Sunteți pe pagina 1din 59

ECONOMIE INTERNATIONALA PROBLEME GLOBALE ALE ECONOMIEI MONDIALE

TRUE/FALSE 1. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Categoriile mondoeconomice reprezinta simple prelungiri teritoriale ale unor categorii macroeconomice.
ANS: F 2. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Economia nationala este, in acelasi timp, atat o categorie macroeconomica, cat si o categorie mondoeconomica.
ANS: T 3. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Subdezvoltarea economica relativa exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare, comparatie care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate.
ANS: T 4. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Prin subdezvoltarea economica absoluta intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia asigura conditii minime necesare unui trai decent.
ANS: F 5. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Strategiile nationale de dezvoltare urmeaza un model unic de industrializare, dezvoltare a agriculturii, stiintei si tehnicii etc., intrucat statele nu se deosebesc intre ele.
ANS: F 6. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Ciclurile economice medii au ca baza economica de declansare criza modului tehnic de productie, iar prin solutionarea crizei are loc procesul de trecere de la un mod tehnic de productie la un alt mod tehnic de productie.
ANS: F 7. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

ONUDI apreciaza ca in multe zone ale lumii subdezvoltate exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie, si foamete.
ANS: F F.A.O. 8. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

In ceea ce priveste raportul dintre industria prelucratoare si cea extractiva se observa o predominare a industriei extractive si o scadere a ponderii industriei prelucratoare , aceasta din urma producandu-se dupa revolutia industriala si in procesul industrializarii.
ANS: F predominare a industriei prelucratoare o scadere a ponderii industriei extractive 9. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Mediul ambiant este format din mediul natural la care nu se adauga rezultatele activitatilor umane.
ANS: F .....si din rezultatele activitatilor umane. 10. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Ritmul cel mai inalt il cunoaste cresterea populatiei din tarile dezvoltate.
ANS: F 11. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Investitiile straine de portofoliu reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii.
ANS: F 12. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Un rol deosebit in evaluarea economiei internationale il au studiile de conjunctura economica internationala si comparatiile internationale.
ANS: T 13. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Comparatiile internationale stabilesc masura dezvoltarii, permit fiecarei tari sa se edifice asupra locului pe care-l ocupa in economia mondiala, sa-si elaboreze o ordine de prioritati, o strategie adecvata de dezvoltare.

ANS: T 14. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Alimentatia in lume este asigurata intr-o mica proportie de catre agricultura.


ANS: F 15. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitatii sa nu consume foarte multe bunuri si servicii, ducand astfel la imbunatatirea reala a standardelor de viata.
ANS: F sa consume mai multe bunuri si servicii 16. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Ecodezvoltarea reprezinta o noua strategie de evolutie a economiei mondiale, care are drept scop imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica in descrestere. ANS: F ritmuri de crestere economica relativ inalte. 17. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Institutia internationala este un instrument secundar al colaborarii multilaterale.


ANS: F ... instrument fundamental 18. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Organizatiile neguvernamentale sunt create printr-un instrument juridic care stabileste acordul statelor implicate (tratat, pact, constitutie, carta etc.).
ANS: F 19. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Organizatiile guvemamentale sau asociatiile internationale sunt institutii create printr-o initiativa privata sau mixta.
ANS: F 20. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Relatiile societatilor transnationale cu tara lor de origine nu apar ca relatii intre parteneri. Statul nu poate intervini pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale.

ANS: F ....apar ca relatii intre parteneri. statul intervine pentru a tempera.... 21. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Relatiile dintre societatile transnationale si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) nu sunt foarte complexe si diferite, si nu tin cont de apartenenta statuluigazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare.
ANS: F ...sunt foarte complexe .....in functie de apartenenta statului-gazda la grupul 22. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. STN se pot adapta permanent la noile structuri organizatorice, la noile formule manageriale, specifice fie nu numai unei ramuri de activitate, ci si unui anumit segment, dar si fiecarei etape in parte. ANS: T 23. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Primul raport catre Clubul de la Roma s-a numit ``Limitele cresterii`` si a fost elaborat de un grup de autori condus de W. Leontieff.
ANS: F Dennis L. Meadows DIF: mediu REF: pag 73

24. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Ritmurile descrescinde ale evolutiei populatiei mondiale, inclusiv in tarile in curs de dezvoltare, conduc la cresterea relativa a populatiei tinere (sub 15 ani) si la scaderea ponderii populatiei de peste 65 de ani.
ANS: F DIF: usoara REF: pag. 93

25. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Categoriile mondoeconomice reprezinta un ansamblu de relatii care se manifesta in cadrul diviziunii internationale a muncii si circuitului economic mondial. ANS: F .... in sistemul raporturilor economice dintre natiuni si state. 26. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, conectate intre ele prin ansamblul relatiilor internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea nationala a muncii si circuitul economic national, bazate pe o ordine economica nationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale date . ANS: T relatiilor economice internationale ; diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international ; bazate pe o ordine economica internationala 27. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

La un anumit nivel de dezvoltare, economia nationala inceteaza sa se dezvolte autarhic.


ANS: T 28. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Dupa criteriul potentialului economic, se deosebesc: state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici si state foarte mici. ANS: T 29. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Dupa criteriul calitatii vietii, se deosebesc: tari cu o calitate a vietii foarte prospera, tari cu o calitate a vietii buna, tari cu o calitate a vietii mediocra, tari cu o calitate a vietii slaba si tari care au o calitate a vietii sub orice nivel de decenta, fiind sub pragul saraciei. ANS: T 30. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Dupa criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, deosebim: state cu o economie foarte deschisa, state cu o cota ridicata de export, state dependente de piata externa, state avind schimburi economice cu o gama larga de produse si state avind schimburi economice depinzind de 1-2 produse. ANS: T 31. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Prin subdezvoltare economica intelegem acea stare a societatii care se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi esentiale: a. dinamica economica lenta si crestere demografica decelerata; b. nivel alarmant de scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii; c. structuri economice inapoiate, bazate, in principal, pe productia agricola, industria extractiva si produse semifabricate; d. mecanisme economice externe dezarticulate; e. excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata; f. dependenta unilaterala economica si, deseori, politica fata de tarile avansate din punct de vedere economic ;

g. calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei medicale si educatiei; h. grad ridicat de indatorare fata de strainatate; i. in diviziunea nationala a muncii, tarile respective constituie surse de aprovizionare cu produse primare si piete de desfacere a bunurilor industriale din tarile dezvoltate; j. structuri sociale ale capitalismului introductiv. ANS: F a.crestere demografica accelerata; d. mecanisme economice interne dezarticulate; i. in diviziunea internationala a muncii; j. structuri sociale ale capitalismului primitiv. 32. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Asistenta acordata de comunitatea internationala in favoarea tarilor in curs de dezvoltare se realizeaza prin ONUDI. ANS: F prin....programe sau proiecte 33. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Printre principalele probleme globale ale economiei internationale putem enunta urmatoarele: problema energiei; problema materiilor prime; problemele demografice si demo-economice; problema alimentatiei in lume; problema ecologica sau a mediului ambiant; problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare economica; problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de virf, si transferului de tehnologie; problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe; problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice internationale; problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume; problema democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international; problema patrimoniului comun al umanitatii . ANS: T 34. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Criza economica mondiala actuala reprezinta o noutate prin cauzele, formele de manifestare si consecintele ei, avind un caracter multicriterial. ANS: F caracter unic 35. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Teoria mondoeconomica este o parte a stiintei economice , avind ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala. ANS: T 36. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Structurile economice de baza ale economiei internationale sunt : circuitul economic mondial sau relatiile economice internationale, economiile internationale si diviziunea nationala a muncii. ANS: F economiile nationale;diviziunea internationala a muncii 37. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. F.A.O. apreciaza ca in multe zone ale lumii aflate in curs de dezvoltare exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie si foamete. ANS: T 38. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Institutia internationala este un instrument fundamental al colaborarii multilaterale ANS: T 39. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Relatiile STN cu tara lor de origine apar ca relatii intre parteneri. Statul intervine pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale. ANS: T 40. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Relatiile dintre STN si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) sunt foarte complexe si diferite, in functie de apartenenta statului-gazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare ANS: T 41. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Economia internationala este un sistem complex si global care are trei mari subsisteme: a. structurile de baza (economiile nationale, ca celule de baza ale economiei internationale; diviziunea nationala a muncii si relatiile economice internationale reunite in circuitul economic national); b. ordinea economica internationala; c. problemele globalizate ale economiei mondiale. ANS: F structurile economice de baza; diviziunea internationala a muncii; circuitul economic international; problemele globale 42. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

In ceea ce priveste factorii reducerii decalajelor si ai lichidarii subdezvoltarii economice, literatura de specialitate ii clasifica in doua mari grupe: a) factori interni si b) factori externi. ANS: T 43. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Studiile arata ca in decursul istoriei populatia mondiala cunoaste o tendinta de descrestere absoluta. ANS: T crestere absoluta 44. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. In prezent, populatia mondiala creste anual cu 70-80 milioane de locuitori, ceea ce demonstreaza ca rata mortalitatii este superioara ratei natalitatii . ANS: F rata natalitatii este superioara ratei mortalitatii 45. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Echilibrul unui sistem ecologic exprima concordanta dintre materia organica si materia anorganica.
ANS: T 46. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Atunci cand presiunile externe depasesc pragul de rezistenta, sistemul ecologic intra in stare de dezechilibru, de criza si se poate prabusi in ansamblu.
ANS: T 47. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Practica arata ca este mai eficienta refacerea poluarii decat prevenirea mediului poluat.
ANS: F ...prevenirea poluarii, ...refacerea mediului ambiant 48. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Degradarea mediului se datoreste in general influentei a doi factori divergenti, si anume: a) lipsa unei subdezvoltari economice, saracia, suficienta mijloacelor de aprovizionare cu apa, despaduririle, diferite tipuri de degradare a solului, descresterea populatiei si presiunea acesteia sub diverse forme asupra degradarii mediului inconjurator; b) amplificarea descresterii activitatii economice, cum ar fi poluarea de origine industriala, agricola, si animala, utilizarea abuziva a apei, utilizarea intensiva a terenurilor agricole etc.

ANS: F

a) lipsa unei dezvoltari economice, saracia, insuficienta mijloacelor de aprovizionare cu apa, despaduririle, diferite tipuri de degradare a solului, cresterea populatiei si presiunea acesteia sub diverse forme asupra degradarii mediului inconjurator; b) amplificarea cresterii activitatii economice, cum ar fi poluarea de origine industriala si agricola, utilizarea abuziva a apei, utilizarea intensiva a terenurilor agricole etc.
49. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Globalizarea consta in transnationalizare, pana la supranationalizare, cu deosebire in domeniul comertului, finantelor si tehnologiilor de varf. ANS: T 50. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Descentralizarea consta in transmiterea de catre guvernul national comunitatilor locale a tot mai multor atributii administrative, sociale, educationale, bugetare s.a. ANS: T 51. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Dezvoltarea interdependentelor dintre statele si economiile nationale ale lumii face ca aparitia unor procese si fenomene critice intr-o tara sau alta sa se transmita in acelasi timp (prin fluxurile economice internationale) si asupra altor tari, ducand la aparitia problemelor globale ale economiei mondiale. ANS: T 52. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Ca trasaturi specifice ale procesului integrationist putem mentiona accentuarea colaborarii atat la nivel macroeconomic, mezoeconomic, cat si microeconomic, precum si continuitatea acestei colaborari prin intermediul intelegerilor interstatale, la nivel mondoeconomic.
ANS: T 53. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Avand ca factori determinanti lichidarea subdezvoltarii si cresterea economica sustinuta, dar si pentru a contracara efectele relatiilor externe inechitabile, tarile in curs de dezvoltare ale lumii si-au creat si ele organisme si institutii cu caracter regional si subregional care difera insa intre ele prin natura, gradul de cuprindere si aranjamentele de liberalizare a schimburilor pe plan subregional. ANS: T 54. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Tipurile de integrare economica sunt grupate, de regula, in raport de relatia organizatiei de integrare cu statul si suveranitatea lui. ANS: T 55. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Prima forma de colaborare interstatala vest-europeana a constituit-o Tratatul de la Bruxelles, din martie 1948, privind crearea Uniunii Europei Occidentale, prin care unele state vest-europene isi uneau fortele in cazul in care securitatea lor ar fi fost amenintata de catre blocul estic, condus de U.R.S.S. ANS: T 56. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Comisia Uniunii Europene este organismul executiv cel mai insemnat al U.E. ANS: T 57. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Consiliul de Ministri este organul decizional al UE, cu sediul la Bruxelles, care adopta deciziile finale. ANS: T 58. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Parlamentul Comunitar este organismul U.E. care are ca atributii: participarea la elaborarea directivelor, reglementarilor si deciziilor comunitare, adoptarea bugetului U.E., armonizarea politicilor externe ale tarilor comunitare. ANS: T 59. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Curtea de Justitie a UE este un organism cu sediul la Luxemburg, care are printre misiunile sale cele mai importante: posibilitatea de a anula hotararile Comisiei, ale Consiliului de Ministri sau ale guvernelor tarilor membre. ANS: T 60. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Banca Europeana de Investitii (B.E.I.) are ca principal scop asigurarea de fonduri pentru efectuarea de investitii in diverse regiuni ale U.E., dar in mod cu totul deosebit in regiunile mai putin dezvoltate sau in curs de dezvoltare .
ANS: T 61. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Fondul Social European are ca atributie de baza reglementarea problemelor de munca si angajare a fortei de munca la nivel comunitar. ANS: T 62. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Unul dintre primele obiective realizate de C.E.E. a fost acela de infiintare a unei uniuni vamale in interiorul careia sa functioneze schimburi comerciale libere, fara obstacole de natura tarifara sau netarifara, relatii de schimb care sa fie protejate de o bariera comuna. ANS: T 63. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Actul Unic European, adoptat in iulie 1985, a fost principalul mijloc de realizare a pietei unice, urmarind punerea in aplicare a prevederilor Tratatului de la Roma, la care s-a adaugat initiativa de inchegare a unei comunitati vest-europene a tehnologiei. ANS: T 64. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Semnarea Tratatului de la Maastricht, din 1992, a fost cea mai importanta decizie a celor 12 tari de la constituirea Pietei Comune (in 1957) si pana in prezent. ANS: T 65. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. EURO a ajuns in 1999 (ca prim an de existenta) a doua moneda tranzactionata pe plan mondial. ANS: T 66. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. La 1 februarie 1993 a intrat in vigoare Acordul de Asociere a Romaniei la U.E., procesul integrarii tarii noastre facand inca un pas inainte. ANS: T 67. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. La Conferinta de la Rio de Janeiro a UE, din septembrie 2000, s-a hotarat ca, inainte de aderare, Constitutia Romaniei sa fie modificata prin referendum. ANS: F Haga 68. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

NAFTA (North American Free Trade Agreement), Acordul de Comert Liber Nord American, s-a creat in 1994, ca o replica la ceea ce vest-europenii reusisera sa faca in urma cu multi ani CEE. ANS: T 69. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Comisiile economice regionale ale ONU au fost principalele organizatii care au sprijinit puternic promovarea si intensificarea colaborarii multilaterale a tarilor in curs de dezvoltare. ANS: T 70. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Asociatia Latino-Americana a Liberului Schimb (ALALC) a fost prima integrare intre tarile in curs de dezvoltare de pe teritoriul latino-american, luand fiinta in anul 1960 in urma Tratatului de la Montevideo. ANS: T 71. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. n anul 1973 a luat fiinta Piata Comuna din Caraibe (CARICOM), reunind tarile Bazinului Marii Caraibelor. ANS: T 72. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Asociatia Latino-Americana de Integrare (ALADI), creata in 1980,a luat locul gruparii ALALC, devenind cea mai importanta putere economica a lumii a treia de pe continentul latino-american. ANS: T 73. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Piata Comuna a Sudului (MERCUSOR) a intrat in vigoare in anul 1994 ca urmare a semnarii, in 1991, a Tratatului de Cooperare intre Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay. ANS: T 74. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Forumul de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC) a luat fiinta in anul 1989, la Camberra, in urma reuniunii comune a ministrilor economiei si afacerilor externe ai celor 12 tari din zona Asia-Pacific (SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore, Thailanda si Brunei). ANS: T 75. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Obiectivul principal urmarit de APEC este infiintarea unei Comunitati Economice Asia-Pacific, deci crearea unei zone de comert liber unde sa aiba loc investitii de capital pe baze reciproce si o cooperare economica in mai multe sectoare de activitate si pe mai multe planuri. ANS: T 76. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Internationalizarea este un proces al dezvoltarii economiei internationale prin care productia si schimburile ating acel stadiu cand legaturile dintre agentii economici nu mai corespund formelor clasice ale comertului international. Relatiile economice internationale trec din sfera circulatiei marfurilor, serviciilor si banilor in sfera productiei, comercializarii, investitiilor, deciziilor economice si deseori chiar in sfera deciziilor politice. ANS: T 77. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. O societate transnationala reprezinta o corporatie de mari dimensiuni a carei activitate se desfasoara in acelasi timp in mai multe tari; sediul sau central (societatea mama) este intr-o singura tara, dar ea actioneaza in mai multe tari prin filialele sale (societatile fiica). ANS: T 78. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Societatile straine urmaresc cu mare atentie existenta unor conditii sau premise care sa constituie elemente de atractivitate pe termen lung pentru capitalul strain. ANS: T 79. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Cele mai multe tari gazda creeaza facilitati pentru investitiile straine si au un interes economic si financiar direct in atragerea investitorilor straini prin intermediul societatilor transnationale. ANS: T 80. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Investitiile straine directe reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii. ANS: T 81. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Investitiile straine de portofoliu sunt investitii efectuate in titluri de valoare (actiuni, obligatiuni, bonuri de tezaur, certificate de depozit etc.) care nu urmaresc penetrarea mecanismului de decizie al unei intreprinderi, ci doar valorificarea eficienta a capitalului.

ANS: T 82. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Societatile transnationale europene au devenit unii din cei mai importanti investitori mondiali, depasind firmele americane la acest capitol. ANS: T 83. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Un indicator important de masurare a activitatii unei societati transnationale in strainatate este coeficientul sau indicele de transnationalizare. ANS: T 84. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Activitatea societatilor transnationale cuprinde domenii si sfere de activitate variate, ceea ce le-a impus pe plan mondial ca o forta economica, tehnologica si comerciala deosebita, care realizeaza o parte importanta din productia mondiala si comertul international. ANS: T 85. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals.

Societatile transnationale s-au impus si se impun in economia mondiala si pe plan tehnologic.


ANS: T 86. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. n literatura de specialitate, organizatia internationala este definita ca o forma de coordonare a colaborarii internationale in domenii stabilite, pentru care statele au creat un anumit cadru juridic, organizatoric (institutional) permanent, printr-un statut elaborat de comun acord, care prevede obiectul si scopul organizatiei, organele si functiile lor necesare realizarii obiectivelor urmarite. ANS: T 87. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Statele dispun de un vast cadru institutional international pentru adancirea si dezvoltarea colaborarii economice internationale, reprezentat prin organizatiile si organismele economice internationale. ANS: T 88. Indicati daca enuntul este adevarat sau fals. Colaborarea economica internationala cunoaste doua forme principale: bilaterala si multilaterala. ANS: T

MULTIPLE CHOICE 1. Alegeti varianta corecta:

Premisele formarii economiei internationale sunt:


a. problemele globale, marile descoperiri geografice, aparitia diviziunii internationale

a muncii, constituirea pietei internationale s.a.


b. aparitia si dezvoltarea natiunilor, aparitia decalajelor economice, marile descoperiri

geografice, prima revolutie industriala, aparitia diviziunii internationale a muncii, constituirea pietei internationale s.a. c. aparitia si dezvoltarea natiunilor, marile descoperiri geografice, prima revolutie industriala, aparitia diviziunii internationale a muncii, constituirea pietei internationale s.a. d. aparitia crizelor economice, aparitia decalajelor economice, aparitia diviziunii internationale a muncii, aparitia si dezvoltarea natiunilor, globalizarea s.a.
ANS: C 2. Alegeti varianta corecta: O economie nationala se caracterizeaza printr-o serie de indicatori ce o deosebesc de alte economii cum ar fi: a. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice, pozitia geografica. b. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii economice, dezvoltarea fortelor de productie. c. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice, cota de export. d. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii economice, pozitia geografica. ANS: A 3. Alegeti varianta corecta: Care dintre criteriile de analiza comparata a statelor in economia internationala (criterii de clasificare a statelor) reflecta marile decalaje existente in lume si ofera elemente pentru o strategie internationala in favoarea tarilor mai putin dezvoltate ? a. b. c. d. criteriul mecanismului economic criteriul nivelului de dezvoltare economica criteriul potentialului economic criteriul calitatii vietii

ANS: B 4. Alegeti varianta corecta:

Elementele componente ale ordinii economice internationale sunt: a. globalizarea, economiile nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii, mecanismul relatiilor economice internationale, criteriile de analiza comparata a statelor, cadrul institutional, cadrul juridic international. b. raportul de forte in economia internationala contemporana, globalizarea, mecanismul relatiilor economice internationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul cultural si social international. c. starea economiilor nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii, formele relatiilor economice internationale, mecanismul relatiilor economice internationale, cadrul institutional, cadrul juridic international, cadrul cultural si social international. d. starea economiilor nationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul institutional, cadrul juridic international, cadrul cultural si social international. ANS: C 5. Alegeti varianta corecta: Factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii economice sunt: a. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; acordarea de credite financiare in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobanzilor, perioada de gratie si durata de rambursare; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale. b. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare; acordarea de catre tarile dezvoltate si organismele internationale de asistenta in formarea si pregatirea de cadre, in elaborarea de studii de oportunitate si fezabilitate;acordarea de asistenta financiara, tehnologica; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale. c. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea invatamantului; crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; d. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea invatamantului; asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice; dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei, agriculturii si serviciilor; crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica. ANS: D 6. Alegeti varianta corecta: Ciclul economic de tip Kondratieff este : a. foarte scurt b. scurt

c. mediu d. lung ANS: D 7. Alegeti varianta corecta: Cresterea productiei agricole pe calea extensiva consta in : a. b. c. d. atragerea in cultura agricola a noi suprafete arabile chimizarea agriculturii mecanizarea agriculturii folosirea de forta de munca calificata

ANS: A 8. Alegeti varianta corecta: Criza agroalimentara are un caracter : a. conjunctural b. structural c. unic ANS: B 9. Alegeti varianta corecta: Care organism international are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale si tehnologice destinate tarilor cu deficit alimentar dar si, uneori, acordarea de ajutoare in produse alimentare ? a. b. c. d. F.A.O. P.A.M. F.I.D.A. P.N.U.D.

ANS: C 10. Alegeti varianta corecta: Criza de materii prime are un caracter: a. b. c. d. ciclic, global, dinamic structural, global, multidimensional conjunctural, multidimensional global, dinamic, multidimensional

ANS: B 11. Alegeti varianta corecta:

Dupa care criteriu, procesul de industrializare se poate baza pe industria usoara sau pe industria grea? a. b. c. d. criteriul participarii la diviziunea internationala a muncii criteriul structurii industriei criteriul gradului de diversificare a productiei industriale criteriul surselor de finantare a investitiilor

ANS: B 12. Alegeti varianta corecta: Indicatorii investitiilor pentru prevenirea degradarii mediului fac parte din grupa: a. b. c. d. indicatorilor potentialului natural al mediului inconjurator indicatorilor mediului natural indicatorilor calitatii mediului inconjurator indicatorilor de reglare a mediului inconjurator

ANS: D 13. Alegeti varianta corecta: Aceste taxe sunt introduse de Administratia mediului ambiant, pentru inregistrarea firmelor poluante: a. b. c. d. taxe de utilizare taxe pe produse taxe administrative taxe de diferentiere

ANS: C 14. Alegeti varianta corecta: Organismul international al carui obiectiv fundamental il constituie protejarea si ameliorarea mediului este: a. b. c. d. P.N.U.D. O.N.U.D.I. U.N.E.P. U.N.E.S.C.O.

ANS: C 15. Alegeti varianta corecta: Care dintre gruparile deschise de militanti in favoarea conservarii naturii si combaterii poluarii are ca scop promovarea conservarii naturii si aplicarea de programe ecologice vizand prezervarea diversitatii genetice, a celei a speciilor si ecosistemelor, dar si utilizarea rationala a resurselor naturale ?

a. b. c. d.

WWF UICN Greenpeace Clubul Sierra

ANS: A 16. Alegeti varianta corecta: Carui organ principal al O.N.U ii revine coordonarea eforturilor tarilor membre pentru infaptuirea telurilor social-economice ale Cartei ? a. b. c. d. Adunarea Generala Consiliul Economic si Social Consiliul de Tutela Consiliul de Securitate

ANS: B 17. Alegeti varianta corecta: Aceasta organizatie internationala a stabilit un program de actiune practica in domeniul comertului international, urmarind cresterea exporturilor tarilor in curs de dezvoltare si accelerarea dezvoltarii lor economice : a. b. c. d. PNUD ONUDI UNCTAD UNIAR

ANS: C 18. Alegeti varianta corecta: Cauzele crizei agroalimentare sunt: a. schimbari radicale in sistemul de distribuire a alimentelor, reorientarea politicilor agrare, formarea si dezvoltarea unor deprinderi corecte de consum, existenta mijloacelor financiare necesare in vederea asigurarii hranei. b. infaptuirea reformelor agrare; diversificarea productiei agricole; cooperarea sub diverse forme; armonizarea intereselor nationale cu cele comunitare. c. factorii naturali, cresterea demografica, starea inapoiata a agriculturii in tarile in curs de dezvoltare, interdependenta cu alte probleme globale, sporirea preturilor la petrol, reformele proprietatii, liberalizarea economiei . d. stagnarea sau restrangerea activitatilor economice in tarile dezvoltate, diminuarea cererii de produse industriale a tarilor in curs de dezvoltare, noile bariere protectioniste ale comertului mondial ANS: C

19. Alegeti varianta corecta: Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte, printre care: a. armonizarea si coordonarea politicilor economice in domeniul industrial; adoptarea de masuri pentru sprijinirea proceselor de integrare economica; incheierea de acorduri pe termen lung privind specializarea productiei. b. consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. c. promovarea comertului direct intre tarile in curs de dezvoltare; constituirea unor aparate institutionale care sa permita consultarea si coordonarea in vederea determinarii unor mai bune conditii de achizitionare a tehnologiilor; d. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor; dezvoltarea economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor;accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. ANS: B 20. Alegeti varianta corecta: Societatile transnationale (STN) sunt societati bazate pe : a. b. c. d. o strategie gandita la scara mondiala. realitatea obiectiva a relatiilor economice parteneriatul economic existenta obiectiva a politicilor economice ale statelor.

ANS: A 21. Alegeti varianta corecta: Acest tip de decalaje sunt caracterizate prin diferenta in marime absoluta intre indicatorii de nivel : a. b. c. d. decalaje cantitative decalaje calitative decalaje absolute decalaje relative

ANS: C 22. Alegeti varianta corecta: Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; . 2.achizitionarea de cunostinte know-how ; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4. consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 5. luarea de credite in conditii foarte avantajoase sau cu dobinda minima; 6. accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate.

Variante: a. 1+2+3+5 b. 3+4+5+6 c. 1+3+4+6 d. 1+2+5+6 e. nici una ANS: C DIF: mediu dificila

23. Alegeti varianta corecta: Enumerati criteriile de clasificare a economiilor nationale: 1.criteriul mecanismului economic ; 2.criteriul indicatorilor specifici calitatii vietii si nivelului de trai; 3.criteriul potentialului economic; 4.criteriul participarii la circuitul economic mondial; 5.criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii; 6.criteriul virstei populatiei apte de munca; 7.criteriul calitatii vietii; 8.criteriul valutar-financiar; 9.criteriul nivelului dezvoltarii economice. Variante: a. 2+4+5+6+8+9 b. 1+2+4+6+8+9 c. 1+3+4+5+6+8 d. 1+3+4+5+7+9 e. 1+3+5+7+8+9 ANS: E DIF: mediu-dificila

24. Alegeti varianta corecta: Care sunt tipurile de economii nationale dupa criteriul mecanismului economic ? 1.tari cu economie de piata; 2.tari sarace; 3.tari cu economie in tranzitie; 4.tari in curs de dezvoltare; 5.tari dezvoltate; 6.tari cu economie planificata centralizat. Variante: a. 1+2+4 b. 2+4+6 c. 2+3+5 d. 1+3+6 e. nici una ANS: D DIF: usoara

25. Alegeti varianta corecta:

Clasificati economiile nationale dupa criteriul nivelului de dezvoltare economica: 1.tari cu economie de piata; 2.tari dezvoltate; 3.tari cu dezvoltare medie; 4.tari cu economie in tranzitie; 5.tari slab dezvoltate; 6.tari foarte dezvoltate; 7.tari cu economie planificata centralizat; 8.tari in curs de dezvoltare. Variante: a. 1+3+4+5+7 b. 2+3+5+6+8 c. 1+3+4+5+8 d. 3+4+5+6+8 e. nici una ANS: B DIF: usoara

26. Alegeti varianta corecta: Clasificati economiile nationale dupa criteriul potentialului economic: 1.tari foarte mari; 2.tari mari; 3.tari mijlocii; 4.tari mici; 5.tari foarte mici; 6.tari dezvoltate; 7.tari in curs de dezvoltare; 8.tari in tranzitie; 9.tari cu economie de piata; 10.tari sarace. Variante: a. 1+2+3+4+5 b. 6+7+8+9+10 c. nici una ANS: A DIF: usoara

27. Alegeti varianta corecta: Enumerati directiile de actiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internationale: 1. lichidarea subdezvoltarii, a decalajelor economice, apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor popoarelor; 2. implementarea unui nou sistem de functionalitate si dezvoltare a economiei mondiale; 3. restructurarea sistemului juridic si promovarea larga a unor principii, norme si reguli noi de drept international; 4. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale; 5. ameliorarea cadrului institutional international;

6. crearea unui nou subsistem al economiei internationale; 7.promovarea unor forme avansate de cooperare economica; 8.restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii; 9.crearea de noi organizatii economice internationale avind diferite obiecte de activitate. Variante: a. 2+4+5+7+8+9 b. 2+3+4+5+6+9 c. 1+2+4+5+7+8 d. 1+3+4+5+7+8 e. nici una ANS: D DIF: medie

28. Alegeti varianta corecta: Enumerati trasaturile esentiale care caracterizeaza subdezvoltarea economica: 1.nivel foarte scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii; 2.calitatea vietii este puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei medicale si educatiei; 3.aducerea de prejudicii tarilor cu care intra in relatii de colaborare; 4.dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata; 5.excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata; 6.mecanisme economice interne dezarticulate; 7.crearea de organizatii economice internationale avind obiecte de activitate care nu ajutau tarilor sarace; 8.tarile respective constituie piete de desfacere pentru tarile dezvoltate; 9.grad ridicat de indatorare fata de strainatate; 10.dependenta unilaterala economica si uneori si politica fata de tarile dezvoltate; 11.restructurarea diviziunii internationale a muncii; 12.structuri sociale arhaice; 13.structuri economice inapoiate bazate in special pe agricultura, industria extractiva si produse semifabricate. Variante: a. 1+2+3+5+7+8+10+11+12+13 b. 2+4+5+6+8+9+10+11+12+13 c. 1+3+5+6+7+9+10+11+12+13 d. 1+2+4+5+6+8+9+10+12+13 e. nici una ANS: D DIF: usoara

29. Alegeti varianta corecta: Care sunt principalele probleme globale cu care se confrunta in prezent economia internationala? 1. problema energiei 2. problema ratei mortalitatii la scara planetara 3.problemele demografice si demo-economice 4. problema alimentatiei in lume

5. problema ecologica si a mediului ambiant 6. problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare economica 7. problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de varf, si transferului de tehnologie 8. problema numarului mare de persoane care sunt repartizate la un pat de spital si la fiecare medic in parte 9. problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismele relatiilor economice internationale 10. problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume 11. problema democratizarii organizatiilor economice internationale si cadrului juridic international 12. problema patrimoniului comun al umanitatii 13. problema materiilor prime 14. problema virstei medii a populatiei care este in crestere 15. problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe Variante: a. b. c. d. e. 1+2+4+5+6+7+9+11+12+13+14+15 2+4+5+7+9+12+14+15 1+3+4+5+6+7+9+10+11+12+13+15 1+3+5+7+9+10+12+13+14+15 1+4+5+10+12+13 DIF: medie

ANS: C

30. Alegeti varianta corecta: Care sunt formele de manifestare a crizei demo-economice? 1.cresterea natalitatii in tarile dezvoltate ale lumii 2. reducerea absoluta a populatiei in multe tari dezvoltate 3. mari dezechilibre in balanta de plati externe a tarilor lumii 4. existenta multor locuri vacante pentru care nu exista forta de munca adecvata din punctul de vedere al calificarii, varstei, sexului etc. 5. migrarea internationala a fortei de munca 6. dezechilibrul dintre natalitate si mortalitate in multiple zone ale lumii 7. somajul total, partial sau lent 8. cresterea numarului de populatie slab calificata profesional 9. explozia demografica in tarile in curs de dezvoltare Variante: a. 1+3+5+7+8+9 b. 2+4+5+6+7+9 c. 1+2+3+5+7+9 d. 2+3+4+5+7+9 e. nici una ANS: B DIF: usoara

31. Alegeti varianta corecta:

Ordinea economica internationala, fiind o parte componenta si complexa a economiei internationale ea exprima si reglementeaza:

a. o necesitate obiectiva determinata de factori reali b. legaturile si interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale ANS: B 32. Alegeti varianta corecta:

In prezent asistam la dezvoltarea procesului de mondializare sau globalizare frontierele comerciale devin permeabil sub forme variabile prin : 1) comertul international ; 2) institutiile internationale ; 3) metode administrative ; 4) schimbul reciproc de servicii
a. b. c. d. e. Variante: 1+2+4 2+ 3+4 1+ 2+3 toate nici una DIF: mediu REF: p.31

economica,

ANS: A

33. Alegeti varianta corecta:

Sporirea productiei agricole cunoaste doua cai :


a. calea extensiva si calea intensiva b. calea intensiva si calea de dezvoltare c. calea extensiva si calea de dezvoltare ANS: A DIF: mediu REF: 118

34. Alegeti varianta corecta:

Populatia mondiala reprezinta una din problemele de baza ale studiului economiei internationale, deoarece de starea populatiei depind in mare sau mica masura celelalte probleme globale, cum ar fi : 1) 2) 3) 4) 5) Variante : alimentatia si energia mediul inconjurator cresterea demografica resursele naturale cresterea demo-economica

a. b. c. d. e.

1+ 3+5 1+2+3 1+2+4 2+4+5


nici una DIF: medie REF: pag 100

ANS: C

35. Alegeti varianta corecta: Care sunt cauzele crizei de materii prime si resurse energetice ? 1) consumul foarte mare de materii prime, preponderent de catre tarile in curs de dezvoltare 2) mentinerea in continuare a diviziunii internationale sectoriale 3) risipa mare si indelungata de resurse, cu deosebire in tarile dezvoltate 4) descurajarea indelungata a utilizarii unor inovatii tehnologice indreptate catre economisirea de resurse 5) trecerea la un alt tip de diviziune internationala a muncii 6) lipsa unor tehnici adecvate de purificare si protejare a mediului 7) cursa inarmarilor 8) caracterul limitat si in prag de epuizare al unor resurse 9) lipsa unor metode eficiente de marketing pentru promovarea produselor pe piata 10j) prabusirea sistemului colonial si afirmarea dreptului suveran al statului asupra resurselor naturale 11k) mentinerea in functionare a unor industrii mari consumatoare de materii prime de baza 12l) promovarea unor tipuri de tehnologii energo si materialofage Variante: a. b. c. d. e. 1+3+4+6+7+8+10+11 1+2+3+5+6+7+8+12 2+3+4+6+7+8+10+12 1+3+5+6+7+9+10+12 toate

ANS: C 36. Alegeti varianta corecta: Care sunt caile de protejare a mediului ? 1.exploatarea judicioasa a resurselor naturale 2.apararea si conservarea padurilor 3. aplicarea unor taxe de poluare fabricilor care sunt mari producatoare de bunuri de consum 4. utilizarea rationala a ingrasamintelor chimice, erbicidelor sau pesticidelor 5. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admis 6. impunerea unor reglementari pe plan international privind sanctionarea poluatorilor 7. creearea si utilizarea de tehnologii antipoluante 8. actiuni de educatie ecologica a publicului 9. combaterea eroziunii solului 10.infiintarea unor organisme la nivel international de monitorizare a nivelului de poluare din atmosfera 11.prelucrarea sau reciclarea stiintifica a reziduurilor si deseurilor

Variante: a. b. c. d. e. 1+3+4+6+7+8+9+11 1+3+5+6+7+9+10+11 2+4+5+6+7+9+10+11 1+2+4+5+7+8+9+11 toate

ANS: D 37. Alegeti varianta corecta: Care sunt criteriile de clasificare a organizatiilor internationale? 1. criteriul numarului membrilor 2. criteriul zonei geografice 3. criteriul principiilor de drept pe baza carora functioneaza 4. criteriul naturii juridice a membrilor 5. criteriul calitatii membrilor 6. criteriul domeniului de activitate 7 criteriul statutului relatiilor cu O.N.U. Variante: a. b. c. d. e. 1+3+5 2+4+5 1+3+5 2+4+6 toate

ANS: E 38. Alegeti varianta corecta: Enumetati tipurile de organizare a societatilor transnationale: 1. filialele au o libertate totala 2. filialele au o cvasilibertate 3. filialele au o libertate redusa 4. filialele tin de societatea - mama numai din punctul de vedere al finantarii 5. filialele au o libertate redusa numai la aspectul de resurse umane 6. filialele nu au nici un fel de libertate de actiune si sunt in totalitate conduse de catre societatilemama Variante: a. 1+3+4+5+6 b. 3+4+6 c. 1+2+3 d. toate ANS: C 39. Alegeti varianta corecta:

Care sunt politicile de gestionare a resurselor naturale? 1.economisirea resurselor prin promovarea progresului tehnic, prin perfectionarea tehnologiilor de prelucrare; 2. intensificarea eforturilor in domeniul cercetarilor geologice; 3. dezvoltarea tehnologiei extractiei si innobilarii mineralelor; 4. imbunatatirea proprietatilor unor inlocuitori a caror producere solicita o cantitate mai mica de energie; 5. extinderea activitatilor de reciclare a materialelor; 6. masuri economice si legislative care sa stimuleze prelungirea vietii utile a bunurilor si materialelor. Variante: a. 1+3+6 b. 2+4+5 c. 1+2+6 d. 3+4+5 e. toate ANS: E 40. Alegeti varianta corecta: Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala a tarilor in curs de dezvoltare? 1. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor; 2. dezvoltarea economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor; 3. dezvoltarea economico-sociala bazata pe promovarea importurilor si a exporturilor Variante: a. 3 b. 1+3 c. 1+2 d. nici una e. toate ANS: C 41. Alegeti varianta corecta: Care sunt criteriile de la care trebuie sa se porneasca pentru determinarea continutului si sferei de actiune a organizatiilor internationale? 1 . reprezentarea pe care o realizeaza; 2. obiectul activitatii; 3 . gradul de universalitate; 4. sfera de actiune; 5. tipul de activitate desfasurata Variante: a. 3+4+5 b. 1+2+3

c. 1+3+5 d. nici una ANS: B 42.

Alegeti varianta corecta:


Colaborarea internationala in domeniul protectiei mediului ambiant si-a gasit expresia, printre altele, in conventii, programe si organisme nationale si internationale, conferinte mondiale, precum: 1.ONU Conferinta mondiala de la Stockholm din anul 1972 Declaratia si Planul mondial de actiune privind mediul ambiant. 2.Fondul Monetar International - conventiile , programele si organismele nationale si internationale, conferintele mondiale afiliate. 3.UNEP Programul Natiunilor Unite pentru Mediu, organism coordonator al activitatilor desfasurate in alte organisme si institutii specializate ale ONU FAO, UNESCO, ONUDI, OIM. 4.Sistemul mondial de supraveghere continua a mediului (GEMS). 5.Sistemul international de referinta (INFOTERRA). 6. Banca Mondiala - Programul Banci Mondiale pentru protectia mediului ambiant din anul 2006 7.Organizatii internationale neguvernamentale. 8.UICN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii), Fundatia Mondiala pentru Natura WWF, Greenpeace . 9.Organizatia Natiunilor Unite pentru dezvoltarea si pretectia mediului . Variante: a. 1+3+5+6+7+8 b. 1+2+4+6+8+9 c. 2+4+5+7+8+9 d. 1+3+4+5+7+8 e. toate ANS: D 43. Alegeti varianta corecta: Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte, dupa cum urmeaza: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; 2.consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4.accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. Variante: a. 2+3+4 b. 1+2+3 c. 1+3+4 d. nici una e. toate ANS: E

44.

Alegeti varianta corecta:


Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala la nivel subregional si interregional? 1. promovarea comertului indirect intre tarile in curs de dezvoltare; 2. constituirea unor aparate constitutionale care sa permita consultarea si coordonarea in vederea determinarii unor mai bune conditii de achizitionare a tehnologiilor; 3. armonizarea si coordonarea politicilor economice in domeniul comercial; 4. adoptarea de masuri si tehnici pentru sprijinirea proceselor de cooperare economica internationala; 5. incheierea de acorduri pe termen scurt si mediu privind specializarea productiei. Variante: a. 1+2+3+4 b. 1+3+4+5 c. toate d. nici una ANS: D Raspuns: 1. promovarea comertului direct intre tarile in curs de dezvoltare; 2. constituirea unor aparate institutionale care sa permita consultarea si coordonarea in vederea determinarii unor mai bune conditii de achizitionare a tehnologiilor; 3. armonizarea si coordonarea politicilor economice in domeniul industrial; 4. adoptarea de masuri pentru sprijinirea proceselor de integrare economica; 5. incheierea de acorduri pe termen lung privind specializarea productiei. 45.

Alegeti varianta corecta:


Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; 2.consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4. accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate; 5. consultari asupra conditiilor de creare a unor programe de ajutor reciproc; 6. accesul tarilor sarace la programele internationale de intr-ajutorare. Variante: a. 1+3+4+6 b. 2+3+5+6 c. 1+3+5+6 d. 1+2+3+4 e. toate ANS: D 46.

Alegeti varianta corecta:

Premisele si procesul formarii economiei internationale sunt strins legate intre ele de : a. cadrul juridic international, adincirea diviziunii internationale a muncii, dezvoltarea relatiilor economice internationale, diversificarea mecanismelor relatiilor economice internationale, aparitia unei noi ordini a economiei internationale, cresterea importantei ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale b. marile descoperiri geografice, aparitia diviziunii internationale a muncii, revolutia industriala, constituirea pietei internationale, aparitia si dezvoltarea natiunilor si statelor nationale, transformarea unor relatii economice internationale izolate in fluxuri economice internationale ANS: B 47. DIF: mediu- dificila REF: p. 10

Alegeti varianta corecta:


Componentele economiei internationale sunt : a. economiile nationale; diviziunea internationala a muncii; circuitul economic mondial b. circuitul economic mondial; problemele globale ale omenirii ; economiile nationale c. ordinea economica internationala; problemele globale, sectoriale si conjuncturale; structurile economice de baza d. economiile nationale; ordinea economica internationala; problemele globale ale economiei mondiale ANS: C 48. DIF: dificila REF: p. 15

Alegeti varianta corecta:


Care sunt criteriie de analiza comparata a economiilor nationale ale statelor lumii? a. criteriul valutar-financiar, criteriul mecanismului economic, criteriul calitatii vietii, criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, criteriul potentialului economic; b. criteriul potentialului economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutar-financiar, criteriul gradului de participare la circuitul economic mondial, criteriul nivelului de trai material, criteriul venitului national ; c. criteriul calitatii vietii, criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul potentialului economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutar-financiar,criteriul venitului national. ANS: A DIF: dificil REF: p. 35,36,37,38,39,40

49. Alegeti varianta corecta: Dupa criteriul mecanismului economic, se deosebesc: a. tari dezvoltate, tari in curs de dezvoltare si tari sarace; b. tari cu economie de piata, tari cu economie planificata centralizat si tari cu economie in tranzitie. ANS: B DIF: usoara-medie REF: p.43

50. Alegeti varianta corecta: Dupa criteriul nivelului dezvoltarii economice, se deosebesc: a. state foarte dezvoltate, state dezvoltate, state cu o dezvoltare medie, state in curs de dezvoltare si state subdezvoltate; b. state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici, state foarte mici. ANS: A DIF: usoara REF: p.43

51. Alegeti varianta corecta: Care sunt tipurile si modelele de specializare internationala? a. intraramura, organica, tehnica, intersectoriala, interramura; b. organologica, intersectoriala, interramura, tehnologica, intraramura; c. tehnica, organologica, intraramura, interramura, sectoriala. ANS: B DIF: dificila REF: p.50

52. Alegeti varianta corecta: Care sunt formele de colaborare economica? a. privata, guvernamentala, bilaterala, multilaterala; b. publica, privata, mixta, neguvernamentala; c. guvernamentala, neguvernamentala, publica, privata. ANS: A DIF: mediu-dificila REF: p.50

53. Alegeti varianta corecta: Care sunt mecanismele economice internationale? a. mecanismul financiar, mecanismul valutar, mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor, mecanismul comercial, mecanismul contabil; b. mecanismul valutar, mecanismul economic, mecanismul financiar, mecanismul contabil, mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor; c. mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor, mecanismul transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul transporturilor,mecanismul contabil; d. mecanismul transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul financiar, mecanismul valutar, mecanismul turistic, mecanismul transporturilor; ANS: D DIF: dificila REF: p.50

54. Alegeti varianta corecta: Ciclurile economice, dupa durata lor, sunt de mai multe feluri:

a. cicluri scurte ; cicluri medii sau decenale; cicluri lungi , seculare sau de tip Kondratieff b. cicluri scurte ; cicluri medii sau decenale; cicluri lungi sau ,,multiseculare. c. cicluri scurte de tip Kondratieff; cicluri medii sau decenale, cicluri lungi sau seculare si cicluri foarte lungi sau inflationiste. ANS: A 55. DIF: mediu-dificila REF: p. 76

Alegeti varianta corecta:


Trasaturile de baza ale crizei economice internationale contemporane sunt: a. criza economica internationala are un caracter unilateral, are un caracter international, are un caracter transfrontalier, are un caracter de multilateralism si se resfringe asupra tuturor popoarelor lumii; b. criza economica internationala are un caracter planetar, are un caracter structural, are un caracter complex, se impleteste, este conditionata si se rasfringe asupra relatiilor politice si strategico-militare internationale; c. criza economica internationala are un caracter politico-economic, are un caracter mondial, are un caracter dinamic, este structurala si se repercuteaza asupra tuturor relatiilor diplomatice ale statelor lumii. ANS: B DIF: usor-medie REF: p.78

56. Alegeti varianta corecta: Principalii factori care influenteaza dinamica demografica sunt: a. stabilizarea cresterii demografice, tendintele de stabilizare demografica, politica demografica a statelor, evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, factorii demografici b. conditiile naturale de viata, sporirea sperantei de viata, politica demografica a statelor, evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, nivelul de cultura si educatie, nivelul de trai material. c. nivelul de cultura si educatie, habitatul, evolutia structurii pe sexe a populatiei, sporirea ritmului de crestere economica, factorii ecologici, factorii demografici. ANS: B DIF: mediu-dificila REF: p. 86-87

57. Alegeti varianta corecta: Legitatile mondoeconomice sunt: 1. transnationalizarea vietii economice mondiale 2. integrarea economica internationala 3. cresterea importantei ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale 4. adincirea diviziunii internationale a muncii 5. crearea unui nou sistem relational al ordinii economice internationale la scara planetara 6. diversificarea relatiilor economice in cadrul circuitului economic mondial 7. cresterea interdependentelor economice internationale 8. dezvoltarea economica si politica inegala a statelor 9. crearea de mutatii social-politice, economice si tehnologice la scara mondiala

Variante: a. 1,2,4,6,7,9 b. 2,3,5,6,7,9 c. 1,3,4,5,7,8 d. 2,3,4,6,7,8 ANS: D DIF: dificila REF: p.11

58. Alegeti varianta corecta: Categoriile mondeconomice centrale, fundamentale, care se afla intr-o strinsa interdependenta sunt: 1. ordinea economica internationala 2. economia nationala 3. mecanismele economice internationale 4. diviziunea internationala a muncii 5. cadrul juridic si institutional international 6. circuitul economic international 7. relatiile economice, politice, sociale internationale 8. verigile de baza ale unei economii nationale Variante: a. 3,4,7,8 b. 1,4,6,7 c. 1,2,4,6 d. 2,4,6,8 ANS: C DIF: dificil REF: p.13

59. Alegeti varianta corecta: Care sunt tendintele fundamentale in economia internationala contemporana? 1. cresterea interdependentelor economice internationale 2. desfasurarea unei revolutii tehnico-stiintifice fara precedent in istorie 3. impactul pe care il au tranzactiile comerciale contemporane in derularea afacerilor 4. schimbarea raportului de forte in economia internationala contemporana 5. cresterea nivelului de dezvoltare economica in multe tari civilizate ale lumii 6. aparitia si dezvoltarea tendintei de institutionalizare a relatiilor economice internationale 7. cresterea importantei schimburilor economice externe pentru dezvoltarea economica a fiecarui stat 8. ritmul de crestere a productiei il devanseaza pe cel al comertului 9. ponderea comertului exterior in productia nationala are o tendinta de scadere 10.are loc procesul de mondializare economica 11.aparitia unor profunde decalaje economice internationale care despart lumea in tari bogate si tari sarace 12. aparitia unor diferite tipuri de crize economice internationale, dezechilibre, instabilitate si riscuri multiple Variante: a. 1,2,4,6,7,10,11,12 b. 1,3,5,7,8,9,10,12 c. 1,3,4,5,8,9,11,12 d. 2,3,4,5,6,7,8,12

ANS: A

DIF: dificila

REF: p.22,23,24,25

60. Alegeti varianta corecta: In clasificarea statelor in cele trei grupe de state economie de piata, economie planificata centralizata si economie in tranzitie se utilizeaza o serie de indicatori cum sunt: 1. nivelul ratei oficiale a scontului; 2. nivelul taxelor vamale; 3. ponderea venitului national vehiculat (atras si redistribuit) prin bugetul de stat; 4. nivelul dezvoltarii economico-sociale; 5. pirghiile de influentare a preturilor; 6. masurile de criza economica, sociala si politica; 7. marimea fondurilor pentru rescontare; 8.plafoanele bancare la depozitele obligatorii; 9. salariul mediu brut pe economie; 10.criteriul ratei dobinzii. Variante: a. 2,4,6,8,9,10 b. 1,2,3,5,7,9 c. 1,3,5,6,8,10 d. 2,4,7,8,9,10 ANS: B DIF: dificila REF: p.35-36

61. Alegeti varianta corecta:

Indicatorii de masurare ai criteriului nivelului de dezvoltare economica sunt variati, dar cei mai importanti sunt: 1. randamentele agricole la hectar sau pe o persoana ocupata in agricultura; 2. productia nationala totala; 3.valoarea adaugata in industria prelucratoare pe locuitor; 4.consumul de energie pe locuitor sau la 1 dolar productie; 5. exporturile din total productie nationala; 6. structura pe ramuri a productiei si serviciilor; 7. productivitatea in diferite ramuri economice; 8. PIB/locuitor; 9. gradul de alimentatie al populatiei; 10.criteriul calitatii vietii.
Variante: a. 1,3,4,6,7,8 b. 2,3,5,7,9,10 c. 1,3,5,6,7,8 d. 1,4,7,8,9,10 ANS: A DIF: dificila REF: p.36

62. Alegeti varianta corecta:

Pentru a avea o imagine a potentialului economic al unui stat pot fi utilizati citiva indicatori partiali, cum sunt: 1.exporturile; 2.importurile; 3.populatia si suprafata; 4.productia nationala totala; 5.indicele PIB pe locuitor. Variante: a. 2,4,5 b. 1,3,5 c. 1,3,4 d. 1,2,5 ANS: C 63. DIF: dificila REF: p.38

Alegeti varianta corecta:


Dintre indicatorii care masoara si caracterizeaza criteriul calitatii vietii, cei mai semnificativi sunt : 1.ponderea stiutorilor de carte in totalul populatiei adulte; 2.ponderea elevilor si studentilor in populatia de virsta scolara; 3.gradul de poluare a apei si aerului in aglomerrrile urbane; 4.consumul de legume si fructe pe an ; 5. PIB pe locuitor; 6. ponderea populatiei de pensionare in total populatie; 7. gradul de alimentatie a populatiei ; 8.suprafata locuibila pe un locuitor; 9.accesul la apa potabila; 10.numarul de locuitori care revin in medie pentru un pat in spitale si pentru un medic; 11.aspectul calitatii vietii. Variante: a. 2,3,5,6,7,8,11 b. 1,2,3,7,8,9,10 c. 1,2,4,5,8,9,11 d. 1,3,4,6,8,10,11 ANS: B DIF: dificila REF: p.39-40

64. Alegeti varianta corecta: Indicatorii de masurare a gradului de participare a statelor la circuitul economic international sunt : 1.structura fizica a exporturilor si importurilor; 2.evolutia indicelui raporturilor de schimb ; 3.valoarea comertului exterior pe locuitor; 4.PIB pe locuitor; 5.structura pe ramuri a productiei si serviciilor; 6.situatia balantei comerciale si de servicii; 7.cota exportului din productia nationala;

8.productivitatea in diferite ramuri economice; 9.structura geografica a comertului exterior; 10.nivelul ratei scontului; 11.nivelul taxelor vamale; 12.salariul minim pe economie. Variante: a. 1,3,4,6,8,10,12 b. 2,4,5,6,7,9,12 c. 3,5,6,7,9,10,11 d. 1,2,3,6,7,9,11 ANS: D DIF: dificila REF: p.40

65. Alegeti varianta corecta: Pentru catalogarea statelor lumii in functie de criteriul valutar-financiar sunt utilizati indicatori variati, printre care : 1.balanta capitalului ; 2.nivelul taxelor vamale; 3.serviciul datoriei externe; 4.lichiditatea monetara externa a statului; 5.nivelul ratei oficiale a scontului; 6.situatia balantei creantelor si obligatiilor externe; 7.rezervele valutare ale statului; 8.balanta bunurilor si serviciilor; 9.plafoanele bancare la depozitele obligatorii; 10.solvabilitatea si clasa de risc a tarii din punctul de vedere al investitorilor straini. Variante: a. 1,3,4,6,7,10 b. 1,4,5,7,8,10 c. 2,3,5,8,9,10 d. 1,3,5,6,8,10 ANS: A 66. DIF: dificila REF: p.40-41

Alegeti varianta corecta:


Care sunt elementele componente ale ordinii economice internationale? 1. mecanismul relatiilor economice internationale 2. circuitul economic mondial 3. tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii 4. cadrul juridic international 5. potentialul economic al tarilor lumii 6. formele relatiilor economice internationale 7. caracterul istoric al relatiilor interstatale 8. cadru institutional 9. starea economiilor nationale 10. modificarile in directia progresului istoric

11. cadrul cultural si social international Variante: a. 1,2,3,6,7,9,10 b. 1,3,4,6,8,9,11 c. 1,3,5,7,8,10,11 d. 2,3,4,6,8,9,11 ANS: B DIF: dificila REF: p.47-48

67. Alegeti varianta corecta: Care sunt elementele componente ale cadrului juridic international? 1. reglementari 2. conjuncturi 3. tratate 4. organisme 5. norme 6. legitati 7. conventii 8. articole 9. publicatii 10. acorduri 11. principii Variante: a. 2,4,5,6,8,11 b. 3,4,6,7,9,10 c. 1,3,5,7,10,11 d. 1,2,6,8,9,10 ANS: C DIF: dificila REF: p.50

68. Alegeti varianta corecta: Care sunt caile si directiile de edificare a unei noi ordini economice internationale? 1. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale ; 2. restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii; 3. promovarea largt a unor principii, norme si reguli noi de drept international ; 4. ameliorarea cadrului institutional international; 5. apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor popoarelor ; 6. clasificarea problemelor si crizelor contemporane; 7. promovarea unor forme avansate de cooperare economica; 8. ameliorarea cadrului social-cultural si politic international; 9. lichidarea subdezvoltarii si a decalajelor economice; 10. restructurarea sistemului juridic . Variante: a. 1,2,4,5,6,7,8,10 b. 1,2,4,5,7,9,8,10 c. 1,2,3,4,5,7,9,10 d. 2,4,5,6,7,8,9,10

ANS: C

DIF: dificila

REF: p.52,53,54

69. Alegeti varianta corecta: Care sunt coordonatele procesului de instaurare a unei noi ordini economice internationale? 1. ordinea internationala are un caracter mondial, planetar; 2. procesul de instaurare a unei noi ordini economice internationale este de natura subiectiva; 3. instaurarea noii ordini internationale are un caracter constient ; 4. noua ordine economica internationala este o cerinta a progresului ; 5. noii ordini economice internationale i se impune un anumit trend liniar ; 6. instaurarea ordinii internationale are un caracter procesual; 7. procesul de creare a noii ordini internationale este indisolubil legat de diviziunea nationala muncii si de circuitul economic national; 8.ordinea internationala are un caracter multidimensional; 9. instaurarea noii ordini internationale presupune mutatii radicale in ordinea nationala si internationala; 10. ordinea internationala are un caracter istoric, dinamic, evolutiv; 11. procesul instaurarii noii ordini economice internationale trebuie sa se realizeze in mod democratic. Variante: a. 2,3,4,5,6,7,9,10 b. 1,3,4,6,8,9,10,11 c. 1,3,5,7,8,9,10,11 d. 1,2,3,4,6,7,8,10 ANS: B DIF: dificila REF: p.55-56

70. Alegeti varianta corecta: Printre factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii mentionam: 1. dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern si a altor servicii; 2. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; 3. asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice; 4. economiile interne din P.I.B. destinate productiei ; 5. populatia in virsta de 18 de ani din total populatie si aportul ei la productivitatea muncii; 6. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica; 7. dezvoltarea adecvata a politicilor si metodologiilor micro-economice; 8. economiile externe din P.N.B. destinate productiei; 9. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate; 10. dezvoltarea invatamintului si gradul de cuprindere a populatiei de virsta scolara in forme cerute de dezvoltarea social-economica. Variante: a. 1,2,4,6,7,8,9 b. 2,4,5,6,8,9,10 c. 1,2,3,5,7,8,9 d. 1,2,3,4,6,9,10 ANS: D DIF: dificila REF: p.61

71. Alegeti varianta corecta: Factorii externi ai dezvoltarii, reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii sunt: 1. accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale; 2. dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern si a altor servicii; 3. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; 4. acordarea de credite financiare in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobinzilor, perioada de gratie si durata de rambursare; 5. acordarea de asistenta financiara, tehnologica si alimentara nerambursabila; 6. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate; 7. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare; 8. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica; 9. crearea conditiilor de debuseu pentru marfurile produse si exportate de catre tarile in curs de dezvoltare pe pietele tarilor dezvoltate; 10. indicele de devansare al tarilor in curs de dezvoltare trebuie sa fie superior decalajului relativ si, deci, se va realiza conditia de reducere si a decalajelor absolute. Variante: a. 1,3,4,5,7,9 b. 2,4,6,8,9,10 c. 1,3,5,7,9,10 d. 2,4,6,7,8,9 ANS: A DIF: dificila REF: p.61-62

72. Alegeti varianta corecta: Principalele trasaturi ale problemelor globale ale economiei internationale sunt urmatoarele: 1. au un caracter major, vital, decisiv pentru progresul national si international al popoarelor; 2. pot fi solutionate numai prin schimbari radicale, prin restructurarea in profunzime a economiilor nationale si a relatiilor economice internationale; 3. nu pot fi solutionate prin forta sau dictat, ci numai prin cooperare internationala, prin gasirea de solutii reciproc avantajoase tuturor statelor; 4. pot fi solutionate numai prin mutatii la nivelul restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice internationale; 5. au un caracter mondial, global, planetar, international care afecteaza negativ toate statele lumii; 6. pot fi solutionate numai datorita democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international; 7. nu pot fi solutionate de un numar restrins de state, ci numai cu participarea tuturor statelor; 8. se afla in stare de criza, in stare conflictuala, critica. Variante: a. 1,3,5,6,7,8 b. 2,3,4,5,6,8 c. 1,2,3,5,7,8 d. 1,2,4,5,7,8

ANS: C

DIF: dificila

REF: p.70

73. Alegeti varianta corecta: Clasificati crizele economice internationale sectoriale: 1. crize cu caracter ciclic; 2. crize neciclice: 3.conjuncturale ; 4. structurale; 5. unice; 6. perpetue; 7. de sistem. Variante: a. 1+3+5+7 b. 2+3+5+6 c. 1+2+3+5 d. 1+2+3+4 e. 4+5+6+7 ANS: D 74. Alegeti varianta corecta:

Echilibrul ecologic national, zonal si mondial a devenit o problema globala a economiei internationale ca urmare a urmatoarelor cauze: 1. criza ecologica; 2. interdependenta dintre tari; 3.criza energetica; 4. criza de materii prime.
a. b. c. d. e. Variante: 1+2 1+3+4

2+3
nici una toate

ANS: A 75. Alegeti varianta corecta:

Formele de manifestare a crizei ecologice sunt urmatoarele: 1.poluarea mediului; 2.depozitele acide; 3.criza apei; 4. o tendinta periculoasa de despadurire; 5.o inrautatire a diversitatii biologice.
Variante:

a. b. c. d. e.

1+2+3 3+4+5 1+3+5 2+4+5 toate

ANS: E 76. Alegeti varianta corecta:

Care sunt cauzele reducerii diversitatii biologice ? 1. deprecierea faunei 2.supraexploatarea resurselor 3.cresterea accentuata a capturilor marine 4.poluarea prin substante chimice 5.restrangerea suprafetelor de habitat biologic 6.topirea ghetarilor Variante: a. 1+2+4+6 b. 2+3+5+6 c. 2+3+4+5 d. 1+3+5+6 e. toate
ANS: C 77. Alegeti varianta corecta:

Factorii poluarii sunt, in principal,urmatorii: 1. bioxidul de sulf 2. oxidul de azot 3. bioxidul de azot 4. bioxidul de carbon 5. dioxidul de sulf 6. oxidul de carbon Variante:
a. b. c. d. e. 2+3+5 1+4+6 1+2+3 1+4+5 toate

ANS: C 78. Alegeti varianta corecta:

Care sunt caile de protejare a mediului ambiant?

1. exploatarea judicioasa a resurselor naturale,

2. utilizarea rationala a ingrasamintelor chimice, 3. combaterea eroziunii solului, 4. utilizarea rationala a erbicidelor sau pesticidelor, 5. prelucrarea si reciclarea stiintifica a reziduurilor si deseurilor, 6. apararea si conservarea padurilor, 7. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admisibil, 8. actiuni de educatie ecologica a publicului, 9. crearea si utilizarea de tehnologii antipoluante. Variante:
a. b. c. d. e. 1+2+5+7+9 1+3+5+6+8 1+2+3+5+7 1+4+5+7+9 toate

ANS: E 79. Alegeti varianta corecta:

Cea mai raspandita forma a crizei ecologice, poluarea mediului, are urmatoarele cauze : 1.dezvoltarea industriilor si tehnologiilor poluante, 2.urbanizarea necontrolata, 3.exploatarea nerationala a resurselor naturale, 4.neglijenta, 5.accidentele . Variante:
a. b. c. d. e. 1+2+3 2+4+5 3+4+5 1+3+5 toate

ANS: E 80. Alegeti varianta corecta:

Indicatorii care exprima esenta fenomenelor complexe ale mediului inconjurator sunt urmatorii: 1. Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului, 2.Indicatorii potentialului natural al mediului inconjurator, 3.Indicatorii mediului natural, transformat de om, 4.Indicatorii entropici ai mediului inconjurator, 5.Indicatorii calitatii mediului inconjurator, 6.Indicatorii de reglare a mediului inconjurator. Variante:

a. b. c. d. e.

1+4+5+6 2+3+5+6 1+3+4+6 1+2+4+5 toate

ANS: E 81. Alegeti varianta corecta: Care sunt functiile majoritatii organizatiilor economice internationale ? 1. culegerea si prelucrarea de informatii si schimbul reciproc de informatii; 2. elaborarea de studii si cercetarii proprii din domeniul respectiv de activitate; 3. intocmirea de proiecte de acorduri, conventii, recomandari sau hotarari; 4. elaborarea unor norme de conduita, comportament si actiune din domeniul de activitate al organizatiei; 5. mobilizarea si coordonarea eforturilor si resurselor puse la dispozitie de membri in scopul atingerii unor obiective concrete; 6. elaborarea de programe generale sau speciale de activitate in domeniul specific etc. a. b. c. d. e. Variante: 1+3+5+6 2+4+5+6 1+2+4+5 1+2+5+6 toate

ANS: E 82. Alegeti varianta corecta: Organizatiile economice internationale se particularizeaza prin unele caracteristici de baza, cum ar fi: 1) pluralismul membrilor organizatiei. 2) stabilitatea functionarii organizatiei, 3) existenta unui organ permanent, 4) domeniul de activitate sa prezinte interese reale. 5) organizatia economica internationala se constituie pe baze voluntare, 6) adoptarea unor documente de constituire, 7) existenta unor mecanisme de adoptare a deciziilor si de functionare. 8) organizatiile economice internationale nu au scop lucrativ, 9) convenirea de catre parteneri a surselor de finantare a activitatii organizatiei. a. b. c. d. e. Variante: 1+3+5+7 2+4+5+8 1+4+6+9 2+3+4+5 toate

ANS: E

COMPLETION 1. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele prin ansamblul relatiilor economice internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international, bazate pe o ______ _____ ________specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale. date.
ANS:

ordine economica internationala ordine economica mondiala OEI O.E.I.


DIF: dificila 2. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Ordinea economica internationala este un subsistem al economiei internationale si are functia principala de a asigura dezvoltarea si functionalitatea ________ _________si, implicit, a _________ ________. ANS: economiei internationale economiilor nationale economiilor nationale economiei internationale economiei mondiale economiilor nationale economiilor nationale economiei mondiale DIF: usoara 3. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ___________ _____________ _______________ constituie in prezent o importanta componenta a economiei internationale, fiind chemate sa contribuie la dezvoltarea intelegerii si colaborarii intre state. ANS: Organizatiile economice internationale Organizatiile economice mondiale Organismele economice internationale Organismele economice mondiale DIF: medie 4. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

__________________ reprezinta o noua strategie de dezvoltare a economiei mondiale, care are drept scop imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica relativ inalte. ANS: Ecodezvoltarea Dezvoltarea economica durabila DIF: dificila 5. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Criza _____________ consta in dezechilibrele si rupturile care au aparut intre______________, pe de o parte, si resursele de forta de munca, resursele alimentare, de materii prime, de mediu si investitii, pe de alta parte. ANS: demo-economica populatie demoeconomica populatie demoeconomica oameni demo-economica oameni demo-economica forta de munca demoeconomica forta de munca DIF: dificila 6. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ___________ ____________ ______ _________reprezinta un ansamblu de obiective, surse si masuri privind valorificarea factorilor interni si externi ai dezvoltarii. ANS: Strategiile nationale de dezvoltare Strategiile nationale de crestere DIF: mediu-usoara 7. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare La nivel national si mondial, starea alimentatiei determina stabilitatea economica , _________ si____________. ANS: politica culturala culturala politica DIF: mediu-dificila 8. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ________ _________ _______este un organism specializat in cadrul F.A.O. si care are ca scop dezvoltarea si valorificarea resurselor naturale si umane.

ANS: Programul Alimentar Mondial PAM P.A.M. DIF: medie 9. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ______ ________ _____ _______ ______are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale, tehnologice destinate tarilor cu deficit alimentar. ANS: Fondul International pentru Dezvoltarea Agriculturii Fondul International de Dezvoltare a Agriculturii FIDA F.I.D.A. DIF: usoara 10. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _______ ________ _______ ______ ________ _________elaboreaza programe de ajustare structurala, acorda asistenta tehnica, sprijina pregatirea si formarea de cadre. ANS: Organizatia Internationala pentru Agricultura si Alimentatie Organizatia Internationala pentru Alimentatie si Agricultura Organizatia Mondiala pentru Agricultura si Alimentatie Organizatia Mondiala pentru Alimentatie si Agricultura FAO F.A.O. Organizatia Natiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura DIF: usoara 11. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _________ _____ _______ _______ ___________ _________sprijina tarile in curs de dezvoltare cu programe de tactica si strategie industriala, de tehnologizare a intreprinderilor si de eliminare a barierelor tarifare si netarifare din calea exportului produselor industriale ale acestor tari. ANS: Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala Organizatia Natiunilor Unite de Dezvoltare Industriala Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industriala Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industriei ONU pentru Dezvoltare Industriala ONU pentru Dezvoltarea Industriei ONU de Dezvoltare Industriala ONU de Dezvoltarea Industriei ONUDI

O.N.U.D.I. DIF: mediu-usoara 12. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _________ ___________ reprezinta o corporatie de mari dimensiuni a carei activitate se desfasoara in acelasi timp in mai multe tari; sediul sau central este intr-o singura tara , dar ea actioneaza in mai multe tari prin filialele sale. ANS: Corporatia multinationala Corporatia transnationala Societatea transnationala Societatea multinationala STN CTN S.T.N. C.T.N. DIF: usoara 13. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Performanta unei economii nationale este conditionata intr-o masura insemnata de participarea sa la________ ____ _______, la afacerile internationale. ANS: circuitul economic mondial circuitul economic international circuitul economic global CEM C.E.M. 14. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _____________ este o relatie complexa intre dezvoltarea economica si mediul natural, dezvoltare bazata pe reconcilierea omului cu natura si cu sine insusi, adica acea dezvoltare economica bazata pe respectarea cerintelor echilibrului ecologic, pe asigurarea dezvoltarii durabile. ANS: Ecodezvoltarea Eco-dezvoltarea Dezvoltarea economica durabila DIF: usoara 15. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare __________ ___________ este o asociatie de state, constituita printr-un tratat, dotata cu o constitutie si cu organe comune, avand o personalitate juridica distincta de aceea a statelor membre.

ANS: Organizatia internationala Organizatia mondiala Organizatia globala DIF: usoara 16. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Strategiile si planurile de industrializare trebuie sa fie elaborate pe termen _________, clar definite, fundamentate in primul rand pe efortul national propriu . ANS: lung mare indelungat DIF: medie 17. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Industrializarea rapida ramane motorul cresterii economice in tarile __________ , o solutie incontestabila si o cale strategica pentru dezvoltarea economica pe termen ________ a tarilor in dezvoltare . ANS: dezvoltate lung dezvoltate mare industrializate mare industrializate lung bogate lung bogate mare DIF: usoara 18. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _________ ___________ sunt bunurile si fortele naturii utilizate ca: mijloace de munca, surse de energie, materii prime si materiale, obiecte de consum. ANS: Resursele naturale Rezervele naturale DIF: usoara 19. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitatii sa consume mai multe ____ si ________, ducand astfel la imbunatatirea reala a standardelor de viata. ANS: bunuri servicii

bunuri si servicii servicii bunuri servicii si bunuri DIF: mediu-usoara 20. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Caracterul __________ al problemei alimentatiei a facut sa sporeasca preocuparea statelor lumii pentru gasirea, in afara schimburilor si cooperarii bilaterale, a unor modalitati si cai de intensificare a colaborarii multilaterale, de institutionalizare a acestei cooperari. ANS: global mondial international DIF: medie 21. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Raportul dintre populatie si ___________ _ _______ este guvernat de factorii demografici, resursele naturale, alimentatia si mediul ambiant. ANS: forta de munca salariati muncitori angajati personal angajat lucratori DIF: medie 22. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Se constata o reducere a ratei ______________ pe plan mondial, urmare a perfectionarii fortelor de productie, insotita de cresterea productivitatii muncii si reducerea preturilor. ANS: mortalitatii DIF: usoara 23. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Economia nationala este, in acelasi timp, atat o ctegorie ____________ ,cat si o categorie ______________ .
ANS:

macroeconomica mondoeconomica mondoeconomica macroeconomica

macro-economica mondo-economica mondo-economica macro-economica


DIF: usor. REF: pag 12

24. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Agricultura cunoaste doua mari ramuri : productia __________si productia ___________ .


ANS:

vegetala animala agricola animala agricola animaliera animala vegetala animala agricola animaliera vegetala
DIF: usoara REF: pag 106

25. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _____ ____________este o categorie istorica in continua evolutie. ANS: Economia internationala Economia mondiala Economia globala DIF: mediu-dificila REF: p. 10

26. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Cu cit o natiune sau o _____________ ____________este mai puternica si mai dezvoltata, cu atit nevoia de a participa la schimburile economice internationale este mai mare, dar si posibilitatile de a oferi mai multe valori materiale in aceste schimburi sunt mai mari. ANS: economie nationala tara stat natiune DIF: usoara REF: p. 22

27. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ___________ ____________ _________fiind o parte componenta si complexa a economiei internationale, un subsistem al sistemului global al economiei internationale, ea exprima si reglementeaza legaturile si interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale. ANS: Ordinea economica internationala

Ordinea economica mondiala OEI O.E.I. DIF: medie REF: p.45

28. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare __________ _________ __________ conditioneaza in forme, metode si principii specifice functionalitatea economiei internationale si echilibrul dinamic al acesteia. ANS: Ordinea economica internationala Ordinea economica mondiala OEI O.E.I. DIF: dificila REF: p.46

29. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ______________ __________ __________ este un subsistem al sistemului economiei internationale compus din starea economiilor nationale, ca celule de baza ale economiei internationale, bazat pe un tip istoriceste determinat al diviziunii internationale a muncii, pe un sistem specific de legaturi economice, pe anumite mecanisme economice internationale, pe un cadru institutional, juridic si cultural adecvat obiectivelor fundamentale care domina economia internationala intr-o etapa sau alta, chemat sa asigure functionalitatea si echilibrul dinamic al structurilor economiei internationale. ANS: Ordinea economica internationala Ordinea economica mondiala OEI O.E.I. DIF: dificila REF: p.49

30. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Prin subdezvoltarea economica __________ intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia nu asigura conditii minime necesare unui trai decent, ca majoritatea populatiei se afla sub pragul saraciei, adica cetatenii tarii respective nu dispun de strictul necesar de alimente, imbracaminte, locuinte, asistenta sanitara, instructie si alte bunuri si servicii de care depinde calitatea vietii necesara dezvoltarii umane. ANS: absoluta DIF: usoara-medie REF: p.58

31. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Subdezvoltarea economica ___________ exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate. ANS: relativa DIF: usoara-medie REF: p.59

32. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Deteriorarea climei se manifesta sub forma ________ ____ __________ .


ANS: efectului de sera 33. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

In ameliorarea climei, o atentie deosebita se acorda protejarii ______ ________, care joaca rolul de filtru natural pentru absorbirea razelor ultraviolete.
ANS:

ozonului stratosferic stratului de ozon ozonului


34. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare

Criza __________ are atat cauze naturale (cutremure, inundatii, epidemii etc.), cat si cauze generate de activitatea irationala a omului.
ANS: ecologica 35. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Legea care regleaza responsabilitatea pentru daune aduse mediului a fost adoptata in anul 1980 sub denumirea de _________ (initiale, majuscule); prin intermediul acesteia s-a instituit un sistem de raspundere pentru daune aduse mediului, strict si retroactiv. ANS: CERCLA C.E.R.C.L.A. 36. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Adunarea generala a ONU a aprobat crearea ______ _________ ________ _ ___ _____ca agentie specializata, cu sediul la Nairobi (Kenya). Obiectivul fundamental al acestui organism este protejarea si ameliorarea mediului inconjurator pentru generatiile prezente si viitoare. ANS: UNEP U.N.E.P. Programul Natiunilor Unite pentru Protectia Mediului

Programul Natiunilor Unite de Protectia Mediului Programul Natiunilor Unite de Protectie a Mediului 37. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare _______________ economica este un proces obiectiv si necesar, cunoaste mai multe etape si forme, de la cele mai simple pana la cele mai complexe, inclusiv prin organizarea unor instrumente supranationale de integrare. ANS: mondializarea globalizarea globalizare mondializare 38. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare n contextul actual observam deplasarea obiectivului strategiei noii ________ __________ mondiale de la lichidarea subdezvoltarii (asa cum s-a convenit la ONU in 1974) la globalizarea economiei mondiale (asa cum sustin in prezent unele cercuri din tarile dezvoltate). ANS: ordini economice ordine economica 39. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Imprumuturile ________-_________sunt insotite si de o serie de conditii economice si politice pe care trebuie sa le traduca in viata statele primitoare si care se refera la politica fiscala, politica bugetara, politica veniturilor si politica preturilor, intr-un cuvant cele mai importante parghii economice ale unui stat. ANS: stand-by standby 40. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Prima forma de integrare economica interstatala consta in punerea bazelor inlaturarii barierelor de natura __________ dintre statele membre, adica desfiintarea taxelor vamale si a barierelor de tip netarifar de-a lungul ariei numite zona de comert liber, in cadrul careia fiecare tara membra isi mentine barierele nationale doar in comertul cu tarile nemembre. ANS: comerciala de comert 41. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Cea de-a doua forma de integrare economica interstatala creeaza asa-numita _________________, ca o zona unde comertul se desfasoara liber, dar care a convenit in plus aplicarea unui tarif comun asupra bunurilor importate din tarile nemembre.

ANS: uniune vamala 42. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare O forma mai evoluata de tip integrationist o constituie _____________ ___________, care, pe langa faptul ca impune existenta in cadrul ei a unei uniuni vamale, desfiinteaza orice piedica din fata afluxului unor factori de productie, asigurand totodata o mai buna circulatie a marfurilor si capitalurilor in cadrul tarilor membre. ANS: Piata Comuna 43. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Cea mai importanta pana in prezent, forma de integrare interstatala este cea definita sub denumirea de ___________ _________. ANS: uniune economica 44. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare ____ ________ __________ reprezinta o forma a relatiilor economice internationale prin care o societate aloca resurse complexe (materiale, tehnologice, financiare etc.) care, atingand o anumita pondere in activitatea unei intreprinderi straine, ii dau dreptul de control si decizie asupra intregii activitati a firmei respective. ANS: Investitiile externe directe Investitiile straine directe ISD I.S.D. 45. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunzatoare Actorii principali ai trecerii de la procesul internationalizarii la procesul de transnationalizare sunt ____________transnationale. ANS: corporatiile societatile multinationalele MATCHING

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus:


a. parte a stiintei economice, avand, pe de-o parte, ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala si reprezentand, pe de alta parte, suportul teoretic si metodologic al stiintelor si disciplinelor mondoeconomice. b. interconexiunea dintre structurile de baza ale economiei internationale si problemele globale si sectoriale, asigurand pe baza de principii, metode si forme adecvate fiecarei etape istorice, functionalitatea economiei internationale si echilibrul acesteia. c. entitate de activitati independente ce se desfasoara pe ansamblul unui teritoriu statal.

d. ansamblul proceselor si fenomenelor legate de evolutia economiilor nationale si a raporturilor de forte in lume, problemele globale si sectoriale ale economiei la nivel planetar,de conjunctura economica internationala, precum si de evolutia economiei diferitelor zone geografice ale lumii. e. totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele prin ansamblul relatiilor economice internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international, bazate pe o ordine economica internationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale date. f. interdependentele economice dintre state, ca urmare a cresterii coeficientului de dependenta fata de economia mondiala. g. forma specifica de manifestare a procesului de accentuare a interdependentelor economice care exista si se manifesta intre doua sau mai multe state ale lumii, atat pe plan subregional si regional, cat si in plan interregional. h. stare a societatii caracterizata de nivel scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii, calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, structuri economice inapoiate, dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Economia internationala Economia mondiala Teoria mondoeconomica Economia nationala Ordinea economica internationala Subdezvoltarea Globalizarea Integrarea ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: E D A C B H F G

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus:


a. reflecta nu numai stadiul dezvoltarii economice, dar si marile decalaje existente in

lume si ofera elemente pentru o strategie interna nationala in favoarea tarilor celor mai putin dezvoltate; b. este egala cu economia mondiala + relatiile economice internationale si mecanismele lor; c. este o parte a stiintei economice, avand ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala.
9. teoria mondoeconomica 10. economia internationala 11. criteriul nivelului de dezvoltare economica 9. ANS: C DIF: medie REF: 9, 17, 36

10. ANS: B 11. ANS: A

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus:


a. explozia demografica, reducerea absoluta a populatiei, somajul total b. asigura mentinerea si dezvoltarea omenirii 12. Consumul energetic(de calorii) 13. Formele de manifestare a crizei demo-economice 12. ANS: B 13. ANS: A DIF: usoara REF: 99,110

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus:


a. b. c. d. strategia internationala a dezvoltarii strategia nationala de dezvoltare ordinea economica internationala circuitul economic mondial

14. Care este ansamblul de obiective, surse si masuri care se refera la valorificarea factorilor interni si externi ai dezvoltarii? 15. Care este ansamblul de obiective, surse si actiuni pe care le adopta comunitatea internationala in scopul sprijinirii dezvoltarii economice a tarilor in curs de dezvoltare? 14. ANS: B 15. ANS: A

Potriviti tipurile de indicatori cu tipologiile corespunzatoare de mai sus :


a. b. indicatori climatici si meteorologici, orografici (forme de relief), ai faunei naturale, ai florei, ai calitatii solului; resursele naturale agricole, resursele naturale silvice, resursele cinegetice, piscicole, resursele de apa dulce, resursele primare energetice, resursele primare de minereuri, resursele primare eoliene, platforma maritima continentala, resursele primare maritime si oceanice. indicatorii activitatilor industriale, de constructii, de transport, agricole, turistice, urbane. indicatorii inundatiilor si viiturilor si ai fenomenelor de seceta, indicatorii seismelor, productia de deseuri solide radioactive si cantitatea de poluanti emisi in aer, sol si apa, degradarea si poluarea resurselor naturale si a zonelor de locuit, indicatorii perturbatiilor sonore, pierderi de productie datorate poluarii, indicatorii morbiditatii populatiei datorita poluarii, indicatorii morbiditatii populatiei datorita degradarii mediului inconjurator, indicatorii mortalitatii populatiei, ca urmare a poluarii. indicatorii calitatii atmosferei, calitatii solului, apei, resurselor forestiere, florei, faunei, habitatului. indicatorii investitiilor pentru prevenirea degradarii mediului, indicatorii pentru imbunatatirea mediului, indicatorii resurselor umane din activitatile de protectie a mediului, indicatorii cercetarii stiintifice si tehnologice din activitatile de protectie a mediului, volumul cheltuielilor pentru recuperarea si calitatea mediului, indicatorii de gestiune manageriala a mediului, costul poluarii.

c. d.

e. f.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Indicatorii entropici ai mediului inconjurator Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului Indicatorii de reglare a mediului inconjurator Indicatorii potentialului natural al mediului inconjurator Indicatorii mediului natural, transformat de om Indicatorii calitatii mediului inconjurator ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: E A F B C D

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus:


a. se acorda in functie de respectarea anumitor norme si standarde, plus alte conditii specifice care sa minimizeze
impactul diverselor activitati umane asupra mediului; aceste instrumente au avantajul ca usureaza implementarea programelor de mediu, deoarece includ obligativitatea controalelor privind mediul; alt avantaj este ca acestea pot fi retrase sau suspendate in functie de starea mediului. sunt plati directe pentru utilizarea unei resurse, pentru un serviciu de tratare a deseurilor sau de reducere a poluarii de catre o institutie sau organizatie publica; taxele depind de volumul si caracteristicile substantelor deversate. principale instrumente economice ce se pot utiliza pentru reducerea poluarii; ele prezinta dezavantajul ca pot influenta cresterea poluarii sau a numarului de firme poluante care intra intr-un domeniu subventionat; nu este descurajata tendinta de a polua, deoarece fondurile provin de la surse administrative si nu de la poluator. definesc calitatea mediului si stabilesc volumul permis sau concentratia de substante poluante descarcate in aer, apa, sol sau existente in produse. autoritatea guvernamentala determina drept obiectiv nivelul total al emisiilor de un anumit tip si elaboreaza o schema de repartizare a unor asa numite permise negociabile tuturor poluatorilor din acel domeniu, care sa specifice cantitatile de poluant admisibile pentru fiecare sursa. instalarea unui astfel de sistem de raspundere furnizeaza stimulente foarte puternice pentru ca poluatorii sa ia masurile ce se impun impotriva poluarii; prin transferul raspunderii pentru daunele aduse mediului asupra poluatorilor se asigura compensarea materiala a pagubelor produse sau a victimelor poluarii si se constituie un sistem preventiv. sunt introduse de Administratia mediului ambiant, pentru inregistrarea firmelor poluante; de cele mai multe ori, aceste taxe au rolul de a colecta venituri si nu de a imbunatati calitatea mediului. riscul pentru pagubele aduse mediului sunt transferate de la companiile individuale catre companiile de asigurari; stimulentele pentru reducerea poluarii sunt create prin nivelul asigurarii ce trebuie platita. reprezinta un sector industrial relativ nou , iar ele sunt in general facute de autoritatile locale, municipale si centrale. sunt adaugate la pretul produselor poluante sau materiilor prime ale caror prelucrari produc poluarea mediului, fie la utilizare, fie la eliminare; eficacitatea taxei , din punctul de vedere al poluarii, depinde de marimea ei (daca este mica nu are efectul dorit) si de existenta unor produse de substitutie. sunt stabilite pentru a controla cantitatile de poluant emise, dar nu tin seama de calitatea mediului ambiant; aplicarea impozitelor este utila atunci cand paguba produsa de cresterea pe unitate de produs a poluarii poate fi estimata corect sau cel putin atunci cand reglementarile stabilesc un anumit nivel al calitatii mediului ambiant; ele stabilesc nivelul platii ce trebuie efectuata de poluator pentru fiecare unitate de poluant emisa in mediul ambiant. utilizarea acestui sistem este eficienta atunci cand se adauga o suprataxa la un produs potential poluant; returnarea produsului, dupa utilizare, la un centru de colectare permite returnarea suprataxei catre consumator; de obicei, sistemul se utilizeaza pentru produse returnabile si refolosibile care nu sunt consumate total sau distruse. in cazul existentei a doua sau mai multe produse cu efecte diferite asupra mediului ambiant se pot folosi aceste taxel pentru a stimula consumul produselor mai putin poluante; de obicei, aceste taxe se adauga la alte taxe si impozite existente; un exemplu este cel al accizelor pe combustibil, care au si rolul de a favoriza reducerea traficului auto si de a promova transportul in comun. se utilizeaza pentru a acoperi costul programelor de control a poluarii; utilizarea permiselor si licentelor implica monitorizarea si usureaza inregistrarile statistice.

b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k.

l.

m.

n.

22. Impozitele de poluare

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Taxele administrative Piata permiselor negociabile Taxele de utilizare Piata asigurarilor pentru accidente ce pot influenta mediul Sistemele garantie colectare Sisteme de alocare a raspunderii pentru prejudiciile ecologice Standardele Taxele de diferentiere Licentele sau alte autorizatii Taxele pe produse Taxele de acordare a permiselor Piata asigurarilor pentru accidentele de mediu Stimulentele pentru introducerea de tehnologii curate si dezvoltarea ecoindustriei ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: ANS: K G E B C L F D M A J N H I