Sunteți pe pagina 1din 24

Proiect la Exploatari Forestiere

Tema proiect: - sa se intocmeasca documentatia tehnico-economica pentru exploatarea (parchetului) masei lemnoase din cadrul parchetului Tarcaita, partida numarul 116, din cadrul Directiei Silvice Oradea, O.S. Codru Moma- Beius, unitatea de productie 353f52d VI, unitatea amenajistica 73I.

CUPRINS
Titlu capitol (subcapitol) Cap. 1 Structura biomasei lemnoase de exploatat.................3 1.1. Prevederi ale APV ........................3 Tabelul 1- Structura biomasei lemnoase de exploatat..............3 Cap. 2 Date generale.............................4 Cap. 3 Pregatirea tehnico-organizatorica a santierului de exploatare.........5 Cap. 4 Intocmirea schitei parchetului......................5 Cap. 5 Calculul marimii sectiunilor......................6 Tabelul 2 - Calculul marimii sectiunilor..................6 Cap. 6 Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni.................6 Tabelul 3 - Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni/sortimente..........7 Cap. 7 Solutia optima de exploatare........................7 Tabelul 4 -Structura procesului de colectare.................7 Cap. 8 Calculul distantelor medii de colectare..................8 Tabelul 5 -Calculul distantei de adunat lemn gros prin corhanire.........8 Tabelul 6 -Calculul distantei de adunat lemn subtire manual..........8 Tabelul 7 -Calculul distantei de adunat cu atelaje................9 Tabelul 8 -Calculul distantelor de tras cu cablul de sarcina al tractorului......9 pagina

Tabelul 9 -Calculul distantelor de apropiat cu tractorul TAF -650........9 Cap. 9 Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice.................10 Tabelul 10 -Salarii tarifare oare pentru muncitorii di domeniul exploatarilor Forestiere.................................10 Tabelul 11 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la recoltare........11 Tabelul 12 -Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la colectare........12 Tabelul 13 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice din platforma primara...13 Tabelul 14 -Curatire parchetului de resturi de exploatare............14 Tabelul 15 - Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice (cheltuieli directe, manopere).14 Cap. 10 Necesarul de carburanti si lubrifianti....................15 Tabelul 16 - Necesarul de carburanti si lubrifianti................15 Cap. 11 Necesarul de muncitori si utilaje.....................16 Tabelul 17 - Necesarul de muncitori si utilaje.................16 Cap. 12 Cheltuieli indirecte datorate altor activitati di cadrul procesului de exploatare....17 Cap. 13 Deviz si antemasuratoare pentru constructia drumului de tractor..........18 Tabelul 18 -Antemasuratoare si deviz pentru executarea drumului de tractor....19 Cap. 14 Graficul de executie a lucrarilor de exploatare................20 Tabelul 19 - Graficul de executie a lucrarilor de exploatare............20 Cap. 15 Evaluarea cheltuielilor totale.......................20 Tabelul 20 - Evaluarea cheltuielilor totale...................20 Cap. 16 Eficienta economica si concluzii.......................21

