Sunteți pe pagina 1din 24

Linii Finanare CULTURA FONDURI EUROPENE

Program

Programul Operaional Regional POR Axa 5 - Dezvoltarea Durabila si promovarea turismului


5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe - uniti administrativ teritoriale - autoriti ale administraiei publice centrale - ONGuri - uniti de cult - parteneriate intre uniti administrativ teritoriale - Restaurarea, consolidarea, protecia si conservarea cldirilor de patrimoniu; - Restaurarea, protecia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; - Lucrri si dotri pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de sigurana precum si a celui decorativ; - Restaurarea si remodelarea plasticii faadelor; - Amenajri peisagistice pentru evidenierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat; - Dotri interioare (instalaii, echipamente si dotri pentru asigurarea condiiilor de climatizare, sigurana la foc, antiefractie); - Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare); - Dotri pentru expunerea si protecia patrimoniului cultural mobil si imobil - Amenajarea zonelor de protecie prin delimitarea si mprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul); - Construcia utilitatilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare); - Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate; - Construcia / reabilitarea / amenajarea caii de acces ctre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activiti sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara. Valoare totala proiect: Minim 1.700.000 lei si maxim 85.000.000 lei minim 2% din valoarea maxima a cheltuielilor eligibile lansat pe data de 14 martie 2008 Cerere deschisa Informaii suplimentare: www.inforegio.ro

Domeniul de intervenie Solicitani eligibili

Activiti eligibile

Valoare grant Contribuie beneficiar Termen limita Info

Program
Domeniul de intervenie Solicitani eligibili

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)


3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaia rurala si punerea in valoare a motenirii rurale - Comunele prin reprezentanii lor legali conform legislaiei naionale in vigoare; - Autoritile locale sau Asociaii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiiile in infrastructura de apa/apa uzata; - Asociaiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune; - ONG-uri, Aezminte culturale si Instituii de cult; - Persoane fizice si juridice care dein in proprietate sau administreaz obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaiul rural. A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: a. nfiinarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea reelei de drumuri de interes local ce aparin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul creia se afla; b. Prima nfiinare, extinderea si imbunatatirea reelei publice de apa pentru localitile rurale avnd sub 10.000 populaie echivalenta (p.e); c. Prima nfiinare, extinderea si imbunatatirea reelei publice de apa uzata pentru localitile rurale avnd sub 10.000 populaie echivalenta (p.e.); d. Prima nfiinare si extinderea reelei publice de joasa tensiune si/sau a reelei publice de iluminat; e. Prima nfiinare si extinderea reelei publice locale de alimentare cu gaz ctre alte localitati rurale sau ctre zone rurale care nu sunt conectate la reea; f. Investiii in staii de transfer pentru deeuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deeurilor. B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populaia rurala: a. nfiinarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populaia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); b. Renovarea cldirilor publice (ex. primarii) si amenajri de parcri, piee, spatii pentru organizarea de trguri etc.); c. Investiii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (in situaia in care este vorba de un proiect de renovare a unei cldiri publice); d. Prima nfiinare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de ngrijire copii, btrni si persoane cu nevoi speciale; e. Investiii in construcia de grdinie noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; f. Achiziionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investiie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvrii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staii de autobuz; g. Achiziionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszpezire, ntreinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investiia iniiala pentru nfiinarea serviciului; h. Investiii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a aezmintelor culturale, inclusiv prima achiziie de cri, materiale audio, achiziionarea de costume populare si instrumente muzicale tradiionale in vederea promovrii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului. De asemenea, vor fi susinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.

Activiti eligibile

Valoare grant

C. Pentru protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local: a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B5 si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.); b. Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii; c. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. Plafonul minim acceptat este de 5.000 de Euro aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului. Plafonul maxim difera astfel: - 1 milion Euro / proiect individual in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este un Consiliu Local; - 3 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara; - 2,5 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu Local; - 6 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara; - 500.000 Euro / proiect individual pentru celelalte tipuri de actiuni vizate de aceasta masura, altele decat cele mai sus mentionate. a) 0 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi plafonul maxim. b) cel putin 30% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Cerere deschisa Lansat in martie 2008 Informatii suplimentare: www.apdrp.ro

Contributie beneficiar Termen limita Info

Program

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU Axa 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii Nu abandona scoala! - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si structuri subordonate - Inspectorate Scolare Judetene si structuri afiliate - Institute/ centre de cercetare / dezvoltare in domeniul educatiei - ONGuri ce activeaza in domeniul educatiei - Unitati de invatamant publice si private - Furnizori acreditati de orientare si consiliere scolara - Organizatii sindicale si patronale - Institutii de cult - Autoritati ale APL - Organizarea campaniilor de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii; - Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii - Activiti de adaptare/dezvoltare a curriculumului din invatamantul prescolar pentru formarea competentelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice si de invatare si adaptarea acestora la specificul si nevoile pre colarilor; - Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul gradinita de familie; - Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor si solutiilor alternative si educationale in vederea pregatirii pentru debutul scolar; - Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a intelege importanta educatiei si a interventiei timpurii, precum si rolul lor in educatia copiilor; - Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sanatate care pot afecta dezvoltarea mentala, sociala si viitorul parcurs educational si profesional al populatiei scolare, in special in invatamantul prescolar si primar; - Promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoal -comunitateparinti si realizarea de activitati educationale integrate, in parteneriat, pentru prevenirea abandonului si parasirii timpurii a scolii, in special in invatamantul prescolar si secundar superior; - Reintegrarea tinerilor delincventi in educatie; - Crearea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, servicii sociale si de sanatate etc. in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala; - Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de educatie remedial (validarea invatarii anterioare, detectarea lacunelor in pregatire, ore de recuperare, orientare psihologic si profesionala, indrumare etc.); - Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul scoala dup scoala (in special cursuri de alfabetizare si de formare a abilitatilor numerice etc.); - Dezvoltarea activitatilor de tipul scoala de vara/duminica si de gradinita, in special pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiilor acestora; - Furnizarea programelor flexibile de educatie de tip a doua sansa care urmaresc

