Sunteți pe pagina 1din 40

MASTER Disciplina: Biomecanic Curs II ELEMENTE DE BIOMECANIC

2.1. Interdependen a factorilor morfofunc ionali

La baza micrilor stau factorii morfofunc ionali rezulta i din micarea nsi i care nu sunt altceva dect organele aparatului locomotor (oase, arti-cula ii, muchi) i organele sistemului nervos (receptori, nervii senzitivi, mduva spinrii, encefal, nervii motori, plcile motorii, sistemele gama). Organismul n micare trebuie privit ca un tot unitar, ca un ntreg, mi-carea fiind rezultatul intrrii n ac iune a tuturor factorilor morfofunc ionali aminti i. Intrarea n ac iune a acestor factori i mecanismele lor sunt stereotipe i pot fi considerate ca nite principii.

2.2. Interdependen a dintre organism i mediul extern

Organismul n micare trebuie privit ca un tot, ca un ntreg, n strns interdependen cu mediul n care se dezvolt i se deplaseaz. Este cunoscut importan a factorilor externi asupra organismului uman, cum sunt: rezisten a i elasticitatea solului, accelera ia, gravitatea etc. De asemenea, mai amintim influen a temperaturii sczute a mediului nconjurtor asupra ob inerii unor bune rezultate, prin fenomenele de micorare a excitabilit ii neuromusculare i de vasoconstric ie pe care le provoac, precum i influen a scderilor de presiune atmosferic asupra micrilor efectuate de pilo i i cosmonau i. Exemplele pot fi nenumrate i ele arat, n mod clar, rolul pe care mediul l are att n procesele de dezvoltare, ct i asupra manifestrii organismului i deci a factorilor morfofunc ionali, care stau la baza exerci iilor fizice.

2.3. Rolul micrilor n structurarea corpului omenesc Lundu-se n considerare filogenia locomo iei, micarea influen eaz corpul omenesc, structurndu-l i formndu-l apt s realizeze micri din ce n ce mai complicate. Structurile corpului omenesc sunt structuri func ionale, produse prin func ie, cu scopul de a crea func ii. Func ia poate fi definit (E. Repciuc) ca o ac iune, ca un proces complex, a crui caracteristic general este aceea de a se desfura n timp, iar forma structurii func ionale, ca o stare complex, a crui caracteristic general este aceea de a se desfura n spa iu. Locomo ia, micrile segmentelor aparatului locomotor, exerci iile fizice reprezint func ia aparatului locomotor, iar factorii morfofunc ionali care l alctuiesc reprezint forma lui. Intercondi ionarea dintre locomo ie, ca func ie, i aparat locomotor, ca form, este evident i reprezint una dintre premisele de baz ale fundamentrii tiin ifice i ale importan ei educa iei fizice.

For , sistem de referin , direc ie de micare, sens de micare, timp i unit i de msur Sub forma cea mai simplist, modul de ac iune a micrilor n structurarea func ional a organelor i esuturilor apare legat de interven ia unor cupluri de for e: for e de ac iune-for e de reac iune, for e exterioare-for e interioare etc. Se n elege prin for mrimea fizic care descrie cantitativ interac iunea dintre un sistem care ac ioneaz i un alt sistem care reac ioneaz. For a reprezint cauza care modific sau tinde s modifice starea de repaus sau de micare a unui corp. Cu descrierea for elor care produc micrile locomotorii se ocup biodinamica. Studiul unei micri nu este ns posibil dac nu se stabilesc conven ional urmtoarele elemente de baz: sistemul de referin fa de care se realizeaz micarea, direc ia de micare, sensul de micare, timpul de execu ie a micrii (deci viteza i accelera ia), precum i unit ile de msur ale for elor.

Micrile corpului omenesc sau ale segmentelor lui nu sunt ale unor puncte izolate, ci ale unor corpuri materiale cu o anumit form geometric, alctuite dintr-un numr infinit de puncte. Aceasta face ca micrile corpurilor s fie micri de transla ie sau de rota ie. Cnd toate punctele se deplaseaz pe traiectorii paralele, micarea este de transla ie (fie ea rectilinie sau curbilinie), iar cnd punctele corpului se mic pe o circumferin n jurul unui ax, micarea este de rota ie. n general, micrile corpului omenesc sau ale segmentelor lui includ n ele fie micri de transla ie fa de sol (ca la atacul cu floreta), fie micri de rota ie ale ntregului corp sau ale segmentelor lui n jurul diferitelor axe ale articula iilor (ca la aruncarea cu discul). Viteza i accelera ia sunt vectori i ca orice vectori sunt caracterizate de mrime, direc ie i sens. Accelera ia (g) ndreptat n sensul micrii poart denumirea de accelera ie pozitiv (g-pozitiv) i mrete viteza micrii (ca n cderea dup o sritur la trambulin). Cea ndreptat n sens opus micrii poart denumirea de accelera ie negativ sau accelera ie de frnare (g-negativ) i micoreaz viteza micrii (ca n sriturile n sus la nl ime sau cu prjina).

Unit ile de for se raporteaz la mas i ele sunt urmtoarele: DYN = for a care accelereaz o mas de un gram la un centimetru pe secund la ptrat. Newton = for a care accelereaz o mas de un kilogram la un metru pe secund la ptrat. Kilogram-for sau kilogram-greutate = for a cu care o mas de un kilogram-mas este atras spre centrul pmntului. Accelera ia gravita iei pmntului variaz ntre 9,78 i 9,83 metri pe secund n raport cu punctul de pe suprafa a globului. Gravita ia standard este considerat 9,80665 metri pe secund, adic gravita ia de la nivelul mrii, la 45 grade latitudine nordic. Kilopond = for a care poate ac iona n orice direc ie cu o valoare de 9,80665 newtoni. Este echivalent cu greutatea unui kilogrammas aflat sub ac iunea standard a gravita iei pmntului.
Unitatea de for Dyn Newton Kilogram-for Kilogram-greutate Kilopond Masa x accelera ia = Gram x cm/s2 =Kg x m/s2 = Kg x 9,80665 m/s2

For ele de ac iune. Exerci iile fizice ac ioneaz asupra esuturilor prin declanarea unor for e mecanice exterioare, ioneaz declan care pot fi de cinci tipuri: 1) for e de compresiune; 2) for e de ncovoiere; 3) for e de torsiune; 4) for e de forfecare; 5) for e de trac iune. For ele de compresiune tind s deformeze esuturile, comprimndu-le. s comprimnduFor ele de ncovoiere tind s deformeze esuturile, ndoindu-le. s ndoinduFor ele de torsiune tind s deformeze esuturile, rsucindu-le. s r sucinduFor ele de forfecare, care rezult din combinarea for elor de compresiune, ncovoiere i torsiune, tind s , forfecare rezult s deformeze esuturile, comprimndu-le ndoindu-le i rsucindu-le, n acelai timp. Toate aceste patru tipuri de comprimndundoindur sucinduacela for e mecanice exterioare (de compresiune, de ncovoiere, de torsiune i de forfecare) rezult, n special, din rezult ac iunea for elor gravita ionale (greutatea corpului, greutatea segmentelor, greutatea obiectelor sau aparatelor obiectelor cu care se lucreaz etc). lucreaz For ele de trac iune tind s deformeze esuturile, ntinzndu-le. Ele rezult, n special, din ac iunea tonusului i s ntinzndurezult contrac iilor diferitelor grupe musculare. For ele de reac iune. Orice material, deci i orice esut asupra cruia ac ioneaz o for stresant oarecare (A), iune. c ioneaz stresant (A reac ioneaz printr-o contraac iune, deci printr-o for de reac iune (Re A), care este egal i de sens contrar cu ioneaz printrprintr(Re A), egal for a de ac iune. Valoarea for elor de reac iune (Re A) se poate exprima n kg/cm2 i este n func ie de urmtorii (Re A) urm factori mai importan i: intensitatea for ei de ac iune, natura materialului i elasticitatea materialului.