Cap. 1 Structura biomasei lemnoase de exploatat


1.1. Prevederi ale APV Pentru evaluarea massei lemnoase din cadrul acestui parchet a fost intocmit Actul de Punere in Valoare numarul 116. Procedeul folosit la inventarierea masei lemnoase a fost <fir cu fir >. Folosind datele cuprinse in acest APV s-a obtinut stuctura masei lemnoase de exploatat din tabelul de mai jos: Tabelul 1 Nr. crt. 1. 2. 3. Specificatii Volum brut cu coaja Coaja lemnului de lucru Volum brut fara coaja a. Lemn lucru gros b. Lemn lucru subtire c. Lemn de foc (d > 5 cm) d. Craci (d < 5 cm) Volum brut la ha Numar arbori : - total - la ha Volumul arborelui mediu Taxa forestiera Consumuri tehnologice si pierderi Volum brut cu coaja pentru productie 353f52d Volumul lemnului marunt Volum brut cu coaja, gros + subtire a. Lemn gros b. Lemn subtire Volum net (comerciabil) a. Lemn gros b. Lemn subtire c. Lemn de setri d. Lemn din craci U.M. mc mc mc mc mc mc mc mc/ha buc buc/ha mc % mc mc % mc mc mc mc mc mc mc mc mc Total 694 27 667 448 25 155 39 223.87 542 174 1.26 14 680 15 106 574 544 30 653 518 29 67 39 Grupa de specii Fa Go 657 24 633 423 25 147 38 211.93 524 169 2.06 2 13 644 16 102 542 512 30 620 489 29 64 38 37 3 34 25 0 8 1 11.93 18 5 1.25 2 1 36 11 4 32 32 0 33 29 0 3 1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Valorile din acest tabel au fost calculate cu ajutorul formulelor : V1, V2, V4, V5, V6 se preiau din APV ; V3 =V1- V2 ; V3a = G1+G1+G2+G3+M1+M2 ; V3b = M3+S ; V3d = Craci ; V8 = 2%V1 ; V9 = V1 - V8 ; V10 = 2V3d + 0.04V1 ; V10(%) = V10(mc) / V1 x 100 ; V11= V9 - V10 ; V11a=V11 x V3a / V3a+V3b ; V11b=V11 x V3b / V3a+V3b; V12= V3 - V8; V12a=V11a - V11a x V2 / V11; V12b=V11b - V11b x V2 / V11; V12c=V10 - V3d; V12d=V3d; Durata de exploatare este prevazuta in Autorizatia de Exploatare si s-a stabilita conform Ordinului 635 / 2003 : 15.09 - 15.04. Pentru acest proiect s-a adoptat o perioada de 3 luni (cu 21 de zile lucratoare). In cazul procesului de recoltare se va lucra cu un volum total de 680 mc , din care la colectare se va scadea lemnul marunt, obtinut la punctul 12d din tabelul 1 ; cracile vor ramane in parchet sub forma de gramezi, colectarea lor fiind nerentabila. Lemnul marunt 9inclusiv cracile0 se valorifica pentru nevoi gospodaresti.

Cap. 2 Date generale


Amplasament : Parchetul luat in studiu face parte din cadrul Directiei Silvice Oradea, O.S. Codru Moma, U.P. IV Tarcaia, u.a. 73I. Volumul din APV : 694 mc, din care pe specii : Fa - 657 mc; Go - 37 mc. Natura produselor : principale codru; Tratament: progresive - racordare Acest tratament face parte din grupa tratamentelor repetate ; regenerarea are loc sub masiv in ochiuri de regenerare; - se recomanda pentru regenerarea bradetelor, amestecuri brad-molid, fag-rasinoase, fag-gorun, fagete, sleauri de campie, cvercinee; - pante maxime admise: 25 -30 G; - volumul arborelui mediu > 9,7 mc / fir; - perioada de aplicare : 15-25 ani ; Masuri speciale de protectie : - se vor lua masuri speciale pentru reducerea prejudiciilor (a semintisului) ; - doborarea se va face astfel incat sa se evite suprafetele cu semintis, iar capatul gros sa fie in sensul colectarii ; - In cazul de fata, fiind ultima taiere-de racordare, metoda de exploatare adoptata va fi in trunchiuri si catarge. Suprafata : 3,10 ha.

Cap. 3 Pregatirea tehnico-organizatorica a santierul de exploatare


Organizarea santierului de exploatare presupune parcurgerea urmatoarelor etape: obtinerea documentelor necesare inceperii exploatare (APV, autorizatia de exploatare, schita parchetului) si verificarea corectitudinii punerii in valoare.

