Sunteți pe pagina 1din 39

MONEDA-BANCI

SEMESTRUL I

TRUE/FALSE

1. Societatea in care traim este o societate monetara.

ANS: T

2. Moneda este o unitate de calcul care permite masurarea si cumpararea de bunuri, marfuri si
servicii eterogene, trecute, prezente sau viitoare.

ANS: T

3. Sistemul monetar al oricarei tari trebuie, in primul rand, sa se refere la paritatea monetara.

ANS: F

4. Lichiditatea sistemului bancar cuprinde lichiditatea cash, lichiditatea potentiala si depozitele


transferabile ale subiectilor nebancari la banci.

ANS: F

5. Oferta de moneda reprezinta cantitatea de mijloace de reglare a schimburilor, mijloace puse la


dispozitia subiectilor economici nebancari de catre sistemul bancar.

ANS: T

6. Echilibrul monetar poate fi definit ca fiind starea de identitate intre masa baneasca realmente
existenta in economie si cererea de bani.

ANS: T

7. Creditele acordate clientelei (persoane fizice) sunt operatiuni de pasiv.

ANS: F

8. Împrumuturile primite de banca de la banca centrala sunt operatiuni de pasiv.

ANS: T

9. Conturile de depozit ale clientilor sunt operatiuni de activ.

ANS: F

10. Pentru a putea functiona legal, orice societate bancara trebuie autorizata de Banca Nationala a
Romaniei.

ANS: T
11. Creditele care se acorda, de regula, prin banci, angajeaza fonduri care apartin bancii.

ANS: F

12. Consemnarea si transferabilitatea nu sunt trasaturi ale creditului.

ANS: F

13. Garantia personala este angajamentul luat de o terta persoana de a plati in cazul in care deb-
itorul nu vrea sa ramburseze creditul.

ANS: F

14. Dobanda este caracteristica esentiala a creditului.

ANS: T

15. Instrumentele finantarii economiei sunt creditele bancare si plasamentele.

ANS: T

16. Creditul ipotecar este creditul garantat cu proprietatea mobiliara.

ANS: F

17. Dobanda este pretul platit in schimbul punerii la dispozitia unui subiect economic a capitalului
necesar.

ANS: T

18. În economia de piata rata dobanzii se formeaza pe piata capitalurilor, in functie de raportul
dintre cererea si oferta de capital de imprumut.

ANS: T

19. Intermedierea financiara reprezinta o forma de finantare a economiei pe pietele financiare.

ANS: F

20. Politica monetara reprezinta un instrument de interventie globala asupra evolutiei economiei.

ANS: T

21. Ordinul de plata nu este revocabil pana la efectuarea platii.

ANS: F

22. Ordinul de plata este denumit si plata direct din cont sau plata din cont.
ANS: T

23. Cecul nu este un instrument de plata la vedere.

ANS: F

24. Acreditivul documentar reprezinta un instrument de plata utilizat in schimburile comerciale


nationale si internationale.

ANS: F

25. Incasso-ul documentar reprezinta o tehnica de plata in care bancile au rolul de gestionare a
documentelor.

ANS: T

26. Garantiile bancare pot fi emise direct de banca ordonatorului sau indirect, in cazul in care
banca ordonatorului deleaga o alta banca sa emita scrisoarea de garantie.

ANS: T

27. Riscurile in sistemul de plati sunt riscul de piata si riscul de tranzactie.

ANS: F

28. Politica monetara are ca prioritate asigurarea stabilitatii economice.

ANS: F

29. Sistemul rezervelor minime obligatorii consta in obligatia bancii care constituie depozite sa
consemneze in conturile sale deschise la banca de emisiune o suma dimensionata, de regula,
prin cote procentuale, aplicate la volumul creditelor acordate.

ANS: F

30. Actuala forma, instituita si reglementata, a integrarii europene are la baza cinci tratate fond-
atoare.

ANS: F

31. Veniturile din transfer sunt generate de operatiunile de repartitie, castiguri ale unora si pierderi
ale altora.

ANS: T

32. Sistemul activitatilor economice elementare, ca agregat al Sistemului de conturi nationale,


genereaza nomenclatorul operatiunilor.
ANS: T

33. Economisirea, ca sursa esentiala a finantarii, poate fi definita ca acea parte din venit necheltu-
ita pentru productie.

ANS: F

34. În finantarea directa a economiei institutiile financiare sunt intermediari care apropie nevoile
si capacitatile de finantare.

ANS: F

35. Bancile comerciale efectueaza operatiuni de decontare inter si intrabancare.

ANS: F

36. Bancile comerciale acorda credite clientilor sai pe termen scurt si mediu pentru procurarea
titlurilor de valori mobiliare.

ANS: F

37. Bancile comerciale acorda societatilor de leasing credite pe termen scurt pentru cumpararea de
active care fac obiectul contractelor de leasing.

ANS: F

38. Bancile comerciale acorda clientilor credite pe termen scurt pentru productia de export si ex-
portul de produse.

ANS: T

39. Bancile comerciale acorda clientilor credite pe termen mediu si lung pentru importul de
bunuri si servicii.

ANS: F

40. Bancile comerciale acorda clientilor credite pe termen scurt pentru modernizarea si dezvol-
tarea capacitatilor de productie.

ANS: F

41. Norma lui Cook reprezinta o inovatie la nivel international in domeniul reglementarilor
prudentiale, fiind exprimata prin raportul minimal dintre fondurile proprii ale bancii si activele
financiare ale acesteia.

ANS: F

42. Avalizarea efectelor de comert poate fi facuta de tragator, dar nu si de tras.


ANS: F

43. Operatiunile comerciale si de comision sunt operatiuni pasive ale bancilor comerciale.

ANS: F

44. Un caz particular de incasso documentar il reprezinta incasso-ul simplu.

ANS: T

45. Garantiile bancare pot fi emise numai direct de catre banca ordonatorului.

ANS: F

46. Cardul este o tehnica de plata presupunand trei participanti: emitentul, detinatorul, comercian-
tul.

ANS: F

47. Cambia este un titlu de credit nenegociabil si in acelasi timp un instrument de plata.

ANS: F

48. Biletul la ordin presupune doi participanti: beneficiarul si platitorul.

ANS: T

49. Cambia este transmisibila prin girarea sau andosare, girul fiind facut chiar in interesul trasului,
al tragatorului sau al oricarui alt obligat, acestia putand sa gireze din nou cambia.

