Sunteți pe pagina 1din 39

LEGE Nr.

567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care func ioneaz n cadrul Institutului [1] Na ional de Expertize Criminalistice M.Of. nr. 1197 din 14.12.2004 Nr. Titlu Data MO Modificri
Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 31 , Art. 4 , CAPITOLUL VII1 , SEC IUNEA 1 , Art. 891 , Art. 892 , Art. 893 , Art. 894 , SEC IUNEA a 2-a , Art. 895 , Art. 896 , Art. 897 , Art. 898 , Art. 899 , Art. 8910 , Art. 8911 , SEC IUNEA a 3-a , Art. 8912 , Art. 8913 , Art. 8914 , SEC IUNEA a 4-a , Art. 8915 , Art. 8916 , Art. 8917 , M. Of. Art. 8918 , Art. 8919 , Art. 8920 , Art. 8921 , 519/2011 SEC IUNEA a 5-a , 1 , Art. 8922 , 2 , Art. 8923 , Art. 8924 , SEC IUNEA a 6-a , Art. 8926 , Art. 8927 , SEC IUNEA a 7-a , Art. 8928 , SEC IUNEA a 8-a , Art. 8929 , Art. 8930 , Art. 8931 , SEC IUNEA a 9-a , Art. 8932 , Art. 8933 , Art. 8934 , Art. 8935 , Art. 8936 , SEC IUNEA a 10-a , Art. 8937 , Art. 8938 , Art. 8939 , Art. 8940 , Art. 8941 , Art. 8942 , Art. 8943 , Art. 8944

Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s 25 participe la efectuarea expertizelor iulie criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 2011 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

VERSIUNE APLICABILA din 25.7.2011

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I


Dispoziii generale

Art. 1 Prezenta lege reglementeaz statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, precum i al personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul Institutului Na ional de Expertize Criminalistice.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 2 (1) n nfptuirea actului de justi ie, munca personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti constituie un sprijin pentru judectori i procurori, competen a acestei categorii de personal i ndeplinirea corect a sarcinilor care i revin jucnd un rol important n buna desfurare a ntregii activit i a instan elor judectoreti i a parchetelor de pe lng acestea. (2) Activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instan ele judectoreti sau de organele de urmrire penal, realizat de personalul care func ioneaz n cadrul Institutului

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Na ional de Expertize Criminalistice, constituie un factor important n sporirea eficien ei activit ii organelor judiciare, n cadrul procesului de nfptuire a justi iei.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 3 (1) Personalul auxiliar de specialitate func ioneaz n cadrul compartimentelor auxiliare ale instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea, organizate potrivit art. 116118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariti, grefieri arhivari, grefieri registratori i specialiti IT. (3) Corpul grefierilor este alctuit din grefieri cu studii superioare i grefieri cu studii medii. (4) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea func iile de agent procedural, aprod i ofer.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 3

(1) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic func ioneaz n cadrul Institutului Na ional de Expertize Criminalistice i al laboratoarelor interjude ene de expertize criminalistice, denumite n continuare INEC, organizate potrivit Hotrrii Guvernului nr. 368/1998 privind nfiin area Institutului Na ional de Expertize Criminalistice I.N.E.C., cu modificrile ulterioare. (2) Personalul de specialitate criminalistic este format din exper i criminaliti i asisten i criminaliti. (3) Personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic este format din tehnicieni criminaliti i secretaridactilografi laborator expertize criminalistice.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 4 Personalul prevzut la art. 3 i 3 este obligat ca, prin ntreaga sa activitate, s respecte drepturile i libert ile persoanelor, precum i egalitatea lor n fa a legii i s asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participan ilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea
1

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

acestora, s respecte normele deontologice ale profesiei i s participe la formarea profesional continu.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

CAPITOLUL II
Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

SEC IUNEA 1
Recrutarea grefierilor

Art. 5 Recrutarea grefierilor se face, de regul, prin Scoal Na ional de Grefieri. Art. 6 (1) Concursul de admitere n coala Na ional de Grefieri se organizeaz anual, la nivel na ional, de ctre Scoal Na ional de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Numrul de locuri se stabilete n func ie de necesarul de personal calificat al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea. (3) Concursul se desfoar separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare i grefieri cu studii medii. Art. 7 Modul de organizare i desfurare a concursului de admitere se stabilete prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. SEC IUNEA a 2-a
Recrutarea informaticienilor

Art. 8 (1) Informaticienii se recruteaz prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaz la nivelul fiecrei cur i de apel sau fiecrui parchet de pe lng curtea de apel ori, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau Parchetul Na ional Anticorup ie, cu sprijinul Direc iei de exploatare a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Justi iei, care coordoneaz din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori al Parchetului Na ional Anticorup ie, dup caz. (3) Concursul se desfoar potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justi iei, preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i al Departamentului Na ional Anticorup ie.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

SEC IUNEA a 3-a

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori i a personalului conex

Art. 9 (1) Grefierii arhivari, grefierii registratori i personalul conex se recruteaz prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaz la nivelul fiecrei cur i de apel sau, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau la Parchetul Na ional Anticorup ie, cu sprijinul colii Na ionale de Grefieri, potrivit regulametului de organizare i desfurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 10 Grefierii arhivari i grefierii registratori care promoveaz concursul prevzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de dou luni n cadrul colii Na ionale de Grefieri.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ; modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

CAPITOLUL III
Scoal Naional de Grefieri

SEC IUNEA 1
Organizarea i funcionarea colii Naionale de Grefieri

Art. 11 (1) coala Na ional de Grefieri este o institu ie public, cu personalitate juridic, aflat n coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaz formarea ini ial a grefierilor i a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, precum i formarea profesional continu a acestora, n condi iile legii. (2) coala Na ional de Grefieri nu face parte din sistemul na ional de nv mnt i educa ie i nu este supus dispozi iilor legale n vigoare cu privire la acreditarea institu iilor de nv mnt i recunoaterea diplomelor. (3) coala Na ional de Grefieri are sediul n municipiul Bucureti. (4) coala Na ional de Grefieri i poate desfura activitatea i n teritoriu, n centre i puncte zonale de formare profesional, organizate potrivit legii. Art. 12 (1) coala Na ional de Grefieri este condus de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel: a) un judector i un procuror desemna i de Consiliul Superior al Magistraturii; b) 2 reprezentan i alei din cadrul personalului de instruire al Scolii Na ionale de Grefieri; c) directorul Institutului Na ional al Magistraturii;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

d) un reprezentant al Direc iei organizarea instan elor i resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; e) 2 reprezentan i ai cursan ilor, unul dintre cursan ii cu studii superioare i unul dintre cursan ii cu studii medii, alei pe durata cursurilor; f) directorul colii Na ionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere i prezideaz edin ele acestuia. (2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excep ia mandatului reprezentan ilor cursan ilor, care sunt alei pe durata studiilor. Art. 13 Consiliul de conducere propune proiectul de buget i hotrte asupra problemelor care privesc organizarea i func ionarea colii Na ionale de Grefieri, la propunerea directorului acestei institu ii. Art. 14 (1) coala Na ional de Grefieri este finan at de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, n condi iile legii. (2) Directorul colii Na ionale de Grefieri este ordonator ter iar de credite. Art. 15 (1) Numrul maxim de posturi pentru coala Na ional de Grefieri este stabilit prin hotrre a Guvernului. (2) Structura organizatoric, statele de func ii i statele de personal ale colii Na ionale de Grefieri se aprob de Consiliul Superior al Magistraturii. Art. 16 (1) Conducerea curent a colii Na ionale de Grefieri este asigurat de director, 2 directori adjunc i i un director economic. (2) Directorul i directorii adjunc i sunt numi i de Consiliul Superior al Magistraturii din rndul personalului de instruire care are calitatea de judector sau procuror, pentru o perioad de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat. (3) Directorul economic se recruteaz prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 17 Organizarea i func ionarea Scolii Na ionale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Art. 18 (1) Personalul de instruire al colii Na ionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre judectori sau procurori, grefieri cu studii superioare ori al i specialiti. (2) Personalul prevzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii i prin detaare n cadrul colii Na ionale de Grefieri, n condi iile legii.
modificat de

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 19 (1)Salarizarea personalului de conducere i de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorit ii judectoreti. (2) Salarizarea personalului de instruire al colii Na ionale de Grefieri la plata cu ora se face n func ie de numrul de ore de seminar sau de curs sus inute, de indemniza ia brut lunar a func iei de judector de curte de apel i de norma didactic stabilit conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru formatorii care desfoar activitate didactic n cadrul formrii ini iale a grefierilor cu studii superioare juridice i conform art. 43 lit. c) din aceeai lege pentru formatorii care desfoar activit i didactice n cadrul formrii ini iale a grefierilor fr studii superioare juridice sau n cadrul formrii continue.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 20 (1) Cadrele didactice din nv mntul superior juridic care de in func ii de conducere sau de execu ie n cadrul colii Na ionale de Grefieri sunt asimilate judectorilor i procurorilor, pe perioada exercitrii func iilor. (2) Grefierii cu studii superioare care desfoar activit i de instruire n cadrul Scolii Na ionale de Grefieri sunt ncadra i potrivit func iei corespunztoare din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

