Sunteți pe pagina 1din 31

Verficari model de calcul

Evaluarea incarcarilor etaj curent


Val nor.
Val. l.d.
Val. Calc.
Incarcari
Coef. l.d
Coef.calc
kN/mp
kN/mp
kN/mp
Gr.pr. Placa
3,5
1
3,5
1,35
4,725
Gr. Finisaj
2,2
1
2,2
1,35
2,97
Gr. Pereti
0,7
1
0,7
1,35
0,945
Utila
1,8
0,4
0,72
1,5
2,7
qvld=
7,12 qc=
11,34
Evaluarea incarcarilor terasa
Val nor.
Val. l.d.
Val. Calc.
Incarcari
Coef. l.d
Coef.calc
kN/mp
kN/mp
kN/mp
Gr.pr. Placa
3,5
1
3,5
1,35
4,725
Izolatie
0,5
1
0,5
1,35
0,675
Zapada
2,5
0,4
1
1,5
3,75
qvld=
q
c
=
5
9,15
Evaluarea greutate proprie grinzi pe nivel

60

440

580

580

580

580

600

580

46

14

Grinda longitudinala

440

30

hp=

14 cm

Grinda transversala

70

31

45

14

Stalp central+stalp marginal

30

Hp=
3,3
t=
5,8
L 1=
4,4
L 2=
6
Grinda longitudinala
hw=
60
bw=
30

m
m
m
m
cm
cm

70

Hn=

2,85 m

Grinda transversala
hw=
45 cm
bw=
30 cm

Stalpi
hc1=bc1=

70 cm

Pentru grinzi longitudinale incarcarea din greutate proprie pe metru linear este:
ql=(hw-hp)*bw*BA=
3,45 kN/m
Pentru grinzi transversale incarcarea din greutate proprie pe metru linear este:
qt=(hw-hp)*bw*BA=
2,325 kN/m
Notam Qb-greutate proprie grinzi /nivel
Qb=ql*(16*t-16*hc+6*L2)+qt*(8*L1-14*hc)=
464,775 kN/nivel
Evaluarea greutate proprie grinzi pe nivel
Pentru parter
QcP=(Hp-hp)*hc*bc*BA*20stalpi=
774,2 kN
Pentru etaj curent
Qce=(Hp-hp)*hc*bc*BA*20stalpi=
663,95 kN
Evaluarea greutate proprie atic
P-perimetru cladire=10*t+L1*4+L2*2=
87,6 m
Qa=ha*ba*zid*P=
378,432 kN
Evaluarea greutate proprie zidarie inchidere
P-perimetru cladire=10*t+L1*4+L2*2=
87,6 m
c-coeficient de goluri=0,7
Qzid=(Hn-hw)*ba*zid*(P-16stalpi*hc)*c=
616,09 kN/nivel

Evaluare greutate de nivel de lunga durata


n-numar niveluri =
8 P+7E
Gi=Qc+Qb+A*qvld+Qzid//Qa
A-arie cladire=3*t*(2*L1+L2)+L1*t*2=
308,56 mp
A*qvld
Qzid
Qa
Qc
Qb
Etaj
kN
kN
kN
kN
kN
7
663,95 464,775
1542,8
378,432
6
663,95 464,775 2196,947
616,09
5
663,95 464,775 2196,947
616,09
4
663,95 464,775 2196,947
616,09
3
663,95 464,775 2196,947
616,09
2
663,95 464,775 2196,947
616,09
1
663,95 464,775 2196,947
616,09
P
774,2 464,775 2196,947
G=Gi=
q=G/(A*n)=
12,21 kN/mp
greutate topita

Gi
kN
3049,957
3941,762
3941,762
3941,762
3941,762
3941,762
3941,762
3435,922
30136,45

Determinare forta seismica de baza


Fb=c*G
c=*ag*(T)*/q
=
1
ag=
0,2
(T)=o=
2,75
(T)=o*Tc/T
=
0,85
q=
6,75
c=
0,069259
Taproximativ=n*0,1=

cladire de tip curent


Iasi
Tc=
0,7 s
cand T<Tc
cand TB<T<Tc
cladire cu mai mult de 2 niveluri
structura in cadre de beton armat
T<Tc
0,8 s
unde n- numar de niveluri

8,064

Tx=
Ty=

(T)=o*Tc/T=
2,59434
cx=
0,065339
(T)=o=
2,75
cy=
0,069259
Fbx=cx*G= 1969,083 kN
Fby=cy*G= 2087,228 kN

Fbx
FbY
G

Valoare ETABS
kN
2062,31
2186,05
32492,63

Valoare calculata
kN
1969,08
2087,23
30136,45

Diferente
4,52%
4,52%
7,25%

0,742 s
0,6428 s

Proiectarea rigiditatii la forte laterale


Verificarea la starea limita de servici (SLS)
drSLS=v*q*dre

draSLS

SLS

dr =deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS


v=factor de reducere care tine seama de perioada de revenire mai mica a cutremurului
v=
0,5 clasa de importanta III
q=factor de comportare
q=
6,75 structura in cadre cu mai multe niveluri si mai multe deschideri ,pentru clasa de
ductilitate H
deplasarea relativa a aceluiasi nivel,determinata prin calcul static elastic sub incarcari
dre
seismice de proiectare
draSLS

valoaea admisibila a deplasarii de nivel


In cazul dre se estimeaza in ipoteza rigiditatii sectionale a elemenelor structurale in stadiul nefisurat
(EI)conv=0,5*Ec*Ic
peretiii nestructurali nu interactioneaza cu structura
Ec- modulul de elasticitate al betonului
Ic- momentul de inertie al sectiunii brute de beton
draSLS
0,008*h peretiii nestructurali nu interactioneaza cu structura
h=inaltimea nivelului

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

Verificarea deplasarii relative pe directia x


dr,eSLS/h drSLS /h
dr.aSLS /h
dr,eSLS< dr.aSLS
0,000541 0,001826
0,008
verifica
0,000631 0,00213
0,008
verifica
0,000733 0,002474
0,008
verifica
0,000815 0,002751
0,008
verifica
0,000847 0,002859
0,008
verifica
0,000801 0,002703
0,008
verifica
0,000643 0,00217
0,008
verifica
0,000288 0,000972
0,008
verifica

Verificarea deplasarii relative pe directia y


dr,eSLS/h

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

0,000987
0,001099
0,001221
0,001308
0,001319
0,001213
0,000947
0,00041

drSLS /h
0,003331
0,003709
0,004121
0,004415
0,004452
0,004094
0,003196
0,001384

dr.aSLS /h
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

dr,eSLS< dr.aSLS
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica

Verificarea la starea limita de servici (SLU)


drSLU=c*q*dre
SLU

dr

draSLU

=deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLU

v=factor de reducere care tine seama de perioada de revenire mai mica a cutr.
c- coeficient de amplificare al deplasarilor,care tine seama ca pentru T<0,7*Tc,deplasarile
q=factor de comportare
q=
6,75 structura in cadre cu mai multe niveluri si mai multe deschideri ,pentru
clasa de ductilitate H
dre
deplasarea relativa a aceluiasi nivel,determinata prin calcul static elastic sub
incarcari seismice de proiectare
draSLU

valoaea admisibila a deplasarii de nivel


In cazul dre se estimeaza in ipoteza rigiditatii sectionale a elemenelor structurale in stadiul
(EI)conv=0,5*Ec*Ic
Ec- modulul de elasticitate al betonului
Ic- momentul de inertie al sectiunii brute de beton
draSLS
0,025*h
h=inaltimea nivelului
1c=3-2,5*T/Tc<2
Tx=
1,158 s
Ty=
1,003 s
Tc=
0,7 s
cx=
1
cy=
1

