Sunteți pe pagina 1din 123

BIROUL NAIONAL DE STATISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

PIAA MUNCII N REPUBLICA MOLDOVA 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 2012

CULEGERE STATISTIC STATISTICAL COMPILATION

Chiinu, 2012

Colegiul de redacie al Biroului Naional de Statistic: Editorial Board of the National Bureau of Statistics:

Lucia Spoial preedintele colegiului, Elena Vtcru, Natalia Kleinknecht, Tatiana Chimirciuc, Tamara Mardari, Vladimir Gana, Nina Cesnocova, Ala Negru

Reproducerea coninutului acestei publicaii, integral sau parial, n forma original sau modificat, precum i stocarea ntr-un sistem de regsire sau transmiterea sub orice form i prin orice mijloace snt interzise fr autorizarea scris a Biroului Naional de Statistic. Utilizarea coninutului acestei publicaii, cu titlu explicativ sau justificativ, n articole, studii, cri este autorizat numai cu indicarea clar i precis a sursei.
Reproduction of the contents of this publication, integrally or partly, in original or modified form, its storage in a search system or transfer in any form and by any means is forbidden without written authorization of the National Bureau of Statistics. Use of the contents of this publication as an explanatory or justificative note in articles, research papers, books is authorized only with the clear and precise indication of the source.

Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova Strada Grenoble, 106 2019, Chiinu Tel.: (3732) 40 30 00 Fax: (3732) 22 61 46 e-mail: moldstat@statistica.md http://www.statistica.md
National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 106, Grenoble Str. 2019, Chisinau Tel.: (3732) 40 30 00 Fax: (3732) 22 61 46 e-mail: moldstat@statistica.md http://www.statistica.md

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Culegerea conine informaii statistice privind piaa muncii n Republica Moldova n anul 2011, n comparaie cu un ir de ani precedeni. Este destinat cercului larg de utilizatori ai informaiilor statistice. The compilation contains statistical information on the labour market in the Republic of Moldova in 2011, compared to previous years. It is intended for a variety of statistical data users.

Simboluri folosite evenimentul nu a existat lips de date valoare mic neaplicabil ... 0,0 *

Not: Datorit rotunjirii prii zecimale, exist uneori mici diferene ntre unele totaluri din tabele i ceea ce rezult din nsumare. Symbols used the event did not take place data not available low value not applicable ... 0,0 *

Note: Due to rounding up the final decimals there are sometimes certain differences between the totals at the level of various tables and the summing up results.

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

PREFA ................................................................................................................ 7 FOREWORD ............................................................................................................ 8 SUMAR..................................................................................................................... 9 I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV ............................................................... 13 I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION .................................................. 14

CUPRINS CONTENTS

II. POPULAIA OCUPAT ................................................................................. 25 II. EMPLOYED POPULATION ........................................................................... 27

Tabelul 1. Populaia stabila pe medii (la nceputul anului) .................................................................................................. 15 Resident population by area (at the beginning of the year) .......................................................................................................... 15 Tabelul 2. Populaia stabil pe sexe (la nceputul anului) .................................................................................................... 15 Resident population by sex (at the beginning of the year) ............................................................................................................ 15 Tabelul 3. Populaia stabil n profil teritorial, la 1 ianuarie 2012 ...................................................................................... 16 Resident population by territorial-administrative units on January 1, 2012 ............................................................................... 16 Tabelul 4. Populaia stabil pe sexe i principalele grupe de vrst (la nceputul anului) ................................................... 17 Resident population by sex and main age groups1 (at the beginning of the year) ...................................................................... 17 Tabelul 5. Repartizarea populaiei dup participarea la activitatea economic ................................................................... 18 Population by its participation in the economic activity ............................................................................................................... 18 Diagrama 1. Repartizarea populaiei cu vrsta de 15 ani i peste dup participarea la activitatea economic, pe grupe de vrst, sexe i medii, n anul 2011.................................................................................................................................... 19 Population aged 15 years and over by its participation in the economic activity, by age group, sex and area, in 2011 ......... 19 Tabelul 6. Populaia dup participarea la activitatea economic, pe sexe i medii ............................................................. 20 Population by its participation in the economic activity, by sex and area ................................................................................... 20 Tabelul 7. Repartizarea populaiei economic active pe grupe de vrst, sexe i medii ....................................................... 21 Distribution of economically active population by age group, sex and area ............................................................................... 21 Tabelul 8. Structura populaiei economic active conform nivelului de instruire, pe sexe i medii .......................................... 22 Structure of the economically active population by level of education, sex and area ................................................................. 22 Tabelul 9. Repartizarea populaiei economic inactive de 15 ani i peste pe grupe de vrst, sexe i medii ...................... 23 Distribution of the economically inactive population aged 15 years and over by age group, sex and area ............................ 23 Tabelul 10. Structura populaiei economic inactive de 15 ani i peste, conform nivelului de instruire, pe sexe i medii ..................................................................................................................................................................................... 24 Structure of economically inactive population aged 15 years and over by level of education, sex and area ............................ 24

Tabelul 11. Repartizarea populaiei ocupate pe tipuri de activiti economice ................................................................... 29 Distribution of employed population by type of economic activity ............................................................................................... 29 Tabelul 12. Repartizarea populaiei ocupate dup forma de proprietate ............................................................................. 30 Distribution of the employed population by form of ownership .................................................................................................... 30 Tabelul 13. Repartizarea populaiei ocupate pe grupe de vrst, sexe i medii ................................................................... 31 Distribution of the employed population by age group, sex and area .......................................................................................... 31 Tabelul 14. Populaia ocupat dup nivelul de instruire, pe sexe i medii .......................................................................... 32 Employed population by level of education, sex and area............................................................................................................. 32 Tabelul 15. Populaia ocupat dup grupe de ocupaii, pe sexe i medii............................................................................. 34 Employed population by level of education, group of occupation, sex and area......................................................................... 34 Tabelul 16. Populaia ocupat dup statutul profesional, pe sexe i medii.......................................................................... 38 Employed population by status in employment, sex and area ....................................................................................................... 38 Tabelul 17. Persoane ocupate dup tipul unitii de producie, pe sexe i medii (toate activitile economice) ................ 39 Employed persons by type of production unit, sex and area (all economic activities are included) ......................................... 39 Tabelul 18. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, statutul profesional, sexe i medii Employed persons by type of job, status in employment, sex and areas mii persoane thousand persons .................................................................................................................................................................. 40 Tabelul 19. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, pe activiti economice, sexe i medii .................................. 42 Employed persons by type of job, economic activity, sex and area .............................................................................................. 42 Tabelul 20. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, statutul profesional, pe sexe i medii .................................... 45 Employed persons by type of job, status in employment, sex and area ...................................................................................... 45 Tabelul 21. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, nivelul de studii, pe sexe i medii ......................................... 47 Employed persons by type of job, level of education, sex and area ............................................................................................ 47 Tabelul 22. Repartizarea salariailor pe tipuri de activiti economice ............................................................................... 50 Distribution of employees by type of economic activity ................................................................................................................. 50 Tabelul 23. Numrul salariailor ocupai n industrie .......................................................................................................... 52 Number of employees in industry .................................................................................................................................................... 52 Tabelul 24. Repartizarea femeilor angajate n economie pe tipuri de activiti economice ............................................... 54 Distribution of women employed in economy by type of economic activity ................................................................................. 54 Tabelul 25. Numrul femeilor salariate n industrie ............................................................................................................ 56 Number of women employed in industry......................................................................................................................................... 56

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012
Tabelul 26. Ponderea femeilor angajate n economie, pe tipuri de activiti economice (la sfritul anului; n procente fa de numrul total de salariai din activitatea respectiv) ................................................................................. 58 Share of women employed in economy, by type of economic activity (end of year; as percentage to the total number of employees from the respective activity) .......................................................................................................................................... 58 Tabelul 27. Repartizarea salariailor dup forma de proprietate i pe tipuri de activiti economice, n anul 2011 ........... 59 Distribution of employees by form of ownership and type of economic activity, in 2011 ........................................................... 59 Tabelul 28. Mobilitatea salariailor, pe tipuri de activiti economice,n anul 2011 ........................................................... 60 Mobility of employees by type of economic activity, in 2011 ........................................................................................................ 60 Diagrama 2. Angajarea i eliberarea salariailor, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011 (n procente fa de numrul mediu scriptic) ........................................................................................................................................................ 61 Employment and dismissal employees by type of economic activity, in 2011 (as percentage to the staff average number) .... 61 Tabelul 29. Motivul eliberrii salariailor, n anul 2011 ...................................................................................................... 62 Reasons for dismissal of employees, in 2011.................................................................................................................................. 62 Tabelul 30. Mobilitatea salariailor n profil teritorial, n anul 2011 ................................................................................... 63 Mobility of employees by territorial-administrative units, in 2011............................................................................................... 63 Tabelul 31. Durata medie a sptmnii de lucru a unui salariat, pe activiti ...................................................................... 64 Average duration of the working week of an employee, by economic activity ............................................................................. 64 Tabelul 32. Numrul salariailor care din iniiativa administraiei, pe ................................................................................ 65 Number of employees on leave by type of ....................................................................................................................................... 65 s-au aflat n concediu tipuri de activiti economice1 ......................................................................................................... 66 on the administration initiative, economic activity1 ....................................................................................................................... 66

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII A OMERILOR ........... 67 III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE ................................................................................................................. 67

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC ......................... 78 IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST ................................................ 79

Tabelul 33. Numrul omerilor BIM pe grupe de vrst, sexe i medii ............................................................................... 68 Number of ILO unemployed by age group, sex and area .............................................................................................................. 68 Tabelul 34. Rata omajului BIM pe grupe de vrst, sexe i medii ..................................................................................... 68 ILO unemployment rate by age group, sex and area ..................................................................................................................... 68 Tabelul 35. omeri BIM pe grupe de vrst, sexe, medii i niveluri de instruire, n anul 2011 ......................................... 69 ILO unemployed by age group, sex, area and level of education, in 2011................................................................................... 69 Tabelul 36. omeri BIM pe grupe de vrst, sexe i medii, conform duratei omajului, n anul 2011 .............................. 71 ILO unemployed by age group, sex, area and unemployment duration, in 2011 ........................................................................ 71 Tabelul 37. omeri BIM dup experiena n munc, pe sexe, medii i grupe de vrst, n anul 2011 ................................ 72 ILO unemployed by working experience, sex, area and age group, in 2011 ............................................................................... 72 Tabelul 38. Numrul omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc ................................................. 73 Number of unemployed registered at the labour force agencies................................................................................................... 73 Diagrama 3. Evoluia omajului nregistrat la ageniile pentru ocuparea forei de munc................................................. 73 Trend of unemployment registered at the labour force agencies .................................................................................................. 73 Tabelul 39. Componena omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc .......................................... 74 Composition of the unemployed registered at the labour force agencies..................................................................................... 74 Tabelul 40. omeri nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc, dup vrst i nivelul de studii .................. 75 Unemployed registered at the labour force agencies, by age and level of education.................................................................. 75 Tabelul 41. Plasarea n cmpul muncii a omerilor .............................................................................................................. 76 Job placement of unemployed.......................................................................................................................................................... 76 Tabelul 42. Numrul omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc, n profil teritorial, n anul 2011....................................................................................................................................................................................... 77 Number of unemployed registered at the labour force agencies, by territorial-administrative units, in 2011 .......................... 77

Tabelul 43. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activiti economice ........................................................... 80 Average monthly earings per employee by type of economic activity .......................................................................................... 80 Tabelul 44. Raportul dintre salariul mediu lunar al unui angajat, pe tipuri de activiti, i salariul mediu lunar n ansamblu pe economie .......................................................................................................................................................... 81 Ratio of the average monthly earnings per employee, by type of activity, to the average monthly earnings in the total economy ............................................................................................................................................................................................ 81 Tabelul 45. Salariul mediu lunar al unui angajat pe activiti economice i pe sexe in anul 2011 .................................... 82 Average monthly wage per employee by by type of economic activity and by sex in 2011 ......................................................... 82 Tabelul 46. Salariul mediu lunar al unui angajat din industrie ............................................................................................ 83 Average monthly earnings per employee in industry ..................................................................................................................... 83 Tabelul 47. Salariul mediu lunar pe unele activiti, funcii (profesii) i sexe, n luna octombrie..................................... 85 Average monthly earnings by some activities, professions and sex, in October1......................................................................... 85 Tabelul 48. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe activiti i forme de proprietate, n anul 2011................................. 91 Average monthly earnings per employee, by economic activity and form of ownership, in 2011 ............................................. 91 Tabelul 49. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe tipuri de activiti economice, n dolari SUA1 ................................. 92 Average monthly earnings per employee, by economic activity, expressed in US dollars 1 ..................................................... 92 Tabelul 50. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe luni .................................................................................................... 93 Average monthly earnings per employee, by months ..................................................................................................................... 93

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012
Tabelul 51. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe trimestre ............................................................................................ 93 Average monthly earnings per employee, per quarters ................................................................................................................. 93 Tabelul 52. Salariul mediu lunar al unui angajat, n profil teritorial, n anul 2011 ............................................................ 94 Average monthly earnings per employee, by territorial-administrative units, in 2011 ............................................................... 94 Tabelul 53. Indicii salariului nominal i real ........................................................................................................................ 95 Indices of nominal and real earnings.............................................................................................................................................. 95 Tabelul 54. Repartizarea salariailor conform mrimii salariului, n septembrie 2011 ....................................................... 96 Distribution of employees by wage size, in September 2011 ......................................................................................................... 96 Tabelul 55. Costul forei de munc la ntreprinderi i organizaii, pe activiti economice, n anul 2011 ......................... 98 Labour cost in enterprises and organizations, by economic activity, in 2011 ............................................................................. 98 Tabelul 56.Costul forei de munc la ntreprinderi i organizaii, pe activiti economice, n anul 2011 (structura,%) .. 100 Labour cost in enterprises and organizations, by economic activity, in 2011 (structure, %) ................................................... 100 Tabelul 57. Costul mediu lunar pe un salariat la ntreprinderi i organizaii, pe activiti economice ............................. 102 Average monthly cost per employee in enterprises and organizations, by economic activity .................................................. 102

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC ........................ 103 V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK ......................................... 103

VI. FORMAREA PROFESIONAL .................................................................. 115 VI. VOCATIONAL TRAINING .......................................................................... 115

Tabelul 58. Salariai ocupai n condiii grele de munc, pe tipuri de activiti economice.............................................. 104 Employees engaged in hard work conditions, by economic activity ........................................................................................... 104 Tabelul 59. Femei salariate ocupate n condiii grele de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011............ 106 Women employed in hard work conditions, by type of economic activity, in 2011 ................................................................... 106 Tabelul 60. nlesniri i sporuri acordate salariailor pentru condiii nefavorabile de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011 ..................................................................................................................................................... 107 Facilities and compensations paid to employees for poor work conditions, by type of economic activity, in 2011................107 Tabelul 61. nlesniri i sporuri acordate femeilor pentru condiii nefavorabile de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011 ..................................................................................................................................................... 108 Facilities and compensations paid to women for poor work conditions, by type of economic activity, in 2011 .................... 108 Tabelul 62. Cheltuieli pentru nlesniri i sporuri acordate salariailor, pe tipuri de activiti economice........................ 109 Expenditures for facilities and compensations paid to employees, by type of economic activity ............................................. 109 Tabelul 63. Numrul victimelor accidentelor de munc .................................................................................................... 110 Number of work accident victims .................................................................................................................................................. 110 Tabelul 64. Numrul victimelor accidentelor de munc n profil teritorial, n anul 2011 ......................................................... 111 Number of work accident victims by territorial-administrative units, in 2011 .......................................................................... 111 Tabelul 65. Numrul victimelor accidentelor de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011....................... 112 Number of work accident victims, by type of economic activity, in 2011 ................................................................................... 112 Tabelul 66. Repartizarea victimelor accidentelor de munc conform mprejurrilor i cauzelor, n anul 2011 ............... 113 Distribution of work accident victims by circumstances and causes, in 2011 ........................................................................... 113 Tabelul 67. Cheltuielile agenilor economici aferente aciunilor de protecie a muncii ................................................... 114 Expenditures of economic units related to work protection actions ........................................................................................... 114 Tabelul 68. Cheltuielile agenilor economici aferente aciunilor de protecie a muncii, n profil teritorial, n anul 2011 .... 114 Expenditures of economic units related to work protection actions, by territorial-administrative units, in 2011 ................. 114

Tabelul 69. Absolveni ai instituiilor de nvmnt.......................................................................................................... 116 Graduates from educational institutions....................................................................................................................................... 116 Tabelul 70. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior pe cicluri i domenii generale de studiu1 ........................... 117 Graduation from higher education institutions, by cycles and fields of study1 .......................................................................... 117 Total .................................................................................................................................................................................... 117 Tabelul 71. Absolvenii studiilor superioare PreBologna, medicale i farmaceutice, pe grupe de specialiti ................ 118 Graduation from PreBologna higher education,medicine and pharmacy bygroup of speciallties .......................................... 118 Tabelul 72. Absolveni ai colegiilor, pe grupe de specialiti ............................................................................................ 119 Graduates from colleges, by group of specialities ....................................................................................................................... 119 Tabelul 73. Formarea profesional a salariailor ................................................................................................................ 120 Employees vocational background .............................................................................................................................................. 120 Tabelul 74. Formarea profesional a salariailor, pe activiti ........................................................................................... 120 Employees vocational background, by economic activity .......................................................................................................... 120 Tabelul 75. Formarea profesional a muncitorilor, pe activiti ........................................................................................ 121 Workers vocational background, by economic activity .............................................................................................................. 121 Tabelul 76. Formarea profesional a funcionarilor, pe activiti ...................................................................................... 122 Clerks vocational background, by economic activity ................................................................................................................. 122 Tabelul 77. Formarea profesional a funcionarilor ........................................................................................................... 122 Clerks vocational background ..................................................................................................................................................... 122 Tabelul 78. Repartizarea funcionarilor dup locul unde au avut loc cursurile de instruire............................................. 123 Distribution of clerks by the area where the training courses were held ................................................................................... 123 Tabelul 79. Cheltuieli aferente formrii profesionale ........................................................................................................ 123 Expenditures due to vocational background ................................................................................................................................ 123

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

PREFA
Culegerea statistic conine informaii ce caracterizeaz situaia pe piaa forei de munc n Republica Moldova n anul 2011, n comparaie cu un ir de ani precedeni. Culegerea este structurat pe ase capitole care cuprind informaii statistice privind numrul populaiei stabile pe grupe de vrst i sexe, privind activitatea economic a brbailor i femeilor, structura populaiei economic active. Snt prezentate, de asemenea, informaii privind proporiile i structura omajului: omajul nregistrat la oficiile forei de munc din reeaua Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei i omajul determinat potrivit recomandrilor internaionale (Biroul Internaional al Muncii). Culegerea conine indicatori ce caracterizeaz micarea forei de munc i utilizarea timpului de lucru, condiiile de munc i accidentele de munc. Un capitol aparte l constituie datele privind remunerarea salariailor i cheltuielile pentru fora de munc, repartizarea personalului angajat conform mrimii salariului, salariile personalului specificate pe sexe i pe unele funcii. La elaborarea culegerii au fost utilizate informaii obinute din principalele surse de date statistice privind fora de munc: - date statistice privind evidena curent a populaiei - cercetarea selectiv asupra gospodriilor casnice (ancheta forei de munc); - cercetarea selectiv lunar i anual asupra unitilor economice i sociale; - cercetrile exhaustive asupra unitilor economice i sociale; - sursele administrative (registrele oficiilor forei de munc). Informaia nu include datele ntreprinderilor i organizaiilor din partea stng a Nistrului i din municipiul Bender. Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

FOREWORD
This statistical compilation includes data characterizing the situation on the labour force market in the Republic of Moldova in 2011, compared to previous years. The compilation is set out in six chapters which include statistical data on the number of resident population by age groups and sex, the economic activity of men and women and the structure of the economically active population. Information is presented on the size and the structure of unemployment, i.e. the number of unemployed registered at the labour force agencies within the framework of the Ministry of Labour, Social Protection and Family, as well as those unemployed defined by the recommendations of the International Labour Office. This publication contains indicators characterizing workforce mobility and use of working time, working conditions, accidents at work. A separate chapter contains data on employees remuneration and labour costs, distribution of employees by amount earned, employees earnings specified by sex and occupation. This information was compiled using the main statistical data sources on labour force: - statistical data on current population records; - sample survey of households (Labour Force Survey); - monthly and annual selective research on social and economic units; - Full surveys of economic and social units; - Administrative sources (registers of labour force agencies). The information does not contain any data from enterprises and organizations from the left bank of the river Nistru and Bender municipality.

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

SUMAR
Caracteristicile specifice pieei muncii din Republica Moldova n a. 2011: numrul populaiei economic active a nregistrat o cretere de 1,8% n comparaie cu anul precedent; rata de ocupare a crescut cu 0,9 p.p. fa de anul 2010; ocuparea n sectorul non-agricol a nregistrat o cretere cu 2,6% fa de a.2010; numrul persoanelor ocupate n sectorul agricol, a crescut cu 8,3 mii persoane (+2,6%) n comparaie cu a.2010; 7,7% din numrul persoanelor ocupate au fost persoane subocupate numrul lor scznd cu 15,9 mii fa de anul precedent, fenomenul subocuprii continund a fi o caracteristic a mediului rural; rata omajului a sczut cu 0,8 p.p.

Principalii indicatori ai pieei muncii din Republica Moldova n anul 2011 se prezint dup cum urmeaz: n anul 2011 populaia economic activ a Republicii Moldova a constituit circa 1257,5 mii persoane, fiind n cretere fa de anul precedent cu 1,8%. Ponderea brbailor n cadrul persoanelor active a depit-o puin pe cea a femeilor (51,1% i 48,9%). Deosebiri mai semnificative s-au nregistrat n distribuia pe medii. Ponderea populaiei rurale a fost mai mare dect cea a populaiei urbane (51,7% i, respectiv 48,3%). Rata de activitate a populaiei de 15 ani i peste a constituit 42,3%, atingnd valori mai nalte n rndul brbailor 45,6%, n comparaie cu rata pentru femei 39,3%. n rndul populaiei urbane rata de activitate a atins 48,0%, n comparaie cu rata de activitate n rndul populaiei rurale 38,0%. Populaia ocupat a constituit circa 1173,5 mii persoane, n cretere cu 2,6% fa de 2010. Repartiia pe sexe relev c ponderea brbailor a fost practic egal cu cea a femeilor (50,5%, respectiv 49,5%). Mediului rural i-au revenit 52,6% din totalul populaiei ocupate i celui urban 47,4%. Rata de ocupare a populaiei de 15 ani i peste a fost de 39,4%, fiind mai mare cu 0,9 p.p. fa de valoarea anului precedent. La brbai ea a fost mai nalt (42,1%) n comparaie cu femeile 37,1%. n distribuia pe medii de reedin rata de ocupare a fost de 44,1% n mediul urban i 36,0% n mediul rural. Rata de ocupare a populaiei n vrst de munc (16-56/61 ani) a nregistrat valoarea de 46,2%, crescnd cu 1,0 p.p. fa de nivelul anului 2010. Rata de ocupare a populaiei n vrst de 15-64 ani (vrst de munc conform UE) a fost de 47,4%. Analiza structurii populaiei ocupate pe grupe de vrst arat c ponderea persoanelor tinere (15-24 ani) a constituit 10,2% din total. Dup nivelul de instruire s-a conturat urmtorul tablou: persoanelor cu studii medii generale i profesionale le-a revenit 42,9%, persoanelor cu studii superioare 23,7%. n distribuia dup activiti economice se constat c 27,5% din totalul persoanelor ocupate au activat n sectorul agricol, pstrnd aceeai pondere ca n anul 2010. Numrul persoanelor ocupate n acest sector a crescut cu 8,3 mii, ceea ce reprezint 2,6%. Din ei, 56,1% au lucrat n gospodriile auxiliare proprii. n comparaie cu anul precedent, numrul lor a crescut cu 2,0%. Numrul persoanelor ocupate n sectorul non-agricol a constituit 850,5 mii, nregistrnd o cretere cu 2,6% fa de anul 2010. 9

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Conform repartizrii dup forme de proprietate, 66,4% din populaie a fost ocupat n uniti cu forma de proprietate privat i 27,6% - n uniti cu forma de proprietate public. Ponderea sectorului privat a predominat n agricultur (98,1%), n construcii (96,6%), n comer (94,1%), n activitatea hotelier (79,9%). Structura populaiei ocupate dup statutul profesional relev, c salariaii au alctuit 70,6%, iar lucrtorilor pe cont propriu le-a revenit 25,6% din totalul persoanelor ocupate. n comparaie cu anul precedent ponderile salariailor i a lucrtorilor pe cont propriu nu s-au modificat semnificativ. Patronii continu s dein o pondere nesemnificativ, alctuind circa 0,7% din totalul populaiei ocupate, 64,7% din ei activnd n comer. Numrul omerilor n sens BIM a fost de 84,0 mii, fiind mai mic cu 8,0 mii fa de anul precedent. Ponderea brbailor printre omeri a fost de 59,0%, iar a persoanele din mediul urban de 59,5%. Doar 3,5% din totalul omerilor au urmat o form de instruire. Este necesar de menionat c din rndul omerilor 69,1% au fost persoane cu experien n munc. Rata omajului (proporia omerilor BIM n populaia activ) la nivel de ar a nregistrat valoarea de 6,7%, fiind mai mic cu 0,8 p.p. fa de anul precedent. S-au nregistrat dispariti semnificative dintre ratele omajului la brbai 7,7% i la femei 5,6%; n mediul urban 8,2% fa de mediul rural - 5,2%. Rata omajului n rndul tinerilor (15-24 ani) a fost de 14,9%, cu 2,9 p.p. mai mic fa de anul 2010. Deosebirile pe sexe a ratei omajului la tineri sunt neeseniale: 14,2% la brbai si 15,8% - la femei. Ponderea omerilor tineri n total omeri a fost de 25,0%. Incidena omajului cu durata de 6 luni i peste n rndul tinerilor (ponderea omerilor de 15-24 ani cu durata omajului de 6 luni i peste n numrul total al omerilor din aceeai grup de vrst) a alctuit 40,8%, mai mare fa de anul 2010 cu 2,3 p.p. Salariul mediu nominal brut al unui lucrtor din economie n anul 2011 a nregistrat 3042 lei, majorndu-se fa de anul 2010 n valoare nominal cu 11%, iar n termeni reali (ajustat la indicele preurilor de consum) cu 3,1%. Valorile cele mai mari ale salariului mediu au fost nregistrate n activitile financiar bancare (6047 lei), energie electric i termic, gaze i ap (5031 lei), tranzacii imobiliare (3853 lei), iar cele mai mici n piscicultura (1594 lei), agricultur, economia vnatului i silvicultur (1832 lei), hoteluri i restaurante (2101 lei). Salariul mediu lunar pe forme de proprietate se prezint dup cum urmeaz: n sectorul public 3178 lei, sectorul privat 2347 lei, n ntreprinderile cu forma de proprietate mixt (public i privat) 4259 lei i n ntreprinderile cu forma de proprietate strin i mixt (proprietatea Republicii Moldova cu investiii strine), respectiv, 4722 lei. n anul 2011 au fost nregistrate 452 accidente de munc. Rata accidentelor de munc a constituit 0,76 . Cele mai multe accidente au fost nregistrate n industrie 137 cazuri. n anul precedent cheltuielile agenilor economici aferente aciunilor de protecie a muncii au constituit 367,3 lei n medie pe un salariat, fa de 361,3 lei n anul 2010. n activitile de formare profesional a salariailor au fost cuprinse n anul precedent circa 68 mii persoane, ceea ce reprezint aproximativ 9% din numrul total de salariai.

