Sunteți pe pagina 1din 26

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Anul universitar 2007-2008

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune Semestrul 1


Anul de studii: III

Analiză economico-financiară 1

Întrebări pentru examen


Autor: Prof. univ. dr. Iosefina Moroşan

ADEVĂRAT/FALS

1) Indicele corelatiei dintre cresterea salariului mediu si cresterea productivitatii


muncii este mai mare decat 1.

2) Riscul de exploatare scade pe masura ce indicatorul de pozitie fata de pragul de


rentabilitate este mai mare decat zero.

3) Analiza calitatii la nivel de firma se efectueaza cu ajutorul pretului mediu de


vanzare.

4) Analiza calitatii la nivel de produs se efectueaza cu ajutorul urmatorilor


coeficienti:
o coeficientul mediu de calitate pe produs (K i ) determinat pe baza indicilor claselor de
calitate;
o coeficientul mediu de calitate (Kei ) , determinat pe baza coeficientilor de echivalenta;
pretul mediu de vanzare (p i ) .

5) Pentru dimensionarea activitatii de productie a intreprinderii se utilizeaza


indicatorii: profitul, rentabilitatea economica, rentabilitatea resurselor consumate,
rentabilitatea comerciala si rentabilitatea financiara.

6) Valoarea adaugata exprima masura bogatiei realizate de activitatea


intreprinderii.

7) Productia exercitiului este formata din valoarea produselor destinate livrarii.

8) Cifra de afaceri reprezinta suma totala a veniturilor din vanzarea produselor si


marfurilor intr-o perioada determinata.

9) Productia marfa fabricata reprezinta valoarea produselor finite si


semifabricatelor destinate livrarii, valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate.

10) Metoda balantiera se aplica numai in cazul in care intre factorii de influenta si
rezultatul analizat exista relatia de suma si diferenta.

1
ALEGERE

1) Cifra de afaceri reprezinta:

1 veniturile din exploatare;


2 suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada
determinata;
3 incasari din vanzari de marfuri si produse;
4 productia marfa vanduta si incasata din activitatea de baza si alte activitati;
5 productia livrata din activitatea de baza.

2) Valoarea adaugata se defineste ca fiind:

1 diferenta dintre veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare;


2 volumul total de activitate al firmei;
3 cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei;
4 diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale;
5 plusul de incasari din vanzarile firmei.

3) Indicele productiei exercitiului = 104%;


Indicele valorii adaugate = 102%;
Indicele cifrei de afaceri = 106%.
Înseamna ca:

1 s-au redus consumurile intermediare si stocul de produse finite;


2 s-a redus stocul de productie in curs de executie si a crescut stocul de produse
finite;
3 a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite
de la sfarsitul perioadei;
4 a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite
de la sfarsitul perioadei;
5 a crescut cifra de afaceri si s-a redus stocul de produse finite.

4) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate


este de „+ 10.000 lei”. Aceasta situatie semnifica:

1 cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare


decat media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere;
2 scaderea valorii adaugate pe produs;
3 cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica fata
de media valorii adaugate pe intreprindere;
4 scaderea ponderii produsului cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media
efectiva pe intreprindere;
5 cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mare decat media
valorii adaugate pe intreprindere.

5) Pe baza relatiei: valoare adaugata/cifra de afaceri se determina:

1 contributia factorului uman la formarea cifrei de afaceri;


2 contributia factorului uman la formarea valorii adaugate;
3 gradul de folosire a capacitatii de productie;
4 gradul de integrare pe verticala;
5 gradul de valorificare a productiei fabricate.

2
6) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%;
Indicele valorii adaugate (Qa) = 105%;
Indicele numarului de personal (Ns) = 98%.
Rezulta:

1 cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare


(cumpararilor);
2 scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare;
3 scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare;
4 sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare;
5 scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii.

7) Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri


in ordinea de analiza sunt:

1 cifra de afaceri, structura si pretul materialelor;


2 structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs;
3 structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu cifra de afaceri;
4 structura, cheltuielile materiale pe produs, pretul materialelor;
5 volumul productiei, costul materialelor, pretul de vanzare.

8) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de


afaceri fata de nivelul prevazut este „– 18 lei”. Aceasta reprezinta:

1 situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;


2 situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe
piata a materiilor prime;
3 situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;
4 situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata
de nivelul prevazut;
5 situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut.

9) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele


productivitatii muncii. Aceasta reprezinta:

1 consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;


2 cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor;
3 cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri;
4 ineficienta utilizarii factorului munca;
5 sporirea eficientei utilizarii factorului munca.

10) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic decat indicele
productivitatii muncii. Aceasta inseamna:

1 consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;


2 cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor;
3 cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri;
4 ineficienta utilizarii factorului munca;
5 sporirea eficientei utilizarii factorului munca.