ANS: T

50. Modalitatile de plata sunt: plati in numerar; plati prin virament.

ANS: T

51. Emisiunea baneasca este o operatiune activa a Bancii Centrale.

ANS: F

52. Creditele de orice fel acordate persoanelor fizice si juridice constituie operatiuni active ale
bancilor comerciale.

ANS: T

53. Plasamentele pe piata interbancara constituie operatiune pasiva a bancilor comerciale.

ANS: F
54. Tratatul de la Roma din 1992 a adoptat in mod expres denumirea de Uniunea Europeana, in
loc de Piata Comuna.

ANS: F

55. Masa monetara este constituita din cantitatea de moneda detinuta de subiectii economici fin-
anciari, in cadrul acesteia delimitandu-se agregatele monetare.

ANS: F

56. Viteza de circulatie a monedei este definita ca numarul de plati la care participa moneda intr-o
perioada sau frecventa cu care unitatea monetara isi schimba detinatorul.

ANS: T

57. Masa monetara exprima angajamentele de plata ale sistemului bancar fiind cuprinsa in activul
bilantier.

ANS: F

58. Acreditivul documentar este un instrument de plata utilizat in schimburile comerciale na-
tionale si internationale.

ANS: F

59. Incasso-ul documentar este o tehnica de plata folosita atunci cand increderea intre parteneri
este mai mare decat in cazul acreditivului.

ANS: T

60. Scrisoarea de garantie bancara este o obligatie revocabila de plata a unei banci in cazul
neindeplinirii relatiilor contractuale de catre o terta persoana, sub forma unui angajament sep-
arat si independent de datoria ordonatorului sau de relatia contractuala dintre ordonator si be-
neficiar.

ANS: F

61. Taxa scontului este instrument al politicii monetare.

ANS: T

62. Obligatia cambiala nu poate fi asumata prin mijlocirea unui mandatar sau a unui reprezentant.

ANS: F

MULTIPLE CHOICE

1. Este valabil numai unul din enunturile urmatoare:


a. notiunea de moneda este mai cuprinzatoare decat notiunea de bani, intrucat desem-
neaza piesele metalice aflate in circulatie;
b. moneda reprezinta o marfa si are intotdeauna valoare intriseca sporita, egala cu
valoarea metalului pretios din care este confectionata;
c. notiunea de bani este mai cuprinzatoare si mai veche decat notiunea de moneda si
desemneaza totalitatea mijloacelor de plata si de schimb;
d. moneda poate fi confectionata numai din metale pretioase.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

2. Functia de etalon al valorii este indeplinita de moneda:


a. numai in cadrul economiilor nemonetare;
b. numai in conditiile economiei contemporane;
c. numai in conditiile productiei bazate pe autoconsum;
d. numai in conditiile economiei de schimb.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

3. Inflatia, ca forma a dezechilibrului monetar, se manifesta simultan prin:


1. cresterea preturilor;
2. cresterea cantitatii de moneda;
3. devalorizarea monetara;
4. cresterea ratelor de dobanda;
5. sporirea deficitului bugetar.

Este valabila combinatia:


a. 3, 4, 5;
b. 4, 5;
c. 1, 2, 3;
d. 1, 3, 4;
e. 1, 2, 3, 4.

ANS: C

4. Obiectul fundamental al politicii monetare il constituie:


a. mentinerea constanta a ratei de dobanda;
b. alocarea eficienta a resurselor in cadrul economiei;
c. stabilitatea preturilor;
d. cresterea masei monetare pana la un nivel optim;
e. infaptuirea politicii valutare a bancii centrale.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


ANS: C

5. Scontul, ca forma a dobanzii, reprezinta:


a. dobanda practicata pentru titlurile emise de stat si achizitionate de agentii econom-
ici;
b. dobanda aferenta cambiilor prezentate spre scontare, si al carei nivel depinde de
valoarea nominala a titlurilor, numarul de zile ramas pana la scadenta si rata ofi-
ciala a scontului;
c. diferenta dintre valoarea nominala a cambiilor detinute de bancile comerciale si
valoarea acordata de banca centrala;
d. dobanda aferenta obligatiunilor.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

6. În procesul de emitere al cambiei, persoana desemnata sa plateasca, la scadenta, o suma de


bani beneficiarului, este denumita:
a. tragator;
b. avalist;
c. girant;
d. tras.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

7. Operatiunea prin care posesorul unei cambii, transfera unei alte persoane toate drepturile care
decurg din inscrisul respectiv, reprezinta:
a. operatiunea de avalizare;
b. operatiunea de acceptare;
c. operatiunea de gir;
d. operatiunea de regres.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

8. Cecul barat se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:


a. da dreptul posesorului sa incaseze suma, in momentul prezentarii;
b. confirmarea de catre banca a disponibilului in cont curent si asigurarea benefi-
ciarului ca plata cecului se va onora la prezentare;
c. este garantat cu un card bancar;
d. pe fata cecului sunt trasate doua linii paralele sau oblice intre care se inscrie sau nu
numele unei banci careia i se va face plata;
e. permite realizarea transferului unei sume din contul curent al emitentului in contul
beneficiarului.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

9. În circuitul ordinului de plata responsabilitatile bancii receptoare constau in:


a. plata spezelor bancare aferente procesarii ordinului de plata;
b. returnarea sumei in caz de nefinalizare a transferului – credit si plata dobanzilor de
intarziere;
c. receptia, autentificarea, acceptarea sau refuzul ordinului de plata;
d. punerea fondurilor la dispozitia beneficiarului.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

10. Operatiunile pasive ale Bancii centrale sunt.


1) operatiunile de emisiune monetara;
2) operatiunile de decontare;
3) operatiunile de consolidare a rezervei;
4) operatiunile cu capital propriu;
5) operatiunile de depozit.

