Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65, et.

1, Galai, 800003, tel. 0336 130164, tel/fax 0236 321307 www.ugal.ro., www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

LICEN: PROGRAM DE STUDII DE LICEN: PEDAGOGIA NVMNTULUI PRIMAR I PRECOLAR RE

TITLURI ORIENTATIVE LUCRRILOR PENTRU ELABORAREA LUCRRILOR DE LICEN I. NVMNT PRECOLAR a) Pedagogie. Psihologia educaiei 1. Modaliti de valorificare a jocului didactic n procesul de socializare a precolarilor 2. Rolul jocurilor i activitilor la alegere n formarea i dezvoltarea independenei i creativitii copiilor precolari 3. Modaliti de valorificare a povestirii n activitile de nvare din grdini 4. Organizarea, desfurarea i evaluarea activitilor practice din grdini 5. Rolul activitilor integrate n stimularea creativitii copilului precolar 6. Specificul activitii de proiectare, organizare i desfurare a activitilor comune din grdini 7. Rolul activitilor pe arii de stimulare n creterea valenelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grdini 8. Particularitile alternativei educaionale "Step by step" n nvmntul precolar romnesc 9. Modaliti de valorificare a parteneriatului gradini-familie-comunitate n formarea personalitii precolarului 10. Relaia joc-nvare-creaie n activitile de nvare din grdini 11. Rolul activitilor liber alese n dezvoltarea imaginaiei la vrsta precolar. 12. Metode i tehnici de evaluare a progreselor copilului precolar 13. Rolul activitilor integrate n realizarea educaiei morale la vrsta precolar 14. Modaliti de valorificare a activitilor extracurriculare n grdini 15. Particularitile metodelor activ-participative n nvmntul precolar 16. Valorificarea relaiei coal-familie n socializarea copilului precolar 17. Modaliti de difereniere i individualizare a activitii instructiv-educative din grdini 18. Rolul activitilor integrate n realizarea obiectivelor noilor educaii n nvmntul precolar 19. Modaliti de difereniere i individualizare a activitilor de nvare din nvmntul precolar 20. Strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea vocabularului la vrsta precolar 21. Parteneriatul educaional modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grdini 22. Modaliti de stimulare i dezvoltare a creativitii la vrsta precolar 23. Rolul strategiilor complementare de evaluare n perfecionarea actului evaluativ din grdini 24. Modaliti de dezvoltare a capacitii de orientare spaial a precolarilor 25. Rolul metodelor bazate pe aciune n eficientizarea activitii instructiv-educative din nvmntul precolar. 26. Diferenierea i individualizarea procesului didactic n cadrul jocurilor i activitilor la alegere. 27. Modaliti de valorificare a activitilor integrate pentru formarea conduitei moral-civice la vrsta precolar 28. Strategii didactice de realizare a educaiei ecologice n nvmntul precolar 29. Modaliti de eficientizare a actului evaluativ n ciclul precolar 30. Aspecte psihopedagogice i metodice ale nsuirii citit-scrisului la vrsta precolar 31. Direcii de valorificare a particularitilor psihologice ale aspectelor procesuale i motivationale ale nvrii la copilul precolar

