Sunteți pe pagina 1din 34

FUNDAMENTAREA

PARAMETRILOR NAIONALI

FUNDAMENTAREA PARAMETRILOR NAIONALI
CUPRINI N ANEXA NAIONAL SR EN 1993-4-2:2007/NA: 2011

Rezervoarele metalice sunt elemente de depozitare utilizate in cadrul diferitelor tehnologii
de producie cu character industrial. Cerinele constructive legate de satisfacerea anumitor
caracteristici tehnice sunt specifice respectivelor tehnologii i sunt cuprinse in norme
departamentale.
Pentru stabilirea starii de eforturi i deformaii se utilizeaz relaiile teoretice referitoare la
calculul plcilor plane sau curbe supuse la diferite solicitri.
Verificarea capacitii de rezisten i stabilitate se face in present conform prevederilor
de calcul din STAS 10108/0-78 Construcii civile, industriale i agricole. Calculul
elementelor din oel.
Rezervoarele calculate conform procedurilor existente corespund unei exploatari in
sigurant demonstrate prin comportarea buna in timp a acestora.
Rezultatele experimentale existente la nivel national pn in prezent, de care s-a dispus
pn la data elaborarii Anexei Naionale nu au permis stabilirea unor valori proprii pentru
coeficienii ce puteau fi stabilii prin Anexa Naionala. Prin urmare s-a considerat c pentru
aceast etap este oportun adoptarea parametrilor recomandai de SR EN 1993-4-
2:2007.


EXEMPLUL 1: VERIFICAREA PRIN CALCUL A CORPULUI UNUI
REZERVOR CILINDRIC VERTICAL INGUST SI INALT.

Se cere sa se verifice prin calcul corpul unui rezervor cilindric vertical ingust si inalt, cu o
capacitate de inmagazinare de cca. 25m
3
, amplasat in Iasi, n conformitate cu prevederile
SR EN 1991-4-2:2008, SR EN 1998-4:2007 si SR EN 1991-4:2006.

A. GEOMETRIA REZERVORULUI (vezi Fig. 1.1):
Diametrul interior al rezervorului, d
c
= 2450mm;
Grosimea peretelui rezervorului, t = 3mm;
Inaltimea suprafetei continutului, h
c
= 5000mm;
Raza rezervorului, 1225mmFig. 1.1: Geometria rezervorului care se verifica prin calcul

Rezervorul considerat n exemplul de calcul contine apa si se incadreaza in clasa de
consecinte 1 conform pct. 2.2 (3) din SR EN 1993-4-2:2007. Rezemarea rezervorului se
face prin asezare directa pe teren (situatie ntalnita curent la rezervoarele care
inmagazineaza apa).
2
c
r d = =
B. EVALUAREA INCARCARILOR PE MANTAUA REZERVORULUI
Incarcarile se determina conform prevederilor din SR EN 1993-4-2:2007 Anexa A.
Raportul h
c
/ d
c
= 2,04 2,0 (conform capitol 5.1 (2) din SR EN 1991-4:2006) ceea ce
incadreaza corpul rezervorului in tipul de CORP ZVELT.

B.1. Incarcari permanente asupra peretilor verticali - greutatea proprie a mantalei,
greutatea acoperisului si greutatea diverselor echipamente si utilaje de pe acoperis

- Se considera la nivelul acoperisului o incarcare permanenta, uniform distribuita, din
utilaje si echipamente. Valoarea acestei ncarcari se determina n fiecare situatie. In
acest exemplu se considera aceasta incarcare: G
u
= 5 kN/m
2
.
- Greutatea proprie a acoperisului este
2 2
(2, 45) 3
7850
4 4 1000
c
acop
d
G t

= = = 111 kg
Aceasta se majoreaza cu 50% pentru a se tine cont de rigidizarile tablei. Rezulta o
greutate totala a acoperisului G
a
= 1,5 x 111 = 167 kg 1,67 kN
- Aria sectiunii transversale a silozului, A =
2
4
c
d
= 4714352,5 mm
2

- Perimetrul interior al sectiunii transversale, U =
c
d = 7696,9 mm
- Rezulta la nivelul acoperisului o compresiune distribuita pe circumferinta cu valoarea
caracteristica egala cu:

6
3 3
5 4714352, 5/10 1, 67
3, 30 /
7696, 9/10 7696, 9/10
u a
a
G A G
q kN m
U U

= + = + =
- Valoarea caracteristica a fortei verticale de compresiune in perete distribuita pe
circumferinta, n
zSkp
la adancimea h
b
la care se face verificarea, din greutatea mantalei
si greutatea acoperisului este:

4,60 kN/m

B.2. Incarcari utile asupra peretilor verticali
In ipoteza rezervorului plin, asupra peretelui cilindric actioneaza o presiune de tip
hidrostatic, care actioneaza normal pe perete in fiecare punct. In aceasta situatie,
presiunea maxima apare la baza corpului cilindric.
- Presiunea maxima la adancimea h
c
,: 50,0 kN/m
2


B.3. Incarcarea din zapada
Pentru exemplul de calcul se considera un amplasament pentru care valoarea
caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol este s
o,k
= 2,5 kN/m
2
(Iasi). Coeficientul de
expunere al amplasamentului este c
e
= 1,00 (expunere partiala). Coeficientul de forma al
ncarcarii din zapada este pentru acoperis plat = 0.80
Rezulta o ncarcare din zapada s
k
= c
e
s
o,k
= 2.0 kN/m
2
care, distribuita perimetral,
conduce la o forta de compresiune perimetrala in manta egala cu n
z
= 1,23 kN/m

B.4. Incarcarea din vnt
Se considera o distributie a presiunii vantului in jurul rezervorului circular conforma cu
Anexa C din SR EN 1993-4-1: 2007. Variatia presiunii vantului in jurul unui rezervor
1
( ) 10 5
c c
p h h = = =
( ) 3, 30 0, 003 5, 20 78, 50
zSkp c a b
n h q th = + = + =
izolat poate fi definita in termenii coordonatei circumferentiale , cu originea in centrul
rezervorului, masurata fata de o axa paralela cu directia vantului (vezi fig. C2 din Anexa
C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos).
Inaltimea H totala a rezervorului, care intra in calculul coeficientului de presiune c
p
(vezi
relatia C1 din Anexa C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos) este conform fig 1.1
egala cu 5,50 m.
Pentru rezervorul cilindric din exemplu (rezervor izolat) variatia circumferentiala a
presiunii (pozitiva catre interior) este data de relatia C.1 din Anexa C SR EN 1993-4-1:
2007 reprodusa mai jos.
Pentru rezervorul calculat, coeficientul de presiune are o distributie simetrica, valoarea
acestuia in fiecare punct depinzand de unghiul u pe care il face raza vectoare care uneste
punctul respectiv cu directia de actiune a vantului (vezi figura C2).
Valorile calculate pentru puncte situate echidistant pe circumferinta, la unghiuri
u multiplu de 22,5 sunt prezentate n tabelul T1 prezentat mai jos:
Tabel T1

u c
p
u c
p

0.0 1.00 202.5 -0.20
22.5 0.61 225.0 -0.32
45.0 -0.38 247.5 -0.94
67.5 -1.34 270.0 -1.53
90.0 -1.53 292.5 -1.34
112.5 -0.94 315.0 -0.38
135.0 -0.32 337.5 0.61
157.5 -0.20 360.0 1.00
180.0 -0.27