Fig. 2. 1 For ele de ac iune i de reac iune. a for a de ac iune A se suprapune axului coloanei; b for a de ac iune (A) este excentric, deci ac ioneaz paralel cu axul coloanei i declaneaz for a de reac iune i compresiune (C) pe o parte i for a de reac iune de trac iune (T) pe cealalt parte a coloanei

Mecanostructurile. Fa de un material dat, for a de ac iune ac ioneaz deci n cuplu cu for ele de reac iune. Aceasta face ca materialul sau esutul supus for ei s intre ntr-o stare special denumit stare de tensiune, stare de eforturi unitare sau stare de stres. La aceasta contribuie, n afara for elor mecanice exterioare care realizeaz intrarea esutului n starea de tensiune maximal, i for ele mecanice interioare proprii esutului (presiunea sanguin, pulsa iile, procesele metabolice, procesele de dezvoltare i restructurarea tisular etc), care l men in continuu ntr-o stare de tensiune minimal. Starea de tensiune creat n esuturi ac ioneaz n sensul structurrii func ionale a acestora, conform cerin elor mecanice. Structurarea func ional apare astfel ca un rezultat al adaptrilor, sub influen a factorilor mecanici. Structurile tisulare pot fi deci considerate drept mecanostructuri.

2.4. Schema raporturilor de interdependen


Raporturile de interdependen dintre factorii morfofunc ionali care execut micarea, sistemul nervos central ca pupitru de comand al micrii, organismul ca un tot unitar, mediul exterior i exerci iile fizice apar deosebit de complexe. Schematic, aceste raporturi pot fi prezentate n graficul din fig. 2. 2. Organismul privit ca un tot unitar este alctuit dintr-un numr de factori rnorfofunc ionali, care contribuie la realizarea micrilor (ci nervoase, muchi, oase, articula ii). Interdependen a func ional a acestor factori este asigurat de sistemul nervos central, care i controleaz prin cile sensibilit ii proprioceptive i le dirijeaz ac iunile prin cile nervoase motorii.

2.5. Mecanismele generale ale locomotiei 2.5.1 For ele interioare

Ca orice organism viu, corpul omenesc este un transportor i un transfor-mator de energie, sursa energetic a organismelor vii fiind asigurat de inter-ven ia enzimelor, de desfurarea continu a proceselor metabolice ale glu-cidelor, lipidelor i proteinelor i de schimburile continue de sarcini electrice dintre suprafa a corpului i mediu. Energia o dat produs este utilizat sub form termic, electric, fizico-chimic i mecanic. Micarea sub forma exerci iului fizic utilizeaz i ea aceste forme de energie, care se manifest ca for e interioare.

Impulsul nervos Prima for interioar care intervine n realizarea micrii este impulsul nervos. Fr s intrm n interioar mi intr intimitatea proceselor neurobiologice moleculare vom prezenta schematic unele no iuni elementare schematic asupra naturii impulsurilor nervoase, a traiectelor sau arcurilor organice pe care se scurg acestea i arcurilor a actelor neurofiziologice care rezult. rezult Segmentul neural. n ultim instan , micarea sau deprinderea motorie rezult din nln uirea unor ultim mi rezult nl acte reflexe condi ionate; este, prin urmare, un act reflex catenar perfec ionat, n care sfritul unui sfr reflex constituie stimulul reflexului urmtor. urm Mecanismele care stau la baza micrilor sunt deci de natur neuromuscular i sunt acte reflexe. mi natur neuromuscular Arcul cel mai elementar prin care se realizeaz micarea este format din: organele de sim realizeaz mi (analizorii), cile de transmitere a sensibi-lit ii, centrii nervoi, cile motorii i placa motorie sensibi-lit nervo c muscular (fig. 2.3). muscular

Fig. 2.3 Schema unei micri reflexe. 1receptor; 2 filet senzitiv. 3 ganglion spinal; 4 corn posterior cu neuron senzitiv; 5 corn anterior; 6 motonauron (neuron alfa); 7 neuron de asocia ie; 8 filet motor; 9 corp muscular efector; 10 plac motorie.

Organele de sim sau analizorii. analizorii. Analizorul reprezint un sistem func ional unitar, constituit dintr-un segment periferic, reprezint dintrreceptorul, un segment aferent, de conducere, i un segment central, scoar a cerebral. cerebral Dup cum receptorii servesc sensibilitatea extern sau intern, primesc numele de Dup extern intern exteroceptori sau interoceptori. Interoceptorii se pot mpr i i ei n: visceroceptori, care mp semnaleaz impresiile provenite de la viscere i n propriocepiori, care semnaleaz impre-siile semnaleaz semnaleaz impreprovenite de la organele aparatului locomotor (Sherigton). Exteroceptorii se mpart n: receptori de contact, cum sunt receptorii tactili sau gusta-tivi i n gustareceptori la distan (telereceptori), cum sunt ochii, urechea i organul mirosului. Receptorii la distan ofer organismului posibilitatea de a reac iona nainte de a veni n contact ofer direct cu agen ii externi. Modul n care intr n ac iune un exteroceptor, lund ca exemplu un mecanoreceptor de tip intr Vaier- Paccini, situat n tegumentul plantar, asupra cruia se exercit o presiune oarecare (fig. Vaierc exercit 2.4 A). Pe o sec iune schematic apare stratul epidermic superficial (1), corionul puternic schematic vascularizat (2), care con ine dou arboriza ii nervoase (3) i mecanoreceptorul Vater-Paccini, dou Vateralctuit dintr-o serie de lame concentrice, ncon-jurate de o capsul din care iese o fibr alc dintrnconcapsul fibr nervoas (4). Dac asupra tegumentului plantar se exercit o presiune (fig. 2.4 B) receptorul fig. 2.4 B) receptorul nervoas Dac exercit ( sufer o deformare mecanic, care se propag de la o lam concentric la alta i care sufer mecanic propag lam concentric genereaz la locul termina iei nervoase centrale un poten ial de ac iune. Termina ia nervoas genereaz nervoas continu s rmn i n interiorul recep-torului, n parte acoperit de teaca mielinic cu n continu m recep acoperit mielinic strangulrile Ranvier, i numai captul ei rmne descoperit (fig. 2.5). n repaus, termina ia strangul cap r nervoas prezint o diferen de poten ial ntre suprafa a exterioar a membranei, care este nervoas prezint exterioar ncrcat pozitiv, i suprafa a ei interioar, care este ncrcat negativ (fig. 2.6). Stimulul de rcat rcat nc interioar nc 2.6). presiune modific poten- ialul de repaus i l transform prin intermediul schimburilor de ioni i modific potentransform depolarizarea produs ntr-un poten ial de ac iune. Un stimul minor declaneaz un poten ial de produs ntrdeclan eaz ac iune de numai c iva milivol i, care nu se transmite i la nivelul tecii mielinice a ter-mina iei ternervoase (fig. 2.7), dar un stimul mai important determin o conducere saltatorie" a 2.7), determin poten ialului de ac iune n lungul termina iei nervoase mielinizate (fig. 2.8).

Fig. 2.5 Pe receptorul sec ionat se pot observa deformrile lamelor concentrice (J. P. Schade). Fig. 2.4 Mecanoreceptor cutanat Vater-Paccini n stare de repaus (.4) i n activitate (B). Stimulul mecanic, reprezentat de sgeat, atrage deformarea receptorului (J. P. Schade).

Fig. 2.6 Poten ialul de repaus al ter-mina iei nervoase din interiorul recep-torului (P. J. Schade).

Fig. 2.7 La un stimul mecanic, poten ialul de ac iune se limi-teaz la por iunea terminal nemielinizat a fibrei nervoase. n col ul din dreapta sus se arat intensitatea acestui poten ial n milivol i (J. P. Schade).

Fig. 2.8 La un stimul mecanic mai important, poten- ialul de ac iune se transmite saltatoriu" n lungul tecii mielinice, n col ul din dreapta sus se observ mrirea intensit ii (J. P. Schade).