32. Modaliti de eficientizare a strategiilor didactice n nvmntul precolar 33. Formal i nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grdini 34. Metode i mijloace de eficientizare a aspectelor de natur relaional din grdini 35. Modalitati de valorificare a strategiilor didactice activ-participative n stimularea imaginaiei precolarilor 36. Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate 37. Modaliti de valorificare a jocului didactic n dezvoltarea capacitilor intelectuale ale precolarilor 38. Modaliti de cunoastere, stimulare, dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului 39. Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului precolar prin activitatile integrate din gradini 40. Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare b) Educarea limbajului n nvmntul precolar 1. Modaliti de cretere a rolului formativ al activitilor de povestire, repovestire, povestiri create de copii n activitile de educare a limbajului din grdini 2. nvarea prin dramatizare strategie de formare i dezvoltare a capacitii de comunicare a copilului precolar 3. Dezvoltarea capacitii de comunicare verbal a copilului precolar prin activiti liber alese 4. Rolul jocului didactic n optimizarea comunicrii verbale i nonverbale a precolarilor 5. Valorificarea literaturii pentru copii n scopul educaiei moral-civice a precolarului 6. Modaliti de valorificare a lecturii n activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului precolar 7. Rolul activitilor de educare a limbajului pentru nsuirea deprinderilor de scris-citit 8. Strategii didactice de activizare, mbogire, nuanare a vocabularului copilului precolar 9. Strategii de evaluare a rezultatelor activitilor de educare a limbajului din grdini 10. Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari 11. Modaliti de realizare a educaiei pentru i prin valori literare la vrsta precolar 12. Tradiional i modern n evaluarea activitilor de educare a limbajului din nvmntul precolar c) Matematic pentru nvmntul precolar 1. Rolul jocurilor logico-matematice n dezvoltarea capacitilor intelectuale ale precolarilor 2. Modaliti de formare a priceperilor i deprinderilor de calcul mintal la vrsta precolar 3. Valorificarea activitilor matematice n stimularea creativitii copilului precolar 4. Metode i procedee folosite n activitile comune pentru formarea reprezentrilor matematice la vrsta precolar 5. Valente interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vrsta precolar 6. Modaliti de stimulare a activitii independente a precolarului prin activitile matematice 7. Strategii de evaluare a activitilor cu coninut matematic utilizate n ciclul precolar 8. Rolul, locul i metodologia jocului didactic matematic n nvmntul precolar 9. Modaliti de valorificare a exerciiului n activitile matematice din grdini 10. Strategii evaluative utilizate n activitile matematice din grdini d) tiine pentru nvmntul precolar 1. Rolul activitilor de cunoatere a mediului n formarea noiunilor despre mediu i via n nvmntul precolar 2. Specificul strategiilor didactice utilizate n activitile de cunoatere a mediului din grdini 3. Optimizarea actului evaluativ la activitile de cunoatere a mediului din ciclul precolar 4. Modaliti de valorificare a jocului didactic n cadrul activitilor de cunoatere a mediului din grdini 5. Rolul activitatilor de cunoastere a mediului n formarea imaginii despre lumea nconjurtoare la copilul prescolar 6. Modaliti de stimulare a creativitii precolarilor prin activitile de cunoatere a mediului din grdini 7. Modalitati de realizare a educatiei ecologice n nvmntul precolar 8. Rolul metodelor de explorare a realitii n activitile de cunoatere a mediului din grdini 9. Eficientizarea demersului evaluativ la activitile de cunoatere a mediului din ciclul precolar

10. Rolul jocurilor i activitilor liber alese n realizarea obiectivelor educaionale din domeniul tiine. 11. Rolul mijloacelor de nvmnt n formarea noiunilor i reprezentrilor despre mediu la vrsta precolar

e) Om i societate n nvmntul precolar 1. Specificul strategiilor didactice n realizarea educaiei moral-civice la vrsta precolar. 2. Modaliti de realizare a educaiei pentru drepturile copilului n nvmntul precolar 3. nsuirea normelor i valorilor morale prin jocurile i activitile la alegere din grdini. 4. Obiectivele, coninutul i metodologia activitilor de educaie pentru societate. 5. Modaliti de valorificare a valenelor formativ-educative ale activitilor de educaie pentru societate din grdini. 6. Aspecte comportamentale evaluate n urma desfurrii activitilor de educaie pentru societate din nvmntul precolar. 7. Modalitati de formare a comportamentului civic la precolari 8. Realizarea obiectivelor educaiei moral-civice prin activitatile integrate 9. Cultivarea sentimentului patriotic prin activitatile integrate din grdini 10. Aspecte metodice privind formarea noiunilor legate de patrie, popor, eroi i conductori la prescolari

f) Educaie plastic n nvmntul precolar 1. Stimularea creativitii precolarilor n cadrul activitilor de educaie plastic din grdini 2. Rolul desenului liber n valorificarea elementelor de limbaj plastic n ciclul precolar 3. Specificul strategiilor didactice utilizate n activitile de educaie plastic din grdini 4. Modaliti de individualizare i difereniere a instruirii n cadrul activitilor de educaie plastic din grdini 5. Rolul activitilor integrate n realizarea obiectivelor din domeniul Estetic-Creativ 6. Mijloace, instrumente i tehnici de lucru specifice educaiei plastice n ciclul precolar 7. Modaliti de realizare a educaiei pentru i prin valori plastic picturale la vrsta precolar 8. Rolul strategiilor complementare n eficientizarea evalurii activitilor de educaie plastic din grdini 9. Tehnici creative de realizare a educatiei plastice in gradinita 10. Noi abordari in realizarea educatiei estetice in invatamantul prescolar

