Sunteți pe pagina 1din 6

Formularul Nr.

Investitor:
Deviz general in valoare:
Inclusiv sumele recuperabile:

4,850.358 mii lei


4.701
mii lei

DEVIZ GENERAL AG-07/06-1


denumire lucrari
Intocmit in preturi curente: trim. anul 2011
Valoarea, mii lei
d/o

deviz

Denumirea capitollilor de
cheltueli, obiectelor

Total Capitol 1
Capitolul 2

Utilaj,
mobila,
inventar

alte lucrari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.295

3.925

16.151

812.088

Obiecte investitii de baza

AG-07/06-1-SA

AG-07/06-1-R

AG-07/06-1-AC

AG-07/06-1-IV

AG-07/06-1-EL

AG-07/06-1-SIP

AG-07/06-1-TS

Solutii arhitecturale
Constructii din beton armat
Apeduct si canalizare.
Retele interioare
Incalzire si ventilare

1,918.419
414.830
45.349
246.168

Instalatii electrice
Instalatii semnalizare de
incendiu si paza

141.680
34.632

19.906

Insatalatii telecomunicatii

24.626

2.151

2,624.766

217.384

838.069

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3

Total Capitol 2
Obiecte auxiliare si de
deservire
Total Capitol 3

Capitolul 4

Obiecte energetice

Capitolul 5

Total Capitol 4
Obiecte de comunicatii si
transport
Total Capitol 5

Capitolul 7

Lucrari de
monraj

Pregatirea terenului pentru


construirea obiectului

Capitolul 1

Capitolul 6

Lucrari de
constructie

Constructii ingineresti si
retele exterioare (apa,
canalizare, termice, gaze)

Total Capitol 6
Amenajarea teritoriului si
spatii verzi
Total Capitol 7
Total Capitol 1-7

0.000

0.000

0.000

0.000

2,624.766

217.384

838.069

0.000

Capitolul 8

Organizarea de santier

NCML 01.03.01 4.1. an. 1


pag.5

Cladiri si edificii proviziorii


k=1,4*0,8=1,12%

29.397

1.941

Total Capitol 8

29.397

1.941

inclusiv suma de rembursare

4.410

0.291

2,654.164

219.325

4.410

0.291

21.233

1.755

23.357

1.930

Total Capitol 1-8


inclusiv suma de rembursare
Capitolul 9
NCML 01.04-2001 an.A
pag.5
CPL 01.01.01. an.B
pag.31; calcul.

0.000

Alte cheltueli
Cheltueli suplimentare la
realizarea lucrarilor de
constructii-montaj pe timp
frig 0,8%
Plata pentru energie
electrica
Total Capitol 9
Total Capitol 1-9
Suma de rambursare
inclusiv obiecte temporare

Capitolul 10

838.069

44.590

3.685

0.000

0.000

2,698.754

223.010

838.069

0.000

4.410

0.291

Intretinerea directiei
(supravegherea tehnica)

Supravegherea tehnica 1,30%


Total Capitol 10
Pregatirea personalului de
Capitolul 11
expluatare
Total Capitol 11
Lucrari de proiectari,
Capitolul 12
prospectari, controlul de
autor
Contract
Lucrari de proiectare
Min.Ecol.RM 1306-01-07 din Efectuarea controlului de
13.06.03 p.2
autor
CPL 01.01.01. an.C
pag.31.

48.878
48.878
0.000
0.000

Min.Ecol.RM 1306-01-07 din


Efectuarea expertizei
13.06.03 p.1 aliniat 5

Total Capitol 12
Total Capitol 1-12
inclusiv suma de rembursare
CPL 01.01.01. p.6 11 pag
17

CPL 01.01.01. p.6.12 pag


17

CPL 01.01.01. p.6 14

Rezerva de mijloace
pentru cheltueli
neprevazute 2%
Total inclusiv rezerva
Defalcarile in fondul bazei
normative in constructii
(BNC) 0,0%
Total inc. BNC
Taxa pe valoare adaugata
(TVA) 20%
Total inc.TVA
inclusiv suma de
rembursare

2,698.754

223.010

838.069

48.878

4.410

0.291

53.975

4.460

16.761

0.978

2,752.729

227.470

854.831

49.855

0.000

0.000

0.000

0.000

2,752.729

227.470

854.831

49.855

550.546

45.494

170.966

9.971

3,303.275
4.410

272.964 1,025.797
0.291

59.826

Conducator organizatia de proiectare

Intocmit

_______________

_______________

Formularul Nr.9

06-1

Valoarea
totala, mii lei

0.000

1,918.419
414.830
49.569
1,074.407
141.680
54.538
26.776
3,680.220

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
3,680.220

31.338
31.338
4.701
3,711.559
4.701

22.988

25.287
48.275
3,759.833
4.701

48.878
48.878
0.000
0.000

105.000
31.000
18.000
154.000
3,962.711
4.701
79.254
4,041.965
0.000
4,041.965
808.393
4,850.358
4.701

__

_____