3
11) Modelul utilizat in analiza factoriala a cheltuielilor fixe este
C Cf
C f = f ⋅ 1000 = ⋅ 1000 ,
CA ∑ qv ⋅ p
reprezentand cheltuielile fixe la 1000 lei cifra de afaceri (unde: qv - cantitatea vanduta; Cf -
cheltuieli fixe; p - pretul unitar al produsului). Ordinea de influenta a factorilor este
urmatoarea:

1 qv; p; Cf;
2 qv; Cf; p;
3 p; Cf; qv;
4 Cf; p; qv.

12) ( )
Relatia T1 W h1 − W h 0 ⋅ va 0 , in care: T reprezinta timpul total de munca; W h -
productivitatea medie orara; va - valoarea adaugata ce revine la 1 leu productie, semnifica:

1 influenta variatiei productivitatii medii orare asupra valorii adaugate;


2 influenta variatiei numarului mediu de ore asupra asupra valorii adaugate;
3 influenta variatiei ponderii cheltuielilor cu materialele asupra valorii adaugate;
4 influenta globala a factorilor asupra valorii adaugate;
5 influenta variatiei numarului mediu de angajati asupra valorii adaugate.

13) ( )
Relatia: N S1 ⋅ t 1 W h1 − W h 0 , in care: N S reprezinta numarul mediu de
salariati; t - timpul de munca mediu pe salariat; W h - productivitatea medie anuala a muncii,
semnifica:

1 influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cifrei de afaceri;


2 influenta variatiei timpului de munca mediu pe salariat asupra cifrei de afaceri;
3 influenta variatiei productivitatii medii anuale a muncii asupra cifrei de afaceri;
4 influenta variatiei volumului fizic al productiei vandute asupra cifrei de afaceri;
5 influenta variatiei productivitatii medii orare a muncii asupra cifrei de afaceri.

Qf1  CA1 CA 0 
14) Pe baza relatiei: Ns1 ⋅  − , in care: N S reprezinta numarul
Ns1  Qf1 Qf0 
mediu de salariati; Qf - productia marfa fabricata; CA - cifra de afaceri, semnifica:

1 influenta variatiei randamentului mijloacelor fixe productive asupra cifrei de


afaceri;
2 influenta variatiei gradului de inzestrare a fortei de munca asupra cifrei de afaceri;
3 influenta variatiei numarului de salariati asupra cifrei de afaceri;
4 influenta variatiei gradului de valorificare a productiei marfa asupra cifrei de
afaceri;
5 influenta variatiei productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri.

15) Coeficientul mediu generalizat al calitatii se determina cu relatia:


(unde: gi reprezinta structura productiei fabricate pe produse (sau pe clase de calitate); K i -
coeficientul mediu de calitate pe produs; Ki - coeficientul clasei de calitate „i”; Kei -
coeficientul de echivalenta al clasei de calitate „i”; pi - pretul unitar al produselor din clasa de
calitate „i”).

4
1
Kg =
∑ gi Ki
100
2
Kg =
∑ gi pi
100
3
Kg =
∑ g i Kei
100
4
Kg =
∑ giKi
100
5
Kg =
∑ qiKi
∑qi
16) Rata medie de eficienta a cheltuielilor totale sau cheltuielile la 1000 lei venituri
totale se determina cu relatia:
n
∑ ci
i =1
a) R ct = n
⋅ 1000
∑ vi
i =1
n
∑ g i ⋅ rci
i =1
b) R ct =
100
ce i
c) R ct = ⋅ 1000
Ve
n
∑ ce i
i =1
d) R ct = n
⋅ 1000
∑ ve i
i =1
n
∑ g i ⋅ rce i
i =1
e) R ct =
100
n n
(unde: ∑ c i reprezinta suma cheltuielilor pe categorii de activitati; ∑ v i - suma veniturilor pe
i =1 i =1
categorii de activitati; gi - structura veniturilor pe categorii de activitati; rci - rata de eficienta a
n
cheltuielilor pe categorii de activitati; ∑ ce i - suma cheltuielilor de exploatare pe categorii de
i =1
n
activitati; ∑ ve i - suma veniturilor din exploatare pe categorii de activitati; rcei - rata de
i =1
eficienta a cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri pe tipuri de activitati).
Alegeti varianta corecta de raspuns:

1 a+b
2 a+c
3 a+d
4 b+c
5 b+d

5
17) Relatia:
∑ qv ⋅ c
1 0
⋅1000 −
∑ qv 0 ⋅ c0
⋅ 1000
∑ qv ⋅ p
1 0 ∑ qv 0 ⋅ p0
in care: qv reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; p – preturile medii de
vanzare unitare; c – costurile complete unitare, are urmatoarea semnificatie:

1 influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cheltuielilor la 1000


lei cifra de afaceri;
2 influenta variatiei costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
3 influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;
4 influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra
de afaceri;
5 influenta structurii veniturilor din exploatare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra
de afaceri;

18) Relatia:
∑ q1 ⋅ cv1 ⋅ 1000 − ∑ q1 ⋅ cv 0 ⋅ 1000
∑ q 1 ⋅ p1 ∑ q 1 ⋅ p1
in care: q reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; cv – costurile variabile
unitare; p – preturile medii de vanzare unitare, are urmatoarea semnificatie:

1 influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor variabile la


1000 lei cifra de afaceri;
2 influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cheltuielilor variabile
la 1000 lei cifra de afaceri;
3 influenta variatiei costurilor variabile unitare asupra asupra cheltuielilor variabile
la 1000 lei cifra de afaceri;
4 influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra
de afaceri;
5 influenta variatiei factorilor strategici asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra
de afaceri.

19) Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare se
poate realiza cu ajutorul urmatoarelor modele:
(unde: Cfe reprezinta suma cheltuielilor fixe din exploatare; Ve – suma veniturilor din
exploatare; Cf – cheltuieli fixe; CA – cifra de afaceri; ICA – indicele cifrei de afaceri).

1 Cf e
Cf e1000 = ⋅1000
Ve
2 Cf
Cf e1000 = ⋅1000
CA
3 Cf
Cf e1000 = ⋅1000
∑qv ⋅ p
4 1
Cf e1000 = Cf 01000 ⋅
I CA
5 Cf 01000
Cf e1000 = Cf11000 ⋅
I CA

20) Cifra de afaceri critica se determina cu ajutorul relatiei:


(unde: CV reprezinta cheltuielile variabile; Cf – cheltuielile fixe; R V - rata medie a
cheltuielilor variabile).

6
1 CAcr = CV + Cf
2 CA cr = CA ⋅ R V
3 CAcr = CA – (CV + Cf)
4 Cf
CA cr =
1− RV
5 C
CA cr = V
CA

21) Riscul de exploatare se poate determina cu ajutorul urmatoarelor relatii de


calcul:
a) λ = CA 1 − CA cr
λ
b) λ = ⋅100
CA cr
CA cr
c) λ = ⋅ 100
Q max
Cf
d) λ = ⋅100
(
Q max 1 − R V )
e) λ = CA 1 − CA 0
(unde: CAcr reprezinta cifra de afaceri critica; Qmax – capacitatea de productie in expresie
valorica; Cf – cheltuieli fixe; R V - rata medie a cheltuielilor variabile).
Alegeti varianta corecta de raspuns:

1 a+b
2 a+c
3 a+d
4 b+c
5 d+e

n n

∑ qv
i =1
i1 ⋅ Cmi1 ∑ qv
i =1
i1 ⋅ Cmi 0
22) Relatia: n
⋅1000 − n
⋅1000
∑ qv
i =1
i1 ⋅ pi1 ∑ qv
i =1
i1 ⋅ p i1

in care: qvi reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; Cmi – cheltuielile
materiale pe produse; pi – preturile de vanzare pe produse, semnifica:

1 influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor materiale la


1000 lei cifra de afaceri;
2 influenta variatiei cheltuielilor materiale pe produse asupra cheltuielilor materiale
la 1000 lei cifra de afaceri;
3 influenta variatiei preturilor medii de vanzare asupra asupra cheltuielilor materiale
la 1000 lei cifra de afaceri;
4 influenta variatiei coeficientului de structura a veniturilor asupra cheltuielilor
materiale la 1000 lei cifra de afaceri;
5 influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra
de afaceri.

7
23) Cifra de afaceri critica semnifica:
1 cifra de afaceri aferenta ultimei unitati 4 cifra de afaceri aferenta pragului
fizice de produs vandute; rentabilitatii;
2 pretul mediu pe unitatea de produs 5 cifra de afaceri pentru un nivel dat al
dividendelor si impozitului pe profit.
3 variatia vanzarilor generata de variatia
volumului fizic al productiei obtinute;

24) Cifra de afaceri marginala reprezinta:

1 venitul mediu pe unitatea de produs; 4 plusul de vanzari fata de consumurile


de la terti;
2 vanzarile firmei care permit atingerea 5 variatia veniturilor generata de
pragului rentabilitatii; modificarea cu o unitate a volumului
fizic al vanzarilor.
3 vanzarile intreprinderii la nivelul
capacitatii maxime de productie;

25) Productia marfa fabricata exprima:

1 productia obtinuta si livrata; 4 valoarea produselor finite si a


productiei in curs de executie;
2 valoarea produselor fabricate, 5 veniturile din operatiunile comerciale
lucrarilor executate si serviciilor curente
prestate pentru terti;
3 plusul de valoare rezultat ca urmare a
activitatii de productie

26) Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii
adaugate este:

1 4
2 5
3

27) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate


este:

1 4
2 5
3

28) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

1 (
N 0 W h 1 − Wh 0 ⋅ va1) 4 (
Qe1 W h 1 − W h 0 ⋅ va 0 )
2 (
N1t1 W h1 − W h 0 ⋅ va 1 ) 5 N t (va
1 1 1 − va 0 )
3 ( )
T1 W h 1 − Wh 0 ⋅ va 0

8
29) ( )
Interpretati cazul: indicele productiei exercitiului I Qe = 106%; indicele
fondului total de timp de munca exprimat in ore (IT) = 104%; indicele consumurilor
intermediare de la terti (IM) = 109%.