g) Educaie muzical n nvmntul precolar 1. Rolul strategiilor didactice n formarea i dezvoltarea simului melodic al precolarului 2. Jocul muzical strategie didactic de baz n realizarea obiectivelor educaiei muzicale n ciclul precolar 3. Strategii didactice folosite pentru dezvoltarea memoriei muzicale i a simului ritmic la precolari 4. Direcii de valorificare a activitilor de educaie muzical n grdini 5. Rolul exerciiilor muzicale n formarea i dezvoltarea deprinderilor melodice ale precolarilor 6. Modaliti de educare a auzului muzical dificil 7. Rolul mijloacelor de nvmnt n activitile de educaie muzical din grdini 8. Modaliti de eficientizare a evalurii la activitile de educaie muzical din ciclul precolar 9. Rolul interdisciplinaritii n activitile de educaie muzical din grdini 10. Eficientizarea actului evaluativ la activitile de educaie muzical din ciclul precolar

h) Educaie fizic n nvmntul precolar 1. Valene formative ale jocurilor motrice folosite la activitile de educaie fizic din nvmntul precolar 2. Modaliti de valorificare a strategiilor didactice activ-participative pentru eficientizarea activitilor de educaie fizic din grdini 3. Aspecte metodologice privind formarea deprinderilor motrice de baz din grdini

4. Modaliti de sporire a efectelor formative ale activitilor de educaie fizic n ciclul precolar 5. Valorificarea activitilor de educaie fizic pentru formarea deprinderilor i obinuinelor igienico-sanitare ale copilului precolar 6. Rolul jocului didactic n dezvoltarea calitilor fizice de baz ale precolarilor 7. Cultivarea calitilor motrice specifice ale precolarilor prin activitile de educaie fizic. 8. Priceperile i deprinderile motrice - componente efectorii ale activitii motrice 9. Eficientizarea demersului de proiectare didactic a activitilor de educaie fizic din ciclul precolar 10. Rolul exerciiilor fizice n dezvoltarea percepiilor spaiale ale precolarilor 11. Modaliti de individualizare i difereniere a instruirii n activitile de educaie fizic din grdini

i) Psihopedagogie special n nvmntul precolar 1. Particulariti ale procesului instructiv-educativ din grdini pentru precolarii cu cerine educaionale speciale 2. Modaliti de valorificare a metodelor activ-participative n predarea noiunilor matematice la precolarii cu cerine educaionale speciale 3. Specificul activitilor de nvare desfurate cu precolarii cu cerine educaionale speciale 4. Metode de stimulare a comunicrii verbale la precolarii cu cerine educaionale speciale 5. Modaliti de integrare social a precolarilor cu cerine educaionale speciale 6. Specificul evalurii performanelor colare ale precolarilor cu cerine educaionale speciale 7. Modaliti de adaptare a curriculumului precolar n condiiile educaiei incluzive