Considerand presiunea de referinta a vantului pe amplasament ca fiind q
ref
= 0,7 kN/m
2

(Iasi) si coeficientul de expunere c
e
= 1,30 (corespunzatoare la inaltimea de 5,50 m la un
amplasament in zone urbane cu densitate redusa de constructii) rezulta urmatoarea
distributie a vantului normala pe peretii rezervorului considerand presiunea medie pe
fiecare panou din figura de mai jos (panourile cu acelasi numar sunt identic incarcate):


Panou
nr.
w()
<kN/m
2
>
1 0.91
2 0.55
3 -0.35
4 -1.22
5 -1.40
6 -0.86
7 -0.29
8 -0.18

In tabelul de mai sus semnul + inseamna actiune din exterior spre interior (presiune) iar
semnul - inseamna actiune din interior catre exterior (suctiune).
( )
e p ref
w c c q =
2, 75 0, 2
0, 55
1, 0
g
a
c
qg


= = =
Facand rezultanta presiunilor din vant distribuite normal pe circumferinta va rezulta o
incarcare uniform distribuita paralela cu directia din care bate vantul, care va actiona
asupra ansamblului rezervorului, ducand la o incovoiere generala a acestuia.

1,14 kN/m

n care l
i
= 481.1 mm este lungimea circumferentiala a panourilor (egala cu perimetrul U
impartit la numarul total de panouri, 16) iar este presiunea / suctiunea medie in
panoul i .
Momentul incovoietor la baza mantalei cilindrice va fi:

17,24 kNm

Din acest moment incovoietor apar eforturi de compresiune / intindere verticale in
mantaua rezervorului. Valoarea caracteristica maxima a fortei verticale de compresiune
in perete distribuita pe circumferinta, q
zw
la adancimea h
c
la care se face verificarea, este
data de relatia:

3,65 kN/m


n care W
rezervor
este modulul de rezistenta al sectiunii rezervorului (inel cilindric) egal cu
14,15x10
6
mm
3
iar t este grosimea mantalei rezervorului.

B.5. Incarcarea exceptionala din seism
Valoarea caracteristica a incarcarii data de catre seism se evalueaza in conformitate cu
anexa A din SR EN 1998-4: 2007. Amplasamentul rezervorului care se verifica se
caracterizeaza printr-o acceleratie a terenului pentru proiectare a
g
= 0,20g si o perioada de
colt T
c
= 0,7s (Iasi).
Factorul de comportare are valoarea q = 1 (conform cap.4.4 (1) din SR EN 1998-4: 2007)
Coeficientul seismic pentru calculul static va avea valoarea:
Calculul ncarcarii gravitationale pentru determinarea fortei seismice se face folosind
calculele de la pct. C1.
- Greutatea proprie a acoperisului, G
1
= G
a
= 1,67 kN (la nivelul acoperisului)
- Greutatea utilajului la nivelul acoperisului, G
2
= G
u
A = 23,57 kN (la nivelul
acoperisului)
- Greutatea totala a mantalei cilindrice, G
3
= 9,80 kN (concentrata la mijlocul inaltimii
mantalei adica la 2,60 m)
- Greutatea zapezii purtate, G
4
= 0,4 q
z
U = 0,4 x 1,22 x 7,969 = 3,89 kN (la nivelul
acoperisului)
- Greutatea continutului: G
5
= A h
c
= 4,714 x 10 x 5,0 = 235,7 kN

( )
8 __
1
cos i
w i
i
q w l
=
= =

( )
__
i w
2 2
1,14 5, 50
2 2
w b
w
q h
M

= = =
w
zw
siloz
M
q t
W
= =
( )
( )
1 2
3 '
0 1
/
2
/
n
i c
n n n
I
G g r h
I


=
= =

i i
Q cG = =
( )
( )
1 2
2
1 1
2tanh
1
c c
G g r h= =

c c
Q cG = =
Calculul fortei taietoare de baza
Conform cap. A.2.1.5 din SR EN 1998-4:2007 forta taietoare de baza din efectul inertial
al peretilor si acoperisului se poate calcula in mod simplificat astfel:
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea medie de 5,35 m):

S
1
= c (G
1
+ G
2
+ G
4
) = 16,02 kN

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 2,60 m)

S
2
= c (G
3
) = 5,40 kN

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul componentei impulsive

= h
c
/r = 5,0/1,225 = 4.08

Greutatea impulsiva:

208,14 kN


In care I
1
si I
1
este functia Bessel modificata de ordinul 1 si respectiv derivata ei;

n
= (2n+1)/2

Forta taietoare impulsiva la baza:

114,50 kN

b) Efectul componentei convective

Greutatea convectiva:

26,25 kN


Forta taietoare convectiva la baza:

14,44 kN


Forta seismica totala:

S = S
1
+ S
2
+ Q
c
+ Q
i
= 150,4 kN


Calculul momentului incovoietor la baza cilindrului
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea de 5,35 m):

M
1
= S
1
h
1
= 85,7 kNm

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 2,60 m)

M
2
= S
2
h
2
= 14,04 kN

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul presiunii impulsive114,50 x 5 x 0,45 = 286,25 kNmb) Efectul presiunii convective


14,44 x 5 x 0,87 = 62,81 kNm


Momentul incovoietor total din seism
95,2 kN/mC. COMBINATII DE ACTIUNI
Pentru rezervoarele din clasa de consecinte 1 se pot lua in considerare urmatoarele
combinatii de actiuni
- Permanente + zapada + vant + incarcari continut (variabila principala);
Permanente + zapada + vant cu rezervorul gol (variabila principala);
Permanente + zapada + incarcare rezervor 100% + seism

C.1. Evaluarea efectelor actiunilor
C.1.1. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie verticala in mantaua
cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)
a. Tensiunea de compresiune in membrana (ncarcari permanente):

o
x1
= n
zSkp
/ t = 4,60 / 3 = 1,54 N/mm
2

max 1 2
448,80
i c
M M M M M kNm = + + + =
max
,max zs
rezervor
M
q t
W
= =
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
4 '
0 1
1
3 '
0 1
1 /
1 1
/
/
/
n
n
n
n
n n n
i i c
n
n n n
I
I
M Qh
I
I


