Sunteți pe pagina 1din 24
Contabilitatea capitalului propriu Obiectivile: 1.
Contabilitatea capitalului
propriu
Obiectivile:
1.
Notiunea si structura capitalului propriu Contabilitatea formarii si modificarii capitalului
Notiunea si structura capitalului propriu
Contabilitatea formarii si modificarii capitalului

statutar. Contabitatea capitalului nevarsat, suplimentar si retras Contabilitatea rezervelor Contabilitatea profitului net si a profitului nerepartizat Contabilitatea capitalului secundar

Contabilitatea rezervelor Contabilitatea profitului net si a profitului nerepartizat Contabilitatea capitalului secundar
Contabilitatea rezervelor Contabilitatea profitului net si a profitului nerepartizat Contabilitatea capitalului secundar
Contabilitatea rezervelor Contabilitatea profitului net si a profitului nerepartizat Contabilitatea capitalului secundar

Bibliografia:

Legea contabilitatii/ Contabilitate si audit

Bazele conceptuale ale pregatirii şi prezentării rapoartelor financiare/ MO nr. 88-91 din 30 decembrie 1997 sau Contabilitate şi audit, 1998, nr. 5 •Planul de conturi contabile ale activităţii economico-financiare/ Contabilitate şi audit , 1998, nr. 2-3 Legea R.M. privind societăţile pe acţiuni Nr.1134-XIII din 02.04.97/ Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997 Legea RM cu privire la întreprinderea de stat nr. 146 din 16.06.94/ Monitorul Oficial nr 002 din 25.08.94 Lege cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor nr. 1265/ Monitorul Oficial nr 031 din 22.03.2001

Legea RM cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.96/ Monitorul Oficial nr 006 din

23.01.97

S.N.C. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale”/ Contabilitate şi audit , 1998, nr. 1 S.N.C. 16 “Active materiale pe termen lung”/ Contabilitate şi audit , 1998, nr. 1 S.N.C. 20 “Contabilitatea subvenţiilor de stat şi publicitatea asistenţei de stat”/ Contabilitate

şi audit

Contabilitate financiara, colectiv de autori, coord. A. Nederita, ACAP, 2003

Contabilitatea intreprinderii, Colectiv de autori, coordonator Grigoroi Lilia, Cartier, 2012

A. Nederita, ACAP, 2003 • Contabilitatea intreprinderii, Colectiv de autori, coordonator Grigoroi Lilia, Cartier, 2012
A. Nederita, ACAP, 2003 • Contabilitatea intreprinderii, Colectiv de autori, coordonator Grigoroi Lilia, Cartier, 2012

Elementele capitalului propriu si conturile de evidenta

Rezerve Capital statutar si suplimentar 321-”Rezeve stabilite de legislatie” 311-”Capital satutar”
Rezerve
Capital statutar
si suplimentar
321-”Rezeve stabilite
de legislatie”
311-”Capital satutar”
322-”Rezerve prevazute
312-”Capital suplimentar”
de statut”
313-”Capital nerevarsat”
323-”Alte rezerve”
314-”Capital retras”

Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)

332-”Profit nerepartizat (pierdere neacoperite) al anilor precedentii”

333-”Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

334-”Utilizarea profitului”

Capital secundar 341-”Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung” 342-”Subventii”
Capital secundar
341-”Diferente din
reevaluarea activelor
pe termen lung”
342-”Subventii”
Formarea capitalului statutar Marimea aporturilor la capitalul statutar este determinanta de actele de constituire
Formarea capitalului statutar
Marimea aporturilor la capitalul statutar este determinanta
de actele de constituire

Aporturile fondatorilor pot fi banesti (mijloace banesti) si nebanesti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi
Aporturile fondatorilor pot fi banesti (mijloace banesti) si
nebanesti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi
patriomiale)
Aporturile nebanesti se evalueaza in conformitate cu
prevederele S.N.C. 2, 13, 16, 25.

Formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate dupa inregistrarea de stat a intreprinderii.

