Sunteți pe pagina 1din 67

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii - Republicare*)


Forma sintetic la data 19-ian-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 23-nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 ) (la data 13-nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 ) (la data 12-sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii


Art. 1
(la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare. Autorizaia de construire sau de desfiinare se emite la solicitarea deintorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren i/sau construcii - ori a altui act care confer dreptul de construire sau de desfiinare, n condiiile prezentei legi. (1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2)Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.

Art. 2
(1)Autorizaia de construire constituie actul de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia se asigur aplicarea msurilor prevzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea i funcionarea construciilor. (1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2)Autorizaia de construire se emite n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei tehnice - D.T., elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(21)Autorizaia de construire se emite dup parcurgerea urmtoarelor etape: a)emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, depus de solicitant; b)evaluarea iniial a investiiei i stabilirea necesitii evalurii efectelor acesteia asupra mediului de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului; c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice locale cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n situaia

n care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete necesitatea evalurii efectelor investiiei asupra mediului; d)emiterea avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; e)emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, dup caz; f)elaborarea documentaiei tehnice - D.T.; g)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice locale competente; h)emiterea autorizaiei de construire. (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (21)Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:
(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 1 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 2 din capitolul I, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

a)emiterea certificatului de urbanism; b)emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului; d)emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e)elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare documentaie tehnic - D.T.; f)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente; g)emiterea autorizaiei de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 261/2009 )
TIPURILE DE CONSTRUCII PROVIZORII prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) i h) din Lege pentru care autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice - D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutulcadru prevzut n anexa nr. 1 la Lege - mprejmuiri - mobilier PIESE SCRISE MEMORIU CUPRINZND DESCRIEREA SUMAR A LUCRRILOR REFERATE DE VERIFICARE PROIECT

UTILITI URBAN

Arhitectura supraDate faa geneconsrale truitdesfurat

Sistemul de acoperire (teras / arpant)

Numrul de niveluri / nlimea la streain

Principalele materiale utilizate

AmenaStrucjri tura exteInstasisterioare laiile mul circuaferente conslaii tructiv carosabile

Cerina Rezisten mecanic i stabilitate

Cerina - Sigurana n exploatare

Alimen- Alimen- AlimentCerina tare cu tare cu are cu - Secuap - energie gaze ritate la canaelecnatuincendiu lizare tric rale

A ta e te

1. Construcii i amenajri urbane pentru spaii publice-prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d) i h) din Lege -

urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement - piee i lucrri de amenajare spaii publice - copertine i pergole n spaii publice 2. Construcii pentru campinguri - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege - tabere de corturi, csue sau rulote - chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere - corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame - buctrii de var - grajduri (pentru animale mari) - hambare, fnare, ptule - magazii, oproane, garaje - spaii pentru activiti meteugreti 5. Construcii pentru anexe gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan - prevzute la art. 3 alin.(1) lit. h) din Lege - saivane, padocuri, adposturi i ocoale pentru animale, platforme furaje, - spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole - trguri i oboare periodice VERIFICATOR EXPERT7 NUME5) -

3. Construcii pentru mic comer stradal, expunere i afiaj - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege -

4. Construcii pentru anexe gospodreti - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege -

CERINA8)

SEMNTURA

REFERAT de verificare /RAPORT de expertiz tehnic titlu / nr. /data9) Beneficiar: Proiect nr.
2 10

1 6

)
5

SPECIFICAIE ) NUME EF PROIECT PROIECTAT DESENAT

SEMNTURA

Scara:

Titlu proiect:

Faza:

11

Data:4)

Titlu plana: 3)

Plana nr.

12

CONSILIUL JUDEEAN BISTRIA-NSUD ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. ...........din ...............20.... Arhitect-ef, .................... JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA ORAULUI NSUD ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. ...........din ..............20.... Arhitect-ef, ........................ JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. ...........din...............20.... Arhitect-ef, .................... JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA ORAULUI BUDACU DE JOS ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM Nr. ........... din ..............20.... Arhitect-ef,* CONSILIUL JUDEEAN BISTRIA-NSUD VIZAT SPRE NESCHIMBARE construire Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare Nr. ...........din ..............20.... Arhitect-ef, .................... JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA ORAULUI NSUD VIZAT SPRE NESCHIMBARE construire Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare Nr. ...........din ..............20.... Arhitect-ef, .................... JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA VIZAT SPRE NESCHIMBARE construire Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare Nr. ........... din .............. 20.... Arhitect-ef, ......................... JUDEUL BISTRIA-NSUD PRIMRIA COMUNEI BUDACU DE JOS VIZAT SPRE NESCHIMBARE construire Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare Nr. ........... din .............. 20.... Arhitect-ef, .................. Certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire/desfiinare i nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.

Dup primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaia de a se prezenta la autoritatea competent pentru protecia mediului n vederea evalurii iniiale a investiiei i stabilirii demarrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat. n urma evalurii iniiale a notificrii privind intenia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului.

n situaia n care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete efectuarea evalurii impactului asupra mediului i/sau a evalurii adecvate, solicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. | n situaia n care, dup emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renun la intenia de realizare a investiiei, acesta are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice competente. 1. Cerina A ...................................... 2. Cerina B ...................................... 3. Cerina C ...................................... 4. Cerina D ...................................... 5. Cerina E ...................................... 6. Cerina F ...................................... 7. Cerina Af ..................................... Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s respect, n cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii, autorizaia de construire i documentaia aferent vizat spre neschimbare. Construcii - existente, din care: -- desfiinate -- meninute - propuse TOTAL*) CORP........... nlimea la corni sau streain nlimea maxim a construciilor CORP........... Existente Propuse CORP........... Sistem constructiv Fundaii Acoperi (arpant/teras) Sistem de nclzire nvelitoare (material/culoare) Finisaj exterior (material/culoare) Tmplrie exterior (material/culoare) Nerespectarea ntocmai a documentaiei tehnice - D.T. vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i acordurilor obinute) constituie infraciune sau contravenie, dup caz, n temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat. | n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr. 50/1991 i cu respectarea CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... Suprafa construit Suprafa desfurat Suprafa util Suprafa locuibil / nr. cam

legislaiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire.

(3)Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii. (4)Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i fr documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate, pentru:
(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (4) din capitolul I a fost reglementat de Art. 56 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

a)lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora; a1)lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa de maximum 20% din suprafaa construit desfurat a cldirilor, cu condiia siturii acestora n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a monumentelor, dup caz; a2)lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative aparinnd domeniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare; a3)schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general PUG sau planului urbanistic zonal PUZ, aprobat, n vigoare;
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 261/2009 )

b)lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a funcionalitii acestora; c)lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice; d)lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -, necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri; e)organizarea de tabere de corturi.

Art. 3
Autorizaia de construire se elibereaz pentru:Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru: (la data 14-feb-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) a)lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11; a)lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11; (la data 14-feb-2009 Art. 3, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) b)lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite potrivit legii; b)lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, stabilite potrivit legii;

(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) c)lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind ci de comunicaie, inclusiv lucrri de art, reele i dotri tehnico-edilitare, lucrri hidrotehnice, amenajri de albii, lucrri de mbuntiri funciare, lucrri de instalaii de infrastructur, noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente; c)lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente; (la data 14-feb-2009 Art. 3, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) d)mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice; e)lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice, exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri de suprafa sau subterane; e)lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane; (la data 14-feb-2009 Art. 3, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) f)lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii execuiei lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate o dat cu acestea; f)lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (11); (la data 14-feb-2009 Art. 3, litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) g)organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote; h)lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataii lor agricole situate n extravilan; i)cimitire - noi i extinderi. (1)Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru: a)lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11;
(la data 23-nov-2009 Art. 3, alin. (1), litera A. din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

b)lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil - teren i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii de urbanism aprobate; c)lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;

d)mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice; e)lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa, subterane sau subacvatice; e)lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane;
(la data 11-oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 85/2011 )

f)lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (1) i (13); g)organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote; h)lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan; i)cimitire - noi i extinderi. (2)n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d), g) i h), autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice - D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1.
(la data 14-oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 261/2009 )

Art. 4
Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti sau de primari, dup cum urmeaz: a)de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru: 1.investiiile care se aprob de Guvern; 2.investiiile care se realizeaz n extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodreti ale exploataii lor agricole mai mari de 50 m2; 3.investiiile care se amplaseaz pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativteritoriale; 4.lucrri la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, aflate n teritoriul administrativ al judeului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii i Cultelor; b)de primarii municipiilor sau oraelor, pentru construciile i lucrrile de orice fel din intravilanul i extravilanul acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a); c)de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru: 1.investiiile care se amplaseaz pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele care se realizeaz n extravilan; 2.lucrri la construcii reprezentnd monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii i Cultelor; 3.lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibr optic, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitri de strzi; d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru toate categoriile de construcii i amenajri urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1 i 2 i la lit. c); e)de primarii comunelor, pentru locuine individuale i anexele gospodreti ale acestora, precum i cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeene, pentru celelalte construcii i lucrri executate n intravilanul localitilor, cu excepia celor prevzute la lit. a). Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum urmeaz:
(la data 23-nov-2009 Art. 4 din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

a)de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut: 1.pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale;
(la data 23-nov-2009 Art. 4, litera A., punctul 1. din capitolul I a fost reglementat de Art. 9 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

