Sunteți pe pagina 1din 69

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Upload Andrei Ana View Public Profile My ContentMy Reading FeedMy Stats MessagesNotificationsAccount | SettingsStore EarningsHelp Log Out

Account | SettingsStore Earnings Help Log Out

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Explore Documents Books - FictionBooks - Non-fictionHealth & MedicineBrochures/CatalogsGovernment DocsHow-To Guides/ManualsMagazines /NewspapersRecipes/MenusSchool Work+ all categories RecentFeatured People AuthorsStudentsResearchersPublishersGovernment & NonprofitsBusinessesMusiciansArtists & DesignersTeachers+ all categories Most FollowedPopular

×

Language:

English

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment Link Embed Save for later

Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I do

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment crearea acestui cadru compus din reguli speciale
button to share with your Scribd followers. Skip Comment crearea acestui cadru compus din reguli speciale

crearea acestui cadru compus din reguli speciale fiind generat de situa ia special a minorului, de disponibilitatea sa psihico -fizic . De precizat c , normele de procedur penal , cuprind prevederi speciale referitoare atât la minorul inculpat, cât i la minorul parte v t mat sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces.

sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul
sau cel chemat într-o alt calitate, s participe la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul

Aceste prevederi speciale, pe lâng

faptul c
faptul c
la proces. Aceste prevederi speciale, pe lâng faptul c instituie garan ii procesuale suplimentare, ofer i

instituie garan ii procesuale

suplimentare, ofer i posibilitatea examin rii cât mai aprofundat a cauzelor cu minori 1 .

Un rol important în derularea procesului penal pentru infractori minori l - au avut Decretul nr. 218/1977 i Legea nr. 59/1968. Dup abrogarea acestor acte normative prin Legea nr. 104/1992, concep ia referitoare la sanc ionarea minorilor infractori, a revenit la forma consacrat o dat cu adoptarea codului penal din 1969. Totodat , prevederile cuprinse în cele dou acte normative încetându - i aplicabilitatea, au devenit din

nou aplicabile prevederile speciale cuprinse în capitolulproceduri³ în cauzele cu

capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori
capitolul proceduri ³ î n c a u z e l e c u infractori minori

infractori minori

´.

Astfel, art. 481

u z e l e c u infractori minori ´. Astfel, art. 481 i 482 c.p.p.

i 482 c.p.p. cuprind prevederi referitoare la persoanele

481 i 482 c.p.p. cuprind prevederi referitoare la persoanele chemate la organul de urm rire penal
481 i 482 c.p.p. cuprind prevederi referitoare la persoanele chemate la organul de urm rire penal
481 i 482 c.p.p. cuprind prevederi referitoare la persoanele chemate la organul de urm rire penal

chemate la organul de urm rire penal i obligativitatea anchetei sociale

(efectuat

reglementeaz

i obligativitatea anchetei sociale (efectuat reglementeaz de organul de urm rire penal sau instan ), art.

de organul de urm rire penal

sociale (efectuat reglementeaz de organul de urm rire penal sau instan ), art. 483 -486 c.p.p.,
sociale (efectuat reglementeaz de organul de urm rire penal sau instan ), art. 483 -486 c.p.p.,
sociale (efectuat reglementeaz de organul de urm rire penal sau instan ), art. 483 -486 c.p.p.,
sociale (efectuat reglementeaz de organul de urm rire penal sau instan ), art. 483 -486 c.p.p.,

sau instan ), art. 483 -486 c.p.p.,

probleme privind compunerea instan ei, persoanele chemate la

probleme privind compunerea instan ei, persoanele chemate la judecarea minorilor, desf urarea judec ii, judecarea
probleme privind compunerea instan ei, persoanele chemate la judecarea minorilor, desf urarea judec ii, judecarea
probleme privind compunerea instan ei, persoanele chemate la judecarea minorilor, desf urarea judec ii, judecarea

judecarea minorilor, desf urarea judec ii, judecarea cauzelor cu mai mul i

Search

Search History:

Searching

cauzelor cu mai mul i Search Search History: Searching inculpa i dintre care unii sunt minori.

inculpa i dintre care unii sunt minori.