Este valabila combinatia:


a. 1, 4, 5;
b. 1, 2, 3;
c. 2, 4, 5;
d. 3, 4, 5.

ANS: A

11. Rescontul, ca relatie financiara intre banca centrala si bancile comerciale se caracterizeaza
prin:
1) se desfasoara pe baza unei rate a dobanzii;
2) initiativa operatiunilor apartine bancii centrale;
3) furnizeaza, la nevoie, lichiditati bancilor comerciale;
4) rata scontului este stabilita de piata;
5) operatiunile au dublu sens.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2;
b. 1, 3;
c. 1, 4;
d. 2, 5.

ANS: A

12. Politica monetara reprezinta o componenta a:


a. interventiei directe;
b. interventiei indirecte;
c. interventiei mixte;
d. nu reprezinta o interventie.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

13. Banca Centrala actioneaza asupra lichiditatii bancare prin instrumentele:


1) taxa scontului;
2) interventiile pe piata monetara;
3) interventiile pe piata financiara;
4) rezervele minime obligatorii;
5) stabilirea ratei dobanzilor.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4;
b. 1, 3, 4;
c. 1, 4, 5;
d. 2, 3, 5.

ANS: A

14. Sistemul Monetar European se caracterizeaza prin:


1) moneda unica;
2) o Banca Centrala Europeana;
3) reglementari monetare bancare si financiare unitare;
4) politici monetare coordonate;
5) convergenta a parametrilor si performantelor monetare si financiare.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 3, 4, 5;
c. 1, 2, 3, 4, 5;
d. 1, 2, 5.

ANS: B
15. Delimitarea monedei de alte active financiare se face conform urmatoarelor criterii:
1) randamentul;
2) operativitatea;
3) divizibilitatea;
4) lichiditatea;
5) convertibilitatea.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2;
b. 1, 3;
c. 1, 4;
d. 1, 5.

ANS: A

16. Formele inflatiei sunt:


1) prin costuri;
2) indusa;
3) importata;
4) structurala;
5) prin cerere.

Este valabila combinatia:


a. 1, 3, 4, 5;
b. 1, 2, 3, 4;
c. 1, 2, 4, 5;
d. 1, 2, 3.

ANS: A

17. Criteriile de convergenta impuse tarilor care vor sa adere la U.E. sunt:
1) cresterea economica;
2) ratele dobanzii;
3) datoria publica;
4) deficitul bugetar;
5) deficitul balantei de plati.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4;
b. 2, 3, 4;
c. 1, 3, 5;
d. 2, 4, 5.

ANS: B

18. Coordonatele politicii economice in cadrul U.E. se caracterizeaza prin:


a. dependenta politicii monetare de politica preturilor;
b. dependenta politicii monetare asupra politicii bugetare;
c. dependenta politicii monetare de politica bugetara;
d. dependenta politicii bugetare asupra politicii valutare.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

19. Monedele monetare, utilizate in analiza monetara, sunt grupate dupa structura acestora, in trei
clase:
1) modele ale fluxurilor monetare;
2) modele teoretice cu o singura ecuatie;
3) modele multiecuationale ale programarii monetare;
4) modele ale echilibrului monetar;
5) modele ale creatiei monetare.

Este valabila combinatia:


a. 2, 4, 5;
b. 1, 3, 5;
c. 1, 4, 5;
d. 1, 2, 3.

ANS: D

20. Inconveniente ale monedei unice sunt:


a. accentuarea operatiunilor speculative;
b. pierderea independentei politicilor bugetare;
c. dependenta politicilor monetare nationale;
d. pierderea posibilitatilor de amortizare a socurilor prin cursul de schimb.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: A

21. Politica economica are urmatoarele obiective prioritare:


1) cresterea economica;
2) ocuparea factorului munca;
3) inflatia;
4) echilibrul extern;
5) cursul de schimb valutar.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 3, 4, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 4, 5.

ANS: A

22. Analiza monetara vizeaza obiectivele:


1) analiza agregatelor monetare;
2) analiza procesului de creatie monetara;
3) analiza ofertei de bani;
4) analiza cererii de bani.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 2, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 3, 4.

ANS: B

23. Riscurile in sistemele de plati sunt:


1) riscul de credit;
2) riscul de lichiditate;
3) riscul de decontare;
4) riscul de tara;
5) riscul sistemic.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 2, 3, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 2, 3, 4, 5.

ANS: B

24. Depunerile in conturi la Banca Centrala sunt facute de catre:


1) celelalte banci;
2) intreprinderi;
3) populatie;
4) statul;
5) institutii publice.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4;
b. 1, 2, 3;
c. 1, 4, 5;
d. 2, 4, 5.
ANS: A

25. Banca Centrala acorda credite:


1) celorlalte banci;
2) populatiei;
3) statului;
4) institutiilor publice;
5) agentilor economici.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 3;
c. 1, 4, 5;
d. 3, 4.

ANS: B

26. Creditele guvernamentale se acorda pe baza de:


a. bonuri de tezaur;
b. bilete de trezorerie;
c. obligatiuni;
d. titluri de credit.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: A

27. Normele prudentiale nou instituite sunt:


1) acoperirea cresterii creditelor cu resurse stabile echivalente;
2) coeficientul fondurilor proprii si a resurselor permanente;
3) cresterea constanta a depozitelor;
4) coeficientul de lichiditate;
5) norma Cooke.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 2, 3, 4, 5;
c. 1, 4, 5;
d. 1, 2, 4, 5.

ANS: D

28. Coeficientul fondurilor proprii si al resurselor permanente stabileste un raport minim intre re-
sursele pe termen lung si utilizarea lor de:
a. 50%;
b. 40%;
c. 45%;
d. 60%.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

29. Coeficientul lichiditatii potentiale se determina prin raportul intre lichiditatea activelor si exi-
gibilitatea pasivelor mai mari de:
a. doua luni;
b. o luna;
c. trei luni;
d. sase luni.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

30. Sunt considerate fonduri proprii si asimilate:


1) fondurile proprii;
2) rezervele;
3) resursele pe termen mediu;
4) resursele pe termen lung cu scadente de peste 5 ani;
5) resursele pe termen lung cu scadente de peste 10 ani.