2.n extravilanul comunelor; 2.n extravilanul comunelor, cu excepia celor de la lit. f) pct. 3; (la data 19-mai-2005 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 119/2005 ) 2.n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate structuri de specialitate;
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

b)de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1; c)de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut: 1.pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele din extravilan; 2.la construcii reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii; 2.la construcii reprezentnd monumente istorice, clasate sau n procedur de clasare potrivit legii; (la data 19-mai-2005 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 119/2005 ) 2.la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

3.lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibr optic, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitri de strzi; (la data 19-mai-2005 Art. 4, litera C. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 119/2005 ) 3.lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibr optic, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n administrarea Primriei Municipiului Bucureti;
(la data 19-mar-2006 Art. 4, litera C., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 52/2006 )

d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c); d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente reelelor edilitare;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 119/2005 )

e)de primarii oraelor, pentru lucrrile care se execut:e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut: (la data 14-oct-2009 Art. 4, litera E. din capitolul I
modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

1.n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1; 2.la construciile reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4); 2.la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef al judeului;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 119/2005 )

f)de primarii comunelor, pentru lucrrile care se execut: 1.n intravilanul localitilor componente, n vederea realizrii de locuine individuale i a anexelor gospodreti ale acestora, precum i, cu avizul structurilor de

specialitate din cadrul consiliilor judeene, potrivit art. 45 alin. (3), n vederea executrii lucrrilor la celelalte categorii de construcii; 2.la construciile reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n intravilanul localitilor componente, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (3). (la data 06-dec-2004 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 122/2004 ) 2.la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (3) i cu avizul arhitectului-ef al judeului; (la data 19-mai-2005 Art. 4, litera F., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 119/2005 ) 3.n extravilanul comunelor pentru construcii reprezentnd anexe gospodreti i ale exploataiilor agricole, pn la 100 m2. (la data 19-mai-2005 Art. 4, litera F. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 8. din Legea 119/2005 ) 3.n extravilanul comunelor pentru construcii reprezentnd anexe gospodreti, pn la 100 m2; (la data 18-mai-2008 Art. 4, litera F., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 101/2008 ) 4.n extravilanul comunelor pentru construciile reprezentnd anexe gospodreti ale exploataiilor agricole, a cror suprafa construit desfurat este de maximum 5.000 m2. (la data 18-mai-2008 Art. 4, litera F. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 101/2008 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )

(2)Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limitele judeelor, respectiv ale municipiului Bucureti, n vederea armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate n unitile administrativteritoriale din aria lor de competen. (2)Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limitele judeului, respectiv ale municipiului Bucureti, n vederea armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea administraiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate n unitile administrativ-teritoriale din aria lor de competen.
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 9 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) produc efecte la data intrrii n vigoare a ultimei autorizaii de construire emise n condiiile prezentei legi. (4)Pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional, autorizaia de construire se elibereaz de ctre preedinii consiliilor judeene respective, n baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor. (la data 14-feb-2009 Art. 4 din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) *) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificrile ulterioare, pentru lucrrile prevzute la art. 4 alin. (4) investitorii sau proprietarii vor vira lunar ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. o sum echivalent cu o cot de 0,3% din cheltuielile pentru executarea acestora. (la data 14-feb-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I referinte de aplicare Art. VIII din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 261/2009 )

(5)Pentru lucrrile de foraje i prospeciuni submarine, precum i de construire a reelelor submarine de transport energetic i de comunicaii, amplasate n marea teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii Negre, dup caz, autorizaia de construire se emite de ctre autoritatea administraiei publice centrale competent. (la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Legea 261/2009 )
(la data 23-nov-2009 Art. 4, alin. (5) din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 11-oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 85/2011 )

Art. 5
(1)n vederea simplificrii procedurii de autorizare, emitentul autorizaiei are obligaia s organizeze structuri de specialitate, n vederea emiterii acordului unic, respectiv a obinerii, n numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizrii, pentru: a)racordarea la reelele de utiliti, n condiiile impuse de caracteristicile i de amplasamentul reelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; b)racordarea la reeaua cilor de comunicaii; c)prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei. (2)Pentru asigurarea funcionrii structurilor de specialitate, consiliile judeene i locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrri, n raport cu numrul de avize necesare, n condiiile legii. (3)n vederea organizrii structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic, prevzut la alin. (1), regiile i societile comerciale publice ori private care administreaz i/sau exploateaz utiliti urbane au obligaia desemnrii unui reprezentant cu drepturi depline. (la data 16-mai-2006 Art. 5 din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 52/2006 ) (1)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism i care privesc asigurarea, racordarea sau branarea, dup caz, la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i de amplasamentul reelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reeaua cilor de comunicaii, securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei, precum i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului se solicit i se obin de ctre investitor/solicitant de la autoritile competente n domeniu, naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritile prevzute la art. 4. (2)Avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism i obinute de ctre solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integrant din autorizaia de construire. (la data 14-feb-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (1)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n domeniu naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritile administraiei publice competente pentru: a)asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul reelelor de distribuie/transport energetic din zona de amplasament; b)racordarea la reeaua cilor de comunicaii; c)securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei; d)cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale. (2)Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului prevzute la art. 2 alin. (21) lit. b) i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii. (3)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i

devin

parte

integrant

din

autorizaia

de

construire.

(la data 14-oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 )

Art. 6
(la data 23-nov-2009 Art. 6 din capitolul I a fost reglementat de capitolul III, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii i stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului, precum i lista cuprinznd avizele i acordurile legale, necesare n vederea autorizrii. (1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii, care sunt informaii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite prin documentaia tehnic - D.T. n funcie de specificul amplasamentului, lista cuprinznd avizele i acordurile necesare n vederea autorizrii executrii lucrrilor de construcii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, cu privire la evaluarea iniial a investiiei i stabilirea necesitii evalurii efectelor acesteia asupra mediului n vederea obinerii actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului. (la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4: a)fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii; b)stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului; c)stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii; d)ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea autorizrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 261/2009 )

(11)Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, declaraia autoritii pentru protecia mediului, decizia etapei de ncadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000. (la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (11)Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 261/2009 )

(2)Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4, abilitate s autorizeze lucrrile de construcii, i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(la data 23-nov-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (4)n vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, ct i elementele care definesc scopul solicitrii. (4)n vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, n cazul n care legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc scopul solicitrii. (la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (4)n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc scopul solicitrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I a fost reglementat de Art. 19 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(5)Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii. (6)Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, i n vederea concesionrii de terenuri, a adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza "Studiu de fezabilitate" i pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate se efectueaz numai n baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancioneaz cu nulitatea actului. (6)Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii: a)n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii; b)n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii; c)pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009 )
1) Numele si prenumele solicitantului: - persoana fizica; sau - reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului n cadrul firmei. 2) Pentru persoana fizica: - se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. Pentru per (11) PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM F.1 Pag. 2 1. Numele si prenumele solicitantului: - persoana fizica sau - reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului n cadrul firmei. 2. Pentru persoana fizica - se completeaza cu date privind domiciliul acesteia; Pentru persoana juridica

3. Alte elemente de identificare n situatia n care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, pentru identific - fisa bunului imobil, sau - extras de Carte Funciara (pna la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele p urbanism pentru nstrainari, sau - elemente de reper, general cunoscute, sau - numarul de ordine si suprafata de teren nscrise n Registrul agricol, sau - plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior n zona, . 4. Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.); 4.1. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4.1.1. Lucrari de construire - se vor nscrie denumirea investitiei si se va specifica n care categorie se ncadreaza, conform enumerar a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de o b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, constructii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii; c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente; d) mprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; e) lucrari de foraje si excavari necesare n vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, b f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote; h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate n extravilan; i) cimitire - noi si extinderi. 4.1.2. Lucrari de desfiintare - se va nscrie denumirea constructiei I amenajarii si se va specifica n care categorie se ncadreaza, conf 4.2. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara - vnzari, cumparari, concesionari, cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc. 4.3. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. 4.4. Cereri n justitie. 4.5. Alte scopuri. (2) _ F.2 ROMNIA CONSILIUL JUDETEAN ............................................................ Arhitect-sef Nr. ................ din .............................. Doamnei/Domnului PRIMAR* ............................................................ Avnd n vedere cererea nr. ................ din .............................., pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de cons ........................................................................... cu domiciliul(2)/sediul n judetul .............................. municipiul/orasul/comun ............................................. sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl telefon/fax ............................................................ e-mail .............................. Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................. municipiul/orasul/comuna .................................... ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ............... bl ................ sc. ................ et. ............... (3) ......................................................................... n scopul (4) ....................................................................................................................................................... n conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, re 5 zile de la data nregistrarii prezentei. Anexam (3): ....................................................................................................................................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) L.S. (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului (4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism *) Se completeaza, dupa caz: - al municipiului ....................................... - al orasului ............................................. - al comunei ............................................ (3) _ F.3 ROMNIA JUDETUL .............................. PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI ............................................. Primar Nr. ................ din .............................. Catre, PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN Urmare adresei dvs. nr. ................ din .............................., referitoare la cererea nr. ................ din .............................. pentru ............................................................ cu domiciliul (2)/sediul n judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ........... sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl. ................sc. ................ et. .. ............................................................ e-mail ............................................................

