Sunteți pe pagina 1din 27

Salmonella

Salmonella
Salmonella

Salmonella

Generalități Istoric ș i Epidemiologie Biologie molecular ă Aspecte clinice Bioterorism

Generalități

Enterobacteriaceae

Gram-negative Facultativ anaerobe

Glucozo-fermentative Lactozo-negative H2S pozitive

Bacil drept Taxonomie: gen, specie, subspecie, serovar- serotip

•   H 2 S pozitive •   Bacil drept •   Taxonomie: gen, specie, subspecie,
•   H 2 S pozitive •   Bacil drept •   Taxonomie: gen, specie, subspecie,

Generalități

Bacili 2-4 x 0,6-1 µm, de obicei mobili (excep ție S. gallinarum), cu cili dispu ș i peritrich Majoritatea serotipurilor de S. enterica prezintă fimbrii de tip 1 – manozosenzitive, cu rol în adezivitatea la enterocite S. gallinarum prezintă fimbrii de tip 2, neadezive, ceea ce explică lipsa de patogenitate pentru om

enterocite S. gallinarum prezint ă fimbrii de tip 2, neadezive, ceea ce explic ă lipsa de
enterocite S. gallinarum prezint ă fimbrii de tip 2, neadezive, ceea ce explic ă lipsa de
enterocite S. gallinarum prezint ă fimbrii de tip 2, neadezive, ceea ce explic ă lipsa de

Generalități

Salmonelele se dezvoltă într- un interval larg de temperaturi, cuprins între 2°-54°C (temp. de refrigerare nu opreș te proliferarea) Se dezvoltă în alimentele s ărate (3-4% sare)

2°-54°C (temp. de refrigerare nu opre ș te proliferarea) Se dezvolt ă în alimentele s ă
2°-54°C (temp. de refrigerare nu opre ș te proliferarea) Se dezvolt ă în alimentele s ă

Salmonella - Taxonomie

Genul Salmonella cuprinde dou ă specii, S. enterica ș i S. bongori

Peste 2000 serotipuri sunt grupate în S. enterica. Această specie este

divizată în ș ase subgrupe, pe baza specificității de gazd ă ș i imunoreactivității la 3 antigene de suprafață: O (somatice), H (flagelare) ș i Vi (de înveliș ). Salmonella enterica cuprinde : enterica, salamae, arizonae, diarizonae,

houtenae, indica

Toate tulpinile patogene pentru om sunt cuprinse în specia S. enterica, subgrupul 1 (de asemenea numită enterica) – 90% din izolările de la om De exemplu, denumirea taxonomică corectă a unui microorganism care cauzează febr ă tifoidă este Salmonella enterica ssp. enterica, serovar typhi. Versiunea simplificată: Salmonella typhi.

Peste 2500 serotipuri; majoritatea diferitelor episoade de îmboln ăvire sunt cauzate în principal de cca. 1400 serotipuri.

Denumirea Salmonelladeriv ă de la Dr. Salmon, un medic veterinar american, care a izolat Salmonella enterica / choleraesuis dintr-un intestin de porc în 1885.

Bacterile patogene sunt ingerate împreună cu alimentele sau apa contaminată.

Salmoneloză : Orice infecție cauzată de specii de Salmonella, indiferent de gravitatea lor Dou ă entități nosologice la om: febra enterică (tifoid ă ș i paratifoid ă) ș i gastroenterita (non-tifoid ă) Principalul habitat al salmonelelor este tractul intestinal al oamenilor ș i a unei largi varietăți de animale (broaș tele țestoase de agrement sunt purtătoare în propor ție de pân ă la 90%)

OMS grupează Salmonella în 3 tipuri:

- Typhoidal (enteric) Salmonella (tulpini

enterice sau tifoide) (exemplu: S. typhi) !cauzează febr ă tifoidă ș i paratifoid ă !creș tere restricționată la gazdele umane !habitatul principal – tractul intestinal (purtători)

- Nontyphoidal Salmonella – tulpini netifoide (exemplu: S. enteritidis, S. typhimurium)

!prevalente în tractul gastro-intestinal al unei largi varietăți de animale, incluzând mamifere, reptile, p ăs ări ș i insecte.