SEC IUNEA a 2-a


Formarea iniial a personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 21 (1) Formarea ini ial se desfoar diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de alt specialitate i grefierii cu studii medii. (2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni i const n pregtirea teoretic i stagiu practic. (3) Pentru grefierii cu studii superioare de alt specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an i include pregtire teoretic i stagiu practic. (4) Stagiile practice se desfoar la instan ele judectoreti i la parchetele de pe lng acestea.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 22 (1) La absolvirea cursurilor colii Na ionale de Grefieri cursan ii vor sus ine un examen final. (2) Media de absolvire a colii Na ionale de Grefieri este cel pu in 6.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(3) Cursan ilor care au promovat examenul de absolvire a Scolii Na ionale de Grefieri li se elibereaz atestate. Art. 23 Absolven ii cu atestat ai Scolii Na ionale de Grefieri vor fi repartiza i, n ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instan ele judectoreti i parchetele de pe lng acestea sau, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori la Parchetul Na ional Anticorup ie, pentru care au sus inut concursul de admitere. Art. 24 (1) Absolven ii care au ob inut media de absolvire cel pu in 7 vor fi ncadra i n treapta profesional imediat superioar celei de debutant. (2) Absolven ii care au ob inut medii ntre 6 i 7 vor fi ncadra i ca debutan i. (3) Persoanele ncadrate n condi iile prezentului articol nu pot fi delegate, detaate, transferate i nu pot promova la alte instan e sau parchete timp de cel pu in un an de la numirea n func ie.
modificat de Ordonan de urgen nr. 195/2008 - pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul justi iei din 25 noiembrie 2008, M. Of. 825/2008 ;

Art. 25 (1) n perioada studiilor, coala Na ional de Grefieri acord cursan ilor o indemniza ie lunar de cursant, n cuantum egal cu salariul de baz brut pentru func ia de grefier debutant, n raport cu nivelul studiilor absolvite. (2) Indemniza ia prevzut la alin. (1) are natura i regimul juridic al unui drept salarial i se pltete din fondul prevzut n bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 26 (1) Perioada n care o persoan a avut calitatea de cursant al colii Na ionale de Grefieri, dac a promovat examenul de absolvire a Scolii Na ionale de Grefieri, constituie vechime n munc i vechime n specialitate. (2) Atestatul eliberat absolven ilor colii Na ionale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea n munc. (3) Perioada de colarizare prevzut n contractul de colarizare va fi asimilat vechimii n specialitate, n raport cu nivelul studiilor de absolvire.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 27 (1) Absolven ii Scolii Na ionale de Grefieri au obliga ia de a rmne 5 ani n cadrul institu iilor autorit ii judectoreti. (2) n cazul n care un absolvent al colii Na ionale de Grefieri este eliberat din func ie nainte de expirarea perioadei de 5 ani, din ini iativa sa ori din motive care i sunt imputabile, acesta este obligat s restituie indemniza ia de cursant i cheltuielile de colarizare efectuate cu formarea sa, propor ional cu timpul rmas pn la mplinirea termenului prevzut la alin. (1). Art. 28

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Stagiul de specializare prevzut la art. 10 are loc n cadrul instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, pentru care au sus inut concursul, sub ndrumarea personalului de instruire al colii Na ionale de Grefieri. SEC IUNEA a 3-a
Formarea profesional continu

Art. 29 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are obliga ia de a participa cel pu in o dat la 5 ani la o form de pregtire profesional continu, organizat de coala Na ional de Grefieri. (2) n cazul informaticienilor, pregtirea profesional continu se realizeaz prin participarea, cel pu in o dat pe an, la cursuri de specialitate organizate la institu ii de profil, pe baza conven iilor de colaborare ncheiate cu cur ile de apel ori cu parchetele de pe lng cur ile de apel sau, dup caz, cu nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori cu Parchetul Na ional Anticorup ie. Art. 30 (1) Formarea continu se desfoar sub form de seminarii, sesiuni de pregtire, conferin e, vizite de lucru, stagii de formare n strintate. (2) Seminariile i sesiunile de formare continu a grefierilor care i desfoar activitatea n cadrul instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea se realizeaz pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care este comunicat tuturor instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea n luna decembrie a anului anterior. (3) Grefierii vor avea posibilitatea s opteze, n limita locurilor disponibile, pentru activit ile de formare continu care i intereseaz. Art. 31 (1) La sfritul fiecrui seminar sau fiecrei sesiuni de formare continu, organizat potrivit art. 30, personalul primete o adeverin n care sunt consemnate i rezultatele ob inute n urma evalurii cunotin elor acumulate. (2) Absolvirea oricrei forme de pregtire continu, organizat de coala Na ional de Grefieri sau, dup caz, de institu iile de profil, constituie un punctaj care se are n vedere la evaluarea anual a personalului auxiliar al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 32 n completarea formrii continue organizate de coala Na ional de Grefieri, la nivelul fiecrei instan e i al fiecrui parchet se vor organiza, trimestrial, ore de pregtire profesional a personalului auxiliar de specialitate, sub ndrumarea unui judector sau procuror desemnat de conductorul fiecrei instan e judectoreti, respectiv al fiecrui parchet de pe lng aceasta.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 32

(1) Cheltuielile de cazare i mas ale personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, ale cursan ilor i ale personalului de instruire

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

al colii Na ionale de Grefieri, care particip la activit ile de formare profesional continu organizate de coala Na ional de Grefieri, se suport din bugetul acestei institu ii. (2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevzute la alin. (1) se stabilete prin decizie a preedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colii Na ionale de Grefieri. (3) Cheltuielile de transport al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, care particip la activit ile de formare profesional continu organizate de coala Na ional de Grefieri, se suport din bugetul institu iilor unde ndeplinesc func ia de baz. (4) Cheltuielile de transport al cursan ilor i al personalului de instruire al colii Na ionale de Grefieri, care particip la activit ile de formare profesional continu organizate de coala Na ional de Grefieri, se suport din bugetul acestei institu ii. (5) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, cursan ii, precum i personalul de instruire al colii Na ionale de Grefieri, care particip la activit ile de formare organizate de coala Na ional de Grefieri, nu beneficiaz de diurn de delegare de la institu iile unde ndeplinesc func ia de baz. (6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului de conducere al Scolii Na ionale de Grefieri care nu au domiciliul n municipiul Bucureti se suport din bugetul colii Na ionale de Grefieri.
modificat de Ordonan de urgen nr. 195/2008 - pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul justi iei din 25 noiembrie 2008, M. Of. 825/2008 ;

CAPITOLUL IV
Numirea, promovarea, suspendarea i eliberarea din funcie a personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

SEC IUNEA 1
Numirea n funcie

Art. 33 (1) Poate fi numit n func ia de grefier persoana care ndeplinete urmtoarele condi ii: a) are cet enia romn, domiciliul n Romnia i capacitate deplin de exerci iu; b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal i se bucur de o bun reputa ie; c) cunoate limba romn; d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea func iei; e) are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunotin e de operare pe calculator sau de dactilografiere; f) este absolvent a Scolii Na ionale de Grefieri. (2) La numirea n func ia de grefier, pentru ndeplinirea condi iei prevzute la alin. (1) lit. e), este necesar absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii. Persoanele care au studii superioare de alt specialitate, altele dect cele prevzute la alin. (3) i (4), sunt asimilate celor cu studii medii din punct de vedere al ncadrrii. (3) Pentru numirea n func ia de grefier statistician, pentru ndeplinirea condi iei prevzute la alin. (1) lit. e), este necesar absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice. (4) Pentru numirea n func ia de grefier documentarist, pentru ndeplinirea condi iei prevzute la alin. (1) lit. e), este necesar absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administra ie public sau filologice ori studii medii.
modificat de