10

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

SUMMARY
Peculiarities of the labour market from the Republic of Moldova in 2011: - economically active population registered a slight increase compared to the previous year, by 1,8 %.; - employment rate increased by 0,9 p.p. compared to 2010; - employment in the non-agricultural was higher than in 2010 (+2,6%); - employment in the agricultural sector decreased by 8,3 thousand (-2,6%) compared to 2010; - 7,7% of employed were underemployed, their number decresed by 15,9 thousand, underemployment being mainly a problem for the rural areas; - Unemployment rate decreased by 0,8 p.p. For 2011, the main indicators of labour force for the Republic of Moldova are presented as follows: In 2010, economically active population of the Republic of Moldova represented approximately 1257,5 thousand persons The share of men among active persons exceeded a bit the womens share (51,1% and 48,9% accordingly). The share of rural population was higher than the share of urban population (51,7% and, 48,3% accordingly). Activity rate of population aged 15 years and over represented 42,3%, reaching higher values for the male population 45,6%, as compared with the figures for women 39,3%. Activity rate among urban population reached 48,0%, in comparison with the activity rate among rural population 38,0%. Employed population represented approximately 1173,5 thousand persons, in higher (+3.5%) as compared to 2010. Distribution by sex reveals that the share of men was almost equal to the share of women (50.5%, and 49.5% accordingly). The share of employed population of rural area represented 52,6% from the total of employed population, and 47.4% - urban area. Employment rate of population of 15 years and over was of 39,4%, higher (+0,9 percent points) as compared to the value of the previous year. It was higher for men (42,1%) as compared for women 37,1%. In case of distribution by areas, the employment rate represented 44,1% for urban area, and 36,0% - for the rural. Employment rate of the working age population (16-56/61 years) registered the value of 46,2%, it increased by 1,0 percent points as compared to the level of 2010. Employment rate of population of 15-64 years (working age according to the EU) was of 47,4%. Analysis of structure of employed population by age groups reveals that share of young persons (15-24 years) represented 10,2% . The following picture has been outlined according the education level: persons with secondary school and secondary professional school represent 42,9%, persons with higher education 23,7%. The distribution by economic activities of national economy reveals out that 27,5% of the total employed persons have worked in the agricultural sector, the share being equal to that registered in 2010. The number of persons employed in this sector increased with 8,3 thousands, thus representing 2,6%. Of them, 56,1% worked on their own auxiliary plots, which represents every seventh person of the total employed persons. This number increased by 2,0% as compared to the previous year. 11

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

The number of persons employed in non-agricultural sector represented 850,5 thousand and has registered an increase by 2,6% as compared to 2010. According to the distribution by ownership types 66,4% of population was employed in private units and 27,6% - in public. The share of private sector was predominant in agriculture (98,1%), in constructions (96,6%), in trade (94,1%), hotels (79,9%). Structure of employed population by status in employment reveals that employees represented 70,6%, own account workers 25,6% of the total of employed persons. As compared to the previous year, the share of employees and own account workers maintains the same values. The employers have an insignificant share, representing approximately 0,7% of the total employed population, 64,7% of them carry out trade activities. The number of ILO unemployed was of 84,0 thousand, in decrease by 8,0 thousand as compared to the previous year. Unemployment affects more men 59,0% and persons of urban area 59,5%. Only 3,5% of total unemployed were attending some training courses. It is necessary to mention that 69,1% of unemployed had work experience. Unemployment rate registered 6,7% at the country level, in decrease with 0,8 percent points as compared to the previous year. Significant disparities were registered between the unemployment rate for men 7,7% and women 5,6% and between urban 8,2% and rural areas 5,2%. Unemployment rate among young persons (15-24 years) represented 14,9%, by 2,9 p.p. lower as compared to 2010. Differences by gender among young persons are insignificant: 14,2% for men and 15,8% - for women. The share of young unemployed among total unemployment was 25,0%, 2,8 p.p. lower than in the previous year. The average nominal gross salary of a employee in economy during 2011 registered 3042 Lei, the nominal value increasing with 11% compared to 2010, and the real value (adjusted to Consumer Price Index) with 3,1%. The highest values of the average salary were registered for the financial and banking activities (6047 Lei), electricity, heating, gases and water supply (5031 Lei), real estate activities (3853 Lei), while the lowest in fishing (1594 Lei), agriculture, hunting and forestry (1832 Lei), hotels and restaurants (2101 Lei). Average monthly salary by forms of property is presented as follows: public sector 3178 Lei, private sector 2347 Lei, in the enterprises with mixed form of property (public and private) 4259 Lei and in the enterprises with foreign and joint forms of property (property of the Republic of Moldova with foreign investments) 4722 Lei accordingly. There were recorded 452 work accidents in 2011. In 2011, the number of accidents at work registered 452 cases. The rate of accidents at work represented 0,76. More accidents were registered in industry 137 cases. During the previous year, the expenditures of enterprises, institutions and organisations relating labour protection represented 367,3 Lei in average per employee, compared to 361,3 Lei in 2010. Around 68 thousand persons, what is approximately 9% of the total number of employees were involved in the activities of professional training during the previous year.

12

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV


n acest capitol snt prezentate date despre populaia prezent, populaia stabil, populaia economic activ i inactiv. La populaia stabil se refer persoanele care au domiciliu stabil pe teritoriul dat, inclusiv persoanele absente temporar. Vrsta de munc (n conformitate cu legislaia n vigoare) cuprinde persoanele cu vrsta de la 16 pn la 62 ani brbai i de la 16 pn la 57 ani femei. Populaia economic activ cuprinde toate persoanele care furnizeaz fora de munc disponibil pentru producia de bunuri i servicii n economia naional (n timpul perioadei de referin), incluznd populaia ocupat i omerii. Populaia economic inactiv cuprinde toate persoanele, indiferent de vrst, care n-au lucrat nici cel puin o or i nu erau omeri n perioada de referin, aflndu-se n una dintre urmtoarele situaii: - elevi sau studeni; - pensionari (de toate categoriile); - casnice (care desfoar numai activiti casnice n gospodrie); - persoane ntreinute de alte persoane ori de stat sau care se ntrein din alte venituri (chirii, dobnzi, rente etc.). Rata de activitate proporia populaiei active n populaia total. Rata de ocupare ponderea populaiei ocupate cu vrsta de 15 ani i peste n populaia de aceeai categorie de vrst. Persoane subocupate n raport cu timpul de lucru se consider persoanele care satisfac urmtoarele criterii: - doresc s lucreze ore suplimentare; - snt disponibile s lucreze ore suplimentare; - orele efectiv lucrate n toate activitile n timpul perioadei de referin snt sub o limit stabilit. Persoane descurajate persoane inactive, disponibile s lucreze n urmtoarele 15 zile, care au declarat c snt n cutarea unui loc de munc, dar nu au ntreprins nimic n acest scop n ultimele 4 sptmni sau c nu caut un loc de munc din urmtoarele motive: - au crezut c nu exist locuri libere sau nu au tiut unde s caute; - nu se simt pregtite profesional; - consider c nu vor gsi de lucru din cauza vrstei sau au cutat mai nainte, dar nu au gsit. Principala surs i instrument de obinere a informaiei privind populaia economic activ este cercetarea statistic asupra gospodriilor casnice Ancheta Forei de Munc. La etapa actual aceasta este unica metod de cercetare statistic ce nu lipsete din instrumentarul statistic al nici unei ri cu economie de pia i care permite de a cuprinde toat populaia; totodat fiecrui individ i se confer doar un anumit statut: ocupat, omer sau economic inactiv. ncepnd cu anul 2006, cercetarea statistic Ancheta Forei de Munc se efectueaz pe un nou eantion de gospodrii casnice i conform metodologiei ajustate la ultimele recomandri ale Biroului Internaional al Muncii, la normele europene i la Codul Muncii din Republica Moldova. Din aceste considerente, informaiile privind ocuparea i omajul, obinute pe noul eantion, nu n toate cazurile snt pe deplin comparabile cu seria de date din anii precedeni. Schimbrile metodologice in de tratarea n ocupare a absenelor de lung durat, cum ar fi concediile pentru ngrijirea copiilor, lucrul sezonier, concediile fr plat, omajul tehnic.

13

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

This chapter includes data on the present, resident, economically active and inactive population. The resident population means the persons who have a permanent residence on the territory, including temporarily absent persons. According to the legislation, the working age ranges from 16 to 62 years for males and from 16 to 57 years for females. Economically active population comprises all persons who furnish the supply of labour for the production of national economic goods and services (during the reference period), including employed and unemployed population. Inactive population comprises all persons, regardless of their age, who did not work for one hour at least and who were not unemployed during the reference period, having one of the following statuses: - pupils or students; - retired (all categories); - home duties (carrying out only home activities); - persons maintained by other persons or by the state, or who receive other revenues (rents, interests etc.). Activity rate is the proportion of the active population in the total population. Employment rate the ratio of the employed population aged 15 years and over in the population of the same age group. Underemployment persons who are employed, but: - willing to work additional hours; - available to work additional hours; - hours actually worked in all jobs during the reference period were below a threshold determined according national circumstances. Discouraged persons are inactive work-seekers who, while willing and able to engage in a job in the next 15 days, have not undertaken any steps to find a job in the last 4 weeks or who have ceased to seek work because: - they believe there are not available jobs or did not know where to look for them; - they do not feel professionally suitable for the job; - they consider that they will not find a job because of their age or they looked for a job previously and did not find anything. The main source and instrument of obtaining information on the economically active population is the household statistical survey the Labour Force Survey. At present, this is the only method of statistical survey existing in the statistical instruments of any country with market economy and which allows covering the whole population, conferring to everyone a certain status: employed, unemployed or economically inactive. Since 2006, the statistical survey Labour Force Survey is carried out on a new sample of households according the methodology adjusted to last International Labour Office recommendations, European requirements and Labour Code of the Republic of Moldova. In this context, the data on employment and unemployment obtained from new sample are not always fully comparable with the time series for previous years. Methodological changes concern the treatment in employment of persons on extended absences from work, such as leaves for cares after children, seasonal work, unpaid leaves, and technical unemployment.

I.ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

14

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

Tabelul 1. Populaia stabila pe medii (la nceputul anului)


(at the beginning of the year) Numrul populaiei, mii locuitori Number of population, thousand inhabitants 3644,1 3635,1 3627,8 3618,3 3607,4 3600,4 3589,9 3581,1 3572,7 3567,5 3563,7 3560,4 3559,5
total total urban urban

Resident population by area

Anii Years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1514,2 1486,4 1485,2 1484,1 1477,9 1476,0 1469,8 1478,0 1476,1 1476,1 1476,7 1481,7 1485,7

rural rural

n procente fa de total As percentage to the total


urban urban

2129,9 2148,7 2142,6 2134,2 2129,5 2124,4 2120,1 2103,1 2096,6 2091,4 2087,0 2078,7 2073,8

41,6 40,9 40,9 41,0 41,0 41,0 40,9 41,3 41,3 41,4 41,4 41,6 41,7

rural rural

58,4 59,1 59,1 59,0 59,0 59,0 59,1 58,7 58,7 58,6 58,6 58,4 58,3

Tabelul 2. Populaia stabil pe sexe (la nceputul anului)


(at the beginning of the year) Numrul populaiei, mii locuitori Number of population, thousand inhabitants total brbai femei total men women 3644,1 1744,5 1899,6 3635,1 1740,6 1894,5 3627,8 1737,5 1890,3 3618,3 1733,3 1885,0 3607,4 1728,4 1879,0 3600,4 1724,8 1875,6 3589,9 1719,3 1870,6 3581,1 1721,0 1860,1 3572,7 1717,5 1855,2 3567,5 1714,9 1852,6 3563,7 1713,5 1850,2 3560,4 1712,1 1848,3 3559,5 1711,7 1847,8

Resident population by sex

Anii Years 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n procente fa de total As percentage to the total brbai femei men women 47,9 52,1 47,9 52,1 47,9 52,1 47,9 52,1 47,9 52,1 47,9 52,1 47,9 52,1 48,1 51,9 48,1 51,9 48,1 51,9 48,1 51,9 48,1 51,9 48,1 51,9

15

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 3. Populaia stabil n profil teritorial, la 1 ianuarie 2012


Resident population by territorial-administrative units on January 1, 2012
Mii persoane Thousand persons Total* din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai Criuleni
*

Mii persoane Thousand persons Dubsari Hnceti 35,2 121,6 99,7 66,6 125,8 52,3 91,5 43,0 73,9 117,2 538,9 29,0 124,9 62,5 92,0 61,3 53,6 71,5 44,1 161,2

3559,5

794,8 1002,6 149,2 74,7 44,8 89,5 82,5 92,4 89,5 61,4 55,8 69,5 93,2 100,1 1062,0 83,1 78,8 73,3

Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia

Fr populaia din localitile din partea stng a Nistrului i din municipiul Bender / Without the population of the localities from the left bank of the river Nistru and from Bender municipality

16

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

Tabelul 4. Populaia stabil pe sexe i principalele grupe de vrst


(la nceputul anului) Resident population by sex and main age groups1
(at the beginning of the year) din care, populaie: / of which population: sub vrsta apt n vrst apt peste vrsta apt de munc de munc de munc under working age of working age over working age mii mii mii n pron pron prolocuitori locuitori locuitori cente cente cente thousand thousand thousand as peras peras perinhabiinhabiinhabicentage centage centage tants tants tants Total Total 938,0 25,7 2180,1 59,8 526,0 14,4 901,3 24,8 2210,5 60,8 523,3 14,4 863,6 23,8 2269,1 62,5 495,1 13,7 822,4 22,7 2282,8 63,1 513,1 14,2 785,7 21,8 2311,6 64,1 510,1 14,1 750,6 20,8 2342,7 65,1 507,1 14,1 720,5 20,1 2362,7 65,8 506,7 14,1 712,1 19,9 2342,9 65,4 526,1 14,7 687,1 19,2 2355,5 65,9 530,1 14,9 666,2 18,7 2364,6 66,3 536,7 15,0 649,1 18,2 2371,2 66,6 543,4 15,2 635,1 17,8 2374,7 66,7 550,6 15,5 624,0 17,5 2369,6 66,6 565,9 15,9 459,4 441,2 422,3 401,7 383,4 365,7 350,8 348,0 335,2 324,9 316,0 308,7 303,1 24,2 23,3 22,3 21,3 20,4 19,5 18,7 18,7 18,1 17,5 17,1 16,7 16,4
Femei Women

Total Total mii n prolocuitori cente thousand as perceninhabitage tants

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3644,1 3635,1 3627,8 3618,3 3607,4 3600,4 3589,9 3581,1 3572,7 3567,5 3563,7 3560,4 3559,5 1899,6 1894,5 1890,3 1885,0 1879,0 1875,6 1870,5 1860,1 1855,2 1852,6 1850,2 1848,3 1847,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1082,8 1099,3 1130,5 1139,1 1156,8 1173,5 1180,1 1157,0 1158,4 1158,2 1157,3 1155,7 1150,3

57,0 58,0 59,8 60,4 61,6 62,6 63,1 62,2 62,4 62,5 62,5 62,5 62,3

357,4 354,0 337,5 344,2 338,8 336,4 339,6 355,1 361,7 369,5 376,9 383,9 394,4

18,8 18,7 17,9 18,3 18,0 17,9 18,2 19,1 19,5 20,0 20,4 20,8 21,3

17

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 5. Repartizarea populaiei dup participarea la activitatea economic


Population by its participation in the economic activity
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mii persoane Thousand persons Total populaie din care: Populaie economic activ Populaie ocupat n economie inclusiv persoane subocupate omeri BIM Populaie economic inactiv inclusiv persoane descurajate 1422 1319 1357 1257 1314 1247 1303 1251 1265 1184 1235 1143 3595 3585 3577 3575 3568 3564 3560 Total population of which: Economically active 1258 population 1174 Population employed in economy including the underemployed persons ILO unemployed

53 104 2173 71

105 100 2228 59

99 67 2263 26

87 52 2272 18

93 81 2302 30

95 92 2328 38

84 90

Economically inac2302 tive population 26 including the discouraged persons

Total populaie din care: Populaie economic activ Populaie ocupat n economie omeri BIM Populaie economic inactiv

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total population of which: 39,6 36,6 2,9 60,4 37,9 35,1 2,8 62,1 36,7 34,8 1,9 63,3 36,5 35,0 1,5 63,6 35,5 33,2 2,3 64,5 34,7 32,1 2,6 65,3 Economically active 35,3 population 33,0 2,5 Population employed in economy ILO unemployed

Economically inac64,7 tive population

18

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

Population aged 15 years and over by its participation in the economic activity, by age group, sex and area, in 2011
MASCULIN / MALE
65 ani si peste 6064 ani 5559 ani 5054 ani 4549 ani 4044 ani 3539 ani 3034 ani 2529 ani 2024 ani 1519 ani 100% 80% 60% 40% 20% 0% 65 ani si peste 6064 ani 5559 ani 5054 ani 4549 ani 4044 ani 3539 ani 3034 ani 2529 ani 2024 ani 1519 ani 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diagrama 1. Repartizarea populaiei cu vrsta de 15 ani i peste dup participarea la activitatea economic, pe grupe de vrst, sexe i medii, n anul 2011

FEMININ / FEMALE

URBAN
65 ani si peste 6064 ani 5559 ani 5054 ani 4549 ani 4044 ani 3539 ani 3034 ani 2529 ani 2024 ani 1519 ani 100% 80% 60% 40% 20% 0%

RURAL
65 ani si peste 6064 ani 5559 ani 5054 ani 4549 ani 4044 ani 3539 ani 3034 ani 2529 ani 2024 ani 1519 ani 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Persoane ocupate Employed

omeri Unemployed

Persoane inactive Inactive persons

19

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 6. Populaia dup participarea la activitatea economic, pe sexe i medii Population by its participation in the economic activity, by sex and area
procente percentage

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Rata de activitate Total Brbai Femei Urban Rural Rata de ocupare Total Brbai Femei Urban Rural Rata omajului BIM Total Brbai Femei Urban Rural 7,3 8,7 6,0 11,2 4,0 7,4 8,9 5,7 9,2 5,8 5,1 6,3 3,9 6,9 3,6 4,0 4,6 3,4 5,5 2,8 6,4 7,8 4,9 8,0 5,0 7,4 9,1 5,7 9,6 5,4 6,7 7,7 5,6 8,2 5,2 45,4 46,0 44,8 46,6 44,5 42,9 45,5 40,5 45,2 41,2 42,5 44,8 40,5 43,8 41,6 42,5 45,2 40,1 44,5 41,0 40,0 42,6 37,7 43,6 37,4 38,5 9,6 5,4 9,6 5,4 39,4 42,1 37,1 44,1 36,0 49,0 50,4 47,7 52,5 46,4 46,3 50,0 43,0 49,7 43,7 44,8 47,8 42,2 47,1 43,1 44,3 47,3 41,5 47,1 42,2 42,8 46,2 39,7 47,4 39,3 41,6 45,0 38,6 47,2 37,5 43,3 45,6 39,3 48,0 38,0 Activity rate Total Men Women Urban Rural Employment rate Total Men Women Urban Rural ILO unemployment rate Total Men Women Urban Rural

20

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

Tabelul 7. Repartizarea populaiei economic active pe grupe de vrst, sexe i medii Distribution of economically active population by age group, sex and area
procente Grupa de vrst Age group Total / Total 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Brbai / Men 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Femei / Women 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 i peste / years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Urban / Urban 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Rural / Rural 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years percentage 2005 100,0 10,7 19,2 25,8 28,6 11,5 4,2 19,2 95,8 100,0 11,8 18,8 24,9 27,9 12,6 4,0 20,5 96,0 100,0 9,7 19,6 26,5 29,3 10,5 4,4 18,0 95,6 100,0 10,4 22,7 27,1 27,6 10,8 1,3 21,3 98,7 100,0 10,9 16,2 24,6 29,4 12,1 6,7 17,5 93,3 2006 100,0 11,8 20,3 23,9 29,0 11,7 3,4 21,5 96,6 100,0 13,2 21,4 22,8 26,7 12,6 3,3 24,1 96,7 100,0 10,2 19,2 25,0 31,3 10,9 3,4 18,8 96,6 100,0 10,4 24,4 22,9 29,9 10,9 1,4 22,7 98,6 100,0 12,9 16,9 24,6 28,2 12,4 4,9 20,5 95,1 2007 100,0 10,7 20,0 24,7 28,3 12,8 3,5 20,3 96,5 100,0 12,2 20,7 23,0 26,6 13,8 3,7 22,3 96,3 100,0 9,1 19,4 26,3 30,2 11,8 3,2 18,2 96,8 100,0 11,0 24,0 24,6 27,5 11,5 1,3 23,3 98,7 100,0 10,4 16,7 24,7 29,0 13,9 5,2 17,8 94,8 2008 100,0 10,7 20,4 24,3 28,1 13,3 3,1 20,4 96,9 100,0 12,0 21,0 22,5 26,6 14,6 3,3 21,9 96,7 100,0 9,5 19,8 26,2 29,7 12,0 2,9 18,8 97,1 100,0 11,1 23,5 24,2 27,0 12,8 1,4 22,9 98,6 100,0 10,4 17,8 24,5 29,0 13,7 4,6 18,3 95,4 2009 100,0 11,3 20,8 24,2 28,2 13,3 2,2 21,9 97,8 100,0 12,6 22,4 22,1 26,0 14,4 2,5 24,3 97,5 100,0 10,0 19,1 26,3 30,5 12,2 1,9 19,3 98,2 100,0 12,6 22,4 22,1 26,0 14,4 2,5 24,0 97,5 100,0 10,0 19,1 26,3 30,5 12,2 1,9 20,0 98,2 2010 100,0 11,6 24,5 22,8 26,5 12,9 1,8 24,2 98,2 100,0 12,9 25,8 21,1 24,1 14,1 2,2 26,5 97,2 100,0 10,3 23,1 24,6 29.0 11,6 1,5 21,8 98,5 100,0 11,3 29,0 21,6 24,9 12,0 1,4 26,8 98,6 100,0 11,9 20,3 23,9 27,9 13,7 2,2 21,7 97,8 2011 100,0 11,2 24,6 23,1 25,9 13,1 2,2 23,9 97,8 100,0 12,3 26,4 21,7 22,7 14,5 2,4 26,5 97,6 100,0 10,1 22,8 24,5 29,2 11,5 1,9 21,1 98,1 100,0 11,3 28,7 21,9 24,3 12,2 1,7 26,5 98,3 100,0 11,2 20,9 24,1 27,4 13,8 2,6 21,4 97,4

21

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

procente

Tabelul 8. Structura populaiei economic active conform nivelului de instruire, pe sexe i medii Structure of the economically active population by level of education, sex and area
2006 2007 100,0 19,8 16,7 24,8 20,5 16,6 1,6 100,0 18,0 12,5 31,5 19,5 16,8 1,7 100,0 21,6 21,1 17,9 21,4 16,4 1,6 2008 100,0 20,6 16,4 25,6 20,1 16,2 1,2 100,0 18,5 12,5 32,7 18,7 16,4 1,2 100,0 22,7 20,3 18,4 21,6 15,9 1,1 2009 100,0 21,7 16,2 26,3 19,8 15,1 0,9 100,0 19,6 11,8 33,8 18,2 15,5 1,2 100,0 24,0 20,9 18,4 21,5 14,6 0,7 2010 100,0 22,8 15,6 24,3 20,9 15,8 0,7 100,0 20,1 11,4 31,5 19,6 16,6 0,8 100,0 25,6 19,9 16,8 22,3 14,9 0,6 2011 100,0 Total 23,6 Higher education 100,0 20,2 17,0 23,5 20,2 16,9 2,2 100,0 19,0 13,5 29,4 19,2 16,9 1,9 100,0 21,3 20,5 17,4 21,3 16,9 2,5

percentage

Total Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Brbai Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Femei Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar

Secondary specialized 16,2 education Secondary vocational 23,2 education Secondary general edu20,1 cation 16,2 Gymnasium education Primary or no primary 0,8 education 100,0 Men 21,0 Higher education Secondary specialized 12,4 education Secondary vocational 30,7 education Secondary general edu18,2 cation 17,0 Gymnasium education Primary or no primary 0,8 education 100,0 Women 26,2 Higher education Secondary specialized 20,3 education Secondary vocational 15,4 education Secondary general edu22,0 cation 15,4 Gymnasium education Primary or no primary 0,7 education

22

I. POPULAIA ECONOMIC ACTIV I. ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

Tabelul 9. Repartizarea populaiei economic inactive de 15 ani i peste


pe grupe de vrst, sexe i medii Distribution of the economically inactive population aged 15 years and over by age group, sex and area
2006 100,0 34,2 13,5 10,7 11,7 10,0 19,9 41,8 80,1 100,0 38,0 14,5 11,5 12,5 7,4 16,0 46,3 84,0 100,0 31,2 12,8 10,0 11,2 12,0 22,8 38,4 77,2 100,0 32,6 14,0 10,5 12,5 11,3 19,0 40,4 81,0 100,0 35,2 13,2 10,8 11,3 9,1 20,4 42,8 79,6 2007 100,0 33,2 13,5 11,0 11,5 9,9 20,8 40,7 79,2 100,0 36,3 14,6 12,4 12,5 7,2 17,0 44,4 83,0 100,0 30,8 12,6 9,9 10,7 12,1 23,9 37,8 76,1 100,0 36,8 12,6 10,1 11,3 10,7 18,5 43,9 81,5 100,0 30,8 14,2 11,7 11,6 9,3 22,4 38,5 77,6 2008 100,0 32,5 13,3 11,2 11,9 10,2 21,0 40,3 79,0 100,0 35,7 14,3 12,5 13,0 7,5 17,0 44,1 83,0 100,0 29,9 12,5 10,1 10,9 12,4 24,2 37,2 75,8 100,0 35,3 12,9 10,6 11,6 11,2 18,4 43,0 81,6 100,0 30,6 13,6 11,6 12,0 9,5 22,8 38,5 77,2 2009 100,0 31,0 13,9 11,0 12,4 12,3 19,5 38,8 80,5 100,0 34,8 14,1 12,1 13,4 9,3 16,3 42,6 83,7 100,0 27,9 13,6 10,2 11,5 14,6 22,1 35,7 77,9 100,0 31,3 14,0 10,3 11,9 14,2 18,4 39,1 81,6 100,0 30,8 13,8 11,5 12,7 11,0 20,2 38,5 79,8 2010 100,0 29,5 16,4 10,6 11,9 12,1 19,5 38,8 80,5 100,0 33,0 16,8 12,1 12,7 9,4 16,0 42,4 84,0 100,0 26,6 16,1 9,4 11,2 14,3 22,3 35,9 80,4 100,0 29,3 17,2 8,9 11,3 13,7 19,5 39,4 80,5 100,0 29,6 16,0 11,6 12,2 11,1 19,5 38,4 80,5
percentage

procente

Grupa de vrst Age group Total / Total 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Brbai / Men 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Femei / Women 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Urban / Urban 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years Rural / Rural 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-44 ani / years 45-54 ani / years 55-64 ani / years 65 ani i peste/ years and over 15-29 ani / years 15-64 ani / years

2011 100,0 28,7 17,2 10,4 11,6 13,0 19,1 38,4 80,9 100,0 32,3 18,1 11,5 12,5 10,0 15,5 42,3 84,5 100,0 25,7 16,5 9,5 10,8 15,4 22,0 35,2 78,0 100,0 27,3 17,9 8,8 10,8 14,8 20,5 37,4 79,5 100,0 29,5 16,8 11,4 12,1 12,0 18,3 39,0 81,7

