Sunteți pe pagina 1din 26

N : \ \

tI
i

BR&ffiWVt-rtu

cu p(}ffiwtH
-

Ghicitori:Maria Dimulescu Redactor: Roxana Geanta Coperta: Andreescu $erban MarianVoicu Tehnoredactor: Ispas Gina Grafica:ComelCiobotea ClaudiaAlexandru

Urdri
Si ffiiti'
\ ./ ,/
j' i:

) /

Fie casa indestulati, Tot cu mesele intinse, Gu ficliile aprinse, Si petreceli impreuni, Pini.n veci cu voie buni,

\,il

k
\ I

Florile dqlbe
la sculati boieri sculati Florile dalbe, Priveghind vi bucurafi, $i vii sculati slugile De miturali cutile S-aprindeti ficliile Gii vii vin colinditori Noaptea pe la cintltori.

\-

-. 'v^ \

Nu vi vin cu nici un riu Gi v.aduc pe Dumnezeu Mititel gi.nfigetel Gurge mirul de pe el. Faga dalbii de mitasi Dumnezeu in asti casi.

0hi(i...
I
)

In gridina lui Undrea Sti un om bitrin colea, Pe cap ore.o oali sparti, Mina.i miitura din poarti, Ochii negri de cirbune Parci vor mereu a spune! Vremea si lru se.ncilzeascfl Pentru G.o si mi topeasci!

c^3
\ \\ \

\b g

Ghi(i...
in pidure a crescut De Griciun noi l.am avut. Gu toti l.?ffi impodobit Vesel, verde, poleit, L.dfir ficut strilucitor Spre bucuria tuturoa
\ \

'-

2.$q

\r.

.,
{ \\ \\

-F

\ \ \ /

Scrisoore cdlrefho; Crdciun


Angela Chirilescu

Un covor frumos de nea E acum grldina mea $i.am ficut doi bulgiragi Albi, pufogi 9i drigilagi, Am stat apoi gi m.am gindit $i o idee mi.a venit: Astfel, am ficut in gagi Un omulet de zipadi.

fw

De ace?.nri trebuia Drept nisuc, o acadea $i-o bomboani de cipguni Ga si aibi gi el guri; TFei binuti de ciocolati, Nisturagi si aibi.n dati $i in loc de miini, i.?$ pune Giocolati cu alune.

',"F

r
r'
\\ \ \ /

Doui urechiuge mici fi lt _p_ytea doi covrigi. Ochii, din stafide Aurci lar in loc de pir pun nuci. Primivara de.ar veni $i zapada s.?r topi llie lr.o si.mi p"ia riu Gtci le mininc numai eu.
---\\ :'\.

-o

Y{
I

t t

(f) e,'E g{I

bry; ti a
t# &v

,\' ff[l -)

\-

\.'5,

ili trirnit a mea scrisoare, $tiu cii lista e carn mare $i deci, dragi Mog Criciun, Poti si mi le.aduci acum?

6hici...
\ \\

Parci e un pomigor Frumos, chiar mufticofor Gel care il fofosegte Siinitare ili dore;r" Si triili, si.mbitriniti Ga pomii si inflorili.
rl

\=
.t; t"-

\L
\

\ /

Ghici...
An de an mereu sosegte $i in sacuf fui gise$te Daruri pentru fiec"i"= La cel mic Ai la cel mare. Spune, cine este oare?

l\

d &mwfi xfrpndfr de
) Nicoleta Din

Astd iarni, cind prin parc, Mi iucam voios cu neaua, N.?h putut si nu remarc Fulgii mari cit acadeaua. Fiindci fulgii de zdpadd Goborau din cer u$or !1r decis_sd lac, degrabe, Din zdpadi.un omugor.

\_

Din trei bulgiri rotofei 9i o mituri cu coadi Am modelat, dragii mei Un frumos om dqzipadi.

lar in loc de ochi ca mura Doui boabe de cafea.

l_.?m pus cu sfiali gura 9i ll briu i."- pus curea


I

lUorcovuf f.am pus tot eu r;a nas, ca pifirie Am luat -at cu greu oafa

Tocmai din bucit?;G.


La bunicu'in ograd-

la palton _Gi.s nasturi buni.

lg gisit cf,tivJ carbuni gi i.am pus firi t"g"Ja

7
I

g
\__ -_\

OP

o o{ o o
_lnfinal i.?nr dat gi nume lonici, l.?lrr Uotelai.-' uoaf eu el, vl pot eu spune, Toatl iarni rn.oltr jucat!

(e
\

lornu
Nicoleta Din

Afari vintul adie lin, $i fulgii incep si apari. $i mi cuprinde-un dor sublim De duleea primivarl. Gu mantia ei albt, gri, Ga o zeiti ea apare. lar cind incerci a o privi lmaginea.ti dispare.

..

Pe uliti cu mic cu mane, Se.aduni toti copiii.n eor Ga pentru.o zi de sirbiitoare Se joaci.ntruna mai eu zoll,

La streEini tuturii sunt mii Dar nu stau mult, ci cad ugor Gici toati gloata de copii ii vor ochi prin jocul loa Z.dpadacade.ncetigor lar fulgii parcd an cinta in cor Govorul alb s.?gterne de zor lar eu la geam stau ginditor.

l ar oc hii m ei c lp ru i s ti c l e s c La fati m.am imbuiorat P ent r u dec or ul m i n u n a t!> >

Chici...
Din cer iarna ea se cerne incet.incet i9i agterne Pe pimint haina pufoasi Ga o plapumi de groasi.

Ghici.".
Am primit in dar ceva, Ghiar de la mimica mea, O pereche de ghetute \ AIbe, mici, tare drigute Ge-s legate cu o ate $i nu merg decit pe gheata.

\\=a
\

lflfiineonulsG.nnoiegte
\

lliine anul s.ruroiegte, Plugugorul se pornegte. Plugu$or cu patru boi, Plugu$or minat de noi. $i incepe a btd-da, Pe Ia case a ura. larna-i grea, omltu-i manBr Semne bune Anul are. Semne bune de belgug Pentru bsazda de sub plug. Doamne, binecuvinteazl Gasa care se uneazl. rF

\"* \

S-ar putea să vă placă și