Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare de licenta despre Principii de organizare si functionare ale serviciilor publice Aparitia si dezvoltarea notiunii de management public corespunde

unei evolutii progresive a metodelor de gestiune publica. Daca anumite evolutii au fost rapide, nu se poate vorbi in acest caz de o ruptura brutala fata de celelalte stiinte, ci mai degraba de o evolutie progresiva. Totodata, imperativul de claritate al prezentarii sugereaza o opozitie a conceptiei traditionale a administratiei publice unei conceptii moderne, aceea de management public. Imaginea administratiei este asociata si cu dezvoltarea unor ideologii diferite. Astfel in secolul al XVIII-lea, unii economisti liberali englezi au contribuit la pierderea "aurei" statului, calificandu-l ca pe "un rau necesar". Evadand din zona legilor naturale de piata administratia statului este la inceput suspectata de abuz de putere. Adam Smith considerat parintele liberalismului economic, estima ca misiunile sale trebuiau sa fie inainte de toate pornind de la sintagma ca "un particular sau un grup de particulari nu va fi interesat niciodata sa faca sau sa sustina o situatie in care profitul nu i-ar acoperi cheltuielile investite". Acest economist de notorietate atribuie statului trei teme de interes: apararea, justitia si lucrarile publice si institutiile publice (deci ceea ce faciliteaza dezvoltarea comertului, dar si alte domenii, cum ar fi educatia). Evolutia ulterioara a conceptului de management public este legata de Revolutia franceza, perioada dupa care se dezvolta notiunea de interes general in numele principiului de libertate si egalitate. Statul poarta el insusi valori fundamentale si isi gaseste legitimitatea in interventiile care ii permit sa corecteze abuzul individual in favoarea colectivitatii.
Lucrare de licenta despre Principii de organizare si functionare ale serviciilor publice Argumentum..................3 CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE............9 1.1. Notiunea de "serviciu": definire, caracteristici, clasificari.....9 1.2. Definirea notiunii de "serviciu" in literatura economica..........9 1.2.1. Caracteristicile serviciilor.......................13 1.2.2. Tipologia si clasificarea serviciilor publice......14 1.3. Prestatorii de servicii publice......................18 1.3.1. Institutiile publice...............................18 1.3.2. Regiile autonome...................................19 1.3.3. Societatile comerciale.............................20 1.3.4. Agentiile comerciale specializate..................21 1.4. Modalitati de gestiune a serviciilor publice..................21

1.4.1. Concesionarea serviciilor publice..................24 1.4.2. Asocierea in participatie..........................25 1.4.3. Serviciile publice in sistem franchising..........26 1.4.4. Locatia de gestiune................................27 1.4.5. Achizitiile publice...............................28 CAPITOLUL II - PRINCIPII LEGENERALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE.......30 2.1.Continutul si rolul principiilor in drept administrativ si in stiinta administratiei ..............30 2.1.1.Definitia administratiei publice............................30 2.2. Prezentarea de asamblu a principiilor de organizare si functionare a administratiei publice.............31 2.2.1. Principiul autonomiei locale.......................33 2.2.1.1. Asocierea si cooperarea..........................42 2.2.1.2. Formele si limitele autonomiei locale............44 2.2.2. Principiile descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice......44 2.2.2.1. Principul centralizarii...................45 2.2.2.2. Principiul deconcentrarii.................46 2.2.2.3. Principiul descentralizarii...............47 2.2.3. Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale.........53 2.2.4. Principiul legalitatii.....................55 2.2.5. Principiul consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit..........56 2.2.6. Principiile fundamentale pe care se intemeiaza administratia publica locala................58 2.2.6.1.Principiul subsidiaritatii...........59 CAPITOLUL III - PRINCIPIILE SERVICIILOR PUBLICE..............60 3.1. Fundamente constitutionale actuale privind serviciul public in Romania........................61 3.2. Principii de organizare si functionare a serviciilor publice locale.........................61 3.2.1. Principiul continuitatii serviciului public..............61 3.2.2. Principiul egalitatii in fata serviciului public.........63 3.2.3. Principiul mutabilitatii sau adaptabilitatii serviciului public..........65 3.2.4. Principiul eficientei serviciului public.................69 3.2.5. Principiul eficacitatii serviciului public...............70 3.2.6. Principiul echitatii (egalitatii) serviciului public.....72 3.2.7. Principiul neutralitatii serviciului public..............74 3.2.8. Principiul cuantificarii.................................76 CAPITOLUL IV - PRINCIPIUL DESCENTRALIZARII...........................79 4.1. Conceptul de descentralizare a administratiei publice si formele sale....................79 4.2. Explicarea notiunilor de descentralizare .......................85 4.2.1.Definire. Notiuni..............................................84 4.2.3. Scopul si obiectivul descentralizarii.........................87 4.2.4. Prioritatile descentralizarii................................88 4.2.4.1. Imbunatatirea sistemului de furnizare a serviciilor publice descentralizate..........88 4.2.4.2. Clarificarea competentelor la diferitele niveluri si structuri ale administratiei........88

4.3.Intarirea autonomiei financiare...........88 4.3.1.Redefinirea competentelor prefectilor..........................89 4.3.2. Crearea capacitatii, instrumentelor si procedurilor necesare implementarii strategiei.............89 4.4. Principii si reguli care sustin descentralizarea................90 4.5. Cadrul institutional al procesului de descentralizare...........96 4.6. Competentele autoritatilor administratiei publice locale.......98 4.7.Finantarea autoritatilor administratiei publice locale...........100 4.8. Strategia de descentralizare financiara.........................101 4.8.1. Obiectivele strategiei de descentralizare.....................101 4.8.2. Alocarea competentelor si identificarea resurselor............101 4.8.3. Reformularea cadrului legislativ..............................103 4.9. Descentralizarea administratiei publice si autonomia locala in Romania.........104 4.10. Evolutia procesului de descentralizare in tara noastra.........107 4.10.1. Descentralizarea serviciilor publice - realizari si perspective............110 4.11. Descentralizarea in reforma administratiei publice din Romania................111 4.11.1. Procesul de descentralizare in contextul reformei administrativ - teritoriale...........112 4.11.2. Stadiul descentralizarii.....................112 4.12. Descentralizarea in contextul integrarii Uniunii Europene......115 4.12.1. Analiza asupra descentralizarii..............................116 CONCLUZII SI PROPUNERI..............119