!cauzează îmboln ăviri caracterizate prin gastro-enterită la animale ș i oameni

de obicei tranferate de la animale la om prin intermediul unor produse alimentare: carne proasp ătă, ou ă ș i lapte, dar ș i fructe, legume, fructe de mare

!animalele de companie pot îmboln ăvi omul prin contact cu fecalele contaminate ale acestora

Salmonella mostly restricted to certain animals (tulpini caracteristice unor specii de animale) – bovine, porcine (la care produc salmoneloză); rar întâlnite la om, adesori invazive, prognostic vital defavorabil

-

Salmonella

Generalități Istoric ș i epidemiologie Biologie molecular ă Aspecte clinice Bioterorism

Salmonella - istoric

Salmonella - istoric •   Câteva personaje istorice au decedat în urma unor infec ț ii
Salmonella - istoric •   Câteva personaje istorice au decedat în urma unor infec ț ii

Câteva personaje istorice au decedat în urma unor infecții cu Salmonella:

Alexandru cel Mare moare misterios în 323 î. H se pare în urma unui episod de salmoneloză (concluzia unei echipe de specialiș ti de la University of Maryland -2001, pe baza analizei simptomatologiei descrise de autorul Arrian din Nicomidia)

Prin țul Albert, consortul reginei Victoria, moare în urma unei infecții cu Salmonella în 1861 (în perioada victorian ă, incidența salmonelozei atingea 50000 cazuri/an în Anglia)

!

Istoric

Epidemia de febr ă tifoid ă în timpul R ăzboiului Americano-Spaniol (1898) - 20738 recru ți au contractat boala (82% din nr. total de soldați), 1590 morți

(7.7%)

Americano-Spaniol (1898) - 20738 recru ț i au contractat boala (82% din nr. total de solda

!

Istoric

Episodul de febr ă tifoid ă din campusul britanic în cursul R ăzboiului sud-african

(1899-1902)

- Trupele britanice au pierdut 13000 soldați din cauza febrei tifoide comparativ cu 8000 în confruntări.

- episodul s-a datorat condițiilor insalubre din oraș ele ș i fermele din Africa, solului poluat care a contaminat apele în timpul sezonului ploios.

insalubre din ora ș ele ș i fermele din Africa, solului poluat care a contaminat apele

Salmonella - vaccin

Între 1904-1914, a devenit disponibil un vaccin anti- salmonelic Vaccinul a fost folosit cu succes în timpul Primului R ăzboi Mondial pentru reducerea mortalității de febr ă tifoid ă la soldați (S. typhi).

Istoric

!Typhoid MaryMallon primul caz ce a f ăcut “carier ă” în lumea medicală ș i presa american ă

!Unii indivizi au imunitate naturală față de Salmonella ș i devin purtători cronici. Aceste cazuri servesc ca rezervor natural al bolii. !Aproximativ 3% dintre persoanele infectate cu S. typhi ș i 0.1% dintre cele infectate cu salmonele non-tifoide devin purtători cronici pentru perioade de la câteva s ăptămâni la câțiva ani. !Un astfel de caz a fost Mary Mallon, o irlandeză ce a emigrat în SUA unde a lucrat ca bucătăreas ă la diverse familii din zona New York la începutul secolului trecut.

în SUA unde a lucrat ca buc ă t ă reas ă la diverse familii din

Istoric: Mary Mallon

!Mary Mallon a cauzat numeroase episoade de febră tifoidă mutându-se de la o familie la alta înainte ca îmbolnavirile s ă se poată corela cu prezen ța ei. În total, a lucrat pentru 7 familii, a determinat îmboln ăvirea a 22 persoane ș i un deces.

determinat îmboln ă virea a 22 persoane ș i un deces. !   Autorit ăț ile

!Autoritățile au izolat-o for țat în 1907 într-un centru special din North Brother Island, NY - unde a r ămas pân ă în 1910 când a fost eliberată cu angajamentul de a nu mai presta nicio activitate ce ar presupune un contact cu alimentele

!Dar a fost din nou depistată lucrând ca bucătăreas ă ș i provocând episoade de febră tifoid ă. A fost din nou izolată la centrul din North Brother Island, pân ă a murit în 1938.

