Sunteți pe pagina 1din 311

Urmarirea penala

1. Activitatea de urmarire penala este desfasurata de: a. organele de cercetare ale politiei judiciare, organele de cercetare speciale b. procuror c. organele judiciare 2. Organele de cercetare penala sunt: a. procurorul; b. organele de cercetare speciale c. organele de cercetare ale politiei judiciare 3. Organele de urmrire penal dispun prin ordonant: a. acolo unde legea prevede expres; b. numai dac actiunea penal este pus n miscare; c. n situatia n care inculpatul se afl n stare de arest preventiv; 4. Sunt acte ale organelor de urmarire penala : a. rechizitoriul b. incheierea c. procesul verbal 5. Poate dispune prin ordonanta : a. numai procurorul

b. c.

organul de cercetare penala procurorul

6. Urmrirea penal se desfsoar de ctre: a. procuror si organele de cercetare penal; b. magistrati; c. organele de cercetare penal speciale; 7. Organele de cercetare penala pot dispune: a. nceperea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea; b. nceperea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, punerea in miscare a actiunii penale c. nceperea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, perchezitia domi-ciliar; 8. Sunt limite ale urmririi penale: a. punerea n miscare a actiunii penale si trimiterea n judecat b. sesizarea organelor de urmrire penal si trimiterea n judecat; c. ntocmirea actului de ncepere a urmririi penale si scoaterea de sub urmrire pe-nal 9. Limitele urmririi penale pot fi: a. nceperea urmririi penale in rem si trimiterea n judecat prin rechizitoriu; b. nceperea urmririi penale in personam si trimiterea n judecat prin rechizitoriu;

c. nceperea urmririi penale in personam si punerea n miscare a actiunii penale;

10. Actele procesuale care marcheaza limita initiala a fazei de urmarire penala sunt: a. rechizitoriul; b. procesul-verbal c. rezolutia 11. Sunt organe de cercetare penala : a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. procurorul, indiferent daca supravegheaza ori efectueaza personal urmarirea pe-nala c. organele de constatare 12. Actele procesuale care marcheaz momentul final al fazei de urmarire penal sunt: a. procesul-verbal b. ordonanta; c. rezolutia; 13. nceperea urmaririi penale se poate dispune n mod expres: a. de catre organul de cercetare penala, cu ncuviintarea sau autorizarea procuroru-lui; b. doar de catre procuror;

c.

de catre organul de urmarire penal.

14. Pentru efectuarea actelor de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se ref-era art. 145 din Codul penal: a. este necesar consimtamantul conducerii acelei unitati b. in toate cazurile, este necesara autorizatia procurorului c. consimtamantul conducerii unitatii sau autorizatia procurorului nu sunt necesare, in caz de infractiune flagranta 15. Organul de urmarire penala dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta: a. doar daca actiunea penala este pusa in miscare b. in situatia in care inculpatul se afla in arest preventiv c. acolo unde legea prevede expres 16. n incinta institutiilor de interes public: a. actele de urmrire penal se pot efectua cu autorizarea judectorului; b. actele de urmrire penal se pot efectua cu autorizatia procurorului sau cu acor-dul conducerii acelei unitti; c. nu se pot efectua acte de urmrire penal;

17. Trasaturile caracteristice urmririi penale sunt: a. caracterul public b. caracterul necontradictoriu c. caracterul preponderent oral 18. nvinuitul este: a. persoana fat de care se efectueaz cercetri ntr-o cauz penal; b. persoana fat de care s-a dispus nceperea urmririi penale; c. persoana fat de care s-a dispus punerea n miscare a actiunii penale; 19. Limita finala a urmaririi penale este marcata prin: a. ordonanta, proces-verbal sau rechizitoriu; b. rezoluie, ordonanta sau rechizitoriu; c. referat de terminare a urmaririi penale 20. Procurorul infirma un act sau o masura procesuala nelegala a organului de urmarire pe-nala prin : a. ordonanta b. rezolutie c. rechizitoriu 21. Constituie obiect al urmaririi penale :

a. tragerea la raspundere a persoanelor care au savarsit fapte prevazute de legea penala b. identificarea faptuitorului si stabilirea raspunderii acestuia c. strangerea probelor privitoare la existenta infractiunii 22. Actele de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se pot efectua: a. cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului b. cu consimtamantul conducerii acelei unitati si cu autorizatia procurorului c. numai cu autorizatia procurorului, in caz de infractiuni flagrante 23. Organele de cercetare penala aduna probe : a. numai in defavoarea invinuitului sau inculpatului b. atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului c. pentru demonstarea savarsirii infractiunii de catre invinuit sau inculpat 24. Daca invinuitul sau inculpatul a recunoscut fapta :

a. organele de urmarire penala nu mai sunt obligate sa stranga probele pentru la-murirea cauzei b. procurorul va dispune punerea in miscare a actiunii penale c. organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele 25. nvinuitul: a. nu este parte in procesul penal b. este parte in procesul penal c. devine inculpat din momentul punerii n miscare a actiunii penale; 26. Sunt momente ale desfasurarii actiunii penale: a. inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului b. confirmarea inceperii urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emi-terea rechizitoriului c. punerea in miscare a actiunii penale, exercitarea actiunii penale, stingerea actiunii penale

Competenta organelor de UP

1. Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt competente sa efectueze cercetarea penala: a. numai in interiorul razei de competenta teritoriala care ii revine b. dupa natura sau gravitatea infractiunii c. pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala 2. Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare: a. nu se determina dupa natura sau gravitatea infractiunii b. nu se determina dupa calitatea faptuitorului c. se determina dupa competenta unei instante de a judeca o cauza penala 3. Daca trebuie efectuate acte de cercetare penala in afara razei sale de competenta teritori-ala, organul de cercetare al politiei judiciare : a. poate sa le efectueze el insusi b. poate sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare

c. este obligat sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare 4. Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare penala care nu sufera amanare: a. numai daca privesc o cauza care este de competenta lui b. numai cu confirmarea procurorului care ii supravegheaza activitatea c. chiar daca privesc o cauza care nu este de competenta lui 5. Cercetarea penala pentru infractiunile savarsite de militari, in afara unitatii militare, se efec-tueaza de catre : a. ofiterii anume desemnati de catre comandantul unitatii militare, corp aparte si similare b. ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana c. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare 6. Cercetarea penala pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de per-soanele civile in legatura cu obligatiile lor militare, poate fi efectuata de catre: a. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare

b. c.

organele de cercetare ale politiei judiciare comandantii centrelor militare

7. Organul de cercetare penala sesizat cu o plangere : a. si declin competenta atunci cand constata ca nu este competent b. este dator sa-si verifice competenta; c. daca constata ca nu este competent, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea 8. Sunt organe de constatare: a. ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice. b. ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati c. capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord 9. Ofiterii si subofiterii Jandarmeriei Romne care au constatat o infractiune n timpul misiunilor specifice: a. au dreptul s retin corpurile delicte; b. nainteaz procurorului actele ncheiate, n cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune;

c. nainteaz procurorului actele ncheiate, n cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune flagrant; 10. Organele de constatare sunt obligate sa procedeze la: a. luarea de declaratii de la martori b. luarea de declaratii de la faptuitor c. intocmirea procesului-verbal cu privire la imprejurarile concrete ale savarsirii in-fractiunii 11. Procesele-verbale incheiate de organele de constatare: a. nu constituie mijloace de proba in procesul penal b. constituie mijloace de proba in procesul penal c. constituie probe in procesul penal 12. n situatia n care organul de cercetare penal constat c nu este competent s efectu-eze cercetarea penal: a. si declin competenta organului de cercetare penal competent; b. ndrum persoana vtmat s formuleze plngerea penal la organul competent c. trimite de ndat cauza procurorului care exercit supravegherea, n vederea se-sizrii organului competent

13. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.214,Cproc.pen se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 14. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen, cand nu au prins pe faptuitor, se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 15. a. b. c. Sunt organe de cercetare penala speciale : capitanii porturilor comandantii de nave sau aeronave ofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane

16. Agentii politiei de frontier, pentru infractiunile de frontier, au urmtoarele obligatii: a. pot efectua perchezitii corporale; b. pot prinde pe fptuitor, pe care l predau de ndat procurorului sau organului de cercetare penal, mpreun cu lucrrile efectuate si cu mijloacele materiale de prob; c. pot prinde pe fptuitor, pe care l predau procurorului n termen de maxim 5 zile de la

prima constatare efectuat, mpreun cu mijloacele materiale de prob; 17. a. b. c. Agentii politiei de frontier sunt: organe de cercetare penala organe de cercetare penala speciale organe de constatare

18. Pentru infractiunile de frontier, ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 19. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen se inainteaza: a. catre organul de cercetare penala competent sau procuror b. catre instanta de judecata c. numai catre procuror 20. Comandantii de nave si aeronave: a. nu au dreptul s retin corpurile delicte; b. pot pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului c. nainteaz actele incheiate organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba.

21. Actele premergatoare se pot efectua: a. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face prin denunt sau prin plangere b. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face din oficiu c. indiferent de modul de sesizare a organelor de urmarire penala 22. Actele premergatoare urmaririi penale sunt: a. acte situate in cadrul procesului penal b. acte procedurale c. efectuate numai de catre lucratori operativi din MAI 23. a. b. c. Actele premergtoare sunt acte situate in : cadrul procesului penal afara urmaririi penale cadrul fazei de judecata

24. Pe parcursul desfasurarii actelor premergatoare urmaririi penale : a. se pot dispune masuri procesuale b. se poate verifica existenta sau inexistenta vreunuia din cazurile prevazute la art.10,Cproc.pen c. se poate dispune obligarea de a nu parasi localitatea

25. Pot efectua acte premergatoare : a. investigatorii sub acoperire b. lucratori operativi din cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale c. numai organele de urmarire penala

26. Investigatorii sub acoperire pot fi folositi in baza autorizatiei emise de : a. judecator b. procuror c. organelle judiciare 27. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da pe cel mult : a. 60 de zile b. 30 de zile c. 20 de zile 28. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da prin : a. incheiere b. rezolutie c. ordonanta motivata

29. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire: a. nu poate fi prelungita b. poate fi prelungita, fiecare prelungire neputand depasi alte 30 de zile c. poate fi prelungita cu cel mult 1 an 29. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. constituie intotdeauna mijloc de proba b. poate constitui mijloc de proba c. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat, pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 30. Durata totala a autorizarii, in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investiga-torii sub acoperire, in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi: a. 60 de zile b. 30 de zile c. 1 an 31. Pot fi investigatori sub acoperire: a. ofiteri din cadrul Jandarmeriei Romana b. lucratori operativi din cadrul SRI

c. lucratori operativi din cadrul politiei judiciare 32. Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite: a. numai in cauza penala la care se refera autorizatia emisa de procuror b. numai in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror c. si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane, daca sunt concludente si utile 33. Termenul de inaintare catre procuror a actelor incheiate de organele de constatare pre-vazute in art.214,Cproc.pen este: a. 24 de ore de la intocmirea referatului de terminare a cercetarii penale b. 3 zile de la descoperirea faptei, afara de cazul cand legea dispune altfel c. 24 de ore de la descoperirea faptei, cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 34. Termenul de inaintare catre organul de cercetare competent a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art.215,Cproc.pen, pentru ipoteza in care nu se impune prinderea faptuitorului, este a. 3 zile de la inceperea urmaririi penale b. 5 zile de la prima constatare

c. 24 de ore, cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 35. Folosirea investigatorilor sub acoperire: a. trebuie autorizat de procurorul care supravegheaz urmrirea penal; b. este permis n cazul infractiunilor de falsificare de monede; c. trebuie autorizat de judector; 36. Actele premergatoare sunt efectuate n vederea: a. nceperii urmaririi penale; b. nceperii judecatii; c. punerii n miscare a actiunii penale 37. Sunt organe de constatare potrivit art.215,Cproc.pen: a. organele de cercetare penala speciale b. comandantii de nave si aeronave c. capitanii de porturi 38. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. constituie intotdeauna mijloc de proba daca este intocmit de procuror b. intocmit de un lucrator operativ anume desemnat din cadrul SRI poate constitui mijloc de proba

c. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat, pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 39. Actele premergatoare urmaririi penale: a. se desfasoara pe tot parcursul fazei de urmarire penala b. se pot efectua si de catre organele de constatare c. sunt consemnate in cuprinsul unui proces verbal 40. Investigatorii sub acoperire: a. culeg date si informatii in baza autorizatiei emise de catre presedintele instantei competente sa judece respectiva infractiune in prima instanta b. pot fi deconspirati doar la momentul ramanerii definitive a hotararii penale de condamnare c. pot fi folositi in procesul penal in cauze avand ca obiect fapte de coruptie 41. Pentru infractiunea de calcare de consemn (infractiune contra ordinii si disciplinei militare: a. trimiterea in judecata se dispune de catre ofiterul anume desemnat de catre comandantul unitatii militare

b. prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie doar daca actiunea penala a fost pusa in miscare c. urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului

42. Organele de cercetare ale politiei judiciare : a. isi desfasoara activitatea sub autoritatea unui judecator desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca in prima instanta b. pot declara apel in cauzele instrumentate de unitatile de politie c. se subordoneaza functional procurorului competent, in conditiile legii 43. Sunt organe de constatare potrivit art.215,Cproc.pen: a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. agentii politiei de frontiera c. ofiterii anume desemnati de sefii comenduirilor de garnizoana 44. In cazul in care, in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala, procurorul constata ca

urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. In aceasta situatie, raman valabile: a. actele procesuale dispuse b. masurile asiguratorii luate c. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 45. Organele de cercetare penala ale politiei judiciare pot efectua, n cazul prevazut n art. 208 lit.c,C.pr.pen., unele acte de cercetare penal? a. nu, deoarece s-ar ncalca normele relative la competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei; b. da, cu conditia ca militarul infractor sa fi dobndit, dupa savrsirea infractiunii, calitatea de civil; c. da, cu conditia existentei unei cereri a comandantului centrului militar. 46. Cum procedeaz organul de cercetare penala cnd constata ca nu este competent sa efectueze cercetarea penala? a. si declina competenta b. ndruma persoana vtamata la organul de cercetare penala competent;

c. trimite, de ndata, cauza procurorului care exercita supravegherea, n vederea se-sizarii organului competent. 47. Actele premergatoare au o natura juridic: a. procesual; b. extraprocesual; c. mixta, datorita activitatilor ce se pot desfasura pe parcursul lor. 48. Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire: a. poate fi dezvaluita dupa dupa terminarea procesului penal b. nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora c. poate fi dezvaluita dupa terminarea actiunii acestora 49. Participarea procurorului la efectuarea urmaririi penale presupune : a. dreptul de a efectua personal orice act de cercetare penal; b. dreptul de a asista la efectuarea oricrui act de cercetare penal c. dreptul de efectua personal doar anumite acte de cercetare penal.

50. Organul de cercetare penal constatnd c sunt temeiuri pentru punerea n miscare a actiunii penale : a. dispune punerea n miscare a actiunii penale prin rezolutie motivat; b. face propuneri procurorului pentru punerea n miscare a actiunii penale prin or-donant. c. dispune punerea n miscare a actiunii penale prin ordonant; 51. Organul de cercetare penal constatnd incidenta cazului aratat in art. 10 lit. b1) : a. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarirea penala b. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 52. Daca organul de cercetare penala constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului: a. dispune extinderea cercetarilor penale si cu privire la noile fapte b. este obligat sa faca propuneri pentru schimbarea incadrarii juridice

c. poate schimba incadrarea juridica a faptelor 53. Daca inainte de inceperea urmaririi penale organul de cercetare penal constata existenta unui impediment prevazut in art. 10 lit. a e, cu exceptia celui prevazut la lit.b1) : a. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala b. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 54. Daca organul de cercetare penala constata date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte : a. incepe urmarirea penala si cu privire la persoana respectiva b. face propuneri pentru extinderea cercetarilor penale c. dispune disjungerea cauzelor 55. Propunerile pentru extinderea cercetarilor penale sau pentru schimbarea incadrarii juridice se inainteaza la procuror, de catre organul de cercetare penala in termen de : a. cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor, imprejurarilor sau persoanelor noi

b. cel mult 24 de ore de la data constatarii faptelor, imprejurarilor sau persoanelor noi c. cel mult 48 de ore de la data constatarii faptelor, imprejurarilor sau persoanelor noi 56. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii ju-ridice facute de organul de cercetare penala, procurorul se pronunta prin: a. ordonanta b. rezolutie c. proces verbal 57. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii ju-ridice, facute de organul de cercetare penala, procurorul se pronunta in termen de : a. cel mult 5 zile b. cel mult 3 zile c. cel mult 48 de ore Moduri de sesizare a organelor de UP

1. Constituie moduri generale de sesizare a organelor de urmrire penal: a. plngerea, denuntul si plngerea prealabil; b. plngerea, denuntul si sesizarea din oficiu; c. plngerea, denuntul si sesizarea comandantului;

2. Constituie moduri speciale de sesizare a organelor de urmrire penal: a. plngerea prealabil, denuntul, sesizarea si autorizarea organului competent; b. plngerea prealabil, sesizarea din oficiu, manifestarea dorintei guvernului strin; c. plngerea prealabil, sesizarea si autorizarea organului competent, manifestarea dorintei guvernului strain Plangerea

1. Pentru persoana vtmat, plngerea poate fi formulat de: a. copilul major, pentru printi; b. unul din soti pentru cellalt sot c. substituitii procesuali numai dac partea vtmat nu se afl n tar; 2. Sunt consecinte ale nensusirii de ctre persoana vtmat a continutului plngerii formu-late de ctre substitutii sai procesuali: a. se dispune ncetarea urmririi penale, conform art. 11 pct.1 lit. c raportat la art. 10 lit. f C.proc.pen.; b. plngerea va fi asimilat unui denunt c. se dispune fie nenceperea urmririi penale, fie ncetarea urmririi penale.

3. O plangere nesemnata: a. impiedica organul de urmarire penala sa tina seama de ea b. poate fi luata in considerare ca un denunt anonim sau ca o sesizare din oficiu c. constituie mod de sesizare a organelor de urmarire penala 4. Plangerea poate fi facuta de substitutii procesuali ? a. nu, pe considerentul ca raspunderea penala este personala b. da, de catre sot si de oricare dintre rudele apropiate ale persoanei vatamate c. da, de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti 5. Plangerea : a. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal, atunci cand se face oral b. contine alte date decat denuntul c. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana, despre savarsirea unei in-fractiuni 6. Sunt consecinte ale nensusirii de ctre persoana vtmat a continutului plngerii formu-late de ctre substitutii procesuali,: a. se va declansa procesul penal

b. persoana vtmat va putea fi citat n calitate de martor c. se dispune obligatoriu nenceperea urmririi penale 7. Plngerea penal adresat direct instanei, care nu ntrunete cerinele prevzute n dispoziiile art. 222 alin. (2) C. proc. pen., n sensul c nu cuprinde descrierea faptei pentru care se solicit tragerea la rspundere penal a persoanei reclamate: a. b. c. se respinge ca inadmisibil va fi asimilat unui denunt se trimite organului competent Denuntul

1. Denunul poate fi fcut : a. doar de catre persoanele care au capacitate de exercitiu deplina; b. numai cu ncuviintarea reprezentantului legal, in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restrns c. de catre orice persoana, inclusiv persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrnsa; 2. Denunul: a. nu poate fi facut decat in scris

b. c.

poate fi facut in scris sau oral daca s-a facut oral, valoreaza ca plangere

3. Denunul : a. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea c. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune 4. Denunul : a. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana despre savarsirea unei in-fractiuni c. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune Plangerea prealabila

1. Plangerea prealabila se deosebeste de plangere prin aceea ca: a. reprezinta numai un act de sesizare a organelor de urmarire penala b. este o conditie de pedepsibilitate si de procedibilitate

c. in cazul anumitor infractiuni, este singurul mod de sesizare a organelor de ur-marire penala 2. Plangerea se deosebeste de plangerea prealabila prin aceea ca: a. odata depusa, nu mai poate fi retrasa, deoarece in acest caz opereaza principiul oficialitatii b. in cazul ei, principiul oficialitatii nu isi are aplicabilitate c. in cazul ei opereaza impacarea partilor

3. n ipoteza svrsirii infractiunii de abuz de ncredere de ctre un notar public, plngerea prealabil se adreseaz: a. organului de cercetare penal competent teritorial; b. parchetului de pe lng curtea de apel; c. curtii de apel; 4. Daca o infractiune - pentru care legea prevede ca actiunea penala se pune n miscare la plngerea prealabila a persoanei vatamate a fost comisa n participare si persoana vatamata face plngere prealabila mpotrivii unuia dintre participanti:

a. va putea fi tras la raspundere penala numai acel participant; b. vor fi trasi la raspundere penal toti participantii, cu conditia ca, pe parcursul procesului, persoana vatamata sa-si manifeste expres vointa n acest sens c. vor fi trasi la raspundere penala toti participantii; 5. Daca ntr-o cauza n care s-au efectuat acte de cercetare penala se considera ulterior ca fapta urmeaza a primi o ncadrare juridica pentru care este necesara plngerea prealabila, procurorul dispune ncetarea urmaririi penale: a. indiferent daca persoana vatamata a facut sau nu plngere prealabila. b. doar la propunerea organului de cercetare penala; c. dupa ce persoana vatamata si-a exprimat vointa n sensul ca nu doreste sa faca plngere prealabil. 6. Plngerea prealabila poate fi introdusa de catre: a. persoana vatamata, personal; b. mandatarul cu procura speciala al persoanei vatamate c. substitutul procesual al persoanei vatamate;

7. In ipoteza savarsirii unei infractiuni de vatamare corporala de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, plangerea prealabila se adre-seaza: a. direct instantei de judecata competente Curtea de Apel Bucuresti, b. direct instantei de judecata competente Tribunalul Bucuresti, c. procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 8. Un judecator de la ICCJ savarseste o infractiune de vatamare corporala. In aceasta ipo-teza: a. nu este nevoie de plangere prealabila, fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu b. plangerea prealabila se adreseaza direct instantei de judecata competente Curtea de Apel c. plangerea prealabila se adreseaza procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 9. Plngerea prealabil poate fi introdus: a. de persoana vtmat prin infractiune; b. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate prin infractiune

c.

direct la instanta de judecata

10. Termenul de introducere a plngerii prealabile este: a. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul; b. determinat de prescriptia raspunderii penale c. 2 luni din ziua in care persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul, in ipoteza in care cel vatamat este un militar in termen sau un militar cu termen redus 11. Se poate deroga de la termenul de introducere a plangerii prealabile ? a. nu; termenul de introducere a plangerii prealabile avand un caracter procedural, nerespectarea lui atrage decaderea din exercitiul dreptului de introducere a plangerii prealabile b. da, in cazul in care faptuitorul are calitatea de parlamentar c. da, cand persoana vatamata a fost impiedicata de o cauza temeinica sa introduca plangerea prealabila in termen

12. Plngerea prealabil poate fi introdus: a. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate b. doar la organele de urmarire penala c. in termnen de 3 luni de la data savarsirii infractiunii 13. Impacarea partilor poate interveni: a. pana la citirea actului de sesizare a primei instante b. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti in prima instanta 14. n cazul infractiunii flagrante, pentru care este necesar plngerea prealabil, organul de urmrire penal este obligat sa constate fapta : a. chiar in lipsa plangerii prealabile b. numai dac persoana vtmata a depus plangere prealabila; c. si atunci cand sotului persoanei vatamate i s-a respins plangerea prealabila 15. n cazul savarsirii unei infractiuni de amenintare de catre un judecator de la o judecatorie, plangerea prealabila se adreseaza: a. parchetului de pe langa judecatorie b. parchetului de pe langa tribunal c. parchetului de pe langa curtea de apel

16. n cazul savarsirii de catre un student a unei infractiuni de violare de domiciliu, plangerea prealabila se adreseaza: a. numai organului de cercetare penala b. numai procurorului c. organului de cercetare penala sau procurorului 17. n cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila, aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de : a. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul b. 2 luni din ziua in care s-a savarsit infractiunea c. 60 de zile din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul

18. n cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila, aceasta poate fi formulata : a. de persoana vatamata sau de catre sotul acesteia b. numai de catre persoana vatamata

c. de catre persoana vatamata sau de catre reprezentantul acesteia, cand persoana vatamata este un minor fara capacitate de exercitiu 19. Termenul de 2 luni pentru introducerea plangerii prealabile se calculeaza in cazul infrac-tiunilor continue, de la data : a. consumarii infractiunii b. epuizarii infractiunii c. la care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 20. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate: a. cauzele se disjung intotdeauna b. se aplica disjungerea daca este posibila c. cauzele sunt reunite 21. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate,

compe-tenta de a judeca cele doua cauze reunite revine: a. intotdeauna instantei mai intai sesizate b. intotdeauna instantei superioare in grad c. instantei superioare in grad sau, dupa caz, instantei mai intai sesizate 22. Plngerea prealabil: a. se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului b. se introduce n termen de 2 luni de la data svrsirii infractiunii; c. se introduce la instanta competent s judece cauza n fond; 23. In continutul plangerii prealabile trebuie sa se precizeze: a. adresa partilor si a martorilor b. daca persoana vatamata se constituie parte civila c. daca persoana vatamata se constituie parte vatamata 24. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a. se respinge ca inadmisibila b. se trimite organului competent c. se considera valabila daca a fost introdusa in termen

25. Daca intr-o cauza s-au facut acte de cercetare penala, dar ulterior s-a constatat ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila, organul de cercetare penala : a. continua cercetarea numai daca partea vatamata face plangere prealabila b. continua cercetarea chiar daca partea vatamata nu face plangere prealabila c. transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale

26. Termenul de introducere a plangerii prealabile este : a. de 60 de zile b. supus regulilor de calcul specifice termenelor procedurale c. de 2 luni 27. Sub aspectul formei, plangerea prealabila : a. nu poate fi formulata decat in scris b. poate fi formulata in scris sau oral c. trebuie formulata in scris, cu exceptia cazului in care s-a savarsit o infractiune flagranta 28. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata :

a. se trimite organului competent numai daca a fost introdusa in termen b. se considera valabila numai daca a fost trimisa in termen la organul competent c. se considera valabila, daca a fost introdusa in termen la organul necompetent 29. Daca o infractiune - n privinta careia legea prevede ca aciunea penala se pune n micare la plngerea prealabila a persoanei vatamate - a vtamat mai multe persoane, pentru ca faptuitorul sa fie tras la rspundere penala: a. este necesar ca toate persoanele vatamate sa introduca plngere prealabila; b. este suficient ca numai una dintre persoanele vatamate s introduca plngere prealabila; c. aciunea penala poate fi pusa n micare din oficiu. 30. Daca persoana vatamata a decedat la scurt timp dupa introducerea plangerii prealabile : a. se va dispune incetarea procesului penal, in temeiul art.10,alin.1,lit.g,Cproc.pen b. actele necesare desfasurarii in continuare a procesului penal se vor desfasura din oficiu c. procesul penal va continua

31. Este admisibila intotdeauna plangerea prealabila introdusa de : a. mama, pentru fiica ei majora b. bunic, pentru nepotul lui minor c. copilul major, pentru parintele sau, daca acesta din urma a ratificat plangerea prealabila, in termen de 2 luni de la cunoasterea faptuitorului 32. Plangerea prealabila introdusa de sotul persoanei vatamate : a. este inadmisibila b. este introdusa de o persoana fara calitate procesuala c. este admisibila 33. Daca in cazul unei infractiuni de furt care se pedepseste numai la plangere prealabila, persoana vatamata a decedat inainte de a fi introdus plangere prealabila, fiica majora a persoanei vatamate : a. poate introduce plangere prealabila b. isi poate valorifica drepturile patrimoniale asupra bunurilor furate pe calea unei actiuni in fata instantei civile c. nu mosteneste dreptul de a sesiza organele judiciare prin plangere prealabila

34. Daca plangerea prealabila a fost introdusa la instanta de judecata : a. instanta o respinge ca inadmisibila b. instanta se dezinvesteste prin sentinta c. instanta pronunta o hotararea de trimitere a plangerii prealabile la organul compe-tent, care este supusa recursului 35. In cazul in care inculpatul a fost achitat si actiunea civila a fost respinsa, daca partea vtmat este un minor pentru care plngerea prealabil a fost introdus prin reprezentantul sau legal, cheltuielile judiciare vor fi suportate de: a. stat b. reprezentantul legal al minorului c. minorul parte vtmat, prin reprezentantul su legal ***Pe rolul Judecatoriei Targu Neamt a fost inregistrata cauza penala privind pe inculpatul C.B., trimis n judecata n stare de libertate, pentru savrsirea a trei infractiuni : lovire sau alte violente si furt ntre rude, fata de sotia P.Y. si fiica sa minora P.K. amenintare, fata de partile vatamate T.L. si R.D., vecini ai inculpatului. La termenul din data de 15.10.2009 :

T.L. si R.D. au declarat ca nu se constituie parte civila P.Y., n nume propriu, dar si pentru minora P.K., pe care o reprezinta, si inculpatul au declarat ca doresc sa se mpace. P.Y. si P.K. au precizat ca nu au pretentii civile fata de inculpat. 36. ***In speta, Judecatoria Targu Neamt va dispune : a. asupra concursului de infractiuni b. ncetarea procesului penal pentru doua dintre cele trei infractiuni pentru care inculpatul a fost trimis in judecata c. obligarea inculpatului la plata integrala a cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza respectiva 37. ***In speta : a. se inlatura raspunderea penala a inculpatului b. se stinge actiunea civila c. P.Y. si P.K vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare catre stat, proportional culpei procesuale Extras Sentinta penala nr. 337/09.11.2009, Judecatoria Tg. Neamt

Rechizitoriul Parchetului s-au retinut urmatoarele: 1. n luna septembrie 2009, inculpatul C.B., liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate, a revenit n domiciliul comun, unde a nceput sa se manifeste violent, datorita faptului ca sotia sa, P.Y., a refuzat sa mai convietuiasca cu el. Astfel, n cursul noptii de 17-18 septembrie, inculpatul a lovit-o pe sotia sa cu pumnii, aceasta din urma, mpreuna cu fiica sa minora P.K., parasind domiciliul. 2. Cnd Y. a revenit n domiciliu, n data de 19.09.2009, a constatat de inculpatul i-a sustras mai multe bunuri, n principal hainele si rechizitele de scoala ale minorei. Partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 400 lei, pentru acest aspect. 3. n cursul zilei de 21.09.20009, inculpatul a adresat amenintari cu moartea, cu acte de violenta si cu incendierea bunurilor, partilor vatamate T.L.. si R.D., care locuiesc n apropierea sa. Acesta le-a reprosat faptul ca au gazduit pe sotia si fiica sa, lundu-le apararea si amestecndu-se astfel n viata sa de familie. Cazurile 1,2 La termenul din data de 15.10.2009, partea vatamata P.Y., att n nume propriu, ct si

pentru partea vatamata minora P.K., pe care o reprezinta, si inculpatul au declarat ca doresc sa se mpace, partile vatamate preciznd ca nu au pretentii civile fata de inculpat. n raport de aceste declaratii, n virtutea dispozitiilor art. art.11 pct.2 lit.b, rap. la art.10 lit. h C.proc.pen., instanta va dispune ncetarea procesului penal fata de inculpaul C.B., pentru savrsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt ntre rude, urmnd a lua act de re-nuntarea partilor vatamate la pretentiile civile impacarea partilor : nlatura raspunderea penala stinge si actiunea civila este personala produce efecte numai daca intervine pna la ramnerea definitiva a hotarrii. Cazu3 pentru cele doua infractriuni concurente de amenintare s-au aplicat pedepse de cate 3 luni nchisoare pedepsele concurente au fost contopite, inculpatul urmnd sa o execute pe cea mai grea (3 luni nchisoare). Latura civila a cauzei

avnd n vedere principiul disponibilitatii, instanta va lua act ca partile vatamate P. si Z. nu s-au constituit parti civile n baza art. 191 Cod proc. pen., va fi obligat inculpatul la plata sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, catre stat, reprezentnd onorariul avocatului din oficiu si parte din valoarea serviciilor postale, privind citatiile potrivit art. 192 alin.1, pct. 2 lit.b,Cproc.pen, vor fi obligate partile vatamate P.K. la plata sumei de 20 lei ( prin reprezentant legal fata de decizia naltei Curti de Casatie si Justi-tie nr. 58/2007 ) si P.Y. la plata sumei de 40 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, proportional cu culpa procesuala, reprezentnd parte din contravaloarea citatiilor efectu-ate. **** Prin rechizitoriul Parchetului, s-a retinut n sarcina inculpatului savrsirea infractiunii de furt de folosinta, prev. de art. 208,alin.1,4, Cpen. Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca : inculpatul n data de 09.11.2007, n jurul orelor 3.35 a sustras si a condus un autoturism pe bd. D. Mangeron din mun. Iasi, fara a avea n acest sens, acordul partii vatamate M. P., proprietarului masinii, avnd n snge o mbibatie alcoolica de 1,55 mg/l alcool si fara a poseda permis de conducere.