II. NVMNT PRIMAR

a) Pedagogie. Psihologia educaiei. 1. Modaliti de dezvoltare a vocabularului la vrsta colar mic 2. Tehnici de stimulare a creativitii colarului mic 3. Valorificarea relaiei coal-familie n socializarea colarului mic 4. Modaliti de difereniere i individualizare a activitii instructiv-educative din clasele I-IV 5. Rolul interdisciplinaritii n realizarea obiectivelor noilor educaii n nvmntul primar 6. Particulariti ale educaiei morale la vrsta colar mic 7. Modaliti de eficientizare a comunicrii didactice n nvmntul primar 8. Modaliti de stimulare i dezvoltare a creativitii la vrsta colar mic 9. Rolul jocului didactic n procesul de socializare a colarului mic 10. Modaliti de dezvoltare a capacitii de orientare spaial a colarului mic 11. Valorificarea procesului de nvmnt n vederea eficientizrii capacitii senzorial-perceptive a colarului mic 12. Strategii didactice utilizate n formarea priceperilor i deprinderilor de scris-citit la vrsta colar mic 13. Rolul activitilor extracolare n dezvoltarea capacitii de socializare a colarului mic 14. Formarea conduitei moral-civice la vrsta colar mic 15. Modaliti de realizare a educaiei interculturale la vrsta colar mic 16. Strategii didactice de realizare a educaiei ecologice n nvmntul primar 17. Rolul strategiilor activ-participative n formarea deprinderilor de munc intelectual la colarul mic 18. Aspecte psihopedagogice i metodice ale nsuirii citit-scrisului la vrsta colar mic 19. Direcii de valorificare a particularitilor psihologice ale aspectelor procesuale i motivationale ale nvrii la colarul mic 20. Modaliti de eficientizare a strategiilor didactice n nvmntul primar 21. Strategii didactice de stimulare a elevilor capabili de performane superioare 22. Rolul metodelor bazate pe aciune n eficientizarea activitii instructiv-educative la clasele I-IV 23. Formal i nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din ciclul primar 24. Modaliti de cultivare i valorificare a intereselor cognitive la elevii din ciclul primar

25. Rolul strategiilor complementare de evaluare n perfecionarea actului evaluativ n nvmntul primar 26. Strategii de prevenire i nlturare a eecului colar n nvmntul primar 27. Parteneriatul educaional modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din ciclul primar 28. Strategii de eficientizare a managementului clasei n nvmntul primar 29. Modaliti de eficientizare a actului evaluativ n ciclul primar 30. Metode i mijloace de eficientizare a aspectelor de natur relaional din ciclul primar 31. Creterea performanelor colare prin diferenierea i individualizarea activitii instructiveducative n ciclul primar 32. Modalitati de stimulare a creativitatii elevilor prin strategii activ-participative 33. Formarea deprinderilor de autoevaluare la colarii mici 34. Promovarea educatiei pentru sanatate prin continuturile curriculare din ciclul primar 35. Strategii didactice de dezvoltare a capacitatii de comunicare a scolarului mic 36. Formarea deprinderilor de munca independenta la scolarul mic 37. Programe de dezvoltare a creativitatii elevilor din clasele simultane in invatamantul primar 38. Particularitati ale socializarii scolarului mic din clasele eterogene etnic 39. Demersuri de realizare a educaiei ecologice in invatamantul primar 40. Optimizarea comunicarii verbale si nonverbale din clasele I i a II-a prin jocul didactic 41. Valorificarea jocului didactic in ameliorarea deficientelor de comunicare verbala a scolarului mic 42. Modalitati de valorificare a jocului didactic in prevenirea si combaterea esecului scolar 43. Managementul relatiilor interpersonale in colectivul scolar 44. Valente si limite ale metodelor de lucru in grup la clasele I-IV

b) Limba i literatura romn pentru nvmntul primar 1. Modaliti de valorificare a lecturii explicative n predarea-nvarea limbii i literaturii romne la clasele I-IV 2. Rolul activitilor de educare a limbajului n pregtirea elevilor pentru nsuirea deprinderilor de scris-citit 3. Strategii didactice de activizare, mbogire, nuanare a vocabularului colarului mic 4. nvarea prin dramatizare strategie de formare i dezvoltare a capacitii de comunicare a colarului mic 5. Valorificarea elementelor de teorie literar in invatamantul primar 6. Dezvoltarea creativitatii elevilor din ciclul primar prin aria curriculara "Limba si comunicare" 7. Eficientizarea receptarii si intelegerii elementelor de teorie literara in invatamantul primar 8. Modaliti de predare integrat a coninuturilor din aria curricular Limb i comunicare la clasele I-IV 9. Rolul jocului didactic n optimizarea comunicrii verbale i nonverbale a elevilor din ciclul primar 10. Strategii didactice de evaluare a rezultatelor activitilor de limba romn din clasele I-IV 11. Valorificarea literaturii pentru copii n scopul realizrii educaiei moral-civice n ciclul primar 12. Modaliti de realizare a educaiei prin i pentru valori literare la vrsta colar mic 13. Tradiional i modern n evaluarea leciilor de limba romn n ciclul primar

