Sunteți pe pagina 1din 4

Intrebari examen studenti FRACTURILE COLOANEI VERTEBRALE }i BAZINULUI.

1.

a. b. c. d.
2.

Fracturile vertebrale cuneiforme anterioare (tasare) se produc mai ales prin mecanism de: hiperflexie hiperextensie compresiune vertical` torsiune

Fractura arcului posterior al axisului (fractura sp@nzura\ilor) cu deplasarea anterioar` a corpului vertebral se produce prin: a. hiperflexie b. hiperextensie violent` c. [nclinare lateral` for\at` 3. La pacien\ii tineri, activi, care prezint` o fractur` stabil` a corpului vertebral lombar cu tasare de peste o treime din [n`l\imea corpului vertebral se indic`: a. tratament func\ional b. reducerea fracturii prin reclina\ie verical` pe dou` planuri diferite (Bohler) c. trac\iune continu` halopelvic` 4. {n fracturile instabile de coloan` lombar` care prezint` tulbur`ri neurologice se recomand`: a. tratament func\ional b. imobilizare [n corsert gipsat c. reducere s@nger@nd` ]i artrodez` vertebral`
5.

a. b. c. d.

Zonele slabe ale inelului pelvin la nivelul c`rora se produc cel mai frecvent fracturile verticale sunt: gaura obturat` g`urile sacrate cavitatea cotiloidian` tuberozitatea ischiatic`

6. Manevra Verneuil (de apropiere manual` a crestelor iliace) esye pozitiv` [n: a. fractura de spin` iliac` anterosuperioar` b. fractura simpl` vertical` a g`urii obturate c. fractura dubl` vertical` a inelului pelvin
7.

Complica\iile viscerale immediate cele mai frecvente [n fracturile inelului pelvin sunt cele:

a. b. c. d.
8.

a. b. c.

uretrovezicale vasculare intestinale genitale Complica\ia tardiv` cea mai redutabil` a fracturii de cavitate cotiloidian` cu deplasare este: scurtarea membrului pelvin respectiv coxartroza posttraumatic` scolioza lombar` posttraumatic`

9. Trac\iune continu` bipolar` (supracondilian` ]i transtrohanterian`) la un unghi de 90 de grade [ntre direc\iile de trac\iune are indica\ie de elec\ie [n: a. luxa\ia de ]old b. fracturile de cavitate cotiloid` f`r` deplasare c. fractura cominutiv` de cavitate cotiloid` cu luxa\ie intrapelvin` a capului femural 10. Suspensia [n hamac a bazinului se folose]te [n: a. fractura de cavitate cotiloid` b. fractura izolat` a aripii iliace c. disjunc\ia pubian`

ENTORSE }i LUXA|II
1. a.

b. c. d.
2.

Testul Lachman (sertar anterior al genunchiului [n pozi\ie de extensie) este sugestiv pentru: fracturile de platou tibial cu deplasare lexiunea complet` a ligamentului [ncruci]at anteroextern leziunea complet` a ligamentului [ncruci]at posterointern leziunea ligamentului colateral medial

{n entorsele grave de genunchi triada nefast` (ODonoghue) const` din asocierea urm`toarelor leziuni: a. ligamentul [ncruci]at anteroextern, meniscul medial, ligamentul colateral medial b. ligamentul [ncruci]at anteroextern, meniscul medial, ligamentul colateral lateral c. ligamentul [ncruci]at posterointern, meniscul medial, ligamentul colateral medial 3. a. b. c.
4.

}ocul rotulian prezent la examinarea genunchiului sugereaz`: bursit` prerotulian` hidartroz` hemartroz` Semnul clapei de pian se [nt@lne]te [n: fracturile [n treimea medie a claviculei luxa\ia acromioclavicular` propriu-zis` entorsa acromioclacicular` fracturile de acromion

a. b. c.
d.

5. {n luxa\ia scapulohumeral` anterioar` bra\ul se g`se]te [n pozi\ie de: a. rota\ie intern` ]i abduc\ie b. rota\ie intern` ]i adduc\ie c. rota\ie extern` ]i abduc\ie d. rota\ie extern` ]i adduc\ie Complica\ia nervoas` cea mai frecvent` a luxa\iei scapulohumerale este pareza sau paralizia nervului: a. median
6.

b. radial c. axilar (circumflex) d. ulnar 7. Opera\ia Bankart (reinser\ia labrumului glenoidal la nivelul marginii anteroare a cavit`\ii glenoide scapulare) este indicat` [n: a. fracturile de cap humeral b. luxa\iile recidivante de um`r c. fracturile de cavitate glenoid` 8. a. b. c. Entorsa de gradul II de glezn` se trateaz` prin: imobilizare cu benzi adezive aparat gipsat (cizm` gipsat`) pentru 14 zile interven\ie chirurgical` imediat` cu sutura ligamentelor rupte

9. {n luxa\ia de ]old, dac` membrul pelvin luxat se g`se]te [n pozi\ie de extensie, adduc\ie ]i rota\ie intern` [nseamn` c` luxa\ia respectiv` este: a. iliac` b. ischiatic` c. obturatorie d. pubian` 10. Complica\ia tardiv` cea mai redutabil` dup` o luxa\ie de ]old tratat` este: a. scurtarea membrului respectiv b. paralizia nervului sciatic c. necroza posttraumatic` a capului femural

S-ar putea să vă placă și