Receptorii amorseaz depolarizarea fibrei prin intermediul poten- ialului lor generator. amorseaz potenPoten ialul lor generator nu se transmite, ci sufer numai o intensificare sufer temporospa ial, care invadeaz zonele adiacente ale cilindraxului. ial invadeaz Receptorii au o structur i o adaptabilitate diferite, n raport cu natura factorului care structur i stimuleaz. Cele afirmate anterior sunt redate n tabelul urmtor. stimuleaz urm

Baza material a actului reflex este arcul reflex (fig. 2.9), material alctuit din cel pu in doi neuroni, unul senzitiv i unul alc motor. De obicei, ntre neu-ronul senzitiv i cel motor se neuinterpun i neuroni de asocia ie (intercalri). Impresia (intercal Impresia periferic nre-gistrat de receptori parcurge prelungirile periferic nre- gistrat periferice ale neuronului senzitiv aflat n ganglionul spinal, apoi trece prin prelungirea central a neuronului senzitiv, central care intr n substan a cenuie a coar-nelor posterioare, intr cenu coarunde se articuleaz cu un neuron de asocia ie i, prin articuleaz intermediul acestuia, cu neu-ronul motor din coarnele neuanterioare ale mduvei. Prin axonul neuronului motor se m transmite co-manda motorie la grupele musculare, care cointr n contrac ie. Trebuie re inut ns faptul c ex-cita ia intr ns c ex(fig. 6.30) produs n receptorul musculotendinos (R) se produs (R) transmite la mduva spinrii prin fibra aferent (a) care m spin aferent intr simultan n contact sinaptic cu cel pu in doi neuroni intr intercalri, dintre care unul obligatoriu inhibitor (N1) i intercal altul obli-gatoriu excitator (N2). Prin acest mecanism oblicon-comitent, motoneuronul M1, care inerveaz grupul coninerveaz muchilor extensori (s2), intr n inhibi ie, iar mu intr motoneuronul M2, care inerveaz grupul muchilor flexori inerveaz mu (s2), intr n excita ie, realizndu-se astfel ac iunea intr realiznduantagonist a grupelor musculare. Impul-sul produce antagonist Impuldeci concomitent o excita ie a flexorilor i o inhibi ie a extensorilor. Rolul cerebelului (creierul mic) este deosebit de important n activitatea muscular. Dac la un animal de muscular Dac experien se produc leziuni ale cerebelului, contrac iile lui musculare se realizeaz mai slab (aste-nie), muchii realizeaz (astemu i pierd tonusul (atonie) i micrile nu se mai execut mi execut orga-nizat, ci haotic (astezie). n urma acestor leziuni orgaapare o grav incoordonare muscular (ataxie grav muscular cerebeloas). cerebeloas

Fig. 2.9 Transmiterea impulsului nervos n cadrul unui act reflex, f1 i f2 reprezint fusurile neuro-musculare, iar e1 i e2, fibrele ner-voase aferente care conduc exci-ta ia motorie la cele dou grupe musculare antagoniste.

Executarea micrilor este posibil prin mi posibil intrarea n func ie a analizorilor, descriindu-se descriinduchiar n scoar a cerebral, i anume n cerebral circumvolu ia frontal ascendent frontal ascendent (prerolandic), existen a unor aa-zii centri (prerolandic a zi motori, deci analizori motorii (fig. 2.10). La om, prima observa ie a rolului motor al scoar ei cerebrale apar ine lui R. Doyle i dateaz din 1667. Acest autor a descris cazul dateaz unui accidentat cu o fractur a bazei craniului fractur cu nfundare, care a prezentat paralizii i tul-burri de sensibilitate ale membrelor tul-bur superior i inferior de partea opus; aceste opus tulburri au disprut dup opera ie, prin care tulbur disp dup a fost nlturat com-presiunea. Numeroi nl turat comNumero autori au studiat, n continuare, rela iile dintre scoar i motricitate, ajungndu-se s ajungndus se realizeze o hart a centrilor motori hart corticali. Schematic, se poate afirma c aceti centri c ace sunt aeza i ntr-o ordine rs-turnat, n a ntrr turnat treimea superioar a circumvolu iei se gsesc superioar g centrii membrului inferior i ai perineului, n treimea mijlocie se gsesc centrii membrului g supe-rior, abdomenului i toracelui, iar n supetreimea inferioar se gsesc centrii gtului i inferioar g laringelui.

Fig. 2.10 Fa a extern a emisferelor cere-brale. 1 centrul micrilor capului, muchilor cefii i gtului; 2 centrul micrilor membrelor infe-rioare; 3 centrul micrilor membrelor superioare; 4 centrul micrilor muchilor viscerocraniului, limbii i laringelui; 5 centrul senzitivomotor al muchilor urechii i pleoapei; 6 centrul receptor vizual; 7 centrul senzitiv auditiv; SS scizura Sylvius; SR scizura Rolando, SPO scizura perpendicular extern, F1, F2, F3 circumvolu ii frontale; P ,P2 circumvolu ii parietale; T1, T2, T3, circumvolu ii temporale; O1, O2, O3, circum-volu ii occipitale.

1. Sistemul piramidal. Clasic, se consider c incita ia motorie pleac din circumvolu ia prerolandic, n care se gsesc celulele Betz, consider pleac prerolandic g cilindracii acestor celule alctuind fasciculele piramidale. Fiecare fascicul piramidal, unul din partea dreapt i cellalt din partea cilindrac alc dreapt cel stng, strbate pr ile superioare ale encefalului i n bulb se mparte n cte dou fascicule secundare: fasciculul piramidal stng str p cte dou ncruciat i fasciculul piramidal direct Turck. ncruci Fasciculul piramidal ncruciat se ncrucieaz n bulb (de unde i numele lui) i descinde n cornul anterior al mduvei, de partea ncruci ncrucieaz m opus. Fasciculul piramidal aa-zis direct nu se ncrucieaz n bulb, ci n comisura alb a mduvei, deci el este, n fond, tot ncruciat. opus a ncrucieaz alb m ncruci Denumirea de fascicul piramidal direct provine de la faptul c nu se ncrucieaz n bulb, ci mai jos. Pe msur ce fasciculul descinde, c ncrucieaz msur numrul de fibre scade i dimensiunea, de asemenea. Fibrele terminale ale fasciculelor piramidale iau contact cu neuronii motori din num piramidale coarnele anterioare ale mduvei. m 2. Sistemul extrapiramidal. n afara sistemului piramidal, un rol la fel de important n desfurarea fenomenelor musculare revine i desf sistemului extrapiramidal, constituit din toate forma iunile de substan cenuie din interiorul creierului, cu excep ia talamusului. cenu Sistemul piramidal conduce impulsurile motorii care dirijeaz aa-zisele micri voluntare. Sistemul extrapiramidal este regulator al dirijeaz mi tonusului i al micrilor aa-zise involuntare i automate. El conduce adaptarea tonic a muchilor la diversele atitudini impuse de mi a tonic mu reac iile noastre n procesele de acomodare la condi iile lumii exterioare, comand anumite acte reflexe (nchiderea pleoapelor, comand ( degluti ia, mastica ia, mimica) i unele acte automatizate prin repetare (mersul pe jos, alergarea, mersul pe biciclet, aruncarea, alergarea, biciclet sritura etc). Sistemul extrapiramidal contribuie la men inerea armoniei motrice" (Rinbaud). Fibrele terminale ale sistemului extrapiramidal iau contact tot cu neuronii motori din coarnele anterioare ale mduvei. m 3. Buclele gama. n coarnele anterioare ale mduvei, n afara motoneuronilor alfa exist i al i neuroni motori, denumi i motoneuronii m exist gama, afla i n legtur cu fusurile neuromusculare prin aa numitele bucle gama (fig. 2.11). Prin contrac ia capetelor contractile, legtur a por iunea mijlocie receptoare a fusurilor neuromusculare este pus n tensiune i aceast stare este transmis motoneuronilor alfa pe pus aceast transmis cile sensibilit ii proprioceptive. Activitatea motoneuronilor gama i a buclelor gama contribuie astfel la mrirea reac-tivit ii sensibilit m reac-tivit motoneuronilor alfa. Buclele gama sunt interesate n toate activit ile motorii, fie ele tonice sau fazice. Motoneuronul gama, ca i buclele gama, sunt astfel activit influen ate de cile corticoreticulo-spinale (reticulobulbar, reticuloprotuberan ial), de cile striatocorticale i de cile c corticoreticulo(reticulobulbar ial c c cerebeloreticulospinale. Prin modificarea activit ii buclelor gama se asigur reglarea sensibilit ii la ntindere a fusurilor neuromusculare, deci se regleaz activit asigur sensibilit regleaz reflexul miostatic, care reprezint suportul tonusului postural (fig. 2.12). reprezint n micrile voluntare, activitatea gama precede totdeauna activitatea alfa (Granit, 1952). Sistemul piramidal ac ioneaz ntr-un mi alfa ioneaz ntrmoment asupra motoneuronului gama, ceea ce atrage o mrire a reactivit ii motoneuronului alfa i n alt moment ac ioneaz direct m reactivit ioneaz asupra motoneuronului alfa, producnd activitatea motorie. 4. Calea final comun (motoneuronul alfa). n neuronii motori ai coarnelor ante-rioare ale mduvei iau sfrit nu numai fibrele final comun antem sfr terminale ale sistemului piramidal i ale sistemului extrapiramidal, ci i cele ale fasciculului rubrospinal (din nucleii roii ai ro pedunculului cerebral), ale fasciculului cerebelos descendent (din cerebel), ale fasciculului vestibulospinal (din nucleii bulbului n legtur cu nervul vestibular al urechii) precum i alte fascicule. De aceea, neuronul motor al coarnelor anterioare sau motoneuronul legtur anterioare alfa a fost denumit de Sherrington calea final comun". final comun Motoneuronul alfa are un diametru de 100 mm. Att corpul lui, ct i dendritele, intr n contact sinaptic cu mii de termina ii axonice ct intr (fig. 2.13), sinapsele fiind de dou tipuri, fie excitatorii, fie inhibitorii. dou