Scopul verificarii APV-ului este de a stabilii corectitudinea datelor inscrise in acest document. Verificarea consta intr-o reevaluare a unui numar de arbori marcati, alesi aleator din cuprinsul parchetului, uniform distribuiti pe suprafata acestuia ; la verificare inaltimilor se masoara 10-15 exemplare cu diametrul apropiat de diametrul central stabilit la inventariere ; pentru fiecare arbore verificat se noteaza si numarul de ordine al acestuia de la inventariere (numarul inscris pe arbore). delimitarea si marcarea sectiunilor si postatelor ; intocmirea documentatiei tehnico-economice ; proiectarea si executia cailor de colectare ; amenajarea platformelor primare ; asigurarea conditiilor de cazare a muncitorilor si de depozitare a materialelor, combustibililor, piese de schimb ; pregatirea santierului de exploatare in ce priveste normele de protectia muncii si P.S.I..

Cap. 4 Intocmirea schitei parchetului


- schita a fost preluata de harta U.P.-ului la scara 1 :20000, marita de 10 ori, rezulta o scara de 1 :2000 ; - suprafata parchetului a fost impartita in 5 sectiuni ; - pentru usurarea alegerii solutiei optime de colectare au fost schitate elementele geomorfologice, vai, culmi, etc. - a fost reprezentata pozitia platformei primare langa drumul existent ; - au fost calculate distantele medii de colectare, declivitatile pe care se deplaseaza masa lemnoasa, volumul, curbele de nivel cu culoare rosie, cu echdistanata de 50 m.

Cap. 5 Calculul marimii sectiunilor


Parchetul a fost compartimentat in sectiuni. Suprafetele s-au asemanat cu figuri geometrice simple cu arii cunoscute. Corectiile aplicate marimii suprafetelor masurate sunt date in tabelul de mai jos :

Calculul marimii sectiunilor Tabel 2 Nr crt. 1. 2. 3. 4. 5. Total Marimea sectiunii masurata Sm (ha) 0,28 1,30 0,27 0,92 0,33 Sm=3,10 Marimea sectiunii corectata Sc (ha) 0,28 1,30 0,27 0,92 0,33 S=3,10

Sci = Smi x S / Sm tot

Cap. 6 Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni


L-a repartizarea masei lemnoase pe sectiuni s-a considerat ca volumul exploatat este uniform raspandit pe intreaga suprafata a parchetului. Repartizarea masei lemnoase pe sectiuni/sortimente Tabelul 3 Nr. sect 1 2 3 4 5 Total Marimea Total sectiunilor, Sc (ha) 0,28 1,30 0,27 0,92 0,33 S = 3,10 62 285 59 202 72 680 Foioase (Fa, Go) Sortimente G S 49 3 228 13 47 3 162 8 58 3 544 30

M 10 44 9 32 11 106

Cap. 7 Solutia optima de exploatare


Structura procesului de colectare Tabelul 4 Operatia Categoria de Traseul Solutia de colectare

Adunat

masa lemnoasa Lemn gros

- atelaje pe sectiunea 5 - corhanire pe sectiunea 1 - tras cu troliu pe sect. 2,3,4 - adunat manual pe sectiunea 1 TAF - 650 U - 650

Lemn subtire Apropiat Lemn gros + subtire

A-B C-D

-pe sectiunea numarul 5, pentru ca volumul arborelui mediu nu este foarte mare (1,26 mc), masa lemnoasa va fi adunata cu atelajepana in punctul din care va putea fi preluta de troliul tractorului. - lemnul gros din sectiunea 1 va fi adunat prin corhanire (panta > 40%), iar lemnul subtire va fi adunat manual, urmand a fi luat mai departe de catre troliul tractorului. - dat fiind faptul ca drumul de tractor trece printre sectiunile 2 si 3, masa lemnoasa de pe cuprinsul acestora va fi tras cu troliul ; - apropiatul se va face pe cele 2 trasee cu TAF-ul 650.