23

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

procente

nivelului de instruire, pe sexe i medii Structure of economically inactive population aged 15 years and over by level of education, sex and area
2005 2006 100,0 7,3 9,0 10,5 24,6 29,4 19,2 100,0 6,8 7,6 13,1 24,4 30,9 17,2 100,0 7,7 9,9 8,8 24,7 28,4 20,4 2007 100,0 6,5 8,2 11,3 24,7 30,9 18,3 100,0 6,3 6,2 14,6 24,1 31,3 17,4 100,0 6,7 9,5 9,1 25,1 30,7 19,0 2008 100,0 7,7 9,4 15,4 25,4 28,4 13,8 100,0 6,7 7,8 21,0 24,9 28,2 11,4 100,0 8,5 10,7 10,9 25,8 28,5 15,7 2009 100,0 8,4 9,8 16,5 23,9 28,9 12,5 100,0 6,8 8,3 22,1 23,1 28,8 10,9 100,0 9,6 11,1 12,0 24,6 29,0 13,8 2010 100,0 8,8 10,2 15,1 24,3 30,0 11,6 100,0 6,9 8,6 21,0 23,8 29,8 9,9 100,0 10,3 11,5 10,4 24,8 30,1 13,0 2011 100,0 Total 10,1 Higher education Secondary specialized 10,4 education Secondary vocational 14,5 education

Tabelul 10. Structura populaiei economic inactive de 15 ani i peste, conform

percentage

Total Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Brbai Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Femei Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar

100,0 5,1 6,8 9,9 22,8 32,3 23,2 100,0 4,6 5,3 12,0 20,8 34,5 22,8 100,0 5,4 7,7 8,6 24,0 31,0 23,4

Secondary general edu23,9 cation 30,1 Gymnasium education Primary or no primary 11,0 education 100,0 Men 8,5 Higher education Secondary specialized 8,5 education Secondary vocational 20,1 education Secondary general edu23,1 cation 30,8 Gymnasium education Primary or no primary 9,1 education 100,0 Women 11,4 Higher education Secondary specialized 12,0 education Secondary vocational 10,0 education Secondary general edu24,5 cation 29,6 Gymnasium education Primary or no primary 12,5 education

24

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

II. POPULAIA OCUPAT


Informaia din acest capitol este obinut n baza cercetrilor selective efectuate asupra gospodriilor casnice ancheta forei de munc (AFM), precum i n baza cercetrii statistice anuale asupra ctigurilor salariale n ntreprinderi. n tabelele despre numrul mediu anual al salariailor pn n anul 2010 inclusiv, datele cuprind toate instituiile din sectorul bugetar, indiferent de numrul de salariai i toate unitile economice din sectorul real cu un numr de 20 i mai multe persoane. ncepnd cu anul 2011 datele cuprind: a) prin metoda exhaustiv (toate): instituiile din sectorul bugetar, indiferent de numrul de salariai i unitile economice din sectorul real cu un numr de 20 i mai multe persoane; b) prin metoda selectiv: unitile economice din sectorul real cu un numr de 1-19 persoane. n sensul anchetei forei de munc: Populaia ocupat cuprinde toate persoanele cu vrsta de 15 ani i peste, care desfoar o activitate economic sau social productoare de bunuri i servicii de cel puin o or n perioada de referin (o sptmn), n scopul obinerii unor venituri sub form de salarii, plat n natur sau alte beneficii. n afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de munc i care n cursul sptmnii de referin au lucrat ca salariai, ca lucrtori pe cont propriu sau lucrtori familiali neremunerai, se consider persoane ocupate: - persoanele absente de la locul de munc n perioada de referin, din urmtoarele motive: au beneficiat de concediu anual sau de studii pltit, concediu de maternitate; boal, accident; au fost n grev sau conflict de munc; au urmat cursuri colare sau de instruire; au avut zile libere, srbtori, orar variabil; responsabiliti familiale (exclusiv concediul de maternitate); au fost condiii meteorologice nefavorabile exercitrii ocupaiei obinuite; - persoanele absente de la locul de munc n perioada de referin, deoarece erau n concediu fr plat, sau concediu pentru creterea copilului pn la 3 sau 6 ani, sau erau n omaj tehnic, ns toate aceste categorii de persoane aveau sigurana c n mai puin de 3 luni vor reveni la locul de munc; - persoanele absente de la locul de munc n perioada de referin, care erau lucrtori sezonieri salariai i aveau sigurana c n cel mult 6 luni vor reveni la locul de munc i patronul le pltea salariu n perioada extra-sezon; - persoanele care au un loc de munc (program de lucru complet sau parial), aflate n cutarea altui loc de munc; - persoanele care n cursul sptmnii de referin au desfurat o munc oarecare, pltit sau aductoare de venit, chiar dac erau n curs de pregtire colar obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau nscrise la ageniile pentru ocuparea forei de munc, primind sau nu un ajutor de omaj; - lucrtorii familiali neremunerai, inclusiv cei temporar abseni n cursul sptmnii de referin; - membrii forelor armate (cadre active i militari n termen). Ocuparea n sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, n timpul perioadei de referin, au fost ocupate n ntreprinderi ce aparin sectorului informal, avnd aceast ocupaie (loc de munc) n activitatea principal sau secundar 1. ntreprinderile sectorului informal snt definite ca ntreprinderi necorporative (fr statut juridic), care nu snt nregistrate. Nu snt parte component a sectorului informal persoanele angajate n gos1

n culegerea dat, tabelele referitoare la ocuparea n economia informal (ocuparea n sectorul informal i ocuparea informal) conin informaii despre locul de munc n activitatea principal a persoanelor.

25

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

podriile particulare ale cetenilor i persoanele ocupate cu producerea de bunuri agricole (n gospodriile casnice) n exclusivitate pentru consumul propriu al gospodriei 1. Dimpotriv, ocuparea n sectorul formal este definit ca ocupare n: 1) ntreprinderi corporative, organizaii i instituii (de exemplu, uniti economice cu drept de persoan juridic) sau 2) ntreprinderi necorporative, care snt nregistrate. Ocuparea n gospodriile casnice include persoanele ocupate cu producerea de produse agricole n exclusivitate pentru consumul gospodriei, dac ele au fost ocupate n aceast activitate 20 de ore i mai mult n perioada de referin, i lucrtorii casnici pltii angajai de gospodrii 2. Ocuparea informal cuprinde persoanele ocupate care n perioada de referin erau n una din urmtoarele situaii (conform statutului profesional), fie n activitatea (locul de munc) principal, fie n cea secundar1: 1) lucrtori pe cont propriu sau patroni care lucreaz n ntreprinderile sectorului informal; 2) membri ai cooperativelor informale de producie; 3) ajutori familiali angajai la ntreprinderile sectorului formal sau la ntreprinderile sectorului informal; 4) salariai angajai la ntreprinderile sectorului formal, la ntreprinderile sectorului informal sau n gospodriile particulare ale cetenilor, care satisfac cel puin unul din criteriile de mai jos: - patronul nu pltete contribuiile sociale pentru ei; - nu beneficiaz de concediu anual pltit; - nu beneficiaz, n caz de boal, de concediu medical pltit; 5) persoane ocupate cu producerea de produse agricole n gospodriile casnice, n exclusivitate pentru consumul propriu, cu o durat a sptmnii de munc de 20 de ore i mai mult. Dimpotriv, ocuparea formal include: lucrtori pe cont propriu sau patroni care lucreaz n ntreprinderile sectorului formal; membri ai cooperativelor formale de producie i salariaii, pentru care patronul pltete contribuii sociale i care beneficiaz de concediu anual pltit, de concediu medical pltit. Salariat este considerat persoana care-i exercit activitatea n baza unui contract de munc ntr-o unitate economic sau social indiferent de forma ei de proprietate sau la persoane particulare, n schimbul unei remuneraii sub form de salariu n bani sau n natur, sub form de comision etc. Cu acest statut snt nregistrai i militarii n termen. Patron este persoana care-i exercit ocupaia (meseria) n propria unitate (ntreprindere, agenie, atelier, magazin, birou, ferm etc.), pentru a crei activitate are angajai unul sau mai muli salariai permaneni. Lucrtor pe cont propriu este persoana care-i exercit activitatea n unitatea proprie sau ntr-o afacere individual, fr a angaja vreun salariat, fiind ajutat sau nu de membrii familiei neremunerai. Snt ncadrai la acest statut i ntreprinztori independeni (vnztori ambulani, meditatori, taximetriti particulari etc.), liber-profesioniti (muzicani, artiti plastici, avocai), zileri ocazionali, agricultori individuali. Lucrtor familial neremunerat este persoana care-i exercit activitatea ntr-o unitate economic familial condus de un membru al familiei sau o rud, pentru care nu primete remuneraie sub form de salariu sau plat n natur. Membru al unei cooperative este considerat persoana care a lucrat ca membru al unei cooperative, n care fiecare membru are drepturi egale la luarea deciziilor, soluionarea problemelor de realizare/vnzare etc.
1

Gospodriile care produc mrfuri agricole n ntregime sau parial pentru vnzare sau schimb fac parte din ntreprinderile sectorului informal sau formal, n funcie de forma organizatorico-juridic i nregistrarea unitii. 2 Persoanele care au lucrat mai puin de 20 de ore la producerea de mrfuri agricole n exclusivitate pentru consumul propriu al gospodriei, n AFM nu snt considerate ca ocupate. Analogic, AFM exclude din ocupare persoanele care presteaz servicii nepltite propriei gospodrii, n conformitate cu recomandrile internaionale n vigoare.

26

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

II. EMPLOYED POPULATION


The information from this section is obtained from the household sample survey the Labour Force Survey (LFS), as well as from the annual statistical survey on earnings in enterprises. In the tables about the average annual number of employees until 2010 inclusive, data include all the institutions in the budgetary sector, regardless of the number of employees and all economic units in the real sector with a number of 20 and more persons. Starting with 2011 data includes: a) through exhaustive method (all): institutions in the budgetary sector, regardless of the number of employees and economic units in the real sector with a number of 20 and more persons; b) by selective method: real sector economic units with a number of 1-19 persons. For the purpose of the Labour Force Survey, the following concepts have been defined: The employed population comprises all persons aged 15 years and over, who perform an economic or social activity producing goods and services for one hour at least during one week reference period, in order to get some incomes, such as wages, salaries, payment in kind or other benefits. In addition to the persons who, during the reference week, have worked as employees, on their own account or as unpaid family workers, the following categories are considered employed persons: - persons temporarily absent from work during the reference week, being absent on the following reasons: annual paid leave, sick leave, maternity leave, leave for studies; work conflict or strike; professional or training courses; days off, holidays, variable timetable; family responsibilities (except for maternity leave); bad weather conditions; - persons temporarily absent from work during the reference week, being absent on the following reasons: unpaid leave or care of children leave up to 3 or 6 years, or technical unemployment (lack of raw material or energy, lack of orders or clients etc.), but all these categories were sure they will return to work within 3 months; - persons temporarily absent from work during the reference week, being seasonal employees and were sure they will return to work within 6 months and employer pay them a wage or salary during the off-season; - persons who have a job (with full-time or part-time work schedule), but seek another job; - persons who during the reference week performed some remunerated work or implying some earnings, even if they were in compulsory educational institutions, retired or pension beneficiaries, were registered with labour force agencies, getting or not an unemployment allowance; - unpaid family workers, including temporarily absent ones during the reference week; - members of the armed forces (active staff and military persons on duty). Employment in the informal sector comprises all persons, irrespective of their status in employment, who were employed in informal sector during the reference period of one week, having this job as their main or secondary activity 1. Informal sector are defined as units, which are not registered as a corporation (with no legal status) or with tax authorities. The informal sector excludes paid domestic workers and persons exclusively engaged in the production of agricultural goods for own final use 2.

1 2

The tables from this publication refered to the employment in the informal economy (employment in the informal economy and informal employment) contain information about the job of persons in the main activity. Households that produce agricultural goods wholly or partially for sale or barter are included in the informal or formal business, depending on the legal organization and registration of the business.

27

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

On the contrary, employment in the formal sector is defined as employment in: 1) corporate enterprises, organizations and institutions (i.e. legal economic entities) or 2) units not registered as a corporation. Employment in households comprises persons exclusively engaged in the production of agricultural goods for own final use, if they were engaged in this activity for 20 hours or more during the reference period, as well as paid domestic workers 1. Informal employment comprises all employed persons who, during the reference period, had one of the following statuses in employment, either in their main or secondary activity1: 1) Own-account workers or employers working in informal sector; 2) Members of informal producers cooperatives; 3) Contributing family workers, whether employed in formal sector or informal sector enterprises; 4) Employees working in formal or informal sector, or as paid domestic workers, who meet at least one of the following criteria: - their employer does not pay social contributions for them; - they do not benefit from paid annual leave; - they do not benefit from paid sick leave in case of illness; 5) Persons exclusively engaged in the production of agricultural goods for own consumption of households, with a working week of 20 hours or more. On the contrary, formal employment includes: own-account workers or employers working in formal business; members of formally established producers cooperatives; and employees who benefit from employers social contributions, paid annual holiday and paid sick leave. Employee is a person who performs an activity under an agreement with an economic or social unit, irrespective of its form of ownership, or for private persons, in return for a remuneration, such as wage or salary, in cash or in kind, allowance etc. Military people on duty are registered under the same status. Employer is a person who performs his / her activity (profession) in his / her own unit (company, agency, workshop, shop, office, farm etc.) with one or more employees engaged on a continuous basis. Own-account worker is a person who performs his / her activity in his / her own unit or private business, without hiring any employees, being helped or not by unpaid family members. Independent entrepreneurs (street vendors, tutors, private taxi-drivers etc.), free lance people (musicians, plastic artists, lawyers), occasional day-workers and individual farmers are also registered under this status. Contributing family worker is a person who performs his / her activity in a family business managed by a family member or a relative, for which he / she does not get any remuneration as wage or payment in kind. Member of a cooperative is a person who works as a member of a co-operative where every member has equal rights in the decision making process, settling production / sales problems etc.

Persons who were engaged for less than 20 hours in the production of agricultural goods exclusively for own final use of the household, are not considered by the LFS as being employed. Similarly, the LFS excludes from employment those persons who provide unpaid services to their own household, in accordance with the international recommendations currently in force.

28

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 11. Repartizarea populaiei ocupate pe tipuri de activiti economice Distribution of employed population by type of economic activity
2006 Total din care: Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti din total: Ocupai n activiti non-agricole 1257 2007 1247 2008 1251 2009 2010 2011 1174 Total of which: Agriculture, hunting, 323 forestry, fishing 153 Industry 67 Construction Wholesale and retail trade; 223 hotels and restaurants Transport and communica67 tions Public administration; education; health and social 250 work 90 Other activities from the total: Employed in non-agricul850 tural activities
Mii persoane / Thousand persons

1184 1143

422 161 67

409 158 76

389 163 83

334 155 73

315 146 68

196 65

198 69

209 71

217 68

213 64

247 99

250 88

248 88

249 88

251 88

835

839

863

851

829

n procente fa de total As percentage to the total

Total
din care: Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie total Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti din total: Ocupai n activiti non-agricole

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total


of which: 33,6 12,8 5,3 15,6 5,2 32,8 12,7 6,1 15,9 5,5 31,1 13,0 6,6 16,7 5,7 28,17 13,12 6,15 18,35 5,74 27,5 12,8 5,9 18,7 5,6 Agriculture, hunting, forestry, 27,5 fishing 13,0 Industry total 5,7 Construction Wholesale and retail trade; 19,0 hotels and restaurants Transport and communica5,7 tions Public administration; education; health and social 21,3 work 7,7 Other activities from the total: Employed in non-agricul72,5 tural activities

19,6 7,9

20,1 7,0

19,8 7,0

20,99 7,46

21,9 7,7

66,4

67,3

68,9

71,83

72,5

29

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 12. Repartizarea populaiei ocupate dup forma de proprietate


Distribution of the employed population by form of ownership
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mii persoane Thousand persons Populaie ocupat n economie total din care, dup forma de proprietate: public privat alt form 340 832 85 329 837 81 327 839 85 329 776 79 324 742 77 324 779 71 1257 1247 1251 1184 1143 Total population 1174 employed in economy of which, the following ownership form: public private other

n procente fa de total As percentage to the total Populaie ocupat n economie total din care, dup forma de proprietate: public privat alt form 27,0 66,2 6,8 26,4 67,1 6,5 26,1 67,1 6,8 27,8 65,5 6,7 28,4 64,9 6,7 27,6 66,4 6,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total population 100,0 employed in economy of which, the following ownership form: public private other

30

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 13. Repartizarea populaiei ocupate pe grupe de vrst, sexe i medii


Distribution of the employed population by age group, sex and area
Total Total TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural TOTAL Brbai / Men Femei / Women Urban / Urban Rural / Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
procente percentage

Grupa de vrst, ani / Age group, years 15-24 10,5 11,9 9,1 9,2 11,6 9,6 11,1 8,2 9,9 9,4 9,9 11,3 8,6 10,2 9,7 10,2 11,5 9,0 9,6 10,8 10,3 11,3 9,3 9,8 10,8 10,2 11,4 9,0 10,4 10,1 25-34 2006 20,1 21,1 19,0 24,5 16,5 2007 19,9 20,5 19,2 24,2 16,5 2008 20,3 20,9 19,7 23,6 17,7 2009 20,6 22,1 19,1 24,8 17,0 2010 24,1 25,4 22,8 29,0 19,8 2011 24,0 25,7 22,3 28,1 20,3 35-49 41,4 38,6 44,3 40,8 41,9 41,7 38,7 44,7 41,3 42,1 41,2 38,4 44,0 40,6 41,7 40,9 36,9 44,9 39,3 42,2 36,8 33,7 39,9 35,2 38,2 36,2 32,9 39,6 34,5 37,8 50-64 24,4 24,8 24,0 24,0 24,7 25,1 25,7 24,5 23,3 26,6 24,9 25,4 24,4 23,9 25,7 26,0 26,8 25,1 24,9 26,9 26,8 27,2 26,5 24,6 28,9 27,2 27,5 27,0 25,2 29,1

65 i peste/over 3,6 3,6 3,6 1,6 5,3 3,6 3,9 3,4 1,4 5,4 3,7 4,0 3,4 1,8 5,2 2,3 2,7 1,9 1,4 3,2 2,0 2,4 1,6 1,5 2,4 2,3 2,6 2,1 1,8 2,7 31

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 14. Populaia ocupat dup nivelul de instruire, pe sexe i medii


Employed population by level of education, sex and area
2005 1318,7 223,8 194,3 331,2 294,9 235,0 39,5 629,7 101,4 79,5 196,3 126,4 111,5 14,5 689,0 122,4 114,8 135,0 168,5 123,4 25,0 2006 1257,3 260,5 214,2 294,2 250,6 208,9 28,8 628,6 124,1 84,5 185,4 118,2 103,9 12,5 628,7 136,4 129,7 108,8 132,4 105,0 16,3 2007 1247,2 247,4 211,3 308,6 253,6 205,4 20,9 621,5 111,9 78,0 197,0 120,8 103,3 10,7 625,7 135,5 133,4 111,7 132,8 102,0 10,2 2008 2009
mii persoane thousand persons

Nivelul de instruire Level of education Populaia ocupat total Employed population total superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Brbai / Men superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Femei / Women superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education

2010 1143,4 262,8 180,2 277,2 236,8 178,1 8,3 573,3 117,3 64,9 183,2 110,1 92,9 4,9 570,1 145,5 115,4 94,0 126,7 85,2 3,3

2011 1173,5 278,3 193,6 270,5 233,2 189,0 8,9 592,6 126,1 74,0 181,6 106,6 99,4 4,9 580,9 152,2 119,6 88,9 126,6 89,6 4,0

1251,0 1 184,4 255,7 206,3 319,0 252,3 203,0 14,8 628,8 116,5 78,8 205,5 117,3 102,9 7,8 622,3 139,2 127,5 113,4 135,0 100,1 7,0 259,1 193,7 308,4 234,7 177,1 11,3 597,7 118,5 70,3 201,9 108,3 91,6 7,1 586,7 140,6 123,4 106,5 126,4 85,6 4,2

32

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Nivelul de instruire Level of education Urban / Urban superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Rural / Rural superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education

2005 573,6 176,3 121,5 143,9 95,1 34,5 2,3 745,1 47,5 72,8 187,3 199,8 200,5 37,1

2006 560,9 198,8 108,7 128,2 91,9 32,2 0,0 696,4 61,7 105,5 166,0 158,7 176,7 27,7

2007 548,6 187,6 111,0 126,0 92,4 30,7 0,0 698,6 59,8 100,3 182,6 161,2 174,7 20,0

2008 559,2 191,7 112,3 133,3 89,0 31,5 0,0 691,8 64,0 94,0 185,6 163,3 171,5 13,4

2009 548,3 194,5 104,6 125,5 92,5 30,1 0,0 636,1 64,6 89,1 182,9 142,2 147,1 10,3

2010 538,3 198,7 99,3 106,9 97,9 34,5 1,0 605,0 64,2 81,0 170,3 138,8 143,5 7,3

2011 556,8 215,0 107,0 107,3 95,4 31,3 0,8 616,7 63,3 86,6 163,2 137,8 157,7 8,0

33

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 15. Populaia ocupat dup grupe de ocupaii, pe sexe i medii


Employed population by level of education, group of occupation, sex and area
2006 Total Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice Specialiti cu nivel superior de calificare Specialiti cu nivel mediu de calificare Funcionari administrativi Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic Alte ocupaii din care, muncitori necalificai Brbai Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane thousand persons

1257,3 1247,2 1251,0 1184,4 1143,4 1173,5 Total

88,6 171,8 97,7 25,7

82,6 161,3 97,4 22,5

85,6 169,4 97,5 23,4

84,7 160,6 100,2 27,2

82,9 157,3 97,4 23,6

87,0 162,6 105,4 23,7

Members of legislative, executive senior officials of public administration, managers of economic, social and political units Experts with intellectual and scientific occupations Technicians, foremen and assimilated Administrative clerks

158,7

163,6

161,9

169,8

171,5

225,1

185,0

164,5

134,5

87,8

119,6 370,2 274,7 628,6

123,8 411,0 311,6 621,5

131,9 416,8 314,3 628,8

125,8 381,6 282,8 597,7

119,5 403,4 311,6 573,3

Workers in services and 173,9 trade, and assimilated Farmers and workers skilled in agriculture, forestry, huning and 68,6 fishery Skilled workers in big and small industrial enterprises, handicraft, construction, transport, telecommunications, geology and geological prospect122,0 ing Other occupation 430,4 categories of which, unskilled 335,7 workers 592,6 Men

54,2

49,5

53,1

52,0

52,7

Members of legislative, executive senior officials of public administration, managers of economic, 52,7 social and political units

34

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare 2006 Specialiti cu nivel superior de calificare Specialiti cu nivel mediu de calificare Funcionari administrativi Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic Alte ocupaii din care, muncitori necalificai Femei Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice Specialiti cu nivel superior de calificare Specialiti cu nivel mediu de calificare Funcionari administrativi Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur 65,1 30,9 4,6 2007 57,4 25,5 4,0 2008 62,0 27,5 2,9 2009 60,0 27,2 3,7 2010 53,4 27,2 4,1 2011

Continued Experts with intellectual 55,6 and scientific occupations Technicians, foremen and 34,4 assimilated 4,7 Administrative clerks Workers in services and 47,7 trade, and assimilated Farmers and workers skilled in agriculture, forestry, huning and 36,1 fishery Skilled workers in big and small industrial enterprises, handicraft, construction, transport, telecommunications, geology and geological prospect88,6 ing Other occupation 272,8 categories of which, unskilled 183,4 workers 580,9 Women

45,8

42,3

40,9

44,7

44,7

106,7

92,6

84,5

71,3

42,3

85,7 235,5 145,9 628,7

90,6 259,7 167,0 625,7

96,6

92,5

87,9 261,3 175,3 570,1

261,3 246,3 167,2 154,7 622,3 586,7

34,5 106,7 66,8 21,0

33,2 103,9 71,9 18,5

32,5

32,7

30,2 104,0 70,2 19,6

34,2 106,9 71,0 19,0

107,4 100,6 69,9 20,4 73,0 23,5

Members of legislative, executive senior officials of public administration, managers of economic, social and political units Experts with intellectual and scientific occupations Technicians, foremen and assimilated Administrative clerks

112,9 118,4

121,3 92,4

121,0 125,1 80,0 63,2

126,9 45,6

Workers in services and 126,1 trade, and assimilated Farmers and workers skilled in agriculture, 32,5 forestry, huning and

35

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Continuare 2006 Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic Alte ocupaii din care, muncitori necalificai Urban Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice Specialiti cu nivel superior de calificare Specialiti cu nivel mediu de calificare Funcionari administrativi Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic Alte ocupaii din care, muncitori necalificai 2007 2008 2009 2010 2011

Continued Skilled workers in big and small industrial enterprises, handicraft, construction, transport, telecommunications, geology and geological prospect33,4 ing Other occupation 157,6 categories of which, unskilled 152,2 workers 556,8 Urban

33,8 134,7 128,7 560,9

33,2 151,3 144,7 548,6

35,3

33,2

31,6 142,1 136,3 538,3

155,8 135,3 147,1 128,2 559,2 548,3

67,1 122,4 57,6 16,8

61,6 117,2 57,5 15,5

61,9

64,0

63,6 113,5 58,4 16,1

64,8 121,6 63,2 16,5

124,4 117,4 57,0 15,6 58,0 17,6

Members of legislative, executive senior officials of public administration, managers of economic, social and political units Experts with intellectual and scientific occupations Technicians, foremen and assimilated Administrative clerks

102,5

103,0

100,7 103,4

105,5

6,4

5,3

4,2

5,1

2,5

70,6 117,7 66,0

70,7 117,8 65,5

76,7

72,9

66,4 112,4 63,5

118,7 109,9 65,5 59,0

Workers in services and 109,0 trade, and assimilated Farmers and workers skilled in agriculture, forestry, huning and 1,7 fishery Skilled workers in big and small industrial enterprises, handicraft, construction, transport, telecommunications, geology and geological prospect67,6 ing Other occupation 112,2 categories of which, unskilled workers 62,5

36

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare 2006 Rural Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice Specialiti cu nivel superior de calificare Specialiti cu nivel mediu de calificare Funcionari administrativi Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i piscicultura Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic Alte ocupaii din care, muncitori necalificai 696,4 2007 698,6 2008 2009 2010 605,0 2011 616,7 Rural

Continued

691,8 636,1

21,6 49,4 40,1 8,9

21,0 44,2 39,9 7,0

23,7 45,0 40,5 7,8

20,7 43,2 42,2 9,5

19,2 43,8 39,0 7,5

22,1 40,9 42,2 7,1

Members of legislative, executive senior officials of public administration, managers of economic, social and political units Experts with intellectual and scientific occupations Technicians, foremen and assimilated Administrative clerks

56,2

60,6

61,2

66,4

66,1

Workers in services and 64,9 trade, and assimilated Farmers and workers skilled in agriculture, forestry and fishery Skilled workers in big and small industrial enterprises, handicraft, construction, transport, telecommunications, geology and geological prospecting Other occupation categories of which, unskilled workers

218,7

179,7

160,3 129,4

85,3

66,9

49,0 252,5 208,6

53,1 293,1 246,1

55,2

52,9

53,1 291,0 248,1

54,4 318,1 273,2

298,1 271,7 248,9 223,8

37

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 16. Populaia ocupat dup statutul profesional, pe sexe i medii