Actiunile, cotele de participatie, la crearea intreprinderii se vand la valoarea nominala sau valoarea de
Actiunile, cotele de participatie, la crearea intreprinderii se
vand la valoarea nominala sau valoarea de piata ce

depaseste valoarea nominala

Formulele contabile la formarea capitalului statutar  Dt 241, 242, 243 Ct 311- Depunerea mijloacelor
Formulele contabile la formarea
capitalului statutar
 Dt 241, 242, 243 Ct 311- Depunerea mijloacelor banesti ca
aport la capitalul statutar, in contul achitarii valorii nominale a
actiunilor in baza dispozitiei de incasare sau dispozitiei de
plata
 Dt 313 Ct311- Reflectarea capitalului nevarsat (contract de
constituire, statut)
 Dt 111, 112, 121, 123 ,131 ,132, 211, 213, 217, 231, 232, 241,
242, 243 Ct 313- Depunerea capitalului nevarsat la valoarea de
intrare (Proces verbal de primire-predare, factura fiscala,
extras din registrul detinatorilor hartiilor de valoare)
 Dt 534 Ct 313- reflectarea TVA aferenta aporturilor nebanesti
depusa*
 Dt 313 Ct 312- Reflectarea diferentei dintre valoare nominala
si valoare de piata a actiunilor
*Nota: mijloacele fixe depuse in capitalul statutar sunt scutite de
TVA
Exemplu 1 La 12 martie 2005 fondatorii SRL „Cosmidan” au încheiat un contract de constituire
Exemplu 1
La 12 martie 2005 fondatorii SRL „Cosmidan” au încheiat
un contract de constituire a societăţii al cărui capital statutar
este de 8000 lei, din care aporturi nebăneşti în valoare de –
4000 lei. Până la înregistrarea societăţii fondatorii au virat
în contul bancar provizoriu mijloace băneşti în proporţie de
40 % din capitalul statutar. La 1 aprilie s-a efectuat
înregistrarea de stat a întreprinderii şi astfel la 12 aprilie
fondatorii şi-au achitat datoria în capitalul societăţii:
mijloace băneşti – 800 lei; „Xerox” color al cărui valoare
constituie 4900 lei. Conform deciziei comitetului de
conducere a societăţii, suma depăşirii valorii aportului
nebănesc asupra părţii sociale cuvenite se consideră drept
datorie a societăţii faţă de fondator şi urmează să fie achitată
până la sfârşitul lunii curente contra mijloace băneşti. Se
cere: de reflectat în conturi operaţiile legate de crearea
capitalului statutar al întreprinderii.

Exemplu 1 (rezolvare) Formula Suma, contabila № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 1 Reflectarea valorii
Exemplu 1 (rezolvare)
Formula
Suma,
contabila
Conţinutul operaţiei
lei
Debit
Credit
1
Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori
3200
242
311
2
Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către
fondatori la momentul înregistrării întreprinderii
4800
313
311
Reflectarea valorii aporturilor băneşti depuse de către
4
800
242
313
fondator după înregistrarea de stat a întreprinderii
Reflectarea valorii aporturilor nebăneşti depuse de către
5
fondator după înregistrarea de stat a întreprinderii, în
limita cotei sociale
4000
123
313
Reflectarea valorii aporturilor nebăneşti depuse de către
6
fondator după înregistrarea de stat a întreprinderii, peste
limita cotei sociale
900
123
537
Achitarea
datoriei
faţă
de
fondator
din
casieria
7
900
537
241
întreprinderii

Contabilitatea capitalului nevarsat

Dt

313 “Capital nevarsat”

Ct

 Si  Cota neachitata de fondatori aferenta aporturilor la capitalul statutar
 Si
 Cota neachitata de
fondatori aferenta
aporturilor la capitalul
statutar
 Primirea mijloacelor de la fondatori in contul achitarii datoriilor Dt 121, 123, 111, 112,
 Primirea mijloacelor de
la fondatori in contul
achitarii datoriilor
Dt 121, 123, 111, 112,
242, 243, 211, 213, 217
Ct 313
Dt 313 Ct 311
Dt 313 Ct 311