c) Matematic pentru nvmntul primar 1. Modaliti de formare a priceperilor i deprinderilor de calcul mintal la vrsta colar mic 2. Metode i procedee folosite pentru formarea reprezentrilor matematice la vrsta colar mic 3. Rolul jocurilor logico-matematice n dezvoltarea capacitilor intelectuale ale colarului mic 4. Aspecte psihopedagogice i metodice n nsuirea conceptului de numr, ca instrument al cunoaterii la clasele I-IV 5. Particularitati ale rezolvarii si compunerii problemelor matematice in ciclul primar 6. Modalitati de eficientizare a strategiilor didactice in invatarea matematicii 7. Modaliti de valorificare a exerciiului n predarea-nvarea matematicii la clasele I-IV 8. Valorificarea leciilor de matematic n stimularea creativitii colarului mic 9. Aspecte metodice n rezolvarea i compunerea problemelor matematice n ciclul primar

10. Probleme specifice predrii-nvrii noiunilor matematice n ciclul primar 11. Strategii de evaluare a activitilor cu coninut matematic din ciclul primar 12. Modaliti de stimulare a activitii independente a colarului mic prin leciile de matematic 13. Rolul, locul i metodologia jocului didactic matematic n nvmntul primar 14. Strategii evaluative utilizate la disciplinele din aria curricular Matematic i tiine

d) tiine n nvmntul primar 1. Modaliti de valorificare a jocului didactic n cadrul activitilor de cunoatere a mediului din ciclul primar 2. Specificul strategiilor didactice utilizate n predarea-nvarea tiinelor n ciclul primar 3. Modaliti de realizare a interdisciplinaritii n predarea tiinelor n ciclul primar 4. Rolul leciilor de tiine n formarea noiunilor tiinifice despre mediu i via n nvmntul primar 5. Modaliti de stimulare a creativitii elevilor din ciclul primar prin aria curricular Matematic i tiine 6. Optimizarea actului evaluativ la disciplina tiine n ciclul primar 7. Rolul metodelor de explorare a realitii n activitatea instructiv-educativ la tiine n ciclul primar 8. Eficientizarea demersului evaluativ la disciplina tiine n ciclul primar 9. Modaliti de valorificare a activitilor extracurriculare n procesul instructiv-educativ la disciplina tiine 10. Formarea constintei si conduitei ecologice a scolarului mic

e) Istorie, Educaie civic, Geografie n nvmntul primar 1. Particularitile strategiilor didactice n realizarea educaiei moral-civice la vrsta colar mic 2. Modaliti de realizare a educaiei pentru drepturile copilului n nvmntul primar 3. Formarea sistemului de reprezentri i noiuni istorice la clasele I-IV 4. Valorificarea coninutului istoriei n formarea moral-civic a colarului mic 5. nsuirea normelor i valorilor morale prin leciile de educaie civic 6. Obiectivele, coninutul i metodologia activitilor de educaie pentru societate n ciclul primar 7. Modaliti de evaluare a schimbarilor comportamentale la disciplina Educaie civic 8. Rolul activitilor extracolare n nsuirea cunotinelor de istorie la clasele I-IV 9. Modaliti de eficientizare a evalurii didactice n cadrul leciilor de istorie din ciclul primar 10. Rolul strategiilor complementare n evaluarea cunotinelor de istorie ale elevilor din ciclul primar 11. Rolul activitilor extracolare n nsuirea cunotinelor de geografie la ciclul primar 12. Semnificaia activitilor practice n nvarea geografiei la ciclul primar 13. Specificul mijloacelor de nvmnt n predarea-nvarea geografiei la clasele primare 14. Modalitati de dezvoltare a gndirii istorice la colarul mic 15. Cultivarea sentimentului patriotic la scolarul mic prin activitatile extrascolare 16. Valorificarea elementelor de istorie local n nvmntul primar

f) Educaie plastic n nvmntul primar 1. Modaliti de valorificare a coninutului disciplinei Educaie plastic n educarea estetic a colarului mic 2. Rolul mijloacelor, instrumentelor i tehnicilor de lucru specifice n evidenierea valenelor formativ-educative ale ariei curriculare Arte la ciclul primar 3. Modaliti de realizare a educaiei prin i pentru valori plastic-picturale la vrsta colar mic. 4. Stimularea creativitii colarului mic n cadrul leciilor de educaie plastic 5. Specificul strategiilor didactice utilizate n predarea-nvarea educaiei plastice la clasele I-IV 6. Modaliti de eficientizare a evalurii la disciplina Educaie plastic 7. Formarea i dezvoltarea capacitii de autoevaluare a elevilor la disciplina Educaie plastic 8. Modaliti de individualizare i difereniere a instruirii n cadrul orelor de educaie plastic n cilul primar