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ............................................. municipiul/orasul/comuna ..................... sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl. ................sc. ................ et. .. sau identificat prin(3)................................... n scopul (4) ............................................................................................................... n urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul AVIZ (5) .............................................................................................................. Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF) (numele si prenumele, semnatura) (1) (5) Numele si prenumele solicitantului Se vor preciza elementele privind regimul (2) Adresa solicitantului juridic, economic si tehnic ale imobilului, (3) Date de identificare a imobilului rezultate din documentatiile de urbanism si de (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism amenajare a teritoriului aprobate, precum si din hotarrile consiliului local *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. (4) _ F.4 ROMNIA JUDETUL .............................. PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI ............................................. Primar Nr. ................ din .............................. Catre, CONSILIULUI JUDETEAN ............................................. Doamnei/Domnului Arhitect sef ........................................... Urmare cererii nregistrata cu nr. ................ din .............................., pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de cu domiciliul (2)/sediul n judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul ................... strada ............................................. nr. ................ bl. ................ sc. ................ et. ................ ap. ................ telefon/fax ..... ............................................................ Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................. municipiul/orasul/comuna .................................... ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl ................ sc. ................ et. .............. (3) ........................................................................... n scopul (4) ..................................................................................................................... n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, va rugam sa em judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei. PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului (4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. (5) _ F.5 ROMNIA CONSILIUL JUDETEAN ............................................. Arhitect sef Nr ................ din .............................. Doamnei/Domnului PRIMAR * ............................................. Urmare cererii dvs. nr. ................ din .............................., pentru emiterea avizului structurii de specialitate n vederea eliberarii c .............................................cu domiciliul (2)/sediul n judetul ..............................municipiul/orasul/comuna ............................ ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap ............................................................e-mail ............................................................ Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ..............................municipiul/orasul/comuna ..................................... ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap (3) ........................................................................................... Depusa pentru (4) .............................................................................................................. n urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul AVIZ (5) ...................................................................................................................................................... L.S. ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) (1) (5) Numele si prenumele solicitantului Se vor preciza conditiile si recomandarile (2) Adresa solicitantului privind regimul juridic, economic si tehnic ale (3) Date de identificare a imobilului imobilului, precum si elementele rezultate din (4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil. *) Se completeaza, dupa caz:

- al municipiului .............................. - al orasului .............................. - al comunei .............................. (61) _ F.6.1 Pag. 1 ROMNIA CONSILIUL JUDETEAN ............................................. Presedinte Nr ................ din CERTIFICAT DE URBANISM Nr ................ din .............................. Urmare cererii adresate de (1) .........................................................................................................cu domiciliul (2)/sediul n jud .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada .................... ................et ................ ap. ................ telefon/fax ............................................................e-mail ........................................ ..., n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se CERTIFICA: Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ..............................municipiul/orasul/comuna ..................................... ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap (3) ............................................................................ n temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarrea Consili ................ /......................, 1. REGIMUL JURIDIC ........................................................................................................................................................... 2. REGIMUL ECONOMIC ........................................................................................................................................................... (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului F.6.1. Pag. 2 3. REGIMUL TEHNIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4) pentru/ntruct: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI NSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii |_| PAC |_| PAD |_| POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si |_| canalizare infrastructura: |_| alimentare cu energie termica |_| alimentare cu apa |_| telefonizare |_| alimentare cu energie electrica |_| transport urban |_| gaze naturale |_| |_| salubritate Altele |_| c.2. Avize si acorduri privind: |_| securitatea la incendiu |_| protectia mediului
(4)

|_| protectia civila |_| sanatatea populatiei

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata n cerere F.6.1. Pag. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.2. Alte avize/acorduri: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.3. Studii de specialitate: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUT Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ............... luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERAL, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .............................. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. F.6.1 Pag. 4 (pag. 1) ROMNIA Judetul ......................... ............................ [autoritatea administratiei publice emitente*)] Nr. ........... din .................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr. .......... din ................... n scopul: ................................. ................................................. **) Ca urmarea Cererii adresate de1) ..................., cu domiciliul/sediul2) n judetul ................, municipiul/orasul/comuna .............., sa ................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., telefon/fax ........., e-mail ........., nregistrata la nr. ....... din ........ 20..., pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat n judetul .................., municipiul/orasul/comuna .............., satul ........., sectorul sc. ......, et. ......, ap. ......., sau identificat prin3) ................................; n temeiul reglementarilor Documentatiei de urba (62) _ F.6.2 Pag.1 ROMNIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr ................ din .............................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr ................ din .............................. Urmare cererii adresate de (1) ............................................................cu domiciliul(2)/sediul n judetul ..............................munici .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl .. telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ nregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se CERTIFICA: Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ............................................. municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ......... ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin (3)............................................................................ n temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarrea Consili ................ /..............., 1. REGIMUL JURIDIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 2. REGIMUL ECONOMIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului F.6.2 Pag.2 3. REGIMUL TEHNIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4) pentru/ntruct: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI NSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii |_| PAC |_| PAD |_| POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: |_| alimentare cu apa |_| alimentare cu energie electrica |_| gaze naturale |_| salubritate |_| canalizare |_| alimentare cu energie termica |_| telefonizare

PRESEDINTE, (numele si prenumele, semnatura) L.S.

|_| transport urban |_| Altele |_| c.2. Avize si acorduri privind: |_| securitatea la incendiu |_| protectia mediului |_| protectia civila |_| sanatatea populatiei (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata n cerere F.6.2 Pag.3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.1. Avizele I acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.2. Alte avize/acorduri: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.3. Studii de specialitate: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUT Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii. PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL, (numele si prenumele, semnatura) (numele sl prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. F.6.2 Pag. 4 n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..............................pna la data de .............................. Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmnd sa obtina, n conditiile legii, un alt certificat d PRIMAR GENERAL, (numele si prenumele, semnatura) L.S. SECRETAR GENERAL, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura)

Data prelungirii valabilitatii: ............................... Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ............................... din ............................... Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. (63) _ F.6.3 Pag. 1 ROMNIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ............... Primar Nr ................ din .............................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr ................ din .............................. Urmare cererii adresate de ............................................................cu domiciliul(2)/sediul n judetul ..............................municipiu .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl .. telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ nregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se CERTIFICA: Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................................municipiul/orasul/comuna ...................... ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap (3) ........................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... n temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarrea Consili /............... 1. REGIMUL JURIDIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 2. REGIMUL ECONOMIC ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Numele si prenumele solicitantului Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului F.6.3 Pag.2 3. REGIMUL TEHNIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4) pentru/ntruct: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI NSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii |_| PAC |_| PAD |_| POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: |_| alimentare cu apa |_| alimentare cu energie electrica |_| gaze naturale |_| salubritate |_| canalizare |_| alimentare cu energie termica |_| telefonizare |_| transport urban |_| Altele |_| c.2. Avize si acorduri privind: |_| securitatea la incendiu |_| protectia mediului |_| protectia civila |_| sanatatea populatiei (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata n cerere F.6.3 Pag. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.1. Avizele I acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 6.2. Alte avize/acorduri: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.3. Studii de specialitate: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUT Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii. PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din ................ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. F.6.3 Pag. 4 n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..............................pna la data de ............................... Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmnd sa obtina, n conditiile legii, un alt certificat d PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .............................. Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din ............................... Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. (64) _ F.6.4 Pag.1
(2)

(1)

ROMNIA JUDETUL .............................. PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI .............................................. Primar Nr ................ din .............................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr ................ din .............................. Urmare cererii adresate de ............................................................cu domiciliul(2)/sediul n judetul ..............................municipiu .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl .. telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ nregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se CERTIFICA: Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ............................................. municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ......... ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin (3) ...................................................................................................................................................................................... n temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarrea Consili /............... 1. REGIMUL JURIDIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 2. REGIMUL ECONOMIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului F.6.4 Pag. 2 3. REGIMUL TEHNIC ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4) pentru/ntruct: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI NSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii |_| PAC |_| PAD |_| POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c. 1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: |_| alimentare cu apa |_| alimentare cu energie electrica |_| gaze naturale |_| salubritate |_| canalizare |_| alimentare cu energie termica |_| telefonizare |_| transport urban |_| Altele |_| c.2. Avize si acorduri privind: |_| securitatea la incendiu |_| protectia mediului |_| protectia civila |_| sanatatea populatiei (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata n cerere F.6.4 Pag. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.2. Alte avize/acorduri: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... d.3. Studii de specialitate: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUT Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii.

SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. F.6.4 Pag. 4 n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..............................pna la data de .............................. Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmnd sa obtina, n conditiile legii, un alt certificat d PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) L.S. ARHITECT SEF* (numele si prenumele, semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .............................. Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. (7) _ F.7 Pag.1 Catre, Presedintele Consiliului judetean .............................. Primarul CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul (1) ...........................................................................cu domiciliul(2)/sediul n judetul ..............................municipiu .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl .. telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ................ din .............................. Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul ............................................. municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ......... ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin (3) ...................................................................................................................................................................................... Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ................ /............... din data de ...............pna la data de .............. Anexez, n original, certificatul de urbanism nr. ................ /................ SEMNATURA Data .............................. *) Se completeaza, dupa caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................................. - Primarul orasului ............................................. - Primarul comunei ............................................. (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului (81) _ F.8.1 - abrogat F.8.2 - abrogat F.8.3 - abrogat F.8.4 - abrogat F.8.5 - abrogat

PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S.