In cazul in care valoarea estimativa a aportului nebanesc depaseste marimea cotei in capitalul statutar, diferenta poate fi inregistrata, in

dependenta de decizia primita, ca:

Datorie a intreprinderii fata de proprietar Dt 123, 121, etc Ct 537; Patrimoniu primit cu titlu gratuit Dt 123,121, etc Ct 622.

fata de proprietar Dt 123, 121, etc Ct 537 ; • Patrimoniu primit cu titlu gratuit
fata de proprietar Dt 123, 121, etc Ct 537 ; • Patrimoniu primit cu titlu gratuit
Modificarea capitalului statutar  Modificarea capitalului statutar se efectueaza prin majorarea sau micsorarea lui,
Modificarea capitalului statutar
 Modificarea capitalului statutar se efectueaza prin majorarea
sau micsorarea lui, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 Decizia privind modificarea capitalului statutar se aproba de
adunarea generala a asociatilor (SRL) sau actionarilor (SA)
sau organelor puterii de stat (intreprindere de stat, municipala);
 Operatiunile de modificare a capitalului statutar se reflecta in
contabilitate dupa introducera schimbarilor in Registru de
Inregistrare de Stat;
 In calitate de docunente justificative pentru inregistrarea
modificarilor capitalului statutar in contabilitate servesc
extrasul din procesul verbal al adunarii organului imputernicit,
statutul intreprinderii, deciyia de inregistrarea a modificarii
capitalului statutar eliberata de Oficiul Teritorial al Camerii
Inregistrarii de Stat;
 Modificarea capitalului statutar se inregistreaza la valoarea
nominala.
Contabilitatea majorarii capitalului statutar  Majorarea capitalului statutar poate fi efectuata prin urmatoarele
Contabilitatea majorarii capitalului statutar
 Majorarea capitalului statutar poate fi efectuata prin urmatoarele metode:
 Majorarea valorii nominale a actiunilor plasate;
 Plasarea actiunilor din emisiune suplimentara;
 Sursele de majorare a capitalul statutar pot fi:
 Sursele proprii ale intreprinderii (profit nerepartizat al anilor precedenti,
profit net al anului de gestiune, rezerve, capital suplimentar, etc.);
 Dt 332 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul profitului nerepartizat;
 Dt 334 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul profitului anului de
gestiune;
 Dt 321, 322, 323 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul rezervelor;
 Aporturile depuse de actionari;
 Dt 244 Ct 537 reflectarea mijloacelor b[ne;ti depuse in contul achitarii actiunilor
din emisie suplimentara;
 Dt 537 Ct 311 majorarea capitalului statutar pe seama aporturilor depuse de
fondatori;
 Dt 242, 243 Ct 244 trecerea mijloacelor bane;ti de la contul special la contul
curent;
 Daca actiunile se vand la un pret mai mare sau mai mic ca valoarea
nominala, diferenta se contabilizeaza ca capital suplimentar . In debetul sau
creditul contului 2312 “Capital suplimentar”
Contabilitatea capitalului siuplimentar Capitalul suplimentar se formeaza la efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
Contabilitatea capitalului siuplimentar Capitalul suplimentar se formeaza la efectuarea urmatoarelor operatiuni: 

Contabilitatea capitalului siuplimentar

Capitalul suplimentar se formeaza la efectuarea urmatoarelor operatiuni:

Achitarea cotelor in capitalul statutar al intreprinderii, la crearea acesteia, la valoarea ce difera de cea nominala - Dt 242, 243, 121, 123, 211, 217, etc. Ct 312;

cea nominala - Dt 242, 243, 121, 123, 211, 217, etc. Ct 312;  Achitarea cotelor

Achitarea cotelor in capitalul statutar al intreprinderii la majorarea

acestuia, la valoarea ce difera de cea nominala Dt 312 Ct 311 sau Dt

537 CT 312

Revanzarea cotelor rascumparate anterior la un pret ce difera de

valoarea de rascumparare Dt 312

Anularea actiunilor rascumparate anterior la un pret ce difera de valoarea nominala; Dt 314 Ct 312 sau Dt 312 Ct 311; Diferntele de curs aparute la depunea aporturilor in valuta straina Dt

243 Ct 312 sau Dt 312 Ct 311;

Ct 314 sau Dt 314 Ct 312;

de curs aparute la depunea aporturilor in valuta straina Dt 243 Ct 312 sau Dt 312
de curs aparute la depunea aporturilor in valuta straina Dt 243 Ct 312 sau Dt 312
Exemplul 2  Conform contractului de constituirea a societăţii pe acţiuni „Dagvin - Plus”, s-a
Exemplul 2
 Conform contractului de constituirea a societăţii pe acţiuni
„Dagvin - Plus”, s-a decis formarea societăţii cu un capital de
80000 lei care este divizat în 5000 acţiuni simple. Acţiunile
sunt plasate la preţul de 20 lei / unitatea. Până la înregistrarea
de stat a întreprinderii fondatorii au transferat mijloacele
băneşti la contul bancar provizoriu în proporţie de 100 % din
valoarea acţiunilor plasate.
 Peste 3 luni a fost anunţată emisia suplimentară a 2000 acţiuni,
care au fost plasate la preţul de 15 lei / acţiune. Plata acţiunilor
din emisia suplimentară este efectuată prin transferarea
mijloacelor băneşti la contul bancar provizoriu. În decursul a
15 zile totalurile emisiei suplimentare au fost înregistrate la
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
 Se cere: de reflectat în conturi operaţiile economice de mai
sus.
la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Se cere: de reflectat în conturi operaţiile economice de
la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Se cere: de reflectat în conturi operaţiile economice de

1

2

4

5

6

7

Exemplul 2 (rezolvare)

Conţinutul operaţiei

Reflectarea

valorii

nominale

crearea societăţii

a

acţiunilor

plasate

la

Reflectarea sumei diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea nominală a acţiunilor ((20 - 16)* 5000)

emisiunea

Încasarea

mijloacelor

băneşti

din

suplimentară de acţiuni (2000 * 15)

Reflectarea majorarii capitalului statutar la valoarea nominala a acţiunilor din emisia suplimentară

Reflectarea diferenţei dintre preţul de vânzare şi

valoarea nominală a acţiunilor plasate din emisia

suplimentară

Trecerea mijloacelor băneşti de la contul provizoriu la cel curent

Suma,

lei

80 000

20

30

32

000

000

000

2 000

30

000

Formula

contabila

Debit

242

242

244

537

312

242

Credit

311

312

537

311

537

244

Micsorarea capitalului statutar
Micsorarea capitalului statutar
 Capitalul statutar poate fi diminuat prin:  Micsorarea valoarii nominale a actiunilor plasate; 
 Capitalul statutar poate fi diminuat prin:
 Micsorarea valoarii nominale a actiunilor
plasate;

Dt 311 Ct 332 acoprirea pierderilor anilor precedenti din contul micsorararii capitalului statutar; Dt 311 Ct 537 micsorarea capitalului statutar prin rambursarea diferentei fondatorilor;

