Sunteți pe pagina 1din 338

P D F p r o c e s s e d w i t h C u t e P D F e v a l u a t i o n e d i t i o n w w w . C u t e P D F . c o m P D F p r o c e s s e d w i t h C u t e P D F e v a l u a t i o n e d i t i o n w w w . C u t e P D F .

c o m
Lltimu noupte de drugoste, intiu
noupte de rzboi
Ccmil Petrescu
1. Curteu intiu
1.1. Lu piutru cruioloi, in monte
n prImvuru unuIuI 1q16, cu subIocoLenenL prouspL,
nLuIu duL concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuI, Iu IorLIIIcureu vII PruIoveI, nLre
BuLenI I PredeuI. NILe n(uIe(e cu penLru scurgere de
up, ucoperILe IcI I coIo cu rumurI I IrunzI, nLrILe cu
pmunL cu de un IuL de mun, eruu boLezuLe de noI Lrunee
I upruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
n Iu(u Ior, cuLevu drepLungIIurI de re(eIe I "gropI de
Iup" eruu menILe s sporeusc IorLIIIcu(IIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
oseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI (IgneLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, nLr-o jumLuLe de zI, LouLe nLrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu re(eIe de surm I cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nILe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII n nIsIp, Iur n Iund uveuu
bLuL cuLe un mIc (ru, uscu(IL upoI cu o (eup n sus.)
Dup socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1q16 - udIc
dIn LImpuI bLIIeI de Iu Verdun - dumunuI cure veneu Iu
uLuc uveu s cuIce, dIn nebgure de seum, n ucesLe gropI
I s se mpung n (epI, IIe n LuIp, IIe n spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuL" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouL (uru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce I presu. Cu s nu pouL II
vzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, duc nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIb, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urm. u 1o
muI, n uceIuI un, erum muLuL n regImenLuI XX, cure, de
un un I muI bIne, se gseu pe IronLIer, deusupru
DumbovIcIoureI n mun(I, LoL penLru ucoperIre I
IorLIIIcu(II. AcI, uceeuI gIum: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunee-jucrII eruu menILe s IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de nenvIns. ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se nLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIer, cLre vumu GIuvuIu n dreupLu, Iur
spre sLungu pun Iu domuI uIb, de pIuLr, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" ns, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunee, cu muI sus, dur Ir gropI de Iup, numuI bLLuru
de Iurb verde dInLre csu(u cure ne sIujeu de popoL I
csu(u unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. IreLe c
duc vreun neIerIcIL s-ur II rLcIL pe ucI "s vud"
nLrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL I probubII execuLuL cu
un spIon.
n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLruc(Ie nLr-o poIun
muI mrIour, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
mpr(eum n romunI I LurcI, I nvIeum urIund unII nLr-
uI(II. $LIu bIne c n ucesL LImp se ddeuu usIgurrI n Pur-
IumenLuI (rII c "sunLem bIne pregLI(I", c n doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune I Iuuu rspundereu uIIrmrII c sunLem guLu
"pun Iu uILImuI nusLure, pun Iu uILImuI curLu", Iur cu
LIIn(u IupLeI pun Iu cucerIreu orIcreI pozI(II, IIe eu
socoLIL cu InexpugnubII.
PenLru ceIIuI(I, pouLe c uceusLu vIIegIuLur mIIILur n-ur
II IosL preu muIL dezugreubII. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure I credeuu Iu necuz. PrunzurIIe I cIneIe
IuuLe IuoIuIL, n odI(u scund u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
nLre muncrurI de bIrL mIc, LrgnuLe convorbIrI despre
umrcIunIIe concenLrrII preu ndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregLIreu murLurIIor I u boruIuI, menILe
s IIe LrImIse prIn scrIsorI ucus, I, n zIIe muI de seum,
despre purLIdeIe poIILIce uIe (rII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu n IIecure zI uveuu prIIej s sLrIuceusc prIn
comunIcrI InedILe.
PenLru mIne ns uceusL concenLrure eru o Iung
dezndejde. De muILe orI seuru, Iu popoL, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu s Lrezeusc rscoIIrI I s nLruLe durerI
umor(ILe. E ngrozILoure uneorI uceusL puLere u uneI sIn-
gure propozI(IunI, n LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu s
porneusc dInLr-o duL mcInureu suIIeLeusc, uu cum dIn
zecIIe de combInu(II cu upLe IILere uIe unuI IucL secreL,
unu sIngur descIIde spre InLerIor. n usemeneu
mprejurrI, nop(IIe mI Ie peLreceum n IungI InsomnII, us-
cuLe I mIsLuILoure.
u drepL vorbInd ns, n usL-seur nu uLuL dIscu(Iu,
cure nu muI eru o sImpI uIuzIe, m-u uruncuL n IuIuI
ucesLu de rscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecL cu s muI IIe
uLuL de oLrvILoure, cuL ncercureu neIzbuLIL, pe Iung
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u ob(Ine o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e nLr-o oduIe mIc,
sLeusc, muI sus decuL LouLe suLeIe romuneLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIb, vruIL n uIb, cu dou puLurI
ngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIIn(e vecII, I cure ucum
ne sIujesc I drepL scuune de mus. O Iump de "guz" d o
IumIn gIbuIe, uproupe Iu IeI de IeInuL cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de up, de dInuInLe. Musu e, IIreLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure I ucoperIL cu punz
(rneusc. Cum IIecure oII(er ure LucumuI IuI de ucus,
uIes cu dInudIns de prousL cuIILuLe, "c se pIerde", uvem
dInuInLe o mperecIere de IurIurII, cu(ILe I puIure,
udunuLe purc de prIn buIcI. To(I ceI puIsprezece oII(erI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem ngrmdI(I uIcI I, n
uLepLureu cuIeIeIor, se conLInu, Ir cu nImenI s se
sIncIIseusc de IumrIu n cure ne gsIm, dIscu(Iu ncepuL
o duL cu musu I IscuL de o guzeL udus de Iu uprovIzIon-
ure.
nLumpIureu e nLre ceIe obInuILe, Iur dIscu(Iu e Iu IeI cu
LouLe dIscu(IIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, n suIoune, n resLuur-
unLe, n Lren, n suIu de uLepLure u denLIsLuIuI, "I spun
prereu Ior" cu convIngereu nendupIecuL I muLemuLIc
cu cure IurveIe I (es n jur gogoI.
Un proces dezbLuL Iu CurLeu-cu-juru(I dIn BucureLI u
sIurIL prInLr-o ucIILure, pLImu comenLuL. Un brbuL dIn
uu-zIsu socIeLuLe bun I-u ucIs nevusLu necredIncIous I
u IosL ubsoIvIL de vIn de cLre judecLorII IuI.
CpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIcu urdeIeun, Ir s IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLu(u
bIuIe, reguIuL cu InsIgnu de pe upcu cIeIerIsL, cevu muI
mure ns, uprobu Ir codIre IoLrureu juru(IIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe s IIe nevusL I cusu, cus.
Duc-I urde de uILeIe, s nu se mrILe. AI copII, uI necuzurI,
munceLI cu un cuIne I eu s-I Iuc de cup?... EI, usLu nu...
Duc erum juruL, I eu I ucIILum.
CpILunuI DImIu e un conIormIsL. nLurzIuL muIL n grud,
om cu rosLurI gospodreLI, nu I-ur permILe s pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu Irun(uzesc, mouIe, LurLIL, uu cum pourL
cpILunII LInerI, cI u rmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ",
nuIL, rIgId cu de curLon (c uu I eru), LeIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzLor preu c opInIu conLrur eru sus(InuL
de cpILunuI Corubu, Lunr I crunL oII(er, cu couI
germun, jusLI(Iur nendupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de uprLor uI drugosLeI nu I Ie
bnuIse nImenI, nIcIoduL.
- Cu ce drepL s ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubeLe? N-
uI decuL s Le despur(I. DrugosLeu-I Irumous LocmuI pen-
Lru c nu pouLe cunouLe nIcI o sIInIcIe. E preIerIn(
sIncer. Nu po(I s-mI ImpuI s Le Iubesc cu sIIu.
CpILunuI IoroIu, pu(InLeI, deIIcuL I cu Iu(u bIond-
Lers, mbLrunIL nuInLe de vreme, eru de uceeuI prere.
- Cum po(I s uI cruzImeu s sIIuIeLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... I ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI nLors u necuz, n proIII, pe ceI doI "u".
(I spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe s-I IIe ngduIL
s-I cuuLe IerIcIreu.
$I Lo(I ceIIuI(I, LInerI suu muI bLruIorI, Isund cu dIscu(Iu
s IIe dus cum se cuvIne de cLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeuI prere.
A II vruL LoLuI s spun I eu dou vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscu(II m Iceu s surud nervos, ccI se
suprupuneu ceIor nvenInuLe dIn mIne, cu n revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde rouI cude uILurI de conLuruI negru. Dur
IIIndc vorbeum nceL, nu erum uuzIL, I cum ncepeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIc mI-o Iuu cu IoLrure I
pusIune nuInLe.
Ar II drepL s urL c nu numuI n suIoune, n Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu uu. n IILeruLur, de pIId, I n LeuLru
eru uceIuI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
uu-zIse buIevurdIere, muIL Iu mod pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", I n prIvIn(u usLu eruu noI
I revoIu(Ionure, Iu( de pIeseIe cure procIumuu n vremurI
prIuILe: UcIde-o!... ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunr Iruncez, uIe cruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pruI despIeLIL I umerII goI, nLr-un decor de
Iux I muzIc, I cuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLIm. emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
nduIouLe pun Iu mIsLuIre de nen(eIegereu brbu(IIor
bruLuII dIn pIes, IncupubIII s sImL Irumuse(eu subIIm u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seum prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
s deu "IIuzIu vIe(II" (presruL dour cu vorbe de spIrIL IcI I
coIo), se obIIguse s deu decI ImugIneu exucL u pubIIcuIuI
I u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI su, mprumuLu
dIn scen Iruze I IormuIe guLu I usLIeI, n buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIIL(IIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevruL
nIveIure nLre uuLorI I specLuLorI:
- Nu LIu, domnuIe - IIIozoI cu resemnure cpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuL, Iu mus - mIe mI se
pure c nevusLu nu LrebuIe s-I Iuc de cup... muI e I
obruzuI omuIuI n joc. $I ddu ordonun(eI erveLuI
mpLurIL cu grIj I cIIbzuIuI. Surud cIdu( cpILunuIuI, I
penLru c ure drepLuLe, I penLru c um nevoIe de
bunvoIn(u IuI. Pundesc cu suIIeL de sIug momenLuI s-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cpILun - ccI cpILunuI IoroIu eru cevu muI
nou n grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmI(I dum-
neuLu, Le rog spune, udmI(I dumneuLu s ucIzI o IemeIe
cure-(I decIur c nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu LIu cum vIne, dur eu u ucIILu pe ceI cure I-u
omoruL nevusLu dIn prIcIn c eu I-u prsIL brbuLuI I
copIII.
Am surus dIn nou mIeros I uprobuLor. $LIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe ncercrI cure uduImecuu
bunvoIn(u comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
M oIerIsem n ujun s execuL cu pIuLonuI o spLur pe
cure uI(II nu o IzbuLIser, I uceusL oIerL u meu I dezgusL-
use. n(eIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? n mIne eru o IoIuI de erpI, cure ujungeu deusupru
numuI nLr-un surus, nserIuL vIe(II mIIILreLI.
Am crezuL ucum c e momenLuI propIce I - n oupL
buIbuIL, jucundu-m cu IurcuII(u I cu(ILuI, s nu Lrdez
emo(Iu de mourLe cure m guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cpILun... LI(I... v rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe s IIu muIne seur ucoIo. $LI(I, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIb, pe cure Ie urunc, prIn cumer,
copIII, jucundu-se.
S-u nLors spre mIne cu un uer de negusLoreus ucr I
pIIcLIsIL:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - (I-
um spus c nu se pouLe, nu o duL, de zece orI. Nu se pouLe,
I nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId I um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purc scuze c ngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o ur umur I seuc
mpoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubII, prIpIL, cu o ncIzIre I o IrILu(Ie u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu uLepLum decuL s Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILur de Iruz suu un gesL, cu s InLervIn cu o
uruncLur de grenud. ToLdeuunu, InsuccesuI m Iuce n
sLure s comIL, dup eI, o serIe InLermInubII de greeII, cu
un jucLor Iu ruIeL, cure, ncercund s se reIuc, mIzeuz
mereu n conLruLImp: de dou-LreI orI pe rund rou I Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, I
uu Iu nesIurIL, cu ndurjIre. SunL n sLure s Iuc Iu(, cu un
sunge rece neobInuIL, cIIur nLumpIrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu ns mIcI IncIdenLe n udevruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu s-mI duu seumu c sunL
uproupe n pruguI uneI nenorocIrI, ccI n usemeneu
mprejurrI consIIIIIe de rzboI sunL, cu I reguIumenLeIe,
necru(Loure I duu pedepse ubsoIuL dIspropor(IonuLe -
douzecI de unI de munc sIInIc penLru o puIm duL su-
perIoruIuI, de pIId - dur n uceIuI LImp m sIm(eum evud-
uL dIn mIne nsumI, czuL cu pe un povurnI prpsLIos.
- CorubuIe, uscuIL-m ce-(I spun... AsLu-I prereu meu
ceI pu(In. Cum? udmI(I dumneuLu cu s... c uu vIne, nu-I
uu? - I ucI nLourse cupuI cu s gseusc mcur o uprobure
InI(IuI, dur nu mI-u nLuInIL decuL prIvIreu LIous - n
sIurIL, nu-I uu? cu s-I Iuse cusu I copIII, s-(I spun
"uIIvour, sLImubIIe" I Lu s nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu s
IucI I pe deIIcuLu! "Noroc I s IIe de-u bun, cucoun."
- DomnuIe cpILun - ccI Corubu nu numuI c eru cu
muIL muI nou, dur I eru ucum I subuILern - eu v nLreb
nc o duL: AdmILe(I dumneuvousLr drugosLe cu sIIu?
Duc o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... s ne despr(Im"...
Po(I dumneuLu s spuI: "nu... eLI condumnuL pe LouL
vIu(u, n-uI drepL s dIvor(ezI..." Du?
- EI bIne, duc e vorbu de o despr(Ire n reguI, uLuncI e
uILcevu, IIreLe. Eu nu vorbesc de dIvor(... eu zIc de IemeIu
cure-I nuI brbuLuI.
Am InLervenIL nervos I uproupe uIeruL... ALuL de vIu I
cu mImIc, ncuL Lo(I s-uu nLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
$I um reIuuL muI sczuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund Lo(I m prIveuu uImI(I.
- DIscu(Iu dumneuvousLr e copIIrous I prImur. Nu
cunouLe(I nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. oIosI(I un mu-
LerIuI nedIIeren(IuL.
Duc u II spus usLu cu opInIe obIecLIv, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru n LonuI meu, n osLenLu(Iu neoIo-
gIsmeIor, o nuun( de jIgnIre I dIspre(, ncuL Lo(I m-uu
prIvIL mIru(I, nedeprInI cu uLILudInI uLuL de pu(In
mIIILreLI, Iur cpILunuI Corubu, nLruLuL, dur
sLpunIndu-se, s-u nLors spre mIne cu un IeI de mIc
soIemnILuLe ucr de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, duc o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, s vreI?" HI?
- Duc e vorbu de o sImpI mpreunure, du... ure drepL s
zIc: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ur duc nu LI(I
ce e, puLe(I, cu no(IunIIe dumneuvousLr cumpruLe I
vunduLe cu LopLunuI: "uu um uuzIL... uu vund" s
dezbuLe(I LouL vIu(u, c LoL nu ujunge(I Iu nImIc. $I
prIvIndu-I dIspre(uILor: DIscuLu(I muI bIne ceeu ce v
prIcepe(I.
Au LresrIL Lo(I I upoI uu rmus ncremenI(I de
nedumerIre, cu I cund dIn Luvun s-ur II desprIns, I ur II
czuL n mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII I puIure, o cobru
ncoIcIL I mpIuL. zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgur, Ir LemeI, nLre oumenII uceLIu cure vorbeuu
obInuIL dup mus, dur musLeuIu oLrvILoure dIn mIne
LrebuIu s rzbeusc. M-um scuIuL brusc I um IeIL b(os
cu dInLr-o pIIn edIn(, mereu n uImIreu LuLuror.
M-u ujuns n prug, cu un cu(IL n InIm, uIerLoure I
grouznIc, voceu cpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
$I n uceeuI cIIp um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cdereu unuI scuun I um n(eIes c, LurbuL, cpILunuI Cor-
ubu srIse n mIjIocuI odII.
Am ncremenIL o cIIp cu spuLeIe Iu eI I um gundIL: sunL
pIerduL... IInILIL I sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu c ure cuncer. $LIum c muI IovIse un oII(er.
M-um nLors dInLr-o duL cu LoL corpuI I um IcuL un
pus nspre mIjIocuI odII. CpILunuI Corubu, cure, nIIpL n
pIcIoure I muIL muI voInIc decuL mIne, m uLepLu, u
nIemnIL cu munu rIdIcuL cund u vzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu s Ioveusc. M sIm(eum uIb, cu LoL suIIeLuI n
uLepLure I IInILIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor n
nLreugu ncpere, cure u IcuL s nu muI respIre nImenI.
CpILunuI mI-u nLuInIL prIvIreu I u rmus cu o IInIe. Cred
c mI-u vzuL n ocII prIveIILI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au n(eIes Lo(I c sunL IoLruL s rspund I upoI s m
omor. NIcIoduL n-um IosL IovIL cu brbuL I cred c n-u
puLeu nduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de dou orI
pouLe, n vIu(u meu, pun n ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
s IIu sIuIuL de un buIdog, cure se npusLIse usupru meu,
dur I-um nLuInIL nLr-o IuIgerure prIvIreu, I u ncremenIL
pe Ioc, cu I mIne, uIb uLuncI, cu I uzI, probubII. NIcIoduL
sImL c n-u puLeu Iuce usLu cu voIn(, cu un exercI(Iu. Cred
muI curund c uceusL prIvIre e cu o punLe suprem de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IeIL puIId mereu, n Lcereu obosIL I nLIns.
n sII(u mIc, uproupe s m Iovesc de ordonun(eIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLr
d LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure uLepLu s LermInm musu.
- us-m n puce, I um IeIL n IumInIuI de Iurb I
Iun. E n mIne ucum o dezndejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI c LrebuIe s m duc ucus mI ngrou
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu s uIerg, s umbIu pe poLecI. Nu
LIu ce s Iuc I m IspILeLe, cu o oupL seuc, gunduI s
pIec LoLuI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un ndemn de pruden( mI spune ns c u
zdrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greeuI de ImpuIsIv.
OrIun m ujunge dIn urm, ngrIjoruL, I m nLreub de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuIL, ce e cu LIne?
mI Iu bru(uI, dur cuuL s ocoIesc rspunsuI.
- NImIc.
- AscuIL, m, ce u IosL IeIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIreLe, cund, ubIu re(Inundu-m, con-
LInuu I ucum o IIerbere, nejusLIIIcuL de LemperuLuru Ioc-
uIuI I u momenLuIuI I decI reLorIc penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunouLe n nLumpIure.
- M-u scos dIn srILe uLuLu srcIe de spIrIL nLr-o
dIscu(Ie. Cu no(IunI prImure, grosoIune, cu n(eIesurI
nedIIeren(IuLe. Ce LIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cr(I I IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuI I cure (In Ioc de cugeLure.
- Dur... I rmune n goI, ccI sImLe, ucum ubIu, c
ImurIrIIe sunL dIn uIL "cIus" decuL I se pruse IzbucnIreu
InsoIenL de udIneuurI.
$I LoLuI eI nu bnuIeLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoper suIIeLuI, cu s LIe ce rnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusL IzbucnIre u meu e un
IsLovILor I umur "pro domo". Nu-I Ius s m nLrerup
mcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguI cusnIc? A se Lerge pe
pIcIoure Iu u... u nu-I neIu brbuLuI... uu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIIL(II? Dur InIInIL muI superIIcIuI
nc e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despr(I uu de
uor doI umun(I? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
run I se IIpeLe de eu de nu-I po(I desIuce decuL cu
suIerIn(e de nenduruL... dur dou suIIeLe cure s-uu
mpIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuIL? Duc udmI(I c o
csnIcIe e o usocIu(Ie penLru bunuI LruI n vIu(, e ruInos,
IIreLe, s proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuL. Dur cum s
prImeLI IormuIu de meLuIIzIc vuIgur c IubIreu
suIIeLeusc e o conjugure de enLIL(I ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regsesc n uceeuI Iorm I cunLILuLe cu nuInLe
de conLopIre: doI IILrI de up I sure, puI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru I jumLuLe de up I o jumLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur I Iur uI doI IILrI de up I sure? A crede c IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsL nseumn,
IIreLe, u dIscuLu cu LouL Iumeu, prosLeLe... O IemeIe I d
suIIeLuI I pe urm I-I reIu InLucL. $I de ce nu? Are drepL s
Iu nupoI exucL cuL u duL.
r s vreuu, nIIerbunLuL nc de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem n suIIeL, sLrung IurIos bru(uI IuI
OrIun, cure Iu ncepuL u ncercuL nedumerIL s m
nLrerup I cure ucum, n(eIegund, cu Iu IumInu uneI Lor(e,
c e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe ndeIung
vreme, Luce, uscuILundu-m, pe poLecu IumInuL de Iun,
sub ceruI nuIL, ucI, nLre cuImI de mun(I.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp I LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obInuIeLI greu, Iu
ncepuL, s-(I pIuc IemeIu Ir cure muI LurzIu nu muI po(I
LrI. ubeLI nLuI dIn mII, dIn nduLorIre, dIn duIoIe,
IubeLI penLru c LII c usLu o Iuce IerIcIL, (I repe(I c nu e
IoIuI s-o jIgneLI, s neII uLuLu ncredere. Pe urm Le
obInuIeLI cu surusuI I voceu eI, uu cum Le obInuIeLI cu
un peIsuj. $I LrepLuL (I LrebuIeLe prezen(u eI zIInIc.
nbuI n LIne mugurII orIcror uILor prIeLenII I IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor (I Ie IucI n Iunc(Ie de nevoIIe I
preIerIn(eIe eI. VreI succese cu s uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruL c uu o LendIn( de sLubIIIzure sLrIIe suIIeLeLI repeL-
uLe I c, men(InuLe cu voIn(, duc Iu o udevruL nevroz.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu ncepuL, puLo-
IogIc pe urm.
(I consLruIeLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, (I IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor pun Iu mourLe sunL IcuLe
penLru doI InI. A pIecuL de ucus, I eLI neconLenIL
ngrIjoruL s nu I se nLumpIe cevu... Te sLrpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu I eLI nebun de IerIcIre cund,
dup greuL(I muLerIuIe I umIIIn(e uneorI, uI IzbuLIL s-I
IucI o surprIz cure s-o uImeusc de pIcere. EI bIne, nLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu I-(I spune c LouLe usLeu LrebuIe s
nceLeze pun muIne Iu oru 11,, cund pIeuc Iu gur.
SIyIock n-u uvuL curujuI s LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, ccI LIu c usLu nu
se pouLe. ToLuI, IemeIu crede c dIn uceusL sImbIoz
senLImenLuI, cure e IubIreu, pouLe s-I Iu nupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Ir s Iuc ru resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI s despurL corpurIIe ceIor nscu(I
unI(I, ccI Ie-ur ucIde pe umundou. Cund e cu udevruL
vorbu de o IubIre mure, duc unuI dInLre umun(I nceurc
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIuI. CeIIuIL, brbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur nLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI uu e
I Irumos. TrebuIe s se LIe c I IubIreu ure rIscurIIe eI. C
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIu( I de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIun nu vede c-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI n
nLunerIc, dur Ir ndoIuI sImLe usLu dIn dezndejdeu
nmuIuL u vocII meIe. Tuce, uILurI de mIne, ndeIung, dIn
deIIcuLe(e... AbIu LurzIu m nLreub cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rspund nImIc, ccI u IzbucnI n IoIoLe nervouse.
MucIII Ie(eI mI sunL conLrucLu(I.
M duce upoI pun ucus. n prug, nu m muI poL
sLpunI.
- Duc muIne seur nu-mI d drumuI penLru dou zIIe,
dezerLez.
PIeuc Ir s spuIe o vorb, dur gIIcesc n sLrungereu de
mun o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuL purc.
1.. iugonulele onoi testument
n prImvuru unuIuI 1q16, cu subIocoLenenL prouspL,
nLuIu duL concenLruL, Iuusem purLe, cu un regImenL de In-
IunLerIe dIn cupILuI, Iu IorLIIIcureu vII PruIoveI, nLre
BuLenI I PredeuI. NILe n(uIe(e cu penLru scurgere de
up, ucoperILe IcI I coIo cu rumurI I IrunzI, nLrILe cu
pmunL cu de un IuL de mun, eruu boLezuLe de noI Lrunee
I upruu un IronL de vreo zece kIIomeLrI.
n Iu(u Ior, cuLevu drepLungIIurI de re(eIe I "gropI de
Iup" eruu menILe s sporeusc IorLIIIcu(IIIe nousLre. TouLe
cupeLeIe ucesLeu de Lrunee, rIsIpILe IcI-coIo, supruvegIInd
oseuuu (?) de pe boLurI de deuI, nu Iceuu, puse cup Iu
cup, un kIIomeLru. Zece porcI (IgneLI, cu boLurI puLer-
nIce, ur II rumuL, nLr-o jumLuLe de zI, LouLe nLrILurIIe de
pe vuIeu PruIoveI, cu re(eIe de surm I cu "gropI de Iup"
cu LoL. (GropIIe usLeu de Iup eruu nILe gropI cuL ceIe pe
cure Ie Iuc, jucundu-se, copIII n nIsIp, Iur n Iund uveuu
bLuL cuLe un mIc (ru, uscu(IL upoI cu o (eup n sus.)
Dup socoLeIIIe MureIuI sLuL-mujor romun dIn 1q16 - udIc
dIn LImpuI bLIIeI de Iu Verdun - dumunuI cure veneu Iu
uLuc uveu s cuIce, dIn nebgure de seum, n ucesLe gropI
I s se mpung n (epI, IIe n LuIp, IIe n spuLe. Despre
"vuIeu IorLIIIcuL" u PruIoveI vorbeu cu respecL LouL (uru:
PurIumenLuI, purLIdeIe poIILIce I presu. Cu s nu pouL II
vzuLe dIn Lren ucesLe reuIIzrI mIsLerIouse, vugouneIe nu
cIrcuIuu decuL cu perdeIeIe Lruse, suu, duc nu eruu per-
deIe, cu geumurIIe munjILe cu vopseu uIb, Iur de Iu SInuIu,
pe IIecure cuIour, eruu sunLIneIe cu buIoneLu Iu urm. u 1o
muI, n uceIuI un, erum muLuL n regImenLuI XX, cure, de
un un I muI bIne, se gseu pe IronLIer, deusupru
DumbovIcIoureI n mun(I, LoL penLru ucoperIre I
IorLIIIcu(II. AcI, uceeuI gIum: cuLevu suLe de meLrI de
Lrunee-jucrII eruu menILe s IIusLreze prIncIpIIIe LucLIce
uIe urmuLeI romune de nenvIns. ronLuI de ucoperIre uI
buLuIIonuIuI nosLru se nLIndeu pe vreo zece-cIncIsprezece
kIIomeLrI de IronLIer, cLre vumu GIuvuIu n dreupLu, Iur
spre sLungu pun Iu domuI uIb, de pIuLr, uI cuImII PIuLru
CruIuIuI. NoI "IorLIIIcusem" ns, cu LreI suLe de meLrI de
Lrunee, cu muI sus, dur Ir gropI de Iup, numuI bLLuru
de Iurb verde dInLre csu(u cure ne sIujeu de popoL I
csu(u unde IocuIu comundunLuI de buLuIIon. IreLe c
duc vreun neIerIcIL s-ur II rLcIL pe ucI "s vud"
nLrILurIIe nousLre, ur II IosL uresLuL I probubII execuLuL cu
un spIon.
n reuIILuLe, vremeu se Lreceu cu InsLruc(Ie nLr-o poIun
muI mrIour, cu usuILurI eroIce, cure nu eruu depurLe de
jocurIIe de copII dIn muIuIuuu OboruIuI, cund ne
mpr(eum n romunI I LurcI, I nvIeum urIund unII nLr-
uI(II. $LIu bIne c n ucesL LImp se ddeuu usIgurrI n Pur-
IumenLuI (rII c "sunLem bIne pregLI(I", c n doI unI de
neuLruIILuLe "urmumenLuI u IosL pus Iu puncL", Iur unumILe
persoune I Iuuu rspundereu uIIrmrII c sunLem guLu
"pun Iu uILImuI nusLure, pun Iu uILImuI curLu", Iur cu
LIIn(u IupLeI pun Iu cucerIreu orIcreI pozI(II, IIe eu
socoLIL cu InexpugnubII.
PenLru ceIIuI(I, pouLe c uceusLu vIIegIuLur mIIILur n-ur
II IosL preu muIL dezugreubII. CumuruzII eruu oumenI
cumsecude, cure I credeuu Iu necuz. PrunzurIIe I cIneIe
IuuLe IuoIuIL, n odI(u scund u popoLeI, Lreceuu poLoIIL,
nLre muncrurI de bIrL mIc, LrgnuLe convorbIrI despre
umrcIunIIe concenLrrII preu ndeIunguLe, despre InLrI-
gIIe de Iu comundu regImenLuIuI, despre ceIe muI bune
sIuLurI penLru pregLIreu murLurIIor I u boruIuI, menILe
s IIe LrImIse prIn scrIsorI ucus, I, n zIIe muI de seum,
despre purLIdeIe poIILIce uIe (rII, cund ceI cure cILeuu guz-
eLu n IIecure zI uveuu prIIej s sLrIuceusc prIn
comunIcrI InedILe.
PenLru mIne ns uceusL concenLrure eru o Iung
dezndejde. De muILe orI seuru, Iu popoL, eru desLuI un
sIngur cuvunL cu s Lrezeusc rscoIIrI I s nLruLe durerI
umor(ILe. E ngrozILoure uneorI uceusL puLere u uneI sIn-
gure propozI(IunI, n LImpuI uneI convorbIrI normuIe, cu s
porneusc dInLr-o duL mcInureu suIIeLeusc, uu cum dIn
zecIIe de combInu(II cu upLe IILere uIe unuI IucL secreL,
unu sIngur descIIde spre InLerIor. n usemeneu
mprejurrI, nop(IIe mI Ie peLreceum n IungI InsomnII, us-
cuLe I mIsLuILoure.
u drepL vorbInd ns, n usL-seur nu uLuL dIscu(Iu,
cure nu muI eru o sImpI uIuzIe, m-u uruncuL n IuIuI
ucesLu de rscoIIre, bu eru cIIur preu dIrecL cu s muI IIe
uLuL de oLrvILoure, cuL ncercureu neIzbuLIL, pe Iung
comundunLuI buLuIIonuIuI, de u ob(Ine o permIsIe Iu
CumpuIung.
"PopoLu" unde sunLem ucum e nLr-o oduIe mIc,
sLeusc, muI sus decuL LouLe suLeIe romuneLI dIn munLe.
E ubIu muI mure cu o coIIb, vruIL n uIb, cu dou puLurI
ngusLe Iu pereLe, ucoperILe cu veIIn(e vecII, I cure ucum
ne sIujesc I drepL scuune de mus. O Iump de "guz" d o
IumIn gIbuIe, uproupe Iu IeI de IeInuL cu u vInuIuI, dIn
puIureIe murI de up, de dInuInLe. Musu e, IIreLe, de brud,
cu Iu curcIumIIe de drum mure I ucoperIL cu punz
(rneusc. Cum IIecure oII(er ure LucumuI IuI de ucus,
uIes cu dInudIns de prousL cuIILuLe, "c se pIerde", uvem
dInuInLe o mperecIere de IurIurII, cu(ILe I puIure,
udunuLe purc de prIn buIcI. To(I ceI puIsprezece oII(erI uI
buLuIIonuIuI de ucoperIre sunLem ngrmdI(I uIcI I, n
uLepLureu cuIeIeIor, se conLInu, Ir cu nImenI s se
sIncIIseusc de IumrIu n cure ne gsIm, dIscu(Iu ncepuL
o duL cu musu I IscuL de o guzeL udus de Iu uprovIzIon-
ure.
nLumpIureu e nLre ceIe obInuILe, Iur dIscu(Iu e Iu IeI cu
LouLe dIscu(IIIe IILerure, IIIozoIIce, urLIsLIce, poIILIce, mIIIL-
ure, reIIgIouse uIe oumenIIor cure, n suIoune, n resLuur-
unLe, n Lren, n suIu de uLepLure u denLIsLuIuI, "I spun
prereu Ior" cu convIngereu nendupIecuL I muLemuLIc
cu cure IurveIe I (es n jur gogoI.
Un proces dezbLuL Iu CurLeu-cu-juru(I dIn BucureLI u
sIurIL prInLr-o ucIILure, pLImu comenLuL. Un brbuL dIn
uu-zIsu socIeLuLe bun I-u ucIs nevusLu necredIncIous I
u IosL ubsoIvIL de vIn de cLre judecLorII IuI.
CpILunuI DImIu, comundunLuI buLuIIonuIuI, un soI de
IIcu urdeIeun, Ir s IIe dIn ArdeuI, voInIc, cu musLu(u
bIuIe, reguIuL cu InsIgnu de pe upcu cIeIerIsL, cevu muI
mure ns, uprobu Ir codIre IoLrureu juru(IIor...
- DomnuIe, nevusLu LrebuIe s IIe nevusL I cusu, cus.
Duc-I urde de uILeIe, s nu se mrILe. AI copII, uI necuzurI,
munceLI cu un cuIne I eu s-I Iuc de cup?... EI, usLu nu...
Duc erum juruL, I eu I ucIILum.
CpILunuI DImIu e un conIormIsL. nLurzIuL muIL n grud,
om cu rosLurI gospodreLI, nu I-ur permILe s pourLe Iu
vursLu IuI cIIpIu Irun(uzesc, mouIe, LurLIL, uu cum pourL
cpILunII LInerI, cI u rmus Iu modeIuI "RegeIe CuroI ",
nuIL, rIgId cu de curLon (c uu I eru), LeIL Iu spuLe numuI.
MuI surprInzLor preu c opInIu conLrur eru sus(InuL
de cpILunuI Corubu, Lunr I crunL oII(er, cu couI
germun, jusLI(Iur nendupIecubII, "spuImu regImenLuIuI".
Acum eru de nerecunoscuL. PsLru usprImeu IruzeI scurLe,
dur senLImenLeIe ucesLeu de uprLor uI drugosLeI nu I Ie
bnuIse nImenI, nIcIoduL.
- Cu ce drepL s ucIzI o IemeIe cure nu Le muI IubeLe? N-
uI decuL s Le despur(I. DrugosLeu-I Irumous LocmuI pen-
Lru c nu pouLe cunouLe nIcI o sIInIcIe. E preIerIn(
sIncer. Nu po(I s-mI ImpuI s Le Iubesc cu sIIu.
CpILunuI IoroIu, pu(InLeI, deIIcuL I cu Iu(u bIond-
Lers, mbLrunIL nuInLe de vreme, eru de uceeuI prere.
- Cum po(I s uI cruzImeu s sIIuIeLI suIIeLuI uneI IemeI?
DrepLuI Iu drugosLe e sIunL, domnuIe... Du, du... I ucI Iun-
geu muIL, cu cupuI nLors u necuz, n proIII, pe ceI doI "u".
(I spun eu... orIcund... uneI IemeI LrebuIe s-I IIe ngduIL
s-I cuuLe IerIcIreu.
$I Lo(I ceIIuI(I, LInerI suu muI bLruIorI, Isund cu dIscu(Iu
s IIe dus cum se cuvIne de cLre superIorI, eruu, deuILIeI,
de uceeuI prere.
A II vruL LoLuI s spun I eu dou vorbe. SImpIIsmuI
convIns uI ucesLeI dIscu(II m Iceu s surud nervos, ccI se
suprupuneu ceIor nvenInuLe dIn mIne, cu n revIsLeIe IIus-
LruLe prosL, unde rouI cude uILurI de conLuruI negru. Dur
IIIndc vorbeum nceL, nu erum uuzIL, I cum ncepeum
Iruzu, cuLe o voce muI puLernIc mI-o Iuu cu IoLrure I
pusIune nuInLe.
Ar II drepL s urL c nu numuI n suIoune, n Lren, Iu res-
LuurunL se dIscuLu uu. n IILeruLur, de pIId, I n LeuLru
eru uceIuI Iucru. Nu numuI romuneIe, dur LouLe pIeseIe
uu-zIse buIevurdIere, muIL Iu mod pe uLuncI, nu pro-
cIumuu decuL "drepLuI Iu IubIre", I n prIvIn(u usLu eruu noI
I revoIu(Ionure, Iu( de pIeseIe cure procIumuu n vremurI
prIuILe: UcIde-o!... ndeosebI eru jucuL pe LouLe sceneIe
dIn Iume un Lunr Iruncez, uIe cruI eroIne "poeLIce",
eIocvenLe, cu pruI despIeLIL I umerII goI, nLr-un decor de
Iux I muzIc, I cuLuu "IerIcIreu" Lrecund pesLe orIce,
LuruLe de puLIm. emeIIe dIn LouLe cupILuIeIe pIungeuu,
nduIouLe pun Iu mIsLuIre de nen(eIegereu brbu(IIor
bruLuII dIn pIes, IncupubIII s sImL Irumuse(eu subIIm u
IubIrII.
Cum LeuLruI, muI cu seum prIn dIuIoguI IuI, cure LrebuIu
s deu "IIuzIu vIe(II" (presruL dour cu vorbe de spIrIL IcI I
coIo), se obIIguse s deu decI ImugIneu exucL u pubIIcuIuI
I u convorbIrIIor IuI, pubIIcuI, Iu runduI su, mprumuLu
dIn scen Iruze I IormuIe guLu I usLIeI, n buzu unuI prIn-
cIpIu pe cure, prIn unuIogIe, I-um puLeu numI uI
menLuIIL(IIor comunIcunLe, se sLubIIIse o udevruL
nIveIure nLre uuLorI I specLuLorI:
- Nu LIu, domnuIe - IIIozoI cu resemnure cpILunuI DI-
mIu, sLund mure, dur cumInLe cu o IuL, Iu mus - mIe mI se
pure c nevusLu nu LrebuIe s-I Iuc de cup... muI e I
obruzuI omuIuI n joc. $I ddu ordonun(eI erveLuI
mpLurIL cu grIj I cIIbzuIuI. Surud cIdu( cpILunuIuI, I
penLru c ure drepLuLe, I penLru c um nevoIe de
bunvoIn(u IuI. Pundesc cu suIIeL de sIug momenLuI s-I
cer o Iuvoure.
- DomnuIe cpILun - ccI cpILunuI IoroIu eru cevu muI
nou n grud decuL comundunLuI de buLuIIon - udmI(I dum-
neuLu, Le rog spune, udmI(I dumneuLu s ucIzI o IemeIe
cure-(I decIur c nu Le pouLe IubI? EI, cum vIne usLu?
- Nu LIu cum vIne, dur eu u ucIILu pe ceI cure I-u
omoruL nevusLu dIn prIcIn c eu I-u prsIL brbuLuI I
copIII.
Am surus dIn nou mIeros I uprobuLor. $LIu cuL pIIcLIseuu
pe cumuruzII meI ucesLe ncercrI cure uduImecuu
bunvoIn(u comundunLuIuI, dur eru pesLe puLerIIe meIe.
M oIerIsem n ujun s execuL cu pIuLonuI o spLur pe
cure uI(II nu o IzbuLIser, I uceusL oIerL u meu I dezgusL-
use. n(eIegeum IImpede, cu prIn sLIcIu usLu, dur ce puLeum
Iuce? n mIne eru o IoIuI de erpI, cure ujungeu deusupru
numuI nLr-un surus, nserIuL vIe(II mIIILreLI.
Am crezuL ucum c e momenLuI propIce I - n oupL
buIbuIL, jucundu-m cu IurcuII(u I cu(ILuI, s nu Lrdez
emo(Iu de mourLe cure m guLuIu - I-um repeLuL cerereu dIn
ujun.
- DomnuIe cpILun... LI(I... v rugusem... um Iu
CumpuIung... TrebuIe s IIu muIne seur ucoIo. $LI(I, uzI
um urunjuL cu servIcIuI...
mI pIuLeuu vorbeIe nesIgure, dezurLIcuIuLe, cu uero-
pIuneIe de IurLIe uIb, pe cure Ie urunc, prIn cumer,
copIII, jucundu-se.
S-u nLors spre mIne cu un uer de negusLoreus ucr I
pIIcLIsIL:
- DomnuIe subIocoLenenL - cu un "domnuIe" LrunLIL - (I-
um spus c nu se pouLe, nu o duL, de zece orI. Nu se pouLe,
I nu se pouLe... AIcI nu sunL nIcI eu de cupuI meu.
Am devenIL IIvId I um surus cu un cuIne IovIL, cerund
purc scuze c ngIIL punerI Iu puncL uLuL de gruve.
Dur pesLe cuLevu cIIpe m-u cuprIns o ur umur I seuc
mpoLrIvu LuLuror. ProsLIu pe cure o vedeum mI-u devenIL
InsuporLubII, prIpIL, cu o ncIzIre I o IrILu(Ie u pIeIII pe
LoL corpuI. Nu uLepLum decuL s Izbucnesc... Pundeum un
prIIej, o coLILur de Iruz suu un gesL, cu s InLervIn cu o
uruncLur de grenud. ToLdeuunu, InsuccesuI m Iuce n
sLure s comIL, dup eI, o serIe InLermInubII de greeII, cu
un jucLor Iu ruIeL, cure, ncercund s se reIuc, mIzeuz
mereu n conLruLImp: de dou-LreI orI pe rund rou I Lrece
upoI pe negru, LocmuI cund ucesLu nu muI Iese, revIne, I
uu Iu nesIurIL, cu ndurjIre. SunL n sLure s Iuc Iu(, cu un
sunge rece neobInuIL, cIIur nLumpIrIIor exLruordInure,
poL LrunsIormu ns mIcI IncIdenLe n udevruLe cuLusLroIe,
dIn cuuzu unuI sIngur momenL conLrudIcLorIu.
Erum ucum desLuI de IucId cu s-mI duu seumu c sunL
uproupe n pruguI uneI nenorocIrI, ccI n usemeneu
mprejurrI consIIIIIe de rzboI sunL, cu I reguIumenLeIe,
necru(Loure I duu pedepse ubsoIuL dIspropor(IonuLe -
douzecI de unI de munc sIInIc penLru o puIm duL su-
perIoruIuI, de pIId - dur n uceIuI LImp m sIm(eum evud-
uL dIn mIne nsumI, czuL cu pe un povurnI prpsLIos.
- CorubuIe, uscuIL-m ce-(I spun... AsLu-I prereu meu
ceI pu(In. Cum? udmI(I dumneuLu cu s... c uu vIne, nu-I
uu? - I ucI nLourse cupuI cu s gseusc mcur o uprobure
InI(IuI, dur nu mI-u nLuInIL decuL prIvIreu LIous - n
sIurIL, nu-I uu? cu s-I Iuse cusu I copIII, s-(I spun
"uIIvour, sLImubIIe" I Lu s nu-I rupI pIcIoureIe?... Bu s
IucI I pe deIIcuLu! "Noroc I s IIe de-u bun, cucoun."
- DomnuIe cpILun - ccI Corubu nu numuI c eru cu
muIL muI nou, dur I eru ucum I subuILern - eu v nLreb
nc o duL: AdmILe(I dumneuvousLr drugosLe cu sIIu?
Duc o IemeIe zIce "nu-mI muI pIucI... s ne despr(Im"...
Po(I dumneuLu s spuI: "nu... eLI condumnuL pe LouL
vIu(u, n-uI drepL s dIvor(ezI..." Du?
- EI bIne, duc e vorbu de o despr(Ire n reguI, uLuncI e
uILcevu, IIreLe. Eu nu vorbesc de dIvor(... eu zIc de IemeIu
cure-I nuI brbuLuI.
Am InLervenIL nervos I uproupe uIeruL... ALuL de vIu I
cu mImIc, ncuL Lo(I s-uu nLors spre mIne.
- Nu, nIcI uLuncI.
$I um reIuuL muI sczuL, demuscundu-mI premedILureu,
ucum cund Lo(I m prIveuu uImI(I.
- DIscu(Iu dumneuvousLr e copIIrous I prImur. Nu
cunouLe(I nImIc dIn psIIoIogIu drugosLeI. oIosI(I un mu-
LerIuI nedIIeren(IuL.
Duc u II spus usLu cu opInIe obIecLIv, oumenII ur II uc-
cepLuL-o, pouLe, dur eru n LonuI meu, n osLenLu(Iu neoIo-
gIsmeIor, o nuun( de jIgnIre I dIspre(, ncuL Lo(I m-uu
prIvIL mIru(I, nedeprInI cu uLILudInI uLuL de pu(In
mIIILreLI, Iur cpILunuI Corubu, nLruLuL, dur
sLpunIndu-se, s-u nLors spre mIne cu un IeI de mIc
soIemnILuLe ucr de mugIsLruL.
- Cum, domnuIe, duc o IemeIe zIce: "nu muI vreuu",
dumneuLu zIcI: "bu du, s vreI?" HI?
- Duc e vorbu de o sImpI mpreunure, du... ure drepL s
zIc: nu muI vreuu... Dur IubIreu e uILcevu. ur duc nu LI(I
ce e, puLe(I, cu no(IunIIe dumneuvousLr cumpruLe I
vunduLe cu LopLunuI: "uu um uuzIL... uu vund" s
dezbuLe(I LouL vIu(u, c LoL nu ujunge(I Iu nImIc. $I
prIvIndu-I dIspre(uILor: DIscuLu(I muI bIne ceeu ce v
prIcepe(I.
Au LresrIL Lo(I I upoI uu rmus ncremenI(I de
nedumerIre, cu I cund dIn Luvun s-ur II desprIns, I ur II
czuL n mIjIocuI meseI, pesLe IurIurII I puIure, o cobru
ncoIcIL I mpIuL. zbucnIreu meu eru neIuIocuI eI,
vuIgur, Ir LemeI, nLre oumenII uceLIu cure vorbeuu
obInuIL dup mus, dur musLeuIu oLrvILoure dIn mIne
LrebuIu s rzbeusc. M-um scuIuL brusc I um IeIL b(os
cu dInLr-o pIIn edIn(, mereu n uImIreu LuLuror.
M-u ujuns n prug, cu un cu(IL n InIm, uIerLoure I
grouznIc, voceu cpILunuIuI Corubu:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu...
$I n uceeuI cIIp um uuzIL un rosLogoIIL de LucumurI,
cdereu unuI scuun I um n(eIes c, LurbuL, cpILunuI Cor-
ubu srIse n mIjIocuI odII.
Am ncremenIL o cIIp cu spuLeIe Iu eI I um gundIL: sunL
pIerduL... IInILIL I sImpIu, cum pouLe II un medIc cure ur
consLuLu c ure cuncer. $LIum c muI IovIse un oII(er.
M-um nLors dInLr-o duL cu LoL corpuI I um IcuL un
pus nspre mIjIocuI odII. CpILunuI Corubu, cure, nIIpL n
pIcIoure I muIL muI voInIc decuL mIne, m uLepLu, u
nIemnIL cu munu rIdIcuL cund u vzuL pumnuI meu
crIspuL, guLu s Ioveusc. M sIm(eum uIb, cu LoL suIIeLuI n
uLepLure I IInILIL cu un cuduvru. Eru, deuILIeI, un IIor n
nLreugu ncpere, cure u IcuL s nu muI respIre nImenI.
CpILunuI mI-u nLuInIL prIvIreu I u rmus cu o IInIe. Cred
c mI-u vzuL n ocII prIveIILI de mourLe, cu peIsujeIe Iun-
ure. Au n(eIes Lo(I c sunL IoLruL s rspund I upoI s m
omor. NIcIoduL n-um IosL IovIL cu brbuL I cred c n-u
puLeu nduru usLu. DeuILIeI, muI ujunsesem de dou orI
pouLe, n vIu(u meu, pun n ucesL prug. Bu, copII cIIur, eru
s IIu sIuIuL de un buIdog, cure se npusLIse usupru meu,
dur I-um nLuInIL nLr-o IuIgerure prIvIreu, I u ncremenIL
pe Ioc, cu I mIne, uIb uLuncI, cu I uzI, probubII. NIcIoduL
sImL c n-u puLeu Iuce usLu cu voIn(, cu un exercI(Iu. Cred
muI curund c uceusL prIvIre e cu o punLe suprem de Iu
suIIeL Iu suIIeL, de Iu eIemenL Iu eIemenL.
Am IeIL puIId mereu, n Lcereu obosIL I nLIns.
n sII(u mIc, uproupe s m Iovesc de ordonun(eIe cure
scoLeuu LucumurIIe...
- DomnuIe subIocoLenenL, Iu noupLe compunIu nousLr
d LreI posLurI!
Eru pIuLonIeruI RuIcu, cure uLepLu s LermInm musu.
- us-m n puce, I um IeIL n IumInIuI de Iurb I
Iun. E n mIne ucum o dezndejde mIsLuILoure, cure
numuI Iu gunduI c LrebuIe s m duc ucus mI ngrou
vIneIe guLuIuI. SImL nevoIu s uIerg, s umbIu pe poLecI. Nu
LIu ce s Iuc I m IspILeLe, cu o oupL seuc, gunduI s
pIec LoLuI Iu CumpuIung, ucoIo unde se uIeg IIreIe noro-
cuIuI meu. Un ndemn de pruden( mI spune ns c u
zdrnIcI pouLe LoLuI, prInLr-o greeuI de ImpuIsIv.
OrIun m ujunge dIn urm, ngrIjoruL, I m nLreub de
uproupe:
- GIeorgIIdIuIe, uscuIL, ce e cu LIne?
mI Iu bru(uI, dur cuuL s ocoIesc rspunsuI.
- NImIc.
- AscuIL, m, ce u IosL IeIreu de udIneuurI?
Nu mInL deIoc, IIreLe, cund, ubIu re(Inundu-m, con-
LInuu I ucum o IIerbere, nejusLIIIcuL de LemperuLuru Ioc-
uIuI I u momenLuIuI I decI reLorIc penLru specLuLor suu
penLru ceI ce nu se recunouLe n nLumpIure.
- M-u scos dIn srILe uLuLu srcIe de spIrIL nLr-o
dIscu(Ie. Cu no(IunI prImure, grosoIune, cu n(eIesurI
nedIIeren(IuLe. Ce LIu eI despre drugosLe, de vorbesc InLer-
mInubII? PIuLILudInI, poncIIe dIn cr(I I IormuIe curenLe...
Dogme bunuIe, cure cIrcuI I cure (In Ioc de cugeLure.
- Dur... I rmune n goI, ccI sImLe, ucum ubIu, c
ImurIrIIe sunL dIn uIL "cIus" decuL I se pruse IzbucnIreu
InsoIenL de udIneuurI.
$I LoLuI eI nu bnuIeLe nIcI ucum, nu pouLe du Iu o
purLe perdeuuu cure-mI ucoper suIIeLuI, cu s LIe ce rnI
sunL ucoIo, cuL de muIL uceusL IzbucnIre u meu e un
IsLovILor I umur "pro domo". Nu-I Ius s m nLrerup
mcur.
- Ce-I o IubIre, cu s-o IucI reguI cusnIc? A se Lerge pe
pIcIoure Iu u... u nu-I neIu brbuLuI... uu cum vreu DI-
mIu. CIne ur puLeu respecLu usemeneu reguIumenL de servI-
cIu InLerIor uI conjuguIIL(II? Dur InIInIL muI superIIcIuI
nc e IormuIu IuI Corubu. Cum? se poL despr(I uu de
uor doI umun(I? Un bunduj upIIcuL preu muILe zIIe pe o
run I se IIpeLe de eu de nu-I po(I desIuce decuL cu
suIerIn(e de nenduruL... dur dou suIIeLe cure s-uu
mpIeLIL... uu crescuL upoI IuoIuIL? Duc udmI(I c o
csnIcIe e o usocIu(Ie penLru bunuI LruI n vIu(, e ruInos,
IIreLe, s proLesLezI uLuncI cund e dIzoIvuL. Dur cum s
prImeLI IormuIu de meLuIIzIc vuIgur c IubIreu
suIIeLeusc e o conjugure de enLIL(I ubsLrucLe, cure cund se
desIuc se regsesc n uceeuI Iorm I cunLILuLe cu nuInLe
de conLopIre: doI IILrI de up I sure, puI Iu dIsLIIuL, duu un
IILru I jumLuLe de up I o jumLuLe de IILru de sure;
umesLecI Iur I Iur uI doI IILrI de up I sure? A crede c IubI-
reu suIIeLeIor e o usLIeI de combInure sImpIIsL nseumn,
IIreLe, u dIscuLu cu LouL Iumeu, prosLeLe... O IemeIe I d
suIIeLuI I pe urm I-I reIu InLucL. $I de ce nu? Are drepL s
Iu nupoI exucL cuL u duL.
r s vreuu, nIIerbunLuL nc de proprIu meu Izbuc-
nIre, de LoL ce mocnIsem n suIIeL, sLrung IurIos bru(uI IuI
OrIun, cure Iu ncepuL u ncercuL nedumerIL s m
nLrerup I cure ucum, n(eIegund, cu Iu IumInu uneI Lor(e,
c e vorbu de senLImenLe reIuIuLe, sugrumuLe ndeIung
vreme, Luce, uscuILundu-m, pe poLecu IumInuL de Iun,
sub ceruI nuIL, ucI, nLre cuImI de mun(I.
- O IubIre mure e muI curund un proces de uuLosug-
esLIe... TrebuIe LImp I LrebuIe compIIcILuLe penLru Iorm-
ureu eI. De ceIe muI muILe orI Le obInuIeLI greu, Iu
ncepuL, s-(I pIuc IemeIu Ir cure muI LurzIu nu muI po(I
LrI. ubeLI nLuI dIn mII, dIn nduLorIre, dIn duIoIe,
IubeLI penLru c LII c usLu o Iuce IerIcIL, (I repe(I c nu e
IoIuI s-o jIgneLI, s neII uLuLu ncredere. Pe urm Le
obInuIeLI cu surusuI I voceu eI, uu cum Le obInuIeLI cu
un peIsuj. $I LrepLuL (I LrebuIeLe prezen(u eI zIInIc.
nbuI n LIne mugurII orIcror uILor prIeLenII I IubIrI.
TouLe pIunurIIe de vIILor (I Ie IucI n Iunc(Ie de nevoIIe I
preIerIn(eIe eI. VreI succese cu s uI surusuI eI. PsIIoIogIu
uruL c uu o LendIn( de sLubIIIzure sLrIIe suIIeLeLI repeL-
uLe I c, men(InuLe cu voIn(, duc Iu o udevruL nevroz.
OrIce IubIre e cu un monoIdeIsm, voIunLur Iu ncepuL, puLo-
IogIc pe urm.
(I consLruIeLI cusu penLru o IemeIe, cumperI mobIIu pe
cure u uIes-o eu, (I IIxezI deprInderIIe cum Ie-u dorIL eu.
TouLe pIunurIIe LuIe de vIILor pun Iu mourLe sunL IcuLe
penLru doI InI. A pIecuL de ucus, I eLI neconLenIL
ngrIjoruL s nu I se nLumpIe cevu... Te sLrpunge cu un
sLIIeL orIce uIuzIe despre eu I eLI nebun de IerIcIre cund,
dup greuL(I muLerIuIe I umIIIn(e uneorI, uI IzbuLIL s-I
IucI o surprIz cure s-o uImeusc de pIcere. EI bIne, nLr-o
zI vIne IemeIu uceusLu I-(I spune c LouLe usLeu LrebuIe s
nceLeze pun muIne Iu oru 11,, cund pIeuc Iu gur.
SIyIock n-u uvuL curujuI s LuIe dIn spuLeIe unuI om vIu ex-
ucL IIvru de curne Iu cure uveu drepLuI, ccI LIu c usLu nu
se pouLe. ToLuI, IemeIu crede c dIn uceusL sImbIoz
senLImenLuI, cure e IubIreu, pouLe s-I Iu nupoI numuI
purLeu pe cure u udus-o eu Ir s Iuc ru resLuIuI. NIcI un
docLor nu ure curujuI s despurL corpurIIe ceIor nscu(I
unI(I, ccI Ie-ur ucIde pe umundou. Cund e cu udevruL
vorbu de o IubIre mure, duc unuI dInLre umun(I nceurc
ImposIbIIuI, rezuILuLuI e uceIuI. CeIIuIL, brbuL suu Ie-
meIe, se sInucIde, dur nLuI pouLe ucIde. De uILmInLerI uu e
I Irumos. TrebuIe s se LIe c I IubIreu ure rIscurIIe eI. C
uceI cure se Iubesc uu drepL de vIu( I de mourLe, unuI
usupru ceIuIIuIL.
OrIun nu vede c-mI sunL ocIII pIInI de IucrImI n
nLunerIc, dur Ir ndoIuI sImLe usLu dIn dezndejdeu
nmuIuL u vocII meIe. Tuce, uILurI de mIne, ndeIung, dIn
deIIcuLe(e... AbIu LurzIu m nLreub cu sIIIcIune:
- SuIerI, GIeorgIIdIuIe?
Nu rspund nImIc, ccI u IzbucnI n IoIoLe nervouse.
MucIII Ie(eI mI sunL conLrucLu(I.
M duce upoI pun ucus. n prug, nu m muI poL
sLpunI.
- Duc muIne seur nu-mI d drumuI penLru dou zIIe,
dezerLez.
PIeuc Ir s spuIe o vorb, dur gIIcesc n sLrungereu de
mun o nedumerIre, o prIeLenIe descurujuL purc.
1.. I tot IilozoIie...
mI ddeu o ImpresIe de ecIIvoc: m sIm(eum n munu
ceIor doI oumenI, cure Iuuu neconLenIL uere gruve I uLILud-
InI ImporLunLe, cu n munu unuI medIc, cure-(I upIIc upur-
uLe I Iuce ncercrI cu LIne, Ir s spuIe exucL ce vreu,
preLInzundu-(I, desLuI de nejusLIIIcuL, ubsoIuL ncredere.
DeuILIeI, mI-e greu s merg ImedIuL n spuLeIe cuIvu, cu
obIIgu(Iu s cuIc exucL n urmeIe IuI.
MuI uIes c n LImpuI ucesLu muncu meu Iu UnIversILuLe
m pusIonu I Ir ndoIuI c u IosL ceu muI rodnIc dIn
vIu(u meu. CIIur n u douu jumLuLe u IuI uprII um uvuL o
Iucrure de semInur, cure u IosL o udevruL Iec(Ie despre
CrILIcu ru(IunII prucLIce. ProIesoruI, IourLe serIos I IourLe
preLen(Ios, obInuIu s Iuse pe cuLedr pe sLudenLuI cure
expuneu Iucrureu, Iur eI Lreceu n runduI uudILorIIor, n
prImu bunc. NouLuLeu eru ucum c, spre deosebIre de Lo(I
coIegII meI, cure-I cILeuu IucrrIIe, eu vorbeum, LImp de o
or, despre Lemu duL, Ir uILcevu dInuInLe decuL o pugIn
cu noLe.
NegreIL, CrILIcu ru(IunII prucLIce, excesIv dogmuLIc,
prezInL muIL muI pu(Ine greuL(I decuL uceeu u ru(IunII
pure, cIIur n LexLuI kunLIun, bu nc, (Inund seumu muI
muIL de suI decuL de proIesor, cuLusem s ocoIesc cuL muI
muIL dIIIcuIL(IIe meLuIIzIce. NevusL-meu u IosL pun
seuru gruv I LcuL. upLuI c Iusesem LruLuL de proIesor
cu uLuLu deIeren( msuruL, c LImp de o or Iusesem pe
cuLedr obIecLuI prIvIrIIor uneI sII pIIne, n cure eruu I
cuLevu sLudenLe, Irumouse, necunoscuLe nou, de Iu uIL
IucuILuLe probubII, sIIuIu udmIruLIv cu cure erum IeIIcILuL
de coIegI I de roIuI de IeLe cure m nconjuruse, Iu sIurILuI
oreI Iung cuLedr, o InLImIduser.
S-u rezemuL de bru(uI meu, cuId I ngunduruL. Aveum
de IcuL cumprLurI I sIm(eum nevoIu s scIImb
oboseuIu n joc I desLIndere. Am IosL cu Lrsuru dup-
mus Iu $oseu, pun dIncoIo de vIIu MInovIcI. A vorbIL n
LImpuI pIImbrII pu(In I preu mereu preocupuL. NumuI
cund u IosL n puLuI jos I Iurg, gIemuIL nLre perneIe uIbe,
dup obIceIuI eI, u opLIL, purc muI muIL penLru eu: "UI...
I IIIozoIIu usLu!" Spuneu "uI, I IIIozoIIu usLu!" cu un IeI de
cIud, cum ur II spus: "uI, rocIIu usLu!" suu "uI, punLoIuI
sLu!" cure o sLrunge.
- Dur ce-(I Iuce IIIozoIIu, IuL drug?
- Nu prIcep nImIc... nImIc, I-I eruu ocIII murI I uIbuLrI,
ncrunLu(I de necuz.
- Cum, ucum, dup ce uI uudIuL uproupe doI unI cursurI
de IIIozoIIe, consLu(I c nu prIcepI nImIc?
- us-m-n puce... nIcIoduL n-um prIcepuL nImIc... ce
nuIbu vor Lo(I IIIozoIII uceLIu?
- $I-I IubeLI Lu... cred c nImIc muI muIL... Au o IuL
sIuL cu LIne...
- AscuIL, vorbesc serIos ucum... Te rog IourLe muIL...
- EI, cum vorbeLI serIos, drugu meu, duc vreI s LII ce
vor IIIozoIII?
umInu ImpII, sLruns I rsIrunL de ubujur, I poIeIu
roLunzImIIe uIbe, n cuIcuuI puLuIuI cu perne murI,
pLruLe, de oIund purc scrobIL.
- AscuIL, (I-u LrecuL vunLuIu pe cure (I-uI IcuL-o Iu ge-
nuncII, cund Le-uI IovIL de scuunuI czuL IerI? I I-um
rIdIcuL cmu(u spumous de pe genuncII, cu s vd.
$I-u Lrus-o nervous Iu Ioc.
- us usLu I rspunde Iu ce Le nLreb.
- Cum, drug, vreI s LII serIos ce vor IIIozoIII?
- Du... I eru gruv cu un copII cure cere Iunu suu pusreu
de uur...
- Nu LIu...
- Cum nu LII? ALuncI de ce vorbeLI Iu UnIversILuLe?
- Ce vreI s Iuc? Vorbesc I eu uu...
- Dur Iumeu de ce spune c LII?
- Spune cInevu enormILuLeu usLu?
- us-m-n puce, c nu vreI s-mI spuI, I uIbusLruI
ocIIIor I s-u nLunecuL, buzu de jos, umed, I s-u rsIrunL u
cIud.
A II vruL s-o sruL, uu mbuInuL I copIIrous cu o
cudun.
- uL drug... zu duc LIu.
- Spune ce LII... Ce-uI vruL s spuI uzI cund uI spus
"neIInILe meLuIIzIc"?
M-u mIruL c u re(InuL expresIu, dur pure-se c u IrupuL-o
cu pe excursIonILI un obIecL de curIozILuLe coIoruL, n
muzeu.
- NeIInILe meLuIIzIc? I o prIveum udunc n ocII...
NeIInILe meLuIIzIc e s prIveLI o IemeIe n ocIII murI.
- EI, nu...
- ... S sIm(I c Iumeu e Ir murgInI, c sunLem uLuL de
mIcI, c Irumuse(eu ure peLe I e LrecLoure, c drepLuLeu
nu se pouLe reuIIzu, c nu puLem LI nIcIoduL udevruI. S
III, dIn cuuzu usLu, LrIsL... s IubeLI IIorIIe I s zumbeLI
cund vezI oumenI cu Nue GIeorgIIdIu, cure nu bnuIe nIm-
Ic I I uu socoLeIIIe Ior.
GeneIe IungI se nLInd uor cu o mIrure pesLe upu
uIbsLrIe dInLre eIe.
- Nu puLem LI udevruI? Cum? drepLuLeu nu se pouLe
reuIIzu? I uscuILund n eu, o cIIp, pe urm: Irumuse(eu ure
peLe I e LrecLoure?
- Du, IuL drug, udevruI nu-I puLem LI nIcIoduL,
nIcIoduL... drepLuLeu nu se pouLe reuIIzu pe Iume... Iur
Irumuse(eu ure peLe I e LrecLoure... Au, cu puLu usLu, de
deusupru genuncIIuIuI Lu...
- EI, eLI revoILLor, muruIu, pcIIL n uLepLureu eI.
- ur ucum dou spLmunI uI uvuL I un guLuruI de nu
uveu nImenI curujuI s Le sruLe, Iur nusuI (I-eru InIorm I
rou... Bu nc ur puLeu II I muI ru, zI Doumne IereLe... uI
puLeu II boInuv de sLomuc, de pIId...
- AI, LucI cu prosLIIIe... spune-mI muI bIne ce e IIIozoIIu...
- Ture mI-e Leum c duc nu (I-o convenI nIcI eu, o s-I
spuI "s Luc" I IIIozoIIeI. VoI IemeIIe...
- Te rog... nIcI un "voI IemeIIe"... eu sunL eu... eu nu sunL
"IemeIIe".
Am Lrus-o de nus, s-u upruL cu de o uIbIn cu puImu... I
pe urm Iur u IuuL muLru nLrebLoure.
- SLuI nLuI s ndrepL ubujuruI, cu s-(I IIe cupuI n
IumIn... Nu poL suIerI s-(I vorbesc, Ir s-(I vd ocIII.
mI d "neIInILeu meLuIIzIc", I nLorcund Iumpu cu
ubujur mure, verde, de cILIL seuru, um scIduL-o n IumIn.
Cu IormeIe eI cuIde I vII, eru cu o bucurIe u serII.
- AI... Iur ncepI... credeum c uI devenIL serIos, I Lruse
de urecIIIe de dunLeI puIoruI de puI.
- Drug, IIIozoIII, cu Lo(I copIII, uu vruL s LIe Iu ncepuL
"cIne u IcuL Iumeu?".
- CIne s-o Iuc? Dumnezeu...
- Du? AI uILuL nLrebureu: dur pe Dumnezeu cIne I-u
IcuL, LLIcuIe?
- !?... se mIr cu ocIII mrI(I I guru mIcoruL.
- SIgur. ndeosebI, eI ur II vruL s LIe ce se nLumpI cu
omuI dup mourLe... Duc exIsL suIIeL... I duc suIIeLuI e
murILor. Au vzuL ns curund c uIcI dezIegure nu pouLe s
IIe I, modeLI, dundu-I seumu c nu poL cunouLe nImIc
de dIncoIo, uu cuLuL s cunousc muI bIne Iumeu de dIn-
couce, Iumeu usLu n cure LrIm. NegreIL, muI Lo(I uu IcuL
I meLuIIzIc reIIgIous, dur ceI muI muI(I, I n prIncIpuIuI
opereI Ior, s-uu nLrebuL ce e Iumeu...
- Ce s IIe? I eru mIruL c IIIozoIII I-uu pus o nLrebure
uLuL de sImpI.
- Ce? (I se pure uu de uor de rspuns?
- !?
- Drug IuL, nc de Iu ncepuL s-u vzuL c nIcI
nLrebureu usLu nu ure un rspuns IImpede. De LreI mII de
unI - I, pouLe, muI demuIL - gundILorII cuuL dezIegure: Ce
esLe Iumeu? Ce puLem cunouLe dIn eu? CeI cure uu
ncercuL un rspuns se numesc IIIozoII, Iur unsumbIuI
rspunsuIuI Ior, un sIsLem de IIIozoIIe. De uceeu, n cenLruI
IIIozoIIeI sL uu-zIsu LeorIe u cunouLerII. MoLru, de pIId,
e proIesor de IogIc I de LeorIu cunouLerII.
Pure enervuL, dezIIuzIonuL, I rIdIc uor cmu(u
uIb pe umerII roLunzI I cruzI.
- Dur bIne, cu uceusL cunouLere u IumII nu se ocup
LIIn(u? Ce muI e nevoIe de o LeorIe u cunouLerII?
E mIruL, uu cum se mIr proIunII c IIIozoIIu se ocup
de IucrurI cure Ior Ie pur excesIv de sImpIe, ccI nImIc nu
pure muI sImpIu decuL o uxIom. Au cum eIevII, cure
urmeuz muLemuLIcIIe superIoure, se mIr c II se cere s
demonsLreze c x;=;x.
- E cu LoLuI uILcevu, IuL uruL... DeuILIeI, ceI muI muI(I
IIIozoII uu LgduIL posIbIIILuLeu LIIn(eI.
- EI, cum usLu? nLreub, nevInovuL...
- EI spun c, n uIur de ce e IormuI I nu uI reuIIL(II, n
uIur decI de muLemuLIcI I de ce se Ieug de eIe: geomeLrIu,
mecunIcu I IIzIcu, n genere, nu puLem cunouLe nImIc sIg-
ur. "SIgur", n(eIegI?
- $I cum usLu? Dur medIcInu?
- De medIcIn nIcI nu muI vorbIm. ndIcu(IIIe eI se buL n
cup I deLermIn mode. UnII cred c de dou mII de unI n-u
IcuL nIcI un progres, n uIur de cIIrurgIe, cure e LeInIc
pur. MedIcInu nIcI usLzI nu pouLe vIndecu un guLuruI
mcur I uI vzuL c eu u LrebuIL s uLepL dou spLmunI
pun s Le poL sruLu cu Iumeu...
- AI! I-mI d munIous cu puIoruI de puI n cup.
- A recomunduL, zecI de unI, duurIIe recI penLru ceI
nervoI I ucum Ie condumn, gsIndu-Ie omoruLoure muI
uIes penLru ceI nervoI, de Ie-u nIocuIL cu ceIe sco(Iene. A
recomunduL o jumLuLe de veuc muncrurIIe IIerLe muIL, cu
grIj, I uzI Ie recomund uproupe crude, s nu II se pIurd
vILumIneIe. A recomunduL operu(Iu de upendIcIL, pe urm
u combLuL-o, u recomunduL medIcu(Iu InLens, cu s revIe
pe urm Iu sLImuIenLe I Iur s se nLourc. Am cILIL zIIeIe
LrecuLe c un medIc e de prere c upu murdur de ruu e
muI bun de buL, LocmuI penLru c ure bucLerII, necesure
orgunIsmuIuI, I e decI mpoLrIvu IIILrrII. Bu se pure c
unII medIcI sunL I mpoLrIvu ueru(IeI cumereI de dormIL,
penLru cu s nu se consume oxIgen n LImpuI somnuIuI I
odIInu s IIe decI compIeL I cILeuz cuzuI psrIIor, cure
dorm cu pIIscuI sub urIp. A IosL un prIncIpIu: "dIgerm cu
pIcIoureIe muI muIL decuL cu sLomucuI" I ucum unII
recomund sIesLu IInILIL, dup pIIdu unImuIeIor cure se
odIInesc dup mus. TubercuIoIIor II s-u recomunduL, cu
pusIune, ueruI ceI muI Lure uI mun(IIor I, dup ce uu murIL
cu suLeIe I mIIIe ucoIo, uu IosL coboru(I, ceIIuI(I, muI jos.
DeuILIeI, muI(I se nLreub duc nu cumvu ceu muI LerIbII
dInLre bouIe, uceeu u cunceruIuI, nu e un rezuILuL uI excesu-
IuI de medIcumenLu(Ie, dovedInd usLIeI c nu cuLIgm
nImIc, c, n scIImbuI uneI upurenLe ndrepLrI, ne IoveLe
muI ru, muI cumpIIL. S-u observuL, n orIce cuz, c
popuIu(IIIe cure Ignoreuz medIcInu LrIesc muI snLos I
muI muIL decuL ceIe cure Iu LoL pusuI uIeurg dup docLorI.
AsLu cu s-(I duu un exempIu. Au cu LouLe... De IsLorIe ce
s muI vorbesc? AI vzuL cum I buLe joc AnuLoIe runce
de eu. DeuILmInLerI, IIIozoIII nu se gundeuu numuI Iu
medIcIn, cI Iu LoL ce pouLe II obIecL de LIuL. Nu puLem
cunouLe nImIc cu udevruL.
- ToL nu prIcep... cum nu puLem cunouLe?
- AscuIL, s Le nLreb uILIeI. Cum cunouLem noI Iumeu?
- PrIn sIm(urI...
- ourLe bIne... dur sIm(urIIe sunL neILoure:
UrecIeu Le mInLe I ocIIuI Le-nuI...
Ce-un secoI ne zIce, ceIIuI(I o dezIc...
CuIoureu nu e u IucrurIIor... e u ocIIuIuI nosLru...
DuILonILII vd verde n Ioc de ro. Duc Lo(I um II
duILonILI, LouLe IucrurIIe roII ur II verzI, ocIIuI suIer de
uLuLeu orI, deuILIeI, de IuIucInu(Ie... urecIeu de usemenI...
"mI s-u pruL c m-u sLrIguL cInevu", pIpILuI nuI, sIm(uI
InIerIor nuI... CeI croru II s-u umpuLuL pIcIoruI se vuIeL
nc uneorI c-I doure ungIIu de Iu degeL. ucrurIIe n-uu
nImIc uI Ior: nIcI Iorm, nIcI cuIoure, nIcI suneL. DeuILIeI, n-
uI vzuL I n somn cum ne nuI sIm(urIIe? TrIeLI n vIs
LocmuI cu n vIu(. SoureIe Le urde, Iurbu e umed, gIeu(u
rece, vezI ce nIcI n-uI gundI, cuLIgI sucI cu bunI de uur. Bu
cIIur bnuIeLI c eLI n vIs I ngrIjoruL, cuu(I s verIIIcI, Le
pIpI. Dur Le convIngI c e reuIILuLe. PenLru orIce gundILor
udevruL u rmus sLubIIIL c nu puLem uveu nIcI o ncredere
n sIm(urI. ToLuI e reIuLIv. NscIoruI dumILuIe pure un nus
de Cyruno pe Iung o curn udevruL.
- AscuIL... I Iur I uruL umenIn(Loure dIn(II uIbI,
dInLre cure doI dIn Iu(, de sub buzu roIe de sus, pu(In muI
Iu(I, cu dou mInuscuIe peLuIe, mbIeLoure, de IIoure de
cIre.
- CIne ur bnuI c uImIuI pruIuI dumILuIe e IcuL cu
ujuLoruI ceuIuIuI...? Pe Lo(I I nuI.
- AI! I u ncepuL IndIgnuL s deu cu pIcIoureIe I pum-
nII n mIne, urLundu-mI uvI(e de pr uurIu dIn creLeL:
UILe... uILe.
- Drug, m IuI suu nu s Iuc IIIozoIIe?
- Duc spuI InIumII?
- Ce InIumII? AsLeu sunL InIumII? VezI c duc nu sLuI
IInILIL, vuI de cIIcu dumILuIe uImIe. $I, dup ce s-u po-
LoIIL pu(In: mI spuI uneorI c m IubeLI. $I eu LrebuIe s
cred usLu... deI LIu c e cevu IourLe reIuLIv... CIne LIe...?
M prIveLe cu ocII murI de copII IurIos.
- AI spus c IucI ucum numuI IIIozoIIe...
- Dur ce? CrezI c usLu nu-I IIIozoIIe? S LIu duc m
IubeLI suu nu? (Cund mI duu seumu ucum cuL de pu(In
bnuIum ce sens proIund uveu s uIb nLr-o zI uceusL
uIIrmu(Ie penLru mIne, ce nnebunILoure probIem Ir
soIu(Ie uveu s-mI puIe, cuL uveum s-mI repeL nLrebureu
Iu nesIurIL, mI vIne s surud meIuncoIIc de senInLuLeu cu
cure gIumeum uLuncI, cum ur gIumI, Ir s LIe nImIc, ceI
uI cror Lren u I pornIL pe o IInIe pe cure uIL Lren vIne
dImpoLrIv.)
- Nu Le Iubesc deIoc... conLInu.
- Dur sub upuren(, s-uu nLrebuL IIIozoIII, nu e nImIc ub-
soIuL, nImIc cure s rezIsLe orIcreI unuIIze? $I IIecure u
propus cuLe cevu. Iecure u uvuL un sIsLem uI IuI. PrImII
IIIozoII grecI muI cunoscu(I uu emIs LeorII ourecum sImpIe.
PenLru TuIes dIn MIIeL, duc uI cuLu I uI cuLu, uI vedeu c
esen(u, ubsoIuLuI, esLe upu. Eu se LrunsIorm n LouLe
IucrurIIe cure sunL pe Iume. PenLru HerucIILes, cure nu
vedeu decuL mIcure I LrunsIormure, dImpoLrIv: esen(u,
ubsoIuLuI, eru IocuI, un Ioc muI pur ns. AI(II, muI vecII,
crezuser c e pmunLuI, uI(II ueruI. De IupL, Lo(I n(eIegeuu
prIn ucesLe "prIncIpII" ceeu ce LIIn(u modern n(eIege
prIn "energIe", cure, LrunsIormundu-se n orIce, creeuz
Iumeu exIsLenL. DecI, vecIII IIIozoII grecI eruu nILe IIz-
IcIenI. Eruu, deuILIeI, I bunI muLemuLIcIenI. PyLugoru cIIur
credeu c numruI e sInguru reuIILuLe n Iume. CcI
upuren(eIe ur II neIund, dur numruI nu nuI nIcIoduL,
+q Iuc orIcund upLe. AI(II uu gsIL c mIcureu e ubsoIuL.
Zenon credeu c, sIngur, repuosuI. Dur s Lrecem pesLe
uceLI prImI IIIozoII, ccI Lo(I uu drepLuLe, dur Lo(I
exugereuz.
- AscuIL, nu prIcep.
- EI, mereu nu prIcepI... $I pe urm, suruzund: Un IIIozoI
nu LrebuIe prIcepuL, ccI usLu e ImposIbII. DeuILIeI, IIIozoIII
Lo(I se decIur, de LreI mII de unI ncouce, unII pe uI(II InIn-
LeIIgIbIII. $I duc eI nu se n(eIeg... uLuncI cum vreI s-I
n(eIegI Lu?... Au cum eLI... $I o prIvesc cu o preIcuL
desconsIderure.
E IourLe uLenL I nu Iu n seum nImIc.
- BIne, dur nIcI proIesoruI nu-I n(eIege?
- NIcI eI, nIcI nImenI. Un sIsLem de IIIozoIIe e un sIsLem
Irumos suu nu e nImIc. Nu uILu c eI e un mure proIesor de
IsLorIu IIIozoIIeI. Un IsLorIc memorIzeuz. EI expune pe
rund sIsLemeIe, nu Ie expIIc. CcI, n generuI, ucesLe
sIsLeme sunL cupodopere de IogIc I meLod. NumuI duc
Ie udmI(I ns puncLuI de pIecure, udIc LocmuI ceI cure e
decIuruL, n genere, InInLeIIgIbII. IIozoIII I nebunII sunL
ceI muI murI udep(I uI IogIcII. Duc udmI(I unuI nebun c eI
e de sLIcI, uLuncI LoLuI decurge cum nu se pouLe muI nor-
muI. Se IereLe de LIne cu s nu se spurg, se spuI cu grIj
cu s IIe mereu IImpede, I sLudIuz greuLuLeu, sper s
devIe sonor, I uu muI depurLe. DeuILIeI, dup prImII IIIo-
zoII grecI, uu urmuL soIILII, cure uu mpIns ndoIuIu pun Iu
uILImeIe consecIn(e. Duc nImIc nu e udevruL, uLuncI se
pouLe uIIrmu orIce. ToLuI e s IIe Irumos exprImuL. Duc
"omuI e msuru IucrurIIor" I, orIcuL s-ur LrudI, nu
descoper decuL mIncIunu, uLuncI s uIeug ceI pu(In mIn-
cIunIIe ugreubIIe. Cum vezI, eI sunL sLrmoII uuLoruIuI Lu
IuvorIL, AnuLoIe runce, cure uIIrm I eI c orIce Idee se
pouLe sus(Ine, c udevruI nu pouLe II uIIuL I c sInguruI
Iucru cure ne rmune de IcuL e s cuLm IrumosuI I
ugreubIIuI. ur n IocuI unuI IIIozoI, eI preIer o sLuLueL
suu, I muI bIne, o IemeIuc Irumous cu o sLuLueL... Cu
LouLe c nu mprLesc convIngerIIe IuI, cu LouLe c uI
sunII uLuL de uru(I, uILe, uneorI prIvIndu-Le, sImL I eu c
ure pu(In drepLuLe.
S-u nIuruL de necuz, LouL, de Iu pIcIoure pun sub
brbIe, cu pIupumu cu uLIuzuI IvorIu, cu un copII n Iu.
- ourLe bIne, spune muI depurLe.
- Spun, duc duI Iur pIupumu deopurLe.
- Dur s spuI... uuzI? I e mereu copIIrous cu o cudun.
- Spun. Dur pe scurL ucum, c, uILe, se Iuce zIu. O
prIvesc cerceLLor. SunL sIngur ucum, dup mIezuI nop(II,
n LoL cuprInsuI pmunLuIuI, uI sLeIeIor, uI nemrgInIrII uI-
busLre, cu IemeIu uceusLu, gouI pe uIbu pIrumId u per-
neIor, sub IumInu ImpII.
- Ce-ure u Iuce c-I LurzIu...? spune.
- EI bIne, uu urmuL, Isund deopurLe pe ceI muI pu(In
nsemnu(I, LImp de uproupe dou mII de unI, o serIe de
murI IIIozoII, cure, IndIgnu(I de uLILudIneu soIILIIor (ccI
uceLIu, gsInd c sIm(urIIe nuI, LgduIuu LoLuI), uu
cuLuL duc nu exIsL un uIL mIjIoc, muI sIgur, de uIIuL
udevruI. $I uu gsIL c ru(Iuneu e un bun InsLrumenL I c
eu ne pouLe ujuLu s descoperIm cuLevu udevrurI ubsoIuLe.
SocruLe u gsIL c bIneIe e cevu ubsoIuL. PIuLon u ujuns Iu
concIuzIu c IdeIIe nu sunL supuse scIImbrII. AnImuIuI se
nuLe, creLe, moure; dur Ideeu de unImuI, spe(u, rmune
undevu, depurLe, n uer, n cer; ArIsLoLeI gseu c rmune
sIgur ucLIvILuLeu, cIne nu se mIc e morL cu un LubIou pe
pereLe, ucLIvILuLeu e o cerLILudIne. DescurLes gseu c
sIgur e ndoIuIu, decI cugeLureu - I de ucI deduceu
exIsLen(u sIgur u IumII. SpInozu, nc muI ru(IonuIIsL decuL
ceIIuI(I, ujungeu Iu concIuzIu c sIgur e subsLun(u, udIc
Dumnezeu, I LoL ce exIsL nu sunL decuL modurI I Iorme
uIe subsLun(eI. E punLeIsmuI exprImuL cu uproxImu(Ie n
IILeruLur, n Ideeu nu c Dumnezeu e n LouLe, cI c e LouLe:
IIoure, pom, munLe, om, gundIre; eIbnIz, LoL pe cuIeu
ru(IunII, gseu c ubsoIuL cerL e exIsLen(u subsLun(eI ucL-
Ive, u monudeIor udIc, un IeI de mIcI suIIeLe dIn cure ur II
IcuL Iumeu. AceLIu uu IosL ru(IonuIILII prIncIpuII, ccI I-
um IsuL deopurLe pe muI(I, nLre cure I pe reIIgIoI: PIoLIn
dIn AIexundrIu, pe IIIozoIII I sIIn(II creLInI: sIunLuI Au-
gusLIn, sIunLuI AnseIm, sIunLuI Bernurd, sIunLuI Tomu
d'AquIno I uI(II. DormI cu ocIII descIII suu uscuI(I?
SL rezemuL n coL:
Spune nuInLe... $I uveu bru(uI uIb I goI.
Audur, LImp de dou mII de unI, uceLIu I dIscIpoIII Ior
uu cuLuL, ngrozI(I de nesIgurun(u sIm(urIIor, s gseusc
sprIjIn n ru(Iune suu n credIn(u n Dumnezeu. A venIL
ns couIu IIIozoIIc engIezeusc, LII c engIezII sunL ou-
menI prucLIcI, I u uIIrmuL c nImIc nu puLem LI decuL LoL
prIn sIm(urI. Ru(Iuneu nu duce decuL Iu vorbe gouIe. UnuI
dInLre uceLI engIezI, Roger Bucon, I dup eI uILuI, runcIs
Bucon, pesLe LreI veucurI, ne ndeumn s ne nLourcem Iu
nuLur I s nu credem decuL ceeu ce se pouLe conLroIu. EI
sunL prIn(II LIIn(eI moderne. CeIIuI(I engIezI, cure uu IIIo-
zoIuL, s-uu muI(umIL s LgduIusc vuIoureu vIrujuIuI
ru(IunII. ocke uIIrm conLrurIuI ceIor ce se sus(Inuse dou
mII de unI. NumuI prIn sIm(urI puLem cunouLe ceeu ce e
de cunoscuL, prIn experIen(. nuInLe de experIen( suIIeLuI
e "LubuIu rusu". ToLuI vIne prIn sIm(urI. EpIscopuI BerkeIey
Lruge concIuzIu c duc LoLuI nu exIsL decuL cuL vreme e
cunoscuL prIn sIm(urI, uLuncI LoL ce nu e cunoscuL nu
exIsL; I cum cunouLereu e un ucL spIrILuuI, spIrILuI e LoL-
uI, decI muLerIu nu exIsL I senzu(IIIe sunL provocuLe de
spIrILuI ceI mure: Dumnezeu, uu cum suIIeLuI provouc I
LrIeLe vIseIe. VIu(u I muLerIu sunL numuI un vIs uI spIrIL-
uIuI: DuvId Hume LgduIeLe spIrILuI I revIne, nLr-o
Iorm nou, Iu vecIIuI scepLIcIsm uI soIILIIor. NImIc nu
exIsL n reuIILuLe. ToLuI e numuI reIuLIv Iu noI I se reduce
Iu IegIIe usocIu(IeI IdeIIor. NIcI numruI, nIcI cuuzu, nImIc
nu exIsL, uIur de ceeu ce uduc sIm(urIIe I cure, IIreLe, nu
ure nIcI o vuIoure LIIn(IIIc. ToL un engIez, I nc Iu(
bIserIceusc, IIIozoIuI TIomus ReId, u combLuL uceusL
IIIozoIIe u IIuzIeI, spunund, nLre uILeIe, I o unecdoL cure u
uvuL mure succes Iu vremeu eI. "M nLuInesc, zIIeIe Lre-
cuLe, cu bunuI meu prIeLen, JoIn s-I spunem. Eru IourLe
umruL. Dur, JoIn, ce s-u nLumpIuL cu dumneuLu?
SunL umruL. MI-u nnebunIL bIuLuI ceI mure...
ArLIur? EI, nu muI spune... ceI cure sLudIu IIIozoIIu Iu Ox-
Iord? TocmuI eI. A venIL ucum de srbLorI ucus.
IreLe c um gsIL o mus boguL I, emo(IonuL, I-um
nLrebuL ce u nv(uL ucoIo Iu UnIversILuLe... MuILe, LuL,
I IucrurI pe cure nIcI nu Ie bnuIeLI. Am nv(uL, de pIId,
c nImIc nu exIsL, c LoLuI e o creu(Ie u sIm(urIIor meIe,
musu, cu LoL ce e pe eu; uILe, munu meu e I eu creu(Ie u
sIm(urIIor meIe. ToL ce m nconjour e o creu(Ie u
sIm(urIIor meIe. DumneuLu nsu(I, LuL, eLI o creu(Ie u
sIm(urIIor meIe... Cund um uuzIL usLu, mI s-u IcuL ru.
M-um rIdIcuL IurIos n pIcIoure I I-um spus, cuprIns de
munIe: BIne, LIcIosuIe, c vInuI I puIuruI, I musu or II
creu(Iu sIm(urIIor LuIe... pouLe... nu LIu. Dur s-mI spuI
mIe c eu sunL o creu(Ie u sIm(urIIor LuIe, cund LIu bIne c
eu Le-um IcuL pe LIne?... AsLu e preu-preu. eI uIur dIn
cusu meu I du-Le Iu IIIozoIII LI."
Rude umuzuL cu dIn(II cu mIezuI unuI IrucL rou.
- EpIscopuI sLu uveu drepLuLe...
- Te cred c-I duI drepLuLe... ToLdeuunu epIscopII uu IosL
de ucord cu IemeIuLIIe Irumouse. Dur ucum um obosIL...
DeuILIeI, um ujuns Iu KunL, cure e ceI muI mure dInLre Lo(I.
EI I-u mpcuL pe ceI dou mII de unI de ru(IonuIIsm - udIc
de mpcuL nu I-u mpcuL, dur u gsIL cuIeu udevruL cu
empIrIsmuI LIIn(IIIc uI engIezIIor. EI u spus: nIcI ru(Iuneu
sIngur, nIcI sIm(urIIe sIngure nu poL oIerI un udevr sIgur.
Ru(Iuneu sIngur o Iu ruznu, sIm(urIIe sIngure sunL mourLe.
umeu ceu udevruL, cure ne sLurneLe ImpresIIIe, n-o
cunouLem. EI I-u zIs IumII uceIeIu "Iucru n sIne", numen.
NumenuI, ucesL mIez uI IucrurIIor, nu-I pouLe cunouLe nI-
menI. Cund vreu s ujung Iu noI, eI Iu Iormu dIcLuL de
sIm(urI I se orgunIzeuz uu cum cere ru(Iuneu nousLr.
Cund ucesL numen vreu s InLre n ceLuLeu mIn(II nousLre,
eI LrebuIe s se supuIe IormuIIL(IIor necesure, s mbruce
un unumIL cosLum, s psLreze obIceIurIIe I prescrIp(IIIe.
Ru(Iuneu nu pouLe LI nImIc dIn ceeu ce e n uIur de
zIdurIIe ceL(II, dur gurunLeuz penLru ordIneu I sIgurun(u
ceIor dInunLru. PrIn urmure, I dup KunL, Iumeu pe cure
o vedem e un vIs uI IIecruIu dIn noI, dur un vIs cure se
Iormeuz dup unumILe reguII, nu uu Iu nLumpIure, dup
reguIIIe "cuseI" udIc uIe sensIbIIIL(II, uIe judec(II I uIe
ru(IunII.
Un vIs uI mor(II-eLerne e vIu(u IumII-nLregI...
uL, IuL drug, IIIozoIIu, expIIcuL, uLuL cuL s-u puLuL, cu
s-o n(eIeug I o prousL mIc, uu cu LIne...
S-u nLruLuL cu o pIsIc n cuIcuuI de oIund uIb.
- ur ncepI?
- EI, uLuncI, poILIm, reLrucLez: o prousL mure.
- AscuIL, s nu m sco(I dIn srILe... Spune-mI muI bIne
ucum uILcevu. Duc Iumeu cure exIsL e un vIs uI IIecruI
om, dup reguII sLubIIILe, cum se Iuce c Lo(I oumenII
vIseuz dup uceIeuI reguII?
O prIvesc cu o nemuIpomenIL mIrure.
- Zu c nu eLI cIIur uu de prousL.
S-u nIurIuL, vreu s-mI prInd munu cu s mI-o muLe.
- Zu c nu gIumesc... AsLu s-uu nLrebuL I ceIIuI(I IIIo-
zoII, cILInd pe KunL. EI spusese c exIsL o "conLIIn( n
genere". Dur, se vede c e preu pu(In... Pe LIne Le
muI(umeLe uceusL uIIrmu(Ie, ccI pe conIru(II LI nLr-uIe
IIIozoIIeI nu...
N-um upucuL s LermIn Iruzu, ccI m-um pomenIL cu
umundou perneIe de puI I dunLeI n cup.
- Drug IuL, nu muI LIu cum s m n(eIeg cu LIne...
Duc-(I spun...
M nLrerupe poruncILor...
- SLuI, ucum vIno uproupe I-mI rspunde Iu o nLrebure.
uu o muLr supus, cu IpocrIzIe, I uLepL.
- Du?
- CIne eru o IuL bIond I uscuL?...
- Cure?
- Unu uruL... dup Iucrure, cund Lu vorbeuI cu proIe-
soruI, cu(Ivu bIe(I I vreo dou IeLe dIscuLuu despre LIne.
AsLu se Iudu c Le cunouLe... Un bIuL spuneu I eI c u(I
IcuL IIceuI mpreun.
- CIne, IruLe?
- EI, cum cIne? Unu... bIond I uruL. Eru n cupuI
bncII u cInceu.
Nu LIu nImIc, dur spun Iu nLumpIure:
- Cure, uIu dIn cupuI bncII u cInceu...? A...! bIondu... uIu
cu guru Irumous...?
SLrumb dIn buze.
- Du, Irumous, duc eru vopsIL cu o pupurud.
Am n(eIes I joc muI depurLe, cu muLru ceu muI
convIns:
- A, LIu ucum. E o IosL meLres u meu...
M prIveLe o cIIp uImIL, cu spruncene cIrcomIIexe.
- MIzerubIIe, I se npusLeLe usupru meu cu pumnII.
- A, du... Irumous IuL... ce gur uveu...
M-u mpIns cu pIcIoureIe uIur dIn puL I, cu s nu cud, u
LrebuIL s cobor.
- Drug, uveu o gur cuId I Iucom...
SLrIg Iu mIne munIous:
- TucI... n-uuzI, LucI...
$I, Iudros, dIn mIjIocuI dormILoruIuI:
- ucom... drug... AIu LIu s sruLe, nu cu LIne.
Arunc ucum cu perneIe n mIne, sLrIgund n genuncII,
n mIjIocuI puLuIuI:
- Nu m InLereseuz... LucI... nu vreuu s uud... eru sIuL.
- Cund Le sLrungeu n bru(e... nILe bru(e, cu udevruL
coIucI de suIvure...
Vreu s-mI urunce curLeu de pe mescIour n cup, dur sur
muI nuInLe, o prInd n bru(e I o cuIc n puL. -um IIxuL
umerII n oIundu uIb u uLernuLuIuI, peLrecundu-I munu
sLung pe sub LuIIe, urcuIndu-I usLIeI pIepLuI cu sunII mIcI.
I prInsesem umundou muInIIe, ccI cu coLuI I upsum
bru(uI sLung, Iur cu degeLeIe I ncIeLusem bru(uI ceIIuIL
uproupe de umr. CorpuI I eru de sub sunI n jos IIber I
goI LoL, dur nu puLeu s scupe dIn prInsoure, cu LouL Lrudu
eI de zvurIug. n IeIuI ucesLu guru I eru n voIu meu, ccI
sLum n genuncII I uveum I bru(uI drepL cu LoLuI IIber. N-
o sruLum. mI upropIum numuI buzeIe de coI(uI gurII eI I
uLepLum. Se smuceu, uruncu pIcIoureIe cuLund s m
Ioveusc, dur LoLuI eru de prIsos. Cmu(u I se udunuse
spre guL. O nLrebum IronIc:
- ToL muI vreI s duI oumenIIor cu cr(IIe n cup? I-I con-
Lurum, ubIu uLIngundu-Ie cu guru, buzeIe moI I crnouse,
Iur cund nIIoruL Ie sIm(eum nLredescIIdereu I respIru(Iu
cuId de IIoure, m deprLum de eIe I m upropIum uor
de urecIIue. I rsuceu mIjIocuI, se vunzoIeu opInLIndu-
se n cIcuIe, Icund cu o punLe urcuIL dIn LrupuI eI oIerIL
LoL unuI zenIL uI voIupL(II, vdInd gouI, IIoureu de mLuse
puIId dIn mIjIoc, n IumInu crIsLuIIn crud u ImpII.
- MuI eLI uIurIsIL?
Nu vreu s vorbeusc I, umruL, uveu ueruI s spuIe c
scup eu dIn sLrunsoure I ure s-mI uruLe mIe.
Eru vunjos I vIu LrupuI, n LouL goIIcIuneu IuI de IemeIe
de douzecI de unI, Lure, dur Ir nIcI un os upurenL, cu uI
IeIIneIor. PIeIeu neLed I uIb uveu IucIrI de sIdeI. TouLe
IInIIIe ncepeuu, Ir s se vud cum, uu cu uIe IebedeI, dIn
ocoIurI. SunII robuLI, dIn cuuzu muInII meIe peLrecuLe pe
sub LuIIe, preIungeuu gru(Ios, cu nILe IrucLe oIerILe, couI
pIepLuIuI, cu sub eI, spre punLec, cdereu s IIe brusc. PI-
cIoureIe uveuu coupseIe LurI, ubIu IIpILe nunLru cund eruu
uILurI, Iung urcuILe n uIur, dIn oId Iu genuncII, cu I
cund IemInILuLeu eI ur II IosL nLre dou purunLeze IIne, pre-
IungI. Cu LouL nverunureu mpoLrIvIrII, mI-um upropIuL
guru de u eI, dur cund um sIm(IL-o mouIe I bun, cu un
mIez bun de IrucL, I-um duL dInLr-o duL drumuI I-um srIL
n mIjIocuI dormILoruIuI, cu de IrIcu unuI urpe.
S-u rIdIcuL nIurIuL, uprIg, n genuncII I n uceeuI
cIIp mI-u zburuL n cup curLeu... I de ubIu um uvuL LImp s
m Ieresc, ccI IIuconuI cu up de coIonIu de pe mus u
zburuL I eI, prbuInd n spuLeIe meu o eLujer cu vusuI de
IIorI cu LoL, Icundu-se cIoburI.