Art. 61
(1)Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului vor fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de construire. (2)n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s se amplaseze pe terenuri aflate n raza teritorial a mai multor uniti administrativteritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaz pentru ntreaga investiie.
(la data 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 7

(la data 23-nov-2009 Art. 7 din capitolul I a fost reglementat de Art. 77 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Autorizaia de construire se emite n cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, pe baza documentaiei depuse la autoritile prevzute la art. 4, care va cuprinde: a)certificatul de urbanism; b)dovada titlului asupra terenului i/sau construciilor;
(la data 09-nov-2006 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1362 din 09-nov-2006 )

c)proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii; d)avizele i acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e)dovada privind achitarea taxelor legale. (1)Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n copie, urmtoarele documente:
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de capitolul II, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 14 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

a)certificatul de urbanism; b)dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel; b)dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009 )

c)documentaia tehnic - D.T;


(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I a fost reglementat de Art. 21 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

d)avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; d)avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009 )

e)actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;


(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 261/2009 )

f)dovada privind achitarea taxelor legale. (la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) f)dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 261/2009 )

(11)Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii cererii.
(la data 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 101/2008 )

(12)Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice locale competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1) lit. a)-f). (12)Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 261/2009 )

(13)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care apar modificri pentru care este

necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2)Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii este extras din proiectul tehnic i se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor i al acordurilor cerute prin acesta, i se ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii. (2)Documentaia tehnic - D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(21)Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii "c) igien, sntate i mediu", potrivit legii. (22)n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului i naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul tehnic atestat pentru cerina esenial "c) igien, sntate i mediu" n raportul de verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu privire la aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (23)Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii "f) economie de energie i izolare termic", potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(3)n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea n scris a elementelor necesare n vederea completrii acesteia. (3)n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(31)Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i (3).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(4)Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie. (5)Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul tehnic. (6)Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7)Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni. (8)Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei. (9)O dat cu depunerea cererii de emitere a autorizaiei de construire solicitantul are obligaia s prezinte o declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c imobilul - teren i/sau construcii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instane judectoreti, n caz contrar documentaia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dup soluionarea definitiv n instan a litigiului. (9)Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii aparinnd exclusiv solicitantului. (la data 19-mai-2005 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 ) (9)Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii - aparinnd solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv acestuia. (la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 ) (9)Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii -, responsabilitatea aparinnd solicitantului.
(la data 12-dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 269/2011 )

(10)Prin excepie de la prevederile alin. (9), lucrrile de consolidare la cldirile multietajate ncadrate prin raport de expertiz tehnic n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16), chiar n situaia existenei unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti. (10)Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16). (la data 19-mai-2005 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 ) (10)Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(11)n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii. (12)Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16). (13)Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.

(14)Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a transcrierii actelor care confer dreptul de construire. (14)Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(15)n situaia n care n timpul execuiei lucrrilor, i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire, survin modificri de tem privind construcia autorizat, care conduc la necesitatea modificrii acesteia, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie, potrivit legii. Pentru obinerea noii autorizaii de construire solicitantul va depune o documentaie, elaborat cu condiia ncadrrii noilor propuneri n prevederile documentaiilor de urbanism aprobate i numai n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia iniial. Nu este necesar emiterea unui nou certificat de urbanism. (15)n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I a fost reglementat de Art. 67 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(151)Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou documentaie tehnic - D.T, elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid, dup caz:
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

a)emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial; b)reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial. (152)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre verificatori tehnici atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, potrivit legii. (152)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare.
(la data 14-oct-2009 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 sectiunea 2 din Norme (la data 23-nov-2009 sectiunea 1 din Norme Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, Metodologice din 2009 ) Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 75 din capitolul VI, Metodologice din 2009 )

(153)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(16)Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie de prim necesitate n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, inclusiv la construciile prevzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice abilitat, conform legii, urmnd ca documentaia legal necesar s fie definitivat pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor legale. (16)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n prim urgen obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, inclusiv la construciile prevzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competent potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaia tehnic necesar s fie definitivat pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor, acordurilor i actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului. (la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (16)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n cazul construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E s fie elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(161)Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol public.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(17)Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1.
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (17) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(18)Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii. (19)Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30 % din valoarea iniial a taxei de autorizare. (20)Instituiile abilitate prin lege s emit avize i acorduri n vederea autorizrii lucrrilor de construcii, altele dect cele prevzute la art. 5 alin. (1), au obligaia emiterii acestora n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei, dup caz, direct structurilor organizate de consiliile judeene i locale sau, dup caz, solicitantului. (20)Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii: a)s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice

necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina proprie de internet i prin afiare la sediu; b)s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )

(201)Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )

(21)Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autoritii administraiei publice locale emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz. (21)Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 261/2009 )

(22)n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public i privat, precum i fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat, potrivit legii. (23)Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului urmtoarele informaii: a)coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii; b)principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului; c)descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
1. Cerinta A 2. Cerinta B 3. Cerinta C 7. Cerinta Af Declar pe propria raspundere ca datele mentionate n prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect, cunoscnd prevederile Codului penal privind infractiunea de fals n declaratii, autorizatia de construire si documentatia aferenta, vizata spre neschimbare. Capitolul 1 - Tipuri de lucrari n conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911): |_| a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr. 50/1991; |_| b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentnd monumente istorice, stabilite potrivit legii; |_| c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele 4. Cerinta D 5. Cerinta E 6. Cerinta F

si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de mbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente; |_| d) mprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; |_| e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane; |_| f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare n vederea organizarii executarii lucrarilor, n conditiile prevazute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991; |_| g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote; |_| h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate n extravilan; |_| i) cimitire - noi si extinderi. |_| j) lucrari de desfiintare a constructiilor prevazute la lit. a)-h). Capitolul 2 - Categorii de constructii1): |_| constructii de locuinte |_| pentru sanatate |_| pentru asistenta sociala |_| pentru nvatamnt |_| pentru cultura |_| pentru turism |_| pentru culte |_| pentru administratie si finante |_| pentru comert |_| pentru servicii |_| pentru sport |_| pentru recreere |_| constructii agricole si zootehnice |_| constructii industriale |_| constructii pentru depozitare |_| constructii pentru transporturi |_| constructii pentru telecomunicatii |_| constructii energetice
1

|_| constructii hidrotehnice |_| constructii tehnico-edilitare |_| constructii pentru pompieri |_| constructii cu caracter special |_| constructii cu functiuni comasate |_| retele edilitare: D apa |_| canalizare |_| energie electrica |_| termice |_| gaze |_| telecomunicatii |_| amenajari exterioare: |_| amenajarea si consolidarea terenului |_| strazi, alei, platforme, parcaje, garaje |_| spatii libere si mobilier exterior |_| spatii verzi, mprejmuiri |_| constructii cu caracter provizoriu.

|_| constructii pentru institutii publice si servicii: |_| constructii pentru mbunatatiri funciare

)Se introduce "X" n caseta.

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele si constructiile a) Suprafata terenului ................ m2 b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .............................. c) Procentul de ocupare a terenului - POT2): existent ............ % propus ............. % d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ............. propus ............. e) Alinierea constructiilor: - Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ............. m. - Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ............ m fata de limita de proprietate din .............................; de ............ m fata de limita de proprietate din .............................; de ............ m fata de limita de proprietate din .............................. f) Numarul de corpuri de cladiri ............., din care: existente .............. desfiintate .............. mentinute ............. propuse .......... rezultate ......... g) Suprafete3): Constructii existente, din care: - desfiintate Suprafata construita Suprafata desfasurata Suprafata utila Suprafata locuibila/ nr. camere / /

- mentinute propuse TOTAL*) h) naltimea constructiilor propuse (n m):

/ / /

*) Totalul rezulta prin nsumarea suprafetelor nscrise la rubricile "mentinute" si "propuse".

CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP ............. naltimea la cornisa sau streasina naltimea maxima a constructiilor i) Numarul de niveluri: CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP ............. Existente Propuse j) Caracteristici constructive si aspect exterior: CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP ............. Sistem constructiv Fundatii Acoperis (sarpanta/terasa) Sistem de ncalzire nvelitoare (material/culoare) Finisaj exterior (material/culoare) Tmplarie exterior (material/culoare) k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: |_| principale (permanente) |_| de serviciu |_| sanatate |_| nvatamnt |_| cultura |_| hoteliere |_| culte |_| administrative si financiare |_| comert |_| alimentatie publica |_| servicii |_| sport |_| recreere |_| productie |_| depozitare l) Asigurarea utilitatilor urbane ) |_| apa |_| gaze naturale Alte utilitati: m) Garaje si parcaje1) |_| garaje |_| parcaje nr. de locuri ......... nr. de locuri ......... Suprafata construita desfasurata ............ m2 Suprafata construita desfasurata ............ m2 |_| canalizare |_| telefonie |_| |_| energie electrica |_| salubritate |_| |_| energie termica |_| transport urban |_|
1

|_| sezoniere (de vacanta) |_| de necesitate nr. de paturi ............ nr. de sali de clasa ........ nr. de locuri ............

|_| pentru nchiriere |_| de interventie nr. de consultatii ...... nr. de locuri ............

|_| sociale |_| de protocol nr. de proceduri ............ nr. de grupe ............

nr. de camere ............ nr. de locuri ............ nr. de locuri ............ nr. de personal .......... nr. de personal ................ nr. de locuri ............ nr. de personal ............ nr. de locuri ............ nr. de locuri ............ nr. de personal ............ nr. de personal ............ nr. de personal ............

n) Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil .......... m2; suprafata pietonala ......... m2 o) Spatii verzi1) |_| arbori taiati |_| arbori plantati numar ............ numar ............ |_| arbori mentinuti |_| spatii verzi numar ....... suprafata ......... m2

p) Modul de evacuare a deseurilor ......................................................... r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ................................ s) Masuri de protectie a mediului ............................................................ t) Alte caracteristici specifice .................................................................. PRECIZARI privind completarea formularului Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare 1) Numele si prenumele solicitantului: - persoana fizica; sau - reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum si a calitatii solicitantului n cadrul firmei. 2) Pentru persoana fizica se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. Pentru persoana juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei. 3) Se completeaza cu date extrase din Cartea funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz. 4) Se nscriu: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate. 5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, n functie de: - suprafata construita desfasurata a constructiilor; ori - valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei. 6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a proiectantului. 7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum si numarul certificatului de verificator. NOTA: - Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcap. 4.1. - Constructii si instalatii, n conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. - Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de santier, pct. 5.1.1. Lucrari de constructii, n conformitate cu Structura devizului general aprobata prin Hotarrea Guvernului nr. 28/2008. - Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale n vigoare, si se comunica solicitantului la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent. - Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plata - care se nregistreaza si n formular la pozitia 7. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRESEDINTE, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF) (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF *) (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR GENERAL, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF *) (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR,

(numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S. PRIMAR, (numele si prenumele, semnatura) L.S.

(numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura) SECRETAR, (numele si prenumele, semnatura) ARHITECT SEF (numele si prenumele, semnatura)

A. Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare -, mpreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie. Nerespectarea ntocmai a documentatiei - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, n temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata. n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(151) din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, n situatia n care n timpul executarii lucrarilor si numai n perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire. B. Titularul autorizatiei este obligat: 1. sa anunte data nceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea nstiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.17) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizatiei; 2. sa anunte data nceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea nstiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.18) la inspectoratul n constructii al judetului/municipiului Bucuresti, mpreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; 3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea nstiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.19) la inspectoratul n constructii al judetului/municipiului Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie; 4. sa pastreze pe santier - n perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia tehnica D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor; 5. n cazul n care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu; 6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale; 7. sa transporte la .................... (se completeaza de catre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase n urma executarii lucrarilor de constructii; 8. sa desfiinteze constructiile provizorii de sant (14) _ F.14 Pag. 1 Catre, Presedintele Consiliului judetean ............................................. Primarul *) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu domiciliul(2)/ sediul n judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ telefon/ fax ............................................................e-mail ............................................................ n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE nr. ................ din ..............................

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral ............................................................ n vederea executarii lucrarilor de ....................................................................................... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate n prezenta cerere sunt exacte. Anexez prezentei cereri: - Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din data de .............................. ; - Documentatia tehnica derivata din PAC/ PAD - dupa caz - prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate n baza Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din data de .............................., precum si lucrarile ramase de executat pna la finalizare; - Autorizatia de construire/ desfiintare nr. ................ din data de .............................., n original. SEMNATURA Data .............................. *) Se completeaza, dupa caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................................. - Primarul orasului ............................................. - Primarul comunei ............................................. (1) Numele si prenumele solicitantului (2) Adresa solicitantului (3) Date de identificare a imobilului (4) Se nscriu lucrarile ramase de executat pentru care se solicita prelungirea valabilitatii (15) _ F.15 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM

Stampila model pentru Consiliul judetean

Stampila model pentru Primarie municipiu

Stampila model pentru Primarie oras

Stampila model pentru Primarie comuna

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. (16) _ F.16 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Stampila model pentru Consiliul judetean

Stampila model pentru Primarie municipiu

Stampila model pentru Primarie oras

Stampila model pentru Primarie comuna

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. (17) _ F.17 Catre, PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN .............................. PRIMARUL*) ........................................................................... Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu domiciliul(2)/ sediul n judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ telefon/ fax ............................................................e-mail ............................................. titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor (3) .................................................................................................... n valoare de ............................................. lei. Aduc la cunostinta Ca la data de (4) ..............................ora ..............., vor ncepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral ............................................................ Semnatura, (5) Data .............................. L.S. PRECIZARI privind completarea formularului: *) Se completeaza, dupa caz: - Primarul general al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................................. - Primarul orasului ............................................. - Primarul comunei ............................................. (1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia) (2) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) (3) Se nscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de lucrari din autorizatie) (4) Data nceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile nainte (5) Se aplica sigiliul, n cazul persoanelor juridice NOTA: - Formularul pentru nstiintarea privind nceperea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza la autorizatia de construire/desfiintare n doua exemplare. - Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei nstiintari, cu numarul si data nregistrarii la emitent. (18) _ F.18 Catre, INSPECTORATUL N CONSTRUCTII AL JUDETULUI ............................................. Subsemnatul (1) ...........................................................................cu domiciliul(2)/ sediul n judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ telefon/ fax ............................................................e-mail ............................................. titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor (3) ......................................................................................... n valoare de ............................................. lei. Aduc la cunostinta Ca la data de (4) ..............................ora ..............., vor ncepe lucrarile de constructii autorizate

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral ............................................................ Anexez, n copie dovada achitarii cotei de 0, 1% din valoarea lucrarilor autorizate, n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata. Semnatura, (5) L.S. Data .............................. PRECIZARI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia) (2) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) (3) Se nscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de lucrari din autorizatie) (4) Data nceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile nainte (5) Se aplica sigiliul, n cazul persoanelor juridice NOTA: - Formularul pentru nstiintarea privind nceperea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza la autorizatia de construire/desfiintare n doua exemplare. - Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei nstiintari, cu numarul si data nregistrarii la Inspectoratul de Stat n Constructii. (19) _ F.19 Catre, INSPECTORATUL N CONSTRUCTII AL JUDETULUI ............................................. Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu domiciliul(2)/ sediul n judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ telefon/ fax ............................................................e-mail ............................................. titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor (3) .................................................................................... n valoare de ............................................. lei. Aduc la cunostinta Ca la data de (4) ..............................ora ..............., au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul .............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral ........................................................................... Semnatura, (5) L.S. Data .............................. PRECIZARI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia) (2) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) (3) Se nscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de lucrari din autorizatie) (4) nstiintarea finalizarii lucrarilor se va face o data cu convocarea comisiei de receptie. (5) Se aplica sigiliul, n cazul persoanelor juridice NOTA: - Formularul pentru nstiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate se anexeaza la autorizatia de construire/desfiintare n doua exemplare. - Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze un exemplar al acestei nstiintari pentru cartea tehnica a constructiei, cu numarul si data nregistrarii la Inspectoratul de Stat n Constructii.

Art. 8
(la data 23-nov-2009 Art. 8 din capitolul I a fost reglementat de Art. 20 din capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de suprafa i

subterane, precum i a oricror amenajri se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la autoritile prevzute la art. 4.
(la data 23-nov-2009 Art. 8, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 15 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11.
(la data 23-nov-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 15 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizaiei de desfiinare a lucrrilor/construciilor nu este necesar emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului ori a actului administrativ al acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 22. din Legea 261/2009 )

Art. 9
(la data 23-nov-2009 Art. 9 din capitolul I a fost reglementat de Art. 78 din capitolul VI, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 9 din capitolul I a fost reglementat de Art. 28 din capitolul II, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Proiectele pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i proiectele tehnice, pe baza crora se ntocmesc acestea, se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel:(1) Proiectele pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: (la data 14-feb-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 214/2008 )(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: (la data 14-oct-2009 Art. 9,
alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 )

a)de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor subterane; b)de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora; c)de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importan redus i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2)Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie. (3)Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii.

Art. 10
(la data 23-nov-2009 Art. 10 din capitolul I a fost reglementat de capitolul III, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 10 din capitolul I a fost reglementat de Art. 16 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda dup cum urmeaz: a)n ansamblurile de arhitectur, n rezervaiile de arhitectur i de urbanism, n cazul siturilor arheologice, al parcurilor i grdinilor monument istoric, cuprinse n listele aprobate potrivit legii, precum i n cazul lucrrilor de orice natur n zonele de protecie a monumentelor, solicitantul va obine avizul comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, potrivit competenelor specifice; a)n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de arhitectur i siturile arheologice,

solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform legii;
(la data 19-mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 52/2006 )

b)n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale;
(la data 23-nov-2009 Art. 10, litera B. din capitolul I a fost reglementat de Art. 75 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

c)n zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, n zonele de siguran i protecie ale amenajrilor hidrotehnice de interes public, precum i n alte arii protejate solicitantul va obine avizul Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
(la data 14-feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

d)n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform prevederilor legale; d1)n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare, n care s-a instituit un regim de restricie privind amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obine avizul direciei pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 18-mai-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 101/2008 )

e)n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul organismelor competente.

Art. 11
(1)Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten, caracteristicile iniiale ale construciilor sau aspectul arhitectural al acestora:(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor: (la data 14-feb-2009 Art. 11,
alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 63 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

a)reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora i materialele din care sunt executate; b)reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei; b)reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei, inclusiv n situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente istorice, n condiiile legii;
(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 117/2007 )

c)reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit; d)zugrveli i vopsitorii interioare; e)zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i culorile cldirilor; f)reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti;
(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera F. din capitolul I a fost reglementat de Art. 65 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

g)reparaii i nlocuiri la pardoseli;

h)reparaii i nlocuiri la finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin i la scri de acces, fr modificarea calitii i a aspectului elementelor constructive; h)reparaii i nlocuiri la finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i acoperiului, dac nu se schimb sistemul constructiv al acestuia - teras/arpant -, la trotuare, la ziduri de sprijin i la scri de acces, fr modificarea calitii i a aspectului elementelor constructive; (la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) h)lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

1.finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 2.trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces; 3.lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac nu se schimb sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant - la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs de clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 261/2009 )

i)lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente; j)lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau locale, dup caz; k)lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n afara zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvifere; l)lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului. m)lucrri de compartimentare provizorie nestructural.
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 25. din Legea 261/2009 )

(2)Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme, precum i fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice.
(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 64 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se execut la construciile menionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.
(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (3) din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 12
(1)Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii. (2)Prin introducerea aciunii autorizaia de construire sau de desfiinare se suspend de drept i, pe cale de consecin, instana va dispune oprirea lucrrilor pn la soluionarea n fond a cauzei. (2)O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.
(la data 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 )

CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcii


Art. 13

(la data 06-nov-2006 Art. 13 din capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1352 din 06-nov2006 )

(1)Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei.
(la data 23-nov-2009 Art. 13, alin. (1) din capitolul II a fost reglementat de Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
(la data 23-nov-2009 Art. 13, alin. (2) din capitolul II a fost reglementat de Art. 61 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale, urmrindu-se valorificarea superioar a potenialului terenului.