Employed population by status in employment, sex and area
2005 1318,7 830,6 8,7 464,7 14,6 629,7 389,1 6,8 228,8 5,0 689,0 441,5 2,0 235,9 9,6 573,6 491,5 7,0 73,4 1,6 745,1 339,1 1,7 391,3 13,0 2006 1257,3 842,7 12,2 364,9 37,5 628,6 410,1 8,9 199,1 10,5 628,7 432,6 3,3 165,8 27,0 560,9 487,9 9,7 60,9 2,5 696,4 354,9 2,5 304,0 35,0 2007 1247,2 831,7 11,2 375,2 29,1 621,5 395,8 6,9 210,9 8,0 625,7 435,9 4,4 164,3 21,1 548,6 476,3 9,1 61,7 1,5 698,6 355,4 2,1 313,5 27,6 2008 1251,0 850,3 12,0 358,9 29,8 622,3 408,4 8,3 203,9 8,2 618,5 441,9 3,7 155,1 21,6 559,2 490,7 8,0 58,8 1,8 691,8 359,6 4,0 300,2 28,1 2009 1184,4 836,6 10,4 307,1 30,3 597,7 398,5 7,0 181,7 10,5 586,7 438,1 3,4 125,4 19,8 548,3 486,9 6,9 51,3 3,2 636,1 349,7 3,5 255,8 27,1

mii persoane
Statutul profesional Status in employment Total Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Brbai / Men Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Femei / Women Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Urban / Urban Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Rural / Rural Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others

thousand persons
2010 1143,4 808,5 7,3 297,1 30,5 573,3 379,5 5,4 177,6 10,7 570,1 429,0 1,9 119,5 19,8 538,3 476,4 4,1 54,9 2,9 605,0 332,1 3,2 242,1 27,6 2011 1173,5 828,9 7,9 300,6 36,1 592,6 393,1 5,3 183,9 10,5 580,9 435,8 2,6 116,7 25,6 556,8 488,8 4,2 59,6 4,2 616,7 340,1 3,7 241,0 32,0

38

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 17. Persoane ocupate dup tipul unitii de producie, pe sexe i medii
Employed persons by type of production unit, sex and area
mii persoane TOTAL ntreprinderi ale sectorului formal din care: public altele ntreprinderi ale sectorului informal din care, activiti non-agricole Gospodrii casnice Brbai ntreprinderi ale sectorului formal din care: public altele ntreprinderi ale sectorului informal din care, activiti non-agricole Gospodrii casnice Femei ntreprinderi ale sectorului formal din care: public altele ntreprinderi ale sectorului informal din care, activiti non-agricole Gospodrii casnice Urban ntreprinderi ale sectorului formal din care: public altele ntreprinderi ale sectorului informal din care, activiti non-agricole Gospodrii casnice Rural ntreprinderi ale sectorului formal din care: public altele ntreprinderi ale sectorului informal din care, activiti non-agricole Gospodrii casnice

(toate activitile economice)

(all economic activities are included)


2007 2008 2009 2010

thousand persons 2011

1247,2 1251,0 1184,4 1143,4 1173,5 TOTAL 963,4 988,2 937,4 888,3 910,0 Formal sector enterprises of which: 326,5 330,3 329,3 324,5 323,9 public 636,8 657,9 608,1 563,9 586,1 other 130,2 136,9 138,8 145,4 148,5 Informal sector enterprises of which non-agricul55,4 57,2 62,3 63,1 66,4 tural activities 153,7 121,5 108,2 109,7 115,0 Households 621,5 468,5 119,1 349,4 83,2 44,9 69,8 625,7 494,9 207,4 287,4 46,9 10,4 83,9 548,6 513,1 173,5 339,5 30,3 27,5 5,3 698,6 450,3 153,0 297,3 99,9 27,9 148,4 628,8 484,5 122,2 362,3 88,9 47,9 54,7 622,3 503,7 208,2 295,5 47,9 9,2 70,6 559,2 523,1 174,7 348,4 32,9 29,5 3,2 691,8 465,1 155,6 309,5 104 27,7 122,7

597,7

455,0 121,3 333,8 91,8 50,8 50,8

573,3 427,3 121,5 305,8 95,2 53,2 50,8 570,1 461,0 203,0 258,1 50,2 9,8 58,9 538,3 501,0 174,8 326,1 32,7 29,6 4,6 605,0 387,4 149,7 237,7 112,7 33,5 105,0

592,6 Men 439,7 Formal sector enterprises of which: 121,8 public 317,9 other 97,0 Informal sector enterprises of which non-agricultural activities 55,6 55,9 Households 580,9 Women 470,3 Formal sector enterprises of which: 202,0 public 268,3 other 51,5 Informal sector enterprises of which non-agricul10,8 tural activities 59,1 Households 556,8 Urban 513,8 Formal sector enterprises of which: 173,9 public 339,9 other 36,0 Informal sector enterprises of which non-agricultural activities 33,0 7,0 Households 616,7 Rural 396,2 Formal sector enterprises of which: 150,0 public 246,2 other 112,5 Informal sector enterprises of which non-agricul33,5 tural activities 108,0 Households

586,7

482,4 208,0 274,4 46,9 11,5 57,3

548,3

512,5 173,9 338,6 32,7 30,5 3,0

636,1

424,9 155,4 269,6 106,1 31,8 105,1

39

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

mii persoane

Tabelul 18. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, statutul profesional, sexe i medii Employed persons by type of job, status in employment, sex and areas
2006 2007 1247,2 827,7 699,4 117,2 419,5 132,3 287,1 621,5 401,5 325,2 69,5 220,1 70,6 149,4 625,7 426,3 374,2 47,7 199,4 61,7 137,7 2008 1251,0 861,4 729,4 132 389,6 120,9 268,7 628,8 422,6 342,7 79,9 206,2 65,8 140,4 622,3 438,8 386,8 52 183,5 55,1 128,4 2009 1184,4 829,0 733,0 96,0 355,4 103,6 251,8 597,7 400,7 343,6 57,1 197,0 54,9 142,1 586,7 428,3 389,4 38,9 158,4 48,7 109,7 2010 1143,4 789,9 707,7 82,2 353,5 100,8 252,7 573,3 377,5 327,4 50,1 195,8 52,2 143,6 570,1 412,4 380,3 32,1 157,7 48,7 109,0

thousand persons

2011 1173,5 812,8 732,0 80,8 360,7 96,9 263,8 592,7 393,9 342,9 51,0 198,8 50,2 148,6 580,8 418,9 389,1 29,8 161,9 46,7 115,2

TOTAL Ocupaii formale Formal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai - self- employed Ocupaii informale Informal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Brbai / Men Ocupaii formale Formal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Ocupaii informale Informal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Femei / Women Ocupaii formale Formal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Ocupaii informale Informal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed

1257,3 815,8 693,1 110,6 441,5 149,6 291,9 628,6 405,0 329,4 66,9 223,5 80,7 142,8 628,7 410,7 363,7 43,7 218,0 68,9 149,1

40

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION 2006 Urban / Urban Ocupaii formale Formal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Ocupaii informale Informal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Rural / Rural Ocupaii formale Formal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed Ocupaii informale Informal employment din care: / of which: salariai - employees nesalariai- self- employed 72,0 260,2 63,2 256,4 66,5 235,3 57,3 217,1 57,4 217,6 58,1 222,2 282,9 78,9 332,2 292,2 84,7 319,6 293,1 97 301,8 292,3 69,3 274,5 274,7 55,3 275,0 282,0 54,5 280,3 77,6 31,7 696,4 364,2 69,1 30,7 698,6 379,0 54,4 33,5 691,8 390,1 46,3 34,7 636,1 361,7 43,4 35,1 605,0 330 38,8 26,3 616,8 336,5 410,2 27,4 109,4 407,2 31,7 99,8 436,3 35 87,9 440,6 26,7 81,0 433 26,9 78,5 488,8 26,3 80,5 560,9 451,6 2007 548,6 448,8 2008 559,2 471,3 2009 548,3 467,3 2010 538,4 459,9 2011 556,7 476,2

41

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 19. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, pe activiti economice, sexe i medii
mii persoane
TOTAL Ocupaii formale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Ocupaii informale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Brbai Ocupaii formale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti

Employed persons by type of job, economic activity, sex and area


2007 1247,2 827,7 142,9 140,3 32,6 135,5 58,4 249,5 68,6 419,5 265,8 17,8 43,1 62,3 10,4 0,9 19,2 621,5 401,5 92,3 77,7 28,3 57,2 39,1 73,7 33,2 2008 1251,0 861,4 142,3 145,2 39,3 154,3 57,7 247,5 75,2 389,6 246,4 18,1 43,5 54,6 13,1 0,0 13,2 628,8 422,6 95,1 77,8 33,1 66,6 40,4 75 34,7 2009 1184,4 829,0 113,7 140,2 30,5 164,7 57,1 247,6 75,1 355,4 220,0 15,3 42,4 52,6 10,9 1,0 13,2 597,7 400,7 76,2 76,0 25,4 73,4 39,8 76,3 33,6 2010 1143,4 789,9 91,8 130,7 24,7 166,7 53,8 249,1 73,1 353,5 222,9 15,1 42,8 46,7 9,9 1,6 14,5 573,3 377,5 63,5 71,3 21,3 71,4 39,5 78,1 32,5 2011 1173,5 TOTAL

thousand persons

812,8 Formal employment Agriculture, hunting, forestry, 90,3 fishing 138,0 Industry 22,5 Construction Wholesale and retail trade; 175,4 hotels and restaurants Transport and communica58,8 tions Public administration; educa248,9 tion; health and social work 79,0 Other activities 360,7 Informal employment Agriculture, hunting, forestry, 232,8 fishing 15,2 Industry 44,3 Construction Wholesale and retail trade; 47,6 hotels and restaurants Transport and communica8,2 tions Public administration; educa1,3 tion; health and social work 11,3 Other activities 592,6 Men 393,8 Formal employment Agriculture, hunting, forestry, 65,5 fishing 76,9 Industry 19,8 Construction Wholesale and retail trade; 76,6 hotels and restaurants Transport and communica43,3 tions Public administration; educa76,2 tion; health and social work 35,6 Other activities

42

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare Ocupaii informale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Femei Ocupaii formale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Ocupaii informale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Urban Ocupaii formale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii

Continued 2007 2008 2009 2010 2011 220,1 206,2 197,0 195,8 198,8 Informal employment Agriculture, hunting, forestry, 128,2 116,8 111,7 111,6 117,3 fishing 10,2 10,7 10,2 10,1 10,4 Industry 40,3 40,2 38,8 40,2 41,5 Construction Wholesale and retail trade; 23,6 20,5 20,2 17,7 17,1 hotels and restaurants Transport and communica9,9 12,7 10,8 9,7 8,0 tions 0,7 7,3 625,7 426,3 50,6 62,6 4,4 78,3 19,3 175,8 35,4 199,4 137,5 7,7 2,7 38,8 0,5 0,3 11,9 548,6 448,8 9,8 91,9 24,0 0 4,9 622,3 438,8 47,2 67,4 6,2 87,7 17,3 172,5 40,5 183,5 129,6 7,4 3,3 34,1 0 0 8,3 559,2 471,3 9,9 95,5 28,3 0,4 5,0 586,7 428,3 37,5 64,1 5,1 91,4 17,3 171,3 41,5 158,4 108,3 5,1 3,6 32,4 0,2 0,6 8,3 548,3 467,3 9,4 93,7 21,5 0,4 6,1 570,1 412,4 28,3 59,4 3,4 95,3 14,3 171,0 40,7 157,7 111,3 4,9 2,6 29,0 0,2 1,3 8,4 538,3 459,9 10,4 85,0 18,4 Public administration; educa0,2 tion; health and social work 4,3 Other activities 580,9 Women 418,9 Formal employment Agriculture, hunting, forestry, 24,7 fishing 61,1 Industry 2,7 Construction Wholesale and retail trade; 98,8 hotels and restaurants Transport and communica15,5 tions Public administration; educa172,7 tion; health and social work 43,4 Other activities 161,9 Informal employment Agriculture, hunting, forestry, 115,5 fishing 4,8 Industry 2,8 Construction Wholesale and retail trade; 30,5 hotels and restaurants Transport and communica0,2 tions Public administration; educa1,1 tion; health and social work 7,0 Other activities 556,8 Urban 476,3 Formal employment Agriculture, hunting, forestry, 8,5 fishing 89,4 Industry 16,7 Construction

43

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Continuare Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Ocupaii informale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Rural Ocupaii formale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti Ocupaii informale Agricultur, economia vnatului, silvicultur, piscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte activiti

2007 100,5 40,3 125,6 56,6 99,8 6,7 8,8 19,2 44,0 6,9 0,5 13,8 698,6 379,0 133,0 48,3 8,6 35,0 18,1 123,9 12,0 319,6 259,1 9,1 23,9 18,3 3,5 0,4 5,3

2008 115,9 40,1 122,4 59,2 87,9 7 8,9 19 36,4 7,7 0 8,3 691,8 390,1 132,3 49,7 11 38,3 17,6 125 16 301,8 239,4 9,2 24,5 18,2 5,4 0 4,9

2009 121,7 41,3 120,7 59,1 81,0 6,2 6,7 18,3 35,4 4,8 0,9 8,6 636,1 361,7 104,3 46,5 9,0 43,0 15,8 127,0 16,0 274,5 213,8 8,5 24,1 17,2 6,2 0,1 4,6

2010 124,5 39,6 122,7 59,3 78,5 8,5 6,0 17,2 30,7 4,8 1,4 9,8 605,0 330,0 81,4 45,7 6,2 42,2 14,2 126,3 13,9 275,0 214,4 9,1 25,6 16,0 5,1 0,3 4,6

2011

Continued

Wholesale and retail trade; 131,2 hotels and restaurants Transport and communica43,2 tions

Public administration; educa124,2 tion; health and social work 63,1 Other activities 80,5 Informal employment Agriculture, hunting, forestry, 10,4 fishing 5,9 Industry 19,8 Construction Wholesale and retail trade; 30,9 hotels and restaurants Transport and communica4,5 tions Public administration; educa1,1 tion; health and social work 7,8 Other activities 616,7 Rural 336,5 Formal employment Agriculture, hunting, forestry, 81,7 fishing 48,5 Industry 5,8 Construction Wholesale and retail trade; 44,2 hotels and restaurants Transport and communica15,6 tions Public administration; educa124,6 tion; health and social work 16,0 Other activities 280,2 Informal employment Agriculture, hunting, forestry, 222,3 fishing 9,3 Industry 24,5 Construction Wholesale and retail trade; 16,7 hotels and restaurants Transport and communica3,7 tions Public administration; educa0,1 tion; health and social work 3,5 Other activities

44

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 20. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, statutul profesional, pe sexe i medii
Employed persons by type of job, status in employment, sex and area
2006 TOTAL Ocupaii formale Formal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Ocupaii informale Informal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Brbai / Men Ocupaii formale Formal employment Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Ocupaii informale Informal employment Salariai / Employees Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Femei / Women Ocupaii formale Formal employment Salariai / Employees Patroni / Employers 1257,3 815,8 693,1 12,1 110,0 0,6 441,5 149,6 0,1 254,9 36,8 628,6 405,0 329,4 8,7 66,3 0,6 223,5 80,7 0,1 132,8 9,9 628,7 410,7 363,7 3,3 2007 1247,2 827,7 699,4 11,2 117,1 0,1 419,5 132,3 0,0 258,1 29,0 621,5 401,5 325,2 6,8 69,4 0,1 220,1 70,6 0,0 141,6 7,9 625,7 426,3 374,2 4,4 2008 1251,0 861,4 729,4 12,0 120,0 0,0 389,6 120,9 0,0 238,9 29,8 628,8 422,6 342,7 8,3 71,7 0,0 206,2 65,8 0,0 132,2 8,2 622,3 438,8 386,8 3,7 2009 1184,4 829,0 733,0 10,3 85,7 355,4 103,6 0,1 221,4 30,3 597,7 400,7 343,6 6,9 50,2 0,0 197,0 54,9 0,1 131,5 10,5 586,7 428,3 389,4 3,4 2010 1143,4 789,9 707,7 7,3 74,9 353,5 100,8 0,0 222,2 30,5 573,3 377,5 327,4 5,4 44,7 0,0 195,8 52,2 0,0 132,9 10,7 570,1 412,4 380,3 1,9

mii persoane

thousand persons
2011 1173,5 812,8 7,9 732 72,9 .. 360,7 96,9 .. 227,7 36,1 592,6 393,8 342,9 5,3 45,7 198,8 50,2 .. 138,1 10,5 580,9 418,9 389,1 2,6

45

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Continuare 2006 Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Ocupaii informale Informal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Urban / Urban Ocupaii formale Formal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Ocupaii informale Informal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Rural / Rural Ocupaii formale Formal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others Ocupaii informale Informal employment Salariai / Employees Patroni / Employers Lucrtori pe cont propriu Own account workers Alii / Others 43,6 0,1 218,0 68,9 0,0 122,1 26,9 560,9 451,6 410,2 9,6 31,2 0,6 109,4 77,6 0,1 29,7 1,9 696,4 364,2 282,9 2,4 78,8 0,1 332,2 72,0 0,0 225,3 34,9 2007 47,7 0,1 199,4 61,7 0,0 116,5 21,1 548,6 448,8 407,2 9,1 32,4 0,0 99,8 69,1 0,0 29,3 1,5 698,6 379,0 292,2 2,1 84,7 0,1 319,6 63,2 0,0 228,8 27,5 2008 48,3 0,0 183,5 55,1 0,0 106,7 21,6 559,2 471,3 436,3 8,0 27,0 0,0 87,9 54,4 0,0 31,7 1,8 691,8 390,1 293,1 4,0 93,0 0,0 301,8 66,5 0,0 207,2 28,1 2009 35,5 0,0 158,4 48,7 0,0 89,9 19,8 548,2 467,3 440,6 6,8 19,8 0,0 81,0 46,3 0,1 31,4 3,2 636,1 361,7 292,3 3,4 65,9 274,5 57,3 0,0 190,0 27,1

Continued 2010 2011 30,1 0,0 157,7 48,7 0,0 89,3 19,7 538,3 459,9 433,0 4,2 22,7 0,0 78,5 43,4 0,0 32,2 2,8 605,0 330,0 274,7 3,2 52,1 0,0 275,0 57,4 0,0 190,0 27,6 27,2 .. 161,9 46,7 .. 89,6 25,6 556,8 476,3 449,9 4,2 22,1 .. 80,5 38,8 .. 37,5 4,2 616,7 336,5 282 3,7 50,8 .. 280,2 58,1 .. 190,2 32,0

46

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 21. Persoane ocupate dup tipul locului de munc, nivelul de studii, pe sexe i medii
Employed persons by type of job, level of education, sex and area
2006 1257,3 815,8 233,8 168,4 182,2 139,1 87,8 4,5 441,5 26,7 45,9 112,0 111,5 121,1 24,4 628,6 405,0 109,8 65,0 114,9 66,0 46,5 2,9 2007 1247,2 827,7 227,5 165,7 195,7 145,6 89,0 4,1 419,5 19,8 45,6 112,9 108,0 116,4 16,8 621,5 401,5 101,2 58,5 123,6 68,2 47,5 2,5 2008 1251,0 861,4 237,6 169,5 211,5 151,0 88,7 3,1 389,6 18,1 36,8 107,5 101,3 114,3 11,7 628,8 422,6 106,9 61,0 135,4 71,3 46,0 1,9 2009 1184,4 829,0 241,7 162,1 203,0 144,5 75,8 1,9 355,4 17,4 31,6 105,4 90,2 101,3 9,4 597,7 400,7 109,6 55,9 127,7 66,6 39,8 1,2

mii persoane
TOTAL Ocupaii formale Formal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Ocupaii informale Informal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Brbai / Men Ocupaii formale Formal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education

2010

thousand persons
2011 1143,4 789,9 244,2 152,4 177,9 138,8 75,3 1,3 353,5 18,6 27,8 99,3 98,0 102,7 7,0 573,3 377,5 107,4 51,4 113,2 64,6 40,3 0,6 1173,5 812,8 253,2 157,2 178,0 141,2 75,6 7,6 360,7 18,4 36,4 92,5 92,1 113,4 8,0 592,6 393,8 113,9 55,7 118,1 63,9 39,4 2,9

47

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Continuare Ocupaii informale Informal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Femei / Women Ocupaii formale Formal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Ocupaii informale Informal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Urban / Urban Ocupaii formale Formal employment superior higher education

2006 223,5 14,3 19,5 70,6 52,2 57,4 9,6 628,7 410,7 124,0 103,4 67,4 73,1 41,4 1,5 218,0 12,4 26,4 41,5 59,3 63,7 14,8 560,9 451,6 180,9

2007 220,1 10,7 19,5 73,4 52,6 55,8 8,1 625,7 426,3 126,3 107,3 72,1 77,4 41,5 1,6 199,4 9,2 26,1 39,5 55,4 60,6 8,6 548,6 448,8 174,8

2008 206,2 9,6 17,8 70,1 45,9 56,9 5,9 622,3 438,8 130,7 108,5 76,0 79,7 42,7 0,0 183,5 8,5 19,0 37,4 55,3 57,4 5,8 559,2 471,3 180,4

2009 197,0 8,9 14,4 74,2 41,8 51,8 5,9 586,7 428,3 132,1 106,2 75,4 77,9 36,0 0,7 158,4 8,5 17,2 31,2 48,5 49,6 3,5 548,3 467,3 184,2

2010 195,8 9,9 13,5 70,0 45,4 52,6 4,3 570,1 412,4 136,8 101,0 64,6 74,2 35,0 0,6 157,7 8,7 14,3 29,3 52,6 50,2 2,7 538,3 459,9 188,0

Continued 2011 198,8 9,9 18,3 63,5 42,7 60,1 4,3 580,9 418,9 139,3 101,5 59,9 77,3 36,2 4,7 161,9 8,5 18,0 29,0 49,3 53,4 3,7 556,8 476,3 198,8

48

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare
mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Ocupaii informale Informal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Rural / Rural Ocupaii formale Formal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education Ocupaii informale Informal employment superior higher education mediu de specialitate secondary specialized education secundar profesional secondary professional education liceal; mediu general secondary school gimnazial gymnasium education primar sau fr coal primar primary education or no education

2006
91,7 94,2 64,4 19,9 0,6 109,4 17,9 17,0 34,0 27,6 12,3 0,5 696,4 364,2 52,9 76,7 88,0 74,8 68,0 3,9 332,2 8,8 28,8 78,0 83,9 108,8 23,9

2007
93,0 94,0 66,2 20,3 0,5 99,8 12,7 18,0 32,0 26,3 10,4 0,4 698,6 379,0 52,7 72,7 101,8 79,5 68,7 3,6 319,6 7,1 27,6 80,9 81,7 106,0 16,4

2008
97,9 103,8 66,3 22,1 0,0 87,9 11,4 14,3 29,5 22,7 9,4 0,0 691,8 390,1 57,3 71,5 107,7 84,7 66,6 2,3 301,8 6,7 22,5 78,0 78,5 104,9 11,2

2009 92,3 100,3 69,6 20,2 0,6 81,0 10,3 12,3 25,2 22,9 9,8 0,4
636,1 361,7 57,4 69,7 102,7 74,9 55,6 1,3 274,5 7,1 19,4 80,2 67,3 91,5 8,9

2010 89,2 84,2 74,6 23,5 0,4 78,5 10,6 10,0 22,7 23,4 11,1 0,6
605,0

Continued 2011 92,4 86,2 71,9 21,7 5,3 80,5 11,1 14,5 21,1 23,5 9,6 0,7
616,7

330,0 56,2 63,2 93,7 64,2 51,9 0,8 275,0 8,0 17,8 76,6 74,6 91,7 6,4

336,5 54,4 64,8 91,8 69,3 53,9 2,3 280,2 7,3 21,8 71,4 68,6 103,8 7,3

49

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 22. Repartizarea salariailor pe tipuri de activiti economice


Distribution of employees by type of economic activity
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1

la sfritul anului Mii persoane Thousand persons Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive 50 92,3 0,4 78,9 0,3 70,0 0,4 63,9 0,4 55,8 0,3 59,6 0,6 641,5 639,5 633,7 608,2 597,5 736,5 Total of which:

end of year

Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction

122,8 123,1 116,0 105,3 103,0 122,9 2,7 3,0 2,8 95,7 2,6 85,1 2,4 3,0

102,2 102,1

82,8 102,1

17,9 20,5

18,0 22,1

17,5 21,8

17,6 17,3

17,8 18,3

17,8 27,8

44,4 8,2 48,1 11,1 29,1 57,6

49,7 8,6 48,8 13,3 28,7 57,4

56,2 9,3 49,1 14,9 30,5 56,6

53,2 8,8 47,5 14,0 31,9 55,6

Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and 54,2 111,0 household goods 8,9 46,3 14,2 31,9 55,1 14,2 Hotels and restaurants Transport and commu57,3 nications 17,6 Financial activities 55,4 Real estate activities 51,3 Public administration

124,6 125,3 124,7 124,8 123,5 122,5 Education 62,2 62,9 62,8 64,1 64,2 66,6 Health and social work Other public, social 29,7 and personal services entertainment, cultural and sport activities

20,2

20,4

21,4

21,4

21,8

15,4

15,6

16,0

16,2

16,2

18,5

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION Continuare Continued

2006

2007

2008

2009

2010

2011

n procente fa de total As percentage to the total Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total of which: Agriculture, hunting 8,1 and forestry 0,1 Fishing 16,7 Industry total 0,4 13,9 2,4 3,8 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction

14,4 0,1 19,1 0,4 15,9 2,8 3,2

12,3 0,0 19,3 0,5 16,0 2,8 3,5

11,0 0,1 18,3 0,4 15,1 2,8 3,4

10,5 0,1 17,3 0,4 14,0 2,9 2,8

9,3 0,1 17,2 0,4 13,9 3,0 3,1

6,9 1,3 7,5 1,7 4,5 9,0 19,4 9,7 3,2 2,4

7,8 1,3 7,6 2,1 4,5 9,0 19,6 9,8 3,2

8,9 1,5 7,7 2,3 4,8 8,9 19,7 9,9 3,4

8,7 1,5 7,8 2,3 5,2 9,1 20,5 10,5 3,5

9,1 1,5 7,7 2,4 5,3 9,2 20,7 10,7 3,6

Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and 15,1 household goods 1,9 Hotels and restaurants Transport and commu7,8 nications 2,4 Financial activities 7,5 Real estate activities 7,0 Public administration 16,6 Education 9,0 Health and social work Other public, social 4,0 and personal services entertainment, cultural and sport activities

2,4

2,5

2,7

2,7

2,5

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice/ The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes

51

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 23. Numrul salariailor ocupai n industrie


Number of employees in industry
la sfritul anului, mii persoane end of year, thousand persons

2006 2007 2008 2009 2010 20111 Industrie total 122,8 123,1 116,0 105,3 103,0 122,9 Industry total din care: of which: industria extractiv 2,7 3,0 2,8 2,6 2,4 3,0 mining and quarrying industria prelucrtoare 102,2 102,1 95,7 85,1 82,8 102,1 manufacturing industry industria alimentar i a food and beverage inbuturilor 40,9 39,4 36,7 33,6 32,3 35,9 dustries fabricarea produselor de manufacture of tutun 1,7 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 tobacco products fabricarea produselor manufacture of 3,9 3,7 3,5 3,0 3,0 2,8 textiles textile fabricarea de articole de mbrcminte; preparamanufacture of wearing rea i vopsirea blnuriapparel; dressing and lor 20,1 21,6 19,2 17,4 16,6 18,9 dyeing of furs producia de piei, de armanufacture of leather, ticole din piele i fabriproducts of leather and carea nclmintei 4,0 4,5 4,7 3,4 4,0 5,4 footwear prelucrarea lemnului i fabricarea articolelor din manufacture of wood 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 1,8 and wood products lemn fabricarea hrtiei i carmanufacture of paper tonului 1,5 1,7 1,2 1,1 0,9 1,1 and cardboard edituri, poligrafie i reprinting, publishing and producerea materialelor reproduction of in2,2 1,8 2,0 1,9 1,8 3,4 formative materials informative cocsificarea crbunelui, distilarea ieiului i manufacture of coke, tratarea combustibililor refined petroleum prodnucleari 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 ucts and nuclear fuel industria chimic 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 2,0 chemical industry producia de articole din cauciuc i din material manufacture of rubber 1,7 1,8 2,0 1,8 1,9 3,3 and plastic products plastic producia altor produse manufacture of nondin minerale nemetametallic mineral prod6,8 6,5 5,8 4,5 4,0 5,8 ucts lifere