Art. 493 c.p.p. cuprinde dispozi ii privind apelul

Result 00 of 00

c.p.p. cuprinde dispozi ii privind apelul Result 00 of 00 i recursul, iar art.487- 492 c.p.p.,
c.p.p. cuprinde dispozi ii privind apelul Result 00 of 00 i recursul, iar art.487- 492 c.p.p.,

i recursul, iar art.487-

ii privind apelul Result 00 of 00 i recursul, iar art.487- 492 c.p.p., prevederi privind aplicarea
ii privind apelul Result 00 of 00 i recursul, iar art.487- 492 c.p.p., prevederi privind aplicarea
ii privind apelul Result 00 of 00 i recursul, iar art.487- 492 c.p.p., prevederi privind aplicarea

492 c.p.p., prevederi privind aplicarea sanc iunilor pronun ate de instan

00 results for result for

t
t

(executarea mustr rii, punerea în executare a libert ii supravegheate, revo carea

i
i

î

l

i

lib

ii

h

t

i

t

executare a libert ii supravegheate, revo carea i î l i lib ii h t i

p.

i

l

i

hi

b

executare a libert ii supravegheate, revo carea i î l i lib ii h t i

i

i

i

d

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment Link Embed Save for later

Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I do

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Articolul 480 c.p.p., intitulat dispozi ³ i
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Articolul 480 c.p.p., intitulat dispozi ³ i

Articolul 480 c.p.p., intitulatdispozi³ ii generale ´, prevede c urm rirea

i i g e n e r a l e ´, prevede c urm rirea i
i i g e n e r a l e ´, prevede c urm rirea i
i i g e n e r a l e ´, prevede c urm rirea i
i i g e n e r a l e ´, prevede c urm rirea i

i judecarea infrac iunilor s vâr ite de minori, precum i punerea în executare a

s vâr ite de minori, precum i punerea în executare a hot rârilor privitoare la ace

hot rârilor privitoare la ace tia, se face potrivit procedurii obi nuite, cu

la ace tia, se face potrivit procedurii obi nuite, cu 2 complet rile i derog rile
la ace tia, se face potrivit procedurii obi nuite, cu 2 complet rile i derog rile
la ace tia, se face potrivit procedurii obi nuite, cu 2 complet rile i derog rile

2

complet rile i derog rile din acest capitol

.

nuite, cu 2 complet rile i derog rile din acest capitol . Referitor la urm rirea
nuite, cu 2 complet rile i derog rile din acest capitol . Referitor la urm rirea

Referitor la urm rirea penal în cazurile cu minori, acestea se desf oar

urm rirea penal în cazurile cu minori, acestea se desf oar potrivit regulilor de competen i
urm rirea penal în cazurile cu minori, acestea se desf oar potrivit regulilor de competen i
urm rirea penal în cazurile cu minori, acestea se desf oar potrivit regulilor de competen i
urm rirea penal în cazurile cu minori, acestea se desf oar potrivit regulilor de competen i

potrivit regulilor de competen i procedur obi nuite. Deci, dispozi iile

de competen i procedur obi nuite. Deci, dispozi iile comune, cuprinse în codul de procedur pena1
de competen i procedur obi nuite. Deci, dispozi iile comune, cuprinse în codul de procedur pena1
de competen i procedur obi nuite. Deci, dispozi iile comune, cuprinse în codul de procedur pena1

comune, cuprinse în codul de procedur pena1 sunt aplicabile fazei de urm rire

codul de procedur pena1 sunt aplicabile fazei de urm rire penal , derog rile fiind doar
codul de procedur pena1 sunt aplicabile fazei de urm rire penal , derog rile fiind doar
codul de procedur pena1 sunt aplicabile fazei de urm rire penal , derog rile fiind doar

penal , derog rile fiind doar cele cuprinse în art.481 i 482 c.p.p.