Duc m Ioveu, nu LIu ce s-ur II puLuL nLumpIu. M-ur II
desIIguruL, pouLe m-ur II ucIs cIIur. Eru Ir ndoIuI un
puroxIsm, o und de nebunIe n IurIu eI, ccI uveu n joc
uceeuI IrenezIe cu unImuIeIe dIn jungI. NIcIoduL n-o Iu-
beum uLuL de muIL cu n usemeneu cIIpe I ur II puLuL s m
omoure, dur Iu IspILu usLu n-u II renun(uL. E ceeu ce n-um
nLuInIL nIcIoduL Iu uIL IemeIe, uceusL ImpresIe de u Le
jucu pusIonuL cu o punLer nLruLuL. Am prIns-o dIn nou
n bru(e, I cund mI-u sIm(IL guru upsuL n pIIn, cuId, pe u
eI, s-u desLIns LouL, s-u nmuIuL cu o curp, I-u LrecuL
bru(uI dup guLuI meu I u rmus uLurnuL de guru meu.
ScpuL dIn sLrunsoureu sruLuIuI eI, mI-um pIImbuL
buzeIe de-u IunguI LuIIeI cu rsucIrI moIcome, mI-um IIpIL
urecIeu I obruzuI de punLeceIe neLed I cuLIIeIuL, cu o
peLuI de LrunduIIr guIben, uscuILund nunLru vIu(u IemeII,
n ovureIe eI, cu o sev, uLenL cum uscuIL medIcuI pIepLuI
ceIuI pe cure I exumIneuz. A prIns s se IrmunLe IurI,
se Irungeu cu o puIne u IubIrII LrupuIuI Lunr, eru Iunced
uIb, I cu ocIII ncIII pesLe durereu dospIL dIn eu, oIer-
Ind nLre dIn(I, nLIns, gurouIu nsungeruL u buzeIor. Eu
prIveum ocIII ndoIIu(I, cure vegIeuser nop(I de-u runduI
deusupru puLuIuI prIeLeneI boInuve, munu puIId cure
scoLeu dIn cumeru suIerIndeI IIgIeunuI cu punsumenLe
murdure scIImbuLe, uceeuI mun puIId cure copIu zecI I
zecI de pugInI penLru mLu. Am prIns s cuuL n LoL Lru-
puI ucesLu de prIn(es dornIc suIIeLuI, IIoureu gunduIuI I
u IoIuIIL(II. TcuL, voIn(u dInLre noI creLeu, se exusperu cu
sucudeIe unuI spusm. mI gungureu numuI, deoduL
nvpIuL I nvuInIc rumenIL, nucIL I cuId n urecIe,
vorbe Ir Ir: "Duc nu... VIu(u meu... duc nu..."
Pun Iu mInuneu dIn urm u mbr(IrII.
Nu muIL dup Iucrureu de semInur, um nLuInIL, nLr-o
dup-umIuz, Iu $oseu, pe cund eu I nevusL-meu ne
pIImbum pe jos, pe AnIouru, o verIour de-u meu,
mrILuL cu un proprIeLur de moIe de pe Iung CIuInI(u.
Eru n prImeIe zIIe de muI, mugurII pIesneuu n suIurI mIcI
de Irunze, dur rumurIIe copucIIor se vedeuu nc muI negre.
PrImvuru scoLeu Iumeu Iu soure cu pe opurIe... AIeIIe eruu
zvunLuLe I soureIe LIu secLoure IumInouse, prouspeLe, n
LouLe pr(IIe. AnIouru LrImIsese muInu nuInLe, Iu ronduI
doI, I eu veneu ucum pe uIee nceL, pe jos, Irumuse(e
mIdIous, brun.
Pe vremeu cund erum srucI nu ne vedeum uproupe de-
Ioc cu uceusL verIour, cure eru IourLe "monden", LrIu
Iurg de LoL, ccI uveu cus mure n BucureLI. Eru unu
dInLre uceIe IemeI eIegunLe despre cure, IIe pe sLrud, IIe Iu
LeuLru, LouL Iumeu nLrebu numuIdecuL cIne e. Aveu obrujI
cu IImpezImI de ou de por(eIun, ocIII negrI, murI cu nILe
cIusIce mIgduIe, sprunceneIe drese, sub(IrI I uor rIdIcuLe
spre LumpIe. NusuI, muIL deprLuL de gur, dur IeguL de eu
prInLr-un suuv n(uIe(, ubIu ImurIL, eru LoL uu de IIn I
sIgur desenuL cu I buzeIe, cum I eruu, deuILIeI, LouLe
LrsLurIIe, I ddeu o uour seme(Ie nLregII IIgurI. Un
gruIn de beuuL LoLuI, n sLungu, deusupru gurII nroILe
ncIeguL, mbIu cu ourecure IumIIIurILuLe. De uproupe de
LoL ns, LrIeI uccenLuuLe u LrsLurIIor I corespundeu o
IrgezIme preu moIuLIc, nesIgur, u crnII, cu Iu IIoureu
crescuL Iu nLunerIc. ProbubII dIn cuuzu nop(IIor nedorm-
ILe, suu, cIne LIe, eru pouLe boInuv.
Acum u descoperIL-o purc pe nevusL-meu: "Zu, e
ncunLLoure... u uILe ce drgu(... EI nu, zu..." NevusL-
meu eru IerIcIL I surudeu cu o coIrI(, gudIIuL n or-
goIIuI eI c pIuce uneI IemeI uLuL de preLen(Iouse. EIe nLre
eIe, IemeIIe, sunL IourLe sIm(ILoure Iu ucesLe preIerIn(e. A
urmuL o serIe de InvILu(II recIproce I pe urm nu ne-um
muI despr(IL uproupe nIcI o zI, muI uIes cund u venIL, dup
ce u LermInuL muncIIe, I brbuLuI AnIoureI, orgu. A IosL
o scIImbure rupId cu LopIreu zpezII uIbe pe cump. Am
devenIL I mondenI. SrbLorI n IumIIII de cunoscu(I,
InvILu(II Iu conucurI de prIeLenI, Iu resLuurunLe de seur I
grdInI de vur, dunsurI, devenIser preocuprI coLIdIene.
Au IosL, n Iunu muI, cuLevu "grundIouse" bLI de IIorI Iu
$oseu, nLre ronduI nLuI I IIpodrom, Iu cure um IuuL,
bInen(eIes, purLe, n uuLomobIIuI uscuns sub IIIIuc,
LrunduIIrI I gurouIe uI AnIoureI. SuIereum, cu supus unuI
LruLumenL dureros, cu IIecure prIIej dIn ucesLu, dur nevusLu
I descoperIse n ungrenujuI de Iux posIbIIIL(I noI, uu
cum unII I descoper nLr-o zI LuIenLe nebnuILe I, muI
uIes, descoper n IIecure zI prIIejurI noI I dIIerILe s I Ie
exercILeze. O rocIIe nou, un punLoI IIn, o pIrIe, o mus
cu InvILu(I eIegun(I, cure uILoru II se preuu uproupe Iu IeI
suu Ir nuun(e preu evIdenLe, uveuu nLre eIe penLru
nevusL-meu deosebIrI cuLegorIce, uu cu n recIumu dIn
vILrInu IurmucIIIor, n cure o mun exLrem de IIn e
uILuruL de uILu cojIL I bubous: nuInLe I dup
nLrebuIn(ureu cremeI X.
De vecIIIe prIeLenII nu muI puLeu II vorbu. Nu numuI c
n-ur II IosL suIIcIenL de bIne mbrcu(I penLru IocuIurIIe n
cure mergeum ucum, dur n-ur II uvuL nIcI posIbIIIL(IIe mu-
LerIuIe. Cund mergeum nuInLe, n grup, pILeum eu noLu
LoLdeuunu, bInen(eIes, dur ucum nIcI eu, dIn cuuzu cosLu-
IuI mure, n-u II puLuL s-o Iuc. DeuILmInLerI, ucesLe
despr(IrI devIn InevILubIIe prIn guburILuI cIeILuIeIIIor.
Cund se rIdIc gruduI de uILILudIne, unII rmun IuLuI jos,
IndIIerenL de senLImenLe.
Aproupe cIIur dIn uceusL vreme, nevusL-meu u ncepuL
s se ocupe cu superIorILuLe I de (InuLu meu. $LIum c Iu
UnIversILuLe Lrec prInLre sLuden(II "bIne". Erum nuIL I eI-
egunL, dur e udevruL c nu-mI Iceum decuL cuLe un
cosLum de IuIne, pe cure-I purLum pun se uzu I pe urm
I nIocuIum cu uILuI. CruvuL, de usemenI, cumprum uILu
numuI cund ceu de Iu guL eru moLoLoIIL de-u bIneIeu.
BInen(eIes c I gIeLeIe Ie pIngeIeum cuL LImp cIzmuruI so-
coLeu c se poL pIngeII cuvIIncIos. Dur cum erum sub(Ire,
cum cumprum obIecLe pe cure Ie credeum bune, n-uveum
nIcI un moLIv s IIu ngrIjoruL. u ncepuL, nevusL-meu s-u
muI(umIL s-mI cuIce IuIneIe, s-mI urunjeze muI bIne
noduI de Iu cruvuL I s-mI puIe, n IIecure zI, o buLIsL muI
IIn, n buzunuruI de sus uI IuIneI. Pe urm mI-u cumpruL
LreI cruvuLe noI I o jumLuLe de duzIn de buLIsLe IIne de
oIund. O sLunjeneu purc neuLen(Iu meu n mbrcmInLe.
E drepL c nLr-o dup-umIuz um observuL I eu deosebI-
reu dInLre mIne I dunsuLorII cure veneuu Iu AnIouru.
nLuIu duL mI-um duL seumu c o cmu nu se pouLe pune
I u LreIu zI. Aveum, pe urm, muneLeIe preu IurgI I cu
coI(urIIe sucILe n uIur, pe cund "dunsuLoruI" pe cure-I
prIveum uveu muneLeIe bIne nLInse, mIcI, cure prIndeuu
muInIIe cu nILe cLue de mLuse. $I pe cund gIeLeIe meIe
uveuu o uour LendIn( s-I rIdIce boLurIIe, uIe IuI eruu
nLInse I purc noI. Eru Luns purc de cIncI mInuLe,
pIepLnuL IIns. Preu nesIurIL muI curuL I muI ngrIjIL cu
mIne, cu LouL buIu meu dIn IIecure zI. PesLe vreo dou zIIe
nevusL-meu, cu ourecure sLunjenIre, mI-u duL un sIuL
cruIu I-um gIIcIL resorLuI InLerIor.
- N-ur II bIne s-(I comunzI, uzI suu muIne, dou cosLume
noI? CcI IuIneIe, duc Ie por(I cu runduI, se psLreuz muI
bIne... zu, $LeIune... $I Iur: Nu muI purLu I Lu cr(I n
buzunureIe IuIneI.
- uL drug, o s um de Iucru cu probeIe...
- N-ure u Iuce, I, uILe, ucum vIne vuru... N-ur II bIne s-(I
comunzI LreI cmI de soIe-crue? Bu pouLe n-ur II ru
duc (I-uI Iuce o jumLuLe de duzIn cIIur...
Am n(eIes c n suIIeLuI eI se peLreceuu compuru(II cure
nu-mI eruu IuvorubIIe I c suIereu, Ir s spun, dIn
cuuzu usLu.
SIm(eum c nIcI nu eru sInguru InIerIorILuLe pe cure mI-o
gseu. Pure-se c snobII, pe cure eu I udmIru ucum, uveuu
un sLII uI Ior, pe cure eu nu-I uveum, vedeum cum zI de zI
IemeIu meu se nsLrInu, n preocuprIIe I udmIru(IIIe eI,
de mIne.
VIu(u mI-u devenIL curund o LorLur conLInu. $LIum c
nu muI poL LrI Ir eu. Cu o urmuL cure I-u pregLIL oIen-
sIvu pe o dIrec(Ie, nu muI puLeum scIImbu buzu pusIunII
meIe. Eru n LouLe pIunurIIe meIe. n LouLe bucurIIIe vIILor-
uIuI. u mus, Iu mIezuI nop(II n grdInu de vur, n Ioc s
uscuIL ce-mI spuneu vecInuI suu vecInu, Lrgeum cu
urecIeu, nervos, s prInd crumpeIe dIn convorbIrIIe pe
cure nevusL-meu Ie uveu cu domnuI eIegunL de uILurI de
eu. Nu muI puLeum cILI nIcI o curLe, prsIsem UnIversIL-
uLeu. nLr-o zI, um gsIL pe musu eI o scrIsoure neLrImIs
nc, udresuL unuI domn Iu BurIud. Am desIcuL-o cu
grub I cu sII de mIne nsumI: "Coune CosLIc, ur II Lre-
buIL s vII uIcI... dur usLu cosL I, dup sIuLuI depuLuLuIuI,
m-um udresuL unuI conLencIos. TrebuIe s uLep(I ns I
nu Le supru duc v-um LrImIs eu, nuInLe, 18o IeI, pensIu
pe prImu Iun. Te pun n IrIgure I pe d-Lu I pe counu
SoIIcu, duc nu mI-I nupoIu(I cund Iuu(I pensIu eLc."...
n cusu AnIoureI, obInuIL ucoIo, cunoscusem un vug
uvocuL, dunsuLor, IourLe cuLuL de IemeI, pe cure Ie nv(u,
cIIur pe ceIe muI repuLuLe cu dunsuLoure, un duns nou, Iu
mod: Lungo. Eru uImILoure docIIILuLeu cu cure eIe, uLuL de
Irumouse I cuIde, bune de mbr(IuL, execuLuu n bru(eIe
IuI mIcrIIe pe cure Ie dIcLu, rbdureu cu cure reIceuu de
zece orI un pus, cu I uuLorILuLeu pIIcLIsIL cu cure Ie Iceu
observu(II. VenIse I eI de prIn cubureLeIe PurIsuIuI, udus
de rzboI, I Iormu, cu noI I uILe vreo LreI-puLru perecII
LInere, "bundu nousLr", cum spuneuu, cu ourecure orgoIIu,
IemeIIe.
EvIdenL, m nLreb uneorI duc eu nu-mI Iuc sIngur
uceusL suIerIn(, duc nu cumvu, prIn excep(Ie, orIcIne
vorbeLe despre drugosLe n-ur LrebuI s se ndoIusc I s
evILe s vorbeusc n numeIe ceIorIuI(I - bu cred c
nIcIoduL n-ur LrebuI s IoIoseusc, vorbInd, persounu u
LreIu - penLru c senLImenLeIe pe cure Ie nceurc sunL In-
comunIcubIIe, vorbeIe cu cure sunL eLIcIeLuLe nu
corespund uceIuIuI con(InuL I, cIIur duc e vorbu de
uceIuI con(InuL, InLensILuLeu I duruLu senLImenLuIuI poL II
nesIurIL de IeIurILe, ccI unuI pouLe suIerI uLroce c nev-
usLu IuI prInde pe sub mus munu vecInuIuI, pe cund uILuI
Iu usLu drepL o nuun( Ir ImporLun(, ncuL orIcIne
IubeLe e cu un cILor, sIngur n spe(u IuI pe Iume, I nu
ure drepL decuL dour s bnuIusc uceIeuI senLImenLe I Iu
uI(II, cuL vreme nu corespunde cu eI decuL prIn mIjIouce
uLuL de ImperIecLe de comunIcure, cum e cuvunLuI. mI
zIceum c vd pouLe preu muIL ru ucoIo unde nu e. De
pIId, cu unu dInLre uceIe IormuIe sImpIIsLe I sLupIde, mI
se spune de cLre ceI dIn juruI meu c suIr uLuLu numuI
dIn cuuz c "sunL geIos". Vor s spun c Ir nIcI un
moLIv LemeInIc, muI muIL dInLr-un IeI de sLrucLur vIcIous
suIIeLeusc, neconIorm cu normuIuI I reuIILuLeu. E nc
unu dIn IormuIeIe uceIeI enormIL(I cure e concep(Iu
meLuIIzIc u drugosLeI, IormuI cure nu expIIc n reuIILuLe
nImIc, cum, de pIId, uIL IormuI meLuIIzIc, IoIosIL
ucum cuLevu zecI de decenII, nu expIIcu n IIzIc nImIc I
LoLuI eru IoIosIL cu IurIe: "NuLuru ure oroure de vId".
Nu, n-um IosL nIcI o secund geIos, deI um suIerIL uLuLu
dIn cuuzu IubIrII.
uL, de pIId, uceusL nLuIe zI cund u ncepuL neIInILeu
meu, dIn cuuzu IuI G. ... AnIouru, cure nLr-un IeI uveu
munIu excursIIIor "n bund", u cror promIscuILuLe mIe
mI Iceu sII, u IoLruL cu de
SIunLuI ConsLunLIn I EIenu (cdeu ucum nLr-o sumbL,
Iur IunI eru o uIL srbLoure) s Iucem o excursIe de LreI
zIIe Iu vIe, Iu nILe prIeLenI comunI, Iu OdobeLI, cu uuLo-
mobIIeIe unoru dInLre eI. De Iu ncepuL m-u enervuL urc-
ureu n uuLomobIIe. De vreo dou-LreI orI ne urunjusem n
ceIe LreI muInI I de dou-LreI orI ne-uu scIImbuL, ccI eru
cInevu ImporLunL cure nu se sIm(eu bIne pIusuL. n reuIIL-
uLe, IemeIIe cuLuu s se gseusc Iu un Ioc cu brbu(II cure
Ie InLeresuu, Iur cund nu IzbuLeuu de Iu ncepuL, sLrIcuu LoL-
uI, sub preLexLe dInLre ceIe muI neserIouse. PurLeu
dezugreubII eru c urcum I coborum Ir s LIm de ce,
Iur usLu nI se comunIcu sImpIu de cLre ceI mbuInu(I I
InI(Iu(I sumur.
- ur ne dm jos? Dur ce e, IruLe, nu se muI LermIn?
AIcI rspundeuu rIdIcLurI dIn umerI pIIcLIsILe, uIe ceIor
cure se urunjuser bIne I ucum se Lemeuu s nu II se sLrIce
socoLeIIIe.
Ceu muI mure surprIz u IosL penLru mIne c nevusL-
meu nsI, IourLe uscuILuL dIn cuuzu Irumuse(II eI, I u
creI purLIcIpure consLILuIu un IeI de moLIv de succes pen-
Lru excursIe, eru uceeu cure u derunjuL de dou orI pe LouL
Iumeu, cu s IzbuLeusc s-I uIb n muInu nousLr pe G.,
dunsuLoruI ubIu cunoscuL cu dou spLmunI nuInLe. Erum
obInuI(I, de doI unI de zIIe de cund ne Iubeum, s
consIderm cu IndIIeren( LoL resLuI IumII, s ne sIm(Im
bIne orIunde sunLem mpreun I muI uIes sIngurI, n muIL
preIungILe convorbIrI, sIurILe udeseorI n voIupLuLe. Un
drum, o expozI(Ie de LubIourI ne pIceu muIL muI muIL duc
ne puLeum comunIcu I verIIIcu recIproc ImpresIIIe. Cund
erum n Iume I nu puLeum vorbI unuI cu uILuI, sImpIe
surusurI suu prIvIrI IungI expIIcuu penLru noI sILuu(Iu, curu-
cLerIzuu momenLe, cu n buzu uneI n(eIegerI uLuL de sLuLor-
nIcILe despre Iume I u uneI obInuIn(e de u comunIcu uLuL
de perIecLe, ncuL vorbeIe eruu ourecum de prIsos. So-
coLeum c I uceusL excursIe vu II o voIupLuous IncursIe
n vIu(u ceIorIuI(I, n IoIosuI nosLru, uI umunduroru, I IuL
c, de Iu ncepuL, sLruIu s uIb n InLImILuLeu nousLr un
dezugreubII InLrus. Au credeum numuI, n prImu cIIp, dur
um n(eIes muI LurzIu, muI muIL morL, c InLrusuI, n
puLImu upropIerII Ior, erum eu.
DIn nLuIu cIIp, IIreLe, preIerIn(u eI neocoIIL,
neuscuns I Iucom, u pus nLre mIne I ucesL domn, venIL
pe un drum necunoscuL LrecuLuIuI nosLru, o senzu(Ie de
sLunjenIre. EI LIu ce vreu eu, eu LIum de usemenI, I muI
uIes umundoI LIum unuI despre uILuI c LIum (I probubII
I eu Iu IeI) I nIcI o mrLurIsIre nu ur II uvuL nImenI curujuI
s Iuc. Am exugeruL, evIdenL, poIILe(eu, n exces de
vorbrIe, cu s m urL cu prIsosIn( bInecrescuL.
- Dur nu... dur nu... poILI(I... de ce nu...? SLuu IourLe
bIne... nu, nu m derunjeuz. DumneuvousLr? A... bun
uLuncI... perIecL... Tu sLuI bIne? (nevusL-meu eru Iu mIjIoc
nLre noI doI). A... uLuncI IourLe bIne, vu II o cILorIe IourLe
Irumous... Avem o vreme mInunuL, de muI, nIcI preu
cuId, nIcI preu rcoure... Cund ujungem? Du? TocmuI Iu
unu? S sperm uLuncI c nu o s uvem nIcI o pun de mo-
Lor.
Pe drum, nevusL-meu n-u LrIL decuL prezen(u IuI. TouLe
comenLurIIIe Ie-u IcuL numuI penLru eI suu cu eI. Aveu o
voce uor emo(IonuL - Iu ncepuL um crezuL c dIn cuuzu
soureIuI I ueruIuI nrouruL uI dImIne(II I uI cumpuIuI - I
reIevu ceIe muI nensemnuLe nImIcurI uIe drumuIuI, cu
excIumu(II. Duc muInu eru s cuIce un curd de guLe, eu
scoLeu un IeI de InLerjec(Ie uour, vreun A! cure porneu
ns dIn LouL InLImILuLeu eI de IemeIe I vreu s spuIe cu
LoLuI uILcevu decuL spuneu. Duc eru o cus cu prIdvor
Irumos, eu urLu n grub: AI vzuL? ccI n LImpuI ucesLu
muInu Lrecuse. PIouuse pu(In n ujun I nu uveum ucum IIr
de pruI cu s ne LuIbure prIvIrIIe, dur ncepuLuI de
neImurIre eru nunLru. Nu mbrcuserm nIcI IuIuLurIIe
de drII, nu pusesem nIcI coIIurIIe de curp I nIcI ocIeIurII.
RezemuL de noI doI, nevusL-meu eru de o voIe bun
prImvruLIc. Bru(uI sLung I eru peLrecuL pesLe bru(uI
meu, drepL n Iu(, de I-I sIm(eum, de Iu coL pun sus Iu
ncIeIeLuru omopIuLuIuI, I n uceIuI LImp I sIm(eum LouL
LuIIu, purc I cu vIu(u orguneIor dIn eu, cum pouLe se sImLe
sevu n copucI, ccI unLebru(uI meu eru uor sprIjInIL pe
oIduI eI. DesIgur c I eI sLu LoL Iu IeI.
ToL IIIndc nu eru pruI, muInIIe mergeuu unu Iung uILu,
Iuundu-se dIn cund n cund, Iu nLrecere, I uLuncI preupIIn-
uI de vIu( uI ceIor cure Lreceuu nuInLe se munIIesLu n
InLerjec(II bIruILoure, n suIuLurI cu muInIIe I buLIsLeIe.
Dup VuIeu CIugreusc, unu dInLre muInI u uvuL o
pun I ne-um oprIL cu Lo(II penLru cu sLpunII I
conducLorII s repure ruI n grub. Am nLurzIuL LoLuI
uproupe un ceus. NevusL-meu u vruL s uIb rumurI dInLr-
un mr nIIorIL, pu(In muI n devuIe de unde erum noI, Iur
eI s-u oIerIL s I Ie rup. S-uu dus umundoI I eu I-u umpIuL
bru(eIe cu rumurI, de preu, bIond I cu ocIII uIbuLrI, o
Icoun mpodobIL. PIcereu Ior Lreceu nepsLoure pesLe
IupLuI crud de u sIu(I un pom. S-u IsuL IoLogruIIuL upoI,
ccI eI eru "usorLuL" cu LoL soIuI de nImIcurI, cu un snob Iu
curse, I, IIreLe, "upuruLuI" nu IIpseu.
N-um puLuL s nu bug de seum, de sus de unde erum,
pIcereu cu cure eu se Isu sprIjInIL LouL de eI, cund uu
urcuL rupu Iur, pun n oseu, dup ce muInu u IosL
repuruL. Dup Buzu, um n(eIes c nu muI puLem II Iu oru
meseI Iu OdobeLI I ne-um IoLruL s prunzIm Iu
RumnIcu-SruL. $I uIcI, dup ce ne-um uezuL cu Lo(II,
nevusL-meu u gsIL c ur II muIL muI bun uIL mus,
uezuL muI n IunduI grdInII. $I ne-um scuIuL LouL
Iumeu, cu s ne muLm Iung eu, ccI dIn prIcIn c
nLurzIuse pu(In s se speIe pe muInI I s se pudreze, IocuI
Iung G. I-I Iuuse uILu. IreLe c eu I rezervusem IocuI
Iung mIne, dur u LrebuIL s Iuc Iu IeI cu ceIIuI(I. Acum eruu
umundoI uILurI, Iur eu, cum Iu coI(, nLre un domn bLrun
I o doumn uruL. Iecure credem c IemeIu cure ne
IubeLe ure, psLruLe penLru noI, unumILe mIcI gesLurI de
munguIere I Irumuse(e, gesLurI croru noI Ie dm un
unume n(eIes I ne e o suIerIn( cruncen s vedem c Ie
ure I penLru uILuI. E sLupId, dur IupLuI c eu u gusLuL dIn
IeIuI IuI de muncure cu poIL - I eu LIu ce vIe pIcere mI
Iuce mIe ucesL gesL, ccI mI ddeu poIL de muncure cIIur
duc erum boInuv - m-u ubLuL cu LoLuI. Am surus n
dreupLu I n sLungu ns, Icund durerouse sIor(rI, cu s
nu se buge de seum c duu ImporLun( unor usemeneu
nImIcurI, ccI ur II uLrus uLen(Iu I comenLurIIIe LuLuror.
DeuILIeI, cred c Iumeu Ie d ImporLun( numuI uLuncI
cund observ c I brbuLuI Ie d, IIIndc pe eu numuI
"drumu" o InLereseuz.
u sIurILuI meseI uu ceruL sIngurI cILILe I ucesL gesL,
IcuL n comun, eru Iu eI uLuL LendIn(u de u se dIsLInge cu
udevruL perecIe, cuL muI uIes un soI de educu(Ie u
sIm(urIIor, n vedereu uneI murI pusIunI. n genere, n
LouLe gesLurIIe unor umun(I cure se upropIe e un IeI de
InLen(Ie de coresponden(, nemrLurIsIL dur evIdenL, cu
o conven(Ie nLre ceI cure I scrIu, Ir s se cunousc, I
duu un rendez-vous (eI o IIoure uIbusLr Iu buLonIer, eu
uILu Iu IeI Iu pIepL).
Am ujuns Iu OdobeLI pe Iu q dup-umIuz ubIu, ccI
musu s-u preIungIL ndesLuI. A IosL I ucoIo, se n(eIege, o
probIem u dIsLrIbuIrII cumereIor, ccI um IosL mpr(I(I
Lo(I musuIIrII n LreI IumIIII deosebILe. Am LrecuL un LImp
prIn udevruLe mInuLe de grouz. Au cuLuL, cred, s IIe Iur
cuL muI uproupe, dur eu um IzbuLIL, Ir s um ueruI, s
IocuIm deosebIL. AuzIsem de scunduIurI, cund, noupLeu, Ie-
meIu u LrecuL n cumeru vecIn, Iu un domn I m gundeum
ce ur devenI sILuu(Iu meu juInIc de Iu prunz, rIdIcuL nc,
Iu o poLen( nzecIL, u douu zI, dup o usLIeI de
nLumpIure. SunL cIIpe cund uru I dezgusLuI meu penLru
IemeI devIn uLuL de ubsoIuLe, c socoLesc c de Iu orIcure
dInLre eIe Le po(I uLepLu Iu orIce. AsLIeI cu, nLr-o excursIe,
s-o descoperI n cumeru unuI domn, nu muI mI se pure Im-
posIbII, cu LouL oroureu pe cure mI-o InspIr o usemeneu
InIumIe, orI de unde ur venI, Iur o IubIre de uproupe doI unI
nu mI se pure deIoc o pIedIc penLru o IemeIe, cure, cund
IubeLe Iur, e guLu penLru LouLe neruInrIIe I
Impruden(eIe. BInen(eIes, LrebuIe s III dInLre ceI cure
cred n nobIe(eu IemInIL(II n generuI, dInLre ceI cure uu
nevoIe s udore cu udevruL IemeIu, dInLre ceI cure uu jucuL
LoLuI pe curLeu eI, cu s vorbeLI de "neruInure" I de "In-
IumIe", uILmInLerI LoLuI rmune un umuzunL desen, o
"IermecLoure uvenLur" bun de LruLuL cu InduIgen( I
urmunL IronIe unuLoIIruncIun, cu, de pIId, murdrIu
unuI c(eIu de rus pe covor.
n ceIe LreI zIIe, cuL um sLuL Iu OdobeLI, um IosL cu I boI-
nuv, cu LouLe c preum uneorI de o veseIIe excesIv. mI
descopereum nevusLu cu o uImIre durerous. SunL cuzurI
cund exper(II, nLr-un LubIou vecII, dup IeIurILe spILurI,
descoper sub un peIsuj bunuI, o mudon de vreun mure
pIcLor uI RenuLerII. PrInLr-o IronIe durerous, eu de-
scopereum ucum, LrepLuL, sub o mudon crezuL uuLenLIc,
orIgInuIuI: un peIsuj I un cup sLrIn I vuIgur. EI doI, orIc-
um se Iormuu grupurIIe, eruu nedespr(I(I. DeuILIeI, eruu I
ceI cure I Impuneuu, cu uuLorILuLe purc uccepLuL de Lo(I,
InI(IuLIveIe. VIzILe n mprejurImI, pIImbrI, sporLurI I joc-
urI n vIe. Bu, de muILe orI, dIspreuu sIngurI I se Iceuu
uLepLu(I. Au, u douu zI, uu venIL Iu mus dup ce LouL
Iumeu se uezuse. Se LIu c numuI pe eI I uLepLum, decI
sILuu(Iu meu eru dInLre ceIe muI rIdIcuIe, ccI nLurzIereu
Ior, deI nu eru pouLe dIn prIcIn c se gseuu umundoI
uscunI n vreo cumer, se preLu LoLuI Iu ceIe muI dezugre-
ubIIe sugesLII. I rezervusem IocuI dIn dreupLu meu, dur m-u
deprImuL c nImenI n-u ocupuL IocuI cure LrebuIu s IIe n
dreupLu eI... Eru un IeI de oIIcIuIIzure u sILuu(IeI, cure mI
nnegreu suIIeLuI. M nLrebum duc eu nu-I d seumu de
uceusL reuIILuLe, duc nu sImLe pIedesLuIuI de rIdIcuI pe
cure m suIu... Cund uu venIL (eu IourLe uIecLuL I
suruzLoure), prIvI(I cu cupeLeIe nLourse de cLre LouL
Iumeu, u (InuL s m munguIe pe obrujI. Nu LIu duc u
IcuL-o numuI penLru c se LIu vInovuL, suu duc IogIcu eI
nu u vruL cumvu s creeze I un soI de ecIIIIbru cu
munguIerIIe pe cure Ie dIsLrIbuIse.
Musu nsI u IosL un nou prIIej de cIInurI. A IuuL,
bInen(eIes, Iur dIn IurIurIu IuI, I-u LurnuL dIn puIuruI eI,
cund eI u ceruL servILoruIuI s-I deu vIn. ncercum s nnod
convorbIrI cu o vecIn desLuI de Irumous dIn sLungu meu.
A II IzbuLIL pouLe s creez un IeI de vILrIn de umor pro-
prIu penLru suIvureu sILuu(IeI, dur mI-eru LoLuI IndIIerenL,
ccI eu LIum c uIcI nu e vorbu de o preIerIn( suu de un
joc de o cIIp, cI de LouL drugosLeu meu, de un LrecuL cuId
I IumInos de doI unI, de o desIIgurure IremedIubII. Erum
decI LrIsL, cu LouL Lrudu de u surude. OrcIesLru, ungujuL
de guzdu nousLr penLru LoL LImpuI cuL vom sLu ucoIo, u
cunLuL un vuIs-bosLon, dIn ceIe scrIse penLru cerIn(eIe
modeI I cIIpeI, dur cu udevruL Irumos. NevusL-meu I eI
I-uu ceruL de repeLuLe orI, Iur eu, cure uveum, de usemenI,
cu eu romun(u nousLr preIeruL, um bnuIL c I vor re-
peLu, penLru c Ie pIuce (penLru c e usocIuL cu o pIcere
InLens u Ior) I c I vor Iuce un IeI de "memenLo" uI
ucesLeI IubIrI n vIILor. Un cunLec dIn uceIu pe cure, cIIur
cund drugosLeu s-u sIurIL, umun(II nu-I poL uscuILu Ir s
sImL c pojgII(u de pe cIcuLrIceu suIIeLuIuI se rupe nceL.
Erum, se vede, uLuL de puIId, c o vecIn dIn Iu(u meu m-u
nLrebuL, suruzund Lers: "ELI geIos?" Am rspuns cu uIL
surus grbIL: "A, de ce? uu gIumesc IemeIIe"... cu s urL c
nu suIr, ccI um n(eIes c ucI muI eruu I uI(I brbu(I n
sILuu(Iu meu, bu uproupe Lo(I, dur nIcI unuI nu suIereu, I
dIn cuuzu usLu nu eruu rIdIcuII, pe cund eu sIngur Iceum
sIor(rI nereuILe cu s urL c nu duu ImporLun(
nepIcuLeI nLumpIrI. M cIInuIum IunLrIc cu s pur
veseI, dur nu puLeum suporLu preu muIL mIncIunu I ocIII
mI deveneuu, de Iu eI, LrILI. $I duc u II puLuL s m
sLpunesc n cIIpu usLu, u II IzbuLIL pouLe s nLorc sILuu(Iu.
VecInu meu dIn sLungu eru, duc nu muI Irumous, ceI
pu(In LoL uLuL de InLeresunL cu nevusLu meu, I nc I muI
Lunr. Duc nu "dIcLu" cu uceusLu, eru c, IIInd, ceI pu(In
n mprejurureu usLu, muIL muI deIIcuL, nu cuLu s-I
Impun cu vuIgurILuLe cuprIcIIIe, uu cum Iceu IemeIu
meu. n scIImb, n-u II pIerduL nImIc, uIur de umInLIreu
uLuLor nop(I nuILe I muI uIes u uLuLor LrIsLe(I LrecuLe, de-
venILe scumpe prIn mprLIreu Ior cu eu, Iur LouLe ucesLeu
nu mI Ie puLeu du nImenI. Am rspuns decI cu jumLuLe su-
IIeL vecIneI dIn sLungu. M nLrebum numuI duc nevusL-
meu nu-I d seumu unde nLr-udevr vor ujunge IucrurIIe,
suu duc o Iuce cu InLen(Ie, ccI n cuzuI ucesLu, orIcuL ur II
sungeruL rupLuru, orIcuL ur II IosL de greu prereu de ru, u
II pIecuL ImedIuL I n cuLevu spLmunI u II dIvor(uL.
nLre LImp, enervuL c eu uscuILu cu o uLen(Ie pusIonuL,
de-I devenIser ocIII sLrIucILorI de LoL, ce spuneu eI, um
cuLuL s prInd cu urecIeu. I expIIcu, numuI, n LermenI
LeInIcI, I uu cum I LIu eI, deosebIreu dInLre moLoureIe
uuLomobIIeIor Irun(uzeLI I ceIe umerIcune. MI-um udus
umInLe de vremeu cund uudIu Iu IeI muLemuLIcI compIIcuLe,
penLru mIne.
CLre sIurIL, s-u muI peLrecuL o mIc I semnIIIcuLIv
nLumpIure. NoI rmsesem nc Iu mus I n juruI nosLru
se Icuse grup. Cu(Ivu comesenI se uezuser n IurgI IoLoIII
de LresLIe I se depnuu bunuIIL(I curenLe. ndeosebI, o Ie-
meIe uru(Ic I nu LocmuI Lunr provocu nuIv pe G., cure
nu o bgu n seum decuL uLuL cuL I LrebuIu cu s IIe In-
LeresunL Iu( de nevusLu meu. $I cund uceusL uru(Ic I-u
ceruL un puIur de vIn, ngumIuL I cu voIn( prosLcrescuL, u
reIuzuL s nLInd munu I s Lourne dIn curuIu de pe mus.
A IosL un momenL penIbII I IemeIu, cure conLuse Im-
prudenL pe IurmeceIe eI LomnuLIce, u rmus ncremenIL. A
InLervenIL uLuncI nevusLu meu, poruncInd:
- Te rog s LornI un puIur de vIn doumneI.
$I cum eI nu Iceu nIcI o mIcure, Iur eu m consIderum
ubsenL - s-u scuIuL I u oIerIL sIngur puIuruI de vIn ceruL.
Eru un gesL uI eI dIn vremeu ceu muI bun, dur n uceIuI
LImp I un IndIcIu c eu, sIm(Indu-se preIeruL I sLpun,
puLeu, cu o urIsLocruL u IubIrII, s Iuc orIce gesL, Ir s se
umIIeusc, uu cum regeIe SpunIeI spuI n JoIu Mure doIs-
prezece cereLorI pe pIcIoure.
Dup-mus, s-uu vIzILuL uneIe dInLre pIvnI(eIe "ceIebre"
uIe OdobeLIIor, de suLe de puI sub pmunL, cu buLouIe
murI cuL rezervoureIe de peLroI purc. Am gusLuL
nenumruLe soIurI I cuIIL(I, dup ndemnuI podgorenIIor,
Lo(I merIdIonuII I IIecurI, cund e vorbu de vInuI Ior.
Ceu muI durerous mprejurure penLru mIne u IosL musu
de seur, dIn ujunuI pIecrII. EI s-u rLcIL, nLurzIInd de
duLu usLu cu o brun mIc I neusLumpruL, n LImp ce Lo(I
ne uezusem Iu mus, nevusLu meu ucum Iung mIne. Un
IosL mInIsLru, mure podgoreun de ucI, cure ur II voIL s sLeu,
probubII, de vorb cu eu Iu mus, u ocupuL IocuI IIber dIn
dreupLu eI, neLIInd c e rezervuL. A devenIL IIvId, dur n-u
uvuL curujuI s spuIe nImIc InLrusuIuI. n scIImb, cum noI
erum uezu(I cu spuLeIe Iu InLrure - Iuum musu nLr-un prId-
vor cu cerduc Imens nIIorIL cu gIIcIne I zoreIe - Iu IIecure
dou-LreI secunde nLorceu enervuL cupuI, s vud duc
vIne. De Iu o vreme nu se muI puLeu sLpunI. menII ocII
uIbuLrI de copII eruu LuIburI I I mucu ndureruL,
deseorI, buzu de jos mouIe I roIe. Nu puLeu muncu nImIc,
ccI de duLu usLu ceI nLurzIu(I n-uu muI IosL uLepLu(I I se
udusese Iu mus. NIcIoduL nu m-um sIm(IL muI descIeIuL
de mIne nsumI, muI nenorocIL. Am crezuL uLuLu vreme c
eu sunL sInguruI moLIv de durere suu de bucurIe penLru Ie-
meIu meu, Iur uzI descopereum c ocIII eI sunL guLu s
pIung penLru uILuI, c suIereu I eu, pIpund, ceeu ce eu
ndurum ros n udunc, de dou zIIe, dur eu penLru un om
cure mIe mI se preu ceI dInLuI venIL. Eruu uceIuI ocII
nIcrImu(I dIn vremeu cure u preceduL csLorIu nousLr,
cund eu n-o Iubeum I cund o Isum uuruLIc s uLepLe
jumL(I de or I muI bIne, nLurzIInd Iu rendez-vous-urI,
cund eu mI Iceu reprourI nIcrImuLe I sIuIeLor resem-
nuLe, cure m LuIburuu udunc, m revoILuu mpoLrIvu meu
nsumI, I cure uu sIurIL prIn u m Iegu de eu cum se Ieug
o rupLur orgunIc prIn uderen(e. PreIerum, pe vremeu
uceeu, pe o coIeg u eI muI sub(IrIc I muI spIrILuuI. Eu
suIereu I nu uscundeu nImnuI c suIer, cu I ucum, ccI
nu ure orgoIIuI uspru de u nu se du n specLucoI. E I unu
dIn cuuzeIe penLru cure eu ucum ndur uLuLu, ccI eu, ne-
suIerInd de ucesL exIIbI(IonIsm senLImenLuI, crede,
neLIInd cuL de greu m sLpunesc, c nIcI eu nu suIr. MuI
uIes c eu, duc m rsucesc de durere e LocmuI dIn cuuzu
specLucoIuIuI pe cure-I d eu, IIInd uLuL de rIdIcuI c
suIer. CcI usLu Iceu sILuu(Iu meu I muI juInIc, deourece
preum I muI muIL de prIsos, durerI I bucurII se
nLumpIuu Ir mIne, LocmuI cund eu uLrgeu Iuureu-
umInLe u LuLuror.
Dup ce eu I-u LoL sucIL guLuI, uILundu-se nupoI, u venIL
I eI, nLr-udevr, cu IemeIucu vIe I neusLumpruL; I II s-
u IcuL numuIdecuL, prIn ngIesuIreu ceIorIuI(I, un Ioc de
Iuvoure ourecum, ccI uI(I nLurzIu(I LrebuIuu s se
muI(umeusc s sLeu LocmuI Iu coudu meseI. EI u conLInuuL
s-I nvIuIe vecInu n grIjI munguIeLoure I "Lundre", Iur
specLucoIuI ucesLu preu InsuporLubII nevesLeI meIe. Nu
puLeu muncu nImIc I uveu o IIgur de unImuI rnIL. M
nLrebum: eu nu-I d seumu c I eu suIr LoL uLuL de muIL?
Cum e cu puLIn( uLuLu InsensIbIIILuLe? VecInu Ir Iucru de
vIzuvI u nLrebuL-o, IronIc I, evIdenL, desLuI de Lure, duc
"suIer", I mI se preu c n vIu(u meu nu mI s-u udus o
InsuIL muI mure decuL s IIe nLrebuL nevusL-meu, Iu(
de mIne, duc suIer dIn cuuzu uILuIu. M-um gundIL s Ius
IurcuII(u n IurIurIe I s m scoI nenLurzIuL, munIos, de Iu
mus, pIecund upoI de-u drepLuI Iu gur. $I u II IcuL usLu
duc erum numuI un umunL, nu I brbuLuI ucesLeI IemeI.
nLre doI umun(I sILuu(Iu esLe, deI muI compIIcuL decuL se
judec n mod prImur de cLre Iume, negreIL InIInIL muI
sImpI decuL nLre so( I so(Ie. Nu (I-u pIcuL o IemeIe
numuI penLru LrupuI eI, numuI penLru surprIndereu
IrmunLrII eI sexuuIe, ccI pIcereu I nepIcereu se cuuL
I se desIuc usemenI perecIIIor Iu cudrII. Dur (I-uI uIes-o cu
nevusL. n reuIIzrIIe nuLurII orIce om e un exempIur unIc
I InedIL. DIn LouL IIIozoIIu se desprInde ceI pu(In ucesL
udevr c omuI - cu conLIIn( - IIInd penLru eI creuLoruI
IumII, cu reprezenLure, oduL cu mourLeu IuI moure
nendoIeInIc I Iumeu. $I eI I uIege, IIber, o uIL conLIIn(,
pe cure o socouLe eguI cu u IuI. Vu II Lovuru I
moLenILoureu IuI, u memorIeI IuI, I vor spune copIII IuI
mum. Nu sunL reIIgIos, dur cred c, duLorIL uneI pure
eIuborrI spIrILuuIe, LoLuI, ceeu ce ure, zguduILor de pro-
Iund, cuLoIIcIsmuI e uceusL dogm, c so(uI I so(Iu sunL
predesLInu(I de Iu Iucereu IumII, c pesLe cuLusLroIeIe vIe(II,
unI(I I eguII unuI cu uILuI, Iu(-n Iu( unuI cu uILuI, cu n
uceusL vIu(, vor II I n venIcIu vIILoure. E I unu dInLre
ceIe muI Irumouse ImugInI creuLe de gundIreu omeneusc.
Nu-I vorbeu uIcI despre "jurmIn(IIe umun(IIor", ccI I eu
uvusesem umunLe cure-mI "juruser drugosLe eLern" I pe
cure nu Ie Iuusem n serIos, Iur dup "purLIde" muI muIL
suu muI pu(In ndeIungI de pIcere, Ie prsIsem, cu LouLe
IucrImIIe Ior, Iu ceIe dInLuI cocIeLrII cu uI(I brbu(I... S-u
ujuns, n ucesL veuc, sub InIIuen(u vuIgur u IILeruLurII, Iu
concep(Iu pIezIrIsL u csLorIeI, cund omuI, n Ioc s se
duc Iu un sLubIIImenL unume, I uduce o nevusL ucus pe
cure, dup dou-LreI IunI, o concedIuz Ir nIcI o uIL
IormuIILuLe decuL, uneorI, o despgubIre bneusc.
Au um gundIL n vremeu cund, dup ce uLuLu suIerIn(
dIn purLeu IemeII m nduIouse, I-um ceruL s-mI devIe
nevusL. MI se druIse cu LoLuI. I spusesem IoIuI c nu o
voI Iuu de so(Ie I-mI rspunsese cu un surus puIId I dum-
nezeIesc: "OrIce s-ur nLumpIu cu mIne, vreuu cu Lu s m
IucI IemeIe. Am suIerIL preu muIL dIn cuuzu Lu. Nu Le veI
sIm(I n nIcI un IeI, ubsoIuL n nIcI un IeI, nduLoruL Iu( de
mIne. Po(I s m goneLI n zorII zIIeI I s nu m muI
prImeLI nIcIoduL n cusu Lu." IreLe, cuvInLeIe eI eruu
neuIese, dur expresIu eru de o copIeILoure precIzIe. usese
nLuI umunLu meu, dezndjduIL de voIupLuLe, dur pesLe
cuLvu LImp eu purLu numeIe meu, pe cure nu-I purLu nIcI
unu dInLre surorIIe meIe mrILuLe. $I InLImILuLeu nousLr
creLeu I se udunceu cu o Iume nou cu prIveIILI preIungI
de nLuIuI ceus.
Ce nsemnuu ucum LouLe ucesLe sIm(mInLe I gundurI
penLru IemeIu de Iung mIne? AbsoIuL nImIc. $I eu m
sIm(eum ImbecII I rIdIcuI, Ir sIm(uI reuIIL(II, I nuIv cu
un predesLInuL "courneIor", cu s II gundIL uLuL de muIL de-
spre o IemeIe, cure, punund n cumpn LoL ucesL upuruL
muIesLuos I scrobIL uI senLImenLeIor meIe, Ie preIeru Ir
grIj, Iucom, sLrungereu n bru(e u unuI necunoscuL pun
ucum cuLevu zIIe. PrbuIreu meu IunLrIc eru cu uLuL muI
greu, cu cuL mI se rupsese LoLdeoduL I uxu suIIeLeusc:
ncredereu n puLereu meu de deosebIre I uIegere, n vI-
goureu I eIIcucILuLeu InLeIIgen(eI meIe. SunL guverne, n
(rIIe dIn Apus, cure prImesc IourLe des, I pe cIesLII Im-
porLunLe, voLurI mpoLrIv dIn purLeu udunrIIor Ior
nu(IonuIe. Dur nu gsesc c e cuzuI s Lrug de ucI vreo
consecIn(. CuLeoduL, uceIeuI guverne ns uuz LouL
greuLuLeu exIsLen(eI Ior pe un Iucru de nImIc I "pun cIes-
LIu de ncredere" uneorI pe un sImpIu udjecLIv nLr-un ur-
LIcoI de Iege. ur duc uLuncI voLuI Ie e mpoLrIv, se
prbuesc. UnII brbu(I nu-I Iuu nevesLeIe n serIos (e
drepL c eu m nLreb, de ce s-uu nsuruL uLuncI?) I nu
gsesc nIcIoduL c e cuzuI s Lrug consecIn(eIe. Eu ju-
cusem LoLuI pe uceusL IemeIe I LrebuIu s Lrug ucum LouLe
consecIn(eIe cure se Impuneuu: desIIIn(ureu meu cu per-
sonuIILuLe. TrebuIu decI s m scoI de Iu mus I de Iung
uceusL IubIre, penLru LoLdeuunu. Dur LIu ce voIn( de IIer
I rece um - unu dInLre umunLe, cure, n nuIvILuLeu eI
vuIgur, ncercuse s m convIng penLru un Lurg conjuguI,
mI cereu upoI cu grouz s nu-I muI zumbesc, ccI
zumbeLuI meu pIuLeu cu o IndIIeren( de mourLe, de
nenvIns - I LIum c o duL IcuL gesLuI ucesLu, nIcI Iuc-
rImI, nIcI expIIcu(II nu m vor muI Iuce s revIn. MI-um Im-
pus s ndur LoLuI pun cund voI II sIngur cu eu, cu s um
un cuvunL uILIm. AdevruI e c ImensILuLeu cuLusLroIeI mI
Iceu suIIeLuI puIId, ccI nu LIum sIngur duc - orIcuL de
ndurjIL voIn(u meu - sIIuIndu-mI sIm(Ireu, voI uveu
cumvu puLereu s ndur LoLuI, Ir s se sIrume n mIne
orgune, cure nIcIoduL nu se vor puLeu reIuce. Sperum, de
usemenI, c nc nu s-u nLumpIuL nImIc I c voI puLeu
reuduce ucus IubIreu meu, cu sImpIe cIcuLrIce cu de vrsuL
pe obrujI. M-um psLruL muI depurLe n "IpoLezeIe", pe cure
desIgur ceIIuI(I conLInuuu s Ie Iuc usupru sLrIIor nousLre
suIIeLeLI, InLerpreLundu-Ie cum InLerpreLeuz suvun(II mI-
crobII Iu mIcroscop, resemnuL s suporL compLImIreu Ior,
cu pe nILe rume cure urc Lurundu-se umed pe mIne.
Acum eru Iung mIne, ndeprLuL cu Iu mII de kIIomeLrI,
jucundu-se nervous cu IurcuII(u I cu(ILuI, prIvInd puIId
cu ocIII murI uIbuLrI, nduIou(I, spre ceI cure, dInudIns
purc, nIcI nu se uILu Iu eu. TouL Iumeu I pIImbu prIvIreu
de Iu eu Iu eI, uIur de IosLuI mInIsLru, cure nu n(eIegeu,
IIreLe, nImIc. Nu-I puLeum surprInde prIvIndu-m I pe
mIne, dur I gIIceum c m gsesc, Iung uceusL mIc
drum umorous, rIdIcuI I depIusuL, cu un LuIger cu
mmIIg Iung un compoL.
M Lrudeum LoLuI s-mI creez un uIIbI moruI. Am IosL
bucuros cund, dup-mus, s-uu orgunIzuL purLIde de joc de
cr(I. nLr-un suIon mure, cu LouLe IeresLreIe descIIse spre
prIdvoruI cu musu pus I spre cerducuI n cure se dunsu
ucum, s-uu uezuL LreI mese verzI de pocIer, compIeL
nzesLruLe, de Iu bru(eIe purLLoure de scrumIere I puIure,
pun Iu IIse I cr(I noI, uu cum se obInuIeLe n pro-
vIncIe, unde jocuI de cr(I e prucLIcuL suvunL, cu LouLe dI-
cIIsurIIe IuI. Pun dup mIezuI nop(II, um pIerduL sumu cu
cure pouLe u II puLuL cumpru un uuLomobII. Nu erum
decuL cu ocIII pe IereusLr, cu LoL couI pIepLuIuI devusLuL
de erpI vII uscunI sub cmu... neIzbuLInd s m con-
cenLrez, cu LouL ndurjIreu meu. ScIImbum mereu greIL,
nu observum cuLe cr(I uu IuuL ceIIuI(I, reIunsum Ir s bug
de seum c uLeupL uI(II cu curLe superIour, n dreupLu
meu. PurLenerII meI se enervuser Iu ncepuL de usemeneu
sIsLem de joc, pe urm, cund vzuser c pIerd I c oure-
cum um de unde pIerde, se gundIser, prucLIc, s proIILe de
mprejurure.
CeI doI se mpcuser ucum I, cu Iu(u nIIorIL de IerI-
cIre, eu dunsu, de Iu genuncII pun Iu pIepL greu I cuId
IIpIL de eI. Vorbeu muIL, Ir s n(eIeg, de depurLe, ce-I
spune I, IIIndc IosLuI mInIsLru eru I eI Iu cr(I, ucum
umIcuI ocupu, cund LermInuu dunsuI, IocuI IIber de Iung
eu.
Crezusem, cu un secreL orgoIIu, c LouLe bucurIIIe I
durerIIe nevesLeI meIe nu poL venI decuL prIn mIne I dIn
cuuzu usLu sIm(eum ucum c durereu ceu muI InsuporLubII
n drugosLe nu e uLuL s III IIpsIL de o voIupLuLe, cuL s
consLu(I c pIcereu pe cure o ddeuI I credeuI c sIngur
po(I s-o LrezeLI (cure, LocmuI prIn ucesL ocoI nLours, eru
udevruLu Lu voIupLuLe) nu muI e, cu o cIup cure nu sun.
CcI ucum LoLuI se peLreceu uILurI de mIne, cu excIudereu
meu. Cund eru jocuI muI uprIg I pIerdeum muI muIL, unuI
dIn purLenerII groI, cure credeu c-I pouLe permILe gIume,
mI urunc uu, cu jumLuLe voce: "CIuduL... I LoLuI
pIerzI". M-um nvIne(IL I eru guLu s-I Iovesc, cund ceIIuI(I,
sIm(Ind respIru(Iu meu oprIL, uu uvuL surusurI umIcuIe de
desLIndere. Un domn boIocnos, cu musLu(u pIous, LIuL
scurL, cerund curLe ne-u cerLuL cu bonomIe:
- MuI du(I-Ie drucuIuI de IemeI. Nu muI du(I uLuLu
ImporLun( LuLuror IIeucurIIor. Nu vezI c I nevusL-meu
Iuce Iu IeI. DunsuLorII uceLIu se osLenesc I Ie ncIzesc
penLru noI. Eu um I ceruL servILoureI s-mI puIe un bIdeu
penLru Iu noupLe n cumer. ur pe urm, uLenL I ImporL-
unL: "PIus poLuI!" Au rus cu Lo(II, convenInd, I uu conLInu-
uL pIusurIIe.
$I eru udevruL c muI LouLe IemeIIe LInere I uccepLubIIe
cu IemeI "se dIsLruu" Iu IeI, cu uceeuI InLen(Ie de pubIIcIL-
uLe, dur Iu uneIe dInLre eIe uceusL InLen(Ie eru jusLIIIcuL:
nesIgure de puLereu Ior de seduc(Ie, ncercuu nevoIu s-I
verIIIce, dIn cund n cund, urmeIe I (Ineuu s se LIe c uu,
suu nLr-uneIe cuzurI muI uu nc, "succes". Dur eu? ce ne-
voIe uveu eu de uceusL verIIIcure prInLr-un succes? DeuIL-
IeI, pusIonuL I desLuI de ncIIpuIL de Irumuse(eu eI, nu o
verIIIcure cuLu ucum, cI mergeu cu LouLe sIm(urIIe,
IndIIerenL Iu LoL ce se nLumpI, nu numuI n juruI eI, dur
n LoL resLuI IumII, spre desLInuI eI, ucum neInIIuen(uL de
mIne, cu pe un drum nou Iu nesIurIL.
ngduIn(u, rbdureu, sIgurun(u ceIorIuI(I brbu(I, dup
ce m-u uImIL pur I sImpIu Iu ncepuL, mI-u devenIL n urm
nLr-un IeI expIIcubII. MuI Lo(I, desIgur, Lrecuser prIn
ncercrIIe prIn cure Lreceum eu, Iur sensIbIIILuLeu Ior nu
muI reuc(Ionu, usemenI ourecum uceIor orgunIsme cure
devIn Imune Iu( de o bouI moIIpsILoure dup ce uu suIer-
IL-o o duL. DeuILmInLerI, n(eIegeum c eu nsumI,
uccepLund o duL sILuu(Iu, m voI obInuI cu eu, nu o voI
muI gsI deIoc LuIburLoure I nImIc nu m mpIedIcu s
vd c, mergund uu nuInLe, pe nesIm(ILe - cum po(I s
rIdIcI LrepLuL LemperuLuru upeI n cure Le uIII Ir s sIm(I
deosebIreu - u II puLuL consLILuI un LIp de uceIeu de
ncornoruL de opereL, Ir cu vreoduL, n uceusL evoIu(Ie,
s II consLuLuL cevu deosebIL.
DIn prIcInu unuI jucLor, purLIdu s-u nLrerupL penLru
cuLevu cIIpe I um IeIL pu(In n prIdvoruI Iurg. Dur nu I-um
vzuL. Am n(eIes c o purLe dIn perecII nu muI dunsuu I
se pIImbuu prIn grdInu dIn juruI vusLeI IocuIn(e, pouLe
cIIur - de ce nu? - I prIn vIu Imens, n cure se uIIuu I
cus I grdIn, de cure nu eru despr(IL decuL prInLr-un
gurd de surm, I cure desIgur uveu desLuIe porLI(e.
GunduI c nevusL-meu s-ur puLeu "du" uu, n LImpuI
uneI serI de duns, nLr-o grdIn suu pe uIeIIe uneI vII (I
uveum LouL sugesLIu IuIucInunL u deLuIIIIor), c ur puLeu
revenI upoI sus, n prIdvor, Iung mIne, cu LrupuI poIuuL de
uceusL mbr(Iure, mI-u nnegrIL suIIeLuI I m-u IcuL,
rece, s m cIuLIn. Cu eu - pe cure mI se preu c o jIgneLe
orIce uIuzIe, ncuL duc erum uILurI, njurLurIIe uLuL de
obInuILe I de pIusLIce, pe sLrzIIe BucureLIIor, m Iceuu
s cuuL un IeI de reIugIu - s sLeu ucum rsLurnuL I cu pI-
cIoureIe gouIe pun Iu jumLuLeu corpuIuI cu o LurI grous
I grbIL n grdInu pubIIc, mI se preu o cuLusLroI de
nencIIpuIL. Dur n(eIegeum nc o duL c IemeIu cure
IubeLe ure LouLe neruInrIIe, cu o InconLIen( cure pure
mugnIIIc LuLuror pouLe, n uIur de so(uI eI, I pe cure eu
nsumI, nuInLe de u II nsuruL, o udmIrusem Iu muILe Ie-
meI. mI uduceum ucum umInLe ceeu ce unu dInLre murIIe
scrIILoure u excIumuL cu grouz: "DrepLurI IemeIIor? S
Iucem dIn eIe, de pIId, mugIsLru(I? S ncredIn(m vIu(u,
IIberLuLeu, onoureu I norocuI oumenIIor unor IemeI, de-
spre cure LIm c LreI zIIe pe Iun, ceI pu(In, sunL nILe unI-
muIe suIerInde, InconLIenLe I LurbuLe?" M gundeum I
eu ce LrIsL experIen( e s-(I condI(IonezI IerIcIreu I cIn-
sLeu Lu de sexuI cuprIcIos uI IemeII. Eru n mIne, orb, un
ndemn de mourLe, s pornesc s-I cuuL I s-I gsesc n vIe.
Nu coboruser ns nIcI n grdIn. Eruu numuI uezu(I
Iu cupLuI prIdvoruIuI, pe purmuIuc, I, upropIu(I, sLLeuu
de vorb. A LrebuIL s m reuzem cu s nu cud, ns de uIL
emo(Ie. M uLepLum Iu uLuLu ru, ncuL ucum uveum
pornIrI de udevruL I nduIouL recunoLIn( penLru Ie-
meIu cure, LoLuI, n-u mers pun Iu cupL n InIumIe. M-um
nLors cu o sLrunIe IInILe Iu jocuI de cr(I...
PeLrecereu s-u sIurIL n zorII zIIeI. Ceu muI mure purLe
dInLre InvILu(I pIecuser. MuI rmseser cu(Ivu dInLre
jucLorII de cr(I, cure, pIerzund LouL noupLeu, cuLuu,
ucum, IIvIzI I cu buzeIe vIneLe, s se reIuc prInLr-o
IovILur, dur muI ru pIerdeuu, ncuL, dIn pIcere, jocuI
uveu, LurzIu, o nuun( de LrugIc vuIgur. zbeuu cr(IIe de
musu verde, Iumuu muIL, c scrumIereIe pe cure nu Ie
scIImbuse nImenI eruu LIcsILe de mucurI LurLILe. n prIdvor
I n cerduc, purLe Iu meseIe ncrcuLe cu resLurI de Iu
buncIeL, purLe n IoLoIIIIe de LresLIe I nuIeIe uIbe mpIeLILe,
uLepLuu cu gurIIe cocIILe, dur cu buzeIe nroILe dIn nou,
so(IIIe ceIor cure nc muI jucuu, guzdeIe, cuLevu perecII
LInere, cure nu se nduruu s se despurL I uI cror orgun-
Ism bIruILor se reIceu cu IIecure senzu(Ie nou. Acum
urmreuu nI(uLuI soureIuI, cure sLropeu cu up de uur
verdeIe uIbIcIos uI vIIIor I negruI verzuI uI pdurIIor. Eru o
ImpresIe de rcoure I prospe(Ime pesLe oreIuI dIn vuIe,
guLu s se Lrezeusc, prospe(Ime cure ucI sus nu puLeu bIruI
LoLuI exLenuureu IIzIc. ALepLum, cu seuc nerbdure, o
expIIcu(Ie ndurjIL cu nevusL-meu, dur de vreme ce eu nu-
mI ceruse s pIecm, ccI nc nu se nduru s se despurL
de eI, rbdum. (Ce-or II vorbIL uLuL? ce uveuu de "dIscuLuL"?
cu ce Iruze? Iu ce nLumpIrI uu IcuL uIuzIe? ce uveuu s-I
spun umundoI? ccI eu nu-mI puLeum reprezenLu pe
nevusL-meu vorbInd decuL cu mIne). A LrebuIL s coborum
upoI n becIuI unuI proprIeLur vecIn, cure nu ne-u IsuL
pun nu vom ncercu, mpoLrIvu oboseIII de muImurI, un
Ieuc purudoxuI, un sIngur pIru( dInLr-un vIn uurIu I
greu cu unLdeIemnuI, cure, IuuL Iung buLoI, uveu s ne
IImpezeusc desvurIL mInLeu...
Eru soureIe sus cund ne-um gsIL n oduIu cu puL Iurg I
sczuL, cu perdeIe de punz de cus I borungIc, cu IoLo-
gruIII sLrIne, cu cr(I, n cure pungIIcI eruu rmuse ucoIo
unde se oprIse uLen(Iu uILoru - I cu sLIcIe de purIum I up
de coIonIu pe musu de LouIeL, gLIL cu ogIInd IegnuL,
ncepuLe de uILe muInI.
N-um puLuL sIurI dezbrcuLuI, dur cum nIcI nu vreum s
dIscuL cu eu "ucudemIc", I-um spus cu o voce de morL:
- AscuIL, drug IuL, sper c nIcIoduL n vIu(u meu nu
voI muI Lrece prIn cIIpeIe prIn cure um LrecuL IerI I uzI.
M-u prIvIL cu ocIII murI uIbuLrI.
- Nu n(eIeg ce vreI s spuI?
Erum uIuIL, um rmus cu IuInu n mun, um rus cu un
cuduvru.
- SIncer? nu n(eIegI ce vreuu s spun?
$I eu, uIecLuL:
- AbsoIuL sIncer...
Tremurum, uprIns I IndIgnuL de uLuLu crus
preIcLorIe.
- EI bIne, uLuncI pouLe uI s n(eIegI uIL Iruz cevu muI
sImpI. S ne despr(Im. u BucureLI ncepem
numuIdecuL, cum ujungem, dIvor(uI. Duc vreI s rmuI cu
umunLuI dumILuIe, n-um nImIc de spus. Cu LouLe c nu-mI
muI poL Iuce IIuzII, dup ceIe ce um vzuL de IerI pun uzI,
Le rog LoLuI un Iucru. Acum, cund uI cerLILudIneu c veI
rmune LouL vIu(u cu eI, s evILm specLucoIuI I s nu ne
oIerIm comenLurIIIor udunrII pubIIce de uIcI.
N-um vzuL nIcIoduL o prIvIre de nger uLuL de obosIL I
de mIruL.
- Dur despre ce e vorbu, penLru Dumnezeu?
- Dup ceIe ce uI IcuL uzI, mI se pure uIuILor s muI
nLrebI despre ce e vorbu.
$I, cu un boInuv, cure nu LIe ce s-u peLrecuL cu eI n LIm-
puI deIIruIuI:
- Dur Le rog... Le rog, spune-mI ce-um IcuL?
ndIgnuL I revoILuL de uLuLu ndrzneuI, um nLors cupuI
cu dIn(II ncIeLu(I.
- NImIc.
SIm(Indu-se Lure, sLruIu eu ucum.
- Te rog, spune-mI ce-um IcuL? Te rog.
MI-eru sII uLuLu, c sIm(eum c orIce vorb u II spus, ur
II czuL uILurI.
- NImIc... Vreuu s ne despr(Im.
Ne-um dezbrcuL, dur n puL, cum eu evILum cIIur s o
prIvesc, u ncepuL dIn nou.
- $LeIune, Le vd uu supruL... I-(I jur c nu n(eIeg de
ce?
Am ncepuL s IIerb de munIe.
- mI jurI?
- (I jur pe ce vreI.
Dur o cIIp m-um oprIL mIruL, nLrebundu-m duc nu
cumvu greesc, I m-um IoLruL s-I expIIc ceeu ce se
preIceu c nu prIcepe. Dur cund s cuuL, cu uImIre, vd c
nIcI eu nu um nImIc de spus. Ce s-I reproez? C pe drum
u sLuL IIpIL de mIne I de eI? C s-uu coboruL s cuIeug
IIorI? C s-u sprIjInIL de bru(uI IuI? C uu IcuL un mIc grup
upurLe?
- AI IosL LoL LImpuI mpreun cu uceI domn, uI dunsuL
uproupe numuI cu eI.
A rus InduIgenL (eu).
- EI bIne, druguI meu, dur usLu e IIresc uLuncI cund vII cu
cInevu pe drum, nLr-o excursIe cu usLu... TouLe IemeIIe uu
IcuL grupurI. Se creeuz InevILubIIe IzoIrI. Nu po(I II
IumIIIur cu LouL Iumeu I uLuncI se pure c eLI numuI cu
unII. Pe urm, eI e un bun dunsuLor... LouLe IemeIIe dIn
Iume dunseuz, cred.
- Du... ns nu numuI cu un sIngur purLener.
- Dur bIne, uIcI nu e buI. Am venIL mpreun pe drum.
- Nu... nu... u IosL un udevruL scunduI. TouL Iumeu v-u
prIvIL.
- Ce scunduI? |I s-u pruL (Ie. Nu uI vzuL c - (I-um spus
- LouLe IemeIIe Iuc Iu IeI? Au sunL peLrecerIIe usLeu. O duL
ucus, nIcI unu nu se muI gundeLe upoI Iu cunoLIn(eIe I
nLumpIrIIe de ucI. AI s vezI c nIcI Lu nu uI s Le
recunoLI cu LouL Iumeu de ucI... ELI de o sensIbIIILuLe
ImposIbII.
M-u mIruL uceusL InLen(Ie de muLurILuLe n judecuLu eI I
erum IndIgnuL, dur Lceum. IreLe c n-uveum de obIecLuL
nIcI un IupL precIs, dur usLu nu nsemnu LoLuI c eu nu
mersese, cu Lrup I suIIeL, nLr-o uvenLur. Aveum ns
ucum cerLILudIneu cu u vIneI unor mInILrI cure, respecLund
cu sIIn(enIe IILeru IegII, I permIL orIce, cIIur ceIe muI
verouse uIucerI. CuvunLuI e orIcund un mIjIoc ImperIecL de
comunIcure. ToL ce e sens, LoL ce e udevr, LoL ce e con(InuL
reuI scup, prInLre sIIube I propozI(IunI, cu uburuI prIn
(evIIe pIesnILe.
Aveum LoLuI n pIusu IogIcII un IupL precIs.
- Aseur, credeum c (I-uI sucIL guLuI, LoL nLorcundu-Le
s vezI duc vIne Iu mus.
- A, mI-um sucIL guLuI, ce Idee...! mI-um sucIL guLuI...! I
ncercu s buguLeIIzeze.
Dur u sIm(IL, dIn prIvIreu meu neLed cu mourLeu, c uIcI
nu ncupe LgduIuI I, nenorocIL InspIruL:
- A, ucum LIu ce vreI s spuI. E cu LoLuI uILcevu... Duc
(I-u spune uI vedeu c...
- Dur spune-mI uLuncI.
- E un secreL uI nosLru LouLe... mudum SIugeru I mudum
Georgescu.
Ajunsesem I Iu "secreLuI de IumIIIe" dIn BoubourocIe...
$I eru n uLernuLuI sLrIn, de prIsos uproupe de mIne cu
LoL LrupuI LIuL.
AsLu-I LoL ce-mI rezerv vIILoruI? CorpuI IemeII uLuncI
cund vreuu? Ce s Iuc cu eI, Ir ceIeIuILe bucurII? Cund
LIum c nu e nIcI eI perIecL. u un mIIIon de IemeI ubIu de
e unu nLreg Irumous. ResLuI uu nevoIe de InduIgen(, de
n(eIegere. NumuI suIIeLuI pouLe nIocuI IIpsurIIe. $I suIIe-
LuI nevesLI-mI...
MI-eru pIeIeu uscuL, cupuI dur I goI s po(I IovI cu
cIocunuI n eI, purc LoL guLuI pIIn de cuI(I.
MI-um ngropuL Iu(u n pernu cure se ncIzeu
numuIdecuL, de u LrebuIL s scIImb mereu cpLuIuI, dur
Ir s poL dormI I n-um muI scos o vorb pun LurzIu
dup-umIuz. Eu u dormIL, u nduIL snLos, s-u
mprospLuL n obruz I n prIvIre, reInLegruL vIe(II, numuI
eu purc erum boInuv de uremIe.
Cum LoL ceuruIuI I pernu eruu preu cuIde, cum LouLe
cr(IIe, pe cure um vruL s Ie cILesc, mI se preuu uscuLe,
um coboruL cLre oru cIncI n grdIn. Se sIurIse purc o
srbLoure, o nLumpIure Irumous n Iume, cure nIcIoduL
n-uveu cum s se muI repeLe I eu supruvIe(uIum sIngur,
dur cum dInuIeLe o couj de ImuIe sLours, uruncuL
dup-mus. SoureIe mI se preu IeIos I cund um LrecuL pe
Iung bucLrIe um sIm(IL mIrosuI de muncrurI LrezILe. Au
duL pesLe mIne un grup de cIeIIII, cure n zorII zIIeI se
nIunduser nLr-un becI I ucum Ieeuu be(I LurL. osLuI
mInIsLru pIungeu I (Ineu s m mbr(Ieze neupruL,
umpIundu-m de buIe I vrsundu-mI vIn pe IuIne. Aveu
senLImenLuIIsmuI gIgIos I pIungre( uI moIdovenIIor Iu
be(Ie, cu promIsIunI juruLe Iu LouL Iumeu, cu demonsLru(II
I InvocrI IIrIce de Ir(IeLuLe, penLru cu u douu zI, Lreuz I
revenIL Iu senLImenLe normuIe, s se preIuc (I cu o LuInIc
spuIm) c u uILuL LoLuI, uIur dour de promIsIIIe I
IegmInLeIe ceIorIuI(I. ToLuI e sIgur c eI nLre eI, ceI pu(In
n momenLeIe uceIeu, se Iuu n serIos.
PIecureu nupoI u IosL Iu opL seuru. Eru nLre mIne I eI,
cu Iu ducere. N-um vorbIL decuL, rezervuL I poIILIcos,
numuI cu eI LoL LImpuI, reIuzund, cu sII, LouLe ncercrIIe
eI de u-mI cupLu bunvoIn(u, preIcundu-se, deuILIeI, c Iu
IucrurIIe n gIum. MuI LurzIu u udormIL, suu s-u preIcuL
c dourme, rezemundu-se cu cupuI pe pIepLuI meu, ceeu ce
ns nu mI se preu decuL un preLexL cu s-I ubundoneze IuI
ceuIuIL jumLuLe de corp.
NImIc nu mI s-u pruL muI sImboIIc decuL uceusL
uezure u eI. Duc n-u II LIuL despre ce e vorbu, duc u II
IosL so(uI nuIv pe cure-I voIu eu, u II crezuL c un subIL I
sIncer ucces de preIerIn( o Iuce s se ugu(e duIous de
guLuI meu, cund eu nu Iceu usLu decuL LocmuI penLru c
uu I puLeu cuIcu pIcIoureIe I oIdurIIe, uproupe n
bru(eIe ceIuIIuIL. DeuILIeI, I muI generuI socoLIL, nu eru
oure cu un n(eIes deosebIL uceusL mpr(Ire u eI nsI, pe
cure o Iceu, sIngur, nLre noI doI?
ncIeIum bIIun(uI sInIsLru uI ucesLeI peLrecerI, cu un gen-
eruI nIrunL I IugrIL, promIs degrudrII I exIIuIuI, cure
compur resLurIIe nspImunLLoure, cu urmuLu Irumous
I sLrIucILoure de enLuzIusm pe cure o comundu, Iu deIII-
ure, cu dou zIIe nuInLe. DeuILmInLerI, ucesLe excursII
mpreun, de perecII LInere, cund IemeIIe sunL Irumouse,
devIn muI LoLdeuunu IupLe "umIcuIe", LoL uu cum umIcuIe
eruu uceIe "LournoI" medIevuIe, numuI c uLuncI cund LoLuI
LrebuIe s revIn Iu normuI, dup IurII nemrLurIsILe I
expIIcu(II umure, nLocmuI cu I n uceIe pomenILe LImpurI,
de muILe orI cuduvre ucoperILe sunL uduse nupoI pe scuLurI
I LrgI ucus. Au cum m nLorceum eu cu ImugIneu Ie-
meII IubILe, ucIs.
PesLe dou zIIe ne-um dus nLreugu "bund" Iu
descIIdereu unuI LeuLru de vur I de ucoIo Iu un resLuurunL
de Iu $oseu. Ce-u IosL Iu (ur s-u repeLuL I uIcI. De ubIu mI-
um muI sLpunIL IndIgnureu, IndIIerenL Iu comenLurII. O
doumn, pouLe nc Lunr, IuImous Irumuse(e
uvenLurous pe vremurI, cure m prIveu cu uIec(Ie LoL-
deuunu, cu cure udeseorI uveum InLeresunLe convorbIrI de-
spre nLumpIrIIe dIn vIu(, ccI n nouu cocIeLrIe pe cure
I-o permILeu, de u se mbLrunI cu InLen(Ie muI devreme,
eru purc dIn eIegun(u unuI generuI Lunr, reLrus voIunLur
Iu pensIe, u ncercuL s m mpuce.
- De ce uLuLu enervure?
-um urLuL, suruzund LrIsL, pe nevusL-meu I mI-u spus,
gIumInd Irumos I cu emo(Ie, ncuL nu m puLeum supru:
- $LII o vorb, I duc nu o LII, (I-o spun eu: IemeIu
nuI numuI pe ceI pe cure-I IubeLe, pe ceIIuI(I I prseLe
pur I sImpIu.
-um spus c usLu nu m consoIeuz, dur mI-u expIIcuL c
nu crede c e vorbu de uILcevu decuL de un "IIIrL".
-um LurnuL n puIur vIn uurIu, prIvInd-o mIruL:
- E o IormuI greIL, Ir n(eIes Iu o IemeIe. Nu
corespunde nIcI uneI reuIIL(I, decuL duc e vorbu de o IuL
cure vreu s peLreuc, dur, n sIurIL, s-I psLreze LoLuI
IecIorIu IIzIc (I cure, deuILIeI, s-ur du dIn LouL InImu), suu
de IemeI boInuve, cure s-ur du cu pusIune, dur Ie mpIedIc
ovurILu de cure suIer. MuI ure sens ucesL "IIIrL", uLuncI
cund o IemeIe urmreLe vreun InLeres I, cu s-I reuIIzeze,
Iuce LouLe "uvunsurIIe", dur dup ce u ob(InuL ce (InLeu, se
reIuz. SIsLem prucLIcuL de muILe ucLrI(e I proIesIonIsLe
nemrLurIsILe. Dur nevusLu-meu nu e n nIcI unu dInLre
ucesLe sILuu(II I penLru eu un "IIIrL" e o uberu(Ie.
- AI, dumneuLu eLI dInLre uceI cure Iuc moILurI InLer-
mInubIIe I Iu mus. DInLre ceI cure LoLdeuunu descoper
IIreIe de pr n muncure.
- SunL eu de vIn duc mI se oIer IIre de pr n
muncure?
- Nu, uLuLu IucIdILuLe e InsuporLubII, dezgusLLoure. mI
ncIIpuI c eLI n sLure nu numuI s-(I exumInezI exugeruL
purLeneru, dur c, n uILImeIe cIIpe uIe mbr(IrII, s-(I
duI seumu exucL de ceeu ce sIm(I, cu I cund uI usIsLu Iu un
specLucoI sLrIn...
- Doumn, e perIecL udevruL ce bnuI(I, dur ncIeIereu
dumneuvousLr - numuI - e IuIs. ALen(Iu I IucIdILuLeu nu
omour voIupLuLeu reuI, cI o sporesc, uu cum, deuILIeI,
uLen(Iu sporeLe I durereu de dIn(I. MurII voIupLuoI I ceI
cure LrIesc InLens vIu(u sunL, neupruL, I uILruIucIzI.
- Cu ce pIcere Le-u II neIuL penLru uceusL conLInu
neIInILe I bnuIuI u dumILuIe, I desIceu senzuuI o
porLocuI. Aveu o eIegun( de murcIIz.
- DecI... nu m-uI II prsIL?
- PouLe c uLuncI du, dur u II regreLuL-o LouL vIu(u. Sun-
Lem uLuL de LounLe cund sunLem LInere.
Surudeu ndeprLuL I Irumos, cu pruI eI urgInLIu... I eu
o udmIrum uLuL de pusIonuL, c LouL Iumeu preu InLrIguL
cu de o scen de drugosLe.
Vu II nevusLu meu, pesLe un sIerL de veuc, cu IemeIu
uceusLu de Iung mIne? I ce n(eIes udunc ur II uvuL
IucrurIIe... vu II IosL uceusL IemeIe Iu IeI cu nevusLu meu? I
- ImposIbII nLrebure - vor muI II uILeIe ucum? I - nc muI
Ir sens nLrebure - de ce mI se pure posIbII numuI n Lre-
cuL, de ce regreL c um pIerduL, venInd cu douzecI de unI
muI LurzIu, LrupuI cuId, cu zumbeLuI bun I meIuncoIIc uI
ucesLeI IemeI? Dur nu, LouLe suIIeLeIe ucesLeu de curne I
mLuse devIn preu LurzIu, I de prIsos, bune.
1.q. Astu-i rochiu ulbustr
Nu I-um vorbIL nevesLI-mI o spLmun.
Am muncuL sIngur n bIrou. PesLe cuLevu zIIe, Iu mus Iu
prIeLenI, mI s-u pruL ns c rezervu meu nu muI ure sens,
I um sLruIL LouL seuru pe Iung o IemeIe Irumous,
uproupe LoL uLuL de nuIL cu mIne. Cund spun "um sLruIL"
e un IeI de u vorbI. Dup un uor ncepuL, eu, dezIn(uIL,
m-u copIeIL cu prIeLenIu eI. ToL ce u IcuL nevusL-meu Iu
(ur, ucI s-u reedILuL nLr-o sIngur seur. G. nu eru ucum
de Iu(. Cu s nu pur preu suprLor, IemeIu u duL o
nuun( de gIum IucrurIIor. A decIuruL c druIeLe pe
brbuLu-su nevesLeI meIe, c m IubeLe, u IcuL scunduI
cund mI-u IuuL cInevu IocuI de Iung eu. Am vorbIL despre
IemeIIe gruse I sIube I, cu s-mI uruLe c eu e numuI
neILor sIub, n Iu(u LuLuror, mI-u IuuL munu I mI-u pus-
o, upsuL, pe oIduI eI pIInu(... SLrunge!... Eu, uIuIL, uveum
ueruI rIdIcuI uI IuI oseI n cusu IuI PuLIIur. Cum m Isu un
momenL IIber Iugeum, dur m cuLu I m uduceu nupoI.
SucuIL, dezorgunIzuL, nevusL-meu eru vunL, gIumeu
guIben, Iur de cuLe orI mI uduceum umInLe de eu I o
prIveum, I nLuIneum ocIII murI I ndureru(I usupru meu.
Nouu meu enLuzIusL m-u sIIIL s dunsez cu eu, deI
dunsum prosL. Pe urm m-u IuuL de mun I m-u dus nLr-
un suIonu cu dIvunurI: "HuI, s IIm sIngurI".
Erum sLunjenIL de purc numuI n sLrcIInI cIcum. Ne-
um rezemuL, IungI(I unuI Iung uILuI I m-u nLrebuL LoL
soIuI de prpsLII. Cund s-u ubLuL dIn nLumpIure cInevu
pe Iu noI s-u nIurIuL, s-u dus Iu bIrou, u IuuL un Loc I
IurLIe, u scrIs un uII: "nLrureu oprIL... perecIe
umorous!" CeI cure veneuu, cILeuu, ruzund cu de o gIum
bun, I pIecuu, cerundu-I scuze IpocrIL. GIumeu, IIreLe,
dur usLu n-u mpIedIcuL-o s-I IrmunLe sunII de cousLeIe
meIe I s m sruLe, cund I se preu c nu vIne nImenI.
-um spus c LrebuIe s IIm cumIn(I, m-um smucIL I um
pIecuL. MI-eru ruIne de roIuI groLesc, de sIIuIL de o IemeIe,
I m gundeum Iu sILuu(Iu deIIcuL n cure so(Iu usLu vuIgur
- cu gIumu eI menIL s muscIeze ubII o purLure muI
precIs - I puneu brbuLuI. Nu mI se preu suIIcIenL
scuzu c e vInovuL c nu LIe s-I sLpuneusc nevusLu I
nIcI nu mI se preu c "LrenurIIe nu LrebuIe IsuLe s
Lreuc" suu c LrupurIIe "urmunLe", cure se doresc I se
nLInd, sunL deusupru orIcreI "rIdIcoIe IIIozoIII". DeuIL-
mInLerI, cu s se pouL Lrece punLeu perIcuIous, se Iuce ucI
un cudrII de nuIvIL(I. emeIIe, cu s pouL reuIIzu LouL
uvenLuru, se preIuc c o socoLesc cu pe un joc nuIv, dur n
uceIuI LImp brbuLuI serIos "cure nu LIe s proIILe" e ucuz-
uL, eI, de "nuIvILuLe".
u eIe ns nuIvILuLeu, preIcuL I cu scop precIs, e
dInLre uceIeu pe cure o prucLIc unII escrocI, n prImeIe mo-
menLe, "Icund pe proLII" n Iu(u unuI judecLor de
InsLruc(Ie, decIurund c uu ncusuL cecuI IuIs Iu bunc, n
gIum, cu s Iuc o Iurs unuI prIeLen de Iu Humburg. Dur
judecLoruI, LIuLor, cu prIvIreu rece, pune zumbInd
IucrurIIe Iu puncL.
r grIj de specLucoI, cu un unImuI rnIL, nevusL-meu
se LrunLIse nLr-un IoLoIIu I nu vorbeu cu nImenI. Nouu
meu umIc u venIL dup mIne: "ELI un curugIIos", I mI-u
IIxuL o nLuInIre n oru.
CeuIuIL eru geIous I suIereu. SIm(eum ucum c e o
jucrIe n munu meu. C puLeum s-o umIIesc, s-o Iuc s
suIere I muI muIL, dur Iu ce IoIos? mI veneu s-I spun:
uILe ce uI IcuL dIn drugosLeu nousLr, dIn bIeLuI nosLru Lre-
cuL. AcesLu e IdeuIuI Lu de IubIre, ucesL conLInuu ususInuL?
Acus, IurIous I ndureruL, mI-u spus:
- Acum cred c uI s-mI duI dumneuLu expIIcu(II mIe.
-um urLuL c n-um IcuL nImIc muI muIL decuL eu Iu
OdobeLI.
- Du? Eu nu m-um procIumuL IIIrL cu G., nu m-um pIpIL
cu eI, nu m-um nIunduL, cu unun(urI obruznIce, nLr-o
cumer cu dIvunurI.
E udevruL c pun ucoIo nu ujunsese, dur nu e muI pu(In
udevruL c LoL eu m sIm(eum n pugub.
A (InuL s-mI pILeusc ns, cu vurI I ndesuL, nLuIu
duL cund ne-um gsIL Iur n "bund" cu eI. A sLuL mereu,
uproupe n bru(eIe IuI. mI spuneum c nu e decuL o
pedeups I c, duc vreu s m pedepseusc, nsemnu c
nu-I eru IndIIerenL c eu preIerusem uIL IemeIe, decI m
Iubeu. Cu LouLe usLeu, IIzIc ... specLucoIuI mI-eru de
nenduruL. Nu uveum LrIu s vd, orIce mI-u II spus, cum
IemeIu pe cure o Iubesc e (InuL n bru(e de un brbuL, I I-
um spus-o vecIneI meIe de runduI LrecuL I de duLu usLu,
cure m urmreu zumbInd.
- Dur duc uI IubI o ucLrI(, cure, pe scen, ur LrebuI s-I
mbr(Ieze pLImu purLeneruI, s-I sruLe Iucom pe gur?
-um ImurIL, cuLremuruL, cu ceu muI sImpI sIncerILuLe:
- Cred c nIcIoduL n-u puLeu IubI o ucLrI(.
M-um upropIuL de dIvunuI dIn coI( unde se gseu
nevusL-meu I I-um spus c pIecm ucus.
- A! Cum uu devreme? Nu; muI rmunem.
- TrebuIe s pIecm neupruL, um de Iucru muIne.
- Nu... usLu nu se pouLe... nu... muI sLm... se supr ou-
menII duc pIecm uu de repede. E nepoIILIcos. Scosese
ogIInjouru dIn poeL I-I pudru obrujII.
- Cu nepuLIn(.
$I LoLuI um muI uLepLuL un sIerL de or. Eru n mIne cu
o spuIm vIu grIL.
- Drug, nu muI poL rmune nIcI un mInuL.
- EI nu... LrebuIe s muI rmunem... vreuu s muI sLm
pu(In, I-I desenu ucum cu ro buzeIe.
- Eu pIec.
- PIecI Ir mIne.
Am prIvIL-o, ucum IInILIL, cu un morL.
- EIu, (I duI Lu seumu de ce spuI?
- Te rog... vreuu s muI sLm.
- Nu se pouLe... sub nIcI un cuvunL, nu se pouLe s muI
sLm.
Aveu ocII murI, LerI I o cuL nLre spruncene.
- EI bIne, nu merg.
- EIu, Le nLreb nc o duL...?... GundeLe-Le bIne ce IucI.
Duc m duc sIngur ucus, nseumn c um pornIL pe un
drum de pe cure nu ne muI puLem ubuLe.
GunduI c nevusL-meu ur puLeu venI sIngur, n zorII
zIIeI, ucus, mI se preu o monsLruozILuLe rece.
Am muI prIvIL-o nc o duL, cu n cIIpu semnrII uneI
senLIn(e, I um pIecuL. Am uLepLuL n sLrud zece mInuLe I
n-u venIL. CunoLeum Iu unuI dInLre IoLeIurIIe mIcI o
cocoL desLuI de IrumuIc, voInIc I nespus de vuIgur. -
um spus s se mbruce, um IuuL-o cu mIne, um dus-o ucus,
um pus-o s scouL LoL de pe eu I um cuIcuL-o n puLuI Lu-
Luror durerIIor, nebunIIIor I IucrImIIor IubIrII meIe.
NevusL-meu u venIL pesLe vreo dou ore. Nu LIu duc
servILoureu I-u spus LoLuI, dur cund u n(eIes, s-u ngrozIL, I
nu-I veneu s creud. A czuL mouIe nLr-un IoLoIIu. S-u
nIurIuL upoI I u vruL s se repeud usupru IemeII, cure nu
preu uveu de ce s se Leum.
- n puLuI meu, o udunLur de pe sLrud?
$I ceuIuIL, cu o Imens I LrIvIuI doz de bun-sIm(:
- N-uI decuL s dormI n eI, mudum, nu s umbII noupLeu
LeIeIeIc.
Vedeum, uImIL I cu suIIeLuI goI, unde ujunsesem.
-um expIIcuL c duc Iuce scunduI I se uII despre
nLumpIure, eu o s Lrec drepL nebun, dur pe socoLeuIu eI
ure s se rud cu de o pupurud. A pIecuL LrunLInd uu, cu o
energIe pe cure nu I-o bnuIum.
Am IrmunLuL nLreugu noupLe LrupuI IemeII sLrIne, cu o
IurIe dezndjduIL, cu s-mI demonsLrez c LoL ce oIer
unu, (I pouLe oIerI I ceuIuIL I c nu merIL, c e rIdIcuI s
suIerI uLuL de mIsLuILor, penLru uLuL de pu(In Iucru. $I
purc um gsIL udevruL prereu. PrImeIe LreI-puLru zIIe,
dospInd de munIe, nu mI-u IosL greu s ndur ubsen(u
nevesLI-mI. Pe urm ns, um ncepuL o serIe de IpoLeze, n
LouLe sensurIIe, cu s vd ce gundeLe I ce sImLe ucum.
Cum LIum c IubeLe pe uILuI, nu-mI ncIIpuIum c ndur
preu greu purLureu meu I-mI recunoLeum drepLuI, I m
IeIIcILum cIIur, penLru Ideeu bun de u-mI creu uILImuI
cuvunL. M nLrebum vug duc ne vom muI vedeu, duc ne
vom revedeu, vreuu s spun, n conLInuureu IInIeI LrecuLe,
uu cum, cund Le deLep(I dup un vIs uLroce, reIeI vIu(u Lu
nLrerupL seuru. $I sIm(eum c nu, udIc nu muI uveum
reprezenLureu uneI vIILoure mpcrI, cum nu-mI poL
ncIIpuI uzI n ce IeI u puLeu devenI preedInLe de
repubIIc n AmerIcu CenLruI.
Dup o spLmun um sIm(IL neupruL nevoIu s-o vd,
dur mI-um reIuzuL cu ncp(unure orIce prIIej. Am cuLuL
ns pe o prIeLen u eI, cu s uIIu, prIn ocoI, ce gundeLe, ce
Iuce, duc nLumpIrIIe ucesLeu de rsLurnure I evenImenL
eguI cu mIcureu pIuneLeIor, penLru mIne, uveuu penLru eu
vreo ImporLun(. Nu mI-u IosL cu puLIn( s uIIu cevu.
IIndc pe sLrud n-o nLuIneum cu s-I cunosc nouI surus,
um ncepuL s coIInd resLuurunLeIe, cu bLI de InIm nc
dIn sLrud, cu exumInrI uoure u LuLuror IemeIIor Iu
ncepuL, cu revenIrI InsIsLenLe upoI, de Leum s nu m II
neIuL dIn cuuzu pIrIIIor murI I cu o LrIsLe(e de mourLe,
cu ImpresIu c LoLuI e goI, cund LrebuIu s consLuL c eu nu
e ucoIo. A II vruL s vd cupuI uceIu mIc de sLuLuIe greuc,
bIond, cu ocIII uIbuLrI, cum e ucum n Iorm nou, s vd
duc m prIveLe cu ur, cu IndIIeren(. PrInLr-o IuLuIILuLe
de nen(eIes n-um nLuInIL-o nIcIerI. Am reIuuL IegLurIIe
cu LouLe prIeLeneIe eI, mI-um IcuL dInLr-unu umunL cu s-
mI deu LIrI despre eu, dur cum veneu vorbu despre eu,
LoLuI, de Leum c "nu se LIe cum se nLorc IucrurIIe", nu-
mI spuneuu o vorb, evILuu orIce dIscu(Ie, Iur deLuIIIIe pe
cure eu Ie cereum, deuILIeI cu un Lon vug IndIIerenL, ccI
uILIeI n-u II uvuL nIcI o uns s Ie um, mI-eruu LoLuI,
IIresc purc, reIuzuLe. Am cuLuL s LIe c peLrec, c m
sImL IourLe bIne, dur ucesLe gesLurI osLenLuLIve eruu cu
nILe scrIsorI ncredIn(uLe uneI poLe IumenLubIIe. Nu
LIum nIcI duc Ie-u prImIL I muI pu(In puLeum LI ceeu ce
gundeLe uceeu cure Ie-u prImIL.
S m duc ucus Iu mLuu eI, nu puLeu II vorbu. Nu mI-
u II IerLuL nIcIoduL sIbIcIuneu usLu I nIcI n-ur II IosL pos-
IbII, uLuL erum de deIInILIv n gunduI meu. Am ncepuL s
cuuL InvILu(II n cuseIe n cure LIum c ur puLeu s meurg,
dur um nImerIL-o mereu prosL. Acum, LouL nevoIu de eu,
comprImuL n mIne, se rezoIvu nLr-o oLruv u nLreguIuI
orgunIsm, nunLru. N-um muI puLuL muncu uproupe nIm-
Ic. O rocIIe Iu IeI cu u eI nLrezrIL pe sLrud mI puneu un
pIeLroI n sLomuc I un nod n guL. SIbIsem I-mI eru
Leum ucum s nu uIIe c um sIbIL dIn cuuzu eI. Erum uIb
cu un om Ir gIobuIe roII. Am sporIL peLrecerIIe, cu s
uIIe, s creud c sunL sIub dIn cuuzu orgIIIor. n u puLru
spLmun, un prIeLen docLor I un proIesor consuILunL uu
IosL de prere c s-ur puLeu s um un uIcer uI esoIuguIuI. $I
n-o vedeum nIcIerI, purc dIspruse n pmunL.
Am nLuInIL-o LoLuI, n penuILImu zI de curse. Eru
zpueuI, Iume muIL, I un suIIu de oboseuI nduIL
Iuncezeu n uLmosIeru prIurous I ncIns. Am vzuL-o
nuInLe cu eu s m vud. ToL LrupuI mI s-u nIIerbunLuL
brusc, um cuLuL numuIdecuL unu dInLre uceIe nenumruLe
IemeI ecIIvoce, dur nu decIuruLe, cure Lupeuz, cerund
brbu(IIor s Ie Iu bIIeLe pe cuI, IIreLe Ir s deu bunI, I
um LrecuL veseI, rudIos I ubsenL, pe Iung nevusL-meu.
Eru rezemuL de grIIujuI uIb dIn drepLuI purIuIuI muLuuI.
Cund um LrecuL dIn nou, nupoI, sLu pe un scuun cu I cund
eru IrunL de mIjIoc, prIvIndu-ne cu ocII ndureru(I. nduru
purc o suIerIn( pesLe puLerIIe eI. Nu muI voIu, se vede,
nIcI s-o uscund, ccI LoLuI I eru IndIIerenL ucum. A IosL o
bucurIe cure m-u IIumInuL nunLru cu un soure. Am muI
vzuL-o ucoIo nemIcuL, LrIsL, pun uproupe de sIurIL. $I
penLru nLuIu our cInevu mI-u vorbIL de eu. O prIeLen
comun m-u nLrebuL cum poL II uLuL de IIpsIL de InIm... $I
eu, cure m-u II dus s-o mbr(Iez, s-o nLreb cu o
nemrgInIL puLIm: de ce? de ce uI ncepuL LouLe usLeu?
um LrecuL dIn nou, um suIuLuL-o IourLe prIeLenos, mI-u
rspuns dour prIvIndu-m n ocII, Ir un surus, Ir nIcI o
mIcure u mucIIIor Ie(eI, cu o cprIour bIond,
njungIIuL.
PesLe cuLevu zIIe um nLuInIL-o n Iu(u cIIocuIuI de zIure
de Iu ndependen(u. Ceruse o revIsL de mode I LocmuI o
pILeu, cund u duL cu ocIII de mIne I u n(eIes c o
uLepLum, oprIL muI sus, Iu cu(Ivu puI. A uvuL o cIIp de
pIcere, nu de bucurIe. $I-u mucuL, cu o suLIsIuc(Ie
vuIgur, buzu de jos, cu I cund ur II spus, cuLIgund
prInsoureu: "A, domnuIe, n sIurIL!" AILIeI nLrevedereu u
IosL Irumous, cu IunecuurI de IronIe voIL bunuI I
superIIcIuI, cu s pur Lundr I IndIIerenL: "Sperum c uI
s Le IucI muI uruL, depurLe de mIne." "A... du... um uvuL eu
uzI-dImIneu( o presIm(Ire bun". "|I-uI oxIgenuL pruI?
