Sunteți pe pagina 1din 2

Antet solicitant SC Hotel Tresor SRL Nr.intreg(la solicitant)..din data Nr.intreg.(la AFM)..

din data

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA (operatori economici)

Titlul Proiectului: Cod CAEN= Sectiunea I- Hoteluri si restaurante Denumire solicitant: S.C. Hotel Tresor S.R.L. Forma juridica de organizare: ASOCIAT UNIC Nr.Inregistrare la ORC 42255/2009 C.U.I.: 36475 Adresa sediului social : localitatea LEPSA , judetul VRANCEA Telefon: 0785368002 Email: ioneliapalade@yahoo.com Reprezentant legal: PALADE IONELIA Responsabil de proiect (persoana de contact): PALADE IONELIA Telefon(fix si mobil) 0785368002 Email: ioneliapalade@yahoo.com FINANTARE SOLICITATA Persoana juridica S.C. Hotel Tresor S.R.L. solicita o finantare nerambursabila in suma de 4.800.000 reprezentand 60% din valoarea totala eligibila a proiectului, pe un termen de 12 luni. Valoarea totala a proiectului, este de 8.000.000 ( cheltieli eligibile 4.800.000 + cheltuieli neeligibile 3.200.000 ). Valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finantare al AFM de 4.800.000 Contributia proprie reprezinta 40 % din valoarea totala a cheltuielilor 20% credite bancare eligibile 20% surse financiare proprii Subsemnata PALADE IONELIA reprezentant al S.C. Hotel Tresor S.R.L. declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele urmatoarele: a) nu sunt insolvabil, nu sunt n stare de reorganizare judiciar sau faliment, nici n ncetare de pli, nu am suspendate activitile comerciale i nu m aflu n alte situaii similare; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia n una dintre situaiile prevzute la lit.a); c) sunt ndeplinite obligaiile exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre bugetul general consolidat, inclusiv la Fondul pentru mediu;

d) nu susinem activiti/nu sponsorizm i nu vom susine/nu vom sponsoriza activiti cu efect negativ asupra mediului pe ntreaga durat a contractului de finanare ; e) nu m aflu n dificultate economico-financiar; f) deinem contribuia proprie necesar implementrii proiectului; g) nu am furnizat informaii false n documentele prezentate; h) am depus ntreaga documentaie solicitat de AFM conform Manualului de operare al Fondului pentru mediu; n cazul n care proiectul propus spre finanare este un proiect investiional i am depus numai precontractul cu privire la imobilul pe/n care se implementeaz proiectul, ne angajm ca, anterior semnrii contractului de finanare, s depun la AFM contractul final asupra imobilului i extras de carte funciar, nu mai vechi de 30 de zile sau dovada intabulm acestuia. i) suntem de acord cu faptul c, n timpul procesului de analiz i evaluare a proiectului poate aprea ca necesar completarea cu noi acte, autorizaii, avize, etc. a documentaiei depuse iniial,pe care, la cererea i n termenul precizat de AFM,ne obligm s le depunem. Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere de finantare si in toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele fi financiare , garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.

Neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau , ulterior , la returnarea integrala a sumei primite ca finantare in cadrul acestui program , daca aceasta a fost acordata. Finantarea nerambursabila solicitata, daca va fi aprobata si acordata , va fi utilizata in mod exclusiv pentru scopurile declarate in aceasta cerere de finantare si in formularele si documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice institutie , societate comerciala, banca sau alte persoane juridice sa furnizeze informatii la cererea reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu , cu privire la orice aspect juridic , tehnic si financiar in legatura cu activitatea societatii.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei , semnatarul confirma ca a inteles si si-a insusit in intregime continutul cererii. Numele, prenumele i funcia Reprezentantului legal PALADE IONELIA Semntura reprezentantului legal i tampila operatorului economic Numele, prenumele i funcia responsabilului de proiect PALADE IONELIA Semntura responsabilului de proiect