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 34 Pentru numirea n func ia de informatician sunt necesare ndeplinirea condi iilor prevzute la art. 33 alin. (1) lit. a)d) i absolvirea de studii superioare de specialitate. Art. 35 Func iile de informatician pot fi nominalizate potrivit nomenclatorului de func ii de specialitate prevzute de lege pentru func iile de specialitate informatic. Art. 36 (1) n cazul n care activitatea instan elor sau parchetelor nu se poate desfura n condi ii normale din cauza numrului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Concursul se desfoar la nivelul cur ilor de apel, parchetelor de pe lng cur ile de apel, naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Departamentului Na ional Anticorup ie, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de ctre instan ele i parchetele prevzute la alin. (1), potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (3) La concurs pot participa persoanele care ndeplinesc condi iile prevzute la art. 33 alin. (1) lit. a)e).
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 37 Grefierii i informaticienii sunt numi i prin decizie de ctre preedin ii cur ilor de apel sau, dup caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lng acestea, n a cror circumscrip ie teritorial urmeaz s i desfoare activitatea. Art. 38 (1) Poate fi numit n func ia de grefier arhivar, grefier registrator, agent procedural, aprod sau ofer persoana care are studii medii i ndeplinete condi iile prevzute la art. 33 alin. (1) lit. a) d). (2) Numirea pe posturile prevzute la alin. (1) se face pe baz de concurs, organizat la nivelul cur ilor de apel, al parchetelor de pe lng acestea sau, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau la Parchetul Na ional Anticorup ie. (3) Modul de organizare i desfurare a concursului se stabilete prin regulamentul prevzut la art. 9 alin. (2).
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 39 Grefierii arhivari, grefierii registratori, agen ii procedurali, aprozii i oferii sunt numi i prin decizie de ctre preedin ii cur ilor de apel sau, dup caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lng acestea n a cror circumscrip ie teritorial urmeaz s i desfoare activitatea.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 40 (1) nainte de a ncepe s i exercite func ia, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea depune jurmntul n fa a conductorului instan ei judectoreti sau al parchetului de pe lng aceasta, la care este numit. (2) Dispozi iile art. 34 din Legea nr. 303/2004, republicat, cu modificrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 41 Informaticienii sunt subordona i, din punct de vedere administrativ, conductorului instan ei sau parchetului din care fac parte i, din punct de vedere profesional, Direc iei de exploatare a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Justi iei sau, dup caz, compartimentului corespunztor din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori Parchetului Na ional Anticorup ie. SEC IUNEA a 2-a
Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 42 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, ncadrat pentru prima dat dup terminarea studiilor, are calitatea de debutant o perioad de 6 luni de la ncadrare, fiind definitivat n func ie pe baz de examen, cu excep ia absolven ilor prevzu i la art. 24 alin. (1). (2) n cazul nepromovrii examenului de definitivare n func ie, perioada prevzut la alin. (1) poate fi prelungit cu nc 6 luni. Nepromovarea pentru a doua oar a examenului de definitivare atrage eliberarea din func ie ca necorespunztor profesional. Art. 43 Promovarea n func ii de execu ie se face prin concurs sau examen, n func ia imediat superioar. Art. 44 (1) Promovarea n func ii de execu ie n grade sau trepte profesionale superioare, n cadrul aceleiai instan e sau aceluiai parchet, se face prin examen. (2) Promovarea la instan e sau parchete superioare se face numai prin concurs, organizat la nivelul cur ilor de apel ori al parchetelor de pe lng acestea sau, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori la Parchetul Na ional Anticorup ie, pentru personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, care are o vechime de cel pu in 3 ani n func ia n care este ncadrat i calificativul foarte bine n aceast perioad. (3) Modul de organizare i desfurare a concursului sau examenului se stabilete prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Pentru promovarea n func ii de execu ie n cazul informaticienilor, la elaborarea regulamentului prevzut la alin. (3) vor fi avute n vedere, dup caz, i propunerile ministrului

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

justi iei, ale preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ale procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Art. 45 (1) Promovarea n func ii de conducere de prim-grefier, de grefier-ef, grefier ef sec ie sau de grefier informatician-ef se face prin concurs de verificare a pregtirii profesionale i a aptitudinilor manageriale ale candida ilor. Concursul se organizeaz la nivelul cur ilor de apel, al parchetelor de pe lng acestea sau, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau la Departamentul Na ional Anticorup ie, n baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) La concursul pentru promovarea n func ii de conducere a grefierilor i grefierilor informaticieni se are n vedere ndeplinirea urmtoarelor criterii: a) o vechime de minimum 3 ani n func ia de grefier, respectiv de grefier informatician. n cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesar o vechime de minimum 6 luni n func ia de grefier; b) activitate profesional deosebit, evaluat cu calificativul Foarte bine n ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 46 (1) Numirea n func ia de prim-grefier, grefier-ef, grefier ef sec ie se face pentru o perioad de 5 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat, prin decizie a preedintelui cur ii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast instan . 1 (1 ) n cazul n care nu sunt candida i care s ntruneasc condi iile prevzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozi iile alin. (1), persoanele numite n func iile de prim-grefier, grefier-ef, grefier ef sec ie pot fi renvestite n func ie, pe durata a nc unui mandat, prin decizie a preedintelui cur ii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast instan . (2) Numirea n func ia de grefier informatician-ef se face pentru o perioad de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat, prin decizie a preedintelui cur ii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast instan . 1 (2 ) n cazul n care nu sunt candida i care s ntruneasc condi iile prevzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozi iile alin. (1), persoana numit n func ia de grefier informatician-ef poate fi renvestit n func ie pe durata a nc unui mandat, prin decizie a preedintelui cur ii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast instan . (3) n cazul numirii n func ia de informatician-ef la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, nu este necesar avizul prevzut la alin. (2). (4) La ncetarea mandatului func iei de conducere, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea poate ocupa, n condi iile prevzute la art. 45, o func ie de conducere la aceeai instan sau la acelai parchet ori la alt instan sau parchet ori revin la instan ele sau parchetele de unde provin ori la o instan sau parchet unde au dreptul s func ioneze potrivit legii.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Art. 47 Dispozi iile art. 45 i 46 se aplic n mod corespunztor i n cazul promovrii n func ia de grefier arhivar-ef, n cadrul instan elor i al parchetelor de pe lng acestea la care aceast func ie se impune. SEC IUNEA a 3-a
Suspendarea din funcie a personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 48 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este suspendat din func ie n urmtoarele cazuri: a) cnd a fost pus n micare ac iunea penal mpotriva sa prin ordonan sau rechizitoriu; b) cnd sufer de o boal psihic, care l mpiedic s i exercite func ia n mod corespunztor; c) cnd svrete o abatere disciplinar grav, n condi iile art. 88. (2) Suspendarea din func ie se dispune de preedintele cur ii de apel sau, dup caz, de procurorul general al parchetului de pe lng aceasta, n a crui circumscrip ie teritorial i desfoar activitatea persoana n cauz. Pentru personalul auxiliar de specialitate al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i al Departamentului Na ional Anticorup ie, suspendarea din func ie se dispune de conductorii acestora. (3) n perioada suspendrii din func ie, potrivit alin. (1) lit. a) i c), celui suspendat nu i se pltesc drepturile salariale. Aceast perioad nu constituie vechime n munc i n specialitate.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 49 (1) n cazul prevzut la art. 48 alin. (1) lit. a), preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i al Departamentului Na ional Anticorup ie, preedintele cur ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parchetului de pe lng aceasta comunic de ndat persoanei n cauz i conducerii instan ei sau parchetului unde aceasta func ioneaz hotrrea prin care s-a dispus suspendarea din func ie. (2) Dac se dispune scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmririi penale, achitarea sau ncetarea procesului penal fa de persoana n cauz, suspendarea din func ie nceteaz, iar aceasta este repus n situa ia anterioar, i se pltesc drepturile bneti de care a fost lipsit pe perioada suspendrii din func ie i i se recunoate vechimea n munc i n specialitate pentru aceast perioad. (3) Prevederile alin. (2) se aplic n mod corespunztor i n cazul prevzut la art. 48 alin. (1) lit. c), dac se constat nevinov ia persoanei n cauz.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 50 (1) n cazul prevzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihic se constat printr-o expertiz de specialitate, la sesizarea preedintelui instan ei sau, dup caz, a conductorului parchetului, iar

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

suspendarea din func ie se dispune pe perioada recomandat de comisia medical de specialitate. (2) Dup expirarea perioadei prevzute la alin. (1), preedintele cur ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parchetului de pe lng aceasta, pe baza unei noi expertize, poate hotr ncetarea suspendrii i repunerea n func ie a persoanei n cauz, prelungirea acesteia sau, dac boala este ireversibil, o elibereaz din func ie. (3) n perioada suspendrii, persoanei n cauz i se pltesc drepturile de asigurri sociale pentru boal, potrivit legii. Art. 51 Decizia de suspendare din func ie poate fi contestat la tribunalul de munc i asigurri sociale n a crui circumscrip ie teritorial i are domiciliul reclamantul. SEC IUNEA a 4-a
Eliberarea din funcie a personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 52 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este eliberat din func ia de execu ie sau de conducere n urmtoarele cazuri: a) demisie; b) pensionare, n condi iile legii; c) constatarea nepregtirii profesionale corespunztoare sau, dup caz, ndeplinirea necorespunztoare a atribu iilor specifice func iei de conducere; d) nendeplinirea oricreia dintre condi iile prevzute pentru numirea n func ie; e) ca sanc iune disciplinar; f) condamnarea definitiv pentru svrirea unei infrac iuni. Art. 53 (1) Eliberarea din func ie se dispune prin decizie a conductorului instan ei judectoreti sau al parchetului de pe lng aceasta, care a dispus numirea n func ie. (2) Pentru personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea care a urmat cursurile Scolii Na ionale de Grefieri, decizia de eliberare din func ie prevzut la alin. (1) se aduce la cunotin Scolii Na ionale de Grefieri, n termen de 30 de zile de la emitere, dac eliberarea din func ie are loc nainte de mplinirea termenului de 5 ani prevzut de art. 27 alin. (1). (3) Pentru informaticieni, n cazul prevzut de art. 52 lit. c), decizia de eliberare din func ie se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatic din cadrul Ministerului Justi iei sau, dup caz, din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori al Parchetului Na ional Anticorup ie. Art. 54 Decizia de eliberare din func ie prevzut pentru cazurile men ionate la art. 52 lit. c)f) poate fi contestat la tribunalul de munc i asigurri sociale n a crui circumscrip ie teritorial i are domiciliul reclamantul.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