52

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare industria metalurgic fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producia de maini i utilaje fabricarea de maini i echipamente fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul i de birou producia de maini i aparate electrice producia de echipamente i aparate de radio, televiziune i comunicaii producia de aparataj i instrumente medicale, de precizie, optice i producia de ceasuri producia mijloacelor de transport rutier producia altor mijloace de transport producia de mobilier i alte activiti industriale recuperarea deeurilor i resturilor de materiale reciclabile energie electric i termic, gaze i ap producia i distribuia de energie electric i termic, gaze i ap cald captarea, epurarea i distribuia apei
1

Continued 2006 2007 0,2 0,2 2008 0,2 2009 2010 0,1 0,1 2011 0,3 metallurgical industry manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment manufacture of machinery and equipment manufacture of office, computing and accounting machinery manufacture of electrical machinery and apparatus manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus manufacture of medical equipment and apparatus, precision measuring equipment, optical goods, watches and clocks manufacture of road transport equipment manufacture of other transport equipment manufacture of furniture and other manufacturing industries

2,3 5,8 0,4 1,1

2,6 5,4 0,4 1,7

2,6 4,6 0,4 2,6

2,5 3,8 0,3 2,2

2,0 3,5 0,2 2,4

4,1 4,2 0,0 3,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,1

2,1 0,0 0,2 3,6 0,4 17,9

2,1 0,0 0,1 3,7 0,4 18,0

1,9 0,0 0,1 3,7 0,3 17,5

1,7 0,0 0,1 3,5 0,2 17,6

1,7 0,0 0,2 3,6 0,2 17,8

2,4 0,0 0,1 5,4 0,2

13,2 4,7

13,2 4,8

12,8 4,7

13,2 4,4

13,2 4,6

recycling of material waste electric and thermal 17,8 energy, gas and water production and supply of electric and thermal energy, gas and hot 13,2 water water accumulation, 4,5 filtering and supply

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice./ The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

53

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Distribution of women employed in economy by type of economic activity


la sfritul anului 2006 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive 54 37,4 0,1 61,0 0,3 56,1 4,6 3,0 31,5 0,1 62,0 0,4 57,0 4,6 3,2 26,8 0,1 59,1 0,3 54,2 4,6 3,1 23,9 0,1 53,1 0,3 48,3 4,5 2,6 19,7 0,1 52,4 0,3 47,5 4,6 2,5 342,6 2007 342,4 2008 340,8 2009 330,4 2010 325,0 2011
1

Tabelul 24. Repartizarea femeilor angajate n economie pe tipuri de activiti economice

end of year Mii persoane / Thousand persons 395,6 Total of which: Agriculture, hunting and 20,2 forestry 0,1 Fishing 62,2 Industry total 0,4 57,2 4,6 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

4,9 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 58,4 goods 10,1 Hotels and restaurants Transport and communi18,6 cations 11,8 Financial activities 24,1 Real estate activities 22,1 Public administration 92,4 Education 53,7 Health and social work Other public, social and 17,1 personal services 11,0 entertainment, cultural and sport activities

22,8 6,1 16,0 7,3 13,1 22,9 93,2 48,8

24,6 6,5 16,1 8,7 12,7 23,0 93,1 49,8

27,9 6,8 16,4 9,8 13,6 23,2 92,7 49,8

26,5 6,3 15,8 9,6 13,9 22,3 93,4 51,2

27,0 6,3 15,7 9,6 14,1 22,4 91,8 51,6

10,9 8,9

11,1 9,0

11,5 9,2

11,7 9,5

11,8 9,5

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare 2006 2007 2008 2009 2010 2011 n procente fa de total As percentage to the total Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

Continued

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 Total of which: Agriculture, hunting and 5,1 forestry 0,0 Fishing 15,7 Industry total 0,1 14,5 1,2 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

10,9 0,0 17,8 0,1 16,4 1,3 0,9

9,2 0,0 18,1 0,1 16,7 1,3 0,9

7,9 0,0 17,3 0,1 15,9 1,3 0,9

7,2 0,0 16,1 0,1 14,6 1,4 0,8

6,1 0,0 16,1 0,1 14,6 1,4 0,8

1,2 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 14,8 goods 2,6 Hotels and restaurants Transport and communi4,7 cations 3,0 Financial activities 6,1 Real estate activities 5,6 Public administration 23,4 Education 13,6 Health and social work Other public, social and 4,3 personal services 2,8 entertainment, cultural and sport activities

6,7 1,8 4,7 2,1 3,8 6,7 27,2 14,2

7,2 1,9 4,7 2,5 3,7 6,7 27,2 14,5

8,2 2,0 4,8 2,9 4,0 6,8 27,2 14,6

8,0 1,9 4,8 2,9 4,2 6,8 28,3 15,5

8,3 1,9 4,8 3,0 4,3 6,9 28,2 15,9

3,2 2,6

3,2 2,6

3,4 2,7

3,5 2,9

3,6 2,9

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

55

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 25. Numrul femeilor salariate n industrie


Number of women employed in industry
2007 62,0 0,4 57,0 19,7 0,8 2,7 2008 59,1 0,3 54,2 18,6 0,7 2,6 2009 53,2 0,3 48,3 16,9 0,7 2,3 2010 52,4 0,3 47,5 16,7 0,8 2,4 la sfritul anului, mii persoane 2006 Industrie total 61,0 din care: industria extractiv 0,3 industria prelucrtoare 56,1 industria alimentar i a buturilor 20,2 fabricarea produselor de tutun 0,9 fabricarea produselor textile 2,9 fabricarea de articole de mbrcminte, prepararea i vopsirea blnurilor 18,3 producia de piei, de articole din piele i fa3,1 bricarea nclmintei prelucrarea lemnului i fabricarea articolelor din lemn 0,3 fabricarea hrtiei i cartonului 0,6 edituri, poligrafie i reproducerea materialelor informative 1,2 industria chimic 0,7 producia de articole din cauciuc i din material plastic 0,5 producia altor produse din minerale nemetalifere 2,0 industria metalurgic 0,0 fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producia de maini i utilaje 0,5 fabricarea de maini i echipamente 1,6 fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul i de birou 0,2 end of year, thousand persons 20111 62,1 Industry total of which: 0,4 mining and quarrying 57,2 manufacturing industry food and beverage 18,5 industries manufacture of 0,7 tobacco products manufacture of 2,1 textiles manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of furs manufacture of leather, products of leather and footwear manufacture of wood and wood products manufacture of paper and cardboard printing, publishing and reproduction of informative materials chemical industry manufacture of rubber and plastic products manufacture of nonmetallic mineral products metallurgical industry manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment manufacture of machinery and equipment manufacture of office, computing and accounting machinery

19,5 3,5 0,3 0,7 1,1 0,7 0,5 1,7 0,0

17,2 3,8 0,3 0,5 1,2 0,7 0,7 1,5 0,1

15,8 2,7 0,2 0,4 1,1 0,7 0,6 1,2 0,0

15,2 3,0 0,2 0,3 1,0 0,7 0,7 1,1 0,0

17,3 4,3 0,6 0,4 1,9 0,9 1,2 1,6 0,1

0,5 1,4 0,2

0,5 1,3 0,1

0,6 1,0 0,1

0,4 0,9 0,1

0,9 1,1 0,0

56

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Continuare producia de maini i aparate electrice producia de echipamente i aparate de radio, televiziune i comunicaii producia de aparataj i instrumente medicale, de precizie, optice i producia de ceasuri producia mijloacelor de transport rutier producia altor mijloace de transport producia de mobilier i alte activiti industriale recuperarea deeurilor i resturilor de materiale reciclabile energie electric i termic, gaze i ap producia i distribuia de energie electric i termic, gaze i ap cald captarea, epurarea i distribuia apei
1

2006 0,3

2007 1,0

2008 1,8

2009 1,5

2010 1,5

20111 2,2

Continued manufacture of electrical machinery and apparatus manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus manufacture of medical equipment and apparatus, precision measuring equipment, optical goods, watches and clocks manufacture of road transport equipment manufacture of other transport equipment manufacture of furniture and other manufacturing industries

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

1,0 0,0 0,1 1,5 0,1 4,6

0,9 0,0 0,0 1,6 0,1 4,6

0,9 0,0 0,0 1,5 0,1 4,6

0,8 0,0 0,0 1,4 0,1 4,5

0,8 0,0 0,0 1,5 0,1 4,6

1,1 0,0 0,0 2,3 0,0

3,4 1,2

3,3 1,3

3,3 1,3

3,3 1,2

3,3 1,3

recycling of material waste electric and thermal 4,6 energy, gas and water production and supply of electric and thermal energy, gas and hot 3,3 water water accumulation, 1,2 filtering and supply

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

57

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

(la sfritul anului; n procente fa de numrul total de salariai din activitatea respectiv)

Tabelul 26. Ponderea femeilor angajate n economie, pe tipuri de activiti economice

Share of women employed in economy, by type of economic activity


(end of year; as percentage to the total number of employees from the respective activity)

2006 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

2007 53,5

2008 53,8

2009 54,3

2010 20111 54,4 53,7 Total of which: Agriculture, hunting and 33,8 forestry 16,3 Fishing 50,6 Industry total 13,3 56,0 25,6 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial activities Real estate activities Public administration Education

53,4

40,6 16,6 49,7 12,6 54,9 25,7 14,4

39,9 16,3 50,4 11,9 55,9 25,8 14,4

38,3 15,4 50,9 11,5 56,6 26,1 14,5

37,4 15,4 50,5 12,1 56,8 25,7 14,8

35,4 16,8 50,9 12,7 57,4 25,7 13,8

17,5 Construction

51,3 74,2 33,4 66,3 44,9 39,8 74,8 78,5 53,9 57,7

49,4 75,1 33,0 65,7 44,3 40,0 74,3 79,1 54,4 57,7

49,6 73,0 33,4 65,8 44,5 41,0 74,3 79,4 54,1 57,4

49,8 70,8 33,3 68,5 43,6 40,2 74,8 79,9 54,7 58,6

49,7 70,7 34,0 67,7 44,0 40,7 74,3 80,3 54,4 58,2

52,6 71,1 32,5 67,0 43,5 43,1 75,4

80,7 Health and social work Other public, social and 57,5 personal services entertainment, cultural 59,4 and sport activities

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

58

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Distribution of employees by form of ownership and type of economic activity, in 2011


la sfritul anului, mii persoane end of year, thousand persons din care, dup forma de proprietate: of which, by form of ownership: strin i mixt mixt (public (investiiile Rei privat) fr publicii Moldoparticipare Total va i investiii strin Total public privat strine) mixed (public public private foreign and joint and private) venture (RM inwithout vestments and foreign foreign investparticipation ments) 736,5 328,8 310,2 16,3 81,1 Total of which: Agriculture, hunting 59,6 7,3 50,0 0,3 2,0 and forestry 0,6 0,1 0,3 0,1 0,0 Fishing 122,9 15,0 64,1 9,5 34,3 Industry total mining and quarry3,0 0,2 2,7 0,1 0,0 ing manufacturing 102,1 5,0 56,8 7,5 32,8 industry electric and thermal energy, gas and 17,8 9,8 4,6 1,9 1,5 water 27,8 1,5 22,5 3,0 0,8 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal 111,0 0,5 89,6 1,1 19,9 and household goods Hotels and restau14,2 1,8 10,2 0,2 2,1 rants Transport and com57,3 28,8 24,9 0,9 2,7 munications 17,6 0,8 6,4 0,5 9,9 Financial activities 55,4 22,1 25,5 0,8 7,0 Real estate activities 51,3 51,3 - Public administration 122,5 119,1 3,2 0,0 0,2 Education Health and social 66,6 62,9 3,5 0,0 0,2 work 29,7 18,5 17,7 13,8 10,0 2,8 0,0 0,0 Other public, social 2,1 and personal services entertainment, cultural and sport 1,9 activities

Tabelul 27. Repartizarea salariailor dup forma de proprietate i pe tipuri de activiti economice, n anul 2011

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive

59

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 28. Mobilitatea salariailor, pe tipuri de activiti economice,n anul 2011 Mobility of employees by type of economic activity, in 2011
Salariai angajai n cursul anului Employees hired during the year n % fa mii de numrul persoane mediu % to the thousand average persons number Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive 60
166,4 25,8

Salariai eliberai n cursul anului Employees dismissed during the year mii persoane thousand persons
165,2

n % fa de numrul mediu % to the average number


25,7 Total

12,4 0,2 38,3 0,6 34,9 2,8 10,2

26,5 34,4 36,9 24,2 41,3 16,8 43,1

16,6 0,2 37,1 0,7 33,6 2,9 10,9

33,8 5,1 13,7 2,9 14,5 18,4 4,8 6,9

35,2 42,7 27,7 18,8 30,3 37,4 4,3 11,3

29,5 4,8 14,2 2,6 14,1 18,1 4,9 7,2

of which: Agriculture, hunting 35,4 and forestry 34,0 Fishing 35,8 Industry total 25,0 mining and quarrying manufacturing indus39,8 try electric and thermal 17,6 energy, gas and water 46,0 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal 30,8 and household goods 40,4 Hotels and restaurants Transport and com28,5 munications 16,4 Financial activities 29,4 Real estate activities 36,8 Public administration 4,4 Education
11,8 Health and social work

5,2 3,0

19,5 17,8

5,1 2,9

19,4 and personal services 17,4 and sport activities

Other public, social

entertainment, cultural

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Diagrama 2. Angajarea i eliberarea salariailor, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011


(n procente fa de numrul mediu scriptic) Employment and dismissal employees by type of economic activity, in 2011
(as percentage to the staff average number)

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 % 25 30 35 40 45 50

Angajai //Hired Angajai Hired


1 Total salariai 2 Agricultur, economia vnatului i silvicultur 3 Piscicultura 4 Industrie total 5 industria extractiv 6 industria prelucrtoare 7 energie electric i termic, gaze i ap 8 Construcii 9 Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale 10 Hoteluri i restaurante 11 Transporturi i comunicaii 12 Activiti financiare 13 Tranzacii imobiliare 14 Administraie public 15 nvmnt 16 Sntate i asisten social 17 Alte activiti de servicii colective, sociale i personale

Eliberai / /Dismissed Eliberai Dismissed


1 Total employees 2 Agriculture, hunting and forestry 3 Fishing 4 Industry total 5 mining and quarrying 6 manufacturing industry 7 electric and thermal energy, gas and water 8 Construction 9 Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods 10 Hotels and restaurants 11 Transport and communications 12 Financial activities 13 Real estate activities 14 Public administration 15 Education 16 Health and social work 17 Other public, social and personal services

61

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 29. Motivul eliberrii salariailor, n anul 2011


Reasons for dismissal of employees, in 2011
Din propria iniiativ On their own initiative persoane persons Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive 62 143235 n urma reducerii statelor As a result of staff reduction % din total % din total eliberai persoane eliberai % of total % of total persons dismissed dismissed 86,7 5413 3,3 Total of which:
4,7 and forestry - Fishing

Agriculture, hunting

13189 172 32246 628 29370

79,4 99,4 86,8 96,3 87,5

774 982 6 850

2,6 Industry total 0,9

2248 9782

76,6 90,1

126 222

mining and quarrying manufacturing 2,5 industry electric and thermal energy, gas and 4,3 water 2,0 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial activities Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social

28074 4390 10559 2201 12785 15233 3538 6509

95,1 91,0 74,6 86,0 91,0 84,2 72,0 90,4

455 127 752 78 400 1069 250 157

1,5 2,6 5,3 3,0 2,8 5,9 5,1 2,2

4557

88,9

148

2,9 and personal services

2568

88,6

70

entertainment, cultural and sport 2,4 activities

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 30. Mobilitatea salariailor n profil teritorial, n anul 2011


Mobility of employees by territorial-administrative units, in 2011
Salariai angajai n cursul anului Salariai eliberai n cursul anului Employees hired during the year Employees dismissed during the year n % fa de numrul n % fa de numrul mii persoane mii persoane mediu mediu thousand thousand % to the average % to the average persons persons number number
166,4
95,7 31,2 13,3 0,8 0,6 1,9 2,0 1,4 2,1 1,2 0,9 1,0 1,0 5,0 22,7 2,7 2,2 1,3 0,6 1,9 1,5 1,0 3,2 1,2 1,9 0,3 0,7 4,2 11,1 0,5 3,4 1,3 1,5 1,2 0,8 1,0 1,4 4,9

Total din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai Criuleni Dubsari Hnceti Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia

25,8
31,5 23,0 36,4 8,5 11,3 18,9 17,9 14,2 18,8 17,9 13,9 13,4 11,4 38,8 20,5 23,5 30,7 18,1 13,8 16,5 14,7 18,0 22,7 19,0 19,5 7,8 12,2 31,5 17,1 10,2 18,9 20,7 15,3 18,8 17,3 11,4 22,2 20,5

165,2
91,4 32,3 12,1 0,6 0,6 2,0 2,2 2,4 2,5 1,3 0,9 1,2 1,2 5,1 23,8 2,5 2,2 1,3 0,6 2,2 1,7 1,2 3,4 1,2 1,9 0,3 1,0 4,1 11,9 0,5 3,6 1,4 1,5 1,2 0,9 1,0 1,8 5,5

25,7
30,1 23,8 33,0 6,9 11,0 20,4 19,7 24,2 23,2 19,9 15,5 15,6 13,4 39,3 21,4 22,5 31,3 17,8 14,8 19,2 16,7 21,9 24,1 19,3 19,6 8,1 17,0 30,5 18,2 10,3 20,1 21,7 15,4 18,7 18,1 11,4 29,1 22,9

63

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 31. Durata medie a sptmnii de lucru a unui salariat, pe activiti


Average duration of the working week of an employee, by economic activity
2007 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale 23,4 35,2 31,8 32,4 31,3 34,3 32,2 25,2 35,6 31,8 31,6 31,4 34,3 31,8 24,7 35,4 29,8 27,3 29,0 34,0 26,5 24,7 33,8 31,3 27,1 30,7 34,3 28,0 35,8 37,0 35,9 35,7 36,0 35,5 36,8 31,0 2008 31,4 2009 30,5 2010 31,0 2011
1

ore efectiv lucrate 35,7 Total

actually worked hours

of which: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial activities Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services entertainment, cultural and sport activities

34,3 32,6 32,1 34,8 34,2 32,6 28,5 36,4 34,7

34,3 32,8 32,1 34,3 34,1 32,5 28,3 36,9 34,5 34,6

32,8 30,1 30,0 34,3 33,3 32,6 28,4 36,1 33,9 34,0

33,2 30,3 31,0 34,2 33,6 32,5 28,3 36,1 34,0 34,1

36,8 36,3 35,9 37,3 36,9 36,4 32,1 36,9 37,0 37,3

activiti recreative, culturale i sportive 34,9


1

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

64

II. POPULAIA OCUPAT II. EMPLOYED POPULATION

Tabelul 32. Numrul salariailor care din iniiativa administraiei, pe

Number of employees on leave by type of

Mii persoane Thousand persons 2009 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

2010 24,4

2011 20,4

n procente fa de numrul mediu al salariailor As percentage to the average number of employees 2009 2010 2011 4,9 4,2 3,2

28,8

3,9 0,0 15,7 0,6 14,8 0,2 4,3

2,8 0,1 14,0 0,5 13,2 0,3 3,4

2,7 0,0 9,5 0,4 8,6 0,5 2,4

5,9 5,1 14,9 24,6 17,5 1,4 25,2

4,8 19,7 13,9 19,1 16,5 1,8 19,5

5,8 2,8 9,2 17,2 10,2 2,8 10,1

1,1 0,7 0,9 0,0 0,5 0,0 0,7 0,5 0,4 0,3

0,9 0,8 0,8 0,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,3 0,2

1,5 0,4 0,9 0,0 1,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4

2,1 9,8 2,0 0,2 1,6 0,1 0,6 0,8 1,9 2,2

1,8 11,7 1,8 0,0 1,4 0,0 0,4 0,6 1,3 1,4

1,5 3,2 1,8 0,2 2,9 1,0 0,2 0,7 2,0 2,5

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice.

65

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

s-au aflat n concediu tipuri de activiti economice1


on the administration initiative, economic activity1

Durata medie a concediului pentru un lucrtor, zile Average duration of the leave per employee, days 2009 55 2010 48 2011 47 Total of which: 34 42 64 45 65 51 51 43 26 45 55 44 58 65 38 Agriculture, hunting and forestry 43 Fishing 45 Industry total 41 47 15 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

69 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal 53 and household goods 66 Hotels and restaurants 46 Transport and communications 30 Financial activities 45 Real estate activities 40 Public administration 52 Education 32 Health and social work Other public, social and personal ser28 vices 23 entertainment, cultural and sport activities

56 48 61 9 66 21 18 28 29 29

38 40 48 20 108 25 27 29 27 22

The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

66

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII A OMERILOR


Informaia referitoare la proporiile i structura omajului este obinut din Ancheta Forei de Munc. Datele referitoare la omerii nregistrai la ageniile de ocupare a forei de munc snt prezentate de Ministerul Muncii, Proteciei sociale i Familiei. omeri conform recomandrilor Biroului Internaional al Muncii persoane cu vrsta de 15 ani i peste, care n cursul perioadei de referin satisfac concomitent urmtoarele condiii: - nu au un loc de munc i nu desfoar o activitate n scopul obinerii unor venituri; - snt n cutarea unui loc de munc, utiliznd, n ultimele sptmni, diferite metode pentru a-l gsi; - snt disponibili s nceap lucrul n urmtoarele 15 zile, dac ar gsi imediat un loc de munc. n aceast categorie de populaie snt incluse, de asemenea: - persoanele fr loc de munc, disponibile s lucreze, care ateapt s fie rechemate la lucru sau care i-au gsit un loc de munc i urmeaz s nceap activitatea la o dat ulterioar perioadei de referin; - persoanele care n mod obinuit fac parte din populaia inactiv (elevi, studeni, pensionari), dar care au declarat c snt n cutarea unui loc de munc i snt disponibile s nceap lucrul. omeri nregistrai persoane apte de munc, n vrst apt de munc, care nu au un loc de munc, un alt venit legal i snt nregistrate la ageniile de ocupare a forei de munc ca persoane n cutare de lucru i care doresc s se ncadreze n munc. Rata omajului raportul dintre numrul omerilor i populaia activ (omeri plus populaia ocupat). Durata omajului (durata cutrii de lucru) intervalul de timp, pe parcursul cruia persoana caut de lucru, utiliznd diferite metode. Durata medie a omajului se calculeaz ca valoare medie ponderat.

Information on unemployment size and structure is obtained from the Labour Force Survey. The data on unemployed people registered with the labour force agencies are presented by the Ministry of Labour, Social Protection and Family. According to the recommendations of the International Labour Office, persons aged 15 years and over are considered unemployed if, during the reference period, they meet simultaneously the following conditions: - have no job and do not perform any activity in order to earn any incomes; - have sought a job in the last weeks using various methods; - are available to start working in the next 15 days, if they find a job immediately. This category includes also: - jobless people, available to work, waiting to be recalled to work or who have found a job and will start working at a date subsequent to the reference period; - people who are usually considered inactive population (pupils, students, pensioners), but who have declared themselves as seeking a job and available to work. Registered unemployed people the persons able to work, of working age, who have no job, no other legal income and are registered with the labour force agencies as persons seeking a job and willing to be employed. Unemployment rate the ratio of the number of unemployed people to the active population (unemployed people plus the employed population). Unemployment duration (the duration of work search) the period of time during which the person is looking for a job using various methods. Average duration of unemployment is calculated as weighted average value. 67

III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 33. Numrul omerilor BIM pe grupe de vrst, sexe i medii


mii persoane

Number of ILO unemployed by age group, sex and area


Total Total 117,1 116,5 103,7 99,9 66,7 51,7 81,0 92,0 84,0 Brbai Men 69,9 70,1 59,8 61,7 41,5 30,0 50,8 57,3 49,6 Femei Women 47,2 46,4 43,9 38,2 25,2 21,8 30,2 34,7 34,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pentru 2011 Inclusiv pe grupe de vrst, ani For 2011 Including by age group, years 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50 ani i peste/and over

Urban Urban 80,7 77,2 72,5 56,8 40,7 32,7 47,5 57,4 50,0

thousand persons

Rural Rural 36,4 39,3 31,2 43,1 25,9 19,1 33,5 34,6 34,1

21,0 28,1 22,2 12,8

11,2 9,8 10,7 10,3

17,6 10,5 17,5 10,5

13,1 9,1 13,3 8,9

7,8 5,0 8,5 4,3

Tabelul 34. Rata omajului BIM pe grupe de vrst, sexe i medii


procente

ILO unemployment rate by age group, sex and area


Total Total 7,9 8,1 7,3 7,4 5,1 4,0 6,4 7,4 6,7 Brbai Men 9,6 10,0 8,7 8,9 6,3 4,6 7,8 9,1 7,7 Femei Women 6,4 6,3 6,0 5,7 3,9 3,4 4,9 5,7 5,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pentru 2011 Inclusiv pe grupe de vrst, ani For 2011 Including by age group, years 15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50 ani i peste/and over 68

Urban Urban 12,2 11,9 11,2 9,2 6,9 5,5 8,0 9,6 8,2

percentage

Rural Rural 4,5 5,0 4,0 5,8 3,6 2,7 5,0 5,4 5,2

14,9 9,1 5,0 3,4

14,2 10,4 6,3 4,2

15,8 7,5 3,8 2,9

15,6 10,1 6,5 5,4

14,3 10,9 3,7 2,1

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

Tabelul 35. omeri BIM pe grupe de vrst, sexe, medii i niveluri de instruire, n anul 2011
mii persoane

ILO unemployed by age group, sex, area and level of education, in 2011
omeri BIM total ILO unemployed total Grupa de vrst / Age group 50 ani i 15-24 25-34 35-49 peste / ani / years ani / years ani / years years and over 21,0 5,4 1,9 3,5 4,4 5,7 0,0 11,2 2,2 0,0 2,3 2,1 3,2 9,8 3,1 0,0 0,0 2,3 2,5 0,0 28,1 8,2 1,7 6,3 6,5 5,0 0,0 17,6 4,7 0,0 4,7 3,7 3,4 0,0 10,5 3,5 0,0 1,6 2,8 1,6 0,0 22,2 2,7 4,1 7,5 5,3 2,6 0,0 13,1 0,0 2,0 5,6 2,8 1,7 9,1 1,7 2,1 1,9 2,5 0,0 0,0 12,8 1,5 3,0 3,6 3,2 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 2,7 1,8 0,0 5,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

thousand persons

TOTAL Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Brbai Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Femei Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar

84,0 17,8 10,6 21,0 19,4 14,7 0,0 49,6 8,7 5,4 15,4 10,4 9,4 0,0 34,4 9,1 5,2 5,6 9,0 5,2 0,0

TOTAL Higher education Secondary specialized education Secondary professional education Secondary school Gymnasium education Primary or no education Men Higher education Secondary specialized education Secondary professional education Secondary school Gymnasium education Primary or no education Women Higher education Secondary specialized education Secondary professional education Secondary school Gymnasium education Primary or no education 69

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Continuare

omeri BIM total ILO unemployed total 50,0 13,8 7,2 11,0 13,3 4,5 0,0 34,1 4,0 3,4 10,0 6,1 10,2 0,0

Continued Grupa de vrst / Age group 15-24 ani / years 10,7 3,5 0,0 0,0 3,5 1,8 0,0 10,3 1,9 0,0 2,7 0,0 4,0 0,0 25-34 ani / years 17,5 6,6 0,0 3,5 4,4 1,9 0,0 10,5 1,6 0,0 2,8 2,1 3,1 0,0 35-49 ani / years 13,3 2,4 2,8 4,3 3,2 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 3,2 2,1 2,1 50 ani i peste / years and over 8,5 0,0 2,3 2,3 2,2 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Urban Higher education Secondary specialized education Secondary professional education Secondary school Gymnasium education Primary or no education Rural Higher education Secondary specialized education Secondary professional education Secondary school Gymnasium education Primary or no education