= =

( )
( )
1
1 1
1 cosh
1
sinh
c c c
M Q h


| |
= + =
|
|
\ .

b. Tensiunea de compresiune in membrana din zapada (variabila):

o
x2
= n
z
/ t = 1,22 / 3 = 0,41 N/mm
2


c. Tensiunea de compresiune in membrana din vant (variabila):

o
x3
= q
zw
/ t = 3,65 / 3 = 1,22 N/mm
2


d. Tensiunea de compresiune in membrana din seism (exceptionala):

o
x4
= q
zs,max
/t = 95,2 / 3 = 31,7 N/mm
2


C.1.2. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie circumferentiala in
mantaua cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)

a. Tensiunea de intindere circumferentiala in membrana la umplere (ncarcare variabila la
care coeficientul ncarcarii se ia = 1,35 conform SR EN 1993-4-2: 2007):

20,42 N/mm
2
- presiune

b. Tensiuni in membrana datorate vantului:

0.37 N/mm
2
(presiune)

-0.57 N/mm
2
(suctiune)C.2. Combinarea efectelor actiunilor
Gruparea 1: Permanente + zapada + vant + incarcari continut (principala) (conform
tabel A.1 (RO) din SR EN 1991-4:2006/NB: 2008)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
+ 1,5 o
x3
) = 3,55 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= 1.35 o
1
= 27,57 N/mm
2


Gruparea 2. Permanente + zapada + vant cu rezervor gol (principala)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
) + 1,5 o
x3
= 4,28 N/mm
2

- Sens circumferential
o presiune maxima normala pe perete: 1,5 x 0,91 = 1,37 kN/m
2

o

= 1.5 o
2
= 0,56 N/mm
2
(compresiune)
o suctiune maxima normala pe perete: 1,5 x -1,40 = - 2,10 kN/m
2

o

= 1.5 o
2
= 0,86 N/mm
2
(ntindere)

1
h
p r
t

= =
( )
2
w r
t


= =
Gruparea 3. Permanente + zapada + 100% incarcare rezervor + seism
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= o
x1
+ 0,3 o
x2
+ o
x4
= 33,4 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= o
1
= 20,42 N/mm
2D. VERIFICARI PENTRU MANTAUA CILINDRICA

D.1. Starea limita plastica (A.3.2.1. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

Gruparea 1.

29,50 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 2.

4,77 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 3.

47,06 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2D.2. Starea limita de pierdere a stabilitatii din compresiune axiala in sens vertical
(A.3.2.2. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Efortul critic de pierdere a stabilitatii peretelui: 311,14 N/mm
2


- Zveltetea relativa a mantalei: 0,8


- Coeficientul de reducere al imperfectiunii elastice: 0,169


- Zveletile relative la care se schimba expresia coeficientului _
x
:

0,2 ; 0,65

Conform relatiei (A.9) din SR EN 1993-4-1: 2007, coeficientul de flambaj se calculeaza
cu expresia:
__
2
x
x

= = 0,264

- Efortul critic de flambaj va fi prin urmare: 56,4 N/mm
2

2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
,
0.605
x Rcr
t
E
r
= =
__
,
y
x
x Rcr
f

= =
__
o =
0.72
0.62
1 0.035
r
t
= =
| |
+
|
\ .
__
2, 5 p = =
,
1
/ x Rk
x y M
f = =
( )
2,43
1,6
2
,
cos
2, 65 tan 24, 68 /
n Rcr
t
p E kN m
r


| |
= =
|
\ .
2
, , 1
/ 0, 7 24, 68/1,1 15, 71 /
n Rd p n Rcr M
p p kN m = = =

Gruparea 1.

3,55 N/mm
2
< 56,4 N/mm
2


Gruparea 2

4,28 N/mm
2
< 56,4 N/mm
2


Gruparea 3

33,4 N/mm
2
< 56,4 N/mm
2D.3. Starea limita de pierdere a stabilitatii sub presiune externa, vacuum partial si
vant (A.3.2.3. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Presiunea critica de flambaj extern: 14,04 kN/m
2


In relatia de mai sus l este inaltimea mantalei cilindrice. Pe corpul rezervorului care se
verifica prin calcul nu exista inele de rigidizare situate pe manta. Valoarea de proiectare a
presiunii exterioare maxime trebuie sa satisfaca urmatoarea conditie:n care
n
=0,5 si
M1
= 1,1.

Presiunea pe perete rezultata din suctiunea externa maxima din vant este egala cu

p
max,1
= 1,4 kN/m
2
< 6,38 kN/m
2E. ACOPERISUL CONIC CIRCULAR (conform procedeului de proiectare de la pct.
7.3 din SR EN 1993-4-1:2007)

- Se calculeaza presiunea exterioara critica de pierdere a stabilitatii. Pentru un acoperis
conic, izotrop, aceasta are valoarea:
In care este panta conului de acoperis care rezulta din geometria rezervorului
(= 13,76).

- Presiunea exterioara de pierdere a stabilitatii are valoarea:

, x Ed =
, x Ed =
, x Ed =
2.5
,
0.92
n Rcru
r t
p E
l r
| || |
= =
| |
\ .\ .
2
, , 1
/ 6, 38 /
n Ed n n Rcru M
p p kN m s =
2 2
, ,
10, 25 / 15, 51 /
n Ed n Rd
p kN m p kN m = s =


- Pe acoperis exista urmatoarele incarcari:
- Incarcari permanente greutate proprie: G
a
= 1,67 kN
- Incarcare utila utilaje si echipamente: G
u
= 5,0 kN/m
2

- Incarcare din zapada s
k
= 2,0 kN/m
2

Combinatia cea mai defavorabila este data de relatia:

p
n,Ed
= 1,35 x G
a
/A + 1,5 G
u
+ 0,9 s
k
= 10,25 kN/m
2


- Verificarea acoperisului:
EXEMPLUL 2: VERIFICAREA PRIN CALCUL A CORPULUI UNUI
REZERVOR CILINDRIC VERTICAL LAT SI SCUND.

Se cere sa se verifice prin calcul corpul unui rezervor cilindric vertical lat si scund, cu o
capacitate de inmagazinare de cca. 120m
3
, amplasat in Iasi, n conformitate cu
prevederile SR EN 1991-4-2:2008, SR EN 1998-4:2007 si SR EN 1991-4:2006.

A. GEOMETRIA REZERVORULUI (vezi Fig. 1.1):
Diametrul interior al rezervorului, d
c
= 5500mm;
Grosimea peretelui rezervorului, t = 5mm;
Inaltimea suprafetei continutului, h
c
= 5000mm;
Raza rezervorului, 2750mmFig. 2.1: Geometria rezervorului care se verifica prin calcul

Rezervorul considerat n exemplul de calcul contine apa si se incadreaza in clasa de
consecinte 1 conform pct. 2.2 (3) din SR EN 1993-4-2:2007. Rezemarea rezervorului se
2
c
r d = =
face prin asezare directa pe teren (situatie ntalnita curent la rezervoarele care
inmagazineaza apa).