Este valabila combinatia:


a. 1, 3, 4;
b. 1, 2, 4;
c. 1, 3, 5;
d. 1, 2, 5.

ANS: B

31. Potrivit normei Cook raportul minimal intre fondurile proprii si activele ponderate in functie
de risc, in cazul fondurilor proprii restranse (capital + rezerve) trebuie sa fie:
a. 5%;
b. 6%;
c. 4%;
d. 10%;

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C
32. Potrivit normei Cook raportul minimal intre fondurile proprii si activele ponderate in functie
de risc, in cazul fondurilor proprii in sens larg trebuie sa fie:
a. 7%;
b. 10%;
c. 9%;
d. 8%.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

33. Principalele obiective ale supravegherii bancare sunt:


1) mentinerea increderii publicului in sectorul bancar;
2) transparenta activitatii bancare;
3) protejarea fondurilor deponentilor, prin limitarea riscului asumat de acestia;
4) dezvoltarea unui sistem bancar viabil si stabil;
5) evitarea riscului falimentului bancar.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 2, 3, 4;
c. 1, 4, 5;
d. 1, 3, 4.

ANS: D

34. Care din urmatoarele nu este obiectiv al supravegherii bancare prudentiale:


a. identificarea din timp a problemelor pentru care actiunea corectiva poate fi eficace;
b. urmarirea continua a situatiei financiare a fiecarei banci si a intregului sistem ban-
car;
c. mobilizarea resurselor umane limitate catre activitati sau probleme cu grad mare de
risc;
d. respectarea reglementarilor cu caracter bancar;
e. colaborarea dintre conducerea bancilor si supraveghetorii bancari.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

35. Bancile comerciale constituie urmatoarele categorii de depozite:


1) la vedere;
2) la termen;
3) prin contul de depozit;
4) prin contul curent.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4;
b. 1, 2, 3;
c. 2, 3, 4;
d. 1, 3, 4.

ANS: A

36. Partile implicate intr-un acreditiv documentar sunt:


1) cumparatorul marfurilor;
2) banca cumparatorului;
3) vanzatorul marfurilor;
4) banca vanzatorului;
5) transportatorul marfurilor.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 5;
b. 1, 3, 4, 5;
c. 1, 2, 3, 4;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: C

37. Partile implicate in derularea incasso-ului sunt:


1) vanzatorul;
2) banca vanzatorului;
3) cumparatorul;
4) transportatorul;
5) banca cumparatorului.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 5;
b. 1, 2, 3, 4;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 3, 4, 5.

ANS: A

38. Operatiunile de rescontare se caracterizeaza prin:


1) se desfasoara pe baza unei rate a dobanzii fixe, stabilite de banca de emisiune;
2) initiativa operatiunilor si oportunitatea lor sunt hotarate de bancile comerciale;
3) furnizeaza lichiditati posesorilor de titluri de credit;
4) furnizeaza lichiditati bancilor comerciale;
5) initiativa operatiunilor si oportunitatea lor sunt hotarate de banca de emisiune.

Este valabila combinatia:


a. 1, 3, 4;
b. 2, 3, 5;
c. 3, 4, 5;
d. 1, 2, 4.

ANS: D

39. Creditarea de catre banca de emisiune a bancilor comerciale se realizeaza prin urmatoarele
forme:
1) rescontul de efecte comerciale;
2) creditul pe gaj de efecte comerciale;
3) creditul ipotecar;
4) creditul pe gaj de efecte publice;
5) liniile de credit.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 2, 4;
c. 1, 3, 5;
d. 2, 3, 5.

ANS: B

40. Creditele pe termen scurt exprimate in lei se acorda agentilor economici, pe destinatii, pre-
cum:
1) pentru acoperirea trezoreriei (de capital);
2) linii de credite;
3) pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie;
4) pentru stocuri, cheltuieli si alte active constituite temporar;
5) productia de export si exportul de produse.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4, 5;
b. 1, 2, 3, 5;
c. 1, 2, 3, 4;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: A

41. Cambia reprezinta titlul de credit care pune in legatura:


a. tragatorul si trasul;
b. tragatorul si beneficiarul;
c. trasul si beneficiarul;
d. tragatorul, trasul si beneficiarul.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


ANS: D

42. Biletul la ordin reprezinta titlul de credit care pune in legatura:


a. trasul si beneficiarul;
b. tragatorul si trasul;
c. tragatorul, trasul si beneficiarul;
d. tragatorul si beneficiarul.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

43. Garantarea rambursarii creditelor se face cu:


a. garantii reale
b. garantii reale si personale
c. garantii personale
d. veniturile realizate
e. veniturile realizate, garantii reale si personale

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: E

44. Care din urmatoarele nu este un depozit?


a. contul curent in lei
b. contul curent in valuta
c. certificatul de depozit
d. contul curent debitor

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

45. Care din urmatoarele nu este o caracteristica a creditului?


a. subiectele raportului de credit
b. riscul de rambursare
c. dobanda
d. consemnarea si transferabilitatea

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

46. Care din urmatoarele nu este o functie a creditului?


a. functia de emisiune
b. functia de mobilizare a disponibilitatilor banesti
c. functia de transfer
d. functia de redistribuire

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

47. Care din urmatorii nu este un indicator de analiza a bonitatii solicitantilor de credite?
a. cifra de afaceri
b. capitaluri proprii
c. rezultatul exercitiului
d. valoarea adaugata

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

48. Dupa termenul la care trebuie rambursat creditele sunt:


1) credite pe termen foarte scurt
2) credite pe termen scurt
3) credite pe termen mijlociu
4) credite pe termen lung

Este valabila combinatia:


a. 1,2,3,4
b. 2,3,4
c. 1,3,4
d. 2,4

ANS: B

49. Subiectele raportului de credit sunt:


1) creditorul
2) debitorul
3) banca
4) statul

Este valabila combinatia:


a. 1, 3;
b. 1, 2;
c. 1, 2, 3;
d. 1, 2, 3, 4;
ANS: B

50. Activitatea principala a bancii o constituie:


1. intermedierea
2. comertul cu bani
3. investitia
4. leasingul
5. repartizarea profitului

Este valabila combinatia:

a. 1, 2;
b. 1, 2, 3, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 4.