1 cresterea productivitatii medii orare si 4 scaderea productivitatii medii orare si


scaderea ponderii valorii adaugate in a ponderii valorii adaugate in productia
productia exercitiului; exercitiului;
2 cresteri ale productivitatii medii orare 5 scaderea productivitatii medii orare si
si ponderii valorii adaugate in cresterea ponderii consumurilor in
productia exercitiului; productia exercitiului.
3 scaderi ale productivitatii medii orare
si ponderii valorii adaugate in
productia exercitiului;

30) Interpretati cazul:


( )
Indicele productiei marfa fabricata I Qe = 108%;
( )
Indicele productiei vandute I Q v = 106%;
Indicele mijloacelor fixe direct productive (I MF′ ) = 103%
Rezulta:

1 scaderea stocului de produse finite si 4 cresterea stocului de produse finite si


cresterea randamentului mijloacelor scaderea randamentului mijloacelor
fixe direct productive; fixe active;
2 cresterea stocurilor de produse finite si 5 cresterea gradului de valorificare a
marirea randamentului mijloacelor fixe productiei obtinute si scaderea
direct productive; eficientei mijloacelor fixe active
3 scaderea stocului de produse finite si
valoarea randamentului ijloacelor fixe
direct productive;

31) Interpretati cazul:


Indicele cifrei de afaceri (ICA) = 108%;
( )
Indicele productiei vandute I Q v = 104%;
( )
Indicele productiei marfa fabricata I Qf = 106%
Indicele numarului mediu de personal (I ) = 102%
NS
Rezulta:
1 cresterea ponderii productiei vandute 4 reducerea ponderii vanzarilor de
in cifra de afaceri, depasirea stocurilor marfuri, scaderea stocurilor de produse
de produse finite si sporirea finite si sporirea productivitatii muncii;
productivitatii muncii;
2 cresterea ponderii vanzarilor de 5 reducerea ponderii vanzarilor de
marfuri, reducerea stocurilor de marfuri, scaderea stocurilor de produse
produse finite si sporirea finite si diminuarea productivitatii
productivitatii muncii; muncii.
3 cresterea ponderii vanzarilor de
marfuri in cifra de afaceri, depasirea
stocurilor de produse finite si sporirea
productivitatii muncii;

9
32) Ce exprima relatia:
∑ qv c 1 1
⋅ 1000 −
∑ qv c
1 0
⋅ 1000
∑ qv p 1 1 ∑ qv p
1 1

1 influenta structurii vanzarilor asupra 4 influenta volumului productiei vandute


cheltuielilor la 1000 lei cifra de asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri; afaceri;
2 influenta costului unitar asupra 5 influenta profitului la 1 leu vanzari
cheltuielilor la 1000 lei cifra de asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri; afaceri.
3 influenta pretului de vanzare asupra
cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri;

Cf 0 Cf 0
33) Ce exprima relatia: ⋅ 1000 − ⋅ 1000
∑ qv1p0 ∑ qv 0p0
1 influenta sumei cheltuielilor fixe la 4 influenta structurii cifrei de afaceri
1000 lei cifra de afaceri; asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei
cifra de afaceri;
2 influenta pretului de vanzare asupra 5 influenta volumului fizic al productiei
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de vandute asupra cheltuielilor fixe la
afaceri; 1000 lei cifra de afaceri.
3 influenta costului unitar asupra
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de
afaceri;

34) Urmatoarea relatie: t1(sh1 – sh0)


unde: t = timpul consumat pe unitate de produs
sh = salariul mediu orar
Reflecta:

1 scaderea cheltuielilor cu salariile; 4 cresterea cheltuielilor cu salariile;


2 influenta productivitatii muncii asupra 5 modificarea costului pe unitate de
cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs.
produs;
3 influenta salariului mediu orar asupra
cheltuielilor cu salariile pe unitatea de
produs;

35) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri fata de nivelul prevazut este –18 lei. Aceasta reprezinta:

1 situatie pozitiva, datorita cresterii 4 situatie negativa, datorita scaderii


preturilor produselor fata de nivelul costurilor unitare la majoritatea
prevazut; produselor fata de nivelul prevazut;
2 situatie negativa, datorita modificarii 5 situatie pozitiva datorita cresterii
costurilor unitare in functie de oferta costurilor unitare fata de nivelul
de pe piata a materiilor prime; prevazut.
3 situatie pozitiva, datorita scaderii
costurilor unitare fata de nivelul
prevazut la majorarea produselor;

10
Ct 1 − C t 0
36) Ce exprima relatia:
q1 − q 0

1 costul mediu; 4 influenta cheltuielilor totale asupra


costului mediu;
2 influenta volumului productiei asupra 5 influenta volumului productiei asupra
costului mediu; costului marginal
3 costul marginal;

37) Ce exprima corelatia:


Indicele productivitatii medii anuale = 108,5%
Indicele cheltuielilor salariale anuale pe o persoana = 102,4%
Indicele cifrei de afaceri = 1106%
Rezulta:

1 depasirea cheltuielilor cu salariile la 4 cresterea mai rapida a salariilor fata de