Domeniul de interventie Solicitanti eligibili

Activiti eligibile

Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info

Dobandirea competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaza scoala, inclusiv pentru populatia adulta; - Elaborarea cercetarilor, studiilor, analizelor si sondajelor in domeniul parasirii timpurii a scolii, ratei scazute de participare la educatie si pentru a sprijini cresterea flexibilitatii in educatia de tip a doua sansa; - Dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumentelor inovatoare ce se adreseaza celor care parasesc timpuriu scoala; - Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale pentru cei cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaz scoala; - Sprijin pentru formarea profesorilor si a formatorilor si a altor categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii, cu cei care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in educatia de tipul a doua sansa; - Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala si a populatiei adulte in educatia de tip a doua sans ; - Sprijinirea activitatilor care urmaresc introducerea unei abordari care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala; - Schimb si transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte; - Introducerea de sesiuni de formare specifice privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii; - Integrarea in cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltarii durabile, in vederea cresterii constientizarii asupra problemelor de mediu si de prevenire a poluarii, managementul schimbarii etc.; - Dezvoltarea si implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi straine pentru grupurile tinta; - Activiti inovatoare, interregionale si transnationale pentru prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Valoare totala proiect: Minim 185.000 lei, maxim 1.849.999 lei 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 30.09.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www.posdru.edu.ro

Program

POS DRU Axa 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor


3.1. Promovarea culturii antreprenoriale Antreprenoriatul, o alternativa de cariera - Intreprinderi - Universitati publice si private acreditate - Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/ coordonate de acesta - Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii, pietei muncii si incluziunii social - Furnizori autorizati de FPC, publici si privati - Centre sau institute de cercetare cu atributii specifice in domeniul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului - Organismele si agentiile aflate in coordonarea/subordonate MECT si MMFES sau structurile teritoriale ale acestora - Organizatii sindicale si patronate - Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica - Institutii s i organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale); - Asociatii profesionale - Camere de comert si industrie - ONGuri (asociatii si fundatii) - Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului; - Organizarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si formare profesionala si in intreprinderi pentru a promova cultura antreprenoriala, cu accent pe oportunitatile de dezvoltare in noile domenii de ocupare; - Activiti de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile, precum constientizarea asupra aspectelor referitoare la prevenirea poluarii si protectia mediului inconjurator etc; - Sprijin pentru realizarea analizelor si studiilor privind dezvoltarea oportunitatilor antreprenoriale in activitati noi in sectoarele productive privind, in special, domeniile noi de ocupare si dezvoltare economica si sectoarele emergente, precum sectorul turistic durabil; - Dezvoltarea activitatilor de cercetare si analiza in vederea conectarii resurselor si serviciilor existente, cu scopul de a sprijini initierea de noi afaceri; - Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, cercetari de piata si analize privind cererea in mediul de afaceri; - Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu; - Promovarea activitatilor dedicate implementarii interventiilor pilot privind schemele de ajutoare si stimulente financiare, precum vouchere tehnologice si pentru formare profesionala pentru persoanele care initiaza o afacere si pentru intreprinzatori; - Activiti de formare profesionala pentru a sprijini si sustine reorganizarea IMMurilor, in sprijinul inovatiilor de natura tehnologica si organizationala, pentru dezvoltarea sectoarelor inovatoare;

Domeniul de interventie
Solicitanti eligibili

Activiti eligibile

Asisten acordat IMM-urilor in vederea reorganizarii afacerilor si studierii noilor structuri organizatorice; Activiti de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii de competente necesare pentru cresterea competitivitatii lor in raport cu piata de referinta si dinamica economiei locale; Activiti integrate cuprinzand consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, formare profesionala, activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu; Activiti de formare profesionala si asistenta pentru crearea si consolidarea noilor intreprinderi; Asistenta in afaceri oferita companiilor nou infiintate de ctre companiile cu experienta sau de ctre experti specializati, cu posibilitatea transferarii povestilor de succes si a bunelor practici nationale sau europene; Activiti de actualizare a calificarilor/competentelor pentru angajatii microintreprinderilor si ai IMM-urilor dedicate dobandirii de noi competente cu scopul de a garanta diseminarea inovarii, o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei; Activiti de formare profesional dezvoltate pentru asocia ii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice; Activiti de formare profesionala si consiliere/tutoriat cu scopul facilitarii interactiunii intre universitati, centre de afaceri si cercetare, cu accent pe diseminarea expertizei in tehnologiile eco-inovatoare si transferul bunelor practici in domeniul energiei si mediului; Activiti de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate informationala, servicii personale/individualizate etc.); Activiti de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off; Activiti pentru consolidarea capacitatii de a dezvolta si promova parteneriate, inclusiv in relatie cu cerintele pietii interne si transnationale; Activiti de sprijin pentru noile companii prin dezvoltarea parteneriatului intre noile companii si companiile consolidate, la nivel national sau transnational; Implementarea masurilor pentru crearea de servicii suplimentare noi, precum: consiliere si asistenta personalizata, utilizarea asistentei informationale si electronice, materiale educationale adecvate, adoptarea de metode de formare si proiectarea de instrumente organizationale pentru a indeplini nevoile specifice; Activiti inovatoare, interregionale si transnationale in vederea promovarii culturii antreprenoriale.

Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info

Valoare totala proiect: Minim 185.000 lei Maxim 1.849.999 lei

2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29.08.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www.posdru.edu.ro

Program

POS DRU Axa 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor


3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii "Adaptabilitate si flexibilitate" - Intreprinderi - Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/ coordonate de acesta - Furnizori de FPC autorizati, publici si privati - Organizatii sindicale si organizatii patronale - Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii - Asociatii profesionale si asociatii ale IMM-urilor - Camere de Comert si Industrie - ANOFM si structurile sale teritoriale - Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica - ONG-uri (asociatii si fundatii) - Universitati publice si private, acreditate - Institute de Cercetare in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii; - Ministerul Sanatatii Publice si agentiile/structurile subordonate/coordonate - Promovare si sprijin pentru dezvoltarea si implementarea metodelor inovatoare in vederea organizarii flexibile a muncii, inclusiv noi forme si practici si imbunatatirea conditiilor de munca - Furnizarea programelor de formare profesionala pentru angajati in scopul obtinerii competentelor necesare pentru imbunatatirea calitatii si productivitaii muncii - Activiti si interventii pentru prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, cat si pentru asigurarea unui mediu de munca atractiv si pentru reconcilierea activitatii profesionale cu viata de familie - Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical si pentru managerii din domeniul sanitar - Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca - Furnizarea programelor de formare profesionala privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului - Promovarea schimburilor de experienta transnationala in vederea cresterii adaptabilitatii - Premii pentru calitate si certificarea calitatii pentru intreprinderile care promoveaza organizarea flexibila a muncii si servicii vizand facilitarea reconcilierii activitatii profesionale cu viata de familie pentru proprii angajati - Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc. - Dezvoltare si furnizare module de formare profesionala si activitati de diseminare pentru crearea unei culturi privind protectia mediului, imbunatatirea competentelor privind controlul poluarii, respectarea si asigurarea protectiei mediului

Domeniul de interventie Solicitanti eligibili

Activiti eligibile

Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info

Formare profesionala pentru lucratori si manageri in vederea asigurarii competentelor necesare pentru respectarea reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile - Formare profesionala si servicii de consiliere pentru personalul de conducere din intreprinderi, in scopul imbunatatirii managementului (in special managementul resurselor umane), identificarii nevoilor de formare ale angajatilor si imbunatatirii managementului sanatatii si securitatii la locul de munca - Furnizarea programelor de formare profesionala destinate operatorilor tehnici din domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice - Activiti inovatoare, interregionale si transnationale in vederea promovarii adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Valoare totala proiect: Minim 185.000 lei, maxim 1.849.999 lei 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29.08.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www.posdru.edu.ro

Program

POS DRU Axa 6 Promovarea incluziunii sociale


6.1. Dezvoltarea economieie sociale Economie sociala si solidaritate - ONG-uri (asociatii si fundatii) - Cooperative de credit, de consum si de productie - Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala - MMFES si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia - Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta - Agentia Nationala Antidrog - Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane - Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale - Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate - Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica - Organizatii sindicale - Patronate - Culte si asociatii religioase - Furnizori de FPC autorizati - Furnizori de servicii sociale - Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici sI privati, acreditati - Intreprinderi implicate in economia sociala - Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale); - Institute de cercetare - Cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala; - Activiti de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune social sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot; - Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate; - Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; - Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca; - Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii intreprinderilor sociale si pentru specialistii implicati in economia sociala, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.; - Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia sociala;

Domeniul de interventie Solicitanti eligibili

Activiti eligibile

10

Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info

Activiti care se conduc la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate; - Infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip umbrela si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale; - Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesional , consiliere etc. in sprijinul managerilor si intreprinderilor economiei sociale; - Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire, constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate; - Activiti de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata; - Evenimente de informare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei sociale; - Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi si cooperative ale economiei sociale; - Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale; - Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori regionali/locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale; - Activiti de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze intreprinderi sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create; - Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului; - Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea si sustinerea intreprinderilor, organizatiilor si cooperativelor sociale nou create; - Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social; - Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc. Valoare totala eligibila proiect strategic: Minim 185.000 Lei si Maxim 1.849.999 Lei. 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29.08.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line. Depunerera cererilor de finantare se realizeaza continuu, conform principiului primul venit, primul servit, pana la utilizarea alocarii financiare, dar nu mai tarziu de data de 29 august 2008. Informatii suplimentare: www.posdru.edu.ro