Urban Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar Rural Superior Mediu de specialitate Secundar profesional Liceal; mediu general Gimnazial Primar sau fr coal primar

70

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

Tabelul 36. omeri BIM pe grupe de vrst, sexe i medii, conform duratei omajului, n anul 2011
procente

ILO unemployed by age group, sex, area and unemployment duration, in 2011
omeri BIM total ILO unemployed total 100,0 25,2 23,7 18,6 19,3 13 100,0 25,4 24,4 16,7 21,4 13 100,0 25,0 22,7 21,2 16,0 13 100,0 24,4 24,6 17,0 19,2 14 100,0 26,4 22,3 20,8 19,4 12 Grupa de vrst / Age group 50 ani i 15-24 ani / 25-34 ani / 35-49 ani / peste / years years years years and over 100,0 33,8 25,7 24,3 13,3 7 100,0 33,9 25,9 19,6 17,9 7 100,0 33,7 25,5 29,6 0,0 6 100,0 35,5 27,1 22,4 0,0 6 100,0 32,0 24,3 26,2 14,6 7 100,0 19,9 24,6 19,6 24,6 12 100,0 20,5 25,0 18,2 28,4 11 100,0 19,0 23,8 21,9 18,1 14 100,0 22,3 25,1 18,9 21,7 12 100,0 17,1 22,9 21,0 29,5 13 100,0 23,9 22,1 16,7 18,5 17 100,0 23,7 24,4 15,3 19,1 16 100,0 24,2 18,7 18,7 17,6 17 100,0 18,8 24,1 15,0 21,1 18 100,0 31,5 18,0 19,1 0,0 15 100,0 24,2 21,9 0,0 18,8 19 100,0 26,9 20,5 0,0 0,0 21 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 100,0 23,5 21,2 0,0 20,0 19 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19

percentage

Sexe, medii, durata omajului

Sex, area, unemployment duration

TOTAL 1-2 luni 3-5 luni 6-11 luni 12 luni i peste Durata medie a omajului, luni Brbai 1-2 luni 3-5 luni 6-11 luni 12 luni i peste Durata medie a omajului, luni Femei 1-2 luni 3-5 luni 6-11 luni 12 luni i peste Durata medie a omajului, luni Urban 1-2 luni 3-5 luni 6-11 luni 12 luni i peste Durata medie a omajului, luni Rural 1-2 luni 3-5 luni 6-11 luni 12 luni i peste Durata medie a omajului, luni

TOTAL 1-2 months 3-5 months 6-11 months 12 months and over Average unemployment duration, months Men 1-2 months 3-5 months 6-11 months 12 months and over Average unemployment duration, months Women 1-2 months 3-5 months 6-11 months 12 months and over Average unemployment duration, months Urban 1-2 months 3-5 months 6-11 months 12 months and over Average unemployment duration, months Rural 1-2 months 3-5 months 6-11 months 12 months and over Average unemployment duration, months

71

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 37. omeri BIM dup experiena n munc, pe sexe, medii i grupe de vrst, n anul 2011
ILO unemployed by working experience, sex, area and age group, in 2011
omeri BIM total ILO unemployed total TOTAL / TOTAL 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-49 ani / years 50 ani i mai mult / years and over Brbai / Men 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-49 ani / years 50 ani i mai mult / years and over Femei / Women 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-49 ani / years 50 ani i mai mult / years and over Urban / Urban 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-49 ani / years 50 ani i mai mult / years and over Rural / Rural 15-24 ani / years 25-34 ani / years 35-49 ani / years 50 ani i mai mult / years and over 50,0 10,7 17,5 13,3 8,5 34,1 10,3 10,5 8,9 4,3 38,0 3,5 13,2 12,9 8,4 20,1 2,3 6,1 7,5 4,2 12,0 7,1 4,4 0,0 0,0 13,9 8,0 4,4 0,0 0,0 84,0 21,0 28,1 22,2 12,8 49,6 11,2 17,6 13,1 7,8 34,4 9,8 10,5 9,1 omeri care au lucrat nainte Unemployed who have worked previously 58,1 5,8 19,3 20,4 12,6 35,6 3,1 12,9 12,0 7,6 22,5 2,7 6,4 8,4 mii persoane thousand persons omeri care nu au lucrat niciodat Unemployed who have never worked 26,0 15,2 8,8 1,8 0,0 14,0 8,1 4,7 0,0 0,0 12,0 7,1 4,0 0,0

72

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

Tabelul 38. Numrul omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc
Number of unemployed registered at the labour force agencies
la sfritul anului, persoane

Total Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28873 27646 24019 19666 21018 21717 20358 18898 17833 38676 40719 38752

Din numrul total de omeri: Of the total number of unemployed: femei women 16955 14041 12262 9393 9310 10421 10783 10636 10536 21366 22047 20568 % din total % of total 58,7 50,8 51,1 47,8 44,3 48,0 53,0 56,3 59,1 55,2 54,1 53,1 n localiti rurale in rural area 13774 14545 12180 11346 12514 12929 11843 11173 9852 23841 27380 27158

end of year, persons

% din total % of total 47,7 52,6 50,7 57,7 59,5 59,5 58,2 59,1 55,2 61,6 67,1 70,1

Diagrama 3. Evoluia omajului nregistrat la ageniile pentru ocuparea forei de munc


Trend of unemployment registered at the labour force agencies
persoane/ per sons 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 20 00

2001

2002

20 03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total / Total

Femei / Women

Total / Total

Femei / Women

73

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 39. Componena omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc
Composition of the unemployed registered at the labour force agencies
2011 2008 2009 2010 Total Total din care, femei of which, women 33575 Number of unemployed total of which, by reason of dismissal: 2478 dismissed graduates from gymnasiums and secondary general 405 schools graduates from higher educa281 tional institutions young people who have com1 pleted the military service dismissed upon contract 1926 expiration 13178 20 15286 resigned released from detention and social rehabilitation institutions other reasons

Persoane Persons Numrul de omeri total 46230 79241 81523 67254 din care, conform cauzelor de concediere: disponibilizai 3556 7432 5366 4677 absolveni ai gimnaziilor, colilor i liceelor 1637 934 944 691 absolveni ai instituiilor de nvmnt superior 685 823 612 404 tineri care au fcut serviciul militar 163 394 363 268 eliberai n urma expirrii termenului de contract 2149 3511 3707 3839 eliberai din propria iniiativ 18150 31254 34666 27216 eliberai din instituiile de deteniune i de reabilitare 298 296 315 225 social alte cauze 19592 34597 35550 29934 Numrul de omeri total 100,0 100,0 100,0 100,0 din care, conform cauzelor de concediere: 7,7 9,4 6,6 7,0 disponibilizai absolveni ai gimnaziilor, colilor i liceelor absolveni ai instituiilor de nvmnt superior tineri care au fcut serviciul militar eliberai n urma expirrii termenului de contract eliberai din propria iniiativ eliberai din instituiile de deteniune i de reabilitare social alte cauze

3,5 1,5 0,4 4,6 39,3 0,6 42,4

1,2 1,0 0,5 4,4 39,4 0,4 43,7

1,2 0,8 0,4 4,5 42,5 0,4 43,6

1,0 0,6 0,4 5,7 40,5 0,3 44,5

100,0 Number of unemployed total of which, by reason of dismissal: 7,4 dismissed graduates from gymnasiums and secondary general 1,2 schools graduates from higher educa0,8 tional institutions young people who have com0,0 pleted the military service dismissed upon contract 5,7 expiration

39,2 resigned

released from detention and social rehabilitation institu0,1 tions 45,5 other reasons

74

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

Tabelul 40. omeri nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc, dup vrst i nivelul de studii
Unemployed registered at the labour force agencies, by age and level of education
2008 2011 din care, 2009 2010 Total femei of which, Total women Persoane Persons
79241 81523 67254 33575 during the year total

omeri nregistrai pe parcursul anului total 46230 din care, conform: vrstei, ani 1624 2529 3049 5065 Vrsta medie a omerilor, ani nivelului de studii superior mediu de specialitate secundar profesional secundar general
4592 4434 11298 25906 13266 6226 18981 7757 35

Unemployed registered of which, according to: age, years

17715 12524 36232 12770 36 7297 7003 19268 45673

17082 12657 37348 14436 37 6948 6212 19786 48577

14069 10055 29665 13465 37 5708 4865 16207 40474

7357 5155 15533 5530

1624 2529 3049 5065 Average age of unemlevel of education

36 ployed, years 3442 2906 5939 21288

higher secondary specialized secondary vocational secondary general

n procente fa de total As percentage to the total omeri nregistrai pe parcursul anului total din care, conform: vrstei, ani 1624 2529 3049 5065 nivelului de studii superior mediu de specialitate secundar profesional secundar general
9,9 9,6 24,4 56,0 9,2 8,8 24,3 57,6 8,5 7,6 24,3 59,6 8,5 7,2 24,1 60,2 10,3 8,7 17,7 63,4 28,7 13,5 41,1 16,8 22,4 15,8 45,7 16,1 21,0 15,5 45,8 17,7 20,9 15,0 44,1 20,0 21,9 15,4 46,3 16,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Unemployed registered 100,0 during the year total of which, according to: age, years 1624 2529 3049 5065 level of education higher secondary specialized secondary vocational secondary general 75

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2012 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2012

Tabelul 41. Plasarea n cmpul muncii a omerilor


Job placement of unemployed
2009 2010 2011 din care, Total femei Total of which, women Applied for a job at the labour 33575 force agencies total, persons of them, worked: as workers of various professions as clerks Were hired total, persons as workers of various professions as clerks Number of unemployed (at the end of the reference period)1, in % to the number of population able to work unemployed receiving unemployment allowance share of the beneficiaries of unemployment allowance in the total unemployed registered (%) number of unemployed included in requalification programmes, thousand persons Average amount of the unemployment allowance, lei Ratio of the average level of the unemployment allowance to the average wage (%)

2008 Au solicitat loc de munc la ageniile pentru ocuparea forei de munc total,

persoane

46230 79241 81523 67254

dintre acetia, au lucrat: pe profesii de muncitori n posturi de funcionari Au fost ncadrai total, 17389 31432 33844 27520 6466 10765 9895 8212 22185 17001 14681 13548 17898 13654 11790 11145 4287 3347 2891 2403 17833 38676 40719 38752 0,8 2068 1,6 2066 1,7 4514 1,6 3264 12728 4855 7738 6070 1668

persoane

pe profesii de muncitori n posturi de funcionari Numrul de omeri (la sfritul perioadei de referin)1,

persoane

20568 persons 1,8 1667

n % fa de populaia n vrst apt de munc omeri care primesc ajutor de omaj ponderea beneficiarilor de ajutor de omaj n total omeri nregistrai (%) numrul de omeri cuprini n programele de recalificare, mii persoane

11,6

5,3

11,1

8,4

8,1

2,3

1,7

1,2

1,3

1,0 ... ...

Mrimea medie a ajutorului de omaj, lei 661,6 854,8 912,1 950,9 Raportul dintre nivelul mediu al ajutorului de omaj i salariul mediu (%) Rata omajului oficial nregistrat Numrul locurilor de munc libere2, mii dintre care: pe profesii de muncitori n posturi de funcionari 26,2 1,6 5,4 3,6 1,7 31,1 2,9 1,3 0,8 0,5 30,7 4,0 2,7 2,2 0,5 31,3 3,6 3,1 2,4 0,7

Officially registered unem4,0 ployment rate Number of vacancies2, * thousands of which: as workers of various professi* ons * as clerks

76

III. OMAJUL I PLASAREA N CMPUL MUNCII III. UNEMPLOYMENT AND JOB PLACEMENT OF UNEMPLOYED PEOPLE

Continuare 2008 Numrul de omeri la zece locuri de munc libere, persoane Repartizarea omerilor conform duratei omajului (%): pn la 6 luni 612 luni mai mult de un an Durata medie a omajului, luni
1 2

2009

2010

2011 din care, Total femei Total of which, women 124 56,2 22,9 20,9 8,0

Continued

33 65,5 20,1 14.3 6,7

289 67,3 24,0 8,7 6,0

149 58,6 24,9 16,5 7,1

Number of unemployed per * 10 vacancies, persons Distribution of unemployed by unemployment duration (%): 53,5 less than 6 months 23,6 612 months 22,9 more than 1 year Average unemployment duration, 8,4 months

Muli locuitori, dei neangajai, evit s recurg la serviciile ageniilor pentru ocuparea forei de munc / Many citizens, although unemployed, avoid using the services of the labour force agencies Conform datelor Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei la sfritul anului / According to the data provided by the Ministry of Labour, Social Protection and Family, at the end of year

Tabelul 42. Numrul omerilor nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc, n profil teritorial, n anul 2011
la sfritul anului; persoane
Total din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai

Number of unemployed registered at the labour force agencies, by territorial-administrative units, in 2011
Total Total 38752 din care, femei of which, women 20568 Total Total 669 919 1511 662 540 1279 608 426 1869 1194 2116 4735 483 1361 366 493 313 293 620 806 1729

end of year; persons


din care, femei of which, women 346 452 802 357 288 670 307 185 894 600 1201 2419 219 718 195 266 152 152 303 414 825

4369 15431 694 740 1512 730 1023 2317 1696 1619 1285 1909 719 1187 12488 333 362

2404 8421 422 379 768 386 590 1368 880 901 746 1034 385 562 6499 202 195

Criuleni Dubsari Hnceti Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia

77

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC


Informaia din acest capitol este obinut n baza cercetrii statistice anuale i lunare asupra ctigurilor salariale n ntreprinderi. n tabelele referitoare la salariul mediu lunar pe ani, luni, trimestre i costul forei de munc pn n anul 2010 inclusiv, datele cuprind toate instituiile din sectorul bugetar, indiferent de numrul de salariai i toate unitile economice din sectorul real cu un numr de 20 i mai multe persoane. ncepnd cu anul 2011 datele referitoare la salariul mediu lunar pe ani i costul forei de munc cuprind: a) prin metoda exhaustiv (toate): instituiile din sectorul bugetar, indiferent de numrul de salariai i unitile economice din sectorul real cu un numr de 20 i mai multe persoane; b) prin metoda selectiv: unitile economice din sectorul real cu un numr de 1-19 persoane. ncepnd cu anul 2011 datele referitoare la salariul mediu lunar pe luni, trimestre cuprind: a) prin metoda exhaustiv (toate): instituiile din sectorul bugetar, indiferent de numrul de salariai i unitile economice din sectorul real cu un numr de 20 i mai multe persoane; b) prin metoda selectiv: unitile economice din sectorul real cu un numr de 4-19 persoane Salariul include plile brute, n bani sau n natur, acordate salariailor, de obicei, peste intervale regulate de timp, pentru timpul lucrat sau lucrul efectuat. n salariu se includ de asemenea plile pentru timpul nelucrat, primele anuale, sezoniere sau alte prime acordate neregulat. Salariul nominal mediu lunar se calculeaz raportnd fondul total de salarii la numrul mediu de salariai luat ca baz pentru calcularea salariului. Salariul real puterea de cumprare a salariului nominal. Indicele salariului real raportul dintre indicele salariului mediu nominal i indicele preurilor de consum. Costul forei de munc reprezint totalitatea cheltuielilor directe i indirecte suportate de ctre angajator cu fora de munc salariat. n costul forei de munc se includ: remunerarea salariailor, respectiv salariile n numerar i n natur, precum i contribuiile sociale ale angajatorului, costurile formrii profesionale i alte cheltuieli pentru fora de munc. n datele referitoare la repartizarea salariailor conform mrimii salariului se includ numai salariaii care au lucrat luna septembrie n ntregime i care au fost pltii integral pentru aceasta. Nu fac obiectul nregistrrii salariaii aflai n concediu medical, de maternitate i pentru ngrijirea copilului, aflai n concediu fr meninerea salariului sau alte absene nepltite. Nu se iau n consideraie plile calculate cu caracter unic (ctre anumite date, ajutorul material la concediu etc.).

78

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST


The information from this chapter is obtained on the basis of annual and monthly statistical survey on earnings in enterprises. In the tables relating on the monthly average earnings by years, months, quarters and on labor cost by 2010, data include all institutions in the budgetary sector, regardless of the number of employees and all economic units in the real sector with a number of 20 and more persons. Starting with 2011 data relating to the monthly average earnings on years and labour cost include: a) through exhaustive method (all): institutions in the budgetary sector, regardless of the number of employees and economic units in the real sector with a number of 20 and more persons; b) by selective method: real sector economic units with a number of 1-19 persons. Starting with 2011 data relating to the monthly average earnings by months and quaters include: a) through exhaustive method (all): institutions in the budgetary sector, regardless of the number of employees and economic units in the real sector with a number of 20 and more persons; b) by selective method: real sector economic units with a number of 4-19 persons The earnings include the gross remuneration, in cash or in kind, paid to employees, as a rule, at regular intervals, for time worked or work done together with remuneration for time not worked, such as annual or seasonal bonuses or other occasionally allocated bonuses. The nominal average monthly earnings is calculated by dividing the total salary fund to the average number of employees, taken as a basis for the calculation of the earnings. The real earnings the purchasing power of the nominal earnings. The real earnings index the ratio of the nominal average monthly earnings index to the consumption prices index. Labour cost represents the total direct and indirect costs incurred by the employer with labour force. The labour cost include: the remuneration of employees - wages and salaries in cash and in kind, and the employer's social contributions, vocational training costs and other labour costs. The data regarding the distribution of employees by earings size comprise only employees who worked throughout September and who were paid integrally for this. The employees on sick leave, maternity and child care leave, unpaid leave or other unpaid absences are not subject to this registration. Unique payments (on special dates, financial assistance for leaves etc.) are not taken into account either.

79

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Average monthly average earings per employee by type of economic activity


lei Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii 744 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1319 1697 2065 2530 2748 2972 3042 Total of which: Agriculture, hunting and 915 1099 1484 1469 1639 1832 forestry
1

Tabelul 43. Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activiti economice

lei

1043 1191 1281 1368 1620 1620 1600 Fishing 1765 2085 2541 3042 3136 3431 3394 Industry total 2037 2624 3098 3740 3314 3390 3225 1652 1915 2314 2763 2801 3080 3074 2324 2872 3596 4316 4520 4857 5031 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods

1973 2429 2968 3469 3057 3248 2889 Construction

Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale 1228 1555 2089 2531 2614 2793 2386 Hoteluri i restaurante

1151 1385 1760 2112 2154 2315 2101 Hotels and restaurants

Transporturi i comunicaTransport and comii 2143 2549 3040 3533 3654 3914 3698 munications Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

3451 3863 4648 5446 5638 6368 6047 Financial activities 1671 2052 2584 3216 3417 3756 3854 Real estate activities 1364 2164 2389 2802 3209 3205 3457 Public administration 882 1209 1351 1671 2136 2361 2756 Education 1017 1334 1703 2266 2718 2886 3033 Health and social work Other public, social and 1011 1302 1600 2014 2289 2394 2754 personal services entertainment, cultural 796 1059 1338 1735 2032 2119 2262 and sport activities

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

80

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 44. Raportul dintre salariul mediu lunar al unui angajat, pe tipuri de activiti, i salariul mediu lunar n ansamblu pe economie
Ratio of the average monthly earnings per employee, by type of activity, to the average monthly earnings in the total economy
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total of which: 56,4 79,1 53,9 70,2 53,2 62,0 58,7 54,1 53,5 59,0 55,1 54,5 Agriculture, hunting 60,2 and forestry 52,6 Fishing mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial activities Real estate activities Public administration Education
1

n procente Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv

percentage

133,8 122,8 123,0 120,2 114,1 115,5 111,6 Industry total 154,4 154,6 150,0 147,8 120,6 114,1 106,0

industria prelucrtoare 125,2 112,8 112,1 109,2 101,9 103,6 101,1 energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

176,2 169,2 174,1 170,6 164,5 163,4 165,4 149,6 143,1 143,7 137,1 111,2 109,3

95,0 Construction

93,1 87,2 162,5 261,6 126,7 103,4 66,9 77,1 76,6 60,3

91,6 101,1 100,0 81,6 85,2 83,5 150,2 227,6 120,9 127,5 71,3 78,6 76,7 62,4 147,2 225,1 125,1 115,7 65,4 82,5 77,5 64,8 139,7 215,3 127,1 110,8 66,0 89,6 79,6 68,6

95,1 78,4 133,0 205,2 124,3 116,8 77,7 98,9 83,3 73,9

94,0 77,9 131,7 214,3 126,4 107,8 79,4 97,1 80,6 71,3

78,4 69,1 121,6 198,8 126,7 113,7 90,6

99,7 Health and social work Other public, social 90,5 and personal services entertainment, cultural and sport activi74,3 ties

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

81

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Average monthly wage per employee by by type of economic activity and by sex in 2011
Total, lei Inclusiv: Including: brbai men femei women Salariul mediu al femeilor n % fa de salariul mediu al brbailor The average wage of women in % compared to the average wage of men 87,8 Total of which: 1832 1600 3394 3225 3074 5031 2889 1912 1551 3793 3271 3380 5150 2941 1657 1836 2976 2928 2822 4677 2637 Agriculture, hunting and for86,6 estry 118,4 Fishing 78,5 Industry 89,5 83,5 90,8 mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

Tabelul 45. Salariul mediu lunar al unui angajat pe activiti economice i pe sexe in anul 2011

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive

3042

3253

2856

89,6 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and 86,3 household goods 83,2 Hotels and restaurants Transport and com111,8 munications 70,6 Financial activities 85,1 Real estate activities 89,3 Public administration 97,2 Education 85,2 Health and social work Other public, social and per83,7 sonal services 78,7 entertainment, cultural and sport activities

2386 2101 3698 6047 3854 3457 2756 3033 2754 2262

2567 2388 3572 7482 4118 3620 2816 3443 3029 2580

2216 1988 3994 5283 3504 3234 2736 2934 2535 2030

82

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 46. Salariul mediu lunar al unui angajat din industrie


Average monthly earnings per employee in industry
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111
Industrie total din care: industria extractiv industria prelucrtoare industria alimentar i a buturilor fabricarea produselor de tutun fabricarea produselor textile fabricarea de articole de mbrcminte, prepararea i vopsirea blnurilor producia de piei, de articole din piele i fabricarea nclmintei prelucrarea lemnului i fabricarea articolelor din lemn fabricarea hrtiei i cartonului edituri, poligrafie i reproducerea materialelor informative cocsificarea crbunelui, distilarea ieiului i tratarea combustibililor nucleari industria chimic producia de articole din cauciuc i din material plastic 2037 1652 1603 3138 1587 1322 1460 968 1915 2424 2624 1915 1789 3381 2037 1564 1747 1289 2283 2758 3098 2314 2197 3852 2471 1841 2103 1645 2574 3645 3740 2763 2669 4268 2731 2057 2415 1927 2847 4126 3314 2801 2755 5346 2565 2097 2455 2214 2807 4245 3390 3080 2908 5520 2796 2406 2668 2182 2583 4482 1765 2085 2541 3042 3136 3431 3394 Industry total of which: 3225 mining and quarrying 3074 manufacturing industry 2953 6200 3041 2512 2736 1944 2715 3863 food and beverage industries manufacture of tobacco products manufacture of textiles manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of furs manufacture of leather, products of leather and footwear manufacture of wood and wood products manufacture of paper and cardboard printing, publishing and reproduction of informative materials manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel chemical industry manufacture of rubber and plastic products manufacture of non-metallic mineral products metallurgical industry manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

lei

lei

1847 1529 1459

1939 1840 1765 3049 3327

2195 2221 3644 3700

2815 3163 2407 4403 3525

3102 2981 2555 4283 3275

2900 3519 2510 5167 3817

3022 3627 2427 4314 2833

producia altor produse din minerale nemetalifere 2595 industria metalurgic fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producia de maini i utilaje 2754

1505

2011

2526

3117

2893

3072

2586

83

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011 Continuare fabricarea de maini i echipamente fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul i de birou

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111


1689 2099 2432 2837 2803 3565 3679

Continued manufacture of machinery and equipment manufacture of office, computing and accounting machinery manufacture of electrical machinery and apparatus manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus manufacture of medical equipment and apparatus, precision measuring equipment, optical goods, watches and clocks manufacture of road transport equipment manufacture of other transport equipment manufacture of furniture and other manufacturing industries recycling of material waste

1117

1555

2661

3836

3768

4816

2276

producia de maini i aparate electrice 1260 producia de echipamente i aparate de radio, televiziune i comunicaii

1554

2199

3790

3793

4214

4490

2315

2835

3273

3757

3585

2955

3795

producia de aparataj i instrumente medicale, de precizie, optice i producia de ceasuri producia mijloacelor de transport rutier producia altor mijloace de transport

1444 2292 2273

1776 1132 2729

2277 935 3960

2501 1374 4410

2897 1221 4273

3175 3801

4192 4819

producia de mobilier i alte activiti industriale 1289 recuperarea deeurilor i resturilor de materiale reciclabile energie electric i termic, gaze i ap producia i distribuia de energie electric i termic, gaze i ap cald captarea, epurarea i distribuia apei
1

1436

1740

2260

2330

2505

2246

2782 2324

3966 2872

5071 3596

5447 4316

3629 10454 4520 4857

8532

electric and thermal 5031 energy, gas and water production and supply of electric and thermal energy, gas and hot water water accumulation, filtering and supply

2506 1832

3117 2196

3967 2608

4673 3367

4841 3585

5227 3829

5548 3501

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

84

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 47. Salariul mediu lunar pe unele activiti, funcii (profesii) i sexe, n luna octombrie 1
lei

Average monthly earnings by some activities, professions and sex, in October1


Inclusiv: Including: brbai femei men women
2297 1593 2924 1951 1148 3500 2464 3244 2624 1939 4071 3631 4306 3155 2866 2380 1977 2033 2327 1710 2045 2866 3042 1919 Agriculture 1625 3144 2256 1588 3500 2847 1809 2681 3907 3808 2741 6169 1510 2312 1440 1488 2051 2430 2496 2835

lei

2010
Agricultur Lucrtor la creterea culturilor agricole Pomicultor Viticultor Cultivator de tutun Floricultor Tractorist Fabricarea pinii i a produselor de panificaie Brutari Brutari la linia mecanizat Producerea produselor din lapte Operator la automatul de ambalare a produselor lactate Operator la linia automat de obinere a produselor lactate Operator la obinerea produselor lactoacide i a produselor lactate pentru copii Separator lapte i lapte materie prim Producerea, prelucrarea i conservarea crnii Sacrificator animale Dezosator Tietor produse de carne Puitor-ambalator Aparatist la tratarea termic a produselor de carne Industria de confecii Croitor
1

2011
2164 1606 3042 2151 1487 3500 2464 2996 2031 2425 3984 3719 3476 4763 1569 2349 1943 1886 2327 1934 2070 2531 2872

1608 1208 1771 1393 1305 3267 1991 2498 1670 2024 4348 3206 3336 3800 1834 3273 3152 2860 4479 2650 2289 2428 2692

Field crop worker Orchard worker Vineyard worker Tobacco plantation worker Flower plantation worker Tractor-driver Manufacture of bread and bakery products Bakers Bakers on mechanized lines Manufacture of dairy products Operator of equipment to pack dairy products Operator of equipment to prepare dairy products Processor of lacto-acid products and dairy products for children Milk and raw milk separator Production, processing and preserving meat Butcher Bone remover Meat products cutter Meat packer Meat products thermal processor Clothing industry Tailor

Persoane care au lucrat luna octombrie n ntregime. Datele cuprind toate unitile economice din sectorul real cu 20 i mai muli salariai i toate instituiile bugetare (indiferent de numarul de salariai)/ Persons who worked during the entire month of October. The data include all economic units in the real sector with 20 and more employees and all budgetary institutions (irrespective of the number of employees).

