Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENT FINANCIAR IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

1. Prezentarea general a institutiilor de nvtmnt preuniversitar Unittile de nvtmnt sunt conduse de ctre consiliile de administratie, n care directorul unittii de nvtmnt este presedinte. Directorul exercit conducerea executiv n conformitate cu responsabilittile si atributiile conferite de lege, cu hotrrile consiliilor locale si cu hotrrile consiliului de administratie. n activitatea de conducere, directorul este ajutat de directorul adjunct si se bazeaz pe consiliul profesoral. Componenta consiliului de administratie este urmtoarea: director, director adjunct, administratorul unittii de nvtmnt, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, cinci reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al printilor. La sedintele consiliului asist liderul de sindicat. Cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie au fost alesi de consiliul profesoral, iar reprezentantul consiliului local si cel al primarului au fost desemnati de aceste organisme. Dezbaterile, punctele de vedere ale tuturor participantilor si hotrrile consiliului de administratie se consemneaz n registrul de procese verbale al consiliului, care este nseriat. Activitatea de organizare si conducere a procesului instructiv-educativ al unittii de nvtmnt se desfsoar pe baza unui contract de management educational ncheiat pe o perioad de patru ani ntre directorul unittii de nvtmnt, pe de o parte, si Inspectoratul Scolar, pe de alt parte. Gradul de ndeplinire a prevederilor contractuale si calitatea actului managerial se evalueaz anual de o comisie de evaluare si audit managerial desemnat de Inspectoratul Scolar. Statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar se ntocmeste de ctre directorul adjunct, este nsusit de directorul unittii de nvtmnt, este avizat de consiliul de administratie si de ordonatorul de credite si este aprobat de Inspectoratul Scolar judetean. Statul de functii pentru personalul nedidactic se ntocmeste de directorul unittii, este avizat de consiliul de administratie si este aprobat de ordonatorul secundar de credite. Sursele de finantare ale unittilor de nvtmnt preuniversitar sunt:

bugetul local prin primrii bugetul de stat prin inspectoratele scolare surse poprii de finantare provenite din prestri servicii n cadrul atelierelor din scoal, nchirieri de spatii, cazare n internate proprii, nchirierea slilor de sport, etc. Unittile de nvtmnt preuniversitar, n spet colegiile si grupurile scolare economice, si conducactivitatea financiar-contabil, directorul unitii avnd si calitatea de ordonator tertiar de credite. Misiunile contabile sunt exercitate de contabilul-sef, ncadrat cu contract individual de munc pe durat nedeterminat; acesta se numeste administrator financiar de patrimoniu. De la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetrii si Tineretului, se asigur urmtoarele cheltuieli: organizarea tututor examenelor nationale, bacalaureat, teste nationale, a evalurilor si simulrilor; perfectionarea pregtirii profesionale a personalului didactic de predare si didactic auxiliar; burse pentru elevi aferente programului Bani de liceu. 2. Elaborarea si aprobarea bugetului n cadrul institutiilor de nvtmnt preuniversitar Bugetul de venituri si cheltuieli elaborate de ctre unittile de nvtmnt preuniversitar de stat se prezint att n faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si proiectelor bugetelor locale, ct si dup aprobarea bugetelor respective astfel: a) la inspectoratele scolare judetene se prezint bugetele de venituri si cheltuieli de ctre ordonatorii tertiari de credite directorii unittilor de nvtmnt, la care se anexeaz nota de fundamentare prin care se explic necesittile de finantare trecute n BVC; b) bugetul de venituri si cheltuieli se prezint ordonatorilor principali de credite pentru aprobare, respectiv primriei municipale, n condiiile legii, mpreun cu un raport n care se