Pentru calitatea de învinuit sau de inculpat, problemele reglementate în

mod derogator, sunt cele referitoare la ³persoanele chemate la organul de

sunt cele referitoare la ³persoanele chemate la organul de urm rire penal ´ i ³ancheta social
sunt cele referitoare la ³persoanele chemate la organul de urm rire penal ´ i ³ancheta social
sunt cele referitoare la ³persoanele chemate la organul de urm rire penal ´ i ³ancheta social
sunt cele referitoare la ³persoanele chemate la organul de urm rire penal ´ i ³ancheta social

urm rire penal ´ i ³ancheta social ´.

la organul de urm rire penal ´ i ³ancheta social ´. Codul cuprinde prevederi speciale pentru

Codul cuprinde prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia

prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia asisten ei juridice i prezent rii materialului de
prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia asisten ei juridice i prezent rii materialului de
prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia asisten ei juridice i prezent rii materialului de
prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia asisten ei juridice i prezent rii materialului de
prevederi speciale pentru infractorii minori i în materia asisten ei juridice i prezent rii materialului de

asisten ei juridice i prezent rii materialului de urm rire penal .

ei juridice i prezent rii materialului de urm rire penal . Search Search History: Searching Result

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

rire penal . Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment URM RIREA PENAL SEC IUNEA II ÎN

URM RIREA PENAL

with your Scribd followers. Skip Comment URM RIREA PENAL SEC IUNEA II ÎN CAUZELE CU INFRACTORI
with your Scribd followers. Skip Comment URM RIREA PENAL SEC IUNEA II ÎN CAUZELE CU INFRACTORI

SEC IUNEA II ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI

RIREA PENAL SEC IUNEA II ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI 1. Persoanele chemate la organul de

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal

MINORI 1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal Articolul 48 1 c.p.p., prevede c
MINORI 1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal Articolul 48 1 c.p.p., prevede c

Articolul 48 1 c.p.p., prevede c , atunci când învinuitul sau inculpatul

c.p.p., prevede c , atunci când învinuitul sau inculpatul este minor i nu a împlinit 1

este minor i nu a împlinit 1 6 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, dac organul de urm rire penal consider necesar, citeaz pe delegatul autorit ii tutelare precum i pe p rin i, iar când este cazul, pe tutore, custode sau persoana în îngrijirea sau supravegherea c reia se afla minorul. Citarea persoanelor prev zute la art.48 1 al. 1 c.p.p. este obligatorie la prezentarea materia1ului de urm rire penal . Neprezentarea persoanelor legal citate la efectuarea actelor ar tate la art.48 1 al. 1 i 2, nu împied ic efectuarea acelor acte. Deci, art. 481, al. 1, prevede c , dac organul de urm rire penal ³ consider necesar ´ citeaz , pentru a fi prezen i la audiere sau confruntare, persoanele indicate (reprezentantul autorit ii tutelare precum i p rin i, iar când este cazul, pe tutore, custode sau persoana în îngrijirea sau supravegherea c reia se afl minorul). Chemarea acestor persoane este facultativ , cel care hot r te

acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire
acestor persoane este facultativ , cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire

citarea fiind organul de urm rire penal .

cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire penal . Search Search History:
cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire penal . Search Search History:
cel care hot r te citarea fiind organul de urm rire penal . Search Search History:

Search

Search History:

Ra iunea pentru care pot fi chemate persoanele respective, o constituie

care pot fi chemate persoanele respective, o constituie Searching Result 00 of 00 faptul c la

Searching

Result 00 of 00

respective, o constituie Searching Result 00 of 00 faptul c la ascultare sau confruntare, trebuie creat

faptul c la ascultare sau confruntare, trebuie creat un cadru propice efectu rii

00 results for result for

unor declara ii sincere, ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la

ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la p. crearea acestui cadru 3 . Luarea declara
ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la p. crearea acestui cadru 3 . Luarea declara

p.

ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la p. crearea acestui cadru 3 . Luarea declara
ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la p. crearea acestui cadru 3 . Luarea declara
ori prezen a persoanelor respective, poate contribui la p. crearea acestui cadru 3 . Luarea declara

crearea acestui cadru 3 . Luarea declara iilor i efectuarea confrunt rilor, atunci

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment Link Embed Save for later

Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I do

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

când este cazul, se face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului,

când este cazul, se face potrivit normelor procedurale obi nuite.

este cazul, se face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului, constituie mijloc

Declara iile învinuitului

se face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului, constituie mijloc de prob
se face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului, constituie mijloc de prob
se face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului, constituie mijloc de prob

i inculpatului, constituie mijloc de prob

face potrivit normelor procedurale obi nuite. Declara iile învinuitului i inculpatului, constituie mijloc de prob în

în

Skip Comment

sensul art. 64 c.p.p. i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura

sensul art. 64 c.p.p.

sensul art. 64 c.p.p. i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în
sensul art. 64 c.p.p. i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în
sensul art. 64 c.p.p. i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în

i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în care

i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în care sunt coroborate cu
i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în care sunt coroborate cu
i pot servi la aflarea adev rului, numai în m sura în care sunt coroborate cu

sunt coroborate cu fapte i împrejur ri ce rezult din ansamblul probelor

cu fapte i împrejur ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia

existente în cauz .

ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult
ri ce rezult din ansamblul probelor existente în cauz . Aten ia care trebuie acordat ascult

Aten ia care trebuie acordat ascult rii i confrunt rii, este dat i de

trebuie acordat ascult rii i confrunt rii, este dat i de func iile pe care le
trebuie acordat ascult rii i confrunt rii, este dat i de func iile pe care le

func iile pe care le are ca mijloc de prob , cât

4

.
.

i ca mijloc d e ap rare

În timpul audierii, pot apare situa ii legate de starea de moment a

audierii, pot apare situa ii legate de starea de moment a minorului care pot compromite opera

minorului care pot compromite opera iunea în sine, rolul persoanelor chemate,

compromite opera iunea în sine, rolul persoanelor chemate, fiind i de a evita asemenea situa ii.
compromite opera iunea în sine, rolul persoanelor chemate, fiind i de a evita asemenea situa ii.

fiind i de a evita asemenea situa ii. Modul de ascultare presupune o concretizare

situa ii. Modul de ascultare presupune o concretizare din partea învinuitului sau inculpatului minor a ceea

din partea învinuitului sau inculpatului minor a ceea ce cunoa te (potrivit art.7 1 -

72 c.p.p. acesta este l sat mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se

mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb
mai întâi s declare tot ce tie în cauz , dup care i se pun întreb

pun întreb ri cu privire la fapta care formeaz obiectul cauzei i învinuirea care i

se aduce. Un moment important, îl constituie propunerea de probe, moment 1a

important, îl constituie propunerea de probe, moment 1a care, cei cita i, îl pot ajuta pe

care, cei cita i, îl pot ajuta pe minor). Învinuitul sau inculpatul minor, nu este

ajuta pe minor). Învinuitul sau inculpatul minor, nu este obligat s relateze tot ceea ce tie,
ajuta pe minor). Învinuitul sau inculpatul minor, nu este obligat s relateze tot ceea ce tie,
ajuta pe minor). Învinuitul sau inculpatul minor, nu este obligat s relateze tot ceea ce tie,
ajuta pe minor). Învinuitul sau inculpatul minor, nu este obligat s relateze tot ceea ce tie,

obligat s relateze tot ceea ce tie, acesta având dreptul i nu obliga ia de a da

ceea ce tie, acesta având dreptul i nu obliga ia de a da declara ii. În

declara ii.

acesta având dreptul i nu obliga ia de a da declara ii. În faza urm ririi
acesta având dreptul i nu obliga ia de a da declara ii. În faza urm ririi