11

Program

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO DCA Axa 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
1.3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale - Ministere - Agentii - Autoritati ale administratiei publice locale - Structurile asociative ale autoritatilor publice locale - Asociatiile de dezvoltare intercomunitara - ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice (altele decat structurile asociative ale autoritatilor publice locale) - Universitati - Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia publica , cum ar fi achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc; - Schimbul de bune practici, seminarii; - Consultanta si studii pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate. minim 220.000 lei minim 2%

Domeniul de interventie Solicitanti eligibili

Activiti eligibile

Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Cerere deschisa, incepand cu data de 15.05.2008, Proiectele se vor primi in mod continuu pana in momentul in care Autoritatea de Info
Management va anunta inchiderea cererii de proiecte. Informatii suplimentare: www.mira.gov.ro

12

Program

Programul de cooperare transfrontaliera Romania Bulgaria (CBC Romania - Bulgaria) Axa 3 Dezvoltare economica si sociala

Domeniul de interventie Solicitanti eligibili

3.3. Cooperarea people to people Aria eligibila: - 7 judete din Romania: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta - 9 districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich, Silistra si Razgrad In conformitate cu Regulamentele UE, beneficiarii pot fi ONGuri, operatori, organisme sau intreprinderi, publice sau private. Obligatoriu parteneri din ambele state. Numarul maxim al partenerilor in proiect este de 5, incluzand aplicantul. Beneficiari: - autoritati publice - ONG-uri

Activiti eligibile Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info

Proiecte mici de colaborare, organizarea de conferinte, seminarii, evenimente comune. Valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului trebuie sa fei cuprinsa intre 200.000 Euro si 2.000.000 Euro. Contributia aplicantului este de minim 2%. Urmeaza sa fie anuntat. Informatii suplimentare: www.cbcromaniabulgaria.eu

13

MEDIA 2007 2013 Arta si cultura vizuala, productie de film


Programul MEDIA sprijina in fiecare an 300 de proiecte noi de film european, iar jumatate din filmele europene care ruleaza in cinematografe apar cu sprijinul Programului MEDIA. Sectorul audiovizual european are un rol important in conturarea cetateniei europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor europene ctre cetatenii europeni si in special ctre tineri. Bugetul Programului MEDIA pentru perioada 2007-2013 este de aproximativ 755 milioane Euro. Obiectivele programului MEDIA sunt:

pastrarea si sporirea diversitatii culturale si lingvistice si a mostenirii cinematografice si audiovizuale, garantarea accesului publicului european la aceasta mostenire si promovarea dialogului intercultural; cresterea distributiei si a circulatiei creatiilor audiovizuale in interiorul si in afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternica intre actori; intarirea competitivitatii sectorului audiovizual european in cadrul unei piete europene competitive si deschise, favorabile crearii locurilor de munca, inclusiv prin promovarea legaturilor dintre profesionistii din domeniul audiovizual.

Pentru atingerea acestor obiective, Programul va sprijini:


cresterea numarului productiilor audiovizuale: dobandirea si perfectionarea aptitudinilor in domeniul audiovizual si dezvoltarea creatiilor audiovizuale europene; distribuirea si promovarea operelor audiovizuale europene; proiecte pilot care sa asigure adaptarea acestui program la cerintele pietei.

ACPFilms lansarea unei noi licitatii de proiecte In cadrul programului ACPFilms, Secretariatul General al grupului statelor ACP ( Africa, Caraibe si Pacific) si Comisia Europeana au lansat un nou apel de propuneri privind finantarea tipurilor urmatoare de proiecte: Proiecte privind productia de opere audiovizuale: 3,8 milioane euro; Proiecte privind promovarea, distributia, diseminarea si networkingul care in sectorul cinematografic si audiovizual al statelor ACP: 1,7 milioane euro; Proiecte privind formarea si dezvoltarea profesionistilor ACP in domeniul cinematografic si audiovizual: 1 milion euro.

Actiunile trebuie sa se inscrie in cadrul unui parteneriat cu una sau mai multe tari ACP. Termenul limita de trimitere a aplicatiilor: 5 septembrie 2008 Contact: Mabiala MBEKA, e-mail: info@acpfilms.eu, site: www.acpfilms.eu Informatii suplimentare: www.media-desk.ro

14

Program CULTURA 2007 - 2013


arile eligibile in cadrul acestui program sunt: - statele membre ale UE - arile din SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) - arile candida te pentru aderarea la UE (Croaia, Turcia i Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei) plus Serbia.

1. Sprijin pentru proiecte culturale (componenta 1)


Sprijinul UE este limitat la maxim 50 % din costul total eligibil

1.1: Proiecte de cooperare multianuala (cu durata cuprinsa intre 3 i 5 ani)


Solicitanti eligibili: Teatre, Muzee, Asociaii profesionale, Centre de cercetare, Universitai, Institute culturale, Autoritai publice (minim 6 operatori culturali din cel puin 6 ari eligibile). Valoare proiect: minimum 200 000 EUR i maximum 500 000 EUR pe an. Termen limita : 1 octombrie 2008

1.2.1: Proiecte de cooperare (cu durata de pana la 24 luni)


Solicitanti eligibili: Teatre, Muzee, Asociaii profesionale, Centre de cercetare, Universitai, Institute culturale, Autoritai publice (cel puin 3 operatori culturali din cel puin 3 ari eligibile). Valoare proiect: intre 50 000 EUR i 200 000 EUR. Termen limita : 1 octombrie 2008