Fig. 2.11 Schema func ional complex a buclei gama: motoneuron-gama; -motoneuron-alfa. NE corpul striat NR nucleu rou; D nucleu Deiters; FR forma iuni reticulare facilitatoare; FR- forma iuni reticu-lare inhibitoare. Liniile continui arat cile faci-litatoare. Liniile ntre-rupte arat cile inhibi-toare; 1 cale reticulo-protuberan ial; 2 cale reticulobulbar; 3 cale piramidal; 4, 5 i 6 ci opticoreticulare; 7 ci cerebelo-reticulocere-beloase; 8 cale cerebelorubric; 9 cale rubrospinal; 10 cale cerebrovestibular; 11 cale vestibulospinal; 12 cale cerebelo-cortico-cerebeloas; 13 cale striatocortical; 4 cale vestibulo-reticulospinal.

Fig. 2.12 Schema simplificat a circuitelor gama. motoneuron gama; motoneuron alfa; 1 fus neuromuscular; 2 bucl gama; 3 cale spinoreticular; 4 cale reticulocortical; 5 cale piramidal; 6 nerv rahidian; 7 cale extrapiramidal; 8 nerv rahidian i 9 placa motorie.

Fig. 2.13 Motoneuron spinal alfa acoperit de butoni sinaptici excitatori i inhibitori.

5. Modul de ac iune a plcilor motorii. n repaus, n plcile motorii, ca i n pl pl lungul traseelor nervoase, exist un poten ial de repaus. Suprafa a exist exterioar a plcii este electropozitiv fa de interiorul plcii, iar pe suprafa a exterioar pl electropozitiv pl membranei, acetilcolina se gsete sub form inactiv, legat de o protein. gse form inactiv legat protein Sub influen a influxului nervos, acetilcolina se elibereaz de legtura pe care o elibereaz leg are cu proteinele, ceea ce atrage o permeabilizare a membranei, o nou nou distribu ie a ionilor i, ca urmare, apari ia unei unde de negativitate i a contrac iei musculare. Dup trecerea influxului nervos, acetilcolina este inactivat de colinesteraz, Dup inactivat colinesteraz fiind descompus n colin i acid acetic. Sub influen a acetilazei, colina se descompus colin recombin cu acidul acetic, refcndu-se acetilcolina, care se leag iari de recombin refcnduleag iar protein, revenind la forma inactiv. Placa motorie, refcndu-i stratul dublu protein inactiv Placa refcndude ioni, revine la starea de repaus; excitat, declaneaz contrac ia muscular. excitat declan eaz muscular 6. Timpul de reac ie. Reac ia motorie, n urma unei impresii periferice care a fost recep ionat de scoar , mai are loc dect dup un anumit timp, care ionat dect dup poart numele de timp de reac ie i care variaz de la individ la individ. n poart variaz medie, se consider c timpul de reac ie este de 1/7 s pentru tact, 1/7 s pentru consider miros i 1/5 s pentru vedere. n tabelul urmtor se red succint nervii mai importan i care pornesc de la urm red plexu-rile nervoase, muchii pe care i inerveaz i micrile principale care plexumu inerveaz mi rezult din excitarea acestor muchi. rezult mu

Contrac ia muscular A doua for interioar care intervine n realizarea micrii, ca o reac ie caracteristic la stimulul impulsurilor nervoase motorii, este for a de contrac ie muscular. Tonusul muscular. Activitatea de baz, fr de care nici o alt activitate muscular nu ar fi posibil, se manifest sub forma tonusului muscular, adic acea stare special de semicontrac ie pe care muchiul o prezint i n repaus i care i conserv relieful". Mecanismul schematic al contrac iei musculare. Tonusul muscular confer muchiului proprietatea fundamental de a se contracta, ca urmare a impulsu-rilor nervoase. Rezultatul ntregii activit i nervoase n ceea ce privete mi-carea este contrac ia muscular. Toat diversitatea infinit a manifestrilor externe ale activit ii cerebrale poate fi privit, n ultim instan , ca un singur fenomen, acela al micrii musculare (Secenov). Vzut din acest punct de vedere, muchiul scheletal reprezint mijlocul prin care organismul reac- ioneaz fa de mediul ambiant extern" (J. V. Woodbury, 1960).

Unitatea motorie. Muchiul striat func ioneaz prin Mu ioneaz jocul coordonat al unit ilor motorii. O unitate unit motorie este ansamblul format de un motoneuron alfa din cornul anterior al mduvei i cele 120180 m 120 de fibre musculare, pe care le inerveaz inerveaz (Sherrington). La aceasta se adaug ntreaga re ea adaug vascular care irig ntreaga unitate motorie. vascular irig Numrul fibrelor musculare dependente de un Num motoneuron alfa variaz n raport cu grosimea variaz muchilor. La muchii mari, cum sunt fesierii, mu mu fiecare neuron motor inerveaz 165180 de fibre, inerveaz 165 pe cnd la muchii degetelor un neuron motor mu inerveaz mult mai pu ine fibre. inerveaz 1. Sec iunea fiziologic a muchiului. For a fiziologic mu muscular trebuie pus, n primul rnd, n raport muscular pus cu numrul fibrelor musculare. Cantitatea de fibre num mus-culare poate fi redat prin calcularea musredat suprafe ei sec iunii transversale a cor-pului cormuscular, acolo unde corpul muscular este cel mai dezvoltat. Din aceast cauz, sec iunea aceast cauz transversal a primit i denumirea de sec iune transversal fiziologic. Cunoscndu-se c un cm2 de sec iune fiziologic Cunoscnduc poate exercita la om o for de trac iune de 58 kg, 5 kg, s-a ajuns s se stabileasc, plecndu-se de la s stabileasc plecndustudiile clasice fcute de Strasser i Altechuler f asupra sec iunilor transversale, for a probabil de probabil trac- iune, exprimat n kilograme. Pentru o parte tracexprimat din muchii piciorului, aceast for ar fi, de mu aceast exemplu, cea redat n tabelul urmtor. redat urm

Muchii

Sec iunea transversa sl n cm2

For a n kg

Triceps sural Flexor comun al degetelor Flexor comun al halucelui Tibial posterior Peronier scurt Peronier lung Tibial anterior Extensor comun al degetelor Extensor propriu al halucelui