9. Modaliti de realizare a principiului intuiiei n cadrul leciilor de Educaie plastic din ciclul primar 10. Rolul desenului liber n valorificarea elementelor de limbaj plastic n ciclul primar

g) Educaie muzical n nvmntul primar 1. Rolul exerciiilor muzicale n formarea i dezvoltarea deprinderilor melodice ale colarului mic. 2. Modaliti de educare a auzului muzical dificil la colarul mic 3. Valorificarea leciilor de muzic n realizarea obiectivelor educaiei estetice la clasele I-IV 4. Rolul mijloacelor de nvmnt n predarea leciilor de educaie muzical n ciclul primar 5. Strategii didactice utilizate n dezvoltarea memoriei muzicale i a simului ritmic a colarului mic 6. Jocul muzical strategie didactic de baz n realizarea obiectivelor educaiei muzicale n ciclul primar 7. Modaliti de eficientizare a evalurii la disciplina Educaie muzical n ciclul primar 8. Rolul interdisciplinaritii n procesul instructiv-educativ la disciplina Educaie muzical 9. Eficientizarea actului evaluativ la disciplina Educaie muzical n ciclul primar 10. Formarea i dezvoltarea deprinderilor de autoevaluare la leciile de educaie muzical 11. Rolul strategiilor didactice n formarea i dezvoltarea simului melodic al colarului mic

h) Educaie fizic n nvmntul primar 1. Valene formative ale jocurilor motrice folosite la leciile de educaie fizic n nvmntul primar 2. Eficientizarea leciilor de educaie fizic din ciclul primar prin strategii didactice activparticipative 3. Metodologia formrii i consolidrii deprinderilor motrice de baz ale colarului mic 4. Modaliti de eficientizare a leciilor de educaie fizic n ciclul primar 5. Valorificarea leciei de educaie fizic pentru formarea deprinderilor i obinuinelor igienicosanitare ale colarului mic 6. Rolul jocului didactic n dezvoltarea calitilor fizice de baz ale colarului mic 7. Cultivarea calitilor motrice specifice ale colarului mic prin leciile de educaie fizic 8. Priceperile i deprinderile motrice - componente efectorii ale activitii motrice la vrsta colar mic 9. Eficientizarea demersului de proiectare didactic a leciilor de educaie fizic n ciclul primar 10. Tradiional i modern n demersul de evaluare i apreciere a rezultatelor elevilor la leciile de educaie fizic din clasele I-IV 11. Rolul exerciiilor fizice n dezvoltarea percepiilor spaiale ale elevilor din ciclul primar 12. Modaliti de individualizare i difereniere a instruirii n leciile de educaie fizic din ciclul primar i) Psihopedagogie special n nvmntul primar 1. Particulariti ale procesului instructiv-educativ din ciclul primar pentru copiii cu cerine educaionale speciale 2. Modaliti de valorificare a metodelor activ-participative n predarea noiunilor matematice la copiii cu handicap de intelect 3. Specificul activitilor didactice desfurate cu elevii cu cerine educaionale speciale 4. Strategii de stimulare a comunicrii verbale la copiii cu deficiene mentale 5. Modaliti de integrare social a copiilor cu cerine educaionale speciale 6. Specificul evalurii performanelor colare ale elevilor cu cerine educaionale speciale din clasele I-IV 7. Particularitile comunicrii verbale la copii cu cerine educative speciale 8. Specificul educaiei nonformale n contextul nvmntului integrat 9. Modaliti de adaptare a curriculumului din ciclul primar la condiiile educaiei incluzive 10. Modaliti de stimulare a motivaiei pentru nvare la colarii cu cerine educaionale speciale