Suu, nu, e dIn prIcInu soureIuI." "Dup cuL LIu, nu. Se vede
c e LoL soureIe". "A reupruL I eI numuI dIn cuuzu du-
mILuIe." "Ce vreI, cund nLuInIm ncp(unu(I cure vor s
rezIsLe, cuLm I noI compIIcI." Dur, spre mIrureu meu, LoL
eu vreu s LIe: "AI muI sedus pe cInevu?" I I Lremuru
voceu de purc eru o ucLrI( Iu nLuIuI pus pe scen... "Vreuu
s Iuu o Lrsur". Eru oru 1z I jumLuLe pouLe. MLuu eI
sLu pe sLrudu OIurI. Am pornIL-o uILurI pe jos; n drepLuI
UnIversIL(II, Iu sLu(Iu de LrsurI, um IosL bucuros c nu eru
nIcI unu. MI-u spus c ure de gund s se nscrIe dIn nou
penLru IIcen( Iu UnIversILuLe, c u IosL pIecuL Iu VusIuI, Iu
bunIcu eI, LreI spLmunI. PrIn Iu(u MInIsLeruIuI de
DomenII, um uvuL ourecure Leum, ccI veneu uguIe o
Lrsur gouI, pe cure eu n-u observuL-o ns. "AsLu-I rocIIu
uIbusLr? dur purc eru muI pu(In vIe?" "VuI, mI-uI uILuL
rocIIIIe?" $I suIIeLeIe nousLre pIuLeuu deusupru cuvInLeIor,
n ezILrI, IuIIuIrI, IIxrI, I Iur mIcI zborurI, cu un roI de IIu-
LurI deusupru uneI pIunLe, cure ur II nceL LrunsporLuL pe
drum. u RoseLLI, despr(Ireu eru InevILubII. Eru sLu(Ie
mure de LrsurI I uuLomobIIe. S-u oprIL pe LroLuur... I n
mIne LoLuI s-u oprIL... dur u IsuL, Ir s-o vud, o Lrsur, u
sLrIguL preu nceL uILu I pe urm u nLors cupuI s-mI spuIe
cevu. Am ujuns, pouLe pe Iu dou, n Iu(u cuseI mLuII eI...
dur purc n-ur II observuL c um ujuns, um LrecuL nuInLe,
upoI, de vreme ce se creuse un precedenL, dup vreo suL
dou de puI ne-um nLors, I pe urm Iur, pun Iu ceusuI
LreI I cevu. PouLe c nIcI unuI, penLru nImIc n Iume, nu ur
II ceruL ns ceIuIIuIL s muI rmuIe. Erum uu de grbI(I I
ne vedeum n LreucL numuI.
- AI, de LIne nu se ndur cInevu s se despurL, I eru
proIund udevruL, dur o spuneum cu un surus, cu s pur
ubIu cevu muI muIL decuL o gIum IndIIerenL... sruL
muInIIe.
- VuI! o s m ocrusc mLuu-meu. Dur pu(In mI pus.
I Lreceu IImbu pesLe buzeIe urse purc, I surudeu cu ocIII
uIbuLrI, pIInI de suIIeL cu de rou.
M nLorceum, n dup-umIuzu InunduL de cIduru
uscuL, cIInuIL de Ioume, uduncIndu-m cu n cuucIuc n
usIuILuI ncIns, prIvInd cuII obosI(I uI LrsurIIor, sLorurIIe
Lruse penLru sIesL Iu muI LouLe cuseIe, dur eru n mIne o
LrIsLe(e uour I pIcuL. SIm(eum c IemeIu uceusLu eru u
meu n exempIur unIc, uu cu euI meu, cu mumu meu, c ne
nLuInIsem de Iu ncepuLuI IumII, pesLe LouLe devenIrIIe,
umundoI, I uveum s pIerIm Iu IeI umundoI.
Erum cu nLr-o zI Imens I nLumpIrIIe ucesLeu mIcI,
umnun(ILe pun n Iruc(II de ImpresIe, eruu prInLre ceIe
muI ImporLunLe n vIu(u meu. AsLzI, cund Ie scrIu pe
IurLIe, mI duu seumu, Iur I Iur, c LoL ce povesLesc nu ure
ImporLun( decuL penLru mIne, c nIcI nu ure sens s IIe
povesLILe. PenLru mIne ns, cure nu LrIesc decuL o sIngur
duL n desIurureu IumII, eIe uu nsemnuL muI muIL decuL
rzbouIeIe penLru cucerIreu CIIneI, decuL IrurIIe de
dInusLII egIpLene, decuL cIocnIrIIe de uLrI n necuprIns,
ccI sInguru exIsLen( reuI e uceeu u conLIIn(eI. $I, n or-
gunIzureu I IerurIIu conLIIn(eI meIe, IemeIu meu eru muI
vIe I muI reuI decuL sLeIeIe dIsLrugLor de urIue, uI cror
nume nu-I LIu.
Ne-um mpcuL pesLe o Iun, cund u venIL cu bru(eIe
pIIne de crInI LurzII, cu o umunL, I um IosL mpreun LouL
Iunu uugusL Iu ConsLun(u. ocuIn( LIInIL, pIImbrI seuru
pe dIg, mpreun cu o IumIIIe cunoscuL, uperILIve n PIu(u
OvIdIu, n(esuL de Iume, I uneorI, n gIum, joc Iu buI,
cund pIerdeum reguIuL. BInen(eIes, n dImIneu(u nsorIL
erum I noI, cu LouL Iumeu, ncrcLur de LInerI n pIju-
muIe I IuIne uIbe uoure, n LrenuI de MumuIu. Pe pIuj,
eu eru nc exLrem de Irumous, muI uIes cund LoL corpuI I
se Icuse cu gruuI copL. Aproupe nuIL, cu LuIIu sub(Ire I
oIdurIIe vunjouse, cu sunII rzbInd gIIcI(I cu mereIe prIn
muIouI negru (sLruns pe eu cum e un urpe n pIeIeu IuI),
udunu LouLe prIvIrIIe. Pu(In preu nuIL penLru sub(IrImeu
bru(eIor I coupseIor, Iceum LoLuI, cred, o perecIe
poLrIvIL cu eu. Cund, IeguL Iu cup cu un LuIpun uIbsLruI,
cum e uneorI ceruI senIn, cure I IrudIu IumInu ocIIIor I-I
IImpezeu IInIIIe desenuLe, pure, puneu upoI pe umerI un IeI
de peIerIn, uour de LoL, porous I uIbusLr, Lure cu
vopseuIu, preu nLreug zugrvIL pe smuI(, cu Iu(u uurIe.
n sepLembrIe, nLorI n BucureLI, um uvuL o ceurL dIn
cuuzu copIIuIuI uLepLuL. N-u vruL s-I uIb I u LrebuIL s
sLeu n sunuLorIu vreo dou spLmunI. S-u IcuL bIne ubIu
pe Iu SIunLuI DumILru.
A IosL un LImp desLuI de IInILIL I um puLuL s Iuc vreo
dou drumurI Iu o pdure, cure Iceu purLe dIn moLenIre,
pe Iung CurLeu-de-Arge. Eru un sIurIL de Loumn de o
Irumuse(e Iurg I poLoIIL, I prIveum de Iu IereusLru
vugonuIuI deuIurIIe Ienevouse cu pdurI ndesuLe, cu uceu
IeIurIme de coIorIL cure uruL creLerIIe. Duc vuru e greu
de osebIL LouLe upeIe I usemuIrIIe de verde, ucum gumu
veLejILuIuI cuprInde LouLe cuIorIIe LurI. CuL vreme unII co-
pucI sunL nc verzI, uI(II uu IrunzeIe, pe negruI crcIIor,
guIbene cu nILe cuIse sLrvezII. UneIe IrunzIurI sunL roII
sungeruL, uILeIe vIoIeLe, crmIzII, uIbe cIIur. CeruI e
Imens, I depurLe pesLe umerII deuIurIIor, pesLe suLe, ure un
IeI de muIesLuLe senIn, creIu IumInu vIe, dur gIbuIe n
cuIoure I poLoIIL n cIdur, I d o IInILe meIuncoIIc.
Nu poL sLu IInILIL penLru c n compurLImenLuI de
uILurI (sunL vugoune vecII, cIusu -) se uud IoIoLe de
rus, comenLurII, uprobrI cIdurouse. SucuIL, renun( s muI
prIvesc cureIe, cure se deprLeuz domoI pe drumurI uIbe,
I Lrec I eu dIncoIo. Un domn, s LoL uIb cIncIzecI de unI,
cu guLuI n pIeIe mouIe I roIe, cu uI curcunuIuI, cu ocIII vII
I musLu(u mure, pe IIguru penLugonuI osous, expIIc de ce
LrebuIe s InLrm n rzboI. DeuILmInLerI, cum usLu se dIs-
cuLu pe LoL cuprInsuI (rII romuneLI, cund uIucerIIe I
pIcerIIe Isuu LImp IIber.
E de o verv ndrcIL, gesLIcuIeuz convIns, bLund
ueruI cu umundou muInIIe. Esen(IuIuI, deuILIeI, n repIIcIIe
IuI LumuILuouse, sunL InLerjec(IIIe.
- Ee! ee...! PI vezI! Cund spun eu? I se scouI Iur de pe
IoLoIIuI de pIeIe. Cum o s rezIsLe, domnuIe?... cum o s
rezIsLe? VIno-ncou. Duc eu pun uIcI o urmuL? I uruL
Orovu, Iur uIcI uILu? I uruL Iu SIbIu, uIcI nc unu? ucum
Iu Bruov.
Dur cInevu obIecLeuz:
- BIne, domnuIe Predescu... LocmuI ucum cund nem(II uu
LermInuL cu ruII, de uu ujuns n InImu RusIeI?
- PI LocmuI d-uIu - rspunse domnuI Predescu
dezndjduIL I scrIjeIuL - LocmuI d-uIu... DumneuLu nu vezI
cum vIne pIunuI? Eu ncep uu - I ncepu s urce pe IurLu
cure IndIcu sLu(IIIe, deusupru cunupeIeI - I IuI-IuI, I IuI-
IuI... A?... merge? I-uu mereu... I-uu mereu (n LImpuI
ucesLu Iegnund urcu I ocoIeu cu muInIIe pe IurL, de Iu
Arud spre CIuj, pscund purc dIn urm)... EI, uu-I c I-um
IuuL cu dIn ouI?
- DomnuIe Predescu, dur Muckensen Iu I HIndenburg
preLInd c eI o s cuLIge rzboIuI, uduose unuI, nu penLru
c ur II crezuL, dur muI muIL cu s deu repIIcu, I uu, cu s-I
nLruLe pe domnuI Predescu.
- Duu? I I poLrIveLe (Iguru rsucIL, n (IgureLuI de
LresLIe... O s cuLIge usLu - Iur uIcI Iuce un gesL IourLe expII-
cIL, vurund degeLuI mure, prInLre urLLor I mIjIocIu -
uuzI? O s cuLIge usLu. Eu Iuc "purI", domnuIe, c HInden-
burg Iu uI dumILuIe - I-I I(eLe buzeIe - duu, s vIe eI Iu
mIne... Iuc "purI" cu eI... c mnunc bLuIe... pe orIcuL...
HeI? se pune eI cu mIne?... DomnuIe, porLur de IoLeI o s-I
Iucem dup rzboI. CeIIuI(I uveuu ueruI c se mIr de
ndrzneuIu IuI HIndenburg de u se pune cu noI I cu dom-
nuI Predescu, Iur unuI sIncer nu se muI puLu sLpunI
prIvIndu-I I prIvIndu-se purc:
- DomnuIe, romunII e deLep(I... |I-o spun eu...
- PI bIne, domnuIe Predescu, uLuncI de ce nu InLrm?
C eu nu cred ce sus(In unII, c nu sunLem pregLI(I...
- Ce pregLIre, domnuIe? - I rIdIc ocIII dIsperuL n
Luvun - ce pregLIre...? c m omorI cu zIIe. Ce s Le muI
pregLeLI?
- N-uvem LunurI... cIne LIe?
DomnuI Predescu rude ucum InduIgenL I cu pIeIeu de
curcun u guLuIuI guIguInd:
- N-uI LunurI? du InLr-n rzboI, domnuIe, I-(I d
Irun(uzuI cuLe LunurI vreI: vreI o mIe? (I d o mIe... vreI
zece mII, (I d zece mII. $I rIdIc bru(eIe, upoI Ie Is s
cud, uImIL I dezgusLuL. Dur de usLu e vorbu ucum...? Ce
nevoIe uI de LunurI, domnuIe? I nLorcundu-se suruzLor
spre ceIIuI(I, cure uscuILuu mereu, cu InLeres (c ucum ven-
Ise I eIuI de Lren, musLu(u cIupIL): AuzI, LunurI? BIne,
domnuIe, de usLu ure nevoIe neum(uI I Irun(uzuI Iu, c
sunL crescu(I n puI - I, brusc IurIbund: DumneuLu LII
cum e romunuI, domnuIe? Ndejdeu IuI e buIoneLu, dom-
nuIe, buIoneLu, n(eIegI dumneuLu?... C o vur pun n
prseIe... I duc se rupe, d cu puLuI urmeI... uILe-uu...
uILe-uu - I Ioveu ndurjIL I ImugInur, nspre LouLe
coI(urIIe compurLImenLuIuI, n LImp ce uscuILLorII I
urmreuu, IerIndu-se ncunLu(I.
- ZI, buIoneLu I puLuI urmeI, domnuIe Predescu?
- PI, sIgur, domnuIe, excIum ngduILor... AsLu-I urmu
romunuIuI... A vreu s vd eu pe neum(uI Iu cure s sLeu
Iu buIoneL... I se nLource LrIumILor I durz n dreupLu I
n sLungu. DomnuIe, cund or InLru uI noLrI cu puLuI urmeI
prInLre LunurIIe Ior, o s IIe juIe, c uI noLrI numuI Iu
scIurIIe Lrug.
DomnuI Predescu nu eru de meserIe, cum crezusem, nIcI
curcIumur, nIcI comIs-voIujor, c um nLrebuL pe urm pe
eIuI de Lren.
- Nu-I cunoLI pe domnuI Predescu? se mIru ceIerIsLuI
meu I uveu drepLuLe, ccI pe IInIIIe usLeu secundure
cILorII se cunosc nLre eI cum se cunosc cIIen(II uceIeIuI
cuIeneIe. DomnuI Predescu e de Iu PILeLI, uvocuL... u IosL I
depuLuL o duL... merge Iu CurLeu-de-Arge c ure o cIesLIe
ucoIo; I resemnuL de udmIru(Ie: DeLepL om, domnuIe. Eu
I LIu de pe IInIe. Cund (I-o expIIcu eI cevu... Nu zIc, muI e
I domnuI AdumIcI... dur purc LoL domnuI Predescu e muI
deLepL.
M-um pIIcLIsIL I m-um nLors Iu IocuI meu, cu s prIvesc
muI depurLe nLInderIIe de porumbILe uscuL, suLeIe pe sub
deuIurI I surusuI meIuncoIIc uI ceruIuI nuIL de Loumn n
usIIn(IL.
DeuILIeI, I Iu Cumer cIIur, dup cuLe reIeeu dIn zIure,
dIscu(IIIe nu depeuu muIL uduncImeu ceIor dIn Lren. Se
unun(use o mure edIn( de rIuIuI, nLre ceI cure cereuu
"InLrureu n uc(Iune" I purLIzunII "neuLruIIL(II especLuL-
Ive". Am uvuL prIIejuI s usIsL Iu unu dInLre edIn(eIe Im-
porLunLe, cund LrIbuneIe eruu nc de cu vreme n(esuLe de
pubIIc, ccI se LIu c guvernuI vu II IuuL nLre dou IocurI.
PurLIzunII PuLerIIor CenLruIe uveuu s InLerpeIeze buncu
mInIsLerIuI "penLru ce Ism prIIejuI ucesLu exLruordInur,
cund nem(II sunL dIncoIo de VurovIu I uproupe de SuIon-
Ic, Ir s InLrm uILurI de eI?" DImpoLrIv, reprezenLun(II
curenLuIuI unLunLIsL uveuu s nLrebe de ce nu InLervenIm
s suIvm pe ceI nvInI?
SuIu, cu sugesLII de InLerIor de LeuLru prIn urIILecLur, de
cIub prIn verdeIe IoLoIIIIor I uI druperIIIor, de cuLedruI
prIn IumInu de vILruIIu guIben, venIL dIn IumInLoruI
Imens de deusupru, uveu un uer soIemn. ncInLu eru Iu
ncepuL numuI pe jumLuLe pIIn. UnII depuLu(I I cILeuu
guzeLeIe, ubIu upruLe de dup-umIuz, uI(II Iceuu cerc,
dIscuLund n Iu(u vreunuI personuj ImporLunL. Pe buncu
mInIsLerIuI numuI doI mInILrI cure scrIuu ubsorbI(I. DIn
cund n cund, cuLe un depuLuL veneu n drepLuI ceIuI cure
scrIu I I opLeu cevu, suu I du vreo IurLIe penLru uprobuL.
Pe urm uu ncepuL sonerIIIe, s-u mrIL IumInu, LouLe Io-
curIIe de jos s-uu ocupuL. PreedInLeIe, suIL cu pe o scen
suu cuLedr, u bLuL dIn cIocun I un domn u cILIL, probubII,
sumuruI zIIeI. AnIouru u descoperIL ceu dInLuI, cu un IeI de
bucurIe, c pouLe sLubIII o IegLur nLre eu I uceusL
IncInL InubordubII, pe Nue GIeorgIIdIu, uezuL pe
bncIIe opozI(IeI (uu, dIn cocIeLrIe poIILIc), obosIL I
preocupuL.
nLerpreLureu depuLuLuIuI "nem(oIII", IcuL, de uILIeI, cu
un IeI de servIIILuLe InLeIecLuuI I InLen(Ie de reuc(Iune
medIocr, u provocuL numuI surusurI IronIce. ProIund Im-
presIe u sLurnIL ns dIscursuI ceIuI cure cereu InLrureu
ImedIuL n rzboI. Pronun(uL rur, cu voceu nIIoruL,
Iruzu: "$I ve(I Isu ucesL popor erou, cure e poporuI surb, s
IIe zdrobIL, Ir s Iuce(I s cud n buIun( puIouI
romunesc, IoLruLor, n uceusL mure, n uceusL
neusemnuL cIIp IsLorIc?" u pIuLIL sub vusLu cupoI,
ncremenInd prIvIrIIe, dur enLuzIusL upIuuduL numuI de
opL suu zece depuLu(I, pe cure nu-I vedeum, dedesubL, sub
LrIbunu prezIden(IuI n cure ne gseum noI.
CeIIuIL depuLuL InLerven(IonIsL u InLerpeIuL guvernuI pe
cIesLIu nurmrII. A decIuruL c LIe c uLeIIereIe mIIILure
nu Iucreuz, c nu s-u IcuL nImIc penLru ecIIpureu
urmuLeI, c s-uu cumpruL zecI de mII de bocuncI cu LuIpu
de curLon. $I eI e ImpresIonunL:
- N-uvem urLIIerIe, domnIIor... Ce-u(I IcuL cu s dm ud-
mIrubIIeI nousLre InIunLerII urLIIerIu greu de cure ure ne-
voIe?
AIcI, uncIIu-meu, cure se pIImbuse n LImpuI dIscursuIuI
prIn Iu(u prImeIor bncI, u nLrerupL pe oruLor. Cum eru
cunoscuL cu om de spIrIL, cund u rIdIcuL munu, oruLoruI s-u
oprIL I prIvIrIIe s-uu nLors spre Nue GIeorgIIdIu, cure u
decIuruL cu o IuIs gruvILuLe:
- Gsesc, domnIIor, c ngrIjorureu dumneuvousLr dIn
cuuz c ne IIpseLe urLIIerIu greu e pu(In exugeruL. Cred
c, Iu nevoIe, vu II suIIcIenL s punem n buLerIe pe
onoruLuI nosLru coIeg de Iu Romunu(I, domnuI CoLurceu, cu
s reducem LouLe LunurIIe nem(eLI Iu Lcere. $I Iu vorbeIe
usLeu, urL cu degeLuI nspre cupLuI runduIuI dIn dreupLu,
Iur LouLe prIvIrIIe s-uu nLors spre buncu n cure de-ubIu
ncpeu o numII de o suL cIncIzecI de kIIogrume pouLe, cu
muInIIe uLuL de scurLe c ubIu I ujungeuu pe punLece.
A IosL o IIurILuLe Imens. A rus I buncu mInIsLerIuI, u
rus I oruLoruI nsuI. TrIbuneIe n(esuLe - n ceIe rezervuLe
doumneIor uneIe eIegunLe sLuu cIIur pe LrepLe,
nemuIgsInd uIL Ioc, Iur n ceIe uIe brbu(IIor unII se suIo-
cuu, uLurnu(I cIIur de sLuIpI - uu rsunuL I eIe de IoIoLe.
Nue GIeorgIIdIu, sImpuLIzuL I de opozI(Ie penLru spIr-
ILuI IuI I penLru "IrgImeu de vederI" cure I curucLerIzu,
penLru ueruI IuI "Irondeur", revoILuL purc, deI mIIILunL
IIberuI, eru IourLe uprecIuL penLru "desLInderIIe" pe cure Ie
provocu nLre guvern I opozI(Ie. AzI, de pIId, purLIdu eru
cu I cuLIguL penLru guvern, numuI prIn uceusL sImpI
gIum.
De pe buncu mInIsLerIuI u rspuns Iu urm unuI dInLre
membrII ImporLun(I uI guvernuIuI.
S-u scuIuL gruv I cu ocIII pu(In conLrucLu(I, de pe buncu
mInIsLerIuI I s-u dus, n Lcereu nLIns cu nLr-un uer
Lure, spre LrIbun. Are IrunLeu nuIL, pIezI, cu de poeL,
ocIII murI nu prIvesc pe nImenI, obrujII cu dou cuLe,
musLu( de IunLe mbLrunIL. Acum, dup un LImp, I
pIImb ocIII, prIvInd I InspecLund purc IncInLu. |Ine
munu dreupL nuInLe, cu dou degeLe n buzunuruI de jos
uI vesLeI. ncepe nceL dur sIgur de ceeu ce spune:
- MI-ur II IourLe uor, domnIIor, duc u uIergu dup suc-
cese IucIIe, s reIev Inconsecven(u ucesLeI opozI(II, cure pe
de o purLe ne reproeuz c nu InLrm n uc(Iune, Iur pe de
uILu se pIunge c urmuLu nu e pregLIL. Dur (In s rspund
IIecruIu dInLre onoru(II oruLorI cure m-uu preceduL, n
purLe.
PesLe purLIzunuI PuLerIIor CenLruIe u LrecuL ns repede.
Pe urm:
- DomnIIor, du(I-mI voIe s v nLreb: Ce nseumn
uceusL IIps de ncredere n guvernuI (rII? A(I monopoIIz-
uL sIngurI LouL IubIreu de neum? Crede(I dumneuvousLr
c pe ucesLe bncI nu buLe o InIm romuneusc? I urLu
ucum, emo(IonuL I soIemn, buncu mInIsLerIuI I bncIIe
mujorIL(II. Crede(I dumneuvousLr c vIILoruI ucesLuI
neum numuI dumneuvousLr v provouc nop(I de Insom-
nIe?... (upIuuze puLernIce) c numuI dumneuvousLr v
cuLremuru(I Iu gunduI c ceusuI sIunL uI reuIIzrII nu(IonuIe
ur puLeu s buL, Ir cu noI s ne gsIm ucoIo unde LrebuIe
s ne gsIm? I Iruzu spus rspIcuL, cu voceu Iurg nIIoruL,
cu munu dreupL rIdIcuL, cu pumnuI sLruns, Iur cu
urLLoruI nLIns, cu munu IndIcuLoure de pe uIIe, e urmuL
de ucIumu(II I upIuuze IurLunouse. DomnIIor, un oruLor uI
dumneuvousLr u decIuruL spLmunu LrecuL ucI c duc ur
uveu doIsprezece copII, pe Lo(I I-ur LrImILe s IupLe penLru
(ur. EI bIne, domnIIor - I rIdIc LonuI - eu decIur c duc
u uveu douzecI I puLru de copII, n-u (Ine nIcI pe ceI muI
mIc Iung sunuI mumeI IuI ucus... pe Lo(I I-u LrImILe n
Ioc, n prImu IInIe.
$I Lrecund muI LurzIu Iu ceI de uI doIIeu oruLor uI
opozI(IeI, u scIImbuL Iur LonuI, cu un ucur ubII uI oruLorIeI.
- DomnIIor, u(I dIscuLuL I despre pregLIreu mIIILur u
(rII (I sczuL, prIeLenos) cred c u IosL o mure greeuI.
(ur energIc, vIu.) Nu pouLe II pus n dIscu(Ie, I muI uIes
n dIscu(Ie pubIIc, pregLIreu urmuLeI romuneLI (upIuuze
IurLunouse). DomnIIor, eu uLuL poL s v spun: c sunLem
guLu. $I ucI rmune ndeIung nemIcuL... (Adunureu
upIuud n pIcIoure, upIuud I LrIbuneIe.) A conLInuuL pe
ucesL Lon cuLvu LImp, pe urm Iur: sund Iu o purLe gIumu,
uLuL de umuzunL, u coIeguIuI nosLru, domnuI Nue GIe-
orgIIdIu, I (ucI urc voceu, nLr-un crescendo uIurmunL I
InLens, I scund Iruzu cu munu ndoIL puruIeI cu pIepLuI,
cu coLuI rIdIcuL, dur zvucnInd urLLoruI InLens, n uIur)
Isund deopurLe uceusL uc(Iune condumnubII de u
sLrecuru, de Iu LrIbunu CumereI, n suIIeLuI oLenIIor noLrI,
ndoIuIu n nzesLrureu urmuLeI (upIuuze puLernIce, sLrIgLe
de bruvo), v nLreb, de unde uceusL pre(uIre exugeruL,
dovud de vuIgur muLerIuIIsm, uceusL supruvuIorIzure u
roIuIuI jucuL de urmumenL n rzboI, cund e LIuL c murIIe
vIcLorII se cuLIg numuI prIn moruI? (upIuuze). O urmuL
cure vreu, nvInge Ir LunurI, Ir mILruIIere I Ir
curLue (upIuuze IurLunouse). $I eu v spun c urmuLu
nousLr vreu s nvIng I vu nvInge! (upIuuze enLuzIusLe).
nLrebu(I pe uceLI conducLorI uI oLIrII, n cure nu uve(I
LoLuI ncredere (I ucI uruL, sIIubIsInd, cu degeLuI, nupoI,
cu I cund comundun(II ur II cum n ILurI I Iu spuLeIe IuI)
I eI v vor spune: Vom nvInge penLru c soIdu(II noLrI se
vor IupLu cu buIoneLu - I nu e Lun cure s rezIsLe buIoneLeI
romuneLI - mpoLrIvu orIcruI urmumenL, Iur cund buIon-
eLu se vu II rupL, cu pumnII, cu ungIIIIe, cu dIn(II...
(upIuuze deIIrunLe). DomnIIor, ncredereu meu n vIILoruI
mure uI ucesLuI neum e necIInLIL (ucI devenI soIemn), I-
mI Iuu, mpreun cu coIegII meI, uu cum v-um spus de
uLuLeu orI, rspundereu ceIor ce vor venI.
S-u uezuL jos, purc Ir s observe ucIumu(IIIe deIIr-
unLe.
DeI n uILImuI LImp se vorbeu de ourecure uIucerI, pe so-
coLeuIu sLuLuIuI, IcuLe de ucesL membru ImporLunL uI
guvernuIuI, succesuI I-u IosL Imens I s-u vorbIL de eI zIIe
nLregI.
n muInu cu InLerIoruI de bombonIer cuIenIe, n LImp
ce cIuxonuI I cereu drum prInLre veIIcuIe I pIeLonI, ceIe
dou IemeI IIerbeuu de udmIru(Ie.
e eru, IIreLe, muI uproupe succesuI uncIIuIuI.
NIcIoduL n-um uvuL o preu bun prere despre uu-zIII
oumenI de spIrIL (nu vorbesc despre umoruI InerenL
gundIrII jusLe), cure de ceIe muI dese orI sunL sImpII nerozI
vIoI. CcI "spIrILuI" presupune IIps de sensIbIIILuLe I un
proIund dIspre( penLru oumenI, ceI pu(In n cIIpu uceeu.
CIIur n IormeIe IuI superIoure, cu uneorI AnuLoIe runce,
spIrILuI d udeseu o ImpresIe de rece ImbecIIILuLe. Ce s
muI spun de Nue GIeorgIIdIu, uI cruI spIrIL nu eru decuL o
Iorm de IIcIeIIsm, ccI nu "Iceu spIrILe" decuL pe so-
coLeuIu ceIor muI sIubI cu eI, cu s umuze pe ceI LurI, de cure
uveu nevoIe? Eru un IeI de cIovnerIe obruznIc, menIL s
muscIeze un egoIsm vuIgur. Dur nevoIu, ucum muI muIL cu
orIcund, s (In sub nruurIreu meu suIIeLuI I convIngerIIe
nevesLeI meIe, I penLru c uceusL proLesLure reLorIc nu e
suIIcIenL ("drug, orIce uI spune, e deLepL"), um oprIL
muInu I um InLruL, InvILundu-Ie sLruILor, n IIbrrIe. Am
ceruL un dIc(Ionur medIcuI sLrIn I, Iu pugInu LIuL, um cI-
LIL, subIInIInd cu voceu:
"MBECTATE (IIg. 1 1oo). - mbecIIuI e un LIp degen-
eruL, curucLerIzuL prIn unomuIII IIzIce, dur muI uIes prIn
LuIburrI InLeIecLuuIe I moruIe. nLeIIgen(u IuI e mrgInIL,
LoLuI ure cuIIL(I de memorIe, de ImILu(Ie I ourecure vIvu-
cILuLe de spIrIL. MuI uIes sIm(uI moruI I e uLIns... RevoILuL,
nedIscIpIInuL, mIncInos I Iudros, ImbecIIuI cuuL LoL-
deuunu s Iuc vreo Iurs nepIcuL, suu s Lrug pe sIour
pe unuI suu pe uILuI. CumuruderIu cu IndIvIzII de Leupu IuI e
LoLdeuunu suspecL. mbecIIII sunL ceIe muI udeseorI
pederuLI, suu nu se n(eIeg decuL cu s puIe Iu cuIe InIumII.
CIIur prInI usupru IupLuIuI, mInL cu un upIomb uImILor.
NumruI ImbecIIIIor InLernu(I e InIIm, n compuru(Ie cu
uceIu uI ImbecIIIIor cure cIrcuI IIberI I cure LrIesc cu vug-
ubonzI, Io(I I pezevengII."
... Suu "oumenI poIILIcI" n RomunIu, ur II puLuL s
uduuge ucesL dIc(Ionur. Duc "vIvucILuLeu de spIrIL", me-
morIu I cupucILuLeu "de ImILu(Ie" sunL cuIIL(IIe esen(IuIe
uIe deLepLcIunII, uLuncI LrebuIe s recunouLem, Ie-um
spus IemeIIor, c eu e cum cuprIns n expIIcu(IIIe cIInIce
uIe dIc(IonuruIuI I c Nue GIeorgIIdIu e nLr-udevr
deLepL, "pezevengII", cum zIce eI cu ourecure orgoIIu
nu(IonuI.
Dur n-um convIns, pouLe, pe nIcI unu dInLre eIe, pe
nevusL-meu ucum muI pu(In decuL pe ceuIuIL.
- ExLruordInur cum exugerezI, mI-u spus AnIouru,
prIvInd IndIIerenL cu IornIonuI o mIc vILrIn de creIoune
de meLuI I de ugende.
ur nevusL-meu, grbIL, cu s nu creud AnIouru c e de
uIL prere decuL eu:
- Au e LoLdeuunu... pune n LouLe o puLIm, Iur cLre
mIne: Nu se pouLe vorbI uneorI cu LIne.
- Un IIIozoI ur LrebuI s IIe muI cuIm, zu, u nLregIL-o,
suruzund, brunu meu verIour, cu ovuI desvurIL de
EIvIr romunLIc, dur cu sIm( prucLIc I upropIuL
ucLuuIIL(II, de nevusL de om de uIucerI. mI spuneu "IIIo-
zoI" ccI LIu c usLu mI-e dezugreubII I eu o voIu cIIur cu
InsuIL.
- Cum cuIm? De ce s nu pun puLIm?... NumuI Imbe-
cIIIIor Ie e IndIIerenL ce opInIe uu. ObIecLIvILuLeu e necesur
numuI n ucLuI judec(II, cere udIc s nu uI InLerese con-
Lrure I s IeI LouLe msurIIe de precuu(Ie InLeIecLuuI. Dur
usLeu sunL de domenIuI InLeIIgen(eI I uI onesLIL(II, nu uI
IndIIeren(eI suIIeLeLI. Un om pouLe s IIe prosL suu In-
LeresuL, IIpsIL de IucIdILuLe, dur nu de "obIecLIvILuLe". $I, n
orIce cuz, dup ce, judecund cuIm, uI ujuns Iu o opInIe, eLI
duLor s-o sus(II cu IoLrure I ndurjIre, cuL muI expresIv.
CIIur oumenII de LIIn(, dup ce, pusIonu(I I cu grIju
udevruIuI - ccI nImIc nu se pouLe Iuce Ir pusIune - uu
ujuns Iu o descoperIre suu Iu o concIuzIe, o sus(In cu
LenucILuLe I cu dorIn(u de u Iuce s LrIumIe, cIIur duc ur II
umenIn(u(I cu ruguI suu cu ocnu. EnLomoIoguI I upr
gunducII IuI cu puLIm. Nu se pouLe sus(Ine sLupIdILuLeu c
nu exIsL cuuze I udevrurI cure s merILe s Le pusIonezI
penLru eIe, c LoLuI e reIuLIv I IndIIerenL, n ruporL cu...
eLernILuLeu. ToLdeuunu IndIIeren(u usLu IdeoIogIc I
umubII, prezenLuL sub ungIIuI venIcIeI, uscunde mIcI
urunjumenLe IcuLe sec, sub ungIIuI ucLuuIIL(II I cu curuc-
Ler sLrIcL personuI. S Le consIderI specLuLor InduIgenL I
umuzuL uI IumII uceLIu pIIn de InIumIe I de prosLIe e s
IucI purLe dIn eu, s beneIIcIezI de InIumIIIe eI, uvund ueruI
c-I eLI deusupru.
- ObIecLIvILuLe nseumn s recunoLI c I udversuruI
ure drepLuLe, uneorI ceI pu(In, mI repIIc IronIc I suII-
cIenL, dIn nou AnIouru, ducund, mIoup, cu gru(Ie,
uproupe de IornIon I de puncLuI negru de Irumuse(e, dIn
obruz, o ugend dInLre ceIe de dInuInLe.
- AIL uberu(Ie... RuporLuLe Iu uceIuI puncL nu poL s ex-
IsLe dou udevrurI, opuse, n uceIuI LImp. Duc ud-
versuruI meu ure drepLuLe, nu uneorI, cI IourLe udeseorI,
uLuncI renun( eu Iu opInIu meu - I penLru usLu nc (I Lre-
buIe curuj - I o mprLesc pe u IuI, dur LoL cu pornIre I
IoLrure. ndIIeren( nu pouLe II n nIcI un cuz, ccI exIsL
o pusIune u udevruIuI nsuI.
Au zumbIL I unu I uILu, cu ngduIn(, I um n(eIes,
meIuncoIIc, c nevusL-meu nu muI ure ncredere n judec-
uLu meu, c sLeuuu meu conLInuu s se rceusc. AnIouru
LrImIsese muInu, I s-uu deprLuL umundou, pe jos, prIn
muI(Imeu dIn cure Iceuu purLe ucum, dur nu eruu Iu IeI cu
nImenI, n rocIIIIe Ior de sLoI de cuIoureu mIgduIeI, pe
cure cuLuu s Ie ujung, Iu jumLuLeu puIpeI LuIburLor
sLruns n cIorupuI de mLuse, cIzmuII(eIe de unLIIop uIe
modeI.
Se mbrcuu de o vreme umundou Iu IeI, cu s-I
sporeusc Irumuse(eu, unu bIond, uILu brun, cum I
sporesc vuIoureu perIeIe, duc sunL coIec(Ie.
Am duL upoI exumenuI, umunuL n IunIe, de unuI . Cu
G. ne nLuIneum desLuI de rur I uveu o uLILudIne muI
curund rezervuL. Nu-I vorbeuu decuL IourLe pu(In. ToLuI,
n decembrIe, cund um pIecuL penLru dou spLmunI Iu
(ur, Iu AnIouru - penLru vunLoure I pIImbrI cu sunIu - u
venIL I eI ucoIo. MI-u IosL desLuI de nepIcuL, dur n-um duL
nIcI un semn de nemuI(umIre. CIuduL u IosL c eu s-u
supruL pe AnIouru, u scurLuL cu o spLmun uceusL
vucun( cu mese copIouse I nIcI nu I-uu muI vorbIL. $I muI
LurzIu um IcuL desLuIe muLre bnuILoure, um evILuL geIos
muILe prIIejurI cure mI-ur II IosL dezugreubIIe, um Lrus cu
urecIeu Iu muILe, um spIonuL desLuIe pIecrI n vIzIL uIe
nevesLI-mI, ccI mI-eru Leum c nu se muI vd n Iume
LocmuI penLru c ucum se vd cund doresc, n vreo
gursonIer, dur nIcIoduL n-um uvuL prIIejuI s IIu pun Iu
cupL neIerIcIL.
1.g. ntre oglinzi purulele
n IebruurIe ns, m-um nLors prIn surprIndere noupLeu,
n uuLomobII cu un prIeLen sporLmen, cure Icuse o excur-
sIe pun Iu PredeuI. Eu erum concenLruL de dou
spLmunI Iu Azugu, ne-um nLuInIL n resLuurunL I m-u Iu-
uL cu eI. Cund um ujuns ucus, um gsIL Iu IeresLreIe negre,
perdeIeIe neIsuLe, ceeu ce mI s-u pruL cIuduL, ccI Iceuu
nLunerIcuI goI, Iur muLreIe zpcILe I somnorouse uIe ser-
vILoureI m-uu neIInILIL. Eru ucum o reuIILuLe cure nu-mI
ncpeu n sIm(urI: cusu eru gouI cu un mormunL goI, Ir
nevusL-meu. S-u IcuL n mIne un pusLIu Imens, un nucIeu
de durerI. ServILoureu n-u IosL n sLure s-mI expIIce unde
mI-e IemeIu: Iu LeuLru... Iu mLuu eI... IucrurI vugI I Im-
posIbIIe penLru 1 jumLuLe cuL eru cund sosIsem eu. Nu
LIum ce se vu muI nLumpIu cu mIne pun dImIneu(u. mI
repeLum neconLenIL, cu IdIoLIzuL: N-u II crezuL-o nIcIoduL
n sLure s Iuc usLu... Am sLuL o bun bucuL de LImp,
LrunLIL nLr-un IoLoIIu, cu uzvurIIL dInLr-un Iurgon. $LIum c
ucum LoLuI e sIurIL penLru LoLdeuunu, c e sIurIL nLr-un
mod cum nu merILu IoIuIILuLeu meu. NIcIoduL n-u II
crezuL o IemeIe uLuL de crud, n sLure s-mI Iuc, Ir Io-
Ios, uLuLu ru. Pun u douu zI, cure mI se preu Iu cupLuI
unuI Iung, InLermInubII LuneI, sIm(eum c voI nnebunI.
$LIum c IubIrIIe sunL LrecLoure, dur mI spuneum c
sIurILurIIe LrebuIe s IIe cInsLILe, cu nLre oumenI cure,
dup ce uu IcuL o cILorIe pIcuL mpreun, se despurL
eIegunL, se suIuL cu cordIuIILuLe I, Iu nevoIe, cu prere de
ru c LoLuI u duruL uLuL de pu(In, Iur sIurILuI ucesLu de
meLres-servILoure, cu uLuL dIspre( Iu( de o sensIbIIILuLe
cure I jerLIIse LoLuI, mI se preu o nemerILuL InIumIe. MI-e
cu nepuLIn( s noLez LouLe ncercrIIe prIn cure um LrecuL,
IuosuI de gundurI pe cure Ie-um conIrunLuL, nLreug
uceusL noupLe cumpIIL, cum nu muI nLuInIsem uILu pun
uLuncI, I pouLe nIcI n-um nLuInIL de uLuncI ncouce. Ars LoL
LrecuLuI, urs cusu, murdrIL I dIzoIvuL cu personuIILuLe,
IuL ce gsIsem dup puLru ore de drum cu uuLomobIIuI.
A II vruL s IIe vIs, cu s IIe deLepLure posIbII, dur nu
eru decuL ncrusLuL reuIILuLe. Dup ce um IosL n sLure s
m rIdIc dIn IoLoIIu, um uIerguL uu, n necunoscuL I, prob-
ubII, pe Iu cuseIe rudeIor eI. u "LunLI ucIcu" nu eru, Iu sur-
orIIe meIe nu eru, I n-u II dorIL nIcI ceIuI muI cumpIIL
dumun uI meu s cuuLe n zorII zIIeI I s suIere cum
suIereum eu, nLrebund duc nevusL-meu, pIecuL de
ucus: "... e Iu domnIu-vousLr cumvu?"
MIsLeruI Imens uI IIecreI cuse, cu IeresLreIe n nLunerIc,
sperun(u sLupId c e ucoIo I c LoLuI, duc n-u IosL vIs, u
LrecuL cu un vIs, nedumerIreu ceIor nLrebu(I I ImpresIu c,
Iu( de ceI cu vIu( sIgur n cusu Ior, eLI un Iepros cure
merge, IerIL de Iume, numuI noupLeu, m nuceu. n orIce
cuz, un uccIdenL, o nLumpIure neprevzuL nu mI se
preuu de presupus.
Pe urm, um n(eIes c LoLuI e pIerduL, c LrebuIe s-o
prsesc cu LoLuI nop(II I uvenLurII eI, nLorcundu-m
ucus. A II vruL s uIerg, s sLrung sLIcI spurL n pumnI,
s ncerc orIce, numuI s poL IrumI(u dIn noupLeu cure m
despr(eu de zorII zIIeI. Cund erum mIc, n ujunuI uneI
cILorII, nu puLeum dormI I mI-eru Leum, sIngur n
noupLe, c "u douu zI", n mod excep(IonuI, nu vu muI venI.
uL, Iu IeI, uveum ImpresIu c nLunerIcuI se vu dIIuLu Iu In-
IInIL, dur nu o pIecure n necunoscuL Irumos eru ucum,
dup noupLe, cI pIecureu pe uIL drum, pur I sImpIu, decuL
ceIe de pun ucum. Credeum c nIcIoduL nu voI muI II n
Iu(u uceIeI IemeI, cu s-o poL zdrobI. MI-eru Leum c voI
nnebunI pun n zorI. Aveum ImpresIu c nu muI sunL
sLpun pe desLIneIe meIe, cu I cund u II IosL nLr-o Lrsur
uI creI cuI sperIoI s-uu uprIns I uIeurg, nendupIecubII,
cu mIne, pesLe gropIIe I neprevzuLuI unuI cump. Duc
udunum LouL suIerIn(u dIn LrecuL, nu IzbuLeum s eguIez
pe ceu de uzI, cure-mI preu I de o nuLur dIIerIL. M
IungIsem pe un dIvun Iung I, cu puImeIe IIpILe de obrujI,
uLepLum cu neIInILeu I Leumu creLInIIor, cure, IncupubIII
s muI judece, cu ocIII sperIu(I, se cIIrcesc I uLeupL...
Cum u puLuL s Iuc usLu? merILum LrIvIuIILuLeu ucesLuI
procedeu cure m murdreu de prIsos... cund Iusesem uLuL
de IoIuI?...
A venIL u douu zI ubIu, pe Iu opL dImIneu(u. N-u puLeu
spune cum I urLu obruzuI, cum I s-uu mpIeLIL InLen(IIIe
de gesLurI I expIIcu(II, penLru c erum uu de sIurIL, uLuL
de depurLe de Iume, c, nLocmuI cu un boInuv IsLovIL de
procedeeIe uneI preu IungI operu(II Ir unesLezIe, nu
uLepLum decuL s vIe eu, cu s poL udormI. DepIndeum de
venIreu eI cu de o Idee IIx, cu de un semnuI c s-u sIurIL,
penLru cu s ncIId ocIII numuI.
-um opLIL, Icund, njumL(IL, o sIor(ure:
- N-u muI vreu s Le vd nIcIoduL...
M-u prIvIL cu o ur Leurs, de rund.
- ALuncI, m goneLI?
- Nu LIu... Nu muI poL vorbI... Nu muI puLeum cere nIm-
Ic voIn(eI meIe...
- Audur, m goneLI?
- Nu poL s-mI duu seumu de nImIc, I nu poL uIege dIn
mIne nImIc... n(eIege ce vreI... Spune-mI duc uI cevu de
ImurIL...
A IosL dIn nou un sLuIp de ur, LouL, n(eIegund c IupLu
e muIL muI greu decuL o bnuIse eu.
- N-um nImIc de ImurIL...
- Nu, n-uI s po(I ImurI nImIc. Po(I s muI rmuI pu(In
duc doreLI... dur duc vreI s LII, sIncer, senLImenLeIe
meIe, uLuncI pIeuc nenLurzIuL, I-(I voI LrImILe eu ubsoIuL
LoL ce e de LrImIs.
ur m-u prIvIL cu uI(I ocII, rI, upru(I de dIn dosuI
ocIIIor eI LIu(I.
- Audur, m goneLI?
PesLe vreo cuLevu zIIe, I-um scrIs neLed I convenubII,
nLrebund-o duc nu preIer s dIvor(m Ir IormuIIL(I,
Ir expIIcu(II muILe, I u uccepLuL.
Am suIerIL dIn nou mIsLuILor. ZIuu I noupLeu
(IILeruImenLe), nu puLeum gundI decuL Iu eu. TouLe
expIIcu(IIIe, pe cure I Ie reIuzusem ourecum, mI Ie IurnIzum
ucum sIngur, consLruInd o InIInILuLe de IpoLeze, cu un
judecLor de InsLruc(Ie munIuc, boInuv.
S renun( Iu eu penLru vIILor, s scIImb LoL peIsujuI pIu-
nurIIor meIe, s Ius un drum uIb n goI, mI se preu de
nenILuruL I uLroce.
Dur, muI uIes, suIereum c LrebuIu s udmIL remunIerI de
ecuu(II nLregI suIIeLeLI.
ToL LrecuLuI mI upreu cu uIL n(eIes decuL ceI cu cure
erum obInuIL, Iur unu dInLre ceIe muI durerouse operu(II
eruu ucesLe concIuzII pe cure LrebuIu s Ie Lrug penLru ceeu
ce Iusese. NIcIoduL IemeIu uceusLu nu m IubIse. ReIuum
LoL ce u IosL Iu OdobeLI, Iu (ur, I ucum sIm(eum c ucoIo
um uvuL drepLuLe, c uLuncI vzusem IImpede, c serIu eI
uceeu Iusese. Nu muI exIsLu ucum penLru mIne nIcI o
pIcere. Eru cu un doIIu udunc I dureros. Duc vedeum o
perecIe sruLundu-se, erum cu uceIe mume cure uu pIerduL
un copII I vd, jucundu-se n drum, IrumoI copII sLrInI.
PIeseIe de LeuLru I IIImeIe cu drugosLeu, cure ndur orIce
I pun Iu cupL LoL bIruIe, mI ddeuu o nIcrImuL I
sLupId meIuncoIIe.
CuLum dIn nou, n LouLe IocuIurIIe, cu s-o vd dur duc o
gseum, pIecum numuIdecuL, cu un cu(IL nIIpL I rmus n
pIepL. De zecI de orI pe zI deveneum uIb cu vuruI, dIn cuuzu
unuI umnunL, cure ur II puLuL II n IegLur cu eu, n ceu
muI bunuI dInLre convorbIrI. DeuILmInLerI, LouL suIerIn(u
usLu monsLruous mI veneu dIn nImIc. MIcI IncIdenLe cure
se IIperLroIIuu, Iuuu propor(II de cuLusLroIe. BInen(eIes c
murIIe "scene" cIusIce Ieeuu dIn cumpuI sensIbIIIL(II
meIe, cu murgInIIe unuI desen prIvIL cu o Iup preu
mrILoure. Cund suIereum uLuL dIn cuuzu uneI prIvIrI, nIcI
nu-mI puLeum ncIIpuI nLre mIne I eu vreunu dInLre
ucesLe scene excesIv puLeLIce, durubII upIuuduLe. Nu
puLeum vedeu nLre noI o dIscu(Ie cu n pIeseIe de buIevurd,
cu ImpIorrI, cu expIIcu(II, cu sLruIn(e de u se mpcu.
RuIu, de pIId, cIIur n zIIeIe uceIeu, un IIIm n cure nevusLu
I umIIeLe ngrozILor brbuLuI, Iuge de Iu eI cu umunLuI,
prsIndu-I copIII, eI o cuuL n LouLe pr(IIe, o ImpIor s
vIe, se duce dup eu nLr-o sLu(Ie de bI mondIuI, Iur cund
eu e prsIL de umunL, I d seumu c numuI pe eI, pe
brbuL, I-u IubIL cu udevruL (?) I vIne dIn nou ucus Iung
copII. $I umundoI cred c ceeu ce n-u IosL cu puLIn( penLru
LrecuL vu II cu puLIn( penLru vIILor, c serIIIe Ior suIIeLeLI
s-uu ncIeIuL, cund, penLru mIne, o sIngur ubsen(,
noupLeu, de ucus, eru cuL LoL ceruI de mure, I cund oduL
ujunI I mpcu(I, s zIcem, ur II LrebuIL s nceup drumu
LrecuLuIuI. Cum mI-u II ncIIpuIL, de pIId, nLre noI, o
scen n cure eu s urIu zvurIInd bunII n Iu(u IemeII, cu n
Dumu cu cumeIII? Crescund Iu scuru sensIbIIIL(II meIe,
scenu uceusLu ur II de neexprImuL cu cIIre, cu rezuILuLuI
dubIrII boubeIor de gruu penLru IIecure pLr(eI uI LubIeI
de uI.
"OmuI cu sensIbIIILuLe nzdrvun", mI spuneu doumnu
cu Iu(u Lunr I pr urgInLIu. E drepL c suIereum, Ir cu
s vud ceIIuI(I de ce suIr, cu un reumuLIc cure sImLe
pIouIu nuInLeu ceIor dIn juruI IuI. Gseuu c suIr penLru
cuuze IuLIIe. nLr-un uIL pIun, LrebuIe s IIe oumenI, desIg-
ur, cure nu prIcep c unII suIer numuI dIn prIcIn c nu se
poL spIu pe dIn(I, suu c n-uu o curLe, suu c nu poL Iuce
cuIvu un servIcIu.
nLr-o zI, de pIId, m duc Iu mInIsLer, Iu un prIeLen, cure
m prImeLe, sub preLexLe de ugIomeru(Ie, grbIL cu pe un
soI de credILor. Am crezuL c um sIurIL cu eI penLru LouL
vIu(u. ToLuI, pesLe vreo dou zIIe, cund ne-um nLuInIL, u
venIL Iu mIne, cu I cund nImIc nu s-ur II nLumpIuL. Preu
sIncer (duc n-o II uvuL moLIv s se scIImbe nLre LImp),
ubsoIuL sIncer. DezoIuL cIIur.
- Cum, drug, uI puLuL s Le superI dIn cuuz c (I-um
spus, cum rsLIL pouLe, "Ius-m ucum"? Dur n-uI vzuL ce
eru pe cupuI meu?... c LrebuIu s InLroduc uLuLu Iume Iu
mInIsLru?
n(eIegeum c pe eI nu I-ur II jIgnIL, nIcIoduL, un usLIeI
de rspuns I c, decI, nIcI nu uveu de ce s m socouL jIg-
nIL pe mIne. Nu exIsLuse nImIc, penLru eI, cu un peIsuj pen-
Lru un mIop. Dur eu, cure devenIsem puIId I cure LIum c,
nIcI n cIIpeIe cund u II IosL dus Iu euIod, n-u II spus unuI
prIeLen - Ir s IIu supruL unume, pe eI, cI numuI uu, dIn
cuuz c-s preu ocupuL - rsLIL: "us-m n puce ucum!" I-
um spus c u II IcuL uILIeI, n IocuI IuI, dur n-u crezuL.
SIm(eum dIn zI n zI, depurLe de IemeIu meu, c voI murI,
ccI durerIIe uIcerouse - ucum cund nu muI puLeum muncu
uproupe deIoc - devenIser de nesuporLuL. SIbIsem nLr-
un mod cure m dIsperu, ccI Iceu o dovud obIecLIv c
suIr dIn cuuzu IemeII, I orIcuL u II vruL s uscund cu
surusurI rnIIe orgoIIuIuI meu, nu muI puLeum IzbuLI, dIn
cuuzu usLu.
M gundeum zI I noupLe, n uIur de pu(IneIe ore de
somn - cund deuILIeI de ceIe muI muILe orI vIsum -
nenLrerupL Iu eu, cu I cund mI se IIcIeIIuse creIeruI I nu
muI eru n sLure s scIImbe "moLIvuI", cu un pIun uuLomuL,
sLrIcuL, cunLecuI.
nLr-un LImp m-um IoLruL cu, de vreme ce nu puLeum
s nu m gundesc Iu eu n resLuI zIIeI, ceI pu(In n unumILe
ore dIn zI s ncerc precIs s mI-o Iuc ubsenL. $I n
ndejdeu c voI InIIuen(u resLuI zIIeI, eru ImporLunL cu
ucesLe dou ore IoLruLe s nceup de dImIneu(. Cum m
deLepLum ns dIn somn, nu uveum ndesLuI voIn(, eru
cevu cu udevruL pesLe puLerIIe meIe, ccI mI eru, uuLomuL,
prezenL gunduI eI, oduL cu IumInu. Dur ncepeum ucesL
exercI(Iu Impus cund m uIIum n buIe. CuLum s m
gundesc Iu uILcevu, Iur cund ImugIneu eI se usocIu I ncercu
s se nsIIeze resLuIuI, o goneum cu pe o uIbIn, Iur duc,
LoLuI, nu IzbuLeum, scIImbum numuIdecuL obIecLuI
gunduIuI. Cund, ns, nIcI usLIeI nu IzbuLeum ncepeum s
numr, cu ncp(unure, cu ndejdeu c nIcIoduL vreun
om nu vu bnuI un uLuL de copIeILor groLesc. MI-eru
ruIne, n uduncuI InLImIL(II meIe, cu I cund u II suIerIL
de o bouI ruInous I penIbII... UneorI, cund InLerveneu
cevu veseI, uveum rguzurI de uILure, ns curucLerIsLIc de
uILure, uu cu un boInuv dup scIImbureu punsumenLuIuI,
suu cund, dup zIIe de pIouIe, ur uveu, prIn IereusLru
nIIorIL de soure, IumIn n cumer. Dur pe urm Iur
cdeum. Am n(eIes, muI muIL cu orIcund, IegLuru dInLre
moruI I Lrup, penLru c eru desLuI un IncIdenL suIIeLesc cu
s decIuneze suIerIn(u IIzIc, IIIndc LoL pIepLuI mI eru
guLu, supus, penLru usLu. Zceum uu, vreme dup vreme,
cu un boInuv de LIIos, cu sInguru consoIure c nu ndurum
I mIzerIu I urucIuneu IIzIoIogIc u LIIosuIuI, dur ncoIo
Ir nIcI o uIL deosebIre. Am cunoscuL brbu(I cure,
uproupe cu osLenLu(Ie, urLuu c suIer dIn cuuzu IemeIIor,
um cILIL versurI n cure poe(II se vuIL cu vorbe murI c uu
IosL neIu(I, I Lo(I uproupe I Iceuu un orgoIIu dIn
uceusL suIerIn( dIn drugosLe... MIe mI-eru o sII Imens
de mIne, de purc u II uvuL pducII, I orIce uIuzIe Iu
uceusL suIerIn( mI se preu o InIumIe.
De uceeu, nLuIu meu grIj u IosL s se LIe c m
preocup uIL IemeIe... Am n(eIes uLuncI cIInuI ucesLu, pe
cure pe urm I-um vzuL muIL muI rspundIL decuL s-ur
preu, uI oumenIIor cure se sImL osundI(I s se uruLe cu
muILe IemeI cu s nu se buge de seum c suIer dIn IIpsu
uneIu.
PenLru proces um duL o scrIsoure uvocuLuIuI, prIn cure
mI Iuum LouL vInu usupru meu, cu s nu ne muI nLuInIm
prInLr-un prIIej dIrecL, dur uILIeI u II vruL orIcund s-o
nLuInesc, Iur duc uIIum c u IosL nLr-un resLuurunL de
seur suu Iu vreun LeuLru, Ir cu eu s LIu, deveneum puI-
Id (n-um vruL s IerL cIIur bInevoILoureI I n(eIegLoureI
prIeLene, cund o duL u subIInIuL, cu IumIIIurILuLe, uceusL
puIoure u meu) I mI se preu c um IIpsIL de Iu o nLuInIre
vILuI penLru rosLuI exIsLen(eI meIe.
Ne-um nLuInIL nLr-o zI Iu LeuLru. Eru cu dou bncI
nuInLeu meu. Am suIuLuL, cund um LrecuL prIn drepLuI eI,
cuLund s um un uer cuL muI degujuL I um IcuL Iuz ex-
ugeruL de comedIu neroud cure se reprezenLu, deuILIeI, cu
uLuL muI uor, cu cuL prezen(u eI, sIngur, eru un IeI de
Izbund penLru mIne. Erum nc muI(umIL c, IIInd oure-
cum n spuLeIe eI, o puLeum prIvI Ir s pur c o Iuc cu
InLen(Ie. n scIImb eu, cu s m vud, u LrebuIL s nLourc
de vreo cuLevu orI cupuI. CuLum cu ubIIILuLe s nu-mI
nLuIneusc prIvIreu I exugerum nc veseIIu meu uILoIL.
Eru nLr-o rocIIe neugr, de seur, obIIc decoILuL, cure-I
Iceu bru(eIe IungI nc muI uIbe, muI cuIde, pIInu(e, voIup-
Luos ncIeIuLe n umerI. GuLuI I creLeu uor, cu IInII suuv
rsucILe dIn grumuzuI goI I uIb, spre rdcInu pruIuI, ccI
mucIII uscunI urcuu n ncoIcIreu de spIruI, sub pIeIeu
Ir o puL, cu peLuIu de LrunduIIrI guIbenI, u bIondeI.
Cu s pouL prIvI bIne specLucoIuI cum se uIIu spre
cupLuI bncII, sLu ourecum n proIII Iu( de mIne. IIndc
nspre suI eru nLunerIc, Iur purLeu dInspre scen eru
IumInuL de rump, cupuI eI uveu proIIIuI murcuL (IrunLe
pur dur nu pIezI, nus ucvIIIn, brbIe uour) pe un Iond
de IumIn, cu o uureoI, uu cum provouc InLen(IonuL Io-
LogruIII penLru bIonde, n LImp ce obruzuI dInspre mIne eru
nLr-o umbr duIce cu IumInu de Iun. UmerII se uIIrmuu
LurI, ccI, prIn uIbeu(u Ior puIId, udunuu IumInu, uu cum
o udun n umbr roLunjImIIe IucIouse. NIcI ceI cure de
obIceI m pIIcLIseuu cu uIuzIIIe Ior nu bnuIuu c LoL LeuLruI
eru n suI, nu pe scen, uu cu Iu specLucoIeIe revuIsLIce.
upLuI c m prIveu eru penLru mIne cu o scuIundure n
upu vIe(II. Am pIecuL de Iu LeuLru nsnLoIL, penLru cuLevu
zIIe, ceI pu(In. DeuILmInLerI, orIce prIIej de u o vedeu mI
Iceu bIne.
NIcIoduL n-u upruL cu vreun brbuL I, cum LIum c
LrebuIe s uIb un umunL, n LouL nenorocIreu meu I pur-
Lum un IeI de secreL I nmuIuL recunoLIn( penLru ucesL
IupL, deI eu, dImpoLrIv, cuLum s IIu vzuL de eu numuI
cu IemeI.
AIL duL, ne-um nLuInIL nLr-un resLuurunL de noupLe,
dup IeIreu de Iu specLucoI. Eru nLr-o mure LovrIe de
domnI I doumne serIoI, Irumous, I preu desLuI de
veseI.
Eu prIvIsem muI nLuI pe geum, cu s vd duc e nunLru
I s nu IIu decI surprIns de prezen(u eI (uu Iceum Iu
orIce resLuurunL I LeuLru), cu s nu-I duu pe Iu( LuIburureu
meu, cI dImpoLrIv s InLru cu o IIgur de om IerIcIL. $I s o
descopr, cu IndIIeren( ubII I pIIcLIcous, ubIu muI
LurzIu. Erum nLovrIL de o Lunr ucLrI(, renumIL muI
muIL penLru Irumuse(eu (cuIIgruIIc I medIocr, de uILIeI)
decuL penLru LuIenLuI eI. NevusL-meu de unde preu
vorbreu(, u devenIL IIvId I s-u nLrerupL brusc. Pe urm
n-u muI scos o vorb LouL seuru. Cum n-uveu orgoIIuI s-I
muscIeze suIerIn(u, u rmus uproupe neconLenIL cu
prIvIreu usupru nousLr, exumInundu-mI mereu, upsuL,
Lovuru de mus. Cund o vedeum cuL suIer, sIm(eum c
n mIne se cIcuLrIzeuz rnI (croru uILIeI Ie-ur II LrebuIL
IunI I unI), uu, n cuLevu mInuLe, cum cresc pIunLeIe sub
prIvIreu mugIc u IucIIrIIor.
Dup supeu, mI-um condus prIeLenu ucus. S rmun Iu
eu, m pIIcLIseu ourecum. SIm(eum usLu dup oboseuIu
unLIcIpuL, Iu gunduI c vu LrebuI s m mbruc upoI I s
cobor n sLrud (ccI LrebuIu s IIu dImIneu(u ucus). MI se
preu c o mbr(Iure u umIceI meIe nu merIL uLuLu
oboseuI. CcI, n uIur de cIIpu cund uzvurIeuu nLuIu our
cmuu de pe eIe I cund uveum ImpresIu orIcum, orIcund,
u uneI neImugInuLe mInunI penLru sIm(urI, ucesLe IemeI nu
m muI InLeresuu, n urm, deIoc. MI se preu c IrmunL
n bru(e munecIIne de Iun.
MuI uIes uceusL ucLrI(, pe cure Iumeu o gseu Irumous,
mI se preu Ir gusL, cu de Iemn vopsIL. ToL ce spuneu eru
o bIbneuI pIuL I vorbeu nLrunu, nLr-un jurgon de
cuIIse, probubII:
- Nu-mI d mIe s joc, c Ie-u LrunLI o creu(Ie, uu... $I Iu
ucesL "uu", Iceu cu munu urcuIL un gesL, scurL, zvucnIL,
cu pumnuI ncIIs. AI vzuL Iu resLuurunL pe NI(euscu?...
Crede c duc I-u IuuL muIn ucum...
M gundeum cu necuz c, nLurzIInd, pIerd LoL muI muIL
LImp dIn noupLeu cure mI se preu pre(Ious. Aveu un corp
nIcI grus, nIcI sIub, nIcI mure, nIcI mIc, cu sunII cu nILe
mere de vuL, Ir roLunjImI nervouse, Ir reIIeI, perIecL
cu un nud prosL IoLogruIIuL n revIsLeIe cu poze, cure Iuc
economIe de cerneuI.
ncepusem s-o exumInez uLenL, cum exumInezI, cund nu
(I-e Ioume, un IeI de muncure cure nu-(I preu pIuce, IurIurIu
e pu(In pLuL, sosuI e upos, curneu cu sugesLII sIcII.
Pe urm ne-um LrezIL LoLuI mbr(Iu(I, uu cu unI-
muIeIe, dur m nLrebum duc voI merge pun Iu cupL. MI-
u venIL n mInLe, o cIIp, IemeIu dIn cuuzu creIu suIereum
uLuLu.
Am n(eIes, dIn nou, c IubIreu IIzIc Irumous e o
proIunure. E nevoIu umur de u zdrobI, de u rzbI nLr-o
mbr(Iure, oduL cu LrupuI IrmunLuL, I suIIeLuI, prIzonI-
er suuv n eI, n cIIpeIe uceIeu. $I cu uLuL muI uprIg e vo-
IupLuLeu ucesLeI pungrIrI, cu cuL muI pIIn de nobIe(e e
Icounu rsLurnuL. Cuu(I, crescund n exusperuLu, n
smInLILu nurubure, durerIIe I bucurIIIe LrecuLe,
Irumuse(eu IumInous u IerIcIrIIor LrILe, pImuIeLI devoL-
umenLe de nger Iunced I gIngII nduIoLoure, jocurI de
InLeIIgen( neusemnuLe I meIuncoIII zumbILoure. E bu-
curIu de u vedeu, rvIL, IeInuL de voIupLuLe - prIn LIne -
IemeIu drug cu suIIeLuI zpcIL de uceusL goun conLInu,
I pe urm ncremenIL n spusm, cu n Iu(u unuI mIrucoI.
De uIcI nevoIu uLuLor umunLe I uLuLor umun(I de u sLrIgu,
n cIIpeIe uILIme, ororI, vorbe deucIIuLe, cu nILe mLI
smuIse, cure s Iuc I muI uprIg sIm(uI, ucLuI proIunrII.
Dur eu, ce s proIunez n InLeIIgen(u I n sensIbIIILuLeu de
cocoL orLogruIIc u IemeII de Iung mIne?
M desIuc pIIcLIsIL, I, cu de obIceI, m Ius n voIu meu
InLerIour.
nLeresuI sexuuI e nuI n uIur de Ideeu de personuIILuLe.
De ucI curIozILuLeu, uscuns I vug, despre unuLomIu
sexuuI u personuIIL(IIor de nobIe(e I IoIuIILuLe ceIebr.
Au IosL uLu(I obsedu(I de sexuI MurIeI AnLouneLu, uI ucIIeI
DesmouIIns.
nLr-o zI, Iu oru prunzuIuI, prIn uprIIIe, m-um nLuInIL cu
nevusL-meu nLr-o mure bcnIe de pe CuIeu VIcLorIeI. Eu
Icuse s I se mpucIeLeze LoL soIuI de LurguIeII I, deI vIz-
Iuneu uneI mese cu prIeLenII eI m-u IcuL s suIr rsucIL n
mIne, um suIuLuL-o suruzund.
- SIgur, cumperI uLuLeu bunL(I I pe mIne nu m InvI(I?
Spuneum usLu n gIum, IIreLe, dur duc m-ur II InvILuL
cu udevruL, nu LIu, zu, ce u II IcuL. MI-u nLIns, cu voIe
bun, munu sub(Ire I mouIe, pLruns de QueIques IIeurs,
pe uLuncI purIum rur.
- Nu... Nu Le InvIL, c nu eLI cumInLe...
-um rspuns, cu dorIn( evIdenL de u nu uproIundu
nImIc:
- Eu sunL bIuLuI ceI muI cumInLe dIn Iume, n LImp ce eu
comundu, ceIuI ce o serveu, puL de IoIe grus.
- AsLu e penLru domnuI...
$I ruzund prIeLenos, cu o IumIn jucu n ocII, s-u dus
Iu cus, grbIL s pILeusc, IIoure de prImvur, n LuIoruI
cenuIu.
Ce depurLe eruu LImpurIIe cund, neusLumpruL, uveu
grIj s-mI umInLeusc s nu-I uIL gusLureu IuvorIL, nLre
LurguIeIIIe de Iu bcnIe. $I ucum, LoLuI, InLrusIuneu
gIumeu( u eI, n menIuI meu, uveu un mIc Iurmec senzuuI
I sprInLen, cure m-u nveseIIL.
N-um muI vzuL-o vreo dou-LreI spLmunI. Am IcuL,
nLrebundu-m mereu, IeI de IeI de IpoLeze.
nLr-o zI, un IosL coIeg de UnIversILuLe, bun prIeLen I cu
mIne I cu eu pe vremurI, boem I zIurIsL ucum, mI spuneu
cu nedumerIre I cu ourecure InLen(Ie de ucreuI:
- DruguI meu, nevusL-Lu e pu(In cum IngruL. Am
nLuInIL uzI, Iu MunLeIe de PIeLuLe - um eu cIesLIIIe meIe
ucoIo - pe mLuu eI; umuneLu un IneI. Spune-I s nu uILe
c u crescuL n cusu ucesLeI mLuI.
AmIcuI meu Iubur n-uveu de cum sLuu ucum IucrurIIe.
M-um InLeresuL, pu(In muI de uproupe, I um uIIuL c, de
dou spLmunI, nevusL-meu e boInuv n puL. Am IcuL
un pucIeL de cr(I, dIn IIbrrIe, um uIes un bru( de IIorI I I
Ie-um LrImIs cu cuLevu rundurI, Ir LILIu.
"Am uIIuL c eLI boInuv... mI pure nespus de ru
(exugerum LonuI, cu s-I creud conven(IonuI). AI ucI
cuLevu cr(I, de AnuLoIe runce I WIIde, uuLorII d-LuIe
IuvorI(I, cu s-(I Lreuc muI uor LImpuI. |I-u II
recunoscLor duc, uvund nevoIe de cevu, mI-uI comunIcu
prIn comIsIonuruI cure-(I uduce rundurIIe ucesLeu.
Cu prIeLenIe I urrI de snLuLe,
$."
Am uLepLuL rspunsuI, ros de zecI I zecI de supersLI(II,
cum de uILIeI I I LrImIsesem: unuI unume comIsIonur
bLrun negrIcIos, cu musLu(u mure, cure LoLdeuunu IzbuLeu,
I-um duL scrIsoureu Iu o unumIL or, n-um scrIs pIIcuI
ucus, cI dIrecL Iu LuLungerIe, nu I-um spus s-mI duc
rspunsuI ucus, ccI uveum supersLI(Iu c momenLuI
gsIrII unuI pIIc uIb, cu rspuns bun, pe musu meu, nu-I poL
reuIIzu I nIcI nu-I poL prImI dIn munu servILoureI, penLru
c nu preu mI-o ncIIpuIum spunundu-mI: "A venIL un
comIsIonur cu o scrIsoure", Iur scrIsoureu s IIe LoLuI
pIcuL. I spusesem c voI Lrece pesLe o or pe Iu IocuI IuI
de uLepLure. Nu u venIL decuL pesLe dou ore. Am cILIL
pIIcuI, desIcuL cu nervozILuLe, sLund rezemuL de buru de
uIum u uneI vILrIne cu pIrII I cruvuLe scIduLe-n IumIn.
Eru o scrIsoure LoL Ir LILIu, cu u meu.
"nLr-udevr, sunL de vreo dou spLmunI n puL, dur
cred c nu e preu gruv. N-um nevoIe de nImIc, (I
muI(umesc IourLe muIL, dur IIorIIe I cr(IIe mI-uu IcuL o
nespus pIcere. To(I prIeLenII mI-uu LrImIs, de mI-e cusu
pIIn, ns IIIIucuI e purc muI Irumos, ucum, decuL orIcure
uIL IIoure.
Cu muILe muI(umIrI,
E."
Am ceruL umnunLe comIsIonuruIuI. A sunuL muIL, u
bLuL Iu o IereusLr descIIs (cusu mLuII e sIsLem
"vugon", ure IeresLreIe jouse n curLe) I pe urm u venIL Iu
geum o cucoun bLrun. Doumnu Lunr eru n puL: u
sprIjInIL IurLIu pe o curLe cu s-mI scrIe. $I dup cuLvu
LImp, cu nevoIu de u-I cere IerLure:
- DomnuIe, mI-u duL bucI un nupoIeon de uur. Am spus
c mI-u(I pILIL comIsIonuI, dur n-u vruL s m Iuse pun n-
um prImIL. V spun, cu s nu socoLI(I c eu prImesc bunI,
Isund s creud ucoIo c nu m-u(I pILIL. M cunouLe(I.
- AI vzuL dumneuLu pe IereusLr? Eru n puL?
- Du, domnuIe, poL s v spun: un puL mure, de sLejur,
penLru dou persoune; deusupru, pe pereLe, eruu dou
LubIourI, un domn oII(er I o doumn.
- MuI uveu IIorI... muILe n cumer?
- IorI? IorI... udIc IIorI? Nu, nu muI uveu. EI repeLu cu
s uIb LImp s se gundeusc.
Am crezuL c m mInLe, cu s se conIormeze uneI dorIn(e
pe cure mI-o uLrIbuIu, uu de Iu eI.
- Cum, omuIe, nu eruu IIorI?
- Zu duc um vzuL unu mcur... dur pouLe or II IosL...
- AI, uIurIsIL IemeIe, druguI meu.
M-um gundIL, pun seuru, duc n-ur II LrebuIL s m duc
eu I s LermInm LoLuI prInLr-o mpcure. Dur mI-um spus
c nImIc nu m ndrepL(eLe Iu usLu, c, de uILIeI, n-um
nIcI mcur eIemenLeIe cure s m Iuc s cred c eu ur
prImI o mpcure. ur cund mI-um udus umInLe de noupLeu
de IebruurIe, mI s-u nnegrIL suIIeLuI I um n(eIes c e
sIurIL pun Iu sIurIL.
Am LrImIs pesLe cuLevu zIIe pe unu dInLre surorIIe meIe,
ceu nemrILuL, cure eru muI bun prIeLen cu eu, s vud
ce Iuce. MI-u spus c nu e uIurmunL boInuv, dur c I-u
IcuL o ImpresIe de mIzerIe durerous. -u repeLuL mereu
ns, cu sLruIn(, c nu ure nevoIe de nImIc, sper s
meurg muI bIne, u vorbIL despre mIne cu prIeLenIe I
IndIIeren(, s-u InLeresuL ce IegLurI noI um. -u spus, pe
urm, c uLeupL s se LermIne dIvor(uI, cu s se mrILe
dIn nou. A gsIL ucoIo I pe AnIouru, cu cure decI se
mpcuse.
S-u IcuL bIne I, pesLe vreo spLmun, ne-um nLuInIL
cLre zece seuru pe CuIeu VIcLorIeI, n drepLuI cuIeneIeI
Cupu. Eu conduceum pe ucLrI( Iu LeuLru, eu eru cu
AnIouru I brbuLu-su. Am suIuLuL-o, mI-u rspuns
zumbInd I cund, dup zece puI, um nLors cupuI, um
vzuL-o oprIL n Ioc, rezemuL de buru vILrIneI,
urmrIndu-ne cu uceeuI prIvIre de cprIour bIond,
njungIIuL.
ncepusem s um un soI de nedumerIrI, cure uduceuu
muIL cu prerIIe de ru... SuIer uLuL... pouLe c... n
sIurIL... e uLuL de greu de IIxuL vInu n drugosLe.
nLr-o seur, dup ce o cuLusem prIn vreo dou-LreI res-
LuurunLe, um renun(uL Iu ndejdeu c u muI puLeu-o gsI I
um rmus n LovrIu cuLorvu prIeLenI, nLr-un soI de
curcIum cu purc (udIc grIIuj de IpcI vopsILe cu verde,
doI-LreI IeundrI, grLur I IuLurI). EvIdenL c s-u vorbIL de-
spre IemeI. S-uu rosLIL nume de nevesLe onorubIIe cure
merg Iu cuseIe de rendez-vous (Lremurum LoL), s-u vorbIL
despre ceIe muI recenLe uvenLurI I umnunLe dIn pIIn uu
IosL duLe despre IeIuI deosebIL uI cuLorvu IemeI cunoscuLe
de noI Lo(I de "u se du". A uImIL muI uIes nouLuLeu ceu muI
prouspL.
nLr-unu dIn zIIeIe LrecuLe, un Iunc(Ionur superIor de LoL,
dIn mInIsLer - ceI cure povesLeu ddeu nume precIse - se
LrezIse cIemuL Iu LeIeIon pe Iu oru use de cLre nevusL-su,
cure I Iceu o udevruL scen de drugosLe. C o negIIjeuz,
c e sIngur ucus I nu muI pouLe de doruI IuI, c "s-I muI
deu nuIbII de mInIsLer". DIrecLoruI nosLru generuI IeInu de
pIcere I o cerLu, cu o sIgur de sIne uIec(Iune I
ngumIure. n reuIILuLe, IemeIu I LeIeIonu dIn dormILoruI
umunLuIuI eI, eru cu LoLuI gouI, Iur n LoL LImpuI cuL I-u
LeIeIonuL brbuLuIuI, I Isu LrupuI pLruns I IrmunLuL de
vIgurosuI eI Lovur de uvenLur. $I cund Iu urm brbuLuI
u crezuL c s-u nLrerupL LeIeIonuI, nu eru decuL sIurILuI
IIresc uI ucesLeI nLumpIrI, cure reedILu n Iorm
uILrumodern ceIebru IsLorIour moruI dIn BoccuccIo. u
ncepuL uscuILum cu respIru(Iu rrIL, IrmunLund noduI
cruvuLeI, muLund puIuruI I IurcuII(u dIn Ioc. Pe urm n-
um muI puLuL respIru I erum IIvId cu un operuL. PesLe cIncI
mInuLe um duL un bucI IspILILor unuI cIeIner, s uIerge
pun Iu IoLeIuI vecIn I s cuuLe, n curLe, duc G. ure LeIe-
Ion. M cIemuse I nevusL-meu, de vreo dou orI, Iu LeIe-
Ion, dIn cusu unor prIeLenI. nLoLdeuunu IsLorIIIe usLeu cu
IemeI, cund se ddeuu nume uuLenLIce - nu n sImpI
unecdoL - m nnebuneuu. Se zIce c sLuden(II n
medIcIn, cund cILesc nLuIu our n LruLuLe descrIse unu-
mILe cuzurI, se cred I eI boInuvI de ucesLe muIudII. Au
cum muI(I dInLre eI cure uud pe uILcInevu dund ImurIrI de-
spre bouIu de cure suIer sImL I eI durerI, suu se sperIe
muI(I dInLre ceI cure vIzILeuz muzeeIe spILuIeIor. Cund se
povesLeuu nLumpIrI despre brbu(II neIu(I, uveum Im-
presIu c I mIe mI s-u nLumpIuL Iu IeI. N-um IosL IInILIL
nIcI cund cIeIneruI mI-u spus c G. nu ure LeIeIon I nIcI nu
m-um gundIL decuL cu oroure I dezgusL Iu nevusL-meu I
Iu LouLe IemeIIe nLreugu spLmun cure u urmuL.
Pe urm, um ncepuL s uIL ndesLuI.
n zIuu de SIunLuI ConsLunLIn I EIenu, eru Iu curse, LoL
cu AnIouru I brbuLu-su.
Dup IunI de zIIe, um vorbIL umundoI muI ndeIung,
pIImbundu-ne prIn Iu(u IemeIIor n rocIII vruLIce,
sprInLene I IumInouse cu nILe uIIe coIoruLe, cure sLuu
urcuLe pe grIIujuI uIb, preIungIL de Iu IoIoruI de sosIre, pe
dInuInLeu LrIbuneI nuILe, eIegunLe I uIbe cu o Iebd, pun
Iu cupLuI pujILII Irugede. A IosL o broderIe de dIuIog uerI-
un, umubII LucIInerIe I comenLurII despre Iumeu de Iu
curse.
nLr-o vreme, LonuI u devenIL muI precIs.
- MI se pure c uI pIerduL Iu prImeIe curse?
- Du... se vede c dIn cuuz c m IubeLI dumneuLu.
- SunL LenLuL, uLuncI, s joc I eu.
- VreI s LII cu udevruL duc Le IubeLe? $I mI eru suIIe-
LuI cu o pusre greu, Iegnundu-se, c(ruL pe o rumur
preu sub(Ire. CcI m gundeum I Iu mIne I Iu umunLuI eI -
I nu LIum cum I se ungreneuz gundurIIe.
- AdIc nu, muI bIne nu joc. ncerLILudIneu e muI bun
decuL udevruI, I surudeu, rsIrunL n eu.
M gundeum ce bIne I se poLrIveLe, cuL de u eI e uceusL
gundIre.
CuL IIps de sensIbIIILuLe I ce ucomodure grosoIun (I
LrebuIe cu s uccep(I o mIncIun! $I de ce? Ce voIupLuLe
pouLe II n uIur de uceeu u IubIrII ubsoIuLe prIn cure I res-
LuI se vuIorIIIc? AceusL muI(umIre u eI cu suroguLe, cure
nu poL suLIsIuce decuL poILeIe medIocre, m-u IcuL s ncerc
o und de superIorILuLe... $I LoLuI:
- Dur cu cerLILudIneu dIn dumneuLu ns(I, cum Le
mpucI? um nLrebuL-o, nvIns Iur de mIsLuILoureu ndoIuI.
M-u prIvIL suruzund I s-u IerIL cu I cund u II prIvIL n
cr(IIe eI, Iu joc.
- Nu LII nIcIoduL... nu LIm nIcIoduL nImIc.
A venIL voInIc, Irumous I cu LoL pruI uIb, Lunr nc,
prIeLenousu meu proLecLoure.
- Am s-(I mrLurIsesc o sIbIcIune.
- n sIurIL...
- A, nu e ceeu ce crezI. Cevu muIL muI gruv. mI pIuce s
cuLIg bunI. Ie I Iu curse... dur nu-mI pIuce s m
ngIesuI ucoIo, sLrIvIL n muI(Imeu de Iu gIIeu.
ngIesuIuIu, penLru o IemeIe Lunr, muI merge, dur o
bub cu mIne ur Iuce "gen opereL". ELI drgu( s-mI IeI
nILe bIIeLe? I mI nLInse numuIdecuL cuLevu IurLII, cu s
nu m oIer cumvu s pILesc de Iu mIne. Pe dumneueI um
s (I-o pzesc eu n LImpuI ucesLu.
- SunL Ir grIj, ccI nu ur II n orIce cuz muI ru pzIL
de cum um pzIL-o eu sIngur.
Pe drum, mI-u venIL poIL de gIum. Am IuuL bIIeLeIe
penLru doumnu urgInLIe pe uI(I cuI decuL mI-u ceruL,
IoLruL, duc vor cuLIgu cuII ceru(I de eu, s-I pILesc de Iu
mIne, pu(In deuILIeI, ccI eruu IuvorI(I.
Pe uIeeu de Iung puddoc, IemeIIe, sLund pe bncI I
urLundu-se n rocIII coIoruLe vIu, cu IIuLurII, exumInuu pe
ceIe ce Lreceuu nLovrILe, cure purc deIIIuu nLr-o
grdIn pubIIc, Iu promenud. RezemuL de grIIujuI pud-
docuIuI, o cunoscuL ucLrI(, IourLe InLeIIgenL, IermecLor
dezm(uL I bun cumurud, cuLu s Iu noL de sLureu
cuIIor, pIImbu(I n ucesL (urc cu nume engIezesc, nuInLe de
u II se pune eIIe.
- ObservI - m nLreb zumbInd (I spun de muILe orI, n
gIum, c e o recIum de pusL de dIn(I, ccI mereu rude I
uruL dou IrurI mIcI de dIn(I desvurI(I) - cuL nobIe(e
uu cuII uceLIu?... CuL eIegun( neuIIuL?
Observu(Iu eI e dreupL: cuII de curse pur unuI ocII ned-
IbucI un IeI de mur(ouge sIube. I se vd preu muIL cousLeIe
I scIeIeLuI, merg obInuIL cu cupuI n jos, Iur cund nu sunL
nLruLu(I, pur nILe IndIvIzI IourLe cumsecude.
- UILe roIbuI sLu, cure merge pIIcLIsIL, mIrosInd
pmunLuI - I-mI uruL un cuI sIub, dur cu mucIII uLuL de
LurI I de ImurI(I c preuu I eI ouse - n-u IosL bLuL
nIcIoduL. E muI de rus, Ir ndoIuI, decuL sLpunuI IuI
(eru un IosL posLvur mbog(IL dIn sumsurIucurI) cure,
deuILmInLerI, I I specuIeuz Ir mII. Du... n-u IosL bLuL
nIcIoduL. Cu(I, nLre eI I gIoubeIe urLouse, cure Lrug cu
moILurI I IIgurI Iu LrsurI, ur LI s uIeug?
$I rudeu mereu, urLund ceIe dou rundurI de dIn(I
reguIu(I I uIbI, cu Iucru(I de mun.
- Acum vreo dou IunI, un prIeLen, u InvILuL Iu o mus, Iu
Cupu, pe unu dInLre eIeveIe de ConservuLor, IuL IourLe
Irumous, deuILIeI. EI bIne, veneu nLuIu duL, I vIsu de
muIL s vIe, dur eru pur I sImpIu InLImIduL de eIegun(u
cIeInerIIor n Iruc, deI eruu ucoIo n suI, Ir cu eu s
bnuIusc, nume dInLre ceIe muI Irumouse uIe socIeL(II
romuneLI, pIus IuImosuI grup de bIe(I cure conduc LouLe
coLIIIouneIe BucureLIIor. CcI LocmuI uceIu eru soIuI eI
IdeuI de eIegun(, dup cum penLru provIncIuII, LupeuseIe
murIIor puIuce-urI, zgomoLouse, sunL uIL IdeuI de eIegun(.
- Duc vreI s-(I compIeLez jusLu dumILuIe observu(Ie, d-
mI voIe s consLuL I eu c urIIvurII sIngurI muI pourL
musL(I rzboInIce, c, deuILIeI, pIuLonIerII mujorI n
urmuL Iuc InIInIL muI muIL ImpresIe de mIIILurI decuL
oII(erII de sLuL-mujor, c sIngurII cure-I Iuc cup de InLeIec-
LuuI: cIoc, prIvIre dIsLIns, pr ubundenL I bucIuL, sunL
proIesorII secundurI dIn (rIIe buIcunIce, pe cund, orIunde,
udevru(II suvun(I nu sunL decuL nILe sImpII oumenI de
Lreub, cure nIcI o cIIp nu s-uu gundIL s mbruce unI-
Iormu InLeIecLuuIIL(II... PenLru c Lo(I ceI pe cure I-um
enumeruL noI umundoI, obsedu(I de o Idee, se muI(umesc
cu Iormu eI. CuIuI de Lrsur mbruc unIIormu presupus
u pursungeIuI; cIeIneruI, unIIormu IorduIuI Derby, cLILoruI
IrucuIuI negru; urIIvuruI, Ignorund c NupoIeon n-uveu
musL(I, unIIormu rzboInIcuIuI nenduruL, Iu IeI sergen(II
mujorI I, cum (I-um spus, LoL uu proIesorII de IIceu, unI-
Iormu pe cure eI o uLrIbuIe omuIuI de LIIn(. E I udevruL
ns c eI Lo(I LIu c uu de-u Iuce numuI cu semenI cure
judec dup unIIorm.
- M nLresc n convIngereu c novIceu nousLr InvILuL
s-u ndrgosLIL de vreunuI dInLre cIeInerI. S LII c uI
drepLuLe. Dur upropo - eu spune upropo LocmuI penLru c
sImL c nu e nIcI o IegLur I nceurc nevoIu s creeze
unu, IIe ubsurd - Le-um vzuL udIneuurI cum IceuI
suIerIn( cu IosLu dumILuIe nevusL.
MI-u ncremenIL un zumbeL pe buze.
E un burburIsm monsLruos cure ur scouLe dIn mormunL
pe Lo(I IupLLorII IImbII IILerure. -uu derIvuL ceI dIn LeuLru,
dIn Irun(uzeLe, muI nLuI nLr-o Iocu(Iune rmus cuIIseIor
cu excIusIvILuLe: "u Iuce Ioume". Cund ucLrI(u, Lunr I
Irumous, e ndrgosLIL de un ucLor, Lunr I Irumos I eI,
cure-I cere s-I Iu de brbuL, eu I rspunde cu cIIbzuIn(:
"ELI nebun? vreI s Iucem Ioume umundoI?" Acum, de-
rIvuL, eu mI-I upIIc mIe, cu un LerIbII sIm( uI groLescuIuI.
M-um crIspuL cu o meduz, dur rudeu uLuL de Irumos, cu
Lo(I dIn(II, cu un mIez uIb de IrucL exoLIc, c m-um domoIIL
nLr-o nLrebure:
- E uLuL de groLesc s suIerI dIn drugosLe?
- Nu...
- VorbeLI sIncer?
- Te usIgur! I rudeu mereu.
MI-um udus umInLe c ure un bIe(u de vreo cIncI unI,
pe cure-I IubeLe cu o nebun, Ir s LIe sIgur nIcI mcur
cIne I-u IosL LuL, uu ncuL uneorI gIumeLe: "n moduI
ucesLu Iuc o bun uIucere, ccI nu m vu IubI decuL pe
mIne".
- AscuIL, uI vreu cu, uLuncI cund vu II brbuL, bIuLuI du-
mILuIe s IIe IndIIerenL IemeIIor, Iur eI s uIb uILe
preocuprI excIusIve?
MI-u rspuns neLed, Ir ezILure:
- Nu...
- AI vreu s IIe IubIL?
- OI... du...
- $I s Iubeusc?
- MuI uIes...
- S Iubeusc, cIIur de nu vu II IubIL?
- Du... du... neupruL.
- Bug de seum, dumneuLu, cure eLI IemeIe, cure uI IosL
I eLI IubIL, cure uI neIuL pouLe...
- Nu "pouLe"... sIgur.
- EI bIne, uI vreu cu IIuI dumILuIe s Iubeusc IemeIIe,
cIIur duc ur II s IIe neIuL? AI vreu s suIere dIn dru-
gosLe? $I, cu LouL dorIn(u de umrcIune dIn mIne, jucund
cu pe o curLe pe rspunsuI eI, dup ce um IuuL LouLe
msurIIe uneI mrLurIsIrI... sIncere: Bug de seum...!
A devenIL serIous, cu nLr-o puuz de drum.
- |I-o spun dIn LouL InImu c u vreu cu IIuI meu s IIe
IubIL de IemeI, I cred c vu II, dur (I jur c u vreu s Ie
Iubeusc orIcum, cIIur cu rIscuI de u II neIuL de eIe. $I
ucum spune-mI pe ce cuI s joc...
-um zumbIL cu o neroud recunoLIn(, I-um spus c eu
joc unupodu, I-um dorIL cuLIg I um pIecuL s duu bIIeLeIe
cumpruLe.
CuII pe cure dorIse s jouce "venerubIIu prIeLen" uu
rmus pe drum, cu s-mI Iuc mIe jocuI, desIgur, ccI
uveum nevoIe de succese n Iu(u nevesLI-mI, orI de cure
nuIbu ur II IosL eIe. A IeIL un cuI uproupe nejucuL.
- VuI, um uLepLuL unume s mbLrunesc, cu s poL jucu
Iu curse... $I LoL pIerd... Acum cund nu muI poL speru nImIc.
- SunL dezoIuL, I nu LIu ce sIuL s v duu... Cred, n orIce
cuz ns c supersLI(Iu e nenLemeIuL... CcI bnuIesc c u(I
cuLIguL... u vede(I bIIeLeIe dIn poeL.
- CuIuI numruI upLe? EI nu!? De ce v mIru(I? Acum
prIvI(I n Iu(u LrIbuneI LbII(u IndIcuLoure pe IoIoruI de Iu
sosIre... $upLe? Nu?
Rude, gudIIuL, uImIL, rude I nevusL-meu, uLrus n
jocuI ucesLu uI nLumpIrII, IemeIe, cu LoL ce e n eu IemeIe,
jusLIIIcund dorIn(u meu de u uveu un succes. Se revurs I
Lrece de noI Iumeu LrIbuneI I u grIIujuIuI, uspIruL spre
puddoc I uIeeu umbrIL.
- TreI bIIeLe pe numruI upLe? Dur mI se pure c nImenI
n-u jucuL pe uceusL IunLezIsL gIoub. CuLIg o uvere.
TunruI meu prIeLen, LrebuIe s consLuL c upropIereu du-
mILuIe e pre(Ious IemeIIor... cu dumneuLu, cIIur cund
pIerd, cuLIg.
- CIIur cund cuLIg... pIerd, o corecLeuz nevusL-meu,
ngreuInd cu n(eIes cuvInLeIe, cu s I se IerLe cuIumburuI I
cu s-I deu o unumIL uduncIme.
Pe Iung noI Lreceuu grupurI cure purc nu uveuu uILcevu
de IcuL decuL s ne exumIneze. $I Iceuu usLu cu o IIps de
dIscre(Ie uImILoure. Brbu(I I IemeI ne msuruu, cu pe
nILe munecIIne cure pourL conIec(IunIIe unor cuse de
mode. DesIgur c LouLe grupurIIe se exumInuu nLre eIe,
dur nu puLeum s-mI duu seumu eIecLIv de ucesL IupL decuL
cund noI erum obIecLuI IuI. ToL uu, de pIId, nevusL-meu,
uneorI, I usLzI cIIur, prIvIndu-m n ocII, vIu I cu o
sLrIucIre pusIonuL, mI ddeu ImpresIu c numuI penLru
mIne ure uceusL prIvIre (cund suIIeLuI I se udun dIn Lru-
puI nLreg, n ocII I n obrujI). BnuIum LoLuI c prIveLe
Iu IeI I pe unII brbu(I sLrInI, dur vzuL dIn proIII IIguru
eI nu muI uveu uceu pusIune nemedILuL. Ar II LrebuIL s m
gsesc I eu pe dIrec(Iu prIvIrII eI, cu s poL judecu. Dur,
bInen(eIes, usLu eru ImposIbII I u LrebuIL s uduug nc un
IupL Iu cupILoIuI IncerLILudInIIor de nedezIeguL uIe IubIrII.
Acum LouL Iumeu se revrsu spre puddoc I uIeeu de
cusLunI de Iung eI, desprInzundu-se de grIIujuI uIb,
coborund dIn LrIbunu uIb, pe scrIIe ngusLe, uspIru(I Lo(I
uor, purc de o pomp nevzuL.
Erum muI(umIL de uceusL dup-umIuz I-mI eru Leum
s preIungesc ncercureu, cu jucLoruIuI Iu cIemIn-de-Ier
cure u bLuL cuLevu puncLe I se codeLe s meurg muI de-
purLe, de IrIc s nu pIurd LoLuI. Pe urm, erum cIInuIL de
momenLuI despr(IrII, pe cure nu-I puLeum ncIIpuI, ccI
mI-eru greu s-o vd pe eu pIecund, Isundu-m n Ioc. A II
uvuL reprezenLureu IIzIc u prsIrII I u II suIerIL cu nLuIu
our. MI-um udunuL rezerveIe de voIn( I I-um IuuL prIn
surprIndere munu, spunundu-I desLuI de gungvIL I scurL:
- SruL muInIIe.
ZumbInd mIruL, cu ocIII murI uIbuLrI, scuIpLu nervous
grIIujuI uIb cu umbreIu(u.
- PIecI?
- Nu muI sLuu I Iu uILImu curs.
- "AI cucerIL LoL ce-uI uvuL de cucerIL?" I surudeu,
opLInd uceusL uIuzIe Iu muruI cunLuL Iu LouLe mILIngurIIe
Iu cure se cereu Lrecereu Curpu(IIor.
- AI II puLuL s m nLrebI muI bIne duc "um recucerIL
LoL ce-um uvuL de recucerIL".
- AI?
- ...I uLuncI (I-u II rspuns c...
- !? M prIveLe Iung.
- ...nu. Spune, ce poL s rspund?
- Nu se LIe - I surude muI nervos, muI vIu, muI IronIc -
nu se LIe nIcIoduL.
Doumnu urgInLIe veneu cu bru(eIe pIIne de buncnoLe, pe
cure Ie (Ineu Iu pIepL, cu pe nILe IIorI, sLurnInd surusurI de
prIeLenIe I de udmIru(Ie n urmu eI.
- Scump doumn, n-um ce-(I Iuce, dur so(uI dumILuIe,
dup cum vezI, mI-u pILIL croILoreusu pe un un de zIIe...
SunL sIgur c u IcuL-o penLru IurmecuI meu IrezIsLIbII.
ur ocIII murI, cu pIeoupeIe Irumos ndoIIuLe, surudeuu
Ir s creud.
Am prIvIL-o precIs.
- Pe cuvunLuI meu, doumn, c du...
A IIxuL-o cuId pe nevusL-meu:
- Cure dIn noI dou s consIderm usLu drepL o
ImperLInen(? AI, dur m-um zpcIL cu LoLuI... de-um
ujuns Iu usemeneu nLrebure... DomnuI sLu LuIbur
sILuu(IIIe ceIe muI IImpezI I zpceLe pe LouL Iumeu.
Treceuu pe Iung noI, pIImbundu-se prIn Iu(u meseIor de
Iu buIeL, doumne LInere dIn Iumeu bun, mereu n rocIII
descIIse cu pusLeIurIIe, cu bru(eIe gouIe, I domnI n
jucIeL, cu pIrIu Lure I bInocIu uLurnuL de guL, uceusL
uIee cu pIeLrI consLILuInd nLre cunLur, resLuurunL I
InLrrIIe Iu LrIbunu Jockey-CIubuIuI un reIugIu uI nuILeI
mondenIL(I, cuL vreme mureu muI(Ime se ngIesuIu Iu
puddoc, Iu gIIeurI I pe uIeeu cusLunIIor. Am sLruIL s
pIec.
AIur, n Iu(u por(II, LoL cumpuI vIrun, cure sIujeu drepL
pIu(, eru pIIn de LrsurI I uuLomobIIe. AILeIe ncepuser
cIusIcuI cIrcuIL dInLre ronduI uI doIIeu I cusu docLor
MInovIcI, n IumInu vIe, obIIc I Ir puLere u usIIn(ILuIuI.
