
adresa
Generale
pe
de Interne al Rom\303\242niei se men\305\243ionau urm\304\203toarele:
\303\256n

\305\237i

ale

\305\236efului

Siguran\305\243\304\203

expediate

Ministerului

Direc\305\243iunii

Poli\305\243iei

\305\237i

Siguran\305\243ei

\"...Cu
ocaziatreceriiunui aeroplan
se
Basarabias-a
intrareaarmatei
din armedin
lor\".
locuitorii
rom\303\242n

rom\303\242ne

a\305\237tepta

1918

Dr\304\203gu\305\243escu

Ki\305\237in\304\203u

timpul

\303\256n

v\304\203zut

\303\256n

c\303\242nd

cum

to\305\243i

cur\305\243ile

tr\304\203geau

\"...Se

c\304\203

denun\305\243\304\203

solda\305\243i

moldoveniar fi

\305\243inut

conferin\305\243\304\203

contradnuluiGeneralBro\305\237teanu, care
ar fi
lorar fi
ocupeBasarabia.
omoarepedl General\".
cazarm\304\203

discut\303\242nd

dup\304\203

st\304\203ruit

afirma\305\243ia

\303\256n

s\304\203

s\304\203

hot\304\203r\303\242t

Numi\305\243ii

\"...

noapteade23c.(ianuarie1918n. n.) arfiplecatdin


moldoveni
cu
camvreo 50

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

solda\305\243i

c\304\203ru\305\243e

\305\237i

lu\303\242nd

ofi\305\243eri

drumul spreBendersprea lupta contratrupelorrom\303\242ne\".

\"...
\303\256n

\303\256ntre

mali\305\237ti

\305\243\304\203rani

\305\243inutul

contra

ar fi

reu\305\237it

B\304\203l\305\243ilor

intr\304\203rii

s\304\203

\303\256i

o marefierbere

domne\305\237te

\305\237i

armatelor

rom\303\242ne

\303\256narmeze

pe

\305\243\304\203rani

\303\256n

r\304\203zvr\304\203tire

maxiBasarabia...

\303\256ndemn\303\242ndu-i

s\304\203

lupte
59

armaEi
drepturilor
prin
iar
a burgheziei aristocra\305\243iei
sunt preocupatede aflarea
persoanele cu r\304\203spundere din Sfatul
armata
o ciocnire
unui mijlocsprea

pentru
ta

ap\304\203rarea

noastr\304\203

\303\256n

v\304\203d

revolu\305\243ie.

c\303\242\305\237tigate

unealt\304\203

rom\303\242ne\305\237ti,

\305\237i

\305\242\304\203rii

\303\256ntre

cru\305\243a

\305\243\304\203rani

\305\237i

rom\303\242neasc\304\203...\"

\"...

satul

e un centru important

V\304\203rz\304\203re\305\237ti

trimis la 23ianuarie(1918
-w. n.)

care au

f\304\203cut

pentru

agita\305\243ie

\303\256n

r\304\203scoala

devastezeavu-

bol\305\237evist

carea

10
satul
rom\303\242nilor...
maifac
contra
cavaleri\305\237ti

Zubre\305\237ti

sateleVoinova, Chiriaca Recea\".


(Din Raportul CSK,
al Marelui
Serviciul
General).

agita\305\243ie

\303\256n

\305\237i

N 49 din 27 ianuarie1918

\305\237i

c\304\203tre

Cartier

s\304\203

\303\256nceput

contraarmateirom\303\242ne...\"

agit\304\203

\305\237i

\303\256n

\305\243\304\203ranii

se

turileproprietarilor
\302\253...

au

comunaChiperceni

\303\256n

Siguran\305\243ei

satulSoroceni
c\304\203pitanul Andronacherecruteaz\304\203 tineri
basarabeni
le cai armesprea forma un regimentde
cavalerie\".
(Din scrisoareaCSKN 71 din 27 ianuarie 1918
\302\253...

\303\256n

c\304\203rora

d\304\203

\305\237i

c\304\203tre

Corpul6

Armat\304\203).

sefac acum
contra
sunt:Csinofan
NicolaeCucu,Anton
a CSK
(Nota N 207din 7 februarie1918
Timofte Matei\"...
\"...\303\256n

noastr\304\203.

n\304\203,

satulNova

r\304\203scul\304\203ri

Ruse\305\237ti

\305\237i

C\303\242rlan,

Bol\305\237evi\305\237tii

expediat\304\203

BirouluiII

C\304\203p\304\203\305\243i-

al Diviziei XI).

Informa\305\243ii

onoareaa
cu
al\304\203turatul proces
verbal
Fulbu
din
or.
GheorgheDabija,Ciochin,Aftonom
care cu ocazia
Basarabiaa trupelorrom\303\242ne...
au lovit arestatun
5
rom\303\242ni\"...(Raportul
N184din
CentruluideInforma\305\243iuni
Ian\304\203chescu,
4 februarie1918).
\"Vestea armata
a trecutPrutul se
spre
a fostca o
aruncat\304\203 din cer...
Sevedeau pe
cu arma
dela 10-60
ani...care
copii
\"Am

v\304\203

\303\256nainta

\303\256mpreun\304\203

indivizii

to\305\243i

intr\304\203rii

C\304\203l\304\203ra\305\237i

ofi\305\243er

\305\237i

Comisarului

\305\237i

\303\256n

solda\305\243i

\305\237eful

C\304\203l\304\203ra\305\237i

c\304\203

rom\303\242n\304\203

\305\237i

Chi\305\237in\304\203u

Chi\305\237in\304\203ului

60

bomb\304\203

\303\256n

\303\256ndreapt\304\203

str\304\203zile

m\303\242n\304\203

b\304\203tr\303\242ni

\305\237i

alergaucu arma

\303\256nc\304\203rcat\304\203

vertiginos

c\304\203tre

D.

s\304\203

armata

opreasc\304\203

ce

rom\303\242n\304\203,

\303\256nainta

(Din amintirile
capitalaBasarabiei!\"
Ce-idrept, pomenitul autor al amintirilor,

Chi\305\237in\304\203u,

a
la obraz,
cei cu armele erau numai evrei,
lorerascris!).
Dar
bolgari\" (probabil,pe
precizaressovestea
autorului
unionist.
o
pe
deputatului

M\303\256rza).

afirm\304\203

ro\305\237i

f\304\203r\304\203

c\304\203

\"to\305\243i

ru\305\237i

\305\237i

aceast\304\203

frun\305\243ile

l\304\203s\304\203m

Dlui

\305\237ef

al ServiciuluiExteriorSiguran\305\243ei
Loco

REFERAT
Am

care se

onoareaa
constat\304\203

c\304\203

1918
februarie6

cu aceastaProcesulverbal din
depune
Dl Vitalie Custerskiinspectoral \303\256nchisorilor
odat\304\203

v\304\203

a eliberat85condamna\305\243i din arestul


Civile din Basarabia

pe

Ki\305\237in\304\203u

carei-a

\303\256narmat

\303\256n

de

Siguran\305\243ei,

Curtea

c\304\203tre

na\305\243ional,

activi\305\237ti

ai

\305\237i

unele
ale locuitorilordin capitala
cu unele

am\304\203nunte

afl\304\203m

B\304\203l\305\243i,

continuare prezent\304\203m,

\303\256n

prescurt\304\203ri,

sus-numitde

militar

tribunalului

dosar

\303\256n

Mar\305\243ial\304\203

de la

r\304\203zvr\304\203tirii

(isc\304\203litura)

baza materialelor
a Diviziei I Cavalerie contra eroului
armatei moldovene\305\237ti Anatolie Popa altor

c\304\203pitanului

antirom\303\242ne\305\237ti

manifesta\305\243iile

fa\305\243a

lupte contrarom\303\242nilor...
Sub comisar

Dosarul penal N 179intentat,

nostru

republicii,

s\304\203

c\304\203tre

\"...La 8sau la 9ianuarieau sositdin

din

Chi\305\237in\304\203u,

trupelor

rom\303\242ne

rezisten\305\243\304\203

s\304\203

fac\304\203

acela\305\237i

\305\237i

Rudief\305\237i

Comitetul deputa\305\243ilor

Majorrevolu\305\243ionar pentru
ca a doua zi
se un
s\304\203

undes-a

hot\304\203r\303\242t

\305\243\304\203rani

\305\243in\304\203

ap\304\203rarea

\305\243\304\203rani

popula\305\243iunea

lucru...
Comisarul

\303\256n

administra\305\243iei

prepar\304\203

facapella

f\304\203cut\304\203

inculpa\305\243ii

Chi\305\237in\304\203u

soldat, cares-au dus la consiliuldeputa\305\243ilor


evenimentele
din
anumese
c\304\203

declara\305\243ia

unul

- NicolaeRazumovski, reprezentant al

despre

nordic\304\203

s\304\203

un
\305\237i

se

acest

B\304\203l\305\243i.

ofi\305\243er

\305\237i

un

au istorisit

opun\304\203

din districtul

B\304\203l\305\243i

eu am fost

chema\305\243i

s\304\203

\303\256n

la

Statul
seorganizeze

BasarabieiSovietula

hot\304\203r\303\242t

miting...
61

seama o
Eu
pieptunor trupe regulate
de victime
mult o

nu poate
la
demersulacestaar cauza mai
deaceeam-am decis
deSovietul
cu oricemijloacemobilizarea
tot posibilul
am
pe
pentru a
acestlucru nu mi-afostcu
de
Spremareamea
a arestatpe
succes... o
de
care
m-am dus acolo am insistat
nu eradeacord,
elibereze,
refuzul
c\304\203pitanul Popa
deafi
cu aceea, arestarea
pe
moldovenila
contra
timp esteo represiune
d\304\203deam

\303\256mi

c\304\203

\305\243ine

armat\304\203

mul\305\243ime

iu\305\243al\304\203

c\304\203

\305\237i

mas\304\203

\303\256ntreag\304\203

omene\305\237ti;

\303\256mpiedic

urm\304\203

\303\256n

\305\243\304\203rani...

deputa\305\243ilor

s\304\203

decretat\304\203

re\305\243ine

f\304\203cut

r\304\203u

p\304\203rere

\305\243\304\203rani

C\303\242nd

lucr\304\203tori

mul\305\243ime

tr\304\203iau

rom\303\242ni

ofi\305\243erii

\305\243\304\203rani

\305\237i

\303\256n

s\304\203-i

B\304\203l\305\243i...

\305\237i

motiv\303\242nd

\303\256ns\304\203

salveaz\304\203

c\304\203

ofi\305\243erii

arest\304\203rii

acela\305\237i

Ungheni...

s\304\203u

rom\303\242ni

\303\256n

lin\305\237a\305\243i

\305\237i

ofi\305\243erilor

pentru a
din
S
ovietul
rezultat:
a
de
distribuit
armele
comitetului
proprie
depuse regimente
demobiliz\304\203rii... La 14ianuariea avut locadunarea
Trebuie

din nou,

ar\304\203t

s\304\203

evita un conflict

am luat toate

c\304\203

\303\256ns\304\203

m\304\203surile

deputa\305\243ilor

f\304\203r\304\203

\305\243\304\203rani

ini\305\243iativ\304\203

din

\305\243\304\203rani

dovedesc
nicinu m-au

l\304\203sat

eu.Am
era o nebunie,dar
\303\256ncercat

\305\237i

ap\304\203rare

discursul...\"

termin
a fost

s\304\203

tribunalului

fa\305\243a

proiectullorde

c\304\203

\305\243\304\203ranilor,

\303\256n

deputa\305\243ilor

districtul, la care am asistat

\303\256ntreg

(Declara\305\243ia

\303\256n

f\304\203cut\304\203

limba

lui

s\304\203

Razumovski

francez\304\203)

PetreZ. Bajbeuc-Melicov,
armean
a sa
scrisoare
ministrul
P. Halippa,
acestuiacum a fost pe nedrept ocolitde
\303\256nlesnirilor
delegeadin 31
martie1928despre
cu 50hectarede
a
la
(sici),
deputat, carea votat alipireaBasarabiei
contextulacesteiscrisorilingu\305\237itoare,
\"meritele\" sale
de
or.
pomene\305\237te
timpul apropieriide
Fostul deputat

\303\256n

Sfatul

dena\305\243ionalitate, zeceani mai

\305\242\304\203rii

c\304\203

pl\303\256ng\303\256ndu-i-se

Rom\303\242niei

autorit\304\203\305\243ile

\303\256n

c\304\203tre

\303\256ntr-o

t\303\256rziu,

prev\304\203zute

privin\305\243a

\303\256mpropriet\304\203rirea

p\304\203m\303\242nt

Rom\303\242nia

fiec\304\203rui

\303\256n

\303\256n\305\237ir\303\256nd

unioniste,

situa\305\243ia

\305\237i

a armatei

ora\305\237

rom\303\242ne,

\"\303\256nt\303\242lnind

creat\304\203

\303\256n

1918.

\303\256n

B\304\203l\305\243i

in ianuarie

n. n.) cu cuvinte desalutaredela


trupele
am fost
Orhei,la intrare
(rom\303\242ne

numele
de o
care
foartenumeroas\304\203 de
ca fim
imediatpentru invitarea rom\303\242nilor numai
ocaziei treceapeacoloPre\305\237edintele Sovietuluide
ai
careera un fost
din
Orhei,am
de la moartesigur\304\203...\"
stare de spirit
apelul
Republicii
popoarele
lansat decomitetele
Bender,TirasMoldovene\305\237ti
moldovenilordin peninsulaCrimeea.
pol de
jude\305\243ului

insistau

\303\256n

B\304\203l\305\243i

mul\305\243ime

\303\256nconjura\305\243i

s\304\203

\305\237i

c\304\203

solda\305\243ilor,

Aceea\305\237i

deputa\305\243i

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tor

denot\304\203

62

jude\305\243ul

c\304\203tre

\305\237i

or\304\203\305\237ene\305\237ti

delega\305\243ia

\305\237i

r\304\203scula\305\243i,

executa\305\243i

gra\305\243ie

\305\237i

re\305\243inu\305\243i

solda\305\243i

Chi\305\237in\304\203u,

sc\304\203pat

N 27256

1918
februarie4

DIVIZIA XI
C\304\203tre

ServiciulSiguran\305\243ei
a lua
de al\304\203turatele manifeste,rug\304\203ndua lua energice
de investiga\305\243ie pentru a se
Ki\305\237in\304\203u

Binevoi\305\243i
v\304\203

s\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

m\304\203suri

binevoi\305\243i

putea da defirul

r\304\203ilor

noastre...

ComandantulDivizieiXI

La scrisoarea
\303\256n

General

Bro\305\237teanu

erau anexateurm\304\203toarele 3 documente,


calitate de foi volante, pe carele prezent\304\203m cu unele
\303\256n

r\304\203sp\303\256ndite

care comploteaz\304\203 contraarmatei

f\304\203c\304\203tori,

cauz\304\203

prescurt\304\203ri.

C\304\203tre

popoareleRepubliciiMoldovene\305\237ti

La 13ianuariea.c.trupeleregale

au intrat

rom\303\242ne

republiciinoastremoldovene\305\237ti,
poporuluiboierii

du\305\237manii

revolu\305\243iei

i s-adat o

\303\256n

lovitur\304\203

capitala
grea,

jubileaz\304\203...

bog\304\203ta\305\237i

necinstite
asiguratpe
cu
acestei
majoritatea
reac\305\243ionare
Sfatul
ajutorul
au intrat
cu boierii
cu regelelor.
Cu ajutorulacestor
aipoporuluibaioneta
a venit
restabileasc\304\203
ordineaveche
Pericolule mare trebuie
de
obscure
Du\305\237manii

revolu\305\243iei

ori\305\237ice

\305\237i-au

\303\256n

\305\242\304\203rii

c\304\203i

majorit\304\203\305\243i

\305\237i

rom\303\242ni

\303\256n

alian\305\243\304\203

\305\237i

rom\303\242neasc\304\203

tr\304\203d\304\203tori

s\304\203

care

\303\256n

\305\243ara

noastr\304\203

rezisten\305\243\304\203

\305\243\304\203r\304\203neasc\304\203...

energic\304\203

for\305\243ele

fa\305\243\304\203

atentatul contra
toate acestea,noi, credincio\305\237ii

noastre.
fii ai Basarabiei,
a peninsuleiCrimeia membrii
comitetuluimoldovenesc
comitetelor
executiveale consiliului
muncitore\305\237ti
Benai diferitor
aleBasarabieideruluietc.am
ne organiz\304\203m
ca opunem
\303\256ncearc\304\203

p\304\203m\303\242ntului

\305\237i

voin\305\243ei

Judec\303\242nd

delega\305\243ia

\305\237i

deputa\305\243ilor

sold\304\203\305\243e\305\237ti

ora\305\237e

\305\243\304\203r\304\203ne\305\237ti

\305\237i

hot\304\203r\303\242t

cuvenit\304\203

rezisten\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203ului,

s\304\203

s\304\203

\303\256mpreun\304\203

du\305\237manilor

revolu\305\243iei

Noi am constituit un comitetrevolu\305\243ionar al


Moldovene\305\237ti,
scopul estelupta cu armelecontra
salv\304\203rii

Republicii

c\304\203ruia

rom\303\242nilor

care au ocupatteritoriulBasarabiei abilitareaunei puteri


realitate
a unei atariputericare corespund\304\203
\305\237i

noi

\303\256n

intereselor

s\304\203

\303\256n

\305\243ar\304\203,

poporului

63

numele
noi
nu
atunci
nu
va
atunci,
fi
poporului RepublicaMoldoveneasc\304\203.
\303\256n

m\303\242ni

revolu\305\243iei

c\303\242nd

p\303\242n\304\203

rom\303\242ne

\305\243ara

c\303\242nd

p\303\242n\304\203

\305\237i

s\304\203

jur\304\203m

noastr\304\203

va

nu

fi

armeledin
de trupele
puterea

l\304\203s\304\203m

evacuat\304\203

adev\304\203rata

a\305\237ezat\304\203

\303\256n

Moarte

Joscu Sfatul
poporului!

tr\304\203d\304\203torilor

reac\305\243ionar!

S\304\203

tr\304\203iasc\304\203

solda\305\243ilor

\305\237i

RepublicaMoldoveneasc\304\203!...

Tr\304\203iasc\304\203

\305\243\304\203ranilor!

\305\242\304\203rii

putereapoporului,a muncitorilor,a

Comitetulrevolu\305\243ionar al

RepubliciiMoldovene\305\237ti

Salv\304\203rii

*
PROTEST
torturile
despre
schingiuirilela care supun autori\303\256i

Afl\303\242nd

\305\237i

pe

rom\303\242ne

t\304\203\305\243ile

de\305\243inu\305\243ii

indignare
Basarabiapentru a
noastr\304\203

de

fa\305\243\304\203

nostru

dispre\305\243ul
Moldovene\305\237ti

baioneta

care au

au venit

rom\303\242ni

\303\256n

exprim\304\203m

deaceireprezentan\305\243i ai Republicii
Basarabia prin a
binecuv\303\242ntare

fa\305\243\304\203

tr\304\203dat

rom\303\242neasc\304\203

ad\303\242nca

exprim\304\203m

Ki\305\237in\304\203u,

c\304\203l\304\203ilor

\305\237i

revolu\305\243ia.

\303\256n\304\203bu\305\237i

ad\303\242nc

ne
care
[...] Noideasemenea
ne

politici
\303\256n

c\304\203ror

s-a

\305\237i

\303\256n

a\305\237ezat

\305\243ara

contra

Protest\304\203m

noastr\304\203.

aleSfatului
a pune
toateputerilenoastre salvarea
Basarabia.
ac\305\243iunilor

rom\303\242ne

autorit\304\203\305\243ilor

\305\242\304\203rii

\305\237i

\303\256n

revolu\305\243iei

\305\237i

jur\304\203m

\303\256n

*
CONGRESULUI
AL II AL

REZOLU\305\242IA

DEPUTA\305\242ILOR

Av\303\242nd

\303\256n

reprezentan\305\243i

vedere

c\304\203

nu

DINJUDE\305\242UL

\305\242\304\202R\304\202NE\305\236TI

B\304\202L\305\242I

14ianuarie1918
organul regionalSfatul

\303\256n

ai \303\256ntregului popormuncitor,

din
personalulSfatului
imperialist\304\203,
congresulal doileaal
a
const\304\203

\305\242\304\203rii

mo\305\237ieri

delega\305\243ilor

au

\305\242\304\203rii

cu o

burghez\304\203

politic\304\203

\305\243\304\203r\304\203ne\305\237ti

din

1)Dea nu

carenu
recunoa\305\237te putereaSfatului
poporuluimuncitor de a arestape membrii
2) Dea recunoa\305\237te
putereasovietelor,
deconsiliulcomisarilor
ca oputerecare
\305\242\304\203rii

voin\305\243a

\305\243ara

64

\303\256ntreag\304\203

na\305\243ionali

\303\256ntregului

exprim\304\203

vinova\305\243i.

\305\237i

\303\256n

interesele

jude\305\243ul

hot\304\203r\303\242t:

B\304\203l\305\243i

reprezentate

\303\256ntrat

ci majoritateadin

popormuncitor

ap\304\203r\304\203

3) Dea organizaputereasovietelordin reprezentan\305\243a


muncitorilor.
cu
4) Dea nu seseparadeRusia cidea merge
r
us
t
uturor
popor pentru respingerea
du\305\237manilor
poporului
\305\243\304\203ranilor,

solda\305\243ilor

\305\237i

m\303\242na

\303\256n

m\303\242n\304\203

\303\256ntreg

ar fi ei.
cu comitetele
5) Dea realegemembriiorganiza\305\243iilor
inclusiv la organiza\305\243iile gubernalecare mergcontra

ori\305\237icare

\303\256ncep\303\242nd

s\304\203te\305\237ti

p\303\242n\304\203

interesului\303\256ntregului popormuncitor
6) Judec\303\242nd tot pericolul
pentru
careprovinedin invadarearom\303\242nilor hotarelerepublicii.
la Petrogradpentru clarificarea
trimitem
Basarabiacu rug\304\203mintea dea ne da ajutor opera
revolu\305\243ie

\305\237i

libert\304\203\305\243ile

\303\256n

dob\303\242ndite,

s\304\203

\303\256n

situa\305\243iei

delega\305\243i

\303\256n

\305\243\304\203rii

ap\304\203r\304\203rii

\305\237i

maselormuncitoare.
intereselor
Dea
ca protesteze
7)
ruga guvernulcomisarilor
la guvernul
contraamestecului
categoric
grobianal altei
noastre
interne...
afacerile
(Textele
proclama\305\243iilor,
probabil, au fost traduse la

s\304\203

na\305\243ionali

rom\303\242n

\305\243\304\203ri

\303\256n

Siguran\305\243\304\203

din limba

rus\304\203)

N 7288
Ki\305\237in\304\203u

intrarela Sig

7/II-918

8/11-918

PretorulDivizieiXI
C\304\203tre

Brigadade
Am

lua

onoareaa
deea a dispoza
\303\256nainta

al\304\203turata
s\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

cele

denun\305\243ate

\305\237i

sunt adev\304\203rate

Ki\305\237in\304\203u.

Siguran\305\243\304\203

cum

not\304\203

se

fac\304\203

c\304\203

\305\237edin\305\243a

delega\305\243iilor

c\304\203

rom\303\242nii

urm\304\203riri

\305\237i

trebuie

da\305\243i

binevoi\305\243i

cercet\304\203ri

dac\304\203

\305\237i

moldovenidin Roata

solda\305\243ii

15PolcMoldovenescanume Losovan

s\304\203

rug\304\203ndu-v\304\203

Ismanau strigat
deaici
Lt-Colonel

Ivan

\303\256n

afar\304\203

(isc\304\203litur\304\203)

*
65

NOT\304\202

zileleacestea urma

a delega\305\243iilor din
din
s-aluat o
ca se
trupelemoldovene\305\237ti locale
aceastaau dat-o Sfatului
Basarabiatrupele
Deciziunea
unde sezice
acestsens.
jidaniiau
\303\256n

\303\256n

\303\256ntrunirii

avut\304\203

hot\304\203r\303\256re

scoat\304\203

s\304\203

rom\303\242ne.

\305\237i

c\304\203

\305\242\304\203rii,

moldovenidin Roata 75,PolcMoldovenesc


Losovan

Solda\305\243i

Ivan
rom\303\242nii

\303\256n

influen\305\243at

\305\237i

\305\237i

Ismanau strigat
de aici.

\303\256n

delega\305\243ilor

\305\237edin\305\243a

trebuie

c\304\203

C\304\203pitan

Serioaseciocniriale

for\305\243elor

s-au

civil\304\203

popula\305\243ia

\303\256n

\303\256nregistrat

(isc\304\203litur\304\203)

armate

ora\305\237ul

afar\304\203

da\305\243i

cu voluntarii

rom\303\242ne\305\237ti

Bender

\303\256n

\305\237i

\305\237i

sateledin

lui.

\303\256mprejurimile

In \"Raportul de activitatea Centrtdui de


din
zilelede 22 23ianuarie''(1918 n.n.) se spune:
\"ComisarulD.C.Popescu
prin
informatorii ce
a stabilit,
Benderse
conduc\304\203tori
care
voiesc
a lupta conpropagandi\305\237ti
popula\305\243ia,
armatelor
r
om\303\242ne...\"
tra
Bender

\303\256n

\305\237i

agen\305\243ii

c\304\203

f\304\203cut

\303\256n

\305\243inutul

rom\303\242n\304\203

\303\256n

\303\256n

\303\256nt\303\256lnit

ora\305\237ul

Chi\305\243cani,

Bender

\"numero\305\237i

rom\303\242ni\"

solda\305\243ii

c\304\203

\303\256naint\303\256nd

\305\237i

din partea

rezisten\305\243\304\203

satele

\305\237i

a centrului pomenit

operativ\304\203
\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

de arme

\303\256nc\304\203

\303\256narm\303\242nd

Din documenta\305\243ia
trupelor

focuri

\305\237i-a

\305\237i

g\304\203sesc

bol\305\237evici

intrarea

Informa\305\243ii

afl\304\203m

civili

tr\304\203geau

care\"aveau

\305\243\304\203ranilor,

la

spre sud armata

Zaim, Broasca,

F\303\256rl\304\203deni,

C\304\203u\305\237eni,

c\304\203

\305\237i

arme\",

Zagodievca,

B\304\203\305\237c\304\203lia.

CentrulInforma\305\243iuni

Bender

N 221918
februarie14

Buletin
centruluidin Bender

De informa\305\243iunile

1)Subsemnatul

c\303\242nd

automobilul

la

p\304\203zeau

66

ie\305\237irea

m\304\203

\303\256napoiam

dela

Ki\305\237in\304\203u

cu

din satul Broascaaprindam discutat cu treitinericare

oipe

c\303\242mp.

Eram

\303\256n

uniform\304\203

desoldatrus,

\303\256ntreb\303\242ndu-i

de

mi-au
vorbescnumai moldovene\305\237ti l-am
a crede au dea facecu un adept al
de
au
a se
contrarom\303\242nilor.
locuitoriidin Broascasunt
mi-au spus
a gonipe
gataa primiarme muni\305\243iuni pentru a se

ruse\305\237te,
\305\237tiu

l\304\203sat

la

c\304\203

r\304\203spuns

c\304\203

\303\256nceput

\303\256nceput

pl\303\242nge

c\304\203

\303\256ntreba\305\243i

bol\305\237e-

to\305\243i

r\304\203scula

\305\237i

vi\305\237tij

\303\256ntruc\303\242t

bol\305\237evi\305\237tilor

\305\237i

din Basarabia,iar ca conduc\304\203tor


sat
pe
condus
contra
carea
rom\303\242nilor
la
venireaacu
Corolenco,
lupta
naivitatea lorsevedea spun numai adev\304\203rul...

rom\303\242ni

arat\304\203

\303\256n

\303\256n

b\304\203canul

c\304\203

CentruluiInforma\305\243ii Bender
ComisarSpecial
D.C.Popescu

\305\236eful

\303\256n

urma unor

apropierea

operative

cercet\304\203ri

f\304\203cute

post-factum

c\303\256teva

ora\305\237ului,

Centrului Bender(20ianuarie
de la
o
expedia

\303\256nfiin\305\243area

dup\304\203

sateledin

\303\256n

Comisarul D. Popescu,peste

s\304\203pt\304\203m\303\242ni

avea de acum
1918),

de
care\"ai/ luptat contratrupelor
se ia
erau
50de
represiveurgente contra lor.
din satul Speia,
43 din
34 din
(Puh\304\203ceni), 30
din
din
zecide
Gura-B\303\256cului,
printre
ei unelefemei.
doar a
(cu
persoane)
erau
moldoveni din partea locului.Inten\305\243ionat subliniemacest
cu
lucru, pentru aceice
precum
de aiurea\"
evreii.
au luptat numai
D.Popescuraporta
informativ\304\203 din 14
februarie 1918
centrului dela
o de
sub titlul
erau ei
peste70 la
zice
la
\"din
locuitori din
moldoveni
cum
se
sau,
noi,
satele Bulboaca,
Dub\304\203sarii-Vechi
Nu erau acei
\303\256ntocmit\304\203

\305\237i

\305\237efului

cer\303\256nd

rom\303\242ne\",

\"inculpa\305\243i\"

m\304\203suri

\303\256n

\305\236erpeni,

Delac\304\203u,

Varni\305\243a,

\305\243\304\203rani

militan\305\243ii

To\305\243i

\305\237i

list\304\203

nominal\304\203

list\304\203

ampl\304\203

Chi\305\237in\304\203u

s\304\203

inclu\305\237i

\305\243\304\203rani

P\304\203uceni

Teli\305\243a

\305\237i

c\303\256torva

excep\305\243ia

\305\243\304\203rani

rom\303\242nilor

bol\305\237evici

\303\256n

alt\304\203

\"veni\305\243i

figuran\305\243ii

\303\256nc\304\203

c\304\203reia

list\304\203

num\304\203r

revolu\305\243ionare,

\305\237.a.

VCPB-ului,

adic\304\203

rom\303\242ni,

\"Bol\305\237evici

\305\237i

\305\243\304\203rani,

talp\304\203\",

G\303\256rbov\304\203\305\243,

securi\305\237tii

\305\237i

\"vinova\305\243i\",

neao\305\237i,

membri ai

\303\256mpotriva

ru\305\237ii

not\304\203

Chi\305\237in\304\203u

periculo\305\237i*\\

c\304\203

afirma\305\243ii

specul\304\203

\303\256ns\304\203

luptau

dreptul lor la

bol\305\237evici,

contra

p\304\203m\303\256nt,

cum

\303\256i

ocupan\305\243ilor,

la

\305\243\304\203rani

numeau
sus\305\243in\303\256nd

independen\305\243\304\203

\303\256ntr-o

doar\304\203

ideile
na\305\243ional\304\203...

67

VI.

Dr\304\203gu\305\243escu,

Dragomir draga lor


\305\237i

ce armatele
Pe
zoneledejaocupate
m\304\203sur\304\203

se

rom\303\242ne

Siguran\305\243\304\203

ad\303\256nceau

\303\256n

interiorul

creacentrelesale
imediat
la
documente
lunii
diferite
februarie
1918
operative.
mai
multe
centrecu
Bender,
pomenite
a. Mai
lor s-a
Printre primele
centre
de
teritoriul ocupat se
14-19ianuarie
Centrul de
numit
fiind
de
din alte
serviciu,
1918),
documenta\305\243ia
securiste militare, cu mai multe titulaturi: \"Centru de
\"Serviciul
(mai frecvent), \"Brigadade
al
\"Serviciulde Contra InforGenerale\",
(Centrul)Exterior
\303\256n

republicii,

P\303\256n\304\203

siguran\305\243a

\303\256\305\237i

\303\256n

\303\256nceputul

\303\256n

s\303\256nt

re\305\237edin\305\243a

t\303\256rziu

C\304\203l\304\203ra\305\237i,

num\304\203rul

Chi\305\237in\304\203u,

B\304\203l\305\243i,

m\304\203rit.

\305\237.

\303\256n

(brig\304\203zi)

num\304\203r\304\203

siguran\305\243\304\203

\303\256ntre

Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u

(\303\256nfiin\305\243at

\303\256n

provenit\304\203

unit\304\203\305\243i

Siguran\305\243\304\203

\305\237i

Ki\305\237in\304\203u\"

Ki\305\237in\304\203u\",

Siguran\305\243\304\203

Siguran\305\243ei

ma\305\243iuni

Ki\305\237in\304\203u\"

a.

\305\237.

(director)al
lui
succesorul
Dragomir.
Serviciilede securitate
Primul

Dr\304\203gu\305\243escu,

\305\237ef

statal\304\203

parte din structura

f\304\203ceau

c\304\203ruia

func\305\243iona

chi\305\237in\304\203uiene

Siguran\305\243ei

(Siguran\305\243a),

\303\256n

a fost

acea

perioad\304\203,

Ministeruluide Interne al Rom\303\242niei,

Direc\305\243iunea

Poli\305\243iei

\305\237i

\303\256n

cadrul

Generale. subor\303\256n

Siguran\305\243ei

din
nominalizate se aflau toate organelede
la nivel provincial serviciilede
de asemenea
teritoriu.
erau fuzionate cu structurile
cadrul
de
ele
lor
de sine

dinea

direc\305\243iunii

siguran\305\243\304\203

De\305\237i

siguran\305\243\304\203

activ\303\256nd

poli\305\243iene\305\237ti,

prefecturilor

poli\305\243ie,

conlucr\303\256nd

specifice,

de
activau pe

forma\305\243iunile

divizie,

\303\256n

68

siguran\305\243\304\203

l\303\256ng\304\203

\303\256\305\237i

\303\256n

st\304\203t\304\203tor

desf\304\203\305\237urau

cu

str\303\256ns\304\203
leg\304\203tur\304\203

militare,

a\305\237a

poli\305\243ia,

numitele

comandamentele

unit\304\203\305\243ilor

\303\256n

activit\304\203\305\243ile

jandarmeria

\305\237i

Birouride informa\305\243iuni ce
militare (la nivel de

brigad\304\203).

Fiecarecentru
zona de patronaj

(brigad\304\203)

operativ,

de

structurale
avea
subdiviziuni operative mai mici,
ramific\304\203ri

siguran\305\243\304\203

adic\304\203

numite
Siguran\305\243\304\203

\"subcentre\"sau \"puncte\" de
De
avea 3 puncte operative:Soroca,
siguran\305\243\304\203.

Centrul

pild\304\203,

de

\305\236old\304\203ne\305\237ti-Rezina

B\304\203l\305\243i

\305\237i

Dondu\305\237eni.

Centrelede
faptului

c\304\203

dispuneaudeun efectiv

nu

siguran\305\243\304\203

ca celelalte
organede

ele

aveau

\303\256ns\304\203

for\305\243\304\203,

denumeros,
enorme,
at\303\256t

datorit\304\203

posibilit\304\203\305\243i

realizareaopera\305\243iunilor lor puteau folosi

\303\256n

aveau nevoie din contingentul


la aceasta faptul
militare. Mai
poli\305\243ienesc

ad\304\203og\304\203m

\305\237i

c\304\203

\305\237i

era

al celui al

oric\303\256te

unit\304\203\305\243ilor

erao

Siguran\305\243a

for\305\243e

forma\305\243iune

de nimeni,
a favorizat
practic,nelimitate. Ce-idrept, o asemenea
servind ca motiv pentru
abuzurile de putere din partea
comandamentul militar
conduc\304\203torii
serioaseconflicte
\
"cine
din
temeiul
probleme e mai mare?\.
Dar aceastae o
aparte...
ansamblu,
principaledeactivitate deci
de serviciufundamentale alecentrelor
de
mimat\304\203

de guvernan\305\243ii

\305\243\304\203rii,

nu

controlat\304\203

av\303\256nd

situa\305\243ie

\303\256mputerniciri,

securi\305\237tilor,

\305\237i

\303\256ntre

\305\237i

localit\304\203\305\243i

Siguran\305\243ei

ve\305\237nicei

(\303\256n

tem\304\203

V\304\203zute

\303\256n

direc\305\243iile

\305\237i

siguran\305\243\304\203

obliga\305\243iunile

teritoriul

ocupat erau

- depistarea neutralizarea(lichidarea)

organiza\305\243iilor

\305\237i

grup\304\203rilor

de

antiocupa\305\243ionist\304\203,

rezisten\305\243\304\203

spionilor, agitatorilor

sociali\305\237ti

- culegereade

activit\304\203\305\243i

\303\256n

urm\304\203toarele:

\305\237i

a forma\305\243iunilor paramilitare,a
tuturor
persoanelorimplicate
\303\256n

\305\237i

antirom\304\203ne\305\237ti;

stareade spirit a
ale
atitudinea diferitelor
specialacelececaracterizau
de regimulocupa\305\243ionist,
de tlunire \";
moldovene\305\237ti
care
deport\304\203rilor
pesteNistru a
a
li
se
nu inspirau
de
militar
regimului
vreo
oarecare;
imputa prin
ale
a
organelorde conducere
supravegherea
a
ministerele departamentele),
republicii(Sfatul
militare
locale,a
politice,
precum a partidelor
a
mass-media,
religioase,
organiza\305\243iilor
culturale \303\256ntrunirilor publice(implicit celedin
de
etc),detectarea suprimarea
viz\303\256nd

informa\305\243ii

popula\305\243iei,

p\304\203turi

fa\305\243\304\203

fa\305\243\304\203

ini\305\243ierea

\303\256n

mas\304\203

cet\304\203\305\243enilor

\303\256ncredere

ocupa\305\243ie,

strict\304\203

activit\304\203\305\243ii

\305\242\304\203rii,

unit\304\203\305\243ilor

\305\237i

mili\305\243iei,

\305\237i

ob\305\237te\305\237ti,

\305\237i

\305\237i

munc\304\203,

suspecte\";

\305\237i

\305\237i

societ\304\203\305\243ilor

manifest\304\203rilor

colectivele

f\304\203r\304\203

vin\304\203

judecat\304\203

administra\305\243iei

\303\256n

societ\304\203\305\243ii

\305\237coli

\"oric\304\203rei

\305\237i

mi\305\237c\304\203ri

\"

organelor
puteriidestat a administra\305\243iei publice
localede elemente\"r\304\203uvoitoare*9 regimului ocupa\305\243ionist;
\"cur\304\203\305\243irea

\305\237i

69

mide
pentru comandamentele
necesarepentru
litaredin zona de
de
lor militare, organizarea
pesteNistru
deplas\304\203rilor
in tenUcraina scopuridespionaj,captarede date
ob\305\243inerea

informa\305\243ii

unit\304\203\305\243ilor

opera\305\243iuni-

desf\304\203\305\237urarea

ocupa\305\243ie,

\303\256n

agentur\304\203

\305\237i

viz\303\256nd

\303\256n

inamicului

for\305\243ele

\305\237i

- efectuarea
(torturilor) asupra
de
-procurareade datevis-a-vis de moralul stareade spirit a

\305\243iile

revolu\305\243ionare);

(unit\304\203\305\243ile

cercet\304\203rilor

antirom\304\203ne\305\237ti;

activit\304\203\305\243i

suspecta\305\243i

de\305\243inu\305\243ilor

\305\237i

personaluluiadministra\305\243iei
\305\237i

militare

(contraspionajintern)

rom\303\242ne\305\237ti

altele.

Pentru colaboratorii
din RDM nu
serviciilorsecrete
existaun anumit cadru de probleme,
cu limite bine stabilite ce ar fi
de competen\305\243a lor.Am spune chiar obiectivul de interes
al
era
societatemoldoveneasc\304\203
de la
la Sfatul
de-a
era
totul,
valma,
suspectat,
Peste
veneau puhoi
supravegheat,
timp la
sute sute dedosaregen: \"Dosarrelativ la
din Sfatul
Bala(Ivan Crivorucov, SergheiCocerva,
\"Dosarrelativ la supravegherea
mez,MarcMiasoedov
\"Dosarrelativ la supraveghereauniunii
congreselor
\"Corpuldidactic\",\"Dosarde supravegherea
lemnarilor\",dosarede supravegherea fierarilor,
rom\303\242ne\305\237ti

c\304\203

\305\243inut

operativ

Siguran\305\243ei

\"talcioc\"

\303\256ntreaga

\305\242\304\203rii.

p\303\256n\304\203

\305\237i

urm\304\203rit.

To\305\243i

\305\237i

pu\305\243in

Siguran\305\243\304\203

urm\304\203rirea

deputa\305\243ilor

\305\237i

\305\236tefan

\305\242\304\203riL.\"

\305\237i

mul\305\243i

al\305\243ii).

preo\305\243imii\",

societ\304\203\305\243ii

\303\256nv\304\203\305\243\304\203torilor

b\304\203rbierilor,

buc\304\203tarilor,

lucr\304\203torilor

sp\304\203l\304\203toriilor

chimice...

cur\304\203\305\243\304\203toriilor

\305\237i

Nici o categorie,
ngrup social,nici o organiza\305\243ie
cu vederea.Cu
un dosar la
s-a\303\256nvrednicit
sindical\304\203

a fost

trecut\304\203

c\303\256te

Siguran\305\243\304\203

societateade caritate \"Crucea


chiar
din regat. Tot ce
colonizatorii
mare\", ce
se
erasupravegheat
Iar dese depista vreo
o \"instiga\305\243iune\", apoi vai de capul acelora...
Peste
nu lipseaude
Falangele alungite
atotpenetrante securiste
Ro\305\237ie\"

\"Rom\303\242nia

organiza\305\243ia

\305\237i

\303\256ntrunea

r\304\203sufla

veni\305\243i

urm\304\203rit.

mi\305\237ca

\305\237i

\"mi\305\237care

ob\305\237teasc\304\203

\305\237i

suspect\304\203\",

nic\304\203ieri.