Oregon (SUA): Contaminarea inten ționată a salatelor din restaurante

Septembrie 1984, 10 restaurante din Dalles (Oregon), implicate într-un episod de infecție cu S. typhimurium (membrii unui cult budist au contaminat dressing-ul pt salate)

Peste 700 îmboln ăviri

Primul atac terorist de anvergur ă,pe teritoriul SUA

) •   Peste 700 îmboln ă viri •   Primul atac terorist de anvergur ă
) •   Peste 700 îmboln ă viri •   Primul atac terorist de anvergur ă

Epidemiologie

!Cele mai comune serotipuri:

- S. typhi

- S. enteritidis ș i S. typhimurium

!Top 20serotipuri responsabile de 80% dintre cazurile diagnosticate în SUA (2001).

Cele mai frecvente serotipuri de Salmonella –SUA, 2001

 
 

Total

       

Country, Institution, Biological origin

Serot

Rank

Serotype

Count

% of Total Serotyped

ped

U.S.A., Centers of Disease Control, Control and Prevention-FDDB Epi, 2001, Human

31,675

1

Typhimurium

6,999

22.1

   

2

Enteridites

5,614

17.7

   

3

Newport

3,158

10

   

4

Heidelberg

1,884

5.9

   

5

Javiana

1,067

3.4

   

6

Montevideo

626

2

   

7

Oranienburg

595

1.9

   

8

Muenchen

583

1.8

   

9

Thompson

514

1.6

   

10

Saintpaul

469

1.5

   

11

Paratyphi B tartrate positive

466

1.5

   

12

Infantis

440

1.4

   

13

Braenderup

388

1.2

   

14

Agona

370

1.2

   

15

Typhi

343

1.1

Epidemiologie S. typhi (Samonella tifoid ă)

!Cauzează febr ă enterică (tifoid ă)

!Nu se cunosc alte gazde decât omul.

!Transmiterea prin contact strâns cu persoanele infectate sau cu purtătorii cronici. Apa sau alimentele contaminate pot reprezenta de asemenea surs ă de infecție.

!Actualmente, boala este rar ă în țările dezvoltate

!   Febra tifoid ă este înc ă o problem ă de s ă n

!Febra tifoid ă este încă o problemă de s ăn ătate publică în tările în curs de dezvoltare !OMS estimează numărul de cazuri la 16 milioane anual,cu 600.000 mor ți.

Salmonella typhi în tările în curs de dezvoltare

!Apa contaminată este sursa principală de răspândire a febrei tifoide. În timpul anotimpului ploios, apele de suprafață contaminează mai intens sursele de ap ă potabilă. !Severitatea îmboln ăvirilor, morbiditatea ș i complicațiile survin mai frecvent decât în Europa sau America de Nord, datorită accesului limitat la antibiotice ș i metode de potabilizare a apei.

decât în Europa sau America de Nord, datorit ă accesului limitat la antibiotice ș i metode

Epidemiologie

!S. enteriditis ș i typhimurium (salmonele non- tifoidice):

- reprezintă serotipurile de top în SUA ș i Europa dup ă anii 80

- cauzează gastroenterită dup ă ingestia bacteriilor aflate în/pe alimente sau pe degete ș i alte obiecte.

- cauzează majoritatea cazurilor de salmoneloză zoonotică în majoritatea tărilor.

Salmonella enteritidis

!Transmis ă la om prin intermediul alimentelor de origine animală, predominant prin ou ă (ouăle crude sau incomplet preparate) !CDC, 2002: In N-E SUA, aproximativ 1 din 10000 ou ă pot fi contaminate intern; unul din 50 consumatori poate fi expus anual unui astfel de ou contaminat.

1 din 10000 ou ă pot fi contaminate intern; unul din 50 consumatori poate fi expus