În faza urm ririi penale, învinuitul este ascultat la începutul urm ririi

penale, învinuitul este ascultat la începutul urm ririi penale (art.70 i art.232 c.p.p.), la sfâr itul
penale, învinuitul este ascultat la începutul urm ririi penale (art.70 i art.232 c.p.p.), la sfâr itul
penale, învinuitul este ascultat la începutul urm ririi penale (art.70 i art.232 c.p.p.), la sfâr itul

penale (art.70 i art.232 c.p.p.), la sfâr itul urm ririi penale (art.255), iar

inculpatul, atunci când se dispune luarea m surii arest rii preventive (art.236

se dispune luarea m surii arest rii preventive (art.236 c.p.p.) continuarea cercet rii dup punerea în
se dispune luarea m surii arest rii preventive (art.236 c.p.p.) continuarea cercet rii dup punerea în
se dispune luarea m surii arest rii preventive (art.236 c.p.p.) continuarea cercet rii dup punerea în
se dispune luarea m surii arest rii preventive (art.236 c.p.p.) continuarea cercet rii dup punerea în

c.p.p.) continuarea cercet rii dup punerea în mi care a ac iunii penale (art.237

rii dup punerea în mi care a ac iunii penale (art.237 c.p.p.) i cu ocazia prezent
rii dup punerea în mi care a ac iunii penale (art.237 c.p.p.) i cu ocazia prezent
rii dup punerea în mi care a ac iunii penale (art.237 c.p.p.) i cu ocazia prezent
rii dup punerea în mi care a ac iunii penale (art.237 c.p.p.) i cu ocazia prezent

c.p.p.) i cu ocazia prezent rii materialului de urm rire penal .

i cu ocazia prezent rii materialului de urm rire penal . Condi ia prev zut de
i cu ocazia prezent rii materialului de urm rire penal . Condi ia prev zut de
i cu ocazia prezent rii materialului de urm rire penal . Condi ia prev zut de

Condi ia prev zut de lege, pentru ca persoanele indicate în art.48 1 al. 1

de lege, pentru ca persoanele indicate în art.48 1 al. 1 Search cp.p. s poat fi
de lege, pentru ca persoanele indicate în art.48 1 al. 1 Search cp.p. s poat fi
Search
Search

cp.p. s poat fi chemate de organul de cercetare penal la ascultare s au

confruntare, este ca învinuitul sau inculpatul minor, s nu fi împlinit vârsta de 16

ani.

Search History:

Searching Result 00 of 00

Dup

de 16 ani. Search History: Searching Result 00 of 00 Dup cum prevede textul, citarea este

cum prevede textul, citarea este facultativ , organul de urm rire

00 results for result for

facultativ , organul de urm rire 00 results for result for p. 4 I. Neagu, Drept
facultativ , organul de urm rire 00 results for result for p. 4 I. Neagu, Drept
facultativ , organul de urm rire 00 results for result for p. 4 I. Neagu, Drept

p.

4 I. Neagu, Drept procesual penal, partea general , edi ia 1993, pag.268, I. Doltu, Declara iile învinuitului sau ale

penal, partea general , edi ia 1993, pag.268, I. Doltu, Declara iile învinuitului sau ale 5

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I do

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

penal

Readcast button to share with your Scribd followers. penal fiind acela care, în func ie de
Readcast button to share with your Scribd followers. penal fiind acela care, în func ie de

fiind acela care, în func ie de datele concrete va decide, citarea fiind

f cut dac se ³considera necesar´. De exemplu, un argument care poate determina necitarea, îl
f cut dac se ³considera necesar´.
De exemplu, un argument care poate determina necitarea, îl constituie
5
p strarea secretului privind datele existente în faza urm ririi penale
.
Skip Comment
De cele mai multe ori, persoanele respective sunt citate întrucât pot oferi
ori, persoanele respective sunt citate întrucât pot oferi organului de urm rire penal date privind cauzele
ori, persoanele respective sunt citate întrucât pot oferi organului de urm rire penal date privind cauzele
ori, persoanele respective sunt citate întrucât pot oferi organului de urm rire penal date privind cauzele

organului de urm rire penal date privind cauzele sau condi iile care au

determinat sau favorizat comiterea infrac iunii care, ar fi greu s

surse.

favorizat comiterea infrac iunii care, ar fi greu s surse. 6 le afle din alte Dac