\305\237i

tot

locul

activit\304\203\305\243i

l\304\203ca\305\237urile

strad\304\203,

70

pip\304\203iau

c\304\203ut\303\256nd

vr\304\203jma\305\237e

gr\304\203mezi

rom\303\242nilor

de
colectivele
de

regimului

sfinte, prin
prin

ai

du\305\237mani

\305\237i

ocupa\305\243ie:

de lemne

\305\237i

prin

munc\304\203

leag\304\203ne

\305\237i

semne(mijloace)de

saloanele
puterii

printre oamenii

de copii...

\305\237i

prin

de pe

3februarie1918

Chi\305\237in\304\203u

NOT\304\202

DomnulNarti
cu ocaziaperchezi\305\243iilor ce se
informeaz\304\203
case
armelor
e
stenecesar seobserve,
pentru aflarea
fac prin
evrei
cari timpul
seface
sunt
r\304\203uvoitori,
de
au
noastre
la
ei
buzunarerevolvere.
patrulele
ce se
de copii,
prin paturi, saltele,pierne,
cu lemne,sobe celelaltemobile, semai
poduri,
nu au prin
deao
persoaneledin
haineiarme. seperchezi\305\243ioneze meseledescris secrede
evreiiau mobilate acestemeseuna cu podeala, sub podeala
descrissunt subteranecu arme.
de sub
m\304\203

c\304\203

s\304\203

\303\256ndeosebi

mul\305\243i

c\304\203tre

perchezi\305\243ia

\303\256n

caut\304\203

Dup\304\203

pivni\305\243e,

deosebit\304\203

c\304\203

c\303\242nd

\303\256n

leag\304\203ne

\303\256n

gr\304\203mezi

dac\304\203

aten\305\243ie

buzunarele

s\304\203

\305\237i

cas\304\203

S\304\203

c\304\203

iar\304\203

c\304\203

mas\304\203

B.

10februarie918
NOT\304\202

svonul arhimandritul
Printre
dela
Guri prin preotulParfenie prin
faco
pentru ca Guri fienumit mitropolit al RepubliciiMoldovene\305\237ti
ce
Arhimandritul Guri preotulParfenie,din informa\305\243iunile
de
aufost
Siberiadin cauza
avem, 1914
cu
Serafim s-au
arhiepiscopul
preo\305\243ii

circul\304\203

Chi\305\237in\304\203u

al\305\243i

\305\237i

c\304\203

\303\256ntins\304\203

preo\305\243i

s\304\203

propagand\304\203

\305\237i

\303\256n

trimi\305\237i

\305\237i

\303\256n

\303\256n

c\304\203tre

agita\305\243iilor

odat\304\203

\303\256napoiat

\303\256nceperea

revolu\305\243iei

Rusia.

DesprepreotulBivol de la bisericaVoznisenscaiaavem inforestesocialist-revolu\305\243ionar.

ma\305\243iuni

c\304\203

S-acomunicatDivizieiXI
*

7 septembrie
918
NOT\304\202

n.
(Primarulor.
am
Moldovenesc\"
la
ziarului
n.)
fost
pe
atras de oarecarecuvinte rostiteasupraDlui GeneralVaitoianu,
era cu privirela
obiectul
am auzit
ascult\303\242nd la
Cu ocaziasupravegheriiDlui

trec\303\242nd

Chi\305\237in\304\203u

\"Cuv\303\242nt

redac\305\243ia

fereastr\304\203

\305\236midt

c\304\203

discu\305\243iei

cenzur\304\203.

71

ce era acolo spunea Dlui Halippa:


\"Cee generalul
DirectoruldeInternecu cenzuralor\".
au fostauzite de informatoareaE. J. ce ne
Aceste

Un Dn
Vaitoianu

\303\256i

\305\237i

discu\305\243ii

\303\256nso\305\243ea.

\305\237i

N 392
Agent special

*
20sept1918

ServiciulSiguran\305\243ei
Chi\305\237in\304\203u

Agentul SpecialN 392


NOT\304\202

Am
na\305\243ionali\305\237ti

f\304\203cut

cu Dl

cuno\305\237tin\305\243\304\203

depesteNistru...

Numitul mi-a comunicat,


datorit\304\203

nou\304\203.

r\304\203u

popula\305\243ia

\303\256nt\303\242i

f\304\203cut

de caree
socialiste
s-aputut
acum locdea mergespreprogramul

gra\305\243ie

toat\304\203

popula\305\243ia

c\304\203ruia

sf\304\203r\303\242ma

\305\237i

se

democra\305\243iei

\303\256n

[...
\305\237i

mi-a

Mai

adaptat\304\203

conduc\304\203torii

ne vede foarte
nara\305\243iune asupra
basarabean\304\203
Rusia,
regimulfostului imperiu Rus, iar

c\304\203

aceasta

unul din

Jalb\304\203

v\304\203d

la
de
reprezentan\305\243ii
jandarmerieila sate
ca exemplucazuri
deDsapersonal
jandarmula
lovit un
pentru nu a fostsalutat
aproapetoate
ramuriledefunc\305\243ionari se
brutal cu
considera\305\243ie gradulunorade
fapt ce
peagitatorii
lor...
propaganda
c\304\203tre

brutaliza\305\243i

\305\237i

d\303\242nd

c\304\203

c\304\203

cet\304\203\305\243ean

ora\305\237e,

poli\305\243iei

c\303\242nd

v\304\203zute

\305\237i

poart\304\203

popula\305\243ia,

cultur\304\203,

ne\305\243in\303\242nd

\303\256n

str\304\203ini

ajut\304\203

\303\256n

13august 1918
NOT\304\202

Ieri

a avut
undeafost
Zemstvei
Dl Ianovskyproprietardin satul Vadul-lui-Vod\304\203

sear\304\203

alesca

al

\305\237ef

guvern\304\203m\303\242ntului

\305\237edin\305\243a

\305\237i

aufost

- socialist
noielestepericulos

consilier

Prim\304\203riei

Chi\305\237in\304\203u

\305\237i

ale\305\237i

membriiZemstveiPentru

revolu\305\243ionar

pentru a semnatapelul contra


membrula parlamentulrusesc.
\303\256nchis

72

c\304\203

\303\256n

\303\256n
\305\237i

anul 1905a fost

\303\256mp\304\203ratului

c\303\242nd

a fost

cel-au ales,l-achematDl
la masaunde el
de acoloDl Ianovschia ascultat picioare a
De
oriam refuzat, a zis, da nu am
publicului l-a ales...
unesc trebuie
mult pentru
ceface, trebuie
Dup\304\203

\305\236mldt

\303\256n

lucreaz\304\203

mul\305\243umit

\305\237i

\305\237i

at\303\242tea

c\304\203

s\304\203

m\304\203

lucr\304\203m

s\304\203

\305\237i

popor...

Dl Ianovschia vorbit Dl...(indiscifrabil n. n.) El a


domnul
Gubernscaia
Zemstva
Ianovschi, eleste
felicitatpe
Uprava, deedomnul, lucrezemult pentru norod.
fietot bine
Dta
la postul
se pecelalt
dumitale, iar du\305\237manii
Dup\304\203

c\304\203

\305\237efia

s\304\203

s\304\203

\305\236i

s\304\203

r\304\203m\303\242i

duc\304\203

s\304\203

\305\237i

mal.

urm\304\203

\303\256n

\305\242\304\203rii

Dl

afelicitatpeDl Ianovschi a spus Sfatul


(du\305\237man), publiculauzind acestecuvinte a
c\304\203

\305\236midt

\305\237i

estezlopolucin\303\242i

aplaudat.

s-aterminat la ora 121

\305\236edin\305\243a

E. J.

*
ServiciulSiguran\305\243ei

16august 1918

Chi\305\237in\304\203u,

Agentul N 388

NOT\304\202

onoarea raporta peziua deieri am prins

Am

\303\256naintat

c\304\203

\305\237i

II peun individ numit FiodorBucicof


supus
una perechebocanci
la talcioculnou
careafost
n-aputut da nici o
cu
noi cazionidea
Circumscrip\305\243iei

ucrainean

v\303\242nz\303\242nd

g\304\203sit

c\304\203ror

toate

deslu\305\237ire

provinien\305\243\304\203

umblat cu mine prin

ca

presupusul
carei le-arfi
un individ
Pot adauge peziua de 11cor.am mai
nici un act spre a stabiliincare nu poseda
dentitatea carevindea
(3)treiperechibocancinegri una
c\304\203

pia\305\243a

s\304\203

v\303\242ndut...

r\304\203uf\304\203c\304\203tor

tr\304\203mes

c\304\203

\303\256mbr\304\203cat

cunoasc\304\203

milit\304\203re\305\237te

\303\256n

pia\305\243\304\203

\305\237i

manta

\305\237i

galben\304\203...

*
NOT\304\202

satul
faceslujba
\303\256n

\305\237i

c\303\242nd

Paule\305\237ti
\303\256n

7/8

- 918

Orheiesteun preotanume Timus


nu pomene\305\237te familia
pemotiv

jude\305\243ul

biseric\304\203

regal\304\203

73

i-au spus ca

s\304\203tenii

c\304\203

vor auzi

\303\256l

vor da

nu

s\304\203

Familia

pomeneasc\304\203

Regal\304\203

c\304\203

dac\304\203

\303\256l

din slujb\304\203...

afar\304\203

31august 1918
NOT\304\202

s-aoficiat un tedeum
din
Le. sinagogile
de
sensul Basarabia fie
cu epitetul
S-acalificatpoporul
Basarabia
fiind
Astfel detedeumurivor continua
\"Bunda\"
organizate desocietatea
Informatoarea E.J.
\303\256n

S\303\242mb\304\203t\304\203

\303\256n

c\304\203

Chi\305\237in\304\203u

s\304\203

str\304\203in\304\203.

ocupa\305\243ie

sc\304\203pat\304\203

rom\303\242n

\"\305\243igani\"

\303\256n

toat\304\203

1918
februarie22

intrareN399

23februarie918

Divizia XI
c\304\203tre

ServiciulSiguran\305\243ei

La N80
Am onoare

a continuasupraveghereadeputatului
a ne raportatoate
celeface contraintereselor
pentru a selua
contralui la timpul oportun...
Din ordin:
BirouluiII
MaiorP.Boerescu
s\304\203

binevoi\305\243i

din Sfatul
bulgar K.P.Misircov
\305\237i

m\304\203suri

\305\242\304\203rii

mi\305\237c\304\203rile

\305\237i

\303\256n

agita\305\243iile

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

\305\236eful

Metodelede lucru ale


la 1918
erau
de
tot.
de
solide
surse de
primitive
dispunea
de
din
elitei
(informatori)
conduceriirepublicii,asta nu era
meritul ei,ci a acelorce
rom\303\242ni

securi\305\237tilor

rudimentare,

informa\305\243ii,
intelectuale

adic\304\203

\303\256n

socialist\304\203.

74

r\303\256ndurile

s-au aruncat
propria
ale
fiind
parte,
Cu
acestorinformatori
ini\305\243iativ\304\203

\305\237i,

siguran\305\243a

agentur\304\203

\303\256ns\304\203

\305\237i

din

C\304\203

siguran\305\243ei

excep\305\243ia

\303\256n

bra\305\243ele

\303\256nsp\304\203im\303\256nta\305\243i

eliti\305\237ti,

autorit\304\203\305\243ilor

mortal de
\303\256n

ocupa\305\243ioniste
mi\305\237carea

rest, nivelul de

preg\304\203ti-

re al surselorde
chiaral
de
erafoarte
Se lucra mai mult cu \"picioarele\"
principiul, cum
\"
informa\305\243ii

ofi\305\243erilor

\305\237i

sc\304\203zut.

\305\237i

numesc

\"sila

ru\305\237ii,

urna

e\305\237ti,

siguran\305\243\304\203

\303\256l

dup\304\203

ne nada

1918oct.18zile

ServiciulSiguran\305\243ei
Chi\305\237in\304\203u

394

Agentul N

NOT\304\202

pela ora 4 l/2 p.m.


pestrada
dela
lui
Faermandin str.
Ismail N 104
persoanecu pane
am chematde
din restauraupesergentulde
oprind
din acelpunct, caretocmaiatuncilua masacu pane
Am
38pani mari9 iar timp ce evreulpatron un altul,
a
o
probabil
pela spatea
luat vreo 10pani le-aascuns.Am trimis sergentulca cauteo
iar evreulmi-a
25ruble buzunarulhainei
l-amchemat l-amtrimis la Circ.
sergentule derea
n. n.) 4 pentru a
pe Dl Subcomisarde
(Circumscrip\305\243ia
nu merge,mi-a
serviciu.Atunci evreul
la careeu
buzunar mi-ascosbaniipecaremi-i
mi i-a luat cu
sergentuluipe care l-amchemat
carea dispus
imediat...
timp a venit Dlsubcomisar
se evreulcu minecu opane la DlComisarla Circumscrip\305\243ie
a
la
la Circumscrip\305\243ie, DlComisarNazariea spus
Atunci
de
calitatesevinde
nu e
Micu vinde
am
m-am dus din nou la
a
lapublico vindea cu 11ruble.Am dat
cu 10ruble,
10ruble am luat eu o pane am adus-opentru examinare,
a dispune.
Informez

trec\303\242nd

ast\304\203zi

c\304\203

Ismail,am observat cum

Brut\304\203ria

Nu\305\243\304\203

intr\303\242nd

alb\304\203;

e\305\237eau

\303\256n\304\203untru

\305\237i

al\304\203turi

v\303\242nzarea

cald\304\203.

ora\305\237

num\304\203rat

\303\256n

\305\237i

c\304\203utau

tovar\304\203\305\237

m\304\203

evreic\304\203

min\305\243i,

b\304\203tr\303\242n\304\203

s\304\203

\305\237i

\303\256n

b\304\203gat

c\304\203ru\305\243\304\203,

c\304\203

\305\237i

credin\305\243\304\203

V\304\203z\303\242nd

\305\237i

anun\305\243a

c\304\203

v\304\203z\303\242nd

b\304\203gat

m\303\242na

\303\256n

b\304\203gase,

\305\237i

for\305\243a

opunemdum\304\203,

Dup\304\203

\303\256n

fa\305\243a

s\304\203

pu\305\243in

duc\304\203

s\304\203

\305\237i

decid\304\203,

d\303\242nsul

r\304\203mas

brut\304\203rie.

Duc\303\242ndu-m\304\203

c\304\203

alb\304\203

p\304\203nea

aceast\304\203

c\304\203

brut\304\203rie

c\304\203

r\304\203spuns

\305\237i

pia\305\243\304\203.

c\303\242t

p\304\203nea.

de\305\237i

\305\237i

\305\237i

s\304\203

rug\304\203ndu-v\304\203

\303\256n

\305\237i

\303\256ntrebat

\305\237i

binevoi\305\243i

multe cazuri, misiunileSiguran\305\243ei erau


de
rolul mai mult de sperietoare mediul de culegere
se reduceala
a informa\305\243iilor
clar lucru,efectulacestor
\303\256n

\303\256n

poli\305\243ie

atra\305\237i

\305\237i

agen\305\243i

\303\256n

juc\303\256nd

\305\237i,

activit\304\203\305\243i

zero.

75

ServiciulSiguran\305\243ei
Chi\305\237in\304\203u

1918septembrie30
NOT\304\202

cemionoarea raporta pentru executarea


\303\256ntrunirea
Lemnarilor.
ducea
asistala
d
ea
dat-o,
mi-aspusantreprenorul nu estenicio
am fostla ora
Am fostla ora
la ora 3-.4.
la ora 11
este
3 mi-aspus nu semai nicio
pentru celmare,
careera
\303\256ntrunirea, s-a
ce mi s-adat
Am

c\304\203

\303\256ns\304\203rcin\304\203rii

m\304\203

Societ\304\203\305\243ii

a\305\243i

hot\304\203r\303\242t\304\203

c\304\203

\305\237i

\303\256ntrunire

c\304\203

mas\304\203

dup\304\203

\305\237i

\303\256ntrunire,

c\304\203

\305\243ine

\305\237i

c\304\203

\303\256mb\304\203tat...

s\304\203

\305\243in\304\203

Al\304\203tur

delega\305\243ia

\305\237i

I. Opreanu

Agent
Zi

de zi duzine de

holba\305\243i

Ki\305\237in\304\203u,

Siguran\305\243\304\203

agen\305\243i

cu ochii

\305\237i

informatori ai Centrului de

cu urechileciulite,cutreierau
prin
organelorde

\305\237i

de-acurmezi\305\237ul,
conducere,
prin localurile
publice prin
ca
ai bol\305\237evicilor\",
prezent\303\256ndu-se
\303\256n

ora\305\237ul

lung

scocior\303\256nd

\305\237i

\305\237i

cl\304\203dirile

discu\305\243ii

\"p\304\203rta\305\237i

a\305\237a

\305\237i

\303\256n

\305\237i

\305\237efului
noapte

\305\237i,

provocau lumea la
de interes la tema \"cine
acumulat\304\203
se raporta

mod culegeausemnale
ce este\" acest
Spre
de
care, baza semnalelor
primite,
sau a doua zi diminea\305\243a, trimitea peadresa
\"individ suspect\"
titulari
ai
de 5-10
pentru a le
\303\256n

\305\237i

caselorde locuit

org\304\203zile

informa\305\243ii

sear\304\203

ora\305\237.

informa\305\243ia

\303\256n

siguran\305\243\304\203,

\303\256n

aceea\305\237i

fiec\304\203rui

agen\305\243i

poli\305\243iei

facepersoanelor

\303\256n

la

adu\305\237i

Siguran\305\243\304\203

cauz\304\203

solda\305\243i

\303\256nso\305\243i\305\243i

perchezi\305\243ie

unde, prin

tortur\304\203,

la

\303\256narma\305\243i

domiciliu.

erau

Suspecta\305\243ii

storceaudin ei

securi\305\237tii

at\303\256ta

de
aveau nevoiereferitor la comportarea\"antirom\303\242a victimei, precum a rudeloracesteia,
vecinilor, cunoscu\305\243ilor
etc.
volumul semnalelor decia
zi de zi
sub roata
progresie
geometric\304\203. Majoritatea celorce erau
erau oameninevinova\305\243i.
avea aresturileproprii de una
asumase
de
de prima ultima
dicta
a consulta organelejuridicede resort sau a
cuiva pentru crimele
purta vreo responsabilitate
scurt timp, toate
din localitate au fost umplute
informa\305\243ie

c\303\256t\304\203

neasc\304\203\"

\305\237i

b\304\203

A\305\237a

\305\237i

aresta\305\243ilor

\303\256n

cre\305\237tea

strivi\305\243i

Siguran\305\243ei

Siguran\305\243a

cercet\304\203ri,

atribu\305\243ii

\303\256\305\237i

adic\304\203

\305\237i

sentin\305\243e

judecat\304\203

singur\304\203

\305\237i

f\304\203cea

instan\305\243\304\203,

f\304\203r\304\203

\303\256n

fa\305\243a

\303\256n

pu\305\237c\304\203riile

76

s\304\203v\303\242r\305\237ite.

cu
o

\303\256ndesat

v\303\256rf
\305\237i

cu oameni

Motivul

judecat\304\203.

celmai

contra armatei

locuitorilor

rom\303\242ne

adusearmatei
Fiecaresoldat,

ofi\305\243er

f\304\203r\304\203

f\304\203r\304\203

vin\304\203,

arest\304\203ri

rom\303\242nii,

\"r\304\203uvoitori\"

s\304\203-i
\305\237i

militar\304\203)

auzind cuvinte

rom\303\242n,

personal,eradator imediat
ori
predeaorganelorde
din apropiere.

armatei sau a

(judecata

dubal\304\203

pu\305\237i

rom\303\242ne\".

ofens\304\203

adresa

la
nici o
nici
frecvent pentru
erarevolta
\"cuvintele de
sau, cum spuneau

lui

siguran\305\243\304\203

s\304\203-i

de
la
arestezepe
insult\304\203

cur\305\243ii

mar\305\243iale

23ianuarie1918
REFERAT
Am onoareaa
depunepeindividul MihailGraurdimpreun\304\203
cu procesulverbal dresatcu privirela cuvintelede
ceacesta
a adus publicarmatei
a
v\304\203

ofens\304\203

\303\256n

rug\303\242ndu-v\304\203

rom\303\242ne\305\237ti,

dispune

s\304\203

binevoi\305\243i

S.Comisar -

(isc\304\203litur\304\203)

17

1918ianuarie25

Bir.[oul]

Informa\305\243ii

C\304\203tre

Am
trebuie

Divizia XI

onoareaa raporta sunt de

impus

c\304\203

judec\304\203\305\243ii

cur\305\243ii

p\304\203rere

ca acestindivid

pentru insulteleadusearmatei

mar\305\243iale

rom\303\242ne.

\305\236ef.

Bir.

Informa\305\243ii

(isc\304\203litur\304\203)

onoareaa
peindivizii Simancov,NicolaeBoGheorghePopica\305\237vili9 doctorulOdei
GrigoreNeciporenco,
din care
de un procesverbal o
Sava Nedzelski
e numai
sepoateconstata vinovat pentru insulta armatei
a
N188din 4februarie1918
NicolaeSimancov\".
(Scrisoarea
II
Centrul de
\"Am

v\304\203

\303\256nainta

drug\304\203y

\305\237i

\303\256nso\305\243i\305\243i

\305\237i

declara\305\243ie

rom\303\242ne

c\304\203

Biroului

Informa\305\243ii

c\304\203tre

Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u).

*
77

Athanasiu Gheorghedin
\"Subsemnatul
Sub.Locotenent

mi s-a
zileide 26.01.1918
mea
ordonan\305\243a
seafla casa locuitoruluiNicolaeRusii unde
pe
eram \303\256ncuartierat,
ghetele,un strein i s-aadresatcu
le singur
cuvintele:\"Decefacigheteleofi\305\243erului?
le
ele om ca tine. le
tresele
cap,cum am
o
Basarabia?Cum
noi Rusia. Ce
Imediatam luat haina pe mine am
venit
o
soldatulnu l-a
spre a-laresta,darfiindcam
Chiaracelce
din
\303\256ndemnase
soldatulla
recunoscut,
fapteledemaisus m-apurtatprin sat vreo 30minute pretext\303\242nd
altul arfi rostit acelecuvinte...
casa
cu
locuitorului Nicolae
Rusu
nu va
declarapeacelvinovat, femeiaacestuiaa spus las
ea
cineesteomul,lucru cea
estelocuitorul
Dumitru Burcovski
din comunaGeczi-Vechi
(probabil,HeciiVechi n.

10

Regimentul

c\304\203

\303\256n

diminea\305\243a

Ion,

Fl\304\203m\304\203nzeanu

c\304\203tre

c\303\242nd

c\304\203

personal\304\203,

declar
soldatul

Ro\305\237iori

raportatde

\303\256n

f\304\203c\304\203ndu-mi

s\304\203

rupe\305\243i

\305\237i

\303\256n

f\304\203cut

s\304\203

a\305\237a

\305\237i

\303\256n

da\305\243i

\305\237i

s\304\203

c\304\203

crede\305\243i

c\304\203

fac\304\203

S\304\203-\305\237i

S\304\203

\303\256n

sta\305\243i

a\305\243i

pleca\305\243i!99

ie\305\237it

\305\237i

\303\256ntuneric

afar\304\203

c\304\203ci

cas\304\203.

ie\305\237ise

c\304\203

Dup\304\203

mas\304\203...

merg\303\242nd

amenin\305\243\304\203ndu-l

\305\237i

\303\256mpu\305\237carea
s\304\203-l

\305\237i

n.).

Aceasta este
Sub Loc.Athanasiu

declara\305\243ia

\303\256mi

(Declara\305\243ia
Cur\305\243ii

depus\304\203

ofi\305\243erului

Mar\305\243iale

rom\303\242n

dac\304\203

c\304\203

declar\304\203

c\304\203

spun\303\242nd

f\304\203cut,

\303\256n

pe caresubscriu\".
27/1-918\"
Athanasiu

27 ianuarie 1918,

din

a Diviziei I Cavalerie).

*
N. Lupan carea maltratat jefuitpe domnul
la
am onoareaa raporta sunt
de
a fi imediatexecutat99(Din
Comandantului
maiorBoierescu).
Ceamai mare durerede cap le producea
de la
c
um
se
cu
din
problema
Republica
lumea vorbea de
Moldoveneasc\304\203,
despre
despre
\"Bol\305\237evistul

Colonel

Tr\304\203ilescu

It

\303\256n

\305\237i

gar\304\203

c\304\203

Chi\305\237in\304\203u,

rezolu\305\243ia

p\304\203rere

Pie\305\243ei

Chi\305\237in\304\203u,

\305\237efilor

s\304\203

r\304\203fuiasc\304\203

siguran\305\243\304\203

c\304\203ci

armata
78

rom\303\242n\304\203...

toat\304\203

\303\256ntreaga

popula\305\243ie

r\304\203u

rom\303\242ni,

28ianuarie1918
NOT\304\202

prin

Merg\303\242nd

\305\237i

pia\305\243\304\203

diferite

am auzit lumea

ceain\304\203rii

a jefuit furat la Bendertot ce


desprearmata
de exemplua furat o cantitatemarede
Ie-a
pe
cu 18leikg. A mai luat 2
care vinde acum aici
bluze, haine etc,pe de
vagoane de diferitestofe,
parte
eipentru cea venit armata
evreii lespun moldovenilor acum
aicica fure, dar nu
dreptate.
D. C.
vorbind

rom\303\242n\304\203

c\304\203

\305\237i

zah\304\203r

\303\256nainte,

ie\305\237it

\303\256n

\303\256l

Chi\305\237in\304\203u

alt\304\203

c\304\203m\304\203\305\237i,

c\304\203

v\304\203d

s\304\203

rom\303\242n\304\203

s\304\203

Majoritatea

lini\305\237te

fac\304\203

se revolta pe ascuns,

\305\237i

iar

\303\256n
\305\237oapt\304\203,

unii

gura

\"\303\256n

mare\", cum se indica nota agentului \"F.T.\",despre femeie,


Stepanida,locuitoare din str. Harlampievscaia servitoare la un preot,
care\"striga gura mare
sunt
\303\256n

42,

\303\256n

c\304\203

sunt porci,
vede, o ajunsese
c\304\203

uare

\305\237i

otrav\304\203
\305\237i

La

la

cu\305\243itul

seva

sunt t\303\242lhari99...Pe

osde-iblestemape

Siguran\305\243\304\203

c\303\242nd

l\304\203sa

era interzis

vocifer\303\256nd

rom\303\242ni,

vreo

c\304\203

ofi\305\243eri

c\303\242\305\243iva

30iulie 1918)

ei a

lucr\304\203torilor

rom\303\242ni

femeie,se

s\304\203rmana

otr\304\203vi

p\303\242n\304\203

popii

c\304\203

\305\243igani,

to\305\243i

nu va
(Nota agentului \"F.T.\"din

rom\303\242ni99...

solda\305\243i

rom\303\242ni

solda\305\243ii

nu

rom\303\242nii

numit\304\203

urme

l\304\203sa

\303\256n

scris

relativ la \"procedurile\"
cese aplicau persoanelor
arestate.
din arhivele
documentelece le-am
pofida acestor
\305\236i

restric\305\243ii

Siguran\305\243ei

putem

\303\256n

strecurate unele
da sama indirect, iar uneori

de

afl\304\203m

sc\304\203p\304\203ri

\303\256nt\303\256lnim
\305\237i

ob\305\243inut

vorb\304\203,

unele

totu\305\237i,

\303\256n

pe alocuri ne
directe

m\304\203rturii

despre acestefapte inedite.


avea un dosar special, careerau concentrate
unei
execut\304\203rile
expulz\304\203rile
pesteNistru.
documentele
dosarul a
s-a
o
cu urm\304\203torul
o
\303\256n

Siguran\305\243a

materialele

viz\303\256nd

\303\256n

\305\237i

inspec\305\243ii

f\304\203r\304\203

disp\304\203rut

p\304\203strat

m\304\203rturie,

mic\304\203

urm\304\203,

\303\256ns\304\203

a\305\237teptarea

\303\256n

Siguran\305\243ei

con\305\243inut:

\305\243idul\304\203

ADEVERIN\305\242\304\202

primitpentru domnulmaiorBoerescudosarulactelor
celor
care
127(o
zeci
file un
Nistru
cei
tablou nominaldecei
executa\305\243i
peste
Am

executa\305\243i

con\305\243in

sut\304\203

dou\304\203

\305\237i

trecu\305\243i

\305\237apte)

\305\237i

\305\237i

Isc\304\203lit

Sm\304\203r\304\203ndescu

Batalionuldeasalt
79

11februarie918

Trec\303\256nd

documente ale Siguran\305\243ei,

mai multe

revist\304\203

\303\256n

ciocnit de urm\304\203toarea

ne-am

m\304\203rturie.

180

\305\237i

3februarie918
TELEGRAM\304\202

- MareleCartierGeneralServ.
- Divizia XI

...

Siguran\305\243ei

Rog

\305\237i

bol\305\237evi\305\237ti

din

pentru internarepeagitatori

trimit

v\304\203

s\304\203

autoriza\305\243i-m\304\203

Sunt maimulte sute.

Chi\305\237in\304\203u.

Dr\304\203gu\305\243escu

\"Mai multe

fie

S\304\203

oare

sute\"...
Asta cam

populat de agitatori

ora\305\237ul

\303\256ntreg

Un

c\303\256\305\243i?

e\305\237alon

sau mai
Lu\303\256nd

bol\305\237evici?

mul\305\243i?
sam\304\203

\303\256n

CSKcuprinde
culese
ziua de 19ianuarie, s-arputea conchide acestrezultat
primul raport

c\304\203

din

ie\305\237it

informa\305\243ii

c\304\203

la

l-au
numai
zona
statistica victimelor la
\"Bravo,
\303\256n

ora\305\237ului

\305\237i

\303\256n

cele2
S\304\203

Chi\305\237in\304\203u.

scar\304\203

na\305\243ional\304\203

\305\237i

\"Basarabia!\".

de

c\304\203pc\304\203unii

de activitate a lor

s\304\203pt\304\203m\303\256ni

ne

pe

atunci

imagin\304\203m
\303\256ntreaga

spre exterminarea

\303\256nainte

b\304\203ie\305\243i!...

ocupa\305\243ie!

din

numai

ob\305\243inut

Siguran\305\243\304\203

cu

\303\256ncep\303\256nd

perioad\304\203
total\304\203

careera
de

popula\305\243iei

1918e pomenit faptul


mareluiRabin din
evreiidin
din
Basarabiesunt
spun\304\203ndu-i
o
de
la
moarte
nici
condamna\305\243i
militare
rabinulcaguvernulenglez
ca se
cel
execut\304\203rile...\"
pe
persecu\305\243iile
a
\"evreii din localitate
au
\303\256ntr-o

c\304\203

not\304\203

Londra

pl\303\242ngere

f\304\203cut

c\304\203

Ki\305\237in\304\203u

maltrata\305\243i,

f\304\203r\304\203

\305\237i

alt

s\304\203

roag\304\203

\305\237i

rom\303\242n

\303\256nceteze

s\304\203

l\303\242ng\304\203

\303\256n

\303\256ntreaga

\305\237i

vin\304\203

judeca\305\243i

autorit\304\203\305\243ile

din

din 9 februarie

Siguran\305\243ei

documental Centrului de

29ianuarie 1918)
se spune:

intervin\304\203

\305\237i

Siguran\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203u

(N

191

anume
Primarul
cu ajutorii consilierii a delegatpefostul
seprezintePrimului
la
primarLevinschica se
ca
Ministru
numele
roage
care
au
din
localitate
d
e
indivizii
fost
\"Suntem

\305\236midt

\303\256n

informa\305\243i

s\304\203-l

duc\304\203

\303\256n

80

militare fie
s\304\203

Chi\305\237in\304\203u

s\304\203i

pu\305\237i

Ia\305\237i

cet\304\203\305\243enilor

aresta\305\243i

noastre

ora\305\237ului

\305\237i

s\304\203

\305\237i

c\304\203

\303\256n\305\243elegere

\303\256n

s\304\203

ora\305\237ului
c\304\203tre

to\305\243i

Ki\305\237in\304\203u

autorit\304\203\305\243ile

libertate.Numitul Levinskio

s\304\203

mai

cear\304\203

dlui Prim-Ministru ca

s\304\203

intervie pe

arest\304\203rile.

un

C\303\256nd

c\304\203

jandarm

din

rom\303\242n

a fost
prea serioase

nu

suspiciuni

sau
adus la

\303\256n

c\304\203

\305\243escu,

B\304\203l\304\203nescu,

nu

va ierta

\303\256i

acestcaz.

3250

CircularN

s\304\203u

le

s\304\203

1917al

\303\256n

\303\256n

pun\304\203

Dr\304\203gu-

zi (3 februarie
Ordinul
securi\305\237tilor
Statului Major Generalal

B\304\203l\304\203nescu

al
din 17mai

un adjutant

pus

\305\237i-a

N.

\305\237eful

a trimis
1918)

de

at\303\256t

pretorul Diviziei XI, colonelul


de
cap mirare, prevenindu-1 pe
Siguran\305\243ei,

\303\256n

1-

securi\305\237tii

manier\304\203

\303\256ntr-o
r\304\203g\304\203\305\243ean

\303\256nsu\305\237i

m\303\256inile

temeiul unor

Siguran\305\243\304\203,

\305\237i

\303\256nc\303\256t

rom\303\242neasc\304\203,

dela . dl.Prim-

cear\304\203

s\304\203

gre\305\237al\304\203

re\305\243inut

au \"cercetat\"pe compatriotul lor

dl GeneralBrosteanu ca

l\303\242ng\304\203

cu
Semaizice, o
mutarea
dlui
Ministru
generalBro\305\237teanu\".
\303\256nceteze

s\304\203

\305\237efului

aceea\305\237i

c\303\256rc\304\203

careseordona:/. \"
lovireasau insulta
d
eorice
este
absolut
2.PrevederileOrgrad,
jandarmilor
nu
dinului CircularN16502
relativ la
(sic!) se
Armatei, Chiri\305\243escu,

\303\256n

B\304\203taia,

interzis\304\203.

b\304\203taie

aplic\304\203

jandarmilor99...

unui jandarm
Cazul pomenit mai sus despreaplicarea
ne face ne imagin\304\203m mai bine,cum erau atunci
de
b\304\203t\304\203ii

s\304\203

reg\304\203\305\243ean

ceilal\305\243i

Siguran\305\243\304\203

\305\237i

ap\304\203rare.

pe care

\303\256i

de\305\243inu\305\243i,

cinetrebuia

\305\237i

s\304\203

\303\256nt\303\256i,

\303\256l

de hrana

aib\304\203
grij\304\203

deorice
peniznaiul
protec\305\243ie

lipsi\305\243i

mai

tot timpul

fl\304\203m\303\256nzi

\305\243inea

no\305\237tri

chi\305\237in\304\203uiene,

Siguran\305\243ei

\305\236eful

contul cui

din

trata\305\243i

compatrio\305\243ii

aresta\305\243i,

f\304\203cea

numero\305\237ilor

zile)

(c\303\256teva

c\303\256t

durau

(torturile).

\"cercet\304\203rile\"

\303\256n

scrisoarea
sa
N.

27 ianuarie,

zilnicsunt
ofi\305\243eri

ru\305\237i

Mul\305\243i

din

cercet\304\203rilor

\305\243inu\305\243i

cum

m\304\203rturisea:

mul\305\243i

eisunt
sunt

le-araducede

se

lipsi\305\243i

solda\305\243i

civili

\305\237i

Pie\305\243ei

luat\304\203

acuza\305\243i

diferi\305\243i

cu totul de mijloace,iar
interesul
de
care
a veni contactcu persoane
al\305\243ii

\303\256n

afar\304\203

m\303\242ncare.

a ne
onoare rog
cu hrana
cefonduri se cheltuielile
au fostcazuri
2-3zile
unii din eiau stat
cine

\305\237i

Astfel fiind,

din

\303\256n

s\304\203

V\304\203

\305\237i

\303\256nc\303\256t

binevoi\305\243i

r\304\203spunde,

fac\304\203

c\303\242te

se

c\304\203ci

nem\303\242nca\305\243i99.

schingiuirile aresturile din localitateerau


\303\256n

B\304\203t\304\203ile

s\304\203lbatice,

s\304\203

aresta\305\243ilor,

c\303\242nd

de

54 din

pentru diferite motive.

\303\256n

opri\305\243i

Chi\305\237in\304\203u,

arestulacestuiserviciu
contralor

\"\303\256n

m\304\203sura

pronun\305\243\304\203

p\303\242n\304\203

\305\237i

comandantul

c\304\203tre

Dr\304\203gu\305\243escu

\303\256ngrozea

lumea din

strad\304\203

la auzul

\305\243ipetelor

at\303\256t

celor

tortura\305\243i.

81

Secret

ora 10seara
3/IX-918
NOT\304\202

onoarea raporta plutonieruljandarmilor


cu
orele
de
searade
3/IX-918
arestului
Prefecturii
paza
ceea
8 9a
peuna dintre
grav, lovind cupicioarele
o rea impresieasuprapersoanelorstreinede
cese
cea
altor
curtea Prefecturiide
asupra
persoanecare
iar
ziduri ascultau
pe
simt obligata
deoareceam citit undeva o
prezenta
ordin de sus,pazniciigardieniai aresturilornu au
lege,
cu
mai
timpul
dreptula intra celulele
celulafemeilorde\305\243inute...
Agentul specialde serviciu
Am

c\304\203

\303\256ns\304\203rcina\305\243i

\303\256ntre

\303\256n

Poli\305\243ie

b\304\203tut

de\305\243inute

\305\237i

\305\237i

poli\305\243ie

f\304\203cut
\303\256n

g\304\203sea
\303\256n

Poli\305\243ie

strad\304\203

st\304\203teau

not\304\203

l\303\242ng\304\203

\305\237i

de\305\243inutei;

\305\243ipetele

\305\237i

\303\256nainta

m\304\203

c\304\203

f\304\203r\304\203

aresta\305\243ilor

\303\256n

\303\256n

nop\305\243ii

at\303\242t

\305\237i

\303\256n

pu\305\243in

*
Extras din \"Raportul subcomisiuniide

...

anchet\304\203

parlamentar\304\203

Cahul\"...

jude\305\243ului

ceni s-auadus tot cursul


Celemaimulte
noastreau fost contraadministra\305\243iei
maiales contra
a
de
la
jandarmeriei
N 11-37
se consemnateo
de
unele contrapersonalului
altele contrasubprefecpoli\305\243ienesc,
turii primarului altele contrajandarmului,unii
delocuitoriabuz deputere,
sau comiexcrocherii.
38-46
Declara\305\243iile
deajuns siluirile
comisede
de
primarietc.
Acei
careau trecutorice
acestorsiluiri
de
suntjandarmii
de
la N 47-75se consemnate
o
de
alelocuitorilor
din
Cahul contrajandarmilor,
iar declara\305\243iunile N 7694 se
consemnate
altelede
schingiuiri)
de
dela
delocuitoribasarabeni.
asuprao
\303\256n

pl\303\242ngeri

\303\256n

anchetei

\303\256n

\305\237i

\303\256n

Siguran\305\243\304\203...

agen\305\243ilor

\305\237i

v\304\203d

peti\305\243iile

pl\303\242ngeri:

mul\305\243ime

\303\256n

\303\256n

\303\256n

\305\237i

comit\304\203ndfa\305\243\304\203

\305\237i

violen\305\243e,

al\305\243ii

lu\303\242nd

al\305\243ii

mit\304\203

t\304\203nd

ilustreaz\304\203

\303\256n

\305\237i

limit\304\203

\303\256ns\304\203

\305\237i

violen\305\243e

\305\237i

v\304\203d

jude\305\243ul

agen\305\243ii

s\304\203v\303\242r\305\237irea

mul\305\243ime

siguran\305\243\304\203

\303\256n

declara\305\243iile

pl\303\242ngeri

\303\256n

\303\256n

violen\305\243\304\203

82

\303\256n

siguran\305\243\304\203.

v\304\203d

agen\305\243ii

violen\305\243ele

subprefec\305\243i,

poli\305\243ai,

(b\304\203t\304\203i,

mul\305\243ime

s\304\203v\303\242r\305\237ite

N 50,
alejandarmilorcare au
oameni siluitfemeiprecum asupra declara\305\243iilor 76-85
91-94 care se consemnate
schingiuirilesuferite de
locuitorila
de
Atrag
specialasupram\304\203rturisirilor
localului
care
chiar
curtea
siguran\305\243ei
proprietarul
carea
multe fapte din celepetrecutela Brigadade
Atrag

\303\256n

special

asuprapl\303\242ngerilor

aten\305\243ia

60, 68 69relativ la actelede

declara\305\243iile

s\304\203lb\304\203t\304\203cie

\305\237i

b\304\203tut

\305\237i

\305\237i

\305\237i

\303\256n

v\304\203d

b\304\203t\304\203ile,

Siguran\305\243\304\203.

mul\305\243i

serioas\304\203

aten\305\243ie

\303\256n

f\304\203cute

\303\256n

locuie\305\237te

localului

v\304\203zut

\305\237i

Siguran\305\243\304\203...