Art. 14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari.

Art. 15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitaie public, cu plata taxei de redeven stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii: a)pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora; b)pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine, potrivit legii; c)pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani; d)pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii; e)pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; f)pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, cu avizul comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, atunci cnd terenul se afl n zona de protecie a acestora. f)pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii.
(la data 19-mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 52/2006 )

Art. 16
(1)Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin public de ctre primarii unitilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei. (2)Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa i destinaia terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism, precum i taxa anual minimal de redeven. (3)Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4)Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile.

Art. 17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct s

asigure recuperarea n 25 de ani a preului de vnzare al terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur aferente.

Art. 18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele suprafee: a)n localitile urbane: 1.pn la 450 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj; 2.pn la 300 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente; 3.pn la 250 m2 pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente; 4.pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit potrivit documentaiilor de urbanism; b)n localitile rurale, pn la 1.000 m2 pentru o locuin.

Art. 19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de pn la 250 m2.

Art. 20
mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa definitiv.

Art. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii.

Art. 22
Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de urbanism i de natura construciei. (1)Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de urbanism i de natura construciei. (2)Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
(la data 14-feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 23
(1)Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2)Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3)Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.
(la data 19-sep-2005 Art. 23, alin. (3) din capitolul II a fost reglementat de Regulament din 2005 )

CAPITOLUL III: Rspunderi i sanciuni


Art. 24
(la data 23-nov-2009 Art. 24 din capitolul III a fost reglementat de Art. 73 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Constituie infraciuni urmtoarele fapte: a)executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b); b)continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control; b)continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit legii;

(la data 16-oct-2006 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 376/2006 )

c)ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dect cele certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9. d)refuzul emiterii certificatului de urbanism.
(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 26. din Legea 261/2009 )

(2)Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2)Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 261/2009 )

Art. 25
n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele de urmrire penal.

Art. 26
(la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de anexa 7 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de Art. 79 din capitolul VI, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de anexa 6 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de Art. 74 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni: a)executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor i executant;
(la data 25-oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1762 din 25-oct-2007 )

b)executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), de ctre investitor i executant; b)executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), precum i continuarea executrii lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant;
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

c)aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate; d)meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu; e)neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz; f)mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate; g)neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum i depirea termenului legal prevzut la art. 7 alin. (1); g)neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009 )

h)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora cu depirea termenului legal; h)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, ori eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legai, sau refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1); (la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) h)neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art. 6 alin. (2), precum i emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009 )

h1)neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la art. 7 alin. (1);


(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 28. din Legea 261/2009 )

i)emiterea de autorizaii de construire/desfiinare: - n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/desfiinare; - n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; - n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; - n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare; - n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege; j)neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3); k)nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii la controlul anterior; l)refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7); m)depirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor i acordurilor necesare n vederea autorizrii lucrrilor de construcii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2)Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend, dup cum urmeaz: - de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a); - de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f); - de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c); - de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) i e); - de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) i i); - de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) i k); - de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) i m); - de 10.000.000 lei, cele de la lit. g). (2)Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz:

1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a); 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f); 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevzute la lit. c); 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e); 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h) i i); 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k); 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevzute la lit. l) i m); de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g). (la data 19-mar-2006 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 52/2006 ) (2)Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz: - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f); - de 10.000 lei, cele prevzute la lit. c); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e); - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h1) i i); - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k); - de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l); de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g).
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 261/2009 )
AGENT CONSTATATOR ............................ (numele si prenumele) semnatura MARTOR ............................ (numele si prenumele) semnatura AGENT CONSTATATOR ............................ (numele si prenumele) semnatura MARTOR ............................ (numele si prenumele) semnatura CONTRAVENIENT ............................ (numele si prenumele) semnatura CONTRAVENIENT ............................ (numele si prenumele) semnatura

de de de de de de de

la la la la la la la

(3)Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului. (4)Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice. (5)Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (6)n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.
(la data 14-feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 27
(la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de anexa 8 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de Art. 76 din capitolul VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Organele de control ale consiliilor judeene i ale primriilor au obligaia de a urmri respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (1)Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei publice locale i judeene au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor

de

urmrire

penal,

dup

caz.

(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006 )

(2)Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor. (3)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h)-m), se constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (3)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h)-l), se constat i se sancioneaz de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(4)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale consiliului judeean, pentru faptele svrite pe teritoriul judeului respectiv, i, dup caz, de ctre cele ale municipiului Bucureti. (4)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii.
(la data 14-oct-2009 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 261/2009 )

(5)Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-teritoriale n a crei raz s-a svrit contravenia. (5)Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz s-a svrit contravenia.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006 )

(6)Contraveniile privind executarea sau desfiinarea construciilor fr autorizaii, prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) i e), pot fi constatate i de organele de poliie. Procesul-verbal de constatare a contraveniei se trimite de ndat autoritii administraiei publice pe teritoriul creia s-a svrit contravenia, care va aplica sanciunea potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
ANTIER N LUCRU vedere de ansamblu a obiectivului

Denumirea i adresa obiectivului ................................................................. Beneficiarul investiiei ................................ [denumirea firmei/numele i prenumele] Adresa: ....................................... Tel./Fax: .................E-mail: ............ Proiectant general ....................... [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ....................................... Tel./Fax: ..............E-mail: .............. Proiectant de structuri .......................... [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ....................................... Tel./Fax: ..............E-mail: .............. Proiectant de arhitectur ................ [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ........................................ Tel./Fax: ...............E-mail: .............. Proiectant de instalaii ........................... [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ........................................ Tel./Fax: ...............E-mail: ..............

Constructor - Antreprenor general ........................ [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ....................................... Tel./Fax: ..............E-mail: .............. Constructor pentru instalaii ............................ [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ....................................... Tel./Fax: ..............E-mail: ..............

Constructor pentru structur ........................ [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ........................................ Tel./Fax: ...............E-mail: .............. Constructor pentru nchideri/izolaii ..................................... [Denumirea firmei/Numele i prenumele] Adresa: ........................................ Tel./Fax: ...............E-mail: ..............

Autorizaie de construire/desfiinare Nr. ____ din data de ____________ Emis de......................................................................................... cu Nr. _____________________ din data de _________________________ Termenul de execuie a lucrrilor, prevzut n autorizaie ....................................... Data nceperii execuiei lucrrilor .............................................................. Data finalizrii lucrrilor ......................................................................

Art. 28
(1)O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei.
(la data 23-nov-2009 Art. 28, alin. (1) din capitolul III a fost reglementat de Art. 59 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor. (3)Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.

Art. 29
(la data 23-nov-2009 Art. 29 din capitolul III a fost reglementat de Art. 72 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 29 din capitolul III a fost reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege. (2)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare, dup caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic ori pe baza unor autorizaii nelegal emise. (3)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceast situaie organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii.

Art. 30
(la data 23-nov-2009 Art. 30 din capitolul III a fost reglementat de Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1 % din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult. (2)Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15 % pe zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.

(3)Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu recepia la terminarea lucrrilor.

Art. 301
(1)Investitorii sau proprietarii au obligaia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o cot n cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcii, cu corespondent n devizul general al obiectivului de investiii sau al lucrrii de intervenii, dup caz, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare, n toate situaiile n care se solicit emiterea autorizaiei de construire, indiferent de sursa de finanare i de forma de proprietate asupra imobilelor - teren i/sau construcii -, cu excepia lucrrilor la construciile de locuine individuale care nu se realizeaz de ctre dezvoltatori imobiliari. (2)Calculul i virarea sumelor prevzute la alin. (1) se fac ealonat, concomitent cu plata situaiilor de lucrri. (3)Prevederile art. 30 alin. (2) i (3) se aplic corespunztor i cotelor prevzute la alin. (1). (la data 14-feb-2009 Art. 30 din capitolul III completat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 261/2009 )

Art. 31
Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svririi faptei.

Art. 32
(1)n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz: a)ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei; b)desfiinarea construciilor realizate nelegal. (2)n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (1). (3)n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele vinovate. (4)n situaiile prevzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanei s dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun ca msur provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executrii lucrrilor. (4)n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanei s dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(la data 16-oct-2006 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 376/2006 )

(5)Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit.

Art. 33
(la data 09-feb-2009 Art. 33 din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 201/R din 09-feb2009 )

(1)Prin derogare de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, al judeelor, oraelor sau comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de ctre autoritatea administraiei publice locale competent, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (2)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, oreneti, municipale ori judeene, dup caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale, n condiiile legii. (1)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului vor putea fi

desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (1)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr emiterea unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(la data 14-oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparinnd domeniului public sau privat al statului.
(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (2) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(3)n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparinnd domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate fr autorizaie de construire.
(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (3) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(4)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (4) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

(5)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
(la data 16-oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 ) (la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (5) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 34
(la data 23-nov-2009 Art. 34 din capitolul III a fost reglementat de Art. 80 din capitolul VI, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public a judeului sau a municipiului Bucureti. (1)Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public a judeului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(2)n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile obinute, precum i piesele desenate.