6

favorizat comiterea infrac iunii care, ar fi greu s surse. 6 le afle din alte Dac

le afle din alte

infrac iunii care, ar fi greu s surse. 6 le afle din alte Dac aceste persoane,
infrac iunii care, ar fi greu s surse. 6 le afle din alte Dac aceste persoane,
infrac iunii care, ar fi greu s surse. 6 le afle din alte Dac aceste persoane,

Dac aceste persoane, de i citate legal, nu se prezint , ascultarea sau

confruntarea se efectueaz .

nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac
nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac
nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac
nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac
nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac
nu se prezint , ascultarea sau confruntarea se efectueaz . În cazul necit rii, chiar dac

În cazul necit rii, chiar dac instan a consider c ar fi fost necesar

necit rii, chiar dac instan a consider c ar fi fost necesar citarea nu poate sanc
necit rii, chiar dac instan a consider c ar fi fost necesar citarea nu poate sanc
necit rii, chiar dac instan a consider c ar fi fost necesar citarea nu poate sanc

citarea nu poate sanc iona aceast omisiune deoarece ea poate fi acoperit , prin

citarea în faza judec ii.

ea poate fi acoperit , prin citarea în faza judec ii. Consider m criticabil formularea art.481
ea poate fi acoperit , prin citarea în faza judec ii. Consider m criticabil formularea art.481
ea poate fi acoperit , prin citarea în faza judec ii. Consider m criticabil formularea art.481
ea poate fi acoperit , prin citarea în faza judec ii. Consider m criticabil formularea art.481

Consider m criticabil formularea art.481 al.3 c.p.p., potrivit c ruia i în

formularea art.481 al.3 c.p.p., potrivit c ruia i în cazul prezent rii materialului de urm rire
formularea art.481 al.3 c.p.p., potrivit c ruia i în cazul prezent rii materialului de urm rire
formularea art.481 al.3 c.p.p., potrivit c ruia i în cazul prezent rii materialului de urm rire

cazul prezent rii materialului de urm rire pena1 , neprezentarea persoanelor

citate nu împiedic efectuarea acestui act.

Mai ales în cazul p rin ilor sau tutorelui, curatorului ori persoanei în

p rin ilor sau tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea c reia se afla,
p rin ilor sau tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea c reia se afla,
p rin ilor sau tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea c reia se afla,

îngrijirea sau supravegherea c reia se afla, s-ar impune prezen a obligatorie, i

c reia se afla, s-ar impune prezen a obligatorie, i numai în situa ia în care,
c reia se afla, s-ar impune prezen a obligatorie, i numai în situa ia în care,

numai în situa ia în care, dintr-un motiv întemeiat prezen a acestora nu este

posibil , prezentarea materialului de urm rire penal , s se efectueze în absen a

lor.

de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481
de urm rire penal , s se efectueze în absen a lor. Prevederea de la art.481

Prevederea de la art.481 al. 3 c.p.p. i anume c neprezentarea

de la art.481 al. 3 c.p.p. i anume c neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedica prezentarea

persoanelor legal citate nu împiedica prezentarea materialului de urm rire

citate nu împiedica prezentarea materialului de urm rire penal , poate duce la diminuarea importan ei

penal , poate duce la diminuarea importan ei acestui moment.

penal , poate duce la diminuarea importan ei acestui moment. Sub acest aspect sunt criticabile i

Sub acest aspect sunt criticabile i solu iile date de instan e care, în cazul

criticabile i solu iile date de instan e care, în cazul în care au constatat c

în care au constatat c organul de urm rire penal a efectuat prezentarea

Search

c organul de urm rire penal a efectuat prezentarea Search urm ririi penale cu ignorarea prevederilor
c organul de urm rire penal a efectuat prezentarea Search urm ririi penale cu ignorarea prevederilor

urm ririi penale cu ignorarea prevederilor art.481 al. 2 c.p.p., au considerat c ,

Search History:

Searching Result 00 of 00

5 N. Volonciu, Tratat de procedur 6 V. Dongoroz .a., op.cit., pag.379.
5 N. Volonciu, Tratat de procedur
6 V. Dongoroz .a., op.cit., pag.379.

penal , parte special , vol. II, Editura Paideia, edi ia 1994, pag.457.