AlexeIgnatEnciu
proprietarul
ca mijloacede
folosea altele:
legape oamenide
cu
perete
focuride revolvere ca
A
lt
un
sistem:
l
e
sub
intimideze.
punea
genunchi
li legamanile
ca pe o
la
ghem apoi
sistem:
de
testicule
A
lt
ca
le
dureri
minge.
odae
Pe un
l-au
o noapte
\303\256ngrozitoare.
nu
i-au legatcoatele dus cu
a
apoil-au scos,
se unde.Numelelui esteCuprian Casinovdin comuna
ceicare
m\304\203rturisirile
celor
erau
Cahul
acesteactede
Apostolescu
Siguran\305\243ei
Rusu
un agent al
lui
la
care
se
asocia
Costea
agentul
Deasemenea fostul
Siguran\305\243ei careconta la Corpul5 de
Leova Constantinescuprecum
al Siguran\305\243ei din
agentullui Dalmaschi.
N 95
consemnat\304\203
asupra
Atragem
domiciliat\304\203
deDna
carene-afost
Basiodovscaia,,
or. Cahulal
Basiodovschia fostexpulsat
doctorul
pesteNistru sub \303\256nvinuirea ar fifost
guvernului
nici
cerereabilitareab\304\203rbatului ei, care n-a
de
modcon\305\237tiincios
serviciul
a
cit ca
calitatedemedic
servind ne\303\256ntrerupt
al spitalului din localitatetimp de 17ani...
\303\256n

adev\304\203r

declar\304\203

tortur\304\203

\303\256ntorcea

siguran\305\243a

m\303\242ni

\303\256ntre

disc\304\203rca

\303\256nspre

fa\305\243a

\305\237i-i

c\304\203

\305\237i

s\304\203-i

b\304\203\305\243

\303\256i

siguran\305\243ei

b\304\203tea

\305\237i

s\304\203

str\303\242ngea

b\304\203tut

de\305\243inut

culca\305\243i

\305\237i

\303\256i

f\304\203c\303\242ndu-i

p\304\203m\303\242nt

produc\304\203

\303\256ntreag\304\203

\303\256ntr-o

tr\304\203sura

\305\237i

\305\237i

Gote\305\237tL

\305\237tie

Dup\304\203

b\304\203tu\305\243i

s\304\203lb\304\203t\304\203cie

\305\237i

tortura\305\243i,

s\304\203v\303\242r\305\237eau

\305\237eful

\305\237i

\305\236tef\304\203nescu

\305\237i

armat\304\203.

\305\237i

t\303\242rgu\305\237orul

\305\237ef

\305\237i

peti\305\243ia

M\304\203ria

\303\256n

f\304\203cut\304\203

c\304\203rei

Lau\305\243ian

so\305\243

c\304\203

rom\303\242n.

du\305\237man

odat\304\203

f\304\203cut

So\305\243ia

politic\304\203

\305\237i

popula\305\243ie

\303\256n

pl\303\242ngerii

aten\305\243ia

\305\237i

s\304\203u

\303\256ndeplinit

\303\256n

fa\305\243\304\203

at\303\242t

\303\256n

or\304\203\305\237enesc

\305\237i

\305\236ef

Raportor R Bujor99
83

\303\256n

lu\303\256nd

rom\303\242nesc,

de neiertat cunoa\305\237terea
specialla capitolulcine
\303\256n

s\304\203r\304\203cie

trean,

ceide la

inclusiv

rom\303\242ni,

Militari\305\237tii

de ideologia
\305\237ovinismului

\303\256n

s\303\256nt

sam\304\203

lor

p\304\203rerea

cic\304\203,

c\304\203,

fiind
au dat

complexa\305\243i

Siguran\305\243\304\203,

etapa

\303\256n

ini\305\243ial\304\203

din

realit\304\203\305\243ilor

de
pruto-nis-

dovad\304\203

spa\305\243iul

cevor moldovenii
mai
se aflau pe
rom\303\242nesc\,
\303\256nc\304\203

(\305\237i

\305\237i

\"p\304\203m\303\256nt

de ai lor,
lor sensul vor
lor, fiind
vor
republicii,vor
campania
credeauei,chiar represiunilebestiale
contra
cum
etniilor
minoritare
numeau
ei
\"str\304\203inilor\",
pe reprezentan\305\243ii
evrei,
(ucraineni,
bulgari etc),cu caremoldovenii de
veacuri au
pace
pe acestemeleaguri.
insistente ale ocupan\305\243ilor de a-i
cu
pe
conlocuitoare a-i atrage campania, cu
de genocid,
de
specialcontra
s-au zdrobit de bunul
al moldovenilor.
Pornirilexenofobe,
rasiste i-au
pe
serioase pronosticurilelor referitor
la
acea
Grosul
operative din
ale
militare
au fost concentrate,
cum se
declarapropagandistic,sprea depista lichida elementul
antirom\303\242nesc
preponderent mediul evreilor
timp ce
atunci
din
moldovenilor
a
fost
Chiar
pericolul partea
subapreciat.
faptele evident indicau acestpericol, informa\305\243iile
lucrurile, majoritatea cazurilor,erau
prezentate
se
fel
cum
\"jidani\"
impresia
le
(sau \"impun cu
capul \"basarabenilornaivi\"
ani de
rom\303\242nilor.
Treceauluni
sila\")
lupte
a teritoriului republicii de \"elemente
loc se amelioreze,se agrava din ce ce mai mult.
Jinduita debol\305\237evizare nu s-aprodus nici pedeparte,iar carul
el mediul moldovenesc. doi ani de la
s-a
introducereatrupelor
RepublicaMoldoveneasc\304\203 Centrul
de
de la
urm\304\203toarele:
raporta

altele,consider\303\256ndu-i pe moldoveni
pe
de partea
pe

\"rom\303\242ni\"

\303\256ntre

militare au pus prea mare

autorit\304\203\305\243ile

reu\305\237i

s\304\203-i

u\305\237or

ace\305\237tia

atrag\304\203

c\304\203

c\304\203

\303\256ncrezu\305\243i

b\304\203\305\237tina\305\237i

\303\256ntrutotul

sus\305\243ine

\303\256n

a\305\237tept\304\203rile

pre\305\243

rom\303\242niz\304\203rii

\303\256ncuviin\305\243a,

declan\305\237ate

\305\237i

\303\256i

ru\305\237i,

g\304\203g\304\203uzi,

bun\304\203

\303\256n

tr\304\203it

\303\256n\305\243elegere

\305\237i

\303\256ncerc\304\203rile

b\304\203\305\237tina\305\237i

\303\256nvr\304\203jbi

reprezentan\305\243ii

\303\256n

na\305\243ionalit\304\203\305\243ilor

adev\304\203rat

\305\237i

rasist\304\203,

ini\305\243iat\304\203

rom\303\242ni,

evreie\305\237ti,

popula\305\243iei

\303\256n

sim\305\243

f\304\203cut

\305\237ovine,

conduc\304\203torii

comit\304\203

s\304\203

Siguran\305\243ei

evolu\305\243ia

gre\305\237eli

situa\305\243iei

for\305\243elor

\303\256n

\305\243ara

noastr\304\203

\303\256n

perioad\304\203.

Siguran\305\243ei

\305\237i

dup\304\203

bol\305\237evic,

\305\237i

\303\256n

\305\237i

\303\256n

ru\305\237ilor,

\305\237i

\303\256n

c\303\256nd

\303\256n

\303\256n

conducerii

retu\305\237ate

f\304\203cea

\303\256nc\303\256t

a\305\237a

c\304\203

\303\256nv\303\256rtesc

\305\237i-i

s\304\203

\303\256mpotriva

bol\305\237evici

ru\305\237i

\303\256ndeamn\304\203

\303\256n

s\304\203

\303\256nglodat

cur\304\203\305\243ire

\303\256n

\303\256n

Dup\304\203

\305\237i

rom\303\242ne\305\237ti

Siguran\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203u

\305\237i

\303\256i

str\304\203ine\",

rom\303\242niz\304\203rii

84

\305\237i

\305\237i

intens\304\203

operativ\304\203

siguran\305\243ei

\303\256n

\305\237efilor

Bucure\305\237ti

\303\256ns\304\203

situa\305\243ia

supunela

V\304\203

2971S.din 31ianuarie(1920 n. n.) avem


o mareparte din
cu
arfi

\"La ordinul DVS N

onoarea

c\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203,

basarabean\304\203

popula\305\243iunea

\303\256ntr-adev\304\203r

simpatizeaz\304\203

bol\305\237evicii

dispus\304\203

\305\237i

ar avea
de a
ajute \303\256ntronarea regimului
pentru a preveni orice
face acestlucru.Am luat
(Dosarul\"Pentru
siguran\305\243ei statului sau armatei\"
periculoas\304\203
s\304\203

dac\304\203

bol\305\237evist

putin\305\243\304\203

m\304\203suri

pag.20,documentul N 1403din 08.02.1920).

secret\304\203\"
coresponden\305\243\304\203

de realitatea moldoveneasc\304\203,
mod, ciocnindu-se
se decomplexeze schimbeaccentele

\303\256n

securi\305\237tii

a\305\237a

au fost

s\304\203

s\304\203

nevoi\305\243i

evaluarea

mi\305\237care

din

situa\305\243iei

de acum

constat\303\256nd

republic\304\203,

\303\256n

ini\305\243iale

\305\237i

c\304\203

\"indivizi

nu

de neam\",ci \"o marepartea popula\305\243lunii\" era


era gata a
acelregim\"periculospentru
statului armatei\".
\"streini

cic\304\203

izola\305\243i\",

contra rom\303\242nilor
siguran\305\243a

\"\303\256ntrona\"

\305\237i

\305\237i

s-au trezit

Rom\303\242nii

\303\256ntr-o

bun\304\203

zi cu

un

adev\304\203r

principalal colonizatorilor

dur: du\305\237manul

eraumaselelargipopulare,
moldoveneasc\304\203, ceamainumeroas\304\203
din
de
antiocupa\305\243idrom\303\242ni

primul

r\303\256nd,

\305\237i

ceamai

\303\256ntreaga

\303\256n

\305\243\304\203r\304\203nime

\303\256nd\303\256rjit\304\203

mi\305\237carea

for\305\243\304\203

rezisten\305\243\304\203

nist\304\203.

Unul din

NicoBasarabia
unionist
de
al Sfatului
om despre
cercurilepolitice
scria de
era student apoi ca
saa avut un singurscop:
eliberareaBasarabiei
numai peste
unirea eicu Rom\303\242nia'%

ini\305\243iatorii

\303\256nfocat

\303\256nalt\304\203

\305\237i

din

jugul

\"\303\256n

\305\243arist

\303\256n

\305\243arist\304\203,

v\303\256rst\304\203

pre\305\237edinte

\305\242\304\203rii,

rom\303\242ne,

\303\256n

reputa\305\243ie

c\304\203

Siguran\305\243ei

matur

politician

na\305\243ionale

mi\305\237c\304\203rii

lae Alexandri,primul
cu
careagentura

c\303\256nd

\305\237i

via\305\243a

\303\256ns\304\203

\305\237i

jum\304\203tate

de an de la \"unire\", cu
spulberate totalmente zdrobit
de ceeace-au
din Basarabia,
a sa
la 7 octombrie
1918 Liga Poporului,sublinia:\"Masele
speran\305\243ele

f\304\203cut

suflete\305\237te

\305\237i

rom\303\242nii

\303\256ntr-o

cuv\303\256ntare

\303\256n

\305\243inut\304\203

aproape2 milioanede oameni


la unul sunt
depoliticapoliticanilor
din partealocului de
rom\304\203nizatori
trupelormilitare a
din tot sufletuldoresc
sinceritatea,
jandarmilor, cu
Ei sunt
de
a seuni cu oricinenumai se
de
separe
socialedin Republica
Nu eraalta nici
celorlalte
de
aleclaseimuncitoare,
Moldoveneasc\304\203
corpului didactic etc.
\305\243\304\203r\304\203nimii

noastre,

num\304\203r\303\242nd

indigna\305\243i

p\303\242n\304\203

\303\256n

\305\237i

dezm\304\203\305\243ul

\305\237i

toat\304\203

c\304\203

desp\304\203r\305\243irea

to\305\243i

m\304\203sur\304\203

a\305\237a

Rom\303\242nia.

s\304\203

dispu\305\237i

Rom\303\242nia\".

dispozi\305\243ia

cotropit\304\203

p\304\203turi

rom\303\242ni,

\303\256ndeosebi

preo\305\243imii,

85

din localitate, baza datelorculesede


comunice
mediul muncitorimii, avea
foarte
MareluiCartier Generalo
se poate de expresiv:\"majoritatea
simplu, rudimentar, dar
carezicei, de vor
din fabricisunt contraromanilor,
vor muri defoame\".(Centrul de
le va
\303\256n

Siguran\305\243ei

\305\236eful

\305\237i

informatori

agentur\304\203

s\304\203

\303\256n

Siguran\305\243ei

\303\256ntr-un

scris\304\203

redus\304\203,

informa\305\243ie

stil

c\303\256t

r\304\203m\303\242ne

lucr\304\203torilor

pu\305\243in

pl\304\203ti

N 338din

e\305\237ire

Chi\305\237in\304\203u,

\305\237i

Siguran\305\243\304\203

16februarie1918).

N 245

8februarie918

ServiciulExterioral Siguran\305\243ei Generale


C\304\203tre

Divizia XI, BiroulII

Informa\305\243iuni

sala
s-a
Suntem
unde s-aprotestatcontraRom\303\242nilor,
c\304\203

informa\305\243i

s\304\203

vor

fie sub
va fi

s\304\203

\303\256n

uEparhiaIn\303\256e

s\304\203

rug\304\203m

binevoi\305\243i

\303\256ntrunire

c\304\203...

nu vo-

Rom\303\242nia

Mitropolitului
Mitropolitului din Moscova,
Rom\303\242n.

st\304\203p\303\242nirea

trimis\304\203

Mo\305\243iunea

s-opublice ziarul
V\304\203

\305\243inut

bisericiledin Basarabiade celedin

alipeasc\304\203

\303\256ntruc\303\242t

eparhial\304\203

spun\303\242nd

preo\305\243ilor

iesc se
einu

\303\256n

\305\237i

vor

Vedomosti\".

a dispoza.
\305\236eful

Director

N.

Serviciului
Dr\304\203gu\305\243escu.

*
Brigada
de

special\304\203

siguran\305\243\304\203

Agent N

15iunie 1918

Chi\305\237in\304\203u

Chi\305\237in\304\203u

29

NOT\304\202

onoarea aducela
din convorbirile
care majoritatea
basarabeni,
pe ziua de iericu mai
cu ocazia
de
am putut constata
femeii
nu numai evreii
sunt
ci
chiarmajoritateaacestoradela
au
de
venit
au
de
Basarabia,unde erau din
iar acuman-arelumeace
din cauza
au luat
tot de aicea...
Am

c\304\203ut\304\203rii

\305\237i

86

ru\305\237ii

c\304\203

locuin\305\243e

nemul\305\243umi\305\243i

\305\237i

rom\303\242nii

toate,

\303\256ntre

mul\305\243i

g\304\203site

basarabeni

c\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

avute

\305\243ar\304\203,

\305\237i

rom\303\242nii

zic\303\242nd

s\304\203r\304\203cit

c\304\203

bel\305\237ug

m\303\242nca

c\304\203

rom\303\242nii

c\303\242nd

VII. B\304\203taie, jaf

iar b\304\203taie...

\305\237i

Toate
\"vis
ideologilor
transpruteni despre
\"idealal rom\303\242nilor de pretutindeni\"
nu fac nici
mirosul
unei
cu
de
compara\305\243ie
care
foarte
cu
din
pe
i nevoise
acel
de an 1918 dea busna cu armele
E vorba de
Moldoveneasc\304\203.
pofte. Pofta anexionist\304\203, e clar.
de visuri de aur, simpla
de
o,Doamne, ne ierte
a\305\237a-zisul

p\304\203l\304\203vr\304\203gelile

de aur\"

c\303\256t

\305\237i

m\303\256ncate

jum\304\203ri

\303\256n

str\303\256nsese

\303\256i

p\304\203m\303\256nte\305\237ti,

\305\237i

ni\305\237te

an\305\243\304\203r\305\243

\303\256n

rutin\304\203

necesit\304\203\305\243i

rom\303\242nii

u\305\237a

\"\305\243ar\304\203\"

s\304\203

\303\256nceput

Republica

\305\237i-

\303\256n

ni\305\237te

vis\304\203torii

s\304\203

\305\236i,

poft\304\203

haleal\304\203.

a fost extremde grea pentru Rom\303\242nia.


Iarna anului 1918
de secetaanului precedent
de
foametea,
r\304\203zboiului.
Fosta
o
Valahie,
epidemiile urgia
\303\256ntregime,
parte
din teritoriile moldovene\305\237ti din dreapta Prutului se aflau sub
armatei germane.
rezerve de cereale alte produse
iar
agricoleau fost rechizi\305\243ionate de
\303\256n

\305\243ar\304\203

b\303\256ntuia

provocat\304\203

agravat\304\203

\305\237i

\303\256n

\305\237i

\305\237i

st\304\203p\303\256nirea

S\304\203r\304\203c\304\203cioasele

\305\237i

nem\305\243i,

armisti\305\243iului

umilitoare

condi\305\243ii

enorme.
ca unica
\303\256n

\303\256ncheierea

dup\304\203

(26noiembrie1917)

rom\303\242nilor

rom\303\242no-german

grele,fiind

\305\237i

aceast\304\203

s\304\203

nevoi\305\243i

s-au impus

contribu\305\243ii

\"Basarabia\"
era

situa\305\243ie

li

achite Germaniei

de guvernan\305\243ii

v\304\203zut\304\203

salvatoare pentru o
pentru
cu contribu\305\243iile. Nu mai vorbim de o
de
civili, tot
care, spatelemilitarilor,
lucruri triviale,
a fost o realitate la 1918,
pe carenu putem
E
Necazulmoldovenilor
s-o
judecipeun om
rom\303\242nilor
acelezilenegrepentru
nu
pomana
dea cu
au venit
vecinii
ci faptul
au
ce au
piciorul moldoveni.
rom\303\242ni

cura\305\243i

obrazul

fa\305\243a

\305\243ara

rom\303\242nii

\303\256n

\305\243arin\304\203!

c\304\203

\303\256n

oaspe\305\243ii

prade,

urm\304\203

moldovenilor

\303\256ncepur\304\203

c\304\203
\305\237i

s\304\203

nepofti\305\243i

m\303\256ncat

Dup\304\203

s\304\203-i

Pe

fl\304\203m\303\256nd.

f\304\203cut\304\203

\303\256n

st\304\203p\303\256ni,

sup\304\203r\304\203cioase

ni\305\237te

s\304\203

\303\256n

no\305\237tri,

pe

S\303\256nt

\303\256ns\304\203

p\304\203cat

const\304\203

\303\256n

fl\304\203m\303\256nzi,

orgolio\305\237i,

neg\304\203m.

\303\256ns\304\203

a-\305\237i

nem\305\243ilor

noastr\304\203.

\303\256n

alergaser\304\203

fl\304\203m\303\256nd\304\203

\305\237i

\303\256n

coloni\305\237ti

negrea\305\243\304\203

pentru

armat\304\203

oaz\304\203

\305\237i

b\304\203ut,

\303\256nceput

omoare, le stricecasa, le

s\304\203-i

s\304\203

s\304\203

cum

leh\304\203i

moldovenii,

cic\304\203,

c\304\203

s\303\256nt

\303\256n

s\304\203-i

bat\304\203

fac\304\203

istorie n-a existat o

\305\243ara

\305\243ar\304\203

rom\303\242ni...

87

Abia

ap\304\203ruser\304\203

de
zeci sute de

solda\305\243i

deta\305\237amente

\305\237i

cum

ar\304\203tau

\305\237i

str\304\203zile

urma lor
numai pe motiv
c\304\203

\303\256n

c\304\203

or\304\203\305\237eni,

acei

rom\303\242ni

fa\305\243\304\203

rom\303\242ne\305\237ti,

oficialit\304\203\305\243ilor

via\305\243a

la

pe

m\304\203r\305\237\304\203luind

rom\303\242ni

veniser\304\203

avutul tuturor

primele

Chi\305\237in\304\203ului

r\304\203m\303\242neau

ie\305\237eau

b\304\203tu\305\243i

\303\256n

care,din

\"n\304\203zdr\304\203vani\",

\305\237i

schilodi\305\243i

ca

strad\304\203

s\304\203-i

vad\304\203

spusele

\"spre a restabiliordinea a asigura


\305\237i

locuitorilordin Basarabia\".

rocnodunyOpanuyicnoMyKoncyny

Tlpocum-bJleum HdeneeuHb
)KueymaR e Kumuneeeno
XapyiuucKou yn. e.d. 25

nPOUIEHHE

14 cezomieapn no Anencan\303\242poecnou yji. 6bun> 3adepMam>


oicenuxbmou A6pawb Mapnoe-bCneucKuii,
cnynauno npoxodueutuu
no
nomopozo 3adepwanuH)do mozo indunu, mno omnemurn-b nan
Mepmebiu.Ro cuxb nop-b ezone oceo\303\242odunu.
TIoKopno npoiuy Bacb rocnodum
Koncyjn> co\303\242nazoeonuntb
k oceo\303\242omdenuwneeunnocmpadawu^ezo
omiambceoecodeucmeue
.vcenuxaMoezoCneucKozo.
zoda
Hneapn17bun 1918
JI.HdejieeuH'b

rocnodunyKoncyny
4>panuy3CK0U

15cezo nneapn n

Pecny\303\242nunu

Om Mopdnu Kojidbipnpa
pa\303\242omam

moeapuu\305\243a

Munucmpa

Bnympennuxb dem MondaecKouPecny\303\242nuKU z-na Kenuzmau^a u


umo6bi npunecmu eu{eneKomopbie
omnyHuncH na 10Munynvb
fioAneucandpoeKou ynuu^e h yeudenh mojiny u uiy
uncmpyMenntbh
.iw6on bi mcmea nodoiuejn>
OKasanocb,mno pyMbincKue

[...]

\303\242niutce,

cojidantbt
mnozo-mo
apecmoeaunozo.
B mo epejHHpyMbincKue condamnapecmoeanuMenn u n
nezo
uaxoMcycbno nacmonu\\ee
epcAtn nodb apecmoM%ecnedcmeue
moh ceMbn ne UMeem-bituKaKUXb cpedcmebk noddepMcanuio
nuiuueiuucbe nune MoeM-b paGomnuKa.
cymecmeoeanuRceoezo,
88

He Hyecmeyn3a co6ouhukqkou euubi,h nonmumenbHOnpowy


Bacbcodeucmeoeantbk HeMedneHHOMy oceodoMcdenwo
meun m
apecma.
3aKajidbipnpaezoncena
no\304\203b

(isc\304\203litura)

CuMh ydocmoeepnio,umo

Mopdm Kajidbipnp deucmeumejibHO

15cezoxneapnnpomeodwi'be do.neMoeMt Ha yzjiy Ciwadimoeckou u


ynuu^b KaH0Jiu3ai{U0HHbie
padomuu omjiymuiCR Ha
necKOJibKOMUHynfb ia UHcmpyMenmaMu u npoineoduMbieum*

[...]

padombi

ne 3aK0HHenbU

eu\305\243e

Toeapum-b Muiiucmpa BnympeHHUXb

JJem MondaecKouPecny\303\242miKu
(isc\304\203litur\304\203)

16/1-1

Ezo Tlpeeocxodumejibcmey

HanajibHUKy

l-ouKaecuiepuucKou dueinuu
PyMblHCKOU

Om

apMllll

UIma6cKanumanaMondaecKouapAtuu

Anamojiuu ITona

2 (peepajiH1918

PAnOPT

zoda h npuzoeopen
TIpuzoeopoM3a N100om (peepcuin1918
k CMepmnou mmu no odeiiHenuioe opzami3ai{uueoopy^cennbix
ompndoe u e coynacmuu c humu npomuepyMbwcKux bouck npu
ecmynjiemiu ux e zopod
Cnuman ce6n neeuHoenbiMe unKpuMUHupyeMOM Mne
odeuHemiUy npoiuy xodamaucmea
neped Ezo KoponeecKUMBemmecmeoM KoponeMPyMbmuu OepduHandoMTlepebiMo noMivioEejibi\305\243bi.

eanuu Menn.
(Curtea

Mar\305\243ial\304\203

MondaecKouApMUU Ulmadcmnuman

Diviziei

1918)
\305\236i

a\305\237a

zi de zi, pas cu

Ilona
I Cavalerie,DosarulN 179,anul

pas...
89

Solda\305\243ii

mai
de tot

\303\256i

\303\256nt\303\256i,

rom\303\242ni

din

patrulele de noapte

onorau cu o

ce aveau de
se numea

trec\304\203tori

\303\256nt\303\256rzia\305\243i,

de
apoi
Acesta
era
un
lor.
asupra

pre\305\243

mam\304\203

b\304\203taie,

\"perchezi\305\243ie

\305\237i

v\303\256nau

\303\256i

cur\304\203\305\243eau

ritual

pe care,
de bani
\305\237i

obligatoriu la

corporal\304\203\".

duceamspre
noaptepe la orele11.50
pe
am fostoprit pe stradaPavlov de
4 militari
Au
a perchezi\305\243iona pestetot corpul lu\304\203ndu-mi din buzunar
tot ce aveam asupramea 25lei
25 ruble, un
almeu, un ceasde buzunarde nichel...
aplic\304\203ndu-mi
a-micurge
lovituri
a
(Din jaloba
cap,
Leib Zorman,
de profesie,
locatar de pe str.
c\303\242nd

\"Ast\304\203

m\304\203

cas\304\203,

rom\303\242ni...

c\304\203tre

m\304\203

\303\256nceput

\305\237i

pa\305\237aport

rom\303\242ne\305\237ti,

c\303\242teva

\305\237i

\303\256n

c\304\203

cet\304\203\305\243eanului

c\303\256nt\304\203re\305\243

8,
La 30ianuarie,
str. Ivanovscaia nr. 2,
N

Botezata

s\303\242nge...\"

\303\256nceput

a\305\237a

Chi\305\237in\304\203u.)

FeodosiaColesnic,

diminea\305\243a,

o noapte

dup\304\203

spre Comisariatul

Pie\305\243ei

pl\303\256ng\303\256nd

caseidin

st\304\203p\303\256na

\303\256ntr-un

caute dreptate:

s\304\203

Chi\305\237in\304\203u

suflet

alerga

nedormit\304\203

\303\256n

ajun,

orele
ei Ion Colesnic,
seara,pe
ce terminase
de foame, se
afaceri,treaz
Kiliiscaia
strada
cu
Alexandru
celBun
spre
pe
o
carecirculape acea
1-a oprit
cineeste,deunde vine undeseduce,l-alovit cu
a
l-a
patul armei piept,din care
jos...
rublebani
Romanov\"...
c
u
300
buzun\304\203rit,
portmoneaua
pe la

nou\304\203

\305\237i

jum\304\203tate

ni\305\237te

dup\304\203

\305\237i

\303\256nainte

\303\256ntorcea

r\304\203zghit

\303\256i

cas\304\203,

gr\304\203bit

b\304\203rbatul

c\303\256nd

ie\305\237i

col\305\243

patrul\304\203

strad\304\203,

sold\304\203\305\243easc\304\203,

\305\237i

\303\256ntrebe

s\304\203-l

\"f\304\203r\304\203

\305\237i

lovitur\304\203

\303\256n

c\304\203zut

\303\256n

urm\304\203

lu\304\203ndu-i

L-au

Acum
oameni l-au adus
la pat cu coastele
Feodosiei
(Din jaloba
Dosarul N 13al Prefecturii
Colesnic,
caute de
din cazarme
erau
pe
cu cerutul
consider\303\256nducare,unii
majoritatea

Ion

\303\256n

le\305\237inat

g\304\203sit

strad\304\203

acas\304\203.

ni\305\237te

Colesnic

\305\237i

fr\303\256nte...

st\304\203tea

ora\305\237ului

Solda\305\243ii

slobozi\305\243i

\303\256mbl\303\256nd

se

adev\304\203ra\305\243i

st\304\203p\303\256ni

Chi\305\237in\304\203u).

str\304\203zi

\303\256ns\304\203

(cer\305\237itul),

(t\303\256lhari)

m\303\256n-

s\304\203-\305\237i

pe aceste
escrocherii jafuri
p\304\203m\303\256nturi,

s\304\203v\303\256r\305\237eau

\"atacuri\"

ziua amiaza
asupra gr\304\203dinilor
le petreceau campaniecu prostituatele din
mare,iar
lumea din \303\256mprejurimi
banii
pe
guleaiuri
un ochi de
lor.
noaptea nu putea
f\304\203ceau

\305\243\304\203ranilor,

\305\237i

\303\256n

nop\305\243ile

localitate,

toat\304\203

90

fac\303\256nd

fura\305\243i

ni\305\237te

\303\256nchide

c\304\203

r\304\203ul

\303\256n

ServiciulSiguran\305\243ei

N4521

1918noiembrie20

la

Agentul N

387ne

D-saleDomnuluiPrefectde

poli\305\243ie

loco

DomnulePrefect
raporteaz\304\203

c\304\203

ieri,19noiembrieafl\304\203ndu-se

lui Bisovicidin str. Alexandrovscaia cu Bendera


venit un soldatdin Reg.23Infanterie
pane plang\304\203nduse
iar ca
patronului
caporaliile
o
de
carenu leajunge.
Cu
a povestit peun soldatManga
ocazie
din
2
l-a
un
Gheorghe
caporaldin
campanie,
a fostnevoie interneze spital
celedemaisus cu onoare rog
Raport\303\242ndu-se
a dispune.
conferin\305\243a

col\305\243

cer\305\237ind

c\304\203

d\304\203

sergen\305\243ii

buc\304\203\305\243ic\304\203

\305\237i

\305\237i

m\303\242ncare

b\304\203taie,

c\303\242te

m\304\203m\304\203lig\304\203,

aceast\304\203

d\303\242nsul

c\304\203

b\304\203tut

c\303\242mp.

aceia\305\237i

s\304\203-l

\303\256nc\303\242t

\303\256n

s\304\203

v\304\203

binevoi\305\243i

\305\236eful

Credem

c\304\203

agenturii

nu vom
mai nimerite cuvinte
celeale
moravurile \303\256ndeletnicirile
pentru a caracteriza
dec\303\256t

g\304\203si

sold\304\203-

Siguran\305\243ei

\305\243imii

Siguran\305\243ei

la

rom\303\242ne\305\237ti

1918

\305\237i

noastr\304\203.

\303\256n
\305\243ara

Serviciulde
nota de informa\305\243iuni
a agentuluiN387
Siguran\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u

Copie

dup\304\203

NOTA

Am onoarea raporta prin diferite localuridin


carechefuiesc
cazarmelor prin
din strada
zilnic,maialesla restaurantul
N 57.
ziua
noapteasepetrecdiferite scenecu
care
moravuri
de
ultima
cu
femei
nefiind supuseabsolutnici unui controlmedical
prin contactullor cu
diferite boli maialesidei
cu oameniide aciestefoartepeCred contactul
c\304\203

\303\256mprejurimile

mi\305\237un\304\203

pia\305\243\304\203

\305\237i

solda\305\243i

be\305\243i,

<(Bucure\305\237ti9f

Toat\304\203

Alexandrovscaia

toat\304\203

\305\237i

u\305\237oare

pung\304\203\305\237ia

treapt\304\203,

practic\304\203

solda\305\243ii

revolu\305\243ionare.

\305\237i

r\304\203sp\303\242ndesc

\305\237i

c\304\203

\305\237i

solda\305\243ilor

91

Aduc la
riculos...

toateacestea
patrulele
a-itrimite
comenduirii loc ridicepe
Lucrurile
sepot
stau
ei
beau
locurile
cu
lor,
pe la
stabilichiarpefiecarezi la suszisulrestaurant,la restaurantul
de vis-a-visde cazarmaReg. 63Infanterie searamaila toate
de
de Ia str.
restaurantele,
dela Regimentul63Infanterie Reg.2
aceastasunt
cu
tori, care uniform\304\203 se\303\256ndeletnicesc a face escrocherii
de noi
\"uite popa,
nu e popa\",fapt de care
ce
sunt
liberi
la
ca
sunt
a
se
deaceasta
foarte
spre puteafura
multe cazuri
seduc sedau drept
de
sau ai comenduirei escrocheaz\304\203 lumeacu diferite
sumede bani sub pretext ar vinde vin, ar avea pane sau
etc.Privitor la comenduire
potspune nu am observat
de
sunt
localitate
u
n
timpul
superiorcare
subalterniilor facdatoria,fapt carefacepe
controleze
stea numai la
majori,
\303\256ntruc\303\242t...

cuno\305\237tin\305\243\304\203

\305\237i

\303\256n

sergen\305\243ii

s\304\203

ace\305\237ti

solda\305\243i

\305\237i

\303\256mpreun\304\203...

\305\237i

Turda

\305\237i

Armean\304\203

\303\256ncep\303\242nd

\303\256nspre

gar\304\203.

Afar\304\203

V\303\242n\304\203-

solda\305\243i

\305\237i

\303\256n

c\304\203r\305\243ile

r\303\242d

\303\256n

pia\305\243\304\203

zic\303\242nd

ru\305\237ii

\305\237i

c\304\203

neav\304\203nd

solda\305\243ii

m\303\242nca

\303\256n

\303\256nt\303\242mplate

agen\305\243i

cazarm\304\203

hr\304\203neasc\304\203...

s\304\203

Afar\304\203

c\303\242nd

ora\305\237

poli\305\243ie

l\304\203sa\305\243i

solda\305\243ii

\305\237i

\305\237i

c\304\203

f\304\203in\304\203

alb\304\203,

zah\304\203r

c\304\203

c\303\242nd

\303\256n

\303\256n

s\304\203

ofi\305\243er

dac\304\203

\303\256\305\237i

plutonierii

Jaful,
al rom\303\242nilor

flirtul

militar

rom\303\242neasc\304\203

Dup\304\203

Poli\305\243ie

or.

erau atribute indispensabileserviciului


Fiecareslujitor
\"Basarabia\".

b\304\203taia
\305\237i

\303\256n

\303\256n

era \"angajat\"
furt,
de
cum se pomenea

aceast\304\203

creieze

s\304\203-\305\237i

sfer\304\203

B\304\203l\304\203nescu,

Chi\305\237in\304\203u,

1-a

v\303\256ndut

personal\304\203,
\305\237i

\305\237efu\305\243ii

mai

automobil marca

un

\"Puliman\"

al RepubliciiMoldovene\305\237ti

apar\305\243inea

la

clarlucru,

e\305\237alonul

\303\256n

superioral

t\303\256lh\304\203rii

ce
ca

\303\256n

nu

m\304\203sura

se puteau
militare

autorit\304\203\305\243ilor

se mul\305\243umeau cu furturi
de postul gradul lor militar.
din serviciulde
patrulele

ocupa\305\243ioniste

\305\237i,

Ia\305\237i.

m\304\203run\305\243ei,

comparacu rechiniiavizi din


permise

\303\256n

\303\256ntr-un

rechizi\305\243iei,

\305\236efii

grij\304\203

militar\304\203

de activitate.
referat al Subcomisaruluide
sub
Pretorul Diviziei XI, colonelul
durat\304\203

lung\304\203

\305\237i

a furat
pretextul
MinisteruluiAgriculturii
proprietate

uniform\304\203

el singur

av\303\256nd

\303\256n

stabile

pozi\305\243ii

b\304\203ut...

s\304\203

sergen\305\243i

posibilit\304\203\305\243ilor

\305\237i

\305\237i

Poli\305\243i\305\237tii

paz\304\203

la bazarul Ilinski,cotrob\304\203iau
pestenoapte pe sama lor,

sistematicprin

92

sectorulvecin, unde era o

co\305\237ule\305\243ele

zicem,de
l\304\203sate

\305\243\304\203ranilor

lor
o parte din produse.Colegii

\303\256nsu\305\237indu-\305\237i

din

s\304\203

sold\304\203\305\243e\305\237ti,

\305\237i

brut\304\203rie,

m\303\256ncau

p\303\256ine

cald\304\203

d\304\203
\"p\304\203

Mai
geaba\".
zilnic

c\304\203dea

erau ceicu restaurante

noroco\305\237i

c\303\256te

mai grei
sufletului rom\303\242nesc
epole\305\243i

un

bor\305\237

c\303\256te
\305\237i

mititel

un

\305\237i

cinzeac\304\203

de

c\303\256nd

f\304\203r\304\203

m\303\256ncare,

fript\304\203

g\304\203inu\305\237\304\203

...

de basa-

\304\203\305\237tea

se

la

a\305\237ezau

mas\304\203;

le mai schimbaupe

g\304\203inu\305\237ele

curcani.

\305\237i

nu

\303\256ndulcirea

\303\256ntru

\"r\304\203uvoitorii

le mai
celorcu

p\303\256ine

iar

gr\304\203tar,

prune

d\304\203
\305\243uic\304\203

\305\237i

rabeni\".Jandarmii de la sate
doar
se saturau de o

la

pr\304\203jit

d\304\203

\303\256ncr\303\256ncenat
o\305\243\304\203r\303\256t

-la

sector

\303\256n

g\303\256\305\237te

aicifapte,pentru elear ocupaprea mult


dela un ureadnicrus voloste
men\305\243ionez
volostei, apoice maizicemde ceicinci
gemea
jandarmi
fiecaresat carenu se
la
printrebucate lipsesc
pui de
fripturi din
cu
acesteanu lemai
din
alte
permitun asemenealux, pe care
pot
ba chiar
n
u
un
permite,
profesordegimnaziusau un
un
dedirectoratimplicat mariafacerifinanciare.Iar
mai
la aceasta pe cei cincizecide miide militari
ilegalaici,jefuind tot ce le cadesub
atacuri cu armedefocasupragr\304\203dinilor livezilor, asupra
atuncidevine mai
zicala
nu e numainumede neam,ci profesie
de
Alexandri,pre\305\237edintele
(Din
deputatului Nicolae
1918).
parlamentare \"Liga Poporului\", 7 octombrie
voi

\"Nu

loc.E deajuns
toat\304\203

c\304\203

\303\256n\305\237ira

s\304\203

c\304\203

popula\305\243ia

\305\237ase

\303\256n

\303\256ncuartiera\305\243i

a\305\237eaz\304\203

\305\237i

dac\304\203

g\304\203inu\305\237e

schimb\304\203

dac\304\203

g\304\203in\304\203

\303\256n

s\304\203

rom\303\242ni

mas\304\203

dac\304\203

c\303\256nd

\305\237i

c\303\256nd

\303\256n

ra\305\243e

\305\237i

Adic\304\203

viet\304\203\305\243i.

nu~\305\237i

\303\256\305\237i

c\304\203

judec\304\203tor,

\303\256n

pre\305\237edinte

dac\304\203

\305\237i

\303\256l

ad\304\203ug\304\203m

\305\237i

m\303\242n\304\203

sta\305\243iona\305\243i

s\304\203v\303\242r\305\237ind

\305\237i

\305\237i

oamenilor

\303\256n

pa\305\237nici,

societatea

\303\256n\305\243eleas\304\203

noastr\304\203

r\304\203sp\303\242ndit\304\203

\"rom\303\242n\"

c\304\203

\305\237i

t\303\242lhar\"...

l\304\203utar

\305\237i

cuv\303\256ntarea

frac\305\243iunii

Dar cineavea curajul a sejeluipe

sejelui?
ar

c\304\203
de\305\237i

s\304\203

le
se

fac\304\203

men\305\243iona

Ceice
g\304\203seau
C\303\256nd

f\304\203cut

pl\303\242ngeri

chiar la
pentru
\303\256ndr\304\203zneau

s\304\203

\303\256nceputul

\305\236i,

principalul,cui

ne-audeclarat,
nu voiesc
contraarmatei,
de militari\"
fie
persecuta\305\243i
de
raportului Subcomisiei

din Cahul

de
avea
deoarecesetem,

parlamentar\304\203

mai

locuitori

at\303\242t

\"Mul\305\243i

ocupan\305\243i?

din

c\303\242t

\305\237i

jude\305\243

\303\256n

\303\256n

totu\305\237i

urm\304\203

anchet\304\203

Cahul.
s-o cu risculde a fi

jude\305\243ul

fac\304\203,

dreptatea
la Prefectura

pedepsi\305\243i,

tot una

nu

niciodat\304\203.