 Anularea actiunilor rascumparate;  Dt 311 Ct 314 
Anularea actiunilor rascumparate;
Dt 311
Ct 314
Contabilitatea capitalului retras Dt 314 “Capital retras” Ct
Contabilitatea capitalului retras
Dt
314 “Capital retras”
Ct
Si valoarea de rascumpararea a actiunilor retrase din circulatie  Valoarea de rascumparare a actiunilor
Si valoarea de rascumpararea a
actiunilor retrase din circulatie
 Valoarea de rascumparare a
actiunilor retrase din circulatie
Dt 314 Ct 241, 242;
 Diferenta dintre valoarea de
rascumparare si valoarea
nominala (Vrasc. < Vnom.)
Dt 314 Ct 312;
 Diferenta dintre valoarea de
rascumparare si valoarea de
revanzare (Vrasc.<Vrevanz.)
Dt 314 Ct 312
 Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala Dt 314 Ct 311;  Diferenta dintre valoarea
 Anularea actiunilor rascumparate,
la valoarea nominala
Dt 314 Ct 311;
 Diferenta dintre valoarea de
rascumparare si valoarea
nominala (Vrasc. >Vnom.)
Dt 312 Ct 314;
 Revanzarea actiunilor
rascumparate, la valoarea de
revanzare
Dt 241,242 Ct 314;  Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea de revanzare (Vrasc.>Vrevanz.)
Dt 241,242 Ct 314;
 Diferenta dintre valoarea de
rascumparare si valoarea de
revanzare (Vrasc.>Vrevanz.)
Dt 314 Ct 312
Ct 314;  Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea de revanzare (Vrasc.>Vrevanz.) Dt 314 Ct
Ct 314;  Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea de revanzare (Vrasc.>Vrevanz.) Dt 314 Ct
Exemplul 3  Societatea pe acţiuni „Treza - Tur” a răscumpărat de la acţionarii săi
Exemplul 3
 Societatea pe acţiuni „Treza - Tur” a răscumpărat de
la acţionarii săi la 16 aprilie, în scopul prevenirii
scăderii cursului acţiunilor, 4000 acţiuni proprii cu
valoarea nominală de 75 lei acţiunea la preţul de 80
lei. La 1 august au fost revândute 1800 acţiuni la
preţul de 77 lei / acţiunea, iar la 20 august a fost
înregistrată micşorarea capitalului statutar prin
anularea a 1500 acţiuni. Ulterior, la 25 septembrie au
fost revândute 700 acţiuni la preţul de 86 lei /
unitatea.
 Se cere: de reflectat în conturi operaţiile economice
de mai sus.

Exemplul 3(rezolvare)

Exemplul 3 (rezolvare)

Conţinutul operaţiei

Suma,

lei

Formula

contabila

Debit

Credit

1 Se

reflectă

răscumpărarea

acţiunilor

proprii

de

la

 

acţionari (4000 × 80 lei / acţiunea)

 

320

000

314

242

2 Se înregistrează revânzarea a 1800 acţiuni la 1 august (1800 × 77 lei)

138

600

242

314

3 Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare şi cel de revânzare al acţiunilor ((80 - 77)×1800)

5

400

312

314

4 Se reflectă valoarea nominală acţiunilor anulate (1500 × 75 lei)

112

500

311

314

Se reflectă diferenţa dintre preţul de răscumpărare şi

 

5 valoarea nominală a acţiunilor anulate ((80 75) ×

7

500

312

314

 

1500)

6 Se

înregistrează

revânzarea

a

700

acţiuni

din

25

60 200

242

314

septembrie (700 × 86 lei)

 
 

4 200

314

312

Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare 7 şi cel de revânzare al acţiunilor ((86 - 80)×700)

Contabilitatea rezervelor
Contabilitatea rezervelor
Rezervele se formeaza din profitul net;
Rezervele se formeaza din profitul net;
 
inregistrare a modificarii capitalului statutar, etc.
inregistrare a modificarii capitalului statutar, etc.