Instanta a schimbat ncadrarea juridica data faptelor inculpatului, prin rechizitoriu, din art. 208 alin. 1,4 in art.213,Cpen, urmatoarele considerente : ntre inculpat si partea vatamata a existat un raport juridic patrimonial, netranslativ de pro-prietate, n temeiul caruia inculpatul a primit n detentie autoturismul, apartinnd partii vatamate, pentru a-l repara inculpatul avea obligatia restituirii bunului de ndata ce si ndeplinea obligatia, nefiind autorizat sa o foloseasca n vreun fel n scop personal. Cu toate acestea, inculpatul si-a intervertit n mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului n aceea de pretins proprietar al acestuia ntre inculpat si partea vatamata exista o relatie bazata pe ncredere, ntruct partea vata-mata mai apelase la inculpat si cu alte ocazii n vederea repararii autoturismului Att n cursul urmaririi penale, ct si n cursul cercetarii judecatoresti, prin declaratiile date, dar si prin declaratia autentificata depusa la dosar, partea vatamata a precizat ca nu a formu-lat si nu formuleaza plngere prealabila mpotriva inculpatului. 38.*** In speta, instanta : a. nu solutioneaza actiunea civila

b. dispune incetarea procesului penal in temeiul art.10,lit.f,Cproc.pen, pentru infractiunea de abuz de incredere c. instanta nu acorda despagubiri civile

Inceperea UP. Suspendarea UP

1. Actul prin care se dispune nceperea urmririi penale cnd organul de urmrire penal este sesizat prin denunt este: a. procesul-verbal; b. numai ordonanta; c. rezolutia;

2. Rezolutia de incepere a urmaririi penale poate fi emisa : a. de organul de cercetare penala b. numai de catre procuror c. si in cazul aratat in art. 10 lit. b1) 3. Rezolutia de incepere a urmaririi penale emise de organul de cercetare penala se supune : a. confirmarii motivate a procurorului, in termen de 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale b. verificarii procurorului, in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale c. autorizarii procurorului, in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale 4. Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale in art.10,Cproc.pen: a. nu se poate dispune inceperea urmaririi penale, in niciun caz b. se dispune inceperea urmaririi penale in cazul prevazut la lit.b; c. in cazul prevazut la lit. b1 nu se dispune neinceperea urmaririi penale 5. n situatia n care organul de cercetare penal constat, nainte de nceperea urmririi

pe-nale, incidenta cazului prevzut de art. 10 lit. b1 ) C.proc. pen.: a. nainteaz dosarul procurorului cu propunerea de nencepere a urmririi penale; b. nainteaz dosarul procurorului cu propunerea de ncepere a urmririi penale; c. dispune nceperea urmririi penale; 6. n situatia n care, ulterior adoptrii solutiei, procurorul constat c nu a existat sau c a disprut mprejurarea pe care se ntemeia propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal: a. infirm rezolutia de neincepere a urmarii penale b. restituie actele organului de urmrire, dispunnd nceperea urmririi penale; c. dispune suspendarea urmririi penale; 7. Organul de cercetare penala, cand constata, inainte de inceperea urmaririi penale, existenta cazului prevazut in art.10,lit.b1,Cproc.pen : a. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale b. dispune inceperea urmaririi penale c. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de scoatere de sub urmarirea penala

8. nceperea urmaririi penale se dispune prin proces-verbal in cazul : a. sesizarii prin plngere sau denunt; b. infractiunilor flagrante c. constatarii infractiunilor de audienta;

9. Rezolutia procurorului de neincepere a urmaririi penale se ataca : a. direct cu recurs b. cu plangere la instanta de judecata c. cu plangere la procurorul ierarhic superior 10. n cazul savarsirii infractiunilor de audienta, potrivit art.299,Cproc.pen, urmarirea penala se dispune prin: a. rezolutia organului de urmarire penala b. proces verbal al organului de urmarire penala c. proces verbal al instantei de judecata 11. In cazul in care organul de urmarire penala a fost sesizat printr-un denunt anonim, inceperea urmaririi penale se dispune prin : a. proces verbal b. ordonanta c. rezolutie

12. Ca exceptie, inceperea urmaririi penale se poate dispune prin ordonanta in cazul : a. cnd procurorul solutioneaza un conflict de competenta intre doua organe de cercetare penala b. unei infractiuni flagrante c. constatarii infractiunilor de audienta; 13. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala, in baza art. 10 lit. lit.b1), iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. procurorul poate sa restituie actele organului de cercetare penala pentru completarea actelor premergatoare b. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. procurorul dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale 14. Daca procurorul este de acord cu propunerea de neincepere a urmaririi penale facuta de organul de cercetare penala, o confirma prin: a. rezolutie motivata b. ordonanta

c. rezolutie motivata sau prin ordonanta, in functie de incidenta cazurilor prevazute in art. 10,CPP 15. Rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale se comunica: a. persoanei care a facut sesizarea b. persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare c. altor persoane interesate 16. Prin rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale, se dispune totodata si asupra: a. restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii b. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris c. masurilor asiguratorii privind reparatiile civile 17. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala, in baza art. 10 lit. lit.b1),Cproc.pen, iar

procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. procurorul retine cauza b. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. organul de cercetare penala este obligat sa continue urmarirea penala 18. Momentul inceperii urmaririi penale este marcat prin : a. ordonanta, in cazuri exceptionale b. proces verbal, cand urmarirea penala se incepe din oficiu c. trimiterea in judecata, prin rechizitoriu 19.Urmrirea penal poate fi suspendat daca: a. invinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care l mpiedic s ia parte la procesul penal; b. partea vtmat sufer de o boal grav care o mpiedic s participe la procesul penal; c. una din prti sufer de o boal grav care o mpiedic s participe la procesul pe-nal; 20. Suspendarea urmaririi penale se dispune cand: a. intervine vreunul din cazurile prevazute in art.10, lit.a) e),Cproc.pen

b. intervine vreunul din cazurile prevazute in art.10, lit.f) j),Cproc.pen c. se constata printr-o expertiza medicolegala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa ia parte la procesul penal 21. Suspendarea urmaririi penale se dispune : a. prin rezolutie, cand nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale b. prin ordonanta, atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. numai prin ordonanta 22. Dispune suspendarea urmaririi penale: a. procurorul, la propunerea organului de cercetare penala b. instanta de judecata, la propunerea procurorului, atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. procurorul, daca nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 23. Ordonanta prin care s-a dispus suspendarea urmaririi penale se comunica, in copie: a. numai persoanei vatamate b. persoanei vatamate, la cererea acesteia c. invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate

24. In timpul cat urmarirea penala este suspendata, organul de cercetare penala este obligat: a. sa nu mai efectueze niciun act de cercetare penala in cauza respectiva b. sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspen-darea urmaririi penale c. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare persoanei vatamate

25. Dispunand suspendarea urmaririi penale, in sarcina procurorului iau nastere urmatoarele obligatii: a. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare partii civile b. sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului c. sa restituie dosarul organului de cercetare penala dupa ce a comunicat or-donanta de suspendare invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate

***Prin rezolutia din 30.06.2008 data de Parchetul de pe lnga Judecatoria Suceava, n Dosarul nr. 1330/P/2006, s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se ncepe urmarirea penala fata de R.G. pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa (art. 184 alin.1 si 3,C.pen). Medicul legist a concluzionat ca fiecare dintre partile vatamate a suferit leziuni vindecabile n 7-8 zile de ngrijiri medicale, aceste leziuni fiind n raport de cauzalitate cu accidentul produs n ziua de 1.09.2006. In temeiul art.278^1,Cproc.pen, partile vatamate au atacat cu plangere rezolutia Parchetului . 26. ***In speta, instanta : a. respinge plngerea ca inadmisibila b. respinge plngerea ca nefondata c. obliga petentii la plata cheltuielilor judiciare catre stat 27. ***In speta, : a. sentinta poate fi atacata separat cu de recurs n termen de 10 zile b. organul de cercetare penala are obligatia de a comunica partilor vatamata actele premergatoare efectuate c. fapta nu constituie infractiune

Solutii de netrimitere in judecata

1. Solutiile de netrimitere n judecata sunt: a. scoaterea de sub urmarire penala, ncetarea urmaririi penale si clasarea;

b. suspendarea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala si ncetarea ur-maririi penale; c. achitarea, ncetarea urmririi penale si clasarea. 2. Solutiile scoatere de sub urmarirea penala, incetarea urmaririi penale sau clasare: a. au autoritate de lucru judecat b. pot fi luate doar la terminarea urmaririi penale c. pot fi luate doar de catre procuror 3. Actul prin care se dispune nenceperea urmrii penale este: a. rezolutia; b. incheierea c. ordonanta; 1. Incetarea UP solutie de netrimitere in judecata 1. Ordonanta sau rezolutia de ncetare a urmririi penale se comunic: a. persoanei care a facut sesizarea b. numai nvinuitului sau inculpatului c. altor persoane interesate; 2. ncetarea urmaririi penale se dispune prin :

a. rezolutie motivata, cnd nu a fost pusa n miscare actiunea penala; b. ordonanta, cnd a fost pusa n miscare actiunea penala; c. rechizitoriu, de regula 3. n cazul ncetrii urmririi penale ntr-o cauz n care inculpatul este arestat preventiv: a. procurorul comunic o copie a ordonantei administratiei locului de detinere; b. instanta dispune revocarea arestrii preventive si comunic o copie a ncheierii la administratia locului de detinere; c. instanta dispune revocarea arestrii preventive si nstiinteaz prin adres administratia locului de detinere, cu dispozitia de a pune de ndat n libertate pe inculpat 4. ncetarea urmaririi penale se dispune atunci cnd se constata existenta cazurilor prevazute n : a. art. 10 lit. f-j C.proc.pen si exista nvinuit sau inculpat n cauza; b. art. 10 lit.a-e C.proc.pen. si exista nvinuit sau inculpat n cauza c. art. 10 lit.f-h si exista nvinuit sau inculpat n cauza 5. ncetarea urmaririi penale se dispune de catre :

a. procuror, prin rezolutie motivata, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala b. organul de cercetare penala, prin referat c. procuror, prin ordonanta, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala 6. Daca in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, incetarea urmaririi penale : a. se dispune numai cu privire la inculpatii pentru care exista cazul de incetare a ur-maririi penale b. nu se poate dispune, urmarirea penala fiind indivizibila c. se poate dispune numai dupa ce s-a dispus disjungerea 7. Daca in cursul urmaririi penale se constata incidenta cazului prevazut de art. 10 lit.f,Cproc.pen, se dispune : a. scoaterea de sub urmarirea penala b. incetarea urmaririi penale c. incetarea procesului penal 8. In cazul in care, in cursul urmaririi penale, se constata incidenta cazului prevazut in art. 10 lit.h,: a. se poate dispune atat scoaterea de sub urmarirea penala, cat si incetarea ur-maririi penale b. nu se poate dispune clasarea

c. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 9. In cazul in care se constata incidenta cazului prevazut in art. 10 lit.i,Cproc.pen : a. nu se poate dispune decat incetarea procesului penal b. se poate dispune numai neinceperea urmaririi penale c. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 10. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale facute de organul de cercetare penala, : a. prin ordonanta, in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b. prin rezolutie motivata, in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. numai prin ordonanta 11. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv : a. in ziua in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala

12. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv: a. trebuie sa revoce masura arestarii preventive, prin aceeasi ordonanta b. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. trebuie sa il puna de indata in libertate 13. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale, facute de organul de cercetare penala este : a. de cel mult 5 zile b. de cel mult 3 zile c. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care incetarea ur-maririi penale priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv 14. Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale, se dispune totodata asupra: a. revocarii masurii de siguranta a obligarii la tratament medical b. revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii c. confiscarii speciale

15. In caz de incetare a urmaririi penale, daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata, acestea: a. raman atasate la dosarul cauzei b. raman in proprietatea organului de cercetare penala c. sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile 16. Prin rezolutia de neincepere a urmaririi penale se dispune totodata asupra: a. cheltuielilor judiciare b. restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege c. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris. 17. Daca prin ordonanta de incetare a urmaririi penale s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile, aceste masuri : a. se desfiinteaza daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale b. se mentin pana cand persoana vatamata introduce actiune in fata instantei civile

c. se desfiinteaza de drept, in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii ur-maririi penale 18. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv, in-stanta dispune revocarea masurii arestarii preventive, in termen de : a. 24 de ore de la emiterea ordonantei sau rezolutiei prin care procurorul a dispus incetarea urmaririi penale b. 48 de ore de la primirea dosarului c. 24 de ore de la primirea dosarului 2. Scoaterea de sub UP solutie de netrimitere in judecata 1. Daca n cursul urmaririi penale intervine cazul prevazut de art. 10 lit.c),Cproc.pen., se va dispune: a. numai scoaterea de sub urmrire penal; b. neinceperea urmaririi penale; c. clasarea 2. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urmrire penal n cazul prevzut de art.10, lit.b1),Cproc.pen, este: a. numai ordonanta; b. rezolutia;

c. numai ordonanta, daca s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 3. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urmrire penal n cazurile prevzute de art. 10 lit. a), b), c), d) si e) este: a. ntotdeauna ordonanta; b. ntotdeauna rezolutia; c. rezolutia sau ordonanta, dup stadiul urmririi penale si n functie de propunerea organelor de cercetare penal;

4. Scoaterea de sub urmarire penala se dispune, de regula, prin rezolutie motivata atunci cnd: a. este dispusa de catre procuror, la terminarea urmaririi penale; b. nu a fost pusa n miscare actiunea penala, pe parcursul urmaririi penale; c. a fost pusa n miscare actiunea penala, pe parcursul urmaririi penale. 5. Cnd organul de cercetare penala constata, nainte de nceperea urmaririi penale, existenta cazului prevazut de art.10, lit.b1),Cproc.pen :

a. nainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune nenceperea urmaririi penale; b. dispune nceperea urmaririi penale si nainteaza dosarul procurorului cu propune-rea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala c. dispune nenceperea urmaririi penale, n baza principiului cine poate dispune nceperea urmaririi penale poate sa dispuna si nenceperea urmririi penale". 6. Dupa ce procurorul a restituit dosarul catre organul de cercetare penala, acesta din urma : a. incepe urmarirea penala, in toate cazurile b. continua urmarirea penala, in toate cazurile c. incepe sau continua urmarirea penala sau, dupa caz, continua efectuarea actelor premergatoare 7. Prin ordonanta prin care a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art.10, lit.b1),Cproc.pen, procurorul poate aplica faptuitorului : a. o amenda penala b. o sanctiune cu caracter administrativ c. o amenda judiciara 8. Executarea amenzii dispuse prin ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmari-

rea penala in temeiul art.10, lit.b1),Cproc.pen, se face : a. de indata b. la termenul fixat prin ordonanta c. dupa expirarea termenului in care se poate face plangere impotriva ordonantei 9. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art.10, lit.b1),Cproc.pen, se face : a. prin ordonanta, in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b. prin rezolutie motivata, in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. numai prin ordonanta, indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 9. Daca impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, in te-meiul art.10, lit.b1),Cproc.pen, s-a facut plangere, executartea sanctiunii amenzii dispuse prin aceasta ordonanta se va face: a. dupa respingerea plangerii, intrucat plangerea este suspensiva de executare b. la termenul fixat prin ordonanta, intrucat plangerea nu este suspensiva de execu-tare c. in termen de 3 luni de la data inscrisa in ordonanta 10. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10 lit. e),Cproc.pen, se face :

a. prin ordonanta b. prin rezolutie motivata c. numai prin ordonanta, indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 11. Procurorul se pronunta asupra propunerii de scoatere de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv : a. in aceeasi zi in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. Daca procurorul a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv: a. revoca masura arestarii preventive, prin aceeasi ordonanta b. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. il pune de indata in libertate, ca efect al revocarii masurii arestarii preventive 13. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de de scoatere de sub urmari-rea penala, facute de organul de cercetare penala este:

a. de cel mult 48 de ore de la primirea dosarului b. de cel mult 3 zile c. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care propunerea priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv 3. Clasarea solutie de netrimitere in judecata 1. Clasarea se dispune: a. prin ordonanta b. prin rezolutie c. dupa caz, prin ordonanta sau prin rezolutie 2. Clasarea se dispune: a. de procuror sau de catre organul de cercetare penala b. de procuror, numai la cererea organului de cercetare penala c. numai de catre procuror din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala

Procedura prezentarii materialului de UP . 1. Prezentarea materialului de urmrire penal se poate realiza: a. numai dupa punerea in miscare a actiunii penale b. inainte sau dupa punerea in miscare a actiunii penale c. numai daca s-a dispus trimiterea in judecata 2. Organul de cercetare penala poate prezenta materialul de urmrire penal: a. numai invinutului b. invinuitului c. numai inculpatului

3. Dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala, inculpatul: a. nu mai are dreptul sa faca declaratii suplimentare b. are dreptul sa formuleze cereri noi c. are dreptul sa faca declaratii suplimentare 4. Prezentarea materialului de urmarire penala se face : a. numai de catre procuror b. de catre organele de cercetare penala c. de catre organele de urmarire penala 5. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre procuror daca: a. infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului, indiferent daca actiunea penala a fost sau nu pusa in miscare b. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale c. actiunea penala a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 6. Aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. intr-o rezolutie b. intr-un proces-verbal c. in referatul de terminare a urmaririi penale

7. Daca organul de cercetare penala constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei : a. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala b. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala numai daca a administrat probe noi; c. poate sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala 8. Prezentarea materialului de urmrire penal nvinuitului: a. este facultativ; b. poate fi efectuat de organul de cercetare penal sau de procoror; c. trebuie efectuat de procuror; 9. Prezentarea materialului de urmrire penal trebuie repetat daca: a. se constat c trebuie schimbat ncadrarea juridic b. s-au efectuat acte noi de cercetare penal; c. inculpatul formuleaz o astfel de cerere;

10. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre organele de cercetare penala daca: a. infractiunea respectiva este de competenta acestora si actiunea penala a fost pusa in miscare b. chiar daca infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului c. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 11. Organul de urmarire penala se pronunta asupra admiterii sau respingerii unor cereri noi legate de urmarirea penala : a. prin ordonanta - procurorul si prin rezolutie - organele de cercetare penala b. numai prin ordonanta c. numai prin rezolutie 12. Daca inculpatul se prezinta, este prins sau adus dupa inaintarea dosarului la procuror, prezentarea materialului de urmarire penala se va face de catre: a. procuror b. tot de catre organele de cercetare penala c. fie de catre procuror, fie de catre organele de cercetare penala 13. Organele de cercetare penala sunt obligate sa consemneze imprejurarile care au im-

piedicat prezentarea materialului de urmarire penala catre inculpat : a. intr-o rezolutie b. intr-un proces-verbal c. in referatul de terminare a urmaririi penale 14. Procedura prezentrii materialului de urmrire penal: a. nu poate fi repetat; b. trebuie repetat dac organele de urmrire penal au administrat probe noi; c. poate fi repetat dac nvinuitul a refuzat s semneze procesul verbal prin care s-a consemnat aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala; 15. Aducerea la indeplinire si respectiv neaducerea la indeplinire a procedurii prezentarii ma-terialului de urmarire penala se consemneaza : a. intr-o rezolutie b. intr-un proces-verbal c. intr-un proces-verbal si respectiv in referatul de terminare a urmaririi penale 16. Daca in cauza sunt mai multi inculpate, materialul de urmarire penala se prezinta : a. individual, dar se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii

b. colectiv si se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aduce-rea la indeplinire a procedurii c. individual si se intocmeste separat proces verbal de indeplinire a procedurii pentru fiecare inculpat 17. Prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie : a. numai fata de parti b. numai fata de inculpat c. numai fata de invinuit si inculpat

18. Materialul de urmarire penala nu se prezinta : a. invinuitului b. inculpatului care s-a sustras de la chemarea organului de cercetare penala c. inculpatului care locuieste in strainatate 19. Referatul de terminare a urmaririi penale se ntocmeste de catre: a. procuror b. organul de cercetare penala c. de catre procuror si, prin exceptie, de catre organul de cercetare penala

20. Referatul de terminare a urmaririi penale nu se ntocmeste atunci cand urmarirea penala: a. s-a desfasurat fara actiunea penala pusa in miscare b. s-a efectuat de catre procuror c. s-a desfasurat cu actiunea penala pusa in miscare 21. Admiterea sau respingerea cererilor noi formulate de nvinuit (inculpat) la prezentarea materialului de urmarire penala se face prin: a. rezolutie - admiterea cererilor noi; ordonanta - respingerea cererilor noi b. ordonanta; c. ordonanta, de catre procurer; prin rezolutie, de catre organul de cercetare penal 22. Dupa efectuarea tuturor actelor de urmarire penala, materialul de urmarire penala se prezinta invinuitului: a. numai de catre procuror b. numai de catre organul de cercetare penala c. fie de catre procuror, fie de catre organul de cercetare penala 23. n cauzele n care urmarirea penala este efectuata personal de catre procuror :

a. procurorul nu delega niciun act de cercetare penala organului de cercetare penala b. procurorul este obligat sa ntocmeasca referatul de terminare a urmaririi penale c. nu exista obligatia ntocmirii referatului de terminare a urmaririi penale

Reluarea UP

1. Reluarea urmririi penale se dispune daca: a. a ncetat cauza de suspendare a urmaririi penale; b. a intervenit o lege mai favorabil; c. instanta a restituit cauza in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale 2. Reluarea urmririi penale se dispune cand: a. a incetat cauza de suspendare b. partea vatamata si-a retras plangerea prealabila, dupa care a revenit asupra retragerii c. materialul de urmarire penala nu a fost prezentat inculpatului 3. Reluarea urmririi penale se dispune in caz de: a. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea completarii urmaririi penale b. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii urmaririi pe-nale c. redeschidere a urmaririi penale 4. Redeschiderea urmririi penale este un caz de: a. reluare a urmaririi penale dupa suspendare b. reluare a urmaririi penale c. suspendare a urmaririi penale

5. Reluarea urmririi penale se dispune, dup suspendare: a. prin proces-verbal; b. prin rezolutie; c. prin ordonant; 6. Reluarea urmririi penale dupa suspendare se dispune: a. numai de catre procuror b. numai de catre instanta de judecata c. dupa caz, de catre procuror sau de catre instanta de judecata 7. Daca procurorul constata mentinerea cauzei de suspendare a urmaririi penale, dispune: a. prin ordonanta restituirea cauzei la organul de cercetare penala b. prin rezolutie restituirea cauzei la organul de cercetare penala c. prin rezolutie o solutie de netrimitere in judecata 8. Reluarea urmririi penale se dispune, n caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale : a. prin rezolutie; b. prin ordonant c. prin hotrre judectoreasc

9. In caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale, reluarea urmririi penale este dispusa de : a. organul de cercetare penala b. procuror c. instanta 10. Reluarea urmaririi penale are loc cand: a. instanta de judecata dispune restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi pe-nale b. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art. 2781,Cpoc.pen si trimite cauza la procuror c. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art. 2781,Cpoc.pen si constata ca probele existente la dosar sunt suficiente pentru trimiterea in judecata 11. a. b. c. Redeschiderea urmririi penale se dispune: prin rezolutie; prin ordonant; prin hotrrea instantei;

15. Redeschiderea urmririi penale este dispusa de : a. judecator, prin incheiere, cand a admis plangerea impotriva solutiei de scoatere de sub urmarirea penala b. procuror, in temeiul incheierii prin care judecatorul a admis plangerea impotriva

solutiilor de scoatere sau incetare a urmaririi penale c. procuror prin ordonanta, indiferent daca solutia de scoatere de sub urmarirea pe-nala a fost dispusa prin rezolutie sau prin ordonanta 16. In cazul in care instanta, potrivit art. 2781,Cproc.pen, a admis plangerea impotriva re-zolutiei de neincepere a urmaririi penale si a trimis cauza la procuror, acesta dispune : a. reluarea urmaririi penale b. inceperea urmaririi penale c. suspendarea urmaririi penale 17. Redeschiderea urmririi penale are loc in cazul: a. incetarii cauzei care a determinat suspendarea urmaririi penale b. restituirii cauzei de catre instanta in vederea completarii urmaririi penale c. disparitiei imprejurarii pe care s-a intemeiat incetarea sau scoaterea de sub urmarirea penala 18. Reluarea urmaririi penale n caz de redeschidere a acesteia se dispune de catre: a. organul de cercetare penala; b. procuror; c. instanta.

