Sunteți pe pagina 1din 7

ORDINVL LVI MELCHIZEDEK

Ce este World Lieht Fellowship? World Light Fellowship este 0 organizatie non-profit cu statut de biseridi nondenominationala inregistrata in statui New York ~irecunoscuta de guvernul Statelor Unite. Aceasta organizatie spirituala are filiale in SUA, Canada, Ungaria, Belize, Singapore, Panama, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelanda ~i Romania. Care este scopul acestei Oreanizatii Spirituale? - Suportullegal pentru initierea in Ordinullui Melchizedec sau Preoti ai lui Melchizedec Oferta de noi invataturi spirituale Intercredinte Self empowerment recunoa~terea calitatilor umane, sprijin in ghidarea interioara, lumina exterioara, con~tientizare a posibiliHitilor proprii Ascensiune spirituala Facilitarea planului Divin pe Pamant Pregatirea celor ce doresc pentru cea de a doua venire a lui Isus Invataturile World Lieht Fellowship Exista trei invataturi de baza ~i anume: a) INTERCREDINT A - credem intr-un singur Dumnezeu care a lucrat intr-o varietate de forme de-a lungul istoriei umanitatii. Fiecare forma a credintei contribuie la 0 mai mare intelegere a Divinitatii, a anturii spirituale umane. Onoram fiecare forma de credinta, spiritualitate sau religie. Onoram individualitatea fiecarui membru WLF, devotamentul personal ~i exprimarea proprie a acestuia. b) CHRISTOS UNIVERSAL - credem in Dumnezeu, Christos ~i lerarhia Luminii care a continuat sa interactioneze ~i sa comunice cu umanitatea ajutand-o de-a lungul istoriei Pamantului. Credem ca Christos a avut sute de reincarnari aici pe Pam ant sub forma de Avatar, Mae~tri Spirituali, Lideri Spirituali. c) INDEPARTAREA FRICII ~I SUPERSTITIEI - este unul din obiectivele majore ale WLF. Credem ca Dumnezeu este IUBlRE, DRAGOSTE iar toata Creatia Sa este bazata pe Iubire, Dragoste. Nu cerem nimanui sa fie de acord cu invataturile noastre pentru a participa in cadrul WLF. Ii acceptam pe toti ce se simt ghidati de eul superior sa ni se alature in realizarea planului divin aici pe Pamant. Intelegem ca fiecare persoana va folosi hirotonisirea pentru a-~i aduce propria contributie la cre~terea spirituala ~i evolutia umanitatii ~i din acest motiv nu avem 0 dogma specifica sau doar un singur set de lectii. Nu cerem nici 0 pregatire prealabila anterioara initierii ~i hirotonisirii, doar ceea ce este prezentat in actualul ghid. Marea Fratie Alba ~i Ordinullui Melchizedec Exista doua grupuri principale ale Mae~trilor Inaltarii care au sprijinit Omenirea in evolutia Pamantului, acestea fiind Marea Fratie Alba Universal a ~iOrdinullui Melchizedec. Marea Fratie Alba Universala este compusa din Fiintele Ierarhiei Cosmice. Scopul ei principal este de a asista planetele ~i civilizatiile in evolutia lor. Intrucat planul Lui Dumnezeu include intrega creatie, Marea Fratie Alba este menita sa observe procesul de evolutie al tuturor fiintelor ~i sa Ie ofere sprijinul atunci cand este cazul.
2