ANS: A

51. Operatiunile pasive ale bancilor sunt:


1. operatiuni de capital
2. operatiuni de acceptare de depozite
3. operatiuni de trezorerie si interbancare
4. operatiuni cu clientela
5. operatiuni cu titluri

Este valabila combinatia:


a. 1, 3, 5;
b. 1, 2, 3;
c. 1, 3, 4, 5;
d. 1, 2, 3, 4, 5.

ANS: B

52. Operatiunile active ale bancilor sunt:


1. operatiuni cu clientela
2. operatiuni de trezorerie si interbancare
3. operatiuni cu valori imobilizate
4. operatiuni cu titluri
5. operatiuni de capital

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4, 5;
b. 1, 2, 3, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 2, 3, 4, 5.
ANS: B

53. Creditul comercial se manifesta sub formele:


1. creditul cumparator
2. creditul vanzator
3. creditul de consum
4. creditul de circulatie
5. creditul de productie

Este valabila combinatia:


a. 1, 2;
b. 1, 2, 5;
c. 1, 2, 3, 4;
d. 2, 3, 5.

ANS: A

54. Garantiile reale sunt:


1. garantii mobiliare
2. garantii imobiliare
3. cesiunea de creanta
4. planul de afaceri
5. fidejusiunea

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 2;
c. 1, 2, 3, 4;
d. 1, 2, 3, 4, 5.

ANS: B

55. Debitorii, ca subiecti ai raportului de credit sunt:


1) intreprinderile;
2) statul;
3) populatia;
4) fundatiile.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 2, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 1, 4.

ANS: A
56. Circulatia monetara indeplineste doua functii, care se regasesc permanent in miscarea banilor:
1) de acumulare;
2) de substitutie;
3) de transformare;
4) de institutionalizare;
5) de redistribuire.

Este valabila combinatia:


a. 1, 3;
b. 2, 4;
c. 4, 5;
d. 2, 5.

ANS: B

57. Functiile D.S.T. sunt:


1) etalon international;
2) mijloc de schimb;
3) instrument de credit;
4) mijloc de rezerva;
5) mijloc de plata.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 4, 5;
c. 3, 4, 5;
d. 1, 3, 5.

ANS: B

58. În raporturile de credit, riscurile probabile sunt:


1) riscul de rata a dobanzii;
2) riscul de nerambursare;
3) riscul inflationist;
4) riscul de imobilizare;
5) riscul indatorarii.

Este valabila combinatia:


a. 2, 4, 5;
b. 2, 3, 4;
c. 2, 4;
d. 1, 3, 5.

ANS: C

59. Nu este garantie reala:


a. gajul;
b. ipoteca;
c. privilegiul;
d. patrimoniul.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

60. Functiile creditului sunt:


1) de mobilizare, ameliorare si redistribuire a disponibilitatilor banesti;
2) de producere a dobanzii;
3) de stimulare a cresterii economice;
4) de emisiune;
5) de reflectare si stimulare a eficientei.

Este valabila combinatia:


a. 1, 4, 5;
b. 1, 3, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 1, 3, 5.

ANS: A

61. Sunt instrumente de plata:


1) marfa contra marfa;
2) numerarul;
3) cecul;
4) titlurile de credite;
5) ordine de plata.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 2, 3, 4, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 2, 3, 5.

ANS: B

62. Rolul cambiei este de:


1) instrument de schimb;
2) mijloc de decontare;
3) instrument de plata;
4) mijloc de economisire;
5) instrument de credit.
Este valabila combinatia:
a. 1, 3, 5;
b. 1, 2, 3;
c. 1, 2, 5;
d. 2, 3, 4.

ANS: A

63. Tipurile de sisteme monetare sunt:


1) bimetalist (aur si argint);
2) monometalist (aur);
3) monometalist (argint);
4) putere de cumparare.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3;
b. 1, 2, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 1, 3, 4.

ANS: B

64. Care din urmatoarele nu este caracteristica a monedei:


a. stabilitatea;
b. raritatea;
c. portabilitatea;
d. durabilitatea;
e. utilitatea.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: E

65. Care din urmatoarele nu este caracteristica a activelor financiare:


a. transferabilitatea fondurilor;
b. divizibilitatea;
c. monetizarea;
d. lichiditatea;
e. reversibilitatea.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: A

66. Care din urmatoarele nu intra in categoria agregatelor monetare:


a. moneda primara;
b. moneda secundara;
c. masa mijloacelor de plata;
d. masa mijloacelor de detinere a averii.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: B

67. Sistemul financiar cuprinde:


1) Banca Centrala;
2) bancile;
3) trezoreria publica;
4) institutiile financiare nebancare;
5) piata financiara.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 3, 4, 5;
c. 1, 2, 3, 4, 5;
d. 1, 3, 4, 5.

ANS: C

68. Intermedierea financiara realizeaza o transformare a fondurilor privind:


1) scadentele;
2) ratele dobanzii;
3) profiturile;
4) riscurile;
5) costurile.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 4;
b. 1, 2, 5;
c. 2, 3, 4;
d. 2, 4, 5.

ANS: A

69. Normele prudentiale vizeaza:


1) acoperirea cresterii creditelor cu resurse echivalente;
2) coeficientul fondurilor proprii si al resurselor permanente;
3) coeficientul de lichiditate;
4) coeficientul de rentabilitate;
5) norma Cooke.
Este valabila combinatia:
a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 2, 3, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 3, 4, 5.