Poli\305\243iei

ora\305\237ului

Chi\305\237in\304\203u

s-a adresat cu o
93

studentul

pl\303\256ngere
patrul\304\203

de

strad\304\203

compus\304\203

ruble...\"
prefectul

seface
care
lestriceinima compatrio\305\243ilor
iar
au avut de
\303\256n

p\304\203gubit,

\305\237i

Br\304\203tescu,

ca

r\304\203spuns-calapod,

42

tuturor

\305\237i

imediatpatrulele,nu s-aputut dovedi


Nu voiau

al

de la

rom\303\242nii

pentru

t\303\256lhari

pentru

r\303\256nd,

s\304\203

prefectur\304\203

streine\"ce
\"elemente

ni\305\237te

doilea

jefuiau topenia

b\304\203teau

poli\305\243ie,

locotenent-colonel

un

vinovat\304\203\".

patrul\304\203

\305\237i

ora\305\237ului

poli\305\243iei

deo

perchezi\305\243ionat

i seluaseportofelulcu acte

solda\305\243i,

\"Cercet\304\203ndu-se

p\304\203guba\305\237i:

\"fiind

c\304\203

pe adresapeti\305\243ionarului

expediat
celorlal\305\243i

Idelman
din 5

\305\236loma

c\304\203

de la

ai\305\237tea,

\305\237i

p\304\203m\303\256ntului.

Subcomisariide
de la Circumscrip\305\243ia II Corneanu Podela
c\303\242rciumari,
povici \"luau bani dela
Ei
rachiu
pentru
chiar
i
au
dela
prin circumscrip\305\243ie,
timpul serviciului,
carese
oborulde vite\" semnaliza
prin
poli\305\243ie

\305\237i

diferi\305\243i

restaurantelor

c\304\203

l\304\203sau

\303\256i

s\304\203

st\304\203p\303\242nii

f\304\203r\304\203

\303\256n

be\305\243i

\305\237i

\303\256nv\303\242rtesc

punga\305\237ii
\303\256n

nota sa agentul N

cu o

pia\305\243\304\203

391.

umbl\304\203

autoriza\305\243ie.

v\303\242nd\304\203

\305\237i

\"Subcomisarul
Dediudela Circumscrip\305\243ia

mit\304\203

s-a

civil,

\303\256mbr\304\203cat

drumul Munce\305\237tilor,
cap a
tocmaiatunci
moaralui Ghenderhveneau spre
6
ele
de
saci.Dl Dediua luat
500ruble,
iar
unul a luat 35ruble altul 45 ruble\".
ruseasc\304\203

\305\237apc\304\203

\303\256n

\305\237i

ie\305\237it

c\303\242nd

\303\256n

ora\305\237

l\303\242ng\304\203

av\303\242nd

\303\256n

gr\303\242u

f\304\203in\304\203

sergen\305\243ii

\305\237i

c\304\203ru\305\243e

mit\304\203

de Raion al Circumscrip\305\243iei de
Anton
fiind de serviciula oficiul
noaptea de 31august 1918,
\305\236eful

\303\256n

\303\256n

Poli\305\243ie

Chi\305\237in\304\203u

Buzic\304\203

a fi sesizatde vreo
a
unde s-a
la
ora
12
de
s-a
dus
strada
Andreevscaia
apoipe
noapte
N 12..
a
Dna Roza Afteli,
cameradin fund, unde se
unei
cea
c
u
4
ce
dormeau
patroana frizerii,
copii
a
casa
a
la
luat
ceva,
peRoza Afteli
du-o de
a scosrevolverul i l-apus piept,
o
La
a victimei a
din somn
copiilor
intervenit
afost el
arestat dus la oficiul
Rezing
unde
din nou, i s-a
cea fost
circumscrip\305\243iei,
lu\303\242ndu-isuma de 13
ruble...\"(Din
Raportul Comisaruluide
circumscrip\305\243iei,

reclama\305\243ie

\"f\304\203r\304\203

\303\256mb\304\203tat.,

\303\256n

e\305\237it

\303\256ntrat

\303\256n

g\304\203sea

\305\237i

perchezi\305\243ionat

dup\304\203

b\304\203taie

g\304\203si

f\304\203r\304\203

\305\237i

zic\303\242nd

\303\256n

s\303\242nge,

\305\237i

omoar\304\203.

c\304\203

ora\305\237,

\303\256n

scula\305\243i

\305\243ipetele

\305\236ulim

\303\256ns\304\203

\305\237i

\305\237i

f\304\203cut

perchezi\305\243ie,

circumscrip\305\243ie
septembrie

94

1918).

c\304\203tre

Prefectul

Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u\",

s\304\203

\305\237i

b\304\203tut,

b\304\203tut

dup\304\203

\303\256mpl\304\203n-

1473din 2

tac\304\203,

ca

Perchezi\305\243iei,

erau
obligatorie,

procedur\304\203

toate persoanele
suspectece nu inspirau
numero\305\237i

cu sila pesteNistru,

deporta\305\243i

cet\304\203\305\243eni

la suflet.

carboav\304\203

supu\305\237i

\303\256ncredere

aresta\305\243ii,

to\305\243i

ocupan\305\243ilor,
goi-golu\305\243i,

l\304\203s\303\256ndu-i

f\304\203r\304\203

1918ianuarie27
al Serv.Sig.Exter.MCG
Loco

Domnului

\305\236ef

REFERAT

onoareaa depunesuma de 97 (nou\304\203zeci


de
ruble cares-au
la perchezi\305\243ia
indivizilor
pe
careau fost
noaptepesteNistru,
a dispune.
S.Comisar
Am

v\304\203

contrapagin\304\203
du-v\304\203

nota\305\243i

f\304\203cut\304\203

ast\304\203

expedia\305\243i

\305\237i

s\304\203

\305\237apte)

\305\237i

g\304\203sit

rug\304\203n-

binevoi\305\243i

putea
nici o

Perchezi\305\243ionat
restric\305\243ie,

f\304\203r\304\203

C\303\256nd

fi

oriunde

ori\305\237icine,

oric\303\256nd,

\305\237i

nici

f\304\203r\304\203

pravil\304\203.

comenduiriimilitare a

\305\237eful

ora\305\237ului

maiorul

Chi\305\237in\304\203u,

unui agent
Boerescu,primisede la
pentru imformare
1-a
zi de
la
cum pe Primarul capitalei,
dl
la trei verste de
via ce-i
pe
Costiujeniacoloar face
secrete ar avea ascunse
lor, suspect\303\256ndu-1
noti\305\243a

Siguran\305\243\304\203

c\304\203

z\304\203rit

\305\236midt,

situat\304\203

apar\305\243inea,

odihn\304\203

\303\256ntr-o

\305\237oseaua

ora\305\237

\"\303\256nt\303\242lniri

c\304\203

\305\237i

\305\237i

arme\"

(grozav\304\203

\305\237eful

aveau

imagina\305\243ie

nominalizat,

agen\305\243ii

p\304\203rere

informatorii

Siguran\305\243ei!)

a clipi din ochi,a depus urm\304\203toarea


vie a dini
a face o perchezi\305\243ie la

rezolu\305\243ie:

f\304\203r\304\203

de
pentru a stabili ceeste
\"Sunt

\305\237i

aceast\304\203

\305\236midt

adev\304\203rat\".

Dup\304\203

cum vedem, de

nu

perchezi\305\243ii

poporului...

Furturile, jafurile
au
teritoriul moldovenesc
\305\237i

\303\256n

se

r\304\203sp\303\256ndise

\305\236efiil

\303\256n

corup\305\243ia

r\303\256ndurile

c\304\203p\304\203tat

brig\304\203zii

de

administra\305\243iei
propor\305\243ii

lucr\304\203torilor

\305\237i

siguran\305\243\304\203

era scutit nimeni,nici


militare

uria\305\237e.

ocupa\305\243ioniste

Aceast\304\203

epidemie

Siguran\305\243ei.

Ismail,comisarulM. Iv\304\203nceanu,

\"a

1000ruble pentru a tolera acealocalitatepe

primit drept
individul Popov Alexandru din Odesa,careera suspectat
Vorba ceea:mai aproape
propagand\304\203
mit\304\203

ale\305\237ii

\303\256n

c\304\203

bol\305\237evic\304\203\".

din\305\243ii

f\304\203cea

dec\303\256t

p\304\203rin\305\243ii...

95

La 1918

o
pemoldoveni cu
care
devenisesinonim al
cu acestsensde
informatori, ba chiar
i-au \"familiarizat\"

rom\303\242nii

de

str\304\203\305\237nicie

cuv\303\256nt

jaf, fiind
din

\"\305\243ar\304\203

rechizi\305\243ie,

\".

cuv\303\256ntului

agen\305\243i

\303\256ntrebuin\305\243at

de conduc\304\203torii

\303\256n

siguran\305\243ei

rechizi\305\243ion\303\242nd

tribuiela ura

Direc\305\243iunii

Generale.
contra
noastr\304\203

\305\243\304\203ranilor

multe jafuri
alimente furaje,comunica
s\304\203v\303\242r\305\237ite

\305\237i

starede lucruri confavoareapropagandei

Aceast\304\203

\303\256n

bol\305\237evicilor\".

Formula perchezi\305\243ie*
steagtricolorrom\303\242nesc arborat de regimul

era

rechizi\305\243ie=inchizi\305\243ie

Cu acesttip de jaf numit

moldovenilor.

de

Centrul

c\304\203tre

raporteaz\304\203

detrupelenoastrelasate

\305\237i

\305\237i

rapoartele lor informative

CentruluiBender

\"\305\236eful

N. Dragu\305\243escu

\303\256nc\304\203

\303\256ndat\304\203

un

simbol, ca un

pe plaiul
seocupau
de
cu colectarea
pentru

ocupa\305\243ionist

t\303\256lharii

rechizi\305\243ie

elit\304\203

militare
comandan\305\243ii
unei imensearmate dislocate Moldova,a produselor
de transport,
furajului, animalelorde
mijloacelor
localurilor
cu mobilier a tot ce le
rom\303\242nilor
sub
cu butoae cu
din subsoluri
cu
la
a
care
un
juma\" porcului, pe
\"juma
gospodar.
Din cauza rechizi\305\243iilor necontenite,
carese
la
locuitorii republicii erau
la
tuturor
celeaveau pe
caselelor
care,
cele din
a
putea aduce cu sine nimicirea
din
Dar pe
nu-i prea durea capul de
vitele
se
a fi
problem\304\203,
preocupafaptul
pe ascuns,
unit\304\203\305\243i

\303\256ns\304\203rcina\305\243i

\303\256n

necesit\304\203\305\243ile

agricole,

trac\305\243iune

\305\237i

c\304\203dea

mur\304\203turi

termin\303\256nd

p\303\256nd

\303\256mp\304\203r\305\243eala

\305\237i

\303\256l

t\304\203ia

f\304\203ceau

ora\305\237e,

gospod\304\203riile

\305\243\304\203r\304\203ne\305\237ti

\305\237i

t\304\203ierea

\303\256n

\305\243inut.

total\304\203

cu

\303\256mp\304\203r\305\243ite

recurg\304\203

\303\256ntregului

aceast\304\203

ocupan\305\243i

t\304\203iau

c\304\203

\303\256i

s\304\203

\342\200\224fenomen

l\303\256ng\304\203

urm\304\203,

\305\237eptel

\303\256n

nevoi\305\243i

viet\304\203\305\243ilor

\303\256nce-

m\303\256n\304\203,

\305\237i

f\304\203r\304\203

rom\303\242nii.

DomnuluiPrefectal
Comisiei
Interimarea
conformitatecu
din ziua de 30noiembrie
a.c.(1918-n.
n.) cu onoare
ca cu organele
decare
se
paza supravegehereapentru a nu se vite porci mod
tainic, iar acolounde seva constata setaie mod ascuns vite,
Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u,

hot\304\203r\303\242rea

\303\256n

Ora\305\237ului

v\304\203

binevoi\305\243i

t\304\203ia

\303\256nt\304\203reasc\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

c\304\203

s\304\203

le confisce

toat\304\203

\303\256n

carnea,iar vinova\305\243ilor

s\304\203

li sedeapedeapsa

cuvenit\304\203.

Membru Comisiei
interimare
\305\236ef

96

s\304\203

s\304\203

dispune\305\243i

poli\305\243iene\305\237ti

rug\304\203m

de Birou

(isc\304\203litur\304\203)

(isc\304\203litur\304\203)

unele
pentru a salva vitele de
pustieadesea
la
toare recurgeau
excep\305\243ionale.
\"In comuna
s-aarestatprimarulcarea fostsurprins
vitele de prin satepentru a le trecepesteNistru\" (Din
Buletinul de informa\305\243iuni al Centrului Bender,N 22din 14februarie
\303\256n

jude\305\243e

rechizi\305\243iile

\305\243\304\203ranii

m\304\203suri

Ki\305\243cani

aduc\303\242nd

1918).
Prin

de
vor expediamarfa

l\303\242n\304\203

de

baza acesteiordonan\305\243e

v\303\256nd\304\203

pe

l\303\256n\304\203

militare cu
la fabriciledin

pia\305\243a

liber\304\203,

fiind

\305\243\304\203ranilor

rechizi\305\243ionat\304\203

cum spuneau
jefuitoare (derizorii,
iar \303\256ntreprinderile de postav
Rom\303\242nia,
au fost

pre\305\243uri

autorit\304\203\305\243ile

dus\304\203

rom\303\242nii)

s\304\203

c\304\203

ce sevor da de

indica\305\243iunilor
\303\256n

Ia\305\237i\".,.

s-ainterzis

li

moldoveni

V\304\203itoianu

conform

din

economic\304\203

Direc\305\243iunea

13Generalul
decretase \"Singurii
sunt misiunilemilitarepentru Basarabia,care

Ordonan\305\243a

cump\304\203r\304\203tori

\305\237i

din localitate prin

aceea\305\237i

\303\256nchise.

ordonan\305\243\304\203

raportul subcomisieide
parlamentar\304\203
pomenit mai
numite numeroase
fapte de samavolnicie jafuri
de militari contra
\"Din ordinulComandantului
s-au
voia proprietarilor
camerepentru
4
comunaLeova contrabonurilorde
militari
Marcu
o
delalocuitorul
C\304\203pitanul Ciuleia luat cu
Cahandin
la careerade
iar timpul
iComandantulRegimentului
C\304\203pitanul Ciulei
anchet\304\203

\303\256n

\303\256nainte

s\303\256nt

\305\237i

s\304\203v\303\256r\305\237ite

popula\305\243iei:

Regimentului

\303\256nchiriat

C\304\203l\304\203ra\305\237i

f\304\203r\304\203

\303\256n

rechizi\305\243ie.

camer\304\203

for\305\243a

ora\305\237ul

a dat

cercet\304\203rii

\303\256n

C\304\203itul,

\305\237i

Poli\305\243aiul

fa\305\243\304\203

ora\305\237ului,

palm\304\203.

din
primareN 1din
actualmente
maiorulClimescu,
1918
i-a luat noapteade 8septembrie
Regimentului3
deporumb
cu martoriiconstata
cinci
furtul,
porumbulla magaziacomandantului,acestal-aamenin\305\243at cu
sub pretext
e
cares-adat drept delegatal Diviziei 10a luat cu
Un
de
o
cinci carede dela locuitorulIonAldea
\305\237i

LocuitorulHagi-Laz\304\203r

direc\305\243ia

\305\237colii

Leova, reclama

c\304\203

t\303\242rgul

Comandantul

\303\256n

Ro\305\237iori

\305\237i

c\304\203pi\305\243e

c\303\242nd

\303\256mpreun\304\203

g\304\203sind

c\304\203

\303\256mpu\305\237care,

p\304\203guba\305\237ul

bol\305\237evic.

for\305\243a

ofi\305\243er

d\303\242ndu-i

f\303\242n

m\303\242n\304\203

cu
\303\256n

semn\304\203tur\304\203

una din

pomene\305\237te

faptul

indescifrabil\304\203...\"

numeroaselenote de acestgen ale


c\304\203

chitan\305\243\304\203

\"ofi\305\243erul

de

sergen\305\243i

F\304\203ciu

Siguran\305\243ei

se

Constantin duc\304\203ndu97

sela bariera

B\304\203cioi

trei

g\304\203sit

ce

solda\305\243i

regimentul23
au
cu

din

\303\256narma\305\243i

i~au
acolo,
Infanterie
de
a
ordinulDomnuluicomandant regiment opritoate
\303\256ntreb\304\203ndu-i

\305\237i

caut\304\203

solda\305\243ii

c\304\203

r\304\203spuns

c\304\203ru\305\243ele

alimente furaje a leducela regiment,consider\304\203ndu4e


\305\237i

rechizi\305\243ionate.

\305\237i

Acest lucru sepetrece la barieraOrhei\".


Jafurile nest\304\203vilite ale regimului militar au adus
\305\237i

\305\243\304\203r\304\203nimea

La 5 octombrie
1918
Artur
a decretat
de
Generalal Basarabiei
cu nr. 38, cares-a stabilit
obligatoriepentru
la

moldoveneasc\304\203

nemaipomenit\304\203.

s\304\203r\304\203cie

V\304\203itoianu

Comisarul
trist\304\203

ordonan\305\243a

\303\256n

pomin\304\203

\"ra\305\243ia\"

se spune:
fiecarelocuitordin republica
de maximum 400gr.
de un
pe zi de cap,se
amestecde
orz sau 300grameporumb.
trei zilepe
seva da obligator\"numai porumb\".
\303\256n

cotropit\304\203.

\"Ra\305\243ia

ordonan\305\243\304\203

socote\305\237te

gr\303\242u,

p\303\256ine

maz\304\203re

secar\304\203,

f\304\203cut\304\203

\303\256n

\305\237i

Dup\304\203

s\304\203pt\304\203m\303\242n\304\203

cum vedem, moldovenii erau


trei zile pe

m\304\203n\303\256nce

s\304\203rb\304\203tori\"

s\304\203pt\304\203m\303\256n\304\203

goal\304\203,

m\304\203lig\304\203

400gr. de

\"maximum

prin ordin militar

obliga\305\243i

f\304\203cut\304\203

p\303\256ine\",

rom\303\242nesc

s\304\203

rest \"ca boierii la

\303\256n

din

pentru vite.

furaj

cornuri de
cozonaci,
oricefelsau oricealtepreparate\"(tot acolo,art. 2) \"Cei,care vor
contravenidispozi\305\243iunilor prezenteiordonan\305\243e, vor suferi
la 2000lei,care cazde insolvabilitate(cecuvinte
frumoase
de
-n.n.) seva transforma \303\256nchisoare
art.
acolo,
(tot
3.)
s-a strecurato
incorectitudine,
se \"seva da obligator\".
Nu
nimic,ei luau
de la
tot ce puteau lua,
obligatoriu
binevoiau)din
de
produselejefuite
pe cap de locuitor.
Iar cine nu avea nimic,trebuia
de foame.Acesta era
\"Se

fabricareadin

opre\305\237te

alb\304\203

fain\304\203

ap\304\203inei,

amend\304\203

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

p\303\242n\304\203

\305\237i

\303\256n

\303\256n

\305\243\304\203rani!

\303\256n\305\243elese

ordonan\305\243\304\203

spun\303\256ndu-

grav\304\203

d\304\203deau

c\304\203

rom\303\242nii

l\304\203s\303\256nd

\305\243\304\203rani

ra\305\243ia

(dac\304\203

ordonan\305\243\304\203

prev\304\203zut\304\203

s\304\203

moar\304\203

sensul ordonan\305\243ei.

Griul din podurile


gr\304\203unte

la

c\304\203rat

\303\256n

\305\237i

o vreme
\303\256n

transport\304\203rilor

ap\304\203rut

Rom\303\242nia

(cine avea) era

m\304\203turat

\303\256l

\305\243\304\203ranilor

Rom\303\242nia.

Se

problem\304\203

c\304\203ra

din teritoriul

at\303\256ta

acut\304\203

\303\256n

a produselorrechizi\305\243ionate.

C\303\256nd

responsabilde rechizi\305\243ionarea
ComisaruluiGeneral, s-auadunat
un
subalternii

lui

V\304\203itoianu,

c\304\203

98

gr\303\256ne

ocupat,

asigurareacu

\303\256nc\304\203

c\304\203

de

sacia

unul

din
\303\256i

p\303\256inii,

e\305\237alon,

cu

gr\304\203unte

dar

raporta
\"\303\256n
\305\243ar\304\203

nu

mai sunt

subalternul

saci\",

fiind

V\304\203itoianu,

s\304\203u:

\"Las\304\203,

\303\256n

noi

g\304\203sim

bun\304\203

\303\256l

dispozi\305\243ie,

doar suntem
noapte, doi

solu\305\243ia,

pe

lini\305\237ti

militari

delocuitorilor noastre,
inima de bucurie. easeordona:
citind-oa doua zi, le
la comercian\305\243i cat la particularicu
sacii
depozite
de
sunt
la proprietarii
lor,
cu autorizarea
carenu-ipotvinde sau da cu
General...
desacisub oricetitlu sunt
Comisariatului
la
sau Woloste contra
a declara scris dublu exemplar
num\304\203rul sacilor
noi cat num\304\203rul sacilor
luarede
lui
pecare
prezent99...
la
aceste
cu
dispozi\305\243iuni pedepse
prevedeapentru \"contravenien\305\243ii
La

rom\303\242ni!\"

ai

generalului,

\303\256n

indica\305\243iile

au ticluit

s\304\203i

de

m\303\256ndre\305\243e

aceea\305\237i

ordonan\305\243\304\203

aghiotan\305\243i

c\304\203

\305\243\304\203rii

\303\256n

cre\305\237tea

afl\304\203tori

\305\237i

ast\304\203zi

\303\256ncepere

\"To\305\243i

at\303\242t

\303\256n

imobiliza\305\243i

\305\237i

\303\256mprumut

obliga\305\243i

de\305\243in\304\203torii

To\305\243i

\303\256n

Prim\304\203rii

\303\256n

dovad\304\203

de\305\243in\304\203torii

dec\303\242t

at\303\242t

\305\237i

\303\256i

\303\256ntrebuin\305\243a\305\243i,

posed\304\203

sau cu 3 luni
6000lei
31iulie 1918).
amend\304\203

V\304\203itoianu

Ordonan\305\243a

\303\256n

\303\256nchisoare99(Vezi

N 26din

Ordonan\305\243a

Ordonan\305\243a

Av\303\242nd

acestao

\303\256n

recolt\304\203

vedere

c\304\203

viile din

excep\305\243ional

de

Basarabieau dat

\303\256ntreaga

\303\256n

51

anul

bogat\304\203...

din 9februarie1918
legii...
decretRegalN 3261din 5 Noiembrie1918
DECIDEM:
sunt
1) locuitoriiBasarabiei,de la sate,
a declara scris,
legali,
personal,sau prin
de vin nou sau
orice
termen de 10ziledela data prezentei,
lorsau
beciurile
vor
avea
casele,magaziile,
vechi,
curs de transport
sincernot\304\203ndu-se
2) Declara\305\243iunile vor fi scrise
Av\303\242nd

\303\256n

vedere

\305\237i

dispozi\305\243iunile

\305\237i

\303\256naltului

t\303\242rguri

To\305\243i

\303\256n

obliga\305\243i

\305\237i

ora\305\237e

\303\256n

\303\256mputernici\305\243i

cantit\304\203\305\243i

\303\256n

\305\237i

cite\305\243,

\303\256n

ogr\304\203zile

e
vedrelor num\304\203rul vaselor specific\304\203ndu-se
dela cineanume.
propriesau
leva declarapesorturi
3) Cineare alte
\305\237i

dac\304\203

num\304\203rul

\305\237i

\305\237i

cump\304\203rat\304\203

b\304\203uturi

\305\237i

\305\237i

\303\256n

aceia\305\237i

produc\305\243ie

\305\237i

cantit\304\203\305\243i

declara\305\243ie.

caselor,magaziilor,beciurilor ogr\304\203zilor, vor


4) Proprietarii
da declara\305\243iuni pentru vinurile ce vor fi depozitateacolo
fiindde o
\305\237i

potriv\304\203

r\304\203spunz\304\203tori

re acesteiordonan\305\243e.

cu proprietariivinurilor,

\303\256n

cazde neconforma99

ce vor da
...6)Cei
tuturor

confiscarea
va constatarea

sevor pedepsi
cu
necomplecte,
plus,iar undese
false, aceicens
e
va
de
confiscare aplica o

declara\305\243iuni

de

cantit\304\203\305\243ilor

pe
6.000leisau \303\256nchisoare...

\303\256n

g\304\203site

c\303\242t

declara\305\243ii

f\304\203c\303\242ndu-se

credin\305\243\304\203,

au dat declara\305\243iuni,

b\304\203uturi

\305\237i

amend\304\203

l\303\242ng\304\203

\305\237i

la

Dat\304\203

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u,

21Noiembrie1918

ComisarGeneralal Basarabiei
Generalde Corp de
Armat\304\203

V\304\203itoianu

moldovan cu
nimica nici nu voia
arme.
toate nelegiuirile

nu prea
la
proverbial\304\203
mintea cu
sub
samavolnicia,
ocupan\305\243ilor,
de el.Nu putea
nici ierta

s\304\203-\305\237i

\305\237i

\303\256ng\304\203duia

neomeneasc\304\203
comportarea

numai
ultima

fa\305\243\304\203

singur lucru:

un

lui

r\304\203bdarea

\305\242\304\203ranul

toat\304\203

c\303\256nd

de
deforce
major,
ridica
apere
buc\304\203\305\243ic\304\203

p\303\256ine

c\303\256rtea

rom\303\242nii

pun\304\203

b\304\203t\304\203ile,

rom\303\242ni

solda\305\243ii

\303\256i

de la gura copiilor.
o
de lucru ce-i

\303\256ns\304\203

r\304\203bda

\303\256ntrau

\303\256n

\303\256n

fa\305\243a

unealt\304\203

\303\256n\305\237f\304\203ca

afla\305\243i

cas\304\203

s\304\203-i

acestor

\303\256mprejur\304\203ri

c\304\203dea

la

\303\256ndem\303\256n\304\203
\305\237i

ia

se

existen\305\243a.

s\304\203-\305\237i

Serviciulde

18iunie1918

Siguran\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203u

Agentul 102

NOTA

Caurmarela nota meaanterioar\304\203 relativ laprimarulCotele


din corn.
am onoarea
comunicaurm\304\203toarele:
IeridlLocotenent
Popescudela comisiade aprovizionare
a armateis-adus comuna
pentru a rechizi\305\243iona porumb
numitul
cu
lui...
5
Cotele
pentru Corpul
sn.
au
din
acea
(indescifrabil n.)
au revoltat, undeau
cu
cu sape, cu
contradlui loc.
din nou einu recunoscunirea Basarabiei
la
Popescu,
B\304\203cioi

v\304\203

B\304\203cioi

\303\256n

Armat\304\203,

ie\305\237it

c\304\203

rom\303\242nii

\305\237i

nu

au dreptul pentru

v\304\203z\304\203ndu-se

\303\256n

ora\305\237ul

Chi\305\237in\304\203u

susnumi\305\243ii

rechizi\305\243ie.

amenin\305\243at

unde a adus cazulla

Corpului5 de unde i s-audat

pe
100

\305\237i

lope\305\243i

c\304\203

Dl locPopescu,
venind

comun\304\203

popula\305\243ia

to\305\243ii

repet\303\242nd

rom\303\242ni

tovar\304\203\305\237ul

\303\256mpreun\304\203

\303\256ndemnat

ast\304\203zi

solda\305\243i

\305\237i

a plecatimediat

cuno\305\237tin\305\243a

s-audus

Cartierului

s\304\203-i

aresteze

*
MinisteruldeInterne
Direc\305\243iunea

Generale
N 14619
din 31iulie1918
Domnului al
de
Personal.Confiden\305\243ial

Poli\305\243iei

\305\237i

Siguran\305\243ei

Brig\304\203zii

\305\236ef

Siguran\305\243\304\203

Chi\305\237in\304\203u

Domnule

\305\237ef,

V\304\203

primit\304\203

verificarea

aci

\303\256naintez

al\304\203turat

la
Direc\305\243iune
celor
al Guvernului, precum
aceast\304\203

v\304\203

s\304\203

\305\237i

ar\304\203tate

\303\256ntr\303\242nsa

\305\237i

General

copiadepe nota de informa\305\243iuni


rog
pentru
a aviza de rezultat pedl Comisar
aceast\304\203

\305\237i

m\304\203suri

lua\305\243i

Direc\305\243iune

\305\236eful

Director
Biroului

Copie
NOT\304\202

30iulie1918
comerciant
refugiatdin Bucure\305\237ti care
a fostprin Basarabiacu afacericomerciale spune
nu vor permite
basarabeni
sunt
de
contra
liseridice
cerealele
Ei urma deselorconsf\304\203tuiri s-auunit ca
aici
ridicatedepe
le
vor fi
cu
lesalveze
cu
ridicate, se
sau ledeafoc.
de a le da focchiarde
ucraineni
Propagandi\305\237tii
atunci
acumpe
cerealelorrecomand\304\203ndu-le,
nu vor avea, levor trimite din Ucraina.
D.C.

Chiri\305\243escu,

\303\256mi

c\304\203

\305\243\304\203ranii

noastr\304\203

at\303\242t

\303\256nd\303\242rji\305\243i

c\304\203

s\304\203

gr\303\242nele.

\303\256n

gr\303\242nele

odat\304\203

s\304\203

c\303\242mp,

g\304\203site

p\304\203m\303\242nt

s\304\203

to\305\243ii

str\303\242ng\304\203

\305\237i

\305\237i

dac\304\203

\303\256n

\303\256ngroape

\305\237i

\305\237i

for\305\243a

\305\237i

s\304\203

s\304\203

\303\256i

c\303\242mp

gr\304\203nelor

\303\256ndeamn\304\203

c\304\203

\305\237i

c\303\242nd

Pentru confor.

(isc\304\203litur\304\203)

*
101

ServiciulSiguran\305\243ei

9/X-918

Chi\305\237in\304\203u

Ag. M. N.
NOT\304\202

Losanovicidefeldin Orhei
cu
Din convorbirea
sateledin
localitate ziua de 6 octc.mi-adeclarat
M\304\203ria

avut\304\203

venit\304\203

\303\256n

\303\256n

c\304\203

\303\256n

jud.Orheiesteo marefierbereprintrelocuitoridin cauza

c\304\203

la fiecarefamilie
cerealele le
cerealecarenu leajunge.
foarte
Susnumitula maispus
fac acumgropi
tot ceau ca nu le
las\304\203

str\303\242ng

rom\303\242ne\305\237ti

autorit\304\203\305\243ile

c\303\242te

\305\237i

pu\305\243ine

c\304\203

\305\243\304\203ranii

\303\256n

s\304\203

p\304\203m\303\242nt

\305\237i

poat\304\203

\303\256ngroap\304\203

autorit\304\203\305\243ile.

g\304\203si

*
NOT\304\202

de
se
caprimarun anumeDionisieGulchincare ziua de15februarie
lea.c.a oprit maimulte
caretransportau
la
a spus
nu
voie
la
transporte
deoarece
Atuncea va da
localitateestearmata
voie
din
nu va maifi armata
Toate acesteale-aspus
GrinGrinblad
bladdin Telene\305\237ti.
\303\256n

tirgule\305\243ul

situat cam40

v\303\242rste

Telene\305\237ti

C\304\203l\304\203ra\305\237i

\303\256n

g\304\203se\305\237te

c\304\203ru\305\243e

c\304\203

\303\256n

s\304\203

ias\304\203

C\304\203l\304\203ra\305\237i

f\304\203in\304\203

d\304\203

c\304\203ru\305\243a\305\237ilor

s\304\203

f\304\203in\304\203

aceast\304\203

\305\237i

C\304\203l\304\203ra\305\237i

rom\303\242n\304\203.

c\303\242nd

Telene\305\237ti

f\304\203ina

rom\303\242n\304\203.

Her\305\237cu

c\304\203ru\305\243a\305\237ilor

\305\237i

Mo\305\237cu

Informator

SergentCorneaRomulus
21februarie1918
C\304\203l\304\203ra\305\237i

semnaliza cazuri de
agentura
moldoveni contra
violente ale
care
la
de la
rom\303\242nilor,
despuiau de
le adunau cu sudoareprin
grea
produseagricole,
pecare
familiile.
pentru
O rebeliunecu
de
a avut loc zilelede 8
20iulie anul 1918 satul Iablona
unde
au
pe func\305\243ionarii administra\305\243iei
cu
pentru
Mai multe
provenite din satelerepubliciise asem\304\203nau
Din toate
r\304\203scoale,

r\304\203zvr\304\203tiri,

jude\305\243ele

Siguran\305\243ei

\303\256mpotriviri

\305\243\304\203ranilor

\303\256mbiau

cas\304\203

cas\304\203

pu\305\243inele

\305\237i-i

munc\304\203

\305\243\304\203ranii

a-\305\237i

\303\256ntre\305\243ine

v\304\203rs\304\203ri

\303\256n

r\304\203scula\305\243i

str\303\256ngerea

omor\303\256t

noti\305\243e

102

de pe

\305\237i

jude\305\243ul

B\304\203l\305\243i,

rom\303\242ne\305\237ti

d\304\203rilor

armat\304\203.

informa\305\243ii

cu

\303\256n

s\303\256nge

Nou\304\203,

c\303\256mpul

de

lupt\304\203.

\305\243\304\203ranii

\303\256ns\304\203rcina\305\243i

1918
iulie31

Rom\303\242nia

CorpulJandarmeriei
BrigadaHIJandarmi

1679

Regimentul6
Campania

Chi\305\237in\304\203u

C\304\203tre

ParchetulTribunalului
onoarea aducela

Am

Chi\305\237in\304\203u

v\304\203

c\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

1918
s-a

satul
pe
postului
plutonierul
n.n.)din Regimentul1Artilerie
doicivili tot din satul
total 5
sunt 5, dintre care2 la spital
r\304\203sculat

omor\303\242nd

din

popula\305\243ia

\305\237eful

c\304\203l\304\203rea\305\243\304\203

\303\256n

mor\305\243i,

Gor\304\203\305\237ti,

R\304\203ni\305\243i

a\305\237a

\305\237i

sanitare.

\303\256ngrijiri

s\304\203

Rug\304\203ndu-v\304\203

s\304\203teni,

martori

de

\305\237i

\303\256n

un

caporal

sefac

\305\237i

cercet\304\203ri

Gor\304\203\305\237ti,

a dispoza.
ComandantulCampaniei
din

afl\304\203m

interoga\305\243i

c\304\203

(probabil,

c\305\243ii

s-audat

binevoi\305\243i

aceleitragedii le
dejudec\304\203torul tribunalului

Am\304\203nuntele

(isc\304\203litura)

declara\305\243iile
\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

mai
calitate

de

martorul
Pavel Onica,locuitordin
a
cu
tribunalului:
ziua omorului, anume la 30iulie

acelei

inculpa\305\243i.

confrunt\304\203ri

declara

Chi\305\237in\304\203u,

N\304\203stase,

Gor\304\203\305\237ti,

c\304\203l\304\203re\305\243ii'

multor

peziua de 30iulie

jude\305\243ul

Gor\304\203\305\237ti

\303\256n

Gor\304\203\305\237ti,

s\304\203tenilor

s\303\256ngeroase

rom\303\242ne\305\237ti,

autorit\304\203\305\243ile

a.

\"\303\256n

fa\305\243a

\305\237i

cu
c, sat au venit pentru rechizi\305\243ionarea paniiun
trei
ei au
ogradalocuitoareiPelagheiaLungit
ledeaopartedin porumbul,pecareea avea.
oblig\303\242nd-o
seadune.Cineva se
despreaceasta,locuitoriisatului
din
a
bate
Auzind alarma,
repezisespre
clopote.
cu
Nastase
S
tanciu
jandarmilor
plutonierul
cu
au alergatspre
au trasfocuride
se
la
lumea
omul, care
clopotele...
au
S
tanciu
tras
locului,
pe
focuri
Atunci lumea
vreo 4-5persoane.
Cegorean
i-a
adunat\304\203...
s-a
asupralui Stanciu
al
(Din DosarulN 293al Judec\304\203torului de
de postLStanciu
Relativ la
\303\256n

ofi\305\243er

\303\256ntrat

solda\305\243i,

\303\256n

s\304\203

\303\256l

\305\237i

\305\237eful

\303\256ncepu

\303\256narma\305\243i

\305\237i

\305\237i

arm\304\203

biseric\304\203

pu\305\237c\304\203...

\305\237i

b\304\203tea

\303\256n

C\303\242nd

str\303\242ngea

N\304\203stase

\303\256n

\305\237i

\305\237i

s\304\203tenii

B\304\203lan

\305\237i

mul\305\243ime,

fa\305\243a

omor\303\242nd

r\304\203nind

\305\237i

N\304\203stase

n\304\203pustit

\305\237i

\305\237i

omor\303\242t99...

Tribunalului

Afl\303\242nd

s\304\203

\303\256ncepuse

biseric\304\203

revolver

rom\303\242n

Instruc\305\243ie

Chi\305\237in\304\203u,

omor\303\242rea

\305\236efului

\305\237.a.)

103

cu cei
ajutor venise
retragere,
pe carelocuitorii satului i-au pus pe
continuau
vreo
norod,
unul din ei,DicusarConstantin a doua zi a decedat spital. 33 de
din
nemijlocit acestconflict au avut de
suferit din cauza samavolnicieiocupan\305\243ilor.
Asemeneaciocniris\303\256ngeroase alemoldovenilor cu
au avut loc satul
Hotin (au fost

Apoi, cum se spune

\303\256n

\303\256n

declara\305\243ie,

ofi\305\243erul

solda\305\243i,

fug\304\203.

r\304\203nind

\303\256n

s\304\203

solda\305\243ii

Afla\305\243i

c\303\256\305\243iva

\303\256n

\303\256nc\304\203

c\303\256\305\243iva

\303\256mpu\305\237te

s\304\203teni,

\303\256n

\305\243\304\203rani

Gor\304\203\305\237ti

rom\303\242ni

\303\256n

12

solda\305\243i

rom\303\242ni),

\303\256n

unele

ale

jude\305\243elor

localit\304\203\305\243i

acesteaerau doar
ce au urmat mai
de
a.,careau fost
Toate

ni\305\237te

t\303\256rziu:

antirom\303\242ne\305\237ti

nar
zguduit

jude\305\243ul

Cli\305\237c\304\203u\305\243i,

ocupan\305\243ii

\305\237.

\303\256n

implica\305\243i

\303\256n\304\203bu\305\237ite

\303\256ntreaga

Europ\304\203.

omor\303\256\305\243i

Orhei

\305\237i

Bender.

prevestirialemarilor
de la Hotin, Tatarbutulbur\304\203ri

r\304\203scoalele

c\304\203tre

ocupan\305\243i

cu o cruzimece a

VIII. Calul

r\303\256\303\256os

Sfatul
fost

s\304\203-\305\237i

din

rom\303\242ni

solda\305\243ii

formal

l\304\203sat

hab\304\203

al

Parlamentul RepubliciiDemocratice

\305\242\304\203rii,

asediat de

Moldovene\305\237ti,

t\304\203r\304\203g\304\203neze

de vreme, fiind impus

\305\237i

statalit\304\203\305\243ii

la

p\303\256n\304\203

celedin
moldovene\305\237ti.
act de sinucidere,comisdin

cap\304\203t

el

urm\304\203

\305\237i

\305\237i-a

a
o

din\304\203untru,

Siguran\305\243\304\203

fruntea

\303\256n

duc\304\203

s\304\203-\305\237i

de

afar\304\203

existen\305\243a

\303\256n

saleprintr-un

copaculscor\305\243os...

g\304\203sit

\305\237i-a

statului

\303\256nc\304\203

operasa degropar
zilelor
pus
cap\304\203t

\303\256ndemnul

\303\256n
fa\305\243a

\305\237i

la
unei toamne noroioase posomorite
a
anului
a
1918, a votat alipirea
la Rom\303\242nia.
aveau
nevoie de un paravan
cu ajutorul armatei
mendrele
autohton, umbra
\"a votat
Sfatul
anexioniste,iar apoi declarelumii
unirea Basarabieicu Rom\303\242nia\". Calul
copaculscor\305\243os...
au fost foarte
Culiseleorganului \"legislativ\" de la
de
ele
subteran\304\203,
pentru opinia
bogate evenimente
din
mai
o
Farseletragic-comice
cesejucaupentru publiculspectator
nu
cu
o
acestuiteatru de
compara\305\243ie
rom\303\242ne\305\237ti

autorit\304\203\305\243ilor

sf\303\256r\305\237itul

\305\237i

total\304\203

c\303\256nd

necondi\305\243ionat\304\203

\305\237i

Rom\303\242nii

\"Basarabiei\"

politic

strident\304\203

c\304\203ruia

\303\256n

fac\304\203

s\304\203-\305\237i

s\304\203

cic\304\203,

c\304\203,

r\303\256ios

\305\242\304\203rii

g\304\203sit

\305\237i-a

Chi\305\237in\304\203u

\303\256n

\303\256ns\304\203

politic\304\203

public\304\203

\305\243ara

noastr\304\203

ast\304\203zi

r\304\203m\303\256n

neagr\304\203

m\303\256\305\243\304\203

\305\237i

\303\256n

\303\256ntuneric.