1000 lei CA productivitatea muncii
2 reducerea cheltuielilor cu salariile la 5 nu a fost respectata corelatia normala
1000 lei CA dintre dinamica productivitatii muncii
si dinamica salariului mediu
3 cresterea productivitatii anuale intr-un
ritm inferior salariilor

38) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%


Indicele preturilor materialelor = 98%
Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%
Aceasta semnifica:

1 a crescut cantitatea fabricata si pretul 4 s-a redus consumul specific si a


materialelor crescut pretul materialelor
2 s-a redus cantitatea fabricata, 5 a crescut cantitatea fabricata si
consumul specific si pretul consumul specific si s-a redus pretul
materialelor materialelor
3 s-a redus cantitatea fabricata,
consumul specific si a crescut pretul
materialelor

39) Factorii directi de influenta ai cheltuielilor materiale la 1000 lei CA in ordinea


de analiza sunt:

1 cifra de afaceri structura si pretul 4 structura, cheltuielile materiale pe


materialelor produs, pretul materialelor
2 structura, pretul de vanzare, 5 volumul productiei, costul materialelor
cheltuielile materiale pe unitate de pretul de vanzare
produs
3 structura, pretul de vanzare,
cheltuielile materiale la 1 leu CA

11
40) Interpretati cazul:
IQl = 106%; IQf = 109%; IQv = 105%; IVA = 104%

1 cresc stocurile de productie 4 cresc stocurile de productie


neterminata si se reduc stocurile de neterminata si produse finite si se
produse finite si ponderea reduce ponderea consumurilor de la
consumurilor de la terti; terti;
2 se reduc stocurile de produse finite, 5 cresc stocurile de productia
productia neterminata si ponderea neterminata, de produse finite si
consumurilor de la terti; ponderea consumurilor de la terti.
3 se reduc stocurile de productie
neterminata si cresc stocurile de
produse finite si ponderea
consumurilor de la terti;

41) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%


Indicele preturilor materialelor = 98%
Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%
Aceasta semnifica:

1 a crescut cantitatea fabricata si pretul 4 s-a redus consumul specific si a


materialelor; crescut pretul materialelor;
2 s-a redus cantitatea fabricata, 5 a crescut cantitatea fabricata si
consumul specific si pretul consumul specific si s-a redus pretul
materialelor; materialelor,
3 s-a redus cantitatea fabricata,
consumul specific si a crescut pretul
materialelor;

42) Urmatoarea relatie: t1(sh1 – sh0)


unde: t = timpul consumat pe unitate de produs
sh = salariul mediu orar
Reflecta:

1 scaderea cheltuielilor cu salariile; 4 cresterea cheltuielilor cu salariile;


2 influenta productivitatii muncii asupra 5 modificarea costului pe unitate de
cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs.
produs;
3 influenta salariului mediu orar asupra
cheltuielilor cu salariile pe unitatea de
produs;

12
43) Interpretati cazul:
Indicele productivitatii medii anuale = 108%
Indicele salariului mediu anual = 103 %
Indicele cheltuielilor cu salariile = 101%
Rezulta:

1 cresterea cheltuielilor cu salariile la 4 cresterea numarului de salariati si a


1000 lei CA si reducerea numarului de cheltuielilor cu salariile la 1000 lei
salariati; CA;
2 reducerea numarului de salariati si a 5 reducerea cheltuielilor totale la 1000
cheltuielilor cu salariile la 1000 lei lei CA si cresterea numarului de
CA; salariati.
3 reducerea cheltuielilor cu salariile la
1000 lei CA si cresterea numarului de
salariati;

CA i
44) Pe baza relatiei: × 100
CA t
unde CAi = cifra de afaceri a firmei analizate
CAt = vanzarile totale la nivelul pietei intreprinderii
se determina:

1 cota de piata relativa; 4 cota de piata a principalului concurent;


2 cota de piata absoluta (globala); 5 dinamica cotei de piata absolute.
3 cota de piata servita;

45) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate


este:

1 4
2 5
3

46) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate


este:

1 4

2 5

47) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

1 ( )
N 0 W h 1 − W h 0 ⋅ va 1 4 (
Qe0 W h1 − Wh 0 ⋅ va 0 )
2 (
N1t1 W 0 − W h1 )⋅ va 1
5 N t (va
1 1 1 − va 0 )
3 ( )
T1 W h 1 − Wh 0 ⋅ va 0

13
48) Indicele cheltuielilor medii salariale pe angajat este mai mare decat indicele
productivitatii muncii anuale pe angajat. Aceasta conduce la:

1 cresterea cheltuielilor cu personalul la 4 cresterea valorii adaugate pe seama


1000 lei CA si reducerea profitului; majorarii profitului;
2 reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA; 5 scaderea ponderii cheltuielilor cu
personalul in cheltuielile de exploatare.
3 scaderea ponderii cheltuielilor cu
personalul in valoarea adaugata;

49) Indicele sumei cheltuielilor financiare = 108%


Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110 %
Indicele cifrei de afaceri = 113%
Rezulta:

1 cresterea cheltuielilor financiare la 4 incetinirea vitezei de rotatie a activelor