Cap. 8 Calculul distantelor medii de colectare


Distantele medii se calculeaza separat pentru fiecare operatie sau faza in care se face deplasarea lemnului, considerandu-se, teoretic, ca intrega cantitate de material lemnos de pe o suprafata omogena se gaseste in centrul de greutate al acesteia. La calcularea distantele medii pentru corhanire, atelaje si stabilesc cu relatia generala : Dm = Dm este distanta medie de amplasare medie de deplasare a lemnului cu un mijloc de colectare, in m ; d0i - distanta orizontala, masurata pe harta sau stabilita pe cale analitica, pe care sa se deplaseze lemnul, de pe fiecare suprafata omogena sau traseu. Acesta distanta se masoara, pentru corhanire , dupa directia liniei de cea mai mare panta din fiecare suprafata prin care trebuie sa treaca materialul lemnos ; ca - coeficient de alungire a traseului care se aplica numai la adunat cu atelajele pe suprafete omogene cu inclinarea mai mare de 30% ;

- cs - coeficient de sinuozitate a traseului ; - Vi - volumele corespunzatoare ficarei suprafete omogene sau traseu de pe care se colecteaza masa lemnoasa ; - di - distanta de colectare a lemnului de pe suprafata omogena sau traseul .. , in m. Calculul distantei medii de adunat lemn gros prin corhanire (p > 40%) Tabelul 5 Nr. sect. 1. Total Inclinarea (o) (%) 38 78 Volumul Vi in m3 49 49 Distanta medie, in m Orizontala doi Reala di 24 34 dm = 34

di = doi cs / cos cs = 1,11

Calculul distantei de adunat lemn subtire manual (p >40%) Tabelul 6 Nr. sect. 1 Inclinarea (o) (%) 38 Total 78 Volumul, Vi in m3 subtire (F) 3 3 di = doi cs / cos cs = 1,5 Distanata, in m Orizontala doi Reala di 24 46 dm = 46

Calculul distantei de adunat cu atelaje (p <40%)

Tabelul 7 Nr. sect. 5 Inclinarea (o) (%) 19 Total 35 Volumul total, m3 F 61 61 di = doi cs ca / cos cs = 1,63 ca =1,0 Calculul distantelor de tras cu cablul de sarcina al tractorulu Tabelul 8 Nr. sect. 1 2 3 4 5 Total Tasonul 2 3 1 4 5 Volumul, in m3 F 241 50 52 170 61 574 Distanta, in m 15 - 50 15 - 50 > 50 15 - 50 > 50 Distanat, in m Orizontala doi Reala di 14 34 dm = 34

Calculul distantelor de apropiat cu tractorul TAF - 650 Tabelul 9 Traseul Inclinarea (o) (%) A-B 16 28 C-D Total 15 26 Tasonul 2 4 5 1 3 Volumul Vi, in m3 F 241 170 61 52 50 574 di = doi cs / cos Distanta, in m Orizontala doi Reala di 300 403 260 349 290 389 420 561 420 561 dm = 414

cs = 1,29 dm = Vi di Vt

Cap. 9 Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice


Salarii tarifare orare pentru muncitorii din domeniul exploatarilor forestiere Tabelul 10 Nivelul de calificare Necalificati Calificati Categoria de incadrare Munci usoare Munci grele Munci foarte grele 1 2 3 4 5 6 7 8 Salariu tarifar orar (lei / ora) 16 279 16 839 17 678 17 952 18 507 19 432 20 359 21 759 23 161 24 560 26 630

Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la RECOLTARE Tabelul 11 Procesul tehnologi c 0 1. Recoltat 1 1.1.Doborit cu ferastraul mecanic 1.2.Curatat de craci cu ferasraul mecanic 1.3.Sectionat cu ferastraul mecanic TOTAL 7650898 In parchet, cu ferastraul mecanic se va ssectiona 80% din volumul total , pentru platforma primara ramanand restul de 20%. Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari. Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala. Operatii si faze Grupa de specii (ore/UM) 2 F F 3 mc mc 4 680 680 5 6 0,17 0,19 (ore) 7 116 129 8 23031 23031 9 2671596 2975605 U.M Volum Distanta medie, dm (m) Norma de timp NT Fond de timp, FT Salariu orar mediu al formtiei de lucru (lei/ora) Manopera : totala, lei umitara in lei/UM 10 3929 4376