\303\256n

cost\304\203

avanscena

p\304\203pu\305\237i

activit\304\203\305\243ile

\305\237eau

ceap\304\203

\303\256n

degerat\304\203

carese
ascunsede ochii lumii, ilegale criminale,
culiselelui.
a
la mijlocullui ianuarie 1918

s\304\203v\303\256r-

\305\237i

dup\304\203

Cu
la
locului
Exterior al
Generale,
cu
noi
surse
stabilind
de
informatori
operative,
completat corpul
din organele
interesde serviciucu indivizi \"de
din
rom\303\242nofili
de
primul rind, cu
\303\256n

\303\256nfiin\305\243area

Centrului

Chi\305\237in\304\203u

securi\305\237tii

Siguran\305\243ei

fa\305\243a

\305\237i-au

rela\305\243ii

bun\304\203

\303\256n

centrale

Sfatul

guvern\304\203m\303\256nt

informatori

spe\305\243\304\203,

oponen\305\243ii

Deputa\305\243ii

\305\242\304\203rii.

ce puteau:

\303\256n

credin\305\243\304\203\"

\303\256n

deputa\305\243ii

\305\237i,

o ajutau pe draga lor

unioni\305\237ti

calitate de

politici,ca

anali\305\237ti

de rind, printre carenu lipseaunici


carese foloseaude
posibilit\304\203\305\243ile

lor din Sfatul

\305\242\304\203rii

\305\237i

agen\305\243i

p\303\256r\303\256torii

Siguran\305\243ei

din afara

lui.

Siguran\305\243\304\203

de
deceamai
sprea se

cu tot

influen\305\243\304\203,

murdar\304\203
r\304\203fui

cu
105

Deputa\305\243ii

cu

informa\305\243ii

informatori au umplut numeroasedosarela


cu bufe cecu mare
le comunicau
tenden\305\243ioase
a
se
lua
contra
represive
pentru
Siguran\305\243\304\203

u\305\237urin\305\243\304\203

\305\237i

m\304\203suri

securi\305\237tilor

deputa\305\243ilor

\305\237i

carese
pentru independen\305\243a Republicii
ar fi
Acestora li se
a.
spioni
a intentat dosarede
m. d. Contra lor
false provenite de la deputatul Vasile
Astfel, baza materialelor
pronun\305\243au

patrio\305\243i,

cet\304\203\305\243enilor

\303\256ncrimina

Moldovene\305\237ti.

c\304\203

bol\305\237evici,

ru\305\237i

urm\304\203rire

Siguran\305\243a

\305\237.

penal\304\203.

\303\256n

Siguran\305\243a

\305\242an\305\243u,

chipurile,pentru
s-au

securi\305\237tii

deputatului antiunionist Stepanov,


de spionaj.Dat fiind gravitatea

urm\304\203rirea

ini\305\243iat

\303\256nvinuirii,

activit\304\203\305\243i

mult

\303\256nv\303\256rtit

nici o
descoperit
cele din
acestdosara apelat din

au

declara\305\243ie
r\304\203spundere

\303\256n

informa\305\243ia

prob\304\203

\"F. T.\"
cu
agentul
nou la informator, propun\303\256ndu-i
o
baza
Stepanovar fi putut tras la
Anume aicideputatul
dat arama pe
ca
al
centrului
de
Agentul pomenit,
raport
scria:
ocaziaa vorbi mai multe cu domnul
\303\256n

V.\305\242an\305\243u.

bine jurul persoaneisuspectate,dar na lui


calomnioas\304\203
spre a adeveri
\305\237i

urm\304\203,

s\304\203

penal\304\203.

b\303\256rfitor.

Siguran\305\243\304\203,

fac\304\203

c\304\203reia

\303\256n

oficial\304\203,

\303\256ns\304\203rcinat

Siguran\305\243ei

\305\242an\305\243u

\305\237i-a

\303\256ntr-un

\"...

s\304\203u

fa\305\243\304\203

c\304\203tre

\305\237eful

Av\303\242nd

binevoioasc\304\203
adeputat din Sfatul
rug\304\203mintea
mi da o declara\305\243ie referitorla informa\305\243ia cemi-adat-o DomniaSa
cum deputatul din Sfatul
Stepanov a fosttrimis de
s\304\203

\305\237if\304\203c\304\203ndu-i

\305\242\304\203rii

c\304\203

\303\256n

\305\242\304\203rii

ca spion
nici prezentnu s-arfi
de
mi-adeclarat
o
meserie,dl
deDsanu opoate elibera,deoarecenu are un act scris,
un
ce nu s-arputeazdrobi...\"

Rom\303\242nia

c\304\203

aceast\304\203

l\304\203sat

\303\256n

\305\237i

c\304\203...

\305\242an\305\243u

semnat\304\203

scris\304\203

declara\305\243ie

ru\305\237i

\305\237i

argument,

Deputatul informator
tenden\305\243ioase

informa\305\243ii

deputatului

\303\256n

\305\236tefan

t\303\256rziu

c\304\203tre

Basarabiala Conferin\305\243a
urm\304\203ririi

a Sfatului

principal de
contra

c\304\203

ne\303\256nfrica\305\243i,

a
Pentru
din Sfatul

\303\256ndr\304\203znit

s\304\203

concep\305\243iile

\305\242\304\203rii

li

al

politiciantalentat,
patriotice pentru a reprezenta
dePacedin Paris.Motivul principalal
\303\256n

106

Siguran\305\243\304\203

\305\242\304\203rii,

forma\305\243iunile

era faptul Balameza fost unul


carela 27 martie

legislativului

furnizorul

(\303\256n

ComisieiConstitu\305\243ionale
mai
de
recomandat

a fost

V.\305\242an\305\243u

dosarul deschisla

Balamez uneledocumete- Balanez),subpre\305\237edinte


\305\237i

prezen\305\243a

voteze contra

din

acei

solda\305\243ilor

deputa\305\243i

rom\303\242ni

patrio\305\243i
\303\256n

sala

\"unirii\".

lor politiceantiunioniste mai


s-au deschisdosarela
Siguran\305\243\304\203,

multor
to\305\243i

deputa\305\243i

erau strict

supraveghea\305\243i

Deoarece
le

de la

lorde

activit\304\203\305\243ile

constr\303\256ngere

s\304\203

ia

\"b\303\256\305\243\303\256i\"

m\304\203suri

s\304\203-i

s\304\203

diminueze

influen\305\243a

neutralizezeatunci,
R\304\203fuiala

hot\304\203r\303\256ri

baz\304\203

(adic\304\203

concep\305\243iile

\305\237i

\305\242\304\203rii

definitiv\304\203

\303\256n

\"culpa\"

eravremelnic

antirom\303\242ne\305\237ti)

am\303\256nat\304\203

posibilit\304\203\305\243ile

Sfatul
pentru

c\303\256nd

mai importante.
lor de
lor
pentru
cum
se indica
pentru \"timpul oportun\",
urm\304\203rirea
deputatului K. P. Misircov.
era foarte ingenioas\304\203
Caracuda

trebuia

\"v\304\203zute\"

necontenit scopuldea-isustrage
Prin asemenea
operative de

deputa\305\243i.

antiunioni\305\237ti,

deputa\305\243ilor

\303\256nvinuiri

\303\256n

\303\256ncerca

Siguran\305\243a

alte

c\304\203utau

securi\305\237tii

politic al

motiv

adev\304\203ratul

urm\304\203ri\305\243i.

\305\237i

nu putea fi divulgat,
pentru a-i persecutasau a-i
urm\304\203ririi

coresponden\305\243a

vi-

z\303\256nd

\303\256n

Siguran\305\243ei

de

n\304\203scociri

\"v\304\203zute\".

\303\256nvinuiri

de exemplu,deputatul socialistIvan Crivorucov eratras la

A\305\237a,

pentru

judecat\304\203
g\304\203site

faptul

anun\305\243uri

ni\305\237te

c\304\203

de

\303\256n

localulsindicatului muncitorilor au fost

scrisenumai

rutin\304\203

limba

\303\256n

rus\304\203.

N2414

din

11septembrie1918

C\304\203tre

Directoratul
deInterne
Chi\305\237in\304\203u

onoarea

Am

\303\256nainta

un

procesverbal contranumituluiIvan

domiciliat
Krivorucofdeputat al muncitorilordin Sfatul
N 22
N
100
la
str.Harlampievscaia pentru
din 22iulie1918
a Dlui ComisarGeneralalBasarabiei
prinfaptul,
a lipit localulSindicatuluiGeneralalmuncitorilor scrise
\303\256n

\305\242\304\203rii,

contraven\305\243ie

c\304\203

ordonan\305\243a

\303\256n

numai

\303\256n

Se

afi\305\237e

limba

rus\304\203.

anexeaz\304\203

\305\237i

afi\305\237ele

respective.
la Ivan Krivorucov, social

(Din \"DosarulN 566relativ

1918)

revolu\305\243ionar\",

Nu avea Crivorucov

deputat

nici o

atribu\305\243ie

la

fi\305\243uicele

pomenite(mai

caprobabil erao provocarea securi\305\237tilor), dar, fiind un


era
cu viziuni socialiste,
permanent i se
mereu procese
motive
pentru a-1

mult

c\304\203

c\304\203utau

urm\304\203rit

bo\305\243uri

\305\237i

m\304\203m\304\203lig\304\203.

judec\304\203tore\305\237ti

\"v\304\203zute\"

Adic\304\203,

\305\237i

a-1

\303\256mpiedica

\303\256n

\303\256n

\303\256n

\305\243ine

activit\304\203\305\243ile

din Sfatul

\305\242\304\203rii

p\303\256n\304\203

la

107

final\304\203.

sentin\305\243a

la

erau

Securi\305\237tii

unioniste,fiind

cu

intimida\305\243i

ideilelor.

Zadarnic\304\203

strania

Dup\304\203

c\304\203
\303\256ncrezu\305\243i

de

m\304\203surile

cu

deputa\305\243ii

urm\304\203rire

anti-

concep\305\243ii

vor

penal\304\203,

renun\305\243a

a\305\237teptare!

logic\304\203

Crivorucov

securi\305\237tilor,

ca deputat

din

fie responsabilde toate ce se


partea muncitorilortrebuia,
Acest
fenomen de acum se
mediul
muncitorimii.
petreceau
o practicau
mult cu luarea de ostatici,pe care
erau
mai
unde tulbur\304\203rile
pronun\305\243ate.
din partea locului,
arestau vreo
oamenimai de
ce
absolut nevinova\305\243i, prevenind
pentru orice
se va produse terencontra \"ordinii publice\"
vor fi
cazurilezguduitoaredin
descrisede
(m\304\203rturie:
cic\304\203,

s\304\203

\303\256n

asem\304\203na

\303\256n

ocupan\305\243ii

antirom\303\242ne\305\237ti

localit\304\203\305\243ile,

vaz\304\203

Rom\303\242nii

c\303\256\305\243iva

c\304\203

popula\305\243ia,

mi\305\237care

\303\256n

ace\305\237tia

Edine\305\243,

or\304\203\305\237elul

\303\256mpu\305\237ca\305\243i

presavremii).
Dosarul
la

\303\256nchis

ini\305\243iat

de

Siguran\305\243\304\203

29octombrie1918cu

contra

lui

Ivan Crivorucov a fost

urm\304\203toarea

\"Conform

ord.

2500alDirectoratului
deInternes-aexpulsatCu ord.3869/918
sa trimis punctuluide
Bendersprea-ltrecepeste
frontier\304\203

Numai
pomenite

\303\256n

\305\242\304\203rii

Sub. Comisar.

documentul N 4548 din

ca expulzatedin

Sfatul

noti\305\243\304\203:

frontier\304\203.

(isc\304\203litur\304\203)

26noiembrie1918

s\303\256nt

24 persoane,
ele cinci
din
(Osmolovschi,Crivorucov, Misircov, Ponomariov, Sta\303\256ntre

deputa\305\243i

\305\243ar\304\203

renchi).

Prefectura

Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u

\303\256ntr.

10546
918

29/XI
ServiciulSiguran\305\243ei
nr. 4548

1918
Noiembrie
26
Am

indivizilor

onoareaa

DomnulePrefect,
\303\256nainta

verbale de expulzare
a
procesele
IosifCvitcov, BorisFaresov,

Vladimir Pavlovici Atanasievici,

Miron Cogan,IonPetroviciRodinov
raport\303\242nd

c\304\203
\305\237i

108

Locot.Colonel
Jivalo,
au fostexpulzate
persoanelenotatepe contra
\305\237i

pagin\304\203

\305\237i

s-aintervenit cu nr. 4675 nr. 4676 1918


punctului
verbale de expulzare.
Bender,pentru a ne trimite procesele
Iar pentru Tonta Potreatcov,Vasile Smirnof,EremiaCican,
Caidanov Moghileanschts-a
InginerCupidonov,
c\304\203tre

poli\305\243ia

\305\237i

C\304\203pitan

lor9

\305\236eful

Pereversul paginei se
ele cinci

mai

\303\256ntre

\303\256nainte,

f\304\203cut

\305\237i

circulareanr. 4677de urm\304\203rirea


indic\304\203

nefiind

localitate.

\303\256n
g\304\203si\305\243i

Siguran\305\243ei

(isc\304\203litur\304\203)

lista a
11persoaneexpulsate,
ai Sfatului
mai
\303\256nc\304\203

deputa\305\243i

men\305\243iona\305\243i

\305\242\304\203rii,

sus.
afar\304\203

\303\256n

pe

practica

scar\304\203

de deport\304\203rile
larg\304\203

\305\237i

metodede trecere

masive pesteNistru,
mai
la fundul Nistrului.Avea eamulte alte
a du\305\237manilor regimului de
Siguran\305\243a

deport\304\203ri...
\303\256n

t\304\203inuit\304\203

nefiin\305\243\304\203

ocupa\305\243ie.

Coresponden\305\243a

era interceptat\304\203

deputa\305\243ilor

cenzurat\304\203.
\305\237i

PrefecturaPolitiei

Ki\305\237in\304\203u

ServiciulSiguran\305\243ei
N

DomnulePrefect,

onoarea raporta

Am

(deputat

este

Interne,

avem
cum
Konigchatz
- n. n\\fost
de
secretarla Directoratul
c\304\203

Sfatul

\303\256n

\303\256n

Rusia...

\305\242\304\203rii

cu

coresponden\305\243\304\203

c\304\203

informa\305\243ii

un

Comisarnumit Lunaciarskidin

Credemnecesarcadela ServiciulCenzurei

s\304\203

toat\304\203

coresponden\305\243a

lui Konigchatz^.

\305\236eful

\303\256ntre

deputa\305\243ii

stabiliser\304\203

rela\305\243ii

\303\256ntre

\305\237i

Ia te rog
Sfatul

\305\242\304\203rii,

se

opreasc\304\203

Siguratei

(Isc\304\203litur\304\203)

din Sfatul
familiare
chiar.Tot
cordiale,
rom\303\242nofili

se
era colaborarea
persoanelor
suspectate.
Siguran\305\243ei

2211

\303\256n

d\303\256n\305\237ii

\305\242\304\203rii

m\304\203surilor

ini\305\243ierea

c\304\203l\304\203ii
\305\237i

at\303\256t

de

familiar\304\203

represivecontra

Domnule

Dr\304\203gu\305\243escu,

declara\305\243ia

demare

\303\256ncredere

scrisa Dlui Turcuman,deputat


-pentrua procedaarestareaacestui

\303\256n

\303\256n

109

(AlexandruMelnicov,

bol\305\237evist\"

rus.

ofi\305\243er

Comandantului

Indica\305\243ia

din 6/2-1918.
maiorBoierescu
a
fost o
de data aceasta
deputatului
a fost arestat
baza ei,cum s-aconstatat mai
pentru
cu totul alt
cel dat
torturat
au
circulao
de
Prin coridoarele
Sfatului
2
de
dezbinat
blocuri:
venit
s-a
primul
corpul
al doilea
cu dosare
carecolaboraucu
Mai
era
la
Nu era nimic exagerat acea
realitatea, erau supraveghea\305\243i de
Pie\305\243ei

c\304\203tre

Ki\305\237in\304\203u

siguran\305\243ei

\305\236eful

declara\305\243ia

\305\236i

c\304\203

b\303\256rfa,

t\303\256rziu,

dec\303\256t

ofi\305\243er

\305\237i

\303\256n

c\304\203utare.

rom\303\242nii,

Siguran\305\243a,

\305\237i

\303\256n

Siguran\305\243\304\203.

c\304\203ci

\303\256n

de dosarelede

Sfatul

notele

activit\304\203\305\243ile

contra

penal\304\203

toat\304\203

agen\305\243ilor

\305\242\304\203rii:

urm\304\203rire

din

deputa\305\243ilor

servindu-lelucr\304\203torilor
un dosar special
la
unde seacumula
cu

ob\305\237tesc\",

asupra

laolalt\304\203,

deputa\305\243ii

to\305\243i

mai avea

Siguran\305\243a

eide \"cazan
caracteristici

crud\304\203

informatori.

deputa\305\243ii

\305\237i

deputa\305\243ii

glum\304\203.

Siguran\305\243\304\203

afar\304\203

opozi\305\243ie,

c\303\256nd

\303\256n

deputa\305\243i

deputa\305\243ii

c\304\203

glum\304\203

\305\242\304\203rii

inclusiv

simpl\304\203

p\303\256r\303\256tor

\303\256n

\305\237i

\303\256n

referin\305\243\304\203

ce
reflectau
carese
parte,

deputat
politiceale deputatului,

fiec\304\203rui

informa\305\243ia

informatorilor

con\305\243ineau

\303\256n

\303\256ncep\303\256nd

cu anii

concep\305\243iile

\305\237i

studen\305\243iei,

a bol\305\237evicilor.
centrul
pe timpul
se aflau datelece
de atitudinea deputatului
de
\"unire\".
lui
vis-a-vis
de
regimulocupa\305\243ionist
special,
cazul de
erau
cu
foarte
de
a se
unionisteale
sama de meritele

comportarea

se

lui

\305\243arismului

\303\256n

\305\243ineau

\303\256n\305\243elege,

\303\256n

\303\256n

to\305\243i

fa\305\243\304\203

c\304\203tre

unora dintre

fa\305\243\304\203

p\304\203rerea

\305\237i,

scrupulos

aten\305\243iei,

\305\237i

deputa\305\243ii

purica\305\243i

\305\236i

stricte\305\243e

\305\237i

f\304\203r\304\203

Siguran\305\243\304\203,

\305\243ine

ei.

21noiembrie1918

Siguran\305\243a

Agentul E T.
NOT\304\202

Am
urm\304\203toarea

xandrL

onoareaa raporta,
baza ordinuluidat, am
DLAleinforma\305\243ie relativ la deputatul din Sfatul
c\304\203

\303\256n

ob\305\243inut

\305\242\304\203rii

dea visa cineva Basarabiaseva uni cu


chiar
N.Alexandriera student la Kiev a luptat pentru
cauzarom\303\242nilor din Basarabiadin care
deseperchezi\305\243ii la domiciliul deseoriafostcercetat sub
n-a putut ocupavreo
destat
\303\256nc\304\203

Rom\303\242nia

\305\237i

\303\256nainte

c\304\203

dec\304\203nd

cauz\304\203

poli\305\243ia

rus\304\203

f\304\203cea

s\304\203u

\305\237i

\303\256nsemnat\304\203

110

func\305\243ie

\305\237i

ru\305\237i

Ca om matur N. Alexandri
saa lucratpentru un singur
eliberarea
B
asarabiei
din
r
usesc
unirea eicu
scop:
jugul
care unire ca deputat Sfatul
a votat-o necondi\305\243ionat,
care au cerutca Basarabia
nefiind partizan al acelor
\303\256n

via\305\243a

\305\237i

\303\256n

Rom\303\242nia,

\305\242\304\203rii

\303\256n

deputa\305\243i

cadrulRom\303\242niei

fie

agitatori
du-le Sfatul
admiterea
propuneriilordea seredacta
Basarabieiautonome\",s-aformatComisia
basarabean\304\203
care
moldoveni
ca
au trimis pe N.Alexandrica un bun cunosc\304\203tor al dreptului
rusesc interna\305\243ional, a codiceluiroman,napoleonian
s\304\203

autonom\304\203.

Deputa\305\243ilor

ru\305\237i

reu\305\237in-

\303\256n

\305\242\304\203rii

Constitu\305\243ional\304\203

\"Constitu\305\243ia

\303\256n

na\305\243ionali\305\237ti

deputa\305\243ii

supraveghetor

\305\237i

\305\237i

rom\303\242nesc...

N. Alexandri estepentru anulareaautonomieiBasarabiei,ca

aceasta

s\304\203

se

uni
guvernului,

poat\304\203

\303\256mpotriva

darnu
nimicdeobiectat,

cu administra\305\243ia

\303\256mpac\304\203

c\304\203

din

rom\303\242neasc\304\203

specula...nu este

defaptul
mai
rubla Romano/f,
a scumpetei
traiului Basarabia.
mul\305\243\304\203mit

\305\237i

\303\256nfr\303\242nat

rom\303\242neasc\304\203

\303\256n

Rom\303\242nia.

Directorilor
Basarabieinu are

\303\256mpotriva

se

Basarabia nu a
Basarabia
Odessa,caresunt prima
c\304\203

cu

des\304\203v\303\242r\305\237it

circul\304\203

\303\256nc\304\203

cauz\304\203

\303\256n

*
22-XI-918

Siguran\305\243a

Ag. F. T.
NOT\304\202

onoarea raporta,

Am

c\304\203

am

\305\242iganco

urm\304\203toarea

relativ

la deputatul din Sfatul

\305\242\304\203rii

informa\305\243ie:

rusenumitul s-adistins ca agitator


ideile
salesuntpentru Interna\305\243ionala
sociali\305\237tilor,
cum sespune,Dsanu facepartedin
nicio
cicu
esterus, cu ucrainenii ucrainean,cu
sCa membru liga
bulgarii bulgar,iar cu jidanii-jidan.
a dovedit
este
rus, ca membru societateaucrainean\304\203
s-adat drept ucrainean, conspira\305\243iile bulgarilor bulgar,iar ca
a primarului
afost
inginerla
iar
estepe deplin devotat jidanilor...
a votat contraunirei Basarabieicu
deputatul
salea
contravotului
unirea
P\303\242n\304\203

\303\256n

conduc\304\203tor
socialist\304\203

timpul

al

bol\305\237evist\304\203...

na\305\243iune,

c\304\203

revolu\305\243iei

c\304\203ci

\305\237i

dup\304\203

ru\305\237ii

\303\256n

adev\304\203rat

\303\256n

\303\256n

...

prim\304\203ria

\303\256n

Rom\303\242nia,

asocia\305\243iile

dup\304\203

Chi\305\237in\304\203u

m\303\242na

rus\304\203

\305\236midt,

dreapt\304\203

evree\305\237ti

\305\242iganco

\303\256nf\304\203ptuit\304\203

\305\237i

sfor\305\243\304\203rilor

111

a luat parte la toate


Estepentru autonomiaBasarabiei
Sezice deputatul

f\304\203cut

mi\305\237c\304\203rile

\305\237i

fa\305\243\304\203

[...]
evreii

c\304\203

\305\242iganco

uneltirile

antirom\304\203ne\305\237ti.

\305\237i

de Rom\303\242nia...
cufostulprimar

\305\236midt

\303\256mpreun\304\203

cu
aprilie1918
din Odessaau pus la cale
alimentar
armatei
din Basarabia
leului
prin deprecierea
introducerea
de
rom\303\242nesc la o ceamai
valoare
prin
a
leului
bani ucraineni Basarabia(adev\304\203rata
era catastrofa economia
-n.n.)...
Aceasta-iactivitatea deputatului
Desprece va vorbi
n-am
Sfatul
putut primiinforma\305\243iuni. Voi continuacu
cercetarea de rezultat voi comunica.
la
necesarde informatori
de
la
ei
documenta\305\243ia
primind regulat
negustoreasc\304\203 capitalist\304\203

\305\237i

\303\256n

\303\256mpreun\304\203

r\304\203zboiul

ru\305\237ii

\305\237i

financiar

\303\256nc\304\203

\305\237i

rom\303\242ne

\303\256mpotriva

mic\304\203

posibil\304\203,

cauz\304\203

\303\256n

rom\303\242nesc

pr\304\203bu\305\237irii

Rom\303\242niei

\303\256n

\303\256n

\305\242iganco.

\303\256nc\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237i

av\303\256nd

Siguran\305\243a

r\303\256ndurile

personalul
fiind

cel
scriptic,carese infiltrau

s\304\203u

cuv\303\256nt\304\203rile

din

reac\305\243ia

deputa\305\243ilor

timpul

pauzelor.

se referi

bene,aut

\"aut

nihiV

doar pe coridoare
atunci era
de

agen\305\243i

printre

a raporta zilnic
hot\304\203r\303\256rile

\305\237i

\305\237i

lu\304\203rile

\303\256n

sim\305\243eau

la

\"acoperi\305\243i\"

\305\237edin\305\243e

\303\256n

sal\304\203,

\305\237i

rom\303\242ni,

mor\305\243i

de bine, ori nimic).

(ori numai
c\303\256te

\303\256n

auzit\304\203

\303\256n

totu\305\237i

\305\242\304\203rii,

doi
sala de

trimitea la
din

ad literam tot ce se
cese luau, replicile
precum convorbirilelor pe coridoare
lor de cuacestlucru
iar de-ipomeneau,apoi ca pe
\305\237i

deputa\305\243ilor,

Deputa\305\243ii

evitau a

c\303\256te

pu\305\243in

a fixa

\303\256ns\304\203rcina\305\243i

petreceaacolo:
v\303\256nt

Sfatului

activit\304\203\305\243ii

parlamentar\304\203

\305\237edin\305\243\304\203

deputa\305\243i

\305\237i

de interesasupra

fiecare

\303\256n

toat\304\203

deputa\305\243ilor

informa\305\243iile

num\304\203rul

dispozi\305\243ie

\305\237i

\305\237oapt\304\203

\303\256\305\237i

vreo

pretutindeni\305\237ti

\"agen\305\243ii\"

contra

replic\304\203

rom\303\242ni,

permiteau
dar

rom\303\242nilor,

\305\237i

carenu lipseaude

nic\304\203ieri.

\303\256n

darea de
sear\304\203

\303\256ntre

discut\303\242nd

continuare, drept exemplu,


reproducemun mic pasaj din
a agentului N 390aflat la datorie Sfatul

sam\304\203

\"Ast\304\203

\303\256n

\305\242\304\203rii:

orele6-9p.m.
s-au
Sfatului
ca eripeculuar,numai de data asta au fostcu
deputa\305\243ii

tot

\303\256ntrunit

\305\242\304\203rii

iar\304\203\305\237i

c\304\203

a\305\237a

maiprecau\305\243i... In special
cu mai
l-am auzit
a
i
lui
mine
partizani
pe
pecolegul387.I.
a fostla
ideilorsalede eri,accentu\303\242nd de data
asta
DnaAlistar, Basarabiaareoamenicu mult mai
ca Rom\303\242nia...
de
s-aivit un alt deputat tot
mult

\305\242iganco

c\304\203rora

mul\305\243i

m\304\203

\305\237optind

ar\304\203ta

\305\237i

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

\303\256n\304\203l\305\243imea

c\304\203tre

c\304\203

de\305\237tep\305\243i

Al\304\203turi

112

t\303\242n\304\203r

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

(23-24
ani) care vorbea la fel cu

Numelelui vi-l

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203...

voi

Asemeni un alt deputat, amiccu


a vorbit de
raporta
nu
orice
din
nulitate
Rom\303\242nia
vie
alegerispun\303\242nd,
poate
i administreze
pebasarabenuNicipeacestan-amputut afla cum
cu informatorulmeu n-am voit
mai stau de
m\303\242ne.

\305\242iganco

c\304\203

s\304\203

s\304\203-

\303\256l

chiam\304\203

\303\256ntruc\303\242t

s\304\203

lor.Activitatea DlorCotele Pelivana fost


de
a convingepe unul pealtulpecaleacea
S-aremarcat
Crihancareexplicacu mult duh bunele
aledemocra\305\243iei
aceastal-am
din\304\203untru maimult timp cu Dl
vorb\304\203

\303\256n

fa\305\243a

aceia\305\237i:

\305\237i

bun\304\203.

deputatul

inten\305\243ii

v\304\203zut

Dup\304\203

rom\303\242ne\305\237ti

Ciuhureanu...\"

cum am mai spus,


erau supraveghea\305\243i
a
de culoarea
lor
deerau
ei
sau antirom\303\242ni.
aveau nevoiede
complete, parte, asupra conduitei fachirilor
din conducerea
la timp sau a le da la
Sfatului
pentru a-i corecta
cazul
carenu le-arfi
ce fac cum fac.
militare
cu Siguran\305\243a, agentura
cu
din Sfatul
prin diferite trucuri
manipul\304\203ri
arogante,
frontale
contra
a
foarte
prin represiuni
oponen\305\243ilor
de
din legislativ
favoarea deputa\305\243ilor
moldovenesc
transform\303\256nd
parlamentul
organ de
buzunar al ocupan\305\243ilor. Mai
Sfatul
nu le producea
mari dureri de cap,
lui puteau fi
prognozate
nici pe o
modelate din timp. Cu toate acestea,oc\303\256rmuitorii
nu-i
din vederepe
Sfatului
permanent
vederea
lor contra spiritului antiromu\305\237truluiau
de lucrul individual tete-a-tete
dominant
de
de intimidare de profilaxie
cu fiecaredeputat,
militare
de
acestscopde
\"la domiciliu\",
cu regularitate erau transporta\305\243i grupuricu trenul la
pentru un \"spalament\" de creierimai capital.
grupuri
din
erau
Sfatului
Se
desecazuri
Adic\304\203,

permanent

deputa\305\243ii

dup\304\203

laolalt\304\203,

to\305\243i

\305\237i

sam\304\203

f\304\203r\304\203

\305\243ine

unioni\305\237ti

politic\304\203,

Autorit\304\203\305\243ile

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

informa\305\243ii

unioni\305\237ti

\305\237i

\305\242\304\203rii,

br\303\256nci

\303\256n

\303\256n

M\303\256n\304\203-n

pl\304\203cut

m\303\256n\304\203

autorit\304\203\305\243ile

rom\303\242neasc\304\203

\305\237i

\305\237i

\305\242\304\203rii

\305\237i

cur\303\256nd

s\304\203i,

\303\256ncline

balan\305\243a

s\304\203

reu\305\237it

\303\256n

for\305\243e

\303\256ntr-un

colabora\305\243ioni\305\237ti,

\303\256ncolo

rom\303\242nilor

\305\242\304\203rii

activit\304\203\305\243ile

u\305\237or

\305\237i

rom\303\242ni

sc\304\203pau

clip\304\203

\303\256nt\304\203ririi

\303\256n

m\303\242nesc,

\303\256i

deputa\305\243ii

\303\256n

republic\304\203.

al\304\203turi

\305\242\304\203rii,

imunit\304\203\305\243ii

\303\256n

afar\304\203

m\304\203surile

\305\237i

\303\256n

\303\256ntreprinse
nemijlocit

Siguran\305\243\304\203

\305\237i

autorit\304\203\305\243ile

deputa\305\243ii

Ia\305\237i

\303\256nt\303\256mplau

cauz\304\203

c\304\203

c\303\256nd

unelegrupuri de

\305\237edin\305\243ele

deputa\305\243i

\305\242\304\203rii

\"\303\256nc\304\203

nu

s-au

\303\256ntors

am\303\256nate

dela

Ia\305\237i\"-

(sau dela Bucure\305\237ti).

ComisarulGeneralal Basarabieiexercitapresiuni directeasupra


unde cu biciul colonizator,unde cu bombonica,

Sfatului

\305\242\304\203rii,

sus\305\243i-

113

pe

n\303\256ndu-i
particular

\305\237i,

simplu, pl\304\203tindu-le

regimului

de

afacerilelor de business
anumite onorarepentru serviciile
prestate
\303\256n

colabora\305\243ioni\305\237ti

deputa\305\243ii

ocupa\305\243ie.

23noiembrie1918

ServiciulSiguran\305\243ei

Agentul 390

NOT\304\202

ora 4 1p.m. in casaDlui General


pestr.Sadovaia a fosto consf\304\203tuire a deputa\305\243ilor moldovenila careau luat
care se
revolu\305\243ionar,
parte
partizaniipartidului
V\304\203itoianu

Ast\304\203zi

to\305\243i,

\305\243\304\203r\304\203nesc

f\304\203r\304\203

\303\256ntituleaz\304\203

sub

\"Ligapoporului\"

pus\304\203

Dlui Alexandri,

pre\305\237edin\305\243ia

Cochirla
\303\256nconjurat de
DlGeneral
le-avorbit
despredesfiin\305\243area
autonomiei
Basarabiei(sic!)
exemplulBucovinei
\305\242iganco,

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203,

al\305\243ii

\305\237i

V\304\203itoianu

deputa\305\243ilor

d\304\203ndu-le

\305\237i

Transilvaniei.

au trecut alte
unde li
aceasta
s-aservit ceai vin.
Laora 7 p.m.imediat
gustareadela Dl
au plecatsprelocalulSfatului
pentru a alegeComitetul
care
Partidului
Moldovan,
fie singurulpartid
care secontopeasc\304\203 toatecelelalte
astfel ca la
nu fie prea
deschiderea
parlamentarea Sfatului
multe
deosebite deci,
mi-aspus
drum spreSfatul
deputatul
arfi cerutDluiGeneral
timpul ceaiuluica nu schimbe
Dl
(sic!)
reformeiagrare,
Sfatului
Generali-arfi dat cuv\303\242ntul nu va schimbanimic.
cu
s-a
Dlui General l-a
Asemenidl
cuvenit
maimic
s-arfi
s-adat un
tipografia lui
vie
Dl Generall-arfi invitat
zi pentru
chestie,
va da un plusde bani...
La ora 8p.m.Dl Ciugureanudeschide
la Sfatul
Comitetului.
o
la
careau luat
pentru alegerea
Holban Ioncu,s-a
ca
parteDnii
membrilor comitet fie de 23.
Dup\304\203

dou\304\203

\303\256n

deputa\305\243ii

to\305\243i

s\304\203li,

\305\237i

V\304\203itoianu

dup\304\203

deputa\305\243ii

\305\242\304\203rii

s\304\203

\305\242\304\203r\304\203nesc

\303\256n

basarabean,

s\304\203

frac\305\243iuni

s\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237edin\305\243ei

p\304\203reri

g\304\203l\304\203gioase.

\305\237edin\305\243e

\305\237i

\303\256n

V\304\203itoianu

hot\304\203r\303\242rea

c\304\203

Gale\305\243chi

\305\242\304\203rii

\303\256n

\305\242\304\203rii

\303\256n

\305\242an\305\243o

s\304\203

c\304\203

privin\305\243a

\305\237i

c\304\203

c\304\203

pl\303\242ns

\305\242an\305\243o

nedrept\304\203\305\243it

dec\303\242t

\303\256nc\303\242t

pre\305\243

s\304\203

\305\237i

\303\256n

aceast\304\203

alt\304\203

c\304\203-i

promi\305\243\304\203ndu-i

\305\237edin\305\243a

mic\304\203

Dup\304\203

\305\242an\305\243o,

\303\256n

114

P\304\203ntea,

s\304\203

hot\304\203r\303\256t

\305\237i

\305\242\304\203rii

discu\305\243ie

num\304\203rul

DlI.
cineare drept de vot la alegerea
comitetDl Ciugureanu
aceicareau dat
scrise primescca buneprincipiilePartidului
moldovenesc (denumireapartidului a fost de asemenea
un truc pentru
maselor-n.n.).Apoi propune se
o
care
celorcetrebuiesc
Adunarea
judecaasupra
\303\256ntreab\304\203

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

acestui

c\304\203

r\304\203spunde

to\305\243i

c\304\203

declara\305\243ii

\305\242\304\203r\304\203nesc

s\304\203

\303\256n\305\237elarea

s\304\203

deputa\305\243ii

fac\304\203

poat\304\203

\303\256n

pauz\304\203

ale\305\237i

pentru asta 15minute.


acesttimp
discute
grupuri,grupuri au
cum
diferite chestiuni
1)Dl
spunea tot ce seface acum e provizoriu, ei
care va
Congresului
luna ianuarie1918
a agentului n. n.), ela
(o
de
fostlaDlMarghiloman i-aspus Basarabiatrebuie
dar pentru de\305\237teptarea
aci
s-ar
basarabeni,
na\305\243ionale,
putea trimite misionari din
(regat).
A maispus
elnu va serviintereselenim\304\203nui (departid) va
aprob\304\203

\303\256n

deputa\305\243ii

\303\256nceput

s\304\203

urmeaz\304\203:

dup\304\203

c\304\203

\305\242an\305\243o

c\304\203

hot\304\203r\303\242rea

P\304\203cii

\303\256ncepe

a\305\237teapt\304\203

mecanic\304\203

gre\305\237al\304\203

lucr\304\203rile

\303\256n

c\304\203

condus\304\203

c\304\203

\305\237i

c\304\203

con\305\237tiin\305\243ei

\305\242ar\304\203

\305\237i

c\304\203

lupta

s\304\203

se

\305\237i

fac\304\203

dreptate.

2) Dl
Poporului(a lui Alexandri,

cu DlPelivanspunea Liga
e partidrealistDl Pelivana
cerut explicesemnifica\305\243ia acestui
\"realist\",atunci Dl
i-a spus:
lucruri
Ioane,Dumneavoastre
tarefrumoasepe
noi
vrem
apoi pus
imediatprincipiilepartidului nostru\".Dl
punem
Pelivan a spus, poate
lucrezecum crede.
nu recunosc
noi avem mandat dela
P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

\305\237i

al\305\243ii,

discut\303\242nd

c\304\203

\305\242iganco)

s\304\203-i

cuv\303\242nt,

\"Mo\305\237

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

a\305\243i

h\303\242rtie

s\304\203

\303\256n

\305\237i

s\304\203

v-a\305\243i

\305\237i

f\304\203cut

\303\256ns\304\203

dormi\305\243i;

practic\304\203

c\304\203

s\304\203

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

r\304\203spunde:

c\304\203

p\304\203i

pemembriiComitetuluice
s\304\203

sunte\305\243i

zic\304\203

ale\305\237i

\305\243\304\203r\304\203nime

acum.DlPelivan:\"Vrea
ca
contrauniriipartidelor!
Bine,
vre\305\243i

s\304\203

forma\305\243i

spune\305\243i

s\304\203

a\305\237a

\305\237tim!\".

DluiPelivan
Nicolae,tot
3)Deputatul
a spus, Partidul
a lui Halippa,Costin etca
elfiind
numai \"obijduiasc\304\203 norodul\" a dat
de
vede cum comisarul
al
zilnic
cartofi
altealimentecu
de la
levinde rom\303\242nilor cu
de
mic. nu vrea fixezeun
lumea.
pentru
\303\256n

M\304\203m\304\203lig\304\203

altora

mul\305\243i

\305\237i

\305\242\304\203r\304\203nesc

s\304\203

\305\237tiut

dovad\304\203

\305\237i

\303\256n

poli\305\243ie

pia\305\243\304\203

for\305\243a

\305\237i

\305\236i

fa\305\243a

c\304\203

\305\243\304\203rani

pre\305\243

ridic\304\203

pre\305\243

\305\237i

toat\304\203

s\304\203

pie\305\243ei

c\304\203

\305\236i

afar\304\203

115

oameniicare

aceasta

\303\256njur\304\203

sluje\305\237te

tocmaiin

c\303\242rtesc,

timpul

biseric\304\203...