1.2.2: Proiecte de traduceri literare (cu durata de pana la 24 luni)


Solicitanti eligibili: organizaie publica sau privata cu personalitate juridica, a carei activitate principala se afla in sfera culturala (sectoare culturale i creative). Activiti eligibile: promovarea circulaiei operelor literare intre ari Valoare proiect: intre 2 000 EUR i 60 000 EUR Termen limita : 1 februarie 2009

1.3: Proiecte de cooperare cu ari tere (cu durata de pana la 24 de luni)


Solicitanti eligibili: Teatre, Muzee, Asociaii profesionale, Centre de cercetare, Universitai, Institute culturale, Autoritai publice (cel puin trei operatori culturali din cel puin trei ari eligibile i cooperarea culturala cu cel puin o organizaie din ara tera). Valoare proiect: intre 50 000 EUR i maximum 200 000 EUR. Termen limita: 1 mai 2009

2. Sprijin pentru organizaiile active la nivel european in domeniul culturii (Componenta 2)


Sprijinul UE este limitat la maxim 80 % din costul total eligibil Solicitanti eligibili: ambasadori; reele de promovare; festivaluri; structuri de sprijin pentru politica pentru Agenda Cultura:(i) platforme de dialog structurat; (ii) grupari de analiza a politicii. Activiti eligibile: cheltuielile de funcionare suportate pentru activitaile permanente ale organizaiilor beneficiare. Termen limita: 1 noiembrie 2008 Informatii suplimentare: www.cultura2007.ro

15

Programul EUROPA PENTRU CETATENI 2007-2013 Actiunea 4 Memoria Europeana Vie


Programul are un buget total de 215 milioane EUR pentru o perioada de sapte ani (2007-2013) din care 4% sunt alocati pentru Actiunea nr.4. Scopul acestei actiuni este sa pastreze cele mai importante site-uri si arhive asociate cu deportarile si sa comemoreze victimele nazismului si stalinismului, ca o modalitate de a depasi trecutul si a construi viitorul. Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie: - Sa fie o organizatie non-profit cu un statut juridic si personalitate juridica. In consecinta, persoanele fizice adica indivizii nu sunt eligibile. - De exemplu: organizatiile non-guvernamentale, asociatiile de supravietuitori, asociatiile familiilor victimelor, memoriale, muzee, autoritati locale si regionale, federatii, grupuri consultative, institutii de cercetare, institutii educationale, organizatii religioase, organizatii active in domeniul muncii voluntare, etc. - Sa fie infiintata intr-un stat participant in Program. - Sa aiba calificarile necesare si posibilitatile financiare, precum si resursele operationale in vederea implementarii proiectului. Durata maxima a proiectului este de 12 luni. Proiecte eligibile: - Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie sa corespunda obiectivelor, prioritatilor si caracteristicilor orizontale ale Programului. - Trebuie sa aiba loc intr-unul din statele participante. - Exemple de proiecte eligibile, in concordanta cu conceptul actiunii descrise mai sus: proiecte care constau in ceremonii de comemorare, interviuri video, cercetare pentru expozitii, digitalizarea arhivelor, munca voluntara pentru conservarea siturilor, etc. Finantarea activitatii: Conform acestei masuri, subventia poate fi calculata urmand doua metode diferite, corespunzand unor abordari diferite si la care se aplica reguli specifice: - Subventii care se bazeaza pe tarife fixe si sume forfetare pentru proiecte eveniment Calculul subventiei se face pe baza numarului de participanti la evenimente. In plus, o suma forfetara va fi alocata pe baza produselor finale posibile (publicatie, DVD/CD-ROM, site internet). Proiectele eveniment constau in conferinte, seminarii, colocvii, ateliere, dezbateri, audieri, zile de intalnire, zile de studiu, ateliere de creatie, activitati de formare, activitati socioculturale, concerte de camera. - Subventii de la buget pentru proiecte de productie si realizare Subventiile pentru proiectele compuse in principal din activitati altele decat evenimente sunt calculate pe baza unui buget provizoriu detaliat. Subventia solicitata in acest caz nu poate depasi 60 % din costurile eligibile ale actiunii respective. Plata subventiei se va baza pe o declaratie finala detaliata insotita de documentatia justificativa a cheltuielilor. Numai cererile de subventie avand suma minima de 7.000 EUR vor fi eligibile. Informatii suplimentare: http://eufinantare.info/finantare/10.5.7/finantare10.5.7.html http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_ro.pdf

16

FONDURI NATIONALE
Administratia Fondului Cultural National

A.F.C.N. acorda finantari nerambursabile pentru proiecte editoriale cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data de 31 octombrie 2008, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie. Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, in afara celor ale A.F.C.N. Solicitantii si/sau partenerii asigura contributia minima de 10% din costurile totale eligibile al proiectului propus spre finantare sub forma contributiei in numerar. Prioritatile de finantare pentru aceasta sesiune de finantare sunt: - Incurajarea tinerilor creatori; - Promovarea creatiei literare contemporane; - Explorarea diferentelor culturale si a diversitatii culturale, cultura nationala in context european - pastrarea identitatii nationale, valorificarea patrimoniului imaterial; arta pentru schimbarea sociala si pentru schimbarea mentalitatilor. Conditii de participare : Pot inscrie proiecte in concurs editurile si redactiile publicatiilor, cu sediul in Romania: - persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati editoriale (de exemplu, organizatii nonguvernamentale, S.R.L.-uri); - institutii publice care deruleaza activitati editoriale, altele decat cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.

