Sunteți pe pagina 1din 12

ANTET

APROBAT, REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL ______________


Circumstante care favorizeaz aparitia riscului Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Nr.crt.

Obiective 2 Registrul-jurnal

Descrierea riscurilor

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

1 1.

3
1. Inexistena unor proceduri scrise/ monografii privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor 4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorect a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar 8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor 12. Procedurile/

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

6 R

7 R S

8
Mare

9
Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului Jurnal Actualizarea Registrului jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului inventar Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corect a Registrului-inventar Actualizarea sistematic a Registrului-inventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare Completarea corect a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabil a imobilizrilor i investiiilor

10
Supervizare/ Monitorizare

11
30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

12
30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

13 S S

14 S S

15 S S

16 -

17 -

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

R
Modificri legislative Contabilul sef

Mare

2.

Registrul-inventar

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

R
Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mare

S
Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

S R S

Mic

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S S S

S S S

S S S

R S

Mare Mic

3.

Registrul Cartea Mare

R
Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef Contabilul sef

Mare

M M

M M

Mediu

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

Mediu

4.

Contabilitatea imobilizrilor i investiiilor

Contabilul sef

Mic

Modificri

Contabilul sef

Mediu

Personalul desemnat va

Supervizare/

30.06.201

30.06.201

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
monografia privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor 14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.) 15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenierea eronat a costurilor de

4
legislative

9
instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

10
Monitorizare

11
1

12
1

13

14

15

16

17

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mediu

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

5.

Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Modificri legislative

Contabilul sef

Mediu

Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mediu

Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mediu

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Evidenierea corecta a costurilor de achiziie, de

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
achiziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare 20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor 21. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor 23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat 24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni 25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei 26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc 27. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a

9
prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei metodelor de evaluare

10

11

12

13

14

15

16

17

6.

Contabilitatea datoriilor si creanelor

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a datoriilor i creanelor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a datoriilor i creanelor Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat nregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaiuni Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef Contabilul sef

Mic

Mare

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S
Contabilul sef

Mic

Contabilitatea trezoreriei

Lipsa personalului

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S
Lipsa personalului Contabilul sef

Mic

Mic

Lipsa personalului

Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Lipsa personalului

Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
operaiunilor de cas i de banc 29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas 31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie 32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei 33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a cheltuielilor de personal 34. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a subveniilor 38. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

4
Lipsa personalului

5
Contabilul sef

9
nregistrarea corecta in conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas care lipsesc Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Asigurarea securitii spaiului destinat casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul nregistrarea corecta n contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a subveniilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a subveniilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei

10
Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

M
Contabilul sef

Mediu

30.06.201 1

30.06.201 1

Lipsa personalului

S
Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

Lipsa personalului

R
Contabilul sef Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mare

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

Lipsa personalului Modificri legislative

Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

8.

Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

R
Modificri legislative Contabilul sef

Mare

30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

30.06.201 1

Mare

30.06.201 1

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mic

R
Contabilul sef

Mare

30.06.201 1

30.06.201 1

9.

Contabilitatea subveniilor

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
conducerea evidenei contabile a subveniilor 40. nregistrarea eronat a subveniei primite 41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a subveniilor 42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a transferurilor 43. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor 45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/ monografia privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a

4
Modificri legislative Modificri legislative

5
Contabilul sef Contabilul sef

9
contabile a subveniilor nregistrarea corecta a subveniei primite Completrea documentelor justificative lipsa la nregistrarea n contabilitate a subveniilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a transferurilor

10
Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

11

12

13

14

15

16

17

Mic

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S
Contabilul sef

Mic

10

Contabilitatea transferurilor

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a transferurilor nregistrarea corecta a sumelor transferate diferene ntre sumele transferate i cele evideniate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a rezultatelor inventarierii Evidenierea corecta a diferenelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n

M
Contabilul sef

Mediu

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

11

Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

30.06.201 1

Mare

30.06.201 1

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S
Modificri legislative Contabilul sef

