Sunteți pe pagina 1din 8

CURS 1

MATLAB este un pachet de programe de nalt performan (limbaj orientat), dedicat calculului numeric i reprezentrilor grafice n domeniul tiin ei i ingineriei. El integreaz analiza numeric, calculul matriceal, procesarea semnalului i reprezentrile grafice, ntrun mediu uor de nv at i folosit, n care enun urile problemelor i rezolvrile acestora sunt exprimate n modul cel mai natural posibil, aa cum sunt scrise matematic, fr a fi necesar programarea tradi ional. Elementul de baz cu care opereaz MATLAB-ul este matricea (MATLAB=MATrix LABoratory). Cu acesta se pot rezolva probleme fr a fi necesar scrierea unui program ntr-un limbaj de programare. Dezvoltat de-a lungul mai multor ani, acum MATLAB-ul este un standard n mediile universitare, precum si n domeniile cercetrii i rezolvrii practice a problemelor legate de procesarea semnalelor, identificarea sistemelor, controlul statistic, prelucrarea datelor experimentale etc. Limbajul tiin ific MATLAB este caracterizat prin: - lucreaz cu un singur tip de obiect, matricea numeric rectangular cu elemente reale i complexe. n anumite situa ii apar semnifica ii speciale, matricele de mrime (1,1) sunt scalari, iar matricele cu o singur linie sau cu o singur coloan, sunt vectori. Opera iile i comenzile, n MATLAB, implicit accept ca operanzi, matrice; - nu exist instruc iuni de dimensionare i declarare. Stocarea acestor elemente se face automat, pn la limita memoriei disponibile pe respectivul PC - prin multitudinea de func ii matematice disponibile, limbajul permite o rezolvare mult mai uoar a problemelor de calcul numeric dect n limbajele de programare universale (PASCAL, C). Dintre resursele de calcul si reprezentare grafic ale MATLAB-ului se men ioneaz urmtoarele: 1. Opera ii matematice fundamentale O calcule cu matrice i tablouri;

CURS 1

O O O O O

operatori rela ionali i logici; func ii trigonometrice i hiperbolice, exponen iala, logaritmul etc; func iile speciale: Gamma, Bessel, Euler, eliptic etc.; calcule cu polinoame; aritmetic n virgul mobil IEEE (15 cifre zecimale n rezultat).

2. Algebr liniar i func ii matriceale O O O O O O analiza matriceal; ecua ii liniare; descompunerea n valori proprii i valori singulare; factorizarea QR; generarea matricelor; algoritmi pentru matrice rare.

3. Analiza datelor i transformatele Fourier O O O O 4. O O O corela ia, covarian a, diferen e finite; transformata Fourier rapid (FFT); media statistic, mediana i devia ia standard; interpolarea datelor. Analiz numeric neliniar ecua ii diferen iale; integrarea numeric; aproximarea trecerilor prin zero;
2

CURS 1

O 5. O O O O 6. O O O O

minimizarea. Programare structuri de control; citirea/scrierea din/n fiiere format ASCII sau binar; depanarea fiierelor program; crearea de interfe e grafice interactive (GUI). Reprezentarea graficelor 2D i 3D folosirea pixelilor, liniilor, poligoanelor pline, liniilor de contur; utilizarea diagramelor polare, de bare sau a histogramelor; reprezentarea n coordonate liniare, semilogaritmice si logaritmice; reprezentarea suprafe elor.

7. Vizualizarea graficelor O O O O 8. O O O controlul culorilor i a pozi iei sursei de lumin; vizualizri volumetrice; afiarea imaginilor; anima ie. Propriet i i resurse grafice crearea i manipularea figurilor; desenarea, scalarea, etichetarea i colorarea axelor; desenarea i manipularea liniilor i textului.

9. Utilizarea interfe ei grafice (Graphical User Interface - GUI)


3

CURS 1

O O

crearea de meniuri pentru bara superioar (pull-down) i meniuri icoan (pop-up); crearea de butoane selectabile prin apsare (push buttons), butoane radio (radio buttons), cutii de

dialog (check boxes) i cursoare liniare (sliders); O O cutii de dialog cu texte editabile sau fixe; utilizarea mouse-ului la detectarea unui eveniment sau a unei condi ii impuse, sau

pentru lansarea unei comenzi. 10. Suportul pentru imprimare O O O O imprimante alb-negru i color, nivelul 1 i nivelul 2 Post Script; familia de imprimante HP LaserJet; imprimante HP DeskJet, HP PaintJet; imprimante Epson cu 9 sau 24 pini.

11. Schimbul de documente O O O importul si exportul de fiiere n/din format ASCII, binar sau hexa; transmiterea de grafice n formatul standard META; compatibilitate cu formatul Clipboard.