Ordinul lui MeIchizedec este un grup al lnteligentelor Universale, aflat sub obladuirea Creatorului Divin, care administreaza "Darurile lui Shekinak" (darurile Lui Dumnezeu care sfiintesc prin Duhul stant forma moleculara a Universului interior) influentand starile fizice, mentale ~i spirituale ale existentei. Acesta este un grup care completeaza fizic ~i spiritual lucrarea care trebuie rncutfi pentru a ajuta civilizatia sa evolueze. Aceasta completare se face urmand doua cai: a) prin realizarea de schimbari de con~tiinta, b) prin impliniri reale in lumea fizica. Cei din Ordinul lui Melchizedec sunt Fii ai Luminii care au ales sa vina in trupuri ~i sa dovedeasca suveranitatea lui YHWH in transformarea Pamantului. Ei lucreaza la aplicarea adevarurilor Lui Dumnezeu, ba chiar, uneori, se in:fati~eaza ca un "Ordin vizibif' oferit omului prin Merkaba, astfel incat modelele arhitectonice ale Raiului sa poata fi construite pe Pamant ca semne ale multiplelor nivele ale Creatiei Universale. Ordinul lui Melchizedec este Preotia Hirotonisita dinaintea Dumnezeului Universal, Sursa noastra Divina, Melchizedec, "Ve!jnieul Stiipiin al Luminii", este raspunzator pentru intreaga organizarea a Lumilor Divine, inclusive a Pamantului, pentru trecerea intro noua creatie. EI este egal lui Metatron ~i Arhanghelului Mihail in salvarea, rena~terea ~i reeducarea lumii trecand prin purificarea Luminii Vii. Cine este MeIchizedec? Melchizedec este un aspect allui Christos ~i 0 parte a Con~tiintei Cre~tine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucreaza in mod specific cu Fiintele Luminii care se afla in serviciul Pamantului ~i al altor planete ~i locuri de la un capat la altul al Creatiei. In anum ita masura aceste Fiinte ale Luminii servesc Creatiei fizice ~i Planului Divin prin incarnare ~i lucrand ca profesori ~i lideri spirituali. Ordinullui Melchizedec a fost stabilit ca platforma de planificare, organizare ~i ajutor de administrare in cre~terea ~i evolutia spirituala. Membrii lui au ajutat la sustinerea Luminii ~i ivataturilor spirituale deschise pentru incamarea oamenilor de-a lungul tuturor taramurilor Creatiei. Melchizedec ~i Ordinul lui Melchizedec este anterior Pamantului ~i altor planete ~i taramuri, dupa cum a fost stabilit inainte de creatia lor ~i pus pentru eventuala lor necesitate. La fel ca ~i toate Fiintele Luminii, Melchizedec nu este nici femeie, dar nici barbat, iar traditionalul "Ef' este folosit ca ~i pe Pamant intr-o forma masculina. In incamarea lui Christos pe Pamant ca ~i Melchizedec acum apropape 4000 de ani, EI coboara ca fiinta spirituala ~i se inalta din nou atunci cand munca lui din perioada vietii s-a incheiat. In perioada in caretrait a infiintat Preotia lui Melchizedec pe pamant.

Sursele antice ce atesta Ordinul si Preotia lui Melchizedec In Biblie Melchizedec este numit "Regele Dreptiipi" ~i "Regele Salemului", lerusalimului. In Geneza se regase~te ca "Preot al Lui Dumnezeu eel Preainalt". Dionisie

numele

vechi al

I-a numit "eel mai iubit

ierarh al Lui Dllmnezeu"


Tertullian spune ca Melchizedec este

"0 virtute eereaseii a marii mile care se face pentru virtu(iile $i

ingerii din eel' eeea eefaee ChristoI' pentru oameni".


In cateva surse oculte Melchizedec este identificat cu Duhul stant. In Cartea Mormonilor se face referinta la el ca la "Preotlll Piicii" Unii clerici au crezut di este Fiul Lui Dumnezeu in forma umana, ~i unii evrei I-au vazut ca pe Mesia. Nota: Noi il itelegem ~i il accepHim pe Christos in toate incarnarile lui ~i nu ne limitam doar la incamarea lui ca ~i Christos. Christos spune ca incarnarile lui include: Krishna, Melchizedec, Buddha, Babaji, lisus, Kwan Yin, Bahualaha ~i Sai Baba.