mc

544

0,16

87

23031

2003697

3683

Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective. Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice la COLECTARE Tabelul 12 Procesul tehnologic specii 0 2. Colectat 1 2.1.Corhanit lemn gros 2.2.Adunat manual lemn subtire 2.3. Pregatit si dat dupa vite 2.4. Adunat cu atelaje proprii - cai 2.5.Tras cu troliul montat pe tractor 2.4.Formarea si legarea sarcini 2.5.Apropiat cu 2 F F F F F F F 3 mc mc mc mc mc mc mc 4 49 3 61 61 461 113 574 574 dm(m) 5 34 34 34 34 16-50 > 50 414 (ore/UM) 6 0.76 1.77 0.32 0.49 0.17 0.21 0.064 0.17 (ore) 7 37 5 20 30 78 24 37 98 Operatii si faze Grupa U.M. de Volum Distanta medie Norma de timp Fond de timp FT de lucru (lei/ora) 8 20359 19432 20359 20359 21760 21760 20359 23161 9 753283 97160 407180 610770 1697280 522240 753283 2269778 iei/UM 10 15373 32387 6675 10013 3465 4622 1312 3954 Salariu orar mediu al formatiei Manopera Total in lei Unitara

Total

tractorul TAF 650 -

7110974

Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari. Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala. Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective. Evaluarea costurilor tehnologice in PLATFORMA PRIMARA Tabelul 13 Ppocesul tehnolospecii gic 0 3. Sortare si fasonare rotund cu tractorul 3.3.Stivuit manual lemn rotund F>16 F<16 mc 544 30 10 10 0.55 0.82 299 25 20359 20359 6087341 508975 11190 16966 1 3.1.Sectionat cu ferastraul mechanic 3.2.Manipulat lemn 2 F F 3 mc mc 4 136 574 dm (m) 5 <150 (ore/UM) 6 0.04 0.17 (ore) 7 5 98 lucru (lei/ora) 8 23031 21760 Operatii si faze Grupa U.M. de Volum Distanta medie Norma de timp NT Fond de timp FT Salariu orar mediu al formatiei de Manopera Total in Unitara lei in lei UM 9 10 115155 847 2132480 3715

3.4.Expeditia lemnului rotund 3.5.Fasonat mecanicmanual lemn steri despicat 3.6.Stivuit manual primara in platforma 4. Incarcat lemn de steri 3.7.Expediat lemn de steri 4.1.Incarcat lemn rotund cu trolii 4.2.Incarcat lemn rotund de steri -

F>16 F<16 F F R F>16 F<16 F -

mc mst mst mst mc mst -

544 30 108 108 108 544 30 108 -

2 - 10 -

0.08 0.38 0.85 0.4 0.02 0.13 0.15 0.21 -

44 11 92 43 2 71 5 23 -

21759 21759 21254 16838 20359 20359 20359 16838

957396 239349 1955368 724034 40718 1445489 101795 387274 14695374

1760 7978 18105 6704 377 2657 3393 3586 -

TOTAL

Fondul de timp (FT) reprezinta produsul dintre norma de timp (NT) si volumul cu care se lucreaza la categoria respectiva de lucrari. Salariul orar inmultit cu fondul de timp ne da manopera totala. Manopera unitara se calculeaza prin inpartirea manoperei totale la volumul categoriei respective. Curatirea parchetului de resturi de exploatare Tabelul 14 Suprafata parchet Norma de timp (ha) 3.10 NT (ore/ha) 25.81 Fond de timp (ore) 80 Salariul mediu (lei/ora) 16839 Manopera totala (lei) 1347120

