Sunteți pe pagina 1din 9

PRINCIPII SI POSTULATE Profesor univ:Anca Bratu Elev:Dumitrascu Andreea UNIVERSITATEA DIN BUCURETI Facultatea de Aministra ie i Afaceri Specializarea Admini

strarea Afacerilor

Principiile contabile sunt recunoscute ca: enunuri de esen conceptual foarte generale i delimitate ca sistem de referin pentru construirea informaiei contabile privind s ituaia patrimoniului, poziia financiar i rezultatul obinut. Prin genez, sunt un produs al practicilor de contabilitate, fiind acceptate prin consensul productorilor i u tilizatorilor informaiilor contabile. De aceea, principiile mai figureaz i sub denu mirea de reguli sau convenii contabile. (O. Clin, M. Ristea) Cu alte cuvinte, princ ipiile contabile sunt o sum de reguli noionale, unanim acceptate, care ghideaz acti vitatea contabil, respectiv procesul de obinere a informaiei contabile. Principiul continuitii activitii Acest principiu presupune ca entitatea si continua n mod normal functionarea, fara a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. O entitat e nu va ntocmi situatiile financiare anuale pe baza continuitatii activitatii dac a organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa l ichideze entitatea sau sa nceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio al ta varianta realista n afara acestora. Deteriorarea rezultatelor din exploatare s i a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza d aca presupunerea privind continuitatea activitatii este nca adecvata. Daca admini stratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta lega te de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continu a activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n c are situatiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuita tii, aceasta informatie trebuie prezentata, mpreuna cu explicatii privind modul d e ntocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia en titatea nu si mai poate continua activitatea.

Evenimentele sau conditiile ce necesita prezentari de informatii pot aparea si u lterior datei bilantului. Acest prim principiu presupune c societatea vizat i va con tinua activitatea n mod normal, n viitor. Aceasta nu are intenia de a-i nceta activit atea i nici nu este constrns s ntre n stare de faliment, de lichidare sau s i reduc icativ activitatea. Pornind de la aceast presupunere, entitatea este obligat s efec tueze evaluarea elementelor patrimoniale la valoarea lor actual, n funcie de utilit atea elementului, starea n care se afl i preul de pe piaa sa activ. n cazul n care, c ucerea entitii cunoate anumite elemente, factori sau evenimente care ar putea ameni na continuarea activitii societii, acestea trebuiesc prezentate n notele explicative, preun cu impactul preconizat a-l avea asupra desfurrii activitii. Printre aceste eleme nte sau evenimente se pot numra, fr a se rezuma doar la acestea, urmtoarele: Pierder i substaniale din exploatare ori deteriorarea semnificativ a valorii activelor uti lizate pentru generarea fluxurilor de numerar, Restane sau ntreruperi n plata divid endelor, Incapacitatea de a plti creditorii la data scadenei, Incapacitatea de res pectare a termenilor acordurilor de mprumut, Schimbarea tranzaciilor pe credit n tr anzacii cu plata la livrare cu furnizorii, Incapacitatea de a obine finanare pentru dezvoltarea de noi produse eseniale sau alte investiii eseniale, Pierderea de memb ri cheie din conducere fr nlocuirea lor, Pierderea unei piee principale, a franizei, a licenei sau a unui furnizor principal. Dificulti cu fora de munc sau deficiene impo tante n aprovizionare. Neconformitatea cu cerinele referitoare la capital sau cu a lte cerine legale. Aciuni n justiie pe rol mpotriva entitii, care, dac au succes, p ea drept rezultat obligaii care probabil nu pot fi ndeplinite. Schimbri legislative sau de politic guvernamental ateptate s aib un impact negativ asupra entitii. Dator net sau situaia datoriei nete curente.

Apropierea scadenei mprumuturilor cu termen fix fr perspective realiste de rennoire s au rambursare, sau bazarea excesiv pe mprumuturile pe termen scurt pentru finanarea activelor pe termen lung. Semne de retragere a sprijinului financiar de ctre deb itori i ali creditori. Fluxuri de numerar operaionale negative indicate de situaiile financiare istorice sau prognozate. Indicatori financiari cheie nefavorabili.