In anul 2008 se finanteaza editarea de lucrari din categoria culturii scrise: Carte si Reviste si publicatii culturale. Perioada de inscriere a proiectelor editoriale pentru sesiunea I este cuprinsa in intervalul 20 martie - 18 aprilie 2008. Informatii suplimentare: www.afcn.ro (persoana de contact: Cristina Petrache)

17

PROMOCULT 2008
In contextul politicilor culturale europene si nationale, Ministerul Culturii si Cultelor finanteaza si in anul 2008 Programul de Promovare a Artei Contemporane din Romania in statele membre ale Uniunii Europene. Programul de Promovare a Artei Contemporane din Romania in Uniunea Europeana, denumit in continuare Promocult, are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale contemporane din Romania prin intermediul proiectelor si actiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului si culturii scrise. Promocult 2008 asigura sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte sau actiuni culturale care urmaresc promovarea creatiilor existente in domeniile: - Arte vizuale: expozitii realizate dupa 1 ianuarie 1990; - Teatru: spectacol realizat in perioada septembrie 2005 martie 2008; - Muzica: spectacol sau concert realizat in perioada septembrie 2005 martie 2008; - Dans: spectacol sau concert realizat in perioada septembrie 2005 martie 2008; - Cultura scrisa (poezie, proza, dramaturgie): a) opere publicate dupa 1 ianuarie 1990, sub semnatura unui autor din Romania, b) traduceri realizate dupa 1 ianuarie 2000, a unor opere, indiferent de data publicarii, sub semnatura unui autor din Romania, - Film: lungmetraj, scurtmetraj de fictiune, film documentar si de animatie, realizate cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei. Prin Promocult - 2008 NU se acorda finantari nerambursabile pentru producerea de bunuri culturale ci doar pentru exploatarea/promovarea bunurilor culturale. Poate solicita finantare in cadrul Promocult - 2008 poate primi finantare orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica de drept public sau privat, romana sau straina, care indeplineste urmatoarele conditii: a) este autorizata, respectiv infiintata in conformitate cu prevederile legale; b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare. Cuantumul finantarilor nerambursabile: Bugetul total al Programului Promocult - 2008 este de 5 milioane lei. Ministerul Culturii si Cultelor acorda finantari nerambursabile in cuantumul sumelor aprobate pentru fiecare oferta culturala, suma maxima care poate fi acordata unui proiect fiind de 400.000 lei. Acordarea de finantari nerambursabile este conditionata de existenta altor surse de finantare, proprii sau atrase de beneficiar, in limita unui procent de minimum 20% din valoarea totala a ofertei culturale propuse spre finantare: contributia proprie sau atrasa de beneficiar poate fi asigurata in numerar si / sau in natura. Informatii suplimentare: http://www.finantare.cultura-net.ro/

18

Programul CANTEMIR 2008


Programul CANTEMIR s-a constituit in anul 2006, in baza procedurilor, criteriilor si conditiilor prevazute de Legea nr. 350/2005, precum si a Ordonantei 9/1996, ca un program-pilot de finantare a proiectelor culturale romanesti adresate mediului international. In anul 2008, obiectivele Programului CANTEMIR sunt: - cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romanesti pe pietele culturale internationale. - incurajarea cooperarii intre artisti romani si straini. In consecinta, vor fi sprijiniti artistii si operatorii culturali din Romania care doresc sa asigure o participare romaneasca la festivaluri internationale importante din strainatate, precum si operatorii culturali din Romania si din strainatate care initiaza proiecte de promovare a culturii si civilizatiei romanesti in strainatate sau care participa la proiecte de cooperare culturala menite sa incurajeze dialogul intercultural. In anul 2008, Programul CANTEMIR cuprinde 3 sectiuni fiecare avand obiective si prioritati specifice: SECTIUNEA I: FESTIVAL - Culture by Request In anul 2008, obiectivele Programului CANTEMIR pentru Sectiunea I sunt cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romanesti pe pietele culturale internationale. In consecinta, vor fi sprijiniti artistii si operatorii culturali din Romania care doresc sa asigure o participare romaneasca la festivaluri internationale importante din strainatate. SECTIUNEA II: PROMOVARE - Culture to Go Pentru anul 2008, obiectivul general al Sectiunii II este promovarea creatiei romanesti de valoare cu scopul de a creste vizibilitatea culturii romane pe pietele internationale si accesul publicului strain la informatia de interes cultural din Romania. De asemenea, se urmareste cresterea interesului pentru patrimoniul cultural romanesc la nivel european si international, prin valorificarea si integrarea acestuia in circuitele internationale. SECTIUNEA III: COOPERARE - Culture to Share Pentru anul 2008, obiectivul general al Sectiunii III este sa incurajeze dialogul intercultural intre artistii romani si cei straini si sa sustina schimburile de experienta intre artisti pentru crearea de produse artistice intr-un context cultural nou si/sau diferit de cel romanesc, precum si pentru integrarea operatorilor culturali din Romania intr-un circuit international de resurse, in vederea dezvoltarii de noi proiecte culturale. Pentru anul 2008, sesiunea de depunere a proiectelor a fost intre 18 februarie 21 martie. Informatii suplimentare: www.programulcantemir.ro