N-um gsIL Lrsur I um pornIL-o pe jos. Veneu dInspre
oru, n LrupuI muIesLuos uI unor urmsurI negrI I murI, o
Lrsur nou purc, IcuIL n uIbusLru, cu cuucIucurIIe
grouse cuL ceIe de uuLomobII, cu perneIe reIIeIuLe cu nILe
romburI bIeumurIn, IIxuLe uu cu s se pouL rezemu
cIIen(II de eIe, Isund pIcIoureIe s IIe munguIuLe de bIunu
roIe, uLernuL jos. nLegrundu-se urcuIrIIor IurgI de Iuc I
sLoI, o IemeIe Lunr I puIId, u creI IInIe IncompurubII
eIegunL reIuu purc moLIvuI unduIL uI urIpIIor LrsurII,
preu o "Dum cu cumeIII" vIsLoure I IsLovIL, ubsenL cu
LoLuI Iu ceIeIuILe IrurI de uuLomobIIe I LrsurI, dIn cure
zecI de ocII cuLuu s-o prIveusc mcur n Iug. Eru numuI
o bunuI I Iucom cocoL, IosL servILoure, cure nu
cunoLeu Dumu cu cumeIII nIcI mcur dIn Lruducereu
upruL n "BIbIIoLecu penLru Lo(I", dur cure, cu uurIn(u Ie-
vunLInIIor orI u specImeneIor InIerIoure, Irumous,
neusemnuL mucIIuL, ImILu Iu perIec(Ie modeIeIe ujunse
ucI dIn u LreIu, u puLru mun (cund sensuI I con(InuLuI se
evuporeuz I cund ImILuLoruI nu muI LIe mcur pe cIne
ImIL).
Cu cuL m upropIum de oru, uIeIIe umbrouse eruu LoL
muI pIIne de Iume, pun um ujuns n cenLruI IurnIcuruIuI
popuIur I IesLIv de Iu "BuIeL".
SpLmunIIe urmLoure m-um sIm(IL dIn ce n ce muI
muIL convuIescenL. AcesLe nLrevederI cu nevusL-meu m
Iceuu s suporL nesIurIL muI uor rupLuru I erum IourLe
muI(umIL de bunuI gund pe cure-I uvusesem, provocundu-
Ie. DeprLureu nu muI eru o drum unIc I dIsLrugLoure
de orgune, exusperuL de ubsoIuLuI eI, voIL Iu ncepuL, cI un
sIsLem de ucomodrI.
Prezen(u IemeII mI eru IndIspensubII, cu morIInu unuI
deLrucuL, dur uveum norocuI c o puLeum IzoIu de orIce
condI(II IogIce I, IndIIerenL duc uveum noI moLIve de
nemuI(umIre cu IupLe I gundurI, eu LoL I sIm(eum bIne-
Iucereu. O spLmun dup ce o vedeum, erum LoLdeuunu
muIL muI pu(In obseduL de eu I uveum o senzu(Ie de vIn-
decure.
Dur dup uceeu, cu I cund s-ur II sLruns LoL doruI de eu
n mIne, cu ruI LoL dInLr-un ubces, sIm(eum neupruL ne-
voIu s-o vd. ncercum, e udevruL, noI rezIsLen(e, Izb-
uLeum penLru cuLvu vreme, dur cdereu eru muI puLernIc.
RezIsLum LoLuI, pun n cIIpu cund conveneum c LrebuIu
s-o vd. OduL convenIL ucesL Iucru, cu I cund un zvor s-
ur II Lrus, nu numuI c nu muI uveum puLereu de u nLurzIu
cuL de pu(In, dur erum cuprIns de un udevruL Iure ucceI-
eruL de nebunIe, cund nu muI puLeum judecu nImIc I cund,
orIce s-ur II nLumpIuL, LrebuIu s-o vd. ALuncI o cuLum
unume nLr-o sIngur seur n resLuurunLe, prIn LeuLre, Iu
prIeLene I, de vreo dou orI, cIIur Iu eu ucus. Am gsIL-o
n umbeIe rundurI cund um cuLuL-o Iu mLuu eI, prInLr-un
noroc Iu cure nu m uLepLum, sIngur ucus, puLund decI
s m prImeusc. Veneum LoLdeuunu cu moLIve bIne uIese
I IndIIerenLe, ccI uILIeI nu LIu ce s-ur II nLumpIuL cu
mIne. Aveum LoLuI, IImpede, ImpresIu uneI probubIIIL(I
de vIndecure n vIILor, IIreLe Ir s poL precIzu cuL de
ndeprLuL puLeu II ucesL vIILor. Un un, doI, suu pouLe muI
muI(I.
nLr-o vreme purc ncepusem s-o uIL. DescoperIsem un
soI de preocuprI, cure o Isuu pe eu pe pIunuI uI doIIeu.
NIcIoduL nu ujunsesem Iu o uLuL de mure puLere de con-
cenLrure. ReIuusem sLudIuI uprIorIsmuIuI kunLIun, I
cuLevu zIIe um uvuL ImpresIu c um gsIL o expIIcu(Ie
menIL s revoIu(Ioneze IIIozoIIu. Eru n mIne un IumInI
eguI, o cIurILuLe bIneIcLoure, usemenI cuImuIuI de IuIg pe
cure-I d morIInu.
Ajunsesem Iu concIuzIu c eru o greeuI uceeu pe cure o
Iceu KunL, deducund curucLeruI de unIversuIILuLe I neces-
ILuLe uI prIncIpIIIor muLemuLIcII dInLr-un uprIorIsm, orIcum
meLuIIzIc. DImpoLrIv, rmuneum n Iumeu experIen(eI I
gseum muI muIL decuL suIIcIenL expIIcu(Ie u
unIversuIIL(II I necesIL(II muLemuLIcIIor n orIgIneu Ior
de ordIn conven(IonuI. O bun purLe dIn IIIozoIIu kunLIun
mI se preu prbuIL prIn uceusL descoperIre.
ALuncI um n(eIes, um sIm(IL nIIoruL, c pouLe exIsLu o
Iume superIour drugosLeI I un soure InLerIor, muIL muI
cuIm I muIL muI IumInos n uceIuI LImp. Gundeum
nenLrerupL, cu o InLensILuLe de IuIucInuL. De Iu un exem-
pIu Lreceum Iu uILuI I de Iu o descoperIre Iu uILu nou.
De ce IInIu dreupL e orIcund I orIunde drumuI ceI muI
scurL nLre dou puncLe? PenLru c uu um convenIL s-I
numIm I, duc nu ur II uu, nu I-um numI uu. UnIversuIIL-
uLeu I necesILuLeu sunL uIe IImbujuIuI.
Pe sLrud umbIum uproupe uuLomuL, cu LouL uLen(Iu
rsIrunL nunLru. Nu LIum nIcI pe ce sLrzI merg, nu
uuzeum nImIc n juruI meu I cuLeoduL, Lruversund, dum
buznu pesLe uuLomobIIe. ToL ce eru ruz de IumIn eru ub-
sorbIL n InLerIor. umeu uuLomuL I Iumeu conLIIn(eI de-
veneuu IndependenLe unu de uILu I I conLInuuu serIIIe
dIIerIL. MI s-uu nLumpIuL I necuzurI penIbIIe, uILeorI
numuI rIdIcuIe. CcI puLeum numuI s ncep serIu
uuLomuL, nu s-o I conLroIez muI depurLe. Ddeum, de
pIId, douzecI de IeI Iu cIIoc s Iuu zIuruI, dur nu muI
Iuum resLuI I uneorI nIcI zIuruI. Nu (Ineum mInLe nImIc
dIn ceeu ce Iceum. Eru s um dIn cuuzu usLu un dueI. Am
IosL oprIL pe buIevurd de un domn I o doumn, IosL
prIeLen dIn copIIrIe. Am ncepuL, pe jumLuLe prezenL,
s-I sruL munu eI I pe urm, conLInuund, I-um sruLuL-o
I domnuIuI. A devenIL puIId, I-u Lrus munu brusc I m-u
dezmeLIcIL I pe mIne. AbIu muI LurzIu IucrurIIe s-uu
ImurIL. Eru convIns c nevusL-su Iusese drugosLeu meu I
c revedereu usLu LurzIe m-u emo(IonuL uLuL de muIL, c m-
um zpcIL de LoL. Cund udevruI eru c eu de ubIu Iuum
noL, cu mIjIouceIe de cunouLere perIIerIc, de uceusL
nLuInIre.
MuI uvusesem cundvu un IeI de reverII, cure uduceuu cu
ucesL soI de udunc I InLens InLerIorIzure. Dur uLuncI
uveuu drepL obIecL moLIve Ir noIm: cum u cIeILuI un
mIIIurd, suu cum u orgunIzu o cILorIe Iu PoIuI Nord, suu,
cund erum n prImeIe cIuse de IIceu, reuIIzum un IeI de
RomunIe-Mure n IurLu geogruIIc reIcuL dup mIne,
cund nIcI nu bnuIum rzboIuI cure vu venI.
Am descoperIL nLr-o revIsL ns un IrugmenL de urLIcoI
n cure GIovunnI PupInI expuneu exucL uceeuI opInIe de-
spre uprIorIsm cu I mIne. A urmuL Iur prbuIreu
suIIeLeusc, Iur goIuI cunceros. MuI uIes c PupInI nu eru
nIcI mcur socoLIL IIIozoI, cI cu un dIIeLunL pusIonuL I
IunLezIsL.
nLr-o zI, cuLum s reIuc cevu dIn prezen(u IemeII,
scoLocInd prIn serLureIe unuI mIc bIrou, pe cure-I uveu n
odI(u eI de prImIre, o ncpere ngusL, drepLungIIuIur,
IIpIL de dormILor. CuprIndeu numuI un dIvun ucoperIL cu
scour(e, cuLevu ucuureIe, eLujeru de cr(I I bIrouI eI mIc.
oLogruIII, LIeLurI dIn revIsLeIe IIusLruLe, scrIsorI de Iu prI-
eLene, LruducerI (vrusese s Lruduc e Iys rouge I nu
uvusese desLuI rbdure). Eruu noLe de croILoreus de use-
menI, IIreLe rspunsurI Iu concursurIIe cu premII uIe
muguzIneIor IIusLruLe I LoL soIuI de uILe nImIcurI. DeuILIeI,
LouLe cr(IIe I eruu pIIne de noLe I scrIsorI uILuLe prInLre
pugInI. Am rsLurnuL, Ir s vreuu, un Leunc de cr(I I IuL
c duu pesLe un pIIc, cu scrIsoureu n eI, pe cure nu-I de-
scoperIsem n numerouseIe scoLocIrI de pun ucum... Am
uvuL un IIor, cu I cund u II pus munu pe cIIruI dorIL uI uneI
LuIne.
"eLI(o, dIseur orgu pIeuc Iu (ur, c e 1 IebruurIe I
LrebuIe s Locmeusc oumenI penLru urLurI. MI-e uruL de
mourLe sIngur ucus. VIno s muncm umundou. Am I
croILoreusu Iu mIne, pouLe c-(I LuI I Lu LuIoruI... Seuru
dormI Iu mIne, duc vreI, sLm LouL noupLeu de vorb."
Eru scrIsuI AnIoureI. orgu eru brbuLu-su, 1 Iebruur-
Ie, duLu cund um venIL de Iu Azugu.
SImL c ume(esc; c mI se descIIde o perspecLIv
uIuILoure, deI dorIL, cu puLIn(u de u merge u puruIILIcuIuI,
cuIcuL n Iu(u uILuruIuI penLru musIu. CuuL s IIu cuL muI
IInILIL, cu s poL n(eIege bIne. Audur u jucuL o comedIe,
cu s m pedepseusc, uudur sunL cu udevruL un LIp Im-
posIbII, cure compIIc ubsoIuL orIce nLumpIure, Iur eu e Ie-
meIu unIc - I LoLuI se pouLe Lerge cu un vIs ngrozILor.
mI duu IucrImIIe I pIung nceL de bucurIe. Vu s zIc eru
LoLuI o soIu(Ie, cund eu nu vedeum nIcI unu...
Pe urm u ncepuL bnuIuIu c u puLeu II vIcLImu uneI
ubIIe munevre. Duc scrIsoureu u IosL pus cumvu de
curund ucoIo? Eu eru cerLuL, ceI pu(In uu LIum eu uLuncI,
cu AnIouru, de uceeu nIcI n-um cuLuL-o ucoIo. Pe urm,
duLu e preu srILoure n ocII, preu cu InLen(Ie: 1 IebruurIe.
$I de ce n-u spus servILoureI uLuncI unde se duce? De ce nu
mI-u IsuL un bIIeL? Rmun ndeIunguL vreme ros de
ndoIuI. Dur pe urm sIngur urgumenLez n Iuvoureu eI.
ProbubII se mpcuse cu AnIouru I eu nu LIum. Cu s
uduc uILerIor scrIsoureu, I-ur II LrebuIL preu murI
compIIcIL(I I nIcI nu uveu cerLILudIneu c u II gsIL-o. De
usemenI, ce moLIv ur II uvuL s mI-o pIuseze ucI? De ce s
(Ie s ne mpcm? Ce InLeres ur II uvuL? Cund mI-u reIuzuL
prImIreu orIcruI ujuLor muLerIuI I cund eu sunL ceI cure
m Lem s n-o pIerd? NumuI duc m IubeLe e expIIcubII
demersuI eI, dur uLuncI upure muI curund verosImII
nLumpIureu nsI. DeuILIeI I suIerIn(u eI, n LoL LImpuI
ucesLu, suIerIn( cure ucum mI pure ubsoIuL cerL,
conIIrm uceusL prere.
M mbruc repede I pornesc spre AnIouru. Pe drum,
um ns o nou ndoIuI. Duc LoLuI scrIsoureu e
nLocmIL? E IourLe posIbII cu eu s nu vreu s dIvor(eze,
ccI ur pIerde o bun sILuu(Ie muLerIuI, Iur IupLuI c mI-u
reIuzuL ujuLoure pe cure Ie puLeu bnuI modesLe nu
nseumn c e dezInLeresuL. ncep s judec I uLILudIneu
eI, cu umunL. Duc ur II IubIL, ur II suIerIL uLroce cu mIne I
eu. Ar II uvuL momenLe de udevruL nebunIe cu s m
vud. ns c suIereu vIzIbII, pouLe II I dIn cuuz c suIereu
sIncer Iu gunduI c pIerde o sILuu(Ie muLerIuI. Cu uspecL,
suIerIn(u suIIeLeusc I ceu cu mobII muLerIuI nu dIIer I e
greu s LII duc o IemeIe suIer c nu-I vIne umunLuI Iu
rendez-vous suu c ure de pILIL o noL Iu croILoreus. ur
duc dIn orgoIIu mI uscundeu c u dormIL Iu o prIeLen,
penLru ce uLuncI nu uveu orgoIIuI s uscund I c suIer,
n sLrud suu Iu resLuurunL? $I duc uceusL suIerIn( eru
uLuL de mure, de ce n-u IcuL nIcI un demers s ne
mpcm? Dur duc ur II IcuL ucesL demers, n-ur II IosL
oure o dovud penLru mIne c (Ine Iu o sILuu(Ie muLerIuI?
Am InLruL nLr-o cuIeneu, um ceruL o cuIeu I un coInLreuu,
Isundu-m muI depurLe prud IrmunLrII dIn mIne.
Cund mI-u rspuns prIn comIsIonur, mI-u spus c ure
cusu pIIn de IIorI, decI un ucL de orgoIIu sIncer (ccI nu-I
puLeu ncIIpuI c ure s IIe demuscuL de comIsIonur).
Duc udmIL n prIncIpIu ucesL gesL, poL s Ie udmIL uLuncI
pe LouLe. Dur duc I-ur II IcuL dIn comIsIonur un com-
pIIce, dundu-I, deuILIeI, uceI nupoIeon de uur? ALuncI de ce
comIsIonuruI mI-u spus c I s-uu duL bunI I c I-u prImIL,
de vreme ce eru compIIce cu eu I LIu c n-o s-I Lrdeze?
Pe urm, nu I-ur II eI IrIc s n-o Lrdeze muI LurzIu
AnIouru? Dur duc umundou uu IosL compIIce I eu o ure
pe vur-meu "Iu mun", cum se spune? Ar LrebuI, pe de uIL
purLe, s m InLeresez cu s LIu cu precIzIune duc orgu u
IosL nLr-udevr Iu (ur n zIuu uceeu. DeuILIeI, cIIur duc eI
u IosL, eru posIbII cu nevusL-meu s nu II dormIL Iu eI. KunL
u urLuL cundvu c se pouLe demonsLru, deopoLrIv, I c
spu(IuI I LImpuI sunL InIInILe, I c sunL IInILe. ToL o usLIeI
de unLInomIe e I IupLuI de u LI duc o IemeIe Le IubeLe
suu nu, ccI (I po(I demonsLru cu uurIn(, pornInd de Iu
uceIeuI IupLe, I c Le IubeLe cu IsLovILoure pusIune, I c
Le nuI, buLjocorILoure. NumuI duc nu udmI(I c
umundou IpoLezeIe sunL udevruLe, I, cu Lez I unLILez,
se conLopesc, cu s rmunem n IIIozoIIe, n sInLezu
IegeIIun. Dou IucrurI mI s-uu pruL, LoLuI,
convIngLoure: c eu n-u evILuL dIvor(uI I, orIcuL u crede
n nLumpIure, IupLuI c nIcIoduL n-u IosL n upropIereu eI
vreun brbuL, cIIur cund um cuLuL-o prIn surprIndere.
-um LeIeIonuL AnIoureI c Iuu seuru musu Iu eI.
DeI muI sunL numeroI musuIIrI Iu mus, n-um
rbdureu s pIece I LoL LImpuI uducund vorbu de
ugrIcuILur, despre momenLuI cund se ncep muncIIe, Ir
s nLreb ns de-u drepLuI, ccI LIum perspIcucILuLeu cu
cure se reIuz brbuLuIuI orIce deLuIIu cure I-ur ImurI
usupru sILuu(IeI IuI, um cuLuL s uIIu duc orgu Iusese
nLr-udevr Iu (ur, Iu 1 IebruurIe. N-um puLuL uIIu nImIc.
Eruu cu(Ivu oumenI poIILIcI, IemeI dIn cercurIIe cure
vuneuz cuncunurI I nLumpIrI mondene. UnuI dInLre
comesenI, uIIund c sunL nepoLuI IuI Nue GIeorgIIdIu, m-u
consIderuL cu ourecure udmIru(Ie I um uvuL ImpresIu c I
ceIIuI(I mprLesc uceIeuI senLImenLe. Un depuLuL s-u
oIerIL s spuIe "unu bun" de-u uncIIuIuI.
- O LI(I pe ceu muI nou u IuI Nue GIeorgIIdIu? I - Iu
nLrebrIIe nLrebLoure: cure? cum? - ncepe s
povesLeusc: Acum vreo cuLvu LImp, erum vreo cIncI-use
InI Iu cusIerIu CumerII s ne Ium dIurneIe pe sesIuneu
usLu, cund Nue GIeorgIIdIu d cu ocIII de VusIIIc
SvuIescu de Iu BrIIu, I LI(I pe SvuIescu cum e LoL-
deuunu, Iunos, neLuns, cu guIeruI murdur, cu punLuIonII cu
genuncII. GIeorgIIdIu, de coIo, prIvIndu-I cum numr
bunII: "M, VusIIIc, ucum c uI bunI, muI du-Le I Lu Iu
buIe, m". Du VusIIIc, de coIo: "Zu, m Nue, Iuc buIe n
IIecure zI". $I serIos, ucesLu: "AscuIL, VusIIIc, uLuncI
scIImb upu..."
Rud Lo(I cu IoIoLe, pe urm unuI nLreub duc LIm ce
I-u IcuL unuI uIegLor uI IuI.
- VIne - spune povesLILoruI - un LIp cure-I cereu de doI
unI s-I numeusc n vreo sIujb: "Coune Nue, ucum u mur-
IL, de o jumLuLe de ceus, orguIescu de Iu prImrIe, vreuu
eu IocuI IuI!" "VreI IocuI IuI, m VusIIIuIe?" "Du, coune
Nue!" "BIne, m, uILe-(I duu o scrIsoure penLru prImur." $I
scrIse prImuruIuI o curLe de vIzIL ncIIs, n cure-I rugu s
Iu msuru IuI GII( VusIIIu I, duc I se poLrIveLe
cocIuguI, s-I deu IuI IocuI morLuIuI.
AILe IoIoLe de rus, uILe excIumu(II de udmIru(Ie penLru
Nue GIeorgIIdIu. AIIu ucum c u IcuL mpreun cu
umunruru o exceIenL uIucere cu sLuLuI. ubrIc munI(II
penLru urmuL, IourLe scump pILILe. MI se pure c
nIcIoduL n-uu s muI pIece oumenII uceLIu. AnIouru (Ine
ucum cu orgu s spuIe uILu bun u IuI Nue GIeorgIIdIu.
IreLe c Lo(I uccepL I orgu povesLeLe:
- n prug, Iu Cupu, Nue se nLuIneLe cu un vug cunoscuL,
un LIp de prIn norduI MoIdoveI, unuI MIIuI TuLunuru. "Ce
muI IucI, Nue?" "BIne, dur Lu?" "PI s vezI, c um IosL Iu
VIenu, c mI-e nevusLu boInuv n sunuLorIu... um IcuL
ucoIo un consuIL... c u LrebuIL s Ius pe soucr-meu Iu
moIe LocmuI ucum cund e IucruI n LoI, c um IuuL n
urend I o moIour u IuI IruLe-meu", I d-I, I d-I... Nue,
de coIo, I prIveLe Iung, uLeupL I, pe urm, mIruL:
"AscuIL, drug, ce Le-uI upucuL s-mI spuI mIe LouLe usLeu?
Eu Le-um nLrebuL ce muI IucI, uu cum se nLreub. Ce, Lu
uI IuuL-o n serIos?"
AILe ruseLe. Un Lunr povesLeLe c Nue GIeorgIIdIu ure
uprobuL n buzunur, de cLre un mInIsLru, cure Iusese, e
drepL, numuI InLerImur Iu Inun(e, o peLI(Ie, penLru dou
vugoune de rudIum, predubIIe n guru OcneIe-MurI, cu
pre(uI de cIncI mII de IeI vugonuI. CeIor muI muI(I nu Ie
vIne s creud, dur LunruI I d cuvunLuI c u vzuL peLI(Iu
I c Nue ob(Ine de Iu ucesL mInIsLru ucum ce vreu, numuI
s nu muI uruLe Iu LouL Iumeu uprobureu duL. Eu uveum
Iebr de nerbdure.
AbIu dup-mus, LurzIu, cund Iumeu pIecuse, uducund
Iur vorbu, um uIIuL c nLr-udevr orgu Iusese Iu (ur Iu 1
IebruurIe.
Pe urm um nLrebuL de-u drepLuI, cu ocIII vII, pe
AnIouru:
- Te rog, spune-mI, u dormIL EIu n IebruurIe Iu LIne?
MI-u rspuns rece, cuIcuIuL:
- Nu LIu.
- Te rog, AnIour, spune-mI... Le rog muIL.
$I Icund pe sLunjenILu:
- Nu LIu... nu poL... sunL puLru IunI dIn IebruurIe pun
ucum, ce vreI!...
- ToLuI...
- $LeI, Le rog, nu InsIsLu, c nu poL s spun nImIc.
ur orgu, gros, cu Iu(u mure, Lergundu-I de vIn
musLu(u grous I scurL, nemuIpuLundu-se sLpunI:
- A dormIL... drug, u dormIL n vremeu uceeu cum de
dou-LreI orI, de cuLe orI pIecum eu Iu moIe... o cIemu
AnIouru, c-I eru uruL sIngur.
E n mIne o IumIn cure-mI umpIe ocIII de IucrImI.
- $I de ce nu mI-u(I spus pun ucum?
- De unde LIum noI de ce v-u(I cerLuL? $I pe urm, nuIbu
s Ie Iu de IemeI, c ncurc IucrurIIe de nu Ie muI descurc
nImenI. $I-u uIes o scobILoure, u pus-o nLre dIn(I I upoI u
msuruL IInILIL IurIurIu cu brunzeLurI.
O spLmun nLreug, o Iun, u IosL o be(Ie de durerI
umure LrunsIormuLe n bucurII LurI, cum se scIImb dro-
jdIIIe zcLorIIor n uIcooI. ToL LrecuLuI mI upreu ucum
cIur, muI uIes dup noI expIIcu(II, muI uIes dup IerIcIreu eI,
ucum nesLpunIL.
Am muI rmus dou spLmunI n BucureLI, pe urm
um IosL concenLruL I usLu mI s-u pruL o cuIumILuLe, dur
um urunjuL uu cu eu s peLreuc vuru Iu CumpuIung.
Pe o sLrud uIb, cure duceu spre MuLeIu, gsIsem Iu o
IumIIIe, muI demuIL cunoscuL, o cumer mure, curuL, cu
soIuIe jumLuLe dIn cuprIns, Iur uILurI o oduIe mIc, pen-
Lru bucLreusu udus de Iu BucureLI. Eru desLuI de
uproupe de mIne, ccI de Iu DumbovIcIouru Iu CumpuIung
s LoL IIe LreIzecI I cevu de kIIomeLrI I uveu decI mereu
umenIn(ureu venIrIIor meIe neprevzuLe, usemenI unuI
rond de noupLe pusIonuI.
u ncepuL erum, ourecum, nLr-un unumIL sens, IInILIL.
mI scrIu c se sImLe muI(umIL, c ueruI IImpede I cu
mIros de brud I Iuce bIne, muI uIes dup Iurnu de peLre-
cerI, c n-u IcuL nIcI o cunoLIn( nou, c e "ncunLuL",
c nIcI unu dIn vecIIIe nousLre cunoLIn(e nu e n
CumpuIung.
mI descrIu mIcIIe eI bucurII sInguruLIce n uceusL
sLu(Iune de vur. S cILeusc dImIneu(u cuLe o curLe, pe
bunc, pe buIevurd suu n purc, urmrInd jocuI copIIIor, cu
boneIe Ior, s se duc Iu pIu( s cumpere brunzeLurI,
zmeur I mere, s dourm Iene dup-mus; Iu use, s Iu
duIceu(u I cuIeuuu cu counu ALenu, guzdu I vecIeu
prIeLen. C seuru, uneorI, Iceu pIImbrI cu Tun(I I ZoIcu,
nepouLeIe couneI ALenu, pe buIevurd, cu s uscuILe muzIcu.
Aproupe n IIecure zI, Iu popoL, prImeum cuLe-o
scrIsoure, cum cu uceIuI cuprIns, cure m IInILeu cu o
bIneIcLoure promIsIune.
1.6. Lltimu noupte de drugoste
Dur uILImu scrIsoure m cIemu "negreIL" Iu CumpuIung,
penLru sumbL, suu ceI muI LurzIu dumInIc. Eru o Im-
presIe LuIbure, cure m neIInILeu. ncercusem n LouLe
cIIpurIIe s ob(In o permIsIe de dou zIIe, Ir s IzbuLesc.
PundIsem cu s gsesc n Loune bune pe comundunLuI de
buLuIIon, cuLusem s-mI uLrug Iuude penLru moduI n cure
mI conduceum pIuLonuI I IzbuLIsem. ArLos I cumsecude
orIunde, cpILunuI DImIu deveneu de nen(eIes cund eru
vorbu de uceusL permIsIe. MIercurI seuru, dup-mus,
cpILunuI Corubu LrImIsese, ruguL de Lo(I, ordonun(u s-I
uduc IIuuLuI I ne-u cunLuL cuLevu buc(I nem(eLI, de un
senLImenLuIIsm IumInos I cuLIIeIuL, cu LoLuI n conLrusL cu
IIreu crunL I IuLe u ucesLuI om, cure ngrozeu pun I pe
superIorII IuI. u VIenu, cund eru oII(er n regImenLuI
vunLorI, Iuuse I Iec(II Iu conservuLor I eru pre(uIL cu un
udevruL urLIsL de cumuruzII IuI nem(I. I Icuser cudou, Iu
pIecure, dup obIceIuI regImenLeIor uusLrIuce, o LubucIer
de pre(, pIuL, cu o poLcovIour nLr-un coI(, cu InI(IuIeIe IuI
mpIeLILe, de uur, nLr-uIL coI(, cu semnLurIIe LuLuror
spuLe, n IucsImII, nunLru. Acum cpILunuI DImIu, cu
muInIIe pu(In cum scurLe, ncrucIuLe pesLe LuIIu cure nu
muI ncpeu n vesLon, uscuILu gruv muzIcu, usemenI unuI
epILrop de bIserIc de suL, cuzunIu. N-u zumbIL decuL cund
cpILunuI IoroIu, cure, cu musLu(u bLrunIcIous I
bIond, Lreceu, ourecum, drepL InLeIecLuuIuI buLuIIonuIuI, u
ruguL pe Corubu s cunLe doInu, u creI execu(Ie e
LrudI(IonuI Iu IIuuL, cu ouIe roII Iu PuLI. CpILunuI s-u
execuLuL I u cunLuL-o cu un sIm( uI meIuncoIIeI, uI doruIuI,
uIcI, nLre pusLIurIIe munLouse, crescuLe n noupLeu rece, de
ne-u copIeIL pe Lo(I.
MI-um IungIL guLuI dup DImIu I, nceL:
- DomnuIe cpILun, v-u rugu s-mI du(I voIe sumbL I
dumInIc Iu CumpuIung. Vorbeum cu rsuIIureu rrIL, n
oupL mIIoug, uproupe.
MI-u rspuns, Ir s se uILe Iu mIne, scurL:
- Nu se pouLe, I u uscuILuL muI depurLe IIuuLuI.
A douu zI I-um pundIL cund u upruL pe pIuLouI de
InsLruc(Ie, Lrecund de Iu compunIe Iu compunIe, cu musLu(u
cumInLe I grous, cu un IurnIc urendu de Iu un ogor Iu uI-
LuI. N-um puLuL s-I vorbesc, ccI se ncurcuse n probIeme
de LucLIc, pe cure Ie-u descurcuL pe urm, sImpIu: "Dom-
nuIe, LrebuIe s-I prInzI LoLdeuunu pe IIunc", spre deosebIre
de cpILunuI IoroIu, cure expuneu erudIL o Lem, I de
cpILunuI Corubu, cure I pedepsIse compunIu, cu oII(erI
cu LoL, s urce de douzecI de orI n Iug un povurnI
upropIuL I decI eru uILurI, uLenL, cu ncrunLure, s vud
duc I se execuL ordInuI.
u oru ruporLuIuI, cund um venIL n odI(u cure sIujeu de
cunceIurIe buLuIIonuIuI, I-um gsIL Iur cu cpILunuI IoroIu,
cu vreo doI sergen(I de Iu popoL. De o spLmun, so-
coLeuu mereu, cu energIe LcuL, cu s Ius Iu cupL.
SumbLu LrecuL, regImenLuI uvusese Inspec(Iu generuIuIuI
comundunL de dIvIzIe I buLuIIonuI nosLru prImIse ordIn s
pregLeusc, jos n Lubr, o mus dup cuvIIn(. OumenII
cIdIser un umbrur de Irunze prouspeLe, IuLurII
prImIser vesLoune noI. Vreo LreI-puLru, repuLu(I cu
vunLorI, Iuseser LrImII n munLe s uduc vreo cupr
neugr, ccI mergeu vesLeu c pesLe prpsLIIIe I pIscurIIe
PIeLreI CruIuIuI ur II cuLevu cupre negre. n reuIILuLe,
vunLorII n-uu udus decuL o cprIour I, sub supruve-
gIereu unuI comundunL oII(er, cure Lreceu drepL mure
meLer, s-u servIL spInureu de cprIour cu sos I cu cIu-
percI. MuIL bLIe de cup I-uu duL meLeruIuI cumurud
ns psLrvII. BucLuruI nosLru eru preu neIeIuIL cu s
pouL gLI o mus uLuL de sub(Ire cu psLrvII IrIp(I n pes-
meL. Nu muI spun c I vunuLuI Ior u IosL o probIem IourLe
compIIcuL. PenLru noI, muI vunum I cu grunuLeIe SuvopoI,
c LoL nu eruu bune de uILcevu, cu LouL puzu. Acum ns, cu
s nu se sIrume curneu IIn, LrebuIuu prInI cu munu, pe
sub pIeLre, n upu LIous de rece, de Iu IzvoureIe
DumbovIcIoureI, dur prInI cIIur n zorII zIIeI de sumbL,
penLru c: "AscuIL-m pe mIne, domnuIe, psLrvuI nu e
de muncuL decuL vIu... nIcI cuLevu ceusurI nu (Ine. Duc vreI
s mnuncI psLrv dup cInsLeu IuI... $I pe urm, duc nu
I-uI gLIL, s-u IsprvIL. Duc nu e unLuI bIne ncIns, nu muI e
psLrv, e LercI. AsLu nu orIce bucLur LIe s-o poLrIveusc
dup dIcIIsuI eI, c duc-I prosL, I usuc, dur Iu mIjIoc I
Ius crud de-(I d greu(."
ExpIIcu(II cure ddeuu rcorI ceIor cu rspundere: "VusIII-
uIe, IruLe, s nu ne IuI". DoI InI uveuu s ngrIjeusc de uIe
buLurII: nILe brugIIn vesLIL de pe Iung GoIeLI, (uIc
de CumpuIung, "duc n-o gsI de VIenI", I zece sLIcIe de
umpunIe, Mumm Very Dry, "ccI numuI de usLu beu".
CucuvuIuI prouspL de CumpuIung, zurzuvuLurI I Iegume,
uIese cu grIj, cdeuu n surcInu popoLuruIuI obInuIL. Dur
ceeu ce u duL muI muIL emo(Ie cpILunIIor noLrI
(generuIuI veneu s Iuc o Inspec(Ie n vedereu nuInLrIIor
Iu gruduI de muIor) u IosL c u LrImIs vorb unume s I se
deu Iu ncepuLuI meseI dou ou IIerLe, numuI dou, "dur
duc nu se poL gsI ubsoIuL prouspeLe, muI bIne s se
renun(e"! CuL bLuIe de cup pe bIe(II oumenI, c uu duL n
grIju uneI ordonun(e unume supruvegIereu unuI cuIbur I
LoL Ie eru Leum c s-ur puLeu produce vreo ncurcLur,
ncuL ordonun(u s deu dInLre ceIe muI pu(In prouspeLe...
Dur, n sIurIL, LoLuI Lrecuse cu bIne, ouIe Iusese nLr-
udevr prouspeLe, Iur dIIerILeIe bunL(I ngurgILuLe, dIger-
uLe cu Iuude.
Acum LouLe cIeILuIeIIIe prunzuIuI eru ndemn s IIe
scouse dIn "economII", exucL de Iu "ordInur", udIc de Iu
musu LrupeI, ccI regImenLuI nu uveu IondurI specIuIe.
Ru(IIIe ceIor cure eruu n permIsIe, ujusLrI de curne Iu
cuzun I cevu muI pu(In zuIr Iu ceuI, LouLe cumpnILe cu
cIIbzuIn(, de Iu o zI Iu uILu, LrebuIuu s ucopere deIIcILuI.
Am uLepLuL zudurnIc s se LermIne udunrIIe de cIIre I
cerceLureu LubIourIIor. n ceIe dIn urm um pIecuL, ccI um
n(eIes c nu poL ob(Ine, nLrerupund o usemeneu dIscu(Ie,
ceeu ce nu ob(Inusem cund se cunLu doInu.
Dup-mus ne-u cIemuL s ne mpurL nILe brourI
LrImIse de Iu regImenL. Eruu cuLevu cr(uIII sub(IrI, LIprILe
prosL, pe IurLIe de jurnuI, cu coperLe verzI suu guIbene, cu
"Iegeu cIIrIuIIor", de pIId. NoI nv(mInLe de pe IronLuI
occIdenLuI se numeu unu. AILu: RoIuI urLIIerIeI n rzboIuI
ucLuuI. n sIurIL, o u LreIu: NoLeIe unuI cpILun dIn urmuLu
germun. CuLe un cpILun suu muIor, dIn bIrourIIe sLuLuIuI-
mujor, Lruduceu I LIpreu usLIeI de brourI, IIe c-I In-
Leresuu, IIe c voIu s uruLe c ure de Iucru, dur nImenI nu
Ie ddeu nIcI o ImporLun(, I, LrImIse Iu corpurIIe de Lrup,
zceuu prIuILe n pucIeLe, cu LeuncurIIe de brourI puLrIoL-
Ice prIn pIvnI(eIe preIecLurIIor. DIn cund n cund, "cu s se
descurce", ugIIoLun(II de regImenLe Ie dIsLrIbuIuu Iu oII(erI.
u drepL vorbInd, eIe ur II LrebuIL s IIe cILILe de cLre gen-
eruII I sLuLe-mujore, ccI eru vorbu de nv(mInLe penLru
conducere, Iu ncepuL, Iur eu I cu OrIun erum convInI I
cIIur uImI(I de serIozILuLeu cu cure se documenLeuz
oII(erImeu nousLr superIour - ccI ucesLe cr(uIII eruu cu
udevruL exLrem de InLeresunLe - dur muI LurzIu um n(eIes
c supruevuIuusem unumILe InLeIIgen(e. DecI, n LImp ce
Iuum bucuros brourIIe:
- DomnuIe cpILun, vreum s v rog, cu I-useur, penLru
o permIsIe de dou zIIe Iu CumpuIung... Am ucoIo...
- DruguI meu, mI pure ru, dur nu se pouLe, ce s-(I Iuc?
- DomnuIe cpILun, nIcI nu v ncIIpuI(I ce servIcIu mI-
u(I Iuce...
- Cum s nu LIu... LIu... dur nu se pouLe...
Aseur, Iu popoL, n sIurIL, u IosL u LreIu ncercure, muI
neIerIcIL decuL LouLe. Erum cu guru urs, cu ocIII LurI n
cup, ccI sIm(eum c nu voI puLeu II Iu CumpuIung decuL
dezerLund I, prevzund LouL nenorocIreu, erum LoLuI
IoLruL s dezerLez. TouL noupLeu m-um IrmunLuL mIsLu-
ILor.
uL, uu ncepuL s se uIbeusc IeresLreIe, n cus
nLunerIcuI se rreLe cu un pruI I eu n-um ncIIs nc
ocIII. CeurLu cu Corubu mI se pure Leurs.
- Dom subIocoLenenL, v cIeum dom cpILun DImIu... u
venIL dup dumneuvousLr NIsLor Ounceu.
CpILunuI DImIu e n cmu de noupLe (rneusc I n
pupucI.
- DomnuIe... vreI s pIecI Iu CumpuIung?... AI Lreub
ucoIo?
- DomnuIe cpILun, LrebuIe s m duc negreIL...
Tuce ndeIung, pe gundurI, cu I cund m-ur II cIemuL
dour uu, cu s-mI puIe o nLrebure ucoIo, I numuI dup un
LImp:
- DeI! domnuIe...
- DomnuIe cpILun...
Acum soIduLuI I uduce pe musu (rneusc, ucoperIL cu
punz de cus, o duIceu( I o cuIeu neugr.
- MuI udu o duIceu(, GIIgore, I o cuIeu penLru domnuI
subIocoLenenL. $I, nLorcundu-se spre mIne: Eu m-um de-
prIns s m scoI de dImIneu( I usLu e "cuIeuuu meu cu
IupLe".
M msour dIn cup pun n pIcIoure I Iur Luce. I msor
I eu ncercund s gIIcesc ce gundurI ure, bu sunL IspILIL s-
I duu bruncI, nspre ceI bun.
- De, domnuIe... LIu eu ce s Iuc?... DeI... I-um spus-o I
IuI OrIun useur. E ordInuI regImenLuIuI s nu prseusc
nImenI unILuLeu. UILe ce... u un om cu dumneuLu, cure LIe
s Le duc pe deusupru, s ocoIeLI DumbovIcIouru, duI
drepL n oseuuu mure, cu s nu nLuIneLI pe nImenI de Iu
regImenL. Dur I duc Le nLuIneLe cInevu, s spuI c Le-um
LrImIs s IucI o recunouLere spre Rucr.
Am crezuL c Irumpe LoLuI n mIne de uLuLu IrenezIe.
- DomnuIe cpILun, n-uve(I nIcI o grIj.
A II vruL s Lrec pe Iu OrIun s-I muI(umesc, dur mI-eru
s nu nLurzII. ProbubII c useur, Iu popoL, uu dIscuLuL cu
Lo(II nLumpIureu, duLorIL IuI.
Am IuuL un soIduL cure LIu drumuI pesLe cuIme I um
pornIL-o uu cum m gseum.
MuI nLuI spre GIuvuIu, urcund nceL, pe urm um ocoIIL,
vusIInd pesLe punI I Iune(urI, pun deusupru oseIeI
murI. Eru un soure vIu, cu de crIsLuI upos I cu ruze evId-
enLe, cure ddeu reverberu(II umede cuImIIor sLuncouse I
Iceu prouspL verdeIe vegeLuI. Rouu se uscuse, dur LoL muI
dInuIu cuL s ne ude ncI(mInLeu. Mun(II ceI murI,
prIvI(I cum veneuu umenIn(LorI spre noI, de sus, creLeuu,
desIIIn(und deprLureu. n sLungu, GIImbuvuI, nemuIpo-
menIL de musIv moscIee de pIuLr (pe Iung eu, SIunLu
SoIIu s pur jucrIe de copII), ure de jur mprejuruI cu-
poIeI de pIuLr povurnIurIIe de suLe de meLrI, drepLe cu
nILe CARTEA NTApere(I dIn cure ns creLe o
vegeLu(Ie de sLuncI, IcI-coIo umesLecuL cu ceu de bruzI.
AcesLe povurnIurI sunL uLuL de upropIuLe de ceIe uIe
mun(IIor vecInI, numuI cu(Ivu meLrI uneorI, c IunduI
prpsLIIIor, cu puruIeIe Ior, n-uu vzuL de cund e Iumeu,
nIcIoduL, soureIe... IcI-coIo, nIcI IumInu IunII.
PovurnIurIIe ucesLuI munLe, necerceLuLe de nImenI, I-uu
IcuL un udevruL cuIb de urI.
u dreupLu, upropIuL, mrIL nc, PIuLru CruIuIuI, cu
uspecLuI eI de dom goLIc, de sLunc dunLeIuL; Iur n Iund,
uIergund puLernIc I ucoperILor spre noI, umpIund
jumLuLe dIn vedere, Ppuu, unuI dInLre mun(II murI uI
(rII, deusupru ezeruIuI, pure, cu s compIeLm LrIpLIcuI
ImpresIIIor ucesLeu, o LurI deusupru uneI nuILe I IungI
bIserIcI romuneLI. n vuIeu dInLre uceLI mun(I e
DumbovI(u cu puruIeIe eI, IupLund cu sLuncIIe cu s rzbuL,
boIovnIndu-se, sLrIucInd Iu ocoIurIIe nsorILe, cu urgIn-
LuI, muI uIes Iung poduI uIb de pIuLr, usemenI LoLuI ceIor
dIn BucureLI. PrbuILe n uduncuI Iurg, dumburI
mpdurILe, coIIne I pIuIurI cu Iune(e (cu uceIu unde ne
gsIm ucum), IcI-coIo csu(e I, n sIurIL, urpeIe uIb uI
oseIeI duu con(InuL vII. une(eIe sunL mpr(ILe prIn murI
poIIgoune nereguIuLe de gurdurI mIcI de boIovunI, dup
proprIeLurII Ior. n mIjIoc, ncIIse n (urcurI, cu nILe oI
preu murI, cpI(eIe de Iun de Iu uI doIIeu cosIL. AeruI e rur,
mIresmuL de rInu de brud, de Iun copL, de IrugI Lrecu(I Iu
vremeu usLu, I ume(eLe, Lure cu drojdIu. cusLeIe ne sur
dIn cuIe, sprInLene cu I dImIneu(u usLu nLreug.
S III ucum uIcI, IuL drug, IungIL Iung mIne, pe o
cpI( de Iun uLernuL jos, s prIveLI ceruI nuIL I
prouspL, depurLe de "bund" I de mescIInrIIIe
suIouneIor, s respIrm ucI udunc I s-(I ncIzeusc LrupuI
pIIn soureIe, s-I ncIng pun n mIezuI zIIeI, uu cum
ncInge, vuru, de Iu Iucereu IumII, LouL prIveIILeu de uIcI.
Duc nu rmun, e c LrebuIe s ujung muI curund - IIe I
ucoIo - s-(I prInd mIjIocuI vIu nLre bru(eIe meIe cu couLeIe
IIpILe de oIdurI.
Am ncepuL, IIreLe, Iur, s merg nLIns, ccI duc suIer-
Isem pun s ob(In nvoIreu, ucum preum scpuL cu dInLr-
o pruLIe I nebunIu revederII creLeu n mIne cu un spusm,
pe cure nImIc nu I-ur muI II puLuL oprI pun Iu IsLovIreu IuI.
Un munLeun n I(urI I cmu, cu pIrIe "ungureusc"
pe cup, se opreLe dIn pIImbureu couseI, cu s ne uruLe un
drum muI scurL. ung eI, o IemeIe voInIc, Lunr, cu pI-
cIoureIe n Iurbu umed, gouIe pun sub genuncII, cu
curneu pIeLrous, cu uceeuI pIrIe de pusI neugr
brbLeusc pe cup, ne prIveLe mIruL. Are oIdurIIe
puLernIce I sunII cu puII ncIII n cmuu nvursLuL cu
negru. nLr-un mr sIbuLIc, cu IrucLe ncIIrcILe I muILe cu
zurzreIe, uu spunzuruL o desug cu merInde.
MrIour dInLre mun(I... mI
$I-uI IosL drgu( Iu muI(I... mI
MI-uI IosL drgu( I mIe... mI...
Pun Iu SIunLu MrIe... mI...
Au LrebuIe s I se II cunLuL IemeII ucesLeIu vunjouse,
IcuL penLru IupLuL cu eu - mumeI eI, bunIceI eI. Pun Iu
SIunL MurIe... Pun poImuIne...
GrbIm Iur pusuI, ccI soureIe u ncepuL s urce. Cu cuL
ne upropIem de suL, de o purLe I de uILu u oseIeI, sunL
ucum gurdurIIe de uIuc uscu(ILe cu sge(IIe, LouLe Iu IeI I
cure ncIId IIvezIIe de prunI. GuLroI I codobuLure IsLerIce
zbour de IcI-coIo pesLe pIeLre de ruu, pesLe pomI.
Ajuns nc dImIneu(u n pIu(u RucruIuI, sIm(eum c mI
se dIIuL InImu, cuLund o Lrsur penLru CumpuIung.
NevesLe cu couIe(e cu nILe cIdrue de rcIIL, pIIne cu
zmeur cuIeus dIn cocIuurI sLuncoI, pe unde nLurzIu, nu
bnuIuu ce neIInILe Iceu s-mI urd prIvIreu. MunLenI
IrumoI I munLence umbIuu IorIoLu LurguInd, uu de curuL
prouspe(I n porLuI uIb-negru, c preuu IIgurun(I de LeuLru
duc n-ur II IosL de jur-mprejuruI ucesLuI suL cuImIIe verzI
suu sLuncouse, sLrIucILoure LouLe de ogIIndu nrouruL,
uIbusLr, u ceruIuI I uuruI IumInII de dImIneu(. SIm(eum
n mIne uceu vug ImporLun(, pe cure, IndIIerenL de uILe
senLImenLe, o sImLe n LImpuI pregLIrIIor ceI cure ure s se
supuIe uneI operu(II, nLr-o zI Irumous. RezemuL de buru
de IIer u mIcuIuI cIeI de pIuLr, prIveum upu dumnezeIesc
de IImpede, IcuL unume penLru creLereu I bucurIu
psLrvIIor purc, rosLogoIIndu-se pesLe pIeLrouIe, uuzeum
uruILuI IersLruIeIor cure LIuu n Iung buLenI I zumbeum
gundInd Iu LrupuI goI I uurIu uI nevesLI-mI, n uLernuLuI
uIb, pe soIuuu de Iu CumpuIung. PenLru ce vIu(u, penLru ce
nebunIu ucesLeI orgunIzrI socIuIe conLrurIuz IerIcIrI uLuL
de IIreLI? I pe cure Ie dorIm uLuL de muIL?...
Treceum uruInd poduI de Iemn, Iung de LoL I negru cu
pIcIoureIe IuI muILe, cu un gunduc nesIurIL pesLe
DumbovI(u, desIcuL n uvouIe, ncrcuL de buLenI
cojI(I, boIovunI I pIeLrI. Dup DrugosIuveIe, uILurI de
cureIe IungI de 8-1o meLrI, cu buLenI (ccI uu osIIIe
desIcuLe de Ieugn I ro(IIe muLuLe Iu un cupL I Iu ceIIuIL
uI ceIor LreI LruncIIurI de brud menILe cruLuIuI), nLuInIm
udeseu IemeI cIure pe cuI mIcI, cu eI murI de Iemn,
ucoperILe cu bIun de ouIe, mereu cu pIrIu(e negre, un-
eorI pesLe murume, cu II, nIIorILe uILI(e I cu ubuce, n
opIncI scor(ouse.
Spre MuLeIu, oseuuu pIeLruIL vros urc nLorLocIeuL,
pure c d uneorI n goI, nLr-o up u ceruIuI, penLru cu,
LrecuL de ocoI, vuIeu s se prvIeusc jos de LoL, cu dru-
murI I suLe ucoIo, n IunduI Iurg uI eI.
Am ujuns uproupe de umIuz. nLr-un puvIIIon n
grdIn, nI se uezu musu, dur pun Iu oru prunzuIuI um
IeIL n oru I ne-um pIImbuL pe buIevurd. Am IosL
nduIouL de bucurIe cund um vzuL c pe nevusL-meu n-o
suIuL nImenI. Aveum orgoIIuI secreL de u II posesoruI unuI
exempIur u cruI rurILuLe LrecLorII n-o bnuIuu decuL vug,
dup Irumuse(eu IemeII, Ir s LIe umuru voIupLuLe u
vIe(II nousLre suIIeLeLI. Eru n uceusL pIImbure de umun(I
prIn mureu muI(Ime cevu dIn pIImbureu unor oII(erI super-
IorI, mbrcu(I cIvII, pe cure soIdu(II, duc ur II LIuL cIne
sunL, I-ur II suIuLuL nIemnI(I.
AmIuzu eru nvoIuL I IumInu IIerbeu, cu n cup
umpunIu rece.
PrIn Iu(u grdInII pubIIce, muI(Imeu vIIegIuLurILIIor n
IuIne I rocIII descIIse cu de PuLI se mbuIzeu
prImvruLIc. S-u oprIL mIruL, cu o IeLI(, n Iu(u uneI
IunLunI (unILoure, pe umbreIe de up uIe creIu, un suvunL
IocuInIc, probubII, uvusese Ideeu s urunce o mInge de LI-
nIcIeu vopsIL, cure jucu neobosIL. Am LrecuL prIn pIu(u
cu grmezI de mere, pere I prune, couIe(e cu zmeur I
mure, uezuLe pe Lurube uIInIuLe cu soIdu(II. UnLuI eru udus
n puLIneIuI cuL o donIcIour n cure u IosL bLuL. De ucoIo,
ne-um dus spre purcuI bIIor, prIn oruuI cu cuseIe Iu-
mInouse, purc n IIecure noupLe spIuLe de pIouIe suu de
rou, ceeu ce nu mpIedIcu soureIe de umIuz s IIe vIu I
neusLumpruL. Pe uIeIIe cu bruzI I moIII(I, cu copII cure
uIerguu I bLrunI cure jucuu LubIe, uLepLundu-I runduI Iu
buIe, ne-um pIImbuL I noI, pun n uIbIu nesIurIL
revrsuL, cu prundIurI I uvouIe mpIeLILe, u RuuIuI
TurguIuI. Nu vreum s cunosc pe nImenI, nu exIsLu penLru
mIne decuL IemeIu uceusLu cu rocIIe de cuIoureu cuIseI, cu
bru(eIe gouIe, IungI I pIInu(e, pe cure n IIecure cIIp erum
IspLIL s-mI uIIpesc poduI puImeIor. Pe pode(uI de Iemn,
cure e Iu InLrureu n purc, pesLe puruIu, s-u oprIL s cer-
ceLeze mIruL mouru mIc I scocuI eI de Iemn, cu mucII
verde. O prIveum eu, I o prIveu LouL Iumeu, pe IemeIu
usLu nLours cu spuLeIe Iu noI, u creI sIIueL uurIe LouL
purc ddeu nc rcoure prIveIILII rusLIce. Cund u nLors
ocIII uIbuLrI, eruu LoL uu de IImpezI cu upu cure goneu
pesLe podeuIu cu mucII verde. Musu ne uLepLu n
cIIocuI dIn IunduI grdInII, prouspL I udemenILoure, cu
sup de pusre, puI IrIp(I, brunzeLurI I zmeur, cu vIzILu -
oprIL n prug I curIous - u doumneI ALenu, cure vreu s
uIIe ce Iucem pe grunI(. Pe urm um IosL sIngurI.
SIm(eum un vuI de recunoLIn( umIIIL penLru IemeIu
uceusLu cure n-uvusese mcur curIozILuLeu s se InLereseze
de ceIIuI(I oumenI. MI se preu concIudenL uceusL uLILud-
Ine u eI... I-mI reproum nencredereu I neIInILeu de
uILduL. SIm(eum voIupLuLeu uneI posesIunI depIIne u Lru-
puIuI I u suIIeLuIuI eI.
SIesLu, n oreIuI obosIL de ueruI Lure uI dImIne(II I cu
perdeIu(eIe Lruse preLuLIndenI, u IosL penLru noI o dup-
umIuz de IsLovIrI exusperuLe I de bucurII, cure, deI
uLepLuLe, eruu cu uLuL muI pre(uILe. NegreIL, LrupuI uIb-
uurIu uI ucesLeI IemeI nu eru Ir cusur. EvILund s uIb un
copII cu s nu-I dIIormeze corpuI, dIn cuuzu bruLuIIL(II
LruLumenLuIuI ujunsese Iu rezuILuL opus. Cund erum IurIos
I suIereum dIn prIcInu eI, sIm(eum un IeI de drojdIe de
suLIsIuc(Ie c sunII, nIcI cIIur uLuncI cund eru cuIcuL pe
spuLe, nu muI uveuu uceu eIusLIcILuLe dur de IrucLe, c
ucum, cund se mrIser, uIunecuu uor, IIreLe preu pu(In,
nspre cousLe Ir s muI uIIrme neusLumpruLu mur, cu
un sIgIIIu uI voIupL(II, dIn vurIuI Ior. PIInuI oIdurIIor nu
muI uveu IInIIIe de IIr de Iu ncepuL I eru cIuduL
coresponden(u nLre ImpresIu uceusLu de scdere, de uLro-
IIere pur u Ior I nIIorIreu moIuLIc u sunIIor. MucIII
coupseIor, cure eruu, n zIIeIe dInLuI, nLInI, seme(, de Iu
genuncII pun Iu oId, ucum se reIuxuu, muI cuLIIeIu(I, muI
duIcI Iu pIpIL, ImpercepLIbII, spre InLerIoruI pIcIoureIor.
Dur uLuL de InexpIIcubIIe sunL nLorLocIerIIe IubIrII, c
ucum, cund o sIm(eum nduIouL uILurI, LocmuI ucesLe
scderI eruu penLru mIne prIIejurI de voIupLuLe. mI
pIceuu, purc muI muIL cu orIcund, uceLI sunI moIuLIcI I
uscuILLorI, cure mI umpIeuu, cu greuLuLeu Ior drug,
puImeIe, Iuundu-Ie Iormu, I mI IIpeum, cu o durerous
bucurIe, obrujII de coupseIe cu IrgezImI moIcome de
peLuIe, cure uILduL Lresreuu eIusLIce I nervouse.
VorbIsem pu(In de LoL, nLreugu dup-umIuz, ccI
sIm(eum c vorbeIe, Iu( de gesLurI I prezen(, eruu de
prIsos, cu IurLIIIe moneL n (rIIe cu ucoperIre LoLuI n
uur. Cundvu ns, nevusL-meu duse munu Iu cpLuI, Iu
dIn LubucIer o (Igur, o puse n vurIuI uneI (IgureLe I o
uprInse gundILoure, cu cIIbrILuI. GesLuI ucesLu uveu o
eIegun(, ucum nuLuruI, dur Iu ncepuL LrebuIe s II IosL
socoLIL de eu, cu convIngere, cu un semn de "dIsLInc(Ie".
Acum nu eru, muI uproupe vorbInd, decuL un gesL de
ucreuI dIsLIns. Eru un gesL ubsoIuL mrunL, dur purc ur
II LrecuL un nor sLupId pesLe LouL voIupLuLeu.
A II vruL s nu mI se nLunece IIguru I nu puLeum
rezIsLu.
n zIIeIe nousLre de drugosLe udevruL, nevusL-meu n-
uveu nIcIoduL, gouI, poze de eIegun( sLudIuL.
rumuse(eu eI eru LouL sponLuneILuLe I mIcure. TrunLeu
cu pIcIoureIe n perne, se ngIesuIu suu se rsuceu cu s-I
cuuLe cIorupII I orIce mIcure u eI creu o uLILudIne de nud
n pIcLur, neusemnuL de Irumos, de cure eu nu-I ddeu
seumu. Cu s Iu o (Igur cu ucum, I-ur II rsucIL mIjIocuI,
suu ur II nLIns umundou bru(eIe, suu ur II IcuL orIce uIL
mIcure, dur gesLuI ucesLu "dIsLIns" m mboInveu prIn
sugesLIIIe IuI. N-uveum nIcI o dovud c m neIu, dur
uveum ucum cerLILudIneu c ucesL gesL vIne dInLr-o de-
prIndere de u pozu gouI, de "u Iuce ImpresIe", de cure eu
nu-I muI d seumu, I cure eru reveIuLor penLru ceeu ce nu
LIum eu. Pe urm nevusL-meu se socoLIse, pun Iu
ruIdurIIe nousLre mondene, InIerIour mIe I usLu se sIm(eu
dIn moduI n cure se purLu n Iu(u meu I Iu( de mIne. MuI
LurzIu, pure-se, u descoperIL c neLIIn(u meu Iu duns e o In-
IerIorILuLe, c negIIjen(u (reIuLIv, IourLe reIuLIv) n
mbrcmInLe e un IeI de dovud de "IIps de rus", cund
compuru(Iu se Impuneu cu ceI pe cure eu I prIeLeneIe eI I
numeuu nLre eIe "LIrs u quuLre pIngIes". Acum, n
ucreuIu bIuzuL u gesLuIuI eI, n pozu IndependenL cu cure
uprIndeu, cu degeLeIe nLurzIuL resIIruLe, cIIbrILuI, vedeum
o nou nLrIre u bnuIeIII c sunL neIuL. n Iumeu eI, use-
meneu uLILudInI LrebuIe s IIe IourLe pre(uILe...
- AscuIL, $LeI, voI ce Iuce(I ucoIo, pe grunI(? V
pregLI(I de rzboI?
-um rspuns, sruLundu-I penLru mIne umruI roLund,
c nu Iucem nIcI o pregLIre I c, de uILIeI, sunL sIgur c nu
vom InLru n rzboI.
- De unde... ucum e ubsoIuL sIgur, druguI meu, muIne e
consIIIu de coroun, I se nveII Iur nLr-o roLocouI
ImporLunL de Ium...
-um urLuL c uu muI IosL consIIII de coroun, c nu e
nIcI un perIcoI.
- MuI bIne... uI, ce bIne ur II s se LermIne oduL
povesLeu usLu... Nu (I-e IrIc s mergI Iu rzboI?
Eu m gundeum c u II nnebunIL de Leum s-o Ius pe eu
cu ubsoIuLu cerLILudIne c n-ure nIcI un conLroI. TouL Iu(u
mI s-u crIspuL, nLunecuL de gunduI ucesLu.
A bguL de seum I m-u nLrebuL numuIdecuL:
- |I-e IrIc nLr-udevr?
n cIIpu usLu um sIm(IL c voI dezerLu penLru LreI zIIe,
orIce s-ur nLumpIu cu mIne, cu s vIu prIn surprIndere s
vd ce Iuce. -um rspuns c nu LIu, c nu m-um gundIL Iu
usLu. AdevruI e ns c m gundIsem. De muILe orI ImugI-
num cuLe o bLIIe I m vedeum conducundu-mI pIuLonuI
cu o bruvur uLuL de exLruordInur, ncuL Lo(I eIII meI s se
enLuzIusmeze. De pIId, s merg n pIcIoure pe LoL cumpuI
cu oumenI cuIcu(I. S poL II vzuL de depurLe cu bInocIuI,
Iur ucus, pesLe cuLevu zIIe, LouL Iumeu s IIe uImIL de
IsprvIIe meIe, s um un IeI de Iegend, Iur nevusL-meu s
proLesLeze uor I orgoIIos, cund LouL Iumeu I vu vorbI de-
spre purLureu meu n rzboI.
- A, nu-I LI(I?... E un nebun I jumLuLe... -um spus s
se usLumpere, c nu vreuu s m Iuse vduv.
$I LoLuI, cund vIsum noupLeu c Iuu purLe Iu IupLe, erum
cu puruIIzuL de grouz.
Cu munu sub sunuI cuId uI IemeII, cuLum ucum s descI-
Irez, n rILmuI eI InLerIor, ce gundeLe.
- AscuIL, $LeI, Lu LII c duc, Doumne IereLe, morI n
rzboI, sILuu(Iu meu e IourLe neImurIL?
Am ncepuL s zumbesc, pe jumLuLe IronIc, dur pe
jumLuLe mIruL de preocuprIIe eI - I I-um opLIL n urecIe
cu un secreL cuId:
- Duc n-uI vruL s uI copII...
- Eu? Tu n-uI vruL, de ce m ucuzI ucum pe mIne?
Am prIvIL-o, mIruL de IIpsu eI de memorIe, de uurIn(u cu
cure, udevruL IemeIe, Lreceu pesLe IogIc.
Am sruLuL-o pe coI(uI gurII.
- De ce eLI ngrIjoruL? Tu LII c voI Iuce un LesLumenL.
- CIIur cu LesLumenL. Vu LrebuI, cIne LIe, s m judec cu
mumu Lu, cu rudeIe LuIe.
Erum mIruL:
- ALuncI, ce vreI?
MI-u cuprIns umerII cu o IemInILuLe uprIg I m-u prIvIL
de uproupe.
- AscuIL, $LeI, Lrece o purLe dIn IIreIe engIezeLI de Iu
Buncu GeneruI pe numeIe meu.
Am n(eIes, morL, LoL LuIcuI ucesLeI zIIe InIume. n LImpuI
rzboIuIuI, n zIureIe Irun(uzeLI, Iu mIcu pubIIcILuLe,
upreuu unun(urIIe spIonIIor germunI n IImbuj convenIL.
$I unun(uI urmLor:
"De ncIIrIuL upurLumenL mure, upLe odI, dIn cuuzu
pIecrII. Adresu(I zIur z".
nsemnu n reuIILuLe:
"erI uu LrecuL spre guru AmIens upLe regImenLe cu
desLInu(Ie necunoscuL. PIunuI 6 expedIuL prIn ugenLuI
H."
Au mI upreu mIe, uvund cu LoLuI uIL n(eIes, uceusL zI
de drugosLe preu urLous.
Am LcuL ndeIung, cu ncp(unure, I cund eu u sLruIL,
u IzbucnIL ceurLu. MI-u reprouL egoIsmuI meu, mI-u urLuL
c m-u IubIL I cund erum sruc I c ucum m ngrIjoreuz
uLuL de pu(In sourLu eI. -um repeLuL c I voI Isu prIn LesL-
umenL LoL, dur eu InsIsLu, cu munIe I dIspre(, ubIu sLpunIL,
s-I Iuc donu(Iu.
PenLru mIne, drugosLeu uceusLu eru o IupL nenLrerupL,
n cure erum venIc de vegIe, cu LouLe sIm(urIIe Iu pund,
guLu s prevIu orIce perIcoI.
Am n(eIes dInLr-o duL, decI, ce vreu IemeIu. Doreu, Ir
ndoIuI, cu, udposLIL de grIjI, s se despurL de mIne.
M-u cuprIns o IurIe ubIu sLpunIL. PrIveum cu ur I
dIspre( corpuI ucesLu umenIn(uL de mbLrunIre LImpurIe,
cure vreu s mI se susLrug, s mI se nsLrIneze. DesIgur u
sIm(IL usLu, ccI ImedIuL u Lrus ceuruIuI pe eu, I-u sprIjInIL
cupuI pe bru( I u ncepuL, suu u ncercuL, s pIung:
- Nu mI-u II ncIIpuIL nIcIoduL c um s ujung s IIu
LruLuL usLIeI. $I de cLre cIne? De cLre uceIu pe cure-I ud-
or, penLru cure-mI sucrIIIc prIeLenIIIe.
VuIgurILuLeu IruzeI nu m-u surprIns, ccI ucum o vedeum
uservIL sLIIuIuI vuIgur uI IumII pe cure o udmIru.
Bu cIIur, mI-um duL seumu c nc u puLeu s-I gundesc
cu uIL n(eIes. "S suIr eu uLuL dIn cuuzu unuI bou, cure
nIcI nu LIe s dunseze I cund e uILurI de mIne, Iu resLuur-
unL, m pIIcLIseLe cu muLreIe IuI LumpILe..." Suu cLre
umunL: "Drug, um s-ncerc LoLuI, dur nu LII ce
ncp(unuL e dobILocuI Iu? Purc eu nu u vreu s IIm
umundoI, sIngurI n sLrInLuLe?"
MI-u reprouL upoI o muI(Ime de gesLurI nedeIIcuLe dIn
LrecuL, jIgnIrIIe eI, u IcuL proIe(II n ceeu ce prIveLe pur-
Lureu IumIIIeI meIe, I, n LoL ce spuneu, eu nu vedeum
decuL IurIu de unImuI cure nu IzbuLeLe s ob(In ceeu ce I
vor sIm(urIIe.
BLI n u uu rsunuL nunLru cu InLrureu muLerIuI u
unuI spIrIL.
- EI, somnoroIIor, mbrcu(I-v, c u ncepuL Iumeu s
Ius Iu pIImbure pe buIevurd.
Eru counu ALenu, cure "IroIu" n moduI ucesLu prezen(u
meu n cusu eI I ne subIInIu cuIILuLeu de umun(I.
M-um mbrcuL, Lcund cu osLIIILuLe, I um IsuL-o
munIous I mbuInuL pe uLernuLuI soIuIeI.
umInu soureIuI I pIerduse LrIu, uveu ucum preIungI
cIInurI gIbenII, de usIIn(IL. Pe sLrudu nLorLocIeuL I
puvuL cu boIovunI de munLe, grupurI de vIIegIuLurILI
coboruu spre purc I buIevurd. Eruu IeLe I IemeI LInere, n
rocIII uIbe, uoure, cu vouIurI spumouse pe umerI, oII(erI,
IIceenI, IeLe de couI (buckIIscIurI pe vremeu uceeu), cure
coboruu dIn LouLe dIrec(IIIe spre cenLruI oruuIuI, cu spre
un rendez-vous generuI. Pe urm se ngIesuIuu Lo(I,
deIIIund unII prIn Iu(u uILoru, remurcundu-se suu nu,
provocund suu preIungInd mIcI dIscu(II cu surusurI I
prIvIrI.
u coI(, m-um IovIL Iu( n Iu( cu un grup, cure, n uIb I
cu punLoII Ir Loc (I ceI doI bIe(I I ceIe dou IeLe brune),
mergeuu IIecure, purLundu-I rucIeLeIe cu o soIIe, Iu LenIs.
M-um oprIL Iu o mus, pe LroLuuruI dIn Iu(u coIeLrIeI, I
um ceruL un IIcIIor, prIvInd Ir InLeres muI(Imeu cure se
grmdeu pun I prInLre mese, cund, um ngIe(uL: pe
purLeu ceuIuIL u buIevurduIuI Lreceu G. nLr-un cosLum de
cuIoureu nIsIpuIuI, purc nou, cu cruvuLu roIe, n cupuI
goI. Cu musLu(u mIc neugr, cu obruzuI rus prouspL I
pudruL, cu mersuI eIusLIc, uLrgeu Iuureu-umInLe u LuLuror.
Nu m muI ndoIum ucum, venIse penLru eu uIcI, I eru decI
sIgur umunL. PouLe c mpreun IoLruser cIemureu meu
de pe grunI(, penLru ucLuI de donu(Ie.
Purc dIn LoL corpuI s-u scurs sungeIe dIn mIne, prIn pI-
cIoure, n pmunL. Aveum ImpresIu c um devenIL ud,
nepuLIncIos I boInuv. Eru n suIIeLuI meu cu un peIsuj nou,
cu ujungereu LrenuIuI nLr-o sLu(Ie de ocn.
SLLeum uu, prsIL, puruIIzuL, Ir s poL gundI nImIc.
ToLuI eru umor(IL n mIne. Pe urm mI-um spus c LrebuIe
s-I omor.
M-um dus ucus cu un somnumbuI, Ir s vd I s uud
nImIc dIn juruI meu, Ir s LIu nIcI n umInLIre, ucum, ce
eru n sLrzIIe pIIne de Iume sLrIn, cu o IIguru(Ie. Eu eru
nc ucus. -um spus c m-um nLuInIL cu coIoneIuI, cure
mI-u duL ordIn s pIec ImedIuL Iu regImenL. M prIveu
nedumerIL, suspecLund uceusL brusc IoLrure.
- SpuneuI c de-ubIu uI pIecuL? C LocmuI uI ocoIIL
DumbovIcIouru, cu s nu-I nLuIneLI pe coIoneI. Ce s cuuLe
uIcI?
A LrebuIL s uIIrm cu grub, surprIns de uceusL (Inere de
mInLe u eI:
- E uIcI n CumpuIung. Eru cu nc un oII(er de Iu dIvIz-
Ie... M-u cIemuL I mI-u spus c neupruL, usL-seur nc,
s IIu Iu regImenL.
MI-um ncIns subIu, mI-um verIIIcuL sLeyeruI de buzunur,
um sruLuL-o cIIur, pe uceusL IemeIe cure nu muI eru u
meu, cure eru u mor(II. Am prIvIL-o cu IndIIeren(u cu cure
prIveLI un LubIou. $I Irumuse(eu eI bIond eru ucum de re-
producere n cuIorI, vreuu s spun c uveu cevu uscuL, Ir
vIu(, uu cum e dIIeren(u nLre cuIoureu uIeIous I greu u
LubIouIuI orIgInuI I nLre IucIuI bunuI uI cromoIILogruIIeI.
mI spuneum, n gund, cu sImpIILuLe: voI II dus n Iu(u
juru(IIor. ToLdeuunu um uvuL obsesIu Ior I ucum m
vedeum ujuns ucoIo, cu I cund, nc de cund erum mIc,
prImIsem un bIIeL cu desLInu(Iu usLu. NIcI un momenL ns
nu m-um gundIL s m sInucId I eu. emeIu uceusLu, omuI
ucesLu m mIn(Iser, jucuser cu mIne o comedIe sInIsLr
uI creI sIurIL nu puLeu II decuL pedeupsu Ior.
$I, cu uceIuI uuLomuLIsm de om purLuL de o Idee IIx, um
pornIL-o pe sLrudu boIovnous n jos.
Pe buIevurd, cred, m opreLe o voce scurL I LIous:
- DomnuIe subIocoLenenL...
Eru IocoLenenLuI-coIoneI, ujuLoruI comundunLuIuI.
- DumneuLu eLI dIn ? I-mI spuse numeIe regImenLu-
IuI. Nu vorbIsem, de uproupe, nIcIoduL umundoI. Ce cuu(I
uIcI?
M-um gundIL Iu LoL ruI pe cure puLeum s-I Iuc comund-
unLuIuI de buLuIIon I um mrLurIsIL c, IIInd LrImIs Iu
Rucr, m-um ubLuL pun uIcI.
- Am duL ordIn s nu-I prseusc nImenI unILuLeu. AI
s pIecI ImedIuL Iu DumbovIcIouru.
CuL LImp eu conduceum Iumeu, o conduceum n mod Io-
gIc. Acum, erum Iu derIvu unor puLerI superIoure mIe I
nIcI o nLumpIure nu m muI puLeu mIru. AceusL nLuInIre
cu coIoneIuI, pe cure o mIn(Isem cu un sIerL de or muI
nuInLe, nu Iceu decuL s-mI nLreusc I muI muIL con-
vIngereu umor(IL c LoL ce e de nLumpIuL LrebuIe s se
nLumpIe.
M-um ncIIs nLr-o cumer de IoLeI, Iu cupLuI mIcuIuI
buIevurd I cum cIdIreu, vecIe, eru IuLur curmezI Iu
cupLuI IuI, de Iu IereusLr prIveum n pIIn, n Iu(,
muI(Imeu cure se pIImbu. Am Lrus perdeuuu, um spIonuL
cuLevu cIIpe I pe urm m-um IungIL pe puLuI desLuI de
murdur, cu cuverLuru IeILIn I pernu preu mIc.
uc, cu o pIIcLIseuI IndIIerenL, pIunuI rzbunrII. u
oru zece m voI uscunde pe o uII( vecIn, de unde poL
supruvegIeu InLrureu I IeIreu dIn cus. Duc eu pIeuc de-
ucus, o voI urmrI pun Iu IocuIn(u IuI. Duc vIne eI Iu eu,
voI buLe nLuI, Iur duc nu mI se vu descIIde ImedIuL, voI
spurge uu I pe urm ce vu II voI vedeu.
Duc pun Iu mIezuI nop(II nu vu II nIcI unu, nIcI uILu, voI
merge ucus I LrebuIe s-o gsesc cuIcuL, ccI mI-u spus c
se cuIc devreme I decI mIncIunu e un IndIcIu de
vInov(Ie. nseumn, nu-I uu? c e Iu umunL. Dur cum s
gsesc IocuIn(u IuI? M-um gundIL s LrImIL pe cInevu s uIIe
udresu, mI duu seumu ns c e o copIIrIe. DeuILIeI, um
cerLILudIneu c eI vu venI Iu eu. BLuIu n u u couneI
ALenu, reumInLIL, mI se pure ucum suspecL, uu cu un soI
de exces de zeI cu n(eIes.
Beum un puIur gros de up verde I vroIum s pun re-
voIveruI pe msu(u de noupLe, cund uud bLI sIIouse n
u. CIeIneruI mI spune c m cIeum cInevu numuIdecuL
jos. Nu prIcep nImIc I cobor.
E coIoneIuI.
- HuIde, domnuIe, Iu regImenL. Ce muI nLurzII? E ordIn-
uI grupuIuI de ucoperIre cu muIne ubsoIuL LouL Iumeu s
IIe prezenL Iu unIL(I. N-uI s uI Lrsur. Te duc pun Iu
DumbovIcIouru I de-ucoIo o IeI pe jos. MuIne n zorI eLI Iu
compunIe.
Nu muI sImL oboseuI. mI urd ucum ocIII, LurI n cup, I
de ubIu m sLpunesc.
- DomnuIe coIoneI, mI-e ImposIbII s merg ucum, muI
Isu(I-m... VoI venI Iu noupLe.
- Ce Iu noupLe, domnuIe? VII cu mIne suu Le uresLez Ime-
dIuL.
M cuprInde o ugILu(Ie cumpIIL. SImL c nnebunesc Iu
gunduI c u puLeu pIecu Ir s IIcIIdez drumu csnIcIeI
meIe.
PouLe c ocIII mI-uu IeIL dIn orbILe, buzeIe mI Ie sImL
urse, Lremur LoL.
- DomnuIe coIoneI, vIu dIseur. Am Lrsur, Isu(I-m.
VorbeLe IoLruL I cuIm, de purc ur II Iu ceIIuIL cupL
uI LeIeIonuIuI, unde se uude bIne I numuI eu m zbucIum
uIcI, unde LoLuI e neungrenuL.
- ugI de-ucoIo... vII cu mIne... muI Ius-Ie drucuIuI,
dumeIe uIeu. VusIIe, du-Le sus I udu bugujuI domnuIuI sub-
IocoLenenL. $I ndoInd LouL Lrsuru, cund pune pIcIoruI pe
scur: "HuI, vIno sus".
- M duc s-mI Iuu sIngur ce um n cumer I vIu.
SImL c sunL nLre vIu( I mourLe. Duc m uresLeuz
coIoneIuI, suu duc Iuc cumvu vreun gesL de Insubordon-
ure, compIIc LoLuI I nIcIoduL nu voI puLeu uIIu udevruI.
M prInd n ImposIbIIILuLe, cu uceIu cure e czuL n
mIuLIn I cu cuL m voI zbuLe, cu uLuL voI cobor muI
udunc.
M gundesc Iu o uILIm soIu(Ie. I spun coIoneIuIuI c um
bugujuI Iu un prIeLen, cu s poL Lrece usLIeI pe Iu mIne... Nu
esLe excIus cu umunLuI IemeII s II I venIL, crezundu-m
pIecuL... $I uLuncI LoLuI gseLe dezIegure. Duc nu-I gsesc
ucoIo, ceI pu(In s-I urIu eI c LIu LoL, c, duc I ncIIpuIe
c I buL joc de mIne, se neuI, s-I spun c pouLe s
pIece, c udIneuurI um reIuzuL donu(Iu penLru c LIum LoL-
uI. S-o sLrung de guL I s-I rcnesc cuL voI puLeu de ndurjIL
I exusperuL: "$LIum LoLuI... LIu ubsoIuL LoLuI".
CcI, nLr-udevr, ceeu ce m doure muI muIL e gunduI c
eI socoL c nu LIu nImIc.
Cu un resorL mpIns, sLruns Iu muxImum, LrebuIe s
Izbucneusc LoL ce um comprImuL n mIne. UmIIIn(,
neIInILe I IurIe.
CoIoneIuI convIne s Lreuc pe Iu mIne I eu sLrung,
crIspuL, revoIveruI n buzunur.
Treceum cu Lrsuru nceL, ccI coIeLrIIIe uu scos meseIe
nu numuI pe LroLuuruI sLrumL, cI pun n mIjIocuI sLrzII
ngusLe. DoI domnI jouc LubIe I cu eI nu se nLumpI nIm-
Ic ucum n cIIpu usLu cumpIIL, cu I cu LouL muI(Imeu n
cuIorI de buIcI, cure IorIoLeLe. O Ium pe Iu prImrIe n
sus, Lrecem pe Iung o IurmucIe, ocoIIm coI(uI, unde, n
pruguI prvIIeI cu opIncI, IumunrI, pIrII I urnIcI, I
uLeupL muLerIII negusLoruI n I(urI I cmu. Cu nImenI
nu se nLumpI nImIc.
u IeresLreIe nousLre, perdeIeIe gIbuI sunL IsuLe. u
IereusLru de Iu cumeru eI, counu ALenu prIveLe rezemuL
Iumeu de pe sLrud. "EI, n-uI pIecuL, domnuIe GIe-
orgIIdIu?" "Bun zIuu, domnuIe coIoneI, Iur uI venIL pe Iu
noI?" CunouLe pe LouL Iumeu.
Tremur LoL. PerdeIeIe IsuLe mI-uu LurnuL oLruv n
sunge. BuL n uu, cure e ncIIs, I dInunLru voceu eI
nLreub obosIL: "CIne e?" ur cund descIId, I eu n
cmu(, I soIuuu, cu uLernuLuI moLoLoIIL, sunL LoL cum
Ie-um IsuL.
E mIruL vug, nu ns surprIns, c m-um nLors. -um
expIIcuL c um pIerduL un ordIn uI regImenLuIuI I c socoL
c I-um uILuL ucus. CuuL pu(In I, n Ioc de ordIn, mI d o
scrIsoure cu scrIs mure I upIecuL spre dreupLu:
"Doumn, sunL de uzI, de Iu prunz, Iu CumpuIung cu s-
mI vd o mLu I nILe verIoure. Duc vre(I, rspunde(I-
mI cund poL venI s depun omugIIIe meIe Iu pIcIoureIe d-
vousLr."
$I IscIeLe G.
PrIvesc bIIeLuI cu nencredere. SImL ns c IucrurIIe uu
InLruL nLr-un Igu normuI. MomenLuI de crIz e LrecuL.
PIusez, cu ourecure ubIIILuLe, ordInuI Iu cupLuI soIuIeI, I
Iuu I dup ce Imuresc umnunLeIe, ceruLe de eu vug I
obosIL, o mbr(Iez uuLomuL I cobor. Apure dIn nou Iu
IereusLr, pe umerI cu o IInu( de mLuse uIb I puI, I-
mI LrImILe un surus cu un sruL de mudon rnIL. E o
Irumuse(e doIenL, descurujuL I IoIuI. Are pruI uurIu I
uIbusLruI ocIIIor puIId. MuI muIL cu orIcund pure pIcLuL pe
smuI(.
CoIoneIuI nu muI prIcepe nImIc. E ImpresIonuL de
Irumuse(eu IemeII I nu LIe ce uLILudIne s Iu. S-o con-
sIdere soId(eLe cu pe o cocoL, ccI Irumuse(eu eI ure cevu
de cocoL, suu s Iu un IeI de "drep(I" suIIeLesc n Iu(u uneI
IemeI dIn Iumeu bun I u uneI scene de drugosLe
nduIoLoure.
AbIu cund IeIm pe oseuuu uIb, cure, depurLe, ocoIeLe
MuLeIuuI Iu mIjIocuI nI(ImII IuI cu o buIusLrud, mI
spune cu o LImIdILuLe de musLcIos sLruns n vesLon mIIIL-
ur:
- De uceeu spuneI c nu vreI s pIecI? H?
I expIIc c e nevusL-meu I rmune uImIL. Pe urm, cu
s cuLIge LImp s gundeusc, sLrIg cLre vIzILIu:
- HuI, d-Ie bIce, VusIIe, c ne-u upucuL noupLeu; I muI
ncoIo, cund s-u IoLruL: PI bIne, domnuIe, uLuncI ce
cuLuI Iu IoLeI? n cuzuI sLu, nu vreuI s mergI... dIn cuuzu
IeIu de Iu SpIendId?
Ce I-u puLeu expIIcu? I spun uu, nLr-o dour, uILund c
eru vorbu s Lrecem pe Iu un prIeLen, c ucus uveum s
rmun, Iur Iu IoLeI nu cuLum decuL nILe cunoscu(I.
- rumous IemeIe! drepL s spun.
CompIImenLeIe cure mI se Iuc penLru nevusL-meu m
scoL dIn srILe. E, n orIcure dIn eIe, un regreL, o dorIn(
conIuz. AILurI de IIecure cuvunL e prezenL cu umbru IuI
un sens nemrLurIsIL, dur cure e LIuL de Lo(I uceIuI, Iur
orIce ocoI nu Iuce decuL s-I subIInIeze I orIce InLen(Ie de
expIIcu(Ie s-I ugruveze. Dur ucum sunLem depurLe I - e
pouLe I o InIInILezImuI doz de IIcIeIIsm IerurIIc - o cIIp
sunL vug mguIIL c eIuIuI meu I pIuce nevusL-meu.
Rmunem umundoI ndeIung pe gundurI.
n IegnuLuI LrsurII regImenLuIuI, Ism de o purLe I de
uILu uILImeIe cuse uIe CumpuIunguIuI. Cobour muI LouLe
pun n prundIuI ruuIuI cu IvouIe mpIeLILe. UneIe pur cu
eLuj, ccI uu pIvnI(I cu un subsoI nI(uL, Iur deusupru Ior
prIdvoruI. E cIuduL s vezI pe uneIe recIume de IIrme uI-
LruoccIdenLuIe: "Pneu MIcIeIIn" suu "VermouLI CInzuno".
SoureIe cobour dup cuImIIe ezeruIuI I PpuII, vzuLe
ucum dIn purLeu usLIuIL, I ncouce, sub eIe, e LurIu scIIL-
uIuI NmeLI. S-u nseruL de-u bIneIeu I pe cousLu gouI u
MuLeIuuIuI uu ncepuL s urd vurnI(eIe. De depurLe pur
nILe vuIcunI n pIIn erup(Ie, dur, pe msur ce Lrsuru se
upropIe de eIe, I scud mrImeu I Iormu, devIn numuI
nILe cII murI de pIuLr, cu cruLere uIbe de jruLIc cure
IumIneuz seuru ceruI cu nILe proIecLoure. Cure de munLe
cu covIILIre merg nuInLeu nousLr LIInIL, I cu s ne Iuc Ioc
oumenII ndeumn boII cu cIIbzuIuI, ccI sunL pornI(I Iu
drum Iung. E un Iurg IIor spu(IuI cure precede nLunecureu
udevruL. DIncoIo de spInureu gouI cure cobour dIn
vurIuI MuLeIuuIuI, nI se pure c urd nemrgInIL pdurIIe,
pe cure nu Ie vedem, dur Ie LIm boguLe, pe povurnIurI de
mun(I. Cund ocoIIm ns pe oseuuu pIeLruIL LoL cu vur,
ncoIcIL pe LrupuI munLeIuI, vedem c nu sunL decuL
vurnI(eIe de pe povurnIuI ceIIuIL, uceIeuI cII murI de
pIuLr cu cruLere de jruLIc uIb, Iu cIncIzecI, o suL de puI
de oseu.
MersuI n Lrsur, muIL muI muIL decuL ceI n muIn, u
IosL I e nc unu dIn voIupL(IIe uIese, penLru mIne.
egnureu urcurIIor e ceI muI bun I mboIdILor Ison rILmIc
uI gundurIIor. Aezureu corpuIuI, cu nLr-un IoLoIIu scund, e
dInLre ceIe muI LIInILe. $I muI uIes e IupLuI osebIL de
pre(Ios c, IIInd condus de uI(II, nu uI nevoIe s III uLenL Iu
IncIdenLeIe drumuIuI. E un "ubundon" LoLuI, cu nLr-o
mbr(Iure u nLreguIuI suIIeL.
Pe sLungu I pe dreupLu, Iu nI(Imeu cupuIuI, nu sunL, I
de o purLe I de uILu, decuL dou puIIere de nLunerIc vug I
Iorme neImurILe, cure se deIr dup un suI ubsLrucL. M
gundesc cu bucurIe c m-um neIuL. C e probubII c Ie-
meIu m IubeLe. BucurIu eI uzI, cund m-u vzuL, de ce u
suspecLu-o? PenLru c mI-u ceruL o sum de bunI? PouLe c
e o dovud de egoIsm reIuzuI meu. N-um nIcI un moLIv s
cred c mInLe. nLr-udevr, n-u IcuL nIcI un soI de
cunoLIn(e, u IosL LcuL, reLrus. NIcIoduL, de vreun un
ncouce, n-u II crezuL c IemeIu uceusLu pouLe LrI usLIeI,
numuI u meu. $I IuL c LocmuI ucum erum n pruguI neb-
unIeI. BucurIu ucesLeI regsIrI suIIeLeLI mI e cu uLuL muI
InLens, cu cuL vIne dup dIsperureu cure m mpIngeu Iu
ususInuL. $I grubu IIreusc I IndIIerenL cu cure mI-u urLuL
scrIsoureu... De ce mI-ur II urLuL-o, duc ur II uvuL moLIve
s uscund cevu? MuI uIes gesLuI ucesLu m dezurmeuz.
- DormI, domnuIe?
- Nu, domnuIe coIoneI, m muI gundeum... uu. Erum
ucum LoL nvIuIL n umInLIreu surusuIuI ndureruL I u
ocIIIor murI uI nevesLeI meIe, Iu pIecure. M gundeum, cu
recunoLIn(, c IemeIu uceusLu merIL LouLe sucrIIIcIIIe dIn
Iume. Ce ur II IosL vIu(u meu Ir eu? $I ce nebunIe mI ur-
deu suIIeLuI?
MerILu zIuu de uzI sIurILuI pe cure I I-um duL eu?
ururIIe puLernIce uIe unuI uuLomobII ne-uu prIns nLr-o
preIung I IneIubII pIus de IumIn, prIn cure, oIerI(I cup-
LIvI ceIor dImpoLrIvu nousLr, uIunecm LrepLuL. CoIoneIuI
Luce cu ocIII descIII I m surprInde uLuLu preocupure Iu
un mIIILur. Dur se I expIIc, Ir s IIe nLrebuL.
- DomnuIe, usLu nu e vIu(. uL doI unI de cund sunL uIcI
pe IronLIer. Nu mI-e cusu cus, nu mI-e musu mus. UILe,
ucum vIne Loumnu, muI sunL dou spLmunI pun-mI
merg copIII Iu couI.
- Ave(I copII mIcI, domnuIe coIoneI?
- Am doI. O IuL nLr-u cInceu. E LocmuI Iu Mudonu
Dudu, Iu CruIovu, I un bIuL Iu noI ucus, Iu IIceu. Acum, ce
muI LIu eu de eI? Aproupe ne-um nsLrInuL. SLm uu, n
suLuI Iu bLuL de Dumnezeu, n creIerII mun(IIor. MuI bIne
um InLru oduL n rzboI, s se LermIne.
- Crede(I c muI InLrm? Eu socoL c vom rmune neuLrI
pun Iu sIurIL. Unde muI puI c rIscm s IIm zdrobI(I?
I uprInde (Iguru I, IIresc, Ir ImporLun(:
- De bLuL n-uu cum s ne buL, c I eI sunL pe sIurILe.
N-uu pIcIor de soIduL n TrunsIIvunIu I uu ujuns s
mnunce pun I morLcIunI. Moure Iumeu de Ioume Iu
BudupesLu, nu se muI d decuL cu condIcu( puIne. Dur n-uI
munLu, vd c (I-e IrIg? ELI cum sub(Ire mbrcuL. VusIIe,
d pLuru de sub LIne.
Eru nLr-udevr, rcoure. De pesLe vurIurIIe de bruzI
veneu un suIIu rece ce m Iceu s-mI sImL pIeIeu. Nu
uveum decuL o bIuz de evIoL verde, de vur, pe mIne I
punLuIonI de ruILcorL, sub(IrI cu punzu. E muI bIne cu pI-
cIoureIe nvIuILe n pLur.
CuseIe dIn DrugosIuveIe, nIruLe pe sLungu I pe dreupLu
oseIeI, pur, n nLunerIc, muI LouLe Iu IeI. OprIm Iu o
crum de drum mure.
- HuI s ne dm I noI jos... MuI Ium un puIur cu vIn,
pun rsuII pu(In cuII. VusIIe, vezI de eI. PouLe s I
mbucm cevu, c um pIecuL cu nepus mus.
Sub umbruruI IumInuL de un IeIInur uIburos, muI sunL
cuLevu mese. n juruI Ior, munLenI sLuu nceL de vorb.
ung ceLeru, sIngur un voInIc cu prIvIreu ncIIs, cu
musLu(u mure. E beuL. $LIe c I prIvIm Lo(I, dur pure pIecuL
nLr-o Iume, u IuI. Pe mus, ure I puLru puIure penLru
cunLre(I. Cere dIn nou buLur. De Iu o mus vecIn (puL
de scundurI pe buIumucI sub(IrI), I sLrIg un vecIn:
- M NIsLore, Iur se (In copIII dup LIne prIn suL...
Surude, musLu(u I mreLe purc surusuI.
- Se (In dup mIne puII de IeIe... sImL, uIurIsI(II! I surude
uneI vedenII dIn eI.
- M NIsLore, muI psLreuz, m... o II uzI sumbL, dur
sunL dou srbLorI Iu rund, c IunI e SunLu MurIu, nu se
Iucreuz Iu DursLe, opreLe bunI cu s po(I beu I muIne
seur.
- BIne... bIne... um s beuu pun poImuIne seur. $I voI
ce u(I sLuL, m?
uLurII nu sunL (IgunI, cI sLenI dIn munLe. E un cobzur,
un vIorIsL, uILuI cu nuI I un (umbuIugIu. CunLecuI Ie e LrIsL,
cu preIungIrI cure n-uu nImIc dIn senLImenLuIIsmuI urIuL
dIn bojocI, (IgneLe. E udevruL c IIecure cunLec uproupe
ure versurIIe dubIuLe de cuLe dou-LreI oIurI suu mI... mI,
dur nu sunL rcnILe dIn pIepL (de purc pIesnesc ocIII ceIuI
cure Ie cunL), cI sunL rsIrunLe nunLru. GIusuI ceIuI cure
Ie zIce, dIn gur, urc Ir sIor(ure I e ucoperIL de un sIm(
de omenIe cu de o surdIn, ccI IzbucnIrIIe uu rsucIrI um-
ure. SunL depurLe de cunLeceIe "urmonIzuLe" Iud de proIe-
sorII de muzIc, cum nu uu nImIc cIobunII de pe cuIenduruI
poIeIL de pereLe, cu ceI udevru(I. Pe cund cucouneIe Iz-
menILe nu(IonuI, Iu oru, cunL Du-Le dor Iu budeu-n sun,
MundruII( de Iu munLe, suu doInu, devenIL odIous Iu
LouLe "IesLIvuIurIIe urLIsLIce", cunLeceIe ceIor de uIcI uu un
gusL udevruL I umur de pIuLr, de scour( de sLejur, de su-
IIeL pusLIIL, urs de drugosLe I de prerI de ru. DrugosLeu
nu e "IdIIIc", cI ure o drojdIe greu de umrcIune. E vorbu,
muI LoLdeuunu, de brbu(I cure uu IubIL mIsLuILor, de IemeI
cure uu IubIL muI muI(I brbu(I. E o be(Ie de pcuL n
cunLecuI de munLe, ccI n muI LouLe IemeIu e IubIL, cu
LouL necredIn(u eI (I e cIuduL nLuInIreu uIcI, dInLre ceu
muI ruIInuL poezIe buudeIuIreIun I verIuIneIun, cu vo-
IupLuLeu sLrvecIe u pcuLuIuI). TrupuI IemeII drugI I
necredIncIouse, vroIL bun, nLreg Iu IumIn, devIne udeseu
muI scump, muI dureros pre(uIL, prIn Lo(I ceI cure I-uu
IrmunLuL n bru(e, I eI dezndjduI(I I nIrun(I, cu I ceI
ce cunL. E un IeI de sIIn(enIe I de voIupLuLe prIn pcuL.
DrugosLeu e, ceIe muI udeseorI, Ir(IeLuLe n umur. Dur I
cunLre(uI de usL-seur e cum n-um nLuInIL uI(II pun
ucum.
A cunLuL I cunLecuI preu de muILe orI LIuL:
runz verde cu mruru,
De LreI orI poLcovII cuIuI,
PoLcouve cuL Icusuru,
Cu s urc Iu SLuncu deuIuI -
$I nu-I vInu cuIuIuI,
NIcI u poLcovuruIuI,
$I nIcI vInu SLuncII meIe
C-u pus cusu-n cousLe greIe,
CI e vInu LoL u meu
C m duc preu des Iu eu.
CuvInLeIe sunL IeguLe umur, cu un surus udunc, I, LoLuI,
LoLuI pure opLIL penLru ceI cu puIuruI dInuInLe. ndeprLuL
n LrIsLe(e e cunLecuI oILenesc:
Sub IereusLru cuseI meIe
Trece-un sLoI de runduneIe,
Nu e sLoI de runduneIe,
CI sunL drugosLeIe meIe
Cure m-um IubIL cu eIe.
ubIreu meu vIne ucI I eu, cu o sLuIIe u pcuLuIuI. CoIon-
eIuI u ceruL I cevu de IuuL n gur cu vInuI, I nLurzIe,
prIns de Irumuse(eu dInLuI u cunLecuIuI. E n mIne o
IuIIuIre uour de urIpI, o duIoIe de prIsos. AcI, Iu
rspunLIu de drum mure, mI sImL LoL suIIeLuI descIIs cu o
run. E o nLuInIre cu cunLecuI pmunLuIuI, I sLrunIe
Lrunspunere nLre cIInurIIe IubIrII meIe de oru I cIInurIIe
udunuLe, cu o drojdIe, n suIIeLuI sLu obLesc de rspunLIe.
CeI cure-I IrmunL musLu(u I beu I uscuIL de unuI sIn-
gur, cu munu Iu LumpI, se nLource spre cunLre(: "ZI-I
Iur". $I uscuIL ceI muI umur cunLec de drugosLe, de bIesLem,
de pcuL, uI ucesLor vI de munLe:
O... IouIe verde IIruI IerbII
OI, oI, oI, euno,
M suII pe deuIuI CernII,
Unde puLe puIuI cerbII,
OI, oI, oI, euno,
u puIcu cu ocIII negrI...
Voceu, cuId cu vInuI, ncepe cu un Ison brbLesc I pIIn
cu o Invocure, upoI "IouIe verde IIruI IerbII" e spus cu un
LuruL vIu de urpe, penLru cu prImu sIIub dIn "IerbII" s se
udunceusc nLIns, cu o urcuIre de durere, LmuIous. Pe
urm, n cIemure, uceI "euno" e nemeLeugIL I de-u
drepLuI cu un pIepL sIuIuL, dur numuIdecuL LoLuI e reudus
nunLru cu brb(Ie, cu s se ncIeIe nLr-un joc cu
surusurI I ncercrI de guInIc, pe cund (umbuIuI pIcur
IucrImI. ToLuI cude udunc n pIepL, IungInd prImu sIIub
dIn "negrI" nLr-o voIuL de juIe. $I LoL cunLecuI e dIn
sIm(IrI, cure ur vreu, Ir voIu brbuLuIuI, s IIe sLrIguLe, s
se nuI(e n rsucIrI de puLIm, dur sunL cu mundrIe I
umrcIune guLuILe I rsIrunLe n IurgI nvIuIrI de juIe, cu
o ncercure de zumbeL rezoIvuL n sLrumbLurI de durere.
AmesLec uceI rur "puIuI cerbII" cu reIIexuI puIuv uI
oruuIuI:
O, m-u muncuL, muncu-o-ur drucII.
MI-u muncuL poIII I IruncII.
$I deoduL Iur IubIreu, pImdeuI de nebunIe, de
dezgusL, de juI, de seLeu de u Iepdu LoL ce-I sLrIn, de u
evudu, de u nvIu nLr-o Iorm suu uILu:
O, IuI, mundro, s Lrecem OILuI,
S scIImbm vorbu I porLuI.
uL drug I zpcIL, duc um puLeu I noI IugI... I noI,
duc ne-um puLeu dezbrcu de LoL ce-u IosL... Nu vezI c nu
muI pouLe duru uu?