(3)Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene, respectiv de Primria Municipiului Bucureti. (3)Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(4)Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti. (4)Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(5)Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare. (6)n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru. (6)n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru. (la data 19-mar-2006 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 52/2006 ) (6)n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor de execuie, se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti. (7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

Art. 35
(1)n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31. (2)mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale, n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2).
(la data 11-dec-2007 Art. 35, alin. (2) din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 2121 din 11-dec-2007 )

(2)mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia.

Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de construcii executate fr autorizaie pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(3)n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.**)

CAPITOLUL IV: Dispoziii finale i tranzitorii


Art. 36
(1)Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate s solicite emiterea autorizaiei de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de concesionare a terenului. (2)n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde valabilitatea.

Art. 37
(la data 27-feb-2007 Art. 37 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 176 din 27-feb2007 )

(1)Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au obligaia de a executa integral lucrrile pn la termenul prevzut n autorizaie. (2)Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor, n condiiile legii, emiterea autorizaiei de funcionare fiind condiionat de existena procesuluiverbal de recepie. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie i n situaia realizrii lucrrilor n regie proprie. (2)Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire.
(la data 19-mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 52/2006 )

(3)La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii. (4)O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote prevzute de lege. (5)Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de lege.

Art. 38
(1)Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2)n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia se afl construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n condiiile legii.

Art. 39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.

Art. 40
(1)n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alt destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor. (2)O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndete i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale. (3)Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa construit a locuinelor, a caselor de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz. (3)Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

Art. 41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit, n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire.

Art. 42
(la data 23-nov-2009 Art. 42 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii.
(la data 23-nov-2009 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Emiterea autorizaiei de construire n vederea executrii lucrrilor de intervenie pentru consolidarea construciilor cu destinaia de locuine, a monumentelor istorice nscrise n listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, precum i a lcaurilor de cult este scutit de taxa de autorizare. (2)Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie, este scutit de taxa de autorizare. (la data 14-feb-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (2)Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie, precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare.
(la data 14-oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 261/2009 )

Art. 43
Autorizarea construciilor cu caracter militar se face n condiiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului mpreun cu ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate. Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii: a)cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate, n baza unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei; b)aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele msuri prealabile lucrrilor de

construcie de drumuri de interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. (la data 05-ian-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 228/2008 ) Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii: a)cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate, n baza unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei;
(la data 23-nov-2009 Art. 43, litera A. din capitolul IV a fost reglementat de Art. 57 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

b)aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 43, litera B. din capitolul IV a fost reglementat de Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

Art. 431
(1)Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s se documenteze i s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice locale competente, naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului. (2)Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

Art. 432
(1)Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea administraiei publice locale competent pentru investiiile prevzute la art. 431 alin. (1). (2)nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii la cunotina publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii administraiei publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac acesta nu a produs efecte juridice. (3)Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil, rapid i corect.
(la data 14-feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 44
(1)n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice - norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. (2)Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii acestora.

Art. 45
(la data 23-nov-2009 Art. 45 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 82 din capitolul VI, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 45 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 10 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(1)n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru: a)avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor de urbanism; b)obinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare n vederea emiterii acordului unic;
(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

c)ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare; d)organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii. (11)Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 ) (la data 23-nov-2009 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV a fost reglementat de Art. 11, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )

(2)Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens. (3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz documentaiile depuse pentru certificatele de urbanism i autorizaiile de construire din competena de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (2) i ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz documentaiile depuse pentru certificatele de urbanism i autorizaiile de construire din competena de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (2) i ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora. (la data 19-mai-2005 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 ) (3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire din competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu au constituite nc structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 )

(31)Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) i f), preedinii consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate. (la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (31)Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 261/2009 )

(4)n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3). (5)Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz: a)ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti; b)ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor; c)ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2). (6)Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare supra- i subterane sunt obligai ca, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, s transmit administraiei publice judeene i a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. (6)Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane sunt obligai s transmit administraiei publice judeene i a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de Primria Municipiului Bucureti la dispoziie primriilor de sector. (la data 16-mai-2006 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. din Legea 52/2006 ) (6)Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane, sunt obligai s transmit autoritilor administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate reelele tehnico-edilitare.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Art. 46
Prin hotrre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministerial pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, prevzut la art. 10 alin. (1) lit. a) i la art. 15 lit. f).
(la data 19-mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 )

Art. 47
1.Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege.

Art. 471
Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
(la data 14-oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Art. 48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la nstrinrile i mprelile terenurilor

cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog. -*****) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin: - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr. 413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau abrogarea unor ordonane i ordonane de urgen ale Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001; - Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001; - Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002; - Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. **) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate. Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003. Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonana Guvernului nr. 2/2001. Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001.

ANEXA Nr. 1: CONINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construciiANEXA nr. 1: CONINUTUL-CADRU al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii (la data 14-oct-2009 anexa 1
modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, i este extras din proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor i al acordurilor cerute prin acesta.

Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism. Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru: - autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C; - autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.; - autorizarea executrii organizrii lucrrilor - D.T.O.E. Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru:


(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

- autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C.;


(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D.;


(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

- autorizarea executrii organizrii lucrrilor - P.O.E.


(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

n situaii cu totul excepionale, n funcie de complexitatea investiiei supuse autorizrii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentar, care s fie cuprinse n cadrul Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - P.A.C./P.A.D.
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C. SECIUNEA I: Piese scrise
1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu 2.1.Date generale: Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, fcndu-se referiri la: - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor; - clima i fenomenele naturale specifice; - geologia i seismicitatea; - categoria de importan a obiectivului. 2.2.Memorii pe specialiti Descrierea lucrrilor de: - arhitectur; - structur; - instalaii; - dotri i instalaii tehnologice, dup caz; - amenajri exterioare i sistematizare vertical. 2.3.Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare: - suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util; - nlimile cldirilor i numrul de niveluri; - volumul construciilor; - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4.Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare 2.5.Anexe la memoriu 2.5.1.Studiul geotehnic 2.5.2.Referatele de verificare a proiectului, n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii, ntocmite de verificatori atestai de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului i agreai de investitor. 2.5.2.Referatele de verificare a documentaiei tehnice - D.T., n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii, inclusiv n situaiile prevzute la art. 7 alin. (21) i (23) ntocmite de verificatori tehnici atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, alei de investitor.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.3.Fie tehnice necesare obinerii avizelor n vederea emiterii acordului unic din competena emitentului autorizaiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.4.Documentaiile specifice necesare pentru obinerea, prin grija emitentului autorizaiei, a avizelor i acordurilor privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.5.Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiiilor speciale de amplasament sau a funcionalitii investiiei, obinute n prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de Informaii, al altor organisme ale administraiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dup caz, conform reglementrilor legale n vigoare. 2.5.5.Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la infrastructura edilitar, dup caz, precum i avizele, acordurile i actele administrative specifice ale organismelor administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dup caz - Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile, Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Ministerului Sntii Publice, precum i ale Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de Informaii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementrilor legale n vigoare i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament i/sau a funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.5.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate - i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora -, pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dect cea a cldirilor nvecinate.

SECIUNEA II: Piese desenate


1.Planuri generale 1.1.Plan de ncadrare n teritoriu - plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie*), ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz 1.1.Plan de ncadrare n teritoriu - plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial
(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.1.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

1.2.Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei - plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:

- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare; - amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi; - cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); - denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie; - sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; - accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute. 1.2.Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei - plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor reprezenta: imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare; amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi; cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea); denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie; sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute; planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

1.3.Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. 2.Plane pe specialiti 2.1.Arhitectur Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz: - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor; - planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile; - seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -, care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate; - toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat; - n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent. 2.2.Structura 2.2.1.Planul fundaiilor Se redacteaz la scara 1:50 i va releva: - modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic; - msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate. 2.2.2.Detalii de fundaii

2.2.3.Proiect de structur complet Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri. 2.3.Instalaii 2.3.1.Schemele instalaiilor Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate. 2.4.Dotri i instalaii tehnologice n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta: 2.4.1.Desene de ansamblu 2.4.2.Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.

CAPITOLUL B: Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D. SECIUNEA I: Piese scrise
1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu 2.1.Date generale Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat: - scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice; - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; - menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva; - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai multor fotografii; - descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare. 2.2.Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obinute prin grija emitentului autorizaiei i cerute prin certificatul de urbanism.
(la data 14-oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul 6, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECIUNEA II: Piese desenate


1.Plan de ncadrare n teritoriu - plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz. 2.Plan de situaie a imobilelor plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: - parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism; - amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina; - modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor; - sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; - plantaiile existente i care se menin dup desfiinare. Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz. 3.Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. 4.Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate

Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente: - planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului; - principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz; - toate faadele. n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.

CAPITOLUL C: Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor P.O.E.CAPITOLUL C: Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. (la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38.
din Legea 261/2009 )

Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor - P.O.E. - este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie. n situaia n care acesta nu se prezint mpreun cu proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, se va obine o autorizaie de construire separat de cea pentru investiia propriu-zis. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:
(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:
(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECIUNEA I: Piese scrise


1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu Acesta va cuprinde: - descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale; - asigurarea i procurarea de materiale i echipamente; - asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului; - precizri cu privire la accese i mprejmuiri; - precizri privind protecia muncii. Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon, necesare n vederea obinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - P.A.C. sau P.A.D., dup caz. Acesta va cuprinde: - descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale; - asigurarea i procurarea de materiale i echipamente; - asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului; - precizri cu privire la accese i mprejmuiri;

precizri

privind

protecia

muncii.

