Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SECTIA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

S.C. BOROMIR S.R.L.


Societatea a luat fiinta prin asocierea a doua persoane fizice, Balan Nicoleta si Trestianu Mioara. S.C. BOROMIR S.R.L. are sediul in Constanta, strada Eliberarii, nr. 25. Societatea a fost inmatriculata la Registrul Comertului Constanta cu nr. J/13/557/2003 la data de 18.10.2003. Capitalul social inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Constanta, prin cererea de inmatriculare nr. 538/15.10.2003 a fost de 900.000.000 lei divizat in 9000 parti sociale , fiecare parte sociala avand valoarea nominala de 100.000 lei, participand la constituirea societatii un numar de 2 asociati : Balan Nicoleta Diana - aport in natura sub forma unei cladiri unde se va desfasura activitatea de productie in valoare de 400.000.000 lei, adica un numar de 4000 de parti sociale. Trestianu Mioara utilaje de productie in valoare de 200.000.000 lei si aport in numerar in valoare de 300.000.000 lei, efectuand la constituire plata taxelor achitate conform documentelor justificative la notariat, Monitorul Oficial, Registrul Comertului. Asociatul detine un numar de 5000 de parti sociale. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate la constituire. Prin cererea de inscriere de mentiuni nr. 924/18.10.2004 a fost completat obiectul de activitate cu urmatoarele: -achizitionarea si prelucrarea cerealelor;

-fabricarea de produse de morarit si panificatie, zaharoase, paste fainoase, expandate si alte produse alimentare si nealimentare; -comercializarea sub toate formele a produselor proprii si a altor produse agroalimentare si nealimentare, prin reteaua proprie sau magazine inchiriate; -prestari de servicii catre alti agenti economici sau catre populatie, in domenii proprii activitatii de baza si in domeniile auto- reparatii, mecanoenergetice, xeroxare, copiere, multiplicare; -activitate de inchiriere, depozitare; -intermedier, comision, mandat; -activitati de consulting, asistenta tehnica, cercetare, proiectare in domeniul propriu de activitate; -alimentatie publica; -alte activitati comerciale conexe sau complementare obiectului de activitate enuntat mai sus. Prin cererea de inscriere de mentiuni nr.1586/25.01.2004 a fost schimbata emblema societatii . Societatea comerciala BOROMIR S.R.L. CONSTANTA este o societate cu raspundere limitata, avand ca obiect de activitate conform statutului initial: macinarea cerealelor, fabricarea si comercializarea produselor de morarit, panificatie, zaharoase si a produselor fainoase, prestari servicii. Numarul mediu de salariati si structura pe activitati la 31.12.2004 si respectiv semestrul I 2005 este prezentat in tabelul urmator: Numar salariati Activitati Activitate de baza Activitate de transport Activitate de comert 2004 2005 2004 2005 2004 2005 Studii superioare 5 6 1 2 2 Studii medii 4 4 5 6 5 6

Total 30 34 12 16 21 25

Muncitori 21 24 7 9 14 17

Structura personalului este preponderent productiva, numarul acestora va evolua in functie de dezvoltarea afacerii. Pregatirea personalului studii profesionale, liceale si universitare specifice meseriilor si calificarilor inscrise pe diplome. Salarizarea si recompensele se efectueaza conform legislatiei actuale si codului muncii.

Securitatea muncii societatii comerciale va imbunatati continuu performanta in munca, dezvoltarea resurselor umane, promovarea acestora si protectia muncitorilor. Activitatea principala cu cea mai mare pondere este cea a obtinerii produselor de panificatie- paine, franzela superioara, covrigi si specialitati din paine. Produsele realizate de societatea noastra sunt cele traditionale de panificatie: franzela 550 grame, 300 grame; covrigi si batoane 100 grame; chifle si specialitati 70 grame din care rezulta ca produsele oferite de catre societatea noastra satisfac solicitarile clientilor, atat din punct de vedere calitativ, cat si din punct de vedere al pretului. Strategia de marketing: firma va utiliza o politica de preturi atractiva, va incerca mentinerea pozitiei pe piata si atragerea de noi clienti. Cantitatea de produse comercializate catre populatie a cunoscut o evolutie crescatoare, produsele fiind din ce in ce mai apreciate datorita calitatii deosebite si preturilor atractive. Principalii clienti ai societatii noastre sunt aflati in aria de raspandire a municipiului Constanta, in special locuitorii din imediata apropiere a punctelor de desfacere al produselor. Localizarea punctului de desfacere principal este o zona centrala de atractie, cu un vad comercial bun deoarece zona este populata, circulata de foarte multa lume cu posibilitati multiple de cai de acces: autobuzul 51, maxi taxi 305, autoturism propriu sau taxi. In imediata apropiere a societatii comerciale BOROMIR S.R.L. se afla un renumit complex de magazine MARVIMEX, iar acest fapt ne avantajeaza pe noi deoarece clientii lor devin si vor deveni si clientii nostrii, consumul de produse de panificatie reprezentand o nevoie vitala si inerenta fiecarui om, ca si nevoia de imbracaminte. Societatea comerciala BOROMIR S.R.L. CONSTANTA nu are colaboratori externi. Rezultatele economico-financiare inregistrate in ultimii 2 ani sunt prezentate in tabelul ce urmeaza: -in mii lei2004 1.Venituri totale 2.Cheltuieli totale 825.807 690.964 Sem.I 2005 451.712 350.128