ANS: B

70. Bancile realizeaza urmatoarele functii principale:


1) colecteaza depozite;
2) acorda credite;
3) gestioneaza mijloace de plata;
4) realizeaza operatiuni cu titluri financiare;
5) realizeaza operatiuni interbancare.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 5;
b. 1, 2, 3, 4;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 2, 3, 4, 5.

ANS: B

71. Caracteristicile actuale ale sistemelor bancare sunt:


1) diversificarea;
2) concentrarea;
3) restructurarea operationala;
4) specializarea;
5) internationalizarea.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 2, 3, 4, 5;
c. 1, 2, 3, 5;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: C

72. Tipurile de institutii bancare sunt:


1) banci comerciale;
2) banci de afaceri;
3) banci mutuale si cooperative de credit;
4) case de economisire si imprumuturi;
5) institutii de credit specializate.
Este valabila combinatia:
a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 2, 3, 4, 5;
c. 1, 2, 3, 5;
d. 1, 3, 4, 5.

ANS: B

73. Indicatorii performantelor bancare se determina prin raportarea profitului la:


1) capitalul propriu;
2) capitalul permanent;
3) active totale;
4) venituri;
5) active financiare.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 3, 4;
c. 2, 3, 4;
d. 1, 3, 5.

ANS: B

74. Institutiile creditului de consum sunt:


1) bancile comerciale;
2) organismele specializate de finantare;
3) cooperativele de credit;
4) bancile mutuale;
5) case de amanet.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 5;
b. 1, 2, 4, 5;
c. 1, 3, 4, 5;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: A

75. Circuitele financiare se caracterizeaza prin:


1) atomicitate;
2) transparenta;
3) omogenitatea;
4) deschiderea;
5) interdependenta.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 5;
b. 1, 2, 3, 4;
c. 1, 2, 3, 4, 5;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: C

76. În pasivul Bancii Centrale se regasesc:


1) rezervele bancilor comerciale;
2) bancnote;
3) depozite ale guvernului;
4) fonduri proprii;
5) creante asupra guvernului.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 2, 3, 4, 5;
c. 1, 2, 4, 5;
d. 2, 3, 4, 5.

ANS: A

77. Cota de participare a fiecarei tari la F.M.I. este stabilita in functie de:
a. nivelul venitului national;
b. valoarea rezervelor de aur;
c. valoarea exporturilor;
d. nivelul importurilor;
e. nivelul masei monetare.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: E

78. Angajamentul de credit stand-by reprezinta:


a. o categorie de facilitati in contul transelor ordinare de credit acordate de F.M.I. tar-
ilor sarace si puternic indatorate;
b. facilitatile sub forma tragerilor esalonate trimestrial cu eliberari conditionate de in-
deplinirea unor criterii de performanta;
c. credite acordate pentru depasirea dificultatilor balantelor de plati;
d. o forma de asistenta financiara acordata tarilor in tranzitie;
e. forma a facilitatilor temporare, acordate de F.M.I. pe baza fondurilor imprumutate
acelor tari care inregistreaza deficite provocate de cresterea pretului petrolului.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


ANS: B

79. Prin aderarea la F.M.I. Romania a dobandit urmatoarele drepturi:


a. obtinerea de credite exprimate in D.S.T. sau in moneda altor tari, in conditii mai
avantajoase decat cele ale pietei internationale;
b. obtinerea de D.S.T., in cazul alocarilor efectuate de F.M.I.;
c. dreptul de aderare la B.I.R.D.;
d. dreptul de a beneficia de credite nerambursabile in limita cotei de participare la
F.M.I.;
e. dreptul de a participa la luarea deciziilor in cadrul F.M.I., proportional cotei de par-
ticipare.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: D

80. Functia de banca a bancilor indeplinita de catre banca centrala, se manifesta prin:
a. operatiunile pe piata monetara, prin vanzari-cumparari de titluri;
b. operatiuni de rescontare;
c. acordarea de avansuri garantate prin titluri;
d. imprumuturi zilnice;
e. respectarea raportului de solvabilitate bancara de catre bancile din sistemul bancar.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: E

81. Operatiunile active ale bancilor centrale sunt urmatoarele :


a. emisiunea monetara;
b. operatiuni de creditare;
c. decontarile inter si intrabancare;
d. operatiunile de vanzari si cumparari de aur;
e. vanzarile si cumpararile de devize.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: A

82. În structura bilantului BNR, emisiunea monetara este inscrisa in:


a. activul bilantului, la participatii externe;
b. pasivul bilantului, la pasive externe pe termen lung;
c. in pasivul bilantului, la pasive interne;
d. in activul bilantului la active interbancare;
e. in pasivul bilantier, la contul general al Trezoreriei statului.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


ANS: C

83. Bancile comerciale desfasoara urmatoarele tipuri de operatiuni active:


1) scontarea;
2) operatiuni de comision;
3) imprumuturi pe gaj de efecte publice;
4) plasamente in titluri de stat;
5) acordarea de credite.

Este valabila combinatia:


a. 1, 2, 3, 4;
b. 1, 3, 4, 5;
c. 2, 3, 4, 5;
d. 1, 4, 5.

ANS: B

84. Operatiunile de lombardare reprezinta:


a. principala operatiune efectuata de bancile de investitii;
b. principala cale de constituire a depozitelor la bancile comerciale;
c. modalitatea de procurare a resurselor de catre bancile comerciale de la Banca Cent-
rala, prin garantarea cu portofolii de titluri publice;
d. operatiunile extrabilantiere;
e. sunt specifice agentilor economici care solicita credite bancare.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

85. Principalele operatiuni ale bancilor de investitii constau in:


a. emisiuni de titluri;
b. restructurarea financiara a firmelor;
c. servicii de asistenta financiara generala;
d. operatiuni de consolidari, fuziuni, absorbtii;
e. asigura lichiditatea pietei de capital.

Alegeti varianta corecta de raspuns.

ANS: C

86. În anul 2006 in tara A, rata inflatiei a fost de 5 %, iar rata dobanzii nominale a fost de 7 %.
Determinati care a fost ajustarea dobanzii nominale la un depozit de 500.000 u.m.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 25.000 u.m.;
b. 25.500 u.m.;
c. 26.500 u.m.;
d. 29.000 u.m..