Cea mai important caracteristic a MATLAB-ului este uurin a cu care poate fi extins. Prin aceasta, orice utilizator poate aduga propriile programe scrise n MATLAB la fiierele originale, dezvoltnd aplica ii specifice domeniului n care lucreaz. De asemenea, MATLAB-ul include aplica ii specifice, numite TOOLBOX-uri. Acestea sunt colec ii extinse de func ii MATLAB (fiiere M) care dezvolt mediul de programare de la o versiune la alta, pentru a rezolva probleme din domenii variate. Structural, MATLAB-ul este realizat sub forma unui nucleu de baz, cu interpretor propriu, n jurul cruia sunt construite toolbox-urile. Pn la aceast versiune, firma The MATH WORKS Inc. a pus n circula ie urmtoarele toolbox-uri:

CURS 1

1. SIGNAL PROCESSING - recomandat pentru procesarea semnalelor i analiza seriilor temporale; cuprinde urmtoarele grupe de func ii: 2. implementarea i proiectarea filtrelor analogice i digitale; analiza i estimarea spectrului; simularea rspunsului filtrelor; transformatele FFT, DCT etc.; modelare parametric; modulare i demodulare. IMAGE PROCESSING - este o colec ie de func ii avansate pentru procesarea imaginilor i a

semnalelor bidimensionale; cuprinde urmtoarele grupe de func ii: 3. proiectarea filtrelor 2-D si filtrarea semnalelor bidimensionale; reconstituirea i extragerea imaginilor; opera ii de colorare, geometrie i morfologie; transformri bidimensionale; analiza i statistica imaginilor. SYMBOLIC MATH - este un nucleu integrat, bazat pe pachetul software MAPLE V; cuprinde

urmtoarele grupe de func ii: calculul simbolic pentru rezolvarea problemelor de algebr liniar i a ecua iilor; simplificarea simbolic a expresiilor;

evaluarea simbolic a func iilor matematice speciale; 4. accesul la nucleul MAPLE, includerea librriilor i a pachetului de algebr liniar. NEURAL NETWORK - pentru proiectarea i simularea re elelor neurale; cuprinde urmtoarele
5

CURS 1

grupe de func ii: func ia de transfer sigmoid, liniar, limit l concurenjial; re ele asociative, cu punct de oprire, cu transformare de caracteristici, cu auto-organizare, Hopfied,

Kohonen, Widrow-Hoff; 5. arhitecturi cu estimri recurente, succesive; func ii pentru analiza grafic a rezultatelor; straturi, elemente i conexiuni nelimitate. STATISTICS - este o colec ie de func ii folosite pentru analiza, modelarea i simularea datelor

care con ine: analiza grafic interactiv (GUI); distribu iile beta, binomial, hi-ptrat, Poisson etc. ; generarea numerelor aleatoare; calcule de regresie, polinomiale i varian ; descrieri statistice; teste de ipotez; analiza interactiv a liniilor de contur.

6. SPLINE - aproximeaz i modeleaz datele prin intermediul func iilor interpolri polinomiale i func ii B-spline; construirea func iilor spline i operarea cu acestea; aproximarea curbelor l netezirea acestora; calculul derivatei, integratei i evaluarea func iilor.

7. CONTROL SYSTEM DESIGN - este utilizat pentru analiza i proiectarea sistemelor automate de control i con ine:
6

CURS 1

tehnici moderne si clasice; sisteme n timp continuu i n timp discret; spa iul strilor i func iile de transfer ale modelelor; interconectarea sistemelor; transformri ntre modele; rspunsul n frecven : Bode, Nyquist, Nichols, SVD; locul rdcinilor, plasarea polilor, LQG.

8. ROBUST CONTROL - este un instrument pentru sinteza sistemelor care trebuie s func ioneze n prezen a incertitudinii i con ine: 9. sinteza controlului optimal LQG/LTR; sinteza controlului optimal H 2 i H ; reducerea modelului la valori singulare; factorizarea spectral i construirea modelelor. SYSTEM IDENTIFICATION - este utilizat pentru procesarea semnalului n vederea modelrii

parametrice, a identificrii sistemelor i a analizei seriilor temporale. Abordeaz urmtoarele probleme: modelarea MA, AR, ARMA i Box-Jenkins; spa iul strilor i func iile de transfer ale modelelor; validarea modelului i a celei mai bune aproximri; selectarea automat sau manual a ordinului modelului; modelarea bazat pe procesarea semnalului;

CURS 1

analiza spectral.

10. -ANALYSIS AND SYNTHESIS. Este recomandat pentru n-sinteza i proiectarea sistemelor n prezen a incertitudinii prin:

-analiz i sintez;
sinteza H 2 i H ;

11. OPTIMISATION - este o colec ie de func ii utilizat pentru optimizarea liniar i neliniar; grupeaz probleme de: programare liniar i programare ptratic;

determinarea minimului si maximului; func ii neliniare rezolvate n sensul celor mai mici ptrate; optimizarea constrngerilor; rezolvarea ecua iilor neliniare; rezolvarea problemelor de minimax i semi-infinite; optimizarea multiobiectiv.