Sunteți pe pagina 1din 11
Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională MOTTO: „Poartă - te cu copiii tăi aşa cum ţi -ai
Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională MOTTO: „Poartă - te cu copiii tăi aşa cum ţi -ai
Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională MOTTO: „Poartă - te cu copiii tăi aşa cum ţi -ai
Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională MOTTO: „Poartă - te cu copiii tăi aşa cum ţi -ai

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională

MOTTO:

„Poartă-te cu copiii tăi aşa cum ţi-ai dori să se poarte alţii cu ei.”

Maurice J.Elias, Steven E.Tobias, Brian S.Friedlandar

„Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor”

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională MOTTO: „Poartă - te cu copiii tăi aşa cum ţi -ai

ARGUMENT

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre, importante sau mai puţin importante permite păstrarea unui echilibru sănătos în familiile noastre, în grupele de grădiniţă şi în relaţiile cu copiii. Acţiunile noastre trebuie să pună accent pe importanţa sentimentelor şi să ne ajute, pe noi şi pe copii, să ne ţinem sub control emoţiile, în loc să acţionăm impulsiv sau să ne lăsăm copleşiţi de sentimente. (Daniel Goleman , teoria „suprastimulării emoţionale”).

Pentru unii copii, viaţa este dură şi nesigură; pentru alţii, este plină de tensiune. În ambele cazuri, a-şi pierde controlul, poate însemna pierderea unor drepturi, pierderea unor activităţi extraşcolare sau de îndrumare, pierderea unor oportunităţi de integrare în anumite grupuri la care aspiră. Copiii cu nevoie de un mediu pozitiv, care să le ofere numeroase oportunităţi.

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională le poate spori şansele.

Nu trebuie să neglijăm faptul că la vârsta preşcolară vorbim despre abilităţi şi mai puţin de competenţe.

Copiii învaţă despre emoţii şi despre modul în care pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi (copii sau adulţi) îi

ajută să înveţe despre regulile de exprimare a emoţiilor, recunoaşterea emoţiilor sau chiar

despre reglarea emoţională.

Deci, competenţele/abilităţile emoţionale se dezvoltă în

mare măsură prin practicile de socializare (discuţii despre emoţii, atitudinea faţă de conflicte, exprimarea sau, dimpotrivă, inhibarea manifestărilor emoţionale). Competeneţele/abilităţile emoţionale sunt interdependente cu competenţele/abilităţile sociale, deoarece în lipsa acestora nu am putea vorbi de relaţionarea cu ceilalţi. Astfel, empatia reprezintă substratul dezvoltării abilităţilor de cooperare, de oferire a ajutorului sau de împărţire a jucăriilor, comportamente necesare pentru integrarea într-un grup.

În acest context dobândirea unor strategii de reglare emoţională favorizează capacitatea de a exercita controlul asupra propriului com portament, iar abilităţile de a-şi înţelege propriile emoţii şi ale celorlaţi şi de a le exprima în mod adecvat sunt esenţiale pentru relaţionarea cu cei din jur.

ARGUMENT Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre, importante sau

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

ARGUMENT Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre, importante sau

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

GRUP ŢINTĂ:

 • Copiii grupei pregătitoare „Dumbrava minunată” de la Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

 • Părinţii copiilor din grupă

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

 • Anul şcolar 2011/2012 (octombrie.2011-iunie.2012)

BENEFICIARI:

DIRECŢI:

 • copiii grupei pregătitoare „Dumbrava minunată”

 • părinţii copiilor din grupă

INDIRECŢI:

 • copiii celorlalte grupe din grădiniţă

 • cadrele didactice ale grădiniţei

 • personalul auxiliar al grădiniţei

 • şcolile la care vor fi înscrişi copiii în clasa I

 • comunitatea

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

Manager grupă : Rodica-Nina Secelean (educatoare) Comitetul de părinţi al grupei

COORDONATOR DE PROIECT:

Rodica Nina Secelean (educatoare)

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI GRUP ŢINTĂ: Copiii grupei pregătitoare „Dumbrava minunată” de la Grădiniţa cu Program

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI:

 • dezvoltarea şi optimizarea competenţelor/abilităţilor emoţionale şi sociale esenţiale pentru funcţionarea şi adaptarea la viaţa adultă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

PENTRU COPIII PREŞCOLARI:

 • reducerea riscului dezvoltării ulterioare a unor tulburări psihice;

 • creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele şcolare;

 • dezvoltarea unor abilităţi inter- şi intrapersonale care să faciliteze atingerea succesului social;

 • dobândirea unor strategii care facilitează adaptarea în situaţii stresante;

 • de a menţine şi de a gestiona eficient relaţiile afective. PENTRU ADULŢI:

 • dezvoltarea unor abilităţi inter- şi intrapersonale care să faciliteze atingerea succesului social;

 • dobândirea unor strategii care facilitează adaptarea în situaţii stresante;

 • dobândirea capacităţii de a menţine şi de a gestiona eficient relaţiile afective;

 • însuşirea unor strategii de reglare emoţională adecvate unor situaţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

PENTRU COPIII PREŞCOLARI:

 • să conştientizeze trările emoţionale proprii şi ale celor din jur;

 • să transmită adecvat mesaje cu încărcătură emoţională;

 • să manifeste empatie;

 • să identifice emoţii pe baza indiciilor non-verbali;

 • să denumească emoţii („sunt bucuros”, „Sunt trist”)

 • să stabilească cauzele dar şi consecinţele emoţiilor;

 • să utilizeze strategii de reglare emoţională adecvate vârstei.

PENTRU ADULŢI:

 • să conştientizeze trările emoţionale proprii şi ale celor din jur;

 • să transmită adecvat mesaje cu încărcătură emoţională;

 • să manifeste empatie;

 • să identifice emoţii pe baza indiciilor non-verbali;

 • să stabilească cauzele dar şi consecinţele emoţiilor;

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

DESCRIEREA PROIECTULUI SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea şi optimizarea competenţelor/abilităţilor emoţionale şi sociale esenţiale pentru funcţionarea şi adaptarea
 • să utilizeze strategii de reglare emoţională adecvate vârstei;

 • să elaboreze planuri pozitive de conduită emoţională cu scopuri adecvate.

RESURSE:

UMANE:

 • copiii preşcolari din grupa pregătitoare (6-7 ani) „Dumbrava minunată”

 • părinţii copiilor din grupă

 • educatoarea grupei

 • Csomos Tünde, psiholog şi grafolog

 • preoţi de diferite confesiuni

DE TIMP:

să utilizeze strategii de reglare emoţională adecvate vârstei; să elaboreze planuri pozitive de conduită emoţională

Anul şcolar 2011/2012 (octombrie.2011-iunie.2012) MATERIALE:

INFORMAŢIONALE:

 • Cărţi de specialitate şi cu subiect apropiat proiectului;
  CD-uri, DVD- uri pe tema inteligenţelor emoţionale
  Fotografii
  Carduri OH

 • Jetoane cu imagini ale unor emoţii

AUXILIARE:

 • Marionete
  Creioane colorate
  Markere
  Flip-chart

 • Tablă magnetică

 • Hârtie de desen
  Hârtie de scris

 • Hârtie colorată

METODOLOGICE:

 • Jocul

 • Observarea

 • Lectura după imagini

 • Povestirea

 • Interviul

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

să utilizeze strategii de reglare emoţională adecvate vârstei; să elaboreze planuri pozitive de conduită emoţională
 • Metoda lotus

 • Cubul

 • Explozia stelară

 • Pălăriile gânditoare

 • Conversaţia euristică

EVALUARE:

 • Concurs „Pălăria magică” (recunoaşterea emoţiilor, denumirea lor, gestionarea unor situaţii de criză imaginare);

 • Chestionare pentru părinţi, copii şi educatoare.

IMPACTUL ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ:

Atingerea obiectivelor acestui proiect va deschide, deopotrivă, copiilor şi părinţilor poarta către o viaţă echilibrată în care emoţiile şi sentimentele nu sunt o frână sau un impediment pentru dezvoltare ci principala sursă a acesteia. Însuşirea unor strategii adecvate vârstei pentru gestionarea eficientă a emoţiilor va crea între copii şi părinţi acele punţi pline de empatie şi înţelegere atât de necesare unei vieţi de familie armonioase şi echilibrate. Pentru educatoare, copii stăpâni pe emoţiile lor, capabili să le recunoască şi să le gestioneze cât mai corect înseamnă mai mult timp pentru alte activităţi decât cele de gestionare a unor situaţii stresante sau conflictuale, mai mult timp pentru activităţi de

pregătire a copiilor pentru unătorul pas atât de important pentru copii, integrarea în mediul şcolar.

Pentru clasele în care vor urma şcoala aceşti copii şi pentru comunitatea în care se vor integra aceşti copii vor constitui elemente de echilibru şi armonie şi, la maturitate, vor deveni acei lideri de care sociatatea românescă are mare nevoie: inteligenţi, echilibraţi, capabili să empatizeze cu adevărat cu cei din jurul lor.

Metoda lotus Cubul Explozia stelară Pălăriile gânditoare Conversaţia euristică EVALUARE: Concurs „Pălăria magică” (recunoaşterea emoţiilor,

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

Metoda lotus Cubul Explozia stelară Pălăriile gânditoare Conversaţia euristică EVALUARE: Concurs „Pălăria magică” (recunoaşterea emoţiilor,

ACTIVITĂŢI PE TIPURI DE COMPETENŢE

 • I. EXPERIENŢIEREA (TRĂIREA) ŞI EXPRIMAREA EMOŢIILOR

EXEMPLE DE

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE

Conştientizarea (trăirea)

 • - Jocuri de cunoaştere

emoţiilor proprii

 • - Exerciţii de coeziune

 • - Jocuri de socializare

 • - Joc-exerciţiu pentru recunoaşerea emoţiilor

 • - Jocuri didactice

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Lectorate cu părinţii

Transmiterea adecvată de

 • - Jocuri-exerciţiu de comunicare

mesajelor cu încărcătură

 • - Povestiri cu tâlc

emoţională

 • - Jocuri didactice

 • - Împărtăşirea cu ceilalţi(întâlnirea de dimineaţă)

 • - Convorbiri

 • - Jocuri cu rol

 • - Lectorate cu părinţii

Manifestarea empatiei

 • - Jocuri cu rol

 • - Jocuri-exerciţiu

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Convorbiri

 • - Jocuri didactice

 • - Lectorate cu părinţii

II. ÎNŢELEGEREA ŞI RECUNOAŞTEREA EMOŢIILOR

EXEMPLE DE

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE

Identificarea emoţiilor pe

 • - Jocuri de socializare

baza indicilor non-verbali

 • - Joc-exerciţiu pentru recunoaşerea emoţiilor

 • - Jocuri didactice

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Mimă

 • - Lectorate cu părinţii

Denumirea emoţiilor

 • - Jocuri de socializare

 • - Jocuri-exerciţiu de comunicare

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Jocuri didactice

 • - Împărtăşirea cu ceilalţi(întâlnirea de dimineaţă)

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

ACTIVITĂŢI PE TIPURI DE COMPETENŢE I. EXPERIENŢIEREA (TRĂIREA) ŞI EXPRIMAREA EMOŢIILOR EXEMPLE DE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
 
 • - Convorbiri

 • - Jocuri cu rol

 • - Dramatizări

 • - Excursii

 • - Lectorate cu părinţii

Înţelegerea cauzelor şi

 • - Jocuri cu rol

consecinţelor emoţiilor

 • - Jocuri-exerciţiu

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Convorbiri

 • - Jocuri didactice

 • - Împărtăţirea cu ceilalţi(întâlnirea de dimineaţă)

 • - Dramatizări

 • - Jocuri-exerciţiu de comunicare verbală şi nonverbală

 • - Lectorate cu părinţii

III. REGLAREA EMOŢIILOR

EXEMPLE DE

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE

Utilizarea strategiilor de

 • - Jocuri cu rol

reglare emoţională

 • - Jocuri-exerciţiu aplicative pe situaţii imaginare sau

adecvate vârstei

reale

 • - Povestiri cu tâlc

 • - Convorbiri

 • - Jocuri didactice

 • - Împărtăţirea cu ceilalţi(întâlnirea de dimineaţă)

 • - Dramatizări

 • - Jocuri-exerciţiu de comunicare verbală şi nonverbală

 • - Jocuri dramă

 • - Jocuri –aventură

 • - Excursii

 • - Lectorate cu părinţii

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

- Convorbiri - Jocuri cu rol - Dramatizări - Excursii - Lectorate cu părinţii Înţelegerea cauzelor

CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI

Nr.

Luna

Tipul

Subiectul

crt

activităţii

activităţii

 
 • 1. Octombrie

a)

Lectorat

 • a) Ce este inteligenţa emoţională?

 

2011

cu părinţii

 

b)

Joc-exerciţiu de cunoaştere

 • b) Pot să te prezint?

c)

Joc-exerciţiu

 • c) Cutia fermecată (cu emoţii)

 

d)

Povestea

 • d) „Supărarea Danielei” de

eductoarei

Viniciu Gafiţa

 
 • 2. Noiembrie

a)

Lectorat

 • a) 10 expresii pentru a-ţi schimba viaţa

2011

cu părinţii

b)

Joc-exerciţiu

 • b) Cum mă simt azi ...

c)

Joc-dramă

 • c) Schimbă masca!

d)

Joc-exerciţiu

 • d) Ce mi se întâmplă când mă simt ...

 
 
 • 3. Decembrie

a)

Lectorat

 • a) Optimizarea relaţiei părinte-copil

 

2011

cu părinţii

 

b)

Joc-exerciţiu

 • b) Tabloul trăirilor mele (pentru părinţi şi copii)

c)

Joc didactic

 • c) Cum te-ai simţi dacă ...

d)

Joc-exerciţiu

 • d) Joc de cărţi cu emoţii

e)

Convorbire

 • e) Aşa da, aşa nu! (emoţii în situaţii stresante

 

imaginare)

 
 • 4. Ianuarie

a)

Joc-exerciţiu

 • a) Sunt vesel/trist pentru că

...

(pentru părinţi şi

2012

b)

Joc-exerciţiu

copii)

c)

Joc cu rol

 • b) Detectivul de emoţii

d)

Joc dramă

 • c) Te iert – Iartă-mă!

e)

Convorbire

 • d) Omul de zăpadă

 
 • e) Învăţăm unii de la alţii ...

 
 • 5. Februarie

a)

Joc didactic

 • a) Nu aştepta nicio recompensă (activitate cu

2012

b)

Joc-exerciţiu

părinţii)

c)

Joc-exerciţiu

 • b) Am grijă ...

d)

Joc cu rol

 • c) Oglinda fermecată

e)

Povestea

 • d) Împăratul Verde

educatoarei

 • e) „Aventurile lui Bruno şu Bruni prin nămeţi” Catrinel Ştefan, Kállay Éva

f)

Concurs interactiv

 • f) Imaginea mea, imaginea ta!

 
 

Martie

a)

 • 6. Lectorat

 • a) Strategii pentru rezolvarea conflictelor

2012

 

cu părinţii

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI Nr. Luna Tipul Subiectul crt activităţii activităţii 1. Octombrie a) Lectorat a) Ce
   

b)

Joc-exerciţiu

 • b) Ochiul Magic care vindecă (pentru părinţi şi copii)

c)

Joc didactic

 • c) Umbrela prieteniei

d)

Joc cu rol

 • d) De-a familia (de ziua mamei)

e)

Serbare

 • e) „De ziua mamei”

f)

Joc-exerciţiu

 • f) Povestea familiei mele

 

Aprilie

a)

 • 7. Lectorat

 • a) Strategii de comunicare eficientă părinte-copil

2012

cu părinţii

b)

Joc didactic

 • b) Cercul prieteniei

c)

Joc-exerciţiu

 • c) Te alungăm, furie!

d)

Povestea

 • d) „Povestea brosuţei ţestoase” de

educatoarei

Catrinel Ştefan, Kállay Éva

e)

Joc-exerciţiu

 • e) Schimbă tabloul

f)

Joc-exerciţiu

 • f) Cercurile vorbesc

 

Mai

 • 8. Joc cu rol

a)

 • a) Ce tare mă doare capul! (pentru părinţi şi copii)

2012

b)

Joc-exerciţiu

 • b) Castelul Lego

c)

Povestea

 • c) „Cum să fim prieteni” de

educatoarei

Catrinel Ştefan, Kállay Éva

d)

Joc cu rol

 • d) Inele cu surprize

e)

Joc-exerciţiu

 • e) Acum sau mai târziu?

f)

Joc distractiv

 • f) Am învins/voi învinge!

 

Iunie

a)

 • 9. Joc distractiv

 • a) Marţienii şi pământenii

2012

b)

Joc de perspicacitate

 • b) Unim punctele

c)

Spectacol comic

 • c) „Să facem haz de necaz”

d)

Concurs interactiv

 • d) Pălăria magică

b) Joc- exerciţiu b) Ochiul Magic care vindecă (pentru părinţi şi copii) c) Joc didactic c)

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

b) Joc- exerciţiu b) Ochiul Magic care vindecă (pentru părinţi şi copii) c) Joc didactic c)

BIBLIOGRAFIE:

***

Programa instructiv-educativă pentru învăţământul preşcolar,

Ediţia a II-a revizuită, Editura Publishing Haouse, Bucureşti,

2005

Elias, Maurice J. Tbias, Steven E. Friedlander, Brian S.

Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2007

Ştefan, Catrinel A. Kállay Éva

Dezvoltarea competenţelor emoţionle şi sociale pe preşcolari, Ghid practic pentru educatori şi pentru părinţi, Editura ASCR,

Cluj-Napoca, 2010

Breben, Silvia

Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vâsrta

Năstasă, Elena Laura

preşcolară şi şcolară mică. Editura Reprograph, Craiova, 2010 Educaţia raţional-emoţională. Strategii ale educaţiei

Lect.univ.dr.

DeVos, Rich

emoţionale, suport de curs BACOV-IA Fii pozitiv!, 19 expresii care îţi vor schimba viaţa, Editura Amaltea, Bucureşti, 2009

Smith, Thomas B.

 

Faber, Adele Mazlish, Elaine

Totul deprinde de tine!, Editura Amaltea, Bucureşti, 2010 Comunicare eficientă ci copiii, Acasă şi la şcoală, Editura

Lacombe, Fabrice

Curtea veche Publishing, Bucureşti, 2002 Rezolvarea dificultăţilor de comunicare, Editura Polirom, Bucureşti, 2005

Rodica-Nina Secelean | Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Sf.Gheorghe/Covasna

BIBLIOGRAFIE: *** Programa instructiv- educativă pentru învăţământul preşcolar, Ediţia a II - a revizuită, Editura Publishing