Constituirea rezervelor se reflecta in contabilitate in baza extrasului din procesul verbal al adunarii organului imputernicit; Utilizarea rezervelor se contabilizeaza in baza deciziei de

Formarea rezervelor:
Formarea rezervelor:
   Utilizarea rezervelor pentru:  acoperirea pierderilor Dt 321,322,323 Ct 332;  majorarea
 Utilizarea rezervelor pentru:
 acoperirea pierderilor Dt 321,322,323 Ct 332;
 majorarea capitalului statutar Dt 321,322,323 Ct 311;
 Plata dividendelor Dt 321,322,323 Ct 537

din contul profitului nerepartizar Dt 332 Ct 321,322,323; din contul profitului anului de gestiune Dt 334 Ct 321,322,32

profitului nerepartizar Dt 332 Ct 321,322,323 ; din contul profitului anului de gestiune Dt 334 Ct

Exemplul 4

La 1 ianuarie rezervele prevăzute de statut ale societăţii pe

acţiuni „Mioriţa” constituiau 25000 lei. Pe parcursul anului au avut loc următoarele modificări în fondul rezervelor statutare:

la 15 martie au fost formate rezerve prevăzute de statut din profitul • anului precedent
la 15 martie au fost formate rezerve prevăzute de statut din profitul
anului precedent – 3 600 lei;
la 20 aprilie au fost achitate dividende pentru acţiuni preferenţiale
din contul rezervelor statutare – 10 000 lei;
la 30 aprilie a fost efectuată majorarea rezervelor statutare pe
seama capitalului suplimentar – 2 000 lei;
conform deciziei adunării generale a acţionarilor din 1 august s-a
hotărât de a majora capitalul statutar al întreprinderii, din contul
rezervelor statutare 6 000 lei;
în luna noiembrie au fost efectuate defalcări în fondul de rezerve
pe contul profitului anului de gestiune curent – 5000 lei.
Se cere: de reflectat în conturi operaţiile economice de mai sus şi
de determinat soldul contului 322 „Rezerve prevăzute de statut” la
finele anului.
Exemplul 4 (rezolvare) Formula contabila Suma, № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 15 martie –
Exemplul 4
(rezolvare)
Formula contabila
Suma,
Conţinutul operaţiei
lei
Debit
Credit
15
martie – se reflectă suma defalcărilor efectuate în fondul rezervelor
1
3600
332
322
statutare pe seama profitului anilor precedenţi
20
aprilie – calculul dividendelor din contul rezervelor prevăzute de
2
10000
322
537
statut
30 aprilie – se reflectă majorarea rezervelor statutare pe seama
3
2000
312
322
capitalului suplimentar
1 august – utilizarea rezervelor prevăzute de statut pentru majorarea
4
6000
322
311
capitalului statutar
Reflectarea
majorării
rezervelor
prevăzute
de
statut
pe
seama
5
5000
334
322
profitului anului de gestiune curent

322 „Rezerve prevăzute de statut

 

S i = 25000

2) 10000

1) 3600

4) 6000

3) 2000

 

5) 5000

R dt = 16000

R ct = 10600

 

S f = 19600

Determinarea profitului net (pierderii) al anului de gestiune
Determinarea profitului net
(pierderii) al anului de gestiune

Profitul net (pierderea) se determina la finele anului de gestiune prin

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli in contul 351 “Rezultat

financiar total”

si cheltuieli in contul 351 “Rezultat financiar total” Dt 351 “Rezultat financiar total” Ct Suma totala

Dt

351 “Rezultat financiar total”

Ct

Suma totala a cheltuielilor  Suma totala a veniturilor Dt 611, 612, 621, 622, 623
Suma totala a cheltuielilor
 Suma totala a veniturilor
Dt 611, 612, 621, 622, 623
721, 722, 723, 731;
Ct 351;
Reflectarea pierderii anului
de gestiune
 Reflectarea profitului
anului de gestiune
Dt 351 Ct 333

Dt 351 Ct 711, 712, 713, 714,

Dt 333 Ct 351

 Reflectarea profitului anului de gestiune Dt 351 Ct 333  Dt 351 Ct 711, 712,
 Reflectarea profitului anului de gestiune Dt 351 Ct 333  Dt 351 Ct 711, 712,

333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune”

333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune” Dt Ct  Reflectarea pierderii anului  Reflectarea