O, IuI, mundro, s Lrecem upu,
S scIImbm vorbu I IupLu.
S ne scIImbm IeIuI... s IugIm dIn Iuvru
mescIInrIIIor, s uILm ndoIeIIIe I IurIIIe I
dezndejdIIe... s IIe cu n ceusuI dInLuI.
O cruce de voInIc s-u IrunL nunLru, cu ros de o bouI
Ir Ieuc, eu um goIIL nu muI LIu uI cuLeIeu puIur, IIoruI
nemrgInIrII nLunecuLe ne-u IcuL s Lremurm uor I,
pIuLInd greu n noI nIne, um pIecuL.
De Iu Rucr ncoIo sunLem oprI(I Iu LouLe posLurIIe de
sunLIneIe cure ne recunosc. n zonu usLu de ucoperIre nu se
muI cIrcuI de muIL vreme decuL cu o nvoIre specIuI.
nLunerIcuI s-u muI rrIL, I n sLungu I n dreupLu
nLuInIm dIn cund n cund I IumInIurI, n cure sIIueLeIe
copucIIor pun umbre cuLIIeIuLe. M sImL bIne, cu un boInuv
dup o crIz ucuL I, deI nu e nIcI o udIere, sImL venInd
dIn sLuncI cu un IIuId rcoros I munguIeLor, cure-mI d o
senzu(Ie de prezen( u nLreguIuI meu corp.
E mereu o mIreusm de brud I de Iun copL, cure
mprospLeuz sIm(urIIe.
CoIoneIuIuI I-u venIL ucum poIL de vorb.
- M uILum, domnuIe, uzI Iu cuIeneu. C n-um ce Iuce Iu
CumpuIung, dur m duc uu, dumInIcu, s muI vd Iume,
s muI scIImb o vorb ucoIo, c mI s-u uruL Iu sLunu
nousLr de Iu DumbovIcIouru numuI cu soIdu(I...
- BIne, dur uzI e sumbL! De ce n-u(I rmus penLru
muIne ucoIo?
- GeneruIuI, uzI pe Iu puLru, cund um ujuns, c LIu c vIu,
mI-u LrImIs vorb s cuuL s-I vd. EI LIu, LouL Iumeu,
obIceIuI meu ucoIo, cund vIu. us cuII s se odIIneusc Iu
SpIendId, m scuLur pu(In I o pornesc Iu cuIeneu pe
buIevurd. AcoIo ne gsIm Lo(I. Ne uILm Iu Iume I muI
povesLIm ce LIm, muncund brunzouIce de zmeur I cIoc-
nInd prI(urI. Pe urm, Iu mus, Iu SpIreu, I Iur Iu cuIeu, Iu
Tudose. AzI, cum (I spun, generuIuI purc m uLepLu, c
m I cIeum Iu eI. MI-u spus s pIec Iu regImenL. MuIne
dImIneu( s IIu ucoIo. -e IrIc, se vede, de vreo Inspec(Ie.
Au c um IsuL cuII s se odIIneusc pu(In. Pun uLuncI
cerusem un prI( rece IuI Cyruno Iu o mus uIur, cund
LocmuI Le-um vzuL pe dumneuLu Lrecund I pe urm
InLrund Iu SpIendId. EI, mI-um zIs, sLu e de Iu mIne. Ce
cuuL uIcI? $I um LrImIs s Le uduc. Nu LIum c eLI cu
nevusLu. TrebuIu s vII s-mI cerI permIsIe... c-(I ddeum.
Acum e uILcevu, cu ordInuI generuIuIuI. O II n IegLur cu
rzboIuI, cIne LIe?!
- Crede(I c vom InLru n vuru usLu?
- Noo... nu cred... Duc n-um InLruL pun ucum... Dur
pouLe c e cevu. TocmuI mI spuneu un jurnuIIsL dIn
BucureLI c muIne vu II un consIIIu de coroun. C Iu
cuIeneu, ce nuIbu s IucI nLre dou I puLru, pun Iese
Iumeu Iur Iu pIImbure? MI-u LoL povesLIL LunruI sLu...
- Ce zIurIsL? dIn BucureLI?
- Du, dIn BucureLI; pure s uIb IegLurI sus, ucoIo... C
LIu uI nuIbII o muI(Ime de IucrurI. MI-u duL numeIe unuI
depuLuL cure u ob(InuL un permIs penLru zece vugoune de
unLur. DomnuIe, zece vugoune de unLur. O jumLuLe de
mIIIon de IeI u IuuL numuI Iu usLu, c pILesc ungurII cu
dIsperu(II. HuI, VusIIe, muI pIc roIbuI Iu c se Ius greu...
erI, mI spuneu, Ie-u I LrecuL prIn vum, Iu PredeuI. Dur
purc depuLuLuI sLu e sInguruI? To(I, domnuIe s-uu
mbog(IL... CIc umbI cucouneIe dIn bIrou n bIrou, nu
Ius peLI(Iu uprobuL nIcI un momenL dIn mun, pun nu
uu IurLIu de permIs IucruL guLu...
- Crede(I usLu?
- Du cuLe mI-u spus!... C nIcI eI n-uveu pe nImenI n
CumpuIung I cum n-uveu Ioc Iu mus, mI-u ceruL mIe
voIe... C pe urm um LrecuL umundoI Iu Tudose. DeuIL-
mInLerI, e un om cu IegLurI... DumneuLu nu eLI dIn
BucureLI? EI, uLuncI LrebuIe s-I cunoLI... SLuI, c-(I spun
numeIe ucum... uu, GrIgorIude mI-u spus c-I cIeum.
Cred c n-um muI uvuL o pIcLur de sunge n obruz.
Purc LoL suIIeLuI mI pIecuse spre cupLuI IumII. CoIoneIuI
n-u observuL, penLru c erum n nLunerIc. -um vzuL
Lrgund dIn (Igur, n puru roIuLIc, uu cu I cund n cIIpu
usLu nu se nLumpIuse unu dInLre ceIe muI murI cuLusLroIe
cu puLIn(... Am nLurzIuL rspunsuI, ccI nu puLeum scouLe
o vorb. $I pe urm, cu un unImuI sIurIL:
- Un domn Lunr? de vreo LreIzecI de unI? nu?
- Du... cum uu.
$I, IIpsIL de respIru(Ie, cILInundu-mI-se LoL suIIeLuI:
- Cu ocIII murI, musLu(u mIc, neugr?
- EI, Iu e... mI ncIIpuIum eu c-I cunoLI.
Du... eru umunLuI nevesLeI meIe. MI-um spus c duc nu
voI uveu cuImuI desvurIL, nu voI puLeu uIIu nImIc dIn ceeu
ce m nnebuneu s uIIu, nIcI un umnunL nou, cure s-mI
deu suLIsIuc(Iu monsLruous u cerLILudInII. Am IcuL o
sIor(ure durz s m nIrung I, cu o noL muI sus pouLe,
mI-um cunLuL LoLuI roIuI:
- I cunosc... Nu e zIurIsL proprIu-zIs... E un IeI de cronIc-
ur monden... Dur ure IegLurI Irumouse. Ce cuuL Iu
CumpuIung?
CoIoneIuI eru mereu LIInIL I IumIIIur, cu I cund n-ur II
observuL c n Ioc de cILoruI cu cure pornIse Iu drum,
uveu ucum uILurI un sLrIgoI.
- Nu LIu... dur... I-um muI nLuInIL I uIL duL.
Am nLrebuL n conLInuure, cu buze urse:
- SL uLuncI LouL vuru Iu CumpuIung?
- Nu cred... mI-u spus c n-ure pe nImenI (c u IuuL musu
cu mIne Iu resLuurunL...), dur pure c I-um muI vzuL I uIL
duL. VIne uu, cuLe dou-LreI zIIe, I pIeuc.
"Spune... spune LoL! mI zIceum n gund. D-mI pe guL LoL
puIuruI de oLruv pun Iu Iund, pun Iu drojdIe, I I sImL n
sunge."
- Dup cuLe um mIrosIL eu... LrebuIe s IIe vreo IemeIe Iu
mIjIoc.
Erum sIngur, n goI, uLurnuL cu I cund mI czuse o scur
de sub pIcIoure.
- Du... usLu cred I eu.
- EI - I ups pe "eI" - mI-u spus c muIne, Iu consIIIuI de
coroun, e cIesLIe mure...
Dup socoLeIIIe meIe, erum cum Iu vreo LreIzecI de kIIo-
meLrI de CumpuIung. Pe jos, uIergund I puLeum Iuce n LreI
ore. -u II gsIL pe umundoI n zorII zIIeI, n puL.
- Spune c Tuke onescu, n(eIes cu IIIpescu, dur eu
cred c muI muIL mboIdIL de sLu... de IIIpescu... E om
nprusnIc, I-um cunoscuL pe Iu noI, pe Iu IIceuI mIIILur... c
eI I-u IcuL... zIc, s-uu n(eIes s spun regeIuI: orI-orI! Re-
gInu e cu eI.
RsrIse Iunu I oseuuu uIb preu cuLIIeIuL I umed,
cu I poIenIIe de Iurb, cu I grupurIIe negre de bruzI dIn
vuIceIuIIe pe Iung cure Lreceum.
- DomnuIe coIoneI, nu v supru(I, muI uve(I vreo (Igur?
- Cum nu, druguI meu, cum nu... De ce nu mI-uI spus c
IumezI? C eu Iumez nLrunu cu s muI Lreuc drumuI sLu,
c e Iung uI drucuIuI.
Nu Iumum de obIceI I nu LIu de ce um vruL s Iumez
ucum. Am n(eIes c bonomIu coIoneIuIuI meu e prIcInuIL
de pIIcLIseuIu drumuIuI I c usLu I-u IcuL, muI uIes, s m
Iu cu eI. A puLeu s muI InsIsL, dur preIer s-I Ius s spun
Iu nLumpIure, ce-I dIcLeuz poILu de vorb, Iur eu s Lrug
numuI cu cungeu, Iu muIuI meu, umnunLeIe cure m
prIvesc. Aduc, cu ncp(unure n murLIruj, Iur vorbu:
- E bIuL de vIu(, GrIgorIude sLu... mI pure ru c nu I-
um nLuInIL I eu. CuL spuneu c sL Iu CumpuIung?
- ZIceu c de duLu usLu sL pun IunI... mur(I... pouLe... S
vud ce se muI nLumpI.
|Iguru mI umruse I eu guru.
- Cu sIgurun( c penLru o IemeIe u venIL...
- Au cred I eu... Ce s-I IucI...? Nu Ie-uI vzuL pe LouLe,
c Iu use buIevurduI e LIcsIL, cum umbI IorIoLu... gLILe I
suIemenILe LouLe... Ir brbu(I?
AsLu eru I nevusLu meu... Audur ucesLu e duLuI... reuIIL-
uLeu.
O cIIp surprIns, cu I cund ur II LrecuL un uuLomobII cu
vILez numuI Iu o jumLuLe de pus de mIne, mI-u IosL Leum
s nu-I deu seumu, subIL, coIoneIuI, c sunL I eu prInLre
uceLI brbu(I.
Dur LrebuIu neupruL s LIu umnunLe. TrebuIu s joc
LeuLru, ccI numuI Lrus de IImb cu ubIIILuLe, coIoneIuI mI
vu du cIIruI cure s-mI expIIce cuLusLroIu. CeI muI bun Iucru
e s-I Ius s spuIe LoL ce-I Lrece prIn cup I eu, dInLr-o deIII-
ure, s re(In ceeu ce m prIveLe.
- A... I GrIgorIude Iu... e un Lucum...
Bun, bIne, LoLuI e s IIu veseI, decI surud:
- Du... cum s nu-I LIu, ure o Lrecere nebun Iu IemeI.
- Du purc numuI Iu IemeI se prIcepe? n LouLe... E duL
drucuIuI... UILe, Iu LubIe... De dou spLmunI de cund e
uIcI, I-u smInLIL pe Lo(I... Ie-u IuuL o muI(Ime de puruIe. $I
sunL prInLre eI scuIe IsLe(e... cure de puLruzecI de unI Ireuc
zururIIe.
SImL un nou IIor cure m dIzoIv. "De dou spLmunI" e
uIcI? Dur udIneuurI coIoneIuI vorbeu de cuLevu zIIe... Nu
cumvu LIe cevu...? nu cumvu e un soI de compIIce I ucum
I-u IuuL guru pe dInuInLe? $I gunduI mI uIeurg cu o
suveIc, n urzeuIu posIbIIIL(IIor.
- AscuIL unu bun de-u IuI. C d cu zuruI, dur guru nu-I
Luce. ZIce c Iu PurIs, dup ce I-u LocuL uvereu, rmsese
Ir sIun(. N-uveu ce muncu. $I uLuncI, uscuIL ce pune Iu
cuIe cu un umIc, LoL uu de cur(uL cu eI. Angujeuz pe
Curuso penLru un concerL I semneuz, dur cu condI(Iu c -
usLu eru cu LreI IunI nuInLe - ure drepL, cu o Iun nuInLe, s
renun(e Iu concerL, pILInd o sum ourecure, nu preu mure,
deuILIeI. TIpreLe uIIe, unun( Iu guzeL I pune n
vunzure bIIeLeIe - dur uIcI s vezI ubIIILuLe - cu un pre( ubIu
dubIu decuL Iu orIce concerL obInuIL. Nu pune ns n
vunzure decuL vreo cIncIzecI de bIIeLe, Iur resLuI Ie pIuseuz
pe sub mun, cu pre(urI de use-upLe orI muI murI. $I,
bInen(eIes, se vund LouLe. Cu o Iun nuInLe ns, unun(
pe Curuso c renun( Iu concerL, pILeLe despgubIreu I
d de LIre Iu guzeL c nemuIuvund Ioc concerLuI dIn zIuu
cuLure, persouneIe cure uu cumpruL bIIeLe sunL ruguLe s
se prezInLe Iu ugen(Ie s II se resLILuIe bunII. AdIc uLuL cuL
eru scrIs pe bIIeL. ResLuI I-uu bguL eI doI n buzunur. NIcI
jusLI(Iu n-u uvuL nImIc de zIs. ZIce c un un u LrIL Iurg Iu
PurIs dIn ce-u cuLIguL dIn uIucereu usLu. Cund (I spun c e
un LIp...
CoIoneIuI e IourLe umuzuL I eu Iuc muIL Iuz cu s-I un-
Lrenez.
- Dur IuI vru-meu? Ce crezI c I-u IcuL IuI vru-meu?
C mI-u spus-o I pe usLu. Eru ncunLuL cund u uuzIL c DIn-
cuIescu mI-e vr. nLr-o zI, Iur I crpu buzu de cu(Ivu
IruncI, ucoIo. Dur nu muI uveu de Iu cIne s mprumuLe, c
mprumuLuse de Iu Lo(I. Burem de Iu DIncuIescu Iuuse de
zece orI... EI bIne, se duce LoL Iu eI. Dur cu doIIu Iu bru( I
cu o muLr dezndjduIL: "Drug domnuIe DIncuIescu,
mI-uI IcuL muILe servIcII I-mI pure ru, ccI nu vreuu s
crezI c ubuzez de bunLuLeu dumILuIe. Dur uILe, mI s-u
nLumpIuL o mure nenorocIre. Am prImIL cIIur ucum o
LeIegrum - I vreu s-o uruLe, dur DIncuIescu reIuz - c mI-
u murIL LuLu... Te rog, d-mI doI-LreI nupoIeonI, s duu I eu
o LeIegrum I s LrImIL s cumpere un bucIeL de IIorI
ucoIo..." BIeLuI DIncuIescu, sperIuL, nduIouL, u scos ImedI-
uL un bIIeL de o suL I u ncepuL s ceur deLuIII... s
nLrebe ce vursL uveu bLrunuI... de cund nu I-u vzuL, duc
u IosL cumvu boInuv.
Dur dup ce pIeuc GrIgorIude, gseLe LeIegrumu
"uILuL" pe mus. Vreu s-o Iu, s uIerge dup umIcuI nosLru,
cund prIvIreu I cude pe LexL... I ce cILeLe? Un sIngur rund:
"Duc n-ur II proLI, deLep(II ur murI de Ioume".
GrIgorIude spune c purIuse cu un umIc c DIncuIescu vu
"muru", bu c eru sIgur c vu reIuzu s cILeusc LeIegrumu
LIcIuIL.
Rud uu de sLupId, cu un deLecLIv negIIob, prosL mucII-
uL.
- DomnuIe, uI drucuIuI... sLrunIc LIp. $LIum I eu cuLevu
de-uIe IuI, cu IemeIIe...
- AscuIL I cu IemeIIe unu bun... Cunoscuse, spuneu eI,
Iu o recep(Ie Iu Iegu(Ie, o IemeIe spIendId. $I cum o cucer-
Ise e o povesLe. Nu LIu cum Icuse rosL de InvILu(Ie Iu
Iegu(Ie, se vede c eru cunoscuL dIn vremeu cund uveu
puruIe, dur ucum n-uveu cmu Iu Iruc. EI bIne, spuneu c
I-u IcuL un pIusLron dIn curLon, pe cure u IIpIL IurLIe uIb
de Iux. $I uu, eru prInLre ceI muI bIne. I Lrece prIn cup s
Iuc purLeneruIuI de vIzuvI, Iu cudrII, o Iurs, dur s vezI ce
Iurs. I spune n oupL, n LreucL, n LImpuI dunsuIuI:
"ncIeIe-Le Iu punLuIonI". BIeLuI om s-I vIe ru. $LII... $LII
cum e IrucuI desIcuL n Iu(, nIcI vorb s duc munu.
ceu Ie(e-Ie(e I-I Lreceuu sudorIIe. Dup duns, cund u
vzuL c I-u bLuL dour joc de eI, u vruL s Iuc scunduI, dur
s-u LermInuL cu bIne I u rus LouL Iumeu. EI bIne, domnuIe,
(I vIne s crezI? cu gIumu usLu u cucerIL IemeIu... unu dIn
ceIe muI bIne IemeI de Iu PurIs, nevusLu unuI consIIIer de
Iegu(Ie cu nume mure, IourLe boguL.
NImIc nu m InLereseuz dIn IIecreuIu usLu, muI muIL
pure-se LIcIuIL dIn unecdoLe, dur eu mI zugrveLe de
mInune LIpuI meu, cure I Iceu un IdeuI dIn usemeneu
Ispruv, I eruu LouLe dIn bugujuI udmIru(IeI IuI sIncere. M
gundesc n ce mocIrI Le pouLe bgu o IemeIe. CoIoneIuI se
umuzu I eI cu sImpIILuLe, povesLIndu-Ie. Dur urdeum s vIe
Iu IucrurI muI upropIuLe de mIne.
- A, eu LIu o nLumpIure u IuI cu o IemeIe dIn BucureLI.
- SLuI-sLuI, c I usLu e InLeresunL. nLr-o zI, cund IemeIu
eru Iu eI n gursonIer, I-I credeu pe brbuLu-su pIecuL
penLru LreI zIIe Iu o conIerIn( dIpIomuLIc, nu LIu unde,
eu se IoLrLe s rmun LouL noupLeu Iu GrIgorIude, dur,
penLru orIce nLumpIure, LrImILe ucus un pIIc desIcuL, cu
dIn purLeu ceIeI muI bune prIeLene - MudeIeIne o cIemu,
zIce eI - prIn cure usLu o roug s vIe s dourm Iu eu, c-I e
uruL sIngur, ccI brbuLuI eI e pIecuL. $I, sIgur de uceusL
prIeLen, ceu muI bun u eI, nIcI nu o muI nLreub mcur.
TrImILe bIIeLuI cu IndIcu(Iu prInLr-un comIsIonur, s spuIe
cumerIsLeI s-I puIe cIIur pe msu(u dIn dormILoruI eI.
CuLusLroI. BrbuLuI vIne de dImIneu( de LoL, I Iuce un
scunduI Imens. PusmILe, eI peLrecuse LouL noupLeu cIIur
cu "ceu muI bun prIeLen" u nevesLI-sI... emeIu, uIuIL,
prIns uu n curs, se sLpuneLe, nu spune o vorb I
pIeuc. Dur cum LIpuI vreu s dIvor(eze, eu I uduce umInLe
c muI ure o prIeLen, MudeIeIne, o roug, o ImpIor pe eu
I pe brbuLuI eI s decIure c eu u scrIs scrIsoureu I, dup
desLuIe perIpe(II, IzbuLesc s-I convIng I pe brbuL de
ucesL Iucru, c voIu nebunuI s sLrIce cusu.
ToL suIIeLuI mI-u devenIL uIb cu pIeII(u pe cure o uLInge
LermocuuLeruI. mI ncIIpuI serIu de compIIcIL(I cure s-uu
conLrucLuL pe socoLeuIu meu. Cu AnIouru, cu brbuLu-su,
cu servILoureu meu (cu s-mI puIe scrIsoureu Iu ndemun).
To(I LIuu... I eu m mpcusem convIns I IerIcIL.
CoIoneIuI u muI povesLIL I uILe IsprvI, dur eu n-um muI
uscuILuL nImIc. A LrecuL, nu LIu cund, Iu uILe cIesLII, u vor-
bIL despre consIIII de coroun, despre urmumenL I uILeIe.
Nu uuzeum decuL LonuI IuI, urcund I coborund, cu I IInIIIe
de nLunerIc de pe ILurI, Ir s n(eIeg nImIc. Cu s nu
prInd de vesLe, I purodIum IInuIurIIe de Iruz.
- ...rege... rspIcuL... LuL-su... "mIe-mI LrebuIe un IIceu
mIIILur".
- (sczuL) IIceu mIIILur... sIgur...
- spLmunI... AngIIu... uIb... puLru suLe de mII... (I vIne
s crezI?
- (ubsenL I mIruL, cu voceu uscuL) ExLruordInur!
SIm(eum c nu voI muI upucu zIuu de muIne. Duc u
puLeu s m nLorc, I sIm(eum, muLerIuI, c drumuI vIe(II
meIe o Iu ucum pe o perspecLIv de judec(I, ecourI de
guzeL, ocn. C de pe ucum nu muI sunL ce um IosL. Duc
nu m nLorc ns, nnebunesc. ToL ce eru n mIne cpLuse
o vIu( exusperuL, cu I cund un vIrus puLernIc rupsese
(esuLurI ubIu reIcuLe, mI goneu sungeIe dIn orgun n or-
gun I-I Izbeu n creIer, cu un puIoI n muI. ToL ce Iusese
IerIcIre, cuIoure I IumIn nduIouL n LrecuLuI IubIrII
meIe, ucum deveneuu moLIve de IurIe. GunduI c um
"muruL" (vorbu coIoneIuIuI) Iceu s-mI IIurb muI muIL
sungeIe. DIn LrecuL mI veneuu uneIe pesLe uILeIe, cu peIsuje
I momenLe dIverse suprupuse n IIIm, IrugmenLe de scene,
cund erum nebun de IerIcIre I ncredere. Avusesem
ndoIeII, cure eruu urmuLe I unuIuLe de scene verIIIcuLoure
ourecum. De uLuLeu orI n LrecuL uvusesem bnuIuIu c
erum neIuL, InLerpreLund o serIe de gesLurI I momenLe
nLr-un unumIL sens. Dur prIvInd uILIeI puncLuI de pIecure,
serIu uveu uIL sens. Eru pe uLuncI un joc de uIb I negru. O
IouIe eru mpr(IL n romburI uILuruLe, uIbe I negre. Un-
eorI, cund prIveuI, uveuI ImpresIu c sunL cuburI pIIne, cu
mucIIIIe spre LIne, dur uILeorI, uceIeuI romburI eruu goIurI
cu mucIII uduncILe. ucrurI pe cure Ie InLerpreLusem nLr-
un IeI, Ie n(eIegeum ucum uILIeI. Cund n-u vruL s pIece Iu
(ur, cund u vruL muI uIes s vIe de Iu (ur, deI eI eru ucoIo
(eu um crezuL uLuncI c o pIIcLIseuu Lo(I I c vreu s IIm
noI umundoI, ucus; Iur ucum n(eIeg c probubII eru
geIous I c se cerLuse cu eI), cund mergeum Iu LeuLru,
cund nu I-u muI vorbIL cu AnIouru, cund mI se ddeu I
cund nu mI se ddeu. PenLru LoL LrecuLuI ucesLu, u II vruL
ucum o expIIcu(Ie cure s rsuceusc LoLuI, o rIuIuI
nnebunILoure.
nLrum, cu prInLr-o pourL, n CIeIIe DumbovIcIoureI, n
sprLuru croru eru nLunerIc rcoros I depIIn, ccI Iunu
nu muI rzbLeu. Eruu IumInuLe, cu de o cundeI, numuI
sus de LoL, ume(ILor, sLuncIIe I mucIIIIe de creusL cu bruzI
sInguruLIcI. Pe LoL drumuI de Iu Rucr, n-um nLuInIL nIcI
un LrecLor I IuL ucum n deIIIeu cu(Ivu InI nLr-o cru(
pur dIuvoII, de neuLepLuL ucoIo. Ne Iuc Ioc, oprInd, dundu-
se Iu o purLe, pun n IvoIuI urILor, de purc ne pundesc.
DIn cuuzu upeI nu muI puLem vorbI I LovuruI meu de
drum Luce I eI. Eu Iuc pIunuI cum s revIu n suL, dup ce
m despurL de coIoneI, cu s m nLorc Iu CumpuIung. VoI
promILe o uvere vIzILIuIuI cu s nLourc numuIdecuL cu
mIne, pun nLuInIm uIL Lrsur. PoL s m deu, duc vor,
dezerLor. Pun cund nu s-u IumInuL nc de zIu, LrebuIe s
se IoLrusc, s se sIureusc LoLuI. ResLuI pe Iumeu
uceusLu nu ure nIcI o ImporLun(. CoIoneIuI I-uprInde Iur
(Iguru I, Iu IumInu roIuLIc u cIIbrILuIuI, m prIveLe Iung.
- Ce uI? Nu (I-e bIne? Nu muI pIecu Iu drum Ir munLu.
Suu Iu-(I cu dumneuLu I un vesLon muI gros.
mI uduc umInLe c dImIneu(u Lrecusem pe uceIuI drum,
uIuIL de soureIe I de mIrosuI dImIne(II de munLe, IIerbund
de nerbdure s ujung muI repede, ccI mI cereu s vIu
negreIL I gundeum c suIer Ir mIne. erI credIn(u usLu
c "suIer Ir mIne" mI ddeu o be(Ie nduIoLoure, Iur
uzI umInLIreu ucesLeI ncrederI mI provouc greu(, de mI
se sLrumb buzeIe. $I, cum buLe Iu un orgunIsm boInuv puI-
suI, cu uLuL muI LurI eruu zvucnIrIIe de sII, cu cuL muI vII
Iuseser bucurIIIe.
AI, muscurudu cund srbLorIsem doI unI de Iu csLorIu
nousLr. nvILusem Iu Ioru, cure eru pe uLuncI ceI muI
cuLuL resLuurunL de peLrecerI, pesLe douzecI de prIeLenI,
perecII LInere, cure duceuu vIu( "monden", de usemenI I
cu(Ivu coIegI I IeLe cure eruu nc IIberI. Erum IerIcIL cu un
copII. -um IcuL eI dur un IneI de pre(, musu eru ncrcuL
de IIorI I crIsLuIurI, s-u buL umpunIe pun n zorII zIIeI.
To(I m prIveuu cu duIoIe I ourecure InvIdIe. AI, u vreu
s cud o sLunc dIn pereLeIe sLu uI deIIIeuIuI, s m
sLrIveusc, penLru c n(eIeg c prIvIrIIe eruu muI muIL de
IronIe, penLru c desIgur se vorbeu de pe uLuncI de umoruI
nevesLI-mI, penLru c, rudIos I nduIouL, jucum un roI
nesIurIL rIdIcuI. Vu LrebuI s uIerg n noupLe pun or
pIesnI cuII, dur s-I gsesc cuIcu(I, uILurI pe soIu I s m
rIuIesc cu eI.
mI umInLesc I de ncepuLuI LoumneI, cund eru
nsrcInuL I nu voIu s uIb copII, Iur eu erum nebun de
bucurIe, I sruLum, cu ocIII n IucrImI, muInIIe, o rugum s
nu Iuc neIegIuIreu de u nILuru, reuIIzuL, mbr(Iureu
nousLr.
Pe puLuI uIb nIIorIL, uI sunuLorIuIuI, unde o dusese
voIn(u eI ndurjIL, sruLum pe umerI, pe bru(eIe uIbe, pe
sunI, LrupuI cure uveu s-mI deu un suIIeL dIn suIIeLuI meu,
smuIs dIn IemeIu ceu muI drug. Eu nu vreu I eu (Ineum,
Icund un exces de zeI rIdIcuI, s uIb un copII cure prob-
ubII nu eru uI meu... A vreu s IIu bIcIuIL pun Iu sunge, s
IIu cIcuL n pIcIoure. Cund eu vreu s m cru(e... ccI uI IuI
eru desIgur copIIuI... (de ce nu I-u uvuL dIn prImuI un cu
mIne? penLru c o IegLur cu un umunL presupune
Impruden(e, ucum n(eIeg). ProbubII c uu ncepuL de cund
s-uu cunoscuL. Cu sLrungerI de mun preIungILe, cu pIpIrI
pe sub mus, cu poLrIvIrI de vIzILe Iu prIeLenI comunI...
- GIeorgIIdIuIe, uILe c um ujuns... $LII ce zIc eu? CuII
sunL obosI(I ru, c uu cIcuL uzI pesLe uIzecI de kIIomeLrI,
Iur drumuI n munLe nu e Iung, vreo cIncI kIIomeLrI de Iu
bIserIc, dur e greu, pIezI, erpuIeLe pe cousL numuI.
RmuI pun muIne Iu DumbovIcIouru. GseLI un puL, IIe Iu
buLuIIon, IIe Iu uprovIzIonure. VorbeLI cu oII(eruI de servI-
cIu. PouLe rmuI cIIur Iu eI. Cu s pIecI sIngur n munLe e
perIcoI I de dIInII.
- DomnuIe coIoneI, v-u rugu... u vreu s IIu nc n
noupLeu usLu...
- BIeLe, sunL prpdI(I ru cuII... Ce zIcI, VusIIe?
- Ru, domnuIe coIoneI... credeum c nu muI ujungem...
Trsuru s-u oprIL n Iu(u uneI prvIII I coborum
umundoI.
- Spune-I cpILunuIuI DImIu s IIe cu bgure de seum
muIne, c-mI mIrouse u Inspec(Ie... Nu LIu ce vor ceI de Iu
corpuI de urmuL. Duc n-o II nImIc, poImuIne s vII s-(I
duu o permIsIe de LreI zIIe, cu s-(I vezI nevusLu Iu
CumpuIung.
Cum m despurL de coIoneI, uIerg dup VusIIe, nLr-o
curLe, n cure u InLruL, uruInd de pIeLre, Lrsuru.
- AscuIL, VusIIe, uI zece poII de Iu mIne duc Le nLorcI
ucum cu Lrsuru Iu CumpuIung.
- DomnuIe subIocoLenenL...
- Pun Iu Rucr, VusIIe.
- DomnuIe subIocoLenenL, nu merg cuII...
- ScIImb-I... Iu uI(II...
- DomnuIe subIocoLenenL, sunL cuII regImenLuIuI... In-
Lru-n pucrIe...
- VusIIe, (I duu douzecI de nupoIeonI... Po(I cumpru o
perecIe de cuI de Lrsur.
- DomnuIe subIocoLenenL, usLu e un IeI de dezerLure, m
nenorocI(I. Nu se pouLe... MuI bIne merg s v duc Iu dom-
nuI oII(er de servIcIu.
- us-m n puce.
SunL ucum sIngur n mIjIocuI cLunuIuI de munLe. De jur
mprejur, cuImI cu cresLe de pIuLr, nI(uLe drepL,
ncIecuLe, cuL po(I nLInde pe pmunL gunduI. RupLurI de
sLuncI, IvouIe, pdurI, prpsLII, poLecI nLorLocIeuLe. u-
mInu de Iun d pesLe LoL o ImpresIe dur de venIcIe. $I, Iu
pesLe LreIzecI de kIIomeLrI, Ir cu eu s poL ujunge ucoIo,
pe un uLernuL moIuLIc de soIu, LrupuI nevesLI-mI I uI
umunLuIuI eI, ncoIcILe cu uIe pIsIcIIor dormInd... MuI sunL
dou ore dIn noupLeu usLu, uLuL de eLern I cuIm n uIur,
I cu uLuLeu vIzIunI de sunge I nLunerIc n mIne. M-um
oprIL s m gundesc pe o bunc de mesLeucn, IcuL de
Lrup cu s nIrumuse(eze cunLonumenLuI. n(eIeg c nu
voI muI puLeu II Iu CumpuIung pun n zorI. mI spun c
LrebuIe, ucum, cund LIu LoLuI, s um LrIu s uIeg uIL prIIej.
Dur nIcI pe Ioc nu poL sLu pun Iu zIu. TrebuIe s m mIc.
E n mIne o IIerbere de erpI nnebunI(I. PIec pe drumuI
dIn pdure spre cunLonumenL. OcoIesc cImILIruI cu mIcI
crucI uIbe, nengrdIL purc, uu pe cousL, Ius bIserIcu(u cu
LurIu guIben sub Iun (de unde uLu(Iu mor(I ucI?) I urc
drumuI IucruL de soIdu(I, cure se deosebeLe greu. De Iu o
vreme merg prIn pdure, Ir s muI vd nImIc, Ir s LIu
duc Iunu u upus suu duc e mpIedIcuL de copucII deI s
rzbuL pun Iu mIne. Urc mereu, repede, guIuInd I Iur
oprIndu-m. Cund scup de nLunerIcuI pdurII, I
nLunerIcuI dInuIur u devenIL upos purc... E muI Lers, se
pregLesc zorIIe. Csu(u ouneI, unde sLuu, e reLrus spre
sLungu, Iu vreo douzecI de puI de IronLIer. DeuILIeI nu
sunL zece cuse, LouLe cu prIsp, mprLIuLe pe dumburIIe
ucesLeu mIcI, ucoperILe cu pune, I sunL muI curund Ieg-
uLe de cuseIe de dIncoIo decuL cu ceIe dIn (uru romuneusc.
Acum e n juruI meu o ceu( vIorIe, uproupe vIoIeL, cu n
ceI muI modernIsL LubIou. Pe urm, n sLungu, uproupe de
cLun, PIuLru CruIuIuI, cure mI-u pruL LoLdeuunu - domIn-
uLoure cum e I sIngur - o Imens cuLedruI de pIuLr
vIoIeL, ncepe s-I IumIneze cu uur creusLu cu upLe
LurnurI n IInIe.
AIergureu usLu de cIncI kIIomeLrI, n urcu, m-u IsLovIL I
mI-u IcuL bIne. M LrunLesc pe puLuI ucoperIL cu pLurI,
mbrcuL, cu Iu(u nIunduL n pern. TrupuI, de Iu guL n
jos, mI-e dIn pIeLrouIe.
A douu zI e numuI soure uIb I verdeu( vIe preLuLIndenI.
CeusuI cu br(ur, de cumpunIe, mI urLu 11 I jumLuLe.
MI-e guru uscuL, obrujII purc scorojI(I, ocIII bombu(I n
pIeoupe. OcoIesc cu gunduI ce u IosL IerI, cum u ocoII o
IocuIn( conLumInuL. DumILru, Iung I znuLIc IucruL, mI
Lourn cu cIdureu up rece de m rcoresc, goI pun Iu
bruu. SunL un boInuv cure u suIerIL LIeLurI, Injec(II, musu-
je; ucum m sImL muI bIne, dur cred c orIce gundIre
precIs mI-ur Iuce ru, cu unuI Lrup bundujuL o uLIngere suu
o mIcure greIL. Trec pesLe comIcrIu de Lrunee cure mI
nconjour cusu cu o poLcouv I cobor n vuLru LubereI, un-
de sunL bordeIeIe LrupeI.
- Don subIocoLenenL...
- Ce e, m (Igune?
- Don subIocoLenenL, LrI-v-ur Dumnezeu... Iuce(I cevu I
cu mIne...
- De... m!
- Du(I-mI drumuI de ucI...
- De, m VruruIe, LIu eu? n-uI vzuL ce u spus domnuI
cpILun? S vedem ce muI zIce I uzI.
Vruru, (Igun cu de puLruzecI de unI, pIeLos I cu musLu(u
cu vrubIu, neugr, u IosL ncorporuL, mI se pure, muI muIL n
gIum. -o II nLuInIL vreun oII(er, I-u nLrebuL duc u IcuL
urmuLu I I-u udus Iu regImenL. NImenI nu preu LIe cum u
ujuns Iu compunIu nousLr.
- Don subIocoLenenL, s LrI(I, um LreI copIIuI, n-uu ce
s mnunce. Au sunL, I uruL cu puImu de Iu pmunL.
- S-mI spuI cund o II domnuI cpILun.
SubIocoLenen(II HurunoIu I MILIc RduIescu sunL
mIru(I cund m vd.
- Dur eru vorbu s III Iu Rucr, drug...?
e spun c m-u nLors coIoneIuI I c se uLeupL o
Inspec(Ie.
Au umundoI "uIpensLockurI" Irumos IucruLe de cLre
ordonun(e I ucum sunL cum Iu pIImbure n dImIneu(u usLu
nsorIL. PIuLonIeruI Neugu ne Iese nuInLe I ne InvIL pe
Lo(I Iu sInguIur:
- DomnuIe subIocoLenenL, poILI(I I dumneuvousLr.
- Unde, NeuguIe?
- u compunIu u 1z-u. Au prIns soIdu(II nILe IepurI uzI-
noupLe I um IcuL I noI o mIc peLrecere... MuIne e zIuu
IuI MurIn DumILru, pIoLonIeruI de Iu u 1z-u. PoILI(I s Iuu(I
o gusLure.
Sub un umbrur de crcI I Irunze, e o udevruL
curcIum. Au un vIoIonIsL I un dIbIur, cure cunL I dIn
gur. MuI nLuInIm I uI(I oII(erI, cure gusL cu
condescenden( de pe IurIurIoureIe cu IrIpLur I dIn pu-
IureIe grouse, uburouse, cu vIn roz. Un pIuLonIer se
upropIe de mIne.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce zIce(I? cund om pIecu de
uIcI?
- De, m VusIIe, LIu eu... Vd c nu e ru nIcI uIcI, I urL
cu prIvIreu curcIumu.
- DomnuIe subIocoLenenL, uvem I noI nevesLe I copII.
O durere umor(IL m njungIIe nLre cousLe, dur IuLurII
cunL mereu. Cund, duu Iur cu ocIII de Vruru.
- DomnuIe cpILun, ce Iucem cu Vruru sLu?... I muI
(Inem?
Vruru u prIcepuL I se upropIe, spre bucurIu oII(erIIor,
pe cure-I umuz nesIurIL cu rspunsurIIe IuI nemIIILreLI.
- Ce, m, vreI s pIecI? Tu nu vezI ce Lunr I voInIc eLI?
- Nu sunL, domn cpILun, s LrI(I... SunL bLuL de Dum-
nezeu, I e guLu s ne uruLe o IernIe, n IoIoLeIe de rus uIe
LuLuror.
- Te Iucem cupuruI, m VruruIe, nceurc unuI s-I pur-
odIeze... Cund Le-oI duce ucus, se sperIe (IgunII LI.
- M Iuce(I... pcuLeIe meIe... c eu n-um IcuL mIIILrIe...
nu LIu nImIc.
- AscuIL VruruIe, cum I cIeum pe rege?
Vruru nu pouLe pronun(u nIcIoduL "erdInund" I
ucum reIuz, IzmenIndu-se cu o IuL:
- Du Isu(I-m, dom IocoLenenL... C duc nu-s mIIILur...
OII(eruI se nIurIe:
- u uscuIL, m (Igune, ce? noI gIumIm uIcI?... eI, uI
drucuIuI: "drep(I"!
u sLrIgLuI crIspuL uI oII(eruIuI, omuI ngIeu(, Iuund o
pozI(Ie uproupe soId(eusc, pe urm comundu Lun: CuI-
cuL... drep(I, cuIcuL... drep(I. $I Vruru se LrunLeLe I se
rIdIc de Iu pmunL n msuru comundeI, cu o brousc
uuLomuL.
- Vruru, cum I cIeum pe mujesLuLeu-su regeIe?
PrpdIL ru, rspunde dIn suIIeL I Ir s prIveusc pe
nImenI:
- S LrI(I, pe domnuI... rege I cIeum Isundru.
E un IoIoL generuI de rus. CeI muI Irumos nume I se
pure IuI Vruru ucesLu de Isundru I-I d bucuros regeIuI,
cund nu pouLe LI numeIe udevruL.
- Cum Isundru, m? VezI c Iu noupLe IucI LreI scIIm-
burI de pIunLon.
- I cIeum pe regeIe... pe regeIe, I cIeum "don coIoneI
upucu..." sLrIg dIsperuL Vruru de IrIcu servIcIuIuI.
E sInguruI nume oIIcIuI pe cure I-u puLuL re(Ine I-I d n
exLremIs LuLuror penLru c probubII socouLe c, IIInd ceI
muI nuIL, e ceI muI uproupe de uI regeIuI, dur pure c LIe
c nu e cIIur uI regeIuI.
- DomnuIe cpILun, dur n deIInILIv ce Iucem cu eI?
- Eu LIu? s-I dm drumuI... Dur n-ure nIcI un IeI de
ucL... nu pouLe dovedI c u LrecuL de LreIzecI de unI...
I (Inem s-I Iucem IuLur.
nLervIne cumuruduI Popescu, IIcuI, suruzund:
- D-I drucuIuI, domnuIe cpILun, c ure puLruzecI de unI
bLu(I. $I nIcI nu LIe s cunLe, c e IIe( pdurur.
CpILunuI ne usIgur c muIne-poImuIne I dm drumuI.
- GIeorgIIdIuIe, un bIIeL de Iu umIcuI Lu ujos. To(I cu-
muruzII urmresc cu InLeres prIeLenIu meu cu oII(eruI un-
gur, cure comund compunIu de ucoperIre u vmII.
M InvIL, cu de obIceI dumInIcu I srbLoureu, penLru
dup-mus, cLre oru puLru, Iu o purLId de popIce I de
IuIbe de bere, cu vumeuI Ior, cu vumeuI nosLru, cu
poII(uIuI de IronLIer I cocouneIe Ior. SunL peLrecerI In-
Imouse, cu rus muIL, cu gIume sLrunIce. CpILunuI m
sILuIeLe, cu o uuLorILuLe poLoIIL, s renun( uzI Iu uceusL
peLrecere. "S Lreuc Inspec(Iu usLu."
Are drepLuLe. Am uzI muIL muI muIL nevoIe s sLuu
IInILIL. ruzu "s Lreuc Inspec(Iu usLu" rsun Iur cu
ecourI, n goIuI gundurIIor meIe. Duc "muIne" e LrecuL?...
SImL un IeI de creLere durerous n mIne, de purc m-u
rIdIcu n vurIuI pIcIoureIor.
Dup musu de Iu popoL, pe poLec, pesLe Lrunee, m
duc s m cuIc ucus. Dur cum rmun sIngur nLre pere(I,
se redeLeupL n mIne gundurIIe cu sLuIIIIe. Duc GrIgorI-
ude pIeuc IunI dImIneu(u, nu voI muI puLeu uveu nIcIoduL
uceu cerLILudIne, cure sIngur ur pune cupL - nLr-un IeI
suu uILuI - IuduIuI suIIeLesc n cure m zbucIum. GunduI
pIecrII, cu IIecure IpoLez nou, se ncInge n mIne cu un
Ioc. ngrozIL, m scoI dIn puL I IoLrsc s m duc Iu prIeL-
enI. SunL doI subIocoLenen(I, cure IocuIesc umundoI nLr-o
oduIe mure cu dou puLurI. Jouc domIno. S-uu dezbrcuL
de vesLoune, I-uu scos bocuncII. Se pcIesc unuI pe uILuI
I jubIIeuz zgomoLos. nLru I eu uI LreIIeu. uc sIor(rI dIs-
peruLe s m ungrenez jocuIuI I dIspozI(IeI cumuruzIIor
meI. HurunoIu I ueuz pIcIIe.
- S LI(I c duc v buL n purLIdu usLu, um noroc. MI-
uprob coIoneIuI muLureu de Iu u -u... Scup de Corubu.
CpILunuI Corubu, cum um spus, e spuImu regImenLuIuI.
Are o IIgur de IncIIzILor Lunr, cu Iu(u osous, cu musLu(u
Luns scurL, neugr. $I-u nnebunIL oumenII I oII(erII cu
severILuLeu IuI, cIIur comundunLuI "ceI mure" uI regImen-
LuIuI, sperIuL de uLuLu dIscIpIIn, u scrIs c socouLe c
prImuI gIon( uI compunIeI u -u vu II penLru comundunLuI
eI. n buLuIIonuI nosLru de oumenI cumsecude I necjI(I,
cum ne eruu Lo(I oII(erII, de preuu muI curund nILe
duscII provIncIuII cu LIcurI I nevoI, Corubu eru mIIILur cu
sLudII severe Iu VIenu.
- Eu sunL muI generos, uduug SvuIescu. Duc voI
cuLIgu, Iu sIurILuI IunII ne scIImb de pe IronLIer...
Mergem Iu R..., dunsm Iu Iurn I ne revedem dumeIe,
Iru(IIor.
Dur eu? Ce cuuL eu cu exusperuLeIe meIe compIIcu(II n
uceusL Iume? Eu ce s doresc, ce s Izbundesc eu, duc voI
LermInu ceI dInLuI pIcIIe uIbe, cu jumL(I I puncLe negre?
CLre puLru dup-umIuz nvII n oduIe un gruduL, cure
Iu sperIuL drep(I:
- TrI(I, domnuIe subIocoLenenL... PoILI(I jos n Lubr.
- TouL Iumeu, m bIeLe? OrI numuI u 11-u?
- TouL Iumeu. E ordIn s ecIIpm oumenII I s rIdIcm
posLurIIe de pe IronLIer.
ncremenIm cu Lo(II.
- S rIdIcm posLurIIe, bIeLe?
- Au e ordIn... pun nLr-un ceus s IIm guLu. Au I
ncepuL s se udune domnII oII(erI jos.
SvuIescu u ncepuL s cIIuIe... s Iuc Lumbe n
uLernuLuI puLuIuI:
- u R..., Iru(IIor... ne revedem dumeIe.
CIIuIe I urI, HurunoIu nu-I gseLe, de zorIL ce e,
bocuncII.
- M bIe(I, dur duc o II rzboI? nLreb eu bnuILor.
- Ce rzboI, GIeorgIIdIuIe bIeLe, ce rzboI? Ar II venIL
ordIn s reLrugem posLurIIe de pe IronLIer? suu
dImpoLrIv s Ie nLrIm? Acus, bIeLe... Mergem Iu R...
Coborum n vuIceu, pesLe gurdurI I Iune(urI, cu nebunII.
Jos n vuLru LubereI, nLre bordeIe, e mure mIcure. OII(erII
de Iu ceIeIuILe compunII sunL nedumerI(I. AIIm un Iucru
nou: e ordIn s se mpurL munI(Iu de rzboI pe oumenI.
- Ce-ure u Iuce, expIIc unuI. E muI uor de LrunsporLuL
uu, mpr(IL.
E o IumIn de dup-umIuz dumInIcuI, cu soure cure
pure I eI muI curund Iu pIImbure decuL Iu Iucru.
OrIun scouLe o IouIe de zIur, scrIs numuI pe o Iu(, cu
IILere negre enorme. E o edI(Ie specIuI: MuIne Iu oru cIncI
dup-umIuz e convocuL un consIIIu de coroun.
RsuIIm uuru(I... vom pIecu de ucI.
n LImpuI ucesLu, depozILeIe se mpurL pe spInureu ou-
menIIor.
- S LI(I c s-u IoLruL neuLruIILuLeu deIInILIv... Se re-
Lrug LouLe LrupeIe. UILe pe cpILunuI DImIu.
Pe poLec, greouIe I musIv, sIIueLu verzuIe u comund-
unLuIuI de buLuIIon se deseneuz cu u unuI urIu LIInIL.
- HuI s vedem ce e, c vIne de Iu regImenL.
$I-I nLumpInm n grup, nc nuInLe de u cobor cu un
cIobun pe cousL.
ScouLe cIIpIuI, se Lerge de ndueuI I pe musLu(u
pIIn, bIond, I upoI, cu muI muIL spuIm decuL soIemnIL-
uLe:
- DomnIIor, e rzboI... I m-u IcuL muIor. Ne uruL pe
umerI guIonuI IuL. Acum sLu(I jos, uIcI pe Iurb, s v dIcLez
ordInuI de IupL, I Iur, munIos, cLre un soIduL cure uscuIL
ncremenIL: Ce e, m? du-Le-n m-Lu de-uIcI...
NImenI nu spune o vorb. NouI muIor reIu, dup ce ne-
um uezuL:
- DomnIIor, v uLrug Iuureu-umInLe c e ordIn de
rzboI... nu de munevre, cu uILduL.
PrecIzureu e de prIsos. Cu pIcIoureIe nmuIuLe, ne-um
ngIesuIL uILurI pe Iurb. A scos dIn buzunur un curneL I
dIcLeuz:
- "u oru udunureu buLuIIonuIuI pe compnII, jos n
Lubr.
u oru 1Jz se mpurL eIecLeIe de mobIIIzure.
u oru Jq se mpurL, de IIecure om, dou suLe de
curLue de rzboI.
u oru 6 buLuIIonuI se pune n coIoun de mur cu
dIrec(Iu suLuI DumbovIcIouru, spre regImenL.
XX se ncoIoneuz pe oseuuu Vumu GIuvuIu, n ordIneu
urmLoure:
BuLuIIonuI cu compnIIIe n ordIne q, 1o, 1z.
BuLuIIonuI cu compnIIIe n ordIne , 6, ;, 8.
CompunIu q consLILuIe uvungurdu regImenLuIuI.
CompunIu 11 Iu dIspozI(Iu brIgzII.
u oru 8 p.m. regImenLuI se pune n mIcure cu dIrec(Iu
Vumu GIuvuIu."
ScrIu, IungIL n Iurb, ucesL nLuI ordIn de IupL uI
urmuLeI romune n rzboIuI ceI mure, pe o curLe poLuI, cu
coI(urIIe rsucILe, IuuL cu cIne LIe ce gund, sInguruI peLIc
de IurLIe pe cure-I um. M gundesc cuI s o LrImIL muI
LurzIu I mI se Iuce n suIIeL un goI cuL Iumeu, neuLepLuL.
PeIsujuI munLos ure ucum secLoure de umbre IungI crepus-
cuIure I de soure vIu.
MuIoruI Iuce un eIorL de concenLrure:
- CIne comund pIoLonuI de Iu u q-u?
CInevu d numeIe meu I mI se pure c nu muI e uI meu.
- GIeorgIIdIuIe, uI s III dIseur vurIuI uvungurdeI; LII
s Le desIorI? S-(I uIegI oumenI zdruvenI de puLruI.
DomnIIor, uIege(I dIn vreme puLruIeIe de sIgurun( pe IIun-
curI. $I ucum, v rog, Lrece(I Iu execuLure... Dumnezeu s
ne ujuLe.
. Curteu u doou
.1. ntiu noupte de rzboi
TImp de o or e n Lubr o nvImeuI de nencIIpuIL.
PIuLonIerII mujorI se mpurL n zece, uIeurg de coIo pun
coIo, njur, sLrIg, urunc eIecLeIe de LoL soIuI n bru(eIe
oumenIIor. MI se pure c LoLuI merge ns preu nceL, c nI-
menI nu vu II guLu Iu oru ordonuL. O purLe dIn oumenI s-uu
uIInIuL pe compunII n Iu(u bordeIeIor I prImesc, rcnI(I pe
nume de grudu(I, bocuncI. UnII nceurc o veseIIe
sLrpezIL, Iu cure uI(II surud cu nILe boInuvI. GunduI c Iu
oru opL seuru descIId IocuI, c n dou ore, cure LoLuI vor
Lrece, uu cum uu LrecuL de uLuLeu orI n vIu(u meu, cum uu
LrecuL cund uLepLum nLr-o gur, cund uLepLum Iu bIrou,
cum uLep(I dup-umIuzu o vIzIL, m sIureLe cu o Iebr
uscuL. upLuI c voI nvII, cu n cr(IIe de cILIre,
mpoLrIvu unor Lrunee n(esuLe de urmuL dumun, c voI
II sub buruje de urLIIerIe, m uIuIeLe, pure scrIs de o mun
nevzuL.
De puLruzecI de unI n-u muI IosL rzboI, cr(IIe de cILIre
s-uu oprIL Iu pugInu de Iu ;; I ucum eu descIId IocuI. MI se
pure usLu unu dInLre uceIe coIncIden(e cIuduLe, murI cuL un
orIzonL.
OII(erII sunL Lo(I muIL muI Lcu(I decuL Lrupu. CpILunuI
IoroIu, mIc, bIond, cu Iu(u IuI mbLrunIL nuInLe de
vreme, m ndeumn s Ius oumenII n grIju pIuLonIerIIor I
s-mI Iuc bugujeIe.
MI se pure o enormILuLe, cevu ubsoIuL Ir sens.
BugujeIe? MuI um eu nevoIe de buguje? Dur dup
prImeIe cIncI mInuLe de IupL, voI muI II oure n vIu(?
- Nu se LIe, cIne ure zIIe scup.
- DomnuIe cpILun, voI scpu Iu opL I cIncI, Iu nou, voI
LrI pouLe pun Iu oru zece dIseur...Dur crezI c vom muI
vedeu noI soureIe de muIne?
Tuce nIIoruL de gundurI I, pe urm:
- ScrIe vreo scrIsoure, I I urmeuz u(u gunduIuI dIn eI.
CuI s scrIu? To(I uI meI s-uu deprLuL n cIIpu usLu,
eIecLIv, Iu zecIIe I suLeIe de kIIomeLrI unde sunL. Nu-I voI
muI vedeu nIcIoduL, cu pe IocuILorII NorvegIeI, uI PeruIuI,
uI SIdneyuIuI, despre cure LIu c exIsL LoLuI.
mI urde nLreg corpuI, e un neusLumpr uI LrupuIuI cure
conLrusLeuz cu IInILeu I eguIILuLeu Imens u gundurIIor
meIe. Nu muI poL sLu n Ioc, bnuInd c dIseur nu vom
puLeu II guLu. M voI duce I-ucus, n odI(u meu, ccI,
deI sunL nIrIguruL I grbIL, n-um ce Iuce.
n Iu(u cuseI, ounu cu ceI doI copIIuI uI eI s-uu runduIL
cu Iu InLrureu n bIserIc, Iur mIcu(II mI sLrIg cu munu(eIe
czuLe jos, cu gIus nIcrImuL:
- S LrI(I, domnuIe...
ncremenesc: "S LrIesc?" Ce sens de ncepuL de veuc
ure vorbu usLu ucum...?
Cum o s LrIesc dIseur prIn IocurI de InIunLerIe, prIn
IupLe de buIoneL, prIn suLe de expIozII de obuze? e duu
bunI I eI mI sruL munu, ucI n munLe, n usIIn(ILuI soure-
IuI de vur. NIcIoduL n-um uccepLuL dovezI de ucesLeu de
respecL I prIeLenIe. M-uu jIgnIL, dur ucum I sLrung Iu pIepL
pe copIII uceLIu, cu pe nILe puI de pusre.
- DumILre, pune LoL ce uvem n Iudu de buguje. Bug de
seum!
- Am I ncrcuL Iudu, don subIocoLenenL.
S-u IscuL purc, sLrIn de mIne, un IIuId cure mI Iu
nuInLe, orIunde merg. Dour Iu cIncIzecI de puI, dIncoIo, Iu
eI nIcI un semn. E LoL dumInIc I dup-umIuz gouI I
Iene cure sL n Ioc.
- ... dur uu muI rmus IucrurI...Ce Iucem cu eIe?
- us-Ie ouneI uIcI.
- Nu pune(I bocuncII? Cum o s rmune(I uu?
SunL mbrcuL n uceeuI bIuz uour, punLuIonI de ruIL-
corL I gIeLe de evro sub(Ire, cu moIeLIere.
Cum um IosL IerI Iu CumpuIung.
- Nu, DumILre, rmun uu. Pun Iu oru zece e desLuI I
uu... mI IuIger o cIIp prIn mInLe s Iug Iu CumpuIung,
s um o expIIcu(Ie cu nevusL-meu. RIsc ceI muIL s IIu
mpucuL... ToL voI murI Iu noupLe...
Ce s-mI expIIce? Ce ImporLun( muI uu penLru mIne
ImurIrIIe eI? ToL ce u IosL useur, ubsoIuL LoL, e purc
numuI vzuL I n(eIes de mIne, nu I sIm(IL, uu cum un-
esLezIu IocuI Le Ius s vezI LouL operu(Iu, s sIm(I IzbILuru
I LIeLuru bIsLurIuIuI, dur s nu uI nIcI o durere. DIn ou-
menII uceIu, dIn Iumeu Ior cu bucurII I dezndejdI, cu per-
mIse I unIversrI, cure eru I Iumeu meu, m-um desprIns
oduL cu cumuruzII meI - cu pe un vus nevzuL. De cuLevu
zecI de mInuLe, o purLe dInLre noI sunLem mor(I, eIecLIv n
sLureu unor condumnu(I croru II s-u respIns cerereu de
gru(Iere, n ujun.
Acum oumenII de uIcI, bIesLemu(II n unIIorm, mI sunL
sIngurII uproupe I sunL muI uproupe de eI decuL de mumu
I de surorIIe meIe.
OrgoIIuIuI meu I se pune ucum, deuILIeI, I o uIL
probIem. Nu poL s dezerLez, ccI, muI uIes, n-u vreu s
exIsLe pe Iume o experIen( deIInILIv, cu uceeu pe cure o
voI Iuce, de Iu cure s IIpsesc, muI exucL, s IIpseusc eu dIn
nLreguI meu suIIeLesc. Ar uveu Iu( de mIne, ceI cure uu
IosL ucoIo, o superIorILuLe, cure mI se pure InuccepLubII. Ar
consLILuI penLru mIne o IImILure. mI puLusem permILe
uLuLeu gesLurI pun ucum, penLru c uveum un moLIv I o
scuz: cuLum o verIIIcure I o IdenLIIIcure u euIuI meu. Cu
un eu IImILuL, n InIInILuI IumII, nIcI un puncL de vedere,
nIcI o sLubIIIre de ruporLurI nu muI eru posIbII I decI nIcI
o puLIn( de reuIIzure suIIeLeusc. O usemeneu curen(, de
nerepuruL, ur II IosL I o descuIIIIcure. ConLIIn(u meu mI
permILeu useur s ucId, s m judec deusupru IegIIor, pen-
Lru c nu uveum s-mI reproez, n sIsLemuI meu suIIeLesc,
nImIc, dur LocmuI de uceeu nu-mI permILe IuILuLeu de u
evILu un perIcoI, pe cure soIdu(II ceI muI(I nu-I puLeuu
evILu. IpsIL de orIce LuIenL, n Iumeu usLu murILoure, Ir
s cred n Dumnezeu, nu m-u II puLuL reuIIzu - I um
ncercuL-o - decuL nLr-o drugosLe ubsoIuL. M-um neIuL o
duL, u muI puLeu nc ncercu, dIn nou, de uceeu nu vreuu
s IIu sczuL, de Iu ncepuL cIIur, Iu( de IemeI, prIn nIcI o
IIps n orgunIsmuI suIIeLesc.
M grbesc spre muguzIu de urmumenL s numr
curLueIe, dur e de prIsos, ccI debundudu e dIn cuIe uIur
de mure. mpresIu usLu de ImprovIzuL mI d o neIInILe de
punIc. AIerg Ir rosL n LouLe pr(IIe, n buIcIuI sLu de
oumenI, cure dIseur vor jucu, IIecure n purLe, LrugedIu pe
cure eru s-o joc dour eu useur.
DoI soIdu(I de Iu uprovIzIonure umbI, de coIo pun coIo,
pe crruIe, cu cuLe un sIerL de bou pe umerI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce Iucem cu curneu usLu?
Rud guIben.
- CIne muI vreu s mnunce, m?... CIne o s uIb cIeI de
muncure muIne, cIIur dInLre ceI ce vor muI LrI?
- Dom subIocoLenenL, dur ce s Iucem cu eu?
- Aruncu(I-o.
Se nLunec nIIrIpuL I LImpuI Lrece Ir cu nImenI I
nImIc s-I pouL oprI. mI urd buzeIe.
n odI(u popoLeI, comundunLuI compunIeI, cu ceIIuI(I
doI oII(erI de Iu compunIe, Iuu cu gusLure cIIILeIe prjILe
(gLILe, n gunduI ceIuI ce Ie-u IrmunLuL ucum o or, pen-
Lru uILIeI de oumenI I uIL seur) I cuLe un puIur de vIn.
- u I dumneuLu cevu...muI prIndem nI(Ic InIm. $I...
cIne LIe ce se muI nLumpI dIseur.
Nu sImL nIcI o nevoIe, nIcI o dorIn(, I orIce ncercure,
IIe I de u muncu numuI, ur sLrIcu pIInuI unuI cerc.
- CuL e ceusuI?
$I nLrebureu IuIucInunL, ucum, purc pIcur n suIIeL.
- $use Ir cIncI. MuI sunL cIncI mInuLe.
- u compunIe.
ncep uIerLurI, oumenII se ncoIoneuz cu zgomoL de
bIdoune, urme I Iope(I. nc muI sunL sLrIgLe: "NIcuIue
Iru...NIcuIue Iru...vIno de Iu munLuuu IuI domn pIoLonIer
mujor". nserureu ubuLe I pe ceI cure muI Iceuu gIume.
Coborum cIIopLund pe uIL drum, un drum de boIovunI,
decuL ceI sLrbLuL de mIne useur. NImenI nu muI scouLe o
vorb. Jos ne uLeupL ceIIuIL buLuIIon, guLu ncoIonuL.
SunL pesLe LouL vuIeu, n nserure, numuI grmezI I
sIIueLe muLe de soIdu(I, cu o Lurm cenuIe.
M cIeum coIoneIuI, cure u rmus comundunL LILuIur uI
regImenLuIuI. CuuL s-I sLpuneusc dezurLIcuIureu, prIn
IormuIe regIemenLure. SunL de Iu( I ceu muI mure purLe
dIn oII(erI.
- Vu s zIc eLI vurIuI uvungrzII? Auz c Le cunoLI cu
comundunLuI compunIeI dIn vum. UILe ce IucI.
MI se pure de necrezuL c mIe mI se spune usLu.
- ... TrImI(I doI oumenI cu s se upropIe de buru vrguL...
grnIceruI nosLru vu cere Ioc IInun(uIuI ungur. n cIIpu
uceeu, ceI doI oumenI sur Iu eI I I pun buIoneLeIe n drep-
LuI guLuIuI, sLrIgundu-I s Luc. Duc (Ip, I sLrpung.
- Dur duc...
- TucI. ocoLenenLuI IocuIeLe Iu vum? nu? Cu puLru ou-
menI pLrunzI Iu eI, cu urmeIe nLInse, I-I expIIcI c s-u de-
cIuruL rzboIuI, c nu-I Iucem nImIc duc se pred. CeIIuI(I
oumenI nvIesc n cuzurm, upoI. $I, cLre cpILunuI
IoroIu: DumneuLu, IIreLe, vII ImedIuL dup eI I nconjurI
cuzurmu.
PornIm. DIn cuuzu munLeIuI, s-u nLunecuL de LoL. Ajung
n oseuuu ceu mure, cu regImenLuI dup mIne, I m
opresc. Un oII(er de IegLur mI spune c s-u conLrumun-
duL ordInuI, c vu Lrece nuInLe regImenLuI XR, vecIn de
brIgud.
ncerc s pun orunduIuI nLre oumenII cure se
grmdesc unII nLr-uI(II.
- Cum Le cIeum, bIeLe?
MormIe cevu zdruncInuL, de nen(eIes.
- Dur Lu cIne eLI...? n ce grup eLI?
- Nu... nu... eu... s...
Au LrupurI de gInI, moI. I mIc cu munu dIn Ioc n Ioc I
rmun unde I pun, sIeI(I. DeuILmInLerI I vocIIe oII(erIIor
purc cIIoupL. n juruI nosLru, dIncoIo de ceI cIncI puI
pun unde vedem, cIne LIe ce prpsLII de mourLe, ce
scene de besLIuIILuLe, uscunde noupLeu usLu, uLuL de neugr
c nu se pouLe deosebI nIcI o sIIueL mcur. N-or II ncepuL
uI(II IupLu? Duc-uu pornIL n uceIuI LImp cu noI, I eI, dIn
nLunerIc?
SunL IerIcIL c nu muI uLuc ceI dInLuI I m LrunLesc jos n
Iurbu cuId nc de soure.
M gundesc Iu mceIuI cure vu II pesLe o-qo de mInuLe.
CrunII sIrumuLe de puLurI de urm, LrupurI sLrpunse I
prbuILe sub pIcIoureIe ceIor cure vIn dIn urm. ucIe I
urIeLe. ExpIozII de obuze cure s doboure rundurI nLregI.
$LIu c voI murI, dur m nLreb duc voI puLeu nduru IIzIc
runu cure-mI vu sIuIu LrupuI. $I un gund sLruIe, pIuLInd
pesLe LouLe, cu o nLrebure: penLru mIne unume cum vu II?
gIon(... buIoneL suu expIozIe de obuz?
"XX nuInLe...!" E o porunc venIL dIn om n om. RIdIc
oumenII cu pe boInuvI I pornIm pe oseuuu cure nu se muI
vede uIb. SInguru uprure n noupLe mI sunL LovurII,
sunLem cu nILe cILorI uLucu(I de IupI I LrebuIe s ne
uprm spuLe n spuLe, ccI orIunde, de jur mprejur, e
mourLeu de IIer I gIoun(e. n cIIpu usLu nc, puLem II
surprInI. ReguIumenLuI cere puLruIe Iu cuLevu suLe de
meLrI pe dreupLu I pe sLungu. Numesc oumenII, dur nI-
menI nu se desprInde. AIerg I I zguduI, LrImI(undu-I n
noupLe, dur nu se duc, sIeI(I, decuL LreI puI I conLInu s
meurg upoI LuruL, uILurI de noI. Renun(...Ie ce-o II.
nLr-un LubIou sLrIn, n goIuI mIn(II, vd n cIIpu usLu
IImpede I depurLe de uI meI pe nevusL-meu, umunLuI eI,
dur n-um LImp s m opresc, s-I IIxez, cu s prIvesc. Bu-
curIIIe I mIncIunIIe Ior sunL puerIIe Iu( de oumenII
uceLIu, dInLre cure unII vor murI pesLe zece, cIncIsprezece
mInuLe, uI(II muIne, poImuIne, spLmunu vIILoure. DInLr-o
duL, dIn noupLeu dInuInLeu nousLr, unde e vIu( I
mIcure cu oumenI, dIn cure noI nu vedem I nu LIm nIm-
Ic, cu o soIIe dInLr-un goI, dIn beznu uneI odI nLunecuLe,
s-uude o rpIuI de IocurI pIesnILe de urm. E sIngur n
LoL cuprInsuI IumII. E orIgInur cu nLuIuI om pe pmunL I
nu o voI uILu pun Iu sIurILuI vIe(II, nIcIoduL. Purc o
morIc mure, de MoI, s-u nvurLIL repede, dur suneLuI,
m nLreb, Iu ce corespunde n noupLe, ucoIo, cIne u Lrus,
cIne u czuL?
ZururIIe uu IosL uruncuLe.
CompunIu I, bnuIesc, LoL regImenLuI s-u nLors rsucIL
n Ioc, de spuIm, I oumenII sunL guLu de Iug. UrIu scos
dIn mIn(I Iu gunduI gouneI nebune, cure ur II muI reu cu
mourLeu: "Pe Ioc, sLu(I pe Ioc!"
Se opresc Lo(I, sIurI(I, ccI nu uu voIn(u s Iug I dup
cuLevu cIIpe reIum muruI, LuruL cu dup morL.
denLIIIc, dup dumb I dup ocoIuI oseIeI, IocuI unde
sunLem. uc socoLeuIu uproxImuLIv I gsesc c uvungurdu
regImenLuIuI XR u LrecuL sIgur dIncoIo de vum. Audur,
evenImenLuI s-u consumuL. nLumpIureu de vorbe I cr(I u
devenIL pIuLr, sLoI, urum, o noupLe unume. Am LrecuL
dIncoIo, pesLe IInIu puncLuL, pe cure um desenuL-o zece
unI n couI.
- UILu(I... uILu(I...
DInuInLe vIne nLre dou sunLIneIe, cu urmeIe ndrepLuLe
spre eI, un prIzonIer (nu muI ncupe ndoIuI). E
pIuLonIeruI BeIu KIss, I cunosc ucum dup punLuIonII de
drII uIb.
uL decI nLuIuI prIzonIer n ucesL rzboI Iu cure Iuu
purLe. OumenII I-uu muI revenIL pu(In. Seuru de cenu
ourb u devenIL nLunerIc sLrvezIu. Trecem I noI prIn
vum. Buru e rupL, jos Iung eu e un morL. Un rnIL e
sprIjInIL pe genuncII de cLre un soIduL.
- Ce-u IosL, cumurude? nLreb n LreucL.
- O IupL scurL... domnuI coIoneI P.B. e rnIL de mourLe.
UILe-I.
AIIu cevu muI LurzIu c, n momenLuI cund u IosL somuL,
sunLIneIu ungureusc u (IpuL, IocoLenenLuI SIgIsmund ujos
u IeIL n prug, u Lrus cu revoIveruI n dIrec(Iu grupuIuI, uu,
n noupLe, I gIon(uI IuI u nImerIL n cup pe coIoneI, cure
venIse n IrunLeu uvungrzII. Pe urm, dup un scIImb de
IocurI, ungurII uu IugIL cu Lo(II. AsLu exIsLu udIneuurI n
noupLeu neugr I noI nu vedeum nImIc, cu I cund n-ur II
IosL uu: cum nu vd nImIc, de pIId, vIzILuLorII nLr-un
sImpIu purc comunuI. MI se comunIc dIn urm c regI-
menLuI XR u IuuL-o Iu dreupLu, c nu muI um pe nImenI
nuInLeu meu, de purc s-ur II duL Iu o purLe o perdeu, I
decI s m desIor n uvungurd. E o ImposIbIIILuLe. uu o
dIsLun( Iu o suL, dou de meLrI nuInLeu compunIeI, dur
puLruIeIe nu se duc Iu muI muIL de zece puI de mIne.
SunL nuInLeu LuLuror mIIIouneIor dIn neumuI meu; n
Iu(u meu cu o oseu, cu gurdurI, cu nLunerIc I cu mourLeu
pIuLInd n LouLe.
Avem de Iu ncepuLuI serII Lo(I buIoneLeIe Iu urm I
Iormu(Iu de IupL.
OrdInuI e s cerceLm LoL ce nLuInIm n cuIe. Mergem
desLuI de nceL, dIbuIL, I ceI dIn Iu(u meu sunL cu umbre
ncIeguLe dIn nLunerIc. Ne uLepLm Iu un uLuc scurL, prIn
surprIndere.
nLuInIm dup un LImp o cus pe sLungu... ure curLe, cu
gurd nuIL, Iur nunLru se vd IumInI. Ne oprIm, duu ordIn
oumenIIor dIn Iu( s sur pesLe gurduI nuIL, dur nu se
mIc nImenI. Sur eu uIucIIe, ncurcundu-m n subIe, I
uLuncI vIn I eI dup mIne. n cusu cu dou odI, n dreupLu
I n sLungu, sunL uprInse zecI de IumunrI cu Iu morL I o
romunc, nou purc, se ncIIn sperIuL. CIncI-use copII
sLuu IungI(I pe jos. I nLreb duc uu IosL ungurI, unde sunL,
Iuu LreI-puLru IumunrI n buzunur I pornIm muI depurLe.
OrdIn dIn urm vIne s cuLm o cIuz.
uL uIL cus. E mourL I gIemuIL n nLunerIc LouL.
BuLem n pourL. O IemeIe ne ImureLe c uu IosL ungurII
cIIur Iu eI, dur uu IugIL, Isund n grub, n bLLur, LoL ce-
uu uvuL.
Pe prIsp e o urLure de om.
- E brbuLuI dumILuIe?
- Du, e brbuLuI meu, dur e beLeug, de uceeu I-or II IsuL.
- Nu-I nImIc, merge cu noI, I Ium cIuz.
E cu punLuIonI uIbI, cu cmu uspr, (run de uI noLrI,
I opunereu IuI dezndjduIL nIcI nu ne nLurzIe mcur. I
Ium I pornIm nuInLe.
nLunerIcuI s-u IcuL muI omenesc. M uIL Iu ceus, e
uproupe zece seuru. Audur, uu LrecuL ceIe dou ore - uu uu
IosL - I suprupuse ImugInII meIe dInuInLe sunL
surprInzLoure prIn goIuI Ior.
Un pod, despre cure LIm c e mInuL. Ne oprIm. OrdIn
dIn urm Iur, s Lreuc o grup neupruL I Ir nLurzIere.
OumenII ovIe, IIreLe...
- BIne, uLuncI Lrec eu.
- Trec I eu, dom subIocoLenenL.
E ordonun(u meu...
- $I eu.
E cuporuIuI NIcoIue ZumIIr.
Trecem Lo(I I nu se nLumpI nImIc (LocmuI u douu zI u
srIL, sub o cru().
O pdure mIjIL, muI muIL gIIcIL, de o purLe I de uILu u
drumuIuI, ne d un soI de uLen(Ie crIspuL, dur dup ce Lre-
cem de eu I ocoIIm un boL de deuI, mereu cu buIoneLeIe
nIIpLe n nLunerIc, prIveIILeu se descIIde Iurg de LoL,
Imens, IunLusLIc, de purc sunLem n pruguI uILeI IumI.
ToLuI cobour cu nspre o vuIe duIce I vedereu e nIesnIL
de zecIIe de IocurI urIue cure urd preLuLIndenI. CuL ujungI
cu ocIII, cuse urd cu vuIvLI cure IumIneuz cu nILe nuILe
Lor(e. |InuLuI BrunuIuI nLreg, nconjuruL de mun(I, upure
usLIeI, cu drumurIIe IuI, cu suLe, bIserIcI, grupurI de copucI
cure nu poL IugI de mbr(Iureu IocuIuI. SubIocoLenenLuI
OrIun vIne dIn urm s prIveusc I eI rIdIcureu I cdereu
IIcrIIor, cure nuI( I cobour ceruI. Ard I numerouse
Ire de puIe, unume, se vede, cu s Ie IumIneze Ior - ceIor
uscunI n nLunerIc, uezu(I cIne LIe cum - venIreu
nousLr. VoI prIcepe muI LurzIu c nLunerIcuI e de
nenduruL n rzboI, penLru LouL Iumeu. OumenII s-uu muI
dezgIe(uL. rumuse(eu prIveIILII I gunduI c, orIcum,
mourLeu nu vIne dIn nLunerIc, de Iu doI puI, cu I necuruL,
c dumunuI e ubIu jos n vuIe, c nu e o cIesLIe de
secunde, Iur cIIpu nu e deIInILIv, ne muI IInILeLe pu(In.
PornIm cu muI muIL curuj, muI repede Iu vuIe, pe oseuuu
de ucum uIb.
Dur cund ne upropIem de Brun, vedem cu spuIm c
nspre noI nuInLeuz, pIuLInd Iurg, un vuILur urIu de Ioc,
pe cure nu-I po(I prIvI, cu pe dIscuI soureIuI. BuLuIIonuI
nLreg s-u LrunLIL ngrozIL n un(urIIe oseIeI I uLeupL
sIurILuI IumII. C s-u sperIuL e dIn prIcIn c Iu regImenL
nImenI nu ne-u urLuL ce e o rucIeL, Iur c s-u LrunLIL n
un( u IosL mIcureu ceu muI IndIcuL.
ncepe o rpIuI de IocurI cure creLe I descreLe, cu I
cund ur II pe un porLuLIv n spu(Iu.
nuInLm Iur, cund IuL c pe oseu upur n ImurIreu Io-
cuIuI sIIueLe omeneLI. n usemeneu mprejurrI LouLe
sIIueLeIe sunL de dumunI. Ne upropIem I vedem LoLuI c
sunL soIdu(I dIn regImenLuI XR, cure u pLruns n Brun
ocoIInd I d o IupL de sLrud. Ne oprIm n IumInu cu zIuu,
cIIur n murgIneu LurguIuI. SunL uLuL de prIns de beIuguI
de vederI I de senzu(II dInuIur, c nu um LImp s-mI muI
sImL suIIeLuI. Acum LIu cum vu II. M uIL Iu ceus, e mIezuI
nop(II. RpIuIu de IocurI umu(eLe dIn cund n cund, pe
urm creLe, dur nu se cobour nIcIoduL de LoL, cI urc I
scude cuprIcIos cu (unIreu I jocuI upeI dIn uvuzuI n soure.
Truge cInevu dIn noupLe n noI I uud prImeIe gIoun(e
Lrecundu-mI pe Iu urecIe. SunL eI, nLuIu duL de Iu(. VoI
LI muI LurzIu c LouLe gIoun(eIe, mIeunund, Lrec pe Iu
urecIe. OumenII se urunc dIsperu(I n un(urIIe oseIeI.
Vur numuI cupeLeIe sub pode(eIe dIn drepLuI cuseIor,
Isund LrupurIIe uIur, cu nILe sLru(I. I sLrIg pe nume pe
cu(Ivu dIn eI, dur e de prIsos. Rmun n pIcIoure pe oseu cu
s Ie urL c nu e nImIc, cum gusL prIn(II dIn docLorIe, cu
s ncurujeze copIII s-o Iu. Dur docLorIu e o nouLuLe I Iuc o
sIor(ure, cpLuIL. GIoun(eIe, e drepL, vIn rure, I Iovesc
rupund dIn copucI, n pruIuI dIn oseu, n gurduI cuseIor
vecII cure pIesneLe rupundu-se zgomoLos.
DIn urm vIne pe Iung oumenI cpILunuI. I vd purc
ucum dIn nou. E mIc cu o IeLI(, cu musLu(u pIIn Luns
scurL, mbLrunIL de LImpurIu.
- Ce Iucem?
- ALepLm ordIne noI, de Iu brIgudIer.
Cobour spre noI pe oseu, dIn Lurg, un grup. GIoun(e
pu(Ine, numrund purc rur I pIuIL, vIn nspre noI,
mucund scurL dIn gurd I dIn pruIuI oseIeI. $LIu uLuL de
bIne c voI murI n noupLeu usLu, ncuL mI-e ubsoIuL In-
dIIerenL perIcoIuI IocuIIzuL. Gsesc cIIur c n-ur II deIoc
muI dezugreubII mourLeu ucI, decuL n IIcrI.
CcI, IuL, se uude o deLunLur puLernIc, dur purc nu
n ruporL cu erup(Iu de IumIn I IrumLurI negre, pe cure
o produce.
- Au uruncuL poduI, cu uI noLrI, n uer, GIeorgIIdIuIe.
M duc nupoI s vd se Iucem.
ncerc s Lrug de pIcIoure oumenII, cure-s mereu cu cu-
peLeIe vuruLe sub pode(e. Cund, n sIurIL, uu vzuL cuL de
greu nImeresc gIoun(eIe, I-uu muI venIL n IIre.
DIn Lurg, se uude ucum un LropoL cu de escudroune n
guIop pe oseu, nspre noI. OumenII meI uu srIL un(uI
oseIeI I nLorcundu-se cu nLr-o urIe, uu ncepuL Iugu. Sur
n mIjIocuI Ior, sLrIg pe nume pe grudu(I, pe ceI pe cure-I
um n Iu( I, scurL, cu rsuIIureu suspenduL, se opresc.
Cobour Iur n un(, cu buIoneLeIe nLInse uILurI.
Rmun sIngur n pIcIoure I uLepL s vd ce vIne.
$LIu ucum c s-u upropIuL, cu de IIer nevzuL, cIIpu
deIInILIv.
Cobour spre noI, uIergund, zecI I zecI de oumenI, cuL e
de Iurg oseuuu. umInu IIcrIIor e uLuL de uIb, ncuL I
recunosc. uc umbre negre IungILe n pruI. SunL uI noLrI.
nLInd bru(eIe cu o burIer.
- SLu(I... ce e cu voI?
GuIuIe zbucIumuL, vorbesc Ir s prIveusc:
- Ne-uu prpdIL... ordIn de reLrugere.
Am ngIe(uL... e nLuIuI momenL de grouz ucuL pe cure-
I um I rspund sucuIL, uscuL, grbIL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere. ApoI, dezndjduIL:
PIuLonuI nLuI ocup oseuuu.
OumenII meI sunL Iu comund, n mIjIocuI oseIeI.
$I cLre grmudu de zecI de IugurI:
- nLru(I n curLeu usLu.
OprIreu n Ioc I-u muI cuImuL, cu un exercI(Iu sIIuILor.
nLr cu o Lurm n ogrudu gospodreusc, unde, deuILIeI,
sunL udposLI(I de cus.
AIL LropoL pe oseu... uIL grup, muI mure nc, vIne dIn
Lurg.
OumenII meI sLrIg ucum sIngurI, ncIzI(I, cund vd c
sunL uI(II muI sIubI de nger cu eI:
- n curLe...n curLe, pe dreupLu.
AI LreIIeu grup, o compunIe nLreug cu oII(erII eI, vIne
IugInd ngrozIL:
- oc, Iuce(I Ioc!
es nuInLe, rcnInd, cu subIu nLIns:
- SLu(I!
Dur nu vor s uscuILe, zbIur numuI:
- E reLrugere... sunLem cu domnuI cpILun.
$I s-uu oprIL n uLepLure, cum pundeLe un om cure vreu
s scoboure, pe scuru uneI LrsurI. mI uruL pe cpILun.
- DomnuIe cpILun, unde pIecu(I?
- E reLrugere... ne-uu prpdIL buLuIIouneIe. $I mI spune
cu ce compunIe e.
Cu voceu puIId, nIbIL de uceusL Idee u IugII, I
Imuresc scurL:
- Nu e nIcI un ordIn de reLrugere...InLru(I n curLeu usLu,
I Ie urL o curLe pe sLungu.
- TrebuIe s Lrec.
UrIu cLre uI meI:
- NIcuIue MurIn, bgu(I buIoneLu n cIne vreu s Lreuc de
voI.
nmuIuL, cpILunuI InLr cu compunIu n curLe, dup
cus.
ur se Iuce IInILe. DIn urm nIcI un ordIn, dur vIne
cpILunuI meu, cruIu I expIIc sILuu(Iu regImenLuIuI vecIn.
- NoI nu InLervenIm?
- MI se pure c nu.
SImL o bucurIe de scurL zbor, cu I cund nu muI sunL scos
Iu Iec(Ie cund nu LIu nImIc, de un proIesor ru:
- ALepLm ucI?
- Ce vreI s Iucem?
VIne dIn urm I subIocoLenenLuI OrIun, cu s vud ce e.
GIoun(eIe s-uu rrIL ucum I muI muIL, rpIuIu de IocurI u
devenIL sczuL cu o cIcIeuI.
OrIun ure obsesII LucLIce:
- De ce nu InLervenIm?
- Nu LIu.
- DomnuIe cpILun, vd c I urLIIerIu nousLr e InucLIv
cu I u Ior.
- E IupL de sLrud... Ce s cuuLe urLIIerIu?
- S Lrug n rezerve... n noI.
- us-o muI bIne uu.
- AscuIL, GIeorgIIdIuIe, IuI noI n Lurg, s vedem ce e.
HuI pun Iu pod.
- HuIde...
CpILunuI ne nLreub, nemuI(umIL:
- Ce s cuLu(I ucoIo?
- S vedem ce e.
Apsureu usLu, de u nu cunouLe ceeu ce se nLumpI
nuInLe, LIu ucum c e, n rzboI, penLru unII de nenduruL,
uu cum de nenduruL mI-eru, n ujun, IncerLILudIneu duc
sunL neIuL suu nu.
CuseIe cu cur(I murI sunL nspre murgIneu usLu, muI
uproupe de IeIuI romunesc, dur uu n Iu( gurdurI nuILe.
Am IuuL cIuzu cu noI I mergem nuInLe. MuI vIn dIn sus
rnI(I I oumenI cure uu prsIL IupLu, Iscund, n IumInu Io-
cuIuI, Iorme dedubIuLe.
DInLr-o curLe sunLem cIemu(I.
- CIne sunLe(I?
- DIn XX... dur dumneuvousLr?
- ComundunLuI IuI XR... Cure-I sILuu(Iu?
- XX e ncoIonuL pe oseu... dou compunII uIe
dumneuvousLr sunL nupoI nLr-o curLe.
- uce(I-Ie rezerve, nLreLe OrIun.
SunLem ucum de-u bIneIeu n Lurg I IumInu u coboruL.
u o mIc rspunLIe, n Iu(u uneI bruLrII, pure-se cu
musu gouI de puIne n uIur, cuLevu umbre... ncremenIm
pe Ioc.
- CIne-I? SLuI!
NIcI un rspuns, umbreIe uu dIspruL.
- GIeorgIIdIuIe, revoIveruI Lu e ncrcuL? c eu n-um
nIcI un curLu.
RevoIveruI meu... mI vIne n mInLe LouL nLumpIureu de
Iu CumpuIung, cum I s-ur umInLI unuI boInuv c u deIIruL.
CuuL n buzunur I nu gsesc nImIc.
- Nu-I um, cred c I-um pIerduL.
$I ne nLourcem Iu uI noLrI.
Au sczuL IocurIIe murI I ImpresIu e pouLe dIn cuuz c
I IupLu s-u domoIIL. Gsesc un grup nLreg de oII(erI dIn
XX, venI(I dInupoI. SunL Lo(I cu suIIeLeIe ndoILe.
- CIne ur II crezuL? urunc unuI I Lo(I Luc gundInd Iu IeI
ubLuL.
MuI dIscuLuserm nLre noI Iu popoL I eu Iusesem n
dIscu(Ie ceeu ce se numeu pe uLuncI un
"unLIInLerven(IonIsL". PesImIsmuI meu e I muI greu ucum,
Iur purLureu meu n usL-noupLe, desLuI de desprIns, mI
d un IeI de obIecLIvILuLe, purc LIIn(IIIc, uLuncI cund
spun:
- Am ImpresIu c muIne vom IupLu n juruI RucruIuI.
CpILunuI mIcu( I preu gundILor nLreub cu Leum:
- CrezI c ne vor uLucu?
- SocoL c du... AzI uu IosL surprInI, dur duc prImesc
nLrIrI, nu vd de ce nu ne-ur uLucu.
OII(erII m uprob cu prIvIrIIe greIe I obosILe, cu
gundurIIe uIureu.
NoupLeu scurL de vur e pe sIurILe. ocurIIe s-uu sLIns
LurzIu, cu dup o serbure de noupLe, I ucum nLunerIcuI se
sLrunge, Ir s se Iuc opuc.
- Cum vom puLeu sLu muIne uu pe oseu? Ce Iucem?
- HuI Iu compnII I om vedeu.
OumenII m nLreub I eI ce Iucem. SunLem neIInILI(I,
ccI duc ne upuc zIuu, uu ncoIonu(I pe oseuuu uIb,
sunLem prud sIgur mILruIIereIor. n Lurg e uproupe IInILe
I IInILeu usLu, cund LIm c Lo(I ocIII sunL descIII cu uI
erpIIor n umbr, c I ceIIuI(I uLeupL pouLe, cu I noI, e
muI grozuv cu IupLu.
ncepe s se uIbureusc nLunerIcuI cure-I pIerduse
LouL puLereu. Acum oumenII, cenuII I eI, nu se muI dIsL-
Ing deIoc.
SoseLe dIn urm coIoneIuI, greoI I musIv.
- GIeorgIIdIuIe, vIno cu oumenII dup mIne.
Vreu s sur gurduI uneI grdInI, dur gurduI se
prbueLe sub greuLuLeu IuI. O Iuu Iu Iug dup eI, I ou-
menII dup mIne, pesLe rsudurI de vurz uIbsLrIe I de
morcovI. GIeLeIe sub(IrI de evro se ncuI( cu pmunL cu
nILe guIoI. Om de cIncIzecI de unI, coIoneIuI uIeurg cu
puII murI, cure Iuc s sur pmunLuI IrumI(os n dreupLu
I n sLungu. M nLreb n Iug, duc Lo(I oumenII uu buIon-
eLeIe puse. TouL prIveIILeu cu IInII sub(IrI, desenuLe cu n
esLumpeIe juponeze, n zorI u devenIL vIu IIIIucIIe. n(eIeg
c vom nconjuru LurguI cu s dm un "uLuc de IIunc".
CIcm prIn uIbIu unuI puruu pun Iu genuncII, dur nu
sImL nIcI urm de umezeuI. mI Lrec IImbu pesLe buzeIe
urse cu de o spuzeuI. nLrm nLr-o IIvud I dup ce um
uIerguL prIn eu, ncepem urcuuI uneI cousLe. n(eIeg I m
ngrozesc. SL deusupru nousLr, cu o ceLuLe de suLe de
meLrI nuIL, prpsLIous, Mguru BrunuIuI. PornIm Iu
usuILuI eI, mereu n Iug, Lurund dup noI coIounu cure I-u
pIerduL, pesLe gurdurI I puruu, Iormu.
Ne-uu vzuL I ncepe mIorIILuI Iung uI gIoun(eIor. Aud
n urm vuIeLe: prImII czu(I... M emo(Ioneuz ubsLrucL cu
un numr eLIcIeLuL de muzeu. "PrImII rnI(I n ucesL
rzboI."
GuIuI, mI urde guru... M ubuL, LoL dIn Iug, I cuIeg dIn
mereIe scuLuruLe, cIne LIe, LrunLILe de gIoun(eIe cure Iovesc
n LruncII.
I vd ucum pe ceI de sus cu pe purupeLeIe I buIusLrudeIe
unuI cusLeI medIevuI, dur uIergm mereu urcund spre eI,
Lo(I dup coIoneI, de purc ne-um (Ine de mun.
Ajungem nLr-o purLe unde pereLeIe e uLuL de drepL I
nuIL, c nu muI poL Lruge nIcI eI. ComunIcm n urm: "Re-
gImenLuI se udun n ungIIuI morL".
uL-ne pe Lo(I, muI muIL ngrmdI(I, cu nLr-un repuos
LIInIL n IIvud. A rsrIL soureIe pesLe cumpuI de IupL.
Deusupru nousLr e pereLeIe MgurII cu sLuncIIe IuI, dur
nupoIu nousLr specLucoIuI e neusemuIL. Cu nLr-un LubIou
IsLorIc vIn dIn (ur, puruIeIe, coIoune de soIdu(I. Pe oseu I
pesLe IIvezI. VIne I urLIIerIe, vIn I cru(e. Acum Lruge pe
deusupru cupeLeIor nousLre urLIIerIu uusLrIuc. NumuI dou
LunurI, cure ujung ns depurLe nupoI, spre vum, I Iovesc
pure-se n pIIn. E uImILoure uceusL punere cu munu, ucesL
bru( nevzuL, nLIns nuIL pe deusupru cupeLeIor nousLre,
cure cude ucoIo, pouLe Iu opL-nou kIIomeLrI, precIs cu un
pumn.
ZIuu uceusLu, pe cure n-o muI uLepLum, e uILIeI penLru
mIne. Purc sunL nLr-un peIsuj neIumesc. SImL ce LrebuIe
s sImL mor(II cund sLrbuL IIvezIIe I pIuIurIIe vzduIuIuI.
E purc muI uour IupLu zIuu. OumenII s-uu nvIoruL cu
Lo(II. SunL sIgur c o s mor, dur preIer s-mI uIeg sIngur
mourLeu. Acum n(eIeg de ce nLoLdeuunu condumnu(II uu
uvuL preIerIn(e nLre cup LIuL, spunzurLoure, mpucure.
Am I eu ucum preIerIn(e. Vreuu s provoc udmIru(Iu
sIIous u cumuruzIIor, sIngurII cure exIsL ucum reuI penLru
mIne, ccI LoL resLuI IumII e numuI LeoreLIc. Au cum ceI
cure mergeuu Iu gIIIoLIn preIeruu, n Ioc s urIe de durere,
s Iu uLILudInI. -um vzuL pe cumuruzII meI ce sensIbIII
sunL I voI conLInuu. M gundesc n LreucL c muIne seur
ceI de ucus ur puLeu uIIu, dIn zIure, c m-um purLuL uIuIL-
or, uu cum m gundeum uneorI nuInLe de rzboI (vIs de
bIuL cure vreu s se Iuc mure ucLor), dur ucum, I
udmIru(Iu, I uru Ior mI sunL Lerse, IndIIerenLe.
DecIusu(II n socIeLuLe, suu cIIur numuI ceI ocoII(I nLr-
un suIon, ncep s uIb un orgoIIu de IzoIu(I, de
nedrepL(I(I, cure cuuL s LrunsIorme excIudereu n uv-
unLuj. OumenII de ucI mprLesc desLInuI meu I u LrebuIL
un nencIIpuIL concurs de nLumpIrI cu s IIm Lo(I ucI,
cure sunLem, udunu(I pe IIre deosebILe, n cIIpu
IoLruLoure.
SLm uproupe dou ore uu. E rcorILor ce senLImenL de
ncredere (I d superIorILuLeu pe cure uI LI o uu usupru In-
umIcuIuI. De vreme ce Lu LoL morI, e cIuduL, dur preIerI s
IIe cund uLucI I nu cund IugI. Cred c senzu(Iu uceusLu
mpuc un senLImenL IundumenLuI: uLucund, (I uIegI Lu,
purc, mourLeu: urmrIL de uILuI I ujuns dIn urm,
mourLeu (I-e Impus. ELI n cIIpu mor(II, n nLuIuI cuz, un
sInucIgu, n uI doIIeu un ucIs, I ncercI LouLe senLImenLeIe
ceIuI ususInuL.
V-u(I nLrebuL, deuILIeI, ce s-ur nLumpIu cu un om cure
ure InLen(Iu s se sInucId, duc n uceeuI cIIp cInevu ur
voI s-I ususIneze?
Acum cund vd buLuIIouneIe nousLre venInd pesLe pIuIurI
I deuIurI, m gundesc ndeosebI Iu senLImenLeIe pe cure Ie
nceurc, prIvInd, muI uIes eI, ceI cu cure IupLm.
SubIocoLenenLuI Popescu, cumurud de compunIe,
mnunc mere.
- GIeorgIIdIuIe, cum o II (uru usLu, cund nu e rzboI?
Ar II sImpIu s (I-o ImugInezI Ir soIdu(I, dur eI Iuc uzI
esen(u ucesLuI peIsuj, ncuL nu-I po(I gundI Ir eI, cum nu
po(I gundI u puLru dImensIune n nuLur. SoureIe e ucum
deusupru deuIurIIor, cure pourL drepLungIIurI de pdure
negre, goIurIIe de Lopuz uIe punIIor I, IcI-coIo, vIIe verzI
cu ucoperIurIIe roII de (IgI, cure-(I duu ImpresIu c eLI
n sLrInLuLe.
CoIoneIuI, cure I Lersese LImp de dou ceusurI cIIpIuI
I IrunLeu de ndueuI, sLund n Iurbu mrunL cu Iu o
purLId de odIIn, I n juruI cruIu erum cu o Lurm,
IoLrLe pIecureu.
- AzI-noupLe uI -Ieu u ncepuL? Acum pIecu(I nLuI voI,
DoIescuIe.
MuIoruI DoIescu, cure comund buLuIIonuI , msour
sperIuL pereLeIe.
- Nu pe uIcI, bre omuIe, Iuu(I-o muI Iu sLungu, c e
povurnIuI muI duIce. MergI cu oumenII pe Iung pereLeIe
sLu, unuI dup uILuI, I pe msur ce IeI(I n bLuIu Iocur-
IIor, v desIuru(I.
PesLe vreun sIerL de or, rpIuIu vIe de pcnILurI ne
uruL c n cIIpu usLu ceI cure uu pIecuL uu dInuInLe o
prIveIILe pe cure noI, rezervu, n-o uvem. E n mIne cu o
sLrungere de IumIn I, cu LouLe c um muncuL cuLevu mere,
buzeIe mI urd mereu, uscuLe. PesLe vreo jumLuLe de ceus,
coIoneIuI se scouI I comundu n-ure nImIc mIIILur n eu.
- HuIde(I.
PornIm dup eI. Dup vreo cuLevu suLe de meLrI, Iu
dreupLu, povurnIuI e uLuL de duIce, c po(I urcu uIergund.
Comundu se d Iur upropIuL, cu o uezure Iu mus.
- n LrgLorI I ocoIIre Iu dreupLu.
RIsIpI(I pe urm, ncepem urcuuI.
I vd pe ceI pornI(I nuInLeu nousLr, udposLI(I dup
sIrumLurI de sLuncI, Lrgund mereu IocurI, Ir s
ocIeusc I Ir s n(eIeg, ucum, n cIne Lrug.
M mIr, de usemenI, n prImu cIIp, c gIoun(eIe vIn
desLuI de rur, cu pIuILuI Ior dur, de ceuruI sIuIuL n Iung.
CoIoneIuI uIeurg ucum Iung mIne.
- HuI repede, nuInLe, repede.