3.Repartizarea rezultatului exercitiului pentru rezerve legale 4.Rezultatul brut al exercitiului 5.Rezultatul net 6.Repartizarea rezultatului la fondul de dezvoltare

22.800

68.725 59.741 29.147

21.368 11.582 6.258

Structura vanzarilor pentru perioada 2003-2005 a fost urmatoarea: % din total vanzari PRODUSE Faina Malai Paine Biscuiti Paste fainoase Patiserie si rahat Amelioratori Altele 2003 8,6 2,8 62 16,4 7,6 1,6 0,9 2004 6,4 0,6 69,9 13,0 5,4 1,4 2,6 0,7 2005 5,2 0,4 60,2 17,0 6,6 2,0 7,8 0,8

Principalii furnizori ai S.C.BOROMIR S.R.L. sunt:


-pentru grau: R.A. ROMCEREAL 70% din total furnizori, societati comerciale cu capital privat 28% , persoane fizice 2%; -pentru drojdie: S.C. ROMATA BUCURESTI (92%) si S.C.FULGER S.A. BRAGADIRU (8%); -pentru zahar : S.C.ZAHARUL S.A. BUZAU (100%); -pentru cacao: S.C. EXIM PAN BUCURESTI (80%), S.C. STEROCHEN S.R.L. BUCURESTI (10%), S.C.ROLINE BUCURESTI (10%); -pentru glucoza: TANDAREI (70%), CALAFAT (20%), terti; -pentru lapte praf: S.C.RARAUL S.A. CIMPULUNG MOLDOVENESC (100%); -pentru platol si margarina: S.C.UNIREAS.A. IASI (100%); -pentru oua: S.C. AVICOLA S.A. AGIGEA (100%);

-pentru otet: TOPOLOVENI ARGES (100%); -pentru sare: TG.OCNA (100%); -pentru ulei: S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA (98%); -pentru esente: S.C.TERPENAS.A. BAIA MARE (50%), S.C. ROMATA BUCURESTI (40% din import). Singurul contract de aprovizionare cu materii prime a fost incheiat cu R.A. ROMCEREAL. Contractul prevede acordul celor 2 parti in ceea ce priveste cantitatea lunara, modul de plata, conditiile de livrare si calitatea. In fiecare luna se completeaza un act aditional in care sunt mentionate: cantitatea, valoarea, T.V.A., cota de adaos comercial. S.C. BOROMIR S.R.L. CONSTANTA a incheiat contracte cu furnizorii de utilitati dupa cum urmeaza: 1.Regia Autonoma de Electricitate RENEL furnizor de energie electrica, contract pe perioada nedeterminata cu actualizarea cantitatilor de energie furnizate si a pretului acesteia, cu posibilitatea limitarii sau intreruperii furnizarii din culpa consumatorului, contract nesemnat de beneficiar, aflandu-se totusi in derulare urmand a se formula obiectiuni. 2.Regia Autonoma de Electricitate RENEL furnizor de energie termica, contract din anul 2003 cu posibilitatea actualizarii pretului energiei furnizate, furnizorul putand intrerupe sau limita livrarea in caz de necesitate sau din culpa beneficiarului. 3.Regia Autonoma Apa Canal avand ca obiect furnizarea apei potabile si preluarea apelor uzate si meteorice, contract pe perioada nedeterminata incheiat in data de 17.10.2003cu posibilitatea intreruperii livrarii apei si a preluarii apei reziduale din culpa beneficiarului.

Societatea detine urmatoarele unitati productive:


-Constanta: moara de grau, moara de porumb, 3 unitati panificatie, 1 unitate specialitati, o unitate covrigi, o unitate paste fainoase, o unitate produse zaharoase, o unitate biscuiti, precum si 7 magazine de desfacere. -Eforie Sud, Eforie Nord, Navodari, Mangalia, Cernavoda, Harsova : cate o unitate de panificatie, precum si mai multe magazine de desfacere. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII COMERCIALE BOROMIR S.R.L.