CAPITOLUL V
Delegarea, detaarea i transferul personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 55 (1) n cazul n care o instan judectoreasc sau un parchet nu poate func iona normal datorit lipsei temporare a unor categorii de personal auxiliar de specialitate, a existen ei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze, preedintele cur ii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lng aceast instan , la propunerea conductorului instan ei ori al parchetului de pe lng aceasta, poate delega personal auxiliar de specialitate din circumscrip ia teritorial a aceleiai cur i de apel sau a aceluiai parchet de pe lng aceast instan . (2) Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea se poate face pe o perioad de cel mult 60 de zile i poate fi prelungit, cu acordul persoanei delegate, cel mult 60 de zile ntr-un an. (3) Delegarea informaticienilor se poate dispune cu avizul prealabil al compartimentului de specialitate informatic din cadrul Ministerului Justi iei, respectiv al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Art. 56 (1) Preedintele cur ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel, cu avizul conductorului instan ei judectoreti ori al parchetului de pe lng aceasta, poate dispune detaarea personalului auxiliar de specialitate n cadrul altor instan e judectoreti sau parchete de pe lng acestea, n cadrul Ministerului Justi iei, Consiliului Superior al Magistraturii ori al unit ilor subordonate acestora sau al celor aflate n coordonarea acestora. (2) Durata detarii este de cel mult un an. n mod excep ional, durata detarii poate fi prelungit, pentru motive obiective, din 6 n 6 luni, cu respectarea acelorai condi ii.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 57 Pe perioada delegrii i detarii, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz de toate drepturile prevzute de lege pentru personalul din unit ile bugetare. Cnd salariul i celelalte drepturi bneti prevzute pentru func ia n care este detaat personalul auxiliar de specialitate sunt inferioare celor de care acesta beneficiaz la instan a judectoreasc sau la parchetul de pe lng aceasta, la care este ncadrat, acesta i pstreaz salariul de ncadrare i celelalte drepturi bneti ale func iei pe care o de ine. Art. 58 Transferul personalului auxiliar de specialitate ntre instan ele judectoreti sau parchetele de pe lng acestea se aprob, la cererea acestuia ori a unit ilor interesate, de preedin ii cur ilor de apel sau, dup caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lng aceste instan e.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

CAPITOLUL VI
Drepturile i ndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

SEC IUNEA 1
Dispoziii generale

Art. 59 Stabilirea drepturilor i ndatoririlor personalului auxiliar se face inndu-se seama de locul i rolul acestuia n desfurarea activit ii de justi ie, de rspunderea i complexitatea fiecrei func ii, de interdic iile i incompatibilit ile prevzute de lege pentru persoanele care sunt ncadrate n institu iile publice. SEC IUNEA a 2-a
Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 60 (1) Pentru activitatea desfurat, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are dreptul la o salarizare stabilit n raport cu nivelul instan ei sau parchetului, cu func ia de inut, cu vechimea n munc i n specialitate, precum i cu alte criterii prevzute de lege. (2) Abrogat. (3) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz de salarii de baz, spor de vechime, prime i de alte drepturi salariale, n condi iile legii. (4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a func ionarilor publici i a personalului contractual din cadrul instan elor judectoreti, parchetelor de pe lng acestea, precum i din cadrul Ministerului Justi iei, Institutului Na ional al Magistraturii i colii Na ionale de Grefieri se stabilete prin lege special. (5) Pn la intrarea n vigoare a legii speciale de salarizare, rmn aplicabile n continuare dispozi iile legale referitoare la salarizarea personalului prevzut la alin. (4).
modificat de Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 61 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este liber s se asocieze ori s adere la organiza ii sindicale, precum i la organiza ii profesionale, locale, na ionale sau interna ionale, n scopul aprrii intereselor sale profesionale, sociale i economice. Art. 62 (1) Personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea i este recunoscut dreptul la grev, n condi iile legii, cu respectarea principiilor continuit ii i al celerit ii activit ii de justi ie. (2) n timpul grevei se vor asigura serviciile esen iale, nu mai pu in de o treime din activitatea normal, asigurndu-se participarea grefierilor la edin ele de judecat sau, dup caz, la

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

activit ile de urmrire penal pentru solu ionarea cauzelor cu aresta i n materie penal i n alte materii, pentru cauzele privind obliga iile de ntre inere de orice fel, asigurarea dovezilor, solu ionarea cererilor de ordonan preedin ial, precum i n alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de ctre instan . Art. 63 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are dreptul de a-i perfec iona n mod continuu pregtirea profesional. (2) Pe perioada n care personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea urmeaz forme de perfec ionare profesional, beneficiaz de drepturile salariale cuvenite, n situa ia n care acestea sunt: a) organizate la ini iativa ori n interesul instan ei sau parchetului la care este ncadrat; b) urmate la ini iativa personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, cu acordul preedintelui cur ii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lng aceasta, n a cror circumscrip ie teritorial func ioneaz; c) organizate de coala Na ional de Grefieri, de centrele zonale de formare continu, n condi iile legii, sau de alte institu ii specializate din ar sau din strintate. (3) n cazul n care formarea i perfec ionarea profesional, n formele prevzute la alin. (2), se organizeaz n afara localit ii n care i are sediul instan a sau parchetul, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz de drepturile de delegare, n condi iile art. 57. (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare i perfec ionare profesional a personalului auxiliar de specialitate, organizate n condi iile prevzute la alin. (2) lit. a) i c), cur ile de apel i parchetele de pe lng acestea, precum i, dup caz, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Departamentul Na ional Anticorup ie i coala Na ional de Grefieri au obliga ia s prevad n bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective. (5) Cheltuielile privind masa i cazarea personalului care particip la cursurile de perfec ionare profesional, organizate n condi iile prevzute la alin. (2) lit. c), se suport de coala Na ional de Grefieri, iar cheltuielile de transport, de ctre instan a sau parchetul al crui angajat este.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 64 Instan ele i parchetele au obliga ia s asigure personalului auxiliar de specialitate condi ii normale de munc i igien, de natur s le asigure sntatea i integritatea fizic i psihic. Art. 65 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz anual de un concediu de odihn pltit de 30 de zile lucrtoare. (2) n perioada concediului de odihn personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz, o singur dat pe an, de transport gratuit dus-ntors ntre localitatea de domiciliu i localitatea din ar n care i petrece concediul de odihn. (3) Condi iile de efectuare i de plat a concediului de odihn se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, n condi iile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile ulterioare, i ale Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 123/2003 privind creterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 164/2004, cu completrile ulterioare.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Art. 66 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are dreptul la concedii fr plat, pentru studii sau pentru alte evenimente, n condi ii stabilite prin regulamentul prevzut la art. 65 alin. (3). (2) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are dreptul la concedii medicale, potrivit legisla iei n vigoare. Art. 67 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, n activitate sau pensionari, precum i so ul/so ia i copiii afla i n ntre inerea acestuia beneficiaz n mod gratuit de asisten medical, medicamente i proteze, n condi iile respectrii dispozi iilor legale privind plata contribu iei la asigurrile sociale de sntate. (2) Condi iile de acordare n mod gratuit a asisten ei medicale, a medicamentelor i protezelor sunt stabilite prin hotrre a Guvernului. Art. 67
1