\303\256n

trecereacelor15minutede

pauz\304\203

Dup\304\203

preotul

c\303\242nd

seredeschide
se

\305\237edin\305\243a

au cerut

de Dl Ciugureanu.Spune
de
lipsesc
alegereacomitetuluidin
e natural nu fie
aceastadl Ciugureanucontinu\304\203
de
Dl
facescandal, spune sedea cuv\303\242ntul Dlui
Alexandri,Pre\305\237edintele LigiiPoporului
Dl
Vasile se
Liga
spune:Dle
cuiva
nu mai
decinu ar trebui semai
numeleei
Atunci Dl
vocifereaz\304\203 protest\303\242nd
elies
de
peDlAlexandri scoate din
vreo 15membride
idei,
pe
acesttimp dl Ciugureanu,Ioncu,Vasile
Pelivan
au
maimulte
au
pecare
scrienumelecelorce au
comitet,
acestelistescrise
Dlui Ciugureanu,carecu secretarul
decelor
numere
voturile
putatul Munteanu,
Eu am
ce sepetrece.Dl
pe
DluiAlexandri Dl
scandal, protestade cenu s-adat
el
Alexandrispune ar fi bine ca se
alegerea
domn
va puteaconvocape
Un
LigeiPoporului
carenu am aflat cum
a explicat
cum intrarea
de vreme din cauza
mai
M.S.Regelui Bucure\305\237ti s-a
comitetului
P
artidului
tot
alegerea
nu sepoate
din cauza
aflu numele
acestuideputat m-am
caut pe cineva carem-arputea
informa. acesttimp vine deputatul Tudose,care cere spun
cinesunt l-am
ziaristAtunci m-ainvitat
mergla
Dl Epure,SecretarulSfatului
aici
nu se
legitimez,
M
-am
dus
Dl
i-am
oricine.
la
poate
spus
Epure
cum maispusesem alteocaziiDsaspune nu
gazetar,
cere un act din cauza
poategaranta eu sunt gazetar
unii

c\304\203

cauz\304\203

deputa\305\243i

c\304\203

deputa\305\243i

mul\305\243i

Fa\305\243\304\203

s\304\203

c\304\203

spun\303\242nd

deputa\305\243ii

to\305\243i

am\304\203ie

s\304\203

\305\237i

fa\305\243\304\203...

s\304\203

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

\305\237i

ridic\304\203

Barc\304\203

Pre\305\237edinte,

\305\237i

Poporului

exist\304\203

s\304\203

\303\256n

\303\256n

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

m\303\242n\304\203

\303\256l

afar\304\203

acelea\305\237i

sal\304\203.

al\305\243ii

s\304\203

permit\304\203

\305\237i

vorbeasc\304\203

p\304\203r\304\203sind

lu\303\242nd

ruse\305\237te

\305\237i

\303\256nc\304\203

Dup\304\203

\305\237edin\305\243\304\203.

discut\303\242nd

\305\237edin\305\243a

\305\237i

\303\256n

Barc\304\203,

fi\305\243uici

\303\256mp\304\203r\305\243it

deputa\305\243ii

s\304\203-i

hot\304\203r\303\242t

s\304\203

aleag\304\203

\305\237i

\303\256nceput

r\304\203ma\305\237i

\303\256n

\303\256napoind

\305\237edin\305\243ei,

urmeaz\304\203
sal\304\203

ie\305\237it

s\304\203

s\304\203

ale\305\237i

v\304\203d

cuv\303\242ntul

\305\237i

\303\256l

c\304\203

cheam\304\203,

\303\256n

dup\304\203

\303\256nainte

f\304\203cut

a\305\237a

p\303\242n\304\203

deputa\305\243ii

to\305\243i

deputat,

\303\256mprejur\304\203rilor,

c\303\242nd

am\304\203ie

s\304\203

c\304\203

\305\242\304\203r\304\203nesc

\305\237i

am\303\242na,

\303\256mprejur\304\203rilor.

dep\304\203rtat

Vr\303\242nd

s\304\203

s\304\203

\303\256n

s\304\203-i

\303\256mi

r\304\203spuns

c\304\203-s

s\304\203

s\304\203

\305\242\304\203rii

s\304\203

f\304\203cea

P\304\203sc\304\203lu\305\243\304\203

m\304\203

c\304\203

\303\256ntre

c\304\203-s

\305\237i

c\304\203

\305\237i

c\304\203

116

\303\256n

\303\256i

dup\304\203

\305\237i-mi

c\304\203

au

deputa\305\243ii

\305\237i

einu-s

estecinevadela
care spioneaz\304\203
cu acestlucru au cerutsocoteal\304\203 Dlui Epure

c\304\203

sim\305\243it

mul\305\243umi\305\243i

Siguran\305\243\304\203

\303\256i

\305\237i

pentru asta.
Eu am
o spui

nu
temeseste
o
care
nu lipautoritate,
pentru Siguran\305\243a
de
dar
eu
dela
nu
(sici),
nefiind
pot
un actprin care ledovedesc
afirm ca atare;voi aduce
s gazetar.Dl Epures-adeclarat
a plecat
Eu am
mai ceeprin salade alegere
nu prea am rost
3-4la un locscriau
de
am
dat
unui
al
meu
restul
am
vot,
informator
c\304\203

r\304\203spuns

nim\304\203nui,

dac\304\203

nic\304\203ieri

se\305\237te

fi dela

a\305\237

Siguran\305\243\304\203

m-a\305\237

c\304\203

c\304\203

m\304\203

s\304\203

mul\305\243umit

c\304\203utat

c\304\203-

\305\237i

[...]

v\304\203d

s\304\203

s\304\203

Siguran\305\243\304\203

\303\256ns\304\203

fi\305\243uicele

(c\303\242te

to\305\243i

\305\237edin\305\243ei

sala.

pe viitor Sfatul
cu carecinevapoate
la

Raportez

c\304\203

elibereaz\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237edin\305\243e

de
carenu va
asemenea
permis
c\304\203r\305\243i

la care va
nimic,
n-au sosit
care
la
basarabeni,
Bucure\305\237ti
sau
deschiderea
Probabil seva
Aflu
seva puteafaceunificareapartidelorBasadepindedetimpul
cum am
rabene,fapt ce seva
repede,
ai
Dnii Ciugureanu,Pelivan,Ioncu,Vasile Barca
Asupra

parlamentarea Sfatului

p\304\203r\304\203sit

f\304\203r9de

\305\237i

maifi primitnimeniAr fi de dorit a misedeaun

permanent...

\305\237i

ni\305\237te

\303\256ntr\304\203

legitima\305\243ie

c\304\203

v\304\203z\303\242nd

\305\237i

c\304\203ci

\305\237edin\305\243ei

Dl General

V\304\203itoianu

participa
c\304\203ci

\305\237i

nu

mini\305\237trii

m\303\242ine

\305\243ine

hot\304\203r\303\256t

\303\256nc\304\203

fuseser\304\203

deputa\305\243ii

to\305\243i

c\304\203

\305\242\304\203rii,

s-a
c\304\203

poim\304\203ne.

\305\237edin\305\243ei

c\303\242nd

ispr\304\203vi

v\304\203zut

dup\304\203

inten\305\243ioneaz\304\203

\305\237i

lor...

ceilal\305\243i

la ora 9 voi raportarestulcelorpetrecute


la Sfatul
indica\305\243iunile
(probabil,informa\305\243iunile
n. n.) ce-miva da informatorulmeu.
M\303\242ine

c\304\203

ast\304\203

\305\242\304\203rii

C\304\203tre

\303\256n

diminea\305\243a

sear\304\203

lunii

sf\303\256r\305\237itul

dup\304\203

noiembrie1918,
c\303\256nd

\303\256n

Comisia

erau pe terminate
a parlamentului moldovenesc
asupra
semn
guvernan\305\243ii
proiectului Constitu\305\243iei Basarabiei,
de
de
au
scopul
i se
Conduceriiunioniste din Sfatul
autonomiei \"Basarabiei\".
a legislativului despre
o
poruncise
la
Rom\303\242nia.\"
a
Basarabiei
\"alipirea
lucr\304\203rile

constitu\305\243ional\304\203

rom\303\242ni,

batjocur\304\203,

ini\305\243iat

m\304\203suri

ni\305\237te

\303\256n

parc\304\203

\303\256n

lichid\304\203rii

urgen\305\243\304\203

\305\242\304\203rii

s\304\203

preg\304\203teasc\304\203

total\304\203

\305\237i

\303\256n

grab\304\203

hot\304\203r\303\256re

\305\237i

necondi\305\243ionat\304\203

117

urma
fie
de faptul proiectulde
Graba era
o
autonomie
iar
el
se
de
pentru
prevedea
legislativ,
adoptat
orice
\"Basarabia\" important conceptual,dreptul ei de a
din componen\305\243a Rom\303\242niei. Acest fapt
moment procedura
nespus de mult.
speriasepe
cauzat\304\203

c\304\203

s\304\203

constitu\305\243ie

\303\256n

larg\304\203

\303\256n

ini\305\243ia

\305\237i,

\303\256i

ie\305\237irii

rom\303\242ni

pentru

Preg\304\203tirile

parlamentului

\305\237edin\305\243a

necondi\305\243ionat\304\203\"

publicitate
Cu toate
\305\237i

\303\256n

se

despre\"alipirea

hot\304\203r\303\256rea

caretrebuia

f\304\203ceau

\303\256n

s\304\203

fie

luat\304\203

de

total\304\203

lips\304\203

transparen\305\243\304\203.

mai multe valuri


se
pestecorpul de
i
ar
aceavreme era
de
ilegale,
de-abinelea,guvernan\305\243ii
nu puteau exclude
a
lorde a rezolva
probabilitateaunei
mod legal.
E foarte simptomatic acestsens faptul
cu vreo
de a avea loc preconizata
o
a
se
colectarea
de
al
Aceste
comportamentul de ultima
au fost folosite de capii
militare pentru a
cu conducerea
Sfatului
cine din
putea fi

de

\"cur\304\203\305\243ire\"

c\304\203

ab\304\203tuser\304\203

deputa\305\243i

coopt\304\203ri

\305\237i

c\304\203tre

opozi\305\243ia

rom\303\242ni

terfelit\304\203

totu\305\237i

aceast\304\203

\303\256ncerc\304\203rii

pr\304\203bu\305\237iri

\303\256n

problem\304\203

\303\256n

c\304\203

s\304\203pt\304\203m\303\256n\304\203

\303\256nainte

\305\237edin\305\243\304\203

agen\305\243ilor

activit\304\203\305\243ii

\303\256n

Siguran\305\243ei

viz\303\256nd

deputa\305\243ilor.

\305\237i

autorit\304\203\305\243ilor

informa\305\243ii

\303\256mpreun\304\203

la

admis

maxim\304\203

c\304\203ror

prezen\305\243a

deputa\305\243i

trebuia

deputa\305\243i

\303\256n

siguran\305\243\304\203

atingereascopului

urm\304\203rit,

acesteibazaconiise prevedea

urm\304\203torul

\305\237i

necondi\305\243ionate\"

prealabilnu va

fi

inclus\304\203

de zi a parlamentului, nici
din timp
ci
de
pe nea\305\237teptate la una din ultimele
a lunii noiembrie, se va
excluderea
deputa\305\243ilor,

anun\305\243at\304\203

c\304\203tre

pre\305\237edinte

c\303\256nd

prezen\305\243ei

reu\305\237i

din
din
deputa\305\243ilor
vor fi optime pentru adoptarea cu succesa
opozi\305\243ie.

Adic\304\203,

c\303\256nd

asisten\305\243a

guvernan\305\243ii

nucleului

rom\303\242nofil,

\303\256n\305\237el\304\203ciunii

\305\237i

pe

mizau foarte mult

sal\304\203

\305\237i

cu pricina.

pe
extremde
alevicle\305\237ugului,
acumulat\304\203 de unii aligatori
ca Pan(te-

rom\303\242ni

experien\305\243a

\305\237antajului

\303\256n

sal\304\203

hot\304\203r\303\256rii

\303\256mprejur\304\203rile

De\305\237i

introdus\304\203

\305\237edin\305\243e

parlamentare

\303\256n

chestiunea
pe ordinea

\305\237iretlic:

\305\237i

alipirii \"totale

exclus\304\203

oricemetode.

prin

pre\305\243,

Pentru
scenariul

hot\304\203r\303\256,

\305\242\304\203rii,

iar

\"X\",

\305\237edin\305\243a

cu orice

categoric,

\303\256nviorare

informa\305\243ii

or\304\203

concep\305\243iile

observ\304\203

bogat\304\203

poten\305\243ialul

\303\256n

unioni\305\237ti

limon)Halippa, carea fost


pomenita
ei,pentru oriceeventualitate,
noaptea de 26spre27 noiembrie1918),
militare, personalul
regimde
\303\256ns\304\203rcinat

\303\256n

\305\243inuser\304\203

118

alarm\304\203

unit\304\203\305\243ile

s\304\203

conduc\304\203

\305\237edin\305\243\304\203

poli\305\243ienesc

(\303\256n

\305\237i

al

din

Siguran\305\243ei

Totul eragata pentru

Chi\305\237in\304\203u.

de corectare
a unui eventual

m\304\203sur\304\203

un

m\304\203cel

ca

s\303\256ngeros

e\305\237ec.

de vedereteoretic,nivelul de
a
actoriifarsei erau
pe sprincean\304\203 de
de aplauze furtunoase, la
nu se
nici
o
27
la
orele
noiembrie,
prevestea
noaptea spre
dormeau
ca
2.30,
pe
pe
ceealume salade
fiind
cu dezbaterile
asupra
un
violent prelung
proiectuluilegiidesprereforma
al
masa prezidiului le retezase
visurile
trezisebrusc din somnul
la datorie.Pre\305\237edintele
mobiliz\303\256ndu-i
Din punct
a fost
mi\305\237to.
\303\256n

Siguran\305\243\304\203,

c\304\203tre

afar\304\203

\"istoric\304\203\"

\305\237edin\305\243a

furtun\304\203...

c\303\256nd

opera\305\243iunii

preg\304\203tire

ale\305\237i

\305\236i

\303\256n

sprincean\304\203\"

\"selecta\305\243i

deputa\305\243ii

\303\256n

du\305\237i

turmenta\305\243i

\305\237edin\305\243e,

cioc\304\203nit

agrar\304\203,

\305\237i

\303\256n

pre\305\237edintelui

deputa\305\243ilor

\305\237i-i

ad\303\256nc

adun\304\203rii,

bine
cu glas solemn
unionist\304\203

asisten\305\243a

v\304\203z\303\256ndu-\305\237i

din

trezit\304\203

somn,

anun\305\243\304\203

\305\237i

dospit\304\203

cu aierede
pe oridineade zi (de
m\304\203iestos,

Dumnezeu adineaori
din ceruri,
noapte)se pune dezbateri chestiunea\"alipirii totale
cobor\303\256t

c\304\203

totalmente

\305\237i

\303\256n

necondi\305\243ionate

Basarabiei
la Rom\303\242nia...\"
Cei46 de

\305\237i

unioni\305\237ti

deputa\305\243i

prezen\305\243i

roi de albine,
chiuind ca

\303\256n

sal\304\203

imediat se

la
la
\"Iumiresei:
nebunie,
hu-hu-hu-hu!
mare!\"
Voturile n-au mai fost socotite
a
votarea
Pre\305\237edintele
\"pro\" a fost unanim\304\203...
nu s-a putut evita un scandal,din cele cu
au fost
vreo
e la
Buba
de
cu nota zecela purtare, pe care
Din
ei nu omeritau nici peaproape.
detimp
dedate
sau cu
asupraunor
\303\256ntr-un

transformaser\304\203

\303\256ntr-o

ga\305\237c\304\203

trop\304\203ind

\305\243ip\303\256nd,

hot\304\203r\303\256t

\303\256n

c\304\203

rezonan\305\243\304\203

toat\304\203

deputa\305\243i,

aprecia\305\243i

c\304\203

\305\237edin\305\243a

secret\304\203

grab\304\203

totul

referin\305\243e

gre\305\237ite

admi\305\237i

Siguran\305\243\304\203

securi\305\237tii

lips\304\203

\303\256n

p\303\256n\304\203

apari\305\243ia

totu\305\237i

interna\305\243ional\304\203.

c\303\256\305\243iva

nunta\305\237ii

exaltat\304\203

\305\237i

Rom\303\242nia

Tr\304\203iasc\304\203

\305\236i

\305\237i

neordonat\304\203

deputa\305\243i

\303\256n

baz\304\203

m\304\203sluiser\304\203

\303\256nvechite

Alexandri,GrigoreBuciu\305\237can, de
(Nicolae

pild\304\203).

22noiembrie1918

Siguran\305\243a

Agentul K T.
NOT\304\202

onoareaa raporta relativ la deputatul din Sfatul


a
numitul nu se
am primitinforma\305\243ia,
Buciu\305\237canu
unirea Basarabieia votat-o prin ridivreun discurs Sfatul
Am

c\304\203

\305\242\304\203rii

c\304\203

\303\256n

\305\237tie

dac\304\203

\305\243inut

\305\242\304\203rii,

119

carea

m\303\242nii

sus prin

\303\256n

politic\304\203

pronun\305\243at\304\203

mare99...

Rom\303\242nia

\"Tr\304\203iasc\304\203

strig\304\203tul

\305\237i

Nu are o activitate

nu

\305\237i

secrede ar nutri
c\304\203

niciscopuricontrariiguvernului...
sentimente
Voi continuacercetarea de rezultat voi comunica.
pe document:S-araportatdomnuluiprefect
antirom\304\203ne\305\237ti

\305\237i

\305\237i

Rezolu\305\243ia

realitate

\303\256n

(s-a

\305\237edin\305\243a

regul\304\203

frac\305\243iunii

27 martie nu votase \"unirea\"


vreo
(N.

\305\237i

cu deputatul
principalal unio-

\303\256mpreun\304\203

du\305\237manul

\305\243\304\203r\304\203ne\305\237ti,

deputa\305\243i

c\303\256\305\243iva

al\305\243i

Siguran\305\243\304\203,

carenimeriseabsolut ocazionalla acea

ni\305\237tilor,

nunta

\303\256n

\305\237.

pre\305\237edintele

\305\242iganco,

din

\303\256n

GrigoreBuciu\305\237can
la
a.) cu acte

ab\305\243inut).

Alexandri

Buciu\305\237can

Anume

\305\237edin\305\243\304\203,

unioni\305\237tilor.

Deputa\305\243ii

au protestat cu

pomeni\305\243i

le stricase

vehemen\305\243\304\203

tentativelor unioni\305\237tilor, \303\256ntocmind apoi un procesverbal, prin


careau demascat
opinieipublice interna\305\243ionale
acestact de
asupra
poporuluimoldovenesc,
Sfatului
din 27noiembrie
am
Chiar
excludenelegiuirileflagrante procedura
cum se
legislativului,
argumentul principal contra acestei
verbal
de
La
a
cvorum.
fost
nominalizat,
procesul
lipsa
momentul punerii dezbateri (nicichiardezbaterinu s-au admis!)a
odioaseirezolu\305\243iuni,
se aflau doar 46 de
din totalul de
162membri ai corpului de legislatori.
asurzitoare de bucurie ale
Deslu\305\237ind
un
miros
a
escrocheria
cu \"unirea
unioni\305\237tilor
nocturne imediat 1-achemat prin telefon pe Comisarul
Generalal BasarabieiArtur V\304\203itoianu, care,
cum s-arputea
\303\256mpotriva

\305\237i

comb\304\203tut

\303\256n

fa\305\243a

\305\237i

declar\303\256nd

voin\305\243ei

violen\305\243\304\203

hot\304\203r\303\256rea

ilegal\304\203

\305\242\304\203rii

dac\304\203

nul\304\203.

\305\237i

\303\256n

desf\304\203\305\237ur\304\203rii

\305\237edin\305\243ei

hot\304\203r\303\256ri,

arat\304\203

dup\304\203

\303\256n

\305\237i

\303\256n

\303\256n

\303\256n

sal\304\203

deputa\305\243i

toat\304\203

g\304\203l\304\203gia

\305\237i

strig\304\203tele

\303\256n

p\303\256rlit

total\304\203\",

pre\305\237edintele

\305\237edin\305\243ei

dup\304\203

dormeacu decretulregal sub


jurul orei 5,
sala de
a pus
tuturor
A
.
generalul
citire
decretului
jurul \"unirii\",
regaldespre

conchide,

pern\304\203.

\305\237edin\305\243e,

g\303\256f\303\256ind

discu\305\243iilor

\305\242\304\203rii.

Rom\303\242nilor

a suflat

\303\256n
bor\305\237

cap\304\203t

d\303\256nd

\303\256n

Sfatului

desfiin\305\243area

intr\303\256nd

\303\256n

V\304\203itoianu

\303\256n

\305\236i

punctum!

le-aizbutit

conjunctura

\305\237i

acestact dehuliganism politic.

Iar\304\203\305\237i

politic\304\203

le-

de moment.

interna\305\243ional\304\203

mai
a
cum
principal al Antantei,
demult anexarea
iar anglo-francezii,
Basarabieide
care
Rom\303\242nia,
la
nici un mod nu admiteau
Rusiei (deci
Germania,

du\305\237manul

dup\304\203

\305\237tim,

\303\256ncuviin\305\243at

c\304\203tre

\303\256nceput

120

\303\256n

f\304\203r\303\242mi\305\243area

\305\237i

anexareade
la

luaser\304\203

cu Rusia

cu\305\243it

a Basarabiei),spre

rom\303\242ni

c\304\203tre

au

Sovietic\304\203
\305\237i

\303\256nchis

anului

sf\303\256r\305\237itul

ochiila

aceast\304\203

1918se
bravad\304\203

rom\303\242neasc\304\203...

Sfatul

pe parcursul unei scurte perioadede activitate sub

\305\242\304\203rii

rom\303\242neasc\304\203

ocupa\305\243ia

a mai avut multe alte \"merite\"

poporului

\303\256n
fa\305\243a

nostru.

sub presiuneaocupan\305\243ilor, a fost


Legislativul moldovenesc,
de
organ
represiuni contra propriului popor.
Sub pretextul
teritoriului republicii de
vreascuri uscatela rugul de
al norodului
transformat

\303\256ntr-un

obi\305\237nuit

bol\305\237evici,

\"cur\304\203\305\243irii\"

c\304\203rau

unioni\305\237ti

deputa\305\243ii

cazn\304\203

moldovenesc.

Deoarececampania de teroarecontra
Moldoveneasc\304\203

publice nu
rom\303\242ne\305\237ti

de

st\303\256rnise

numai

\303\256n

foarte

reac\305\243ie

ci

noastr\304\203,

\305\243ara

\303\256n

negativ\304\203

\303\256n
\305\237i

din

popula\305\243iei

\303\256ntreaga

Republica

opiniei

r\303\256ndurile

Europ\304\203,

autorit\304\203\305\243ile

camuflate
combinau tactica represiunilor
frontale cu metode

vicle\305\237ug

\305\237mecherism

\305\237i

listele

rom\303\242nesc.

\303\256ntocmeau

Siguran\305\243ei

C\304\203pc\304\203unii

regimului ocupa\305\243ionist, apoi le prezentau


din nou
lor de
din Sfatul
Deacoloelese
dar de acum
cum
Sfatul
la
de o scrisoare,
fie
etc.)indivizii cutare
conform listelorSiguran\305\243ei!
cutare (conform listeloranexate).
nu
nicicu
cum vedem, nici un
chipurile!
a vrut, Sfatul
a
Sfatul
unire...)
(execut\304\203ri,
spatele!
Iarei,
\"mititeii\",
De,e organul superior,
execute
n-aveau
erau datori
se
\"du\305\237manilor\"

\303\256ntorceau

agenturii

influen\305\243\304\203

\305\242\304\203rii.

c\304\203

Siguran\305\243\304\203,

\"roag\304\203\"

\305\242\304\203rii

\303\256nso\305\243ite

s\304\203

urm\304\203ri\305\243i

(executa\305\243i,

deporta\305\243i

\305\237i

Adic\304\203

Rom\303\242nii

\305\237iretlic,

Dup\304\203

\305\237tiu

hot\304\203r\303\256t

\305\242\304\203rii

\305\242\304\203rii

adic\304\203

\303\256ncotro,

cic\304\203,

Sfatului

rom\303\242nii,

\303\256n

\305\243ar\304\203.

st\304\203p\303\242n

s\304\203

supun\304\203

s\304\203

\"voin\305\243a\"

\305\237i

\305\242\304\203rii...

Corpul6

1918
februarie15

Armat\304\203

C\304\203tre

ServiciulExterioral Siguran\305\243ei Generale


Ki\305\237in\304\203u

MareleCartierGeneral,Biroulde Informa\305\243ii ne trimite


lista persoanelor
Sfatul
bol\305\237evice... pentru a-iraporta,
cereizgonirealor din cuprinsulRepubliciiMoldovene\305\237ti
al\304\203turat\304\203

c\304\203

\305\242\304\203rii

121

cerereaSfatului
a ne
chestiunepentru a seda ordineapoideexecutare.

Cu onoare

v\304\203

la

privitoare

aceast\304\203

\303\256nainta

rug\304\203m

\305\236eful

\305\242\304\203rii

BirouluiInforma\305\243ii

(isc\304\203litura)

*
N 27965

1918
februarie12

Divizia XI
C\304\203tre

Serviciul

La N 250din 10/2 918


Am onoarea
ruga
m\304\203surilor ce
de
v\304\203

crede\305\243i

din

s\304\203

Siguran\305\243\304\203

DV asupra
afacepropunerile
trebuiescluate
de

binevoi\305\243i
c\304\203

cuviin\305\243\304\203

gardi\305\237tii

fa\305\243\304\203

Ki\305\237in\304\203u.

Din ordin

\305\236eful

BirouluiII

(isc\304\203litur\304\203)

N276
14februarie1918

MareleCartierGeneral
ServiciulExterioralSig.Generale
Rom\303\242nia.

C\304\203tre

Divizia XI, BiroulII

Informa\305\243ii

La N 27965

onoarea raporta propunerilemelesunt:


sau maibineMinisteruldeInterne schimbe
Sfatul
imediatcomandantulde
printr-un na\305\243ionalist
aceasta
ordin secretca
motive carese
celmaiscurttimp
schimbepe
apoitreptat
Am

c\304\203

s\304\203

\305\242\304\203rii

rom\303\242n.

vardi\305\237ti

d\303\242nsul

s\304\203

aib\304\203

s\304\203

s\304\203-i

\303\256n

\305\237i

\305\237i

\305\236ef.

Serv.Siguran\305\243ei

Director(s.s.)

N.

*
122

Dr\304\203gu\305\243escu.

Dup\304\203
v\304\203d

g\304\203seasc\304\203

to\305\243i...

BiroulII
20/11-918
REFERAT

chestiunefoarteimportant\304\203 a gardi\305\237tilor
din
lorcu onoare rog
a-mida
ca pot cu DlMinistru deInterne
propuneri
din
neoficialecum ar trebui organizatserviciulde
propuneridin al\304\203turatul referatalServiciuluiExterioral
\303\256n

aceast\304\203

Ki\305\237in\304\203u

(mili\305\243iilor)

\305\237i

slujba\305\237ii

(...)

s\304\203

delega\305\243ie

v\304\203

s\304\203

binevoi\305\243i

f\304\203c\303\242nd

poli\305\243ie

Chi\305\237in\304\203u

dup\304\203

Generale
Roga mi se

depe

deta\305\237at

Siguran\305\243ei

M.

l\303\242ng\304\203

C.Gl.(Sic!)

misiunepecalenu de
cinumaicu
D-voastr\304\203 ca
cu Dl
iar subsemnatul calitatede alBiroului
specialist,
aceast\304\203

\303\256ncredin\305\243a

delega\305\243ie

cuno\305\237tin\305\243a

oficial\304\203

Dr\304\203-

\303\256mpreun\304\203

\303\256n

gu\305\243escu

\305\237ef

seva

Informa\305\243ii...

\303\256n

m\304\203rgini

a da sfaturi

ini\305\243iativa

\305\236eful

a angaja

\303\256ndrum\304\203ri...
f\304\203r\304\203

BirouluiII Maior(S.S.) P.Boerescu

Se

Rezolu\305\243ie:

aprob\304\203

a mergela Ministru

unei reorganiz\304\203ri a

privin\305\243a

\305\237i

sau responsabilitatea
Comandamentului
Diviziei

poli\305\243iei,

\305\237i

\303\256n

r\304\203m\303\242n\303\242nd

a-ida

\303\256n

p\304\203rerile

cadrulneoficiali-

ta\305\243ii

Din ordin

Colonel
(S.S.)

Lt
la fel

\303\256ntocmai

carele
v\304\203dit

s-a procedat cu trupele localemoldovene\305\237ti,


\305\237i

ca sula

st\304\203teau

antirom\303\242ne\305\237ti

la CSK a fost
februarie 1918

R\304\203dulescu

dat fiind sentimentele


dominante
de la Pretorul Diviziei XI informa\305\243ia din 8
\303\256n

coast\304\203

\303\256n

ocupan\305\243ilor,

r\303\256ndurile

ofi\305\243erilor

\305\237i

C\303\256nd

solda\305\243ilor.

primit\304\203

c\304\203

s-aluat

\"\303\256n

urma

\303\256ntrunirii

delega\305\243ilor

trupelor

din Basarabiatrupelerom\303\242ne\",
a
...\"Fiin
prompt cu urm\304\203toarea
acesteabinecunoscute(stareadespirit antirom\304\203nesc a trupelorlocale
n. n.) celor drept cauteomodalitatepentru \303\256ndreptare. Primul
moldovene\305\237ti

\305\237eful

\303\256n

pas fi
va

alt

\303\256nlocuirea

mijloc,sevor
Siguran\305\243a

pentru a se

s\304\203

scoat\304\203

not\304\203:

reac\305\243ionat

Siguran\305\243ei

ca

hot\304\203r\303\256rea

izb\304\203vi

s\304\203

el,denu seva
actuale...\"
regimentele

ministruluide

\303\256mpr\304\203\305\237tia

r\304\203zboi

\305\237i

dup\304\203

le-asugerat \"celor drept\" ce cum


deregimentelemoldovene\305\237ti. Caurmare a
\303\256n

s\304\203

g\304\203si

fac\304\203

\305\237i

m\304\203surilor

123

luate de
Sfatului
timp au fost

Siguran\305\243\304\203,

\305\237i

lor, mai

r\303\256nd

Siguran\305\243ei,

s\304\203

despre

trupelor

r\303\256ndurile

\303\256n

situa\305\243ia

...\"La
Sfatul

\303\256n

Lucr\304\203torii

desfiin\305\243ate.

\305\237efilor

informa\305\243ii

c\304\203

vorbe\305\237te

\305\242\304\203rii

inventeze

motiv

un

trebuiau
cum
\"de
s\304\203

Siguran\305\243ei
at\303\256t

v\304\203zut\",

pentru a lichida

moldoveni

regimulde

aib\304\203

agentului

din

mas\304\203

sunt
de o
a solda\305\243ilor\"... (Din nota

20iulie 1918).

Seindicaufel defel decauze motive,


cap fenomenul a fost pus la caleanticipat
\303\256ns\304\203

nu-i

nim\304\203nui

cu

c\304\203

\303\256n

Siguran\305\243ei

\305\237eful

de

lun\304\203

desfiin\305\243ate

\305\237i

prin

s\304\203

ofi\305\243erilor

ocupa\305\243ie.

\305\236tef\304\203nescu

ca

imagina\305\243ie

informa\305\243ia

militare, foarte incomodepentru

\"Toate regimentele
moldovene\305\237ti
\303\256n

bogat\304\203

\305\237i

(Din

esteneplata salariilor

unit\304\203\305\243ile

ziledin cauzadezert\304\203rilor

pl\304\203tesc

Osta\305\237ov...\"

\303\256n

\305\237i

carefac
leafa din

ofi\305\243eri,

mul\305\243i

c\304\203

Cotru\305\243\304\203

culeag\304\203

moldovene\305\237ti.

se
fug
motive
nu le
moldovenesc
slujba polcul
pe
lui
lui
se
duc
armata
cauza
CSKdin 12februarie1918).
\303\256n

\305\236efii

conducerea

rom\303\242n

scurt
ale Republicii Moldovene\305\237ti
ai
necunosc\303\256nd
de
continuau (o, sanda simplicitas!)

trupele militare

\305\242\304\203rii,

ispr\304\203vile

cu comandamentul

\303\256mpreun\304\203

c\303\256rd\304\203\305\237ie

Nota agentului N

cu camarila

388,pe careo

\305\237i

prezent\304\203m

\303\256n

de

\305\237tiin\305\243\304\203

din Sfatul

unionist\304\203

tr\304\203snea

bun\304\203

\305\242\304\203rii.

continuare, poate

ea drept
a sentimentelor
de stat, sentimente provocate de amestecularbitrar
func\305\243ionarilor

servi

m\304\203rturie

insolent al regimului de
ale RepubliciiMoldovene\305\237ti,

\303\256n

ocupa\305\243ie

ocupa\305\243ionist

rom\303\256nesc

\303\256nc\304\203

1918.

r\303\256ndurile

\305\237i

treburile organelorde
sub
mod
la
24
ianuarie
\"independent\304\203\",
guvern\304\203-

declarat\304\203

m\303\256nt

c\303\256iul

\303\256n

antirom\303\242ne\305\237ti

\305\237i

\303\256n

c\304\203l-

f\304\203\305\243arnic

dat\304\203

ServiciulSiguran\305\243ei

29iulie1918

Chi\305\237in\304\203u

Agentul N 388

NOT\304\202

Am
c\304\203pitanul

124

onoareaa raporta

moldovan Mihail

c\304\203

\305\236ireaef

\303\256ntr-o

convorbire

din ministerulde

avut\304\203

r\304\203zboi

cu
moldovean.

careeste membru comisiunea


deexaminare stabilirea
\303\256n

\305\237i

\305\237i

gradelor

moldoveniam constataturm\304\203toarele:

ofi\305\243erilor

Sus zisulspune, a fostacu 20zile Ucrainala Odessa


a fostla \303\256ntrunirea
de (...)
Racovschi unde se
moldoveni
deaci urma treceriilor
foarte
sau nerecunoa\305\237terea gradelorpecareleaveau a
Racovschile
despreBasarabia
documenteprin carese
ca Rom\303\242nia a intrat
Basarabianumai s-oscapede
nicidecum
c\304\203

mul\305\243i

\303\256n

ofi\305\243eri

fo\305\237ti

g\304\203seau

\305\237i

\303\256n

pleca\305\243i

rezerv\304\203

cuv\303\242nt\304\203ri

\305\243inea

zic\303\242nd

de motivele
spune
foarte
la
fiind
Vorbind
c\304\203

fiindc\304\203

militar\304\203

n-au vrut

s\304\203

plec\304\203rii

fie

Tot acesta

\303\256mi

retrograda\305\243i

spune,

r\304\203m\303\242e

\303\256n

meserie
nici un rost,iar
au plecat Ucrainaunde lis-a

ei

dec\303\242t

alt\304\203

r\304\203m\303\242n\303\242nd

f\304\203r\304\203

\303\256n

concursul...

promistot

s\304\203

moldoveni

ofi\305\243erilor

din ein-au avut

mul\305\243i

rezerv\304\203

da\305\243i

\305\237i

\303\256n

\303\256ns\304\203

bol\305\237evici,

acolo...

definitiv

al\305\243ii

c\304\203

constat\304\203

posed\304\203

Ucraina,

c\304\203ror

\305\237i

ofi\305\243eri

d\303\242nsul

\303\256n

\305\243inut\304\203

\305\237i

c\304\203
\305\237i

este

din

nemul\305\243umit\304\203

popula\305\243ia

s-aprocedatfoarteaspru la
cu moldovenii,
loc fie
eiau fost
s-arfi
vre-unulcare
vre-o
era
declaratimediat defilorussau
era
cu
le
Cinepoate
cinevapeaceicaren-au vrut
socotealade nimic...
este comisiune nici
coSpune
nu putea
misiunen-a fost
cum lisespuneade
din
Deci
nicialegerea
moldoveninu s-arfi
drept
zi de
Aproape toateacesteami-aufostpovestite
tot
dela
ministerul
d
e
sublocotenentBarzovski,moldovean
n-amraportat
deatunciconvorbirea
peziua 22iunie,
a
par fi generale.
cu
Mihail
Iardin convorbirea
cu dnul Racovschi,lucru
reiese
moldoveniar fi
o convorbirecu
ce voi avea
a-lstabili
pecarevoi
cauza

ocupa\305\243iune

c\304\203

privilegia\305\243i

s\304\203

c\304\203

batjocori\305\243i..,

persecuta\305\243i,

dac\304\203

bol\305\237evic

\303\256mpu\305\237carea.

amenin\305\243at

\305\237i

s\304\203

\305\243ie

d\303\242nsul

independent\304\203

f\304\203ceau

vorb\304\203

zic\304\203

iubeasc\304\203

s\304\203

c\304\203

jefui\305\243i,

b\304\203tu\305\243i,

s\304\203

g\304\203sit

\303\256n

\303\256n

aceast\304\203

c\304\203

\305\237i

expun\304\203

s\304\203-\305\237i

\305\237i

c\304\203tre

dup\304\203

rom\303\242ni

ofi\305\243erii

ofi\305\243erilor

p\304\203rerile

\305\237i

\305\243ar\304\203.

f\304\203cut

\303\256ntr-o

c\304\203tre

r\304\203zboi

avut\304\203

\303\256nc\304\203

c\304\203

\305\237i

a\305\237a

nemul\305\243umirile

avut\304\203

c\304\203

\303\256n

ofi\305\243erii

c\304\203uta

sus-zisul

a-l

\303\256ntreba

c\304\203pitan

a\305\237a

dup\304\203

\303\256ntruc\303\242t

mult

c\304\203pitanul

\305\236ireaev

leg\304\203tur\304\203

\303\256nc\304\203

primaconvorbire
fiind

indirect\304\203

n-amputut

125

Cadreledin aparatul Ministeruluide


organecentraleale RDM, au fost
represiunidirecte.
celelalte

R\304\203zboi,

ca

din toate
mai
prin
\305\237i

\303\256nainte

\"cur\304\203\305\243ite\"

119- M.C.G.
Serviciul
120- Corpul6
121- PretorulDivizieiXI

119- 120- 121

1918ianuarie30

Siguran\305\243ei

Armat\304\203

onoarea aducela
a Ministeruluide
lista persoanelor
ne-a
din
carecere
pe
cuprinsulRepubliciiMoldofie
interesulordinei

Am

c\304\203

v\304\203

cuno\305\237tin\305\243\304\203

politic\304\203

s\304\203

bol\305\237evice...

izgoni\305\243i

\303\256n

vene\305\237ti

militar\304\203-

sec\305\243iunea

\303\256naintat

R\304\203zboi

\305\237i

Uni\305\237teL

Serviciului

\305\236eful

Director

Dr\304\203gu\305\243escu

ai acestuiminister.
erau incluse48 persoane,
careerau
din serviciupemotive politicenu
la
erau
pacenumai cu
nedreptate.Ei erau
la munci de
de unde
nu se mai
cel mai \"fericit\" caz erau
cum s-a
cu cei48
pestehotarele
ai Ministeruluide
Mii de
din aparatul administra\305\243iei publiceau avut de
suferit
urma represiunilor
de regimul ocupa\305\243ionist cu
list\304\203

\303\256n

func\305\243ionari

Lucr\304\203torii

concedia\305\243i

aceast\304\203

\303\256n

l\304\203sa\305\243i

\303\256n

executa\305\243i,

judecat\304\203,

\303\256nchi\305\237i

\303\256ntorceau

\303\256nchisori,

niciodat\304\203.

\305\243\304\203rii,

tra\305\237i

ocna\305\237i

du\305\237i

\303\256n

izgoni\305\243i

\"ferici\305\243i\"

func\305\243ionari

\303\256nt\303\256mplat

R\304\203zboi.

lucr\304\203tori

\303\256n

dezl\304\203n\305\243uite

\305\237i

ocaziadepunerii
cu silaa

jur\304\203m\303\256ntului

impunerii

republicii
\305\237i

a fi

cet\304\203\305\243eniei

bun\304\203

rom\303\242ne,

Rom\303\242niei

credin\305\243\304\203

parte din func\305\243ionarii


au refuzat

reprima\305\243i,

de
regelui
deoarecemajoritatea locuitorilor
\305\237i

institu\305\243iilor

a primi
categoric

cet\304\203\305\243enia

statale, cu risculde
str\304\203in\304\203

(rom\303\242neasc\304\203).

cu
Directoratul de Control 20de
au
refuzat
de
diferite
niveluri
r\304\203spundere
au fost imediat concedia\305\243i, iar contra a 7
depunerea
lor au fost intentate dosarela
persoanedin
mod Siguran\305\243a,
din
cu agentura de

De
de

pild\304\203,

numai

func\305\243ii

\305\237i

jur\304\203m\303\256ntului.

lucr\304\203tori

\303\256n

conduc\304\203tori

To\305\243i

r\303\256ndul

\303\256n

a\305\237a

126

Siguran\305\243\304\203.

\303\256mpreun\304\203

influen\305\243\304\203

conducereaSfatului
organele de

\305\242\304\203rii

din

guvern\304\203m\303\256nt

sold\304\203\305\243e\305\237ti

ianuarie, la

armatei

\303\256ntrarea

toate

cur\304\203\305\243it\"

Republica Moldoveneasc\304\203.Organele

locale,cu baionetele

administra\305\243iei

rom\303\242ne

\303\256n

fuseser\304\203

\303\256n
c\304\203s\304\203pite

luna

RDM.

de
a organelordeconducere
centrale
la
calede
cu Sfatul
locale,puse
ocupa\305\243ioniste
au fost
prin metodecriminale.
a fost direct implicat
Sfatul
responsabilitate,
m\304\203surile

A\305\237adar,

\305\237i

a ministerelor
de resort,\"a

\305\237i

\"cur\304\203\305\243ire\"

autorit\304\203\305\243ile

\303\256mpreun\304\203

\303\256nf\304\203ptuite

\305\242\304\203rii,

\305\242\304\203rii

\305\237i

al\304\203turi

poart\304\203

de entocid,
de
pentru campaniade
de represiuni,omoruri,
interminabil\304\203
a
pentru jefuirea
alte crimeoribile
contra poporuluiRepublicii
\303\256nfior\304\203toare

ocupan\305\243i,

\305\237i

propor\305\243ii

deport\304\203ri,

popula\305\243iei

s\304\203v\303\242r\305\237ite

\305\237i

Moldovene\305\237ti

contra

\303\256n

statului

1918.

crimade
moldovenesc.
Pe fundalul acestorcrime,celelalte

anul

ale Sfatului
le atribui acestor

\305\242\304\203rii

activit\304\203\305\243i

nu

activit\304\203\305\243i

mare

\303\256n

p\304\203cat

fa\305\243a

\303\256n

\305\236i,

ultim\304\203

\303\256nalt\304\203

instan\305\243\304\203,

mai au nici o valoare.Cu


destinul
un rol pozitiv

adev\304\203rului

at\303\256t

\303\256n

istoric...