arat, n mod documentat: elementele principale care au stat la baza determinrii cheltuielilor pe titluri, articole si alineate, msurile avute n vedere pentru nlturarea risipei si ntrirea disciplinei n utilizarea fondurilor publice. Dup aprobarea bugetului de stat si bugetului local, dup caz, ordonatorii tertiari de credite ntocmesc bugetele de venituri si cheltuieli, n forma definitiv, pe baza sumelor comunicate de consiliile locale si se prezint acestora spre aprobare n dublu exemplar si cuprind prevederile anuale de venituri si cheltuieli desfsurate pe trimestre. 3. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli Executia bugetului de venituri si cheltuieli la unittile de nvtmnt preuniversitar cuprinde operatiuni referitoare la: alocarea de la bugetul de stat a creditelor bugetare pentru finantarea proportional cu numrul de elevi; alocarea de la bugetele locale a creditelor bugetare pentru finantarea complementar; ncasarea veniturilor proprii pe subdiviziunile clasificatiei bugetare cu respectarea limitei si destinatiei stabilite prin buget. Pe baza bugetului aprobat, cu repartizarea pe trimestre, se solicit Ministerului Educatiei, Cercetrii si Tineretului, lunar, pn n ziua de 20 a lunii n curs, pe baza cererii, repartizarea necesarului de credite din bugetul de stat pentru asigurarea n luna urmtoare a finantrii proportionale n functie de numrul elevilor. Necesarul lunar de credite se stabileste la nivelul a 1 / 3 din prevederile trimestrului n curs. Repartizara creditelor bugetare se efectueaz de ctre M.E.C.T. cu dispozitie bugetar la nivelul capitolului de cheltuieli 57.01 nvtmnt, cu desfsurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice si anume: 02 Cheltuieli de personal, 20 Cheltuieli materiale si servicii. Repartizarea creditelor se efectueaz ntre 25 30 ale lunii n curs.

La primirea dispozitiei bugetare, unitatea trezoreriei statului nregistreaz creditele bugetare repartizate de ctre minister n contul unittii de nvtmnt care se desfsoar n conturi analitice pe titluri, corespunztor repartizrii creditelor bugetare. Unittile trezoreriei teritoriale comunic unittilor de nvtmnt primirea dispozitiilor bugetare privindrepartizarea creditelor bugetare de ctre minister, elibernd, de asemenea, extrase de cont. Unittile de nvtmnt ncaseaz veniturile proprii n numerar, prin casieria proprie de la persoane fizice si prin virament de ctre persoane juridice n contul deschis la trezoreria municipal. Operatiunile de ncasri prin casierie proprie se organizeaz potrivit dispozitiilor legale n vigoare si se efectueaz numai pe baz de documente legale aprobate de persoane n drept, care se nregistreaz cronologic n registrul de cas ca document de evident operativ a numerarului din casierie. ncasrile zilnice n numerar se depun de ctre casier n contul de la trezorerie n prima zi lucrtoare de la ncasare. 4. Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate n bugetul de venituri si cheltuieli Angajarea cheltuielilor se efectueaz de ctre ordonatorii de credite pe baz de documente legale (state de salarii, comenzi, contracte, etc.) vizate pentru controlul financiar preventiv propriu, ntocmite distinct pentru cheltuieli care se suport din finantarea proportional din bugetul de stat, bugetul local si din veniturile proprii, dup caz. n toate documentele de plat, vor fi nscrise, n mod obligatoriu, subdiviziunea clasificatiei din bugetele proprii n care se ncadreaz pltile respective, precum si disponibilittile de credite bugetare existente la data cnd se angajeaz o plat. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinatiei si a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare si impune parcurgerea mai multor faze

