Sunteți pe pagina 1din 7

1

NAVIGATIE RADIOELECTRONICA 1. Precizia masurarii relevmentului radiogoniometric este influentata de un cumul de factori. Influenta carui din acesti factori poate fi masurata valoric prin metoda comparatiei intre relevementul optic si relevmentul radio masurate simultan la acelasi radiofar: a. efectul de uscat b. efectul de noapte c. efectul de antena d. efectul de emisie secundara R: d 2. Caracteristicile de functionare a radiofarurilor sunt continute in Admiralty List of Radio Signals: a. Vol.3 b. Vol.4 c. Vol.2 d. Vol.1 R: c 3. Efectul de noapte este generat de: a. Trecerea undei directe peste suprafete cu proprietati conductive diferite b. Receptia simultana a undei directe si a celei reflectate c. Eroarea de nealiniere a antenei cadru in axul longitudinal al navei d. Eroarea in corectia compasului R: b 4. Deviatia radio este determinata de: a. Efectul de uscat b. Efectul de noapte c. Efectul de emisie secundara d. Efectul de antena R: c 5. Care din urmatoarii factori nu influenteaza deviatia radio: a. Distanta nava-radiofar b. Relevmentul prova la radiofar c. Lungimea de unda d. Pescajul navei R: a 6. Radiogoniometrul este cuplat cu girocompasul si sincronizat. Relevmentul radio se masoara in regim automat de relevare. Care este in acest caz relatia corecta de convertire a relevmentului: a. Ra=Rgr+r+g- b. Ra=Rgr+r+g+ c. Ra=Rgr-r-g+ d. Ra=Rgr+r-g- R: b

7. Corectia ortodromica se aplica in relatia de convertire a relevmentului radio cand diferenta de longitudine nava-radiofar este: a. <2 b. 1<<2 c. =0 d. >2 R: d
2

8. Care din elementele constructive ale navei are de regula cea mai mare influenta asupra valorii deviatiei radio si care determina variatia de tip cuadrantal a acesteia: a. Catargele b. Corpul navei c. Bigile d. Antenele navei R: b 9. Semnul corectiei ortodromice depinde de: a. Distanta nava-radiofar b. Semnul declinatiei magnetice c. Pozitia nave in functie de pozitia radiofarului d. Pozitia antenei cadru R: c 10. Care din afirmatiile enumerate mai jos cu privire la caracteristicile unui radiofar continute in Vol 2 ALRS este FALSA: a. Inaltimea antenei b. Tipul de modulatie c. Frecventa de emisie d. Bataia R: a 11. Care din afirmatiile de mai jos cu privire la efectul de uscat este FALSA: a. Depinde de raportul dintre distanta nava-radiofar, nava-linia coastei b. Este minim cand directia nava-radiofar este orientata pe normala la linia coastei c. Este maxim cand directia nava-radiofar este orientata pe normala la linia coastei d. Depinde de unghiul format intre directia nava-radiofar si linia coastei R: c 12. Linia de pozitie hiperbolica se defineste ca fiind: a. Locul geometric al punctelor din care suma distantelor la doua puncte fixe este constanta b. Locul geometric al punctelor de egal relevment la doua puncte fixe c. Locul geometric al punctelor de egala diferenta de relevment la doua puncte fixe d. Locul geometric al punctelor de egala diferenta de distanta la doua puncte fixe R: d 13. Freceventa purtatoare de lucru a statiilor LORAN-C este: a. 1950 Khz b. 1850 Khz

c. 1750 Khz d. 100 Khz R: d 14. O pereche de statii a unui lant LORAN-C se identifica in functie de: a. Frecventa de baza de repetitie a impulsurilor b. Frecventa de repetitie a impulsurilor c. Frecventa specifica de repetitie a impulsurilor d. Frecventa purtatoare R: b
3

15. Care este perioada de repetitie a impulsurilor pentru o pereche de statii LORAN-C, SL3: a. 79.700 s b. 100.000 s c. 98.000 s d. 79.300 s R: a 16. O linie de pozitie LORAN-C se determina prin masurarea: a. Diferentei de faza si amplitudine b. Diferentei de timp si frecventa c. Diferentei de frecventa si faza d. Diferentei de timp si faza R: d 17. Pe harta LORAN-C o linie de pozitie se identifica in functie de: a. Frecventa de baza de repetitie a impulsurilor si diferenta de timp b. Frecventa specifica de repetitie a impulsurilor si diferenta de timp c. Statia secundara si diferenta de timp d. Statia principala si diferenta de timp R: c 18. Acordul receptorului LORAN-C pe freceventa de lucru a unui lant LORAN-C se face in functie de: a. Frecventa de repetitie a impulsului b. Frecventa purtatoare c. Frecventa specifica de repetitie a impulsurilor d. Frecventa de baza repetitie a impulsurilor R: a 19. Care din afirmatia de mai jos cu privire la factorii care afecteaza precizia punctului LORANC este falsa: a. Conditiile de propagare b. Starea marii in zona de navigatie c. Unghiul de intersectie intre liniile de pozitie d. Distanta nava-statia MASTER a lantului LORAN-C utilizat R: b 20. Parametrii utilizati pentru determinarea pozitiei cu sistemul GPS:

a. Pseudodistanta, inaltimea b. Diferenta de relvement, suma distantelor c. Pseudodistanta, diferenta de distanta d. Diferenta de distanta, azimutul R: c 21. Configuratia segmentului spatial GPS asigura in orice punct pe suprafata terestra numarul minim necesar de sateliti radiovizibili, care este de: a. 4 b. 2 c. 6 d. 5 R: a
4