Preotia lui Melchizedec


Preoria lui Melchizedec a fost stabilita pe Pamfmt acum aprope 4000 de ani. continuu serviciu al umaniHirii. De atunci s-a aflat in

Ce este Ordinullui

Melchizedec?

Ordinullui Melchizedec a avut diverse forme in diferite civilizarii ale pamfmtului. Melchizedec este menrionat in Vechiul Testament din Biblie ~i este / a fost ~i a rncut parte din numeroasele vechi $coli ale Misterelor de-a lungul istoriei pamantului. Aproape tori preorii ~i pastorii din tradiria cre~tina au fost hirotonisiri in Ordinul lui Melchizedec. Exista un citat biblic care ajuta la stabilirea acestui lucru: Evrei 6: 19-20: "Niidejdea pe care 0 avem ca 0 ancorii a sufletului, neclintitii

~i tare, intriind dincolo de catapeteasmii. Unde lisus a intrat pentru ca inainte mergiitor, fUnd fiicut arhireu in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec"
Acest citat exprima rolul ~i semnificaria Ordinului lui Melchizedec. De asemenea arata ca Christos a stabilit deja 0 cale ~i a creat un model pentru evoluria, transform area ~i ascensiunea spiritual a, exemplu al propriei Sale ascensiuni ~i prin intermediul invaraturilor divine. Cand spunem invaraturi divine includem invaraturile lui Christos in toate incamarile Sale, care se regasesc in majoritatea religiilor lumii.

Citate biblice despre Melchizedec Facerea 14: 18-20: "lar Melchizedec, Regele Salemului, I-a adus paine $i vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preainalt". Psalmi 110: 4: Jurat-S-a Domnul ~i nu-I va parea rau: "Tu e~ti preot in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec" . Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1-3,8: "Ciici acest Melchizedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel Preainalt, care a intiimpinat pe A vraam pe ciind se intorcea de la nimicirea regilor ~i I-a binecuviintat, ciiruia A vraam i-a dat zeciuialii din toate, se tiilcuie~te mai intiii rege al dreptiirii, apoi rege al Salemului, adicii rege al piidi, fiira tatii, fiirii mamii, fiira spirii de asemiinat fUnd Fiului lui Dumnezeu, neam, neaviind nici inceput al zilelor, nici sfiir~it al vierii, el riimiine preot pururea". Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 7-10: "Ciid lisus, ... iar de la Dumnezeu a fost numit: Arhiereu dupii riinduiala lui Melchizedec". Epistola cate Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 19-20: "Pe care 0 avem ca 0 ancorii a sufletului, neclintitii ~i tare, intriind dincolo de catapeteasmii, unde lisus a intrat pentru noi ca inainte mergiitor,fiindfiicut Arhiereu in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec". Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1: "Ciid acest Melchizedec a fost rege al Salemului (lerusalim) $ipreot allui Dumnezeu cel Preainalt". Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 22-25: "EI s-a facut cu juriimiintul Celui ce i-a griiit: "Juratu-S-a Domnul $i nu Se va ciii: Tu e~ti preot in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec". Cu aceasta, lisus s-a fiicut cheza~ul unui mai bun testament".

d,

Vechile simboluri ale lui Melchizedec


Vechile simboluri folosite pentru Preoria lui Melchizedec au fost cupa de vin ~i bucata de paine, astfel cum este descries in Geneza (Facerea) 14: 18-20: "lar Melchizedec, regale Salemului i-a adus piiine

~i vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preainalt".