\305\243\304\203rii

tr\304\203dare

mai mult, a

noastre e un

IX. \"Hore ale unirii\" sau lovituri

sub centur\304\203...
treburile interne ale

nu seamesteca
Democratice
Moldovene\305\237ti...

Armata
Republicii

\303\256n

cic\304\203,

rom\303\242n\304\203,

cu
lui ianuarie1918
intrat
unde au
romane
au
Basarabia,
trupele
bunurilelocuitorilor, a seamesteca treburileinterneale
\"La

consim\305\243\304\203m\303\242ntul

sf\303\256r\305\237itul

\303\256n

Germaniei,

ap\304\203rat

via\305\243a

\305\237i

\303\256n

f\304\203r\304\203

de Octavian Cristescu,Vasile

(\"Istoriarom\303\242nilor\"

teritoriului\".

Raluca Torni. Editura


BogdanTeodorescu,
Bucure\305\237ti,

1994).

Aceast\304\203

edi\305\243ie

inundat

didactic\304\203
\305\237i

din

\305\237colile

P\304\203s\304\203il\304\203,

pedagogic\304\203,

Republica

pentru clasaa VUI-a.


a
MareleSadoveanu spus cu oocazie:
minciuna
la mine. mi-a umplut casa,
pui. Cu toate acesteaam
zilele
Sadoveanuavea dreptate
cu
cu
Ea-i veninoas\304\203.
face cuib se
locuri
ferite de lumina soarelui, soarele
realitatea
lumii.Minciuna,ca
are
dar n-are picioare...
Se
anevoios,
pe
pe
Sezice Dumnezeui-a
un mod de
a-1
toare,1-alipsit de picioarepentru a-i
ca nu se
ridica
ceruri de
hojma lipit de
e
acolo
lumea la
spurc\304\203ciune.
la
mort.
Un
drept e numai un
minciuna!..
\"La
de autori,
lui ianuarie\"...nu
oareo
au
Basarabia nu
istorici
trupele
la
lui ianuarie, ci chiar
primelezilealeacesteiluni? \"Cu
Germaniei...\"
Cearea face aicisula cu prefectura?
Moldova

\303\256n

calitate

de manual

c\304\203

\"\305\236tiam

scoate

oplo\305\237it-o

nop\305\243ile

\305\237i

minciuna

\305\236i

compar\303\256nd

\305\237erpi\".

\305\237arpele.

\303\256\305\237i

\303\256n

plode\305\237te

\305\237i

lumineaz\304\203

c\304\203ci

adev\304\203rul

\305\237i

\305\237i

\305\237arpele,

spart\304\203,

gur\304\203

lung\304\203,

limb\304\203

mi\305\237c\304\203

c\304\203

h\304\203r\304\203zit

t\303\256r\303\256\305\237.

s\304\203

p\304\203cat

a\305\243\303\256\305\243e

t\303\256r\303\256-

via\305\243\304\203

mi\305\237carea

\303\256n

poat\304\203

\305\236erpele

gre\305\243os,

\303\256ntocmai

\305\237erpe

\303\256i

str\303\256mb

a\305\237a-i

duzin\304\203

S\304\203

\305\237tie

sf\303\256r\305\237itul

\305\243ine

\305\237i

\303\256naltele

\305\237i

\305\237i

\305\237erpe

f\304\203ptur\304\203.

furi\305\237,

\305\237erpe\305\237te,

\305\237erpelui

\303\256ngreuia

s\304\203

p\304\203m\303\256nt

coad\304\203

despicat\304\203,

\"

pretin\305\237i

rom\303\242ni,

c\304\203

rom\303\242ne

\303\256n

sf\303\256r\305\237itul

consim\305\243\304\203m\303\242ntul

128

\"\303\256ntrat

\303\256n

\305\237i

Sau scripcacu iepurele?De ce


Germaniei,inamicul principal de
\"Basarabia\"?
Da, poate RepublicaDemocratic\304\203
Rom\303\242nia

\303\256nvoirea

s\304\203

\"Trupelerom\303\242ne... au
la
atunci noi
Dac\304\203

rom\303\242ni

\"F\304\203r\304\203

celor

ap\304\203rat

via\305\243a

intre

\303\256n

anume

c\304\203

republica
bunurilelocuitorilor.

\305\237i

noastr\304\203?

\303\256n

\"a tortura\"

\303\256nseamn\304\203

ap\304\203ra\"

s\304\203

la Germania,
intre

s\304\203

deacordcu aceste

s\303\256ntem

a seamesteca treburileinterne...\"

milit\304\203rimea

Dac\304\203

\303\256n

\"a jefui\",

\305\237i

capitolele

(vezi

afirma\305\243ii

\305\237i

anterioare!)

\"a

cuv\303\256ntul

avea nevoie de

Moldoveneasc\304\203,

\303\256ndat\304\203

nem\305\243ii

ca

r\304\203zboi,

la 2 decembrie
1917,se alipise
trebuiau ledeievoie rom\303\242nilor

proclamat\304\203

neap\304\203rat

armate ocupa\305\243ioniste
nu seamesteca treburile
interne ale RDM, atunci ce mai
la 1918
domnilor
de manuale de istorie?
so bronzezela soare?!
de
cum
doar,
fiind proclamat\304\203, pasul
realizat
dumneavoastr\304\203,
independen\305\243a
de Sfatul
a fost \"unirea cu mama sa Rom\303\242nia\". Chipurile,
amestecularmatelor al mamei cui leare.
mamei voastre,
cum
a moldovenilor(pe
n-am
care,
e,
mai avem de spus
vorbe,dar, cum e post acum,ne
a le rosti.
rom\303\242nilor
treburileinterne ale
Despre(ne)amestecul
s-arputea vorbi la infinit.
lucrarea lui Alexandrescu,
denoi,autorul
deja
la
secoluluiXX
jurulprofesorului
dou\304\203

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

r\304\203m\303\256nea

\303\256i

s\304\203

fac\304\203

\303\256n

\305\243ara

alc\304\203tuitori

noastr\304\203,

burt\304\203

fac\304\203

S\304\203

\305\237i

moar\304\203

S\304\203

ur\303\256t?

C\304\203

afirma\305\243i

dup\304\203

urm\304\203tor,

f\304\203r\304\203

\305\242\304\203rii,

\303\256n

privin\305\243a

\305\237i

cic\304\203

spune\305\243i,

dup\304\203

\305\237tiut!),

cuv\303\256nt,

\305\237i

re\305\243inem

ni\305\237te

\303\256n

moldovenilor

\303\256n

sublinia

c\304\203

pomenit\304\203

\303\256n

\303\256nceputul

Rom\303\242nia

\"\303\256n

care
din Basarabia,
Steres-aformatun cercde
cu ei
cu rom\303\242nofilii basarabeni,
coordon\303\242nd
prosubsidieze
(sic!)
(sic!)
guvernului
pagandistice
persoanele,careseocupaucu propagareaculturii limbii
Alexandrescu acestcontextdescrielucrurile cum ele
de
Nu pricepea
erau motivate de
(sau nu vroia
unde unioni\305\237tilor le
guvernan\305\243i
picioarele.
\303\256ntre\305\243ineau

refugia\305\243i

leg\304\203turi

activit\304\203\305\243ile

solicit\303\242nd

rom\303\242n

s\304\203

\305\237i

\305\237i

\303\256n

moldovene\305\237ti\".

a\305\237a

rom\303\242ni.

s\304\203

cre\305\237teau

- sare
mo\305\237i

d\303\256nd

\303\256n

statul

poman\304\203

rom\303\242nimea

moldovenescde o
al

\342\200\236gr\304\203m\304\203gioar\304\203\"

\342\200\236subsidierii\".

priceap\304\203)

m\304\203rini-

g\304\203sit

culturii
pentru \"propagarea

ochipentru

era scopul final

\305\242i-ai

limbii

\305\237i

moldovene\305\237ti\"

de pretutindeni.Uzurpareaputerii
acesta
de autohtoni
rom\303\242niza\305\243i

\305\236i

nu

dorul

\305\237i

\303\256n

grija pentru limba

moldoveneasc\304\203.

129

carierade mai departe


din
careau prins la pene
cuibul unionist al
lui ConstantinStere,precum a acelorce
propagand\304\203\"
carealta?) interior, apoi se impune concluzia
n-a fost
lorcu bani din punga guvernului
Puicanii
cu
de
la
s-au
autohtoni,
grandorom\303\242ne
urm\304\203rim

Dac\304\203

\"Basarabia\"

\303\256n

in\305\237ilor

politic\304\203

via\305\243a

\303\256n

rom\303\242ne\305\237ti

\"f\304\203ceau

\305\237i

\303\256n

(unionist\304\203,

c\304\203

\303\256n

\303\256ndopa\305\243i

gr\304\203un\305\243e

cu timpul

f\304\203cut

cuco\305\237i

\305\243apeni

cu

\305\237i

sus\305\243inerea

zadarnic\304\203.

rom\303\242n

cote\305\243ul

Ia\305\237i,

\303\256n
influen\305\243\304\203

politic\304\203

g\304\203in\304\203ria

iar la sosireaarmatelor
o
parte dintre ei se
de acum pe leatul superior Sfatul
Mai
pentru
a realizape teren scenariul
de politicanii
a fost
locului
adus la
rezidentul
C.Stere,moldovan de
rom\303\242ne

basarabean\304\203,

bun\304\203

\303\256n

\303\256nghesuia

fa\305\243a

marcant\304\203

figur\304\203

pentru
Sfatul

cote\305\243ului,

cu antecedenterevolu\305\243ionare
deci
publicemoldovene\305\237ti, cu brio cooptat (infiltrat)
atractiv\304\203

\305\237i

activi\305\237tii

vie\305\243ii

Ce-idrept, C.Stereca agent de

\303\256n

\305\242\304\203rii.

cu o parte din
probleme
au

Rom\303\242nii

s\304\203

reu\305\237it

frac\305\243iune

din

v\303\256slit

rom\303\242nesc.

\305\236i

de

unionist\304\203

t\303\256rziu.

\303\256n
\305\237oc

cu alte elemente

care,

\303\256mpreun\304\203

r\304\203sputeri

nu

totu\305\237i

trebuie

s\304\203

s\304\203

\305\237i

\303\256n

frac\305\243iuni,

posibilit\304\203\305\243ile

cuco\305\237ii

b\304\203\305\237tina\305\237i.

pentru a aduceluntrea basarabean\304\203 la


ne facem iluzii
exager\304\203m
acestei
cadealtfel a Sfatului
general.
erade
de
RepublicaMoldoveneasc\304\203 la 1918
de dincolo\"cu armeleca
alergat
scapecu zilepe

rom\303\242nofile,

Situa\305\243ia

deputa\305\243ii

a avut mari

influen\305\243\304\203

Dar asta a fost mai

consolideze
o

Republicii Moldovene\305\237ti,

parlamentul

n-ar fi

d\303\256mbovi\305\243eni,

\303\256ns\304\203\305\237i

origine,

malul

t\303\256rziu,

\305\242\304\203rii.

schi\305\243at

\305\242\304\203rii

\305\237i

natur\304\203

\303\256n

a\305\237a

unioni\305\237ti,

c\304\203

s\304\203-i

\"fra\305\243ii

din

ace\305\237tia

urm\304\203

numai pentru

o pomenire

\303\256n

public

a planurilorlorde \"lichire\" la
ar fi fost cu
cu \"subsidierea\".
pestemaluri, spre cu \"cuibul\"
a fost clocitpeste
cum vedem, unionismul ca ideologie
adus
Prut, pe bani
pe meleagurilenoastre,unde sa ciocnitde
barbare pentru
lui.A fost mai esteo
cu buricul
vital
monstruoas\304\203
acum de
dependent\304\203
uterul mumei cui are.
de i s-arfi
fiind acest
buricul,
avea
dea
monstru
moldovene\305\237ti,
cheleapopii, a mai
un
pentru posteritate \"gu-gu\" sau
rom\303\242n

vehemen\305\243\304\203

zbur\304\203t\304\203i\305\243i

h\304\203t

\305\243ara

\305\237i

Dup\304\203

rom\303\242ne\305\237ti

\303\256n

fa\305\237\304\203

\305\237i

existen\305\243a

condi\305\243ii

creatur\304\203

\305\237i

net\304\203iat,

t\304\203iat

C\304\203

\303\256l

\303\256n

p\303\256n\304\203

l\304\203sat

\303\256ndat\304\203

\303\256mprejur\304\203rile

s\304\203

realit\304\203\305\243ii

f\304\203r\304\203

pronun\305\243a

\"mu-mu\".
\303\256nc\304\203

\305\237i

cu mult

Nistru, clasa

130

p\303\256n\304\203

politic\304\203

la

rena\305\237terea

de la

statalit\304\203\305\243ii

Bucure\305\237ti

moldovene\305\237ti

\303\256ntre

Prut

avea scopuri bine definite

\303\256n

acestui teritoriu. Pentru atingerea lor

privin\305\243a

serviciilesecrete
sudoarea

frun\305\243ii.

evenimentelor

anului

bucure\305\237tene,

autorit\304\203\305\243ile

cu
r\304\203suflecate
se
au pescuitactiv apeletulbure
Basarabia, mai ales etapa
m\303\256necele

rom\303\242ne\305\237ti,

Rom\303\242nii

\303\256n

\303\256n

ale
se creau

\303\256n

1917

aici

por\304\203iau

\303\256n

c\303\256nd

ce
organeledeconducerealestatului moldovenesc

sub ruinele

\303\256ncol\305\243ea

forfotea aici
la toate
regimului
Agentura
deconstituirea noii puteri,
luntre
congresele
legislativul
punte pentru a se infiltra
guvernul Republicii
rom\303\242neasc\304\203

\305\243arist.

n\304\203n\304\203\305\237ind

adun\304\203rile

fac\303\256ndu-se

\305\237i

\305\237i

\303\256n

\305\237i

\303\256n

Moldovene\305\237ti,

activit\304\203\305\243i

\305\237i

La

Basarabia

comportament cu totul
solda\305\243ilor

din drumul

800la

\303\256n

num\304\203r,

lor pe

cu

frunte

multor

de

ni\305\237te

opera\305\243iune

la

strig\304\203tor

ai

Mare!\",

at\303\256t,

dup\304\203

\303\256n

\305\237i

eroi ai acestui

ne\303\256nfrica\305\243i

solda\305\243i

din interior, strigau


c\303\256ntece

la moarte

condamn\303\256ndu-1

p\304\203m\303\256nt

\303\256n

revolt\304\203

strig\304\203telor

propor\305\243iile

dup\304\203

i-a

tocmai

aduc\304\203

s\304\203-i

h\304\203rm\304\203laia

republiciinoastre, ianuarie

teritoriul
r\303\256ndu-1

avea

\303\256\305\237i

nev\304\203zut\304\203

prizonieri,vreo

fo\305\237ti

na\305\243ionaliste

\305\237i

f\304\203r\304\203

m\303\256n\304\203

de lucru ca
hiritide
ale
pofida
de
obraznici,

rom\303\242nilor

pereche
cer!Mai mult ca

Chi\305\237in\304\203u

\305\237edin\305\243ei

rom\303\242ni!\",

agen\305\243i

\305\237i

inton\303\256nd

Rom\303\242nia

\"Tr\304\203iasc\304\203

Eo

\"afar\304\203

delega\305\243i

\303\256ncuraja\305\243i

timpul

\303\256n

fra\305\243ii

\303\256n

\"s\304\203-i

lorbasarabeni\"(!).
pe

pe

seasc\304\203

ofi\305\243eri

c\303\256\305\243iva

\303\256n

c\303\256nd

transilv\304\203neni,

solda\305\243ii

sala congresuluipomenit

\303\256\305\237i

moldoveni, o

Congresul

lucr\304\203rile

permiteau

rom\303\242nii

\305\243arism

neobr\304\203zat.

octombrie1917,
pe

lunii

sf\303\242r\305\237itul

desf\304\203\305\237ura

ab\304\203tut

de sub

slobozit\304\203

un

caracterulei

\305\237i

invazia armatelor

1918,

pe

c\304\203l\304\203ii

unul

din

c\304\203pitanul

slogane

rom\303\242ne\305\237ti.

sfid\304\203tor
\305\237i

rom\303\242ne

captu-

Siguran\305\243ei

cei mai

armatei

\303\256n

eminen\305\243i

\305\237i

moldovene\305\237ti

contra acestuia,prin gura unui


Anatol Popa, la farsa
din satul
martor, slugoial rom\303\242nilor (Constantin Marcoci,
fiind
au adus calitate de
delegatla acel
faptul
lui
deaici!\"
A.
a
\"Doloi
(Din
pe
congres,
Popa strigat
a Diviziei I Cavalerie,DosarulN
Marcoci
judec\304\203toreasc\304\203

Mo\305\237eni)

\303\256n

acuza\305\243ie

c\304\203,

\305\237i

rom\303\242ni

C.

\303\256n

fa\305\243a

Cur\305\243ii

declara\305\243ia

Mar\305\243iale

179,1918).
F\304\203r\304\203

amesteculcu

i-

for\305\243a

armat\304\203

Rom\303\242nia

n-ar fi

reu\305\237it

s\304\203-\305\237i

negru sub unghie din planurilesaleanexionistecontra


din Sfatul
rom\303\242nofili
unui nucleude
noastre.Cu
de reprezentan\305\243i ai claseidominante,
a unui grup
sub presiunea
la
majoritate latifundiari
realizeze

nici

\303\256i

deputa\305\243i

excep\305\243ia

\305\243\304\203rii

\305\242\304\203rii

c\303\256t

restr\303\256ns

\303\256n

\305\237i

refugia\305\243i

Chi\305\237in\304\203u

\305\243\304\203ranilor

131

pe

r\304\203zvr\304\203ti\305\243i,

rom\303\242ni

Mai mult ca

\303\256n

dup\304\203

str\304\203ine

apari\305\243ia

c\303\256t

numai

\305\237i

c\304\203

cu baioneta

Siguran\305\243ei,

guvernan\305\243ii

drumul

spre
Baza

de la bun

rom\303\242ni,

putea fi croit numai


pentru a face

\"unire\"

intern\304\203

politic\304\203

sold\304\203\305\243easc\304\203.

nimeni.

a\305\237tepta

materialele
\"o marefierberecontraarma-

m\304\203rturisesc

st\303\256rnit

era sepoate declar

\303\256nceput,

nu-i

RepublicaMoldoveneasc\304\203

cum ne
milit\304\203rimii
aicia
tei rom\303\242ne'\\ Prin urmare, pentru
at\303\256t,

pecaledemocratic\304\203
era
cel mai
inexistent\304\203.
Acesta e primul
terminologia!), aproape
elementar
care
trebuie
pe
face
carese
istoriesau
\"unire\".
despre
\"unire\" a Basarabieicu
a fosto cucerire
Anume
nu altul,
concluzie,acest
\"unire\"

aceast\304\203

amestecdin

f\304\203r\304\203

(scuza\305\243i-ne

afar\304\203,

\305\237i

adev\304\203r

\303\256nsu\305\237easc\304\203

s\304\203

apuc\304\203

rom\303\242nul\",

numaidec\303\256t

s\304\203-1

fac\304\203

\"t\304\203t

\303\256ncearc\304\203

public\304\203

a-\305\237i

p\304\203rerea

Rom\303\242nia

A\305\237a-zisa

militar\304\203

clar\304\203.

aceast\304\203

adev\304\203r,

\305\237i

de la sine, spontan din documentele


de vremuri, dar care
acum n-au
lumina zileidin
cauzast\304\203raniilor exagerate
ale
secretuluide stat al
ocrotitorilor
de pretutindeni ai \"marelui
istoric
E
sintagmelegen: \"regim ocupa\305\243ionist\",
erau de uz curent documenta\305\243ia
ocupa\305\243ioniste
literalmente

colb\304\203ite

\305\243\303\256\305\237ne\305\237te

\305\237i

v\304\203zut

\303\256ng\304\203lbenite

p\303\256n\304\203

str\304\203jerilor

adev\304\203r\"

Rom\303\242niei

\305\237i

rom\303\242nesc.

c\304\203

\305\237tiut

\"for\305\243ele

militare

rom\303\242ne\305\237ti\"

militare

autorit\304\203\305\243ilor

1918.

din \"Basarabia\"la
Mai
in \"Provincia Basarabia\" \"Directoratul

creaser\304\203

ocupan\305\243ii

rom\303\242ne\305\237ti

Inventarului\"(sic!).
Terminologia
deatunci,
alergie nici chiar
cu arma
moldovenilor.Ba mai mult ca

producea

\303\256n

emo\305\243ii

rom\303\242nilor

veni\305\243i

p\304\203m\303\256nturile

se

rom\303\242ni

se

b\304\203ga

f\304\203ceau

\303\256n

Corpul

jandarmerie,

deas\304\203

apoi Corpul 5 -

de

\303\256n

militar
comandamentul

132

cineva,

\303\256ntr-un

brig\304\203zi

\305\237i

\303\256n

afar\304\203

\303\256nf\304\203ptuirea

at\303\256t

for\305\243e

\305\237i

de

s\304\203

generalii

at\303\256t,

de militari,
\"marei

de impun\304\203toare
republica

\303\256ncerca

uniri\".

cu o

noastr\304\203

\303\256mp\304\203injenind

deta\305\237amente

bucure\305\237tene

autorit\304\203\305\243ile

dezlegarea

c\303\256nd

\303\256n

Armat\304\203,

mreaj\304\203

m\303\256nie

istoriecu \"meritele\" sale


teritoriu mic

Introduc\303\256nd

foc de

le

nu

cauz\304\203

\305\237i

\305\237i

cotropeasc\304\203

t\303\256rziu

Rom\303\242niz\304\203rii,

\305\237i

Coloniz\304\203rii

\303\256n

poli\305\243ie,

au purcescu tot

Siguran\305\243\304\203

acest

poten\305\243ial

\305\237i

la

\"problemeibasarabene\".

unei dictaturi militare atribuirii regimului


nelimitate statul nostru,
ocupa\305\243ionist \303\256mputerniciri
a declaratteritoriul republicii
militare
de

scopul

instaur\304\203rii

\305\237i

\303\256n

rom\303\242n

\"zon\304\203

ac\305\243iuni

ale armatei
asemenea

\303\256n

limbaj comun cu moldovenii.

puteau
contra cui?
civile

rom\303\242nii

condi\305\243ii

aici \"starea de asediu\".Numai

decret\303\256nd

rom\303\242ne\",

g\304\203si

militare\"

\"Opera\305\243iuni

stat independent,
Desigur,contra
dar agresat cotropit de rom\303\242nimea sub arme.
armatelor
teritoriul ocupat
cu
a unor
cu
drastice vederea
\303\256ntr-un

popula\305\243iei

nealiniat,

\305\237i

R\304\203zboirea

\303\256nf\304\203ptuirea

rom\303\242ne

moldovene\305\237ti

societ\304\203\305\243ii

\303\256ncepuse

m\304\203suri

accelera\305\243i

pa\305\237i

\"preg\304\203tirii\"

\303\256n

\303\256n

\"unire\".

c\304\203tre

Men\305\243ion\304\203m

unele din

aceste

m\304\203suri:

1.Lichidareatuturor

organeloralesedepopor
pe
a puteriidestat \303\256nlocuirea lor cu structuricolabora\305\243ioniste
desemnate
de
2.
teritoriuluide \"elemente
izolarea
(lichidarea
deportarea
peste
antiunioniste
rest,neutralizarea
de intimidare
prin
3.Suspendarea
de
Interzicerea
politice
cuv\303\256ntului, desfiin\305\243area partidelor,
asocia\305\243iilor profesionale,
etc.ce nu le
a grup\304\203rilor
de tot tipul, a organelorde
\303\256ntreaga

vertical\304\203

\305\237i

prorom\304\203ne\305\237ti,

ocupan\305\243i

str\304\203ine\",

Cur\304\203\305\243irea

\303\256n

fizic\304\203,

Nistru),

rezisten\305\243ei

\303\256n

m\304\203suri

popula\305\243iei

antirom\304\203ne\305\237ti

masiv\304\203

\303\256nchisori,

\303\256n

r\303\256ndurile

(b\304\203taie).

opozi\305\243ie.

activit\304\203\305\243ilor

libert\304\203\305\243ii

pres\304\203

ob\305\237te\305\237ti

conveneau

rom\303\242nilor.

4. Blocareagrani\305\243elor statului moldovenesc,a leg\304\203turilor de


orice
cu
cu Rusia Ucraina.
primul
comandamentul
5. Preluareaputeriidepline stat de
statale
tuturor treburilor
militar, dirijarea
prin intermediul
de
desemnat
emisedeComisarul
ordonan\305\243elor
generalal Basarabiei,
natur\304\203

r\303\256nd

\303\256n

str\304\203in\304\203tatea,

\305\237i

c\304\203tre

\303\256n

\305\237i

guvernul

ob\305\237te\305\237ti

rom\303\242n.

deo
a republicii,
demari
a formaun
\"Basarabiei\".
externfavorabil

6. Colonizarea

rom\303\242nizarea

\305\237i

campanie
propagandistic\304\203
climat ideologic
intern

anex\304\203rii

cum vedem,

pemtru
pentru
Moldovene\305\237ti

nunt\304\203.

c\303\256teva

lovituri

victima

le\305\237inat\304\203

de

m\304\203surile

\"unire\"
Toat\304\203

sub

nu

se

centur\304\203,

a Republicii
deloccu chitealaunei

\"preg\304\203tire\"

asem\304\203nau

mirese
se reduceala cele
care
moldovene\305\237ti,

rom\303\242ni

militari\305\237tilor

por\304\203iala

trebuia

menit\304\203

propor\305\243ii

\305\237i

Dup\304\203

\303\256nso\305\243it\304\203

for\305\243at\304\203

aplicate

adus\304\203

statalit\304\203\305\243ii

\303\256n

dup\304\203

calitate de

mireas\304\203

la cuplul matrimo133

nial cu adulterul
se va scriemai

\"de
agresor...
t\303\256rziu

\303\256n

voie

bun\304\203

istoria

Organele legitimeale puterii de


doi timpi
agresiuniiau fost
\303\256n

c\304\203s\304\203pite

vizate,

\305\237i

nu

Rom\303\242nii

antirom\303\242ne\305\237ti.

de fericire\", cum

lic\304\203rind
\305\237i

rom\303\242nilor.

stat
trei

existentela

momentul
ca fiind
bol\305\237e-

mi\305\237c\304\203ri

aveau nevoie de noi

alegeri,

adic\304\203

de
de
poporului, dominant\304\203 era
din
locale
se
vede
era procedura
organelorputerii
voin\305\243a

p\304\203rerea

C\303\256t

Siguran\305\243ei.

simpl\304\203

urm\304\203torul

\303\256nnoirii

document.
CentrulInforma\305\243iuni

Bender

29

1918
februarie18

BULETIN
De informa\305\243iunile culesedeacestcentru

cu N 1618
din 31octombrie
[...]\"
gazetauBesarabschi
1917secomunic\304\203 Alexandru Procofievprimarul
Bender
cu
de la 28oct 1917a declarat se
nu
ordinelePrimuluiMinistru KerenschL
Dl Prefectal
cu asentimentul
din Bendera dizolvat
militar
Consiliu
cu
numitul
loc
alte
persoanedemai
frunte
...\303\256n

c\304\203

\303\256n

ora\305\237ului

c\304\203

plenar\304\203

\305\237edin\305\243a

\305\237i

Ast\304\203zi

jude\305\243ului

rom\303\242n

comandamentului

Comunal

une\305\237te

execut\304\203

bol\305\237evicii

\303\256n

\303\256ntreg

pun\303\242nd

mult\304\203

\303\256n

\303\256ncredere...
\305\236eful

P.S.Am luat
\303\256n

m\304\203suri

pentru

Bender
ComisarD. C.Popescu

CenturluiInforma\305\243iuni
urm\304\203rirea

semnala\305\243i

suspec\305\243ilor

prezentulraport

din
s-a procedat cu sovietul
toate celelalte
organealeadministra\305\243iei locale(inclusiv cele
se
\303\256ntocmai

\305\237i

deputa\305\243ilor

B\304\203l\305\243i,

s\304\203te\305\237ti),

arest\304\203ri

\305\237i

134

execu\305\243ii,

\303\256n\305\243elege.

cu
cu

Organelede conducere

\303\256n

spulberate

\303\256nc\304\203

printr-o

din

\305\243inuturile

sudul

a ComisaruluiGeneralArtur V\304\203itoianu.
fost puse la baza acesteinelegiuiri?!

ordonan\305\243\304\203

\305\236i

ce argumente stupide au

Ordonan\305\243a

nr. 7

vedere
la 29ianuarie1918
Ismail,
cele3
vechi, Ismail,Bolgrad
Kahul,cedateRusiei
s-aaplicatdispozi\305\243iunile legeicomunalerurale
din
1878,
Av\303\242nd

\303\256n

c\304\203

\303\256n

p\303\242n\304\203

compusdin
\303\256n

au fost

\305\243\304\203rii

\305\243inutul

\305\243inuturi

rom\303\242ne

1874...

seamade raportul nr. 2037din 30ianuarie1918,


al
de interneprin care se
din
Directoratului
Calmi
Dumelor
au
Vilcov,
Bolgrad,
permisalegereaUpravelor,
Zemstvei
seamade celemaisus
\305\242in\303\242nd

constat\304\203

c\304\203

autorit\304\203\305\243ile

\305\237i

\305\237i

ar\304\203tate,

s\304\203

\305\243inutale,

f\304\203r\304\203

\305\243in\304\203

Ordon\304\203m:

1.Dumele

din Bolgrad,Kahul Vilcov,


Upravele
Kahul,fiind
precum Zemstvele Volostelor Zemstva
or\304\203\305\237ene\305\237ti

\305\237i

\305\237i

ilegale

\305\237i

\305\243inutal\304\203

\305\237i

, sunt
esteaceiaa
3.Vechile ConsiliiComunale
r\304\203m\303\242n

desfiin\305\243ate.

\305\237i

2.Data

desfiin\305\243\304\203rei

\305\237i

drepturilelorpe

aceia\305\237i

Dat\304\203

Jude\305\243ene

fa\305\243\304\203.

\303\256n

dat\304\203.

cu aducereala
militare civile sunt
Ordonan\305\243ei de
la 4 iulie1918.
ComisarulGeneralal Basarabiei
Generalde corpde
\303\256ns\304\203rcinate

Autorit\304\203\305\243ile

\303\256ndeplinirea

de
sunt repuse toate

Ordonan\305\243ei

\305\237i

fa\305\243\304\203.

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

Armat\304\203

V\304\203itoianu

Prin
lichidate

chiar

caremai

ordinelegeneralilor

teritoriul ocupat au fost


acele
democratice le-amputea numi
Au fost declarate afara
petimpul regimului
rom\303\242ni

\305\237i

\303\256n

\303\256n

\305\243arist.

legiipartidele organelede
\305\237i

suspendatetoate

a\305\237a),

(dac\304\203

libert\304\203\305\243i

d\304\203inuiau

organiza\305\243iile

pres\304\203

ce nu inspirau

\303\256ncredere

rom\303\242nilor,

profesionalemuncitore\305\237ti, ale

cercurilede
de
organiza\305\243iile
tineret, etnoculturale, chiar celede binefacere,
sportive a. m. d.
slujba\305\237ilor,

\303\256nv\304\203\305\243\304\203torilor

lucr\304\203torilor

crea\305\243ie,

\305\237i

\305\237i

\305\237i

\305\237.

135

N 554din 1iulie1918
Generalal Basarabiei
Comisariatul
C\304\203tre

DomnulDragomir
Cu onoaresetransmite copieraportulCorpuluide
rusede ajutor
Ministerulde
relativ la

Armat\304\203

\303\256n

R\304\203zboi

c\304\203tre

mutual,

s\304\203

rug\303\242ndu-v\304\203

societ\304\203\305\243ile

binevoi\305\243i

acestecluburi...

urm\304\203ri

P.

LocotColonel

S-acomunicatDlorRomulusVoinescu
militare, doar numai

Autorit\304\203\305\243ile

ocuparea

\305\242\304\203ranilor

s-au

Chi\305\237in\304\203ului,

crunt
din

r\304\203fuit

(19-20ianuarie 1918)

cu

peste

\305\236ef

(isc\304\203litur\304\203)

C\304\203lug\304\203reanu

c\303\256teva

participan\305\243ii

zile

dup\304\203

la Congresul

de la tribuna
au protestestat

cauz\304\203

de agresiunea

rom\303\242nilor,

indigna\305\243i

\305\237i

D. O.
de Stat Major

lui

c\304\203

delega\305\243ii,

\303\256mpotriva

saledin
raportul de dare de
despre
l
a
ianuarie 1918,
referindu-se opera\305\243iunea militarilor,
perioada19-24
mai alesla modul \"cum au
ei
ordine Congresul
ocupan\305\243ilor.

sam\304\203

\303\256n

Siguran\305\243a

\303\256ncercat

s\304\203

activit\304\203\305\243ile

\303\256n

fac\304\203

explica
superiori lacuneleacestei
subliniind
arestareaPre\305\237edintelui congresului
*\\

\305\242\304\203ranilor

c\304\203

va\305\243i

au

opera\305\243iuni,

vinodin
fel au fost
carela congres\"au vorbit contra armatei
ceilal\305\243i

\"dup\304\203

c\304\203utat

indivizii

s\304\203i

\305\237efilor

se

ascund\304\203\"

s\304\203

\303\256n

a\305\237a

\305\237i

\"periculo\305\237i\",

delegatuluiroman\"...
s-apornit o
generalii
rom\303\242ni

\303\256ntre

de ordine
civiceale

sc\304\203pa\305\243i

mul\305\243i

\305\237i

adev\304\203rat\304\203

\303\256n

competi\305\243ie

directive
drepturilor
din RepublicaMoldoveneasc\304\203.
N
Comandantul Diviziei XI generalulBro\305\237teanu prin ordinul
1470din 16februarie 1918ordona tuturor structurilor militare din
teritoriul ocupat
ancheteze stabileasc\304\203 tipografiileoficiale
viz\303\256nd

emiterea

restric\305\243ia

\305\237i

\305\237i

libert\304\203\305\243ilor

cet\304\203\305\243enilor

s\304\203u

\"s\304\203

s\304\203

\305\237i

sau clandestine
existente

s\304\203

\305\237i

oric\304\203rei

publica\305\243ii,

rom\303\242ni

\"Cu

din

136

nutreau

deosebit\304\203

strictede cenzurarea
\"dragoste\"

fa\305\243\304\203

de presa

Republica Moldoveneasc\304\203.

\303\256ncepere

apari\305\243iunea

m\304\203suri

manifest...\"

afi\305\237,

Generalii
rusofon\304\203

ia

pe

de

\303\256ntreg

ast\304\203zi,

30iunie 1918,
este

interzis\304\203

tip\304\203rirea

\305\237i

teritoriulBasarabieia vre unui nou ziarsau

revist\304\203

limba

\303\256n

generalului

5, 30iunie

nr.

ordonan\305\243a

a
1918,

V\304\203itoianu)
Ordonan\305\243a

aceast\304\203

apari\305\243ia

numai a

aflate sub controlul regimului


generalului prea
a emiso
pesteo
\303\256i

rus\304\203

alt\304\203

\305\237i

fa\305\243\304\203

Dar

\305\237i

publica\305\243iile

carese

\303\256n

ordonan\305\243\304\203,

s\304\203pt\304\203m\303\256n\304\203

spune; \"Seaducela

de

loial\304\203

p\304\203ruse

ziare

c\303\256torva

ocupa\305\243ionist.

rus\304\203,

ordonan\305\243\304\203

limb\304\203

permitea

pomenit\304\203

delimba

oficiale

de

(Din

rus\304\203\".

cu
deladata
se
c
u
interzice
ordonan\305\243e,
public\304\203rei prezentei
apariacelorziareruse,cari
vremelnicapari\305\243iunea din
au fostaprobateprin ordonan\305\243a nr. 5\" (Vezi
diferite motive,
lui A.
nr. 15din 7 iulie 1918).
c\304\203

general\304\203

cuno\305\237tin\305\243a

\303\256ncepere

des\304\203v\303\242r\305\237ire

\305\243iunea

\305\237i

\303\256ncetat

\305\237i-au

de\305\237i

V\304\203itoianu,

Ordonan\305\243a
\303\256n

\"Av\303\242nd
existente

\303\256n

30iunie 1918
A.

din

ordonan\305\243a
\303\256n

vedere

c\304\203

Basarabia
\305\237coalei

generaleale

sec\305\243iunile

lorpe

\303\256nv\304\203\305\243\304\203torilor

problema
alte chestiunide ordin pur politic,
lu\303\242ndu-se

discut\304\203

na\305\243ionaliz\304\203rii

ordona urm\304\203toarele:

V\304\203itoianu

\305\237i

\303\256ntrunirile

\303\256n

l\303\242ng\304\203

1)
\"
profesorisunt interzise.,.
30iunie 1918).

statului rom\303\242n...(sic!)Ordon\304\203m:
ale
se
Uniunii Generale
profesorilor

resolu\305\243iuniprotivnice

\303\256nv\304\203\305\243\304\203torilor

de

\303\256ntrunirile

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tori

N 6 din

A. V\304\203itoianu

(Ordonan\305\243a

\305\237i

Comandantul Armatei V

1919

\303\256nc\304\203

dat\304\203

le

Sec\305\243iunile

desfiin\305\243eaz\304\203.

\305\237i

\303\256n

b\304\203ga

la
a
(pentru
\"ca orice\303\256ntrunire

directiv\304\203

\303\256ntr-o

sam\304\203

emis\304\203

c\303\256ta

2)
lui

anului

\303\256nceputul

celorde la

oar\304\203!)

sub
din
de
oricedenumire:teatru, cinematograf,
literareetc. pentru oricescops-arface, fie
artistice,muzicale,
li se ruguma
controluluimilitar...\"continuare
ce
zi
de
din
ce
ei
(ceea
prima
caredoresca
sau
\"controlmilitar\":\"Persoanele
care
vor face cerereprefecturei,
sau a da spectacole
face
avizul Comenduire
pentru a da aprobareava cere se
Garnizoaneicaretrebuiepuspecerere,programsau textul
ai Comenduire
seva
etc... ziua ora
asistela
ai
care
spectacole,
precum
curente
cazuriledeconstat\304\203ri deinstiga\305\243iuni,
conferin\305\243e...
severitatea...\"
seprocedezecu
(Din Arhiva
Statului Majoral Corpului V
Armatei
dispozi\305\243iunea
N 20970
din 5 ianuarie1919
Prefectura
Prefectura

Poli\305\243ie

Chi\305\237in\304\203u

conferin\305\243e,

public\304\203

serb\304\203ri

\305\237ez\304\203tori,

s\304\203

\305\236i

\303\256n

supus\304\203

mur\304\203-n

\305\237tiau

gur\304\203

poli\305\243i\305\237tilor

f\304\203ceau

ocupa\305\243ie)

\305\237i

\303\256nseamn\304\203

societ\304\203\305\243ile

\303\256ntruniri

aduc\304\203

s\304\203

\303\256n

\305\237i

\305\237i

conferin\305\243ei

\305\237i

agen\305\243i

fixat\304\203

g\304\203si

s\304\203

poli\305\243iei,

\305\237i

agen\305\243i

\303\256ntruniri,

\303\256n

antirom\303\242ne\305\237ti

agita\305\243ii

toat\304\203

s\304\203

Armat\304\203

Rom\303\242ne,

c\304\203tre

Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u).

137

1918
februarie12

Divizia XI
C\304\203tre

ServiciulSiguran\305\243ei

La N 258din 10/11,
mai
a continua
Am onoarea
ruga
Bivol
a
arhimandritului
Guri, preotuluiParfhenie,
preotului
departe
a stabili modmaiprecisuneltirileacestor
v\304\203

s\304\203

urm\304\203rirea

binevoi\305\243i

\303\256n

preo\305\243i

\305\237i

Din ordin

P.

\305\236eful

BirouluiII

(isc\304\203litur\304\203)

4 februarie1918

REFERAT

caream avut
ora 10seara, localuleparhial,fiind
H. C.am asistatla concertulsimfonic
din
ca se vr-un discurs.
Conform

\303\256ns\304\203rcin\304\203rii

\303\256n

ziua

\303\256n

\303\256ns\304\203rcina\305\243i

\305\237iD.

p\303\242n\304\203

sal\304\203

de 3februariela

noi informatorii A.
a plecattot publicul

s\304\203

f\304\203r\304\203

\305\243ie

A.