(la data 14-oct-2009 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )

SECIUNEA II: Piese desenate


Plan general a)la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia; b)la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect. _____ *) Conform art. 3 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a nfiinat Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie, iar oficiile judeene de cadastru, geodezie i cartografie i al municipiului Bucureti s-au reorganizat n oficii de cadastru i publicitate imobiliar la nivelul fiecrui jude i n municipiul Bucureti. Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar a fost organizat i funcioneaz n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.
PIESE SCRISE MEMORIU CUPRINZND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR Amenajari exterioare circulatii carosabile REFERATE DE VERIFICARE PROIECT Cerinta Rezistenta si stabilitate AVIZE SI ACORDURI UTILITATI URBANE

AVIZE SPE

ArhitecTIPURI DE tura CONSTRUCTII Date supragene- fata rale construitadesfasurata

Sistemul de acoperire (terasa/ sarpanta)

Numarul de niveluri/ naltimea la streasina

Principalele materiale utilizate

Structura sistemul constructiv

Instalatiile aferente

Cerinta Siguranta n exploatare

Cerinta Securitate la incendiu

Alimentare cu apa canalizare

Alimentare cu energie electrica

Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu energie termica

Telefonizare/ Telecomunicatii

Prevet nirea Prosi tectia stincivigerea la incendiilor

1. Locuinte n mediul rural - cu regim de naltime P, P+1E - bucatarii de vara - grajduri (pt. animale mari) - hambare, fnare, patule - magazii, soproane, garaje - fntni, latrine uscate, fose vidanjabile, bazine * * * * * * * * # # * * # # # # #

2. Anexe gospodaresti * * * * * * * * * * * * # # * * * * * * * * * * # * * # # # # * # * # * # # # # -

vidanjabile - spatii pentru activitati mestesugaresti - rezervoare combustibil lichid/ gazos - mprejmuiri - saivane, padocuri, adaposturi animale, platforme furaje - mprejmuiri de pasuni - spatii de cazare temporara pe timpul campaniilor agricole - trguri si oboare periodice - constructii ocazionate de evenimente - tabere de corturi si rulote * * * * * * * * # # # * * # # # * -

* *

* *

* *

# #

3. Anexe ale exploatatiilor agricole

* *

* *

# #

* *

# #

4. Constructii provizorii cu utilizare temporara * # * # # * # # # # # -

5. Racorduri si bransamente la utilitati * * * * # # # # # # -

VERIFICATOR/ EXPERT 7)

NUME

5)

SEMNATURA CERINTA

8)

REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA 9) Beneficiar: Proiect nr. 10)


2)

1) 6)

SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

NUME
5)

SEMNATURA

Scara:

Titlu proiect:

Faza: P.A.C. Plansa nr.

Data:
4)

Titlu plansa:
3)

AGENT CONSTATATOR ............................ (numele si prenumele) semnatura MARTOR ............................ (numele si prenumele) semnatura AGENT CONSTATATOR ............................ (numele si prenumele) semnatura MARTOR ............................ (numele si prenumele) semnatura Consiliul judetean Primaria ............................................................

CONTRAVENIENT ............................ (numele si prenumele) semnatura

CONTRAVENIENT ............................ (numele si prenumele) semnatura

(autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ............................................................

(organul de control/ functia) L.S. ............................................................ (numele si prenumele) semnatura

ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii


1.Acord unic Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea i emiterea autorizaiei de construire/desfiinare, ntocmit n baza concluziilor i propunerilor rezultate ca urmare a examinrii i aprobrii documentaiilor tehnice depuse n vederea autorizrii, nsumnd condiiile i recomandrile formulate prin: a)avizele i acordurile pentru utiliti urbane privind racordarea obiectivului i a organizrii execuiei lucrrilor la reelele de utiliti urbane (ap/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaii, salubritate, transport urban); b)avizele i acordurile specifice privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei. Acordul unic se elaboreaz de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraiei publice locale, n condiiile prevederilor art. 5 alin. (1).
(la data 14-feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2.Autorizaia de construire/desfiinare Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale -, pe baza cruia se pot realiza lucrri de construcii. Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului. 3.Anexe gospodreti Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct. n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea. 4.Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole. 5.Avizare/aprobare Avizare - procedura de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnicoeconomici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa lucrrile. Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa lucrrile. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii. 6.Cldiri de importan redus Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni: a)cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora; b)cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale; c)dispensare comunale fr staionar; d)sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii potale i altele asemenea; e)cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m2 i cu deschideri pn la 6 m; f)hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o suprafa de pn la 200 m2 i deschideri pn la 6 m; g)dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea; h)construcii cu caracter provizoriu. 7.Construcii cu caracter provizoriu Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii adpostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i prin autorizaia de construire. De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii n care se autorizeaz construciile definitive. 8.Construcii speciale Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. 43. 9.Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situaia existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat. Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde: a)planurile de amenajare a teritoriului; b)planurile urbanistice; c)regulamentele locale de urbanism. Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului i urbanismului. 91.Documentaie tehnic - D.T. Documentaia tehnico-economic distinct prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup caz. Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se constituie parte integrant a Proiectului tehnic - P.Th., respectiv a Detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor acesteia, sub sanciunea nulitii autorizaiei de construire. Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege. Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i prin care se stabilesc

principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup caz. Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se dezvolt n proiectul tehnic - P.Th. i constituie parte integrant a acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor documentaiei tehnice - D.T, sub sanciunea nulitii autorizaiei de construire. Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

92.Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autoritile administraiei publice locale/judeene prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire. (la data 14-feb-2009 punctul 9. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritile administraiei publice locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

10.Drept de execuie a lucrrilor de construcii Dreptul real sau, dup caz, dreptul de crean privind imobilul, care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente, autorizaia de construire sau de desfiinare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atest dreptul de proprietate (precum contractul de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificatul de motenitor, actul administrativ de restituire, hotrre judectoreasc) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui contract de nchiriere se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i cu acordul expres al proprietarului de drept. Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente, autorizaia de construire/desfiinare: 1.dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: contract de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc); 2.drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i acordul expres al proprietarului de drept.
(la data 14-oct-2009 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

11.Firma Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identificare a unei instituii publice, societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint. 12.Instalaii aferente construciilor Totalitatea conductelor i echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat. Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
(la data 14-oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

13.Intravilanul localitii Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca

trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii. 14.Extravilanul localitii Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi. 15.mprejmuiri Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin planii specifice. 151.Locuri de joac i agrement Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie.
(la data 14-oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

16.Lucrri de construcii Operaiunile specifice prin care: - se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc.; - se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. 17.Lucrri de modificare Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea (total sau n parte) a acestora, privind: - modificarea planimetriei interioare sau exterioare; - modificarea volumetriei. n toate cazurile este necesar emiterea unei autorizaii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n parte a acestora. Lucrrile de modificare pot fi: a)lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal, lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a construciei; b)lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal, lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod semnificativ structura de rezisten a construciei i pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesar emiterea unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii.
(la data 14-oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

171.Lucrri de intervenie n prim urgen Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a instalaiilor aferente acestora, pentru: a)punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i siguran n exploatare; b)desfiinarea acestora.
(la data 14-feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

172.Lucrri de reabilitare Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de siguran i exploatare a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinelor eseniale de calitate prevzute de lege.
(la data 14-feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

18.Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue, confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului maxim. 19.Mobilier urban Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea. 191.Modificare de tem Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile i/sau capacitile funcionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i alte asemenea cerine, care au fundamentat elaborarea documentaiei tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

20.Parcelare Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate. 21.Proiect tehnic (P.Th.) Documentaia - piese scrise i desenate -, care cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii i pe baza creia se execut lucrrile autorizate. Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -, elaborat n condiiile legii, care dezvolt documentaia tehnic - D.T, cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, anexe la autorizaia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se execut lucrrile de construcii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

211.Detalii de execuie (D.E.) Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte scri grafice, n funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz soluiile tehnice de alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiii. Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre verificatori tehnici atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n vederea executrii lucrrilor de construcii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

22.Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, necesar emiterii autorizaiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) i se elaboreaz n condiiile prevederilor prezentei legi i n conformitate cu coninutul-cadru cuprins n anexa nr. 1.
(la data 14-feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

23.Recepia lucrrilor

Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certific finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie. Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se efectueaz att la lucrri noi, ct i la intervenii n timp asupra construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz: - recepia la terminarea lucrrilor; - recepia final. 24.Schimbare de destinaie n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. 25.Zone protejate Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a)zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebit; b)zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit. 26.NOT: Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991: - art. III din Legea nr. 453/2001: "- Art. III Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construciimontaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi."; - art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003: "(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere. - Art. III La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice."; - art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: "(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare." Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 933 din data de 13 octombrie 2004 *) n tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii", "Proiect de organizare a execuiei

lucrrilor" i "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare" se nlocuiete cu termenul "Documentaie tehnic D.T".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii abrevierile "PAC", "P.O.E." i "P.A.D." se nlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." i "D.T.A.D.".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie" se nlocuiete cu sintagma "oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se nlocuiete cu sintagma "verificator de proiecte".
(la data 14-oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )
Forma sintetic la data 19-ian-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.