Sunteți pe pagina 1din 2

Condiţii de elaborare a proiectului :

1.

fiecare student alege o temă din cele trei propuse

1.

numărul de pagini nu este relevant

2.

proiectul trebuie predat în săpt.12, în format listat şi electronic (la adresa comunicată de titularul de seminar)

3.

la finalul proiectului trebuie anexate datele folosite (situaţii financiare ale întreprinderii, conturi de execuţie a

bugetului etc.)

4. termen intermediar de verificare : săpt. 9

Teme pentru proiect:

TC1 Analiza surselor de finanţare ale întreprinderii (studiu de caz) Studenţii vor alege pentru acest studiu o întreprindere (fie una la care au acces efectiv, fie una listată la Bursa de

Valori Bucureşti http://bvb.ro/Companies/ListedCompanies.aspx , la care să poată găsi rezultatele ultimelor trei exerciţii financiare) Conţinut

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul (obiect de activitate, piaţa şi concurenţa)

2. Structura surselor de finanţare (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

Bibliografie minimă

Bistriceanu, Gh., ş.a., Finanţele agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 2004

Toma, M.; Alexandru,F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Adochiţei, M., Finanţele întreprinderii, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Hoanta, N., Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003.

Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, Bucureşti 2007

TC2 Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României Conţinut

1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale– criterii şi componente (conform

clasificaţiei bugetare)

2.

Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2009-2011

3.

Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetele locale în perioada 2009-2011

Bibliografie minimă

Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

Văcărel, I. (coord.) , Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

Anuarul statistic al României http://www.insse.ro

Conturile de execuţie a bugetului de stat 2008-2010

Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr. 1954/16.12.2005

Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

TC3 Analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României Conţinut

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare)

3. Mutaţii în structura economică a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada 2009-2011

Bibliografie minimă

Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

Văcărel, I. (coord) , Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

Anuarul statistic al României http://www.insse.ro

Conturile de execuţie a bugetului de stat 2008-2010

Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr. 1954/16.12.2005

Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/