Suprafata parchetului x NT(ore/ha) = FT (ore) FT x salar mediu(lei/ora) = Manopera totala Evaluarea costurilor lucrarilor tehnologice (cheltuieli directe, manopera) Tabelul 15 Procesul sau operatia Costuri recoltare Costuri colectare Costuri operatii in PP Curatarea parchetului de resturi de exploatare Total I Cas + Fond sanatate + somaj+ +Acc(35.5% din Total I ) Total general Valoarea, lei 7650898 7110974 14695374 1347120 29604366 10509548 40 113 915

Cap. 10. Necesarul de carburanti si lubrifianti Calculul necesarului de carburanti si lubrifianti Tabel ul 16

Felul combustibilului, tipul utilajelor si lucrarilor executate

Prestatia efectuata UM Totala

Norma de consum (l/UM)

Cantitatea necesara (l / UM)

Valoarea in lei : Unitara Totala

Benzina - ferastraie mecanice HUSQVARNA - doborire mc 680 0.0305 21 30000 - curatare de craci mc 680 0.0888 60 - sectionare - in parchet mc 544 0.0217 12 30000 - in PP mc 136 0.0179 3 Fasonat lemn de steri - foioase mc 67 0.1215 8 30000 * TOTAL 104/115 Motorina Tractor TAF 650 - tras cu cablu mc 574 0.176 101 27000 - apropiat tkm 263.7 0.950 251 TOTAL Ulei Ferastraie mecanice - amestec 2% mc 680 2% 2 80000 - ungere 40% mc 680 40% 46 27500 Tractor 24 20000 TOTAL TOTAL GENERAL

630000 1800000 360000 90000 240000 3 450 000 2727000 6777000 9 504 000 160000 1265000 480000 1 905 000 14 859 000

* S-a aplicat coeficientul k= 1.108 ( pt. sezon rece)

Cap 12 Necesarul de muncitori si utilaje


Necesarul de muncitori si atelaje s-a calculat prin gruparea activitatilor din procesul tehnologic dupa caracteristici comune (utilaj, formatii de lucru, nivelul de calificare prevazut in normele de timp, etc), respectiv activitati care se desfassoara in conditii asemanatoare. Calculul necesarului de muncitori si utilaje Tabel ul 17

Activitatea

Fond de timp calculat

Numar muncitori

Formatia de lucru necesara pt. un

Nr. de utilaje sau atelaje calculat utilaje, atelaje

Nr. adoptat

calculat (FT) (m) 1.Doborit, curatat de craci si sectionat cu ferastraul mecanic 2.Fasonat manualmecanic lenm steri 3.Corhanit 4.Adunat manual 5. Adunat si scos cu atelaje 6.Colectat si manipulat cu tractorul 7.Stivuit si voltat manual lemn rotund 8.Fasonat si stivuit lemn de steri 9.Expediat material lemnos 10.Incarcat material lemnos 10.Curatarea parchetului 92 37 5 `30 298 0.21 0.08 0.01 0.06 0.68 4 0.05 1 2 0.34 324 135 57 99 80 0.75 0.31 0.13 0.22 0.18 0.06 1 1 2 2 4 332 0.76 2 0.28 2 4 1 utilaj sau atelaj muncitori

Na = 3 x30 x 0.62 = 56 (nr. de zile active ) m = FT / 8 x Na Total- 16 muncitori Utilaje : - 1 ferastrau mecanic husqvarna

-1 tractor TAF (care lucreaza 34% din timpul disponibil) - 1 atelaje

Cap. 12 Cheltuieli indirecte datorate altor activitati di cadrul procesului de exploatare


A.
Lucrari de protectia muncii

.Amenajarea potecilor - FT = 40 ore - SM = 16838 - MT = FT x SM=40 x 16838 = 673 520 lei .Montarea placutelor avertizoare MT = FT x SM = 8 x 16838= 134 704 lei TOTAL A = 808 224 lei B. Lucrari de PSI .Amenajarea depozitelor de carburanti - MT = FT x SM MT = 808224 lei .Amenajarea locului de munca : 4ore x 16838 -MT = 67352 TOTAL B = 875 576 lei C.
Intretinerea mijloacelor de munca

- Ferastraie mecanice FT = 2 ore/saptamana x nr. saptamani = 24 ore -SM = 26630 -MT = FT x SM = 639 120 lei - Tractoare -FT = 4ore/saptamana x nr. saptamani = 48 ore -SM = 23161 -MT = FT x SM = 1 111 728 lei

TOTAL C = 1 750 848 lei D.