S.C. BOROMIR S.R.L. CONSTANTA este condusa de o echipa manageriala compusa din 5 membri care indeplineste si rolul de Consiliu de Administratie, desemnata in urma concursului de management de catre Adunarea Generala a Asociatilor. S.C.BOROMIR S.R.L. este structurata pe 4 compartimente: comercial, tehnic, economic, control si sinteze subordonate directorului general. COMPARTIMENTUL COMERCIAL are in subordine: biroul marketing, biroul aprovizionare si desfacere. COMPARTIMENTUL TEHNIC detine in subordine: serviciul mecanica, birou protectia muncii, birou PSI, serviciul cercetare productie. Acesta din urma detine: departamentul biscuiti, departamentul paste fainoase, departamentul panificatie, departamentul morarit-furaje, fiecare avand in subordine sectii si ateliere. COMPARTIMENTUL ECONOMIC format din: biroul financiar, biroul contabilitate, biroul analize economice, biroul trezorerii. COMPARTIMENTUL CONTROL-SINTEZE detine: biroul de control tehnic de calitate, biroul strategii. In cadrul compartimentelor organizatorice se stabilesc 4 tipuri de relatii, si anume: relatii de autoritate, de cooperare, de control si de reprezentare. Relatiile de autoritate sunt instituite prin reglementari oficiale si au un caracter obligatoriu. relatiile ierarhice apar intre titularii postului de conducere si cei ce detin posturi de executie; relatiile functionale - apar intre compartimente specializate in cadrul firmei; relatiile de stat major apar prin delegarea de autoritate. Relatiile de cooperare se stabilesc intre titularul unui post situat pe acelasi nivel ierarhic cu titularul altui post, dar apartinand unui compartiment diferit, pentru realizarea in comun a unor obiective. Relatiile de control se stabilesc intre titularii posturilor de control si subordonatii acestora in vederea verificarii indeplinirii sarcinilor de serviciu. Relatiile de reprezentare se stabilesc intre reprezentantii imputerniciti ai intreprinderii (manageri) si reprezentantii diferitelor organizatii profesionale, sindicale din interiorul firmei sau persoane fizice sau juridice din afara acesteia. Hotrrile actionarilor se iau n Adunarea General a Asociatilor care are urmtoarele obligaii principale: aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi; - alege membrii consiliului de administratie;

hotarasc si stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege; - stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, a directorului general, in conformitate cu prevederile legale; - aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator; - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea comerciala; - hotaraste cu privire la marimea sau reducerea capitalului social; - hotaraste cu privire la actionarea in instanta a membrilor consiliului de administratie, a directorului general, pentru pagube pricinuite societatii comerciale; - s aprobe bilanul contabil i s stabileasc repartizarea beneficiului net; - s desemneze administratorii; - s modifice actul constitutiv (contract i statut societate). Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor se iau prin vot deschis si sunt obligatorii si pentru actionarii absenti. Societatea este administrat de ctre asociatul Trestianu Mioara care trebuie s in un registru al asociatilor n care se vor scrie: numele i prenumele, domiciliul (fiind persoane fizice) fiecrui asociat, partea lor din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alt modificare privitoare la acestea. Administratorul se ocupa de nerespectarea modificarilor. Registrul poate fi cercetat de catre orice asociat precum i de creditorii firmei. Dintre atribuiile administratorului se numr: - stabilirea ndatoririlor i responsabilitilor personalului societii comerciale pe compartimente; - stabilirea tacticii i strategiei de marketing; - ntocmete bugetul de venituri i cheltuieli pe anul urmtor i verific executarea celui din anul curent; - prezint dri de seam asupra activitii desfurate. Directorul general este desemnat de ctre administrator i este asociat al firmei. n exercitarea atribuiilor sale, directorul general emite decizii i raporteaz despre principalele msuri i hotrri luate n edinele adunrii generale ale asociatilor. Directorul general are ca principale atribuii: - propune adminstratorului spre aprobare numirea directorului economic;

- negociaz i semneaz contracte individuale de munc ale personalului unitii; - stabilete relaiile funcionale i de cooperare n structura organizatoric aprobat; - aproba premiile, ajutoarele materiale si sporurile salariale care se acorda salariatilor societatii, precum si ale unor terte persoane, care sunt adresate societatii; - surprinde cele mai importante aspecte ale contabilitii cheltuielilor i veniturilor financiare din punct de vedere teoretic i metodologic i cuprinde: a. delimitri privind cheltuielile i veniturile financiare care descriu particularitile i speele concrete sub care se ntlnesc aceste structuri; b. prezentarea conturilor prin care se conduce contabilitatea cheltuielilor i veniturilor financiare subliniind: coninutul economic; funcia contabil; conturile corespondente; modul specific de funcionare. c. reflectarea suitei de nregistrri generice specifice contabilitii activitii financiare. Directorul general coordoneaz ntreaga activitate a societii comerciale, aduce la ndeplinire hotrrile adunrii generale a societii i rezolv orice alt problem stabilit de administrator; duce la ndeplinire contractul de management ncheiat. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii : - stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente ; - stabileste tactica si strategia de marketing ; - duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale; - executa bugetul de venituri si cheltuieli; - intocmeste bugetul pentru anul urmator; - prezinta dari de seama asupra activitatii desfasurate.