1000 lei CA si incetinirea vitezei de circulante si reducerea cheltuielilor
rotatie a activelor circulante; financiare cu dobanzile la 1000 lei CA;
2 accelerarea vitezei de rotatie a 5 accelerarea vitezei de rotatie a
activelor circulante si reducerea activelor circulante si cresterea
cheltuielilor financiare la 1000 lei CA; cheltuielilor financiare cu dobanzile la
1000 lei CA.
3 cresterea vanzarilor si incetinirea
vitezei de rotatie a activelor circulante;

50) Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de „+10
lei”. Aceasta situatie semnifica:

1 cresterea cheltuielilor materiale pe 4 cresterea ponderii produselor cu


produs; valoarea adaugata unitara mai mica
fata de media valorii adaugate pe
intreprindere;
2 scaderea ponderii produselor cu 5 cresterea ponderii produselor cu
valoarea adaugata la 1 leu productie valoarea adaugata unitara mai mare
sub media efectiva pe intreprindere; decat media valorii adaugate pe
intreprindere.
3 cresterea ponderii produselor cu
cheltuielile materiale la 1 leu productie
vanduta mai mari decat media
cheltuielilor materiale la 1 leu CA la
nivelul bazei de comparatie;

Valoarea adaugata
51) Pe baza relatiei: × 100 se determina:
Cifra de afaceri

1 contributia factorului uman la 4 gradul de folosire a capacitatii de


formarea valorii adaugate; productie;
2 gradul de integrare pe verticala a 5 contributia factorului uman la
firmelor cu activitate de productie si formarea cifrei de afaceri.
comercializare;
3 gradul de valorificare a productiei
obtinute;

14
Cheltuieli cu personalul
52) Pe baza relatiei: × 100 se determina:
Valoarea adaugata

1 ponderea salariilor in cifra de afaceri; 4 ponderea datoriilor salariale in


datoriile totale;
2 corelatia dintre dinamica 5 rata de remunerare a personalului
productivitatii muncii si a salariului angajat pe seama valorii adaugate.
mediu;
3 gradul de integrare pe verticala;

53) Care din elementele urmatoare fac parte din cifra de afaceri a unei
intreprinderi:

1 veniturile din productia vanduta, 4 venituri din dobanzi;


productia stocata si productia
imobilizata;
2 veniturile din vanzarea unor active 5 venituri din vanzarea de bunuri si din
imobilizate si veniturile din dividende; diferente favorabile de curs valutar.
3 veniturile din vanzarea produselor,
executarea lucrarilor si prestarea
serviciilor catre terti;

RĂSPUNS NUMERIC

1) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cheltuieli variabile 80.000 82.000
2. Cifra de afaceri 130.000 142.000
3. Indicele preturilor de vanzare - 105%
4. Indicele costurilor variabile - 104%

Influenta cheltuielilor variabile pe unitatea de produs asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei
cifra de afaceri este de:

a) +22,21 lei;
b) +25,45 lei;
c) +32,40 lei;
d) –24,30 lei;
e) –18,75 lei.

2) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Numar mediu de 150 125
personal
2. Productia exercitiului 20.000 24.000
3. Cifra de afaceri 21.000 22.500

Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:


15
a) –8000 lei;
b) +10000 lei;
c) +7700 lei;
d) +14000 lei;
e) –15000 lei.

3) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Numar mediu de salariati 460 400
2. Numar mediu de ore 2.200 2.180
lucrate
3. Cifra de afaceri medie 40 42
orara

Influenta fondului de timp asupra cifrei de afaceri este de:

a) +6000 lei;
b) +5500 lei;
c) –5600 lei;
d) –6090 lei;
e) +6200 lei.

4) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1. Numarul mediu de salariati 250 225
2. Productia exercitiului 40.000 48.000
3. Cifra de afaceri 42.000 45.000
Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:

a) –5000 lei;
b) –7000 lei;
c) +6000 lei;
d) +4500 lei;
e) –4200 lei.

5) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1. Numarul mediu de salariati 200 170
2. Productia exercitiului 25.190 24.640
3. Cifra de afaceri 24.480 23.276

Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de:

a) +520 lei;
b) +600 lei;
c) –670 lei;
d) +720 lei;
e) –820 lei.
16
6) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Productia exercitiului 83.200 88.000
2. Fondul total de timp de munca (ore) 2.080.000 2.000.00
0
3. Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a 0,45 0,50
exerctiului (lei)

Influenta fondului de timp asupra valorii adaugate este de:

a) –1440 lei;
b) +1200 leii;
c) –1635 lei;
d) +850 lei.

7) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Productia exercitiului 7.776 8.400
2. Fondul total de timp de munca (ore) 432.000 420.000
3. Valoarea medie adaugata la 1 leu productie 0,59 0,60
(lei)

Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a) +495,6 lei;
b) +670 lei;
c) +420 lei;
d) –515 lei;
e) +600 lei.

8) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Productia exercitiului 84.000 89.250
2. Consumuuri intermediare 67.200 68.775

Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la 1 leu productie a exercitiului


asupra valorii adaugate este de:

a) + 3000 lei;
b) + 8000 lei;
c) + 4300 lei;
d) + 2625 lei;
e) + 5600 lei.