Verificarea deplasarii relative pe directia x


dr,eSLU/h drSLU /h
dr.aSLU /h
dr,eSLU< dr.aSLU

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

0,000426
0,000716
0,001019
0,001284
0,001489
0,00161
0,001565
0,000965

0,002876
0,004833
0,006878
0,008667
0,010051
0,010868
0,010564
0,006514

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica

Verificarea deplasarii relative pe directia y


dr,eSLU/h drSLU /h
dr.aSLU /h
dr,eSLU< dr.aSLU

Etaj
7
6
5
4
3
2
1

0,000845
0,001304
0,0018
0,002237
0,002564
0,002716
0,002543

0,005704
0,008802
0,01215
0,0151
0,017307
0,018333
0,017165

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica

0,001441 0,009727

0,025

verifica

Determinare forta seismica de nivel,efect de torsiune accidentala


Fi=Fb*mi*zi/(mi*zi)
mi=G/g
g=acceleratia gravitationala=
Fbx=
1969,083 kN
Fby=
2087,228 kN
Mxi=0,05*L*Fix
L=5*t=
29 m
Myi=0,05*l*Fiy
l=L1*2+L2=
14,8 m
zi
m

Etaj
7
6
5
4
3
2
1

23,25
20,4
17,55
14,7
11,85
9
6,15
3,3

mi
t
304,9957
394,1762
394,1762
394,1762
394,1762
394,1762
394,1762
343,5922
mi*zi=

10 m/s

Fix
kN
352,4145
399,6296
343,799
287,9684
232,1378
176,3072
120,4766
56,35006

mi*zi

Fiy
kN
373,5594
423,6074
364,427
305,2465
246,0661
186,8856
127,7052
59,73107
Mxi=

7091,15
8041,194
6917,792
5794,39
4670,988
3547,586
2424,184
1133,854
39621,14
Fi=
1969,083
Fi=
2087,228

Mxi
kNm
10220,02
11589,26
9970,172
8351,084
6731,996
5112,908
3493,821
1634,152
57103,41
Myi=

Dimensionare Placa ,calcul elstic conform STAS 10107-92/2

440

Tipuri de placa

440

580

600

580

c
a

580

580

580

Myi
kNm
5528,679
6269,39
5393,519
4517,648
3641,778
2765,907
1890,037
884,0198
30890,98

Determinare Mmax din camp

580

Placa de tip a
440

Ipotea I: qI=g+p/2
g=
8,64 kN/mp
P=
2,7 kN/mp
qI=
9,99 kN/mp
=ly/lx=
1,34
ly=
5,5 m
lx=
4,1 m
cu doua laturi vecine incastrate si doua laturi simplu rezemate
1
1,3
1,34
1,35

2
0,0377
0,0394
0,0397

0,0115
0,0104
0,0102

Ipoteza II: qII=p/2=


1

1,3
1,34
1,35

Mx

Mx=2*qI*ly=
My=1*qI*lx=

3,15 kNm
6,61 kNm

580

1,35 kN/mp

2
0,0595
0,0627
0,0633

0,0192
0,0175
0,0172

Mx=2*qI*ly=
My=1*qI*lx=
Mx=MxI+MxII=
Moment Total
My=MyI+MyII=

440

My

My
Mx

0,40 kNm
2,56 kNm
3,55 kNm
9,17 kNm

Placa de tip b

580

600

Ipotea I: qI=g+p/2
g=
8,64 kN/mp
My
P=
2,7 kN/mp
qI=
9,99 kN/mp
Mx
=ly/lx=
1,04
ly=
5,7 m
lx=
5,5 m
cu doua laturi vecine incastrate si doua laturi simplu rezemate

1
1,04
1,1

2
0,0243
0,0268
0,0313

0,0318
0,0301
0,027

2
0,0363

9,08 kNm
8,71 kNm
580

1,35 kN/mp
My

600

Ipoteza II: qII=p/2=

Mx=2*qI*lx=
My=1*qI*ly=

0,0368

Mx

600

My

1,04
1,05

0,0392
0,0403

0,0340
0,033

Mx=1*qI*lx=
My=2*qI*ly=
Mx=MxI+MxII=
Moment Total
My=MyI+MyII=

Mx

1,60 kNm
1,49 kNm
10,68 kNm
10,21 kNm

Placa de tip c

580

Ipotea I: qI=g+p/2
g=
8,64 kN/mp
P=
2,7 kN/mp
qI=
9,99 kN/mp
=ly/lx=
1,04
c
ly=
5,7 m
lx=
5,5 m
cu doua laturi vecine incastrate si doua laturi simplu rezemate
600

My

1
1,04
1,1

2
0,0168
0,0186
0,0217

0,0227
0,0213
0,0189

Mx=2*qI*lx=
My=1*qI*ly=

Mx

6,44 kNm
6,03 kNm

580

Ipoteza II: qII=p/2=

1
1,04
1,05

2
0,0363
0,0392
0,0403

0,0368
0,0340
0,033

Mx=1*qI*lx=
My=2*qI*ly=
Mx=MxI+MxII=
Moment Total
My=MyI+MyII=

My

600

1,35 kN/mp

Mx

c
1,60 kNm
1,49 kNm
8,04 kNm
7,52 kNm

Placa de tip d

440

Ipotea I: qI=g+p/2
g=
8,64 kN/mp
P=
2,7 kN/mp
qI=
9,99 kN/mp
=ly/lx=
0,75
ly=
4,10 m
lx=
5,50 m
cu doua laturi vecine incastrate si doua laturi simplu rezemate