B. EVALUAREA INCARCARILOR PE MANTAUA REZERVORULUI
Incarcarile se determina conform prevederilor din SR EN 1993-4-2:2007 Anexa A.
Raportul h
c
/ d
c
= 0,91 1,0 (conform capitol 5.1 (2) din SR EN 1991-4:2006) ceea ce
incadreaza corpul rezervorului in tipul de CORP TURTIT.

B.1. Incarcari permanente asupra peretilor verticali - greutatea proprie a mantalei,
greutatea acoperisului si greutatea diverselor echipamente si utilaje de pe acoperis

- Se considera la nivelul acoperisului o incarcare permanenta, uniform distribuita, din
utilaje si echipamente. Valoarea acestei ncarcari se determina n fiecare situatie. In
acest exemplu se considera aceasta incarcare: G
u
= 0.5 kN/m
2
.
- Greutatea proprie a acoperisului este
2 2
(5, 50) 5
7850
4 4 1000
c
acop
d
G t

= = = 932 kg
Aceasta se majoreaza cu 50% pentru a se tine cont de rigidizarile tablei. Rezulta o
greutate totala a acoperisului G
a
= 1,5 x 932 = 1400 kg 14,0 kN
- Aria sectiunii transversale a silozului, A =
2
4
c
d
= 23746250 mm
2

- Perimetrul interior al sectiunii transversale, U =
c
d = 17270 mm
- Rezulta la nivelul acoperisului o compresiune distribuita pe circumferinta cu valoarea
caracteristica egala cu:

6
3 3
0, 5 23746250/10 14, 0
1, 50 /
17270/10 17270/10
u a
a
G A G
q kN m
U U

= + = + =
- Valoarea caracteristica a fortei verticale de compresiune in perete distribuita pe
circumferinta, n
zSkp
la baza rezervorului, din greutatea mantalei si greutatea
acoperisului este:

3,55 kN/m

B.2. Incarcari utile asupra peretilor verticali
In ipoteza rezervorului plin, asupra peretelui cilindric actioneaza o presiune de tip
hidrostatic, care actioneaza normal pe perete in fiecare punct. In aceasta situatie,
presiunea maxima apare la baza corpului cilindric.
- Presiunea maxima la adancimea h
c
,: 50,0 kN/m
2


B.3. Incarcarea din zapada
Pentru exemplul de calcul se considera un amplasament pentru care valoarea
caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol este s
o,k
= 2,5 kN/m
2
(Iasi). Coeficientul de
expunere al amplasamentului este c
e
= 1,00 (expunere partiala). Coeficientul de forma al
ncarcarii din zapada este pentru acoperis plat = 0.80
Rezulta o ncarcare din zapada s
k
= c
e
s
o,k
= 2.0 kN/m
2
care, distribuita perimetral,
conduce la o forta de compresiune perimetrala in manta egala cu n
z
= 2,75 kN/m

1
( ) 10 5
c c
p h h = = =
( ) 1, 50 0, 005 5, 20 78, 50
zSkp c a b
n h q th = + = + =
B.4. Incarcarea din vnt
Se considera o distributie a presiunii vantului in jurul rezervorului circular conforma cu
Anexa C din SR EN 1993-4-1: 2007. Variatia presiunii vantului in jurul unui rezervor
izolat poate fi definita in termenii coordonatei circumferentiale , cu originea in centrul
rezervorului, masurata fata de o axa paralela cu directia vantului (vezi fig. C2 din Anexa
C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos).
Inaltimea H totala a rezervorului, care intra in calculul coeficientului de presiune c
p
(vezi
relatia C1 din Anexa C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos) este conform fig 1.1
egala cu 5,50 m.
Pentru rezervorul cilindric din exemplu (rezervor izolat) variatia circumferentiala a
presiunii (pozitiva catre interior) este data de relatia C.1 din Anexa C SR EN 1993-4-1:
2007 reprodusa mai jos.Pentru rezervorul calculat, coeficientul de presiune are o distributie simetrica, valoarea
acestuia in fiecare punct depinzand de unghiul u pe care il face raza vectoare care uneste
punctul respectiv cu directia de actiune a vantului (vezi figura C2).
Valorile calculate pentru puncte situate echidistant pe circumferinta, la unghiuri
u multiplu de 22,5 sunt prezentate n tabelul T1 prezentat mai jos:

Tabel T1

u c
p
u c
p

0.0 1.00 202.5 -0.20
22.5 0.63 225.0 -0.30
45.0 -0.28 247.5 -0.81
67.5 -1.14 270.0 -1.31
90.0 -1.31 292.5 -1.14
112.5 -0.81 315.0 -0.28
135.0 -0.30 337.5 0.63
157.5 -0.20 360.0 1.00
180.0 -0.26

Considerand presiunea de referinta a vantului pe amplasament ca fiind q
ref
= 0,7 kN/m
2

(Iasi) si coeficientul de expunere c
e
= 1,30 (corespunzatoare la inaltimea de 5,50 m la un
amplasament in zone urbane cu densitate redusa de constructii) rezulta urmatoarea
distributie a vantului normala pe peretii rezervorului considerand presiunea medie pe
fiecare panou din figura de mai jos (panourile cu acelasi numar sunt identic incarcate):

Panou
nr.
w()
<kN/m
2
>
1 0.91
2 0.57
3 -0.26
4 -1.04
5 -1.19
6 -0.74
7 -0.27
8 -0.18
In tabelul de mai sus semnul + inseamna actiune din exterior spre interior (presiune) iar
semnul - inseamna actiune din interior catre exterior (suctiune).
( )
e p ref
w c c q =
2, 75 0, 2
0, 55
1, 0
g
a
c
qg


= = =
Facand rezultanta presiunilor din vant distribuite normal pe circumferinta va rezulta o
incarcare uniform distribuita paralela cu directia din care bate vantul, care va actiona
asupra ansamblului rezervorului, ducand la o incovoiere generala a acestuia.

2,72 kN/m

n care l
i
= 1079,4 mm este lungimea circumferentiala a panourilor (egala cu perimetrul U
impartit la numarul total de panouri, 16) iar este presiunea / suctiunea medie in
panoul i .
Momentul incovoietor la baza mantalei cilindrice va fi:

41,14 kNm

Din acest moment incovoietor apar eforturi de compresiune / intindere verticale in
mantaua rezervorului. Valoarea caracteristica maxima a fortei verticale de compresiune
in perete distribuita pe circumferinta, q
zw
la adancimea h
c
la care se face verificarea, este
data de relatia:

1,73 kN/m


n care W
rezervor
este modulul de rezistenta al sectiunii rezervorului (inel cilindric) egal cu
118,90x10
6
mm
3
iar t este grosimea mantalei rezervorului.