19. In cazul restituirii cauzei de catre instanta de judecata care mentine arestarea preventiva a inculpatului, termenul de 30 de zile curge de la: a. data pronuntarii hotararii b. data ramanerii definitive a hotararii c. data luarii acestei masuri

Plangerea impotriva actelor si masurilor de UP 1. Pot face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: a. orice persoana interesata, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime b. partea responsabila civilmente, personal sau prin reprezentant c. orice persoana, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime

2. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se adreseaza: a. procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala b. instantei de judecata c. organului de cercetare penala 3. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se poate depune: a. la organul de cercetare penala b. direct la procurorul care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala c. numai la instanta de judecata 4. Introducerea unei plangeri impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala: a. este suspensiva de executare b. nu este suspensiva de executare c. suspenda numai executarea masurilor preventive 5. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organului de cercetare penala: a. poate fi facuta doar de catre persoanele care participa in calitate de parti in procesul penal

b. se solutioneaza de catre procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala c. trebuie solutionata in termen de 20 de zile de la primire 6. Plngerea mpotriva actelor si msurilor de urmrire penal ale organului de cercetare penala: a. se depune la procuror sau la organul de cercetare penal; b. trebuie formulat n termen de 20 de zile de la data la care petitionarul a cunoscut msura sau actul de urmrire penal; c. se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului, dup caz; 7. Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat sa o inainteze procurorului in termen de : a. 3 zile de la primirea ei b. 24 de ore de la primirea ei c. 48 de ore de la primirea ei

8. Plngerea mpotriva actelor si msurilor de urmrire penal ale organului de cercetare penala trebuie solutionat n termen de: a. 20 de zile de la formularea acesteia; b. 30 de zile de la primire; c. 20 de zile de la primire; 9. In termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, persoanele interesate pot face plangere : a. direct la instanta de judecata b. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia sau la instanta de jude-cata c. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia 10. Procurorul ierarhic superior este obligat sa solutioneze plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale procurorului care efectueaza urmarirea penala, in termen de : a. cel mult 20 de zile de la primire b. cel mult 15 de zile de la primire c. cel mult 10 de zile de la primire 11. O plangere impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, adresata direct instantei de judecata, este: a. inadmisibila

b. c.

neintemeiata prematura

12. Competenta solutionarii unei plangeri impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala apartine: a. tribunalului b. judecatoriei c. instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima in-stanta 13. La judecarea unei plangeri, formulate in fata judecatorului, impotriva unei ordonante a procurorului de netrimitere in judecata, in cadrul procedurii reglementate de art.2781,CPP: a. se pot administra probe de orice fel b. este obligatorie prezenta procurorului c. este obligatorie citarea persoanei care a facut plangerea 14. Daca prin aceeasi rezolutie procurorul dispune atat neinceperea urmaririi penale fata de o persoana, cat si disjungerea cauzei cu privire la alta: a. numai solutia de neincepere a urmaririi penale poate fi atacata cu plangere in te-meiul art.2781 CPP b. oricare dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP

c. niciuna dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP, intrucat rezolutia are caracter unitar

15. In cazul plangerii in fata instantei impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata a unor persoane, cuprinsa in rechizitoriul prin care alti inculpati sunt trimisi in judecata, competenta solutionarii acesteia revine: a. instantei investite prin rechizitoriu cu judecarea inculpatilor trimisi in judecata b. instantei competente in raport cu infractiunea si calitatea persoanei fata de care s-a dispus netrimiterea in judecata c. oricareia dintre aceste doua instantei, competenta fiind alternativa 16. Plangerea impotriva rezolutiei prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, adresata instantei de judecata, este admisibila daca: a. s-au administrat probe noi b. a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior

c. chiar daca nu a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior 17. Competenta materiala de solutionare a plangerii impotriva rezolutiei de neincepere a ur-maririi penale, se determina in raport cu incadrarea juridica a faptelor data de catre: a. petent in actul de sesizare a organelor de urmarire penala b. procuror c. judecator 18. n situatia n care judectorul admite plngerea, prin ncheiere, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare: a. ncheierea poate fi atacat separat cu recurs de ctre procuror si de ctre per-soana fat de care s-a dispus netrimiterea n judecat; b. ncheierea poate fi atacat odat cu fondul, calea de atac fiind cea prevzut de lege pentru cauza respectiv; c. ncheierea poate fi atacat cu apel odat cu fondul; 19. Plngerea mpotriva solutiei de netrimitere n judecat: a. va fi respins ca inadmisibil dac a fost gresit ndreptat;

b. constituie actul de sesizare a instantei n cazul admiterii plngerii si retinerii cauzei spre judecare; c. trebuie solutionat de judector n termen cel mult 30 de zile de la primirea acesteia; 20. Solutionnd plngerea conform art. 2781C. proc. pen.,judectorul verific rezolutia sau ordonanta atacat, pe baza : a. oricaror altor probe necesare si utile solutionrii cauzei; b. oricror nscrisuri noi prezentate c. lucrrilor si a materialului din dosarul cauzei 21. Judecatorul este obligat sa solutioneze plangerea impotriva ordonantelor si rezolutiilor procurorului intr-un termen de cel mult : a. 10 de zile de la primirea acesteia b. 30 de zile de la primirea acesteia c. 20 de zile de la primirea acesteia

22. In cazul in care organul de urmarire penala a interzis contactul intre aparator si inculpat la prezentarea materialului de urmarire penala,

plangerea impotriva acestei masuri trebuie rezolvata in cel mult : a. 10 zile b. 20 zile c. 48 de ore 23. Daca obiectul plangerii il constituie un act al procurorului de netrimitere in judecata, intemeiat exclusiv pe acte premergatoare, atunci : a. instanta poate sa admita plangerea prin incheiere si sa retina cauza spre judecare b. plangerea respectiva nu poate reprezenta un act de sesizare a instantei c. instanta poate sa admita plangerea prin sentinta si sa retina cauza spre judecare 24. Plangerea impotriva solutiei de netrimitere in judecata poate reprezenta un act de sesizare a instantei : a. daca se bazeaza pe probe administrate in cursul urmaririi penale b. numai daca a fost admisa de instanta c. daca a fost introdusa in termen 25. Incheierea prin care judectorul admite plngerea, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare poate fi atacat : a. separat cu recurs b. separat cu apel

c.

odat cu fondul;

26. Sentinta prin care judectorul admite plngerea, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si trimite cauza procurorului, in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale: a. poate fi atacat separat cu recurs b. nu poate fi atacat separat cu recurs c. poate fi atacat odat cu fondul; 27. Sentinta prin care judectorul respinge ca inadmisibila plngerea ntemeiat pe dispoziiile art. 2781 C. proc. pen., mentinand rezolutia sau ordonanta atacat: a. poate fi atacat separat cu recurs b. nu poate fi atacat separat cu recurs c. poate fi atacat odat cu fondul; 28. Daca instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale : a. solutia se pronunta prin sentinta b. solutia se pronunta prin incheiere c. poate retine cauza spre judecare 29. In cazul in care instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei de netrimitere in judecata si a dispus retinerea cauzei spre judecare :

a. judecatorul care a solutionat plangerea nu este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei b. judecatorul care a solutionat plangerea este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei c. incheierea de retinere a cauzei devine act de sesizare a instantei si de punere in miscare a actiunii penale 30. Referitor la termenul de introducere a plangerii impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, este adevarat ca : a. este un termen de decadere b. in cazul sau nu opereaza repunerea in termen c. este un termen substantial 31. n cazul plngerii formulate n baza art. 2781 din Codul de procedur penal de persoana fa de care s-a dispus netrimiterea n judecat i care solicit schimbarea temeiului de drept al soluiei dispuse prin rezoluie sau ordonan ori dispoziia cuprins n rechizitoriu, n ipoteza unei instrumentri complete, instana : a. poate dispune schimbarea temeiului de drept al soluiei, indiferent daca admite plangerea prin sentinta sau incheiere (art. 2781 alin. 8 lit. a sau b)

b. nu poate dispune schimbarea temeiului de drept al soluiei daca respinge plangerea (art. 2781 alin. 8 lit. a) c. poate dispune schimbarea temeiului de drept al soluiei, numai in cazul in care admite plangerea prin sentinta (art. 2781 alin. 8 lit. b) 32. Pot fi atacate potrivit procedurii prevazute de art. art.2781 Cproc.pen : a. rezolutia de clasare b. ordonanta prin care s-a instituit o masura asiguratorie c. dispozitia din rechizitoriu prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale 33. Plngerea ntemeiat pe dispoziiile art. 2781 C. proc. pen., adresat unei alte instane dect cea competent dup materie sau dup calitatea persoanei: a. se trimite instanei competente, prin sentin definitiv b. se respinge ca inadmisibila c. se trimite instanei competente, prin sentin care poate fi atacata cu recurs 34. Sentinta prin care judectorul a respins plngerea ntemeiat pe dispoziiile art. 2781 C. proc. pen., mentinand rezolutia sau ordonanta atacat, poate fi atacata separat cu recurs in termen de :

a. b. c.

10 zile 3 zile 24 de ore

35. In procedura reglementata de dispoziiile art. 2781 C. proc. pen., pot fi atacate separat cu recurs : a. sentinta prin care s-a respins plangerea petentului b. sentinta prin care s-a admis plangerea petentului c. incheierea prin care s-a admis plangerea petentului 36. Pe rolul judecatoriei Suceava se afla cauza penala privind pe petentul C.S. si pe intimatul M.I., avnd ca obiect plngere mpotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrim-itere n judecata (art.2781 Cproc.pen). Dezbaterile au avut loc n sedinta din 30 iunie 2009. Judecatoria avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amnat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. In speta : a. cauza s-a judecat in sedinta publica b. dezbaterile consemnate n ncheierea de sedinta din 30 iunie 2009, fac parte inte-granta din sentinta pronuntata c. sentinta pronuntata nu poate fi atacata decat odata cu fondul

37. Inculpatul T.I a fost trimis in judecata pentru savrsirea infractiunii prev. de art. 213 C.p.(abuz de incredere). Instanta a dispus achitarea inculpatului, n temeiul art.11 pct.2,lit.a), rap.la art.10,lit.b) Cproc.pen, motivndu-se ca raporturile dintre inculpat si partea vatamata sunt derivat dintr-un contract civil contract de mandat, iar raspunderea inculpatului este de natura civila si nu penala. Actiunea inculpatului de folosire n scop personal, a unei parti din banii primiti de la partea vatamata n conditiile n care nu i s-a interzis, nu poate fi interpretata ca un act de dispunere pe nedrept si nici ca nsusire a bunului altuia pentru realizarea laturii obiective a infractiunii de abuz de ncredere, dar nici a altei infractiuni. In speta, instanta : a. nu solutioneaza actiunea civila b. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila c. obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare catre stat *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1572/311/2010 petentul S.M. a contestat solutia pronuntata de Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina prin

rezolutia nr. 1067/P/2008 din 14.12.2009 prin care a fost confirmata propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatii L.I. si T.P. In baza art.2781 alin.8,lit.b Cproc.pen., instanta a admis plingerea petentului. 38. ***In speta, instanta : a. va trimite cauza la procuror, in vederea redeschiderii urmaririi penale b. desfiinteaza rezolutia Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina c. se pronunta prin incheiere 39. ***In speta : a. instanta pronunta o sentinta recurabila b. sentinta pronuntata nu poate fi atacata de procuror c. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului, in baza art.192 alin.3 C.p.p. ***Judecatoria Moreni a admis plngere formulata conform art.2781 Cproc.pen, impotriva re-zolutiei de nencepere a urmaririi penale intemeiate pe dispozitiile art. 10 lit.d Cproc.pen, a Parchetului de pe lnga Judecatoria Moreni, confirmata de prim procurorul Parchetului de pe lnga Judecatoria Moreni. mpotriva acestei solutii au declarat

recurs att procurorul, ct si faptuitorul. Recursurile au fost respinse ca nefondate. 40. ***In speta, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lnga Tribunalul Dmbovita putea confirma rezolutia procurorului de la Parchetului de pe lnga Judecatoria Moreni : a. prin rezolutie sau prin ordonanta b. prin ordonanta c. numai prin rezolutie 41. ***In speta, instanta de fond a dispus : a. trimiterea cauzei procurorului n vederea nceperii urmaririi penale b. desfiintarea rezolutiei de nencepere a urmaririi penale c. prin incheiere 42. ***In speta : a. termenul de recurs este de 10 zile b. termenul de recurs este de 3 zile c. instanta de recurs este Tribunalul Dambovita *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt, petentul X.A. a formulat plngere mpotriva Ordonantei de scoatere de sub urmarirea penala a inculpatului F.V., pentru savrsirea infractiunii de ucidere din culpa (art.178,alin.1,2,Cpen).

Petentul so-licita redeschiderea urmaririi penale si introducerea sa n cauza n calitate de parte civila, fi-ind proprietar al motoscuterului distrus n urma accidentului. Instanta a retinut ca, mpotriva aceleiasi ordonante, petentul a mai formulat plngere n baza art.2781,Cproc.pen, plngere respinsa ca nefondata prin sentinta penala nr. xx/xx.xx.20xx. Sentinta penala a ramas definitiva prin decizia penala nr. xxx/RP/xxx.20xx, prin care a fost respins recursul petentului. Instanta retine de asemenea ca prin prezenta plangere petentul nu invoca motive noi. 43. ***In speta : a. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului b. petentul are posibilitatea sa-si valorifice pretentiile civile prin promovarea unei ac-tiuni la instanta civila c. opereaza autoritatea de lucru judecat 44. ***In speta, Judecatoria Targu Neamt : a. va respinge plangerea pe temeiul autoritatii de lucru judecat b. va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. va respinge plangerea ca nefondata

Plngerea formulata de petentul B.N. mpotriva rezolutiei de nencepere a urmaririi penale a Parchetului de pe lnga Judecatoria Arad a fost nregistrata la prim procuror la data de 11.05.2009, iar prim procurorul a solutionat-o prin rezolutia din 27.05.2009. Solutia a fost comunicata petentului n data de 31.07.2009. Impotriva acestei solutii, petentul a introdus plangere, in temeiul art.2781,Cproc.pen, la Judecatoria Arad, la data de 18.08.2009. 45. ***In speta: a. plngerea petentului va fi respinsa ca tardiva de catre instanta de fond b. prim procurorul a solutionat in termen legal plangerea petentului c. petentul a sesizat Judecatoria Arad in termenul prevazut de lege 46. ***In speta, termenul in care petentul putea sa sesizeze Judecatoria Arad : a. curge de la data de 27.05.2009 b. este de 20 de zile c. curge de la data de 31.07.2009 OBS distinctia dintre cele doua momente este data numai de solutionarea sau nesolutionarea n termen a plngerii de catre prim procuror. doua momente de curgere a ter-

menului de formulare a plngerii mpotriva solutiei procurorului : data comunicarii solutiei dispuse de prim procuror in cazul in care prim procurorul solutioneaza plngerea n termenul prevazut de lege data expirarii termenului de 20 de zile prevazut de art.277 in cazul in care prim pro-curorul nu solutioneaza plngerea n termenul prevazut de lege

*** Prin plngerea adresata Judecatoriei Babadag, petentul G.T. a solicitat desfiintarea re-zolutiei rezolutiei de nencepere a urmaririi penale nr.391/P/2008 din 26 noiembrie 2008 pro-nuntata de Parchetul de pe lnga Judecatoria Babadag. Prim Procurorul Parchetului de pe lnga Tribunalul Tulcea a respins plngerea formulata, solutia fiindu-i transmisa petentului la data de 5 ianuarie 2009, acesta semnnd de primirea actului. La data de 04 februarie 2009 petentul a inaintat

plangere in temeiul art.2781,Cproc.pen Judecatoriei Babadag. 47. ***In speta : a. va fi admisa exceptia tardivitatii plangerii adresate instantei b. Prim Procurorul Parchetului a solutionat plngerea prin ordonanta c. in termenul pentru sesizarea instantei nu se include data de 5 ianuarie 2009 *** Prin sentinta penala nr.504/2 decembrie 2009, Tribunalul Dolj a respins plngerea formu-lata de petentul M.S. mpotriva rezolutiei nr.131/II/2009 din 10 februarie 2009 a Prim pro-curorului Parchetului de pe lnga Tribunalul Dolj. Instanta de fond nu a analizat rezolutia prin care procurorul a dispus nenceperea urmaririi penale, ci numai rezolutia prin care procurorul ierarhic superior a solutionat plngerea formulata conform art.275-278 Cod pr.penala, con-siderndu-se investita numai n aceste limite. 48. ***In speta : a. solutia pronuntata este nelegala b. solutia pronuntata este legala c. instanta nu a fost investita sa se pronunte asupra rezolutiei prin care procurorul a dispus nenceperea urmaririi penale

48. ***In speta, obiectul plangerii adresate instantei : a. l constituie rezolutia prim procurorului b. este ntemeiat pe prevederile art.2781,Cproc.pen, c. l constituie rezolutia de netrimitere n judecata a procurorului ***In dosarul nr.541/2007 inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, M.S. s-a constituit parte vatamata si parte civila, in contradictoriu cu inculpatul T.I., pentru infractiunea de abuz de incredere prev. de art. 213,C.p. Prin sentinta penala nr. 958/24.10.2007 a Jude-catoriei Sectorului 3 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2466/19.12.2007 a Tribunalu-lui BucurestiSectia I Penala, s-a admis exceptia tardivitatii formularii plangerii prealabile, in baza art. 11 pct.2 lit.b, rap. la art.10.lit.f,C.p.p. 49. ***In speta, ca urmare a admiterii exceptiei, instanta a dispus : a. achitarea inculpatului b. respingerea ca neintemeiata a actiunii civile c. obligarea partii vatamate la plata cheltuielilor judiciare catre stat

50. ***In speta, ca urmare a admiterii exceptiei, instanta a dispus : a. incetarea procesului penal b. lasarea nesolutionata a actiunii civile c. obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat

Trimiterea in judecata

1. Dosarul cuprinzand lucrarile de urmarire penala intocmite de organul de cercetare penala este supus : a. incuviintarii instantei b. autorizarii de catre procuror c. verificarii de catre procuror 2. Procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pro-nunte asupra acestora in termen de cel mult : a. 5 zile de la primirea dosarului b. 3 zile de la primirea dosarului c. 15 zile de la primirea dosarului

3. In cauzele in care exista arestati, procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora: a. in termen de 48 de ore de la primirea dosarului b. de urgenta si cu precadere c. in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului 4. Punerea in miscare a actiunii penale se poate face prin : a. rezolutie b. ordonanta c. rechizitoriu 5. Organul competent sa dispuna trimiterea in judecata este : a. procurorul b. instanta de judecata c. organul de cercetare, in cazul in care acesta a efectuat urmarirea penala in cauza 6. Atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale se face prin : a. rezolutie b. ordonanta c. rechizitoriu

7. In cazul in care procurorul pune in miscare actiunea penala prin rechizitoriu si dispune trimiterea in judecata, rechizitoriul este : a. doar act de inculpare b. doar act de sesizare a instantei c. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 8. In cazul in care procurorul pune in miscare a actiunea penala prin ordonanta si dispune trimiterea in judecata prin rechizitoriu, rechizitoriul este : a. doar act de inculpare b. doar act de sesizare a instantei c. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei

9. O cauza se considera rezolvata de catre procuror: a. numai atunci cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului b. cand procurorul dispune netrimiterea in judecata c. cand procurorul dispune suspendarea urmaririi penale

10. Punerea n miscare a actiunii penale n faza de urmarire penala se face prin: a. ordonanta sau rechizitoriu; b. referat cu propunere motivata c. ncheiere data camera de consiliu 11. Actul prin care este sesizata instanta de judecata cu faptele care urmeaza sa faca obiec-tul judecatii si persoanele care urmeaza sa fie trase la raspundere penala pentru aceste fapte este: a. rechizitoriul; b. referatul de terminare a urmaririi penale; c. ordonanta procurorului. 12. Punerea n miscare a actiunii penale n faza de judecata se poate face prin: a. rechizitoriul procurorului; b. declaratia verbala a procurorului; c. ncheierea instantei. 13. Daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte, procurorul intocmeste: a. un singur rechizitoriu b. tot atatea rechizitorii cati invinuiti sau inculpati sunt in cauza rechizitoriu c. un singur rechizitoriu numai daca se da aceeasi rezolvare faptelor

14. Rechizitoriul prin care se dispune trimiterea in judecata a trei inculpati, dintre care doi aflati in stare de arest preventiv, se intocmeste: a. intr-un exemplar b. in doua exemplare c. in trei exmplare 15. Rechizitoriul este supus : a. incuviintarii instantei b. confirmarii de catre procurorul ierarhic superior c. verificarii de catre procurorul ierarhic superior 16. Pe rolul Tribunalul Dolj a fost inregistrat dosarul nr. nr.131/II/2009 privind pe inculpatul X., trimis n judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe lnga Tribunalul Dolj, pentru savarsirea infractiunii de omor, prevazuta de art.174,Cpen. In speta, procurorul competent sa sesizeze instana de judecata este: a. procurorul general al parchetului de pe lnga tribunal b. procurorul care a ntocmit rechizitoriul; c. prim-procurorul parchetului de pe lnga tribunal, care a efectuat verificarea rechizitoriului 17. O copie dupa rechizitoriu se comunica: a. instantei de judecata

b. inculpatului aflat in stare de detinere c. procurorul ierarhic superior care a efectuat verificarea rechizitoriului 18. Institutia verificarii rechizitoriului : a. nu se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului b. presupune aplicarea pe rechizitoriu a mentiunii verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei c. se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului 19. Procurorul restituie cauza sau o trimite la alt organ de urmarire penala atunci cand : a. se impune doar completarea urmaririi penale b. se impune doar refacerea urmarrii penale c. se impune, dupa caz, completarea sau refacerea urmaririi penale 20. Cand completarea sau refacerea urmaririi penale este necesara numai cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti sau inculpati, procurorul poate dispune: a. restituirea sau trimiterea intregii cauze, dat fiind caracterul indivizibil al actiunii pe-nale b. disjungerea, daca este posibila c. restituirea sau trimiterea intregii cauze, daca disjungerea nu este posibila

21. In faza urmaririi penale, restituirea sau trimiterea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale se dispune prin : a. ordonanta b. rezolutie c. dispozitia procurorului 22. Cand procurorul constata ca urmarirea penala s-a efectuat de catre un alt organ decat cel competent, potrivit legii, dispune: a. efectuarea urmaririi penale de catre organul competent b. prorogarea de competenta in favoarea organului care a efectuat urmarirea penala c. refacerea in intregime a urmaririi penale de catre organul competent 23. In cazul in care, in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala, procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. In aceasta situatie, raman valabile: a. actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror b. masurile asiguratorii luate c. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate

24. In situaia in care instanta a dispus restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmririi penale, durata maxim a arestrii preventive nu poate depi 180 de zile, calculate: a. de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus restituirea b. de la data restiturii cauzei c. prin adiionarea perioadelor de arest anterioare i ulterioare restituirii cauzei la procuror 25. Msurile preventive privind obligarea de a nu prsi localitatea sau ara, luate n cursul urmririi penale de judector se prelungesc de ctre: a. instanta competenta sa judece cauza in prima instanta b. judecatorul care a dispus masura c. procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal

Judecata dispozitii generale

1.Judecata se poate desfsura: a. la sediul instantei;

b. n alt loc dect sediul instantei, daca prin lege special se prevede aceasta; c. pentru motive temeinice, in alt loc. 2.Judecata se poate desfsura pentru motive temeinice, in alt loc decat sediul instantei cand: a. instanta a dispus in acest sens b. prin lege se prevede aceasta; c. in cauza exista inculpati arestati preventiv 3. Instanta poate declara nepublica sedinta de judecata n urmatoarele situatii: a. cnd are loc judecarea cererilor de liberare provizorie; b. daca judecarea n sedinta publica ar putea aduce atingere demnitatii sau vietii in-time a unei personae; c. cand in cauza exista inculpati arestati preventive. 4. Instanta poate declara secreta sedinta de judecata: a. din oficiu b. numai la cererea partilor c. la cererea procurorului 5. Declararea sedintei secrete se face: a. in camera de consiliu; b. in sedinta publica;

c.

dupa ascultarea partilor prezente.

6. In timpul cat sedinta este secreta, sunt admisi in sala de sedinta: a. partile si aparatorii acestora b. numai partile si reprezentantii acestora c. alte persoane chemate de instanta in interesul cauzei 7. Nu poate asista la sedinta de judecata: a. copilul uneia dintre parti, in varsta de 14 ani b. copilul inculpatului, care nu a implinit 16 ani c. copilul partii vatamate, in varsta de 16 ani 8. Citarea este obligatorie la fiecare termen : a. n cazul militarilor si detinutilor; b. n cazul minorilor; c. n cazul n care partea a fost prezent la un termen, dar procedura de citare nu a fost ndeplinit pentru acel termen; 9. Se judeca in sedinta publica: a. cererea de liberare provizorie sub control judiciar b. propunerea de prelungire a arestarii preventive c. cererea de inlocuire a arestarii preventive

10. Citarea este obligatorie: a. cnd instanta a dispus repunerea cauzei pe rol n urma deliberrii; b. la pronuntare; c. cnd inculpatul este minor; 11. Citarea este obligatorie: a. n cazul judecarii cererii de stramutare b. n cazul prtii prezente la unul din termene, cand instanta si-a declinat compe-tenta; c. la fiecare termen, n cazul militarilor. 12. Partea prezenta la un termen: a. de regula, nu mai este citata pentru termenele ulterioare b. este citata pentru termenele ulterioare, daca lipseste la vreunul dintre aceste ter-mene c. este citata la urmatorul termen in cazul reluarii procesului penal dupa suspendare 13. a. b. c. Daca judecata se amana, martorul prezent: va fi citat pentru noul termen ia in cunostinta noul termen de judecata va fi citat la fiecare termen

14. Daca judecata se amana, expertul poate solicita instantei de judecata,:

a. sa fie citat pentru noul termen b. sa fie incunostintat cu privire la noul termen de judecata c. sa i se inmaneaze o citatie pentru noul termen 15. Prezumtia termenului in cunostinta nu opereaza: a. daca partea a lipsit la un termen urmator celui la care s-a prezentat b. daca s-a schimbat cursul firesc al procesului c. daca, la termenul la care partea lipseste, i se agraveaza situatia in proces 16. Completul de judecata la nalta Curte de Casatie si Justitie poate fi format din: a. un singur judecator; b. 3 judecatori; c. 2 judecatori. 17. Completul de judecata intr-o cauza se poate schimba: a. numai pana la inceperea cercetarii judecatoresti b. oricand pana la inceperea dezbaterilor c. si in cursul dezbaterilor, caz in care acestea se vor relua in fata noului complet

18. In cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv, judecata se face: a. inainte de expirarea termenului de 30 de zile de arest preventiv b. de urgenta si cu precadere c. urgent 19. Judecata se face de urgenta si cu precadere in cauzele in care: a. sunt inculpati arestati b. sunt invinuiti arestati c. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 20. In cauzele in care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie, judecatorul cauzei: a. numeste un aparator din oficiu b. ia masuri pentru desemnarea aparatorului din oficiu c. acorda termen pentru angajarea unui aparator 21. Lista cauzelor: a. se afiseaz la instant cu 48 de ore nainte de termenul de judecat; b. se comunic parchetului cu 24 de ore nainte de termenul de judecat; c. se afiseaz la instant cu 24 de ore nainte de termenul de judecat.

22. La intocmirea listei cauzelor se tine seama : a. numai de data intrarii cauzelor la instanta b. de data intrarii cauzelor la instanta, dar se da intaietate cauzelor in care sunt detinuti c. de natura infractiunii 23. Judecata se face cu precadere in cauzele in care: a. sunt inculpati arestati b. sunt invinuiti arestati c. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 24. Sunt atributii ale presedintelui completului: a. asigurarea ordinii si a solemnittii sedintei; b. strigarea cauzei si apelul celor citati; c. decide, in toate cazurile, asupra cererilor formulate de prti. 25. In legatura cu strigarea cauzei si apelul celor citati, urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. presedintele completului efectueaza apelulul persoanelor citate; b. apelul partilor si al celorlalte persoane citate este adus la indeplinire de catre grefierul de sedinta; c. la judecarea cauzei se pot prezenta si partile care nu au fost citate.

26. Sunt atributii ale presedintelui completului de judecata: a. conduce sedinta de judecata; b. citeste actul de sesizare inculpatului; c. respinge intrebarile formulate de procuror, daca acestea nu sunt concludente si utile judecarii cauzei. 27. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata, prersedintele completului este obligat: a. sa intocmeasca proces verbal cu privire la savarsirea infractiunii de audienta; b. sa o cheme in sala inainte de inceperea dezbaterilor; c. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati, la termenul imediat urmator. 28. Constatarea infractiunilor de audient: a. este o atributie a completului de judecat b. se mentioneaz numai n ncheierea de sedint c. se mentioneaz ntr-un proces-verbal care se trimite procurorului

29. Presedintele completului dispune ndepartarea partii vatamate din sala, pe motiv

de tul-burare a sedintei de judecata. In aceste conditii : a. presedintele de complet are obligatia de a chema partea n sala nainte de nce-perea cercetarii judecatoresti; b. procedura este nelegala, partile din dosar neputand fi ndepartate din sala de judecata; c. dupa ce a rechemat-o n sala, presedintele completului i va citi partii vatamate toate declaratiile celor ascultati n lipsa sa. 30. Prin infractiune de audient ntelegem: a. infractiunea svrsit de o persoana care asista la judecata; b. o fapta prevazuta de legea penala, daca a fost svrsit n sala de sedint; c. o fapta prevazuta de legea penala svrsit n cursul sedintei de judecat; 31. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata, presedintele completului trebuie sa cheme partea in sala inainte de inceperea dezbaterilor, fiind obligat : a. sa ii aduca la cunostinta toate actele efectuate in lipsa; b. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati; c. sa ii intocmeasca proces verbal pentru infractiunea de audienta savarsita. 32. Constatarea infractiunilor de audient:

a. este o atributie a presedintelui completului de judecat; b. nu se mentioneaz n ncheierea de sedint; c. se mentioneaz ntr-un proces-verbal care se ataseaz la dosar; 33. Savarsirea infractiunilor de audient este posibila : a. in cursul sedintei de judecata, dar numai atunci cand aceasta se desfasoara la instanta; b. in cursul sedintei de judecata, indiferent de locul unde se desfasoara aceasta; c. numai in cadrul unei instante de judecata. 34. La prima nftisare, instanta verifica regularitatea actului de sesizare: a. la cererea prtilor b. din oficiu c. la cererea procurorului 24. Hotrrea instanei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului, n vederea refacerii actului de sesizare,: a. este supus recursului; b. nu este supus niciunei cai de atac; c. poate fi atacata ntr-un termen de 3 zile de la pronunare pentru cei prezeni i de la comunicare pentru cei lips.

35. La prima nftisare, instanta, verificand regularitatea actului de sesizare, nu poate sa res-tituie dosarul pentru refacerea actului de sesizare, daca a constatat : a. insuficienta materialului probator; b. caracterul ilegal al mijloacelor de prob pe baza crora s-a dispus trimiterea n judecat; c. ca rechizitoriul nu contine toate mentiunile prevazute in art.263,Cproc.pen

36. Daca la prima nftisare instanta constata o neregularitate a actului de sesizare: a. restituie obligatoriu dosarul organului care a intocmit actul de sesizare, in vederea refacerii acestuia b. instanta poate acorda un termen pentru inlaturarea neregularitatii c. daca este posibil, neregularitatea se inlatura de indata 37. Se ataca separat cu recurs: a. hotrrea instanei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului, n vederea refacerii actului de sesizare b. ncheierea prin care instana respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmririi penale

c. hotrarea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmririi penale 38. Pentru inlaturarea unei neregularitati constatate de instanta, la primul termen, in actul de sesizare, instanta poate sa dispuna: a. acordarea unui singur termen b. suspendarea judecatii c. restituirea dosarului in vederea refacerii urmaririi penale 39. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest, instanta: a. este datoare sa verifice, din oficiu, legalitatea si temeinicia arestarii preventive; b. este datoare sa verifice, la cererea inculpatului, legalitatea si temeinicia arestarii preventive; c. poate sa verifice, din oficiu, legalitatea si temeinicia arestarii preventive. 40. Daca un inculpat major a fost arestat preventiv pentru 29 de zile si a fost trimis in jude-cata in cea de-a 10 - a zi de arest preventiv, la primirea dosarului instanta este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. in primele 60 de zile de la sesizarea instantei;

b. in termen de 24 de ore de la primirea dosarului; c. inainte de expirarea duratei arestarii preventive. 41. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv, la primirea dosarului, instanta verifica legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. de regula, cu aducerea inculpatului; b. in camera de consiliu; c. in sedinta publica. 42 In urma verificarii legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a unui inculpat trimis in jude-cata in stare de arest preventiv, instanta poate dispune : a. prelungirea arestarii preventive; b. revocarea arestarii preventive; c. mentinerea arestarii preventive. 43. Incheierea prin care, la primirea dosarului, instanta a dispus mentinerea starii de arest preventiv : a. nu este supusa niciunei cai de atac; b. poate fi atacata cu recurs numai odata cu fondul; c. poate fi atacata separat cu recurs.

44. Daca pe parcursul judecatii instanta mentine masura arestarii preventive a unui inculpat major, este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. la primul termen b. periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile c. periodic, la fiecare 60 de zile 45. Partea vtmat poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. latura penal a cauzei; b. latura civil a cauzei; c. latura penal si latura civil a cauzei. 46. In caz de concurs de infractiuni, partea vtmat poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. latura penal a cauzei, dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat vatamarea; b. latura penala a cauzei, cu privire la toate faptele aflate in concurs; c. latura penal si latura civil a cauzei, dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat vatamarea. 47. n situatia n care motivul suspendrii judecatii priveste numai pe unul dintre inculpati:

a. instanta dispune obligatoriu suspendarea intregii cauze, daca motivul suspendarii este extradarea active; b. instanta poate dispune suspendarea ntregii cause; c. instanta dispune disjungerea daca este posibil. 48. Recursul formulat mpotriva ncheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judectii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. este inadmisibil; b. nu este suspensiv de executare; c. se judec n termen de 3 zile. 49. Incheierea prin care s-a respins cererea de suspendare a judectii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. poate fi atacata separat cu recurs; b. nu poate fi atacata separat cu recurs; c. poate fi atacata odata cu fondul. 50. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judectii pentru extrdare activ, sus-pendarea judecatii dureaza pana la: a. data la care statul solicitat va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare; b. data la care statul solicitant va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare;

c. data la care statul solicitat va pune in executare extradarea. 51. Partea civila poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. latura penal a cauzei; b. latura penala si civil a cauzei; c. in masura in care acestea au legatura cu pretentiile sale civile. 52. Recursul formulat mpotriva ncheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judectii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. este inadmisibil; b. este suspensiv de executare; c. se judec n termen de 3 zile. 53. Notele privind desfasurarea procesului penal sunt luate de catre: a. procuror b. grefier c. judecator 54. Referitor la notele privind desfasurarea procesului penal, este adevarat ca: a. acestea sunt citite obligatoriu partilor si procurorului; b. procurorul si partile pot cere citirea si vizarea lor de catre presedinte; c. pot fi contestate pana la termenul urmator.