82 4 8 17,25 2,6 7 4 3,75 8

420 20 40 86,25 11,20 35 20 18,75 40

2. Lungimea fibrelor musculare. nl imea la care un muchi poate s ridice o anumit mu s anumit greutate este n raport direct cu lungimea fibrelor, posibilitatea de scurtare fiind propor ional cu acestea. Muchii cu fibre paralele i lungi au deci o amplitudine mai mare ional Mu de micare i sunt, de aceea, muchi de vitez, dar au o for mai mic. Muchii peniformi mi mu vitez mic Mu sunt muchi de for , deoarece un mare numr de fibre se prind pe tendon i din cauza mu num oblicit ii inser iilor acestora, for a lor de contrac ie este mai bine utilizat. S-a ncercat, de oblicit utilizat Saceea, s se determine travaliul muscular nmul indu-se greutatea deplasat cu dis-tan a s indudeplasat dis(nl imea) la care s-a fcut deplasarea, conform binecunoscutei formule: T = G x I s- f n care:T = travaliul; G = greutatea deplasat; I = nl imea atins. care:T deplasat atins Combinarea sec iunii fiziologice cu lungimea fibrelor. Deoarece determinarea for ei musculare cu ajutorul sec iunii fiziologice sau al lungimii fibrelor, luate izolat, nu d rezultate d concludente, s-a apelat la o formul care s cuprind ambele date. sformul s cuprind n aceast formul, for a muscular (F), exprimat n kgxm, este egal cu suprafa a aceast formul muscular exprimat kgx egal n cm3 a sec iunii fiziologice (SF) nmul it cu scurtarea (S) a fibrelor musculare n timpul it contrac iei, exprimat n metri i nmul i i cu 10: F = SF x S x 10 exprimat Iat, de exemplu, care este for a muscular a unora dintre flexorii i extensorii Iat muscular genunchiului, determinat de R. Fick cu ajutorul acestei formule (tabelul urmtor). determinat (tabelul urm

4. Greutatea uscat a corpului muscular. Pentru a se ob ine o valoare mai uscat apro-piat de dimensiunile reale (pe trei dimensiuni) ale muchilor, ale cror apro-piat mu c forme foarte neregulate nu permit calcularea matematic a volumului lor, s-a matematic sapelat la o alt solu ie, i anume la determinarea greut ii lor uscate. Pentru alt greut aceasta se izoleaz muchiul, se extirp, i se sec ioneaz tendoanele i se mu izoleaz extirp ioneaz deshidrateaz. Dup cum se tie, 7075% din esutul muscular este reprezentat deshidrateaz Dup 70 de ap, care trebuie eliminat din calcule. Greutatea uscat a corpului muscular ap eliminat Greutatea uscat ar reprezenta deci o valoare mai apropiat de dimensiunile-volumetrice apropiat dimensiunilefunc ionale, ale muchiului. Adugat celorlalte dou caracteristici morfomu Ad ugat dou morfofunc ionale, adic sec iunii fiziologice i lungimii fibrelor, greutatea uscat a adic uscat muchiului poate arunca asupra for ei musculare o lumin mai apropiat de mu lumin apropiat realitate. Tabelul urmtor red valorile pentru flexorii oldului (dup H. Schumacher). urm red (dup
Sec iunea fiziologic [cm2] 8,9 10,2 15,5 4,1 3,7 Total: Lungimea fibrelor [cm] 7,7 10,5 6,1 42,2 10,5 Greutatea uscat [g] 14,3 22,5 29,1 24,4 9,7 100

Denumirea

Psoas Iliac Drept anterior Croitor Tensor fascia lata

Sincronizarea ac iunilor musculare. n executarea unei micri nu inter-vine numai muchiul care execut mi intermu execut micarea (muchiul agonist), ci i alte grupe musculare. Trebuie deosebite urmtoarele grupe musculare mi (mu urm participante: 1. Motorul primar este muchiul sau grupul muscular care efectueaz micarea (agonistul). mu efectueaz mi 2. Antagonistul este muchiul sau grupul muscular care controleaz efectuarea continu i gradat a mu controleaz continu gradat micrii. De exemplu: dac se contract bicepsul brahial cu scopul de a se flecta antebra ul pe bra , n acelai mi exemplu: dac contract acela timp se contract i tricepsul brahial, care modereaz micarea (legea Sherrington). contract modereaz mi 3. Muchii de fixare sus in segmentul n pozi ia cea mai util i confer astfel for micrii. O aruncare, de Mu util confer mi exemplu, nu se poate executa numai cu muchii flexori ai antebra ului, ci i cu fixarea cotului i a umrului n mu um pozi ia cea mai convenabil. convenabil 4. Muchii neutralizatori sunt antagonitii care suprim micarea secunda-r a motorului principal. Ei intervin Mu antagoni suprim mi secundadup terminarea micrii. dup mi n afar de aceste grupe musculare mai intervine i un alt factor de mare importan , care complic ac iunile afar complic musculare. Mobilitatea nu se bazeaz pe contrac ii musculare izolate, ci pe o serie de ac iuni armonice Mobilitatea bazeaz sincronizate ale unui lan de grupe musculare. innd cont de participarea variat a tuturor grupelor musculare din punctul de vedere al momentului cont variat interven iei, al intensit ii de ac iune i al rolului jucat, W. P. Bowen a propus urmtoarea clasificare a intensit P. Bowen urm micrilor: mi 1. Micri de tensiune slab (scrisul, micri de fine e, micri de ndemnare). Mi slab mi mi 2. Micri de tensiune rapid (micri de for ). Mi rapid (mi 3. Micri balistice (aruncri, loviri etc). Mi (arunc 4. Micri de oscila ie (pendulri). Mi (pendul Dar ac iunea grupelor musculare nu este posibil fr participarea i a prghiilor osoase. posibil

2.5.3. For ele exterioare


For a gravita ional Reprezint cea mai important for exterioar, care ac ioneaz ional Reprezint important exterioar ioneaz asupra micrilor. De altfel, aproape toate celelalte for e exterioare care intervin n mi decursul micrilor eman sau decurg din for a gravita ional. mi eman ional n condi ii normale, for a gravita ional atrage continuu spre sol corpul i ional segmentele acestuia, care nu pot scpa ac iunii legilor gravita iei universale. n tot sc cursul evolu iei filogenetice a micrilor, for a gravita ional a fost unul din factorii mi ional importan i care au contribuit la desvrirea micrilor. S-ar putea afirma c desvr mi Sc micarea este o form rzvrtit a materiei vii fa de gravita ie, care tinde s tit mi form zvr s imobilizeze corpurile la sol. Greutatea corpului i greutatea segmentelor Dei sunt efecte ale gravita iei, nu trebuie confundate cu aceasta. Indife-rent care De Indifear fi pozi ia corpului, greutatea ac ioneaz totdeauna vertical, de sus n jos asupra ioneaz centrului de greutate al corpului sau segmentului. Valoarea acestei for e exterioare este legat de volumul, lungimea, densitatea legat seg-mentului care, se deplaseaz sau de numrul segmentelor angajate n micare. segdeplaseaz num mi Practic se poate considera deci c valoarea cu care intervine aceast for c aceast exterioar este legat de masa segmentului care se mic. exterioar legat mi Masa = volumul X densitatea

Presiunea atmosferic Indirect este tot o for de ac iune a for ei gravita ionale. Ea apas asupra corpului cu o intensitate variabil n raport direct cu viteza de deplasare. Asupra corpului ome-nesc ac ioneaz, n repaus, o presiune atmosferic de peste 20 000 kg. Calculul se poate face nmul ind presiunea barometric (P) cu densitatea mercurului (D) i suprafa a corpului omenesc (S), care este de aproximativ 2 m2 F = P (n cm) x D x S (n cm2) deci: F = 76 X 13,6 X 20 000 = 20 672 kg Presiunea atmosferic joac un rol deosebit de important n men inerea n contact a suprafe elor articulare. Exemplul clasic l ofer articula ia coxofemural, care are o suprafa (S) de 16 cm2. Cum cavitatea articular reprezint un spa iu virtual i este vid, presiunea atmosferic ac ioneaz asupra ei cu o valoare de 16,537 kg, deoarece: F = 76 X 13,6 X 16 = 16,537 kg.