Exercitii In meditarie cereri-I Sinelui Superior conexiuni ale acestuia cu Melchizedec, sa va of ere incursiuni in viara anterioara, interdimensionale, precum ~i lucrul dumneavoastra cu el 'in acest Ordin. 4

Nota : Daca sunteti obi~nuit sa lucrati cu Sinele Superior In acest mod ~i nu puteti auzi ghidarea directa, aveti Incredere In gandurile, sentimentele ~i impresiile dumneavoastra In timpul meditatiei sau dupa aceasta. Fiti con~tient de visele dumneavoastra ~i de alte forme de comunicare ale Sinelui Superior ~i ghidarile spirituale de-a lungul fiecarei zi. Scrieti-va gandurile, sentimentele ~i impresiile - aceasta va poate ajuta la clarificarea lor, dar ~i Ie ghidarea spirituala din viitor.

Contemplari
1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce semnificatie are Ordinullui Melchizedec pentru Pamant ? Ce impact spiritual a avut Ordinullui Melchizedec pentru Pamant ? Care credeti ca este rolul dumneavoastra In acest Ordin ? Simtiti ca ati facut parte din acest Ordin In vietile anterioare ? De ce ati simtit ca ati fost chemat sa deveniti parte a acestui Ordin In aceasta viata? Ce dezvoltare spirituala yeti avea devenind 0 parte a acestui Ordin ?

Pro2ramlll de pre2atire pentrll Initiere si Hirotonisire


Programul de pregatire pentru Initiere ~i Hirotonisire consta din trei componente de baza care trebuiesc Indeplinite Inaintea initierii sau hirotonisirii, ~i anume: 1. Completati studiul acestui ghid astfel Incat sa Intelegeti ce este Ordinul lui Melchizedec, ce Inseamna sa intri In acest Ordin ~i ce Incerca sa real izeze WLF prin participarea dumneavoastra. 2. 3. Lucrati cu meditatia lui Melchisedec pentru 0 perioada de timp care sa va pregilteasca pentru initiere sau hirotonisire. Scrieti un eseu despre motivele care v-au decis sa deveniti 0 parte a acestui Ordin, dar ~i cum considerati dumneavoastra ca yeti realize acest lucru. Prin scrierea acestui eseu noi speram ca va yom ajuta sa va cristalizati gandurile, intentiile, dar va va forma ~i un plan pentru viitor. Acest eseu va trebui sa fie lung de aproximativ 0 pagina. Scrieti-I din inima. Programul de pregatire pentru IniPere consta In 22 de meditatii a cate 0 ora sesiunea cu Melchizedec, In timp ce programul pentru Hirotonisire consta In 33 de meditatii a cate 0 ora sesiunea. Meditatiile nu trebuie facute In zile consecutive, dar numai 0 sesiune de lucru poate fi Incheiata Intr-o zi.

4.

De ce este important sa IllCram CllMelchizedec


Munca pentru Divine Sinele energetica ~i cu con~tiinciozitate cu Melchizedec este 0 parte foarte importanta a pregatirii initiere ~i hirotonisire. Ii ofera lui Melchizedec ~ansa de a va deschide spre energiile Sale ~i sa va asiste pe drumul dumneavoastra spiritual. Melchizedec lucreaza In strinsa legatura cu Superior care va ajuta sa va pregatiti pentru Indeplinirea scopului ~i intentiei acestuia.

EI stabile~te conexiuni con~tiente ~i energetice cu dumneavoastra. Va ridica vibratiile spre noi nivele pentru a intra mai u~or In contatct cu EI, cu Sinele Superior ~i cu alte Fiinte de Lumina. Aceasta munca va poate intensifica mult con~tienta spiritual a ~i

Ce se Intampla In timplli meditatiei De-a lungul sesiunii de 0 ora de meditatie,

sa va deschida spre ghidul dumneavoastra la un nivel mai adanc ~i mult mai profound. Aceasta deschidere nu numai va ajuta sa intrati in Ordinul lui Melchizedec, de asemenea va pregate~te sa va folositi ordinul in serviciul omenirii ~i sa ajutati orice plan Divin pe pamant.

Ce se intampHi dupa ce am fost initiati si hirotonisiti ?