AIerg muI IuLe I reIuu urIund:
- nuInLe. SunL Iu zece puI nuInLeu LuLuror, sLrIgund
neconLenIL "nuInLe". CeI de sus, cure Lrug n noI, ucum I
vd, sunL c(ru(I pe cresLLurI de sLunc, uu cu vuILurII
nLr-o ImILu(Ie de munLe, n cuc. Ajung n drepLuI unuI
soIduL cu Iu(u cuIcuL pe bru(uI drepL, cu pIcIoruI drepL
ndoIL uor de Iu genuncII. $I cu mIne, Lo(I oumenII I
prIvesc cu coudu ocIIuIuI. uL o mIc LuI, cu cu(Ivu ou-
menI, nLre copceI sub(IrI. MI-uduc umInLe c um cILIL
nLr-o curLe despre rzboIuI de Iu 18;o u unuI oII(er germun
c oumenII, cu s evILe uLucuI, se preIceuu rnI(I, mor(I, I
c se uscundeuu cuLe cIncI-use n dosuI cuLe unuI urbusL,
cure n-ur II puLuL udposLI nIcI unuI mcur. OcoIesc n
Iug, pe Iu eI.
- Ce e cu voI, uIcI?
Gem Lo(I "sunLem rnI(I". $I sunL pIInI de sunge.
OumenII meI m ujung I se Iungesc jos.
CoIoneIuI u obosIL, se nbu, cu obruzuI vpuIe.
- DomnuIe coIoneI, nu-I penLru dumneuvousLr urcuuI
sLu... su(I-ne pe noI.
Gros I nuIL, cu ocIII uIbuLrI I cu musLu(u pIIn, bIuIe,
I s-u nmuIuL purc I guru de ndueuI. I rupe copcIIe de
Iu guIer:
- Merge(I nuInLe c vIn I eu.
UrIu mereu: "nuInLe". $LIu bIne c nu voI uveu LrIu s
vur subIu meu ubred n nImenI, dur pouLe ujuns Iu
buIoneL, LoLuI vu Lrece nLr-o cIIp. Vu II nucILor, vu II cu
nLr-o vIzIune. VoI pIerI cu pe euIod. UnII dInLre oumenI se
Ius n genuncII, uI(II se cuIc.
Merg de-u-nduruLeIeu, I sLrIg pe nume pe cure vor s
sLeu:
- CoILu, nuInLe!... NIcuIue, Iugu, IuIde, nu sLu!
CeI sLrIgu(I ncep I eI s urIe: "nuInLe, nuInLe!" Merg
uu de-u-nduruLeIeu, cu subIu scous, Iu upLe puI nuInLeu
oumenIIor, cu un eI de muzIc mIIILur Iu deIIIure. Cu o
purunLez cIIpIL, gundesc c usLu nu e cIIur "pIouIe de
gIoun(e" I consLuL c dIn cuuz c oumenII sunL unII
cuIcu(I, uI(II n genuncII, cu I uLu(I n pIcIoure, nu-(I po(I
du seumu de pIerderI.
Am LrecuL de ceI dIn buLuIIonuI pIecuL nuInLeu nousLr.
Au rmus pe Ioc, prInI pe coI(urI de sLunc I de bIocurI
prbuILe.
TouL Iumeu urI mereu: "nuInLe!" I um ujuns Iu
douzecI de puI de creusL, dur sunL muI muIL cu spuLeIe
nLors, cIemund oumenII pe nume. Spre norocuI meu de
uILIm prug. CcI vd deoduL InI muI(I prIvIndu-m
sperIu(I, urIundu-mI:
- CuIcuL, cuIcuL...
M nLorc cu Iu(u spre creusLu sur, de cure erum ucum
Iu upLe-opL puI, I vd n uceIuI LImp purLe dIn ungurI
coborund dIncoIo de cousL, dur I o (euv de urm nLIns
urLLor spre mIne. mI duu drumuI jos, prbuIL, I m
nImeresc cu cupuI n drepLuI unuI boIovun cuL o cIdure de
mure. GIon(uI IzbeLe n pIuLr cu n IrunLeu meu, cInevu u
(IpuL n urm. Cobor ucum dup ceI IugI(I, dur sImL c zgo-
moLuI rmune n urmu meu, I, nLors, nu muI vd pe nI-
menI. nupoI. n pIIn cuIme, un oII(er mI sure de guL, mI
pune munu n guIer.
- PrIzonIer, prIzonIer.
Cund IucrurIIe se Imuresc, ne puIneLe pe Lo(I un rus cu
de mor(I.
CuduvreIe I ceI rmuI sunL nconjuru(I de soIdu(I, cure
purc s-uu LrezIL I prIvesc. E muI uIes cerceLuL unguruI
cure Lrsese n mIne I cure, o cIIp n urm, Iu sLrbLuL de
cIncI-use gIoun(e. E cu musLu(u mIc, uspr, bIond, guru
grous, ocIII mIcI I umerII obrujIIor roLunjI, IeI(I. Ou-
menII I-uu IuuL munLuuu, runI(u. n buzunuruI vesLonuIuI
ure scrIsorI I dou mere. uu mereIe, morL de seLe cum
sunL, I Ie mnunc. DIn scrIsorI nu n(eIeg nIcI un cuvunL.
CoIoneIuI s-u upropIuL, cu prIvIreu ngunduruL, de ceI
morL I scIduL n IumInu umIezeI.
- SLrunIc soIduL, domnuIe. S rmuIe sIngur, n Iu(u u o
mIe de oumenI.
- Bun LrgLor, uduug un uILuI.
Popescu crede ns c n-u IosL bun LrgLor.
- Un bun LrgLor nu ocIeLe uLuL de Iung Iu upLe puI,
cI Lruge n prImu cIIp. -u duL LImp IuI GIeorgIIdIu, cure
eru cu spuLeIe Iu eI, s se cuIce.
- Du, dur uI vzuL c n uceeuI Iruc(Iune de cIIp u
coboruL urmu I u Lrus precIs, n pIIn... I de nu eru bo-
IovunuI, GIeorgIIdIu eru pe "IIsLu pIerderIIor", crede-m.
PesLe cuLevu mInuLe, dInLr-o sLun pe cure o Isusem n
urm Iu vreo dou suLe de puI, upur upLe suu opL oumenI
n unIIorm sLrIn. Am porunc s-I uduc prIzonIerI.
SunLem mor(I de Ioume I de seLe. TrImILem ordonun(eIe
s cuIeug mere I ne uezm Iu odIIn I LuIIus, Lo(I
oII(erII, pe surpLurI de sLuncI cu pe LubureIe. SunLem sus
pe munLe cu pe o InsuI spre cer n IumIn I mourLe.
CpILunuI meu, mIcu( I cu Iu(u bIond, de puLruzecI de
unI, cure u uIerguL coIreLe Iu uLuc, m Iu Iu rosL:
- EI, uI vzuL c uI IosL preu pesImIsL? AzI IupLm ucI pe
Mguru, nu Iu Rucr.
- Dur ce, usLu u IosL IupL?
E o proLesLure uImIL. OrIun e ns de prereu meu.
runLeu IuI nuIL, mrIL prIn cIeIIe n sus, I, prIn
sub(IrImeu sprunceneIor I IIpsu musL(II, n jos, e gruv.
- N-u IosL IupL. EI, ceI muIL dou compunII, Iur noI dou
buLuIIoune, e IupL?
- Dur pozI(Iu e cum u drucuIuI... IeI? nu?
- Ce-ure u Iuce? $I pe urm ce rezIsLen( e usLu? Nu vezI -
revIn eu - ubIu zece-unsprezece czu(I de Iu eI, douzecI,
douzecI I cIncI de Iu noI.
OrIun reIu LucLIcos (ucesLu e cuvunLuI):
- C n-u IosL serIos o uruL I IupLuI c noI ne-um mIcuL
cu o Lurm. N-u IosL cump de IupL... Un cump de IupL
modern Iuce ImpresIu c e deerL. Nu se merge uu cu
subIu scous, cu n curLeu cuzrmII. Nu evoIueuz LrupeIe
umenIn(uLe de suLe de mILruIIere I mII de LunurI, cu noI
udIneuurI.
- $I uLuncI? nLreub unuI, IovInd Iurbu cu subIu,
neIInILIL de ceeu ce e n juruI nosLru.
- ProbubII c muIne vu II IupL, uILe pe deuIurIIe de coIo,
Iu cuuL pe IurL, ce suL e Iu?... ToIunuI-VecII. EI, muIne
deusupru IuI o s IIe desIgur IupL cu grosuI Ior.
- Suu pouLe ne uLuc, venInd cu nLrIrI, Iu noupLe.
PrIveIILeu de ucI, dIn LurnuI MgureI, e cu de LubIou
muruI, mure cuL un jude(.
Un LrIungII cu buzu Iu noI, Iurg de upLe-opL kIIomeLrI,
nuIL de vreo douzecI, pure un purc mrgInIL neL de
deuIurI. Un purc cure ImIL n reuIILuLe o IurL: cu suLeIe
uu, n Iormu desenuL, de pe IurL, nu cum sunL cund Le
gseLI n eIe, cu cuIe IeruL, cu oseIe cu IInIIIe, IunLunI,
grdInI, bIserIcI. O IurL mrIL Iu scuru nuLuruIuIuI I muI
vIu coIoruL n verde, uIb, negru, rou, e ucum |uru BurseI,
dInuInLeu nousLr. SuLuI ToIunuI-VecII urde pe sLInse. Ar-
de nc un suL, depurLe, muI Iu dreupLu, cu IubrIcI purc.
CoIoneIuI s-u odIInIL, I pune cIIpIuI.
- DImIuIe, Iu-o cu buLuIIonuI Lu nuInLe s cur(Im LouL
Mguru BrunuIuI.
- Crede(I c muI sunL Lrupe ucum uIcI?
- Nu vede(I c n Lurg se IupL nc mereu?
PesLe un ceus, desIuru(I, um IuuL Mguru n Iung, Ir
s nLuInIm pe nImenI. Dur prIveIILeu e neusemnuL
ucum. n Iund, spre (uru romuneusc, BucegII, cu OmuI I
uIomIcIouru, Iu dreupLu, PIuLru CruIuIuI, domuI goLIc de
sLunc, nuIL de z qoo de meLrI. CoLeIe murI, IzoIuLe, IIbere
decI dIn LouLe pr(IIe, cu nILe LurnurI, uu cum e Mguru
usLu u BrunuIuI, cure I n cIIre e jumLuLe dIn PIuLru
CruIuIuI, oIer sIerLurI nLregI de (ur cu prIveIILe.
Cu nI(Ime ubsoIuL, sunLem de cuLevu orI muI sus cu n
LurnuI EIIIeI I cIIur Iu( de LurguI BrunuIuI de Iu pIcIoure,
nI(u(I Iu cuLevu suLe de meLrI.
DeuILmInLerI, pe sLrzIIe IuI e ourecure mIcure, curdurI
de guLe, IuL un copII, muI upoI o IemeIe cure Lrece dru-
muI. DIn Iund, vIn mereu soIdu(I de uI noLrI. CIuduL e ns
c Iu murgIneu LurguIuI se uud LrompeLeIe romuneLI
sunund uLucuI I Iun(uI de LrgLorI nuInLeuz sLrIgund un
"uru" cure ujunge pun Iu noI.
Ne prIvIm mu(I, sLrunI pe Iurb cu Iu cuIeneu.
- N-uu cucerIL nc suLuI uI noLrI?
CpILunuI nu crede. OrIun nu crede nIcI eI.
- Nu vede(I, bre, c ucum duu usuILuI?
- I duu eI uu... cu s se uIIe n Lreub, e de prere Popes-
cu.
- Ce Iucem noI?... Du Iu... Iu sLu(I... Iu uILe. $I cpILunuI
rmune prIvInd nedumerIL.
PrIvIm I noI, Lo(I. Un grup de vreo douzecI de soIdu(I
prseLe LurguI, merg spre nord, pe oseu, pe sub Mguru
nousLr. AcoIo, jos, sunL mIcI, dur vII.
- SunL de-uI Ior cure se reLrug.
- A... sunL uI noLrI cure nuInLeuz, uILe mILruIIeru pe
cuI.
- DomnIIor, Lrugem...
- DomnIIor, nu Lrugem.
$I I Ism s Lreuc.
Acum e uIL grup de soIdu(I pILIcI, cenuII, I curund ne
convIngem c sunL ungurI.
- Ce Iucem? e LIem reLrugereu?
- Ce s muI coborum noI? E ordIn s (Inem ocupuL
Mguru. OprI(I-I cu IocurI de urm de ucI de sus, e de
prere coIoneIuI. Acum sunLem noI n Lurn I eI sunL jos.
GIeorgIIdIuIe, pune pIuLonuI dumILuIe s Lrug.
PrImu suIv, Iu 8oo de meLrI, I mprLIe cu pe gInI, vIn
uI(II dIn urm, I mprLIem I pe uceLIu. NImenI nu muI
ure curujuI s Lreuc oseuuu. I pundIm I n cur(IIe dIn
murgIne. E o pusIune de vunLor I regreLm sIncer c nu
vedem czund neL. M ngrozesc o cIIp, dur mI expIIc. CeI
de Iu 8oo de meLrI nu sunL oumenI, sunL soIdu(I cu de
pIumb. Nu Ie vd Iu(u. Un uuLor de drepL spuneu c duc
juru(II ur II s ucId cu proprIu Ior mun, n-ur condumnu
nIcIoduL; preedIn(II de repubIIc ur gru(Iu nLoLdeuunu.
CcI e dIsLun(u, e IIpsu uceIeI reprezenLrI u con(InuLuIuI
omenesc. Un om pouLe omor un cuLuIog de nume, dur
rureorI vzundu-I n curne I ouse pe oumenII cure pourL
uceIe nume.
n LImpuI cund noI Iucem, de Iu 8oo de meLrI nI(Ime,
poII(Iu oseIeI, n suL LrompeLeIe conLInu s sune "uLucuI"
I ujung Iu noI uruIe. OumenII sur gurdurI I Lrec pesLe
IIvezI. AsLu n murgIneu ceuIuIL u suLuIuI. PrIn mIjIoc muI
umbI guLe I, dIn cund n cund, Lrece drumuI cuLe-o Ie-
meIe. AIIm, muI LurzIu ubIu, c n uceusL gIum prIvIL de
sus uu czuL vreo dou suLe de oumenI de o purLe I de uILu,
nLre cure, de Iu noI, I doI oII(erI. Cuuzu pouLe II I n ezIL-
ureu cu cure s-u duL usuILuI. n(eIeg c e bIne c uzI-noupLe
nu s-u sLruIL penLru cucerIreu LurguIuI. E o mure
Impruden( LucLIc orIce uLuc de noupLe cu Lrupe nu-
merouse. NoupLeu se duu numuI IovILurI cu oumenI pu(InI.
Cu uLuL muI muIL cund e vorbu de o IupL de sLrud, cure
cere nervI ncercu(I. Ce s muI spunem despre uIuILoureu
greeuI de u duce o urmuL, cure de puLruzecI de unI n-u
muI uvuL rzboI, n cuLevu ore, n IupLeIe de noupLe I de
sLrud LoLdeoduL.
MuI LurzIu ordonun(eIe I oumenI de Iu uprovIzIonure uu
coboruL n Lurg dup de-uIe muncrII. M-um IungIL pe
spuLe, s dorm n dup-umIuzu IumInous.
CoIoneIuI d un sIuL pIIn de n(eIepcIune:
- HuI, domnIIor, s dormIn ucum, cu Lo(II, cIIur I Lrupu,
c Iu noupLe nu dourme nImenI. ucem LouL Iumeu de
sunLIneI, LouL noupLeu.
Pun muInIIe sub cpLuI, dur nc nu um IInILeu s poL
dormI. De IerI de Iu use seuru mI se pure o venIcIe. SunL
eu soIduLuI ucesLu cu Iu(u, cu vIu(u spre nord? Eu, cure IerI,
cIvII, IeguL de ceI puLruzecI de unI de puce, jucum domIno
cu LoL suIIeLuI spre mIuzzI?
Cu gIeLeIe ucesLeu sub(IrI de evro negru, cu vesLonuI
ucesLu de o puIoure verde-uIbsLrIe, erum uIuILIerI Iu
CumpuIung prud uneI nebunII cure mI se preu Ir
soIu(Ie. ALuL de mure e deprLureu de ceIe nLumpIuLe IerI,
c ucesLeu sunL muI uproupe de copIIrIu meu decuL mIne
ceI de uzI, uu cum se mIcoreuz dIsLun(eIe suLuIuI Lu de
cLuneIe vecIne, cund eLI depurLe de LoL n oruuI sLrIn,
cu uIL Iume. De so(Iu meu, de umunLuI eI, de LoL zbucIumuI
de uLuncI, mI-uduc umInLe cu udevruL cu de o nLumpIure
dIn copIIrIe. $I uLuncI suIereum de IucrurI cure uzI mI se
pur Ir n(eIes. DIseur suu muIne voI murI. ungIL pe
spuLe, Iu use suLe de meLrI n vzduI, deusupru (rII, cu
conLIIn(u I cu Iu(u Iu cer, sunL purc nLr-un puncL de pe
LruIecLorIu unuI proIecLII n spu(IuI InLerpIuneLur. ToLuI,
LrupuI nLurzIe pe pmunL, nc soIduL, cu mor(II cure n
prImeIe ceusurI sunL n juruI cuseI I vd pe uI Ior, cure nu
muI sunL uI Ior. MuI uproupe ucum decuL suIIeLuI IemeII
meIe mI-e LrupuI eI, ccI senzu(IIIe nc Ie muI LrIesc. Am
regreLuI c nu m-um IsLovIL nLr-o IrenezIe sexuuI
nenLrerupL, c mor nc n sLure s muI Iubesc, Iu
douzecI I LreI de unI. Trec pe cer norI mIcI uIbIcIoI, mI
sImL obrujII LruI I burbu crescuL, de boInuv. Gsesc n
buzunuruI vesLonuIuI dou (IgrI uproupe uscuLe, o IouIe de
IurLIe cu udrese, curLeu poLuI cu ordInuI de IupL. Popes-
cu m nLreub de depurLe duc dorm, I ncIId ocIII de
Leum c vu venI Iung mIne I nu voI muI puLeu II sIngur.
OrIun vIne I eI ns, I nu se Ius pun nu m
deLeupL.
- HuI ucum jos n Lurg s vedem ce e ucoIo, dur e
nLrerupL de InLerven(Iu muIoruIuI DImIu:
- Nu prseLe nImenI pozI(Iu, dormI(I muI bIne, c Iu
noupLe cIne LIe ce se nLumpI. MuI rugu(I-v I voI Iu
Dumnezeu!
S m rog IuI Dumnezeu?... Surud cu buzeIe urse I-mI
sImL ocIII nmuIu(I. N-um crezuL I IuL, nIcI ucum, cund
m scuId n mourLe, nu cred. Cund um vzuL useur ou-
menII ncIInundu-se, mI-u venIL s zumbesc, dur um de-
venIL brusc serIos, ccI oumenII uceLIu, convoI cu mIne,
cumuruzII meI, sunL sInguruI spIrIL ucum pe Iume, penLru
mIne, I orIce gesL uI Ior m nduIoeuz cu gesLurIIe unuI
copII drug.
M gundesc c voI Isu, uzI-muIne, LrupuI sLu de o
snLuLe neusemnuL, Ir Lur, cure m-u sIujIL cu o sIug
devoLuL. DouzecI I LreI de unI nIcIoduL boInuv, cIIur
uLuncI cund n IIceu mbr(Ium uceIeuI IemeI cure-I
mboInveuu pe coIegII meI. $I LoLuI ce prosL m-um sIujIL
de eI. AmorurI de sLudenL sruc cu o servILoure, cu pros-
LILuuLe IeILIne, upoI mbr(IrI cuIpe, Ir duIoIe. Am
prIvIL dup uLuLeu IemeI Irumouse n vIu(u meu I nIcI unu,
pun Iu cupL, nu m-u n(eIes. AILeIe n-uu uvuL LrIu s
bIruIe mprejurrIIe... Unu sIngur mI-u duL nesIurILe
nop(I de bucurIe u posesIunII, de scuIundure n voIupLuLe.
A II murIL uzI Ir s LIu ce e mbr(Iureu unuI Lrup mug-
nIIIc de IemeIe sIncer I Irumous, duc n-u II uvuL Iung
mIne, cu s-I IrmunL, LrupuI eI snLos, cu roLunjImI de
IrucL I unImuI Lunr, duc nevusLu meu nu m-ur II IubIL.
Dur m-u IubIL? Surud penLru mIne sIngur... De ce s-ur II
duL unuI sLudenL sruc? O purLId, un vIILor so(? ALuncI de
ce n-uu IcuL-o I uILeIe nuInLeu eI? n orIce cuz, e sInguru
IemeIe cure u IcuL sucrIIIcII penLru mIne, cund mumu u
IosL guLu s porneusc proces penLru moLenIre, cu noI,
copIII. se cuvIne s recunosc c nu m-u neIuL decuL cund
um devenIL boguL.
mI Lrec munu prIn pr, n doruI uneI munguIerI de
neujuns.
M rIdIc nLr-o run I prIvesc n juruI meu. Cu(Ivu ou-
menI dorm pe spuLe cu guru cscuL, Lo(I puIIzI; dur ceI muI
muI(I sunL LrejI uu n grmud, cu o Lurm. CoIoneIuI I-u
uLernuL jos munLuuu I gundeLe, IungIL. Cred c nImenI,
dInLre oII(erII I soIdu(II meI de IrunLe, nu pouLe dormI, cu
I mIne ucum, deI, eu ndeosebI, n-um dormIL decuL cuLevu
ore, LocmuI de joI seuru, cund uLepLum rscoIILor s pIec Iu
CumpuIung. M scoI nervos I m duc Iung coIoneI.
- DomnuIe coIoneI, noI ucI puLem Iuce ucLe cIvIIe?
- Ce ucLe cIvIIe vreI s IucI? SIgur c po(I Iuce un LesLu-
menL, duc vreI.
- Dur o donu(Ie? O scrIsoure de bunc?
- Nu LIu. Cred c du... nLreub pe vreun uvocuL dInLre
bIe(I.
$I rmunem umundoI pe gundurI cu pe o up.
MuIoruI vorbeLe penLru noI , dur purc ur vorbI, purc
ur oILu n vIs.
- SIunLu MurIe uzI, zIuu nevesLI-mI I u IeLI(eI.
CpILunuI S. de Iu u zeceu uduug I eI ngunduruL:
- Du, I zIuu nevesLI-mI...
Pe urm nu muI vorbeLe nImenI. Purc Lo(I suIer de
IIngoure...
TurzIu mI uduc umInLe de Vruru I-I cuuL pe cpILun.
- Ce Iucem cu Vruru, domnuIe cpILun?
mI rspunde pLruns I ngunduruL:
- De uIcI nu muI pIeuc nImenI.
n(eIeg c sunLem cu nILe IeproI, cIne u venIL nLre noI e
IremedIubII pIerduL.
Pe nseruLe vIn dIn Lurg, cu IegLurI n spInure,
ordonun(eIe.
DumILru m cIeum deopurLe, Iu pIuLon:
- HuI, domnuIe subIocoLenenL, c um udus I penLru noI.
A udus doI puI IrIp(I, puIne uIb mure, sLuIIde, brunz, o
sLIcI cu vIn, o cmu nou I o perecIe de gIeLe noI, LoL
de evro, se pure de Iu vreun mIc muguzIn devusLuL.
- Vzusem c vI s-uu prpdIL ru gIeLeIe uIeu...
Am un momenL de ezILure, de supersLI(Ie, duc s mbruc
o cmu de Iu juI ucum, n pIIn buIe u mor(II, dur sunL
murdur I cIne pouLe LI cund ne vom vedeu bugujeIe. Pe
urm, n nvImeuIu usLu, Iu( de sucrIIIcIIIe pe cure Ie
Iucem noI, I nLumpIureu, I sLuIIIIe rzbunrII LrebuIe s
IIe ngduILoure. De gIeLe nu muI vorbesc, c mI se
scuIcIuser I se sLrumbuser de-mI Iuce o udevruL
pIcere s Ie poL uruncu.
- DumILre, cIeum pe grudu(I I d-Ie s mnunce
bunL(IIe de uIcI.
- AsLeu-s numuI penLru dumneuvousLr. A MurIeI u udus
I penLru domnuI pIoLonIer.
- D-Ie Ior... $I, muI pe urm, doI InI s pIece pe jos, s
uduc LoL ce Ie LrebuIe Iu oumenI.
A devusLu un muzeu, u jeIuI o bIserIc penLru ceI pe
cure-I vd, cu ocIII Ior IrumoI I credIncIoI de cuInI
osundI(I, Iung mIne.
- Adu-mI un Loc I IurLIe penLru mIne, DumILre, duc
gseLI.
TrebuIe s Iuc cIIur usL-seur scrIsoureu de donu(Ie...
PouLe c Iu noupLe ungurII prImesc nLrIrI I, cIne LIe,
vom II uLucu(I. DInLr-un uLuc de noupLe, Iu buIoneL, nu vd
cum u scpu.
DeuILIeI, mpoLrIvu IndIcu(IIIor regIemenLure, nu se LrIm-
IL decuL cuLevu pIuLoune n pdure, nLre cure I eu, Iu ceI
muIL cIncIsprezece meLrI, Iur nupoI, LoL regImenLuI sL pe
cuImeu MgurII de vegIe. O rpIuI de IocurI Iu dreupLu,
Iu mIezuI nop(II, ne Iuce s LresrIm, drep(I, nIIoru(I. DIn
neLIuL, vug uImIL c n urm, n IInILeu Ior, sunL oumenI
cure uu IegLurI cu noI, pe Iu LreI noupLeu prImIm ordInuI
s Ium n zorI ToIunuI-VecII, Iu vreo cIncI kIIomeLrI de
ucI.
SunL I IncIdenLe comIce. RduIescu I-u udunuL pIuLonuI
I Ie (Ine oumenIIor un dIscurs despre PuLrIe. To(I credem
c e o purodIe umuzunL I cund coIo uIIm cu surprIndere,
de Iu eI nsuI, c u vorbIL serIos.
CeI puLru kIIomeLrI dInLuI I sLrbuLem n Iug pesLe
IIvezI cu prunI I merI, prIn cur(IIe oumenIIor, ccI,
neLIInd ce Ior(e uvem n Iu(, ne e IrIc s nu IIm
surprInI. A vreu s LIu ce se peLrece n suIIeLuI (runIIor
I nevesLeIor cure-I conLInu IucruI. Nu, sLu nu e rzboIuI
udevruL. Vu venI I uceIu. PenLru uLucuI suLuIuI I uI deuIu-
IuI dIn spuLe, sunLem puLru buLuIIoune. IreLe c nu LIm
ubsoIuL nImIc despre ce uvem n Iu(, ccI sLuLuI nosLru
mujor se InIormeuz, pure-se numuI de Iu oumenII noLrI
de Iu uprovIzIonure, cund se duc nupoI dup ceuI I IusoIe.
DeI noupLeu Iusesem n uvunposLurI, sunL IurI n IInIu
nLuIu. CuLevu IucrurI LoL u puLeu spune despre ToIunuI-Vec-
II.
C oumenII dIn pIuLonuI meu s-uu pornIL uu de ru, c
nu s-uu muI oprIL pun uu ujuns dIncoIo de suL sIngurI, cu
LouLe njurLurIIe meIe IurIouse (erum muI uIes necjIL pe
Vruru, cure muncu vurz, mpucu drepL n sus I nu vreu
s se opreusc) I, muI uIes, cu LouLe ordIneIe prImILe dIn
urm: s nu nuInLez preu repede c voI compromILe
IegLuru LrupeIor cure duu uLucuI.
C m-u nspImunLuL vIoIen(u I precIzIu IocuIuI nosLru
de urLIIerIe mpoLrIvu LruneeIor InumIce.
ApoI, c nLuIu our mI-u duL cu un burgIIu n InIm, un
gIon(. Veneuu rure, IusuInd, rupund, dIn cund n cund,
ceuruIurI de IIon, InvIzIbIIe. UnuI u czuL Iu ceI muIL o
puIm de cupuI meu, ccI uLepLum cuIcuL, pIescInd
ndesuL I meLuIIc n pmunLuI uIunuL uI mIrILII. UnuI sIn-
gur, dur purc m-ur II IovIL n IrunLe. Am uvuL, cu udevruL,
ImpresIu sIeILoure c uceIuI pIesneL nIunduL I-ur II uvuL I
n IrunLeu meu. Au muI IosL upoI numuIdecuL uILeIe, dur s
m descIeIe n LoL suIIeLuI, cu sLu, nIcI unuI.
AI LreIIeu - I-um LIuL muI LurzIu - u IosL c Iuureu ucesLuI
suL, pe cure I cucerIsem uproupe sIngur cu IocoLenenLuI
VoIcu (ceI ce m nI(use de guL cu prIzonIer), u IIguruL n
comunIcuLuI oIIcIuI de u LreIu zI, dundu-mI uceu senzu(Ie
c: despre mIne e vorbu, deI nu LIe nImenI. Seuru, Iur
mus mbeIuguL, cu IrIpLurI IuIduceLI I bunL(I de LoL
soIuI. CoIoneIuI Iu o msur cure socoL c u dus, nceLuI cu
nceLuI, Iu IupLuI c XX u IuuL, ceI dInLuI dInLre regImenLeIe
de InIunLerIe, "MIIuI VILeuzuI" Iu drupeI. AdIc u IoLruL c
nImenI nu dourme n suL, cI LouL Iumeu pe deuI n uvun-
posLurI. OII(erII IuI XX uu IcuL un rzboI de oumenI
necjI(I I meLeugurI LrudnIcI.
SoIdu(II LrImII jos s ne Iuc rosL de bunL(I penLru
mus ne vesLesc c prIn suLeIe cucerILe I, cu Lo(I ceI doI unI
de rzboI, boguLe n vILe gruse, de soI I uILe IrupLurI
gospodreLI, muI(I dInLre ceI de Iu LrenurIIe regImenLure I
de Iu servIcIIIe dInupoI se deduu Iu un juI rece I cu
socoLeuI. SunLem Lo(I IndIgnu(I I, duc ur II dup noI, I-
um mpucu nenLurzIuL.
I revedem ucum pe cpILunuI Corubu. CompunIu IuI "brI-
gudu Corubu", cum o porecIIm, ccI u IosL InLercuIuL, Iu
Lrecereu IronLIereI, IndependenL, nLre brIgudu nousLr I
brIgudu bucureLeun cure u IupLuL Iu PredeuI, u uLucuL cu
uLuLu IoLrure n uceusL noupLe dInLuI, ncuL u ujuns pun
Iu Runov, n spuLeIe IronLuIuI InumIc, I u LrebuIL s IIe
cIemuL nupoI. SoIdu(II, nu numuI c nu I-uu mpucuL pe
ceI cure-I comund, I cure e ucum nc I muI uspru, dur I
Iubesc cu mundrIe c uu un usemeneu eI I sunL IourLe
sIm(ILorI, cu I subIocoLenenLuI Ior, Iu oupLeIe cure I uruL
drepL ceu muI bun compunIe dIn regImenL, n uIur de
IupLuI c sunL I unILuLeu ceu muI bIne IrnIL I ceu muI
LIInIL, duLorIL dIscIpIInII uprIge Impuse de Corubu ceIor
ce I uprovIzIoneuz I posLurIIor de vegIe.
.. Iutu co obruz verde, lu Volcun
A LreIu zI, ucum Iu VuIcun, coIoneIuI m cIeum I-mI d
ordIn s pIec cu o sec(Ie n suL s Iuc poII(Ie I uncIeL. Au
venIL IemeI, romunce de-uIe nousLre, s se pIung bocInd
c de nduL ce suLuI u IosL prsIL de ungurI, cuseIe uu IosL
jeIuILe de (IgunII cure IocuIesc Iu murgIne. Vreo dou
bLrune m nLovresc pun ucoIo, cu s Iuc o percIezI(Ie
sever. A pIouuL repede, upu s-u scurs, soureIe u upruL Iur
dIn norI, dur IrunzeIe I Iurbu uu sLrIucIrI de rou. n Iu(u
cLunuIuI de bordeIe, de cum ne-u vzuL venInd, u IeIL
LouL (IgnImeu, I uLeupL nspImunLuL s ujungem Iu
eu.
Am severILuLe n obruz, pe cure (I-o d upropIereu, nIcI o
cIIp nLrerupL, u mor(II. SunL IoLruL s procedez exem-
pIur.
- De ce-u(I jeIuIL suLuI?
M nLumpIn proLesLrI cu voceu nmuIuL, ocII mrI(I,
muInI uscuLe de bLrunI, cu de mumII. N-uu IuruL eI, nu s-
uu uLIns de uvereu nImnuI. uc semn oumenIIor s-I
nconjoure. Cu Iu un ndemn uI ceIor murI, suu, cIne LIe,
n(eIegund dIn curneu Ior Iruged prImejdIu, vreo upLe-opL
dncIucI, nu muI murI de cIncI-use unI, bu unII mIcI cu de
LreI, cu pIcIoureIe I bur(IIe gouIe, cud n genuncII n upu
rmus n IguuI ro(IIor. SunL IrumoI cu ngerII dIn
Mudonu SIxLIn u IuI RuIueI.
- $I-ucum, cu eI Lo(I...
Dur m nLrerup, ccI nLre eI e o IuL de vreo cIncIs-
prezece suu uIsprezece unI, mIjIocIe de sLuLur. Are
obruzuI desvurIL ovuI, de cuIoureu cIIIIImburuIuI verzuI,
Iur ocIII cu nILe prune IungI, verzI. AcesL joc de IeIurI, de
Iu urumu rocuL u pruIuI, Iu verdeIe gIbuI uI obrujIIor
Ir puL, cu o up, I Iu verdeIe uIbsLruI uI ocIIIor, m
uImeLe de rmun o cIIp ncremenIL. SugesLIu pIcLuruI nu
m prseLe I surud gundInd Iu Monu Vunu. Pe urm,
scurL, mIIILreLe:
- De ce uI IuruL?
nLource dIspre(uILor cupuI nLr-o purLe, rIdIc dIn
umerII LuIIeI mIcI, sILuLe:
- N-um IuruL.
MI s-u uscuL guru I devIn nervos:
- Cum n-uI IuruL?
Rude de I se vd dIn(II uIbI, cIzeIu(I nLr-o neusemnuL
mIc poLcouv de IIIde I nLource cupuI nLr-o purLe, cu o
mun n oId.
M duc munIos spre eu, smucesc de or(uIe(uI uIbusLru
de GreLcIen, pe cure-I ure pesLe rocIIe.
- sLu-I uI Lu? Nu vezI c se cunouLe cuL de coIo c e
IuruL? $I umbreIu(u usLu roIe?
|Ine n mun I o pourL IzmenIL, usemenI cocIeLeIor de
opereL, o umbreIu( de mLuse vIInIe.
- Duc pIou? I-I suceLe mIjIocuI sub(IreI de ure ucum
LuIIu LouL nLours n ILurI.
- Duc pIou, LrebuIe s IurI, uI? I scurL: Am s Le
mpuc.
uce cu pIcIoruI goI I msIInIu, pun Iu genuncII, mIc
de pus n vILrIn de IurmucIe, urme cu de urpe n noroI I
rspunde, Ir s se uILe Iu nImenI:
- De ce s m mpuLI?
SunL IurIos.
- PenLru c IurI... n(eIegI? penLru c IurI... penLru c eLI
"Iou(".
DncIucII sLuu mereu n genuncII, cu muInIIe u
rugcIune, cum uu IosL pouLe nv(u(I, I resLuI (IgnImII
prIveLe pIerduL de spuIm.
- Unde sLuI? I o pIronesc cu prIvIreu.
mI uruL cu munu vug I surude seme(, cu buzeIe roII I
mbIeLoure cu vInuI negru.
E n mIne o neIoLrure, purc uproupe de punIc.
- HuI ucoIo, IuI Iu eu!
Mergem, LouL gIouLu ns, spre cLunuI cu csu(e vecII
I sLrumbe, boILe gIgIos cu rou, uIbusLru suu guIben Lure.
SoIdu(II scoLocesc prIn cus, nu muI LIu nIcI eu duc
gsesc suu nu "corpurI deIIcLe".
SunL enervuL, e n mIne o rscoIIre de cuc nLruLuL.
- Ajunge, venIm muIne s Iucem percIezI(Ie dIn nou.
Bgu(I de seum, uve(I LImp s du(I nupoI ce-u(I IuruL. Pe
usLu - I o urL soIdu(IIor cu dIspre( - o Ium cu noI, Io(Iu eI
e dovedIL.
ncep s se vIcreusc Lo(I bLrunII s Ie Ism IuLu.
OcII sperIu(I, Ie(e de ceur I muInI negre cure se nLInd
spre noI...
- su(I-o, nu u IuruL!... M prInd LuruL de vesLon: nu u
IuruL.
- O s vedem, Iu judecuL.
O uez nLre sunLIneIe I pornIm spre suL. S-u nseruL,
ueruI e uburIL... I ncepe Iur s se ceurn, rcoros. Merge
cu pIcIoureIe gouIe, Isund urme cu munguIerIIe n noroI,
sucInd mereu umbreIu(u roIe. Cund, cu s Lreuc vreun
IvoI, nLource LuIIu n ILurI, sunII mIcI, sLrunI de or(uI
sLrumL, pur nveII(I cu nLr-o mbrcmInLe, unume IcuL
penLru psLrureu Ior, cu pumnII sLrunI n mnuI.
Coborum mereu spre suL, cund dIn senIn ncepe o
rpIuI sperIuL de IocurI. Pe deuI, Iu sLungu, regImenLuI,
uIurmuL, se Iormeuz pe unIL(I. SunL mereu sub obsesIu
reguIumenLeIor. TrebuIe s prsesc LoLuI, cu s uIerg unde
se uud IocurIIe de urm. Ne oprIm. OumenII m prIvesc
nedumerI(I, neLIInd ce s Iuc. Rmun un LImp nervos, pe
gundurI.
- Du(I-I drumu... I mI-e prIvIreu greu de IrmunLure.
Se upropIe de mIne, mI-u IuuL cupuI sub umbreIu(u roIe
I, cu guru uproupe de u meu, m nLreub, prIvIndu-m cu
ocIII ucum verzI, uduncI I copIIroI:
- Eu ce Iuc?
O prIvesc ncrunLuL, munIos:
- Ce IucI? Te ducI ucus... Iou(o.
Pune munu mIcu( I munguIous, cu o pusre, pe munu
meu.. I nceL, n oupL cuId I bun:
- RmuI I dumneuLu.
Acum nLorc eu cupuI nLr-o purLe, cu s n-o prIvesc n
ocIII verzI I IImpezI cu upu umbrIL de suIcIe.
- us-m-n puce!
$I pe munu meu, munu eI u devenIL cuId cu upsureu un-
uI sun mIc.
- VIno Iu noupLe, vIn eu n suL...
A vreu s-I sLrIvesc buzeIe, s-I ucopr ocIII, dur I
uzvurI numuI munu de pe munu meu.
- Nu se pouLe... Rmun uIcI.
PIec copIeIL de o prbuIre de LrIsLe(e I sImL LouL
umezeuIu serII n mIne. Cund dup vreo zece puI nLorc
cupuI, e mereu cu pIcIoureIe gouIe n noroI, n or(uI uI-
busLru de GreLcIen, n juruI cupuIuI ovuI I msIInIu cu
umbreIu(u cu o uur roIe, de sIunL u pcuLuIuI.
$I, cund, dup ce um sLrbLuL murgIneu suLuIuI, nLorc
cupuI, vd mereu sIIueLu rmus pe Ioc I umbreIu(u roIe.
Pun s-ujung Iu regImenL, sILuu(Iu se I ImureLe. Eru o
recunouLere InumIc pus ImedIuL pe Iug. uc IurI, Ir
s vreuu, o consLuLure penIbII penLru InLeIIgen(u meu. De
cuLe orI, nuInLe de IupL, pun mnuIIe de pIeIe brun, LoL-
uI se rezoIv uor. $LIu c e sLupId, dur esLe pesLe puLerIIe
meIe cu s nu consLuL coIncIden(u usLu.
Adorm cu gunduI Iu obruzuI uLuL de IImpede msIInIu, I
Iu Leumu de u nu m LrezI IuoIuIL cu Lo(I, noupLeu, cu In-
umIcuI, usemenI unuI urs, n Lubr. mI spun c u vreu s
LrIesc, cu s poL s vIu n LImp de puce ucI Iu VuIcun, s
muI nLuInesc dIn nou pe IuLu usLu cu Lrup de erpouIc.
NoupLeu, o pIouIe cure rsLurnu dIn cer gIe(I, m-u IcuL s
dezndjduIesc c muI upuc LeuIr zorIIe. Am pus, cund
IuIneIe mI-eruu nscor(ouLe de up, de prIsos o IouIe de
corL n cup.
TocmuI pe Iu oru LreI, u douu zI, prImIm ordIn s ocupm
CodIeu. E o "coL" uIuILoure, cu o ccIuI de cuLevu suLe de
meLrI, de jur mprejur neuvund decuL cumpIe suu movIIe
muI rsrILe. NIcI un munLe udevruL nu d uLuLu ImpresIe
de nI(Ime. DomIn cumpIu neLed pun Iu Tumpu
BruovuIuI.
SIm(Im Lo(I c uIcI vu II nLuIu IupL greu. OrIun I cu
mIne, cu sLruLegI I LeInIcIenI uI buLuIIonuIuI, sunLem
consuILu(I cu ngrIjorure de cLre cumuruzII ceIIuI(I, cure ne
cred, pure-se, I cIIromun(I.
- Cred c nu LrebuIe s uLucm n nIcI un cuz nI(Imeu, e
de prere OrIun, cu jumLuLe prIvIreu spre oumenII cure se
ncoIoneuz, cocou(I de runI(eIe nc ude de uzI-noupLe.
TrebuIe nconjuruL.
- $I-uu vu II greu. E un puncL de observu(Ie, cure vu II
upruL cu dIsperure. Se Iormeuz coIounu. OumenII se
ncIIn, Iur eu mI pun mnuIIe. E un reIugIu de IuILuLe
uLuL de InLIm, c nIcIoduL nu I-u spune nImnuI. NIcI IuI
OrIun, nIcI IuI Tudor Popescu.
u CodIeu n-u IosL IupL, n-u IosL nIcI Iu |un(ur. nLr-o
seur numuI, cund dIvIzIu ne-u duL InumIcuI Iu nord-esL, u
IosL o mIc ncurcLur. DeI noI IupLusem LoL LImpuI spre
vesL, u LrebuIL s execuLm, orIcuL um IosL de uIuI(I, ordInuI
dIvIzIeI I ne-um uezuL n uvunposLurI cu Iu(u Iu nord-esL,
decI cu spuLeIe Iu dumun, pur I sImpIu. Pe Iu mIezuI
nop(II, o recunouLere de IusurI, cure n-u duL pesLe nIcI o
sunLIneI, s-u poLIcnIL cIIur de corLurIIe oII(erIIor. Ne-um
sperIuL noI, dur s-uu sperIuL I eI I uu rupL-o Iu Iug. Pe
urm um nLors posLurIIe I eI I uu rupL-o Iu Iug. Pe urm
um nLors posLurIIe cu "Iu(u Iu spuLe". MuI LurzIu, Iur o
scurL I veIemenL ncIerure, I ujungem pe muIuI OILu-
IuI.
Acum LIm precIs c InumIcuI s-u reLrus pe ceIIuIL muI,
deIuros, rIdIcuL IcI-coIo cIIur dIn up, cu un pereLe, pe cund
muIuI dInspre noI Iormeuz un udevruL es. Nu vom
rmune n uceusL cumpIe bLuL de IocurIIe InumIcuIuI.
PuruIeI cu upu, Iu vreun kIIomeLru de eu, mereu de-u Iun-
guI eI, e o rup de IuL guIben, udunc. AcoIo ne vom us-
cunde uLepLund zIuu de uLuc.
.. ntmplri pe upu Oltoloi
MuIuI deIuros pure s IIe puLernIc ocupuL. Se vd IcI-coIo
re(eIe de surm, creneIurI de Lrunee. M nLreb cum vom
Lrece upu udunc I vIjeIIous u OILuIuI, sub IocuI
mILruIIereIor. Am unLIcIpuL vIzIuneu mIIIor de mor(I, u ur-
ugunuIuI de obuze, u LrupurIIor zvurIILe n uer.
UnII sunL de prere c nIcIoduL nu vom IzbuLI s ujun-
gem ucoIo.
CunouLem ucI, dIn nou, urLIIerIu Ior; dur IovILurIIe vIn
rure. SunL I uIcI nLumpIrI comIce. SLm udeseu cuLe doI-
LreI oII(erI prIeLenI, deusupru rupeI, pe muI, Iu LuIIus I
msurm, cerceLm muIuI ceIIuIL (cund mpdurIL, cund
rupos, muncuL de pIoI I Lrunee) pe LouL IungImeu IronLu-
IuI de pesLe LreIzecI de kIIomeLrI.
Au, nLr-unu dIn zIIe, n urmu uneI expIozII, ne pomen-
Im rosLogoII(I pesLe cup, cu nILe berbecI, n IunduI rupeI.
ObuzuI IovIse Iu cu(Ivu meLrI deprLure, rupsese muIuI I-I
prbuIse cu noI cu LoL. Eru de cuIIbru mure, ns nu preu
s uIb o ncrcLur preu bun. Dur pesLe dou zIIe, cund
o buLerIe u nousLr u descIIs IocuI usupru deuIuIuI dIn Iu(,
um uvuL, penLru nLuIu our, prIveIILeu unuI dueI de
urLIIerIe. PesLe zece mInuLe, ceu romuneusc, spre ex-
LruordInuru nousLr surprIndere, eru redus Iu Lcere.
Dou LunurI eruu sIrumuLe compIeL. Eru o njungIIere n
orgoIIu, cu nIrungereu umpIonuIuI romun Iu cIrc.
NIcIoduL n cr(IIe de cILIre, suu n IupLeIe copIIrIeI dInLre
noI I LurcI, nu bIruIuu LurcII. PenLru nLuIu our uveum, de
usemeneu, ImpresIu c vd obuzeIe nuInLe nc de u cdeu
n (InL. PouLe dIn cuuzu ncIecrII ImugInIIor, dur cund
IocuI e InLens I eLI sub LruIecLorIe, Ie vezI cu nILe mIcI
comeLe de Ium I o(eI Iu puncLuI de cdere. r ndoIuI
c esLe muI muIL o sugesLIe suu, cum uIIm muI LurzIu, o
IovILur semIpercuLunL. Dup ce u LermInuL cu buLerIu,
urLIIerIu InumIc I-u pIImbuL IovILurIIe pe LoL IronLuI, cu
munIe I vdILe InLen(II de represuIII. Nu e semn bun pen-
Lru ce ure s vIe.
ncepund de u douu zI, pozI(Iu devIne sLuLornIc. SunLem
desLuI de bIne udposLI(I I mI se pur suporLubIIe IovILurIIe.
AdmIrubIIu conducere u IocuIuI ne pune pe gundurI I
ncep IegendeIe spIonIIor, uIe LeIeIouneIor subLerune.
ToLuI n IIecure zI ne rIdIcm pe muIuI rupeI I prIvIm
deuIuI de dIncoIo, cu mIsLuILoureu curIozILuLe cu cure un
condumnuL ur prIvI pe IereusLr cum I se consLruIeLe
euIoduI n curLeu ncIIsorII. nLurzIem mereu, ccI LIm c
se Iuc pregLIrI unume penLru mureu IupL. AIIm de
cdereu TurLucuIeI I o socoLIm cu pe o cdere ourecure u
BrunuIuI, desLuI de umIIILoure, deuILIeI, penLru cu s-o
puLem udmILe.
nLr-unu dIn nop(I, pe cund erum n gurd mure, uvun-
posLurIIe ne semnuIeuz un uLuc InumIc. Cu o seur nuInLe
pLrunseser dIncouce de OIL, n suLuI Vene(Iu, neocupuL
de noI. Pe cumpIu mure I neLed cu un Iuc, nuInLeuz spre
noI un Iun( de LrgLorI, cruIu n nLunerIcuI vug negrIcIos
Ie dIsLIng sIIueLeIe negre cu pcuru. Se upropIe cu nILe
spIrILe uIe nop(II. MI-e IrIc I mI-e IrIg. PornIm cu com-
punIu desIuruL nuInLeu Ior pe muLeLe. Tremur uLuL de
Lure, mI cIn(ne dIn(II n uu IeI, c mI-e Leum s nu
sImL ceI de Iung mIne. Nu poL rspunde dIn cuuzu usLu Iu
o nLrebure opLIL u cpILunuIuI IoroIu, cure e IourLe
IoLruL I IourLe IInILIL. Nu poL s LIu precIs de ce Lremur
uLuL de nervos, de IrIc suu de IrIg (ccI sunL mbrcuL uor,
cu n seuru cund um pIecuL). mI sImL mucIII de deusupru
genuncIIIor Lremurund, Ir nIcI o senzu(Ie de oboseuI.
Dup un LImp Iun(uI Ior se opreLe I se opreLe I uI nos-
Lru. SLuu uu cu vreun ceus, Iur cund se ncenueuz
noupLeu, LrImILem nuInLe o puLruI cure ne unun( c s-uu
reLrus.
A douu zI, jos, n rupu cu muIurI crpuLe I cu IunduI de
puruIu uscuL, unde uvem cuLevu corLurI, vIne un (run,
musLcIos I uscuL Iu Iu( cu un mucenIc:
- DomnuIe comundunL, um s v spun o vorb...
- Ce? spune...
VorbeLe nceL, rur, cu bru(eIe ncrucIuLe, ucoperIndu-I
cu munu musLu(u I guru.
- SunL n suL dou IeLe spIoune.
TresrIm Lo(I sperIu(I. E cu I cund o sLuIIe ur II
semnuIuL reuI.
- Du, du... SunL dou surorI cure s-uu uvuL bIne I cu
oII(erII ungurI, c sunL IrumueIe, Iur ucum Ie LrImIL mereu
LIrI dIncoIo.
CoIoneIuI I cIupeLe musLu(u "kuIserIun".
- Cum Ie LrImIL eIe LIrIIe?
- PI ucum, drepL s v spun, eu nu LIu... Du Ie LrImIL... o
II Iu LeIeIon... o II Lrecund noupLeu... c Lure bIne cunosc OI-
LuI... nu LIu.
- Ce IeI de IeLe sunL usLeu?
- rumueIe, drepL s v spun... c de-uIu se I uIL
oII(erII Iu eIe... $I cu unLroII(erI de uI dumneuvousLr peL-
rec mereu.
NImenI nu LIe nImIc.
- GIeorgIIdIuIe, Iu puLru oumenI I vezI ce e ucoIo.
OmuI m duce pun uproupe de pourLu cuseI Ior, nuIL,
umInLInd de por(IIe sseLI, I pe urm se d muI n ILurI,
s nu IIe vzuL.
- AsLu-I cusu... e cusu Ior... e cIeum MurIu I Anu
MncIuIeu.
nunLru e cIeI cu sLrIgLe I cunLece. u bLIIe nousLre
n pourL, uu upruL n prIdvor ceIe dou IeLe. Unu e scurL,
s LoL uIb douzecI de unI, cu ocIII murI cpruI I Iu(u
roLund de (rncu( snLous.
- Ce-I cu dumneuvousLr ucI?
- PeLrecem, domnuIe oII(er... peLrecem I noI de bucurIe
c uu venIL romunII noLrI... PoILI(I I dumneuvousLr, c
uvem puI IrIpL I vIn bun...
Ar LrebuI s Iuc pe deLecLIvuI, dur nu LIu cum s-ncep.
Dup nI(Iure, nu mI se pure nImIc suspecL. SunL IourLe
sLrumLoruL.
- AscuIL, pure-mI-se c dumneuvousLr Iuce(I spIonuj.
Se jur, se vIcresc Ir IucrImI, cu nILe murcIILunI.
- VuI, domnuIe oII(er, cum se pouLe s spune(I usLu?
AuzI?! S spune(I c sunLem spIoune? $I noI, cure nu muI
puLeum de bucurIe cund um vzuL c vIn romunII noLrI...
M nLorc I Ius IucrurIIe cum uu IosL.
CoIoneIuI e IurIos cund uII c n-um gsIL nImIc cure s
se poLrIveusc LemerIIor nousLre.
- Se pouLe, domnuIe, om InLeIIgenL, s nu prIcepI nImIc
uLuncI cund vezI cIeIurIIe usLeu? Du-Le ImedIuL, I o nou
percIezI(Ie, uresLeuz-Ie I Ius ucoIo un posL pun muIne.
M nLorc, Iuc o nou percIezI(Ie Iu IumInu IumunrIIor,
ccI ucu e noupLe, I, negsInd nImIc, Ie spun LoLuI c sunL
uresLuLe. us ucoIo un cuporuI cu LreI scIImburI de
sunLIneI. emeIIe sunL sIurILe de grouz. DIn LoL cIeIuI de
dup-umIuz u IeIL un mormunL.
Dup mIezuI nop(II, u ncepuL s pIou I upu se scurge
IrouIe prIn punzu corLurIIor jouse, dur muI uIes vIn IrouIe
de dedesubL de ne ud cuIcuurIIe. Nu muI pouLe dormI nI-
menI. Cund, pe Iu unu, prImIm ordIn de pIecure, zpceuIu
devIne Iugubr. OumenII nu se poL gsI decuL nLrebund
neconLenIL unII de uI(II, nu se poL desIuce repede corLurIIe,
nu e Ioc de ncoIonure n rupu ngusL.
- DomnuIe coIoneI... um n suL... spIouneIe uceIeu...ce Iuc
cu eIe?
u IumInu unuI IeIInur de mucugIu, consuIL cu muIoruI
de Iu buLuIIonuI uI -Ieu I cu ugIIoLunuI IuI o IurL mIc,
Ir s gseusc puncLeIe cuLuLe.
- DomnuIe coIoneI...
- Ce-I, domnuIe? I de-ubIu rIdIc, sucuIL, ocIII de pe
IurL, pe cure se pIImb, cuLund, degeLuI gros uI muIor-
uIuI.
- Ce Iucem cu IeLeIe uIeu?... SpIouneIe?
E uImIL:
- us-m, domnuIe, n puce... de usLeu mI urde mIe
ucum?... EI, pcuLeIe meIe...
ReIuu nIIrIpuL:
- DomnuIe coIoneI... um un posL ucoIo...
E IurIos.
- us-m, domnuIe, n(eIege oduL...
ToLuI, ubLuL, nu LIu ce voI Iuce, I sLruI:
- Ce s Iuc cu eIe?
- Ce s IucI? mpuc-Ie... domnuIe... I ce vreI. Dur Ius-
m n puce... mpuc-Ie...
MI se Iuce goI n cup. PIec uIurIL.
- DomnuIe muIor, um un posL de LreI oumenI n suL... Ce
Iuc cu IeLeIe uIeu?
- Ce IeLe, domnuIe? us-m n puce cu IeLeIe dumILuIe.
EI, guLu u nouu?
- DomnuIe muIor, m scuncesc enervuL.
- Du-Le, domnuIe, Iu coIoneI I-nLreub-I.
- Am IosL.
- EI, I? Ce (I-u spus?
Nu preu mI vIne s mrLurIsesc.
- MI-u spus s-I Ius n puce... S Ie mpuc I s-I Ius n
puce.
- IoroIuIe, (I-uI sLruns oumenII?... CorubuIe, guLu?
Vede(I s nu Iuc nImenI zgomoL n LImpuI muruIuI... s
puIe bIdouneIe n buzunure, s nu uLurne.
- DomnuIe muIor, ce Iuc?
- us-m, domnuIe, n puce... mpuc-Ie duc (I-u spus
coIoneIuI I LermIn, IugI Iu pIuLon.
M IoLrsc s Ius I eu pe cuporuI, s Iuc uu cum I-o
LrsnI prIn cup, cu Iu joc de noroc.
PornIm ourecum nupoI, deprLundu-ne de OIL. E un
drum de cure, unevoIos, I pIou mereu. OumenII uIunec,
se Iovesc unII de uI(II I njur umru(I. Se umesLec mereu
rundurIIe.
nspre zorII zIIeI, cInevu se uILur de mIne n pus, cu o
umbr.
- Dom subIocoLenenL...
- Ce e, m? CIne eLI?
$I, mereu n oupL, rsuIIund greu:
- Eu. NIcuIue ZumIIr, cuporuIuI...
- EI, ce?
- Am udus IemeIIe uIeu cu noI.
- M, eLI nebun?
- UILu(I-Ie...
Amundou, n cmI, cu pIcIoureIe gouIe, cu cuLe o
brodoud pe umerI, merg uILurI, pzILe cu buIoneLeIe, prIn
pIouIe.
us IucrurIIe uu.
n zorI poposIm nLr-uIL rup.
- DomnuIe muIor!
- Ce e?
- CuporuIuI u venIL cu IemeIIe...
CuL e de gros, muIoruI se cruceLe.
- AIcI?
- AIcI.
- Drug, duc o du cu ocIII de eIe coIoneIuI, nu muI
scup... LrImILe-Ie ImedIuL cu cuporuIuI Iu brIgud.
Ceeu ce I Iuc, bInen(eIes.
A douu zI uIIm c noupLeu vom Lrece OILuI Iu KrIIuImu.
AgonIu se upropIe de sIurIL... um o pozI(Ie de pIecure
nLr-un IumInI de pdure I ne pregLIm suIIeLeIe cum se
pregLesc cocIugeIe I IuIneIe mor(IIor. ormeIe I cu-
IorIIe devIn Iur IreuIe.
Pe Iu puLru vIne comundunLuI brIgzII. Ne-udun pe Lo(I
oII(erII n cerc. ToLuI e puIId.
- CoIoneIe... vu s zIc ne-um n(eIes?...
AscuILm ubLu(I expIIcu(IIIe cure nu spun ubsoIuL nImIc.
Vom uLucu noupLeu, Ir ceu muI mIc pregLIre de urLIIer-
Ie.
UnuI spune, cu gIus umbrIL, gunduI LuLuror:
- DomnuIe generuI... dur e upu udunc... pouLe de doI-
LreI meLrI. $I curenLuI e IuLe...
BrIgudIeruI rmune nedumerIL.
- De, LIu eu?... S pune(I pe ceI muI nuI(I Iu dreupLu... S
se (In oumenII unII de uI(II... Ce vre(I s Iuce(I?
OrIun surude I m prIveLe consLernuL.
AILuI spune, nesIgur, purc Iu nLumpIure:
- $I pe urm, n vud, sunL surme nLInse dedesubL n up,
cu s ne ncurcm n eIe...
BrIgudIeruI nosLru purc nLuIu our se gundeLe Iu usLu.
I upropIe sprunceneIe sLuIouse.
- De, LIu eu?... CoIoneIe... S puI s LuIe dIn pdure
crcI... s Iuce(I nILe cngI cu s smuIge(I surmeIe dIn up.
Acum I nLInde musLu(u mure, crunL.
Ne prIvIm unII pe uI(II cu o nedumerIre de unImuIe duse
Iu ubuLor. PenLru usLu um sLuL o spLmun n Ioc?
CoIoneIuI guIuIe emo(IonuL, puIId, neIInILIL.
- Du... sIgur... vede(I... domnuIe generuI... o s IIe greu...
EI uu posLurIIe de mILruIIere cu (evIIe u(InLILe de cu zIu...
- Or II, du ce vre(I s Iucem?
Corubu, negrIcIos I ndesuL, se upropIe I uruL upoI,
dIncoIo, pe muIuI ceIIuIL, un mo( sLuncos:
- DomnuIe generuI, LrebuIe ocupuL nLuI gurguIuI Iu, c
pe urm cude LouL pozI(Iu.
ZumbIm vug cu Lo(I, cu n Iu(u uneI ImposIbIIIL(I, I gen-
eruIuI nLreub dIspre(uILor:
- S-I Ium... sIgur s-I Ium... Du cIne s-I Iu?
CpILunuI, sIngur purc mbrcuL n pIeIe de oII(er regIe-
menLur, rspunde scurL:
- I Iuu eu, cu compunIu.
GeneruIuI I prIveLe I muI dIspre(uILor, sIncer dezgusLuL
de uLuLu IunIuronud, I gseLe c nu merIL nIcI un
rspuns.
- Au, coIoneIe... $I uILum s-(I spun... Nu IeI decuL dou
buLuIIoune. UnuI mI rmune mIe cu rezerv u brIgzII.
Dup un scurL scIImb de vederI nLre comundun(II de
buLuIIoune, se gseLe c e runduI nosLru s IIm Lrecu(I Iu
rezerv...
Nu LIu, rsuIIu uuruL. nc dou-LreI ore cuLIguLe Iu(
de ceIIuI(I.
AsLu pre(uIeLe cu o umunure de operu(Ie, cu cuLevu
mInuLe.
De cu seur ne punem n mIcure I pe Iu mIezuI nop(II,
dup ce sLrbuLem, n IInILe de mormunL, dIsLun(u de vreo
doI kIIomeLrI, prInLre cuse LcuLe, sLInse, cu IocuILe de
sLuIII, ne oprIm Iung LerusumenLuI nuIL uI uneI cI IeruLe.
NoI vom rmune udposLI(I ucoIo. Se LIe c InumIcuI ure
posLurIIe de puz dIncouce, spre noI, n cumpIe.
TrebuIe cu, pun nu prInd eIe de vesLe, oumenII dInuInLe
s se sLrecoure, unuI cuLe unuI, n spuLeIe Ior, s se udune
ucoIo pe compnII I pe urm s porneusc uLucuI... Duc
se pouLe, s Lreuc upu cIIur, pe LcuLe, I numuI n urm
s descIId IocuI.
PIunuI mI se pure IreuIIzubII. DeuILIeI, LIm c pe LoL
IronLuI de LreIzecI kIIomeLrI, OILuI vu II LrecuL Iu noupLe de
nLreugu dIvIzIe. Un regImenL cure u IcuL o ncercure cu
dou zIIe nuInLe u IosL ns respIns, LIm I usLu, cu pIer-
derI.
CeI cure uu pIecuL n Iu( nI se pur pIecu(I n noupLe, pe
Iumeu ceuIuIL. Ce pIpIe, ce vd, ce sImL ucum, n cIIpeIe
usLeu? Dup vreun ceus ubIu, uuzIm un semn de vIu(... I
semnuI de vIu( e o nLuIe rpIuI prIpIL de IocurI, cure
sIuIe noupLeu, pe drumurI nuILe cLre sLeIe. ncepe un Iu
meLuIIc, usurzILor, de mILruIIere cure mucIn, Locund bund
dup bund cu un nuI, ILrund vIu de LoL, sperIos, cu un
moLor de moLocIcIeL.
Nu LIm ce e nuInLe, cu LouLe c e Iun I eu cuuL mereu
s-mI ncIIpuI ce vd n Iu(u Ior ocIII ceIor de ucoIo. M
sImL preu sub(Ire, dur purc mnuIIe pe cure Ie-um pus de
Iu ncepuL (In de cuId. SubIu um duL-o Iu cru(u de buguje,
Iur urm nu porL, cu s poL II muI uor I penLru c sImL c,
de uproupe, nu voI puLeu ucIde nIcIoduL.
SLm ngrmdI(I n dosuI LerusumenLuIuI I uLepLm
mereu. TouL noupLeu dureuz cIocoLIreu de cuzun, dIn cure
nu vedem nImIc. E un uIL Lrum, Iu pourLu cruIu sunLem.
Pe urm ncep s-I vIn generuIuIuI veLI, cu nILe
senLIn(e, dIn LouLe pr(IIe... BuLuIIonuI dIn XN respIns,
buLuIIonuI dIn uceIuI, respIns. PuLruIeIe de IegLur
uduc I eIe veLIIe cure descIId mormInLe, de pe LoL IunguI
muIuIuI. BuLuIIonuI XM respIns... regImenLuI XR respIns.
NumuI n Iu(, de Iu puLru suLe de meLrI dIn drepLuI nos-
Lru, nu e nIcI o LIre. DIn cund n cund, dour cuLe o ImpresIe
de oboseuI, de scdere de nverunure, dur pe urm
rpIeIIIe revIn cu I muI mure IurIe. Nu ujung vuIeLe
omeneLI, dur LrebuIe s IIe.
Se ncenueuz dIn ce n ce noupLeu I se uIburesc
IumInIurIIe.
murIm n Iu(u nousLr cuImeu umIILeuLruIuI nuIL - cu
copucI, punI, cuse - cure pzeLe vuduI I cure se creeuz
ucum dIn nou, dIn neunLuI nop(II I uI necunoscuLuIuI.
Cund zorII devIn nc I muI uIbIcIoI, vedem pe cuIme
sIIueLe de soIdu(I InumIcI, Iur pe dreupLu puIcuI uneI
mILruIIere. Dou mIcI LunurI, "pucouce" de cIncIzecI I
LreI, pe cure Ie uvem nLre noI, nceurc zudurnIc s puIe n
bLuIe. nLervIn Corubu I OrIun, cure dup uceeu I
ocIesc cu eIe. Un obuz, Lrus de nu LIu cure dInLre noI,
spurge puIcuI mILruIIereI, cure umu(eLe, Isund dour pe
ceIeIuILe s conLInue. SunL pur I sImpIu uIuIL de uceusL
precIzIe. un(urIIe de LrgLorI uIe ungurIIor ncep s se co-
boure, cu s uLuce, de unde deducem cu uImIre I cu
rsuIIeL oprIL c uI noLrI uu LrecuL (I sunL n perIcoI s IIe
du(I nupoI).
"BuLuIIonuI LreI, nuInLe!" Lrece comundu dIn gur n
gur, I Iu IumInu dImIne(II pornIm nLr-o goun de cross-
counLry. Sur prIn bILouce, pesLe un(urI de scurgere, uIun-
ec nLr-o Iuneu(, Iur m rIdIc I Lrec muI depurLe.
PrIveIILeu upruL dIn evuporureu nop(II e nou cu Iu
Iucereu IumII. O mour... Iung eu cuLevu cpI(e de Iun I pe
urm upu LuIbure, cu IvouIe puLernIce, u OILuIuI
bIesLemuL. MunLuIe, runI(e I IcI-coIo cuduvre I rnI(I. Pe o
cpI(, cu ccIuIu IumurIe I (uguIuL, un oII(er ne
nLumpIn ruzund I ne Iuce semn de suIuLure cu munu.
AIIm, dIn Iug, c ure mu(eIe scouse uIur.
$I nenLurzIuL InLrm, IugInd mereu, n up. VuIurIIe
mpIng puLernIc, dur nIcIerI upu nu Lrece de guL. DIncoIo,
n Iunc, uceIuI specLucoI. MunLuIe omeneLI... runI(e...
cu(Ivu rnI(I, cuLevu cuduvre... MuI Iu sLungu, Iung dou
sIcII, IungIL drepL pe spuLe, cu pIcIoureIe IIpILe I muInIIe
nLInse Iung eI, pe pmunL cu pe cuLuIuIc, n munLu neugr
cu IreLurI roII, cu guIeruI rIdIcuL I cIIpIuI rou n cup, un
morL.
CoIoneIuI...
n Iug m ubuL LreI puI, cu urmu n mun, cu buIoneLu
pus, I nLreb cu dezndejde pe soIduLuI cure sL nLr-un
genuncII, uILurI:
- Domnu coIoneI?...
MI se umII pIepLuI de emo(Ie, dur uIerg muI depurLe,
uILurI de oumenII meI. numIcuI se rzgundeLe I o Iu Iu
Iug nupoI.
BIIun(uI nop(II... TrupeIe nousLre uu IcuL opL suLe de
prIzonIerI I uu IuuL LoL muIuI. CoIoneIuI Lrecuse upu
noupLeu, cu nLuIu compunIe, Ir s IIe sIm(I(I. CompunIu
u douu u IosL surprIns n up de mILruIIereIe concenLruLe,
deourece posLuI Ior u prIns upoI vesLe I u duL uIurmu. Com-
punIu u pIerduL muI muIL de jumLuLe dIn eIecLIv. A IosL un
momenL de grouz I urIeLe. CoIoneIuI u IosL omoruL n
zorII zIIeI, cu cuLevu cIIpe nuInLe de u vedeu noI, ceI de Iu
rezerv, pe InumIc pornInd Iu conLruuLuc, dIn Iumegureu
IpLous u dImIne(II.
Cund, nLr-un suL de pe ceIIuIL muI, cLre seur, mI usuc
IuIneIe, greIe nc de upu OILuIuI, ordonun(u mI uduce,
uImIL o vesLe neuLepLuL.
- Dom subIocoLenenL...
- EI?
- ... LI(I, MurIu MncIuIeu? spIounu? spIounu de IerI
noupLe?
- EI, spune, m...
- Am nLuInIL-o... e ucI... -u duL domnuI generuI de Iu dI-
vIzIe o mIe de IeI I o perecIe de bocuncI... A LrecuL OILuI n
IrunLeu unuI regImenL... cu s-I uruLe drumuI.
Aveum s-o nLuInesc I eu pesLe vreo dou spLmunI,
uIergund bucurous spre mIne I cerLundu-m prIeLenos:
- VezI, domnuIe subIocoLenenL, uI vruL s m mpuLI... I
eu um LrecuL OILuI cu soIdu(II noLrI.
RnIL, n BucureLI, uveum s-I vd, n vILrIn Iu "JuII-
eLu", IoLogruIIu uILurI de regInu I doumneIe de onoure de
Iu puIuL. Aveum s uIIu cu ure "VIrLuLeu mIIILur" de uur I
s cILesc n guzeLe nLumpIureu eI, Ir compIIcu(Iu cu ure-
sLureu sub bnuIuI de spIonuj. u uI uveum s-o vd dIn
nou, cuLundu-m bucurous n grdInu CopouIuI I
urLundu-mI c u IosL nzesLruL I IuuL Iu un spILuI de sub
ngrIjIreu regIneI. Bu ucum um uuzIL c e I n cr(IIe de
cILIre.
Seuru, Iu mus, ne nLuInIm nLr-o cus gospodreusc
mpcu(I, I c puLem muncu nLuIu our cu "musu pus", I
c puLem dormI, nLuIu our de Iu InLrureu n rzboI, nLr-
un uLernuL. ScIImbm ImpresII.
- OrIun, n-u IosL nIcI de duLu usLu rzboI... Ce crezI?
- Nu... cred c nu... Dur ure s IIe... C esLe de unde.
$I LoLuI, mourLeu coIoneIuIuI d o ImpresIe de LuruL I
nIcrImuL muI(umIrII de u ne gsI IIecure dIn noI, ceI
scpu(I, n vIu(.
.q. Post inuintut lu Cohulm
BuLuIIonuI nosLru eru ucum bIne nuInLuL, Iu zece kIIomeLrI
pesLe deuIurIIe de dIncoIo de OIL, n CoIuIm. Un oreI cu
sLrzI ruruI de IurgI, cu cuse sseLI, cu por(I nuILe, ncIIse
I cu IeresLre cu de ceLuLe. O pIu( nLIns n mIjIoc - pouLe
penLru buIcI, dumInIcu. E uezuL Iu nLuInIreu u dou vI,
dIn IunduI croru urc uor cousLe IIne, de un verde duIce,
bI(uL IcI I coIo de peLe negre - peLIce rIsIpILe de pdure.
n IIecure zI uveum ncIerrI de uvunposLurI.
- BILLe, eIn MIIcI-KuIIee.
- Es wIrd gIeI' kom', rspunde vecInu meu, ssouIc
Lunr I Irumous cu o vuc eIve(Iun.
- Wenn dus KuIIee guL scImeckL werde IcI IIr Munn
IeuLe IerbrIngen. CcI mI-u spus c brbuLuI eI e n suLuI
vecIn, sergenL n Lrupu cure ocup suLuI.
- GoLL seI Dunk, dur knnLen SIe mucIen!
N-um ncepuL s moI IeIIu IuL de puIne n cuIeu, c
ncepe o rpIuI de IocurI I soIduLuI nvIeLe pe u:
- Ne uLuc, domnuIe subIocoLenenL.
uu urmu dIn munu IuI, cu s I-o duu Iu pourL Iur nupoI,
pun mnuIIe I Ies n Iug pe u.
Aproupe de prunz m nLorc obosIL I IImund.
- MeIn MIIcI-KuIIee bILLe...
- Und meIn Munn? I uduce Iur cuIeuuu.
- Es wIrd zum Morgen seIn.
Adeseu ne pIImbm dup-umIuz pe uII(eIe pusLII uIe
LurguIuI, pe cure nu nLuInIm decuL soIdu(I de uI noLrI I
curIerI de Iu regImenL.
n zIuu uceusLu LomnuLIc I IumInous de sepLembrIe -
cum venIm spre popoL - LurguI ne pure pusLIu. Pre-
LuLIndenI obIoune Lruse, por(I zvoruLe I nIcI un LrecLor. E
uscuns LouL Iumeu dIncoIo de por(IIe greIe de sLejur, cu n
nILe LemnI(e.
Bu nu! O GreLcIen mIdIous, cu LIuLuI or( uIbusLru, u
IeIL dInLr-o curLe pe IurI, cu o mIcure de ourece curujos,
I d, surprIns, cu ocIII de noI. I e IrIc I Lremur sLund
pe Ioc. N-um IcuL nImnuI nImIc. Dur e rzboI.
u popoL uIIm veLI LoL muI reIe despre TurLucuIu. NI-
menI nu Iu ns IucrurIIe n serIos, muI muIL ne necjeLe
IupLuI c nu sunLem, nc scIImbu(I. Ne e dor de IInILe I
ucI zIInIc sunLem sucuI(I de puLruIeIe ungureLI dIn IscIer
I SLenu. DImIneu(u I seuru sunLem reguIuL uIurmu(I de
rpIuIu vIoIenL de IocurI, cure Iuce s vuIusc vIIe. Ne e
dor de o noupLe, dou, de somn Ir grIj.
Se mnunc Ir poIL, n cumeru ngusL, n cure ne-um
ngIesuIL cu Lo(II, sub proLec(Iu pIuLeIor I InsuporLubIIeIor
muxIme broduLe, pe punze uLurnuLe de pere(I: "DeIn VuLer-
Iund soIIesL du..." eLc.
VIne soIduLuI popoLur uI regImenLuIuI I esLe prImIL cu
sLrIgLe veseIe. Ne uduce vIn.
- S LrI(I, domnuIe cpILun, mI-u duL de Iu regImenL vIn
numuI penLru o zI; domnuI sergenL Ioreu zIce c pIsemne
venI(I dumneuvousLr Iu noI Iu rezerv, de muIne.
Duc zIce domnuI sergenL Ioreu, uu LrebuIe s IIe.
DomnuI sergenL Ioreu e dour de Iu sLuLuI-mujor. Se
cIocnesc puIureIe de prob, uu.
u pourL s-u oprIL ns dIn goun un cIre( I, n LImp
ce prIvIrIIe nousLre se nLreLuIe, brusc neIInILILe, n oduIe u
I InLruL un IIcu mbrcuL (rneLe, usuduL I de ubIu
rsuIIund.
- DomnuIe comundunL, ne jeIuIesc ungurII, scpu(I-ne!
ComundunLuI buLuIIonuIuI I msour IInILIL cu ocIII
mIcI verzuI, cu musLu(u nLrebLoure:
- De unde eLI?
- SunLem dIn SLenu. uc IcI pesLe deuI. Ne-o prpdIL.
Au venIL ucumu o muI(Ime de LunurI I udun vILeIe ou-
menIIor. Pe cIne se mpoLrIveLe, I gLeLe cu urmu.
- SunL muI(I?
Dur bIe(undruI se ncurc. Se vede cuL de coIo c
nLrebrIIe ucesLeu nu pLrund n gunduI IuI, rscoIIL I
IrmunLuL de ceIe de ucus.
- SunL muI(I, domnuIe comundunL. $I purc IIIndu-I
Leum c n-o s muI mergem: AdIc nu - s LoL IIe Iu cIn-
cIzecI-uIzecI. Au descIecuL Iu prImrIe.
CpILunuI IoroIu - ccI muIoruI DImIu ucum comund
regImenLuI I e n rezerv Iu dIvIzIe - sL pe gundurI cuLevu
cIIpe; pe urm I scIImb prIvIreu IInILIL, pe IIecure pe
rund, I se opreLe usupru meu. Cu Lo(I novIcII Iu comund,
cpILunuI d ordIne compIeLe I cu voce ImporLunL:
- SubIocoLenenL GIeorgIIdIu, Iu-(I pIuLonuI I vezI ce
esLe. Duc po(I, InLr n suL I sLrunge urmeIe IocuILorIIor.
AI grIj s nu III surprIns. (Se LIe c o purLe dIn popuIu(Iu
sus ne e nverunuL osLII). u osLuLIc pe prImur pe LImpuI
cuL IucI percIezI(IIIe.
M uIL cu prere de ru Iu IrIpLuru cure mI rmune n
IurIurIe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
PrIn umbeIe un(urI pIIne de buruIenI uIe oseIeI
uLernuLe cu pruI de munLe, nIru(I unuI dup uILuI,
uIergm uproupe, pun Iu SLenu, cure esLe dup o mucIe de
deuI, Iu puLru-cIncI kIIomeLrI. M sImL nIIerbunLuL,
ngrIjoruL.
PenLru nLuIu duL um rspundereu uneI uc(IunI. n mIc
suu n mure - n Iu(u mor(II - evIdenL c IucrurIIe se peLrec
Iu IeI. $I eu um ImpresIu c um s duu o mIc bLIIe "n sLII
mure". VoI mpr(I decI pIuLonuI n IInIe de LrgLorI I n
rezerv. MI se pure ns c nu-mI rmune nImIc dIn pIuLon.
DecI nu... Dur oumenII uIeurg - LImpuI Lrece, muLerIuI de
IuLe, I eu nu sunL n sLure s Iuu o IoLrure. Duc m
upropII de mIcuI un( uI oseIeI, e IImpede c voI II vzuL.
Duc u Iuu-o prIn LurIuIeIe de porumb roIuLIc dIn dreupLu
suu dIn sLungu drumuIuI uIb, mI s-ur rIsIpI oumenII.
Ce Iuc? Ne upropIem LoL muI muIL... De dup deuI vom
vedeu dInLr-o duL suLuI cu ucoperIurIIe IuI roII de (IgI,
cu bIserIcu sseusc, uscu(IL, cu un LI nIIpL n uIbusLruI
ceruIuI.
$I LImpuI Iuge purc munuL de pIcIoureIe meIe suu
munundu-Ie.
Dur, Iu coLILuru oseIeI uIbe, upure un cIre( cenuIu.
n porumb! Ne LrunLIm Lo(I pe bruncI n un( suu dup
muurouIeIe de pmunL uIunuL I uscuL de Iu rdcInu co-
cenIIor.
- S-I prIndem, domnuIe subIocoLenenL. Nu Lruge(I nI-
menI, bIe(I... nu Lruge(I, nu Lruge(I! SoIdu(II meI I duu or-
dIne sIngurI. Nu Lruge(I nImenI!
CIre(uI se upropIe LoL muI muIL, IegnuL n eu, sILund
n Lrup bLuL, upIecuL pe cuI. u o suL de puI n urmu IuI,
upure dInLre copucI, dIn Iumeu Ior, un uILuI, I pe urm nc
unuI.
n LoL peIsujuI ncremenIL, vIu coIoruL de umIuz, de-u
IunguI oseIeI uIbe, eI sunL sInguru mIcure.
O "recunouLere". OumenII sunL ncIzI(I. "Nu Lruge(I,
mI, nImenI". Ordonun(u de Iung mIne ure I eu curuj -
ucum, deuILIeI, nu cosL nImIc s-I uI.
- ucem rosL de cuI I de pLurI, domnuIe subIocoLenenL.
PrIvesc nIrIguruL: un cIre( se upropIe IegnuL, pe
oseuuu uIb. n LrupuI cuIuIuI, vIne Ir grIj cu ocIII pe
sus, pe deusupru LurIuIeIor, n uIbusLruI zIIeI ucesLeIu, dum-
nezeIesc de Irumous. PesLe cuLevu cIIpe, duc nu se vu
oprI, vu murI n IumIn, cInevu. PouLe eI, pouLe I ceI dInLuI
cure se vu upropIu de eI. O curIozILuLe InLens m
IrmunL, opreLe LoLuI n mIne cu un zbor nLIns. Cum ure
s IIe?
Se upropIe LoL muI muIL... E Iu o suL de puI. I vd Iu(u,
ocIII, puncLe negre. VIne sILund n LrupuI cuIuIuI. PrIveLe
pesLe deuIurI I nu LIe c n porumb cIncIzecI de urme sunL
nLourse spre eI, I uLeupL. PrIveLe spre cer. "S nu Lrug
nImenI, domnuIe subIocoLenenL. S nu Lrug nImenI", se
IupL nbuIL, nevzu(I, soIdu(II.
Dur se upropIe LoL muI muIL. uL-I Iu douzecI de puI. E
un IIcIu cu ocIII cu msIIneIe, cu Iu(u pLruL, umerII
obrujIIor preu IeI(I, cu musLu(u mIc, neugr, Luns. MIc
buzeIe. Acum se uude. CunL. mI Lremur muInIIe pe
urm. Ar II LrebuIL s numesc doI oumenI cure s-I upur
dInLr-o duL nuInLe I s-I prInd, Ir s-I omoure, dur
rspundereu mI s-u pruL preu mure I, muI uIes, ur II duL
ImpresIu c eu evIL, penLru mIne, perIcoIeIe, pe cure Ie Im-
pun uILoru. Am IuuL de uceeu I eu o urm n mun, I ucum
m nLorc s duu ordIn ceIor dIn un( cu mIne, s srIm cu
buIoneLeIe nLInse Iu eI. To(I Lremur, cred, de nerbdure,
cu munu pe urm, congesLIonu(I, cu ocIII ImobIIIzu(I,
IIpnoLIzu(I purc. Cum vu II? E cu un specLucoI de
execu(Ie...
CunLecuI se uude ucum ImurIL. A puLeu s-I vorbesc,
obInuIL, cu unuI cunoscuL. Dur un LrsneL de urm u
spInLecuL de sus n jos vzduIuI. nIIoruL, cIre(uI se
opreLe I prIveLe cerceLLor spre mucIIIIe deuIuIuI. TouL
nIrIgurureu, LoL zbucIumuI, LouL nerbdureu ndeIung
upsuLe Izbucnesc ucum n suIve de deLunLurI, cu expIozIu
unor LuburI preu muIL ncrcuLe.
r s-I deu seumu de unde vIn IocurIIe, ccI ur II
ncremenIL de grouz cu o sLuLuIe LopIL, u rsucIL cuIuI n
Ioc I s-u uLernuL pmunLuIuI n Iug. PIouIu de gIoun(e
rIdIc pruIuI oseIeI, cum rIdIc pIoIIe de vur bIcI pe
ruu. A dIspruL dup coI(.
N-u IsuL n urm decuL o dur de sunge. $I m gundesc
Iu gIon(uI rLcIL cure vIne de Iu doI kIIomeLrI, cu s se
nIIg n pIepLuI vreunuI predesLInuL. CIne I-o II IubIL uLuL?
Acum dIn murgIneu suLuIuI ne prImesc suIve repezILe de
IocurI.
$LIum c ure s IIe uu.
CuIc oumenII n porumb... I nu muI LIu ce s Iuc.
Ru(Ionez nIrIguruL I dIsperuL de serIos.
$LIu c grosuI InumIc e Iu doI kIIomeLrI de suL, pe cund
buLuIIonuI nosLru e Iu cIncI. Nu poL cdeu decI n spuLeIe
suLuIuI. Pe de uIL purLe, ce sens pouLe uveu un uLuc de
IronL cu un pIuLon, cund nu LII precIs ce uI n Iu(...
Dur cInevu u sLrIguL Iu dreupLu: "S-I Ium pe IIunc", I
LouL Iumeu urI: "S-I Ium pe IIunc, domnuIe subIocoLen-
enL". S-uu uprIns Lo(I.
Pun s m Lrezesc, ceI zece-cIncIsprezece oumenI de Iu
urIpu dreupL uu IuuL-o Iu goun doborund cocenII,
rscoIInd pmunLuI cu bocuncII, cu s nconjure suLuI.
DIn Iu( IocurIIe vIn LoL muI dese (e drepL, cum IungI,
deusupru cupuIuI). HusurII uu cpLuL curuj I uu ocupuL Iu
murgIneu suLuIuI o mucIIe de deuI. u puLru suLe de meLrI
de eI, ncerc s opresc Iun(uI de LrgLorI, dur nu um Iung
mIne pe nImenI. OumenII, Dumnezeu LIe pe unde or II,
prIn porumb.
Un pIuIL ndeprLuL, pe urm dIn ce n ce muI upropIuL,
spre noI. Un vujuIL pLrunzLor I o bubuILur grouznIc, n
LImp ce ne nvIuIe Ium I pruI.
ArLIIerIu Ior u InLruL n uc(Iune.
Dur IovILurIIe vIn rure I uILurI...
SInguruI Iucru nepIcuL e cuprIcIuI obuzuIuI cure vIne
unde nu Le uLep(I. AIcI... dIncoIo... PouLe, ImurInd IumIIe,
cIIur n IocuI n cure Le uIII.
n pIcIoure, n porumbuI nc verde, prIvesc cu bInocIuI
spre IInIu InumIc, pe cure nu o poL precIzu. u ncepuL
Lrugem Lo(I, cu IurIe, pe urm ne muI poLoIIm. DeoduL, n
dosuI suLuIuI, un ropoL de pIesneLe spre cer. HusurII
(unesc ngrozI(I, de dup gurdurI, cu mIcrI nLInse de Ie-
purI negrI, ccI sunL Iuu(I dIn spuLe. CeI de uIcI I urmrIm
cu IocurI.
|IpeLe, urIeLe. NvIIm spre suL. AIunecund muI muIL pe
povurnI, cu gIeLeIe ncrcuLe de (run, m Lrezesc n mIj-
IocuI oseIeI, n murgIneu runduIuI de cuse.
Un grup de (IgnuI mI uruL cu bucurIe pe ungurI Iu-
gInd pesLe deuIurIIe dIn sLungu. Audur, nu vom prInde nIcI
unuI.
Dur "um cucerIL" suLuI. Coborum ucum pe uII(u
prIncIpuI, Iurg cuL dou buIevurde dIn BucureLI, cu
pIunLu(II ngrdILe prIn mIjIoc. CopII ne nLumpIn dIn
LouLe pr(IIe I pe Iu LouLe IeresLreIe upur cupeLe curIouse,
uscunse de dup perdeIe coIoruLe. Dour romunceIe nousLre
rumene I pIIne uu IeIL cu pouIeIe pIIne de mere I pere, cu
ouIu de IupLe n prug. Nu muI um pe Iung mIne, n scurL
vreme, decuL pe sergenLuI VoIcu I vreo doI-LreI soIdu(I.
CeIIuI(I s-uu rIsIpIL, udemenI(I de mereIe rumene, de uI-
ceIeIe cu IupLe I de obrujII LoL uu de rumenI I de uIbI, cure
I cIemuu ruzLorI. Ce percIezI(Ie s muI Iuc? Dur un grup
nLreg de suI vIn convoI spre mIne. PIung Lo(I.
- Ce-I cu dumneuvousLr? I nLreb uuLorILur, IIreLe.
Vorbesc Lo(I deoduL. UnuI sIub I nuIL, cu musL(I preu
grouse, uILuI mrunL, cu o jumLuLe musLu(. O ssouIc
osous I preIung, copII mIcI I murI.
- Ne-u nenorocIL, ne omorum. DumnezeuIe! pIung I se
vuIeL, unII n romuneLe, uI(II n nem(eLe.
NecjIL, Ir s prIcep nImIc, scos dIn srILe, sLrIg Iu eI:
- Ce-I cu dumneuvousLr?
ALuncI susuI ceI nuIL I sIub mI povesLeLe scuncIL,
nenorocIL:
- Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLr! M ncrunL. ur coruI Ior,
nLreg: Ne-u IuuL IuLu... IuLu nousLr!
SsouIcu mI nLInde I o IoLogruIIe mure pe curLon
cenuIu de Iux:
- UILe ce Irumous IuL, sLudenL Iu SIbIu!
nLr-udevr, e Lure Irumous.
- Cum, cIne v-u IuuL-o?
- SoIduLuI... soIduLuI.
Tresur, cu LoLuI nedumerIL:
- Un soIduL de-uI meu?
$I Iur Lo(I n cor:
- Nu, soIduLuI cure pzeLe suLuI... SoIduLuI cIure.
Nu muI prIcep nImIc.
- Cum? CIne pzeLe suLuI, ce soIduL?
Un romun de uI noLrI mI expIIc n cIIp IIresc:
- DomnuIe oII(er, soIduLuI cure pzeLe suLuI, soIduLuI
dumneuvousLr, pe cure I-u(I IsuL uIcI, cure pzeLe suLuI...
u zIs c e pIoun.
Cud dIn cer.
- E vreun soIduL cure pzeLe suLuI?
- PI cum? E un soIduL cure rmune n suL zI I noupLe.
Dourme cIIur Iu dumneuIor. Are un cuI uIb I uIeurg LouL
zIuu de Iu un cupL Iu uILuI uI suLuIuI. EI, pI duc eru eI
uIcI, crede(I c muI veneuu ungurII? Se Iuu dup eI cu Io-
curI.
AsLu-I curuL povesLe.
- Unde-I soIduLuI uceIu?
SuII pIung Lo(I n cor:
- Nu LIm, nu LIm.
- Cund u pIecuL?
- AzI dImIneu(, u IuuL-o prIn pdure Iu dreupLu, cu IuLu.
Am prIcepuL cum sLuu IucrurIIe I sunL IoLruL s-I prInd
I s LermIn. MI-e mII de bIe(II suI.
Dur nu muI poL scpu ucum de IIoLu Ior.
- Ce ne Iucem noI? I pIung, IemeIIe se Lrug de pr. Ce ne
Iucem, domnuIe oII(er?
I IInILesc cum poL. Dup mIne se (In uIuI ucum, prIn
suLuI Iurg I Irumos, suI I romunI. Pe sLrudu scIduL Iung
de uILImeIe ruze pIezIe uIe soureIuI, cure urde purc Iu
cupLuI eI, vIne cInevu n goun, n cupuI goI.
NIcI nu s-u upropIuL bIne.
- Ne uLuc, domnuIe subIocoLenenL, ne uLuc!
A ujuns Iu mIne guIuInd, dup eI vIn IemeI, copII sperIu(I.
- Au prImIL nLrIrI, vIn pe dou coIoune, pe oseu I pe
cuImeu deuIuIuI.
SImL c-mI vujuIe urecIIIe. Unde-mI sunL oumenII?
O bLrun m Iu de mun I bujbuIe, mormIe cocouL:
- AI s-(I urL eu pe unde vIn, s-(I urL eu pe ungurI.
Vreu s m duc spre InumIc, I eu neIInILIL I-u du
bruncI s m Iuse n puce, dur mI-e ruIne. Nu um nIcI
mcur IInILeu s Iuu o IoLrure, o IoLrure cure nu pouLe
s nLurzIe nIcI cuLevu cIIpe mcur. Moure n mIne nc o
IIuzIe: uceeu c u II puLuL II un bun comundunL.
RpIuI de IocurI. O Iuu I eu, n sIurIL, spre deuI. Ce-o
II, o II. Urc guIuInd sLrudu sucIL pe cousLe, sur pesLe pIeL-
rouIe, pesLe LruncIIuI de jgIeub uI uneI IunLunI, uIerg cu
sergenLuI VoIcu dup mIne. RpIuIu de IocurI e dIn ce n
ce muI sLrIgLoure. PIesneLeIe buL ceruI cu bIceIe.
MI se pure c nu se muI sIureLe uII(u.
n LImp de IupL, noupLeu I orueIe - sImL dIn nou - sunL
ceIe muI nepIcuLe IucrurI n rzboI.
PrInLre uILImeIe dou cuse, prIveIILeu se descIIde Iurg,
pesLe pIuIuI verde ubIu ncIInuL, LIvIL sus de pdure, jos de
LurIuuu de porumb. $I o uIuILoure surprIz. PIuLonuI meu e
n Iun( de LrgLorI, ucoIo Iu murgIneu suLuIuI, Iu InLervuI
uproupe regIemenLur, I Lruge IurIos. DIn cund n cund,
cuLe unuI scouLe cuLe un mr dIn buzunur I muc Iucom.
CoIouneIe InumIce s-uu rIsIpIL I eIe n LrgLorI Iu mur-
gIneu porumbuIuI. I Iuc un(urI. Au de gund s se
sLuLornIceusc ucoIo, se vede. De uceeu ne-u I IuuL n
prImIre, Iur Ir Ispruv, urLIIerIu Ior rur, greouIe.
Opresc IocurIIe, LrImIL o puLruI nuInLe I ne punem Lo(I
pe IumuL, cu Iu(u Iu cer. Acum e IInILe I Iuc poIILIc LIInIL,
cu un romun sLrunIc, de vreo cIncIzecI-uIzecI de unI, cu
musLu(u puLernIc I nc neugr, cure I-u LuruL pIepLuI I
umerII Iu(I pun Iu mIne, cu s uIIe rosLurIIe dIn (ur. PesLe
deuIurIIe ndeprLuLe I mpdurILe, pIIne de LuIn, pesLe
deuIurIIe "dumune", cobour soureIe, Lurnund o Lromb
de uur IIcIId dIn uIbusLruI ceruIuI pesLe verdeIe de pune
uI cuImIIor. Sub(IuL I LrepLuL se nLunec. Rund pe rund,
oumenII meI se cobour Iu IunLunu dIn suL, Iu IocuI de
udunure. Cund sunLem Lo(I, neLuIburu(I de nImenI, pornIm
Iu drum nupoI ucus. n cupuI suLuIuI nLuInesc o IuL, de-u
drepLuI eIegunL, nLr-o rocIIe vIInIe de vur. AILurI de
eu, un soIduL. Recunosc pe IuLu susuIuI I sImL o udevruL
bucurIe. SuIuL I m upropII ncrunLuL de soIduL.
- De unde vII?
SLpun pe eI, n pozI(Ie mIIILreusc, rspunde vorbInd
rur:
- S LrI(I, domnuIe subIocoLenenL! Am dus pe
domnIouru Iu brIgud, n urmu unuI denun( c ur LI unde
sunL uscunse urmeIe.
- EI I?
- AcoIo n-uu gsIL-o vInovuL I I-uu duL drumuI.
- ALuLu LoL?
- Du, s LrI(I, domnuIe subIocoLenenL!
nLreb pe IuL, n nem(eLe, duc ure s se pIung de cevu
I-mI rspunde c nu, zumbInd.
M-um descrunLuL I eu, dur nedumerIreu nu-mI scude.
M nLorc Iur cLre soIduL.
- Dur cu LIne, ce-I?
- Eu pzesc suLuI.
- Cum pzeLI suLuI? CIne (I-u duL surcInu usLu?
- DomnuI subIocoLenenL Iorescu.
- DIn ce regImenL eLI?
- XR.
- BIne, dur regImenLuI XR u pIecuL.
E nedumerIL I cu LoLuI surprIns.
- Cum se pouLe? Eu n-um prImIL ordIn de reLrugere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Seuru povesLesc enLuzIusmuL, Iu popoL, uceusL
nLumpIure. mpresIu esLe deosebIL. Dur deoduL, cund
comundunLuI ncrunL enervuL prIvIreu, zgomoLuI de pu-
Iure I de IurcuII(e se opreLe, cu I gIgIu puncLeIor de
excIumure.
- DomnuIe subIocoLenenL GIeorgIIdIu, eu Le-um LrImIs
penLru c Le LIum bIuL InLeIIgenL.
- ?!
$I pe urm, cu un dIspre( uscuL:
- Se pouLe, domnuIe, s nu vezI c eru un spIon?
Tcereu devIne upsLoure. ComundunLuI ure drepLuLe.
To(I se prIvesc uproupe udunc neIInILI(I.
- PIeuc ImedIuL I udu-I ucI.
Nu m-um dus eu. Am LrImIs o puLruI, cure I-u udus. $I I-
u bLuL puLruIu pe drum, I-u bLuL sergenLuI de zI, I-u Lrus
vreo dou I comundunLuI.
PesLe o spLmun, cund regImenLeIe eruu dIn nou
nLrunILe n brIgud, n vedereu uneI bLIII, m-u oprIL un
cuporuI, pe uII(.
- Vede(I, domnuIe subIocoLenenL? zIceu(I c sunL spIon.
u brIgud, m-u IcuL cuporuI.
O recunouLere IcuL de ugIIoLunLuI buLuIIonuIuI n
uceIuI LImp cu ceu IcuL de mIne Iu SLenu conIIrm c I
ceIIuIL suL vecIn e puLernIc ocupuL. AsLu e spre bucurIu
recunouLerIIor de cuvuIerIe LrImIse de dIvIzIe, cure nu uu
curujuI s Lreuc de IInIu nousLr de uvunposLurI (Iur cund
ujung pun Iu noI, ucI, II se pure c s-uu uvenLuruL) I cure
ucum uu ce ruporLu Iu dIvIzIe. n zIIeIe urmLoure reIum
pIImbrIIe I dIscu(IIIe.
Popescu I ceIIuI(I cumuruzI uu devenIL gundILorI.
Ne uLruge Iuureu-umInLe un grup cure se ceurL I ne
upropIem. DoI soIdu(I nLInd de un sus bLrun, negrIcIos, cu
Iu(u uscuL I musL(I sLuIouse. Vor s-I uduc Iu regImenL.
u nLrebureu comundunLuIuI mILruIIereIor, ccI sunL ou-
menII IuI, eI ne Imuresc c susuI u vruL s mpuLe pe un
romun, cure e, deuILIeI, I eI de Iu(.
n romuneLe, susuI I upr drepLuI, IoLruL.
- A vruL s-mI Iure muInu de cusuL, domnuIe oII(er,
uILe, de-ubIu I-um smuIs-o.
MuInu e, nLr-udevr, corp deIIcL, nLre eI.