55. Notele privind desfasurarea procesului penal: a. pot fi oricand contestate; b. pot fi rectificate din oficiu, pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata; c. pot fi completate si rectificate daca au fost contestate in termen. 56. Recursul formulat mpotriva ncheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a judectii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. este inadmisibil; b. nu este suspensiv de executare; c. se judec n termen de 3 zile. 57. Dupa terminarea sedintei de judecata, participantii la proces: a. primesc cate o copie de pe notele grefierului; b. primesc, la cerere, cate o copie de pe notele grefierului; c. nu mai pot contesta notele grefierului. 58. Notele grefierului pot fi contestate: a. in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei de judecata; b. in termen de 15 zile de la terminarea sedintei de judecata; c. pana la termenul urmator.

59. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judectii ca urmare a bolii grave a incul-patului, suspendarea dureaza pana cand: a. starea sanatatii inculpatului se remediaza; b. starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata; c. starea sanatatii inculpatului se amelioreaza. 60. ncheierea de sedint se ntocmeste: a. de ctre unul dintre judectorii din complet, n termen de 3 zile de la terminarea sedintei; b. de grefier, n termen de 24 de ore de la terminarea sedintei; c. de presedintele completului, n termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. 61. ncheierea de sedint se semneaza de catre: a. toti judecatori care au format completul de judecata si grefierul de sedinta; b. presedintele completului si grefier; c. numai de catre presedintele completului.

62. Cnd hotrrea se pronun n ziua n care a avut loc edina de judecat: a. se ntocmeste o ncheiere separat; b. ncheierea de edin cuprinznd dezbaterile i susinerile prilor face parte integrant din hotrre; c. nu se mai ntocmeste separat o ncheiere de sedinta. 63. Deliberarea si pronuntarea hotrrii: a. au loc de ndat dup ncheierea dezbaterilor; b. nu pot fi amnate; c. pot fi amnate cel mult 15 zile, pentru motive temeinice. 64. Deliberarea are loc: a. n secret, in camera de consiliu; b. cu participarea grefierului care tehnoredacteaz minuta; c. fara participarea grefierului; 65. La deliberare participa: a. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si procurorul; b. numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea; c. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si grefierul;

66. La deliberare, presedintele completului isi spune parea: a. ultimul b. primul c. nu exista o ordine in care sa isi expuna parerea 67. a. b. c. Completul de divergent se poate constitui: n prim instant; n apel; n recurs.

68. Dac unanimitatea completului de judecat nu poate fi ntrunit: a. hotrrea se ia n complet de divergent; b. hotrrea se ia cu majoritate; c. cauza se repune pe rol. 69. Dac n urma deliberrii rezult mai mult de dou preri: a. hotrrea se ia n complet de divergent; b. judectorul care a opinat solutia cea mai blnd trebuie s se se alture celei mai apropiate de prerea sa; c. judectorul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se alture celei mai apropiate de prerea sa;

70. In sedinta publica din 04.02.2008, prin incheierea nr.54, pronuntata de Tribunalul Arges n dosarul nr.459/P/2008, s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive luata fata de inculpata E.S. si, n consecinta, sa dispus mentinerea ei. Impotriva acestei incheieri, in-culpata a declarat recurs, invocand un caz de nulitate. In speta: a. instanta de fond nu a nesocotit prevederile legale referitoare la publicitatea sed-intei de judecata b. inculpatei i-a fost produsa o vatamare a carei existenta este prezumata de lege c. este incident un caz de nulitate absoluta prevazut de art.197,alin.2,Cproc.pen 71. Daca completul de judecata este format din doi judecatori si unanimitatea nu poate fi intrunita : a. judectorul care a opinat solutia cea mai blanda trebuie s se alture solutiei mai severe; b. judecarea cauzei se reia in complet de divergenta; c. judectorul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se alture solutiei mai blande. 72. In minuta se consemneaza:

a. b. c.

rezultatul deliberarii; continutul dispozitivului hotararii; rezultatul dezbaterilor.

73. Dac n urma deliberrii rezult mai mult de dou preri, judectorul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se alture: a. solutiei celei mai apropiate de prerea sa; b. solutiei celei mai blnde; c. solutiei de mijloc. 74. Sanctiunea nulitatii absolute a unei hotarari judecatoresti intervine in cazul in care minuta este semnata de : a. grefier; b. un numar mai mic de judecatori decat cel cerut de lege; c. un numar mai mare de judecatori decat cel cerut de lege; 75. In cazurile in care judecatorul sau instanta se pronunta prin incheiere asupra masurilor preventive, intocmirea minutei : a. nu este obligatorie b. este obligatorie c. este obligatorie numai in cazul in care se dispune asupra arestarii preventive 76. Minuta se intocmeste : a. in doua exemplare originale

b. intr-un exemplar original c. intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul judecatorilor care formeaza completul de judecata 77. Cele doua exemplare originale ale minutei se depun : a. la dosarul cauzei b. unul la dosarul cauzei si unul la dosarul de minute al instantei c. la dosarul de minute al instantei 78. Minuta: a. se redacteaz de grefier b. se redacteaz n termen de 15 de zile de la data terminrii cercetrii judectoresti; c. se ntocmeste imediat dupa deliberare 79. a. b. c. Hotararea se redacteaza in cel mult: 20 de zile de la pronuntare 15 de zile de la pronuntare 7 de zile de la pronuntare

80. Dezbaterile au avut loc n sedinta publica din 30 iunie 2009, iar sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate n ncheierea de sedinta din acea data, cnd Judecatoria avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amnat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009, cnd s-a pronuntat sentinta. In speta :

a. ncheierea de sedinta din 30 iunie 2009 face parte integranta din sentinta pronun-tata b. instanta a amanat pronuntarea pe termenul maxim admis de lege c. instanta putea amana pronuntarea cel mult 7 zile 81. Lipsa minutei: a. atrage nulitatea relativ a hotrrii, deoarece rezultatul deliberrii este consemnat n dispozitivul hotrrii; b. atrage nulitatea absolut a hotrrii; c. nu are niciun efect asupra validittii hotrrii dac hotrrea a fost semnat de toti membrii completului; 82. Pronuntarea hotararii se face: a. de catre presedintele completului de judecata asistat de grefier b. cu citarea partilor c. in sedinta publica 83. Se numeste sentint : a. hotararea prin care prima instanta solutioneaza cauza b. hotararea prin care instanta de apel solutioneaza fondul cauzei c. hotararea prin care prima instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza

84. Minuta se intocmeste: a. obligatoriu, numai atunci cand instanta solutioneaza cauza pe fond b. obligatoriu, ori de cate ori instanta delibereaza si se pronunta prin incheiere asupra unei masuri preventive c. in doua exemplare originale 85. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului se numeste : a. sentint b. decizie c. incheiere 86. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra recursului se numeste : a. decizie b. sentint c. incheiere 87. a. b. c. Sentinta sau decizia se redacteaz de: grefier; toti judectorii din complet; unul dintre judectorii din complet.

88. Sentinta: a. nu se semneaza de grefier; b. se semneaza de grefier; c. se semneaza numai de presedintele completului;

89. Daca grefierul este impiedicat a semna sentinta sau decizia: a. hotararea se semneaza in locul acestuia de catre grefierul sef; b. hotararea se semneaza de catre alt grefier desemnat pentru completul respective; c. se semneaza de presedintele completului. 90. Este considerat act de sesizare a instantei: a. rezolutia prin care organul de cercetare penala trimite plangerea prealabila gresit adresata; b. cererea de identificare a autorului unei infractiuni de lovire sau alte violente; c. hotararea prin care ICCJ admite cererea de stramutare. 91. Rechizitoriul poate indeplini functia de: a. act de sesizare a instantei si act de invinuire; b. act de sesizare a instantei si act de inculpare c. act de inculpare si act de invinuire. 92. Daca unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei este impiedicat a semna sentinta sau decizia, hotararea se semneaza in locul acestuia de:

a. b. c.

presedintele completului; presedintele instantei; grefierul sef.

93. In cazul in care hotararea judecatoreasca a fost semnata de un numar mai mic sau mai mare de judecatori, sanctiunea este : a. inexistenta b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta 94. Inculpatii C.V. si R.G. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Sedinta de judecata nu a fost publica. Inca de la primul termen de judecata, in-stanta a dispus ca sedintele de judecata sa nu fie publice, intrucat in cauza una dintre partile vatamate era minora. In speta : a. actele procesuale efectuate de prima instanta sunt ineficace din punct de vedere juridic b. s-a produs o vatamare procesuala prezumata iuris et de iure c. instanta a aplicat corect dispozitiile derogatorii privitoare la cauzele cu monori 95. In ipoteza n care trei inculpati sunt trimisi n judecata, n aceeasi cauza, pentru mai multe infractiuni, dintre care unele se judeca n sedinta publica, potrivit regulii publicitatii

sedintei de judecata, iar altele n sedinta nepublica (de ex,potrivit Legii speciale nr. 678/2001), judecata se va desfasura : a. n sedinta nepublica b. n sedinta publica c. n sedinta nepublica numai daca in cauza sunt si inculpati minori 96. Daca s-a amnat pronunarea hotrrii: a. se ntocmeste ncheiere separat cuprinznd dezbaterile i susinerile prilor; b. lipsa ncheierii de edin de la data cnd au avut loc dezbaterile are ca efect nulitatea absoluta a hotararii; c. nu se mai ntocmeste ncheierea de sedinta in care sa se consemneze dezbater-ile JUDECATA IN PRIMA INSTANTA Desfasurarea judecarii cauzelor consideratii preliminare 1. Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului: a. cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat b. cu cel putin 3 zile inaintea termenului fixat c. inauntrul unui termen de 48 de ore de la primirea dosarului, in cazul inculpatului trimis in judecata in stare de arest

2. Inculpatul arestat, aflat in greva foamei, refuza sa participle la sedinta de judecata. Pentru acest motiv, doua termene de judecata se desfasoara in lipsa inculpatului: a. nulitatea care poate fi invocata este nulitatea relativa b. procedura a fost legal indeplinita in masura in care lucratorii de la locul de det-inere au intocmit un proces verbal in care au consemnat declaratia inculpatului de a refuza participarea la sedinta de judecata c. s-au incalcat dispozitiile cu privire la participarea obligatorie a inculpatului la judecata, sanctionate cu nulitate absoluta 3. Inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv. Acest fapt are urmatoarele consecinte : a. asistenta juridica este obligatorie, cu conditia ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita sa fie detentiunea pe viata sau inchisoarea de 5 ani sau mai mare b. termenul de judecata nu poate fi mai mare de 48 de ore de la primirea dosarului c. instanta de judecata are obligatia de a prelungi din 30 in 30 de zile starea de ar-rest preventiv 4. Necomunicarea citatiei si actului de sesizare a instantei catre inculpatul arestat :

a. se sanctioneaza cu nulitate absoluta b. poate avea drept consecinta amanarea judecatii c. judecata se amana din oficiu 5. Aducerea inculpatului arestat la judecata este : a. obligatorie, dar numai in cauzele in care inculpatul nu are aparator b. obligatorie, dar numai in cauzele pentru care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 5 ani sau mai mare c. obligatorie in toate cazurile 6. Procurorul trebuie s participe la sedintele de judecat la judecatorie: a. numai dac este citat; b. n cauzele n care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. n cauzele n care instanta a fost sesizat prin rechizitoriu 7. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta la judecatorie este obliga-torie: a. n cauzele n care instanta a fost sesizat prin plangere prealabila b. cand procurorul apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea

c. n cauzele n care se dispune inlocuirea amenzii judiciare 8. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta, la judecatorie, este obli-gatorie: a. in toate cazurile b. in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. n cauzele n care unul dintre inculpati este minor 9. In cazul unei infractiuni de competenta judecatoriei, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare, instanta a dispus efectuarea unei cercetari la fata locului. In aceasta ipoteza: a. partile vor participa la efectuarea cercetarii la fata locului numai daca este necesar b. cercetarea la fata locului se face obligatoriu in prezenta procurorului, sub sanctiunea nulitatii absolute c. procesul verbal de efectuare a cercetarii la fata locului se semneaza numai de presedintele completului si de procuror 10. Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit vreuna din cauzele de incetare a procesului

penal prevazute in art. 10,Cproc.pen, procurorul : a. nu poate pune concluzii de achitare a inculpatului b. poate pune numai concluzii de incetare a procesului penal c. pune, dupa caz, concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal 11. n cazul sedintei de judecata in prima instanta : a. cercetarea judecatoreasca preceda dezbaterile b. dezbaterile sunt urmate de cercetarea judecatoreasca c. inceputul judecatii este marcat de citirea actului de sesizare a instantei 12. Cererea de administrare de probe noi : a. poate fi formulata numai inainte de inceperea cercetarii judecatoresti b. trebuie formulata dupa audierea inculpatului si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti c. poate fi formulata si in cursul cercetarii judecatoresti 13. Dupa apelul martorilor, expertilor si interpretilor :

a. de b. c.

martorii, expertii si interpretii parasesc sala sedinta de regula, expertii raman in sala de sedinta martorii parasesc sala de sedinta

*** Recurenta S.C. EON GAS si-a fost motivat recursul invocnd nulitatea absoluta a hotarrii atacate, pe considerentul ca prima instanta nu a procedat la citarea legala a intimatilor. Se solicita admiterea recursului, casarea hotarrii atacate, desfiintarea rezolutiei si ordonan-tei si dispunerea redeschiderii urmaririi penale. Examinnd recursul promovat, instanta de control judiciar constata ca intr-adevar intimatii nu au fost citati la niciun termen si nici nu au fost prezenti n fata primei instante. 14*** In speta : a. recursul va fi admis b. recurenta nu poate invoca nelegala citare a intimatilor la instanta de fond c. motivul invocat este un caz de nulitate relativa 15*** In speta, instanta de recurs : a. va obliga recurenta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in recurs b. respinge recursul ca nefondat

c.

admite exceptia nulitatii absolute

Extras din decizia instantei de recurs o asemenea ncalcare a dispozitiilor legale privind citarea unei parti nu este sanctionata cu nulitatea absoluta, nefiind prevazuta printre dis-pozitiile relative expres si limitativ cuprinse n disp art.197,alin.2,Cproc.pen. Natura nulitatii pe care o creeaza judecarea cauzei n lipsa partii cu procedura de citare nelegal ndeplinita, este una relativa, care nu opereaza de ndata si n mod automat prin simpla ncalcare a legii. Pentru a-si produce efectele ea trebuie, n primul rnd, sa fie invocata de cel care, lipsind la judecata, a fost vatamat n interesele sale procesuale. Or, recurenta nu poate invoca, n sustinerea propriului recurs, nelegala citare a intimatilor la instanta de fond, cu att mai mult cu ct acestia au precizat ca nu nteleg sa invoce o ase-menea neregularitate. 16. ***La prima infatisare, instanta de fond a constatat insuficienta probelor administrate in cursul urmaririi penale si, in consecinta, a dispus restituirea cauzei la procurer pentru ca pro-curorul sa reia audierea unor persoane carora deja le-au fost luate declaratii n faza actelor premergatoare. In speta :

a. sentinta este legala pentru ca insuficienta probelor constituie motiv de restituire a cauzei la procuror b. sentinta data este nelegala c. daca aprecia necesar, instanta putea sa suplimenteze probatoriul n faza de cercetare judecatoreasca, n virtutea rolului sau activ OBS insuficienta probelor administrate in cursul UP nu mai constituie un motiv de restituire a cauzei la Parchet, ca urmare a abrogarii art.333 Cproc.pen (completarea UP) 17. *** Inculpatul a inaintat instantei o cerere n care arata ca locul sau de munca este la S.C. M. SRL, precizand ca doreste sa fie citat la locul de munca, pentru a putea justifica lipsa de la serviciu. Instanta de apel l-a citat pe inculpat la adresa de domiciliu si, intrucat nicio persoana nu a fost gasita la aceasta adresa, citatia a fost afisata pe usa principala a destina-tarului. In aceste conditii : a. procedura de citare este legal ndeplinita b. procedura de citare este nelegal ndeplinita c. instanta de apel avea obligatia de a dispune citarea inculpatului la S.C. M. SRL *** Judecatoria Gura Humorului l-a condamnat pe inculpatul Sava Ion, la pedeapsa de de 1 an si 2 luni nchisoare pentru infractiunea de

inselaciune (art.215,alin.1,Cpen). Impotriva acestei sentinte, inculpatul a declarat apel, motivand ca judecarea cauzei n prima instanta a avut loc fara legala sa citare. Din analiza dosarului, instanta de apel a constatat urmatoarele : dintr-o adresa ntocmita de organele de politie rezulta ca inculpatul S.I. locuieste pe raza comunei P., dar din discutiile purtate cu lucratorii Postului de politie, rezulta ca acesta este plecat n strainatate la termenul de judecata din data de 07.05.2008, martorul S. N. a aratat ca inculpatul este plecat n strainatate, fara a i se cunoaste adresa Prin decizia penala nr. 290/29.09.2008, ramasa definitiva prin nerecurare, Tribunalul Suceava a admis apelul.

18*** In speta, prima instanta trebuia sa dispuna citarea inculpatului : a. la adresa din strainatate unde locuieste inculpatul b. prin afisare la Consiliul Local n a carui raza teritoriala s-a savrsit infractiunea c. prin afisare pe usa instantei de judecata

*** mpotriva inculpatului a fost nceputa urmarirea penala la data de 10.09.2004. La data de 27.09. 2004, organul de urmarire penala a emis pe numele inculpatului o citatie, la resedinta acestuia din Romnia. Procesulverbal de ndeplinire a procedurii de citare nu a fost semnat de nicio persoana, iar din verificarile efectuate de organele de cercetare penala rezulta ca inculpatul nu mai locuia la acea adresa. La data de 01 octombrie 2005, organul de urmarire penala a emis o citatie la domiciliul inculpatului din Italia, tradusa in limba italiana, prin care acesta este invitat sa se prezinte la organele de cercetare penala la data de 15 octombrie 2004, respectiv n termen de 15 zile. La dosarul de urmarire penala nu exista avizul de primire semnat de destinatar sau refuzul acestuia de a primi citatia, dar a fost depusa citatia respectiva. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lnga Tribunalul Timis nr. 312/P/2006 din data de 16.02.2007, nregistrat pe rolul Tribunalului Timis la data de 22.02.2007, sub numar unic de dosar 1701/30/2007, inculpatul P.A. a fost trimis n judecata. 18*** In speta : a. nu s-a facut dovada dovada trimiterii citatiei la domiciliul din Italia al inculpatului

b. termenul de prezentare pentru nfatisare n fata organului de urmarire penala este legal c. instanta va restitui cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale 19*** In speta, dovada indeplinirii procedurii citarii inculpatului la domiciliul sau din Italia este : a. citatia tradusa in limba italiana depusa la sosar b. avizul de primire a citatiei semnat de inculpat c. avizul in care este consemnat refuzul inculpatului de a primi citatia 20*** In speta, sunt incidente : a. nulitatea relativa actelor de urmarire penala efectuate de procuror b. nulitatea absoluta a actelor de urmarire penala efectuate de procuror c. restituirea cauzei la procurer pentru refacerea urmaririi penale OBS a nu se confunda cu cazul de nulitate relative determinat de nelegala citare motivatia Prin modul cum a fost ndeplinita procedura de citare fata de inculpat n cursul ur-maririi penale s-au ncalcat dispozitiile art. 177 pct. 8 C.proc.pen. si art. 811 C.proc.pen., con-text n care se poate aprecia ca s-a realizat

o ncalcare a regulilor procedurale privind prezenta inculpatului, sanctionata de art. 197 alin. (2) C.proc.pen., cu nulitatea absoluta a actului procesual penal. 21.*** La data de 05.06.2006, Tribunalul Hunedoara a pronuntata decizia penala nr.xx, in apelul declarat de inculpat impotriva sentintei penale nr.xxx. Instanta de recurs a retinut ca, din actele dosarului rezulta faptul ca inculpatul a fost ncarcerat la data 20.02.2006, n baza unui mandat emis de instantele din Timisoara si ca nu a avut cunostinta de proces intrucat nu a fost citat la locul de detentie. In speta : a. recursul va fi admis b. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta, urmare a incalcarii dispozitiilor privind prezenta inculpatului la judecarea apelului c. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta, urmare a incalcarii dispozitiilor privind necitarea inculpatului la locul de detentie ***Inculpatii S.S. si S.I., domiciliati in Lupeni, au fost trimisi in judecata si condamnati la cte 1,6 ani inchisoare pentru complicitate la un furt calificat savrsit pe raza localitatii Uricani. Inculpatul S.I. a fost citat de prima instanta la

domiciliul sau din Lupeni. Constatndu-se ca acesta este plecat din tara si intrucat nu i se cunoaste adresa, a fost citat prin afisare la Consiliul Local Lupeni. 22.*** In speta : a. procedura de citare a fost legal indeplinita b. citarea prin afisare se impunea a fi realizata la sediul Consiliului Local Uricani c. procedura de citare a fost viciata 23.*** In speta, citarea prin afisare se impunea a fi realizata : a. pe usa instantei b. la sediul Consiliului Local Uricani c. la sediul Consiliului Local Lupeni *** Inculpatul V.G. a introdus contestatie in anulare invocand nelegala citare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs. Petentul a aratat ca procedura a fost nelegal ndeplinita, ntruct citatia a fost primita de fratele sau, iar instanta nu a procedat si la afisarea ei la Consiliul Local al localitatii n care s-a comis fapta. Petentul a mai aratat ca aceasta din urma se impunea ntruct din tot cuprinsul dosarului de urmarire penala rezulta cu claritate faptul ca este plecat din tara, la munca, n Grecia. Din examinarea actelor si lu-crarilor dosarelor rezulta ca, att la

judecata n prima instanta, ct si n caile de atac, contes-tatorul a fost citat numai la adresa indicata de el, respectiv comuna Iaslovat, nr. 900, judetul Suceava. 24.*** In speta,: a. citarea prin afisare nu se impunea a fi realizata b. procedura de citare la termenul de recurs nu a fost legal ndeplinita c. contestatia in anulare va fi respinsa *** Pe rolul Judecatoriei Galati a fost inregistrat dosarul cu nr.xx, privind pe inculpatul S.I.,trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. La dosarul cauzei sau atasat dovezi din care rezulta ca inculpatul se afla n executarea unei alte pedepse, n Spania. Dupa ce l-a citat la domiciliul din tara, instanta de fond a procedat la judecarea in lipsa a inculpatului, pe care l-a condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare. 25.*** In speta,: a. procedura de citare a fost legal ndeplinita b. inculpatul trebuia citat prin afisare pe usa instantei c. instanta avea obligatia sa-l citeze pe inculpat la locul de detinere

Cercetarea judecatoreasca

1. Schimbarea ordinii cercetarii judecatoresti: a. nu poate fi dispusa b. nu poate fi dispusa decat la cererea inculpatului c. nu poate fi dispusa decat dupa ascultarea inculpatului prezent 2. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata de : a. citirea de catre presedintele completului a actului de sesizare a instantei b. citirea de catre judecator a actului de sesizare a instantei c. citirea de catre grefier a actului de sesizare a instantei, la dispozitia presedintelui completului de judecata

3. Daca in cauza dedusa judecatii sunt mai multi inculpati : a. ascultarea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati b. instanta poate dispune ascultarea separata a inculpatilor c. declaratiile luate separat pot fi citite celorlalti inculpati 4. In cursul cercetarii judecatoresti, daca inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari sau cand exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date anterior : a. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior b. presedintele poate da citire declaratiilor anterioare c. instanta nu poate dispune citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior 5. In cursul cercetarii judecatoresti, ascultarea celorlalte parti se face: a. dupa ascultarea inculpatului b. dupa ascultarea martorilor c. dupa ascultarea expertilor si interpretilor 6. In cursul cercetarii judecatoresti, ordinea in care se procedeaza la ascultarea persoanelor participante la proces este urmatoarea:

a. inculpat, martori, experti, parti, interpreti b. inculpat, parti, martori, experti, interpreti c. partea vatamata, inculpat, celelalte parti, martori, experti, interpreti 7. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata prin: a. apelul martorilor, expertilor si interpretilor b. strigarea cauzei c. citirea actului de sesizare a instantei sau prezentarea succinta a acestuia 8. In cursul cercetarii judecatoresti, ordinea in care i se pun intrebari martorului este urmatoarea: a. procuror, instanta, celelalte parti si apoi partea care l-a propus b. instanta, procuror, celelalte parti si apoi partea care l-a propus c. instanta, procuror, partea care l-a propus si apoi celelalte parti 9. Daca martorul poseda un inscris in legatura cu depozitia facuta: a. martorul trebuie sa-l citeasca obligatoriu in instanta b. martorul poate sa-l citeasca in instanta c. instanta poate dispune retinerea inscrisului la dosar, chiar in original

10. In cursul cercetarii judecatoresti, ordinea in care i se pot adresa intrebari inculpatului este urmatoarea: a. presedintele completului, membrii completului, procuror, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente, aparatorul inculpatului , ceilalti inculpati aparatorul inculpatului b. presedintele completului, membrii completului, aparatorul inculpatului , procuror, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente, ceilalti inculpati, c. presedintele completului, membrii completului, procuror, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente, ceilalti inculpati, aparatorul inculpatului 11. Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila, instanta: a. dispune citirea depozitiei date de acesta in cursul urmaririi penale b. este obligata ca, la judecarea cauzei, sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale c. nu mai poate sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale 12. In cursul cercetarii judecatoresti, instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care inculpatul le-a dat anterior daca :

a. inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari b. exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date in cursul urmaririi penale c. inculpatul refuza sa dea declaratii 13. Martorul a carui lipsa nu este justificata: a. va fi adus silit b. va fi citat si pentru termenul urmator c. nu poate fi adus silit daca anterior nu a fost citat 14. In cursul cercetarii judecatoresti: a. se poate renunta la martori doar la cererea instantei b. procurorul nu poate renunta la martorii pe care i-a propus c. partile pot renunta la martorii pe care i-au propus 15. Inscrisul pe care un martor il poseda si care se afla in legatura cu depozitia facuta: a. se poate retine la dosar, in original sau in copie b. se retine obligatoriu la dosar, in original sau in copie c. se retine obligatoriu la dosar, in original

16. Daca in cauza supusa judecatii exista mijloace materiale de proba, instanta: a. dispune, numai la cerere, aducerea si prezentarea acestora b. dispune, daca este necesar, aducerea si prezentarea acestora c. este obligata sa dispuna aducerea si prezentarea acestora 17. Expertul a carui lipsa nu este justificata: a. va fi citat si pentru termenul urmator b. poate fi adus silit, daca a fost legal citat c. va fi cu mandat de aducere, chiar daca nu a fost citat

18. Dac n cursul cercetrii judectoreti administrarea unei expertize medico-legale apare ca inutil: a. instana poate dispune ca acea prob s nu mai fie administrat b. omisiunea instanei de a pune n discuia procurorului i a prilor utilitatea acestei probe se sancioneaz cu nulitatea relativ c. omisiunea instanei de a pune n discuia procurorului i a prilor utilitatea acestei probe se sancioneaz cu nulitatea absoluta

19. Citirea declaratiilor anterioare date de martor in cursul urmaririi penale este obligatorie daca: a. ascultarea martorului nu mai este posibila in cursul cercetarii judecatoresti b. martorul face declaratii care sunt in contrazicere cu cele date anterior c. martorul nu isi mai aminteste anumite fapte sau imprejurari 20. Cercetarea judecatoreasca incepe cu : a. constatarea legalitatii actului de sesizare a instantei, potrivit art.300,CPP b. citirea actului de sesizare a instantei c. audierea inculpatului 21. Partile au cazut de acord in privinta neascultarii unora dintre martorii care au dat de-claratii in cursul urmaririi penale. In aceasta ipoteza : a. instanta este obligata sa ia act de intelegerea intervenita intre parti b. primeaza utilitatea audierii martorilor in raport cu vointa partilor c. neascultand martorii respectivi, instanta incalca principiul nemijlocirii daca ascul-tarea nu este nici imposibila si nici inutila

22. In cazul in care instanta a admis, la cererea partii vatamate, efectuarea unei expertize medico-legale, apreciata ca utila pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei, inclusiv corecta incadrare juridica a faptei, aceasta neefectuindu-se ulterior datorita mijloacelor financiare ale acesteia : a. instanta poate reveni asupra administrarii probei, constatand imposibilitatea efec-tuarii ei b. instanta poate obliga inculpatul sa achite suma reprezentand plata expertizei c. instanta dispune ca plata expertizei sa se faca din fondul Ministerului Justitiei

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea UP. Schimbarea incadrarii juridice 1. Momentul limita pana la care instanta de judecata poate dispune restituirea cauzei la pro-curor, pentru ca cercetarea penala a fost efectuata de un organ de cercetare penala necom-petent, este : a. terminarea dezbaterilor b. terminarea cercetarii judecatoresti c. terminarea deliberarii 2. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale : a. nu se poate dispune dupa inceperea dezbaterilor b. nu se poate dispune decat daca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de catre un alt organ decat cel competent c. se poate dispune si pentru neregularitatea actului de sesizare a instantei, consta-tata la primul termen de judecata 3. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale se poate dispune in cazul in care : a. in urma cercetarii judecatoresti, instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o in-fractiune

pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent b. rechizitoriul a fost intocmit impotriva unui inculpat trimis in judecata cu datele de identitate apartinand altei persoane c. inainte de inceperea cercetarii judecatoresti, instanta a schimbat incadrarea ju-ridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent 4. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale se dispune in cazul nere-spectarii dispozitiilor privitoare la: a. competenta materiala b. prezenta partii vatamate c. prezenta invinuitului sau a inculpatului 5. Instanta se desesizeaza cand restituie cauza la procuror, pentru: a. refacerea urmaririi penale b. completarea urmaririi penale c. refacerea actului de sesizare a instantei 6. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale, este: a. decizia b. sentinta c. incheiere

7. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale: a. nu este supusa niciunei cai de atac b. este supusa recursului c. se ataca odata cu fondul