19

Programul de finantare a editorilor straini pentru TRADUCEREA AUTORILOR ROMANI (TPS)

Programul de finantare a editorilor straini pentru traducerea autorilor romani (TPS Translation and Publication Support Programme) isi propune sa faciliteze accesul publicului strain la literatura romana si sa sprijine prezenta autorilor romani pe piata internationala de carte, prin finantarea costurilor de traducere (si publicare, atunci cand este cazul). TPS sprijina publicarea si difuzarea in lume a operelor relevante pentru cultura romaneasca, din domeniile literatura si stiinte umane. Subventiile se acorda pentru traducerea operelor relevante pentru cultura romaneasca si de larg interes pentru publicul din strainatate. Obiective: - promovarea dialogului cultural si raspandirea culturii si istoriei romanesti in spatiul european; - sustinerea circulatiei operelor literare romanesti in spatiul european si international. TPS sprijina publicarea lucrarilor de fictiune si non-fictiune in domeniile literatura si stiinte umane, apartinand autorilor romani. Sunt considerate eligibile numai cererile de subventie TPS formulate de editurile (private sau de stat) inregistrate in afara teritoriului statului roman. Cheltuieli eligibile TPS va acoperi pana la 100% din costurile traducerii (fara sa depaseasca suma de 17 000 EUR) si, in anumite cazuri, pana la 50% din costurile de productie (hartie, tipar etc.), fara sa depaseasca insa suma de 3 000 EUR. Pentru aplicatiile care solicita doar costuri de productie, TPS acopera pana la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totala de finantare se va stabili in functie de indeplinirea criteriilor de evaluare. Dosarul de inscriere, incluzand toate documentele necesare, va fi trimis pana pe data de 20 martie sau 20 octombrie (data postei), cu suficient timp inainte de data stabilita pentru publicare. Institutul Cultural Roman va face publica decizia Comisiei de experti TPS in decurs de 40 de zile de la termenele limita mentionate mai sus. Informatii suplimentare: Institutul Cultural Roman www.icr.ro

20

FONDURI INTERNATIONALE si PRIVATE


Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) si Programul de Cooperare Norvegian
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) si Ambasada Regala a Norvegiei au lansat in 30 iunie 2008 la Bucuresti Fondul ONG din cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE). Face parte din asistenta acordata Romaniei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) de ctre cele trei state membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Liechtenstein si Norvegia. Mecanismul Financiar are ca scop sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale, precum si sa sprijine toate tarile SEE pentru o participare deplina pe Piata Interna. Obiectivul Fondului ONG infiintat prin Mecanismul Financiar Spatiul Economic European (European Economic Area - EEA) este de a consolida societatea civila din Romania prin sprijinirea unor proiecte in cinci domenii prioritare: apararea drepturilor omului, anti-discriminare ai incluziune sociala; sprijin pentru copii si tineri confruntati cu anumite dificultati specifice; servicii sociale; protectia mediului si conservarea si valorificarea patrimoniului cultural. Solicitanti: Numai organizatiile neguvernamentale inregistrate in Romania. Parteneri: - ONG-uri si alte categorii de entitati fara scop lucrativ (cum ar fi autoritati locale, institutii publice, etc.); - organizatii relevante din Romania si din celelalte state membre AELS (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) sau UE. Co-finantarea: Contributia Fondului la costurile unui proiect nu va putea fi mai mare de 90% din totalul costurilor eligibile. Beneficiarii vor trebui sa contribuie cu 10% din valoarea costurilor totale eligibile, din surse proprii sau din alte surse. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile Administrarea generala si managementul schemelor de finantare pentru macro proiecte Fundatia pentru Parteneriat managementul schemei de granturi mici pentru micro-proiecte in domeniul protectiei mediului Fondul pentru Dezvoltarea EuroRegiunii Carpatice - managementul schemei de granturi mici pentru micro proiecte in domeniul patrimoniului cultural Pentru runda 1 1. Consolidarea democratiei - max 75.000 Euro 2. Copii si tineret - oportunitati pentru implicare in viata comunitatii - max 75.000 Euro 3. O societate incluziva Incluziune sociala si acces la servicii sociale - max 75.000 Euro 4. Proiectia mediului: Granturi mari: Mini 15.000 max 75.000; Granturi mici: Min 5.000 max 15.000 Euro 5. Patrimoniul cultural Granturi mari: Min 15.000 max 75.000; Granturi mici: Min 5.000 max 15.000 Euro Informatii suplimentare: www.fdsc.ro