17
9) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cheltuieli materiale 40.000 46.000
2. Cifra de afaceri 80.000 94.600
3. Indicele preturilor de vanzare - 110%
4. Indicele costurilor (materiale) - 115%

Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) –42,29 lei;
b) –52,35 lei;
c) +35,30 lei;
d) +40,30 lei;
e) –37,50 lei.

10) Pe baza indicatorilor:


- lei-
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cifra de afaceri 55.000 58.000
2. Cheltuieli aferente 50.500 52.240
3. Indicele preturilor - 110%
4. Indicele costurilor - 112%

Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) – 33,57 lei;
b) + 33,57 lei;
c) – 40,30 lei;
d) + 48,20 lei;
e) – 52,35 lei.

11) Pe baza indicatorilor:


- lei-
Nr. Indicatori
crt.
1. Cifra de afaceri din perioada curenta 60.000
2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 52.000
3. din care: variabile 35.800
4. Cifra de afaceri propusa pentru perioada 63.000
urmatoare

Nivelul probabil al cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) 853,81 lei;
b) 870,20 lei;
c) 795,50 lei;
d) 820,20 lei;
e) 810,15 lei.

18
12) Pe baza indicatorilor:
- lei -
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cheltuieli variabile 30.000 35.000
2. Cifra de afaceri 70.000 75.000
3. Indicele preturilor de vanzare - 105%
4. Indicele costurilor - 102%

Influenta structurii asupra cheltuielilor variabile la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) +55,22 lei;
b) +51,82 lei;
c) –49,50 lei;
d) –58,37 lei;
e) +60,25 lei.

13) Pe baza indicatorilor:


- lei-
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cifra de afaceri 48.000 52.800
2. Cheltuieli aferente 38.400 42.504
3. Indicele preturilor de vanzare - 106%
4. Indicele costurilor - 107%

Influenta costului asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) –43,33 lei;
b) +52,67 lei;
c) +38,57 lei;
d) +42,12 lei;
e) –57,67 lei.

14) Pe baza indicatorilor:


- lei-
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1. Cifra de afaceri 70.000 72.500
2. Cheltuieli cu amortizarea 16.250 19.250

Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifra de afaceri este
de:

a) –25,15 lei;
b) +41,38 lei;
c) +50,25 lei;
d) –35,12 lei;
e) +55,18 lei

19
15) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri 10.400 10.264,8
2 Productia marfa fabricata 10.000 10.920
3 Numarul mediu de personal 250 260

Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra variatiei cifrei de afaceri este de:

a) +4368 lei
b) +416,0 lei
c) +394,8 lei
d) +376,0 lei
e) +400,0 lei

16) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia vanduta 3.050 2.735
2 Variatia productiei stocate -150 +25
3 Productia de imobilizari 100 75
4 Consumurile exercitiului provenind de la terti 1.350 1.219,05
5 Timpul total de munca – ore 150 135

Influenta modificarii timpului total de munca (T) asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) -171 lei
b) -173,25 lei
c) -179,55 lei
d) -167,75 lei
e) -165,00 lei

17) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia vanduta 3.600 3.500
2 Variatia productiei stocate -100 +150
3 Productia de imobilizari 200 250
4 Ponderea consumurilor de la terti aferente 38 40
productiei exercitiului (%)

Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate a firmei
este de:

a) -74 lei
b) -72 lei
c) -70 lei
d) -75 lei
e) -78 lei

20
18) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia vanduta 4.400 4.600
2 Variatia productiei stocate -150 +100
3 Productia de imobilizari 200 150
4 Valoarea marfurilor vandute 1.200 1.250
5 Costul marfurilor vandute 900 920
6 Consumurile exercitiului provenind de la terti 1.900 2.020,2
(pentru activitatea de productie si de comert)

Modificarea absoluta a valorii adaugate in perioada analizata a fost de:

a) +109,8 lei
b) +309,8 lei
c) +279,8 lei
d) +329,8 lei
e) +29,8 lei

19) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia exercitiului 25.000 30.000
2 Consumurile exercitiului provenind de la terti 13.000 15.000
3 Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie - 0,515

Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii
adaugate este de:
a) +600 lei
b) +1.050 lei
c) -450 lei
d) -375 lei
e) +450 lei

20) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia exercitiului 12.000 12.600
2 Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului 45 44
(%)
3 Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie - 0,565

Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii
adaugate este de:
a) +189 lei
b) +180 lei
c) -63 lei
d) +63 lei
e) +60 lei

21
21) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri 2.040 2.587,2
2 Productia marfa fabricata 2.000 2.640
3 Numarul mediu de personal 50 60

Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei obtinute asupra variatiei cifrei de


afaceri este de:

a) -80 lei
b) -96 lei
c) -88 lei
d) -105,6 lei
e) -100 lei

22) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia vanduta 8.500 8.250
2 Variatia productiei stocate -200 +150
3 Productia de imobilizari 100 100
4 Consumurile exercitiului provenind de la terti 5.040 4.930