B.5. Incarcarea exceptionala din seism
Valoarea caracteristica a incarcarii data de catre seism se evalueaza in conformitate cu
anexa A din SR EN 1998-4: 2007. Amplasamentul rezervorului care se verifica se
caracterizeaza printr-o acceleratie a terenului pentru proiectare a
g
= 0,20g si o perioada de
colt T
c
= 0,7s (Iasi).
Factorul de comportare are valoarea q = 1 (conform cap.4.4 (1) din SR EN 1998-4: 2007)
Coeficientul seismic pentru calculul static va avea valoarea:
Calculul ncarcarii gravitationale pentru determinarea fortei seismice se face folosind
calculele de la pct. C1.
- Greutatea proprie a acoperisului, G
1
= G
a
= 14,0 kN (la nivelul acoperisului)
- Greutatea utilajului la nivelul acoperisului, G
2
= G
u
A = 11,87 kN (la nivelul
acoperisului)
- Greutatea totala a mantalei cilindrice, G
3
= 17,15 kN (concentrata la mijlocul inaltimii
mantalei adica la 0,5 x h
b
= 2,60 m)
- Greutatea zapezii purtate, G
4
= 0,4 q
z
U = 0,4 x 2,75 x 17,27 = 19 kN (la nivelul
acoperisului)
- Greutatea continutului: G
5
= A h
c
= 23,74625 x 10 x 5,0 = 1187,3 kN

( )
8 __
1
cos i
w i
i
q w l
=
= =

( )
__
i w
2 2
2, 72 5, 50
2 2
w b
w
q h
M

= = =
w
zw
siloz
M
q t
W
= =
( )
( )
1 2
3 '
0 1
/
2
/
n
i c
n n n
I
G g r h
I


=
= =

i i
Q cG = =
( )
( )
1 2
2
1 1
2tanh
1
c c
G g r h= =

c c
Q cG = =
Calculul fortei taietoare de baza
Conform cap. A.2.1.5 din SR EN 1998-4:2007 forta taietoare de baza din efectul inertial
al peretilor si acoperisului se poate calcula in mod simplificat astfel:
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea medie de 5,35 m):

S
1
= c (G
1
+ G
2
+ G
4
) = 24,7 kN

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 2,60 m)

S
2
= c (G
3
) = 9,5 kN

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul componentei impulsive

= h
c
/r = 5,0/2,50 = 2

Greutatea impulsiva:

878,6 kN


In care I
1
si I
1
este functia Bessel modificata de ordinul 1 si respectiv derivata ei;

n
= (2n+1)/2

Forta taietoare impulsiva la baza:

483,24 kN

b) Efectul componentei convective

Greutatea convectiva:

295,89 kN


Forta taietoare convectiva la baza:

162,74 kN


Forta seismica totala:

S = S
1
+ S
2
+ Q
c
+ Q
i
= 680,18 kN


Calculul momentului incovoietor la baza cilindrului
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea de 5,35 m):

M
1
= S
1
h
1
= 132,2 kNm

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 2,60 m)

M
2
= S
2
h
2
= 24,7 kN

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul presiunii impulsive483,24 x 5 x 0,42 = 1014,8 kNmb) Efectul presiunii convective


162,74 x 5 x 0,72 = 585,86 kNm


Momentul incovoietor total din seism
73,91 kN/mC. COMBINATII DE ACTIUNI
Pentru rezervoarele din clasa de consecinte 1 se pot lua in considerare urmatoarele
combinatii de actiuni
- Permanente + zapada + vant + incarcari continut (variabila principala);
Permanente + zapada + vant cu rezervorul gol (variabila principala);
Permanente + zapada + incarcare rezervor 100% + seism

C.1. Evaluarea efectelor actiunilor
C.1.1. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie verticala in mantaua
cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)
a. Tensiunea de compresiune in membrana (ncarcari permanente):

o
x1
= n
zSkp
/ t = 3,55 / 5 = 0,71 N/mm
2

max 1 2
1757, 56
i c
M M M M M kNm = + + + =
max
,max zs
rezervor
M
q t
W
= =
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
4 '
0 1
1
3 '
0 1
1 /
1 1
/
/
/
n
n
n
n
n n n
i i c
n
n n n
I
I
M Qh
I
I


= =

( )
( )
1
1 1
1 cosh
1
sinh
c c c
M Q h


| |
= + =
|
|
\ .

b. Tensiunea de compresiune in membrana din zapada (variabila):

o
x2
= n
z
/ t = 2,75 / 5 = 0,55 N/mm
2


c. Tensiunea de compresiune in membrana din vant (variabila):

o
x3
= q
zw
/ t = 1,73 / 5 = 0,35 N/mm
2


d. Tensiunea de compresiune in membrana din seism (exceptionala):

o
x4
= q
zs,max
/t = 73,9 / 5 = 14,8 N/mm
2


C.1.2. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie circumferentiala in
mantaua cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)

a. Tensiunea de intindere circumferentiala in membrana la umplere (ncarcare variabila la
care coeficientul ncarcarii se ia = 1,35 conform SR EN 1993-4-2: 2007):

27,5 N/mm
2
- intindere

b. Tensiuni in membrana datorate vantului:

0,50 N/mm
2
(presiune)

-0.65 N/mm
2
(suctiune)C.2. Combinarea efectelor actiunilor
Gruparea 1: Permanente + zapada + vant + incarcari continut (principala) (conform
tabel A.1 (RO) din SR EN 1991-4:2006/NB: 2008)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
+ 1,5 o
x3
) = 1,77 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= 1.35 o
1
= 37,13 N/mm
2


Gruparea 2. Permanente + zapada + vant cu rezervor gol (principala)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
) + 1,5 o
x3
= 1,98 N/mm
2

- Sens circumferential
o presiune maxima normala pe perete:
o

= 1.5 o
2
= 0,75 N/mm
2
(compresiune)
o suctiune maxima normala pe perete:
o

= 1.5 o
2
= 0,98 N/mm
2
(ntindere)

1
h
p r
t

= =
( )
2
w r
t


= =
Gruparea 3. Permanente + zapada + 100% incarcare rezervor + seism
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= o
x1
+ 0,3 o
x2
+ o
x4
= 15,68 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= o
1
= 27,5 N/mm
2D. VERIFICARI PENTRU MANTAUA CILINDRICA

D.1. Starea limita plastica (A.3.2.1. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

Gruparea 1.

38,05 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 2.

2,61 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 3.