8. Hotararea prin care instanta a respins cererea de restituire a cauzei la procuror, in vede-rea refacerii urmaririi penale: a. este o incheiere b. poate fi atacata separat, cu recurs c. se ataca odata cu fondul 9. Pot introduce recurs impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror: a. numai procurorul si partile b. procurorul c. orice persoana ale carei interese au fost vatamate prin hotarare 10. Recursul impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale se introduce:

a. in 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti b. in 24 de ore de la comunicare, pentru cei lipsa c. in 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti 11. In cazul in care instanta a dispus restituirea cauzei la procuror, in vederea refacerii urmaririi penale, aceasta se va pronunta si in ceea ce priveste: a. masurile de siguranta si masurile asiguratorii b. masurile asiguratorii si masurile preventive c. unele masuri de siguranta 12. Dac instanta constat, n cursul cercetrii judectoresti, c ncadrarea juridic dat faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat: a. pune n discutie noua ncadrare juridic; b. dispune suspendarea procesului penal; c. dispune schimbarea ncadrrii juridice prin incheiere ***. Prin ordonanta nr. 6843/P/2006 din 23.02.2009, Parchetul de pe lnga Judecatoria Sec-torului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a nv. L.N., n temeiul art. 10 lit. b1 Cproc.pen. si aplicarea sanctiunii cu

caracter administrativ a amenzii n cuantum de 1000 lei. In temeiul art.278^1,Cproc.pen, petentul I.M. a introdus plangere la instanta compe-tenta, la data de 31.03.2009, data postei. Dupa nregistrarea plngerii pe rolul instantei, la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L.N., conform caruia acesta a decedat la data de 20.02.2009. Instanta a constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30.04.2009, dupa data dispunerii solutiei de netrimitere n judecata. 13.*** In speta : a. decesul intimatului constituie o mprejurare de fapt care afecteaza legalitatea so-lutiei de netrimitere n judecata b. instanta dispune schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse de procuror c. instanta dispune incetarea procesului penal in temeiul art.10,lit.g, C.proc.pen (de-cesul faptuitorului) Extras din sentinta penala nr.269 din 18.05.2009 Prin sentinta penala nr.269 din 18.05.2009 pronuntata in dosarul nr. 4787/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in baza art. 278/1 al. 8 lit. b C.p.p. a admis plngerea formulata de petentul I.M.

mpotriva re-zolutiei nr.6843/P/2006 din 23.02.2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, n contradictoriu cu intimatul L.N. Prin ordonanta nr. 6843/P/2006 din 23.02.2009, Parchetul de pe lnga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a nv. L.N., n temeiul art. 10 lit. b1 Cproc.pen. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii n cuantum de 1000 lei. In temeiul art.178^1,Cproc.pen, petentul I.M. a introdus plangere la instanta competenta, la data de 31.03.2009, data postei. Dupa nregistrarea plngerii pe rolul instantei, la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L.N., conform caruia acesta a decedat la data de 20.02.2009. Instanta a constatat, fata de mentiunile acestui certificat, ca la data de 23.02.2009 cnd Parchetul de pe lnga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus solutiile de netrimitere n judecata a intimatului prin ordonanta nr. 6843/P/2006, intimatul era decedat. In consecinta, solutia corecta ce ar fi trebuit dispusa de Parchetul de pe lnga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, daca ar fi cunoscut acest caz de mpiedicare a punerii n miscare a actiunii penale, ar fi fost de ncetare a urmaririi penale n temeiul art. 10 lit. g C.p.p

Instanta a mai constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30.04.2009, dupa data dispunerii solutiilor de netrimitere n judecata, dupa data solutionarii de catre prim-procuror a plngerii formulate conform art. 278 C.p.p. si dupa sesizarea instantei cu prezenta plngere formulata de petent n baza art. 278/1 C.p.p. Fata de situatia expusa cu privire la decesul intimatului, constatnd ca acesta, fiind anterior solutiilor de netrimitere n judecata, constituie o mprejurare de fapt care afecteaza legalitatea acestora, a apreciat ca n temeiul dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedura penala poate dispune schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror. In-stanta a apreciat, de asemenea, ca schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror n cadrul solutionarii plngerii care nu este formulata de catre cel fata de care s-a dispus solutia nu este de natura a agrava situatia petentului n propria cale de atac, deoarece n raport de oricare dintre temeiurile solutiilor de netrimitere dispuse, solutia este numai de netrimitere n judecata si nu poate constitui temei pentru nvestirea instantei penale cu solu-tionarea actiunii civile

*** Petenta D.D. a formulat plngere in temeiul art.278^1,Cproc.pen, la Judecatoria Brasov, nsa prin sentinta penala nr. 573 din 25.02.2005 aceasta instanta a admis exceptia necompe-tentei materiale, invocate de catre reprezentanta Parchetului de pe lnga Judecatoria Bra-sov, declinand competenta de solutionare a cauzei n favoarea Tribunalului Brasov. Sesizat fiind prin aceasta hotarre cu solutionarea cauzei, Tribunalul Brasov si-a declinat la rndul sau competenta de solutionare a plngerii n favoarea Judecatoriei Brasov, dispunnd aceasta prin sentinta penala nr. 313 din 8 iunie 2005. 14.*** In speta, instanta competenta sa solutioneze conflictul de competenta este : a. I.C.C.J. b. Curtea de Apel Brasov c. Curtea de Apel Bucuresti 15.*** In speta, instanta competenta sa sesizeze nasterea conflictului negativ de competenta este : a. Judecatoria Brasov b. Curtea de Apel Brasov c. Tribunalul Brasov

Extinderea actiunii penale

1. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata: a. instanta dispune, prin incheiere, extinderea actiunii penale b. procurorul dispune extinderea actiunii penale, prin declaratie oral data in fata instantei c. dosarul se restituie pentru ca inculpatul s fie trimis n judecat pentru toate ac-tele materiale care intra in continutul infractiunii 2. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, instanta: a. judeca infractiunea in intregul ei b. nu poate judeca actele din continutul infractiunii in privinta carora s-a pronuntat o hotarare definitiva c. desfiinteaza hotararea anterioara data pentru unele acte din continutul infractiunii 3. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infracti-

unii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, instanta: a. judeca numai actele materiale in privinta carora nu s-a dat o hotarare definitiva b. reuneste cauza cu aceea in care s-a dat o hotarare definitiva in privinta unora din-tre actele materiale din continutul infractiunii c. pronunta o hotarare in raport cu toate actele care intra in continutul infractiunii 4. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata, instanta : a. restituie cauza la procuror pentru completarea urmaririi penale b. sesizeaza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la noile acte materiale c. dispune extinderea actiunii penale cu privire si la aceste acte si procedeaza la judecare infractiunii in intregul ei 5. Instanta dispune extinderea actiunii penale cand se descopera date cu privire la: a. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata

b. alte fapte prevazute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata c. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 6. Instanta dispune extinderea actiunii penale prin: a. sentinta b. decizie c. incheiere 7. In cursul judecatii, competenta cu privire la extinderea actiunii penale revine: a. instantei de judecata b. procurorului c. organului de urmarire penala

Extinderea procesului penal

1. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. alte fapte prevazute de legea penala, savarsite de inculpat

c. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 2. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. o alta persoana care a participat impreuna cu inculpatul la savarsirea unei infrac-tiuni b. o alta persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care inculpatul este trimis in judecata c. o alta persoana care a participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 3. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice, instanta va dispune : a. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea actiunii penale c. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 4. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru un furt dintr-un depozit de materiale. Daca in cursul judecatii se descopera ca, in aceeasi zi, inculpatul ajutat de un complice a savarsit inca

doua furturi succesive din acelasi depozit de materiale, instanta va dispune : a. extinderea actiunii penale b. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. extinderea procesului penal cu privire la alte fapte 5. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul, in timpul comiterii unui furt dintr-un depozit, a distrus o alta cantitate de materiale existente acolo, instanta va dispune : a. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea actiunii penale c. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 6. Daca in in cursul judecatii pentru infractiunea de furt calificat, se descopera ca inculpatul savarsise cu doi ani inainte si un viol, impreuna cu un alt invinuit, instanta: a. nu va dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. va dispune extinderea actiunii penale c. nu va dispune extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 7. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte :

a. b. c.

numai din oficiu numai la cererea procurorului la cererea procurorului sau din oficiu

8. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. alte acte materiale si alte persoane b. alte fapte si alte acte materiale c. alte fapte si alte persoane 9. n cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte: a. procurorul prezent la judecata poate cere extinderea procesului penal si n ceea ce priveste aceast fapt; b. instanta pune n miscare actiunea penal si pentru fapta nou; c. obiectul judectii nu se schimb; 10. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. numai daca procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita b. daca procurorul declara ca pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita c. numai dupa ce instanta a sesizazat organul de urmarire penala competent pentru

efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. 11. Daca procurorul nu participa la judecata, instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. numai din oficiu b. numai la cererea procurorului c. la cererea procurorului sau din oficiu 12. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte preva-zute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita : a. instanta dispune extinderea procesului penal b. instanta dispune extinderea actiunii penale c. instanta sesizeaza, prin incheiere, organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 13. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte preva-zute de legea penala, avand legatura cu

infractiunea pentru care este trimis in judecata, pro-curorul: a. nu este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita b. este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita c. este obligat sa sesizeze organul de cercetare penala cpentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 14. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte preva-zute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si pro-curorul nu participa la judecata: a. instanta poate sesiza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. b. instanta este obligata sa extinda procesul penal din oficiu c. instanta este obligata sa procedeze la judecarea cauzei in intregul ei 15. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata, iar procurorul nu participa la judecata :

a. instanta dispune, din oficiu, extinderea procesului penal pentru alte fapte b. instanta dispune numai la cererea procurorului, extinderea procesului penal pentru alte fapte c. instanta poate dispune, din oficiu, extinderea procesului penal pentru alte fapte 16. Daca in sarcina inculpatului se descopera date cu privire la savarsirea unei alte fapte preva-zute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata, pro-curorul prezent la judecarea cauzei : a. este obligat sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva b. poate sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva c. poate cere instantei extinderea procesului penal 17. n cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte: a. instanta face aplicarea dispozitiilor privind schimbarea ncadrrii juridice; b. procurorul poate pune n miscare actiunea penal prin ordonant; c. instanta trebuie s sesizeze, prin ncheiere, organul de urmrire penal compe-tent pentru efectuarea de cercetri cu privire la fapta descoperit

18. n cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte si procurorul nu participa la judecata, instanta : a. poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. trebuie sa dispuna extinderea procesului penal pentru alte fapte c. poate sesiza organul de urmarire penala competent, pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 19. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice la savarsirea unei infractiuni pentru care nu a fost trimis in judecata, instanta va dispune : a. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. nicio varianta din cele de mai sus 20. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala, avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul participa la judecata :

a. instanta nu poate dispune din oficiu extinderea procesului penal pentru alte fapte b. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte, numai la cererea procurorului c. procurorul este obligat sa ceara instantei extinderea procesului penal pentru alte fapte 21. n cazul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane: a. procurorul prezent poate cere extinderea procesului penal cu privire la acele per-soane; b. instanta poate pune n miscare actiunea penal prin ncheiere; c. instanta sesizeaz procurorul competent pentru punerea n miscare a actiunii pe-nale; 22. Sunt cazuri in care actiunea penala este pusa in miscare de catre instanta: a. cnd este sesizata prin rechizitoriul procurorului; b. cnd instanta extinde din oficiu procesul penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane; c. cnd instanta admite plngerea persoanei vatamate, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si retine cauza spre judecata (art. 2781,alin.8,lit.c,Cproc.pen).

Dezbaterile

1. n cadrul dezbaterilor : a. nu exista o ordine in care se da cuvantul b. se poate da cuvantul si in replica, dar in ordinea prevazuta de lege c. procurorul are cuvantul inainte de inculpat 2. n cadrul dezbaterilor : a. primul si ultimul caruia i se da cuvantul este inculpatul b. procurorul are cuvantul inaintea partii vatamate c. partea vatamata are cuvantul inaintea partii civile 3. n cadrul dezbaterilor, ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. procuror, parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, inculpat b. inculpat, procuror, parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in-culpat c. procuror, parte civila, parte responsabila civilmente, inculpat, parte vatamata 4. Dezbaterile : a. nu pot fi intrerupte

b. pot fi intrerupte oricand, dar numai de presedintele completului de judecata c. pot fi intrerupte pentru motive temeinice 5. Dezbaterile : a. pot fi intrerupte pentru maxim 3 zile b. pot fi intrerupte pentru maxim 5 zile c. pot fi intrerupte pentru maxim 24 de ore 6. n cadrul dezbaterilor, ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. procuror, parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, inculpat b. inculpat, procuror, parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in-culpat c. procuror, parte civila, parte responsabila civilmente, inculpat, parte vatamata 7. Procurorul si partile pot depune concluzii scrise: a. numai la cererea presedintelui completului b. chiar daca nu au fost cerute de instanta c. numai cand au fost cerute de instanta *** Prin sentinta penala nr. 150 din 2 aprilie 2008 , instanta a condamnat pe inculpatii minori P.V. si S.C. pentru savrsirea infractiunii de viol, la o pedeapsa de cte 7 ani nchisoare, n baza art. 197 alin. 2 lit.(a) si alin.3 teza I Cod

penal. n cauza de fata, instanta a constatat ca inculpatii au, n mod vadit, interese procesuale contrare, ntruct inculpatul P.V. l face vino-vat de savrsirea faptei pe inculpatul S.C. si invers, declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. La judecata pe fond a cauzei, am-bii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. 8.***In speta : a. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. este incident un caz de nulitate absoluta c. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instante Dreptul la aparare, inclusiv cel asigurat din oficiu, astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. 6 pct. 3 lit. c din Conventia europeana a drepturilor omului, trebuie sa aiba un caracter efectiv, iar nu unul formal. n speta, apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei, nu a fost efectiva, de vreme ce acesta a fost pus n situatia de a sustine pozitii procesuale n mod vadit contrare. n consecinta, instanta a constatat ca, n fapt, instanta de fond nu a respectat dreptul incul-

patilor la o aparare efectiva, ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarrii pronuntate n aceste conditii, conform art. 197 alin. 2 Cod de procedura penala. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor, a desfiintat n ntregime hotarrea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta, respectiv Tribunalul Satu Mare. Ultimul cuvant al inculpatului etapa finala cu care se termina sedinta de judecata 1. Ultimul cuvant al inculpatului: a. este un moment procesual distinct de cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor b. neacordarea lui se sanctioneaza cu nulitate relativa c. este cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor 2. Ultimul cuvant al inculpatului: a. poate fi exercitat, daca inculpatul doreste, si prin aparatorul ales sau desemnat din oficiu b. este exercitat numai personal de catre inculpat c. poate fi exercitat si prin reprezentant conventional

3. Ultimul cuvant al inculpatului are loc: a. inainte de a incheia dezbaterile b. dupa incheierea dezbaterilor c. inainte de incheierea cercetarii judecatoresti 4. In timpul in care inculpatul are ultimul cuvant: a. doar presedintele completului ii mai poate pune intrebari b. nu i se poate replica inculpatului c. nu i se pot pune intrebari 5. Daca in timpul in care are ultimul cuvant, inculpatul releva fapte sau imprejurari noi, esen-tiale pentru solutionarea cauzei: a. instanta suspenda judecata b. instanta dispune reluarea cercetarii judecatoresti c. instanta dispune reluarea urmaririi penale *** Prin sentinta penala nr. 150 din 2 aprilie 2008 , instanta a condamnat pe inculpatii minori P.V. si S.C. pentru savrsirea infractiunii de viol, la o pedeapsa de cte 7 ani nchisoare, n baza art. 197 alin. 2 lit.(a) si alin.3 teza I Cod penal. n cauza de fata, instanta a constatat ca inculpatii au, n mod vadit, interese procesuale contrare, ntruct inculpatul P.V. l face vino-vat de savrsirea faptei pe inculpatul S.C. si invers,

declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. La judecata pe fond a cauzei, am-bii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. 8.***In speta : a. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. este incident un caz de nulitate absoluta c. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instante Dreptul la aparare, inclusiv cel asigurat din oficiu, astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. 6 pct. 3 lit. c din Conventia europeana a drepturilor omului, trebuie sa aiba un caracter efectiv, iar nu unul formal. n speta, apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei, nu a fost efectiva, de vreme ce acesta a fost pus n situatia de a sustine pozitii procesuale n mod vadit contrare. n consecinta, instanta a constatat ca, n fapt, instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva, ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarrii pronuntate n aceste conditii, conform art. 197 alin. 2 Cod de procedura penala. Fata de aceste consider-

ente instanta a admis recursurile inculpatilor, a desfiintat n ntregime hotarrea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta, respectiv Tribunalul Satu Mare.

Deliberarea si hotararea instantei

1. Completul de judecata delibereaza: a. mai intai asupra chestiunilor de fapt b. mai intai asupra chestiunilor de drept c. asupra chestiunilor de fapt sau de drept, fara o ordine prestabilita 2. Cercetarea judecatoreasca si dezbaterile: a. nu pot fi intrerupte b. ambele pot fi reluate c. numai dezbaterea nu poate fi reluata 3. In cazul in care instanta a dispus reluarea cercetarii judecatoresti, cauza: a. se restituie procurorului pentru reluarea urmaririi penale b. se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. se repune pe rol

4. In cazul in care instanta a dispus reluarea dezbaterilor: a. cauza se repune pe rol b. cauza se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. instanta va pune in discutie imprejurarea care trebuie lamurita in aceeasi sedinta sau in alta sedinta in continuare 5. Solutiile care pot fi pronuntate printr-o sentinta sunt urmatoarele: a. condamnarea, achitare sau stabilire a unei sanctiuni administrative b. condamnarea sau achitare c. condamnarea, achitare, incetare a procesului penal 6. In cazul in care instanta a pronuntat achitarea inculpatului intrucat fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni (art. 10 alin. 1 lit. b1) : a. instanta penala lasa nesolutionata actiunea civila b. instanta penala nu acorda despagubiri civile c. instanta penala poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale, potrivit legii civile

7. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila : a. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii preal-abile b. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 8. In cazul in care persoana vatamata nu s-a constituit parte civila, instanta penala: a. nu se poate pronunta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris b. nu se poate pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii c. se poate pronunta cu privire la restituirea lucrului 9. In cazul achitarii in baza art.10,lit.b,Cproc.pen, instanta de judecata: a. poate acorda despagubiri civile b. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 10. Nu pot fi acordate despgubiri civile dac:

a. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infractiuni; b. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu exist; c. achitarea s-a pronuntat pentru c lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii; 11. In cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale: a. instanta poate dispune disjungerea actiunii civile b. instanta nu poate dispune disjungerea actiunii civile c. instanta dispune obligatoriu disjungerea actiunii civile 12. Instanta penala nu acorda despagubiri civile: a. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii preal-abile b. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 13. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila atunci cand:

a. pronunta incetarea procesului penal pentru ca lipseste plangerea prealabila nece-sara pentru punerea in miscare a actiunii penale b. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care exista autoritate de lucru judecat c. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care a intervenit decesul fap-tuitorului 14. In cazul achitarii in baza art.10,lit.b,Cproc.pen, instanta de judecata: a. poate acorda despagubiri civile b. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 15. Cand durata retinerii si a arestarii preventive este egala cu durata pedepsei pronuntate, inculpatul condamnat este pus in libertate : a. numai dupa ce hotararea de condamnare a ramas definitiva b. de indata, desi hotararea de condamnare nu este definitiva c. de administratia locului de detinere *** La data de 12.03.2010, ora 23,20, organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au nceput urmarirea penala fata de nvinuitii S. C. si S.I. La data de 23.03.2010,

Parchetul de pe lnga Judecatoria Lehliu Gara a pus n miscare actiunea penala fata de cei doi nvinuiti, iar prin ordonantele de retinere nr. 77/P/20109 din 23.03.2010 emise de Politia or. Fundulea s-a luat masura retinerii pe cte 24 de ore, ncepnd cu data de 23.03.2010 ora 02,00. La data de 23.03.2010, Judecatoria Lehliu Gara a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de cte 29 de zile pentru fiecare, de la data de 24.03.2010, ora 02,00. Prin rechizitoriul nr. 533/P/2010 al Parchetului de pe lnga Judecatoria Lehliu Gara, inculpatii au fost trimisi n judecata n stare de arest. La data de 18.04.2010 instanta a con-statat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor. Impotriva solutiei instantei, inculpatii au declarat recurs la 19.04.2010, recursul fiind respins de Tribunalul Calarasi la 20.04.2010. 16.*** In speta : a. masura retinerii expira la 24.03.2010, ora 02,00 b. masura arestarii preventive expira la 21.04.2010 ora 02,00 c. organele de cercetare penala au dispus numai prin rezolutie

17.*** In speta, prima instanta a verificat legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. in camera de consiliu b. prin incheiere motivata c. in termen nelegal 18.*** In speta, constatand legalitatea si temeinicia arestarii preventive, prima instanta a dis-pus : a. obligarea inculpatilor la plata cheltuielile judiciare avansate de stat b. mentinerea arestarii preventive c. cheltuielile judiciare ramn n sarcina statului Extras din incheierea prin care judecatoria s-a pronuntat asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventive prin rezolutiile din data de 12.03.2010, ora 23,20, organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au nceput urmarirea penala fata de nvinuitii S. C. si S.I. Prin ordonanta nr. 533/P/2010 din data de 23.03.2010 a Parchetului de pe lnga Judeca-toria Lehliu Gara a fost pusa n miscare actiunea penala fata de cei doi nvinuiti, iar prin ordonantele de retinere nr. 77/P/20109 din 23.03.2010 emise de Politia or. Fundulea s-a luat fata de cei doi inculpati masura retinerii pe cte 24 de ore pentru

fiecare, ncepnd cu data de 23.03.2010 ora 02,00, pana la 24.03.2010 ora 02,00. Prin ncheierea de sedinta din data de 23.03.2010 a Judecatoriei Lehliu Gara s-a dispus ar-estarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de cte 29 de zile pentru fiecare, de la data de 24.03.2010, ora 02,00, pna la data de 21.04.2010, ora 02,00. ***La data de 23.03.2010, s-a nregistrat pe rolul Judecatoriei Lehliu Gara, sub nr. 392/249, referatul ntocmit de Parchetul de pe lnga Judecatoria Lehliu Gara nr. 533/P/2010, cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor: S.C., S.I. si D.A., pe o perioada de cte 29 de zile. La apelul nominal facut n sedinta din camera de consiliu au fost prezenti inculpatii, n stare de retinere. Masura retinerii pe 24 de ore a fost dispusa ncepnd cu data de 23.03.2010 ora 02,00, pana la 24.03.2010 ora 02,00. In solutionarea propunerii de arestare preventiva, instanta : a apreciat ca nu exista contrarietate de interese intre inculpati, ntruct inculpatii au re-cunoscut savrsirea infractiunilor, si-au mentinut declaratiile date n faza de cercetare penala, n fata instantei acestia dnd mai multe amanunte legate de modalitatea comiterii faptelor

a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor S. C. si S.I. a respins ca neintemeiata propunerea de arestare preventiva a inculpatului D.A., constatand ca n privinta acestuia nu sunt ntrunite conditiile prevazute de art. 143,C.p.p. si nu exista cazul prevazut de art.148,lit.f C.p.p. La data de 24.03.2010 a declarat recurs Parchetul de pe lnga Judecatoria Lehliu-Gara dar si inculpatii S.C. si S. I. Tribunalul Calarasi a respins recursul prin decizia nr. 18/26.03.2010. 19.*** In speta, ca urmare a respingerii propunerii de arestare preventiva a inculpatului D.A., acesta va fi pus in libertate : a. imediat dupa pronuntarea incheierii b. la 26.03.2010, dupa ramanerea definitiva a incheierii c. la 24.03.2010 ora 02,00, la expirarea perioadei retinerii 20.*** In speta, la judecata in prima instanta : a. apararea inculpatilor nu putea fi facuta de acelasi avocat din oficiu b. cheltuielile judiciare au ramas n sarcina statului c. cheltuielile judiciare au ramas n sarcina inculpatilor arestati preventiv

*** Prin ncheierea nr. 68/25.09.2009 pronuntata de Judecatoria Satu Mare n dosar nr.8962/296/2009, s-a admis sesizarea Parchetului de pe lnga Judecatoria Satu Mare si n consecinta s-a dispus prelungirea arestului preventiv fata de inculpatul R.I. cu nca 30 de zile. ncheierea penala a fost adusa la cunostinta inculpatului vineri 25.09.2009, acesta fiind prezent la pronuntare, dovada fiind si semnatura lui pe minuta. mpotriva acestei ncheieri a declarat recurs inculpatul. Acesta a formulat recurs prin posta luni 28.09.2009. 21.*** In speta : a. recursul este formulat in termen, intrucat sambata si duminica sunt zile nelucra-toare b. recursul este tardiv formulat c. recurentul va fi obligat la plata cheltuielile judiciare avansate de stat in recurs *** La data de 13.01.2009 a fost nceputa prin rezolutie urmarirea penala sub aspectul savrsirii de catre inculpatul C.I. a infractiunii de dare de mita. Inculpatul a fost retinut preventiv timp de 24 de ore, ncepnd cu data de 13.01.2009, orele 16,00. Procurorul a pus in miscare actiunea penala in data de 14.01.2009 si a inaintat Tribunalului Vaslui referatul cu propune-rea de arestare preventiva a inculpatului. Prin ncheierea nr. 1 din 14

ianuarie 2009 instanta a admis propunerea de arestare preventiva pe 29 de zile, cu ncepere de la 14 ianuarie 2009. S-a dispus emiterea de ndata a mandatului de arestare preventiva. La 19.01.2009, a fost admis recursul declarat de inculpatul C.I., a fost casata ncheierea recurata, iar n baza art. 139 alin. 2 C.pr.pen. a fost revocata masura arestului preventiv. 22.*** In speta : a. masura retinerii a expirat la data de 14.01.2009, orele 16,00 b. a 29 a zi de arest preventiv este 11 februarie 2009 c. recurentul nu a executat nicio zi de arest preventiv *** Inculpatii P.P. si A.A. (minor) au fost retinuti pe o perioada de 24 ore, ncepnd cu data de 18.05.2009-ora 15,00, iar prin ncheierea din 19.05.2009 s-a dispus arestarea lor preven-tiva. Inculpatii au fost trimisi n judecata in stare de arest, pentru savrsirea infractiunii preva-zute de art.211,alin.1,2 lit.b, c,Cpen. Primind dosarul, prima instanta a procedat la verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv n privinta inculpatilor la data de 05.06.2009, dispunand

mentinerea arestului preventiv numai pentru inculpatul P.P. 23.*** In speta, instanta : a. nu poate fi decat o judecatorie b. a dispus revocarea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor c. a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor OBS infractiunea prevazuta de art.211,alin.1,2 lit.b, c,Cpen este de competenta judecato-riei, iar infractiunea prevazuta de art.211,alin.3,Cpen este de competenta tribunalului

24.*** In speta : a. ordonanta de retinere a expirat la 19.05.2009-ora 14,00 b. durata arestului preventiv inceput sa curga de la 19.05.2009-ora 15,00 c. incheierea din 05.06.2009 s-a dat in camera de consiliu 25.*** La data de 19.05.2009, Judecatoria Bacau a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor P.P. si A.A. (minor),

pentru savrsirea a doua infractiuni de tlharie prev. de art. 211 alin 1,2 lit.b,c Cpen. P.P pentru o durata de 29 de zile, A.A. - pentru o durata de 19 zile. Din speta se deduce cu certitudine ca : a. la data de 19.05.2009, inculpatul minor avea cel putin 16 ani impliniti b. incheierea din 15.06.2009 s-a dat in camera de consiliu c. se poate retine cel putin o circumstanta agravanta judiciara OBS la stabilirea dispozitiilor aplicabile cu privire la masura retinerii si arestarii preventive se are in vedere varsta invinuitului sau inculpatului de la data la care se dispune asupra luarii, prelungirii sau mentinerii masurii preventive (art. 160 e ). OBS art.75,lit.c savarsirea infractiunii de catre un infractor major impreuna cu un minor o circumstanta agravanta legala 28. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci cand pronunta o hotarare prin care a dispus : a. o masura de siguranta b. incetarea procesului penal c. o pedeapsa cu inchisoare, cu executare la locul de munca

29. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci cand pronunta : a. numai una dintre urmatoarele doua solutii : achitare sau incetarea procesului pe-nal b. o masura educativa c. o pedeapsa cu inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei 30. Cand instanta nu s-a pronuntat asupra actiunii civile, masurile asiguratorii: a. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii b. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile c. masurile asiguratorii inceteaza de drept, in 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii 31. Daca inainte de a formula propunerea de arestare preventiva procurorul nu a procedat la ascultarea invinuitului, nulitatea incidenta : a. se acopera prin audierea inculpatului direct in fata instantei b. este conditionata de producerea vreunei vatamari

c. propunerea de arestare preventiva este respinsa ca nelegala **** Extras incheiere de respingere ca nelegala a propunerii de arestare preventive pentru nelegala sesizare a instantei Prin ncheierea instantei din data de 03.11.2009 pronuntata n dosarul nr. 35685/299/2009 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti a fost admisa n baza art. 149^1 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 197 alin. 2 C.p.p. exceptia nelegalei sesizari a in-stantei cu privire la propunerea de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului I.P. S-a constatat nelegala sesizare a instantei de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti prin Referatul nr. 18064/P/2009 din 22.10.2009 iar n baza dispozitiilor art. 149^1, alin. 10 C.p.p. a fost respinsa ca nelegala propunerea Parchetului de pe lnga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, cheltuielile judiciare avansate de stat fiind lasate n sarcina acestuia. Prin rezolutia din data de 22.10.2008 s-a dispus nceperea urmaririi penale fata de nvinuitul IPI sub aspectul savrsirii infractiunii de tlharie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b si c si alin.2 ind.1 lit. a si b Cod penal. Prin ordonanta nr. 18064/P/2009 din data de 22.10.2009, s-a dispus punerea n miscare a

actiunii penale fata de inculpat, pentru savarsirea infractiunii de tlharie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b si c si alin.2 ind.1 lit. a si b Cod penal. Totodata, potrivit art. 150,C.p.p., masura arestarii inculpatului, poate fi luata numai dupa as-cultarea acestuia de catre procuror si de catre judecator, legiutorul prevaznd aceasta obligatie a organelor judiciare folosind conjuctia si, nefiind suficienta ascultarea numai de catre procuror sau numai de judecator, pentru a putea fi interpretat textul legal in sen-sul acoperirii n instanta a neregularitatii rezultnd din neaudierea inculpatului de catre pro-curor, prin audierea inculpatului potrivit art. 1491 alin. 7 C.p.p. Instanta a constatat ca n cauza s-au ntocmit doua procese verbale de cautare de catre organele de politie cu prilejul efectuarii unor verificari la domiciliul inculpatului, primul fiind n-tocmit la data de 21.10.2009, ora 22,00, ocazie cu care la adresa respectiva a fost gasita mama inculpatului care a sustinut ca IPI este plecat de cteva ore cu fratele sau aratnd totodata ca nu stie locul unde se afla cei doi, iar cel de al doilea proces verbal de cautare fi-ind ntocmit a doua zi dimineata, respectiv la data de 22.10.2009, orele 07,00,

ocazie cu care dupa cum rezulta din continutul acestuia nu a fost gasita la adresa respectiva nicio persoana. La acesata ultima data si tot la ora respectiva a fost nceputa urmarirea penala fata de incul-pat pentru savrsirea infractiunii de tlharie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b si c si alin.2 ind.1 lit. a si b Cod penal, fara ca dupa acest moment si eventual pna la punerea n miscare a actiunii penale sa se faca demersuri pentru gasirea inculpatului IPI. Instanta a apreciat ca n conditiile n care inculpatul nu a fost citat potrivit disp. art. 175 si ur-matoarele Cod procedura penala la adresa cunoscuta sau prin nota telefonica (n conditiile n care ceilalti inculpati si martorul audiat au aratat ca au luat legatura telefonic cu inculpatul, astfel nct cu un minimum de demersuri se putea afla numarul de telefon al acestuia din urma) nefiind emis nici mandat de aducere pentru inculpat, cautarea inculpatului de catre or-ganele de cercetare limitndu-se la ntocmirea a doua procese verbale din care nu rezulta ca inculpatul ar fi disparut de la domiciliu, nu s-au facut demersurile prevazute de lege pentru ncunostiintarea inculpatului iar din cele doua procese verbale de cautare nu se poate trage concuzia ca inculpatul ar fi fost disparut sau s-ar fi sustras de la urmarirea penala asa cum se sustine n propunerea de arestare preventiva, astfel nct neaudierea

acestuia de catre pro-curor nainte de formularea propunerii de arestare si pentru acesta nu apare ca fiind justifi-cata. Avand in vedere aceste aspecte, precum si prevederile art. 197 C.p.p., potrivit carora nerespectarea dispozitiilor privind sesizarea instantei este sanctionata cu nulitatea absoluta, in-stanta a apreciat ca nu se poate pune problema acoperirii vatamarii prin audierea inculpatului direct in fata instantei in aceasta calitate asa cum a sustinut reprezentantul Ministerului Pub-lic, nulitatea absoluta neputand fi acoperita si nefiind conditionata de producerea vreunei vatamari, potrivit art. 197 alin. 2 C.p.p.