Chiar ~i dupa procesul de introducere In ordin sau initiere a fost Incheiat, energia lucrata Impreuna cu Melchizedec poate fi extinsa Intr-un process permanent In derulare. Atata timp cat sunteti deschis catre munca ~i va faceti timp pentru ea, Melchizedec va continua sa lucreze cu dumneavoastra energetic ~i con~tient.

Chakrele - notiuni introductive


Exista ~apte chakre principale care vor fi utilizate atunci cand yom lucra energetic cu Melchizedec. Exista de asemenea cateva chakre mijlocii In maini, picioare, ~olduri, genunchi, glezne ~i alte Incheieturi mari ale corpului.

Cele sapte chakre principale


Chakra radacinii (Bazala) este localizata la baza ~irei spinarii (coccis). Este asociata culorii ro~ii, ~i cu Pamantul, iar functiile ei include: forta vitala, supravietuirea, conservarea de sine ~i instinctele. Glandele ~i organe asociate: adrenalele, rinichii ~i colonul. Chakra Ombilicala (Sacrala) este localizata In partea inferioara a abdomenului. Este asociata culorii portocaliu. Functii: procreare, asimilarea alimentelor, forta fizica ~i vitalitatea, sexualitatea. Glande ~i organe asociate: ovare, testicole, prostata, organele genitale, spIina, uter ~i burta. Chakra Plexului Solar este localizata deasupra taliei ~i sub piept. Este asociata culorii galben. Functii: vitalizeaza sistemul nervos simpatic, digestia, metabolismul ~i sentimentele. Glande ~i organe asociate: pancreas, stomac, ficat, fiere, sistem nervos ~i mu~chi. Chakra inimii este localizata in centrul pieptului. Asociata culorii verde. Ancoreaza forta vietii pentru Sinele Superior, energizeaza sangele ~i corpul fizic cu forta pentru viata: circulatia sangelui. Glande ~i organe asociate: inima, timus, sistem circulator, brate, maini, plamani. Chakra gatului este localizata In gat. Asociata culorii albastru. Functii: vorbire, auz, vibratie ~i comunicare. Glande ~i organe asociate: tiroida, paratiroida, hipotalamus, gat ~i orificiul bucal. Chakra celui de-al treilea ochi este localizata In mijlocul fruntii. Asociata culorii violet. Functii: vitalizeaza partea inferioara a creierului ~i sistemul nervos central, viziunea. Glande ~i organe asociate: glanda pineala, cortexul cerebral ~i sistemul nervos central. Exercitiul chakrelor Incepeti prin a cere Sinelui ~i Ghidarilor Superioare sa va ajute sa lucrati cu chakra In Indeplinirea scopului pe care II aveti. Imaginati-va 0 coloana de Lumina Alba venind direct In jos de deasupra dumneavoastra. Vizualizati-o venind In jos Inspre chakra coroanei. Pe cum faceti asta imaginati-va chakra coroana 0 minge de lumina alba. Pe masura ce energia intra imaginati-va chakra devenind din ce In ce mai mare ~i mai luminoasa, pulsand cu energie. Va puteti de asemenea imagina-o rotindu-se daca doriti. Dupa diteva minute de vizualizare ~i incercare de a simti energia In ace a chakra, coborati spre chakra celui de-al treilea ochi ~i repetati procesul. Coborati prin fiecare chakra pe rand la fel. Dupa ce ati Iacut acest lucru cu fiecare chakra, intorceti-va la chakra coroana ~i imaginati-va cum energia coboara prin toate chakrele ~i In afara prin chakra de baza, cu fiecare chakra stralucind tot mai tare ~i rotindu-se tot mai repede In timp ce energia se mi~ca prin ea. In timp ce faceti acest lucru Incercati sa simtiti energia coborand prin toate chakrele cat de mult puteti. 6