85

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Continuare 2010 Operator la utilajul de cusut (custoreas) Fabricarea nclmintei Croitor materiale Operator la banda rulant Operator la utilajul de croit Custor nclminte Industria mobilei Tapetar mobil Pregtitor materiale pentru tapisare i cptuire Tmplar Placator elemente pentru mobil Finisor articole din lemn Fabricarea produselor chimice Aparatist la amestecare Aparatist, confecioner, laborant Prelucrarea metalelor Reglor linii automate i agregate de maini-unelte Reglor automate i semiautomate Sudor cu gaze Electrosudor la sudarea manual Electrogazosudor Electrosudor la mainile automate i semiautomate Construcie maini Formator la formarea mecanic Turntor metal Ascuitor 86 2011 Inclusiv: Including: brbai femei men women 2148 2918 2453 3134 2186 2031 2606 2057 2674 2321 1649 2362 5294 5773 2404 3743 1775 5572 2469 3570 3427 3954 4528 4687 5075 2286

Continued

2143 2301 2216 1465 1796 1906 2742 2584 3147 2439 1923 2609 4144 4133 3366 3208 1844 6100 2112 2857 2221 5265 3554 4410 5306 2536

2352 2770 2441 1786 2038 2406 2637 2356 2721 2321 1922 2622 4586 4940 2710 3539 1775 5572 2469 3587 3427 3954 4119 4687 5075 2286

Sewing machine operator 2353 (seamstress) 2722 Footwear production 2430 Material tailor 1704 Rolling band operator 1800 Cutting tool operator 2475 Shoe sewer 2691 Furniture industry 3153 Furniture paper hanger 2835 3700 3305 Worker who prepares materials for tapestry and lining Carpenter Furniture elements plator Wooden furniture finisher

Production of chemical 3735 products 2213 Mixing device operator Operator, manufacturer, 2868 laboratory-assistant 2888 Metal products processing 3863 Automate-lines and machine-tools setter Automates and semiautomates setter Gas welder Electrical welder at manual welding Electrical gas welder Electrical welder at automate and semi-automate machines

3108 Engineering Mechanical moulder Metal founder Sharpener

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Continuare 2010 Modelor modele metalice Reglor linii automate i agregate de maini-unelte Operator la mainile cu comand program Lctu la lucrrile de asamblare mecanic Poligrafie Corespondent Corector Redactor Redactor artistic Redactor tehnic Culegtor la maini Tipritor Legtor Mainist la mainile de copertat Producerea, colectarea i distribuia energiei electrice Electromontor la deservirea utilajului electric de la centralele electrice Electromontor la repararea aparaturii de protecie prin relee i a automaticii Electromontor la reglarea liniilor electrice aeriene Electromontor la supravegherea traseelor reelelor de cablu Controlor la controlul energetic Construcii Zugrav-constructor Pietrar-zidar 1569 2115 5703 3308 4970 3349 3503 4499 2133 4972 4220 4986 2450 2325 5649 4926 2011 5331 2605 5776 3739 4746 3873 3651 4580 1928 4606 3847 4884 2787 3441 5835 5458 Inclusiv: Including: brbai femei men women 5331 2605 5776 3739 5407 3919 5150 1935 4604 3207 5051 5917 5458 -

Continued

Metal patterns maker Automate-lines and machine-tools setter Program commanded machines operator Mechanical assembling locksmith

4243 Polygraphy 3842 Reporter 3651 Corrector 4238 1915 4608 4807 4318 2787 3441 Editor Art editor Technical editor Machine compositor Printing pressman Bookbinder Binding machine operator

Electricity generation, col5533 lection and distribution Electrical fitter for maintenance of electrical equip- ment from power stations Electrical fitter for reparation of protection equipment through relays and automates Electrical fitter for setting of air electrical lines Electrical fitter for supervision of cable network routing Controller of energetic check

4809 4140 4386 3213 3393 3333 3522

4948 4548 4902 3706 3722 3028 3524

4944 4548 4142 3571 3810 2662 3524

5011 5283 3865

3167 Construction 3369 Painter-constructor Stone mason-painter 87

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Continuare 2010 Fierar-betonist Betonist Dulgher Tencuitor Comer cu ridicata i cu amnuntul Casier n sala de comer Controlor-casier Vnztor produse alimentare Socotitor Merceolog Agent de aprovizionare (manager) Hoteluri i restaurante Portar Registrator, administrator, recepioner Buctar Chelner Cameriste (inclusiv superioare), ngrijitori Uier Transport feroviar asier de bilete ef echip de tren nsoitor de vagon Revizor, revizor-reparator vagoane calea ferat Lctu pentru reparaia materialului rulant al locomotivelor Acar post de serviciu Transport pasageri Controlor bilete (conductor) 88 3596 3413 3406 3025 3057 2665 1976 2555 2398 3066 2991 2441 1876 2796 2100 2079 2073 1772 2696 1966 2915 2370 2630 2646 1714 2699 2779 2011 3712 3459 3633 2907 3176 3014 2293 2736 3170 2908 2819 2628 2473 2839 2199 2263 2089 2022 2769 1941 2915 2376 2671 3156 1863 3110 3025 Inclusiv: Including: brbai femei men women 3712 3459 3633 2952 3486 3227 3028 4890 2346 2720 2922 2693 2570 2377 2388 1580 2022 2919 1952 2900 2342 2667 3159 1877 3310 2637 2609

Continued

Ironsmith-concreter Concreter Carpenter Plasterer

2802 Wholesale and retail trade 3012 Cashier in commerce hall 2293 Controller-cashier 2708 2309 3355 3232 Food products seller Accountant Commodity expert Supply agent (manager)

2490 Hotels and restaurants 1517 Porter Administrator, registering 2999 clerk, receptionist 2159 2178 2116 Cook Waiter Chamber maids (including senior maids), servants Door-keeper

2360 Railway transport 1937 Ticket seller 3277 Train team supervisor 2456 2857 2691 1833 Conductor Inspector, railway wagons inspector-repair man Locksmith for reparation of rolling material of railway engines Railway signalman

2659 Passenger transport 3079 Bus conductor

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Continuare 2010 Mecanic, lctu Conductor autobuz Conductor troleibuz Transport aerian ef-pilot detaament de zbor Comandant de nav aerian nsoitor de bord (stewardes) Mecanic navigant Comunicaii Cartator potal Pota Operator la telecomunicaii Telefonist serviciul de informaie al reelei telefonice oreneti nvmnt Profesori de limb i literatur Profesori de matematic Profesori de instruire i pregtire profesional Profesori de instruire general Profesori nvmnt primar Educatori nvmnt universitar Profesor universitar Confereniar universitar (docent) Lector superior universitar Lector universitar
2

Continued 2011 3381 1864 5182 9424 33579 32687 12393 10000 5490 3061 2618 4163 3543 2563 3759 3820 3474 3530 3688 2795 3831 6555 5614 4380 3263 Inclusiv: Including: brbai femei men women 3382 1864 5201 10167 33579 32687 8679 10000 6430 3258 2379 6192 2559 3664 3803 3399 3456 2807 2735 4790 6610 5563 4401 3473 2970 4891 Mechanic, locksmith Bus driver Trolley driver

3026 1470 4668 8233 19529 34183 10039 10010 5188 2800 2551 3452 4211 2113 3091 3199 2854 2924 3013 2247 3402 5834 4477 3535 2909

7946 Air transport 12713 Chief-pilot of the crew Captain of aircraft Steward (stewardess) Aircraft mechanic

4607 Communications 3054 Mail sorting-man 2659 Postman 3808 3543 Telecommunications operator Telephone-operator for information services of the urban telephone network

2564 Education2 Teachers in languages and 3762 literature 3823 Mathematics teachers 3535 Vocational teachers

3558 General education teachers 3695 Primary school teachers 2796 Kindergarten teachers 3333 University education 6341 University professor 5678 4366 3166 University reader University senior lecturer University lecturer 89

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Continuare 2010 Asistent universitar Ocrotirea sntii Medici de familie (mediciinterniti) Medici terapeui spitale Medici-chirurgi Medici-stomatologi Medici echipe staii (secii) de asisten medical urgent Medici-pediatri de circumscripie Medici-pediatri spitale Medici-fizioterapeui Surori medicale Personal sanitar elementar Cultur Ziariti i asimilai Artiti diferite genuri Actori i regizori teatru Actori i regizori filme i alte spectacole Bibliotecari Arhiviti Conductori artistici
2

Continued Inclusiv: Including: 2011 brbai femei men women 5001 5186 4880 3177 4943 3670 4566 2899 6638 3250 4089 3390 2970 1550 2156 3807 2011 2549 3654 1590 2432 1254 4089 5257 3775 4560 3129 6694 2438 4942 3038 2846 1722 2441 4052 2094 2697 3556 1586 2325 1276

3740 2817 4801 3383 4347 2607 5922 3347 3942 3319 2738 1445 1991 3449 1950 2375 3698 1527 1777 1204

University assistant

2954 Health care Family doctors (internist 4860 doctors) 3636 Therapists in hospitals 4595 Surgeons 2700 Dentists 6583 3391 4005 3448 2972 1544 1962 3547 1882 2395 3686 1590 2457 1217 Doctors in urgent medical assistance teams Circumscription pediatricians Pediatricians in hospitals Physiotherapists Nurses Ancilary staff Culture Journalists and associated Artists of various genres Theatre actors & directors Actors & producers of movies and shows Librarians Archivists Art managers

Exclusiv nvmntul universitar / Except university education

90

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 48. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe activiti i forme de proprietate, n anul 2011
Average monthly earnings per employee, by economic activity and form of ownership, in 2011
din care, pe forme de proprietate: of which, by form of ownership: strin i mixt (pubmixt (investilic i priiile Repubvat) fr licii Moldova participare i investiii strin Total public privat strine) mixed (pubTotal public foreign and prilic and prijoint venture vate vate) with(investments out foreign of RM and participaforeign intion vestments) 3042 3179 2347 4259 4722 Total of which: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial activities Real estate activities Public administration Education Health and social work

lei

lei

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive

1832 1600 3394 3225 3074 5031 2889

2439 1909 4393 3243 4231 4499 3334

1689 1509 2782 3220 2559 5024 2759

2938 1436 4682 3367 4530 5247 3353

2305 3688 3446 8190 4036

2386 2101 3698 6047 3854 3457 2756 3033 2754 2262

3957 2623 4297 7969 3833 3457 2727 3030 2369 2076

2005 1684 2139 3335 2871 3908 2853 3359 2394

4370 3087 2423 7954 3421 1375 3336 4175 4379

3931 3467 11398 7353 7473 2896 8118

Other public, social and 3279 personal services entertainment, cultural 3440 and sport activities

91

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 49. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe tipuri de activiti economice, n dolari SUA1
Average monthly earnings per employee, by economic activity, expressed in US dollars 1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

104,7 129,2 170,2 243,5 247,2 240,3 259,2 Total of which: 59,0 82,8 69,6 Agriculture, hunting and

90,5 142,9 132,2 132,5 156,1 forestry

90,7 105,6 131,6 145,8 131,0 136,3 Fishing mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

140,0 158,7 209,3 292,8 282,1 277,4 289,1 Industry total 161,7 199,8 255,3 359,9 298,2 274,1 274,8 131,1 145,8 190,7 265,9 252,0 249,0 261,9 184,4 218,7 296,3 415,5 406,7 392,7 428,7

156,6 185,0 244,5 333,9 275,1 262,6 246,2 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 97,5 118,4 172,1 243,6 235,2 225,8 203,2 goods 91,3 105,4 145,0 203,3 193,8 187,2 179,0 Hotels and restaurants Transport and com170,1 194,1 250,4 340,1 328,7 316,5 315,1 munications 273,9 294,2 383,0 524,2 507,3 515,0 515,2 Financial activities 132,6 156,2 212,9 309,5 307,5 303,7 328,4 Real estate activities 108,2 164,8 196,8 269,7 288,8 259,2 294,6 Public administration 70,0 92,1 111,3 160,8 192,2 190,9 234,8 Education

80,7 101,5 140,3 218,1 244,6 233,4 258,4 Health and social work Other public, social and 99,2 131,9 193,8 206,0 193,6 234,6 personal services 80,6 110,2 166,9 182,8 171,3 192,7 entertainment, cultural and sport activities

80,2 63,1

Conform cursului mediu oficial de schimb al dolarului SUA / In accordance with the official average exchange rate of the US dollar Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice./ The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

92

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 50. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe luni


Average monthly earnings per employee, by months
2009 dolari lei SUA USD 2748 2555 2532 2644 2787 2746 2845 2815 2757 2740 2686 2751 3322 247,2 244,5 239,7 244,4 250,0 243,9 254,2 251,0 246,0 243,4 239,9 248,4 288,7 2010 dolari lei SUA USD 2972 2700 2684 2858 2860 2958 3080 3054 3043 2993 2957 3044 3553 240,3 218,2 210,5 227,1 229,1 233,5 238,9 242,5 250,8 244,5 251,3 257,9 292,4 2008 dolari lei SUA USD Total Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2530 2266 2240 2371 2462 2537 2751 2705 2612 2494 2609 2638 3000 243,5 200,7 199,4 219,1 235,4 245,3 273,0 275,6 269,9 251,2 253,3 254,5 288,6 20111 dolari lei SUA USD 3042 2836 2885 2985 3135 3216 3556 3262 3175 3159 3162 3231 3707 259,2 Total 232,1 January 240,2 February 249,8 March 268,1 April 277,4 May 306,9 June 282,6 July 279,1 August 272,4 September 268,1 October 275,7 November 314,4 December

Tabelul 51. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe trimestre


Average monthly earnings per employee, per quarters
2008 2286 2583 2429 2602 2458 2747 2530 2009 2569 2793 2674 2771 2702 2917 2748 lei Trimestrul I / Quarter I Trimestrul II / Quarter II Semestrul I / I half-year Trimestrul III / Quarter III Ianuarie-septembrie January-September Trimestrul IV / Quarter IV Anual / Annual
1

lei 2010 2740 2966 2850 3030 2909 3183 2972 2011 2902 3302 3104 3198 3136 3366 3042
1

st

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice./ The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

93

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Average monthly earnings per employee, by territorial-administrative units, in 2011


lei lei
din care, pe forme de proprietate: of which, by form of ownership: mixt (public i strin i mixt (investiprivat) fr iile Republicii Moldova privat participare strin i investiii strine) private foreign and joint venture mixed (public and (investments of RM and private) without foreign participation foreign investments) 2347 4259 4772 2626 2165 2739 1175 1640 2531 2038 1788 2287 1886 1998 2010 1694 2129 2027 2243 2158 1908 1434 1792 1876 1804 2085 2153 2218 1988 1526 2360 1865 1423 2268 1664 1914 1662 1466 1451 1940 1814 4941 3135 3332 2445 2912 3483 3360 3169 2879 2241 2797 3389 2991 2923 2872 2660 2713 3676 2417 2991 3140 3062 3669 3323 2528 3257 3500 2865 3248 1048 3331 2740 2780 3185 2201 4241 2447 2910 5634 3615 4264 4483 2851 4181 3806 2652 2380 2686 4077 3590 2617 2998 3342 3875 2916 3073 4335 4094 3272 3346 3085 6497 2218 1846 3400 2890 2880 1976 2798 4448 2769 3408 3613 2879 2781 2686

Tabelul 52. Salariul mediu lunar al unui angajat, n profil teritorial, n anul 2011

Total Total

public public 3179 3958 2743 3273 2554 2759 2528 2429 2476 2636 2589 2559 2586 2623 2705 2640 2709 2823 2645 2626 2568 2635 2468 2685 2740 2762 2479 2436 2645 2547 2957 2596 2373 2426 2697 2427 2415 2510 2609

Total din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai Criuleni Dubsari Hnceti Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia

3042 3632 2607 3220 1989 2438 2642 2330 2283 2506 2300 2402 2386 2282 2536 2489 2609 2599 2435 2212 2428 2355 2370 2485 2940 2504 2326 2226 2603 2328 2600 2484 2145 2287 2261 2240 2143 2300 2309

94

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

Tabelul 53. Indicii salariului nominal i real


Indices of nominal and real earnings
Salariul nominal Nominal earnings Salariul real Real earnings

n procente fa de anul 2000 As percentage to 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 218 270 323 416 506 620 674 729 745 170 187 200 228 247 268 292 294 279

n procente fa de anul precedent As percentage to the previous year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 129 124 120 129 122 123 109 108 111 115 110 107 114 108 109 109 101 103

95

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 54. Repartizarea salariailor conform


Total lucrtori care au primit salarii, mii persoane Total employees who received earnings, thousand persons Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale 32,7 0,4 69,2 2,2 54,2 12,9 15,7 14,0 26,3 0,9 1,0 1,1 0,3 0,8 19,6 28,1 10,2 8,5 12,4 1,5 10,4 15,6 22,9 11,5 9,6 13,7 2,8 12,0 14,3 9,2 10,2 7,8 11,6 5,0 11,5 19,6 7,8 21,2 24,5 21,8 18,1 20,6 471,6 din care, personal cruia i s-a calculat salariu from which, the staff who had the earnings calculated

Distribution of employees

pn la / up to 800 lei

800,1 1200 lei

1200,1 1600 lei

1600,1 2000 lei

2000,1 3000 lei

3,5

15,4

13,1

11,1

19,7

61,5 7,8 33,6 11,6 32,2 42,1 97,5 47,8

1,3 0,4 0,8 2,6 0,7 2,8 6,5 1,9

20,0 22,6 10,8 3,6 11,6 8,7 22,2 11,4

18,7 23,0 16,6 3,9 13,0 6,1 10,2 15,4

14,5 19,9 8,6 5,4 14,9 8,3 7,6 14,1

19,5 17,2 20,6 16,0 18,5 22,5 16,1 24,9

19,5

5,5

23,1

18,0

12,6

17,5

96

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

mrimii salariului, n septembrie 2011


by wage size, in September 2011
n mrime de (n % fa de total salariai): in the amount of (as % of total employees): Salariul mediu calculat n septembrie personalului care a lucrat o lun ntreag, lei Average earnings peste / over calculated in Sep6000 lei tember for the staff who have worked the whole month, lei 7,1 3008 Total of which: Agriculture, hunting and 2036 forestry 1431 Fishing 3432 Industry total 3664 mining and quarrying 3161 4533 manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

3000,1 4000 lei

4000,1 5000 lei

5000,1 6000 lei

15,7

9,5

4,8

9,3 3,0 17,1 17,9 15,8 22,5 17,5

3,9 1,1 11,7 10,4 10,3 17,8 13,2

1,5 0,5 6,7 8,8 5,2 12,5 5,8

2,2 0,9 10,4 11,4 8,2 19,5 8,2

10,6 7,4 15,7 19,2 13,5 31,3 15,8 15,1 8,8

6,2 4,0 9,7 13,9 8,6 12,4 11,8 8,5 4,8

2,8 2,2 5,4 8,9 5,1 4,4 5,9 4,0 3,1

6,3 3,3 11,8 26,5 14,1 3,5 3,8 4,7 6,5

3246 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 2658 goods 2241 Hotels and restaurants Transport and 3617 communications 5794 Financial activities 3740 Real estate activities 3125 Public administration 2666 Education 2726 Health and social work Other public, social and 2626 personal services

97

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 55. Costul forei de munc la ntreprinderi i


mii lei

Labour cost in enterprises and

Total cheltuieli pentru fora de munc


Total labour cost

din care: inclusiv: / including: Cheltuieli sume calculate sume calculate directe drepturi n pentru timpul pentru timpul total natur lucrat nelucrat Direct costs payments in payments for payments for total kind worked time time not worked 21375701,6 2067436 49165,8

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive

29782534,8 23492303,5

1293557,7 12642,7 5516380,4 128543,8 4067196,8 1320639,8 1043836

1030623,9 9771,2 4226650,2 101066,5 3115740,7 1009843 817423

945923,1 9099,2 3827366,4 92160,6 2821802,5 913403,3 769533,7

59605,3 672 385868,3 8906 281513,3 95449 47509,9

25095,5 _ 13415,7 _ 12425 990,7 379,4

3468362,9 372283,6 2845857,2 1482738,4 2800691,3 3093782,6 3981090,5 2814238,5

2743310,5 301294,4 2200643 1134160,1 2210339,6 2040361,2 3675156,4 2227619,8

2580412,8 278938,4 1991201,2 1035639,8 2048613,2 1887777,3 3193086,6 2001913,5

162704,6 22207,9 201301,9 98400,3 161502,9 152224,4 481576,4 225359,5

193,1 148,1 8139,9 120 223,5 359,5 493,4 346,8

1057073 533699,6

874950,2 450903,1

806196,5 414014,3

68502,8 36790,4

250,9 98,4

98

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

organizaii, pe activiti economice, n anul 2011


organizations, by economic activity, in 2011
of which: Cheltuieli inclusiv: / including: indirecte prestaii sociale Cheltuieli Alte cheltuieli cheltuielile pentru fora total pentru angajatorului pentru pltite direct de de munc Indirect angajator formarea asistena social costs total employers social social benefits profesional Other labour
assistance expendi- paid directly by vocational tures the employer training costs costs thousand lei

6102767,1

5828952,5

113849,4

159965,3

256150,8 2818,2 1207286,8 25827,4 883994,6 297464,8 218326,1

251756,3 2765,5 1159052,3 25482,2 851949,2 281620,9 213281,5

4176,8 52,7 25011,5 207,5 14420,3 10383,7 3888

217,8 _ 23223 137,8 17625,1 5460,1 1156,7

187464,2 Total of which: Agriculture, hunting and 6783 forestry 53,4 Fishing 82443,3 Industry total 1649,8 mining and quarrying 67461,5 13332 manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

708067,1 69449,3 627758,7 344810,1 581115,6 1033949 303960 570113,8

691849,2 67985,3 579276,4 287653,1 557025,3 1005470,4 299915,2 537692,4

8985,7 791,9 28195,5 2554,8 12723 18504,3 1664,1 4741,5

7232,1 672,1 20286,9 54602,2 11367,2 9974,3 2380,7 27680

8086,9 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 16985,4 goods 1539,9 Hotels and restaurants Transport and 17455,4 communications 3768,1 Financial intermediation 9236,2 Real estate activities 19472,4 Public administration 1974,1 Education 16504,9 Health and social work Other public, social and 3161,2 personal services entertainment, cultural and sport activities 1275,2

178961,6 81521,4

175229,5 80467

2559,9 954,4

1172,2 100,0

99

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 56. Costul forei de munc la ntreprinderi i


Labour cost in enterprises and
Total cheltuieli Cheltuieli pentru fora directe total de munc Direct Total labour costs tocost tal 100,0 78,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 din care: inclusiv: / including: sume calcu- sume calculate drepturi n late pentru pentru timpul natur timpul lucrat nelucrat payments in payments for payments for kind worked time time not worked
71,8 6,9 0,2

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive

79,7 77,3 76,6 78,6 76,6 76,5 78,3

73,1 72,0 69,4 71,7 69,4 69,2 73,7

4,6 5,3 7,0 6,9 6,9 7,2 4,6

1,9 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

79,1 80,9 77,3 76,5 78,9 66,0 92,3 79,2

74,4 74,9 70,0 69,8 73,1 61,0 80,2 71,1

4,7 6,0 7,1 6,6 5,8 4,9 12,1 8,0

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82,8 84,5

76,3 77,6

6,5 6,9

0,0 0,0

100

IV. REMUNERAREA MUNCII, COSTUL FOREI DE MUNC IV. WORK REMUNERATION, LABOUR COST

organizaii, pe activiti economice, n anul 2011


(structura, %) organizations, by economic activity, in 2011
(structure, %) of which: inclusiv: / including:

Cheltuieli Alte chelcheltuielile Cheltuieli prestaii sociale indirecte tuieli pentru angajatorului pentru pltite direct de total fora de pentru asistena formarea angajator Indirect munc social profesional social benefits costs Other employers sovocational paid directly by total cial assistance training labour costs the employer expenditures costs
20,5 19,6 0,4 0,5 0,6

19,8 22,3 21,9 20,1 21,7 22,5 20,9

19,5 21,9 21,0 19,8 20,9 21,3 20,4

0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4

0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1

0,5 0,4 1,5 1,3 1,7 1,0 0,8

Total of which: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services entertainment, cultural and sport activities

20,4 18,7 22,1 23,3 20,7 33,4 7,6 20,3

19,9 18,3 20,4 19,4 19,9 32,5 7,5 19,1

0,3 0,2 1,0 0,2 0,5 0,6 0,0 0,2

0,2 0,2 0,7 3,7 0,4 0,3 0,1 1,0

0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,6 0,0 0,6

16,9 15,3

16,6 15,1

0,2 0,2

0,1 0,0

0,3 0,2

101

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Average monthly cost per employee in enterprises and organizations, by economic activity
lei 2008 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive
1

Tabelul 57. Costul mediu lunar pe un salariat la ntreprinderi i organizaii, pe activiti economice

lei 2009 3389,5 2010 3672,9 20111 3856,5 Total of which: Agriculture, hunting and 2299,2 forestry 2070,3 Fishing 14695 Industry total 4102,3 mining and quarrying 4013,2 manufacturing industry electric and thermal 6579,5 energy, gas and water 3689,5 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 3016,0 goods 2596,4 Hotels and restaurants Transport and 4782,3 communications 7905,7 Financial intermediation 4883,7 Real estate activities 5242,3 Public administration 2984,9 Education 3831,6 Health and social work Other public, social and 3326,8 personal services entertainment, cultural 2676,9 and sport activities

3147,5

1803,4 1718,0 3940,8 4641,5 3588,8 5579,0 4217,1

1786,8 2020,4 4096,3 4095,0 3681,5 5842,1 3557,4

2003,1 2039,4 4448,2 4283,4 4005,4 6260,3 3879,0

3082,8 2040,6 4294,7 6974,3 3990,1 3442,3 2093,6 2815,6 2484,0 2146,1

3107,4 2129,9 4621,5 7098,1 4147,4 3692,2 2671,4 3357,9 2789,7 2499,7

3327,3 2343,2 4974,7 8071,4 4657,9 3676,3 2946,6 3559,9 2904,9 2611,0

Datele pe anul 2011 nu sunt comparabile cu anii precedeni. Vezi precizrile metodologice. / The data for 2011 are not comparable with previous years. See methodological notes.

102

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC


Informaia este obinut n baza rapoartelor statistice parvenite de la toate unitile economice din sectorul real cu 20 i mai muli salariai i toate instituiile bugetare (indiferent de numrul de salariai). Prin accident de munc se subnelege evenimentul care a produs vtmarea violent a organismului salariatului (leziune, electrocutare, arsur, degerare, asfixiere, intoxicaie acut profesional etc.) ca urmare a aciunii unor factori de risc propriu unui element al sistemului de munc, provocnd pierderea temporar a capacitii de munc sau invaliditatea ori decesul salariatului, survenit: a) n timpul ndeplinirii sarcinii de munc; b) nainte de nceperea sau dup ncetarea lucrului; c) n timpul pauzelor stabilite (cnd salariatul se afl pe teritoriul unitii); d) n timpul deplasrii de la domiciliu i invers cu transportul oferit de unitate; e) n timpul deplasrii de la unitatea la care este ncadrat salariatul pn la locul de munc organizat n afara teritoriului unitii sau pn la alt unitate, ori pn n alt localitate i invers, pentru ndeplinirea unei sarcini de munc; f) n timpul aciunii ntreprinse din proprie iniiativ pentru prevenirea sau nlturarea unui pericol ori pentru salvarea altui salariat de la pericol n mprejurrile specificate n punctele de mai sus.

