Sunteți pe pagina 1din 21

Armna i istoria limbii romne

- concepte i termeni din cartea LIMBA ARMNEASC, n curs de apari ie

Lector univ. dr. MARIANA BARA Universitatea Hyperion

Yioryi VRANA, Limba a noastr


Limba a noastr u-aduchescu 'ndoi oaminj, mortslji, Dumnidz, Stmria Sh-vahi anghiljilji. Tu anlu 168 ninti di Hristo Paulus Emilius lu-anikisi Perseulu, zboarli latini li-anikisir zboarli elino-makiduneani. Tu limba a noastr Eladha, pathima makidunean shi doxa roman si-adrar cinush, armasi nostalyia... Tu limba a noastr Thesalia sh-Pindulu si-adrar Meyalo-Vlahia, Ipirlu si-adr Ano-Vlahia, Etolia sh-Akarnania si-adrar Micri-Vlahia...

Vlahiili tuti si-adrar cinush. Nica lu duchescu jarlu, tu inim... Poetslji-a noshtri shi pitricur pruxinitslji ti alti limbi, limba a noastr fr pruxinits Penelop fr Odhiseu. Limba a noastr, murmintu tu cari mi-ngropu, icoan tu cati mi-anstsescu

Romanizarea n sud-estul Europei


Provincia Macedonia 168 i.e.n., limba oficial este latina pn n secolul 6, cnd se adopt greaca; Zona de maxim romanizare VIA EGNATIA

Dacia 106 e.n., cucerit i cu contribu ia legiunilor din Macedonia

Limbile de substrat
AR: macedoneana , traca, ilira, greaca antic (T.Papahagi, Th.Capidan, C.Poghirc etc.) ILR, II: un terioriu lingvistic trac (din nordul Greciei pn pe versantul nordic al mun ilor Balcani); un teritoriu iliric (n nordestul Mrii Adriatice); un teritoriu daco-moesian (vechea Dacie, cele dou Moesii i, poate, Dardania). RO: daco-moesiana (Al.Rosetti, ILR; Cicerone Poghirc, in ILR, II; H.Mihescu, La romanit dans le sud-est de lEurope) n Antichitate nu a existat o unitate lingvistic n nordul Balcanilor i nici mcar o foarte mare apropiere ntre limbile din aceast regiune (C.Poghirc, in ILR, I, p.313)

Teritoriul de formare
AR: Macedonia, Epir, Tesalia
(Th.Capidan, T.Papahagi, Matilda Caragiu Mario eanu, C.Poghirc, Neagu Djuvara)

RO: Dacia, Moesia Inferior, Moesia Superior


(Ov.Densusianu, Sextil Pucariu, Al.Rosetti)

Latina oriental sau proto-romna / strromna / romna comun


Aceast limb se vorbea pe un teritoriu imens i nu era omogen pe tot acest teritoriu, astfel nct dup venirea slavilor i dup secolul 10, cel mai trziu, putem vorbi despre noi limbi romanice : romn (n bazinul Dunrii de Jos, cu influen e slave i maghiare), i armn (vorbit n Macedonia, Epir i Tesalia, cu influen e greceti). Mai trziu, la o dat greu de precizat, grupul megleno-romn apare n Macedonia, la vest de Vardar, cu influen bulgar puternic i cu trsturi de limb-punte ntre romn (graiurile sudice) i armn. Aproximativ n secolele 13-14 se constituie grupul istro-romn, cu trsturi ale graiurilor de vest ale romnei.

Variantele latinei orientale sau ale strromnei


Latina oriental

Armna

Dacoromna sau Romna

Megleno-romna

Istro-romna

Graiuri: frirot, yrmustean, moscopolean, pindean

Graiuri: bn ean, criean, maramureean, moldovenesc, muntenesc

Limbile de contact
AR:
greaca (strvechiul bilingvism al aromnilor, Tache Papahagi, DDA) slava veche neogreaca albaneza turca (i prin filiera ngr.) bulgara (din sec.19) italiana (i prin filiera ngr.)

RO:
slava veche (bilingvismul slavo-romn, Al.Rosetti, ILR) maghiara (din sec.10) bulgara, ucraineana, polona turca neogreaca (din sec.18) franceza (din sec.19) etc.

Compara ia romanic la nivelul vocabularului reprezentativ VR


VRS = 2611 cuvinte n total VRF = 2610 VRI = 2599 VRR = 2581 VRC = 2381 VRP = 2312 VRA = 2294 VRO = 2271 / 2307 (inclusiv uneltele gramaticale) VRSd = 1682 / 1722 (inclusiv uneltele gramaticale) VRRet = 1012 (numai latine motenite)

Componen a etimologic a VR
rangul I II III IV ...
etimologie multipl Clasa etimologic

VRA

VRR 30,29% 24,68% FR: 7,47% SL: 9,02% ... 17,70%

LA motenit 38%
forma ii interne

14,50% GR: 18% TC: 9,50% ... 4%

Dialect
concept relativ, termen fr o defin ie general acceptat
Defini ii posibile:
The form of a language spoken by people in a particular region or group. Pronunciation, vocabulary, and sentence structure are affected by dialect. variation rgionale d'une langue. Les dialectes et les langues ne sont distingus que par leur statut social et historique (les dialectes et patois sont structurellement et fonctionnellement des langues) (Robert historique, tome III - Glossaire, article langue ) varietate teritorial a unei limbi

Criterii de delimitare a limbii de dialect:


Varianta scris (normat) Tradi ia literar Statut : Limb oficial / na ional
Limb vernacular

Concluzie: se aplic criterii socio-culturale i politice.