32. Cu privire la masura arestarii preventive, prima instanta va judeca intotdeauna in sala de consiliu urmatoarele cereri : a. luarea, inlocuirea, prelungirea b. luarea, inlocuirea, revocarea c. luarea, prelungirea, mentinerea OBS luarea, prelungirea (faza de UP), mentinerea (faza judecatii). Inlocuirea se judeca in sedinta publica

***** Extras incheiere nr.36/CC Tribunalul Arges, sedinta Camerei de Consiliu din 11 mai 2009 S-a luat n examinare, pentru solutionare n prima instanta, sesizarea Parchetu-lui de pe lnga ICCJ DNA - Serviciul Teritorial Pitesti, avnd ca obiect prelungirea duratei masurii arestarii preventive privind pe inculpatii P.G., B.A., F.L., L.M., aflati n arestul I.P.J.Arges. n baza dispozitiilor art.290,Cproc.pen, tribunalul declara sedinta secreta si dis-pune evacuarea din sala a partilor care nu au legatura cu cauza. Avnd n vedere faptul ca inculpatii C.S. si S.M. au fost pusi n libertate prin deciziile penale nr. 322/R si respectiv 321/R din data de 08.05.2009 pronuntate de Curtea de Apel Pitesti, instanta dispune para-sirea salii de judecata si de catre acestia Reprezentantul DNA reformuleaza sesizarea n ceea ce-i priveste pe inculpatii C.S si S. M., avnd n vedere ca acestia au fost pusi n libertate prin deciziile Curtii de Apel Pitesti si so-licita admiterea acesteia si prelungirea duratei arestarii preventive, pentru inculpatii P.G , F.L. ncepnd cu data de 13 mai 2009, pentru inculpatul L.M. ncepnd cu data de 22 mai 2009,iar pentru inculpatul B.A.,ncepnd cu data de 29 mai 2009.

Aparatorul inculpatului B.A., avocat F.D, reitereaza cererea privind amnarea cauzei n ceea ce-l priveste pe acesta, n vederea pregatirii apararii, ntruct nu a avut posibilitatea de a studia actele dosarului, astazi avnd termen si la Curtea de Apel Pitesti Reprezentantul DNA, pune concluzii de respingere a cererii formulata de aparatorul incul-patului B, ca nefondata Tribunalul, considera ca solicitarea formulata de d-ul avocat F. D privind amnarea cauzei n vederea pregatirii apararii este ntemeiata, urmnd a o admite si a dispune disjungerea cauzei pentru inculpatul B A, fixnd termen la data de 12 mai 2009, ora 13,00; pentru solutionarea acesteia Aparatorul ales al inculpatului B.A. a solicitat disjungerea cauzei n ce-l priveste pe clientul sau, motivnd ca nu si-a putut pregati apararea, ntruct astazi a sustinut, la Curtea de Apel Pitesti, recursul mpotriva ncheierii prin care a fost respinsa cererea clientului sai de liberare provizorie sub control judiciar Sustinerea aparatorului este reala, astfel ca, Tribunalul considera cererea ntemeiata, motiv pentru care, n baza art.38 c.proc.pen. urmeaza sa fie admisa si sa se disjunga

judecarea propunerii la data de 13 mai 2009, orele 13,00 PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DISPUNE: : Disjunge propunerea de prelungire a starii de arest a inculpatului B.A. si fixeaza termen de judecare a ei la data de 12.05.2009,orele 13,00. n baza art. 159 alin.7 Cod proc.penala, respinge propunerea de prelungire a starii de arest pentru inculpatii P.G., B.A., F.L., L.M., n baza art. 149 alin.12 rap.la art. 146 alin.11/1 Cod procedura penala, nlocuieste pentru cei cinci inculpati masura arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu , prev. de art. 145 Cod proc.penala Cheltuielile judiciare ramn n sarcina statului Cu drept de recurs n termen de 24 ore de la pronuntare Pronuntata n sedinta publica, astazi 11 mai 2009, la Tribunalul Arges-Sectia penala. **** Extras din sentinta penala nr.3953/19.12.2008 , Judecatoria Iasi autoritate de lu-cru judecat in baza art.11 pct.2 lit.b si art.10 lit.j Cproc.pen, a dispus incetarea procesului penal pornit mpotriva

inculpatului L.S. pentru savrsirea infractiunii prev. de art.85 alin.4 din Legea nr.13/2007 cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca fapta inculpatului LSM care n perioada februarie-aprilie 2004 a executat pe raza comunei Hadmbu mai multe instalatii elec-trice prin racordare la reteaua nationala de energie electrica fara a poseda autorizatia ceruta de lege si atestatul pentru certificarea cunostintelor tehnice n domeniul energetic ntruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 85 alin 4 din Legea nr. 13/2007 Desi fapta inculpatului, astfel cum a fost aceasta retinuta prin actul de sesizare a instantei, constituie infractiune instanta nu a dispus condamnarea inculpatului pentru urmatoarele con-siderente: prin sentinta penala nr.1611 din 31.05.2007 a Judecatoriei Iasi, modificata prin decizia penala nr.581 din 11.12.2007 a Tribunalului Iasi, mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 214 din 15.04.2008 a Curtii de Apel Iasi s-a dispus condamnarea inculpatului L.S. pentru savrsirea infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii, prev. si ped. de art.281 Cpen, retinndu-se ca inculpatul n perioada februarie-aprilie 2004 a executat lucrari de ra-cordare la reteaua nationala de

energie electrica a unui numar de sase parti vatamate n conditiile n care nu poseda autorizatia ceruta de lege. Avnd n vedere dispozitiile art.85,alin.4, din Legea nr.13/2007 potrivit carora executarea sau folosirea de instalatii clandestine n scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5 ani instanta constata ca inculpatul, pentru fapta retinuta n sarcina sa in prezenta cauza, a fost condamnat definitiv prin sentinta penala sus-citata Instanta a constatat ca n cauza exista autoritate de lucru judecat, fiind ndeplinite cele doua elemente identice ntre cauza judecata si cauza ce urmeaza a fi solutionata, identitatea de persoane si identitatea de obiect, desi faptele retinute n sarcina inculpatului au primit n-cadrari juridice diferite (art.281 Cod penal, respectiv art. 85 alin 4 din Legea nr. 13/2007) Existenta autoritatii de lucru judecat fiind o cauza care mpiedica exercitarea actiunii penale, instanta, n baza art.11, pct.2 lit.b) si art. 10 lit. j) Cproc.pen a incetat procesul penal pornit mpotriva inculpatului LSM, pentru savrsirea infractiunii prev. de art. 85 alin 4 din Legea nr. 13/2007 cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal .

structura si comunicarea hotararii

1. Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina: a. parte introductiva, expunere si dispozitiv b. minuta, parte introductiva, expunere si dispozitiv c. parte introductiva si dispozitiv 2. In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice gradul militar: a. al procurorului b. numai pentru membrii complertului de judecata c. al inculpatului militar 3. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica:

a. partilor care au lipsit atat la judecata, cat si la pronuntare b. partilor, chiar daca au fost prezente atat la judecata, cat si la pronuntare c. inculpatului care a lipsit de la judecata 4. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica partilor care au lipsit: a. la judecata b. la pronuntare c. atat la judecata, cat si la pronuntare 5. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica inculpatului detinut care a lipsit: a. la judecata b. la pronuntare c. atat la judecata, cat si la pronuntare 6. Termenul in care instanta este obligata sa comunice hotararea este : a. 20 de zile b. 15 zile c. neprevazut in Codul de Procedura Penala OBS a se evita confuziile cel mult 20 de zile de la pronuntare = termen maxim in care trebuie redactata hotararea, cel mult 15 zile de la incheierea dezbaterilor = termenul maxim pentru care se pot amana deliberarea si pronuntarea

7.*** Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor au fost consemnate n ncheierea de sedinta din data de 14.05.2009, prin care sa amnat pronuntarea pentru data de 21.05.2009, cand din nou pronuntarea a fost amanata pentru data de 25.05.2009, cand a fost pronuntata hotararea. In speta : a. incheierile de sedinta din datele de 14.05.2009 si 21.05.2009 fac parte integranta din hotararea pronuntata b. instanta a amanat pronuntarea depasind termenul admis de lege c. pentru data de 25.05.2009 nu s-a mai intocmit o incheiere de sedinta

CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC contestatia in anulare cazurile de contestatie in anulare

1. Vicierea procedurii de citare constituie caz de contestatie in anulare daca vicierea a avut loc pentru judecarea cauzei:

a. b. c.

in fata instantei de apel in fata instantei de recurs in prima instanta

2. Constituie caz de contestatie in anulare : a. neemiterea citatiei in cadrul judecarii apelului b. nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la mentiunile pe care trebuie sa le cu-prinda citatia, in cadrul recursului c. inmanarea citatiei cu trei zile inainte de termenul fixat pentru judecata in prima instanta 3. Nelegalitatea procedurii de citare poate fi invocata pe calea contestatiei in anulare de catre: a. inculpat, pentru citarea nelegala a partii vatamate b. partea vatamata, pentru citarea nelegala a inculpatului c. oricare parte, numai pentru propria sa citare nelegala 4. Sunt cazuri de limitare a dreptului de a introduce contestatie in anulare pentru vicii de pro-cedura in ceea ce priveste citarea : a. cazul de contestatie in anulare poate fi invocat de orice parte din proces, dar nu-mai in legatura cu nelegalitatea citarii sale

b. incalcarea procedurii de citare a avut loc la judecarea cauzei in cadrul apelului c. cererea de contestatie in anulare pentru citare nelegala se poate introduce numai personal de partea interesata 5. Inculpatul recurent participa la primul termen al judecatii in recurs. Pentru al doilea termen, inculpatul nu mai este citat. La acest termen se solutioneaza recursul. Inculpatul introduce contestatie in anulare, argumentand ca nu a fost citat, desi instanta avea obligatia de a-l cita. Cererea de contestatie in anulare: a. va fi admisa, deoarece judecata in recurs nu se poate desfasura in lipsa incul-patului b. va fi respinsa, deoarece in cauza nu s-au incalcat regulile de citare, instanta nefi-ind obligata sa-l citeze pe inculpat c. va fi respinsa, deoarece participarea inculpatului la judecata este obligatorie doar in ipoteza in care acesta este arestat 6. Imposibilitatea de prezentare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs si imposibilitatea de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare constituie caz de contestatie in anulare : a. numai daca sunt cauzate de un caz fortuit b. numai daca sunt cauzate de un caz de forta majora

c. daca sunt cauzate de un caz fortuit sau de un caz de forta majora

7. Constituie caz de contestatie in anulare faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat asu-pra unei cauze de incetare a procesului penal dintre cele prevazute in art. : a. 10 alin. 1 lit. a) - e ), cu privire la care existau probe in dosar b. art. 10 alin. 1 lit. j), cu privire la care existau probe in dosar c. art. 10 alin. 1 lit. f) - i1 ), cu privire la care existau probe in dosar 8. Se poate face contestatie n anulare cnd partea dovedeste ca: a. la termenul la care s-a judecat cauza de catre prima instanta, a fost n imposibili-tate de a se prezenta, fiind internat n spital; b. la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs se afla ncorpo-rat, fiind n imposibilitate de a se prezenta si de a ncunostinta despre aceasta situatie; c. la termenul la care s-a judecat cauza de ctre instanta de recurs se afla n stare de detinere, fiind n imposibilitatea de a se prezenta

10. Constituie motive de contestatie n anulare: a. faptul c instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de achitare cu privire la care existau probe la dosar; b. faptul c dou sau mai multe hotrri definitive nu se pot concilia; c. faptul c mpotriva unei persoane s-au pronuntat dou hotrri definitive pentru aceeasi fapt; 11. Se poate introduce contestatie n anulare : a. numai impotriva unei hotarari definitive b. impotriva oricarei sentinte care nu pot fi atacata cu apel c. impotriva oricarei decizii 12. Se poate introduce contestatie n anulare : a. cand executarea hotararii se face impotriva altor persoane decat autorul infracti-unii b. cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de ca-tre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii c. cand doua sau mai multe hotarari nu se pot concilia 13. Contestatia n anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare in cadrul judecarii recursului:

a. priveste numai viciile privitoare la operatiile de emitere a citatiei b. priveste numai viciile privitoare la inmanarea citatiei si dovada indeplinirii procedurii de citare c. priveste orice viciu care afecteaza procedura citarii 14. Se poate face contestatie n anulare cnd instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la: a. cauza de nepedepsire prevazuta de art. 255 alin. (3) cod penal; b. mplinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals n nscrisuri oficiale; c. lipsa plngerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. 182,Cpenal 15. Constituie motiv de contestatie in anulare: a. lipsa partii nelegal citate la prima instanta si invocata in apel b. lipsa partii nelegal citate la judecata in apel si invocata in recurs c. lipsa partii nelegal citate in fata instantei de recurs 16. Daca partea a instiintat instanta de recurs despre impiedicarea de a se prezenta la judecata, iar aceasta nu a luat in considerare

solicitarea sa de a se amana cauza, contestatia in anulare intemeiata pe art.386,lit.b) este: a. inadmisibila b. neintemeiata c. admisibila numai in baza dovezilor din care rezulta imposibilitatea de prezentare in fata instantei de recurs 17. Constituie caz de contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.c) : a. partea vatamate a declarat ca isi retrage plangerea prealabila dupa ramanerea definitiva a hotararii b. partea vatamata si inculpatul s-au impacat in fapt, dar declaratia de impacare nu a fost depusa niciodata la dosarul cauzei c. inculpatul a decedat si o copie dupa actul de deces a fost depusa la dasarul cauzei pina la momentul pronuntarii instantei de recurs 18. Contestatia in anulare, in cazul in care se invoca pronuntarea a doua hotarari definitive impotriva aceleiasi persoane, pentru aceeasi fapta : a. poate fi dovedita cu orice mijloc de proba b. poate fi formulata de procuror c. este de competenta instantei care a pronuntat prima hotarare

19. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii, dar partea a fost prezenta la judecata in recurs: a. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare, daca partea a cerut termen pentru pregatirea apararii b. viciul procedurii citarii constituie motiv de contestatie in anulare c. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii este acoperita prin prezenta partii 20. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii, dar partea a fost reprezen-tata printr-un avocat la judecata in recurs: a. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare b. partea este considerata prezenta prin reprezentare c. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii nu este acoperita prin prezenta avocatului 21. Contestatia in anulare, intemeiata pe art.386,lit.c,Cproc.pen, impotriva deciziei instantei de recurs prin care s-a respins recursul inculpatului contra incheierii instantei de apel prin care s-a mentinut starea de arest : a. este, in principiu, admisibila, urmand sa fie examinata pe fond

b. este inadmisibila c. este, dupa caz, admisibila sau inadmisibila, in raport de cauza concreta la care face referire contestatorul, dintre cele prevazute de art.10,alin.1,Cod proc.pen 22. Recursul declarat de partea vatamata impotriva incheierii prin care s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea : a. este, in principiu, admisibila, si se va examina pe fond b. este inadmisibil c. va fi respins, in toate cazurile, ca nefondat OBS recursul imp. incheierii de prelungire sau inlocuire a AP numai inculpat + procuror 23. Cererea petentului, formulata la termenul solutionarii plangerii intemeiate pe art.2781,Cproc.pen, prin care solicita incuviintarea si administrarea probei testimoniale (aud-ierea in calitate de martori a doua personae) : a. este admisibila in masura in care proba este utila, pertinenta si concludenta b. nu este admisibila c. este admisibila in masura in care administrarea probei nu intarzie solutionarea

plangerii in termenul prevazut de lege si indeplineste conditiile generale de admisibilitate a probelor *** Prin cererea nregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10.04.2009, sub nr. 1821/320/2009, contestatorul-condamnat F.B. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formu-lat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. 1458/25.11.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7286/320/2008, definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. 1257/28.11.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7446/320/2008, definitiva prin nerecurare, pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anu-larea uneia dintre acestea, respectiv sentinta penala nr. 1458/25.11.2008, precum si a man-datului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia. Instanta a constatat ca prin cele doua hotarari au fost contopite aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate contestatorului si ca in baza acestor hotarari au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. 24.*** In speta, Judecatoria Targu-Mures :

a. va califica cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare b. va desfiinta sentinta penala nr. 1257/28.11.2008 c. va desfiinta sentinta penala nr. 1458/25.11.2008 25.*** In speta, Judecatoria Targu-Mures : a. va judeca cererea dupa calificarea juridica data acesteia de catre petent b. va anula mandatul de executare a pedepsei emis in baza hotararii desfiintate c. pronunta o sentinta 26.*** In speta, sentinta prin care Judecatoria Targu-Mures a solutionat contestatia in anulare: a. este supusa apelului b. este supusa numai recursului c. este definitiva OBS hotararile atacate vizeaza o modificare a pedepsei (se refereau la contopirea pedepselor) sunt sentinte pronuntate in materia executarii hotararilor penale calea de atac = numai recursul *** Extras din sentinta penala nr.769, sedinta publica din 25 mai 2009 prin cererea nregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in

data de 10.04.2009, sub nr. 1821/320/2009, contestatorul-condamnat F.B. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. 1458/25.11.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7286/320/2008, definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. 1257/28.11.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7446/320/2008, de-finitiva prin nerecurare, pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea, respectiv sentinta penala nr. 1458/25.11.2008, precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia. Contestatorul a aratat ca cele doua hotarari de contopire au fost pronuntate pentru aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate si ca in baza lor au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii. Instanta a calificat cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare, intemeiata pe dispozitiile art.386,lit. d,Cproc.pen, si nu aceea a unei contestatii la executare (art.461,alin.1,Cproc.pen) constata ca dintre cele doua hotarari judecatoresti, prima care a ramas definitiva este sentinta penala nr. 1458/25.11.2008,

definitiva prin neatacare, in timp ce sentinta pe-nala nr. 1257/21.10.2008 a ramas definitiva in recurs, la data de 12.02.2009 va desfiinta sentinta penala nr. 1257/21.10.2008 va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 1320/2008, emis in data de 17.02.2009 de Judecatoria Targu-Mures, in baza sentintei penale nr. 1257/21.10.2008 va mentine starea de arest a condamnatului, in temeiul sentintei penale nr. 1458/25.11.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 7286/320/2008, definitiva prin neapelare si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 1532/2008, emis in baza acesteia la data de 23.12.2008 In temeiul art. 192 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru condamnat. Pronuntata in sedinta publica azi, 25.05.2009 ***Prin sentinta penala nr. 1904/19.09.2007 pronuntata de Judecatoria Bacau n dosarul nr.20207180/2006, s-a dispus condamnarea inculpatului D.C. la pedeapsa nchisorii 5 luni. Impotriva sentintei penale a declarat apel

inculpatul. Prin decizia penala nr. 100/A/21.02.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau, s-a admis apelul inculpatului. Inculpatul fost achitat si i s-a aplicat o amenda administrativa n cuantum de 500 RON. mpotriva deciziei penale a declarat recurs Parchetul de pe lnga Tribunalul Bacau. Curtea de Apel Bacau, prin decizia penala nr.30/15.05.2008, a admis recursul declarat de Parchet, a casat in intregime decizia tribunalului si a mentinut ca fiind legala si temeinica hotarrea primei instante. In preambulul deciziei pronuntate de instanta de recurs, s-a retinut ca: aparatorul intimatului inculpat, av. N.M. arata ca inculpatul nu doreste sa dea declaratii n fata instantei de recurs"'. Instanta de recurs a consemnat punctul de vedere al aparatorului, fara a-l mai ntreba direct pe recurent daca accepta sau nu sa dea declaratie. Impotriva deciziei din recurs, D.C. a introdus contestatie in anulare. 27.*** In speta, contestatia in anulare : a. va fi respinsa, intrucat contestatrorul si-a exercitat in recurs de dreptul la tacere b. va fi solutionata de Curtea de Apel Bacau c. va fi admisa, in temeiul art.386,lit.e,Cproc.pen

28.*** In speta, instanta competenta sa judece contestatia in anulare va dispune : a. desfiintarea propriei decizii date in recurs b. prin decizie c. desfiintarea sentintei pronuntate de prima instanta *** Extras din decizia Curtii de Apel Prin sentinta penala nr.840 din 24.04.2007 pronuntata de Judecatoria Botosani, inculpatul I.C. a fost achitat, n baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedura penala. n cursul efectuarii cercetarii judecatoresti, inculpatul a fost audiat n sedinta publica din 13.02.2007 el nerecunoscnd comiterea faptei. Prin decizia penala nr. 241/A/20.11.2007, Tribunalul Botosani a admis apelul declarat de Parchetul de pe lnga Judecatoria Botosani si, procednd n prealabil la audierea inculpatului care arata ca nu recunoaste fapta pentru care a fost trimis n judecata, l-a condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni nchisoare. mpotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs, solutionat prin decizia penala nr. 74 din 06.02.2008 a Curtii de Apel Suceava, prin respingerea, ca nefondat, a acestuia. naintea instantei de recurs, inculpatul nu a fost audiat. n speta, instanta de recurs nu a procedat la reaudierea inculpatului, desi acesta fusese prezent n instanta, iar solutiile pronuntate de

instantele de fond si apel erau contradictorii: achitare (fond), respectiv condamnare (apel). hotarari penale susceptibile de contestatie in anulare 1. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.a),b),c),e) : a. orice hotarare penala definitiva b. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. si sentintele primei instante 2. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.d) : a. deciziile ramase definitive prin nerecurare b. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. sentintele primei instante 3. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.d) : a. numai deciziile b. numai sentintele c. atat sentintele, cat si deciziile 4. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.a) : a. numai deciziile

b. c.

numai sentintele atat sentintele, cat si deciziile

5. Poate fi formulata contestatie in anulare pe motiv ca instanta a omis sa constate ca a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale, cu privire la care existau probe la dosar, impotriva : a. hotararii penale definitive prin nerecurare b. hotararii penale definitive pronuntate de instanta de recurs, prin care s-a solu-tionat fondul cauzei c. oricarei hotarari penale definitive prin care s-a solutionat fondul cauzei 6. Admitand o contestatie in anulare intemeiata pe art.386,lit.e), instanta: a. va dispune desfiintarea deciziei penale atacate si anularea formelor de executare emise n cauza b. nu va putea fixa termen pentru judecarea recursului c. mentioneaza obligatoriu in hotarare faptul ca cheltuielile judiciare vor ramne n sarcina statului 7. Hotararea pronuntata intr-o contestatie n anulare ntemeiata pe cazurile prevazute de art.386 lit.a-c,Cproc.pen: a. este ntotdeauna o decizie

b. c.

poate fi o sentinta sau o decizie nu poate fi atacata cu apelul sau cu recurs

8. Hotarrea pronuntata n materia contestatiei n anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a. cnd hotarrea a carei anulare se cere a ramas definitiva la prima instanta sau instanta de apel b. numai n cazul prevazut de art.386 lit.d), Cod proc.pen. c. n cazul prevazut de art.386 lit.a), Cod proc.pen. 9. Contestatia in anulare, intemeiata pe art.386,lit.e,Cproc.pen, este intotdeauna inadsmisi-bila in cazul in care: a. se ataca hotararea prin care instanta a respins recursul declarat impotriva sentintei de respingere a plangerii impotriva rezolutiei de NUP, formulate in te-meiul art.2781, Cproc.pen b. inculpatul a invocat n faa instanei de recurs dreptul la tacere c. instanta de recurs s-a marginit la a consemna punctul de vedere al aparatorului contestatorului recurent, fara a-l ntreba direct pe acesta daca accepta sa dea de-claratie n fata instantei de recurs

10. Hotarrea pronuntata n materia contestatiei n anulare poate fi atacata printr-o cale ordi-nara de atac : a. n cazul prevazut de art.386 lit.c), Cod proc.pen. b. si n cazul prevazut de art.386 lit.d), Cod proc.pen. c. numai n cazul prevazut de art.386 lit.d), Cod proc.pen. *** Prin sentinta penala nr.610/P/17.04.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia n dosarul penal nr.256/256/2006, a fost condamnat inculpatul S.V. la pedeapsa cu nchisoarea de 1 an si 6 luni Prin decizia penala nr.429 din data de 31.10.2007, pronuntata n dosarul penal nr.256/25672006, Tribunalul Constanta a respins, ca nefondat apelul declarat de inculpatul S.V. mpotriva aceleasi sentinte penale. Prin decizia penala nr.21/P din data de 17 ianuarie 2008, pronuntata n dosarul penal nr.256/256/2006, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul formulat de inculpatul S.V. La data de 21 ianuarie 2008, condamnatul S.V. a formulat contestatie n anulare, n baza art.386 lit.a Cod procedura penala.

Cnd a solutionat recursul, instanta de recurs la citat pe inculpat la adresa indicata n declaratiile date in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti, respectiv n satul Buceag, comuna Ostrov, judetul Constanta, ct si prin afisare la Consiliul local al localitati pe raza careia s-a savrsit infractiunea. Contestatorul a invocat ca procedura de citare a fost nelegala la data cnd s-a solutionat recursul de catre Curte, intrucat a fost facuta prin afisare la Consiliul local mentionat, iar la acea data el era n Spania. 11.*** In speta, contestatia in anulare a fost introdusa impotriva : a. sentintei penale pronuntate de Judecatoria Medgidia b. deciziei penale pronuntate de Tribunalul Constanta c. deciziei penale pronuntate de Curtea de Apel Constanta. 12.*** In speta, instanta competenta sa judece contestatia in anulare este : a. Judecatoria Medgidia b. Tribunalul Constanta c. Curtea de Apel Constanta.

13. Curtea de Apel Constanta a admis contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca, desi a fost prezent la judecarea recursului, contestatorul recurent nu a fost ascultat, iar instanta de recurs l-a condamnat dupa ce instantele de fond si de apel l achitasera. In speta, Curtea de Apel Constanta : a. desfiinteaza sentinta atacata b. a admis contestatia in temeiul art.386 lit.e), Cod proc.pen. c. va dispune rejudecarea recursului 14. Contestatia in anulare se respinge ca inadmisibila in cazul in care : a. instanta de recurs nu a citat-o pe mama minorului de 14 ani, minor care avea cali-tatea de parte vatamata in procesul penal b. aparatorul ales recurentului inculpat s-a aflat in imposibilitatea de a se prezenta la termenul la care s-a judecat cauza la instanta de recurs c. inculpatul reprezentat la recurs prin aparatorul ales a facut dovada imposibili-tatii de prezentare la termenul de recurs si de instiintare a instantei despre aceasta impiedicare ***Contestatorul K.O., recurent inculpata introdus contestatie in anulare impotriva deciziei nr. 4204/19.12.2008 a ICCJ, al crei

temei n drept l constituie art. 386,lit.a),Cproc. pen., respectiv faptul ca acesta nu a fost citat la ultimul termen de judecat, cel din 12 decembrie 2008. Din analiza prii introductive a deciziei atacate, rezult c dezbaterile au fost consemnate n ncheierea edinei din 4 decembrie 2008, ce face parte integrant din prezenta decizie, iar pronunarea deciziei s-a amnat la 12 decembrie i apoi la 19 decembrie, cnd s-a dat decizia mai sus menionat. 15.***In speta : a. contestatia in anulare este neintemeiata b. incheierea prin care s-a dispus amanarea pronuntarii nu este susceptibila de con-testatie in anulare c. contestatia in anulare este inadmisibila ***Extras decizia ICCJ Dei a introdus contestaie n anulare mpotriva unei hotrri penale definitive - decizia pronunat de instana de recurs, contestatorul a formulat critici referitoare la o ncheiere de amnare a pronunrii, act procedural ce nu este supus examinrii pe calea contestaiei n anulare, al crei obiect l constituie numai hotrri penale definitive, potrivit art. 386 C. proc. pen. coroborat cu art. 311 alin. (2) din acelai cod, contestaia n anulare este inadmisibil.