21

EURIMAGES
EURIMAGES este Fondul Consiliului Europei pentru sprijinul coproductiei, distributiei si exploatarii operelor cinematografice europene. Creat in 1989 pe baza unui acord partial, reuneste la ora actuala 33 de state membre (Austria, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Letonia, Lituania , Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia si Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria). Scopul sau este promovarea cinematografiei europene, prin stimularea productiei si circulatiei operelor cinematografice si favorizarea cooperarii intre profesionisti. In cadrul lui EURIMAGES se desfasoara 4 programe de sprijin: - sprijin pentru coproductie; - sprijin pentru distributie; - sprijin pentru sali; - sprijin pentru digitalizarea proiectelor sprijinite de Eurimages. Resursele fondului sunt in majoritate (aproape 90 la suta din bugetul total) consacrate sprijinului pentru realizarea de coproductii. Criterii de eligibilitate pentru coproductie: - Sunt eligibile proiecte de lung metraje de fictiune, de animatie si documentare cu o durata minima de 70 de minute, destinate exploatarii in sali. - Proiectele prezentate trebuie sa fie coproduse de cel putin doi coproducatori independenti din diferite tari membre ale Fondului. - In cazul unei coproductii multilaterale, participarea coproducatorului majoritar nu trebuie sa depaseasca 70 la suta din bugetul total al coproductiei iar participarea fiecarui coproducator minoritar nu trebuie sa fie mai mica de 10 la suta. - In cazul unei coproductii bipartite, participarea producatorului majoritar nu trebuie sa depaseasca 80% din bugetul total al coproductiei si participarea coproducatorului minoritar nu trebuie sa fie mai mica de 20%. Cu toate acestea, in cazul coproductiile bilaterale al caror buget depaseste 5 milioane de euro, participarea coproducatorului majoritar nu poate depasi 90 la suta din bugetul total al coproductiei. - Coproducatorii statelor non-membre ale Fondului pot participa la proiect cu conditia ca procentajul de ansamblu al participarii lor sa nu depaseasca 30% din bugetul total al coproductiei. - Proiectele trebuie sa fie europene in termeni de origine, investitii si drepturi. Informatii suplimentare: http://www.coe.int/Eurimages

22

Cultural Grant Aid


Scopul acestui program al Ambasadei Japoniei este acela de a ajuta institutiile culturale din Romania sa-si imbunatateasca calitatea activitatii lor prin donatii de echipamente de inalta tehnicitate, instrumente muzicale, etc. Incepand cu anul 1991, Guvernul nipon ofera anual un ajutor nerambursabil - Cultural Grant Aid unor institutii culturale romanesti de importanta nationala. Grantul actual este al 15-lea oferit de Japonia in cadrul programului sau ODA (Official Development Assistance). Grantul acordat Muzeului National de Arta Contemporana din Bucuresti in valoare de 38,8 milioane Yeni (aprox. 356.000 USD) va fi utilizat pentru achizitionarea unor echipamente multimedia inalt performante care urmeaza sa fie utilizate in activitatile specific muzeale. Informatii suplimentare: www.ro.emb-japan.go.jp

Employee Matching Gift Program - Sun Microsystems Foundation


Programul vine in sprijinul ONG-urilor care primesc o donatie de la unul din angajatii full-time ai Sum Microsystem, prin dublarea de ctre fundatie a sumei pe care angajatul o doneaza. Informatii suplimentare: Informatii suplimentare: http://www.sun.com/aboutsun/comm_invest/giving/emgp.html

MetLife Foundation
Ofera finantari pentru organizatii non-profit. Se finanteaza proiecte din domeniile: sanatate, evenimente civice, educatie, cultura si informare publica. Informatii suplimentare: http://www.metlife.com/Applications/Corporate/WPS/CDA/PageGenerator/0,4773,P291,00. html

The J. C. Downing Foundation


The J.C. Downing Foundation sprijina eforturile inovatoare si proiectele originale propuse de ONG-uri care au efecte pe termen lung si impact mare. Domeniile in care fundatia ofera sprijin sunt: - Educatie si dezvoltarea individului - Cercetari in domeniul protectiei mediului - Arte - Sport - Tehnologie - Comunicatii Informatii suplimentare: http://www.jcdowning.org/funding/grantmaking.html

23

Nathan Cummings Foundation


Programele fundatiei Nathan Cummings Foundation includ arta si cultura, mediul inconjurator, sanatate; initiative inter-programe in ceea ce priveste domeniul social si justitie economica. Fundatia doreste sa lucreze cu perteneri din sectorul public, privat si neguvernamental. Cateva criterii trebuiesc indeplinite pentru ca proiectul sa aiba sanse mai mari de a fi finantat: - sa priveasca oamenii saraci si dezavantajati; - sa fie diversificative; - promovarea bunei intelegeri interculturale si sprijinirea comunitatilor nevoiase. Nu se finanteaza urmatoarele: - Persoane fizice - Burse - Campanii de capital sau dotari - Institutii care au proiecte locale - Proiecte care au legatura cu victimele holocaustului Informatii suplimentare: http://www.gm-unccd.org/FIELD/Foundations/NCF/FR_Gr.htm

IBM Philanthropy
Pentru a face cat mai eficiente resursele si expertiza sa, IBM a selectat prioritatile si initiativele cheie in investitii. Scopul nostru principal este educatia. De asemenea, ofera granturi mai putin substantiale si in domeniile educatiei adultilor si dezvoltarea fortei de munca, arta si cultura, comunitati in nevoie, precum si a protectiei mediului. In plus, ofera oportunitati angajatilor IBM sa sprijine comunitatile lor. Este recomandat ca inainte de a trimite cererea de finantare sa se expedieze o scrisoare de intentie. In general se sprijina programe care se deruleaza timp de mai multi ani. Cererile de finantare sunt evaluate in mod continuu. Informatii suplimentare: http://www.ibm.com/ibm/ibmgives/grant/grantapp.shtml

Intocmit de stagiari: - Cristina MAXIM - Olivia LEU - Florin MARGINEAN - Marius JITEA

24