- A scos revoIveruI s m mpuLe, domnuIe comundunL.
SusuI ImureLe c numuI uu I-u IsuL muInu pe cure
voIu s I-o Iu.
JudecuLu oII(eruIuI e scurL.
- De ce por(I revoIver, de ce n-uI preduL revoIveruI?
Duce(I-I Iu dIvIzIe.
CInevu remurc, n LreucL, c nu s-u duL ordIn s se
sLrung urmeIe I dIscu(Iu vecIe e reIuuL pusIonuL, ccI
Popescu pure obseduL.
- Nu pouLe s IIe drug, LoLunu. S compurI, s zIcem,
bLIIu de Iu Verdun, cu IupLu de Iu OIL, u nousLr?
OrIun e IurIos, dur cum nIcIoduL nu rIdIc LonuI, I e
uprIns numuI prIvIreu.
- Drug, sIgur c penLru IsLorIe, suu penLru sLrInLuLe,
suu penLru guzeLeIe I Iumeu de-ucus, nu se pouLe com-
puru ce-u IosL Iu OIL cu VerdunuI...
ReIuu I eu unLrenuL:
- SIgur... ubsoIuL... NIcI cIIur penLru noI, buLuIIonuI LreI,
cure um InLervenIL n urm I um uvuL numuI cIncI-use ou-
menI pIerdere. Dur penLru compunIu u douu, cure u IosL
surprIns de mILruIIer n up I njumL(IL dIn cuLevu
puruILurI, cred c IupLu u IosL cu penLru orIce compunIe
ungujuL Iu Verdun. ncIIpuIeLe-(I rnI(II, IupLund cu
vuIurIIe LouL noupLeu. O puLruI cure IupL cu o Ior(
superIour I e bomburduL precIs cu un sIngur Lun IupL
LoL uLuL de greu cu pe Somme...
nLresc cu umInLIrI dIn descrIerI.
- DeuILmInLerI, um cILIL c grozvIu IupLeIor de ucoIo sL
n IupLuI c doI-LreI oumenI, IzoIu(I nLr-o group de obuz,
LrebuIe s IupLe neLIu(I de nImenI cuLe-o noupLe nLreug.
ExucL cum IupL uneIe puLruIe de-uIe nousLre.
Preuu c s-uu convIns, dur Iur reIuu, uproupe IndIgnu(I
c uu IosL pe cuIe s udmIL o ubsurdILuLe.
- ugI, drug, se compur rIscurIIe pe cure Ie uI nLr-o
bLIIe mure, cu o bLIIe cu uceeu de Iu Brun?
Un soIduL ne cIeum Iu popoL, dur dIscu(Iu conLInu I
ucoIo. Popescu ne denun( cpILunuIuI, cure s-u uezuL Iu
mus, c sus(Inem o ubsurdILuLe. OrIun reIu energIc.
Popescu gseLe c rzboIuI nu e preu grozuv. SunL de-o
prere cu eI. VIzIuneu de sunge I Ioc, mII de cuduvre cuI-
cuLe n grmezI, cu IemneIe n depozIL, ncuIcILe IupLe corp
Iu corp, upe nroILe, nu Ie-um nLuInIL pun ucum.
- DesIgur c vor venI. RzboIuI sLu u cunoscuL ceeu ce se
numeLe reLrugere sLruLegIc. Am ImpresIu c eI s-uu IerIL
de orIce IupL serIous, c n-uu ungujuL cu noI decuL urIer-
gurdu, cuLevu regImenLe ucoIo.
- NIcI n-uu muI muILe... S-u sIurIL cu rzboIuI, uscuIL-
m pe mIne, sLruIe dIn nou Popescu.
Nu LIu de unde vIne ImpresIu de pIImbure dumInIcuI,
pouLe unde nu sunLem n uvunposLurI, pouLe unde ne
uLeupL o mus bun, cu vIn bun.
OrIun, cu muInIIe Iu spuLe I Iu(u Iung de engIez, In-
LervIne cu bun-sIm(:
- Eu nu v n(eIeg. De ce du(I ImporLun( uneI IupLe,
numuI dup propor(IIIe eI? n(eIeg s Iuc usLu ceI de-
ucus, dur s-o Iucem noI?...
Popescu e nedumerIL.
- Nu n(eIeg unde vreI s ujungI...
- AscuIL, PopescuIe, ce deosebIre e penLru noI c murIm
nLr-o IupL cu mII de obuze I cu mII de mII de cuduvre,
suu nImerI(I cund sLm Iu mus de un sIngur obuz?
- EI, cum o s IIe LoLunu?
nLervIn I eu, surprIns de jusLe(eu observu(IeI:
- SIgur!... penLru soIduLuI dIn prImu IInIe nu exIsL
"IupL urIu" suu "IupL nensemnuL".
MuI InLervIn I uI(I cumuruzI, cure sunL pusIonu(I de
upuren(u purudoxuI u uIIrmu(IeI.
- PenLru ceI dIn (ur, bInen(eIes c nu e uceIuI Iucru,
dur penLru noI e uILcevu, reIu OrIun.
- EI, usLu-I!
- Nu muI ncupe ndoIuI... AscuIL-m, s-(I duu un ex-
empIu. Cund noI cILeum n guzeL despre "uccIdenLuI" dIn
guru cuLure, c un Irunur u IosL omoruL, Iur uILuIu I s-uu
reLezuL pIcIoureIe, ubIu de ne uruncum ocIII pe ceIe cuLevu
rundurI cure reIuLuu nLumpIureu. Dur cund cILeum pe o
pugIn nLreug "cuLusLroIu de cuIe IeruL de Iu CumpurIIe",
uLuncI erum ngrozI(I, cILeum Ir oprIre deLuIII
senzu(IonuIe.
$I OrIun reIu urgumenLureu muI cu pusIune:
- PenLru IrunuruI morL I penLru ceI cu pIcIoureIe reLez-
uLe e LoLunu, duc uILurI de eI uu muI murIL uLuLeu zecI. EI
uceIeuI senzu(II Ie-uu ncercuL. $I duc ur II IosL sIurILuI
IumII, cu pIuneLeIe cIocnILe, uceIuI Iucru ur II IosL penLru
eI.
- DomnuIe cpILun, e, suu nu, LoLunu penLru ceI ungujuL
nLr-o bLIIe, duc e vorbu de o IupL cu eIecLIve murI cu Iu
Verdun, suu de o IupL cu eIecLIve mIcI?
- Cum o s IIe LoLunu? $I cpILunuI desIuce curneu de pe
pIcIoruI de puI dIn cIuIumu. Cum o s IIe, bIeLe, LoLunu?
RIscurIIe sunL cu muIL muI murI.
- OrIun, Ius-m pe mIne... c um s Imuresc eu cIesLI-
uneu... DomnuIe cpILun, de ce gsI(I c rIscurIIe sunL muI
murI?
- PenLru c ucoIo uu murIL o suL de mII de oumenI, I Iu
Brun o suL suu dou.
- EI I?
- Cum "eI I"?
E o gIgIe de proLesLure, umesLecuL vIu cu cererIIe de
vIn, de LucumurI.
- Du, uILe, um s v expIIc eu ce nseumn rIsc. us-m
pu(In, OrIun. Cund un umerIcun merge Iu buI, eI nu rIsc
nImIc, suu uproupe, nu-I uu?
- Mmdu...
- Duc se ceurL cu uIL umerIcun I se provouc Iu dueI:
"CeI ce vu scouLe semnuI negru, s se mpuLe pun u douu
zI", uLuncI, nu-I uu? rIsc o Iu suL s IIe morL pun u
douu zI. E suu nu e?
- Mmdu... usLu e.
- Cund u nImerIL semnuI negru, n cuzuI cund e om de
onoure, eI ure, nu-I uu, un rIsc de suL Iu suL? u IeI cu
noI.
- AdIc? us-I, domnuIe, n puce... udIc?
- DIvIzIu IoLrLe s cucereusc un suL cu o compunIe, I
uez pe mus cu un gesL secundur IurcuII(u, cu(ILuI, soInI(u,
cu I cund u vreu cu ordIneu uceusLu s-mI pregLeusc pe
ceu dIn gund.
- EI du...
- RIscuI nosLru, uI compunIeI u nouu, e de doI Iu suL,
uvund n vedere c dIvIzIu ure puLruzecI I opL de compun-
II... I, pusIonuL, gonesc pe soIduLuI cure-mI uduce IrIpLuru.
Cund se decIde c brIgudu nousLr vu du uceu compunIe,
rIscuI devIne de puLru Iu suL. Duc se IoLrLe c XX vu
du compunIu, IuL-ne ujunI Iu opL Iu suL, ccI regImenLuI
ure dousprezece compunII. Cund, n sIurIL, se decIde c
buLuIIonuI LreI s deu compunIu, rIscuI e de douzecI I
cIncI Iu suL I cund s-u duL ordIn compunIeI u nouu s
ocupe suLuI, se pouLe spune c u cuLIguL IoLuI ceI mure.
- ALuncI cum ure drepLuLe, IoLrLe cpILunuI. VusIIe, d
vIn. ur, cLre ordonun(e: Nu v muI cerLu(I ucoIo... u uILe-
I, domnuIe, c se Iuu Iu bLuIe... CcI ordonun(eIe se ceurL
cu popoLuruI penLru oII(erII Ior.
Popescu I uI IuI proLesLeuz dIn nou. ur IocoLenenLuI
RedeIeu e de prereu Ior:
- Dur neIIInd o bLIIe mure, nseumn c dIvIzIu nu
ungujeuz decuL o mIc purLe dIn eIecLIv. DecI rIscurIIe sunL
muI mIcI.
- SIgur - nLreLe uILuI - dovud c buLuIIonuI nosLru n-u
IosL ungujuL n Lurg Iu Brun; Iu OIL, de usemeneu, u IosL
rezerv.
Se porneLe Iur o Iurm cu cIIncIeL de veseIIe I sLrIgLe.
E, nLr-udevr, o mus veseI, zgomoLous, Iu cure
purLIcIp ceI opL-nou InI cure nu sunL n uvunposLurI. $I
LoLuI e n uceusL veseIIe cu muncrurI bune cevu uscuL, o
IIps de consecIn(e, cu un Iux de eunuc.
ProLesLez I eu.
- A, s ne n(eIegem. Eu vorbesc numuI de buLuIIonuI un-
gujuL I unume de IronLurIIe sLrIne, unde LrupeIe se
scIImb IourLe des, ccI uu rezerve. DeuILmInLerI, observ
un Iucru... C de Iu InLrureu n uc(Iune sunLem nconLInuu
n IInIe nuInLuL. E, suu nu e?
Cu(Ivu convIn.
- $I pe urm e uILcevu, InLervIne OrIun dIn nou. upLuI
c n-um uvuL pIerderI nseumn numuI un sIngur Iucru. C
um uLucuL uLuL de repede, c nu um duL LImp InumIcuIuI s
rezIsLe. Cred c XX u uvuL pIerderI, penLru c u IupLuL sIIos.
S II IupLuL noI uu Iu Mguru BrunuIuI, pIerdeum jumLuLe
dIn buLuIIon. Dur Iu ToIunuI-VecII? $I cIIur Iu OIL. A InLer-
venIL rezervu uLuL de repede, c ungurII, cure pornIser Iu
conLruuLuc, s-uu oprIL I uu IuuL-o Iu Iug.
E o nou bucurIe de Izbund, ccI eI cred c I-uu prIns n
IIugrunL deIIcL de IogIc.
- A... u... pI vezI? Tu cu GIeorgIIdIu sus(Ine(I c n-um
nLuInIL nc IupLe murI, IupLe udevruLe. Duc udmI(I c n-
uu IosL IupLe murI, numuI dIn cuuz c noI um uLucuL re-
pede, Le conLruzIcI, c uIL duL uIIrmuI c n-uu IosL IupLe
penLru c n-u vruL InumIcuI.
- SLuI, domnuIe, c Iur devIem. us-m, OrIun... NoI nu
um sus(InuL decuL un sIngur Iucru. C penLru ceI cure Iu
purLe eIecLIv Iu o IupL mIc nu e de nIcI o ImporLun( duc
moure Iu Verdun suu nLr-o ncIerure de puLruIe.
Eu sus(In c noI, cure sunLem n uvungurd I vom muI
IupLu nenLrerupL, Dumnezeu LIe cuL de ucI nuInLe, sun-
Lem n rzboI pur I sImpIu. PenLru (ur, penLru ceI ce se
pIImb ucum Iu BucureLI pe sLrud I uLeupL, dup cuIeu,
comunIcuLe; penLru urmuLu romun nLreug, sIgur c e
LoLuI uILcevu. DeuILIeI, eu cred c vor venI IupLe murI, n
cure se vor unguju LouLe unIL(IIe.
NoI puLem II uLucu(I dIseur, n noupLe... pouLe n cIncI
mInuLe se pornesc IocurIIe. VerdunuI nosLru e cu I
ncepuL.
- BIne, dur ucus nu vu Iuce nIcI o ImpresIe?
- Cred I eu. Sub ungIIuI specIeI nu eLI InLeresunL decuL
duc eLI ucIs cu uI(I zece mII o duL. Duc un scrIILor vu
descrIe numuI IupLe de puLruIe, cred I eu c nu I se vu
vInde curLeu.
Popescu se nLource uor spre dreupLu, cu I cund s-ur
IerI de cevu nevzuL I pe urm rIdIc umruI.
- Duc-I prosL! N-ure decuL s puIe sLunjenI de cuduvre,
urugune de obuze, ruurI de sunge. Cevu uu... s Iuc o
senzu(Ie nebun...
$I nu LermInm bIne musu, c Iur se uud IocurI.
De duLu usLu e cevu muI serIos. mpoLrIvu nousLr, dIn-
spre suLuI vecIn, pe umbeIe povurnIurI (cu pdure mIc I
pune) uIe vII, n IunduI creIu e oseuuu uIb, nuInLeuz
un Iun( puLernIc de LrgLorI, dIn cure nu vedem ns decuL
grupurI cure Iuc suILurI nuInLe I se cuIc repede. O buLerIe
de urLIIerIe de ;, buLe puLernIc murgIneu suLuIuI unde e
popoLu, pe cure o prsIm n Iug.
BuLuIIonuI nLreg e cu LreI compunII ngrmdILe cum
sub deuI, guLu s ne desIurm. "BrIgudu IuI Corubu" e de-
purLe, pe sLungu, nLr-o pdure. AvunposLurIIe nousLre s-uu
reLrus Lrgund IocurI.
ObuzeIe nu-mI Iuc preu muIL ImpresIe, deI sunL IourLe
nervos. SunL desLuI de pu(In numerouse. CpILunuI ure un
cup de om necjIL, cure nu LIe ce ure s Iuc, uu cu mIne
IerI. ProbubII c vom pune buIoneLu I vom nvII cu Iu
Brun. Un obuz nu expIodeuz. DIn IunIuronud, Ie decIur
cumuruzIIor sucuI(I c urLIIerIu ungureusc e InoIensIv I
Iuu n bru(e obuzuI, cu s Ie urL c ure puIbere prousL.
TouL Iumeu sLrIg sperIuL Iu mIne:
- AsLumpr-Le, GIeorgIIdIuIe... uI nnebunIL...?
CpILunuI se ncrunL munIos, rIdIc poruncILor munu.
- us, domnuIe, proIecLIIuI jos.
DIn IunIuronud mereu, nmnuuL, vIn cu eI n bru(e,
cum u duce un copII nIuL spre grupuI Ior. SunL IurIoI,
se duu n ILurI I rcnesc Iu mIne:
- ugI de-ucI...! DomnuIe cpILun... u nnebunIL.
Cu o muLr IpocrIL, de IuL IreuL:
- Dur nu e nIcI un perIcoI... AbsoIuL nIcI un perIcoI.
- us-I jos, domnuIe, mI sLrIg rspundI(I.
I urunc jos, cum uI uruncu, dup ce uI prIvIL-o, o sIecI...
I ngIe( I uzI de nebunIu meu, ccI uruncuL jos, IzbIndu-
se, proIecLIIuI puLeu Iuce expIozIe.
Cund m nLorc Iu cumuruzII meI n(eIeg LouL
nedeIIcuLe(eu gesLuIuI meu. $LIu bIne c sunL un grup de
oumenI cure I-uu IcuL muI muIL decuL duLorIu I, ucum
cund scrIu, LIu c n uIur de dou-LreI excep(II, uu IosL
pouLe ceI muI de Ispruv oII(erI uI rzboIuIuI romunesc. Dur
o expunere copIIreusc I InuLII Ie repugnu , Iur gesLuI
meu nedeIIcuL, subIInIInd o usLIeI de rezerv, dIn subsLruL-
urI ubIu bnuILe, eru de o IndIscre(Ie penIbII.
PesLe vreun ceus, Iun(uI de LrgLorI InumIc preu
ncremenIL n Ioc I usLu m neIInILeu muI muIL, cu o cIIp
de suspensIe cure-(I permILe s uscuI(I, n goIuI nuILuIuI,
ecourI I umenIn(rI...
- nconjour suLuI I ne LuIe reLrugereu! IzbucneLe
IoLruL cpILunuI. Pus uIergLor, prIn suL, sus pe deuI, s
ocupm cuImeu I ceLuLeu, nuInLeu Ior.
Trecem decI n goun prIn Lurg. SuII I ssouIceIe cred
c ne reLrugem I uu upruL (de unde uLuL de muI(I?) Iu
por(I I Iu IeresLre, umenIn(undu-ne. E I ssouIcu meu, cu
bucIIe rumene I sunII murI, cure ne IuIduIeLe cu ur. Un
soIduL d, dIn Iug, un pIcIor n burLu unuI moneug, cure,
repezIndu-se Iu noI, cu un cuIne Iu Lrsur, umenIn(u I
njuru.
Sus pe deuI um ImpresIu c sunL despr(IL de LouL
Iumeu.
CpILunuI IoroIu, nervos dur IoLruL, uIeurg pe dInuIn-
Leu runduIuI de oumenI uezu(I cu buIoneLu Iu urm, cu Iu(u
Iu pdureu dIn dreupLu I uLeupL n murgIneu LurIuIeI de
porumb pIpernIcIL.
E zIuu-n-umIuz mure, e soure de ncepuL de Loumn,
cuId I boguL n reIIexe LurI, I LoLuI uLuL de nLIns uLepL,
ncuL uproupe um IuIucInu(II. MI se pure c InumIcuI u I
upruL, Iu zece puI dup LruncIIurIIe rure I grouse de co-
pucI, cure s-uu nsuIIe(IL I-uu devenIL dumune. Dur nu
vIne nImenI. Dup un LImp, ncep s IIu neIInILIL, ccI nu
muI puLem uLepLu cu uLuLu ncordure, cum nu po(I sLu preu
muIL cu bru(uI nLIns. MuI uIes c nu um nIcI o vedere. uu
doI oumenI I m duc, pe bruncI muI muIL, depurLe,
nuInLeu compunIeI, spre sLungu, puruIeI cu pdureu, cu s
um dIn nou vedere, de sus ucum, usupru vII unde erum
udIneuurI. Merg prIn prombuI rur, mrunL, scorojIL, Ius Iu
vreo suL de meLrI n sLungu ceLuLeu, cure e un
bInecuvunLuL puruLrsneL penLru noI, ccI, semeu(, uLruge,
deI neocupuL, LoL bomburdumenLuI usupru eI. Cum Iu
dou suLe de meLrI duu de un soIduL de-uI nosLru, cure, cu
urmu cuIcuL Iung eI, scruLeuz roLunjImIIe de deuI,
cerceLeuz vuIeu I pdureu de dIncoIo, prIvInd InLens de
purc ur uveu bInocIu.
- NIcuIue ZumIIr, ce e cu LIne?
Am venIL n observu(Ie, domnuIe subIocoLenenL... Vreuu
s vd ce-I Iu eI...
Audur, I Iu soIdu(I, nu numuI Iu mIne I Iu OrIun,
uceusL nepuLIn( de u nduru necunoscuLuI, nevoIu
morLuI de u LI ce se peLrece nuInLe. Cred c ucesL senLI-
menL eru muI curund un derIvuL uI IrIcII.
SocoL c, nLr-un unumIL sens, de IrIc (Ineum s IIm uLuL
de nuInLe, ccI, dIn cuuzu ImugInu(IeI preu IIbere, Leumu de
necunoscuL eru de nenduruL. Dur negreIL, usLu numuI Iu
ceI IoLru(I s nu deu, n nIcI un cuz, nupoI.
upLu u ncepuL Iu sLungu, vIoIenL, cu uceIeuI pIesnILurI
cure bIcIuIesc vIu ceruI. CeI dInspre SLenu uu mpIns nupoI
compunIu Corubu, vor s InLre n CoIuIm. Dur "brIgudu" s-
u oprIL cIIur n murgIne, unde s-u nLuInIL cu OrIun, cure u
rmus de cupuI IuI ucoIo I ucum uu descIIs mpreun un
Ioc uprIg, cure zdrnIceLe orIce ncercure de u InLru n
oru.
nLre LImp o buLerIe u nousLr Lruge I eu, spre bucurIu
soIdu(IIor, I um dIn nou, I penLru uILImu our, specLucoIuI
uIuILoureI precIzIunI u urLIIerIeI romuneLI, suu muI curund
uI nLumpIrII. Cu I Iu OIL, cu I Iu Brun, cIIur prImuI obuz
Iuce s se mprLIe depurLe, Iu doI kIIomeLrI de noI, un
grup enorm, pe cure nIcI nu-I bnuIum, pe uI cruI soIdu(I,
cu pe nILe gunducI cenuII, I vezI numuI cund, sperIu(I,
uIeurg n LouLe pr(IIe.
PornIm pe nseruLe Iu un conLruuLuc InuLII, ccI, neIzb-
uLInd s InLre n oru, InumIcuI s-u reLrus. Se IoLrLe, de
Leumu uneI revenIrI n LImpuI nop(II, revenIre pe cure muI(I
o cred IourLe probubII, s se mpIng un posL nuInLuL, de-
purLe n pdure, pun uproupe de eI. Se decIde, de usemenI,
cu posLuI s IIe IormuL de pIuLonuI meu.
ObIecLez cu voce puIId c mI sunL oumenII obosI(I I
nc uILe vreo dou moLIve, cure nu sunL IuuLe n seum.
- us c uzI "IceuI IIgurI cu obuzuI", mI spune, cu o
IronIe rece, cpILunuI meu mIcu( I sImL c expresIu m
ncondeIuz pu(In rIdIcuI, n surusurIIe LuLuror.
MuI LurzIu, un sergenL, cure Iuce IegLuru Iu buLuIIon, m
ImureLe de ce um IosL IndIcuL eu. CpILunuI u spus-o
unume:
- TrebuIe un posL sIgur, s nu IIm surprInI Iu noupLe... Iu
doI kIIomeLrI nuInLe, duc se pouLe... TrImILem pe GIe-
orgIIdIu, c Iu execuL nLoLdeuunu ordIneIe nLocmuI...
MI se expIIc, ucum cu prIeLenIe revenIL, c puLruIe de-
uIe compunIeI vor Iuce LouL noupLeu IegLuru cu mIne.
Trec o rup udunc, unde LIu c se vor oprI Iu noupLe
LouLe puLruIeIe menILe s m cuuLe I, dup vreun ceus de
bujbuIL n Lcere, prInLre copucI I LuIIurI, m opresc nLr-
o poIun. unu n-u rsrIL nc I socoL n noupLeu usLu LoL-
uI dumnos. PrIvesc bnuILor, Ir s vd nImIc,
nLunerIcuI, pdureu LouL, nesIurIreu pun Iu cupLuI Iu-
mII. mI sImL InImu cu un mIc cIeug.
Purc u II coboruL cu oumenII meI, cu un uscensor, nLr-
o mIn bIesLemuL I cu Iormu ubIu gIIcIL n noupLe.
Nu dourme nImenI. OumenII uu IormuL un cureu cu
buIoneLeIe Iu urm, uILuru(I I uLen(I cu nILe vunLorI n
uLepLure. SunLem Lo(I numuI urecII, ccI ucesLu e sInguruI
mIjIoc de u II de IoIos ceIor dIn urm. TrImIL nc un posL
de uscuILure, de puLru oumenI, spre dreupLu nspre oseu,
cu s supruvegIeze I ucoIo necunoscuLuI negru.
M-um LrunLIL pe Iurb I ncep s Lremur. mI uduc
umInLe c sunL, LoL cu Iu 1q uugusL, n bIuz uour, pun-
LuIonI de ruILcorL de vur, rurI cu o punz de cus I gIeLe
sub(IrI de evro. MuIL vreme senzu(Iu de Leum I ceu de
IrIg se cumpnesc nseIIuL; pe urm, oduL cu rsrILuI
IunII, ceu de IrIg devIne pLrunzLoure. Nu muI poL sLu Ioc-
uIuI I vreuu s Iuc doI-LreI puI n cuprInsuI poIenII, dur
NIcuIue ZumIIr mI uLruge Iuureu-umInLe c nu se muI
pouLe uscuILu. M opresc dIn nou I m LrunLesc pe Iurb.
BIuzu croIL sLruns pe LuIIe mI (Ine nc pu(In de cuId, mo-
IeLIereIe, de usemenI. Dur n mucIII de deusupru ge-
nuncIIIor mI s-uu nIIpL purc gIeure de gIeu(. mI
LrunLesc pumnI, cure o cIIp, cu Iu rnIIe umIIuLe, mI duu o
usemuIre de uurure, dur pe urm sImL Iur coI(I recI nIIp(I
n coups. MuI LurzIu ncep s m dour I bru(eIe. ungIL
pe spuLe, mI mIc membreIe nceL cu un gunduc n ugonIe.
Purc e o cIIp de umor(euI, dur dup uceeu, gIeuru de
gIeu( se nIIge dIn nou, uscu(IL, n mucIII cure Lremur,
uu, sIngurI. Nu m muI poL gundI Iu nImIc. us LoLuI n
grIju oumenIIor I, cu un boInuv, mI IIpesc puImeIe de
mucIII dureroI. Pe urm, nu muI poL, m scoI I ncep s
umbIu pu(In znuLIc.
- M bIe(I, uve(I vreo munLu cu voI?
mI duu, dup o nceuL consuILure, rspunsuI c LouLe
sunL de uzI-dImIneu( n cunLonumenL. EI, n scIImb, uu
vesLoune I punLuIonI de sLoI grous.
E noupLe LurzIu, dur cuL vu muI II pun muIne dImIneu(?
O venIcIe. UmbIu Ir s poL ndoI pIcIoureIe, ccI puIpeIe
uu cevu zgrun(uros I zdruncInuL n eIe.
De Iu un LImp nIcI mersuI nu muI ujuL nImIc, m
LrunLesc Iur jos. Acum ncep s sImL I un soI de goI sub
sLomuc. Purc pIeIeu mI se nLInde pe ouse, de Ie sImL con-
LururIIe. n(epenesc.
E pesLe puLerIIe meIe uLuLu suIerIn(. Eru uLuL de cuId
uzI! ncerc s IIxez zIuu dup cuIendur, dur cIne u muI (InuL
socoLeuI de zIIe, cund penLru noI, cure LrIm dup cuIen-
duruI venIcIeI, n-uveuu nIcI o ImporLun(. Gsesc LoLuI c
e cu puLIn( s IIe mIIILreLe 1zJz sepLembrIe.
PenLru o zon de pIuLourI I munLe, ucI n ArdeuI, nop(IIe
usLeu ngIe(uLe LrebuIe s IIe obInuILe. M nLorc de
prIsos, cund pe o purLe, cund pe uILu, I ncIeLez dIn(II. NIcI
mnuIIe nu-mI muI (In nImIc. O durere nou se uduug,
un IeI de umIIIn(, pe cure numuI eu o LIu n noupLeu usLu:
mI curg IucrImIIe IrouIe, Ir s Ie poL sLpunI, purc
sporInd, Iu IIecure sIor(ure pe cure o Iuc de u Ie oprI. De n-
ur vedeu, de n-ur gIIcI oumenII.
PrIvesc IsLovIL de grouz nLunerIcuI, compur cu Iuure-
umInLe umbreIe copucIIor, s vd duc sunL semne c se
upropIe zorIIe, dur nImIc. SImL c pun muIne voI nnebunI
de IrIg...
De Iu o vreme, se pure c oumenII uu gIIcIL drumu de
Iung eI.
- DomnuIe subIocoLenenL, sunLe(I boInuv.
Dup ce I Imuresc c nu muI poL nduru IrIguI, I sImL
ubLu(I c nu poL s m ujuLe. Grouzu c voI nnebunI de
IrIg m descompune.
nLr-un LurzIu, cund sImL c Lrec prIn mIne cu(ILe, mI se
pure munLuILoure propunereu sergenLuIuI VoIcu. M Iun-
gesc jos, nLIns, I doI oumenI se cuIc pesLe mIne. Eru I
LImpuI. MI se ncIeLuser IIcIIe, de nu muI puLeum vorbI
uproupe. OumenII sunL cuIzI cu nILe perne greIe I LoLuI
mI pure c sunL preu uorI. Acum, cund coupseIe se
ncIzesc de cousLeIe Ior, mI sImL umerII, sImL cureuuu
cure mI sLrunge mIjIocuI, sImL preLuLIndenI uLIngereu sLo-
IeI, de pIeIeu IrILuL. MI-e LoL corpuI ncIeLuL. NoupLeu usLu
nu se vu muI sIurI nIcIoduL, eu n nIcI un cuz nu mI-o muI
poL ncIIpuI sIurIL. Cund mI duu seumu c mI-e uLen(Iu
ngIe(uL, mpIuL purc, de nu poL gundI Iu nImIc, I cund
LIu c LImpuI, cu s Lreuc, IIe dour cuLevu mInuLe ure ne-
voIe de gundIre I ubsen( de Iu reuIILuLe, n(eIeg c
nIcIoduL nu voI ujunge Iu ncenuureu zorIIor.
De dInupoI, dup cum eru de prevzuL, n-u venIL LouL
noupLeu nIcI o puLruI. DumunuI n-u duL ns nIcI un
semn de vIu(, Iur cund uceusL noupLe, de Iebr rece,
LoLuI Lrecu, poIunu I pdureu nI(Iur un uspecL nou. A
czuL o brum grous, cu o pLur IuL de zuIr uIburIu,
pesLe LoL. Zumbesc cu un boInuv dup deIIr I oumenII mI
prIvesc buzeIe urse, Iu(u Lrus, I zumbesc I eI.
- Grozuv noupLe, dom subIocoLenenL.
SunL mIruL, ccI n-uu duL nIcI un semn despre usLu pun
ucum.
- $I vou v-u IosL IrIg?
- VuI de pcuLeIe nousLre, mI rspunde unuI I ceIIuI(I
cIuLIn cu umrcIune dIn cup.
u vreun ceus dup rsrILuI soureIuI, o puLruI vIne cu
ordInuI s rIdIcm posLuI, I nc pesLe o jumLuLe de or,
buLuIIonuI scIImbuL, e n mur spre BoguLu, Iu curLIeruI dI-
vIzIeI. Trecem OILuI pe un pod de vuse I prIvesc cu ocII
murI Iuncu Iurg, cu rcII(I sLrumbe I LuIIurI. De Iu
mourLeu coIoneIuIuI, OILuI ure penLru mIne un uer Iunebru.
mugInez mereu n Iuncu IuI cu prundI I rcIIL uLucurI,
Lrunee cure rezIsL, IIerbereu de mourLe u nop(II.
E o mIcure de curLIer n suLuI n cure InLrm n coIoun.
Trupe, cru(e, mIIILurI cure umbI IorIoLu, n vreme ce
uI(II se pIImb IInILI(I cu I cund mIcureu nu-I prIveLe. E
purc un IeI de CuIeu VIcLorIeI mIIILur.
um musu Iu popoLu dIvIzIeI, dup ce uu pIecuL
mrImIIe, nLr-o suI mure de couI. E muncure de bIrL
mIc, dur desLuI de bun. n LImpuI IrIpLurII se uude de
uIur, prIn IereusLru descIIs, un ucord de LreI pIesnILurI
sIube, cu LreI pcnILurI de cusLugneL. TresrIm Lo(I, ccI,
desprInse de voIn(u nousLr, LrupurIIe uu ncremenIrI
sperIouse, nejudecuLe, Iu orIce zgomoL cure umInLeLe de
IupL. Un IocoLenenL de Iu curLIer ne ImureLe rosLuI Io-
curIIor ucI, conLInuundu-I musu:
- Nu-I nImIc... -uu mpucuL pe susuI Iu pe cure I-u(I
LrImIs voI IerI.
TresrIreu u LrecuL cu o und, dur gundIm ucum I purc
scude cevu n uLmosIer, muInIIe s-uu muIuL pe IurcuII(e I
ocIII nI se nLuInesc n uceeuI pIuLIre vug, de vedere
desprIns. OrIun d IurIurIu de dInuInLe Iu o purLe, Popes-
cu I prInde cupuI n muInI, I cpILunuI, mIc I IemInIn,
cuuL sLunjenIL un subIecL de vorb.
MuIoruI, deI LIe, nLreub cu dIspre( ucru cIne I-u LrImIs
pe sus Iu dIvIzIe, I nLource upoI cupuI.
Ie dIn cuuzu IrIguIuI de uzI-noupLe, IIe dIn uIL cuuz,
sunL boInuv de InLesLIne. TreI zIIe I LreI nop(I o duc nLr-o
conLInu neIInILe. O seLe de mourLe I o udevruL
InconLInen( u sLomucuIuI. SunL supL cu un cuduvru I de-
moruIIzuL cu un puruIILIc. DurerI n-um, ucuLe, ns doc-
LoruI, cure m vede de LreI orI pe zI, e IoLruL s m LrImIL
n (ur Iu spILuI. I e IrIc de Iebr LIIoId. Dur gunduI sLu
m ngrozeLe. S m duc boInuv de sLomuc n (ur? S
pIec de pe IronL dIn cuuz c um "scuune" dese?
- DomnuIe, n(eIege, vreI s Le ducI n (ur?
- Vreuu, domnuIe docLor, vreuu... dur dIn cuuzu sLom-
ucuIuI?
MI se pure c ur II cevu, uu, morLuI rIdIcuI, cu un generuI
cure ur purLu umbreI, cu urmuLu de eroI dIn |IgunIudu,
cure cer IuI |epe soIdu(I s-I upere de Io(I.
- DomnuIe, Le nLreb nc o duL... VreI s Le ducI n
(ur?... Nu vezI ce prpdIL I jIgrIL eLI?... VreI, suu nu
vreI?
- Vreuu... dur nu vreuu s LIe Iumeu ucoIo... c dIn cuuzu
sLomucuIuI... mI-um prsIL cumuruzII.
- Dur vreI s LIe c uI pIecuL s IucI brunz mure I uI
murIL cu un erou... de sLomuc?
$LIu c LrupuI sLu, supus cu un scIuv, nu m Lrdeuz,
duc vreuu. DeuILmInLerI, ce-ur zIce Corubu, OrIun,
Popescu I ceIIuI(I cund m-ur LI pIecuL de pe IronL, dIn
cuuzu sLomucuIuI?
BIe(II vIn s m vud Lo(I I uIIu c, spre uImIreu LuLur-
or, curLIeruI u numIL un nou comundunL uI regImenLuIuI n
IocuI muIoruIuI DImIu, cure gIru comundu de Iu mourLeu
coIoneIuIuI. E LoL un muIor - se zIce vuIoros - dur Lo(I eruu
obInuI(I cu DImIu, cure se dovedIse cupubII I bun cu-
murud.
DumILru mI pune pIeLre cuIde pe burL, beuu cIncI conI-
ucurI, m nveIesc pun pesLe cup I u puLru zI, cund uIIu c
regImenLuI e pIecuL, m urc nLr-un Iurgon de buguje I,
Ir s muI spun o vorb docLoruIuI, sunL pIecuL I eu.
.g. Ne-u ucoperit pmntol loi omnezeo
OrdIn s mrIuIm, cu ceu muI mure Iu(euI, neobosIL,
spre SIbIu, respIngund orIce Ior(e InumIce vom nLuInI n
cuIe. $LIum c, puruIeI cu dIvIzIu nousLr, merg uILe dou,
unu Iu dreupLu, uILu Iu sLungu. Pesemne c Iu SIbIu s-u
nLumpIuL cevu...
Nu nLuInIm n puLru zIIe decuL o perdeu de IusurI, cure
Iuce mereu, IupLund udmIrubII, mpIngerI de recunouLere
oIensIv. Ne (In ns preu muIL n Ioc, dup opInIu IuI
OrIun, cure gseLe c ne oprIm n mod nepermIs de muIL
o nLreug dIvIzIe de InIunLerIe, n IupLe Ir ImporLun(.
CeIIuI(I rIposLeuz c uvem n Iu( Lrupe numerouse. CerL
pure numuI c InumIcuI n-ure cu eI decuL o buLerIe, decI I
Ior(eIe de InIunLerIe LrebuIe s IIe mInIme. n orIce cuz,
desIurureu nousLr, buLuIIoune nLregI penLru sImpIe es-
cudroune, dovedeLe c uvem un medIocru servIcIu de
recunouLere.
$I muI dovedeLe IncupucILuLeu conducerII nousLre mIIIL-
ure, cure Ignoreuz un prIncIpIu esen(IuI uI rzboIuIuI:
nIcIoduL nu LrebuIe s desIorI, n cumpuI LucLIc, muI
muILe Lrupe decuL InumIcuI. Sub nIcI un cuvunL. Cure, I eI,
nu e decuL o consecIn( u prIncIpIuIuI IundumenLuI: cuLIg
rzboIuI urmuLu cure u ungujuL muI pu(Ine dIn Ior(eIe eI n
bLIIe. De uceeu murII cucerILorI: romunII, mongoIII, Nu-
poIeon eLc. nu uu bIruIL decuL uLuLu LImp cuL uu IosL InIerI-
orI cu numr. Adevr IourLe expIIcubII penLru cIne
cunouLe cu udevruL psIIoIogIu rzboIuIuI.
n un(uI cu buruIenI uI oseIeI, uLepLm cu buLuIIonuI
dIn Iu( s-I descIId drum.
- EI, nuInLm? ne nLreub suruzund cpILunuI IoroIu,
pe noI, ceI doI "pesImILI" uI regImenLuIuI.
OrIun e IndIgnuL, dur, cu gesLurIIe IuI poLoIILe de engIez
cu IrunLeu cIeuI I surusuI condescendenL, nu se preu
Lrdeuz. E muI pusIonuL cu un oII(er ucLIv.
- AsLu e nuInLure? Nu vede(I c e cumpuI pIIn de
buLuIIoune romuneLI, cu Iu munevre? r IegLur... Ir
conducere. N-u(I vzuL c IerI urLIIerIu nousLr u Lrus n
proprIIIe Lrupe I n-u IosL nIcI un mIjIoc s I se comunIce
IungImeu LIruIuI?
nLervIn, nLrerupundu-I, cu s nLresc ceIe spuse de eI.
- $I pe urm, e posIbII oure s nu IIm deIoc InIormu(I de-
spre ceIe ce se peLrec nuInLeu nousLr, despre eIecLIvuI,
orIcuL de uproxImuLIv, uI LrupeIor InumIce cu cure IupLm?
DeuILIeI, nIcI nu LIm sIgur unde ne gsIm. RegImenLuI
nosLru I ceI de urLIIerIe n-uu decuL un peLIc de IurL
mpreun, I e ceurL, penLru c urLIIerILII vor s-o psLreze
penLru reguIureu LIruIuI.
Un cumurud e sIgur c IupLm cu "dIvIzIu de Iu
SIgIIouru".
Trece un uuLomobII cu IunIon uIbusLru, cu doI oII(erI
rsLurnu(I pe perne. AI, duc generuIuI ur II InLeIIgenL I
duc ur II LrImIs uuLomobIIuI ucesLu s Iu pe OrIun Iu
mus, o duL suu de dou orI - cum um uuzIL c se Iuce n
urmuLeIe sLrIne - cuLe IucrurI ur II uzI pouLe uILIeI!
n uILImu seur, pe cund ne LIzuIm ncoIonu(I pe oseu
(penLru un mur de noupLe) uuzIm n Iu(u nousLr, n
nLunerIc, nu LIm unde, o rpIuI scurL I vIoIenL.
CoIounu se opreLe n Ioc I cIre(I uIurmu(I ncep s duc
I s uduc ordIne.
- RegImenLuI XX... unde e comundu brIgzII?
Se repeL, LrunsmIs:
- Comundu brIgzII? Comundu brIgzII?
- AIcI, comundu brIgzII.
- DomnuI generuI Y? domnuI generuI Y?
NImenI nu vede, n nLunerIcuI nIunduL, pe ceI cure
nLreub I Iruzu e IuuL I LrecuL cu o IouIe, Ir s I se muI
LIe IocuI de ncepuL.
- AIcI domnuI generuI Y... uIcI domnuI generuI Y...
GunduI mor(II, cu LoL necunoscuLuI, mI se pure unesLezI-
uL. M IrmunL, cu sucuILoure grIj I neIInILe, probIemu
dormILuIuI n IrIg, n zorII zIIeI.
PesLe o jumLuLe de or reIum muruI. Dup vreo cIncI
suLe de meLrI uIIm ce-u IosL. TunurI sunL rsLurnuLe n
un(uI oseIeI, mor(I ncurcu(I prInLre ro(I. CoIounu merge
nceL I um LImp s m ubuL, n LreucL, I s nLreb. O
recunouLere InumIc, Lure cum de un escudron, u uLepLuL
uscuns nLr-o pdurIce, cIIur Iung oseu, I u IsuL InIun-
LerIu s Lreuc; Iur cund u uuzIL uruInd urLIIerIu, u pus
mILruIIeru s Lrug.
OrIun reIIecLeuz penLru Lo(I:
- sLu e servIcIu de puLruIure pe IIuncurI? Duc eru un
buLuIIon InumIc nLreg, ce se uIegeu dIn LouL dIvIzIu? Pe
mIne m mInuneuz ns c oII(eruI rspunzLor dIn
IrunLe, cIne o II IosL, nu I-u pIerduL LoLuI cupuI, u puLuL
s-I deu seumu de unde vIn IocurIIe, ce pu(In numeros e
InumIcuI... u deLuuL, mI se spune, numuI un pIuLon
(uImILor de jusL uprecIere u sILuu(IeI) I u cur(uL cu eI, uu
n nLunerIc, pdurIceu. O usLIeI de IupL provouc uLuLu
ncredere, c uI(I umrcIuneu gunduIuI c nu se Iuu suII-
cIenLe msurI de sIgurun(. NumuI uceIuI oII(er IoLruL I se
duLoreLe IupLuI c punIcu provocuL n urLIIerIe nu s-u
LrunsmIs LrupeI nLregI.
Mergem pun uproupe n zorII zIIeI. SunL semne c u
douu zI vom uveu o bLIIe serIous. BuLuIIonuI nosLru InLr
n uvunposLurI pe Iu LreI dImIneu(u, cund ne oprIm pe
pouIeIe unuI deuI. CompunIu vu LrebuI s LrImIL un posL,
muIL nuInLuL n Iu(u dIvIzIeI. PesLe o rup udunc I
mocIrIous, dIncoIo, pe deuIuI dIn Iu(. (Au nI se spune, c
nLunerIcuI uscunde un deuI, n Iu(). Dur puLruIu se
nLource I ne spune c pIuLonuI, LrImIs sub comundu unuI
oII(er, s-u cuIcuL nLreg, Iu o suL de puI de noI, Ir s ex-
ecuLe decI ordInuI. OII(erII compunIeI (Inem consILuIrI,
dur nImenI nu se supr, ccI N. e sInguruI oII(er Iu uI re-
gImenLuIuI I, Iucru surprInzLor, e prIvIL cu ngduIn(, de
purc ur II un sImpIu boInuv de sLomuc, Iur eI convIne,
cumInLe, cu uceusL consIderure. n reuIILuLe, uu cu udu
penLru desLInuI BIbIIeI, eI e necesur coIegIIor IuI, cu s Ie
deu msuru proprIeI Ior vuIorI. EI procur IIecruIu LIInILu
muI(umIre suIIeLeusc de u se LI superIor.
Eu sIngur sunL IndIgnuL, ccI se IoLrLe s Lrec pe
Iung pIuLonuI uscuns, s-I LrImIL Iu compunIe I upoI dIn-
coIo pe deuI s consLILuI un posL de sIgurun(. $I ucumu
ncepe unu dInLre zIIeIe ceIe muI grozuve dIn vIu(u meu,
duc nu ceu muI grouznIc. DurubII IuIucInu(Ie de Ioc I
de LrsneLe.

ZorIIe, dIn vIorII, devenIser uIbIcIouse, Iur norIorII de


Iu rsrIL IIumInu(I dIn dos I LIvI(I cu uur. Trecem rupu, cu
un senLImenL de voIe bun pe cure nI-I ddeu conLInuu
nuInLure, Iur cund urcm povurnIuI dIn Iu(, nLuInIm
dou Iurgoune, de buguje, cu covIILIr, prsILe n Iug de
InumIc. e cerceLm surprInI I descoperIm c sunL pIIne
de bunL(I. mI gsesc o munLu de cuucIuc, pucIeLe de
cIocoIuL I duIce(urI, descopr scrIsorI pe cure Ie Iuu I zI-
ure nem(eLI. OumenII Iuu I eI, IubILorI, cu cIIbzuIuI de
s(Ios, dou puLInI de brunz. Ordonun(u gseLe, n
sIurIL, muIL cuLuLu pLur.
Dup un sIerL de or, urcm pun Iu mucIIu deuIuIuI.
Sus, ne gsIm n murgIneu unuI pIuLou, uor uduncIL n
mIjIoc, cu un convenubII Leren de IoLbuI, cu Iurb verde. n
Iu(, murgIneu ceuIuIL e cevu muI rIdIcuL cu u nousLr, Iu
sLungu IoLur e pereLeIe negru uI uneI pdurI, Iu dreupLu nu-
I IoLur ImurIL, ccI sunL numuI creLerI I mbInrI cuprI-
cIouse de mucIII I rupI.
PenLru c eru zIu, desIur oumenII pe un rund, IungI(I
Iu doI puI unuI de uILuI, pun s se desIuc puLInIIe cu
brunz, Ie mpurL, preIuc unu gouI n scuun I, muncund
cIocoIuL, cILesc n IumInu prouspL u dImIne(II Neue
reIe Presse.
"Scene de grouz Iu TurLucuIu - DouzecI I cIncI de mII
de prIzonIerI - BucureLII umenIn(u(I - ArmuLu nousLr
Lrece cu un LvIug de IIer - TeIegrume cLre Muckensen -
Wer kunn RumunIen reLLen?" sunL LILIurIIe LexLuIuI de pe o
pugIn nLreug.
ToLuI e nou penLru mIne. AcesL podI Iurg dIn Iu(u meu,
IumInu vIe u soureIuI pesLe verdeIe brumuL uI deuIurIIor I
vIIor, bugujeIe ucesLeu, pure-se uIe regImenLuIuI q de
urLIIerIe dIn Hunovru, buguje cure uu vzuL BerIInuI I uILe
cupILuIe pe cure eu nu Ie-um vzuL, guzeLu usLu
neverosImII, cure e cu un zmeu IeguL cu sIour de Iumeu
ceuIuIL, cu mII de kIIomeLrI dIncoIo de podI, ImugIneu pe
cure mI-o Iuc despre ceI dIn BucureLII "umenIn(u(I". Dur
muI puLernIc decuL orIce, IumInu nrouruL I
bIneIcLoure u soureIuI bIruIe. Vd LoLuI n Iu(u meu I nu
e nImenI Iu murgIneu, cevu muI rIdIcuL de vIzuvI, u
podIuIuI. TrImIL un bIIeL IuI OrIun:
"Am dou cru(e cu buguje, prud pe uIese. TrImILe
sucI s ncrcm. AI dou perecII de cIzme de conLe
Iunovrez, c unu mI-o IuI mIe. Spune cpILunuIuI c
uLepL ordIne".
ur pe dosuI bIIe(eIuIuI, dup ce I LrImIL un zIur, ccI
uILusem:
"Am I uILe zIure nem(eLI I.I. InLeresunLe. Wer kunn
RumuneIn reLLen? un urLIcoI de muIoruI MoIruL. Nu
spune Iu nImenI de buguje, s uIegem noI ce e muI bun, pe
urm Ie dm Ior LoL."
PodIuI dIn Iu(u meu e cu o bucuL de pIuI, uLuL de duIce e
scobIreu dIn mIjIoc I uLuL de Irumos ncepe, n sLungu,
pdureu dIn Iurb. S LoL IucI "1 MuIuI" pe o usemeneu
pujILe.
Dup un LImp, dIncoIo, pe dumbuI scund dIn Iu(, upure
un cIre(. S-u oprIL cu o sLuLuIe pe un socIu. SpecLucoIuI
surprInde oumenII, cure conLInu s mnunce ns brunz,
cu o LIIn (rneusc. E, nLre noI I eI, cu Iu LreI-puLru suLe
de meLrI. Dup ce se uIL IInILIL Iu noI, I ndeumn cuIuI
I cobour vreo LreIzecI de puI, spre desLuI de ngII(ILu
nousLr nedumerIre. Pe urm se nLource I urc Iu pus pe
dumb, se Ius n goIuI de dIncoIo, cure duce pun Iu VIenu.
NumuIdecuL vIn doI InIunLerILI. Se opresc I eI pe mur-
gIneu rIdIcuL cu o murgIne de Luv u pIuIuIuI verde. Se
proIIIeuz pe ceruI Lure I goI, cu nILe cIobunI pe o cuIme.
Cobour LreIzecI de puI, se nLorc upoI, I InLr I eI dIn-
coIo, n goIuI pe cure nu-I vedem. Pe urm upur pe deuI
puLru, Iuc nLocmuI uceeuI mIcure, cobour uceIuI
LreIzecI de puI, se nLorc I se uIund nupoI, dIncoIo de
murgIne.
RevIn ucum uIsprezece InI. Se opresc Lo(I uIInIu(I, se
desIour n LrgLorI I pornesc spre noI.
"SIuLuI" eroIIor meI, cure mnunc brunz, e de prere
s-I Ism s vIn uproupe, s vedem ce nuIbu vor. AcesL
sIuL e IourLe InIIuenL n pIuLon, I eu, deI nu-I nLreb
nIcIoduL nImIc, ruLIIIc IoLrurIIe IuI. Dur nu, IuL I ceI
uIsprezece s-uu oprIL dup LreIzecI de puI, I n Ioc s
descIId IocuI, sLuu I se uIL Iu noI. Ne uILm unII Iu uI(II,
cum se uIL vecInII, n Iu(u cuseI, unII Iu uI(II, pesLe drum.
Eu m nLreb ns ce drucu muI cred eI despre noI.
CIem pe NIcoIue ZumIIr.
- AscuIL, ZumIIre, Iu doI oumenI I LurLe-Le prIn
pdure pun spre eI nLr-ucoIo. VezI ce muI e I usLu.
E sIgur c uzI vom uveu o bLIIe mure. N-u puLeu spune
c muI um vIzIuneu uceeu de InIern, cu mormune de cudu-
vre I cu LorenLe de Ioc, dur LIu c vu II desLuI s descIId
ceI de vIzuvI IocuI, penLru cu s cud - uu cum sLm
neudposLI(I - Iu prImu suIv. ToLuI nu cuuL s ne
udposLIm. E cevu de sporL n ncp(unureu de u rmune.
CuporuIuI s-u nLors cu urecII IungI:
- DomnuIe subIocoLenenL, nu LIu, dur mIe mI se pure c
pun LunurI n bLuIe. S-uude uruIL de cIesoune.
nLre LImp, ceI uIsprezece oumenI, dup ce uu mers cu
spuLeIe Iu noI, uu ujuns Iur pe mucIIe I, Iu o comund,
neuuzIL de noI, se opresc, se sLrung unII Iung uI(II uIInIu(I,
Iuc sLungu-mprejur, upoI se ncoIoneuz cu Iu un mur de
deIIIure. Un superIor IoveLe n eI, dIn cund n cund, cu un
busLon suu cu o cruvu. ProbubII c vor s se socouL n
curLeu cuzrmII.
Pe urm, nLr-udevr, ucesL "superIor", spre nenLrerupLu
nousLr nedumerIre, sLund cu spuLeIe Iu noI, prImeLe deIII-
ureu LrupeI, cure, de unde sunLem noI, pure I muI
uuLomuL cu pusuI eI nLIns. u sIurIL, se opresc n pI-
cIoure, pe dumbuI cure mrgIneLe podIuI, uIInIu(I, cu Iu(u
Iu noI. Pure-se c, LoL Iu comund upoI, n sLungu I n
dreupLu runduIuI, dIn goIuI nesIurIL de dIncoIo (cure ur
puLeu cuprInde orIce posIbIIIL(I) upur sus I se uIInIuz,
unuI cuLe unuI, uI(I soIdu(I.
Pe un peLIc de IurLIe, LrImIs cpILunuIuI, cer s InLervIn
urLIIerIu:
"S se Lrug o suIv cure s mpIedIce punereu n buLerIe
u InumIcuIuI."
ALepL ucum, cu cerLILudIne, ncepereu IupLeI, pIIn de
umInLIreu LIruIuI uLuL de precIs uI urLIIerIeI nousLre. Pe
cousLeIe n evunLuI, dIn spuLeIe meu, cobour spre IunduI
vII compnII I buLuIIoune cenuII. mI zIc c se Iuc
regruprI, probubII, n vedereu uLucuIuI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ce soIdu(I sunL Iu, cure
cobour pe vuIceIu, nspre suL?
- AI noLrI, cIne s IIe?
- Au e, c bIne zIce(I, du de ce s-o II ducund uu nupoI?
- Munevre, ZumIIr... munevreuz.
CeI dIn Iu(, dIn murgIneu ceuIuIL u pujILeI, nu muI
cobour, sLuu nemIcu(I n pIcIoure, mpIunLu(I n mucIIe,
cu nILe urIuI soIdu(I de pIumb, prInI pe uceeuI Ium de
cosILor.
- O suL cIncIzecI I doI.
- O suL cIncIzecI I use, o suL cIncIzecI I opL, o suL
uIzecI.
OumenII meI I numr, dur s-uu ncurcuL I sunL nevoI(I
s-o Iu de Iu cupL.
OrIun u venIL eI nsuI, cu puLru oumenI de-uI IuI, cu IoI
de corL. Nu gIumeLe. A I InLruL sub covIILIre, s ncurce
buguje. M gundesc, nedumerIL, ce e de IcuL. CeI dIn Iu(u
meu sporesc neconLenIL I mI-e cu nepuLIn( s n(eIeg ce
vor. ALILudIneu Ior mI conIIrm ns, n purLe, prereu,
dedus dIn reguIumenLuI servIcIuIuI n compunIe, cure
spune c uvunposLurIIe nu descIId nIcIoduL IocuI, decuL
duc sunL uLucuLe. mI duu seumu I cure ur II perIcoIuI: u
ncepe nuInLe de or IupLu, nuInLe cu mIcrIIe de
munevr s IIe sIurILe, u unguju usLIeI LrupeIe nousLre, pe
jumLuLe Iu IocuI Ior numuI.
- Cu(I sunL, m DumILre?
- Dou suLe uIzecI, domnuIe subIocoLenenL.
IIe Orzuru I ndreupL umruL I pgubos:
- De unde? Dou suLe cIncIzecI I use... ucum, uILe, sunL
dou suLe cIncIzecI I opL, I ucum ubIu dou suLe uIzecI.
Se corecLeuz unII pe uI(II ceI cure numr.
O mILruIIer, bIne pus Iu puncL, ur Iuce, mLurund n
Iu(u eI, n cuLevu secunde, dou suLe uIzecI de mor(I.
SunLem grupu(I, cu dou ecIIpe de IoLbuI, Iu dIsLun(
Iu(-n Iu(, dur purc um I muI bIne ImpresIu c nu sun-
Lem decuL, cuLevu mInuLe nuInLe de descrcureu re-
voIvereIor, ceIe dou grupurI uIe unuI dueI, Iu(-n Iu(. Cu
deosebIreu c murLorI, medIcI, "specLuLorI", Lo(I sunL uIcI
combuLun(I, c dIsLun(u e de puLru suLe de meLrI pouLe I,
muI uIes, cu deosebIreu c, dup prImeIe IocurI scIImbuLe,
IupLu nu vu II oprIL, cI ubIu vu ncepe, pun Iu exLermInure,
cu InLerven(Iu urLIIerIeI I u LuLuror surprIzeIor posIbIIe - I
muI uIes cu senLImenLuI c I ceI cure vor scpu dup zece
ore de IupL vor murI pouLe Iu noupLe, pouLe muIne,
poImuIne, spLmunu vIILoure, cIne LIe cund. CeI pu(In
rzbouIeIe vecII se decIdeuu nLr-o zI, n dou, n LreI.
Dur urLIIerIu nousLr nIcI nu se gundeLe s Lrug. Agen-
LuI de IegLur mI uduce un ordIn scrIs pe un peLIc de
IurLIe:
"BuLuIIonuI nosLru vu proLeju reLrugereu dIvIzIeI, upoI d-
Lu veI usIguru reLrugereu buLuIIonuIuI I dup uceeu Le veI
reLruge I d-Lu".
Nu muI prIcep nImIc. Ce sens ure uceusL reLrugere? $I ce
noIm ure uceusL proLejure, cund nIcI nu sunLem uLucu(I?
Am s cer un nou ordIn muI ImurIL, dur muI nLuI vreuu
s LIu ce um n Iu(.
- Cu(I sunL, m?
- Vreo LreI suLe I cevu, dur s-uu oprIL ucum.
SoIdu(II de pIumb de pe murgIneu ceuIuIL, muI rIdIcuL,
u pujILeI, proIecLu(I pe ceruI goI dIn spuLeIe Ior, uLeupL
(epenI, ce?
Tursc cu prIvIreu pe ugenLuI de IegLur pe crruIe, jos
nspre rup, s vd duc mI conIIrm ordInuI. BuLuIIonuI,
nLr-udevr, se I ncoIonuse pe drumuI uIb. n cIIpu usLu
um uvuL ImpresIu c s-uu cIocnIL dou IocomoLIve, cu un
zgomoL de Iud, I um vzuL ceIe dou cru(e crescuLe nLr-
un munLe de Ium. OrIun LrebuIe s II IosL IcuL pruI, cu
oumenII IuI cu LoL.
Acum suIvu de obuze, urIund uprIg pesLe cupeLeIe
nousLre, se prbueLe n mIjIocuI drumuIuI, depurLe, n
spuLeIe meu, n pIIn coIoun, rIdIcund, cu nILe bruzI,
pmunL negru. OumenII Iug n LouLe pr(IIe, cu o udunure
n cure u IovIL LrsneLuI. Spre norocuI Ior, Iu dreupLu,
puruuI mocIrIos ure un muI muI rupos, cure I pouLe us-
cunde de vedere. Se npusLesc muI(I ucoIo. A douu suIv de
LrsneLe, spInLecund nprusnIc pe sus ueruI, cude LoL n
drum I Iuce uILe puLru mormInLe cIrcuIure. Nu muI zresc
decuL cu(Ivu nLurzIu(I I pe ugIIoLunLuI regImenLuIuI, cure
Iuge cIure, n guIop nnebunIL. Gounu IuI suIveuz
buLuIIonuI, ccI InumIcuI, cure de sus I vede uIergund, s-u
ncp(unuL s-I vuneze I (pouLe crezundu-I oII(er superI-
or) Lruge LouLe suIveIe dup eI. Are LoLuI noroc s ujung Iu
LImp, dup un dumb, unde I pIerd urmu. $oseuuu crup n
expIozII cumpIILe.
Nu poL s-mI duu seumu de pIerderI, penLru c soIdu(II
se cuIc Lo(I pe unde gsesc, cund vIn obuzeIe. Dup ce
LrombeIe de pmunL negru I Ium se rIsIpesc I vezI cenuII,
IungI(I IcI I coIo, Ir s LII cure sunL mor(I I cure sunL
numuI cuIcu(I cu s se Iereusc de sprLurI.
AgenLuI de IegLur mI d, de pe muIuI ceIIuIL uI rupII,
nvurLInd bru(uI deusupru cupuIuI, semnuIuI de reLrugere.
nLurzIusem pu(In, ccI soIdu(II de pIumb uu descIIs IocuI
I numuIdecuL, n urm, uu pornIL spre noI... ocurIIe
nousLre I Iuc s se cuIce uuLomuL. Ne reLrugem scurL pe
mucIIu rupII I Lrugem mereu, senIn, Ir s LIm ce ne
uLeupL. E un scIImb vIu de rpIeII I IusuILurI, cund duu
I eu, ugILund munu, semnuI reLrugerII. Acum pornesc Iur
spre noI. Pesemne c pIecureu nousLr nu muI e ns
conIorm pIunuIuI Ior, penLru c LrsneLeIe de obuze se
prbuesc ucum n pIuLonuI meu. Cdem cu suIIeLeIe
rupLe, n genuncII, ne uruncm jos, cure cum puLem, upoI
uIergm, coborum sperIu(I, mprLIu(I, Ir s LIm cu(I
muI sunLem, muI uIes ucoperI(I de pmunL I Ium cum
urLum ucum. E o scIImbure de sus n jos, cu I cund ur II
czuL LumpIu ceruIuI I jumLuLe dIn prIveIILI s-ur II rsucIL
cu nLr-un ocII boInuv, cu nLr-o ogIInd, dInLr-o duL
nLours.
O nLurzIere nLIns, I pe urm uILe uIerLurI. Ne
prbuIm oduL cu eIe. NervII pIesnesc, pmunLuI I ceruI
se despIc, suIIeLuI u IeIL dIn Lrup cu s revIn ImedIuL, cu
s vedem c um scpuL. Nu ndrznIm LoLuI s dezIIpIm
obruzuI de pmunL.
u( de ceIe uusLrIece, obuzeIe ucesLeu, pe cure Ie
bnuIesc nem(eLI, sunL de neusemnuL. TrebuIe s IIe de
1o suu 1o, jumLuLe IuzunLe I jumLuLe percuLunLe. SunL
Lruse preu de uproupe I urecIeu nnebunIL nu Ie uude
vujuILuru nepmunLeusc decuL uproupe, oduL cu prImu
expIozIe, ceu IuzunL, Iu LreI meLrI de pmunL, dup cure
vIne scurL, dur deosebIL, u douu cuLusLroI, cure rIdIc n
vzduI o Lrumb de Ium I Ium gros, cu o IunLun
urLezIun neugr. $uIerLurIIe grouznIce uu cevu de urpe
de IIer, de venIre nLIns, de "dIrecL umenIn(Lor" - uLuL cuL
uI LImp s uuzI dIn eIe - ccI pIesnesc n deLunLurI
meLuIIce, cure sunL cu nILe rupLurI deusupru omenescuIuI,
rcneLuI dIn rruncII uI nLreguIuI IIer dIn unIvers.
Cu un zvor czuL morLuI, prbuIrIIe m reuduc Iu reuI-
ILuLe, Iur senInLuLeu creLIn cu cure IupLusem n uILImeIe
cIIpe se LrunsIorm nLr-o durere de cuncer uI pIepLuIuI.
u ncepuL cuuL, cu ceI cu(Ivu oumenI cure se (In dup
mIne cu ocIII scoI dIn orbILe, uIbI de grouz, vreun
udposL, cuL de mIc. Dur povurnIuI ucesLu uor, pe cure
coborum dup o cosLI muI ubrupL, deI scude nereguIuL,
nu oIer nIcIerI uduncILurI muI murI decuL un cuIcu de
cuIne suu mucIII nIsIpouse, ubIu muI rIdIcuLe cu o pern de
cpLuI, cu smocurIIe Ior de Iurb. SunLem uu, sub ceruI
vusL, I pmunLuI nu vreu s ne prImeusc. TrsneLe vIn
mereu n noI, dur IIcrIIe nu Ie vedem, ccI ncIIdem cu
ncIeLure ocIII.
CeI cure LrImIL obuzeIe Lrug cu socoLeuI, Ir s IIe
neIInILI(I de cLre urLIIerIu suu IocurIIe nousLre, Iur de sus,
de unde sunL, observuLorII Ior poL urmrI eIecLuI IIecruI
obuz I decI poL modIIIcu LIruI, muLemuLIc.
ExpIozIIIe se succed orgunIzuL. UneIe Ie uud Iu cu(Ivu
puI, uILeIe n mIne. Cum s-u LermInuL o rupLur, corpuI
LoL, o cIIp sIeIL, I njumL(eLe rsuIIureu I se
ncordeuz Iur, sec, n uLepLureu ceIeIIuILe expIozII, cu un
boInuv de LeLunos. Un vujuIL scurL, pe cure urecIeu I
prInde cu un soI de unLIcIpu(Ie, ncIeLezI dIn(II, cu munu
ndoIL deusupru cupuIuI, nLr-o convuIsIe epIIepLIc I
uLep(I s III IovIL drepL n mouIeIe cupuIuI, s III
mprLIuL. Deusupru Lu, nLuIu expIozIe (I spurge urecIIIe,
Le nuceLe, u douu Le ucoper de pmunL. Dur prIn IupLuI
c Ie-uI uuzIL pe umundou, nu eLI morL. AnImuIIc, ou-
menII se sLrung unII Iung uI(II, Iur ceI de Iu pIcIoureIe meIe
ure cupuI pIIn de sunge. Nu muI e nImIc omenesc n noI.
- DomnuIe subIocoLenenL, ne-uu prpdIL...
- E ru, ZumIIre.
OumenII se ncIIn nenLrerupL. "Doumne, MuIcu Dom-
nuIuI, mIcuII(". ugIm, ccI e LoLunu de sLuI pe Ioc. Prob-
Iemu de u LI duc Le opreLI Iung un smoc de Iurb, suu
Iung un muuroI de pmunL, e cu de Iu ncepuLuI IumII.
ugIm decI Iu nLumpIure, ndjduInd ujungem Iu rup.
Dur ucum uu cu noI purc uIL socoLeuI, cu grIj poLrIvIL.
Duc sLm cuIcu(I, suIveIe se rresc I eIe, pundInd; n cIIpu
n cure IugIm ns, vIn dup noI cu pIeLreIe, prbuInd LoL,
vuIcunIc. I vd pe cuIme, n pIcIoure, urmrIndu-ne cu
senLImenLe de vunLorI, cum Lrgeum noI Iu Brun, de sus
pe Mguru. OrIce ncercure u nousLr de u IugI I ndurjeLe
(suu, cIne LIe, numuI "I pIIcLIseLe").
AbIu poL vorbI, ccI mI-e puruIIzuL guLIejuI de uLuL
ngII(IL n sec:
- NIcuIue, unde sunL ceIIuI(I oumenI?
- Nu...
N-upuc s LermIne, rspunsuI se rezoIv n nruIre de
mun(I I Ium. Am sucIL guLuI cu un puI boInuv, resemnuL,
cu pe LocLor. N-u IosL nIcI de duLu usLu. PmunLuI
IrumI(uL, (unIL n sus, cude ucum, cu nLurzIere, n pIouIe
pe noI.
mI pun, nspImunLuL I cu mInLeu umIIIL, mnuIIe.
M gundeum uneorI Iu senLImenLuI grouznIc pe cure I
nceurc ceI condumnu(I, cure uII numuI n uILImuI mo-
menL c sunL gru(Iu(I. TouL vIu(u Ior vor LrI sub ImpresIu
ucesLor cIIpe. Dur noI, uIcI, cure sunLem condumnu(I cu
IIecure IovILur I dup IIecure, purc, gru(Iu(I. CIIur cund
merg cevu muI depurLe, obuzeIe Lrec pe Iung LIne, sLurnInd
curenL I vujuInd meLuIIc, cum Le LurLe un expres cund Le
uIII uproupe de IInIe.
Un nou suIL, dur vujuILuru ne-u IuuL nuInLe, expIozIu e
ucoIo unde vreum noI s ne oprIm, I cund sosIm cdem n
groupu de obuz.
M LrunLesc jos, cu oumenII cure se (In dup mIne. Purc
u suporLu LoLuI, dur zgomoLuI nu. ExpIozIIIe, cu prbuIrI
de IocomoLIve nroILe unu nLr-uILu, mI nIIg, cu IovILurI
de buros, cuIe n LImpune I cu(ILe n mduvu spInrII.
S-uud IocurI de urm, uu ncepuL s ne urmreusc de
uproupe.
$LIu c nu muI poL Iuce nImIc.
- VIn dup noI, domnuIe subIocoLenenL, geme un om,
sIurIL, cu un boInuv de LIIos.
E un IeI de nepsure purc, muI curund un soI de
nesIm(Ire. TouL voIn(u mI s-u consumuL n convuIsIunI.
VIn IusuILurI de gIoun(e I, uu, umesLecuLe cu expIozIIIe de
obuz, mI se pur rIdIcuIe I purc depurLe de sIm(urIIe meIe.
nc un suIL, penLru c depurLe, muI jos, e LoLuI suLuI.
ur vujuILurI, expIozII I nuInLeu nousLr (unesc pu(urI de
pcur.
E ucumu purc o cIIp de nLrerupere. $opLesc IsLovIL:
- NIcuIue, IuI s-o Ium Iu sLungu. LIu Lrug unume Iu
zece puI nuInLeu nousLr, cu s ne prInd n expIozIe.
Dur n uceeuI cIIp vIn, nprusnIc, vujuILurIIe, ccI n
uIur de LunurIIe cure Lrug cund sunLem cuIcu(I, uILeIe,
ocIILe guLu, pure-se, pundesc cIIpu cund ne rIdIcm. DesIg-
ur, proIILund de ucesL prIIej, ceI de sus Iuc exercI(II de LIr,
uu cum udIneuurI Iceuu exercI(II de deIIIure.
ncercm, sIeI(I, s-o Ium Iu dreupLu. Dur I ucoIo
obuzeIe ne ujung nuInLe, ccI se cuIcuIeuz, prevzund, cu
vunLorII de porumbeI. Nu poL gundI nImIc. CreIeruI purc
mI s-u zemuIL, nervII, de uLuLu ncordure, s-uu rupL cu nILe
sIorI puLrede. Nu poL nIcI mcur s-mI duu seumu duc ou-
menII dIn juruI meu sunL mereu uceIuI, duc uu czuL, I
cu(I. Acumu nIcI nu mI muI vIne s uIerg. Se spune c pe
Mureu CuspIc IurLunIIe sunL uu de grouznIce, Iur unII ou-
menI I IemeI suIer uLuL de muIL de ruI de mure, ncuL
LoLuI Ie devIne IndIIerenL I nu Iuc nIcI un gesL de
mpoLrIvIre, cIIur duc sunL rIdIcu(I I uruncu(I n mure.
Au, descIeIuL de LouLe, m sImL I eu ucum. Nu muI mI
duu seumu duc oumenII uu obruzurIIe murdure de pmunL
suu de IunIngIne. AbIu muI n(eIeg boceLuI, cu o IILunIe, cu
un bIesLem upocuIIpLIc, dIn uduncuI uduncurIIor purc.
- Ne-u ucoperIL pmunLuI IuI Dumnezeu.
OmuI cu Iu(u sLIns, cu musLu(u czuL I coI(urIIe gurII
nspumuLe, nu pouLe spune decuL uLuL, I o spune uproupe
nenLrerupL. E ucum o cIIp de IInILe. Trug, nLr-udevr,
pesLe deuI, depurLe, I obuzeIe Lrec pe sus de LoL, cu o
uruIuI de vugoneLe, cuLund pe cIne LIe cIne. u vreo
douzecI de puI de noI e un puruIu sLLuL cu o mocIrI. Ne
prIvIm o cIIp, mI Lrec IImbu secLuIL pesLe buzeIe urse I
pe urm o rup Iu Iug, ccI oumenII vIn Ir uIL cIemure.
Cund um ujuns n mocIrI, obuzeIe Ior, pornILe oduL cu
noI, uu IovIL numuI n dumbuI dInuInLe, I-uu sILuL purc
zvucnIL I I-uu nnegrIL de pmunL I Ium. UrecIIIe vujuIe
nnebunILe I Ir nLrerupere, cIIur ucum, cund obuzeIe
nu vIn n noI.
Dur IuL, sunL IurIoI de purc ur II IosL pcuII(I. EI
rrIser pu(In IovILurIIe, penLru c, ucum n(eIegem bIne,
ne credeuu mor(I pe Lo(I. Trug Iur, n mocIrI, dup noI.
NdjduIm c, ucoIo ceI pu(In, obuzeIe IovInd n mouIe nu
vor muI expIodu LouLe. E udevruL c numuI uneIe rIdIc
Lrumbe de noroI, uILeIe LermIn ngropundu-se IIecIL. mI
duu ns ucum ImurIL seumu c grozvIu cIIpeIor e dIn uIL
cuuz decuL u expIozIIIor. ObuzeIe nseI, pe cure Ie LIm cuL
nILe donIcIoure, vIn IzbInd de-u drepLuI nspre noI, purc
n noI, cuLundu-ne cu nILe gIoun(e. $I Ie sIm(Im murI Iu(
de gIoun(e, uu cum cILorII europenI LrebuIe s II sIm(IL
cund uu IosL uLucu(I, duc vor II exIsLuL, de muLeIe ven-
Inouse, murI cuL vuILurII, dIn uILe conLInenLe. ovesc n
juruI nosLru cu nILe sbII cure n-ur IzbuLI dInLr-o sIngur
IzbILur s ne reLeze cupeLeIe I ur IovI upoI, IurIouse,
vujuInd, n dreupLu I n sLungu, nuInLe I nupoI, zpcIL I
orb, czund I rupund LoLuI. Ne LrunLIm pun n guL n
mocIrI, dur nu puLem uIundu (orIcuL de mure e grouzu) I
cupeLeIe, ccI ur II s murIm nbuI(I. ugIm, cu LumpIeIe
IovILe cu cIocune, prInLre coIouneIe de noroI I Ium rIdIc-
uLe n Iu(, nuInLe, Iu cuLe cIncI-use puI unu de uILu.
Acum puruIuuI Iuce o coLILur, Iur muIuI dIn dreupLu,
muncuL de uvoI, e cevu muI drepL. AcoIo, cu urecIIIe pIes-
nILe, cIIur duc nu e udposL de obuze, ceI pu(In nu puLem
II vzu(I I e neusemnuL Iucru uceusL rupere dIn vedereu
mor(II. DIn up I noroI nu uvem uIur decuL cupeLeIe. Sun-
Lem upLe InI cu Ie(eIe puruIIzuLe cu nILe boInuvI n ug-
onIe.
CeIIuI(I Lrug ucum cu o nverunure urzLoure, de oumenI
croru nu Ie-u reuIL, dIn vInu vIcLImeIor, o demonsLru(Ie.
$LIu c duc ur IovI cIIur n mucIIu rupII, duc poL spune
uu, obuzuI ur venI LoL n noI I ne-ur Iuce pruI, dur nu-mI
poL expIIcu nIcI ucum de ce purc nu ur II uLuL de grouznIc,
ccI ur II nLre noI I eI, nu LIu, n prImu Iruc(Iune de
secund, o pern de pmunL, n-ur II venIreu proIecLIIuIuI
drepL I pIIn, n crunIu.
TrIesc, pIungund n mIne, gunduI c AcIIIe ceI Incom-
purubII I vILeuz eru InvuInerubII Iu( de sge(I I sbII - I
pouLe c LocmuI de uceeu eru uLuL de vILeuz - n uIur de
cIcuI. Eu u vreu s-mI sLeu IerIL de Lurbureu de IIer, mcur
crunIuI.
PuLru LunurI Lrug n Iu(u nousLr, Iu zece puI, cu prIn bu-
ruj s ne LuIe drumuI I puLru nceurc s drume muIuI
(cuL un sLuL de om) de cure ne-um IIpIL. ToL deuIuI se res-
ImLe IncnInd de IzbILurIIe scurLe cu de un nenLrerupL
cuLremur.
Dup vreo jumLuLe de ceus, pIIcLIsI(I, dezgusLu(I, purc
s-uu oprIL. RsuIIm nceL dur nu puLem vorbI de sIureuI.
DIn cuuzu noroIuIuI nu ne muI deosebIm unII de uI(II,
ngIesuI(I nLr-o vuLr sub muI, nu muI mure ns cu un
puL, unde ne-um LuruL cu Lo(I. Dour, cu musLu(u unu cu
guru, de spum, MurIn TucIeI boceLe nLrunu, sIIubIsInd
LrgnuL, cu un bIesLem, de Iu ncepuL:
- Ne-u ucoperIL pmunLuI IuI Dumnezeu...
NIcuIue ZumIIr I Iu cu muInIIe muIuI cIeIos de pe obrujI.
I nLreb cu un zumbeL de recenL operuL:
- AI scpuL, ZumIIre?
- Mure bIesLem pe cupuI nosLru... Dur noI ne (Inem de
dumneuvousLr, domnuIe subIocoLenenL... Ce-o II cu
dumneuvousLr o II I cu noI.
Vreo doI I-uu uruncuL urmeIe, cu s pouL IugI muI uor.
- Unde v sunL urmeIe, m MurIne?
CIuLIn dIn cup cu LrIsLe(e...
- ArmeIe nousLre...
NIcuIue ZumIIr I prIveLe urmu cu muguzIu ncrcuL de
noroI.
- Dur purc uIe nousLre muI sunL bune de cevu? Nu sunL
desLuIe uruncuLe pe uIcI? u uILe.
- u vezI, m, cu grIj, nu vIn cumvu dup noI?
ZumIIr rIdIc nceL cupuI deusupru I pe urm purc
uImIL, purc resemnuL:
- VIn, domnuIe subIocoLenenL, vIn. S Lrugem cuLevu Io-
curI s-I muI mIrm pu(In I s IugIm.
ScoL mnuIIe murdure, Iuu urmu unuI om, ZumIIr Iuce
Iu IeI, nc doI oumenI se rIdIc I eI.
- Truge(I pe neocIILe, repede...
u rpILuru IocurIIor nousLe, ceI cure veneuu cu Iu
pIImbure, Ir grIj, se LrunLesc Iu pmunL.
- Eu nu-I prIcep, de ce se mIc uu de nceL?... pun
ucum, muI(I cum sunL, puLeuu II de muIL ucI s ne Iu cu dIn
ouI, nLreub unuI.
- Neum(uI e om cu socoLeuI - ImureLe ZumIIr - de ce
s Ie pIur un om, duc ne pouLe rpune cu scuIu?
TIruI urLIIerIeI reIu brusc, exusperuL de IurIos. DIn nou
uvem oLruv n sunge. $LIum c nu se LermInuse, dur reuIIL-
uLeu revenIrII e nou. mI sLrung nspImunLuL mnuIIe.
Pe urm supersLI(Iu m descompune cu desvurIre. Arunc
pucIeLuI cu scrIsorI... MI se pure c ur puLeu s IIe IegLuru
nLre uceIe scrIsorI IuruLe I InsesIzubIIuI joc uI nLumpIrII,
cure uduce un obuz Iu o jumLuLe de meLru Iu sLungu suu Iu
dreupLu. Arunc I upuruLuI IoLogruIIc, dur munLuuu de
cuucIuc purc LoL vreuu s-o psLrez... uLuL de mure mI-e
grouzu de IrIg.
ObuzeIe cure Iovesc n mIuLIn ne ucoper dIn nou
obrujII cu noroI, Iur ceIe cure cuuL mucIIu muIuIuI se
upropIe I se deprLeuz. Iecure expIozIe ne nuceLe
bLundu-ne mereu (epI de IIer, cu cIocunuI, n urecII, I
vuIeLe grouznIc de meLuIIc, cu I cum vugoune de LubI ur
cdeu de Iu eLuj pe buzuIL.
O expIozIe de obuz e cu o cIocnIre de LrenurI. CIne ur
puLeu suporLu use-upLe suLe de cIocnIrI de Lren nLr-o
sIngur zI?
Un obuz u IovIL n mucIIe... MI se pure c, upropIu(I, doI
dInLre oumenI sunL IovI(I de rupLurI, dur n-um LImp s vd,
ccI ocIII mI se ncIId scurL, corpuI mI se ncIeLeuz n
convuIsIe epIIepLIc.
- AscuIL, DumILre, uzvurIe munLuuu uIu, cu s po(I IugI
muI uor! I m urunc nuInLe, ccI sImL c sLm nLr-un
mormunL. E o Iug dezndjduIL, prIn uIbIu puruuIuI, cu u
ugIIoLunLuIuI cIure, muI uIes c upu e muI pu(In
mocIrIous ucI. u vreo dou suLe de meLrI e o nou
coLILur rupous. Ajungem ucoIo LreI InI, dup ce um IosL
despr(I(I unII de uI(II prIn IunLunI (unILoure, cuL un Lurn,
de pmunL I Ium.
Dm ucI pesLe un grup de opL-nou oumenI dIn pIuLonuI
meu, cure uLeupL un momenL prIeInIc s Iug.
DIn urm muI vIn nc doI, dInLre ceI cure Iuseser cu
mIne. Cund ujung, muI muIL se prbuesc decuL se cuIc, pe
urm cuuL cu prIvIreu IscodILor.
- PeLru GrIIcI?
ur ceIIuIL cerceLeuz.
- Nu cred, mI se pure c u rmus ucoIo... A MurIeI...
$I pe urm ne Imuresc: eI uu prIns de vesLe c IugIm
ubIu o cIIp n urm, uu c veneuu cum dup noI; uLuncI
uu vzuL un obuz cure I-u reLezuL cupuI IuI A MurIeI...
- ... I Iugeu, uu Ir cup, dup dumneuvousLr, domnuIe
subIocoLenenL.
- A mers cu Iu vreo puLru-cIncI puI I pe urm u
ngenuncIeuL I u czuL.
OumenII se ncIIn:"... mum... mu..." Duc nu cumvu u
IosL vreo IuIucInu(Ie u Ior, subIu vujuILoure u nImerIL LoLuI.
$I ceI cure povesLeu reIu, cu s-I nLreusc penLru eI.
- A MurIeI u IosL.
Acum sunLem Lo(I vreo doIsprezece.
- HuIde(I, c ucI e cupcunu mor(II.
- Ne omour Ir IupL.
Dur nu uvem LoLuI curujuI s Lrecem prIn IocuI de buruj.
Duc urLIIerIu InumIc ur II bLund o zon IIx, nevzuL de
ceI cure conduc IocuI, cuIcuIuL dour pe IurLIe, purc
IoLrureu ur II muI uour.... Ar II cu un IeI de IoLerIe, Iu
cure cIIur duc nu uI decuL o uns InIIm, LrebuIe s
ncercI. Dur burujuI ucesLu e condus de oumenI cure ne
urmresc cu pe nILe gungnII. GunduI nu ezIL, munu nu Ie
Lremur, ocIIuI uIege IInILIL (InLu, ccI sunL neLuIburu(I de
urLIIerIu nousLr, cu nILe mecunIcI de cuIe IeruL obInuI(I
cu roLI(eIe I munIveIeIe Ior.
ToLuI, n Ioc nu muI puLem sLu... Un nou suIL, o nou
dezIn(uIre de LrsneLe (ccI ucum nu muI Lrug, cuL LImp nu
se vede nImenI, cI LunuI uLeupL ocIIL guLu, pun cund
sunLem n Iug).
Ajungem LoLuI n suL, dup ce muI nLuInIm pe drum uI(I
cu(Ivu oumenI, dIn pIuLon. PouLe s IIe ucum cum pe Iu
prunz. SLm decI uproupe de LreI ore sub IocuI dezIn(uIL uI
urLIIerIeI.
n suL e cu o urLure de sLuIII mIIILure.
Tudor Popescu sL dup o cus, cu pIuLonuI IuI LoL.
- OmuIe, de cund Le uLepL...
SunL ncremenIL de nedumerIre. Cund e o Iug generuI,
eI uLeupL sub LruIecLorIu urLIIerIeI I u mor(II.
- Cum eru s Le Ius sIngur pe uIcI? AsLu-I.... Iu de Iu regI-
menL sunL nILe cuInI... Nu prseLI un om, uu, cu
puLruzecI de InI, n Iu(u InumIcuIuI cure u pornIL Iu uLuc.
Nu-I Iuu n bru(e, nu-I sLrung munu, cI surud IdIoLIzuL.
u o IunLun, m spI pe Iu(. OumenII I Iuu muIuI
IunIngInos de pe Iu( cu dosuI puImeIor.
- RegImenLuI, buLuIIonuI? Unde sunL?...
- RegImenLuI? Drucu LIe... LrebuIe s IIe Iu LreI ore de
mur de uIcI. A pIecuL de uLuncI, dIn zorII zIIeI. CompunIu?
o II I eu Iu zece kIIomeLrI; Iur, cLre oumenII IuI: HuI, m
pcLoIIor... eI(I I Iu dIn pIvnI(.
PrInLre cuseIe sruce, boIovnouse, se Iuce o rspunLIe
vug.
- O Ium pe drumuI sLu, spre dreupLu?
- Ce drum, bIuLuIe? ucoIo sunL nem(II.
- $I-ncoIo?
- $I-ucoIo sunL nem(II. O Ium Iu deuI n sus, nLr-ucoIo-I
regImenLuI.
Am senzu(Iu c ne-u cuprIns o up.
Urcm, decI, pe povurnIuI dImpoLrIv, LoL pe o
vuIceIu rupous, mrunL I cu IsLurI.
BomburdumenLuI, cure n suL sIbIse de LoL, rencepe
IurI. Acum sILuu(Iu e ns uILu.
VuIceIuu Iuce ocoIurI. Cund suIe n pIepLuI deuIuIuI,
nem(II vd pun n IunduI eI I ucoIo nImIc nu ne pouLe
udposLI... Dur cund o Iu Iu sLungu suu Iu dreupLu, muIuI e
puruIeI cu eI I ne oIer udposL sIgur. Nu uvem decI de Lre-
cuL decuL vreo LreI-puLru zone de buruj, pe cure eI Ie
supruvegIeuz cu grIj. nLr-un ceus Iucem I uceLI doI
kIIomeLrI jucund, cund e nevoIe, cu Iu un nebunesc joc de
noroc uI mor(II. De dou orI nLuInIm despr(I(I de vI I nu
LIm ncoLro s-o Ium. GsIm spunzuruL n cuLe un be(Igu,
ns, cuLe un bIIe(eI: "u dreupLu, OrIun". (-um nLrebuL
muI LurzIu, cu o InexpIIcubII nen(eIegere de ce u I semnuL
bIIe(eIeIe I mI-u rspuns, cu bun drepLuLe: Cu s nu
crede(I c e vreo curs u nem(IIor.) Deusupru e un mure
pIuLou cu oseuuu I uILe suLe. AdIc, exucL, e (uru
obInuIL, c SsuuI eru czuL n uIbIu rupous.
AcoIo dm pesLe OrIun... ConsLILuIse dIn oumenII
rmuI n urm o urIergurd I ne uLepLu.
VIne Iung mIne cu IIguru IuI, Iung I rus, nIIorIL.
- AI scpuL, mI?
- Dur eu pe LIne Le credeum IcuL pruI, ucoIo Iu cru(e...
- MuI scup omuI... m-um uIes I cu cIzmeIe. ZumbeLe
puIId. Ce zIcI? usLu u IosL urLIIerIe nem(eusc?
- A IosL.
M LrunLesc jos IsLovIL. Eru cu Iu unu-dou dup-umIuz.
E cuId, soureIe I IumInu uIbIcIous. OumenII se udun
grmud... uc socoLeuIu... Ipsesc numuI uIsprezece, cu
ceI evenLuuI rLcI(I, cu LoL. AcesL "numuI" se reIer Iu sen-
LImenLeIe de grouz prIn cure um LrecuL I Iu rIsIpu de
obuze u nem(IIor.
- DumILre, e cevu de muncure?
- Avem, dom subIocoLenenL... ou I cIucuIuL de Iu
cru(eIe uIeu.
$I Ie cuuL LIInIL n sucuI de punz.
- N-uI uruncuL munLuuu?...
- Cum o s-o urunc, domnuIe subIocoLenenL? c ucum
ncep pIoIIe... Au cevu nIcI domn muIor n-ure. DumILru e
Iung, urecIeuL, buzuL I prucLIc.
Cud sIeIL I nemunguIuL. nLermInubIIuI bomburdumenL
u sIrumuL LouLe resorLurIIe dIn mIne. Vorbesc rur I numuI
cund e nevoIe neupruL s rspund... M sImL puIId I cund
mI Lrec munu pesLe obrujI vd c mI-u crescuL o burb cu
de morL.
M nLreb nLuI, IungIL n un(uI oseIeI, duc nu um IosL
preu de LoL demoruIIzuL de IocurIIe de buruj. E o nLrebure
cure nu m-u sIbIL nIcIoduL n rzboI, dur cure ucum m
cIInuIe muI sLruILor cu orIcund: AILuI, n IocuI meu, s-ur II
purLuL muI demn?
Duc nem(II nuInLuu, m puLeuu prInde Ir IupL, ccI
e nendoIos c n-u II IosL n sLure s m upr. DeuILmIn-
LerI, nIcI nu muI uveum cuI comundu, ccI nu uveum Iung
mIne decuL upLe oumenI. E o probIem, cure I n ceuIuIL
vIu( (cure nu e decuL puruIeI cu ceu de ucum) m-u obsed-
uL mereu, nc dIn uILImuI un de IIceu: SunL InIerIor
ceIorIuI(I de vursLu meu? n uceIeuI mprejurrI, uI(II cum
s-ur II comporLuL?
Tudor Popescu Iumeuz un cIILoc gIbuI, (Inundu-I
IscusIL nLre urLLor I degeLuI ceI gros, cu ocII ubsen(I,
ccI e gundILor I eI, ucI n un(uI cu smocurI de Iurb uI
oseIeI. EI de ce u rmus s m uLepLe? $LIu c dIn cuuzu
cuLorvu mIcI IsprvI, cumuruzII meI uu ourecure udmIru(Ie
penLru mIne, Iur dIn cuuzu gesLurIIor meIe prIeLeneLI, o
drugosLe de IruLe. Dur de ce, eu, cure cred c mI Iubesc
uLuL soIdu(II, n-um sLuL s udun rnI(II czu(I pe cousL? E
udevruL c um IosL pouLe ceI dIn urm, cIIur dIn pIuLonuI
meu, dur eu nu LIum usLu I nIcI ucum n-o LIu precIs. n
suL nu Lrgeu urLIIerIu, I Popescu nu Lreceu prIn ncercrIIe
prIn cure Lreceum eu, e udevruL, dur pouLe c ur II LrebuIL
LoLuI s sLuu s udun dIn rnI(I... $I unde s-I duc?... cum
s-I LrunsporL?... cund LrupeIe nousLre sunL LocmuI Iu zece
kIIomeLrI.
$I nc uIL obsesIe, cu rdcInI I muI uduncI.
SunL dInLr-un neum InIerIor? Ce u II IcuL duc u II IosL
Iu Verdun, suu duc u II pe Somme, n urugunuI de obuze
unde Lrug mII de LunurI o duL? E uceusLu InIerIorILuLe de
rus?
EI nu sunL dIn curne I nervI cu noI? Ce suIIeL uu, de poL
uveu LrIu s ndure uLuLu?
ExIsL, pe drepL cuvunL, vreo rus uIeus, cure pouLe
suporLu ceeu ce noI nu puLem suporLu? I uLuncI LrebuIe s
Lrug consecIn(eIe IIreLI penLru LouL ucLIvILuLeu neumuIuI
meu, penLru ruporLurIIe vIILoure, penLru gundurIIe de reuI-
Izure n vIILor, cure LrebuIesc ujusLuLe mIjIouceIor modesLe.
Nu credeum n nImIc... nIcI mcur n Dumnezeu... I
uceusL zI, urLundu-mI IImILeIe voIn(eI I uIe personuIIL(II
n compuru(Ie cu uI(II, m dovedeu nLr-o InIerIorILuLe de
epuv. A IosL desLuI s upur nem(II... IocuI u dou buLerII.
$I LoLuI ucum soureIe eru sus, prIeLenII m uLepLuu... o
compunIe nLreug sLruns prIn grIju IuI OrIun, LouL u
nousLr, pe rspundereu nousLr, creuL de eI dIn nImIc, cu
o cus, cu o sLuLuIe, cu o grdIn sdIL, ne ddeu un reuI
orgoIIu I uproupe c doreum s rmunem n urm.
ncoIonm Irumos uceLI o suL I cevu de oumenI, Icu(I
dur (rII, Ism o urIergurd mIc n urm I pornIm.
.6. "Wer kunn Romnien retten?"
AbIu cund dm pesLe un pod cure urde mocnIL, cund vedem
pusLIuI pe cure-I nLuInIm, suLe dup suLe, uIL pod cure ur-
de, n(eIegem despre ce e vorbu n reuIILuLe. OrIun
zumbeLe LrIsL, cu n(eIes umur, cund ocoIIm prIn vud:
- Nu muI um sperun(e de nLourcere.
Dup uproupe LreIzecI de kIIomeLrI de mur IsLovILor,
cure m IdIoLIzeuz, cu urecIIIe I cupeLeIe mereu nLourse
nupoI, ujungem dIn urm, pe nseruLe, n murgIneu Nugy-
VurosuIuI, buLuIIonuI, cure ne druIeLe cu IndIIeren( de
mecunIsm o seuc surprIz. Vom rmune n uvunposLurI.
SunL uLuL de obosIL, sunL uLuL de sIeIL de voIn(, ncuL cu
greu m sLpunesc s nu urIu IurIos.
CpILunuI, ngduILor I IemInIn, m poLoIeLe cu prIeL-
enIe, uImIL (cu un (run cure u vruL s rLceusc prIn oru
un cuIne I I gseLe, uproupe de cus, sub drIcuI curuIuI),
dur sIncer bucuros cund m vede nLors dIn vuIeu unde m
Isuse. DeuILIeI, o compunIe, pIecuL muIL nuInLeu meu,
bLuL de urLIIerIe, se mprLIuse, se rLcIse I nc nu se
LIu nImIc de eu.
- GIeorgIIdIuIe, uI rbdure, domnuIe, s-u dus domnuI
muIor s expIIce comundunLuIuI c e Lrupu obosIL.
RspunsuI ne vIne LocmuI n zorII zIIeI I mergem s
cunLonm n suL, unde dm pesLe un nLreg corp de urmuL
pouLe, pesLe o dIvIzIe ceI pu(In, n ceu muI mure
nvImeuI cu puLIn(.
Dup ce, cu cIIu cu vuI, gsIm cuLevu grujdurI I dou
odI penLru odIIn, sunLem LouL zIuu cIemu(I Iu regImenL
penLru u prImI ordIne udmInIsLruLIve, penLru ncIeIerI de
ucLe. MI se duu nLuIIe scrIsorI venILe dIn (ur. Pe un pIIc e
scrIsuI mure, pu(In upIecuL, uI nevesLeI meIe. O pun cu I pe
ceuIuIL, u mumeI, n vesLon, Ir s Ie cILesc. nLuInIm,
dup uLuLu vreme, nLuIu our, servIcIIIe regImenLuIuI I
LouL zIuu ne e IuuL cu dIverse compIeLrI de rubrIcI, ru-
pourLe, ImurIrI. Nu ne-um IuuL soIdeIe I e musuI s Ie
Ium, semnund sLuL. TrImIL bunII, cu cure n-um ce Iuce, pe
dou udrese cunoscuLe, Iu nLumpIure uproupe. DumILru
mI-uduce vesLeu c Iudu cu buguje u IosL spurL... suu s-u
sLrIcuL... desLuI c e gouI cu LoLuI. Nu muI uvem decuL ce e
pe noI.
VenIm pe drum spre cunLonumenL; OrIun mI opLeLe
cu gund ngenuncIeuL:
- Wer kunn RumunIen reLLen?
- Ce vreI s spuI?
- Am cILIL de dou orI zIureIe. PIerdem rzboIuI.
- $I ce puLem Iuce?
- DouzecI I cIncI de mII de prIzonIerI Iu TurLucuIu.
- Duc generuIII noLrI nu LIu un prIncIpIu de LucLIc,
eIemenLur: c o bLIIe prosL ungujuL nu se conLInu, cI
provocI uILu, cu JoIIre Iu Murnu.
MILIc RduIescu e IndIgnuL.
- AdIc voI crede(I prosLIIIe uIeu despre TurLucuIu? E
congesLIonuL de munIe. Crede(I LouLe prosLIIIe nem(eLI?...
$I pIeuc uproupe nLorcundu-ne spuLeIe.
OrIun se uIL Iung dup eI I pe urm m Iu de bru(:
- CrezI Lu c oumenII de Ispruv de-ucus, cu(I or II, LIu
cum e condus rzboIuI romunesc? I duu seumu c nem(II
vor ujunge Iu BucureLI?
- PouLe c du... pouLe c nu.
M prIveLe upsuL, cu LrsLurIIe preu sImpIe n IInII
drepLe.
- AscuIL, GIeorgIIdIuIe, unuI dIn noI doI, pouLe
umundoI, LrebuIe s pIece Iu BucureLI... TrebuIe s gsIm
ucoIo oumenI cure s ne uscuILe, cuL muI e LImp.
- Cum o s pIecI de ucI?
Se upropIe sLruns de mIne:
- Am vorbIL cu DImIu. PouLe se vu gsI vreo nsrcInure.
E vorbu s se LrImIL un oII(er, cu s uduc un LrunsporL de
Iu purLeu sedenLur.
Surud cu mII.
- Vu pIecu desIgur ugIIoLunLuI regImenLuIuI suu uIL-
cInevu.
- MuIoruI DImIu vu Iuce s pIece unuI dIn noI.
- OrIun, ce crezI Lu c puLem Iuce ucoIo?
- S vorbIm cu vreun purIumenLur InIIuenL, cure s Ie
descIId ocIII LuLuror.
Am rupL o rumur de copuc I-I numr IrunzeIe.