Pronunarea hotrrii n condiiile art. 306 i art. 310 C. proc. pen. - etap ulterioar desfurrii judecrii cauzei, la care prile nu se citeaz - nu face obiectul examinrii prin prisma cazului de contestaie n anulare prevzut n art. 386,lit. a).Cproc.pen., care se refer n mod explicit numai la nendeplinirea procedurii de citare a prii pentru termenul la care s-a judecat cauza de ctre instana de recurs i, prin urmare, privete numai faza n care au fost formulate cereri, au fost administrate probe n limitele prevzute de lege i au fost susinute concluzii asupra recursului ***Prin cererea nregistrat sub nr. 4653 din 29 iulie 2005 la nalta Curte de Casaie i Justiie, inculpatul C.N. a formulat contestaie n anulare mpotriva deciziei penale nr. 3956 din 27 iunie 2004, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie. n motivarea contestaiei n anulare, inculpatul a artat c: la 30 mai 2005 Curtea de Apel Bucureti, secia I penal, prin ncheierea pronunat la aceast dat, a dispus meninerea strii sale de arest in termen legal a declarat recurs mpotriva acestei ncheieri, la ICCJ, recursul fiindu-i respins prin decizia penal nr. 3956 din 27 iunie 2004

ntruct judecata recursului a avut loc n lipsa sa, ca urmare a necitrii i neaducerii de la locul de deinere, inculpatul a solicitat s se constate c n cauz sunt aplicabile dispoziiile art. 386 lit. a) i urm. C. proc. pen., n temeiul crora a cerut s se desfiineze decizia atacat i s se procedeze la rejudecarea recursului cu respectarea dispoziiilor legale nclcate. 16.***In speta, contestatia in anulare: a. este inadmisibila b. admisibila in principiu c. este neintemeiata ***Extras din decizia ICCJ Contestaia n anulare formulat de inculpat este inadmisibil. Pentru a se putea exercita o asemenea cale de atac trebuie s fie vorba despre o hotrre judectoreasc definitiv, care s fie susceptibil de executare, respectiv s se fi pronunat o soluie ce privete fondul cauzei. Sub acest aspect, hotrrea judectoreasc atacat cu contestaie n anulare de ctre inculpat, dei definitiv, nu ntrunete cerina de a fi soluionat fondul unei cauze, ci se refer la o activitate cu caracter incidental ivit n timpul judecii, i anume meninerea ori revocarea unei msuri, n spe a arestrii preventive.

Nendeplinind cerinele prevzute n Codul de procedur penal cu privire la caracterul definitiv, o astfel de hotrre este relativ, deoarece ulterior, n timpul judecii, pn la pronunarea unei hotrri definitive, aspectele legale de msurile preventive se pot schimba n sensul c se poate constata c meninerea acestora nu se mai impune, fr ns a se putea invoca existena autoritii de lucru judecat, ca n cazul hotrrilor definitive prin care s-a soluionat fondul cauzei. n consecin, hotrrea judectoreasc definitiv prin care s-a judecat un recurs ce privete o msur preventiv nu este susceptibil de a fi atacat pe calea unei ci de atac extraordinare, iar n cazul n care aceasta a fost uzitat soluia ce se impune este respingerea ei ca inadmisibil. 17. Nu este susceptibila de contestatie in anulare: a. ncheierea de amnare a pronunrii hotararii b. decizia prin care s-a judecat un recurs ce privete o msur preventiv c. o sentinta neapelata

titularii cererii de contestatei in anulare

1. Pot formula contestatie in anulare: a. numai partile, in temeiul art. 386 lit. a)-c) b. numai procurorul, in temeiul art. 386 lit. d),e) c. partile din recurs, in temeiul art. 386 lit. a)c) si e) 2. Pot formula contestatie in anulare: a. oricare dintre partile din recurs, pentru oricare din motivele prevazute de lege b. procurorul, pentru oricare din motivele prevazute de lege c. persoana impotriva careia se face executarea

3. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art.386, lit. d) : a. procurorul b. condamnatul c. numai condamnatul 4. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art.386, lit. a) : a. oricare dintre partile din recurs si procurorul b. numai partea nelegal citata la judecata in recurs

c. procurorul si partea nelegal citata la judecata in recurs termenul in care poate fi introdusa contestatia in anulare 1. Contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat se poate introduce in ter-men de : a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 10 zile de la inceperea executarii c. oricand 2. Contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la mplinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals n nscrisuri oficiale se intro-duce in termen de : a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii, de catre persoana impotriva careia se face executarea b. cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii, de catre persoana impotriva careia se face executarea c. oricand 3. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la lipsa

plngerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. 217 Cpen, in termen de : a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 10 zile de la inceperea executarii c. oricand 4. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru jude-cat, in termen de : a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 10 zile de la inceperea executarii c. oricand 5. Condamnatul la pedeapsa inchisorii poate introduce contestatie in anulare oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare, dar nu mai tarziu de: a. 10 zile de la incarcerare b. 10 zile de la emiterea mandatului de arestare c. 10 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare 6. Termenul de 10 zile in care poate fi introdusa contestatia in anulare incepe sa curga de la : a. data punerii in executare a hotararii b. data cand a inceput efectiv executarea c. data cand s-au intocmit actele de executare

7. In cazul condamnarii la pedeapsa cu inchisoarea, termenul de 10 zile, in care poate fi in-trodusa contestatia in anulare, curge impotriva inculpatului : a. de la data emiterii mandatului de executare a pedepsei inchisorii b. de la data cand cel condamnat a fost arestat si depus la locul de detinere c. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare 8. Termenul de 30 zile, in care procurorul poate introduce contestatia in anulare, curge : a. de la data pronuntarii deciziei atacate b. de la data comunicarii deciziei atacate c. de la data punerii in executare a deciziei atacate 9. In cazul condamnarii la pedeapsa cu amenda, termenul de 10 zile, in care poate fi intro-dusa contestatia in anulare, curge impotriva inculpatului : a. de la data depunerii recipisei de plata integrala a amenzii sau a recipisei de plata a primei rate b. de la data efectuarii primei retineri, cand sa trecut la executarea silita a amenzii c. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare

Conditii privind forma contestatiei in anulare 1. Contestatia in anulare se poate formula : a. in scris sau oral b. in scris, numai sub forma unei cereri c. numai in scris 2. Contestatia in anulare introdusa de procuror ia forma: a. unei adrese b. unei cereri motivate c. unei declaratii instanta competenta sa judece contestatia in anulare 1. Este instant competenta s solutioneze contestatia n anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat: a. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere

2. Este instant competent s solutioneze contestatia n anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare : a. instanta la care a ramas definitiva hotararea atacata b. instanta care a judecat in prima instanta hotararea atacata c. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 3. Nu este niciodata competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. a) : a. o judecatorie b. un tribunal c. o curte de apel 4. Este instant competent s solutioneze contestatia n anulare intemeiata pe faptul ca in-stanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la cauza de nepedepsire prevazuta de art. 255 alin. (3),Cpen (constrangerea mituitorului): a. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere

5. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. d) : a. judecatoria b. numai tribunalul c. curtea de apel 6. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. b) : a. I.C.C.J. b. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. o curte de apel 7. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. d) : a. numai o instanta recurs b. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. o curte de apel care a judecat cauza in apel posibila suspendare a executarii

1. Contestatia in anulare : a. poate avea efect suspensiv b. este o cale de atrac de retractare c. este doar o cale de anulare

2. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. este obligata sa suspende executarea hotararii penale atacate b. nu poate dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate c. poate dispune revocarea suspendarii executarii hotararii penale atacate 3. Daca instanta sesizata cu o contestatie in anulare a dispus suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. suspendarea dureaza pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare b. suspendarea poate dura pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare c. suspendarea poate fi revocata pe parcursul judecarii contestatiei 4. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. numai la cererea contestatorului b. la cererea contestatorului sau din oficiu c. numai la cererea procurorului 5. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. in camera de consiliu

b. c.

obligatoriu in prezenta procurorului fara citarea partilor

6. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. prin incheiere motivata b. in prezenta procurorului si a partilor c. dupa luarea concluziilor procurorului admisibilitatea in principiu a cererii

1. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. incepe cu procedura prealabila a examinarii in principiu a cererii, in cazurile prevazute de art.386,lit.a) c), e); b. trece direct la judecarea pe fond a cererii in cazul prevazut in art. 386 lit. d) c. examineaz admisibilitatea n principiu a contestaiei n anulare n camera de consiliu 2. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. n edin public b. fara citarea partilor c. cu citarea partilor

3. In urma examinrii admisibilitii n principiu a contestatiei in anulare, instanta poate sa respinga o contestaie n anulare : a. numai ca inadmisibil b. prin sentinta sau, dupa caz, prin decizie c. numai prin decizie 4. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. fara citarea partilor b. dupa citarea partilor c. cu citarea partilor 5. Instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. incheiere b. decizie c. sentinta 6. Instanta se pronunta asupra admiterii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. incheiere b. decizie c. sentinta 7. Decizia prin care instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de con-testatie in anulare :

a. este un act definitiv al instantei b. poate fi atacata cu recurs c. poate fi atacata odata cu judecarea pe fond a contestatiei in anulare

8. Se poate trece direct la judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare in cazul in care: a. contestatia se intemeiaza pe autoritatea de lucru judecat b. cererea a fost admisa in principiu c. contestatia se intemeiaza pe nelegalitatea procedurii de citare 9. Admisibilitatea n principiu a contestatiei n anulare se analizeaz: a. cu citarea prtilor, n sedint public; b. fr citarea prtilor, n sedint public; c. fr citarea prtilor, n camera de consiliu procedura judecarii cererii de contestatie in anulare 1. La judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare, participarea procurorului : a. este facultativa b. este obligatorie

c. legea nu cere prezenta procurorului, dar aceasta nu este interzisa 2. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. in camera de consiliu b. in sedinta publica c. fara citarea partilor interesate 3. La judecarea unei cereri de contestatie in anulare : a. procurorul este obligat sa participe cand instanta se pronunta asupra admisibilitatii in principiu a cererii b. procurorul participa obligatoriu la judecarea pe fond a cererii c. legea nu cere prezenta procurorului, dar aceasta nu este interzisa, cand instanta se pronunta asupra suspendarii executarii hotararii atacate 4. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. in prezenta sau, dupa caz, in absenta procurorului b. in sedinta publica contradictorie c. cu citarea partilor interesate 5. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare :

a. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. nu este niciodata compunerea pentru judecata in prima instanta c. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 6. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. a),Cproc.pen : a. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. poate fi compunerea pentru judecata in apel c. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 7. Impotriva unei hotarari prin care instanta de recurs a respins recursul, s-a introdus o cer-ere de contestatie in anulare care a fost admisa. Drept consecinta, cauza este repusa in: a. stadiul de judecata in apel b. stadiul de judecata in prima instanta c. stadiul de dezbatere a recursului 8. O cerere de contestatie in anulare: a. nu poate fi respinsa ca tardiva, daca a fost supusa admisibilitatii in principiu b. poate fi respinsa ca tardiva, chiar daca a fost supusa admisibilitatii in principiu

c. poate fi respinsa in principiu ca inadmisibila sau nefondata 9. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. b): a. este intodeauna o decizie b. poate fi o decizie c. poate fi o sentinta sau o decizie 10. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. d): a. este intodeauna o decizie b. poate fi numai o sentinta c. poate fi o sentinta sau o decizie 11. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare: a. este intodeauna o decizie b. nu poate fi o sentinta c. poate fi o sentinta sau o decizie cai de atac

1. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare: a. este supusa numai recursului b. nu este susceptibila de nicio cale de atac

c. in anumite cazuri, este supusa cailor ordinare de atac 2. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. d): a. este supusa numai recursului b. este intotdeauna susceptibila de exercitarea unei cai ordinare de atac c. in anumite cazuri, poate fi supusa apelului 3. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. d): a. se ataca intotdeauna cu recurs b. se ataca intotdeauna cu apel c. se ataca cu recurs sau cu apel, doar in anumite cazuri 4. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. c): a. se ataca intotdeauna cu recurs b. se ataca intotdeauna cu apel c. nu este susceptibila de nicio cale de atac

5. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. e): a. nu este supusa recursului b. se ataca intotdeauna cu apel c. nu este susceptibila de nicio cale de atac ordinara 6. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare este susceptibila de a fi atacata cu apel sau cu recurs: a. intr-o singura ipoteza, respectiv cea reglementata in art. 386 lit. d,Cproc.pen b. numai daca hotararea atacata este ea insasi susceptibila de o asemenea cale de atac c. numai in cazul in care hotararea atacata a ramas definitiva la prima instanta

CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC Revizuirea

comparatie revizuire contestatie in anulare 1. Spre deosebire de contestatia in anulare, prin revizuire se indreapta: a. erori de procedura in desfasurarea judecatii in recurs b. erori de judecata cu privire la faptele cauzei c. erori de procedura sau erori de judecata in desfasurarea judecatii recursului 2. Impacarea partilor intervenita dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, dar neajunsa la cunostinta instantei, constituie motiv de : a. contestatie in anulare b. contestatie la executare c. revizuire cazuri de revizuire

1. Poate fi formulata o cerere de revizuire intemeiata pe art.394,lit.a, pe motiv ca : a. instanta nu a tinut seama de faptul ca partea vatamata l-a provocat sistematic inculpat, prin injurii si amenintari, nainte cu cteva zile de comiterea faptei

b. n cursul solutionarii cauzei, instantele nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar de partea vatamata c. dupa ce inculpatul a fost condamnat pentru distrugerea unui inscris, s-a descoperit ca inscrisul se afla intr-un depozit legal 2. Constituie caz de revizuire intemeiat pe art.394,lit.a,: a. redeschiderea urmririi penale, dispus de procuror prin ordonan, fa de o alt persoan dect condamnatul revizuient b. dupa condamnarea pentru distrugere a unui bun, s-a constat ca bunul nu a suferit nicio degradare c. dupa condamnarea pentru omor a unui inculpat, s-a descoperit faptul ca victima este in viata 3. Faptele si imprejurarile noi la care face trimitere cazul de revizuire intemeiat pe art.394,lit.a se refera : a. la obiectul probatiunii b. la obiectul infractiunii c. la obiectul cercetarii judecatoresti 4. Temeiul revizuirii in prevazut de art.394,lit.a se refera la: a. descoperirea de probe noi b. faptele probatorii noi

c. noi mijloace de proba care dovedesc o fapta probatorie pe care instanta de fond a considerat-o inexistenta 5. Cazul de revizuire prevazut la art.394,lit.a se refera la: a. revizuirea totala a hotararii atacate b. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c. numai la revizuirea partiala a hotararii atacate 6. Constituie temei al revizuirii potrivit art.394,lit.a: a. o fapta sau o imprejurare noua, numai daca aceasta a fost necunoscuta atat parti-lor, cat instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata b. o fapta sau o imprejurare noua, necunoscuta instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata c. o fapta sau o imprejurare noua, numai daca aceasta a fost necunoscuta partilor 7. O fapta sau o imprejurare de natura sa conduca la schimbarea solutiei, cunoscuta de una din parti, dar neinvocata in fata instantei de judecata: a. constituie caz de revizuire, intemeiat pe art.394,lit.a

b. nu constituie caz de revizuire, intemeiat pe art.394,lit.a, dat fiind ca fapta sau imprejurarea nu a fost noua c. constituie caz de contestatie in anulare, intemeiat pe art.386,lit.c 8. O cerere de revizuire intemeiata pe faptul ca inculpatul condamnat pentru omor ar fi comis infractiunea in stare de provocare, este in temeiul art.394,lit.a: a. inadmisibila b. supusa revizuirii totale c. supusa revizuirii partiale 9. Cazul de revizuire prevazut la art.394,lit.b se refera : a. numai la o revizuire totala a hotararii atacate b. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c. numai la o revizuirea partiala a hotararii atacate 10. Ca urmare a admiterii revizuirii in temeiul art.394,lit.c, solutia din hotararea de condamnare atacata : a. va fi obligatoriu schimbata b. poate fi modificata in ceea ce priveste individualizarea pedepsei

c. nu poate fi modificata in ceea ce priveste incadrarea juridica 11. Nu se poate invoca drept temei pentru o cerere de revizuire starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale, n urmtoarea ipoteza: a. hotrrile se refer la aceeai fapt i la fptuitori diferii b. hotrrile se refer la acelai fptuitor i la aceeasi fapta c. hotrrile se refer la fapte i fptuitori diferii 12. n cazul n care s-au descoperit fapte sau mprejurri ce nu au fost cunoscute de instant la solutionarea cauzei, se poate cere revizuirea: a. numai de ctre procuror; b. numai dac necunoasterea acestora a dus la pronuntarea unei hotrri nelegale sau netemeinice; c. numai dac pe baza faptelor sau mprejurrilor noi se poate dovedi netemeinicia hotrrii de achitare, de ncetare a procesului penal ori de condamnare; 13. Pot face obiectul unei cereri de revizuire, pentru caz de inconciliabilitate (art.394,lit.e):

a. o hotrre de desesizare prin restituirea cauzei la procuror i o hotrre care a rezolvat fondul cauzei b. o sentinta penala si o sentinta civila c. doua hotarari penale definitive care se refera la aceeai fapt, dar la fptuitori diferii 14. Daca o judecatorie isi declina competenta de solutionare a unei cereri de revizuire n favoarea tribunalului : a. cheltuielile judiciare ramn n sarcina statului b. sentinta de declinare este supusa recursului c. judecatoria se pronunta printr-o incheiere 15. Din examinarea actelor aflate n dosarul cauzei instanta a constatat c revizuentul a invocat cazul prevzut n art.394,lit.c),Cproc.pen. n faa instanei revizuentul a solicitat ca examinarea cererii de revizuire s se fac i n temeiul cazului prevzut n art. 394,lit.a),C. proc.pen., cu motivarea c s-a descoperit un act ce nu a fost cunoscut de instan la soluionarea cauzei. In speta : a. instanta procedeaza legal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verificri prealabile i pentru noul temei de revizuire

b. cererea revizuentului intemeiata pe art.394,lit.a,Cproc.pen., formulat pentru prima dat n faa instanei, nu poate fi luat n considerare c. instanta procedeaza nelegal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verificri prealabile pentru noul temei de revizuire 16. Starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale, care poate fi invocata drept temei pentru o cerere de revizuire, poate exista n urmtoarele ipoteze: a. hotrrile se refer la aceeai fapt i la fptuitori diferii b. hotrrile se refer la acelai fptuitor i la aceeasi fapta c. hotrrile se refer la acelai fptuitor i la fapte diferite 17. Instanta respinge ca inadmisibil cererea de revizuire a condamnatului care i-a motivat cererea prin faptul c : a. nu a participat la toate actele materiale ale infraciunii reinute n sarcina sa prin sentina atacata b. a facut plangere pentru neglijenta in serviciu impotriva persoanei care a efectuat actele de cercetare penala in cauza in care a

fost condamnat, iar aceasta a fost condamnata definitiv in temeiul art.249,Cpen c. nu a participat la toate infraciunile retinute in concurs, n sarcina sa, prin sentina atacata 18.*** Judectoria l-a condamnat pe inculpatul C.N. pentru svrirea infraciunii de furt calificat (art.209 alin.1,lit.g C.pen). Condamnatul a solicitat revizuirea hotrrii, invocnd mprejurarea c a svrit fapta n timpul zilei, iar nu pe timp de noapte si ca aceasta mprejurare nu a fost cunoscuta de prima instan. In plus, revizuentul a dovedit svrirea faptei n timpul zilei. In aceasta situatie, instanta procedeaza legal daca: a. admite cererea de revizuire b. schimba ncadrarea juridic a faptei din infraciunea de furt calificat, n aceea de furt simplu (art.208 alin.1,Cpen) i, pe cale de consecin, modifica pedeapsa c. respinge cererea ca inadmisibila in principiu 19.***Prin adresa nr. 9/III/6/2009 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lnga Tribunalul Tulcea a fost naintata cererea de revizuire formulata de condamnatul D.V. a sentintei penale nr.167 din 04 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea. Cauza a fost

nregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 183/88/2009. Prin aceeasi adresa, Parchetul de pe lnga Tribu-nalul Tulcea a aratat ca D.V. a solicitat revizuirea hotarrii de condamnare sustinnd ca nu a savrsit fapta. In fata instantei, revizuientul a sustinut ca este nevinovat, ca nu s-au facut analize la hainele pe care le purta la data savrsirii infractiunii si ca ntelege sa conteste probele administrate la fond. In speta : a. cererea este neintemeiata b. instanta constata ca cererea este inadmisibila in principiu c. revizuentul va fi obligat la plata cheltuielilor cheltuieli judiciare avansate de stat *** Parchetul de pe lnga Tribunalul Neamt a solicitat, n temeiul art. 394 alin.1 lit. e Cproc.pen, revizuirea sentintei penale nr. 84/P/ din 10.05.2005 pronuntata de Tribunalul Neamt, n dosarul nr. 1099/P/2004, definitiva si a sentintei civile nr. 1128 din 12.02.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau, n dosarul nr. 10037/180/2007, irevocabila. Prin sentinta penala Tribunalului Neamt, inculpatul A.C. a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani nchisoare, dispunndu-se totodata si mentinerea masurilor asiguratorii dispuse n vederea recu-

perarii debitelor datorate de inculpat statului si partilor civile, respectiv mentinerea masurii asiguratorii instituite prin ordonanta procurorului asupra autoturismului MB S 400, pro-prietatea inculpatului. Prin sentinta civila nr. 1128 din 12.02.2008, pronuntata de Judecatoria Bacau, s-a admis contestatia la executare formulata de inculpat si s-a anulat masura asigura-torie . Parchetul a mai aratat ca cele doua hotarri nu se pot concilia, se exclud ntre ele, fiind imposibila punerea n executare a acestora, n conditiile n care, pe de o parte, sechestrul asigurator este mentinut, iar, ulterior, acesta este anulat, dar nu printr-o cale de atac, ci pe cale separata si printr-o hotarre pronuntata de o instanta inferioara n grad, respectiv Jude-catoria Bacau. 20.*** In speta, cererea este : a. inadmisibila b. neintemeiata c. admisibila in principiu *** Revizuentul G.C. a solicitat revizuirea sentintei penale 1895/14.08.2002, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr.2523/2002 a Curtii de Apel Bucuresti. n motivarea cererii, revizuentul a aratat ca martorii audiati n cauza nu au spus adevarul si ca mpotriva acestora a formulat

plngeri la Sectia 19 Politie, pentru savrsirea infractiunii de marturie mincinoasa. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat urmatoarele : prin sentinta penala nr.1895/14.08.2002, pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti n dosarul nr.6887/2002, definitiva prin decizia penala nr.2523/2002 a CAB, instanta, n baza art.197,alin.(1),C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C.pen., l-a condamnat pe incul-patul G.C. la o pedeapsa de 10 ani nchisoare, a revocat liberarea conditionata pentru restul ramas neexecutat de 466 zile din pedeapsa de 3 ani si 6 luni nchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1175/1999 a Judecatoria Sector 1 Bucuresti, a contopit cele doua pedepse la pedeapsa cea mai grea, pe care a sporit-o cu 2 ani, urmnd ca n final inculpatul sa execute 12 ani nchisoare. prin rezolutia nr. 817/P/2006 din data de 22.04.2008, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5, n temeiul art. 10 lit.d,Cproc.pen., a dispus nenceperea urmaririi pe-nale fata de martorii indicati de revizuent. mpotriva acestei solutii, G.C. a formulat plngere, aceasta fiind respinsa ca nentemeiata prin rezolutia din data de 10.07.2008 a Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 20.*** In speta :

a. cererea este inadmisibila b. instanta l va obliga pe revizuent la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. revizuirea va fi judecata pe fond OBS NUP in baza art. 10 lit.d,Cproc.pen fapta nu este infractiune, asa cum cere art.394,lit.b. ***Prin plngerea nregistrata pe rolul Judecatoriei Medgidia revizuentul-inculpat P.G. a so-licitat revizuirea sentintei penale nr. 2706/2004 conform art. 394,lit.b,Cproc.pen. n motivare a aratat ca impotriva martorului S.P., revizentul a formulat plngere pentru marturie mincinoasa si prin Ordonanta nr. 2024/P/2004 din Parchetul de pe lnga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a martorului pentru infractiunea prev. de art.260,Cpen si n baza art.10 lit.b1,Cproc.pen. i-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ. 21.*** In speta, cererea este : a. admisibila in principiu b. intemeiata c. inadmisibila OBS cererea a fost admisa in principiu, dar pe fond, s-a dovedit neintemeiata. Nu neaparat

SUP in baza art.10 lit.b1,Cproc.pen duce si la admiterea pe fond ca intemeiata a cererii. Extras din motivarea sentintei penale Judecatoria Medgidia prin sentinta penala nr. 4816/19.11.2004 a Judecatoriei Medgidia revizuentul intimat P.G. a fost condamnat la o pedeapsa de 500 lei amenda penala pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 cod pen. Totodata a fost condamnat si intimatul inculpat P.D. pentru aceeasi infractiune la o pedeapsa de 1000 lei amenda penala. Prin ncheierea de sedinta din 26.10.2006 s-a admis n principiu cererea de revizuire. Din motivarea sentintei atacate instanta a retinut ca : pe data de 09.07.2003 partea vatamata P.P. se deplasa la de la magazinul din centrul com. Tortomanu, de unde facuse cumparaturi, spre domiciliul sau. Din curtea locuintei inculpatului P.G. a iesit fratele sau, inculpatul P.D., care l-a amenintat cu moartea pe P.P. spunndu-i pna nu te omor nu te las. inculpatul P.D. s-a apropiat de parte vatamata si i-a aplicat o lovitura cu capul n zona capului, n urma careia parte vatamata P.P. s-a dezechilibrat si a cazut la pamnt. Acolo, P.D. si parte vatamata P.P. si-au aplicat

lovituri reciproc si s-au tavalit pna au ajuns ntr-un sant. martorul M.D. l-a anuntat pe inculpatul P.G. ca fratele sau P.D. se bate cu parte vata-mata. Inculpatul P.D. a recunoscut comiterea faptei iar P.G. a aratat ca a intervenit ntre parti, doar pentru a le desparti si nu a lovit-o pe parte vatamata P.P. Prin Ordonanta nr. 2024/P/2004 a Parchetului de pe lnga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a nvinuitului S.P. (martor in cauza) pentru art.260,alin.1,Cpen. si aplicarea fata de acesta a unei sanctiuni cu caracter administrativ respectiv o amenda administrativa de 200 lei. S-a retinut ca, martorul nvinuit S.P. a facut declaratii mincinoase cand a declarat ca ar fi vazut cnd parte vatamata ar fi fost lovita si de inculpatul P.G. lucru care nu este adevarat, n realitate parte vatamata P.P. a fost lovita doar de inculpatul P.D. nu si de P.G. care a intervenit la final despartindu-i, respectiv l-a tras pe P.D. de peste partea vatamata, l-a ridicat si l-a dus la el acasa. Instanta Analiznd materialul probator administrat n dosarul nr. 4816/2003 al Judecato-riei Medgidia, precum si a declaratiei martorului G.C. audiat n prezenta cauza, prin

nla-turarea ca proba a declaratiei martorului S.P., instanta retine ca, situatia de fapt retinuta de instanta la pronuntarea sentintei penale nr. 2706/2004 ramne neschimbata chiar daca, n mod surprinzator, martorul S.P. si-a schimbat declaratia initiala. n acest sens instanta a retinut ca : martorul C.I. a declarat ca la locul incidentului a venit P.G. care s-a lasat cu genunchiul pe capul partii vatamate si l-a luat pe P.D. care se afla deasupra acestuia. Acesta a mai aratat ca P. D. nu a lovit pe partea vatamata si la locul faptei se afla si P. care era mai aproape de incident. martorul M.D. a declarat ca P.G. s-a asezat n genunchi si i-a despartit n memoriul depus de P.G. la dos. 4816/2003, acesta a aratat ca a ncercat sa-i desparta nu am reusit, atunci am pus genunchiul pe capul lui P.P. si i-am spus sa-i dea drumul, la care a cedat s-au ridicat n picioare si am plecat. in declaratia data n dos. nr. 2024/2004 al Parchetului de pe lnga Judecatoria Medgidia P.G. precizeaza: m-am asezat n genunchi si am continuat sa-i despart, nereusind am pus genunchiul stng pe grumazul lui P.P. si am reusit sa-i despart. Astfel, instanta retine ca revizuentul inculpat P.G. a avut o atitudine violenta, inten-tionata,

asupra partii vatamate P.P. n sensul ca s-a asezat cu genunchiul pe gtul aces-tuia, desi P.P. se afla la pamnt si P.D. se afla deasupra acestuia. Astfel, daca dorea doar sa-i desparta pe cei doi ar fi putut sa-l traga pe fratele sau P.D. de pe partea vatamata asupra careia acesta exercita violente sau eventual sa exercite acele violente asupra fratelui sau care n acel moment lovea pe partea vatamata. De altfel atitudinea lui P.G. nu se justifica a fi una de despartire a celor doi fiind n mod cert o violenta fizica asupra partii vatamate. In-stanta mai retine ca dispozitiile art.180,alin. 2 Cpen. incrimineaza inclusiv actele de vio-lenta, nu numai lovirile . n consecinta, instanta constata ca, hotarrea de condamnare a revizuentului inculpat P.G. are la baza celelalte probe de la dosar, respectiv plngerea si declaratia partii vatamate, cer-tificatul medico-legal, declaratia martorului C.I., I.D., P.V., declaratiile inculpatului. Astfel ca si fara declaratia martorului mincinos S.P. situatia de fapt retinuta subzista. Astfel, vaznd ca cererea de revizuire formulata de P.G. este nentemeiata si vaznd si disp. art. 406 alin. 4 cod pr.pen. instanta urmeaza sa o respinga.