(1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea are dreptul la atribuirea unei locuin e de serviciu dac, n localitatea unde i desfoar activitatea, acesta, so ul/so ia sau copiii afla i n ntre inerea lui nu beneficiaz de locuin proprietate personal ori nu i s-a atribuit o locuin de ctre autorit ile administra iei publice locale. (2) Personalul prevzut la alin. (1), cruia nu i s-a acordat locuin de serviciu de ctre ordonatorii principali de credite, are dreptul, n condi iile alin. (1), la compensarea diferen ei dintre chiria ce sar stabili pentru o locuin de serviciu, potrivit legii, i chiria pltit pe baza unui contract de nchiriere ncheiat n condi iile legii. Acest drept nu are caracter salarial i nu se impoziteaz. Compensarea nu se acord n cazul n care contractul de nchiriere este ncheiat cu rude de gradul I sau II. n situa ii excep ionale, determinate de inexisten a unui fond locativ adecvat n localitatea unde i desfoar activitatea, contractul de nchiriere poate avea ca obiect o locuin situat n alt localitate din circumscrip ia aceluiai tribunal. (3) Plafonul n limita cruia se poate deconta chiria n condi iile alin. (2) se stabilete anual, pe localit i, potrivit limitei bugetului alocat n acest scop n legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justi iei i libert ilor cet eneti, al preedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i al procurorului-ef al Direc iei Na ionale Anticorup ie. (4) Au dreptul la locuin de serviciu potrivit alin. (1) sau, dup caz, la compensarea chiriei n condi iile alin. (2) i (3) i cei delega i, detaa i sau transfera i n alt localitate dect cea de domiciliu, dac ei, so ul/so ia sau copiii afla i n ntre inerea lor nu au n proprietate o locuin n localitatea n care sunt delega i, detaa i sau transfera i. (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea, care nu beneficiaz de locuin proprietate personal ori cruia nu i s-a acordat locuin de serviciu n condi iile alin. (1) sau compensarea chiriei n condi iile alin. (2) i (3), n localitatea n care i desfoar activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport ntre localitatea n care i are domiciliul sau reedin a i localitatea unde se afl sediul unit ii. n situa ia n care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiaz de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada n care a lucrat efectiv. (6) Locuin ele de serviciu nu pot fi vndute personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea. (7) Dac personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan elor judectoreti i parchetelor de pe lng acestea, inclusiv so ul/so ia acestuia sau copiii afla i n ntre inerea lor, au nstrinat o locuin proprietate personal dup data numirii n func ie n localitatea n care solicit drepturile prevzute la alin. (1)(4), nu mai beneficiaz de aceste drepturi.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(8) n cazul pensionrii, titularul contractului de nchiriere i so ul ori so ia acestuia i pstreaz drepturile locative pe tot parcursul vie ii.
modificat de Ordonan de urgen nr. 195/2008 - pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul justi iei din 25 noiembrie 2008, M. Of. 825/2008 ; Ordonan de urgen nr. 195/2008 - pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul justi iei din 25 noiembrie 2008, M. Of. 825/2008 ;

Art. 68 Abrogat.
modificat de Lege nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice din 16 decembrie 2010, M. Of. 852/2010 ; Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ; Rectificare m. of. 47/2005 din 14 ianuarie 2005, M. Of. 47/2005 ;

Art. 68

(1) Executorii judectoreti, pensiona i anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiaz n mod gratuit de asisten medical, medicamente i proteze, n condi iile respectrii dispozi iilor legale privind plata contribu iei la asigurrile sociale de sntate. (2) Abrogat.
modificat de Lege nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice din 16 decembrie 2010, M. Of. 852/2010 ; Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 68 Abrogat.
modificat de

Lege nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice din 16 decembrie 2010, M. Of. 852/2010 ; Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ;

Art. 68 Abrogat.
modificat de

Lege nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice din 16 decembrie 2010, M. Of. 852/2010 ; Ordonan de urgent nr. 230/2008 - pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 30 decembrie 2008, M. Of. 4/2009 ; Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 16 ianuarie 2009, M. Of. 33/2009 ; Ordonan de urgent nr. 230/2008 - pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 30 decembrie 2008, M. Of. 4/2009 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ;

Art. 68 Abrogat.
modificat de

Lege nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice din 16 decembrie 2010, M. Of. 852/2010 ; Ordonan de urgent nr. 230/2008 - pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 30 decembrie 2008, M. Of. 4/2009 ; Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 16 ianuarie 2009, M. Of. 33/2009 ; Ordonan de urgent nr. 230/2008 - pentru modificarea unor acte normative n domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat i al celor de serviciu din 30 decembrie 2008, M. Of. 4/2009 ; Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ;

Art. 69 (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continu n justi ie de 25 de ani la data pensionrii sau a eliberrii din func ie pentru motive neimputabile beneficiaz de o indemniza ie egal cu 3 salarii de baz de ncadrare lunare brute, care se impoziteaz potrivit legii. (2) Indemniza ia prevzut la alin. (1) se acord o singur dat n decursul activit ii de personal auxiliar de specialitate i se nregistreaz n dosarul personal, potrivit legii. (3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i n cazul decesului personalului auxiliar de specialitate aflat n activitate. n acest caz indemniza ia se acord so ului sau, dup caz, so iei i copiilor care se aflau n ntre inerea persoanei n cauz la data decesului. Art. 70 Grefierii cu studii superioare juridice beneficiaz de vechime n specialitate juridic, pentru perioada n care desfoar aceast activitate. Art. 71 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, n activitate, cu o vechime de 25 de ani i, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu Diploma Meritul judiciar clasele II i III, prevzut de Legea nr. 303/2004, pentru merite deosebite n activitate, respectarea n mod exemplar a ndatoririlor de serviciu i ob inerea n decursul ntregii activit i numai a calificativului foarte bine. (2) Modalitatea de propunere i condi iile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele II i III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Art. 72 Grefierii de edin au dreptul la asigurarea n mod gratuit a inutei vestimentare corespunztoare instan ei la care func ioneaz, potrivit legii. Art. 73 Pe lng drepturile prevzute de prezenta lege, personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea beneficiaz i de alte drepturi prevzute de legisla ia muncii i de legisla ia asigurrilor sociale. Art. 74

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este evaluat anual de ctre conductorul instan ei judectoreti sau al parchetului de pe lng aceasta n care i desfoar activitatea, prin acordarea calificativelor foarte bine, bine, satisfctor i nesatisfctor. (2) Evalurile i calificativele anuale se pstreaz la dosarul profesional personal. (3) n cazul informaticienilor, evaluarea se realizeaz cu sprijinul compartimentului de specialitate informatic din cadrul Ministerului Justi iei sau, dup caz, din cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie ori din cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie i se semneaz att de preedintele cur ii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lng aceast instan , ct i de ctre eful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justi iei, respectiv al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau al Parchetului Na ional Anticorup ie. Art. 75 (1) Evolu ia activit ii personalului de la intrarea n justi ie i pn la ncetarea func iei se consemneaz n fia profesional aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, aflat la dosarele profesionale care se ntocmesc i se pstreaz de curtea de apel sau parchetul de pe lng aceast instan , n a crui circumscrip ie teritorial i desfoar activitatea ori, dup caz, la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau la Parchetul Na ional Anticorup ie. (2) Datele con inute n dosarul profesional sunt confiden iale, n condi iile prevzute de lege. (3) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are acces la propriul dosar profesional i poate ob ine copii ale actelor existente n dosar. SEC IUNEA a 3-a
ndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 76 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea are obliga ia s i ndeplineasc ndatoririle de serviciu cu profesionalism, impar ialitate i celeritate, n conformitate cu legea, i s se ab in de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului justi iei. Art. 77 (1) Func ia de grefier este incompatibil cu orice alte func ii publice sau private, cu excep ia func iilor didactice. (2) Grefierilor le este interzis: a) s desfoare activit i comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) s desfoare activit i de arbitraj n litigii civile, comerciale sau de alt natur; c) s aib calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere, administrare ori de control la societ i civile, societ i comerciale, inclusiv la bnci sau la alte institu ii de credit, societ i de asigurare ori financiare, companii na ionale, societ i na ionale sau regii autonome; d) s aib calitatea de membru al unui grup de interes economic. (3) Prin derogare de la regula prevzut la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi ac ionari sau asocia i ca urmare a legii privind privatizarea n mas. Art. 78 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este obligat s pstreze secretul profesional, confiden ialitatea n legtur cu faptele i

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

informa iile despre care ia cunotin n exercitarea func iei, cu privire la procese aflate n curs de desfurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. (2) Personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea nu i este permis s comenteze sau s justifice n pres ori n emisiuni audiovizuale hotrrile sau solu iile date n dosarele despre care a luat cunotin n exercitarea atribu iilor de serviciu. Art. 79 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este obligat s respecte programul de lucru i s rezolve lucrrile n termenele stabilite. Art. 80 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este obligat s aib, n timpul edin elor de judecat, inuta vestimentar corespunztoare instan ei la care func ioneaz. (2) inuta vestimentar se stabilete prin hotrre a Guvernului i se asigur potrivit art. 72. Art. 81 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea este obligat s prezinte, n condi iile i la termenele prevzute de lege, declara ia de avere i declara ia de interes. CAPITOLUL VII
Rspunderea personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea

Art. 82 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea rspunde civil, disciplinar, administrativ i penal, dup caz, n condi iile legii. Art. 83 Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea rspunde disciplinar pentru abaterile de la ndatoririle de serviciu, precum i pentru comportrile care duneaz intereselor serviciului sau prestigiului justi iei. Art. 84 Constituie abateri disciplinare: a) ntrzierea nejustificat n efectuarea lucrrilor; b) absen ele nemotivate de la serviciu, precum i nclcarea dispozi iilor din regulamentele privind organizarea i func ionarea instan elor judectoreti i a parchetelor de pe lng acestea, referitoare la programul de lucru; c) interven iile sau struin ele pentru solu ionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum i orice ale imixtiuni n activitatea judectorilor sau a procurorilor; d) atitudinile ireveren ioase n timpul exercitrii atribu iilor de serviciu fa de judectori i procurori, fa de colegi, avoca i, exper i, martori, justi iabili sau orice alt persoan cu care intr n rela ii; e) nerespectarea confiden ialit ii lucrrilor care au acest caracter; f) nerespectarea dispozi iilor legale care reglementeaz modul de comunicare fa de ter e persoane a datelor i informa iilor referitoare la activitatea instan elor judectoreti;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

g) manifestri care aduc atingere demnit ii sau probit ii profesionale; h) refuzul nejustificat de a ndeplini o ndatorire ce i revine potrivit legii i regulamentelor privind organizarea i func ionarea instan elor judectoreti i a parchetelor de pe lng acestea ori alte atribu ii stabilite de conductorii instan elor judectoreti sau ai parchetelor de pe lng acestea; i) neglijen a grav ori neglijen e repetate n rezolvarea lucrrilor; j) nclcarea incompatibilit ilor i a interdic iilor prevzute de lege; k) omisiunea grav de a-i ndeplini atribu iile ce i revin potrivit legii; l) nerespectarea prevederilor cuprinse n Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea. Art. 85 (1) Sanc iunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, n raport cu gravitatea abaterilor, sunt: a) avertismentul; b) reducerea cu 515% a salariului i/sau a indemniza iei de conducere, pe o durat de 13 luni; c) retrogradarea n gradul profesional sau treapta profesional n cadrul aceleiai func ii, pe o durat de 13 luni; d) revocarea din func ia de conducere ocupat; e) mutarea disciplinar la o alt instan sau parchet din circumscrip ia teritorial a aceleiai cur i de apel sau, dup caz, a aceluiai parchet de pe lng curtea de apel, pe o durat de 13 luni; f) excluderea din profesie. (2) n cazul nerespectrii prevederilor cuprinse n Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, conductorul instan ei sau al parchetului care aplic sanc iunea poate dispune ca, pe lng sanc iunea disciplinar aplicat, acesta s urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de coala Na ional de Grefieri. Art. 86 (1) Sanc iunea prevzut la art. 85 alin. (1) lit. a) se aplic de conductorul instan ei sau al parchetului n cadrul cruia i desfoar activitatea cel sanc ionat. (2) Sanc iunile prevzute la art. 85 alin. (1) lit. b)f) se aplic de ctre preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau al Departamentului Na ional Anticorup ie ori, dup caz, de preedintele cur ii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel n a crui circumscrip ie teritorial i desfoar activitatea cel sanc ionat.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 87 (1) n cazul n care exist indiciile svririi unei abateri disciplinare, conductorii instan elor judectoreti sau ai parchetelor de pe lng acestea, prevzu i la art. 86, vor dispune efectuarea cercetrii prealabile. (2) Cercetarea prealabil este obligatorie n toate cazurile i se efectueaz prin judectori sau procurori desemna i de Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, al Departamentului Na ional Anticorup ie ori, dup caz, de preedintele cur ii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel. Cercetarea prealabil se finalizeaz printr-un act de constatare.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(3) Abrogat (4) n cadrul cercetrii prealabile se vor stabili faptele i urmrile acestora, mprejurrile n care au fost svrite, existen a sau inexisten a vinov iei, precum i orice date concludente. (5) Citarea i ascultarea persoanei n cauz i verificarea aprrilor acesteia sunt obligatorii. (6) Refuzul persoanei cercetate de a face declara ii sau de a se prezenta la cercetri se constat prin proces-verbal i nu mpiedic finalizarea cercetrii.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 88 (1) Pe perioada cercetrii prealabile, conductorul instan ei sau parchetului prevzut la art. 86 va putea dispune, n raport cu gravitatea faptei, suspendarea din func ie a persoanei n cauz. (2) Persoana cercetat poate contesta aceast msur n termen de 30 de zile de la data comunicrii, la tribunalul de munc i asigurri sociale n a crui circumscrip ie teritorial i are domiciliul.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 89 (1) Sanc iunile disciplinare se aplic n termen de 30 de zile de la data nregistrrii actului de constatare la cabinetul conductorului instan ei sau al parchetului competent s aplice sanc iunea, dar nu mai trziu de un an de la data svririi abaterii disciplinare. (2) Sanc iunile disciplinare se aplic prin decizie emis n form scris, n termenul prevzut la alin. (1), i se comunic persoanei sanc ionate n cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicrii. (3) Sub sanc iunea nulit ii absolute, n decizie se cuprind n mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar; b) precizarea prevederilor din actele normative n vigoare care au fost nclcate de cel sanc ionat; c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de cel sanc ionat n timpul cercetrii disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citat sau ascultat; d) temeiul de drept n baza cruia se aplic sanc iunea disciplinar; e) termenul n care sanc iunea disciplinar poate fi contestat; f) instan a competent la care sanc iunea disciplinar poate fi contestat. (4) Decizia de sanc ionare poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de munc i asigurri sociale n a crui circumscrip ie teritorial i are domiciliul contestatorul. (5) Contesta ia formulat potrivit alin. (4) nu suspend executarea. La cererea contestatorului, tribunalul poate dispune suspendarea executrii.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

CAPITOLUL VII

Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul INEC

SEC IUNEA 1
Principiile exercitrii profesiei de expert criminalist

Art. 89

Expertul criminalist care func ioneaz n cadrul INEC este independent n formularea opiniilor exprimate n con inutul raportului de expertiz criminalistic.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

Expertul criminalist are obliga ia s i ndeplineasc ndatoririle de serviciu cu impar ialitate, profesionalism i obiectivitate.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

Expertul criminalist trebuie s se ab in de la orice comportament, act sau manifestare de natur s altereze ncrederea n impar ialitatea i independen a acestuia, precum i de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii prestigiului justi iei i al institu iei n care func ioneaz.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

Expertul criminalist trebuie s cunoasc i s respecte limitele competen ei sale n activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

SEC IUNEA a 2-a


Incompatibiliti i interdicii

Art. 89

Func ia de expert criminalist este incompatibil cu orice alte func ii publice sau private, cu excep ia func iilor didactice din nv mntul superior, a celor de instruire din cadrul institu iilor de formare profesional, precum i a func iilor de cercetare.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

Exper ilor criminaliti le este interzis: a) s participe la efectuarea expertizelor criminalistice n perioada n care de in calitatea de exper i criminaliti n cadrul INEC; b) s efectueze expertize criminalistice n afara celor realizate n cadrul INEC; c) s exercite orice activit i de natur s lezeze prestigiul institu iei din care fac parte.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

Expertul criminalist nu poate acorda consulta ii de specialitate, n legtur cu atribu iile ce i revin, persoanelor care nu func ioneaz n cadrul INEC.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

(1) Expertul criminalist este obligat s dea, anual, o declara ie pe propria rspundere n care s men ioneze dac so ul, rudele ori afinii pn la gradul al IV-lea inclusiv exercit o func ie sau desfoar o activitate juridic ori activit i de investigare sau cercetare penal, precum i locul de munc al acestora. (2) Declara ia se nregistreaz i se depune la dosarul profesional personal al fiecrui expert.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

(1) Exper ii criminaliti nu pot fi lucrtori operativi, inclusiv acoperi i, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informa ii.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(2) Exper ii criminaliti completeaz anual o declara ie autentic pe propria rspundere, potrivit legii penale, din care s rezulte c nu sunt lucrtori operativi, inclusiv acoperi i, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informa ii. (3) Consiliul Suprem de Aprare a rii verific, din oficiu sau la sesizarea ministrului justi iei, realitatea declara iilor prevzute la alin. (2).
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

10

Dispozi iile art. 77 alin. (2) i (3), art. 78, 79 i 81 se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

11

Prevederile prezentei sec iuni se aplic i celorlalte categorii de personal care func ioneaz n cadrul INEC.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

SEC IUNEA a 3-a


Recrutarea i numirea n funcie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

12

Recrutarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic se realizeaz prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparen ei i egalit ii, n condi iile legii.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

13

(1) La concursul pentru ocuparea func iilor de specialitate criminalistic se poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii:

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

a) are cet enia romn i capacitate deplin de exerci iu; b) are studii superioare de lung durat, cu diplom de licen n domeniul specializrii n care candideaz; c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal i se bucur de o bun reputa ie; d) cunoate limba romn i are domiciliul n Romnia; e) are cunotin e de operare pe calculator; f) este apt din punct de vedere medical i psihologic pentru exercitarea func iei; g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poli ie politic; h) cunoate o limb strin de circula ie interna ional, la nivel mediu. (2) Concursul prevzut la alin. (1) se organizeaz de INEC, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justi iei.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