Acest principiu se aplic n strns legtur cu principiile: prudenei, permanenei metodelo a independenei exerciiuli. n cazul n care continuitatea activitii devine puin probabil au conducerea intr n posesia unor informaii ce ar putea conduce la imposibilitatea continurii activitii, aceste informaii vor fi menionate i justificate n notele explica ive, nu se va mai ine cont nici de celelalte principii enumerate mai sus, iar ele mentele patrimoniale vor fi evaluate la o valoare de lichidare. Principiul recunoasterii sau constatarii veniturilor Principiul recunoasterii sau constatarii veniturilor, creat pentru sustinerea pr incipiului independentei exercitiilor, prevede ca veniturile sa fie constatate n momentul vnzarii. Acest moment este ales si n concordanta cu principiul prudentei, pentru a asigura o protectie mpotriva riscurilor si incertitudinii. n doctrina i p ractica nord-amrican el mai este recunoscut sub numele de principiul realizrii. n con formitate cu acest principiu un venit trebui s fie constat numai n momentul n care n treprinderea realizeaz o operaiune cu un ter, un schimb de bunuri sau servicii. Se refer, n mod direct, la recunoaterea venitului, i indirect la msurarea acestora. Oper aiile de constatare i msurare trebuie precedate de definirea venitului. Apoi, se im pune precizarea momentului n care trebuie contabilizat venitul. ntr-o formulare si mplificat, venitul poate fi definit ca o compensare primit sub form de active, pent ru serviciile prestate sau ca urmare a vnzrii de bunuri. Venitul se msoar prin valoa rea monetar a bunurilor i serviciilor schimbate.

Recunoasterea veniturilor n contul de profit si pierdere are loc cnd s-a produs o crestere de active sau o diminuare de datorii, si atunci cnd cresterea de avantaj e economice viitoare poate fi masurata n mod realist. Principiul recunoasterii re zultatului prevede delimitarea momentului constatarii veniturilor si a momentulu i n care cheltuielile sunt consumate, iar pe aceasta baza se face impunerea costu lui n vederea determinarii rezultatului net. n contabilitatea financiara a venitur ilor se evalueaza si nregistreaza n cadrul conturilor prin corespondenta cu creste rile de activ si micsorarile de pasiv, realizarea si constatarea unui venit prod ucnd o crestere a situatiei nete. Din aceasta constatare putem concluziona ca toa te conturile de venituri, prin functia lor contabila, pot fi asimilate conturilo r de pasiv si cuprind veniturile perioadei curente. Conturile de venituri eviden tiaza cresterile de avantaje economice rezultate din activitatile de exploatare, financiare si exceptionale, sub forma de cresteri de active sau diminuari de pa sive. Prin componenta lor, conturile corespund celor trei genuri de activitati, iar n cadrul acestora, corespund elementelor primare de venituri. Potrivit planul ui de conturi general aplicabil n Romnia, contabilitatea veniturilor se realizeaza cu ajutorul clasei 7 "Conturi de venituri". Contabilitatea cheltuielilor, venit urilor si rezultatelor trebuie sa fie mbunatatita n spiritul performantei si, n con secinta, elementele de reforma vor fi cautate n sistemele contabile fiabile-precu m cel american si n normele internationale IASC. ncepnd cu contabilitatea venituril or se ivesc probleme legate de momentul constatarii sau recunoasterii. Astfel, e xista cazuri specifice n care solutia constatarii veniturilor aplicabila la noi a r putea fi mbunatatita. Recunoasterea unui venit se face cnd sunt ndeplinite doua c onditii: 1) fabricarea sa fi fost ncheiata; 2) masurarea si ncasarea contravalorii venitului sa fie sigure. Aceste doua conditii sunt ndeplinite n cazul unei vnzari efectuate unui tert independent. La aceasta metoda generala de constatare a veni turilor, practica si literatura de specialitate nord-americane prevede trei exce ptii:

1. Constatarea veniturilor, n functie de avansarea lucrarilor de lunga durata, nti nse pe parcursul mai multor exercitii financiare, este permis sa fie facuta naint ea expirarii contractului, generndu-se profit (pierdere) n fiecare exercitiu finan ciar intermediar. Aceasta abordare, apartinnd mediului anglo-saxon, sfideaza even tualitatea aparitiei riscurilor, dar respecta substantei economice n fata aparent ei juridice. 2. Constatarea veniturilor, n functie de productie se poate realiza n ainte de momentul vnzarii dar dupa terminarea fabricatiei. Acest model de constat are este operat numai n cazul produselor sigure din punctul de vedere al pretului si al cantitatii, sau n cazul produselor cu pretul garantat de stat. 3. constata rea veniturilor, n functie de ncasari se poate aplica doar cnd este imposibila dete rminarea marimii venitului la data vnzarii datorita incertitudinii decontarii sum elor. Acest aspect este concretizat de bunurile cu plata n rate si se justifica d eoarece riscul de nencasare este att de mare nct vnzarea nu constituie o dovada sufic ienta pentru ca ambele criterii de constatare a veniturilor sa fie ndeplinite. Da ca ar fi cazul contractelor pe termen lung, ar fi injusta recunoasterea venituri lor doar n anul vnzarii, pentru ca nu s-ar respecta astfel principiul independente i exercitiilor. Postulat Postulatele contabile au la baz observaiile fcute asupra: -mediului economic, polit ic, juridic i social; -identificatorii utilizatorilor de informaii financiare i nec esitilor informaionale; -obictivelor informrii sociale.

Postulatul continuitii exploatrii Postulatul continuitii exploatrii consider c ntreprinderea va continua s existe o peri ad suficient de lung pentru ca activitile prevzutes poat fi realizate i angajamentele umate s fie respectate.Regulamentul aplicrii Legii contabilitii definete acest postul at astfel: Se presupune c unitatea patrimonial i continu n mod normal funcionarea ntr viitor previzibil, fr a intra n stare de lichidare, faliment sau de reducere semni ficativ a activitii. Postulatul continuitii exploatrii consider c ntreprinderea va c ua s existe o perioad suficient de lung pentru ca activitile prevzute s poat firealiz i angajamentele asumate s fie respectate. Regulamentul aplicrii Legiicontabilitii de finete acest postulat astfel: Se presupune c unitatea patrimonial icontinu n mod norma funcionarea ntr-un viitor previzibil, fr a intra n stare delichidare, faliment sau d e reducere semnificativ a activitii. In perioadele de echilibru economic si financi ar, tinand cont ca postulatul continuitatii exploatarii indica faptul ca intrepr inderea isi desfasoara activitatea pe un orizont mare, valoarea de piata a activ elor si pasivelor, pentru anumiti autori, este putin relevanta, deoarece aceste elemente sunt utilizate in cursul normal al afacerilor. Daca acceptam ca un cost este efortul consimtit pentru obtinerea unui venit si daca ne plasam in optica independentei exercitiilor, achizitionarea unui activ fix este o tranzactie care are consecinte asupra mai multor exercitii. Altfel spus, va fi vorba de un efor t consimtit asupra mai multor exercitii. Urmarind aceiasi optica a independentei exercitiilor, fiecarui exercitiu ii vor fi acordate veniturile aferente; aceste v enituri trebuie sa absoarba partea din eforturile consimtite, pentru a realiza un rezultat. Or, masura acestor eforturi este, de obicei, costul, si nu valoarea de piata.

BIBLIOGRAFIE 1.Mihaela Dumitrana, Bazele contabilitatii, editia a IV-a, Editura Universitara, Bucuresti, 2010 2.Mihai Ristea, Contabilitate financiara, Editura Universitara, Bucuresti, 2005 3.Lucian Constantin, Gabriel Budacia, Bazele contabilitaii, edi tia adoua revazuta si actualizata, Editura Universitara, Bucuresti, 2010 4.http: //www.de-contabilitate.ro/ 5.Bazele contabilitatii-Aplicatii si studiu de caz,ed itia a V a (2011) Editura Universitara