*** Parchetul de pe lnga Judecatoria Tg. Neamt a naintat Judecatoriei Tg. Neamt cererea formulata de condamnatul A.C., privind revizuirea sentintei penale nr. 30/24.01.2008, pronun-tata de Judecatoria Tg. Neamt. n drept, revizuentul si-a intemeiat cererea pe art.394,lit.a,Cproc.pen. In motivarea cererii, revizuientul a aratat ca instanta de fond nu a avut cunostinta de faptul ca plngerea penala pentru savrsirea infractiunilor de viol si incest a fost formulata de mama sa A.A., urmare a faptului ca a sustras bunuri din casa acesteia si le-a vndut, deci n scop de razbunare. Examinnd probele administrate n cauza, instanta a retinut urmatoarele : prin sentinta penala nr. 30/24 ianuarie 2008 a Judecatoriei Tg.Neamt a fost condamnat inculpatul A.C. la pedeapsa rezultanta de 7 ani nchisoare, pentru savrsirea infractiunilor de viol si incest, constnd n aceea ca la data de 04.11.2007 a ntretinut relatii sexuale cu mama sa A.A., prin constrngere intimata A.A. a nvederat instantei ca l-a iertat pe fiul sau si ca ntr-adevar a formulat plngere mpotriva acestuia urmare a faptului ca i-a sustras si vndut bunuri din locuinta. 22.*** In speta,:

a. motivul invocat de revizuent nu are relevanta n cauza b. cererea este admisibila in principiu, ca urmare a sustinerilor intimatei c. cererea este inadmisibila *** La data de 21.01.2008 revizuentul M.S. a formulat o cerere de revizuire a sentintei penale nr. 958/24.10.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, pronuntata n dosarul nr. 803/301/2007, sentinta ramasa definitiva prin decizia penala nr. 2466/19.12.2007 a Tribu-nalului Bucuresti-Sectia I Penala. In drept, cererea de revizuire formulata a fost intemeiata pe dispozitiile art. 394 alin. 1 lit. a C.p.p. In motivarea cererii formulate, revizuentul, care a avut calitatea de parte vatamata n dosar, a aratat ca sentinta criticata este nelegala si nete-meinica, intrucat el a formulat in termen legal plangerea prealabila pentru savarsirea infracti-unii prev. de art.213,C.pen, iar Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia tardivitatii plangerii respective, dispunand incetarea procesului penal (art.10.lit.f,Cproc.pen). Revizuen-tul a mai aratat ca intelege sa dovedeasca cele sustinute prin cele consemnate in considerentele unei alte hotarari judecatoresti, respectiv sentinta comerciala nr.3130 din

30.06.2005 a Tribunalului Bucuresti-Sectia aVI-a Comerciala, din care se deduce ca plangerea prealabila a fost introdusa in termenul prevazut de lege. 23.*** In speta,: a. cererea este inadmisibila b. cererea este admisibila in principiu, data fiind autoritatea de lucru judecat a sentintei comerciale c. hotararea atacata nu este susceptibila de revizuire 24.*** In speta, sentinta pronuntata in revizuire este: a. susceptibila de apel si recurs b. susceptibila numai de recurs c. definitiva OBS a nu se confunda cu cazul intalnit la contestatia in anulare : la contestatia in anulare sentinta de respingere in principiu a CA este definitive la revizuire sentinta de respingere in principiu, ca si sentintele de admitere sau respingere pe fond a revizuirii sunt supuse cailor ordinare de atac, in functie de calea de atac core-spunzatoare hotararii atacate in grila data, fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se

pune in miscare la plangerea prealabila, sentinta atacata cu revizuire este susceptibila numai de recurs sentinta data in revizuire va fi si ea susceptibila numai de recurs ***Extras din dispozitivul sentintei pronuntate Fata de mprejurarea ca prezenta cerere de revizuire a fost formulata de revizuentul M.S. mpotriva unei hotarri judecatoresti definitive prin care s-a constatat tardivitatea formularii plangerii prealabile, nefiind vorba despre o solutie pe fondul cauzei, prin examinarea existentei faptei si vinovatiei inculpatului, finalizata printr-o so-lutie de incetare a procesului penal in urma examinarii fondului cauzei, va respinge ca inadmisi-bila cererea de revizuire formulata de revizuentul M.S. cu privire la sentinta penala nr. 958/24.10.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2466/19.12.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala

dovedirea cazurilor de revizuire intemeiata pe frauda procesu-ala 1. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala: a. se dovedesc numai prin hotararea penala definitiva de condamnare prin care s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala b. nu se pot dovedi printr-o hotararea penala definitiva de achitare, chiar daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala c. se dovedesc si printr-o hotarare penala definitiva de incetare a procesului penal, daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala 2. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi : a. numai prin hotarari penale definitive b. si prin ordonante ale procurorului c. si in cursul procedurii revizuirii 3. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin : a. orice ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala

b. ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala in temeiul art.10,lit.e,Cproc.pen c. ordonanta de incetare a urmaririi penale in temeiul art.10,lit.g,Cproc.pen 4. Revizuirea poate fi ceruta: a. daca un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza in a carei revizuire se cere b. numai dac hotararea prin care se retine savarsirea infractiunii de marturie minci-noasa de catre expert este o hotarare de condamnare c. chiar daca marturia mincinoasa trebuie constatata in cadrul procedurii de revizuire 5. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin ordonanta procurorului atunci cand sunt intemeiate pe : a. art.10,lit.d,Cproc.pen b. art.10,lit.i1,Cproc.pen c. art.10,lit.g,Cproc.pen hotarari penale care pot fi atacate cu o cerere de revizuire 1. Sunt supuse revizuirii: a. orice hotarare penala definitiva b. hotararile de incetare a procesului penal, in care s-a dispus asupra fondului cauzei

c.

hotararile de condamnare

2. Hotararile judecatoresti supuse revizuirii: a. sunt numai decizii b. nu pot fi sentinte c. pot fi sentinte sau decizii

3. Sunt supuse revizuirii, daca apar fapte sau imprejurari noi, necunoscute instantei la momentul solutionarii cauzei: a. hotrrile definitive prin care a fost respinsa o plangere formulata in temeiul art.2781,CPP b. hotrrile definitive prin care a fost respinsa o cerere de intrerupere a executarii pedepsei c. hotrrile definitive prin care s-a dispus incetarea procesului penal, pentru exis-tenta autoritatii de lucru judecat persoanele care pot cere revizuirea

1. Pot cere revizuirea: a. sotul si rudele apropiate ale prtii vtmate, dup decesul acesteia; b. procurorul;

c. sotul si rudele apropiate ale condamnatului, dup decesul acestuia; 2. Pot cere revizuirea: a. substituitii procesuali ai oricareia dintre partile din proces b. substituitii procesuali ai condamnatului c. sotul prtii vtmate, dup decesul acesteia; 3. Pot cere revizuirea: a. numai partile din proces si procurorul b. procurorul, din oficiu c. substituitii procesuali ai partilor 4. Pot cere revizuirea: a. numai partile din proces si substituitii lor procesuali b. procurorul c. partile din proces, procurorul si substituitii procesuali ai partilor 5. Sotul si rudele apropiate ale condamnatului pot cere revizuirea : a. numai dup decesul condamnatului b. si in timpul vietii condamnatului c. in cursul vietii condamnatului, numai daca acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate

6. Titularii revizuirii sunt : a. oricare parte din proces, in limitele calitatii sale procesuale b. sotul si rudele apropiate ale oricarei parti din proces c. procurorul numai in urma sesizarii venite din partea inculpatului

termenul in care poate fi introdusa revizuirea 1. Cererea de revizuire poate fi introdusa : a. in termen de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. in termen de 1 an de la pronuntarea hotararii de condamnare c. oricand, in cazul revizuirii in favoarea condamnatului 2. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire, se poate aplica :

a. numai revizuiri in defavoarea unui condamnat b. revizuiri in defavoarea celui achitat c. revizuiri in defavoarea celui condamnat 3. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire intemeiata pe art.394,lit.b, curge de la data : a. ramanerii definitive a hotararii de condamnare a martorului pentru marturie minci-noasa b. pronuntarii hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa c. cand revizuentul a cunoscut faptul ca s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la frauda procesuala respectiva 4. In cazul in care nu s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la inscrisul fals care a servit ca temei al hotararii atacate cu revizuire, termenul de 1 an pentru introducerea cererii de re-vizuire, curge de la data: a. cand revizuentul a cunoscut faptele sau imprejurarile noi b. ramanerii definitive a hotararii atacate c. cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala 5. Cererea de revizuire:

a. poate fi introdusa numai in timpul vietii condamnatului b. nu poate fi introdusa dupa executarea pedepsei c. poate fi introdusa dupa moartea condamnatului 6. Cererea de revizuire: a. poate fi formulata oricand, numai pana la decesul condamnatului, daca este in favoarea acestuia b. poate fi formulata oricand de catre procuror c. poate fi formulata in termen de 1 an de la data cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala, in cazul art.394,lit.c).

Cererea de revizuire si efectele ei

1. Revizuire ceruta dupa moartea condamnatului, de sotul acestuia : a. poate fi facuta si oral b. poate lua forma unei adrese scrise adresate direct instantei c. nu poate lua decat forma unei cereri scrise 2. La cererea de revizuire intemeiata pe art.394,lit.b, hotararea penala definitiva cu privire la frauda procesuala de depune la dosar : a. in original b. in copie simpla sau legalizata c. in copie legalizata 3. Cererea de revizuire : a. se face in scris, cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza b. se poate declara oral c. determina suspendarea de drept a executarii hotararii atacate organul competent sa primeasca cererea

1. Cererea de revizuire intemeiata pe art.394,lit.e), (cand doua sau mai multe

hotarari jude-catoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. instantei care a judecat cauza in prima instanta b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata, cand instantele sunt egale in grad 2. Dac cererea de revizuire privete o persoan civil condamnat de o instanta militara, instanta competenta sa judece cererea de revizuire este: a. instanta militara care a judecat cauza in prima instanta b. instanta civila competenta sa judece in prima instanta cauza a carei revizuire se cere c. determinata potrivit principiului civilii trebuie judecati de civili 3. Cererea de revizuire intemeiata pe art.394,lit.a), (s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei) se adreseaza : a. instantei care a judecat cauza in prima instanta

b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata, cand instantele sunt egale in grad 4. Cand doua hotarari judecatoresti definitive, una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar teritorial, nu se pot concilia, cer-erea de revizuire se adreseaza: a. procurorului din parchetul de pe Curtea de Apel b. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar teritorial 5. X, persoana civila, a fost condamnat la moarte in 1958, de Tribunalul Militar Cluj, pentru infractiuni contra sigurantei statului. Instanta competenta sa judece revizuirea este : a. Tribunalul Militar Cluj b. Judecatoria Cluj c. Curtea de Apel Cluj 6. Cand doua hotarari judecatoresti definitive, una pronuntata in prima instanta de

judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar, nu se pot concilia, cererea de revizuire se adreseaza: a. procurorului din parchetul de pe langa tribunal b. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar c. procurorului din parchetul de pe langa judecatorie 7. Cererea de revizuire intemeiata pe art.394,lit.e), (cand doua sau mai multe hotarari jude-catoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta b. procurorului din parchetul de pe langa instanta ierarhic superioara, cand in-stantele sunt de grad diferit c. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata, in toate cazurile 8. Cand doua hotarari judecatoresti definitive, una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de Curtea Militara de Apel, nu se pot concilia, cererea de revizuire se adreseaza: a. procurorului din parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel

b. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. procurorului din parchetul de pe langa curtea de apel 9. Cand doua hotarari judecatoresti definitive, una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de un tribunal militar, nu se pot concilia, cererea de revizuire se judeca de catre: a. Judecatorie b. Tribunal c. Curtea de Apel 10. Cand doua hotarari judecatoresti definitive, una pronuntata de tribunal si cealalta pronuntata de un Curtea Militara de Apel, nu se pot concilia, cererea de revizuire se judeca de catre: a. Curtea Militara de Apel b. Tribunal c. Curtea de Apel 11. Daca o cauza a fost rejudecata in fond dupa casare, de catre instanta de apel, cererea de revizuire prin care se ataca aceasta hotarare este de competenta : a. Curtii de Apel b. instantei care a judecat cauza in prima instanta

c.

instantei care a judecat cauza in apel

12. La tribunal, completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire, este format din : a. 2 judecatori b. 3 judecatori c. 1 judecator 13. La ICCJ, completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire, este format din : a. 2 judecatori b. 3 judecatori c. 1 judecator 14. Judecatorul care a solutionat cauza in fond si a carei revizuire se cere: a. este incompatibil sa judece cererea de revizuire b. nu este incompatibil sa judece cererea de revizuire c. este incompatibil doar in ceeea ce priveste admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire 15. Revizuentul a adresat cererea de revizuire direct instantei de judecata, iar nu procurorului de la parchetul de pe langa instanta care a

judecat cauza in prima instanta. In aceste conditii: a. instanta se dezinvesteste prin sentinta, care poate fi atacata cu recurs b. cheltuielile judiciare avansate in cauza ramin in sarcina statului c. instanta obliga revizuentul la plata cheltuieli judiciare avansate de stat 16. Condamnarea unora dintre martori pentru svrirea infraciunii de mrturie mincinoas n cauza a crei revizuire se cere: a. constituie intotdeauna motiv de revizuire in cauza respectiva b. nu constituie intotdeauna motiv de revizuire c. nu constituie motiv de revizuire, dac declaraiile acestora nu au servit la pronunarea hotrrii, fiind nlturate de ctre instan 17. Prin cererea de revizuire adresata Tribunalului Braila si inregistrata sub nr.4512/T/2009, D.S. a solicitat revizuirea sentintei penale nr.55/septembrie 2009, pronuntata de aceasta in-stanta, sentinta ramasa definitiva prin neapelare. In speta, instanta va dispune: a. scoaterea de pe rol a cauzei

b. naintarea cererii Parchetului de pe lnga judecatoria Braila c. printr-o sentinta recurabila instanta competenta sa judece cererea de revizuire 1. Este competenta sa judece admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire: a. procurorul b. instanta care a judecat recursul hotararii atacate c. instanta care a judecat cauza in prima instanta 2. Instana, sesizat direct prin cererea de revizuire (ICCJ, decizie din 2009): a. se desesizeaz printr-o sentinta care poate fi atacata cu recurs b. trimite cauza procurorului competent c. se desesizeaz printr-o sentinta definitiva 3. Admisibilitatea in principiu si fondul cererii de revizuire sunt de competenta: a. procurorului admisibilitatea in principiu si instantei de recurs fondul cererii b. instantei care a judecat in prima instanta admisibilitatea in principiu si instantei de recurs fondul cauzei

c. instantei care a judecat cauza in prima instanta, ambele etape 4. Procedura prealabila in cazul revizuirii se desfasoara : a. in fata procurorului b. in fata instantei de recurs c. in fata instantei care a judecat cauza in prima instanta 5. Dac inculpatul a fost achitat de judectorie, soluie meninut de tribunal, iar curtea de apel, casnd hotrrile, a condamnat pe inculpat, judecarea cererii de revizuire este de competena: a. curtii de apel b. judecatoriei c. instanei de control judiciar, intrucat hotararea instanei de fond a fost modificat ntr-o cale de atac *** Din examinarea dosarului nr. 573/88/2007 al Tribunalului Tulcea, rezulta ca prin sentinta penala nr. 167/4.09.2007, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 19 ani nchisoare. Hotarrea instantei de fond a ramas definitiva prin decizia penala nr. 157/A/2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a luat act de retragerea apelului de-

clarat de inculpat. Ulterior, condamnatul a introdus la instanta competenta o cerere de revi-zuire. 6.*** In speta : a. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este Tribunalul Tulcea b. sentinta penala nr. 167/4.09.2007, a ramas definitiva la data retragerii apelului c. procedura prealabila specifica revizuirii este de competenta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta 7. Cererea de revizuire a sentintei penale dispuse n dosarul 321/14/2007 al Judecatoriei Ba-cau, modificata prin decizia penala 78 /A/ 2008 a Tribunalului Bacau, definitiva prin respingerea recursului potrivit deciziei penale 54/15-01-2009 a Curtii de Apel Bacau, este de competenta: a. Curtii de Apel Bacau b. Judecatoriei Bacau c. Tribunalului Bacau *** Condamnatul C.B. a nregistrat la Judecatoria Fagaras o cerere de revizuire in care so-licita revizuirea deciziei penale nr. 901/2003 a Tribunalului Brasov . Examinnd cauza, actele si lucrarile dosarului, Judecatoria

Fagaras a constat ca sentinta penala nr. 151/18.04.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras a fost mentinuta prin decizia penala nr. 901/28.10.2003 a Tribunalului Brasov si a ramas definitive prin nerecurare. Prin sentinta penala nr. 315/7.09.2005 Judecatoria Fagaras a declinat in favoarea Tribunalului Brasov competenta de solutionare a cererii formulate de condamnatul C.B. privind revizuirea deciziei penale nr. 901/A/2003 a Tribunalului Brasov. La randul sau, prin sentinta penala nr. 42/26.01.2006, Tribunalul Brasov a declinat Judecatoriei Fagaras competenta de solutionare a acestei cauze. 8. ***In speta : a. Curtea de Apel Brasov va solutiona conflictul de competenta b. Tribunalul Brasov va sesiza existenta unui conflict negativ de competenta c. Tribunalul Brasov este competent sa solutioneze cererea de revizuire 9. ***In speta, hotararea supusa revizuirii este : a. decizia penala nr.901/2003 a Tribunalului Brasov, astfel cum a solicitat revizuentul b. sentinta penala nr. 151/18.04.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras

c. decizia penala nr. 369/2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov 10. ***In speta, instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este : a. Curtea de Apel Brasov b. Tribunalul Brasov c. Judecatoria Fagaras procedura prealabila in fata procurorului

1. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire nu a fost introdusa in termenul prevazut de lege, acesta : a. respinge cererea ca tardiva, prin ordonanta b. respinge cererea ca tardiva, prin referat c. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta 2. Efectuarea actelor de cercetare penala este limitata la un termen de : a. 2 luni de la primirea cererii de revizuire de catre procuror b. 2 luni de la sesizarea instantei competente c. 2 luni de cand procurorul primeste dosarul de la instanta

3. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire a fost in-trodusa de o persoana care nu avea exercitiul acestui drept, acesta : a. nu mai trimite dosarul la instanta b. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta c. respinge cererea ca inadmisibila, prin rezolutie motivata 4. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire, procurorul dispune adminis-trarea probelor prin : a. ordonanta b. rezolutie c. referat cu propunere motivata 5. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire, organele de urmarire penala efectueaza: a. acte de urmarire penala b. acte de cercetare c. acte de cercetare penala 6. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire, procurorul : a. nu poate administra probe noi b. poate administra numai probele propuse de revizuent

c. poate administra atat probe propuse de revizuent, cat si probele pe care le con-sidera necesare

7. Dupa desfasurarea procedurii prealabile, in functie de concluziile la care ajunge pro-curorul in privinta cererii de revizuire, acesta : a. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei b. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei numai daca cererea este tardiva c. nu poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei in niciun caz 8. Solutionarea de catre instanta a unei cereri de revizuire fara a se fi parcurs aceasta procedura in fata procurorului este: a. nelegala b. legala c. legala, atunci cand cazul de revizuire invocat este frauda procesuala si aceasta este dovedita printr-o hotarare penala definitiva

9. Procurorul trebuie s efectueze actele de cercetare cu privire la cererea de revizuire n termen de: a. 2 luni de la data introducerii cererii de revizuire; b. 60 de zile de la data introducerii cererii de revizurie; c. 30 de zile de la data introducerii cererii de revizurie; 10. In cadrul procedurii prealabile, procurorul sesizat cu o cerere de revizuire: a. este obligat sa ceara dosarul cauzei pentru a verifica temeinicia cererii de revi-zuire b. poate delega organul de cercetare penala care va efectua actele de cercetare c. asculta, daca este cazul, persoana care solicita revizuirea 11. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire, procurorul a ajuns la concluzia ca cererea trebuie admisa. Aceasta concluzie: a. este obligatorie pentru instanta b. nu este obligatorie pentru instanta c. este obligatorie pentru instanta in cazul de revizuire intemeiat pe frauda procesu-ala dovedita prin ordonanta procurorului

procedura in fata instantei admisibilitatea in principiu a cererii 1. Admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire se judeca: a. cu citarea partilor b. in sedinta publica c. fara a administra probe 2. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire, atunci este in drept sa dispuna: a. suspendarea executarii hotararii atacate b. masuri asiguratorii c. masuri preventive, daca cererea de revizuire este impotriva unui achitat 3. La judecata admiterii in principiu a cererii de revizuire, persoana aflata in stare de detinere: a. este citata pentru termenul de judecata fixat b. este incunostintata despre termenul de judecata fixat c. este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar 4. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire intemeiata pe art.394,lit.e (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti

definitive nu se pot concilia) cauzele in care aceste hotarari au fost pronuntate: a. se reunesc in vederea rejudecarii b. se pot reuni in vederea rejudecarii c. se disjung in vederea rejudecarii 5. In cadrul procedurii de revizuire, suspendarea executarii hotararii atacate: a. poate fi dispusa de instanta ierarhic superioara instantei sesizate cu cererea de revizuire b. poate fi dispusa de instanta care judeca cererea de revizuire, din oficiu sau la cererea partii c. poate fi solicitata pana la citirea actului de sesizare a instantei de judecata com-petente 6. Dupa ascultarea concluziilor procurorului si ale partilor, instanta: a. admite in principiu cererea prin sentinta b. respinge in principiu cererea prin sentinta c. respinge in principiu cererea prin incheiere 7. Daca condamnatul a decedat dupa introducerea cererii de revizuire: a. cererea se respinge ca ramasa fara obiect b. se dispune incetarea procesului penal, in temeiul art.10,lit.g,Cproc.pen

c. procedura de revizuire isi urmeaza cursul, prin derogare de la dispozitiile art.10,lit.g,Cproc.pen 8. Cererea de revizuire intemeiata pe alte motive decat cele prevazute expres si limitativ de art.394,Cproc.pen se respinge : a. ca nefondata b. ca neintemeiata c. numai ca inadmisibila 9. Sunt solutii care pot fi pronuntate in etapa admiterii in principiu a cererii de revizuire : a. admiterea in principiu a cererii b. respingerea in principiu ca neintemeiata a cererii c. respingerea in principiu ca inadmisibila a cererii 10.*** Judecatoria Focsani a luat act de renuntarea la cererea de revizuire nregistrata la nr. 10652/231/2009, formulata de revizuentul-condamnat M.P.., detinut n Penitenciarul Focsani. In speta, instanta : a. pronunta o sentinta prin care ia act de manifestarea de vointa a revizuentului b. renuntarea la judecata se constata fara drept de apel

c. pronunta o sentinta supusa apelului sau recursului, in functie de hotararea sus-ceptibila de revizuire OBS grilla vizeaza o situatie de exceptie Extras din motivarea sentintei Cu privire la natura hotarrii ce se pronunta n situatia n care se ia act de manifestarea de vointa a titularilor cererilor de revizuire, dispozitiile art. 246 C.proc.civ. prevede pronuntarea unei ncheieri Avnd n vedere ca dispozitiile art.403 si urmatoarele Cproc.pen reglementeaza expres pro-nuntarea unei ncheieri doar n cazul admiterilor n principiu, se considera ca n astfel de ca-zuri instanta de fond pronunta sentinte prin care se ia act de retragerea/renuntarea la cererea de revizuire, fiind aplicabile dispozitiile art. 311 C.p.p. si nu ale prevederilor art.246 C.p.c. Ct priveste calea de atac pentru astfel de cazuri instanta apreciaza ca este ,,recursul si nu ,,apelul, nefiind incidente disp.art. 407 C.proc.pen., desi hotarrea la care se refera revi-zuirea de fata (cea din care provine acest extras,n.n.) a fost supusa apelului Dispozitiile Codului de procedura penala nu reglementeaza expres situatii n care

revizuientii si retrag sau renunta la judecata la judecarea cererilor de revizuire. n aceste cazuri devin aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila n materie, respectiv art.246 C.p.c., avnd n vedere ca, potrivit art.721 Cod procedura civila, Codul de procedura penala se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, n masura n care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice Asa fiind, n situatia data, si gasesc aplicarea dispozitiile art.246 C.p.c., conform carora renuntarea la judecata se constata fara drept de apel, putnd fi exercitata doar calea de atac a recursului. *** Condamnatul M.G. a solicitat revizuirea sentintei penale nr.3152/30.10.2007 a Judecato-riei Iasi, mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr.369/26.05.2008 a Tribunalului Iasi pe motiv ca ncadrarea juridica data faptelor comise de catre inculpat este prea blnda raportat la actele medicale pe care le-a depus la dosar. In drept revizuentul si-a ntemeiat cererea pe dispozitiile art.394 lit. a si b Cod procedura penala. Potrivit sustinerilor petentului, instantele, n cursul solutionarii cauzei, nu au tinut cont de ac-tele medicale depuse la dosar.

*** Revizuientul A.D. a solicitat Judecatoriei Tg.Neamt revizuirea sentintei penale nr. 370/11.12.2008, intemeindu-si cererea pe motive invocate si Ia judecata de fond, respective faptul ca : initiativa de a ntretine relatii sexuale cu partea vatamata si de a oferi acesteia o suma de bani a apartinut coinculpatului R.T., care l-a rugat sa nu dezvaluie aceasta mpreju-rare organelor de ancheta, fiind casatorit si avnd doi copii minori n ntretinere, deci la ru-gamintea acestuia a consfintit sa dea declaratii neconforme cu realitatea; partea vatamata si-a dat acordul cu privire la ntretinerea de relatii sexuale cu cei doi inculpati, n schimbul unei sume de bani, suma de bani pe care ulterior nu a mai primit-o, astfel ca din razbunare a formulat plngere penala. 10.*** In speta, sustinerile revizuentului : a. constituie aparari de fond b. nu se ncadreaza n niciunul din motivele prevazute expres de lege pentru revi-zuirea unei hotarri penale c. justifica admiterea in principiu a cererii 12.*** In speta, cererea este : a. inadmisibila b. neintemeiata

c.

admisibila in principiu

procedura in fata instantei judecarea pe fond a cererii de re-vizuire rejudecarea cauzei 1. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire: a. se face potrivit regulilor de procedura privind judecata cauzei in prima instanta b. presupune audierea martorilor care au savarsit infractiunea de marturie mincino-asa, in cauza a carei revizuire se cere c. se face potrivit regulilor speciale prevazute in material revizuirii 2. Dupa rejudecarea cauzei de catre instanta de revizuire, cererea de revizuire: a. nu poate fi respinsa ca tardiva, intrucat a fost admisa in principiu b. poate fi respinsa ca neintemeiata c. poate fi respinsa ca inadmisibila

3. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art.394,lit.a, instanta poate dispune: a. achitarea, cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. mentinerea condamnarii cu reducerea pedepsei c. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice 4. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art.394,lit.b, instanta: a. poate dispune achitarea, cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. poate sa mentina condamnarea c. poate sa mentina condamnarea, dar numai cu schimbarea incadrarii juridice 5. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art.394,lit.a, instanta poate dispune: a. incetarea procesului penal, ca efect al decesului condamnatului in cursul proce-durii revizuirii, cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat b. condamnarea, cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat

c. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice, cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat 6. Se poate retine cazul de revizuire prevazut de art. art.394,lit.b, in urmatoarea ipoteza : a. martorul a dat declaratii mincinoase, iar judecatorul a dispus nlaturarea lor ca proba din dosarul cauzei b. martorul a fost achitat pentru marturie mincinoasa, in temeiul art.10,lit.b1,Cproc.pen c. s-a retinut fapta de marturie mincinoasa, dar martorul a fost scos de sub urmari-rea penala intrucat este iresponsabil 7. Sunt solutii care pot fi pronuntate in baza art.394,lit.b,Cproc.pen: a. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice b. mentinerea condamnarii cu retinerea unei cauze de atenuare a raspunderii penale c. numai condamnarea sau achitarea

8. Daca instanta procedeaza la admiterea in principiu a cerereii de revizuire si rejudecarea

pe fond a cauzei in cadrul aceleiasi sedinte de judecata: a. se pronunta o singura sentinta prin care se admite in principiu cererea de revizuire si se da o noua solutie de fond b. admiterea in principiu a cererii se dispune prin incheiere motivata si noua solutie de fond se dispune prin sentinta c. admiterea in principiu a cererii se dispune prin sentinta motivata si noua solutie de fond se dispune prin decizie 9. In cadrul rejudecarii cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire : a. instanta este obligata sa administreze din nou probele care au fost efectuate cu ocazia admiterii in principiu a cererii de revizuire b. cercetarea judecatoreasca se face in conditii identice cu cele de la judecata in prima instanta c. instanta are posibilitatea sa administreze din nou probele care au fost efectuate in cadrul primei judecati 10. Ordinea in care se da cuvantul in cadrul dezbaterilor dupa rejudecarea pe fond a unei cereri de revizuire este: a. identica cu cea de la judecata in prima instanta

b. urmatoarea : procurorul, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civil-mente, inculpatul c. inculpatul, partea vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente, coincul-patii, procurorul 11. Este admisibila cererea de revizuire intemeiata pe faptul ca: a. instanta nu a tinut cont de faptul ca, in momentul savarsirii infractiunii de viol, revizuentul se afla in stare de ebrietate, ceea ce a facut sa nu isi mai poata controla comportamentul b. hotararea de condamnare este netemeinica intrucat se intemeiaza pe gresita indi-vidualizare a pedepsei c. impotriva martorului din cauza respectiva s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de achitare pentru marturie mincinoasa, pentru ca fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infractiuni cai de atac

1. Pot fi atacate separat cu recurs : a. sentinta prin care s-a respins in principiu o cerere de revizuire

b. sentinta prin care s-a admis revizuirea dupa rejudecare c. incheierea prin care s-a admis in principiu cererea de revizuire 2. Daca hotararea la care se refera revizuirea este susceptibila doar de judecata in prima instanta si in recurs, sentinta instantei de revizuire : a. nu poate fi atacata decit cu recurs b. poate fi atacata si cu apel c. este definitiva

3. Decizia prin care, n procedura revizuirii, instana de recurs a respins recursul declarat de revizuient : a. este supusa contestatiei in anulare b. este supusa cailor extraordinare de atac c. nu este supusa contestatiei in anulare OBS decizie ICCJ din 2007 Contestaia n anulare ntemeiat pe prevederile art. 386 lit. c) C. proc. pen. poate fi ndreptat numai mpotriva hotrrilor penale definitive prin care s-a rezolvat fondul cauzei. Prin urmare, contestaia n anulare introdus mpotriva deciziei prin care, n procedura revizuirii,

instana de recurs a respins recursul declarat de revizuient, este nefondat. 4. O hotararea penala definitiva, data in revizuire : a. este supusa, dupa caz, apelului sau recursului b. nu este susceptibila de contestatie in anulare c. este susceptibila de revizuire 5. O hotararea penala care nu este definitiva, data in revizuire, este susceptibila numai de recurs daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de: a. recurs b. o noua revizuire c. contestatie in anulare 6. Incheierea prin care instanta a respins in principiu o cerere de revizuire : a. este supusa, dupa caz, apelului sau recursului b. este supusa apelului, daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de apel c. nu poate fi atacata decat odata cu fondul

Revizuirea in cazul hotararilor CEDO

1. Poate cere revizuirea impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: a. numai persoana al carei drept a fost incalcat

b. procurorul c. sotul si rudele apropiate ale condamnatului, dar numai dupa moartea acestuia 2. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, se introduce la : a. ICCJ b. instanta competenta sa judece cauza in fond c. parchetul de pe langa instanta competenta sa judece cauza in fond 3. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, se introduce in termen de : a. in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO b. in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO c. in termen de un an de la data pronuntarii hotararii CEDO

4. ICCJ judeca o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in complet de : a. 1 judecator b. 3 judecatori c. 9 judecatori 5. Dupa sesizarea cu o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ICCJ : a. dispune din oficiu suspendarea executarii hotararii atacate b. dispune la cerere suspendarea executarii hotararii atacate c. poate dispune din oficiu sau la cerere suspendarea executarii hotararii atacate 6. Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie: a. nu este supusa nici unei cai de atac b. este supusa cailor extraordinare de atac c. este supusa numai recursului

S-ar putea să vă placă și