Raportul limb literar - Dialect


Limba literar apare ntr-un grup de dialecte, vorbite pe teritoriul aceluiai stat, ca o form unic, supradialectal. Este cerut de evolu ia institu iilor culturale i politice (coala, biserica, administra ia, media) i cunoate diversificare stilistic.

Politica lingvistic
Face parte din politica cultural a statelor moderne, a statelor na ionale : o limb un popor. Cultiv limba literar prin toate mijloacele: coal, gramatici, dic ionare, media, literatur, administra ie. Duce la dispari ia dialectelor i a graiurilor, considerate forme orale, variante ale limbii unice.

Limba matern
Concept legat de identitate (cultural, etnic, na ional) i de dezvoltarea armonioas a personalit ii. Vehicul cultural (expresii idiomatice, crea ii folclorice, memoria grupului, comunicarea informal etc.)

Limba regional
Limba vie ntr-o regiune istoric, indiferent de apartenen a la unul sau mai multe state. Exemplul Fran ei comisia pentru limbile regionale (basca, bretona, catalana, occitana). Patrimoniul cultural regional.

Limba minoritar
Limba grupurilor mici, care alctuiesc minorit i (din punct de vedere numeric)
autohtone de imigra ie

Armna limb func ional


Este o limb vie, vorbit Are un vocabular fundamental bine definit Are o literatur vie Dezvolt stiluri func ionale i limbaje moderne (publicistic, religios, administrativ, de publicitate, de internet etc.) Adopt i adapteaz termeni noi

Antologie AR-FR 2007


Nous, les potes des petits peuples =Noi, poetslji a populiloru njits/
choix des pomes, prsentation des auteurs et Introduction Kira Iorgoveanu-Mantsu ; trad. de l'aroumain Mariana Bara, Nicolas Trifon ; Charleroi (Belgique) : MicRomania, 2007, 335 p.

Lansare:
Constan a, 31 august 2007, Zilele Culturii Armne, edi ia a IV-a, invitat Jean-Luc Fauconnier, director al revistei micRomania Iai, 4 octombrie 2007, invitat Alexandru Clinescu, Director al BCU Iai

cest pour la premire fois que la littrature crite aroumaine devient accessible un public occidental, en loccurrence francophone. De surcrot, du point de vue du public aroumanophone, il sagit du premier recueil consquent, denvergure, reprsentatif pour lensemble de la production actuelle, tous pays balkaniques confondus

S U L T A N A S H T E R I O V A, G O R A N C O S T O V CARTEA I KNIGA I - CONTSNIREA

Prifatsa, Dimndarea printeasc di Constantin Belemace, Chipur puizii di Vanghea Mihanji-Steriu, Abetseda-armneasc, Vocali, consoani, combinatsii..., Pi bucva, pi bucva..., Bucvili a, , e, i, o, u..., Bucvili m, t, k..., Bucvili k, p, b, s, Bucvili d, n, g, r, Bucvili f, h, l, v, Umplitoar, Textu n hoar..., Bucvili j, z, w, y, Combinatsii ts, dz, gh, gi, ge, Di cadur zbor..., Umplitoar ..., Cu cari zboar-ntribm..., Textu ilustrat Toamna...., Di cadur zbor, di zbor fraz..., Textu ilustrat Lucrli di toamn..., Di cadur zbor, di zbor fraz..., Mini, tini, ea, el, noi, voi, elji..., Un - multi (singular-plural)..., Di cadur zbor, di zbor fraz..., Pirmif - Ljepurlu cu brosca..., Practic loghic..., Textu ilustrat Di la grntslu di yiptu, pn la etim mcari..., Practic Arada-a zboarlor tu fraz..., Practic - Zboar cu contra noim..., Bucvili di mn a, , e, i, o, u..., Bucvili di mn m, t, k..., Bucvili di mn k, p, b, s..., Bucvili di mn d, n, g, r..., Multi zboar, un noim...., Bucvili di mn f, h, v, l..., Di cadur zbor, di zbor fraz, Pirmif - Trei furnidz...., Bucvili di mn j, z, w, y..., Combinatsiili ts, dz, gh, gi, ge, Ljepurlu shi-aricilu..., Textu ilustrat - pradz aflats..., Di cadur zbor, di zbor fraz..., Numi..., Zboar tsi spun tsiva njiczanc..., Puizii sh-cu melodiea ti cntari Armnamea-a nost vrut di Dina Cuvata..., Textu ilustrat Mushuteatsa..., Puizii Toamna..., Singular plural..., Textu ilustrat - Cndu strindzi iarna..., Piuzii Iarna..., Textu fr di zboar..., Zboar tsi spun lucru..., Cari tsi lucreadz?..., Textu ilustrat Dzua..., Practic Stmna..., Ti mults-anji 8 di Martsu, mamo..., Puizii Dada..., Pirmif - Fitica cu doisprdzlji di meshi..., Practic Meshlji tru-an..., Puizii Anotimpurli..., Practic Beili..., Puizii - Baba Marta..., Textu S-turnar puljlji di-nghios..., Textu Iurtii, Puizii - Io cu paplu di Hristo Hristoski Mular, Substantivi Taifa..., Textu - Cum achicseashts?..., Cntic Limba-a noast di Dina Cuvata, Ilustrat - Alba ca neaua..., Textu - Priimnari tu curii..., Pirmif - Cara s-eara..., Pirmif - Ljepurlu cu zmelciul..., ngucitori..., Numiri..., Numiri ordinari Maraton..., Textu ilustrat Veara..., Puizii Veara.

V mul umesc pentru aten ia acordat !


Hrioshi tsi mi ascultatu sh v oru ambreats !