Sunteți pe pagina 1din 3

NR. 109 / 05. 10.

2007
Asociaia Teddybr Grdinia Teddybr Str. oimretilor, nr.29, sect.1, Bucureti CUI: 19063492 Cont: RO94RNCB0086062052370001 B.C.R. - Grivia

Nr. crt.
1.

Tematica
Organizarea activitatii instructiv-educative pe anul scolar 2009-2010 : - repartizarea educatoarelor la grupe, tinand seama de - numirea secretarului Consiliului profesoral ; - alegerea cadrelor didactice care fac parte din Consiliul de administratie; - validarea raportului de activitate privind situatia inscrierilor copiilor si repartizarea lor pe grupe; - aprobarea componentei nominale a comisiilor din Gradinita Teddybar ; - validarea ofertei de discipline optionale pentru anul in curs; - dezbaterea si avizarea regulamentului intern al gradinitei ; - aprobarea graficului si al tematicii sedintelor pe semestrul I. - dezbaterea si aprobarea tematicii sedintelor comisiei metodice a gradinitei ; - dezbaterea si aprobarea planului de perfectionare metodica in interior si exterior. - Stabilirea si aprobarea strategiei pentru participarea la sesiuni de comunicari, echilibrului profesional ;

Responsabil
Personalul didactic

Data
02.09.2009

Director

Personalul didactic si didactic auxiliar

Director Membrii CP Chelcea Iuliana Ghinea Daniela

16.10.2009

2.

simpozioane, schimburi de experienta. - Prezentarea si dezbaterea lucrarii de specialitate Educatia copiilor cu CES de Ecaterina Vrasmas

13. 11 .2009

- Dezbaterea si aprobarea planurilor de masuri pentru organizarea activitatilor 3. extracurriculare in perioada sarbatorilor de iarna. - Dezbaterea si aprobarea programelor pentru serbarea de Craciun. 4 - Dezbaterea si aprobarea raportului de activitate al responsabilei comisiei metodice. - Formularea de aprecieri sintetice privind activitatea educatoarelor in vederea evaluarii partiale. Tudoroiu Ancuta 15.12. 2009 Moldoveanu Mihaela Membrii CP

Aprobat in sedinta Consiliului profesoralal din data de 02.09.2009 Presedinte

S-ar putea să vă placă și