S S

Mic

S S

S S

S S

Mic

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar 52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea balanelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare 56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor 57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnicoperative 60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 62. Nedesemnarea

9
Registrul-inventar,

10

11

12

13

14

15

16

17

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

M
Contabilul sef

Mediu

R
Contabilul sef

Mare

Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar Transmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Intocmirea procedurilor scrise privind ntocmirea balanelor de verificare Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind ntocmirii balanelor de verificare Desemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor de verificare Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele conturilor Balanele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidena tehnic-operativ Desemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei tehnic-operative nregistrarea corecta n sistemul de eviden tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.). Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Desemnarea persoanelor

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

30.06.201 1

30.06.201 1

12

ntocmirea balanelor de verificare

Modificri legislative

S
Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mic

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

Modificri legislative

R S

R S M

Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

S S S

S S S

S S S

Mic

13.

Evidena tehnicoperativ

Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef Contabilul sef

Mediu

M
Contabilul sef

Mediu

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mediu

14.

Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri

Contabilul sef

Mare

Supervizare/

30.06.201

30.06.201

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor 63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora 64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor 65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor 66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului 70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare 72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri)

4
legislative

9
responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor

10
Monitorizare

11
1

12
1

13

14

15

16

17

Modificri legislative

Contabilul sef

M
Contabilul sef

Mediu

Verificarea concordantei dintre situaia analitic a creditorilor i debitorilor cu cea sintetic a acestora Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului Plata la termen a impozitelor i taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Mic

15.

Activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

S S

S S

Mic Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

16.

Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mic

30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

S
Contabilul sef

S S

Mic Mic Inchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli, venituri)

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

17.

nchiderea execuiei bugetare anuale

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor) 74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) 75. Nerealizarea decontrilor interne 76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului 77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanului contabil 78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil 79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la bilanul contabil 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil 81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar 83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare 84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuie bugetar 85. Nedesemnarea

4
Modificri legislative

5
Contabilul sef

9
Respectarea principiului independenei exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)

10
Supervizare/ Monitorizare

11
30.06.201 1

12
30.06.201 1

13

14

15

16

17

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Calcularea i nregistrarea n contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibil) Realizarea decontrilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanului contabil Respectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil Raportarea unor date corecte n situaiile financiare anexe la bilanul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanului contabil Respectarea corelaiilor bilaniere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetar Stabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificaiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

18.

Regularizarea cu bugetul statului

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

19.

Elaborarea i verificarea bilanului contabil

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

Modificri legislative Modificri legislative

S
Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

M
Contabilul sef

Mediu

30.06.201 1

30.06.201 1

Modificri legislative

S
Contabilul sef Contabilul sef

S M S

Supervizare/ Monitorizare

Mic

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S S S

S S S

S S S

20.

Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

M S

Mediu Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

Contabilul sef

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ 30.06.201

30.06.201 1

21.

Preluarea plilor din fiele sintetice n contul de execuie bugetar

S
Modificri Contabilul sef

S S

Mic Mic

30.06.201 1 30.06.201

S S

S S

S S

Nr.crt.

Obiective 2

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar 86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar 88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe 89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar 91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile 92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management 93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile 94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate 95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic

4
legislative

9
responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuie bugetar

10
Monitorizare

11
1

12
1

13

14

15

16

17

Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

22.

Elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

Modificri legislative

S
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mic

Preluarea corecta a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar Respectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie bugetar i anexe Respectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de execuie bugetar Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportrilor financiar-contabile Raportrile sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management se vor face periodic. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz a informaiilor financiar-contabile Comunicarea unor informaii corecte sau adecvate Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

23.

Sistemul raportrilor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de execuie bugetar

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

Modificri legislative

Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

S
Modificri legislative Contabilul sef

Mic

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

24.

Asigurarea exactitii sistemului de raportare financiar-contabil

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

M
Modificri legislative Modificri legislative Contabilul sef

Mediu

S
Contabilul sef

S M

Mic Mare

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

25.