procedurale succesive, pentru fiecare alocatie bugetar, dup cum urmeaz: angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata. Angajarea reprezint asumarea obligatiei de ctre stat de a plti o anumit sum de bani furnizorilor diferitelor bunuri si servicii publice, obligatie care rezult dintr-un contract, hotrre judectoreasc, decizie ministerial sau orice alt act legal. Angajarea este fcut de ctre ordonatorii de credite principali (ministri) sau, n mod exceptional, de ctre ordonatorii secundari de credite, dar numai n limita stabilit n buget pentru actiunile sau obiectivele stabilite. Lichidarea este faza n care se constat realizarea serviciului n favoarea statului si se stabileste cuantumul pltii ce urmeaz a fi efectuat. Lichidarea are la baz documente justificative si furnizarea efectiv a bunurilor si/sau serviciilor contractate. Ordonantarea const n operatiunea de emitere, din partea unei institutii publice, a unei dispozitii sau ordin de plat a unei sume din alocatia bugetar n favoarea unui tert, furnizor de bunuri si/sau servicii publice sau creditor. Plata este operatiunea prin care se stinge obligatia statului fat de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori si const n achitarea efectiv de ctre institutia public a sumei datorate. Operatiunile specifice primelor trei faze (angajarea, lichidarea si ordonantarea) sunt efectuate, pe baza avizelor serviciilor operationale, de ctre conductorii institutiilor publice sau mandatarii acestora, denumiti si ordonatori de credite bugetare. Actele emise de ordonatorii principali sau secundari trebuie s poarte viza controlului financiar, pe baza acestora efectundu-se plti ce vor afecta resursele financiare ale statului. Plata este efectuat de ctre gestionarii banilor publici: contabili, casieri. 5. ncheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare ncheierea exercitiului bugetar este etapa urmtoare ncasrii si efecturii cheltuielilor pentru un an bugetar si const n ntocmirea unei dri de seam complete cu privire la modul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat. Angajarea reprezint asumarea obligatiei de ctre stat de a plti o anumit sum de bani

furnizorilor diferitelor bunuri si servicii publice, obligatie care rezult dintr-un contract, hotrre judectoreasc, decizie ministerial sau orice alt act legal. Angajarea este fcut de ctre ordonatorii de credite principali (ministri) sau, n mod exceptional, de ctre ordonatorii secundari de credite, dar numai n limita stabilit n buget pentru actiunile sau obiectivele stabilite. Lichidarea este faza n care se constat realizarea serviciului n favoarea statului si se stabileste cuantumul pltii ce urmeaz a fi efectuat. Lichidarea are la baz documente justificative si furnizarea efectiv a bunurilor si/sau serviciilor contractate. Ordonantarea const n operatiunea de emitere, din partea unei institutii publice, a unei dispozitii sau ordin de plat a unei sume din alocatia bugetar n favoarea unui tert, furnizor de bunuri si/sau servicii publice sau creditor. Plata este operatiunea prin care se stinge obligatia statului fat de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori si const n achitarea efectiv de ctre institutia public a sumei datorate. Operatiunile specifice primelor trei faze (angajarea, lichidarea si ordonantarea) sunt efectuate, pe baza avizelor serviciilor operationale, de ctre conductorii institutiilor publice sau mandatarii acestora, denumiti si ordonatori de credite bugetare. Actele emise de ordonatorii principali sau secundari trebuie s poarte viza controlului financiar, pe baza acestora efectundu-se plti ce vor afecta resursele financiare ale statului. Plata este efectuat de ctre gestionarii banilor publici: contabili, casieri. 5. ncheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare ncheierea exercitiului bugetar este etapa urmtoare ncasrii si efecturii cheltuielilor pentru un an bugetar si const n ntocmirea unei dri de seam complete cu privire la modul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat. Caracteristic acestei etape este ntocmirea contului de ncheiere a executiei bugetare, care permite determinarea rezultatelor executiei bugetare, adic raportul dintre venituri si cheltuieli. Contul de ncheiere a executiei bugetare este alctuit din totalitatea veniturilor realizate si a cheltuielilor efectuate si reflect rezultatul executiei bugetare, care poate fi un deficit sau un excedent bugetar.

Bibliografie: 1. Bibu, N., colectiv, - Managementul organizatiilor publice, editat prin programul LEDA, coordonat de Universitatea de Vest Timisoara, 1999-2002 2. Mosteanu, T., - Finante-buget, Editura Economic, Bucuresti, 2001 3. Morar, D., - Introducere n studiul finantelor publice, Editura Universittii din Oradea, 2004 4. Peres, I., - Control financiar si expertiz contabil, Editura Mirton, Timisoara, 2004 5. ar, Gh., - Control financiar si expertiz contabila, Editura Universitatii din Oradea, 2004 6. Hotarrea Guvernului nr. 2192/2004, publicata n Monitorul Oficial din 19.01.2005, partea I 7. Norme metodologice pentru finantarea si administrarea unitatilor de nvatamnt preuniversitar de stat

S-ar putea să vă placă și