Rezisten a mediului Exerci iile fizice se pot practica fie n aer liber, fie n ap. Segmentele corpului ap omenesc sau corpul omenesc n ntregime trebuie s nving rezis-ten a opus de s nving rezisopus acestea. n calculul rezisten ei intr urmtorii factori: intr urm R = K x S x V2 x sin n care R = rezisten a de nvins, exprimat n kilograme; exprimat K = coeficientul de rezisten stabilit n raport cu forma corpurilor i densitatea mediului; S = suprafa a celei mai mari sec iuni a corpului care se deplaseaz n mediu, deplaseaz considerat n raport cu axa de progresie; considerat V = viteza n metri pe secund; sin = sinusul unghiular de atac (), adic al secund ( adic unghiului de nclina ie pe orizontal. orizontal Pentru un om care se deplaseaz n aer, K = 0,079 (coeficientul rmne valabil pn deplaseaz 0,079 pn la o vitez de 42 m/sec), iar S = 0,75 m2. Se presupune c omul merge la pas cu o vitez m/sec), 0,75 c vitez de 1,5 m/sec, (deci 5,4 km/or) i unghiul de nclina ie a corpului pe orizontal vitez 1,5 m/sec, km/or orizontal este de 90 (deci = 90 sin = 1). Calculul rezisten ei ntmpinate din partea 90 90; din aerului ne arat c: arat R = 0,079 x 0,75 x 52 x 1 = 0,133 kg Dac omul are de nfruntat un vnt de 6 m/sec, (deci 21,6 km/or) va fi mpins Dac m/sec, km/or napoi: R = 0,079 x 0,75 x 62 x 1 = 2,133 kg iar dac are de nfruntat un uragan de 40 m/sec, (deci 114 km/or), poate fi ridicat dac m/sec, (deci km/or n aer. Pentru a face fa acestor situa ii, omul se apleac nainte, micornd astfel apleac mic unghiul de atac () i valorile sin i deci ale rezisten ei de nvins. (

Pentru un nottor, valorile formulei calculului rezisten ei se schimb. not schimb K = 73 (pentru apa de mare), iar S este variabil, n raport cu stilurile adoptate i cu corectitu-dinea execu iei, corectitufiind cuprins ntre 0,035 m2 i 0,14 m2. La un bun nottor de craul, care parcurge 100 m n 60 sec. (n mare), not ( mare), K = 73, S = 0,035 (ofer deci o suprafa minim), V = 1,66 m/sec, iar = 1 (corpul este ntins la orizontal). 73, 0,035 (ofer minim orizontal Deci: R = 73 x 0,35 x 1,66 m2 x 1 = 7,040 kg. Dac nottorul nu are o tehnic corect i ofer o suprafa mai mare, se presupune 0,10 m2, i n plus Dac not tehnic corect ofer lupt contra unui curent de 1,66 m/sec., pentru a putea s rmn pe loc mpotriva curentului trebuie s lupt m/sec., s mn s nving o rezisten de 20,155 kg: R = 73 x 0,10 x 1,662 x 1 = 20,155 kg. nving Concluzia practic ce se poate deduce din aceste calcule este c rezisten a mediului n care se practic practic c practic exerci iile fizice poate fi diminuat prin mico-rarea suprafe ei de sec iune (valoarea s) i a unghiului de atac (). diminuat mic ( Folosirea formulei pentru calcularea rezisten ei motiveaz i eficacitatea stilului de not fluture" motiveaz (papillon), fa de clasicul brasse". n clasicul stil brasse", for a de propulsie pe care o d lovitura de foarfec a membrelor inferioare este d foarfec mult sczut de mrimea suprafe elor frenatoare oferite de fe ele lor laterale, suprafe e care nsumate se ridic sc zut m ridic la aproximativ 0,14 m2. Aceste suprafe e nu se opun ns dect o jumtate din timp naintrii, deci vom m2. ns jum naint considera c ofer numai o valoare de 0,07 m2. Deci la un nottor, care nainteaz n ap de mare (K = 73) cu c ofer not nainteaz ap cu o vitez de 1 m/sec. (V = l2) rezult: vitez l2) rezult R = 73 x 0,07 x 12 x 1 = 5,11 kg. kg. Cum for a de propulsie pe care o d lovitura de foarfec a membrelor inferioare este de aproximativ 10 d foarfec kg, mai mult de jumtate este anulat de nsi rezisten a pe care membrele inferioare o opune la naintare, jum anulat ns nottorul nemaiputnd folosi dect 4,89 kg din for a de propulsie teoretic. Pentru a nainta cu o vitez de 1,5 not dec teoretic vitez m/sec, nottorul are nevoie de o for de propulsie de 11,49 kg, deoarece: not R = 73 X 0,07 X 1,52 x 1 = 11,49 kg Cele 1,49 kg suplimentare care depesc cele 10 kg oferite de membrele inferioare trebuie suplimentate dep suplimentate printr-un efort intensiv al bra elor, ceea ce a impus introducerea micrii de fluture" a membrelor superioare, printrmi membrelor deoarece la acea etap, vechiul regulament impunea men inerea micrii de foarfec a picioarelor. Ulterior, etap mi foarfec aceast ultim micare nemaifiind compatibil cu mrirea vitezei, s-a introdus stilul fluture" actual, cu aceast ultim mi compatibil m srenun- area la forfecarea membrelor inferioare. renun-

Iner ia Este for a care tinde s prelungeasc i s sus in o situa ie dat. Dato-rit s prelungeasc s in dat Dato-rit interven iei iner iei, un corp aflat n repaus tinde s rmn n repaus (iner ia de s mn imobilitate), iar un corp aflat n micare tinde s se deplaseze n continuare (legea mi s vitezei ctigate). c n momentul nceperii unei micri, for ele interioare trebuie s nving iner ia de mi s nving imobilitate i invers, n momentul terminrii unei micri, for ele interioare trebuie s termin mi s nving iner ia de micare ctigat. nving mi c tigat For a de reac ie a suprafe ei de sprijin Cnd corpul se gsete n aer, ca n plin sritur, for ele gravita ionale ac ioneaz g se plin ritur ioneaz n mod egal asupra tuturor segmentelor lui, pe care le trage n jos, dar cnd corpul se cnd afl sus inut pe o suprafa oarecare de sprijin, apare i o for de reac ie egal i de afl egal sens opus. Cnd corpul este imobil apare o for de reac ie static a suprafe ei de sprijin, static reac ia static (Rs) fiind egal cu greutatea static a corpului (Gs): static egal static Rs= Gs Cnd corpul se afl n micare, la greutatea lui adugndu-se i for a de iner ie, afl mi ad ugndudatorit interven iei accelera iei se dezvolt o for de reac ie dinamic a suprafe ei de datorit dezvolt dinamic sprijin. n cazul n care subiectul este mpins n sus spre vertical, ca n srituri, reac ia vertical s dinamic (Rd) va fi egal cu greutatea static a corpului (Gs) plus for a de iner ie (Fj): dinamic egal static Rd = Gs + Fi n cazul n care subiectul se las n jos spre vertical, ca ntr-o micare de genulas vertical ntr- mi genuflexie, reac ia dinamic (Rd) va fi egal cu greutatea static a corpului minus for a de dinamic egal static iner ie (Fj), deoarece accelera ia se ndreapt spre baza de sprijin: ndreapt Rd = Gs Fi

For a de frecare ntr-o serie de exerci ii fizice (schi, patinaj etc), corpul alunec pe suprafa a de sprijin, ceea ce atrage apari ia for ei de frecare (F), care este propor ional cu greutatea corpului (G) i coeficientul de frecare (K): F= G x K Coeficientul de frecare (K) este variabil, n func ie de caracteristicile de alunecare ale suprafe elor aflate n contact. Astfel, pentru schiurile care nu sunt unse cu cear i care alunec pe zpad K = 0,06, dar pentru cele unse cu cear, K = 0,02, deci este mult micorat. Rezisten ele exterioare diverse Sunt reprezentate de toate obiectele asupra crora intervine corpul ome-nesc (unelte de lucru, haltere, aparate, greut i de transportat, obiecte care se arunc etc.) i ac ioneaz asupra corpului din direc iile cele mai variate. Toate for ele exterioare care intervin n executarea micrilor trebuie nvinse de for e interioare. Acestea trebuie s fie egale sau superioare ca inten-sitate i s ac ioneze n direc ie identic, dar n sens invers cu for ele exte-rioare (legea repartizrii for elor).