Cadrul de reglementare al

Nr.crt.

Obiective 2 CFP

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
de aplicare a CFP 96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP 99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP 101. Lipsa vizelor CFP pe documente 102. Acordarea nejustificat a vizei CFP 103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP 105. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106. Nerespectarea termenelor de raportare 107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare 109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;

4
Modificri legislative Modificri legislative

5
Contabilul sef Contabilul sef

6 S

7 S

8
Mic

9
CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Intocmirea ordinului de numire a persoanelor care acord viza CFP Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP Realizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP Aplicarea vizelor CFP pe documente Acordarea justificat a vizei CFP Existena si completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcionalitatea sistemului informatic financiarcontabil Aprobrii manualului de utilizare a sistemului informatic Atribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de operare i consultare a sistemului informatic;

10
Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

11
30.06.201 1

12
30.06.201 1

13 S

14 S

15 S

16 -

17 -

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

26.

Nominalizarea/ retragerea i evaluarea persoanelor care acord viza CFP

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S
Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

S S S S

Mic

S S S S

S S S S

S S S S

S S S

Mic Mic Mic

27.

Exercitarea acordrii/refuzului vizei CFP Conducerea Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP

28.

S
Contabilul sef

Mic

Modificri legislative

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mic

29.

Raportarea trimestrial i anual a activitii CFP Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil

Modificri legislative Modificri legislative Modificri legislative

Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

S S

S S

Mic Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

30.

S
Modificri legislative Lips personal specializat Contabilul sef Contabilul sef

Mic

S R

S R

Mic Mare

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

31.

Atribuirea responsabilitii persoanelor care au acces la sistemul

10

Nr.crt.

Obiective 2 informatic

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole 111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie 112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic 114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces 119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

4
Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat

5
Contabilul sef

6 S

7 S

8
Mic

9
Asigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuie Instruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic Informarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra modificrilor survenite n sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru verificarea i modificarea periodic a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiarcontabile

10
Supervizare/ Monitorizare

11
30.06.201 1

12
30.06.201 1

13 S

14 S

15 S

16 -

17 -

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Supervizare/ Monitorizare

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

32.

Pregtirea profesional a personalului implicat n utilizarea sistemului informatic

S
Contabilul sef

Mic

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

M
Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

Mediu

33.

Procesarea datelor n cadrul sistemului informatic Sistemul de prevenire/detectar e a accesrilor i modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus .a.)

34.

Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lips personal specializat Lipsa personalului

S S M

S S M

Mic Mic

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S S S

S S S

S S S

Mediu

Contabilul sef

R
Contabilul sef

Mare

S
Contabilul sef

Mic

30.06.201 1

30.06.201 1

35.

36.

Cadrul normativ i procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabil Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mediu

37.

Sistemul de pstrare al

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic 121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare 122. Inexistena unor proceduri scrise privind

Lipsa personalului

Contabilul sef

S
Lipsa personalului Lipsa personalului Contabilul sef

Mic

Desemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor scrise privind pstrarea

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1

S
Contabilul sef

S S

Mic Mic

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

11

Nr.crt.

Obiective 2 documentelor pn la predarea la arhiv Locaiile de depozitare provizorii i definitive a documentelor financiar-contabile Activitatea de arhivare

Descrierea riscurilor

Circumstante care favorizeaz aparitia riscului

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

3
pstrarea documentelor n timpul anului 123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

9
documentelor n timpul anului

10

11

12

13

14

15

16

17

38.

Lipsa personalului

Contabilul sef

Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1

Mare

39.

124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. 125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale

Lipsa personalului

Contabilul sef

S
Contabilul sef

Mic

Lipsa personalului

Mic

Pregtirea corespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

Supervizare/ Monitorizare

30.06.201 1

30.06.201 1

INTOCMIT, CONTABIL SEF EC. CRACIUN MIRELA

12

S-ar putea să vă placă și