ANS: B

87. Banca comerciala A acorda un credit de 90.000 € pe o perioada de 60 zile, cu o rata anuala a
dobanzii de 7,5 %. Determinati dobanda nominala perceputa de banca.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 1.325 u.m.;
b. 1.275 u.m.;
c. 1.125 u.m.;
d. 1.130 u.m..

ANS: C

88. Banca comerciala A acorda un credit de 75.000 € pe o perioada de 50 zile, incasand dobanda
de 900 €. Determinati rata anuala a dobanzii percepute de banca.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 8,62 %;
b. 9,35 %;
c. 8,52 %;
d. 8,65 %.

ANS: A

89. Banca comerciala A acorda un credit in valoare de 90.000 € pe o perioada de 2 ani, cu o rata
anuala a dobanzii de 7 %. Sa se determine dobanda compusa aferenta creditului acordat.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 13.140 u.m.;
b. 13.041 u.m.;
c. 13.035 u.m.;
d. 13.141 u.m..

ANS: B

90. Banca comerciala A acorda un credit in valoare de 100.000 € pe o perioada de 2 ani si 60 zile,
cu o rata anuala a dobanzii de 7 %. Sa se determine dobanda compusa.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 32.140 u.m.; c. 32.240 u.m.;
b. 33.130 u.m.; d. 32.040 u.m..

ANS: C
91. La data de 15.01 N o societate comerciala prezinta spre scontare la o banca comerciala o cam-
bie cu o valoare nominala de 100.000 u.m., a carei scadenta este peste 30 zile. Taxa privata a
scontului este 10 %, comisionul de acceptare este de 0,5%, comisionul fix pe efect de comert
este de 10 u.m., taxa de comision fix este de 10 %. Sa se determine valoarea AGIO.
Alegeti varianta corecta de raspuns.
a. 95,71 u.m.;
b. 98,49 u.m.;
c. 97,49 u.m.;
d. 98,95 u.m..

ANS: B

92. Ţarile A, B, C, D constituie o moneda comuna (cos), in conditiile in care situatiile monetare
ale acestor tari se caracterizau astfel:

Ţara Rata dobanzii active Ponderea in cos a Rata inflatiei (%)


(%) monedei (%)
A 6 20 5
B 4 30 5
C 9 15 7
D 11 35 10

Sa se determine rata nominala a dobanzii la moneda cos si nivelul ratei reale a dobanzii in
tara in care imprumuturile sunt cele mai avantajoase pentru banci.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. 6,5 %, 2,05%;
b. 7,6 %, 1,87%;
c. 5,3 %, 1,75%;
d. 8,2 %, 1,94%.

ANS: B

93. Sintetic, banca X prezinta urmatorul bilant:

ACTIV PASIV
Casa 400 Capital 1.600
Bonuri de tezaur 1.200 Depozite (D) 8.100
Credite (C) 6.000
Rez.min.oblig. 1.200
Imobilizari 900
Total A 9.700 Total P 9.700

Cu cat trebuie sa se modifice rata rezervelor minime obligatorii (r o) pentru ca nivelul cred-
itelor (C) sa scada (mc) cu 5 % in conditiile in care banca nu opereaza pe piata monetara.

Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. 3,5 %;
b. 4,3 %;
c. 3,7 %;
d. 3,9 %.

ANS: C

COMPLETION

1. Masa monetara exprima _____________ de plata ale sistemului bancar, fiind cuprinsa in bil-
antul bancilor.

ANS: angajamentele

2. Analiza monetara reprezinta o parte a analizei ____________, care la randul sau constituie un
domeniu relativ nou al analizei economice.

ANS: financiare

3. Analiza monetara are ca obiect crearea ___________ si efectele modificarii masei banesti.

ANS: banilor

4. Moneda este constituita din ansamblul __________ de plata direct utilizabile pe pietele de
bunuri si servicii.

ANS: mijloacelor

5. Echilibrul economic semnifica ______________ dintre variabilele economice si tendinta de


modificare solitara a acestora.

ANS: interdependenta

6. Intermedierea financiara realizeaza o transformare a ___________ privind scadentele, ratele


dobanzii, riscurile, generand creatia monetara.

ANS: fondurilor

7. Banca este un intermediar financiar care transforma __________ in credite, transformare prin
care se creaza moneda bancara.

ANS: depozitele

8. Operatiunile de pasiv constau in formarea capitalului propriu, constituirea depozitelor,


__________ si recreditarea.

ANS: rescontarea
9. Obiectivele prioritare ale activitatii bancare sunt ____________ si lichiditatea.

ANS: profitabilitatea

10. Dobanda reprezinta pretul __________ imprumutat.

ANS: capitalului

11. Procesul de transfer de moneda, numit __________ se realizeaza prin intermediul mijloacelor
de decontare.

ANS: decontare

12. Banca Centrala reprezinta autoritatea monetara a statului, rolul sau concretizandu-se in pro-
movarea politicii monetare, ____________ si supravegherea bancara si realizarea relatiilor
monetar-valutar externe.

ANS: reglementarea

13. Sistemul Conturilor Nationale ofera o balanta integrata a fluxurilor si __________ monetare si
financiare.

ANS: tranzactiilor

14. Analiza financiara care ca obiect explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor finan-
ciare, a legaturilor lor interne, a relatiilor dintre acestea si fenomenele _____________ .

ANS: nefinanciare

15. Activul real apare in bilant numai o data, in activ, in timp ce activul __________ apare de
doua ori, ca o proprietate in activ si ca o datorie in pasiv.

ANS: financiar

16. În analiza monetara relevanta este ___________ economiei nationale.

ANS: lichiditatea

17. Cecul poate fi emis numai daca tragatorul are disponibil la tras si are drept de a dispune
asupra acestuia, disponibilul trebuind sa fie lichid, cert si _________.

ANS: exigibil

18. Cecul de virament este cel insotit de clauza platibil in ________.

ANS: cont

19. Cecul impune trei participanti: tragatorul, trasul si __________.


ANS: beneficiarul

20. Daca trasul nu poate plati, beneficiarul cambiei cere executia acceptantilor si avalistilor, acest
demers se numeste ___________.