14

(1) La concursul pentru ocuparea func iilor auxiliare de specialitate criminalistic se poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii: a) are cet enia romn, domiciliul n Romnia i capacitate deplin de exerci iu; b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal i se bucur de o bun reputa ie; c) cunoate limba romn i are domiciliul n Romnia; d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea func iei; e) are studii medii, cunotin e de operare pe calculator sau de dactilografiere. (2) Concursul prevzut la alin. (1) se organizeaz de INEC, potrivit regulamentului aprobat de directorul institutului, la propunerea Consiliului institutului.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ; modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

SEC IUNEA a 4-a


Formarea profesional continu i evaluarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

15

(1) Formarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic se realizeaz n scopul mbunt irii pregtirii profesionale a acestuia i al creterii calit ii nivelului tiin ific al rapoartelor de expertiz criminalistic. (2) Formarea profesional continu trebuie s in seama de evolu ia procedeelor tehnice de analiz i interpretare din diversele discipline tiin ifice care concur la investigarea probelor materiale din punct de vedere criminalistic, n concordan cu standardele interne i interna ionale n materie. (3) Formarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic se realizeaz inndu-se seama de necesitatea specializrii acestuia pe genuri de expertiz criminalistic.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

16

Responsabilitatea pentru formarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic revine conducerii institutului prin Consiliul acestuia, efilor laboratoarelor interjude ene, precum i fiecrui expert i asistent n parte, prin pregtire individual.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

17

(1) Personalul de specialitate criminalistic particip la programe de formare profesional continu organizate de INEC, de institu ii de nv mnt superior din ar i din strintate, precum i la alte forme de perfec ionare profesional. (2) Directorul institutului aprob anual programul de formare profesional continu a personalului de specialitate criminalistic propus de Consiliul institutului.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

18

(1) Pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de competen i performan profesional a personalului de specialitate criminalistic, activitatea acestuia este supus evalurii anuale. (2) Evaluarea prevzut la alin. (1) se realizeaz de superiorul ierarhic i se avizeaz de directorul institutului.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

(3) Prin raportul de evaluare a activit ii profesionale a personalului de specialitate criminalistic se poate acorda unul dintre urmtoarele calificative: foarte bine, bine, satisfctor sau nesatisfctor. (4) Exper ii criminaliti i asisten ii criminaliti care nu sunt de acord cu calificativul acordat pot face contesta ie la Consiliul institutului, n termen de 30 de zile de la comunicarea raportului de evaluare de ctre institut. Hotrrea pronun at de Consiliul institutului este definitiv.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

19

(1) Exper ii i asisten ii criminaliti care primesc calificativul satisfctor n urma a dou evaluri consecutive sunt obliga i s urmeze, pentru o perioad cuprins ntre 3 i 6 luni, cursuri speciale de formare profesional organizate de INEC. (2) Cursurile prevzute la alin. (1) se ncheie prin sus inerea unui examen. (3) Expertul care primete n urma a dou evaluri consecutive calificativul nesatisfctor i care nu a promovat examenul prevzut la alin. (2) este eliberat din func ie pentru incapacitate profesional, la propunerea Consiliului institutului, de ctre director.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

20

(1) Evaluarea i calificativele anuale ob inute de personalul de specialitate criminalistic se pstreaz la dosarul profesional personal. (2) Dosarele profesionale personale ale personalului de specialitate criminalistic se ntocmesc i se pstreaz de INEC. (3) Dispozi iile art. 75 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

21

(1) Activitatea personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic este evaluat 18 anual de superiorul ierarhic, prin acordarea calificativelor prevzute la art. 89 alin. (3). 18 20 (2) Dispozi iile art. 89 alin. (4) i art. 89 se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

SEC IUNEA a 5-a


Promovarea n grade profesionale i accesul la funcii de conducere al personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

1
Promovarea n grade profesionale

Art. 89

22

(1) Promovarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic n grade profesionale se face numai prin examen. Transferul de la o structur la alta n cadrul INEC nu constituie promovare. (2) Modul de organizare i desfurare a examenului prevzut la alin. (1) se stabilete prin regulament aprobat de directorul institutului la propunerea Consiliului institutului.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

2
Accesul la funciile de conducere din cadrul INEC

Art. 89

23

Directorul i directorul adjunct ai institutului sunt numi i i elibera i din func ie prin ordin al ministrului justi iei dintre exper ii cu grad profesional maxim i cu studii juridice care func ioneaz n cadrul institutului.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

24

(1) Numirea n celelalte func ii de conducere se face de ctre directorul institutului. (2) Pentru numirea n func ia de ef laborator interjude ean, precum i pentru numirea n func ia de ef de sector n cadrul institutului este necesar o vechime de peste 10 ani n profesia de expert criminalist i minimum 3 ani vechime n cadrul INEC. (3) Numirea efilor de laboratoare interjude ene nou-nfiin ate se poate face i prin derogare de la condi iile de vechime prevzute la alin. (2), dar numai n situa ia n care numirea nu se poate face n condi iile alin. (2).
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

SEC IUNEA a 6-a


Suspendarea din funcie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

25

(1) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic este suspendat din func ie n cazurile prevzute la art. 48 alin. (1). (2) Suspendarea din func ie se dispune de ctre directorul institutului, cu avizul Consiliului institutului, prin decizie motivat. (3) Dispozi iile art. 48 alin. (3) se aplic n mod corespunztor. Art. 89
25 26

Decizia prevzut la art. 89 alin. (2) este comunicat de ndat de ctre directorul institutului persoanei mpotriva creia s-a dispus msura suspendrii din func ie.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

27

Dispozi iile art. 49 alin. (2) i (3), art. 50 i 51 se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

SEC IUNEA a 7-a


Eliberarea din funcie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

28

(1) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic este eliberat din func ia de execu ie sau de conducere n cazurile prevzute la art. 52. (2) Eliberarea din func ie se dispune prin decizie a directorului institutului. (3) Prevederile art. 54 sunt aplicabile i pentru categoriile de personal prevzute la alin. (1).
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

SEC IUNEA a 8-a


Delegarea, detaarea i transferul personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

29

(1) n cazul n care institutul sau un laborator interjude ean din subordinea acestuia nu poate func iona normal datorit volumului prea mare de lucrri, a lipsei temporare a personalului, a existen ei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze obiective, directorul institutului poate delega, prin decizie motivat, personal de specialitate criminalistic sau personal care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul INEC. (2) Dispozi iile art. 55 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

30

Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic poate fi detaat sau transferat prin decizie motivat a directorului institutului n condi iile prevzute la art. 56 i 58, care se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

31

Prevederile art. 57 sunt aplicabile i n cazul delegrii sau detarii personalului de specialitate criminalistic sau a personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

SEC IUNEA a 9-a


Drepturile i ndatoririle personalului de specialitate criminalistic i ale personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

32

Stabilirea drepturilor i ndatoririlor personalului de specialitate criminalistic i ale personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic se face inndu-se seama de locul i rolul acestora n desfurarea activit ii de justi ie, de rspunderea i complexitatea ndeplinirii func iei de inute, de interdic iile i incompatibilit ile prevzute de lege pentru aceste categorii de personal i urmrete garantarea independen ei i impar ialit ii acestora.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr.

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

33

Pentru activitatea desfurat, personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul INEC au dreptul la o remunera ie stabilit n raport cu func ia de inut, cu vechimea i cu alte criterii prevzute de lege.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

34

(1) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic pot participa la elaborarea de publica ii sau studii de specialitate, a unor lucrri literare ori tiin ifice. (2) Personalul prevzut la alin. (1) poate fi numit membru al unor comisii de examinare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte normative, precum i a unor documente interne ori interna ionale. (3) Personalul prevzut la alin. (1) poate fi membru al societ ilor tiin ifice ori academice, precum i al asocia iilor sau funda iilor care au scop tiin ific ori profesional.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

35

(1) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic au dreptul i ndatorirea de a-i perfec iona n mod continuu pregtirea profesional. (2) Pe perioada n care personalul prevzut la alin. (1) urmeaz forme de perfec ionare profesional, beneficiaz de drepturile salariale cuvenite, n situa ia n care acestea sunt: a) organizate la ini iativa ori n interesul INEC; b) urmate la ini iativa acestuia, cu acordul directorului institutului; c) organizate de Ministerul Justi iei sau de alte institu ii specializate din ar ori din strintate. (3) n cazul n care formarea i perfec ionarea profesional, n formele prevzute la alin. (2), se organizeaz n afara localit ii n care i are sediul laboratorul, personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic beneficiaz de drepturile de delegare, n condi iile prezentei legi. (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare i perfec ionare profesional a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic, organizate n condi iile alin. (2) lit. a) i c), INEC i Ministerul Justi iei au obliga ia s prevad n bugetul propriu fondurile necesare.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Art. 89