NORME DE PROTECTIA MUNCII.


NORME DE SECURITATE A MUNCII APLICABILE IN ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL. Pozitia de lucru in timpul activitatii la calculator: distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in conformitate cu cerintele sarcinii de munca;

ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata de ochii utilizatorului, respectiv 600 150mm; monitoarele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre ; Pentru asigurarea cerintelor de securitate stabilite, la locul de munca trebuie: sa se reduca la minimum vibratiile interne sau transmise; sa fie posibila reglarea inaltimii mesei fara risc de coborare brusca ; sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul ; sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; sa asigure accesul usor, iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii; conducatorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice; se interzice lucratorilor utilizarea echipamentelor de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu sunt instruiti necesar; se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura in pamant ; se interzice consumul de alimente pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii ; se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente ; functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune; reglarile echipamentelor de lucru se vor efectua in raport cu cerintele sarcinii de munca; Se vor regla in principal: 1.Luminatia, contrastul si pozitia ecranului; 2.Inaltimea si inclinarea suportului pentru documente ; 3.Inaltimea mesei de lucru; 4.Inaltimea scaunului, inclinarea si inaltimea spatarului. NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII IN PROCESUL DE PRODUCTIE. Normele de protectia muncii trebuie cunoscute de tot personalul implicat in procesul de munca; astfel, orice persoana care isi incepe activitatea este instruita pe linie de protectia muncii. Organizarea productiei va avea in vedere aplicarea principiilor ergonomice pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, dintre care:

miscarea mainilor si bratelor trebuie sa fie simetrice, simultane si continue; miscarea mainilor si bratelor trebuie sa fie cat mai usoare, scurte si rare; uneltele si materialele sa fie asezate intotdeauna in acelasi loc; ori de cate ori este posibil sa se utilizeze gravitatia; Mesele de lucru si scaunele trebuie sa asigure inaltimea optima a planului de lucru in functie de specificul muncii si inaltimea fiecarui executant. Sculele si uneltele trebuie sa fie in stare buna si sa corespunda normelor ergonomice si de protectia muncii; utilajele vor fi dotate cu dispozitive de protectie, de siguranta, de semnalizare etc. O modalitate importanta de realizare a securitatii muncii o reprezinta mecanizarea proceselor tehnologice, respectiv inlocuirea muncii fizice cu utilaje si masini, care implica insa riscuri specifice. In consecinta, vor fi adoptate masuri corespunzatoare, care se pot imparti in doua grupe: cele care privesc utilajele si care sunt urmarite si respectate de catre mecanicii respectivi ai utilajelor; cele care trebuie luate la locul de lucru, in ateliere, hale, in timpul executarii lucrarilor de catre ceilalti muncitori si tehnicieni. Pornirea, conducerea si oprirea utilajelor se vor efectua numai de catre mecanicul caruia I s-a incredintat utilajul respectiv. Curatarea, ungerea, repararea, demontarea sau lucrarile de intretinere se vor realize numai cand functionarea masinilor este oprita, instalandu-se placile avertizoare de interzicere a punerii in functiune, in timpul in care se efectueaza aceste operatii. Dispozitivele de comanda ale utilajelor trebuie sa fie amplasate astfel incat manevrarea sa se faca usor si fara pericol, sa permita oprirea imediata a functionarii masinilor. In afara acestora, utilajele trebuie sa fie prevazute si cu dispozitive de protectie simple, usor de manuit si sigure. Principalele masuri de prevenire a electrocutarii: -amplasarea conductelor electrice, chiar izolate, precum si a unor echipamente electrice, la o inaltime inaccesibila pentru om; -izolarea electrica a conductoarelor; -ingradirea cu placi metalice sau cu tablii perforate; -evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces si in locurile de depozitare a materialelor; -deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de atingere periculoase; -realizarea unor metode de protectie specifice ( legarea la nul, legarea la pamant, separarea de protectie); -utilizarea unor panouri avertizoare.

In timpul proceselor de productie toti muncitorii vor purta echipament de protectie individual specific (salopeta, halat, incaltaminte, manusi ,etc.).

S.C. BOROMIR S.R.L.s-a dezvoltat progresiv, ajungand pe o pozitie inalta in randul societatilor de profil. Se va incerca mentinerea pe aceasta pozitie, chiar urcarea in topul societatilor de profil. Se vor realiza proiecte de cercetare si dezvoltare a productiei, a relatiilor cu partenerii de afaceri si poate noi contracte sau fuziuni cu alte societati.

S-ar putea să vă placă și