0,75
0,75
0,8

2
0,008
0,0079
0,0095

0,0333
0,0335
0,031

Ipoteza II: qII=p/2=

Mx=2*qI*ly=
My=1*qI*lx=

1,35 kN/mp

My
Mx
580

5,63 kNm
2,38 kNm

1,3
1,34
1,35

2
0,0595
0,0627
0,0633

0,0192
0,0175
0,0172

My

440

Mx=2*qI*lx=
My=1*qI*ly=
Mx=MxI+MxII=
Moment Total
My=MyI+MyII=

Mx

0,72 kNm
1,42 kNm

580

6,34 kNm
3,80 kNm

Determinare Mmax din reazem

9,99 kN/mp

Placa de tip a

=ly/lx=
1,34
ly=
5,50 m
lx=
4,10 m

1,3
0,0462
1,34
0,0437
1,35
0,0432

580

-13,21 kNm

Placa de tip d
=ly/lx=
0,75
ly=
4,10 m
lx=
5,50 m

1,3
0,0445
0,75
0,0739
1,4
0,0392

Placa de tip a

Mx

d
580

Mx,d=-4*g*ly=
MadI=max(Mxa,Mxd)=

-12,41 kNm
-13,21 kNm

-1,35 kNm

Placa de tip d
440

=ly/lx=
1,34 =ly/lx=
0,75
4
4

1,3
0,0661
1,3
0,0661
1,34
0,0617
0,75
0,1249
1,4
0,0555
1,4
0,0555

d
580

2,52 kNm
2,83 kNm
2,52 kNm

580

580

440

Mx,a=-4*g*ly=
Mx,d=-4*g*ly=
MadII=max(Mxa,Mxd)=

Mx

Mx

440

Ipotea II: qII=-p/2


q=

580

580

440

Mx,a=-5*g*ly=

440

Ipotea I: qI=g+p/2
q=

440

Placa de tip a

Mx

d
580

-10,69 kNm

Mx

440

Mx,ad=MadII+MadI=

440

580

Mx

d
580

Determinare Mmax din reazem


580

=ly/lx=
1,34
ly=
5,50 m
lx=
4,10 m

1,3
0,0935
1,34
0,0965
1,35
0,0971
My,a=-4*g*lx=

440

440

c
a

My

Placa de tip a

My

9,99 kN/mp

600

Ipotea I: qI=g+p/2
q=

580

600

Placa de tip a

580

580

-16,20 kNm

Placa de tip c
1,04
5,70 m
5,50 m

Placa de tip c

=ly/lx=
0,75 =ly/lx=
1,04
4
4

0,75
0,1053
1
0,084
0,75
0,1057
1,04
0,0810
0,8
0,101
1,1
0,0758
Mx,a=-4*g*ly=
Mx,c=-4*g*ly=
MacII=max(Mya,Myc)=
My,ac=MadII+MacI=

4,32 kNm
3,55 kNm
3,55 kNm
-12,65 kNm

580

580

600

Placa de tip a

-1,35 kNm

c
a
580

440

Ipotea II: qII=-p/2


q=

-15,94 kNm
-16,20 kNm

My

0,0515
0,0491
0,0482

My

1
1,04
1,05

My,c=-4*g*ly=
MacI=max(Mxa,Mxc)=

600

440

=ly/lx=
ly=
lx=

a
580

Determinare Mmax din reazem

Placa de tip d

580

My,d=-3*g*lx=

c
440

440

My

Placa de tip d
=ly/lx=
1,34
ly=
5,50 m
lx=
4,10 m
3

1,3
0,082
1,34
0,0850
1,4
0,0893

My

9,99 kN/mp

600

Ipotea I: qI=g+p/2
q=

600

580

580

580

-14,28 kNm

Placa de tip c
1,04
5,70 m
5,50 m

Placa de tip d

580

-1,35 kNm
580

Placa de tip c

=ly/lx=
0,75 =ly/lx=
1,04

0,75
0,1053
1
0,084
0,75
0,1057
1,04
0,0810
0,8
0,101
1,1
0,0758

Mx,dc=McdII+McdI=

4,32 kNm
3,55 kNm
3,55 kNm
-12,38 kNm

440

d
My,d=-4*g*ly=
My,c=-4*g*ly=
MdcII=max(Mxc,Mxd)=

580

My

Ipotea II: qII=-p/2


q=

My

0,0515
0,0491
0,0482

-15,94 kNm
-15,94 kNm

600

1
1,04
1,05

My,c=-4*g*ly=
MdccI=max(Myc,Myd)=

600

440

=ly/lx=
ly=
lx=

d
580

Determinare Mmax din reazem

9,99 kN/mp

Placa de tip b

1,04
5,70 m
5,50 m

4
0,084
0,0810
0,0758

580

580

Mx,b=-4*g*ly=

Mx

600

1
1,04
1,1

600

=ly/lx=
ly=
lx=

600

Placa de tip b
Ipotea I: qI=g+p/2
q=

580

580

-24,48 kNm

Mx

Placa de tip c
1,04
5,70 m
5,50 m
4

1
1,04
1,05

0,0515
0,0540
0,0549

Ipotea II: qII=-p/2


q=

Placa de tip b

Mx,c=-4*g*lx=
MbcI=max(Mxb,Mxc)=

-16,31 kNm
-24,48 kNm

580

-1,35 kNm

580

Placa de tip c
600

=ly/lx=
ly=
lx=

=ly/lx=

1,04 =ly/lx=
0,96
4
4

1
0,1053
0,95
0,0887
1,04
0,1037
0,96
0,0873
1,1
0,101
1
0,084

580

Mx,bc=McbII+McbI=

4,55 kNm
3,57 kNm
3,57 kNm
-20,92 kNm

Mx

600

Mx,b=-4*g*ly=
Mx,c=-4*g*ly=
MbcII=max(Mxc,Mxb)=

600

580

Mx

580

Determinare Mmax din reazem

580

Ipotea II: qII=-p/2


q=

600

Placa de tip c
c

c
580

580

Mx

Mx

600

600

Ipotea I: qI=g+p/2
q=
9,99 kN/mp
=ly/lx=
1,04
ly=
5,70 m
lx=
5,50 m

1
0,084
1,04
0,0780
1,05
0,0758
Mx,c=-5*g*ly=
-16,31 kNm

580

1,35 kNm

580

580

3,57 kNm
-12,75 kNm

c
580

Mx

600

Mx,c=McII+McI=

600

=ly/lx=
0,96

0,95
0,0887
0,96
0,09
1
0,084
Mx,c=-4*g*ly=

600

Placa de tip c

Mx

Armare placi

440

c
a

440

580

600

580

580

580

580

Armare in camp
hp=
c=
d1=hp-c-1/2
d2=hp-c-2/2

14 cm
1,5 cm
120 mm
110 mm
b=1000mm

pjos=Aef(+)/(d*1m)
pmin,jos=
0,20
fck=
25
fyd=
300
fcd=
16,67

Anec=b*d**fcd/fyd
Mmax(x)+ Mmax(Y)+ Anec(x)+
Anec(Y)+ nr. bare
Tip placa
mm
mm
kNm
kNm
a
3,55
9,17
99,28
284,44
5
b
10,68
10,21
303,68
317,53
7,5
c
8,04
7,52
227,30
232,42
7,5
d
6,34
3,80
178,60
116,20
5
Tip placa
a
b
c
d

Aef(x)+
mm
251,3274
376,9911
376,9911
251,3274

Aef(y)+
mm
376,9911
376,9911
376,9911
251,3274

pjosX
%

pjosY
%
0,21%
0,31%
0,31%
0,21%

0,34%
0,34%
0,34%
0,23%

%
N/mm
N/mm
N/mm

1
mm
8
8
8
8

C25/31
PC 52
C25/31

nr. bare
7,5
7,5
7,5
5

2
mm
8
8
8
8

440

Armare placi

440

580

600

580

c
a

580

580

580

Armare in reazem
hp=
14 cm
c=
1,5 cm
Anecx,y=M/(fyd*d1,2)
d1=hp-c-1/2
d2=hp-c-2/2

pjos=Aef(-)/(d*1m)
pmin,sus=
0,3 %
fyd=
300 N/mm
120 mm
110 mm
b=1000mm

Anec=b*d**fcd/fyd
Mmax(x)- Mmax(Y)- Anec(x)Anec(Y)nr. bare
Tip placa
mm
mm
kNm
kNm
a(st//dr)
-10,69
-12,65
303,86
396,15
7,5
b(st//dr)
-20,92
0,00
608,87
0,00
10
cc(st&dr)
-12,75
-12,38
363,97
387,53
7,5
cd(sus&jos)
-12,75
-12,38
363,97
387,53
7,5
ca(sus&jos)
-20,92
-12,65
608,87
396,15
10
d(st&dr)
-10,69
-12,38
303,86
387,53
7,5
Aef(x)mm
a(st//dr)
376,9911
b(st//dr)
785,3982
cc(st&dr) 376,9911
cd(sus&jos) 376,9911
ca(sus&jos) 785,3982
Tip placa

PC 52

Aef(y)psusX
psusY
mm
%
%
502,6548
0,31%
0,46%
0
0,65%
0,00%
502,6548
0,31%
0,46%
502,6548
0,31%
0,46%
502,6548
0,65%
0,46%

1
mm
8
10
8
8
10
8

nr. bare
10
0
10
10
10
10

2
mm
8
0
8
8
8
8

d(st&dr)

376,9911 502,6548

0,31%

0,46%

Dimensionarea Grinzilor in clasa H de ductilitate


A)Dimensionarea armaturilor longitudinale
#momentele incovoietoare de calcul se iau din combinatia infasuratoare
#calculul se face in sectiuni de moment pozitiv maxim respectiv moment maxim #se grupeaza grinzile pentru calcul ,astfel incat diferentele intre eforturile unei
grupe sa nu depaseasca 30%
Calcul la moment pozitiv cadru D1-4
x/d0,55
IMEd(-)I>IMEd(+)I => As2>As1=>x<2*d2
As1(nec)MEd(+)/(fyd(d-d2))
Se alege As1As1nec
MRd(+)=As1*fyd*d
fyd=
300 N/mm
PC52
N/mm
fyk=
345
PC53
min=0,5*fctm/fyk=
0,38% min 316
=As/(bw*d)
Ax. D1-2
Med(+)
Asnec(+)
1
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mm
7
37,29
299,52
3
6
37,19
298,71
3
5
40,7
326,91
3
4
43,9
352,61
3
3
44,93
360,88
3
2
41,73
335,18
3
1
34,38
276,14
3
P
31,79
255,34
3
bw=
d1=

30 cm
3,5 cm

d=hw-d1=
hw=

bw=
d1=
d=hw-d1
hw=
d=
fctm=

16
16
16
16
16
16
16
16

As1(+)

mmp
603,19
603,19
603,19
603,19
603,19
603,19
603,19
603,19

30 cm
3,5 cm
45 cm
41,5 cm
2,6 N/mm

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

MRd(+)
kNm
75,10
75,10
75,10
75,10
75,10
75,10
75,10
75,10

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

MRd(+)
kNm
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32

Dif M
50,34%
50,48%
45,80%
41,54%
40,17%
44,43%
54,22%
57,67%

56,5 cm
60 cm

Ax. D2-3
Etaj
7
6
5
4
3

Med(+)
Asnec(+)
1
nr bare1
kNm
mmp
mm
64,96
383,24
4
79,05
466,37
4
79,12
466,78
4
79,1
466,67
4
79,1
466,67
4

16
16
16
16
16

As1(+)

mmp
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25

Dif M
52,35%
42,01%
41,96%
41,97%
41,97%

2
1
P

79,11
79,08
79,17

466,73
466,55
467,08

4
4
4

16
16
16

804,25
804,25
804,25

0,45%
0,45%
0,45%

136,32
136,32
136,32

41,97%
41,99%
41,92%

Calcul la moment pozitiv cadru 3A-F


x/d0,55
IMEd(-)I>IMEd(+)I => As2>As1=>x<2*d2
As1(nec)MEd(+)/(fyd(d-d2))
Se alege As1As1nec
MRd(+)=As1*fyd*d
fyd=
300 N/mm
PC52
fyk=
345 N/mm
PC52
min=0,5*fctm/fyk=
0,38% min 316
=As/(bw*d)
Ax. 3A-B
Med(+)
Asnec(+)
1
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mm
7
41,33
243,83
4
6
54,77
323,13
4
5
54,76
323,07
4
4
54,73
322,89
4
3
55,41
326,90
4
2
54,66
322,48
4
1
64,61
381,18
4
P
54,58
322,01
4

bw=
d1=
d=hw-d1
hw=
d=
fctm=

16
16
16
16
16
16
16
16

As1(+)

mmp
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25

16
16
16
16
16
16
16
16

As1(+)

mmp
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25

16
16
16
16

As1(+)

mmp
804,25
804,25
804,25
804,25

30 cm
3,5 cm
60 cm
56,5 cm
2,6 N/mm

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

MRd(+)
kNm
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

MRd(+)
kNm
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32
136,32

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

MRd(+)
kNm
136,32
136,32
136,32
136,32

Dif M
69,68%
59,82%
59,83%
59,85%
59,35%
59,90%
52,60%
59,96%

Ax. 3B-C
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

Med(+)
Asnec(+)
1
nr bare1
kNm
mmp
mm
56,16
331,33
4
68,49
404,07
4
68,51
404,19
4
68,5
404,13
4
68,5
404,13
4
68,49
404,07
4
68,48
404,01
4
68,498
404,12
4

Dif M
58,80%
49,76%
49,74%
49,75%
49,75%
49,76%
49,77%
49,75%

Ax. 3C-D
Etaj
7
6
5
4

Med(+)
Asnec(+)
1
nr bare1
kNm
mmp
mm
56,05
330,68
4
68,45
403,83
4
68,45
403,83
4
68,45
403,83
4

Dif M
58,88%
49,79%
49,79%
49,79%

3
2
1
P

68,45
68,45
68,45
68,45

403,83
403,83
403,83
403,83

4
4
4
4

16
16
16
16

804,25
804,25
804,25
804,25

0,45%
0,45%
0,45%
0,45%

136,32
136,32
136,32
136,32

49,79%
49,79%
49,79%
49,79%

Calcul la moment negativ cadru D1-4


x/d0,55
Presupunem x2*d1=>

As2*fyd=bw*x*fcd+As1*fyd
MEd(-)=hw*x*fcd*(d-x/2)+As1*fyd*(d-d1)
MEd(-)=As2*fyd*(d-d1)

Daca rezulta x<2*d1=>

bw=
30
d2=
2,5
d=hw-d2=
42,5
hw=
45
hs=d-d1=
39
Ax. D1-2 stanga
Med(-)
Etaj
kNm
7
-68,168
6
-77,531
5
-82,33
4
-86,213
3
-87,258
2
-83,699
1
-73,783
P
-55,488

cm
cm
cm
cm
cm

As2(-)
mmp
7
829,38
6
829,38
5
829,38
4
829,38
3
829,38
2
829,38
1
829,38
P
829,38
Ax. D1-2 dreapta
Med(-)
Etaj
kNm
7
-66,09
6
-75,49
5
-80,387

MRd(-)
kNm
103,26
103,26
103,26
103,26
103,26
103,26
103,26
103,26

Etaj

fyd=
fcd=

300 N/mm
16,67 N/mm

Asnec(-)
As1(+)
1
x
nr bare1
mmp
mmp
mm
mm
582,63
603,19 15,76293
1
662,66
603,19 20,36371
1
703,68
603,19 22,74223
1
736,86
603,19 24,6771
1
745,79
603,19 25,19942
1
715,38
603,19 23,42333
1
630,62
603,19 18,51577
1
474,26
603,19 9,613477
1

PC52
C25/30

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
mm

2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20

Dif M
33,98%
24,92%
20,27%
16,51%
15,50%
18,94%
28,54%
46,26%

Asnec(-)
As1(+)
1
x
nr bare1
mmp
mmp
mm
mm
564,87
603,19 14,74884
1
645,21
603,19 19,35636
1
687,07
603,19 21,77754
1

nr bare2
16
16
16

2
2
2

2
mm
20
20
20

4
3
2
1
P

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

-84,434
-85,715
-82,478
-72,935
-55,251

721,66
732,61
704,94
623,38
472,23

As2(-)
MRd(-)
mmp
kNm
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26
829,38
103,26

bw=
30
d2=
2,5
d=hw-d2=
57,5
hw=
60
hs=d-d1=
57,5
Ax. D2-3 stanga
Med(-)
Etaj
kNm
7
-133,47
6
-157,53
5 -165,603
4 -172,392
3 -174,326
2 -168,457
1 -151,778
P
-120,842

cm
cm
cm
cm
cm

As2(-)
mmp
7 1030,44
6 1030,44
5 1030,44
4 1030,44
3 1030,44
2 1030,44
1 1030,44
P
1030,44
Ax. D2-3 dreapta
Med(-)
Etaj
kNm

MRd(-)
kNm
177,75
177,75
177,75
177,75
177,75
177,75
177,75
177,75

Etaj

603,19
603,19
603,19
603,19
603,19

23,78948
24,42843
22,81581
18,09883
9,499405

1
1
1
1
1

16
16
16
16
16

20
20
20
20
20

Dif M
36,00%
26,89%
22,15%
18,23%
16,99%
20,12%
29,37%
46,49%

Asnec(-)
As1(+)
1
x
nr bare1
mmp
mmp
mm
mm
773,74
804,25 22,7422
2
913,22
804,25 31,5236
2
960,02
804,25 34,50204
2
999,37
804,25 37,01953
2
1010,59
804,25 37,73885
2
976,56
804,25 35,55893
2
879,87
804,25 29,41138
2
700,53
804,25 18,18866
2

Asnec(-)
mmp

2
2
2
2
2

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
mm

2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20

Dif M
24,91%
11,38%
6,83%
3,02%
1,93%
5,23%
14,61%
32,02%
As1(+)
mmp

x
mm

nr bare1

1
mm

nr bare2

2
mm

7
6
5
4
3
2
1
P
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

-133,47
-157,53
-165,603
-172,392
-174,326
-168,457
-151,778
-120,842

773,74
913,22
960,02
999,37
1010,59
976,56
879,87
700,53

22,7422
31,5236
34,50204
37,01953
37,73885
35,55893
29,41138
18,18866

2
2
2
2
2
2
2
2

16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20

As2(-)
MRd(-)
Dif M
mmp
kNm
1030,44
177,75
24,91%
1030,44
177,75
11,38%
1030,44
177,75
6,83%
1030,44
177,75
3,02%
1030,44
177,75
1,93%
1030,44
177,75
5,23%
1030,44
177,75
14,61%
1030,44
177,75
32,02%
Calcul la moment negativ cadru 3A-F

x/d0,55
Presupunem x2*d1=>

As2*fyd=bw*x*fcd+As1*fyd
MEd(-)=hw*x*fcd*(d-x/2)+As1*fyd*(d-d1)
MEd(-)=As2*fyd*(d-d1)

Daca rezulta x<2*d1=>

bw=
30
d2=
2,5
d=hw-d2=
57,5
hw=
60
hs=d-d1=
57,5
Ax. 3A-B stanga
Med(-)
Etaj
kNm
7
-88,905
6 -109,401
5 -117,704
4 -125,218
3 -129,203
2 -127,123
1 -116,316
P
-93,355
Etaj

804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25
804,25

fyd=
fcd=

cm
cm
cm
cm
cm

300 N/mm
16,67 N/mm

Asnec(-)
As1(+)
1
x
nr bare1
mmp
mmp
mm
mm
515,39
804,25 6,835315
1
634,21
804,25 14,09506
1
682,34
804,25 17,0629
1
725,90
804,25 19,76238
1
749,00
804,25 21,19937
1
736,94
804,25 20,44886
1
674,30
804,25 16,56567
1
541,19
804,25 8,403614
1

As2(-)
MRd(-)
mmp
kNm
7
829,38
143,07
6
829,38
143,07
5
829,38
143,07

Dif M
37,86%
23,53%
17,73%

PC52
C25/30

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2

2
mm
20
20
20
20
20
20
20
20

4
3
2
1
P

829,38
829,38
829,38
829,38
829,38

143,07
143,07
143,07
143,07
143,07

12,48%
9,69%
11,15%
18,70%
34,75%

Ax. 3A-B dreapta


Med(-)
Asnec(-)
As1(+)
1
x
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mmp
mm
mm
7
-85,39
729,83
804,25 5,599589
2
6 -105,738
903,74
804,25 12,79074
2
5
-114,26
976,58
804,25 15,82996
2
4 -122,055 1043,21
804,25 18,62444
2
3 -126,459 1080,85
804,25 20,20949
2
2 -124,941 1067,87
804,25 19,66263
2
1 -114,791
981,12
804,25 16,01988
2
P
-92,875
793,80
804,25 8,23424
2
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

As2(-)
MRd(-)
mmp
kNm
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29
1030,44
128,29

As2(-)
mmp

MRd(-)
kNm

16
16
16
16
16
16
16
16

2
mm

2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20

Dif M
33,44%
17,58%
10,94%
4,86%
1,43%
2,61%
10,52%
27,61%

Ax. 3B-C stanga


Med(-)
Asnec(-)
As1(+)
1
x
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mmp
mm
mm
7
-93,487
541,95
804,25
8,4502
1
6 -114,444
663,44
804,25 15,89576
1
5 -122,527
710,30
804,25 18,7941
1
4 -129,992
753,58
804,25 21,48433
1
3 -134,027
776,97
804,25 22,94392
1
2 -132,188
766,31
804,25 22,27822
1
1 -121,845
706,35
804,25 18,54897
1
P
-99,776
578,41
804,25 10,67423
1
Etaj

nr bare2

Dif M

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2

2
mm
20
20
20
20
20
20
20
20

7
6
5
4
3
2
1
P

829,38
829,38
829,38
829,38
829,38
829,38
829,38
829,38

143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07

34,66%
20,01%
14,36%
9,14%
6,32%
7,60%
14,83%
30,26%

Ax. 3B-C dreapta


Med(-)
Asnec(-)
As1(+)
1
x
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mmp
mm
mm
7
-93,533
542,22
804,25 8,466436
1
6 -114,329
662,78
804,25 15,85463
1
5 -122,464
709,94
804,25 18,77146
1
4 -129,936
753,25
804,25 21,4641
1
3 -133,991
776,76
804,25 22,93088
1
2 -132,174
766,23
804,25 22,27315
1
1
-121,85
706,38
804,25 18,55077
1
P
-99,829
578,72
804,25 10,69301
1
As2(-)
mmp
7
829,38
6
829,38
5
829,38
4
829,38
3
829,38
2
829,38
1
829,38
P
829,38
Ax. 3C-D stanga
Med(-)
Etaj
kNm
7
-93,553
6 -114,389
5 -122,509
4 -129,976
3 -134,022
2 -132,196
1 -121,862
P
-99,822
Etaj

Etaj

MRd(-)
kNm
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07
143,07

16
16
16
16
16
16
16
16

2
mm

2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20

Dif M
34,62%
20,09%
14,40%
9,18%
6,34%
7,61%
14,83%
30,22%

Asnec(-)
As1(+)
1
x
nr bare1
mmp
mmp
mm
mm
542,34
804,25 8,473495
1
663,12
804,25 15,87609
1
710,20
804,25 18,78763
2
753,48
804,25 21,47855
2
776,94
804,25 22,94211
2
766,35
804,25 22,28111
2
706,45
804,25 18,55508
1
578,68
804,25 10,69053
1

As2(-)
MRd(-)
mmp
kNm
7
829,38
143,07
6
829,38
143,07
5 1030,44
177,75

nr bare2

Dif M
34,61%
20,05%
31,08%

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
2
2
2
2
2

2
mm
20
20
20
20
20
20
20
20

4
3
2
1
P

1030,44
1030,44
1030,44
829,38
829,38

177,75
177,75
177,75
143,07
143,07

26,88%
24,60%
25,63%
14,82%
30,23%

Ax. 3C-D dreapta


Med(-)
Asnec(-)
As1(+)
1
x
Etaj
nr bare1
kNm
mmp
mmp
mm
mm
7
-93,553
542,34
804,25 8,473495
1
6 -114,389
663,12
804,25 15,87609
1
5 -122,509
710,20
804,25 18,78763
2
4 -129,976
753,48
804,25 21,47855
2
3 -134,022
776,94
804,25 22,94211
2
2 -132,196
766,35
804,25 22,28111
2
1 -121,862
706,45
804,25 18,55508
1
P
-99,822
578,68
804,25 10,69053
1
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

As2(-)
MRd(-)
mmp
kNm
829,38
143,07
829,38
143,07
1030,44
177,75
1030,44
177,75
1030,44
177,75
1030,44
177,75
829,38
143,07
829,38
143,07

nr bare2
16
16
16
16
16
16
16
16

Dif M
34,61%
20,05%
31,08%
26,88%
24,60%
25,63%
14,82%
30,23%

Dimensionare armatura transversala


Determinarea fortei taietoare de calcul
Material utilizat : PC 52
Se determina fortele taietoare maxime pentru fiecare sens al seismului
VEd1,max=VEd,grv+VEd,sism

Alternativ VEd,grv se poate lua din GS


Lo=lumina grinzii
VEd,sism=(MRb,1*+MRb,2*)/Lo*
MRb,1*=MRb,1*min(1,MRc/MRb);
idem MRb,2*
MRb moment capabil grinda
MRc moment capabil stalp
De regula stalpii se fac mai puternici decat grinzile.
Se determina Ved,max la fata stalpului si la capatul zonei critice ,pentru fiecare sens

2
2
2
2
2
2
2
2

2
mm
20
20
20
20
20
20
20
20

al seismului in parte

grav

VEd

seism

VEd

2
seism

VEd

Lo

grav

VEd

Lo

Calculul efectiv la forta taietoare


Forta taietoare capabila :VRd=min(VRd,s;VRd,max)
VRd,s -forta taietoare capabila data de armatura transversala
VRd,max -forta taietoare capabila data de diagonalele comprimate de beton
VRd,s=Asw/s*z*fywd*ctg
Asw-aria tuturor ramurilor de etrieri dintr-un plan transversal
fywd=0,8*fyd
z=0,9*d (bratul de parghie al fortelor interne)
s- pasul etrierilor
-unghi de inclinare al betonului comprimat
21,845
2,5ctag1
VRd,max=(cw*bw*z*1*fcd)/(ctag+tg)
v1=0,6*(1-fck/250)
beton fisurat
cp=Ned/Ac efort mediu de compresiune in beton
Ac- aria sectiunii de beton
! Pentru grinzi ,cw=1
#zone critice: =45=>ctag=1
VEd forta taietoare de calcul
Se propune Asw
Se determina s(Asw*fywd*z*ctg)/VEd
#zone curente: =21,8=>ctag=2,5
Daca VRd,max(ctag()=2,5)Ved => varianta corecta
Daca nu, se considera VRd,max=VEd
VEd=(cw*bw*z*1*fcd)/(ctag+tg)
ctag+tg=((sin)^2+(cos)^2)/(sin+cos)=2/sin2*
sin2=2*Ved/(cw*bw*z*1*fcd)=>
Cu determinat se calculeaza s
Conditii constructive
#zonele
#coeficient minim de armare ww,min;w=Asw/(s*bw);w,min=0,08*sqrt(fck)/fyk
#dbw6mm;1/4 diametrul maxim al armaturii longitudinale
#distanta intre etrieri pe directie longitudinala

Zona critica sl,maxmin(hw/4;150;8*dbl)


Zona curenta sl,maxmin(3*hw/4;300;15dbl)
dbl- diametrul minim al armaturii longitudinale

Calcul forta taietoare de calcul cadru D1-4


Ax. D1-2
hw=
L1=
4,4 m
Lo=L1-2*hc=
3,7 m
hc=
70 cm
Rd=
1,3
fywd=
300 N/mm
PC52

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

Etaj
7
6
5
4
3
2
1

45 cm

MRb1(+)
MRb2(-)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
75,10
103,26
-27,13
75,10
103,26
-37,21
75,10
103,26
-37,16
75,10
103,26
-37,12
75,10
103,26
-37,05
75,10
103,26
-36,97
75,10
103,26
-36,88
75,10
103,26
-36,72

SXP
VEdGS,dr
VEdmin
VEdmax
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
26,25
35,54
88,92
88,92 79,18
36,18
25,46
98,85
98,85 85,46
36,23
25,51
98,90
98,90 85,51
36,27
25,55
98,94
98,94 85,55
36,34
25,62
99,01
99,01 85,62
36,42
25,70
99,09
99,09 85,70
36,51
25,79
99,18
99,18 85,79
36,67
25,95
99,34
99,34 85,95

MRb1(-)
MRb2(+)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
177,75
75,10
-27,13
177,75
75,10
-37,21
177,75
75,10
-37,16
177,75
75,10
-37,12
177,75
75,10
-37,05
177,75
75,10
-36,97
177,75
75,10
-36,88
177,75
75,10
-36,72

SXN
VEdGS,dr
VEdmax
VEdmin
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
26,25
-115,97
-62,59
115,97 106,23
36,18
-126,05
-52,66
126,05 112,66
36,23
-126,00
-52,61
126,00 112,61
36,27
-125,96
-52,57
125,96 112,57
36,34
-125,89
-52,50
125,89 112,50
36,42
-125,81
-52,42
125,81 112,42
36,51
-125,72
-52,33
125,72 112,33
36,67
-125,56
-52,17
125,56 112,17

P
Ax. D2-3
L1=
Lo=L1-2*hc=
hc=
Rd=
fywd=

hw=

6m
5,3 m
70 cm
1,3
300 N/mm

PC52

60 cm

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

MRb1(+)
MRb2(-)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
136,32
177,75
-50,88
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68
136,32
177,75
-69,68

SXP
VEdGS,dr
VEdmin
VEdmax
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
50,88
26,16
127,92
127,92 103,16
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82
69,68
7,36
146,72
146,72 112,82

MRb1(-)
MRb2(+)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
177,75
136,32
-50,88
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68
177,75
136,32
-69,68

SXN
VEdGS,dr
VEdmax
VEdmin
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
50,88
-127,92
-26,16
127,92 103,16
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82
69,68
-146,72
-7,36
146,72 112,82

Calcul forta taietoare de calcul cadru 3A-B


Ax. 3A-B
L1=
Lo=L1-2*hc=
hc=
Rd=
fywd=
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

hw=

5,5 m

60 cm

4,8 m
70 cm
1,3
300 N/mm

PC52

MRb1(+)
MRb2(-)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
136,32
177,75
-40,53
136,32
177,75
-58,94
136,32
177,75
-58,88
136,32
177,75
-58,82
136,32
177,75
-58,74
136,32
177,75
-58,63
136,32
177,75
-58,51
136,32
177,75
-58,31

SYP
VEdGS,dr
VEdmin
VEdmax
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
39,33
44,53
124,39
124,39 109,42
57,56
26,12
142,62
142,62 120,78
57,62
26,18
142,68
142,68 120,84
57,68
26,24
142,74
142,74 120,90
57,77
26,32
142,83
142,83 120,99
57,88
26,43
142,94
142,94 121,10
58
26,55
143,06
143,06 121,22
58,19
26,75
143,25
143,25 121,41

SYN
MRb1(-)
MRb2(+)
VEdGS,st
VEdGS,dr
VEdmax
VEdmin
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
Etaj
kNm
kNm
kN
kN
kN
kN
kN
kN
7
143,07
136,32
-40,53
39,33
-116,20
-36,34
116,20 101,22
6
143,07
136,32
-58,94
57,56
-134,61
-18,11
134,61 112,76
5
143,07
136,32
-58,88
57,62
-134,55
-18,05
134,55 112,70

4
3
2
1
P

143,07
143,07
143,07
143,07
143,07

136,32
136,32
136,32
136,32
136,32

-58,82
-58,74
-58,63
-58,51
-58,31

57,68
57,77
57,88
58
58,19

-134,49
-134,41
-134,30
-134,18
-133,98

-17,99
-17,90
-17,79
-17,67
-17,48

134,49
134,41
134,30
134,18
133,98

112,64
112,56
112,45
112,33
112,13

Ax. 3B-C
Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

MRb1(+)
MRb2(-)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
136,32
143,07
-46,63
136,32
143,07
-63,71
136,32
143,07
-63,7
136,32
143,07
-63,7
136,32
143,07
-63,69
136,32
143,07
-63,69
136,32
143,07
-63,68
136,32
143,07
-63,68

SYP
VEdGS,dr
VEdmin
VEdmax
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
46,64
29,04
122,31
122,31 104,82
63,66
11,96
139,33
139,33 115,45
63,67
11,97
139,34
139,34 115,46
63,67
11,97
139,34
139,34 115,46
63,68
11,98
139,35
139,35 115,47
63,68
11,98
139,35
139,35 115,47
63,68
11,99
139,35
139,35 115,47
63,69
11,99
139,36
139,36 115,48

MRb1(-)
MRb2(+)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
143,07
136,32
-46,63
143,07
136,32
-63,71
177,75
136,32
-63,7
177,75
136,32
-63,7
177,75
136,32
-63,69
177,75
136,32
-63,69
143,07
136,32
-63,68
143,07
136,32
-63,68

SYN
VEdGS,dr
VEdmax
VEdmin
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
46,64
-122,30
-29,03
122,30 104,81
63,66
-139,38
-12,01
139,38 115,50
63,67
-148,76
-21,39
148,76 124,88
63,67
-148,76
-21,39
148,76 124,88
63,68
-148,75
-21,38
148,75 124,87
63,68
-148,75
-21,38
148,75 124,87
63,68
-139,35
-11,99
139,35 115,47
63,69
-139,35
-11,98
139,35 115,47

MRb1(+)
MRb2(-)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
136,32
143,07
-46,63
136,32
143,07
-63,68
136,32
177,75
-63,68
136,32
177,75
-63,68
136,32
177,75
-63,68
136,32
177,75
-63,68
136,32
143,07
-63,68

SYP
VEdGS,dr
VEdmin
VEdmax
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
46,63
29,04
122,30
122,30 104,81
63,68
11,99
139,35
139,35 115,47
63,68
21,38
148,74
148,74 124,86
63,68
21,38
148,74
148,74 124,86
63,68
21,38
148,74
148,74 124,86
63,68
21,38
148,74
148,74 124,86
63,68
11,99
139,35
139,35 115,47

Ax. 3C-D
Etaj
7
6
5
4
3
2
1

136,32

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

143,07

-63,68

MRb1(-)
MRb2(+)
VEdGS,st
kNm
kNm
kN
143,07
136,32
-46,63
143,07
136,32
-63,68
177,75
136,32
-63,68
177,75
136,32
-63,68
177,75
136,32
-63,68
177,75
136,32
-63,68
143,07
136,32
-63,68
143,07
136,32
-63,68

63,68

11,99

139,35

139,35

115,47

SYN
VEdGS,dr
VEdmax
VEdmin
VEd,crt
VEd(1,5*hw)
kN
kN
kN
kN
kN
46,63
-122,30
-29,04
122,30 104,81
63,68
-139,35
-11,99
139,35 115,47
63,68
-148,74
-21,38
148,74 124,86
63,68
-148,74
-21,38
148,74 124,86
63,68
-148,74
-21,38
148,74 124,86
63,68
-148,74
-21,38
148,74 124,86
63,68
-139,35
-11,99
139,35 115,47
63,68
-139,35
-11,99
139,35 115,47

Calcul armare transversala cadru D1-4


fywd=0,8*fyd=
240 N/mm
=
45
fyd=
300 N/mm
PC 52
=
21,8
w,min=0,08*sqrt(fck)/fyk=0,08*sqrt(25)/345=
0,12%
Ax. D1-2
hw=
45 cm
z=0,9*d=
37,35 cm
bw=
30 cm
Zone critice
VEd,crt
VRd,max
dbw
Asw
Etaj
nr.ramuri
mm
kN
kN
mm
7
127,92
504,33
10
2
157,08
6
146,72
504,33
10
2
157,08
5
146,72
504,33
10
2
157,08
4
146,72
504,33
10
2
157,08
3
146,72
504,33
10
2
157,08
2
146,72
504,33
10
2
157,08
1
146,72
504,33
10
2
157,08
P
146,72
504,33
10
2
157,08
Zona curenta
VEd
VRd,max
dbw
Etaj
kN
kN
mm
7
106,23
347,79
6
112,66
347,79
5
112,61
347,79
4
112,57
347,79
3
112,50
347,79
2
112,42
347,79
1
112,33
347,79
P
112,17
347,79

nr.ramuri
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

Asw
mm
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53

pentru zone critice


pentru zone curente

snec
s
mm
mm
110,0768
95,9717
95,9717
95,9717
95,9717
95,9717
95,9717
95,9717

snec
s
mm
mm
212,0922
199,988
200,0768
200,1479
200,2724
200,4149
200,5755
200,8616