Dt

Ct

 Reflectarea pierderii anului  Reflectarea profitului anului de gestiune de gestiune Dt 333 Ct
 Reflectarea pierderii anului
 Reflectarea profitului anului
de gestiune
de gestiune
Dt 333 Ct 351;
Dt 351 Ct 333;
 Diminuarea profitului net cu
suma profitului utilizat (la
reformarea bilantului)
Dt 333 Ct 334;
 Trecerea pierderii anului de
gestiune la pierderile anilor
precedenti
 Trecerea profitului anului de
gestiune la profitul
nerepartizat al anilor
Dt 333 Ct 332
precedenti
Dt 332 Ct 333
 Trecerea profitului anului de gestiune la profitul nerepartizat al anilor Dt 333 Ct 332 precedenti
 Trecerea profitului anului de gestiune la profitul nerepartizat al anilor Dt 333 Ct 332 precedenti
Exemplul 5  Capitalul propriu al societăţii pe acţiuni „Andy” cuprinde: capital statutar, capital suplimentar,
Exemplul 5
 Capitalul propriu al societăţii pe acţiuni „Andy” cuprinde: capital statutar, capital
suplimentar, rezerve, profit nerepartizat, capital secundar. Capitalul statutar al
întreprinderii „Andy” SA la 1 ianuarie 2005 era dezvăluit în 6000 acţiuni simple
cu valoarea nominală de 20 lei acţiunea.
 În luna martie 2005 a fost anunţată emisia suplimentară a 1500 acţiuni simple care
au fost vîndute la preţul de 24 lei / acţiunea.
 În luna mai 2005 la adunarea generală a acţionarilor a fost luată decizia privind
majorarea valorii nominale a acţiunilor plasate de la 20 la 25 lei: pe seama
profitului nerepartizat al anilor precedenti - 22000 lei şi a rezervelor statutare –
15500 lei.
 La 15 martie 2006 s-a calculat profitul net al anului 2005 în sumă de 38600 lei,
care la reformarea bilanţului contabil a fost reflectat drept profit al anilor
precedenţi.

Conform deciziei adunării generale a acţionarilor din 15 martie 2006 profitul net a fost utilizat astfel: calculul dividendelor acţionarilor în mărime de 1,5 lei / acţiune; majorarea rezervelor prevăzute de statutul în mărime de 12000 lei; defalcări în

fondul altor rezerve – 5600 lei.  de întocmit formulele contabile
fondul altor rezerve – 5600 lei.
 de întocmit formulele contabile
statutul în mărime de 12000 lei; defalcări în fondul altor rezerve – 5600 lei.  de
statutul în mărime de 12000 lei; defalcări în fondul altor rezerve – 5600 lei.  de

Exemplul 5 (rezolvare)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conţinutul operaţiei

Reflectarea mijloacelor băneşti încasate în cursul emisiei suplimentare a acţiunilor din luna martie 2005 (1500 × 24 lei)

Reflectarea valorii nominale a acţiunilor din emisia suplimentară (1500 × 20 lei)

Reflectarea sumei diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea nominală a acţiunilor din emisia suplimentară (4 lei × 1500)

Înregistrarea

transferării

mijloacelor

băneşti

de

la

contul

provizoriu

la

cel

permanent

Reflectarea majorării valorii nominale a acţiunilor, din contul:

- profitului nerepartizat al anilor precedenţi

- rezervelor statutare

Înregistrarea profitului net al anului de gestiune curent

La reformarea bilanţului contabil, soldul contului 333 se trece la rezultatele anilor precedenţi

Utilizarea profitului nerepartizat al anului de gestiune precedent, după cum urmează:

- calculul dividendelor acţionarilor (7500 acţiuni × 1,5 lei)

- majorarea fondului de rezerve prevăzute de statut

- majorarea altor rezerve existente la întreprindere

Achitarea dividendelor acţionarilor

Suma, lei

Formula

contabila

Debit

Credit

36000

244

537

30000

537

311

6000

537

312

36000

242

244

22000

332

311

15500

322

311

38600

351

333

38600

333

332

11250

332

537

12000

332

322

5600

332

323

11250

537

242