00 results for result for

8

parte special , vol. II, Editura Paideia, edi ia 1994, pag.457. 00 results for result for

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Download or Print Add To Collection 1.0K
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Download or Print Add To Collection 1.0K

Download or Print Add To Collection

1.0K

Reads

0

Readcasts

2

Embed Views

Add To Collection 1.0K Reads 0 Readcasts 2 Embed Views Search Search History: Searching Result 00

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

2 Embed Views Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

0
0

Download

Go BackComment

Published Link by Diavoli Embed Dd Save Follow for later

Link by Diavoli Embed Dd Save Follow for later of 55 Readcast Search TIP Press Ctrl-F

of 55

Readcast Search

TIP Press Ctrl-FF to search anywhere in the document. Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment

Sections

SEC IUNEA I  

SEC IUNEA I

 
INTRODUCERE

INTRODUCERE

SEC IUNEA II

SEC IUNEA II

URM RIREA PENAL ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI

URM RIREA PENAL ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal

2. Prezentarea materialului de urm rire penal

2.

Prezentarea materialului de urm rire penal

3. Ancheta social 4. Asisten a juridic 5. Arestarea preventiv
3.
Ancheta social
4.
Asisten a juridic
5.
Arestarea preventiv

SEC IUNEA IIIsocial 4. Asisten a juridic 5. Arestarea preventiv JUDECATA INFRACTORILOR MINORI Compunerea instan ei 1.

JUDECATA INFRACTORILOR MINORI4. Asisten a juridic 5. Arestarea preventiv SEC IUNEA III Compunerea instan ei 1.   Participarea

Compunerea instan ei1.

1.

 

Participarea procurorului în cauzele cu infractori minori2.

2.

Persoanele chemate la judecarea minorilor3.

3.

 

Desf urarea judec ii în cauzele cu infractori minori4.

4.

 
5. Ancheta social 6. Asisten a juridic BIBLIOGRAFIE
5. Ancheta social
6. Asisten a juridic
BIBLIOGRAFIE

Info and Rating

Category:

Uncategorized.

Rating:

Upload Date: 06/08/2011

Copyright:

Attribution Non-commercial

Tags:

This document has no tags.

Flag document for inapproriate content

Download and print this document

Read offline in your PDF viewerfor inapproriate content Download and print this document Edit this document in Adobe Acrobat, Microsoft Word,

Edit this document in Adobe Acrobat, Microsoft Word, Notepad Microsoft Word, Notepad

Keep a copy in case this version is deletedthis document in Adobe Acrobat, Microsoft Word, Notepad Search Search History: Searching Result 00 of 00

Word, Notepad Keep a copy in case this version is deleted Search Search History: Searching Result

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

is deleted Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Download

0

Go BackComment Email the file

Link

from Scribd

Read and print without adsDownload 0 Go BackComment Email the file Link from Scribd Choose a format to download in

Choose a format to download in

Embed

Save for later

Readcast
Readcast

of 55

Readcasting… .PDF

in Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… .PDF Cancel, I do not want to
in Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… .PDF Cancel, I do not want to

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted .DOCX

I do not want to Readcast this. Not Readcasted .DOCX N ote: You can always click

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

.TXT

.TXT

Download

Download

Skip Comment

Skip Comment
your Scribd followers. .TXT Download Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment
button to share with your Scribd followers. Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of

Search Search History:

Searching Result 00 of 00 00 results for result for

Skip Comment Search Search History: Searching Result 00 of 00 00 results for result for p.

p.

1. Persoanele chemate la organul de urm rire penal for ! Poiana Procedu

Download

0

Go BackComment

Link Embed Save for later

Procedu Download 0 Go BackComment Link Embed Save for later Readcast of 55 Readcasting… Cancel, I

Readcast

of 55

Readcasting…

Cancel, I do not want to Readcast this.

Not Readcasted

http://www.scribd.com/doc/57347600/5/Persoanele-chemate-la-organu

Note: You can always click on the Readcast button to share with your Scribd followers.

Skip Comment
Skip Comment

Skip Comment

Skip Comment