Personal indirect productiv :

-maistru parchet: 6000000/luna x 3 luni = 18 000 000 lei -cabanist : 3500000 x 3 luni = 10 500 000 lei -fierar : Na = 1 atelaj x 0.45 + 0.195 x 1 TAF + 0.03 x 2 topoare + 0.01 x 4 tapine= 2.865 ore SM = 19432 lei MT = FT x SM = 55 673 lei - ingrijitor vite: 0.07 x 2 animale MT = 2 357 lei TOTAL D. = 28 558 030 lei CAS + Asig. Somaj = 35.5 % A + B + C + D = 31 992 678 x 1.355 = 43 350 079 lei - cablu pentru tractor 0.06m/mc x Vt(mc) x 60000lei/m = 2 066 000 lei -acumulatori :0.2buc/1000 mc x V(apropiat + tras cu troliul) x 3000000 lei/buc=688 8000 lei - anvelope : 0.3 buc/1000 mc x 10000000 lei buc x Vt x 4 buc = 8328 000 lei - hrana animale : 3 luni x 1 5000 00 = 4 500 000 lei TOTAL =15 582 000 lei

Cap. 13 Deviz si antemasuratore pentru consstructia drumului de tractor


Consideram masa lemnoasa uniform distribuita pe suprafata parchetului . S-a determinat suprafata culoarului de defrisat, nr. de cioate de scos (pe specii si categorii dediametre ), volumul de sapatura, respectiv costurile ce rezulta pentru executia acestor operatii. Cerintele ecologice si tehnico-economice care se respecta la executarea unui drum de tractor sunt :

- se vor evita pe cat posibil zonele cu semintis utilizabil - drumurile forestiere vor fi utilizate pe timp rece sau uscat - se vor proteja arbori de pe margine cu mansoane de cauciuc sau popi de lemn - costurile sa fie minime - sa fie cat mai scurte - se vor evita zonele mlastinoase - inclinarea transversala va fi de 4-6% spre versant - platforma va avea o lungime de 3-4 metri - in curbele periculoase se va dispune de marginare - se vor acorda supra largiri in curbe sau se capre de lemn - inclinarea longitudinala Il = 40% pentru tractor articulat forestier si 25% pentru tractor universal. S-a lucrat cu categoria de teren mijlociu. Suprafata ocupata de drum : Sdr = ldr x Ldr = 3.50 x 404 = 1414 m2 Unde : Sdr - reprezinta suprafata de drum m2 ldr - latimea culoarului de defrisat 3.5 m Ldr - lungimea drumului Nr. arbori / ha : - Fa = 169, d=50 cm - Go= 6 , d=49 cm Nr. cioate /ha de scos : Fa : 24 , d= 50 cm Go : 1 , d=49 Nr. cioate de scos / parchet : Fa : 74 , d= 50 cm Go : 3 , d=49

Antemasuratoare si deviz pentru executarea drumului de tractor Tabelul 18 Nr. crt. 0 1. Simbol si denumire articolului de deviz 1 TSG 0.7-Go Scoaterea manuala a cioatelor de gorun cu 2. 3. d =49 cm TSA 07 C1 TSA 01-C1 Volum de sapatura manual in pamant pe spatii intinse cu aruncare laterala Total 28 724 906 buc. mc 74 796 UM Cantitate Manopera Meseria NT (h/UM) 2 buc. 3 3 4 III M.G. 5 1.04 4.74 6 3 14 7 19432 16838 8 58296 235732 Salariu FT ore mediu Valoarea manoperei(lei)