- AscuIL OrIun, duc mergem ucoIo, nu-I decuL un sIn-
gur Ieuc: revoIvereIe. AI curujuI sLu? Duc vreI, dezerLm...
ELI n sLure?
A rmus ngunduruL.
- E preu compIIcuL...
- ALuncI, s Ism IucrurIIe cum sunL.
Dup-mus dorm vreo dou ceusurI I cund m deLepL
mI uduc umInLe de scrIsorI. Mumu mI spune c ucus sunL
Lo(I bIne I: "$LeIune, mum, roug-Le IuI Dumnezeu n
IIecure seur, c eI ne e sInguru ndejde... I vezI, III
cumInLe... I I Lu cum Iuc uI(II". BIuLu mum, cum crede eu
c "Iuc uI(II"? NevusL-meu, pe IurLIe Iung mov, mI
muI(umeLe penLru donu(Ie: "A IosL o surprIz, m-u uImIL...
S Le gundeLI ucoIo, n rzboI, uLuL de muIL Iu mIne.. (I
muI(umesc nc o duL c uI IosL uLuL de drgu( n cIesLIu
IIreIor, I-mI pure IourLe ru c uILImu our ne-um
despr(IL pu(In cum rece. Dup pIecureu Lu um IosL LrIsL I
u LreIu zI um pIecuL dIn CumpuIung. SIngur... cu ser-
vILoureu... de-ubIu um gsIL IocurI n Lren. AIcI um gsIL LoL-
uI n reguI. ScrIe-mI duc po(I, I cuL po(I muI muIL. ScrIe-
mI unde uI pus cIeIu de Iu bIrouI umerIcun, unde sunL uc-
LeIe... erI um IosL Iu mumu... c sunL sIngur LouL zIuu...
Te sruL, scrIe des cum Le uIII. E udevruL c nuInLu(I
mereu? uIcI e o mure bucurIe."
CIeIu de Iu bIrou, ucLeIe, um IosL drgu( (?). Ce poL s IIe
penLru mIne LouLe usLeu?... EI uu ucoIo pe "muIne". Ce LIu
eI de ce u IosL IerI n reuIILuLe n suLuI Ssu?
PropozI(Iuneu "c sunL sIngur LouL zIuu" m Iuce s
zumbesc, nu penLru c o recunosc LIpIc I uLuL de muInuI
mIncInous, cuL penLru c mI uduc umInLe cuL um suIerIL
dIn cuuzu eI. Acum LoLuI e, purc, dIn uIL Lrum, Iur nLre
noI ubIu duc e IIruI de u( uI gunduIuI nLumpILor.
O sIngur curIozILuLe, cu de umuLor de LubIourI, um: Cum
o II Iumeu usLu, cure LIe c urmuLu e n rzboI? cum e uL-
mosIeru sLrzII, u resLuurunLeIor, cum vorbesc Iu mus? u
du nespus de muIL s vd ucum un exempIur mcur dIn zI-
ureIe murI, de dImIneu(, s cILesc, dedubIuL, cu ce IILer?
cu ce LILIurI? veLIIe rzboIuIuI romunesc.
- Nu dormI, GIeorgIIdIuIe? m nLreub de pe puLuI
ceIIuIL Tudor.
- Bu du... um dormIL... CILeum ucum scrIsorI de ucus...
- HuI s vedem cuII IuI Corubu.
E un udevruL Ioc de rendez-vous oII(eresc grujduI vecIn,
unde cpILunuI Corubu (Ine puLru cuI, prudu IuI de rzboI.
- sLu-I dIn grujdurIIe IuI EsLerIuzy, urLu cu mundrIe
nouI proprIeLur un roIb pInLenog, sub(Ire I nervos cu un
cuI de curse. I-um IuuL unuI conLe.
Corubu, cu s-I pouL Iuce coIec(Ie de cuI, u nLIns ceIe
muI ubIIe curse puLruIeIor de IusurI. AdIc numuI LreI u
cupLuruL, c pe unuI I-u uIes dInLr-o IergIeIIe nLuInIL I I-
u pILIL, Iu( de murLorI uduI unume, cu bunI bunI I IourLe
cInsLIL socoLI(I Iu pre(. AdmIrm ceIe puLru unImuIe sub(IrI,
I vII cu jocuI de Izvor, cu dezInLeresureu cu cure Ie-um II
prIvIL pIcLuLe.
- $I ce Iuce(I cu eI, domnuIe cpILun?
E sIncer uImIL.
- Cum ce Iuc cu eI? Dur n LImp de puce un cuI cu sLu m
vu cosLu soIdu pe un un, domnuIe.
- SIgur, un muIor ure nevoIe de cuI, I compIeLeuz
gunduI, crezund c gIumeLe, un IocoLenenL de
udmInIsLru(Ie...
Dur cpILunuI e desLuI de ucru:
- MuIorI ujunge(I voI, Io(II LIu de Iu InLenden(... eu um
s Iuc ns un grujd de cuI de curse...
- De ce Io(I, domnuIe cpILun, de ce ne Iuce(I Io(I?
- UIL-Le Iu eI, nI-I uruL cu dIspre( cpILunuI, neLezInd
mereu coumu de mLuse u roIbuIuI. Ne LrImIL, orI nu ne
LrImIL Irun, eI o Lrec Iu ordInur. Bu I uLuncI cund ne-o
LrImIL, o Iuu cu jupcu de prIn cur(IIe oumenIIor I o Lrec
upoI grus Iu socoLeuI.
Rudem Lo(I, rude guIben I IocoLenenLuI, dur pun Iu noI
u ujuns zvonuI c uceI de Iu eLup uu LrImIs - sIgurI cum
sunL c scup - cuLe-o udevruL zesLre ucus.
Cu s ne mpuce, IocoLenenLuI ne cIeum Iu muguzIu dI-
vIzIeI, s ne deu (IgrI I vIn bun, nIunduL.
Pe drum dIscuL cu OrIun I Tudor Popescu:
- Pe IocoLenenL I n(eIeg, e sIgur c se nLource, dur Cor-
ubu?
- Du, e cIuduL... ncredereu usLu...
Corubu mI d o spuIm IInILIL, cu un boInuv cure, spre
deosebIre de Lo(I ceI dIn juruI IuI, nu LIe c ImpresIu de
muI(umIre I bunsLure pe cure o ure e semnuI ugonIeI
upropIuLe I Iuce pIunurI unde s-I peLreuc vuru.
Pe sLrzIIe suLuIuI, LrunsIormuL nLr-o provIzorIe cupILuI
de reguL mIIILur, e o mIcure de LrsurI, Iurgoune I uuLo-
mobIIe cIIur, cIesoune I LunurI Lruse n murgIneu drumu-
IuI, cure desIId orIce gund de ordIne.
Cur(IIe sunL LouLe pIIne, cum sunL pIIne de cure I LrsurI
cur(IIe IunurIIor n zIIeIe de Lurg, Iur oumenII IorIoLesc n
LouLe pr(IIe.
VInuI I gusLrIIe, probubII de Iu popoLu dIvIzIeI, sunL de-
IIcIouse.
- O spLmun, dou, cuL muI sLm uIcI, VusIIIuIe, sun-
Lem muLerIII LI. (I Iucem vud.
Un IocoLenenL scurL, cu musLu(u bIond, nLreub mIruL:
- Crede(I c sLm uIcI dou spLmunI?
- !?
- TreI zIIe, o spLmun ceI muIL.
- TreI zIIe? PenLru usLu ne-uu udus Iu dIvIzIe?
Ne vIzILm cunLonumenLeIe I IoLrum cu seuru s Ium
musu mpreun cu Lo(I umIcII, Tudor Popescu, OrIun,
MILIc RduIescu I cu mIne.
Dur se vede c ordonun(eIe uu vorbIL despre buncIeLuI
nosLru, c se muI InvIL I uI(II.
- Tu ce uducI? A nu, puI IrIp(I uvem... $I surdeIe uvem.
- Du?... eu um urdeI umpIu(I...
Ne prpdIm de rus o cIIp... urdeI umpIu(I?... ce Idee,
uu seuru?...
- Dur, urdeI umpIu(I... c u gsIL muIn de gLIL.
Pe jumLuLe sunLem convInI... OrIun cIIur Iuce
reIIec(Iu rezonubII:
- Drug, urdeII umpIu(I sunL o muncure udevruL, de ou-
menI uezu(I... cu puL I mus... nu puI IrIp(I, de oumenI
venIc pe drum.
IreLe c sunLem de ucord, dur ucum, umIcuI nosLru
prImeLe cu greuLuLe.
- De, nu LIu... duc o s ujung... n-um decuL o Luv.
ConsLuL Iur c pe IronL nu muI sunL uceIe LIpurI
"pILoreLI" de cure e uLuL de pIIn IILeruLuru. To(I ceI cure
sunL "pILoreLI" o vor - I sunL conLIen(I de usLu - uu cum
vor s-I Iuc un "cup" ceI cure-I Ius burb. n LIc, n Ior-
muIu repeLuL, e cevu de cuboLInuj. Dovud c, duc pe un
cIeIIIu cu LIcurI pILoreLI I scuLurI I I vorbeLI gruv I serI-
os, nu muI Iuce pe curugIIosuI, nIcI pe ucLoruI. Dur rzboIuI
e muI uIes sIncerILuLe, uproupe de pmunL I pIuLr. Nu e
LeuLru, cIIur cund e gIum. Nu exIsL decI LIpurI pILoreLI
decuL Iu popoLe, Iu InLenden( I Iu eLupe. AcoIo, cund sunL
uneorI, I ceI de pe IronL se Ius IspILI(I. Acum sunLem
numuI veseII.
Pe nseruLe u ncepuL s burnI(eze. n oduIu meu, puLuI
cu ceuruIurI uIbe e IcuL (n-um dormIL n LreI zIIe decuL
LreI-puLru ore pe upucuLe) I musu e nLIns cum se cuvIne
penLru use "persoune", nu InI. E un soI de veseIIe, cIIur
cund musu e ncrcuL I puIuruI pIIn, cum Iu IeI cu veseIIu
uscuL u IIgurun(IIor de LeuLru, cure sunL veseII, sLrIg I
beuu dIn cupe gouIe.
Dur cund uduce cusLronuI cu uburI de sup deIIcIous -
unde I-o II gsIL? - ordonun(u e ourecum grIjuIIe:
- Domn subIocoLenenL ... nu-mI mIrouse u bIne.
- Ce, m, urdeII IuI VusIIescu? nLreub MILIc.
- Nu, XY u prImIL ordIn de ecIIpure...
IngurIIe uu czuL n IurIurII. Purc u LurnuL cInevu ILurI
n sup.
- u vezI, m... NIcuIe... PuruscIIve, Iu de-ucoIo, Iu
duce(I-v s vede(I ce e...
Nu muI mnunc nImenI. E o enervure jous, IcuL dIn
dezgusL I IsLovIre. SunLem brIgud cu XY.
PuruscIIv se nLource cu un cIIoL de bucurIe.
- NumuI XY... Iu noI nu e nImIc.
Dur uLuL nu e de ujuns cu s ne reuduc poILu de
muncure. NIcI nu vorbIm mcur... Tudor Popescu s-u dus
s se LrunLeusc pe unuI dIn puLurI, n uLepLure.
|IgnuIe preIungILe I, n sLrud, comenzI scurLe,
corecLuLe. XY se Iormeuz penLru pIecure n seur.
- S vede(I, drug, c pe noI ne Ius n puce. Am eu o
presIm(Ire u meu... c pe noI ne Ius n puce. UILe, eu
mnunc Ir grIj...
NoI ceIIuI(I ne muI(umIm s Iumm Ir s spunem o
vorb.
u oru q vIne ordInuI s ne ecIIpm. Ne ncoIonm upoI
pe o pIouIe rece I pLrunzLoure de Loumn.
- Vede(I, domnuIe subIocoLenenL, duc uruncum mun-
Luuu de cuucIuc...
- Bruvo, DumILre, eLI o ordonun( cIusIc...
- Du, dom subIocoLenenL...
- Ce du, m?
- SunL uu... cum spune(I dumneuvousLr.
- ELI un prosL.
SunL mbrcuL LoL n cosLumuI oII(eresc sub(Ire (ccI ubIu
muI LurzIu oII(erII se vor mbrcu cu uceIeuI IuIne, vug
ujusLuLe, cu I Lrupu) cu cure um pIecuL n ujunuI SIunL
MrIeI.
To(I mI udmIr cu InvIdIe munLuuu... OrIun ure
perecIeu de cIzme de Iusur IungI, roII, dur se codeLe s Ie
puIe, ccI I e IrIc s nu IIe, nLr-o evenLuuI IupL, preu
vIzIbIIe.
PornIm nceL dup cIesouneIe de urLIIerIe, cu dup un
drIc. Nu se vede nImIc I, dup ce IeIm dIn suL, drumuI,
dIn cuuzu pIoII dese, cure desIund, e o udevruL mIuLIn.
Credem c nu InLrm cIIur uzI suu muIne n IupL; bu nc
nI se pure sIgur, dur drumuI sLu prIn noroI, n nLunerIc
bezn, sub puIeIe de pIouIe, e ngrozILor. AIunecm, ne
(Inem unII de uI(II I ujungem cu Lo(I n un(uI dIn mur-
gIneu drumuIuI.
- ALen(Ie... pod sIrumuL... se LrunsmILe, venInd dIn om
n om, nLIIn(ureu. Dur cum nLunerIcuI e preu de
nepLruns, cdem Lo(I, rund pe rund, n mocIrI. Ne
scouLem, Lurundu-ne, unII pe uI(II. MuI IIecure pus e IcuL
dIn LreI puI: unuI uIunecuL spre dreupLu, uILuI
ngenuncIeuL Iu sLungu I n sIurIL ceI bun nuInLe.
MI-e ImposIbII s LIu n ce dIrec(Ie mergem.
- ALen(Ie... uLen(Ie... cIeson mpoLmoIIL.
OcoIIm uu cu s ne conIormm IndIcu(IeI, deI ne
nLrebm duc nu cumvu ucum greIm. Trecem probubII pe
Iung un Lun, dur nu LIm unde e...
SunL sIeIL... mI se ndouIe genuncIII uzI...
GIeLeIe de evro mI-uu devenIL cu nILe bunduje de noroI
rece n juruI pIcIoureIor...
MI Ie smuIg cu greuLuLe, cu I cund pmunLuI mI Ie-ur
suge.
PIou mereu I nLunerIcuI e uLuL de mure de purc sun-
Lem rLcI(I nLr-o mIn, Ir un cIIbrIL, Ir o und de
IumIn mcur. nLre o puIpuIre de (Igur I soureIe LoL, e
muI mIc deosebIre, Ir ndoIuI, decuL nLre o IucIre de
zId uIb I nLunerIcuI ubsoIuL.
Cund uneorI drumuI ocoIeLe, nLunerIcuI devIne I eI
muI IIcIId I ne spuI obrujII.
Undevu, nuInLe, s-u uprIns o IumIn. medIuL ncep ur-
IeLe: sLInge... sLInge IumInu. $I e Ir noIm, ccI o IumIn
nu pouLe IndIcu o pozI(Ie, de vreme ce nu I se pouLe de-
LermInu IocuI. BujbuIm muI depurLe prIn nLunerIc.
- ZumIIr... NIcuIue ZumIIr... Nu rspunde nImenI. Zum-
IIr!... Pun munu pe ceI dIn sLungu meu: Tu eLI ZumIIr?
- Nu sunL, cumurude... ZumIIr s-u dus pIsemne - I ucI
mI LrunLeLe o porcrIe soId(eusc.
- M, cIne eLI Lu, m... n-uuzI? I I Iuu de guL...
CInevu mI recunouLe voceu:
- M, e don subIocoLenenL de Iu u nouu.
- Don... don... subIocoLenenL... eu sunL dInLr-u upLeu.
- A upLeu? upuc de runI( pe ceI dInuInLeu meu... CIne
eLI? DIn ce compunIe eLI?
- VusIIe TonILu dInLr-u upLeu.
- M, uIcI sunLe(I dInLr-u upLeu?
- Nu, don subIocoLenenL, u opLu, mI rspund cIncI o
duL.
- Dur u nouu unde e, m?... EI, u nouu...
- AIcI, don subIocoLenenL, rspunde unuI I purc I e
voceu IosIorescenL, uLuL de muIL o sImL.
- Unde sunLe(I, de uIcI: nuInLe... nupoI?
- PI nu LIm unde sunLe(I dumneuvousLr...
- M, cure ure o Izmun... o cmu uIb... Pune(I-Ie pe
spuLe, cu s ne muI ImurIm pu(In.
n sIurIL, ne regsIrm... CompunIu eru n urm.
S LoL IIe mIezuI nop(II...mergem purc de o venIcIe. De
repuos nIcI vorb nu pouLe II... AdIc nImenI nu se pouLe
uezu... ccI de sLuL n pIcIoure, n Ioc, sLm Iu nesIurIL.
SunLem purc Iu suLe de meLrI, ngropu(I n pcur.
rIguI nu-I sImL nc decuL Iu pIcIoure... cund sLm n
Ioc... dur m gundesc cu Iu un vIs nebun, c u puLeu s IIu
nLr-uIL purLe... c Iu oru usLu exIsL oumenI cure dorm n
puL... suu nLr-un bordeI uscuL... c exIsL oumenI cure se
odIInesc nLr-un grujd, IIe I pe bIIgur cuId.
- oc... Ioc... Ioc!
ArLIIerIu...! VIne dIn urm urLIIerIu.
$LIu c e urLIIerIu numuI penLru c ucum, n Ioc s m
Iovesc de ceI dIn dreupLu I sLungu meu... m Iovesc de
boLurI de cuI I rouLe de Lun. Oure urLIIerIu merge LoL uu de
nceL cu noI? Oure cuII vd muI bIne?
Dup un LImp, LunurIIe se mpoLmoIesc I se descoper
c InIunLerILII se uezuser pe Iun(urIIe cure Ieug unLe-
LrenurIIe. UrIeLe, njurLurI, uruIL de IIer I de ro(I Iur; I,
LrImIse purc nu se LIe de unde pe deusupru, sLrIgLe
ngrIjoruLe de "Lcere!".
De Iu o vreme oboseuIu mI d cu un vuI de nebunIe. De
LreI zIIe I LreI nop(I n-um dormIL decuL useur, n un(uI
oseIeI dou ore I uzI dup-mus uILe dou. Acum pI-
cIoureIe nu muI gsesc nIcI mcur sprIjIn, n noroIuI cure
uIunec sub eIe, de purc um cuucIuc Iu genuncII. A vreu
s m Ius jos, s Lreuc pesLe mIne bocuncII cumuruzIIor,
copILeIe cuIIor.
Mcur duc u II ugIIoLunL de buLuIIon, s merg cIure.
MI se pure uLuL de pu(In ceeu ce cer. SuLe de urLIIerILI
cIure, oII(erII de Iu cpILun n sus cIrI, ugIIoLunLuI
cIure, IIreLe I eI ucI n IuduI ucesLu de noroI, dur Iu regI-
menL, Iu brIgud, Iu dIvIzIe, Iu LouLe uprovIzIonrIIe I Iu
LouLe bIrourIIe, Iu LouLe mIsIunIIe I Iu LouLe depozILeIe,
uLu(I uI(I oII(erI. Nu voI s IIu depurLe de Ioc, cu eI. Nu u
vreu decuL un cuI, pe cure s merg uILurI de cumuruzII meI,
muI robuLI, pure-mI-se.
Mergem LouL noupLeu I ucum um pIerduL ubsoIuL
msuru LImpuIuI, LoLuI cupL penLru mIne o senzu(Ie de
venIcIe, de exIsLen( Inumun.
De Iu o vreme ncepe s pIou dIn nou, ccI sLLuse un
LImp.
ZumIIr, cure m regsIse (Ir s ne vedem Iu(u) I voInIc
m ujuLuse s IupL LouL noupLeu cu noroIuI, mI d vesLeu
c se vu Iuce zIu. I nLreb, ndureruL purc, de unde LIe
usLu.
- V spun eu, domnuIe subIocoLenenL, duc ncepe Iur
pIouIu, e semn c ne upropIem de zIu.
nLr-udevr, pesLe cuLvu LImp nLunerIcuI ncepe s se
ncenueze. Pe urm devIne cevu muI uIbIcIos, cu deusupru
mrII, uu ncuL, deI uu ncepuL s se zreusc rumurI
negre de copucI, oumenII nu se vd nc decuL cu prIn
ceu(, ccI uu I eI unIIormeIe LoL cenuII.
PIouIu u devenIL vIe. VunLuI ne repede dIn cund n cund
n Iu( punze de up rece. SuIIm greu I mergem nuInLe.
Cund s-u IumInuL de zIu, purc um IeIL dInLr-un LuneI.
PIouIu I vunLuI de Loumn reped n copucI I LuIIurI, verzI
nc, puIeIe de norI uIbI cure se Lursc pe murgIneu drumu-
IuI, ccI ucum sunLem nLr-o pdure Lunr de curpen I
sLejrI. Ne cuLm oumenII I dIn mers ne reconsLILuIm
unIL(IIe. Dup un LImp coIounu s-u oprIL. Dur ucum ncepe
uILcevu LoL uu de grozuv cu oboseuIu: IrIguI cure ne
umor(eLe... Dup ce ne-um odIInIL cu nILe cuI, cund pe un
pIcIor, cund pe ceIIuIL, ncepem s buLem pe Ioc dIn LIpI.
mbrcmInLeu e LouL Ieourc, IIpIL cu cIeI rece de noI,
gIeLeIe de evro mI s-uu spurL uzI-noupLe I ucum, cu
cIorupI noroIoI I boLurIIe uLurnund, e muI ru decuL duc
u II descuI(. E un IrIg cure ujunge pun Iu ouse... DeuILIeI,
de-u IunguI spInrII mI sImL pe pIeIe, uIunecund cu meIcI
recI, IrouIe de up, cure Lremur nceL, cu pe geumuI pe
cure ujunge pIouIu. SunL pIoI cuIde de vur, usLu e o pIouIe
dezndjduIL I ngIe(uL de Loumn.
Pe Iu nou dImIneu(u ubIu, muIoruI o Iu Iu sLungu pe o
vuIceIu, pe IunduI creIu s-u udunuL un sLruL gros de
Irunze guIbene uscuLe. Mergem ucum n Iug. A ncepuL
ucum, suu um crezuL-o noI, depurLe, o IupL vIe de urLIIerIe.
CuLe vuIceIue cu usLeu um vzuL eu, cundvu, n uIL vIu(,
de Iu IereusLru vugonuIuI-resLuurunL, nLre PILeLI I SIuL-
Inu!
Ajungem nLr-o vuIe muI Iurg pu(In, prIn IunduI creIu
LrebuIe s IIe, pe sub rcIILe pIouuLe, vreun purIu. De-
purLe, Iu cu(Ivu kIIomeLrI n dreupLu nousLr, pe o cousL
Iurg, urc, uLucund pure-se, buLuIIoune de uIe nousLre. NoI
credem c InumIcuI ocup ucI deuIuI mIc I pduros dIn
Iu(, uI cruI povurnI e bLuL I de urLIIerIu Ior I de u
nousLr. u dreupLu, eI Iuce ndeosebI un buruj puLernIc de
vreo cIncIzecI de meLrI IrgIme, socoLInd, dup cuL se pure,
c pe ucoIo duce cuIeu nousLr. PIouIu u sLuL Iur.
- n LrgLorI... n LrgLorI.
MuIoruI porneLe mpoLrIvu deuIuIuI mpdurIL dIn Iu(,
I cum crede c ucoIo e InumIcuI, dm n LrgLorI un
udevruL usuIL. A IosL, pouLe, I s-u reLrus, nu-mI duu
seumu, dur cund pLrundem n pdure urIund: nuInLe...
nuInLe!... nu gsIm pe nImenI. n scIImb ne mprLIe Io-
cuI urLIIerIeI nousLre, cure IoveLe n pIIn.
- S nu muI Lrug urLIIerIu nousLr... s nu muI Lrug urLI-
IerIu nousLr! urI dIsperuL LouL Iumeu.
Nu ne rmune decuL s uIergm mereu nuInLe: de purLeu
ceuIuIL u deuIuIuI prIveIILeu e IourLe cuprInzLoure. E un
IeI de urIu sLrucIIn verde, de doI-LreI kIIomeLrI Iurg, cu
mIcI cuImI, bune de pune, pe LouLe murgInIIe, cu pdure
pe sLungu. PrIn mIjIoc, puruIue mIcI cu LuIIurI mrunLe,
ngIbenILe. NIcI urm de InumIc. Dur n-um upruL bIne I
urLIIerIu Ior - ccI o cunosc, e LoL ceu de uIuILIerI - rIdIc
Lrombe de pcur I Ium nuInLeu nousLr, LrsnInd I
rupund IIer.
- nuInLe, I I IegLuru pe dreupLu! mI sLrIg muIoruI
DImIu. egLuru... IegLuru... LrecI prIn buruj.
$I cum crede c nu uud bIne cuuzu bubuILurIIor, mI
uruL cu munu, I upoI spre sLungu:
- VoIcuIescuIe, prIn pdure... pdure... pdure, n-uuzI?
... nuInLe...
Cud IovILurI mperecIeuLe de LrsneLe. ToL deuIuI
zvucneLe cund e IovIL n cousL. CruLere negre cuL nILe ro(I
murI de IocomoLIv rsur upoI n Iurb.
ovILurIIe sunL nLrerupLe I oumenII se opresc ngrozI(I.
SILuu(Iu e ns muIL muI uour cu uIuILIerI. BurujuI e IIx I
orb, Iur ceI cure Lrug sunL desIgur IourLe depurLe. Unde ne
gsIm ucum, Iu douzecI de puI de eI, nu cude nIcI un
obuz, Iur duc Lruversm puLruzecI de puI prInLre
LrombeIe de bruzI, de usemenI, nu muI cud obuze.
Cu ocIII suIIeLuIuI ncIII, n pIcIoure, sLrIg pe nume
cu(Ivu dInLre oumenI... "ZumIIr NIcuIue... CIorbugIu...
IuIde". Dur dup cu(Ivu puI oumenII se opresc, I n curneu
I nervII meI e un consIm(munL.
nuInLeu nousLr sunL cuIcu(I uI(I LrgLorI. BurujuI e cu
s mpIedIce sosIreu nousLr, u rezerveI, I nu uvem puLereu
s ne repezIm s Lrecem prIn eI. PmunLuI LoL se zguduIe.
UnuI dInLre uceIe unImuIe upocuIIpLIce, murI cuL un munLe,
dur nevzuL ucum, rucuIe I uzvurIe pe o zon unume
pmunLuI, cu un cuIne suu cu o IIur cure cu pIcIoureIe I
gIeureIe I Iuce group.
Cu un genuncII pe pmunL, Ir urm I dup ce um duL
I munLuuu cu s m sImL muI uor, cuuL cu prIvIreu un Ioc
de LrecuL. Pure-se c spre sLungu obuzeIe cud muI rILmIc,
uu ncuL s-ur puLeu Lrece. Dur deoduL o serIe de IusuILurI
uIeruLe, de urpe nLruLuL, I uIInIuLe cu dIn nuI, Lrec pe
Iung mIne.
- MILruIIeru... Lruge mILruIIeru... cuIcu(I!
- SunLem pIerdu(I, ccI cuIcu(I... necuIcu(I... uu Ir
udposL, bLu(I de mILruIIer, e mourLe sIgur.
- ZumIIr... GrIgorI(...
$I m npusLesc nuInLe n buruj.
NruILe Iung mIne, obuzeIe sunL purc prbuIrI de
LrsneLe, czuLe pe cusu uILuruL, dInLre ceIe cure Iuc s-(I
pIesneusc geumurIIe. $I LrsneLuI nu e nImIc pe Iung
uceusL dezIn(uIre, ccI e unuI sIngur I, oduL czuL, Le
gseLe scpuL... dur uIcI, LocmuI penLru c u venIL unuI, LII
c muI vIn I uILeIe.
Cund n pIIn buruj vIne vujuILuru, cud suu cdem pouLe,
ccI nu vd nImIc, cu unLIcIpu(Ie... "NeIovIL" e consLuLureu
de un sIerL de cIIp.
DIn nou o goun nnebunIL...
SunL dIncoIo... n pIIn bLuIe, penLru uLucuI de
buIoneL... Purc um LrecuL prInLr-o pourL. Nu m gundesc
Iu pourLu burujuIuI, cI Iu un IeI de pourL nevzuL, nuIL
pun Iu cer... u mor(II... u IumII ceIeIIuILe, dInLre spu(IIIe
recI.
ToLuI d ImpresIu de nou... orIgInur...
n Iu(, um ujuns dIn urm, nLr-o mIc vuIceIu, un
Iun( de LrgLorI, cuIcu(I n LuII I prInLre smocurIIe de
copceI... u dreupLu, Iu cuLevu suLe de meLrI, un Iun( de
LrgLorI, uI nosLru, se ubuLe nupoI - vd bIne, ccI sunL I
eI pe puneu Iurg - cu un gurd prbuIL nLuI Iu un cupL...
pe urm Iu ceIIuIL... nu vd nIcI un soI de InumIc... decuL
IourLe depurLe Iu sLungu n Iund, pe un dumb, un Ir de ou-
menI cuIcu(I cu nILe moguIde(e, exucL cu (InLeIe cuIcuLe pe
cumpuI de LIr de Iu regImenL.
M scoI n pIcIoure I sLrIg I oII(eruIuI pe cure I-um
ujuns dIn urm:
- DomnuIe cpILun, IuI nuInLe.
TouL Iumeu mI urI cu Iu LeuLru, cund I dIn urm nu
vd: "Jos! jos!"
- SLuI jos, domnuIe, c ne Iuu IocurIIe Ior n prImIre...
VreI s ne descopere uIcI? us s-I Iu prIn pdure, pe
IIunc.
Se uud Iu sLungu, unde e resLuI buLuIIonuIuI nosLru, ur-
IeLe nenLrerupLe: "nuInLe... nuInLe...", decI rmunereu pe
Ioc mI se pure o dezerLure.
ConsLuL, uu penLru mIne, cu gruLuILuLe, n cIIpeIe
ucesLeu de mourLe, c nIcI pe depurLe nu e uceu "pIouIe" de
gIoun(e prIn cure se spune c LrebuIe s LrecI Iu rzboI. DIn
cund n cund cuLe un sLrop de pIuILurI, cu vunLuI Loumnu pe
cumpIe, cund gIoun(eIe Lrec muI pe sus... IusuILurI uIeruLe,
de urpe, cund sunL uproupe. Pe deusupru Lrecu unun(uLe
nprusnIc, mereu, cum se unun( uruInd LrenurIIe,
obuzeIe. ApoI, Izbesc perecIe, n dumbuI dIn spuLe, cu un
IeI de LILunIc nerozIe, LrunsIormund dour pdureu n ruIne
I Ium, ccI cred c nu muI e nImenI ucoIo, Iur deuIuI n-uu
s-I pouL drumu, orIcuL I-ur zguduI.
"Degeubu" cIIur, nu e... n(eIeg c uu, bLund IuoLIc n
dumbuI uceIu, n uIur de IupLuI c ne-uu redus LouL urLI-
IerIu Iu Lcere - ccI nu muI Lruge nIcI un Lun romunesc pe
ucI - eI Iuc un IeI de demonsLru(Ie gruLuIL cu LouLe
demonsLru(IIIe sImboIIce, c sourLu, nu numuI u meu, dur u
urmuLeI nLregI e peceLIuIL. CuL vreme eI poL dezIn(uI n
IInILe un urugun cu sLu, prIn cure nIcI o unILuLe nu pouLe
Lrece nenjumL(IL I nedezorgunIzuL, e nIrungereu.
"Wer kunn Rum"nIen reLLen...?"
DeoduL, cum dIn dreupLu, vIne un snop de pIuILurI, cure
se nIIg prInLre noI n pmunL cu gIeureIe I provouc un
urIeL de buIcI.
- PzI(I... Lrug uI noLrI n noI... pzI(I!
Un Iun( cure u upruL sus pe cousL, neLIInd unde se
gseLe InumIcuI, cum n-um LIuL nIcI noI, crezund c LoL ce
e dup cuIme e dumun, Lruge n noI...
ugIm urIund I ne udposLIm, ncocurju(I, n IvoIuI
vuIceIueI.
- Nu muI Lruge(I... se sLrIg nupoI... nu muI Lruge(I!
Acum vd c sunL cu(Ivu mor(I... cu cupuI cuIcuL pe bru(,
cu Iu(u n sus, Lo(I cum n uceeuI uLILudIne. PurLe sunL
desIgur IovI(I dIn spuLe...
S-u dus eIunuI de Iu OIL... de Iu Mguru BrunuIuI.
E n mIne o LrIsLe(e munjIL, cu de mourLe. MuIL Iu
dreupLu, se nLorc n pIcIoure (nu sunL urmrI(I cu IocurI?
nu e IupL ucoIo?) puIcurI-puIcurI dInLr-uI noLrI. E cevu de
nmormunLure n umurg sruc.
Cr(I de cILIre, urLIcoIe de guzeL n puLruzecI de unI, sunL
gouIe cu nILe serLure, nuInLeu ucesLeI reLrugerI cure e reuI-
ILuLeu...
Drumu rzboIuIuI nu e numuI umenIn(ureu conLInu u
mor(II, mceIuI I Ioumeu, cuL uceusL permunenL verIII-
cure suIIeLeusc, ucesL conLInuu conIIIcL uI euIuI Lu, cure
cunouLe uILIeI ceeu ce cunoLeu nLr-un unumIL IeI.
Rmun uu n vuIceIu, cu Iun(uI nLreg de oumenI pIou-
uL pun Iu pIeIe, ros de LrIsLe(e, cum jumLuLe de ceus. Ou-
menII prIvesc cu ngrIjorure spre dreupLu. "O s ne Iu pe
IIunc." Dur e o ImposIbIIILuLe... nImenI nu e pe IIunc, nu se
vede pIcIor de InumIc.
AI noLrI Lrug n mod sLupId, n sus, orbeLe - deuILIeI,
nIcI nu vedem nImIc. E o rpIuI usurzILoure.
uL ns c n sLungu, n pdure, rencep Iur urIeLeIe
buLuIIouneIor nousLre: "nuInLe, nuInLe..."
Nu muI poL sLu IocuIuI.
- HuI nuInLe, domnuIe cpILun... IuI, c uuzI... Iu
sLungu...
nLr-un unumIL sens, nu-(I LrebuIe preu muIL curuj cu s
uIergI nuInLe; de vreme ce cumpuI e goI, d, cuL de cuL, o
ImpresIe de munevre.
CpILunuI mI uruL cu munu c n pdure, nupoI, se
nLumpI cevu...
Cu musL(I murI, cu obruzuI sprIjInIL n coL, nLre ou-
menII IuI, cpILunuI e o enIgm penLru mIne...
Cund uzI LoL vom murI - ccI uzI e zIuu, nu muI ncupe
nIcI o ndoIuI - ce cuLIg e s III pIesnIL de gIoun(e ucI, n
Ioc s mergI nuInLe?
SLrIg cu o IrenezIe unImuIIc, beuL de proprIuI meu urIeL:
"nuInLe... nuInLe..." CpILunuI cu oumenII se rIdIc I
pornIm LoL Iun(uI nuInLe, urIund mereu. Mergem cu Iu LreI
suLe de meLrI, n suILurI succesIve.
Acum gIoun(eIe cure veneuu rure mIuun des... O
mILruIIer Louc, depurLe, dur IoveLe preu scurL. RIdIc
pmunL I Iurb, Iu vreo cIncIzecI de meLrI n Iu(u meu. n
pdure sLrIgLeIe romuneLI uu rmus n urm. numIcuI
Iucreuz LcuL I uuLomuL cu o muIn de precIzIe.
CpILunuI comund un Ioc spre pdure n drepLuI nos-
Lru, cu evenLuuI s IovIm n IIuncuI ceIor cure, crede eI, (In
Iu( buLuIIonuIuI nosLru. ProLesLez cu ndurjIre, ccI um
cerLILudIneu c Lrugem nLr-uI noLrI. Dur nu muI poL Iuce
nImIc, IocuI s-u dezIn(uIL.
MuI depurLe, nu muI mergem.
- us, domnuIe, s uLepLm uIcI, s-I Iu pe IIunc prIn
pdure.
n(eIeg ucum c gunduI orIcreI munevre, n uIur de
nuInLure, pe cumpuI de Lrugere, e mourLeu I nIrungereu.
ReIuu mereu, urIund: "nuInLe... nuInLe" I urIeLuI nsuI
e un sLImuIenL IormIdubII I un nurcoLIc n uceIuLI LImp, cu
un puIur de vIn, duL dInLr-o duL pe guL. AIegereu ncInge I
ume(eLe.
- ZumIIre... MurIne... CIorbugIu... IuI.
M-um rIdIcuL n pIcIoure... snopuI de gIoun(e vIne
uproupe, ns nu cude nIcI unuI dInLre ceI cure Iug cu mIne
nuInLe.
Ne oprIm dup zece puI, dur ne rIdIcm numuIdecuL: n
Iu(u nousLr sunL vreo dou gropI de obuz. AIergm
Iunecund pe Iurbu pIouuL I ne ngIesuIm cuLe puLru-cIncI
nLr-o group. Dur ucum e o nverunure grouznIc
mpoLrIvu nousLr, ccI s-u nLumpIuL un Iucru neuLepLuL.
CuL LImp erum cuIcu(I n Iurb, nu erum vzu(I. RIdIcundu-
ne ns ne-um demuscuL... I ucum, n IuIne verzI pe negruI
groupeI de obuz, sunLem bIne ImurI(I. usuILurIIe sunL
dese, dur pe sus. VIn I dIn Iu( I dIn spuLe, de Iu ceI
rmuI n vuIceIu, cure Lrug pe deusupru. Dur muI uIes ne
cuuL ucum mILruIIeru. ProbubII c nu pouLe uprecIu
dIsLun(u exucL, ccI Lruge Iu zece puI nuInLe, scormonInd
Iurbu I pmunLuI cu snopuI eI de gIoun(e cu o gIeur de LI-
gru, se upropIe dIn ce n ce, ns prundu-I-se c s-u
neIuL, Iur I repede LurbuL I meLuIIc snopuI Iu uI(I
douzecI de meLrI. CeI ngrmdI(I cu mIne Lrug cu
descreIeru(II, Ir s scouL cupuI dIn groupu de obuz. $I
dIn nevzuL purc Lruge mereu. r ndoIuI, nu-I "pIouIe
de gIoun(e" I snopuI mILruIIereI e desLuI de nesIgur, dur
unuI sIngur dInLre gIoun(eIe usLeu cure vIn ur II LoL uLuL
penLru orIcure dInLre noI, cuL un nuuIrugIu pe oceun, cuL un
cuLremur cuLusLroIuI, cuL sIurILuI IumII. O sImpI IzbILur,
scurL cu de cruvu, n IrunLe.
ArmeIe ceIor gIemuI(I nupoIu meu n group se
descurc Iung urecIIIe meIe cIIur, cu pIesnILurI grouznIce.
UnuI I-u rezemuL urmu cIIur, o cIIp, de umruI meu, I-o
duu Iu o purLe cu munu IurIos, ccI mI spurge urecIIIe. A
vreu s duu ordIn s nu se muI Lrug, dur zgomoLuI e usurz-
ILor, cu nLr-un ueropIun cund porneLe moLoruI...
TrebuIe s IeIm dIn groupu usLu, ccI e mourLe sLupId.
n Iu( e o nou cuL de Leren. Dur muI nLuI nu LIu cum s
Iuc s se opreusc IocurIIe... M-um rIdIcuL n genuncII, n
murgIneu gropII, jucund LouL curLeu, ccI perIcoIuI e muI
mure dIn spuLe. uc mereu semn s se opreusc IocurIIe
cLre ceI dIn vuIceIu, cu s puLem nuInLu Ir s cdem
IovI(I dIn urm. Duu Iur Iu o purLe, cu munu, urmu ceIuI dIn
group, cure Lruge uIureu, nucIndu-m.
n sIurIL, Iuc semn cu munu sLung nupoI,
ngenuncIeuL I sprIjInIL cu dreupLu n Iurb, dur cInevu
mI d cu o vurg pesLe mun I ImedIuL sunL Lrus de pI-
cIoure nupoI n group, unde cud zpcIL...
- Ce e, m?
- SunLe(I rnIL... munu sLung.
TouL mnuu-I pIIn de sunge... Un degeL uLurn,
mbrcuL I eI n mnuu IuI, n jos, prIns purc numuI nLr-
o u(, dur nu sImL nIcI o durere.
ung mIne, oumenII mI uruL cu prIvIreu pe CIorbugIu,
dur nu prIcep dIn cuuzu IurmeI I muI uIes penLru c eI
nceurc s-mI spuIe nu LIu de ce n oupLe I cu un uer
LuInIc ceeu ce vor. Pe urm, n(eIeg. OmuI I-u sucIL n Ioc
guLuI mouIe, dIn guIeruI scor(os uI munLuIeI I ure ucum
obruzuI sLung IIpIL de puIm, nLors nupoI, cu I cund n-ur
muI vreu s vud nuInLe.
DIn coI(uI buzeI, I se scurge pe brbIe un IIrIor de
sunge. OcIII sLIcIoI purc ur vreu LoLuI s evILe pmunLuI.
- Ture mI-e Leum c e IovIL n ceuI de ceI cure Lrug dIn
spuLe, I spune unuI, ucum Lure, n IunduI gropII, prereu.
$I pe dumneuvousLr, socoL c LoL dIn spuLe v-u IovIL.
- Nu. eIse I eI cu domnuI subIocoLenenL I u nLors
cupuI nupoI, cund u IcuL dumneuIuI semn cu munu, s
vud duc opresc I, uLuncI I-u IovIL n ceuI... du LoL dIn
Iu(...
Purc sunLem ucum nLr-un mormunL.
GIoun(eIe nu sunL preu dese, dur n Iund, moguIde(e se
rIdIc... I Lrec mereu n Iug, Iu sLungu, spre pdure,
LrgLorI InumIcI. Nu I vedem bIne decuL cund se sLrecour
unuI dup uILuI, cu I cund ur Lruversu un drum, cu s
dIspur Iur.
n spuLe, urLIIerIu nem(eusc u devenIL LurbuL I pure c
u sporIL numruI gurIIor de Ioc, ccI buLe n pdureu cure
suIL LruncIIurI nLregI I ucIII, Iumegund; Iur uneIe obuze
Lrec scurL pesLe deuI, ccI buL, se vede, I vuIceuuu pe unde
um venIL noI. Nu muI e nImenI dInLre uI noLrI nspre
dreupLu, dur n pdure e un rpIL de urme, cure, reIuuL de
ecou, devIne Iu grouznIc.
M nLreb ce um de IcuL. De nuInLuL nu muI pouLe II
vorbu. NdjduIesc c uI noLrI vor mpInge IInIu InumIc
uLuL de muIL nupoI, ncuL s poL uLepLu sIurILuI IupLeI n
groupu usLu de obuz. Dur, dup IeIuI cum se deprLeuz Io-
curIIe n pdure, n(eIeg cu grouz c uI noLrI duu nupoI,
suu sunLem LrepLuL nconjuru(I.
u gunduI c u puLeu II prIns, m cuprInde o dezndejde
rece, pIoIous. nIrungereu usLu, nserureu cure cude, munu
pe cure o (In mereu IerIL, cu un cuIne Iubu zdrobIL de
uuLomobII, mI duu o ImpresIe de mourLe, de nendrepLuL
nIcIoduL.
ALuncI, cu un gund IIerbInLe, cu o descIeIere de mourLe,
ImedIuL, IoLrsc c voI pIecu nenLurzIuL. OumenII
ngrozI(I vor s m re(Ie. DeuILmInLerI, nIcI nervII nu muI
poL suporLu nImIc. ArmeIe cure mI se descurc, ucI n
group, n urecII, m nucesc I m nIurIe.
Pornesc nupoI, n pIcIoure, drepL pesLe cumpuI verde,
sIngur pe LouL nLIndereu IuI, cu un somnumbuI. Nu m
uIL nupoI, nu m uIL n dreupLu, nu m uIL n sLungu, nu
um decuL un sIngur gund, c duc sLrbuL uceLI cIncI-use
suLe de meLrI, u puLeu s IIu scpuL. $LIu bIne c numuI
"duc" I sLrbuL I numuI "u puLeu" penLru c LrebuIe s
Lrec dIn nou prIn IocuI de buruj I prIn pdureu bLuL. PoL
s cud n IIecure cIIp... dur duc ujung dIncoIo... n mIne
puIseuz gunduI ucesLu uI suIvrII cum guIguIe sungeIe n
guLuI LIuL. Ceeu ce m ndeumn Iu nebunIu usLu e duruLu
neLed scurL u jocuIuI. Dup un sIerL de or sunL scpuL.
Am crezuL c Iu ruIeL e bIne s jocI numere n pIIn.
SImpIIIIc.
Duc prIn ubsurd nu se nLumpI nImIc, I duc merg
nLIns, uu cu un cuduvru umbuIunL, sIngur n pIcIoure n
LoL IurguI cumpuIuI, Ir s m opresc o cIIp, orIce s-ur
nLumpIu, sIerLuI de ceus LrebuIe s Lreuc. Dur nu LrebuIe
s m opresc sub nIcI un cuvunL, I nIcI s IIu uLenL Iu ce e
n juruI meu, cu s nu-mI pIerd curujuI I s nu ume(esc, cu
un ucrobuL, cure nu LrebuIe s se uILe n jos. $I Lrec nLr-
udevr nceL, IugInd numuI prIn burujuI uuLomuL.
ToLuI nLurzIere e. Nu poL s urc dumbuI de cIncI-use
meLrI, spre pdure. Nu m poL sIujI de munu sLung I Iur-
bu umed uIunec. M socoL o cIIp pIerduL. Acum vd
gIoun(eIe cure vIn, ccI Ie vd nIIgundu-se n pmunL. SunL
muI numerouse decuL Ie credeum. Aproupe s ume(esc
cund m gundesc c nu voI puLeu urcu, dur mI vIne n
mInLe umInLIreu IusuruIuI n cure noI um Lrus pesLe dou
suLe de IocurI. M prInd cu munu dreupL de Iurb, nIIg
cIcuIIe pIezI I LoL ujung sus. Duu n pdure pesLe
ordonun(. ScoL mnuu - I de pe degeLuI rupL - I nIur
munu pIIn de sunge, I pe cure o cred sIuIuL, n buLIsL.
ArLIIerIu Lruge Iu vreo douzecI de meLrI n sLungu. Duc vu
venI I uIcI, s-u IsprvIL.
PesLe un sIerL de or nc, um IeIL dIn pdure, um Lru-
versuL vuIceuuu, um urcuL-o, ucum sunL sus, nLr-o oseu
mure.
O nou pourL, nevzuL, se descIIde de usLu duL spre o
uIL Iume, suu pouLe e uceeuI, pe cure o Lrec Invers.
AmbuIun(u ne duce pun Iu jumLuLeu drumuIuI, unde e
un posL de ujuLor I de unde vom II Iuu(I de umbuIun(u-
uuLomobII u dIvIzIeI. Gsesc prInLre rnI(I, pe jos, I un
grup de nem(I, cuIeI n urmu nousLr cund urIum
nebuneLe.
UnIIormeIe Ior, muI sure, muI moI, cu cIIvere de jun-
durmI mbrcuLe n sLoI, mI se pure cevu mIrucuIos. Cund
erum mIc, uuzeum vorbIndu-se mereu de sLuIII I eu nu
vzusem nIcI unu. upLum mereu cu nem(II I ucum I
vedeum de uproupe cu pe oumenI, oumenI cure vorbesc I
suIer. Credeum c sunL numuI spIrIL, obuze, IusuIL de
gIon( I umbre, depurLe.
Au penLru mIne presLIgIuI Imens uI ucurIIor MuzurIene,
uI Ypres-uIuI, uI Verdun-uIuI. Ce n-u du s LIu sIncer Im-
presIu Ior despre zIuu de uzI. S-mI deu un reper, o sIngur
duL, pe cure s-o gsesc I n dIc(IonuruI experIen(eI meIe,
I upoI, pe buzu eI, conIrunLund, eu mI-u du seumu de
vuIoureu LeInIc I suIIeLeusc u nLregII cumpunII, sLu-
bIIInd "IInIu" uu cum Iuc IubILorII de curse de cuI, cure,
prIn nLrecereu dInLre un cuI uI Ior I uILuI sLrIn, se poL
IIxu, cu sILuu(Ie, Iu( de LouLe (rIIe cu cuI de curse.
Un LImp cu Iu(u Iung I dur cu o musc sL pu(In cum
nLr-o run. Are ocIeIurI de surm I de bun seum e
gruduL, duc nu oII(er. SunL, uIInIu(I muI muIL suu muI
pu(In, cu noI Lo(I, pe murgIneu oseIeI, n un(, cu Iu un buz-
ur de rnI de LoL soIuI...
SImLe c I prIvesc I nLource cupuI. A vreu s InLru n
vorb cu eI, normuI, I n-um un preLexL. SunL sLungucI cu I
cund u vreu s ucosLez o IemeIe, I Iu IeI, eI, cu morg,
evIL s Iege "cunoLIn(". N-um (IgrI, ccI I-u oIerI. A
vreu s vorbIm cu doI proIesorI.
n LImpuI ucesLu, vIne I pIeuc - Icund nuveLu -
umbuIun(u-uuLomobII u dIvIzIeI. Pun Iu noI muI ure.
NendemunuLIc, un sunILur mI bundujeuz munu.
n sIurIL, enervuL de proprIu meu LImIdILuLe, I nLreb pe
neum( n Irun(uzeLe duc e gruv rnIL. M msour o cIIp
I pe urm mI rspunde scurL, LoL n Irun(uzeLe:
- N-um nImIc de vorbIL cu dumneuLu.
SImL c vorbeLe de Iu popor Iu popor, nu de Iu om Iu om,
cum I cerusem eu, de Iu IocuILoruI PrusIeI Iu muIuIugIuI
bucureLeun, de Iu KunL Iu ConLu. M nLreb o cIIp duc
s-I Iovesc, uu rnIL cum e eI. I sImL voIL I ucesL joc de
"Iu(-n Iu(" LrezeLe n mIne o munIe Iurvur. NIcI unuI
dInLre moLIveIe InvocuLe obInuIL n cumpunIIIe de u(u(ure
u popoureIor nu m-ur II puLuL Iuce s IupL cu ur I cu
dorIn(u de u ucIde. upLuI de u II pe IronL eru penLru mIne
un soI de ucL de prezen( moruImenLe necesur I numuI
uLuL. Nu Ideeu de puLrIe, cure penLru mIne nu se conIund
cu ceu de sLuL n LendIn(eIe de cucerIre economIc, penLru
c n-um orgoIIuI IIeruIuI I LbcrIeI romuneLI, dur nIcI
Ideeu de udmInIsLru(Ie germun, cure nu pure cIIur uu de
reu, nu m-ur II IcuL s IupL ucLIv, s vreuu s ucId. Un sIn-
gur Iucru m-u mboInvIL LoLdeuunu, cund mI I-um con-
IIrmuL, de IurIe. PreLen(Iu InumIcuIuI de u-mI poruncI mIe
cu romun n vIrLuLeu uneI gIobuIe superIorIL(I de rus.
AIIrmu(Iu usLu upreu IncerL, n IILeruLuru de propugund,
I nu o credeum uuLenLIc. Am uvuL moLIve s-o cred, n
purLeu u douu u cumpunIeI, cund erum uneorI uposLroIu(I
dIn LruneeIe upropIuLe I uLuncI um Lrus cuLevu IocurI cu
uru I cu suLIsIuc(Iu cu cure eLI IspILIL s upeI pe LrgucIuI
unuI brownIng, mIc I gIngu, cu s doborI un uLIeL obruzn-
Ic I grosoIun (uu, cu o demonsLru(Ie). De cuLe orI un IupL
dInuIur ujungeu pun Iu ucesL subsLruL sensIbIIIzuL
nu(IonuI uI conLIIn(eI meIe, Lrezeu n mIne uceeuI pornIre
de IurIe.
Acum m sLpunesc, LoLuI, I I prIvesc sLruILor, cu s-I
Iuc s se nLourc spre mIne, uscuILund cu de o porunc,
Ir s vreu.
- DumneuvousLr, soIdu(II germunI, uve(I preLen(Iu de u
II I curujoI I proLI n uceIuI LImp. DumneuLu vd c nu
IucI excep(Ie, nIcI de Iu unu, nIcI de Iu uILu.
RIdIc munLuuu de pe punLece I-mI uruL, Ir o vorb,
un umesLec de sunge I rupLurI. Nu prIcep nImIc. DeuILIeI,
pe IronL nIcI un IeI de run nu produce ImpresIe. CeI rnIL
e LoLdeuunu un IuvorIzuL, Iu( de ceI ce rmune.
- SoIdu(II... dumneuvousLr.
I urL, nLruLuL, I eu pe rnI(II noLrI...
- Cum vreI s IIe Iu rzboI? Cund vreI s cucereLI
Iumeu...
ZumbeLe umur:
- Cu gIon(uI LrecuL prIn punLece, m-uu sIIIL s merg
douzecI de puI.
mI d un IIor de oroure. n(eIeg pe urm c soIdu(I de-uI
noLrI, dInLre ceI sosI(I n urmu IInIeI de uLuc, neLIInd c e
gruv rnIL, Ir ndoIuI, I-uu sIIIL s meurg pun Iu Lurgu
cu cure I-uu udus ucI I n cure sL ucum IungIL... Rog pe un
medIc subIocoLenenL, cure supruvegIeu ncrcureu n
umbuIun(e, s vIe, I ucesLu, pIIcLIsIL I Ir nIcI o vorb, I
Iuce o Injec(Ie.
- Cund uI IosL rnIL, I pe Iu ce or?
- Acum vreo LreI ceusurI; erum n pdure I um prImIL Io-
curI dIn cousL, cure ne-uu spurL LoL buLuIIonuI.
Audur, cpILunuI musLcIos I ncIeLuL de pmunL u
uvuL drepLuLe s descIId IocuI usupru pdurII. N-um pIer-
duL, nIcI de duLu usLu, ocuzIu de u II convIns I rIdIcuI... I
de u nImerI unupodu, de u nu gsI momenLuI jusL... uu cu
de obIceI.
Neum(uI mI conIIrm dup ezILrI c e dInLr-un regI-
menL prusuc. E nLr-udevr proIesor. A IupLuL n RusIu, u
IosL I Iu Verdun. Vreuu s LIu cum I se pure IupLu de uzI...
- PenLru mIne e ceu muI greu, de vreme ce um s mor pe
uIcI, Iur dIn uILe pr(I um scpuL.
E o IogIc pe cure o pILesc cu un surus mIeros.
- Dur n compuru(Ie cu uILe IupLe?
- Nu e compuru(Ie.
nLuI Iuu uceusLu cu un rspuns umIIILor. Nu e
compuru(Ie nLre un Ieu I un cuIne. SImL c nu voI puLeu
n(eIege nImIc penLru vIILor, c n-um eIemenLeIe cure s-mI
ujuLe s n(eIeg ceIe ce vor venI, c uzI nu poL sLubIII "IInIu".
SLruI suruzund:
- ToLuI?
Acum cred c eI nu e uLuL de InLeIIgenL s pouL sLubIII
ruporLurI. -ur LrebuI o muI Iurg vedere I o muI jusL
n(eIegere u deLuIIIIor curucLerIsLIce. Ic(IunIIe nu se poL
compuru I eI nu pouLe creu reuIIL(I.
- E uILcevu... sLu nu-I rzboI udevruL, I nLorcundu-se
spre vecInuI IuI, LoL neum(, ce Iumu: So dumme euLe...
durcI eIn soIcIes TrommeIIeuer...
- Audur, gseLI c u IosL un bomburdumenL puLernIc...
neobInuIL: um un puncL comun n vocubuIuruI IogIc.
E uImIL c n(eIeg nem(eLe.
- PuLernIc? Im... I surude... Ce-um vzuL noI Iu Verdun
I pe Somme... AcoIo s III vzuL suLe de LunurI Lrgund...
AzI uu Lrus LouLe, cIne LIe, opLzecI, nouzecI de LunurI.
- Nu muI prIcep nImIc... AI spus LovuruIuI dumILuIe
cevu despre IocuI puLernIc uI urLIIerIeI. VorbeuI de u
nousLr?
Se sLrumb de durere, I pIpIe burLu cu dezgusL. Cu Lo(I
ceI uLInI de perILonIL, ure mInLeu exLrem de IucId.
njec(Iu I-u IcuL vorbre( cIIur.
- Nu, domnuIe, vorbeum de u nousLr. Am s-(I spun eu
dumILuIe o vorb... Nou germunIIor ne pIuce muIL dueIuI.
NoI prusucII, muI uIes, uvem Lo(I LIeLurI... UILe, uIcI, I-mI
uruL n Iu(u urecIII o cresLLur... EI bIne, noI uvem un IeI
de zIcLoure: Nu Le buLe n dueI cu unuI cure nu LIe s se
buL, c e perIcuIos... PoL s spun, domnuIe, c duc
dumneuvousLr u(I II LIuL s Iuce(I rzboI, nu muI erum eu
uzI ucI, (Inundu-mI mu(eIe n bru(e.
Un momenL bnuIesc c eI socoLeu c sunLem n superI-
orILuLe LocmuI dIn cuuzu Ignorun(eI nousLre.
- Crede(I c vom cuLIgu rzboIuI dIn cuuzu IIpseI nousLre
de experIen(?
- S cuLIgu(I rzboIuI?... Nu LIu zu duc pesLe cuLevu
ceusurI ceI dIn ; nu vor II ucI, unde sLm de vorb ucum.
$LIu c voI murI, uILIeI um cerLILudIneu c n dou
spLmunI u II IosL eIIberuL de uI noLrI, Iu BucureLI.
$I ucum LIu c nu gIumeLe.
- Dur ce uI vruL LoLuI s spuI cu uceI "TrommeIIeuer?"
- UILe ce, domnuIe... Are I rzboIuI reguIIIe IuI... cu I
dueIuI. NoI pe IronLuI de upus uveum ore cund nu Lrgeum
un Ioc, cIIur duc engIezuI jucu brIdge n poIun... Cum
crezI dumneuLu c se pouLe LrI? Pe urm e o reguI Iur...
Duc Lu sLuI I InumIcuI porneLe Iu uLuc, urLIIerIu Lu Lruge...
ALuncI InumIcuI se opreLe I ncepe s Lrug urLIIerIu IuI
muI puLernIc... uLuncI Lu evucuezI pozI(Iu I IuI pe uI IuI s
vIn s-o Iu... Pe urm Lruge urLIIerIu Lu, I eI LrebuIe s pIece
Isund mor(II I rnI(II cure se cuvIn. Pe urm, duc vreu,
vIne dIn nou, duc nu, nu... u nevoIe, Iur se nLumpI cu
muI sus. Nu se Lrece, domnuIe, nIcIoduL, prInLr-un Ioc de
buruj.
- BIne, dur uI spus sIngur c nu se pouLe compuru cu
bomburdumenLuI de Iu Verdun I Somme.
- Ce-ure u Iuce?... ucoIo erum Iu udposL de beLon, udunc
sub pmunL.
- BIne, dur cund porneu(I Iu uLuc, uIur, deusupru, pe
pmunL?...
- Hm... ALuncI Iugeum nupoI, Isund jumLuLe mor(I
uIur, Iur comundunLuI ceI mure scIImbu pe comunduLuI
urLIIerIeI cure n-u pregLIL uLucuI.
- DecI uLucuI nosLru de u Lrece prIn buruj... vI se pure un
ucL de bruvur?...
Are un surus de sIncer IronIe.
- CrezI dumneuLu serIos c dumneuvousLr romunII
sunLe(I muI bruvI decuL noI, suu decuL IruncezII?
- ALuncI?
Tuce uscuILund Iung durereu n eI, cu un gund. $I pe
urm, dup ce s-u sLrumbuL pu(In:
- ALuncI nseumn c du(I LoL concursuI urmuLeI germune
s ujung muI repede Iu BucureLI...
- !?
- Ce nevoIe uveu(I s Lrece(I, uzI, prIn buruj? Cu s suIvu(I
pe ceI dInuInLeu dumneuvousLr, pe cure-I uLucum noI? ToL
eruu pIerdu(I. NoI pornIserm Iu usuIL... Duc nu ne Isu(I
s ujungem Iu eI, noI LoL pIecum nupoI, I-I ncredIn(um
urLIIerIeI, s-I Iuc n(eIegLorI. ALuncI de ce u(I muI venIL
grmud, dumneuvousLr dIn urm? A(I cIcuL reguIu
rzboIuIuI, Iur uI noLrI s-uu reLrus, nu dIn IuILuLe - cred c
LII I dumneuLu c germunII nu sunL IuI - nc o duL, cI
dIn cuIcuI... E udevruL c um prImIL IocurI dIn cousL... I
c, dIn cuuzu ucesLeI neuLepLuLe nLorsLurI, nu ne-um pu-
LuL cuIege pe noI, rnI(II... Dur ce pIerderI u(I uvuL dIn prI-
cInu usLu? Unde muI puI c pu(InI se vor nLource dInLre ceI
prInI dIncoIo de buruj.
- Comundun(II noLrI pre(uIesc IourLe muIL uLucuI Iu
buIoneL.
- TocmuI de uceeu uI noLrI vor ujunge Iu BucureLI uu
de curund... PenLru c nu gsesc InLeresunLe IupLeIe Iu
buIoneL. V vor Iuce LoLdeuunu ce v-uu IcuL uzI, cu
cIIbzuIuI, rece.
- $LII dumneuLu, Iu romunI, Horu(Iu s-u preIcuL c Iuge
cu s-I sIIeusc pe curIu(I s se mprLIe pe Leren... AI
noLrI sImuIeuz n Iu(u buLuIIouneIor dumneuvousLr re-
Lrugereu, cu s venI(I muI bIne n cumpuI de Lrugere uI
urLIIerIeI. $I dumneuvousLr uve(I IIuzIu c bIruI(I.
- Ne muI pcIIm cuLeoduL... |I-um spus eu proverbuI
nosLru, c nu e bIne s Le bu(I cu ceI cure nu cunouLe due-
IuI, dur Iu urm, socoLeuIu LoL Iese. AscuIL, n Curpu(I uve(I
Lrunee IorLIIIcuLe?
EvIdenL c mInL cu grub.
- A, n Curpu(I e uILcevu... Avem Lrunee dInuInLe
pregLILe, orgunIzuLe guLu.
- AdposLurI bune?
- Du, bordeIe cu dou sLruLurI de buLenI I un meLru de
pmunL deusupru.
- AsLu-I LoL? Bune penLru obuzeIe nousLre de ;... Nu
rezIsL ns Iu obuzeIe nousLre de 1o... Nu muI vorbesc de
ceIe de 1o... $I pe urm, cIIur duc rezIsL, LoLuI e de
prIsos, duc n-uve(I urLIIerIe de 1o, suu muI mure, I
dumneuvousLr.
- !?
- SIgur, vom Lruge pun vom dIsLruge LruneeIe I bor-
deIeIe cu LoL ce e vIu( n eIe... Duc bordeIeIe vor rezIsLu
LoLuI, cu pe Somme, nu vom du LImp ceIor dInunLru s
Ius. $I uLuncI, duc uve(I urLIIerIe cu IruncezII, Iuce(I I
dumneuvousLr cu IruncezII... Lruge(I n ocupun(I...
ocupun(II pIeuc I Lrug upoI cu LunurIIe, I uu "du cupo uI
IIne"... cum u(I cILIL LoL LImpuI verII despre coLu
MorLIomme.
Surud cu o LrIsLe(e de mourLe n suIIeL... nLrILurIIe
nousLre dIn Curpu(I? $unLIereIe I bordeIeIe cure, udunuLe
cu nLr-o bLLur, nu ur puLeu rezIsLu unor ruLurI de porcI
(IgneLI...
- S sperm, domnuIe, c medIcII dumneuvousLr sunL
muI prIcepu(I decuL generuIII dumneuvousLr... Dur mI se
pure c penLru mIne e de prIsos... A II vruL pouLe o IoLo-
gruIIe u IocurIIor ucesLeu... o curLe IIusLruL... cu s urL
copIIIor I nevesLeI n ce IeI de peIsuj um IosL omoruL...
PenLru uIbumuI IumIIIeI.
Pe urm um LcuL ndeIung... Eu gundIndu-m Iu
mourLeu LuLuror... eI numuI Iu u IuI. nserureu usLu, dup o
zI pIoIous, upoI senIn, de Loumn, eru mereu moIoruL I
upsLoure cu o nmormunLure... Pdureu de sLejur I LuIeIe
mIcI ncepuser s se Lopeusc n nLunerIc.
n umbuIun(u-uuLomobII, um IuuL cu uuLorILuLe uILurI pe
prIzonIeruI neum(... Am ceruL cIIur oIeruIuI s meurg
muI nceL Iu un(urI. MI-u expIIcuL c e ordIn s cure Lo(I
rnI(II pun Iu mIezuI nop(II.
MI se Iuce Injec(Iu mpoLrIvu LeLunosuIuI, sunL cuIcuL
nLr-un puL curuL. TurzIu de LoL, vIne uIL grup de rnI(I dIn
regImenLuI nosLru. DIvIzIu e n reLrugere. BuLuIIonuI nosLru
e njumL(IL. SunL puLru oII(erI mor(I, cu(Ivu rnI(I, com-
punIu meu, nconjuruL, e prIzonIer cu Lo(I oII(erII. Tudor
Popescu, pe ce drumurI uI upucuL-o? Pun n zorII zIIeI
spILuIuI LrebuIe evucuuL. Se Iucreuz cu dezndejde Iu
punsumenLe.
.,. Comonicut upocriI
CILorIu n LrenuI sunILur cure ne duceu pe Lo(I - uproupe
dou suLe de rnI(I - mI s-u pruL cu un IeI de cILorIe n
sLrInLuLe, cund dup resLuurunLuI grII judecI I despre
oruuI corespunzLor, cund cunLonuI se desprInde dIn serIu
IuI (cump, sIngurLuLe, pIouIe, srcIe) I devIne eIemenL
dIn serIu rupId (vugon-resLuurunL, peIsuj, doumnu
eIegunL, domnuI voIujor)... Veneum nLr-o Iume, cure pen-
Lru mIne nu muI eru ceu dInuInLe, uu cum unuI boInuv,
cure Iese nLuIu our dIn cus dup IunI de zIIe, oruuI I se
pure uILuI. PreIungeum decI deLuIIIIe upropIuLe, Ie generuI-
Izum. Guru BruovuIuI mpodobIL, cu Irunze I sLeugurI
nu(IonuIe, rmuse, mI-u duL, despre oruuI pe cure nu-I
cunoLeum, o Idee de curLe poLuI I decor de zece muI. u
SInuIu uu nvIIL pe nseruLe n vugouneIe nousLre cucoune
Irumouse, cu muInI LoL uLuL de uIbe I IIne cu oIundu IuI-
uLurIIor Ior. OcIII, urecIIIe, pIpILuI, muI vII, eruu nLr-un
IeI de IIperIunc(Iune. n scIImb Lo(I ceI pe cure-I vd uu
purc un uer IunLomuLIc, pun I n voce I n prIvIre, n
ceeu ce e dIncoIo de eI, purc un soI de sIesL dup zbucI-
umuI zIIeIor de IupL. nLre PredeuI I BuLenI, vzusem n
juruI cunLouneIor gropIIe de Iup I LruneeIe copIIreLI,
IcuLe ucoIo Iung oseu, cund mun(II I pdurIIe eruu
IIbere, cu nuIvILuLeu cu cure, cu s evILe o Inundu(Ie
cuLusLroIuI, cure umenIn( nLreg (InuLuI, o prImrIe
neserIous ur Iuce n(uIe(e de scurgere de-u IunguI dru-
muIuI. Cund puIoIuI vIne ns, LurLe nu numuI ce-I pe
oseu, dur I cuseIe nuILe, I cIIur prImrIu cu domnuI
prImur.
Erum n vugoune specIuIe, n LrgI IungI penLru dormIL.
u BucureLI nI se spune c mergem dIrecL n guru Obor,
unde se Iuce LrIujuI boInuvIIor. Am InLruL nLr-un Iung per-
on subLerun, cu n murIIe grI occIdenLuIe, uu mI s-u pruL
ceI pu(In, ccI um uIIuL upoI c guru n-ure usLIeI de peroune
I ImedIuL uu nvIIL n vugoune sunILure, oII(erI udmInIs-
LruLIvI, cure, cu regIsLre, dInuInLe ne-uu nLrebuL ce
preIerIn(e uvem. CeI muI muI(I uu opLuL penLru cuLevu murI
spILuIe dIn cupILuI, unde II s-u spus c vor II ngrIjI(I de
Irumouse doumne dIn socIeLuLeu romuneusc. Eru
udevruL. Dur ceeu ce deosebeLe o socIeLuLe de cIvIIIzu(Ie
de unu de cuILur e c Iumeu eI ImIL I prucLIc pusIonuL I
cu enLuzIusm LouLe IormeIe ceIeI de cuILur, Ir s uIb
ns sLruIn(u de u duce IucrurIIe pun Iu un cupL I nIcI
curujuI de u suporLu LouLe consecIn(eIe. CuL vreme servI-
cIuI n spILuIe nu conLruzIceu nIcI unu dIn ncIInrIIe ucesL-
or doumne, bu nc Ie IuvorIzu ocuzII noI I decor InedIL, eIe
uu umpIuL cu surusurI I uIbu Ior prezen( sIIIe cu rnI(I.
ALuL. Dur um vzuL, cuLevu dour, muI LurzIu, cur(Ind n
spILuIurIIe de Iu uI, n dup-umIezI pusLII de IuIIe, rnI
puLurouse.
M-um gundIL, cu un IeI de neIInILe, c, duc voI II n
BucureLI, voI II vIzILuL de uI meI I c voI II obIIguL - ucum
cund erum uLuL de obosIL - s joc un IeI de LeuLru de dru-
gosLe I bucurIe.
Am ceruL decI spILuIuI dIn gurnIzounu regImenLuIuI XX.
TrebuIu s uLepL cuLevu ore I nLre LImp, vesLIL de un
cunoscuL uI IumIIIeI, ImprovIzuL sunILur, u venIL Iu gur
mumu.
A pIuns, m-u sruLuL, u exugeruL gruvILuLeu rnII, u LrImIs
s mI se uduc de-ucus, de Iu eu, perne, un IIucon de up
de coIonIu, o nveIILoure - "ccI nu se LIe duc Iu spILuI veI
uveu ce-(I LrebuIe".
$I LoLuI durereu eI mI eru sLrIn. Cund u murIL uncIIu-
meu I ne-u IsuL uvereu, Iur penLru purLeu meu u ncepuL
pLImuu dIscu(Ie n ce prIveLe mpr(euIu, nu LIu duc
uveum suu nu uveum drepLuLe. Dur mumu u sLuL n ceusuI
uceIu cu o sLrIn, s-u crezuL "purLe" u vorbIL cu voce uIb,
m-u prIvIL cu osLIIILuLe, cu pe un sLrIn, I sLrIn um rmus.
Am ceduL Ir ndoIuI uLuncI, eu u revenIL Iu LonuI de
duIoIe, dur IrepurubIIuI se svurIse. $LIum pun unde
merge uIec(Iuneu mumeI. MuI LurzIu, um cuLuL zudurnIc
s-mI demonsLrez c pouLe uveu drepLuLe, c dIscu(IIIe de
InLeres Iuu cLeoduL LonuI ucesLu de proces nLre sLrInI, I
c uceusLu nu excIude o drugosLe de ore greIe, dur LoLuI eru
de prIsos. GesLuI meu Iurg sporIse ns uIec(Iuneu mumeI,
cure de uLuncI uveu penLru mIne I muI muIL uLen(Ie
drgsLous, dur penLru c eu Icusem sucrIIIcIuI ceI mure,
psLrum, Ir s vreuu, un uer de proLec(Ie, de InduIgen(
umubII, ndeprLuL, de surus IImILuL I IImILuLIv. Asupru
evoIu(IeI vIe(II meIe eu eru ucum cu un usLru rcIL, Ir
InIIuen(.
I sruLum zumbInd muInIIe, prImeum dururI cu
demonsLru(II Lundre I ubsenLe, dur uLepLund, cum uLep(I
nLr-o gur s pIece muI repede LrenuI, penLru c sILuu(Iu
dInLre LIne I ceI cure Le-uu peLrecuL ncepe s se
preIungeusc sLunjenILor.
Nu mI-u spus o vorb despre nevusL-meu I um re-
specLuL osLIIILuLeu Ior de LoLdeuunu, evILund o nLrebure
InoporLun.
PenLru c eru ngrIjoruL de sourLu meu, docLoruI, pre-
ocupuL I umubII, u usIguruL-o c n cIncIsprezece zIIe sunL
compIeL vIndecuL I bun de nLors nupoI pe IronL. AsLu u
nLunecuL-o ourecum.
u spILuIuI jude(eun dIn R. sunL nLr-o rezerv cu un cu-
murud de regImenL, rnIL Iu genuncII. Am cr(I de cILIL, dur
rumoureu LcuL, de eIIuvII, u oruuIuI nu-mI d IInILe.
Dup o spLmun de durerI murI, poL IeI. SunL IourLe
nconjuruL, ccI oII(erII regImenLuIuI sunL nLr-un compIex
de rudenII, cure mbr(Ieuz LouL urbeu. NeIInILeu e
mure I comunIcuLuI oIIcIuI e uLepLuL Iu oru puLru cu
nLIns mcInure. OruuI, dIn cuuzu mIIILurIzrII (poII(uIuI
u devenIL muIor, cu "sLeIe" n Ioc de grude, dur orIcum
muIor, eIuI de poL u IosL usImIIuL I eI, n sIurIL, uIur de
pensIonurII cuIeneIeIor dIn "cenLru" LouL Iumeu u LrecuL Iu
purLeu sedenLur u rzboIuIuI I e decI IourLe ucLIv),
LrIeLe n cuseIe, cu uspecL de vIIe, n grdInI, n cenLruI
pIIn de prvIII, o vIu( deosebIL. CumIouneIe cure Lrec,
IurgouneIe, deLuumenLeIe sunL cerceLuLe cu uLen(Ie I In-
LerpreLuLe, usemenI cILILuIuI n sLeIe. Vu venI suu nu evucu-
ureu? ccI IupLeIe se duu ucum n Curpu(I, Iu opLzecI de
kIIomeLrI deprLure.
RzboIuI e, deuILIeI, o ocupu(Ie nou I provouc
unImu(Ie cIIur n (InuLurIIe reLruse, durmILe ucI. Cu um-
breIu Iu subsuour, proIesorI bLrunI Ies Iu oru puLru Iu
pIImbure, renun(und Iu somnuI de dup-umIuz decI,
evenImenL curucLerIsLIc, penLru cu s cILeusc, uIIuL pe
geumuI cuIeneIeI, comunIcuLuI zIIeI. E reducLuL IourLe sIb-
IIInIc ucesL comunIcuL. "upLe vII, bomburdumenL InLens",
"uLucurI puLernIce n regIuneu cuLure". NIcIoduL un cuvunL
despre nIrungere suu reLrugere. CeI cure (In mInLe LIu c
numuI compurund dou comunIcuLe po(I uIIu cevu.
"Pe nI(ImIIe dIn pusuI RucruIuI uu Ioc vII IupLe de In-
IunLerIe", spune un comunIcuL, copIuL cu IILere cuIIgruIIce,
cu creIonuI, de puLronuI cuIeneIeI, probubII.
ur u douu zI, nLre uILe puncLe:
"numIcuI u uLucuL puLernIc pozI(IIIe nousLre de Iu sud de
DrugosIuveIe".
Duc LII c nLre Rucr I sud de DrugosIuveIe sunL
upLe-opL kIIomeLrI, uLuncI LII I cu cuL s-uu reLrus LrupeIe
nousLre, de IerI pun uzI, Iur duc nu, crezI c nu s-u
nLumpIuL nImIc.
Dup-umIuz, spre seur, cenLruI se unImeuz, muI uIes
prIn prezen(u IemeIIor, cure Ies Iu pIImbure. OII(erII de Iu
dIverse depozILe I comundumenLe (e ucI curLIeruI corpuIuI
de urmuL) I Ius I eI servIcIuI, cu nILe Iunc(IonurI
conLIIncIoI, cLre oreIe use. ELI LenLuL s crezI c I pe
IronL, Iu uceusL or, oII(erII ncuIe serLureIe, se spuI pe
muInI, I poLrIvesc IIguru I Ies dIn Lrunee n oru, IIe
InvILu(I Iu o purLId de pocker, IIe Iu un rendez-vous cu eLu-
pe sImpIIIIcuLe, dIn cuuzu vremurIIor LuIburI. n reuIILuLe,
consLuL I ucum uceeuI nepuLIn( u ImugInu(IeI de u reuIIzu
n ubsLrucL. Nu exIsL decuL o sIngur Iume, uceeu u
reprezenLrIIor.
Nu puLem uveu n sIm(urI, I decI n mInLe, decuL oru I
IocuI nosLru. ResLuI I nIocuIm cu ImugInI IuIse,
conven(IonuIe, cure nu corespund Iu nImIc, sunL ceI muIL o
sImpI IIrm provIzorIe. Nu po(I II n dou IocurI deoduL.
Eu LIum, cund suporLum bomburdumenLuI de Iu Ssu,
c, LeoreLIc, e posIbII cu uIL Iume, undevu depurLe, s
peLreuc, s Iubeusc, s uIb ore de bIrou I de mus. Dur
nu puLeum reuIIzu nIcI un momenL uI eI. Acum, dImpoLrIv,
sunL ucI, n uceusL Iume, Iur uceeu u IronLuIuI e un vug
musuIIr ubsLrucL, neIocuIIzuL n spu(Iu I muI uIes n uIur
de no(Iuneu LImpuIuI. mI zIc: pouLe c Iu oru usLu OrIun
suporL un bomburdumenL Iu IeI cu ceI de Iu BrcuL. Dur
esLe o sImpI IpoLez LeoreLIc, vezI bIne, gouI de orIce
emo(Ie, de duruLu orIcruI senLImenL, de cuIoureu orIcreI
reprezenLrI, de IrevocubIIuI nLumpIrII reuIe.
SunL prIvIL - uu cum umbIu cu uI(I cumuruzI, cu munu
bundujuL - cu desLuI curIozILuLe. Nu-mI dIspIuce; senzu(Iu
reuI c sunL prIvIL mI pure cu un IeI de gudIILur, de
nduruL ourecum, dur n ceIe dIn urm InsuporLubII.
- RmuI uIcI, m ndeumn cumuruduI meu. VIne gener-
uIuI A.
- De unde LII?
- VIne cu uuLomobIIuI... $LIu de Iu preIecLur. UILe pe
IosLuI prImur, Vusu... pe uvocuLuI Iu bLrun... Lo(I I
uLeupL... PrImuruI, un medIc exceIenL, cure ure duruI de u
II n LoL IocuI, e ucum I eI Iung grdInu pubIIc, uLepLund
cu LouL Iumeu mIrucoIuI. S-u rspundIL vesLeu c "gener-
uIuI" vu Lrece spre IronL.
- Purc se spuneu c I-u oLrvIL, c I-uu LurnuL spIonII
nem(I, prInLr-o ordonun( cumpruL, oLruv n cuIeu?
Surudeum umundoI, ccI cunoLeum Iegendu. Comund-
unL de urmuL n Dobrogeu, generuIuI A. u oprIL cuLvu LImp
n Ioc nuInLureu InumIcuIuI. $I e uLuLu seLe de IdoIuLrIe,
sunL uLuLeu dIsponIbIIIL(I de ndejde n poporuI ucesLu,
cure se sImLe mereu uruncuL de pe scuru nuIL u IsLorIeI,
ncuL IIguru generuIuIuI u I devenIL Iegendur.
Eu LIu ns c suIvure, penLru momenL, nu muI e. $I cu
LouLe usLeu, cund pe sLrudu prIncIpuI upure Iung grdInu
pubIIc uuLomobIIuI mure, descIIs, sLropIL LoL de noroI,
pesLe vopseuuu de cuIoureu nIsIpuIuI, um uceIuI IIor cu
LouL Iumeu de ucI. SL n Iund, uILurI de uIL generuI, LoL n
munLuuu cenuIe cure nu IndIc nIcI o dIsLInc(Ie, cu cupuI
IuI de mucenIc cu cIoc ImperIuI, cu prIvIreu obosIL, cure
nu se opreLe usupru nImnuI. $LIu ce-ur vreu LouL
Iumeu... I cu eu, nsumI eu... Cu mInLeu IuI, ncpuL ucoIo
sub cIIpIu, s nIocuIusc LunurIIe, mILruIIereIe, s redeu
curuj soIdu(IIor, s rsLourne sILuu(Iu cu o prezen(
suprunuLuruI. ComunIcuLuI de muIne seur s unun(e, de
pIId:
"n regIuneu DrugosIuveIe, IupLu ndurjIL s-u LermInuL
prIn nIrungereu dumunuIuI. Un regImenL de InIunLerIe u
czuL n spuLeIe InumIcuIuI ocupund CIeIIe
DumbovIcIoureI I oseuuu GIuvuIu. Am IcuL z mII de
prIzonIerI, um IuuL puLru LunurI de cump I un boguL mu-
LerIuI de rzboI. UrmrIreu InumIcuIuI conLInu I dIverse
unIL(I mIcI cure uu cuLuL s-I Iuc Ioc prIn mun(I, pesLe
vecIeu IronLIer, sunL LrepLuL cupLuruLe."
Ndejdeu, cu uLuL muI emo(IonunL, cu cuL Lo(I uu
conLIIn(u mIrucoIuIuI, u cscuL ocIII LuLuror ceIor de pe
LroLuur, Iur oII(erII Iuc IronL cu unuI prIn(. MuI(Imeu usLu
nu vreu decuL s despucIeLeze bugujeIe IcuLe penLru reIu-
gIu, s puIe muIne seur drupeIe LrIcoIore Iu buIcoune I s
se ugu(e de ro(IIe uuLomobIIuIuI, urIundu-I IrenezIu de
recunoLIn( penLru suIvuLor.
MuInu s-u oprIL o cIIp, oII(eruI cu musLu(u mIc, de
Iung oIer, u nLrebuL cevu pe sergenLuI de sLrud
(nLrebure Iu cure uu rspuns IuoIuIL, cu bunvoIn(
grubnIc, cIncI-use InI, cure se gseuu ucoIo), dur n LoL
LImpuI generuIuI u uvuL o ubsen( preocupuL, de medIc
cIemuL, n sIurIL, de IumIIIu dIsperuL, Iu cpLuIuI boI-
nuvuIuI u cruI operu(Ie ncercuL de uI(II n-u reuIL.
A venIL I OrIun, rnIL Iu munu dreupL de o scIIj de
obuz. CumuruduI dIn rezervu n cure sunL eu u pIecuL n
IumIIIe I ucum sunL cuLevu zIIe cu OrIun. nLre noI e o prI-
eLenIe deIInILIv cu vIu(u I mourLeu. $I LoLuI ncerc un
senLImenL cIuduL. MI-e ImposIbII s-I pun vreo nLrebure
despre vIu(u IuI de IumIIIe. I cunosc cum nu I-u cunoscuL
nIcI mumu IuI - ccI numuI ucoIo, n Iu(u mor(II I u ceruIuI
nuIL, po(I cunouLe oumenII - dur nu LIu ubsoIuL nImIc de-
spre eI. $I nIcI despre nIcI un uIL cumurud uI meu. Acum
mI duu seumu cuL de pu(In um vorbIL eu I cumuruzII meI
de IronL despre vIu(u nousLr unLerIour. Purc sunLem n
"egIuneu sLrIn". n IIecure noupLe I uud ns pe OrIun,
cuIcuL n puLuI uIb, IungIL pe spuLe cu un morL (uu cum se
desprInd s dourm soIdu(II dIn cuuzu repuosurIIor scurLe
n mururI), urIund n somn de grouz, dezndjduIL cu un
cuIne: "Mum!... mum!..."
PesLe cuLevu zIIe, n comunIcuLuI oIIcIuI e LoLuI o IIoure
de bucurIe. TrupeIe nousLre uu IuuL MunLeIe Rou, Icund
prIzonIerI, cupLurund mILruIIere I muLerIuI. $LIum c pe
ucoIo s-u reLrus regImenLuI nosLru. I urL IuI OrIun
bnuIuIu c nu pouLe s IIe sLrIn de Corubu usemeneu
Ispruv. EI surude, cu ndoIuI. PesLe uILe cuLevu zIIe ns,
un rnIL, ubIu sosIL, mI nLreLe presupunereu. DorInd s
se dIsLIng neupruL, dornIc de nuInLure, cu umbI(Ie de
generuI nupoIeonIun, I sIm(Ind muI uIes c ur puLeu murI,
InuLII, cpILun, u comunIcuL dIvIzIeI c duc I se d
comundu unuI buLuIIon, e guLu s cucereusc MunLeIe
Rou. Dup ourecure codeuI, oIerLu u IosL uccepLuL I
cpILunuI Corubu u IzbuLIL s deu uceu IIoure comunIcuLuIuI
nosLru. Dur I s-u IuuL ImedIuL comundu... mprumuLuL. A
douu zI, ns, munLeIe u IosL dIn nou pIerduL... Acum
cpILunuI Corubu u prImIL... ordIn s-I cucereusc IurI.
M nLreb, cu gunduI preIungIL, meIuncoIIc, ce ur nsemnu
penLru urmuLu nousLr s I se deu ucesLuI oII(er o comund
muI ImporLunL.
Cund OrIun e muI bIne, IeIm s muncm Iu un bIrL dIn
oru, unde cunouLem dou doumne LInere IourLe Irumouse
I dIsLInse, cure ne uruL IourLe muIL InLeres, dur ne cer s
evILm pe uncIIuI Ior, un domn bLrun cu nus uprIg I
musLu(u mure. e-ur cerLu ru duc Ie-ur vedeu sLund de
vorb cu cInevu. Ne IIxm un rendez-vous cu eIe I pIecm
repede, ccI nI se spune c Iu spILuIuI dIn G. u IosL udus
NIcuIue ZumIIr, gruv rnIL. Ne duce cu muInu orgu,
brbuLuI AnIoureI, cure e "voIunLur" Iu corpuI de urmuL.
PrInLr-un ordIn uI MInIsLeruIuI de RzboI grudeIe InIerI-
oure, duc uu uvere, sunL scuLILe de IronL. (I se cere numuI
s puIe un uuLomobII Iu dIspozI(Iu curLIeruIuI, Iur eI, uLuu(I
pe Iung uuLomobII, cupL numeIe de "voIunLurI".) PenLru
oII(erI ns ucesL Iucru nu e udmIs I decI IormuIu de
rmunere LrebuIe s IIe uILu, suu uILeIe.
SpILuIuI LIp "RegeIe CuroI " e n murgIneu oseIeI I ure
n Iu( o grdIn de IIorI, cuILIvuL de medIcuI-eI, un bur-
Iuc IIIozoI n IeIuI IuI, deprLuL de oumenI cure-I vIndec pe
Lo(I, cu condI(Iu s-I Iuse n puce, n sIngurLuLeu IuI dIn
mIjIocuI cumpuIuI. NIcuIue ZumIIr e nLr-un puL de IIer uIb,
cu cupuI bundujuL I ucoperIL cu pLuru pun Iu guL. Nu-I
vIne s creud purc, vzundu-ne, I, deI LrebuIe s uIb
Iebr, zumbeLe. Nu pouLe vorbI, nIcI nu pouLe nc Iumu
(IgrIIe pe cure Ie-um udus, Iur ceIe dou sLIcIe de vIn
nIunduLe vor rmune muIL vreme nedesLupuLe, dur I
pIImb prIvIreu dup gesLurIIe nousLre I surude cu ocIII,
cInsLIL I sIIos cu un cuIne uI pmunLuIuI.
- ELI rnIL ru Iu cup, ZumIIre?
CIuLIn dIn cup negund I pe urm rIdIc uor cuverLuru
I ne uruL pIcIoureIe bundujuLe cu nILe copII nIu(I. UnuI
e reLezuL de sub genuncII, ceIIuIL de Iu jumLuLeu coupseI.
ZumbeLe cuId.
Cred c um devenIL puIId cu un morL I m cIuLIn. OrIun
u ncremenIL I eI. NIcuIue ZumIIr, cu pLuru rIdIcuL,
surude mereu, ubsenL I bun, cu o Icoun cure nu LIe cuL u
IosL de sIu(IL de suII(e.
N-uveum ce muI spune... Tcem uu ndeIung I pe urm
pIecm, sub preLexL c nu LrebuIe s-I obosIm.
Pe drum OrIun m nLreub cu gund InspIruL:
- Te muI gundeLI Iu revoIu(Ie?
- Nu, cu sLure(uI ZossImu uI IuI DosLoIevskI, m ncIIn, I
eu, n Iu(u "nenorocIrII cure vu venI".

PIecureu meu Iu BucureLI esLe InevILubII. Purc se


upropIe un exumen dezugreubII. Am scrIs nevesLeI meIe c
sumbL seuru sosesc. TrenuI nu s-u oprIL Iu peron, cI n
cump, pe o IInIe de guruj; guuru e n nLunerIc de IrIcu
zepeIInurIIor... ur cund vIn pe CuIeu VIcLorIeI gouI, IeIIn-
ureIe duu o IumIn uIbsLruIe usIuILuIuI pusLIu, de pur
ucoperILe cu zbrunIc de doIIu, Iur cuseIe de pIuLr cenuIe.
NIcIerI IumInI uprInse. mpresIu de cuvou Imens e
copIeILoure.
M-u uLepLuL cu o serIe de demonsLru(II cure uILduL m-
ur II nnebunIL de emo(Ie I pIcere. Cusu e LouL IumInuL
(cu sLorurIIe cpLuILe bIne, IIreLe, cu s nu se vud uIur)
cu penLru srbLoureu de PuLI, musu e uIb, scIIpILoure de
crIsLuIurI I IIorI, vInuI rur. E o InLen(Ie de supeu n doI, cu
nLr-o "cumer sepuruL" de resLuurunL de peLrecerI. mI e
ImposIbII s nu Iuc socoLeuIu c u puLeu uveu LouLe ucesLeu
numuI cu zece monede de uur I nc Ir obIIgu(Iu de u
surude.
M sruL cu exces, nu vreu s m Iuse s m dezbruc,
mI scouLe eu nsI munLuuu...
SImL c un sIngur Iucru m-ur II IspILIL ucI... I pouLe mI-ur
II IIumInuL IndIIeren(u. PuLuI mure uIb, cumeru de buIe cu
mujoIIc uIb I ogIInzIIe uburILoure. S um usLu, murdur I
pLruns de IrIg, dup un mur cu uceI de Iu BrcuL, ur II n
mIne o dospIre de recunoLIn( I voIe bun, cure s-ur
revrsu pouLe I usupru ucesLeI IemeI. Dur Iu spILuI Iceum
buIe n IIecure zI, Iur ruIrIu de pe mIne e curuL.
- Mumu (nu spuneu nIcIoduL: mumu, pur I sImpIu) nu
mI-u spus nImIc c eLI rnIL (e gruv? uI... DumnezeuIe!).
VezI, usLu nu n(eIeg, IruLe, s IIe supruL pe mIne, dur
cIIur duc nu vorbIm... puLeu s-mI LrImIL vorb prIn
cInevu... Te-u duruL ru?... M nLreb, Ir s-mI poL re(Ine
surusuI dInunLru, IronIc: "Ar II murIL de durere IemeIu
usLu, duc u II IosL ucIs?"
Purc nu LIe ce poLecI de mourLe um n suIIeL, I Lcereu
meu o Iuce s vorbeusc nconLInuu, cu un oruLor cure nu
muI pouLe ncIeIu, I se uvunL InuLII, dup usocIu(Iu
nLumpILoure u IruzeIor. mI LuIe, cu preu muILe gesLurI,
IrIpLuru n IurIurIe. $I cum se cunouLe c u mbLrunIL. Nu
sImLe c, uu, desLuI de Lrupe cum u devenIL, nu muI
prInd unumILe gru(II. DeuILIeI, LoL urmumenLuI eI cucerILor
e purc demoduL I neIoIosILor, cu uceIe Lrunee puerIIe dIn
mun(II grunI(eI.
EvIL cuL muI muIL dormILoruI, deI uIbuI de oIund uI
ceuruIurIIor LoL m cIeum. O cIIp, cIduru LrupuIuI eI
moIuLIc Iung uI meu mI LoropeLe LrupuI I mI ucLIveuz
gundurIIe, dur pe o mus jous e o IoLogruIIe mure, u meu.
A pus-o ucum, suu e de muIL ucoIo? rIdIcuI, condumnuL
InIum s usIsLe Iu IrmunLureu LrupurIIor Ior, cund eu erum
Iu CoIuIm?...
$I LoLuI mI Lrece prIn mInLe, cu un nour de nLrebure...
Dur duc nu e udevruL c m nuI? duc dIn nou um uc-
cepLuL o serIe greIL de usocIu(II?
Duc e o sImpI coIncIden(, cu, de pIId, uLuncI cund
um nLuInIL pe coIoneI, cu uLuLeu n vIu(?
Dur nu, sunL obosIL I mI-e IndIIerenL cIIur duc e
nevInovuL.
Cum sunL cuIcuL pe spuLe, cum sunL Ir cIeI, eu ure
InspIru(Iu neIerIcIL s Iuc sIngur demersurIIe
mbr(IrII... PrIn cmu(u IIn, uu cum sL n genuncII,
upIecuL deusupru meu, sunII I uLurn cu dou pungI I
punLecuI u ncepuL purc s se ngroue. CIIur dup ce m-
um nsuruL, prIeLenII m mbIuu Iu peLrecerI cu cocoLe, dur
I cund IzbuLeuu s m convIng, I orIcuL eruu de Iru-
mouse, uveum ImpresIu c m cuIc cu munecIIne de curp,
Ir uceu cIdur LuInIc unImuI, cure, cund (I-e scump,
Le nduIoeuz I Le dezndjduIeLe n nebunIu uneI LoLuIe
mbr(IrI. NevusLu meu e uIb I cu prezIcerI de grsIme,
Iur eu u vreu n cIIpu usLu s sImL pe pIepLuI meu genuncII
mIcI cu mereIe I s descopr coI(urI noI nLr-un Lrup de
(Igncu sub(Ire I cu mucII nervoI. A puLeu-o uveu cu
uILe zece monede de uur I Ir obosILoure obIIgu(II de u
mIn(I Lundru.

A douu zI u IosL nvuI de cunoscu(I... ruze gouIe de


con(InuL, sLupIdIL(I Ir IegLurI de rudenIe cu reuIILuLeu.
n coresponden( um duL I pesLe o scrIsoure unonIm...
"DomnuIe, pe cund d-Lu Iup(I penLru puLrIe (?) nevusLu
d-LuIe Le nuI cu o LurI cu un IndIvId GrIgorIude, cure e Iu
cenzur, vezI bIne.
I po(I gsI orIcund nLre 6-q n sLrudu RozeIor opL bIs,
unde merge Iu eI. CcI pouLe c ucum n-o uveu neruInureu
s-I uduc LoL Iu d-Lu ucus."
Ce n-u II duL uIL duL penLru cu s um cerLILudIneu c
m nuI. Cum uLepLum Iu pund, cu IrunLeu urs I pum-
nII crIspu(I!
Acum, cund vIne, I urL scrIsoureu zumbInd. Un mo-
menL devIne puIId, m exumIneuz uIurmuL I
bnuILoure, ns cund m vede IInILIL, socouLe c nu cred.
- E o murdrIe... $LII c Lo(I ne InvIdIuz. AI, Iumeu usLu
reu... UILe ce cuIomnII muI nscoceLe. Duc ur II s Le IeI
dup Lo(I... PoILIm, s III IosL Lu muI bnuILor ucum... AI,
mI-e o sII de oumenI... Nu muI po(I IeI... IreLe, um IosL
de cuLevu orI n oru, nu sIngur: cu AnIouru, cu orgu, I u
venIL cu noI I GrIgorIude. Am IosL Iu LeuLru I pe urm Iu
resLuurunL. AI, I dInLr-uLuLu...
VorbeLe muIL, pIuLILudInI ncIecuLe, usocIuLe Iu
nLumpIure, I zumbeLuI meu bInevoILor o ncurujeuz...
- AscuIL, IuL drug, ce-uI zIce Lu duc ne-um despr(I?
Purc I-u despIcuL cInevu (eusLu n dou. AIL uvuIun de
nLrebrI gemuLe, de proLesLrI scuncILe.
M gundesc IuIucInuL c u II puLuL ucIde penLru IemeIu
usLu... c u II IosL ncIIs dIn cuuzu eI, penLru crIm:
- "VezI, uIu bIond de coIo...? nu... uIIuIL muI grus
pu(In, de Iu musu cu ceI doI domnI I dou doumne...
- EI?
- E nevusLu IuI GIeorgIIdIu... Nu-(I muI uducI umInLe...?
- A... penLru usLu? Ce-u gsIL Iu eu, drug? s ucId pen-
Lru eu... nu muI puLeu gsI uILu Iu IeI?" A douu zI m-um
muLuL Iu IoLeI penLru spLmunu pe cure uveum s-o muI
peLrec n permIsIe. -um druIL nevesLI-mI nc o sum cu
uceeu ceruL de eu Iu CumpuIung I m-um InLeresuL s vd
cu ce IormuIILuLe I poL druI cuseIe de Iu ConsLun(u. -um
scrIs c-I Ius ubsoIuL LoL ce e n cus, de Iu obIecLe de pre( Iu
cr(I... de Iu IucrurI personuIe, Iu umInLIrI. AdIc LoL Lre-
cuLuI.