Influenta modificarii productiei exercitiului asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) -60 lei
b) +40 lei
c) +42 lei
d) -63 lei
e) +50 lei

23) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri 7.350 8.550
2 Productia marfa fabricata 7.000 9.000
3 Numarul mediu de personal 140 150

Influenta modificarii productivitatii medii anuale, calculate pe baza productiei marfa


fabricate, asupra variatiei cifrei de afaceri este de:

a) +1470 lei
b) +1425 lei
c) +1330 lei
d) +1500 lei
e) +1575 lei

22
24) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia exercitiului 9.200 9.196
2 Consumurile de la terti 4.140 4.230,16
3 Timpul total de munca – ore 460.000 418.000

Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a) +506 lei
b) +451,44 lei
c) +496,8 lei
d) +459,8 lei
e) +484 lei

25) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia exercitiului 8.096 7.830
2 Ponderea consumurilor exercitiului provenind de 40 39
la terti (%)
3 Timpul total de munca – ore 386.000 337.500
4 Numarul mediu de personal 160 150

Influenta modificarii timpului mediu lucrat de o persoana asupra variatiei valorii adaugate
este de:

a) -104,4 lei
b) -105 lei
c) -99 lei
d) -108,14 lei
e) -100,65 lei

26) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia exercitiului 7.020 6.875
2 Ponderea consumurilor de la terti in productia 42 40
exercitiului (%)
3 Timpul total de munca – ore 292.500 275.000
4 Numarul mediu de personal 130 125

Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra valorii adaugate este de:

a) -153,12 lei
b) -159,5 lei
c) -165,0 lei
d) -156,6 lei
e) -168,75 lei

23
27) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri 55000 58000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 50500 52240
3 Indicele preturilor de vanzare - 110%
4 Indicele costurilor - 112%

Influenta structurii vanzarilor asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:

a) -33,57 lei
b) +33,57 lei
c) -40,20 lei
d) +48,20 lei
e) -52,35 lei

28) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri 48.000 52.800
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 38.400 42.504
3 Indicele preturilor de vanzare - 106%
4 Indicele costurilor - 107%

Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:

a) -43,33 lei
b) +52,67 lei
c) +38,57 lei
d) +42,12 lei
e) -57,67 lei

29) Pe baza indicatorilor:


lei
Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cheltuieli materiale 40.000 46.000
2 Cifra de afaceri 80.000 94.600
3 Indicele preturilor de vanzare - 110%
4 Indicele costurilor (materiale) - 115%

Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de:

a) -42,29 lei
b) -52,35 lei
c) +35,30 lei
d) +40,20 lei
e) -37,50 lei

24
30) Pe baza indicatorilor:

Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Productia totala (tone) 2.500 2.700
2 Cheltuieli totale de productie (lei) 1.150 1.404
3 Cost mediu (lei/tona) 460 520
4 Pret de vanzare (lei/tona) 500 570
5 Pret unitar (lei/tona) 40 50
6 Profit total (mil lei) 100 135

Costul marginal va fi:

a) 7,80 lei/tona
b) 9,30 lei/tona
c) 1,270 lei/tona
d) 1,380 lei/tona
e) 1,420 lei/tona

31) Pe baza indicatorilor:

Nr. Indicatori P0 P1
crt.
1 Cifra de afaceri neta (lei) 310.000 345.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 270.000 294.000
3 Indicele preturilor de vanzare (%) - 115
4 Indicele costurilor (%) - 112

Influenta costului unitar asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) +42500 lei
b) -38600 lei
c) -31500 lei
d) +28700 lei
e) +35000 lei

32) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 80%; cantitatea fabricata


creste cu 2%; costul produsului se modifica cu:
a) +2,20 %;
b) –1,30 %;
c) –1,20 %;
d) +2,00 %
e) –0,39 %

33) Indicele cheltuielilor fixe = 105 %


Indicele cifrei de afaceri = 108 %
Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:

a) +3,55 %
b) +2,35 %
c) –1,45%
d) –2,78 %
e) –3,65 %
25
34) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 75%; cantitatea fabricata
creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu:

a) +2,20 %;
b) –1,30 %;
c) +2,50 %;
d) –1,19 %
e) +3,00 %

35) Indicele productivitatii muncii (realizat fata de perioada precedenta) = 108,5%;


I 
coeficientul de corelatie prevazut  S  = 0,9821 . Pentru a se mentine nivelul prezent al
 IW 
cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare, salariile si elementele aferente
pot sa se modifice cu:

a) +6,56 %;
b) +5,20 %;
c) +4,20 %;
d) +7,50 %
e) +8,20 %

36) Cheltuielile fixe la 1000 lei CA = 450 lei


Cifra de afaceri se modifica cu -8,5%
Nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei CA va fi de:

a) 491,80 lei
b) 450,00 lei
c) 485,2 lei
d) 495,3 lei
e) 496,7 lei

37) Indicele cheltuielilor fixe = 105%


Indicele cifrei de afaceri = 108%
Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:

a) +3,55%
b) +2,35%
c) -1,45%
d) -2,78%
e) -3,65%

26