ANS: protest

21. Cambia este transmisibila prin gir sau _________.

ANS: andosare

22. Rolul cambiei poate fi analizat pornind de la utilizarea acesteia ca instrument de schimb, in-
strument de plata si instrument de __________.

ANS: credit

23. Acceptarea cambiei se realizeaza prin inscrierea pe aceasta a cuvantului ACCEPTAT sau a
unei expresii echivalente, insotita de ___________ trasului.

ANS: semnatura

24. Avalul cambiei este o garantie personala, prin care o persoana, numita avalist, garanteaza ob-
ligatia unuia dintre obligatii cambiali, numit _________ pentru toata suma mentionata pe titlu
sau pentru o parte din aceasta.

ANS: avalizat

25. Biletul la ordin reprezinta titlul de credit prin care __________ se obliga sa plateasca benefi-
ciarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita scadenta si intr-un anumit loc.

ANS: emitentul

26. Ordinul de plata reprezinta un instrument de plata care circula de la unitatea bancara a clientu-
lui platitor la unitatea bancara a clientului ___________.

ANS: beneficiar

27. Numerarul cuprinde moneda divizionara, din metal ordinar produsa de __________ publica si
bancnotele, moneda de hartie.

ANS: trezoreria

28. O zona monetara optimala este un spatiu ___________ unde factorii de productie sunt sufi-
cient de mobili pentru a realiza o ajustare in caz de soc asimetric.

ANS: economic

29. Creditul se restituie la un termen numit __________ insotit in mod obligatoriu de dobanda.
ANS: scadenta

30. Inflatia prin cerere isi are geneza intr-un ___________ ce se produce pe piata bunurilor si ser-
viciilor.

ANS: dezechilibru

31. Viteza de circulatie a monedei masoara ___________ cu care o unitate monetara isi schimba
detinatorul intr-o anumita perioada.

ANS: frecventa

32. Oferta de moneda reprezinta cantitatea de mijloace de reglare a __________, mijloace puse la
dispozitia subiectilor economici nebancari de catre sistemul bancar.

ANS: schimburilor

33. În anul 1974 s-a renuntat la definirea in aur a D.S.T., trecandu-se la o definire pe baza
_________ valutar.

ANS: cosului

34. Definirea prin lege a unitatilor monetare este un atribut al institutiilor _________ nationale.

ANS: monetare

35. Compararea valorica a unitatilor monetare se realizeaza prin mecanismul cursului de schimb
__________.

ANS: valutar

36. Moneda emisa si pusa astazi in circulatie are drept corespondent etalonul puterea de
___________.

ANS: cumparare

37. Convertibilitatea monedei este o insusire legala a acesteia de a putea fi schimbata cu o alta
moneda in mod liber, prin vanzare-cumparare pe __________ fara nicio restrictie.

ANS: piata

38. Convertibilitatea reprezinta capacitatea unei monede de a circula ________ pe plan interna-
tional.

ANS: liber

39. Plasamentul reprezinta actiunea de investire intr-un titlu financiar generat de cel care solicita
___________ prin care sunt atrase resurse banesti pe pietele de capital.
ANS: lichiditati

40. Creditul vanzator are ca obiect vanzarea __________ cu plata amanata.

ANS: marfurilor

41. Creditul cumparator se manifesta sub forma platilor in __________.

ANS: avans

42. Taxa oficiala a scontului este dobanda cu care Banca centrala _________ cambiile prezentate
de bancile comerciale.

ANS: resconteaza

43. Taxa privata a scontului este dobanda cu care bancile comerciale __________ cambiile
prezentate de intreprinzatori.

ANS: sconteaza

44. Dobanda ___________ reprezinta remunerarea disponibilitatilor banesti ale titularilor de con-
turi constituite ca depozite la banca.

ANS: bonificata

45. Dobanda _________ este dobanda pe care o incaseaza bancile de la clientii lor in calitate de
debitori, corespunzator creditelor acordate.

ANS: perceputa

46. Sistemul bancar este format din organisme financiare cu functia de __________ de moneda.

ANS: creare

47. Acreditivul este o operatiune de plata conditionata, efectuata de banca in baza ___________
de incarcare si expediere a marfurilor.

ANS: documentelor

48. Activitatea bancilor se desfasoara intr-un mediu de piata care ofera conditii diferentiate de
realizare a ____________ asigurand bancilor sanse egale de succes, de profitabilitate.

ANS: concurentei

49. Alaturi de rescont, bancile comerciale practica si operatiuni de ___________, operatiuni de


imprumut garantate cu efecte publice (obligatiuni, bonuri de tezaur).

ANS: lombardare
50. Bancile de afaceri sunt banci de depozit care s-au specializat in operatiuni de finantare a
___________.

ANS: investitiilor

51. Contul de rezultate ofera posibilitatea bancilor sa stabileasca _____________ intermediare de


gestiune (marja bruta, valoarea adaugata, excedentul brut de exploatare etc.).

ANS: solduri

52. Plasamentul reprezinta actiunea de investire intr-un titlu financiar generat de cel care solicita
lichiditate, prin care sunt atrase __________ banesti pe pietele de capital.

ANS: resurse

53. Bancile ipotecare sunt banci specializate care isi mobilizeaza resursele prin emiterea unor
hartii de valoare specifice, numite inscrisuri _________.

ANS: funciare

54. Cecul este un instrument de plata la ____________.

ANS: vedere

55. Bancile introduc si accepta in compensarea multilaterala ordine de plata si cecuri__________

ANS: barate

56. Supravegherea bancara este asigurata fie de catre Banca centrala, fie de catre o institutie
____________.

ANS: autonoma

57. Moneda este intermediar al ____________.

ANS: schimburilor

58. Cartea de credit se caracterizeaza prin faptul ca posesorului ei i-a fost ___________ si
deschisa o linie de credit.

ANS: aprobata

S-ar putea să vă placă și