37,86 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2D.2. Starea limita de pierdere a stabilitatii din compresiune axiala in sens vertical
(A.3.2.2. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Efortul critic de pierdere a stabilitatii peretelui: 231,0 N/mm
2


- Zveltetea relativa a mantalei: 1,0


- Coeficientul de reducere al imperfectiunii elastice: 0,144


- Zveletile relative la care se schimba expresia coeficientului _
x
:

0,2 ; 0,60

Conform relatiei (A.9) din SR EN 1993-4-1: 2007, coeficientul de flambaj se calculeaza
cu expresia:
__
2
x
x

= = 0,144

- Efortul critic de flambaj va fi prin urmare: 30,8 N/mm
2

2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
,
0.605
x Rcr
t
E
r
= =
__
,
y
x
x Rcr
f

= =
__
o =
0.72
0.62
1 0.035
r
t
= =
| |
+
|
\ .
__
2, 5 p = =
,
1
/ x Rk
x y M
f = =
( )
2,43
1,6
2
,
cos
2, 65 tan 4, 34 /
n Rcr
t
p E kN m
r


| |
= =
|
\ .
2
, , 1
/ 0, 7 4, 34/1,1 2, 76 /
n Rd p n Rcr M
p p kN m = = =

Gruparea 1.

1,77 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2


Gruparea 2

1,98 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2


Gruparea 3

15,68 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2D.3. Starea limita de pierdere a stabilitatii sub presiune externa, vacuum partial si
vant (A.3.2.3. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Presiunea critica de flambaj extern: 14,40 kN/m
2


In relatia de mai sus l este inaltimea mantalei cilindrice. Pe corpul rezervorului care se
verifica prin calcul nu exista inele de rigidizare situate pe manta. Valoarea de proiectare a
presiunii exterioare maxime trebuie sa satisfaca urmatoarea conditie:n care
n
=0,5 si
M1
= 1,1.

Presiunea pe perete rezultata din suctiunea externa maxima din vant este egala cu

p
max,1
= 1,8 kN/m
2
< 6,38 kN/m
2E. ACOPERISUL CONIC CIRCULAR (conform procedeului de proiectare de la pct.
7.3 din SR EN 1993-4-1:2007)

- Se calculeaza presiunea exterioara critica de pierdere a stabilitatii. Pentru un acoperis
conic, izotrop, aceasta are valoarea:
In care este panta conului de acoperis care rezulta din geometria rezervorului
(= 6,23).

- Presiunea exterioara de pierdere a stabilitatii are valoarea:

, x Ed =
, x Ed =
, x Ed =
2.5
,
0.92
n Rcru
r t
p E
l r
| || |
= =
| |
\ .\ .
2
, , 1
/ 7,85 /
n Ed n n Rcru M
p p kN m s =
2 2
, ,
4, 25 / 2, 76 /
n Ed n Rd
p kN m p kN m = > =


- Pe acoperis exista urmatoarele incarcari:
- Incarcari permanente greutate proprie: G
a
= 14,0 kN
- Incarcare utila utilaje si echipamente: G
u
= 0,50 kN/m
2

- Incarcare din zapada s
k
= 2,0 kN/m
2

Combinatia cea mai defavorabila este data de relatia:

p
n,Ed
= 1,35 x G
a
/A + 0,9 G
u
+ 1,5 s
k
= 4,25 kN/m
2


- Verificarea acoperisului:Ca urmare, acoperisul va fi prevazut cu o retea radiala de rigidizari, al carui calcul nu
face obiectul prezentului exemplu
EXEMPLUL 3: PROIECTAREA SIMPLIFICATA A UNUI REZERVOR
PENTRU APA CU CAPACITATEA DE 1000 MC.

Se cere sa se verifice prin calcul corpul unui rezervor cilindric vertical, cu o capacitate de
inmagazinare a apei de 1000m
3
, amplasat in Iasi, n conformitate cu prevederile SR EN
1991-4-2:2008, SR EN 1998-4:2007 si SR EN 1991-4:2006.

A. GEOMETRIA REZERVORULUI (vezi Fig. 1.1):
Diametrul interior al rezervorului, d
c
= 11000mm;
Grosimea peretelui rezervorului, t = 10mm;
Inaltimea suprafetei continutului, h
c
= 10500mm;
Raza rezervorului, 5500mmFig. 3.1: Geometria rezervorului care se verifica prin calcul

Rezervorul considerat n exemplul de calcul contine apa si se incadreaza in clasa de
consecinte 1 conform pct. 2.2 (3) din SR EN 1993-4-2:2007. Rezemarea rezervorului se
2
c
r d = =
2 2
(11, 00) 10
7850
4 4 1000
c
acop
d
G t

= = =
face prin asezare directa pe teren (situatie ntalnita curent la rezervoarele care
inmagazineaza apa).

B. EVALUAREA INCARCARILOR PE MANTAUA REZERVORULUI
Incarcarile se determina conform prevederilor din SR EN 1993-4-2:2007 Anexa A.
Raportul h
c
/ d
c
= 0,95 1,0 (conform capitol 5.1 (2) din SR EN 1991-4:2006) ceea ce
incadreaza corpul rezervorului in tipul de CORP TURTIT.

B.1. Incarcari permanente asupra peretilor verticali - greutatea proprie a mantalei,
greutatea acoperisului si greutatea diverselor echipamente si utilaje de pe acoperis

- Se considera la nivelul acoperisului o incarcare permanenta, uniform distribuita, din
utilaje si echipamente. Valoarea acestei ncarcari se determina n fiecare situatie. In
acest exemplu se considera aceasta incarcare: G
u
= 0.5 kN/m
2
.
- Greutatea proprie a acoperisului este:

7460 kg

Aceasta se majoreaza cu 100% pentru a se tine cont de grinzile acoperisului. Rezulta
o greutate totala a acoperisului G
a
= 2,0 x 7460 = 14920 kg 149,20 kN
- Aria sectiunii transversale a silozului, A =
2
4
c
d
= 94985000 mm
2

- Perimetrul interior al sectiunii transversale, U =
c
d = 34540 mm
- Rezulta la nivelul acoperisului o compresiune distribuita pe circumferinta cu valoarea
caracteristica egala cu:


6
3 3
0, 5 94985000/10 149, 20
11, 64 /
34540/10 14540/10
u a
a
G A G
q kN m
U U

= + = + =

- Valoarea caracteristica a fortei verticale de compresiune in perete distribuita pe
circumferinta, n
zSkp
la baza rezervorului, din greutatea mantalei si greutatea
acoperisului este:

20,12 kN/m

B.2. Incarcari utile asupra peretilor verticali
In ipoteza rezervorului plin, asupra peretelui cilindric actioneaza o presiune de tip
hidrostatic, care actioneaza normal pe perete in fiecare punct. In aceasta situatie,
presiunea maxima apare la baza corpului cilindric.
- Presiunea maxima la adancimea h
c
,: 105,0 kN/m
2