36

(1) INEC are obliga ia s asigure personalului de specialitate criminalistic i personalului care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic condi ii normale de munc i igien, de natur s le asigure sntatea i integritatea fizic i psihic. (2) Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic au dreptul la asigurarea n mod gratuit a echipamentului de protec ie adaptat specificului activit ii desfurate n cadrul INEC.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

SEC IUNEA a 10-a


Rspunderea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic

Art. 89

37

Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar, civil, administrativ i penal, n condi iile legii.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

38

Personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar pentru abaterile de la ndatoririle de serviciu, precum i pentru faptele care afecteaz prestigiul justi iei.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

39

Constituie abateri disciplinare: a) refuzul de a executa la timp sarcinile ncredin ate n mod legal de superiorul ierarhic, precum i neexecutarea acestora din neglijen , n condi iile cerute i conform indica iilor primite; b) prsirea locului de munc i lipsa de la serviciu fr aprobarea celui n drept s acorde nvoiri; c) nclcarea normelor de protec ie, igien i securitate a muncii, precum i a regulilor de prevenire i stingere a incendiilor; d) nclcarea normelor de comportare civic i etic sau folosirea unui limbaj inadecvat n cadrul rela iilor de munc.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Art. 89

40

(1) Constituie abatere disciplinar grav oricare dintre urmtoarele fapte: a) absen a nemotivat de la serviciu timp de 3 zile consecutiv; b) plecarea n concediu de odihn sau concediu fr plat nainte ca acesta s fie aprobat de angajator; c) refuzul repetat de a executa la timp sarcinile ncredin ate n mod legal de superiorul ierarhic, precum i neexecutarea acestora din neglijen , n condi iile cerute i conform indica iilor primite; d) asumarea de obliga ii sau responsabilit i fa de persoane, organe ori organiza ii, interne sau interna ionale, n numele INEC sau n nume propriu, pe baza calit ii de salariat, fr acordul sau mputernicirea prealabil a angajatorului. (2) Svrirea de ctre salariat a oricreia dintre abaterile disciplinare grave prevzute la alin. (1) se sanc ioneaz cu desfacerea disciplinar a contractului individual de munc, independent de existen a unor antecedente disciplinare ale acestuia.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

41

Pentru abaterile disciplinare svrite de personalul de specialitate criminalistic sau de personalul care ocup func ii auxiliare de specialitate criminalistic, n raport cu gravitatea acestora, se aplic sanc iunile disciplinare prevzute la art. 85 alin. (1) lit. a)d) i f).
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

42

(1) Nicio sanc iune, cu excep ia celei prevzute la art. 85 alin. (1) lit. a), nu poate fi aplicat nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare prealabile. (2) Cercetarea prealabil este efectuat de comisia de disciplin, numit de directorul INEC. (3) n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris de comisia de disciplin care realizeaz cercetarea, precizndu-se obiectul, data, ora i locul ntrevederii.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

43

Comisia de disciplin are urmtoarele atribu ii principale: a) cerceteaz abaterile disciplinare pentru care a fost sesizat; b) stabilete persoanele care urmeaz s fie audiate; c) audiaz salariatul a crui fapt constituie obiectul sesizrii, persoana care a formulat sesizarea, precum i orice alte persoane ale cror declara ii pot nlesni solu ionarea cazului; d) poate solicita declara ii scrise persoanelor prevzute la lit. c);

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

e) poate solicita orice documente care sunt de natur s nlesneasc solu ionarea cazului; f) propune aplicarea uneia dintre sanc iunile disciplinare, n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite; g) ntocmete rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizat, pe care le nainteaz directorului institutului.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

Art. 89

44

(1) Cercetarea disciplinar prealabil se efectueaz n termen de 30 de zile de la data lurii la cunotin a svririi abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de un an de la data svririi faptei. Sanc iunea disciplinar este dispus de ctre directorul institutului, prin decizie, emis n termen de cel mult 10 zile de la data finalizrii cercetrii disciplinare. (2) Decizia se comunic persoanei sanc ionate n cel mult 5 zile de la data emiterii i produce efecte de la data comunicrii. (3) Prevederile art. 89 alin. (3)(5) se aplic n mod corespunztor.
modificat de Lege nr. 156/2011 - pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea exper ilor criminaliti care pot fi recomanda i de pr i s participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum i a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 5 iulie 2011, M. Of. 519/2011 ;

CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 90 Prevederile prezentei legi se aplic i personalului auxiliar de specialitate de la instan ele i parchetele militare, precum i de la Sec ia militar a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i Sec ia de combatere a infrac iunilor de corup ie svrite de militari a Parchetului Na ional Anticorup ie. Art. 90
1

Prevederile prezentei legi se aplic n mod corespunztor i personalului conex al instan elor 2 3 judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, cu excep ia dispozi iilor art. 68, 68 , 68 i 4 68 .
modificat de Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ;

Art. 90

(1) Func ionarii publici i personalul contractual din cadrul instan elor judectoreti, parchetelor de pe lng acestea, al Ministerului Justi iei, Institutului Na ional de Expertize Criminalistice, Institutului Na ional al Magistraturii i al colii Na ionale de Grefieri sunt salariza i potrivit dispozi iilor legale aplicabile acelorai categorii de personal din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare n limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente func iilor publice i personalului contractual prevzute n statul de func ii, cu ncadrarea

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

n fondurile aprobate anual prin buget cu aceast destina ie. Premiile se pot acorda n cursul anului func ionarilor publici i personalului contractual care au realizat sau care au participat direct la ob inerea unor rezultate n activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate n lunile urmtoare, n cadrul aceluiai an bugetar.
modificat de Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ;

Art. 91 (1) Personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea, aflat n func ie la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se consider c ndeplinete condi iile legale pentru ocuparea func iilor n care este numit. (2) Grefierii dactilografi ale cror posturi au fost transformate n posturi de grefieri urmeaz s fie salariza i corespunztor legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminaliti din cadrul parchetelor sunt asimila i grefierilor. (3) La intrarea n vigoare a prezentei legi, registratorii i informaticienii n func ie vor fi ncadra i ca grefieri registratori, respectiv grefieri informaticieni, prin transformarea corespunztoare a posturilor, urmnd s fie salariza i corespunztor legii speciale de salarizare.
modificat de Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 92 Dispozi iile prevzute de prezenta lege pentru preedin ii cur ilor de apel i procurorii generali ai parchetelor de pe lng aceste instan e, n legtur cu numirea, promovarea, suspendarea, sanc ionarea i eliberarea din func ie, precum i cu alte aspecte privind raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se exercit de preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, pentru personalul auxiliar de specialitate din aceste institu ii. Art. 93 (1) Constituie vechime n specialitate perioada n care personalul auxiliar al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea a ndeplinit oricare dintre func iile prevzute la art. 3, precum i perioadele n care a ndeplinit, n cadrul instan elor judectoreti, parchetelor de pe lng acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale i fostelor notariate de stat, func ia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judectoresc, conductor de carte funciar, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, ef de cabinet, func ionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician. (2) Constituie vechime n specialitate i perioada n care personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea a ndeplinit func ia de executor judectoresc, pn la data intrrii n vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Perioada n care personalul auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea a exercitat func ii de aceeai natur n cadrul Cur ii Constitu ionale sau n cadrul fostelor structuri jurisdic ionale ale Cur ii de Conturi constituie vechime n specialitate. (4) Pentru grefierii informaticieni constituie vechime n specialitate i perioadele lucrate n acelai domeniu, n alte unit i.
modificat de

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Ordonan de urgen nr. 100/2007 - pentru modificarea i completarea unor acte normative n domeniul justi iei din 4 octombrie 2007, M. Of. 684/2007 ; Lege nr. 17/2006 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea din 11 ianuarie 2006, M. Of. 48/2006 ;

Art. 94 (1) n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aprob Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan elor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea. (2) n termenul prevzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii aprob regulamentele prevzute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 65 alin. (3) i art. 71 alin. (2). Art. 95 (1) Litigiile n legtur cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solu ioneaz de tribunalele de munc i asigurri sociale. (2) Pn la nfiin area tribunalelor de munc i asigurri sociale, litigiile prevzute la alin. (1) se solu ioneaz de sec iile sau completele specializate pentru solu ionarea conflictelor de munc. Art. 96 Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excep ia dispozi iilor privind formarea profesional, care intr n vigoare la 16 iulie 2005. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constitu ia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR VALER DORNEANU PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU
[1]

Conform art. III din Legea nr. 17/2006, no iunea de informatician din prezenta lege, se nlocuiete cu no iunea de grefier informatician. Conform art. IV din Legea nr. 17/2006, n tot cuprinsul prezentei legi, sintagma "Parchetul Na ional Anticorup ie" se nlocuiete cu sintagma "Departamentul Na ional Anticorup ie". Conform art. III din Ordonan a de Urgen nr. 195/2008, n tot cuprinsul prezentei legi, sintagma "Departamentul Na ional Anticorup ie" se nlocuiete cu sintagma "Direc ia Na ional Anticorup ie".

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

Toate drepturile rezervate. 2011 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck