Sunteți pe pagina 1din 4

Drept comercial bnk.

Continuare
MULTIPLE CHOICE 1. In afara sediului principal o societate poate avea: 1. o filiala 2. o sucursala 3. alt dezmembramant al societatii a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+3 ANS: B 2. O societate comerciala se poate constitui pe o perioada de timp: 1. limitata 2. nelimitata a. 1+2 b. 2 c. 1 ANS: A 3. Dovada rezervarii denumirii societatii comerciale este necesara: a. deoarece denumirea este prevazuta in actul constitutiv b. pentru ca este un element de identificare in raport cu alti comercianti c. ramane la aprecierea judecatorului delegat ANS: B 4. Avand in vedere principiul libertatii comertului este necesara o autorizatie eliberata de organele administratiei publice centrale pentru functionarea: 1. bancilor comerciale 2. societatilor de pe piata de capital 3. societatilor de asigurare 4. cooperativelor mestesugaresti de credit si de consum a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+2+3+4 ANS: B 5. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societati comerciale? 1. organul de conducere 2. organul deliberativ 3. organul administrativ 4. organul de informare 5. organul executiv 6. organul de control 7. alte organe a. 2+3+5+6 b. 1+4+6 c. 3+4+5+6

d. 3+4+5 ANS: A 6. In cazul societatilor cu raspundere limitata asociatii raspund: a. in limita aportului lor b. nu raspund intrucat raspunderea lor este limitata c. raspund in raport de obiectul de activitate al societatii ANS: A 7. O societate comerciala dobandeste personalitate juridica: a. din momentul elaborarii actului constitutiv b. din momentul inregistrarii in Registrul Comertului c. din momentul in care asociatii hotarasc constituirea societatii ANS: B 8. Grupurile de Interes Economic: a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice, constituita pe o perioada de timp determinata b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic ANS: A 9. Membrii Grupului de Interes Economic raspund: a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care in contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic ANS: A 10. Caracterul sinalagmatic al contractelor comerciale este conferit si de faptul ca: a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti b. partile sunt numai doua c. sunt cu titlu gratuit ANS: A 11. Partile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului fara a aduce atingere drepturilor tertilor: a. oricand b. numai dupa ivirea litigiului c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie ANS: A 12. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente, cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul: a. trebuie acceptata imediat b. trebuie analizata cu atentie c. nu trebuie acceptata ANS: A

13. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotarate de catre: a. Adunarea Generala a Asociatilor b. prin hotarare judecatoreasca c. prin oricare alt mod ANS: A 14. In cazul contractului de leasing partile sunt: 1. locator/finantator 2. locatar/utilizator 3. furnizor a. 2+3 b. 1+2+3 c. 1+2 ANS: C 15. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului? 1. plata taxei de admitere n afacere 2. trasmiterea know-how-ului 3. achit redeventa calculat n procente (sau ntr-o cot fix) 4. asigur asistenta tehnica si/sau comerciala 5. asigura exclusivitatea teritoriala a. 2+4+5 b. 1+3+4 c. 2+3+5 ANS: A 16. Pierderea calitatii de comerciant a societatii comerciale se face prin: 1. dizolvare 2. lichidare 3. prin orice alt act juridic a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 ANS: A 17. Dovada calitatii de comerciant persoana fizica se face prin: 1. mijloace de prob 2. prin declaratie proprie 3. prin dovada nmatriculrii la Registrul Comertului a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2 ANS: A 18. Fuziunea poate avea loc prin: 1. absorbtie 2. contopire 3. unificare a. 1+2

b. 1+3 c. 2+3 ANS: A