B.3. Incarcarea din zapada
Pentru exemplul de calcul se considera un amplasament pentru care valoarea
caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol este s
o,k
= 2,5 kN/m
2
(Iasi). Coeficientul de
1
( ) 10 10, 5
c c
p h h = = =
( ) 11, 64 0, 01 10, 80 78, 50
zSkp c a b
n h q th = + = + =
expunere al amplasamentului este c
e
= 1,00 (expunere partiala). Coeficientul de forma al
ncarcarii din zapada este pentru acoperis plat = 0.80
Rezulta o ncarcare din zapada s
k
= c
e
s
o,k
= 2.0 kN/m
2
care, distribuita perimetral,
conduce la o forta de compresiune perimetrala in manta egala cu n
z
= 5,50 kN/m

B.4. Incarcarea din vnt
Se considera o distributie a presiunii vantului in jurul rezervorului circular conforma cu
Anexa C din SR EN 1993-4-1: 2007. Variatia presiunii vantului in jurul unui rezervor
izolat poate fi definita in termenii coordonatei circumferentiale , cu originea in centrul
rezervorului, masurata fata de o axa paralela cu directia vantului (vezi fig. C2 din Anexa
C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos).
Inaltimea H totala a rezervorului, care intra in calculul coeficientului de presiune c
p
(vezi
relatia C1 din Anexa C SR EN 1993-4-1: 2007 reprodusa mai jos) este conform fig 3.1
egala cu 11,00 m.
Pentru rezervorul cilindric din exemplu (rezervor izolat) variatia circumferentiala a
presiunii (pozitiva catre interior) este data de relatia C.1 din Anexa C SR EN 1993-4-1:
2007 reprodusa mai jos.

Pentru rezervorul calculat, coeficientul de presiune are o distributie simetrica, valoarea
acestuia in fiecare punct depinzand de unghiul u pe care il face raza vectoare care uneste
punctul respectiv cu directia de actiune a vantului (vezi figura C2).
Valorile calculate pentru puncte situate echidistant pe circumferinta, la unghiuri
u multiplu de 22,5 sunt prezentate n tabelul T1 prezentat mai jos:

Tabel T1

u c
p
u c
p

0.0 1.00 202.5 -0.20
22.5 0.63 225.0 -0.30
45.0 -0.28 247.5 -0.81
67.5 -1.14 270.0 -1.31
90.0 -1.31 292.5 -1.14
112.5 -0.81 315.0 -0.28
135.0 -0.30 337.5 0.63
157.5 -0.20 360.0 1.00
180.0 -0.26

Considerand presiunea de referinta a vantului pe amplasament ca fiind q
ref
= 0,7 kN/m
2

(Iasi) si coeficientul de expunere c
e
= 1,60 (corespunzatoare la inaltimea de 11,00 m la un
amplasament in zone urbane cu densitate redusa de constructii) rezulta urmatoarea
distributie a vantului normala pe peretii rezervorului considerand presiunea medie pe
fiecare panou din figura de mai jos (panourile cu acelasi numar sunt identic incarcate):

Panou
nr.
w()
<kN/m
2
>
1 1.12
2 0.70
3 -0.32
4 -1.27
5 -1.47
6 -0.91
7 -0.33
8 -0.22( )
e p ref
w c c q =
2, 75 0, 2
0, 55
1, 0
g
a
c
qg


= = =
In tabelul de mai sus semnul + inseamna actiune din exterior spre interior (presiune) iar
semnul - inseamna actiune din interior catre exterior (suctiune).
Facand rezultanta presiunilor din vant distribuite normal pe circumferinta va rezulta o
incarcare uniform distribuita paralela cu directia din care bate vantul, care va actiona
asupra ansamblului rezervorului, ducand la o incovoiere generala a acestuia.

6,69 kN/m

n care l
i
= 2158,75 mm este lungimea circumferentiala a panourilor (egala cu perimetrul
U impartit la numarul total de panouri, 16) iar este presiunea / suctiunea medie in
panoul i .
Momentul incovoietor la baza mantalei cilindrice va fi:

404,75 kNm

Din acest moment incovoietor apar eforturi de compresiune / intindere verticale in
mantaua rezervorului. Valoarea caracteristica maxima a fortei verticale de compresiune
in perete distribuita pe circumferinta, q
zw
la adancimea h
c
la care se face verificarea, este
data de relatia:

4,25 kN/m


n care W
rezervor
este modulul de rezistenta al sectiunii rezervorului (inel cilindric) egal cu
951,20x10
6
mm
3
iar t este grosimea mantalei rezervorului.

B.5. Incarcarea exceptionala din seism
Valoarea caracteristica a incarcarii data de catre seism se evalueaza in conformitate cu
anexa A din SR EN 1998-4: 2007. Amplasamentul rezervorului care se verifica se
caracterizeaza printr-o acceleratie a terenului pentru proiectare a
g
= 0,20g si o perioada de
colt T
c
= 0,7s (Iasi).
Factorul de comportare are valoarea q = 1 (conform cap.4.4 (1) din SR EN 1998-4: 2007)
Coeficientul seismic pentru calculul static va avea valoarea:
Calculul ncarcarii gravitationale pentru determinarea fortei seismice se face folosind
calculele de la pct. C1.
- Greutatea proprie a acoperisului, G
1
= G
a
= 149,20 kN (la nivelul acoperisului)
- Greutatea utilajului la nivelul acoperisului, G
2
= G
u
A = 47,50 kN (la nivelul
acoperisului)
- Greutatea totala a mantalei cilindrice, G
3
= 27,12 kN (concentrata la mijlocul inaltimii
mantalei adica la 0,5 x h
b
= 5,50 m)
- Greutatea zapezii purtate, G
4
= 0,4 n
z
U = 0,4 x 5,5 x 34,54 = 76 kN (la nivelul
acoperisului)
( )
8 __
1
cos i
w i
i
q w l
=
= =

( )
__
i w
2 2
6, 69 11, 00
2 2
w b
w
q h
M

= = =
w
zw
siloz
M
q t
W
= =
( )
( )
1 2
3 '
0 1
/
2
/
n
i c
n n n
I
G g r h
I


=
= =

i i
Q cG = =
( )
( )
1 2
2
1 1
2tanh
1
c c
G g r h= =

c c
Q cG = =
- Greutatea continutului: G
5
= A h
c
= 94,985 x 10 x 10,50 = 9973,4 kN

Calculul fortei taietoare de baza
Conform cap. A.2.1.5 din SR EN 1998-4:2007 forta taietoare de baza din efectul inertial
al peretilor si acoperisului se poate calcula in mod simplificat astfel:
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea medie de 10,90 m):

S
1
= c (G
1
+ G
2
+ G
4
) = 150 kN

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 5,50 m)

S
2
= c (G
3
) = 15 kN

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul componentei impulsive

= h
c
/r = 11,0/5,50 = 2

Greutatea impulsiva:

7608,7 kN


In care I
1
si I
1
este functia Bessel modificata de ordinul 1 si respectiv derivata ei;

n
= (2n+1)/2

Forta taietoare impulsiva la baza:

4184,8 kN

b) Efectul componentei convective

Greutatea convectiva:

1132,3 kN


Forta taietoare convectiva la baza:

622,8 kN


Forta seismica totala:

S = S
1
+ S
2
+ Q
c
+ Q
i
= 4972,6 kN
Calculul momentului incovoietor la baza cilindrului
- Din masele de la nivelul acoperisului (concentrate la inaltimea de 10,90 m):

M
1
= S
1
h
1
= 1635 kNm

- Din masa mantalei cilindrice (concentrata la inaltimea de 5,50 m)

M
2
= S
2
h
2
= 82,5 kNm

- Din continutul rezervorului:
a) Efectul presiunii impulsive4184,8 x 10,5 x 0,42 = 18455 kNmb) Efectul presiunii convective


622,8 x 10,5 x 0,74 = 4839,2 kNm


Momentul incovoietor total din seism
262,95 kN/mC. COMBINATII DE ACTIUNI
Pentru rezervoarele din clasa de consecinte 1 se pot lua in considerare urmatoarele
combinatii de actiuni
- Permanente + zapada + vant + incarcari continut (variabila principala);
Permanente + zapada + vant cu rezervorul gol (variabila principala);
Permanente + zapada + incarcare rezervor 100% + seism

C.1. Evaluarea efectelor actiunilor
C.1.1. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie verticala in mantaua
cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)
a. Tensiunea de compresiune in membrana (ncarcari permanente):

o
x1
= n
zSkp
/ t = 20,12 / 10 = 2,01 N/mm
2

max 1 2
25011, 7
i c
M M M M M kNm = + + + =
max
,max zs
rezervor
M
q t
W
= =
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
4 '
0 1
1
3 '
0 1
1 /
1 1
/
/
/
n
n
n
n
n n n
i i c
n
n n n
I
I
M Qh
I
I


= =

( )
( )
1
1 1
1 cosh
1
sinh
c c c
M Q h


| |
= + =
|
|
\ .

b. Tensiunea de compresiune in membrana din zapada (variabila):

o
x2
= n
z
/ t = 5,5 / 10 = 0,55 N/mm
2


c. Tensiunea de compresiune in membrana din vant (variabila):

o
x3
= q
zw
/ t = 4,25 / 10 = 0,43 N/mm
2


d. Tensiunea de compresiune in membrana din seism (exceptionala):

o
x4
= q
zs,max
/t = 262,95 / 10 = 26,95 N/mm
2


C.1.2. Valori caracteristice ale efectelor actiunilor pe directie circumferentiala in
mantaua cilindrica (tensiuni in punctele de maxima solicitare)

a. Tensiunea de intindere circumferentiala in membrana la umplere (ncarcare variabila la
care coeficientul ncarcarii se ia = 1,35 conform SR EN 1993-4-2: 2007):

57,75 N/mm
2
- intindere

b. Tensiuni in membrana datorate vantului:

0,62 N/mm
2
(presiune)

-0.81 N/mm
2
(suctiune)C.2. Combinarea efectelor actiunilor
Gruparea 1: Permanente + zapada + vant + incarcari continut (principala) (conform
tabel A.1 (RO) din SR EN 1991-4:2006/NB: 2008)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
+ 1,5 o
x3
) = 3,60 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= 1.35 o
1
= 77,96 N/mm
2


Gruparea 2. Permanente + zapada + vant cu rezervor gol (principala)
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= 1,35 o
x1
+ 0,6 (1,5 o
x2
) + 1,5 o
x3
= 3,85 N/mm
2

- Sens circumferential
o presiune maxima normala pe perete:
o

= 1.5 o
2
= 0,93 N/mm
2
(compresiune)
o suctiune maxima normala pe perete:
o

= 1.5 o
2
= 1,22 N/mm
2
(ntindere)

1
h
p r
t

= =
( )
2
w r
t


= =
Gruparea 3. Permanente + zapada + 100% incarcare rezervor + seism
- Sens vertical (compresiune):
o
x
= o
x1
+ 0,3 o
x2
+ o
x4
= 29,13 N/mm
2

- Sens circumferential (intindere):
o

= o
1
= 57,75 N/mm
2D. VERIFICARI PENTRU MANTAUA CILINDRICA

D.1. Starea limita plastica (A.3.2.1. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

Gruparea 1.

79,82 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 2.

4,59 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2


Gruparea 3.

76,58 N/mm
2
< f
y
/
M0
= 235 N/mm
2D.2. Starea limita de pierdere a stabilitatii din compresiune axiala in sens vertical
(A.3.2.2. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Efortul critic de pierdere a stabilitatii peretelui: 231,0 N/mm
2


- Zveltetea relativa a mantalei: 1,0


- Coeficientul de reducere al imperfectiunii elastice: 0,144


- Zveletile relative la care se schimba expresia coeficientului _
x
:

0,2 ; 0,60

Conform relatiei (A.9) din SR EN 1993-4-1: 2007, coeficientul de flambaj se calculeaza
cu expresia:
__
2
x
x

= = 0,144

- Efortul critic de flambaj va fi prin urmare: 30,8 N/mm
2

2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
2 2
, e Ed x x
= + =
,
0.605
x Rcr
t
E
r
= =
__
,
y
x
x Rcr
f

= =
__
o =
0.72
0.62
1 0.035
r
t
= =
| |
+
|
\ .
__
2, 5 p = =
,
1
/ x Rk
x y M
f = =

Gruparea 1.

3,60 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2


Gruparea 2

3,85 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2


Gruparea 3

29,13 N/mm
2
< 30,8 N/mm
2D.3. Starea limita de pierdere a stabilitatii sub presiune externa, vacuum partial si
vant (A.3.2.3. Anexa A SR EN 1993-4-1:2007)

- Presiunea critica de flambaj extern: 14,26 kN/m
2


In relatia de mai sus l este inaltimea mantalei cilindrice. Pe corpul rezervorului care se
verifica prin calcul nu exista inele de rigidizare situate pe manta. Valoarea de proiectare a
presiunii exterioare maxime trebuie sa satisfaca urmatoarea conditie:n care
n
=0,5 si
M1
= 1,1.

Presiunea pe perete rezultata din suctiunea externa maxima din vant este egala cu

p
max,1
= 2,2 kN/m
2
< 6,49 kN/m
2
, x Ed =
, x Ed =
, x Ed =
2.5
,
0.92
n Rcru
r t
p E
l r
| || |
= =
| |
\ .\ .
2
, , 1
/ 6, 49 /
n Ed n n Rcru M
p p kN m s =