2.5.4. Principii generale de anatomie func ional i biomecanic ional biomecanic


Anatomia func ional i biomecanica aparatului locomotor sunt disci-pline care fac parte din tiin ele ional disciexacte. Formularea trebuie ns n e-leas ntr-un sens mai larg dect n cazul celorlalte tiin e, corpul omenesc, ns leas ntrca orice organism viu, dispunnd de posibilit i complexe de comportare biomecanica i adaptare func ional, dispunnd posibilit ional posibilit i ce nu pot fi integral in-terpretate matematic, Totui, pentru studiul anatomofunc ional i biomecanic posibilit inTotu al diverselor micri sunt indispensabile unele jaloane cu aplicati-vitate mai larg, deci unele precizri cu mi aplicatilarg preciz caracter mai general, care pot fi ridicate, conven ional, la rangul de principii generale". Enun area acestora va uura munca celor interesa i de analiza micrilor din punct de vedere anatomofunc ional i biomecanic. mi 1. Orice micare ncepe fie prin stabilizarea n pozi ie favorabil, fie prin mobilizarea centrului de greutate principal mi favorabil al corpului. Exemplu: lovirea cu pumnul. Pentru a se putea realiza aceast micare, centrul de greutate se lovirea aceast mi stabilizeaz prin intrarea n ac iune a centurii musculare a trunchiului din imediata apropiere a centrului stabilizeaz de greutate principal al corpului. Un alt exemplu l constituie pornirea din ortostatism n, mers. Pentru a se putea nvinge iner ia static i pentru a putea face primul pas, centrul de greutate este mobilizat pe direc ia de static mobilizat deplasare. Trunchiul este aplecat nainte prin interven ia psoasului iliac i a muchilor abdominali. Celelalte mu micri prin care se realizeaz mersul ncep numai dup ce pro-iec ia centrului de greutate s-a deplasat nainte. mi realizeaz dup pros2. Pornind de la centura muscular a centrului de greutate, ac iunea mobilizatoare a segmentelor se realizeaz sub muscular realizeaz forma unei pete de ulei, de la centru spre periferie. Exemplu: din pozi ia stnd, ridicarea bra elor lateral. n acest caz, lan urile musculare intr n ac iune n urmtoarea ordine: centura muscular a trunchiului intr urm centura muscular stabilizeaz centrul de greutate principal; muchii centurii scapulare stabilizeaz centura la trunchi i ncep stabilizeaz mu stabilizeaz s o ridice; muchii abductori ai bra ului abduc bra ul; muchii extensori ai antebra ului men in mu mu antebra ul extins; muchii, extensori ai minii i degetelor men in mna i degetele extinse; muchii mu mu lombricali i interosoi men in degetele apropiate; muchiul adductor al policelui men ine policele lipit de interoso mu marginea radial a minii. radial 3. Cnd membrele superioare sau inferioare ac ioneaz ca lan uri cine-matice deschise, deci cu extremitatea ioneaz cineperiferic liber, muchii care intr n ac iune i iau punct fix de inser ie pe capetele lor centrale i ac ioneaz periferic liber mu intr ioneaz asupra segmentelor prin capetele lor periferice. Exemplu: din pozi ia stnd, ridica-rea bra elor oblic n sus. ridicaPentru realizarea acestei micri, muchii centurii scapulare i iau punct fix pe coloan i trag centura nuntru mi mu coloan i n sus; muchii abductori ai bra ului iau punct fix pe centura scapular i duc bra ele n abduc ie; muchii mu scapular mu extensori ai antebra ului iau punct fix pe bra i men in antebra ul n extensie; muchii extensori ai minii i ai mu degetelor iau punct fix pe antebra i men in extensia acestor ultime segmente.

4.

Cnd membrele superioare sau inferioare ac ioneaz ca lan uri cinema-tice, nchise, deci prin extremit ile lor ioneaz cinemaextremit periferice sunt sprijinite sau fixate pe o baz oarecare de sus inere, muchii care intr n ac iune i iau punct fix baz mu intr pe capetele lor periferice. Exemplu: din pozi ia stnd, ndoirea genunchilor. Pentru efectuarea acestui exerci iu, muchii extensori ai piciorului pe gamb (tricepsul sural, in special) i iau punct fix pe picior, pentru a mu gamb nu lsa gam-ba s se prbueasc pe picior; extensorii gambei pe coaps (cvadricepsul, n special) l gams pr bu easc coaps iau punct fix pe gamb, pentru a nu lsa coapsa s se prbueasc pe gamb; extensorii coapsei pe bazin gamb l s pr bu easc gamb (ischiogambierii, n special) i iau punct fix pe gamb, pentru a nu lsa bazinul s se pr-bueasc pe coaps. gamb l s pr bu easc coaps

5. Cnd membrele ac ioneaz ca lan uri cinematice deschise, grupele mus-culare agoniste se contract izotonic ioneaz muscontract micarea rezult prin apropierea capete-lor musculare de inser ie. Exemplu: lovirea mingii cu piciorul. Exerci iul mi rezult capeterezult din urmtoarele micri concomitente: flexia coapsei pe bazin, extensia gambei pe coaps rezult urm mi gambei coaps flexia dorsal a piciorului. Grupele musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor centrale i se contract dorsal capetele izotonic, apro-piindu-i capetele de inser ie. apro- piindu6. Cnd membrele ac ioneaz ca lan uri cinematice nchise, grupele muscu-lare agoniste se contract izotonic sau ioneaz muscucontract izometric succesiv sau sub ambele forme. Exemplu de contrac ie izotonic: din pozi ia atrnat, ndoirea izotonic bra elor. Exerci iul rezult din urmtoarele micri concomitente: flexia bra elor pe antebra e i adduc ia rezult urm mi bra elor. Grupele musculare agoniste iau punct fix pe capetele lor periferice i se contract izotonic, apropiindu contract i capetele de inser ie. Exemplu de contrac ie izometric: din pozi ia atrnat cu bra ele n-doite, ntinderea bra elor. Exerci iul izometric rezult din urmtoarele micri con-comitente: extensia bra elor pe antebra e i abduc ia bra elor. Grupele rezult urm mi conmusculare agoniste iau punct fix pe capetele lor periferice i se contract izometric, deprtndu-i capetele de contract dep rtnduinser ie. Exemplu de contrac ie succesiv: n alergarea de vitez, atacul solului cu piciorul i apoi extensia piciorului succesiv vitez pe gamb. n atacul solului, ante-piciorul ia contact cu solul, iar tricepsul sural, contractndu-se izometric, gamb antecontractnducontroleaz apropierea clciului de sol, n faza urmtoare, de extensie a piciorului pe gamb, antepiciorul controleaz c urm gamb continu s fie sprijinit pe sol, dar tricepsul sural se contract izotonic, apropiindu-i capetele de inser ie, pentru a continu contract apropiindufi posibil extensia i deci propulsia corpului nainte. posibil

7. Viteza de execu ie a micrilor este dependent de raportul invers propor ional dintre mi dependent intensitatea de ac iune a agonitilor i antagonitilor. Exemplu: din pozi ia stnd cu bra ele agoni antagoni lateral, cu palmele n sus, ndoirea coatelor la 90 (fig. 2.14a). 90 2.14a Pentru realizarea exerci iului intervin ca agoniti muchii flexori ai antebra ului pe bra (n agoni mu special brahialul anterior i bicepsul brahial), care se contract izotonic. Concomitent, intervin brahial), contract ns i muchii antagoniti, deci extensorii antebra ului pe bra (n special tricepsul brahial i ns mu antagoni anconeul), care se contract izometric. n lipsa ac iunii antagonitilor, micarea s-ar executa contract antagoni mi snecoordonat i brusc. Pentru realizarea rapid a exerci iului,, flexorii se contract puternic, iar extensorii cu o rapid contract intensitate mai sczut, n timp ce pentru realizarea nceat a micrii, flexorii se contract mai sc zut nceat mi contract pu in intens, iar extensorii opun o rezisten mai mare. Cu ct viteza de execu ie este mai mare, deci interven ia agonitilor este mai mare, cu att interven ia antagonitilor pe agoni antagoni parcursul amplitudinii de micare este mai mic. mi mic

Fig. 2.14 - Flexiunea coatelor la 90 din pozi ia stnd, cu membrele su-perioare ntinse , lateral, cu palmele n sus. a agonitii (B) i iau punctele fixe pe capetele centrale (c), se contract izotonic i ac ioneaz asupra capetelor periforice (p), n timp ce antagonitii (T) se contract izometric, controlnd micarea; 6 cnd se ajunge la 90, antagonitii (T) devin neutralizatori; c men inerea la vertical a antebra ului se realizeaz prin egalizarea intensit ii de travaliu static dintre fotii antagoniti i fotii agoniti, ce devin m-preun stabilizatori.

8. La sfritul micrii, muchii antagoniti se transform n muchi neutralizatori. Cu ct viteza de execu'ie este sfr mi mu antagoni transform mu mai mare, cu att interven ia antagonitilor la sfritul micrii este mai intens. Exemplu: ca i cel de la at antagoni sf mi intens principiul 7 (fig. 2.14 b). Cnd cotul ajunge la o flexie de 90 muchii extensori intensificndu-i ac iunea , 90 mu intensificnduopresc excursia antebra ului n aceast pozi ie. aceast 9. Men inerea pozi iei se realizeaz prin egalizarea intensit ii de ac iune a agonitilor i antagonitilor i intrarea realizeaz intensit agoni antagoni tuturor lan urilor musculare n condi- ii de travaliu static. Exemplu: ca la principiile 7 i 8 (fig. 2.14 c). condiAntebra ul ajuns n pozi ia de flexie la 90 pe bra este men inut la vertical prin ega-lizarea intensit ii de 90 vertical egaintensit ac iune a flexorilor i extensorilor antebra ului pe bra .

10. Folosirea ac iunii for elor exterioare (i n special a for elor gravita ionale) inverseaz rolul grupelor musculare. ( inverseaz Exemplu: din pozi ia stnd, ndoirea genunchilor. Exerci iul se realizeaz din urmtoarele micri con-comitente: realizeaz urm mi conflexia dorsal a gambelor pe picioare, flexia coapselor pe gambe i flexia bazinului pe coapse. Este de necrezut dorsal c exerci iul se reali-zeaz prin intrarea n ac iune a lan ului triplei flexii a membrelor inferioare. n realitate ns, reali- zeaz ns exerci iul este controlat i gradat de lan ul triplei exten-sii, deci de extensorii piciorului pe gamb, ai gambei pe extengamb coaps i ai coapsei pe bazin. To i aceti muchi se contract izometric i nu las segmentele membrelor coaps ace mu contract las inferioare s se prbueasc unele pe celelalte sub influen a for elor gravita ionale. Dei este vorba de o s pr bu easc De micare de tripl flexie, agonitii sunt deci reprezenta i de grupele musculare ale lan ului triplei extensii, iar mi tripl agoni flexorii devin antagoniti. antagoni 11. n unele situa ii, folosirea for elor exterioare (i n special a for elor gravita ionale) inverseaz rolul grupelor ( inverseaz musculare numai dup ce acestea au declanat micarea. Exemplu: din pozi ia stnd, aplecarea trunchiului dup declan mi nainte. Micarea este ini iat de muchii abdominali i de flexorii coapsei pe bazin, care ac ioneaz ca agoniti. Mi iat mu ioneaz agoni n aceast faz a exerci iului, mu-chii an urilor vertebrale i extensorii coapsei pe bazin ac ioneaz ca aceast faz mu ioneaz anta-goniti. Dup ce trunchiul a prsit pozi ia de echilibru, tinde sub ac i-unea for elor gravita ionale s anta- goni Dup p s se prbueasc nainte. pr bu easc Pentru ca mica-rea s se poat executa coordonat, controlul ei este preluat de muchii an urilor mi cas poat mu vertebrale i de extensorii coapsei pe bazin. Dei este vorba de o micare de flexie a trunchiului, dup ce De mi dup aceasta a fost ini iat de mu-chii flexori, care s-au contractat izotonic, ea este continuat i controlat de iat mu scontinuat controlat extensori, care se contract izometric. Un alt exemplu: din pozi ia stnd, aplecarea trunchiului napoi. contract Mecanismul este exact invers, micarea fiind ini iat de extensorii care se contract izotonic i apoi mi iat contract continuat de muchii abdominali i de psoas iliaci, care se contract izometric. continuat mu contract

12. n cadrul ac iunilor lan urilor cinematice nchise, prghiile osteoarticulare ac ioneaz, n general, ca prghii de sprijin, deci ca prghii de gradul I. Exemplu: comportarea prghiei articula iei cotului n pozi ia stnd pe mini. For a reprezentat de inser ia olecranian a tricepsului brahial se g-sete n afar. Sprijinul, reprezentat de contactul dintre extremit ile articulare numerale i radiocubitale, se gsete la mijloc. Rezisten a, repre-zentat de proiec ia centrului de greutate, cade la interior. Deci, FSR prghie de gradul I. 13. n cadrul ac iunilor lan urilor cinematice deschise, prghiile osteoarticulare ac ioneaz, n general, ca prghii de vitez, deci ca prghii de gradul al III-lea. Exemplu: comportarea aceleiai prghii a articula iei cotului la aruncarea greut ii. Prin flectarea excesiv a cotului, for a, reprezentat de inser ia olecranian a tricepsului brahial, este plasat ntre punctul de sprijin osos humerocubitoradial i ntre rezisten a reprezentat de greutatea de arun-cat i greutatea proprie a antebra ului i minii. Deci, SFR prghie de gradul al III-lea.

14. Perfec ionarea se atinge prin realizarea micrilor cu maximum de eficien , mi folosindu-se la minimum for ele interioare i la maximum for ele exterioare. Astfel folosinduAstfel interpretat, perfec ionarea exerci iilor fizice apare ca o form superioar a interpretat form superioar adaptbilitlii organismului omenesc la mediu. Exemplu: n alergare, pendularea adaptbilit nainte a gambei membrului inferior anterior. Dei micarea reprezint o extensie De mi reprezint incomplet a gambei pe coaps, ea nu se realizeaz prin intrarea n contrac ie incomplet coaps realizeaz izotonic a muchilor extensori, ci prin iner ie (ca un pendul), deci prin folosirea izotonic mu unei for e exterioare. Grupele musculare care intervin sunt reprezentate de muchii mu flexori ai gambei pe coaps, respectiv de muchii ischiogambieri, care la sfritul coaps mu sfr micrii se contract izometric, oprind pendularea gambei. Un alt exemplu l mi contract consti-tuie aruncarea mingii la handbal. Pentru ca for a cu care mingea este tras constitras la poart s fie ct mai mare, este fo-losit i traiectoria centrului de greu-tate al poart fo-losit greucorpului (fig. 2.15). De asemenea, aruncarea discului sau a ciocanului. For a exterioar folosit la exterioar folosit maximum n aceste exer-ci ii este for a centrifug. exercentrifug Binen eles c utilizarea la ma-ximum a for elor exterioare presu-pune o Bine c mapresucoroborare perfect a acestora cu for ele motorii interioare i se ba-zeaz, n ultim -zeaz perfect ba ultim instan , pe un grad nalt de dezvoltare a proceselor de coordonare. Cunoscnd bine aceste principii", orice antrenor, profesor de educa ie fizic, fizic recuperator sau specialist n ergometrie, cu un oarecare bagaj de cunotin e de cuno anatomie func ional i biomecanic, poate s treac la studiul diverselor micri ional biomecanic s treac mi care i in-tereseaz, n scopul perfec ionrii lor. in-tereseaz ion

Fig. 2.15 - Traiectoria centrului de greutate in aruncarea mingii la poarta din plonjon, la jocul de handbal.