Zona critica sl,maxmin(hw/4;150;8*dbl)=min(450/4;150;8*16)=108mm


Zona curenta sl,maxmin(3*hw/4;300;15dbl)=min(3*450/4;300;15*16)=240

w
%
100
100
100
100
100
100
100
100

0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%

w
%
200
200
200
200
200
200
200
200

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

Ax. D2-3
hw=
60
bw=
30
Zone critice
VEd,crt
Etaj
kN
7
127,92
6
146,72
5
146,72
4
146,72
3
146,72
2
146,72
1
146,72
P
146,72

cm
cm

z=0,9*d=

VRd,max
dbw
kN
mm
504,33
504,33
504,33
504,33
504,33
504,33
504,33
504,33

Zona curenta
VEd
VRd,max
dbw
Etaj
kN
kN
mm
7
103,16
347,79
6
112,82
347,79
5
112,82
347,79
4
112,82
347,79
3
112,82
347,79
2
112,82
347,79
1
112,82
347,79
P
112,82
347,79

50,85 cm

nr.ramuri
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2

nr.ramuri
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

Asw
mm
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08

snec
s
mm
mm
149,8635
130,6603
130,6603
130,6603
130,6603
130,6603
130,6603
130,6603

Asw
mm
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53

snec
s
mm
mm
218,3961
199,7075
199,7075
199,7075
199,7075
199,7075
199,7075
199,7075

w
%
125
125
125
125
125
125
125
125

0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%

w
%
200
200
200
200
200
200
200
200

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

Zona critica sl,maxmin(hw/4;150;8*dbl)=min(600/4;150;8*16)=108mm


Zona curenta sl,maxmin(3*hw/4;300;15dbl)=min(3*600/4;300;15*16)=240
Calcul armare transversala cadru 3A-F
Ax. 3A-B
hw=
60 cm
z=0,9*d=
50,85 cm
bw=
30 cm
Zone critice
VEd,crt
VRd,max
dbw
Asw
snec
s
Etaj
nr.ramuri
mm
kN
kN
mm
mm
mm
7
124,39
504,33
10
2
157,08 154,1108
6
142,62
504,33
10
2
157,08 134,4122
5
142,68
504,33
10
2
157,08 134,3557
4
142,74
504,33
10
2
157,08 134,2992
3
142,83
504,33
10
2
157,08 134,2146
2
142,94
504,33
10
2
157,08 134,1113
1
143,06
504,33
10
2
157,08 133,9988
P
143,25
504,33
10
2
157,08 133,8211
Zona curenta
VEd
Etaj
kN

VRd,max
kN

dbw
mm

nr.ramuri

Asw
mm

snec
mm

s
mm

w
%
125
125
125
125
125
125
125
125

0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%

w
%

7
6
5
4
3
2
1
P

109,42
120,78
120,84
120,90
120,99
121,10
121,22
121,41

347,79
347,79
347,79
347,79
347,79
347,79
347,79
347,79

8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53

205,9145
186,5467
186,4541
186,3616
186,2258
186,0567
185,8725
185,5787

150
150
150
150
150
150
150
150

0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

Zona critica sl,maxmin(hw/4;150;8*dbl)=min(450/4;150;8*16)=108mm


Zona curenta sl,maxmin(3*hw/4;300;15dbl)=min(3*450/4;300;15*16)=240

Ax. 3B-C
Zone critice
VEd,crt
VRd,max
dbw
Etaj
kN
kN
mm
7
122,31
504,33
6
139,38
504,33
5
148,76
504,33
4
148,76
504,33
3
148,75
504,33
2
148,75
504,33
1
139,35
504,33
P
139,36
504,33
Zona curenta
VEd
VRd,max
dbw
Etaj
kN
kN
mm
7
104,82
347,79
6
115,50
347,79
5
124,88
347,79
4
124,88
347,79
3
124,87
347,79
2
124,87
347,79
1
115,47
347,79
P
115,48
347,79

nr.ramuri
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2

nr.ramuri
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

Asw
mm
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08
157,08

snec
s
mm
mm
156,7359
137,54
128,8644
128,8644
128,8731
128,8731
137,5696
137,5597

Asw
mm
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53

snec
s
mm
mm
214,9466
195,0773
180,4193
180,4193
180,4337
180,4337
195,1248
195,1111

Zona critica sl,maxmin(hw/4;150;8*dbl)=min(450/4;150;8*16)=108mm


Zona curenta sl,maxmin(3*hw/4;300;15dbl)=min(3*450/4;300;15*16)=240
Ax. 3C-D
Zone critice
VEd,crt
VRd,max
dbw
Asw
snec
s
Etaj
nr.ramuri
mm
kN
kN
mm
mm
mm
7
122,30
504,33
10
2
157,08 156,7488
6
139,35
504,33
10
2
157,08 137,5696
5
148,74
504,33
10
2
157,08 128,8818

w
%
125
125
125
125
125
125
125
125

0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%

w
%
150
150
150
150
150
150
150
150

0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

w
%
125
125
125

0,42%
0,42%
0,42%

4
3
2
1

148,74
148,74
148,74
139,35
139,35

504,33
504,33
504,33
504,33
504,33

P
Zona curenta
VEd
VRd,max
dbw
Etaj
kN
kN
mm
7
104,81
347,79
6
115,47
347,79
5
124,86
347,79
4
124,86
347,79
3
124,86
347,79
2
124,86
347,79
1
115,47
347,79
P
115,47
347,79

10
10
10
10
10

2
2
2
2
2

157,08
157,08
157,08
157,08
157,08

nr.ramuri Asw
mm
8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53
100,53

128,8818
128,8818
128,8818
137,5696
137,5696
snec
s
mm
mm
214,9633
195,1248
180,4455
180,4455
180,4455
180,4455
195,1248
195,1248

Calcul VRd pentru grinzi in zonele critice


VRd,s=Asw/s*z*fywd*ctg
fywd=0,8*fyd=
Ax. D1-2
hw=
45 cm
bw=
30 cm
Ax. D2-3,Ax 3A-F
hw=
60 cm
bw=
30 cm

Etaj
7
6
5
4
3
2
1
P

240 N/mm

Cadru D1-4
Ax1,4
Ax2,3
VRd
VRd
kN
kN
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36
140,81
153,36

z=0,9*d=

37,35 cm

z=0,9*d=

50,85 cm

Cadru 3A-B
AxA,F
AxB,E
AxC,D
VRd
VRd
VRd
kN
kN
kN
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36
153,36

45

125
125
125
125
125

0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
0,42%
w
%

150
150
150
150
150
150
150
150

0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

S-ar putea să vă placă și