22. Segmentul spatial GPS este format din 24 de sateliti operationali, a caror dispunere in spatiu este urmatoarea: a. In 4 plane orbitale, cate 6 sateliti in fiecare plan orbital b. In 6 plane orbitale, cate 4 sateliti in fiecare plan orbital c. In 3 plane orbitale, cate 8 sateliti in fiecare plan orbital d. In 8 plane orbitale, cate 3 sateliti in fiecare plan orbital R: b 23. Care din afirmatiile de mai jos cu privire la parametrii segmentului spatial GPS este FALSA? a. Inaltimea aproximativa a orbitei 4 21.200 km b. Inclinarea orbitei fata de planul ecuatorului terestru i=55 c. Perioada de rotatie a satelitilor T=24 ore d. Decalajul intre orbita pe ecuator =60 R: c 24. Care din afirmatiile de mai jos cu privire la rolul segmentului de control GPS este FALSA: a. Urmarirea satelitilor GPS b. Determinarea pozitiei reale pe orbita a satelitilor GPS c. Modificarea parametrilor orbitei satelitiilor GPS d. Actualizarea efemeridei si almanahului in memoria satelitiilor GPS la fiecare 12 ore R: c 25. Sistemul GPS a fost proiectat pe baza elipsoidului de referinta: a. Astrogeodezic b. WGS-84 c. CLARKE d. WGS-72 R: b 26. In sistem tridimensional 3D parametrii de pozitie afisati de un receptor GPS sunt latitudinea, longitudinea si inaltimea. Inaltimea afisata reprezinta inaltimea antenei receptorului GPS masurata de la suprafata:

a. Sferei terestre b. Geoidului c. Elipsoidului de referinta d. Liniei de plutire R: c 27. Intre pozitia afisata de receptorul GPS in sistem bidimensional 2D (latitudine, longitudine) si pozitia corespunzatoare materializata pe harta de navigatie apar diferente daca: a. Harta nu este actualizata la zi b. Nu este cunoscuta exact inaltimea antenei receptorului GPS c. Nu a fost aplicata corectia de fus orar la ora afisata de receptorul GPS d. Harta a fost proiectata pe baza unui elipsoid de referinta diferit de cel pe baza caruia a fost proiectat sistemul GPS R: d 28. Precizia punctului afisat de un receptor GPS depinde de un cumul de factori. Care din afirmatiile de mai jos este FALSA: a. Configuratia satelitilor radiovizibili b. Eroarea in punctul estimat al navei c. Numarul de sateliti radiovizibili d. Degradarea intentionata a secventei de efemerida din structura semnalului emis de satelitii GPS R: b
5

29. Eroarea medie patratica in punctul GPS (pentru utilizatorii neautorizati de Departamentul Apararii al SUA) in 95% din cazuri este: a. 15m b. 120m c. 300m d. 50m R: b 30. Gradul de incredere in punctul afisat de un receptor GPS este dat de dilutia orizontala in pozitia HDOP exprimata printr-o scara conventionala de la 1 la 10. Punctele cu grad minim de incredere corespund pentru: a. HDOP<1 b. 2<HDOP<3 c. 4<HDOP<5 d. HDOP>5 R: d 31. Eroarea medie patratica in punctul determinat cu un echipament DGPS in 95% din cazuri este: a. 10m b. 50m

c. 120m d. 300m R: a 32. Care este semnificatia parametrului COG afisat de un receptor GPS de navigatie maritima? a. Drumul in functie de deriva de vant b. Drumul in functie de deriva de curent c. Drumul deasupra fundului determinat de deriva totala d. Drumul deasupra fundului pana la urmatorul WAYPOINT\ R: c 33. Care este semnificatia parametrului SOG afisat de un receptor GPS de navigatie maritima? a. Viteza deasupra fundului in functie de urmatorul WAYPOINT b. Viteza deasupra fundului in functie de WAYPOINT-ul anterior c. Viteza deasupra fundului rezultata din derivata spatiului intre puncte consecutiv determinate d. Viteza in functie de numarul de numarul de rotatii R: c 34. Valoarea limita a functiei XTE (abatere laterala de la drumul deasupra fundului pana la urmatorul WAYPOINT) se stabileste in raport de: a. Sensibilitatea pilotului automat coroborata cu gradul marii b. Pericolele de navigatie existente in zona c. Ambardeea navei d. Corectia compas R: a 35. In stationare la ancora setarea alarmei corespunzatoare la receptorul GPS se face in functie de: a. Numarul de nave existente in rada b. Distanta la un reper fix la coasta c. Numarul de chei de lant la apa d. Adancimea apei R: c
6

36. Progamarea in memoria receptorului GPS a rutei de navigatie, pentru o traversada oceanica pe drum mixt, se face in functie de: a. Drumurile intermediare si cel pe paralelul limita b. Punctele intermediare ca WAYPOINT-uri c. Distantele pe drumurile intermediare si pe paralelul limita d. Relevmentul si distanta de la punctul initial la punctul final R: b 37. Specificatia DATUM a unei harti electronice reprezinta: a. Data la care a fost intocmita harta b. Data ultimei corectii a hartii

c. Elipsoidul de referinta pe baza caruia a fost proiectata harta d. Data limita pina la care este valabila harta R: c 38. Pe harta electronica poate fi afisata pozitia cu conditia ca echipamentul ECDIS sa fie cuplat cu: a. Receptorul GPS b. Girocompasul c. Lochul d. Pilotul automat R: a