III MG MG

215 9.58 1.45

159 1314

19432 16838 16838

3089688 13403048

Cap 14 Graficul de executie a lucrarilor de exploatare


Graficul de executie Tabelul 19 Activitati 1. Doborare, curatare de craci si sectionare 2. Corhanire 3. Adunat si scos cu atelaje 4. Scos si apropiat cu TAF, manipulat in PP 5. Expediat material lemnos 6. Curatirea parchetului Fond de timp total FT/nr utilaje 424 424/1 42 30 298 57 80 42/1 30/1 Perioada de exploatare 1 - 28 febr. 1 -30 martie 1 -31 aprilie

Se va incerca ca dorarea arborilor sa inceapa in sectiunea 1 mai intai pentru a se putea executa corhanirea in luna februarie cand este zapada. Lemnul va aluneca mult mai usor si se va reduce o serie de intrega prejudicii .

Cap. 15 Evaluarea cheltuielilor totale

Tabelul 20 Specificatii 1. Salariu pentru lucrarile tehnologice din santierul de exploatare 2. Cheltuieli carburanti si lubrifianti 3. Cheltuieli indirecte 4. Cheltuieli privind amenajarea drumului de tractor TOTAL I 5. Cheltuieli reparatii utilaje proprii (5%) TOTAL II 7. Cheltuieli desfacere (2,5%) 8. Beneficiu 10(%) TOTAL GENERAL (lei) Total / mc (lei/mc) Valoarea (lei) 40 113 915 14 859 000 58 932 079 28 724 906 142 629 900 7 131 495 149 761 395 3 744 035 14 976 140 168 481 570 242 769

Cap. 16 Eficienta economica si concluzii


Cheltuieli : A + B = 514 032 359 A - valoare APV : 345 550 789 lei B - total cheltuieli exploatare : 168 481 570 lei Valoare sortimente fasonate la drum auto, C : V11a -lemn gros x 1 200 000 / mc (Fa) : 512 x 1 200 000 = 614 400 000 lei 1 500 000 / mc (Go) : 32 x 1 500 000 = 48 000 000 lei V11b -lemn subtire x 800 000 lei / mc : 30 x 800 000 = 24 000 000 lei Lemn foc ( V12c + V12d) x 400 000 lei / mc : 106 x 400 000 = 42 400 000 lei TOTAL C = 728 800 000 lei Eficienta economica = C - A - B = 294 464 680 lei 294 618 lei / mc Concluzii : - dupa cum se poate observa pe schita parchetului cu solutia de exploatare (Anexa 1), solutia de exploatare adoptata este relative ecologica ; - drumurile de tractor amenajate au o lungime destul de mica (404 m) in raport cu suprafata parchetului ( 3,10 ha) ; - deoarece corhanirea se poate face in perioda cu zapada, prejudicial asupra semintisului este minim. Aceeasi situatie se intalneste si in cazul adunatului cu atelajele;

- in celelalte 3 sectiuni masa lemnoasa se va aduna cu ajutorul troliului tractorului , care va putea fi pozitionat pe drum, fara a tasa si distruge semintisul , care se gaseste in proportie de 80% ; - tratamentul aplicat este cel de progresive racordare, deci volumul de masa lemnoasa de exploatat nu este prea mare. Datorita acestui fapt pentru operatiile de doborare, sectionare si curatare de craci este necesar un singur ferastrau mecanic, 16 muncitori si un singur TAF - 650 care va lucra doar 35% din timpul disponibil ; - pretul de ponrire a licitatiei a fost de cca 345 milioane. Valoarea cheltuielilor de exploatare a ajuns la cca 168 milioane, deci s-a ajuns in total la aprox 514 milioane lei ; - din vanzarea masei lemnoase la drumul auto s-a obtinut 728 de milioane lei ; In final, eficienta economica este de 294 618 lei /mc ( cca 295 milioane lei / total), suma care se pare a fi multumitoare, mai ales in raport in raport cu varinta relativ ecologica care s-a adoptat.