H. D. C.
\305\237i

*
D-saleDomnuluiPrefect
Am onoarea
a permiteadunarea
ruga
elevilorla liceuldefete Remezova pentru alegereacomitetului
la 16decembrie
DirectoareaZ. Remezova
11decembrie1918.Strada Inzova, 28
liceuldefete.
v\304\203

p\304\203rin\305\243ilor

s\304\203

binevoi\305\243i

p\304\203rin\305\243ilor

N 0173din 15/XII-91
II
Comisarului
Circumscrip\305\243iei
a delega ziua de 16decembrie
un
de
asistela adunarea
elevilorde la liceuldefete

Binevoi\305\243i

care

s\304\203

138

\303\256n

ofi\305\243er

p\304\203rin\305\243ilor

poli\305\243ie,

Remezova

ce va

avea

loc

ziua

\303\256n

de 16decembrie localulacelui
\303\256n

liceu,str. Inzova.
Prefect

(isc\304\203litur\304\203)

*
Nn

319

15februarie1918

al Bir.2 Inf
Informatorulnostru care
cafeneauaMoscovadin str.Alexandrovsca cu Bendersca
ni se
i s-a
cafeneaua
din ordinulDlui General
ca cunoasc\304\203 motivuU
Duc\304\203ndu-se
la Sfatul
Dl Grigarovici,nacialniculmilii-a spus cafeneauaeste
deDl Ministru Criste
cerereaDlui General.
Cum
este patronulcafeneleiesteunfilorus
Domnului

\305\237ef

\305\243ine

pl\303\242nge

col\305\243

\303\256nchis

c\304\203

s\304\203

f\304\203r\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237i

c\304\203

\303\256nchis\304\203

\305\243iei,

credin\305\243a

noastr\304\203

dup\304\203

c\304\203

\305\236eful

serviciului

DomnuluiPrefect al
Domnuleprefect,
SubsemnatulGrigoreIvaniucdin
stradaCamenolom
naia N9, raionul Circumscrip\305\243iei III cu onoare rog
a-mieliberaun certificatde
purtarepentru a-mi la luarea
una
cu vin.
drepturilor pot
Poli\305\243iei

Ki\305\237in\304\203u

Ki\305\237in\304\203u,

V\304\203

s\304\203

binevoi\305\243i

(...)

bun\304\203

c\303\242rcium\304\203

s\304\203

\305\243ine

Cu tot respectul

GrigoreIvaniuc

prea bine starea de spirit aproape total


de
manifestat\304\203
de
a republicii noastre
de Sfatul
lui din 27 martie 1918
despre
la Rom\303\242nia, guvernan\305\243ii
au depus
alipirea\"Basarabiei\"
crearea
a
unei
baze
juridice, de
opinteli
post-factum
a
iluzorii, pentru
opinieipublice
Cunos\303\256nd

du\305\237m\304\203noas\304\203

popula\305\243ia

ocupan\305\243i,

multina\305\243ional\304\203

fa\305\243\304\203

hot\304\203r\303\256rea

\305\242\304\203rii

fa\305\243\304\203

\305\237i

rom\303\242ni

\303\256n

serioase

m\304\203car

fa\305\243a

\303\256ndrept\304\203\305\243i

criminal\304\203

fantasmagoric\304\203
\305\237i

\"unire\".

c\303\256t

c\303\256t

aceast\304\203

\303\256n

\303\256n

acestscopa fost

\303\256nscenat\304\203

farsa

\"sus\305\243ine-

139

rii\",

act.Dar

aceast\304\203

tentativ\304\203

\305\237i

de
s-a

\305\237i

noastr\304\203

\305\243ara

totalmente.

pr\304\203bu\305\237it

Armat\304\203

jude\305\243ene

din

cet\304\203\305\243eni

2 aprilie1918

620Corpul6
619Delegatul
621BiroulII Inf.
Avem onoarea raporta
de 29martiela
ziua
1)
N
N
N

consiliilor

m\304\203car

popula\305\243iei,

a unor grupuri

m\304\203car

or\304\203\305\237ene\305\237ti,

odiosului

din partea

nu

dac\304\203

Serv.Siguran\305\243ei
Rom\303\242ne

Siguran\305\243ei

GL

Deta\305\237.

R\304\203\305\237canu

urm\304\203toarele:

\303\256n

prim\304\203ria

din

ora\305\237ului

Chi\305\237in\304\203u

str.

cuAlexandrovscaia
pela orele9searas-a

Sinadinovscaia

col\305\243

Gorodscoi
Duma\") celor120
care aprilie1917
au alesConsiliulcomunaldin
al
primareste
estedl D-r Capitov. D-saa
Pre\305\237edintele
a votat unirea Basarabieicu
cere
sepronun\305\243e
este
tuturora, la care s-a
alipire
nu
produsun zgomot asurzitor voci, Sfatul
pe
nimeni
einu recunoscunirea Basarabieicu
aceastas-aformatun memoriupe carel-au semnat
ceide
cu conduc\304\203torii lor...prin care cu
au
c
ontra
unirii
Basarabiei
cu
protestat
o delega\305\243iune de evreidin
a sosit
2) Acum 3
ca
desprescopulalipirii
Basarabieide
s-a
propunerile
rabinului
i-a spus, evreiidin
prezentat
ca sedeadrepturipolitice evreilordin Basarabiaca
ca
a rugatperabin ca le dea
celordin
numeletuturor evreilorun memoriuprin care eiprimesca fi
\303\256ntrunirea

\305\243inut

(\"Glavn\303\256i

aleg\304\203tori

\303\256n

c\304\203rei

Chi\305\237in\304\203u,

\305\236midt...

adun\304\203rii

Sfatul

ar\304\203tat

Rom\303\242nia

\305\242\304\203rii

asisten\305\243ei

\305\237i

aceast\304\203

dac\304\203

c\304\203

s\304\203

dorit\304\203

c\304\203

reprezint\304\203

\305\242\304\203rii

\305\237i

Rom\303\242nia.

c\304\203

\305\237i

Dup\304\203

fa\305\243\304\203

to\305\243i

\303\256mpreun\304\203

to\305\243ii

Rom\303\242nia.

Chi\305\237in\304\203u

l\304\203mureasc\304\203

s\304\203

popula\305\243ia

Rom\303\242nia

evreiasc\304\203

Rom\303\242niei.

Delega\305\243ia

\305\237i

\305\242irealson,

st\304\203ruie\305\237te

\303\256n

Ia\305\237i

s\304\203pt\304\203m\303\242ni

c\304\203ruia

Rom\303\242nia

c\304\203

s\304\203

\305\237i

Rom\303\242nia

\305\237i

s\304\203

consecin\305\243\304\203

\305\237i

\303\256n

rom\303\242ni

Avocatul Grosman Konigchatz,


auzind deacesteaa intervenit
nu sedeanici o
despreunire... sevor duceca
\305\237i

ca

s\304\203

delega\305\243i

protesteze

semn\304\203tur\304\203

\305\237i

\303\256mpreun\304\203

contra

cu evreiifrancezi,americani englezica

oric\304\203rei

s\304\203

\305\237i

alipiri...

\305\236eful

Serviciului

Director
140

*
NOT\304\202

Primarul
din C\304\203rpineni
volostei
contraintereselor
Eiau
C\304\203rpineni fac propagand\304\203
dea nu depune
de
M. S.
func\305\243ionarii
Basarabiava fi tot a Rusiei
R.,Ferdinand,
au
Ana Golban,proprietar\304\203
Despreaceste
M\303\242ndrea

\305\236andrea

\305\237i

\305\237eful

rom\303\242ne.

popula\305\243ia

zic\303\242nd

\305\237i

cur\304\203\305\243it\304\203

cu \"oameni de
a evitat ia
D.Popestelegramadin 25martie 1918
Centrului de Informa\305\243iuni Bender,comunicala

\305\237efiil

\303\256ncredere\",

re\303\256noit\304\203

\305\237i

unirii.

s\304\203

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

despre

dea impune comitetului

\303\256ncerc\304\203rilor

e\305\237uarea

cu baionetele
de

Bender,

ora\305\237ului

favorabil\304\203

hot\304\203r\303\256re

cu o

\"unirii\"

ajunul

conducerea

militare

autorit\304\203\305\243ile

cu,

cuno\305\237tin\305\243\304\203

C\304\203rpineni

Chiar

credin\305\243\304\203

c\304\203

agita\305\243ii

din

sf\304\203tuit

jur\304\203m\303\242nt

\305\237i

\303\256n

declara\305\243ie

s\304\203

jude\305\243ean

sus\305\243inerea

\303\256n

ias\304\203

odiosuluiact.

\303\256ntr-

\303\256ntruni\305\243i

acestprilej,
din
au refuzat
o asemenea
au nevoiede a se
consulta cu
din satelerespective. zilele
27
N. R, L
martie, PopescuscriaCentrului din
\"Informatorii
B. N. S.
din sate,ne comunic\304\203
se
contra armateinoastre...
Bulboaca,
astfel
estemai
Speia
Ceidela
depreotcu ocaziaslujbei
la 31martiea.c, unde vorbindu-lede unire a avut opurtare
contrapreotului,manifest\304\203ndu-se contraunireicu Rom\303\242nia...
cazuld-lui Colonel
Voinescu, Comandantul
Raport\304\203ndu-se
de
din Bender,s-atrimis un pluton de
un jandarm.S-a
arestareamaimultor indivizi...\"
Pentru a nu-1 plictisi pe cititor
continuare cu numeroase
materiale de acestgen,vom apela la o conluzie
\305\237edin\305\243\304\203

cu

s\304\203teni

delega\305\243ii

semneze

declara\305\243ie

s\304\203

jude\305\243

motiv\303\256nd

anticipat\304\203,

c\304\203

urm\304\203toare

\303\256n

\305\243\304\203ranii

dup\304\203

Chi\305\237in\304\203u:

c\304\203

\303\256napoia\305\243i

\305\237i

F\303\242rl\304\203deni,

ve\305\243,

\305\237i

G\304\203rbove\305\243

pronun\305\243at\304\203.

\303\256nc\304\203

agit\304\203

\305\243\304\203ranii

c\304\203

\305\236erpeni

\303\256n

G\304\203rbo-

localit\304\203\305\243ile

mi\305\237carea

\305\243\304\203ranilor

\303\256n

aduna\305\243i

biseric\304\203

agresiv\304\203

Deta\305\237amentului

V\303\242n\304\203tori

solda\305\243i

\305\237i

f\304\203cut

\303\256n

\305\237i

concis\304\203

\305\237i

generalizatoare

chi\305\237in\304\203uiene

Siguran\305\243ei

cu

\303\256n

referin\305\243\304\203

ale
Serviciilede
imensmasiv de date operative, a cercet\304\203rilor
informa\305\243ii

la

fa\305\243a

la problema
regale, baza analizei unui

Rom\303\242niei

cauz\304\203.

\303\256n

asupra

situa\305\243iei

nemijlocit

locului prin intermediul speciali\305\237tilor, constatau cu o mare

ideileunirii nu prindeau
de dezam\304\203gire
ele fiind din prag respinsede

\303\256n

c\304\203

con\305\237tiin\305\243a

doz\304\203

moldovenilor,

popula\305\243ie.

141

Dup\304\203

al

Exterior

luni

\305\237ase

de activitate, Centrul
Generale un
f\304\203cea

Siguran\305\243ei

\"//!generalpopula\305\243iunea

din

al Serviciului
analitic carese spune:

Chi\305\237in\304\203u

\303\256n

bilan\305\243

ora\305\237e

\305\237i

din

luate din
numai cu

informa\305\243iunile

nu
ceade la sate,
sursedemnede
venireaRom\303\242nilor
dar chiarcu
Basarabia,
ne\303\256ncredere,
darchiar
nu numainefolositoare,
venire pecareosocotesc
scrie
aveau motive
lor. ceeace
\"Unirea\"
osocotes
cu ghilimele-n.n.) einicio
acest
celece
unire ar fi
deoarece
ca nelegal
La
trebuit
tuturor concluziilor
despre
prin plebiscit\"...
\303\256ncredere

prive\305\237te

\305\237i

\303\256n

ur\304\203

\303\256n

d\304\203un\304\203toare

s\304\203

(securi\305\237tii

prive\305\237te

cuv\303\256nt

\303\256ntruc\303\242t

discut\304\203,

aceast\304\203

sus\305\243in,

dup\304\203

f\304\203cut\304\203,

cap\304\203tul

f\304\203cut\304\203

din \"Basarabia\"
documentul pomenit
starenu poate
prevesteau pe viitor
cu
orice
vreme,
timpul trececu
pentru
vor
mai
mult
va
constitui
din ce ce
rezec\305\243iune
starede enervarea maselor,a
nu
sunt
consecin\305\243e
greu de
(Dinstudiul analitical ServiciuluiSiguran\305\243ei din
prev\304\203zut\".
situa\305\243ia

\303\256n

securi\305\237tii

operativ\304\203

\"aceast\304\203

c\304\203

d\304\203inui

\303\256nc\304\203

mult\304\203

\305\237i

c\304\203ci

\303\256ndreptare

se

m\304\203suri

at\303\242t

c\303\242t

socotio

\303\256n

\305\237i

c\304\203rei

Chi\305\237in\304\203u,

Directorului
raportatcu N 810la 19iunie 1918
GeneraleStatalea
de faptul
un plebiscit
(NB!E

Poli\305\243iei

\305\237i

Siguran\305\243ei

Rom\303\242niei).
c\304\203

Con\305\237tien\305\243i

imediat

voin\305\243a

poporului)ar

definitiv planurile lor anexioniste,politicanii


tocmai
din acesteconsiderentes-au
sarcinii
de
povara
a
cu
noi
umerii
pe
generalilor,
\"de enervare a maselor\"contra unirii,
numai cele
divizii de
cu organelede
mai puteau face ceva
\"Basarabia\".
represiune
fi

\303\256ngropat

\305\237i

s-au ferit deelca necuratul de altarul

grandorom\303\242ni

s\304\203

gr\304\203bit

\"\303\256ntregire\"

\303\256n

situa\305\243ia

condi\305\243iile

\305\237i

c\303\256teva

\303\256n

Pus\304\203

\305\243\304\203rii

fa\305\243\304\203-n

for\305\243elor

cu

fa\305\243\304\203

Asta

\305\237i

sold\304\203\305\243imea

p\303\256n\304\203-n

ocupa\305\243ie

erau

fr\304\203\305\243easc\304\203\"

nu alta

de
la

rom\303\242ni.

brusc retezate,iar ceicarese

milit\304\203re\305\237te

militarilor
erau
conform
Doarde\"aia\" s-adecretatstarea deasediu RDM.

dictatului

r\304\203zboi.

popula\305\243ia

din\305\243i,

indicat\304\203

rom\303\242ni

\303\256mpu\305\237ca\305\243i,

\303\256n

constituie

\"unirii\".

esen\305\243a

inclusiv jocul\"de-asfatul
cu
spiritism rom\303\242nesc:

\305\243\304\203rii\".

\305\243igani

142

\303\256n

\303\256narmat\304\203

\303\256mpins\304\203

b\304\203\305\237tina\305\237ilor

legilorde

\303\256mpreun\304\203

treab\304\203

cu baionetape calea
militarede
spre\"lichire

Protestele
\303\256mpotriveau

rom\303\242ni,

solda\305\243i

mas\304\203,

noastrea fost

comandan\305\243ii

pun\304\203

\305\237i

pseudorom\303\242ne\305\237ti

p\304\203m\303\242nturi

\305\243\304\203rii

t\304\203m\303\242iat

toat\304\203

ur\305\237i

\303\256n

rest totul a fost butaforie,

Desigur,n-au lipsit nici scenede


dansatori, orchestrede

l\304\203utari
\305\237i

hore aleunirii, montate cu mult patos lacrimogen


de
pe margineadrumului, pe care milit\304\203rimea

c\304\203tre

spre

os\303\256nd\304\203

omoruri

b\304\203t\304\203i...

partea leului
\303\256n

a
rolul

noastr\304\203

negligen\305\243\304\203

\305\237i

ta) a unim
E

ca
Doar

\"s\304\203-i

c\304\203

fundul
s\304\203-i

conduc\304\203,
\303\256n

regatului
bat\304\203

c\304\203

t\303\256nje\305\237te

\303\256l

ca

s\304\203-1

pe aripa

s\304\203-i
\305\237i

\305\237i

credem,o
despre

treac\304\203t

\303\256n

de

\"civil(iza-

preg\304\203tire

\303\256n

cu

rom\304\203n\304\203\305\237t\304\203

\303\256nv\304\203\305\243\304\203

rom\303\242nime

v\303\256ntului,

p\304\203

dejabine

cimentat\304\203

dedorul \"unirii\"

al

\305\237i

ducela ureche,
nu-i
ce cum. erau
dac\304\203

C\304\203

pov\304\203\305\243uiasc\304\203

\305\237i

valul militarilor, pe acesteplaiuri

dup\304\203

rom\303\242nilor

con\305\237tiin\305\243a

moldovanul amarnic
un pahar cu vin
rom\303\242n

m\304\203car

m\304\203surile

o ploaiecu bulbuci de

ab\304\203tut

tocmai din

adus\304\203

n-am pomeni
\"civili\"
la

dac\304\203

rom\303\242nilor

organelor

rom\303\242ne

act istoric\",ar fi,

\"m\304\203re\305\243ului

cunoscutfaptul

noastre s-a

ce i se cuvine armatei

\303\256nf\304\203ptuirea

siguran\305\243\304\203

participarea

m\303\256na

terorizat prin

\305\237i

\305\237i

D\303\256nd

de

poporagresat,jefuit

un

ocupa\305\243ionist\304\203

reg\304\203\305\243enii

rom\303\242n\304\203

coloni\305\237ti

g\303\256ndului

basarab\304\203ni\".
c\304\203

\303\256nchipuirea

cu

al\304\203turi

coloni\305\237tii

\305\237i

strae civile,

iu\305\243ala

\"fr\304\203\305\243iei\"

st\304\203

ale

rom\303\242nii

sfetnic

un

la

mul\305\243i

num\304\203r

s-aiscat
faptul
o
acesteilumi migratoare.
nemaipomenit\304\203
General
s-a
acestei
obligat scopul
carese
decreta:
o
problemegrave
destat,
vedere
func\305\243ionarii
pecarele
persoaneledelegate Basarabiacu misiuni speciale,militarii
cu ocazia
particulari
acestei delucruriaduce
necesare...
Consider\303\242nd
ordinea
pe
grave
seperecliteaz\304\203 mersul
publici specialdea
normalal treburilorpublice,
ne putem da sama din
criz\304\203

\303\256n

V\304\203itoianu

Comisarul

s\304\203

\"Av\303\242nd

\303\256n

la

c\304\203

alte

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u

\305\237i

ora\305\237e

g\304\203zduirea

v\304\203zut

emit\304\203

\303\256n

aplan\304\203rii

\303\256n

special\304\203,

ordonan\305\243\304\203

greut\304\203\305\243ile

\303\256nt\303\242mpin\304\203

\303\256n

\305\237i

rom\303\242ni

chiria\305\237ii

c\304\203

locuin\305\243elor

perturb\304\203ri

\303\256n

\305\237i

\305\237i

st\304\203ri

toleran\305\243a

siguran\305\243a

\303\256n

agen\305\243ii

\303\256nchirierii

g\304\203sirei

g\304\203si

public\304\203

c\304\203

\305\237i

\303\256mpiedic\303\242nd

locuin\305\243e,

Ordon\304\203m:

1.Proprietarii,sunt datorica

termende 5 ziledela
care
o
la
prezenteiordonan\305\243e
arate num\304\203rul apartamentelor,
compunerealor, num\304\203rul
sunt sau nu mobilate...\"
etc,etc. continuare se
despre
cu
creareaunei comisiispeciale,
locativ,
cu sila casele
cu
cu controlul verificarea
Art

s\304\203

afi\305\237area

fac\304\203

\303\256n

poli\305\243ie

declara\305\243ie

s\304\203

\303\256n

od\304\203ilor,

dac\304\203

\303\256n

\303\256ns\304\203rcinat\304\203

\305\237i

declara\305\243iilor

anun\305\243a

eviden\305\243a

\305\237i

b\304\203garea

spa\305\243iului

\303\256n

143

deaiurea\"cu misiunispeciale\". cazul


a
oamenilor
sau derefuz dea-i
necorecte
pe
rom\303\242nilor

\303\256n

veni\305\243i

declara\305\243iilor

erau

oplo\305\237i

la

tra\305\237i

de

C\303\256t

judecat\304\203.
\"special\304\203\"

\"Basarabia\"ne
Deta\305\237amentul

1918

de

N.

b\304\203\305\237tina\305\237ii

era misiuneapersoanelor
\"civile\" delegate
Silvestru Cioflea,un
din
care raportul
din 26ianuarie
din
scria:
\303\256n

m\304\203rturise\305\237te

ofi\305\243er

\303\256n

Chi\305\237in\304\203u,

Siguran\305\243\304\203

c\304\203tre

ocupan\305\243i,

s\304\203u

Dr\304\203gu\305\243escu

26ianuarie1918
Chi\305\237in\304\203u

DomnuleDirector,
Subsemnatulagentsupranumerar deta\305\237amentul de
vin respectuos
a ruga
cecu onoare
din
delimba
la un liceu
a-miadmite predau
din localitate.
DomnuleDirector,
rug\304\203minte,
fac
serviciuluinostru.Prin
felulacesta puteafi maifolositor
aici
ardelenii
deaici,
ai
e
care
prin
meu,
profesor
fratele
am
cercurile
na\305\243ionale (sic!),
celmaibun mijlocdea
torilorBasarabiei ca
pot
cel
carem-ar
mascaadev\304\203ratul meu rost
e numai acesta. avea un
nu lipsesc
de
foarte
carenu m-arabatedelocde la
de ore (5-6pe
ceva.
datorie,cred chiar timpul acela puteaface
mea
a
Printrelumeacunoscut\304\203,
\303\256n

s\304\203

conduce\305\243i,

s\304\203

binevoi\305\243i

V\304\203

rom\303\242n\304\203

lec\305\243ii

av\303\242nd

aceast\304\203

V\304\203

c\304\203

(\303\256l)

Chi\305\237in\304\203u

Siguran\305\243\304\203

\303\256n

ini\305\243iatori

\305\237i

s\304\203

reu\305\237it

mi\305\237c\304\203rii

s\304\203

m\304\203

p\304\203trund

\303\256ntre

s\304\203

d\303\242n\305\237ii

\305\237i

nic\304\203ieri,

\303\256ndrept\304\203\305\243i

num\304\203r

A\305\237

restr\303\256ns

s\304\203pt\304\203m\303\242n\304\203)

\303\256n

c\304\203

n-ai

m\304\203rturisiri,

ce zice!
Dar

conduc\304\203torilor
cercurile
de
securist se
acestecercuriconduc\304\203toare,
\"\303\256n

s\304\203

f\304\203leasc\304\203

parc\304\203

Fiindc\304\203

din
anterior, singureau
salva pielea a se
pentru
zi (26ianuarie)
f\304\203cut

spuse

a-\305\237i

aceea\305\237i

\303\256n

\305\237i

men\305\243ine

\303\256\305\237i

Silvestru Cioflea

iat\304\203

\"reu\305\237ita\"

izb\303\256nd\304\203

\303\256n

sa.

v\304\203zut

dup\304\203

Siguran\305\243\304\203

c\303\256nd

\303\256ncepe

cu
Basarabiei\"nu eracazul ca
ar fi fost o mare
a
cum am
din cele

cercdepropriep\304\203trundere
Chiar
posturiledeconducere.

depunea raportul
\342\200\242

144

uniform\304\203

Cu deosebitrespect

Frumoase
p\304\203trunderii

c\303\256te

a\305\237

prezen\305\243a

sedeochea...

\303\256n

conduc\304\203-

\303\256n

men\305\243ine,

\305\237i

domnul

credin\305\243a,

a\305\237

mult

acoperitul

acestuia,N.

securist,

\305\237eful

\303\256n

Dr\304\203gu\305\243escu,

informa\305\243ia

deacum

pomenit\304\203

cu ocaziaCongresului

comunicaconduceriisale \"o
de
(cum-necum era \"cerc
parte a membrilor
Sfatului
n. n.) cu tinerimeauniversitar\304\203 au
o societate
mai
pentru
(sic!) popora
Seva
armata
vine ca
despre
m\303\242ntuitoare
(!) se va explicanecesitateaalipiriiBasarabieila
comitete toate
(!). acestscopsevor
Regatul
centrele sevor trimite conferen\305\243ieri la sate\".
Tot acolose vorbea despreziarul \"Ardealul\" din
- n. n.) va continua
care\"din ziua de24ianuarie(1918
sub
numelede
programul:lupta pe
pentru
tuturor provinciilor
\303\256nchegarea
singur stat Comitetulde
seva compunedintre doibasarabeni,doiardeleni,un
Uite
bucovinean, unul din regat,un macedonean unul sin Serbia\".
ce gesturi largi pretutindeniste ce
cu
gran-

p\304\203trundere\"

\305\242\304\203rii

\303\256ntemeiat

\"F\304\203clia\"

grabnic\304\203

r\304\203sp\303\242ndirea

rom\303\242nesc.

na\305\243ional

bun\304\203

c\304\203

\305\242\304\203ranilor,

\303\256n

ar\304\203ta

sim\305\243ului

rom\303\242n\304\203

c\304\203

\305\237i

Rom\303\242n

\303\256n

\303\256n

\303\256nfiin\305\243a

\305\237i

Chi\305\237in\304\203u,

\305\237i

apari\305\243ia

\"Rom\303\242nia

Nou\304\203\"\"cu

fa\305\243\304\203

\303\256ntr-un

redac\305\243ie

\305\237i

ad\304\203ug\304\203m

la celespuse un

sus nu era
Siguran\305\243ei

simpl\304\203

adu\305\237i

din

sam\304\203

saleoperative...

activit\304\203\305\243ile

informare a Ministerului de Interne se pomenea


faptul

\303\256ntr-o

\"redactorii

Rom\303\242nia

acestuiziar
rom\303\242n,

rom\303\242ni

agen\305\243i

informa\305\243ie

despre

Basarabie

global\304\203

Africa! Mai
detaliu foarte semnificativ: documentulcitat mai
din auzite, ci o dare de
a

Lipseaunumai

dorom\303\242n\304\203!

adev\304\203rat

g\303\256ndire,

\305\237i

preo\305\243i,

pentru

din

Nou\304\203

\303\256nscrierea

Chi\305\237in\304\203u,

popula\305\243iunei

pe care ardelenii(!)au

Ministerului de Interne al

s\304\203-l

Rom\303\242niei,

cutreer\304\203

jurul

na\305\243ional

\303\256nfiin\305\243eze...\"

Direc\305\243iunea

c\304\203

\303\256ntreaga

partid

\303\256ntr-un

dorin\305\243\304\203

\303\256n

str\303\242n\305\237i

\305\237i

transilv\304\203neni

\303\256nv\304\203\305\243\304\203tori

cei

c\303\242t

Poli\305\243iei

\305\237i

(Arhiva
Siguran\305\243ei

documentul cu parafa \"Confiden\305\243ial\"


Biroul Secretariatului,
Generale,
N 150793
din 4 august 1918). ce soide popi profesori
dincoacede Prut la 1918!
Iat\304\203

\305\237i

alergaser\304\203

For\305\243ele
ardeleni

din

lag\304\203rul

\"civile\"

de la

au fost
Darni\305\243a.

generoscu prizonieri
zecide mii de prizonieri,
contra
Puterilor Centrale,
lupte
pe meleagurilenoastrecu misiuni

\"\303\256ngr\304\203\305\237ate\"

Cele

c\303\256teva

care,chipurile, erau
majoritatea lor au fost \"risipite\"
cincicoloniste.
ocaziepentru a ne aminti
s\304\203

\303\256ncadra\305\243i

Oportun\304\203

\303\256n

\303\256nc\304\203

dat\304\203

de monstrul cu
145

buricul
ini\305\243iatorul

\305\237i

na\305\243ional

sim\305\243ului

spiritului

se

dependent de uterul mumei Rom\303\242nia.


detrezire (sculament)a
coordonatorul
la moldoveni,iar grosul
\"rom\303\242nesc\"
ale

net\304\203iat,

activit\304\203\305\243ilor

la
era
zilelenoastre).

rom\303\242nesc
\303\256n

duhovnice\305\237ti
goal\304\203

dota\305\243i

sut\304\203

sut\304\203

securi\305\237tii

totu\305\237i

erec\305\243iei

ceeace
rease

(taman

securist\304\203

agentur\304\203

\305\236i

\305\237i

cu oca
ob\305\243inute

\303\256n

spe\305\243ilor

\303\256nt\303\256mpl\304\203

era

Siguran\305\243a

\303\256n

deghiza\305\243i

alte strae civile,cutreier\303\256nd \"Basarabia\",


cu buza
Seuitau cu invidie la \"rezultatele\"
r\304\203m\303\256neau

\303\256n

\305\237i

sp\303\256nzurat\304\203.

\305\237i

de colegiilor de
cu arme de foc.

breasl\304\203

\303\256n
\303\256mbr\304\203ca\305\243i

militar\304\203

uniform\304\203

\305\237i

N 48 27/1 918

ServiciulSiguran\305\243ei M. C. G.
Orheiuluidin cauza
Suntem
la biserici la
se
s-apornitura contra
c\304\203

informa\305\243i

preo\305\243ilor

\305\237i

cite\305\237te

\305\237coli

\305\237i

\303\256n

\305\243inuturile

rom\303\242ne\305\237te

care

satele

p\304\203r\304\203sesc

\303\256nv\304\203\305\243\304\203torilor,

\305\237i

se

celecu

\303\256n

refugiaz\304\203

c\304\203

armat\304\203...

Serviciului

\305\236eful

Director - N.
secreasepe tot
numai de limba

O asemenea

situa\305\243ie

nu

rom\303\242neasc\304\203,

\305\237i

superioritate

grandorom\303\242n\304\203,

pe moldoveni

\305\243\303\256fno\305\237i

coloni\305\237tilor

majorit\304\203\305\243ii

ca pe

Republicii

\303\256ntinsul

e vorba
oameniisimpli, ci de caracterulspurcat,
Aici

Moldovene\305\237ti.

Dr\304\203gu\305\243escu

\305\237i

de

ne\303\256n\305\243eleas\304\203

cu ifosede

rom\303\242ni,

care

\303\256i

vite.
copiilor
iar comportareaduhovnicilor
le-auintrodus tot
ea motive pentru nemul\305\243umire
de ei din partea

terorizau

\305\237i-i

tratau

B\304\203t\304\203ile

ni\305\237te

\303\256n

rom\303\242ni

rom\303\242nii,

\305\237i

preo\305\243imii

fa\305\243\304\203

credincio\305\237ilor

\305\237coli

d\304\203dea

\305\237i

b\304\203\305\237tina\305\237i.

zilele
SuperagentulN 390al
la CongresulEparhial al
de 12-14
noiemnbrie1918
din Basrabia, nota sa despreacesteveniment scria:\"Congresul
chi\305\237in\304\203uene,

Siguran\305\243ei

asist\303\256nd

\303\256n

preo\305\243ilor

\303\256n

seia

hot\304\203r\304\203\305\237te:

regat,care
poporul
contra
basarabeni...
Jandarmii
general
nu lemaifixezetaxepentru
poartemaimult respect
slujbelereligioase,
Arhiepiscopiei, cum s-a
maimultesate.
treburilepreamestecul
s\304\203

m\304\203suri

contra

preo\305\243ilor

veni\305\243i

rom\303\242nii

s\304\203

\305\237i

preo\305\243imei

f\304\203r\304\203

146

agit\304\203

\303\256n

preo\305\243ilor

\303\256n

din

\303\256ntru

s\304\203

\305\237i

atoriza\305\243ia
c\303\242t

dup\304\203

autorit\304\203\305\243ilor

\303\256n

f\304\203cut

o\305\243e\305\237ti

produc

dureroase,trebuie se
aceastase
s\304\203

ne\303\256n\305\243elegeri

moldoveneasc\304\203

care

\303\256n

preo\305\243ilor,

c\304\203

\305\237tie,

p\304\203strat\304\203

numai
oficiauslujba moldovene\305\237te...
bunelesentimenteale
ast\304\203zi,

\305\237i

vremea

fiind nimeninu trebuie

limba

dac\304\203

datoreaz\304\203

\303\256n

\305\243arist\304\203

s\304\203

a\305\237a

b\304\203nuiasc\304\203

basarabeni...\"

preo\305\243ilor

baza materialelor

se poate trage

concluzie:
dea-iromanizapemoldoveni a-iaduce
colonizatorilor
de
voie la \"unire\" au suferit un
totaU Toate opintelile
\"civili\"
luate
n-au costat un
zi de
bazar comparativ cu faptele militarilor
mari.Cei drept,
de
le-aprins bine militarilor la un
cu
moment dat, mai precis,\"la
era
unirii\",
la balaganeleunioniste.Ca ardeleniimai focos
din
nimeni
nu
Le
fundul la
\"unirii\".
bucurie
li se desgurguiauopinciletot
de
Mare!\"Tot ei au
gazetarilor
simulat sutede scrisori telegrame numelepoporuluibasarabean\"
\303\256n

Siguran\305\243ei

unica

\303\256ncerc\304\203rile

\305\237i

bun\304\203

e\305\237ec

rom\303\242nilor

sfan\305\243

\303\256mpreun\304\203

\303\256n

rom\303\242nime

negrea\305\243\304\203

f\304\203urirea

jude\305\243

c\304\203ru\305\243ele

\303\256n

civil\304\203

serb\304\203rile

\303\256n

fr\303\256nt

Rom\303\242niei

c\303\256nd

c\304\203rat\304\203

jude\305\243

\303\256n

trop\304\203iau

cr\304\203pau

hostrop\304\203\305\243ul

i\305\243ari

dans\303\256nd

(securi\305\237ti

\"Tr\304\203iasc\304\203

rom\303\242ni):

\305\237i

\303\256n

\305\237i

fa\305\243a

\305\243ip\303\256nd

Rom\303\242nia

\"\303\256n

\305\237i

c\304\203tre

guvernul

aur al

pentru

\"m\304\203re\305\243ul

aceste

\"m\304\203rturii\"

rom\303\242nii
p\304\203streaz\304\203

act al
\303\256n

unirii\".

\"fondul

de

unirii\".
A\305\237a

moldovenilor

mul\305\243umindu-i

rom\303\242n,

acum

P\303\256n\304\203

cu

s-a

n\304\203scut

marea

\"\305\243ara-mum\304\203\"...

minciun\304\203

\"de

bun\304\203

a secoluluiXX: \"Unirea
de fericire...\"
voie
lic\304\203rind

\305\237i

147

ANEX\304\202

Coresponden\305\243\304\203

c\304\203tre

Serviciul

discu\305\243iilor

148

In

de

\305\237edin\305\243ele

Direc\305\243iunii

Siguran\305\243a

Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u

Congresului

Preo\305\243esc

si

Siguran\305\243ei

raporta

Generale

de

din localitate.

urgen\305\243\304\203

con\305\243inlnd

dispozi\305\243ia

acesteia

si detaliat despre mersul

Coresponden\305\243a
Chi\305\237in\304\203u

cu ocazia

unei
r\304\203scoalei

subunit\304\203\305\243i

a Regimentului 6 de jandarmi

locuitorilor din satul

Gor\304\203\305\237ti,

c\304\203tre

Parchetul

Tribunalului

Chi\305\237in\304\203u.
jude\305\243ul

149

Raportul

\305\237efului

coresponden\305\243ei

Sfatul

\305\242\303\242ni)

150

po\305\237tale

cu

siguran\305\243ei

a fostehu

Lunaciarski,

c\304\203tre

Prefectul

Poli\305\243iei

secretar al Directorului
conffear norodnic din guvernul

Chi\305\237in\304\203u

de interne
Rusiei.

privind

Ronigcb^tz

suspendarea
(deputat

in

ao

\302\243

151

or. Bender prin care


de la
evreii Msunt pe cale a intocmi un memoriu
arite toate
suferite de la
Unite Wilson, in care
provenit\304\203

Coresponden\305\243\304\203

informat\304\203

de

raptul

s\304\203

152

poli\305\243ia

c\304\203

nedrept\304\203\305\243ile

siguran\305\243a

c\304\203tre

autorit\304\203\305\243ile:

de la

Chi\305\237in\304\203u

pre\305\237edintele

lum\304\203m^ti.

este

Statelor

Buletin

informativ

al Centrului

da

Infonna\305\243iuni

Bender

(fragment).

153

Nota agentului
baza

154

informa\305\243iei

de

primite

siguran\305\243a

de la

*F.T.\"relativ
deputatul

la deputatul

informator

V.

din Sfatul
\305\242\304\203rii

\305\242an\305\243u).

S. Balamft tta

Scrisoare a
verificarea

se vorbi
poli\305\243ie,

in limba

care

General al Basarabiei

Comisariatului

cum

informa\305\243iei

c\304\203

evreiasca\".

a permis

la

\303\256ntrunirea

c\304\203tre

inv\304\203\305\243\304\203torilor

Prefectura

evrei din

Poli\305\243iei

Chi\305\237in\304\203u

privind

29 iulie 1918\"sYpermis a

Se cere deasemenea a se comunica

numele

acelui

ofi\305\243er

de

acest lucru.

155

Indica\305\243ia

Comisariatahii*

uimfiriiea
societ\304\203\305\243ilor

156

General al Basarabiei

ruse de

ajutor

mutual.

c\304\203tre

Diagomir,

\305\237eful

siguran\305\243ei,

privind

Scrisoare de
efectuate
represa\305\243i

sint

la procesele verbale

\303\216nso\305\243ire

la sfiitul
pomeni\305\243i

lui noiembrie

deputa\305\243i

1918.In

vizlnd

nota

expulz\304\203rile

de pe reversul

peste Nistru
documentului

cet\304\203\305\243enilor,

printre

cei

ai Sfatului
\305\242\304\203rii.

157

Nota agentului
unei

de\305\243inute

158

de

c\304\203tre

special

de serviciu

al Prefecturii

plutonierul jandarmilor

in arestul

de

Poli\305\243ie

Chi\305\237in\304\203u.

cu ocazia

b\304\203t\304\203ii

bestiale

Scrisoare a comandamentului
arhimandritului

Gurie,

preo\305\243ilor

Diviziei XI

c\304\203tre

serviciul

de

siguran\305\243\304\203

relativ la

urm\304\203rirea

Parthenie si BhroL

159

Informa\305\243ia

la

preo\305\243ii

ziare

\305\237i

160

\305\237efului

siguran\305\243ei

bisericii- sobor din


r\304\203sptndesc

apoi

\305\237tiri

c\304\203tre

chi\305\237in\304\203uiene

or. Soroca,
\"tenden\305\243ioase\"...

care

\"fac

prefectul
drumuri

poli\305\243iei

desein

din localitate
Ucraina\"

de unde

relativ

aduc

Dosar intentat la
Departamentului
regelui

siguran\305\243\304\203

de Control

contra lui
concedia\305\243i

MMI

Sava,

Vladimir

Ro\305\237ea

\305\237i

din serviciu din cauza refuzului lor

al\305\243i

func\305\243ionari

a depune

ai

jur\304\203mlnt

Rom\303\242niei.

161

lista
refuzat

162

func\305\243ionalilor

si deplini

Departamentului

jmim\303\256nt

de

credin\305\243i

de Control
regelui

expulza\305\243i

Rom\303\242niei.

din serviciu

pe motiv

c\304\203

an

Listele
adic\304\203

\303\256ntocmite

\305\243\304\203ranilor

de Centrul

din satele

jude\305\243ului,

de

Informa\305\243iuni

care au

luptat

Bender

contin\303\256nd

contra armatei

numele

romane

\"bol\305\237evicilor\",

(fragment).

163

CUPRINS

moldovenide la

S\303\256ntem

Ion

Roat\304\203,

Mo\305\237

\303\256ncep\304\203tura

Siguran\305\243a

\305\237i

mo\305\237ilor

\"Unirea\"

18
21
26

\303\256nainte

Cuv\303\256nt

cu noroc
I. Un
II. Invazia
III.Cu Dumnezeupe
v\303\256nti\305\237or

limb\304\203

cu

crucea
IV. stilul celeimai vechi profesii
V. Cu
sare sau...
cu
topoare?
VI.
Dragomir
draga lor
VII.
jaf iar
VIII.Calul
copacul
IX. \"Horeale unirii\" sau lovituri
\305\237i

\303\256n

ucig\304\203-1

34
48

s\303\256n

\303\256n

p\303\256ine

pu\305\237ti

\305\237i

\305\237i

58

Dr\304\203gu\305\243escu,

Siguran\305\243\304\203

\305\237i

b\304\203taie

B\304\203taie,

\305\237i

r\303\256ios

\305\237i-a

sub
Anexa

centur\304\203

T.E.U.com.5412,t. 2000

g\304\203sit

scor\305\243os

68
87

105
128
148