V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK


The information is obtained from the statistical reports provided by all economic units in the real sector with 20 and more employees and all budgetary institutions (irrespective of the number of employees). Accident at work is defined as an event producing violent damage to the employees body (injury, electrocution, burn, freezing wounds, asphyxia, professional acute intoxication etc.) resulting from the impact of risk factors as elements of the working system, producing temporary loss of work capacity or invalidity, or employees death occurred: a) while discharging duties of work; b) before starting or after finishing the work; c) during the established breaks (when the employee is on the units territory); d) on the way, in either direction, between the place of work and the workers residence in the transport offered by the unit; e) on the way, in either direction, between the place of work or work-related training and another place of work or another unit or another locality in order to perform the duties of work; f) actions undertaken under his / her own initiative in order to prevent or to avoid danger or in order to save some other employee from the circumstances specified above.

103

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 58. Salariai ocupai n condiii grele de


persoane Numrul personalului: ocupat n condiii de munc care nu corespund normelor ocupat cu munca fizic grea igienico-sanitare employed in hard manual employed in work condilabour tions inconsistent with the sanitary and hygienic norms 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Total din care, femei Din total pe tipuri de activiti economice: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale activiti recreative, culturale i sportive 104 798 7828 537 5413 1876 266 1094 7504 493 5090 1921 490 870 7248 391 4978 1879 368 68 595 224 254 117 95 495 213 168 114 43 52 550 168 272 110 62 20909 10454 22045
11403

Employees engaged in hard work conditions,

21878
11233

1097 76

879 64

977 85

482 562 1393 28 521 573 5919 1411 1130 760

460 386 1204 4 537 645 6389 1884 1448 1040

433 435 1450 573 928 6207 1985 1381 1062

15 170 40 16 29 69 17

34 3 156 48 12 88 13

41 123 58 6 8 77 15

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

munc, pe tipuri de activiti economice


by economic activity
persons Number of employees: ocupat n ncperi necorespunztoare cerinelor securitii muncii employed in premises inconsistent with the job safety requirements 2009 2010 2011 101 44 74 46 265 233 care manipuleaz utilaje necorespunztoare cerinelor securitii muncii operating with equipment inconsistent with the job safety requirements 2009 2010 2011 52 11 77 14 65 Total 22 of which, women From the total by types of economic activity: 18 18 16 165 165 38 29 28 28 33 19 9 10 Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services entertainment, cultural and sport activities 105

75 8 8

1 1 53 1 1

2 1 79 2 2

2 12

2 2 2 14

2 1 3 7

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 59. Femei salariate ocupate n condiii grele de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011 Women employed in hard work conditions, by type of economic activity, in 2011
persoane

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale

Numrul femeilor: Number of women: ocupate n ocupate n care manipucondiii de ncperi ne- leaz utilaje ocupate munc care corespunz- necorespuncu munnu corespund toare cerin- ztoare cerinca fizic normelor igieelor securi- elor securigrea nico-sanitare tii muncii tii muncii performworking in working in operating ing conditions premises with equiphard inconsistent inconsistent ment inconmanual with sanitary with job sistent with labour and hygienic safety rejob safety norms quirements requirements
11233 85 233

persons

22 Total

297 2577 11 2228 338 13

12 7

161 161

12 9 3

88 269 211 276 315 4627 1573 987

12 3 37 6 7 1

71 1

3 7

of which: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social

and personal services

106

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

Tabelul 60. nlesniri i sporuri acordate salariailor pentru condiii nefavorabile de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011
Facilities and compensations paid to employees for poor work conditions, by type of economic activity, in 2011
Numrul personalului care beneficiaz de: Number of staff who benefit of:
persoane persons

drepturi la prosporuri pen- pensia de salarii conce- gram tru condiii stat acordatarifare dii su- zilnic nefavora- t n conmajoplimende bile de diii avantarate joase tare munc munc inright to addi- redus compensacreased state pentional daily tions for tariff sion under holidays partpoor work wages time conditions preferential terms

Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale

48836 554 14135 774 8853 4508 1175

7185 161 689 307 346 36 1

2830 149 308 83 150 75 29

59752 662
1

13355 773 7461 5121 627

1288 430 5289 1435 118 2828 20803 781

183 45 569 21 17 5498 1

107 1291 11 3 29 900 3

812 504 2591 92 2291 2583 18645 15150 2439

819 Total of which: Agriculture, hunting 27 and forestry Fishing 400 Industry total 309 mining and quarrying 91 manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and commu64 nications Financial intermedia tion Real estate activities 137 Public administration Education 191 Health and social work Other public, social and personal services 107

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 61. nlesniri i sporuri acordate femeilor pentru condiii nefavorabile de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011
Facilities and compensations paid to women for poor work conditions, by type of economic activity, in 2011
Numrul femeilor care beneficiaz de: Number of women who benefit of: drepturi la sporuri penprogram pensia de stat salarii tru condiii zilnic de acordat n tarifare nefavorabile munc condiii majorate de munc redus avantajoase increased compensaright to state daily tions for tariff partpension under poor work wages preferential time conditions terms
5430 908 36839 217

persoane

persons

concedii suplimentare additional holidays Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale
27284

Total of which: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services

67 5057 49 4220 788 101

83 239 6 229 4

40 39 2 33 4

185 1 4442 27 3538 877 41

7 6 1

710 265 611 888 64 2158 17079 284

165 39 399 19 16 4469 1

14 12 6 2 19 774 2

406 323 411 1207 786 14961 12504 1572

58 152

108

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

Expenditures for facilities and compensations paid to employees, by type of economic activity
mii lei thousand lei

Tabelul 62. Cheltuieli pentru nlesniri i sporuri acordate salariailor, pe tipuri de activiti economice

2007 Total din care: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale
1513,2 31647,9 2041,7 21249,0

2008

2009

2010

2011 of which:

115323,4 139397,5 141156,1 153355,6 169756,8 Total

1121,5 35628,8 2167,9 23082,8

1172,4 32762,5 2790,3 19104,6

1562,3 28925,7 2075,8 16581,3

1470,4 and forestry 1,0 Fishing

Agriculture, hunting

31882,1 Industry total 1878,3 19055,9

mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water

8357,2 759,4

10376,1 1097,5

10867,6 827,9

10268,6 1160,1

10947,9

1447,9 Construction

3154,3 795,3 4833,1 6510,4 4335,0 18473,4 41636,1

3355,1 513,9 5756,5 189,1 7900,5 4230,9 25882,1 50715,5

3128,3 695,9 5200,9 519,8 9185,7 6089,3 29780,3 48420,7

2181,8 758,4 6838,7 581,6 10809,5 11209,8 29550,1 55604,4

Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household 3433,2 goods
1308,0 rants

Hotels and restauTransport and comFinancial interme-

7018,6 munications 567,2 diation

8024,1 Real estate activities 6671,4 tion

Public administra-

33037,8 Education 71432,1 work

Health and social

1665,3

3008,1

3372,4

4173,2

Other public, social and personal 3463,0 services

109

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 63. Numrul victimelor accidentelor de munc


Number of work accident victims
Zile-om incapacitate de munc, mii Man-days of work incapacity, thousand 69,0 59,7 48,2 44,4 30,1 23,3 21,0 21,8 20,4 20,0 22,2 22,0 20,0 19,0 15,8 13,8 15,8 Victime ale accidentelor total, persoane Accident victims total, persons 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 1

Rata accidentelor de munc, Work accident rate, total total 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 0,84 0,83 0,79 0,87 0,88 0,88 0,87 0,78 0,71 0,97 0,96 0,76 din care, mortale from which, fatal 0,055 0,047 0,049 0,049 0,055 0,066 0,050 0,053 0,056 0,049 0,064 0,050 0,071 0,053 0,050 0,066 0,046

1946 1734 1307 1117 872 667 642 606 662 682 682 666 595 540 711 569 452

2005 2007

20061
1 1

2008

20091 2010 2011


1

Inclusiv ntreprinderile cu 1-19 salariai / Including units with 1-19 employees

110

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

Tabelul 64. Numrul victimelor accidentelor de munc n profil teritorial, n anul 2011
persoane

Number of work accident victims by territorial-administrative units, in 2011


Victime ale accidentelor total Accident victims total 452 din care, mortale from which, fatal 27 Victime ale accidentelor total Accident victims total Dubsari Hnceti 260 55 30 2 1 8 1 1 2 1 3

persons
din care, mortale from which, fatal

Total din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai Criuleni

5 2

10 5

Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni 1 Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia

8 1 1

2 13 29 1 8 1 2 2 1 8 6 6

2 4 1 1

1 5 42 1 8 1

1 5

1 1

1 1

111

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Number of work accident victims, by type of economic activity, in 2011


Victime ale accidente- Zile-om inlor total, capacitate persoane de munc Accident Man-days victims of work total, incapacity persons Total Din total pe tipuri de activiti economice: Agricultur, economia vnatului i silvicultur Piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale 112
452 15843

Tabelul 65. Numrul victimelor accidentelor de munc, pe tipuri de activiti economice, n anul 2011
Rata accidentelor de munc, Work accident rate, total total
0,76

din care, mortale from which, fatal


0,046 Total

39

1441 5454

0,78

0,179

137 3 101 33 30

1,28 1,24 1,17 1,80 1,78

0,056

113 4014 1327 969

0,035 0,164 0,296

29

4222

0,51

0,035

29 12 23 101 9 30 13

703 347 682 789 399 579 258

0,63 0,81 0,66 1,98 0,07 0,48 0,60

0,109

From the total by types of economic activity: Agriculture, hunting and forestry Fishing Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services

V. CONDIIILE DE MUNC, ACCIDENTELE DE MUNC V. WORK CONDITIONS, ACCIDENTS AT WORK

Tabelul 66. Repartizarea victimelor accidentelor de munc conform mprejurrilor i cauzelor, n anul 2011
Distribution of work accident victims by circumstances and causes, in 2011
persoane persons
din care, pe unele tipuri de activiti economice: from which, by some types of economic activity: agricultur, Total economia alte tipuri Total vnatului i construc- de actiindussilvicultur ii viti trie agriculconstrucother industry ture, hunttion types of ing and activity forestry 452 39 137 30 246 Total victims Distribution of work accident victims by circumstances: 128 58 22 3 4 8 2

Total accidentai Repartizarea victimelor accidentelor de munc conform mprejurrilor: cderea accidentatului de la acelai nivel cderea accidentatului de la nlime cderea, prbuirea materialelor i obiectelor proiectarea materialelor i obiectelor prinderea, lovirea sau strivirea de maini i utilaje n funciune prinderea, lovirea sau strivirea cu scule acionate mecanic sau manual alte mprejurri Repartizarea victimelor accidentelor de munc conform cauzelor: dependente de executant dependente de mijloacele de producie dependente de sarcina de munc dependente de mediul de munc

25 13 7 3

2 11 7

97 26 6

victims fall from the same level


victims fall from altitude

53

34

16 172

1 16

6 49

1 5

8 102

374 34 29 15

34 2 3

121 7 7 2

26 2 2

193 23 17 13

fall, collapse of materials and objects materials and objects planning catching, striking or crushing caused by operating machines and equipment catching, striking or crushing caused by mechanically or manually operated tools other circumstances Distribution of work accident victims by causes: dependent on the performer dependent on the production means dependent on the job task dependent on working environment

113

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 67. Cheltuielile agenilor economici aferente aciunilor de protecie a muncii


Expenditures of economic units related to work protection actions
Total cheltuieli, mii lei Total expenditures, thousand lei 39817,1 33070,0 34862,2 38749,5 47450,0 60796,7 79582,2 100184,8 124706,6 144094,1 173846,1 199859,8 187182,1 213950,0 217756,9 n preuri curente 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 in current prices Calculate pe un salariat, lei Calculated per one employee, lei 36,2 33,1 42,3 48,8 61,3 78,9 104,2 151,1 190,5 226,3 273,9 317,6 307,7 361,3 367,3

Tabelul 68. Cheltuielile agenilor economici aferente aciunilor de protecie a muncii, n profil teritorial, n anul 2011
Expenditures of economic units related to work protection actions, by territorial-administrative units, in 2011
Total Calculate pe cheltuieli, un salariat, lei mii lei Calculated Total expenper employee, ditures, thouthousand lei sand lei
Total

Total Calculate pe cheltuieli, un salariat, lei mii lei Calculated Total expenper employee, ditures, thouthousand lei sand lei Criuleni Dubsari Hnceti Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Streni oldneti Teleneti Ungheni Sud Basarabeasca Cahul Cantemir Cueni Cimilia Leova tefan Vod Taraclia U.T.A. Gguzia
671,5 338,5 1591,9 2932,8 865,2 2203,3 7588,2 1156,6 111,6 189,3 2816,3 9738,2 2404,8 2271,6 295,0 720,9 2393,2 526,6 629,1 497,0 4866,6 115,4 98,1 158,2 334,2 187,8 170,0 1469,4 151,2 31,4 31,2 247,3 169,0 508,6 144,9 45,2 92,2 412,8 128,0 84,4 90,1 220,7

din care: of which: Mun. Chiinu Nord mun. Bli Briceni Dondueni Drochia Edine Fleti Floreti Glodeni Ocnia Rcani Sngerei Soroca Centru Anenii Noi Clrai

217756,9 137755,7 41109,2 16072,8 8152,0 1150,9 3716,1 1604,8 1149,8 1998,8 994,3 953,5 744,9 707,4 3863,9 24195,5 2781,4 948,9

367,3 483,4 320,1 423,1 1221,1 217,8 345,6 178,7 137,8 194,8 175,7 167,5 108,1 83,5 287,9 254,1 302,2 145,5

114

VI. FORMAREA PROFESIONAL VI. PROFESSIONAL BACKGROUND

VI. FORMAREA PROFESIONAL


Formarea profesional reprezint ansamblul de msuri sau activiti de pregtire organizate i coordonate de o unitate, concepute exclusiv cu scopul de a oferi instruire sau formare profesional unui grup de persoane. Instruirea se realizeaz de ctre personal calificat (profesori, lectori, specialiti etc.) pentru o perioad de timp bine stabilit i planificat de ctre organizatorii cursului. Cheltuielile snt finanate total sau parial de ctre unitate. Informaia este obinut n baza rapoartelor statistice parvenite de la toate unitile economice din sectorul real cu 20 i mai muli salariai i toate instituiile bugetare (indiferent de numrul de salariai).

VI. VOCATIONAL TRAINING


Vocational training is a training measures or activities which hope as their objectives the acquisition of new competencies or the development and improvement of existing ones for a group of persons. The training is held by qualified staff (teachers, professors, specialists etc.) for a period of time, is well-established and planned by the course organizers. The expenditures are borne totally or partially by the unit. The information is obtained from the statistical reports provided by all economic units in the real sector with 20 and more employees and all budgetary institutions (irrespective of the number of employees).

115

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 69. Absolveni ai instituiilor de nvmnt


Graduates from educational institutions
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Au absolvit (mii persoane): instituii de nvmnt secundar profesional colegii instituii de nvmnt superior Absolveni la 10000 locuitori: instituii de nvmnt secundar profesional colegii instituii de nvmnt superior Graduates from (thousand persons): secondary vocational institutions colleges higher education institutions Graduates per 10000 inhabitants: secondary vocational institutions colleges higher education institutions

11,3 4,9 17,4

14,5 3,8 17,0

12,9 6,4

13,0 6,6

12,8 7,1

13,2 6,8

12,0 7,2 27,8

20,0 29,6 1

26,6 28,4 2

31 14 49

40 11 47

36 18 56

36 19 83

36 20 75

37 19 80

34 20 78

1 ncepnd cu anul 2008 numrul total de absolveni reprezint absolvenii PreBologna, medicin i farmacie, i ai Ciclului I 2 ncepnd cu anul 2010 inclusiv i absolvenii Ciclului II

116

VI. FORMAREA PROFESIONAL VI. PROFESSIONAL BACKGROUND

Tabelul 70. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior pe cicluri i domenii generale de studiu1
persoane

Graduation from higher education institutions, by cycles and fields of study1


Absolveni Ciclul I Graduates Cycle I 2010 2011 21948 3535 368 774 342 429 561 333 6147 2970 434 641 2113 632 122 879 336 639 280 26 15 287 85 Absolveni Ciclul II Graduates Cycle II 2010 4536 322 58 321 286 166 56 72 1828 706 123 167 178 39 24 26 32 59 45 22 6 2011 5100 602 65 298 174 180 73 84 1645 822 139 175 271 101 19 178 42 47 69 79 19 18

persons

Total tiine ale educaiei Arte tiine umanistice tiine politice tiine sociale Asisten social tiine ale comunicrii tiine economice Drept tiine ale naturii tiine exacte Inginerie i activiti inginereti Tehnologii de fabricare i prelucrare Tehnologie chimic i biotehnologii Arhitectur i construcii tiine agricole Medicin veterinar Servicii publice Cultur fizic i sport Servicii transport Protecia mediului Protecie, paz i securitate Militrie
1

21989 3037 330 828 610 389 510 384 6968 3044 373 507 1948 598 120 743 287 770 224 229 90

Total Education science Arts Humanities Political science Social sciences Social service Communication science Economic science Law Natural science Exact science Engineering and related activities Manufacturing and processing Chemical technology and biotechnology Architecture and building Agricultural science Veterinary medicine Public services Physical training and sports Transport services Environment protection Security services Military

Exclusiv PreBologna, medicina i farmacia / Excluding higher education PreBologna Declaration, medicine and pharmacy

117

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

persoane

Graduation from PreBologna higher education,medicine and pharmacy bygroup of speciallties


2008 21016 247 65 72 220 150 207 80 40 234 4221 213 1529 25 615 255 155 73 132 462 6014 679 450 216 366 152 183 77 293 341 148 297 91 278 88 296 217 406 569 328 123 409 2009 8447 84 12 39 104 81 72 77 2152 55 408 29 431 143 18 5 19 465 2258 133 241 79 96 43 60 97 70 84 83 146 94 103 45 95 25 89 120 153 32 107 2010 1883 1 1 2 693 2 17 1 4 13 527 351 8 2 81 10 1 27 6 51 1 84 2011 740 Total from which, by group of specialities: Mathematics 1 Physics Chemistry Biology 1 Geography 2 History Political theory Theology Journalism 43 Law 1 Administrative sciences 2 Philology Librarianship Pedagogics Physical training & sports Music Theatrics Fine and decorative arts 550 Medicine 37 Economics 6 Informatics Engineering Transports Informational systems and 1 computers Electronics and energetics Mechanics 89 Pharmaceutics Electronics and communica tions 1 1 2 1 2 Food industry technology Light industry technology Construction Veterinary medicine Agriculture Ecology Services Design International relations Psychology Social assistance Cadastral survey Others
persons

Tabelul 71. Absolvenii studiilor superioare PreBologna, medicale i farmaceutice, pe grupe de specialiti

Total din care, pe grupe de specialiti: Matematic Fizic Chimie Biologie Geografie Istorie Politologie Teologie Jurnalistic Drept tiine administrative Filologie Biblioteconomie Pedagogie Educaie fizic i sport Muzic Art teatral Arte plastice i decorative Medicin Economie Informatic Inginerie Transporturi Sisteme informaionale i calculatoare Electrotehnic i energetic Mecanic Farmacie Electronic i comunicaii Tehnologia industriei alimentare Tehnologia industriei uoare Construcii Medicin veterinar Agricultur Ecologie Servicii Design Relaii internaionale Psihologie Asisten social Cadastru Alte 118

VI. FORMAREA PROFESIONAL VI. PROFESSIONAL BACKGROUND

Tabelul 72. Absolveni ai colegiilor, pe grupe de specialiti


Graduates from colleges, by group of specialities
2008 6619 350 640 159 22 1130 1052 385 173 222 575 206 185 181 227 235 90 46 16 71 291 363 2009 7075 328 636 173 43 1116 1167 373 162 247 633 210 211 177 225 330 150 41 17 79 322 435 2010 6794 314 528 175 28 1220 1072 396 169 232 493 180 185 147 182 289 129 47 5 100 302 601
persoane

Total din care, pe grupe de specialiti: Drept Pedagogie Muzic Art teatral Medicin Economie Informatic Electrotehnic i energetic Mecanic Transporturi Electronic i comunicaii Sisteme informaionale i calculatoare Tehnologia industriei alimentare Tehnologia industriei uoare Construcii Agricultur Ecologie Teologie Cadastru Servicii Altele

2011 7166 Total from which, by group of specialities: Law 630 Pedagogics 181 Music 33 Theatrics 1226 Medicine 861 Economics 385 Informatics 191 Electrotechnique & energetics 282 Mechanics 710 Transports Electronics & communica215 tions Informational systems and 186 computers 200 233 362 127 65 7 92 493 687 Food industry technology Light industry technology Construction Agriculture Ecology Theology Cadastral survey Services Others

persons

119

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 73. Formarea profesional a salariailor


2006 2007 2008 2009 2010 2011 Persoane instruite total 52485 58558 62922 57990 59612 67774 Trained persons total inclusiv: including: Muncitori 16914 19049 19629 15050 15894 19421 Workers Funcionari 35571 39509 43293 42940 43718 48353 Clerks inclusiv: including: conductori 3956 4811 5394 5593 5264 6438 managers specialiti 29223 32738 36055 35653 34883 38114 specialists ali funcionari 2392 1960 1844 1691 3571 3801 other clerks Specialiti (din total speciaSpecialists (of total specialliti) conform domeniului de ists) according to the traininstruire: ing field: profil economic 5525 6383 7529 7410 6793 9540 economic profile profil juridic 2194 1592 2244 2691 1832 1850 legal profile profil ingineresc 6485 6357 7034 7350 5759 6665 engineering profile
persoane

Employees vocational background

persons

Tabelul 74. Formarea profesional a salariailor, pe activiti


persoane

Employees vocational background, by economic activity

din care: Agricultur, economia vnaAgriculture, hunting, forestry tului, silvicultur i piscicul592 and fishery 225 325 195 tura 300 526 Industrie total 12297 12732 14184 11274 12745 14257 Industry total industria extractiv 176 266 330 137 mining and quarrying 112 127 industria prelucrtoare 8080 8118 9452 5965 6387 7212 manufacturing industry energie electric i termic, Electric and thermal energy, gaze i ap 4041 4348 4402 5197 6231 6908 gas and water Construcii 1605 1762 1503 969 1129 1131 Construction Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autoWholesale and retail trade; vehiculelor, motocicletelor, repairing of motor vehicles, a bunurilor casnice i persomotorcycles, personal and nale 3009 4100 3946 3352 3151 4295 household goods Hoteluri i restaurante 437 363 380 208 Hotels and restaurants 360 435 Transport and Transporturi i comunicaii 9081 9030 9429 9129 5778 8488 communications Activiti financiare 4168 4814 5395 4872 5605 6561 Financial intermediation Tranzacii imobiliare 2778 3461 4126 4181 4437 4890 Real estate activities Administraie public 4914 5251 6821 6659 8294 9502 Public administration nvmnt 5788 6718 6278 6477 7058 7748 Education Sntate i asisten social 7497 9226 9842 9866 10012 9233 Health and social work Alte activiti de servicii coOther public, social and lective, sociale i personale 686 776 823 869 personal services 551 442

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 52485 58558 62922 57990 59612 67774 Total of which:

persons

120

VI. FORMAREA PROFESIONAL VI. PROFESSIONAL BACKGROUND

Tabelul 75. Formarea profesional a muncitorilor, pe activiti


Workers vocational background, by economic activity
2005 Total din care: Agricultur, economia vnatului, silvicultur i piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale
16914 persoane persons

2006
19049

2007
19629

2008
15050

2010
15894

2011
19421 Total of which: Agriculture, hunting, 144 forestry and fishery 9503 Industry total 88 mining and quarrying manufacturing 5078 industry electric and thermal 4337 energy, gas and water 526 Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and 2260 household goods 99 Hotels and restaurants Transport and 2472 communications Financial intermedia1547 tion 1747 Real estate activities 244 Public administration 298 Education Health and social 357 work Other public, social 224 and personal services

96 8433 117 5961 2355 1020

207 8851 192 6194 2465 1201

75 10033 244 7203 2586 960

100 6965 33 3789 3143 463

297 8128 74 4301 3753 581

2083 271 3955 120 436 185 84 33

2973 246 3360 28 1323 366 158 70

2361 263 3379 2 1762 306 169 29

1765 253 2792 1 1911 177 206 255

1732 346 2228 31 1854 173 230 158

198

266

290

162

136

121

PIAA FOREI DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA, 2011 LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2011

Tabelul 76. Formarea profesional a funcionarilor, pe activiti


persoane

Clerks vocational background, by economic activity

Total din care: Agricultur, economia vnatului, silvicultur i piscicultura Industrie total industria extractiv industria prelucrtoare energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice i personale Hoteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte activiti de servicii colective, sociale i personale

2006 2007 2008 2009 2010 2011 35571 39509 43293 42940 43718 48353 Total

persons

of which:

129 3864 59 2119 1686 585

118 3881 74 1924 1883 561

120 4151 86 2249 1816 543

200 4309 79 2176 2054 506

229 4617 53 2086 2478 548

448 4754 49 2134 2571 605

926 166 5126 4048 2342 4729 5704 7464 488

1127 117 5670 4786 2138 4885 6560 9156 510

1585 117 6050 5393 2364 6515 6109 9813 533

1587 107 6337 4871 2270 6482 6271 9611 389

1419 89 3550 5574 2583 8121 6828 9854 306

2035 109 6016 5014 3143 9258 7450 8876 645

Agriculture, hunting, forestry and fishery Industry total mining and quarrying manufacturing industry electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail trade; repairing of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods Hotels and restaurants Transport and communications Financial intermediation Real estate activities Public administration Education Health and social work Other public, social and personal services

Tabelul 77. Formarea profesional a funcionarilor


persoane

Clerks vocational background


2007 2008 2009 2010

Funcionari instruii total din care: conform programului de studiere a economiei de pia femei persoane n vrst de pn la 30 ani Repartizarea funcionarilor instruii conform programului de studiu: pn la dou luni de la dou luni pn la ase luni de la ase luni pn la un an mai mult de un an

2006

2011

persons

35571 39509 43293 42940 43718 48353 Trained clerks total from which: 5071 6532 6586 5379 7089 4310 19388 23689 25236 25113 24724 26512 6878 8781 9846 9446 10318 10839 according to market economy study program women persons under 30 years Distribution of clerks trained according to the study program: up to two months from two months until six months from six months until one year one year and more

31293 35664 39465 40084 39703 42577 1165 701 113 964 972 87 1591 975 91 1148 246 88 886 278 128 1662 256 194

122

VI. FORMAREA PROFESIONAL VI. PROFESSIONAL BACKGROUND

Tabelul 78. Repartizarea funcionarilor dup locul unde au avut loc cursurile de instruire
persoane

Distribution of clerks by the area where the training courses were held
2010 2011 inclusive: / including: inclusiv: / including: ali speali con- speconcia- func- Total duc- cia- funcTotal ducioliti ioliti Total tori Total tori nari nari spespemana- ciamanaother cia- other gers gers lists clerks lists clerks 5264 34883 2287 12520 2183 18456 961 2365 209 638 3571 48353 2274 20558 1008 22429 83 3309 32 1056 6438 38111 3214 14886 2377 19107 1024 2194 283 759

persons

Total persoane instruite 43718 din care: n cadrul unitii 17081 n instituii de nvmnt de stat din republic 21647 n strintate 3409 din care, n statele C,S,I, 879

Total trained 3801 persons from which: 2458 within the unit in state institutions from 945 the republic 91 abroad from which, 14 in CIS countries

Tabelul 79. Cheltuieli aferente formrii profesionale


Expenditures due to vocational background
2007 2008 2009 2010
mii lei thousand lei

2006 Total inclusiv din contul: ntreprinderii bugetului republican bugetului local altele

2011

55866,7 63356,6 82613,2 68041,5 79208,7 97115,8 Total including on the account of: 48112,7 54100,0 70175,6 58943,9 66684,9 83143,1 2300,1 4085,4 1368,5 3762,2 4767,4 727,0 4877,5 4157,2 3402,9 4132,7 4153,3 811,6 4919,8 5450,8 539,0 6319,3 6278,7 1374,7 the company republican budget local budget other

123