SU2estii pentru meditatie


Cel mai bine este sa incepeti propriul program de initiere folosind meditatia sugerata. Melchizedec va ghida in ce este nevoie de-a lungul drumului. Trebuie sa ~titi ca daca intrati intr-o stare adanca relaxare in timpul meditatiei este un lucru perfect normal, iar munca dumneavoastra este indeplinita niveluri profunde. Multe personae percep aceasta stare de adancire ca ~i un somn con~tient, dar fapt el nu este. Este 0 stare de con~tienta la care va ajuta sa ajungeti Sinele Superior ~i Melchizedec. va de la de

Meditatia
Cuprinde cele doua etape de mai jos: 1. Pregatirea A~ezati-va intr-o pozitie confortabila, ~ezand in fotoliu sau intins la orizontala in pat. Inspirati ~i expirati profound de cateva ori pentru a va relaxa ~i pentru a intra in legatura cu Sinele Superior. Cand va simtiti pregatit cereti-I lui Melchizedec sa vi se alature. lnainte de a incepe ora de meditatie cu Melchizedec, rezervati-va cateva clipe conectarii profunde cu Sinele Superior. Daca doriti, puteti invita Ghizi Spirituali, pe Christos sau un Maestru de Lumina cu care sa colaborati in pregatirea de lucru cu Melchizedec. 2. Lucrul cu Melchizedec lncepeti fiecare ~edinta cu Melchizedec invitandu-I sa fie prezent, cu intentia de a va conecta con~tient cu el la nivd energetic. Eul Superior va va ajuta sa faceti conexiunile necesare pentru a lucra astfel. Este 0 meditatie pe chakre pe care 0 puteti realiza impreuna cu Melchizedec, rugandu-I la inceputul fiecarei ~edinte sa va ajute sa va concentrati cu el ~i sa va acordati la energiile lui. Melchizedec va dispune deasupra dumneavoastra 0 parte din energia sa intr-o sfera de lumina alba. Vizualizati lumina coborandu-va in chakra coroana. lncercati sa vedeti ~i sa simtiti lumina coboranduva pe rand in fiecare dintre chakre. Pe masura ce lumina atinge fiecare chakra, acestea devin mai stralucitoare, cresc in energie ~i se rotesc mai repede. Cand lumina ajunge in chakra inimii, zabove~te cateva minute ~icereti sa primiti in inima dumneavoastra iubirea lui Melchizedec ca sa fiti pregatiti sa slujiti omenirea prin intermediul Ordinului lui Melchizedec. Cand primiti incuviintarea, vedeti energia coborand in brate ~i in palme. Simtiti energia deschizandu-va chakrele palmelor ~i s-ar putea sa Ie simtiti pulsand de energie dind se intampla astfel. Dupa cateva minute, vedeti energia intorcandu-se in chakra inimii, inainte de a trece spre celelalte chakre. Cand energia a umplut chakra radacinii urmariti-o coborand in picioare ~i in talpi. Din nou puteti simti energia pulsandu-va in picioare ~i acum in intreg corpul. Cand energia v-a inundat intreg corpul, vedeti-o radiind in aura. Din acel moment sunteti complet conectat cu Melchizedec. Rugati-I sa faca ceea ce este necesar in acea zi pentru a va pregati pentru hirotonisire. Ayeti incredere ca Melchizedec ~i Sinele Superior vor implini ceea ce este de facut pentru acea zi. Melchizedec, Christos ~i Sinele Superior va vor ajuta sa indepliniti partea din Planul Divin pentru care va aflati aici. Trebuie doar sa cereti ~i sa fiti deschi. Sa fiti deschis ~i sa aveti vointa sunt doua dintre cele mai importante lucruri pe care Ie puteti face. Ayeti incredere ca va aflati pe drumul dumneavoastra spiritual ~i ca faceti pa~ii necesari pentru a duce la bun sfar~it planurile Sinelui Superior in modul in care ele trebuie facute in fiecare moment.